ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Forsa socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

För denna socken finns uppteckningskartor tillgängliga.  Gå till kartorna »

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 601 Naturnamn : 657 Bebyggelsenamn : 1342 Naturnamn : 2900
Forsa sn Abborrudden udde Forsa sn sn Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjö ägomark Litteraturförkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjöberget berg /Se Forsa sn Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjöbäcken bäck Forsa socken Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjösjön sjö /Se Forsa socken Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjösjön sjö /Se Forsa socken Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjön sjö Forsa sn Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjön sjö Forsa sn Nummerförteckning förteckning
Forsa sn Alsjön sjö Forsa sn Abborrudden udde
Forsa förr prostadöme Alsjösjön sjö /Se Forsa sn Abborrudden udde
Forsa sn Alsjövallen fäbodar? Forsa sn Adamsgrinden borttagen grind
Forsa förr prostadöme Ameriksberget berg /Se Forsa sn Aldermyren myr
Forsa sn Ansichte stenen råmärke /Se Forsa sn Almtjärnen, se Stubbmyran tjärnpuss
Forsa sn Bartjärnen tjärn Forsa sn Alsjöberget berg
Forsa förr prosteri Bartjärnsberget berg Forsa sn Alsjöbrättingen berg
Forsa sn Bastudden udde Forsa sn Alsjöbäcken bäck
Forsa sn Bergforsberget berg Forsa sn Alsjöbäcken bäck
Forsa sn Bergforsen fors Forsa sn Alsjön sjö
Forsa sn Bergforsen fors /Se Forsa kommun Alsjön sjö
Forsa sn Bergnäset udde Bergarna inbyggarbeteckning Alsjösjön sjö
Forsa sn Bergnäsudden udde Berglockarna inbyggarbeteckning Alsjösjön sjö
Forsa sn /Se Betberget berg Berglockrarna inbyggarbeteckning Alsjösjön sjö
Forsa sn Betbergsavan tjärn Björkmoerna inbyggarbeteckning Alsjöån bäck
Forsa sn Bjässan ägomark Bosarna inbyggarbeteckning Altarhällan stenhäll
Forsa sn Björkmotjärnen tjärn Bybergsrå inbyggarbeteckning Altarringen fornlämning
Forsa sn Björkmoviken vik Bångarna inbyggarbeteckning Ameriksberget jordberg
Forsa sn Björkmoån vik Bången inbyggarbeteckning Ameriksberget berg
Forsa sn Björkmoån å /Se Bäckbor inbyggarbeteckning Anders-Matsudden udde
Forsa sn Björkrå terräng Böleborna inbyggarbeteckning Anna-Stinasberget bergknalle
Forsa sn Björkåtjärnen tjärn Dalbor inbyggarbeteckning Ardermyran åker
Forsa sn Blaxås ås Dundern inbyggarbeteckning Avansberget berg
Forsa sn Blaxås berg Flatmoerna inbyggarbeteckning Backabacken backe
Forsa sn Blaxås berg /Se forsabo inbyggarbeteckning Backabacken vägbacke
Forsa socken Blaxås berg /Se Forsbo inbyggarbeteckning Backaberget berg
Forsa sn Blaxås berg /Se Forsabockar inbyggarbeteckning Backakämpan åker
Forsa socken Blaxås berg /Se Forsabockar inbyggarbeteckning Backaladan lada
Forsa socken Blaxås berg /Se Forsabockar inbyggarbeteckning Backalyckan åker
Forsa socken Blaxås berg /Se Forsabockar inbyggarbeteckning Backasveden vik
Forsa socken Blaxås berg Forsabockarna inbyggarbeteckning Backarsvedjan strandbit
Forsa socken Blaxås berg Forsabor, se Forsbor inbyggarbeteckning Backarödladan lada
Forsa sn Blaxås berg /Se Forsaborna inbyggarbeteckning Backasvalarna åkrar
Forsa sn Blaxås berg Forsagetter, se Forsabockar inbyggarbeteckning Backavägen vägbit
Forsa sn Blacksås berg Forsa messmöret inbyggarbeteckning Backladan lada
Forsa socken Blaxås berg /Se Forsaskorpor inbyggarbeteckning Backladan lada
Forsa sn Blaxås berg /Se Forsbor inbyggarbeteckning Backmyren myr
Forsa sn Blacksåstjärnen tjärn Forsborna inbyggarbeteckning Backmyran myr
Forsa socken Bleckmyrorna myr Forsbor inbyggarbeteckning Backsvalen åker
Forsa socken Blomberget berg Frägstarna inbyggarbeteckning Backåkern åker
Forsa sn Blåstbo ägomark Frägstrarna inbyggarbeteckning Badtjärnen tjärn
Forsa sn Bockholmen holme /Se Fränarna inbyggarbeteckning Badtjärnsberget berg
Forsa sn Bockholmen holme Gatingen inbyggarbeteckning Bagarmyran myr
Forsa socken Bockholmen holme Gärdesgårdarna inbyggarbeteckning Bakstugstycket åker
Forsa sn Bockholmen udde Hammerborna el. Hammersborna inbyggarbeteckning Bakstugåkern åker
Forsa socken Bockudden udde Hamrarna el. Hamreborna inbyggarbeteckning Baltsargatan väg
Forsa sn Bodberget berg Hamreborna inbyggarbeteckning Baltsaråkern åker
Forsa socken Bolandsudden udde Harvarna inbyggarbeteckning Barsmyr åker
Forsa sn Bolandsudden udde /Se Harven inbyggarbeteckning Barstugestycket åker
Forsa sn Bomrönningen ägomark Hedstar inbyggarbeteckning Bartjärn tjärn
Forsa sn *Boreberget se Borgarberg berg /Se Hillrarna inbyggarbeteckning Bartjärnen tjärn
Forsa socken /Se *Boreberget nu Borgarberget berg /Se Hillstagrå inbyggarbeteckning Bartjärnsberget berg
Forsa socken /Se Borgarberg berg med fornborg Hillstarna inbyggarbeteckning Bartjärnsberget berg
Forsa socken /Se Borgarberg berg /Se Hogarna inbyggarbeteckning Bartjärnsrönningen myr
Forsa socken /Se Borgarberget berg /Se Hogarna inbyggarbeteckning Bastbacken vägbacke
Forsa socken /Se Borgarberg berg /Se Hogavantar inbyggarbeteckning Bastbacken backe
Forsa socken /Se *Borgberget se Borgarberget berg /Se Hograrna inbyggarbeteckning Bastberget berg
Forsa socken /Se Bottentjärnen tjärn Humlarna inbyggarbeteckning Bastberget berg
Forsa socken /Se Bottentjärn tjärn Häggnäsarna inbyggarbeteckning Bastudden udde
Forsa socken /Se Bottentjärnen tjärn Högsvalingarna inbyggarbeteckning Bastudden udde
Forsa socken /Se Brudabacken höjd /Se Karsättar inbyggarbeteckning Bastudden udde
Forsa socken Brudgåvan ägomark Kilborna inbyggarbeteckning Bergen landsvägen
Forsa socken Brudkroken område Klångstaborna inbyggarbeteckning Bergen landsväg
Forsa socken /Se Brukroken vägkrök /Se Kälkeboerna inbyggarbeteckning Berget berg
Forsa socken /Se Brusvalarna åkrar /Se Lumnäsarna inbyggarbeteckning Berget skogsparti
Forsa socken /Se Brådskan terräng Lundbor inbyggarbeteckning Bergforsberget berg
Forsa socken /Se Bråtgropen myr Lundflugor inbyggarbeteckning Bergforsberget berg
Forsa socken /Se Brättingarna bergstrakt Lundrarna inbyggarbeteckning Bergforsen fors
Forsa sn /Se Brättingarna bergtrakt Långbyerna inbyggarbeteckning Bergforsen fors
Forsa sn Bröllös täkt Långgating inbyggarbeteckning Bergforsen fors
Forsa sn /Se Bröllös täkt /Se Långsborna inbyggarbeteckning Berglocksbacken vägbacke och sluttning
Forsa sn /Se Burängsviken vik Matnäsarna inbyggarbeteckning Berglocksberget berg
Forsa sn /Se Bybergsberget berg Medvikrarna inbyggarbeteckning Bergnäs el. Bergnäset udde
Forsa sn /Se Byxtorget plats /Se Medvikstroll inbyggarbeteckning Bergnäsudden udde
Forsa sn /Se Bånsjön, se Dånsjön sjö Mikjarna inbyggarbeteckning Bergnäsudden udde
Forsa sn /Se Bäckaränget ägomark Nanstahandskar inbyggarbeteckning Bergsjöbacksmyren myr
Forsa sn /Se Bäckviken vik Nanstarna inbyggarbeteckning Bergstycket åker
Forsa sn /Se ?*Böleskogen skog Nissingarna inbyggarbeteckning Bergsvalen åker
Forsa sn /Se Böleströmmen utlopp /Se Norrigårdarna inbyggarbeteckning Bergtomten igenväxt åker
Forsa sn /Se Böleströmmen utlopp Näsborna inbyggarbeteckning Bergtäkten åker
Forsa kyrka kyrka /Se Böleströmmen utlopp Näsborna inbyggarbeteckning Betberg åker, fäb.
Alsjö fäbodar /Se Böleströmmen utlopp /Se Oppigårdingarna inbyggarbeteckning Betberg berg
Alsjö fäbodar /Se Böleströmmen utlopp /Se Oppsockningar inbyggarbeteckning Betbergsafvan sjö
Alsjö fäbodar /Se Böleströmmen utlopp Ranstarna inbyggarbeteckning Betbergsavan tjärn
Alsjö fäbodar /Se Böleströmmen utlopp Rödmyrarna inbyggarbeteckning Bibelhällan stenhäll
Alsjö fäbodar /Se Böleströmmen utlopp Skarmyrar inbyggarbeteckning Bjässa täkt
Arg by Böleströmmen utlopp /Se Skollmånsare inbyggarbeteckning Bjässan el. Bjässorna åkrar
Backen hemman Böleströmmen ström /Se Skollrar inbyggarbeteckning Björkmoratjärnen tjärn
Backen hemman /Se Böleströmmen utlopp Skållmånsare inbyggarbeteckning Björkmoraviken vik
Backen hemman Böleströmmen parti av Rolfstaån /Se Skållrar inbyggarbeteckning Björkmotjärnen tjärn
Berge gd /Se Böleån å /Se Smedsgårdarna inbyggarbeteckning Björkmoudden udde
Berge Saknas Dellarna sjöar /Se Stavåkersbetslet inbyggarbeteckning Björkmovaken isfritt ställe
Berge hemman Dellen sjöar /Se Stavåkrarna inbyggarbeteckning Björkmoviken vik
Berglock by /Se Dellen, Norra sjö Stenborna inbyggarbeteckning Björkmoån å
*Berglyckia by Dellen, Norra sjö Sunnanbäckrar inbyggarbeteckning Björkmo-Ön åker
Berglock by Dellen, Norra sjö Svedarna inbyggarbeteckning Björkrå igenskogad betesmark
Berglock by Dellan, Norra sjö Svedarna inbyggarbeteckning Björkråtjärnen tjärn
Berglock by /Se Dellen, Norra sjö med vik Svellen inbyggarbeteckning Björkråtjärnen tjärn
Berglock by /Se Dellen, Norra sjö /Se Sågbäckrarna inbyggarbeteckning Björkråudden udde
Bifiberg nu Byberg by /Se Dellen, Norra sjö /Se Söderängrarna inbyggarbeteckning Björkråviken vik
Bifiberg by Dellen, Norra sjö /Se Sörigårdarna inbyggarbeteckning Björnbacken vägbacke
Björkemo by Dellen, Norra sjö /Se Sörigårdarna inbyggarbeteckning Björnhällan stenar
Björkemo by /Se Dellen, Norra sjö Sörigårdarna inbyggarbeteckning Björnkällan källa
Björkmora by Dellen, Norra sjö Sörigårdarna inbyggarbeteckning Björnmyran myr
Blaxås fäb Dellen, Norra sjö /Se Sörängrarna inbyggarbeteckning Björnmyran myr
Blaxås fäb. /Se Dellen, Norra sjö /Se Tjärnängarn inbyggarbeteckning Björnåsmyran myr
Blaxås fäb /Se Dellen, Norra sjö /Se Tomtarna inbyggarbeteckning Björnängssvalen åker
Blaxås fäb. /Se Dellen, Norra sjö /Se Trogstarna inbyggarbeteckning Blacksås berg
Blaxås fäb. /Se Dellen, Norra sjö /Se Trogstauvar inbyggarbeteckning Blacksås berg
Blaxås fäb. Dellen, Södra sjö Tronborna inbyggarbeteckning Blacksåsberget berg
Bolandet hmd /Se Dellen, Södra sjö Tövsättarna inbyggarbeteckning Blacksåsberget berg
*Bondsjö f.d. fäbodar Dellen, Södra sjö Tövsättrarna inbyggarbeteckning Blacksåsgadden stig
Bosgården gd /Se Dellen, Södra sjö Utisocknarna inbyggarbeteckning Blacksåsgruvan gruvhål
Byberg by /Se Dellen, Södra sjö /Se Utivattningarna inbyggarbeteckning Blacksåsrimen skog
Byberg by Dellen, Södra sjö /Se Utnäsarna inbyggarbeteckning Blacksåsrimen skogstrakt
Byberg by Dellen, Södra sjö /Se Vattenborna inbyggarbeteckning Blacksåssjön sjö
Byberg by /Se Dellen, Södra sjö /Se Vedarna inbyggarbeteckning Blacksåsstenen gränssten
Byberg by /Se Dellen, Södra sjö /Se Vikstaborna inbyggarbeteckning Blacksåsstenen stenröse
Bånggården gård Dellen, Södra sjö /Se Vikstarna inbyggarbeteckning Blacksåsstupet stup
Bäck by Dellen, Södra sjö Vikstasvinen inbyggarbeteckning Blacksåstjärnen sjö
Bäck by Dellen, Södra sjö /Se Vildvattningar, se Utivattnen inbyggarbeteckning Blankbacken vägbacke
Bäck by Dellen, Södra sjö /Se Vildvattningar inbyggarbeteckning Blankberget berg
Bäck by *Dellkvarnstenen råmärke /Se Vålstarna inbyggarbeteckning Blanktomten åker
Bäck by Delån del av Delångersån /Se Västanängarn inbyggarbeteckning Blankåkern åker
Bäck by Delångersån vattendrag /Se Västanängern inbyggarbeteckning Blaxås berg
Bäck by Delångersån å /Se Västigårdingarna inbyggarbeteckning Blaxåssjön sjö
Bäck by Digelhällsberget berg Västigårdingarna inbyggarbeteckning Bleckmyran myr
Bäck by /Se Djupdal täkter Ölsundrar inbyggarbeteckning Bleckmyran myr
Bäck by /Se *Djupdalsberget berg Åkrarna inbyggarbeteckning Bleckmyran myr
Bäck by Djupdalsberget berg /Se Östigårdarna inbyggarbeteckning Bleckmyrarna myrar
Bäck by Djupdalsberget berg Östigårdarna inbyggarbeteckning Bleckmyrstjärarna Saknas
Bäck by Djupdalsberget berg /Se Överbyerna inbyggarbeteckning Bleckses åker
*Bäcka sköllen (?) Djupdalsbäcken bäck Algården riven stuga Bleckskiftena skogskiften
Böle by *Djupdalsstenen råmärke /Se Alses riven stuga Bleket åker
Böle by /Se Djuptjärnen tjärn Alsjö fäbodar Blinna berg
Böle by Djuptjärnsbäcken bäck Alsjö fäb. Blinna skog
Böle by /Se Domberget berg /Se Alsjö fäb. Blinnberget berg
*Dalbo fjärding /Se Domberget berg Alsjövallen fäb. Blixtses åker
*Dalbo-fjärdingen Saknas /Se Domberget berg /Se Alsjövallen fäb. Blomberget berg
Djupdal fäb. /Se Domberget berg /Se Anders-Ers hemman Blomberget berg
Djupdal fäb. /Se Dopstenen sten Anders-Ers, se Erk-Ols gd Blom-Sigrids skogsparti
Djupdal fäb. /Se Dragonsrönningen terräng Anderses, se Gammel-Fridses lht Blomskogen skog
Donsjöbodarna f.d. fäbodar *Dunsjön, se Dånsjön sjö Andersgård gd Blomtäkten åker
*Eilesund by /Se Dunsjö nu Dånsjön sjö /Se Andersgården hemman Blåstbo åkrar
Finnsjön fäbodvall /Se Dunsjön, se Dånsjön sjö /Se Anders-Lars hemman Blåstbobäcken bäck
Finnsjövallen fäb. /Se *Dygesjön sjö /Se Anders-Lars hemman Blåsåsen höjd
Finnsjövallen fäbodar /Se *Dyrhällan Saknas /Se Anders-Lars gd Blästbäcken bäck
*Fjärdingen, Södra del av sn Dånsjöbodarna ägomark Anders-Matts hemman Blötmyren betesmyr
*Fjärdingen, Östra fjärding /Se Dånsjö sjö Anders-Mats gd Blötängen försvunnen åker
*Flakmo nu Flatmo by /Se Dånsjö sjö Anses t Boberget berg
Flakmo, se Flatmo by /Se Dånsjön sjö /Se Aspses t Boberget berg
Flatmo by Dånsjön sjö Backa bönhus och predikantbostad Bockholmen holme
Flatmo by Dånsjön sjö Backa bönhus Bockholmen holme
Flatmo by /Se Ed landtunga Backen hemman Bockholmen udde
Flatmo by Fagerviken vik /Se Backen by Bockholmen holme
Forsa by Finnsjön sjö Backen hemman Bockholmen holme
Forsa by Finnsjön sjö Backen gd Bockholmen udde
Forsa by el. gd /Se Finnsjön sjö Backen del av by Bockholmen holme
*Forsagillet Saknas Finnsjö nederdamm terräng Bagars lht Bockholmen holme
Forsa prästgård Saknas Finnsjötjärnen tjärn Baltsars försvunnen gd Bockseholmen holme
Forså gd Finnsjöån å Barsmyran avs. Bockudden udde
Forsån bebyggt område /Se Finnsjöåsen terräng Berge hemman Bockön holme
*Freijrsnå by /Se Finntjärn tjärn Berge gd Bodberget berg
Frejahemmet förr barnhem /Se Finntjärnen tjärn Berget avs. Bodberget berg
Frägsta by Finntjärnsberget berg Berglock by Bodgrinden borttagen grind
Frägsta by /Se Finsjön, se Finnsjön sjö Berglock by Bodskiftet skogsskifte
Frägsta by *Finnsjön se Finntjärn tjärn /Se Bergmans gd Bodvägen väg
Frägsta by Flatmoängstjärnen tjärn Bergnäs lht:er Bolandet skog och åkrar
Frägsta by /Se Flekum ?äga /Se Bergs t. Bolandsbacken sluttning
Frägsta by /Se *Flekum ?äga Betberg försvunnen fäb. Bolandsudden udde
*Frägsta sköllen Saknas Flisen terräng Betbergs fäb. täkter Bolandsudden udde
Fränö by Fläckänget täkt Bikuporna pensionärsbostäder Bomrönningen täkt
Fränö by ?Fläckänget täkt Bjurses lht Bomrönningen åker
Fränö by /Se Fläckänget täkt /Se Bjurses t Bomrönningsmyran åker
Fränö by /Se Forsadalen ägomark Bjurtomten t Bomyran åker
Fränö by /Se *Forsasjön sjö Björkmora by Borgarberg berg
Fränö by /Se Forsaströmmen ström /Se Björkmo by Borgarberg berg
*Fullstad nu Funsta by /Se Forsavattnen sjöar /Se Björkrå fäb. Borghåkarvet åkrar
*Fullstad by Forsavattnen sjöar /Se Björkrå försvunnen betesfäbodvall Bostomten åker
?Funsta by Forsavattnen sjöar /Se Björkråstugan stuga Bostället åker
?Funsta by Forsavattnen vattendrag /Se Björkses t, numera rivet Boställstäkten åker
Funsta by Forsavattnen vattendrag Björkvik lht Bottentjärn tjärn
Funsta by /Se Forsavattnet sjö Blacksås fäb. Bottentjärnen sjö
Funsta by /Se Forsavattnet sjö Blacksåsvallen fäb. Bovägen väg
Funsta by Forsaån å /Se Blacksåsvallen fäb. Bovägen avtagsväg
Funsta by /Se *Forsgensjön sjö Blankmoras lht Brandänget försvunnen åker
*Funsta sköllen Saknas Forssgålsiön, se Fuskåssjön sjö Blankses hemman Brantbäcken bäck
Fuskås torp /Se Forsgålssjön, se Fuskåssjön sjö Blankses gd Brantrönningen åker
Fuskås torp /Se *Foskes åsen, se *Fuskåsen ås /Se Blaxås fäb. Branttomten åker
Fuskås torp /Se Foskesåsen, se Fuskåsen berg Blom-Sigrids riven stuga Brantvägen väg
Fuskås torp Fränösmöret skär Bloskas lht Bratta bergsluttning
Gillehuset Saknas Fränöviken vik Blåstbo hemman Bratterna sluttning
Gillestugan stenbyggnad /Se Funstasjön sjö Blåsåsen lhtr Brattes åker
Gillestugan stenbyggnad /Se Funstasjön sjö Bläckhornet lht Brattesbacken åker
*Gillestuguhuset byggnad /Se Funstasjön sjö Blästen gd, brunnen gd Brattsveden gräsbevuxen plan
*Gillstugan förr gillestuga /Se Funstasjön sjö Blästen t?, nu brunnet t? Brattsveden bergknalle
Granås fäbodar Fuskåsberget berg /Se Bockholmen fäbodställe Bredmyran betesmark
Hallbo fäb. Fuskåsberget berg Bojses gd Bredmyrströmmen del av å
Hallbo fäbodar /Se Fuskåsberget berg Bolandet hmd Brickan åker
Hallbo fäbodar /Se Fuskåsberget berg /Se Bolandet gd Brinkrönningen åker
Hallbo fäb. /Se Fuskåsberget berg /Se Borgs t Brinkrönningen åker
Hallbovallen fäb. /Se *Fuskåsen ås /Se Borgses lht Broåkern bebyggd åker
Hallbovallen, Södra fäbodar Fuskåssjön sjö Borgses gd Bruckabacken vägbacke
*Hammare by Fuskåssjön sjö Bosbodarna riven fäb. Bruckan vägbacke
Hamre by Fuskåssjön sjö Bosens gd Brudabacken backe
Hamre by Fuskåssjön sjö Bosgården hemmna Brudgåvan åker
Hamre by Fuskåssjön sjö Bosgården, se Bosens gd Brudkroken vägkrök
Hamre by /Se Fuskåssjön sjö /Se Bostället hemman Brudsvalarna åkrar
Hamre by /Se Fuskåssjön sjö Bostället försvunnet löjtnantsboställe Brukroken krok och backe
Hamre by Fuskåssjön sjö Brantses t Brukroken vägkrök
Hamre by Fuskåssjön sjö Branttomten Saknas Brunells åker
Hamre by /Se Fårsgålsiön, se Fuskåssjön sjö Bredmyren förr fäbodar Brunpart åker
Hamre by /Se Gammelsjöbergen terräng Brodeses lht Brusvalarna täkter
Hansebodarna fäb. /Se Gammelsjön sjö Brännbo obebyggd jr-enhet Brusvalarna åkrar
Hansebodarna fäb. /Se *Gertsten råmärke /Se Brättingen hmd Brusvängen vägkrök
Hansebodarna fäbodar /Se *Gjörsjö sjö Brättingen avs. Bryggartäkten åker
*Harg by Granåskullarna höjdområde Brättingen gd Brådskan skogstrakt
Harsne gd /Se Granåskullen Saknas Brättingen lhtr Brådskan betesmyr
Harsne gd /Se Gruvberget berg Bröllös täkt Brådskan svedjeland
Harv by *Grufensjön se Gjörsjö sjö /Se Bukref avs. Brådskan vägbit (?)
Harv by /Se Gråssmyran myr /Se Burmans villa Brånvallsvägen betesplats
Harv by Grästjärnen tjärn Burses torp Bråtgropen myr
Harv by Grästjärnsberget berg Burses rivet t Bråtgropen göl
Harv by /Se Gubbarna terräng Byberg by Brännmo tallskog
Hedsta by Gullängen myr Byberg by Brännmoberget berg
Hedsta by Gummersviken vik Bygdegården samlingslokal Brännmoberget berg
Hedsta stomhmn /Se Gårktjärnen tjärn Byggningen hmd Bränselbäcken bäck
Hedsta by *Gåsvad tjärn Byggningen gd Bränseln berg
Hedsta by /Se Gängesberget berg Byströms hemman Bränsla berg
Hedsta stomhmn /Se ?*Gängse källa sockenråmärke Byströms gd Bränsla berg
Hedsta by Gängse källa terräng Bånggården hemman Brättingarna bergtrakt
Hedsta gd /Se Gängsemyran myr Bånggården gd Brättingen åker
Hedsta by /Se Gärdsängsbäcken bäck Bångses gd Brättingen åker
Hedsta by /Se Hallboklitten berg Båtlänningen obebyggda jr-enheter Brättingen åkrar
Hedsta by /Se Hallboviken del av sjö Bäck by Brättingen berg
*Hedsta fjärdingen Saknas /Se Hallinsrönningen ägomark Bäck by Bursveden åker
*Hedsta sköllen Saknas Hamreberget berg /Se Bäckas, se Utistugan t Burtomten obebyggd tomt
*Helshögan, se Kalvhaga by Hamreberget berg Bäckasens hemman Burå dalgång
Hillen by Hamreströmmen del av Böleströmmen /Se Bäckdalen avs. Burå skog
Hillen by /Se *Handsjön, se Hansesjån sjö Bäckers stuga Burå skogsmark
Hillen by /Se Hankvik ägomark Bäckgården herrgård Buråmyran myr
Hillen by Hanseboviken vik Bäckhammarn Saknas Buråsgadden stig
Hillen by /Se Hanseboåsen höjd Bäckhammarn lht Buränge täkt
Hillen by /Se Hansesjön sjö Bäckskogen villaområde Burängsviken vik
Hillen by /Se Hansesjön sjö Bäckstugan stuga Bybergsberget berg
Hillsta by Hansesjön sjö Böle by Bybergsberget berg
Hillsta by Hansesjön sjö Böle by Bybergsgatan väg
Hillsta by /Se Hansesjön sjö Bölemark lht Bybergs-Ön åker och skogsmark
Hillsta by /Se Hansesjön sjö Dalbogatorna = Långgatorna Saknas Byetäkten åker
Hillsta by Hansesjön sjö Dalen byar Bygget täkt
Hillsta by /Se Hansesjön sjö Dalen Saknas Byggetäkten åker
Hillsta by /Se Hansesjön sjö /Se Dalens skola Saknas Byggetäkterna igenväxta åkrar
Hoga by HanSiön, se Hansesjön sjö Dal-Lasses borttagen stuga Bygget igenväxta åkrar
Hoga byar Hansjön sjö Dalses t Byggningsänget åker
*Hoga Saknas /Se Haret udde /Se Daniels t. Byströmsbacken vägbacke
Horne fäbodar /Se Harsneviken vik Daniels t Byströmsgatan vägbit
Häggnäs by Harsneviken vik /Se Daniels hmd Byxen åker
Häggnäs by /Se Harsudden udde Daniels gd Byxlåret åker
Häggnäs by /Se Harsudden udde /Se Daniels hemman Byxsvalen åker
Häggnäs by /Se Harsudden udde /Se Daniels t Byxtorget vägkorsning
*Hängnes sköllen Saknas *Hedenberget berg Danielstorp t. Bånghagen åker
Hästås fäbodar /Se *Hedenberget, se Hemberget berg Dellbons gd Bångmyran åker
Hästås fäbodar /Se Hedrönningen ägomark Dellröjningen avs. Bångmyran åker
Hästås fäbodar /Se Hedstaberget berg Delåkvarn kvarn Bångsnåret skogsskifte
*Ingabäckssågkvarnen såg /Se *Hedstaänget äng Djupdal fäb. Bångsnåret skogsområde
»insula» = *Ön? försv. beb. *Hedstaängen äng Djupdal fäb. Bås klyfta
*Jalkursbo hemman *Hedstaänget äng Dolkens Saknas Båsberget berg
*Jalkursbo nu Kälkebo hemman /Se Helveteskällan, Lilla källa? Dolkses lht Båsdäljan, se Bås klyfta
*Jälikebo gård? Hemberg berg Dolkstugan lht Båslägdan,se Bås klyfta
Järnblästen by /Se Hemberget berg /Se Donsjöbodarna f.d. fäbodar Båsvägen väg
Kalva by Hemberget berg Dunders Saknas Båthuset nu rivet skjul
Kalvhaga by Hemberg berg Dunders gd Båthusmyran myrmark
Kalvhaga by /Se Hemberg berg Dånsjöbo, se Donsjöbodarna Saknas Båthussvalen åker
Kalvhaga by Hemberget berg /Se Dånsjöbodarna riven fäb. Båtlänningen strand
Kalvhaga by /Se Hembergstjärnen tjärn Ed förr t. Båtlänningen väg
Kexbo fäb. /Se Henneberget berg /Se Edsbo lht Bäckarna sund
Klockarsved hemman *Henneberget, se Hemberget berg /Se Edses lht Bäckarna sund
Klockarsved hemman Hillensberget berg Ekans lht Bäckaränge täkt
Klångsta by Hillensviken vik Ekens försvunnen stuga el. t Bäckaränget åker
Klångsta by /Se Hillstarönnigen ägomark Erk-Anders hemman Bäckaränget åkrar
Klångsta by /Se Hojen terräng Erk-Anders gd Bäckaränget åker
Klångsta by /Se Holmen holme Erk-Anders hemman Bäckarängsbacken landsvägsbacke
Klångsta by /Se Horneholmen holme Erk-Anders gd Bäckdalen åker
Klångstabodarna fäb. /Se Hornenäsar udde Erke-i-Medviks gd Bäckebron bro
Klångstabodarna fäbodar /Se Horneviken vik Erkes hemman Bäckerstäkten åker
Klångstavallen fäbodar /Se Hummelgårdsrönningen ägomark Erkes gd Bäckgatan bit av byväg
Klångstavallen fäbodar /Se Hålsjön sjö Erkes t Bäckladan lada
Krankbo fäbodar /Se Hällbotjärnen tjärn Erk-Jansas hemman Bäckmans åker
Krankebovallen fäbodar /Se Hälludden udde Erk-Jansas gd Bäckskogen bebyggd skog
Krankebovallen fäbodar /Se Hälludden udde Erk-Ols hemman Bäcktäkten åker
Kälkebo hemman Hällviken vik Erk-Ols gd Bäckverken försvunna tröskverk
Kälkebo hemman /Se Hästås terräng Fagervik gård Bäckviken vik
Kälkebo hemman Häståsmyren myr Fagervik jordbrukslht Bäckviken vik
Kälkebo hemman /Se Höjen backe m. gravhögar Falkens bs Bäråkern skogsparti
Käxbo fäb. /Se Igeltjärnen tjärn Fansmyran avs. Bäråsmyran myr
Käxbo fäbodar /Se Igeltjärnsberget berg Fasthagen avs. Bök-Mias backen vägbacke
*Lislehamra Saknas Igeltjärnsbäcken bäck Fastses, se Bolandet gd Bölan åker
London rivet hus /Se Iggsjön sjö /Se Finnsjön fäbovall Böleberget berg
»Longboda» by /Se Iggsjön sjö /Se Finnsjön fäb. Böleströmmen utlopp
Lumnäs by Iggsjön sjö Finnsjövallen fäb. Böleströmmen å
Lumnäs by /Se Iggsjön sjö Flankens gd Bölesvalen åker
Lumnäs by Iggsjön sjö /Se Flatmo by Bölet åker
Lumnäs by Iggsjön sjö /Se Flatmo by Böletäkterna åkrar
Lumnäs by /Se *Ingabäcken bäck Flatmoänge hmd Bölevägen väg
Lund by Ingan sjö Flatmoänget gd Bölslandet del av strand
Lund by samt industriort /Se Ingan sjö /Se Flintfäbo fäbodar Bönhusåkern åker
Lund by /Se Ingan sjö Flygts t. Bösbacka skogsbacke
Lund samh. /Se Ingan sjö /Se Flörgården t Campbellsmyran, se Kampelsmyran åker
*Lurenäs, se Lumenäs by /Se Ingan sjö Flörses t Dalbergs åker
Långby by Ingan sjö /Se Flötbyttan villor Dalen dal och vik
Långby by /Se Inälvsviken vik Forngården hembygdsgård Dalrönningen åker
Långby by *Issång kiälla källa /Se Forsa-Alsjö del av fäb. Dalsberget berg
Långsbo by Joseberg berg Forsa-Alsjö del av fäb. Dalsänget åker
Långsbo by Josefsberget berg Forsa anhalt förr anhalt vid järnväg Dammyran åker
Långsbo by /Se ?Josefs källa källa Forsadalen, se dalen Saknas Dansladan lada
Långsbo by /Se Jättehögen åkerbacke Forsbacka lht Daven åker
Långsbo by /Se *Jörsjön sjö /Se Forsbo avs. Davladan numera borttagen lada
Långsbo gd /Se Kakeviken vik Forsells försvunnen stuga Degelhällsberget berg
Långsbo by /Se Kalkberget berg Forsvik lht Degelhällsberget berg
Matnäs by Kalvetjärnen tjärn Forsån industrianläggning, förr tegelbruk, nu pappfabrik Degerberget berg
Matnäs by /Se Kalvetjärnen tjärn /Se Forså papp- och emballagefabrik Degerhällorna berghällar
Matnäs by /Se Kaninholmen holme Forsån industri Dela åker
Matnäs by /Se Kavelänget ägomark Fotarns gd Delkvarnsån utlopp
Medvik gård *Kelhoga tjärnen, se Kalvetjärnen tjärn /Se Framens lht Dellarna sjöar
Medvik hemman /Se Killingholmen holme Framnäs del av by Dellarna sjöar
*Mekäde by Klingnäsudden udde Framnäs avs. Dellen sjöar
Mickje by *Kiärn Saknas /Se Frejses t Dellen sjö
Mikje by /Se Kjösen sjö Fridlunds t Dellen, Norra sjö
Mikje by /Se Kjösen sjö /Se Fridses försvunnet t? Dellen, Norra sjö
Mikje by /Se Kjösen sjö Fridses t Dellen, Norra sjö
Nansta by Klapern terräng Friskens t Dellen, Södra sjö
Nansta by /Se Klockarsvedsbäcken bäck Friskses förr t, nu lht Dellen, Södra sjö
Nansta by /Se Klockarsvedstjärnen tjärn Fromses t, nu rivet Dellen, Södra sjö
Nansta by /Se Klös berg Frägsta by Dellen, Södra sjö
Nansta by /Se Kolhagsudden udde Frägsta by Delrönningen åker
Nansta by Krankbovallen fäbodar Fränö by Delsbobron bro
Nansta by Kringelmyran myr Fränö by Delångersån å
Nansta by /Se Krutviken vik Funsta by Digelhällorna berghällar
*Nansta-fjärdingen Saknas /Se Kråkholmen holme Funsta by Digelhällsberget berg
*Nansta sköllen Saknas Kråkholmen gränsholme /Se Fusens försvunnen fäbodstuga Djupbäck bäck
*Naslan fäbodvall /Se Kråkholmen holme /Se Fuskås t. Djupdal täkter
*Nenstad, se Nansta by /Se Kullen berg Fuskås jordbrukslhtr Djupdal dalsänka
*Niordstad Saknas Kungsmansrönningen ägomark Fågelsång jordbrukslhtr Djupdalsberget berg
*Norra fjärdingen, se *Dalbofjärdingen Saknas /Se Kurbäcken bäck Fågelsång försvunnen fäb. Djupdalsbäcken bäck
Norrhoga och Sörhoga byar Kusberget berg Fårsveden hemman Djupdalsvägen väg
Norrhoga by /Se Kvarnmyran ägomark Fårsveden gd Djuprå åker
Norrhoga by /Se Kyrksjön sjö /Se Fälltomten avs. Djuptjärn tjärn
Norrhoga by Kyrksjön sjö /Se Fördärvet lhtr Djuptjärnen tjärn
Norrhoga by /Se Kyrksjön sjö Fördärvet bebyggelse Djuptjärnsbäcken bäck
Norrviksta o. Sörviksta byar Kyrksjön sjö Gamla järnvägsstation Djuptjärnsbäcken bäck
Norrviksta o. Sörviksta byar Kyrksjön sjö Gammel-Fridses lht Dolk-Anders» bron bro
Norrviksta och Sörviksta byar Kyrksjön sjö Gammelsjövallen förr t. Domberget berg
Norrviksta el. Sörviksta byar Kyrkströmmen del av Ån /Se Gammel-Skräddars rivet t Domberget bergknalle
Norrviksta by /Se Kyrkoströmmen del av Strömmen Gammeltomten avs Donta betesplats
Norrviksta by /Se Kyrkströmmen utflöde »Garaget» vägstyrelsens hus Dopsten urhålkad sten
Norrviksta by /Se Källmyran myr Gatingens jordbrukslht Dopsten urhålkad sten
Norrviksta by /Se Källmyrberget berg Gillestugan stenbyggnad Dopstenen sten
Norrviksta by Källsjöbäcken bäck Gladtorpet t Dragonsmyran myr
Norrviksta o. Sörviksta byar /Se Källsjöån å Glimsta bebyggelse Dragons rönningen täkt
Norrviksta by /Se Källviken vik Glöte del av by Dragonsrönningen numera igenvuxen åker
Norrviksta by /Se Käringlåret skogstrakt /Se Glöte gdr Dygesiön Saknas
Norrviksta by /Se Käringlåret skogsmark Gnäll-Pelles gårdstomt Dånbacken vägbacke
Norrviksta by /Se Käringlåret höjd /Se Godses gd Dånsjöbäcken bäck
Viksta, Norr-, Söder- byar /Se Käringskårberget berg Gorkorna gdr och lhtr Dånsjön sjö
Norrviksta by /Se Käxboåsen berg Granses t Dånsjön sjö
*Nybo fäbodar /Se Kösberget berg /Se Granses jordbrukslht Dånsjön sjö
Nyvallen fäb. /Se Kösberget berg Granås fäbodar Dånsjön sjö
Nyvallen fäb. /Se Kösbäcken bäck Granås fäb. Ebenesbacken vägbacke
Nyvallen fäbodar /Se Kösen sjö /Se Granås fäb. Ed sund
Näcksjö by Kösen sjö Grind-Jonkes t Ed landremsa
Näs by Kösängarna terräng Gruskasern arbetarkasern Edbacken backe
*Näsbo sköllen Saknas Lacus Nordilln, se Dellen, Norra sjö Gummyr bebyggelse Edmyran åker
Näset by Lacus Söderdilln, se Dellen, Södra sjö Gårkorna gdr och lhtr Edtomten numera bebyggd åker
Näset by Lappkällan källa Gårkorna hemman Ekbacken kulle
Näset by Lappmyran ägomark Gärdesgårdarna gd Ekens obebyggd tomt
Näset by /Se Lassebäcken bäck Gärdegårdarna t. Ekrönningen åker
Näset by /Se Lillberget berg Gärdesgården gd Ekses åker
Näset by /Se Lillgrundet skär Gärdsänge gårdar Ektomten hagmark
Näsviken samhälle /Se Lill-Gåstjärnen tjärn Gärdsänget gdr Erk-Andersmyran myr
Näsviken samhälle /Se Lillholmen holme Gärdsänget gd och t Erk-Andersåkern åker
Näsviken samhälle /Se Lillsjön tjärn Gästgivar-Olles lht Erkes åker
Ofärne fäbodar /Se Lillsjön sjö Görans torp Erkes åker
Ofärne fäbodar /Se Lillsjön tjärn Görans rivet t Erkeslandet åker
Ofärne fäbodar /Se Lilltjärnen, se Lillsjön tjärn Görans hemman Erkesrönningen åker
Ofärne fäbodar /Se *Lilltjärn tjärn Görans gd Erkesrönningen åker
Ofärne fäbodar *Lilltusen = Lillsjön sjö Hacksto, Hackstå försvunnen fäb. Erk-Nilsbacken vägbacke
*Ofärne sågkvarn gammal såg /Se Lingatjärnen tjärn Hagastrand lht Erk-Olsgatan väg
Ofärne fäb. /Se Lingatjärnsberget berg Hagen hmd Erk-Olsskogen skogsdunge
Ofärne fäbodar /Se Lingatjärnsberget triangelpunkt Hagstugan(?) försvunnen fäb. Falktomten skogsdunge
Omnells gd /Se Lintjärnen tjärn Hallbo fäbodar Fallet skogsdunge
Prästgården khbost Locket ägomark Hallbo fäbodar Fallet skogsdunge
Prästgården khbost. Lomtjärnen tjärn Hallbo fäb. Falttomten åker
Prästgården khbost. Lomtjärnen tjärn Hallbodal jordbrukslht Fannsmyran åkrar
Prästgården by /Se Lotjärnsmyrorna myr Hallbovallen, Södra fäb. Farfars backen röjning
Ransta by Lundholmen holme Hallbovallen, Södra fäb. Farfarslandet åkerbit
Ransta by /Se Lundsbacka Saknas Hambergs gd Fari betesmyr
Ransta by /Se Lundströmmen ström Hambergs hemman Fari betesplats
Ransta by /Se Lundströmmen ström »Hammarn» lht Fari myr
Rolfsta gård Lundströmmen ström Hammarn lht Farigadden stig
Rolfsta hemman /Se Lundtäkten täkt /Se Hammarn förr t. Farsmyren myr
Rolfsta hemman Långgatan ägomark Hammars t Fastsesbacken backe
Rolfsta gård /Se Långholmen holme /Se Hammars hmd Fastudden udde
Rolfsta hemman Långholmen holme /Se Hammars gd Finnberg berg
Rolfsta by /Se Långholmen holme Hamre by Finnbergsbron bro
Rumsta by /Se Långholmen holme Hamre by Finnbergsbäcken bäck
Rumsta by /Se Långmyran terräng Hamre, Nedre del av by Finnbergsån å
Rumsta by Långsboberget berg Hamre, Övre del av by Finnbergsån bäck
Rumsta by /Se *Långsboskogen skog Hansebodarna fäb. Finnbergsån bäck
Rumsta by /Se Långsbotjärnen tjärn Hansebodarna fäb. Finnhusvägen biväg
Rynmyra by /Se Långsjön sjö Hansebodarna fäbodar Finnhusvägen skogsväg
Rödmyra by /Se Långsjön sjö Hansebodarna bebyggelse Finnmyrarna åkrar
Rödmyra by /Se Långsmyran ägomark Handsebodarna, Norra fäb. Finnmyrorna myrar
Rödmyra by *Långtjärn sjö Hansebodarna, Södra fäb. Finnmyran åkrar
Rödmyra by Långviken vik Hans-Olsas gd Finnmyrladan lada
Rödmyra by Långängen myr Hans-Pers hemman Finnrå åker
*Röstad nu Rolfsta gård /Se Masås terräng Harsne hemman Finnsjödammen damm
*Sanbäck by Matnäsviken vik Harsne gd Finnsjön sjö
*Skademyra nu Skarmyra by /Se Medskog terräng Hartmans gd Finnsjön sjö
*Skadesmyra by Medskogtjärnen tjärn Harv by Finnsjö nederdamm damm
Skarmyra by Medviksviken vik Harv gd Finnsjö nederdamm damm
Skarmyra by /Se Mellansjön sjö Harv gd Finnsjötjärnen tjärn
Skarmyra by Mellan-Sorgbo ägomark Heddas lht Finnsjötjärnen tjärn
Skarmyra by Middagsberget berg Hedentorpet t Finnsjöån bäck
*Skyttnäs förr by /Se Mikjeholmen holme Hedses brunnet t Finnsjöån bäck
Smedsgården by Mon ägomark Hedses lht Finnsjöåsen ås
Smedsgården by /Se Mon udde /Se Hedsta hp Finnskogen skogsparti
Smedsgården by Myran sankmark /Se Hedsta by Finntjärn tjärn
Stavåker by Märrholmen holme Hedsta by Finntjärnsberget berg
Stavåker by /Se Märrtjärnen tjärn Hedstabacken stugor och lhtr Finntjärnen tjärn
Stavåker by Mörttjärnen tjärn Hedstalappens riven stuga Finntjärnsberget berg
Stavåker by Mörttjärnsmyran myr Hedstaskolan nedlagd skola Finntjärnsbäcken bäck
Stavåker by /Se Nanstabäcken bäck Hedsta soldattorp bebyggelse Finskan skogsområde
Stavåker by /Se Nanstatjärnen tjärn Henriks hemman Finskberget bergknalle
Stenbo gård *Nianeån å /Se Herrskapsbacken lhtr Finskberget berg
Stenbo hemman /Se Norrdiln Lacus, se Dellen, Norra sjö Hillen by Finskorna skogs- och myrområde
Stenbo hemman /Se Norrtjärnen tjärn /Se Hillen by Finskorna myrar
Stenbo hemman Norränget ägomark Hillen hållplats Finskån del av Ofärneån
*Strut förr gd? Notholmen holme Hillsta by Fittberget berg
Strut försvunnen gd /Se Notstenen skär Hillsta by Fjällmyran åker
*Sund by Nymanstäkten ägomark Hillstabacken gd, lhtr och t Flackstensberget berg
Sunded Saknas /Se Nyrönningen ägomark Hjortses lht Flankhällorna åker
Sunnanbäck by Nyrönningen ägomark Hoga byar Flankhöljan utbuktning på ström
Sunnanbäck by /Se Nyvalls-Stormyran myr Hogabacken gd, lhtr och t Flankladan lada
Sunnanbäck by /Se Näcksjön, se Hålsjön sjö Hogarna hemman Flankladan lada
Sunnanbäck by /Se Näsharet udde /Se Hogarna gd Flankrönningen åker
Svalarna hmn Nässkogen skog /Se Hogastugan stuga Flankses åker
*Söderby Saknas Näsudden udde Hogavallen fäbodar Flankänget åker
*Söderby sköllen Saknas Näsviken vik /Se Hogavallen fäb. Flatmobäcken bäck
Söderäng, se Söräng by Ofärnebrättingen berg Holma-Hälsinglands Linspinneri i s väveri AB bebyggelse Flatmotjärnen tjärn
Söderäng by /Se Ofernesjöarna sjöar Holmen gård Flatmoängstjärnen igenväxt tjärn
Söderäng by Ofärnesjöarna sjöar Holmen t Flatmoängstjärnen tjärn
*Södra fjärdingen, se *Watubofjärdingen Saknas /Se Ofärnesjöarna sjöar Hoppens lht Flinktomten åker
Sörforsa samhälle /Se Ofärnesjöarna sjöar /Se Horne fäbodar Flintskvalbäcken bäck
Sörhoga och Norrhoga byar Orrboänget terräng Horne fäb. Flintskvalet myr
Sörhoga by /Se *Orre Källa källa /Se Hornevallen fäb. Flisen skogstrakt
Sörhoga by Ottasjön, se Bottentjärnen sjö Hotellet lht Flisen skog
Sörhoga by /Se *Ottensjön sjö Hummelgården hmd Flisvägen brukningsväg
Sörhoga by *Ottnsjön sjö Hummelgården gd Flygarhällan stenhäll
Sörhoga by /Se Patan, Lilla tjärn Hummelns gd Flygtladan lada
Sörviksta o. Norrviksta byar Patan, Stora tjärn Hummel-Stinas lht Flyna myrmark
Sörviksta och Norrviksta byar Per-Ersmyran ägomark Hybble förr gård Flysvalen åker
Sörviksta by /Se Pillran ägomark Håkarvet torp Fläckänget täkt
Sörviksta by /Se Prästegårdsåkern åker /Se Hårsan avs Fläckänget åkrar
Sörviksta by /Se Prästgårdsänget se Fläckänget täkt /Se Häggnäs by Flärojen udde
Sörviksta by Prästgårdsströmmen del av Ån Häggnäs hemman Flörbrunnen brunn
Sörviksta o. Norrviksta byar /Se *Prästgårdsströmmen, se Kyrkströmmen del av Strömmen Häggnäs by Flörtomten åker
Sör-Viksta by /Se *Prästgårds Surbrunn brunn /Se Hällan t Flötbyttan del av Lund, täkt
Viksta, Söder- Norr- byar /Se Prästtjärnen tjärn Hällan gård Flötbyttan bebyggd åker
Sörviksta by /Se Pungen täkt /Se Hällan lht Flöthällan stenhäll
Sörviksta by /Se Ragelås berg Hällgården jordbrukslht Forsabråtan hage
Sörviksta by /Se Rammyran myr Hästhagen Saknas Forsadalen åker
Söräng by Reveln skär Hästhagen avs Forsavattnen sjö
*Tarestad Saknas /Se Rimbergsmon terräng Hästås fäbodar Forsavattnet Saknas
Tomta by *Rolfstabron, se *Röstadsbron bro Hästås fäb. Forsells obebyggd tomt
Tomta hemman Rolfstaån å /Se Höckens riven gd Forslundstomten åker
Tomta hemman /Se Rolfstaån sjö Högsboda avs. Forslövsberget bergknalle
Tomta hemman Rolfstaån å /Se Högsvalen gd Forstäkten åker
Tomta by Roserån bäck Högsvalen hemman Forsåkullen åker
Tomta by /Se Rumstabäcken bäck Högtomt bebyggelse Fotarbacken skogsbacke
Tomten by /Se Runnudden udde Höjen jordbrukslht Fotbollsplanen bebyggd åker
Tomten by /Se Rynkepungstäkten, se Pungen täkt /Se Hökarns byggnader Fredriksberg berg
Tomten by /Se Rävberget berg Höksvalen hmd Fridlundsbleket åker
*Torssäter, se Tövsätter by /Se Rävmyran ägomark Ingalund lhtr Fridses obebyggd tomt
Torsätter, Tosätter, nu Tovsätter by /Se Rävsnäs udde Ingalund gårdar Fridses skogbit
*Tosäter se Tövsätter by /Se Rödmyrtjärn, se Troubotjärn tjärn Ingalunda lhtr Friskens åker
*Trodesbo, se Tronbo by /Se Rönningen, Lilla ägomark Ingemar hemman Frisktäkten åker
*Trodesbo, nu Tronbo by /Se Rönningen, Stora ägomark Ingemars gd Friskudden udde
Trogsta by *Röstadsbron bro /Se Inigården gd Friskviken vik
Trogsta by /Se Rövarklitten bergkulle /Se Inigården gd Fromlocket åker
Trogsta by /Se Rövarklitten tidigare Tannaklitten bergkulle /Se Inigården gd Fromtomten åker
*Trogsta sköllen Saknas Rövarklitten berg Inigården gd Fron åker
Tronbo by Rövarklitten berg med fornborg Inigården gd Frosladan lada
Tronbo gård /Se Sjudalsbäcken bäck Inigården gd Frägstabacken vägbacke
Tronbo by /Se Sjösjö sjö Inigården gd Fräntäkten åker
Tronbo by *Skadesberget berg /Se Innegården hemman Fränösmöret = Näsudden sten
Tronbo by *Skadesberget berg Innegården hemman Fränösmöret sten
Tussmora lht /Se *Skadesberget berg /Se Innergården bebyggelse Fränöviken vik
Tussmora lht Skadesberget berg /Se Innergården hemman Funstabacken vägbacke
Tyskland rivet hus /Se *Skadesberget, *Skatzberg berb? /Se Inälv fäbodar Funstasjön sjö
*Täppe fäbodvall /Se *Skadessjön sjö /Se Inälv fäb. Funstasjön sjö
Töfsäter by *Skadesjön sjö /Se Isaks lht Fusens obebyggd tomt
Töfsätter by /Se Skakbäcken bäck »Jan-Jans» hemman Fuskberget berg
Tövsätter by Skarmyrviken vik Jan-Jans gd Fusksjön sjö
*Uddnäset by *Sketsjön sjö Jankens hemman Fusksjön sjö
*Ullsund, se Ölsund by /Se *Skietzberget, se *Skadesberget berg Jankens hemman Fuskstenen sten
?Utnäs by *Skietzsjön, se Skadessjön sjö Janken-i-Harvses gd Fuskåsberget berg
Utnäs by *Skjetssjön, se *Skadesjön sjö /Se Jankens , se Röd-Petters riven lht Fuskåsberget berg
Utnäs by *Skotsberget, se *Skadesberget berg Jankens lht Fuskåssjön sjö
Utnäs by *Skulänget äng? Jankens t Fuskåssjön sjö
Utnäs by Skålsjöbäcken bäck Jankens gd Fyrkanten åker
Utnäs by /Se *Skyttnäset näs Jannes gd Fyrkanten åker
Utnäs by /Se Slättholmen holme Jansens gd Fyrkanten åker
Utnäs by /Se Smedsgårdsberget berg /Se Janses hemman Fyrkantskogen skogsdunge
Utnäs by Smedsgårdsberget berg Janses gd Fyrtäkten bebyggd åker
Utnäs by Smedsgårdsberget berg /Se Japan arbetarkasern Fåfängan åker
Utnäs by /Se Snåren terräng Japan riven stuga Fåfängans torg = Svartbron Saknas
Utnäs by /Se Snättberget höjd Johanneses gård Fågelmyran se Björnåsmyran myr
Utnäsbodarna fäbodar /Se Snättån å Johanneses lht Fågelsångsberget berg
Utnäsbodarna fäbodar /Se Sorgboberget berg Jollmyr avs. Fågelsångstjärn tjärn
Vallarna fäb. fäbodar /Se Sorgbosjön tjärn Jon-Ersas-på-Lägrets rivet t Fågelsångstäkterna täkter
Vallarna fäb. fäbodar /Se Sorgbosjön tjärn Jonkans försvunnen Jordbrukslht Fårhusladan lada
Vallarna fäb. fäbodar /Se Sorgbosjön tjärn Jon-Lars hemman Fårhusmyran åker
Vallarna fäb. fäbodar Sorgboån bäck Jon-Lars gd Fårsvedholmen = Slåttholmen holme
Vallarne fäbodar /Se Spjutbäck bäck /Se Jon-Larsas nerbrunnet t Fårsvedholmen holme
Vallavallen fäbodar /Se Spjutbäcken bäck Jon-Matts hemman Fäkssvalen åker
*Vatubo-fjärdingen Saknas /Se *Spjutbäcksbacken backe /Se Jon-Mats gd Fältbacken landsvägsbacke
Veda by Stackängsviken vik Jon-Ols hemman Gammelbanan landsväg
Veda by Stenborn bergssluttning /Se Jon-Ols gd Gammeljäntholmen holme
Veda by /Se Stenbron höjd Jonsas gd Gammel-Lingses åker
Veda by /Se Stenharet skär Jonses lht Gammel-Medskogvägen skogsväg
Veda by Starberg berg Jonsgård Saknas Gammel-Norrigården åker och båtlänning
Veda by /Se Storberget berg Jonsgård, Jonsgården gd Gammelrönningen åker
Veda by /Se Storberget triangelpunkt Jons-Olles gd Gammelsjöbergen berg
Veda by /Se Starberget berg Jontes t Gammelsjöberget berg
*Veda sköllen Saknas Stordäljan terräng Järnbergs stugan stuga Gammelsjöberget berg
*Vegsta by Storgrundet udde Järnblästen gd Gammelsjön sjö
*Via by Storgåstjärn tjärn Järnblästen t(?) Gammelsjön sjö
*Viberg Saknas Stor-Gåstjärnen tjärn Jönses hemman Gammelsjön sjö
Viberg by /Se Storholmen holme Jönses gd Gammelsjövallen åkerområde
Wiclingstadhum=Norrviksa o. Sörviksta byar /Se Stormyran myr Jönses gd Gammelsjövägen väg
vid Ån bebyggelsenamn /Se *Stormyrkälla sockenråmärke /Se Jönsgården gd Gammelsvalarna åkerbitar
Viksta by /Se Storsjön, se Ofernesjöarna sjö Kaked lhtr Gammelsvålarna åkerbitar
Viksta byar Storsjön sjö Kakelns lht Gammel-Söms åker
Vita havet bostadshus /Se Storsjön sjö /Se Kalles hemman Gammelvik vik
Vålsta by Storsjön sjö Kalles, se Bergmans gd Gammelvik vik
Vålsta by Storsjön sjö Kalve, se Kalvhaga by Gammelvik vik
Vålsta by /Se *Storsjön sjöar Kalvhaga by Gammelvik vik
Vålsta by /Se Storsjön sjö Kalvhaga by Gatorna byväg
Vålsta by /Se Storsjön sjö Karlshäll t. Getberget berg
Vålsta by /Se Stor-Yan sjö Karis kafé stuga Getberget berg
Vålsta by /Se Storön ö Karlbergs riven stuga Getgadden stig
?Vålsta by /Se Storön ö Kilen byar Getgadden stig
Vålsta by Strut åkerområde /Se Kilen byar Getgadden stig
Vålsta by /Se Strutänget täkt /Se Kina arbetarkasern Getgadden skogsväg
Vålsta by /Se Strutänget täkt Kina hyreshus Getknölen bergknalle
Vålsta by /Se Stubbrönningen ägomark Klangs hemman Get-Rikards se Skarp-Rikards åker
*Vålsta sköllen (?) Stygghagen ägomark Klangses gd Gettsegadden skogsväg
Västergården gd /Se Surängen ägomark Klangtomten avs Gladmyran åker
Västigården gd /Se Svartbäcken bäck Klockars gd Gladsvalarna åker
*Västra fjärdingen, se *Nanstafjärdingen Saknas /Se Svartsiön, se Svarttjärn tjärn Klockars hemman Glimstaladan lada
Ybäck Saknas /Se Svartsjön tjärn Klockars hemman Gluggberget berg
Åker nu ?Åkre by /Se Svartsjön tjärn Klockars gd Glötevägen väg
?Åkre by Svartsjön tjärn Klockarsved hemman Goddagsmora skogstrakt
?Åkre by Svarttjärn tjärn Klockarsvedja gd Gomplet åker
Åkre by Svarttjärnen tjärn Klockartäkten t Gorkbacken vägbacke
Åkre by /Se Svarttjärnen tjärn Klocksved gd Gorkorna åkrar
Åkre by /Se Svartån å Klångsta by Gorktjärnen tjärn
Åkre by Svartåsen höjd Klångsta by Gradgruvan gruvhål
Åkre by /Se Sågbäcken bäck Klångstabodarna fäb. Granatsbacken vägbacke
*Ån (?) Säckentomten tomt Klångstavallen fäbodar Granåskullarna berg
Ån bebyggelsenamn /Se *Sörbotjärn = Sorgbosjön tjörn Klångstavallen, se Klångstabodarna fäb. Granåsvägen väg
Ölsund by Sörbotjärnen, se Sorgbotjärnen tjärn Knallens t Gravsvinshålen vik
Ölsund by /Se Sörsjön sjö Kolkasernen riven kasern Greka betesplats
Ölsund by /Se Tallholmen holme Korpens riven gd Grillberget berg
Ölsund by Tannabäcken bäck Korrgården t. Gripbrunnen brunn
Ölsund by /Se Tannaklitten bergskulle Korrgården gd Griptomten åker
Ölsund by *Tannaklitten, Västra berg Krankbo fäb. Gromyrviken vik
Ölsund by Taskberget berg Krankbovallen fäbodar Groparna åker
Ölsund by /Se Tiftesbacken ägomark? Krankbovallen fäb. Grossmyran myr
?*Ön försv.beb. *Tomtebacken backe /Se Kristinefors gård Grundet bortsprängt grund
*Östra fjärdingen, se *Hedstafjärdingen Saknas /Se *Trinnahögen höjd? /Se Kringses lht Gruvan gruvhål
Överby by Trinnahögen hög /Se Krongården riven gd Gruvberget berg
Överby by Trogstaån å Kronkojan sommarbostad Gruvberget berg
Överby by Trollkyrkan terräng Kronses t Gruvhålet hål i marken
*Överby sköllen Saknas Trollsmyrberget berg Kronses riven gd Gruvmyran myr
Överbyn by /Se Trollsmyrorna myr Krontorpet lht Grymses åker
Överbyn by Trolludden udde Kruttorpet försvunnet torp Grymtäkten åker
Överby by Tronboholmen holme Kråkens bebyggelse Gräftbacken vägbacke
Övernäs by Tronbotjärn tjärn Kråkens gd Gräfterna vägbacke
Övernäs by /Se Tronbotjärnen tjärn Kupan arbetarbostad Gräfterna åker
Övernäs by /Se Tronboviken vik Kupan riven hyresfastighet Grästjärn igenvuxen tjärn
Övernäs by Tussmoren terräng Kurmans gd Grästjärn tjärn
Övernäs by /Se Tutberget berg Kuses bebyggelse Grästjärnen tjärn
  Tutviken vik Kvickses lht Grästjärnsberget berg
  Tövsätterholmen udde Kyrkvärdens bebyggelse Grävet korsväg
  Tövsättermyran myr Käckens rivet t Gubbarna strandremsa
  Tövsättertjärnen tjärn Käcktorpet, se Käckens rivet t Gubbarna åkrar
  *Ullursberg, se Ulveberget berg /Se Kälkebo hemman Gubbsvalen åker
  *Ullursberg nu Ulveberget berg /Se Kälkebo hemman Gubbåkern åker
  Ulveberget berg Kälkebo gd Gullängen betesmyr
  Ulveberget berg /Se Källviks t. Gullängen myrar
  Ulveberget berg /Se Källviks t Gullänget åkrar
  Ulvmyran myr Källänga t. Gummer åker
  Utnäsbosjön sjö Källänga bebyggelse Gummersviken vik
  Vackerbäcken bäck Källängen, Källänget riven gd Gummerviken vik
  Vackerbäcksudden udde Käxbo fäbodar Gummyrsviken vik
  Vallåsen berg Käxbo fäbodar Gustavs åker
  Vallåsen berg Kärbo fäb. Gustavsbäcken bäck
  ?Vallåsen berg Käxbovallen fäb. Gårkbacken vägbacke
  Vallåsen höjd Lakvik bebyggelse Gårkorna åkrar
  Vallåsen triangelpunkt Lakvik t Gårkorna åkrar
  Vallåsen berg /Se Landbonds gd Gårktjärnen tjärn
  *Vargehavet, Vargmyran myr och täkt Landbonds gd Gårktjärnen tjärn
  Vargstugumyren myr och täkt /Se Landbonns hemman Gåsmyran myr
  *Vargstugustenen råmärke /Se Landsmans gd Gäddholmen holme
  *Vedaskogen skog Lars-Eriks gd Gängsa = Snättberget berg
  Vedaån å Larses hmd Gängsa berg
  Vikstakällan källla /Se Larses flyttad gd Gängseberget berg
  Vitåsen höjd Lars-Jans gd Gängsebäcken bäck
  Vågen sjö Lars-Olovs gd Gängsekällan källa
  Vågen sjö Lasses gd Gängsekällan källa
  Västboskogen skogsområde Lars-Jans t. Gängse källa källa
  Västergårdsberget berg Lass-Jans t Gängse myr myr
  Västertjärnen tjärn Lass-Jansgrinden jordbrukslhtr Gängsemyran myr
  Yarna, Stora sjö Lekarvallen gammal lekvall, f.d. soldattorp Gärdesgårdarna skog och åker
  Yarna, Stora sjö Lekarvallen gammal lekvall Gärdet åker
  Yan, Stor- sjö Lekarvallen lht Gärdet åker
  Yarna, Stora sjö /Se Lekses nerbrunnet t Gärdsänget åkrar
  Ybäcksbäcken bäck Lekses lht Gärdsängsbacken landsvägsbacke
  Ybäcksbäcken bäck /Se Lekses t Gärdsängsbäcken bäck
  *Ybäcksängen äng Lemans herrgård Gästgivartäkten åker
  *Ybäcksängen äng Lillböle del av by Görans åker
  *Ybäcksängen äng Lillböle del av by Göransbacken åker
  *Yngeån sjö Lillhaga gd Görans rönningen åker
  Åkernäs udde Lillhagen hemman Göransstranden strandbit
  Ån å Lillsjön t. vid sjön Hacksto el. Hackstå åker och skog
  Åsberget berg Lindses två små t. Hagellöten åker
  Åsen höjd Lindses förr stuga Hagen förlängning av Kusberget
  Älgtjärnen tjärn Lindses gd Hagen åker
  Ängesberget berg Lindströms bodarna Hagen skog
  *Öijan sjö Lindstugan förr stuga Hagen åker
  *Öjansjön sjö /Se Lingården hyreshus Haglyckan åker
  *Öjansjön nu Stora Yarna sjö Linhammarsbacken hmd Haglöta vik
  *Öjansjön, se Stora Yarna sjö Linsänkeplatsen bebyggelse Hagmyran myr och åker
  Öjen sjö Livens, Livses gd Hagmyran åker
  Ön ö /Se Livgården gd Hagstugan åker och skog
  Örantjärnen sjö Livs, Gamla hemman Hagsvalarna åkrar
  Övertjärnen tjärn Livs, Unga t. Hagsveden åker
  *Öyebäcken bäck /Se Livsgården gd Hagtäkten åker
    Ljuses lht Hakståudden udde
    Locket hmd Hallboklitten berg
    Locket gd Hallboviken vik
    Locket t Hallboviken vik
    Lockses t Hallins se Bortre Lägret åker
    London arbetarkasern Hallinsrönningen åker
    London rivet hyreshus Hallses åker
    Lumnäs by Hammarn träddunge
    Lumnäs by Hammarsudden udde
    Lumpboden lht Hammarsänge strand
    Lund by samt industriort, linspinneri samt såg Hammarsänget åker
    Lund by Hammartäkten igenskogad åker
    Lund, Norra del av Lund Hammarudden udde
    Lunden t. Hammerberget el. Hammersberget bergknalle
    Lundses hmd Hammerberget el. Hammersberget berg
    Lundses gd Hammerbovägen väg
    Lustgården stuga Hampgärdet åker
    Lustses t Hamreberget berg
    Lustses t Hamreberget bergknalle
    Lustses t Hamreberget berg
    Lustsesstugan lht Hamrebovägen väg
    Lång-Anses lht Hamrebovägen väg
    Långby by Handsken åker
    Långby by Handsktäkten åker
    Långgatan, Långgatorna gd, lht och jordbrukslhtr Hankvik vik
    Långgatorna hemman Hankvik åker
    Långsbo hemman Hansebosjön sjö
    Långsbo by Hanseboviken vik
    Långvik hemman Hanseboviken vik
    Långvik gdr Hanseboåsen bergsträckning
    Lägret gårdar, förr excercisplats Hanseboåsen berg
    Lägret gd, t Hansesjön sjö
    Länsmans hemman Hansesjön sjö
    Lönnbacka lht Hansesjön sjö
    Lönnses gd Hansetomten stenbacke
    Lötas gård Hanska täkt
    Lötas lht Haraldsons badplats, vik
    Löten lht Haret udde
    Lötskiftet lht Harpsund skogsbit
    Löttomten gård Harsjel åker
    Löttorpet lht Harsjelsbacken landsvägsbacke
    Löv-Erkes t Harsneviken vik
    Lövstugan gård Harsudden udde
    Lövtorpet t. Harvrönningen åker
    Maggens lht Harvåkern åker
    Mallas lht Hasselbacken täkt, avs.
    Marises stuga Hedbacken vägbacke
    Marstorpet rivet t Heden skog
    Masas gd Heden skogsmark
    Masens gd Hedenbärg se Hemberg berg
    Mases gd Hedlundsbacken landsvägsbacke
    Masgård hemman Hedrönningen åker
    Masgård gd Hedrönningen åker
    Masgården hemman Hedstabacken sluttning
    Matnäs by Hedstaberget berg
    Matnäs by Hedstaberget berg
    Medvik hemman Hedstaberget berg
    Medvik by Hedstabäcken bäck
    Medviksgården gd Hedstaflyet sankmark
    Mellan-Sorgbo fäb. Hedstagatorna byväg
    Mellanvallen fäbodar Hedstatjärnen tjärn
    Mellanvallen fäb. Hedstatjärnen tjärn
    Mesostarna, Mesosten tre hyreshus Hedtomten åker
    Mickels+ gård Hedtomten åker
    Mickels utflyttad gd Helveteskällan källa
    Mickels hemman Helveteskällan, Lilla källa
    Mickels gd Hemberg berg
    Mickels tomtplats Hemberg berg
    Mickels, se Bojses gd Hemberg berg
    Mickelstorp obebyggd Hemberg berg
    Mikje by Hembergsrönningarna el. Hembergsrönningen åkrar
    Mikje by Hembergstjärnarna tjärnar
    Mobäcks backen gård Hembergstjärnen tjärn
    Modins bebyggelse Hembergstjärnen tjärn
    Modins t. Hembergstäkterna åkrar
    Modins lht Hembergsvägen väg
    Mon hemman Hembyshällorna stenhällar
    Mon gd Hembysvägen väg
    Myrarna bebyggelse Hemmaladan lada
    Myrorna gd Hemskogen skog
    Målbo lht Hemskogen skogskifte
    Mårtens gård Hemtjärn = Kalvetjära tjärn
    Mårtens lht Hemtjärnen se Jonstjärnen tjärn
    Mälardalen villabebyggelse Hemtäkten åker
    Mälarhöjden bostadsområde Hemtäkten åker
    Mörkses brunnet torp Hemåkern åker
    Nansta by Hemänget åker
    Nansta by Hemänget åker
    Nanstasågen såg Hemängsbacken backe
    Naslan Saknas Hemängsviken vik
    Nedre vallen del av Hästås Hillbergs åker
    Nilses hemman Hillensberget berg
    Nilses riven gd Hillensmyran myr
    Nilses hemman Hillensvikenvik vik
    Nilses gd Hillensviken vik
    Nilses hemman Hillersberget berg
    Nilses gd Hillra försvunnen åker
    Nilses hemman Hillraberget berg
    Nilses gd Hillstarönningen åkrar
    Nilsgård, Nilsgården gd Hillstarönningen åkrar
    Nilsgård hemman Hillstaåkern åker
    Nils-Olsas t Hillstaån se Vedaån å
    Nisses gd Hillstaån å
    Noaks ark stuga Hillstaåsen berg
    Norbergs? hemman Hjälpen åker
    Norbergs gd Hoddvik åker
    Nords på backen, se Norrpåbacken gdr, lhtr och t Hogabäcken bäck
    Norlings riven stuga Hogabäcken bäck
    Norrgården hemman Hogagatan byväg
    Norrgården hemman Hogagatan vägstump
    Norrgården bebyggelse Hogaladan lada
    Norrgården hemman Hogarönningen åkrar
    Norrgården hemman Hogasidan åker
    Norrgården hemman Hoggvik åker
    Norrgården hemman Hojekullen träddunge
    Norrgården hemman Hojen träddunge
    Norrgården hemman Hojen skogbacke med gravhögar
    Norrgården hemman Holmarna holmar
    Norrgården hemman Holmbacken vägbackar
    Norrgården gd Holmen kulle med lövträd
    Norrgården, Gamla gårdstomt Holmen holme
    Norrhoga by Holmen holme
    Norrhoga by Holmen träddunge
    Norrigården gd Holmen udde
    Norrigården gd Holmladan lada
    Norrigården gd Holmåkern, Norra åker
    Norrigården gd Holmåkern, Södra åker
    Norrigården gd Hoppets kulle bebyggd kulle
    Norrigården gd Hornebacken vägbacke
    Norrigården gd Horneberget del av Singatjärsberget
    Norrigården gd Hornebäcken bäck
    Norrigården gd Hornebäcken bäck
    Norrigården gd Hornegrundet farligt grund
    Norrigården gd Horneholmen holme
    Norrigårdsstugan stuga Horneholmen holme
    Norristugo förr stuga Hornehällan hälla, udde
    Norritomta hmd Hornekyrkan stenar
    Norritomten gd Horneladan lada
    Norr-Lund gd Hornemoarna landsvägsbacke
    Norr-om-gato torp Hornenäsan udde
    Norromgatan jordbrukslht Hornenäsan udde
    Norromån byar Hornetäkten åker
    Norrpåbacken gdr, lhtr och t Hornetäkten åker
    Norrtull bostäder Horneviken vik
    Norrtull åtta tvåfamiljersfastigheter Horneviken vik
    Norrvall del av Hansebodarna Horsan åker
    Norrvall fäb. Horsbäcken bäck
    Norrvallen fäb. Horsänget åker
    Norrviksta by Huggvik åker
    Norrviksta by Hummelgården igenvuxen åker
    Norråkern hemman Hummelgården åker
    Norråkern gd Hummelgården skogsmark
    Notses lht Hummelgården åker
    Nybergs lht Hummelgårdsbacken backe
    Nybo Saknas Hummelgårdsbacken landsvägsbacke
    Nybonds gd Hummelgårdsrönningen åker
    Nygården hemman Hummelgårdssvalen åker
    Nygården hemman Hummelhagen strand
    Nygården gd Hummelhagen skogbacke
    Nygården hemman Hummelhagsskogen skogbacke
    Nygården gd Hummelhagsudden udde
    Nygården riven gd Hummelladan lada
    Nygården hmd Hummelladan lada
    Nygården gd Hummeltäkten åker
    Nygården hmd Hundhålet åker
    Nygården gd Hundskinnet åker
    Nygården hemman Hundskinnet åker
    Nygården gd Hybblet skogsglänta
    Nygården hmd Håkarvet åkrar
    Nygården riven gd Håkarvsviken vik
    Nygården hmd Hårdbacken backe
    Nygården gd Häbbersladan lada
    Nygården hmd Häbberstycket åker
    Nygården nedbrunnen gd Häbberstycket åker
    Nygården hemman Häbbersvalen åker
    Nygården gd Häbbersåkern åker
    Nygården hmd Häggnäsbacken landsvägsbacke
    Nygården gd Häggnäsdalen dal
    Nygården t. Häggnästäkten åker
    Nytomt gård Häggnäsåkern åker
    Nyvallen fäbodar Häggnäsänget åker
    Nyvallen fäb. Hägna skogsmark
    Näcksjö by Hägnaden beteshage
    Näsbobodarna nedlagda (försvunna) fäbodar Hägnaden beteshage
    Näsbobodarna försvunnen fäb. Hägnaden åker
    Näses t. Hägnaden beteshage
    Näses nerbrunnet t. Hägnaden åker
    Näset by Hägnaden åkrar och skog
    Näset by Hägnaden skog
    Näset by Hägnaden beteshage och betesskog
    Näset gd Hällan udde
    Näset by Hällan stenberg
    Näslunds riven gd Hällan bergknalle
    Näsudden t. Hällan udde
    Näsviken järnvägsstation Hällbacken vägbacke
    Näsviken industrisamhälle Hällberget bergknalle
    Nöjds t. Hällbergsbacken landsvägsbacke
    Ofärne fäbodar Hällbergskan bakstuga
    Ofärne fäbodar Hällbo hälleberg
    Ol-Ers hemman Hällbo skogsområde
    Ol-Ers gd Hällbomyrorna myrar
    Ol-Jons hemman Hällbotjärnen tjärn
    Ol-Jons gd Hällbotjärnen tjärn
    Ol-Kalsas försvunnen jordbrukslht Hällhåkarvet jordområde, vik
    Ol-Lars hemman Hällgrinden grind
    Ol-Larsas gd Hällorna vägskäl
    Olles hmd Hällorna åker
    Olles gd Hällorna berghällar
    Olles gd Hällorna berghällar
    Olles hmd Hällsvalen åker
    Ol-Persas riven gd Hälltomten åker
    Oppegården hemman Hälltäkten åker
    »Oppegården» hemman Hälltäkten åker
    Oppidalen, se Dalen bebyggelse Hälludden udde
    Oppigården hemman Hälludden udde
    Oppigården gd Hälludden udde
    Oppigården hemman Hälludden udde
    Oppigården gd Hällviken vik
    Oppigården hemman Härbres- i naturnamn
    Oppigården lht Härkel åker
    Oppigården hemman Härkelsbacken landsvägsbacke
    Oppigården gd Hästhagen skogsdunge
    Oppigården gd Hästhagen åker
    Oppigården gd Hästhagen åker
    Oppigården brunnen gd Hästhagen åker
    Oppigården hemman Hästhagen skogsparti
    Oppigården gd Hästhagshällan stenhäll
    Oppigårdsstugan stuga Hästholmen holme
    Oppistugo gård Hästmyrarna myr
    Oskars gd Hästmyrorna myrar
    Osmyran avs. Hästmyrsberget berg
    Palmses lht Hästmyrsberget berg
    Palmses t Hästskon åker
    Palmses t Hästskon åker
    Parterna t. Häståsmyran el. Häståsmyrorna myrar
    Partens gd Häståsvägen väg
    Parterna rivet t Högbacken vägbacke
    Pelles t Högbacken vägbacke
    Per-Ers hemman Högsvedjorna svedjeland
    Per-Ers hyreskasern, förr gd Högsvålen igenväxt åker
    Per-Ers hemman Högsvålsberget bergknalle
    Per-Ers gd Högsvålsladan lada
    Per-Ers hemman Högåkern åker
    Per-Ers gd Högås berg
    Per-Jansas rivet torp eller stuga Höjen kulle
    Per-Jons hemman Höjen el. Höjarna åker
    Per-Jons gd Höjen skogsbacke
    Per-Jonsas gd Höjen kulle
    Per-Jöns hemman Höjen backe med gravhögar
    Per-Ols hemman Hökvik vik
    Per-Ols riven gd Hönan åker
    Perses t. Igeltjärn tjärn
    Petters hemman Igeltjärnen tjärn
    Petters gd Igeltjärnen tjärn
    Petters hemman Igeltjärnsberget berg
    Petters ödegd Igeltjärnsberget berg
    Petters hemman Igeltjärnsberget berg
    Petters gd Igeltjärnsbäcken bäck
    Pilstugan stuga Igeltjärnsbäcken bäck
    Pinn-Olles lht Igeltjärnsbäcken bäck
    Plåten arbetarbostad Iggsjön sjö
    Plåten stuga Iggsjön sjö
    Plåten stuga Ingaberget berg
    Ponderosa hyreshus Ingabäcks--- bäck
    Poppens t Ingan sjö
    Prästgården by Ingan sjö
    Prästkojan sommarbostad Ingeborgsbacken landsvägsbacke
    På Heden t Inigårds åker
    Rakel förr fäbovall Inigårdsmyran myr
    Rakel fäb. Inälvsholmen holme
    Ramses gd Inälvsholmen holme
    Ransta by Inälvsviken vik
    Ransta by Isakstomten bebyggd tomt
    Risänget rivet t Isaksudden udde
    Rolands t. Issång kiälla Saknas
    Rolfsta hemman Jakobsholmen udde
    Rolfsta by Janarvet åker
    Rolfstavallen fäb. Jan-Ersas täkten åker
    Rolfstavallen fäb. Jan-Jans höljan vik
    Rumsta by Jankensbacken backe
    Rumsta by Jankenstäkten åker
    Rumsta del av by Jan-Petterssveden lövskog
    Rumsta by Jansensdäljan bergskreva
    Rumstastugan stuga Jansensgatan väg
    Runns försvunnet t Jans pungarna slingor i Snättån
    Runs el. Runns försvunnet t Jans Pungen = Pungarna slingor i Snättån
    Råbocks rivet t Jobbens höljorna dyhålor
    Rödletsvallen = Nyvallen fäbodar Jobbenshöljorna tjärn och myrmark
    Rödletsvallen fäbodar Johannes» backen backe
    Rödmyra by Jollmyr el. Jållmyr åkrar
    Rödmyra by Jonkans skogsområde
    Röd-Petters riven lht Jon-Larsastäkten åker
    Röstses t Jon-Olshagen borttagen gärdsgård
    Sammels hemman Jon-Olsåkern åker
    Samuels gd Jons rönningen åker
    Samuels hemman Jonstjärnen tjärn
    Samuels gd Joseberg berg
    Sandarna hemman Joseberg berg
    Sandarna gd Josefsbergen berg
    Sandses t Josefsberget berg
    Sessels lht Josefsberget el. Josefsbergen bergknallar
    Silverns hyreskasern, förr gd Josefs källan källa
    Simabo del av by Jåksa åker
    Simabo gd Jållmyr åkrar
    Simabo gd Jättestenen sten
    Sjöhem gård Jätthögen sandkulle
    Sjöngen försvunnen fäb. Jätthögen jordkulle
    Skammyra gårdar Kaffegruset badvik
    Skarmyra by Kaffegruset sandstrand
    Skarmyra by Kaked skog och åkrar
    Skates gårdstomt Kakedudden udde
    Skogbergs gd Kakedviken vik
    Skogen lht Kakedviken vik
    Skogen riven jordbrukslht Kalkberget berg
    Skogen t. Kalkberget berg
    Skogen t Kalkberget berg
    Skogstorp avs. Kalvetjärnen tjärn
    Skolla, se Skålla bebyggelse Kalvhagen träddunge
    Skommartomten lht Kalvskinnsrå del av rå
    Skonta del av byn Kalvtäkten åker
    Skonta t Kalvsveden täkter
    Skottses rivet t Kalvsveden åker
    Skräddarns t. Kalänget åker
    Skräddars hemman Kampelsmyran åker
    Skräddars t Kampensmyran åker
    Skulänget Saknas Kanalsbron bro
    Skvalses ödegd Kaninholmen holme
    Skvalses bebyggelse Kaninholmen holme
    Skvalstuga fäbostuga Kansen åker
    Skvatterkvarnarne kvarnar Kansen skogsdunge
    Skålla byar Karlssons myren myr
    Skålla bebyggelse Karlssonsmyran myr
    Sköldses t. Karolinas svalen åker
    Sköldses t Kaslanden skogsskifte
    Skönborgs riven gd Kaslandet betesmyr
    Skönses lht Kaslanden skogsområde
    Sköntorpet lht Kaslandsbacken vägbacke
    Sköntorpet t Kaslandsmyran myr
    Slinkin stuga Katthavet vattensamling
    Slusstugan stuga Kattjärnen myrpuss
    Smallsbacken lht Kavelbromyren myr
    Smallsens lht Kavelbromyran myr
    Smallses f.d. soldattorp Kavelbromyran myr
    Smedens t Kavelbromyran myr
    Smedins lht Kavelbron förr kavelbro
    Smedsgården by Kavelänget åker
    Smedsgården by Kilarna täkter
    Snarses t Kilarna åker
    Snartomten lht Kilarna åkrar
    Snickarbacken gd Kilarna åkrar
    Snortorget öknamn Kilarna åker
    Snäll-Jankens gd Kilen skogskifte
    Snällses t Kilen åker
    Snätt fäb. Kilen bebyggd skogsbacke
    Snätt fäbodar Kilen åker
    Snättvallen fäb. Killingholmen holme
    Solbacka Saknas Killingholmen holme
    Solsidan lhtr Killingholmen holme
    Sorgbo fäb. fäbodar Killingholmen holme
    Sorgbo fäb. Kilrönningen igenskogad åker
    Spänge Saknas Kilåkern åker
    Spänget jordbrukslht Kinekulle berg
    Staffanstomten lht Kingsnäsudden udde
    Staffas lht Kingesnäsudden udde
    Staffas lht Kinnekulle jordås
    Stakels t Kittelsmyran skogbevuxna myrfläckar
    Starkens försvunnet t? Klammermyran myr
    Starkens el. Starkses lht Klangmyran myr
    Stavses tomtplats Klangtäkten åker
    Stavsnäs avs. Klapern kullerstensfält
    Stavåker by Klapern bergknalle
    Stavåker by Klingermyran myr
    Stenbacken hmd Klingersvalen åker
    Stenbacken gdr Klitten = Rövarklitten Saknas
    Stenbo hemman Klockarskiftet åker
    Stenbo gd Klockarstenarna grund
    Stenbäcken t. Klockarsvedsbäcken bäck
    Stenkasernerna hyresfastigheter Klockarsvedstjärnen tjärn
    Stensta lht Klockarsvedstäkten åker
    Stoltses gd Klockartäkten åker
    Stoltstorpet t. Klockaråkern åker
    Storbergsvallen förr fäb. Klocksvedbäcken bäck
    Storbergsvallen försvunnen fäb. Klocksvedstenen sten
    Storbritannien lht Klocksvedtjärnen tjärn
    Storkasernen riven hyreskasern Klocksvedtäkten åker
    Stormses t Klubb-berget berg
    Stormstorpet lht Klångstabovägen väg
    Storrönningen fäboställe, nu nedlagt Klångstaboåsen berg
    Storrönningen jordbrukslht Klångstabron bro
    Storsveden t. Klångstaån å
    Storsveden t Klångstaån å
    Storsvedgården t Klös berg
    Storsvens gård Klösbacken vägbacke
    Storön obebyggd jr-enhet Klösberget berg
    Strandses gd Klövet hålväg
    Strandtäkten bebyggd jr-enhet Knallbacken backe
    Stridses hmd Knallbacken landsvägsbacke
    Stridses t Knallen gravhög
    Ström-Olles gårdstomt, förr t. Knappnålstjärnen tjärn
    Stubbas t. Knekbron bro
    Stubba jordbrukslht Knussberg berg
    Stubb-Jankens lht Knutsberg berg
    Stubbo jordbrukslht Kobacken skogsdunge
    Stubbrönning t. Kogadden stig
    Stubbses lht Kolbottnarna skogsmark
    Sundhede kontrakt Saknas Kolbottnen åker
    Sundses t Kolhagsudden udde
    Sunnanbäck by Kolningen kolstybbsområde
    Sunnanbäck by Konvaljskogen skogsdunge
    Surängen fäb. fäbodar Kornhagen åker
    Svalarna hemman, bolagsjord Kornladbacken backe
    Svartmyra bebyggelse Korstäppan åker
    Svartmyran gd Kotäkten åker
    Svartmyrstugan stuga Krankbogadden stig
    Svarvars nedbrunnen gd Krankbotäkterna åkrar
    Sveden gd Kringelmyran myr
    Sveden hemman Kringelmyren myr
    Sveden hemman Kringelmyran myr
    Sveden gd Kringla åker
    Sveden gård Kringla myr
    Sveden avs. Kringlan åker
    Sveden t Krobbene villa bebyggd åker
    Sveden jordbrukslht Krokbacken vägbacke
    Svedåkern = Jon-Lars Saknas Kroken åker
    Svenses hemman Kroksvägen brukningsväg
    Svenses gd Kronan åker
    Svenses hmd Kronbacken backe
    Svensängen avs. Kronbacken landsvägsbacke
    Svinmyran avs. Kronbäcken bäckavsnitt
    Svältängen radhusområde Krubborna villa bebyggd åker
    Svärdses lht Krutkällaren jordkällare
    Svärdses försvunnet t Krutviken = Västanängsviken vik
    Sågbäcken lht:er Krutviken vik
    Sågbäcken del av by Krypin igenskogad åker
    Sågställars lht Kråkholm holme
    Sången försvunnen fäb. Kråkholmen holme
    Sångsvallen försvunnen fäb. Kråkholmen holme
    Säckentomten tomt, elevhem Kråkholmslandet strandbit
    Sällses t Kråkkil = Stormyrviken del av vik
    Sälltorpet t Kråkkil del av vik
    Söderäng BY Kulan se Kulladan lada
    Söderäng by Kulladan lada
    Sömses lht Kullarna berg
    Sömses gd Kullberget berg
    Söms hemman Kullen berg
    Sörbygden bebyggelse Kullen berg
    Sör-Forsa telefonstation Kullen jordås
    Sörforsa industrisamhälle Kullen skogbacke
    Sörforsa pst Kullen berg
    Sörgården hemman Kullern åker
    Sörgården hemman Kullerstensåsen skogsmark
    Sörgården hemman Kullersvalen åker
    Sörgården hemman Kullra berg
    Sörgården hemman Kungsmansrönningen åker
    Sörgården hemman Kungsåkern klapperstensfält
    Sörgården hemman Kurbäcken bäck
    Sörgården hemman Kurbäcken bäck
    Sörgården hemman Kurmansmyran myr
    Sörgården hemman Kusbacken vägbacke
    Sörgården hemman Kusberget berg
    Sörgården hmn Kusberget berg
    Sörhoga by Kusberget berg
    Sörhoga by Kusbergskällan källa
    Sör i bygden bygd Kusgatorna väg
    Sörigården gd Kusmyran avs.
    Sörigården gd Kusmyran el. Kusmyrorna åkrar
    Sörigården borttagen gd Kusåkern åker
    Sörigården gd Kusänget åkrar
    Sörigården lht Kusängsbacken, Bortre åker
    Sörigården gd Kusängsbacken, Hitre åker
    Sörigården gd Kusängsmyran åker
    Sörigården lht Kusängstäkten åker
    Sörigården gd Kusängsviken vik
    Sörigården gd Kuttan vik
    Sörigården nedbrunnen gd Kvarnbäcken bäck
    Sörigården gd Kvarngärdet åker
    Sörihagen gårdar Kvarnmyrenmyr myr och täkt
    Sörihagen obebyggd jr-enhet Kvarnmyran åker
    Sörihagen lhtr och t Kvarnrönningen åker
    Söristugan gd Kvarnsvalarna åkrar
    Sörpåbacken gdr, lhtr och t Kvickses skogsbacke
    Sörs på backen del av by, gårdar och soldattorp Kvickses åker
    Sörspåbacken gdr, lhtr och t Kvickses gatan brukningsväg
    Sörstuga hemman Kyrkbacken vägbacke
    Sörvall del av Hansebodarna Kyrkgrinden borttagen grind
    Sörvall fäb. Kyrkmyran myr
    Sörvall del av Hallbo fäb Kyrkrönningen åker
    Sörvall fäb. Kyrksjön sjö
    Sörvall fäb. Kyrksjön sjö
    Sörviksta by Kyrkströmmen del av Strömmen
    Sörviksta by Kyrkströmmen Rolfstaåns utlopp
    Sörviksta by Kyrkvägen avtagsväg
    Söränge hemman Kyrkvägen väg
    Söränget lht Kyrkvägen nedlagd körväg
    Tall-Mickels, Tallses försvunnen stuga Kyrkvägen väg
    Tallses Saknas Kålhagsudden udde
    Tallses el. Tall-Mickels försvunnen stuga Kålhagsudden udde
    Tallses jordbruksfastighet Kålsängsviken vik
    Taskänge = Västängen t. Kåsen åker
    Tigers hemman Kåtan oröjd skogsdunge
    Tigerstorpet t. Kåtan åker
    Tjärnänge hmd Käcka åker
    Tjärnänget gd Käckladan lada
    Tolbo gd Käckrönningen åker
    Tolbo hemman Kälkeboskogen skog
    Tolvmans hemman Källarbacken träddunge
    Tolvmanstäkten täkt avs. Källarbacksladan lada
    Tomta hemman Källarkullen obebyggd tomt
    Tomta by Källarstycket åker
    Tomtebacken Saknas Källbacken landsvägsbacke
    Tomten by Källbacken vägbacke
    Tomten gd Källbergs betesmark
    Tomten gd Källbäcken bäck
    Tomtnäs gd Källmyran myr och åkrar
    Torpet gd Källmyrberget berg
    Trogsta by Källmyrberget berg
    Trogsta by Källmyren myr
    Trogstabodarna fäb. Källsjöbäcken bäck
    Trogstabovallen fäbodar Källsjöbäcken bäck
    Trogstavallen fäb. Källsjömon betesplats
    Tronbo by Källsjön sjö
    Tronbo by Källsjöån bäck
    Trumslagars gårdsplats Källsjöån bäck
    Träffstugan stuga Källsvalarna åker
    Trängslet hyreshus Källtegan åker
    Tuppens lht Källtegsladan lada
    Tussmora lht Källviken vik
    Tyskland arbetarkasern Källviken vik
    Tyskland rivet hyreshus Källängen el. Källänget åkrar
    Tyves hmd Källänget åker
    Tyves gd Kämpa täckt
    Töfsätter by Kämpan åker
    Tövsätter by Kämpamyran myr
    Uhruses jordbrukslht Käringens svalen åker
    Ung-Sundses t Käringlåret skogstrakt
    Ureses jordbrukslht Käringlåret skogstrakt
    Utegården hemman Käringlåret skogstrakt
    Utigården bortriven gd Käringlåret brukningsväg
    Utigården gd Käringskåran djup klyfta
    Utegården hmd Käringskårberget berg
    Utigården gd Käringskårberget berg
    Utegården hemman Kärleksstigen gångstig
    Utigården gd Käxboåsen berg
    Utigården hemman Käxboåsen berg
    Utistugan t Käxe åker
    Utivattnen bygd Käxeberget berg
    Utivattnen byar Körsbärsbacken träddunge
    Utnäs by Kösberget berg
    Utnäs by Kösberget berg
    Utnäsbodarna fäbodar Kösbäcken bäck
    Utnäsbodarna fäb. Kösbäcken bäck
    Vallarna fäb. fäbodar Kösbäcken åker
    Vallavallen fäb. Kösen sjö
    Wallstugan sommarstuga Kösen sjö
    Valmansbacken bs. Kössten sten
    Valters lht Köstäkten åker
    Wargstugustenen Saknas Kösängsbäcken bäck
    Vassbergs hemman Lagjorden åker
    Watnbofierdingen Saknas Lagjordsladan lada
    Veda by Lakviken vik
    Veda by Lakviken åker
    Veda gård Landsmansberget berg
    Vedabacken Saknas Lappa åker
    Vedabacken t och lhtr Lappkällan källa
    Vies rivet t Lappkällan igenväxt åker
    Vigers t Lappkällan källa
    Vigers t Lappkällan källa
    Vigerstorp lht Lappkällan källa
    Viksta byar Lappkällan åkerbit
    Vises lht Lappladan lada
    Vita havet affärs- och hyresfastighet Lappmon skogsområde
    Vålbergstorpet lht Lappmyren myr
    Vålsta by Lappmyran åker
    Vålsta by Lappslätten täkt
    Vålsta by Lappslätten slätmark
    Värmlands hmd Lappstaden skogsglänta
    Värmländskas gd Larseslogen loge
    Västanäng hemman Larsesåkern åker
    Västanäng gd Larsesänget åker
    Västanängsstugo betesstuga Larssonstjärnen tjärn
    Västerbyn del av by Larssonstäkten åker
    Västergården hemman Lasses försvunnen åker
    Västergården hemman Lassebäcken bäck
    Västergården hemman Lasses backen vägbacke
    Västergården hemman Lassesbäcken bäck
    Västergården hemman Lass-Janstjärnen = Fågelsångstjärn Saknas
    Västergården hemman Lass-Janstjärnen tjärn
    Västergården+ bebyggelse Lekarvallsbäcken bäck
    Västergården+ bebyggelse Lillberget berg
    Västergården+ hemman Lillberget berg
    Västergården hemman Lillberget udde
    Västergården hemman Lillberget = Getberget berg
    Västergården hemman Lillberget berg
    Västergården hmd Lillberget berg
    Västergården hemman Lillberget berg
    Västergården hemman Lillberget bergknalle
    Västergården hemman Lillbrättingen berg
    Västergården hemman Lilldalen åker
    Västergården hemman Lillgrundet grund
    Västergården hemman Lillgrundet holme
    Västergården hemman Lillgummer åker
    Västergården hemman Lillgården åker
    Västergården hemman Lillgåstjärn tjärn
    Västiberget bebyggelse Lill-Gåstjärnen tjärn
    Västibyn kaserner Lillgåstjärnsbäcken bäck
    Västibyn gdr Lillhogarna gravkulle
    Västigården hembygdsgård Lillholmen holme
    Västigården riven gd Lillholmen holme
    Västigården försvunnen gd Lillholmen holme
    Västigården gd Lillholmen holme
    Västigården gd Lillholmen holme
    Västigården gd Lillhägnaden beteshage
    Västigården gd Lillmyran myr
    Västigården bortriven gd Lillmyran myr
    Västigården gd Lillmyrsberget bergknalle
    Västigården gd Lillpåla igenskogad åker
    Västigården gd Lillrå åker
    Västigården gd Lillrå skog
    Västigården f.d. gd Lillrönningen åker
    Västigården riven gd Lillrönningen åker
    Västigården gd Lillrönningen åker
    Västigården gd Lillrönningen åker
    Västigården gd Lillsandbacken vägbacke
    Västpåbacken hemman Lillsjöbäcken bäck
    Västpåbacken lhtr Lillsjöbäcken bäck
    Väst-på-Smedsgården gd Lillsjön sjö
    Västängen t Lillsjön sjö
    Ybäck hemman Lillsjön sjö
    Ybäck fäb. Lillskåran klyfta
    Ytternäs, se Näset Saknas Lillstegsved åker
    Ytter-Sorgbo fäb. Lillsticksved åker
    Åkre by Lillstråkan del av ström
    Åkre by Lilltj. tjärn
    Åsboänge del av by, gårdar Lilltjärn tjärn
    Åsboänget jordbrukslht Lilltomten åker
    Åtegården hemman Lilltäkten åker
    Åtegården heman Lilltäkten åker
    Återgården bortflyttad gd Lilltäkten igenväxt åker
    Älgses f.d. soldattorp, t. Lillvallapussen vattensamling
    Ölsund by Lillvallen myrbete
    Ölsund by Lillverra myr
    Ön hemman Lillvägen biväg
    Ön gd Lillåsen del av Vallåsen, del av berg, triangelpunkt
    Österbyn del av by Lillänget åker
    Östergården hemman Lillänget åker
    Östergården hemman Lillänget åker
    Östergården hemman Lillänget åker
    Östergården hemman Lindbacken landsvägsbacke
    Östergården hemman Lindgrens berget berg
    Östergården bebyggelse Lindkroken vägkrök
    Östergården bebyggelse Lindvägen avtagsväg
    Östergården hemman Lingatjärn tjärn
    Östergården hemman Lingatjärnsberget berg
    Östergården hemman Lindmyrorna åkrar
    Östergården hemman Lindses förr stuga, nu lada
    Östergården hemman Lindströmsrönningen åker
    Östergården hemman Lindstugan förr stuga, nu lada
    Östergården hemman Lindsvalen åker
    Östergården hemman Lindtomten se Hedtomten åker
    Östergården hemman Lindtomten åker och gårdsplats
    Östergården hemman Lingatjärnen tjärn
    Österänge hmd Lingatjärnsberget berg
    Österänget gd Lingbacken landsvägsbacke
    Östigården gd Lingbäcken se Sunnanbäcksbäcken bäck
    Östigården gd Linsänket myr
    Östigården gd Linsänket förr linsänkningsplats
    Östigården utflyttad gd Linsänket linsänkeplats
    Östigården gd Linsänket förr linsänkningsplats
    Östigården riven gd Linsänket strandparti
    Östigården gd Linsänket förr linsänkningsplats
    Östigården riven gd Linsänket bykställe
    Östigården gd Linsänket strandbit
    Östigården gd Linsänket förr linsänkningsplats
    Östigården gd Lintjärn tjärn
    Östigården gd Lintjärnen tjärn
    Östigården gd Lintjärnstäkten åker
    Östigården gd Listenbacken grusås
    Östigården gd Liv-Olleskullen kulle
    Öst-på-Smedsgården gd Livviken vik
    Överbyn by Livviken vik
    Överbyn by Ljusrönningen åker
    Övernäs by Ljusås skogsås
    Övernäs by Ljusås skog
    Övervallen del av Hästås fäb. Ljusåsgrinden försvunnen grind
    Övre vallen del av Hästås fäb. Locken odlad jord
      Locken åkrar
      Locket avs.
      Locket åker
      Locket täkt
      Locket åker
      Locket bebyggd åker
      Locket täkt
      Locket åkrar
      Lockfällorna åkerområde
      Lockfällan åkrar
      Lockfällvägen brukningsväg
      Lockstäkten t.
      Lockvägen försvunnen väg
      Lodses åker
      Logladbacken vägbacke
      Logladsvalarna åkrar
      Logstycket åker
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lortgatan kostig
      Lortrossmyrorna myrmark
      Lortränningen täkter
      Lortrönningen åkrar
      Lortrönningen åkrar
      Lortrönningen åkrar
      Lortviken vik
      Lotjärnsmyrorna myrmark
      Lundan träddunge
      Lundbacken vägbacke
      Lundbanan försvunnen dansbana
      Lundbron bro
      Lundern lövträdsdunge
      Lunderladan lada
      Lundholmen holme
      Lundholmen holme
      Lundholmen holme
      Lundmyran åker
      Lundströmmen ström
      Lundströmmen å
      Lustgröpperna gropar
      Lyckan åkrar
      Lyckan åker
      Lyckan åkrar
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckeby åkerområde
      Lyckeby åkrar
      Lyckeladan lada
      Lyckeladan, Bortre lada
      Lyckeladan, Hitre lada
      Lyckudden udde
      Lynäs åker
      Lyseberget berg
      Långboåkrarna åkrar
      Långgatan brukningsväg
      Långgatorna vägbit
      Långgrundet holme
      Långgrundet långgrunt ställe
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmstäkterna åkrar
      Långlyckan åker
      Långmyran myr, avs.
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långrå åker
      Långråsberget berg
      Långråsberget berg
      Långråsberget berg
      Långråsberget berg
      Långråsmyren myr
      Långsboberget = Prästberget berg
      Långsboberget berg
      Långsboholmen holme
      Långsbotjärnbäcken bäck
      Långsbotjärnen tjärn
      Långsbotjärnen tjärn
      Långsbotäkterna åkrar
      Långsboviken vik
      Långsboviken vik
      Långses snåret strand
      Långsjön sjö
      Långsjön sjö
      Långsmyran gärden
      Långsmyran åkrar
      Långsmyrsbäcken bäck
      Lång-Snårses källan källa
      Långsvalarna åkrar
      Långsvalen åker
      Långsvalen åker
      Långvik vik
      Långviken vik
      Långvikudden udde
      Långängen betesmyr
      Långängen myrdrag
      Långängsbäcken bäck
      Lägret, Bortre åker
      Lägret, Hitre åker
      Länsmansberget berg
      Lärkhöjden lövträdsdunge
      Lönnjorden åker
      Lönntäkten åker
      Lötbäcken bäck
      Löten skogsdunge
      Löten obebyggd tomt
      Löten förr samlingsställe för kreaturen
      Löten stenig betesmark
      Löten åker
      Löt-Görans åker
      Lövbacken backe
      Lövladan bortriven lada
      Lövtäkten åker
      Magnuses åker
      Majas myran myr
      Malmbacken landsvägsbacke
      Malmvägen väg
      Malnänget täkt
      Markmo skog
      Markmoudden udde
      Markmoviken vik
      Marsmoudden udde
      Marstrand åker
      Maskullen åker
      Mastrand åker
      Masås berg
      Masås berg
      Matnäsbacken landsvägsbacke
      Matnäsbron bro
      Matnäsmyran myr
      Matnäsrönningen åker
      Matnäsviken vik
      Matnäsviken vik
      Matnäsåkern åker
      Matnäsänget åker
      Matsäcken åker
      Matteses åker
      Medskog skog
      Medskog skog
      Medskog skog
      Medskogskiftet skogskifte
      Medskogtjärnen tjärn
      Medskogtäkterna åkrar
      Medskogsvägen väg
      Medskogstjärnen tjärn
      Medskogstjärnen tjärn
      Medviksviken vik
      Medviksviken vik
      Medviksänget strandremsa
      Medviksänget åkrar och sankmark
      Medviksänget åker
      Mekrosslatjärnen tjärn
      Mellanbyn beteplats
      Mellanholmen med land ihopväxt holme
      Mellansjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mickelshöjen kulle
      Mickelsmyran myr
      Mickelsskogen skogsdunge
      Mickelstäkten åker
      Mickelsåkern åker
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Mikjeberget berg
      Mikjegatan el. Mikjegatorna väg
      Mikjegrinden grind
      Mikjeholmen holme
      Mikjeholmen holme
      Mickjeviken vik
      Mikjeviken vik
      Militärvägen väg
      Militärvägen väg
      Mjölkanbäck bäck
      Mjölnarbacken vägbacke
      Moarna tallskog
      Modins Rönningen åker
      Modtäkten åker
      Molnberg berg
      Molnbergssågen försvunnen såg
      Momyran myr
      Mon skogsområde
      Mon udde
      Mon skogsparti
      Mon skog
      Mon åker
      Monsgrinden grind
      Mora ginväg
      Moren granskog
      Morfars landet åkerbit
      Morgonmyran myr
      Mormorsmyran åker
      Morronmyren myr
      Morsänget åker
      Mosidan betesplats
      Mosvedberget berg
      Mosängsbäcken bäck
      Mosänget åker
      Mosängsbäcken bäck
      Mosängsladan riven lada
      Motäkten åker
      Movägen väg
      Mynnet Ybäcksbäckens mynning
      Myran åker
      Myran sankmark
      Myran åker
      Myran åker
      Myran myr
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myrgrinden grind
      Myrhalsarna myrmark
      Myrhögsbacken vägbacke
      Myrladan lada
      Myrladan lada
      Myrorna åkrar
      Myrorna åkrar
      Myrsvalarna åkrar
      Myrsvalen åkerbit
      Myrtagen igenvuxen vik
      Månbacken sluttning
      Månsa försvunnen åker
      Mårtens täkten åker
      Märrholmen holme
      Märrholmen holme
      Märrtjärn tjärn
      Märrtjärnen tjärn
      Mörkladan lada
      Mörkstenarna skogstrakt
      Mörktäkterna åkrar
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnsmyra myr
      Mörttjärnsmyran myr
      Nanstabäcken bäck
      Nanstabäcken bäck
      Nanstakällan källa
      Nanstarönningen åkrar
      Nanstasågen nu nedlagd såg
      Nanstatjärnen tjärn
      Nanstatjärnen tjärn
      Nattfållan åker
      Nederhåkarvet åker
      Nederladan lada
      Nerirönningarna åkrar
      Neritäkten åker
      Neriänget åker
      Neränget åker
      Nilsestäkten åker
      Nilsesåkern åker
      Norbergs täkten åker
      Nordbacken vägbacke
      Nordellsrönningen åker
      Nordellstäkten åker
      Norlingsgatan väg
      Norrbäcken bäck
      Norrdellen sjö
      Norrgårdsberget = Stavåkershällan Saknas
      Norrgårdshammarn strand
      Norrigårdsbacken vägbacke
      Norrigårdsbacken landsvägsbacke
      Norrigårdsfägården förr samlingsställe för kreaturen
      Norrigårdsåkern åker
      Norrigårdsåkern åker
      Norrigårdsänget åker
      Norrirönningen åker
      Norritäkten åkrar
      Norritäkten åker
      Norrkilarna nu igenskogad åker
      Norrmyran åkrar
      Norrsidan åkrar
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norrstugsladan lada
      Norrstugsviken vik
      Norrtjärn tjärn
      Norrtäkten åker
      Norrtäkten åkrar
      Norrtäkten åker
      Norrängen täkter
      Norränget åker
      Norränget åker
      Norränget åker
      Norränget åker
      Norrängsbacken vägbacke
      Norrönningarna åkrar
      Notbodholmen holme
      Notbodsvalen åker
      Notbodsvalen åker
      Notholmen holme
      Notholmen holme
      Notsten skär
      Notstenen stenholme
      Nybomyran myr
      Nygatan bit av byväg
      Nygårdslyckan åker
      Nygårdsrönningen åker
      Nygårdsrönningen åker
      Nyjorden åker
      Nyjorden åker
      Nylanden åker
      Nylandet åker
      Nylandsladan lada
      Nylogen loge
      Nymanstäkten åker
      Nyrönningen f.d.åker
      Nyrönningen åker
      Nyrönningen åker
      Nyrönningen åker
      Nyrönningen åker
      Nyrönningsbacken landsvägsbacke
      Nyvalls-Stormyran myr
      Nyvallsvägen väg
      Näbbarna uddar
      Näbbarna udde
      Näbbet åker
      Näbbladan lada
      Närsa se Nässja betesmark
      Näsan = Hornenäsan Saknas
      Näsbergen berg
      Näsboberget berg
      Näsbohagen skog
      Näsbovägen väg
      Näses åker
      Näsespungen åker
      Näsharet = Haret udde
      Näsharet udde
      Näslundsbacken backe
      Näslundsbacken vägbacke
      Näslunds tomten åker
      Nässja betesmark
      Nässkogen skog
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsviken vik
      Näsviksparken skogsområde
      Oceanen åker
      Oceanen åker
      Oceanen åker
      Ofärnebrättingen berg
      Ofärnebrättingen berg
      Ofärnesjöarna sjöar
      Ofärneån å
      Ol-Ersbacken vägbacke
      Ol-Ersbron bro
      Ol-Kalsas obebyggd tomt
      Ol-Persas åker
      Ol-Persasbacken se Jankensbacken backe
      Ol-Persladan lada
      Oppigårdsbacken vägbacke
      Oppigårdstäkten åker
      Oppigårdstäkterna åkrar
      Oppigårds-Valdrå åker
      Oppirönningen åker
      Oppisvederna skogsparti
      Oppåmon skog
      Ormberget berg
      Orrboberget berg
      Orrboänget betesmyr
      Orrboänget myrar
      Orre Kiälla Saknas
      Orrmyran myr
      Orrmyran myr
      Oxhålet vik
      Palmberget berg
      Palmladan lada
      Palm-Nils åker
      Palmses åker
      Palmtäkten se Palmses åker
      Palmtäkten åker
      Parterna åkrar
      Patan vattensamling
      Patan beteshage
      Patan vattensamling
      Patan tjärnar
      Patan, Lilla tjärn
      Patan, Stora tjärn
      Patbron landsvägsbro
      Patbron bro
      Patbäcken bäck
      Patvägen brukningsväg
      Pellasrönningen åker
      Pelle Brolins backen landsvägsbacke
      Pelles åker
      Pellesberget berg
      Pellesladan lada
      Pellestäkten åker
      Pellesudden udde
      Pepparåkern grustag
      Perberget bergknalle
      Perberget berg
      Per-Ers backen vägbacke
      Per-Ersgatan vägbit
      Per-Ers gräftorna täkter
      Per-Ershällan stenhäll
      Per-Ersmyren täkt
      Per-Ersmyran åker
      Per-Ersrönningen åker
      Per-Erstäkten åker
      Peret åker
      Pergatan väg
      Per-Jansas obebyggd tomt
      Per-Jonsladan lada
      Per-Olovs vedbacken vägbacke
      Persänget åker
      Petarvet avs.
      Petarvet åker
      Petter Jönsas backen vägbacke
      Pettersbacken åker
      Pettershjälpen åker
      Pettersholmen holme
      Pettersmyran myr
      Pettersmyran myrmark
      Pettersmyran åker
      Pettersåkrarna åkrar
      Pillran åkrar
      Pillrorna avs.
      Pilrönningen åker
      Pinnmyran åker
      Pippa åker
      Pipptäkten åker
      Pipskägget åker
      Pissmyrsbacken skogsbacke
      Ploksa åker
      Plågan åker
      Plåtbacken backe
      Pommyran myr
      Posthagen lht
      Posttäkten åker
      Prästberget berg
      Prästberget berg
      Prästegårdsströmen Saknas
      Prästjorden åker
      Prästkilen skogbit
      Prästskogen skog
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtäkten åker
      Prästänget täkt
      Prästänget åker
      Prästänget åker
      Pungarna krokar på Snättån
      Pungen täkt
      Pungen se Näsespungen åker
      Pussen vik
      Pussen åker
      Påkullen riven lada
      Påla åker
      Påtan ängsmark
      Raderna åkrar
      Raerna åkrar
      Ragelholmen holme
      Ragelås berg
      Ragelås berg
      Rakelbäcken bäck
      Rammyran eller Rammyrorna myrdrag
      Rammyrberget berg
      Rammyrbäcken bäck
      Rammyren myr
      Rammyrhalsen vägbit
      Rannåkern åker
      Ranstabron bro
      Ranstakvarnen numera riven kvarn
      Ranstaåkern åker
      Ranstaåkern åker
      Ranstaänget åker
      Raskbacken landsvägsbacke
      Raskbron bro
      Raskrönningen åker
      Raskrönningen åker
      Raskrönningsbacken backe
      Rasselsveden skog
      Remsan åker
      Renarna betesmark
      Reveln sandgrund
      Reveln holme
      Rigan strandremsa
      Rikeladan lada
      Riket åker
      Rimbergsmon skogsområde
      Rimbäcken bäck
      Rimen svedjeland
      Rimen skog
      Rimen skogstrakt
      Rimskiftena skogskiften
      Rimvägen väg
      Rismyran åker
      Rismyrbacken sluttning
      Rismyrladan lada
      Risänget åker
      Risänget åker
      Risängsladan riven lada
      Rodda myr
      Rolfstabron bro
      Rolfstabäcken bäck
      Rolfstahojen skogsbacke
      Rolfstaholmen holme
      Rolfstaholmen holme
      Rolfstamyran myr
      Rolfstaviken vik
      Rolfstaviken vik
      Rolfstaån sjö
      Rolins åker
      Romstabergen berg
      Roserå eller Roserån skogsområde
      Roseråberget berg
      Rosråsbäcken bäck
      Roseråbäcken bäck
      Roserån bäck
      Roseråröset stenröse
      Roseråtäkten åker
      Rosselberget berg
      Rosselgatan brukningsväg
      Rosseln åker
      Rosseln åker
      Rosseln el. Rosslerna åkrar
      Rossla åker
      Rossla åker
      Rossla el. Rosslerna åkrar
      Rosslobäcken bäck
      Rossmyran myr
      Rossmyrberget berg
      Rumpen åker
      Rumstabacken landsvägsbacke
      Rumstaberget berg
      Rumstaberget berg
      Rumstabäcken bäck
      Rumstagatorna väg
      Rumstamyran myr
      Rumstatäkten åker
      Rumstatäkten igenskogad åker
      Runbacken åker
      Rundudden udde
      Runhällan stenhäll
      Runlogen loge
      Runnhällan stenhäll
      Runnlogen loge
      Runns bebyggd tomt
      Runnudden udde
      Runrönningen åker
      Runs tidigare bebyggd tomt
      Runudden udde
      Rymmersmon skogsområde
      Rymmersmyran myr
      Rynkepungstägten se Pungen täkt
      Rysstenen sten
      Rådda myr
      Räffnärs udde
      Rännelbäcken bäck
      Rännlarna bäck
      Rännlarna små fall i Rännelbäcken
      Rännvägen brukningsväg
      Räva åker
      Rävberget berg
      Rävberget skogsbacke
      Rävberget berg
      Räveln udde
      Rävmyren myr och täkt
      Rävgården hönsgård
      Rävgården skogbit
      Rävmyran gärden
      Rävmyran åker
      Rävmyrbäcken bäck
      Rävmyrladan lada
      Rävsnäs udde
      Röbacka backe
      Rödbacka landsvägsbacke
      Rödgrinden numera borttagen grind
      Rödgrinden numera borttagen grind
      Rödgrinden vägkorsning
      Rödgrindsvägen väg
      Rödladan lada
      Rödladan lada
      Rödletsmyrarna myrar
      Rödmyraberget berg
      Rödmyrakroken vägkrök
      Rödmyralocket åkrar
      Rödmyran myr
      Rödmyraviken vik
      Rödmyraåkern åker
      Rödmyren myr
      Rödmyratj. = Tronbotjärn tjärn
      Rödmyrberget berg
      Rödmyrviken vik
      Röjet åker
      Rönningarna täkter
      Rönningen täkt
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åkrar
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen numera bebyggd åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åkrar
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åkrar
      Rönningen åkrar
      Rönningen åkrar
      Rönningen åker
      Rönningen, Lilla åker
      Rönningen. Stora åker
      Rönningsbacken landsvägsbacke
      Rönningsbacken vägbacke
      Rönningsberget berg
      Rönningsberget berg
      Rönningsholmen = Lundholmen holme
      Rönningsladan lada
      Rönningsladan lada
      Rönningstäkterna åkrar
      Rönningsvägen skogsväg
      Rönningsvägen brukningsväg
      Rönnåkern åker
      Rörskär holme
      Röstsveden skogsmark
      Rövarklitten bergkulle
      Rövarklitten berg
      Rövarklitten berg
      Samuelsrönningen åker
      Sandbacken landsvägsbacke
      Sandbacken landsvägsbacke
      Sandbrobäcken bäck
      Sandbron bro
      Sandbäcken bäck
      Sandesbacken backe
      Sandet strandbit
      Sandhällan stenhäll
      Sandkullern åker
      Sandmon skogsmark
      Sandnäsbacken landsvägsbacke
      Sandsviken vik
      Sandsviken vik
      Sandviken vik
      Saras åkrar
      Sarasrönningarna åkrar
      Schmidtbacken numera bebyggd åker
      Scoutudden udde
      Seka betesplats
      Seka myrmark
      Silvergruvan gruvhål (?)
      Simabobacken landsvägsbacke
      Simavidden numera bebyggd åker
      Sjudal dalgång
      Sjudalsbäcken bäck
      Sjudalsbäcksvägen väg
      Sjudalsvägen brukningsväg
      Sjöbacken åker
      Sjöbacksladan lada
      Sjöbäcken sjöns avlopp
      Sjödins skogbit
      Sjödinstomten numera ånyo bebyggd tomt
      Sjöfassbo nu försvunnen åker
      Sjögrensrönningen åker
      Sjögrensåkern åker
      Sjöladan lada
      Sjöladan lada
      Sjöladan lada
      Sjölunds åker
      Sjölundsbacken vägbacke
      Sjön sjö
      Sjön sjö
      Sjösjö sjö
      Sjösjöberget se Sågberget berg
      Sjösjöbäcken se Skakbäcken bäck
      Sjösvalen åker
      Sjösvederna skogsmark
      Sjösvedjorna skogstrakt
      Sjösvedjorna betesplats
      Sjötäkten åker
      Skadessiön eller Skietzsiön Saknas
      Skakbäcken se Sjösjöbäcken bäck
      Skammyran åker
      Skammyrbäcken bäck
      Skansen åker
      Skarmyrviken vik
      Skarmyrviken vik
      Skarplyckan åker
      Skarplycksberget berg
      Skarp-Rikards åker
      Skatudden udde
      Skavgärdet åker
      Skavgärdsmyran åker
      Skinnarhålet utlopp i Långsjön
      Skinnartomten obebyggd tomt
      Skogabacken landsvägsbacke
      Skogagrinden numera borttagen grind
      Skoglundan träddunge
      Skogrönningsberget berg
      Skogsrönningen åker
      Skojarstenen sten
      Skollbanan numera borttagen dansbana
      Skolsvängen vägkorsning
      Skoltjärnen tjärn
      Skolåkern åker
      Skomakarmyran åker
      Skomakarns åker
      Skompa skogsområde
      Skonta åkrar
      Skontamyran myr
      Skontamyrarna myrar
      Skraltbron bro
      Skork åkrar
      Skorv åker
      Skottbacken vägbacke
      Skottberget bergknalle
      Skottomten numera ånyo bebyggd tomt
      Skottäkten åker
      Skrikharan åker
      Skrotten åker
      Skrotten åker
      Skrottladan lada
      Skräddarbacken åker
      Skräddarbacken vägbacke
      Skräddarrönningen åker
      Skräddarrönningen åker
      Skräddarrönningen åker
      Skräddartomten åker
      Skrössåkern åker
      Skålbergs åker
      Skållbanan numera borttagen dansbana
      Skållbergs åker
      Skålsjöbäcken bäck
      Skålänget åker
      Skåp udde
      Skälsjöberget berg
      Skärperna åkrar
      Skärporna täkt
      Skölds åker
      Sköldtomten åker
      Sköldtäkten åker
      Sköldåkern åker
      Sköldåkern åker
      Sköna maj åker
      Skönbacken vägbacke
      Skönberget berg
      Skönborgs beteshage
      Skönborgs Kringla åker
      Sköntäkten åker
      Slunnrå betesplats
      Slunnråsberget berg
      Slussvalarna åkrar
      Sluttsvalarna åkrar
      Slåttholmen holme
      Slåttholmen holme
      Smallses obebyggd tomt
      Smedbacken vägbacke
      Smedbacken beteshage
      Smedberget bergknalle
      Smedholmen holme
      Smedins åker
      Smedsgårdsbacken landsvägsbacke
      Smedsgårdsberget berg
      Smedsgårdsberget berg
      Smedsgårdslogen loge
      Smedsgårdstäkterna åkrar
      Smedstycket åker
      Smedstycket åker
      Smedstycket åker
      Smedtomten åker
      Smedtäkten åker
      Smedåkern åker
      Smittbacken numera bebyggd åker
      Småbergen små bergsknallar
      Småhallsberget berg
      Småhällsberget berg
      Småhällsberget berg
      Småsvalarna åker
      Småsvalarna åker
      Smöret = Näsudden udde
      Snarmyran myr
      Snartäppan nu försvunnen åker
      Snickarbacken kulle
      Snickarrönningen täkt
      Snickarrönningen åker
      Snipen berg
      Snusa betesplats
      Snåren skogstrakt
      Snåren skog
      Snåret buskdunge
      Snåret skog
      Snällrönningen åker
      Snällviken vik
      Snättberget berg
      Snättberget berg
      Snättberget berg
      Snättån å
      Snättån å
      Sommarfäksladan lada
      Sommarfäksladan lada
      Sommarfäksladan lada
      Sorgboberget berg
      Sorgboberget berg
      Sorgbosjön tjärn
      Sorgbosjön sjö
      Sorgbotjärnen = Sorgbosjön sjö
      Sorgboån bäck
      Sotsvedberget berg
      Sotsveden myr
      Sparbössan lada
      Spelberget bergkulle
      Speltomten åker
      Spetses åker
      Spjutbäck Saknas
      Spjutbäck bäck
      Sporben betesplats
      Sporven skog
      Springbäcken bäck
      Springbäcken bäck
      Spruthusåkern åker
      Spången vägbank
      Spången strandparti
      Spångskogen skog
      Spånhällan stenhäll
      Spängmyran myr
      Spängtäkten åker
      Stackänget åker
      Stackängsbäcken bäck
      Stackängsviken vik
      Stackängsviken vik
      Staffasrönningen åker
      Staffasåkern åker
      Stakels åker
      Stamänget åker
      Stapelåkern åker
      Starberg berg
      Starberg berg
      Starkens obebyggd tomt
      Starktomten skogbit
      Starråkern åker
      Staråkern åker
      Staränget täkter
      Stationsåkern åker
      Stavbacken åker
      Stavtäkten åker
      Stavåkershällan hälleberg
      Stavåkersmyrorna åkrar
      Stegsved åkrar
      Stenbacken vägbacke
      Stenberget bergknalle
      Stenboberget berg
      Stenbokon sten
      Stenbooxen grund
      Stenbooxen sten
      Stenborn bergsluttning
      Stenborn gångstig
      Stenbåren gångstig
      Stenbäcken bäck
      Stenhagen stengärdsgård
      Stenhageåkern åker
      Stenharan stenig holme
      Stenharet stening holme
      Stenknoppern berg
      Stenkojorna kojor av sten
      Stenlandet strandbit
      Stenlena stenbunden mark
      Stenlöten åker
      Stenporten vägport
      Stenrönningen åker
      Stenrössvalen åker
      Stensmyran myr
      Stenstugorna kojor av sten
      Stenstycket åker
      Stensvalarna åkrar
      Stensvalen åker
      Stentäkten åker
      Sticksved åkrar
      Stjälkkällan källa
      Stollgången rågång
      Stoltbacken landsvägsbacke
      Stoltbäcken bäck
      Stoltön åker
      Stomnäsudden udde
      Stomänget täkt
      Stomänget åker
      Stonsaberget berg
      Storbacken vägbacke
      Storbacken åker
      Storbacken vägbacke
      Storbacken landsvägsbacke
      Storberget berg
      Storberget Saknas
      Storberget berg
      Storbrättingen berg
      Storbäcken bäck
      Stordiket utlopp
      Stordiket dike
      Stordiket sankmark
      Stordäljan remna
      Stordäljan bergskreva
      Storflatan åker
      Storgrundet udde
      Storgåstjärn tjärn
      Stor-Gåstjärnen tjärn
      Stor-Gåstjärnsbäcken bäck
      Storhogarna gravkulle
      Storholmen holme
      Storhägnaden betesskog
      Storhällan stenhäll
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Stormgatan väg
      Storm-Olles rönningen åker
      Stormossen åker
      Stormossladan lada
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myrdrag
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrkiälla sockenråmärke
      Stormyrviken vik
      Storrå skogsskifte
      Storrönningen åker
      Storrönningen åker
      Storrönningen åker
      Storrönningen åker
      Storrönningen åker
      Storrönningsmyran myr
      Storsandbacken vägbacke
      Storsandbacksberget berg
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjötäkten åker
      Storstegsved åker
      Storskåran klyfta
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstensnäset udde
      Storsticksved åker
      Storstycket åker
      Storsvalen åker
      Storsvalen åker
      Storsvalen åker
      Storsvedberget berg
      Storsveden åkrar
      Storsvedmyran myr
      Stortjärn tjärn
      Stortäkten åker
      Stortäkten åker
      Storverra myr
      Stor-Yan sjö
      Stor-Yan sjö
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåsborå myr
      Storåspårå myr
      Storåsen del av Vallåsen
      Storänget åker
      Storängsbacken åker
      Storängsvägen brukningsväg
      Storön ö
      Storön ö
      Strandsvalen åker
      Strandtäkten åker
      Stridmosters åker
      Stridrönningen åker
      Strumpsocken bäckstump
      Strumpsocksberget berg
      Strut åker
      Strutåkern åker
      Strutänget täkt
      Strömbron landsvägsbro
      Strömbron bro
      Strömbron bro
      Strömbron bro
      Strömmen avlopp från Näsviken
      Ström-Olles obebyggd tomt
      Strömtäkten åker
      Stubba odling
      Stubba åker
      Stubba beteshage
      Stubbladan lada
      Stubbmyran tjärnpuss
      Stubbrönningen åker
      Stubbsveden åker
      Stugsvalen åker
      Stupet stup
      Stygghagen f.d. soldatjordar
      Stygghagen åkrar
      Stållgången rågång
      Ståmnäsudden udde
      Ståmänget åker
      Stångnäsudden udde
      Stånsaberget berg
      Stälpladan lada
      Stälpladan lada
      Stälpladan lada
      Stälpladan lada
      Stömsänget åker
      Sundbergstomten åker
      Sundet sund
      Sundins hällan stenhäll
      Sundsåkern åker
      Sundtomten åker
      Sunnanbäcksbäcken bäck
      Sunnanbäcksbäcken bäck
      Surängen gärden
      Surängen åkrar
      Surängen åkrar
      Surängsviken vik
      Surängsviken vik
      Svalarna åker
      Svalarna åker
      Svalbacken brant sluttning
      Svalbacken landsvägsbacke
      Svanlocket åker
      Svartbron landsvägsbro
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartdäljan dalgång
      Svartmyran el. Svartmyrorna åkrar
      Svartsjöberget berg
      Svartsjöbäcken del av Igeltjänsbäcken
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjögadden brukningsväg
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön tjärn
      Svartsjön åker
      Svartsjötäkten avs.
      Svartsjötäkten åker
      Svartsveden skogsmark
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartån bäck
      Svartån å
      Svartåsen berg
      Svartåsen berg
      Svarvtjärn tjärn
      Svarvtjärnen tjärn
      Svedbacken landsvägsbacke
      Sveden åker
      Sveden åker
      Sveden hästhage
      Sveden träddunge
      Sveden åker
      Sveden åker
      Sveden åker
      Sveden åker
      Sveden igenväxt åker
      Sveden åker
      Sved-Gammelsvålarna åkrar
      Svedkroken vägkrök
      Svedladan lada
      Svedlandet strandbit
      Svedrönningen åker
      Svedrönningen åker
      Svedtäkten åker
      Svedtäkten åker
      Svedåkern åker
      Svenssvalen åker
      Svinmyran åker
      Svinskinnet åker
      Svinskinnet åker
      Svåga utäga
      Svåga åker
      Svälta skogsmark
      Svärdsrönningen åker
      Sågbacken vägbacke
      Sågbacken vägbacke
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck, timmeränna
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågrönningen åker
      Sånga källa se Issång kiälla Saknas
      Säckmyren myr
      Säckmyran myr
      Sällbacken backe
      Sällviken vik
      Sällviken vik
      Sängstugestycket åker
      Sättmyran åker
      Söderåkern åker
      Söderängsbacken vägbacke
      Söderängsgatan vägbit
      Söderängslandet strand
      Sömbåthusen udde
      Söm båthusen båthamn
      Sömtomten åker
      Sömåkern åker
      Sörbäcken bäck
      Sördellen sjö
      Sör i berget åsberg
      Söribäcken = Sunnanbäcksbäcken Saknas
      Sörigården obebyggd tomt
      Sörigårdsbacken vägbacke
      Sörigårdsåkern åker
      Sörigårdsåkern åker
      Sör i skogen skogsskifte
      Söristugs-Nylanden åkrar
      Sörisvalen täkt
      Söritäkten åker
      Söriåkern åker
      Söriåkersladan lada
      Sörmyran åkrar
      Sörpåskogen skog
      Sörrönningen åker
      Sörsjön = Storsjön Saknas
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörskogen skog
      Sörskogsbäcken se Sunnanbäcksbäcken bäck
      Sörtj = Hembergstjära Saknas
      Sörtäkten åker
      Söråkern åker
      Söränget åker
      Sörängsbacken vägbacke
      Sörängsgatan vägbit
      Sörängsladan lada
      Sörängslandet strand
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tall-Mickels nu obebyggd tomt
      Tallses nu obebyggd tomt
      Tallyckan åker
      Tallskogen tallskogsdunge
      Tallåkern, Norra åker
      Tallåkern, Södra åker
      Tallåkern åker
      Tamsara åker
      Tamsare åker
      Tamsaret vik
      Tamsarsladan lada
      Tannaberget berg
      Tannaberget berg
      Tannaberget berg
      Tannabäcken bäck
      Tannabäcken bäck
      Tantillobacken vägbacke
      Tantillogrinden numera borttagen grind
      Taskan åker
      Taskberget berg
      Taskberget berg
      Taskviken vik
      Taskänget åkrar
      Taters åker
      Tegelmyran myr
      Tennmyran myr
      Tiftesbacken landsvägsbacke
      Tillbergsberget berg
      Timmerplatsen vik
      Timmerplatsen strandbit
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnberget berg
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen åker
      Tjärnen tjärn
      Tjärnrönningen åker
      Tjärnänget avs.
      Tjärnängsbacken vägbacke
      Tjärnängsbäcken bäck
      Tjärsbackbäcken bäck
      Tjärsbacken slänt
      Tjärsbackviken vik
      Todaven vattensamling
      Tolbotjärnen se Västtjärnen sankmark
      Tolvmans numera försvunnen åker
      Tolvmanstäkterna åkrar
      Tomtaladan lada
      Tomtbacken åker
      Tomtbacken landsvägsbacke
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtgadden stig
      Tomtgadden stig
      Tomtlyckan åker
      Tomtsvalarna åkrar
      Tomttäkten åker
      Tomtåkern åker
      Tomtån å
      Torsmyran myr
      Trebackarna vägbackar
      Trebackarna vägbackar
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten gräsplätt
      Trekanten åker
      Trogstabobäcken se Lassesbäcken bäck
      Trogstabogadden stig
      Trogstabosågen numera borttagen såg
      Trogstalandet strand
      Trogstavägen väg
      Trogstaån Funstasjöns avlopp
      Trogstaån å
      Trogstaänget numera igenskogad åker
      Trolins viken vik
      Trollkyrkan grotta
      Trollkyrkan stenblock
      Trollsmyran myr
      Trollsmyrarna myrar
      Trollmyrberget berg
      Trollsmyrberget el. Trollsmyrsberget berg
      Trollsmyrberget berg
      Trollsmyrorna myrar
      Trolludden udde
      Trombotjärn = Rödmyratj. tjärn
      Tronbogrundet grund
      Tronboholmen holme
      Tronboholmen holme
      Tronbotjärnen tjärn
      Tronbotjärnen tjärn
      Tronboviken vik
      Trossboden trossbod
      Trumslagars åker
      Tryggjorden åker
      Tryggtomten obebyggd tomt
      Trätan åker
      Tröttbacken vägbacke
      Tröttbacken åker
      Tunabråtan rågång
      Tunnelbergen berg
      Tunnelberget berg
      Tussberg berg
      Tussberg el. Tussberget berg
      Tussmoren skog
      Tussmorsberget = Ingaberget berg
      Tusstjärn tjärn
      Tut vik
      Tut vik
      Tutberget berg
      Tutberget berg
      Tutmyran myr
      Tutrännan flottled
      Tuttjärnen tjärn
      Tutviken vik
      Tuvladan lada
      Tuvmyran myr
      Tvarren åker
      Tvillingarna stenar
      Tvären åker
      Tvärhällarna stup
      Tyfte täkt
      Tyftena åkrar
      Tyftesbacken landsvägsbacke
      Tyftesgatorna väg
      Tyves rönningen åker
      Täppan åker
      Täppan numera försvunnen åker
      Täppe åkerlapp
      Tönänget åker
      Tönängsbäcken bäck
      Törnängsbäcken bäck
      Töfsätterholmen udde
      Tövsätterholmen udde
      Tövsättermyren myr
      Tövsättermyran myr
      Tövsättersågen sågverk
      Töfsättertjärnen tjärn
      Tövsättertjärnen tjärn
      Tövsätterudden holme
      Tövsätteråkern åker
      Törnängsbäcken bäck
      Udden udde
      Uddladan lada
      Uddtäkterna åkrar
      Uhruses båthuset se Ureses båthuset båthus
      Uhrusrönningen se Uresrönningen åker
      Ulfebärg se Ulveberget berg
      Ulinsmyran åker
      Ulvbergsmyran se Ulvmyran myr
      Ulveberget berg
      Ulvmyran myr
      Ureses båthuset båthus
      Uresrönningen åker
      Utifron åker</