ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söderhamns stad : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 606 Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 304
Söderhamn stad Alholmen udde Förkortningar förteckning Alderstrand strand
Söderhamn stad Alholmen udde Förkortningar förteckning Anderholmen nu udde
Söderhamn stad *Avurskäret skär Söderhamn stad Arresten hälla
Söderhamn stad Baggen se Sillbaggen holme Snålhamn inbyggarbeteckning Aspsundet vik
Söderhamn stad Baggsundet sund Söderhamn stad Bastholmen Saknas
Söderhamn stad *Bagsund sund Söderhamn stad Bastviken vik
Söderhamn stad Bastholmen holme Söderhamn stad Behändig strömningsgrund
Söderhamn stad Bergsön ö Söderhamn stad Bergsön ö
Söderhamn stad Björnen ö Söderhamn stad Björn ö
Söderhamn stad /Se Björnen holme Söderhamn stad Blomman prick
Söderhamn stad Bockharet ö Anlyckan område Bockharet skär
Söderhamn stad /Se Bockharet grund /Se Anny Hill Saknas Bockholmen holme
Söderhamn stad /Se Bottenhavet hav Berget lägenheter Bottniska viken hav
Söderhamn stad /Se ?Branthäll ö Bjälkgropen lht:er Branthäll ö
Söderhamn stad /Se Branthäll skär Björnänge del av stadsdel Brottaren grund
Söderhamn stad /Se Branthäll skär Björnängmyrorna Saknas Brukstjärn tjärn
Söderhamn stad /Se Branthäll ö Blötmyran gårdar Brunbärsharet holme
Söderhamn stad /Se Branthäll ö Blötängarna del av stadsdel Bråtmyran myr
Söderhamn stad /Se Branthäll ö Breidablick samlingslokal Brändskär holme
Söderhamn stad /Se Branthälls udd redd Broberg stadsdel Bussholmen udde
Söderhamn stad *Brendsand se Brändskär ö Bromsäng gårdar Bådan skär
Söderhamn stad Brenhälla se Branthäll skär Bruket Saknas Bådan ö
Söderhamn stad Brensten skär Bruksmyran gård Båkharen del av Norruddsharet
Söderhamn stad Brobergstäkten ägolott Brukstägten täkt Djupviken havsvik
Söderhamn stad Brobergsägan se Brobergstäkten ägolott Brukstäkten gårdar Djupviksholmarna öar
Söderhamn stad Brunbärsharet ö Bröksmyran gårdar Djurberget berg
Söderhamn stad /Se Brunbärsharet holme /Se Busstjärn gårdar Doggen strömmingsgrund
Söderhamn stad /Se Brändskär skär Dillesbacken gårdar Draglötsskogen område
Söderhamn stad /Se Brändskär holme Edsholmarne ängar, nu bebyggda Duvön bebodd ö
Söderhamn stad /Se Brändskär skär Ellebo gård Enlundsholmen holme
Carlhararnar = Kalvhararna fiskeläge Brändskär ö Fjösåker jordäga Enskär ö
*Faxehus förr fäste Brändskär skär Flykebo förr fäbodar Enskärsharet holme
Faxeholm medelt fäste Brändskär holme Fridsberg gård Enskärsöran ö
Faxaholm förr slott Brändskär holme Fröjdablick gårdar Ettergr grund
Faxaholm förr slott Brändskär holme Fålnäs gård Faxholmen höjd
Faxeholm förr slott *Brömsänge vik Grisberg lägenheter Ferssjön, Stora sjö
Faxaholm st. *Brömängsudden udde Grundvik hp Ferssjön sjö
Faxaholm medeltida slott Bullerstenen holme Grundvik förr såg, gårdar Finnbulla ö
Faxaholm medeltida slott Bullviken vik Gråvad förr bruk Finskan, Norra grund
Faxeholm medeltida fäste *Busholm se Bussholmen udde Gunnarbo gårdar Finskan Södra grund
Faxeholm st? Bussholmen udde, (fd ö?) Harald fiskeläge Flaket del av Söderhamnsfjärden
*Faxaholm förr slott Bussholmen holme Hjortsberg Saknas Furuskär ö
Faxaholm medeltida fäste Bussholmen udde Holmvik lht Fyrholmen = Brändskär Saknas
Faxaholm sl Bussholmen udde Holmänge stadsdel Fyrstenarna grund
Faxaholm f. slott Bussholmen udde Humlegården område Garpholmen, Lilla holme
Faxaholm f. befäst slott Bådan holme Hundkyrkan gårdar Garpholmen, Stora holme
Faxaholm sl Bådan skär Hvilan Saknas Getviken vik
Faxaholm (Faxehus) förr fäste /Se Bådan holme m triangelpunkt Hällmyran gårdar Gran ö
Faxehus förr fäste /Se Bådan ö /Se Högalund Saknas Grannsand vik
Faxehus förr fäste /Se Båkharet ö Igeltjärn gård Granskär udde
*Faxehus förr befästning /Se Båkharet holme /Se Jernkällsviken vik och gård Grimshararne fiskeläge
*Faxehus förr fäste /Se Dammsjön sjö Johannesborg gård Grimsharspricken prick
*Faxehus förr fäste /Se Dicksonviken havsvik Kallkälla lägenhet Grimsön ö
Faxehus förr fäste Djupviken havsvik Kattrumpan del av Söderhamn Gråhäll ö
Faxehus förr fäste /Se Djupviksholmarna öar Kilmyran gårdar Gråskälsharen holme
Faxaholm förr slott /Se »Djurberget berg /Se Kilsbo sommarställe Grällsgrund stenrabb
Fröjdablick lht /Se Dragslötsskogen terräng Klapparvik gårdar Gröt- o Mjölkholmen holme
Färsjön lg:er /Se Duvön ö Klippan lht Gårviken vik
Färsjön lht:er /Se Duvön ö Klossdammen lägenheter Gåsharen ö
Jungfrunn fyrplats Edsholmarna terräng Knektslätten villasamhälle Gåsharen ö
Kallharen fiskeläge *Ekholmsudden udde Korsudden gård Gävlebohamnen = Haxhamn Saknas
Kalvhararna fiskeläge Enskär skär Kullen gårdar Göran-Nilsharet holme
Kalvhararna fiskeläge Enskär ö Kvarnmyran gårdar Halt-Mickel grund
Källskär sågverk Enskär skär Källskär sågverk Hamboholmen Saknas
Köviken gdr /Se Enskär ö Källvattstjärn gårdar Hammarhålet sund
*Moen förr by /Se Enskär ö Köviken vik och gårdar Hamnberget berg
*Mora förr by /Se Enskär ö Laggens lht Hamnskär ö
Palmäng fäbod? Enskär ö Lervik nedlagt sågverk Hamnskär ö
Prästgrundet fiskeläge Enskär triangelpunkt Lillägret öppen plats Hamntjärn, Nedre tjärn
Prästgrundet fiskeläge Enskärsharet ö Lockmyran gård Hamntjärn, Övre tjärn
Rösten gårdar /Se Enskärsoren ö Lugnet gårdar Haxhamn storvik
Rösten gårdar /Se Enskärsoren ö Lushagen skog Hjortronsmyra myr
Rösten förr by /Se Enskärsoren ö Långmor gårdar Horrnöön Saknas
*Rövensvik bebyggelse *Faxehus förr fäste Långrör sågverk Hundskär öar
Sandarne kapellförsamling, sulfatfabrik Faxehus fäste /Se Långrörstjärn gårdar Hundskärshararne holmar
Sandarne förs /Se Faxholmen höjd /Se Långtå gård Häggskär Saknas
Sandarne? förs /Se Faxholmen höjd /Se Lötbäcken gårdar Hällgrund grund
*Sandlände kapellförsamling, sulfatfabrik Faxholmen höjd /Se Maleneberg arbetarkaserner Hällgrundsnorrklackarna = Sjöknösarna Saknas
Storjungfrun fyrplats Faxholmen höjd /Se Malenedal gård Hälludden udde
Tälje gård /Se Faxholmen höjd /Se Mamre skollovskoloni Hällvik vik och täkter
Tälje gd:ar /Se Faxholmen höjd /Se Mariehill sågverk Hällviksudden udde
*Östanbro förr by /Se Faxholmen höjd /Se Mora Saknas Hälvetesportarna farled
  Faxholmen höjd /Se Norrbacken gård Högharen ö
  Faxholmen höjd /Se Morängen åkrar Högharslillan holme
  Faxholmen höjd /Se Norrbacka sommarställe och ångbåtsbrygga Hökudden udde
  Faxholmen höjd /Se Norrfjärdsänge område Hörningarna holmar
  *Faxholm udde? Norrmyran gårdar Hösen grund
  Faxholmen Saknas /Se Nylandet lht Jackesklacken undervattensgrund
  *Faxholms skans förr fäste /Se Nymyran gård Jon Larssonsgr grund
  *Faxholms skans förr fäste /Se Nymåla gårdar Jupiter undervattensgrund
  Finskäret se Sandskär skär Olsmyran lht Jällharen holme
  Fjärdingen ö Palmäng torp Kabelharet Lilla holme
  Fjösåker åker Peking område Kabelharet, Stora holme
  Flaket del av Söderhamnsfjärden Persbacka gård Kafreskatan Saknas
  Flaket vik Pite=tägterna Saknas Kalkudden udde
  Flaket del av fjärd Porsmyran gårdar Kalvhararna ögrupp
  Flaket vik Prästmyran gårdar Kanonholmen holme
  Furuskär skär Rödjningen Saknas Kattrumpan holme
  Furuskär ö Römyran hmd Kilsboholmen holme
  Furuskär ö Rönningen gård Kistan grund
  Fyrhamnen vik Rörmyran gårdar Klåfsten Saknas
  Fyrhamnen vik Rösten gårdar Knappskär holme
  Fyrstenarna stengrund Röstens fäbodar förr fäbodar Knyllhällan hälla
  Fyrudden udde Saltlöt gård Koleraholmen = Stora Garpholmen Saknas
  Fyrudden udde Sandarne kapellförsamling Korsnäs ö
  *Fållnäsviken vik Sandtägten täkt Kringlan vik
  Färssjön sjö Silläng t Krokskär udde
  *Gamla hamnen vik? Sjötorp gård Kråkskär holme
  Garpholmen skär Sjövik gårdar Kullharen, Västra holme
  Garpholmen, Stora holme Sjöviken, Sjöviksholmen Saknas Kullharen, Östra holme
  Garpholmen, Stora o Lilla holmar Slipersmyran lht Kuttskär udde
  Garpholmen, Stora o Lilla holmar Snika gård Kyss-Karlsson grund
  Garpholmen Lilla holme Snusmyran lht Källharen ö
  Garpholmen, Lilla holme Stenbacka Saknas Källharen, Östra Saknas
  Garpholmen Stora holme Stentäkten gårdar Källsjön sjö
  Garpholmen, Stora holme Stenåker såg Källänget+ = Tönshammar Saknas
  *Garpholmerne se Garpholmen, Stora o. Lilla holmar Stenö restaurang och badställe, udde Känningsgrundet grund
  ?Getviken vik Stormyran gårdar Käringnolaskär holme
  Getviken havsvik Stubbänge jordäga Käringstenarna skär
  Gran holme Stugsund lastageplats Körsvik vik
  Gran ö Ståbytäkten gårdar Lagerlöfsholmen holme
  Gransandsudden se Stångudden udde Sundsbodarne förr fäboställe, nu jordägor Lamholm udde
  *Granskär holme Sörmyran gårdar Lappskär holmar
  Grimshararna öar Söttermyrorna åkerområde Lars-Jonsholmen ö
  Grimshararna skär Thelbacken gårdar Laxhällan holme
  Grimshararna holmar Torpa område Leskär ö
  Grimshararna öar Tremyran gårdar Lillbådan skär
  Grimshararna holmar Trångsta område Lilljungfrun ö
  Grimshararna öar Tupptjärn utdikad tjärn Lillkänningen+ = Lilljungfrun Saknas
  Grimsholm se Grimshararna öar Tälje gård Lillskvalpen stenrabbar
  Grimskär ö Täljemyran gårdar Lillskvalpet skär
  Grimskär ö Tönshammar järnbruk Lillön Saknas
  Grimskär holme /Se Ullbacka sommarställe, gårdar Lockskär ö
  Grimsön se Grimskär ö Utanhed gårdar Loppan skär
  Grimsön ö Vad gårdar Lugnesjön sjö
  Grimsön ö Vadtorp sommarställe Lusen skär
  Grimsön ö Winbergstorpet t Långharen ö
  Grimsön holme /Se Åsbacka förr sågverk Långharen ö
  *Gripholmarna öar Åsberget gårdar Långhörningen ö
  Grisharan ö   Långgrövsgrund stenar
  Gråhalla se Gråhäll skär   Långudden udde
  Gråhäll ö   Läbrännan prick
  Gråhäll skär   Lötholmen udde
  Gråhäll skär   Lötviken vik
  Gråhäll ö   Lövskär halvö
  Gråhäll ö   Magsjön sjö
  *Gråhälla ö   Midsommar holme
  Gråhäll ö   Midsommarstrand vik
  Gråsjälsharet holme /Se   Mjölkön udde
  Grällsgrund grund   Myntsten skär
  Gräsharen holme   Myra undervattensgrund
  Gröten och Mjölken holme   Myrholmen = Brändskär Saknas
  Gulludden udde   Myringsharet holme
  *?Gårnön udde   Myrskär holme
  Gårviken vik   Nils Ols hamn vik
  Gåsharen ö /Se   Norbergsklackarna grund
  Gällharen holme   Norrgrundet grund
  Gävleboholmen se Tuppen holme   Norrnabben Saknas
  Göran-Nilsharet ö   Norruddsharet ö
  Hammarhålet vik   Norrviken vik
  Hamnrabben holme   Nu och aldrig mer holme
  Hamnskär skär   Nygrundet prick
  Hamnskär skär   Nygrundet grund
  Hamnskär ö   Nygrundsklacken prick
  Hamnskärsharet, Västra ö   Olsåkersudden udde
  Hamnskärsharet, Östra ö   Ormnäs udde
  Hamnudden se Fyrudden udde   Orn = Enskärsöran Saknas
  Harald ö   Ornstenarna grund
  *Haren ö   Ottergrundet ö
  Haxhamnen vik   Ottergrundet, Lilla holme
  Helgeön se Storjungfrun ö   Ottergrundshararna öar
  Helg(e)ön ö   Ottergrundssten hälla
  *Helge ön se Storjungfrun ö /Se   Parbrännan = Stenklacken Saknas
  Helgö, numera Storjungfrun ö /Se   Penninggrundet hälla
  Helgeön ö /Se   Pettersklacken grund
  Helgön ö /Se   Pingst holme
  Helgö ö   Pipsjön sjö
  Helgön se Storjungfrun ö   Prästgrundet ö
  Hermansmyran myr   Prästholmen holme
  *Holmänge ägolott /Se   Prästskäret ö
  Holmänges backen höjd /Se   Pynten undervattensgrund
  Hundskär holmar   Reveljen prick
  Hundskär öar   Rägrundet grund
  Hundskärshararna öar   Rävviken vik
  *Hällerne öar   Rödmalen strandremsa
  Hälludden udde   Rönnharen skär
  Hälludden udde   Rönnskär holme
  Hälluddstjärnen tjärn   Rönnskärsharet holme
  *Hällviken vik   Röstentjärn tjärn
  Hällåsen triangelpunkt   Saltpanneviken vik
  Högharen holme m fyr   Sandskär ö
  Högharen ö   Sandviken vik
  Högharen grund /Se   Sandviksudden udde
  Höghars Lillharen grund /Se   Sarpanviken vik
  *Höningen se Hörningarna holme   Saturnus undevattensgrund
  Hörningarna ögrupp   Sjöknösarna prickar
  Hörningarna skär   Skalmanshälla undervattenshälla
  Hörningarna holmar   Skatland del av kust
  Hörningarna öar   Skatrevet stenrabb
  Hörningarna skär   Skattjärn tjärn
  Hörningarna ögrupp   Skatudden udde
  Hörningarna ögrupp   Skatön ö
  Hörningen se Hörningarna ö   Skjutharen skär
  *Jungfruklipporna = Storjungfrun? ö /Se   Skjutharet »stenrabb»
  Kalkudden udde   Skjutharet holme
  Kalkudden udde   Skommaudden Saknas
  Kalkuddsviken vik   Skorvharen ö
  Kalkuddsviken vik   Skroveln grund
  Kallhararna se Kalvhararna ögrupp /Se   Skuggskär holme
  Kalvhararna ögrupp   Skvalpstenarna skär
  (?)Kalvhararna ögrupp   Skällarna öar
  Kalvhararna öar   Skälstenarna stenar
  Kaninholmen holme   Skälstenarna, Norra skär
  Kilsboholmen holme   Skälstenarna, Södra skär
  Klapparviken vik   Sköllingestenarna skär
  Klapparviken vik   Smalgrundet grund
  Klapperberget berg   Smultronharet ö
  Klumpudden udde   Småholmen holme
  *Knappskär skär /Se   Småstenarna holme
  Koholmen udde   Snoa grund
  Korshamns Storgrund grund   Spikhällan hälla
  »Korsholm näs /Se   Stadsberget, Västra berg
  Korsmäss holme   Stadsberget, Östra berg
  Korsmäss ö   Stenharen holme
  Korsnäsoren se Korsmäss holme   Stenhörningen holme
  *Korsudden udde   Stenklacken grund
  Krokskär udde, förr ö   Stenskär ö
  Krokskär udde   Stenåkersudden udde
  Krokskär udde   Storbådan skär
  Krokskär udde   Storgrundet grund
  Kråkharet ö   Storgrundet grund
  Kråkharet holme /Se   Storjungfrun ö
  Kråkskär holme   Storkänningen + = Storjungfrun Saknas
  Kråkskärsholmen holme   Stormoen Saknas
  Kullharen holmar /Se   Stormorshällan bergkulle
  Kullharet, Västra del av Lilljungfrun   Stormosskärren Saknas
  Kullharet, Östra ö   Stormyrhalsen del av Stormyran
  Kullharsrabbet, Västra ö   Storsjön sjö
  Kullsken, se Skuggskär? skär   Storskvalpen stenrabbar
  Kulskär se Skuggskär? skär   Storskvalpet skär
  *Kullskär skär   Storstensharet holme
  Kyrkviken vik   Storstensharet holme
  *Källskär Lilla skär   Storviken vik
  *Källskär Stora skär   Stråket segelled
  Källskär, Lilla och Stora igenlandade skär   Stubbskär öar
  *Källvik vik   Stubbängesviken vik
  Kämpaudden udde   Stångskär udde
  Käringnolaskär holme   Stångudden udde
  Käringnolaskär holme   Sundsviken Saknas
  Käringstenarna skär   Surbrunn förr hälsokälla
  *Körsviken vik?   Svartudden udde
  Köviken vik   Svartuddrabbet »stenrabb»
  Köviken vik /Se   Svartön ö
  *Köviksholm ö   Sydnabben Saknas
  *Köviksholmen holme?   Söderhamnsån å
  *Ladugården jordäga /Se   Sörgrundet grund
  *Ladugårdsåkern förr åker(?) /Se   Sörklacken grund
  *Lammholmen udde /Se   Sörsten hälla
  *Lammholmen udde?   Sörudden udde
  Lappskär se Loppskär, Lilla, Stora holme   Tallen ö
  Lappudden udde   Tallskär holme
  Lappuddsviken vik   Tarmen passage
  Lars-Jons-holmen se Stenskär holme   Tarmen udde
  Laxhällan holme   Tarmviken vik
  Leskär skär   Teljesjön sänkt sjö
  Leskär skär   Tengströmsholmen = Stora Garpholmen Saknas
  Leskär ö   Tjockhörningen ö
  Leskär skär   Tjöviksh: Saknas
  Leskär ö   Tolvskillingen grund
  Leskär skär   Toppan holme
  Leskärshällan skär   Toppatallen vik
  Leskärsrabben holme   Toppstenarna+ = Långrörsgrund Saknas
  Lillbaggen udde   Tornön udde
  Lillbaggen udde   Trolljöns holme
  Lillbjörnen holme   Trångport sund
  Lillbådan holme   Tröskeln grund
  Lillharen, Gräshars- holme   Tunharet ö
  Lillharen, Höghars- holme   Tunharshällan hälla
  Lillharen, Långhars- holme   Tunharsstenarna skär
  Lillharen, Prästskärs- holme   Tupparna ögrupp med fiskeläge
  *Lillhällskäret ö   Tuppen ö
  Lilljungfrun ö   Tuppstorgrundet grund
  Lilljungfrun ö   Tuppsundet sund
  Lilljungfrun ö   Tärngrundet grund
  Lilljungfrun ö   Tärnharsgr grund
  Lilljungfrun ö   Tärnharsrabben skär
  Lilljungfruns redd redd   Tärnskär Saknas
  Lillkänningen se Lilljungfrun ö   Tärnströmsgr grund
  *Lillkänningen se Lilljungfrun ö   Tärnören ö
  Lillskvalpen holme   Saknas grund
  Lillskvalpet holme   Vadkärn Saknas
  Lillskvalpet holme   Vadsjön = Brukstjärn Saknas
  *Lillskär skär   Vattharet ö
  Lilltuppen holme   Vedetten grund
  Lillön udde   Vresan grund
  Lillön udde   Västerhamnstjärn tjärn
  Lillöviken vik   Västerhällan ö
  Lillöviken vik   Yttergrundet grund
  Lockskär ö   Zion fiskeläge
  Lockskär ö   Åsarna sandbankar
  Loppskär, Lilla, Stora holmar   Åsbäcken bäck
  Loppskär, Lilla ö   Ängesviken vik
  Loppskär, Stora ö   Ölstenarne = Ornstenarna Saknas
  Lortviken vik   Österhällan holme
  Lottasholmen ö    
  Lugnsjön sjö    
  Långharen holme    
  Långharen ö    
  Långharen ö    
  ?Långharen ö    
  Långharen holme    
  Långharen holme    
  Långharen ö    
  *Långharn se Långharen ö    
  Långhörningen ö    
  Långlöt se Lötviken vik    
  Långrörsholmen holme    
  Långtå odling    
  Långudden se Södra Toppatallsudden udde    
  Långudden udde    
  *Löta vik?    
  *Lötfjärden del av fjärd    
  Lötfjärden = Flaket del av fjärd    
  Lötfjärden del av fjärd    
  Lötholmen holme    
  Lötviken vik    
  ?Lötviken vik    
  Lötviken havsvik    
  Lötviken havsvik    
  Lövskär halvö, förr ö    
  Lövskär halvö    
  Lövskär halvö    
  Madam Pettersson = Storjungfrun ö /Se    
  Magen myr    
  Magen Lilla myr    
  Magen myr    
  Magen, Lilla myr    
  *Medholmen holme    
  Midsommar holme    
  Midsommar ö    
  Midsommarsstrand bukt    
  *Mjusön halvön    
  Myringsharet ö    
  Myrharet grund /Se    
  Myringsharet grund /Se    
  Myrskär ö    
  Myrskär ö    
  Måns-Lars-myran myr    
  Norrfjärden fjärd    
  Norrfjärden vik    
  *Norrhamn vik /Se    
  Norrhamnen vik    
  Norrutharet ö    
  Norrviken havsvik    
  Nyhamnen se Fyrhamnen vik    
  *Nätholmen holme    
  *Ol. jönshällarna hällar?    
  Olsåkersudden triangelpunkt    
  Orstenarna stengrupp    
  Ottergrundet ö    
  Ottergrundet skär    
  Ottergrundet ö    
  Ottergrundet ö    
  Ottergrundet skär    
  Ottergrundet ö    
  Ottergrundet holme    
  Ottergrundet, Lilla holme    
  Otterhällan stengrund    
  *Otterskär se Ottergrundet ö    
  *Ovänneskär skär    
  Penninggrundet stengrund    
  Pingst holme    
  Pinget ö    
  Pipsjön sjö    
  Pipskäret udde    
  Pissmyringsharet grund /Se    
  Porsmyran odling    
  Potatisharen holme    
  Potatisharen grund /Se    
  Prästgrundet grund    
  Prästgrundet ö    
  Prästgrundet ö    
  Prästgrundet ö    
  Prästgrundet ö    
  Prästgrundet ö    
  Prästgrundet ö    
  Prästhagen se Prästtäkten ägolott    
  Prästholmen ö    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen holme    
  Prästskär, Norra skär    
  Prästskär, Södra skär    
  Prästtäkten ägolott    
  Reveljen grund /Se    
  Revhällarna skär    
  Rävholmen holme    
  Rävviken vik    
  Rävviksgrund skär    
  Rödmalen terräng    
  Rödmalen terräng    
  Rönnharen holme    
  Rönnharet ö    
  Rönnskär ö    
  Rönnskär ö    
  *Röstensfjärden se Röstenstjärnen sjö    
  Röstenstjärnen tjärn    
  Röstenstjärnen tjärn    
  *Röstensviken vik    
  Saltpanneviken vik    
  Sandskär skär    
  Sandskär ö    
  Sandskär ö    
  Sandskär ö    
  Sandskär ö    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  *Sandviksudden udde    
  *?Sillängsbäcken bäck?    
  Simpviken vik    
  Sionsviken vik    
  Själstenarna, Norra holmar    
  Själstenarna, Södra holmar    
  Själstenarna stengrund    
  *Skallgårdssundet vik    
  *Skallgårdssundet sund?    
  Skallgårdssundsskogen terräng    
  Skathamnen vik    
  Skatharen holme    
  Skatrevet rev    
  Skattjärnen tjärn    
  Skatudden udde    
  Skatudden udde    
  ?Skatön se Svartön ö    
  Skatön ö    
  Skatön ö    
  Skatön ö    
  Skatön ö    
  Skatön ö    
  Skatön ö    
  Skatön ö    
  Skatön ö    
  Skeppskölsberget berg /Se    
  Skjutharen skär /Se    
  Skjutharet ö    
  Skjutharet holme    
  Skjutharet grund /Se    
  Skjutharsrabben holme    
  Skorvharen ö /Se    
  Skuggskär skär    
  ?Skuggskär skär    
  Skuggskär skär    
  Skuggskär holme    
  Skuggskär holme    
  Skutharen holme    
  Skvalpstenen holme    
  Slätharen holme    
  Smultronharet ö    
  Smultronholmen holme    
  Småholmen ö    
  Småstensharen holme    
  Stadsfäbodtjärnen tjärn    
  Stenhörningen ö    
  Stenskär holme    
  Stenskär ö    
  *Stenåkersudden udde    
  Stenåkersviken vik    
  Stenåkersviken vik    
  Stenö udde    
  Stockharen holme    
  Storhällan terräng    
  Storjungfrun ö    
  Storjungfrun ö /Se    
  Storjungfrun ö /Se    
  Storjungfrun bebyggd ö    
  Storjungfrun ö    
  ?Storjungfrun bebyggd ö    
  Storjungfrun ö    
  Storjungfrun ö    
  Storjungfrun ö /Se    
  Storjungfrun ö /Se    
  Storjungfrun ö    
  Storjungfrun ö /Se    
  ?Storjungfrun ö    
  Storjungfrun ö    
  Storjungfrun ö    
  Storjungfrun triangelpunkt    
  Storjungfrun ö    
  Storjungfrun ö /Se    
  Storjungfrun ö /Se    
  Storjungfrun ö /Se    
  Storjungfrun ö /Se    
  *Stockhällskäret ö    
  Storkenningen se Storjungfrun ö    
  *Storkänningen se Storjungfrun ö    
  Stormorshällen triangelpunkt    
  Storskvalpet holme    
  Storskvalpet holme    
  Storskvalphällan holme    
  Storstensharen holme    
  Storstensharen holme    
  Storstensharen holme    
  Storstensharet grund /Se    
  Storstensharet holme /Se    
  Storstensviken vik    
  Storupppen holme    
  Stubbängsviken vik    
  *Stålharn ö    
  Stångskär udde, (f.d.ö?)    
  Stångskär udde    
  Stångskär udde    
  Stångudden udde    
  Stångudden udde    
  Svanholmen holme    
  *Svanön ö    
  *Svartskär holme    
  *Svartsundet sund /Se    
  Svartudden udde    
  Svartudden udde    
  Svartuddsrabbet, Inre holme    
  Svartuddsrabbet, Yttre holme    
  Svartön se Skatön ö    
  Svartön se Skatön ö    
  Svartön se Skatön ö    
  Svartön se Skatön ö    
  Swartön se Skatön ö    
  *Svartön (trol=Skatön) ö    
  *Svartön se Skatön ö    
  *Svartön ö    
  Sveskär se Lockskär ö    
  Svinharen holme    
  Svinharen grund /Se    
  Söderhamnsfjärden fjärd    
  Söderhamnsfjärden fjärd    
  Söderhamnsfjärden fjärd    
  Söderhamnsån å    
  Södra Fjärden se Söderhamnsfjärden fjärd    
  Södra Toppatallsudden udde    
  *Sörskäret skär    
  Sörudden udde    
  Takvedsholmarna holmar    
  *Tallen, Lilla holme    
  *Tallen, Stora holme    
  Tallskär holme    
  Tallskär se Skuggskär holme    
  Tarmsundet sund    
  Tarmviken vik    
  *Ternsharet ö    
  Tinhar se Tunnharet holme    
  Tjockholmen ö    
  Toppan holme    
  Toppatallen terräng    
  Toppatallen ankarsättning /Se    
  Toppatallsudden, Norra udde    
  Toppatallsudden, Södra udde    
  Toppen, se Tuppen Saknas    
  Trolljöns ö    
  Trondhjem stenlabyrint /Se    
  Trångport vik    
  Trångport vik    
  Tunnharet holme    
  Tunnharet ö    
  Tunnharet grund /Se    
  Tunnören ö och triangelpunkt    
  Tupparna holmar    
  Tupparna triangelpunkt    
  Tupparna ögrupp    
  Tuppen skär    
  Tuppen holme    
  Tuppen se Tupparna holme    
  Tuppen ö    
  Tuppsundet sund    
  Tupptjärnen myr    
  Tuvan holme    
  Tuvan myr    
  Tälje åker    
  Tärnharen holme    
  Tärnrabbet stengrund    
  *Tärnshar holme    
  Tärnsharet holme    
  Tärnskärsviken vik    
  *Uttergrundet se Ottergrundet ö    
  *Va bukt?    
  Vadtjärnen tjärn    
  Vattharet, Inre o Yttre holmar    
  Vattharet ö    
  Vattharet, Inre o. Yttre holmar    
  Vattharet ö    
  Vattharet, Inre ö    
  Vattharet, Yttre ö    
  Vattharet, Inre och Yttre holmar /Se    
  *Vattuhararna se Vattharet ö    
  Vålbergsudden se Koholmen udde    
  Vålbergsviken se Simpviken vik    
  Västerhamnstjärnen tjärn    
  Västerhamnsviken vik    
  Västerhamnsviken vik    
  ?Västerhällan o Österhällan öar    
  Västerhällan skär    
  Västerviken vik    
  Västra berget berg    
  Åttingen ö    
  Ängesviken se Stenåkersviken vik    
  Österharen ö    
  Österhällan skär    
  Östra berget berg    
  Övre tjärnen tjärn    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.