ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hille socken : Gästriklands östra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 1076 Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 1531
Hille sn Agdaspussen terräng? Hille sn Saknas Nummerförteckning förteckning
Hille sn Alderharen holme Hille sn Saknas Nummerförteckning förteckning
Hille sn Alderharen ö Hille socken Saknas Nummerförteckning förteckning
Hille sn Aldermyran myr Hille socken Saknas Nummerförteckning förteckning
Hille sn Aldermyran myr Hille sn Agdaspussen ställe efter Utnorastigen
Hille sn Aldermyren myr Hille sn Alderharn holme
Hille sn Anders-Persmuren myr Hille by o sn Alderharen ö
Hille sn Andersstensmuren ägomark Hille sn Aldermyra myr
Hille sn Andersvikarna ägomark Anders Ols gård Aldermyran myr
Hille sn Apelviken terräng Bergsfogdens gård Aldermyren myr
Hille sn Asabellerna skogsmark? Bernsborg lht Aldre änge
Hille sn Avan mark kring Testeboåns utlopp Bernsborg gård Alfreds hage badplats
Hille sn *Avaån å Bjuräng bydel Altarslätterna äga
Hille sn *Backrö gränsmärke Björke by Anders-Persmuren myr
Hille sn Baslättärnan tjärn Björke by Andersstensmuren f.d. odlad mark
Hille sn Beglehällan ö Björke by Andersvikarna ägor
Hille Saknas Beglen ögrupp Björke by Andersvikarna betesmarker
Hille sn Bengtstärn tjärn Björke, Östra bydel Apelviken f.d. slåtterängar
Hille sn Besvärsmuren myr Björkebo lht Asabellerna skog
Hille sn Bjuräng slåtter Björkehem lhter Avundstäppa äga
Hille sn Björarselpussen sumpmark Björkmuren öde gård Avundstäppan äga
Hille sn Björkehorn berg? Björlappen gård Basletjärnarna Saknas
Hille sn Björkesund sund Bondbäck bebyggelse Baslätt-tärnan tjärn
Hille socken Björkevik fjärd Bosjövallen f.d. fäbodar Baslättärnan tjärn
Hille socken Björkeån å Bremels gård Bastuslång backe
Hille socken Björkeån å Bromsa gård Beglehällan ö
Hille by Björkeån å Brännsågen järnv. stn, gammal såg Beglena ögrupp
Hille sn Björkmuren slåtter? Brännsågen gårdar Beglene holmar, holme
Hille sn /Se Björnmuren myr Båtskär fiskargård Bengtstärn tjärn
Hille sn Björnmuren myr Båtskär gårdar Bengtstärn tjärn
Hille sn Björntomsberget berg Båtsmans torp Besvärsmuren myr
Hille sn /Se Bladmyra myr Båtsmansjorden Saknas Besvärsmuren skogsområde
Hille sn Bladmyran myr Båtsmanstorpet torp Bjurstamsmuren myr
Hille sn /Se Bladmyran myr Båtsmanstorpet torp Bjurängarna ängar
Hille sn /Se Bladmyran myr Böle gård Björarselpussen ställe efter Utnorastigen
Hille sn /Se Bladvik vik Edskön, se Eskön Saknas Björarselpussen ställe vid Utnorastigen
Hille sn /Se Blåbärsstenarna stenar Edskön by Björarslet kurva på Utnorastigen
Hille sn /Se Bockmuren myr Edskön by Björkehorn skogsudde
Hille sn /Se Bogrensgrund grund /Se Edskön by Björkehorn udde
Hille sn /Se Bokilen terräng? Edskörönningen lht Björkesund del av Storfjärden
Hille sn /Se Bomyran myr Emharvallen fäbodar Björkeån å
Hille sn /Se Bondrö ägomark Erk Pers gård Björkeån å
Hille kyrka kyrka Bondängarna skogsmark Eskön bebyggelse Björkmyran myr
Hille gamla kyrka kyrka /Se Bosjön sjö Eskön by Björnmuren myr
*Ass bolstadh Saknas Bosjön sjö Eskörönningen sommarstugebebyggelse Björnmuren vret
Avan flygplats Bosjön sjö Fimuren lht Björnmuren myr
Björke by /Se Bosjön sjö Fittjan jordbruk Björnmuren myr
Björke by Bosjön sjö Fors by Björnlappen backe
Björke by Bosjön sjö Fors by Björpussarna sankmark
Björke by Bosjön sjö Fors by Björntomsberget stenbacke
Björke by Bosjön sjö Fors by Björntomsberget höglänt område
Björke by /Se Bosjön sjö Forsby by Björntomten f.d. äga
Björke by /Se Bosjön sjö Forslövs gammal gård Bladmyra äga
Björke by /Se Bosjön sjö Furmuren jordbruk Bladmyra f.d. odlad mark
Björke by /Se Bosjön sjö Fäbodrönningen f.d. fäbodar Bladmyran myr
Björke by /Se Bottenrönningen ägomark Fännsmur f.d. fäbodar Bladmyran myr, äng
Edskön ö /Se Brinnälg slåtter? Gamla Sverige gammalt kyrkoherdeboställe Bladmyran myr
Edskön beb. ö Bromsmuren myr Gammel-Öster fäbodar Blamyran myr
Edskön by /Se Brudsängarna öar Gråtnäs gård Bladmyran skogsområde
Fors by Bruksfjärden fjärd Gubbrönningen lht Bladmyran myr
Fors by Brunnsvreten ägomark Gåsvik f.d. fiskarstuga Bladvik vik
Fors by Brusängsharen halvö Gärdas gård Bladvik vik
Fors by Brännfallsmyran myr Gärdas gård Bladviken vik
Fors by Brännmyran myr Gärdas hemman Bladviksrabben stenrabb
Fors by Brännslo skogsområde /Se Hamnskär fiskarstuga Blåbärsstenarna stenar och blåbärsställe
Fors by Brännudden udde Harkskär by Blåbärsstenarna stora stenar
Fors by /Se *Burmyrå gränsmärke Harkskärsgården torp Blåsa Saknas
Fors by /Se Buräng ägomark Hedéns tomt hemman Bockmuren myr
Fors(by) by /Se *Byholmen holme Hille by Bohällarna backe
*Gopa Saknas Bårmuren ägomark Hilleborg ålderdomshem Bokilen f.d. odlad mark
*Herbjug Saknas Bårmursmyran ägomark Hilleby poststn Bomyran myr
*Herbjugg Saknas Båtviken ägomark Hilleby by Bondbäckarna del av Björkeån
*Herbjugg Saknas Båtviken vik Hilleby by Bondrö f.d. odlad mark
*Hillbyggeryd Saknas Bäckekärret kärr Hillebyn by Bonnrösbron bro
Hille by Dalkarlsmyran ägomark Hillebyn by Bonnrösbäcken biflöde
Hillebyn by Dalmanshamn vik Hillevallen f.d. fäbodställe Bondängarna f.d. odlingar
Hille by Dammrönningen ägomark Hillevik by Boranäng äga
Hille by o. sn /Se Dammsjön sjö Hillsjöstrand f.d. fäbodar Boranängsholmen holme
Hille by /Se Dammviken vik Holm hemman Bortreholmen äga
Hille by /Se Dammån å Holmbergs täna del av N. Åbyggeby Bosjömuren f.d.slåtterängar
Hillebyn by /Se Dammån å Horsnäs lht Bosjön sjö
Hillebyn by /Se Dammån å Horsnäs hemman Bosjön sjö
Hille prästbord prästbord Dansarhedsmuren myr Hällsmuren jordbruk Bosjön sjö
»Hille prästboställe» prästboställe /Se Dansarhällarna bergshöjd Härligheten jordbruk Bostigen väg
Hilleviks masugn Saknas Dansarhällarna bergshöjd Iggön by Bostigen väg
Hilleviks masugn masugn /Se Dansarhällarna berg? Iggön by Bosved näs
Horsnäs lht *Delskiftvisen gränsmärke Iggön by Bottenrönningen f.d. odlad mark
Horsnäs lht Djupmyr myr Iggön by Bredstigsmuren myr
*Hven Saknas Djupviken ägomark Iggön by Brinnälg ställe på Testeboån
*Hven Saknas Djupälg terräng? Iggön by Brinnälgsholmen holme
*Hven mark Domarstenarna stenar Israels gård Bromsmuren myr
*Hven Saknas Dragvret ägomark Jan Hans gård Bromsmuren myr
Iggön ö och by Drakberget berg Jan-Lars hemman Brunkomberg stenås
Iggön by och ö Drakberget berg Jon Jons gård Brunnsvreten vret
Iggön by o ö Drakberget berg Järptäppan gård Brunnsvreten f.d. odlad mark
Kåple plats /Se Edsköklubben ö Kallkällsrönningen jordbruk Brusäng äga
Lund förr by; nu hemman /Se Edsköklubben ö Kapellskär lht Brusängsharen har
*Lunden gård Edsköklubben ö Karlsdal tp Brusängsharen holme
Mjuggsjön by /Se Edsköklubben holme Karlsdal f.d. jordbruk Brusängsstenen sten
Mårdäng by Edsköklubben ö Klubben och Gållsgrund bebyggelse Brusängsstenen sten
Mårdäng by Edsköklubben ö Knuters gård Brännfallsmyran myr
?Mårdäng by Edskö klubb sten /Se Kråkslottet hus Brännfallsmyran myr
?Mårdäng by E(d)skön ö Källvik jordbruk Brännmyran sank mark med skog
Mårdäng by Edskön ö Källviken lhter Brännudden udde
Mårdäng by Edskön ö Lillsjötull gård Brännänget äga
Mårdäng by Edskön ö Lillsmåmuren tp Bulleråker, se ulleråker Saknas
Mårdäng by Edskön ö Lingvall badplats Buräng äga
Mårdäng by Edskön ö Lund ~ Lundas gård Buräng f.d. odlad mark
Mårdäng by Edskön ö Lundbodarna fäboställe Buss äga
Mårdäng by /Se Edskön ö Malmen gård Byåker äga
Mårdäng by /Se Edskön ö /Se Malmen område Bylöten ägor
*Norrmurar ett stycke av Hvenen Edskösund sund Marn lht Bårmuren f.d. odlad mark
Oppala by Ellermurarna myrar Mariedal f.d. jordbruk Bårmursberget berg
Oppala by Ellermurtjärnen tjärn Marielund f.d. jordbruk Bårmursmyran f.d. odlad mark
Oppala by Enmaren ö Mariendal f.d. jordbruk Båtsmanshagen hage
Oppala by Enmaren holme /Se Marsågen gammal såg Båtsmansvreten vret
Oppala by Emmaviken vik Mickels gård Båtviken vik
Oppala by *Enghälla, (möjl. Iggöhällan) ö Milbo lht Båtviken f.d. odlad mark
Oppala by *Enmalören ö Milbo område Båtviksbäcken bäck
Oppala by /Se Enmaren ö Mjuggsjö kolarställen Bäckarna bäckar
Oppala by /Se Enmaren ö Mjuggsjö kolarställen Bäckekärret myr
Oppala by /Se Enmaren ö Mjuggsjö ödegårdar Bäckesjö f.d. svampodling
*Oppala hven Saknas /Se Enskärsudden udde Mårdäng by Böle skogsbacke
Oslättfors gammalt bruk *Esköarna? holmar? Mårdäng by Böleshagen hage
Oslättfors bruksegendom Esköklubben holme Mårdäng by Dalkarlsmuren vretar
Oslättfors bruksegendom Eskön ö Mårdäng by Dalkarlsmyran vret
Oslättfors bruk Eskön ö Mårdängsmuren lht Dalkarlsmyran f.d. odlad mark
Oslättfors gammalt bruk Eskön ö Måsvik f.d. fiskartorp Dalmanshamn den inre delen av Dalmansviken
Oslättfors bruk stenåldersfynd /Se Eskön ö Norrmarkfäbodarna fäb. Dalmanshamn vik
Oslättfors bruk /Se Eskön triangelpunkt Norrsid bydel Dalmansviken vik
Oslättfors samh. /Se *Eskö(r)arna holmar Nybacka hemman Dammbacken backe
Oslättfors samh. /Se Eskörönningen terräng Nybo lht Dammbacken bro
*Prästbolet Saknas Eskösundet sund Nyrönningen öde torp Dammen vik
Prästbordet prästbord Eskösundet sund Nyvallen fäbodar Dammrönningen äga
*Reen Saknas Estön ö Nyvret hemman Dammrönningen äga
*Rehn Saknas Fagermur ägomark Nyvrets gård Dammrönningen odlad mark
Rova torp Fallbärsharen udde /Se Ny-Öster fäbodar Dammrönningen odlad mark
*Röräng Saknas Fimur ägomark Nälltärnmuren jordbruk Dammviken vik
Silverpuss plats /Se Finlandsbäcken bäck Ol Jans gård Dammån Saknas
Skarven gård /Se Finnplatsudden udde Ol Ols gård Dammån å
Skravsjön gdr Finnskärsharen udde Ol Ols gård Dansarhedarna hällar
Småmaren gd /Se Finnskärsharen udde Oppala by Dansarhedsmuren myr
Stenmark hn Finnskärsharen udde /Se Oppala by Dansarhedsmuren myr
Stig gd Finnskärsharsrabben ö Oppala by Dansarhällarna höjd
*Stig gård Finnälg slåtter? Oppala by Dansarhällarna stenhällar
Stig förr by Finnärsrabben kobbe Oppala by Degrö äng
Stig gd Fittjan ägor /Se Oppalaby pst Djupmar myr
Stig gd Fittjehagen hage /Se Oslättfors by Djupmyr myr
Stig gd Fittjerönningen äga /Se Oslättfors by Djupvik vik
Stig gd *Fjärden (trol. = Storfjärden) fjärd Penörs gård Djupviken f.d. odlad mark
*Stig by /Se Fjärden ägomark Persbacka gård och backe Djupälg ägor
Stig by /Se Fjärden tjärn Per-Lars gård Djupälg ställe vid Testeboån
Stig by /Se Fjärden fjärd Persbacka villaområde Domarstenarna stenar
*Strömslunds krog Saknas *Fjärdenklubben skär? Petersbo skog Drag ett gammalt myrsmide
Säljemar by Flintgrundet grund Pålvik fiskarstugor Dragvret betesmark
Säljemar by Fläskvallen ägomark Pålvik f.d. fiskartorp Dragvreten vret
Säljemar by Forsback-stigen väg /Se Rasudden lht Dragvägen väg
Säljemar by Forsbyholm holme Rova tp Drakberget berg
Säljemar by /Se Forsholmen holme Rovan f.d. fäbod Drumbron bro
Säljemar fiskl. /Se Forsholmen holme /Se Rovavallen f.d. fäbod Drumman bro
Säljemar by /Se *Forsströmmen ström Råhällan by Drösndal sänka
Säljemar fiskl. /Se Fransbo ägomark Råhällan torp och järnv. stn Ederna f.d. odling
Säljemar by /Se Fräkenmuren ägomark Sjökullen avs, fiskartorp Edsköklubben holme
Säljemar by /Se Furnäsberget berg Sjöåker lht Edskön ö
Sätra by Furnäsmaren tjärn Skarven ödegårdar Edskön ö
Sätra by *Fursandhare skär? Skarven gård Ekorrbacken backe
Sätra by Furskär ö Skarven gd Ekorrbacken backe
Sätra by Furskär skär Skarvsjö gård Elias muren myr
Sätra by Furskär, Södra och Norra öar Skarvtorpet gård Elias åkern äga
Sätra by Furskär, Norra ö Skarvtorpet gd Ellermurarna skog
Sätra by Furskär, Södra ö Skarvtorpet ödetorp Ellermurtjärnen tjärn
Sätra by Fåfängan ägomark Skarvsjö f.d. jordbruk Emharviken vik
Sätra by Fåfängan skogsmark? Smörsten fiskargård Enmarn holme
Sätra by Fågelmuren myr Slåttskär lht Emmaviken vik
Sätra förort, förr by Fånrö ägomark Sockerbruket gård Enmaren ö
Sätra by Fårhusberget berg Sockerbruket område Enmarsundet inlopp till fjärd
Sätra by /Se Fäbodhällarna hällar? Sockerbruket område Enskärsudden udde
Sätra by /Se Fäbodmyran myrmark Solnäs sommarstugeområde Eskösundet sund
Sätra by /Se Föbodrönningen ägomark Stenbacka hemman Fagermur odlad mark
*Söderby Saknas Fäbodrönningen terräng Storstens gård Fallbärshararna uddar
*Söderby Saknas Fäbosjön sjö Storstens hemman Fallbärsharn udde
Testebo f.d. by Fännsmur ägomark Strömsholm gammalt tegelbruk Fallbärsharssundet sund
Testebo by Gammelfäbodsjön sjö Strömsholm f.d. tegelbruk Falkåkern äga
Testebo f.d. by /Se Gammel-Fäbodsjön sjö Säljemar Saknas Falluddarna vret
Testebo by /Se Gammel-Öster ägomark Seljemar by Fankenshål äga
Testebo by /Se *Gapäng Saknas Säljemar by Filijanta myr
Tolvfors gods Ginsmur myr Säljemar by Fimur myr, äga
Trödje by Glåmen tjärn Säljemar by Fimur odlad mark
Trödje by Glädjeharen ö Sälängsfäbodarna fäbodar Finlandsbäcken bäck
Trödje by Glädjeharen ö Sörbacken lht Finnplatshällan grund
Trödje by /Se *Gopavreten Sörsid bydel Finnplatsudden udde
Trödje by /Se *Gopavreten ?vret Tallmur ödetorp Finnskogarna skogsområde
Trödje by /Se *Gopavreten Saknas Tegelbruket f.d. tegelbruket Finnskogen skogstrakter
Trödje by /Se *Gopa äng äng Testeby + Saknas Finnskärsharn holme, udde
Trödje by /Se Gossanäsharen udde Trödje by Finnskärsharen udde
Utnora fäbodar Granskär holme Tröje by Finnskärsharsrabben öar
Utnora fäbodar Granskär skär Trödje by Finnsvreten äga
Utnora lhtr Granskär, Stora ö Trödje by Finnälg äga
Utnora fäbod Granskär terräng Trödje by Finnälg ställe vid Testeboån
Varva by Granskär, Lilla holme Trödje by Finnäsrabben ö
Varva by Granskär, Stora ö Tärna del av N.Åbyggeby Fischevreten (Fiskevreten) vret
Varva by Grisharen holme /Se Utnora fäbodar Fiskebäckarna bäckar
Varva by *Groplorten lokal Utnora f.d. fäbodar Fittjan ägor
Varva by Gruvmuren myr Utverkarna fäb. Fittjehagen hage
Varva by Gruvrönningen slåtter? Hvarva by Fittjerönningen äga
Varva by Gruvviken vik Varva by Fjäll äga
Varva gård Gräsharen ö Varva by Fjärden sjö
Varva by Gräsharen ö Varva by Fjärden myr
Varva kyrkoherdeboställe Gräsrabbarna öar Varva by Fjärdingsmansåkern äga
Varva by /Se Gubbensmuren myr Vretas gårdar Flasjön sjöpuss
Varva by /Se Gubbensmuren myr Värsundet gård Flaten äga
Varva kyrkohmn Gubbharen har /Se Värös gård Flintgrundet holme, grund
Varva kyrkohmn Gubbrönningen ägomark Västergårdarna by Flintgrundet ö
Varva by /Se Gullkinnan terräng (?) Västerrönningen jordbruk Fläskvallen äga
Varva by /Se Gållsgrund ö Åbyggeby by Fläskvallen odling
Varva by /Se Gållsgrund ö Åbyggeby by Fogdevreten vret
Varva by /Se Gållsgrund holme Åbyggeby by Forsbybråten del av rågång
Varva by /Se Gållsgrund ö Åbyggeby by Forsbyholm holme
*Varva vretsund Saknas Gållsgrund grund Åbyggeby, Södra bydel Forsbyholmen holme
Vretarna gårdar Gållsgrund ö Åbyggeby, Norra bydel Forsholmen holme
Åbyggeby by Gållsgrund ö Åbyggeby by Forslövs ägor
Åbyggeby by *Gåsgrundet ö Åland f.d. fäbod Forsrönningen odling
Åbyggeby by *Gåsholmen (-haren?) ö Åsmursmyran lht Fransbo äga
Åbyggeby by Gåsmuren myr Ängesbacken torp Fransbo odlad mark
Åbyggeby by Gärsmyran ägomark Ängland f.d. fäbodar Friarrönningen odlad mark
Åbyggeby by *Gästriklands surbrunn hälsobrunn Österbacken lht Fromman äga
Åbyggeby by Gävlebukten bukt Österfäbodvallen f.d. fäbodställe Frommas källa källa
?Åbyggeby by Gävlebukten bukt Östervallen f.d. fäbodställe Fräkenmuren myr
Åbyggeby by Göransmyran myr Östmurarna f.d. fäbodar Fräkenmuren odling
Åbyggeby by Görasmuren myr Östmurfäbodarna f.d. fäbodar Furnäsberget berg
Åbyggeby by Hallonharen ö Östmurfäbodarna f.d. fäbodar Furnäsmaren tjärn
Åbyggeby by Halvfarskasen offerkust   Furumuren myr
Åbyggeby by Halvfjärdsharen, Lilla o. Stora holmar /Se   Furskär, Norra ö
Åbyggeby by Halvfärdeskasen offerplats /Se   Furskär, Södra ö
Åbyggeby by /Se Halvfärdsrännan del av Eskösundet   Furuskär, Lilla holme
Åbyggeby by /Se Halvväges skogsmark?   Furuskär, Stora holme
Åbyggeby by /Se Hamnskär ägomark   Fåfängan vret
Åbyggeby by /Se Hamnskärsgrund grund   Fåfängan odlad mark
Åbyggeby by /Se Hamnskärsudden udde   Fågelmuren myr
Åbyggeby by /Se Hamnskärsudden udde   Fågelsjön sjö
*Åbyn by? Hamnskärsudden, Västra udde   Fånrö åker
*Åsåker, se Åsänge Saknas Hamnskärsudden, Östra udde   Fånrö odling
*Åsänge Saknas Hamnsundsharen, Västra udde   Fårharn udde
*Åsänge Saknas Hampmuren ägomark   Fårhusberget höglänt område
?*Åsänge Saknas Hamrångefjärden fjärd   Fäbodhällarna stenhällar
*Åsänge Saknas /Se ?Harkskär fiskeläge   Fäbodhällarna stenhällar
*Äplinga by by Harkskär fiskeläge   Fäbodmyran myr
  Harkskär fiskeläge   Fäbodrönningen odlad jord
  Harkskär fiskeläge   Fäbodvägen väg
  Harkskär udde   Fäbodhällarna höjd
  Harskär halvö   Fäbosjön, Gamla sjö
  Harkskär terräng   Fänsmur myr
  Harkskärsfjärden fjärd   Fäva puss
  Harkskärsfjärden fjärd   Gammelfäbodsjön sjö
  Harkskärsfjärden fjärd   Gammel-Fäbodsjön sjö
  Harkskärsfjärden fjärd   Gammelgård backe
  Harvkällorna bergshöjd   Gammelpershålet vik
  Harvhällarna bergshöjd   Gemursbacken backe
  Harvhällarna bergshöjd   Ginsmur äga, myr
  Harvhällorna berg?   Ginsmur skogsområde
  Hasselmyrströmmen Saknas   Gistvallen potatisland
  Hatten ö   Glåmen tjärn
  Hatthålsharen ö   Glädjeharen ö
  Hatthålsharen ö   Gnebacka backe
  Havtjädergrundet ö   Godarsmuren myr
  Havtjädern ö   Gossanesharn har
  Heden terräng   Gossanäsharen holme
  Hedendal ägomark   Granskär holme
  Hedrönningen ägomark   Granskär udde
  Hemaln? udde   Granskär, Lilla ö
  Herrhällan ö   Granskär, Stora ö
  ?Hillbore hage   Granskärsudden udde
  Hillebruksfjärden fjärd   Grindåker ägor
  Hille hälsobrunn källa /Se   Grisen sten
  *Hillemuren myr   Grisharn holme
  Hillesjön sjö   Groparna lertag, nu fyllt
  Hillesjön sjö   Gropbacken backe
  Hillesjön sjö   Grunderna öar
  Hillesjön sjö   Grundrönningen äga
  Hillesjön sjö   Gruvmuren myr
  Hillesjön sjö   Gruvrönningen äga
  Hillesjön sjö   Gruvrönningen f.d. odlad mark
  Hillesjön sjö   Gruvviken vik
  Hillesjön sjö   Gråmuren myr
  Hillesjön sjö /Se   Gråtnäsudden udde
  *Hilles älv vattendrag   Gråtnäs äga
  Hilleviksfjärden fjärd   Gräsfjärd ägor
  Hilleviksfjärden fjärd   Gräshararna småholmar
  Hilleviksfjärden fjärd   Gräsharen ö
  Hilleviks hälsobrunn Saknas /Se   Gräsharen ö
  Hilleviks Hälsokälla källa   Gräsholmen holme
  Hilleviks masugn Saknas   Gräsrabbarna öar
  Hillströmsmuren ägomark   Grödorna åker
  Hinnersrönningen ägomark   Grödåkerskällan källa
  Hittsjön sjö   Gröntä gata
  Hittsjömyran myr   Grönviken vik
  Holmarna ägomark   Grösäter äga
  *Holmsrå gränsmärke   Gubbenshålet äga
  *Holtabyudde udde   Gubbensmuren myr
  Homar vik   Gubbensmuren odlad mark
  Homarsudden udde   Gubbens muren vret
  Homarsudden udde   Gubbharn har
  Horsnäs näs   Gubbmuren odlad mark
  *Huggsudden udde   Gubbmyran myr
  Huggsudden ö   Gubbrönningen äga, kårdäng
  Huggsudden ö   Gubbrönningen odlad mark
  Hundharen ö   Gubbrönningen odlad mark
  Hundharen holme /Se   Gubbuddarna udde
  Hundragrund grund /Se   Gubbuddarna öar
  Håberget berg   Gullkinnan skog
  Hålöhararna öar   Gullsten stenhälla
  Hålöhararna öar /Se   Gummasmuren myr, äga
  Hålöklubben ö   Gållsgrund holme
  Hålö klubben ö   Gållsgrund ö
  Hålöklubben ö   Gårbovallen myr, myrslog
  Hålöklubben holme   Gåsmuren myr
  Hålöklubben ö   Gåsmuren myr
  Hålöklubben ö   Gåsvik sälta
  Hålö klubb sten /Se   Gälsviken vik
  Hålön ö   Gässmyran f.d. betesmark
  Hålön holme   Göransmyran myr
  Hålön ö   Görasmuren myr
  Hålön ö   Hackmur myr
  Hålön ö   Haglundsberget ås
  Håmansmaren tjärn   Hallonharn holme
  Häbberstjärnen tjärn?   Hallonharen ö
  Häbberstjärnmuren myr   Halvfarskasen ställe vid Utnorastigen
  Hällgrund grund   Halvfärds- Saknas
  Hällrö terräng?   Halvfärdsharen ö
  Hälludden udde   Halvfärdsharen, Lilla Saknas
  Hällön ö   Halvfärdsharen, Stora holme
  Hästhaggrind grind?   Halvfärdsrännan vik
  Hästmuren myr   Halvväges vret
  Högbo-stigen väg /Se   Halvväges rastställe
  *Höghällsrå gränsmärke   Hamnskäret udde
  Höstbodarna slåtter?   Hamnskärsgrund två holmar
  Idbäcken bäck /Se   Hamnskärsgrund öar
  Igelnäsrabbarna kobbar   Hamnskärsudden, Västra udde
  Igelnäsudden udde   Hamnskärsudden, Östra udde
  Igelnäsviken vik   Hamnsundet äga
  Igeltjärn sjö   Hamnsundsharen, Västra udde
  Igeltjärnen tjärn   Hamnsundsänget äga
  *Igeltjärnsrå gränsmärke   Hampgärdet äga
  *Igeltjärnsrör gränsmärke   Hampmuren äga
  Iggan gammalt önamn /Se   Hampmuren f.d. odlad mark
  Iggöhällan skär   Hamrane småägor
  ?Iggöhällan ö   Harkskär fastlandet vid Harkskärsfjärden
  Iggöhällan ö   Harkskärsfjärden vik
  Iggön ö   Harkskärsfjärden del av Gävlebukten
  Iggön ö   Harvhällorna berg
  Iggön ö   Harvhällorna skog, stenhällor
  Iggön ö   Hatten vik
  Iggön ö   Hatten ö
  Iggön ö   Hattholmarna två holmar
  Iggön ö   Hatthålet äga
  Iggön ö   Hatthålsharen holme
  Iggön ö   Havstjädergrundet grund
  Iggön ö   Havstjädern ö
  Iggön ö   Havtjädern stenrabb
  Iggön ö   Heden skog
  Iggön ö   Heden skog
  Iggön ö   Hedendal vret
  Iggön ö   Hedendal f.d. odlad mark
  Iggön ö /Se   Hedrönningen f.d. odlad mark
  Iggön ö /Se   Hedskiftet skog
  Iggön ö /Se   Hemmerholmen äga
  Iggöskaten terräng   Herr Anders muren myr
  Iggöskaten terräng   Herr Anders rönningen äga
  Iggösundet sund   Herrhällan ö
  Iggösundet sund   Herrnsverka fiskeverka
  Iggösundet sund   Herrnsverka fiskeverka
  Iggösundet sund   Hillbore hage
  Ingefastersmuren myr   Hilleharvhällorna skog
  Insjöharen ö   Hillesjön sjö
  Israelharen ö   Hillesjön sjö
  Jakob holme   Hillesjön sjö
  Jugansrödder terräng?   Hillestigen väg
  Julsjön förr sjö, nu sumpmark   Hillevallsvägen väg
  Julsjön sumpmark   Hilleviks brunn brunn
  Jutterharen ö   Hilleviksfjärden del av Hillebruksfjärden
  Järprönningen ägomark   Hilleviksfjärden vik
  Kalvenholmen holme   Hilleviks hälsokälla brunn
  Kalvmuren myr   Hilleviks hälsokälla brunn
  ?Kapellskär udde   Hilleån å
  Kapellskär udde, f.d. ö?   Hilleåsen åsen
  Kapellskär udde   Hillströmsmuren odling
  Kapellskär udde   Hinnersrönningen odlad mark
  Kapellskär udde   Hittsjömyran myr
  Kapellskär udde   Hittsjömyran sank mark
  Kapellskär udde   Hittsjön sjö
  Kapellskär udde /Se   Hittsjön sjö
  Karlsdal ägomark   Hjulbäck bäck
  Karsjön sjö   Holmarna ägor
  Kattfallet terräng   Holmarna odling
  Kidron skogsmark?   Holmen äga
  Kiharen udde   Holmen ö
  Kiharen udde /Se   Holsmuren myr
  Kilarna ägomark   Homar vik
  Kilen skogsmark?   Homar vik
  Kilen skogsmark?   Homarsudden udde
  Kilen skogsmark?   Homarsudden udde
  Killingholmen holme   Hornsmuren Saknas
  Killingskär terräng   Horsmur myr
  Killmursgrund holme   Horsnäs udde
  Killmursgrund holme   Huggudden udde
  Killmursgrund holme   Huggsudden ö
  Klockarharen ö   Hundharn har
  Klockarharen ö /Se   Hundharen ö
  Klockarvret ägomark   Hurtigrönningen äga
  Klovsten ö   Håberget höjd
  Klubben holme   Håberget berg
  Klubben ö   Håbergsmyran myr
  Klubben ö   Håfjärden slåtteräng
  *Klubben ö   Håfjärdsbron bro
  Klubbgrund grund /Se   Håfjärdsänget slåtteräng
  Klubbhällan holme   Håka slåtteräng
  Klubbstenarna ögrupp   Hålene skogsmark
  Klubbstenarna ögrupp   Hålöhararna öar
  Klubbstenarna ögrupp   Hålöklubben holme
  Klubbstenarna ögrupp   Hålöklubben ö
  Klubbstenarna stenar /Se   Hålön ö
  Klubbstensharen ?holme /Se   Hålön holme
  Klubbsundet sund   Håmansmaren tjärn
  Klubbådan holme   Häbberstjärnen f.d. tjärn
  Klubbådan grund /Se   Häbberstjärnmuren myr
  Knaprarna terräng?   Hällan bergknalle
  Kokhusholmen halvö   Hällgrund grund
  Kolfallrönningen ägomark   Hällmar sjöpuss
  Kolfallrönningen terräng   Hällrö äga
  Komuren myr   Hällrö odling
  *Koppelskär (trol. = Kapellskär) udde   Hällröne äga
  Krankhålet slåtter?   Hälludden udde
  Kriken strandområde   Hälsokällan brunn
  Krokhällan grund   Härligheten vret
  Krokrönningen ägomark   Hässjerummen ägor
  Krokviken vik   Hästhagen hage
  Krokängen slåtter   Hästmuren myr
  Kråkbärsmuren myr   Hästmuren myr
  Kuckeliku udde   Hästmyran myr
  Kungsene ägomark   Högberget berg
  Kvarnharen ö   Höghåberget del av Håberget
  Kvarnharen ö   Högmar vik
  Kvarnmarssjöarna sjöar   Höstbodarna f.d. betesmarker
  Kvarnviken vik   Höstbodladan f.d. lada
  Kvarnåsen ås   Ickerbacken backe
  Kvissjaberget berg   Igelmar äng, myr
  Kvissjamurarna myr   Igelmarsmuren myr
  Kvissjarönningen terräng   Igelnäsrabbarna stenrabbar
  Kvissjasjöarna sjöar   Igelnäsrabbarna öar
  Kyrkrönningen ägomark   Igelnäsudden udde
  Kålhagsbäcken Saknas   Igelnäsudden udde
  Kåten ägomark   Igelnäsviken vik
  Källbäcken bäck   Igeltjärnen tjärn
  ?Källbäckmyran myr   Igeltjärnen tjärn
  Källgången skogsmark (?)   Igeltjärnrönningen odling
  Källmur myr   Igghällan holme
  Käringmur myr   Iggskaten ~ Skaten udde
  Käringmurarna slåtter?   Iggviken Saknas
  *Ladurån gränsmärke   Iggöhällan ö
  Lagsved skogsmark   Iggön ö
  Lag-Åröddret skogsmark?   Iggön ö
  Lekaräng slåtter   Iggöskaten udde
  Leviktärnan tjärn   Iggösundet sund
  Lillbeglet ö   Ingefastersmuren myr
  Lillgrund grund   Ingefastersmuren myr
  Lillgrundet grund   Insjöharen ö
  Lillgrytan terräng   Intagan odling
  Lillharen ö   Israelsharen ö
  Lillkatmar ägomark   Jakob ö
  Lillkilen terräng   Jakobsharen ö
  Lillnotmaren sumpmark?   *Jevikarna Saknas
  Lillskogsmyran myr   Jordbärmuren myr
  Lilltjärnen tjärn   Jugansrödder äga
  Lilludden udde   Jordbärmuren myr
  Lillänget ägomark   Julbäck Saknas
  Limpan ägomark   Julsjön f.d. sjö
  *Lindalshage hage   Jutterharn holme
  Ljustärnan tjärn   Jutterharen ö
  Lortmur myr   Jämnstigsberget backe
  Långa landet strandområde   Järprönningen odling
  Långblåmuren myr   Järsmyran f.d. betesmark
  Långgranmyran myr   Järstervik vret
  Långharen ö   Kallkil äga
  Långharen ö   Kallkällrönningen äga
  Långharen ö   Kalvenholmen holme
  Långharen ö   Kalvenholmen ö
  Långkolsmyran myr   Kalvgärdet äga
  Långlandssjön sjö   Kalvhagbottnet äga
  Långmaren ö   Kalvmuren myr
  Långmaren ö   Kalvrumpan äga
  Långmaren ö   Kaminsrönningen äga
  Långmaren holme   Kamsen ?råmärke
  Långmaren ö   Kapellskär udde
  Långmaren skär   Kapellskär udde
  Långmaren ö   Karlsjön sjö
  Långmaren ö   Karsjön sjö
  Långmarn skär   Karludden skogsmark o udde
  Långmaren ö /Se   Karluddviken vik
  Långmossen mosse   Kastarna sjöpussar
  Långmuren myr   Kastarna myr
  Långmuren myr   Kattfallet f.d. odlad mark
  Långmuren myr   Kattmar Saknas
  Långmurtärnan tjärn   Kattvikarna ägor
  Långmyrorna myrmark   Kerstishällan hälla
  Långgrabben ö   Kidron f.d. odlad mark
  Långviken terräng   Kiharen udde
  Löjholm udde?   Tjiharn udde
  Lövgrundet el. Svarthällan holme   Kilarna odling
  Malhällarna holmar   Kilberget Saknas
  Mallages sjön sjö   Kilen skiftesgräns
  *Maläng(s)sjön sjö   Kilhagen hage
  Mariedal ägomark   Killingholmen ö
  Marsjöarna sjöar   Killingskär udde
  Marstrandsskogen skog   Killmundsgrund holme
  Marstrandsskogen skog   Killmungrund ö
  Masgrunden grund   Kilmar vattensamling
  Mellanbeglet ö   Kilmar vik
  Mellantjärnen tjärn   Tjipbrobäcken bäck
  Mickelhed hed   Klockarhagen hage
  Mittensten ö   Klockarharen ö
  Mjuggsjöbäcken bäck   Klockarsylen sten
  Mjuggsjön sjö   Klockarvreten odling
  Mjuggsjön, Lilla sjö   Klovsten sten
  Mjuggsjön sjö   Klovstenen sten
  Mjuggsjön sjö   Klubben ö
  Mjuggjön sjö   Klubbhällan holme
  Mjuggsjön, Lilla sjö   Klubbhällan ö
  *Mjuksjörå gränsmärke   Klubbstenarna stenrabbar
  Mockelmur myr   Klubbstenarna grund
  Mockret ägomark   Klubbsundet sund
  Muddrönningen ägomark   Klubbsundet sund
  *Myckelrör gränsmärke   Klubbsundet sund
  Myran ägomark   Klubbådan grund
  Myrorna ägomark   Klumsåker äga
  Myrorna ägomark   Klumsåkerberget backe
  Myrsved ägomark   Knallhattarna äga
  Målengesjön sjö   Knapern backe
  Målängen sjö   Knapervägen väg
  Måläng Siön sjö   Knaprarna skogsområde
  Mårdängfjärden fjärd   Knivmuren myr
  Mårdängfjärden tjärn   Knösarna del av ås
  ?Mårdängsjön sjö   Kojmarn äga?
  Mårdängsjön sjö   Kokhusholmen holme
  Mårdängssjön sjö   Kolarmuren myr
  Mårdängssjön sjö   Kolfallrönningen äga
  Mårdängssjön sjö   Kolfallrönningen f.d. odlad mark
  Mårdängsjön sjö   Kolfallrönningen odlad mark
  Mårdängsjön sjö   Komuren skog
  Mårdängssjön sjö   Kornstyckena ägor
  Mårdängsjön sjö   Krankhålet f.d. odlad mark
  Mårdängsjön sjö   Kriken äga
  Mårdängsjön sjö   Kriken ställe vid Oppalaån
  *Mårding sjö /Se   Kriken ställe vid Oppalaån
  Mårdängsmuren ägomark   Kriket ställe vid Oppalaån
  Måsbäcken bäck   Kringlan vik
  Måsrabben ö   Kroken vik
  Måssjön sjö   Krokgärdet äga
  Måssjön sjö   Krokhällan grund
  Måssjön sjö   Krokhällarna hällar
  Måssjön sjö   Krokrönningen odlad mark
  Måsängarna terräng   Kroksved badplats
  Mässhakberget berg   Krokviken vik
  Möllersvreten slåtter   Krungelsten äga
  *Mölnviksmuren myr   Krungelsved äga
  *Mörtsjön ?, Norra sjö   Krutkällaren förvaringsbod
  Nagrö ägomark   Kråkbärmuren myr
  Nell Sjön sjö   Kråkbärsmuren myr
  Nelltärnan sjö   Kuckeliharn udde
  *Niglöv Saknas   Kuckeliku udde
  Nissesharen udde   Kullåker äga
  Nissesharen udde /Se   Kungsorna ägor
  Nolatärnan tjärn   Kungsene f.d. odlad mark
  Nordaspångsmuren myr   Kurbits äga
  Norgevikarna ägomark   Kvarnbacken backe
  *Normarksrå gränsmärke   Kvarnharen udde
  Norrmaren tjärn   Kvarnharn holme
  Norrmarkbäcken bäck   Kvarnmararna samkmark
  Norrmarkbäcken bäck   Kvarnmararna marar
  Norrmarken skogsområde   Kvarnmarssjöarna sjöar
  Norrmarken terräng   Kvarnstycket äga
  Norrmarkmyrorna myrar   Kvarnviken vik
  Norrmarksjöarna sjöar   Kvarnviken vik
  Norrmarksjöarna sjöar   Kvarnåsen ås
  Norrmarkssjöarna sjöar   Kvarnåsen ås
  Norrmarkssjön sjö   Kvissjarberget höglänt område
  Norrmarksjön sjö   Kvischamurarna myr
  Norrmarviken vik   Kvischarönningen äga
  Norrmur myr   Kvischasjöarna sjö
  *Norrmurarne myrar   Kvissjamurarna myr
  *Norrmurarne myrar   Kvissjarönningen f.d. odling
  Norrmuren ägomark   Kvissjasjöarna sjöar
  Norrmyran myr   Kyrkrönningen odlad mark
  Norrtjärnen tjärn   Kyrkvreten äga
  Norrönningen ägomark   Kålhagen täppor
  Norr-rönningen terräng   Kåten äga
  Norr-rönningsmaren terräng   Kåten odlad mark
  Notharen udde   Källbäcken bäck
  Notharen udde /Se   Källbäckmyran myr
  *Notholmen Saknas   Källgången myr
  Nygrund ö   Källgången ställe på väg
  Nygrund ö   Källhålet hage
  Nygrund ö   Källmur myr
  Nygrundshällan ö   Källmur myr
  Nygrundshällan ö   Källmur odling
  Nygrundshällan holme   Källmuren odling
  Nygrundshällan ö   Käringmur f.d. slåtterängar
  Nygrundshällan ö   Käringmurarna sank mark
  Nyhammarsån å   Kärngmurarna myr
  Nymnen ägomark   Kärngmuren äga
  Nymnen ägor /Se   Kärngrönningen äga
  Nymnen ägor /Se   Kärrvägen väg
  Nyrödder äng /Se   Lagsved f.d. odlad mark
  Nyrönningen slåtter (?)   Landsvägsåkern åker
  Nyrönningen ägomark   Laxkarsholmarna holmar
  Nyvallen terräng   Lekaräng f.d. änge
  Nälltärnan tjärn   Lekaränget änge
  Nälltärnberg triangelpunkt   Lergroparna ställe vid Testeboån
  Nälltärnmuren ägomark   Lergropen vattensamling
  Nämndtjärnen tjärn   Leviktärnan tjärn
  Näsudden udde   Liljesmurarna äga
  Näsviken vik   Lillbeglet ö
  Nävermuren myr   Lillgrund ö
  Nävermyran myr   Lillgrundet ö
  Nötskär udde   Lillgrytan myr
  Odlingen ägomark   Lillharen ö
  Olvikarna vik   Lillhällrödder äga
  Oppalagrund ö   Lillismurarna myr
  Oppalaån å   Lillkattmar myr, äga
  Oppalaån å   Lillkattmar f.d. odlad mark
  Oxarna småöar   Lillkilen f.d. odlad mark
  Pellasmyran myr   Lillmur myr
  Predikstolen terräng?   Lillnotmaren tjärn
  *Prästholmarna ö   Lillnotmarn sjöpuss
  Prästholmarna ö   Lillnygrund ö
  Prästsnibben udde   Lillprästen holme
  Prästsnibben udde   Lillrova ägor
  Puttran grund   Lillskogsmursbäcken Saknas
  Pölen tjärn   Lillskogsmyra myr
  Rasudden udde   Lillskogsmyran odlad mark
  *Rehen äng   Lillskummaren ö
  *Rehen äng   Lillsmåmuren myr
  *Rehen äng   Lilltjärnen tjärn
  Risbastun terräng?   Lilludden udde
  Ropet strandområde   Lillvreten vret
  Rosbomuren myr   Lilläga odling
  Rosenlundsmyran myr   Lillänget änge
  Rotfallet terräng   Lillänget f.d. slåtteräng
  Rotmuren myr   Limpan ställe
  Rovaholmen ö   Lindskogsmyran och Lindskogsmursbäcken Saknas
  Rovan fäbodställe?   Linningsvreten äga
  Ruddrana äng /Se   Ljusentjärn tjärn
  Rudmans sten   Ljusentärn sjö
  Rudpussen tjärn   Ljustärnan tjärn
  Rumpmyrorna myrar   Ljusentärnmuren myr
  Rutudden udde   Ljustjärnarna sjöar?
  Ryssharen udde   Ljustärnan tjärn
  Ryssharen udde /Se   Lomsmurstärn tjärn
  Ryssjöbäcken bäck   Lortmur f.d. änge
  Ryssjömuren myr   Lortmyran myr
  Ryssjömuren myr   Lortmyran f.d. änge
  Ryssjön sjö   Lundbosjön sjö
  Rågatmyran myr   Lustigmuren myr
  *Råhällan gränsmärke   Lustigsmyran myr
  Råhällan ägomark   Långa landet strandremsa
  Råhällsharen ö   Långblåmuren myr
  Råhällsholmen udde   Långblån myr
  Råhälls rör terräng?   Långdelsspjällen äga
  Råhällssundet sund   Långgranmyran myr
  Råmuren myr   Långharen udde
  Råsön holme   Långharen ö
  Råtärnan tjärn   Långharn holme
  Röddrarna ägomark   Långharn holme
  Röddrarna ägomark /Se   Långhässjemyran myr
  Röddrarna ägor /Se   Långkolsmyran myr
  *Röderå gränsmärke   Långlandet äga
  Rödhällan holme   Långlandet strandremsa
  Rödhällan ö   Långlandssjön sjö
  Rödhällorna holmar   Långmaren ö
  Rödmuren ägomark   Långmarn holme
  Röharen skär   Långmossen myr
  *Röhålskär skär   Långmuren myr
  Röje ägomark   Långmuren myr
  Römuren myr   Långmuren myr
  Römuren ägomark   Långmuren myr
  Römuren myr   Långmuren skog
  Rönharen ö   Långmuren myr
  Rönnharen ö   Långmurstärnan tjärn
  Rönnharen ö   Långmyrorna myr
  Rönnharen udde   Långmyrorna myr
  Rönnharen holme   Långmyrorna myr
  Rönnharen ö   Långrabben ö
  Röpekharen ö   Långtärnmuren myr
  Röpekharen, Lilla ö   Långviken f.d. odlad mark
  Rördrarne äng /Se   Löjholm udde
  Sandblåsen ägomark   Lötarna ägor
  Sandmuren ägomark   Lötvreten vret
  Sandnäset terräng   Lövskär ?holme
  Sandställsviken vik   Lövsund ägor?
  Sandställsudden udde   Malhällarna grund
  Sanktt Olofsharen ö   Mararna sjöar
  Sankt Olof sten holme   Mariendalsladan lada
  Sankt Olovs sten sten med vattenmärke   Marn del av Storfjärden
  Sankt Olofs sten holme   Marsjöarna sjöar
  Sankt Olofs sten flyttblock /Se   Marstrandsskogen skog
  Sankt Olovs sten sten /Se   Masgrundet grund
  Sankt Olofs sten flyttblock /Se   Mellanbeglet ö
  Selesfjärden vik   Mellanholmen äga
  Sickerberget berg   Mellantjärnen f.d. tjärn
  *Simpskär (trol. = Skymskärsharen) skär   Mickelhed skogsområde
  Simpviken vik   Mittensten grund
  Simpvikspussarna sjöar   Mjuggsjöarna sjöar
  *Si ? orsrör gränsmärke   Mjuggsjöbäcken bäck
  Sjugarna sjöar   Mjuggsjön, Lilla sjö
  Sjugaängarna terräng   Mjuggsjön, Stora sjö
  Själlägesrabben kobbe   Mockelmur myr
  Sjöbergs grindar grindar   Mockelmur myr
  Sjömurarna ägomark   Mockret odlad mark
  Sjöängarna delvis ägomark   Mockrö äga
  Skalarharen holme /Se   Mockslätt äga
  Skarfwan La-u-, se Skarvsjön sjö   Mossmuren myr
  Skarvberget berg   Muddrönningen äga
  Skarven sjö   Muddrönningen f.d. odlad mark
  Skarvsjömyren myr   Muddrönningsbäcken bäck
  Skar(v)sjön sjö   Myran odlad mark
  Skarvsjön sjö   Myrhagen hage
  Skarvsjön sjö   Myrorna odlad mark
  Skarvsjön sjö   Myrorna odlad mark
  Skarvsjön sjö   Myrsved odlad mark
  Skarvsjön sjö   Mårdängsfjärden sjö
  Skarvsjön sjö   Mårdängfjärden sjö
  Skarvsjön sjö   Mårdänghagarna odlad mark
  Skarvsjön sjö   Mårdängmurarna myr
  Skarvsjön sjö   Mårdängsjön sjö
  Skarvsjön sjö   Mårdängsjön sjö
  Skarvsjön triangelpunkt   Mårdängsjön sjö
  Skarvsjön sjö   Mårdängsmuren odlad mark
  Skarvsjön sjö /Se   Måsbäcken bäck
  Skatbohällan skär   Måsmuren myr
  Skathamnen vik   Måsrabben ö
  Skatviken vik   Måssjön sjö
  Skeppmaren ö   Måsängarna ängar
  Skeppmurssundet sund   Måsängarna äng
  Skeppmarssundet sund   Märtasgropen äga
  Skogvaktarmyran myr   Märtashagen hage
  Skomakarrönningen slåtter   Mässhakberget höjd
  Skomakarviken vik   Mässhakberget berg
  Skommaren ö   Möllersvreten f.d. odling
  Skommaren holme   Nagrö vret
  Skommarhällorna skär /Se   Nagrö f.d. odlad mark
  Skommarrevet ö   Nedreänget äga
  Skopsmuren myr   Nilstäppa äga
  Skorvsten sten   Nissesharen holme
  Skorvsten sten /Se   Nissesharn har
  Skorvstensholmen holme   Nolamuren myr
  Skrammelhararna öar   Nolaspångsmuren myr
  Skrammelhararna grund /Se   Nolatärn Saknas
  Skravelkärret ägomark   Nolatärnan tjärn
  Skravelvik vik   Nordaspångsmuren myr
  Skravelviksfjärden fjärd   Nordlundsstängslen ägor
  Skräddarmyran myr   Nordombron åker
  Skurtesjön sjö   Norestkilarna ägor
  ?Skymskäroharen skär   Norgevikarna odlingar
  Skymskärsharen ö   Norjevikarna ägor
  Skytthällan terräng   Norlunds stängsel betesmark
  Skytthällsrabben holme   Norrgrundet ö
  Skyttmyrorna myrar   Norrjevikarna odlingar
  Skålängsholmen ö   Norrmararna marar
  Skärsmurarna ägomark   Norrmaren tjärn
  Slagmur ägomark   Norrmarkbäcken bäck
  Slagmuren myr   Norrmarken del av Oppala skogsskiftet
  Slogpussbäcken bäck   Norrmarken område
  Slottsallmänningen skogsmark   Norrmarkmyrorna myrar
  Slottsallmänningen terräng   Norrmarksjöarna sjöar
  Slåttmyran myr   Norrmarksjön sjö
  Slåttskäret ägomark   Norrmarksjön, Västra sjö
  Slätmuren myr   Norrmarksjön, Östra sjö
  Småhararna öar   Norrmarksmyrorna myr
  Småhararna grund /Se   Norrmarn mar
  Småmurarna myrar   Norrmarviken vik
  Småmurarna ägomark   Norrmur myr
  Snickarviken vik   Norrmurarna myr
  Sockerbruket ägomark   Norrmuren ägor
  Spångrö ägomark   Norrmuren myr
  Stackharen ö   Norrmuren odlad mark
  Stamnäs näs   Norrmyra ägor
  Starmyran myr   Norrmyran f.d. odlad mark
  Stavrum skogsmark   Norrstrand del av Trödjefjärden
  Stenmurviken vik   Norrtjärn tjärn
  *Stenudden udde   Norrtärn tjärn
  Stenviken vik   Norrvret vret
  Stenviken, Yttre vik   Norrvreten vret
  Stenvret ägomark   Norråker åker
  Stigsmurarna myr   Norråker äga
  Storbeglet ö   Norrönningen äga
  *Storbron bro   Norrönningen f.d. odlad mark
  Storbådan ö /Se   Norrönningen f.d. odlad mark
  Storbådan ö   Norrönningsmaren tjärn
  ?Storfjärden fjärd   Norrönningsmarn mar
  Storfjärden fjärd   Norsnorrmar äga
  Storfjärden fjärd   Notharen holme
  Storfjärden fjärd   Notvarpsnamnen Saknas
  Storgrund grund   Nummersten sten
  Storgrundet grund   Nybottenstugan koja
  Storgrytan terräng   Nygrund ö
  Storhed triangelpunkt   Nygrundet holme
  Storhedsjöarna sjöar   Nygrundshällan holme
  Storgubbens rör terräng   Nygrundshällan ö
  Storkattmar ägomark   Nyhammarsån å
  Stormar sjö   Nymnen ägor
  Stormar ö?   Nymnen ägor
  Stormar sjö /Se   Nymnen odlad mark
  Stormar sjö /Se   Nymno odlad mark
  Stormar sjö /Se   Nyrönningen äga
  *Stormuren myr   Nyrönningen odlad mark
  Stormuren myr   Nystängslet äga
  Stormuren terräng   Nyvallen fäbovall
  Stormuren ägomark   Nyvret vret
  Stormuren myr   Nyåkern åker
  Stormuren ägomark   Nyänget åker, änge
  Stormuren myr   Nälltjärnarna sjöar
  Stormuren myr   Nälltjärnen tjärn
  Stormuren myr   Nälltärnan tjärn
  Stormursägan ägomark   Nälltärnberg berg
  Stornotmaren tjärn   Nämndtjärnen f.d.tjärn
  Storsand udde   Näsmyran myr
  Storsten sten?   Näsudden udde
  Storstensgrund grund   Näsviken vik
  Storstensmuren myr   Näsviken vik
  Stor-Strömmen ström   Näsvret vret
  Storudden udde   Nävermuren myr
  Storudden udde   Nävermuren skogsområde
  Storudden udde   Nävermyran myr
  Storuddsrabben ö   Nävermyran myr
  Storvik terräng   Nötskär udde
  Storvreten ägomark   Odlingen odling
  Storvreten ägomark   Odlingen odlad mark
  Storänget terräng   Olvikarna vikar
  Storön ö   Oppalagrund holme
  Strandviken vik   Oppalastormuren änge
  Styggmyran ägomark   Oppalaviten sten
  Styggmyran myr   Oppalaviten sten
  Styggmyran ägomark   Oppalaviten sten
  Styrøänget ägomark   Oppalaån å
  Stångsjöbäcken bäck   Oppalaån å
  Stångsjön sjö   Oppmedåsängarna ägor
  Städret slåtter?   Ormänget äga
  Stävlet ängar och myr   Ovanberg äga
  Stävlet slåtter?   Oxarna två holmar
  Suggön udde   Oxarna grund
  Svarthällan, se Lövgrundet Saknas   Pattvreten vret
  Svarthällarna holmar   Pattvreten odling
  Svartmaren sjö   Pellasmyran f.d. änge
  Svartmarsberget berg   Peskvreten vret
  Svartmyrpussen sumpmark   Petersbovägen väg
  Svartsjön sjö   Pettersrönningen äga
  Svartsjön sjö   Plogarna ägor
  *Svarttjärnen tjärn?, f.d.   Plogvikarna ägor
  Svarttjärnen f.d. tjärn?   Plåten äga
  Svarttärnan tjärn   Predikstolen sten
  Svarttärnan, Västra tjärn   Pringlet äga
  Svarttärnan, Östra tjärn   Prästholmarna holmar
  Svartvik vik   Prästholmen holme
  Sveden ägomark   Prästkällan källa
  Svedudden udde   Prästkällan brunn
  Sydostskvalparna skär   Prästsnibben udde
  Sylen ö   Prästsnibben udde
  Sågarmyran myr   Puttran grund
  Säljansved terräng?   Pålviken vik
  *Säljemarsfjärden vik   Päskvreten f.d. odlad mark
  Säljemarssjön sjö   Pölen sjö
  Säljemarsjön sjö /Se   Pöln äga
  Säljemarssjön sjö /Se   Pöln sjö
  Säljemarssjön sjö /Se   Rasuddbäcken bäck
  Säläng ägomark   Rasudden udde
  Säläng odling /Se   Rasudden udde
  Sörjevikarna ägomark   Revet, Norra holme
  Sörmaren sjö   Revet, Södra holme
  Sörmurarna myr   Ringstrandsfjärden vik
  Sörrönningarna terräng   Ringstrandstranden strand
  Sörsjön sjö   Risbastubotten kolbotten
  Tallharen holme   Risbastufallet höglänt skogsområde
  Tallharen ö   Risbastun skogsområde
  Tallhult ägomark   Riåker åker
  Tallmur ägomark   Rolösan äga
  Tallören terräng   Rotmuren myr
  Tallörsviken vik   Ropet äga
  Tanjefierden fjärd   Ropet ställe vid Oppalaån
  Testeboån å   Rosbomuren sank mark
  Testeboån å   Rosenlundsmyran myr
  Testeboån å   Rotfallet f.d. odlad mark
  ?Testeboån å   Rotmuren myr
  Testeboån å   Rova ägor och tp
  Testeboån å   Rova backar backar
  Testeboån å   Rovabacken backe
  Testeboån å   Rovaholmen holme
  Testeboån å   Rovaholmen holme
  Testeboån å /Se   Rudpussen tjärn
  Tickselbäcken bäck   Rududden udde
  Tickselbäcken bäck   Rudvik vik
  Tickselbäcken bäck   Rumpan äga
  Tickslarna slåtter?   Rumphagen hage
  Timansrönningen ägomark   Rumpmyrorna myr
  Timmervikshararna holmar /Se   Rumpmyrorna myr
  Tjockhällan udde   Rutudden udde
  Tofsön skogsmark   Ryssharen udde
  *Toftmyra förr myr   Ryssharn udde
  Torrakfallen skogsmark?   Ryssjöbäcken bäck
  Torsved slåtter?   Ryssjömuren myr
  Trintendal ägomark   Ryssjön sjö
  *Trojemossen (trol. = Trödjemurar) myr   Rågatmuren myr
  Trollåsen ås   Råhällan hällar
  Trutmar tjärn   Råhällsharen ö
  Trutmar sjö /Se   Råhällsholmen holme
  Trutmar sjö /Se   Råhällsholmen udde
  Trutmar sjö /Se   Råhällsvägen väg
  Trutmar sjö /Se   Råhälls rör stenröse
  Trutrabben ö   Råhällssundet sund
  Tryvepussen terräng?   Råmuren skogsområde
  Trädgårdsharen ö   Råmyrbäcken bäck
  Trädgårdsharen holme /Se   Råmyrmuren myr
  Trätängen äng   Råmyrmuren sank mark
  Trätängen äng   Råmyrorna myrar
  Trätängen äng   Rån ås
  Trätängen äng /Se   Råtärnan tjärn
  *Trödjebäcken bäck   Råtärnan tjärn
  Trödjefjärden fjärd   Rännan vattenränna
  Trödjefjärden fjärd   Rävbåset vik
  Trödjefjärden fjärd   Rävbåsskogen skogsskifte
  Trödjefjärden fjärd   Rävrumpan vret
  Trödjefjärden fjärd   Röddrarna ägor
  Trödjeheden hed   Röddrarna vret
  Trödjehällan ö med fyr   Rödhällan ö
  Trödjehällskvalpen holme   Rödhällorna grund
  ?Trödjemurar myr   Rödjet vret
  Trödjemurarna myr   Rödmuren odlad mark
  Trödjemurarna myr   Röharen holme
  Trödje murar myrmarker   Röhällan holme och häll
  Trödjemurarna myr   Röje odlad mark
  *Trödjemyr myr   Rökil äga
  Trödje-Stormuren myr   Römuren myr
  Trödjeån å   Römuren odling
  *Tuxhvenamur äng   Römuren odlad mark
  *Tuxhvenamur äng   Rönnharen udde
  Tvillingarna öar   Rönnharen ö
  Tvillingharen, Östra udde   Rönnharen ö
  Tylle terräng?   Rönnharen ö
  Tyllermyran myr   Rönnmarn mar
  Tyllermyran myr /Se   Röpek, Lilla ö
  Tyllet ängar /Se   Röpek, Stora ö
  Täften strandområde   Röpekharen ö
  *Täppehvenamur förr myr   Röpekharen ö
  Tärnhararna holmar   Römuren myr
  Tärnhällan ö   Römuren myr
  Tärnshararna holmar   Römyran myr
  Tärnsharen ö   Römyrorna vretar
  Törnharen holme   Rönnharn holme
  Törsmur myr   Rönnharn skogsparti
  Uddrevet, Lilla ö   Rönnharn har
  Uddrevet, Stora ö   Röpekharn holme
  *Ufalgrund ö   Röpekharn holme
  Ulleråker åker /Se   Röänget äga
  Usentärn tjärn   Sandblåsen äga
  Usentärnmuren myr   Sandblåsen odlad mark
  Utnora triangelpunkt   Sandmuren vret
  Utnora terräng?   Sandmuren f.d. odlad mark
  Utnoraviken vik   Sandnäset äga
  Utnoraviken vik   Sandnäset skogsområde
  Uttergrytet holme   Sandstället vik
  Utverkarna terräng   Sandställsudden udde
  Vackerhed hed   Sandställsviken vik
  Vallmarsbådan ö   Sandsåker äga
  Vallmarsbådan skär /Se   Sandvik vik
  Vallmarsbådan grund /Se   Sandviksbäcken bäck
  Vallmuren myr   Sankmur myr
  Valviken vik   S:t Olofsharen ö
  Vargsved ägomark   S:t Olofs sten sten
  Varvahällarna bergshöjd   S:t Olofs sten sten
  *Varva vretar vretar   Seklovesmuren myr
  *Varvaåsen ås   Sesslashålet myrvik
  Vattfallet ägomark   Sickerberget backe
  Vedharen skär   Sickerberget berg
  Vedharen udde /Se   Sickre(t) äga
  Vedharsudden udde /Se   Silverbäckarna bäckar
  Vedmuren myr   Silverpuss myr
  Vedmyran ägomark   Simpviken vik
  Verksfjärden äga   Simpvikspussarna sankmark
  Verkfjärden äga   Simpvikspussarna tjärnar
  Verkmyran ägomark   Sjugarna sjöar
  Verkmyrån å   Sjugarna sjöar
  Verkmyrån bäck   Sjugaängarna slåtterängar
  Verkvik vik   Sjugaängarna ängar
  Verkviksrevet rev   Sjugbäcken bäck
  Vibuskmyran myr   Sjugbäcken bäck
  Vidbuska skogsmark?   Sjugänget slåtterängar
  Vidbuska skogsmark?   Sjulsmyran odlad mark
  Viken tjärn   Själlägesrabben ö
  Vilarhälla stenhäll /Se   Sjöbergs grindar järnvägsövergång
  *Viterharen ö   Sjömurarna myr
  Vilhällarna berg   Sjömurarna odling
  Vinbärsharen udde   Sjömurdiket bäck
  Vittersjön sjö   Sjöängarna slåtterängar
  Vretta ägomark   Sjörönningen äga
  Värsbäcken bäck   Sjöstängslen ägor
  *Värtmyraån, se Verkmyrån å   Sjöängarna ägor
  Västbergsberget berg   Skalarharn holme
  Väster-Norrmarksjön sjö   Skarpan äga
  Väster-Norrmark sjön sjö   Skarhålet äga
  Västervallen slåtter (?)   Skarvberget berg
  Västervik terräng   Skarvberget berg
  Västerviken vik   Skarvmansrönningen vret
  Yttensten ö   Skarvsjön sjö
  Ytterstängena terräng   Skarvsjön sjö
  Åfjärden terräng   Skatbohällan grund
  Ållvik vik   Skaten Saknas
  Ångertjärnen tjärn   Skathamnen vik
  Ångertjärnen tjärn   Skatviken vik
  Ångertjärnen tjärn   Skeppmaren ö
  Ångertjärnen tjärn   Skeppmarssundet sund
  Ångertjärnen tjärn   Sketjakob grund
  Årödders rå gränslinje /Se   Skogvaktarmyran myr
  Årödders ängen äng /Se   Skogvakterrönningen odling
  Åröddret skogsmark   Skomakarmuren myr
  Åröddret äga /Se   Skomakarrönningen f.d. odling
  *Åsköra näs?   Skomakarviken vik
  Åsmuren ägomark   Skomakarvreten äga
  Åsundsharen skär   Skommaren ö
  Åsundsharen ö   Skommarrevet ö
  Åsundsharen ö   Skommarhällorna småholmar
  Åsundsharen ö   Skopmuren myr
  Åsundsviken vik   Skorvstenen sten
  Åsundsviken vik   Skorvstensholmen holme
  Åsundsviken vik   Skorvstensholmen ö
  Åsvreten ägomark   Skrammelhararna grund
  *Åsängen äng   Skravelkärret f.d. odlad mark
  Åtärnan tjärn   Skravelvik vik
  Åängarna slåtter   Skravelviksfjärden vik
  Åängarna ägomark   Skräddarmyran myr
  *Åänget äng   Skräddarvreten äga
  Ägghararna öar   Skummaren ö
  Ägghararna holmar /Se   Skummarrevet ö
  Äggharen holme /Se   Skvallerbäcken ägor
  Älghällan ö   Skvallerbäcken ägor
  Älghällsrevet rev   Skvallerbäcken ägor
  Älgtjärnen tjärn   Skymskärsharen ö
  Älgtjärnen tjärn   Skymskärsharn holme
  Älgtjärnen tjärn   Skytthällan häll
  Ängena ägomark   Skytthällan udde
  Ängesmuren, Nedre ägomark   Skytthällsrabben stenrabb
  Ängesmuren, Nedre ägomark   Skytthällsrabben hälla
  Ängesmuren, Övre ägomark   Skyttmyran myr
  Ängesmuren, Övre ägomark   Skyttmyrorna myr
  Ängland skogsmark?   Skålängsholmen holme
  *Äsköran ö   Skärgårdsviken vik
  Örind sjö   Skärsmur myr
  Örudden udde   Skärsmur odling
  Ösarsjön sjö   Skärsmurarna odling
  Ösasjön sjö   Slagmur odlad mark
  Ösasjön, N. o. S. sjöar   Slagmurarna f.d. slåtterängar
  Ösasjön, Norra och Södra sjöar   Slagmuren f.d. slåtterängar
  Ösasjön, Norra och Södra sjöar   Slagmuren myr
  Ösasjön, Norra sjö   Slagmur äga, mur
  Ösasjön, Norra sjö   Slagmurshalsen odlad kil
  Ösasjön, Södra sjö   Slickfallet fall
  Ösasjön, Södra sjö   Slogpussbäcken bäck
  Österby-Stormusen myr   Slottsallmänningen allmänning
  Östermuren ägomark   Slåttmyran änge
  Östermuren myr   Slåttskäret udde
  Östermyran myr   Slåttskäret f.d. odlad mark
  Östermyran ägor   Slåttskärsudden udde
  Öster-Norrmarksjön sjö   Slåttvreten vret
  Öster-Norrmarksjön sjö   Slätmur myr
  Östertjärnen sumpmark   Slätmuren myr
  Östervallen slåtter?   Slätsved äga
  Östmurfäbodarna terräng   Smalrönningen äga
  Östramuren sjö   Smeberget höjd
  Ösänget slåtter?   Smibacken backe
      Småhararna öar
      Småmurarna myrar
      Småmurarna f.d. odlad mark
      Smörsten vik
      Snickarviken vik
      Spelpelle kolbotten
      Spångrö äga
      Spångrö odlad mark
      Spångröshällorna backe
      Spällerna skogsdelar
      Spällertskiftet ägor
      Spällotten äga
      Spögubbåkern åker
      Stackharen ö
      Stackharn holme
      Staffansmuren myr
      Stamnäs udde
      Stamnäs udde
      Stamnäsviken vik
      Stampargröten ställe vid Utnorastigen
      Stare(t) äng
      Starmyran myr
      Starmyran slåtteräng
      Stavrum skogsområde
      Stavrum(sskiftet) skogsskifte
      Stenreven odlad mark
      Stenslöt ägor
      Stensmuren myr
      Stensmurviken vik
      Stensmyran odlad mark
      Stensved äga
      Stenviken, Inre vik
      Stenviken, Yttre vik
      Stenvret äga
      Stenvret f.d. odlad mark
      Stigen väg
      Stigsmurarna myrområde
      Stigsrönningen äga
      Sticksmuren myr
      Stollshålet äga
      Stoltshålet äga
      Storaldermyran myr
      Storbeglet ö
      Storborönningen äga
      Storborönningen äga
      Storbådan grund
      Storbådan ö
      Storbärfallet fall
      Storfjärden sjö
      Storfjärden vik
      Storgrund ö
      Storgrundet ö
      Storgrytan myr
      Storgubbens rör råmärke
      Storgubbens rör gräns
      Storhed skog
      Storhed skog
      Storhedsjöarna småsjöar
      Storhedsjöarna sjöar
      Storkattmar åker
      Storkattmar f.d. odlad mark
      Stormar sjö
      Stormar sjö
      Stormar vik
      Stormar Saknas
      Stormur f.d. odlad mark
      Stormuren ägor
      Stormuren myr
      Stormuren myr
      Stormuren odlad mark
      Stormuren ägor
      Stormuren myr
      Stormuren ägor
      Stormuren odling
      Stormuren skog
      Stormuren myr
      Stormuren skog
      Stormursägan odlad mark
      Stornotmaren tjärn
      Stornotmarn tjärn
      Stornygrund ö
      Storprästen holme
      Storprästen holme
      Storrova ägor
      Storrönningen äga
      Storrönningen äga
      Storsand vik, udde
      Storsand udde
      Storsandharsudden udde
      Storskummaren ö
      Storsten sten
      Storsten sten
      Storsten sten
      Storstenen flyttblock
      Storstensgrund grund
      Storstensmuren myr
      Stor-Strömmen ställe på Testeboån
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storuddsrabben stenrabb
      Storuddsrabben öar
      Storvarpet notvarp
      Storvik slåtteräng
      Storvreten vret
      Storvreten f.d. odlad mark
      Storvreten f.d. odlad mark
      Storåkern äga
      Storänget änge
      Storänget änge
      Storön skogsholme
      Storön ö
      Strandmuren myr
      Strandviken vik
      Stubbkil odling
      Stubbmyran myr
      Stubbsveden äga
      Stumåker äga
      Styggmyran myr
      Styggmyran f.d. odlad mark
      Styggmyran myr
      Styggmyran myr
      Styggmyran vret
      Styggmyran odlad mark
      Styggmyran myr
      Styrsänget äga
      Styrsänget f.d. odlad mark
      Stångsjöbacken backe
      Stångsjöbäcken bäck
      Stångsjön sjö
      Stångsjön sjö
      Stångsjön sjö
      Städersholmen holme
      Städret äga
      Städret ängen
      Stängselmuren myr
      Stängslen ägor
      Stängslet äga
      Stävelsmurarna myr
      Stävlet ängar och mur
      Stävlet ängar
      Suggön udde
      Supmyran myr
      Svansmor äga
      Svarthällarna grund
      Svartmaren tjärn
      Svartmarn utgrävd sjöpuss
      Svartmarsberget berg
      Svartmyrpussen myr
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svarttjärnarna Saknas
      Svarttjärnen, Västra tjärn
      Svarttjärnen, Östra tjärn
      Svarttärnan, Västra tjärn
      Svarttärnan, Östra tjärn
      Svartvik vik
      Svartvik vik
      Svedarna fäbohage
      Sveden f.d. odlad mark
      Svedudden udde
      Sven äga
      Svensvik vik
      Sveudden udde
      Svimuren äga
      Sydostskvalparna grund
      Sylen ö
      Sågbacken backe
      Sågarmyran skogsområde
      Sågvägen väg
      Säljansve näs
      Säljansved udde
      Säljemarssjön sjö
      Sältala allmänning
      Sältalaallmänningen skog
      Sältalaallmänningen skog
      Säläng äga
      Säläng odling
      Sälängarna odling
      Sälängsvreten odling
      Sälängsvägen väg
      Söderbruksvägen väg
      Södramaren myr
      Sörgrundet ö
      Sör i myrorna myr
      Sörjevikarna ägor
      Sörjevikarna odlingar
      Sörmaren vik
      Sörmarn mar
      Sörmurarna f.d. odlad mark
      Sörmuren ägor
      Sörnorrmar äga
      Sörrönningarna vret
      Sörrönningarna ägor
      Sörrönningarna f.d. slåtterängar
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörskogen skog
      Söråkern åker
      Söråker åker
      Söråker äga
      Tallharen ö
      Tallharen holme
      Tallharn holme
      Tallharn holm
      Tallhult odling
      Tallhult odlad mark
      Tallören del av Edskön
      Tallören udde
      Tallörsviken vik
      Testeboån å
      Testeboån å
      Tickselbäcken bäck
      Tickselvägen väg
      Tickslarna ängar
      Timanska f.d. odling
      Timansken äga
      Timansrönningen äga
      Timansrönningen f.d. odling
      Timmerviken vik
      Timmerviksharn Saknas
      Timmerviksmuren myr
      Tisigri äga
      Tittmyran myr
      Tjockhällan udde
      Tjäderleksmuren Saknas
      Tobakshålet äga
      Tofsön skog
      Tofsön skogsholme
      Tofsön skogsholme
      Torrakfallen skogshygge
      Torsved badplats
      Triangeln allmänning
      Trintendal odlad mark
      Trollåsen skog
      Trutmar sjö
      Trutmar sjö
      Trutmarsrönningen odlad mark
      Trutrabben holme
      Trutrabben ö
      Tryvepussen sank mark
      Trångstenarna odlad mark
      Trädgårdsharen öar
      Trägårdsrevet holme
      Träslösa äga
      Träthålet vik
      Trödjefjärden del av Hillebruksfjärden
      Trödjefjärden vik
      Trödjeheden skog
      Trödjeheden skog
      Trödjehällan ö
      Trödjehällan stenrabb
      Trödjehällskvalpen hälla
      Trödjemararna marar
      Trödjemurarna sank mark
      Trödjestormuren änge
      Trödje-Stormuren område med sank mark
      Trödjeån å
      Tvillingarna öar
      Tvillingharen, Östra udde
      Tvillingharn skogsholme
      Tvärsbacken backe
      Tylle skogsområde
      Tyllermyra myr
      Tyllermyran skogsområde
      Tyllet ängar
      Täckselbäcken del av Tolvforsbäcken
      Täckslarna ängar
      Täften ställe vid Oppalaån
      Tän väg
      Tärnhararna småholmar
      Tärnhällan holme
      Tärnhällan ö
      Tärnshararna öar
      Tärnshararna öar
      Tärnsharen har
      Tärnsharen ö
      Tärnsundet sund
      Törnharen ö
      Törsmur myr
      Törsmur myr
      Uddrevet holme
      Uddrevet, Lilla ö
      Uddrevet, Södra ö
      Ulleråker åker
      Ulleråker gammalt gravfält
      Urfjäll ägor
      Usentärn tjärn
      Usentärn sjö
      Usentärnmuren myr
      Utnorastigen väg
      Utnoraviken vik
      Utnoraviken vik
      Uttergrytet öar
      Utverkarna f.d. slåtterängar
      Va äga
      Vackerhed del av Åbyggeby skog
      Vackerhed skogsområde
      Vackerhedsbotten kolbotten
      Valbobråten del av rågång
      Vallmarsbådan holme(-ar)
      Vallmarsbådan ö
      Vallmur skogsområde
      Valsrönningen äga
      Valsviken vik
      Valviken vik
      Valviksharn har
      Vargsved f.d. odlad mark
      Varva backe backe
      Vattfallet myr
      Vattfallet änge
      Vedharen holme
      Vedmuren myr
      Vedmyran odling
      Vedsläpan vägkorsning
      Vedviken vik
      Veharsudden udde
      Vemyra vret
      Verkfjärden äga
      Verkfjärden myr
      Verkmarn mar
      Verkmyran myr
      Verkmyran odling
      Verkmyran odling
      Verkmyrån å
      Verkmyrån å
      Verkvik vik
      Verkvik vik
      Verkviksrevet stenrabbar
      Verkviksrevet öar
      Vidbuska skogsområde
      Vibuskmyran myr
      Viken f.d. sjö
      Vilarhällan stenar
      Vilhällarna stenar
      Vinbärsharen udde
      Vintersviken vik
      Vitäng äga
      Vretarna ägor
      Vretarna gårdar
      Vretas hemman
      Vretskogen skogsskifte
      Vretta äga
      Vretta markområde
      Vålberget berg
      Vålnäsberget berg
      Vårdnäs näs
      Vårdnäsberget höjd
      Vårdnäsrönningen äga
      Vårdnäsudden udde
      Våtviken äga
      Värsbäcken bäck
      Värsundsmarn holme
      Värön f.d. odling
      Väröskiftet ägor, skog
      Västanmur äga
      Västberget höjd
      Västbergsberget berg
      Västerbron bro
      Västerbroslätterna ägor
      Väster i buskarna hagmark
      Västermarn myr
      Väster-Norrmarksjön sjö
      Västerrönningsvägen väg
      Västerskogen skogsskifte
      Västersvansmur myr
      Västersvarttärn tjärn
      Västervallen fäbovall
      Västervallen betesmarker
      Västervik myr
      Västerviken vik
      Västerviksmuren myr
      Västervreten vret
      Västervreten äga
      Västeråker åker
      Västeråkern åker
      Yttensten grund
      Yttermyran myr
      Ytterstängarna ängar
      Ytterstängena ägor
      Ytterstängena ägor
      Ytterstängena slåtterängar
      Åbricken ägor
      Åfjärden uttorkad sjöpuss
      Åfjärden slåtteräng
      Åfjärdsänget äga
      Åfjärdsänget slåtteräng
      Åkerstängslen ägor
      Ållkil äga
      Ållvik vik
      Ållvik vik
      Ångertjärnen tjärn
      Ångertjärnen tjärn
      Åröddrerna slåtterängar
      Åröddret slåtterängar
      Åröddret äga
      Åsbacken backe
      Åsmuren myr
      Åsmuren odlad mark
      Åsundsharen ö
      Åsundsviken vik
      Åsvreten odling
      Åtjärnarna sjöar
      Åtärnan tjärn
      Åtärnan tjärn
      Åängarna ängar
      Åängarna f.d. odlad mark
      Åängarna odling
      Ägghararna harar
      Ägghararna öar
      Äggemuren myr
      Älghällan holme
      Älghällan ö
      Älghällan ö
      Älghällsrevet holme
      Älghällsrevet ö
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Emhararna fäboställe
      Emsved äga
      Ämsved odlad mark
      Emsvedbacken backe
      Ämsvedberget höjd
      Ängena odlad mark
      Ängesmurarna odlad mark
      Ängesmuren, Övre odlad mark
      Ängesmuren, Nedre odlad mark
      Ölänget äga
      Örarna småholmar
      Örudden udde
      Örvikarna vik
      Ösasjöarna sjöar
      Ösasjön, Norra sjö
      Ösasjön, Södra sjö
      Österby-Stormuren myr
      Östermuren ägor
      Östermuren äga
      Östermuren f.d. betesmarker
      Östermuren odlad mark
      Östermyra ägor
      Östermyran f.d. odlad mark
      Öster-Norrmarksjön sjö
      Östersvarttärn tjärn
      Östertjärnen f.d. tjärn
      Östervallen fäbovall
      Östervreten vret
      Östervreten äga
      Österörudden(?) udde
      Östmurarna myr
      Östramaren tjärn
      Ösasjön sjö
      Ösasjöarna sjöar
      Ösänget myr
      Ösänget slåtterängar
      Översta änget änge

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.