ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gävle stad : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 385 Naturnamn : 590 Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 472
Saknas Saknas Alderholmen holme Saknas Saknas Alderhagen del av nuv. Kålhagen
Gävle stad ?Alderholmen holme Saknas Saknas Alderholmen holme
Gäfle Saknas Alderholmen holme Saknas Saknas Alderholmen del av hamnområde
Gävle stad Alderholmen holme Förkortningar förteckning Alderholmen del av hamnområde
Gäfle Saknas Alderholmen holme Förkortningar förteckning Alderholmen holme
Gävle stad Alderholmen holme Förkortningar förteckning Alderudde Saknas
Gävle stad Alderholm holme /Se Förkortningar förteckning Anders Anders hällen häll
Gävle stad /Se Almkärret kärr Förkortningar förteckning Apotekarvreten vret
Gävle stad Aludden udde Förkortningar förteckning Arbetshusgatan Saknas
Gävle stad Aludden triangelpunkt Förkortningar förteckning Askharen holme
Gävle stad Ask haren ö Förkortningar förteckning Avguden grund
Gävle stad Askharen ö Förkortningar förteckning Bagargränd gränd
Gävle stad Askharen ö /Se Gävle stad Baggtä ett stycke av gamla Strömbrovägen
Gävle stad Askharen holme /Se Gävle stad Barkbacken backe
Gävle stad *Avaåsen ås Gävle stad Barkbackstä väg
Gävle stad *Baggarehagen del av Alderholmen Gävle stad Barsagrundet grund
Gävle stad *Bahdeska tomten tomt Gävle stad Bergstens tä väg
Gävle stad Bakvreten betesmark Gävle stad Bergsgatan, Lilla gränd
Gävle stad Barsagrundet halvö Gävle stad Bergsgatan, Nedre gata
Gävle stad *Bastugatan f. gata Gävle stad Bergsgatan, Övre gata
Gävle stad Behmska tomten tomt Gävle stad Bergsgränd gränd
Gävle stad »Bergbacken kulle Gävle stad Bergsgränd, Lilla gränd
Gävle stad Bildstensharen ?ö /Se Gävle stad Bergsgränd, Stora gränd
Gävle stad /Se Bildstensharsrabben ö Gävle stad Bergsgränd, Östra gränd
Gävle stad *Biörsön ö Gävle stad Björkgränd gränd
Gävle stad *Björkgränd gränd Gävle stad Björn skjutbana
Gävle stad *Björsön ö Gävle stad Blekesholmarna holmar
Gävle stad *Blackhusholmen holme Gävle stad Bleket holme
Gefle st. *Blackhusholmen holme Gävle stad Blockhusharen Saknas
Gävle stad Blockhus ö Gävle stad Blockhusharen äldre namn på Fredriksskansholmen
Gävle stad Blockhusharen äldre namn på Fredriksskansholmen Aludden sommarställe Bokvisten grund
Gävle stad Blockhusharen holme Ankarströmska gården rivet hus Bokvistens hål farvatten
Gävle stad Blockhusharen holme /Se Antonsberg lhter Bomhusgatan gata
Gävle stad Blockhusharen förr holme /Se Arla sommarställe Bondbrädgården brädgård
Gävle stad Blockhusharen äldre namn på Fredriksskansholmen /Se Avan gård Boulognerskogen, se Kroknäshagen Saknas
Gävle stad Blockhusharen holme Avaström herrgård Brogränd gränd
Gävle stad Blockhusharen holme Bamberg krog Bruksägan äga
Gävle stad *Bogården befästningsverk Bergfors varv varv Brunnsgatan Saknas
Gävle stad Bokvistens grund grund /Se Björnvret tp Brunnsgatan, Lilla gränd
Gävle stad Bomansviken vik Bomhus samhälle Brynäsgatan gata
Gävle stad Bomhus udde /Se Bomhus pst Brynäsudd Saknas
Gävle stad Bomhusudden skär /Se Brodins varv varv Brynäsbacken höjd
Gefle st. Boulognerskogen park Brorsberg Saknas Brödtorget försvunnet torg
Gävle stad Brandbergen berg Brynäs stadsdel och herrgård Byggmästargatan gata
Gävle stad /Se Brusängsharen halvö Brynäs herrgård Båkharen holmar, holme
Gävle stad *Brynäs källa förr källa Brynäs herrgård Båkharen holme
Gefle st. *Brynäsudd udde Brynässtaden stadsdel Bönaviken vik
Gävle stad *Brynäsudden udde Bränneriet Saknas Centralbron bro
Gävle stad *Bråbänken del av Alderholmen Buldansväveriet, se Segelduksfabriken Saknas Centralgatan, Norra gata
Gefle stad *Brädtorget f. torg Bångs varv förr varv Centralgatan, Södra gata
Gävle stad Brädtorget torg Bönan samhälle Dalströmska vreten område
Gävle stad Båkharen ö Edstorp sommarställe Djuphamn vik
Gävle stad Båkharen ö Elim sommarställe Draggrundet grund
Gävle stad Båkharen ö med fyr Engeltofta sommarställe, pensionat Drottninggatan gata
Gävle stad Båkharen ö o. triangelpunkt Engesberg herrgård Drottninggatan gata
Gävle stad Båkharen ö /Se Enebacka Saknas Drottninggatan, Östra Saknas
Gävle stad Båkharen grund /Se Ensta bebyggelse Drottninggatan, Västra Saknas
Gävle stad Bäckebrobäcken bäck Fiskartorp sommarställe Duvbacken backe
Gävle stad Bönan ö Fiskarvarvet förr varv Eggegrund ö
Gävle stad Bönan ö Framnäs Saknas Eggegrund fyrplats
Gävle stad Bönaviken vik Fridhem sommarställe Elovsgrundet grund
Gävle stad Bönaviken vik Fridsäll sommarställe Engesbergsviken vik
Gävle stad Cajanusgrund grund /Se Frivy sommarställe Esplanadgatan, Lilla gata
Gävle stad Djupdalsbacken backe /Se Gammelhäktet f.d. slottsfängelse, bostad Esplanadgatan, Stora gata
Gävle stad Djuphamn vik Gammelvallen sommarställe Farvattnet, Norra inseglingsled
Gefle st. Djuphamn vik Gaselius krogen förr krog Farvattnet, Södra inseglingsled
Gävle stad Djuphamnsudden udde Granvik sommarställe Finngrundet grund
Gävle stad Eggegrund ö Gröndal sommarställe Fiskaregränd förr gata
Gävle stad Eggegrund ö Gula ladan förr krog Fiskargatan, Norra gata
Gävle stad Eggegrund fiskeläge Gustavsbro lhter, bryggeri Fiskargatan, Södra gata
Gävle stad Eggegrund ö Gästgivargården gästgiveri med krog Fiskeharen Saknas
Gävle stad Eggegrund ö Gävle poststn Fisktorget, se Hamntorget Saknas
Gävle stad Eggegrund fyrplats /Se Gävle pst Fisktorget torg
Gävle stad Eggegrund ö Hagaström stationssamhälle Fjärden, Inre vik
Gävle stad Eggegrund ö Heliga Trefaldighets Församling kyrkoförsamling Fjärden, Yttre havsvik
Gävle stad Eggegrund ö Heliga Trefaldighets kyrka, se Storkyrkan Saknas Flygargrundet småholmar
Gävle stad Eggegrund ö /Se Hille sal i krog Fredriksskans gammal fästningsskans
Gävle stad Elofsgrundet grund Holmsund herrgård Fredriksskans yttre hamn
Gävle stad Elofs grund fyr Hospitalet förr fattighus och sjukhus Fredrikskans yttre hamn
Gävle stad Elofsgrund grund /Se Hospitalskyrkan, se Sofia Magdalena kyrka Saknas Frunshage backar
Gävle stad Enudden udde Håcksjö lht Frunshage Saknas
Gefle st. Fennskär skär Hällhammar tp Fyrbo område
Gävle stad Finngrunden bankar /Se Höijers dal Saknas Fyrkantsgrundet grund
Gävle stad Finngrundet fyr /Se Hönan trakterställe Fårskär udde
Gävle stad Fjädermyran myr Islandet stadsdel Fäboflickorna holme
Gävle stad Fjärden, Inre fjärd Islandet kvarter Fältskärsbron bro
Gävle stad Fjärden, Inre fjärd Johannesberg tp Fältskärsgränd gata
Gävle stad Fjärden, Yttre fjärd Johanneslund tp Fältskärsgatan, Norra gata
Gävle stad Fjärden, Yttre fjärd Johanneslöt lhter Gafle Saknas
Gävle stad Fjärran höjder höjder Karlmans krogen krog Galgbacken backe
Gävle stad Fredriksskans förr fästning, nu hamn Carlsberg Saknas Gammelbron bro
Gävle stad Fredriksskans förr befästning, nu hamn Karlsborg sommarställe Gammelbroplan öppen plats
Gävle stad Fredriksskans fästningsskans Karlsberg anstalt för sinnesslöa Gammelbrogränd gränd
Gävle stad Fredriksskans försvarsanläggning Karlsborg utvärdshus Gammelhällen holme
Gävle stad Fredriksskans förr fästning /Se Karskär fabrikssamhälle Gammel-Jon sten
Gävle stad Fredriksskans hamn /Se Kasern fattigvårdens arbetsinrättning Gammelvallsharen holme
Gävle stad Fredriksskansholmen ö Kastet gårdar Gammelvallsharen holme
Gävle stad Fredriksskans holmar holmar Kastet pst Gavlebro bro
Gävle stad Fäbodklippa ö Katrineborg sommarställe Gavleån å
Gävle stad *Fältskärsgränd f. gränd Katrinelund tp Gavleån å
Gävle stad *Färjesundsbron bro Kattrumpan bebyggelse Gavleån å
Gävle stad *Galgbacken backe Kilarna tp Glasmästargränd gränd
Gävle stad Gammelbron föregiven bro Kinesiska villan kafé Glasmästaregränd gränd
Gävle stad Gammelhällen ö Klasro sommarställe Granskär holme
Gävle stad Gammelhällan grund /Se Klippan lhter Grinnerviken vik
Gävle stad Gammelhällstenarna stenar Kopphuset f.d. Epidemisjukhuset Grussankan grund
Gävle stad Gammelhällstenarna stenar Korsnäs sågverk Grusankan grund
Gävle stad Garvaregränd f. gränd Korsnäs bostäder arbetarbostäder Gråberget berg
Gävle stad Gavelbro äldre namn på Gustavsbron Kristinedal herrgård Gråbergsdjupet havet
Gävle stad Gavelbro äldre namn på Gustavsbron Kristinelund tp Gråskälsboådan holme
Gävle stad Gavlebro äldre namn på Gustavsbron /Se Krogen rum i Gävle skolhus Gråsjälsbådan holme
Gävle stad Gavelbro bro /Se Kullsand sommarställe Gråstensharen holme
Gävle stad *Gavelbro bro /Se Kungsbäck regementsförläggning Gråstensharen holme
Gävle stad Gavelbron bro /Se Kvistrum sommarställe Gräshararna holmar
Gävle stad Gavlebro bro /Se Kålhagen stadsdel Grönskär Saknas
Gävle stad Gavle mark ägoområde /Se Kållback Saknas Grötviken vik
Gävle stad Gavleån å Källbacken lhter Guldsmeden grund
Gävle stad Gavleån å Källö lhter Gustavsbro bro
Gefle st. Gavleån å /Se Lagerbloms schveizeri krog Gustavssons hagen hage
Gävle stad Gavleån å Lapphällan skogvaktarboställe Gästgivarhagen beteshage
Gävle stad Gavleån ö /Se Lappstaden samhälle Gästgivarhagen beteshage
Gävle stad Gavleån å /Se Lervik herrgård Hallstensudden udde
Gävle stad Gavle ägor ägoområde /Se Lexe samhälle Hamntorget torg
Gävle stad Gavleån å Lexe förort, villasamhälle Hanslådan grund
Gävle stad Gefle Fierd n /Se Lillkastet gårdar, ägor Hattmakargatan, Norra gata
Gävle stad *Gopäng ?äng Lyckan sommarställe Hattmakaregränd gränd
Gävle stad Granskär holme Lundby sommarställe Havssjön vik
Gävle stad Granskär ö Mamre sommarställe Hemstensviken vik
Gävle stad Granskär ö Manhem sommarställe Herosgrundet grund
Gävle stad Granskär ö Miramar sommarställe Herosgrund grund
Gävle stad Granskär skär Mästermans bygge el gården hus Herrns hagen hage
Gävle stad Granskär ö Mörtbo försvunnen krog Herrns holmen holme
Gävle stad Granskärs huvud ö Navigationsskolan f.d. navigationsskola, nu församlingshus Holmen, (Stora), se Alderholmen Saknas
Gävle stad Granudden udde Norelund samhälle Holmgränd gränd
Gävle stad *Gropängen äng Norrbacka krog Holmgränd gränd
Gävle stad Gråberget berg Nyberg lhter Holmkanalen del av å
Gävle stad Gråberget berg Nydal sommarställe Holmparken plantering
Gävle stad Gråberget berg Nynäs Saknas Holmtorget torg
Gävle stad *Gråbergs båken fyr Nyvall samhälle Holmudden udde
Gävle stad Gråsjäls bådan ö Nyvall Saknas Hospitalsgränd gata
Gävle stad Gråsjälsbådan ö Olsbacka lhter Hospitalsgatan Saknas
Gävle stad Gråsjälsbådan ö På Väster stadsdel Hospitalsgatan, Norra gata
Gävle stad Gråskälsbådan ö På Öster Saknas Houcken yttersta del av pir
Gävle stad Gråskälsbådan ö /Se Rettigs varv varv Huseleiharn holme
Gävle stad Gräsgrundet ö Rio gårdar Hällvägen stig
Gävle stad Gräsharen ö Rio Saknas Hästen sten
Gävle stad Gräsharen ö Rosenhill sommarställe Indiamansgrund grund
Gävle stad Gräsharen ö Salholmska huset hus Islandet stadsdel
Gävle stad Gräsharen ö /Se Sandbacka Saknas Islandsgatan, Västra gata
Gävle stad Gröna kullen kulle Sandvik sommarställe Islandsgatan, Östra gata
Gävle stad *Grönskär skär? Sandåker lhter Islandsholmen Saknas
Gävle stad Gubben-Östlundsvreten ägomark Segelduksfabriken segelduksväveri Islandsholmen holme
Gävle stad Guldsmedsgrund grund /Se Sehlbergs vreten förortsbebyggelse Islandsholmen holme
Gävle stad Gustavsbro bro /Se Sikvik fiskeläge Islandskålhagen äldre namn på nuv. Kålhagen
?Gävle stad Gustavsbro bro /Se Sista styverns trappor ölstuga Islandslillån igenfylld del av å
Gävle stad Gävlebukten havsvik Sjötorp sommarställe Islandspumpen pump
Gävle stad Gävlebukten vik Sjövik sommarställe Islandstorget torg
Gäfle Saknas Gävlebukten bukt Skeppsvarvet, Södra varv Islandstorget torg
Gävle stad Gävlebukten bukt Skogmur gård och lhter Islandsån å
Gävle stad Gävlebukten bukt Skolan kvarter Järndragaregränd gränd
Geffle Saknas Gävlebukten bukt Skuggan sommarställe Järntorget torg
Gävle stad *Gävlebåken, se Eggegrund fyrplats /Se Sockerbruket nedlagt sockerbruk Järnvågen vägningsplats
Gävle stad Gefle Fierden fjärd Sofia Magdalena kyrka förr kyrka Järnvågen våg
Gävle stad Gävlefjärden fjärd Staffans Församling kyrkoförsamling Järnvågspiren hamnpiren
Gävle stad *Gävle löt löt Stenbacka Saknas Järnvägsbron järnvägsbron
Gävle stad *Gävle våg våg Stenbäck herrgård Kallöen, Kalleröen udde
Gävle stad Hansbådan grund /Se Stenbäck herrgård och förort Kallören halvö
Gävle stad Hansbådan grund /Se Steneberg Saknas Kalvanskaten udde
Gävle stad *Harskogsskäret udde Steneborg Saknas Kanalen, Norra hamnbassäng
Gävle stad Hatthålsharen ö Stenhammar tp Kaninharen holme
Gävle stad Hatthålsharen ö Stigslund lhter Kansligatan, Norra gata
Gävle stad *Haxnäsfjärden havsvik Stigslund förort Kansligatan, Södra gata
Gävle stad Hemlingbybäcken bäck Stjernudden Saknas Kansligränd gränd
Gävle stad Hemlingbybäcken bäck Storkastet gård Kaplansgatan gata
Gävle stad Hevosgrund grund /Se Storkyrkan kyrka Kaplansgränd gränd
Gävle stad *Hindrik Hans holmen holme Storsand sommarställe Karl Johans bro, se Kungsbron Saknas
Gävle stad /Se Hollanders barlasten grund /Se Storvreten tp Karl Pers udden udde
Gävle stad *Holmbron f. bro Strömdalen utvärdshus Kaserngatan gata
Gävle stad Holmgatan gata Strömma såg nedlagt sågverk Kastvallen festplats
Gävle stad Holmkanalen hamnområde Strömsborg förr värdshus, nu kraftstation Kattrumpan stenhus
Gävle stad Holmsundsön ö Strömsbro samhälle Klockgjutargränd gränd
Gävle stad Holmudden udde Strömsbro Saknas Kohålet öppning mellan piren och pålverket
Gävle stad Holmudden udde /Se Stureborg lht Konstdragaregränd gränd
Gävle stad Hospitalsgatan gata Sätra samhälle Koporten område
Gävle stad Hospitalsgatan gata /Se Sätra förort Kopparslagargatan, Norra gata
Gefle stad *Hugo skans förr befästning, nu hamn Sätra Saknas Kopparslagargatan, Södra gata
Gävle stad Hugo skans, se Fredriksskans försvarsanläggning /Se Söder stadsdel Kopparvreten vret
Gävle stad Hugoskans förr holme /Se Sörby samhälle Kralsundet sund
Gävle stad *Hugo skans äldre namn på Fredriksskans /Se Testebo by Kringelhararna holmar
Gävle stad Hugo skans skans /Se Testebo by Kroggränd gränd
Gävle stad Huseliiharen udde Testeby, se Strömsbro Saknas Krokgränd gränd
Gävle stad Huselüharen holme /Se Tierp, Nya, el Lill-Tierp villaområde Krokgränd, Västra gränd
Gävle stad Häggrabben udde Tillfället trakt Kroknäshagen numera Boulognerskogen
Gävle stad Hästmuren myr Tolvfors bruk Kronbergska vreten förr vret
Gävle stad Igeltjärnen tjärn Tomtebo sommarställe Krukmakargränd gränd
Gävle stad Igeltjärnen tjärn Torget kvarter Kryddgårdsgatan gata
Gävle stad Igeltjärnen tjärn Tullgarn trädgårdsmästarboställe Kullerharen holme
Gävle stad Indiamansgrundet grund /Se Tullhagen bebyggt område Kullerharen holme
Gävle stad Inre fjärden fjärd Utvalnäs fiskeläge Kullsandsudden udde
Gävle stad Inre fjärden fjärd Valbo sal i krog Kullsandsviken vik
Gävle stad /Se Inre fjärden fjärd Vall by Kungsbron bro
Gävle stad Inre fjärden fjärd Valskvarn kvarn Kungsbäcksvägen gata
Gävle stad /Se Inre fjärden fjärd West Tull Saknas Kungsgatan, Norra gata
Gävle stad Inre o. Yttre fjärden fjärd Villa Rettig villa Kungsgatan, Södra gata
Gävle stad /Se Yttre o. Inre fjärden fjärd Västerkvarn, se Valskvarn Saknas Kurven del av hamnbassäng
Gävle stad Islandet del av Gävle Västertull plats Kuttlappen grund
Gävle stad Islandet stadsdel Öster i staden stadsdel Kvarnparken park
Gävle stad *Islandsbron bro Öster i staden el. Näringen kvarter Kvarngatan gata
Gävle stad /Se »Islandsgränd gränd   Kvartersgatan gata
Gävle stad /Se *Islandskällan källa   Kvartersgatan, Norra gata
Gävle stad /Se Islandstorget torg /Se   Kvartersgatan, Södra, se Centralgatan, Södra Saknas
Gävle stad /Se Islandsån gren av å   Kyrkogatan gata
Gävle stad *Islandsån nu igenfylld å   Kyrkogatan, Nya gata
Gävle stad *Järnbron f. bro   Kyrkogatan, Gamla gata
Gävle stad *Järndragargränd f. gränd   Kålhagen, Östra kålhagar
Gävle stad /Se Järvstabäcken bäck   Kålhagsgatan gata
Gävle stad /Se Järvstafjärden, se Inre fjärden Saknas   Källaregränd gränd
Gävle stad /Se *Kabbmuren ägomark   Källgränd gränd
Gävle stad /Se Kalkungsviken vik   Källrö ägor
Gävle stad /Se Kallören udde   Käringen grund
Gävle stad /Se Kanalen, Norra hamnområde   Käringen stenig holme
Gävle stad /Se Kaninharen ö   Köpmangatan, Norra gata
Gävle stad /Se Kaninholmen ö   Köpmangatan, Södra gata
Gävle stad /Se *Kansligränd ä. genämning på Slottsgatan   Labbet sund
Gävle stad /Se Karl-Persviken vik   Lapphällan hällar
Gävle stad /Se Karskär f.d. ö?, nu fabrikssamhälle   Lass Lars harn udde
Gävle stad /Se Karskär f.d. ö?, nu fabrikssamhälle   Laxgränd försvunnen gränd
Gävle stad /Se *Karskärsholmarna öar   Leharen holme
Gävle stad /Se Kastet såg /Se   Leharen holme
Gävle stad /Se Kastsjön sjö   Leharssundet sund
Gävle st. Kastsjön sjö   Lillbådan undervattensgrund
Gävle stad /Se Kasudden udde   Lillån å
Gävle stad /Se Kattrumpan halvö /Se   Lillån= Holmkanalen Saknas
Gävle stad /Se Kavalleriet skogsmark   Lillåvägen gata
Gävle stad /Se Klippan ängsmark?   Limoneriet äga
Gävle stad /Se *Klockstapeltorget del av Stortorget   Limön ö
Gävle stad /Se *Kogränd försvunnen gränd   Limön ö
Gävle stad /Se *Koporten tullport   Limöskaten udde
Gävle stad /Se Kopparviken vik   Lotsgränd gränd
Gävle stad /Se Kradarharen ö   Lundqvistens trädgården försvunnen nöjesplats
Gävle stad /Se Kringelhararna udde?   Lundströmska vreten förr vret
Gävle stad /Se Kringelharnarna udde /Se   Luths trädgård plats
Gävle stad /Se Kroggränd gränd   Lycksalighetens ö, se Islandsholmen Saknas
Gävle stad /Se *Kroknäs Saknas   Långbrunn försvunnen brunn
Gävle stad /Se Kroknäshagen Saknas /Se   Långgatan, Östra gata
Gävle stad /Se Kroknäshagen Saknas   Långharn Saknas
Gävle stad /Se Kroknäshagen stadsjord /Se   Långharn ö
Giälwal, se Gävle stad *Krongjutaregatan gata   Långharen Saknas
Gläsiswall stad /Se Kullerharen ö   Långraten holme
Gävleboar inbyggarbeteckning Kullerharen udde /Se   Lötgatan gata
Gävleboar inbyggarbeteckning Kullerharen holme /Se   Lötgatan, Lilla Saknas
*Gävle sn sn Kungsbäcken bäck   Lövgrund ö
Avan gård Kungsängen ägomark   Lövgrund ö
Avan herrgård Kvarnbacken Saknas   Lövgrunds rabbarna grund
Avan gd /Se *Kvartersgränden gränd   Lövharsudden udde
Blomevikas förr namn på fäb. /Se Kårskärsudden halvö   Magasinsgatan, Första gata
*Bomans fäbodar Saknas Källgränd gata /Se   Magasinsgatan, Andra gata
Brynäs stadsdel /Se Källmur ägomark   Magasinsgatan, Tredje gata
*Båren skrivares gård gård *Källtorget f. torg   Meharen Saknas
Bönan samh. /Se Käringen ö   Meharsgrund Saknas
Bönan samh. /Se Kärringen ö   Murahällarna holmar
Centralstationen jvstn /Se Käringen ö   Murakällan »puss»
Christine Louise Eckhoffs Änkehus fastighet Käringsten stenar   Myränget ägor
Engelska byggningen radhuslänga /Se Kärringen skär /Se   Måsharen Saknas
Engesberg nu fritidsområde Käringen skär /Se   Mästermans tä försvunnen fägata
Engesberg gd Käringudden udde   Norrgrunden grund
Flickbyggningen bostadshus /Se Landstormsudden udde   Norrgrundet Saknas
Fridsta gd? /Se Lapphällan triangelpunkt   Norrgrundet grund
*Gavel by /Se Leharen holme   Norrhamn vik
Gavle område Lehar holme   Norrskvalpen Saknas
Gavlehus fogdegård /Se Leharen ö   Norrskäret holme
Gröndal gd Leharen holme   Norrskär holme
Gustavsbro gdr Leharen ö   Norrtull Saknas
Gustafsbro gd:ar /Se Leharen ö   Norrtull Saknas
Gustavsbro gd:ar /Se Leharen ö   Nybron, se Kungsbron Saknas
Gävleborg förr slott Leharen ö /Se   Nybropumpen pump
Gävleberg f. kungsgård och fogdesäte Lerviks källa fornlämning   Nygatan gata
Gävleborg slott *Lexe skog skog   Nygatan, Östra Saknas
Gävleborg förr slott Lillsjön sjö   Nygatan, Västra Saknas
Gävleborg förr slott Lillån gren av å   Nygrundet grund
Gävle borg slott Limön ö   Nyhamn hamnbassänger
Gävle borgareskola skola Limön ö   Nytorget, se Oxtorget Saknas
Gävle fattighus Saknas /Se Limön ö   Nålmakaregränd gränd
Gävle folkskolor skolor Limön ö   Näringen lågland
Gävlehus slott /Se Limön ö   Näringen sanka strandängar
*Gävle kloster kloster /Se Limön ö   Näringen sanka strandängar
*Gävle kloster kloster Limön ö   Näringen el. Öster i staden kvarter
Gävle kungsgård Saknas Limön ö   Näringsbron bro
Gävle kyrka Saknas /Se Limön ö   Näringsgatan gata
Gävle läroverk läroverk Limön ö   Näringsgränd, Östra gränd
Gävle navigationsskola Saknas Limön ö   Näringsgränd, se Näringsgatan Saknas
Gävle slott Saknas Limön ö /Se   Nötholmarna hage
Gävle slott nu länsresidens Limön ö   Ormholmen Saknas
Gävle slott Saknas /Se Limön ö /Se   Oxharen holme
Hilleby förort /Se Limöskaten udde   Oxharen halvö
Holmsund gd /Se *Lindalsåkern Saknas   Oxtorget torg
Johanneslöt gdr Lundströmska vreten förr vret   Passansgrundet Saknas
Järvsta by /Se Långharen udde   Pell Pers viken vik
Kastet gd Långharen ö   Permånsviken vik
Katrineberg gårdar Långharen ö   Peru el. Hörnagrundet grund
Kilarne samh. /Se Långharen udde /Se   Petres bank grund
Kjällmur förr fäb. /Se Långharssundet sund   Petresbank grund
Korset kvarter /Se *Långmyren Saknas   Prästholmarna holmar
Kullsand sommarställe /Se Långnäs näs   Prästvretarna åkrar
Kungsbäcken Saknas /Se Långraten ö   Revriskan grund
Kungsbäcken Saknas Långraten ö   Riddarhusgatan förr gata
Kungsbäck regementsförläggning Långvretarna ägomark   Rimporna småholmar
Kungsbäck gd /Se Löten annat namn på Näringen   Riänget del av nuv. Stadsträdgården
Kungsgården Saknas *Lötgatan = Drottninggatan Saknas   Ruddamsgatan gata
Kuppbol förr fäb. /Se Lötgatan förr gata /Se   Ruddamsgatan, Västra och Östra Saknas
Kuppbol förr fäb. /Se *Lötgatan, Lilla annat namn på Stapelgatan   Rudmansladan uthus
Källan stadsdel /Se Lötskiftet ägomark   Rudsjön damm
Källö gdar /Se Lövgrund ö med fiskeläge   Rådhusesplanaden plantering
Källmur förr fäb. /Se Lövgrund ö med fiskeläge   Rådhusgatan Saknas
Lervik samh. Lövgrund ö   Rådhusgatan, Gamla gata
Limön fiskeläge Lövgrund ö   Rådhustorget torg
Luthens fäbodar förr fäb. /Se Lövgrund ö   Rådmansgatan, Norra gata
Mästermansgränd gata /Se Lövgrund ö   Rådmansgatan, Södra gata
Nyströms fäbodar förr fäb. /Se Lövgrund ö   Rödhällan Saknas
Olympen del av allm. samlingsnamnet på gymnasiet /Se Lövgrund ö   Röhällsharn holme
Sjömanshuset hem för sjömän Lövgrund ö   Römaren ö
*Skolan kvarter /Se ?lövgrund ö /Se   Römaren ö
Sophia Magdalena Änkehus fastighet Lövgrundet skär   Römarsgrundet stenrabb
Stenebergs sockerbruk Saknas /Se Lövgrundet ö   Rönnharen Saknas
*Stenebergs sockerbruk Saknas Lövgrundet grund   Rönningen el. Sehlbergs Rönningen skjutbana
Stigslund stadsdel gLövgrund ö   Salin sten
Stigslund förr gd nu förort Lövgrund ö med fiskeläge   Signalberget berg
Stigslund gd:ar /Se Lövgrund ö   Sikviksskärgården skärgård
Stigslund gd:ar /Se ?Lövharsudden udde   Själstenarna holmar
Storvreten torp Lövharsudden udde   Sjöboharn har
Strömsbro förstad Lövharsudden udde   Sjömansgatan gata
Strömsbro samhälle Lövharsudden udde /Se   Sjömansgatan, Östra gata
Strömsbro samhälle /Se *Lövharsviken vik   Lilla Sjö Tull Saknas
Strömsbro samhälle /Se *Lövudden, (trol. Lövhusudden) udde   Stora Sjö Tullen Saknas
Strömsbro stadsdel /Se Mangelbodsharen halvö   Sjötullsgatan, Norra gata
Strömsbro stadsdel Mangelbodsharen halvö   Sjötullsgatan, Södra gata
Strömsbro skola Saknas /Se Marskärsudden udde   Sjötullsgränd, Lilla gränd
*Sven Sorres gård gd Medharen ö /Se   Sjötullsgränd, Stora gränd
Sätra by Medharen ö /Se   Sjötullsgränd, Nedre gränd
Söder del av Gävle Medharen, se Båkharenb ö   Skeppargatan, Norra gata
Södertull stadsdel /Se Medharn ö /Se   Skeppargatan, Södra gata
?Sörby samh. Meharn ö   Skepparegatan tvärgata
Sörby samhälle Mellanängen ägomark   Skepparegränd Saknas
?Sörby samh. Murarhällsharen ö   Skepparegränd, Lilla gränd
?Sörby samh. Mursrabben ö   Skepsbron Saknas
Sörby stadsdel Måsberget berg   Skeppsbron, Södra gata
Sörby stadsdel /Se *Mästermansgatan gata   Skeppsbron, Norra gata
Testebo f.d. by /Se Norra kanalen hamnområde   Skitvasen grund
Testebo f.d. by Norrgrund triangelpunkt   Skogmursvägen väg
Testebo förr by Norrhamnen vik   Skogvaktargränd gränd
Testebo förr by Norrhamnsholmen ö   Skolgränd gränd
Testebo förr by Norrlandet skogssområde   Skomakargatan gata
Testebo by Norrlandet skog   Skräddaregränd gränd
Testebo f. by Norrlandet terrängområde   Skräddaren har
Testebo f. by Norrskär skär   Skräddarhällan hällar
Testebo f. by Norrskär skär med triangelpunkt   Skräddarhällan holme
Testebo f. by /Se Norrskäret skär   Skyttegården skjutbana
Testebo f. by Norrskäret ö   Skåväng ängsområde
Testebo by Norrskärsklabb skär   Skälstenarna holmar
?Testebo skogv.bost. /Se Norrskärs klabb sten /Se   Skär ihjäl del av nuv Boulognerskogen
Testebo f. by Norrån å   Skär ihjäl del av nuv Boulognerskogen
Testebo f. by *Norröran ö   Skär ihjäl del av nuv Boulognerskogen
Testebo f.d. by *Noröran ö   Skär ihjäl del av nuv Boulognerskogen
Testebo = Strömsbro samhälle /Se Nybron bro   Slottsgatan, Norra gata
Testebo f.d. by /Se Nyhamn hamnområde   Slottsgatan, Södra gata
Testebo kvarn Saknas /Se Nyrönningen ägomark   Slottstorget plantering
Tolvfors gods Näringen stadsdel   Slätharsgrundet grund
Tolvfors bruk Näringen, Ö. o. V. strandäng /Se   Slottsträdgården nuv fängelsets tomt
Tolvfors gård /Se Näringen strandängar /Se   Smedgatan gränd
Tolvfors gods /Se *Olov Hans-muren myr   Smedgränd försvunnen gränd
Tolvfors gods /Se Ombacken kulle /Se   Smedjegatan gata
Tolffors gd /Se Ornäsudden udde   Smyggränd gränd
Tolvfors gods /Se *Orrmyren myr   Smäckbron bro
Utvalnäs gammalt fiskeläge Oxharen halvö   Smäcken område
Utvalnäs fiskeläge Oxharen udde /Se   Smäcken område
Utvalnäs fiskeläge Oxharen del av Limön /Se   Smörasken skans
Utvalnäs fiskl. /Se Oxharsrabben ö   Snusmajas tomt öppen plats
Utvalnäs fiskl. /Se Per-Månsviken vik   Sockerbruksgatan gata
Vall gd /Se Per-Månsviken vik   Sockerbrukskällan källa
Vall gd /Se Per-Månsviken vik   Spinnhusgränd gränd
Vestlingianum gymnasistkvarter /Se Petres bank grund /Se   Staketgatan, Södra gata
Vreten Saknas *Postgränd gränd   Staketgatan gata
*Vreten f. by *Prinsens äng Saknas   Staketgatan, Västra gata
*Västerbyn del av Gävle *Printzens äng Saknas   Staketgatan, Östra gata
*Österbyn del av Gävle Prostholmarna holmar   Stapelgatan gata
  Proståkern stadsjord /Se   Stapeltorget torg
  *Prästgårdsgatan f. gata   Stapeltorgsgatan gata
  *Präståkern område   Stapeltorgsgatan, Södra gata
  *Präståkrarna område   Stenebergsgatan Saknas
  Purrutsgrund grund /Se   Stenebergskällan källa
  Pålgrundet grund   Storbåden grund
  Revudden udde   Storbådan grund
  Revudden udde   Storgrundet grund
  *Riddarhusgatan gata   Storvreten vret
  Ruddammsgatan gata   Strandgatan, Norra gata
  Ruddammsgatan gata /Se   Strandgatan, Västra gata
  *Ruddammsgränd gränd   Strandgatan, Östra gata
  Rudmansstenen sten   Strandgatan, Södra gata
  Rudmansstenen sten /Se   Strandparken park
  Rudmansstenen sten /Se   Strömgatan gata
  Rudsjön sjö   Surbrunn Saknas
  Rudsjön sjö   Svarthararna Saknas
  *Rådhusgatan, Gamla gata   Svängbron bro
  *Rådhusgatan, Nya gata   Syster och bror stenar
  Rådhustorget torg   Sämskmakaregränd, Lilla gränd
  *Rådstugugatan annat namn på *Gamla Rådhusgatan   Sämskmakaregränd, Stora gränd
  Rågatmyran myr   Sätraåsen rullstensås
  Råmaren ö   Södergrundet Saknas
  Römaren ö   Södermalmstorg Saknas
  Römaren ö   Södertull förr område vid tullgrind
  Römaren ö   Sörby källan källa
  Römaren ö   Sörgrundet holme
  Römaren ö   Sörhamn vik
  Römaren ö   Tallgranus holme
  Römaren ö   Tallharen Saknas
  Römaren ö   Tegelbruksgränd gränd
  Römaren ö   Tegelhagen del av trädgård
  Römaren ö /Se   Testeboån å
  Römaren ö /Se   Timmermansgatan gata
  Rönharen ö   Timmermansgränd gränd
  Rörhällsgrundet småöar   Tjuvharn holme
  Rörhällsharen ö   Toharn holme
  Rörmarsgrundet skär   Tolvforsbäcken bäck
  Sandåker triangelpunkt   Tolvforstärnan tjärn
  Sillrabben ö   Torget, Lilla torg
  Själstenarna skär   Torget, Östra torg
  Själstenarna öar   Torrstensharen har
  Sjöbergs bojen grund /Se   Torrstenarna stenrabbar
  Sjöbodharen udde /Se   Tregossarnas sten sten
  Sjöboharen udde   Trädgårdsgatan, Norra gata
  Sjöängsvretarna ägomark   Trädgårdsgatan, Södra gata
  *Skansholmen holme   Trädgårdsgatan gata
  *Skarpan vret   Trädgårdsgränd gränd
  *Skeppsvarvsgatan gata   Södra Tullen Saknas
  Skeppsvarvsholmen holme   Tullgränd, Södra gränd
  *Skiärnudden udde   Tullgränd, Västra gränd
  Skomakaregatan gata   Tullportsgatan, Västra gata
  Skräddarhällen ö   Tärnholmen Saknas
  Skräddarhällen ö   Tärnsharen holmar
  Skräddarhällen ö   Utvalnäsudden udde
  Skräddarhällan grund /Se   Vagnmakargränd gränd
  Skåräng ägomark   Vagnslidersgränd gränd
  Skälstenarna holmar   Wallbackarne Saknas
  Skälstenarna grund? /Se   Vallhalla förr nöjesfält
  Skälstensgrund grund? /Se   Valls grindar vägskäl
  Skäret skär (?)   Vallshagen område
  Skärgårdsviken vik   Varmhålet inlopp
  Skär ihjäl del av nuv. Boulognerskogen   Varvabådan grund
  Skärihjäl del av Boulogneskogen /Se   Varvsgatan gata
  *Slottsgränd ä. benämning på Slottsgatan   Vamhålet inlopp
  Slottstorget torg /Se   Vattugränd, Lilla gränd
  *Smala gränden f. gränd   Vattugränd, Stora gränd
  *Smedgatan f. gata   Vitgrundet ö
  *Smäckbron bro   Vitgrund holme
  *Smäcken landtunga   Vågmästaregränd gränd
  Smäcken område /Se   Vågskrivargatan gata
  Smäcken strandparti /Se   Värvabådan Saknas
  Smäcken, Lilla Saknas   Västerbank grund
  *Sockerbrukskanalen kanal   Västerlöten del av infartsväg
  Spinnhusgränd gränd   Västra vägen infartsväg
  Spinnhusgränd gränd   Ytterriskan grund
  Staffansgrund grund /Se   Ytterriskan grund
  Staketgatan gata /Se   Ågatan gata
  *Stapelgatan f. gata   Ågatan, Östra gata
  Stapeltorget torg /Se   Åkargatan gata
  Steneberg stadsdel   Örn udde
  *Stigsberget berg   Östanbäckslexe vret
  *Stigsåkern Saknas   St. Sjö Tullen Saknas
  *Stinaborg Saknas   L. Sjö Tull Saknas
  *Stora gatan gata   Skepsbron Saknas
  Stora holmen, se Alderholmen holme   Alderudde Saknas
  Stora varvet skeppsvarv   Saknas Saknas
  Storbådan grund /Se    
  Storhagen ängsmark?    
  Stormossen mosse    
  Stormuren myr    
  Storpussen tjärn    
  Storsand triangelpunkt    
  Storstensrabben ö    
  Storån, se Gavleån Saknas /Se    
  Storån å /Se    
  *Strandgatan gata    
  Svarthararna skär? /Se    
  *Svarthällen på viken sten    
  *Svarthällen på viken sten    
  Svarthällen häll    
  Sveden skogsmark    
  Svedudden udde    
  Sveudden udde    
  *Svenslycka Saknas    
  Sältorna ängsmark    
  Sätraåsen ås    
  Södertull stadstull /Se    
  Sörbykällan trefaldighetskälla    
  Sörby urfjäll Saknas /Se    
  Sörby urfjäll berg?    
  Sörgrundet grund    
  Sörhamn vik    
  Sörhamnen vik    
  Sörhamnsudden udde    
  Sörharsudden udde    
  Sörstenarna öar    
  Sörstenarna öar    
  *Tegelbruksgränd nu försv. gränd    
  *Tegelhagen del av nuv. Stadsträdgården    
  *Testebo byskog skog    
  Testeboån å    
  Testeboån å    
  Testeboån å    
  Testeboån å    
  Testeboån å /Se    
  Tjuvharen ö o. triangelpunkt    
  Tjuvharen holme /Se    
  Toharen holme /Se    
  Tolvforsbäcken bäck    
  *Tolvforshagen hage    
  *Torggränd gränd    
  ?Torstenarna holmar    
  Torstenarna ö    
  *Torstensbåden ö    
  *Torstensbåden (ev.=Torstenarna?) öar    
  ?Torstensharen ö    
  Torstensharen holme    
  Torstensharen ö    
  Trekanten ägomark    
  »Tullportsgatan, Västra infartsväg    
  *Tullportsvägen infartsväg    
  Tångberget berg    
  Tärnharen ö    
  Tärnharsrabben ö    
  Tärnsharen ö    
  Tärnviken vik    
  Ulvsäter ägomark    
  *Ungkarlsgatan annat namn på Staketgatan    
  *Urfjäll Saknas    
  *Urfjäll Saknas    
  *Utvalsnäs udd, se Utvalnäs udde    
  Utvalsnäs udd udde    
  Utterklipporna öar    
  Utvalnäs näs    
  Utvalnäs, Norra näs    
  Utvalnäs udde udde    
  Utvalnäs udde    
  Utvalnäs udde udde    
  Utvalnäs udde udde    
  Utvalnäsudden udde    
  Utvalnäs udde udde    
  Utvalnäs udde udde    
  Utvalnäs udde udde    
  Vagnmakaregränd gränd    
  *Vagnslidersgränd nu försv. gränd    
  *Vallbacken ?backe    
  Valls hage skogsmark    
  Varvabådan grund /Se    
  Varvsudden udde    
  Vaxholmen holme /Se    
  Vettersandsvreten ägomark    
  Vitgrund ö    
  Vitgrund holme    
  Vitgrund holme    
  Vitgrund holme    
  Vitgrund grund    
  Vitgrund ö    
  Vitgrundet ö    
  Vitgrundet skär    
  Vitgrundet ö    
  Vitgrundet ö    
  *Vretgatan gata    
  *Vågmästargatan f. gata    
  *Västerholmssund vik    
  Västerlöten stadsjord /Se    
  Västra banken bank /Se    
  Västra skäret del av ö    
  Västra vägen infartsväg    
  Ytter Riskan ö    
  Yttre fjärden fjärd    
  Yttre fjärden fjärd    
  Äggskär fyrplats    
  Änge ägomark    
  Ängesbergsviken vik    
  Ängesbergsviken vik    
  Ängslabben udde    
  *Ängsviken vik    
  Ödmanska vreten vret /Se    
  Öjaren sjö /Se    
  *Österholms sund vik    
  Österån annat namn på Lillån /Se    
  Österån flodarm    
  Östra banken bank /Se    
  Östra skäret del av ö    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.