ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arbrå socken : Västra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 260 Naturnamn : 763 Bebyggelsenamn : 2113 Naturnamn : 2378
Arbrå sn Abborrberget terräng Arbrå sn sn Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Abborrtjärnen tjärn Arbrå sn sn Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Abborrtjärnsbäcken bäck Arbrå sn Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Acktjärn sjö /Se Arbrå sn Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Acktjärn tjärn Arbrå sn Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Acktjärnbo fäbod Arbrå sn Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Acktjärnen tjärn Arbrå socken Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Acktjärnen tjärn Arbrå socken Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Acktjärnsberget berg Arbrå socken Nummerförteckning förteckning
Arbrå socken Acktjärnsbäcken bäck Arbrå socken Nummerförteckning förteckning
Arbrå socken Allslätt terräng Arbrå socken Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn *Ar änge /Se Messmörsfjärkingar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Arbrå socken Arbrå Gräsberg berg Utomskogen byar Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Arbrå-Gårdberget berg Utomskogen byar Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Arvikvågen vik Aasas stuga Nummerförteckning förteckning
Arbrå socken Backavallen Saknas /Se Abborrberget by Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Bergrönningen ägomark Abrams hmd Nummerförteckning förteckning
Arbrå sn Bergsänget terräng Abrams småbruk Abborrberget berg
Arbrå socken Bergvallsån bäck Abrahams bebyggelse Aborrtjärn tjärn
Arbrå sn Bessbo fäbodar Abrahams t. Abborrtjärnen tjärn
Arbrå socken Bielken sjö Abrahams gård Abborrtjärn tjärn
Arbrå sn Billsberg triangelpunkt Acktjärnbo fäbodar Abborrtjärnsbäcken bäck
Arbrå socken /Se Bjelkan sjö Acktjärnsbo fäbod Abram Hanssons rönning f.d. röjning
Arbrå socken /Se Bjärkberget berg Acktjärnbo f.d. fäbodar Acktjärn tjärn
Arbrå socken /Se Bjärken sjö Adolfs bs Acktjärn tjärn
Arbrå socken /Se Bjärken sjö Adolfs torp Acktjärn tjärn
Arbrå socken /Se Bjerken sjö Ahnkvists torp Acktjärnen tjärn
Arbrå socken /Se Bjärken sjö Ahnkvist-Jonases torp Acktjärn tjärn
Arbrå socken /Se Bjärken sjö Alfred Olssons stuga Acktjärn sjö
Arbrå socken /Se Bjärken sjö /Se Alfredsro lht Acktjärnen tjärn
Arbrå socken /Se Bjärklockan ägomark Anders´ hmd Acktjärnmyren mosse
Arbrå socken /Se *Bjerkån å /Se Anders Anders gård Acktjärnsberget berg
Arbrå socken /Se Björktjärnen tjärn Andersbo lht Acktjärnsbäcken bäck
Arbrå socken /Se Björnmyran sankmark Anders Ers bebyggelse Acktjärnsbäcken bäck
Arbrå socken /Se Björnmyran myrmark Anders Ers gård Acktjärnsmyran myr
Arbrå socken /Se Björnslåtten terräng Anders Ers hmd Acktjärnsmyran myr
Arbrå sn Blankholmen holme Anders-Ers bondgård Alboms täkten åker
Arbrå socken Blanksudden halvö Anders Erssons torp Aldervilstan viloställe
Arbrå sn Blindtjärnsbäcken bäck Anderses gård Allslätten äga
Arbrå socken /Se Blomsmyran terräng Anderses torp Allslätt äga
Arbrå socken /Se Blårönningen terräng Anderses stuga Alströms rönningen f.d. röjning
Arbrå socken /Se Blöten tjärn Anders Jons gård Altslåtten f.d. slåtter
Arbrå socken /Se Blötrönningen sankmark Anders Jons hmd Anders Anderssons f. tomt, nu åker
Arbrå socken /Se Blötån å Anders Jons bebyggelse Anders Erssons tomt betesmark
Arbrå socken /Se Boberget höjd Anders Jons bebyggelse Arnberg äga
Arbrå socken /Se Boberget berg Anders-Jons bondgård Arvnäs äga
Arbrå socken /Se Bodbackarna terräng Anders-Jons småbruk Askdäljan äga
Arbrå socken /Se Bodberget berg Anders Jonssons bondgård Askdäljan skogbeväxt dalgång
Arbrå sn Bodsjöbäcken bäck Anders Lars gård Asktäkten åker
Arbrå sn /Se Bodsjön sjö Anders Lars hmd Avunden äga
Arbrå sn /Se Bodsjön sjö Anders-Lars bondgård Avunden åker
Arbrå sn /Se Bodsjön sjö Anders Larssons mindre bondgård Axels täkten täkt med stuga
Arbrå sn Bodsjön sjö Anders matts bebyggelse Backaåkern åker
Arbrå sn /Se Bodsjön sjö Anders-Matts torp Backbergens skäkten linskäkt
Arbrå sn /Se Bodtjärn tjärn Anders Måns gård Backbergens täkten åker
Arbrå sn /Se Bodtjärnen tjärn Anders Måns bebyggelse Backmans lövladberget berg
Arbrå sn /Se Bodtjärnsbäcken bäck Anders-Måns bondgård Backmans täkten åker
Arbrå sn /Se Bogårdstjärnen tjärn Anders Ols gård Backsveden åker
Arbrå sn /Se Bogårdsån å Anderses Antes t. Backån vattendrag
Arbrå sn Bomströmmen ström Anderssons stuga Bakom skogstrakt
Arbrå sn /Se Bomudden halvö Anderssons stuga Bastsvalen åker
Arbrå sn /Se Bomyran myr Anderssons stuga Basttäkten åker
Arbrå sn /Se Bomyran myr Anderssons stuga Baståkern åker
Arbrå sn /Se Bondtjärnen tjärn Anna Frisks stuga Baståkern åker
Arbrå m:e, sn /Se *Borrtjärna tjärn Anna Jonssons stuga Bedasbotten kolbotten
Arbrå sn /Se Borrtjärnen tjärn Anneberg lht Bergens bruket åkrar
Arbrå sn /Se Bosiön sjö Anners-Anners bondgård Bergens rönningen skog o myr
Arbrå sn, m:e /Se Bosjön sjö Annerses bondgård Berglunds äga åker
Erberadh sn Bottenrönningen terräng Annielund lht Bergkvists åker
Örboradh sn Boåsen höjd Antebo avs. Bergmyrrönningen skog
Acktjärnsbo fäbodar /Se Boänget ägomark Antes hmd Bergmyrtäkten skog
*Arnevike sköllen sköllen Boängesudden udde Antes hmd Bergrönningen äga
?Arvik Saknas Boängesviken vik Antes torp Bergsbackarna backig terräng
Arvik gd /Se *Bratthatten berg Antes torp Bergsbacken åker
Arvik gd Brickberget berg Antons hmd Bergsveden åker
Arvik bebyggelse /Se Brick-Örvattnet sjö Antons t. Bergsvedem hage
Arvik gd Brick Örvattnet sjöar och tjärnar Antons bondgård Bergsänget äng
Arvik gd /Se Brick-Örvattnet tjärn Arboms hmd Bergtäkten äga
Arvik gd /Se Brännberget berg Antons gd Bergvalls täkten åker
Backa by Brännberget terräng Arboms bondgård Bertilstäkten äga
Backa by /Se Brännströmsholmarna holmar Arborens t. Billsberg berg
*Backa Finntorp bebyggelse Brännåsbäcken terräng Arnells bebyggelse Billsberget berg
*Backa sköllen sköllen Brättingen, Lilla terräng Arnells gård Billsberget berg
Bessbo fäbodar /Se Brättingen, Stora berg Arnells bondgård Billsberget berg
*Bjärblocket Saknas /Se Brättingsmyran myr? Artur Wallmans stuga Billsbergstäkten åker
Bjärkbo fäbod Bullerrönningen terräng Arv gård Billsviksröjningen äga
»Boda Saknas Burgasbäcken bäck Arv bebyggelse Billsviks rönningen skog
Bogården by /Se Buskrönningen terräng Arvidslund lht Bimsåker åker
Bogården by Byberget triangelpunkt Arvik bondgård Bjerkberget berg
Brickgården bondgård /Se Bysjön sjö Arvik gård Bjerkberget berg
Este sköll by Bysmyran tjärn Arvik gård Bjerken sjö
Flästa by Bysängena terräng Arvlunds hmd Bjerken sjö
Flästa by Byängesbäcken bäck Arvlunds gård Bjerken sjö
Flästad by Byänget ägomark Arvlunds bondgård Bjerken sjö
Flästad by? Båthusviken vik Arvs bondgård Bjerken sjö
Flästa by Bäckeborönningen terräng Asks bs Bjerkloket åker o äng
Flästad by /Se Dalberget höjd Asks gård Bjerkån å
Flästad by /Se Dalberget höjd Asplins bondgård Bjerkån å
Flästa by Dalsjöån å Asplunds hmd Bjerkänget skog
Flästavallen, Norra fäbodar /Se Dalån å Asps småbruk Bjällra skogstrakt
Flästavallen, Södra fäbodar /Se Dalån å Asps stuga Bjällran skogsparti
»Fornebo sköllen sköllen Degelberget berg Axels hmd Björkmyran myr
Forneby by Degelborg hus Axlins torp Björkmyran åker m.m.
Forneby by Degelmyran sankmark Backa by Björkmyran myr
Forneby by Degelplan terräng Backa by Björkmyränget äng
Forneby by /Se Dellenäs halvö Backa by Björkmyrängena åkrar
Forneby by Djupdal terräng Backa by Björkrönningen skog o myr
Forneby by /Se Dropphäll terräng Backbergens hmd Björktjärn tjärn
Forneby by /Se Dånbäcken bäck Backbergens gård Björktjärn tjärn
*Galvan finntorp /Se Dånrönningen terräng Backströms torp Björktjärnen tjärn
*Gillervallen område på prästbordet Eksten sten Bagrarna bageri Björktjärn sjö
*Gäddsjövallen, se Flästavallen, Norra fäbodar Ektjärnen tjärn Banvaktstugan banvaktstuga Björktjärnsbäcken bäck
Haga bebyggelse Enhammarn vik /Se Barnrikehuset bostadshus Björkänget äng
Haga bebyggelse /Se Enmyran terräng Bengtsons stuga Björkänget numera åker
Haga hemman Enmyran terräng Berga lht Björnbacken del av by
Halla gd /Se Enmyran myr Bergbo stuga Björnmyren myr
Helsen gd Erkersdäljan terräng Bergbo bs Björnmyren myr
Hemmanet bebyggelse /Se Fagerdalsbäcken bäck Berge st. Björnmyren mosse
*Horsätter sköllen sköllen Fallsveden terräng Berge Jans t. Björnmyr vilstan plats i skogen
Hosarbo fäbodar /Se Fanänget sankmark Bergens bs Björnslåtten skog
Hosarbo fäbodar /Se Fattiggubben terräng Bergens t. Björnslåtten skog
Hov by /Se Finnskull höjd Bergers bs Björnänget äng
Hov by /Se Finntjärnen tjärn Berget stuga Björnänget åker o myrtag
Hovsätter bebyggelse Fjällberget höjd Berget torp Björnängsmyren mosse
?Hovsätter bebyggelse /Se Fjällmyran myr Bergfeldts torp Blangsholmen holme
Håv by Flosk tjärn Berggrens t. Blangsholmen ängsholme
Håv by /Se Flybäcken bäck Berggrens stuga Blangsåkern åker
Håv by /Se Flymyran myr Berggrens stuga Blomsbacken backe
Hov by Flymyran myr Berg-Jans torp Blomsmyran myr
Hov by /Se Flästasjön sjö Bergkvistes t Blåröjningen äga
Hov by /Se Flästasjön sjö Bergkvist gård Blårönningen skog
Hov by /Se Flästasjön sjö /Se Bergkvistes torp Blästerberget berg
Hov by /Se Flästasjön sjö Bergkvists torp Blötberget berg
Hovsätter by /Se Flästa-Örvattnet tjärn Berlunda lht Blöten tjärn
*Håv by Fornmyran terräng Berglunds st Blöten sjö
*Håvs sköllen sköllen Fornebyvallen fäbod Berglunds stuga Blöten sjö
Hälsen gd Fornmyran myr Berglunds torp Blötröjningen äga
Hänsäter by Forsön ö Bergs st. Blötröjningen äga
Hänsäter by Forsön ö /Se Bergs småbruk Blötrönningen sank skogstrakt
Hänsäter by Foskamyran terräng Bergs stuga Blötrönningen skog
Hänsätter by /Se Fridsön holme Bergsbackens t. Blötån å
Hänsätter by /Se Fågelbacken terräng Bergstrands gård Bobackarna skogstrakt
Hänsätter by Fångåsen berg Bergsveden avs. Bobackarna backar
Hänsätter by /Se Fårudden halvö Bergsåker lht Bobacksrönningen skog
Iste by Fänsamyran terräng Bertas gård Boberget bert
Iste by Fåränget terräng Bertils fabrikstomt Boberget berg
Iste by Fänsmyran terräng Bessbo fäb. Boberget berg
Iste by /Se Galvsjön sjö Bessbo fäbodar Boberget berg
Iste by /Se Galvsjön sjö Bessbo fäbod Boberget berg
Iste by /Se Galvsjön sjö Belsbo fäbodar fäbodar Boberget berg
Iste fäbodar /Se Galvsjön sjö Bjerkane småbruk Boberget berg
Iste by Galvån å Bjerkarne gård Boberget berg
Iste by /Se Gammelbo terräng Bjerkarne hmd Boberget berg
Iste by /Se Gammelbo fäbodar? Bjerkarne gård Boberget berg
Knåpgården bondgård /Se Gammelbobäcken bäck Bjerkbo fäb. Boberget berg
»Knötbo fäbodar /Se Gammelvallen hus Bjerkbo torp o f.d. fäb. Bodberget berg
Koldemo by Gammelvallen terräng Bjerkbo fäbod Bodberget berg
Koldemo by /Se Gatmyrberget höjd Bjurs-Hanses stuga Bodberget berg
Koldemo by /Se Gatmyrrönningen terräng Bjurströms stuga Bodröjningen äga
Koldemo by Getrygen skogsomr. Bjärkbo lht Bodrönningen skog
Koldemo by /Se Gettjärnbäcken bäck Bjärkbo bs Bodtjärn tjärn
Koldemo by /Se Gettjärnen tjärn Bjärkboskog avs. Bodtjärnen tjärn
Kurland bebyggelse /Se Gillerhalsmyrorna sankmark Bjärklocket hmd Bodtjärnsbäcken bäck
Kurland gd /Se Gillersundsmyran myr Bjerklåket avs. Bogårdsbackarna backar
Kurland gd /Se *Gillevallen område Björkbacka lht Bogårdstjärnen vik
?Kyrkbyn by Gisselberget berg Björkhaga lht Bogårds åmynne åmynning
Kyrkbyn by /Se Gisselmyran myr Björkhagen stuga Bogårdsån å
Kyrkbyn by /Se Gluggtjärnen tjärn Björk-Hans t. Bolyckan äga
Kyrkbyn by /Se Gnagbo terräng Björklins småbruk Bolyckan område vid f.d. fäb.vall
Lillbo fäbodar /Se Granberget höjd Björkmans stuga Bomberget = Grövleberget Saknas
Lillvågen vik /Se Granberget höjd Björks stuga Bomyra myr
*Mon gård /Se Granåsen höjd Björks småbruk Bomyran myr
?Möcklelåsbo fäbodar /Se Grossjöberget berg Björkvik stuga Bomyran myr
*Mörkeråsbo fäbodar Grossjön sjö Björnbacken t. Bomyren mosse
Mörtsjö by Grossjön sjö Björnbacken boplats Bomyren mosse
?Mörtsjö by Grossmyran myr Björnback-Hanses torp Bomyran myr
Mörtsjö by Grossmyrrönningen terräng Björnmyran myr och gård Bomyrrönningen skogsmark
Mörtsjö by /Se »Gruvberget» nedlagd silvergruva /Se Björnmyra by Bomyrtjärnen tjärn
Mörtsjö by /Se Gråholmen udde Blangs bondgård Bondheden skog
Mörtsjö by Grån vik Blanks bebyggelse Bondtjärn tjärn
Mörtsjö by Gräftena gropar /Se Blanks gård Bondtjärnen tjärn
Mörtsjö by Gräsbergsmyran terräng Blids stuga Bondtjärnsäng äng
Nordsjö by Gräsmyran terräng Blixtbo lht Bondtjärnsänget åker
Nordsjö by /Se Gröntuva holme Blixtens stuga Borren dalsänka
?Norrbo fäbodar /Se Gröntuva holme Blixtes st. Borrtjärn igenväxt tjärn
Norrbovallen fäbod Gubben holme Blixts småbruk Bortigårdsänget äng
Norränge by Gubbgrundet holme Blombacka lht Bortsvea åker
Norränge by /Se Gubbhål terräng Blomberga lht Bortsvedkullen åker
Norränge by Gudmundholmen holme Blomkvists bs Borönningen skog
Norränge by /Se Gårdberget berg Blomqvistens stuga Borönningen skog
Norränge by /Se Gårdberget berg Bloms t. Bosjön sjö
Norrängevallen fäbodar /Se Gårdbergsmyran terräng Bloms bebyggelse Bosjön sjö
Nybo fäbodar /Se Gåsbobäcken bäck Bloms st. Bosjön sjö
?Nybo fäbodar /Se Gäddsjöberget terräng Bloms torp Botjärn tjärn
?Nybo fäbodar /Se Gäddsjöbäcken bäck Bloms torp Botjärnsbäcken bäck
Nybostugan hus Gäddsjön sjö Blås t. Bottenmorerna äga
Nybosågen hus Gölimyre myr /Se Blåses stuga Bottenmorerne skogstrakt
Nyvallen fäbod Gölinmyre sankmark Bodéns gammalt knekttorp Bottenmyren mosse
Nybovallen fäbod? Hagmoren ägomark Bodins gård Bottenröjningen äga
?Nyvallen fäbodar /Se Hallbrån berg Bodins stuga Bottenrönningen f.d. röjning
?Nyvallen fäbodar /Se Hallbrån höjd Bodins Lenas gårdstomt Bottnarna myr
Offerberg by /Se Hammarbacken hus Bodlunds stuga Bottnarna myrstråk
Osarbo fäbodar Hammarviken vik Bogården by Botäkten äga
Prästbordet khbost. /Se Hanholmen holme Bogården bebyggelse Botäkten åker
Prästbordet khbost. /Se Harmyran sankmark Bogården by Bovallstäkten skog
*Präststommen skattehmn /Se Harmyrbäcken bäck Bogården by Boåker äga
Pätgård bebyggelse /Se Harrkrackmyran myr Bogårdsboden handelslht Boåkern åker
Pätgård bebyggelse /Se Harvåsen höjd /Se Bogårdskvarnen tullkvarn Boåsbacken backe
Pätgård gård /Se Harvåsen terräng Bogårdstomten avs. Boåsen berg
*Rike del av Koldemo /Se Hastberget höjd Bom Britas t. Boåsen höjd
*Rike bebyggelse Hastberget höjd Boms bebyggelse Boåsen berg
*Rikene Saknas *Hedsten berg? Boms bebyggelse Boåsen berg
Riket hemman /Se Helvetesmyran myr Boms stuga Boänges udden udd
Russes hus Hisnapbärge berg Bondhaga bondgård Boängesviken vik
Sanna bebyggelse /Se Hisnapp berg Borgen lht Boänget äga
Sanna hemman Hisnapp berg Bortigården bebyggelse Bratthammarsvall skogsparti
Snaten by /Se Hisnapp berg Bortigården bondgård Brattkäll bergkulle
Stockhed fäbod Hisnapp berg /Se Bosarby nu försvunnen bostad Bratthällsbacken svår backe
Storvågen vik /Se Hisnapp berg Boströms t. Breavidssveden hage
*Suråker hemman Hisnopp triangelpunkt Boströms avs Bricka skog och berg
Svartbo fäbodar /Se Hisnopp, Lilla terräng Boåkern torp Bricken berg
Svarte fäbodar /Se Hjälmåsen höjd Brickgården gård Brickbacken backe
*Svea bebyggelse Hockelsten terräng Brickgården bebyggelse Brickberget berg
*Svedåker del av by /Se Hosarbo fäbodar Brickgården bondgård Brick Örvattnet sjöar
Svedåker hemman Hosarbomyran sankmark Bricktorget t Brick-Örvattnet sjö
*Sönansjö Saknas Hosboänget sankmark Bricktorp torp Brohögsstranden äng
Sörby bebyggelse Hosboberget triangelpunkt Brinkelid lht Bromssnår skog
Tomta bebyggelse Hosboån bäck Brita moras bs Brudvilstan plats i Norränge
Tomta by Hosevik vik Brita-moras stuga Brudvilstan plan i skogen
Tomta bebyggelse /Se Hosätter ägomark Britthem lht Brunnsnäs udde
Tomta hemman Hovs bäcken bäck Brobergs snickeriverkst. Brunnsnäs näs
»Utanskogsgränd del av sn /Se Hundgårdssjön del av Mörtsjön /Se Brolins t. Bråten avs.
*Utaskogsgränden del av Arbrå sn /Se Hundgårdssjön sjö Broréns torp Brändströmsholmen stenholme
Uta-skogs-gränden område /Se Hundhålet terräng Bruket hmd Brännberget berg
Vallsta by Hundhålet terräng Bruks hmd Brännberget berg
Vallsta by /Se Hundhålsbäcken bäck Bruks bondgård Brännberget berg
Vallsta by Hundhålsmyran myr Brukses bebyggelse Brännberget berg
Vallsta by /Se Hyelesveden terräng Brukssågen sågverk Brännberget berg
Vallsta by /Se Häbbersåsen terräng Brändströms hmd Brännberget berg
Vallsta by /Se Hällön ö Brändströms torp Brännberget berg
Vallsta by /Se Hänsätter triangelpunkt Bränna upplagsplats för trävaror Brännstörmsholmen holme
Vallsta samh. /Se Hästryggen terräng Brännas stuga Brättingen berg
Vallsta by /Se Hästryggsmyran terräng Bränn Nisses t. Brättingen berg
Vinbacka hmd /Se Högsnår terräng Bränn-Nisses torp Brättingen berg
Vinbacken gd /Se Högsnårs källa källa? Bränn-Pelles torp Brättingen berg
Västbyvallen fäbod Högsteberget berg Bränrises t. Brättingsmyren mosse
*Yjonsvallen fäbodar Högsteberget berg /Se Brännriset stuga Brättingsmyran mosse
Saknas Högsteberget berg /Se Bullers t. Bullerbäcken bäck
Åkre by Högsved terräng Bullers torpet torp Bullerrönningen f.d. röjning
Åkre by Höjen höjd Burmans stuga Bullertäkten äga
Åkre by Höljan utvidgning av älv Burmans snick. fabr. o bostad Buskröjningen äga
Åkre by /Se Höljan vik Byas stuga Byberget berg
Åkre by /Se Hötjärnen tjärn Bybergs hmd Byberget berg
?Änga by Igeltjärnen tjärn Bybergs t Byberget berg
*Änga sköllen sköllen Igeltjärnsviken vik Bybergs bondgård Byberget berg
Änga by Ingeltjärnen tjärn Byes bondgård Byggesvall avs.
Änga by /Se Ingeltjärnsbäcken bäck Bygdegården föreningshus Bylöten betesmark
Änga by *Isis lund förr offerlund Bygges hmd Bylöten upplagsplats m.m.
*Ärvik gd Isteberget höjd Bygges hmd Bymyren tjärn
*Äste sköllen sköllen Istesjön sjö Bygges bondgård Byns åker åker
  Istesjön sjö Bygges småbruk Bysjön sjö
  Istesjön sjö Bygges nybygge Bysjön vik
  Istesjön sjö Bygget lht Bysjön sjö
  Istesjön sjö /Se Bygget småbruk Bysjön sjö
  Istesjön sjö Bys bs Bysmyra myr
  Istestenen grund Byses stuga Bysmyra tjärn
  Istevallen fäbod Byses gård och äga Bysängena äga
  Istevallsmyran myr Bångs avs Byåkern åker
  Isteviken vik Bäckebo lht Byåkern åker
  Isteån å Bäckelyckan lht Byåkern åker
  Isteån å Bäckelyckan torp Byängesbackarna backar
  Isteån å Bäcklins torp Byängesbäcken bäck
  Jonsmyran sankmark Bäcklins stuga Byängesbäcken bäck
  Jordberget terräng Böle gård Byänget äng
  Jämmerdal terräng Böle gård Byänget kärr
  Jämmerdalen ägomark Böle tidigare bondgård Bångstäkten byggn.tomt
  Kalvmyran myr Böles hmd Båthusviken anläggningsplats för kyrkbåtarn
  Kampbacken terräng Böles hmd Båthusviken vik
  Karlskrona terräng Böhles bondgård Båthusänget äga
  Kaska höjd Böles bondgård Båthusänget äng
  Kilsbäck bäck Collins lägenhet Båtstaden båtplats
  Kipp höjd Dahls småbruk Båtstan båtplats
  Kipp berg /Se Dalbergs t. Båtstan strandområde
  Kitteln tjärn Dalbergs torp Bäckbergs täkten åker
  Kittelsberget berg Dalgrens t. Bäckeborönningen skog
  Klartäkten ägomark Dalins stuga Bäckeboån å
  Klingeråsmyran terräng Delins stuga Bäckröjningen äga
  Klinten berg Dal-Larses stugor Bäckrönningen skog
  Klinten berg /Se Dals gård Bäckrönningen skog
  Klinten berg /Se Dalströms bondgård Bäcktäkten äga
  Klinten triangelpunkt Djupdal lht Bäcktäkten åker
  Klitten terräng Djäkners stuga Böle skog
  Klockarmoren terräng Dummens stuga Böle åker
  Klockarviken vik Edmans nu riven stuga Bölene åkrar
  Klovsbäcken bäck Ekemyran torp Bölena ägor
  Klovsrönningen ägomark Eklunds t. Bölessveden hage
  Klubbmyran myr Eks bebyggelse Bölesveden åker
  Knappa berg Eks bebyggelse Bölestäkten äga
  Knuprönningen terräng Eks bondgård Bösarklinten berg
  Knäppbacken terräng Eks stuga Dalberget berg
  *Knöten berg /Se Eldbacka stuga Dalberget berg
  *Koldemosjön sjö Eldbacken torp Dalbergs täkt, åker
  *Koldemotjärn tjärn Elfstrands stuga Dalbergs täkterna åkrar
  Koldemoåsen höjd Elfstrands torp Dalgrens viken vik
  *Kolmotjärn tjärn Elgs bd Dalhielms koja koja
  Kolsmosjön, se Flästasjön sjö Elgs gård Dalkarlsbacken åker
  Korsbackstäkten ägomark Elgs st. Dalsjö slåtten nu skog
  Kraftberget berg /Se Elgs stuga Dalssved hage
  Kraftberget berg /Se Elgs torp Dals sved åker
  Kraftberget berg Elgs stuga Dalån å
  Kringetitt terräng Elgs torp Dalån å
  Kubacken terräng Elgs-Pers stuga Dalån å
  Kullmyran höjd Elgtorp avs. Dalån å
  Kuparbo terräng Eliases t. Dalåröjningen äga
  Kurlandsudden udde Ellens t. Dalårönningen nu skog
  Kutten terräng Elving Wallmans stuga Dalänget äng
  Kuttjärnen tjärn Englunds stuga Degelberget berg
  Kvarnholmen holme Englunds torp Degelberget berg
  Kvarnmansmyran myr Engströms bs Degelberget berg
  Kvarnsnåret terräng Engströms bs Degelberget berg
  Kvarnån bäck Engströms torp Degelbergsröjningen äga
  Kyrkberget berg Engströms småbruk Degelbergsrönningen skog
  Kyrksjön utvidgning Engströms stuga Degelmyran mosse
  Kyrksjön sjö Engströms torp Degelmyran skog
  Kyrksjön sjö /Se Engvalls stuga Degelåkern äga
  Kyrksjön sjö /Se Erik Ers hmd Degelåkern åker
  Kyrksjön utvidgning av älv Erik-Hans bondgård Dellnäs näs
  Kåsmyran terräng Erik Hans gård Dellenäs näs
  Kåsmyren mosse /Se Erik-Hanssons bondgård Dellenäs halvö
  Käbbängesbäcken bäck Erik Jons gård Dellenäsmyran myr
  Käbbänget terräng Erik Jons bebyggelse Dellenäsudden skog
  Källbomyran myr? Erik Jons bebyggelse Djupdal dal
  Källrönningen terräng Erik-Jons bondgård Doktorstäkten äga
  Käppslåtten ägomark Erik Lars gård Doktorstäkten åker
  Käringgropen terräng Erik Lars gård Dropphäll översilat klippstup
  Körsås triangelpunkt Erik Matts t. Dumska gammal slått
  Körsåsklippan höjd Erik Nilssons torp Dundertäkten äga
  Labbängena terräng Erik Ols bebyggelse Dånbackarna backar
  Lappmyran terräng Erik Ols gård Dånbäcken bäck
  Larsboviken vik Erik-Ols bondgård Dånbäcken bäck
  Latjärnen tjärn Erik Olssons gård Dånrönningen nu skog
  Lavåsen berg Erik Olssons i Haga hmd Dörrkammarskullen kulle
  Lekattberget berg Erik-Ols tomten byggn.tomt Dörrhammarkullen åker
  Lenstångberget berg Erik Pers bebyggelse Dörrmyren mosse
  Lenåsen höjd Erik Perssons stuga Dånbäck bäck
  Lillbackberget berg Erik Roséns stuga Dånröjningarna ägor
  *Lillberg berg /Se Eriksbo lht Eda avs.
  Lillberget höjd Erikses t. Edesröjningen äga
  Lillbo terräng Erikses avs. Ekstäkten åker
  Lillbotjärnen tjärn Erikses stuga Ektjärn tjärn
  Lill-Nien sjö Erikses torp Ektjärnen tjärn
  Lill-Nien sjö Erikslund mindre gård Ektjärnsmyran myr
  Lill-Nien sjö Erikslund lht Eldbacken backe
  Lill-Nien sjö Erk Ers gård Ellas tomten stenbacke
  Lill Nian sjö Erk Hans gård Elsas tomten åker
  Lill-Nien sjö Erk Jons bebyggelse Emlåk gärde
  Lill-Nien sjö Erk Ols gård Emlåksmyran myr
  Lillnjane sjö Erk Pers bebyggelse Emmerlåk gärde
  Lillsjön sjö Erk Pers gd Engströms rönningen skog
  Lilltjärnen tjärn Ersk Hanssons stuga Engströms täkten
  Lillvågen vik Ersk-Lars bondgård Enhammarn plats på sjöstrand
  Lillvågen vik Ersk-Pers bondgård Enhammarn vik
  Lingbo hus Ersk Perssons torp Enhammarn udde
  Linneberget berg Eskils hmd Enmyren mosse
  Linsänkestjärnen tjärn Eskils stuga Enmyra myr
  Linsänkesviken vik Fabrikens småbruk Enmyran myr
  Ljusberget höjd Fageräng torp Enmyrbacken backe
  Ljusberget berg Fagerängs avs Enmyrbäcken bäck
  Ljustjärnen tjärn Fagerängs hmd Eriks täkten åker
  Loberget berg Fahlkvists stuga Ersk-Ers backen tomt
  Lobergsmyran sankmark Fessendal förr tegelbruk Ersk-Ers dammen damm
  Lollebacken terräng Flottön avs. Ersk-Ers verket tröskverk m.m.
  Lomtjärnen tjärn Flugåsen bs Ersk-Jons Gammelbo skog
  Lomtjärnen tjärn Flygtes st. Ersröjningen äga
  Lomtjärnskullen höjd Flykthem lht Ersrönningen skog
  Lomtjärnsmyran myr Flykts stuga Fagerdal skog
  Långberget berg Flykts i Parten gård Fagerdalsbäcken bäck
  Långberget terräng Flykts i Karlsbo gård Fagernäs = Näset Saknas
  Långblå höjd Flästa by Fagernäs udde
  Långbrännrönningen terräng Flästa by Fagersand nipstrand
  Långmyran myr Flästa by Fageräng nu skog
  Långåsen höjd Flästavallen fäbod. Fahlkvists täkt åker
  Långåsmyran terräng Norra Flästavallen f.d. fäbodvall Fallsvea äga med lertag
  Lördagsviken vik Södra Flästavallen fäb. Fallsveden hage
  Lövkviströnningen terräng Flögåsen t. Fallsvedtäkten äga
  Lövladberget terräng Folkskolan skolhus Fallsäng mosse
  Malmbrottsmyran terräng Folkskolan Saknas Fallsängesmyren mosse
  Maskinsjön, Norra sjö Folkskolan skolhus Fallsänget åker
  Maskinsjön, Norra sjö Folkskolan skola Fallsängessvalen äga
  Maskinsjön, N. sjö Folkskara lht Fallsängestäkten äga
  Maskinsjön, Norra sjö Forneby by Fallsänget äng
  Maskinsjön Södra sjö Forneby by Fanänget äng
  Maskinmyrorna myr Forneby by Farfarsbacken backe
  Mellanvallen terräng Fornebyvallen fäbodar Farönningen skog
  Mellanvalls-myran myr Fornebyvallen fäbod Fattiggubben rishög
  Mellbo terräng Fornhemmet bebyggelse Fattigårdsbäcken bäck
  Mellbomororna terräng Fornhemmet hembygdsmuseum Fensmyran myr o skog
  Mellbomyran myr Fors´ hmd Finnröjningen äga
  Midsommarmyran myr Forsbergs stuga Finnrönningen skog
  Midsommarmyran sankmark Forsbro stuga Finnsjöåsen bergås
  Millmyran myr? Forsbro sågen sågverk Finnskull berg
  Millmyrån bäck Forsells stuga Finntjärn tjärn
  Mjörsbäcken bäck Forsens gård Finntjärn tjärn
  Mjörsbäcksviken vik Forsens bondgård Fiskgärdet åker
  Mossmyranmyr myr Forses bondgård Fiskholmen avs.
  Murarbruket ägomark Forsmans torp Fiskskälet fiskeplats
  Mytingen sjö /Se Forsöbron bro Fjällberget berg
  Mytingsbäcken bäck Forsön gård Flaska gammal svedja, nu skog
  Mytingsbäcken bäck /Se Forsön enst. g. Flata myr
  Mytingsmyran myr Forssens gård Flataåkern åker
  Mytingsmyran myr /Se Franks t. Flatåker åker
  Mytingstjärnen tjärn Franks torp Flosk myr
  Mytingstjärnen tjärn /Se Franks t. Floskröjningen äga
  Månsbackaberget höjd Franks t. Flottkanalen vatten
  Månsbackabäcken bäck Franks småbruk Flottjärn tjärn
  Mälrönningen terräng Framnäs lht Flottjärnsmyran myr
  Möckelmyran sankmark Fredriks torp Flosk tjärn
  Möckelåsbo fäbodar Fresas gård Flugmyrröjningen äga
  Möckelåsen berg Fridhem lht Flugmyrrönningen skog
  Möckelåsen triangelpunkt Fridhem lht Flugåsen berg
  Möckelåsen höjd Fridhem lht Flugåsen berg
  Möckelåsmyran myr Frids stuga Fly mosse
  *Mörtlian sjö Fridskullen avs. Fly skog
  Mörtlian sjö Fridsta lht Flybäcken bäck
  Mörtlian sjö Fridsta gård med slakteri Flymyran myr
  Mörtsiön sjö Frids väst i backen t. Flymyran myr
  Mörtsjön sjö Fridsta lht Flymyran myr
  Mörtsjön sjö Furiars gård Flysnåret skog
  Mörtsjön sjö Furirs hmd Flängslogen skog
  Mörtsjön sjö /Se Futten stuga Flästasjön sjö eller tjärnar
  Mörtsjön sjö /Se Fyrs t. Flästasjön sjö
  Mörtsjön sjö Fyrs t. Flästasjön utvidgning av Ljusnan
  Mörtsjön sjö Fyrs t. Flästa stormyren mosse
  Mörtsjön sjö /Se Fyrs torp Flästastranden strand vid Flästasjön
  Mörtsjåsen höjd Fyrs torp Flästaänget äng
  Mösjön sjö Fyrs Eriks hmd Flästa-Örvattnet sjö
  »Nappekullen berg /Se Fyrs Eriks t. Flöskrönningen skog
  Nedersnår terräng Fyrs-Eriks mindre bondgård Folkparken folkpark
  *Niane treskit sjö /Se Fyrs-Göles gårdstomt Folkskara skogstrakt
  Nien, Lill- sjö Får-Kerstis stuga Folkskaran äga
  Nien, Lill- sjö Får-Olles bs Fonnmyran myr
  Nissamyran myr Fårstugan stuga Fornebyvallen nu skog
  Nissamyrbäcken bäck Färgars t. Forsbro landsvägsbro
  Norberget berg Färgars stuga Forsänget skog
  *Nordansjö sjö Fästes st. Forsänget äng
  Norrberget berg Fästses torp Forsängsholmen kulle
  Norrbovallsmyran myr Föreningsboden butik och kafé Forsön ö
  Norrbovallsåsen höjd Försörjningshemmet Saknas Forsön ö
  Norrängesbäcken bäck Galvaström ålfiske Forsön ö
  Norrängesvallen fäbod Galvkvarnen kvarn Foskamyren mosse
  Norrängesviken vik Gamla Arvéns stuga Friarrönningen röjning
  Nybo terräng Gamla skolan tomt Friartäkten åker
  Nybobäcken bäck Gammel-Antes torp Frids täkten åker
  Nybruket ägomark Gammelbo f.d. fäbod Fridsvreten äga
  Nyrönningen terräng Gammelbo lht Fridsvreten åker
  Nyrönningsbäcken bäck Gammelbo bolagsgård Fridsön ö
  *Nyröret råmärke Gammel-Bodins torp Fridsön ö
  Nyvallen terräng Gammelbovallen gammal fäbod Fröjden avs.
  Nyvallen terräng Gammelgården bs Fågelbacke berg
  Nöttjärn tjärn Gammel-Hökars stuga Fågelbacken skog
  Nöttjärnen tjärn Gammel-Lövs stuga Fågelmyran myrtag
  Nöttjärn tjärn Gammel Pils t. Fångåsen höjd
  Nöttjärnen tjärn Gammel Prinses st. Fångåsen berg
  Nöttjärnsmyran myr Gammelrikes bebyggelse Fångåsen berg
  Ojungen sjö Gammelvallen f.d. fäb. Fårmyran äng
  Ollesholmen holme Gammel Ädels t. Fåränget äng
  Ollestjärnen vik Gammel-Åkerström t. Fåränget betesmark
  Onsänge udde /Se Garvars garveri Fåskarmyran myrtag o skog
  Onsänge udde /Se Gods gårdstomt Fäbodrönningen skog
  Or sjö /Se Gods t Fänsmyren mosse
  Orn Lacus, se Orsjön sjö Godtemplarhuset Saknas Fännsmyran myr
  Orrberget höjd Granbacka lht Färjebacken del av strand
  Orrberget triangelpunkt Granbo lht Färjekarlsjorden åker
  Orrvatane sjö Granbo stuga Färjesundet strand
  *Orrvattne sjöar Granliden villa Fördärvet avs.
  Orrvattnet sjö Granvik lht Gabrielsbacken höjd
  Orsjön sjö Greta Nilssons stuga Galvkrogen källa
  Orsjön sjö /Se Grindstugan lht Galvvägen väg
  Orsjön sjö /Se Grips småbruk Galvån å
  Orsjön sjö /Se Grips t. Galvänget åker o skog
  Orsjön sjö /Se Grips st. Gammelbo skogstrakt
  Orsjön sjö Grubbes småbruk Gammelbogrinden grind
  Orsjön utvidgning av Ljusnan /Se Grundvik lht Gammelboängen skog
  Orsjön sjö Gruvbyn småstugor Gammelbrännröjningen äga
  Orsjön sjö /Se Grövle hmd Gammelgårdsbacken backe
  Orsjön sjö /Se Grövle bebyggelse Gammelgårdsbacken skogsbacke
  Orsjön sjö /Se Grövle bolagsgård Gammelgårdstäkten åker
  Orsjön sjö Gubbhåls t. Gammelsågen såg
  Orsjön sjö Gudmunds bebyggelse Gammelvallen skog, allmänning för byn
  Orssjön sjö Gudmunds bebyggelse Gammelvallsåsen skogigt berg
  Orsjön sjö /Se Gummens bondgård Gammelåkers åker
  Orsjön sjö /Se Gummens torp Gatmyran slått
  Orvattnet sjö Gummuns avs. Gatmyran myrtag o åker
  Oxbacken berg Gummuns t. Gatmyrberget berg
  Oxåsen terräng Gunhildsro lht Gatmyrbäcken bäck
  Partån bäck Gunnar Nilsons stuga Gatmyrröjningen äga
  Per-Bengts rönning terräng Gustavsro lht Gatmyrsröjningen äga
  Per-Jansön holme Gustavssons stuga Gatmyrrönningen skog
  Petängesmyran myr Gustav Törnbergs stuga Gatmyrrönningen skog
  Pinnbacken berg Gustavsons torp Gatmyrsvedja skog
  Plottmyran myr Gårdsmyras lmd Gatsvedjemyren mosse
  Prostberget berg Gårdsmyrs bebyggelse Getbacken backe
  Prostberget berg Gårdsmyrs bondgård Getbacken backe
  Prostberget berg Gäddviksbo lht Getbacken gårdstomt
  Prostberget berg Gästgivars gästgivaregård Getbacken backe med småbuskar
  Prostbergsbäcken bäck Gästgivars bebyggelse Getingmyren mosse
  Prästänget ägomark Gästgivars gd Getryggen sandås
  Prästön ö Gölemyra fäbodar Gettjärn tjärn
  Prästön ö Göles mindre bondgård Gettjärnen tjärn
  Pumparbo hus Gölimyre myr o. fäb. Gettjärnsbäcken bäck
  Pumparboviken vik Gölimyre fäbod Gettjärnsbäcken bäck
  Punsarna tjärnar Gölinmyre fäb. Gillerhalsmyrorna skog
  Remmaråsen berg Gölinmyre fäb. Gillvallen plan vid folkskola
  Remärbacken terräng Gölinmyre fäbod Gisselberget berg
  Reningen sjö Gölinmyre bodarne nedlagda fäbodar Gisselberget berg
  Renningen sjö Gölins tomten gårdstomt Gisselberget berg
  Rorbrännan terräng Görans bebyggelse Gisselberget berg
  Rorsnåret terräng Göranssons torp Gisselberget berg
  Rorsviken vik Haga bebyggelse Gisselberget berg
  Rorån bäck Haga bebyggelse Gisselmyren mosse
  Roråsen höjd Haga bondgårdar Gisselmyran myr
  Rossmyran myr Hagalund hmd Glads täkt åker
  Rotåsen terräng Hagalund bondgård Gluggröjningen äga
  Rundslåtten sankmark Hagatorp lht Gluggrönningen skog
  Råbacken berg Hages småbruk Gluggtjärn tjärn
  Råberget terräng Halla bondgård Gods rönningen skog
  Råbergsmyran terräng Hallan bebyggelse Gossvearna skogstrakt
  Råholmen holme Hallbacka stuga Granberget berg
  Råmyrsbäcken bäck Hallbacken stuga Granberget berg
  Ränningen sjö Hallbacken bs Granbergsbäcken bäck
  Ränningen sjö Hallgrens gård Granåsen berg
  Ränningen sjö Hallkvistes bebyggelse Granåsen berg
  Ränningen sjö Hallrå stuga Grinnbergs rönningen röjning
  Ränningen sjö /Se Hallrå lht Grossjöberget berg
  Ränningsberget höjd Halls t. Grossjöberget berg
  Ränningsbäcken bäck Halls t. Grossjön sjö
  Ränningsrönningen terräng Halls torp Grossjön sjö
  Rännviken vik Halls bondgård Grossmyran myr
  Rönns tjärn Hallstets bebyggelse Grossmyren mosse
  Rönnsmyran myr Hallsäter lht Grossmyrröjningen äga
  Rösmyran terräng Hallkyrkan bs Grossmyrrönningen skog
  Rösmyran myr Hammarbacken hmd Grubban äga
  Rösmyrtjärnen Saknas Hammarbacken gårdsplats Grubbacke backe
  Salsänget terräng Hammr-Olles småbruk Grubbänget slåttermyr
  Saltklipp ägomark Hammars bondgård Grubbänget åker
  Sandgrund holme Hammarströms avs. Gruvåker åker
  ?Sandsänget myr Hammarströms hmd Gruvåker äga
  Sannån bäck Hammarströms hmd Gruvåkern åker
  Sarvtjärnen tjärn Hammarströms tomt Gryta fördjupning i Harvåsen
  Saxängsmyran ägomark Hammarströms tomt Grågrinden grind
  Simeån å Hammarströms stuga Gråholmen holme
  Simsjön sjö Hammar Olles hmd Gråholmen holme
  Simsjön sjö Hamre hmd Grån del av hed
  Simsjön sjö Hamre bebyggelse Grån södra änden av Orsjön
  Simsjön sjö Hamre bondgård Gråsjöberget berg
  Sinderån å Hanks t. Gråsjön sjö
  Sindrorna myr Hanks småbruk Gråskallänget äng
  Sjuberget berg Hank-Ivens torp Gråskallänget äng
  Sjuberget höjd Hans hmd Gråsta källa
  Sjubergsrönningen terräng Hans´ bebyggelse Gråsta källan källa
  Sjubergsviken vik Hans hmd Gråladorna lador
  Sjujämmerdal terräng Hans-Anders bebyggelse Gråtäkten åker
  Sjuls källa källa Hans Anders´ bebyggelse Gråtäkten äga
  Skeppstaden strand Hans-Anders bondgård Gräfte el. Gräfterne äga
  Skorvskullarna höjd Hansbo lht Gräftena gropar
  Skyttån bäck Hans Ers bebyggelse Gräsberget berg
  Skålberget höjd Hans-Ers bondgård Gräsberget berg
  Skäapviken vik Hans-Jons bondgård Gräsberget berg
  Skönsmyran myr Hans Nilsons t. Gräsbergsmyren mosse
  *Skörberget berg /Se Hans Ols avs. Gräsbergsröjningen äga
  Slottgrundet f.d. ö, nu del av Prästön Hans Ols hmd Gräsbergsrönningen skog
  Slottön, se Prästön ö Hans-Ols småbruk Gräsmyran äga
  Slåttbäcken bäck Hans Pers bebyggelse Gräsmyran torvströmyr
  Smörhålet tjärn Hans Pers bebyggelse Gröntuva holme
  Snarkåsen berg Hans Pers bebyggelse Grönvilstan plats
  Snarkåsen höjd Hans-Pers bondgård Grövle äga
  Snasen höjd Hanses bebyggelse Grövleberget bergknall
  Snasen bergspets /Se Hanses t. Grövleröjningen äga
  Snatbäcken bäck Hanses t. Grövlerönningen skog
  Snaten sjö Hanses t. Grövleströmmen fors
  Snaten sjö Hanssons stuga Gubbdal åker
  Snaten sjö Harrs bs Gubbdal äga
  Snaten sjö Hast-Olles stuga Gubben ö
  Snaten sjö Hastes gård Gubbenstäkten åker
  Snaten sjö /Se Hastes t. Gubbhål äga
  Snaten sjö Hedbacka lht Gubbhål brink
  Snaten sjö(ar) /Se Hedbergs småbruk Gubbhål tomt
  Snaten, Övre sjö Heddas bs Gubbhål skogstrakt
  Snaten, Övre sjö Heden bs Gubbhålsberget berg
  Snaten, Övre sjö Heden lht Gubbhålsmyren mosse
  Snatmyran myr? Heders avs Gubbhålsrönningen röjning
  Snattjärnen tjärn Hedins bostad med butik Gubbhålstäkten åker
  Snatviken vik Hedins stuga Gubbröjningarna ägor
  Snårläkten ägomark Hedjersons bondgård Gubbrönningarna skog
  Solbro terräng Heds stuga Gubbsved tomt
  Sparrarna terräng Heds mindre bondgård Gubbtäkten äga
  Spelberget terräng Hedsta lht Gubbtäkten åker
  Spjutberget berg /Se Hedströms bebyggelse Gudmundholmen holme
  Spjutberget berg /Se Hedvalls stuga Gunhilds rönningen skog
  Spjåten höjd Helins lht Gårdberget berg
  Spjåttjärnen tjärn Helins stuga Gårdberget berg
  Stegelbacken berg Hellmers torp Gårdberget berg
  Stenbergstäkten ägomark Hellströms torp Gårdbergsmyren mosse
  Stenmyran terräng Hellzens stuga Gårdbergsröjningen äga
  Stensjöberget höjd Helmer Berglunds stuga Gårdbergsrönningen skog
  *Stensjökull, se Stensjösten råmärke Hembacka avs. Gårdstäkten åker
  Stensjö sjö Hembacken stuga Gåsmyren mosse
  Stensjösten råmärke Hemmanet bebyggelse Gåsmyran skog
  *Stensjösten råmärke /Se Hemmanet bebyggelse Gäddsjöberget berg
  Stockhedsåsen höjd Hemmanet bondgård Gäddsjöbäcken bäck
  Storberge berg Hemnings stuga Gäddsjön sjö
  Storberget berg Herrgårdshaga bebyggelse Gäddsjön sjö
  Storberget berg Herrgårds haga bondgård Gäddsjön sjö
  Storbergsklint berg Hillgrens stuga Gäddsjöbäcken bäck
  Stormyran terräng Hindriks bebyggelse Göknäs betesmark
  Stormyran myr Hindriks bebyggelse Gölinmyran myr
  Stormyran terräng Hinriks bondgård Gölinmyren mosse
  Stormyrbäcken bäck Hinriks hästhagen torp Gölinmyren del av Rösmyren
  Stor Snat n /Se Hinrikstorpet torp Gölinmyran myr
  Storsnaten sjö Hjorts bs Gölinmyrebrännan tidigare avbränd skogsmark
  Storsnaten sjö Hollstedts bondgård Hagbacken tidigare ängsbacke
  Storstranden halvö Holmbacka lht Hagmora åker
  Stortallön holme Holmblads stuga Hagmoren äga
  *Stor- el. Rysstäkten täkt Holmgrens stuga Hagmorsveden hage
  *Stor- el. Rysstäkten äga Holsts bs Hagmorsveden skog
  Storvågen vik Hosarbo fäb. Hagmorudden udd
  Storön ö Hosarbo fäbod Hagtäkten åker
  Storön ö Hosarbo fäbodar Hallbacken höjd
  Stridsbäcken bäck Hosarbo nedlagd fäbod, samt gårdar Hallbacken stenig skogsbacke med hällar
  Strångsnäs halvö Hosarbo f.d. fäbod Hallbrån berg
  Stubberget berg Hov by Hallbrån berg
  Stugsjöbäcken bäck Hov by Hallbrån berg
  Stugsjön sjö Hov by Hallbrån berg
  Stugsjön sjö Hov by Hallbrännan berg
  Stugsjön sjö Hovbergens riven stuga Hallyckan åker
  Stugsjön sjö Hovréns st. Halsen åker
  Stugsjön sjö Hovs-Nybo fäb. Halvmån åker
  Styggbäcken bäck Hovs-Nybo tid. fäbod Halvvägskasen kase
  Stymme terräng Hovsätter gård Halvvägskasen kase
  Stängslen ägomark Hovsätter bebyggelse Halvvägskasan rishög
  Störsteberget berg Hovsätter del av by Hammarbacken kulle
  Störsundet terräng Huckel-Olles stuga Hammarbacken jordhöjd
  Störön ö Huckels torp Hammarbacken stenbacke
  Störön ö /Se Hådells stuga Hammarbacksstranden strandäng
  Stövelbäcken bäck Hådells stuga Hammaren backe
  Stövelrönningen terräng Håkanssons stuga Hammarn höjd
  Sundsbro sund Håkars stuga Hammaren Bortre stenbacke i åker
  *Svartboklinten berg Hägglunds stuga Hammaren Hitre stenbacke i åker
  Svartboklinten berg Häggs bs Hammarviken vik
  Svartbovallen terräng Häggs bebyggelse Hampgärdet äga
  Svartbäcken bäck Häggs bondgård Hanholmen holme
  Svartkolningen terräng Hälla bebyggelse Hanholmen stenholme
  Svarttjärnen tjärn Hälla torp Hans Erssons gårdsäga åker
  Svarttjärnen tjärn Hällan bs Hanses täkten åker
  Svarttjärnsbäcken bäck Hällbergs torp Hans-Hans rönningen gammal röjning
  Svartviken vik Hällbo lht Hans Hanssons gårdsäga åker
  Syrbäcksrönningen terräng Hällens t. Hargsänget äng
  Sågberget terräng Hällns stuga Harkrake avs.
  Sågkullen terräng Hällsens stuga Harmyran myr
  Sågrönningen terräng Hälls-Olles torp Harmyrbäcken bäck
  Sönnene myr Hälsinghem pensionat Harmyrsvalen äga
  Sötkällan källa? Hänsätter by Harmyrsveden hage
  Sötkällbäcken bäck Hänsätter by Harmyrsveden skog
  Tattarmorbäcken bäck Hänsäter by Harrkrake skogstrakt
  Timmerbacken terräng Hänsätter by Harrkrakån del av Simeån
  Titt höjd Hästhagarna bs Harvåsen berg
  Tjuvsved terräng Hästhagen småbruk Harvåsen höjd
  Tolvmansmyran terräng Hästhags avs. Harvåsen berg
  Tomta tjärn tjärn Hästhags bebyggelse Harvåsen berg
  Toppön ö Hästhagstorpet trädgård Hastberget berg
  Torsmyran terräng Höga hmd Hasttäkten åker
  Tosarån å Höga hmd Hedbloms rönningen skog
  Tosarårönningen terräng Höga småbruk Hedbomsöjningen äga
  Troppa udde Höga snickerifabrik Saknas Heden skog
  Troppen strandänge /Se Högbacka bs Heden sandhed
  Tropperna åkrar /Se Högbo lht Hedgård åker
  Trälbacken terräng Högbo lht Hedmyran myr
  Tunnmyran terräng Högbo stuga Hedskiftet äga
  Tunnmyrbäcken bäck Högtomt lht Hedsveden åker
  Tvintäkten ägomark Högtomt lht Hedvalls gårdstäkt gårdstomt
  Tvåstakamyran myr Högtomt torp Hedänget äng
  Tvåtjärnarna tjärn Högtorp lht Helvetesmyran myr
  Tvåtjärnarna tjärn Högåker bebyggelse Hembackskiftet skogsskifte
  Tvåtjärnsrönningen terräng Högåker bebyggelse Hemmatäkten åker
  Vallbäcken bäck Högåker mindre bondgård Helvetesmyren mosse
  Vallmyran myr Hökbacken t. Hemmerröjningen äga
  Vallmyran myr? Hökbacken bs Hemrönningen nedlagd röjning
  Vallmyran terräng Höks t. Hemtäkten åker
  Vallmyran myr Höks t. Herrsrönningen skog
  Vallmyran myr Höks t. Herrstomten tomt
  Vallstabäcken bäck Höks småbruk Hisnapp berg
  Vallåsen berg Höks stuga Hisnapp berg
  Valpamyran terräng Iggströms bebyggelse Hisnopp, Lilla berg
  Vargdal terräng Ingridslund lht Hisnoppe, Stora berg
  Vargdalsmyran terräng Ingridsro lht Hjälmåsbäcken bäck
  Vassberget berg Innigården hmd Hjälmåsen berg
  Vassberget, Lilla berg Isaks t. Hjälmåsen höjd
  Vassbergsmyran myr Isaks småbruk Hjälmåsen berg
  Vedberget berg Isakssons mindre bondgård Hjälmåsen berg
  Vettmyran terräng Iste by Holderskog skogsbacke
  Villmyran myr? Iste by Holmarne nu odlade backar
  Vilstaudden halvö Iste by Hopröjningen äga
  Vimmerbron terräng Iste by Hopröjningen äga
  Vintervägsmyran terräng Iste by Hoprönningen åker o äng
  Vipmyren terräng Iste by Hosarbomyren mosse
  Vitmyran terräng Iste by Hosarbomyran myr
  Vrångberget berg Iste fäbod Hosarboröjningen äga
  Vrångbäcken bäck Istevallen fäb. Hosboberget berg
  Vrången sjö Istevallen fäbodar Hosboberget berg
  Vrången sjö /Se Istevallen gammal fäbodvall Hosboslåtten skogsslåtter
  Vrångtjärnen tjärn Ivars stuga Hosboängarna ängar
  Vrångtjärn sjö /Se Jan Ers t. Hosboänget änge
  Vågen tjärn /Se Jannes t. Hosevik vik
  Vålbergsbäcken bäck Jannes hmd Hosätter äga
  Västersved ägomark Jannes bondgård Hosätter åker
  Västerviken vik Jannes-Annas stuga Hovs bäcken bäck
  Vörttjärnen tjärn Jans bebyggelse Hovån å
  Vörttjärnsbäcken bäck Jans bondgård Huckelsten sten
  *Yan sjö Jans bondgård Hudänget åker
  Åkreudden udde Jans t. Hundgårdssjön del av Mörtsjön
  Åmyran myr Jans bebyggelse Hundgårdssjön sjö
  Åmyrbäcken bäck Jans hmd Hundgårdssjön del av Mörtsjön
  Åsberget berg Jans hmd Hundgårdsänget äng
  Åsberget berg Jans torp Hundhäl skogstrakt
  Åsberget berg /Se Janssons stuga Hundhålet skogstrakt
  Åsberget berg /Se Jernbergs stuga Hundhålsbäcken bäck
  Åsberget berg /Se Joels bebyggelse Hundhålsmyran myr
  Åsberget berg /Se Joels bebyggelse Hunnarne ängar
  Åsberget triangelpunkt Joels bondgård Hurtig-Olles rönningen f.d. röjning
  Åsbäcken bäck Johanna Perssons stuga Huänget äng
  Åsen terräng Johannelund lht Hyelesveden skog
  Åsen terräng Johanneses t. Hålldammen f.d. damm
  Åsmansmyran myr Johanneses t Håls rönning skog
  Åsmyran myr Johanneses torp Håsängen äng
  Åsmyrorna myrmark Johanneses gård, torp Håsängesberget berg
  Åsängesberget triangelpunkt Johansro lht Håsänget äga
  Åsänget ägomark Johanssons stuga Håsänget äng
  Ängaån å /Se Johanssons stuga Håsänget äng
  Ängaån å /Se Johannsons stuga Häbbers-svalen utlagd åker
  Ängaån bäck Johanssons torp Häbbersåsen berg
  Öfversnaten sjö Johanssons stuga Häbbersåsen berg
  *Öja Saknas Johanssons stuga Häbbersåsen berg
  *Öjefisket Saknas John Svedlunds gård Häbbersåsen berg
  Öjungen sjö Jon Anders hmd Häbbersåsån övre delen av Linderån
  Öjungen sjö Jon Anders bebyggelse Hägermarksmyra åker
  Öjungen sjö Jon Anders gd Hällarna berg
  Öjungen sjö Jon Anders bebyggelse Hällarna stenbacke
  Öjungen sjö Jon Anders bebyggelse Hällborönningen skog
  Öjungen sjö Jon-Anders bondgård Hällorna hällar
  Öjungen sjö Jon-Anders bondgård Hälltäkten äga
  Öjungen sjö Jon Andersons bebyggelse Hälltäkten äng
  Öjungen sjö Jonas» bebyggelse Hällö avs.
  Öjungsvallen fäbod? Jonas Samuelssons stuga Hälsrån gräns
  Öjungsån å Jonases bebyggelse Hänsättersbackarna backar
  Örvattnet sjö Jonases t. Hänsätters hällorna hällar
  Örvattnet sjö Jonases gård Häradsdalen dalsänka
  Örvattnet sjö Jonases stuga Häradsdalen dal
  Östansjöån bäck Jonases småbruk Härkraka gammal slått
  Över-Knupen skogsomr. Jonases bondgård Häränget äng
  Översnatberget berg Jon Ers bebyggelse Häränget äng
  Över-Snaten sjö Jon Ers bebyggelse Hästhagen avs.
  Övre Snaten sjö Jon Ers bebyggelse Hästhagen äga
  Över-Snaten sjö Jon Ers bebyggelse Hästhagen åker
    Jon-Ers bondgård Hästhagen gårdstomt
    Jon-Ers bondgård Hästhagen betesmark
    Jon-Ers bondgård Hästhagsnylandet äga
    Jon Ersens bebyggelse Hästhagstäkten åker
    Jon Ersons hmd Hästmyran åker
    Jon-Halvars stuga Hästmyren mosse
    Jon Hans Hästryggen ås
    Jon Hans bebyggelse Hästryggsberget ås
    Jon-Hans bondgård Hästryggsmyren mosse
    Jon-Hanssons stuga Hästryggsmyran myr
    Jon Jons t. Hästsveden skog
    Jon Jons hmd Hästtäkten äga
    Jon-Jons bondgård Häräng äga
    Jon Jonssons torpet lägenhet Häsängsberget berg
    Jon Lars bebyggelse Hättlös skog
    Jon Lars bebyggelse Hättlös äga
    Jon-Lars bondgård Högsnår skogstrakt
    Jon Matts t. Högsnåret äga
    Jon-Matts småbruk Högsnåret skogstrakt
    Jon Mårs bebyggelse Högsteberget berg
    Jonnes avs Högsteberg berg
    Jonnes torp Högåkers rönningen röjningen
    Jonnes småbruk Höjen skogsparti
    Jon Ols gd Höjen skogsskifte
    Jon Ols bebyggelse Hökarsåkern åker
    Jon Ols bebyggelse Hökertäkten äga
    Jon Ols bebyggelse Hökartäkten åker o skog
    Jon Ols t. Höks rönningen skog
    Jon Ols t. Höks rönningen skog
    Jon-Ols bondgård Höksterberget berg
    Jon-Ols bondgård Höksterbrännan bränna
    Jon-Ols bruket bondgård Hörnet avs.
    Jon Pers gård Hötjärn tjärn
    Jon Pers t. Hötjärn torp
    Jon Pers bebyggelse Hötjärnen tjärn
    Jon Pers bebyggelse Hötjärnsbäcken del av Bäckeboån
    Jon-Pers bondgård Hötjärnsbäcken bäck
    Jon-Pers torp Hötjärnsmon ängsslått
    Jon-Pers gammelgården småbruk Hötjärnsmora skog
    Jonsbo t. Hötjärnsmyran myr
    Jonshem lht Idstenen sten
    Jonslund lht Idstenen sten
    Jonssons fabrikstomt Igeltjärnen tjärn
    Jonssons gård Igeltjärn tjärn
    Jonssons stuga Igeltjärnsmyren mosse
    Jonssons småbruk Igeltjärnsmyran skog
    Jonssons stuga Igeltjärnsrönningen skog
    Jonstorp bs Igeltjärnsviken vik
    Jon Svens bebyggelse Igeltjärnsviken vik
    Jon-Svens småbruk Illarå gräns
    Jon Svenssons hmd Illarån rågång
    Jöns bs Ingerstjärnen tjärn
    Jöns» bebyggelse Ingerstjärsbäcken bäck
    Jöns Larssons stuga Ingertjärn sjö
    Jönses avs. Ingertjärnsbäcken bäck
    Jönses bebyggelse Ingertjärnsmyrorna mossar
    Jönses stuga Ingertjärnslogen skogsslåtter
    Jöranssons handelslht Isbergs rönningen skog
    Kajsas skattetorp Isteberget berg
    Kalles torp Isteberget berg
    Kalles f.d. bondgård Isteberget berg
    Kalins hmd Isteberget berg
    Kalles bebyggelse Istegranberget berg
    Kalles bebyggelse Istesjön sjö
    Kantens stuga Istesjön sjö
    Kant-Lisas stuga Istesjön sjö
    Kaprasch stuga Istesjön sjö
    Kares-Anders nu riven stuga Istetjärn sjö
    Kares-Eriks torp Istetjärn vid
    Karin Arvéns stuga Isteviken vik
    Karins Eriks bs Isteån å
    Karin Anderses t Jans rönningen skogsmyr
    Karis Erikses t. Jans täkten byggn. tomt
    Karl-Jans torp Joels hällarna utsiktsplats
    Karl Johanssons stuga Johannes rönningen röjning
    Karlsberg lht Jon-Anders dälja betesmark
    Karlsberg stuga Jon-Anders kullen åker
    Karlsborg lht Jonases täkten åker
    Karlsbro gård Jonas Holms tomten åker
    Karlssons stuga Jon-Ers dälja dal
    Kask Eriks hmd Jon-Erssons äng
    Kaskens t. Jon-Mårs ängstäkten åker
    Kaskog lht Jonemyren myr
    Katrina Nilssons torp Jonsmyren åker
    Katrineberg lht Jordberget berg
    Katrinedal lht Jordbrotäkten äga
    Kilströms bondgård Jämmerdal äga
    Kilsveden t. Jämmerdal åker
    Klangs t. Jämmerdal skogstrakt
    Klangens mindre gård Jämmerdalen äng
    Klangens småbruk Jämmerdalssvedjorna hagar
    Klars bs Jämmerdalssvedjorna skogstrakt
    Klasro lht Järpänget äng
    Klintbergs torp Järpänget slåtteräng
    Klofs sågen bortriven såg Jönses täkten åker
    Knallback Jonases t. Kallesåkern åker
    Knallback-Jonases tomt Kalles änge äng
    Knallback Lenas t. Kallmora avs.
    Knåpgården bebyggelse Kallviksänget äng
    Knåpgården bebyggelse Kalvhagen hage
    Knåpgården bondgård Kalvhagen hage
    Kolar Anderses t. Kalvhagen betesmark
    Kolarns stuga Kalvhagen åker
    Kolars torp Kalvkitten hage
    Kolars stuga Kalvkitten skogstrakt
    Koldemo (Kölsmo) by Kalvkittröjningen äga
    Koldemo by Kalvkittrönningen tidigare röjning
    Koldemo by Kalvrumpan äga
    Koldemo by Kalvtäkten åker
    Koldemo by Kalvtäkten åker
    Kolmodins stuga Kalvviken vik
    Kolmodins Eriks stuga Kampbacken backe
    Kornsveden hmd Kampbacken skogsbacke
    Kornsvea bondgård Kampbacken backe
    Korprals gård Kares-Anders rönningen slått
    Korprals hmd Kares-Anderses viken vik
    Korsback-Olles torp Kares-Eriks rönningen nu skog
    Korsback Perses t. Karlskrona skog
    Korsback-Perses stuga Kasmyren mosse
    Kraftstationen kraftstation Kasmyran myr
    Kringgården stuga Kattygelhem koja
    Krings t. Katschabäcken = Tattarmorbäcken Saknas
    Krings lht. Kattbacken tomt
    Krings bebyggelse Kavelbro kavelbro
    Krings t. Kettilsängarna tid. slåtterängara
    Kroks småbruk Kilarne ägor
    Kroks nybruk stenåker Kilbrännröjningen äga
    Kronbacka gård Kilen avs.
    Kronbacka lht Kilen äga
    Kronbacka bebyggelse Kilen åker
    Kronbacka gård Kilen stenbacke
    Kruts bs Kilen åker
    Kråsen del av by Kilhålsrönningen skog
    Kråsen gårdar Kilsbäck bäck
    Kråsen smågårdar Kilsbäck bäck
    Krås-Olles stuga Kilsbäcken bäck
    Kulas stuga Kilsved hage
    Kullen bs Kilsved skog
    Kullmans stuga Kipp berg
    Kuparbo fäbod Kipp berg
    Kuparbo skog Kipp berg
    Kurland gård Kipp berg
    Kurland bebyggelse Kitteln berg
    Kurland bebyggelse Kittelsberget berg
    Kurland bondgård Kittelsängen äng
    Kvicks torp Kitten myrtag
    Kvicks torp Kitten åker
    Kvistens stuga Kitten skog
    Kyrkan Saknas Kittmyren mosse
    Kyrkbyn by Kittmyran myr
    Kyrkbyn by Klangensbacken backe
    Kyrkbyn Norra del av by Klangtäkten äga
    Kyrkbyn Södra del av by Klangtäkten åker
    Kyrkbyn by Klartäkten äga
    Käglans torp Klartäkten åker
    Käll-Anderses stuga Klinten berg
    Källan lht Klinten berg
    Källbonds bebyggelse Klitten skogshöjd
    Källbons avs Klitten berg
    Källbons torp Klockarbordet åker
    Källens t Klockarmora skogstrakt
    Källns bondgård Klockarröjningen utmål
    Käppslåtten torp Klockarrönningen skog och myrtag
    Käppslåttens t. Klockartäkten äga
    Käxholm smedja Klockarudden udd
    Langs t. Klockarviken vik
    Langs gård Klockarviken vik
    Lansarby nu försvunnen bostad Klockarviken vik
    Lanses t. Klovsbäcken bäck
    Lappstan samling stugor Klofsrönningen skog
    Lappstaden del av samhälle Klubbmyran myr
    Lappstaden del av Kyrkby Klössbäcken bäck
    Larsbo lht Klössröjningen äga
    Lars Ers avs Knapelbackarna backar
    Lars-Ers torp Knalltäkten åker
    Larses t. Knuprönningen äga
    Larses bebyggelse Knuprönningen skog
    Larses gård Knåpåkern åker
    Larses torp Knäppbacken backe
    Larses stuga Knäppbacken backe
    Lars Hans bebyggelse Knäppbackberget del av berg
    Lars Hans gd Kofärlsbackarna backar
    Lars-Hans bondgård Kojbäcken bäck
    Lars Lars bebyggelse Kolbryggan kolbrygga
    Lars Lars hmd Koldemoåsen berg
    Lars Lars bebyggelse Koldemoåsen berg
    Lars Lars bondgård Koldemoåsen berg
    Lars-Lars bondgård Nedre Kolhusbron bro
    Lars-Lars bondgård Övre Kolhusbron bro
    Larslund lht Kolhusbäcken del av Vallstabäcken
    Lars Olssons stuga Kolhusheden skogstrakt
    Lars PersEJREG bebyggelse Kollners äga
    Lars Pers bebyggelse Kolners täkten åker
    Lars-Pers bondgård Kolnästäkten äga
    Lars-Påls bondgård Kolstaheden hed
    Lars Påls bebyggelse Kolsvedbäcken bäck
    Lars Påls bebyggelse Kolsvedtäkten äga
    Larssons torp Kopparbro bro
    Larssons stuga Kopparbrosvalen äga
    Larstorpet torp Kopparbrosvalen åker
    Lasses gård Korphålsröjningen äga
    Lasses hmd Korphålsrönningen skog
    Leks bebyggelse Korsbackarna backar
    Leks bebyggelse Korsbackrönningen skog
    Leks småbruk Korslyckåkern åker
    Leks stuga Saknas Korslyckeåkern åker
    Leks torp Kraftberget berg
    Leks Jonases t. Kraftberget berg
    Lenas torp Kraftberget berg
    Lifs stuga Kraftberget berg
    Lillbacka lht Kragmyren mosse
    Lillbacka stuga Krake urfjäll
    Lillbo fäbod Krigsmyren mosse
    Lillbo fäbodar Krigs rönningen skog
    Lillbros bebyggelse Kringelåkern åker
    Lillbros hmd Kringetitt berg
    Lillbros bondgård Krokrönn skog
    Lillhaga hmd Krokröjningen äga
    Lill-baga stuga Krutsmyran myr
    Lillhem lht Kubacken skog
    Lill-Johans stuga Kullen åker
    Lillkurland hmd Kullen åker
    Lill-Kurland stuga Kullmyren mosse
    Lillsve-Hanses stuga Kullmyran myr
    Lillsveden torp Kuparbovallen fäbodvall
    Lill-Sörby torp Kupartröjningen äga
    Lilltorp t. Kupartsrönningen skog
    Lillänges bebyggelse Kupartslogen skog
    Lima Jans t. Kurlandstjärn tjärn
    Lima Stinas stuga Kurlangsudden udde
    Lindbergs g. Kurlandsudden udde
    Lindbergs bs Kutten stenbacke
    Lindbergs torp Kuttmyran myr
    Lindbergs torp Kvarnbacken backe
    Lindbloms bs Kvarnbacken gårdsplats
    Lindbloms stuga Kvarnberget berg m. skog
    Lindbloms stuga Kvarndalen dalgång
    Lindbloms stuga Kvarnholmen holme
    Lindes stuga Kvarnholmen holme
    Lindholms stuga Kvarnmora skogstrakt
    Linds st. Kvarnmoren äga
    Linds, torp Saknas Kvarnsnåret skogsparti
    Linds stuga Kvarnsnåret skog
    Lindströms bondgård Kvarnsveden åker
    Lingbo lht Kvarnåker åker
    Lingvalls torp Kvarnåkern åker
    Livs t. Kvarnåkern åker
    Livs st Kvarnån å
    Livs t. Kvarnån å
    Livs t. Kvarnån å
    Livs st. Kvarnängarna ängar
    Livs bondgård Kvarnänget skog
    Livs torpet torp Kvicks vreten åker
    Ljungby lht Kvistbergsnäset udd med skog
    Ljungs st. Kvistbergstäkten åker
    Ljungs tid. soldattorp Kvistestäkten äga
    Ljusnestrand lht Kviståkern åker
    Ljushem lht Kvistön ö
    Lock Anders hmd Kyrkberget berg
    Locken hmd Kyrkberget berg
    Lods st. Kyrkboåsen berg
    Lots t. Kyrkbybäcken bäck
    Lugnet lht Kyrkbytjärnen tjärn
    Lugnet lht Kyrkbyvågen tjärn
    Lugnet stuga Kyrksjön sjö
    Lunda del av Koldemo by Kyrksjön sjö
    Lunda avs Kyrktäkten äga
    Lunda t. Kålängstäkten åker
    Lunda lht Kårböle åker
    Lunda torp Kårbölemyran myr
    Lundboda lht Kåsmyren mosse
    Lundins torp Käbbängesbäcken bäck
    Lundkvistens torp Käbbängesriset avs.
    Lundkvists bebyggelse Käbbängesriset åker
    Lundnäs lht Käbb»nget äga
    Lundnäs småbruk Käbbänget äng
    Lund torp Käcks rönningen röjning
    Lussibäck avs. Käcks täkten åker
    Lyckan stuga Källboåkern åker
    Lyckebo stuga Källbromyran damm
    Låkaneses bebyggelse Källbäcksröjningen äga
    Låk-Anderses torp Källbäcks rönningen röjning
    Låkene bondgård Källmoren avs.
    Långbrännan del av byar Källröjningen äga
    Långbränn- Eriks bygge stuga Källrönningen skog
    Långbränns stuga Källröjningen äga
    Långens bebyggelse Källåsrönningen skog
    Långens bs Känngatan bygata
    Långens stuga Kävinggropen grop
    Långmors bebyggelse Käringgropen vik
    Långmors bebyggelse Käringlycksveden hage
    Långmors bondgård Käringtäkten äga
    Långänget avs. Käringtäkten äga
    Långänget t. Käringtäktgrinden grind
    Långänget torp Köppänge äga
    Lägers f.d. gård Körsåsklipan berg
    Lövens t. Labbängarna skogsslåtter
    Lövgrens bebyggelse Labbänget äga
    Lövgrens t Labbänget äng
    Löfgrens bebyggd mark Ladmyran skog
    Löfgrens stuga Ladtjärn tjärn
    Lötens torp Laggsvalarna äga
    Lövs bebyggelse Lamyrrönningen skog
    Löfs t. Lansarberget berg
    Löfs småbruk Langs nybruket åker
    Löfs stuga Lars-Ers vreten åker
    Lövs gammalt knekttorp Lars Larstjärnen = Linsänketjärnen Tjärn
    Lövtorp bebyggelse Larses biten åkerteg
    Lövtorp gårdstomt Larses bäcken bäck
    Majorns bebyggelse Lars-Lars änget äga
    Majorns bebyggelse Latjärn tjärn
    Malmbergs hmd Latjärnen tjärn
    Malmbergs bondgård Lavåsen berg
    Margretelund lht Lavåsen höjd
    Marias gård Lavåsen berg
    Mariedal lht Lavåsen berg
    Matteses t. Lavåsen berg
    Mattias» hmd Lekattberget berg
    Medsand gård Leks rönningen skog och myr
    Medsand bebyggelse Leksved skog
    Medsand bondgård Lennstångberget berg
    Mejeriet mejeri Lenåsen berg
    Mellanvallen fäb. Lenåsen berg
    Mellanvallen fäb. Lertaget lertag
    Mellanvallen fäbodar Lertaget åker
    Mellanvallen f.d. fäb. Lifs dälja dal
    Mickels gård Lifs jord åker
    Mickels bebyggelse Lillbackberget berg
    Mickels bebyggelse Lillbackberget berg
    Mickels bebyggelse Lillberget berg
    Mickels bebyggelse Lillborönningen skog
    Mickels bondgård Lillbotjärn tjärn
    Mickelssons torp Lillbotjärnen tjärn
    Missionshuset Saknas Lillbotjärn tjärn
    Mobergs stuga Lillbotjärnsbäcken bäck
    Morsta avs. Lillbo-vallen skog
    Mosbacken f.d. fäb. Lillbrodammen damm
    Mos Nygården hmd Lillbros dammen damm
    Mos-Nygården bondgård Lilldälja dal
    Munters gård Lillgraen holme
    Munters stuga Lillgård äga
    Murar-Jonases stuga Lillgården åker
    Murars bebyggelse Lillgåsröjningen äga
    Murars bs Lillgåsrönningen skog
    Murars småbruk Lillhällan stenhäll
    Murars småbruk Lillhällstäkten åker
    Myrars torp Lillmatsskiftet skogsparti
    Myrbacka lht Lill-Nien sjö
    Myr-Eriks ödegård Lill-Nien sjö
    Myr jonases g. Lill Nian sjö
    Myrns g. Lillmorstäkten åker
    Myrns stuga Lillröjningen äga
    Myr Perses t. Lillrönningen skog
    Mysbobackarna stugor Lillrönningen skog
    Målar Olles torp Lillsjön tjärn
    Målar-Rönns stuga Lillsjön sjö
    Målars lht Lillsjön sjö
    Målars t Lilltjärn tjärn
    Målars bs Lilltjärnen tjärn
    Måns bs Lilltjärn tjärn
    Måns bebyggelse Lilltäkten äga
    Månses t. Lilltäkten äga
    Månses bebyggelse Lilltäkten åker
    Månses skattetorp Lillviken vik
    Månses bondgård Lillviken vik
    Mårten Ers bebyggelse Lillvågen vik
    Mårten Ers bebyggelse Lillvågen vik
    Mårten-Ers bondgård Lillåkerssved åker
    Mårten Hans bebyggelse Lillängestäkten åker
    Mårten-Perses stuga Lillänget äng
    Mårtens bebyggelse Lillänget äng
    Mårtens gård Lillänget skog, äng
    Mårtens hmd Lillänget åker o äng
    Mårtens bebyggelse Lillänget äng
    Mårtens småbruk Lillänget slåtteräng
    Mårtenssons småbruk Linderån å
    Mårtenslund lht Linderån å
    Mälarnes t Lindströms röjningen skogsslåtter
    Nålgården torp Linneberget berg
    Mälstuga stuga Linneberget berg
    Möckelåsbo fäb Linsänkebacken backe
    Möckelåsbo fäbod Linsänkesbacken beteshage
    Möckelåsbo fäbodar Linsänkestjärn tjärn
    Möckelåsbo fäbodar Linsänkestjärn tjärn
    Mörtbo bondgård Linsänket linsänkeplats
    Mörtsjö by Linsänketjärnen tjärn
    Mörtsjö by Ljusberget berg
    Mörtsjö by Ljusberget berg
    Mörtsjö by Ljusberget berg
    Mörtsjö Nyvallen fäb. Ljusberget berg
    Narkens hmd Ljusbergskilen skogsområde
    Narkens småbruk Ljusbergskilen skogsområde
    Niannoret mindre bondgårdar Ljusbergskilen kil
    Nibo fäbodstuga Ljusbergskilen skogsområde
    Nibovallen f.d. fäb. Ljusbergskilen skogstrakt
    Nibovallen fastigh. Ljusdal åker
    Mils´ bs Ljusnan älv
    Nils Jonssons äga torp Ljustjärn tjärn
    Nils Roséns torp Ljustjärn sjö
    Nilsbo lht Ljustjärn tjärn
    Nilses t. Ljustjärnen tjärn
    Nilses t. Loberget berg
    Nilses t. Loberget berg
    Nilses t. Loberget berg
    Nilses stuga Lobergsmyran myr
    Nilses torp Lockbacken backe
    Nilses stuga Locken ägor
    Nilses småbruk Locket äga
    Nilssons stuga Locket äga
    Nilssons stuga Lokena ängar
    Nisänget avs. gård Loket åker
    Nissänget bondgård Lokmyran myrtag
    Noggarns torp Lollbacken backe
    Norberga lht Lollbacken backe
    Norbergs torp Lollbacksröjningen äga
    Nordals bebyggelse Lollbackrönningen röjning
    Nordals bebyggelse Lollebacken skog
    Nordals bondgård Lomtjärnen tjärn
    Nordins gård Lomtjärn tjärn
    Nordins bebyggelse Lomtjärnsmyren myr
    Nordins bebyggelse Lomtjärnsmyran myr
    Nordmarks bs Lostäkten äga
    Nords t. Lostäkten åker
    Nords torp Lovägen väg
    Nords stuga Luffarvägen väg
    Nordsjö by Luffarvägen väg
    Nordsjö by Lundnästäkten äga
    Nordsjö by Lussibäck bäck
    Nordsjöbo avs Lycka åker
    Norelins avs. Lyckan äga
    Norelins´ bs Lyckan äga
    Noreliuses stuga Lyckan äga
    Norells t. Lyckan åker
    Norells torp Lyckan åker
    Noréns torp Lyckan åker
    Noréns småbruk Lyckan äga
    Noréns-Jonkes stuga Lyckegatan byväg
    Norgrens hmd Lyckemyran myr
    Norgrens bondgård Lyckgärdet äga
    Normans t. Lyckorna ägor
    Normans stuga Låcket åker
    Normans småbruk Låckåkern åker
    Normans stuga Låkbacken åker
    Norrbacken del av Iste by Låkena äga
    Norrbo fäbod Låkena åkrar
    Norrbovallen fäbodar Långberget berg
    Norrgården gård Långberget berg
    Norrgården bebyggelse Långberget berg
    Norrigården bondgård Långberget berg
    Norrigården torp Långbergsbackarna vägbackar
    Norrigårdsrönningen småbruk Långblå äga
    Norrnäs avs. Långbrännan äga
    Norrans avs Långbrännröjningen äga
    Norroms bs Långbrännsrönningen röjning
    Norrtomt lht Långbrännstäkten åker
    Norränge by Långbränntäkten äga
    Norränge by Långmorsänget äng
    Norränge by Långmorsänget äng
    Norrängesvallen fäbodar Långmyrrönningen skog
    Norrängshed avs. Långmyrskiftet äga
    Norstedts torp Långnäs näs
    Nya skolan skoltomt Långrättjemyren mosse
    Nybergs t. Långrenskullen åker
    Nybergs hmd Långrenstäkten åker
    Nybergs torp Långrönningen skog
    Nybergs torp Långs rönning röjning
    Nybo fäb. Långsved skog
    Nybo torp Långåsen berg
    Nybo fäbod Långåsen berg
    Nybo fäbodar Långåsen berg
    Nybo lht Långåsen berg
    Nybo torp Långåsen berg
    Nybosågen sågverk Långåsmyran myr
    Nybosågen nedlagd såg Långåsmyran myr
    Nybovallen tid. fäb Långåsmyren mosse
    Nybovallen f.d. fäbod Långåsröjningen äga
    Nybrukes t. Långåsrönningen skog
    Nybruket avs. Långvättjemyran myr
    Nybruket avs. Långänget äng
    Nybruket hmd Långänget äng
    Nybruks Anderses bebyggelse Långänget skog
    Nybygget lht Nedre Långänget äng
    Nyfors sågverk Övre Långänget äng
    Nygården gård Lägers åker
    Nygården bebyggelse Lördagsviken vik
    Nygården småbruk Lördagsviken vik
    Nygården bebyggelse Lövdals rönning skog
    Nygården torp Lövens täkten åker
    Nygården bebyggelse Lövet avs.
    Nygården bebyggelse Lövgrens tomt Saknas
    Nygården gård Lövladberget berg
    Nygården bondgård Lövrönningen skog
    Nygården bebyggelse Malmbrottsbäcken bäck
    Nygården bebyggelse Malmbrottsmyra myr
    Nygården bebyggelse Malmbrottsrönningen f.d. röjning
    Nygården bebyggelse Malmens täkt åker
    Nygården bebyggelse Malmstens gårdsäga åker
    Nygården bebyggelse Maskinsjön, N och S sjöar
    Nygården bebyggelse Norra Maskinsjön sjö
    Nygården bondgård Södra Maskinsjön sjö
    Nygården bondgård Maskinänget skog
    Nygården styckad bondgård Matiases rönningen skog
    Nygården bondgård Mats Jons slogen skogsslåtter
    Nygårds bebyggelse Mats-Jons slogen skog
    Nygårds småbruk Mats Mårtenssons rönning skog
    Nygårds bondgård Matteses lyckan åker
    Nygårds-Hans torp Matteses täkten åker
    Nygårds-Hanses gård Mattistäkten äga
    Nyhed lht Mellanbacken backe
    Nyhem bebyggelse Mellanbergsbäcken bäck
    Nyhem hmd Mellanvallsmyran myr
    Nyhem lht Mellanänget äng
    Nyhem lht Mellbomorerne ägor
    Nyhem bondgård Mellbomorerne skogstrakt
    Nyhems torp Mellbomyran myr
    Nyhems torp Mellbosvedjorna hagar
    Nyland lht Mellbosvedjorna skogstrakt
    Nylands bebyggelse Mellboänget slått
    Nylands bondgård Mickelsmyren myr
    Nylands bondgård Midsommarsmyren mosse
    Nylands-Pers torp Millabacken skogsbacke
    Nylinders stuga Millmyran äga
    Nylunds bs Millmyran åker o skog
    Nylunds torp Millmyrån å
    Nymans bebyggelse Mjölnars t.
    Nymans stuga Mjölsbäcksrönningen skog
    Nymans småbruk Mjöschbäcken bäck
    Nymans stuga Mjöschbäcktäkten äga
    Ny Prinses bebyggelse Mjölsbäcksviken vik
    Nyrikes bebyggelse Mjölsbäcksängena ängar
    Nyströms gård Mobergs daln dal
    Nyströms bs Mobergs täkten åker
    Nyströms stuga Mockelmyren mosse
    Nyströms småbruk Mackelmyran myr
    Nyströms torp Mon skogstrakt
    Nyströms torp Murarbruket åker
    Nyströms stuga Myren mosse
    Nysvea bondgård Myrtäkten äga
    Nysvedja hmd Myråkern åker
    Nytomta bebyggelse Myting tjärn
    Nytomta bebyggelse Mytingsbäcken bäck
    Nytomta bondgård Mytingsbäcken bäck
    Nytorp kyrkbyn Mytingsmyren mosse
    Nytorp gård Mytingsmyran myr
    Nytorp lht Mytningsröjningen äga
    Nytorp lht Mytingsrönningen skog
    Nytorp hp Mytingstjärn tjärn
    Nytorp större bondgård Månsbacka äga
    Nyvallen f.d. fäbod Månsbackaberget berg
    Nyvallen gammal fäbod Månsbackaberget berg
    Nyvallen fäbod Månsbackabäcken bäck
    Nyvallen fäbodar Månsbackarönningen skog
    Nyvallen f.d. fäb. Månsgårdsrönningen skog o myr
    Nyåker bebyggelse Mällboängarna skog
    Nyåker avs Mälrönningen skog
    Nyåker mindre gård Mälrönningen myr
    Nyänges bebyggelse Mälsåker åker
    Nyänget bondgård Mältäkten åker
    Nås-Hanses mindre gård Märrtäkten äga
    Näslunds torp Möckelåsen berg
    Nässtrands bondgård Möckelåsen berg
    Nästäkten gårdsplats Möckelåsen berg
    Nöjds st. Möckelåsen berg
    Nöjds t. Möckelåsmyren mosse
    Nöten torp Möckelåsmyran myr
    Ol Anders bebyggelse Mörtsjön sjö
    Ol Anders gård Mörtsjön sjö
    Ol Anders bebyggelse Mörtsjön sjö
    Ol-Anders bondgård Mörtsjön sjö
    Ol Anderssons småbruk Mörtsjöåsen berg
    Ol Ers t. Mörtsjöåsen berg
    Ol Ers avs Möschin sjö
    Ol Ers bebyggelse Möschinån å
    Ol Ers bebyggelse Nederdammen förr damm nu åker
    Ol Ersbrukes bebyggelse Nedersnår skogstrakt
    Ol Erssons stuga Nedersnåret del av hemskog
    Ol Hans bebyggelse Niannoret sund
    Ol Jons bebyggelse Nianrönningen skog
    Ol Jons bebyggelse Stora Nienrönningen skog
    Ol Jons bondgård Niaröjningen äga
    Ol Jons bebyggelse Nissängesviken vik
    Ol Jons bebyggelse Nissänget äng
    Ol-Jons bondgård Noarv åker
    Ol Lars bebyggelse Norberget berg
    Ol Lars bebyggelse Norberget berg
    Ol Lars bondgård Norberget berg
    Ol Lars Erkes bebyggelse Nordlings rönning skog
    Ol-Lars-Erskers torp Nordsjöbo åker
    Ol-Larssons stuga Nordsjövapen avs.
    Ol-Matts bondgård Nordstäkten åker
    Ol-Nils bondgård Nordsvalarna åker
    Olle Hallströms stuga Noréns äga åker
    Olles hmd Noret sund
    Olles småbruk Noret udde
    Olles hmd Noret sund
    Olles bondgård Noret sund
    Olles gård Normans täkten åker
    Olles hmd Normans äga åker
    Olles bondgård Norrberget berg
    Olles bebyggelse Norrberget berg
    Olles bondgård Norrberget berg
    Olles t Norrbovallen skog f.d. fäb.
    Olles gård Norrbovallen nu skog
    Olov Svärds sttuga Norrbovallåsen berg
    Ol Mats hmd Norrbovallsåsen berg
    Ol Nils bebyggelse Norrgårdsröjningen äga
    Ol Nils bebyggelse Norrigårdstomten mindre område
    Ol Nils bebyggelse Norrtomt mindre område
    Ol-Nils bondgård Norrtäkten äga
    Ol Nils Anderses avs. Norrtäkten åker
    Ol Nilssons t Norrtäkten åker
    Ol Ols t. Norrtäkten åker
    Ol Ols bebyggelse Norråker åker
    Ol Ols bebyggelse Norråkern åker
    Ol Ols bebyggelse Norrån å
    Ol Ols bebyggelse Norrängesbäcken bäck
    Ol Ols bebyggelse Norrånges heden sandhed
    Ol Ols gård Norrängesnäset = Näset näs
    Ol-Ols bondgård Norrängesviken vik
    Ol Ols bondgård Norrängesängarna ängar
    Ol Olssons stuga Norränget äng
    Ol Olssons nybygge Norsberget berg
    Ol Olssons stuga Norstedts täkten åker
    Olov Ols gård Norsvea åker
    Ol Pers bebyggelse Noränget äng
    Ol Pers t Nybergs täkten åker
    Ol Pers gård Nybobäcken bäck
    Olovs Ols bebyggelse Nybobäcken bäck
    Ol Pers bebyggelse Nybobäcken bäck
    Ol Pers bebyggelse Nyboröjningen äga
    Ol Pers gård Nyborönningen röjning
    Ol Pers gård Nyborönningen skog
    Ol Pers bondgård Nybovallsmyren mosse
    Ol Pers bondgård Nybovallsmyran myr
    Ol Pers bondgård Nyboån bäck
    Olsbacka lht Nybruket äga
    Olsberg lht Nybruket äga
    Olsro lht Nybruket skog
    Olsro lht Nybruket äga
    Ol Svens t. Nybruket åker
    Olssons stuga Nybruket åker
    Olssons stuga Nybruket äng
    Olstorp t. Nygatan väg
    Ol-Svenssons stuga Nygårdsgräfterna äga
    Ol Svenssons stuga Nygårdsrönningen skog
    Opp i gården bebyggelse Nygårdstäkten åker
    Oppigården hmd Nylandet åker
    Oppigården hmd Nylandet åker
    Opp i gården gård Nylandet äga
    Oppigården bebyggelse Nylandet åker
    Opp i gården bebyggelse Bortre Nylandet åker
    Oppigården bebyggelse Hemre Nylandet åker
    Oppigården bondgård Nylandsskiftet åker
    Oppigården bondgård Nylandsviken vik
    Oppigårds bondgård Nylänna äga
    Oppigårds torp Nylänna åker
    Orbaden badrestaurant Nylännet äga
    Orbaden sommarrestaurang och anhalt vid jvg Nymansbäcken bäck
    Oskars torp Nymanstäkten äga
    Oskarsborg lht Nymanstäkten åker
    Oskarsborg lht Nyröjningen äga
    Palm Olles t. Nyröjningen äga
    Palms bebyggelse Nyrönningen skog
    Palms gårdstomt Nyrönningen skog
    Palms torp Nyrönningen skog
    Parten del av by Nyvalls kullen skog
    Parten del av Vallsta Nyvallsmyran myr
    Parten smågårdar Nyvalls rönningen skog
    Parten del av Hov o Åkre Näset näs
    Partgården gård Näset sandhed
    Pelles t. Näset udd
    Pelles småbruk Nästäkta åker
    Pelles bondgård Nöjdsbacken backe
    Pell Pers gård Nöjdssveden hage
    Pell Pers gård Nöttjärn sjö
    Pell Pers gård Nöttjärn tjärn
    Pell Pers gård Nöttjärnen tjärn
    Pell-Pers bondgård Nöttjärnsberget berg
    Pell Pers Erkes gård Nöttjärnsbäcken bäck
    Per Anderses t. Nöttjärnsmyren mosse
    Per Andrezéns stuga Nöttjärnsmyran myr
    Per Ers gård Nöttjärns nybruket åker o äng
    Per Ers bebyggelse Ol-Ers åker
    Per Ers gård Ol Ers röjningen äga
    Per Ers gård Ol-Ers rönningen skog
    Per Ers gård Ol-Ers röningen skog
    Per Ers gård Ol Hans holmen holme
    Per-Ers bondgård Ol Lars gräsmyren myr
    Per Ers gård Ol-Lars åkern åker
    Per Ers bebyggelse Olles rönningen skog
    Per-Ers bondgård Olles åkern åker
    Per Ers bebyggelse Olles åkern åker
    Per Ers gård Ol Nilsviken vik
    Per-Ers bondgård Ol Olsbäcken = Svarttjärnsbäcken Saknas
    Per-Ers bondgård Ol Ols loket åker
    Per Erssons hmd Ol-Ols rönningen röjning
    Per Erssons hmd Ol-Ols skäkten nedlagd linskäkt
    Per Ersskäktarna linskäktar Ol-Ols vreten åker
    Per-Jans torp Ol-Ols åkern åker
    Per Jons bebyggelse Ol-Pers låket åker
    Per Jons hmd Ons äng äng
    Per-Jons bondgård Onsäng äng
    Per-Jons småbruk Onsänge udde
    Per Jönssons stuga Or sjö
    Per Mickels gård Orbaden sandhed
    Per Mickels gård Orbaden badort
    Per-Mickels bondgård Ormsved skogstrakt
    Per-Nils torp Orrberget berg
    Per Nils Pers gård Orrberget berg
    Per Nilssons stuga Orrberget berg
    Per Nords torp Orsjön sjö
    Per Ols gård Orsjön sjö
    Per Ols gård Orsjön utvidgning av Ljusnan
    Per Ols gård Oxbacken berg
    Per Ols bondgård Oxåsen åshöjder
    Per Ols gård Oxåsen berg
    Per Ols gård Oxåsen berg
    Per Ols hmd Oxåsen berg
    Per-Ols bondgård Oxåsmyran myr
    Per-Pers bondgård Oxåsmyren mosse
    Per-Pers verket nedlagt vattenverk Palméns rönning röjning
    Persa-Arvids stuga Palmtäkten åker
    Persbacka lht Partröjningen äga
    Persbo lht Partsveden hage
    Persborg lht Partsverönningen röjning
    Perses t. Partsvetäkten åker
    Perses t. Parttäkten äga
    Perses t. Partån bäck
    Perses torp Partån del av Hovån
    Perssons torp Partån bäck
    Perssons stuga Pell-Pers Erskers torp
    Perssons stuga Pell-Pers nybruket åker
    Perssons stuga Pell Pers varke varke
    Per Svens bebyggelse Pelles rönningen skog
    Per-Svens bondgård Pelles täkten åker
    Per Svens gård Pepparmorsbacken backe
    Petgården hemman Pepparmorsänget äng
    Petrus Larssons stuga Pepparänget äng
    Petterhov lht Pepparänget åker
    Petter Jons bebyggelse Per-Bengts rönning röjning
    Petter-Jons bondgård Per-Bengts slåtter slått
    Petter Jons i Arvik hmd Per-Bengts slått slått
    Petter Lundbergs stuga Per Jansön ö
    Petters t. Per-Jons täkten åker
    Petters bondgård Per-Matts täkten åker
    Petters hmd Per-Mickels nylandet åker
    Petters bondgård Petgårdsägan äga
    Petters gård Petgårdsägan åker
    Petters hmd Petängarna ängar
    Petters bebyggelse Petängesmyran myr
    Petters gård Pigebacken backe
    Petters bondgård Pilboröjningen äga
    Petters gård Pilborönningen skog
    Petters bs Piludden udde
    Petters bondgård Pinnbacken berg med skog
    Petterssons stuga Pjunkrönningen äga
    Pit-Kalles stuga Plitens äga
    Pit-Perses torp Plitens dammen äga
    Pilrönningen skog Plits rönning skog
    Pils t. Plogmyren mosse
    Pils stuga, nu riven Plottmyran myr
    Plitens gård Plottröjningen äga
    Plitens tomt Plottrönningen röjning
    Pottes hmd Ponäs udde
    Pottes bondgård Porsmyren mosse
    Prins bs Povenäsviken vik
    Prästbordet kyrkoherdeboställe Printz soldatjord åker
    Prästgården kyrkoherdeboställe Printztäkten åker
    Pumparbo fäb. Printzänget äng
    Pumparbo fäbod Prostberget berg
    Pumparbo fäbodar Prostberget berg
    Pumparbo f.d. fäb. Prostberget berg
    Pålars stuga Prostberget berg
    Påls hmd Prostbergsröjningen äga
    Pålssons torp Prostbergsrönningen skog
    Pätgård(s) gård Prostbäcken bäck
    Pätgård bebyggelse Prostbäcken bäck
    Pötgård gård Proströjningen äga
    Rapp-Annas stuga Prästgårdspumsen göl
    Rasktorpet f.d. soldattorp Prästgårdspunsen äng
    Rasks småbruk Prästgårdslund lund
    Rasks t. Prästtäkten åker
    Rasks t. Prästängesudden halvö
    Rasktorpet torp Prästängesviken vik
    Regners gård Prästänget äng
    Regners hmd Prästänget äng
    Remärbacken gårdar Prästänget äga
    Rengners bondgård Prästänget åker
    Rickströms torp Prästänget äng
    Rike bondgård Prästänget åker och stuga
    Riket gård Prästön ö
    Robacka lht Prästön ö
    Rodins stuga Prästön ö
    Roligberg finnby Puckarsnäs näs
    Roligberg torp Puckarsnäsviken vik
    Rolins st. Puckas åker
    Rolins t. Puckas näs halvö
    Rolins stuga Pukasnäs näs
    Rolshem lht Pump-Olles rönningen åker
    Ronells avs Punsarna tjärnar
    Ronells hmd Pumsen äga
    Ronells torp Punsänget skog
    Rooses stuga Påls rönningen röjning
    Rooses torp Påls slåtter förr slåtter i skogen
    Ror Perses t. Påsen myrtag
    Ror-Perses småbruk Pätäng skogsslåtter
    Rosanders torp Rabbasmyran äga
    Rosenlund lht Rabbasmyran åker
    Rosenlund torp Radiumkällan källa
    Roséns stuga Raskrönningen röjning
    Roséns hmd Remmarbacken backe
    Rostorp lht Remmaråsen ås
    Roths bondgård Renningen sjö
    Rottnäs hmd Renströms täkten äga
    Rottnäs småbruk Renstäkten åker
    Rots bebyggelse Rialyckan äga
    Ruses gård Rickströms täkt åker
    Russes bondgård Rigebacken ängsbacke
    Rust Olles t. Rikströms jord, åker
    Rust-Olles stuga Riset avs.
    Rågsved äga Riset äga
    Råttnäs gård Riaåkern åker
    Rävskötars stuga Riestycket äga
    Rödsand avs. Rikströms täkten äga
    Rödsand torp Rolinders rönningen skog
    Rönningen bs Rompa landtunga
    Rönningen torp Rorbrännan bränna
    Rönnings torp Rorbäcken bäck
    Rönnings bondgård Rorbäcken bäck
    Rönnings t. Roreberget berg
    Rönnings t. Roreberget berg
    Rönnings t. Roreberget berg
    Rönns stuga Roren äga
    Rönns oppi backen stuga Rorena trakt
    Rönns uti riset torp Rorena dalgång
    Rönnsmors gård Rorena åker
    Rönnsmors bs Rorena gärden
    Rönns torpet torp Rormyra skog
    Rösands t. Rormyren mosse
    Rösts bs Rormyren mosse
    Sahlins hmd Rorsnåret skog
    Saltklipp småbruk Rorviken vik
    Sammels avs. Rorån å
    Samuels bs Rorån å
    Samuels torp Rorån del av å
    Samuelssons stuga Roråsen berg
    Sandbergs bs Roråsen berg
    Sandbergs småbruk Rosanders bäcken bäck
    Sandsved t. Rossmyran myr
    Sandsved torp Rottnästäkten åker
    Sandsved torp Rotåsen berg
    Sandtorpet lht Rotåsen del av Klinten
    Sandtorpet t. Rotåsen berg
    Sandströms bs Rudtjärnsmyran myr
    Sanna gård Rumpan äga
    Sanna bondgård Runsön ö
    Sannalund g. Rupunsen tjärn
    Sannalund bondgård Rust Olles holmen holme
    Sannalund bebyggelse Råbergsmyran myr
    Laron samlingslokal Råholmen äng o skog
    Sarvs-Anderssons stuga Råtthålsbergen berg
    Saxes bebyggelse Ränningen sjö
    Saxes torp Ränningen sjö
    Saxtorp bs Ränningsberget berg
    Schölds stuga Ränningsberget berg
    Schölds torp Ränningsbäcken bäck
    Schöns hmd Ränningsröjningen äga
    Schöns stuga Ränningsrönningen skog
    Schöns t. Rännviken vik
    Schöns f.d. soldattorp Rävstenen sten
    Schönstedts torp Rödmyren myr
    Sigrids t. Rödmyran äng
    Simas gård Rödmyrrönningen skog
    Simas bondgård Rödsand äga
    Simmes torp Rödsands sveden nyodlingen
    Simons gård Rödsands täkten åker
    Sjubergstorpet t. Rödsandsvreten åker
    Sjöbergs t. Röjningsbäcken del av Kyrkbybäcken
    Sjöbergs stuga Rönnbo skog
    Sjöbergs stuga Rönningen avs.
    Sjöbergs stuga Rönningen skogstrakt
    Sjöbloms hmd Rönningsskiftet åker
    Sjölins hmd Rönnings sveden tomt efter riven stuga
    Sjölunda t. Rönnsmor skogsbacke
    Sjösveden bs Rönns vreten åker
    Sjösveden småbruk Rönsbacken backe
    Sjötorp t. Rönnsmor äga
    Skeppstan lht Rösmyran myr
    Skiftes t. Rösmyrbroarna kavelbroar
    Skiftes småbruk Rösmyrbäcken bäck
    Skiftets hmd Rösmyren mosse
    Skinnars gård Rösmyren myrtag
    Skinnars stuga Rösmyrtjärn tjärn
    Skinnars stuga Rösmyrtjärnen tjärn
    Skinnskräddars stuga Salsänget äng
    Skitsvea torp Saltklypp berg
    Skjutbanan avs. Saltklippkullen skog
    Skoghem lht Sandhed avs.
    Skoglund torp Sandheden avs.
    Skoglunda lht Sandmyrtäkten äga
    Skoglunds torp Sandmälen sandstrand
    Skoglunds småbruk Sandmäln nipbildning
    Skogsborg lht Sandmäln sandbank
    Skogstorp t. Sandröjningarna ägor
    Skogstorpet lht Sandsbackarna terräng
    Skogstorpet t. Sandstäkten åker
    Skogtorp t. Sandsån del av å
    Skogvaktars bs Sands ån del av å
    Skolhuset skolhus Sandänget äng
    Skomakars gård Sandsänget äng
    Skomakars t. Sandsänget äng
    Skomakars småbruk Sandsänget åker
    Skomakars gård Sandsänget myr
    Skomakars torp Sandstäkten äga
    Skomakars torp Sandåkern äga
    Skomakars bs Sandåker avs.
    Skrivar Olles t. Sandåkern åker
    Skrivars bebyggelse Sanna trakt
    Skrivars gård Sarsängesviken vik
    Skrivars bondgård Sarvs gårdstäkt åker
    Skrivarsvalsen trösklada Sarvtjärn tjärn
    Skräddarbo lht Saxänget äng
    Skräddars småbruk Saxänget skog o myrtag
    Skräddars gård Schönstedts täkten åker
    Skräddars bebyggelse Sergeanttäkten äga
    Skräddars gård Sergeanttäkten åker
    Skräddars gård Silverdal äga
    Skräddars gård Silvergruvan grop
    Skräddars t. Simas backen åker
    Skräddars förr bondgård Simmes täkten åker
    Skumpens torp Simsjön sjö
    Skäktarna linskäktar Simsjön sjö
    Skäkten linskäkt Simsjön sjö
    Skäktstuga stuga Simssjöänget äng
    Skölds bebyggelse Sinderån å
    Sköns t. Sindrorna ängen
    Smedbacka t. Sinnermyran myr
    Smebacken tomt Sinnerröjningen äga
    Smedens bs Sinnerån å
    Smedens t. Sinnerån å
    Smedsarv bondgård Sinnerårönningen röjning
    Smedstorp gård Sinnerängarna skog och myr
    Smedstorp bondgård Sjuberget berg
    Smedtorpet småbruk Sjuberget berg
    Sme-Kerstis gårdstomt Sjuberget berg
    Smens t. Sjuberget berg
    Smens t. Sjuberget berg
    Smens t. Sjubergsbäcken = Prostbäcken Saknas
    Smens t. Sjubergsmyran äga
    Smens t. Sjubergsmyren mosse
    Smens torp Sjubergsmyran åker
    Smens torp Sjubergsröjningen äga
    Smens stuga Sjubergsrönningen skog
    Smens stuga Sjubergstäkten åker
    Smens torp Sjujämmerdal äng
    Sme-Olssons torp Sjujämmerdal skog
    Smies stuga Sjukällan källa
    Småskolan skola Sjuls källa källa
    Småskolan Saknas Sjuskälla källa
    Småskolan Saknas Sjöbackåkern åker
    Småskolan skolhus Sjöbackåkern åker
    Småskolan gemensam mark Sjönstedts täkten åker
    Småskolan skolhus. Nu nedlagd. Bostad för diakonissan. Sjögråberget berg
    Småskolan för tillfället nedlagd Sjötäkten åker
    Småskolan skolh. numera nedlagd Sjöängarne ängar
    Småskolan skolhus Sjöängesmyren mosse
    Småskolan skola Sjöängesmyran myr
    Snatbo gård Sjöänget äng
    Snatbo gård Sjöänget betesmark
    Snatbo bondgård Skakelbackarna backar
    Snaten by Skakelbackarna backar
    Snaten by Skarmyren mosse
    Snaten by Skarmyren myr
    Snatänge t. Skarplyckan äga
    Snatänget hmd Skarpänget äng
    Snatänget bondgård Skatvrå äng
    Snickarbo lht Skeppstan strand
    Snickarbo bs Skeppstan strandvall
    Snickars t. Skeppsved hage
    Snickars t. Skeppsved åker
    Snickars stuga Skettmyra myr
    Snickars stuga Skettsved hage
    Snickars stuga Skinnarröjningen äga
    Snyggs t. Skinnarrönningen röjning
    Snyggs t. Skogholmen ö
    Snyggs småbruk Skolhusrönningen skogsmark
    Snyggs avs. Skolhustomten skolhustomt
    Snyggs bs Skolmästarjorden äga
    Snålåkers avs. Skomakartäkten åker
    Sockenstugan sammanträdeslokal Skorv berg
    Solbacka lht Skorvberget berg
    Solbacken lht Skorven äga
    Solberga lht Skorvskullarna berg
    Solbergs torp Skrallyckbacken backe
    Solbränna stuga Skrattsved hage
    Solhem lht Skrattsveden skog
    Solhöjd lht Skrivarrönningen röjning
    Solbricka lht Skrivarskäkten bortriven linskäkt
    Soläng lht Skrivarvalsen riven tröskanläggning
    Soläng småbruk Skräddar-Olles svalarna åkrar
    Spars hmd Skräddar Wallners rönning röjning
    Spelars småbruk Skrällyckan åker
    Speljonases t. Skumphäll berg
    Spets hmd Skvallertorget öppen plats vid vägskäl
    Spetses gård Skyttån å
    Spetses bondgård Skyttån å
    Spinneriet ullspinneri Skyttån bäck
    Spjut-Jonases stuga, nu riven Skålberget berg
    Spors bondgård Skånska slätten gärde
    Sprut-Anderses torp Skäktvägen väg
    Spruttorpet t. Skällkohålet åker
    Spångs t. Skärpan äng
    Spångs stuga Skärspa äga
    Spårs bebyggelse Skärspviken vik
    Starkens stuga Skölds äga åker
    Stationen järnvägsstation Skörningen dal
    Statmors t. Slagebacken backe
    Statmors stuga Slejebacken boplats
    Stenabacka lht Slåtten slåtteräng
    Stenbergs lht Slåttbacken åker
    Stenbergs småbruk Slåttbäcken bäck
    Stenbo avs. Slåttern nyodling
    Stenbo lht Slåttmyren slåttermyr
    Stenbo bondgård Slåttmyran myr
    Stene t. Slätmyren mosse
    Stene hmd Slätmyra myr o skog
    Stene torp Slätte mosse
    Stenhuset handelsbod Slåtteröjningen äga
    Stenstorp lht Smedbacken backe
    Sterings stuga Smedbacken backe
    Stockbergs stuga Smedjebacken backe
    Stockbergs stuga Smedjelyckan äga
    Stocke fäb. Smedjetäkten åker
    Stocke fäbod Smedjeåkern åker
    Stocke fäbod Smedsarv äga
    Stockhed fäbodar Smedsröjningen äga
    Sundins bs Smedsrönningen skog
    Stor Anderses gård Smedstäkten äga
    Stor-Anderses stuga Smedstäkten åker
    Stormens småbruk Smedstäkten åker
    Storms st. Smedtäkten äga
    Storms t. Smedsåkern åker
    Storms stuga Smedtäkten åker
    Stormyran småbruk Smens holmen stenholme
    Stor Olles avs. Smisvalen åker
    Storrönningen del av Jordemo hg Smocke äga
    Strand-Olles stuga Smörhålstjärn tjärn
    Stranden avs Smörtäkten åker
    Strands stuga Snarkåsen berg
    Strandtorp lht Snarkåsen berg
    Strids st. Snarkåsen berg
    Strids stuga Snasen bergspets
    Ströet avs. Snatbobackarna backar
    Ströms t. Snatbäcken bäck
    Ströms t. Snatarna, Övre sjö
    Ströms torp Snaten sjö
    Strömsborg lht Snaten sjö
    Strömsborg lht Snaten sjö
    Strömstedts stuga Snaten sjöar
    Strömsveden lht Snaten Övre sjö
    Strömsveden lht Snatmyren äga
    Strömsveden byggnadsplats Snatmyran myrtag
    Strömsvik stuga Snatrönningen skog
    Störns gård Snattäkten åker
    Ströms bs Snatviken vik
    Störns småbruk Snatån å
    Sundgrens handelsträdgård Snatänget äng
    Sundins torp Snickartäkten äga
    Sundkvistes gård Snickartäkten åker
    Sunds stuga Snogetsskallen udde
    Sunds småbruk Snyggs rönningen skog
    Sunds stuga Snårtäkten åker
    Sunds stuga Solbro mosse
    Sundströms bs Solbro kavelbro
    Sundströms småbruk Sotladsröjningen äga
    Svalarne avs. Sotbladsrönningen skog
    Svalarna bondgård Sovabacken backe
    Svalbredden avs. Sparrarna skogstrakt
    Svantes stuga Spelberget berg
    Svantes-Eriks stuga Spetsudden udd
    Svartbo fäb. Spjutberget berg
    Svartbo fäbod Spjuten berg
    Svartbo lht Spjuten berg
    Svartbo fäbodar Spjuttjärn tjärn
    Svartbovallen f.d. fäb. Spjuttjärnen tjärn
    Svartbovallen f.d. fäb. Spjuttäkten åker
    Svartsved avs. Sporrs rönning skog
    Svartsved torp Spånga rorena åker
    Svarvars t. Stampsvalen åker
    Svarvars t. Starkröjningen äga
    Svarvars bs Starkrönningen skog
    Svartvallen fäbodar Starks tomten skoltomt
    Svea bondgård Sttmors äga
    Svealund lht Stegelbacken backe
    Svealund torp Stegelbacken skogstrakt
    Sveatorp lht Stenbergstäkten äga
    Sveden gård Stenbo avs.
    Svedja bebyggelse Stendalsbäcken bäck
    Svedlunds gård Stenmyra myr
    Svedlunds torp Stenmyren mosse
    Svedåker gård Stensröjningen äga
    Svedåker bebyggelse Stensjön sjö
    Svedåker bondgård Stensjön sjö
    Sven Ols gård Stenskärpan stenbacke
    Sven Ols gård Stensved åker
    Sven Ols hemman Stensveden hage
    Sven-Ols bondgård Stockbackåkern åker
    Sven-Ols bruket småbruk Stockbackåkern åker
    Sven Pers gård Stockhedsåsen ås
    Sven Pers gård Stolpalyckan äga
    Sven-Pers tomt Stolpalyckan åker
    Svens hmd Stols äga
    Svenses t. Stolts åker
    Svenses gård Storbackåkern åker
    Svenses gård Storberget berg
    Svenses bondgård Storberget berg
    Svenses torp Storbro bro
    Svenskas gård Stordälja skog
    Svenskas bondgård Stordäljan äga
    Svensks bs Storgraen holme
    Svensks stuga Storhällan stenhäll
    Svenssons stuga Storhällstäkten åker
    Svensta lht Storlångmyran åker o skogsmark
    Svenstorp lht Stormossröjningen äga
    Sventorp torp Stormyren mosse
    Svärds st. Stormyren mosse
    Svärds st. Stormyren l. Storslätmyren myr
    Svärds småbruk Stormyran myr
    Svärds t. Stormyran åker
    Svärds bondgård Stormyran myr o skog
    Svärds stuga Stormyrlandet åker
    Svärdsbo lht Stormyråsen ås
    Svärdstorpet småbruk Stormyråsen berg
    Sågbacken t. Stormyråsmyran myr
    Sågbacken torp Stornorrtäkten åker
    Sågback Olles t. Storröjningen ägor
    Sågställars t Storrönningen skog
    Sågställars stuga Storsand udde
    Sågtäkten småbruk Stors gårdsäga beteshage
    Sälls t. Storskärpan stenbacke
    Sälls Perses t. Storstranna halvö
    Sävåker torp Storstranden näs
    Sörby gård Storsundet skogsmark
    Sörby gård Storsundsröjningen äga
    Sörby bondgård Storsundsrönningen skog o myr
    Tallbacken stuga Storsved äga
    Tallbacken torp Storsängsmyren mosse
    Tallbo stuga Stortallbacken tallbevuxen skogshöjd
    Tallbo stuga Stortallön ö
    Tebe lht Stortallön ö
    Telefonistens stuga Stortäkten äga
    Tholéns stuga Stortäkten äga
    Tjäder Erkers t. Stortäkten åker
    Tjäder Karis t. Storvågen vik
    Tomta gård Storvågen vik
    Tomta gård Storån å
    Tomta bondgård Storängen äng
    Tomtebo lht Storänget äng
    Tomtebo läkarbostad Storänget åker
    Toretorp lht Storängsmyran skog
    Torpars t. Storön ö
    Torpars stuga Strannerna äga
    Torpars torp Strandena åker
    Torslund hmd Strandänget äng
    Torslund gård Strångsnäs näs
    Trollbo pensionat Strångsnäs äga
    Trummens t. Strångsnäs halvö
    Trummens bs Stränderna ägor
    Trummens stuga Strömsholmen holme
    Trumslagarns gård Strömsholmen holme
    Tryggs gård Strömstäkten åker
    Tryggs stuga Strömsveden äga
    Tryggs oppi berget stuga Strömsveden äga
    Tryggåker lht Strömvik avs.
    Tuppens hmd Stubberget berg
    Tuppens bondgård Stubberget berg
    Tybergs bondgård Stubberget berg
    Tångs gård Stubbröjningen äga
    Tångs stuga Stubbröjningen äga
    Tångs hmd Stubbrönningen röjning
    Tångs stuga Stubbtäkta åker
    Täppen lht Stubbtäkten äga
    Törnbergs småbruk Stubbtäkten äga
    Törnells stuga Stubbtäkten åker
    Törnkvists stuga Stubbänget äng
    Törnkvists torp Stugsjön sjö
    Unga Pils t. Stugsjön sjö
    Ungs hmd Stugusjön sjö
    Ungs bondgård Styggbäcken bäck
    Urmakars gård Styggbäcken bäck
    Urmakars småbruk Stygghålsröjningen äga
    Ut i gården gård Stygghålsrönningen skog
    Utigården bebyggelse Styggmyren mosse
    Ut i gården gård Styggmyran åker
    Utigården bondgård Stymme strandäga
    Utigården gård Stämsved åker
    Utigårds bondgård Stängseln äga
    Valla lht Stängselrönningen åker
    Vallbergs t. Stängsla åker
    Vallbergs torp Stängslet äga
    Vallbäcks bebyggelse Störnsön ö
    Vallbäcks hmd Störserna slåtteränge
    Vallbäcks bondgård Störsröjningen äga
    Vallens gård Störs rönningen skog
    Vallgrens stuga Störstberget berg
    Vallins bs Störsundet blötmyr
    Vallins stuga Störön ö
    Vallmans gård Störön ö
    Valls t. Stövelbäck äga
    Valls t Stövelbäck bäck
    Walls småbruk Stövelbäckröjningen äga
    Valls torp Stövelbäcksrönningen röjning
    Vallsta by Sugdalen äga
    Vallsta by Sugdalen dalgång
    Vallsta by Sundbergs täkten åker
    Vallsta by Sundsbro sund
    Vallstaheden bebyggelse Sundsbrobacken tallbacke
    Vallsta Nyvallen fäb. Sundsmyrorna myrar
    Vallsta Nyvaden fäbod Sundströms täkten åker
    Vallsta Nyvallen fäbodar Svalhästtäkten äga
    Vallstasågen sågverk Svalröjningen äga
    Valltorpet torp Svalrönningen röjning
    Varpnäs flottarkasern Svartbolint(en) berg
    Vedins bs Svartboklint berg
    Vengelins stuga Svartboklint berg
    Verners t. Svartbovallstäkt skog
    Verners bondgård Svartbäcken bäck
    Vestbergs bondgård Svartgrinden grind
    Vestbergs torp Svartkolningen skogstrakt
    Vestlins stuga Svartsved hage
    Vestlins torp Svartsveden kullar
    Vestlunds stuga Svartsveden skog
    Vestlunds stuga Svarttjärn tjärn
    Viklunds bs Svarttjärn tjärn
    Viklunds bondgård Svarttjärn skogssjö
    Viklunds torp Svarttjärnen tjärn
    Viktors t. Svarttjärnen tjärn
    Viktor Malmbergs torp Svarttjärnsbäcken bäck
    Vilan kafé o mindre restaurang Svartviken vik
    Vilhelmsons stuga Svarvarberget avs.
    Vinbacka hmd Svarvarberget berg m. skog
    Vinbacken bebyggelse Svarvars röjningen äga
    Vinbacken gård Svea dammen damm
    Vinblads bebyggelse Sveaholmen holme
    Vinterstan avs. Svea höljan hål i strandbädd
    Vinterstan småbruk Svedbergs nylandet åker
    Volléns stuga Sveden skog
    Vågen festplats Sveden åker
    Vågsund lht Sveden åker o äng
    Vågsund stuga Svedjeholmen holme
    Vålberg smågårdar Svedjorna skog
    Vålberg avdelning av Flästa Svedskölen äga
    Vålléns stuga Svedtäkten äga
    Välment lht Svedåkers moren skog
    Västbacken del av by Sven-Olsbruket äga
    Väst i backen gårdar Svält ihjäl åker
    Västbergs t. Svärdstäkten åker
    Västbyvallen fäbodar Syrbäck bäck
    Västerborg lht Syrbäcksröjningen äga
    Västergården gård Syrbäcksrönningen röjning
    Västergården bebyggelse Syrbäckssveden skogstrakt
    Västergården gård Sågbackbäcken bäck
    Västergården bebyggelse Sågbacken backe
    Västergården bebyggelse Sågbacken betesmark
    Västes t. Sågbacken förr plats för försågning av timmer
    Västs bs Sågbackstäkten åker
    Väst i gården bebyggelse Sågbåtstan sandstrand
    Västigården hmd Sågröjningen äga
    Västigården bondgård Sågrönningen skog
    Västigården bondgård Sågsveden åker
    Västses småbruk Sågtäkten äga
    Zetterlunds stuga Sånkmyran myr
    Zimmermans torp Säckesten vilsten
    Ågrens torp Sälgstäkten åker
    Åkersberg avs Sällstäkten åker
    Åkersberg lht Säpphålsröjningen äga
    Åkersberg del av by Säterparken avs.
    Åkersberg småbruk Sätjesten sten
    Åkersta lht Sättjestenen sten
    Åkre by Söder om slåtten skogsskifte
    Åkre by Söderåker åker
    Åkre by Söndagsberget berg
    Åkre by Sönnene skogstrakt
    Åsbo fäb. Sönnskullarna kullar
    Åsbo fäbodar Sönnsmyran myr
    Åsbo fäbodar Sönnsänget äng
    Åsbäcken avs. Sörisveden åker
    Åsen avs. Sörlänna äga
    Åstorp t. Sörlänna åker
    Åstorp småbruk Sörsjön sjö
    Åstrands småbruk Sörsjösån å
    Åströms t. Sörsveden hage
    Ädelborg lht Sör i Sveden avs.
    Ädels bebyggelse Sörskogen berg
    Ädels rävfarm Sörskogen skog
    Ädels stuga Sörtäkten äga
    Ädels gårdsäga tomt med stuga Sörtäkten åker
    Älvtorp lht Söränget sumpmark
    Ämnes t. Sötkällan källa
    Ämnes småbruk Sötkällbäcken bäck
    Ämnestorpet t. Tallbacken avs.
    Ämnets hmd Tattarmora skog
    Änga by Tattarmorbäcken bäck
    Änga by Tattarmorbäcken bäck
    Änga by Tattarmorröjningen äga
    Änga Nybo fäbod Tattarmorrönningen skog
    Änga Nybo fäbodar Timmerbackbäcken bäck
    Änga-Nybo f.d. fäb. Timmerbackbäcken bäck
    Ängarorena gårdar Timmerbacken skog
    Ängesbacka lht Timmerbackrönningen skog
    Ängeslund gård Timmerholmen kulle
    Ängeslund lht Titt berg
    Ängeslund bondgård Titt berg
    Ö-Axels stuga Titt berg
    Öhmans hmd Titt opp i tallsveden äga
    Öjungs fäbodar fäbodar Tjassa förr röjning nu skog
    Öjungs såg sågverk Tjärnberget berg
    Öraskog avs. Tjärnberget berg
    Örvattnen fäbod Tjärnberget berg
    Örvattenvallen fäbodar Tjärnsjåtten skogsslåtter
    Örvattnets fäbodar skog Tjärnslåtten skog
    Örvattnets fäb. Tjärnsveden skog
    Östansjö by Tjärntäkten åker
    Östansjö by Tolvmansmyran myr
    Östansjö by Tomta tjärn tjärn
    Östbyvallen fäbodar Tomtbäck skogstrakt
    Öste boplats Tomtbäcksskiftet skogsskifte
    Österbo lht Tomten äga
    Österbo lht Tomtmyren äng
    Östergården gård Tomyrdalarna ägor
    Östergården bebyggelse Tomyrtäkten äga
    Östergården gård Toppön ö
    Östergården hmd Torparmyren mosse
    Östergården bondgård Torparmyran myr
    Östernäs lht Torpars nybruket stenåker
    Öst i gården gård Torpartäkten åker
    Öst i gården bebyggelse Torpartäkten åker
    Östigården gård Torsmyran myr
    Östigården bondgård Torsmyren mosse
    Östigården bondgård Torsmyran myr
    Östigårds bondgård Torsmyrtäkten f.d. åker
    Östlings stuga Torvströmyren mosse
    Östlins gård Tosarborönningen skog
    Östlins bebyggelse Tosarån å
    Östlins stuga Tosarboån å
    Östlins bondgård Tosaråröjningen äga
    Östlunds bs Tosarårönningen skog
    Östs t. Tovbacke backe
    Östs gårdstomt Tovkil äga
    Östses torp Tovkil gärde
      Tranåkern åker
      Tranåkern åker
      Trefaldighetskällan källa
      Trolldel äga
      Trollviken vik
      Trollviken vik
      Trollviksbäcken bäck
      Troppa äng
      Tråppa udde
      Troppa strandäga
      Tropperna åkrar
      Tryggs tækten äga
      Träta förr svedja, nu skog
      Tulok äga
      Tulock åker
      Tunnmyren mosse
      Tunnmyran myr
      Turänget f.d. äng
      Tuvnäs äng
      Tuvnäs åker
      Tuvorna åker
      Tuvstranden strand
      Tuvstranna åker
      Tvintäkten åker
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnsmyran myr
      Tvåtjärnsröjningen äga
      Tvåtjärnsrönningen skog
      Tvärtför motbacke
      Tysve förr svedja, nu skog
      Tyve äga
      Tånbacken höjd
      Tånat del av hemskog
      Tång-Hanses övervåningen utsiktplats
      Tångs täkten åker
      Tångtäkten åkerlapp
      Tåslycktäkten äga
      Tälänget åker
      Undantaget avs.
      Undantaget avs
      Undantaget avs.
      Ungsviken vik
      Urmakartäkten äga
      Utiåkern åker
      Utlöten sandås
      Utmålet äga
      Utmålet avs.
      Vadet avs.
      Valdins torpet åker
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcksmyran myr
      Vallbäcksröjningen äga
      Vallgrens täkten åker
      Vallmarken skog
      Vallmyren mosse
      Vallmyran myr
      Vallmyrrönningen skog
      Vallstabäcken bäck
      Vallstabäcken bäck
      Vallstabäcken bäck
      Vallstabäcken bäck
      Vallsta heden sandhed
      Vallstaheden sandhed
      Vallstaägan åker
      Vallstaäng urfjällsäga
      Vallstaänget äng
      Walls änkas täkt åker
      Vallyckan äga
      Vallyckan äga
      Vallåsen berg
      Vallänget utlagd äng
      Valpamyran myr
      Valparna ängar
      Valssvalarna åkrar
      Vanylet hage
      Vargbroarna kavelbroar
      Vagdal äga
      Vargdal skog
      Vassberget berg
      Vassberget berg
      Vassberget berg
      Vassbergsmyran myr
      Vassmyrslåtten skog
      Vaxhällan berghäll
      Vedbacken avs.
      Vedberget berg
      Vedberget berg
      Vedberget berg
      Vedbergsbäcken bäck
      Vedbergs tjärn tjärn
      Vedbergstjärnen tjärn
      Vettmyran myr
      Villbacke backe
      Villstaladorna lador
      Villstamyren mosse
      Vilstadmyren myr
      Vilstadstäkten åker
      Vilsten sten
      Vilstenen sten
      Vimmerbron kavelbro
      Vinbladsåkern åker
      Vinbladsrönningen röjning
      Vingtjärnsmyren myr
      Vingtjärnsmyran skog, myr
      Vinterstan plats vid strand
      Vinterstatäkten åker
      Vintervägsmyren mosse
      Vipmyren mosse
      Vitmyra myr
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vitmyren mosse
      Vitmyren mosse
      Vitmyrrönningen skog
      Vitmyrtjärnen tjärn
      Volverna skogstrakt
      Vommen åker
      Vrångberget berg
      Vrångberget berg
      Vrången sjö
      Vrången sjö
      Vrången sjö
      Vrångtjärn tjärn
      Vrångtjärnen tjärn
      Vrångtjärn tjärn
      Vrångtjärnsbäcken bäck
      Vrängberget berg
      Vågen tjärn
      Vålbergsbäcken bäck
      Välbergsriset åker
      Vålbergstäkten åker
      Vålröjningen äga
      Vålrönningen skog
      Vålrönningen skog
      Vålberget berg
      Vårvilstan viloplats
      Vägporten vägport
      Vänd igen plats i skogen
      Västantill äga
      Västerviken vik
      Västerviken vik
      Västeråkern åker
      Västeräng äng
      Väst i sveden äga
      Västisvedudden udd
      Väst i täkten åkrar
      Västitäkten åker
      Väst i viken vik
      Västiåkern åker
      Västlycka åker
      Vörttjärn tjärn
      Vörttjärn tjärn
      Vörttjärnen tjärn
      Vörttjärn sjö
      Vörttjärnsbäcken bäck
      Ytterby äga
      Yttertäkten åker
      Yttertäkten åker
      Yttertäktsudden udd
      Åkerlunds äga åker
      Åkermyra äga
      Åkermyra åker
      Åkermyren äng
      Åkern åker
      Åkersänget äng
      Åkreudden äng
      Ålkarsänget äng
      Ålkarsänget äga
      Ålkarsänget skog
      Åmyran myr
      Åmyrbäcken bäck
      Åmyrbäcken bäckEJVER
      Åmyrbäcken bäck
      Åmyrbäcken bäck
      Åmyren äng
      Åmyren äng
      Åsbackarna backar
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsbergshögsten del av berg
      Åsbergstorpet åker
      Åsbergsrönningen skog
      ?Åsbobrändorna skogstrakt
      Åsbäckarna skogstrakt
      Åsbäcksrönningen skog
      Åsen skog
      Åsen höjd, skogstrakt
      Åsen skogsås
      Åsgatan väg
      Åsmansmyran myr
      Åsmyran myr
      Åsmyran mosse
      Åsmyren mosse
      Åsmyrorna myrar
      Åsskiftet skog
      Åsvalvet skogstrakt
      Åsängen äng
      Åsängesberget berg
      Åsängesberget berg
      Åsängesberget berg
      Åsänget åker
      Åsänget äng
      Åsänget äng
      Ämmerlocket äga
      Ämne skog
      Ämnena äga
      Ämnesmyren mosse
      Ämnesrönningen skog
      Ämnet äga
      Bortre Ämnet skog
      Hemre Ämnet skog
      Ängabäcken bäck
      Ängabäcken bäck
      Ängaströmmen del av Ljusnan
      Ängaån bäck
      Ängesämne åker
      Änkmyra åker
      Öbergstäkten äga
      Öbergs rönningen röjning
      Öbergs täkten åker
      Öjungen sjö
      Öjungen sjö
      Öjungen sjö
      Öjungsån å
      Örvattnet sjö
      Örvattnet sjö
      Örvattnet sjö
      Östansjötäkten äga
      Östansjöån å
      Östansjöån bäck
      Östbergs äga
      Österröjningen äga
      Österrönningen skog
      Östihagen åker
      Öst i täkten åker
      Östlins täkten åker
      Ösängena ängar
      Ösängeshällarna klippstup
      Överdammen åker
      Överknupen skog
      Överröjningen äga
      Överrönningen röjning
      Övernatberget berg
      Översnatberget berg
      Översnaten sjö
      Överstlyckan åker
      Överstmyren mosse
      Överstmyran åker
      Överst myran myr
      Överstrorene röjning
      Övertäkta åker
      Övertäkten åker
      Överåker åker
      Överänget äng
      Övra vad äga
      Övravad åker
      Övre Snaten sjö

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.