ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ockelbo socken : Gästriklands västra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 290 Naturnamn : 2611 Bebyggelsenamn : 1111 Naturnamn : 2361
Akerbo, se Ockelbo sn Lilla Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrfittan tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärn sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnarna tjärnar
Ockelbo sn Abborrtjärn, St. tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärn sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärn, Stora sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ockelbo socken (*)Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen, Lilla tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen, Lilla tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärnen, Stora Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Abbortjärnen, Stora tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen, Stora tjärn
Ockelbo sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnsmuren myr
Ockelbo sn Abborrtjärnsberget berg Nummerförteckning förteckning Acktjärnarna tjärnar
Ockelbo sn Abborrtjärnsmuren myr Nummerförteckning förteckning Acktjärnen, Lilla den mindre av Acktjärnarna
Ockelbo sn Abborrtjärnen, Liss- tjärn Nummerförteckning förteckning Acktjärnen, Stora den större av Acktjärnarna
Ockelbo sn Aborrtjärnen, Stortjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aftonmuren slåttermyr
Ockelbo sn Aborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aftonvardsmuren myr
Ockelbo by o sn *Acksjön sjö Nummerförteckning förteckning Alahot skogstrakt
Ockelbo sn Acktjärn, lilla o, stora sjöar Nummerförteckning förteckning Ala Lambi Saknas
Ockelbo sn Acktjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Alderbacken sluttning
Ockelbo sn Acktjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aldertjärnen tjärn
Ockelbo sn Acktjärnen, Lilla tjärn Nummerförteckning förteckning Aldertjärnsmyran myr
Ockelbo sn Acktjärnen, Liss- tjärn Nummerförteckning förteckning Aldertjärnssveden skog - förr sved
Ockelbo sn Acktjärnen, Liss- tjärn Nummerförteckning förteckning Allajerna myr
Ockelbo socken Acktjärnen, L, o, S, tjärnar Nummerförteckning förteckning Allahot slåtteräng
Ockelbo sn Acktjärnen, Liss- tjärn Nummerförteckning förteckning Allalambi sjö
?Ockelbo sn Acktjärnen, (Stor) tjärn Nummerförteckning förteckning Allaso slåttermyr
Ockelbo sn Acktjärnen, Stor- tjärn Nummerförteckning förteckning Allmänningen allmänning
Ockelbo sn Acktjärnen, Stor- tjärn Nummerförteckning förteckning Allmänningen rekognitionsskog
Ockelbo sn Aftonmuren myr Nummerförteckning förteckning Amahot åker
Ockelbo socken Aftonvardsmuren myr Nummerförteckning förteckning Amerika äga
Ockelbo sn Aftonvardsmuren myr? Nummerförteckning förteckning Anders-Jonsmuren myr
Ockelbo sn Allahott terräng Nummerförteckning förteckning Anders-Karlsmuren myr
Ockelbo sn Allahott terräng Nummerförteckning förteckning Anders-Persmuren myr
Ockelbo sn Allajine terräng Nummerförteckning förteckning Arkivbacken backe
Ockelbo sn Allaso ägomark Nummerförteckning förteckning Armistjärn Saknas
Ockelbo sn Amahott terräng Nummerförteckning förteckning Arsvikarna ett par vikar
Ockelbo sn Anders-Andersa lorthål vik Ockelbo sn Aspudden udde
Ockelbo sn Anders-Ols-holmen holme Ockelbo sn Aspviken vik
Ockelbo sn Asmuren myr Ockelbo socken Aspviksudden udde
Ockelbo sn Aspudden udde Ockelbo socken Avenlambi tjärnar
Ockelbo sn *Aspön ö? Ockelbo socken Backvreten åker
Ockelbo socken *Aspön ö Ockelbo socken Badviken vik
Ockelbo socken *Aspön ö Ockelbo socken Bakmuren myr
Ockelbo socken Backmansholmen holme Ockelbo socken Barsmans änget slåttermyr
Ockelbo sn Basmossen mosse Ockelbo socken Bastdöljorna vattendränkt dalgång
Ockelbo sn Bastusjön sjö Ockelbo socken Bastubacka slåtterbacke
Ockelbo sn Bastusjön sjö Ockelbo socken Bastusjön sjö
Ockelbo socken Bastusjön sjöparti korv inbyggarbeteckning Bastusjön del av sjö
Ockelbo socken Bastuströmmen sund? Korvriket öknamn på Ockelbo sn Bastusjö tjärnarna tre tjärnar
Ockelbo sn Bastusveden terräng Allmänningen Saknas Bastutj. sjö
Ockelbo sn Baståsbäcken bäck Andersbo kronoskattetorp Baståsbackarna backar
Ugglebo sn /Se Bergholmen holme Anders-Ers hemman Baståsbäcken bäck
Ockelbo kyrka kyrka /Se Bergmans änge terräng Anders-Ers-Eriks hmd Baståsen berg
Ockelbo sn Bergmans änge terräng Anderses bebyggelse Baståsrönningarna slåtterängar
Ockelbo sn /Se Bergänget skogsmark Anders-Jöns hemman Bergen åker
Ockelbo sn Bertilsmuren myr Anders-Jöns hmd Bergheden tallhed
Ockelbo sn /Se Bertilstjärnarna tjärnar Anders-Lars hmd Bergholmen bergig holme
Ockelbo sn /Se Bertiltjärnarna tjärnar Anders-Ols hemman Bergmuren myr
Ockelbo sn och samhälle /Se *Biur backen gränsmärke Anders-Ols, (Gamla) t Bergströms änge slåtteräng
Ockelbo sn /Se Biurbärgz Råå berg Anders-Pers hmd Bergänget skogsbacke
Ockelbo sn /Se Biörbacken berg Andra sidan del av by Bertilsmuren myr
Ockelbo sn:namn /Se Biörnebacken berg Anhem avs. Bertilstjärnarna tjärn
Ockelbo sn /Se Bjatbacken ägomark Backberg lht Bjatbacken backe
Ockelbo sn /Se Björkbo terräng Backbyn by Björkbackskogen björkskog
Ockelbo sn /Se Björkboviken vik Backen bebyggd backe Björkbo björkudde
Ockelbo sn /Se Björkmuren ägomark Backen skolhus Björkboviken vik
mobyggare inbyggarbeteckning *Björksjön tjärn Backen Saknas Björkholmen holme
ugglebo inbyggarbeteckning Björksjön tjärn Backen Saknas Björklidmuren myr
Asphyddan torp *Björksjön sjö Backen t Björklundsänget slåttermyr
*Aspö Saknas /Se *Björksjön tjärn Backen avs. Björkmuren täkt
»Backan» försv.gd? Björkstamuren myr Backen avs. Björktjärnen tjärn
*Backan gård Björkstamuren terräng Backens förr t Björktjärnen tjärn
*Backe Saknas Björktjärnen tjärn Backgården gård Björktjärnen tjärn
Björnmossen by Björktjärnen, Lilla tjärn Backmark avs. Björktjärnen tjärn
Björnmossen by /Se Björktjärnen, Stora tjärn Back-Olles hmd Björktjärnsmuren myr
Björnmossen, Stora gd:ar /Se Björktjärnsmuren myr Bagars t. Björkudden udde
Bodarna by /Se *Stora Björmossesjön sjö Bastrumman förmansbostad Björkången sjö
Borarna tp /Se Björnbacksberget berg Baunggrens backen Saknas Björnbackberget triangelpunkt, berg
Brattfors gammalt bruk Björnbackberget berg Bergbo bolagsgård Björnbackån bäck
Brattfors gammalt bruk Björnbackberget berg Bergslagssågen såg - nu nedlagd Björnberget berg
Brattfors förr järnbruk, nu by Björnbackberget berg Björkbo gård Björnbotten kolbotten
Brattfors samh. /Se Björnbackberget berg Björklunda ålderdomshem Björnbrandsheden tallhed
Bruksgården hmd Björnbackberget berg Björklunda avs. Björnbron jordbro på stig
Böle by Björnbackberget berg Björnbackfäbodarna fäb. Björnhålet låg slåtteräng
Böle by Björnbackberget berg Björnmossen finnby Björnhålet myr
Böle gd /Se Björnbackberget berg Björnmossen Saknas Björnhålet del av sjö
Ekbo torp Björnbackberget berg o, triangelpunkt Björnmossen Stora hållplats Björnmossbron bro
Ekbo gd /Se Björnbackberget berg Björnnässtugan fiskarstuga Björnmuren myr
*Fallet gård Björnbackberget berg o. triangelpunkt Björnänge(n) avs. Björnmuren myr - förr odlad
Fallåsen by Björnbackberget triangelpunkt Bladmuren del av by Björnmyrarna myrar
Flaxen gd Björnbackberget berg Bloms gårdar Björnnäs udde
Fornvi del av Vi *Biörn Backe gränsmärke Bodarna byar Björntjärnen tjärn
Gammelboning finnby /Se Björnbacken höjd Blomsmyren Saknas Björntjärnen tjärn
*Gopskalet f. nybygge? /Se Björnbacken terräng Blomstorp eller Blomsmyren jordlht Björntjärnen tjärn
Granåsen gd /Se *Björnbackerån råmärke Blåsbacka hemman Björnudden Saknas
Gåsbo by /Se Björnbackmuren myr Blåsut bostadshus Björnänget slåtteräng
Gäveränge by Björnbackmuren terräng Bokvarnen kvarn Björnänget slåttermyr
Gäveränge by Björnbackån å Bolins t Bladgropen myrslått
Gäveränge by Björnbackån å Bondgruvan gårdar Bladtjärnen nästan igenvuxen tjärn
Gäveränge by /Se Björnbackån å Boråker åkerområde Blanksänget slåttermyr
*Halsternaboda, se *Holtjärnaboda Saknas Björnbackån å Bostaden flottningskasern Blomdavan myr
*Hamra by /Se Björnbron terräng (?) Bosågen såg Blomstertjärnen tjärn
Harsnäs torp *Björnebacke Råå gränsröse Brattfors nedlagt järnbruk, station Blåbärssveden slåtterängar
Heden by /Se Björnfallet terräng Brattfors nedlagt järnbruk Blåkulla berg
*Helgestrand Saknas Björnfallet skogsområde Brattmyran fäboställe Blåkulla område på Trollberget
*Helgestrand Saknas /Se Björnhålet terräng Bro lht Blåsgatan bygata
*Helgestrand Saknas /Se Björnhålet terräng Brobacka avs. Bocksbäcken bäck
Helgestrand förr helig plats /Se Björnhålet myrmark Bromsens t Bocksnöparbotten kolbotten
*Hjorttjärnaboda, se*Holtjärnaboda Saknas Björnhålet terräng Bron gård Bo-gammelfäbodarna betesmarker
*Holtjärnaboda Saknas Björnhålsbäcken bäck Bruket bruk Bokhållarbacken backe
*Holtjärnaboda Saknas /Se Björnmossasjön, Stora sjö Bruket del av Vi Bolinsströmmen ström
?*Holtjärnaboda Saknas /Se Björnmossen, Lilla sjö Bruket Saknas Bomvaktsholmen Saknas
Hvenan Saknas *Björnmossen Lilla mosse? Brådbacksåkern avs. Bondgruvmuren myr
Ivantjärn by Björnmossen, Stora mosse Brännbäcken jordlägenhet Bondrån gräns
Jänthemmanet del av Vi *Stora Björnmossen,(nu trol =Nätsjön) sjö Brömsbo t Bondskogen skog
?Jäntänget centrala området kring kyrkan /Se Björnmossen, Stora mosse Bus-Anders bs Bondsveden täkt
Karlsberg torp Björnmossen, Stora mosse Burken jordlägenhet Bonäsön halvö
Klubbäcken by Björnmossen, Stora triangelpunkt Buskgården hmd Bore udde
Kolartorpen torp Björnmuren myr Bus-Ols gård Bosjön sjö
Kuxbo gd /Se Björnmyran myr Byggdevägen, se Vi Saknas Bostagården gärdsgård
Kyberg torp Björnnäs udde Byn by Botjärnen del av Bresiljorna
Källsjön by Björnnäs näs Bårarna t Botjärnen tjärn
Källsjön by /Se Björnnäs terräng Båtpers jordlägenhet Botjärnsmuren myr
Källstrand torp *Biörnsiön sjö Bäckdalen avs. Boxbäcken bäck
Lenåsen gd *Björnsjön sjö Bäckdalen t Boxholmen skogsbacke
Lenåsen gård /Se *Björnsjön sjö Bäckebo lht Brandholmarna skogsholmar
Långsjö torp *Björnsjön sjö Bäckvall lht Brandänget slåtteräng
Lännåsen gårdar *Björ(n)såsröret gränsmärke Böle by Brasselbacka backe
*Lönåsen gårdar Björntjärnen tjärn Bölebacken del av by Brattdal branta bäckdalar
Matsbo gd /Se Björntjärnen tjärn Bölefäbodarna fäbodar Brattdalsbäcken bäck
Medskog by /Se Björnänget terräng Bölefäbodarna fäb. Brattdalshedarna hedar
Medskogsheden järnvägsstation /Se Bladgröpplerna terräng Bölesågen såg Brattforssjön sjö
Mo by Bladmuren ägomark Bönmuren fäbodar Brattmyrarna myr
Mo by Bladtjärnen tjärn Charlottendal gård Bredgrässvaget myrhals
Mo by Bladtjärnen tjärn Dalen t. Bredmossberget berg
? Mo by Bladtjärnsbäcken bäck Dalmyran avs. Bredmossen högmosse
Mo Saknas Blomstertjärnen tjärn Dals soldattorp Bredmossheden hed, bergssluttning
? Mo by Bläsrömuren, Lilla myr Dammens gårdar Bredmursarselet tjärn
Mo by Bläsrömuren. Stora myr Damrötet, se Mörtebo Saknas Bredtjärnen tjärn
Mo by Bocksbäcken bäck Danhed lht Bredtjärnen tjärn
Mo by /Se Bocksbäcken bäck Daniels Saknas Bredtjärnen, Lilla tjärn
Mo by /Se Bocksbäcksmuren myr Daniels t Bredtjärnsbäcken bäck
Mojsjön liten finnby Bodtjärnen sjöparti Dunderbergs hemman Bredtjärnsbäcken bäck
Moskog nybygge ? /Se Bodtjärnen tjärn Dyngdalen förr ladugård, nu bostadshus Bredtjärnsviken vik
Muren by Bodtjärnsberget berg Döljebron t Bredviken bred vik
*Muren gård Bodtjärnsmuren myr Egnahem, se Vi Saknas Bresilje-Abborrtjärnen tjärn
Muren förr hemman /Se Bondgruvan ägomark Edsänget t. Bresiljesjön sjö
Murgården by Bondgruvmuren myr Edvalls lht. Bresiljeån å
Murgården by /Se Bondsvedberget berg Ekbo förr fäbodar Bresiljorna sjösystem
Mörtebo by Bonäsmångeln? sjö /Se Ekby Saknas Bresiljorna sjösystem
Mörtebo by Bonäsön halvö Eknäset by Brickarna åkerområde
Mörtebo by *Borbackasjön sjö Engstrands Saknas Brickmuren myr
Mörtebo by /Se Bore ägomark Ens hmd Brickån bäck
Mörtebo by /Se Brandholmarna terräng Erik-Anders hmd Brobron landsvägsbro
*Nellösa kvarn Brattdalsbäcken bäck Erik-Anders hemman Bromsängsudden udde
Nordanåsbo by /Se Brattdalshedarna terräng Erik-Ers hemman Bromyran myr
Nordanåsbo by /Se Brattdalsrönningen terräng Erik-Ers gård Bromyrarna myrar
Norrbo by Brattforsmurarna myrar Erik-Ers bs Bromyrviken vik
Norrbo by /Se Bratt fors sjön sjö Erik-Ers (i Komuren) hemman Brottmur sank slåtteräng
Norrbo by /Se Brattforsängarna slåtter Erik-Hans hemman Brudholmen holme
Näset gamla torp Brattmyran myr Erik-Jans hemman Brudåker åker
Näset gamla torp Brattmyrbäcken bäck Erik-Jons hmd Bruksdammen damm
Näset gamla torp Bredmossen mosse Erik-Jöns hmd Bruksmuren slåttermyr
Näset gamla t. /Se Bredtjärn tjärn Erik-Jöns t Bråmyrarna Saknas
Ockelbo by Bredtjärn tjärn Erik-Matts t Brånan strand
Ockelbo by Bredtjärn sjö Erik-Matts lht Brännbäcken bäck
Ockelbo station /Se Bredtjärn tjärn Erik-Matts hemman Brännholmarna myr
Persbo gd /Se Bredtjärnbäcken bäck Erik-Ols hmd Brännholmen holme
*Persboda gård Bredtjärnen tjärn Erik-Ols i Backen t Brännholmsbäcken Saknas
Perslunda villaområde Bredtjärnen tjärn Erik-Pers hemman Brännholmstjärnarna tjärnar
Perslunda villasamhälle Bredtjärnbäcken bäck Erik-Pers hemman Brännmuren slåtteräng
Perslunda nu villasamhälle Bredtjärnsbäcken bäck Eriks gård Brännmuren myr
Prästbordet khbost. Bredviken vik Eriksberg avs. Brännmursbäcken bäck
Prästbordet khbost. Bresellia fluvius å Ersbacka gårdar Brännudden udde
Prästbordet khbost. /Se Bresiljen sjösystem Ersnäs lht Brännvinsmuren myr
Prästbordet khbost. /Se Brentjen sjösystem /Se Fallåsen by Brännvinsänget slåttermyr
Rabo del av själva Ockelbo samhälle Bresiljesjön sjösystem /Se Fallåsen, Västra del av by Bränslet skogsstycke
Rostmuren hmn /Se Brentjesjön sjösystem /Se Fallåsmark jordlägenhet Bränslet myr
?Rönnbacken by Bresiljeån å Fias gård Buskmuren myr
?Rönnbacken by Bresiljeån å Finnbacken del av by Busvret åker
Rönnbacken by Bresiljeån å Finnkällan förr gård, nu plats Bysjön sjö
Rönnbacken by /Se »Bresilje Ån» å Finnmarken del av socken Bysjöviken vik
?Rönbäcken Saknas Bresiljeån å /Se Finnåsen fäbodar Båthusviken vik
Sandvik torp Bresiljeån å /Se Firbo fäbodar Båtstaden vik
Sibohäll nu nedlagda fäbodar Bresiljeån gren av Testeboån /Se Fisbo fäbodar Bäckdalen stenänge
Sjulsbo by Bresiljorna sjö Fixes lht Bäckfallet skogsmyr
Sjulsbo by /Se Bresiljorna strandområde Flaggbacken hmd Bäckius’ björnänget slåtteräng
Sjulsbo by /Se Bresilån å Flaggens gård Bäckmötet skogstrakt
Skytt Hindriksboning Saknas Bresilån å Flane bebyggelse Bäckrönningen slåttermyr
Skytt Hindricksboning Saknas /Se Bresilån å Flana jordlägenhet Bäckrönningen täkt
Stålbo gd /Se Brickarna ägomark Flaxbodarna fäbodar Bäckviken vik
Sundsbro f. d Brickmuren myr Flaxen Saknas Bäckängarna slåttermyrar
Sundsbro gästgiveri f. gästgiveri Brickån å Flaxen, Gamla t Bäckängesbäcken bäck
Sunnanåsbo by Bromsmyran myr Flaxen, Nya t Bäckängesmuren myr
Sunnanåsbo by Bromsängen ägomark Flybo fäbodar Bäckängesviken vik
Sunnanåsbo by /Se Bromyrbacken backe Fornvi del av Vi Bäckänget myr
Sunnanåsbo by /Se Bromyrorna myr Fornvi del av Vi Bäckänget slåtteräng
Sågbo gd /Se Brottmyr terräng Fornvi del av Vi Bänkmuren myr
*Säby by? /Se Brudhålsviken vik Forsbacka gårdsplats Bäverbo slåttermyr
Säbyggeby by Bruksmuren myr Forsen gård Bävertjärnen tjärn
Säbyggeby by Brännholmsmuren myr Forsmans torp Bävertjärnsberget berg
Säbyggeby by Brännholmstjärnarna tjärnar Franks t, f.d. soldattorp Böle Heden jordområde
Säbyggeby by Bränningsmuren myr Frassebacken gd Bönmuren myr
Säbyggeby by Brännmuren terräng Fredriksro gård Bönmuren myr
Säbyggeby by /Se Brännmursbäcken bäck Fribons Saknas Bönmuren myr
Säbyggeby by /Se Brännvinsänget skogsmark Fridhem gård Dalgubbvägen timmerväg
Säbyggeby by /Se Bränslet terräng Fridslund missionshus Dalsängesberget berg
Säbyggeby by /Se Budd Kie tjärn Frodigs t Dalögan dalsänka med källdrag och vattenhål
Säbyggeby by /Se Buskmuren myr Fröbergs gård Dammbäcken bäck
Säbyggeby by /Se Buskrönningen sankmark Furbo gård Dammrötet slåtteräng
Säbyggeby by /Se *Buym K tjärn? Furumo avs. Dammrötet damm och slåttermyr
Säbyggeby by /Se Bysjön sjö Fyras gårdsplats Dammsjön, Lilla sjö
Säljarna hmd /Se Bysjön sjö Fyrbo gård Dammsjön, Stora sjö
Sörbo gd /Se Bysjön sjö Fågelberg lht Dammsjön, Öf. sjö
Timsen torp Bysjön sjö Fårbacken hmd Dammtjärnarna tjärnar
*Timsjöboda fäbodar Bysjön sjö Fårtäppan gård Dammtjärnen tjärn
Tomtnäs by /Se Bysjön sjö Fäbodarna gårdar Dammtjärnen, Lilla tjärn
Ulvsta by Bysjön sjö Fäbodarna Saknas Dammtjärnen, Stora tjärn
Ulvsta by Bysjön sjö /Se Fäbod-Jans gård Dammuren myr
Ulvsta by Bysjön sjö /Se Fäbodmuren avs. Dammvreten åker
Ulvsta by Båthusviken vik Fäbods gård Dammänget skog - förr slåttermyr
Ulvsta by Båthusviken vik Fälts soldattorp Dammänget slåttermyr
Ulvsta by Båtviken vik Gammelbo fäb. Saknas Daniel-Knutsholmarna holmar
Ulvsta by Bäckgrenen terräng Gammelbomark jordlägenhet Danielsmuren myr
Ulfsta by /Se Bäckängesviken vik Gammelboning bebyggelse Dansbanehällarna hällar
Ulfsta by /Se Bäckänget terräng Gammelboning finnby Danshed hed
Ulfstorp by /Se Bäckänget terräng Gammelboning Nya hemman Danshedsberget berg
Ulvtorp by Bäckänget sankmark Gammelfäbodarna hmd Davrönningen slåttermyr
Valhalla torp /Se Bänkmuren myr Gammelfäbodarna fäb. Degerfallsmuren myr
Vallsbo by Bänkmuren myr Gammelfäbodarna nedlagda fäb. Dillmyren myr
Vallsbo by Bäckmötet bäckmöte Gammelfäbodarna lämningar efter ett gammalt fäboställe Djupbäcken bäck
Vallsbo by /Se Bärtilskärnarne tjärnar Gammelfäbodarna plats, förr fäbodar Djupharen udde
Vallsbo by /Se ?Bävertjärnen tjärn? Gammelfäbodvallen märken efter gammal fäbodvall Djuphällan ö
Vallsbo by /Se Bävertjärnen tjärn Gammelgården gård Djupsjön tjärn
Vi by Bölesmöngeln sjö Gammelhem gård Djupsundet sund
Vi by Bönmuren myr Gammeltomt del av by, gårdar Djupsundsholmen holme
Vi by Bönmuren myr Gammeltorpet t Djupudden udde
Vi by Bönmuren myrmark Gammeltorpet t Djupviken djup vik
Vi bruksegendom Cedermuren ägomark Gammelåsen gårdar Djävulssveden del av Knottåsberget
Vi by Dalsängesberget berg Gatstaden gårdar Dragmuren myr
Vi by Dalsänget sankmark Gladbacken Saknas Dragsjöarna Saknas
Vi gammalt gods Dalögan terräng Glads t Drängskam slåtterudde
Vi by Dammen fortsättn. på Risängestjärnen Gods t Dunderudden udde
Vi gammalt gods /Se Dammsjön, Liss sjö Gnupen hemman Dunderåsen berg
Vi herrgård Dammsjön, Stora sjö Gorrmyran t Dunviken vik
Vi by Dammsjön, Stora sjö Gramre gårdar Döljan vik
Vi by /Se Dammsjön, Stora sjö Granbo arrendegårdar Ekarn sjö
Vi gd /Se Dammsjön, Stora sjö Granliden v Ekarn sjö
Vi gd /Se Dammsjön, Stor- sjö Granns gård Ekarn, Öf. sjö
Vi by /Se Dammuren myrmark Gransäter gård Ekboberget Saknas
Vi by /Se Dammsjön, Stora o. Lilla sjöar Granås v Ekbron Saknas
Vi bruk /Se Daniels terräng Granö gårdar Ekbybron bro
Vij bruk jo /Se Daniels fäbod terräng Grusbacken gård Ekmyran myr
Vreten by Danielsmuren myr Gruvan gårdar Ekmyrviken vik
Vreten by /Se Dansarhedarna Saknas /Se Gruvan lht Ekorrönningen slåttermyr
Åbron by Dansjön sjö Gryksbo gård Ekstaddammen damm
Åbron förr järnbruk, nu by Dansjön sjö Grån fäbodar Ekströmmen fors
Åbyggeby by *Dansjön sjö Gröna Porten avs. Enbuskmuren myr
Åbyggeby by Davan, Stor- terräng Grönbergs brukshemman Enmuren myr
Åbyggeby by Davrönningen skogsmark Grönviken förr fäbodar, nu by Enmuren myr
Åbyggeby by Degerfallsmuren myrmark Grönviken förr fäbodar Enrisbäcken bäck
Åbyggeby by /Se Degerfallsmuren terräng Gubbrönningen fäb. Enristjärnen tjärn
Åbyggeby by /Se Djupharen udde Gustafsberg avs. Erik-Andersholmen holme
Åbyggeby by /Se Djuphällen ö Gustavsberg gård Erik-Jonsänget myr - förr slåttermyr
Åbyggeby by /Se Djupsundet sund Gyllen t Fagerfläck tjärn
Åkerby by Djupsundsholmarna holmar Gyllenskog avs. Fagerfläck tidvis uttorkad tjärn
Åkerby by Djupsundsholmen ö Gårdbacken lht Fagerfläcken sjö
Åkerby by Djupviken vik Gåsbo fäbodar Fagerfläcken lugnvatten
Åkerby by /Se Dunderudden udde Gåsbäcken hmd Fagerfläcksberget berg
Åkerby by /Se Dunderåsen ås Gäddtjärnmyran torp Fagerfläcksbäcken bäck
Åkrarna by Dunviken vik Gästgivargården apotek Fagerfläcksbäcken bäck
?Åkrarna by Dunviksudd udde Gäveränge by Fagerfläckstjärnen tjärn
?Åkrarna by Döljebrobäcken bäck Gäveränge by Fagersjöbäcken bäck
Åkrarna by /Se Ekaren sjö Gäveränges fäbodar fäb. Fagersjön sjö
Åmot by Ekaren sjö Göteborgsbyggningen bostadshus Fagersjön, Lilla sjö
Åmot by Ekaren sjö Haga bostadshus Fagersjön, Stora sjö
Åmots bruk Saknas Ekarn sjö Haga avs. Fagersjösjonkan dymyr
Åmot kapellförs /Se Ekarn sjö Haga avs. Fall-ladänget åker
Åmot by /Se Ekarn sjö Hagaberg avs. Fallåsberget berg
Åmot by /Se Ekarn sjö(ar) Hagalund gård Fallåsen triangelpunkt, berg
Åsarna Saknas /Se Ekarn sjö Hagalund lht. Fallås-Stormuren Saknas
?Östby by Ekarn sjö Hagas Saknas Fallåstjärnen tjärn
Östby by Ekarn sjö Hagberget lht Fallåsånäs Saknas
Östby by Ekarn sjö Hagbo t Farfars vreten täkt
Östby by *Ekarn,Yttre sjö Hagen gårdar Farmorsbacken bebyggd backe
Östby by *Ekarn, Övre sjö Hagen gårdar, del av by Fattiggårdsudden udde
Östby by Ekarn, Övre sjö Hagen hemman Felmuren myr
Östby by /Se Ekmyran terräng Hagen kronoskattetorp Femtjärnen tjärn
Östby by /Se Ekmyrviken vik Hagmuren avs. Femtjärnsberget berg
Östby by /Se Ekorrönningen terräng Hallins arrendegård, förr ölfutt Femtjärnsbäcken bäck
  Ekstaddammen sjö Hammarsjön hp Femtjärnsmuren myr
  Ekströmsvreten ägomark Hammarsjön anhalt Filmans muren änge
  Eldforsmuren myr Hamra Saknas Fingerviken vik
  Ellaholmen holme Hamre lht Finnbergen bergsträcka
  Enbuskmuren myr Hans-Jons hemman Finnbäcken bäck
  Enmuren terräng Hans-Jons hemman Finndammen damm
  Enrisbäcken bäck Hans-Pers hmd Finnholmen udde
  Enristjärnen tjärn Hans-Pers hmd Finnstigen gammal stig, nu byväg
  Fagerfläck terräng Hans-Pers hemman Finntäkten plats vid stranden
  Fagerfläcken sjö Hattens soldattorp Fisbobäcken bäck
  Fagerfläcken sjö Hedbo avs. Fiskarholmen Saknas
  Fagerfläcken sjö Heden arrendegårdar Fiskgubben tjärn
  Fagerfläcken sjö Heden Saknas Fiskhusudden udde
  Fagerfläcksberget berg Heden gårdar Fisklösen tjärn
  Fagerfläcksbäcken bäck Hedgården Saknas Fiskudden Saknas
  Fagerfläcksjön sjö Hedrören hemman Fjärden sjö
  Fagerfläckstjärnen vik Hedsjön fäbodar Fjärdfarstun inlopp
  Fagerfläcksåsen ås Hedsjön station Flaggberget bergtopp
  Fagersjön sjö Hemmuren avs. Flaggtjärnen tjärn
  Fagersjön sjö Hemsveden lht Flanan myr
  Fagersjön sjö Hemänget avs. Flattjärnen tjärn
  Fagersjön sjö Henrikas hemman Flaxbacken backe
  Fagersjön sjö Herratjärnsfäbodarna fäbodar Flaxsjön sjö
  Fagersjön sjö Herrgården Vi säteris huvudbyggnad Flaxtjärnen tjärn
  Fagersjön, Yttre sjö Herrgården förvaltarbostad Flaxån å
  Fagersjösjunkan terräng? Herrgården tomt Flaxängarna slåttermyrar
  Fallbärsmuren myr Herrgårdssågen såg Flintgruvberget berg
  Fallsjön sjö Himmelriket hmd Flintskallemuren myr
  Fallstadammen sjö Hittmuren t Florännan timmerränna
  Fallåsberget berg Hjälmbacken hmd Flybo-Abborrtjärnen Saknas
  Fallåsbäcken bäck Hjälms gård Flybotjärnen tjärn
  Fallåsen berg Hjälms soldattorp Flyboåsen berg
  Fallåskärn tjärn Holmen gård Flåten myr
  *Fallåssjön sjö Hoppet t Fornvi kulle med gravhögar
  Fallåstjärn sjö Hoppet lht Fornvisudden udde
  Fansån å Hulis gårdstomt Forsbäcken bäck
  »Fans- eller Bresilje ån» del av å Hålet del av by Franks N delen av Orrmuren
  Fansån å Häggåsen avs. Frasbacken åker
  Farfarsholmen holme Hälsingfors fäbodar Fruns änget slåttermyr
  Farfarssveden ägomark Hälsingfors fäbodar Fräkenhålet slåttermyr
  Fastersmuren myr Hälsingfors fäbodar Fräkenmuren myr
  *Fellsjön sjö Högbacken fäb. Fräkentjärnen tjärn
  Felmuren myrmark Högbergs arrendegård Fårholmen holme
  Femtjärnen tjärn Högbo jordlägenhet Fårnäs udde
  Femtjärnbäcken bäck Högen lht Fäboallmänningen byskog
  Femtjärnmuren myrmark Höstbodarna fäbodar Fäbodklicken Saknas
  Fillmansmuren myrmark Höstbodarna fäbodar Fäbodmuren myr
  Fimmeränget terräng Idahall förr gård Fäbodrönningen åkerområde
  Finnbergen berg Ids avs. Fäbodsveden odling
  Finnbäcken bäck Ingels t Fäbodtjärnen tjärn
  Finndammen åparti Isak-Hans hmd Fäbodviken vik
  Finndammsströmmen fors? Islingsfäbodarna Saknas Fäbodvägen väg
  Finnkällan terräng Ismyrarna hmd Fäbodägan utlagd täkt
  Finnkärn tjärn Ivantjärn finnby Fäbovägen väg
  Finnmarken del av sn Ivantjärn finnby Fäbron bro
  Finnmarken skogstrakter Ivantjärn, Nya del av by Fältvävarn holme
  Finnmyrviken vik Ivantjärnsmark jordlägenhet Förstsjön del av Tolvörn
  *Finnröret röse Ivantjärnssågen plats, såg och kvarn Gammelbodarna åkrar
  Finnrör gränsmärke? /Se Jakobs församling bebyggelse Gammelfäbobäcken bäck
  Finntjärn sjö Jan-Ers hmd Gammelfäbomuren myr
  Finntjärn tjärn Jan-Görs lht Gammelfäboströmmen ström
  Finntjärn tjärn /Se Jan-Jans tomten gårdsplats Gammelfäbotjärnen tjärn
  Finntjärn tjärn Jan-Jons hemman Gammelfäboänget slåtteräng
  Finntäkten terräng Jan-Jons hemman Gammelhavet igenvuxen tjärn
  Finnåsen terräng Jannes hemman Gammelmuren odlad myr
  Finnåsen del av sn /Se Jan-Ols hmd Gammelrönningen f.d. slåtteräng
  Finnäset näs /Se Jan-Ols t Gammelsågberget berg
  Fiskaränget terräng Jan-Pers t Gammelsågdammen nu riven damm
  Fiskgubben tjärn Jan-Pers hmd Gammelsågen plats
  Fisklösen tjärn Jans t Gammelsågen plats
  Fjädern sjö Jansbo lht Gammelåsberget berg
  Fjärden sjö Janses t Gammelåsbäcken bäck
  Fjärden sjö Jockvara Saknas Gammelåstjärnen tjärn
  Fjärden sjö Johansbo avs Gatan lång rak väg
  Fjärden sjö Jon-Anders hemman Gertrudsdal hage
  Fjärden sjö Jonas Hedmans lägenhet lht Getbroberget berg
  Fjärden sjö Jon-Eriks gård Getholmen holme
  Fjärden sjö /Se Jon-Hans hemman Getladdalen slåtteräng
  *Flacktjärn tjärn? Jon-Hans hmd Gillermurarna myrar
  Flacktjärn tjärn Jon-Hans hemman Ginmuren myr
  *Flacktjärnen (trol.Flattjärnen) tjärn Jon-Hanssågen såg Givarmyran myr
  Flaggberget berg Jon-Jons hemman Givarn tjärn
  Flaggruvan gruva Jon-Jons hmd Gladberget backe
  *Flakan? el.Flaksjön? sjö Jon-Jons hemman Glasmuren myr
  Flane terräng Jon-Lars hemman Gnarrbacken backe
  Flattjärn sjö Jon-Ols hemman Gnavet Saknas
  ? Flattjärnen tjärn Jon-Ols hemman Gnupberget berg
  Flattjärnen tjärn Jon-Ols-Jons hmd Gnupbäcken bäck
  Flattjärnen tjärn Jon-Ols-Olles hmd Gnupen Jan-Karls- slåtteräng
  Flattjärnen tjärn Jon-Pers hmd Gnuphedarna tallhed
  Flaxsjön sjö Jonsbo gård Gnuptjärnen tjärn
  Flaxsjön sjö Jorten Jockvara avs. Gnuptjärnsberg triangelpunkt, berg
  Flaxsjön sjö Josefs lht Gnuptjärnsmuren myr
  Flaxsjön sjö Jäderbergs hemman Gnöten slåtteräng och udde
  Flaxsjön sjö /Se Jäderfäbodarna fäb. Gnöttjärnen tjärn
  Flaxsjön sjö /Se Jädraås nedlagt järnbruk samt järnvägs och poststation Gnöttjärnsbäcken bäck
  Flaxtjärnen tjärn Jädraås nedlagt järnbruk Gnöttjärnsvägen vinterväg
  Flaxtjärnen tjärn Jädraås Holmen gård Gopån å
  Flaxtjärnen tjärn Jäntänget centralt område Gosselapp äng
  Flaxtjärnen tjärn Jöns-Ers hmd Gossilappen myr
  Flaxtjärnen tjärn Jöns-Jons hmd Gramresbäcken bäck
  Flaxtjärnen tjärn Jöns-Jöns hmd Granen holme
  Flaxtjärnsån å Jöns-Lars gård Granudden udde
  Flaxån å Jöns-Lars t Granåkersudden udde
  Flaxån å Jösses t Granåstjärnen tjärn
  Flaxängarna slåtter(?) Kaivilambporonso Saknas Gravmyren myr
  Flintgruvberget berg Kallbergs gård Grindbäck åkerområde
  Flintskallmuren myr Kallbäck gård Grindbäcken nedre delen av Vansjöbäcken
  Flintskallemuren myr Kallmuren avs Grindänget slåtteräng
  *Kybomyrarna sankmark Kamman gård Grodviken vik
  Flybotjärnen tjärn Kampås t Grosstjärnen tjärn
  Flyboåsen ås Kappmurskogen bebyggelse Grosstjärnsberget berg
  Flyboåsen ås Kappmyren t Grotåsen sandås
  Flåten,Nedre terräng Karl-Augustes t Grovsvedberget berg
  Flåten, Övre terräng Karl-Jöns hemman Grundsjön sjö
  *Fläcktjärnen tjärn Karl-Ols hemman Grundsjön sjö
  *Fläsk k. tjärn Karlsberg gård Gruvberget berg
  Forsbäcken bäck Karlslund gård Gruvberget berg
  *Frakentjärn tjärn Karlsviken fäbodar Gruvberget berg
  Fredagsbäcken bäck Kasernen stor skogsarbetarkoja Gruvberget berg
  Fredagsrönningen terräng Katrineberg jordlht Gruvberget berg
  Fräkenhålet terräng Kattmuren t. Gruvbergsmuren myr
  Fräkenhålet terräng Kattmurskogen, se Kappmurskogen EJVER Gruvbergstjärnen tjärn
  Fräkenhålet terräng Kilbacken gårdar Gruvgnavet udde
  Fräkenmuren myr Kilbo nedlagd fäbovall Gruvmuren myr
  Fräkenmyran myr Kilen avs. Gruvsvedberget berg
  *Fålasen sjö? Kittan t Gruvåsen berg
  Fårholmen holme Klangs t Grytströmmen fors
  Fårnäs näs Klases hemman Gråbergsviken vik
  Fäbodfjärden vik Klippan lht Gråhagen udde
  Fäbodfjärden vik Klo-Karins bs Grån ström
  Fäbodmuren myr Klubbäcken by Grån fors
  Fäbodrönningen ägomark Klubbäcken by Grån, Lilla udde
  Fäbodtjärnen tjärn Klubbäcken by Gråttsjöbacken udde
  Fäbo Sjön sjö Klunderskog t Gräsholmen odlad holme
  *Fällsjön sjö Knottåsen två gårdar - finnbebyggelse Gräshålet slåttermyr
  Fältvävarn ö Knottåsen två gårdar Grässpjället änge
  *Fänskyludd råmärke Knottåsen, Övre Saknas Grästjärnen tjärn
  Gallholmen ö Knuts jordlht Grästjärnen nästan igenvuxen tjärn
  Gammelbodarna ägomark Koivilambiso avs. Grästjärnen nästan igenvuxen tjärn
  Gammelboning ägomark Kojsta gård Grästjärnen Saknas
  Gammelfäbodströmmen del av Testeboån Kojvi Lamporonso avs. Grästjärnsberget berg
  Gammel-Flaxen ägomark Kolargårdarna Saknas Grästjärnsmuren myr
  Gammelfäbodarna terräng Kolartorpet Saknas Grävlingsberget berg
  Gammelfäbodarna terräng Kolfors fäbodar Gröndalen slåttermyr
  Gammelfäbodströmmen del av Testeboån Kolforsen järnvägsstation Gröndalsbäcken bäck
  Gammelfäbodtjärnen tjärn Kolkilambi två gårdar Gröndöljan nästan igenvuxen tjärn
  Gammelfäbodänget terräng Kolmuren avs. Grönmuren S delen av Stormuren
  Gammelmuren myr Kolsveden avs. Grönviken vik
  Gammelsågen terräng Komuren hmd Grönviken vik
  Gammelvallen terräng Komyran hmd Grönviksmurarna myrar
  Gammelåsberget berg Konstdalen fäbodar Grönviksudden udde
  Gammelåsbäcken bäck Konstdalen fäbodar Gubbacken åker
  Gammelåstjärnen tjärn Korpsjöänfen avs. Gubbens myran myr
  Getbroberget berg Kortbo t Gubbsvedbacken berg
  Getholmen holme Korvbo bostadshus Guckatjärnarna Saknas
  Gillermurarna myrar Krankbo gårdar Guldmuren myr
  *Gillertjärn tjärn Kranses lht Gumsbacken backe
  *Gillertjärn tjärn Kringelmuren t Gumsbäcken bäck
  *Gillertjärnen tjärn Kristoffers gård Gumshavet tjärnpöl
  *Gillter.k. tjärn? Kristoffers hemman Gunnarsmuren myr
  Givaren tjärn Kristoffers t Gyttjeåsen berg
  Gladberget höjd Krogen några gårdar Gyttjärnen gyttjig tjärn
  Gnupberget berg Krogen några gårdar Gyttjärnsberget berg
  Gnupberget berg Krokberg gård Gyttjärnsbäcken bäck
  Gnupberget triangelpunkt Kroksjön arrendetorp Gyttjärnsmuren myr
  Gnupbäcken bäck Kroktorp avs. Gångstättsbron bro
  Gnuphedarna hedar Roktorp avs Gåsbäcken bäck
  Gnuptjärnen tjärn Krokåker kronoskattetorp Gåstjärnen tjärn
  Gnuptjärnsmuren myr Krookslund lht Gåstjärnen tjärn
  Gnöten terräng Kråkas gård Gåstjärnsmuren myr
  Gnöttjärnen tjärn Kråkstaden flera mindre gårdar Gåsåkern Saknas
  Gnöttjärnsbäcken bäck Kräftan skogshemman Gäddtjärnen tjärn
  Gopån å Kulansborg liten kolkoja Gäddtjärnen tjärn
  Gopån å Kulanshem förfallen kolkoja Gäddtjärnsberget berg
  Gopån å Kull-Daniels ödetorp Gäddvikarna vikar
  Gopån å Kullåker avs. Gärdet åkerområde
  Gopån å Kusbo fäbodar Gästgivaren S delen av Östersjön
  Gopån å /Se Kuxbo fäbodar Gävlehästen stenhäll
  Gopån å Kuxbo bostadshus Gölänget åkerområde
  Gopån å Kvarnsveden lht Göstjärn Saknas
  Gossilappen terräng Kvarnsveden t Hackspikbäcken Saknas
  *Grafmyra gränsmärke Kvarnsveden affär, kvarn och flera gårdar Hagen åkerområde
  Gramresbäcken bäck Kvarntorp t Haga nöjesplats
  Granen holme Kvarnåsen by Hagen mötesplats
  Grannslåttmuren myr Kvarnåsen t Hagen åker
  Granudden udde Kvarnåsmark jordlht Hagmuren myr
  Griftåkern ägomark Kvistens hmd Hagudden udde
  Grindbäcken bäck Kyberg f.d. soldattorp Haijaforro kapellförsamling
  ?Grindänget slåtteräng Kyrkbacken backe Haikihiroiseslambi sjö
  ?Grindänget slåtteräng Kålhagen avs. Hakelamp tjärn
  Grindänget slåtteräng Käck-Anderses gård Hakelamp, Lilla Saknas
  ?Grindänget slåtteräng /Se Käcks t Halkesudden udde
  Grodsjö sjö /Se Källas t Hallahoso mosse
  Grosstjärnen tjärn Källsjömark jordlht Hallahäso Saknas
  Grovsvedberget berg Källsjön finnby Halvmilsbacken backe
  Grundasjön sjö Källsjötorp gård Halvvägsberget berg
  Grundsjön sjö Källåsbacken gård Halvvägsbäcken bäck
  Grundsjön sjö Källåsen fäbodar, nu nedlagda Halvvägsmyrarna myr
  Grundsjön sjö Källänget torp Halvvägsudden udde
  Gruvberget berg La arrendegård Hammarbacken backe
  Gruvberget berg Landbonns hemman Hammardammen damm
  Gruvberget triangelpunkt Langs t Hammardammen Saknas
  Gruvberget berg Lappbotten avs. Hammardammen damm
  Gruvbergsströmmarna bäck Larsbo kronoskattetorp Hammarsjön sjö
  Gruvbergstjärnen tjärn Larsbo avs. Hammarsjön sjö
  Gruvmuren myr Lars-Jons hmd Hamptjärnen tjärn
  Gruvmyren myr Lars-Lars Saknas Handsklappen myr
  Gruvsvedberget berg Lars-Lars hmd Hangaso myr
  Gruvåsen ås Lars-Lars hemman Hanjorosveden skogstrakt
  Gruvåstjärnen tjärn Lars-Larsfäbodarna gård Hanklambiso äng
  Gruvängena slåtter(?) Lars-Ols hemman Hansbo förr slåtteräng, nu liten skog
  Grytströmmen ström Lars Ols Vreten Saknas Hansbomuren myr
  Gråhagen terräng Lars-Pers bebyggelse Hans-Ersänget Saknas
  Gråladänget slåtter (?) Lars-Anders hemman Hans-Jonsmuren myr
  Grån terräng Lars-Ers hmd Hans-Olsholmen holme
  Grån del av Testeboån Larses gård Harjo högsta toppen på Rönnbacken
  Gräddtjärnen tjärn Lars-Hans hemman Harmuren myr
  Gränsmuren myr /Se Lars-Jöns hemman Harn vik
  Gräshålet terräng Lars-Ols hmd Harrjo åker, högsta punkt
  *Gräsmurrån gränsmärke Lars-Ols hmd Harsnäs slåtteräng
  Grästjärnen tjärn Lars-Pers hmd Harstensmuren myr
  Grästjärnen tjärn Laxvreten lht Hattmuren myr
  Grästjärnen tjärn Lejd-Olles hmd Hedarna tallhedar
  Grästjärnen tjärn Lejds hmd Heden Saknas
  Grästjärnsberget berg Lenåsen ett par gårdar Hedmurarna myr
  Grästjärnsmuren myr Lenåsen ett par gårdar Hedsjöberget berg
  Grästjärnsmuren myr Lillbacka två gårdar Hedsjöberget bergsluttning
  Gräsåsen ås /Se Lillbo jordlht Hedsjöberget berg
  Gröna ön halvö Lillhag-Jannes hmd Hedsjöbäcken bäck
  Gröndalen terräng Lillmyran skogsarbetarbostad Hedsjödammen dammbyggnad
  Grönviken vik Lillrödjningen avs. Hedsjön sjö
  Grönviksberget berg o. triangelpunkt Lillåsen lht Hedsjön sjö
  Grötbo skogsmark Lindsbacka kronoskattetorp Hedsjön sjö
  Grötmuren myr Liss- Saknas Hedsjöåsen bergås
  Gubbrönningen terräng Livbo lht Hedtjärnarna tjärnar
  Gubbsvedbacken höjd Luffarbo bostadshus Hedtjärnen tjärn
  Guckmar terräng Lugnet fyra gårdar Hedtjärnen, Lilla den N av Hedtjärnarna
  Gumsbäcken bäck Lugnet skogvaktarboställe Hedtjärnen, Stora den S och större av Hedtjärnarna
  Gumshavet terräng Lundbacka lht Hedtjärnsbäcken bäck
  Gunnarsmuren myr Lindbo avs Hemmadelet del av storänge
  Gyttjärn tjärn Lundefors gård Hemmatillsbacka ö
  Gyttjärnsberget berg Lunden lht Hemsjön sjö
  Gyttjärnsbäcken bäck Lundins lht Hemsjön Saknas
  Gåsbäcken ägomark Luppbo fäbodar Hemsjön sjö
  Gåsbäcken bäck Lustens hmd Hemsjön sjö
  Gåstjärnen tjärn Lustes bebyggelse Hemsveden odling
  Gåstjärnen tjärn Lustes soldattorp Hemängesviken vik
  Gåstjärnsmuren myrmark Lyckan avs. Hennaporo slåttermyr
  Gåsåkersbacken terräng Långbo gård Hennaporosbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn Långbo gård Henriksmuren myr
  Gäddtjärnen tjärn Långforsen gård Herratjärnen tjärn
  Gäddtjärnsberget berg Långfäbodarna fäb. Herratjärnsberget berg
  Gäddtjärnsmuren myr Långfäbodarna fäb. Herratjärnsviken vik
  Gäddträsk sjö /Se Långfäbodarna fäb. Hipparappako plats vid Maschis
  Gäddvikarna vikar Långmyren avs. Hirsaharsa slåttermyr
  *Gärdet äga /Se Långsjön t Hischa-haschela kapellförsamling
  Gästgivaren del av Östersjön Långsvedarna några gårdar Hittmursbäcken bäck
  *Göltjärnen (möjl.= Skältjärnen?) tjärn Långänget gårdar Hittmurstjärnen tjärn
  Habergsmossen mosse Lönnbacka avs. Hjorttjärnen tjärn
  Hagmuren myr Löten gård Hjorttjärnsbäcken bäck
  Hagtjärnen tjärn Lövens t Hobacka backe och åker
  Hagudden udde Lövhagen lht Hockalamp tjärn
  Hakelamp sjö Lövtjärn bebyggelse Hokolambiso äng
  *Hallsjön sjö Lövtjärn finnby Hockalampsmuren myr
  *halrugz måse mosse? Lövtjärn finnby Hockavanna tjärn
  Halvvägesbäcken bäck Magnuses gård Holmen ö
  Halvvägsberget berg Malebo t Holmen udde
  Halvvägsmurarna myr Mansikamark t Holmsjöberget berg
  Halvvägssvaget terräng Marieberg avs. Holmsjön sjö
  Hammarbacken backe Marielund avs. Holmsjön sjö
  Hammardammen sjö Masbo ett par gårdar Holmsjö-Stormuren myr
  Hammardammen sjö Maschis hemman Holmsjötjärnen tjärn
  Hammarsjön sjö Mases stuga Holmtjärnen nästan igenvuxen utvidgning av å
  ?Hammarsjön sjö Masugnen ett par gårdar Holmåsen bergås
  Hammarsjön sjö Mattises t Holmåsen bergås
  Hammarsjön sjö Mattjas hemman Holmåstjärnen tjärn
  Hammarsjön sjö Mattsbo gård Hopmyran myr
  Hamptjärnen tjärn Mattsbo avs Hosiasta slåttermyr
  Handsklappen terräng Medelpad t Huggängarna slåttermyrar
  Hangaso terräng Medskog ett par arrendegårdar Hullbergsåsen Saknas
  Hansbomuren myr Medskogsfäbodarna fäb. Humtjärn Saknas
  *Hatleberget berg med gränsmärke Medskogsheden anhalt Hundbrobäcken bäck
  *Hallberg berg Mellanbacken gård Hundbrovreten vret
  Hatteberg berg Mellanbäcken t Hundpinan myr
  Hatteberg eller Klacken berg Mellansveden i Källsjön t Hundtjärnen tjärn
  Hattmuren myr Mellansveden i Rönnbacken t Hundtjärnsberget berg
  Hauklambi sjö Mo by Hyppasett slåttermyr
  Hedenströmsviken vik Mo Saknas Hyppasettsberget berg
  Hedmyran myr Mo allmänning hed och grustag Hyttjärnen tjärn
  Hedsjöberget berg Mobyheden del av by Hyttjärnsbäcken bäck
  Hedsjöberget berg Moby-Långänget tre gårdar Hyttjärnsmuren myr
  Hedsjöbäcken bäck Modigbacken gårdar Hålmur myrtag
  Hedsjömossen mosse Mo grindar hp Hålmuren myr
  ?Hedsjön sjö Mo grindar anhalt Hångeln ström och damm
  Hedsjön sjö Mohed lht Hångelsudden udde
  Hedsjön sjö Mojsjömark jordlht Håvensbro bro
  Hedsjön sjö Mojsjön finnby Häbbarssnåret videmyr
  Hedsjön sjö Mokvarnen kvarn Häbberg triangelpunkt, berg
  Hedsjön sjö Mosågen såg Häbbergsmossen mosse
  Hedsjön sjö Murarna Saknas Häbbergstjärnen tjärn
  Hedsjön sjö Murarna del av fäboställe Häbbergsängarna slåttermyrar
  Hedsjön sjö Murars t Häckelskogen skogsområde
  Hedsjön sjö Murbo gård Häggmyran myr
  Hedsjön sjö Murgården by Häggrönningen täkt
  Hedsjön sjö Murnäs t Häggsnåret täkter
  Hedsjön sjö Muråsågen såg Häggsnårsberget berg
  Hedsjön sjö Myran nu igenlagt t Häggudden udde
  Hedtjärnen tjärn Myrarna gårdar Häinaporro äng
  Hedtjärnen, Liss- tjärn Mångelsbodarna fäb. Hällarna bergshöjd
  Hedtjärnen, Stor tjärn Mångelsmurarna två arrendeställen Hällarna hällar
  Hedvreten terräng Mångelstorp t Hällarna Saknas
  *Heerholmen holme Mårtens hemman Hällarna Saknas
  *Heersholmen holme /Se Mårtens t Hällarna stenberg
  *Helgestrand urfjäll Mörtebo bebyggelse Hällarna Saknas
  *Helgestrand äga Mörtebo by Hällarna berg - med hällar
  Helgesund förr helig offerplats /Se Mörtsjöriset torp, nu försvunnet Hällarna hällar
  *Hellesjöstrandhäll plats Mörtvreten avs. Hällarna hällar
  Hemmatillsbacka ö Mörtåsen jordlht Hällbacken backe
  Hemmuren myr Mössmyrorna del av by Hällbäcken bäck
  Hemmuren myr Nedergården arrendegård Hällknippan berg
  Hemsjön sjö Nedergårdshemmanet hemman Hällmuren myr
  Hennaporosbäcken bäck Nederhammaren smedja Hällsjömuren myr
  Herratjärnberget berg Nerigårds gård Hällsjön sjö
  Herratjärnen tjärn New York t Hällsjöstigen stig
  Herratjärnen tjärn New York gd Hällströmmen fors
  Herratjärnen tjärn Nils-Jans hmd Hälltjärnarna tjärnar
  Herratjärnen tjärn Nordansjön hmd Hälltjärnen tjärn
  Herratjärnen tjärn Nordanå avs. Hälltjärnen tjärn
  Herratjärnviken vik Nordanåker avs Hälltjärnsbergen berg
  Herrgården terräng Nordanåsbo by Hälludden udde
  *Hijr Siön sjö Nordanåsbo by Hällugnet lugnvatten
  *Hirsjön (trol..=Hedsjön) sjö Nordanåsbo fäbodar fäbodar Hällåsarna åsar
  Hittmurstjärnen tjärn Norlunds t Hällåsen berg
  Hittmurstjärnen tjärn Nornäs Saknas Hällåsen berg
  *Hjortholms källa mineralkälla Norrbo stuga Hällåsen berg
  Hjorttjärnen tjärn Norrbo by Hällåsmyran myr
  Hjältes dölja terräng Norrbobacken smågårdar Hällåstjärnen tjärn
  Hjältes dölja terräng /Se Norrbo fäbodar fäbodar Hälsingforsmuren myr
  Hobacka ägomark Norrbo-Svartbo del av by Häntauso äng
  Hockalamp sjö Norrbyfäbodarna förr fäbodar, nu två t Hästaänget äga
  Hockalamp tjärn Norrfäbodarna Saknas Hästbacken betesbacke
  Hockavanna sjö Norräng avs. Hästdöljan krok av å
  *Hohlkiärneholmen holme /Se Nybo gårdar Hästmuren myr
  Holmsjöberget berg Nybo gård Hästmursberget höjd
  Holmsjöberget berg Nybons hmd Hästryggen sten
  Holmsjöbäcken bäck Nyfäbodarna fäb. Hästtjärnen sjö
  Holmsjön sjö Nyfäbodarna nedlagda fäbodar Häståsen berg
  Holmsjön sjö Nyhem gård Häsängesbäcken bäck
  Holmsjön, Källsjö- sjö Nyhem lht Högbacken del av berget Rönnåsen
  Holmsjön, Källsjö- sjö Nykolan t Högmorsen högmosse
  Holmsjö- Stormuren myr Nyland t Högströmmen ström
  Holmsjötjärnen tjärn Nylugnet avs. Högsveden backe
  Holmsveden terräng Nynäs t Högåsen berg
  Holmtjärnen sankmark Nyrönningen nedlagt fäboställe Högåstjärnen tjärn
  Holmåsen ås Nyrönnings gård Höstbomuren myr
  Holmåsmuren myr Nystegården gård Höstboviken vik
  Hopmuren myr Nysågen förr en såg Hötjärnen tjärn
  Hopmyran myr Nyvretarna t Hötjärnsmyran slåttermyr
  Hoppet terräng Nyvreten gård Idavägen stig
  *Horsida L. sjö Nyåbron gårdar Idaån å
  Hosiasta terräng Nyänges hmd Igeltjärnen tjärn
  Hosiasta terräng Nyänget fäb. Igeltjärnen tjärn
  Huggängena terräng Nyänget hemman Igeltjärnen tjärn
  Huggängesmuren myr Nyängsbodarna nedlagda fäbodar Igeltjärnsmuren myr
  Hundkällan terräng Näsby hmd Illsberget berg
  Hundsvedjan ägomark Näset bostadshus Illsen Saknas
  Hundtjärnen tjärn Näset t Införråsbäcken bäck
  Hundtjärnsberget berg Näset gamla t Ingelsbo åkerområde
  Hyppasett sumpmark Nöjet avs. Inspektorns änget myr
  Hyppasettsberget berg Ol-Anders t Isanklamp Saknas
  *Hyssjön sjö Ol-Anders hmd Islandet ägor
  Hyttmuren myr Olbo Saknas Islingen sjö
  Hålmur myr Ol-Ers hmd Islingmuren myr
  Hångeln sund? Ol-Ers hmd Itranite slåtteräng, dammanläggning och timmersped
  Hångelsudden udde Ol-Jacks arrendetorp Ittranito äng
  Håvens bro bro Ol-Jans Saknas Itraniteströmmen ström
  Häbbarssnåret terräng Ol-Jons hemman Ivanhed hed
  Häbberg berg o. triangelpunkt Ol-Jons hemman Ivantjärnsheden tallhed
  Häbbergsbäcken bäck Ol-Jons hemman Ivantjärns-Stormuren myr
  Häbbergsmossen mosse Ol-Jöns hemman Jan-Eriks kojan vik
  Häbbergsmossen mosse Ol-Jöns hemman Jan-Hansudden udde
  Häbbergsmoseen mosse Ol-Jöns fäbodarna fäbodar Jan-Jonsholmen holme
  Häbbergsmossen mosse Ol-Lars hmd Jan-Larsmuren myr
  Häbbergstjärnen tjärn Ol-Lars hemman Jockahara slåttermyr
  Häckelskogen skog Ol-Lars (i Storrönningen) hmd Jockhara slåttermyr och dammbyggnad
  Häckelskogen skogstrakt /Se Ol-Matts t Jocklim slåtteräng
  *Hädantjärnen tjärn Ol-Nils hmd Jocknim Saknas
  Hällknippan skogsområde Olofs hmd Jokkare damm
  Hällknippan terräng Ol-Ols hemman Jokkaredammen damm
  Hällmuren myr Ol-Ols t Jon-Anders änget slåttermyr
  *Hällsjöbäck bäck Ol-Ols hmd Jon-Henrikshällarna berg
  Hällsjöbäcken bäck Ol-Ols hmd Jon-Henriksmuren myr
  Hällsjömuren myr Ol-Ols hemman Jon-Jönsviken vik
  Hällsjön sjö Ol-Pers hemman Jon-Lars holmen holme
  Hällsjön sjö Ol-Pers hemman Jon-Lars udden udde
  Hällsjön sjö Ol-Pers i Kullibacka hmd Jon-Persholmen holme
  Hällsjön sjö Olstorp avs. Jon-Persholmen holme
  Hällsjön sjö Pallanite damm och kraftstation - förr såg Jon-Persuddarna skogsuddar
  Hällsjön sjö Pankbo fäbodar Jonsmuren slåttermyr
  Hällsjön sjö Pankbo, Övre del av fäboställe Jordbroarna landsväg
  Hällsjön sjö Pants gård Jäderdammen dammbyggnad
  Hällsjön sjö Pell-Pers hemman Jädermurarna myrar
  Hällsjön sjö Pell-Pers hmd Jädern, Hemma- nedre Jädern
  Hällsjön sjö Pell-Pers hemman Jädern, Mellan- den mellersta av Jädrarna
  Hälltjärnen tjärn Pell-Pers hemman Jädern, Nedre en av Jädrarna
  Hälltjärnen tjärn Pell-Pers hmd Jädern, Övre en av Jädrarna
  Hälludden udde Penger ett par skogsstugor Jäderrönningen slåtteräng
  ?Hällåsen berg /Se Per-Anders hemman Jäderudden udde
  Hällåsen ås Per-Ers hmd Jädrarna tre sjöar
  Hällåsen ås Per-Ers-Jonses gård Jädraån å
  Hällåsen berg Per-Hans hemman Jädraån å
  Hällåsen ås Per-Hans hemman Jägarängesviken vik
  Hällåstjärnbäcken bäck Per-Henriks t Jägarängesvägen vinterväg
  Hällåstjärnen tjärn Per-Jans hmd Jägaränget slåttermyr
  Hälsingfors ägomark Per-Jans hemman Jämtdalen slåtteräng
  Hälsingmuren terräng Per-Jons hmd Jämtdalen slåtteräng
  Hälsingrönningen terräng Per-Jons hemman Jämten åkerområde
  Hästaängesberget berg Per-Jons hmd Jämtmuren Saknas
  Hästdöljan terräng Per-Lars hemman Jämttjärnen Saknas
  Hästdöljan terräng /Se Per-Lars hemman Jäntmuren myr
  Hästmuren ägomark Per-Lars hemman Jänttjärnen tjärn
  Häståsen ås Per-Lars hmd Järbomuren myr
  Häståsen triangelpunkt Per-Matts hmd Järnbrobäcken bäck
  Hästängsmuren myrmark Per-Ols gård Järpmyran myr
  Häsängesbäcken bäck Per-Ols hemman Järpmyrberget berg
  Häsängesbäcken bäck Per-Ols hmd Järvsjömuren myr
  Högbacken höjd Per-Ols hemman Järvsjön sjö
  Högbacken backe Per-Ols hemman Järvsjön, Lilla sjö
  Högbränslet terräng Per-Ols hemman Järvsjöäng(arna) slåtterängar
  Högmossen mosse Per-Ols fäbodarna fäb. Jölle åker
  Högströmmen område Per-Ols på ändan hemman Jönsmaskin slåttermyr
  Högsveden terräng Per-Ols tomten gårdsplats Jöns-Olsänget täkt och vik
  Högudden udde Persbo gård Kallaton tjärn
  Högåsen ås Pershem lht Kalltaskan myr
  Högåstjärnen tjärn Perslund lht Kalltaskan slåttermyr
  *Hökhällan höjd Perslunda villasamhälle Kallviken vik
  *Hökhällen berg Persro avs. Kallviksskogen skogsområde
  *Höktjärnen (trol. =Hötjärnen) tjärn Per-Svens hmd Kalvhagen äga
  Höstbodmuren myr Petersburg avs. Kalvmuren äng
  Höstbodmuren myr Petters Saknas Kalåtålambi kapellförsamling
  ?Hötjärnen tjärn Pikets gård Kamsmör berg
  Hötjärnen tjärn Pilgårdarna fem torp Kanada myr
  Hötjärnen tjärn Piselako fäbodar, nu nedlagda Kanakmuren myr
  Hötjärnsbäcken bäck Planks soldattorp Kanalen grävd kanal
  Hötjärnsmuren myr Prinses bs Kangaslambi Saknas
  Hötjärnsmyrorna myr Prästbordet Saknas Kangaslambi Saknas
  *Höök Hella berg? Prästfäbodarna fäbodar Kaninholmen holme
  Igeltjärn sjö Präståsen t Kankanpadda äng
  Igeltjärnen tjärn Präståsen t Kankanpadda Saknas
  Igeltjärnen tjärn Pussen jordlht Kannas slåttermyr
  Igeltjärnen tjärn Pålmyran hemman Karamellberget berg
  Igeltjärnen tjärn Påls kronoskattetorp Karl-Jönsbacken backe
  Igeltjärnen tjärn Påls hemman Karl-Olsberget berg
  Igeltjärnen tjärn Pålses gård Karlsberg, Lilla backe
  Igeltjärnen tjärn Påtbo fäbodar Karlsberg, Stora backe
  Igeltjärnen tjärn Rabo del av själva Ockelbo samhälle Karlsmuren myr
  Igeltjärnsbäcken bäck Rabo fäb. Saknas Karlsvikberget berg
  Igeltjärnsån å Rabolöt del av själva Ockelbo samhälle Karlsvreten åker
  Illsberget berg o. triangelpunkt Raches gårdar Karpao slåttermyr
  Illshålet vik Raman jordlht Kasernholmen holme
  Ingelsbo ägomark Ramsmuren avs. Katarinasmuren myr
  Igeltjärnen tjärn Raskens t Kattmurbergen berg
  Islandet terräng Rimsbo gård Kattmurmyran myr
  Islandet terräng Ris-Eriks gård Kattmurudden udde
  Islingen sjö Riset Saknas Kattugglan täkt
  Islingen sjö Romsen skogshemman, nästan liten by Kavelbromuren myr
  Islingen sjö Romsen, Stora två gårdar Kavelbromuren myr
  Islingen sjö Rostmuren skogshemman Kejsarrönningen slåttermyr
  Islingsmuren myr Rostmurens fäbodar gård Keljonen slåttermyr
  Ismyran ägomark Rotviken t Kelpanen slåtteräng
  Itranite terräng Rutas hmd Ketteso slåttermyr
  Ivans hjärta terräng Råbacka jordlht Kickoalett plats
  Ivantjärnen tjärn Råbacksmellanmyren jordlht Kiflamp Saknas
  Ivantjärnen tjärn Råhällan station Kilamuren myr
  Ivantjärn sjö Råhällan station Kilbovallsmyran myr
  Ivantjärn sjö Råhällan järnvägsstation Kilen Saknas
  Ivantjärn tjärn Råmyra avs. Killingholmen holme
  Ivantjärn höjd o. triangelpunkt Rättarbyggningen bostadshus Killingholmen holme
  ?Ivantjärnen tjärn Rävbacken t Killingholmen ö
  Ivantjärnen tjärn Rävbacken några gårdar Killingholmen holme
  Ivantjärnen tjärn hmd Killingholmen holme
  Ivantjärns fäbod terräng Rönnbacken finnby Killingholmen holme
  Ivantjärns fäbod höjd Rönnbacksheden t Killingholmen holme
  Ivantjärnsheden hed Rönnbacksmark jordlht Killingholmen holme
  Ivantjärnsheden hed Rönnbackssågen såg Kilmuren slåttermyr
  *Ivartjärnen (trol. Ivantjärnen) tjärn Rönnberget t Kilviken vik
  *Ivartjärnen (trol.= Ivantjärnen) tjärn Rönnbo nu rivet kronoskatte t Kilvreten åkerbacke
  Jernbo Ån å Rönnholmen gård Kimplambirönningen myr
  Jockahara koja Rönnåsfoten festplats Kiplandshedarna hedar
  Jon-Hindersmuren myr Rörfallen hemman Kippaso slåttermyr
  Jon-Karls änge slåtter(?) Rörvraket avs. Kjykkaväli sjö
  Jon-Persholmen ö Samuel-Ers hmd Kjänisso skog
  Jonsmuren myr Samuelst t Klacken Saknas
  Jordbroarna terräng Sand två gårdar Klarrönningen myr - förr slåttermyr
  Jungfruholmen holme Sandbacken torvströfabrik Klasbacken kulle
  Jäderdammen fördämning Sanddalen gård Klasmuren myr
  Jäderfäbodarna ägomark Sandvik gård Klasviken vik
  Jädern, Över-, Mellan-, Neder- sjöar Sandås v Klickarna triangelpunkt, berg
  Jädern, Mellan- sjö Saråsen två gårdar Klicken Saknas
  Jädern, Neder- sjö Segerstamyr Saknas Klockartuvan slåtteräng
  Jädern, Över- sjö Sibirien verkstad Klockaränget slåtteräng
  Jäderudden udde Sibo t Klocksten plats
  Jädran å Sibohäll fäbodar Klosstjärnen tjärn
  Jädran å Sidbo Saknas Klubbäck-Bredtjärnen tjärn
  Jädran å Silverkällan banvaktstuga Klubbäckån å
  Jädraån å Ljudars t Klubbäcksjön sjö
  Jädraån å Sjulsbo by Klunderskogs-ängarna kärrdrag
  Jädraån å Sjöbacken udde Klunderskogsmuren myr
  Jädraån å Sjödammen två gårdar Klöven uddar
  Jädraån å Sjörönningen fäboställe Knallhatten rund kulle
  Jädraån å Sjövik gård Knaperhällarna berg
  Jädraås höjd o. triangelpunkt Skabben fäbodställe Knaperkolan kolbotten
  Jägarängesviken vik Skagerbergs lht Knapern berg
  Jägaränget terräng Skallrönningen t Knapern Saknas
  Jäntbäcken bäck Skarnäs hmd Knapern berg
  Jäntbäcken bäck Skarpnäs Saknas Knapern bullerstensberg
  Jäntmuren myr Skarpnäs t Knapertallen hög gammal tall
  Jäntmuren myr Skarpnäs avs. Knaperåsen stenbacke
  Jänttjärnen tjärn Skinnars gård Knektmurarna slåttermyrar
  Järpmyran myr Skoltomten, se Vi Saknas Knibackmuren myr
  Järpmyran myr Skomakars hemman Kniptjärnen nästan igenvuxen tjärn
  Järpmyrarna myrmark Skräddarbo plats på skogen Knoppen Saknas
  Järpmyrberget berg Skräddarbo lht Knottåsberget jordberg
  Järvsjön sjö Skräddarns gård Knottåstjärnen tjärn
  Järvsjön sjö Skräddars hmd Knåpan avs.
  Järvsjön sjö Skräddars lht Kockeso äga
  Järvsjön sjö Skräddars gård Kockora odlad kulle
  Järvsjön, Lilla sjö Skräkelmuren t Kockoratsmuren myr
  Jönsberget berg Skumpbacken t Koho skogstrakt
  Jönsmyran myr Skyttens kronoskattetorp Kojmuren slåttermyr
  Kalinsberget berg Skärpan två hmd Kojvik slåttermyr
  Kalkrönningen ägomark Sladeberg lht Koivivulambi sjö
  Kallatou sjö Slottet bostadshus Kojvilamp sjö
  Kallberget berg Slottet t Kolavägen väg
  Kalltaskan terräng Sluts hmd Kolfallet udde
  Kallviken vik Slåtthagberget tre gårdar Kolfors-Stormuren myr
  Kalven skogsmark(?) Smedbacken t Kolforsströmmen ström
  Kalvhagsmuren myr Smedbo t Kolheden myr
  Kalvtjärnen tjärn Smedgårdarna fyra små bostadshus Kolkilamp sjö
  *Kamsmorå gränsmärke Smedgårdarna del av bruk Kolkilambi sjö
  Kamsmör terräng Smedgårdsraden Saknas Kolkiso odling och backe
  Kangaslambi sjö Smedraden en rad av bostadshus Kolmiludden udde
  Kannas myr Smedsbo bostadshus Kolmyran slåttermyr
  Karlbergsmuren myr /Se Smens gård Kolmyrberget berg
  Karlsberg, Lilla berg Smens-Jans lht Kolpilambiso mosse
  Karlsberget berg Smibacken lht Komyrudden udde
  Karlsmuren ägomark Snickars Saknas Konstdalsströmmen fors
  Karlsviken strandområde Solbacka t Kopoiseso mosse
  Karlsvreten ägomark Solbacken lht Kopponen myr
  Kasmuren myr /Se Solbacken gård Kordalambi Saknas
  Kattmuren ägomark Solhem lht Korpsjön sjö
  Kattugglan ägomark Sothålet fäbodar Korpströmmen å
  Kavelbromyran myr Spellens Saknas Korpudden udde
  Kavelbromuren ägomark Spetsbäcken gård Korpviken vik
  Kejsarrönningen terräng Spetsens hmd Korpåsen berg
  *Kiarhälla berg Spjuts gård Korpåsen sandås
  Kiellsiön sjö Sprittbo gård Korrovickesmuren Saknas
  Kiflambi sjö Spåras t Korsahot skog
  Kilbacken höjd Spökslottet gård Korubicksänget igenlagt änge
  Kilbovallsmuren myr Stadfäbodarna fäbodar Kotjärnen tjärn
  Killingholmen holme Stads t Kotso myr
  Killingholmen holme /Se Stafsbo Saknas Kotsorajvi slåttermyr
  Killingholmen holme Starksveden avs. Kottenlamp tjärn
  Killingholmen ö Stenborg lht Kottenlampsbäcken bäck
  Killingholmen holme Stenbäcken del av by Kovistesmuren myr
  Killingholmen holme Stenmyra gård Krankbo slåttermyr
  Killingholmen holme Stensveden t Kriken åker
  Killingholmen holme Stensveden avs. Kringeldöljan lugnvatten
  Killingholmen holme Stjärntorp lht Kringelmuren myr
  Killingholmen holme Stockholm hmd Kringeltjärnen rund tjärn
  Killingholmen holme Stockholmsbyggningen bostadshus Kringeltjärnen rund tjärn
  Killingviken vik Stolts gård Kristinshålet myr
  *Killrå gränsmärke Storbyggningen bostadshus Krogsjön Saknas
  Kilmuren terräng Stor-Jons torp Krokbäcken bäck
  Kilviken vik Stormuren odling Krokbäckänget myr - förr slåttermyr
  Kiplambirönningen terräng Storrönningen hmd Krokforsen fors
  Kiplambirönningen röjning Storrönningen två gårdar Krokforslugnet lugnvatten
  Kippaso terräng Storrönningen hemman Krokmur myr
  Kippaso terräng Stor-Samuels Saknas Kroknäbben tjärn
  Kittan åker Storsved avs. Kroksjöberget berg
  Kivlamp sjö Storsved avs Kroksjöbäcken bäck
  Kiölz åån å Storsveden t Kroksjön sjö
  *Klaperås? rå, gränsmärke Storsveden t Krokstjärten krokig tjärn
  Klarrönningen terräng Storsveden del av by Krokströmmen fors
  Klartjärnen tjärn Storvreten avs. Kroktjärnen tjärn
  Klarvreten ägomark Storåker avs Kroktjärnsbäcken bäck
  Klasviken vik Storåsen arrendeställe Kroktjärnsmuren myr
  Klippträsk sjö /Se Strand tre hmd Krutbrunnen tjärn
  *Klockarholmen holme Strandarna avs. Krutbrunnen Saknas
  *Klockarnubben äga Strandbergs avs. Krutfäjset slåttermyr
  *Klockarnubben äga Strömbacka lht Kråkasmuren myr
  *Klockarnubben äga /Se Strömbacka jordlht Kråkbacken udde
  Klockarstenen terräng Strömbacken avs Kråkbanan järnväg
  *Klubbäcken bäck Strömmars gård Kråkbo äga
  Klubbäcksjön sjö Strömmens t Kråkbron bro
  Klubbäcksjön sjö Ströms t Kråktjärnen tjärn
  Klubbäcksjön sjö Strömsborg kvarn, kraftstation, bryggeri m.m. Kråktjärnen, Lilla tjärn
  Klubbäcksjön sjö Strömsholm avs Kråktjärnen, Stora tjärn
  Klunderskogsmuren myr Strömsvedsågen såg Kråktjärnskällan tjärn
  Klunderskogsängarna terräng Stubbans t Kråktjärnsmuren myr
  Klutbäcken bäck Stubb-Olles t Kuckatjärnarna Saknas
  Klöven vik (?) Stugubacken jordlht Kufso kapellförsamling
  Knapern terräng Styggmyran t Kull rund backe
  Knapern terräng Stålberget gård Kullerbacken jämn kulle
  Knaperås ? rå, gränsmärke Stålbo t Kullerikange hage
  Knoppbäcken bäck Stålbo t Kullibacka backe
  Knoppbäcken bäck Ståls t Kullsen Saknas
  Knopprönningen ägomark Sundhem avs. Kungsbergsåsen bergås
  Knopprönningen ägomark Sunds soldattorp Kuntheden tallhed
  Knutheden hed Sundsbron bro Kurmuren åkerområde
  Kockoratsmuren myr Sunnanå avs Kurpao kapellförsamling
  Kojmuren myr Sunnanåsbo by Kursaso slåttermyr
  Kojvilampi tjärn Sunnanåsbo by Kurssaso mosse
  Kolatjärnen tjärn Surbo fäbodar Kusmuren myr
  Kolforsen triangelpunkt Svalen bs Kuxbobäcken bäck
  Kolforsströmmen fors Svartandal by,avs. Kuxbotjärnen tjärn
  Kolkilambi sjö Svartbo förr fäbodar, nu by Kvarnbäcken bäck
  Kolkilamp höjd o, triangelpunkt Svartbäcken hållplats Kvarnbäcken bäck
  Kolkilamp sjö Svartbäckänget nedlagda fäbodar Kvarnbäcken bäck
  Kolkilamp sjö Svartnäs Västra bebyggelse Kvarndammen damm
  Kolkilampbäcken bäck Svartnäs Östra bebyggelse Kvarndammen damm
  Kolkilampmyrorna myrar Svartnäs, Västra och Östra jordlht Kvarnfallet fall
  Kolkilampmyrorna myr? Sveaborg litet t Kvarnholmen holme
  Kolmiludden udde Svedarna hemman Kvarnmuren myr
  Kolmuren ägomark Svedbacken lht Kvarnmyran myr
  Kolmyran myr Sveden lht Kvarnmyrbäcken bäck
  Kolmyrberget berg Sveden t Kvarnmyrviken vik
  Kolsveden terräng? Svens gård Kvarnrönningen slåttermyr
  Kolänget terräng Svängbo lht Kvarnrönningen täkt
  Komuren myr Sågars gård Kvarnrönningsbäcken bäck
  Komuren ägomark Sågars hmd Kvarnströmmen ström
  Komyran myr Sågarsfäbodarna fäbodar Kvarnsveden odling
  Komyren ägomark o. terräng Sågartjärnen banvaktstuga Kvarnsveden slåtteräng
  Komyrudden udde Sågbacken hmd Kvarnåsmyran myr
  Konstdalen terräng Sågbacken del av Åmotsbruk Kvarnänget slåtteräng
  Konstdalsströmmen del av Testeboån Sågbo t Kvarnänget täkt
  Kopponen terräng Sågheden några smågårdar Kvisjöberget berg
  Kopponen terräng Sågsveden avs. Kvisjön sjö
  Kordalambi sjö /Se Säby avs. Kvisjön, Lilla den S och mindre delen av Kvisjön
  Korpsjödammen fördämning Säbydal hmd Kvisjön, Stora den N och större delen av Kvisjön
  Korpsjön sjö Säbyggeby by Kvisjösundet sund
  Korpsjön sjö Säbyggeby by Kvisjötjärnen tjärn
  Korpströmmen å Säbyggeby by Kvisjöudden udde
  Korpströmsmuren myr Säbyggeby fäbodar fäb. Kvistmuren myr
  Korpudden udde Säbytomt avs. Kyndelane äng
  Korpviken vik Sälgänges hmd Kyndilas mosse
  Korpåsen ås Säljarna hmd Kyrkkälldalen dalgång
  Korsahottberget berg Säljsågen ett par gårdar - förr även såg Kyrkvägen stig
  *Koskuhsen terräng? Sänktjärn arrendegård Kyrkvägen utfartsväg
  Kotjärnen tjärn Särstamyran skogsby Kåvanite slåtteräng
  Kotjärnsberget berg Särstamyran skogsby Källbäcken bäck
  Kottenlamp sjö Sörbacka kronoskattetorp Källmurarna myrar
  Kottenlampsbäcken bäck Sörberget gård Källmuren myr - delvis odlad
  Kovistesmuren myr Sörbo Norra bebyggelse Källmuren myr
  Krankbo terräng Sörbo Södra bebyggelse Källmuren myr
  Krank bo myr? Sörbo gårdar Källmuren uppodlad myr
  Kringelmyren myr Sörbo t Källmuränget åkerområde
  Kringelmuren terräng Sörbo gård Källsjö-Holmsjön sjö
  Kringeltjärnen tjärn Sörhem gård Källsjön sjö
  Kringeltjärnen tjärn Sörsidan gårdar Källsjöströmmen ström
  Kringeltjärnmuren myr Sörsveden gårdar Källstrand udde
  Krogholmen ö Sörsveden gård Källänget slåtteräng
  Krokmur myr Sörtrakten Saknas Kälpana kapellförsamling
  Kroksjöberget berg Tabos gård Kämpo berg
  Kroksjöbyn terräng Tallbo avs. Käringbäcken bäck
  Kroksjöbäcken bäck Tallås station Käringtjärnen tjärn
  Kroksjön sjö Tannänge jordlägenhet Kärleksholmen holme
  Kroksjön sjö Tansen fäb. fäbodar Kärrlidersbacken backe
  Kroksjön sjö Tattarbacken gård Kättoso kapellförsamling
  Kroksjön sjö Tattarbacken gård Köcka gemensamt namn på Stora och Lilla Köcka
  Kroksjön sjö Tattarbacken gård Köcka, Lilla tjärn
  Kroksjön sjö Tegelbruket ett par gårdar Köcka, Stora tjärn
  Kroksjön terräng o. triangelpunkt Testebo(ån) hp Köckamuren myr
  Krokstjärten tjärn Tigers t Köjvilambi Saknas
  Kroktjärnen tjärn Tikbo Saknas Kökkna Saknas
  Kroktjärnen tjärn Timsen t Kölsjöån å
  Kroktjärnen tjärn Timsen Saknas Ladenite åkrar och ängar
  Kroktjärnsbäcken bäck Timsängen jordlht Lagskiftet slåtterängar
  Kroktjärnsmuren myr Tinalamp t Laisohålet äng
  Kråkbo terräng Tinalamp t Lajdelasso slåttermyr
  *Kråktjärnen tjärn Tinalamp gård Lajdelejde myr
  Kråktjärnen tjärn Tjärn jordlägenhet Lajso slåttermyr
  Kråktjärnen, Liss- tjärn Tomta jordlht Laktanorro? Saknas
  Kråktjärnsbäcken bäck Tomten avs. Lambiso mosse
  Kråktjärnskällan källa Tomten bs Lammeso slåttermyr
  Kråktjärnsmuren myr Tomtnäs by Lampi tjärn
  Kull ägomark Tomtnäs-Långänget gårdar Lamuren myr
  Kungsberget berg /Se Torpars gårdsplats Landbondskiftet skogsskifte
  Kungsgårdsmuren myr Torpen Saknas Langberget berg
  Kurmuren ägomark Torpet t Lappdalen dal
  Kursaso terräng Torpet jordlht Lapphagen beteshage
  Kursaso skogsområde Torpet hmd Lappiset äng
  Kusmuren myr Torrsågen såg Lappisett slåttermyr
  Kuxbobäcken bäck Tranmuren avs. Lapptjärnen tjärn
  Kuxbotjärnen tjärn Tranmuren eller Nornäs avs. Lappåsen berg
  Kvarnbäcken bäck Trekanten gårdsplats Lars-Olsmyran åker
  Kvarndammen sjö Trollsjösågen såg Larstörjesmyran myr
  Kvarndammsberget berg Trångbo tre gårdar Laskanorrot myr
  Kvarnmuren myr Trätåsen två gårdar Lasjön sjö
  Kvarnmuren kärr Trätåsen gårdar Lass-Anderskolan kolplats
  Kvarnmurviken vik Trätåsen två gårdar Lassebacka berg
  Kvarnrönningen ägomark Trönö-Pelles kronotorp Lass-Jönsvreten äga
  Kvarnrönningen terräng Tummars gårdslht Laskanarrot slogfläck
  Kvarnrönningen terräng Turs soldattorp Lass-Larsviken vik
  Kvarnrönningen ägomark Tuvrödjningen avs Lattlandi kapellförsamling
  Kvarnvreten terräng Täppas t Latudden udde
  Kvarnåsmuren myr Ugglebo Saknas Latåsen bergås
  Kvarnänget ägomark Ugglebo handelsförening affärsföretag Laxbäcken bäck
  Kvarnänget ägomark Uhruses hemman Laxtjärnen tjärn
  Kvigtjärnen tjärn Ulvsta bebyggelse Laxtjärnen tjärn
  Kvisjöberget berg Ulvsta och Källsjö bebyggelse Laxtjärnen, Lilla tjärn
  Kvisjöbäcken bäck Ulvsta by Laxtjärnsbäcken bäck
  Kvisjöbäcken bäck Ulvsta by Laxtjärnsänget slåttermyr
  Kvisjön sjö Ulvstaängarna del av by Laxänget slåttermyr
  Kvisjön sjö Ulvtorp bebyggelse Laxöringsbäcken bäck
  Kvisjön, Liss- och Stor- sjöar Ulvtorp by Laxöringsbäcken bäck
  Kvisjön, Liss- sjö? Ulvtorp by Laxöringstjärnen tjärn
  Kvisjön, Liss- sjö Ulvtorpsmark bebyggelse Lembacka slåtteräng
  Kvisjön, Stor- sjö Ulvtorpsmark jordlht Lenåsberget berg
  Kvisjösundet sund Uppigården gård Lenåskilen berg
  Kvisjötjärnen tjärn Vallbo jordlägenhet Leppiko slåtteräng
  Kvisjöudden udde Vallen t Lettemark berg
  Kvistmuren myr Vallen gård Lettemarkstjärnen tjärn
  Källbrosveden terräng Vallen lht Lettenoro slåttermyr
  Källhålet terräng Vallhalla t Lickaso slåttermyr
  *Källhällan berg Vallhalla t Lickolambi sjö
  *Källhällen höjd? Vallsbo by Licko-Lambi tjärn
  Källmurarna myrar Vallsbo fäbodarna gård Lickolamp tjärn
  Källmuren myr Vallstanäs gård Lickoso kapellförsamling
  Källmuren terräng Vallåsen t Likay Lambi Saknas
  Källrönningen ägomark Vansbron del av by Likolambi sjö
  Källrönningen ägomark Vansheden avs. Lillbro bro
  Källrönningen terräng Varghagen t Lillbroarna broar
  Källsjön sjö Verkstadgårdarna del av Jädraås bruk Lilldammen nu riven dammbyggnad
  Källsjön sjö Vi bebyggelse Lilldavan dal
  Källsjön sjö Vi bebyggelse Lill-Erkersänget slåtteräng
  Källsjön sjö Vi bebyggelse Lillfagersjömuren myr
  Källsjön sjö Vi bebyggelse Lillgrytan vik
  Källsjön triangelpunkt Vi bebyggelse Lillhagen hage
  Källsjön sjö Vi bebyggelse Lillholmen holme
  Källsjöplogarna terräng Vi bruk och herrgård Lillholmen holme
  *Källsjöån Saknas /Se Vi bandel bebyggelse Lillholmen holme
  Källstrandsviken vik Viberget bostadshus Lillmuren myr
  Källåsen terräng Vi bruk Saknas Lillmörtsjötjärnen tjärn
  Källängestjärnen tjärn Vidablick bostadshus Lill-Romsen sjö
  Källänget terräng Vigårdarna rad av bostadshus Lill-Romsklicken berg
  Kämpbo berg /Se Villan bostadshus Lill-Romsmuren myr
  Kämpboberget berg Villorna ett par förmansbostäder Lill-Romsänget slåtteräng
  Kämpboberget berg Vinkvists soldattorp Lillsjön tjärn
  Kämpo terräng Vittersjö station Lillström ström
  Kämpoberg triangelpunkt Vittersjösågen såg Lillströmmen ström
  Käringtjärnen tjärn Vonaso fäbodar Lillströmsudden udde
  Kärret, Stora tjärn Vraksveden gårdar Lillströmsänget slåtteräng
  Kärrmuren myr Vretbacken hemman Lilltansbäcken bäck
  Köcka, Liss- tjärn Vretbo lht Lilltjärnen tjärn
  Köcka, Stor- sjö Vreten by Lilltjärnen tjärn
  Kölsjöån å Vreten del av by Lilltjärnen tjärn
  Kölsjöån å Vreten gård Lilltjärnen tjärn
  Kölsjöån å Vretens t Lilltjärnsberget berg
  Kölsjöån å Vreten avs. Lilltjärnsmuren myr
  Kölsjöån å Vällingbäck t Lilludden udde
  Kölsjöån å Värmland arrendegårdar Lillviken myr
  Kölsjöån å Värmland arrendegårdar Lillån nedre delen av Kölsjöån
  *Könästjärnen (trol.= Rönnåstjärnen) tjärn Västbacka lht Lillån å
  Köpingen terräng Västbo bebyggelse Lillån å
  Ladenite ägomark Västerbo del av by Lillåsen berg
  Lajpeläjde höjd Västerbo del av by Lillängesudden udde
  Lajpeläjde terräng Västerbo bs Lillön ö
  Lajso terräng Västerisveden gård Limpe-Lampi slåttermyr
  Lajso terräng Västvall lht Lindströmsmuren myr
  Lammeso terräng Åbacka gårdar Lingan sjö
  Langberget berg Åbackasågen såg Lingbosjön sjö
  Lampi sjö Åbo bostadshus Lingstrand strandparti
  Lapphagen terräng Åbo gård Liskolambi sjö
  Lappisett terräng Åbron f.d. järnverk och hammare Liskolambiso mosse
  Lappkällan källa Åbrotorpen en samling t Ljustjärn Saknas
  Lapptjärnen tjärn Åbyggeby by Ljustjärnen tjärn
  Lapptjärnen tjärn Åbyström avs Ljustjärnen tjärn
  Lappåsen ås Ådals gård Ljustjärnen källtjärn
  Lappåsen triangelpunkt Åkerby by Ljustjärnen tjärn
  Lappåsen terräng Åkerlunds t Ljustjärnen tjärn
  Lappåsmyran myr Åkern hemman Ljustjärnen tjärn
  Lars-Olsmyran ägomark Åkersta hmd Ljustjärnen tjärn
  Laxöringsbäcken bäck Åkrarna bebyggelse Ljustjärnen tjärn
  Lusjön sjö Åkrarna by Ljustjärnsbäcken bäck
  Lasjön sjö Ålberget-Olbo Saknas Loberget stenmoras
  Lasjön sjö Ålberget-Stafsbo Saknas Lobergsgrottan grotta
  Lasjön sjö Åmot kapellförsamling Lobergsviken vik
  Lasjön sjö Åmot by Lomtjärnen tjärn
  Latålambi sjö Åmot by Lomtjärnen tjärn
  Latåsen höjd Åmots bruk f.d. järnbruk samt poststation Lomtjärnen pöl, utdikad tjärn
  Laxens kolsved terräng Åmotsmark jordlht Lomtjärnsberget berg
  Laxtjärnen tjärn Åmotsvallen gård Lomtjärnsberget berg
  Laxtjärnen tjärn Åmotsvallen fäbodar Lomtjärnsmuren myr
  Laxtjärnsbäcken bäck Ånäs ett par fäbodstugor Lomuren myr
  Laxtjärnsbäcken bäck Åsbacka avs. Lomuren myr
  Laxöringsbäcken bäck Åsbergs t Lomursbäcken bäck
  Laxöringsbäcken bäck Åsbo Saknas Lorthålet slåttermyr och skog
  Laxöringstjärnen tjärn Åsen lht Lortinite myr
  Laån å Åsvallen avs Lortmuren myr
  Laån å Ängarna Saknas Lortmuren myr
  Lekmuren myr Ängeslandet hmd Lortsvalmuren myr
  Lembacka terräng Ängesstugan stuga - förr slåtterstuga Lorttjärnen tjärn
  Lenåsberget berg Ängsnäs avs. Lorttjärnen tjärn
  Lertjärnen tjärn Änkans hemman Lorttjärnsbäcken bäck
  Lettemacksberget berg Örnmuren avs. Lorttjärnsmuren myr
  Lettemackstjärnen, Norra tjärn Örnån avs. Lorttjärnsmuren myr
  Lettemackstjärnen, Södra sjö Östanbo Saknas Lortviken dyvik
  Lickaso skogsmark Östbacka t Lugnbäckarna utvidgningar
  Lickolamp sjö Östby by Lundbofallen skog
  Lickolamp sjö Östby by Lundmora-Stormuren Saknas
  Lickolamp tjärn Östby by Lundsmyran myrjord
  Likoilambi sjö /Se Östbyberget hmd Lundsmyrs gatan gårdar
  *lilla Biörn måsen mosse Östby station station Luppboviken vik
  Lill-Eriksbo terräng Österbacken del av by Lusasken kolning
  Lillgrytan vik Östermur lht Lustigbacken backe
  Lillhelvetet terräng Östmarksudden hmd Lustigbacken bergbacke
  *Lill-Ivartjärnen(möjl. del av Ivantjärnen) tjärn Ösänget t Lustigbacksmuren myr
  Lillmuren myr Övergården arrendegård Lustigbackstjärnen tjärn
  *Lillmångelsängarna ängar Överhammaren smedja Lustigknopp berg
  Lill-Romsen tjärn   Lustigknopp slåtteräng
  Lill-Romsen sjö   Lustsveden festplats
  Lillrännsjön sjö   Lusänget slåtteräng
  Lillrönningen terräng   Lutamurarna myrar
  *Lillsjön sjö   Lyckan täkt
  Lillsjön sjö   Lynktjärnen tjärn
  *?Lillsjön sjö   Långberget berg
  Lillsjön sjö   Långblåhällarna hällar
  Lilltjärn tjärn   Långblån skogstrakt
  Lilltjärn sjö   Långbromuren myr
  Lilltjärnen tjärn   Långforsen fors
  Lilltjärnen tjärn   Långgatan början av fäbodväg
  Lillån å   Långgrundet badvik
  Lillån å   Långholmen holme
  Lillån å   Långhålet slåttermyr
  Lillån å   Långkuxet vägsträckning
  Lingan sjö   Långkuxet vägsträckning
  Lingan sjö   Långmuren myr
  Lingan sjö   Långmuren odlad myr
  Lingan sjö   Långmuren myr
  Lingan sjö   Långmuren myr
  Lingan sjö   Långmuren odlad myr
  Lingan sjö   Långmuren myr
  Lingan sjö   Långmuren myr
  Lingan sjö   Långnäsberget berg
  Lingan sjö   Långnäset udde
  Lingan sjö   Långnäset slåtterängar
  Lingan sjö /Se   Långrasseldalen dalgång
  Lingan sjö /Se   Långränndammen dammbyggnad
  Lingbosjön sjö   Långsandmuren myr
  Lingbosjön sjö /Se   Långsjön sjö
  Lingbosjön sjö   Långsjön sjö
  Lingbosjön sjö   Långskalatommen myr
  Lingåhn å   Långspringan förr slåtteräng - skog
  *Lingån å   Långströmmen ström
  Lingån å   Långströmmen fors
  Linneback Råå gränsmärke   Långsvaget myrdrag
  Lisashålet terräng   Långtjärnen tjärn
  Liss-Abborrtjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Lissbroarna terräng   Långtjärnen tjärn
  Liss-Dammsjön sjö   Långtjärnen tjärn
  Liss-Dammtjärnen tjärn   Långtjärnsbäcken bäck
  Liss-Fagersjön sjö   Långtjärnsmuren myr
  Liss-Fagersjön sjö   Långviken vik
  Liss-Fagersjön sjö   Långviken vik
  Liss-Hakilamp sjö   Långåsen berg
  Liss-Hakilamp tjärn   Långängarna slåttermyr
  Lissholmen holme   Långön Saknas
  Lissjön sjö   Låte Lambi tjärn
  Liss-Reddan ö   Låtilamp sjö
  Liss-Romsmuren mosse   Låto Lambi Saknas
  Liss-Tansen tjärn   Läcktamark Saknas
  Lisstjärnen tjärn   Lännåsen, Lilla berg
  Lisstjärnsberget berg   Löjvikstenen stenudde
  Lisstjärnsmyran myr   Lömsken sjö
  Lissängesudden udde   Lömsmurarna myrar
  Lissögat sjö   Lömsmursbäcken bäck
  Lissön ö   Lömsmurstjärnen tjärn
  Ljungån? å   Löniska tjärn
  Ljustjärnen tjärn   Löniska sjö
  Ljustjärnen tjärn   Lötonitimorot Saknas
  Ljustjärnen tjärn   Lövladbäcken bäck
  Ljustjärnen tjärn   Lövtjärnen tjärn
  Ljustjärnen tjärn   Lövtjärnsmyran myr
  Ljustjärnen tjärn   Lövåsbron bro
  Ljustjärnen tjärn   Lövåsbäcken bäck
  Ljustjärnen tjärn   Lövåsen berg
  Loberget berg   Lövåsen, Lilla berg
  Lobergsgrottan grotta   Lövåsen, Stora berg
  Lobergsviken vik   Lövåsen berg
  Loka källa källa   Lövåsmuren myr
  Lommuren myr   Lövåsmuren myr
  Lomtjärnen, Lilla tjärn   Lövåsmuren myr
  Lomtjärnen, Stora tjärn   Mackmuren myr
  Lomtjärnen tjärn   Mackmuren myr
  Lomtjärnsberget berg   Mackonen slåttermyr
  Lomtjärnsberget berg   Maddamark slåtteräng
  Lomtjärnsmuren myr   Maddanpadda Saknas
  Lomuren myr   Maggas backen skogsbacke
  Lomursbäcken bäck   Maggerindas dalen slåtteräng
  Lortinite terräng   Malishålet slåttermyr
  Lortinite skogsområde   Malistjärnen tjärn
  Lortmuren myr   Malistjärnen tjärn
  Lortmuren myr   Malmvägen vinterväg
  Lortpussbäcken bäck   Malmvägen vinterväg
  Lorttjärn tjärn   Malmvägen vinterväg
  Lorttjärn tjärn   Manganpadda Saknas
  Lorttjärnen tjärn   Mannika slåtteräng
  Lorttjärnen tjärn   Mannikaheden tallhed
  Lorttjärnen tjärn   Mannikarajvi slåttermyr
  Lorttjärnen tjärn   Mansiravi åkrar och ängar
  Lorttjärnsbäcken bäck   Manslagarheden sandhed
  Lorttjärnsbäcken bäck   Mantis hålet pass
  Lorttjärnsmuren myr   Margelas myran slåttermyr
  Lortviken vik   Markmuren myr
  Ludegubbensberget berg   Markusen tjärn
  *Luntiernan tjärn   Markushabbaret Saknas
  Luppbofäbodarna terräng   Masberget berg
  Luppboviken vik   Maskin Saknas
  Lustigbacken terräng   Maskinbäcken bäck
  Lustigbackmuren myr   Maskindammen damm
  Lustigeknap berg   Masugnsdammen damm
  Lustigknopp berg   Masugnsheden tallhed
  ?Lustigknopp berg med gränsmärke   Masugnsänget slåtteräng
  Lustigknopp berg   Matlösa strandänge
  Lustigknopp berg   Matsäckmuren myr
  Lustigknopp berg   Mattismuren myr
  Lustigknopp berg   Medskog, Lilla sjö
  Lustigknopp berg   Medskog Stora sjö
  Lustigknopp berg o. gränsmärke   Medskogsbacken backe
  Lustigknopp berg   Medskogsbäcken bäck
  Lustigknopp gränsmärke   Medskogsholmen holme
  Lustigknopp berg   Medskogsrönningarna slåttermyrar
  Lustigknopp berg   Mellanberg berg
  Lustigknopp berg   Mellansjöarna sjöar
  Lustigknopp berg   Mellansjöbäcken bäck
  Lustigknopp litet berg   Mellansjögrån Saknas
  Lustigknopp berg och gränsmärke   Mellansjön del av Tolvörn
  Lustigknopp berg   Mellansjön sjö
  Lustigknopp gränsmärke   Mellansjön sjö
  Lustigknopp gränsberg   Mellantjärnen Saknas
  Lustsveden terräng   Mellantjärnen tjärn
  Lutamurarna myrar   Mellanåsbäcken bäck
  Lynktjärnen tjärn   Melltjärnen tjärn
  Lyrbergsrönningen terräng   Melltjärnen tjärn
  Långblån berg   Melltjärnsberget berg
  Långbromuren myr   Melltjärnsmuren myr
  Långbromuren myr   Middagsberget berg
  Långforsen del av Testeboån   Middagsberget berg
  Långfäbodarna terräng   Midsommarbeten strandparti
  Långholmen holme   Missmyrshagen Saknas
  Långhålet terräng   Mobyängarna täkter
  Långkuxet terräng   Mobyrån gräns
  Långmuren terräng   Mojsjöberget Saknas
  Långmuren myr   Mojsjön sjö
  Långmuren skogsområde   Morrot äng
  Långmuren myr   Morrot äga
  Långmuren myr   Mosjön sjö
  Långmuren ägomark   Mosjön sjö
  Långmuren myr   Mosjöån Saknas
  Långmuren myr   Mosjöån å
  Långmuren ägomark o. terräng   Mossen slåtteräng
  Långmuren myr   Mosstjärnen tjärn
  Långmuren myr /Se   Mossviken vik
  Lång-Notilamp sjö   Mossön åkerområde
  Långnäset näs   Moån å
  Långnäset ägomark   Munkmuren myr
  Långrännadammen damm   Murdyngstaget myr
  Långrännströmmen fors   Mursveden slåttermyr
  Långsandsheden hed   Murån å
  Långsandsmuren myr   Myckelveden udde
  *Långsjöholmsrör råmärke   Myckre täkt
  Långsjön sjö   Myllarajvi slåtteräng
  Långsjön sjö   Myllarajviströmmen ström
  Långsjön sjö   Myrberget berg
  Långsjön utvidgning av Testeboån   Myrdyngsviken vik
  Långsjön sjö   Myrån å
  Långsjön sjö   Måcksjöberget berg
  Långsjön sjö   Måcksjölandet strand
  Långsjön sjö   Måcksjömurarna myrtrakt
  Långsjön sjö   Måcksjön sjö
  Långsjön sjö   Måcksjön sjö
  Långsjön sjö   Mångeln sjö
  Långsjön sjö   Mångeln sjö
  Långsjön sjö   Mångeln, Nedre sjö
  Långsjön sjö   Mårtensklack berg
  Långsjön sjö   Märkesgården rågång, gärdsgård
  Långsjön sjö   Märrönningen slåtteräng
  Långsjön sjö   Mörteboklicken berg
  Långsjön sjö   Mörtfittan tjärn
  Långsjöåsen triangelpunkt   Mörtleksviken vik
  Långsmala terräng   Mörtsjöberget berg
  Långströmmen sund   Mörtsjöbäcken bäck
  Långsvaget terräng   Mörtsjön sjö
  Långtjärnen tjärn   Mörtsjön, Lilla tjärn
  Långtjärnen tjärn   Mörtsjön Stora tjärn
  Långtjärnen tjärn   Mörtsjön sjö
  Långtjärnsmuren myr   Mörtsveden täkt
  Långviken vik   Mörttjärnarna tjärnar
  Långviken vik   Mörttjärnen tjärn
  Långåsen ås   Mörttjärnen tjärn
  Långänget ägomark   Mörttjärnen, Lilla tjärn
  Långänget ägomark   Mörttjärnen, Lilla tjärn
  Långänget slåtter   Mörttjärnen, Stora tjärn
  Låtalambi sjö /Se   Mörttjärnen, Stora tjärn
  Låtilamp sjö   Mörttjärnsbergen berg
  Låtilampbäcken bäck   Mörttjärnsbäcken bäck
  Lännåsen, Lilla ås   Mörttjärnsdammen damm
  Lännåsen, Stora ås   Mörttjärnsmyrarna myrar
  Lännåsen ås /Se   Mörttjärnsån Saknas
  Lömsken sjö /Se   Mössan täkt
  Lömskmuren myr   Mössmyrshagen myrdyngtag
  Lömskmurstjärnen tjärn   Narne tjärn
  Löniska sjö   Nattsva slåttermyr
  *Lönås K. tjärn?   Natttj tjärn
  Lövtjärnen tjärn   Nedervägarna täkt
  Lövåsbäcken bäck   Nederån slåttermyrar
  Lövåsen, Liss- ås   Nickomposo mosse
  Lövåsen, Stor- ås   Nils-Perssvaget myr
  Lövåsen ås   Nimmbäcken bäck
  Lövåsen höjd   Nimmuren myr
  Lövåsmuren myr   Nimmursbäcken Saknas
  Lövåsmuren myr   Nimmurshällarna hällar
  Lövåsmuren myr   Niska odling
  Lövåsmuren myr   Nito slåttermyr
  Mackmuren myr   Nitasbäcken Saknas
  Maddamark ägomark   Njeplambi? sjö
  Mansikamark terräng   Nordanvädersudden udde
  Manslagarheden hed   Nordinsviken vik
  Margaretamuren myr   Nordstigen landsväg
  Margaretasmyran myr   Norrbosjön sjö
  Markus häbbar tjärn   Norrbotjärnen tjärn
  Maskindammen sjö   Norrbäcken bäck
  Maskinströmmen del av Testeboån   Norrhålet vik
  Maskkärr kärr /Se   Norrmuren äng
  Masugnsdammen sjö   Norrmuren slåtteräng
  Masugnsheden hed   Norrmursåsen ås
  Matlösa terräng   Norrmyrarna myrtrakt
  Matoso kärr /Se   Norrmyrarna myrar
  Matsäckmuren myr   Norrmyrtjärnen tjärn
  Matsäckmuren myr   Norrmyrtjärnen tjärn
  Mattismuren myr   Norr-om-ås-sjön Saknas
  Medskogsholmen holme   Norr-rönningsbäcken bäck
  Medskog(s)sjön, Stora sjö   Norrtjärnen tjärn
  *Medskogsrå gränsmärke   Norrtjärnsbäcken bäck
  Medskogsrönningarna skogsmark   Norrån Saknas
  Medskogsjön, Stora sjö   Norrönningsbäcken bäck
  Medskogssjön, Stora sjö   Norsnäs backe och udde
  Medskogssjön, Stora sjö   Norsnästjärnen tjärn
  Medskogssjön, Lilla sjö   Notilamparna tjärnar
  Medskogssjön, Lilla sjö   Notilamp, Kort- Saknas
  Medskogssjön, Stora sjö   Notilamp, Lill- tjärn
  Mellandammen del av Kölsjöån   Notilamp, Lång- Saknas
  Mellansjöarna sjöar   Notilamp, Sten- tjärn
  Mellansjöbäcken bäck   Notilamp, Stor- tjärn
  Mellansjön sjö   Nujamemuru Saknas
  Mellansjön utvidgning av Testeboån   Nurjan myr
  Mellansjön sjö   Nybron landsvägsbro
  Mellansjön sjö   Nyckelveden Saknas
  Mellansjön sjö   Nyep Lambi Saknas
  Mellansjön sjö   Nyfäbodberget berg
  Mellansjön sjö   Nyfäbodbäcken Saknas
  Mellansjön sjö   Nyfäbodhällarna Saknas
  Mellansjön sjö   Nyfäbodmuren myr
  Mellansjön, Nedre sjö   Nyfäbomyran myr
  Mellansjön, Nedre sjö   Nyfäbovägen väg
  Mellansjön, Nedre sjö   Nyrönningen täkt
  Melltjärnen tjärn   Nystugbäcken Saknas
  Mellantjärnen(?) tjärn   Nystugorna slåttermyr
  Mellantjärnen tjärn   Nystugtjärnen Saknas
  Mellantjärnen tjärn   Nytjärnen Saknas
  Mellantjärnen tjärn   Nyvretsand sandvik
  Mellantjärnen tjärn   Nyån del av Kölsjöån
  Mellantjärnsberget berg   Nyåsbäcken bäck
  Mellantjärnsmuren myr   Nyängarna åkerområde
  Mellanåsbäcken bäck   Nyängesberget bergkulle
  Melltjärnen, se Herratjärnen tjärn   Nyängesmuren myrtag
  Melltjärnen tjärn   Nyängestjärnen tjärn
  Melltjärnen tjärn   Nyängesudden udde
  Melltjärnen tjärn   Nyängesviken vik
  Melltjärnen tjärn   Nyänget starräng
  Melltjärnsån å   Näbben änge och udde
  Middagsberget berg   Näbb-näbb udde
  Miösion sjö   Näsbacken backe
  Mobyheden hed   Näsberget berg
  Mojobacken höjd   Näset Saknas
  Mojsjön sjö   Näsudden udde
  Mojsjön sjö   Näsänget slåttermyr
  Mojsjön sjö   Nätsjön sjö
  Mojsjön sjö   Nöptjärnen tjärn
  *Molnyngelön ö?   Nöptjärnen tjärn
  *Molungsjön sjö   Ockavannes mosse
  *Mortkarmossen? mosse   Olforsmuren, Lilla myr
  *Mor(t)åsen sjö   Olforsmuren, Stora myr
  Mosjön sjö   Olinders åkern plats i skogen
  Mosjön sjö   Ol-Karlsudden udde
  Mosjön sjö   Ol-Larsberg berg
  Mosjön sjö   Ol-Larsmurarna myrar
  Mosjön sjö   Ol-Larsänget slåttermyr
  Mosjön sjö   Olle-Farbrorsviken Saknas
  Mosjön sjö   Ol-Mattsviken vik
  Mosjön sjö   Orbi täkter
  Mosjö sten sten   Orbimuren myr
  Mosjö sten sten   Ormbacken backe och åkrar
  Mosjösten ?gränsmärke   Ormbacken udde
  *Mosjöstenrå gränsmärke   Ormholmen holme
  Mosjöån å   Ormtjärnen tjärn
  Mosjöån å   Ormtjärnen tjärn
  Mosjöån å   Ormtjärnen tjärn
  Mosjöån å   Ormtjärnen tjärn
  Mosstjärnen tjärn   Orrbottnarna kolbottnar
  Mosstjärnen tjärn   Orrmurarna myr
  Moträsk sjö   Orrmuren myr
  Moån å   Orrmuren myr
  Moån å   Orrmuren, Lilla myr
  Moån å   Orrmuren Stora Saknas
  *Moängen äng   Oslatt slåtteräng
  Mullbacksänget terräng   Ottopotto sjö
  Munkmuren myrmark   Ottopotto Saknas
  Murarna ägomark   Ovanbäcken åker
  Murarna myrar   Oxbotten kolning
  Mursveden ägomark   Oxmuren myr
  *myll k. tjärn   Oxtjärnen tjärn
  *Myrebacke rå gränsmärke   Oxtjärnen tjärn
  Myssan ägomark   Oxtjärnsäng avs.
  Myssmyrorna ägomark   Packamas bergås
  Måcksjöberget berg   Packamas berg
  Måcksjömurarna myrar   Pajanen slåtteräng
  Måcksjön sjö   Paijasen äng
  Måcksjön sjö   Pajasen korp Saknas
  Måcksjön sjö   Pallaniti Saknas
  Måcksjön sjö   Pallos backen kulle
  Måcksjön sjö   Panera hed
  Måcksjön sjö   Panera myr
  Måcksjön sjö   Panera myr
  Måcksjön sjö   Panerabäcken bäck
  Måggsjön sjö   Panerabäcken bäck
  mågsiön sjö   Pangalambi sjö
  Måltjärnen, se Melltjärnen tjärn   Panterängesbäcken bäck
  *monggillen L. sjö   Panterängesmuren myr
  Mångeln sjö   Pantmuren myr
  Mångeln sjö   Pantsänget slåttermyr
  Mångeln sjö   Pantviken vik
  Mångeln sjö   Pasenkorp slåttermyr
  Mångeln sjö   Paskalambi äng
  Mångeln sjö   Paskobäcken bäck
  Mångeln sjö   Paskobäcken bäck
  Mångeln sjö   Pedare slåtteräng
  Mångeln sjö   Pede avs.
  Mångeln, Nedre sjö   Pelare slåtteräng
  Mångeln sjö   Pelle-Brittas hålet vik
  Mångelsdammen terräng   Pell-Persdammen dammbyggnad
  Mångelsmurarna ägomark   Pengersjön sjö
  Mångelssveden ägomark o. terräng   Per-Hansmuren åkerområde
  *mårh?l. sjö?   Per-Lars bäcken bäck
  Mårtensklack berg o. triangelpunkt   Per-Olsudden udde
  *Mårt Siön sjö   Per-Olsåkern åker
  Märrönningen ägomark   Perukmakarna holmar
  Möjsjön sjö   Petters änget slåttermyr
  Möngatten sjö   Pika Lambi tjärn
  Möngeln sjö   Pilisteso kapellförsamling
  Mörkmyrorna myrar   Pilkaso trakt
  Mörtebo klicken höjd   Pilkaso, Lilla odling
  *Mörtkarmossen mosse   Pilkaso, Skravel- slåtteräng
  Mörtkaromsen? tjärn   Pilkaso, Stora- odling
  Mörtmyrorna myr   Pillerto kapellförsamling
  Mörtsjöbäcken bäck   Pillerto myr
  Mörtsjöbäcken bäck   Pillerto slåtteräng
  Mörtsjön sjö   Pillkaso mosse
  Mörtsjön sjö   Piludden udde
  Mörtsjön sjö   Pipstrand udde
  Mörtsjön sjö   Pipstrandsänget slåttermyr
  Mörtsjön sjö   Pislako myr
  Mörtsjön sjö   Piskalambi sjö
  Mörtsjön sjö   Pite förr skogstäkt, nu åker
  Mörtsjön, Lilla sjö   Planktjärnen tjärn
  Mörtsjön sjö   Plockmuren myr
  Mörtsjön sjö   Plockmurhedarna tallhed
  Mörtsjön sjö   Plogarna slåtteräng
  Mörtsjön sjö   Pohara slåtteräng
  Mörtsjön sjö   Pohara äng
  Mörtsjön sjö   Pohara terräng
  Mörtsjön, Lilla sjö   Pojanoro slåtteräng
  Mörtsjön, Stora sjö   Pornolambi sjö
  Mörtsjön sjö   Ponalamp tjärn
  *Mörtsjön sjö   Ponalamp tjärn
  Mörtsjön sjö   Porno Lambi, se Ponalamp Saknas
  Mörtsjöriset terräng   Poroströmmen ström
  Mörtsjötjärnen tjärn   Porsholmen udde
  Mörttjärn tjärn   Porstjärnen tjärn
  Mörttjärn sjö   Porstjärns-det-värsta skogsområde
  Mörttjärn sjö   Porsåkern åker
  Mörttjärn, Lilla sjö   Pruppholmen holme
  Mörttjärn, Stora tjärn   Prästfäbodviken vik
  Mörttjärn, Stora sjö   Prästmuren Saknas
  Mörttjärnbergen berg   Prästmuren, Lilla del av Prästmuren
  Mörttjärnen tjärn   Prästmuren, Stora del av Prästmuren
  Mörttjärnen, (L. o. S.) tjärn(-ar)   Präståsberget jordberg
  Mörttjärnen, Stor- tjärn   Präståsmyran slåttermyr
  Mörttjärnen, Stora o. Lilla sjöar   Prästängarna slåtterängar
  Mörttjärnen, Liss- tjärn   Prästänget slåttermyr
  Mörttjärnen, Stor- tjärn   prästön ö
  Mörttjärnen tjärn   Prästön ö
  Mörttjärnsbäcken bäck   Pulens änget slåttermyr
  Mörttjärnsbäcken bäck   Pustmuru Saknas
  Mövens halvö?   Puttersten plats efter vägen
  Nastemur terräng   Påkan avlastningsplats
  Nedersälgen vik   Påkenite slåtteräng
  Nedre sjön del av Vallssjön   Pålen slåtteräng
  *Nelösa holme   Pålmuren myr
  Nils-Pers svaget terräng   Pålsbäcken bäck
  Nimbäcken bäck   Pålsjön sjö
  Nimmuren myrmark   Pålsjön, Lilla del av Pålsjön
  Niska skogsmark   Pålsmuren myr
  *Nor------- sjö?   Påls rönning slåttermyr
  *Nordanårå gränsmärke   Pålströmmen ström
  Noriden? terräng?   Pålslanite täkt
  Norrbo fäbod terräng o. triangelpunkt   Påslanitesbäcken bäck
  Norrbofäbodarna ägomark   Påtbobäcken bäck
  Norrbosjön sjö   Pörjaso slåttermyr
  Norrbotjärnen tjärn   Radeso slåtteräng
  Norrbäcken bäck   Raikaso mosse
  Norrmurarna myrar   Rajsken myr
  Norrmuren terräng   Rajskenso myr
  Norrmyran f.d. myr   Rajtaso myr
  Norrmyran myr   Raitaso mosse
  Norrmyrtjärnen tjärn   Rajvi Saknas
  Norrmyrtjärnen tjärn   Rajvi slåtteräng
  Norrot terräng   Ramarna jordområde
  Norrtjärnen tjärn   Ravall bergknöl
  Norrtjärnen tjärn   Reddan holme
  Norrtjärnen tjärn   Reddan, Stora holme
  Norrängarna slätter?   Renkonen myr
  Norrönningen ägomark   Renvalls hällåsen slåttermyr
  Norrönningsbäcken bäck   Ribacken backe
  Norrönningsbäcken bäck   Ribacken kulle
  *Norsidasjön sjö   Ribäcken bäck
  *Norsidasjön sjö   Ridanite slåtteräng
  Notilamp sjö   Ridoksnibb slåtteräng
  Notilampbäcken bäck   Rimuren myr
  Nurjan terräng   Rimyrarna myrar
  Nybo ägomark   Rinkmuren myr
  Nybodarna terräng   Rippenberg berg
  Nybroänget terräng   Risbäcken bäck
  Nyrödje terräng   Risjässelberget berg
  Nyrönningen terräng   Rismagg slåtteräng
  Nyrönningen terräng   Ritj. tjärn
  Nystutjärnen tjärn   Ristjärnen tjärn
  Nysågen terräng   Risängestjärnen Saknas
  Nytjärn sjö   Risänget slåttermyr
  *Nytjärn tjärn   Ritaso slåttermyr
  *Nytjärnen tjärn?   Ritjärnen tjärn
  Nyvreten terräng   Riåkern åker
  Nyvreten ägomark   Rohallströmmen ström
  Nyåbron terräng   Rokoso åkrar
  Nyängen ägomark   Rokus tjärn
  Nyängesmuren myr   Rokus, Lilla tjärn
  Nyängestjärnen tjärn   Roligsmyrarna myrar
  Nyängesån å   Rommako tjärn
  Nyänget terräng   Romsängarna Saknas
  Nyänget terräng   Romyran åkrar
  Näbben udde   Ronto kulle
  Näsbacken backe m. fornfynd   Ropnäsudden udde
  Näset ägomark   Rotfallet täkter
  Näsudden udde   Rotfallet plats i skogen
  ?Nätsjön sjö   Rotfallslandet strand
  Nätsjön sjö   Rotmursskvalet bäck
  Nätsjön sjö   Rotvikarna vikar
  Nätsjön sjö   Rovgårdsmuren myr
  Nätsjön sjö   Rudtjärnen tjärn
  Nätsjön sjö   Rudtjärnen tjärn
  Nätsjön sjö   Rudtjärnen tjärn
  Nätsjön sjö   Rudtjärnen tjärn
  Näverkojsholmen holme   Rudtjärnsberget berg
  Nöptjärnen tjärn   Rudtjärnsmuren myr
  *Nötbroån å   Rullbo tallhed
  Ockeln sjö /Se   Rumpmuren myr
  Ocklasjön sjö /Se   Råbacksberget berg
  Olforsmuren, Liss- myrmark   Rådrarna åkerområde
  Olforsmuren. Stor- myrmark   Rådrarna slåtteränge
  Ol-Larsbergen berg   Rågatbergen berg
  Ol-Masmuren myr   Rågathedarna skogsberg
  Orbi ägomark   Rågatmuren myr
  Orbimuren myr   Råholmen holme
  Ormbacken backe   Råholmen holme
  Ormbacken backe   Råholmsudden udde
  Ormbacken backe   Råmackuses tjärnen tjärn
  Ormtjärnen tjärn   Råpea äng
  Ormtjärnen tjärn   Råtjärnen tjärn
  Ormtjärnbäcken bäck   Råtjärnen tjärn
  Ormtjärnen, Lilla tjärn   Rännkolan berg och skogstrakt
  Ornäsdammen sjö?   Rännsjöbäcken bäck
  Ornäsån å   Rännsjömuren odling
  *Orratjärnarna tjärnar   Rännsjön sjö
  Orrbottnarna terräng   Rännsjön, Lilla del av (Stora) Rännsjön
  Orrmuren, Lill- myrmark   Rännsjön Stora sjö
  Orrmuren, Stor- myrmark   Rättarholmen holme
  Orrmuren, Lilla myr   Rättarmuren myr
  Orrmuren, Stora myr   Rävelmuren myr
  Orrmuren myrmark   Rävhålorna odling
  *Ostsjön sjö   Rävhålsbäcken bäck
  Ottopotto tjärn   Rävlarna täkt- förr fäbodställe
  Oxmurarna myrar   Rävmuren myr
  Oxmuren myr   Rävudden udde
  Oxtjärnen tjärn   Rödbäcken förr bäck nu skogsdiken
  Oxtjärnen tjärn   Rödbäcksmurarna myrar
  Packamas berg   Röddemuren myr
  Packamas terräng   Röddestenen flyttblock
  Pajanen terräng   Rödmossen hjortronmyr
  Paliosbacken terräng   Rödsandbäcken bäck
  Pallanite terräng   Röksmurarna myrar
  Panera terräng   Rönnbacken by
  Panera terräng   Rönnbacken saknas
  Panera skogsområde   Rönnback-Holmsjön sjö
  Panerabäcken bäck   Rönnemunn råknät
  Panerabäcken bäck   Rönnemuren myr
  Panterängesbäcken bäck   Rönnemuren Saknas
  Pantmuren myr   Rönningen myr
  Pantvreten ägomark   Rönningsudden udde
  Paskobäcken bäck   Rönnåsen berg
  Paul-Anders-muren myr   Rönnåsen berg
  Pell-Persheden hed   Rönnåsklacken del av berg
  Penger terräng   Rönnåstjärnarna tjärnar
  Penger skogsområde   Rönnåstjärnbäcken Saknas
  Penger rö gränsmärke   Rönnåstjärnen tjärn
  Penninggölen göl   Rönnåstjärnen, Stora tjärn
  Per Hansmuren ägomark   Rönnåstjärnen, Lilla tjärn
  Per-Lars änge slåtter?   Rör åkerområde
  Per-Olsudden udde   Rövalls murarna myrar
  Per-Persmuren myr   Sackonite kapellförsamling
  Pilkaso terräng   Sackonite slåttermyr
  Pilkaso terräng   Salakso myr
  Pilkaso skogsområde   Sallaporo odling
  Pilkaso terräng   Sallaporosbäcken bäck
  Pillesto terräng   Sallaporro Saknas
  Pillesto skogsglänta   Sallaporro myr
  Pilmuren myr   Salstjärnen tjärn
  Pilpussen sjö   Sambolambi sjö
  Piltorpet ägomark   Samki Lambi tjärn
  Piludden udde   Sammakasso slåttermyr
  Pingströnningen terräng   Sammakavate tjärn
  Pipstrandsmuren myr   Sandbacka sandbacke
  Piselako skogsmark   Sandbäcken bäck
  Pite ägomark   Sandheden åkerområde
  Plockmuren myr   Sandholmen badställe med sandbotten
  Plockmurhedarna terräng   Sandins änget myr
  Plogarna ägomark   Sandsj. sjö
  Pohara terräng   Sandudden udde
  Ponalamp sjö   Sandviken, Lilla sandvik
  Porsholmen udde   Sandviken, Västra vik
  Porstjärnen tjärn   Sandviken, Östra Saknas
  Porsåkern ägomark   Saramanneka myr
  Prästfäbodarna terräng   Sarvtjärnen tjärn
  Prästfäbodviken vik   Sarvtjärnsberget berg
  Prästholmen udde   Saråsvägen biväg
  Prästholmen holme   Sarra Saknas
  Prästmuren, Liss- myr   Senbergen berg
  Prästmuren, Stor- myr   Siaikalambi sjö
  ?Präståsberget berg   Sibbtjärnen tjärn
  Präståsberget berg o. triangelpunkt   Sibirien Saknas
  *Präståsen berg   Sibohällsviken vik
  Präståsen ägomark   Sibohällsvägen stig
  Prästänget terräng   Sidsjöberget berg
  Prästön ö   Sidsjöbäcken bäck
  Prästön ö   Sidsjön sjö
  Prästön ö   Sidsjön sjö
  Prästön ö   Sillankorva slåtteräng
  Prästön ö /Se   Silmoso äng
  Puttersten terräng   Sillmaso slåttermyr
  Puttmuren myr   Silverlandet strand
  Påkaberget berg   Simonsmuren myr
  Påkan udde?   Simonsmuren myr
  Pålmuren myr   Siskaliska tjärn
  Pålsjön sjö   Siskaliskalamp tjärn
  Pålsjön sjö   Sjaso myr
  Pålsjön sjö   Sjonkan myr
  Pålsjön sjö   Sjonkarna myr
  Pålsjön sjö   Sjonkmuren myr
  Pålsjön sjö   Sjonknäs odling
  Pålsjön sjö   Sjonkrönningen odling
  Pålsjön sjö   Sjonkskäfsmuren myr
  Pålsjön sjö   Sjudarsmyran vret
  Pålsjön sjö   Sjuforsarna forsar
  Pålströmmen del av Testeboån   Sjuforsholmen holme
  Påslanitesbäcken bäck   Sjuforskanalen timmerkanal
  Påtbo terräng   Sjuforsströmmen Saknas
  Radiso terräng   Sjugan Saknas
  Rajskenso sankmark   Sjugarna slåtterängar
  Rajtaso terräng   Sjugtjärnen tjärn
  Rajtaso terräng   Sjulamuren myr
  Rakelsbäcken bäck   Sjuårsmörkret granskog
  Ramberget berg   Sjöbergsmuren myr
  Ransiön sjö   Sjödammuren myr
  Ransiön sjö   Sjöle berg
  Raskens terräng   Sjömuren myr
  Raskmuren myrmark   Sjön sjö
  Ravall terräng   Sjön sjö
  Ribacken backe   Sjöängesbäcken bäck
  Rimsbo terräng   Sjöänget skog- förr slåttermyr
  Rimsbomuren myr   Skabbsvedarna bärfall
  Rimuren myr   Skabbtjern tjärn
  Rimuren, Lilla myr   Skallmurberget berg
  Rimuren, Stora myr   Skallmuren myr
  Rippenberg berg   Skallmuren myr
  Risbäcken bäck   Skarnäsviken vik
  Risängestjärnen tjärn   Skarpholmen holme
  Ritaso terräng   Skarpnäset hage
  Ritjärnen tjärn   Skarpnäsudden udde
  Ritjärnen tjärn   Sketthar stenholme
  Rockis ägomark   Skettmur myr
  Rohallströmmen del av Jädraån   Skiftet utskifte, allmänning
  Rokoso ägomark   Skinnarviken vik
  Rokus sjö   Skinnfittan tjärn
  Roligsmuren myr   Skinnhavet myr
  Romsen, Liss- sjö   Skinnhavsbäcken gren av Kölsjöån
  Romsklicken, Liss- höjd   Skinnsjön sjö
  Romsmuren, Liss- myr   Skogsmursmuren myr
  Romsängarna ägomark   Skomakarmuren myr
  Ropnäsudden udde   Skorrmuren myr
  Rosendalsdammen parti av Lillån   Skorven slåtteräng
  Rotfallet äng /Se   Skrattmuren täkt
  Rotfallet terräng   Skravelberget berg
  Rotfallet ägomark   Skravelhagen skogstrakt
  Rotfallslandet terräng   Skravelheden berg
  Rotfallsmuren myr   Skravelhålet hela hörnet mellan Jädraån och Lillån
  Rotvik vik   Skravelhålorna backar och myrar
  Rotviksmuren terräng   Skravelsund sund
  Rudtjärnen tjärn   Skräddargatan landsväg
  Rudtjärnen tjärn   Skräddarns svalmyran täkt
  Rudtjärnen tjärn   Skräkelmuren myr
  Rullbo terräng   Skulsbacka backe
  Rumpan terräng   Skytten åker
  Rumpmuren myr   Skyttudden udde
  Rumpmuren myr?   Skålbacken skogsbacke
  *Runhällan häll?   Skålmuren myr- förr slåttermyr
  Rutarsmuren myr   Skålmuren myr
  Rutarstjärnen tjärn   Skåltjärnen tjärn
  Rymjeån å   Skålviken vik
  *Råbacken råmärke   Skålviken vik
  Råbacksberget berg   Skålåsen Saknas
  Råbacksmellanmyren myr   Skäfsmuren myr
  Råd på biur bakan gränsmärke   Skäftesmuren myr
  Rådrarna slåtteräng /Se   Skältjärnen tjärn
  Rådrarna åkerområde /Se   Skältjärnen tjärn
  Rågatheden hed   Skältjärnberget berg
  Rågatmuren myr   Skältjärnmuren myr
  Rågatsmuren myr   Slarvtjärnarna tjärnar
  *Råholmen råmärke   Slattkoko södra delen av myren Östern
  Råholmen holme   Slinkmyran myr
  Råholmen ö   Slinkmyrbergen berg
  *Råhällan gränsmärke   Slottet kolning
  *Råhällen gränsmärke   Slåttarna myr
  Råmackusestjärnen tjärn   Slåttmuren utäga
  Råmuren myr   Slåttmuren myr- förr slåttermyr
  Råmuren myr   Slåttmuren åkerområde
  Råmuren ägomark   Slåttmurhalsen myr
  Råmyran ägomark   Slåttsveden slåtteräng
  *Rånsjön (trol.=Rånnsjön) sjö   Slåttsveden sluttning
  Rårönningen terräng   Slädmuren myr
  Rårönningen röjning   Slätheden tallhed
  *Råsvedjerör råmärke   Släthedsbäcken bäck
  Råtjärnen tjärn   Slätholmen holme
  Råudden udde   Slättkoho Saknas
  Rännkolberget berg   Slätänget åkerområde
  Rännsjöbäcken bäck   Smalmuren »hals» av myr
  Rännsjömuren ägomark   Smalån del av Klubbäckån
  ?Rännsjön sjö   Smedbacken backe
  Rännsjön sjö   Smedholmen holme
  Rännsjön sjö   Smedmuren myr- förr slåttermyr
  Rännsjön, Stor- sjö   Smedskogen skogsområde
  Rännsjön sjö   Smivret åker
  Rännsjön sjö   Smiåkern åker
  Rännsjön sjö   Smylen skogstäkt
  Rännsjön sjö   Smylen landtunga
  Rännsjön sjö   Småbacka backar
  Rännsjön, Liss- sjö   Småmurarna myrar
  Rännsjön, Stor- sjö   Småmuren del av Dragmuren
  Rännsjön, Stora sjö   Snusan slåttermyr
  Rännändan terräng   Snåltjärnen tjärn
  Rättarmuren myr   Snåltjärnsberget berg
  Räveln ägomark   Snåltjärnsbäcken bäck
  Rävlarna terräng   Snåltjärnsmuren myr
  Rävmuren myr   Snåltjärnsviken vik
  Rävudden udde   Snömuren myr
  Rödbäcken bäck   Soaso äng
  Röddemuren myr   Sog Lambi tjärn
  Röddemuren myr   Soijelambi tjärn
  Röddermuren myr /Se   Soijelambi sjö
  Rödmossen mosse   Sojelampi tjärn
  Rödmuren myr   Sojen myr
  Röjemun gränsröse   Sojmanicke slåttermyr
  *Röjemund åmot   Sommarboskogen skogsområde
  *Röjeån å   Sommarbotjärnen tjärn
  Röjnan å   Sommarbotjärnsbäcken bäck
  *Röjsån (möjl.=nuv. Bresiljiån?) å   Sonimett bergsträckning
  *Röniemundh åmynning?   Sonkan myr
  *Rönemund gränsmärke   Sonrör äga
  *Rövemund gränsmärke   Sorso Saknas
  *Rönemund gränsmärke   Sotladan åkerområde
  *Rön K. tjärn   Sotladänget slåtteränge
  Rönnback-Holmsjön sjö   Spaksjöån Saknas
  *Rönnemundrå gränsmärke   Sparrmur myrtag
  Rönnemunn terräng, myr?   Spelet ström
  Rönningen ägomark   Spelheden hed
  Rönningsberget berg   Spetsbäcken bäck
  Rönnsjön, Stora sjö   Spindelviken vik
  Rönnåsberget berg   Spångmuren myr
  Rönnåsen berg   Spångermyran myr
  Rönnåsen ås   Stadbacken backe
  Rönnåsen ås   Stadfäbomuren Saknas
  Rönnåsen ås   Staffansänget slåttermyr
  Rönnåsstugan triangelpunkt   Staffas änget slåttermyr
  ?Rönnåstjärn tjärn   Stamuren slåtteräng
  Rönnåstjärnen tjärn   Stannastjärnen tjärn
  Rönnåstjärnen, Lilla tjärn   Starkmurarna myrar
  Rönnåstjärnen tjärn   Stavrumsmuren myr
  Rönnåstjärnen Stora Saknas   Stenbäcken bäck
  Rönnåstjärnen, Stora tjärn   Stenfisktjärnen tjärn
  Rönnåstjärnen, Stora tjärn   Stenfisktjärnen tjärn
  *Rönösen sjö   Stenknapern Saknas
  Rör terräng   Stenmuren myr
  Rösandbäcken bäck   Stenmuren myr
  Rövallsmyran myr   Stenmuren myr
  Sackonite terräng   Stenmursdammen dammbyggnad
  Salakaso terräng   Stensjöberget berg
  Sallaporo sumpmark   Stensjö hedarna tallhedar
  Sallaporosbäcken bäck   Stensjön tjärn
  Salstjärnen tjärn   Stensjön sjö
  Saltmuren terräng   Stensjön del av Bresiljorna
  Sammakolambi sjö   Stensjörönningen skog- förr slåtteräng
  Sandheden ägomark   Stensveden skog
  Sandreveln terräng   Stenudden udde
  *Sandsjöröret ?råmärke   Stenudden udde
  Sandudden udde   Stenuppvältan berg
  Sandviken vik   Stenviken vik
  Sandvreten ägomark   Stenvreten täkt
  Saramanneka terräng   Stinas myrarna myrar
  Saramanneka terräng   Stockholmsudden udde
  Sarvtjärnen tjärn   Stockmyran slåtteräng
  Sarvtjärnsberget berg   Storbacken backe
  Segerstamyran ägomark   Storbjörnmossjön sjö
  Sibbtjärnen tjärn   Storbro bro
  Sibirien terräng   Storbrånmuren myr
  Sibohällsskogen skog   Stordavan dal
  Sibohällsskogen skog   Stordöljan ägor
  Sibohällsskogen skog   Storfallsbacken backe
  Sidbohäll slåtter?   Storfinnmuren myr
  Sidbohällsviken vik   Storfinnön ö
  Sidbovallsmyran myr   Storgräsåsen berg
  Sidsjöbäcken bäck   Storgräsåstjärnen tjärn
  Sidsjön sjö   Storheden tallhed
  Sidsjön sjö   Storholmen holme
  Silmaso terräng   Storholmen Saknas
  Silverkällan terräng   Storholmen holme
  Silverkällan källa   Storkällberget berg
  Simonsholmen terräng   Storlebackaberget berg
  Simonsmyren myr   Stormedskogsberget berg
  Simonsmuren myr   Stormedskogsholmen Saknas
  *Si?orsrör gränsmärke   Stormossmuren myr
  Siskalislamp sjö   Stormurberget berg
  Sjonkan terräng   Stormuren myr och åkerområde
  Sjonkan terräng   Stormuren myr
  Sjonkränningen ägomark   Stormuren Saknas
  Sjonkskävsmuren myr   Stormuren åkerområde
  Sjuforsbäcken bäck   Stormuren myr
  Sjuforsholmen holme   Stormuren Saknas
  Sjugtjärnen tjärn   Stormuren myr
  Sjulsmuren myr   Stormuren myr
  Själtjärnen tjärn   Stormuren Saknas
  Skältjärnen tjärn   Stormuren myr
  Sjöbacken backe   Stormuren myr
  Sjöbergs ägomark   Stormuren myr
  Sjöforssjön sjö   Stormuren myr
  Sjöforssjön sjö   Stormuren myr
  Sjömuren myrmark   Stormuren myr
  Sjömuren terräng   Stormuren myr
  Sjörönningen terräng   Stormuren myr
  Skabbängen skogsmark   Stormuren Saknas
  Skallmurberget berg   Stormuren myr
  Skallmuren myr   Stormuren myr
  Skallmuren myr   Stormuren myr
  Skallmuren myr   Stormuren myr
  Skallrönningen ägomark   Stormurstjärnen tjärn
  Skarpholmen holme   Stormyran myr
  Skarpholmen holme   Stormyran myr
  Skettmuren myr   Stormyren myr
  Skinnarviken vik   Stor-Romsen sjö
  Skinnarviksmyran myr   Stor-Romsmuren myr
  Skinnhavet tjärn   Stor-Romsänget slåtterängar
  Skinnhavsbäcken bäck   Storrotet skogstrakt
  Skinnsjön sjö   Storrönningen åkerområde
  Skogsmursmuren myr   Storrönningen åker
  Skomakarmuren myr   Storrönningsbäcken bäck
  Skorvmuren myr   Storsigfridsrödjning slåtteräng
  Skrattmuren ägomark   Storsjöån å
  Skravelbergen berg   Storskiftet ängs- och åkerområde
  Skravelbergen berg   Storslåttet myr
  Skravelheden hed   Storstallen kolning
  Skravelsund sund   Storstenen sten
  Skräkelmuren ägomark   Storstensmuren Saknas
  Skyttudden udde   Storsveden skogsområde
  Skålmuren myrmark   Storsvedmuren myr
  Skålviken vik   Storsvedskogen skogsberg
  Skålviken vik   Stortjärnen tjärn
  Skålviksmuren myr   Stortjärnen tjärn
  Skålåsmuren myr   Storvarpet vik
  Skålåstjärnarna tjärnar   Storvonasomuren Saknas
  Skäftesmuren myr   Storåker avs.
  Skåltjärn tjärn   Storåkern åker
  Skältjärnen tjärn   Storån å
  Skältjärnen tjärn   Storån å
  Skältjärnen tjärn   Storåsberget berg
  ?Skältjärnen tjärn   Storåsbäcken bäck
  Skältjärnen tjärn   Storåsen bergås
  Skältjärnmuren myr   Storåstjärnen tjärn
  Skältjärnmuren myr   Storängesvreten åker
  Skävsmyren myr   Storänget åkerområde
  Sköleberget berg   Storänget åkerområde
  Slaggvarp terräng m. fornlämning   Strömänget slåtteräng
  Slaggvarp terräng m. fornlämning   Storänget slåttermyr
  Slaggvarp terräng m. fornlämning   Storänget ängsområde
  Slarvtjärnarna tjärnar   Storön Saknas
  Slattkocks terräng   Storön ö
  Slattkocko myr?   Stridvreten täkt
  Slinkmyran myr   Stridänget myr- förr slåttermyr
  Slinkmyrbergen berg   Stråkbron Saknas
  Slåttern terräng   Stråkbroviken vik
  Slåtteränget terräng   Strömmen Saknas
  Slåttmuren betesmark   Strömskullen bergkulle
  Slåttmuren myr   Strömvägen väg
  Slåttmuren myr   Strömänget slåtteräng
  Slädmuren myrmark   Stubbmuren myr
  Slätheden hed   Stubbänget åker
  Släthedsbäcken bäck   Stugmyrorna myr
  Släthedsmuren myr   Stugviken vik
  *Släthällsrör råmärke   Stugviken vik
  Slätmuren myr   Stybbmyran Saknas
  Smalmuren myr   Styggberget berg
  Smalmuren myr?   Styggborn myr
  Smalmuren myr   Stybborn slåtteräng
  Smalån å   Styggbornsbäcken bäck
  Smedmuren myrmark   Styggbrännan skogsområde
  Smivret ägomark   Styggbrännberget berg
  Smutsträsk sjö /Se   Styggbrännbron bro
  Smylen terräng   Styggbrännbäcken bäck
  Smylen terräng   Styggmyran slåtteränge och åkrar
  Snusan terräng   Styrjesj. sjö
  Snåltjärn sjö   Styvberget berg
  Snåltjärn sjö   Styvjebron bro
  Snåltjärnberget berg   Styvjerna grund och sjö
  Snåltjärnbäcken bäck   Styvjerna del av sjö
  Snåltjärnen tjärn   Styvvreten täkt
  Snåltjärnmuren myr   Stäjbrunnsheden tallhed
  Snåltjärnsbäcken bäck   Stäjbrunnsmuren myr
  Snömuren myr   Stäjbrunnsmuren myr
  Snömuren myr   Störpäka Saknas
  *Sodersiön sjö   Suggrumpan vik
  Sojelampi tjärn   Sundet sund
  Sojen terräng   Sundet sund
  Sommarbodskogen skog   Sundsjön sjö
  Sommarbodtjärn sjö   Sundsån del av Testeboån
  Sommarbodtjärnen tjärn   Sundtjärnen tjärn
  Sonimett terräng   Sundudden udde
  Sonrör ägomark   Svalmyran täkt
  Sorrenso terräng   Svalmyrbäcken bäck
  Sotland ägomark   Svartabborrtjärnen tjärn
  Spattgruvan terräng   Svartboskogen skog
  Spattgruvorna terräng   Svartbäckdammen tjärn
  Spelheden hed   Svartbäckdöljan lugnvatten
  Spetsbäcken bäck   Svartbäcken skogsbäck
  Spetsbäcken bäck   Svartbäcken bäck
  Spetsbäcken bäck   Svartbäcken bäck
  Spindelviken vik   Svartkällan myr med källa
  Stadbacken backe   Svartmyran skog
  Stadfäbodarna terräng   Svartmyrberget berg
  Stadfäbodmuren myr   Svartnäsbron bro
  Stannastjärnen tjärn   Svartnäsån å
  Stavrumsmuren myr   Svartsjö sjö
  Stenfisktjärnen tjärn   Svartsjön sjö
  Stenfisktjärnen tjärn   Svartsvedarna skog
  Stenfisktjärnsbäcken bäck   Svarttj. tjärn
  Stenmuren myr   Svarttj. sjö
  Stenmuren myr   Svarttjärnen dytjärn
  Stenmuren myr   Svarttjärnen tjärn
  Stenmuren myr   Svarttjärnen tjärn
  Stensjöberget berg   Svarttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  *Stensjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Stensjön sjöparti   Svarttjärnsberget Saknas
  Stensjön sjö   Svarttjärnsbäcken bäck
  Stensjön sjö   Svarttjärnsknoppen bergknalle
  Stensjön sjösystem   Svarttjärnsmuren myr
  Stensveden terräng   Svarttjärnsmyrarna myrar
  Stensveden terräng o. ägomark   Svartviken vik
  Stenträsk sjö /Se   Svartviken vik
  Stockmyran myr   Svartån liten bifurkation av Testeboån
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Svartängesbacken udde
  Stor-Acktjärnen tjärn   Svartänget åkerområde
  Stor-Acktjärnen tjärn   Svasarännan timmerränna
  *Stora kärret tjärn   Svedbro bro
  *Storbergsrå gränsmärke   Svedladan slåtteräng
  Storbjörnmossen mosse   Svedladänget åker
  *Storbjörnmossen mosse   Svedägan täkt
  Storbottnen ägomark   Svenholmen holme
  Stor-Dammsjön sjö   Svenkök holme
  Stor-Dammtjärnen tjärn   Svinberget Saknas
  Stor-Dammtjärnen tjärn   Svintjärnen tjärn
  Storfinnmuren myr   Svintjärnen tjärn
  Storfinnön ö   Svintjärns knopparna berg
  Storgubbens tallbacke backe   Svinåsberget bergkedja
  Storheden hed   Svinåstjärnen tjärn
  Storholmen holme   Syvama myr
  Storkällberget berg   Sågarrönningen slåtteräng
  Storladänget slåtter?   Sågarrönningsberget berg
  Stormmuren myr   Sågarrönningsviken vik
  Stormurberget berg   Sågartjärnarna tjärnar
  Stormurberget berg   Sågartjärnen tjärn
  Stormuren myr   Sågberget berg
  Stormuren skogsområde   Sågdammen plats
  Stormuren myr   Sågdammen Saknas
  Stormuren myr   Sågmuren myr
  Stormuren myr   Sågmuren myr
  Stormuren myr   Sågtjärnen tjärn
  Stormuren myrmark   Sågvreten avs.
  Stormuren myr   Säbyggeby allmänning skogsområde
  Stormuren myr   Säbyskogen skogsområde
  Stormuren myr   Säby-Stormuren myr
  Stormuren myr   Säbyåsen Saknas
  Stormuren myr   Säijmanicke mosse?
  Stormuren myr   Sälgänget avs.
  Stormuren myr   Säljan, Nedre utvidgning av å
  Stormuren myr   Säljan, Övre utvidgning av Gopån
  Stormuren myr   Säljarna Saknas
  Stormuren myr   Säljlugnet utvidgning av å
  Stormuren myr   Säljmuren myr
  Stormuren myr   Säljsjön utvidgning av Gopån
  Stormurtjärnen tjärn   Sänktjärnen tjärn
  Stormviken vik   Säteriskogen skogsområde
  Stormyren myr   Södergrens änget slåtteräng
  Stormyran myr   Söndagsbackarna sandbackar
  *Stormyren myrområde, sankt kärr   Söndagsmyran myr
  *Stormångelsängarna ängar   Söndagsåsen bergås
  Stor-Reddan ö   Söndagsåsen berg
  Stor-Reddan ö   Söndagsåsklacken kulle
  *Storrensjön sjö   Söndagsåsmuren myr
  Storrotet terräng   Sörberget berg
  Storrännsjön sjö   Sörmuren myr
  Storrönningsbäcken bäck   Sörsjömuren myr
  Storslåtten terräng   Sörsjön sjö
  Storstallen terräng   Sörsvedberget skogsberg
  Storstenen terräng   Sörsveden skogstrakt
  Storsvedberget berg   Söthålorna myr
  Storsvedrönningen terräng   Sötmurshålet slåtteränge
  Storsvedskogen skog   Sövarbrodalen dalgång
  Stortansen sjö   Taffamorarna granbestånd
  *Stor-Tansen sjö   Taffamorsbäcken bäck
  Stortjärn tjärn   Taggaso mosse
  Stortjärn sjö   Taggaso myr
  Stortjärnbäcken bäck   Taggänget myr- förr slåttermyr
  ?Stortjärnen tjärn?   Takåsen berg
  Stortjärnen tjärn   Takås-storstenen stenblock
  Storverksmuren myr   Takåstjärnen tjärn
  *Storån å   Tallhedmuren myr
  Storåsberget berg   Tallholmen holme
  Storåsen ås?   Tallmuren myr
  Storåsen terräng   Tallåsdammen Saknas
  Storåsmurarna myrar   Tansbäcken bäck
  Storåsmyran myr   Tansen sjö
  Storåstjärnen tjärn   Tansen, Lilla tjärn
  Storängarna ägomark   Tanängarna slåttermyrar
  Storänget terräng   Tanängestjärnen tjärn
  Storögat sjö   Tanängesåsen berg
  Storön ö   Taralambsrödjning Saknas
  Storön ö   Testeboån å
  *Storöratjärnsrå gränsmärke   Testeboån å
  Striddöljan del av Testeboån   Testeboån å
  Striddöljan del av å /Se   Tiaos grinden grind
  Stråkbron terräng   Tildasbergen berg
  Stubbmuren myr   Tilleråsen berg
  Stugmyrorna myrar   Tilleråsmuren myr
  Stugviken vik   Tillkot beteshage
  *Stuvesjön (*Stuvjesjön) sjö   Timmerheden tallhed
  Stybborn myr /Se   Timsbron bro
  Stybbornsbäcken bäck   Timslugnet lugnvatten
  Styggmuren myr   Timsröset röse
  Styrjesjön sjö   Timssjön sjö
  Styrjesjön sjö   Timsån bäck
  Styrjesjön sjö   Tinalamp trakt
  *Styrsholmen holme /Se   Tinalamp tjärn
  *Styrsholmen holme /Se   Tinnalambi sjö
  *Styrsholmen holme   Tinalampsberget berg
  Styvjesjön sjö   Tinalampstjärnen tjärn
  Styvjesjön sjö   Tingsmuren myr
  Styvjesjön sjö   Tinnalsmurarna Saknas
  Styvjesjön sjö   Tinnaskmuren myr
  Stängslet terräng   Tittin kolning
  Sundsbron bro   Tjuvsveden svedja
  Sundsjön sjö   Tjäderleksmyren myr
  Sundsjötjärnen tjärn   Tjärdalsviken vik
  Sundsån sund /Se   Tjärdalsviken vik
  Sundudden udde   Tjärnen utvidgning av å
  Sundudden udde   Tjärnmuren myr
  *Sunnanås ås? /Se   Tjärnmurtjärnen tjärn
  *Svalfläcken sjö   Tobakholmen holme
  Svalsjön sjö   Tokbäcken bäck
  *Svalsjön sjö   Tolvmila