ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Enångers socken : Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

För denna socken finns uppteckningskartor tillgängliga.  Gå till kartorna »

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 244 Naturnamn : 1126 Bebyggelsenamn : 926 Naturnamn : 2803
Enånger sn Abborrhålan tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrhålan tjärn
Enånger sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrstenen holme
Enånger sn o tg Acksjön se Tolocksjön sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Enånger sn ahlersiön sjö Nummerförteckning förteckning Abrahamsudden udde
Enånger sn Akmyran ägomark Nummerförteckning förteckning Agntjärn = Mäsjönsviken Saknas
Enånger sn Alan skär Nummerförteckning förteckning Akmyran åker
Enånger sn Alderhavet skär Nummerförteckning förteckning Alan udde med övervatensgrund
Enånger sn o. tg Aldersjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Alan grund
Enånger socken Aldersjön sjö Nummerförteckning förteckning Alderharet holme
Enånger socken Andtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Alderharet udde
Enånger sn Arsviken vik Enångers Härad härad Aldersjön sjö
Enånger socken Arsviken vik Förkortningar förteckning Aldersjön sjö
Enånger sn Arsviksberget berg Enånger sn Alexanders täkten åker
Enånger sn Aspudden udde Enånger socken, järnvägs- och poststation Allmänningen allmänning, skogs- och myrområde
Enånger socken Bastberget terräng Enånger sn Almenstensgatan backe
Enånger socken Bastharet udde Enånger sn Almogatan väg
Enånger sn Bastharet udde /Se Bodakvigor inbyggarbeteckning Anders-Larsas klacken grund
Enånger socken Bastharsviken vik Borkarna inbyggarbeteckning Anders-Larsansklacken grund
Enånger sn Bastholmen ö Bölbor inbyggarbeteckning Anders-Larsklack grund
Enånger socken Bastholmen holme börkafolk inbyggarbeteckning Anders-Larsan grund
Enånger socken /Se Bastholmen holme Enångersgubben se Enånger inbyggarbeteckning Anders-Larsan grund
Enånger socken /Se Bastholmssundet sund Essgräftarna inbyggarbeteckning Anders-Olsmyran åker
Enånger socken /Se Bastholmsviken vik Finnickarna inbyggarbeteckning Andtjärn tjärn
Enånger socken /Se Bergrotsviken vik finniker inbyggarbeteckning Andtjärnen tjärn
Enånger socken /Se Bergtjärnen tjärn Finniklappar inbyggarbeteckning Anselmsbäcken bäck
Enånger socken /Se Bergtjärnen tjärn Grånkarna inbyggarbeteckning Arstabacken kulle
Enånger socken /Se Bergön ö Gåstarna inbyggarbeteckning Arsvik vik
Enånger socken Bergön ö Hagatrattar inbyggarbeteckning Arsviksberget berg
Enånger sn Bergön ö Nordanbergarna inbyggarbeteckning Arsviken vik
Enånger socken Bergön ö Saltmyringarna inbyggarbeteckning Arsviksberget berg
Enånger socken Bergön skärgårdsö Strandarna inbyggarbeteckning Asplunnan vik
Enånger socken Bergösundet sund Svartingar inbyggarbeteckning Asplunden strandremsa
Enånger socken *Betenskäret skär Tosättersvargar inbyggarbeteckning Aspnäsudden udde
Enånger socken Bjugelsjön tjärn Tosättrer inbyggarbeteckning Aspnäsudden udde
Enånger sn *Björboskäret skär Vedmorerna inbyggarbeteckning Aspslätterna skogsparti
Enånger sn /Se Björbosmyran myr Vedmorsuvar inbyggarbeteckning Aspslätterna skogsområde
Enånger sn /Se Björhammaren terräng Ängatuppar inbyggarbeteckning Aspudden udde
Enånger sn /Se Björhålet vik Ahlboms hemman Babbamoransvattmon åker
Enånger sn /Se ?Björkskär ö Anders-Hans hemman Backhöljan grop i sjöbottnen
Enånger sn /Se Björkskär skär Anders-Hansens torp Ballen notvarp
Enånger sn /Se Björkskär ö Anders-Henriks hemman Baljan slätt
Enånger sn /Se Björkskär ö Anders-Jons hemman Balsan vik
Enånger sn /Se Björkskär skärgårdsholme Anders-Jons hmn Barsan vik
Enånger sn /Se *Björnskäret ö Anders-Nils hemman Bastan magasin
Enånger sn /Se Björntjärnarna tjärnar Anders-Nils torp Bastberget berg
Enånger socken /Se Bjösätter ägomark Anders-Ols hemman Basthara udde
Enånger sn /Se Blindtjärnen tjärn Anders-Ols hemman Bastharet halvö
Enånger sn /Se Bocken stenar Anders-Svens hemman Bastharshamnen vik
Boda by Bockön skär Anders-Svens hemman Bastharsviken vik
Boda by *Bockön ö? Backa gård Bastharsviken vik
Boda by *Bockön ö Backa lhtr Bastholmen ö
Boda bruk och by /Se *Bockörarna öar? Backen gård Bastholmen ö
Boda bruk och by *Bockören skär Backen gård Bastholmen ö
Borka by Bodtjärn tjärn /Se Backen lht Bastholmssundet sund
Borka by /Se Bodtjärnen tjärnen Backan torp Bastholmssundet sund
Borka by /Se Boholmen udde Baggå avs. Bastholmsviken vik
Borka by Borgmästaren vik Borghem lht Bastholmsudden udde
Borka by /Se Borkhällor triangelpunkt Bergrotstorpet åker Bastlandet täkt
Bro by *Bockskäret ö Bergtomten avs. Bastlyckan åker
Bro hemman /Se Bottenängestjärnen tjärn Bergtomten lht Bastskär ö
Bro gd /Se Boviken vik Bergtorp lht Bergenshugstret skogsparti
Brännmo hemman /Se Boviken vik Bergtorp torp Berget notvarp
Brännmo hemman Boxen skär Bergöhamna fiskeläge Berget notvarp
Bäckmora by Boxen skär Bergön fiskläge Berggården åker
Bäckmora by /Se Boåkersåsen triangelpunkt Björbås förr kolningsplats Bergrotsklacken grund
*Bäckmore sköllen sköllen *?Br-skär skär Björkens lht Bergrotsklacken grund
Bästsjö fäbodar /Se Brattberg berg Björn? täkt Bergrotsviken vik
Bölan by Bredmyre terräng Bjösätter hemman Bergrotsviken vik
Bölan by Bredviken skärgårdsvik Blötarne avs. Bergtjärn tjärn
Bölan by /Se Brenskäret skär Boda numera nedlagt bruk Bergtjärn tjärn
Bölan by /Se Brenskäret skär Boda bruk och by Bergtjärn tjärn
Bölan by /Se Bruntjärnsbäcken bäck Boda by Bergtjärnen tjärn
Bölan by Brusmyran myr Boda bruk f.d. järnbruk Bergtjärnen tjärn
Böle sköllen sköllen Bråtmyrorna myr Bodlocks hemmansdel Bergön ö
Finnicka by Brännan terräng Boholmen torp Bergön ö
Finnika by Brännan terräng Boholmen gårdar Bergön ö
Finnika by Brötmyrorna myr Boholmen fiskeläge Bergösundet sund
Finnika by /Se Byhedsjön sjö Bondänge t. f.d. båtsmanstorp Bergösundet sund
Finnika by /Se Byxhamnen havsvik Borka by Bjugelsjöberget berg
Finnika by /Se Byxorna ägomark Borka by Bjugelsjön sjö
Finnicka fiskl. /Se Byåsen höjd? Borka by Bjugelsjön sjö
*Finnicka sköllen sköllen Bådan skär Borka by Björbos strandområde
Finnika sköllen sköllen Bådan skär Borka by Björbosbäcken bäck
Finnkyrkan stuga /Se *Båkskär skär Borkaängen avs. Björbosmyran myr
Finnkyrkan stuga /Se Bångtjärnen terräng Borkbo fiskeläge Björbosslätten skogsslätt
Finnmarken = Grängsjö, Låket och Sveden traktnamn /Se Båthamnen skärgårdsvik Borkbo fiskartorp Björhammarn skogsbacke
Finnmarken = Grängsjö, Låket och Sveden traktnamn /Se *Båtnäsörn ö Borkbo fiskeläge Björhålet vik
Finnmarken = Gränsjö, Låket och Sveden traktnamn /Se Bäcken bäck Borkbo fiskeläge Björhålet vik
?Fläcka by Bäckmoraån bäck /Se Boåker hemman Björhålet notvarp
Fläcka by Bäckmorån å Boåker hemman Björhålet vik
Fläcka by Bäckmoråsen berg Boåker hemman Björhålsudden udde
Fläcka by Bäckmyran myr Brandänge del av by Björk-Britashällorna hällor
Fläcka by /Se Bäckänget terräng Brandänge hemman Björkhufven sjö
Gostö hemman Bälg tjärn Bro bebyggelse Björkskär ö
Grängsjö by /Se bäröharet, yttre skär Bro hemman och avs. lägenheter Björkskär ö
Grängsjö by /Se Bäröharet, Yttre grund /Se Bro by Björkskär ö
Grängsjö by /Se Bäröharet Inra skär Brofors (såg) såg Björkskär ö
Grängsjö by /Se Bäröharet, Yttra skär Brofors såg Björkskärsgrynnan grynna
Gusta hemman Bärön ö Brogård lht Björkskärssundet sund
Gusta hemman /Se Bärön ö Brogård lht Björkuven utdikad sjö
Gåste = Gusta hemman Bärön ö Brogård lht Björnbacken betesbacke
Haga by Bärön ö Brokvarnen kvarn Björnhammaren skogsbacke
Haga by /Se Bärön ö Bro-Östby-Nyåker skifteslag Björnhålet del av Dragepunsarna
Haga by Bässeklappen terräng Brubacken hemman Björnhålet vik
Heda by Bässesjön sjö Brunlövs villa Björnmyra myr
Heda by /Se Bässesjön sjö Brunskog lht Björnmyra myr
Holmen hemman samt några därav avs. lägenheter /Se Bässesjön sjö Brusens = Norra Skärve bebyggelse Björnmyran myr
Holmen hemman samt några därav avs. lägenheter /Se Bässesjön sjö Brännbo lht Björnpunsen dypöl
Holmen hemman samt några därav avs. lht:er Bässesjön sjö Brännmo hemman Björntjärnarna tjärnar
Hålsänge by Bässeviken vik Brännmo hemman Björntjärnarna tjärnar
Hålsänge by *Bästsjön sjö Brännmo åkrar och lhtr Björnstenen sten
Hålsänge by /Se Bölabäcken bäck Bureborg hemman Björnsätter åkrar
Hålsänge by Böle ägomark Bureborg lht Bjösätter åkrar
Hålsänge sköllen sköllen BöleSiön sjö Burhem lht Bladrå myr
*Hålsänge sköllen sköllen Bölesiön sjö Burhem lht Bladråbacken skogsbacke
Hälsen försv. beb /Se *Bölesjön sjö Burmans lht Bleckberga berg
Högloftet torp /Se *Bölesjön sjö Bygges t. Blindtjärn tjärn
Hökberg by Bölesjön sänkt sjö Byn gårdar och torp Blindtjärnen tjärn
Hökberg by Bölesjön sänkt sjö Bysveden lhtr Blindtjärnen tjärn
Hökberg by Bölesjön sänkt sjö /Se Båtbo torp Blixtstäkten f.d. åker
Hökberg by /Se Bölesjön sänkt sjö Båtbo t. Blockbådan grund
Hökberg by Dalviken vik Båtbo torp Blockb. grund
Kaste hemman Degersjön sjö Båtsmansjorden hemman Blodkorvan sten
Kåste = Gusta hemman Djuphuggstret terräng Bäckavallen avs. Blodkorven udde
Källan torp /Se Djupmyran myr? Bäckbro lht Blygansmyran myr
Källan torp Djuprå terräng Bäckmora by Blåsippspunsen göl
Locket hemman /Se Djupråbäcken bäck Bäckmora by Blötarna åkrar
Locket hemman Djupråbäcken bäck Bäckmora by Blöten åker
*Lycka fäb. Djupvik terräng Bäckmora, Östra del av by Blötänge myr
*Låka fäb. *Drage smalt näs Bäckänge torp Blötänge myr
*Långbyn förr by, bruk *Drageed vik Bäckänge t. Blötängesberget bergsträckning
Långvind by *Draged vik Bäckänge torp Bocken fiskeställe
Långvind förr by *Draget smalt näs Bässe bebyggelse Bocken ö
Långvind förr by, bruk /Se Dragviken vik Bässe förr fäbodar, nu liten by Bocken vik
Långvind förr by, bruk Dragöspunsarna tjärnar Bässetorp torp Boda-Stormyra myr
Långvind förr by, bruk /Se Dragösviken vik Bölan by Bodtjärnen tjärn
Långvind bruk Dygreharet skärgårdsholme Bölan by Bogträröset gränsröse
Långvind förr by Dygreviken skärgårdsvik Bölan by Boholmen holme
Långvind by, förr bruk Ekenskär skärgårdsudde Bölan Saknas Boholmen halvö
Långvind by /Se Ekentjärnen tjärn Bölan Saknas Boholmen holme
Långvind gd /Se Engersjön sjö Bölan, Västra se Väster-Bölan del av by Boholmsbäcken bäck
Långvind by /Se Enhammar triangelpunkt Bölan, Östra se Öster-Bölan del av by Boholmsgrynnan grund
Lövås liten skogsby /Se Enhammarssundet havsvik Bölans fäbodar fäbodar Boholmsviken vik
Lövås skogby Enhamnen ö Bölans grusbana, Grusspåret Saknas Bom-Annasstenarna grund
Myra by Enhamnen ö Bölans samfällighet lht, åkermark Bondgrundet grund
Myra byar /Se Enhamnen ö Böle jord Bondänge åkrar
Myra, Västra by Enhamnen ö Böle skogsområde Borgenstäkten äng
Myra, Västra by Enhamnen ö Böle ålkar Saknas Borgmästaren vik
Myra, Östra by Enhamnen skärgårdsö Bölmark sågverk och lhtr Borgmästaren vik
Myra, Östra by Enhamnen ö /Se Böls torp Borkbohamnen hamn
*Myrland fäbodar /Se Enhamnen skär Dalen gård Borkbomyran myr
Nora by Enhamnshällan skär Danels bostadshus Borkboskäret holme
Nora by /Se Enhamnshällan skär Danielsbo, Larsbo by Borkboskäret halvö
Nora by Enhamnshällan skär Djuprå t. Borkhällarna Saknas
Norrby hemman Enhamnshällan liten ö Djuprå torp Borkhällor berg
Norrby hemman /Se Enhamnshällan ö Djupvik t. Borkhällor berg
Nybo gårdar /Se Enhamnshällan skär Dyränget avs. Borkhällor berg
Nybo gårdar /Se Enhamnsklacken skär Elfsbo lht Borksten holme
Nybo gårdar /Se Enhamnssundet sund Enboms hemman Borkstensgrynnan grynna
Nybo gårdar /Se Enhamnstjärnen tjärn Enlunda åkrar Botjärn tjärn
Nygården = Nyåker by Enhamnshällan skär Enlunds t. Bottenkorsön udde
Nyåker by /Se *Enskären holmar Ensta avs. Bottenängestjärn tjärn
»Näset fäbodar /Se *Enskären holmar Ensta lht Bottenängestjärnen tjärn
»Näset fäb. /Se Enskären holmar /Se Erik-Anders hemman Bottnikasjön havsvik
*Okänge by Enskären holmar /Se Erik-Anders hemman Boviken vik
?Oppänge by Enångersfjärden vik Erik-Hans gård Boviken vik
Oppänge by Enångersfjärden fjärd Erikslund lägenhet Boviken vik
?Oppänge by Enångersfjärden fjärd Erik-Ols gård Boviken vik
Oppänge hemman jämte lägenheter /Se Enångersfjärden vik Erskes hmn Boviken strandremsa
Oppänge hemman jämte lägenheter /Se Enångersfjärden fjärd Essgräfta hemman Boxen ö
Oppänge hemman jämte lht:er Enångersfjärden fjärd Essgräftan gård Boåkersberget berg
Oppänge by /Se Enångersfjärden fjärd Essvik fäb. Boåkersåsen ås
*Ormkilskällan torp Enångersfjärden fjärd Falkens båtsmanstorp Brandtornet brandbevakningstorn
*Ormkälla torp Enångersfjärden vik Fallet lht Brattberg berg
Rösånger by Enångers floddal floddal /Se Farmen torp Brattberg berg
Rösången by Enångersviken vik /Se Fernlunda lht Brattbergsmyran myr
Rösånger by /Se Enångersån å Finnicka by Brattbergsbacken backe
Rösånger by /Se Enångersån å Finnicka by Bredan grund
Rösånger by Enångersån å Finnicka by Bredan grund
Rösånger by /Se Enångersån å /Se Finnika by Bredmyra täkt
Storås fäb. nu försvunna fäbodar /Se Enångs Fierden fjärd Finnika by Bredmyran myr
Storås fäb. nu försvunna fäbodar /Se EnångersFierden, se Siviksfjärden fjärd Finnika by Bredmyre myr
Storås fäb. nu försvunna fäbodar /Se Ersnäbben udde Finnika by Bredstenen notvarp
Strand hemman /Se Essvik vik Finicka by Bredstenen sten
Susbo fäbodar /Se Essvik vik Finnmarka by Bredviken vik
Sved= Svedja hemman samt flera lht:er Essvik vik Finnmarken se Grängsjö by Bredviken vik
Sveden hemman Essvikstjärnen tjärn Fjäle gårdar Bredviken vik
Sveden hemman, lht:er Fagermyran myr Fjäle torp Bredviken vik
Svedja by Falkbacken terräng Fjäle utmark Bredviken vik
Svedja by Falks ägomark Fjäle bebyggelse Bredviken vik
Svedja hemman /Se Finkviken vik Fjälerå täkt Bredviken vik
Svedja hemman samt flera lht:er /Se Finnickaviken vik Fjällmyran gårdar Bredviken vik
Svedja hemman, lht.er Finnkrogen terräng Fjällmyran torp Bredviken = Källviken vik
Svedjeberg försv. beb. /Se Finnmyran myr Flackens torp Bredviksudden udde
Sätra by Fisket, se Vågfisk ö Flakön fiskläge Brickan skogsområde
Sättra by /Se Fisket skär Flinttäkten avs., täkt Brita-Bims-berget berg
Sättra by Fiskgjustjärnen tjärn Flurtallen fiskeläge Brita-Bims-vägen skogsstig
Tjänna fäbodvall Fiskehamn skärgårdsvik Fläcka by Broddebäcken del av bäck
Tjänna fäbodvall /Se Fisket skärgårdsholme Fläcka by Brokilarna täkter
Tjänna fäbodvall /Se Fiskstensviken vik Fläcka by Brovallen fotbollsplan
Tolocka hemman /Se *Fjäle fjärd Fläcka by Brudbacken kulle
*Torså Saknas *Fjälen vik? Fläcka by Bruksvägen, Gamla väg
Tosätter by *Fjälen vik? Fläcka by Bruksvägen, Nya väg
Tosäter by *Fjäleskär skär Fläcka by Bruntjärnsbäcken bäck
Tosäter by Fjäleviken fjärd Fläckens f.d. båtsmansställe Bruntjärnsbäcken bäck
Tosätter by /Se Fjäleviken vik Framnäs torp Brusens skogsområde
Tosätter by /Se Fjäleviken fjärd Frankhem lht Brusmyra myr
Tosätter by Fjäleviken vik Fridsbacka lht Brusmyran myr
Tosäter sköllen Fjälleviken vik Friheten nu igenskogad täkt Bryggan kaj
Tyttrene lägenheter /Se Fjällmyran ägomark Furuberg lht Brytb. grund
Tyttrene lägenheter /Se *Fjälsen öar Fuskås fäbodvall Brytbådan grund
Tyttrene lägenheter /Se Fjälskär skär Fuskåsvallen fäbodvall Bråddöden bäcke
Tyttrene lägenheter /Se Fjälskär öar Fyrkanten hyreskasern Bråd-dön bro
*Uppänge, se Oppänge by Fjälskär skär Färlatäkten avs. Brånberget berg
Urabo fäb. nu nedlagda fäbodar Fjälskär ö Förskär hmd Bråtan backe
Vedmora by Fjälskär holme Förskär torp Bråtmyrarna myrar
Vedmora by /Se Fjälskärsharet skär Galtåker avs. Bråtmyrorna myr
Vedmora by *Fjälörn ö? Gammelhem tomt Bråttäkterna åkrar
*Vibemore by *Fjärden fjärd Genmyran gård Brännan skogsområde
*Vong Saknas Fjärdharet udde Gillingsön fiskläge Brännan skogsparti
Vässenäng hemman ?Flakön ö Gladbo torp Brännbacken berg
Vässenäng hemman /Se Flakön holme Glabo lht Brännholmen holme
Västerbölan del av by /Se Flakörarna öar Gladers t. Brännklacken se Väjan Saknas
Västeråcka fäbodar /Se Flaskörsgrundet skär Glaslyktan hyreskasern Brännmyra, Stora myr
Västeråcka fäbodar /Se Flaskgrund skär Granbo förr gård, nu tomtplats Brännåsen ?berg
Västeränge= Vässenäng hemman Flaskgrund skär Gransvik jord Bränseludden udde
*Ysby by Flaskgrundet grund Grindbo lhtr Bränselåsen bergsträckning
Åkre hemman Flasgrund skär Grånke torp Bränselåsen berg
Åkre hemman /Se Flottharet skärgårdsudde Grånke hemman Bränslan skogsområde
Åkre hemman Fläckaviken terräng Grånke torp och hemman Bränslan näs
Åkre hmn /Se Fonkhälle berg Grånke torp och hemman Bränslan skogsparti
Åkre gd /Se Fredagsberget berg Grånkarna område med torp och hemman Brötan backe
Ånnika gd /Se Fredagsberget berg Grängsjö by Buret vik
Änga by Fredagsberget triangelpunkt Grängsjö by Burmansbacken skogsbacke
Änga by /Se Friskgubbensharet skär Grängsjö by Burvarpet vik
Änga by /Se Fräkenmyran myr Grängsjö by Burvarpet notvarp
Änga by /Se *Fugellvik vik Gräsviken avs. Buränge åker
Änga by /Se Funnboholm udde Gröna lund lht Burängesbodarna sjöbodar, strandremsa
Änga by Funboholm halvö Gubbas t. Byglan notvarp
Östby by Funboholm udde Gubbas torp Byhedsjön sjö
Östby by /Se Funboholmsharet skär Gullängen täkt Byhedesjön sjö
Österby sköllen sköllen Funboholmshällan skär Gullänget avs. Byxan vik
Österbyn del av by /Se Funnboholmsviken vik Gullänget torp Byxen grynna
Österbölan del av by /Se Funboholmsviken, Västra vik Gustavs hmn Byxhamna vik
  Funboholmsviken, Östra vik Gusta hemman Byxhamnen vik
  Fågelhälla berg Gåcksböle trakt Byxorna åker
  Fågelhälla berg Gåste bondgård Byxorna åker
  Fågelhällan triangelpunkt Gåste gård Byån bäck
  Fågelmossberget berg Görskufsmark avs. Byån å
  Fågelvik vik Görskuvsmark åkrar Byåsen sandås
  Fågelviken vik Haga by Byåsen sandås
  Fågelviken vik Haga by Bådan klippa
  Fågelviksklackarna skär Haga by Bådan skär
  Fågelvikstjärnen tjärn Hagafäbodarna f.d. fäbodar Bådan skär
  Fågelvikstjärnen tjärn Haganäs fäb. fäbodar Bådan skär
  Fålviken vik Hagby hemman Bådklacken grund
  Fånsboholm halvö Hagtäkten åker Bådskvalan grund
  Fäbodlöttjärnen tjärn Hakon Gullesons gammal boplats Bådviken vik
  Fäbodmyran myr Hammaren Saknas Bådåsen undervattensås
  Fäbodviken vik Hammarn, Övre, Nedre och Mellan nu nedlagda smedjor Bångtjärnen myr
  Fäbodön halvö Hammars torp Båthamnen vik
  *Fäboön halvö /Se Hammars hemman Båthamnen vik
  Fänsan terräng Hammars gård Båthamnen vik
  Fänsmyran ägomark Hans hmn Båtsmanstäkten åker
  Förskär ägomark Hans-Eriks hemman Bäckans båtplats
  Förskärsviken vik Hans-Eriks hemman Bäcken notvarp
  Galten berg Hans-Hans gård Bäcklins åkrar
  Garparna terräng Hans-Jons t. Bäckmoraheden hed
  Garptjärnen tjärn Heda by Bäckmoraån bäck
  Gattkan Terräng Heda by Bäckmoraåsen berg
  Getkällan terräng Heda by Bäckmorån å
  *Getskäret skär Heden hemman Bäckmoråsen berg
  Gillermyran myr Hemmirå hemman Bäckmyran myr
  Gillingsön ö Hemänge hemman Bäckmyrarna myrar
  Gillingsön ö Herrgården brukspatronboställe Bäckmyrorna myrar
  Gillingsön ö Holman jordbruksfastighet Bäckänge myr
  Gillingsön ö Holmen hemman Bäckänge strandremsa
  Gillingsön ö Holmen hemman Bäckängesbäcken bäck
  Gillingsön ö Holmen skolhus Bäckängesviken vik
  Gillingsön ö Holmenstensbacken backe Bäckänget strandslätt
  Gillingsön skärgårdsö Horne torp Bälg tjärn
  Gladboberget berg Horne torp Bärmyra myr
  Goddagsviken se Gräshålet vik Horne hemman Bäröharet, Inre skär
  *Granskär skär Horne åkrar Bäröharet, Inra ö
  Granskär ö Huggstret arrendatorboställe Bäröharet, Yttre ö
  Granskär skär Humlegårdsbacken backe Bäröharet, Yttra ö
  Granskär skärgårdsholme Hundlyckan täkt, avs. Bäröharsgrynnan grund
  Grenharet skär Huxtret gård Bärön ö
  Grenharet skärgårdsholme Hålsänge by Bärön ö
  Grenharsharet skär /Se Hålsänge by Bärön ö
  Grinnberget terräng Hålsänge by Bärön ö
  Grossjön sjö /Se Hålsänge by Bärösundet sund
  Grossjön sjö Hålsänge by Bässebäcken bäck
  Grottsjöberget berg Hållbacka se Hällbacka avs. Bässeklappen berg
  Grottsjöbäcken bäck Hällbacka avs. Bässeklappen berg
  Grottsjön sjö Hällbergsänge torp Bässesjön sjö
  Gråttsjön sjö Hällbergsänge torp Bässesjön sjö
  Gräfterna täkt /Se Hällbergsänge torp Bässesjön sjö
  Grängsjömyran myr Hällbergsängen torp Bässesjön sjö
  Grängsjön sjö Hällänge torp Bässe-Stormyran myr
  Grängsjösjön sjö /Se Hälsen skogsområde Bässeviken vik
  Grängsjösjön sjö Hälsingtuna lht Bässeviken vik
  Gräshålet vik Hästhagen lht Bässevägen skogsväg
  Gräshålet vik Hästhagen t. Bölasjön sjö
  Gräshålsharet skär Högbo kvarn Bölasjön åkrar, myrmark
  Gräsviken ägomark Högbotten kolnings- och lastageplats Bölbergsbacken skogsbacke
  Grötviken vik Högbro kvarn Böle täkt
  Gubbhålet vik Högbro tullmjölskvarn kvarn Böle åkrar
  Gurgelhål vik Högloftet torp Bölesjön sänkt sjö
  Gångsjön sjö Högloftet gammal fäbodvall Bölsjöån å
  Gångsjön sjö Hökberg by Bölåker åker
  Gångsjön sjö Hökberg by Dalbacken backe
  Gångsjön sjö Hökberg by Dalkarsgrava dike, grav
  Gångsjön sjö /Se Innigården hemman Dalviken vik
  Gångsjön sjö Intaget torp Dalviken vik
  Gångsjön sjö Intaget t. Dammyran myr
  Gårholmsviken vik Jakob-Henriksas t. Dammyran myr
  Gåstetjärnen tjärn Jan-Eriks gård Danshällor hällor
  Gåstjärnen myr Jan-Jans plats, förr gård Danskorna myrar
  Gäddpunsen terräng Jansens gård Degersjön sjö
  *Gäddskär skär Jon-Anders hemman Degersjön sjö
  *Gäddskär skär Jon-Ers hemman Degersjön sjö
  Gäddtjärnen tjärn Jon-Hans hemman Degersjön sjö
  Gästgivaren udde Jon-Ols hemman Djuphugstret skogsområde
  Gävlebohamn skärgårdsvik Jon-Pers hemman Djuphuxtret skogsbacke
  Gävlebohamn vik Jonsbo gård Djupmyra myr
  Halsen terräng /Se Jordbron plats, förr gård Djupmyran myr
  *Hammarskäret skär Jutters t. Djuprå dalsänka
  *Hammarskär skär Jänmyrarna täkter Djuprå skogsparti
  Hamnen havsbukt Järnvägsområdet Saknas Djupråbäcken bäck
  Hamnhällan, Lilla skär Kalle Kroks hemman Djupråbäcken bäck
  Hamnhällan, Stora skär Kalles hemman Djupråbäcken bäck
  Hamnhällan, Lilla skär Kalvtäkten t. Djupvarpet notvarp
  Hamnhällan, Stora skär Kalvtäkten torp Djupvarpet notvarp
  *Hamnskär skär Karl Ers gård Djupvarpharet udde
  Hamnöharet skär Karl-Ersans gård Djupvik skogbevuxen åkermark
  Hamnön ö Karlsro avs. Djupviken fjärd
  Hamnön ö Karskär fiskeläge Djupviken Saknas
  Hamnön ö Karskär fiskeläge Djupvikstäkterna skogbevuxna åkrar
  Hamnön skärgårdsholme Kattrumpan lhtr. och åkrar Djupänge åker
  Hamptjärnen tjärn Kilabacken hmd Doggen grund
  Harpespelmansmyran myr Kilarna, Ö:a och V:a avs. Donten bergknalle
  Haskgrundet skär Kilen avs. Dragepunsarna tjärnar
  Hasgrune, se Flaskgrundet grund Kilen avs. Dragesmyra myr
  Hedesiön sjö Kilen lht Dragesåsen ås
  Hedesjön sjö Kilhagen avs. Dragviken vik
  Hedninghällan stenåldersboplats Kilmon avs. Dragviken vik
  Hedninghällan berghäll Kilmora torp Dragåsberget berg
  Hedsjön sjö Kittelbacken lht Dragö landhals
  Hedsjön sjö Klacka nu nedlagd fäbovall Dragösbäcken avlopp
  Hedsjön sjö Klappern bergsmark Dragösbäcken bäck
  Hedsjön sjö Klases hemman Dragösharet skär
  Hedsjön sjö Klockargården gård Dragöspunsarna tjärnar
  Hedsjön sjö Klockargården lht Dragösviken vik
  Hedsjön sjö Klockargården lht Driven notvarp
  Hedsjön sjö Klockarsveden lht Dunderhälla hälla
  Hedtjärnen tjärn Klunken avs. Dunten skär
  *Hekarsbäck bäck? Knaffsär torp Dygre skogsskifte
  Hemmersklappen myr Knasrå fiskartorp Dygre skogsområde
  *Hickerbäck bäck? Knöparna skogvaktarbostad Dygreharet holme
  *Hidsingsudd udde Kolmoheden hemman Dygrehällorna berg
  Hjälpemyran myr Komo urfjällsäga Dygreviken vik
  *Honohall berg Kreckens lht Dölåker äga, förr gård
  Horberget berg Kristinelund lht Eckenhällan holme
  Hornehälla berg Krogen lht Eckenskär udde
  Hornehällan berg Krogen förr krog Eckentjärnsbäcken bäck
  Hornehällan berg Kullen hemman Eckne vik
  Hornsjömyrorna myr Kullåkern hemman Eckrarna skogstrakt
  Hornsjön sjö Kungens stuga Ed del av näs
  Hornsjön sjö Kungsgården gård Edvägen väg
  ?Hornsjön sjö Kungsgården hyreskasern Ekenhälla klippa
  Hornsjön sjö Kvarnen hyreskasern Ekenskär förr ö, nu halvö
  Hornsjötjärnen tjärn Kvarngården ödekvarn Ekentjärn tjärn
  Huggstresundet sund Kvarnjorden åker Ekentjärn tjärn
  Hundudden udde Kvarnsveden t. Ekentjärn tjärn
  Hålldammen sjö Kvarnsveden hemman Ekne vik
  Hålsängesfjärden fjärd Kvarntäkten avs. Ekentjärnen tjärn
  Hålsängesfjärden vik Kvarnänge gårdar Ekorrmyra myr
  Hällbergshällan berg Kvarnänge gård Ekrarna myrängar
  Hällorna berg Kymo hemman Enhammar berg
  Hällroshällan terräng Kymo hemman Enhammarsfjärd fjärd
  Hällrospunsen terräng Kymo hemman Enhammarsfjärden fjärd
  ?Hällskär halvö Kyrkmyran torp Enhammarssundet vik
  Hällskär halvö Kyrkmyran, Stora myr och åker Enhamn halvö
  Hällskär udde Kyrkplatsen kyrkplats Enhamnen ö
  Hällskärsharet holmar Kårdemo, Kålmo Saknas Enhamnen ö
  Hällskärstjärnen tjärn Kåtan litet t. Enhamnen ö
  Hällvarpet vik Källan torp Enhamnen ö
  Hälsbäcken bäck Källtomten lht Enhamnshällan ö
  Hälsen sjö Känna fäb. fäbovall Enhamnshällan skär
  Hälsen sjö Landbondens arrendatorboställe Enhamnsklacken hälla
  Hälsen sjö /Se Lappröjningen avs. Enhamnssundet sund
  Hälsen sjö Larsbo torp Enhamnsklacken grund
  Hässjeåsen berg Larsbo by Enhamnssundet sund
  Hästberget terräng Larsbo gård Enhamnstjärnen tjärn
  Hästmyrorna myr Lass-Ers hemman Enlundstäkten åker
  Hästmyrorna ägomark? Lass-Ers hemman Enångersfjärden fjärd
  Högloftet berg Lass-Ers gård Enångersfjärden fjärd
  Högskär ö Lass-Hans gård Enångersfjärden fjärd
  Högskär skär Lass-Jons t. Enångersfjärden fjärd
  Högsvedsviken vik Lars-Lars hemman Enångersviken fjärd
  Igeltjärnen tjärn Lass-Lars gård Enångersån å
  Igeltjärnen tjärn Lars Ols gård Enångersån å
  Igeltjärnen tjärn Lars-Ols t, hemman Enångersån å
  Innerhamnsskaten skär Lars-Ols hemman Erskesknä grund
  Innerhällan skärgårdsholme Lars-Ols gård Ersnäbben udde
  Jon-Morsviken vik Lars-Pers hemman Ersnäbben udde
  Jättestenen sten Lass-Pers hmn Esbacka backe
  *Jörsjön sjö /Se Larses hmn Essgräftbacken backe
  Kalkhällan skär Lillänge hemman Essvik fjärd
  Kallgröten holme Lindefallet jvt Essvik vik, fäboställe
  Kallmotjärnen tjärn Lindefallet hpl Essvik vik
  Kallviken vik Lindfallet station Essviksbacken backe
  Kalvtäkterna terräng Lindefallets järnvägsstation station Essviksbäcken bäck
  Kanona terräng Lindhult lht Essvikshällorna berg
  Kantas ägomark Lindsta lht Essvikstjärnen tjärn
  Karlrönningen ägomark Linjekojan skogskoja Essviksvägen väg
  Karlsmyran myr Lisselänge hemman Fagerhällorna berg
  Karlsmyrbäcken bäck Ljungmans lht Fagermyra myr
  Karskärsgrundet skär Ljustjärn lht - förr såg Fagermyran myr
  Karskärshällan skär Locket hemmanSaknas Falatäkten f.d. åker
  Kattrumpan udde Locket hemman Falkbacken skogsbacke
  Kavelbromyran myr Locket täkt, avs. Falkbacken backe
  Kopparhällsåkern åker /Se Locket hemman Falkbäcken bäck
  Kersholm halvö Locket gård Falkens åker
  Kersholmen udde Locket hemman Falk-Pettersklackarna grund
  Kesved ägomark? Locket hemman Falks åker
  Kettiln tjärn Låket gård Fallyckan åkrar
  Kettilviken vik Locket hemman Fallsmyra myr
  Kilabarken ägomark? Locket hemman Fankyrkogården begravningsplats
  Kilatjärnen tjärn Logen goodtemplarhus Farfarstäkten f.d. åker
  Kladda terräng Lombo fastighet Farfarsänge äng
  Klappen berg Lortrå torp Femstenarå plats på sockenrå
  Klappermyran myr Lortrå fäbodvall Femstenarrå gränsröse
  Klappträ tjärn Lunds hemman Finkviken vik
  Klaprarna berg Lunsabo ödetorp Finnickaviken vik
  Klippen holme Långmyran avs. Finniklandet trakt?
  Klockrike terräng Långvind jvt Finnkrogen vägkrök
  Klovet terräng Långvind bruksegendom Finnkroksbacken backe
  Klubb ö Långvind förr by, bruk Finnmyra myr
  Klubb skärgårdsudde Långvind stn station Finnmyran myr
  Klubb skärgårdsudde Långvind bruk Finnmyrshalsen del av myr
  Klätte ägomark Långvinds bruk bruk Fiskdamm se Tjärnänget fiskdamm
  Knopen, Norra berg Söta samling gårdar och lägenheter Fiskeskvalan grund
  Knopen, Södra berg Lötbacka lhtr Fisket skär
  Knoptjärnen tjärn Löfås torp Fisket skär
  Knopskär skär Lövås liten skogsby Fiske ö
  Knöparna berg Lövås skogsområde Fiske ö
  Kokgrytan vik Lövås arrendatorboställen Fiskgjussten flyttblock
  Kokviken vik Lövås, Västra arrendatorboställe Fiskgjustjärn tjärn
  Kolmo ägomark Lövås, Östra arrendatorboställe Fiskgjustjärnen tjärn
  Kolmoheden terräng Lövåsbyn arrendatorboställen och torp Fisksten holme
  Kolplatsgrundet skär Lövåsvallen fäbodar Fiskgjusstenen sten
  Korgberget triangelpunkt Lövåsvallen fäbodvall Fiskstensviken vik
  Korsholmen udde Mabimyran avs. Fitta vik
  Korsholmen halvö Malabrant förr såg Fittan strandremsa
  Korsholmen udde Margretehill avs. Fjälebäcken bäck
  Korsholmen halvö Martins hemman Fjälegrynnan grynna
  Korsholmen holme Mats-Anders hmn Fjälemyran myr
  Korsholmen del av Fäbodön Matts-Jons hemman Fjälemyran på norrsidan myr
  Korsholmen halvö Mats-Jons hemman Fjäleviken fjärd
  Korsholmsudden udde Matts-Ols hemman Fjäleviken vik
  Korsholmsudden udde Matts-Ols hemman Fjäleviken fjärd
  Korsholmsudden udde Mats-Ols hmn Fjäleviken vik
  Korsöhällan udde Matts-Olsas hmd Fjäle-örarna udde
  ?Korsön ö Matts-Pers hemman Fjäleörarna udde
  Korsön ö Matts-Pers hemman ?Fjälskär holme
  Korsön ö Mats-Pers hemman Fjälskär öar
  Korvgrund skär Mellanbyn del av by Fjälskär ö
  Korvgrund skär Mellanbyn bebyggelse Fjälskär skär
  Korvgrund grund Mellanhammaren rättarbostad Fjälskärsgrynnan grynna
  Korvgrund ö Mickelhans gård Fjälskärsharet kobbe
  Korvgrund skär Mickel-Hans hemman Fjälskärsklacken grund
  Korvgrundet grund Mickel-Hans hemman Fjälörsstenen sten
  Korvgrundshällan skär Mickels gård Fjärden fjärd
  Kotjärnen, Nedre tjärn Militärvägen landsväg Fjärdhara skär
  Kotjärnen, Övra tjärn Mistersmo gård Fjärdharet halvö
  *Kringskäret skär Mistersmo ödetorp Flaket del av fjärd
  Krokbäcken bäck Mon hemman Flakön ö
  Krokholmen holme Mon åker Flakön ö
  Krokholmen skär Mon t. Flakön ö
  Krokholmen holme Mon hemman Flakörsbottnen fjärd
  Krokskär skär Mon hemman Flakörsgrundet klippa
  Krokskär udde Moråkern hmd Flakörsgrundet grund
  Kroktjärnen tjärn Moråkern torp Flakörsstenarna stenar
  kroktjärnen tjärn Moråkersmyran myr Flaskgrund skär
  Kråknäs udde Myra by Flaskgrund skär
  Kråknäs udde Myra by Flaskgrund grund
  Kråknäs ägomark Myra, Västra by Flinthälla undervattensgrund
  Kråknäshorn skär Myra, Västra hemman Flinthällan notvarp
  Kråknässand vik Myra, Östra by Flinthällor berg
  Kråknässand strandområde Myra, Östra hemman Flintlandet potatisland
  *Kråknö udde Myrakvarnarna skvaltkvarnar Flint-Martasudden udde
  *Kråkvik vik Myrarna t Flintviken vik
  Kulltjärnen tjärn Månsbacka lht Flintviken vik
  *Kutörn ö Mårtens hemman Flottharet udde
  Kvarntjärnen tjärn Mårtens hmn Flottharet udde
  Kyrkberget berg? Mörttomten avs. Flottharsviken vik
  *Kyrkfjärden fjärd Nagels hmd Flurtallen del av Gillingsön
  Kyrkån å /Se Nagels torp Flurtallen ö
  Kägelheden terräng Nickebo avs. Flurtallhamnen fiskehamn
  Källmyran myr Nickmyran avs. Flurtallharet udde
  Källänget terräng Nils ödegård Fly åkrar
  Käringskär skär Nilsans lht Flyet åker
  Käringskär ö Nils-Ols hemman Flygaren åker
  ?Käringskär skär Nora by Fläckasundet dalsänka
  Käringskär ö Nora by Fläckaviken betesmark, åkrar
  Käringskär skär Nora by Fläckbacken backe
  Käringskär ö Norbergs gård Fläcktäkten åker
  Käringskär ö Nordanberg byar Fläckviken igengrundad havsvik
  Käringskär skär Nordanfjärd hemman Fläskgrund skär
  Köket udde Nordanfjärd t. Fnaska vik
  Körsås triangelpunkt Nordlövsägan torp Fnaskan vik
  Kötharen grund /Se Nordangärde hemman Fnaskbacken backe
  Kötharet skär Nordanå hemman Fnaskharet skär
  Kövik vik /Se Nordmyr hemman Fonkhälla berg
  Köviken vik Nordmyr hemman Fonkhällarna berg
  Köviksöarna öar Noret torp Fonkhälle berg
  Köviksöarna öar Noret hemman Fonkhälle berg
  Köviksöarna holmar Noret t. Fonkstenen flyttblock
  Köviksörarna ö Normansnäset t. Fredagsberget berg
  Lansarberget berg Normyr hemman Fredagsberget berg
  Lappmyran terräng Nornå gård Fredriksharet udde
  Lassesvedudden udde Nornå hemman Fredagsmyra myr
  Laxtjärnen tjärn Norrabacken hmn Fredriksviken göl
  Laxtjärnsberget berg Norrbacken hmn Frerossla åker
  Laxtjärnsbäcken bäck Norrby hemman Friskens åker
  Leskär ö /Se Norrby torp Friskensberget berg
  Leskär ö Norrby hemman Frisk-gubbens haret har
  ?Leskär ö Norrgården gård Frisk-gubbens haret ö
  Leskär skär Norrgården hemman Friskgubbensharet kobbe
  Leskär skär Norrgården gård Fräkenmyran myr
  Leskärsharet skär Norrgården hemman Fräkenmyran myr
  *Lilleroskäret skär Norrgården gård Frörossla täkt, skogsbacke
  Lill-Hamnen tjärn Norrgården gård Funboholm udde
  Lillholmen holme Norrgårds gård Funboholm halvö
  Lill-Hälsen tjärn Norrhamnen del av fiskeläge Funboholmsharet skär
  Lill-Insjön tjärn Norrhamnen fiskehamn Funboholmsharet holme
  Lill-Klubb skär Norr i backen t. Funboholmshällan grund
  Lillklubb ö Norribacken hmn Funboholmsviken vik
  Lillklubb skär Norr i backen gård Funboholmsviken, Västra vik
  Lillkråknäs strandområde Norribacken hyreskasern Funboholmsviken, Östra vik
  Lillmyran myr? Norrigården hemman Furuholmen udde
  *Lillsand strandområde Norrigården hemman Furuholmen udde
  Lillsjöbäcken bäck Norrigården gård Furuholmen udde
  Lillsjön tjärn Norr i Mon t. Fågelhälla berg
  Lillskärholm holme Norr i snåret t. Fågelhälla berg
  Lill-stensjön tjärn Norrisnåret hmn Fågelhälla berg
  Lillfallskär skär Norrsjöbacken backe Fågelhälla berg
  Lillåsen berg Norrsnåret hmn Fågelhällan bergstopp
  Lillövertjärnen tjärn Norrstugstäkta täkt Fågelhällor bergstopp
  Lindeberget terräng Norrsättra hemman Fågelhällorna berg
  Lindemor terräng Nuckebo fastighet Fågelmossberget berg
  Lindefallet terräng Nybo gårdar Fågelmossen vitmosse
  Lindesjön sjö Nybo hemman Fågelmossen mosse
  Lindsåsen berg Nybokojan koja Fågelmyran myr
  Lingnäs ägomark Nybruket lhtr Fågelpunsen göl
  Ljusbäcken bäck Nybygget arbetarkasern Fågelvik vik
  *Ljushäll ö Nybygget hyreskasern Fågelvik vik
  Ljusmyran myr Nydal hemman Fågelviksgrynnorna stenar
  Ljusmyran myr Nydal hemman Fågelviksharet skär
  Ljusmyrberget berg Nyfors såg nedlagd såg Fågelviksklackarna stenar
  Ljusmyrberget berg Nygården by Fågelviksmyra myr
  Ljusmyrsberget triangelpunkt Nygårds fäbodar fäbodar Fågelviksrabbet udde
  Ljusmyrsklappen myr Nyhem lht Fågelvikstjärn tjärn
  Ljusströmshålet vik Nyhem torp Fågelvikstjärnen tjärn
  Lustjärnen tjärn Nyhem lht Fålviken vik
  Locksveden terräng Nylandet hemman Fålviken vik
  Lomtjärnen tjärn Nyåker by Fålviksharet stenar
  Lorttjärnen vik Nyåker by Fäbodlöttjärnen tjärn
  Lortrå terräng Nyåker by Fäbodmyran myr
  Lorttjärnen tjärn Näset hmn Fäbodviken sjö
  Lorttjärnsbäcken bäck Odlingen avs. Fäbodviken, Yttra vik
  ?Lotshällan ö Ol-Isaks täkt Fäbodviksbäcken bäck
  Lotshällan skär Ol-Jacks hemman Fäbodön halvö
  Lotshällan ö Ol-Jaks gård Fäbodön landhals
  Lotshällan holme Ol-Jans hemman Fäbolortarna myrar
  Lunsabo ägomark? Ol-Jons hemman Fäbolöstjärn tjärn
  Lusmyran myr Ol-Jons gård Fäbolöttjärn tjärn
  ?Långharet ö Ol-Lars hemman Fäbomyra myr
  Långharet skär Ol-Lars hemman Fäbostormyra myr
  *Långholmen ö Ol-Mats hmn Fäbotjärnarna tjärnar
  Långmyran myr Olofslund skogsområde Fäboviken vik
  Långmyrorna myr Ol-Staffs hemman Fäboviksltjärn tjärn
  Långplågan vik Omarbo lht Fänsa myr
  *Långräveln halvö Oppgården Saknas Fänsan myr
  Långsboberget berg Oppibyn del av by Fänsmyran åker
  Långsharet skär Oppigården hemman Förskärsbäcken bäck
  Långsharet skär Oppigården hemman Förskärsviken vik
  Långsharet skär Oppigården hemman Förskärsviken vik
  Långskär ägomark Oppigården gård Gallkon notvarp
  Långstrand ägomark Oppiängan hemman Gallkon notvarp
  Långstrandstjärnen tjärn Oppänge hemman och bebyggelse Galten bergstopp
  Långtjärnen tjärn Oppänge hemman Galtåkern åker
  Långfossena myr Pelles hemman Gammelfallet åker
  Långudden Skärgårdsudde Pelles torp Gammelgården åker
  *Långvinsfjärden se Sörfjärden Saknas Pell-Pers hemman Gammeljänthålet sänka
  Långvindsfjärden fjärd Per-Andersas t. Gammel-Kymo åker
  Långvindsfjärden vik Per-Jans hemman Gammelsjön vik
  Långvindsfjärden vik Per-Jans hemman Gammeltäkterna åkrar
  Långvindshamn vik Per-Johans t. Gammelån f.d. åfåra
  *Långvindsskären skär /Se Per-Kalsans lht Gammelån korvsjö
  Långvindsån å Per-Matsans torp Garparna myr
  *Långörn förr ö Per-Ols hmn Garparna skogsområde
  *Långörn förr ö, nu halvö Per-Ols hemman Garpmyran myr
  Läppje triangelpunkt Per-Ols bebyggelse Garptjärn tjärn
  Läppje ägomark Per-Ols Saknas Garptjärnen tjärn
  Läppjeblöten myr Per-Ols gård Gatt-kan plats efter väg
  Läppjetjärnen tjärn Persbo avs. Gattkan backe
  Löfhella berg Petter-Pers hemman Gattkarlen backe
  Lördagsmyran myr Poppens torp Geflebohamn förr hamn
  *Löshälla ö Prästgården prästboställe Gesällen sten
  Lövenholtsberget berg Prästgården lht Geten fiskeställe
  *Lövhälla berg Pulbo bebyggelse Geten udde
  Lövskär skär Påsöder torp Getkällan myr
  Lövskär, Lilla skär Ramyran gård och åkerområde Getkällbacken backe
  Lövskär, Stora skär Ramyr(en) torp Gillermyra myr
  Lövåsbäcken bäck Ramyran hemman Gillermyra myr
  *Lövåshetta=(?) Lövåsvallen höjd Rosendal lht Gillermyran myr
  Lövås sockenallmänning allmänning /Se Rättargården lht Gillermyran f.d. åker
  Lövås sockenallmänning allmänning t. Gillermyrspölen Saknas
  Lövåsvallen terräng Rävelsön fiskläge Gilleråsen ås
  Mahor se Meharet skär Röje torp Gillingsön ö
  *Malnarbäcken bäck Rönninga torp Gillingsön ö
  Maren sjö Rönningen torp Gillingsön ö
  Marn sjö /Se Rönningen hemman Gladbo berg
  Marn sjö /Se Rönningen hemman Gladbo berg
  Mariehill terräng Rössånger by Gladboberget berg
  Marviken vik Rösånger by Gladboberget berg
  Marön halvö Rössånger by Gladboberget berg
  Marösundet sund Saltmyra hmd Gladboberget berg
  Meharen ö Saltmyra gård Gladbohällan Saknas
  Meharen ö Saltpannan torp Gladbolandet strandremsa
  Meharen ö Saltpannan arrendatorboställe, vik Glåmberget beg
  Medharet skär Sandarna del av by Glåmberget berg
  Meharet ö Sandarna lhtr., åkrar Goddagsviken vik
  Medharet skär Sandlycksåkern täkt, avs. Goffars grund grund
  Meharet skär Sandtaget hemman Gossarnasmyran myr
  Medharet holme Sandtaget hemman Grabbänge äga
  Medharet skär /Se Sandviken gård? Granskogen strandremsa
  *Medskäret ö Sandåkern hemman Granskär del av ö
  Mejharet skär Sandåkern hmn Granskär ö
  Mejharet holme /Se Silvers? t. Granskär ö
  Mellanhällan skärgårdsholme Sivik f.d. kolarställe, nu fiskarbostad Granskärssundet sund
  Missmor ägomark Sivik enklav Granstäkten åker
  Mjusberget berg Sivik hemman Gransviksbacken backe
  Mjusbäcken bäck Sivik arrendatorboställe Gransvikstäkterna åkrar
  Mjusen sjö Sivik bebyggelse Gravsvinsmyran myr
  Mjölkviken vik Sjuan täkt Grenharen ö
  Molångsharet skär Sjöbo åker Grenharet ö
  Molångsviken vik Sjösveden t. Grenharet ö
  Mon terräng Sjösvedja torp Grenharsharet skär
  Myckelbergsmyran myr Sjösveden hemman Gressla vik
  Myrabäcken bäck Sjötorp lht Grindberget berg
  Myrtjärnen tjärn Skarpänge hemman Grinnberget kulle
  Måstamyran myr Skarpänge hemman Grinnberget berg
  Mörkret skär Skinnars lht Grisslan vik
  *Mörttjärnarna tjärnar Skjulsänge? lht Gropen vik
  *Mörttjärnen tjärn Skjulsänge? äng Grottsjöberget berg
  Mössbobäcken bäck Skogshyddan gård Grottsjöbäcken bäck
  Neder - Gråssjön tjärn Skogshyddan lht Grottsjön sjö
  Ner-Topp tjärn Skogvaktarbostaden, se Knöparna Saknas Grundet undervattensgrund
  Nianforsån (el. Nianån) å /Se Skolhustomten se Tosätter Saknas Grusspåret f.d. stickspår
  Nianån å Skoltomten se Hålsänge Saknas Grytan åker
  Nianån å /Se Skomakareröjningen avs. Gråhälla skär
  Nianån (el. Nianforsån) å /Se Skrassla gård Gråhällan grund
  Nianån vattendrag /Se Skrasseln torp Grånkebäcken bäck
  *Niuta å /Se Skrasslan torp Grånke-hällan berg
  *Njuta å /Se Skrubbens lht Grånketäkterna åkrar
  Norasjön sjö Skärve, Norra igenskogat hemman Grånkevägen brukningsväg
  Norasjön sjö Skärve, Södra igenskogat hemman Gråskär skär
  Norasjön sjö Sköten lht Gråssjöbäcken bäck
  *Nordanbergsfjärden fjärd Slarvrönninga hmd Gråssjöänget slätt
  Nordanbergsfjärden fjärd Slåttmyra gårdar Gråttsjöberget berg
  Nordbergsfjärden fjärd Smedens fastighet Gråttsjöbäckarna bäck
  Nordbergsfjärden fjärd Smedjan tomt Gråttsjöbäcken bäck
  Nordnabb udde Smedsbo lht Gråttsjön sjö
  *Nornäs udde Smedsmyran avs. Gråttsjön sjö
  Norrberget berg Sme-Olles t. Gråttsjön Nedre sjö
  Norrfjärd fjärd Snurr avs. Gråttsjön, Övre sjö
  Norrfjärden vik Snäckmor avs. Gräftbacken backe
  Norrhamnen havsbukt Solbacken lht Gräfterna täkt
  Norrharet skär Solberg avs. Gräftorna åkrar
  Norrnäbb udde Sorses torp Gräftåkern åker
  Norrörarna udde Spelet avs. Grängsjömyra myr
  Noråsen terräng Staffas hemman Grängsjön sjö
  Nybo fäbodvall Staffans ödegård Grängsjösjön sjö
  Nybo-kojan hus Stakelska tomten lht Grängsjösjön sjö
  Nyboån bäck Stakelsta tomten lht Grängsjömyran myr
  Näbben vik Stallgården stallbacke Gräshålet vik
  Nässkär ö Starrpatan täkt Gräshålet vik
  Nässkäret skär Stefansvall avs. Gräshålsharet holme
  Nässkäret skär Stenbo fäbodar Gräsrå plats i skogen
  Nässkärsudden udde Stenbo fäbodar Gräsviken vik
  ?Näsudden udde Stendösarna forngravar Gräsvikstäkterna åkrar
  Näsudden udde Stensätter torp Grönfläck åker
  Näsudden udde Stensätter hmd Grönslätten vik
  Näsudden triangelpunkt Stensätter gård Grönslätten notvarp
  Näsudden udde Stolpen gård Grötmyran myr
  *Ocksjön se Tolocksjön sjö /Se Stolpen gård Grötviken vik
  Offarsgrund grund Stolpen lht Grötviken vik
  Offerkistan fornlämning Storbro förr såg Grötviken el. Lortviken vik
  Ol-Hanstjärnen tjärn Storsvevägen väg Grötviken vik
  Ormgransskäret skär Storås skogsområde Gubbens berget berg
  Ostnäs udde Storås skogsområde Gubbenstenen sten
  Ostnässkogen terräng Storås fäb. nu försvunna fäbodar Gubbgrundet grund
  Padams terräng Storåsens fäbodskog Saknas Gubbgrundet grund
  Per-Eriksviken havsvik Storåsens fäbodeskog Saknas Gubbhålet vik
  Per-Mickelstjärnen tjärn Storåslöta fäb. Gubbhålet vik
  Per-Olsasstenarna grund Storåsvallen fäb. Gubbsveden skogsbacke
  Pikharet skär Storåsvallen f.d. fäbodvall Gubbtäkten åker
  Pitten grund Storänget hmn Gubbtäkten f.d. åker
  Pimsharet skär Storösängen(a) utjord Gubbänge myr
  Plågan vik Strand torp Guldgrundet grund
  Plågan vik /Se Strand hemman Guldpottan tjärn
  Plågan vik Strand gård Gullpotte myr
  Plågan vik Struten torp Gungan slätt
  Pockeboån å Struten lht Gunnelihål vik
  Prästberget berg Strömbron bro, åkermark Gunnilihål vik
  *Puslholm holme Strömmingen avs. Gurgelhål vik
  Rammarsudden udde Strömmingen lhtr Gustaberget berg
  Rammarsviken vik Strömshill lh Gustabäcken bäck
  Randmyran myr? Sundhede kontrakt Gångsjön sjö
  Randmyrtjärnen tjärn Surströmminga täkt Gångsjön sjö
  Reboharet udde Susbo fäbodar Gångsjön sjö
  Redsjön sjö Susbo fäbodar Gårholm halvö
  Redsjön sjö Susbo fäbodvall Gårholmen udde
  Redsjön sjö Svarttjärn t. Gårholmsviken vik
  Redsjösjön sjö Svarttjärn torp Gårholmsviken vik
  Redsjösjön sjö Svedbro lht Gåsteberget berg
  Redsjösjön sjö Svedborkbo f.d. fiskeläge Gåstjär myr
  »Rigsjön, se Redsjön sjö /Se Sveden torp Gåstjärn tjärn
  Ringefuran terräng Sveden t. Gåstetjärnen tjärn
  Ringfuru råmärke /Se Sveden hemman Gåstjärnen myr
  Ringfuru gränsmärke Sveden hmn Gäddpunsen göl
  Rismyran myr Sveden hemman Gäddtjärn tjärn
  Rågön ö Svedja hemman, lhtr Gäddtjärnen tjärn
  Rogön ö Svedjan by Gäddvarpet notvarp
  Rogön ö Svedja hemman Gästgivaren ö
  Rompendal terräng Svedjebo lht Gästgivaren udde
  Ropholmen holme Svedjeåsen kyrkplats, lhtr Gästgivaren udde
  Rossvik skärgårdsvik Sven-Anders hemman Gästgivaren udde
  Rudtjärnen tjärn Sven-Henriks hemman Gästgifvarn udde
  Rudtjärnen tjärn Sven-Matts hemman Gästgivarvarpet notvarp
  *Rugön ö Sven-Mats hemman Gästgivarviken vik
  Rumptjärnen tjärn Svältholmen lastageplats Gätbacken f.d. kostig
  Ryssgrottan terräng Sågarna förr sågar Gätmyran myr
  Rysshamnen vik Sågen hemman Gävlebohamn vik
  Rågön ö Sågtorpet torp Gävlebohamn se Norralahamnen vik
  Rågön ö Sågtorpet torp Gävlebohamna = Sörhamna Saknas
  Rågön ö Sånkmo lht Gävlebohamnen hamn
  Rågön ö Sånkmo torp Görshufven sjö
  Rågön ö Sätra by Göstas åker
  Rågön ö Sätra by Göstens slätt
  Råsön ö Sätra by Göstenshålet göl
  Råtäkten ägomark Sättra by Haganäset udde
  Rännkullarna berg Söder t. Hagbomshålet vik
  Räveln udde Söder lht Hagby åker
  Räveln halvö Söderomsjön torp Hagnäset näs
  *Rävelsudd udde Södertjärnstorpet f.d. båtsmanstorp Halan backe
  Rävelsudden udde Sörgården gård Halsa holme
  Rävelsön ö Sörgården gård Halsa ö
  Rävelsön ö Sörgårds hemman Hambergsudden udde
  Rävelsön skärgårdsholme Sörhamnen del av fiskeläge Hamnen f.d. fiskehamn
  Rävelsön ö /Se Sörhamnen fiskehamn Hamnhålet sund
  *Rävelsörn se Rävelsön ö Sör i byn del av by Hamnhällan skär
  Rävön ö Sörigården hemman Hamnhällan skär
  Rävön skär Sörigården hemman Hamnhällan, Lilla skär
  Rävön skärgårdsholme Sörigården hemman Hamnhällan, Stora skär
  *Rävörn ö Sör i hagen Saknas Hamnhällstenen grund
  Rödmyran myr Sörstugorna gårdar Hamnhällåsen grund
  Rödmyran terräng Söränge t. Hamnön ö
  Röingsharet skärgårdsholme Sörön fiskläge Hamnön ö
  Rönnskär ö Tallskär hemman Hamnön ö
  Rönnskär skär Tavelbacken backe Hamnön ö
  Rönnskär skär Tisle täkt Hamnören skär
  Rönnskär ö Tjänna fäb. fäbodvall Hamnörshamnen f.d. fiskehamn
  Rönnskär ö Tjänna fäb. fäbovall Hamnörsharet ö
  Rönnskär ö Tjännavallen fäbodvall Hamnörsklacken grund
  Rönön skär Tjärnmyran, S:a avs. Hamnörsklappern klapperstenfält
  Rörmyran myr Toloka Saknas Hamnörsmyran myr
  Rörviken tjärnar Tolocka hemman Hamnörssundet sund
  *Saltpanbäncken bank? Tolocka hemman Hamnörsudden udde
  *Saltpanna grund vik? Tolocka fäbodvall Hamptjärn tjärn
  *Saltpanna grund vik? Tomta hemman Hamptjärn tjärn
  Saltpannharen skär Tomten gård Hamptjär tjärn
  Saltpannharen skär Tomten hemman Hamptjärnen tjärn
  Saltpannsskär skär Tomtröjningen Saknas Hamptjärnsberget berg
  Saltpanntjärnen tjärn Tomtröjningen Saknas Handsken grund
  Saltpannviken vik Toréns torp Hans-Lindbergs åkrar
  Sammetsbäcken bäck Torget lht Hansten sten
  Sammetsbäcken bäck Torsänget avs. Hanstenen sten
  Sandhamnen havsvik Tosätter by Hara halvö
  Sandholmarna skär Tosätter Saknas Haren halvö
  Sandsvik vik Tosätter Saknas Haret stenkulle
  *Sandvik vik Tosäter by Harpespelmansmyra myr
  Sivik vik Tosätter by Harpspelmansmyran myr
  Sivik vik Tosäter by Harudden, Inra udde
  Sivik vik Trekanten avs. Harudden, Yttra udde
  Siviken vik /Se Trekanten avs. Hedabron bro
  *Siviken vik Trekanten lht Hedasjön sjö
  Siviksbacke backe /Se Tytterön by Hedaslätten sandhed
  Siviksbäcken bäck Tyttrene lägenheter Hedbergs huxtret uthuggning vid vägen
  Siviksbäcken bäck Tytterön lht Hedbergstäkten åker
  Siviksfjärden fjärd Tyttrorna lhtr Heden hed
  Siviksfjärden vik Täkten torp Heden sandhed
  *Sivikskällan kallkälla Udden fiskarstugor Heden sandhed
  Sivikstjärn tjärn /Se Ulvasågen såg Hedninghälla stenåldersboplats
  Sivikstjärnen tjärn Urabo fäbodvall Hedninghällan stenåldersboplats
  Sjulsänget ägomark? Urabo fäb. Hedninghällan hälla
  ?Själhella holme Urabo fäbodar Hedsj. = Byhedsjön sjöSaknas
  ?Själhällan skär Urabo fäb. fäbodar Hedasjön sjö
  Själhällan skär Utegården bebyggelse Hedsjön sjö
  Själhällharet skär Uteänge gård Hedsjön sjö
  Skafsiön sjö Uteänge hemman Hedtjärn tjärn
  Skatan udde Utibacken del av by Hedtjärnen tjärn
  Skavnästjärnen, Nedra tjärn Utibyn del av by Hedån avlopp
  Skavnästjärnen, Övra tjärn Utigården hemman Hemmersklappen kullerstensfält
  Skitigsjön sjö Utänge hemman Hemmersklappen berg
  Skrasseln fäbod? Utiänget hemman Hemirå åker
  Skumparheden terräng Vattharet del av by Hemtäkten åker
  Skvalharet skär Vedmora by Hemänge åker
  Skälhällan ö Vedmora by Hemänge åker
  Skälvabäcken bäck Vedmora by Herrgårdsdammen damm
  Skölvatjärnarna tjärnar Vedmora by Herrstugrundet grund
  Skärkullen terräng Verktjärn fiskargård Hindriksbacken backe
  Skärvesjön sjö Vesta kafé Hindriks rönningen åker
  Skärvesjön sjö Viken fiskarbostäder Hjälpanspunsen göl
  Skärvesjön sjö Vikänge gård Hjälpemyran myr
  Skärvesjön sjö Vikänge torp Holmen Saknas
  Skärvesjön sjö Vikängen torp Holmen skogskulle
  Skärvesjön sjö Vikänget t. Holmen kulle och strandremsa
  Skärvesjön sjö Vinlövs torp Holmen holme
  Skärvetjärnen tjärn Vitön fiskeläge Holmsvalarna åkrar
  Skärveänget myr Våghalsens lht Holmtäkten åker
  Skärvik vik Våtnäs fiskeläge Holtsängesfjärden, Holtsängafjärden fjärd
  Skärvik vik Våtnäs fiskläge Horberget berg
  Skärviksharet skär Våtnäs fiskeläge Horberget berg
  Skärviksudden udde Våtnäs fiskeläge fiskeläge Hornehälla berg
  Skäränget terräng Värktjärn se Finnicka Saknas Hornehällan berghäll
  Skötskär skärgårdsholme Vässenäng hemman Hornehällan notvarp
  Slemmen vik Vässenäng gård Hornetäkterna åkrar
  Slåttermyran myr Västansjön hemman Horneviken vik
  Slåttmyran myr Västansjön gård Hornsjömyrorna myrar
  Slättsmyran terräng Västbosveden hemman Hornsjötjärn tjärn
  Slättsmyrbäcken bäck Västerbosveden hmn Hornsjötjärnen tjärn
  Smedmyrorna terräng Västerbyn del av by Horsberget berg
  Smågossarnasmyrorna myr Västerbyn del av by Huggstresundet sund
  Småmyrorna terräng Västerbölan by Humlegården äng
  Småtjärnarna tjärnar Väster-Bölan del av Bölan Humlegårdsbacken backe
  Snoön ö Västergårdarna gårdar Hundudden udde
  Snoön ö Västergården hemman Hundudden udde
  Snoön holme Västergården torp Huset sten
  *Snoörn ö Västergården hemman Huset vik
  Snålgrund stenar Västergården hemman Huxtersundet sund
  Snäcken strandområde Västermyra by Huksterviken vik
  Snäckharet skär Väster-Myra hemman Håle sund och strandområde
  Snäckstenen sten Vesteråcka fäbodar Hålldammen sjö
  Sokuttskär skär Väster-Åcka fäbodvall Hålldammen damm
  Sommardånsudden skärgårdsudde Väster-Åcksvallen fäbodvall Hålldammshöljan damm
  Spjällbovik myr Västeräng se Vässenäng gård Hålsjöharet skär
  Spångmyran terräng Västigården hemman Hålsängesfjärden fjärd
  Spångtjärnsberget berg Västigården gård Hålö sund och strandområde
  Stakmyran myr Väst i röjningen avs. Hällbergshälla berg
  Stakviken ägomark Västomsjön hmd Hällbergshälla berg
  Stenatjärnarna tjärnar Västomsjön hmn Hällbergshälla berg
  Stenbo fäbodar Väst på backen gård Hällbergshällan berg
  Stentjärnsbäcken bäck Västpåsveden hmn Hällbergsmyran myr
  Stockholmsberget berg Ystergården torp Hällbergsåkern åker
  *Stohamn vik Åbacken lht Hällbergsängesviken vik
  *Storforan ö Åcka, Väster- fäbovall Hällbergsängesviken vik
  Storgrund grund Åcka, Öster- fäbodvall Hällorna berg
  Storgrund grund Ådalen smedja Hällroshällan bergknalle
  Storgrund grund Ådalen åker Hällrospunsen göl
  Storgrundet grund Ådalen lht Hällskär halvö
  Storgrund grund Åkmyra täkt, gård Hällskär halvö
  Storgrund skär Åkmyran torp Hällskärshararna öar
  Storgrundet skär Åkre gård Hällskärsharet öar
  Storhamn vik Åkre hemman Hällskärsgrynnan grund
  Storhamn, Inra vik Åkre hemman Hällskärstjärn tjärn
  Storhamn, Yttra skärgårdsvik Åkre grustag grustag Hällskärstjärnen tjärn
  Storhamnstjärnen tjärn Åkrelund lht Hällskärs-örarna öar
  Storholmen holme Åksjön fäbodar Hälludden udde
  Storholmen holme Ånnicka torp Hällvarpet vik och notvarp
  Storhällan skär Ånnicka hemman Hällvarpet vik
  Stor-Insjön tjärn Åslöta = Storås fäb. Saknas Hällvarpet notvarp
  Stor-Kersti berg Åsrönningarna röjningar Hällvarpet vik
  Storklubb holme Åsvallen = Storås fäb. Saknas Hälsen sjö
  *Storklubb ö Änga by Hälsen sjö
  Storklubb ö Änga by Hälsbäcken bäck
  Storklubb skär Änga by Hälsingharet holme
  Storklubb holme +Ängasågen = Brofors» såg Saknas Hälssjön sjö
  Storkroksskär skär Ängbo lht Häls-Svarttjärnen tjärn
  Stormyran myr Ängbo lht Härbrestycket åker
  Stormyran myr Änkebo lht Härje åker
  Stormyran myr Ödsängen avs. Härje åkrar
  Stormyran myr Östanviken avs. Hässjeåsen berg
  Stormyran myr Östbacka lhtr Hässjeåsen berg
  Stormyrbarge berg Östby by Hässjeåsen bergmassiv
  Stormyrberget berg Östby by Hässjeåsen berg
  *Stormyreberget berg Östby by Hästaviken vik
  Stormyrtjärnen tjärn Östbysveden avs. Hästberget berg
  Storslättudden udde Östbytäkten torp Hästhagarna betesmark
  Storstand strandområde Österbyn del av by Hästhagen åker
  Stor-Stensjön tjärn Österbyn del av by Hästhagen åker
  Stor-Svallmyran myr Österbölan by Hästkällan källa
  Storsvedjan udde Öster-Bölan del av by Hästmyrbäcken bäck
  Stor-Tallskär skär Östergården hemman Hästmyrorna åkrar
  Stor-Tallskär skär Östergården torp Hästryggen notvarp
  Storsved ägomark Östergården hmd Hästtäkten åker
  Storåsen berg /Se Österg. gård Häståberget berg
  ?Storåsen berg Östergården hemman Häståberget berg
  Storåsen berg Östergården hemman Högbottnensbäcken bäck
  Storåsen berg Österhorne torp Högbottnen slätt
  Storåsen triangelpunkt Östermyra by Högbrokvarnen kvarn
  Storåsvallen terräng Östermyra gårdar Höghällan bergknalle
  Storön ö /Se Öster-Myra hemman Högloftberget berg
  Storövetjärnen tjärn Österåcka fäbodar Högloftet berg
  Storövetjärnsmyran myr Öster-Åcka fäbodvall Högloftsberget berg
  Strekan sund Österåkern täkt Högskär ö
  Stultsjön sjö Östigården gård Högskär ö
  Stultsjön sjö Östmyran torp Högsvedsviken vik
  Stultsjön sjö Öststugan försvunnen gård Hökbergsåkrarna åkrar
  Stultsjön sjö Östänge torp Hökbergsängarna myrar, förr myrslåttar
  Stultsjön sjö Ösängesmyran myr Idénsgr. prick
  Stultsjön sjö Ötjärn avs. Ideénsgr. grund
  Stultsjön sjö   Igelbo skogsområde
  Stålberget berg   Igelboberget berg
  Ståsiön sjö   Igelboberget berg
  Ståsiön sjö   Igelboberget berg
  Ståsjön sjö   Igelbotäkterna åkrar
  Ståsjön sjö   Igeltjärn tjärn
  *Ståssjön sjö   Igeltjärn tjärn
  Stängharet skär   Igeltjärn tjärn
  Sunda åhn å   Igeltjärn tjärn
  Sundsharet skär   Igeltjärn tjärn
  Sundsharet skär   Igeltjärnen tjärn
  Susbo terräng   Igeltjärnen tjärnar
  *Svalhäll skär   Igeltjärnen tjärn
  Svantjärnen tjärn   Igeltjärnen tjärn
  *Svarthara skär   Innerhamna vik
  Svarthara skär /Se   Innerhamnen hamn
  Svarthällan skär   Innerhällan hälla
  Svarthälla skär   Innerhällan hälla
  Svarthällan skär   Innerhällan skär
  Svarthällan skärgårdsholme   Innervåmmen, del av Storhamn vik
  Svartstenarna grund   Insjön, Lilla sjö
  Svartstubba terräng   Insjön, Stora sjö
  Svarttjärn ägomark   Intaget åker
  Svarttjärnen tjärn   Intaget åker
  Svarttjärnen tjärn   Intaget åker
  Svarttjärnen tjärn   Intaget åker
  Svarttjärnen tjärn   Intaget åker
  Svarttjärnen tjärn   Intaget åker
  Svarttjärnen tjärn   Jan-Jans åker
  Svarttjärnen tjärn   Janne-i-Råsklacken grund
  Svarttjärnsudden skärgårdsudde   Janneklack grund
  Sveden ägomark   Jannesbäcken bäck
  Svedjatjärn tjärn /Se   Jansplatsen f.d. avrättningsplats
  Svedtjärnen myr   Johannesestäkten åker
  Svedtjärnen tjärn   Joelsmyran åker
  Svenskär udde   Jomfrudal skogsglänta
  Svensviken vik   Jonkesharet holme
  Sängholmsviken vik   Jonkesharet ö
  *Särvik vik   Jonkesholmen holme
  *Söderåsen skog /Se   Jon-Larsbacken backe
  Söderörn se Sörön Saknas   Jon-Morsviken vik
  Söndagsmyran myr   Jon-Olovs åker
  ?Sörabådan skär   Jordbrobacken backe
  Sörfjärden fjärd   Jordbrobäcken bäck
  Sörfjärden fjärd   Jordbromyran myr
  Sörhamnen havsbukt   Jordbron tomt
  Sörharet skär   Jordbrotäkterna åkrar
  Sörtjärn tjärn   Jungfrudal skogsglänta
  Sörtjärnen tjärn   Jungfruudden udde
  Söröbådan skärgårdsholme   Jungfruudden udde
  Sörön ö   Juströmshålet vik
  Sörön ö   Juttervåmmen åker
  Sörön ö   Jälpemyra myr
  Sörön skärgårdsholme   Jämmerdalsmyran myr
  Tallholm udde förr ö   Jättebacken backe
  Tallskär udde, förr ö   Jättestenen flyttblock
  Tallskär udde, förr ö   Jönsrönningen åker
  Tallskär, Lilla skär   Kackens kolningen skogsområde
  Tallskär, Lilla skär   Kalkhällan grund
  Tallsolmen skär   Kalle-Micksviken vik
  Talltjärnen tjärn   Kallgröten udde
  Tihällan ö   Kallgröten ö
  Timmerberget berg   Kallmo vik
  *Tjusbäck liten å   Kallmotjärn tjärn
  Tjänna-Stormyran myr   Kallmotjärnen tjärn
  Tjännaåsen berg   Kallvik vik
  Tjännsjön sjö   Kallvik vik
  Tjännsjön sjö   Kallvik vik
  Tjännsjön sjö   Kallvik vik
  Tjännåsen triangelpunkt   Kallvikstjärnen tjärn
  Tjärnen tjärn   Kalstrandsmyran myr
  *Tolholmen holme   Kalvhällan grund
  Tolockberget berg   Kalvskinnet? vik
  Tolock-bäcken bäck   Kalftäkten Saknas
  Tolocksjön sjö   Kalvtäkterna nedskärning av bäcken
  Tolocksjön sjö   Kalvtäkterna skogsparti
  Tolocksjön sjö   Kanalen djupt nedgrävd bäck
  Tolocksjön sjö   Kanalen dike
  Tolocksjön sjö /Se   Kanona bergkulle
  Tolocksjön sjö /Se   Kanona råsten
  Tolocksjön sjö   Kanonen råsten
  Tolocksklacken berg   Kantans åker
  Tolockviken vik   Karesgadden skogskil
  Tomyran myr   Karisgadden stig
  Totjärnen tjärn   Karl-Ers-tjärn = Skärvetjärn Saknas
  Trantäkten ägomark   Karl-Matsbacken backe
  Trestensudden skärgårdsudde   Karl-Matstäkten åker
  Trestensviken vik   Karl-Olovstäkten åker
  Tretjärnarna tjärnar   Karlrönningen åker
  Trollbomyran myr   Karlsmyra myr
  Trollhagarna terräng   Karlsmyran myr
  Trybladmyran myr   Karlsmyrarna myrar
  Tröskdammen damm   Karlsmyrsbäcken bäck
  Tuvtjärnen tjärn   Karlsmyrbäcken bäck
  Tvytjärnarna tjärnar   Karlsmyrbäcken bäck
  Tågrå terräng   Karlsmyrbäcken bäck
  *Täboviken vik   Karskär skäret
  Tännsjön sjö /Se   Karskär fiskeläge
  Ullvarpa myr?   Karskärsgrundet grund
  Ullörarna skär   Karskärshamnen hamn
  Ullörarna skär   Karskärshällan kobbe
  Ullöviken vik   Karskärsudden udde
  Ulvatjärnen tjärn   Kattrumpan udde
  Urabo terräng   Kattrumpan udde
  Ura tjärnen tjärn   Kattskär skär
  Utören skär   Kavelbromyran myr
  Vallsjön sjö   Kavelbromyran myr
  Vasberget berg   Kelan myr
  Vatstenarna holmar   Kerstisviken vik
  Vattharet skär   Kesveden åker
  Vattharet grund /Se   Kettiln tjärn
  Wattnäsudd se Våtnäsudden udde   Kettilviken vik
  Vattnäsudden se Våtnäs udde   Kilabacken skogsbacke
  Vattnäsudden se Våtnäs udde   Kilatjärnen tjärn
  Vedmorstjärnen tjärn   Kilen åker
  Viksbacken terräng   Kilen skogsområde
  Vintertjärnen tjärn   Kilmyran myr
  Vitgrund skär   Kilmyrberget berg
  Vitgrund ö   Kilänge myr
  Vitgrund holme   Kilänget skogsområde
  Vitharet skär   Kitteln tjärn
  Vitharet grund /Se   Kittelviken vik
  *Vitsand vik   Kjolen grynna
  *Vitsand skärgårdsvik   Kjolen grund
  Vitsandsviken vik   Klackrönningen förr jordäga nu skogsmark
  Vitsandsmyran myr   Kladda skogsområde
  Vitöharet skär   Kladdbacken backe
  Vitön ö   Kladdes skogsområde
  Vitön ö   Klappen berg
  Vitön skärgårdsö   Klappen strandvall
  Vågen tjärn   Klappen kullerstensfält
  *Vågfisk, Fisket (?) ö   Klappen berg
  Vågtjärnen tjärn   Klappen berg
  Vågudden udde   Klapperharet skär
  Våtnäs näs   Klappermyran myr
  Våtnäs udde   Klappern ås
  Våtnäs udde   Klapperviken vik
  Våtnäs näs   Klapperviken vik
  Våtnäsudden udde   Klappträ tjärn
  Våtnäsudden udde   Klippen ö
  Våtnäsudden udde   Klippen skär
  Våtnäsudden udde   Klippskvalan grund
  Våtnäsön ö   Klockrike skogsparti
  Våtås terräng   Klongeberget berghällar
  Vässingen udde   Klongeslätter skogsslätter
  ?Vässingen udde   Klovet klyfta
  Vässingen udde   Klovet vinterväg
  Vässingsharet skär   Klubb udde
  Väster-Patte terräng   Klubben udde
  Västertäkten terräng   Klubbhällorna klippor
  Vättnäsudden se Våtnäs udde   Klubbklacken undervattenshälla
  Ysberget triangelpunkt   Klubbskvalan grund
  Ysberget höjd   Kläppen ö
  Ysen sjö   Klätte berg
  Ytterhällan skär   Klätte berg
  Yxberget berg   Klätte åkrar
  Yxberget berg   Klättebacken backe
  Åckan, Åcksjön sjö   Klätteberget berg
  Åckan, Åcksjön = Tolocksjön sjö   Knaperbacken backe
  Åcksiön sjö   Knappen tjärn
  Åcksjön sjö   Knappskär skär
  Åcksjön sjö   Knopen berg
  Åkmyran terräng   Knopen, Norra berg
  Åkermyran terräng   Knopen, Norra berg
  *Åminne åmynning   Knopen, Södra = Lövåsknopen berg
  Ångersjön sjö   Knopen, Södra berg
  Ångersjön sjö   Knoppskär holme
  Ångersjön sjö   Knoppskär skär
  Ångersjön sjö   Knoptjärn myr
  Ångersjön sjö   Knoptjärnen tjärn
  Ångersjön sjö /Se   Knöparna forngravar
  Ångersjön sjö   Knöpkullrarna moränkullar
  Ångersjön sjö   Kohällorna berg
  Ångersjön sjö /Se   Kokgryta vik
  Ångersjön sjö /Se   Kokgrytan vik
  Ångersjön sjö /Se   Kolartäkterna åkrar
  Åskär udde   Kolboråna kolbottnar
  Åskärsviken vik   Kolbottnen åker
  Åtjärnarna tjärnar   Kolbryggan udde
  Åtjärnsbäcken bäck   Kolbryggan vik
  Åängesberget berg   Kole vik
  Älglägdan berg   Kolemyra myr
  Älgmyran myr   Koleviken vik
  Älgtjärnen myr   Kolgrund skär
  Ändalösmyran myr   Kolgrundshällan grund
  Ängasjön sjö /Se   Kolmo åkrar
  Ängasjön sjö   Kolmoheden skogsområde
  Ängaåsen berg   Kolmotäkten åker
  Ängaåsen berg   Kolplatsen vik
  Ängesberget berg   Kolplatsgrundet grund
  Örtjärnen tjärn   Kolplatsgrundet grund
  Österhamnen skärgårdsvik   Koludden udde
  Öster-Patte ägomark   Kolviken vik
  Öster-Åcka myr   Kolåsmyran myr
  *Östnäs = Näsudden udde   Komyran myr
  *Östnäs näs   Komyran myr
  *ÖstnäsFiellen se Näsudden näs?   Kopparmyran myr
  Över-Gråssjön sjö   Korberg berg
  Övertjärnberg triangelpunkt   Korgberget berg
  Över-Topp tjärn   Korgberget berg
      Korgberget berg
      Korgberget berg
      Korbergshamnen vik
      Korsgärdet åker
      Korsholmen del av Fäbodön
      Korsholmen halvö
      Korsholmsudden udde
      Korsholmsudden udde
      Korsladtäkten åker
      Korsveden åker
      Korsöhålet vik
      Korsöhålet tjärn
      Korsöhällan udde
      Korsön halvö
      Korsöudden udde
      Korvberg bergknalle
      Korvgrund ö
      Korvgrund skär
      Korvgrundshällan grund
      Kotjärnen, övra tjärn
      Kotjärnen, Nedra tjärn
      Kovans backe
      Krankbacken backe
      Krankrå skogsskifte
      Kringlan åker
      Krokbacken backe
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken bäck
      Krokholmen ö
      Krokholmen vik
      Krokholmen ö
      Krokskär halvö
      Krokskär halvö
      Krokskärsudden udde
      Krokskärsudden udde
      Krokskärsviken vik
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Krokåkern täkt
      Krokåkern åker
      Kråknäs äga
      Kråknäs udde
      Kråknäs udde
      Kråknäs åker
      Kråknäs åker
      Kråknäsharet skär
      Kråknäsharet skär
      Kråknäshorn skär
      Kråknäsoren skär
      Kråknässand sandvik
      Kråknässand vik
      Kråksand vik
      Kråksk. ö
      Krögartjärnarna tjärnar
      Kuggtäkten f.d. åker
      Kulltjärnen tjärn
      Kusbacken backe
      Kusmyran myr
      Kustebacken backar
      Kustibacken backe
      Kusvarpet notvarp
      Kuttskär = Snokuttskär Saknas
      Kutten tjärn
      Kuttskär skär
      Kvarnbron bro
      Kvarndammen damm
      Kvarnmyrorna åkrar
      Kvarnsveden åker
      Kvarnsveden åkrar
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvartsberget berg
      Kvartsudden udde
      Kvickrönningen åker
      Kymobacken backe
      Kymopunsen och Västertäkten avs.
      Kymopunsen åker
      Kvistvarpet notvarp
      Kyrkberget berg
      Kyrkberget berg
      Kyrkberget berg
      Kyrkledstycket åker
      Kyrkmyran myr, åker
      Kyrkstenen sten
      Kyrkvägen stig
      Kålmo åkrar
      Kårdemobackarna Saknas
      Kåres röva vik
      Kåresröven vik
      Kåtan åker
      Kåtan betesbacke
      Kåthara öar
      Kåtharet ö
      Kåvans åker
      Kägelheden skogshed
      Kägelheden hed
      Källan skogsområde
      Källmyra myr
      Källmyra myrar
      Källmyran myr
      Källviken vik
      Källänge strand
      Källänge äng
      Källänget strandslätt
      Kännasjön = Tjännasjön Saknas
      Kännaåsen berg
      Kännaåsen = Tjännaåsen berg
      Känningen högsta punkten på Storåsen
      Känningen bergstopp
      Käringskär ö
      Käringskär ö
      Käringskärshararna öar
      Käringskärsharen öar
      Köket notvarp
      Köket udde
      Körsåsklippan berg
      Kötharet ö
      Köttanspunsen myr
      Kövik vik
      Kövik vik
      Köviksöarna ö
      Köviksön ö
      Köviksörarne ö
      Lagrå äga
      Lammborn skogsområde
      Landborn skogsområde
      Lansarberget berg
      Lappmyran myr
      Lapprå sänka
      Lapprönningen åkrar
      Lapprönningen åker
      Lars-Isaksbacken backe
      Lars-Isaksbäcken bäck
      Lars-Jansgrundet grund
      Lars-Olsänge myr
      Lars-Petters åkrar
      Lars-Pettersviken vik
      Lasse grund
      Lassesvedudden udde
      Lassesvedviken vik
      Laxtjärnen tjärn
      Laxtjärnsberget berg
      Laxtjärnsbäcken bäck
      Lekattberget berg
      Leskär ö
      Leskärsharet kobbe
      Leskärsklack grund
      Leppjetjärn tjärn
      Leskär skär
      Leskär ö
      Leskärsharet stenrabb
      Lillgrundet grund
      Lillgrundshällan skär
      Lillgrundshällan kobbe
      Lillhamnen tjärn
      Lill-Hamnhällan skär
      Lillharet udde
      Lill-Helvetet åker
      Lillholm holme
      Lill-Hälsen sjö
      Lill-Hästmyran åker
      Lill-Insjön tjärn
      Lillklacken = Söderklacken grundSaknas
      Lillklacken grund
      Lillklubb ö
      Lillklubb ö
      Lill-Klubb ö
      Lill-Kolmo backe
      Lillkossansmyran myr
      Lill-Kråknäs vik
      Lill-Kålmo backe
      Lillkårdemobacken Saknas
      Lillmyran myr
      Lill-Sivik skogbevuxen åkermark
      Lillsjöbäcken bäck
      Lillsjön sjö
      Lillsjön tjärn
      Lillsjön sjö
      Lillskärholm holme
      Lilltjärn tjärn
      Lill-Skärholm ö
      Lill-Skärholmssundet sund
      Lillstarmyran myr
      Lill-Stensjön sjö
      Lill-Tallskär ö
      Lilltjärn tjärn
      Lill-Tjännmyran myr
      Lilltjärnen tjärn
      Lill-Tomlan myr
      Lill-Tomyran myr
      Lilltäkten åker
      Lilltäkten åker
      Lilltäkten åker
      Lillvitsand vik
      Lillvitsand vik
      Lill-Vitsand vik
      Lillås berg
      Lillåsen berg
      Lillåsen berg
      Lillänget åker
      Lill-Ösängena åker
      Lillösängena utjord
      Lillövertjärn tjärn
      Lillövjetjärn myr, tjärn
      Lillövertjärnen tjärn
      Lillövertjärnsbäcken bäck
      Lindberget berg
      Lindeberget berg
      Lindefallet växt-geologisk egendomlighet
      Lindefallet skogsparti
      Lindekil skogskil
      Lindekind täkt
      Lindekinn skogskil
      Lindemor sänka
      Lindemor skogsområde
      Lindersjön sjö
      Lindesjön sjö
      Lindersjöberget berg
      Lindesjösbäcken bäck
      Lindstäkten åker
      Lindsåsen? berg
      Lindsåsen ås
      Lingnäs förr gård, plats vid Horberget
      Lingnäs åkrar
      Linhammarn plats i by
      Linsänkena stransremsa
      Liorvslätten skogslätt
      Ljungmansskogen skogsområde
      Ljusbäck bäck
      Ljusbäcken bäck
      Ljusmyra myr
      Ljusmyra myr
      Ljusmyran myr
      Ljusmyran myr
      Ljusmyrberget berg
      Ljusmyrsberget berg
      Ljusmyrsberget berg
      Ljusmyrsbäcken bäck
      Ljusmyrsklappen kullerstensfält
      Ljusmyrsklappen berg
      Ljusskär holme
      Ljusströmshålet vik
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärnen tjärn
      Locken åkrar
      Locket åker
      Lockshällor berg
      Lockstäkten täkt
      Locksveden gammal sved
      Locksveden skogsområde
      Lombotäkterna åkrar
      Lomtj. tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lortbromyran myr
      Lortfjärden fjärd
      Lortfjärden vik
      Lortrå förr torp - nu täkt
      Lortråberget berg
      Lortråviken vik
      Lortråviken vik
      Lortrönningen skogbevuxen åker
      Lorttjärn tjärn
      Lorttjärnen tjärn
      Lorttjärnsbäcken bäck
      Lorttjärnsbäcken bäck
      Lortviken vik
      Lortviken vik
      Lotshällan ö
      Lotshällan skär
      Lotshällgrynnan grund
      Lotshällskvalan skär
      Lundgrundet grund
      Lundshällor bergknalle
      Lushällan skär
      Lushällgrynnan grund
      Lushällgrynnan, Yttra grund
      Lushällskvalan skär
      Lusmyran myr
      Lusmyran myr
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Låksbacken Saknas
      Låkshällan stenhälla
      Långgranen gran, hage
      Långgransgrundet grund
      Långgrundet grund
      Långharen ö
      Långharet ö
      Långharet skär
      Långharet skär
      Långharporna åkrar
      Långmyran myr
      Långmyrarna myrar
      Långmyrarna myrar
      Långmyrorna myrar
      Lång-Mårtens potatisland
      Långplågan vik
      Långplågan fjärd
      Långrå myr
      Långsboberget berg
      Långsharet ö
      Långskär täkt
      Långskär åkrar
      Långstrand strand
      Långstrand åkrar
      Långstrand notvarp
      Långstrandstjärn tjärn
      Långstrandstjärnen tjärn
      Långsträckan vägsträcka
      Långtjärnen tjärn
      Långtossena myr
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långviken vik
      Långvindsfjärden fjärd
      Långvindsfjärden fjärd
      Långvindshamn vik
      Långvindån å
      Långänge åker
      Långängen täkt
      Låsmyran avs.
      Låsmyran åker
      Länsmansberget berg
      Länsmansboden notvarp
      Länsmansboden skogsskifte
      Leppje åkerområde
      Leppjeblöten slåtteräng
      Läppje tallmo
      Läppje åker
      Läppjeblöten strandremsa
      Läppjetjärnen tjärn
      Läppjeänget åker
      Lönngrundet grund
      Lönnstäkten åker
      Lördagsmyran myr
      Lördagsmyra myr
      Löten slätt
      Lövenholtsberget berg
      Lövlingberget berg
      Lövskär holme
      Lövskär, Lilla ö
      Lövskär, Lilla holme
      Lövskär, Stora holme
      Lövskär, Stora ö
      Lövåsbäcken bäck
      Lövåsknopen berg
      Lövåsknopen berg
      Lövåsvallsjön sjö
      Lövåssjön sjö
      Lövåssjön, Lilla sjö
      Lövåssjön, Stora sjö
      Magen sund
      Magen vik
      Magnelsåsen bergås
      Magnuseshällorna berg
      Malfläcken klapperstensfält
      Malmbergsstenen grund
      Malmkajen = Svältholmen lastkaj
      Malmkajen kaj
      Malmåsen bergsträckning
      Malnarbäcken bäck
      Mansång del av Enhammarsfjärden
      Maren sjö
      Marenbäcken bäck
      Mariedal betesbacke
      Mariehill betesbacke
      Marn sjö
      Marsö halvö
      Marviken vik
      Marön halvö
      Marön halvö
      Marön udde
      Marön halvö
      Marösundet sund
      Marösundet sund
      Marösundsharet udde
      Matstenen grund
      Matstäkten åker
      Meharen ö
      Medharen ö
      Medharet ö
      Medsjönsharet ö
      Medsjönsviken tjärn
      Mehars skvalparna stenar
      Mejharet skär
      Mejharet ö
      Mellanbyshällorna bergknalle
      Mellanbyslöten åker
      Mellanhällan skär
      Mellanhällan skär
      Mellanhällan skär
      Mellanänge åker
      Metudden udde
      Metudden udde
      Midjeharet ö
      Missmor täkt
      Missmor åker
      Mistersmotäkten åker
      Mjusberget berg
      Mjusbäcken bäck
      Mjusen sjö
      Mjölkviken vik
      Mjölkviken vik
      Mjölkvikstjärn tjärn
      Mjölkviksudden udde
      Mjölänge täkt
      Moberget berg
      Mo-Britasbacken backe
      Modermagen vik
      Mohälle hällor
      Mohällor berg
      Molongsharet skär
      Molongsviken vik
      Molångsharet stenar
      Molångsviken vik
      Mon skogsområde
      Mon berg, skog
      Mon skogsområde
      Mon skogsområde
      Moran åker
      Mordhällor berg
      Mordhällorsvägen sitg
      Morfars grund grund
      Morfarsgrundet grund
      Morshällan berghäll
      Morronmyrarna myrar
      Mosebacke backe
      Mossen myr
      Mosstäkten åker
      Mosterstallskär åker
      Myckelbergsmyra myr
      Myckelbergsmyran myr
      Myra grund
      Myra = Väjan? Saknas
      Myrabergen bergskullar
      Myrabäcken å
      Myran åker
      Myran grund
      Myran grund
      Myraviken vik
      Myraån å
      Myrorna åkrar
      Myrorna åkrar
      Myrtjärnen tjärn
      Myrtäkterna åkrar
      Myrviken vik
      Myrån bäck
      Myränge skogsområde
      Måsta skogsområde
      Måstaberget berg
      Måstamyran myr
      Märgelgruvan märgelgrop
      Mäsjönsviken tjärn
      Mörkersundet sund
      Mörkret skär
      Mörkret ö
      Mörttjärn = Lorttjärn Saknas
      Mössbobäcken bäck
      Neder-Brusens del av skogsområde
      Neder-Gråssjön sjö
      Nederhammaren f.d. damm
      Nederskavnästjärnen tjärn
      Neder-Topp tjärn
      Ner-Topp tjärn
      Norabron bro
      Norasjön sjö
      Norasjön sjö
      Noraån å
      Norbergsfjärden fjärd
      Nordanberget berg
      Nordanbergsskogen skogsområde
      Nordanibådan vik
      Nordanpåsvenskär notvarp
      Nordbergsfjärden fjärd
      Nordbergsfjärden fjärd
      Nordbergsfjärden fjärd
      Nordenvalls hygge
      Nordlövstäkterna åkrar
      Nordnabb udde
      Nordnabb udde
      Nordnabbstjärn tjärn
      Nordvästpåbådan vik
      Norralahamna = Sörhamna Saknas
      Norralahamnen vik
      Norrala-Stormyra myr
      Norra sundet sund
      Norra Örarna halvö
      Norrbaggen djupränna
      Norrberget berg
      Norrberget berg
      Norrfjärd fjärd
      Norrfjärden fjärd
      Norrgrundet grund
      Norrgrundet grund
      Norrgrynna strand
      Norrharet skär
      Norrharet ö
      Norrharet skär
      Norrklack grund
      Norrklacken undervattensgrund
      Norr-knop berg
      Norrlandet område
      Norrviken vik
      Norrnäbben udde
      Norrsjön sjö
      Norrskogen skogsområde
      Norrskäret vik
      Norrskärssundet sund
      Norrsvalarna åkerbitar
      Norrtäkten åker
      Norrudden udde
      Norrvågen åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norrån bäck
      Norränge åker
      Norrörarna halvö
      Norrörarna halvö
      Norrörsudden udde
      Noråsen sandås
      Noråsen sandås
      Noråssjön vik
      Nu-och-aldrig-mer notvarp
      Nu-och-aldrig-mera notvarp
      Nybo-Stormyra myr
      Nybo-Stormyran myr
      Nyboån å
      Nyboåsen berg
      Nyboåsen berg
      Nygrund undervattenshälla
      Nyckelmyran myr
      Nygrundet grund
      Nygrundet grund
      Nygårdsnäset udde
      Nyhemstäkten åker
      Nylandet åker
      Nymyrorna myrar
      Nyvarpet notvarp
      Näbben udde
      Näbben udde
      Näbbstenen grund
      Näbbtjärn tjärn
      Näppänge åker
      Näsbaggen djupränna
      Näset åkrar
      Näset åkrar
      Nässkär ö
      Nässkär ö
      Nässkär ö
      Nässkäret ö
      Nässkärsudden udde
      Näsudden udde
      Nässkärssundet sund
      Nässkärsudden udde
      Nässkärsudden udde
      Näsudden skogsbacke
      Näsudden udde
      Offarsgrund grund
      Offerkistan gammal offerplats
      Ol-Ersviken vik
      Ol-Hanstjärnen tjärn
      Ol-Isakstäkten åker
      Olles holmen holme
      Ol-Nilsan grund
      Ormgransskäret ö
      Orrhälle berg
      Orrhällor berg
      Orrmyran myr
      Orrviken vik
      Orrviken vik
      Orsvik vik
      Ostaviken vik
      Ostnäs udde
      Ostnässkogen skog
      Ostnässkogen skog
      Ostnäsviken vik
      Oxars skogsparti
      Oxhagen skogsbacke
      Oxhagen näs
      Packalavan strandremsa
      Padam tjärn
      Padams tjärn
      Paddmyran myr
      Paddänge åker
      Pallmyra täkt
      Panamanäset udde
      Parken äng
      Patan täkt
      Patan tjärn
      Patan åkrar
      Patbacken backe
      Patbacken backe
      Patberget berg
      Patberget berg
      Patbäcken bäck
      Patrullen grund
      Patrullen grund
      Patte-Stormyran myr
      Patte Västra myr
      Patte, Östra myr
      Pelles klacken grynna
      Pellesklacken grund
      Per-Eriksudden udde
      Per-Erikssveden skogsområde
      Per-Eriksviken vik
      Per-Jonsansmyrtaget myr
      Per-Matsanstjärnen tjärn
      Per-Mickels-tjärn tjärn
      Per-Mickelstjärnen tjärn
      Per-Olsas-stenarna stenar
      Per-Olsasstenarna grund
      Per-Olsbacken backe
      Per-Olsstenarna grund
      Persarvet åkrar
      Persbäcken bäck
      Perstäkten åker
      Petter-Lindgrenstäkten f.d. åker
      Petter-Persbacken backe
      Pikharet skär
      Pikharet grund
      Pitten grund
      Pilten kobbe
      Pimsbo åkrar
      Pimsharet udde
      Pimsharet holme
      Pimsviken vik
      Pissmorn skogsbacke
      Pissmorsudden udde
      Pissmyrstäkten åker
      Pjäska myr
      Plågan vik
      Plågdjupet hav
      Pockebo fäbodskog
      Pockeboån bäck
      Poppbo fäbodskog
      Poppbobäcken bäck
      Porsmyran myr
      Pottetjärn tjärn
      Predikstolen bergås
      Prästberget berg
      Prästberget berg
      Prästfäbodarna åker
      Prästmyran åker
      Prästskogen skogsområde
      Prästskogen skogsområde
      Prästänge åkrar
      Rammarsnäset näs
      Rammarspunsen göl
      Rammarsudden udde
      Rammarsudden udde
      Rammarsudden udde
      Rammarsudden udde
      Rammarsviken vik
      Rammarsviken vik
      Rammelskogen skogsparti
      Ramyrsbacken backe
      Ran jordäga
      Ran åkrar
      Randmyran myr
      Randmyrbäcken bäck
      Randmyrtjärnen tjärn
      Raset strandremsa
      Reboharet udde
      Reboharet udde
      Reddan udde
      Reddaren udde
      Remyra myr
      Revet grund
      Revet grund
      Rigåkern åker
      Ringefuran gränsröse
      Ringmyra myr
      Ringmyrsbäcken bäck
      Rismyra myr
      Rismyran myr
      Rompendal skogsparti
      Rompendal skogsparti
      Ropholmen holme
      Rossholm vik
      Rossholm holme
      Rossholmslätterna slätter
      Rossholmsudden udde
      Rossholmsviken vik
      Rossvik vik
      Rossvik vik
      Rossviksbacken backe
      Rossviksberget berg
      Rossvikshällorna hällor
      Rossviksslätten notvarp
      Rossvikstäkterna åkrar
      Rudtjärn tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnsmyrarna myr
      Rumpan åker
      Rumpendal täkter
      Rumptjärn tjärn
      Rumptjärnen tjärn
      Rysses myra myr
      Ryssgrottan grotta
      Rysshamn = Snedskåran Saknas
      Rysshamnen vik
      Rysshamnsgr. grund
      Rysshamnsgrundet grund
      Rysshålet grotta
      åker
      Rågön ö
      Rågön ö
      Rågön ö
      Rågön ö
      Rågön ö
      Rågöudden, Inra udde
      Rågöudden, Yttra udde
      Råtäkten åker
      Råna = Gräsrå Saknas
      Rännan notvarp
      Rännkullarna västligaste delen av Storåsen
      Rännkullarna kullar
      Räveln benämning på fastland
      Räveln udde
      Räveln halvö
      Räveln halvö
      Rävelsudden udde
      Rävelsudden udde
      Rävelsön ö
      Rävelsön ö
      Rävelsön ö
      Rävöharet skär
      Rävön ö
      Rävön ö
      Rödbodharet udde
      Rödhällan notvarp
      Rödingsharet holme
      Rödingharsviken vik
      Rödmyra myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyrbacken backe
      Rödmyrberget berg
      Rödnäsudden udde
      Röingsharet holme
      Röingskär udde
      Röjet åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningsviken vik
      Rönnskär ö
      Rönnskär ö
      Rönnskärssundet sund
      Rörharet holme
      Rörhålet tjärn
      Rörhålet tjärn
      Rörhålet igengrodd tjärn
      Rörmyran myr
      Rörvarpet notvarp
      Rörviken tjärn
      Rösstäppan beteshage
      Rösångers stormyra myr
      Saltpanna vik
      Saltpannan vik
      Saltpannharen öar
      Saltpannorna öar
      Saltpannsviken vik
      Saltpanntjärn tjärn
      Saltpanntjärnen tjärn
      Saltpannudden udde
      Saltpannudden udde
      Saltpannudden, Inra udde
      Saltpannudden, Yttra udde
      Saltpannviken vik
      Samelsbäcken bäck
      Sammelstenen stengrund
      Sammetsbäcken bäck
      Sammetsbäcken bäck
      Sandalandet strandremsa
      Sandhamnen vik
      Sandhamnen vik
      Sandholmarna sandstrand
      Sandholmarna holmar
      Sandins åker
      Sandmon skogsparti
      Sandslyckorna åkrar
      Sandslycksbacken backe
      Sandsvik vik
      Sandsvik vik
      Sandsvik vik
      Sandudden udde
      Sandvarpet vik
      Sandåkern åker
      Sankt Olovs hälla grund
      Sankt Olofshällan kobbe
      Sesselsberget berg
      Sessilberget berg
      Sesselsskrevan bergsskreva
      Sigridstäkten åker
      Sikstenen sten
      Simo vik
      Simpviken vik
      Simpvikastenarna stenar
      Sittvarpet notvarp
      Sivik vik
      Sivik vik
      Sivik vik
      Siviksbacken landsväg
      Siviksbäcken bäck
      Siviksbäcken bäck
      Siviksbäcken bäck
      Siviksfjärden fjärd
      Siviksfjärden fjärd
      Siviksfjärden fjärd
      Siviksfjärden fjärd
      Sivikstjärn tjärn
      Sivikstjärnen tjärn
      Siviksvägen väg
      Själhällan hälla
      Själhällan kobbe
      Själhällbaggen djupränna
      Själhällharet kobbe
      Själstenen grund
      Sjöbodtäkten åker
      Sjöholmen avs. betesbacke
      Sjölycka täkt
      Sjösvedviken vik
      Sjötäkten åker
      Skatan halvö
      Skatudden udde
      Skatudden udde
      Skavet vik
      Skavnäs näs
      Skavnästjärn, Nedre tjärn
      Skavnästjärn, Övre tjärn
      Skavnästjärnen, Nedra tjärn
      Skavnästjärnen, Övra tjärn
      Skeppars hammarn berg
      Skepparshammaren skogskulle
      Ski åker
      Skinnartäkten åker
      Skinnet grund
      Skinnet grund
      Skithusberget berg
      Skithuset vik
      Skithuset vik
      Skitigsjön sjö
      Skitigsjön sjö
      Skitisjön sjö
      Skjulsvik vik
      Skjulsänge åkrar
      Skogladmyran åker
      Skogskär holme
      Skojarudden udde
      Skolhusbacken backe
      Skomakaregr. grund
      Skomakargrundet grund
      Skomakartäkterna åkrar
      Skomakarvarpet vik
      Skottfläcken udde
      Skrasselberget berg
      Skrevan klyfta
      Skråmtbacken backe
      Skräddarhålan dalgång
      Skräddarhålet skogsparti
      Skumparheden hed
      Skumparheden hed
      Skvala sten
      Skvalan stengrund
      Skvalharet skär
      Skvalharet kobbe
      Skvallen udde
      Skvallen udde
      Skvalludden udde
      Skyttrönningen åkrar
      Skåpet udde
      Skåssan myr
      Skäcken myr
      Skäckåkern åker
      Skäftesdalen dal
      Skälhällan ö
      Skälhällan hälla
      Skälhällan ö
      Skälvabäcken bäck
      Skälvabäcken bäck
      Skälvatjärnarna tjärnar
      Skälvatjärnarna tjärnar
      Skälvatjärnarna tjärnar
      Skärkullen halvö
      Skäret = Borkboskäret Saknas
      Skärkull bergig udde
      Skärtäkterna åkrar
      Skärve myrslätt
      Skärveblöten slåtteräng
      Skärveblöten ängsmark
      Skärvesjön sjö
      Skärvesjön sjö
      Skärvesjösmyra myr
      Skärveskogen skogsås
      Skärvetjärn tjärn
      Skärvetjärnen tjärn
      Skärveänget myrslätt
      Skärvik vik
      Skärvik vik
      Skärviksharet ö
      Skärvikstäkten åker
      Skärviksudden udde
      Skäränget åkrar
      Skötskär ö
      Skötskär ö
      Skötskärsharet skär
      Skötskärsskvalan grund
      Slarvrönningen åker
      Slemmen vik
      Slemmen vik
      Slåttmyran myr
      Slåttmyran åker
      Slängharet skär
      Släsmyran åker
      Slässmyra myr
      Slässmyra myr
      Slätten stenslätt
      Slättsmyran myr
      Slättsmyrbäcken bäck
      Smedmyrarna myr
      Smedmyrorna myrmark
      Smedmyrorna åkrar
      Smågossarnas myrarna myrar
      Smågossarnasmyrorna, se Gossarnasmyran myr
      Smågålsån = Myrån Saknas
      Smågårdarna åker
      Smågårdarna åkrar
      Småmyrorna myrmark
      Småstensbacken backe
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småuddarna strand
      Smörhälla hälla
      Smörhällan hälla
      Snarskärve skogsparti
      Snasa undervattensgrund
      Snasabacken backe
      Snasabacksviken vik
      Snasan, se Snasabacksviken vik
      Snedskåran grund
      Snedskåran vik
      Snedskårsgrundet = Rysshamnsgr. grund
      Snedvarpet notvarp
      Snokuttskär skär
      Snokuttskär skär
      Snoön ö
      Snoön ö
      Snoön ö
      Snoön ö
      Snytebärsmyra myr
      Snålgrund grund
      Snålgrund grund
      Snäcken sandvik
      Snäcken vik
      Snäckharet skär
      Snäckharet ö
      Snäckstenen grund
      Socken vik
      Sokuttskär skär
      Solskär skär
      Sommardån vik
      Sommardånsgrynnan grynna
      Sommardånsudden udde
      Sommarlunsgrynna grund
      Sommarlunsudden udde
      Spetpunsen myr
      Spiksnåret skogsparti
      Spiksnårsbacken backe
      Spiksnårsbacken backe
      Spjällbovik myr
      Spjällbovik myrmark
      Spångmyra myr
      Spångmyran myr
      Spångmyren myr
      Spångtjärnen myr
      Spångtjärnen tjärn
      Spångtjärn tjärn
      Spångtjärnsberget berg
      Stackstorna sandstrand
      Staffansberget berg
      Staffasberget berg
      Staffasberget berg
      Stakelskroken vägskäl
      Stakelstäkten åker
      Stakmyran myr
      Stakviken täkt
      Stakviken inre delen av Nordbergsfjärden
      Stakviken strandremsa
      Stakvikstäkten åker
      Stallgården torg
      Stamnäs bergknalle
      Stamnäskullen berg
      Stamnäskullen bergstopp
      Starmyra, Lilla myr
      Starmyra, Stora myr
      Starmyrbäcken bäck
      Starmyrbäcken bäck
      Starmyrorna myrar
      Starpunsen myr
      Stenharen stenar
      Stensjön sjö
      Stensjön, Lilla sjö
      Stensjön, Stora sjö
      Stentjärn = Gåstjärn tjärn
      Stentjärnarna tjärnar
      Stentjärnen, Nedra tjärn
      Stentjärnen, Övra tjärn
      Stentjärnsbäcken bäck
      Stentäkten åker
      Stinteboheden hed
      Stinteboheden hed
      Stockholmsberget berg
      Stockholmsberget berg
      Storabykyrkbäcken bäck
      Storbacken backe
      Storbackshällorna hällor
      Storbyggningen topp
      Storflaket åker
      Storgrund grund
      Storgrundet hälla
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrynna grund
      Storhamn vik
      Storhamn vik
      Storhamn, Inra vik
      Storhamn, Yttra vik
      Stor-Hamnhällan skär
      Storhamnsharet skär
      Storhamnsharet skär
      Storhamnstjärn tjärn
      Storhamnstjärnen tjärn
      Storharet åkrar, skogsbacke
      Storholm holme
      Storholmen ö
      Storholmen holme
      Storhälla holme
      Storhällan bergknalle
      Stor-Hästmyran åker
      Stor-Insjön sjö
      Stor-Kersti berg
      Storklappern klapperstenfält
      Storklubb ö
      Storklubb ö
      Stor-Klubb ö
      Stor-Kolmo backe
      Stor-Kålmo backe
      Storkårdemobacken Saknas
      Storkällan källa
      Stormossen myr
      Stormossen mosse
      Stormosstjärn tjärn
      Stormosstjärn tjärn
      Stormosstjärn tjärn
      Stormyra myr
      Stormyra myr
      Stormyra myr
      Stormyra myr
      Stormyra myr
      Stormyran avs.
      Stormyran avs.
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrberget berg
      Stormyrtjärnen tjärn
      Storrospunsen göl
      Storskärholm holme
      Stor-Skärholm halvö
      Storslättudden udde
      Storslättudden udde
      Storstarmyran myr
      Storstenen sten
      Stor-Stensjön sjö
      Storstensmyran myr
      Storstycket åker
      Stor-Svallmyran myr
      Storsvea udde
      Storsved åker
      Storsveden täkt
      Storsvedjan udde
      Storsvedudden udde
      Stor-Tallskär ö
      Stor-Tjännmyran myr
      Stortjärn tjärn
      Stor-Tomlan myr
      Stor-Tomyran myr
      Stortäkterna åkrar
      Stor-Vitsand vik
      Storåsen berg
      Storåsen berg
      Storåsen berg
      Storåsen berg
      Storåsen berg
      Stor-Ösängan åker
      Storövertjärn tjärn
      Storövertjärn tjärn
      Storövjetjärn tjärn
      Storövertjärnen tjärn
      Storövertjärnsbäcken bäck
      Stranden åker
      Strandbergsåkern åker
      Strandsvedudden udde
      Strandsvedudden udde
      Strekan sund
      Strekan sund
      Stridshugstret skogsparti
      Struttäkterna åkrar
      Stråken fors
      Stubben grund
      Stubben grund
      Stuggrundet grund
      Stugviken vik
      Stultsjöberget berg
      Stultsjöberget berg
      Stultsjön sjö
      Stultsjön sjö
      Stultsjön sjö
      Stultsjöån avlopp
      Styvensköket vik
      Stålberget berg
      Stängharet kobbe
      Slättemyra myr
      Sumparna = Dragepunsarna Saknas
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet hamn
      Sundshara ö
      Sundsharet ö
      Sundsharsviken vik
      Sunnanå backe
      Sunnik betesplats
      Sunnikbäcken bäck
      Susboudden udde
      Susboudden udde
      Susboviken vik
      Svalebacke backe
      Svallmyra, Lilla myr
      Svallmyra, Stora myr
      Svalstycket täkt
      Svanmyra myr
      Svantjärn tjärn
      Svantjärnen tjärn
      Svarta myr
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svarthällarna ö
      Svarthällarna skär
      Svarthällan skär
      Svarthällan ö
      Svarthällan ö
      Svarthällan skär
      Svarthällarne öar
      Svarthällklack grund
      Svarthällklackarna grund
      Svarthällskvalan grund
      Svarthällsskvöla undervattensgrund
      Svartråna skogstrakt
      Svartråna skogsskifte
      Svartrånsbäcken bäck
      Svartstenarna stenar
      Svartstenarna skär
      Svartstubben krok på vägen
      Svartstubben krok på väg
      Svartstubben skogsparti
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjrän tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsbacken Saknas
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnshällorna berg
      Svarttjärnsmyran myr
      Svarttjärnsrota tjärn
      Svarttjärnsroten tjärn
      Svarttjärnsudden udde
      Svarttjärnsviken vik
      Svartudden udde
      Svedborkbohamnen hamn
      Sveden notvarp
      Sveden åker
      Sveden åker
      Svedhamnen hamn
      Svedjatjärn tjärn
      Svedjatjärn tjärn
      Svedsundet sund
      Svedtjärnen myr
      Svedtjärnen tjärn
      Svedtjärnsbäcken bäck
      Svedtjärnsråna skogsområde
      Svedjaåsen ås
      Svejåsen backe
      Sven-Hans åker
      Sven-Matts kilen skogsskifte
      Svenses klacken grynna
      Svenskär skär
      Svenskär halvö
      Svensvik vik
      Svensvik vik
      Svennsviksviken del av vik
      Svinryggen backe
      Svältholmen udde
      Svänne åker
      Sydostudden udde
      Sågbacken backe
      Sågbacken backe
      Sågdammen damm
      Såghällorna berghällor
      Sånkmo åkrar
      Sånkmobäcken bäck
      Sånkmotäkten åker
      Sälvansängen åker
      Sängholm vik
      Sängholmsviken vik
      Sängholmsviken vik
      Sängholmsudden udde
      Sätraberget berg
      Sätraskogen skog
      Sätrasumpen tjärn
      Sättra-ånnicka täkt
      Söcken vik
      Söcken vik
      Söderfjärden fjärd
      Söderklacken grund
      Södermyran myr
      Södertjärn sjö
      Södertjärn sjö
      Södertjärn sjö
      Söderstäkterna åkrar
      Södertjärnen tjärn
      Södertjärnsberget berg
      Södertjärnsbäcken bäck
      Södertjärnstäkterna åkrar
      Södertäkten åker
      Södra sundet sund
      Sölesbacken backe
      Söndagsmyra myr
      Söndagsmyra myr
      Söndagsmyran myr
      Sörfjärden fjärd
      Sörhamna udde
      Sörharet skär
      Sörharet ö
      Sör-i-hålet vik
      Sör-Knop berg
      Sörmyra myr
      Sörnäbb udde
      Sörnäbb = Korsholmsudden udde
      Sörsjön sjö
      Sörtjärnen tjärn
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Söränget åkrar
      Söröbådan skär
      Sörörsgrundet grund
      Sörörsklacken grund
      Sörörssundet sund
      Sörörsudden udde
      Sörön ö
      Sörön ö
      Sörön ö
      Tagelbacken Saknas
      Tallmyra myr
      Tallmyran myr
      Tallskär udde
      Tallskär skär
      Tallskär, Lilla holme
      Tallskär, Stora ö
      Tallskär åker
      Talltjärn tjärn
      Talltjärn tjärn
      Talltjärnen tjärn
      Tappersgraven plats i skog
      Tappersgraven plats i skog
      Tappersgraven plats i skog
      Tappersgraven grav
      Tavelbacken backe
      Tegelviken vik
      Tegelviken vik
      Tihällan ö?
      Timmerberget berg
      Timmerberget berg
      Timmermyra myr
      Timmringen damm
      Tisslet åker
      Titanik åker
      Titterike del av Storåsen
      Titterike utsiktspunkt
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjymobacken se Kymobacken Saknas
      Tjännasjön sjö
      Tjänna-Stormyra myr
      Tjänna-Stormyran myr
      Tjännaåsen berg
      Tjännaåsen berg
      Tjännmyran myr
      Tjännsjön sjö
      Tjärdalen dalgång
      Tjärn, Västra tjärn
      Tjärn, Östra tjärn
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnen tjärn
      Tjärnänge myrslått
      Tjärnängesknippen skogskulle
      Tjärnängesmon sandmo
      Tjärnänget fiskdamm
      Tjörstje myr
      Tollbo myr
      Tolockberget berg
      Tolock-bäcken bäck
      Tolocksberget berg
      Tolocksklacken berg
      Tolocksklacken berg
      Tolokssjön, Tolokasjön sjö
      Tolocksjön sjö
      Tolockssjön sjö
      Tolocksviken vik
      Tomten betesbacke
      Tomterna åkrar
      Tomyran myr avs
      Tomyran åker
      Tomyran myr
      Topptjänarna tjärnar
      Torraksmyra myr
      Torrtallen vik
      Torrtallen vik
      Torset grund
      Torset grund
      Tossänget åker
      Tosätterängorna åkrar
      Tosättersån del av Enångersån
      Totjärn tjärn
      Totjärnen tjärn
      Totjärnsmyra myr
      Tranmyran täkt avs
      Tranmyrorna åkrar
      Trantäkten åker
      Trestenarna grund
      Trestensudden udde
      Trestensudden udde
      Trestensviken vik
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Trollbomyran myr
      Trollhagarna betesmark
      Trollhemsmyra myr
      Trollhällor hällor
      Trollkattpunsen tjärn
      Trosstäkten åker
      Trutstenen sten
      Trybladsmyran myr
      Trångsund, Lilla sund
      Trångsund, Stora sund
      Trångsundstjärnen tjärn
      Tröskdammen damm
      Tröskdammen damm
      Trösken damm
      Tuftjärn tjärn
      Tuftjärn tjärn
      Tuftjärn tjärn
      Turset grund
      Turset grund
      Tuvan grund
      Tuvtjärnen tjärn
      Tvetjärnarna tjärnar
      Tvytjärnarna tjärn
      Tvytjärnarna tjärnar
      Tvärbacken backe
      Tvärberget bergknalle
      Tvärhällarna strand
      Tvärhällorna udde
      Tvärhällorna bergvägg
      Tvärhällorna hällor
      Tyten notvarp
      Tytterbacken backe
      Tytterån namn på Enångersån
      Tyttrene åmynning
      Tågrå skog och plats
      Tågrå skogsområde
      Tåssne myr
      Tärnharen öar
      Tättingen grund
      Tättingen grund
      Törset grund
      Töva-lite sandås
      Udden udde
      Udden udde
      Udden udde
      Udden udde
      Ugglehällor berg
      Ullvarpa myr
      Ullvarpen myr
      Ullön halvö
      Ullön halvö
      Ullörarne öar
      Ullörarna öar
      Ullöviken vik
      Ullöviken vik
      Uratjärn tjärn
      Ulvatjärn tjärn
      Ulvatjärnen tjärn
      Umvarpsmyran myr
      Urabo-Lillmyran myr
      Urabomyran myr
      Urabomyran, Lilla myr
      Urabomyran, Stora myr
      Uraboslätten skogsslätt
      Urabo-Stormyran myr
      Uratjärnen tjärn
      Uratäkter skogsbevuxen åkermark
      Utibysån å
      Utåker åker
      Uven utdikad sjö
      Vallro åkerteg
      Vallro åker
      Vallsjön sjö
      Vallsjön sjö
      Valpmyran myr
      Vanten grund
      Varggropen betesbacke
      Vargkäften å utlopp
      Vargkäften åmynning
      Vargtjärn = Lorttjärn Saknas
      Varvet udde
      Varvsudden udde
      Hvarftj. tjärn
      Vasan berg
      Vasberget berg
      Vasbergsbacken backe
      Vashällor berg
      Vatstenarna skär
      Vattharet ö
      Vatthällorna hällor
      Vattlavan täkt
      Vattmon åker
      Vattmogatan väg
      Vattmoren före storskiftet gårdsplats
      Vedmorsklappern berg
      Vedmorstjärn tjärn
      Vedmorstjärnen tjärn
      Vedänge åker
      Vedänge åker
      Verkholm udde
      Verkholmsvarpet notvarp
      Verktjärnsrå skogsparti
      Viggen grund
      Viggen grund
      Viken = Sandsvik Saknas
      Viken vik
      Viken åkrar
      Viklundshålet sund
      Viksbacken bergkulle
      Viksbacken backe
      Vilstaden udde
      Vilstan udde
      Vinterråna stig
      Vintertjärnarna tjärnar
      Vintertjärnen tjärn
      Vintervägsmyrorna myrar
      Vitgrund ö
      Vitharet skär
      Vitgrund skär
      Vitmossen myr
      Vitsand vik
      Vitsand vik
      Vitsand vik
      Vitsand vikar
      Vitsand strandremsa
      Vitsand vik
      Vitsandsbäcken bäck
      Vitsandsharet udde
      Vitsandshällorna berg
      Vitsandsmyran myr
      Vitsandsviken vik
      Vitöhare? ö
      Vitön ö
      Vitön ö
      Vitön ö
      Vitörsgrynnan grund
      Vitörsharet ö
      Vitörsharet ö
      Vitörsharet ö
      Vitörshällan hälla
      Vitörshällan hälla
      Vitörshällan skär
      Vitörssundet sund
      Vågen tjärn
      Vågen notvarp
      Vågen åker
      Vågen sjö
      Våghalsenstäkten åker
      Vågtjärn tjärn
      Vågtjärnen tjärn
      Vågudden udde
      Vågudden udde
      Våtnäs udde
      Våtnäslandet udde
      Våtnäsudden udde
      Våtnäsudden yttersta spetsen av Våtnäslandet
      Våtnäsudden udde
      Våtnäsön ö
      Våtås skogsområde
      Vädurssvalen åkerbit
      Väjan grund
      Väjan grund
      Väsbacken backe
      Väspan grund
      Väspan grund
      Vässingen udde
      Vässingen udde
      Vässingen udde
      Vässingen udde
      Vässingshamnen hamn
      Vässingsharet stenar
      Vässingsudden udde
      Västanihällan vik
      Västanpågillingen udde
      Västbys-Stormyran myrmark
      Västerbäcken bäck
      Västergrundet grund
      Västergrundshälla grund
      Västerhorne åkrar
      Västermyrsviken vik
      Väster-Patte åker
      Västertäkten skogbevuxen åker
      Västertäkterna åkrar
      Västerviken vik
      Västeråckabäcken avlopp
      Väster-Åcksbäcken bäck
      Västeråkern åker
      Västeränge åkrar
      Västivågen åker
      Västlingensstormyran myr
      Västänge åker
      Västänge åker
      Ygelhälle berg
      Yglehällor berg
      Ysberget berg
      Ysen sjö
      Ystanbäcken bäck
      Ystergrundet grund
      Yståkern åker
      Ystänge, se Östänge torp
      Ytterhällan el. Vitörshällan skär
      Yttervåmmen vik
      Yxberget berg
      Åkerbloms skogbevuxen åker
      Åkermyran åkrar
      Åkhällor hällor
      Åkmyran åkrar
      Åkmyrsbacken = Kymobacken Saknas
      Ålgrundet grund
      Ålhimmeln notvarp
      Ån = Enångersån å
      Ån se Enångersån å
      Ångbåtsklacken grund
      Ångersjön sjö
      Ångersjön sjö
      Ångersjön sjö
      Ångersjöbäcken bäck
      Årsmyran åkrar
      Årsviken vik
      Åskär ö
      Åskär halvö
      Åskärstjärnen tjärn
      Åskärsviken vik
      Åskärsviken tjärn
      Åslöten skogsparti
      Åsmyra myr
      Åsmyra myr
      Åsmyran myr
      Åsmyran myr
      Åsrönningen f.d. åker
      Åsvägen fäbodväg
      Åtjärn, Lilla tjärn
      Åtjärn, Stora tjärn
      Åtjärnarna tjärnar
      Åtjärnarna tjärnar
      Åtjärnarna tjärnar
      Åtjärnsbäcken bäck
      Åtjärnsbäcken bäck
      Åtjärnsmyrorna myrar
      Åänge bäckgren
      Åängesberget berg
      Åängesberget berg
      Åängeskroken vägkurva
      Åänget myr
      Älglägda sänka
      Älglägdan dalgång
      Älgmyran myr
      Älgmyran myr
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärnen myr
      Älgtjärns myra myr
      Älgtjärnsmyran myr
      Ändalösmyran myr
      Ängasjön sjö
      Ängasjön sjö
      Ängasjön sjö
      Ängasjön åkrar
      Ängaåsen berg
      Ängaåsen berg
      Ängaåsen ås
      Engbergs kåra gråtta
      Ängbergskoran grotta
      Änge del av sjö
      Ängesberget berg
      Ängesberget berg
      Ängesberget berg
      Ängesbäcken bäck
      Ängesmyran åker
      Ängstegan åker
      Ängstegbron bro
      Ängstegen åker
      Ärtabacken backe
      Önnicka åker
      Örarna åker
      Örtjärnen tjärn
      Östanbäcken bäck
      Östbys-Stormyran myrmark
      Östergrundet grund
      Österhamnen vik
      Österhamnen hamn
      Öster-Patte åkrar
      Österåckaberga berg
      Österåckabränsla = Österåckaberga berg
      Öster-Åcksstormyran myr
      Östlins åkrar
      Östlundstäkten åker
      Öståkern åker
      Ösängan åker
      Ösänge utjord
      Ösänge åkrar
      Över-Brusens del av skogsområde
      Över-Gråssjön sjö
      Överhammaren f.d. damm
      Överhammaren smedja
      Överskavnästjärnen tjärn
      Övertjärn tjärn
      Övertjärnberg udde
      Över-Topp tjärn
      Övertäkten täkt

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.