ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järbo socken : Gästriklands västra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 270 Bebyggelsenamn : 613 Naturnamn : 277
Järbo sn Allmansmur myr Järbo socken Nummerförteckning förteckning
Järbo sn /Se Backsveden ägomark Järbo socken Alanitte delvis uppodlad myr
Järbo sn /Se Backänget terräng Järbo sn Alaniti äga
Järbo sn /Se Bergmyran myr Järbo socken socken Almansemun? delvis uppodlad myr
Järbo socken /Se Björkmuren myr Järbo sn Backvreten äga
Järbo sn /Se Björkmuren myr Andersas Gammelgårds gård Baki ashålet äng
Järbotrakten förr del av Ovansjö sn, nu = Järbo sn /Se *Björnebacke Råå gränsröse Andersas Nygårds bebyggelse Bastusjön sjö
Botjärn by Björnröddret äga /Se Andersberg lht Bastusved äga
Botjärn by *Björ(k)såsröret gränsmärke Anders Jöns Nygårds bebyggelse Bengtsmuren myr
Djupdal by Bokiärnarna tjärnar Anders Nords gård Bertils mur myr
Finnäs by Bostabråtan höjd Andersons gård Bjurhålet äga
Finnäs by Botjärn tjärn Anderssons tomt lht Björnbackberget Saknas
Finnäs gd:ar /Se Botjärn sjöar? Anderstorp lht Björnröddret äga
Finnäs by /Se Botjärn tjärn Anna Jansdotters torp bebyggelse Björntallåkarn åker
Gullsjön by /Se Botjärn tjärn Annelund lht Bleket äga
Järbo by Botjärnarna tjärnar Annetorp lht Bockängarna ängar
Järbo by o sn Botjärnarna tjärnar Backas bebyggelse Bromsvreten vret
Järbo samh. Brittsmuren myr Backastorp lht Bromur myr
Järbo samh. Bromuren myr Backes gård Brännfallet äga
Kungsberg by Brosveds ägomark Backskräddarns gård Brännheden hed
Kungsfors bruksegendom Buskhagen ägomark Barkmans gårdsnamn Buskhagen hage
Kyrkoherdebostället Saknas /Se Bäckevreten ägomark Bengts Lassas bebyggelse Byränge äng
Näs by Bälgmursjön sjö Bengtslasses gård Byränget äga
Vreten by Digerbäcken bäck Bengts Ollas bebyggelse Bäckevreten äga
Vreten by /Se Djuptjärn tjärn Bengts-Olles gård Bälgmuren myr
Ytterby by Djuptjärn tjärn Bergsbo lht Bälgmurn mosse
Ytterbyn bebyggelse /Se Djuptjärnen tjärn Bergsbo lht Bäljmu(?)sjön fråga sjö
Ytterbyn by Djuptjärnen tjärn Bjöbacken fäbod Debacken? backe
Ytterbyn by /Se Djuptjärnbäcken bäck Björkmuren bebyggelse Djuptjärnen tjärn
Åsen by /Se Djuptjärnbäcken bäck Björnbacken fäbod Djuptjärnsmuren myr
Överbyn by /Se Djuptjärnen tjärn Björskmun fäbodställe Drottmuren myr
  Finnmarken skogsområden Blankas bebyggelse Eskilsbrobacken backe
  Finntjämuren myr Blankes gård Finnsved åker
  Finnäsbäcken bäck Blank-Jönses bebyggelse Finntjämyran myr
  Fäbodsjön sjö Blomstorp lht Finnänget åker
  Gammelrönningen terräng Boestad lht Finnäsbäcken bäck
  Getingmuren ägomark Bollas gård Finnäsbäcken del av å
  Goddagsmuren myr Boströms gård Fittsnipan källa
  Gruvberget berg Botjärn by Galnheden hed
  Gruvåsen ås Botjärn by Galnhedsmuren myr
  Grönmuren myr Botjärn by Galtpussen pöl
  Gullsjöheden hed Bromar lht Gammelboen äga
  Gullsjön sjö Brosves gård Gammelvreten äga
  Hacktjärnarna tjärnar Brunnsvreten lht Gammelån å
  Halldammen sjö Brånsveden avs Gatsveden äga
  Halldammen sjö Bränsles bebyggelse Getaränget äga
  Halldammen sjö Bränsles gård Getingmuren myr
  Halldammen sjö? Bytet lht Gillerhed hed
  ?Halldammen sjö Bytet avs. Granänge äng
  Halldammen sjö Bålles gårdsnamn Gruvberget berg
  *Halneån å Bäckas bebyggelse Gråmurn delvis uppodlad myr
  *Halneån å Bäckvreten avs Gubbhålet äng
  Hammarsmuren myr Bäljmurssveden avs. Gullsjöberget berg
  Hirkaho ägomark Bärkmans bebyggelse Gullsjön sjö
  Hoprönningen terräng Dalstenstorp lht Hacktjärnen tjärn
  Hålldammsjön sjö? Dalstenstorp lht Hagarsveden åker
  *Hålldammssjön sjö Djupdal by, gård Hagasbacken Saknas
  Hålldammen sjö Djupdal by Hagastängslån hage
  Hålldammen sjö Djupdalsfors avs. Halldammen sjö
  Hålltjärn tjärn Djupdalshagen lht Hammarshed hed
  Hålltjärnen tjärn Djupdalstomten lht Hammarsmur myr
  Hålltjärn tjärn Djupsved avs Hammota? äng
  Hälltjärn tjärn Dristigs bebyggelse Hamota äga
  Hälltjärnen tjärn Dristigs bebyggelse Hampgärdet äga
  Hälltjärn tjärn? Ekstomt lht Hampgårdesbacka backe
  Hålltjärn tjärn Elim lht Harnsviar äga
  Hälltjärnen tjärn Emmalund lht Hindrikesbacken backe
  Hälltjärnen tjärn Engströmstorp lht Hirkahacke äng
  Hälltjärnåsen ås o triangelpunkt Eriksberg lht Hohed äga
  Hässjöängen myr Eriksberg lht Hohedbacka backe
  Jockara terräng? Eriksborg lht Hohedbackkärret myr
  Jugasmuren myr Erikstorp lht Holmsved äga
  Jädran å Erikstorp lht Hoprönningen äga
  Jädran å Erkas gård Hyckle åker
  Jädran å Erkas bebyggelse Hyckle äga
  Jädraån å Erkas gård Hällan del av Kungsberget
  Jädraån å Erker i Gropen gård Hälltjärnen tjärn
  Jädraån å Erk Jöns gård Hässjefitta äng
  Jädraån å Erk Lars gård Hästsveden äga
  Järvsjön sjö Erk Pers gård Jonsänget äga
  Järvsjön sjö Falhem lht Jonsångisbacken backe
  Järvsjön sjö Fallmarken avs. Jordbrånan vret
  Järvsjön sjö Farbrors bebyggelse Jugas muren myr
  Järvsjön sjö Farsbo torp Jädran å
  Järvsjön sjö Fasters gård Järnbron bro
  Järvsjön sjö Finkatorp lht Järvsjön sjö
  Järvsjön, Lilla sjö Finnäs by Järvsjön Lilla sjö
  Kalltjärn tjärn Finnäsbodarna fäbodvall Kalltjärnen tjärn
  Kalltjärn tjärn? Fjärdeskiftet lht Kalvmarken äng
  Kalltjärn tjärn Forsen lht Kalvssjön sjö
  Kalltjärnen tjärn Forstorp lht Kalvsved äga
  *Kalven sjö Fridhem lht Kalvsveden äga
  Kalvs fäbodar fäbodställe Fridhem lht Kalvtäppan äga
  Kalvsjön sjö Fridhem lht Kannfallet äga
  Kalvsjön sjö Frids bebyggelse Kannfallsåkern äga
  Kalvsjön sjö Fridskog lht Kilholmen holme
  Kalvsjön sjö Fridstorp lht Killön ö
  Kalvsjön sjö Frimmas? gård Kivaniti äga
  Kalvsjön sjö Frimodigs gård Kiviniti äng
  Kalvsviken vik Frimodigs bebyggelse Knapre? ägor
  *Kamsmorå gränsmärke Frodigs bebyggelse Knapret äga
  Kivanitti skogsmark Frodis gård Kojheden hed
  Kivanitti äga /Se Fromstorp lht Kojmuren myr
  Kivinitti äga /Se Fäbodetäkten avs Koltjärret skogsmark
  Kojheden höjd o triangelpunkt Fäbodetäkten avs Korkamurn? ängsmark
  Kolkärret ägomark Förjars gård Korvsten sten och äng
  Korvsten sten? Gammelbodan fäbodar Kringelmuren myr
  Kråkmuren myr Gammelbodan lht Krogängarna ängar
  *Kulltjärnen tjärn Gammelbäckas gård Krokbrobacken backe
  Kungsberget berg Gammelgårds bebyggelse Kråkmuren myr
  Kungsberget berg o triangelpunkt Gammeltäkt avs Kråkmulen, Kråkmurn mosse
  Kungsberget berg Getingmuren lht Kråkmursheden hed
  Kungsbergsån bi å Granas gård Kråsrönningen åker
  Kungsbergsån å Grannstuges gård Kulet ängar
  Kådfallet ägor? Grannstuges gårdsnamn Käkla äga
  *Kått K. tjärn Gretas gård Källmyran myr
  Källmuren myr Gretas gård Källmuren myr
  Källrönningen terräng Gretes gård Källrönningen äga
  Källänget terräng Gretes gård Käringsveden åker
  Källänget skogsområde Grindslätten avs Kärngsvedmuren myr
  Kärret ägomark Gripes gårdsnamn Lappfjärden myr
  Kärrsveden terräng Gripstorp lht Lappkällan källa
  Lappfjärden terräng Gropfallsängen avs Laxfors äga
  Laxbäcken bäck Grustaget lht Laxforsbäcken bäck
  Laxforsbäcken bäck Grönhagen avs. Lennåsberget höjd
  Laxforsbäcken bäck Gubbhålet lht Lennåsen ås
  Lenåsbäcken bäck Gubbhåls gårdsnamn Leppiko hagmark
  Lenåsbäcken bäck Gullsjö lht Lillån å
  Lillån å Gullsjökärret lht Loppan äng
  Lillängen ägomark Gullsjön sjö, by Lunnmuren myr
  Lillängsbacken terräng Gullsjösveden avs. Lunnmurstjärnen tjärn
  Lommtjärnen tjärn Gullsjötorp lht Långblå Saknas
  Lunnmuren myr Gullsjötorp lht Långrönningen äga
  Lunnmurstjärnen tjärn Gustavs gårdsnamn Långrönningen åker
  Långmuren myr Gustavs bebyggelse Lämyra?Ladumyra? kärr
  Långsjön sjö Gustavsro lht Lännåsbäcken? bäck
  Långsjön sjö Gustavsäng avs Mackanite dammröte
  Långsjön sjö Gårdstomten lht Majaravi äng
  Långsjön sjö Gästgivars gård Majoravi äga
  Långsjön sjö Göras bebyggelse Mellanåker äga
  Långsjön sjö Göras gård Mormors vreten äga
  Majoravi skogsmark Göras Gammelgårds gård Nakaniti äng
  Mattsmuren myr Hagalund lht Nickasoravi äga
  Murarskärret ägomark Hagas gård Nickasoravi åker
  *Myrebacke rå gränsmärke Hages bebyggelse Norrbron bro
  Mörtsiöarna sjö Hagen avs. Norrheden skog
  *Mörksjön sjö Hagen lht Norrskogen del av storskogen
  Mörtsjön, Lilla sjö Hagersäng fäbod Norrvreten äga
  Mörtsjön, Lilla sjö Hages gård Nybol äga
  Mörtsjön, Lilla sjö Hages gård Nybron bro
  Nybromuren myr Hagsveden avs Nybro och Ivantjärn äng
  Nyröddret äga /Se Hagvreten avs Nyröddret äga
  Nyrönningen ägomark Hals gårdsnamn Nyänget äga
  Nyänget myr Halvars gård Näståker äga
  Offsjöbäcken bäck Hansbo lht Offsjön sjö
  Offsjömuren myr Hansbo lht Oxögat tjärn
  Offsjön sjö Hanses gård Oxögmuren myr
  Offsjön sjö Hans Jöns gårdsnamn Palantalle äga
  Offsjön sjö Hans Jöns gård Palla mur myr
  Offssjön sjö Hans Pers bebyggelse Pannkaktallen tall
  Offsjön sjö Halvers gård Pekmuren myr
  Pallamur myr Hammarsmur lht Pekrönningen äga
  Pekrönningen terräng Hedbergstorp lht Pekrönningen äga
  Pertimyran myr Hedebo lht Pengerbäcken bäck
  Pertimyran skogsområde Heden lht Pliggbacken plats
  Porsmuren myr Hedsveden avs. Plogarna äga
  Riket terräng Hedsves bebyggelse Pojanpenger änge
  Råtjärnen tjärn Hedvreten avs. Porsmuren myr
  Röddersnäset äga /Se Hillgrens gård Pottamar sjö
  Rödderssvian äga /Se Hillsta lht Pustasomyran myr
  Röddren äga /Se Hillstafors lht Pustiso skogsmark
  Rödtjärnbäcken bäck Hinrikas Gammelgårds gård Puttermuren myr
  Rödtjärnen tjärn Hindriks gammgårds gård Påskasylta äga
  Rödtjärnen tjärn Hinrik Larssons gård Riket ängar
  Rödtjärnen tjärn Hindriks nygårds gård Rotfallsmuren myr
  Sandsjöbäcken bäck Hinrikas Nygårds bebyggelse Rudammen Saknas
  Sandsjöheden hed Hirkaho? gårdsnamn Råbacken backe
  Sandsjöheden hed Holmbacka lht Rångkaso källa
  Sandsjön, Nedre sjö Holmängen lht Rävnäset äga
  Sandsjön sjö Hopsveden avs. Röddersnäset äga
  Sandsjön, Nedre sjö Hoptäkten avs. Rödderssvian äga
  »Sandsjön, Yttre sjö Hultsberg by Rödran äga
  Sandsjön, Övre sjö Hundkojmuren avs. Rödren? äga
  Sandsjön, Övre sjö Husberg by Rödtjärnen tjärn
  Sandsjön, Övre sjö Husberg by Rögatmuren myr
  Sjukällan källa Hytthagen lht Rönnberget berg
  Sjukällebäcken bäck Håkanstorp lht Rönningsbacken Saknas
  Sjukällebäcken bäck Håkanstorp lht Sandsjön, Nedre sjö
  Skoglundsåsen ås Håkanstorp lht Sandsjön, Övre sjö
  Skogsänget terräng Håkas stuga Sandsjöänget äng
  Skorvmuren myr Håkes gård Sikaviti äga
  Skräddartjärnen tjärn Håman lht Sillanimi äng
  Smalåsen ägomark Hångsas gård Sjufors äga
  Smedsbackasmuren myr Hällstorp lht Skallbäcksbacken backe
  Spjutmuren myr Hönses? gård Skarpnäs äga
  Spjutmuren myr Hörill-Anna stuga Skatbacken? Saknas
  Spångmuren ägomark Intagan lht Skorvmun mosse
  Starrmuren myr Isakas gård Skorvmuren myr
  Starrmuren myr Jakobas Gammelgårds gård Skrabbhagen hage
  Storberget berg Jakobas Nygårds bebyggelse Skrabbhagen hage
  Storbergsmuren myr Jakob Ers gård Skrabbhagen hage
  Storbergstjärnen tjärn Jan Ols bebyggelse Skrabbrönningen äga
  Stormuren myr Jansas Gammelgårds gård Skräddartjärnen tjärn
  Stormuren terräng Jansas Nygårds bebyggelse Skålänget äng
  Stormuren myr? Jansbo torp Skålänget äga
  Storängesbäcken bäck Jansbo lht Smalåsen ås
  Storänget ägomark Jockara lht Smedvreten äga
  Storänget terräng Johanneshem lht Småmuran myr
  Styggberget berg Johanshem lht Snålmuren myr
  Svartbäcken bäck Johanneshem lht Snålmurshålet äga
  Svarttjärnen tjärn Jonases gård Spjutmuren myr
  Timmerheden hed Jonases bebyggelse Spångmuren myr
  Timmerheden hed Jonkes? gård Spångmursvreten äga
  Torsova skogsmark Jons Nygårds gård Staffarsfallet äga
  Tunbergsmuren myr Jons Pellas gård Staksvägsknylen äga
  *Tyskgruvan Saknas Jonssveden avs Stamuren myr
  *Uvsjön (trol.=Offsjön) Saknas Jordbrånan lht Stamurn mosse
  *Uvsjön (trol.=Offsjön) sjö Jäderfall lht Stannan stenhällar
  Uvsjön sjö Jäders gård Stannvallen vret
  Vallsängssjön sjö Jädershem lht Stekebotten kolbotten
  *Valtsjön sjö Jäderstorp lht Stentäppan? jordområde
  Vattröddret ägomark Jäles gård Storberget berg
  Vattröddret äga /Se Järbo bebyggelse Stordelen, Stordelarna? åker
  Vedkärret kärr Järbo bebyggelse Storvreten äga
  Vettsjöbäcken bäck Järbo bebyggelse Storåkern äga
  Vettsjön sjö Järbo bebyggelse Stråmuren myr
  Vettsjön sjö Järbohed avs Stubbrö äga
  Vettsjön sjö Järnbergstorp lht Stybbersändan del av Kungsberget
  Vettsjön sjö Järners gård Styggberget del av Kungsberget
  *Vettsjön sjö Järnstorp lht Styggrönningen äga
  *Vettsjön sjö Jönses gård Styggsveden äga
  Vettsjön sjö Jönses Hanses gård Styggsveden åker
  Vettsjön sjö Jönses Ollas gård Styggsvian äga
  Vettsjön sjö Jöres gård Stängslan äga
  Vettsjön sjö Kaffes gård Svartmyllan äga
  Vettsjön sjö Kalltjärn by Svartrönjen äga
  *Vettsjön, Övre sjö Kalltjärn gård Svartrönningen äga
  Vettåsbäcken bäck Kalvbrohagen avs Svarttjärnen tjärn
  Vettåsen berg Kalvsfäboan fäbodar Svensbacken backe
  Vettåsen ås o. triangelpunkt Kalvsveden lht Svian äga
  Vettåsen ås Kammarbo torp Sviderna äga
  Vettåsen berg /Se Kammars bebyggelse Såskåntali äng
  Vimanso terräng Kammars gård Sörmanike äga
  Vällingen sjö Kammars bebyggelse Tjöddersbacken? Saknas
  Vällingen sjö Karlslund lht Torsova äga
  Vällingen sjö Katrineberg lht Trollberget berg
  Vällingen sjö Kilen lht Trollbergshagen hage
  Vällingen sjö /Se Kilen avs Trollvike äga
  Vällingsjön sjö Klasches gård Tvärgatan gata
  Vällingsjön sjö Klases gård Tyskens vreten äga
  Vällingsjön sjö Klensmeds gård Vallamylle jordstycke
  Vällingsjön sjö Klensmeds gård Vallemylle äga
  Vällingsjön sjö Klensmedstorp lht Vannatale äga
  Vällingsjön sjö Klingas gård Vargstenen sten
  Västerhällarna hällar Klingstomten lht Vargstenshagen hage
  Västerhällan höjd o. triangelpunkt Knotes gård Vattröddret äga
  *Väster hällarna hällar? Kols?, Kurs? gård Vetjärret? äga
  Yttersandsjön sjö Kols Gammelgårds bebyggelse Vettsjön sjö
  Åsbäcken bäck Kols Kammars bebyggelse Vettåsbäcken bäck
  Åsen höjd Kols Neristugas bebyggelse Vettåsen berg
  Åsen ås Kols Oppistugas bebyggelse Vettåsen berg
  Åsen ås Kristineberg lht Vimanso äga
  Åsen ås Krogen värdshus och rastställe Vitmossen mosse
  Ängssjön sjö Krogen lht Vitmossvreten äga
  Ängsjön sjö Kråkmursvreten lht Vällingen sjö
  Öra äng terräng Kråsas gård Västanhaga äga
  Öra äng skog Kråses gårdnamn Västerhällan berg
  Övervettsjön sjö Kuljakobs gård Vesterhällorna berg
  *Övervettsjön sjö Kullas gård Västerskogen del av »storskogen»
  *Övervittsjön sjö Kullas vreten lht Västersveden äga
    Kullbergs bebyggelse Västervreten äga
    Kullbergstorp lht Ålbron bro
    Kullbo torp Ålvreten vret
    Kull Ollas gård Älveräng äga
    Kummils gård Ängsjön sjö
    Kungsbacka lht Ärtsveden åker
    Kungsbacken lht Österskogen del av »storskogen»
    Kungsberg by  
    Kungsberg by  
    Kungsberg by  
    Kungsfors bruk  
    Kungshatt landboställe  
    Kurkamur äng  
    Kvarnåker avs  
    Kvarnåkern avs.  
    Kyrkvallen lht  
    Kådfallet gård  
    Kådfalls gårdar  
    Kådfalls Gammelgårds gård  
    Kådfalls Nygårds gård  
    Kådfallstorp lht  
    Källan lht  
    Källen lht  
    Källmyran lht  
    Källtorp lht  
    Kärret avs.  
    Kärret avs  
    Kärret lht  
    Kärrsveden avs.  
    Ladsveden lht  
    Lansas lht  
    Larses bebyggelse  
    Lerlaget lht  
    Lerlaget lht  
    Liden lht  
    Lillrönningsnäset avs  
    Lillängen avs.  
    Lillänget lht  
    Lindbergstomt lht  
    Linnas gård  
    Lisselgårds bebyggelse  
    Ljungstomt lht  
    Ludviksborg lht  
    Lugnet lht  
    Lukams gård  
    Lund lht  
    Lundbacken lht  
    Lundfors by  
    Lundkvistshem lht  
    Lunnmurstorpet lht  
    Luntas gård  
    Långsved bebyggelse  
    Lönnbo lht  
    Mariehem lht  
    Marielund lht  
    Markses gård  
    Masmästartomten lht  
    Masses gård  
    Mattias gård  
    Mattses Gammelgårds gård  
    Mattses Nygårds bebyggelse  
    Mattsbo torp  
    Mickels bebyggelse  
    Mickels gård  
    Mosters gård  
    Mosters gård  
    Mostershem lht  
    Mullbackas gård  
    Mullbackes gård  
    Murars gård  
    Murars gård  
    Murholmen fäbod  
    Murholmen lht  
    Myllers bebyggelse  
    Myllers gård  
    Målars bebyggelse  
    Målars gård  
    Mårtenstorp lht  
    Mårtens gård  
    Mårters gård  
    Märksas gård  
    Märtelund lht  
    Mörtsjö rönning bebyggelse  
    Mörtsjörönningen äng  
    Nilses bebyggelse  
    Nordanå by  
    Nordanå by  
    Nordinshem lht  
    Nordinstorp lht  
    Nordkviststomt lht  
    Norrbacka lht  
    Norrbacka lht  
    Norrbogården lht  
    Norrbro lht  
    Norrbro lht  
    Norrby by  
    Norrbyn bebyggelse  
    Norrhed lht  
    Nybrogårdarna bebyggelse  
    Nybron bebyggelse  
    Nybros gård  
    Nybäckas gård  
    Nygårds bebyggelse  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyland lht  
    Nymuren avs  
    Nyrönningen lht  
    Nysmeds gård  
    Nysmeds gård  
    Nyströmarnes hem lht  
    Nystuges gård  
    Nytäkten avs.  
    Nyäng avs.  
    Näset avs.  
    Ol Anderssons gård  
    Ol Ers gård  
    Olhans gård  
    Ol Hans gård  
    Ol Hans Pelles bebyggelse  
    Olles gård  
    Olovsberg lht  
    Olovshem lht  
    Olpers gård  
    Ol Pers bebyggelse  
    Olperstorp lht  
    Oppistuges gård  
    Ottoshem lht  
    Pallamur avs.  
    Pelas gård  
    Pellas bebyggelse  
    Pell Pers gård  
    Per Ers gård  
    Per Jacks bebyggelse  
    Per Jöns i gatan gård  
    Per Jöns oppi gård  
    Per Karls gård  
    Per Lars Gammelgårds bebyggelse  
    Per Lars Nygårds gård  
    Per Nords gård  
    Per Ols gård  
    Pers gård  
    Persbo lht  
    Persbo lht  
    Persborg lht  
    Perslund lht  
    Perstorp lht  
    Petters bebyggelse  
    Pettertorp lht  
    Pintorp gård  
    Plågåses gård  
    Primmas gård  
    Prysens gård  
    Pryssens gård  
    Pustisso lht  
    Puttermuren lht  
    Påls gård  
    Påvels gård  
    Rantes gård  
    Raskes gård  
    Ribacken lht  
    Rikas bebyggelse  
    Rikerpe? gård  
    Rikes gård  
    Riket avs  
    Rosenborg lht  
    Rotfallet fäbod  
    Rotfallet lht  
    Rönnbackas gård  
    Sakers, Sakris? gård  
    Sakris ols gård  
    Sandbacka lht  
    Sandbacka lht  
    Sandbrosveden avs.  
    Sandslätt lht  
    Sandlaget lht  
    Sefres? gård  
    Sevras bebyggelse  
    Sevres gård  
    Sigfridstorp lht  
    Sjufors lht  
    Sjukhusplatsen lht  
    Sjöas bebyggelse  
    Sjöbergstorp lht  
    Sjöbo lht  
    Sjöes gård  
    Sjöhagen avs  
    Skinnarbackars gård  
    Skinnars gård  
    Skogsveden lht  
    Skolgården lht  
    Skolvägen lht  
    Skommar Ersons gård  
    Skommar Hanses gård  
    Skommarhanstorp lht  
    Skommars gård  
    Skommars gård  
    Skommarstorp lht  
    Skräddarbo torp  
    Skräddarens gård  
    Skräddammen avs.  
    Skräddarns bebyggelse  
    Skräddarns gård  
    Skräddarns gård  
    Skräddars gård  
    Skräddars gård  
    Skyttes gård  
    Skänkvret lht  
    Smalås lht  
    Smedbackes gård  
    Smedbo lht  
    Smedbo lht  
    Smed Hanses gård  
    Smehanses gård  
    Smeds bebyggelse  
    Smeds gård  
    Smedsbo lht  
    Smedstorp lht  
    Småmuren lht  
    Smärtes gård  
    Snuttes gård  
    Snålmusklandet kyrkby  
    Snällas gård  
    Snälles gårdsnamn  
    Solbacka lht  
    Soldatjorden avs.  
    Soldattorpet lht  
    Soldatänget lht  
    Sotfallet lht  
    Solhyddan lht  
    Solsveds gård  
    Sotsveds gård  
    Spelles gård  
    Stannvallen lht  
    Stekeboen fäbodar  
    Stocksved avs  
    Stoltas gård  
    Stoltashem lht  
    Storandersas gård i Vreten  
    Storkärret avs  
    Stor Ollas gård  
    Storvreten avs.  
    Stranden lht  
    Stråmursfäboan fäbod  
    Strömas lht  
    Strömbacka lht  
    Strömens gård  
    Strömsberg lht  
    Strömstorp lht  
    Stubbackas gård  
    Stu(g)backes? gård  
    Stubbres gård  
    Stubbrös bebyggelse  
    Stubbrös bebyggelse  
    Stugas gård  
    Stugas bebyggelse  
    Stugbo torp  
    Stuges gård  
    Stugvreten lht  
    Ståpes gårdsnamn  
    Sundbergstorpet lht  
    Svaden lht  
    Svanstorp lht  
    Svedbo torp  
    Svedeb lht  
    Sveden lht  
    Sveden avs.  
    Svedjas bebyggelse  
    Svees gård  
    Svens Nygårds = Svens Pellas bebyggelse  
    Svensåkern lht  
    Svärdstorp lht  
    Sågarbo torp  
    Såghagen lht  
    Såghagen avs.  
    Sågårds? gård  
    Såles gård  
    Sångas bebyggelse  
    Sånges gåd  
    Sångvret avs.  
    Sömskars gård  
    Sömskars gård  
    Söråker avs.  
    Tallbo lht  
    Tegelbacken lht  
    Tierp bebyggelse  
    Tillfälls gård  
    Tillfälls gård  
    Tillfällstorp lht  
    Timmerhed lht  
    Tjädertorp lht  
    Tjödders? gård  
    Tjöders gård  
    Tomtas bebyggelse  
    Tomtas bebyggelse  
    Tomten lht  
    Tomtes gård  
    Tornstorp lht  
    Torp Gammelgårds gård  
    Torp Nygårds bebyggelse  
    Trollbergs gård  
    Trollbergshagen lht  
    Trollbergshagen lht  
    Trummslagars gård  
    Trumslagars gård  
    Trummslagarstorp lht  
    Tullkvarnen lht  
    Tyskens lht  
    Täppas bebyggelse  
    Täppas gård  
    Vallen lht  
    Vallen lht  
    Vallers bebyggelse  
    Vallerstorp lht  
    Vassas gård  
    Vasses gård  
    Vasses gård  
    Vattgropes gård  
    Vettås lht  
    Vimansjö lht  
    Vingens gård  
    Vingestorp lht  
    Vitmosses gård  
    Vitmosses gård  
    Vretas = Stubbrös gård  
    Vretbyn by  
    Vreten avs.  
    Vreten by  
    Vretes gård  
    Vägen lht  
    Västanåker Saknas  
    Ytterbyn bebyggelse  
    Zakris Ols gård  
    Zakörs bebyggelse  
    Åbacka lht  
    Åbacken lht  
    Åkersta lht  
    Åkras bebyggelse  
    Åkres gård  
    Åland lht  
    Åsänget lht  
    Ängsskiftet avs  
    Överbyn bebyggelse  

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.