ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrala socken : Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 370 Naturnamn : 662 Bebyggelsenamn : 429 Naturnamn : 895
?Norrala o Söderala snr Aftonmyran terräng Norrala sn sn Nummerförteckning förteckning
?Ala, Norr- och Söder- snr Aldersharen holme Norrala sn Nummerförteckning förteckning
Norrala sn Aldersjön sjö Norrala sn Aftonmyran myr
Norrala sn Aldersjön sjö Norrala sn Ahlsänget, se Arsänget åker
Norrala sn Aldersjön sjö Norrala socken Ahlsänget åker
Norrala sn Aldersjön sjö Norrala sn Aldersjön sjö
Norrala sn Aldersjön sjö Norrala sn Alebomyrorna myrar
Norrala sn Aldersjön sjö Norrala sn Alebosjön sjö
Norrala sn Aldersjön sjö Norrala sn Aleboviken vik
Norrala sn Aldersjön sjö Norralabo inbyggarnamn Alsänget, se Arsänget åker
Norrala sn Alebosjön sjö Norralabor inbyggarnamn Alsänget, se Ahlsänget åker
Norrala sn Alebosjön sjö Borgsborna inbyggarbeteckning Alungarna täkter
Norrala sn Alebosjön sjö Edviksborna inbyggarbeteckning Anderses backen backe
Norrala sn /Se Alebosjön sjö Kolstaborna inbyggarbeteckning Andersmyran myr
Norrala sn *Alsviken vik Siknäsborna inbyggarbeteckning Andersmyran mosse och myr
Norrala sn *Alsviksholm holme Skenstaborna inbyggarbeteckning Andersmyran myr
Norrala sn Anknäs sund Sketteneborna inbyggarbeteckning Anknäs vik
Norrala sn Arnsmyran ägomark Skärsåborna inbyggarbeteckning Anknäs havsvik
Norrala sn Backmyran terräng Sundsborna inbyggarbeteckning Annamostersbacken backe och gårdsplats
Norrala sn Baggen holme Svartviksborna inbyggarbeteckning Ardergranigafallskäret skär
Norrala sn Belleränget terräng Varbergsborna inbygarbeteckning Arnsmyran åker
Norrala sn Bellerängsbäcken bäck Åkresborna inbyggarbeteckning Arsänget åker
Norrala sn Bergsmyran ägomark Ale by Arsänget, se Ahlsänget åker
Norrala sn *Beruaa Saknas /Se Alebo by Backmyran myr
Norrala sn Björnarna holmar Altorp hmd Baggen, Lilla holme
Norrala sn Björnskär holme Anders-Ers gård Baggen, Stora halvö
Norrala sn Björnskär skär Andviken hemman Baggsundet sund
Norrala sn *Björskäret holme Änkasgården försv. gård? Barbokärn Saknas
Norrala sn Björnskärsskvalpet, Inre skär Arklo by Bellerängsbäcken bäck
Norrala sn Björnskärsskvalpet, Yttre skär Bastbacken hemman Bergehällorna berg och hällar
Norrala snr Björnvägen fäbodar Berge by Bergners gårdsplats
Norrala sn Björnvågsmyran, Norra myr Bergners försv. gård Bergsmyran åker
Norrala sn Björnvågsmyran, Södra myr Bergsta lht Björnarna Saknas
Norrala socken *Björvågsund sund Björnsveden lht Björnskär holme
Norrala socken Blåbärsmyran myr Björnvågen fäboställe Björnskär holme
Norrala socken Bondoren holme Björnvågen fäbodar Björnskärsskvalpet, Inre skär
Norrala sn Bondstenen sten Björnvågen fäb. Björnskärsskvalpet, Inre skär
Norrala socken Born täkt /Se Blindsundet nu nedlagt fäboställe Björnskärsskvalpet, Inre skär
Norrala socken Boskär holme /Se Bläckhornet lht Björnskärsskvalpet, Yttre skär
Norrala socken Boskär skär Boda hemman Björnsten viloplats
Norrala sn Bredmyran ägomark Borg by Björnstenen sten
Norrala socken Brillharet del av ö Borg by Björnstenen sten
Norrala socken Brunmyran myr Borgsvallen nu nedlagd fäbodvall Björnvågshålan vik
Norrala sn Bråviken vik Borgsänget täkt Björnvågskumlet stenrösen
Norrala sn Bråviken vik /Se Borgvik avs Björnvågsmyran, Norra myr
Norrala sn Brännmyran myr Borrhus tullkvarn nu förfallen kvarn Björnvågsmyran, Södra myr
Norrala sn Brännskär udde Bredhed lht Björnvågsmyrorna myrar
Norrala sn Bultmyran ägomark Bredhed gård Bladmorsmyran myr
Norrala sn Bymyran myr Brinkmyran gård och jord Bladmorsmyran myr
Norrala socken Båtlänningen ägomark Britatorp lht Bladmorsåsen berg
Norrala socken Bäckmyran myr Brittomten lht Blockb. grund
Norrala socken *Bäckskärsudden udde Brortorp lht:er Blomstermor täkt
Norrala socken *Bäckskärsviken vik Buberg gård och bergkulle Blomstermor äng
Norrala socken Dalpunsen myr Dal-Anders gård Blomstermor täkt
Norrala socken Dragedsviken vik Djupvik lht:er, förr såg Blystermyr myr
Norrala socken Dragedsviken vik Djupvik Norra avs Blåberget berg
Norrala socken *Draxlöttjärn tjärn Edsholmarna avs Blåbärsmyran myr
Norrala socken Däskär udde Edvik by Bondorn holme
Norrala socken *Eholmsudden udde Edvik by Born täkt
Norra socken Enigheten udde Edvik by Born täkt
Norrala socken Enighetsharet skär Enigheten fiskeläge Born åker och skogsmark
Norrala socken *Enlundsviken vik Erik-Hans gård Borskarsänget äng
Norrala socken Entjärnen tjärn Erik-Olovs fiskarstuga Borskarsänget myr
Norrala socken *Etterudd udde Eriksberg lht Borskarsänget myrmarker
Norrala socken Fagervik vik Erkfors t. Boskär holme
Norrala socken Fagervik vik Ers-Lars gård Botten del av hav
Norrala socken Fagervik vik Esk-Ors fiskarstugor Bovassviken Saknas
Norrala socken Fannskärsmyran myr Esk-Pärs fiskarstuga Boänget täkter
Norrala sn /Se Finnbotten del av Bottenhavet Fiiskargården gård Bredhed skogsområde
Norrala sn /Se Fiskbäcken bäck Fjallbo nu förfallna fäbodar Bredhedshällan stenhäll
Norrala sn Fjällmyran myr Fjållbo fäbod Bredmyr myr
Norrala sn /Se Flaket vik Flyänge gård Brillharet holme
Norrala sn /Se Flaket vik Flåtan hemman Brillharet holme
Norrala sn /Se Flangsjöberget berg Fläckarne fäbodstuga och jord Brudholmen område, »holme»
Norrala sn /Se *Flotthäll häll Fläckåker t Brudhällen berghäll
Norrala sn /Se Flotthällsudden udde Fors by Bruholmen udde
Norrala sn /Se Fläckorna ägomark Forsbacka lägenheter Brunmyra myr
Norrala sn /Se Fläckorna ägomark Forslunda lht Brytb. grund
Norrala sn /Se Fågelmyran ägomark Forsön avs. Brännmyran äng
Norrala sn /Se Fäbodmossen myr Fridhem lht Brännskär udde
Norrala sn /Se Fäbodsjön sjö Fridsbacka lägenheter Brännskär skär
Norrala sn /Se Fäbodsjön myr Gammalgården förr kolarställe Bultmyra täkt
Norrala sn Fängsmyran myr Gammal-Nybo plats Buskavik utkik
Norrala sn /Se Förskär holme Gammelgården förr gård, täkt Bymyra myr
Norrala sn /Se Gammelbodtjärnen tjärn Gammel-Hambergs torp Båren åker och skogsmark
Norrala sn /Se Gammelgården fäbod Gammelvallen försv. fäbodar Bårtäkten åker
Norrala sn /Se Gammelhamnen vik Granbacka avs Båtlänningen åker
Norrala sn /Se Getskäret skär Grundvik jordäga Båtlänningen åkrar
Norrala sn /Se Glatjärnen tjärn Gräftesbacken avs. Bäckmyran, Västra myr
Norrala sn /Se Glommen myr Gustavsro gård Bäckmyran, Östra myr
Norrala sn Glätte holme Gåsvik gårdar Bölahöggsta+ förr torsdagsjässel
Norrala sn /Se Granoren holme Gärdet hmd Böle åkerområde
Ala samh. /Se Granskär skär Haga by Böle åkrar
Ale by ?Granskär ö Hagaborg bebyggelse Bölesbacken landsvägsbacke
?Ale by Granskär skär Haga fäb. fäbodar Dalkarlssten stenar, flyttblock
Ale by Granskär holme »Hagalund» Saknas Darvik täkt
Ala by Granskär skär Hamnen fiskarstugor Dragedsviken vik
Ale by Granskär skär Hamre by Draghed del av näs
Ale by /Se Granskär skär Hamre by Dubblemyran myr
Ale by /Se Granskär Lilla holme Hans-Hans gård Dubbmyran myr
Ale by /Se Granskär skär Heden hemman Dygnstan havsvik
Ale by /Se Granskär ö Herrkil jordäga Dygnstan havsvik
Ale by /Se Granskär holme Hjulmakars? lht Dygnstan sidvik
Ale by /Se Granskär skär Hockellöt fäbodar Däskär del av fiskeläge
Ale by Granskär skär Hockellöt förr fäbodar Däskär holme
Ale by /Se Grenskär ö Hockellöt fäb. Edviksskäcken vattenfall
Alir bygd /Se Grenskär del av ö Holm Saknas Enlundsviken Saknas
Alir bygd /Se Grenskär holme Holmarna avs Entjärn tjärn
Alir bygd /Se *Grenön (=Granskär?) ö Holmen avs. Erk-Jans gatan vägavsnitt
Arklo by *Grilsskär ö Holmen lht Fagerdagspunsen blöthål
Arklo by Grillskäret skär Holmen lht Fagervik vik
Arklo by /Se Gristäkten ägomark Holmen fäb. nu nedlagda fäbodar Fagerviksbäcken bäck
*Berg Saknas Gråhäll skär Holmen förr fäbodar Fannskärsmyra myr
Berge by Gråtberget berg Holmen fäbodar Finnbotten del av hav
Berge by Gråtmyran myr Hägnan hemman Finnbotten havsfjärd
Berge by Gränssundet å Hägnarbacken lht Finnbotten havsfjärd
Björnvågen fäb. /Se Grönalund holme Hällemegården försv. gård Fiskbäcken bäck
*Boo-sågen möjl. tillhörande Boda by Gunborg holme Hällsäter torp Fjällmyra myr
?Boda by Gunborg skär Hästhagarna lht Fjällmyra täkt
Boda by Gunborg skär Höglunda hemman Fjällmyran äng
Boda by Gunborgsharet skär »Höjen» hemman Fjällmyrshalsen myr
??Boda by Gunborgsharet skär Hörnbacka avs Flaket vik
Boda gdr *Gunborgsskäret, se Gunborgskaret skär Idfjärdsvallen fäb. fäbodar Flangsjöberget berg- och skogskedja
Boda by Gymmetjär terräng Ingalunda lht Flatlusan plats
Boda hemman Gårdsmyran ägomark Ingsta bebyggelse Flugmorsmyra myr
Borg by Gårmyran ägomark Ingstad by Flåtthällsudden udde
Borg by Gåsharen holme Ingsta by Fläckarna åkrar
Borg by Gåsharen holme /Se Innergården hemman Fläckorna åker
Borg by Gåsmyran ägomark Innergården hemman Fredagsberget berg
Borg by Gävleboskär skär Innergården stamhemman Fredagsberget berg
Borg by Hagfäbodarna terräng? Jakobs gård Fredagsberget berg
Borg by Hallbergsmyran myr Jan-Jans hemman Fredagsmyran myr
Borg by Hammaren ägomark Jan-Jans gård Fredagsmyren myr
Borg by Hammarmyran myr Jannes fiskarstuga Fredagsmyran myr
Borg by Haxhamnen vik Johannelund lht Frukostmyran gammal täkt
Borg by /Se Lille Bror Staffans Stupa grav /Se Jon-Ers fiskarstuga Fräkenmyr Saknas
*Borgs skällen Saknas Lille Bror Staffans Stupa grav /Se Jon-Jons gård Fräkenmyran myr
Borrhus kvarn /Se Himlastenen sten? Jon-Lars gård Fågelmyra täkt
Buberg gd /Se Hockellöt ägomark Jonsmyran avs Fäbodmyran myr
Böle by Hockelsjön sjö Kasernen barack Fäbodsveden område
Djupvik ångsåg Hockelsjön sjö »Kattön» lägenheter Fäbodvägen väg
Edvik by Hockelsjön myr? Kilen båtsmansgård Fäbosjön sjö
Edvik by /Se Holmen ägomark Kilen gård Fängsmyran myr
Edvik by /Se Huithara skär Kilmora t. Fängsmyran, Västra myr
*Fly Saknas Humlegårdskär öar Kilsbo gård Fängsmyran, Östra myr
Fors by Humlegårdsstrandskären skär Kiltbo nu nedlagt fäbodställe Fängsmyrspunsen myr
Fors by Humlegårdsstrandskären skär Kiltorpet torp Fänriksgrundet grund
Fors by /Se *Hummelgårdsskäret öar Klapparvik avs Förskär del av ö
Fors by Hwitha, se Stålnäshararna skär Klockargården gård Förskär holme
*Fors sköllen Saknas Hubblemyran terräng Kolsta bebyggelse Gammalbotjärn tjärn
Gräftesbacken avs. /Se Högmossen myr Kolstad by Gammelbotjärn tjärn
Gåsvik by Höljån bäck Kolsta by Gammalhamna hamn
Haga by ?Idfjärden vik Kolsta by Gammelhamnen hamn
Haga by Idfjärden fjärd Kolstasågen såg Gammelmarken myr
Haga by Idfjärden vik Kolstavallen Saknas Gammelmarksberget berg
Haga by *Ifjärden (möjl. Idfjärden?) vik Kolstavallen fäbodar Gammelmarksmossen mosse
Haga by Igeltjärnen tjärn Korshamn fiskeläge Gammelmarksmyran myr
Haga by Igeltjärnsberget berg Korshögen lht Gammeljäntholmen holme
Haga by Ilsboänget myr Krantsbo lht Getskäret holme
Haga by Ingstaberget berg? Kristineberg hemman Gillermossen mosse
Haga by /Se Jonskär udde Krogen gård Gillermossen mosse och myr
Haga by Kajsarulta holme Krype nedlagda fäbodar Gissapå holme
*Hammarsköllen Saknas Kammarviken vik Kungsgården tätortsnamn Glape myrmark
Hamre by Karl-Karlsmyran myr Kungsgården by Glapet, se Glåpet skogsglänta
Hamre by Kartmorsstenarna stengrund Kurland lht Glasgrundet undervattensgrund
Hamre by /Se *Kastfierden vik Kurse nu förfallet fäboställe Glatjärn tjärn
Hamre by Kastmyran myr? Kursil gård Glomberget berg
Hel(i)ge Bror Staffans Stupa gravkapell *Kastskär ö Kursil hemman Glommen tjärn
Hög kungsgård Kastviken vik Kvarngärdet hemman Glommen sankmark
Hög, nu Kungsgården Saknas /Se Kastviken vik Kyrkvaktarn gård Glopet myr
Hög längst i Söder se Kungsgården by Kattskärsoren skär Kålhagstäppan lht Glåpet skogsglänta
Idfjärdsvallen fab. fäbodar /Se Kattskärsoren skär Källan gård Glätte holme
Ingsta by Kavelbromyran ägomark Källene bebyggelse Godamyran myr
Ingsta by Klacksörarna ögrupp Källene by Gopesbacken betesbacke
Ingsta by Klacksörarna skär Källene by Granorn holme
Ingsta by /Se Klacksörarna öar Källene fäbodar fäb. Granskär holme
Ingsta by /Se Klacksörarna öar Källvik fikarelägenheter Granskär holme
Ingsta by /Se Klacksörarna öar Källänge hmd Granskär holme
Ingsta by /Se Klacksörarna ögrupp Labbeåkern gård Granskär holme
Ingstad by Klacksörarna öar och fiskeläge Lapparna fäbodar, jordäga Granskär ö
Kittbo fäbod Klacksörarna öar /Se Lars-Ers gård Grenskär del av Ö
Kolstad by Klacksörarna öar /Se Lars-Petters fiskarstuga Grenskär holme
Kolstad by /Se Klacksörarna ögrupp Lars-Lars hemman Grundvikssand havsvik
Kolstad by /Se Klagsorn? se Klacksörarna Saknas Lass-Ols hemman Gråhäll hälla
Kolstad by Klapern berg LillNårbyn Saknas Gråhäll skär
Kolsta by /Se *Klaxörn öar Ljusmar, Yttre fäbodar Gråtberget berg
Kolsta by /Se Klingermyran ägomark Ljusmar, Övre fäbodar Gråviksudden udde
Kungsgården nu by /Se Klingerskäret skär Loseboden plats vid kusten Gränssundet å
Kungsgården nu by Klockarharen holme Losemyra fäbodställe och täkter Gränsviken del av Skenstaviken
Kungsgården by Klubben skär Losjö by Grötholmen holme
Kungsgården nu by Klubben holme Lurn hemman Gullmyran myr
Kungsgården by Klösen udde Lussmar fäb. Gunborg skär
Kungsgården by Klösen udde /Se Långbacken lht:er Gyltan myr
Kungsgården by Klöshararna skär Långbacken gård Gymmekär täkt
Kungsgården by m. kvarn Knappskär holme Långkil fäboställe Gymmersänget täkter
Kungsgården by /Se Knösen holme Långmor fäbodar Gymmetjär igenväxta åkrar
Kungsgården by /Se Knösen holme Långåker lht Gåmbår öar
Kungsgården by /Se Knösen holme Långänge lht Gårmyra myr
Kungsgården by /Se Knösen holme Löta gård Gårmyran åker
Kungsgården by /Se Knöshararna holmar Löta hemman Gårmyran åker
Kungsgården by Knöshararna skär o holmar /Se Lötvik gård Gårviken, Lilla vik
Kungsgården by /Se Koholmen udde Lötåker lht Gårviken, Stora vik
Kungsgården nu by /Se Kolharet udde Lötänge gård Gåsharen ö
Kungsgården nu by /Se Kolmiltjärnen tjärn Lövstalund avs. Gåsharen holme
Kungsgården nu by /Se Kolviken vik Mala gårdar Gåsmyrsberget berg och stenhällar
Kungsgården nu by /Se Korshamn udde Morbäck t. Hagmyran myr
Kungsgården nu by Korshamn udde Mariagården lht Hammaren plats
Kungsgården by /Se Korshamnsmyran myr Marieberg lht Hammarn bergsbacke
Kungsgården nu by /Se Kroksundshäll udde Marielund lht Harberg sandås
Kungsgården by /Se Krokänget ägomark Medänge förr gård Harkull berg
Kungsgården by /Se Kråkharet skär Mickel-Ols hemman Hattmyrsberget berg
Källene by Kråkharet namn på skär, grund o. dyl. /Se Mickel-Olstomten f.d. torp Haxhamna vik
Källene by *Kuggörarna öar /Se Mjusen fäbodställe Haxhamnen hamn
Källene by /Se *Kuggörarna öar /Se Mjusen Yttre Saknas Hellbergsmyr myr
Källene by /Se Kullerharet ö /Se Mjölnäs gård och åkerområde Herrgården skär
Källene by Kungsgårdssjön sjö Morarna hemman Herretufarsta täkter
Källene by /Se Kungsgårdssjön sjö Morviken lht:er Hockellöt område
Källene by /Se Kungsgårdssjön sjö Myra gård Hockellötsåsen berg
*Lill-Närbyn del av Närby Kungsgårdssjön sjö Myrbacken lht Hockelmyran myr
Ljusmar, Yttre fäbodar Kurse terräng Myrskiftet lht Hockelmyran område
Losemyra täkter och fäbodställe /Se Kurseberget berg Myränge hmd Hockelsjön sjö
Losemyra täkter och fäbodställe /Se Kvarnänget ägomark Nackanäs avs Hockelsjön sjö
Losemyra täkter och fäbodställe /Se Kyrkudden udde Neränge hmd Hockelsjön sjö
Losjö by /Se Kåtvik vik »Nolhammarsbacken» beteshage Hockelänge jordäga
Losjö by /Se Källänge fäbod Nordskär lht Hockelängesbacken backe, knalle
Losjö by /Se Källmyran myr Normansgården lht Hockelänget område
Losjö by /Se Källmyran myr Norrala tätortsnamn Holmviken Saknas
Losjö by *Köudd udde Norrgården hemman Humlegårdsbacken humleodling
*Luskmar fäbodar Lagmansbackan terräng Norrgården hemman Humlegårdsskär öar
Långmor fäbodar Lapparna ägomark Norrgården hemman Humlegårdstrand vik
Långvind by /Se Lappbäcken bäck Norrgården hemman Hundkyrkan begravningsplats
Mala gdar /Se *Lervik inre delen av Idfjärden? Norrgården hemman Hunn+ jord
?Marbäck gdr /Se *Lervik vik Norrgården hemman Hybblemyran myr
Mjusen fäbodställe *Lerviken del av Idfjärden Norrstuga, äldre namn på Skepparhemmandet skepparhemman Hällernegården gårdsplats
Morviken lht:er Lillbaggen udde Norrstugsgården försv. gård? Hälleränget område
*Nederby by Lill-Gårvik vik Notskär lht Hällsåker f.d. brukad mark
*Nederby sköllen Saknas Lillhammarsmyran myr Nybo t. Hälvite jordäga
Norrala kungsgård nu by Lilloxmyran myr Nygården by Hästhagen täkt
Nygården gård /Se Lillroparen stengrund Nygården by Högen plats
Närby by Lillsand vik Nygården by Högmossen myr
Närby by Lillsjön tjärn Nyhem lägenheter Högmossen myr
Närby by /Se Lillstenskär skär Nyland lht Höjen plats
Närby by Lilltjärnen tjärn Nyänge lht Höljeån bäck
Närby by Lilltåmyran ägomark Närby by Höljån å
Närby by Lillviken tjärn Nöjet förfallna fäbostugor Höljån å
Närby by Lillön ö Nöjet hemman Idfjärden fjärd
Närby by /Se Ljusmarsörarne öar Nöjet fäbodar Igeltjärn tjärn
Prästbordet kyrkoherdebost. Loosiön sjö Nöjet försv.? fäbod Igeltjärnsberget berg
*Prästfäboås Saknas /Se Loseboden hus Ol-Ers gård Ilsboänget myr
Remstad by Losemyran ägomark Ol-Jons gård Ilsboänget myr
Remsta by Losesjön sjö Ol-Lars-Annas försv. gård Jouskär holme
Remstad by /Se Losesjön sjö Olle-Magnus gård Jylsta myr
Remstad by /Se Losesjön sjö Ol-Nils gård Järteräng ägor
Remstad by Losesjön sjö Ol-Ors gård Kajsa Rulta grund
Remsta by Losesjön sjö Ol-Pärs gård Kajsa-Rulta plats i skog
Ringa by Losesjön sjö Olsvik fiskeläge Kallkällan källa
Ringa by Losesjön sjö Oppigården hemman Karnmyr Saknas
Ringa by Losesjön sjö Oppigården hemman Kasten vik
Ringa by Losiön sjö Oppigården hemman Kastmorsstenarna skär
Ringa by /Se *Losjömyren myr Oppigården hemman Kastmyra myr
Ringa by Losjön sjö Oppisocknen del av Norrala sn Kastmyran myr
Ringa förr gård /Se Losjön, se Alebosjön sjö Ormkilskällan Saknas Kattskärsoren skär
*Ringa sköllen Saknas Losjön, Västra och Östra sjöar Ormudden udde Kattöspunsen göl
*Rinsta by Losjön, V sjö Ottarsbrotäkten avs Kavelbromyra täkter
*Roxsta Saknas Losjön, Västra och Östra sjöar Palmäng avs Kavelbromyran åker
S:t Staffans kyrka sockenkyrka /Se Losjön, Ö. sjö Petters fiskarstuga Kilmossen sankmark
Sankt Staffans Stupa gravkapell Lottstrand terräng Pimsbo förfallet t. Kilmossen myr, mosse
Siknäs by /Se Lushamn vik Prästbolet Saknas Klacksörarna öar och fiskeläge
Siknäs by Lushamn udde Prästbolöt lht:er och täkt Klacksörarna holmar
Skallgård fäbodställe Lushamnsberget berg Prästens gård Klapern berg
*Skalvskär = Skallsgård fäbodställe *Luskhar öar Prästkojan koja Klapern berg
Skensta by *Lussmar vik? Pär-Anders gård Klapern fornlämningar
?Skensta by Lussmarsharet skär Pär-Olovs gård Klingermyra myr
Skensta by /Se Lussmarsharet skär Pär-Ors fiskarstuga Klingermyran åker
Skensta by /Se Lussmarsorarna ögrupp Rasslerna uttäkter Klingermyran åker
Skänsta by Lussmarsviken vik Remsta bebyggelse Klingeskäret holme
Skensta by /Se Lussmarsviken vik Remstad by Klockarharen ö
Skärså fiskeläge Långharen udde Remsta by Klubben ö
Skärsåvallen fäbodar Långharet skär Rexvågsvallen nu förfallna fäbodar Klubben holme
Skättene by Långmossen mosse Ringa by Klubben holme
Skättene by Långmyran myr Rosewall fäb. fäbodar Klubben skär
Skättene by /Se Långmyran myr Rossla avs Klumpgrundet grund
Skettene by /Se Långmyran myr Räveln lht Klösen udden
Skättene by /Se Långmyran ägomark Rönningen förr fäbodar Klösen holme
Skett(e)ne by /Se Långplågan vik Land hemman Klösen udde
Skettene by /Se Långtjärnen tjärn Sandtomta lht Klöshararna skär
Skettene by /Se Långudden udde Schenströms torp Klöshällorna stenhällar
?Snarböle by Långänge ägomark »Segelvik» segelsällskapets villa Klösmossen mosse
Snarböle by /Se Lötån å Siknäs by Klösudden udde
Snarböle by /Se Lötån å Siknäs by Knösen holme
Snarböle by Lötån å Siknässtrand avs Knösen holme
Snugge hus Lötån å Sivik lht Knösgrundet grund
*Snäcklö by Lötån å Sivik bebyggelse Knöshararna skär och holmar
Staffans stupa gravkapell /Se Lötån å Sjudars gård Knöshararna skär
Staffans stupa, se Hel(i)ga Bror Staffans Stupa gravkapell Lövoren skär Sjöboviken avs Kodjupa strömmingsgrund
Stor-Närby hemman /Se *Lövösudden udde Sjöle förr gård Kogropa plats vid landsväg
Stor-Närby hemman /Se *Lövösviken vik Skagan hemman Koholmen = Vårdbergsudden Saknas
Strand gd /Se Malmmyran ägomark Skallsgård fäboställe Kok-Mickel holme
Styffie by Mannesskäret udde Skallsgård förr fäbodar Kalbotten viloplats
Styvje by Meckelmyran terräng Skallsgård fäb. Kolharet udde
Styvje by *Medskäret ö Skallsgårdsstugan byggnad Kolmiltjärn tjärn
Styvje by Meharet grund /Se Skensta by Kolmiltjärnen tjärn
Styvje by Meharet ö Skensta by Kolstaskäcken vattenfall
Styfje by /Se Midsommarfjärden fjärd Skensta by Kolstigen stig, vinterväg
Styfje by /Se Miharet skär Skenstavallen fäbodar Kolugnarna kolplats
Styfje by /Se Miharet grund /Se Skepparhemmanet hemman Kolviken vik
Styvje by Mjusen landområde Skettene by Korea holme
Styvje by /Se Mjusvallen betesmark Skoga hemman Korshamnstjärn tjärn
?Sund by *Mjusviken vik Skogbo fäbodar fäbodar Korshögen plats
Sund by Mjusviken vik Skänkgården gård Korskälla täkt
Sund by *Mjusviken vik Skänsta by Korskällan källa
Sund by Mjölnarmyran ägomark Skänstavallen = Trönhem Saknas Korskällan äng
Sund by Mollmyran myr Skäret fiskarstugor Korskällan plats
Sund by Moren ägomark Skäret fiskarstugor Korvgrundet ö
Sund by Morviken vik Skärså fiskeläge Korvgrundshällan hälla
Sund by Morvikshararna holmar Skärså fiskeläge Kringlan myr
Sund by Morvikstjärnen tjärn Skärså fiskeläge Kringlan myr
Sund by Morviksudden udde Skärså fiskeläge Krokle myr
Sund by Mossberget triangelpunkt Skärsåvallen fäbodar Krokängesberget berg
Sund by /Se Mostigshällorna triangelpunkt Skättene by Krokänget åker
Sund by /Se Myggmyran myr Slammor fäboställe och täkter Krokänget åker
Sund by /Se Myränge ägomark Slammorfors såg Kråkharet ö
Sund by /Se Måndagsbäcken bäck Slåtthagen avs Kråkharet skär
Sund by /Se Måndagsbäcken bäck /Se Slåtthagsbacken lht:er Kråkharet skär
*Sunnaste högher nu by Måndagsbäcken bäck /Se Slåttmyran avs. och lht:er Kråknäs+ förr namn på nuvarande Nyhem
*Sunnaste högher kungsgård /Se Möringharet skär Smed-Albins gård Kråkströmmen å
»Swartasund» by /Se Mörkmor ägomark Smörbacken lht Kullerharet ö
Svartvik by Noppe holme Snarböle by Kullåkersberget berg
Svartvik, se »Svartasuns» by ?Nordosten holme Snarböle by Kumlet stenröse
Svartvik by Nordosten ö Snickargården gård Kungsgårdssjön sjö
?Svartvik by Nordosten holme »Snugge» hemman Kungsgårdssjön sjö
Svartvik by Nordsvik ägomark Sofieholm avs Kurseberget berg
Svartvik by Nordvästen udde Solberg lht:er Kustemyr Saknas
Svartvik by Nordvästen holme Solvik sommarställe Kvarnmyra myr
Svartvik by /Se Norralalandet fastlandet Spångänge avs. Kvarnmyran myrar
Svartvik by Norrala ström å /Se Stockhålsveden avs Kvarnmyren kärr
?Svartvik by Norralaån å Stormyran avs. Kvarnänget åker
Svartvik by /Se Norralaån å /Se Stor-Närby hemman Kyrkbron bro
Svarven by *Norrevet (= Nordosten?) holme Storskål hemman Kyrkudden udde
Svarven by /Se *Norrevet skär Storsveden avs Kyrkvaktarbacken vägavsnitt
*Svenstad by Norrfjärden fjärd Storsveden avs. Kåtviken vik
Södra Högen tingsplats Norrfjärden fjärd Strand hemman Källan källa
Vad by Norr-Stubbskär skär Strand hemman Källan vattenkälla
Vad by /Se Norsjön sjö Strandänge t. Källan vattenkälla
Vad by /Se Norsjön myr Styvje by Källbacken backe
Vad hemman Notskär udde Styvje fäbodar nu nedlagda fäbodar Källkvists-hagen hage
Varberg by Nybo terräng Styvensgården tomt Källmossen mosse och myr
Varberg by Nyvålsberget berg Ståbytorp avs Källmyran myr
Varberg by /Se Näset terräng Stålnäs fiskeläge Källmyran myr
Varberg by /Se Olsvik udde Stålnäsvallen nu nedlagda fäbodar Källtäkten åker
Varberg by /Se Olsviksfjärden fjärd Sund gård Källänge täkt
Varberg by /Se Olsviksfjärden vik Sund by Kämpasudden udde
Vågbro bruksegendom *Olsåkerslandet halvö Sund by Labbes fala märke
Vågbro bruksegendom *Olsåkersstenen sten Sundbacka lht Labbes fala märke
Vågbro bruksegendom Oren holme Sundsvallen nu nedlagd fäbovall Labbes fala märke
Vågbro bruksegendom Ormskär skär Svalarna försv. fäbodar Labbes fala märke
*Västergård, se Kungsgården nu by /Se *Ormudden udde Svalarne hmd Lagmarnsbacken beteshage
Å by Otterharet ö /Se Svartvik by Lagmansängesblöten myr
Å by Pinnarviken, Inre vik Svartvik bebyggelse Lagmansänget äng, Myr
Å by Pinnarviken, Yttre vik Svartvik by Lappberget backe och sluttning
Å by Pitesundet sund Svartviks fäbodvall förr fäbodar Lappbäcken bäck
Å by /Se Porsmyran ägomark Svarven by Lappskär halvö
Å by Porsmyran ägomark Sveden lht Lappskär holme
Å by /Se Prästholmsudden udd Sven-Lars gård Lars-Andersrabben holme
Åkre hemman /Se Raggtjärnen tjärn Sågbacken tomt Lasseskär holme
Åkre hemman Ranmyran ägomark Sågen såg Lergroparna gropar
Åkre by /Se Ranmyrstjärnen tjärn Säter sommarställe och ångbåtsbrygga Lertaget lertag
Åkre by /Se Resberg berg? Sörgården hemman Lerviksmyran myr
*Åle se Ale by Rexvågen vik Sörgården hemman Lillhammarsmyran äng
*Östergård se Ringa förr gård, nu by /Se Rexvågen sund Sörigården hemman Lillkringlan myr
  Rexvågen havsvik Sörom hmd Lill-Kvarnmyran myr
  Rexvågen sund Söräng hemman Lillkärn tjärn
  Rexvågen havsvik /Se Tankarna gård Lillmossen myr
  Rexvågsoren holme Tankarna gård Lillsjön tjärn
  *Ringsberget berg /Se Tjärn avs Lillsjön sjö
  *Ringsberget berg /Se Tomta hemman Lillstenskär skär
  Ringsjön sjö Tomta hemman Lilltjärn tjärn
  Ronön skär Trangärdet hemman Lilltjärn = Gammalbotjärn Saknas
  Rosenvalls Fäbod triangelpunkt Trollkarlstjärn lht:er Lilltomyran skogsområde
  Rudtjärnen tjärn Trönhem fäbodar Lilltovmyran skogsområde
  Rumpmyran myr Trönhem fäbodar Lilltåmyran skogsområde
  *Räcksrog vik Trönöängen avs Lilltåmyren täkt
  Rödmyran myr Tuva fiskarstugor Lillviken sjö
  Rödmyran myr Utegården hemman Ljusmarshararna holmar
  *Röharet holme Utegården hemman Ljusmarsharen holme
  Römyran myr Utvik lht:er Ljusmarsviken vik
  Römyran terräng Vad hemman Ljusmarsörarne öar
  Rönnharet skär Vads fäbodar fäbodar Ljusmyran myr
  Rönnharet holme Varberg by Ljusmyran myr
  Rönnharen holme Varberg by Loorna kavelbro
  Rönnharet holme Varberg by Lortbroarna sank åker och skogsmark
  Rönnharet skär Vestlunda gård Lorttjärn tjärn
  Rönnharet grund /Se Vestlund lht Losesjön sjö
  Rönnharsrabbarna skär Vikbacka hemman Losesjön sjö
  Rönningen ägomark Vågbro lägenheter Losjön, Västra och Östra Saknas
  Rönningen terräng Vågbrotorpet gård Losjön, Västra sjö
  Rönnskär skär Vångan hemman Losjön, Östra sjö
  Rörmyran myr Vårdberga avs Lottberg berg
  Rörön skär Västbo hemman Lottstrand myr
  Sandviken vik Västerbyn gårdar Luffargropen sandtag
  Sandviken vik Västergården hemman Lund kultplats?
  Sandviken ägomark Västergården hemman Lushamn vik
  *Sandviksudd udde Västergården hemman Lusmyran, se Lussmyran myr
  *Sandöhararne holme Västergården hemman Lussmarsviken havsvik
  Sandöharen skär Västergården hemman Lussmyran myr
  Sandön halvö Västergården hemman Lyckan avs.
  Sandön udde Västergården hemman Lyckan täkt
  Sandön udde Västergården stamhemman Lyssna plats
  Sandön halvö Västibyn västra delen av byn Långharet holme
  Sandön udde Västibyn del av by Långharet skär
  Sandötjärnen tjärn Västiskänsta bebyggelse Långmossen Saknas
  Sandöudden udde Ytter-Lussmar fäbodar Långmossen myr
  Sandö udde udde Ytter-Lussmar fäb. Långmossnäset område
  Sandöudden triangelpunkt Yttervik lht:er Långmyr myr
  Sandöviken vik Å by Långmyra myr
  S:t Staffans grav grav Åkarsmyra = Vads fäbodar fäbodar Långmyran åker
  Saxen tjärn Åkre hemman Långmyran myr
  Sidsvalsmyran myr Åsberget avs Långmyran myr
  Sikfjärden vik Öbacka lägenheter Långmyran myr
  Sikfjärden vik Öna lht Långmyratäkten åker
  *Sikviken vik Österbyn gårdar Långmyrstäkten åker
  Sillharet ö Östergården hemman Långmålet ö
  Sillharet holme Östergården hemman Långnäsbacken vägbacke
  Sillharet holme /Se Östergården sub Långplågan vik
  *Sillharn ö Östergården hemman Långpunsarna myr
  Sillängsviken vik Östergården hemman Långpunsen myr
  Simpviken vik Östibyn del av by Långgrabben holme
  Sivik vik Östibyn del av by Långstockmyran myr
  Sivik vik Över-Lussmar fäb. Långstockmyran myr
  Siviken sjö   Långtjärn tjärn
  Siviken sjö   Långtjärnen tjärn
  Siviken myr   Långtjärnsmossen mosse
  Skarpmossen mosse   Långudden udde
  Skarpmorshällen triangelpunkt   Lårviksudden+ nu försvunnet namn på Forsbacka
  *Skarudden udde   Lämpegång källa
  Skenstad-viken vik   Löföudden Saknas
  Skenstad-viken vik   Löt område
  *Skenstaviken sjö   Lötån ån
  Skenstaviken sjö   Lötån å
  Skeppshammarbacken kulle /Se   Lötänget täkt
  Skeppshammaren backe /Se   Lövoren skär
  Sketteneåsen berg och triangelpunkt   Lövorn holme
  Skogbo triangelpunkt   Malmmyrorna, se Små-Malmmyrorna myr
  Skogboviken vik   Malmåsen ås
  Skogsboskiftet skogsskifte   Mannesskäret skär
  Skumman terräng   Marbacken backe
  Skutrabbet skär   Marbäcken bäck
  Skvallerbäcken bäck   Marn = Lottstrand Saknas
  Skåssan berg   Matteskär holme
  Skäftesmyran myr?   Matteskär skär
  *Skällsvik vik   Meckelmyra jordäga
  Skärså triangelpunkt   Meckelmyran åker
  *Skärsåfjärden vik   Medholmen holme
  *Skässåfjärden fjärd   Meharet ö
  Skärsåmyran myr   Meharet ö
  Skärsåsjön tjärn   Meharsskvalparna Saknas
  *Skärsåån å   Mellanholmen holme
  Slottet holme   Mellanmossen sankmark
  Slåttan myr   Mellanmossen myr, mosse
  Slåttarna ägomark   Meskogstjärn tjärn
  Slåttmyran myr   Midsommarsfjärden fjärd
  *Slåttmyrsvad Saknas /Se   Miharet ö
  Slåttån bäck   Mittemellan kärr
  Släphål vik   Mittemellan plats
  Smalmyran ägomark   Mjusudden udde
  Snoharen grund? /Se   Mjusviken vik
  *Snoharet holme   Mjölnarmyra skogstäkt
  Spångmyran myr   Mollmyran myr
  Spångtjärnen tjärn   Mora täkt
  Staffanstupa ägomark   Moren åker
  *Stangtjaskär holme   Moren plats
  Starrmyrorna terräng   Morvikshararna holmar
  Stegmyran myr   Morvikstjärn tjärn
  Stenhampan myr   Morviksudde udde
  Stensmyran myr   Mossen område
  Stensmyran ägomark   Mosstäkten åker
  Stenängesviken vik   Mostigshällarna berg
  *Stocknäsudden udde   Mostigshällorna berg
  Stolporen holme   Munsjöklack skär
  Storbaggan udde   Myggmyran myr
  Storbaggen udde   Måndagsbäcken bäck
  Stor-Gårvik vik   Möringharet holme
  Stor-Gårvik vik   Möringsharet skär
  Storhammarsmyran ägomark   Mörkmor täkt
  Storknasharen skär   Noppe = Morvikshararna Saknas
  Stormalmmyran myr   Nordosten ö
  Stormoren myr   Nordosten holme
  Stormyran myr   Nordskär del av fiskeläge
  Stormyran myr   Nordvästen ö
  Storoxmyran myr   Nordvästen holme
  Storroparen stengrund   Norralaån å
  *Storsand vik?   Norrfjärd fjärd
  Storsand vik   Norr-Stubbskär skär
  *Storsandshällan häll   Norrstugsgården täkt
  Storskäret ö   Norrån bäck
  Storstensharen holme   Norsjön sjö
  Storstensharet grund /Se   Nybohällan berg
  Stor-Stenskär skär   Nysveerna åker
  Storstenskär skär   Nyvålsberget berg
  Storsveden ägomark   Nyänget täkter
  Stortjärnen tjärn   Närbys Losemyran myr
  Stortjärnen sjö   Närbysmyran myr
  Stortåmyran myr?   Närbysmyrorna täkter
  Storön ö   Näset bergkam
  Stubbskär skär   Näset plats
  Stubbskär skär   Näset näs
  Stubbskär holme   Offersten sten
  Stubbskär skär   Ol-Andersmyra täkt
  Stubbskär skär   Ol-Lars-Annas gårdsplats
  Stubbskär holme   Olsviksfjärden Saknas
  Stubbskär skär   Oren holme
  Styggmor myr   Ormskär holme
  Styvjesjön sjö   Ormskär holme
  Styvsholmen holme   Orn ö
  *Styvsjömyran Saknas /Se   Oron grund
  Styvsjömyran myr   Otterharet ö
  Styvsjön sjö /Se   Oxpunsdraget myr
  Styvsjön sjö   Oxpunsen myr
  Styvsjön sjö   Pell-Pärs rönning åker
  Styvsjön sjö /Se   Per-Håkansudden udde
  Stålnäs öar   Perols-Olles grund grund
  Stålnäs ö   Pinnarvik vik
  Stålnäset näs   Pitesundet sund
  Stålnäshararna öar   Pite-sundet sund
  Stålnäshararna skär   Plågan vik
  Stålnäshararna skär   Plågdjupet hav
  Stålnäshararna ögrupp   Porsmyra myr
  Stålnäshararne öar   Porsmyran myr
  Stålnäshararna ögrupp   Predikstolen skär
  Ståbnäsudden udde   Prästdjupet plats
  Stålnäsudden udde   Prästknölen bergknalle
  Stålnäsudden udde   Pål-Lars rönning åker
  Stålnäsudden udde   Påte myr
  Stålnäsudden udde   Päte myr
  Stångskär holme   Raggtjärn tjärn
  Stångskär holme   Raggtjärnsmossen myr
  Stångskäret ö   Rannmyra myr
  Stächnä , se Stålnäs /Se   Rannmyran åker
  Stäckfjärden sjö, förr vik   Rannmyrstjärnen tjärn
  Stäckfjärden sjö   Resberg bergknalle
  Stäckfjärden sjö   Rexvågem havsvik
  Stäckfjärden sjö /Se   Rexvågsorn holme
  Stäckfjäärdssundet utlopp /Se   Rigåkern åker
  Stäckfjärden sjö   Ringafura plats
  Sunnaste högher Saknas   Ringasjön sjö
  Svansäng myr   Ringsjön sjö
  Svantjärnen tjärn   Ringsbärget Saknas
  Svartharen,se Stålnäshararna skär   Ringstigen genväg
  Svartharen skär   Rismyran myr
  Svartharen grund /Se   Rogsta klubb skär
  Svartharsklacken skär   Roparna stenar
  Svartharsklacken skär   Rosenvallsjön sjö
  Svartharsklacken skär   Rosselbacken skogsbacke
  Svarthålshäll höjd   Rosselbacken backe
  Svartskatan tjärn   Rosselmoren stig
  Svartsund farled   Rosselmyran åker
  Svartsundet farled   Rosselmyran myrjord
  Svartsundet farled /Se   Rosseln igenväxt åker
  Svartsundet farled /Se   Rotängsbäcken del av Marbäcken
  Svartsundet farled   Rulltaska lastageplats
  Svartsundet sund   Rulltaska plats
  Svartasund del av havsvik   Rumpmyran myr
  Svartsundstjärnen tjärn   Rundpunsen myr
  Svartsundsviken vik   Rutpunsen mosse och myr
  Svarttjärnen tjärn   Rylarna åker
  Svarttjärnen tjärn   Rylarna brukad mark
  Svarttjärnen tjärn   Räckskärsudden udde
  Svarttjärnen tjärn   Rödmyra myr
  Svarttjärnsmossen myr   Rödmyran myr
  Svinmyran myr   Rödmyrshällorna hällar
  ?Sydosten holme   Römyran myr
  Sydosten holme   Römyran myr
  Sydosten ö   Römyrsvägskälet vägskäl
  Sylttjärnen tjärn   Rönnharen holme
  Syrvälling myr   Rönnharet skär
  Syrvällingsberget terräng   Rönnharet ö
  *Söderrevet (=Sydosten) holme   Rönnharsgrynnan sten
  *Söderrevet holme   Rönnharsrabbarna skär
  *Söderskäret skär   Rönningen åker
  Söndagsmyran myr   Rönningen, Norra åker
  Söndagsmyran myr   Rönningsberget berg
  Sörsveden ägomark   Rörmyr myr
  Tallharet holme   Sandgärdet jordäga
  Tallharet holme   Sandviken vik
  Tallharsrabben skär   Sandömyr Saknas
  Tallskär skär   Sandön halvö
  Tallskär holme   Sandö udde udde
  Tallskär udde   Sattallsved plats
  Tallskär udde   Sattalsve myr
  Tallskär skär   Sattallsve myrar
  Tallskär udde   Saxen tjärn
  Tallskär skär   Saxen tjärn
  Tarmen udde   Saxtjärnen tjärn
  Timmermyran myr   Sikfjärden vik
  Tjuvgrav plats /Se   Sikfjärdsskäret skär
  Tjuvgrav terräng   Sikfjärden fjärd
  Togeltjärnen tjärn   Sikharet ö
  Tolvmanshällan stengrund   Siknäs kolbotten el. Stigs Kolbotten kolbotten
  Torraksmyran myr   Siknässtrand myr
  Trestensmyran myr   Siknässtrand myr
  Trokstjärnen tjärn   Sikviken Saknas
  Tunharet skär   Sillören ö och fiskeläge
  Tunharet grund /Se   Simpviken vik
  Tuppen udde   Sirenen grund
  Tuvan myr   Sirenen grund
  Tvyfallön udde   Sivik vik
  Tvyfallön ö   Siviken sjö
  Tvyfallön ö   Siviken sankmark
  *Tvefallön ö   Sja sjö
  Tvyfallön ö   Sja sjö
  Tvyfallön ö   Sjudarpelles grund övervattensgrund
  Tvyfallön udde   Sjugärdet täkt
  Tvyfallön ö   Sjuängena åkrar
  Tvyfallön udde   Sjuängesgatan väg
  Tvågraneskär skär   Sjuänget avs.
  Tvåharen holme   Själstenarna skär
  Tvåtjärnarna tjärnar   Sjöbomossen mosse
  *Ulvbacken berg(?) /Se   Sjöled stigskäl
  *Valbergsön ö   Sjöledgrinden nu försvunnen grind
  Vantmyran ägomark   Skallerbäcken bäck
  Varbergsviken sjö /Se   Skarplyckan täkter
  Varbergsviken tjärn   Skarplyckan täkt
  Vitgrund ö   Skarpmorshällarna berg
  *Vithararne öar   Skarudden Saknas
  *Vitharen holme   Skarvmyran myr
  *Vitharen ö   Skarvmyrsudden udde
  Vitharen, se Stålnäshararna skär   Skenstaman myr
  Vitharen,-hararna öar /Se   Skenstaviken sjö
  Vitoren ö   Sketteneåsen berg
  Vitoren skär   Skinnarmyra täkt
  Vitorn ö   Skomakaråkern täkt
  Vitorn skär   Skossa myr
  Vitoren ö   Skumman myr
  Vitoren holme   Skumman kärr
  Vitoren holme   Skvallerbäcken bäck
  Vitoren skär   Skvallerbäcken bäck
  *Vitörn ö   Skäcksäter jordäga
  Vitörn ö   Skäftesmyra myr
  Vittjärnen tjärn   Skäftesmyran myr
  Vrakoren holme   Skänstaviken sjö
  Vreta ägomark   Skärsåmyran myr
  Vågholmen holme   Skärsåmyran myr
  Vågsundet vik   Skärsåsjön sjö
  Vågsundet sund   Skärsåsjön sjö
  Vågsundstjärnen tjärn   Skätteneåsen bergås
  *Vågsundsviken vik   Slatäkten åker
  Vårdberget berg, triangelpunkt   Slottet holme
  Våte terräng   Slottet holme
  Vändskär skär   Slåttan äng
  ?*Ygsjön sjö   Slåttarna åkrar
  Ytterskär ö   Slåttarna åkrar
  Ytterskär ö   Slåttkumlet stenrösen
  Ytterskär ö   Slåttån bäck
  Ytterskär ö   Slåttån å
  Ytterskär ö   Slåttån å
  Ytterskärshällan grund   Släpberget berg
  Åkermyran terräng   Släphål vik
  Åsmyran terräng   Slätberg berg
  Åströmsskär holme   Slätberg berg
  Örabäcken bäck   Slätberget berg
  Ösänget ägomark   Slätbergsbacken backe
  Övermyran myr   Slätmyran myr
      Smalmyran åker
      Smalmyran myr
      Smalmyrsberget berg
      Smalmyrstäkten åker
      Smedbacken backe
      Smedjebacken backe
      Små-Malmmyrorna myr
      Småmyrorna myr
      Småmyrorne täkter
      Snarbölesfallet bäckfall
      Snoharen Saknas
      Snytterbärsharet skär
      Spångmyran myr
      Spångpunsen surhål, dike
      Spångtjärn tjärn
      Spögubbstäkten täkt
      Stackmyran myr
      Stackmyran myr
      Stackmyran myr
      Stackmyrsbroarna stig
      Stakkälken myr
      Stapelåkern åker
      Stapelåkern åker
      Starmyrarna täkter
      Starrmyrorna skogsområde
      Stegmyra myr
      Stenbacken backe
      Stenhampa myr
      Stenhampan myr
      Stenhålet sund
      Stenskär, Lilla holme
      Stenskär, Stora skär
      Stensmyra myr
      Stensmyran myr
      Stensmyran myr
      Stensmyran täkt
      Stensängesviken vik
      Stigs kolbotten kolbotten
      Stolporn ö
      Storfängsmyran myr
      Storgrundet grund
      Storgårdsviken vik
      Storhammarsmyran åker
      Storharen ö
      Stor-Kvarnmyran myr, mosse
      Stormor täkt
      Stormora myr
      Storskäret ö
      Storstenen sten
      Storstensharen Saknas
      Stor-Stenskär ö
      Storstensmyran myr
      Storstensmyran myr
      Storstensmyran myr
      Storstörsmyr täkt
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortomyran skogsområde
      Stortovmyran skogsområde
      Stortovmyrsberget berg
      Stortåmyran skogsområde
      Stortåmyren täkt
      Stortäkten åker
      Storön ö
      Strandbäcken bäck
      Strandängesberget berg
      Streckfjärden sjö
      Stubborna täkter
      Stubbrönningen täkt
      Stubbskär holme
      Stubbskär, Norra holme
      Stubbskär skär
      Styggmyra täkter
      Styvsjömyran äng
      Styvsjön sjö
      Styvsjön sjö
      Stålmyr Saknas
      Stålnäsgubben sten
      Stålnäshararne öar
      Stålnäsudden udde
      Stångskär holme
      Stäckfjärden sjö
      Stäckfjärden sjö
      Stäckfjärden sjö
      Stäckfjärden sjö
      Stäckfjärdskumlet stenröse
      Stäckfjärdssundet utlopp
      Stäckfjärdssundet sund
      Stäckfjärdssundet mynning på Stäckfjärdens utlopp
      Sumpen källa
      Sundet sund
      Sundsbro bro
      Sva täkt
      Svadträsket sankmark
      Svalarna åker
      Svalarna åker
      Svalarna täkter
      Svallet plats
      Svantjärn tjärn
      Svartharsklacken skär
      Svartskatan tjärn
      Svartsundet farled
      Svartsved hage
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartviksskäcken vattenfall
      Svea skogsområde
      Sveden björkbacke
      Svärmörar = knöshararna Saknas
      Sydosten holme
      Sydosten holme
      Sydosten holme
      Sylltjärn tjärn
      Syrvälling myr
      Sågbacken område
      Sågbäcken del av Marbäcken
      Sågdammen myr
      Såghällan berg
      Såghällarna fornlämningar
      Sågmyran myr
      Sågmyran myr
      Sågmyran myr
      Sågviken vik
      Sälstenarna skär
      Söndagsmyra myr
      Sörsveden täkt
      Tallharen Saknas
      Tallharsrabben skär
      Tallskär holme
      Tallskär holme
      Tallskär holme
      Tallskär udde
      Tallskär holme
      Tarmen udde
      Tegelugnen kulle
      Timmervik vik
      Tisdagsbäcken bäck
      Tisdagspunsen tjärn
      Tjuvgrav plats vi landsväg
      Tjuvviken vik
      Togoltjärn tjärn
      Tolka vattensamlingar
      Tolvmanshällan hälla
      Torsänget åkerområde
      Trekanten åker
      Trestensmyran myr
      Trokstjärn tjärn
      Trollberg berg
      Trollberget berg
      Trädgården holme
      Trätmossen mosse
      Trönkauspunsen tjärn
      Trönkarlspunsen myr
      Tuppen ö
      Tuva förr vik
      Tuva holme
      Tvefallsön ö
      Tvyfallön ö
      Tvyfallön ö
      Tvyfallön ö
      Tvågraneskär skär
      Tvåharen holmar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvärbacken backe
      Tvärbacken landsvägsbacke
      Tvärknippan myr
      Tärnorn skär
      Ulfbackan Saknas
      Utsankan grund
      Vadmyran myr
      Vadmyran myr
      Vantmyran myr
      Varbergsviken sjö
      Varbergsviken sjö
      Varbergsänget avs.
      Varggärdet täkt
      Vatstenarna ö
      Vattungen grund
      Vedtorget udde
      Venarna åkrar
      Werkstrandsmyr Saknas
      Vestlundsmyren åker
      Vik+ åkerområde
      Vilsten viloplats
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten, häll
      Vilstensmyran myr
      Vitgrund ö
      Vitoren skär
      Vitoren skär
      Vitorn ö
      Vitorn holme
      Vittjärn tjärn
      Vrakorn ö
      Vrakoren holme
      Wågsund, Wågsundskärn Saknas
      Vårdberget berg
      Vårdbergsudden udde
      Vårdbergsviken vik
      Våte täkt
      Våte kärr
      Våte igenväxta åkrar
      Wägsund sund
      Vändskär stenar
      Vändskär stenar
      Vändstenarna stenar
      Ytterrosseln täkter
      Ytterskär ö
      Ytterskär ö
      Ytterskärshällan grund
      Yversmyra myr
      Åkarsbron bro
      Åkarsbron bro
      Åkarsbron bro
      Åkarsmyran myr
      Ålkarsbron bro, övergång
      Ålkarsmyran myr
      Åsen rullstensås
      Älgens täkt gammal täkt
      Älgmossen myr
      Ängesbacken beteshage
      Änkasgården gårdsplats
      Öarna höjder
      Ön avs. (åker)
      Övermyran myr
      Öringbäcken bäck
      Öst i morarna myrmarker

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.