ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valbo socken : Gästriklands östra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 412 Naturnamn : 1477 Bebyggelsenamn : 497 Naturnamn : 1150
Valbo sn *-ie-erholmen holme Valbo socken Nummerförteckning förteckning
Valbo sn Abborrbo skogsmark Valbo sn Nummerförteckning förteckning
Valbo sn Abborrholmen ö Valbo sn sn Aborrbo vret
Valbo sn Abborrholmen ö Valbo sn sn Aborrharn har
Valbo sn Abborrstängselharen udde Bodarna Saknas Aborrtärnan tjärn
Valbo sn Abborrtärnan tjärn Bodarna Saknas Aftonvardsänget äga
Valbo sn *Aljesjön (trol=Älgsjön) sjö Västerbodarna, se Bodarna Saknas Alborgasjön = Sälgsjön Saknas
Valbo sn Altarstenen sten Österbodarna, se Bodarna Saknas Alborgbäcken del av Valbobäcken
Valbo sn Alvik vik Abrams gård Aldertjärnen tjärn
Valbo sn Alvik vik Abrams gård Aldermyra myr
Valbo sn Alvik vik Abrams gård *Alkärret, se Bergkärret Saknas
Valbo sn Asbäck skogsmark Agustens gård Anders Ols källan källa
Valbo sn Asklockmuren myr Alborga Saknas Arvet äga
Valbo sn Aspbacken skogsbacke? Alborga by Asbäck äga
Valbo sn Aspbackmyran myr Alborga by Askgraven vret
Valbo sn Aspdal sankmark Allmänninge by Asklockmuren mur
Valbo sn *Aspdalsrör gränsmärke Allmänninge by Aspdal myr
Valbo socken Aspviken vik Anderses hemman Backabäcken del av Valbobäcken
Valbo sn Backmyran myr Anderses gård Backlundsbäcken bäck
Valbo sn *Backrö gränsmärke Anderses = Perses i Åsbyggeby Saknas Barkmyran myr
Valbo sn Backvreten ägomark Anderses gård Bastutäppan äga
Valbo sn *Baggholmen holme Anders Ers gård Bastuvreten vret
Valbo sn *Bassavret vret Anders Hans gård Bastsva äga
Valbo sn *Bassavret Saknas Anders Jans gård Bastsvabacken backe
Valbo sn Berlinfallet terräng Anders Jans = Lövängs + i Åsbyggeby Saknas Bengtshöljan hölja
Valbo sn Bingbäcken sund Anders Lars gård Bergkärret myr
Valbo sn Bingmyran myr Anders Matts hemman Bergåsen ås
Valbo sn Bingudden udde Anders Ols hemman Bingbäcken bäck
Valbo sn Bjurbäckmyran myr Anders Pers gård Bjurbäckmyran myr
Valbo sn Bjurbäckvretarna ängsmark Anders Pers hemman Bjurbäckvreten vret
Valbo sn Bjurmyran myr Anders Pers gård Bjurmyran myr
Valbo sn Bjurskärret myr Anders Pers gård Bjurmyrheden hed
Valbo sn Björkharen udde Arons gård Björkbacka backe
Valbo sn Björkharssundet sund Arves gård Björkberget backe
Valbo sn Björkmuren myr Backa by Björkharn udde
Valbo sn Björkmursberget berg Backas gård Björkmuren myr
Valbo sn Björkmyr myr Backas gård Björkmursberget backar, skogshöjd
Valbo sn Björkmyran myr Backlunds gård Björkmyra skogstrakt
Valbo sn Björksäter äng /Se Backmansgårdarna gårdar Björkmyra myr
Valbo sn Björkänget ängsmark Bengters gård Björksäter äga
Valbo sn Björkön, Lilla ö Bengters gård Björkön holme
Valbo sn Björkön, Stora ö Bengts gård Björnbacka backe
Valbo sn Björndalsängarna sank mark Berget gård Björnhålet myr?
Valbo sn *Björnhytterået gränsmärke Björnbo masugnar Björnhålet äga
Valbo sn Björnhålet terräng? Blåsenborg gård Björnhålet äga
Valbo sn Björnmur myr Bokhållars hemman Björnhålet äng
Valbo sn Björnsjön sjö Bomans gård Björnkärret myr
Valbo socken Björnsjön sjö Bomansberget tågmötesplats Björnsjön sjö
Valbo socken /Se Björnsjön sjö Bondglamsen gård Blackheden hed
Valbo sn Björnudden udde Brodels gård Bladmuren äga
Valbo sn *Biörshytte Rööret Saknas Bukils gårdar Blåbärsmuren myr
Valbo sn *Bjorshytterör gränsmärke Båtsmans gård Blåbärsmuren = Lindesmuren Saknas
Valbo sn Björsjö sjö Båtsmans gård Blåsåsen del av Hemlingby
Valbo sn /Se Björsjö sjö Båtsmans gård Blåsmur myr
Valbo socken /Se Björsjön sjö Båtsmans gård Bläckmurarna myr
Valbo sn /Se Björsmuren ägomark Båtsmansjorden Staxäng, se Överhärde Saknas Bläcktärnsjön tjärn
Valbo sn /Se Björudden ö Båtsmansrönningen Saknas Boberget berg
Valbo sn /Se Blackheden hed Bäck Saknas Boholmen holme
Valbo sn.-namn /Se Blåbärsmuren myr Bäck Saknas Bokärrena myrar
Valbo sn /Se *Blåckhuusholmen holme Bäck by Bomansmuren myr
Valbo sn /Se Bläckmuren myr Bäck by Borgmästarerönningen äga
Valbo sn /Se Bläckmuren myr Bäck by Borstvret vret
Valbo sn /Se Bläckmuren sankmark Bäckbo gård Bostagrinden grind
Valbo sn /Se Bläcktärnsjön sjö Bäcktärna fäb. Bostigen väg
Valbo sn /Se Bodarna allmänning /Se Bässmuren Saknas Bosveden äga
Valbo kyrka Saknas Bodtrakten allmänning /Se Böle gård Boviken vik
Valbo kyrka Saknas /Se Boholmen halvö Dalen by Bredvik vik
Valbo kyrka Saknas /Se Bokärrsbäcken bäck Daniels gård Brobacka backe
Valbo prästgård Saknas Bollstastenarna stenar Davids, Davidsgårdarna gårdar Brodelarna ägor
Vallbo, se Valbo Saknas Bomansberget berg? Erkes gård Broängarna ängar
brofinne inbyggarbeteckning /Se Bomansmuren ägomark Erkes gård Brunnshagen hage
Alborga by Bomansmuren ägomark Erkes gård Brunnsvik vik
Alborga by Bomkanalen bäck ErkErs gård Brunnsviksnabben udde
Alborga by /Se Bomuren myr Erk Ers gård Brystuåkern åker
Alborga by /Se Bond-Glamsen myr Erk Jons gård Brännan grop
Alborga by /Se Bondmuren myr Erk Lars gård Brännholmen holme
Alborga by /Se Bondviken vik Erk Lars gård Brännmuren myr
Alborg-fäbon fäbodställe /Se Bonäsudden udde Erk Nils gård Brännmuren myr och fäbodar
Allmänningen by Borstvret ägomark Erk Ols gård Brännmuren myr
Allmänningen by Bosvedjan ägomark Erk Ols gård Brännmuren fäb.
Allmänninge by Boviksfjärden vik /Se Erk Ols gård Brännmuren myr
Allmänninge by /Se Boön, Norra ö Erk Ols gård Brännmyran myr
Allmänninge by /Se Boön, Södra ö Erk Ols gård Brännsveden äga
Backa by Brandö terräng Erk Pers hemman Brännsveden äga
Backa khbost. Branten ö Finnbäck tp Bröket myr
Backa gd Braxentjärnen sjö Fleräng herrgård Brömskärr myr
Backa gd Brevan strand Flintbo gård Brömskärret myr
Backa gd Brevan udde Forsbaka bruk Brömsmuren myr
Backa khbost. Brevan terräng? Forsbacka byn bondgårdar Bullerbacka backe
Backa hn Breviktjärn tjärn Forsen gård Bullbomurarna myrar
Backa khbost. /Se *Broforsen fors Forsen lht Bunkbacken backe
Backa by /Se *Broforsen fors Fugbergs gård Bunkvreten vret
Backa by /Se *Broforsen fors Fundbo krogställe Busrönningen äga
*Bodom förr by Bromskärr myrmark Fundbogården gård Bukil, Burkil ägor
Borgs gård Saknas /Se Bromskärret kärr Furbergsstugan tp Byckresmyrane myr
Bäck by Bromsmuren myr Furuvik Saknas Bysrönningen holmar
Bäck by /Se Broängarna ängar Furuvik Saknas Byänget äga
Bäck by /Se Brudstolen terräng? Gabriels gård Bålsåker äga
Ekholm fäste Bruksholmen höjd Gammelbons gård Båtstahällen häll
Ekholm förr slott Brunnsviken vik Gammelbyn del av Järvsta by Båtstan vik
Ekholm fäste? Brunnsviksnabben näs Gammelfäbon fäbod Båtstan båtplats
Ekholm (Gaddaborg) medeltida fäste /Se Brus rödder äng /Se Gammelgårds gård Bäckbo vret
Fleräng by /Se Bråtströmmen ström Gammelsågen såg Bäcktärnan tjärn
Forsbacka bruk Brännan sankmark Garvars gård *Bässmuren vik
Forsbacka brukssamh. Brännan terräng? Glamsen gård Bölbacken backe
Forsbacka bruk /Se Brännholmen ö Glamstorpen, se Älvkarleö Saknas Bölkärret = Fallgummanskärret Saknas
Forsbacka bruk /Se Brännkällsmuren myr Grassens gård Böl-Pelles kärret myr
Forsbacka ind.-samh /Se Brännmurarna myrar Grinduga by Böntäppan täppa
Forsbacka by /Se Brännmuren ägomark Gruvan tp Daglösan äga
Forsbacka bruk /Se Brännmuren myr Grååsen gård Dalbäcken = Kvarnbäcken Saknas
Furuvik samh. /Se Brännmuren myr Gröthem sommarfäbod Dalkarlsmuren myr
Furuvik samh /Se Brännmuren ägomark Gumstalls gård Dalmuren myr
*Gaddaborg fäste Brännmuren myr Gullbergs gård Dalsberg ägor
*Gaddaborg fäste Brännmyran ägomark Gåls (Gårds), Gålsans gård Dalsänget äga
Gaddaborg fästning Brökemuren myr Gålsjans gård Dammbacken backe
Gaddaborg fästning Bullerbacka ängsmark Gästgivars = Perses i Åsbyggeby Saknas Dammberget backe
Gaddeborg fornlämning /Se Bultbomurarna myr Hacksmins utanvessgård Dammen vret
Gaddaborg förr fäste /Se *Burmyrå gränsmärke Hagas gård Dammen äng
Gaddaborg fäste /Se *Burvreten Saknas Hagas gård Dammyran myr
Gaddaborg fornborg Byckresmyrarna delvis ägomark Hagas gård Dammsjön = Övre Säljet Saknas
Gaddaborg förr befästning Båtsmansrönningen ägomark Hagas gård Dammsvedarna ägor
Gaddaborg (Ekholm) medeltida fäste /Se Båtsmansvreten ägomark Hagaströms kraftverk, se Åsbyggeby Saknas Dammsveden äga
Gaddö (Ön) by Båtviken vik Hampgäls gård Digervreten vret
Gaddö (Ön) by Båtviksholmen holme Hanses gård Digerön holme
Gaddö (Ön) by Bäcktärnan tjärn Hanses gård Disdamm murpuss
Gaddö by Bäcktärnmuren myr Hanåsen gård Djupmuren myr
Gaddö by Bäckängarna ängar Harbo gård Djupsöarna holmar
Gaddö by o ö Bäjarnäsudden udde Harnäs gård Djuräng äga
Gadö gd /Se Böleklack höjd? Harnäs bruk Domareringen öppen plats
Gammelbyn gd /Se Daglösan skogsmark Hemlingby Saknas Dragbobotten kolbotten
*Gavle gård förr herrgård Dalgubben ö Hemlingby Saknas Dragbokällan källa
*Gestad by Dalkullan ö Hemlingby Saknas Dragens rönningen äga
Glamsen gård Dalmuren myr Hemlinggrinden lhter Dragmuren myr
Grinduga by Dalmuren terräng Hemlingängarna Saknas Dragmursbacken (med Dragmursstenen) backe
Grinduga by Dammen sel? Hemmerrönnings tp Dunderhålet ägor
Grinduga by Dammen terräng? Hemnäs lhter Däldhagen äga
Grinduga by /Se Dammen ägomark Hemsta lhter Enbuskharn udde
Grinduga by /Se Dammsjön sjö Herrgårds gård Erk Ersfallet fors
Grinduga by /Se Dammsveden ägomark Herrgårds hemman Erk Ers-holmen holme
Grååsen samh. /Se Dammyran myr Hinners gård Erk Ols hålen ägodel
Guldsmedsvreten komm.-bost. *Delskiftvisen gränsmärke Hjulmakar-Erkes gård Erk Ols Byänget äga
Guldsmedsvreten komm.-bost. Digervreten ägomark Hjulmakar-Jonses gård Fagerhed höjd
Harnäs by /Se Digerön ö Hådö anhalt Fallgummans kärret myr
Harnäs bruk Digerön ö Häcklinge by Fallsvretarna ägor
Harnäs bruk Digerön ö Häcklinge by Fallvägen väg
Heden torp Digerön ö Härde, Ytter- o. Över- byar Fallån ån
Hemlingby by Digerön ö Hästbo Saknas Fankenshålet myr
Hemlingby by Digerön ö Hästbo by Farfarsmuren vret
Hemlingby by Disdamm sumpmark? Hästmuren gårdar Farfarsvreten äga
Hemlingby by Djupan sund Hästmuren lhter Farfarsvreten vret
Hemlingby by Djuplo del av Gavleån Införå kolarställe Farmorsmurarna vret
Hemlingby by Djupmur ägomark Införå gård Fimuren myr
Hemlingby by Djupsöarna öar Isaks tp Finnbäcksbäcken bäck
Hemlingby by Djupsön ö Ivars »utanvessgård» Finnbäckskärret äga
Hemlingby by /Se *Dragboåsrör gränsmärke Jakobs gård Finnkånkelbergsmuren myr
Hemlingby samh. /Se Dragmuren myr Jakobsbacka lht Finnkärret myr
Hemlingby samh /Se Dragmyran myr Jan Ers gård Finnsved äga
Hemlingby by /Se *Dragsundsrör gränsmärke Jan Jans gård Finnsveåsbacken backe
Hemlingby by /Se Dressmuren myr Janneses gård Finntä bygata
Hemlingby by /Se Dressmuren myr Jan Ols gård Finnvreten vret
Hven Saknas Dressmyran myr Jans Pellas gård Fittjarna ägor
*Hven Saknas Drumbron bro Jan Pers gård Fittjorna ägor
?*Hven Saknas Drässmossen mosse Jasses gård Flaskmyran myr
Häcklinge by Dunderhålet odling /Se Johannas gård Flatarna ägor
Häcklinge by Duvmur myr Jon Anders gård Flintbacka backe
Häcklinge by Duvmur myr Jonases gård Flintbackrönningen äga
Häcklinge by Duvmur, Lilla myr Jon Ers gård Flismuren myr
Häcklinge by Duvmur, Lilla myr Jon Jons gård Flismursberget stenbacke
Häcklinge by Duvmur, Stora myr Jons hemman Flokarna vik
Häcklinge by Däldhagen ägomark Jonses gård Floktegarna ägor
Häcklinge by Eskilsholmen ö Jonses gård Flottvägen vägen
Häcklinge by Fallet ägomark Jordåsen Saknas Fläcksarbo vret
Häcklinge by Fallgummanskärret kärr Jägars tp Fnaskfallet fall
Häcklinge by Fallmuren myr Jänises gård Forsströmsholmen holme
Häcklinge by /Se Fankenshålet terräng Jänisas hemman Frankrike åker
Häcklinge by /Se Farfarsholmen ö Jänises gård Fredagssved äga
Häcklinge by /Se Farfarsmuren ägomark Jänises gård Fruåker aspholme
Häcklinge by /Se Farfarsrönningen skogsmark Jänises = Ytterhärde Saknas Fruänget äga
Häcklinge by /Se Farfarsvreten skogsmark Jänises gård Fräkenhålet myr
Häcklinge by /Se Farmorsmuren ägomark Jänises gård Fräkenhålet äga
Häckling-fäbon fäbodställe /Se Fastasvret ägomark Järvsta Saknas Fräkenhålsbacken backe
Härede byar Fasters holme ö Järvsta Saknas Fräkenkärret myr
Hästbo by /Se Fimuren myr Järvsta by Fräkenrönningen äga
Högtorp gd /Se Finnbastuhällarna höjd Järvsta by Fräkenrönningsmyran myr
Införå hn Finnholmarna holmar Jönses gård Frälsmuren vret
Jersta by Finnholmarna holmar Jönses gård Furuskär holme
Jordåsen by Finnmarken ängsmark Jönses gårdar Fulltoppsbackarna backar
Jordåsen by /Se Finnmyran myr Jönses gård Fulltoppsbotten kolbotten
Järvsta by Finnodlingen betesmark Jönses gård Fulltoppsrönningen äga
Järvsta by Finnsved skogsmark Kallbäcks gård Fåfängan myrpuss
Järvsta by Finntager terräng? Kammars gård Fågelbäcken änge och backe
Järvsta by Finnåsen terräng Kasdamm lht Fågelleken myr
Järvsta by Fittjorna ägomark Kattens gård Fågellekskärret äng
Järvsta by Fittjorna ägor /Se Kerstins gård Fågelmuren myr
Järvsta by Fjäderåsen ås Kessmansbo Saknas Fårhagen hage
Järvsta by Flatarna ägomark Kinakulle restaurant Fårstacksäng änge
?Järvsta by Flatbottensgrundet ö Kilarna tp Fårstacksängsbacken backe
Järvsta by Flatbottnen bukt Kjessmansbo gård Fäboglamsen, se Glamsvallen Saknas
Järvsta by /Se Flerängsudde udde Kjessmansbo gård Fäboheden backe
Järvsta by Flintbackrönningen ägomark Kjessmers gård Fäboholmarna holmar
Järvsta samh /Se Flismurberget berg Klases gård Fäborönningen, se Borgmästarrönningen Saknas
Järvsta by /Se Flismuren myr Klintas gård Fäbotärnan tjärn
Järvsta by /Se Flokarna sumpmark Klintas gård Fär(n)byholmen holme
Kjessmansbo by /Se Flygmyr myr Klintens gård *Färnmyran ägor
Kjessmansbo by /Se Fnaskfallet fall? Knaperåsens hållplats Saknas Fätäsollesbjörnen sten
Kubbo by Forsbackafjärden fjärd Knaperåsen anhalt Fätäsollestä fägata
Kubbo by Forsbergsrönningen skogsmark Knuters gård Fördärvet äga
Kubbo by /Se *Forsbecken bäck Kolhedsgården gård Galnmyra myr
Kubbo by /Se Forsströmsholmen holme Krokbackstan by Galnmyra myr
Kubbo by /Se Fredagssved skogsmark Kubbo by Galnmyrån = Fallån Saknas
Kungsbäcken by /Se Frosken Lacus sjö Kusbo gård Galtrödder äga
Kungsladugården hemman /Se Fräkenhålet ägomark Kvarnåker lht Gammeldammsveden äga
Kungsängen by /Se Fräkenhålsbacken terräng Kycklingen kvarn Gammelgården backsluttning
Kusbo hn Fräkenkärret kärr Kålbackas gård Gammelnystigen stig
Kycklinge gård /Se Fräkenkärret kärr Källbroarna tp Gammelstinasgraven myr
Kycklingen fabr. /Se Fräkenmuren myr Laggarbo gård Gammeltärnan tjärn
Kycklingen fabr. /Se Fräkenrönningen terräng Laggars gård Gammelvallen fäbovall
Källbäck gd Fräkenrönningsmyran sankmark Laggen gård Gammelvreten vret
Ladugården kungsgård Frälsmuren ägomark Lars gård Gammelåker vret
Laggarbo beb. /Se Fulkärret ägomark Lass Anders gård Genstigsåsen del av Valboåsen
Lomshed gd ?Furuskär holme Lass Ers gård Getholmen holme
Lomshed gd Furuskär ö Lass Ers = Backas i Trullsbo Saknas Getryggen backe
Lomshed gd Furuskär holme Lass Ers gård Gillermuren myr
Lomshed gd Furuskär holme Lass Ers hemman Glamsbäcken bäck
Lomshed förr fäbodställe /Se Furuskär ö Lasses gård Glamsmuren myr
Lomshed gd /Se Furuskär ö Lasses gård Glamsvallen fäb.
Lomshed gd /Se Furuskär ö Lasses hemman Glamsänget äga
*Lomsheda förr fäbodställe Furuskär ö Lasses gård Glamsänget äga
Lomsheden by Fågelleken skogsmark Lass Lars gård Glimur myr
Ludviksberg by /Se Fågelmuren terräng Lass Lars gård Glottret sankmark
Lund by Fågelmuren myr Lass Ols gård Gnarpet äga
Lund by Fäboden ägomark Lass Pers gård Gnede myr
Lund by Fäbodholmen holme Lass Pers gård Gnotan änge
Lund by Fäbodholmen ö Lassyms gård Godagshed äng
Lund by Fäbodlandet udde Lillbons gård Gravmur myr
Lund by /Se Fäbodmuren myr Lill Per Jans gård Grinddelen äga
Lund by /Se Fäbodtärnan tjärn Lillsågen såg Groparna vret
Lund by /Se Fäbodvreten ägomark Lindes gård Grybäck vret
Lund by /Se Fäjsmyran myr Lindesnäs egendom Grybäcksbäcken bäck
Lundby-fäbon fäbodställe /Se Fäne ägomark Lomshed gård Gråberget backe
Långåsen torp Färnbyggeholmen holme Lund by Gräsmur myr
Lärkebo by Färnbyggeholmen ö Lund by Gräsmyra äga
Lärkebo by Färnkviströnningen skogsmark Lundbo kolarställe Grävsvinsberget backe
Lärkebo by /Se Färnmyran ägomark Lustigs gård Gröjan äga
Mackmyra by *Färskär (trol.=Furuskär) holme Lustig Backa, se Bäck Saknas Grönbacken backe
Mackmyra by *Förbyggeön (trol.=Färnbyggeholmen) ö Lustigs Backa lht Grönheden skogsmark
Mackmyra by Gaddö ö Långbacka lht Gröthemshålet änge
Mackmyra samh. Gad(d)ö, (Ön) ö /Se Långhäll, Långhällarna tp Gröthemsmyran myr
Mackmyra by Galmyren myr Långtäs = Pelles i Åsbyggeby Saknas Gubbrö äga
Mackmyra by Galtrödder äga /Se Långåsen gård Guckustenen sten
Mackmyra bruk Galtröddret betesmark Lärkebo by Gullmur myr
Mackmyra bruk Gamla Vall bytomt /Se Lötas gård Gummäng äga
Mackmyra bruk /Se »Gamla Valls allén» försvunnen allé /Se Lötbacka lht Gumshällen holme
Mackmyra by /Se Gammelkärr kärr Lötgårds gård Gurödder äga
Mackmyra by /Se Gammelrönningen ägomark Löt Nilses Saknas Gångbromyrorna myr
Mackmyra by /Se Gammeltärnan tjärn Löttorpet = Matts Jans i Johanneslöt Saknas Gärdborn? bro
Mackmyra samh. /Se Gammelvallen vall Lövlund kolarställe Gäddäng äga
Malmmyra(n) lägenhet /Se Gammelåker ägomark Lövängs gård Gärdsmursholmen udde
Margretehill gdar Garnmyren ägomark Mackmyra bruk Gärdsmursviken vik
Margretehill gd:ar /Se Gavleån å Mackmyra by Gärdåkern ägor
Murlanda torp Gavleån å Malins gård Gärdån bäcken
Mårtsbo by Gavleån å Malmmyran lht Gästgivargården holme
Mårtsbo by Gavleån å Manneses gård Gölegård äga
Mårtsbo by /Se Getingholmen ö Manses gård Görmyran myr
Mårtsbo by /Se Gillermuren sankmark Margretehill lht Gösen holme
Mårtsbo by /Se Gillersveden ägomark Marstrandsfäbon fäbovall Hagerbackänget änge
*Nederhärde by Glamsbäcken bäck Matts Jans torp Hagaströmsfallet fall
Nyhammaren hammare Glamsbäcken bäck Mjölnars »utanvessgård» Haget äga
Nymnen lht /Se Glamsen ägomark Mjölnars gård Haghålet upplagsplats
Sammils gårdsnamn /Se Glamsmuren myr Mohäll tp Halldammen änge
*Siggesta Saknas Glamsmuren terräng Mors gård Halldammsänget äga
*Siggesta Saknas Glamsmyran myr Mosters hemman Halvvägsstenen vilsten
*Siggesta Saknas Glansbomsfallet terräng Murlanda gård Halvvägsstenen sten
*Siggesta gd? /Se Glimur myr Murmästars gård Hammarbacka backe
Smäcken tegelbruk Glimur myr Myråsen lht Hammarsbacken backe
Sofiedal gd Glimur myr Mysslars gård Hamptomten äga
Stackbo gårdar Glimur myr Mårtsbo by Hampvreten äga
Sunnanås hn Glottret sankmark /Se Mårtsbo by Hampvreten vret
Sveden by Glumshällarna öar Nilses hemman Hanåsbäcken bäck
Sveden by /Se Glättärnan tjärn Nils Pers gård Harboberget backe
Söderby, se Sörby Saknas Glottret terräng? Norra Valbo jvanst. Harholmen holme
Sörby by Gnarpet skogsmark Norrgårds gård Havssjön = Bottniska viken Saknas
Sörby by Goddagsudden udde Nybo kolarställe Havåker åker
Sörby f. by Granskär ö Nybons gård Hejskogshålet vret
Sörby f. by Gravmur myr Nybro gårdar Helvetesmuren myr
Sörby by Gretas hål vik Nybäcks gård Helvetesmuren myr
Sörby by /Se Grindugaviken vik Nygårds gård Helvetet, se Hällve Saknas
Sörby by /Se Gropen göl Nygårds hemman Hemlingbo vret
Tavlan by /Se Gruvan myr Nygårds gård Hemmersågfallet fors
Tolvfors gods Gruvan terräng Nymnen lht Hemmurarna myrar
Tolvfors gods /Se Gruvmuren myr Nyork fäbod Hemmuren myr
Tolvfors bruk /Se Gråberget berg Nystus hemman Hemåker äga
Torsvallen gd:ar /Se Grådströmmen ström Nyöster tp Hemåkern äga
Trullsbo by Gräsgrundet ö Nässelmuren lht Hemåkern äga
Trullsbo beb. /Se Gräsharen ö Offsasundsskiftet lht Heran äga
Valbo by /Se Gräsharen ö Ol Anders = Svedgården i Kjessmansbo Saknas Herbacken backe
Valbobäcken by /Se Gräshålet terräng? Olars gård Heråker äga
*Valbo kungsgård Saknas Gräshålsberget berg Ol Daniels gård Heränget äga
Valbo masugn masugn Gräsmyran ägomark Ol Ers gård Hjulmakarvreten vret
Valbo, Norra o. Södra pst:er /Se Grönö terräng Ol Ers Saknas Hjälpkarlsmuren myr
*Vall kungsgård Gröthem skogsmark Ol Ers hemman Hjälpkarlsmursbäcken bäck
Vall gd Gubbholmarna öar Ol Jans gård Hobäcken tjärn
Vall by /Se Gubbholmen ö Ol Jöns hemman Holmen del av Alborgaskogen
Vall by /Se Guldsmedsvreten vret Ol Jöns gård Holmkärret myr
Valsjöbäcken by /Se Gullmur myr Ol Lars gård Holmkärrsvägen väg
Verkebro by Gurödder äga /Se Olles hemman Holmänget änge
Verkebro samh. /Se Gustavmyrarna myrmark Olles gård Homoberget backe
Verkebro by /Se Gål rödder äng /Se Olles gård Hopåker äga
Vi by /Se Gårmuren ägomark Olles gård Horsfors fall
Widestadha gd /Se Gåsmyr terräng Olles Erkes gård Horsåker äga
Vilbo, se Valbo sn Gäddmursholmen ö Ol Ols gård Hugget sund
Vretas gd /Se Gästgivaren ö Olsims gård Hummeläng äga
Vreten hemman Gävlebukten havsvik Pelles gård Hundashålsbotten kolbotten
Västbyggeby by Gävlebukten vik Pelles gård Husvall åkrar
Västbyggeby by ?Gökbacken kulle Pelles gård Hyttrönningen äga
Västbyggeby by *Gökbergs rå, (möjl=Gökbacken?) kulle Pelles gård Håkarö äga
Västbyggeby by Gösharen, Lilla ö Pell Pers gård Hålldammen damm
Västbyggeby by Gösharen, Stora ö Pell Pers gård Häcklingbäcken del av Valbobäcken
Västbyggeby by Hagaström del av å Pell Pers gård Häcklingsjön sjö
Västbyggeby by /Se Hagbritta terräng Pell Pers gård Hägnåker äga
Västbyggeby by /Se Hakudden udde Pell Pers hemman Hällbacken backe
Västbyggeby by /Se Hakudden udde Pell Pers gård Hälldalsbacken backe
Ytterharnäs hemman /Se Halldammen terräng? Pell Pers Erkes gård Hälldalsmyran äga
Ytterhärde by Halldammsänget terräng? Per Abrams gård Hälleholmen holme, häll
Ytterhärde by *Hallmurshäll gränsmärke Per Anders gård Hällkärr myr
Ytter- och Överhärde byar Halvvägsholmen ö Per Anders hemman Hällmarken fäbod
Ytter- och Överhärde byar Halvvägsstenen sten? Per Bengts Saknas Hällmuren myr
Ytter- och Överhärde byar Halvvägsstenen sten? Per Ers gård Hällve åker
Ytter- och Överhärde byar Hamarskogrå gränsmärke /Se Per Ers gård Hällveshåljan hålja
Ytterhärde by Hammarbacka ängsmark Per Jakobs »utanvessgård» Hällvreten vret
Ytterhärde by /Se Hammarladan förr lada /Se Per Jans gård Härbresbacken backe
Ytterhärde by /Se Hammarsholmen ö Per Jans Saknas Härbresåkern äga
Ytterhärde by /Se *Hammarskogrå gränsmärke Per Jons gård Härnsandsbacken backe
Ytterhärde by /Se Hanön halvö Per Jons gård Härnsandsfallet fall
Ytterhärde by /Se Harboberget berg Per Jons gård Häsnbacka backe
Ytterhärde by /Se *Harenääs Broon Saknas Per Jöns gård Hässjebotten äga
Ytterhärde by /Se Harholmen ö Per Jöns gård Hästbacken backe
Yttertorp gd /Se Harholmen ö Per Lars gård Hästhaget hästhage
Åby gd *Harnäsbron bro? Per Lars gård Hästhåljan damm
Åby g. Harnäshagen terräng Per Måns gård Hästmuren myr
Åby gård *Haxnäsfjärden havsvik Per Ols gård Hästmuren myr
Åby by Hedlundsrönningen skogsmark Per Ols gård Hästskoholmen holme
Åby by /Se *Helgmyren myr Per Ols gård Hästön holme
Åby by /Se *Helgmyren myr? Per Ols gård Häsänget äga
*Åsacher Saknas *Helgmyren myr Per Ols gård Högberget höjd
Åsbo by /Se Heliga landet halvö Per Ols gård Högholmen holme
Åsbo by /Se Helvetesmuren myr Per Ols på heden gård Högåsen ås
Åsbo by /Se Hemlingbo ägomark Per Påls gård Högåsen ås
?Åsbygge by Hemlingborg ägomark Pers gård Högåsen ås
?Åsbygge by Hemlingbyberget berg Persborg gård Igelsjön tjärn
Åsbyggebo by /Se Hemlingbybäcken bäck Perses gård Ingevallsmyran myr
Åsbyggeby by Hemlingbysjön sjö Perses gård Innanberg åker och hage
Åsbyggeby by Hemlingsjön sjö Pers vallen fäbovall Istersmuren myr
Åsbyggeby by Hemlingsjön sjö Per Öns gård Ivars bron bro
?Åsbygge by Hemlingbysjön sjö Petters tp Jaktholmen holme
Åsbyggeby, Nedre och Övre byar /Se Hemling(by)sjön sjö /Se Pipbackas gård Jon Lars håljan damm
Åsbyggeby, Nedre o. Övre byar /Se Hemre fjärden fjärd Pransan förr kurort och sanatorium Jonsrönningen äga
Åsbyggeby by /Se *Hillkullarör gränsmärke Prästladan lada Jordbron bro
Åsbyggeby by /Se Hobäcktjärnen tjärn Pålles gård Jordbärlaven mosse
Åsbyggeby by /Se Holmkärret kärr Pålles gård Jordbärmuren myr
*Åsåker Saknas *Holmsrå gränsmärke Pålles gård Jordbärsmuren myr
*Åsåker Saknas Holmänget sankmark Rettigs Glamsen tp Jubäcken bäck, dike
Ægdingaby by *Holstubbhälla gränsmärke Ringnäs gård Jubäcksbron bro
Äglingaby by Hopängsbäcken bäck Rosenlund skogskoja Julberg berg
*Äglingaby by /Se Horsåker sankmark Röddrane lht Junkarsbäcken bäck
*Öbyggiebolstad Saknas Hugget Saknas Rönningbergs gård Junkarsmuren myr
*Öbyggiebolstad Saknas *Hulholmen holme Rörberg gårdar Järvkärr myr
Öby gd Hundsmyran myr Sadelmakars gård Järvstabäcken bäck
Öby gästgiveri gästgivargd Husbron bro /Se Samils gård Jönsfiskesudden udde
Ön ö o by Husvall åkrar Samils gård Jönsfisket fiskeställe
Ön Saknas Husvallen åker /Se Sandbäcks gård Jönsängarna ängar
Ön by Husvallen åker /Se Schröders rödjning, se Hemlingby Saknas Kabyssen vret
Ön by Hyttrönningen ägomark Sjuars gård Kalkugnsbacken backe
Ön by Håkarö terräng? Sjuls- och Västermurarna Saknas Kallbäck ägor
Ön by *Häcklinge Lillsjö sjö Sjötorp gård Kallmur myr
Ön by *Häckling(e)sjön, Lilla sjö Sjöviken fiskaregård Kallvik vik
Ön ö o. gd Häcklingsjön f.d. sjö Skenars gård Kalses hålet änge
Ön by Häcklingsjön f.d. sjö Sketenbäcken tp Kalvmur myr
Ön by Häcklingsjön f.d. sjö Skoglunds vid brunnen gård Kalvsvedåker äga
Ön by Häcklingsjön f.d. sjö Skoltomten, se Järvsta Saknas Kanhällsudden udde
Ön gd Häcklingsjön f.d. sjö Skoltomten, se Hästbo Saknas Karinbäck änge
Ön by o. ö /Se Häcklingsjön sankmark Skommars gård Karlsfors fors
Ön by /Se Häjskogshålet ägomark Skommars gård Karsmuren myr, ägor
Ön by /Se Hälleholmen ö Skrockmyra gård Kasdamm murpuss
Ön by /Se Hälleströmmen ström Skräddars gård Kaslandet äga
Ösaren gård /Se Hällfallet terräng? Skräddars gård Kattfall äga
Ösaren gård /Se Hällkärr myrmark Skräddars gård Katthålet kolbotten
Ösaren gd:ar /Se Hällmarken ängsmark Skräddars gård Kiffan strand
Ösaretorp f. torp /Se Hällorna udde Skräddars gård Kilarna ängar
*Ösbygga bolstad Saknas Hällsjöbäcken bäck Skuggan gård Kilmuren myr
Östanbäck by Hällsjöbäcken bäck Skälbros gård Kingsåsen ås
Östanbäck by Hällve ägomark Smed-Stinas gård Kingsåsmyren myr
Östanbäck by /Se Hällvreten ägomark Smens gård Klintmyran vret
Österbo tp /Se *Hälsingeharen ö Smörnäs kolarställe Klint-Skarpan äga
Överhärde by *Hälsingeharen skär Snebacks gård Klock(ar)stenen sten
Över- och Ytterhärde byar Hälsingharen skär /Se Snickar Erkes gård Klövstensharen holme
Över- och Ytterhärde byar Hässjebottnen ägomark Snickargårdarna gårdar Klövstensharen holme
Över- och Ytterhärde byar Hästen terräng? Snises gård Knaperåsen höjdsträckning
Över- och Ytterhärde byar Hästhaget skogsmark Sofiedal herrgård Knaperåsen ås
Överhärde by Hästhagsberget berg Stabäck tp Knaperåsen ås
Överhärde by Hästholmen ö Stackbo gård Knaperåsen ås
Överhärde by Hästmuren myr Stationsområdet, se Bäck Saknas Knaperåsmuren myr
Överhärde by Hästmuren delvis ägomark Storbäcken lht Knaperåsmyran myr
Överhärde by Hästmuren, Stora myr Stordals gård Knippan backe
Överhärde by /Se Hästmuren, Lilla myr Storfars gård Knivåkern äga
Överhärde by /Se Hästskoholmen ö Stor Per Jans gård Kobjör puss
Överhärde by /Se Hästön ö Storstackbo gård Kojänget änge
Överhärde by /Se Hästön ö Storsves gård Kolbottvägen väg
Överhärde by /Se Häsänget ägomark Storsågen såg Kolfallet fall
Överhärde by /Se *Hävgårdsrå gränsmärke Stortvea ägor och gård Kolhed skog
Överhärde by /Se *Högbergsvisen gränsmärke Strömmingsmurs gård Kolmossen myrarna
Överhärde by /Se Högholmen ö Sundsö fäbodar Kolmossen myr
  Högholmen ö Sunnanås gård Kolsved ägor
  Högsten berg Svartskogs gård Koludden udde
  Högtorpsrönningen skogsmark Sveden jvanst. Kom-till-måtta vret
  Högåsen ås Sveden = Kjessmansbo Saknas Kopparharn holme
  Högåsen ås Sveden tegelbruk Korsbacken backe
  *Högåserör gränsmärke Sveden tegelbruk Korsvik myr
  Högåsänget ägomark Svedjorna lht Kovreten vret
  Hökmon terräng Sved-Gålsans = Gåls Saknas Kovretsbacken backe
  Idmuren myr Svedgården gård Kovretsbäcken bäck
  Idmyren myr Sved-Olles gård Krankmurskällan källa
  Idmyren myr /Se Sven gårdar Krankmyran myr
  Idmyren myr /Se Svias gård Kranksved myr
  Idmyren myr /Se Sågbo gård Kringelmuren myr
  Igelsjön sjö Sängstäss gård Kringelmuren myr
  Igelsjön sjö Sängstäss gård Kringkringmyran myr
  Igelsjön sjö Södra Valbo jvanst. Kringelkärret myr
  *Igeltjärnsrör gränsmärke Sörby lhter Kristinalundfallet fors
  Införå triangelpunkt Tavlan gårdar Krokbacka backe
  Införårönningen ägomark Tittin torp Krokenbäck bäck
  Införåviken vik Tittut torp Krokenbäck ägor
  Ingvaldsslätterna terräng? Tjockens gård Kråkfjärden del av Storsjön
  Innanberg ägomark Tomtas hemman Kubbobäcken bäck
  Intagan ägomark Tomtas gård Kubboängarna ängar
  Ivåsmyren myr Torkholm tp Kulhed hed
  Ivåsmyran myr Trollriket skog, fäbod Kummilhålet vret
  Ivåsmyran myr /Se Trossbo rättaregården Kungsänget ägor
  Ivåsmyran myr /Se Trullsbo bebyggelse Kunkorna ägor
  Ivåsmyran myr /Se Trädgårds hemman Kusberget stenbacke
  Jan-Olsharen ö Tvea gårdar Kusbobäcken bäck
  Jansvreten ägomark Tveaborg gård Kuslätten äga
  Jocksholmen holme Täppas gård Kusåker äga
  Jocksholmen ö Urmakars gård Kuvreten äga
  Johanneslöt ägomark? Valbo jvanst. Kuvretsberget backe
  Jordbärmuren myr Valbäcks hemman Kvarkkärr myr
  *Jordåsgruvan gruva Verkebro by Kvarnbäcken biflöde
  Julberg berg Verkebro by Kvarnen äga
  Jungfruholmen ö Vretas gård Kvarndammen Saknas
  Jungfrukällan källa Vretas hemman Kvarndammsmyran myr
  Junkarsbäcken bäck Värdshusas gård Kvarnmur myr
  Junkarsmuren myr Västanås gårdar Kvarnmuren myr
  Järvkärr ägomark Västbyggeby Saknas Kvarnvretarna vretar
  Järvkärrsmyran myr Västbyggeby Saknas Kvarnvreten vret
  *Järvkärrsrör gränsmärke Västerbruk gård Kvarnåkern åker
  Järvstabäcken bäck Västerfallet Saknas Kvarnänget äga
  Järvstahararna öar Västergårds gård Tjybacka backe och äng
  Jönsfiskeudden udde Västergårds gård Kycklingfallet fors
  Jönsäng äng Ytterhärde by Kyrkrönningen myrslog
  Jönsänget slåtter Ytterhärde by Kålbacken backe
  Kabyssen ägomark Ytterhärde by Kålhagen hage
  Kalkgruvan terräng? Ytterhärde by Kålhagen täppa
  Kalkstensviken vik Ytterhärde by Kålhagen täppa
  Kallmur myr Yttertorp torp Källarbacken backe
  *Kallmurshedrör gränsmärke Yttre Harnäs lhter Källarängarna ängar
  Kalvgrundet ö Yverrönnings tp Källkärret myr
  Kalvharen halvö Åbergs gård Källmur myr
  Kalvharen halvö /Se Åbergs gård Källmur ägor
  Kalvharviken vik Åby herrgård Källmur myr
  Kalvharviken vik Åkermyra lht Källmurarna myr
  Kalvmur myr Åkras = Per Jöns i Äsbyggeby Saknas Källmuren äga
  Kalvmuren ägomark Ångstärnan fäbodar Källrönningen äga
  *Kanhällsklubben ö Åsbo by Källrönningen äga
  *Kanhällsklubben holme Åsbo gård Källrönningen fäbod
  Kanhälludden udde Åsbyggeby Saknas Källrönningsviken äga
  Kanhällsudden udde Åsbyggeby by Källstruten myr
  Kanhälludden udde Åsbyggeby by Källsveden äga
  Kanhälludden udde Älvkarleö Glamsen tp Källvreten vret
  Kanhälludden udde Öbergs gård Källänget fäbodar
  *Kannhällsklubben ö, f.d. ö Öbergs gård Källängskärret myr
  Kanstensudden udde Öby hemman Käringrö äga
  Karsdamm ägomark Öby gårdar Kärngkärret myr
  Karsmuren myr Ömans Saknas Kärrena myr
  Karstensfallet skogsmark? Ön by Kärrena myr
  Kaslandet ägomark Ön by Kölers brännorna ägor
  Kattfallet ägomark Örns båtsmansgård Körnicka del av Storsjön
  Kattfallet ägomark Ösaren Saknas Körpuss vret
  Kattrönningen skogsmark Ösaren by Ladtäppan äga
  Kattsjöviken vik Ösars gård Laduholmen holme
  Kavelbrobäcken bäck Östanbäck Saknas Ladäng äga
  Kiffan skogsmark? Östanbäck by Laggarrönningen äga
  Kilarna ängar Österbo tp Lammersrönningen äga
  Kilarna terräng? Östergårds gård Lapphagen skogsmark
  *Kilen gränsmärke Överhärde Saknas Lersjön sjö
  Kilen skogsmark? Överhärde by Lesandsön holme
  Killingholmen holme Överhärde by Lesundet sund
  Killingholmen holme Överhärde by Lexmuren myr
  Kingsåsen terräng?   Lillboholmen skogsmark
  *Klapperåsrör gränsmärke   Lillbyre äga
  *Klapperåsrör gränsmärke   Lillflaten äga
  Klintbergsrönningen ägomark   Lill-Råmur, se Råmur Saknas
  Klövbjörn udde   Lillsjön, se Torkholmssjön Saknas
  Klövbjörn udde   Lillsjön sjö
  Klövbjörn udde   Lilltärnan tjärn
  Klövbjörnsrabbarna öar   Lillvreten vret
  Klövbjörnsrabbarna öar   Lindbäck gård och ägor
  Klövbjörns skärgård skärgård   Lindesmuren myr
  Klövstenarna öar   Lindkil del av Hemlingby
  Klövstenen sten   Lindkilsvägen väg
  Klövstensharen holme   Linvreten äga
  Klövstensharen ö   Lisselollesskvalet myr
  Klövstensharen holme /Se   Lisselrönningen äga
  Knaperåsmyran myr   Lisseläng äga
  Knippan terräng?   Lisselänget änge
  Knutsharen udde   Lissmur myr
  Knutsharen udde /Se   Lisstubacken backe
  Kojänget ägomark   Lisstuvreten vret
  Kolarudden udde   Listasäng äga
  Kolfallet terräng?   Ljustärnan tjärn
  *Kolmossebacksrör gränsmärke   Lomsjön sjö
  *Kolmossebergvisen gränsmärke   Lorthammar äga med skogsbackar
  Kolmossen mosse   Lortkärret myr
  Kolmyran ägomark   Lortkärrshäljan hölja
  Kolningsmyran ägomark   Lortviken vik
  Kolsdamm ägomark   Lubbrene vret och myr
  Koludden udde   Luffens källaren källarkulle
  Konungz Eng äng /Se   Lundbosjön sjö
  Kopparhararna ö   Lundbostigen väg
  Kopparhararna ö   Lundbybrofallet fors
  Kopparharsholmen holme   Lundviksholmen holme
  Korvreten ägomark   Lusharn holme
  Korvretsbacken terräng?   Luslaggarn del av Åkerlägden
  Kralsund sund   Långbacka backe
  Krapelåsen ås   Långbacka backe
  Kringelkärret kärr   Långbacka backe
  Kringelmur myr   Långbacka backe
  Kringelmuren myr   Långbackvreten äga
  Kringelmuren myr   Långbroarna fäbodar
  Kringelmuren myr   Långdraget bäck
  Kringkringmuren myr   Långdragsmyran myr
  Krokholmen ö   Långholmen skogsholme
  Krokig björken terräng?   Långholmen holme
  Krokmur myr   Långmuren myr
  Krokmursholmen terräng   Långmuren myr
  Krokmyren vik   Långmuren myr
  Krokänget slåtter?   Långsdamm vret
  Kronholmen ö   Långskuran äga
  Kräkelberget berg   Långskuret äga
  Kubbobäcken bäck   Långskurhagen hage
  Kubboängarna sankmark   Långsjön sjö
  Kulhed hed   Långspängerna spångbro
  Kungsbäcken å   Långtä bygata
  Kungsbäcken å   Långviken vik
  Kungsbäcken bäck   Långvretarna vretar
  Kungsängen Saknas   Långvretarna vretar
  Kungsängen äga /Se   Långvreten vret
  Kunkorna ägomark   Långön holme
  Kuntudden udde   Lärkbobäcken bäck
  Kusbobäcken bäck   Lärkboängarna ägor
  Kusbobäcken bäck   Lärkänget äga
  Kusslätten terräng?   Lötarna ägor
  Kuvretsberget berg   Lötbacka backe
  Kvarndammsmyran myr   Lötbacken backe
  Kvarnholmen ö   Löten äga
  Kvarnmur terräng   Löthagarna hagar
  Kvarnmurbäcken bäck   Löttorphagen hage
  Kvarnmuren myr   Lötvreten vret
  Kvarnmuren myr   Lövlund fäbo
  Kvarnmuren myr   Löväng ägor
  Kvarnmyran ägomark   Lövängsberget backe
  Quarn Rödder äng /Se   Lövängsbäcken bäck
  *Kvarnstensrör gränsmärke   Lövängstä bygata
  Kyrkberget berg   Malmmyran äga
  Källarängarna slåtter?   Marstrandstärnan tjärn
  Källbro ägomark   Masmästaränget äga
  Källfallet sankmark   Matsäcksåkern äga
  Källhålsmuren myr   Mattskärret myr
  Källmur myr   Mattskärrsbäcken bäck
  Källmur myr   Matyxsjön sjö
  Källmurarna myrar   Mellankärret myr
  Källstruten terräng?   Mellanrö äga
  Källvik vik   Mellanrönningen äga
  Källvreten ägomark   Mellanrönningen äga
  Källåkern ägomark   Mellanstycket äga
  Källängskärret kärr   Mellanåker äga
  Käringknoget terräng   Messmanskärret myr
  Käringkärret terräng   Mittskog skog
  Käringrö terräng?   Mittskogsbäcken bäck
  Körviken vik   Mittskogsänget änge
  Ladholmen ö   Mjucksen myr och änge
  Ladäng ägomark   Mockrö vretar
  Ladänget skogsmark   Mockrösmyran myr
  Laggmuren myr   Molnvikarna vik
  Larsdomaremuren myr   Molnviksmuren myr
  Lassebomossen mosse   Morfarsåkern åker
  Laxnätrabben ö   Mosstockmuren myr
  Laxstenen sten   Mulleshagen ägor
  Ledskär holme   Muren vret
  Leken sund   Murvreten vret
  Lersjön sjö   Murån bäck
  Lersjön sjö   Myckelbäck bäck
  Lersjön sjö   Myckerö änge
  Lervik terräng?   Myran ägor
  Lesandsön ö   Myrbacka backe
  Lesandsön ö   Myrbackmuren myr
  Lesandsön ö   Myrsjöbacka backe
  Lesandsön ö   Myråsen del av Valboåsen
  Lesundet sund   Månsbron bro
  Liljan ö   Märbäcken bäck
  Lillmyran ägomark   Märrskoholmen holme
  Lillsjön sjö   Mörkhålet myr
  Lillsjön sjö   Mörttärnan tjärn
  ?Lillsjön sjö   Mörttärnsberget höjd
  Lillsjön sjö   Mörttärnsmuren myr
  Lillsjön tjärn?   Natberget backe
  Lillsjörönningen ägomark   Nederbergsmyran myr
  Lilltärnan tjärn   Nederbergsvägen väg
  Lillvreten ägomark   Nickelbärsrönningen äga
  Lillvreten ägomark   Ninsve äga
  Lillåkern ägomark   Nordanfall änge och skogsbacke
  Lillån, se Kungsbäcken Saknas   Nordanmyra myr
  Lillån å   Norrbomuren myr
  Limön ö   Norrfallet, Norrvreten äga
  Lindbäck triangelpunkt   Norrhagen hage
  Lindbäckslogen skogsmark?   Norrlandet äga
  Linden ägomark   Norrlandshalsen ägokil
  *Linkilrå gränsmärke   Norrmuren ägor
  Lissel-Ollesskvalet terräng?   Norrmursbäcken = Finnbäcksbäcken Saknas
  Lisseläng skogsmark   Norrskogen skog
  Lisslo terräng   Norrsveden äga
  Ljustärnan tjärn   Norrönningen äga
  Lomsjöbäcken bäck   Norrvretarna ägor
  Lomsjön sjö   Norrvreten äga
  Lomsjön sjö   Norrvretsberget backe
  Lomsjön sjö   Norråker äga
  Lomsjön sjö /Se   Norråker äga
  Lomsmuren myr   Norråker äga
  Lomsmyren myr   Norråkern äga
  Lorthammar udde   Norråkersbacken backe
  Lortrönningen skogsmark   Nybonsbacken backe
  Lortviken vik   Nybonsdammen vret
  Lubbersmyran ägomark   Nybotten kolbotten
  Lummerbäcken bäck   Nyboåsen del av Valboåsen
  Lumsjön sjö   Nybron bro
  Lundbo fäbodställe?   Nybrotä väg
  Lundbohattsmyren myr   Nybrovretarna vretar
  Lundbosjön sjö   Nymnen ägor
  Lundbosjön sjö   Nymnen ägor
  Lundbosjön sjö   Nymnen äga
  Lundbosjön sjö   Nymnmyran äga
  Lundbosjön sjö   Nymur myr
  Lundbosjön sjö   Nyrödder, Nyrö äga
  Lundbosjön sjö   Nyvreten äga
  Lundbosjön sjö   Nyåker vret
  Lundbosjön sjö   Nyåker äga
  Lundbosjön sjö   Nyägan = Klintmyran Saknas
  Lundbosjön sjö   Nyänget änge
  Lundbosjön sjö   Nyänget änge
  Lundbosjön sjö   Nyänget änge
  Lundbygge Siön sjö   Nässelmuren äga
  Lundbyggesjön sjö   Nästmur änge, myr
  Lundbyggesjön sjö   Näströ äga
  Lundbyåkern åker   Nötbo vret
  Lundbyåkern åker /Se   Affsasundet sund
  Lundgrensmyran myr   Affsasundsholmen holme
  Lundsbygge siön sjö   Affsasundsskogen skog
  Lunds fäbodar fäbodställe   Affsasundsudden udde
  *Lunds o. Åsbyggebys byskog skog   Alovsmyran myr
  Luntamyren myr   Apptäkt holme
  Lusthusholmen udde   Ararna ö
  *Långbroarna kärr   Armkärrsmurarna myr
  Långdragsmyran myr   Armsved äga
  *Långhalsrör gränsmärke   Arnsmuren myr
  Långharen ö   Arrmuren äga
  Långholmen ö   Arrmuren myr
  Långhäll terräng   Arrmursbacken backe
  *Långhällsrå gränsmärke   Axhagen hage
  *Långhällsröret gränsmärke   Axmuren myr
  Långkärr kärr?   Pallesbacken backe
  Långmuren myr   Pallesrian ria
  Långmuren myr   PerJonstärnan tjärn
  Långmuren myr   Per Måns kärret myr
  Långmuren myr   Per Ols backen backe
  Långmuren myr   Pershålet kolbotten
  Långmuren myr   Petterskärret äng (myr)
  Långmyran myr   Pigmyran myr
  Långsdamm sumpmark?   Pipbackrönningen äga
  Långsjön sjö   Pjaserna myr
  Långsjön sjö   Pransan ägor
  *Långsjörör gränsmärke   Pransan ägor
  Långskuran terräng?   Pransan ägor
  Långstrand strandremsa   Pransan ägor
  *Långtjärnen tjärn   Prästbacken backe
  Långviken vik   Prästfors fors
  Långön ö   Prästhagen hage
  Långön ö   Prästänget äga
  Långön ö   Punschstenen sten
  Långön ö   Putten vret
  Långön ö   Puttmuren myr
  Länsmansmyran myr   Renhällarna hällar
  Lärkebobäcken bäck   Renhällsbacken backe
  Lärkebobäcken bäck   Repkilarna tre vretar
  Lärkeboviken vik   Ribacken backe
  Lärkeboängarna sankmark   Ribron bro
  Lättharen udde   Ridstensmyran myr
  Lättharen udde /Se   Ringnäs ägor
  Lögmur myr   Riskarn holme
  Lövgrund skär   Ristningen äga
  Lövgrund ö   Riåkern äga
  Lövlund terräng?   Riåkern äga
  Lövängen ägomark   Rockmur myr
  Lövön terräng?   Rocksved äga
  Magaängarna slåtter?   Roläng äga
  Malmmyran ägomark   Romelin liten holme
  *Malyxsjön sjö   Rosenknopp backe
  Marstrandstärnan tjärn   Rosenlundsrönningen äga
  Marstrandstärnan tjärn   Rotfallet skogsmark
  Mashålen terräng?   Rovgärde kolarställe
  Mashålen terräng?   Rovsveden äga
  Mashålen terräng?   Rutenshålet murpuss
  Mashålen terräng?   Ryssvägen väg
  Maskärret kärr   Ryttarbacka backe
  Matsäck myr?   Råmur myr
  Matsäcksmyran myr   Råmur myr
  Matyxsjön sjö   Råmursheden skogsdel
  Matyxsjön sjö   Råttskär udde
  Matyxsjön sjö   Rävgården stenbacke
  Matyxviken vik   Rödderbäcken bäcken
  Medskog skogsmark   Rödderna ägor
  Medskogsängen skogsmark?   Röddersbacken backe
  Mellanrö terräng?   Röddersmuren myr
  Mickelhed hed   Röddrane ägor
  Midsommarholmen halvö   Röddrane äga
  Mjucksen terräng?   Röddret ängslog
  Mjölktorget vägskäl   Röddret äga
  Mjölnarholmen ö   Rökärret myr
  Mockrö ägomark   Römossen äga
  Mockrösmyran ägomark   Römossen myr
  Mohäll terräng   Römossen myr
  Molnviksmuren myr   Römuren myr
  Molnviksmuren myr   Römuren myr, römossa
  Mossen ägomark   Römyran myr
  Munckbergsrör förr gränsmärke /Se   Rönnharen holme
  Munkholmen kulle /Se   Rönnmyran myr
  Munkholmen förr tallholme /Se   Rörberget = Sviberget Saknas
  *Munkmyren myr   Rövik vik
  Murarna ägomark   Röåkern äga
  Murvreten ägomark   Röängarna ängar
  Myckelbäck terräng?   Röängstä bygata
  *Myckelrör gränsmärke   Sandarna ägor
  Myran ägomark   Sandbäcken bäck
  Myret myr   Sandbäcken bäck
  Myrstackholmen holme   Sandbäcksvretarna äga
  Myråskällan källa   Sandbäcksåsen ås
  Mysslars ägomark   Sandvik vik
  Månsbrobäcken bäck   Sandvreten vret
  Mårdstocksmyran myr   Sandåkern ägor
  Mårtsbo triangelpunkt   Sankmyran myr
  Märskoholmen halvö   Selgråheden hed
  Mörttärnan tjärn   Seslasungen = Sessla Saknas
  Mörttärnan tjärn   Sessla holme
  *Mörtviken vik   Sibäcken bäck
  *Mörtviken vik   Siktansvreten äga
  Natberget berg   Silvergruvheden = Selgråheden Saknas
  Nedanmur myr   Simyran myr, lösvall
  Nordanmyran myr   Sjuarstäppan äga
  Norrbomuren myr   Sjugvreten vret
  Norrbomuren myr   Sjållmurarna myr
  Norrbotärnan tjärn   Sjöbacken backe
  Norrkolningsbergen berg   Sjöhedarna skog
  Norrlandet ängsmark   Sjölen ängar, med bäck
  Norrmansholmen terräng   Sjömuren myr
  Norrmuren ägomark   Sjömyran myr
  Norrmursbäcken bäck   Sjövretarna vretar
  Norrmurskärret terräng?   Sjövik vik
  Norrmyrsrönningen terräng   Sjövreten vret
  Norroraviken vik   Skadängarna ängar
  Norrskvalpet ö   Skarpnäsudden udde
  Norrvretsberget berg   Skarprönningen äga
  Norråker ägomark   Skarpängsbron bro
  Notudden halvö   Skarpängsbäcken = Kusbobäcken Saknas
  Nybrännmurarna myr   Skarvgärdesänget äga
  Nyfäboden ägomark   Skalen udde
  Nyfäboden ägomark   Skenägan äga
  *Nyfäbodsrör gränsmärke   Skelenbäcken bäck
  Nyhammar triangelpunkt   Skelenbäcksbacken backe
  Nyhammarsån å   Skelenbäcksägan äga
  Nykolan terräng?   Skelenkärret myr
  Nymnen skogsmark   Skjulsmur myr
  Nymnen ägomark   Skogslirsbacken backe
  Nymnen ägor /Se   Skolbacken backe
  Nymnen ägor /Se   Skommarkärret myr
  Nymnen äga /Se   Skommarpussen vret
  Nymnmyran ägomark   Skommarrönningen äga
  Nymuren myr   Skommarrönningen äga
  Nymursrönningen skogsmark   Skommarsviken vik
  Nymursrönningen ägomark   Skommarvreten vret
  Nymyrrönningen skogsmark   Skorvhällen häll
  Nyodlingen ägomark   Skrabbslängsten äga
  Nyrö äga /Se   Skranket äga
  Nyrödder odling /Se   Skrankfall äga
  Nyrödder skogsäga /Se   Skrankfallet äga
  Nyrödder äga /Se   Skravelfallet fall
  Nyrönningen ängsmark   Skripan dalsänka
  Nyrönningen ägomark   Skräddarhagen hage
  Nyrönningen skogsmark   Skräddar-Karins sängen sten
  Nyrönningsmuren myr   Skräddars bollen äga
  Nytäppan ägomark   Skräddaränget äga
  Nyåkrarna ägomark   Skuberget backe
  Näset terräng?   Skursjön mur och murpuss
  Nässelmuren myr   Skvalbäcken bäck
  Nästmur myr   Skvalbäckmyran myr
  Näströ terräng?   Skvalbäckssveden äga
  Nötbomyren myr   Skvallerbäck bäck
  Ockelboholmen ö   Skvallerbäck ägor
  Ockelboänget slåtter?   Skvaltäppan äga
  Odlingen ägomark   Skålbacken backe
  Ofsasundet sund   Skålbacksjön sjö
  Ofsasundsholmen holme   Skäfsmur myr
  Ofsasundsudden udde   Skäftsmyra myr
  Orarna ö   Skälbrobäcken bäck
  Orarna ö   Skälbron bro
  Orarne öar   Skärpan ägor
  Orarna öar   Skärpstenen sten
  Orarna öar   Slåttmurarna myr
  Orarna ö   Slätharen Saknas
  Orarna ö   Slätharn udde
  Orarne ö /Se   Slätharsgrundet Saknas
  Orarna öar /Se   Släthed hed
  Ormkärr terräng   Smedmorsägan äga
  Ormsved betesmark?   Smessviken vik
  Ornsmuren ägomark   Smidlandet täppa
  Orrholmarna holmar   Smidåker äga
  Orrhällen häll   Smäcken vik
  Orrmuren myr   Smäckfallet fors
  Orrmuren myr   Smäckfallet fors
  Orrmuren myr   Smöränget äga
  Orrmurs holme höjd   Snifsvretarna ägor
  Orrmurtjärnen tjärn   Snisberget höjd
  Orrmurtjärnen sjö   Sofiedalsbäcken bäck
  Oslättfors sjö?   Solbacka backe och vret
  Oxhällan ö   Sop-Lasses ägan äga
  Oxmyran ägomark   Sorgvik myr och vik
  Oxrönningen skogsmark   Sotänget äga
  Pellesholmen ö   Spikåsen del av Valboåsen
  Penninghögen betesmark?   Spångmur myr
  Per-Jonstärnan tjärn   Spångmur myr
  Per-Larsudden udde   Spångmursknippan backar
  Per-Ols ägomark   Spängerna~Spängersmuren myr
  Persbo ägomark   Stabäcksvreten + vret
  Persboåsen ås?   Stackelmyra myr
  Persvallen ägomark   Stackhaget äga
  Perugrund grund /Se   Stacksäng äga
  Petterskärret ägomark   Stackäng äga
  Pjasorna terräng?   Stadsmuren myr
  Plogarna ägomark   Stampmur myr
  Pransan ägomark   Stampmursstenen sten
  Pransan hmd /Se   Starpussen puss
  Predikstolen terräng?   Starönningen äga
  Prästfors fors   Stasjöbäcken = Stortärnbäcken Saknas
  Prästhälla gränsmärke   Stasjön del av Öjaren
  *Prästvretarna Saknas   Stasundet sund
  Prästängarna ägomark   Stavan murpuss
  Putten slåtter?   Stavretåkern äga
  Puttmuren myr   Stenbäcken bäck
  Rispmyran ägomark   Stengubbarna backe
  Rockmur myr   Stenhammarshagen hage
  Rockmur myr   Stenrimpan äga
  Rockmur myr   Stenrönningen äga
  Rosenlund terräng?   Stenstycket äga
  Rotfallsmuren myr   Stensveden äga
  Rotfället terräng?   Stensvedknippan backe
  Rovgärde ägomark   Stensängarna ängar
  *Runhälls Skiftet gärde /Se   Stensängsviken vik
  Rysshällen ö   Stenvreten vret
  Ryssjebodarna bodar?   Stenåsmyran myr
  Ryssjebodarna sjöbodar /Se   Stigvreten vret
  Råbäck terräng?   Stockelhagen kulle
  Rågatsmuren myr   Storbacken backe
  Råholmen terräng?   Storbacken backe
  Råholmen ö   Storboholmen skogsmark
  Råholmen ö   Storbäcken bäck
  Råholmen ö   Storbäcken bäck
  Råholmen ö   Stordalen myr och dal
  Råmur ägomark   Stordalsberget = Trollberget Saknas
  Råmur, Lilla ägomark   Stordammsveden äga
  Råmur, Stora myr   Storfjärden del av Öjaren
  Råmursmyrorna myrmark   Storflaten äga
  Råmursrönningen skogsmark   Storhagen hage
  *Råstensmyran myr   Storhöljan hölja
  Rödderbäcken bäck /Se   Storlägdåsen ås
  Rödderhagen ägomark /Se   Stormurarna myr
  Rödderna ägor /Se   Stormuren myr
  Röddersbacken backe /Se   Stormurslandet äga
  Röddersmuren myr /Se   Stormursstigen stig
  *Rödderå gränsmärke   Stor-Råmur, se Råmur Saknas
  Röddrane ägor /Se   Storrönningarna äga
  Röddrane äga /Se   Storrönningen äga
  Röddren ägomark   Storrönningen äga
  Röddren ägomark /Se   Storrönningen äga
  Röddret skogsmark   Storrönningsberget backe
  Röddret skogsmark   Storsjön sjö
  Röddret skogsmark /Se   Storsjön = Valsjön Saknas
  Röddret äga /Se   Storsjön, se Häcklingsjön Saknas
  Röddret ängsslog /Se   Storstackäng äga
  Rödmuren myr   Storstycket äga
  Rödmuren myr   Storsveden äga
  Rödre ägomark   Storsveden äga
  Rökärret kärr   Stortvea Saknas
  Rökärrsbäcken bäck   Stortärnan tjärn
  Römaren ö   Stortärnan tjärn
  Römossen mosse   Stortärnbäcken bäck
  Römossen mosse   Storvretarna äga
  Römossen mosse   Storvreten vret
  Römuren ägomark   Storvreten vret
  Römuren myr   Storängarna ägor
  Römyran ägomark   Strandäng äng
  Römyran myr   Struten vret
  Rönnharen halvö   Stry myr och bäck
  Rönnharsviken vik   Strybäcken bäck
  Rönnharsviken, Yttre vik   Strysrönningen äga
  Rönningen ägomark   Strömmingsmursvreten vret
  Rönningen ägomark   Stubbarna ägor, mossjord
  Rönnviksudden udde   Stubbarna ägor
  Röpekan ö   Stubbhagen hage
  Sandarna ägomark   Stubbkärret myr
  Sandbäck ägomark   Stubbrönningsviken vik
  Sandbäcken bäck   Stubbsveden äga
  Sandbäcken bäck   Stugmur myr
  Sandbäcksåsen ås   Styggberget backe
  Sandfallet terräng?   Styggbyske myr
  Sandvik vik   Styggbyske myr
  Sandvik vik   Styggkärret myr
  Sandvik vik   Styggmurarna myr
  Sandvik vik   Stängslen ägor
  Sandviksudden udde   Stängslorna ägor
  Sandvreten ägomark   Stövelmur myr
  Sankmyren myr   Sugglöten äga
  Segersta ägonamn /Se   Sundholmen holme
  Segersta ägonamn /Se   Sunden bäcken
  Sesslan ö   Sundet vret
  Siggebäcken bäck   Sundsmuren myr
  Sikvik triangelpunkt   Sundsmyra ängar
  *Sikvikbergrör gränsmärke   Sundsömuren myr
  Silvergruvheden hed   Svalåsen ås
  Silvergruvheden hed   Svartbacken backe
  Simyran ägomark   Svartbläckarna myr
  *Si?orsrör gränsmärke   Svartbäcken bäck
  Sjudarmyran myr   Svartkärr myr
  Sjudardiket dike   Svartkärrsbäcken Saknas
  Sjulsmur myr   Svartmuren myr
  Sjulsmur ägomark   Svartskogsbron bro
  Sjöforsänget ägomark   Svartstenen sten
  Sjömyran myr   Svarttärnan tjärn
  Sjömyran myr   Svartön holme
  *Sjön Ösarn igentorkad sjö   Svartön holme
  Sjöänget skogsmark   Svedden äga
  Sjöängsvretarna ägomark   Svedfallet fors
  Skadänget terräng?   Svedhagvägen väg
  *Skadängsrör gränsmärke   Svedjorna ägor
  Skallön ö   Sviarna ägor
  Skandiaåsen ås?   Sviberget backe
  Skansgraven sänka /Se   Sviberget backe
  Skarpnäsudden udde   Svimyrarna myr
  *Skarprå gränsmärke   Sviudden skogsudde
  Skarpsundet sund   Sågberget backe
  Skarpäng ägomark   Sågbotä väg
  *Skatuddarna holmar   Sågbron bro
  Skenars ägomark   Sågvreten vret
  Skenägan ägomark   Såkarsmuren myr
  *Sketthällsröret gränsmärke   Sånken ägor
  Skoglundsmuren ägomark   Sälgbomuren myr
  Skogshörningen ägomark   Sälgsjön sjö
  Skogskärsudden udde   Säljan äga
  Skogskärsudden udde   Säljet Nedre vatten
  Skogvaktarkärret myrmark   Säljet Övre Vik
  Skomakarbacken ägomark   Säljänget ägor
  Skommarkärret kärr   Säljänget änge
  Skommarpussen ägomark   Sältan myraktig slog, äga
  Skommarrönningen ägomark   Sältorna ägor
  Skorvhällan häll   Sänningsmuren myr
  Skorvhällsunden sund   Särkänget änge
  Skrammelåsen ås   Sävasjön tjärn
  Skranket terräng?   Sörskogen skog
  Skrattön terräng   Sörtärnan tjärn
  Skravelvik vik   Sörtärnan tjärn
  Skravelviksfjärden fjärd   Sörtärnängarna ängar
  Skrivarholmen holme   Sörvreten vret
  Skrivarsveden ägomark   Sörvreten vret
  Skrockmyra myr   Söråker äga
  Skräddarholmen ö   Söråker äga
  Skräddarslåttan ägomark   Söråkern äga
  Skräddaränget ängsmark   Söråkern äga
  Skursund ängsmark   Söråkershalsen kil
  Skvaltäppan ägomark   Tallmuren myr
  Skålbackamuren myr   Tallmuren myr
  Skålbackasjön Saknas   Tatterbacka backe
  Skålbackasjön sjö   Tattarspängerna myr
  Skäfsmur myr   Tavelmuren = Sånken ägor
  Skäftsmyra myr   Tavelvretarna vretar
  Skäftsmyran ägomark   Tavelåsen del av Valboåsen
  Skällbro bro /Se   Tickselbäcken bäck
  Skällsviken vik   Tickseln myr
  Skärviken vik   Tickseltärnan tjärn
  Slogmur myr   Timmermuren myr
  Slåttermurarna myrar   Tjuksved murpuss
  Släthed terräng   Tjyvudden udde
  Slätkaren udde /Se   Tobaksvall kolbottnar
  Slättan triangelpunkt   Tolvfors fors
  Smårönningarna ägomark   Torkholmsjön sjö
  Smäcken lokalitet /Se   Torrakholmen holme
  Smäckfallet fors /Se   Torrtöppen inhägnad
  Smörnäsholmen ö   Torsvallen äga
  Smörnäs holme halvö   Torsvallen äga
  Smöränget slåtter?   Torsvallen äga
  Solmärket terräng?   Torsvallen äng
  Sotänget ängsmark   Trankärret myr
  Spikåsbäcken bäck   Tranmur del av Stormuren
  Spikåsbäcken bäck   Tranmur åker
  Spångmur myr   Trekanten tjärn
  Spångmur myr   Trollberget backe
  Spångmur myr   Trollboberget höjd
  Spängerna terräng?   Trollbomuren myr
  Spängersmyrorna myrar   Trollbosveden äga
  Stabäck triangelpunkt   Trollholmen holme
  Stabäcken bäck   Trollholmen holme
  Stackbo triangelpunkt   Trollriksskiftet skogsdel
  Stacksäng ägomark   Trollriksviken vik
  Stasjökärret kärr   Trollsved ägor
  Stasjön del av Öjaren   Trolltjärnen tjärn
  Stavan terräng?   Träfotbo äga
  Stavkärr terräng?   Trädgårdsmyran myr
  Stenbäcken bäck   Träsmyran vretar
  Stenbäcken bäck   Träsänget äga
  *Stenringsån Saknas   Trätmuren myr
  Stensmo terräng?   Trätåsen ås
  Stensängarna ägomark   Trösken sjö
  Stensängsholmen halvö   Tuna öppen plats
  Stensängsviken vik   Tunabacken backe
  Stentorp terräng?   Tunabotten kolbotten
  Stenåsmyran delvis ägomrak   Tuvdelarna ägor
  *Stockmurhall gränsmärke   Tuväng sista fäb.
  Storbådan holme   Tvillingsön holme
  Storbådan ö   Tyllern äng
  Stordalen terräng?   Täppan äga
  Stordalsmyran myr   Tökilshalsen skogsbackar
  Storfarsmyrarna myrar   Tökilsbäcken bäck
  Storheden terräng   Utåker äga
  Storlägdåsen ås   Vackerbacka backe
  *Stormossen myr   Vadbäcken bäck
  Stormossen mosse   Vadmur ägor
  Stormossen mosse   Valbobäcken bäck
  Stormurarna myr   Valbobäcken bäck
  Stormurarna sankmark   Valboåsen ås
  Stormuren myr   Vallarna ängar och skogsmark
  Stormuren myr   Valsjön sjö
  *Stormyren myr   Valsjön, se Hemligsjön Saknas
  Stormuren myr   Valsjön sjö
  Stormuren myr   Valängarna vretar
  Stormuren myr   Vallströmsåkern äga
  Stormurmyran myr   Varggropen vret
  Stormurrönningen skogsmark   Varggården grop
  *Storrå gränsmärke   Vargkärret myr
  Storröddret ägomark   Vargmyra myr
  Storrönningen ägomark   Vargstensberget Saknas
  Storrönningen ägomark   Vattmur myr
  Storrönningen ägomark   Vattmuren äga
  Storrönningen ägomark   Vedmyran myr
  Storrönningen ägomark   Verkholmen holme
  Storsjön f.d. sjö   Verkänget ägor
  Storsiön sjö   Verkängsvretarna vretar
  Stor Sjön sjö   Vidalspussen vattenpuss
  Storsjön sjö   Vilastenarna vilstenar
  Storsjön sjö   Vilastensbacken backe
  Storsjön sjö   Vilstenen sten
  Storsjön sjö   Vitasrönningen äga
  Storsjön sjö   Vjalmen Saknas
  Storsjön sjö   Vretgrindskällan Saknas
  Storstacksänget skogsmark   Vrethålet äga
  Storstensrabben ö   Vretmyra vret
  Storsveden ägomark   Världenesvid äga
  Storsjön sjö   Västbergsbacka backe
  Stortärnan tjärn   Västerfallet fall
  Stortärnan tjärn   Västerfätä fägata
  Stortärnan tjärn   Västerhagen hage
  Stortärnberget berg   Väster i backen skog
  Storvreten ägomark   Västermur myr
  Storvreten ägomark   Västermuren myr
  Storägan ägomark   Västermuren ägor
  Storön terräng   Västerpussen puss
  Storön halvö   Västervreten vret
  Strandmuren myr   Västeråker äga
  Strandängsviken vik   Västeråker äga
  Stry skogsmark   Västeråker äga
  Stubbarna ägomark   Västeråker äga
  Stubbkärret sankmark   Västeråkersbacken backe
  Styggberget ö   Västerängarna ägor
  Styggberget berg   Västgötahålet murpuss
  Styggbyske terräng?   Yfstäng äga
  Styggmurarna myr   Zackrisrönningen äga
  Stängslen terräng?   Åbymuren mur
  Stängslen ägomark   Åbäket äng
  Sundholmen ö   Åhagen hage
  Sundrabben ö   Åkerlandsbäcken äga
  Sundsbobergen berg   Åkerlägden äga
  Sundsmyra ägomark   Åkermyra äga
  Sundsö terräng?   Åkertä väg
  Sundvreten ägomark   Åkervreten vret
  Svallet triangelpunkt   Ålmurarna myr
  Svalåsen ås   Ålborg holme
  Svalåsen triangelpunkt   Åmotsänget äga
  Svartbacken skogsmark   Åmotängarna ägor
  Svartbäcken bäck   Ånger och fäjin har
  Svartkärr kärr   Ångstärnan tjärn
  Svartmuren myr   Åröddrane ägor
  Svartmuren betesmark   Åsbacken backe
  Svartmursberget berg   Åsbobäcken, se Sandbäcken Saknas
  Svartstensholmen halvö   Åsbyskogen Saknas
  Svartstensholmen halvö   Älgmur myr
  Svarttjärnen tjärn   Älgmyran myr
  Svarttjärnen tjärn   Älgsjöbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Älgsjömuren myr
  Svartvik vik   Älgsjön sjö
  Svartviken vik   Älgängsbäcken = Lärkbobäcken Saknas
  Svartviksmuren myr   Älgön holme
  Svartöharen ö   Älvdalen by
  Svartön ö   Ändlösan änge
  Svartön ö   Ängarna ägor
  Svarvarberget berg   Ängesbackarna skogsholmar
  Svedbergsägan ägomark   Ärtvreten vret
  Sviarna ägomark   Ärtåkern äga
  Sviberget berg   Ävlingbacken skogsholme
  Sågfäbodarna ägomark   Ävlingmuren myr
  Såghålet sund   Öbyåsen del av Valboåsen
  Sågmuren myr   Öjaren sjö
  Sågmyran ägomark   Öjaren sjö
  Sånkmyran myr   Ösarsjön sjö
  Sälgbomuren myr   Österbläcken myr
  Säljet, Övre sjö   Österfätä = Fätäsollestä Saknas
  Sälgsjön sjö   Österrönningen äga
  Sälgsjön sjö   Östervreten vret
  Sälgsjön sjö   Östervägen väg
  Sälgsjön sjö   Österåker äga
  Sälgsjön sjö   Österåkern äga
  Sälgsjön sjö   Österåker äga
  Sälgsjön sjö   Österåkern äga
  Sälgsjön sjö   Östmansbacken backe
  Sälgsjön sjö   Östmyran myr
  Sälgsjön triangelpunkt   Östnäs udde
  Sälgsjön sjö   Övresågfallet fors
  Sälgsjön sjö /Se    
  Sälgänget ängsmark    
  Säljan terräng?    
  Säljan äga /Se    
  Säljen Nedre sjö /Se    
  Säljet, Nedre sel    
  Säljet, Övre sel    
  Säljet, Övre sel    
  Säljet, Övre och Nedre utvidgningar av Galveån /Se    
  Säljet damm /Se    
  Sänningsmuren myr    
  Sävasjön sjö    
  Säverängsholmen, Lilla ö    
  Säverängsholmen, Stora ö    
  Sörby källa Saknas    
  Sörby urfjäll utjord    
  Sörhällen häll    
  Sörtärnan tjärn    
  Sörtärnan tjärn    
  Sörtärnan tjärn    
  Sörtärnsmyren myr    
  Sörvret ägomark    
  Sörvretarna ägomark    
  Tallharen ö    
  Tallholmen halvö    
  Tallmyran myr    
  Tallänget skogsmark?    
  Testeboån å    
  Testeboån å /Se    
  *Testleharet holme    
  Texelbäcken, se Tickselbäcken bäck /Se    
  Tickselbäcken bäck    
  Tickselbäcken bäck    
  Ticksel muren myr    
  Tickselmuren myr    
  Tickseln slåtter?    
  Tickseltärnan tjärn    
  Tipprödder skogsmark    
  Tipprödder myr /Se    
  Tjuksved skogsmark    
  Tjäderleken terräng (?)    
  Tjärnen tjärn    
  Tobaksfallet terräng?    
  *Toderå gränsmärke    
  Toharen holme /Se    
  Toharen ö    
  Tolvfors fors    
  Tolvfors fors    
  Tolvfors fors    
  Tolvforsbron bro    
  Tolvforshuvud Saknas    
  Tolvön halvö    
  Tomtgubben udde    
  Torbacken höjd?    
  Torkholmsmyran myr    
  Torkholmsmyran myr    
  Torkholm(s)sjön sjö    
  Torkholmsjön sjö    
  Torkholmssjön sjö    
  Torkholmssjön sjö    
  Torkhällan ö    
  Torparrönningen skogsmark    
  Torrakholmen, Lilla ö    
  Torrakholmen, Stora ö    
  Torrakmuren myr    
  Torrakmuren myr    
  Torrakmuren myr    
  *Torstensbåda skär    
  Torsvallen äga    
  Torsvallen äga    
  Torsvallen äga /Se    
  Thorsvalla äng /Se    
  Torsvallen äng    
  Torvåker ägomark    
  Tranbäddamosse mosse    
  Trankärret kärr    
  Tranmur ägomark    
  Tranmuren myr    
  Trebladmyran myr    
  Trekanten tjärn    
  Trollbacken fornlämning    
  Trollboberget berg    
  Trollholmen ö    
  Trollholmen höjd    
  Trollriket fäbodställe    
  Trollriksholmen ö    
  Trollrikskanalen bäck    
  Trollriksskogen skog    
  Trollriksskogen skog    
  Trollriksviken vik    
  Trollriksviken vik    
  Trolltärnan sjö    
  Trolltärnan sjö    
  *Trollviksrå gränsmärke    
  Trollön terräng?    
  Troske Lacus sjö    
  Trosken sjö    
  Trysse lac-s, se Trösken Saknas    
  *Tryssen sjö    
  Träsänget ägomark    
  Trätskogen skog    
  Trätåsen ås    
  Trätåsen terräng?    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö    
  Trösken sjö /Se    
  Trösken sjö /Se    
  Tuna öppen plats /Se    
  Tunaänget skogsmark    
  Tunbergsrönningen ägomark    
  Tupptallmuren myr    
  Tupptallviken vik    
  Tuttran ö    
  Tuvan ö    
  Tuvmuren myr    
  Tuväng äng    
  Tuvängarna skogsmark    
  Tvefallsholmen halvö    
  Tvilling terräng?    
  *Tyllen fors    
  *Tyllen fors    
  *Tyllen fors    
  Tyllen terräng?    
  Tyllern äng /Se    
  Täpporna ägomark    
  Tärnan udde    
  Tärnan tjärn    
  Tärnmyran myr    
  Tärnrabben ö    
  Tökilsbäcken bäck    
  Tökilsbäcken bäck    
  Uddnäs udde    
  Upptäckt ö    
  Upptäckt ö    
  Utterklipporna öar    
  Vackerbacka ägomark    
  Vackermyran myr    
  Vackervik ägomark    
  Vadmuren terräng    
  Valbo masugn Saknas    
  Walbosjön sjö    
  Valbosjön sjö    
  *Valbyggiamura äng    
  *Valbyggiamura äng    
  *Valbyggamora äng /Se    
  Vallarna skogsmark    
  Vallen sankmark    
  Vallen udde    
  Vallmuren myr    
  Wallsiön sjö    
  *Vallsjön sjö    
  Vallströmsrabben ö    
  Valsjöarna sjö /Se    
  Valsjöbäcken bäck    
  Valsjöbäcken bäck    
  Valsjöbäcken bäck    
  Valsjöbäcken bäck    
  Valsjöbäcken bäck    
  Valsjöbäcken bäck    
  Valsjöbäcken bäck    
  Valsjömossen mosse    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Walsjön sjö    
  *Valsjön sjö /Se    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö /Se    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö /Se    
  Valsjön sjö /Se    
  Valängen ägomark    
  Valängen ägor /Se    
  Vargberget höjd    
  Varggropen ägomark    
  Varggården terräng?    
  Vargkärret kärr    
  Vargmyra myr    
  Vaskenhällspussarna terräng?    
  Vassen ö    
  Vattmuren myr    
  Vedmuren terräng    
  Verkholmen ö    
  Vestinsrabben ö    
  Vibro kransjord /Se    
  Viby kransjord /Se    
  *Vikansrör gränsmärke    
  Vilhelmsberget berg    
  *Villkullarör gränsmärke    
  Villvret ägomark    
  Vilostenarna stenar?    
  Vinbärsrabbarna småöar    
  Vitgrundet holme    
  Vitmossen mosse    
  Vitrotsmuren myr    
  Viälven del av Trösken    
  Vretarna skogsmark    
  *Vreten Saknas    
  *Vreten Saknas    
  *Vreten Saknas    
  Vålsjön sjö    
  *Vålsjön sjö /Se    
  Vårvik vik    
  *Västerbläcksrör gränsmärke    
  Västerbo triangelpunkt    
  Västerbäck slåtter?    
  Västerbäckhällen ö    
  Västerfallet terräng?    
  Västerkärr kärr    
  Västermur ägomark    
  Västermur delvis ägomark    
  Västermuren myr    
  Västermuren ägomark    
  Västeräng ägomark    
  Västerängarna sankmark    
  Västvreten ägomark    
  Yfstäng terräng?    
  Yttre fjärden fjärd    
  Yvervreten ägomark    
  Yvsmursholmen halvö    
  Yvstäng ägomark    
  Åarna del av Viälven    
  åby fäbod skogsmark    
  åbymuren myr    
  åbäket terräng?    
  åkerlandsbäcken bäck    
  *Åkerlandsrör gränsmärke    
  åkerlägden terräng?    
  ålbo ö    
  Ålhusholmen ö    
  ålmuren myr    
  Åmot del av Viälven    
  Åmotkällan källa    
  Ångstärnan sjö    
  Ångstärnan tjärn    
  ångstärnan tjärn    
  ångstärnan tjärn    
  ångstärnan tjärn    
  årödder ägomark    
  Åröddrarna ängsmark /Se    
  åsbacken backe    
  Åsmyr terräng    
  Åsmyren myr    
  *Åsvreten Saknas    
  åängarna myrmark?    
  Älghar ö    
  älghålen terräng?    
  älgkärret myrmark    
  älgmuren myr    
  Älgmuren myr    
  Älgsjöbäcken bäck    
  älgsjöbäcken bäck    
  Älgsjömuren myr    
  älgsjömuren myrmark    
  ?Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  ?Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  *Älgsnäbben udde    
  Älgänget udde    
  Älgängsån å    
  Älgön ö    
  Älgönabb udde?    
  Ändlösan sankmark    
  ängesmyran myr    
  Ängesvretarna ägomark    
  Änkans mosse mosse    
  Ärtvreten ägomark    
  Ävlingmur myr    
  Ödsängarna slåtter?    
  *Öfwer Siön sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö /Se    
  Öjaren sjö /Se    
  Örarna öar /Se    
  Ösaren f.d. sjö    
  Ösaren sjö    
  Ösaren sjö    
  Ösaren sjö /Se    
  Ösarsjön sumpmark    
  Ösarsjön sumpmark    
  Östanbäcks fäbodar fäbodställe    
  *Östanbäcksrå gränsmärke    
  Östens ägomark    
  Österbläcken sankmark    
  *Österlångbroandsrå gränsmärke    
  *Öster Matvik vik    
  *Östermursrå gränsmärke    
  Österänget ägomark    
  Östnäs näs    
  Överhärde fäbodbacke triangelpunkt    
  *Översjön (möjl.=Lillsjön?) sjö    
  *Översjön (möjl. =Lillsjön?) sjö    
  *Översjön (möjl. =Lillsjön?) sjö    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.