ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nianfors socken : Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 248 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 236
Nianfors sn Bakkörningsviken vik Nianfors socken, kapellförsamling Nummerförteckning förteckning
Born hemmansdel /Se Bleckbergen terräng Nianfors sn Nummerförteckning förteckning
Gammelbo fäbodar /Se Bleckbergen höjd Nianfors sn Nummerförteckning förteckning
Gammelbo fäbodar /Se Bleckstenen terräng Nianfors ?kapell Aborrtjärn tjärn
Hälsen nu bolagshemman /Se Bornviken vik Niarna sn Bastberget berg
Hälsen gård /Se Brunnberget höjd Asabellerna kasern Björkhufven sjö
Hälsen gård /Se Bruntjärnen tjärn Backen hmd Björgillret täkt
*Mölborgs fäbodar fäbodar Brännberget höjd Björnsätter gård Bleckberga bergsområde
*Nian bebyggelse /Se Brännbergsbäcken bäck Björsätter gd Bleckens viken vik
Nian by Brötmyrorna myr Bleck-Erkes t. Blindtjärn tjärn
Niarne by /Se Djupmyran terräng Bleckgården bebyggelse Blåsberget berg
Niarne by /Se Djupmyrberget berg Blåsås bolagshemman Bruket täkt
Niarne by Edsjöberget berg Born gård, bolagshemman Brunnberget berg
Näcksjö by Edsjön sjö Daniels kolartorp Bruntjärn tjärn
Näcksjö by Edsjön sjö Danielsbo bolagshemman Bruntjärnabäcken bäck
Näcksjö by /Se Edsjön sjö Erik-Jons hemman Brödlösa skogsområde
Näcksjö by /Se Edsjön sjö Erik-Matts = Mattsbo Saknas Bälg sjö
Näcksjö by /Se Edsjön sjö Fuskås fäbodar och ett par bolagstorp Edsjön sjö
Näcksjö by /Se Edsjön sjö Fuskås gd Edsjön sjö
*Västernian del av by /Se Ellsjön sjö Fågelsång t. Emmyra täkter
*Östernian del av by /Se *Elsiön sjö Fågelsång t Emmyrudden udde
  Elsjiön, se Edsjön sjö Gammelbo fäb. fäbodar Finkviken vik
  *Elsjön sjö Gammelgården hemman Finnoret förträngning
  Emmyrudden udde Gammelvallen nedlagd fäbodvall Finnsjön del av Stor-Nian, sjö
  Enångs Fierden fjärd Gatsveden avs Flakön, Inre ö
  *Finnian del av Stornian /Se Görskufsmark avs Flakörarna öar
  *Finnian del av Stornian /Se Henriks hemman Flosk tjärn
  Finnoret sund Herrmyra nu igenskogat torp Forsen hög skog
  Finnsjön sjö Hoddars t. Fusksjön sjö
  Flakörarna öar Hälsen bolagshemman Fuskåssjön sjö
  Flakörarna, Yttre öar Hälsen bolagshemman Fuskåssjön sjö
  Flakörarna öar Hästån bolagshemman Fågelsångstjärn Saknas
  Flakörarna, Yttre holmar Jon-Hans gård Fäjsnäsudden del av Majsaberget
  Flakören, Inre skär Karlenäs by Gammelbobäcken bäck
  Forsgålssjön, se Fuskåssjön sjö Kilen lht Gammelbomyrarna myr
  Forssgålsiön sjö Kjösbanan järnväg för timmertransport Gammelgården täkt
  Fuskåssjön sjö Klongstaänge t. Getryggen berg
  Fuskåssjön sjö Kristoffers t. Gluggberget berg
  Fuskåssjön sjö Källsjö skogsby Gluggberget berg
  Fuskåssjön sjö Larsbo skogsby Gluggen tjärn
  Fuskåssjön sjö Lass-Jansgrinden t Granåsen berg
  Fuskåssjön sjö /Se Lemmings t. Granåsen berg
  Fuskåssjön sjö Ljuses lht Gruvberget berg
  Fårsgålsiön sjö Lortmyran avs. Gubbacken vägbacke
  Fäjsnäsudden udde Långnäs t. Gåstjärn tjärn
  Gammelbobäcken bäck Mattsbo t Gäddtjärberget berg
  Gammelvallen ägomark Myr-Erkes riven gård Gäddtjärn tjärn
  Gluggberget höjd Nianbyn by Gäddtjärsberget berg
  Gluggbäcken bäck Nian-Noret bolagshemman Gäddtjärnsbäcken bäck
  Gluggen tjärn Niannäs bolagshemman Görskuven sjö
  Granåsen höjd Niannäset bebyggelse Görsviken vik
  Granåsmyran myr Niarne by Görsviksudden udde
  Gruvberget triangelpunkt Nibo nedlagd fäbovall Halmholmen holme
  Gåstjärnen tjärn Nilsbacka bolagshemman Hattkull berg
  Gåstjärnsmyran myr Nilsbo hemman Herrens rönningen täkt
  Gäddtjärnen tjärn Nilsbo, Västra bolagshemman Hohälle berg
  Gäddtjärnsberget berg Nilsbo, Östra bolagshemman Holmmyran myr
  Görsviken vik Nilses gård Holmmyrarna myrar
  Halmholmen holme Noret bebyggelseSaknas Hornsjön sjö
  Harmyran sankmark Noret bolagshemman Hultbäcken bäck
  Hattkull höjd Norins t. Hycklerna bergkullar
  *Helsjön, se Hälsen sjö /Se Norrnian bolagshemman Hålmyran myr
  Helsjön sjö /Se Nybruket lht Hålsjön sjö
  Hogdals terräng Nyland t. Hålsjön sjö
  Hogdalsbäcken bäck Näcksjö by Hålsjönsmyra myr
  Hogdalsmyran myr Näcksjö by Hålsjönstjärn, Lilla tjärn
  Hohälle höjd Ol-Hans gård Hålsjönstjärn (Stora) tjärn
  Holmmyrorna sankmark Ol-Pers torp Hålsjönstjärnsberget berg
  Hornsjön sjö Oppegården + hemman Hålsjönstjärnsbäcken bäck
  Hornsjön sjö Oppiänga torp Hålsjönsänge täkt, sumpig
  Hornsjön sjö /Se Per-Ersas torp Hälsbäcken bäck
  Hornsjön sjö Pockarsund täkt (förr gård) Hälsen sjö
  Hornsjön sjö /Se Puttriks gård Hälsen, Lilla sjö
  Hyckelberget berg Redsjö by Häls-Svarttjärn tjärn
  Hålsjön sjö Redsjö by Hästberget berg
  ?Hålsjön sjö Redsjövallen fäbodar Hästbergsmyran myr
  Hålsjön sjö Sand Saknas Hästån bäck
  Hålsjön sjö Skaklas torp Hästån å
  Hålsjön sjö /Se Smällbacken riven gård Igeltjärn tjärn
  Hålsjön sjö Staffas hemman Jakobtjärnsåsen berg
  Hålsjönstjärnen tjärn Storön bolagshemman Johanssons huxtret hallonfall
  Hålsjönsviken vik Svea t. Gällsbäcken bäck
  Hälsen sjö Sången torp Gällsmyra myr
  Hälsen sjö Tjäders bolagshemman Jäntholmen holme
  Hästberget skogshöjd Tosarbo bolagsgårdar Kantas täkt
  Hästbergsmyran myr Utegården gård Karlsnäsberga del av Långåsen
  Hästån å Utnäsbo torp Kettilviken vik
  Jakobtjärnen tjärn Ängens hmd Kilmyra myr
  Jakobtjärnsåsen höjd Östergården bolagshemman Kitteln tjärn
  Jasons grund grund /Se   Kjösberget berg
  Jällsbäcken bäck   Kjösen sjö
  Jällsmyran myr   Klacken Saknas
  Jäntholmen holme   Klangen holme
  Kakelbäcken bäck   Klappträ tjärn
  Karlsnäsbergen skogsomr.   Klippa berg
  Kilarna sankmark   Klosshällsberget berg
  *Kirvillsåsen = Körviksåsen skogsås   Knappkull berg
  Kjösen sjö   Kotjärn, Nedre tjärn
  Kjösen sjö /Se   Kotjärn, Övre tjärn
  Klangen holme   Krankbomyra myr
  Knappkull berg   Kråkholmen holme
  Kråkholmen holme   Kulltjärn tjärn
  Kvarnberget berg   Kvarnberget berg
  Kvarnberget triangelpunkt   Kvarntjärn tjärn
  Källmyran myr   Källmyran myr
  Källrosberget berg?   Källsjöbäcken bäck
  Källsjöbäcken bäck   Källsjöbäcken bäck
  källsjöbäcken bäck   Källsjöklacken berg
  Källsjöklack höjd   Källsjön sjö
  Källsjön sjö   Källsjösjön sjö
  Källsjön sjö   Källsjösjön sjö
  Källsjösjön sjö   Källsjöån bäck
  Källsjöån å   Källsjöån bäck
  Käringberget höjd   Källsjöån bäck
  Körviksåsen skogsås   Käringberget berg
  Kösberget berg   Körviksåsen skogsås
  Kösen sjö /Se   Kösen sjö
  Kösen sjö   Lantj. Saknas
  Lenåsen skogsomr.   Laxtjärn tjärn
  Lenåsen triangelpunkt   Laxtjärnsberget berg
  Lenåsmyran myr   Laxtjärnsbäcken bäck
  Lillholmen holme   Lappmyra myr
  Lill-Nien sjö   Lejstångsberget berg
  Lill-Nien sjö   Lenåsen berg
  Lill-Nien sjö   Lill-Nian sjö
  Lill-Nian sjö   Lusmyra myr
  Lill-Nien sjö   Långrönningsbäcken myr
  Lill-Nien sjö   Långsboberget berg
  Lill-Nian sjö /Se   Långtjärn tjärn
  Lill-Nian sjö /Se   Långåsen bergmassiv
  Lill-Nian sjö /Se   Långåsmyren myr
  Lill-Nien sjö   Lövenholtsberget berg
  Lillnjane sjö   Majsaberget udde
  Ljusmyran myr   Marbäck skogsområde
  Ljustjärnen tjärn   Midsommarmyra myr
  Lusmyran terräng   Midsommartjärn tjärn
  Långrönningen sankmark   Militärvägen väg
  Långrönningen terräng   Mjuggsjön sjö
  Långåsen skogshöjd   Mjuggsjön sjö
  Långåsmyren sankmark   Mjusberget berg
  Lövenholtsberget berg   Mjusbäcken bäck
  Lövenholtsberget berg   Mjusen sjö
  Majsaberget skogsomr.   Mosberget berg
  Matsbo ägomark   Mucksjöberget Saknas
  Midsommarmyran myr   Mucksjön sjö
  Midsommartjärnen tjärn   Nianforsån å
  Mjuggsjön sjö   Nianskogen skogsområde
  Mjuggsjön sjö /Se   Nianviken vik
  Mjusen sjö /Se   Nianån å
  Mjusen sjö /Se   Nilses bäcken bäck
  Mosberget höjd   Norsberget berg
  Mosrönningen terräng   Norudden udde
  Mucksjön sjö   Notviken vik
  *Nexösjön sjö /Se   Nylandsbäcken bäck
  *Nian, Norra del av Stornian   Närkrönninga täkt
  Nians floddal floddal /Se   Näsudden Saknas
  Nians floddal floddal /Se   Orrholmen holme
  Nians floddal floddal /Se   Oxbacken backe
  Nianviken vik   Padams myrsänka
  Nianån å   Pammyran myr
  Nianån vattendrag /Se   Pampmyran myr
  *Nickurssjön sjö /Se   Polleberget berg
  Nien, Lill- o. Stor sjöar /Se   Prästholmen holme
  Nien, Lill- sjö   Prästtäkten täkt
  Nien, Stor- sjö   Redsjöberget berg
  Nijannen Lacus Saknas   Redsjöholmen holme
  Norrmansberget höjd?   Redsjösjön sjö
  Norrbohuggstret terräng   Redsjöviken vik
  Norudden udde   Römyra myr
  Notviken vik   Rönninga täkt
  Näcksjöberg, Södra triangelpunkt   Schäckån del av Nianån
  *Näcksjön = Hålsjön sjö   Sketjärn tjärn
  Näcksjön sjö   Sketjärnen tjärn
  *Näcksjön = Hålsjön sjö /Se   Sketjärnsbäcken bäck
  *Näcksjön sjö /Se   Skettjärnen tjärn
  Näcksjö nu Hålsjön sjö /Se   Skomphällor berg
  Näsudden udde   Spaniemyra myr
  Orrholmen holme   Spanieltjärn tjärn
  Oxbacken terräng   Spångmyrarna myr
  Paten tjärn   Staffansharet skär
  Pockars ägomark   Staffasholmen holme
  Prästholmen holme   Stalla myr
  Puttriks hus   Stenharet skär
  Pålleberget berg   Stentjärnarna tjärnar
  Redsjöberget triangelpunkt   Stentjärnsbäcken bäck
  Redsjön sjö /Se   Storgåstjär tjärn, rågräns
  Redsjösjön sjö   Storholm holme
  Redsjösjön sjöEJVER   Storholmen holme
  Redsjösjön sjö   Stor-Kerstin berg
  Redsjösjön sjö   Stormyra myr
  Redsjöviken vik   Stormyra myr
  *Ressjön sjö   Stor-Nian sjö
  *Rigsjön sjö   Storsjöbäcken å
  Rudtjärnen tjärn   Storsjön sjö
  Rödmyran myr   Storön ö
  Sandviken vik   Stultsjön sjö
  Siviksfjärden fjärd   Styggbäck bäck
  Siviksfjärden vik   Svalmyran myr
  Sketjärnen tjärn   Svalmyrbrännan skogsområde
  Sketjärnsbäcken bäck   Svartbäcken bäck, sockengräns
  Spaniemyran myrEJVER   Svartbäcken bäck
  Spanietjärnen tjärnEJVER   Svarttjärn tjärn
  Staffasharet skär   Sågbäcken bäck
  Staffasholmen holme   Säckmyran myr
  Storholmen holme   Söndagsberget berg
  Stormyran myr   Tallmyra täkt
  Stormyran myr   Tavelbacken backe
  Stormyran myr   Timpbäcken bäck
  Stor-Nian sjö   Timpen berg
  Stor-Nien sjö   Timpsveden sved
  Stor-Nien sjö   Tjäderberget del av Brunnberget
  Stor-Nien sjö   Tjärsbackbäcken bäck
  Stor-Nien sjö   Topparna Saknas
  Stor-Nien sjö   Toppmyrarna myrar
  Stor-Nien sjö   Topptjärn, Nedre tjärn
  Stor-Nian sjö /Se   Topptjärn, Övre tjärn
  Stor-Nian sjö /Se   Trehörningen sjö
  Stornian sjö /Se   Tyllen berg
  Stornian sjö /Se   Tylltuva bergknalle
  Stornjane, se Stor-Nien sjö   Utnäsbobäcken bäck
  Storsjön sjö   Utnäsbosjön sjö
  Storsjön sjö   Utnäsbosjön sjö
  Stultsjön sjö   Vallmyran myr
  Stultsjön sjö /Se   Vallåsen berg
  Styggbäcken bäck   Vargmyra myr
  *Ståssjön = Stultsjön sjö   Vigersviken vik
  Svalmyran myr   Vinteråsmyra myr
  Svartbäcken bäck   Ysberget berg
  Svartviken vik   Ysen sjö
  Sågbäcken bäck   Åsen bergsträckning
  Söndagsberget berg   Åsmyran myr
  Sör Näcksjö ägomark   Örlös holme
  Taskskär skär   Örtjärn tjärn
  Timpbäcken bäck   Östansjöån bäck
  Timpen höjd   Östergårdsbäcken bäck
  Tjuvstenen udde   Övertoppsmyra myr
  Tjäderberget höjd    
  Toppmyrorna terräng    
  Trehörningen tjärn    
  Tyllen höjd    
  Utnäsbosjön sjö    
  Vallmyran myr    
  Vallåsen höjd    
  Västanpå ägomark    
  Ysbergsmyran myr    
  Östansjöån bäck    
  Östergårdsbäcken bäck    
  Över-Topp tjärn    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.