ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Undersviks socken : Västra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 248 Bebyggelsenamn : 419 Naturnamn : 226
Undersvik sn /Se Abborrtjärnen tjärn Undersvik sn Abborrtjärn tjärn
Undersvik sn Allmansslåtten terräng Undersvik sn Anders-Jons slått slått
Undersvik sn Andersjön tjärn Undersvik socken Andån å
Undersvik socken *Andersjön tjärn Undersvik sn Andån å
Undersvik socken /Se Anderssjön tjärn Undersvik socken Bergtjärn tjärn
Undersvik socken /Se Andån å Hästskospikar öknamn på inv. Bergtjärn tjärn
Undersvik sn Bergtjärnen tjärn Albin Olssons småbruk Bergvallsån å
Undersvik sn Bergtjärnsbäcken bäck Anders Anderssons bondgård Bergvallåsen berg
Undersvik sn Bergvallen fäbod Anders Erssons stuga Bergvallåsen ås
Undersvik socken Bergvallsån bäck Anders-Jons bondgård Björkholmen holme
Undersvik socken /Se Bergvallåsen höjd Anders Nils bebyggelse Bobäcken bäck
Undersvik socken /Se *Björnholm holme Anders Nilsens stuga? Boddberget berg
Undersvik socken /Se Blästerberget skogshöjd Anderses bebyggelse Bossmyran myr
Undersvik socken /Se Bodbäcken bäck Annedal stuga Brännbacke berg
Undersvik socken /Se *Boängesviken vik Augustenhof stuga Brännbacke berg
Undersvik socken /Se Boängesviken vik Backa bondgård Brännbacken berg
Undersvik socken /Se Boänget terräng Backarna gårdar Brännvins myren äga
Undersvik socken /Se Brännbacke berg Backarna del av by Bultaänget äng
Undersvik sn Brännbacken terräng Backarna gårdar Burgåsen bäck
Undersvik socken Buddberget höjd Backens torp Byvallsklack berg
Undersvik sn Buddberget höjd Backlyckan folkskolehus Båthusviken vik
Undersvik socken /Se Buddlägden skogsomr. Badlunds bygget f.d. fäbod Dalsjön sjö
Undersvik socken /Se Byrvallsklack höjd Backmans stuga Dalsjön, Lilla sjö
Undersvik socken /Se Båthusviken vik Banvaktstugan Saknas Lilla Dalsjön sjö
Undersvik sn /Se *Böstäkten äga Banvaktsstugan Saknas Dalsjön, Stora sjö
Undersvik sn Dalsjön, Stora o. Lilla sjöar Banvaktsstugan Saknas Stora Dalsjön sjö
Undersvik sn /Se Dalsjön, Stora sjö Bars bebyggelse Dalån å
Undersvik sn Dalsjön, Stora sjö Baschs bondgård Dalån å
Undersvik sn /Se Dalsjön, Stora sjö Baståker stuga Dignäsåsen berg
Undersvik sn /Se Dalsjön, Stora sjö Bergbygget fäb. Djupabackarna backar
Undersvik sn Dalsjön sjö Bergbygget fäbod Djupaviken vik
Undersvik sn /Se Dalsjön, Lilla o. Stora sjöar Bergfälts stuga Djupaåsen berg
Undersvik sn /Se Dalsjön sjö Berglunds handelslägenhet Djupaåsen berg
Undersvik sn /Se Lilla Dalsjön sjö Bergs torp Djupaåsen berg
Undersvik sn /Se Dalsjön, Lilla sjö Bergsänget stuga Enmyran myr
Undersviks kyrka Saknas Dalsjön, Stora sjö Bergvallen fäb. Ersk-Erssons slåttarna skog
*Orsvik sn /Se Dalsjöån å Bergvallen fäb. Flurtjärn tjärn
*Berbo sköllen Saknas Dalån å Bergvallen fäbod Flurtjärn, Lilla tjärn
Bergbo sköll äldre kameral underavd. /Se Dipaviken vik Bergvallen fäbodvall Stora Flurtjärna tjärn
Bergvallen fäbodar /Se Djupaviken vik Bergåkra bebyggelse Flurån å
Bergvallen fäbodar /Se Djupaviken vik Bergåkra bondgård Flötbytthålet grotta
*Bodom Saknas /Se Djupåsen berg Berlins stuga Forsskala förr slått, nu skog
*Bogården del av by /Se Djupaåsen berg /Se Berlins Kerstis stuga Gammelmyrbäcken bäck
Boåker by Djupaåsen höjd Björa-Olles torp Gammelmyrbäcken bäck
Byvallen fäbodar /Se *Dropphällan berg Björka gård Garvarbäcken bäck
Byvallen fäbodar /Se Duvasslåtten terräng Björka stuga Gluggslåtten skog
Byvallen fäbodar Enmyran terräng Björkbacka gård Gluggtjärn tjärn
Djupa by /Se Enmyran myr Björkbacka torp Gluggtjärn tjärn
Djupa by /Se Flinkslåtten terräng Björklunda bageri Gluggtjärn tjärn
*Djupvik by Flurrönningen hygge Björklundstomten tomt Gluggtjärn, Lilla tjärn
*Fällby by Flurtjärnen tjärn Björnmyran fäb. Stora Gluggtjärn tjärn
*Förberg Saknas Flurtjärnen tjärn Björnmyran torp Granberget berg
*Glötbo bebyggelse Flurtjärnen, Lilla tjärn Björns gård Grossmyran myr
*Gudsboda Saknas /Se Flöttbytthålet terräng Björns bondgård Grossmyrberget berg
Hallene gd /Se Fonnmyran terräng Blommens torp Gräsbäcken bäck
Kyrkbyn by /Se Forskala myr Bodelunds täkten torp Gräsbäcksberget berg
Kyrkbyn by /Se Frans backe höjd Bodänget stuga Gräsmyran myr
Kyrkbyn by Gammelmyrbäcken bäck Bommens torp Gräsmyrbäcken bäck
Kyrkbyn by Garvarbäcken bäck Boåker bondgård Gudsbo skog
Kyrkbyn by Gluggtjärnen tjärn Boåker bebyggelse Gårdsskiftet äga
Kyrkeby sköllen sköllen Grossmyran myr Brita Blads stuga Görsömyr myrslått
*Lervik »sköll» Grossmyrberget berg Brokvistes bebyggelse Hallbackarna backar
*Lervik by Gräsbäcken bäck Brännan småbruk Hallabyggmyran myr
Lövvik by Gräsmyran myr? Brännmyr torp Hallamyrbäcken bäck
Lövvik by /Se Görsömyran terräng Bultens bondgård Hallena skogstrakt
Lövvik by /Se *Hagen äga Bultens bebyggelse Harrkrksmyran myr
Lövvik by /Se Hallabygget terräng Bultens fäbodar f.d. fäb. Hedbäcksslåtten f. slått, nu skog
Lövvik by Hallabyggmyran myr Bykvistes stuga Herrkrakmyran myr
Lövvik by /Se Hallamyrbäcken bäck Byvallen fäb. Hiaviken vik
*Noränge Saknas /Se Hansabygget terräng Byvallen fäbod Hopaslåtten skog
*Nybodarna fäbodar /Se Harrkrackmyran myr Byvallen fäbodvall Hovstjärn tjärn
Nybodvallen fäbod Hiaviken vik Dals bondgård Hovtjärn tjärn
Offerberg by /Se *Hjortlyckan äga Dalsjö by Hovtjärn tjärn
Offerberg by Holmen holme Dalsjö enst. gård Hovtjärn tjärn
Offerberg by Holmen holme Dalsjö nu riven skogsby Hovtjärn tjärn
Offerberg by Hovtjärnen tjärn Djupa by Högmyr myr
Offerberg by /Se Hällorna terräng Djupa by Högmyrberget berg
Offerberg by /Se Hästbacken skogshöjd Djupa by Högmyrbäcken bäck
Offerberg by /Se Högbrunnsberget höjd Djupaskog avs Igeltjärn tjärn
Offerberg by /Se Högbrunnsmyran myr Dummens stuga Jon-Ols bygget täkt
Offerberg by /Se Iggesundsudden udde Döle torp Jörstemyra äga
Offerberg by /Se Igeltjärnen tjärn Edvin Larssons handelslägenhet Kilsbäcken bäck
Offerberg by /Se Istemyran myr Einar Hedins handelsbod Kitten äga
*Ovanheden del av sn /Se Jon-Olsbygget ägomark Eliases bebyggelse Klacken berg
Prästbordet khbost. /Se Jon-Olsmyran myr Eliases bondgård Klockaränget f.d. slått
Simeå by Karsjöbäcken bäck Elielund stuga Knopp berg
Simeå by Kattholm holme Engströms torp Knoppberget berg
Simeå by /Se Kilsbäcken bäck Engvalls stuga Korsmyra myr
Simeå by Klackslåtten terräng Erik Jonssons torp Kristians slåtten skog
Simeå by Klackslåtten terräng Erik-Larses bondgård Kvarnåsen bergbacke
Simeå by Klockarsveden terräng Eriksro bostadslägenhet Kyrkbyviken vik
Simeå by /Se Klockartäkten terräng Ersgården stuga Köftasmyran myr
Simeå by /Se Klockaränget terräng Ersk-Anderssens gård Lapptorget öppen, slät plats
Simeå by /Se Kolerakyrkogårdarna terräng Ersk-Erssons bondgård Lillberget berg
Simeå by /Se Korsmyran terräng Eskils bondgård Lillberget berg
Simeå by /Se Kullerberget höjd Flurn by Lillberget berg
Simeå by /Se Kvarnåsen höjd Flurn bebyggelse Lilldalsjön sjö
Simeå gästgiveri Saknas /Se Kyrkbyviken vik Flurn by Lima rönningen åker
*Spjutnäs by Källslåtten terräng Flurn finnby Ljusberget berg
*Spjutnäs by Köptasmyran myr Folkskolan skolhus Ljusberget berg
Svedåsen by /Se Lapptorget höjd Forsbergs torp Ljusberget berg
Svedåsen by /Se Lillberget berg Forsbro stuga Ljusberget, Lilla berg
Söromåsen bydel /Se Lindgrensbygget terräng Friberga gård Lona-Pelles kolningen skog
*Tå bebyggelse Ljusberget, Lilla höjd Friberga stuga Lortbäcken bäck
Tällby by /Se Ljusberget triangelpunkt Fridhem småbruk Lusmyra äga
Tällby by Lortbäcken bäck Futtars gård Långnäs udde
Tällby by Långnäs udde Fästet ordenshus Långnäs udde
Tällby by Långnäs udde Galv Olles bebyggelse Långåsen berg
Undersvik by /Se Långslåttarna terräng Garvars stuga Lövviks holmarna förr holmar, nu näs
Undersvik by /Se Långängarna terräng Gottfrid Olssons torp Lövviks viken vik
»Utanheden del av sn /Se Lövviksviken vik Granaths torp Lövviksviken vik
*Vales, se *Valås förr by, nu fäb. /Se Majas ägomark Gunnar Hallins handelslägenhet Medsandsberget berg
*Valås fäbod /Se Majaslåtten terräng Gårdsskiftet stuga Medsandsgrundet grund
*Valås fäbodar /Se Medsandsberget höjd Gäddens bebyggelse Mickelsslätten skog
*Valås förr by, nu fäb. *Medsandstäkten Saknas /Se Haga lht Molmätt såg
*Västergärde del av Kyrkbyn /Se Mickels terräng Haga bondgård Morabackarna backar
*Östergärde del av Kyrkbyn /Se Mickelsberget höjd Haga stuga Mågabygget täkt
  Midsommarmyran myr Hagalund lht Mågaholmen holme
  Mågabygget ägomark Hagalund predikantbostad Mårtens kolningen skog
  Mågaholmen holme Haga Pelles gård Nils Bengts änge f.d. slått
  Nils-Bengtsänget terräng Haga-Pelles bondgård Nils Bengts änges vallen fäbod
  Nybodmyran myr Hallabygget fäb. Notåsen ås
  Offerberget berg Hallabygget fäbod Nyvallaån bäck
  Offerberget berg Hallabygget f. fäbod Offerberget berg
  Offerberget triangelpunkt Hallena gård Offerberget berg
  Offerberget höjd Hallena bondgård Ol Ers slåtten skog
  Offerberget berg /Se Hallerna bebyggelse Ol-Nils bäcken bäck
  Offerberget berg /Se Hallins bebyggelse Orsjön sjö
  Offerhällarna brant /Se Hallkvistens småbruk Orsjön sjö
  Offerstolen urskärning /Se Hallkvistens stuga Orsjön utvidgning
  Offersten sten /Se Hammartorp avs. Petängesmyran myr
  Oldbergsslåtten terräng Hammartorp torp Pottane myrgropar
  Or sjö /Se Handelsboden Saknas Pottbäcken bäck
  Orn Lacus, se Orsjön Saknas /Se Hansabygget fäb. Prästslätten skog
  Orsjön sjö Hansabygget fäbod Prästudden halvö
  Orsjön sjö Hansabygget f.d. fäbod Prästvallån bäck
  Orsjön utvidgning Hansagården gd Roligberget berg
  Orsjön sjö Hans Ers bebyggelse Roreberget berg
  Orsjön sjö Hans-Ers bondgård Rutängsmyran myr
  Orsjön sjö Hans Hans bebyggelse Sandåsberget berg
  Orsjön sjö /Se Hans Nils bebyggelse Sandåsmyran myr
  Orsjön sjö /Se Hedbäcks stuga Silverbäcken bäck
  Orsjön sjö /Se Hedins handelsbod Simeån å
  Pottbäcken bäck Hedbloms bondgård Simeån å
  Prinsatäkten terräng Hia bondgård Simeån å
  Prästmyran myr Hurtigs stuga Simeån å
  Prästnäset näs Husmanstorpet stuga Simsjömyran myr
  Prästtäkten ägomark Hästhagen bondgård Simsjön sjö
  Prästviken vik Höglunds småbruk Simsjön sjö
  Roramyran myr Hösta-Lasses bondgård Simsjön sjö
  Rutängsmyran myr Jon Ers bebyggelse Simsjön, Västra sjö
  Röhällarna hällar /Se Jon Ols bebyggelse Simsjöån bäck
  Rödhällarna hällar /Se Jan-Ols bondgård Sjugräs förr slått, nu skog
  Röhällarna hällar /Se Janes torp Sjugräsbäcken bäck
  Sandåsmyran myr Jannes stuga Sjugräsmyran myr
  Schaktbackastugan koja Janneses torp Skakbäcken bäck
  Simeån å Johan Olssons bondgård Skalåsen berg
  Simeån å Johansbo stuga Skalåsen berg
  Simeån å Jon Eliases torp Skalåsen berg
  Simeån å /Se Jon Johans gård Skettingvik vik
  Simsjön sjö Jon Jöns bebyggelse Skorv berg
  Simsjön sjö Jon Jönssons bondgård Skäggänget äga
  Simsjön sjö Jon-Lars bondgård Skönstedtsbäcken bäck
  Simsjön sjö Jon Ols bebyggelse Slåttberget höjd
  Simsjön sjö Jon-Ols f.d. bondgård Slåttvik vik
  Simsjön sjö Jon Pers bebyggelse Socktvik vik
  Simsjön sjö Jon-Pers bondgård Spjutbo äga
  Simsjön sjö Jonas Jonssons torp Spännarbäcken bäck
  Simsjön sjö /Se Jonas-Perssons stuga Spännarslåtten skog
  Simsjövallen fäbod? Jonssons bondgård Spännaränget tomt
  Sjuberget höjd Jonssons stuga Stenmyran myr
  Sjugräsrönningen terräng Jönses bondgård Storberget berg
  Sjulstorpet terräng Jönses småbruk Stordalsjön sjö
  Sjungarberget höjd Kalles stuga Stormyran myr
  Skakbäcken bäck Karin Persdotters stuga Stormyran myr
  Skalåsen höjd Karl Karlssons stuga Stormyran myr
  Skettingvik vik K.E. Olssons bondgård Svedåsen berg
  Slåttberget höjd Kilbäcks bondgård Svensktjärn tjärn
  Slåttmyran myr Kilsbäck bebyggelse Svensktjärn tjärn
  Slåttvik vik Klacken stuga Syrmyran myr
  Slätslåtten terräng Klang-Edvards stuga Sågdammen f.d. damm
  Slättviksudden udde Klockars gård Södervallåsen berg
  Sotvik vik Kraftstationen Saknas Tellbys näset näs
  Sotvikslägden terräng Kullers stuga Tellbys viken vik
  Spännarslåtten terräng Gamla kvarngården stuga Tevsjön sjö
  Storberge berg *Kvarnheden tomt Tevsjön sjö
  Storberget berg Kvicks bondgård Tevsjön utvidgning
  Storberget höjd Kyrkbyn by Timmermobäcken bäck
  Storbergsklint berg Kyrkbyn by Titt berg
  Storbergsklint berg Källyckan bebyggelse Tjärnmyran myr
  Stormyran myr Källycka bondgård Tjärnmyran myr
  Stormyran myr Källycka stuga Tjärnmyran myr
  Storsand terräng Laket bebyggelse Tjärnmyrtjärn tjärn
  Storspegeln terräng Landgrens torp Tomtabäcken bäck
  Storsten sten Lars Ols gård Tomtbäck bäck
  Storstensharet udde Larses stuga Tomtbäck förr slått, nu skog
  Storstensharet udde /Se Larssons bondgård Tunnermyran myr
  Stubbslåtten terräng Lasses bondgård Tunnmyrbäcken bäck
  Styggberget höjd Lasses bondgård Turesslåtten skog
  Störsteberget berg Lillåker stuga Tvåtjärnarna dubbeltjärn
  Svartbäcken bäck Lima gård Tånnermyran myr
  Svartbäcken bäck Lima torp Undersviksbacken berg
  Svedjorna ägomark Lindbergs stuga Undersvikssimsjön sjö
  Svedåsen höjd Lindgrens torp Undersvikssimsjön sjö
  Svensktjärnen tjärn Lindgrensbygget fäb. Valsjön sjö
  Svensktjärnen tjärn Lindgrensbygget fäbod Valåsberget berg
  Svensktjärnbäcken bäck Lindgrens bygget f.d. fäb. Valåssjön sjö
  Svensktjärnsmyran sankmark Lindsgården stuga Valåssjön sjö
  Syrmyran myr Lindskogen stuga Valåssjön sjö
  Södervallåsen höjd Lindströms stuga Valåssjön sjö
  Taffsiön, se Tevsjön Saknas Ljunghem stuga Valåsån bäck
  Tevsjön sjö Ljungs småbruk Vargstuguslåtten äga
  Tevsjön sjö Ljusberget torp Varglyckan äga
  Tevsjön sjö Lodins stuga Vassbäcken bäck
  Tevsjön sjö /Se Luckars torp Vitmyra myr
  Tjärnmyran terräng Lundagården lht Vändberget berg
  Tjärnmyran myr Lundagården stuga Vändbergstäkten åker
  Tomtaberget höjd Lundgrens stuga Ålberget berg
  Tomtabäcken bäck Lundgrens stuga Åltjärn tjärn
  Tomterna terräng Lunds bondgård Ån å
  Trollbo terräng Lutbacken stuga Åsberget berg
  Trolltjärnen tjärn Lövgrens bebyggelse Åsberget berg
  Tunnmyran myr Lövvik by Älvabacken skogsbacke
  Tunnmyrbäcken bäck Lövvik by Ängesbacken backe
  Turänget terräng Malmgården stuga Ölberget berg
  Tvåtjärnarna tjärnar Malms torp Ölberget berg
  Tällbynäs udde Marta Hofréns stuga  
  Tällbyviken vik Matteses bondgård  
  *Ulvberget berg Matteses gård  
  Wahlsiön sjö Medsand gårdar  
  Vallmyran terräng Medsand gårdar  
  Vallsternäsudden udde Mickels bebyggelse  
  Valsjön sjö Mobergs torp  
  Valåsberget höjd Mobergs stuga  
  Valåssjön sjö Moni bondgård  
  Valåssjön sjö Mågens stuga  
  Valåsjön sjö Möckels stuga  
  Valåssjön sjö /Se Mörka-Larses stuga  
  Valåssjön sjö Nilsbo stuga  
  Valåssjön sjö Nils Bengtsänget fäb.  
  Valåssjön sjö Nils Bengtsänget fäbod  
  Vinterstaden udde Nils-Pers bondgård  
  Vitmyran myr Nils Perssons bondgård  
  Åltjärnen tjärn Norbergs stuga  
  Ättestupan brant Nordgrens bondgård  
  ?Ölberget berg Nordins bebyggelse  
  Ölberget berg Nordins täkten nu bostad, förr skog  
  Överkilsrönningen terräng Norlings torp  
    Nybons stuga  
    Nybovallen f.d. fäbod  
    Nybruks stuga  
    Nyléns bondgård  
    Nyåker bondgård  
    Offerberg by  
    Offerberg by  
    Offerberg by  
    Ol-Anderssons stuga  
    Ol Ers bebyggelse  
    Ol-Ers bondgård  
    Ol Hans bebyggelse  
    Ol-Jans torp  
    Ol-Jöns bondgård  
    Ol Jöns gård  
    Ol-Nils bondgård  
    Olle Hedins boningshus  
    Olle Hofréns stuga  
    Olle Höst stuga  
    Olle Nordströms stuga  
    Olles bondgård  
    Olles bebyggelse  
    Ol Matts bebyggelse  
    Ol-Matts bondgård  
    Ol-Matts fäbodar f.d. fäbodar  
    Ol Nils bebyggelse  
    Ol Ols Saknas  
    Ol-Olssons torp  
    Olsbo torp  
    Olsboda stuga  
    Orrskogen torp  
    Pelle Bergs torp  
    Pelle Bergsbygget fäb.  
    Pelles gård  
    Pelles bondgård  
    Per Jons bebyggelse  
    Per-Jons bondgård  
    Per Lars bebyggelse  
    Per-Lars torp  
    Per-Lars stuga  
    Per Larssons stuga  
    Per Mårts bebyggelse  
    Per-Mårtens bot.gård  
    Per Olssons stuga  
    Per-Svens bol.gård  
    Persa-Kallas torp  
    Persbo stuga  
    Perses stuga  
    Pershem stuga  
    Rickard Perssons bondgård  
    Perstorp torp  
    Pimpafors stuga  
    Posthästhagen stuga  
    Prinsagården stuga  
    Prästgården Saknas  
    Rodells stuga  
    Rora bebyggelse  
    Rora bondgård  
    Rosenlund stuga  
    Rutäng bebyggelse  
    Rutäng bondgård  
    Rönnings torp  
    Sandströms stuga  
    Schönstedts torp  
    Silverbäcken bebyggelse  
    Silverbäcken stuga  
    Silvers bondgård  
    Simas-Pelles torp  
    Simeå by  
    Simeå by  
    Simeå by  
    Simeå jvst  
    Simlunds stuga  
    Simon Erikssons stuga  
    Simsjövallen fäb.  
    Simsjövallen fäbod  
    Simsjövallen fäbodvall  
    Sjuksköterskebostaden stuga  
    Skinnars bondgård  
    Skivars gård  
    Skivars torp  
    Skjuls torp  
    Skogs stuga  
    Skräddars bondgård  
    Skäggänget torp  
    Skönstedtsbygget förr fäb.  
    Slädtäkten torp  
    Slättäkten gård  
    Smedbacken stuga  
    Smedbo stuga  
    Smed svea bondgård  
    Småskolan skolhus  
    Småskolan skolhus  
    Solhem bondgård  
    Sohlmans fårfarm  
    Springs torp  
    Spännars bebyggelse  
    Spännars bondgård  
    Stavens småbruk  
    Stene stuga  
    Stene stuga  
    Stenebo stuga  
    Stiftsgården ungdomsgård  
    Stockhauses stuga  
    Stoltes bondgård  
    Strandhem stuga  
    Sundbergs bondgård  
    Sundmans stuga  
    Surbo torp  
    Svedjorna bebyggelse  
    Svedtäkterna bondgård  
    Svedås-Antes bondgård  
    Svedås-Antes bondgård  
    Svedåsen finnby  
    Svedåsen enst. gård  
    Svedåsen finnby  
    Svenskes bebyggelse  
    Svenskes torp  
    Svenstorp torp  
    Syrbo gård  
    Sågkasernerna stugor  
    Sälls stuga  
    Söders bondgård  
    Sörgårds bebyggelse  
    Söromåsen bydel  
    Söromåsen del av by  
    Söromåsen del av dalgång  
    Söromåsen bydel  
    Söråker bebyggelse  
    Söråker bebyggelse  
    Söråker bondgård  
    Telefonstationen stuga  
    Tellby bolagsgård  
    Tomsatäkten bondgård  
    Tomterna gårdar  
    Tomterna del av by  
    Tomterna gårdar  
    Torpars bebyggelse  
    Trekanten stuga  
    Trekanten stuga  
    Tures torp  
    Tällby by  
    Tällby bebyggelse  
    Törnbacka stuga  
    Törnbloms stuga  
    Undersvik hp  
    Valås fäb  
    Valås fäbod  
    Valåsen fäb  
    Valåsen fäbod  
    Vestlunds stuga  
    Viktor Johanssons stuga  
    Vilhelms stuga  
    Vings torp  
    Vårds torp  
    Vängs stuga  
    Värmlands stuga  
    Västbergs torp  
    Västgårds bebyggelse  
    Västigårds bondgård  
    Åkerlunds bebyggelse  
    Åkerlunds bondgård  
    Åsböle torp  
    Åsgård bondgård  
    Åstorp småbruk  
    Älvs f d stuga  
    Ängens bebyggelse  
    Ängens bondgård  
    Änget fäb  
    Ängs stuga  
    Östbergs bebyggelse  

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.