ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järvsö socken : Västra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 444 Naturnamn : 1331 Bebyggelsenamn : 1963 Naturnamn : 1473
Järvsö sn Abborrtjärn tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Abborrtjärn tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Jerfsö sn Abborrtjärnen tjärn Järvsö socken Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Abborrtjärnen tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Abborrtjärnen tjärn Järvsö socken o station Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Aggmyran sankmark Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Aklofwet åklåv Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Alborgstjärnen tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Alfredsmyran myr Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Jerfsö sn? Alkanäsudden halvö Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn *Alstjärnen tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Anders-Nilsslåttan skogsterräng Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Anders-Nilsslåttan ägomark Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Anderssjön tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Anderssjön tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Anderssjön tjärn Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn »Andersjön sjö Järvsö sn Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Anderssjön tjärn Flakar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn *Anderssten råmärke /Se Järvsöbo inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken Andersvallsberget berg Järvsöflakar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken Andersvallsmyran sankmark Järvsöflakar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Anersvallsslåtten slåttermyr Järvsöflakar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn *Anderså å /Se Järvsöflakar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken Andån å Järvsöflakar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn *Annån å /Se Järvsökarlar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken Arkarna tjärnar /Se Järvsökarlarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn *Artdisen, se Altisen sjö Järvsö-karlarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken /Se Arvesbuan ägomark Kåten gd Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Askarna tjärn Abrahams bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken Backabäcken bäck Abrams hmd Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Barsberget terräng Abrahams bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken Barsnäsmyran myr Abrams bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken /Se Barsnäsudden udde Anders hmd Nummerförteckning förteckning
Järvsö sn Barsnäsviken vik Anders hmd Nummerförteckning förteckning
Järvsö socken Barstjärnen tjärn Anders bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Järvsö sn Barsängstjärnen tjärn Anders bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Jörvsö sn Bastsveden skogsterräng Andersas bebyggelse Abborrtjärnen tjärn
Jerfsö sn *Bergaån å Andersas bebyggelse Abborrtjärnen tjärn
Järvsö socken /Se Bergsgropen tomt /Se Andersas bebyggelse Agga mosse
Järvsö socken /Se Bjursjöråbäcken bäck Anders Ers bebyggelse Alborgstjärnen tjärn
Järvsö socken /Se Björken sjö Anders Ers bebyggelse Alborgstjärnen tjärn
Järvsö socken /Se Björken, Stora sjö Anders Jans bebyggelse Alfredsmyran myr
Järvsö socken /Se Björken, Stora sjö Anders Johans bebyggelse Anders Ersån å
Järvsö socken /Se Björken, Stora sjö Anders Jons bebyggelse Andersvallsberget berg
Järvsö socken /Se Björken, Stora sjö Anders Jons bebyggelse Andersvallsmyran myr
Järvsö socken /Se Björken, Stora sjö Anders Jons bebyggelse Andersvallsmyran myr
Järvsö socken /Se Björken, Stora sjö Anders Johans bebyggelse Andersvallsmyren mosse
Järvsö socken Björnberget berg Anders Lars bebyggelse Andersvallsslåtten slått
Järvsö socken /Se Björnberget höjd Anders Larsas bebyggelse Andån å
Järvsö socken /Se Björnberget höjd Anders Mångs bebyggelse Annåslåtten äga
Järvsö socken Björnstämmarna tjärnar Anders Mångs hmd Askarna tjärnar
Järvsö socken /Se Björnstämman tjärn Anders Nils bebyggelse Askarna tjärnar
Järvsö socken /Se Björnstämviken vik Anders Nils bebyggelse Askarna tjärn
Järvsö socken /Se Björntjärnen tjärn Anders Ols bebyggelse Axelstjärnen tjärn
Järvsö sn Björsmyra sankmark Anders Ols bebyggelse Backabäcken bäck
Järvsö sn Blackåsberget berg Anders Ols bebyggelse Barbänget äng
Järvsö socken Blacksåsbäcken bäck Anders Ols bebyggelse Barknäsudden udde
Järvsö sn Blackåskojan terräng Anders-Ols gd Barsmyren mosse
Järvsö sn Blacksåsslåtten slåtteräng Anders Pers bebyggelse Barsnäsmyran myr
Järvsö socken /Se Blackåsvallen terräng Anders Pers bebyggelse Barsnäsudden udde
Järvsö socken /Se Blanktjärnen tjärn Andersro lht Barsnäsviken vik
Järvsö socken /Se Blekeberget berg Andersvallen fäbod Barsslåtten skogsslåtter
Järvsö socken /Se Blekebäcken bäck Andersvallen fäbodar Barsänget äng
Järvsö socken /Se Blekebäcken bäck Andersvallen fäbodvall Barsängssvedjan hage
Järvsö socken /Se Blekemyran myr Anes g Bergetäkten äga
Järvsö socken /Se Blekemyran myr Anes bebyggelse Bergsängena ägor
Järvsö socken /Se Bleket fäbod Annelund lht Bergåker äga
Järvsö sn /Se Blekmyran myr Annelyckan lht Björkabäcken bäck
Järvsö sn Blissamyran myr Annero lht Björkbäcken bäck
Järvsö sn Blistermyran myr Annerstans bebyggelse Björkbäcken bäck
Järvsö sn Bodaberg berg Annerstans gård Björken, Stora sjö
Järvsö sn Bodaberget berg Anunds bebyggelse Björken Stora berg
Järvsö sn Bodaberget berg Anunds bebyggelse Björkmorsnåret skogsparti
Järvsö sn Bodaberget berg Anunds hmd Björnberget berg
Järvsö sn /Se Bodaberget berg /Se Anunds bebyggelse Björnberget berg
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Anunds buan hmd Björnberget berg
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Arnells g Björnberget berg
Järvsö socken /Se Bodasjön sjö Arnells hmd Björnbergsgruvan gruvöppning
Järfsö samh., o. socken Bodasjön sjö Arves bebyggelse Björnbergsvägen skogsstig
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Arves bebyggelse Björnkil äga
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Arves bebyggelse Björnklubb myr
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Arves g Björnmoren äga
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Arves bebyggelse Björnstämman tjärn
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Aspa g Björnstämman sjö
Järvsö sn /Se Bodasjön sjö Aspa fd fäbodställe Björnstämmarna tjärnar
Järvsö sn /Se Bodinstjärnen tjärn Ax t Björnstämviken vik
Järvsö sn /Se Bodsiön sjö Backa avs Björnstämviken vik
Jerlsö, se Järvsö sn /Se Bodsjön sjö Backa lht Björnsåkern äga
Alsätter by Bomma terräng Backa g Björntjärnen tjärn
*Alsätter sköllen sköllen Bondarvsvallen terräng Backa bebyggelse Björntjärnen tjärn
Andersvallen fäbodar /Se Bondarvsvallens ålehus Saknas Backa bebyggelse Blacksen berg
Andersvallen fäbodar /Se Bondarvsvallsberget höjd Backa Ol Ols bebyggelse Blacksåsberget berg
Andersvallen fäb. Bondarvsvallsbäcken bäck Backa Ol Ols bebyggelse Blacksåsberget berg
*Backbodarna bodland /Se Born backe /Se Backens fd gd Blacksåsberget berg
*Berga sköllen sköllen *Bosjön del av Ljusnan Backtorp lht Blacksåsbäcken bäck
Berga bebyggelse Brandbärsudden udde Bades gd Blacksåsslåtten slått
»Berge Saknas Brattholmen holme Barrs bebyggelse Blangstjärnen tjärn
Björk-erkes-gården hmd /Se Bredängestjärnen tjärn Barrs bebyggelse Blekebäcken bäck
Boda by Brinka terräng Basta bebyggelse Blekebäcken bäck
Boda by Brinkaberget höjd Basta hmd Blekeknippan landsväg
Boda by /Se *Brinåsen sjö Basta bebyggelse Blekemyran myr
Boda by /Se Bruksån å Basta bebyggelse Blekmyran myr
Boda by /Se Brunkaudden udde Basta gd Bodaberget berg
Boda by Brunkaviken vik Bastan bebyggelse Bodaberget berg
Boda by /Se Brusberg skogsomr. Bastan hmd Bodaheden sandås
Boda by /Se Brännan terräng Basterkas g Bodasjön sjö
Boda by /Se Brännan höjd Bastlyckans bebyggelse Bodinstjärnen tjärn
Bogga gd /Se Brännberget berg Bastlyckans bebyggelse Bodinstjärnen tjärn
»Bondalsvallen fäbodar /Se Brännkullen hus Bellmansro lht Bogatan väg
Bondarv by /Se Brännmyrbäcken bäck Berga g Boggen äga
Bondarv by /Se Buberget berg Berga gd Bolisken äga
Bondarv by /Se Bultmyran myr Berga bebyggelse Bolyckan äga
Bondarfva by? Bultänget ägomark Berga bebyggelse Bommyren mosse
Bondarva by Bursen sjö Berga bebyggelse Bondarvsbrännan skogsparti
Bondarva by Bursen sjö Berga bebyggelse Bondarvsvallsberget berg
Bondarva by Bursen sjö Berga bebyggelse Bondarvsvallsberget berg
Bondarva by Bursen sjö Berga hmd Bondarvsvallsberget berg
Bondarv by Bursen sjö Berga stuga Bondarvsvallsbäcken bäck
Bondarva by /Se Bursen sjö /Se Bergas g. Born backe
Bondarv by Bursen sjö Bergens bebyggelse Boänget äng
Bondarv by Bursjöberget berg Bergens bebyggelse Brambärsudden udde
Bondarv by /Se Bursjöberget, Lissel- Saknas Bergmans fäbodstuga Brambergsudden udde
Bondarv by /Se Bursjöberget höjd Bergmans bebyggelse Brandbärsudden udde
»Bondarve sköllen sköllen Bursjöbäcken bäck Bergmans bebyggelse Bransänget äng
Bondarvsvallen fäbodar Bursjöhälla holme Bergmans bebyggelse Brattholmen holme
Bombäcken gd:ar? Bursjöhällan holme Bergmans bebyggelse Brattröjningen äga
»Bursjötorp torp? Bursjön sjö Bergs bs Bredängestjärnen tjärn
*Bäck Saknas /Se Bursjön sjö Bergströms t. Brinkaberget berg
*Bäckänge by Bursjön sjö Bergåkern avs Brinkaberget berg
*Djupvik Saknas Bursjön, Väster- sjö Bergåkers bebyggelse Brovallstomten äga
Dunbeck gd:ar Bursjön, Övre sjö Berlingas gd Brovallstäkten äga
Ede by Bursjön, Övre sjö Björa bebyggelse Bruksån å
Ede by /Se Bursjön, Övre sjö Björa hmd Brunkaudden udde
Ede by Bursjön, Övre sjö Björa gd Brunkaudden udde
Ede by /Se Bursjön, Övre Sjö Björa gd Brunkaviken vik
Eds bebyggelse /Se Bursån å Björa bebyggelse Brusarv äga
*Edsbo sköllen sköllen Busen sjö Björa bebyggelse Brusberg höjd
Erik-Ysbodarna bodland /Se Butjärnen sankmark Björa gd Brännan berg
?Falla bebyggelse /Se *Byrken sjö Björa bebyggelse Brännan skogsområde
Flaten gd /Se *Byrken = Björken, Stora sjö Björa bebyggelse Brännberget berg
*Furutorp gd:ar Byttudden udde Björa hmd Buaberget berg
*Färinge sköllen sköllen Bäckadal terräng Björa hmd Bullerbacken backe
*Färänge by Bäcken terräng Björ-Andersas gd Bultänget äng
*Förberg Saknas Börasvedjan skogsomr. Björk bebyggelse Bursen sjö
*Förnebo sköllen sköllen Dalabäcken bäck Björk bebyggelse Bursjöberget berg
Förnebo by Dalaudden udde Björkas bebyggelse Bursjöberget berg
Förnebo by Dal- Persmyran myr Björkbacka lht Bursjö hälla holme
Förnebo by Dalsjön sjö Björkbacken avs Bursjön sjö
Förnebo by /Se Dalsjön sjö Björkebo lht Bursjön sjö
Förnebo by /Se Dalsjön, Stora o Lilla sjöar Björkens g. Bursjön Övre sjö
Förnebo by /Se Dalsjön, Stora sjö Björkens hmd Bursjöråbäcken bäck
Föränge by Dalsjön, Stora sjö Björkhagen lht Bursjöslåtten ängsmark
Föränge by Dalsjön, Stora sjö Björklunda lht Bursån å
Föränge by /Se Dalsjön, Stora sjö Björklunds gd Busktorpstäkten äga
Föränge by Dalsjön, Stora sjö Björkriset avs. Byggeklytten höjd
Föränge by /Se Delsboviken vik Björks bebyggelse Byklitten högsta toppen på Hästberget
Gartsbo by /Se Digeråsbäcken bäck Björktomten avs Bysnäs udde
Grönås by /Se Digeråsen höjd Björns bebyggelse Byttudden udde
Gummersvallen föbodar /Se Digeråsklinten höjd Björns bebyggelse Byttudden udde
Gummersvallen fäbodar /Se Digeråstjärnen tjärn Björns bebyggelse Byttudden udde
*Gravarne by Digeråsvallen terräng Björns bebyggelse Byänget äng
*Gäle Saknas Djupbäck bäck Björns bebyggelse Båtbacken backe
Göarven förr fäbodar, nu by /Se Djupbäck bäck Björns bebyggelse Båtbacken backe
Göarven fäbod /Se Djupsyran vik Björns Lasses bebyggelse Bäckan äga
*Haga Saknas Djuptjärnen tjärn Björnmorans hmd Bäckan äga
Hagsved del av by /Se Djuptjärnen tjärn Björntorp lht Bäckelyckan äga
Halsvallen fäbodar /Se Djuptjärnån å Björs gd Bäcken vid Lars Jons bäck
*Hammar sköllen sköllen Dragarbacken höjd Björs hmd Bäckängesnäset udde
Hamre by Dragmyran myr Björs bebyggelse Bäckänget äga
Hamre by Dragmyran myr Björs g Bässänget äng
Hemre by /Se Drevviken vik Björs gd Böle uttäkt
Hamre by Edeberget triangelpunkt Björs bebyggelse Bönmyren mosse
Hansbuan gd /Se Edeforsen fors Björs bebyggelse Dalabäcken bäck
Harsen fäbodar Edevågen sjö Björs bebyggelse Dalertäkten äga
Harsvallen fäb. Edevågen tjärn Björs bebyggelse Dal-Persmyran myr
*Hede Saknas Enbärsmyran myr Björs bebyggelse Dalsjön sjö
Heden (=(Lill)Hybo eller Hedklack) hmd /Se Engstrands ägomark Björs hmd Dalänget äng
Hedklack (även Heden o. (Lill)Hybo) hmd /Se Engstrandsmyran myr Björs gd Dalängsnybruket äga
*Holmbyvallen fäbodar /Se Enmyran terräng Blacksåskojan stugor Degeråsen berg
Holmen Saknas Erik-Nilsviken vik Blacksåsvallen fäbod Delsboviken vik
*Holmen Saknas Ernst-arven ägomark?, f.d. fäbodvall /Se Blacksåsvallen fäbodar Digeråsen berg
*Horsberg Saknas Falka ägomark Blacksåsvallen fd fäbodvall Digeråsklinten del av Digeråsen
Hybo Lill (=Hedklack o. Heden) hmd /Se Falkas sankmark Blands g Djupbron bro
Håkbo del av by /Se Fallapåsen udde Blans bs Djupslåtten äga
Hästberg by /Se Fallbacke höjd Bleket fäb Djupsyran tvärdjupt ställe i Ö Sortvattnet
Högtjär hmd /Se Falsten höjd Bleket by Djuptjärnen tjärn
Hörbovallen fäbodar /Se Finnbrännan skogsterräng Bleket förr by, nu fäbod Djuptjärnen tjärn
Hörbovallen fäb. /Se *Finnesveden Saknas Bleket bebyggelse Dragmyren mosse
Jam-Pers gård Finnviken vik Bleket fd fäbodvall Dummatäkten äga
Jon-Pålsbuan bolandsgård /Se Finnänget sankmark Blomkvistas gd Edatäkten äga
Järvsö prästgård Saknas Finskaviken vik Blomkvists hmd Edeberget del av berg
Kalv by /Se Finskdalen skogsomr. Bloms g Edeforsen fors
Kalv by /Se Fiskarvallsbäcken bäck Boa gd Edevågen tjärn
Kalv by /Se *Flackbacka höjder Boda by Edmanstäkten äga
Kalv by Floskberget höjd Boda by Edängesklack berg
Kalv by /Se Flosktjärnen tjärn Boda g Egeltjärnen tjärn
Kalv by /Se *Fluren ?sjö /Se Boda gd Egeltjärnsbäcken bäck
Kalv by /Se Flurtjärnen tjärn Bodaberg avs Ekholmen holme
*Kalvs sköllen sköllen Flurtjärnen tjärn Bodahammaren avs Emänget äng
Kalvsvallen fäbodar /Se Flyktatomten terräng Bodaheden avs Engstrandsmyran myr
Kalvsvallen fäbodar /Se Flåttån å /Se Bodens handelslht Enmyren äga
Karsjö by /Se Fläcksholm holme Bodins bebyggelse Erik Nilsviken vik
Karsjö by Flötbyttan tjärn Bodins bebyggelse Felktäkten äga
*Karsjö sköllen sköllen Flötbyttan tjärn /Se Bodins gd Fallapåsen udde
*Karsvik Saknas Flötbyttan tjärn /Se Bogga bebyggelse Fallbacke berg
*Kioppe dykke Saknas Forsberget, Södra berg Boggs bebyggelse Fallet äga
Kjöbedike Saknas Forsbäcken bäck Bom Eriks bs Fallmoren äga
Klubbabuan bolandsgård /Se Foskvågen vik Bom Erkas g Fallyckan äga
Klubbabuan hmn /Se Foskåsholmen holme Bomma hmd Falsten sten
Kramsta by Foskänget terräng Boms g Farfars lyckan äga
Kramstad by /Se Fredagsmyran myr Bondarv by Finnbacken topp
Kramsta by Fredagsmyran myr Bondarv by Finnbrännan skogsparti
Kramsta by /Se Fräkenholmen holme Bondarv by Finnbrännan bränna
Kramsta by /Se Furukulle hus Bondarv by Finnmyren mosse
*Kramsta sköllen sköllen Furusjön sjö Bondarv by Finntäkten äga
Kåsjö by Fällholmen holme Bondarv by Finnviken vik
Kåsjö by Förneboberget höjd Bondarvsvallen fäbodar Finnviken vik
Kåssjö by Förängeåsen höjd Bondarvsvallen fd fäbodvall Finnviken vik
Kåssjö by /Se Gammel-Andersberget höjd Bongs hmd Finnänget ängsområde
Kåssjö by /Se Gammeldammen dammanläggning? Borasveden bebyggelse Finska Viken vik
»Kåsjö sköllen sköllen Gammelmyran myr Boströms gd Finskaviken vik
*Kämsta Saknas Gammelmyrbäcken bäck Bostället bebyggelse Fjällmyren mosse
Kölvallen fäbodar /Se Gammelvall terräng Botfors bs Flatan åkrar
Lars-Nilsbuan bolandsgård /Se Gammelvallen ägomark Brattens bebyggelse Flatan äga
*Lervik Saknas Gartsbo ägomark Brattens bebyggelse Flickmyren mosse
»Lillmyra del av by /Se Gartsboberget höjd Brava gd Flork berg
?*Lissboda Saknas /Se Gartsbomyran myr Bredänget gårdar Floskberget berg
?*Litsbo Saknas /Se Gartstjärnen tjärn Brickans avs Flosktjärnen tjärn
Ljusvallen fäbodar /Se Garvarstäkten terräng Brickans hmd Flottån å
Lobuan gd? /Se Garvaränget ägomark Brinka bebyggelse Flurtjärn tjärn
lock ortnamnselement /Se Gatvattnet tjärn Brinka gd Flurtjärnen tjärn
*Locke förr by Getbackmyran myr Brinka hmd Flyarbacken backe
*Lockegård bebyggelse Getholmen holme Brittorp lht Flyktabacken åker
Lunga förr by, nu ägor /Se Getryggen terräng Brotorp lht Fläcken äga
Lungahemmanet (nu Vik) hemman /Se Gillermyran terräng Brunkas bebyggelse Fläxholm holme
Löräng by Gj?--skogsiön, se Sidskogsjön sjö Brunkas gd Flötbyttan tjärn
Löräng by /Se Glisberget höjd Brunks bebyggelse Flötbyttan tjärn
Löräng by /Se Glismyrorna myrmark Brunks hmd Forstegen äga
Markusasbuan bolandsgård /Se Glistjärn tjärn Brynt bebyggelse Forstäkten äga
Mjöbergsvallen fäbodar /Se Glistjärnen tjärn Brynt bebyggelse Foskås äng
Myra by Glistjärnen tjärn Brynt hmd Foskåsbron bro
Myra by /Se Glistjärnsbäcken bäck Brånan avs Foskvågen vik
?Myra by /Se Gluggberget skogshöjd Brånan avs. Framtäkten äga
Myra by Gluggberget triangelpunkt Brännan avs Fredagsmyran myr
Myra by /Se Gluggberget berg Brännbacken avs Fredagsmyren mosse
*Myra fäbodar /Se Gluggberget berg Buans bebyggelse Friskenstäkten äga
*Myra fäbodar /Se Gluggmyran myr Buans hmd Fräkenholmen holme
Myra ?västra delen av byn Nor Gluggmyran myr Buans hmd Fräkenholmen holme
Myra del av by /Se Gluggtjärnen tjärn Bulls bs Fräkenholmen holme
Myra (eller Myrmarken) by /Se Gluggtjärnen tjärn Bursjö by Fröbergstjärnen tjärn
*Myre sköllen sköllen Gluggvallen fäbod Bursjö g Fällholmen holme
Myrland del av by /Se Glåmsundet gren av älv Bursjö bebyggelse Fällholmen holme
Myrmarken (eller Myra) by /Se Granberget höjd Bursjö bebyggelse Fällholmen holme
*Mårtbodarna bodland /Se Gremsveden terräng Busktorp t Färjestan färjeställe
Mårts gd /Se Grindstensberget höjd Bygges gd Förneboberget berg
Nor by Grindsveden ägomark Byggets bebyggelse Förneboklack berg
Nor by /Se Grossen myr Byggets g Förängeberget berg
Nor by /Se Grossen höjd Bygges bebyggelse Gammal Anders backe
Nor by /Se Grotien Lacus, se Gryttjen sjö Bymans bebyggelse Gammalgårdsvallen åker
Nordsjö by /Se Grundvattensbäcken bäck Bymans bebyggelse Gammalmosa åker
Nordsjö by /Se Grundvattensbäcken bäck Bymans bebyggelse Gammalslåttbäcken del av Stenbäcken
Noret del av by /Se Grundvattnet sjö Bångas bebyggelse Gammalåkern åker
Norr- och Sörvåga byar Gruvberget berg Båsafjället lht Gammel-Andersberget berg
Norrvåga by /Se Gruvberget terräng Båtbacken lht Gammelgård äga
Nybo by Gruvklippan triangelpunkt Båtbackssveden sågverk Gammalgårdstäkten äga
Nybo by /Se Grÿcken sjö Bäckas g Gammelmyrbäcken bäck
Nybo by /Se Grÿcken sjö Bäckas bebyggelse Gammelmyrbäcken bäck
Nybo by Gryttjen sjö Bäckas gd Gammelmyrbäcken bäck
Nybo by /Se Gryttjen sjö Bäcke gd Gammelmyren mosse
»Nygården del av by /Se Gryttjen sjö Bäckebo lht Gartmyren mosse
Nyvallen fäbodar /Se Gryttjen sjö Bäcken trakt Gartsboberget berg
*Näs Saknas Gryttjen sjö Bäcken gårdar Gartsbokanalen Saknas
*Olbodsvallen fäbodar /Se Gryttjen sjö Bäckens bebyggelse Gartsbotjärnen Lilla tjärn
Ol-jons-gården hmd /Se Gryttjen sjö /Se Bäckens bebyggelse Gartsbotjärnen, Stora tjärn
*Olsta by Gryttjen sjö Bäckhem lht Garttjärn tjärn
*Ostanåker by Gråberget berg Bäck-Ollas lht Garvarstäkten åker
Pervallen fäbodar /Se Gräningen sjö Bäcks t Garvaränget åker
Pervallen fäbodar /Se Gräningen sjö Bäcks bs Gatvattnet sjö
*Prästarvet förr namn på prästbordet Gräningen sjö Bäcks bs Getholmen holme
*Prästarvet förr namn på prästbordet Gräningsberget höjd Bäckströms bebyggelse Getryggen berg
*Prästarvet förr namn på Prästbordet Gräningån å Bönhuset bönhus Gillermyren mosse
*Prästarvet förr namn på prästbordet Gräsberget berg Börasvedjan gd Gillermyra myr
*Prästarvet förr namn på prästbordet Gräsberget höjd Ceders gd Gillermyren mosse
*Prästearve hmn Gräsberget höjd Ceders hmd Gladstorsved åker
Prästvallen fäbodar /Se Gräsberget berg Ceders gd Glisberget berg
Prästvallen fäbodar /Se Gräsberget berg Dala bs Glisberget berg
Prästvallen fäbodar /Se Gräsbergsmyran myr Dalarna gd Glisberget berg
Rosseln backstuga /Se Gräsmyran myr Dalarna del av by Glismyrorna myrar
?Rossla bs Gräsåsen triangelpunkt Dalarne del av by Glistjärn tjärn
Rossla by /Se Grönpunsbäcken bäck Dalas fd gd Glistjärnen tjärn
Rossla avsöndring /Se Grönpunsan sankmark Dalas bebyggelse Glistjärnen tjärn
Rossla by /Se Grönpunsen terräng Dalbloms lht Glistjärnsbäcken bäck
Rosslabacken avsöndring /Se *Grönsjön, se Gränningen sjö Dalers bs Glistjärnsbäcken bäck
Rödmyra by /Se Grönvallsmyran myr Daniels bebyggelse Gluggberget berg
»sakestade» Saknas Grönvallsmyran myr Daniels bebyggelse Gluggberget berg
Sanna by Grönåsberget höjd Daniels ner i gården bebyggelse Gluggberget berg
Sanna by Grövje, Nedre terräng Davens g Gluggberget berg
Sanna by /Se Grövje, Övre ägomark Degeråsvallen fäbodar Gluggmyran myr
Sanna by Grövjeskullen höjd Djäkners g Gluggmyren mosse
Sanna by /Se G /Se Djekners hmd Gluggmyren mosse
*Sanna sköllen sköllen Gubbacken höjd Djärvstets bebyggelse Gluggslåtten skogsslåtter
*Selesta by Gubbacksmyran terräng Dovens hmd Gluggtjärn tjärn
*Sidbodarne fäbodar Gubbamyran myr Duhans bebyggelse Glåmsundet sund
*Sidesvallen fäbodar Gullholmen holme Dusa g Gnea berg
Sidskogen fäbodar Gullvall höjd Dusa hmd Granberget berg
Sinnesvallen fäbodar /Se Gullvallmyran myr Dusa hmd Granmyren myr
Sinnesvallen fäbodar /Se Gullvallmyrbäcken bäck Ede by Gravarna äga
Sjövästa by Gumbacke höjd Ede by Grimsänget äng
Sjövesta by /Se Gummervallen fäbod Edelund lht Grindsten plats på berg
Sjövästa by /Se Gummervallsberget höjd Eds bebyggelse Grindstensberget berg
Sjövästa by /Se Gummervallstjärnen tjärn Eds bebyggelse Grindstensberget berg
Sjövesta by /Se Gålmyran myr Eds Hans bebyggelse Grindsveden åker
Skommar gd /Se Gårdberget höjd Eds Pelles bebyggelse Gropen äga
Skriksvik by? Gåsbäcken bäck Ekens bebyggelse Gropmyren äga
Skriksvik by Gåsmyran myr Ekens nybruket avs Grossen myr
Skriksvik by Gåsmyran, Övre myr Eks t Grossan mosse
Skriksvik by /Se Gåstjärnen, Nedre tjärn Eks gd Grundvattens bäcken bäck
Skriksvik by Gäddtjärnen tjärn Eldros bs Grundvattnet tjärn
Skrämstad by Gäddviken vik Elgs bebyggelse Grundvattnet sjö
Skålbo by Göarv hus Enars bebyggelse Grundvattnet sjö
Skålbo by /Se Göarvsberget, Lilla triangelpunkt Enars bebyggelse Gruvan åker
Skärstra by Göarvsberget, Stora berg Engbergs hmd Gruvberget berg
Skärstra by Göarvsmyran myr Engstrands gd Gruvberget berg
Skärstra by /Se Göteborgsdäljan berg Engströms gd Gruvbergsgruvan gruvöppning
Skärstrad by /Se Göteborgsmyran terräng Engvalls gd Gruvvägen väg
Skästra by /Se Halvvägshällan terräng Erik Anders bebyggelse Gruvvägen skogsväg
*Sästrum sköllen Hammarsbuan ägomark Erik Anders bebyggelse Grycken sjö
Smedshemmanet hmd /Se Hamran terräng Erk Ers bebyggelse Gråberget berg
Snasen äga /Se Hansaholmen holme Erik Ers bebyggelse Gråmyren äga
Solbacka hus Hansanäset ägomark Erk Görs g Gräningen sjö
Stavsätra förr fäbodar Harsabäcken bäck Erk Hans bebyggelse Gräningen sjö
Stavsätra by /Se Harsabäcken bäck Erk Hans bebyggelse Gräningen sjö
Stene by Harsaklacken, Lilla höjd Erik Jons bebyggelse Gräningsberget berg
Stene by Harsaklacken, Stora höjd Erik Jons hmd Gräningsberget berg
Stene by /Se Harsaklacken, Lilla höjd Erik Hans´ bebyggelse Gräningsberget berg
Stene by /Se Harsasjön sjö Erik Hans hmd Gräningsbäcken bäck
Stene by Harsatjärnen tjärn Erik Karls bebyggelse Gräningsmyran myr
Stensvallen fäbod /Se Harsatjärnsbäcken bäck Erik Karlsas bebyggelse Gräningstjärnen tjärn
*Stormyra del av by /Se Harsen sjö Erik Lars bebyggelse Gräningsån å
Stråsjö by /Se Harsen sjö Erik Lars bebyggelse Gräsberget berg
Stråsjö by /Se Harsmyran myr Erik Markus hmd Gräsberget berg
Stråsjö by /Se Harssjön sjö Erk Mats bebyggelse Gräsberget berg
*Svaglock bebyggelse Harssjön sjö Erik Mats bebyggelse Gräsberget berg
Svartvallen fäbodar /Se Harssjön sjö Erik Mångs bebyggelse Gräsberget berg
»Svartvallen fäbodar /Se Harssjön sjö Erik Nils bebyggelse Gräsberget berg
Svartvallen fäb. Harssjön sjö Erik Nils bebyggelse Gräsbäcken bäck
Svedbovallen fäbodar /Se Hattkull berg? Erik Ols bebyggelse Gräsåsen höjd
Svedbovallen fäbodar /Se *Hedberg berg Erik Ols hmd Grönvallsmyran myrar
Svedjebuan gd /Se Hedhuvudet del av randåsen Erik Pers bebyggelse Grönvallsmyren mosse
*Svedjelock by Hedtjärnen tjärn Erik Pers bebyggelse Grönåsberget berg
Svedjelock bodland /Se Hellberg höjd /Se Erk Pers bebyggelse Grövjeskullen bergshöjd
Säljesta by Hemmingsmyran myr Erk Svensa g Grövjesänget äng
Säljesta by Hogabergstierna tjärn Ers-Karls fd fäbodvall Guldholmen holme
Säljesta by Hogabergstjärn tjärn Fadrens bebyggelse Gullbleka äga
Säljestad by /Se Hoka backe höjd Fadrens hmd Gullholmen holme
Säljestad by /Se Hokarbotjärn tjärn Fahlins bebyggelse Gumbacke höjd
Säljesta byar Holk sankmark Falanders bebyggelse Gumbacke berg
Säljestad by Holkshällar udde Falins bebyggelse Gummervallstjärnen tjärn
Säljesta gem. namn på byar Hundtjärnen tjärn Falins hmd Gundarvshammarn backe
Säljesta by Hybbelberget höjd Falka hmd Gålmyren mosse
Säljesta by Hyboklack berg Falkas g Gålmyren mosse
*Säljesta sköllen Hyboklack berg Falka stugan g Gårdberget berg
Södervallen fäbodar /Se Hyboån å Falkens lht Gårdberget berg
*Södervallen fäbodar /Se Håkbotjärn tjärn Falks lht Gårdberget berg
Sörby by /Se Håkbotjärn tjärn Falla bebyggelse Gårdstäkten äga
Sör- och Norrvåga byar Håkbotjärnen myrmark Falla bebyggelse Gåskil äga
Sörvåga by /Se Håkbotjärnen tjärn /Se Fallanders bebyggelse Gåsmyren mosse
Tegänget bodland /Se Häckla skogsomr. Fallas bebyggelse Gåstäkten äga
Teve by /Se Häcklasvedjan skogsterräng Fall Erkes g Gäddtjärnen tjärn
Teve by /Se Hägnbacken terräng Fall Olle g Gäddviken vik
Tevtjära förr bodland /Se Hälberget höjd Fall-Olles hmd Gäddviken vik
Tjälva hemman /Se Hälberget triangelpunkt Falls hmd Gärdet äga
*Tockegård bebyggelse Hällberg jordhöjd Fastrans lht Gärdet odlad höjd
*Torsbodarna bodland /Se Hällmoberget höjd Ferra g Göarvsberget Stora berg
by *Hällsjö fiske, se *Vålsjö fiske kronofiske /Se Ferras bebyggelse Göarvsmyran myr
by /Se Hälltjärnarna tjärnar Ferras bebyggelse Göarvsmyrorna mossar
by /Se Hälltjärnen tjärn Finn bs Gölasberget berg
by /Se Häsmyran myr Finnbrännan g Hagsved hage
by Hästberg, Norra triangelpunkt Finnens bebyggelse Hallmoberget berg
by /Se Hästberg, Södra triangelpunkt Fjället lht Halsaklacken berg
*Tå sköllen sköllen Hästberget berg Fjället lht Halsakolningen berg
Ulvsta by Hästberget berg Flata g Halssjön sjö
Ulfstad by Hästberget berg Flata hmd Halstjärn tjärn
Ulvsta by Hästbergsmyran myr Flatan gd Halvarsbruket äga
Ulfstad by Hästbergsmyran myr Flaten g Hammarboön ö
Ulfstad by /Se Hästhagen ägomark Flinka bebyggelse Hammaren bergshöjd
Ulvsta by Hästskotjärnen tjärn Flinka bebyggelse Hammars äga
Ulvsta by /Se Hästskotjärnen tjärn Flinka gd Hammarängsmyren mosse
Ulvsta by /Se Högaberg höjd Flinka bebyggelse Hamrarna backar
Ulvsta by /Se Högaberg höjd Flinka bebyggelse Hamreboön ängar
*Urnäs Saknas Högaberg höjd Flygarbacken avs Hangrop djup dal e. grop
?Uvås by Högaberg höjd Flygars bs Hangropen nybruk
Ulvås by /Se Höga vård terräng Flyktatorpet lht Hansaholmen holme
Uvås by /Se Högbergsbäcken bäck Flykts t Hansanäset åker
Uvås by /Se Högbergstjärn tjärn Forsgrens lht Hansholmen holme
?Vik by Högbergstjärn tjärn Franséns bebyggelse Hansnäset näs
Vik by Högbergstjärnen tjärn Franssons bebyggelse Harlocket äga
Vik by /Se Högbergstjärn tjärn Fredriks bs Harsabäcken bäck
Vik by Högbergstjärnen tjärn Fredriksro lht Harsabäcken bäck
Vik hemman Högbergstjärnen tjärn Frias g Harsabäcken bäck
*Viker sköllen sköllen Högsvedberget berg Frias hmd Harsaklacken Lilla berg
»Våga sköllen sköllen Högvallen fäbod Frias hmd Harsaklacken, Lilla bergstopp
?Våga byar /Se Högvallsberget berg Frida g Harsaklacken Stora berg
Våga byar /Se Högvallstjärnbäcken bäck Fridensborg lht Harsaklacken, Stora bergstopp
Våga byar Högvallstjärnen tjärn Fridhem lht Harsasjön sjö
Våga by /Se Högåsen höjd Fridhem lht Harsasjön sjö
Våga by /Se Hörbodvallen terräng Fridhem lht Harsatjärnen tjärn
Våga gd /Se Hörbovallsberget berg Fridhem lht Harsatjärnen tjärn
Våga gem. namn på byar Hörboås triangelpunkt Fridhem lht Harsatjärnsbäcken bäck
Våga gem. namn på byar /Se Hörsvik ägomark Friskas bebyggelse Harsatjärnsbäcken bäck
Våga by /Se Igeltjärnen tjärn Frisks bebyggelse Harsjön sjö
Våga by /Se Igeltjärnen tjärn Frisks hmd Hasarvsgatan gångstig
Vålsjö by /Se Ivarsmyran myr Frommas g Hecklasvedjan skogsparti
Vålsjö by Ivarsudden udde Froms bebyggelse Heden grusås
*Västanå Finntorp bebyggelse Jacks höjd Froms bebyggelse Hedhuvudet del av sandås
*Västanåker by Jansatjärnen tjärn Froms hmd Hedhuvudet landremsa
*Västerboda sköllen sköllen Johannesudden udde Fränarv hmd Hedlocket äga
Västerskästra by Jonstensbacken höjd Fröjdas lht Hillestäkten äga
Yckelsbo by /Se Jordbärsmyran sankmark Fältens soldatg Hindersmyren mosse
*Ytternore by Junsa terräng Fältväbels lht Hisveden äga
*Åkeren Saknas Järvsöklacken berg Färje bs Hitjärn tjärn
Åsbo by /Se Järvsöklacken berg /Se Fästs hmd Hiänget äga
Åsbo by /Se Järvsöklacken berg Förnebo by Hjortstäkten äga
*Älgsätra by Järvsöklacken triangelpunkt Förnebo by Hobacksmyren mosse
Älvsästra by Järvsöklacken berg /Se Förnebo by Hobacken backe
Älvsätra by /Se Järvsöklack berg /Se Föränge by Hobbas äga
Älvsätra by /Se Järvsökölen höjd o. betesmark /Se Föränge by Hocklarna ägor
Älvsätra by Järvsö-Simsjön sjö Föränge by Hokabacke backe
Änga by /Se Järvsö Simsjön sjö Föränge by Holk äga
Öje by Järvsötjärnen tjärn Gammal halvaras gd Holmen holme
Öje by Järvsötjärnen tjärn Gammalåkerns gd Holmen holme
Öje by /Se Järvsöviken vik Gammel gård g Holmen holme
Öje by /Se Järvsöviken vik Gammel locks bebyggelse Hopptjärnen tjärn
Öje by Jönsviken vik Gammellocks bebyggelse Hoppetjärnsbäcken bäck
Öje by /Se Kalberget höjd Gammel Pell Pers bebyggelse Horrboberget berg
Öje by Kalberget höjd Gammel Pell Pers bebyggelse Horrboslåtten skogsslåtter
Öje komm. bost. /Se Kalvbäcken bäck Gammalåkers bebyggelse Hummelmorsbäcken bäck
Ön khbost. Kalvsjön sjö Gammelåkers bebyggelse Hundtjärnen tjärn
Ön khbost. Kalvsjön sjö Garsbo del av by Hundtjärnen tjärn
Ön kh bost. /Se Kalvsjön sjö Gartsbo bebyggelse Husarv äga
*Östanåfjärdingen fjärding /Se Kalvsjön sjö Gjutar bebyggelse Hybbelberget berg
*Östanåker sköllen sköllen Kalvsjön sjö /Se Gjutars bebyggelse Hybblan äga
*Österboda sköllen sköllen Kalvsjön sjö Gjutars bebyggelse Hyboklack berg
Österkästra by /Se Kalvsjön sjö Gjutars bebyggelse Hyängestjärnen tjärn
  Kalvsjön sjö Glada gd Håkbotjärn tjärn
  Kalvsjön sjö Glads bebyggelse Hålmyren mosse
  Kalvsjön sjö /Se Glads t Håsarv äga
  Kalvstigen väg /Se Glans t. Häcklasvedjan skogsområde el. skogsmark
  Kalvstigen landsväg Glans bs Häckänget äng
  Kalvstigen landsväg /Se Glans bebyggelse Häckla bergstrakt
  Kalvsvallen fäbod Glansas lht Häcklan berg
  Kalvänget ägomark Glasens bebyggelse Hägnaden hage
  Karlatjärnen tjärn Gloa gd Hägnbacken backe
  Karsjöberget höjd Glugg fäbodar Hälberget berg
  Karsjöberget höjd Gluggvallen fäbod Hälberg berg
  »karsjöbäcken bäck /Se Gluggvallen fd fäbodvall Hällberg jordhöjd
  Karsjöbäcken bäck Granlyckan lht Hällberg jordhöjd
  »Karsjökälla källa(?) /Se Grava hmd Hällmoberget berg
  Karsjön vik Graves avs Hälltjärnarna tjärnar
  Karsnäsudden udde Gravers bs Hälltjärnen tjärn
  Karsnäsviken vik Grottens bebyggelse Hälltjärnen tjärn
  Kekstjärnen tjärn Grotens bs Hälltjärnen tjärn
  Kesaränget ägomark Grundarvet avs Hällänget äng
  Kilsmyran myr Gruvgården gd Hängen äga
  *Kjellsjön, se Kölsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se Gråmyran avs. Häsmyren mosse
  Klackberget höjd Grännas g Hästberget berg
  Klackberget höjd Gräns bebyggelse Hästberget berg
  Klacken ägomark Gräns bs Hästbergsmyran myr
  Klacken terräng Grönås by Hästbergsmyren mosse
  Klacken terräng Grönås by Hästhagen hage
  Klanga ägomark Grönås by Hästhagen åker
  Klaraviken vik Grönås by Hästmyren mosse
  Klarberget höjd Grövje bs Hästskotjärnen tjärn
  Klarberget triangelpunkt Gudmunds bebyggelse Hästskotjärnen tjärn
  Klarberget höjd Gudmunds hmd Hättan äga
  Klarbäcken bäck Gullbergs bebyggelse Högaberg berg
  Klarbäcksmyran myr Gummens bebyggelse Högaberg berg
  Klimparna höjd Gummersvallen fäbod Högbergsbäcken bäck
  Klimpmyran myr Gummervallen fäbodar Högbergstjärnen tjärn
  Klimptjärnen tjärn Gundarvet avs Högbergsudden udde
  Klockarholmen holme Gundbosveden avs Höglyckskällorna källor
  Klockarviken vik Gåskilen avs Högsvedberget berg
  Klockvändstenen ägomark Göarv fäbodar Högtjärnen tjärn
  Klosbo ägomark Göarv fd fäbodvall Högvallsberget berg
  Klösberget höjd Göarven förr fäbod Högåsen berg
  Klövtjärnarna, Stora o. Lilla tjärnar Göarven avs Hönsbäcken bäck
  Klövtjärnen, Lilla tjärn Görans bebyggelse Igeltjärn tjärn
  Knallaviken vik Göras bebyggelse Igeltjärnen tjärn
  Knappberget höjd Göras g Igeltjärnsbäcken Saknas
  Knappkull berg Göstas bebyggelse Illerå äga
  Knappkull berg Göstas bebyggelse Illvasänget äng
  Knappkull skogsomr. Hacksved förr en del av Ede Ivarsudden udde
  Kocks ägomark Haga lht Ivarsudden udde
  Kolbacksnäset udde Hagalund lht Ivarsudden udde
  Konnberget triangelpunkt Haglunds bebyggelse Jackas berg
  Konnberget skogsomr. Haglunda lht Jannestjärnen tjärn
  Konnbergsbäcken bäck Haglunds bebyggelse Jansatjärnen tjärn
  Konnbergsmyran myr Hagsved del av by Jenselberg berg
  Konnbergstjärnen tjärn Halsabygget g Johannesudden udde
  Korshammar terräng Halsvallen fäbod Johansslåttarna skogsslåttar
  Kossholmen ö Haltollas g Johansudden udde
  Korsvallsmyran sankmark Halt Olles hmd Jonjönsstorsved åker
  Korsvägsmyran myr Halvaras gd Jonstensbacke bergshöjd
  Koxmyran myr Hambergs hmd Jonstensbacke berg
  Kramsilberget höjd Hammars gård Järvatäkten äga
  Kramstabäcken bäck Hammars bebyggelse Järvstensbacken backe
  Kramsta hällar terräng Hammars hmd Järvstenstäkten äga
  Kramstatjärnen tjärn Hammers hmd Järvsöfly myrmark
  Krigarmyran myr Hamre by Järvsökilen skogsskiften
  Krigatäkten ägomark Hamre by Järvsöklack berg
  Kråkholmen holme Hamre by Järvsöklacken berg
  Kulla höjd Hans bebyggelse Järvsökölen höjd
  Kullholmen holme Hans bebyggelse Järvsörå gräns
  *Kullock bodland Hans bebyggelse Järvsösimsjön sjö
  Kungsådran å Hans´ bebyggelse Järvsö Simsjön sjö
  Kusmyra ägomark Hansa bebyggelse Järvsö Simsjön sjö
  Kvarnberget berg? Hansa bebyggelse Järvsö Simsjöån å
  Kvarnviken vik Hansa bebyggelse Järvsöviken vik
  Kvarnänges ägomark Hansa bebyggelse Kalberg berg
  Kyrkbyvågen vik Hansa hmd Kallbäckstäkten äga
  Kyrkstenarna terräng Hansa bebyggelse Kalvhagen äga
  Kyrkön ägomark Hansa bebyggelse Kalvhagänget äng
  Kåsen änge /Se Hansa bebyggelse Kalvlyckan äga
  Kåsjöberget höjd Hansa stuga Kalvsjön sjö
  Kåsjöberget höjd Hansa bebyggelse Kalvstigen landsväg
  Kåsjöbäcken bäck Hansas avs Kalvstigen väg
  *Kåsjöklacken berg Hansas bebyggelse Kalvänget äga
  Källbäcken bäck Hansas bebyggelse Kalvänget äng
  Källmyran myr Hansas bebyggelse Karlstjärnen tjärn
  Källmyran myr Hans buan bebyggelse Karsjöberget berg
  Källmyran sankmark Hans Ers bebyggelse Karsjöbäcken bäck
  Källsegbäcken bäck Hans Ers bebyggelse Karsjön vik
  Källseget sankmark Hans-Ers gd Karsnäs näs
  *Källsjön, se Kölsjön, Stora o. Lilla sjöar Hanses fd gd Karsnäs näs
  Källviken vik Hanslund lht Karsnäsudden del av Karlsnäs
  Källviken vik Hans Ols g Kesaränget åker
  Källänget sankmark Hans Pelle hmd Kilagatan byväg
  Käringberget höjd Harsa bebyggelse Kilarna ängar
  Käringbergsudden udde Harsabygget stuga Kilarna ägor
  Käringstenarna stenar? Harsabygget gd Kilbäcken = Väsbäcken Saknas
  Käxasvedjan skogsterräng Harsen fäbodar Kilänget äng
  Kölasbacke terräng Harsen bebyggelse Kjellsarv äga
  Kölasbacke backe /Se Harsen fd fäbodvallar Klackberget berg
  Kölen höjd Hasseberg lht Klackberget berg
  Kölen terräng Hasts bs Klacken berg
  Kölmyran myr Hasts hmd Klacken höjd
  Kölmyran myr Hedens bebyggelse Klacknybruket äga
  Kölmyren myr /Se Hedens bebyggelse Klangatäkten äga
  Kölmyrtjärnarna tjärnar Hedens hmd Klaratäkten äga
  Kölsjön, Stora o. Lilla sjöar Hedens bebyggelse Klaraviken vik
  Kölsjön, Stora o. Lilla sjöar Hedgården bebyggelse Klarberget berg
  Kölsjön, Stora o Lilla sjöar Hedgården bebyggelse Klarberget berg
  Kölsjön, Lilla o. Stora sjöar Hedklack hmd Klarbäcken bäck
  Kölsjön, Stora sjö Hed-Olles hmd Klarbäcksmyran myr
  Kölsjön, Lilla tjärn Hedänget hmd Klimparna bergstrakt
  Kölsjön sjö /Se Hellströms bebyggelse Klimparna berg
  Kölsmyran myr Hellströms bebyggelse Klimptjärnarna tjärnar
  Kölsmyran, Mellan- myr Hemmet lht Klimptjärnen tjärn
  Kölsmyrbäcken bäck Hemmet lht Klingermyren mosse
  Kölvallen terräng Henriks bebyggelse Klockarholmen holme
  Kölvallsberget höjd Henriks hmd Klockarsveden hage
  Kölvallsbäcken bäck Hermanstorp stuga Klockartäkten äga
  Kölvallstjärnen tjärn Hermanstorp gd Klockarviken vik
  Lafsen, Stora o. Lilla sjöar Hermanstorp g Klockstan äga
  Lafsen, Stora o. Lilla sjöar Hians bebyggelse Klosbo äga
  Lafsen, Stora sjö Hians bebyggelse Klossbobruket äga
  Lafsen, Stora o. Lilla sjöar Hias bebyggelse Klossen berg
  Lafsen, Stora och Lilla sjöar Higården bebyggelse Klömpan skogsområde
  Lafsen, Lilla o. Stora sjöar Hiklack bebyggelse Klövjevägen gamla vägen mellan Milsjön och Sidskogen
  Lafsen, Stora sjö Hiklack gårdar Knallaviken vik
  Lafsen, Lilla tjärn Hillers hmd Knallviken vik
  Lafsen, Lilla tjärn Hindriks gd Knappatäkten äga
  Lafsen, Stora sjö Hinners bebyggelse Knappberget berg
  Lafsen, Stora tjärn Hisvedens hmd Knappkull berg
  Landbobäcken bäck Hiängets g Knappkull höjd
  Lapptäkten terräng Hjorta bebyggelse Knubbtäkten äga
  Larmänget ägomark Hjorta gd Knöbb skogsområde
  Lassaholmen holme Hjortapers gd Knöberget höjd
  Lassasslåttan terräng Hjortas bebyggelse Knöl-Led åker
  Lassastjärnen tjärn Hjorts bebyggelse Knöltäkten äga
  Laxabäcken bäck Hobbas bs Kolyckan äga
  Laxatäkten ägomark Hockels bebyggelse Kompanilägret gårdsäga
  Lemyrberget höjd Hockers bs Konnberget berg
  Lerviken vik Holma bebyggelse Konnberget berg
  Lillberget terräng Holms hmd Konnbergsbäcken bäck
  Lillberget berg Harrbovallen fäbodar Konnbergsmyren mosse
  Lillberget berg Hybo gård Kopparåkern åker
  Lillberget berg Håkbo del av by Koro äga
  Lillberget triangelpunkt Hårdas bs Korsholmen holme
  Lillberget höjd Häggas gd Korsvägsnybruket äga
  Lillholmen holme Hägnadens hmd Korsvägssveden hage
  Lillholmen holme Hälsingegården bebyggelse Kossholmen holme
  Lillkölsjöbäcken bäck Hälsinggården gård Kossholmssundet sund
  Lillmyran myr Hängens bebyggelse Koxmyran myr
  Lill-Mytingen tjärn /Se Hängens bebyggelse Krafttäkten äga
  Lillsjön sjö Hängens bebyggelse Kramstabäcken bäck
  Lill-Stråsjöbäcken bäck Hängens bebyggelse Kramsta hällar berghällar
  Lill-Stråsjötjärnen tjärn Hängens bebyggelse Kramstatjärn tjärn
  Lillvallsdäljan terräng Hängens hmd Kramstatjärnen tjärn
  Lillälven gren av älv Hästberg by Kringelmyran myr
  Lillöratjärnen tjärn Hästberg by Krojebäcken bäck
  Lillöratjärnsberget höjd Hästberg by Kronlyckan åker
  Lindblomsviken vik Hästhagen bebyggelse Kryddmyran myr
  ?*Lindstahuset ålehus Hästhagen bebyggelse Kråslyckan äga
  Lindsån å Hästhagen bebyggelse Kulholmen holme
  Lindsån å Hästhagen bebyggelse Kulholmen holme
  Lindåberget berg Hästhagen lht Kulsveden hage
  Lintjärnen, Lilla tjärn Hästhagens bebyggelse Kusbacken backe
  Lintjärnen, Stora tjärn Hästhagens bebyggelse Kusbacken backe
  Lintjärnsbäcken bäck Högbacka lht Kusmyren mosse
  Lintjärnskullen höjd Högbergs bs Kustäkta äga
  Linviksudden udde Högsved lht Kvarnbacke backe
  Liss-Gartstjärnen tjärn Högsved bs Kvarnbron bro
  Ljusberget höjd Högsängs bebyggelse Kvarnlocket äga
  Ljussjön sjö Högtjär hmd Kvarnlocket äga
  Ljusvallen fäbod Hörbovallen fäb Kvarnsveden äga
  Ljusvallsbäcken bäck Hörbovallen fäb Kvarnsveden äga
  Ljusvallshatten triangelpunkt Hörbovallen fäbod Kvarnsvedjan äga
  Ljusvallshatten, Lilla höjd Hörnet lht Kvarnviken vik
  Ljusvallshatten, Stora höjd Hösängs bebyggelse Kvarnänget äng
  Ljusvallsmyran myr Iggströms bebyggelse Kvickatomten byggnadstomt
  Lobacke skogsomr. Ivars bebyggelse Kyrkbyheden hed
  Lobäcken bäck Ivars bebyggelse Kyrkbyvågen vik
  Locken tjärn Jakobas bebyggelse Kyrkstenarna stensättning
  Locken tjärn Jakobs bebyggelse Kyrkön ö
  Lottensjön. se Locken tjärn Janesas gd Kålsängslyckan äga
  Lugna skogshöjd Janna lht Kånkmyrorna myrar
  Lunga förr by, nu ägor Janna hmd Kårabacken åker
  Lungbron bro /Se Jans hmd Kårhanstäkten äga
  Lungbäcken bäck Jans bs Kåsen änge
  Lungbäcken bäck Jansa gd Kåsjöbäcken bäck
  Lungbäcken bäck /Se Janssons fäbodstuga Källbäcken bäck
  Lungmor äga /Se Jens gd Källmyran myr
  Lungmorsberget höjd Jens g Källyckan äga
  Lungmorsberget höjd /Se Jens bebyggelse Källänget äga
  Lungslåttarna slåtterängar /Se Jens bebyggelse Käringberget berg
  Lungtjärn tjärn /Se Jens bebyggelse Käringberget berg
  Lussebacke höjd Jens bebyggelse Käringberget berg
  Lustaberget höjd Jensbo lht Käringbergsudden udde
  Långholmen holme Jenses gd Käringstenarna stenar
  Lång-Lassesudden udde Jiljams bebyggelse Kölasbacke backe
  Långmyran sankmark Jagans bebyggelse Kölen berg
  Långmyran myr Jogans bebyggelse Kölen höjd
  Långmyran myr Jogans bebyggelse Kölen höjd
  Långmyran myr Johannes bebyggelse Kölmyran myr
  Långmyran myr Johannes bebyggelse Kölmyren mosse
  Långslått terräng Johannes hmd Kölmyrorna mossar
  Långsvedberget höjd Johannesas bebyggelse Kölmyrtjärnarna tjärnar
  Långtjärnbäcken bäck Johans bebyggelse Kölsjön sjö
  Långtjärnen tjärn Johans bebyggelse Kölsjön Lilla sjö
  Långtjärnen tjärn Johans hmd Kölsjön, Lilla sjö
  Långtjärnen, Nedre tjärn Johansas gd Kölsjön Stora sjö
  Långtjärnen, Övre tjärn Johanstorp lht Kölsjön sjöar
  Långtjärnsberget triangelpunkt Jon Anders bebyggelse Kölsmyran myr
  Långtjärnsbäcken bäck Jon Anders bebyggelse Kölsmyrbäcken bäck
  Långtjärnsbäcken bäck Jon Anes bebyggelse Kölvallsberget berg
  Långtjärnsmyran myr Jon Anunds bebyggelse Kölvallstjärnen tjärn
  Långudden udde Jonases bebyggelse Lafsen sjöar
  Långön ö Jonases gd Lafsen Lilla sjö
  Lö(de)ränget ägonamn /Se Jon Ers bebyggelse Lafsen, Lilla sjö
  Lördagsmyran ägomark Jon Ers bebyggelse Lafsen Stora sjö
  Lördagsmyran myr Jon Ers bebyggelse Lafsen, Stora sjö
  Lörstrand udde Jon Ers bebyggelse Lafsmyren mosse
  Lörängsåsen skogshöjd Jon Hans bebyggelse Lammyren mosse
  Lörängsåsen berg /Se Jon Hans bebyggelse Landfastholmen udde
  Malarvet ägomark Jon Hanses bebyggelse Lapphällarna hällar
  Malma, Lill- myrmark Jon Hanssons bebyggelse Lappmyra äga
  Malma, Stor- myrmark Jon Jöns bebyggelse Lappmyrsveden äga
  Malmbäcken bäck Jon Jöns bebyggelse Lapptäkten äga
  Mansnäs udde Jon-Jörs gd Larmänget äng
  Matsmyran sankmark Jon Jörs bebyggelse Lars Perstäkten äga
  Mattesmyran myr Jon Karlsas bebyggelse Lavåker äga
  Mellanberget berg Jon Karls bebyggelse Lavåker åker
  Mellanköl skogsterräng Jon Lars bebyggelse Laxabäcken bäck
  Mellanviken vik Jon Lars bebyggelse Laxadalen dal
  *Mibli å Jon Ols bebyggelse Laxatjärnen tjärn
  Mickel-Metsviken vik Jon Ols bebyggelse Laxatäkten äga
  Mickelsbo ägomark Jon Pers bebyggelse Legård backe
  Millsiön sjö Jon Pers bebyggelse Lejontäkten äga
  Millsjön sjö Jon Pers buan hmd Lemmerberget berg
  Milsjömyran myr Jon Påls bebyggelse Lemyran myr
  Milsjön sjö Jon Påls bebyggelse Lemyrbacken backe
  Milsjön sjö Jon Påls bebyggelse Lerviken vik
  Milsjön sjö Jon-Påls gd Lillberg äga
  Milsjön sjö Jon Påls buan bebyggelse Lillberget berg
  Milsjön sjö Jon Påls buan hmd Lillberget berg
  Milsjön sjö Jons bebyggelse Lillberget berg
  Milsjön sjö Jons bebyggelse Lillberget berg
  Milsjön sjö Jons bebyggelse Lillberget berg
  Milsjön sjö Jons bebyggelse Lillbro bro
  Milån å Jons hmd Lillholmen holme
  Milån å Jons hmd Lillkil äga
  Milån å /Se Jonsbo lht Lill-Malma myr
  Mjuåsberget höjd Jonslund lht Lillmyren äga
  Mjuåstjärnen tjärn Jonsro lht Lill-Nilstäkten äga
  Mjöberg terräng Jonstorp g Lillsand ö
  Mjöbergsvallen hus Jon Tomssons bebyggelse Lillsjön sjö
  Mosa terräng Jon Tomssons bebyggelse Lillsjön sjö
  Mosbäcken bäck Jotoms bebyggelse Lillsjön sjö
  Mossmyran myr Juggas bebyggelse Lillskog äng
  Muraholmen halvsö Juggas bebyggelse Lillstråbäcken bäck
  Myrgropsudden udde Juggas bebyggelse Lillstråsjötjärnen tjärn
  Mytingen, Lill tjärn Jungbergs gd Lillsveden äga
  Mytingen, Lill- tjärn /Se Jämten bebyggelse Lilltjärnen tjärn
  Mytingen, Stor- tjärn Jämtens hmd Lillvallsån å
  Mytingen tjärn /Se Järnmans bebyggelse Lillvågen tjärn
  Mytingsbacken höjd Järvens bebyggelse Lillyckan äga
  Mytings backen höjd /Se Järvens hmd Lillåkern äga
  Mågan skogsomr. Järvsö-Nor by Lillälven strömfåra
  Mågan skogsområde /Se Järvsö-Nyvallen fäb Lillälven sundet mellan Kyskön och forta
  Mågarna äng /Se Jöns stuga Lillöratjärnen tjärn
  Möckelmyran ägomark Jöns gd Lillöratjärnen tjärn
  Möckelmyran sankmark Jöns gd Lillöratjärnsberget berg
  Möckelmyrbäcken bäck Jönsa lht Lindblomsviken vik
  Mörkberget skogshöjd Jönsa gd Lindmanstäkten äga
  Mörtsjön sjö Jörans bebyggelse Lindströmstjärnen tjärn
  Mörtsjön, Stora o. Lilla sjöar Jörans hmd Lindåberget berg
  Mörtsjön, Stora sjö Jöran Tors bebyggelse Linsån å
  Mörtsjön, Lilla o. Stora sjöar Kala bs Lintjärnarna tjärnar
  Mörtsjön sjö Kalsa gd Lintjärnarna tjärnar
  Mörtsjön sjö Kalsa gd Lintjärnen tjärn
  Mörtsjön sjö Kalsa hmd Lintjärnsbäcken bäck
  Mörtsjön, Lilla tjärn Kalv by Lintjärnskullen berg
  Mörtsjön, Stora tjärn Kalv by Linviksudden udde
  Mörtslåttan sankmark Kalv by Lissel-Bursjöberget berg
  Mörttjärnen tjärn Kalv by Ljusatäkten äga
  Mörttjärnen tjärn Kalvlyckan avs Ljusbacke sandås
  *Mörttjärnen tjärn Kalvsvallen fäbodar Ljusberget berg
  Mörttjärnen sjö Kalvsvallen fäbod Ljussjön sjö
  Mörttjärnen tjärn Kantas stuga Ljussjön sjö
  Mörttjärnen tjärn Kapellet g Ljussjön sjö
  Mörttjärnsbäcken bäck Kardells lht Ljusvallsbäcken bäck
  Mörttjärnsviken vik Karla avs Ljusvallshatten st. o. L berg
  Nilsvallsviken vik Karls bebyggelse Ljusvallhatten Lilla berg
  Nor triangelpunkt Karls hmd Ljusvallshatten, Lilla bergstopp
  Noret å Karls bebyggelse Ljusvallhatten Stora berg
  Norråsbäcken bäck Karls bebyggelse Ljusvallshatten bergstopp
  Norssundet sund Karls bebyggelse Ljusvallsmyran myr
  Norsviken vik Karls hmd Ljusvallstjärnen tjärn
  Norsviken vik Karlsa g Lobacke höjd
  Norsviken vik /Se Karlsas bebyggelse Lobäcken bäck
  Norsviken vik /Se Karls buan hmd Locka äga, änge
  Norsviken vik /Se Karsjö by Locken ägor
  Notåsen höjd Karsjö by Locken sjö
  Nyboberget höjd Karsjö by Locken sjö
  *Nyboån å /Se Karlssons bs Locken sjö
  Nyboåsen berg /Se Kasks bs Lockena ägor
  *Nyboåsen berg /Se Kastells bebyggelse Locket äga
  Nybruket ägomark Kesars lht Locket äga
  Nyhem terräng Kila g Locket äga
  Nyhemsströmmen å Kila bs Losten äga
  Nyslåttmyran myr Kilabacken lht Luffarbacke brant sluttning
  Nyslåttmyran terräng Kilas g Lugna gatan väg (brukningsväg)
  Nyvallen fäbod Klacken del av by Lunga ägor
  Nyvallen terräng Klacken gårdar Lungatäkten äga
  Nyvallsberget höjd Klacks bebyggelse Lungbron bro
  Nyvallsbäcken bäck Klacks i Kåsjö bebyggelse Lungbäcken bäck
  Nyvallsfly myrmark Klacksnybruket avs Lungmar trakt
  Nyvallskölen höjd Klangas g Lungmor äga
  Nyvallstjärn tjärn /Se Klangs bs Lungslåttarna slåtterängar
  Nyvallstjärnen tjärn Klangs bs Lungtjärnen tjärn
  Nyvallsån å Klaras gd Lungänget äng
  Nyvallsån å Klars bs Lussibacke backe
  Nyåker ägomark Klockar bebyggelse Lustaberget berg
  Näckviken vik Klockars bebyggelse Lustaberget berg
  Näsaslåttan sankmark Klockars gd Lyckan äga
  Näset udde Klubba g Långholmen holme
  Näsmor ägomark Klubba buan bebyggelse Långholmen holme
  Näsviken vik Klubba buan hmd Långkornladsveden skogsmark
  Oktjärnen tjärn Klubbans bebyggelse Lång-Lasses udden udde
  Oktjärnsbäcken bäck Klubbans bebyggelse Långmossen mosse
  Ol-Hansberget berg Klubbans gd Långmyren äga
  Ol-Jonsviken vik Knackas bs Långmyren mosse
  Olsmilen sjö Knappens g Långslått slåttermyr
  Olsmilen sjö Knappens gd Långslått åkrar
  Ol-Toms terräng Knappens gd Långslåttjärnen tjärn
  Orsjön utvidgning av Ljusnan Knoppens bs Långsvedberget berg
  Orsmilberget berg Knutas bebyggelse Långsvedberget berg
  Orsmilberget höjd Knut Hansa bebyggelse Långsveden äga
  Orsmilbäcken bäck Knuts bebyggelse Långtjärn tjärn
  Orsmilen sjö Knuts lht Långtjärnen tjärn
  Orsmilen tjärn Knåpa bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Orsmilen sjö Knåpa bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Orsmilen sjö /Se Knölmoras förr stuga Långtjärnmyren mosse
  Orsmilen sjö Kocks hmd Långtjärnsberget berg
  Orsmilen sjö Kokse bebyggelse Långtjärnsberget berg
  Orsmilaån å Kokse bebyggelse Långtjärnsberget berg
  Per-Matsviken vik Kokse buan bebyggelse Långtjärnsbäcken bäck
  Pervallen fäbod Koppar bebyggelse Långtjärnsmyran myr
  Piparvallen fäbod Koppars bebyggelse Långudden udde
  Piparvallsbäcken bäck Korks hmd Långvågen tjärn
  Piparvallsmyran myr Kox bebyggelse Långön ö
  Pissingsbacke skogshöjd Kramsta by Långön ö
  Pissingsmyran myr Kramsta by Länsmanstäkten äga
  Plitmorstäkten tomt /Se Kramsta by Lönnatäkten äga
  Plågbäcken bäck Kransas g Lördagsmyren mosse
  Pollaviken vik Kriga soldatt Lörängåsen bergås
  Porsmyran myr Kriga g Lövenlocket äga
  Pottbäcken bäck Kriga hmd Löventäkten äga
  Prinsessan tjärn Kriga bs Lövåker äga
  Prästarv ägomark Krings gd Malarvet äga
  Prästnäset ägomark Kristians bs Malman mosse
  Prästvalltjärnen tjärn Kristinelund lht Malmbäcken bäck
  Prästvalltjärnen tjärn Kristinero lht Malmbäcken bäck
  *Prästvalltjärnen tjärn Kristines bebyggelse Malmbäcken bäck
  Prästvalltjärnen tjärn Kristines bebyggelse Malmmyren mosse
  Prästvallån å Kristoffers fd fäbodställe Mansnäs udde
  Punsbacken höjd Kristoffers bebyggelse Maria äga
  Punsen tjärn Kristoffers bebyggelse Markusasstorsved åker
  Punsmyran terräng Kristoffers bebyggelse Markusdalstäkten äga
  Pålssonstjärnen tjärn Kristoffers bebyggelse Markusmäl äga
  Rammsidan höjd Kroje bebyggelse Matsmyren mosse
  Raskabacken höjd Kroje bebyggelse Mellanbacke höjd
  Raskatäkten ägomark Kroje stuga Mellanbacken åker
  Rassmyren myr Krugas hmd Mellanberget berg
  Ravesmyran myr Kråslyckan avs Mellanköl skogsområde
  *Ringfurun gränsmärke Kråslyckan bs Mellan-Kölsmyran myr
  Rompberget berg Kullers g Mellanviken vik
  Rossebrännan terräng Kullers hmd Mellanviken vik
  Rossen sjö Kulls bs Mellanänget äng
  Rossen sjö Kullers g Mickelbo äga
  Rossen sjö Kullers g Mickel Matsviken vik
  Rossen sjö Kullers bs Milsjömyran myr
  Rossen sjö Kullers gd Milsjön sjö
  Rossen sjö Kullris gd Milsjön sjö
  Rossen sjö Kunos bebyggelse Milsjön sjö
  Rossen sjö Kup bs Milsjöslåtten ängaslått
  Rossen sjö Kusens gård Milån å
  Rosen sjö /Se Kusens g Milån å
  Rossen sjö Kusens gd Mines vik
  Rossla ägomark Kusmyra g Minesänget äng
  Rosslabäcken bäck Kvarnas gd Minus udde
  Rosslabäcken bäck /Se Kvarnens bebyggelse Mjöberg berg
  Rossla ålehus Saknas /Se Kvarngården bebyggelse Mjöberg ¨berg
  Ronmyran ägomark Kvarngården bebyggelse Mjöberg berg
  Rossån å Kvarnlocket bebyggelse Mjöbergsbäcken bäck
  Rotbråningsmyran myr Kvarnänget bebyggelse Mjuåstjärn tjärn
  Rudtjärnen tjärn Kvarnängets g Mjuvåstjärnen tjärn
  Rumpberget höjd Kvicks lht Mockelgärdet äga
  *Russjön sjö Kvistens g Mockelmyran äga
  Rygg terräng Kyrkbyn by Mockelmyran myra
  Råssjön, se Våsen sjö Kyrkbyn by Mockelmyrbäcken bäck
  Råsjön sjö Kyrkbyn by Mockelmyren myr
  Råssmyran ägomark Kålan bs Mockelmyren myr
  Råtjärnen tjärn Kåra bebyggelse Mockelänget äng
  Råxsjön sjö Kåra bebyggelse Mon hed
  *Rävsjön sjö Kåra gd Morgonmyran myr
  Röbäcken bäck Kåra bebyggelse Moänget äng
  Rödbäacken bäck Kåra bebyggelse Moängsmyren mosse
  Rödtjärnen tjärn Kåra hmd Mullbacke backe
  Rönningsslåttan skogsterräng Kåra lht Muraholmen holme
  Sand strandremsa Kåra bebyggelse Muraholmen holme
  Sandnäsudden udde Kåra bebyggelse Murtäkten äga
  Sandviken vik Kåra bebyggelse Myragatan allm. väg
  Sandviken vik Kåra bebyggelse Myrkarn äga
  Sannavågen tjärn Kåratomten hmd Myrstenstäkten äga
  Sannaåsen skogsomr. Kåsjö by Mytingsbackarna bergshöjder
  Selanbacken höjd Kåsjö by Mytingen tjärn
  Selanbacktjärnen tjärn Kåsjö by Mågan äng
  Sidskogsberget triangelpunkt Kåta gd Mågänget äng
  Sidskogsbäcken bäck Källbäcken avs Mångsaberget berg
  Sidskogsjön sjö Källerstorp lht Mångsgatan väg
  Sidskogsjön sjö Källmyres avs Mörkaslåtten slått
  Sidskogssjön sjö Källva bebyggelse Mörkberget berg
  Sidskogssjön sjö Källvast bebyggelse Mörksröjningen äga
  Sidskogssjön sjö Källänget lht Mörktjärnen tjärn
  Sidskogssjön sjö Kölvallen avhysta fäbodar Mörtsjöbäcken bäck
  Sidskogssjön sjö Laddes bebyggelse Mörtsjön sjö
  Sidskogsjön sjö Laksas hmd Mörtsjön lilla sjö
  *Sidskogsån å Laksas bebyggelse Mörtsjön Stora sjö
  Simessjön sjö Landbons bebyggelse Mörtslåttan slått
  Simessjön sjö Lansas g Mörttjärnen tjärn
  Simessjön sjö Lappmurs g Mörttjärnen tjärn
  Simessjön sjö /Se Lappmyran hmd Mörttjärnsbäcken bäck
  Simesvallen terräng Lappmyren hmd Mörttjärnsviken vik
  Simesvallsberget berg Lappstugan stuga Mörttjärnsviken vik
  Simesvallsmyran myr Larmas bebyggelse Niffsänget äga
  Simeån å /Se Larmas bebyggelse Nivsänget äng
  Simision sjö Larmstäkten avs Norebäcken bäck
  Simisjön sjö Larsbo lht Noret utlopp
  *Sjösjön sjö Lars Daniels bebyggelse Noret sund
  Sjövästaänget ägomark Lars Erkes bebyggelse Norrberget berg
  Skackelbacke terräng Lars Eriks bebyggelse Norråsbäcken bäck
  Skakmyran sankmark Lars Hans bebyggelse Norsbron bro
  Skakmyrbäcken bäck Lars Hans bebyggelse Norsviken vik
  Skakmyrbäcken bäck Lars Jons bebyggelse Norsviken vik
  Skallberget höjd Lars Jons bebyggelse Notås berg
  Skalsvallberget höjd Lars Mats bebyggelse Notåsen berg
  Skalsvallen fäbod Lars Mats bebyggelse Nyboberget berg
  Skarpabrännan terräng Lars Nils bebyggelse Nybruket åker
  Skiljemyran myr Lars Nils bebyggelse Nybruket äga
  *Skiskogsjön sjö Lars Nils hmd Nylandet äga
  Skiskogssjön sjö Lars Nils buan hmd Nylandet åker
  *Skolsjön del av Ljusnan Lars Olles hmd Nylandet åker
  Skommarslåtten sankmark Lars Pers bebyggelse Nylandet åker
  Skorv skogsomr. Lars Pers hmd Nylyckan äga
  Skorvtjärnen tjärn Lassa bebyggelse Nylyckan äga
  Skriksviksklacken höjd Lassa g Nyslåtten åker
  Skrikviksvågen vik Lassa bebyggelse Nyvallsberget berg
  Skrikviksån å Lassa bebyggelse Nyvallsberget berg
  Skriksviksån å Lassa bebyggelse Nyvallsberget berg
  Skräddarmyran, Lilla myr Lassa bebyggelse Nyvallsbäcken bäck
  Skräddarmyran, Stora myr Lassa bebyggelse Nyvallsbäcken bäck
  Skrälldalen dal Lassas g Nyvallsbäcken bäck
  Skåhlsiön sjö Lasses hmd Nyvallsfly myrmark
  Skålbo ägomark Lassas bebyggelse Nyvallstjärn tjärn
  Skålbosjön sjö Lassas gd Nyvallstjärnarna tjärnar
  Skålbosjön sjö Lasses hmd Nyvallstjärnen tjärn
  Skålbosjön sjö Lass Daniels bebyggelse Nyvallstjärnen tjärn
  Skålbosjön sjö Laxa gd Nyvallån å
  Skålbosjön sjö Lax Anders bebyggelse Nyänget äng
  Skålbosjön sjö Laxas g Nämmanberg berg
  Skålbosjön sjö /Se Lejens gd Näsaslåttan slått
  Skålsjöberget höjd Lejons avs Näset udde
  Skålsiön sjö Lejons hmd Näskevik äga
  Skålsjön sjö Lejons hmd Näsmor äga
  Skåsjön sjö Lekas avs Näsmyren mosse
  Skåsjön sjö Levins bebyggelse Nässkogen udde
  Skåsjön sjö Lians gårdar Näsviken vik
  Skärpunsmyran terräng Lians bebyggelse Näsviken vik
  Skästra triangelpunkt Lidéns lht Nötlocket äga
  Skästraberget höjd Liljelund lht Okabacke backe
  Slåttaberget berg Lill-Anders hmd Oktjärn tjärn
  Slåttatjärnen tjärn Lillberga hmd Oktjärnen tjärn
  Slåttbäcken bäck Lillbergs bebyggelse Oktjärnsbäcken bäck
  Slåttbäcken bäck Lillbergs gd Ol-Hansholmen holme
  Slåttjärnen tjärn Lillbon bebyggelse Ol Jonsviken vik
  Slåttviks fly sank mark Lill Ol Påls hmd Ol-Matsstorsved åker
  Slätbrännan höjd Lill-Pelles hmd Ol-Matsstöveln åker
  Slätsval höjd Lindbloms gd Ol-Pålssveden åker
  Smedsmyren myr /Se Lindkvistas gd Ol-Pålsängarna åker
  Smörhålet terräng Lindkvists bebyggelse Olsänget äng
  Snarabygget terräng Lindkvists bebyggelse Ommyren mosse
  Snemyran myr Lindstorp lht Onnas näs
  Snällabygget terräng Lindströms bebyggelse Onnaviken vik
  Snäret ägomark Lings fd fäbodställe Opp i Bursjön allm., skog
  Sockmyran terräng Lipps lht Orsmilberget berg
  Sohlvatne sjö Lipps hmd Orsmilen sjö
  *Solvattnet sjö Lipps gd Orsmilen sjö
  Solvattnet sjö Lisstråsjö gårdar Orsmilen sjö
  Sorttjärn tjärn /Se Ljungbergshem lht Orsmilen sjö
  Sorttjärnen tjärn Ljusvallen fäbodar Orsmilen sjö
  Sortvattensberget höjd Ljusvallen fäbod Orsmilån å
  Sortvattnet sjö Ljusvallen förut fäbodvall Orsmilån å
  Sortvattnet sjö Lockets bebyggelse Oxtjärnen tjärn
  Sortvattnet sjö Labuan hmd Oxtjärnsbäcken bäck
  Sortvattnet sjö Locken bebyggelse Partan äng
  Sortvattnet sjö Lockens bebyggelse Parterna ägor
  ?Sortvattnet och Svartsvallssjön sjöar /Se Lockets bebyggelse Partsnåret äga
  Sortvattnet sjö Lockets hmd Partsveden hage
  Sortvattnet sjö Locks bebyggelse Pell Pers bäcken bäck
  Sortvattnet sjö /Se Lons bebyggelse Pensa mosse
  Sotslåtten terräng Lons hmd Per Anderssonsnäset näs
  Spanskatäkten ägomark Los gd Per Erstäkten äga
  Spanskatäkten ägomark Los gd Per Mårtstjärnen tjärn
  Sparren skogsomr. Los avs Persbacke backe
  Spillernäset näs Luckarns gd Persbron bro
  Spillernäset udde Lund kulle Perstäkten äga
  Spjutmyran myr Lungaheden hmd Perukmyren mosse
  Spjuttjärnen tjärn Lunta bs Petarvet äga
  Spjuttjärnen, Lilla tjärn Lura t Pettersberg berg
  Springartjärnen tjärn Lustas avs Petänget äng
  Spångtjärnen tjärn Lustas bebyggelse Pilabacken backe
  Spångtjärnen tjärn Lustas bebyggelse Pinsarvet äga
  Starrmyran myr Lustatorp t Pissingsbacke brant
  *Starsberg, se Störstbergsklint berg Lustigs bebyggelse Pissingsmyran myr
  Stavelmyran myr Lustigs bebyggelse Plågbäcken bäck
  Stavsätrabäcken bäck Lustigs hmd Poltäkten äga
  Stavsätterskogen skog /Se Lusts bebyggelse Prästarv äga
  Stavsätraviken vik Lusts hmd Prästnäset näs
  Stenbäcken bäck Luthers bebyggelse Prästslåtten åker
  Stenmyran myr Lutters hmd Prästvalltjärnen tjärn
  Stensjöbäcken bäck Lycke buan bebyggelse Prästvalltjärnen tjärn
  Stensjöbäcken bäck Låka bebyggelse Prästvalltjärnsbäcken bäck
  Stensjökilen terräng Låkans bebyggelse Prästvallån å
  *Stensjökull, se Stensjösten råmärke Låkas bebyggelse Prästvallån å
  Stensjömyran myr Lång Hans bebyggelse Punsbacken höjd
  Stensjön sjö Lång-Hans hmd Punsen vattensamling
  Stensjön sjö Lång-Hans gd Putten tjärn
  Stensjön sjö Långpellas Yssens bebyggelse Pålmyren mosse
  Stensjön sjö Långslått by Pålssonstjärnen tjärn
  Stensjön sjö Lönnas g Rammsidan berg
  Stensjön sjö Lönns bs Raskabacke sluttning
  Stensjön sjö Lörstrand station Rasskil äga
  Stensjön sjö Löräng by Rassmyren myr
  Stensjön sjö Löräng by Raverstäkten äga
  Stensjön sjö Löräng by Ravesmyren mosse
  Stensjön sjö Löva gd Regelåsen berg
  Stensjön sjö /Se Lövas bs Ringfura fura
  Stensjön sjö Lövbergs bebyggelse Ringfuru försvunnen ? tall
  *Stensjön sjöar Lövingens bebyggelse Ringholmen holme
  Stensjön sjö Majes hemman Riset äga
  Stensjön sjö Majes gd Rishästhagen hage
  Stensjösten råmärke Malins bs Risänget äng
  *Stensjösten råmärke Malmas bebyggelse Rolftäkten äga
  Storsjövallen fäbod Malms bs Rolv höjd
  Stensmyran myr Malmas bebyggelse Rossebrännan skogsparti
  Stensvallen fäbod Malms hmd Rossbrännan bergstrakt
  Stensvallskullen höjd Mansnäs g Rossen sjö
  Stentjärnen tjärn Mansnäs lht Rossen sjö
  *Stockholm höjd? Markus bebyggelse Rossen sjö
  Storberge berg Markusas fäbodstuga Rosseån å
  Storberget berg Markusas fäbodstuga Rosslabäcken bäck
  Storberget Saknas Markusas bebyggelse Rossån å
  Storberget höjd Markus» bebyggelse Rovgärdslyckan äga
  Storbergsklint berg Markusas gd Rovtäkt äga
  Storbergsklint berg Markusas bebyggelse Rudtjärnen tjärn
  Storbergsklint triangelpunkt Markus bebyggelse Rumpberget berg
  Storbjörkberget höjd Markusas bebyggelse Rusarv äga
  Stordal terräng Markus´ bebyggelse Rusarv äga
  Stordäljaströmmen å Markus´ buan hmd Rygg grusås
  Storholmen ö Masa lht Ryggeråsen bergås
  Stormoberget berg Matta bebyggelse Rågrinden grind
  Stormorstjärnen tjärn Matta bebyggelse Rålv backe
  Stormyran myr Matt Andersas bebyggelse Rån äga
  Stormyran myr Matteses g. Råssmyren mosse
  Stormyran myr Mejers bebyggelse Råtjärnen tjärn
  Stormyran myr Melins gd Råtjärnen tjärn
  Stormyran sankmark Mickels Mats´ bebyggelse Rävbåsen äga
  Stormyran myr Mickel Mats bebyggelse Röbäcken bäck
  Stormyran myr Mickel Mats bebyggelse Rödtjärnen tjärn
  Stormyran myr Mickels g. Rödtjärnen tjärn
  Stormyran myr Mickels bebyggelse Rösthägnan äga
  Stormyrberg triangelpunkt Mickels bebyggelse Röstputten tjärn
  Stormyrbäcken bäck Mickels gd Salig Pers holme holme
  Stormyrholmen del av myr Mickels bebyggelse Samlaberget berg
  Stormyrnäset terräng Mickels hmd Samlaberget berg
  Storrossebäcken bäck Mickels bebyggelse Sandnäs strand
  Storsjöbäcken bäck Milsågen avs Sandnäsudden udde
  Storsjöknallen triangelpunkt Milsågen sågverk Sandnäsudden udde
  Storsjön sjö Milsågen bebyggelse Sandtäkten äga
  Storsnäs udde Mines gd Sandviken vik
  Storsved terräng Mittigårds bebyggelse Sannavågen vik
  Stortjärnen tjärn Mittigård hmd Sannaåsen bergås
  Storöratjärnen tjärn Mjöberg fäbodar Sidskogsbäcken bäck
  Storöratjärnsberget triangelpunkt Mjöbergsvallen f.d. fäbodvall Sidskogsbäcken bäck
  Storöratjärnsberget skogsomr. Mjöbergsvallen fäbod Sidskogssjön sjö
  Strand-Eriks terräng Moans bebyggelse Sidskogssjön sjö
  Striatäkten ägomark Mockels g. Sidskogssjön sjö
  Stråsjöbäcken bäck Mockers hmd Sigfridsänget äng
  Stråsjö skogsomr. Mockers hmd Simessjön sjö
  Stråsjö fiske kronofiske Molnängets g. Simmesjön sjö
  Stråsjön sjö Mon del av by Simsjön sjö
  Stråsjön sjö Mos bs Simsjön, Östra sjö
  Stråsjön sjö Mosa gd Sjularvsdelen äga
  Stråsjön sjö Mosa gd Sjuänget äng
  Stråsjön sjö Munters t. Sjuänget äng
  Stråsjön sjö Munters bs Sjölyckan äga
  Stråsjön sjö Munters gd Sjönäset näs
  Stråsjön sjö Munters gd Skackelbacke höjd
  Stråsjön sjö Munters bs Skakmyrbäcken bäck
  Strösjön, Lilla sjö Munters bs Skakmyrbäcken bäck
  Stråsjön sjö Munters gd Skalberget berg
  Stråsjön sjö Mura bebyggelse Skalberget berg
  Stråsjön sjö Mura bebyggelse Skalberget berg
  Stråsjön, Lilla sjö Mura bebyggelse Skalsvallberget berg
  Stråsjön sjö Mura g. Skalsvallberget berg
  Stråsjön sjö Mura Gundby hmd Skansatäkten äga
  Stråsjön sjö /Se Myr hmd Skarmyren myr
  Stråsjösveden terräng Myra by Skarplyckan äga
  Stråsjöviken vik Myra by Skavabacke backe
  ?Stråsjö ålehus Saknas /Se Myra by Skiljemyren mosse
  Stubbholmen udde Myra del av by Skinnalyckan äga
  Stubbäcken bäck Myradalarna del av byn Myra Skorv höjd
  Stugberget triangelpunkt Myras lht Skorvberget berg
  Stugsjöarna, Övre o. Nedre sjöar Myras gd Skorvtjärnen tjärn
  Stugsjöbrännan skogsterräng Myrgården bebyggelse Skottagatan avfartsväg
  Stugsjöbrännan terräng Myrgården gård Skrammelhällarne berghällar
  Stugsjömyran myr Myrland del av Nor Skriksvikån å
  Stugsjön sjö Myr-Pelles hmd Skriksviksvågen vik
  Stugsjön, Övre o. Nedre sjöar Myrs gd Skrosviken vik
  Stugsjön, Övre o. Nedre sjöar Myrs g. Skrotte äga
  Stugsjön, Övre och Nedre sjöar Mångs bebyggelse Skräddarmyran, Stora myr
  Stugsjön, Nedre sjö Mongs bebyggelse Skummarslåtten slåtteräng
  Stugsjön, Övre sjö Mångs bebyggelse Skålbovägen väg
  Stugsjöån å Mångs bebyggelse Skålbosjön sjö
  Styggmyran myr Mångs gd Skålboån å
  *Stårsberg, se Störsteberget berg Mångsa bebyggelse Skålmyren mosse
  Störsteberget berg Mångsas bebyggelse Skålsjöberget berg
  Störsteberget berg Mångsas bebyggelse Skålänget äng
  Störsteberget berg Mongsens bebyggelse Skålänget äga
  Störstbergsklint berg Mårs bebyggelse Skåsjön sjö
  Sundängesvågen vik Mårta bebyggelse Skärpunsmyren äga
  Svalåsbäcken bäck Mårten Hans bebyggelse Skästraberget berg
  Svalåsmyran, Nedre myr Mårten Hans bebyggelse Skästraberget berg
  Svalåsmyran, Övre myr Mårten Jons bebyggelse Slinken åker
  Svalåstjärnen tjärn Mårten Jons bebyggelse Slåttaberget berg
  Svarta mo terräng Mårtens-Larsas gd Slåttaberget berg
  Svartberget berg Mårten Pers bebyggelse Slåttaberget berg
  Svartbäcken bäck Mårtens bebyggelse Slåttan åkrar
  Svartbäcken bäck Mårtens hmd Slåttbäcken bäck
  Svartbäcken bäck Mårtens bebyggelse Slåttjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck Mårtens bebyggelse Slåttjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck Mårtens bebyggelse Slätmor äga
  Svartdalen dal Mårtens bebyggelse Smekemor samfällig skogsmark
  Svarthålet sjö? /Se Mårtens Buan bebyggelse Småsvalarna åkrar
  Svartmyran myr Mårtens buan hmd Smörhålet äga
  *Svartsjöarna sjöar Mårtens Olles hmd Smörhålet äga
  *Svartsjön sjö Mårt Pers bebyggelse Smörhålsröjningen äga
  *Svartsjön sjö Mårts bebyggelse Snasen äga
  Svarttjärn tjärn Mönsters bebyggelse Snofis backe
  Svarttjärn tjärn Mönsters bebyggelse Snupen bergshöjd
  Svarttjärnbäcken bäck Mörka bebyggelse Snäre äga
  Svarttjärnen tjärn Mörka hmd Sockmyren myrtag
  Svarttjärnen tjärn Mörka hmd Sorttjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn Mörkas g. Sorttjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn Mörks hmd Sortvattensberget berg
  Svartvallen terräng Mörkas g. Sortvattnet sjö
  Svartvallen skogsterräng Mörks hmd Sortvattnet sjö
  Svartvallsberget höjd Mörta bebyggelse Sortvattnet sjö
  Svartvallsberget berg Mörts bebyggelse Sote berg
  Svartvallsbäcken bäck Mörtas bebyggelse Sotsveden hage
  Svartvallsmyran myr Mörtas bebyggelse Spanska täkten åker
  Svartvallssjön sjö Nabo g. Spanska täkten äga
  ?Svartvallssjön, Sortvattnet sjöar Nabo gd Sparren berg
  Svartvallssjön sjö Nils bebyggelse Sparren berg
  Svarvarfly sankmark Nils´ smedgård Spillernäset näs
  Sved ortnamnselement /Se Nils´ bebyggelse Spjutmyran myr
  Svedbovallen terräng Nilsa bebyggelse Spjuttjärnen tjärn
  Svedja ortnamnselement /Se Nils Anders bebyggelse Spjuttjärn tjärn
  Svennaslåttan sankmark Nils Anders bebyggelse Spjuttjärnen, Lilla tjärn
  Svensbäck terräng Nils Anders bebyggelse Springartjärnen tjärn
  Svensbäcksvågen vik Nils Erikas g. Springartjärnen tjärn
  Systermyran myr Nils Ers bebyggelse Spångtjärn tjärn
  Sånghussjön sjö Nils Ers bebyggelse Spångtjärnen tjärn
  Sånghustjärnen, Södra tjärn Nils Ers bebyggelse Spångtjärnen tjärn
  Säljestavågen tjärn Nils Ers bebyggelse Stackänget äng
  *Södertjärnen sjö Nilses bebyggelse Staffanstäkten äga
  Södervallen terräng Nils Lars bebyggelse Stakängeshästhagen hage
  Södervallsfly sankmark Nils Lars´ bebyggelse Stakänget äng
  Södervallåsen terräng Nils Lars bebyggelse Stampartäkten äga
  Söndagsberget höjd Nils Lars´ bebyggelse Starktäkten äga
  Söndagsberget höjd Nils Ols hmd Starrmyren mosse
  Söndagsberget berg Nilssons gd Stavsätrabäcken bäck
  Söndagsmyran myr Nilsstrand gd Stavsätravika vik
  Söndagsmyran sankmark Nils Störs bebyggelse Steg väg
  Söndagsån å Nilsters gd Stenbacken backe
  Sörbyån å Nils Tors bebyggelse Stenbäcken bäck
  Sörbyån å /Se Nils Tors bebyggelse Steneänget äng
  Sötdalen sankmark Nils Tors bebyggelse Stenmyran myr
  Taffsiön, se Tevsjön sjö Nils Tors hmd Stensjöberget berg
  *Taftjärnen försvunnen tjärn Nor by Stensjöbäcken bäck
  Tagalandet ägomark Nor by Stensjökilen skogsparti
  Teveån biå Nor by Stensjökilen skogsskiften
  Teveån å Nor by Stensjömyran myr
  Tevsjön sjö Nordas g. Stensjömyren mosse
  Tevsjön sjö Nordsjö by Stensjön sjö
  Tevsjön utvidgning Nordsjö by Stensjön sjö
  Tevsjön sjöbildning Nordsjö by Stensjön sjö
  Tevsjön utvidgning av älv Noret bebyggelse Stensjön sjö
  Tevsjön sjö /Se Noret del av byn Nor Stensjön sjö
  Tevsjön sjö /Se Norins hmd Stensjöstenen häll
  Tevsjön sjö /Se Norins handelslht Stensmyren mosse
  Tevsjön utvidgning Norrbacka lht Stenstäkten äga
  Tevsjön sjö /Se Norrberg lht Stensveden skogsmark
  *Tevtjäraåsen berg /Se Norrbo g. Stentjärnen tjärn
  Timmobäcken bäck Norrby hmd Stentjärnen tjärn
  Tisdagsberget berg? Norr Säljesta by Stolpvallen äga
  Tisdagsbäcken bäck Norrvåga by Storberget berg
  Tjärnmyran myr Norrvåga by Storbjörkberget berg
  Tjärnmyran myr Norrvåga by Storholmen holme
  Tobaksmyran myr Norska avs Storhägnaden hage
  Tomtamyran sankmark Norska hmd Storkölsjöknallen berg
  Torkelsbo terräng Nybo by Storkölsknallen berg
  Torsabygget ägomark Nybo by Storkölsknallen berg
  Torsdagsberget triangelpunkt Nybo by Storkölsknallen berg
  Torsdagsberget berg Nybonds hmd Storlyckan äga
  Torsdagsberget höjd Nybrukans bebyggelse Storlyckan äga
  Torsdagsmyran myr? Nybrukarns bebyggelse Stor-Malma myr
  Torsdagsmyran(myren) myr /Se Nybruket gd Stormoberget berg
  Torsnäs terräng Nygrens handelslht Stormoberget berg
  Torön ö Nygårds bebyggelse Stormoberget berg
  Torön ö Nygårds hmd Stormorstjärnen tjärn
  Tovaberget höjd Nyhem bebyggelse Stormorsån å
  Trampa terräng Nyhem hmd Stormyran myr
  Tranåsen höjd Ny Karls bebyggelse Stormyran myr
  Trerönningen sjö Nylands bebyggelse Stormyrbäcken bäck
  Trollberget berg Nylands hmd Stormyren myr
  Trollbäcken bäck Nylands bebyggelse Stormyren mosse
  Trollhålet grotta /Se Nylands bebyggelse Stormyren mosse
  Trolltjärnen tjärn Nylands handelslht Stormyren mosse
  Trolltjärnen tjärn Nylands hmd Stormyrnäset näs
  Trång-stenarna stenar /Se Nylands bebyggelse Stormyr-Pelles udden holme
  Tåmyran myr Nylands bebyggelse Storrossebäcken bäck
  Tällberg höjd Nylands bebyggelse Storsjöbäcken bäck
  Tällberg höjd Nylands hmd Storsjöknallen berg
  Tönnerbäcken bäck Ny Locks bebyggelse Storsjöknallen höjd
  Uggavik vik Nylocks hmd Storsjön sjö
  Ulvstabäcken bäck Nymans t. Storsjön sjö
  Undersviks backe höjd Nymans gd Storsnäs udde
  Uvåsberget triangelpunkt Ny Pell Pers bebeygelse Storsundsudden udde
  Uvåsbäcken bäck Ny Pell Pers bebyggelse Storsvedsåsen berg
  Uvåssjön sjö Nyskogen fäbodar Storsvedtäkten äga
  Uvåssjön sjö Nytorp hmd Stortäkten äga
  Uvåsåsen höjd Nytorp lht Storvågen tjärn
  Uvåssjön sjö Nyvallen fäb. Storöratjärn tjärn
  Uvåssjön sjö Nyvallen fäbod Storöratjärnen tjärn
  Uvåssjön sjö Nyvallen fäbodar Storöratjärnen tjärn
  Uvåssjön sjö Nyvallen fäbodar Storöratjärnsberget berg
  Uvåssjön sjö /Se Nyvallen fäbodvall Storöratjärnsberget berg
  Wahlsiön, se Valåssjön sjö Nyvallen fäb. Storöratjärnsberget berg
  Valsjön sjö Nyvallen f.d. fäbodvall Strutsasveden hage
  Valåssjön sjö Nyåker bebyggelse Strutsen äga
  Valåssjön sjö Nyåker bebyggelse Stråsjöfly måsse
  Valåssjön sjö Näs bebyggelse Stråsjön sjö
  Valåssjön sjö Näset hmd Stråsjön sjö
  Valåssjön sjö Näs hmd Stråsjön sjö
  Valåssjön sjö Olenius´ bebyggelse Sträckan äga
  Valåsjön sjö Ol Ers bebyggelse Stubban äga
  Valåssjön sjö Ol Ers bebyggelse Stubben äga
  ?Vantjärn tjärn /Se Ol Ers bebyggelse Stubbäcken bäck
  ?Vantjärn tjärn /Se Ol Ers bebyggelse Stugnäsviken vik
  Vantjärnsviken vik Ol-Gudmunds gd Stugsjöbrännan skogsparti
  Varkbäcken bäck Ol Gummens bebyggelse Stugsjöbrännan kalhyggen
  Varken sund Ol Gudmunds bebyggelse Stugsjömyran myr
  Varkheden udde Ol Görans bebyggelse Stugsjön sjöar
  Veles terräng Ol Görs bebyggelse Stugsjön, Nedre sjö
  Vikarvågen tjärn Ol Hans g. Stugsjön Yttre sjö
  Vikaråsen triangelpunkt Ol-Hans gd Stugsjön Övre sjö
  Vinnfar sjö Ol Immars bebyggelse Stugsjön, Övre sjö
  Vinnfar tjärn Ol Ingemars bebyggelse Stugsjöån å
  Vinnfar sjö Ol-Ingemars gd Stugsjöån å
  Vinnfar sjö Ol-Jons fäbodstuga Stugunäs näs
  Vinnfar tjärn Ol-Jons f.d. fäbodstuga Styggmyran myr
  Vinnfarsberget höjd Ol-Jons gd Styggrå äga
  Vinnfarsån å Ol-Jons gd Stålsvalmyren mosse
  Vinnfarsån å Ol Jons hmd Störsteberget berg
  Vitmyran myr Ol-Jons, se Tönners f.d. fäbodställe Sundet sund
  Vitmyran myr Ol Jons bebyggelse Sundänget äng
  Vitmyran myr Ol Jons bebyggelse Sundänget äng
  Vitmyran myr Ol Jons bebyggelse Sundänget äng
  Vitmyran myr Ol Jons bebyggelse Surgrop göl
  Vitmyran myr Ol Jons bebyggelse Svallmyran myr
  Vitmyrbacken terräng Ol Jons bebyggelse Svalåstjärn tjärn
  Voxna kojan hus Ol Jons bebyggelse Svalåstjärnen tjärn
  Wåjsåsiön, se Vålsjön sjö Ol Jons bebyggelse Svansarv äga
  Vålan skogsomr Ol Jons hmd Svartberget berg
  Vålsjö ägomark Ol Jörans bebyggelse Svartberget berg
  *Vålsjö fiske kronofiske /Se Ol Jörans hmd Svartberget berg
  *Vålsjöklacken berg Ol Jörans hmd Svartbergssveden skogsmark
  *Vålsjöklacken berg Ol Karlsas bebyggelse Svartbäcken bäck
  Vålsjön sjö Ol Karls bebyggelse Svartmyren äga
  Vålsjön sjö Ol Lars bebyggelse Svartslåttmyren mosse
  Vålsjön sjö Ol Lars bebyggelse Svarttjärnen tjärn
  Vålsjön sjö /Se Ol-Lars fäbodstuga Svarttjärnen tjärn
  Vålsjön sjö Ol-Lars gd Svarttjärnen tjärn
  Vålsjön sjö Ol Lars bebyggelse Svarttjärnen tjärn
  Vålsjön sjö /Se Ol Lars bebyggelse Svarttjärnsbäcken bäck
  Vålsjön sjö /Se Ollas bebyggelse Svartvallberget berg
  Vålsjösjön sjö Ollas bebyggelse Svartvallsberget berg
  Vålsjösjön sjö Ollas lht Svartvallsberget berg
  Wårdsjöklack, se Järvsöklack berg Olles bebyggelse Svartvallsberget berg
  Vås sjö Olles hmd Svartvallsfly myr
  Vås sjö Olles bebyggelse Svartvallssjön sjö
  Våsbäcken bäck Ol-Mats gd Svartvallssjön sjö
  Våsen sjö Ol Mats bebyggelse Svartviksberget berg
  Våsen sjö Ol Mats´ bebyggelse Svartviksberget berg
  Våsen sjö Ol-Mats gd Svaåsbäcken bäck
  ?Våsen sjö Ol Mats bebyggelse Svaåsmyren mosse
  Våsen sjö Ol Mats bebyggelse Svaåstjärnen tjärn
  Wåssn, se Våsen sjö Ol Mats bebyggelse Sveden åker
  Våtmyran myr Ol Mats hmd Sveden åker
  Västerberget berg Ol Mats g. Sveden åker
  Västerberget höjd Ol Mats Pelles bebyggelse Svedlock äga
  Väster-Bursjön sjö Ol Mats Pelles hmd Svedjeåkern äga
  Västeråsen triangelpunkt Ol Mårs bebyggelse Svedlock äga
  Västeråsen terräng Ol Mårts bebyggelse Svenna backe sluttning
  Västeråsen terräng Ol Mårs bebyggelse Svenna backe sluttning
  Yckelbosjön sjö Ol Mårts bebyggelse Svensbäck bäck
  Yckelsberget höjd Ol Mårts bebyggelse Svensbäcktäkten äga
  Yckelsbo ägomark Ol Mårts bebyggelse Svensbäckvågen vik
  Yckelsbosjön sjö Ol Nils avs Svens loken äga
  Yckelsbosjön sjö Ol Nils bebyggelse Svinbacke bergknall
  Yckelsbosjön sjö Ol Ols bebyggelse Svältvik vik
  Yckelsbosjön sjö Ol Ols hmd Syltan äga
  Yckelsbosjön sjö /Se Ol Ols bebyggelse Systermyran myrar
  Yckelsbosjön sjö Ol Ols bebyggelse Systern mosse
  Yckelsbosjön sjö /Se Ol-Olsas gd Sågbacken äga
  Yckelbosjön sjö /Se Ol Påls bebyggelse Säljestavågen vik
  Yckelsboån å Ol-Påls gd Säljestavägen väg
  Yckelsjön, se Yckeslbosjön sjö Ol Påls bebyggelse Säljestaängarna ängar
  ykelsiön, se Yckelsbosjön sjö Ol Påls bebyggelse Sätdal äga
  Ygsbokorset korsväg Ol Påls bebyggelse Sävenstäkten äga
  Åklåvet åklåv Ol-Påls gd Södermyr vilsdalen vilställe
  Åklovet terräng Olsgård bebyggelse Södermyrvilstaden vilställe
  Åklovet bäckmöte /Se Olsgård bebyggelse Södermäl äga
  Ålatjärnen tjärn Olstorp lht Södervallfly sankmark
  Ålatjärnsbäcken bäck Olstorp lht Södervallsfly myr
  Ålatjärnsbäcken bäck Olstorp lht Södervallåsen berg
  Åsabäcken bäck Ol Toms bebyggelse Södervallåsen bergås
  Åsansberget höjd Ol Tomas bebyggelse Södervallåsen berg
  Åsbacken terräng Ol-Toms gd Södervallåsen berg
  Åsbobäcken bäck Ommels bebyggelse Söndagsberget berg
  Åsbobäcken bäck Omyrs hmd Söndagsberget berg
  Åsboviken vik Onnas hmd Söndagsberget berg
  Åsgård ägomark Opp i gruvan bs Söndagsberget berg
  Åsgårdsbäcken bäck Oppigårds bebyggelse Söndagsberget berg
  Åvattensberget höjd Oppigårds bebyggelse Söndagsberget berg
  Åvattensbrännan terräng Oppåls bebyggelse Söndagsbergsviken vik
  Åvattensbäcken bäck Ossåkers bebyggelse Sörbyån å
  Åvattnet sjö Otters bebyggelse Tagalandet åker
  Åvattnet sjö Otters bebyggelse Tallmyren myr
  Älgberget skogsomr Otters lht Tattargatan väg
  Älgberget triangelpunkt Pallars bebyggelse Tattaränget äga
  Älgtjärn tjärn Pallars avs. Tegänget äng
  Älgtjärn tjärn Palmas lht Tegänget äga
  Älgtjärnen tjärn Pans Nils g. Tegänget äng
  Älgtjärnsbäcken bäck Parterna avs. Telang änge
  Äjeberget berg /Se Pella g. Telangsbäck bäck
  Öjeberget berg Pellas bebyggelse Tevsjön sjö
  Öjeberget triangelpunkt Pellas bebyggelse Tevsjön sjö
  Öjeberget skogsomr Pellas gd Tevtjäraberget berg
  Öjeberget höjd Pellas bebeyggelse Tevtjäratjärnen tjärn
  Öjeberget berg /Se Pellas g. Timmobäcken del av bäck
  Öjebergsstugan stuga Pelles hmd Titti äga
  Ökenbäcken bäck Pelles hmd Tjärnbäcken bäck
  Ökholmen ö Pelles hmd Tjärnmyran myr
  Ölberget berg Pelles bebyggelse Tjärnmyren mosse
  Öratjärnen tjärn Pelles bebyggelse Tjärnänget äng
  Öratjärnen tjärn Pell Lars bebyggelse Tobaksmyran myr
  Öratjärnen tjärn Pell Pers bebyggelse Tobaksmyren mosse
  Öratjärnen tjärn Pell Pers hmd Tobaksmyren mosse
  Öratjärnsbäcken bäck Pell Pers bebyggelse Tomtamyran myr
  Öratjärnsbäcken bäck Pell Pers bebyggelse Tomyren mosse
  Öratjärnsbäcken bäck Pensarv bebyggelse Torparen äga
  Örtjärnen tjärn Pensarv hmd Torsdagsberget berg
  Österrike skogsomr. Pera hmd Torsdagsberget berg
  Östervallmyran myr Per Anders bebyggelse Torsdagsmyren mosse
  Övertjärnmyran myr Per Anders g. Torsen rå äga
  Övertjärnmyran myr Per Anders bebyggelse Torsnäs udde
  Övervallsbäcken bäck Per Anders bebyggelse Torön ö
    Per Anders bebyggelse Torön ö
    Per Anders bebyggelse Torön ö
    Per Anders bebyggelse Torslyckan äga
    Per Anders bebyggelse Trampa myr
    Per Anders bebyggelse Tranåsen berg
    Per Andersas bebyggelse Trekantvågen tjärn
    Peras bebyggelse Trollberg berg
    Peras lht Trollberget berg
    Per Ers bebyggelse Trollbäcken bäck
    Per Ers bebyggelse Tråmyren mosse
    Per Ers bebyggelse Tullportmyren mosse
    Per Ers bebyggelse Tvetänget äng
    Per Hans bebyggelse Tysktäkten äga
    Per Hansas bebyggelse Tåmyran myr
    Per Hans buan hmd Tåsmyren äga
    Per Hats bebyggelse Täktbacken backe
    Per Hats buan bebyggelse Tällberg berg
    Per Johans bebyggelse Tällberg berg
    Per Jons bebyggelse Tönnerbäcken bäck
    Per Jons bebyggelse Udden udde
    Per Jons bebyggelse Uggavik vik
    Per Jons bebyggelse Uggavik vik
    Per Jons bebyggelse Ulvstabäcken bäck
    Per Jons bebyggelse Ulvstabäcken bäck
    Per Jons bebyggelse Undervikslätten skogsområde
    Per Jons bebyggelse Uvåsberget berg
    Per Jons bebyggelse Uvåsberget berg
    Per Jons bebyggelse Uvåsbäcken bäck
    Per Jons bebyggelse Uvåssjön sjö
    Per Jons bebyggelse Uvåssjön sjö
    Per Lars bebyggelse Uvåsåsen berg
    Per Lars bebyggelse Uvåsägan äga
    Per Lars bebyggelse Vad plats
    Per Lars´ bebyggelse Vallberget berg
    Per Lars´ bebyggelse Vallgrind vinterväg
    Per Lars buan bebyggelse Valsjön sjö
    Per Markus bebyggelse Valsjöån bäck
    Per Markus bebyggelse Valåssjön sjö
    Per Markus bebyggelse Valåssjön sjö
    Per Markus bebyggelse Valåssjön sjö
    Per Markus bebyggelse Valåssjöån bäck
    Per Mats bebyggelse Vantjärn tjärn
    Per Mats bebyggelse Vantjärnen tjärn
    Per Mångs bebyggelse Vantjärnsviken vik
    Per Mångs bebyggelse Vantjärnsviken vik
    Per-Mårtas gd Varga Britas täkten äga
    Per Mårtas g. Vargstutäkten äga
    Per Mårts bebyggelse Varkbäcken bäck
    Per Mårts bebyggelse Varken sund
    Per Mårts bebyggelse Veles ängar
    Per Nils bebyggelse Velus udde
    Per Nils bebyggelse Velespunsen tjärn
    Per Ols bebyggelse Vikarvågen vik
    Per Ols bebyggelse Vikaråsen berg
    Per-Ols fäbodstuga Vinnfar sjö
    Per Ols bebyggelse Vinnfar sjö
    Per-Ols gd Vinnfarsberget berg
    Per Ols bebyggelse Vinnfarsån å
    Per Ols hmd Vinnfarsån å
    Per Ols bebyggelse Vinnfarsån å
    Per Ols hmd Vitmyran myr
    Per Ols bebyggelse Vitmyran myr
    Per Ols bebyggelse Vitmyren mosse
    Per Ols bebyggelse Vågabäcken bäck
    Per Ols bebyggelse Vågaänget äng
    Per Ols hmd Vägboänget äng
    Per-Ols gd Vågen tjärnar
    Per-Olsas gd Vågen vik
    Per Olssons hmd Vålsjön sjö
    Pers hmd Vålsjösjön sjö
    Pers bebyggelse Vålsjöån å
    Pers bebyggelse Vås sjö
    Pers bebyggelse Vås sjö
    Per Sjuls bebyggelse Våsen sjö
    Perslund lht Våsån å
    Perslund lht Våtesbacken backe
    Perstorp lht Vällingbacke berg
    Pervallen fäbod Väsbäcken bäck
    Pervallen fäbodar Västerbursjön sjö
    Petters bebyggelse Väster-Bursjön sjö
    Petters hmd Västersvalen åker
    Petters lht Västertäkten åker
    Petters bs Väströnningsbäcken bäck
    Petters el. Jönses g. Vötesbäcken bäck
    Piparvallen fäbod Yckelsberget berg
    Piparvallen fäbodar Yckelsbosjön sjö
    Pripps hmd Yckelsbosjön sjö
    Pryla gd Yckelsboån å
    Pryssa gd Åklov möte mellan bäck och å
    Prästens bebyggelse Åklåvet Egeltjärnsbäckens inflöde i Nyvallsån
    Prästens hmd Ålatjärnen tjärn
    Prästlyckan f.d. fäbodvall Ålatjärnsbäcken bäck
    Prästvallen fäbod Åminne utlopp
    Prästvallen bebyggelse Åminnesviken vik
    Prästvallen f.d. fäbodvall Åmyrbacken backe
    Pustens g. Åmyren äga
    Pustens bs Åmyrholmen kulle
    Pusts hmd Åsaåkern åker
    Puttes lht Åsbacken backe
    Pålas g. Åsbergsstorsved åker
    Pålas f.d. gd Åsbobäcken bäck
    Påls stuga Åsbobäcken bäck
    Påls bebyggelse Åsboviken vik
    Påls bebyggelse Åsboviken vik
    Påls bebyggelse Åsbäckarna skogstrakt
    Påls bebyggelse Åsen berg
    Påls bebyggelse Åsgård dal
    Påls bebyggelse Åsgård trakt
    Påls bebyggelse Åsgårdsbäcken bäck
    Påls Olles avs. Åshallan berghäll
    Påls Olles bebyggelse Åsvedstäkten äga
    Pällas gd Åsängesbackarna Saknas
    Pätars gård Åsänget äng
    Pätars hmd Åsänget äng
    Pätars gd Åvattensberget berg
    Rabbastugan bs Åvattensbrännan kalt område
    Raska g. Åvattensbäcken bäck
    Raskas avs. Åvattensviken vik
    Rask Jonas hmd Åvattnet sjö
    Rasks hmd Åvattnet sjö
    Rasks bs Åvattnet sjö
    Rasslans hmd Åänget äng
    Renbacka lht Äldros ägor
    Renbacka avs. Älgberget berg
    Renbergs bebyggelse Älgtjärn tjärn
    Rens hemman Älgtjärnen tjärn
    Risa gd Älgtjärnsbäcken bäck
    Risa bs Älvbron landsvägsbro
    Rolins bebyggelse Öjeberget berg
    Rolins hmd Öjeberget berg
    Rossen gårdar Ökenbäcken bäck
    Rossen el. Rådsjö by Ökholmen holme
    Rossla avs. Ön ö
    Rossla bs Öratjärnarna tjärnar
    Rosslabacken avs. Öratjärnen tjärn
    Rosslan del av Västerskästra Öratjärnsbäcken bäck
    Rotebo lht Öratjärnsbäcken bäck
    Rull hmd Österån å
    Rulls avs Österänget äng
    Rulls bebyggelse Övermyren myr
    Rumpen hmd Övertäkten äga
    Rusa bebyggelse Övertäkten äga
    Rusa hmd  
    Rusa bs  
    Rusbergs avs.  
    Råssjö by  
    Räva buan bebyggelse  
    Rävens bebyggelse  
    Rävens bebyggelse  
    Rödmyra by  
    Rödmyra by  
    Rödmyra by  
    Rödmyra by  
    Rönningen hmd  
    Rönnings bebyggelse  
    Rönnings bebyggelse  
    Röst bebyggelse  
    Röstbacken bebyggelse  
    Samuels bebyggelse  
    Samuels bebyggelse  
    Sand hmd  
    Sandnäs gd  
    Sands bebyggelse  
    Sand hmd  
    Sandbacka lht  
    Sandbergs hmd  
    Sandelins bebyggelse  
    Sands Erkers bebyggelse  
    Sands Eriks hmd  
    Sandnäs stuga  
    Sanna by  
    Sanna by  
    Sanna by  
    Scherdins bs  
    Schisslers bs  
    Schuls bebyggelse  
    Schöllings bebyggelse  
    Schöllings bebyggelse  
    Seders lht  
    Seders gd  
    Seders gd  
    Sidskog by  
    Sidskogen fäbodar  
    Sidskogen by  
    Sigvardsbo lht  
    Siléns bebyggelse  
    Simesvallen fäbod  
    Simmesvallen fäb.  
    Simmas gd  
    Simmas bebyggelse  
    Simmas-Kerstes gd  
    Simons bebyggelse  
    Simmas bebyggelse  
    Simons bebyggelse  
    Simmas bebyggelse  
    Simons hmd  
    Simons hmd  
    Sjols gd  
    Sjuls g.  
    Sjönäs hmd  
    Sjötorp lht  
    Sjötorp lht  
    Sjövästa by  
    Sjövästa by  
    Skalsvallen fäbod  
    Skalsvallen fäbod  
    Skalsvallen f.d. fäbodvall  
    Skava bebyggelse  
    Skava hmd  
    Skavens bs  
    Skogsta lht  
    Skogstorp lht  
    Skomakar bebyggelse  
    Skomakar bebyggelse  
    Skomakars bebyggelse  
    Skomakars bebyggelse  
    Skomakars bebyggelse  
    Skomakars hmd  
    Skomakars bebyggelse  
    Skomakars lht  
    Skomakarstomten bs  
    Skottas gd  
    Skriksvik by  
    Skriksvik by  
    Skriksvik by  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars hmd  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars hmd  
    Skräddars bebyggelse  
    Skräddars bebyggelse  
    Skuggan lht  
    Skultens bebyggelse  
    Skultens lht  
    Skålbo förr fäbod, nu by  
    Skålbo bebyggelse  
    Skästra by  
    Skästra förr en nu två byar  
    Skästra Ö och V Skästra  
    Skästra Väster by  
    Skästra Öster by  
    Skästra kvarnen kvarn  
    Skästra sågen ångsåg  
    Slotts bs  
    Slåtta g.  
    Slåttagården g.  
    Slåttan förr gårdar  
    Slätmo bebyggelse  
    Slätmo gd  
    Slätmo buan hmd  
    Slätmons hmd  
    Smed bs  
    Smedens bebyggelse  
    Smed Pellas g.  
    Smeds bebyggelse  
    Smeds bebyggelse  
    Smeds bebyggelse  
    Smedsängets bebyggelse  
    Smedtäkten bs  
    Smens bebyggelse  
    Snarabygget bebyggelse  
    Snickars bs  
    Snuggbo lht  
    Snuggebo lht  
    Snällas gd  
    Snällas bebyggelse  
    Snälls g.  
    Snälls hmd  
    Solbacka stuga  
    Solbacka lht  
    Solbacka lht  
    Solbacka lht  
    Solhem lht  
    Sones bebyggelse  
    Sones gd  
    Sortvattnet by och sjö  
    Sortvattnet fäbodar  
    Sortvattnet by  
    Sotsveden avs.  
    Spanska f.d. fäbodvall  
    Spanskas g.  
    Spetälskehemmet sjukhem  
    Spinneriet spinneri  
    Spjuts hmd  
    Spjuts bebyggelse  
    Spjutbacken bebyggelse  
    Spjutbacken avs.  
    Spännars bebyggelse  
    Staden del av by  
    Staffans g.  
    Starks hmd  
    Stava bebyggelse  
    Stava hmd  
    Stava gd  
    Stava gd  
    Stavsätra förr fäbodar nu by  
    Stavsätra förr fäbodar nu by  
    Stavsätra fäbodar  
    Stavsätra fäbodar  
    Stavsätra fäbodar  
    Stavsätra by  
    Steget avs.  
    Stegs gd  
    Stegs bebyggelse  
    Stegs bebyggelse  
    Stegs gdr  
    Stenbacka lht  
    Stene gård  
    Stene by  
    Stene by  
    Stenegård bebyggelse  
    Stenegård bebyggelse  
    Stenhällen avs  
    Stenshammar bebyggelse  
    Stenshammar bebyggelse  
    Stensjövallen fäbod  
    Stensjövallen f.d. fäbodvall  
    Stensjövallen fäbodar  
    Stensvallen fäbod  
    Stensvallen fäbodar  
    Stentomten lht  
    Stentorp lht  
    Stigs bebyggelse  
    Stigs hemman  
    Stolpens bebyggelse  
    Storlyckan g.  
    Storlyckans hmd  
    Stormas bebyggelse  
    Stormyr gd  
    Stormyran gd  
    Stormyran gd  
    Stormyrans hmd  
    Stormyrvallen fäbodar  
    Storsved del av byar  
    Storsved gårdar  
    Stortäkten avs.  
    Strand-Eriks f.d. gd  
    Strands gd  
    Strands bebyggelse  
    Strandtäkten avs.  
    Strias bebyggelse  
    Strids bebyggelse  
    Strussas lht  
    Struts g.  
    Strutsa bs  
    Stråsjö by  
    Stråsjö by  
    Stråsjö fäbodar  
    Stråsjö, Lilla fäbodar  
    Strömas bebyggelse  
    Ströms hmd  
    Strömstedts hmd  
    Stugnäs gd  
    Styvs hmd  
    Stålet lht  
    Störa g.  
    Störsnåret avs.  
    Sundells bebyggelse  
    Sundels bebyggelse  
    Svans gd  
    Svartas lht  
    Svartas gd  
    Svartvallen fäbodar  
    Svartvallen f.d. fäbodvall  
    Svarvars bebyggelse  
    Svarvars hmd  
    Svarvars hmd  
    Sveas bebyggelse  
    Sveas g.  
    Sveas gd  
    Svedbergs bebyggelse  
    Svedbergs gd  
    Svedbovallen fäbod  
    Svedbovallen fäbodar  
    Svedbovallen fäbodvall  
    Sveden bs  
    Svedens hmd  
    Svedens bebyggelse  
    Svedjebuan bebyggelse  
    Svedjebuan hmd  
    Svedjes bebyggelse  
    Svedjes hmd  
    Sveds bebyggelse  
    Svennas bebyggelse  
    Svennas gd  
    Svennas el. På Näset bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens hmd  
    Svens bebyggelse  
    Svens hemman  
    Svens bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens bebyggelse  
    Svens bs  
    Svens hmd  
    Svensbacken avs.  
    Svens i Kvarnens stuga  
    Svenskvarns g.  
    Svenstorp bebyggelse  
    Svenstorp lht  
    Svärdas gd  
    Svärdsbacken lht  
    Svärdbacken lht  
    Syrakes avs.  
    Säljesta by  
    Säljesta byar  
    Säljesta bebyggelse  
    Säljesta Norr by  
    Säljesta Sör by  
    Sällas gd  
    Sällas g.  
    Sällins gd  
    Sälls hmd  
    Sälls bs  
    Söderkvistas bebyggelse  
    Södervallen fäb.  
    Södervallen fäb.  
    Södervallen fäbod  
    Södervallen fäbodar  
    Södervallen fäb.  
    Södervallen f.d. fäbodvall  
    Södervåga by  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörsäljesta by  
    Sörvåga, se Södervåga by  
    Sörvåga by  
    Sörvåga by  
    Tegelborg lht  
    Teve by  
    Teve bebyggelse  
    Tevtjära by  
    Tevtorp lht  
    Timmermansgården g.  
    Timmermansgården lht  
    Titta g.  
    Titta gd  
    Tomasas bebyggelse  
    Tomassons bebyggelse  
    Tommes bebyggelse  
    Tomas bebyggelse  
    Toms bebyggelse  
    Tomsa bebyggelse  
    Tomsa bebyggelse  
    Tomtlyckan lht  
    Tongs lht  
    Torpa lht  
    Torpars avs  
    Torpet lht  
    Torps bs  
    Tors bebyggelse  
    Torsabygget f.d. fäbodvall  
    Toss bs  
    Toss bebyggelse  
    Toss bebygelse /Se  
    Tors bebyggelse  
    Toss-Abrams bs  
    Toss-Antes bs  
    Tors-Olles bebyggelse  
    Tova g.  
    Tova hmd  
    Treschens bebyggelse  
    Treschens bebyggelse  
    Treskens bebyggelse  
    Treschens bebyggelse  
    Trollbo lht  
    Tryta bebyggelse  
    Tryta hmd  
    Träffs g.  
    Träffs bebyggelse  
    Träffs bs  
    Tuffa gd  
    Tuppa hmd  
    Tuppa gd  
    Tuppa Hans g.  
    Tuppan bs  
    Tura bebyggelse  
    Tura bebyggelse  
    Tura gd  
    Turs bs  
    Tyrells soldatt.  
    Tyrells g.  
    Tyrells hmd  
    Tysk bebyggelse  
    Tysk bebyggelse  
    Tyska bebyggelse  
    Tyskans bebyggelse  
    by  
    by  
    by  
    Tångas g.  
    Tås bebyggelse  
    Tås Pelles bebyggelse  
    Tåss gd  
    Täppan lht  
    Tönners bebyggelse  
    Tönners bebyggelse  
    Tönners gd  
    Tönners f.d. fäbodställe  
    Törns g.  
    Töva hmd  
    Uddas bebyggelse  
    Udden bs  
    Ulvsta by  
    Ulvsta by  
    Ulvsta by  
    Ulvsta by  
    Ulvvall avs.  
    Urå avs.  
    Utibjörs bebyggelse  
    Utigården bebyggelse  
    Utigårds bebyggelse  
    Utigårds hmd  
    Uvås by  
    Uvås by  
    Ulvås by  
    Vad del av by  
    Vallas g  
    Vallmons bebyggelse  
    Vallmons bebyggelse  
    Vallst. bebyggelse  
    Valls bs  
    Valsjögårds hmd  
    Varga bs  
    Vars gd  
    Vassas bebyggelse  
    Vass´ hmd  
    Vass´ bs  
    Vassas bebyggelse  
    Vassa hmd  
    Vennerstrands gd  
    Vigers gd  
    Vik by  
    Vik by  
    Vik by  
    Vikboms t.  
    Villan lht  
    Vingård lht  
    Vax bebyggelse  
    Voks hmd  
    Våga byar  
    Våga bebyggelse  
    Våga bebyggelse  
    Våglunda lht  
    Vålsjö gårdar  
    Västergårds bebyggelse  
    Västergårds gd  
    Västigårds bebyggelse  
    Västigårds bebyggelse  
    Västigårds bebyggelse  
    Västerskästra by  
    Yckelsbo gårdar  
    Yckelsbo gårdar  
    Yssens bebyggelse  
    Yssens el. Schisslers bebyggelse  
    Ytter Perlars gård  
    Åboänget avs.  
    Åkersta lht  
    Åkre avs  
    Åkre hmd  
    Åmyr hmd  
    Åmyra bebyggelse  
    Åmyra hmd  
    Åmyran hmd  
    Åsbacke hmd  
    Åsbergs hmd  
    Åsbergs hmd  
    Åsbergs gd  
    Åsbo by  
    Åsbo by  
    Åsbo by  
    Åsbo hmd  
    Åsbo lht  
    Åsboänget avs.  
    Åsbuan bebyggelse  
    Åsen del av by  
    Åströms bebyggelse  
    Åsveden bebyggelse  
    Åssvedan hmd  
    Åsåkers bebyggelse  
    Äks gd  
    Äldros bebyggelse  
    Älgens bebyggelse  
    Älgens bebyggelse  
    Älgens gd  
    Älghotellet skogskoja  
    Älgs bs  
    Älva bs  
    Älvgård lht  
    Älvhem lht  
    Älvsätra by  
    Älosätra by  
    Älvsätra by  
    Älvsätra by  
    Älvsätra by  
    Älvsätra by  
    Älvtorp lht  
    Änga by  
    Änga by  
    Änges bebyggelse  
    Ängets hmd  
    Ängs t.  
    Ängvalls bs  
    Öbergs g.  
    Öbergs bs  
    Öje by  
    Öje by  
    Öje by  
    Öjebacken lht  
    Öjebo lht  
    Ön kyrkoherdeboställe  
    Östas bebyggelse  
    Östergårds bebyggelse  
    Östergårds gd  
    Österrike lht  
    Österriket del av by  
    Österskästra by  
    Östs bebyggelse  
    Över Per Lars´ bebyggelse  

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.