ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Segersta socken : Bollnäs domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 203 Naturnamn : 221 Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 146
Segersta sn Acktjärabäcken bäck Segersta sn Nummerförteckning förteckning
Segersta sn Acktjärn tjärn /Se Segersta sn sn Nummerförteckning förteckning
Segersta sn Acktjärnbäcken bäck /Se Segersta socken Nummerförteckning förteckning
Segersta sn Acktjärnen tjärn Segersta socken Nummerförteckning förteckning
Segersta sn Alderholmen holme Segersta socken Nummerförteckning förteckning
Segersta sn /Se Allmänningen terräng Segersta socken Nummerförteckning förteckning
Segersta sn /Se Bergviken sjö Segersta sn Nummerförteckning förteckning
Segersta sn Bergviken sjö AndersNils bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Segersta sn Bergviken sjö AndersOls bebyggelse Acktjärn tjärn
Segersta sn Bergviken sjö Bortigården bebyggelse Acktjärn bäcken bäck
Segersta sn Bergviken sjö Bredåker by Allmänningsberget berg
Segersta sn Bergviken sjö Burmans bebyggelse Bastmor äga
Segersta sn Bergviken sjö Byn by Bergviken sjö
Segersta sn Bergviken sjö Bäckänge by Björktjärn tjärn
Segerstad sn ? Bergviken sjö Bärnäsudden lht Blåblickberget berg
(?) Segerstad sn Bergviken sjö Böle lht Bomagen del av Boåsen
Segersta sn Bergviken sjö Djupa by Borgberg berg
Segersta sn Bergviken sjö Djupa, Västra bebyggelse Borgberg berg
Segersta sn Bergviken sjö Djupa Östra bebyggelse Boren skogshöjd
Segersta sn Bergviken sjö Erik Pers bebyggelse Bosjön sjö
Segersta sn Bernäsudden udde Gillermyra hmd Boåsen berg
Segersta sn Biörtierna tjärn Gyppelmyra t. Boänget skogsäga
Segerstad sn sn Björktjärn tjärn Gålsjösveden lht Brolyckan äng
Segerstad sn /Se Björktjärnen tjärn Gärdsänget hmd Bråvicksröjningen samfälld äga
Segersta sn Björktjärn tjärn /Se Gäversta by Brännberget Västra berg
Segersta sn Björktjärnen tjärn Gäversta bebyggelse Brännberget Östra berg
Segersta sn Björktjärnsbäcken bäck Gäversta by Brännholmen holme
Segersta sn Björktjärnsmyran myr Gäversta by Bytjärnen tjärn
Segerstad sn Björnsvedsmyran myr Göstas bebyggelse Bytjärnsbäcken bäck
Segerstad sn Björtjärn tjärn Holms hmd Dalmyrberget berg
Segerstad sn Blåblicksberget berg Hullsta by Dammröjningen fäbodar
Segersta sn Bobsjön sjö Hägnaden lht Edsänget äga
Segersta socken Bobsjön sjö Innigården gård Fageräng äng
Segersta socken Bomagen vik Johannes´ hmd Fagerängestjärnen tjärn
Segersta socken Borgberg berg /Se Jon Ols hmd Fesberget berg
Segerstad sn Borgberget berg Kullerbacka lht Flaxenänget äng
Segersta socken Born skogshöjd /Se Kvarntäckten hmd Florhällen berg
Segersta socken Bosjöbäcken bäck Ladsvedjorna t. Fläckberg berg
Segersta sn Bosjön tjärn Landa by Fåran äng
Segersta sn Bosjön sjö Landafors järnvägsstation Fänsmyran fäbodar
Segersta sn Bosjön sjö /Se Lappgärdet lht Fäsjön sjö
Segersta socken Bosjön sjö LarsAbrahams bebyggelse Generalsberg äga
Segersta socken Botiern sjö Lars Ers bebyggelse Getklöven krök
Segersta sn Botjärn sjö Lars Ers bebyggelse Gillersänget fäbodar
?Segersta sn Boåsen berg /Se Lars Jöns bebyggelse Gismyran mosse
Segersta socken Boåsen ås Leks t. Gruvberget berg
Segersta sn Brännberget, Västra terräng Leks hmd Gruve äng
Segersta socken Brännberget, Östra berg Lillanda komministerboställe Gussämnet äga
Segersta sn Brännholmen holme Lillåkers hmd Gå sjöberget berg
Segersta sn Brännholmen holme Lindströms bebyggelse Gå sjömyran mosse
Segersta sn Brännholmen holme Lusts bebyggelse Gå sjön sjö
Segersta socken Bytjärn tjärn Månänget bs. Gästmyran äga
Segersta sn Bytjärn tjärn /Se Långhammar hmd Gäverstabodarna fäbodar
Segersta sn Bytjärnen tjärn Mårdnäs gård Hagsved åker
Segersta sn Bytjärns bäcken bäck Mårtens bebyggelse Haltaråsen berg
Segersta sn Bärnäsudden udde Nils Lars» bebyggelse Harängesberget berg
Segersta ssn Bärnäsudden udde Nils Pers bebyggelse Heden näs
Segersta socken Djupasjön sjö Norrgården bebyggelse Heden tallbevuxen sandhed
Segersta socken Djupasjön sjö Norrgården hmd Hemås berg
Segersta socken Edsängesberget berg Nybacka lht Hovås berg
Segersta socken /Se Edsänget, Nedre ängsmark Nyhem hmd Hullstatjärn tjärn
Segersta socken /Se Ellasholmen holme Nylands hmd Hullstaviken vik
Segersta socken /Se *Emmingskälla råmärke? Nylocket hmd Hummelmyran mosse
Segersta socken /Se *Emingskälla råmärke ? Nyänget gård Hundfjällsberget berg
Segersta socken /Se Fagerängen ängsmark Nås» hmd Husmyran äng
?Segersta sn Fetsjön ? sjö Ol Göstas lht Häckla åker
Segersta sn Fiskgubben sjö Ol Lars hmd Kante äga
Segersta socken Florhällen berg Ol Pers bebyggelse Kavelbromyran mosse
Segersta socken Florhällen berg Oppigården bebyggelse Klappberg berg
Segersta socken Fläckberg berg Oppigården bebyggelse Klockarmossen mosse
Segersta socken Fläckberget berg /Se Ovanheden del av socken Knaperänget äng
Segersta socken Fläckberget berg Per Ers bebyggelse Korsvansmyran mosse
Segersta sn /Se Fulsmyran myr Per Ers lht Kungsholmen holme
Segersta sn Fårholmen holme Per Ols bebyggelse Kvarnrassla äga
Segersta sn /Se Fämyran myr Per Ols bebyggelse Kvarnsved hage
Segersta sn /Se Fännsmyran myr Pers hmd Källmyran mosse
Segersta sn /Se Fäsberget berg och triangelpunkt Segersta prästbord prästbord Källstaröjningen hage
Segersta sn /Se Fäsjön sjö /Segersta prästbol prästbord Käringholmen holme
Segersta sn /Se Fäsjön sjö /Se Skräddars hmd Landaberget berg
Segersta sn /Se Getklövastenen sten Smälls bebyggelse Landaforsen fors
Segersta sn Gillersänget ängsmark Starks t. Lappheden hed
Segersta sn /Se Gruvberget berg /Se Stor Nils bebyggelse Lilldammen damm
Segersta sn /Se Gruvberget berg Strömsberg lht Lillrättberg berg
Segersta sn *Gudmundskär skär Svedbergs hmd Lillsjöbäcken bäck
Segersta sn /Se Gussämnet ängsmark Sveden by Lillsjön tjärn
/Segersta prästbord komm. bost. /Se Gyppelmyran odling Svedja by Lustigknopp berg
Bredåker by Gål(l)sjön sjö Svens hmd Långnäs näs
Bredåker by Gålsjön, Stora sjö Säll Pelles hmd Långholmen holme
*Bybodarne fäbodar Gåsjön, Stora sjö Sälls t. Långåker äga
*Bybodarne fäbodar Gåsjöberget, Västra terräng Sälltomten lht Lämsängen äng
Byn by Gåsjöberget, Östra berg Sörgården bebyggelse Lägersåkern åker
Byn by Gåsjömyran terräng Tjärnvik hmd Mansåker åker
Bäckänge by Gåsjön, Stora sjö Tuvlycka hmd Markarsholmen holme
Bäckänge by Gärdsänge ängsmark Utanheden del av socken Midnäs näs
Bäckänge by Gösten holme Utigården bebyggelse Moränget äga
? Böle by Göslen holme Utigården bebyggelse Myggåsen tjärn
Böle by Haltaråsen berg Viksveden lht Norrhäll berghällar
?Böle by Harängesberget berg Våtdyft hmd Norr i Bodarna fäbodar
*Böle sköllen sköllen *Havås berg /Se Västergården bebyggelse Norsviken vik
Djupa by Hemåsen berg /Se Västergården hmd Nyängestjärn tjärn
Djupa by Hemåsen berg o. triangelpunkt Västergården bebyggelse Orn udde
Djupa by Hovås berg /Se Åkers bebyggelse Ornäs grustag
Djupa by Hovåsen ås Åkersberg lht Ornäsviken vik
Djupa by Hundkällsberget berg Åkre bebyggelse Polämnet äga
Djupa by ? Hästholmen holme Älvtorp hmd Prästbodvallen skogbevuxen hed
Djupa by Högsvedsberget berg Östbergs hmd Ramadden näs
Djupa by Jordbärsmyran myr Östergården bebyggelse Ramön holme
Djupa by *Kalvängsberget berg   Rola mosse
Djupa by *Karbölsbäcken bäck   Råbromyran mosse
Djupa by *Karbösbäcken bäck   Rättberget berg
Djupa by Kavelbromyran myr   Röstböle åker
Djupa by Klappberg berg   Sandviken vik
Djupa by Klockarmossen mosse   Sankpattan äng
Djupa by Korssovansmyran terräng   Skatudden udde
Djupa by Kungsholmen holme   Skisås berg
Djupa by Kungsholmen holme   Skottholmen holme
Djupa by Kungsholmen holme /Se   Skäcktbäcken bäck
*Djupa sköllen sköllen Käringholmen holme   Slamyra mosse
? Granbo by Käringholmen holme   Slynbäcken vik
Grängsbo by Käringholmen holme   Slynnorna äng
Granbo by Landaberget berg   Slynnudden näs
Granbo by Landaberget terräng   Sockänget äng
Granbo by Landaforsen fors   Stor-Gåsjön sjö
Granbo by Landaforsen fors   Storholmen holme
*Granbo sköllen sköllen Landaholmen holme   Stormyran mosse
Gäversta by Landaholmen ö   Storsjön sjö
Gäversta by Lappheden terräng   Storön ö
Gäversta by Lappmyran myr   Stämslyckan äga
Gäversta by Liljeholmen holme   Sundsholmen holme
Gäversta by Liljeholmen holme /Se   Svarttjärn tjärn
Gäversta by Lillrättberget berg   Svarttjärn tjärn
Gäversta by Lillsjöbäcken bäck   Svarttjärn myran mosse
Gäversta by Lillsjön tjärn /Se   Timmerhusberget berg
Gäverstad by Lillsjön kärr   Tjärdalsbacken backe
Gäverstad by Lillön ö   Tomtåker åker
Gäversta by /Se Lustigknopp terräng   Tornäm äga
Gäversta by /Se Långholmen holme   Trollkrafs äga
Gäversta by /Se Långmyrberget berg /Se   Villsjön sjö
Gäversta by /Se Långnäs udde   Vitmyran mosse
*Gäversta sköllen sköllen Lägersåkern åker /Se   Vågbolsbacken backe
Heden by /Se Lägersåkern åker /Se   Vänberg berg
Hullsta by *Mackmyrån å ? /Se   Väne äga
Hullstad by Markerna odling   Vänevad grund
Hullstad by Mjuggåsen tjärn /Se   Värken utlopp
Hårga by Mjölkänget ängsmark   Väsänget äng
*Kvarbroboerne fäbodar Myggåsen tjärn /Se   Överängesberget berg
Landa by Myggåsen tjärn    
Landa by Mårdnäsoren udde    
Landa by Mårdnästjärn tjärn /Se    
Landa by Mårdnästjärnen vik    
Landa by Mörnänge ängsmark    
Landa by Norrberget berg    
? Landa l. Lanna by Norrhällsudden udde    
Landa by Norsängesudden udde    
Landa by Norsängesviken vik    
Landa by Norsängesviken vik    
Landa by Nyängestjärn tjärn /Se    
Landa by Nyängestjärnen tjärn    
Landa by Ornäsudden udde    
Landa by Ornäsviken vik    
Landa by Polämnet ängsmark    
Landa by Prästbodvallen vall    
Landa by Ramsved udde    
Landa by Ramön ö    
Landa by /Se Ramön ö    
*Landaboerna fäbodar Ramön ö    
*Landaboerna fäbodar Rotemobodarna, Nedre terräng    
*Landa sköllen sköllen Rotemobodarna, Övre terräng    
Lillanda gård Rotemobodtjärnen tjärn    
Lillanda komm.bost. Rårösberget berg    
Lillanda gd /Se Rättberget berg /Se    
Mårdnäs gd Rättberget berg    
Mårdnäs gård Sandviken vik    
Mårdnäs by Sandviksudden udde    
Mårdnäs gd ?Segersta älv = Ljusnan i Segersta Saknas    
Mårdnäs gård Skarphaga åker    
Mårdnäs gård Skatudden udde    
Mårdnäs gård Skatudden udde    
Mårdnäs gård Skisås ås    
Mårdnäs gård Skisås berg /Se    
Mårdnäs by /Se Skisås ås    
Mårdnäs gd /Se Skottholmen ö    
Mårdnäs by /Se Slamyran myr    
*Norbodarne fäbodar Slynnorna ängsmark    
*Norbodha Saknas *Slynvarken vik    
*Nordanå del av Ovanheden Slätheden åker    
Nyänget gd *Stolpkälla källa    
Ovanheden del av Segersta Storholmen holme    
Ovanheden by /Se Storholmen ö    
Rotemo by Storsjön vik /Se    
*Sunnanå del av Ovanheden Storön ö    
? Sveden gd Storön ö    
? Sveden by Storön ö    
Sveden by Storön ö    
Sveden by Storön ö    
Svedja by Storön ö    
Svedja by Strömfallet vattenfall /Se    
Utanheden del av Segersta Strömholmen holme /Se    
Utanheden by /Se Stubbrönningen odling    
*Västantjärn bebyggelse Sundsberget berg    
*Vestkiära gård Sundsholmen holme    
Västtjära gd /Se Svarttjärn tjärn /Se    
Västtjära gd /Se Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svedjasundet sund    
  Tiggarramsan terräng    
  Timmerhusberget berg /Se    
  Tjärnmyran odling    
  Torrnämnet odling    
  Vassbottnen vik    
  Villsjön sjö    
  Villsjön sjö /Se    
  Vitmyran terräng    
  Vitmyran myr    
  Vänberg berg    
  Vänevad vad    
  Åkreberget berg    
  Årosholm holme    
  Ämnena ängsmark    
  Överängesberget berg /Se    
  Överängesberget berg    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.