ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Årsunda socken : Gästriklands östra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 526 Bebyggelsenamn : 360 Naturnamn : 738
Årsunda sn Aldermyren ägomark Årsunda sn sn Alderbacken landsvägsbacke
Årsunda sn Alderrudan terräng(?) Årsunda socken Alderkärret sumpig skog
Årsunda sn *Allmänningen äng Årsunda sn Aldermyren slogbackar
Årsunda sn Arnveden, Lilla ö Årsunda sn Alderröjningen f.d. äng, nu skogsmark
Årsunda socken Arnveden, Stora halvö Andersas bebyggelse Aldertäppan åker
Årsunda sn Askvad ägomark Andersas bebyggelse Alnveden, lilla holme
Årsunda sn Axmyran myr Andersas f.d. hemman Alnveden, stora udde
Årsunda sn *Axsjörör gränsmärke Andersas hemman Alnvedsharen holme
Årsunda sn Backasberget berg Anders-Ers hemman Alnvedsäng äng
Årsunda sn Barbergsåsen triangelpunkt Anders-Jans bebyggelse Asksvad åker
Årsunda sn Barmursåsen terräng? Anders-Ols bebyggelse Asksvadröjningen åker
Årsunda socken Barrskogsholmen holme Anders-Ols bebyggelse Askvreten åker och äng
Årsunda sn Bastuviken vik Arnvedsharen Saknas Backladängen betesmark
Årsunda sn Bastön höjd Arvallen gammal f.d. fäb. Backtomten åker
Årsunda sn /Se Bengtsnibble ö Backa se Backas eget t. Ballstabro bro
Årsunda sn /Se *Berga Byskog skog Backas eget t. Badstutäppan åker
Årsunda sn /Se Bergaängen äng /Se Backas hemman Barmyren myr
Årsunda sn /Se Bergbo, Västra ängsmark Backas f.d. t Barmyrsåsen skogsås
Årsunda sn /Se Bergvisrör gränsmärke Ballsta del av by Bastfallet åker
Årsunda sn /Se Bjurkärret, Lilla kärr Ballstabro se Ballsta Saknas Bastön holme
Årsunda sn /Se Bjurkärret, Stora sumpmark Bengts hemman Bengtslibba holme
Årsunda kyrka Saknas /Se Bjurkärret, Stora kärr Bengts bebyggelse Bergbergsås skogsås
*Ares försv. by? /Se Bjurkärrsbäcken bäck Bengts hemman Bjurkärret, lilla kärr
Ballsta förr by el. hemman /Se Bjurmyr myr Berga by Bjurkärret, stora kärr
Ballstabro bebyggelse /Se Bjursviken vik Berga fäb., se Storvallen el. Gammalvallen fäb. Bjurkärrsbäcken bäck
Berga by Björkasmuren myr Bergas t. Bjurmyr mosse
Berga by /Se Björkmuren ägomark Björkmarken t. Björkbackröjningen åker
Berga by /Se Björkägan ägomark Björnmyr del av Vida Björkmyren sumpig skog
Berga by /Se Björkängsudden udde Blommas hemman Björkmyren åker
Berga by /Se Björnmyra ägomark Bohällan hemman Björkmyrspjällen åker
Bovik gård /Se Blåbärsmuren myr Bohällan gd Björnkilen åker
Drabo Saknas Blåbärsmuren myr Boijes t Björnmyr skog och sumpig åkerjord
Dragesta gd /Se Blötmuren myr Boijesnäs se Boijes Saknas Björnmyrbäcken bäck
*Fliknäs lht /Se Bobäcksudden terräng Bomyren t Bladkärret åker
Främlingshem by /Se Bovik triangelpunkt Bovik by Bladkärrsmyren myr
Fågelmyren by /Se Boviken vik Bros g Blaggarnsviken vik
Fågelmuren by /Se ?Boviksfjärden se (S)könsfjärden vik Brufussas f.d. arrendeg. Blötmyren myr
Fågelmuren hemman /Se Boviksfjärden fjärd Bryggstugs stuga Blötråv myr
Fågelsta gd /Se Boviksfjärden vik /Se Bryggstugs lht Blötråvsbacken skogsbacke
Fågelsta gd /Se Brakmuren myr Bryggstugs stuga Bodar åker
Fänja by Brudberget skogsbacke /Se Bungsmyr f.d. fäb. Bohällssveden ängsbacke
Fänja by /Se Bruberget berg /Se Bångs lht Bomyren mossmark
Fänja by /Se Brudberget berg Danskes lht Borödslen åker
Fänja by /Se Bråtnäsudden udde Dragbo gård Botten, Bloms kolbotten
Fänja by /Se Brännan skogsmark Dragskogen bebyggelse Boviken vik
Gränden byar /Se Brännan terräng Elds bebyggelse Boviksbacken landsvägsbacke
*Hambra by Brännberget berg Envidsharen se Arnvedsharen Saknas Boviksfjärden del av Storsjön
Hammar by /Se Brännmuren myr Erik-Ers bebyggelse Brakmyren åker
Hammars gd /Se Brännmuren myr Erikslund kb t. Brudberget skogsbacke
Hedkarby by /Se Bungsmur Nylassas terräng? Erkas bebyggelse Brunsgärdet åker
Hedkarby by /Se Båtstadäng ägomark Erkas bebyggelse Brändan skog
Hedkarby by /Se *Dansbergrör gränsmärke Erk-Ers t. Brännbacken litet berg
Hedkarlby by /Se *Dikervikrör gränsmärke Erk-Jans bebyggelse Brännholmen liten skogsbacke
Hedkarlby by /Se Djupmyra ägomark Erk-Lars bebyggelse Brännmyren myr
Hedkarleby by /Se Dragåsen ås Erk-Pers lht Bränseltäpporna åker
Hedkarlby by /Se Dragåstärnan tjärn Fallas f.d. bondgård Bunkabro åker
Hedkarlby by /Se *Eldforsrör gränsmärke Fallas f.d. bondg. Bungsmyr odlad mark
*Hofnestadhom Saknas /Se Ellasholmen ö Fastens stuga Byängen åker och äng
*i Hofnestadhom gd? /Se Erssveden, Stora ö /Se Finland f.d. stuga Byängen åker
Hyttmarken by /Se Faddersand vik /Se Finnfallet by och gård Byängen åker
Hyttmarks kvarn f. kvarn Faddersand vik Finnfallet by och gård Båstad-holmen björkdunge
Kilen by /Se Faddersand vik /Se Fives t Båtstad-äng åker
Kilen by /Se Faderssand sjöparti Fivis bebyggelse Bäckshagen åker och hagmark
Kilen by /Se *Fagerfallsrör gränsmärke Fridas eget t Dalåkern åker
Kilen by /Se ?Falknäs udde Främlingshem station Dammen, Nedre sjö
*Kyrkobolet Saknas Falknäs näs /Se Fågelmyren by Dansksveden skogsmark
*Leghungabodum se Lingbo Saknas /Se Falknäs näs Fågelsmyren by Dibortröjningen åker
Lindene, se Lindorna del av Nordanåker Falknäsholmarna holmar Fågelsta bebyggelse Dibortåsarna ås
Lindorna del av Nordanåker /Se *Falnäs del av Stora Lövåsen? Fäbodar, Fänja f.d. fäb. Djupmyr åker, delvis
Lingbo by /Se Fiholmen holme Fäbods lht Djupmyr, Norrbos åker
Lingbo by /Se Finland terräng Fäbodvall, Vida f.d. fäb. Dragmyren f.d. myr, nu lövskog
Lingbo by /Se Fittjan mosse /Se Fäbodvallen, Nordanåkers f.d. fäb. Dragskogen beteshagar och slåtteräng
Lumsvik gård /Se Finnholmen höjd Fänja by Dragåsen skogstrakt
Lumsvik by /Se Fliknäs näs Fänjasågen f.d. såg Dragåstjärnen sjö
Lund by Fliknäsholmen ö Fänjemyr del av Lund Enbacken, stora backe
Lund by Frysäng ägomark Färbyvallen f.d. fäb. Entäppan delvis odlad jord
Lund by Furunäs näs Förstugmyrs f.d. stuga Esesselsgruvan f.d. gruva
Lund by /Se Furunäshararna ö Gammalbodarna f.d. fäb. Faddersand vik
Lund by /Se Fäbodholmen holme Gammalbosveden f.d. fäb. Fagrund åker
*Lydixboda Saknas /Se Fäbodholmen ö Gammelgårds hemman Falknäs näs
*Löten Saknas Fäbodränningen ägomark Gammelgårds förr gård Falknäs udde
*Myldeby = *Mälby? Saknas /Se Fäbodviken vik Gammalvallen f.d. fäb. Falknäsviken vik
*Mædhalby mellanbyn /Se Fäbodudden udde Gillerheds stuga Fallasmyren åker och myr
*Mälby försv. by Fänjaån å Gomyrs t Farfars vreten åker
?*Mälby försv. by /Se Fänjaån vattendrag /Se Grunds f.d. sold. t. Farmors vreten åker
Nordanåker by Fänjemur myr Grunds-Erikas t. Fastens-tomt åker
Nordanåker by /Se Fänjemyra mosse /Se Gruvas hemman Fiholme holme
Nordanåker by /Se Gammalberget berg Gränden byar Fittjan mosse
Nordanåker by /Se Gammelbomuren myr Gylta del av gårdar Five äng, åker och grusmark
Norrbo hn /Se Gillerberg berg Gyltas f.d. t Fiveudde udde
Olovsborg Saknas Gimarsstenarna stenar Göras stuga Fladelarne åker
Prästbordet khbost. /Se Gisselmosjön sjö Gösas förr gård Fliknäs udde
Prästbordet khbost. /Se Gladsberget ägomark Hagas lht Fliknäsholmen holme
Sjurödder gd /Se Grundsmuren myr Hagas bebyggelse Flytomten äng
*Skansbotorp ?torp, fornlämning Grunnasviken vik Hagas bebyggelse Frysäng äng
Sälgnäset lht /Se Gruvviken vik Hagas eget t. Fyrnäshararna stenharar
Sörby by Gråsmyrviken vik Hagbacken del av Lund Fyrnäsudden udde
Sörby by Gräsbacka ängsmark Hagbos hemman Fyrnäsviken vik
Sörby by *Gräsgrorör gränsmärke Hagängs hemman Fäbodholmen holme
Sörby hgd /Se *Gräshedmursrör gränsmärke Hammars bebyggelse Fäbodsveden åker och äng
Sörby by Gulddroppesmuren myr Hammarsbacken del av Lund Fäbodudden udde
Sörby by /Se Gylta ägomark Hattmakars t. Fäbodviken vik
Sörby by /Se Gårdsviken vik Hedas gård Fäbodägorna jord
Sörby by /Se Gösholmen, Lilla ö Hedkarlby by Fänjabron bro
Sörby by /Se Gösholmen, Stora ö Hedkarlby by Fänjaån å
Trösken by /Se Halmänget skogsmark Hedkarls hemman Fänjemyr myr
Trösken del av by /Se Hammarskärret ägomark Hedkarls bebyggelse Fänjemyr åker
Vallen by Hedningen vik /Se Hedkarlsbodarna f.d. fäb. Fänjemyra myr
Vallen by Hedningsanden sjöparti Hellas se Hällas Saknas Fänjesvreten åker
Vallen by /Se Hedningssand vik /Se Herrgårds f.d. kolargård Förstugmyren mossjord
Vallen by /Se Hedningssand vik /Se Hillers = Sörby gård bebyggelse Gammalbomossen mosse
*Vallmyren lht /Se Hedningesand vik /Se Holmas hemman Gammalbomyren myr
?Vida by Hedåsen halvö /Se Hommyren f.d. t. Gammalbotten, Olas kolbotten
Vida by Hornbergsklack berg /Se Hurtigs t. Gammalhagen hage
Vida by Hornbergsklack berg Hyttbo se Hyttmarks Saknas Gammalvreten åker
Vida Saknas *Hulsrödder åker /Se Hyttmarken by Gavelstigsröjningen åker och äng
Vida by /Se Hyttbron ?bro /Se Hyttmarks Saknas Gillerbacke skogsbacke
Vida by /Se Hågåsen ås Hällas hemman Gillerbackmyren sank skogsmark
Vida by /Se Hålängarna ängar Höngys hemman Gillerberg berg
Vida by /Se Hånsta ägonamn /Se Höngys t. Gillerbergsbotten kolbotten
Västanhede by /Se *Hånsta ägan bytomt /Se Höngysbodarna f.d. fäb. Gillerheden åker
Yssjö Saknas *Hånsta ängen bytomt /Se Ivars hemman Giman åker
Åkra by Hånsta ängen ägonamn /Se Ivarsbo bebyggelse Gimars-åkern åker
Åkra by /Se Häckmuren myr Jan-Erikas f.d. t Gimarsstenarna stenar
*Årsjö försv. by Hällarna berg Jan-Jans f.d. t Gladsberget berg
?*Årsjö försv. by /Se Hällen se Hornbergsklack berg /Se Jannes f.d. t Gnobacke skogsbacke
*Årsjöjorden Saknas /Se *Högmossen se Vismuren mosse Jan-Ols = Anders-Jans bebyggelse Godmyren åker och mosse
Årsunda kyrkby Saknas /Se Högmossen mosse Jans f.d. hemman Gropen, Fall-Ollas fördjupning i åsen
Östanhede gd /Se Högmossen mosse Jongnäsbacken del av Lund Grundssveden f.d. äng, nu skog
Österbo Saknas Högnäskilen terräng Johan-Pers hemman Grundssveden f.d. åker, nu skog
  *Hönsta backe backe /Se Jonisas stuga Grundssvedkällan källa
  Igelsjön sjö Jonisas hemman Grundstorp åker, f.d. torptomt
  Ilfva Löfås Ön, se Lövåsen, Stora näs? Jonisas hemman Grunnasviken vik
  Ilva strandremsa /Se Jon-Ols bebyggelse Gruvviken vik
  Ilva strandremsa Jon-Pers f.d. t Gråsmyr, bortre f.d. äng, nu skog
  Kalkberget berg Jons f.d. t Gråsmyr, hemre f.d. äng, nu skog
  Kalkmuren myr Jugas bebyggelse Gråsmyrviken vik
  Kalkmuren myr Jugasfäbodarna f.d. fäb Gräsbacksröjningen f.d. slogäng, nu skog
  *Kalkåsrör gränsmärke Jönsas lht Gräsgropen öppen gräsbevuxen plan
  Kallhålet vik Jönsas hemman Gräshedsröjningen åker och äng
  Kalven sjö /Se Jöns-Mats hemman Gräshålet f.d. slogäng, nu skog
  Kalven sjö Kalkbacke t. Grävsvinsberget berg
  Kalven sjö Kallsbacka kb t. Grönhålet äng och skog
  Kalvmuren myr Karlas lht Grötsten sten
  Kalvmuren myr Karl-Jons hemman Grötsten åker
  Kalvön ängsmark Karls hemman Grötstenskärret åker, förr mosse
  Kasfallet ägomark Karls hemman Gubbenssved åker
  Katsjeholmen udde Karlsbo bebyggelse Gubbenstäppan f.d. åker, nu skog
  Klövsäter äng /Se Karpas sold.g. Gubbhålet f.d. slogäng, nu skog
  Knasrudan skogsmark Karpas lht Gylta åker, äng och skog
  Knäckebergsvreten ägomark Kilbyfäboden f.d. fäb. Gårbergslandet östra stranden av Sjöboviken
  Koholmen udde Kilen del av by Gösholmen holme
  Koholmen, Lilla ö Kilen by Gösmyren myr
  Koholmen, Stora ö Klockars klockaregården Gössmyrssveden f.d. skogsåker, nu skog
  Kojholmen terräng(?) Kolsveds lht Hagbacken backe
  *Kolbergrör gränsmärke Krigs stuga Hagvreten åker
  Kolmuren myr Krigs hemman Hagängen åker
  Kolmuren myr Kupern bagarstuga Hammarbyberget berg
  Kolsmur ägomark Kvädängs t Hammarsvreten åker
  Kolsveden terräng Kördalse (?) bebyggelse Handalsåkern åker
  Kråkmuren myr Larses bebyggelse Hedenlund åker och äng
  Kvarnrönningen skogsmark Lars-Lars bebyggelse Hedkarlby - urfjäll åker
  Kvibäck ägomark Lars-Ols bebyggelse Hedkarlmyren myr
  Kvillen sjö Lars-Ols bebyggelse Hedkarlvretarna åker
  Kvillen vik /Se Lars-Ols hemman Hedkarl-åkern åker
  Kyndelsbäcken bäck Lars-Ols hemman Hedningssand vik
  Kyrkviken bukt Lars-Pers lht Hedröjningen åker
  *Kymesnes ?näs Lars-Pers hemman Helvetet åker
  Kärrmuren myr Las-Ers hemman Hemskiftet åker
  Körnicka del av Storsjön Las-Jans bebyggelse Herrgårdssveden skog
  Körsjöbäcken sund Lassas hemman Herrgårdsvreten åker
  Körsjön sjö Lassas lht Holmängen åker (delvis)
  Körsjön sjö Lassas hemman Holmsveden ängsbacke
  Körsveden ägomark Lassas bebyggelse Hommorn björkhage
  Körön udde, f.d. ö Lassas, Gammal- förr gård Hommorsbacken backe
  Körön förr ö, nu udde /Se Lassas, Ny- hemman Hoptomten åker
  ?Körön förr ö, nu udde /Se Lervik skogvaktaregård Hornberg berg
  Körön äng /Se Lindene se Lindorna Saknas Hornberg berg
  Körön förr ö, nu udde /Se Lindorna del av Nordanåker Hornbergsklack berg
  Körön förr ö, nu udde /Se Lingbo by Hulsrödder åker
  Körön udde Litens hemman Hummelbacken stenbacke
  Ladmossen mosse Lumsvik by Hustomten åker
  Lammsjömuren myr Lund by Hyttmarken skogstrakt
  Lammsjön sjö Lundeberga hemman Hyttmarksgruvan f.d. järnmalmsgruva
  Lars Järns rönning ägonamn Lustas lht Hyttmarkskvarnen f.d. kvarn
  Lertaget ägomark Långängarna del av Sörby Hålldelen delvis odlad jord
  Lilldraget sund Länsmans = Anders-Jans bebyggelse Häckmyren mosse
  Lillholmen ö Lötgårdsberg se Lötgärdstorpet f. d. t nu lht Häckmyrsröjningen f.d. slogäng, nu skog
  Lillröddret åker o. äng /Se Lötgärdstorpet f.d. t nu lht Hällarna bergshöjd
  Lillänget ägomark Lövas hemman Hällavreten åker
  Lillön ö Lövön med Lövökrog och Tierp Saknas Hängesbacken byvägsbacke
  Lindorna ägomark Lövpussarna del av Sörby Hässjeängen skogsbacke
  Lisselänget terräng? Lövåsen fiskaregård Hästamyren åker
  Lomsheden tallhed /Se Lövökrog gård Hästbacka åker
  Lomsjöbäcken bäck /Se Lövön gård Högarna lekplats
  Lomsjön sjö Mattjas hemman Högladänden åker
  Lomsjön sjö Messmanskärr lht Högmossen mosse
  Lomsjön sjö Miltopé lht Högruda åker
  Lomsjön sjö /Se Munters lht Högåsen skogsås
  Lomsjön sjö Murars hemman Igelsjöberget berg
  Lomsjön sjö /Se Myckelmyren arrendegård Igelsjömossen mosse
  Lomsmuren myr Månsbacka t. Igelsjön sjö
  Lomsmyren myr Nils hemman Igeltjärnberget berg
  *Lomsmyrholm mosse? Nilses hemman Igeltjärnen sjö
  Lomtjärn sjö /Se Nilses hemman Igeltjärnsmossen, se Igelsjömossen mosse
  Lortbaggen lerrygg /Se Nilses bebyggelse Ingeborgskällan källa
  Lortrönningen ägomark Nordanåker by Isjöberget berg
  Lumsjön sjö /Se Nordanåkers fäb. se Fäbodvallen, Nordanåkers f. d. fäb. Isjön sjö
  Lundvikskolarna terräng? Nord-Ollas hemman Itjärnen sjö
  Lånesjön sjö Norrbos t. Jocksmyren mosse
  Långbackviken vik Norrgårds hemman Kalkbacke åker
  Långdraget sund Norrgårds f.d. hemman Kalven sjö
  Långmuren myr Norrgårds bebyggelse Kalvhagen åker
  Långmuren myr Norrgårds hemman Kalvhagsberget skogsmark
  Långmyran ägomark Nybo f.d. gård Kalvhålet vik
  *Långsjörör gränsmärke Nygårds bebyggelse Kalvhålsglo vik
  Långviken vik Nygårds hemman Kalvmyren mosse
  Långviken vik /Se Nygårds hemman Kalvmyrarna mossar
  Långviksmuren myrmark Nygårds hemman Kalvspjällen åker
  Långängarna ägomark Nygårds hemman Kalvsveden åker
  Långön höjd Nystugs hemman Kalvsveden skogsmark
  Lögdagsänget ägomark Nytomta hemman Kalvön björkdunge
  Lötgärdet ägomark Nyvallen f.d. fäb. Kammarsvreten åker
  Lövpusstärnan tjärn Nöjds f.d. sold.g. Kanalen bäck
  Lövpusstärnan tjärn Olars hemman Kaptensgruvan f.d. gruva
  Lövåsen ås, tidigare ö Olasfäboden f.d. fäb. Karlsröjningen f.d. röjning
  Lövåsen udde, f.d. ö? Ol-Ers t. Kasfallet skogsåker
  Lövåsen, Stora udde, f.d. öar Ol-Lars hemman Kattjeholmen udde
  Lövåsen, Stora näs? Ollas hemman Kavelbroröjningen åker
  Lövåsen ås /Se Ollas hemman Kilbackudden udde
  Lövåsen ås Ollas förr gård Klövsätra åker och äng
  Lövåsen, Lilla halvö /Se Ollas-i-marken lht Knasruda åker
  Lövåsen, Stora halvö /Se Ol-Lars hemman Knasrudan åker
  Lövåsen ö /Se Ol-Ols f.d. t. Knäckebergsbacken landsvägsbacke
  Lövåsön halvö /Se Ol-Ols bebyggelse Knäckebergsvreten åker
  Lövön holme Ol-Pers lht Koholmen, lilla holme
  Matjasägan ägonamn Ol-Pers hemman Koholmen, stora holme
  Matsäckrönningen skogsmark Ol-Svens hemman Koholmen udde
  *Medskogrör gränsmärke Palmasbo hemman Kojholmen skogsbacke och åker
  Medskogsmuren myr Pantas bebyggelse Kolkärret skogsmark delvis odlad
  Mellanharen skär Pellas f.d. t Kolningen åker
  Mellanholmen ö Pell-Pers avs å hemman Kolröjningen skogsmark
  Mellansveden ägomark Per-Lars bebyggelse Kolsveden åker delvis
  Messmanskärr ägomark Per-Lars hemman Korphålet åker
  Mjölnarviken vik Per-Lars bebyggelse Krigsvallen åker
  Moberget berg Per-Nils hemman Kringelfittmyren mosse
  Mockelmuren myr Per-Ols hemman Kristoffer f.d. slog, nu myr
  Modskogrör se Medskogröse gränsmärke Per-Ols bebyggelse Kristoffersröjning myr
  Mostersholmen udde Pers t. Krokåsbacken landsvägsbacke
  *Munckmyren myr Pers hemman Krokåsen del av ås
  *Munkmyren se Norrbomuren myr Pers hemman Krusröjningen åker
  Myckelmuren myr Pers hemman Krussveden sandmark
  Myckelmuren se Mockelmuren myr Petters t Kråkholmen åker
  Myckelängen åker /Se Prästbordet kyrkoherdebostället Kvarndammen f.d. damm
  Myckelänget ägomark Prästgården kyrkoherdebostället Kvarnmyren mosse
  Myran myr Raskes t. Kvarnröjningen åker
  Nyrönningsviken vik Rotfallet t. Kvarnröjningsbacken backe
  Mångsänget terräng? Rutas stuga Kvarnsvedgruvan f.d. järnmalmsgruva
  *Måstinghällrör gränsmärke Rödbracksmyren t. Kvarnvretbacken ängsbacke
  Mälby skiftet ägor /Se Röddren f.d. t Kvarnvreten åker
  Nisse hög fornlämning /Se Rotas t. Kvarnvreten åker
  Nissehögen gravhög /Se Rödängs lht Kvarnvrethällarna hällar
  Nordanåkerskog triangelpunkt Röjnings t. Kvarnåkern åker
  Nordanåkersäng äng /Se Rös f.d. stuga Kvarnängen betesmark
  Norrbomuren myr Salmyrs f.d. stuga Kvillen vik
  Norrharen ö Sikas f.d. t Kvillen udde
  Norrharen grund /Se Sjudars lht Kvillsjöängen åker
  Norrskogen skog Sjudars hemman Kvädängen åker och äng
  Norrskogen skog Sjurödder fiskegård Kvädängstorp åker och äng
  Norrviken vik Självmuren se Skällmyrs Saknas Kyndelsbäcken bäck
  *Norstigsrör gränsmärke Skogas hemman Kyrkbacken skogsbacke
  *Mystingshälla terräng Skommars hemman Källbacken berg
  Nyrödder åker /Se Skommarheden se Skommars eget t. Källdelarna åker
  Nyängen äng /Se Skommar-Ollas hemman Källhammar åker
  Nyängen äng /Se Skommars eget t. Källhammarsvreten åker
  Nyängen äng Skommars t Källmyr myr
  Näset näs Skommars hemman Källåker åker
  Nättje holmen ö Skommars t. Källängen åker
  Nättjeholmen holme Skräddars lht. Källängen, bortre äng
  Näverskär skär Skärpas hemman Källängen, främre äng
  Nödmurbäcken bäck Skällmyrs hemman Källängsbacken backe
  Nödmuren myr Slåttsveden t Käringsten sten
  Ockelboholmen ö Smedens stuga Käringängen åker och sank äng
  Olvingen sjö Smedjebacken stuga Kärret betesmark
  Opplagarör gränsmärke Småmursrödjningen se Småröjningen t. Kärrmyren myr
  Orrhällarna terräng? Småröjningen t Kärrängsmyren myr
  Ottnaren sjö Snaras stuga Köremyren mosse
  Ottnaren sjö Snickars lht Körsjön vik
  Ottnaren sjö Soldattorpet se Sörby Saknas Körsjösundet sund
  Ottnaren sjö Spelas stuga Körsveden åker och ängsbacke
  Ottnaren sjö Spångmyrs lht Köröharen holme
  Ottnaren sjö Spällsveden hemman Körön udde förr ö
  Ottnaren sjö Storgårds f.d. gård Ladmossen mosse
  Ottnaren sjö Stormyren by Laggen åker
  Ottnaren sjö /Se Stormyrs bebyggelse Lammsjömossen mosse
  *Ottnarrör gränsmärke Stormyrslaggen t. Lammsjön sjö
  *Ovanbårsbacken höjd Storstensbodarna f.d. fäb. Lappön holme
  Pekmuren myr o. triangelpunkt Storsveds hemman Lennmyr äng
  Pettersbottnen terräng? Storvallen f.d. fäb. Lennmyrssved slogäng
  Prästängen äng Stridas f.d. sold.g. Lerviksbacken landsvägsbacke
  Prästön se Körön udde, f.d. ö Stridstorp se Stridas Saknas Lilladängen skog och betesmark
  Rackelholmsbacken terräng(?) Stråles hemman Lillmyren myr
  Ramfebacka terräng Stubbängs hemman Lillmyrsängen åker
  Raskmuren myr Svartanbro del av Sörby Lillröddret åker och äng
  Risbergsåsen terräng(?) Svedjas t Lillvreten åker
  Rommuren myr Svennas hemman Lillvreten åker
  Roret terräng(?) Svens hemman Lillåkern åker
  Rorsberget berg Sågplatsen se Kilen Saknas Lillängen äng, nu skog
  Rotfallet terräng(?) Sälgan hemman Lillängen åker
  Rotrönningen ägomark Sändninghed hemman Lillängen åker
  Rotviken vik Sörgårds hemman Lillängsön skogsbacke
  Ryssmuren myr Söderängs hemman Lillön holme
  Ryssmuren myr Söderängs hemman Lindberget beteshage
  Ryssmuren myr Söderängs lht Lindmyrsängen äng och åker
  Rysstärnan tjärn Sörby bebyggelse Lindorna åker
  Råholmen ö Sörby by Ljusberget, (Gjus-) skogstrakt
  Råmuren myr Sörby-gård bebyggelse Ljusbergsröjningen, (Gjus-?) äng
  Rävholmsudden udde Sörgårds bebyggelse Lommyr äng
  Rävsalholmen ö Tallholmen t. Lommyrsveden äng
  Rävsalviken vik Tierpstorp gård Lomsheden tallhed
  Röbrackmuren myr Timmermursrönningen Saknas Lomsjön sjö
  Röbrackmuren myr Tomtas bebyggelse Lomsmyren myr
  Röddren skogsmark Tomtas hemman Lorten åker
  Röddren skogsmark /Se Trekanten f.d. gästg.gård Lorthålet åker
  Röddren åker /Se Träffas f.d. sold.gård Lortröjningen åker
  Rönabben udde Trösken del av Sörby Lortröjningen åker och myr
  Rönningen ägomark Uddvallen hemman Lustens-vret åker
  Rönningen ägomark Ulfvings fäb. se Ulfvingsbodarna f. d. fäbod Lustigbacke backe
  Safttjärnen sjö /Se Ulvingsbodarna f.d. fäb. Lustigbackängen åker
  Safttjärnen tjärn Ursabodarna f.d. fäb. Långbacke skogsmark
  Saltspannsmuren myr Ursats fäb. se Ursabodarna Saknas Långbacken landsvägsbacke
  Saltspannsviken vik Uvas arrendegård Långbackviken vik
  Sandasmur myr Valkängs hemman Långberget berg
  Seckorna ägomark Vallen by Långbergsröjningen f.d. skogsäng, nu skog
  Seläng ägomark Velams hemman Långbro del av Nystigen
  Sevasknätt ägomark Vida by Långbroåkern åker
  Siggbo ägomark Vida fäb. se Fäbodvall, Vida f. d. fäbod Långdelarna åker
  Siklandet strand Vidagård bebyggelse Långdraget sund
  Siklandet strand /Se Vildsverige del av Lund Långholmen stenbacke
  Sjurödder terräng? Vretas bebyggelse Långkärr äng och myr
  Sjöbodviken vik /Se Väsarfäbodarna f.d. fäb. Långmyr skogsmark och myr
  Sjöboudden udde Västanhede by Långmyr åker
  Sjöboviken vik /Se Västergårds bebyggelse Långmyren myr
  *Skadängsrör gränsmärke Ysjö se Ysjögården arrendegård Långmyren mosse
  Skadängstjärnen tjärn Ysjögården arrendegård Långrå skogsåker
  Skarpholmen ö Åkerslund del av Lund och Hedkarlby Långskiftet åker
  Skarpön ö Åkra by och gård Långskura åker
  Skorv-Tomas ö Åkras hemman Långskuråker åker
  Skrabbrönningen ägomark Åkras hemman Långtillsvreten (?) åker
  Skällmuren myr Åkras hemman Långsveden åker
  *(S-)-könsfjärden = äldre namn på Boviksfjärden? vik Ängmyrs gårdar Långviken vik
  Slåttmuren myr Ängmyrs, Ner-i- g Långviksmyren mosse
  Slåttmuren myr Ängmyrs, Upp-i- g. Långängen åker
  Småmurarna myrmark Ängsvreten del av Fänja Långön holme
  *Småstensrör gränsmärke Östanhede gård Lördagshålet f.d. åker, nu skog
  Snamur, Stora terräng Östanskog se Uvas arrendegård Lördagsängen åker (delvis)
  Snarmur, Lilla myr Östas f.d. hemman Löten åker
  Spångholmen höjd Öster Bergbo se Bergas eget t. Lötgärdet åker
  Spångmuren myr Österbo by Lötgärdet åker
  Stannberget berg Österbo, Gammal- del av by Lötgärdstorpet åker
  Stannberget berg   Lövpusstjärnen sjö
  Stannbergsudden udde   Lövåsen se Lövåsen, stora udde
  *Stavhedrör gränsmärke   Lövåsen, lilla udde
  Stengatsmuren myr   Lövåsen, stora udde
  Stensveden skogsmark   Lövön holme
  Stensviken vik   Matsäckröjningen äng
  Stenudden terräng?   Medskogsmyren äng och skogsmark
  Stenåsen ås   Mellanskiftet åker
  Stormuren myr   Mellansveden åker
  Stormurslaggen terräng   Messmanskärret odlad mark
  Storröddret åker /Se   Mihoholmen holme
  Storsjön sjö   Mostersholmen udde
  Storsjön sjö   Myckelmyren myr
  Storsjön sjö   Myckelmyren myr
  Storsjön sjö   Myckelsveden åker
  Storsjön sjö   Myckelängen åker
  Storsjön sjö   Mygghålet f.d. slogäng, nu skog
  Storsjön sjö   Myrasvret åker
  Storsjön sjö   Myren åker
  Storsjön sjö   Myren åker
  Stortärnan tjärn   Myrkolsmyren mosse
  Stortärnmuren sankmark   Mångsbacksvreten åker
  Storviken vik   Mälbyåkern åker
  Storön terräng   Märrhyttbacken landsvägsbacke
  Storön terräng?   Norrbomyren myr
  Storöppnan vattenområde /Se   Norrbo-vreten åker
  Stubbarna ägomark   Norrhararna holmar
  Stubbarna ägomark   Norrmarksvreten åker
  Stubbrönningen skogsmark   Norrmyren åker, delvis betesmark
  Stubbveden terräng?   Norrmyren mosse
  Stubbängsudden terräng?   Norrmyren åker
  Stubbängsudden udde   Norrskogen skogstrakt
  Styggholmen terräng   Norrsveden åker
  Styggkärret kärr   Norråker åker
  Styggkärret sumpmark   Norrängen åker
  Styggmurberget berg   Nyboberget landsvägsbacke
  Styggmuren myr   Nyrödder åker
  Styggmyran myr   Nyröjningen åker
  Styggrönningen ägomark   Nyröjningen f.d. äng, nu skog
  Sur-Hansmuren myr   Nyröjningsviken vik
  Svartanbro ägomark   Nystigen landsväg
  Svartanbroberg berg o. triangelpunkt   Nyvreten ängsbacke
  Svartnäs näs   Nyängarna åker och äng
  Svartnäshararna öar   Nyängen åker
  Svartsjömuren myr   Näsbyröjningen äng och myr
  Svartsjömuren myr   Näsbyviken vik
  Svartsjön sjö   Näset skogsmark
  Svarttärnan tjärn   Nättjeholmen holme
  Svarttärnan tjärn   Nävermyren myr
  Sveasrönningen skogsmark   Näverröjningen åker
  Svinöhorn ö   Näverskär holme
  Svinöhorn ö   Ockelboholmen holme
  Svinöhorn ö   Orrhällarna skogsmark
  Sågbäcken bäck   Ottnaren sjö
  Sågmuren myr   Ottnarnsängen åker
  Sälgmuren myr   Ovanbyvägen väg
  Sälgnäsudden udde   Oxhagen skog
  Sälgnäsudden udde /Se   Pekmyren åker och äng
  Sälgnäsviken vik   Pepparhagen beteshage
  Säljan terräng?   Pepparvreten åker
  Sänningahed triangelpunkt   Petters bottnarna kolbottnar
  Söderberget berg   Prästäng äng och skog
  Söderängs terräng?   Ramfebacke f.d. slogäng, nu skog
  Sörharen ö   Raskmyren mosse
  Sörharen grund /Se   Reveln skogsås
  Tallholmsmuren myr   Ribacken ängsbacke
  Timmermursrönningen ägomark   Riksröjningen f.d. slogäng, nu skog
  Tingsön se ?Falknäs udde, f.d. ö   Risbergsåsen ås
  Tingsön ö /Se   Ritomten plats där förr en ria stått
  Tingsön ö   Rockshagen åker
  Tingsön ö /Se   Roret ängsslog
  *Tomtmyran mosse   Rorsberget udde
  Tranviken ägomark   Rotfallet skogsmark
  Tröskmuren myr   Rotfallet f.d. slogäng, nu skog
  Tröskmuren myr /Se   Rotfallsmossen f.d. äng, nu skog
  Tvillingarna öar   Rothemsvreten åker
  Tärnan sjö   Rotröjningen åker
  Tärnan sjö   Rotröjningsberget berg
  Tärnbreck vik   Rotviken vik
  Tärnmuren myr   Rotviksmyren mosse
  Tärnsjö sjö   Rudan åker
  *Törö ö   Rudan åker
  Uddvallen, Gamla ägomark   Rumpröjningen skogsmark
  Uddvallsviken vik   Rundsegan åker
  Ulvingen myr   Ryssmyren mosse
  Vackervalludden udde   Rysstjärnen skogstjärn
  Vaderön se Vedön ö   Rågladänget åker
  Vallbyskogen skog   Råholmen holme
  Vallmuren myr   Råkärret mosse
  Vallmursviken vik   Räfsarholmen holme
  Vallsta äldre ägonamn /Se   Rävholmsudden udde
  *Wallsta spjällen äng /Se   Rödbrackmyren myr
  Vassharen ö   Rödbrackmyren mosse
  *Vattvadsrör gränsmärke   Röddersmyren myr
  Vedön ö   Röddren åker
  Vedön, Stora ö   Röjningen åker
  Vedön ö /Se   Röjningen åker
  Vedön ö   Röjningslandet åker
  Vidavallen terräng?   Röjslet ängsbacke
  Vidavallsmuren myr   Rönabben udde
  Vidbyängarna ängar   Röstomten plats för såg
  Vismuren mosse   Safttjärn sjö
  Vismuren myr   Safttjärnsröjningen delvis åker delvis ängsmark
  Vitmuren myr   Safttjärnsvreten åker och äng
  Vännmuren myr   Salmyr skogsmark, förr åker
  Vännmuren myr   Sandmyr myrmark och skog
  Vännäs terräng?   Sandvreten åker
  Värnmyr myr /Se   Sandvretarne åker
  Väsaren sjö   Seckorna åker
  Väsaren sjö   Seläng åker
  Väsaren sjö   Sevasknätt åker, förr äng
  Väsaren sjö   Siggbo åker
  Väsaren sjö   Sigridsmyrarna myrar
  Väsaren sjö /Se   Silverbottnen kolbotten
  Väsaren sjö   Sikas åker
  Wäsen se Väsaren sjö   Sikasbäcken f.d. bäck, nu kanal
  Västerrönningen terräng   Sikassvedjan åker
  Västersjön sjö /Se   Sikens-röjningen åker
  *Yasjön (trol. = Ysjön) sjö   Siklandet strand
  Ysjöberget berg   Simreveln udde
  ?Ysjön se Yasjön sjö   Sjudarnsröjningen f.d. slogäng, nu skog
  Ysjön sjö   Sjöboviken vik
  Ysjön sjö   Sjöhagen beteshage
  Ysjön sjö   Sjöhagsgruvan f.d. gruva
  Ysjön sjö   Sjövreten åker
  *Ytjärnsrör gränsmärke   Sjöängen åker
  Yxhammar udde   Skansbo åker
  *Ågolholmen (trol. = Ågott) holme   Skansvreten åker
  ?Ågott se Ågotholmen holme   Skarpan åker
  Ågott ö   Skarpön ö
  Ågått holme /Se   Skettenbrovreten f.d. åker, nu skog
  Ågått holme /Se   Skettenmyren myr
  Ågåttholmen holme /Se   Skettgubbenssten sten
  Ågåttholmen holme /Se   Skettlisbetröjningen f.d. röjning, nu skog
  Åkerslund terräng   Skogsängen slogäng
  Åkerslund mosse /Se   Skorvtommoss holme
  Ångersnäs näs   Skrabbröjningen åker
  Ångersnäs udde /Se   Skrubbsveden åker och äng
  Årshuvud se Åshuvudet udde   Skrämyrsberget berg
  Årsjöbron bro /Se   Skällmyren myr
  *Årsjön vattenområde /Se   Skällmyren myr
  Årsjöviken vik /Se   Skällmyrshagen hage
  Årsjöägan åker /Se   Skällmyrssvedjan åker
  Årsundarönningen skogsmark   Skämdhällarna berg
  Årsundasundet sund /Se   Skämyren myr
  Årsundaån å /Se   Skärpan åker
  Åsen rullstensås /Se   Skärpvreten åker
  Åshuvudet udde   Slåttermyr åker
  Åshuvud rev   Slåttermyren myr
  Åshuvudet näs /Se   Slåttmyr myr
  Åshuvudet näs   Slåttmyren myr
  Åshuvudet udde /Se   Slåttsveden åker
  Åshuvudsreveln ögrupp   Slåttsveden ängsbacke
  Åshuvudsreveln revel   Slåttsveden åker
  *Åssjöbron bro   Slättsveden åker
  Älgmuren myr   Smalmyrarna mossar
  *Älvgryta terräng(?)   Smedtomten betesmark
  Ängesvreten ägomark   Småmyrarna myrar
  *Öjesjön sjö   Småröjningen skogsmark
  Örberget berg   Snarmyr myr
  Örberget berg   Snårtäppmyren myr
  Örbergsudden udde   Sonstängen f.d. myrslog
  Östersjömuren myrmark   Sottadängen åker
  Östersjön sjö   Spelastomten åker
  Östersjön sjö /Se   Spjällen, hemre åker
  Östersjön sjö   Spjället åker
      Spjället åker och ängsbacke
      Spjällsveden äng
      Spjällsvedgruvan f.d. gruva
      Spångholmen holme
      Spångmyren myr och åker
      Stackstod f.d. äng, nu skog
      Standberget skog
      Standberget berg
      Standbergsmyren skog och myr
      Standbergsudden udde
      Standvallen åker
      Staftärnan se Stavtjärnen sjö
      Stavtjärnen sjö
      Stenbrobäcken bäck
      Stenebacken landsvägsbacke
      Stengärdsmyren myr
      Stensvreten åker och grusmark
      Stensäng delvis åker
      Stenåsen ås
      Stigkvarnsmyr mosse
      Stigmyrsröjningen åker
      Stolphärbret udde
      Stordammen sjö
      Storfallet åker
      Storfallsmyren mosse
      Storhedsgruvan f.d. gruva
      Storladskiftet åker
      Stormyren mosse
      Stormyrsåkern åker
      Storplan åker
      Storröddret delvis åker
      Storröjningen skogsmark
      Storröjningen åker
      Storsjön sjö
      Storstensröjningen äng
      Storsveden skogsåker
      Storsveden åker
      Storveckan vik
      Storviken vik
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storäng äng
      Storön ö
      Storön skogsö
      Storön holme
      Storön skogsö
      Storön, Bergby skogsö
      Storön, Kilby skogsö
      Storöppnan sund
      Stubbarna åkrar
      Stubbarna åker
      Stubbhalsen åker
      Stubbholmen åker
      Stubbhålet åker
      Stubbröjningen åker
      Stubbsveden åker
      Stubbängen åker
      Stubbängen åker
      Stubbängen åker
      Stubbängsudden udde
      Stygghålet åker
      Styggkärret kärr
      Styggmyr hage
      Styggmyren myr och beteshage
      Styggmyren f.d. slogäng, nu skog
      Styggröjningen skogsåmråde
      Styggröjningen åker
      Styggröjningsmyren myr
      Styggsjön sjö
      Stängslet åker
      Stöveln stenbacke
      Surhans sumpig skogs- och åkermark
      Surhansmyren mosse
      Svartanbroberget berg
      Svarthålet åker
      Svartnäs skogsmark
      Svartnäsudden udde
      Svarttjärnen sjö
      Svarttjärnen sjö
      Svinuddarna åker
      Svinöho udde
      Svinöhorn se Svinöhoudden udde
      Svinöhoudden udde
      Svälthagen åker
      Sågbacken ängsbacke
      Sågberget berg
      Sågmyren mosse
      Sågmyrsgruvan f.d. gruva
      Sågvreten åker, nu skog
      Sälgan åker
      Sälgbacken äng och skog
      Sälgbroröjning f.d. åker
      Sälgbroåsen skogsås
      Sälgnäsudden udde
      Sälgnäsviken vik
      Söderberget bergstrakt
      Södermyren åker
      Söderröjningen åker
      Söderåker åker
      Söderäng åker
      Sörhararna stengrund
      Sörängen åker
      Tabbersvad plats i skog
      Tallholmsmyren skogsmark
      Tallholmsvreten åker
      Tillfället f.d. hage, nu skogsmark
      Timmermyrsröjningen åker
      Tingsön ö
      Tjärnen sjö
      Tjärnen sjö
      Tjärnmarken myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnröjningen f.d. åker, nu skog
      Tobakrullen udde
      Tobakshålet skogsmark
      Torpvreten åker
      Torsgårsberget (?) skogstrakt
      Tovan dyjord
      Tovorna slogängar
      Tranviken betesplats
      Tranviksmyren åker
      Trappdelen myr och ängsbacke
      Trippabacke strand
      Tröskensklack berg
      Tröskhagen hage
      Tröskmossen myr
      Tröskmyren myr
      Tuppensmyren myr
      Tvärbackenbacke backe
      Täpplötsvreten åker
      Täppåker åker
      Tärnbreck sjö
      Tärnmyren mosse
      Tärnmyrsberget berg
      Tärnsjön sjö
      Ulvingen sjö
      Ulvingsröjningen aker
      Utbördingsbacken landsvägsbacke
      Vackervall skogsbacke
      Vad mynningen av Björnmyrbäcken
      Vadskogen skogstrakt
      Valkäng åker
      Valkäng åker
      Vallbacken backe
      Vallmyren myr
      Vallmyrsviken vik
      Vallsvreten åker
      Varggropen fördjupning i åsen
      Vassröjningen sumpåker
      Vassäng åker
      Vedholmen holme
      Vedhuggsmyr äng
      Vedön se Vedön, stora ö
      Vedön, lilla holme
      Vedön, stora ö
      Vennmyren myr, delvis odlad
      Vennäs holme
      Vesaren sjö
      Vesarmyren mosse
      Vickbackröjningen åker
      Viersbacke odlad mark
      Viersbackviken vik
      Vismyren mosse
      Vitbackvreten åker
      Vitmyren myr
      Vreten åker
      Vrängren dyjord
      Våtröjningen åker och äng
      Värnmyr myr
      Väsaren sjö
      Västerfjärden del av Storsjön
      Västerröjningen äng
      Västeråker åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västerröjningen f.d. äng, nu skog
      Västervret åker
      Yan åker
      Ysjöberget berg
      Ysjön sjö
      Ytjärnen sjö
      Yxhammar udde
      Zinkgruvan f.d. gruva
      Ågått holme
      Åkerbacken stenbacke
      Åkras-åkern åker
      Ångersnäs udde
      Årsundbron landsvägsbro
      Åsen rullstensås
      Åshuvudet udde
      Åstemyren åker
      Ägan, Raskas åker
      Ängen åker
      Äng, Litens äng
      Ängberget hage
      Ängsmyren åker
      Ängsmyren åker
      Ängsvretbacken stenbacke
      Ängsvretarna åker
      Ängsvreten åker
      Ängsvreten åker
      Öberget udde
      Örberget se Öberget udde
      Österröjningen åker
      Östersjömossen mosse
      Östersjön sjö
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåker åker

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.