ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högs socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 216 Naturnamn : 173 Bebyggelsenamn : 302 Naturnamn : 659
Hög sn Abborrhällan udde Hög sn Abborrhällan udde
Hög sn Anna-Stinas ägomark Hög socken Abborrhällan stenhäll
Hög sn *Backeklöfan se Backeklovan råmärke /Se Hög sn Allmänningsskiftet skogsskifte
Hög sn *Baldra kyrkoäng äng /Se Hög sn Alsmyran gärde
Hög sn Baldraviken vik Hög sn Amerika gärde
Hög sn *Baldraänget äng /Se Högs socken sn Anna-Stinas gärde
Hög sn *Baldraänget äng /Se Högsbor inbyggarbeteckning Baldersgatan väg
Hög sn *Ballers äng se Trampet äng höksockning inbyggarbeteckning Baldraviken vik
Hög sn Blaran ägomark Högssocknar inbyggarbeteckning Baldraänget åkrar
Hög sn *Bongekällan källa(?) /Se Högssocknarna inbyggarbeteckning Baståkern åker
Hög socken *Borgberg, se Bålberg berg Högsfåren se Högsockensfår inbyggarbeteckning Björnmyran gärde
Hög sn *Borgberget = Bålberget berg Hög-socken-fåren inbyggarbeteckning Björnänget åker
Hög socken *Borgeberg se Bålberg berg /Se Högsockensfåren inbyggarbeteckning Bladinsladan riven lada
Hög sn Bromsvallen terräng Högsockensfår inbyggarbeckning Blaran odling
Hög socken Bromsvallsberget berg Högsockensfår inbyggarbeteckning Blaran gärde
Hög socken /Se Bromsvallssjön sjö /Se Högssockensfår inbyggarbeteckning Blarå gärde
Hög socken /Se Bromsvallssjön sjö Högssockensfår inbyggarbeteckning Blötänget åker
Hög socken /Se Brunsvallssjön sjö /Se Baldersbor inbyggarbeteckning Boberget berg
Hög socken /Se Burå terräng Baldersbor inbyggarbeteckning Bergberget berg
Hög socken /Se Bålberg berg Brickarn inbyggarbeteckning Borönningen gärde
Hög socken /Se Bålberg berg /Se Edstabor inbyggarbeteckning Brattsätt åker
Hög socken /Se Bålberg berg /Se Edstabor inbyggarbeteckning Brattsätt gärde
Hög socken /Se Bålberg berg Forsarna inbyggarbeteckning Bredängena åkrar
Hög socken /Se *Bångekälla källa /Se Fröllrar inbyggarbeteckning Bredänget åkrar
Hög socken /Se *Bäckeklovan råmärke /Se Fröllrar inbyggarbeteckning Brick gärde
Hög socken *Bäckeklovet råmärke /Se Glimstabor se Glimstrarna inbyggarbeteckning Brickan sluttning
Hög sn *Bäckeklovan råmärke /Se Glimstarna inbyggarbeteckning Bricksbacken vägbacke
Hög socken /Se Dalkvarnsbäcken bäck Glimstrarna inbyggarbeteckning Brinkladan riven lada
Hög socken /Se Dalsrårönningen ägomark Gåcksätrarna inbyggarbeteckning Bromsvallsberget berg
Hög socken /Se Dammberget berg Gåcksättrarna inbyggarbeteckning Bromsvallsbäcken bäck
Hög socken /Se Dellen sjöar Hallstaborna inbyggarbeteckning Bromsvallssjön sjö
Hög socken /Se *Djupdal råmärke /Se Hallstarna inbyggarbeteckning Brunsvallssjön sjö
Hög socken /Se Djupdalsbäcken bäck Hjorstabor se Hjorstrarna inbyggarbeteckning Brödberg berg
Hög sn /Se Dövelberget berg Hjorstarna inbyggarbeteckning Buråsgadden stig
Hög sn /Se Dövelbäcken bäck Hjorstrarna inbyggarbeteckning Bylöten skog
Hög sn /Se Dövelmyran myr Holmarna inbyggarbeteckning Bålberg berg
Hög sn /Se Edstaberg berg? Holmsbor inbyggarbeteckning Bäckbron bro
Hög sn /Se Edstaviken vik Holmsborna inbyggarbeteckning Bäcken å
Hög sn /Se Finnsjömyran myr Kungsgårdarna inbyggarbeteckning Dalkvarnarna försvunna kvarnar
Hög sn /Se Finnsjön sjö Kungsgårdarna inbyggarbeteckning Dalkvarnsbäcken bäck
Hög sn /Se Finnsjön sjö Liarna inbyggarbeteckning Dalkvarnsbäcken bäck
Hög sn /Se Finnsjön sjö Liarna inbyggarbeteckning Dalkvarnsån bäck
Hög socken /Se Finnsjön sjö /Se Sandåkern inbyggarbeteckning Dalkvarnsån bäck
Hög by o. sn /Se Finnsjön sjö Sigstarna inbyggarbeteckning Dalladan försvunnen lada
Hög by o. sn /Se Finnsjötjärnen tjärn Tåstarna inbyggarbeteckning Dalsgadd åker
Hög sn /Se Fjällmyren myr /Se Västanåkrar inbyggarbeteckning Dalsgadd åker
Hög sn /Se Fjällmyran ägomark Västisockningar se Västisocknen inbyggarbeteckning Dalsgadd åker
Högs kyrka kyrka /Se *Fjällmyrtjärnen tjärn /Se Åsakrarna inbyggarbeteckning Dalskot? odling
Högs kyrka Saknas /Se Fjällmyrtjärnen tjärn /Se Åsakarna inbyggarbeteckning Dalsrå dalgång
Asahögen se Åsak by Flagtjärnen tjärn Åsakrarna se Åsakarna inbyggarbeteckning Dalsrå gärde
*Asahögen nu Åsak by /Se *Gamleån å /Se Östisockningar se Östisocknen inbyggarbeteckning Dalsråmyren myr
*Asake, *Asaki = Åsak by *Gammelån å /Se Andersgård brunnen gd Dalsrårönningen gärde
Baldra by *Getteberg berg /Se Anders-Svens gd Dalsråtäkten gärde
Baldra by *Getteberg berg /Se Annexhemmanet gård Dalänget sänka
Baldra by *Gillegården jordäga /Se Annexhemmanet prästgård Dammberget berg
Baldra by /Se *Gillänget markområde /Se Backen gd Dammberget berg
Baldra by /Se *Gillänget markområde /Se Bakstugan bakstuga Dammyran myr
Baldra by /Se *Girstaänget äng /Se Baldra by Djupdal dalsänka
Baldra by /Se Granåsbäcken bäck Baldra by Djupdalsbäcken bäck
*Balre sköllen sköllen Grindbacken terräng Björkelund lht Duvbrickan sänka
Brunsvallen fäbodvall /Se Grindberget berg Björlings t Dånsjötäkten gärde
Brunsvallen fäbodvall /Se Grinleds backen råmärke /Se Bladåker lht Dövelberget berg
*Dalkvarnarna kvarnar /Se *Grimledsbacken råmärke /Se Brick gd Dövelberget berg
*Dalkvarnarna förr kvarnar /Se *Gåcksätter äng äng /Se Bricks t Dövelbäcken bäck
*Djupedal råmärke /Se Gåcksättjärnen tjärn Bricks-Jonkes se Morönningen t Dövelmyren myr
Edsta by Hallboberget berg Bromans gd Dövelmyran myr
Edsta by /Se Halldalarna dal /Se Bromsens lht Edstaberg berg
Edsta by /Se Halstaåsen ås Bromsvallen fäb. Edstaberg berg
Edsta by Hallstaåsen rullstensås /Se Brunsvallen fäbodvall Edstaviken vik
Edsta by /Se *Halsäters sten råmärke /Se Brynjars gård Erk-Anders´ kalvtäkten gärde
Edsta by /Se *Hedenberg, se Hemberg berg Brynjars gd Erk-Anders´ Nybble åker
Edsta by /Se *Hedenberget se Hemberget berg /Se Buskens t Erk-Hansåkern åker
Edsta by /Se Hedmyran ägomark Båtsmansjorden obebyggd jr-enhet Fans träde kullerstensås
*Edsta sköllen sköllen Hemberg berg Dalsrå bebyggelse Fans träde kullerstensfält
Finnsjön fäbodvall /Se Hemberg berg /Se Daniels t Finnbergsån å
Fors by Hemberget berg /Se Edsta by Finnfloklinten berg
Fors by /Se Hemberget berg /Se Edsta by Finnfloån å
Fors by /Se Hembergsmyrorna terräng Edstaberg bebyggelse Finnsjöklöven se Nedre Klöven vägbacke
Fors by /Se *Henneberg = Hemberg? berg Edstaberg lhtr Finnsjömyran myr
Frölland by *Henneberget se Hemberget berg /Se Edstas t Finnsjömyran myr
Frölland by /Se Hornån å Erik-Ols gd Finnsjön sjö
Frölland by /Se *Hällsättersberget berg /Se Erk-Anders riven gd Finnsjötjärnen tjärn
Frölland by /Se Hälsätersberget berg /Se Erk-Hans gd Finnsjötjärnen tjärn
*Gauksäter se Gåcksätter by /Se *Hällsätterstenen råmärke /Se Erk-Olsas se Ers-Ols gd Finnsjötjärnen tjärn
Gia bebyggelse /Se Högklitt berg Ers-Ols gd Finnsjötjärnen tjärn
Gia bebyggelse /Se *Högsberget berg /Se Finnsjövallen fäbodar Finnsjöåsen berg
Glimsta by Högsberget berg /Se Fjällmyran f.d. fäb. Fjällmyran odlingar
Glimsta by /Se Hökberg terräng Fjällmyrvallen f.d. fäb. Fjällmyrbäcken bäck
Glimsta by /Se Kavelbrobäcken bäck Fors by Fjällmyren myr
Glimsta by Kavelbromyran terräng Fors by Flagtjärn tjärn
Glimsta by /Se Klaråsarna terräng Frolands se Nybble lht Flagtjärnen tjärn
*Gocsäter gd? /Se Klaråsmyran myr Frolands t Flaten åker
Granås fäbodar /Se Klaråsmyrbäcken bäck Frölland by Flathällan stup
Granås fäbodar /Se Klinten höjd Frölland by Flatladan lada
Granås fäbodar /Se Klittåsberget berg Föreningen gd Flysveden gärde
*Grimsta se Glimsta by /Se Klockarberget berg Gabriels t Flötbyttan åker
*Grimstad nu Glimsta by /Se Klöven terräng Gammel-Åkmans obebyggd jr-enhet Flötbyttsladan riven lada
*Gygsäter se Gåcksätter by Kongsbo ägomark Gammel-Åsmans rivet t Forsberget berg
*Grymstad se Glimsta by Korpbäcken bäck Gia bebyggelse Forsberget se Söderberget berg
Gåcksäter by Korporna terräng Gia gdar Forsbäcken se Norrbäcken bäck
Gåcksätter by /Se Korpån å Glimsta by Forsmyran myr
Gåcksätter by /Se Korsmyran myr Glimsta by Forssåvägen väg
Gåcksätter by /Se *Kullmon terräng /Se Granås fäbodvall Freds höljan se Giahöljan utvidgning av Dalkvarnsbäcken
*Göksäter se Gåcksätter by /Se *Kullmon fornborg /Se Granås fäb. Freheta se Giahöljan utvidgning av Dalkvarnsbäcken
Hallbo fäb. *Kungsgårdslöten löt /Se Granås fäb. Friskjorden åker
Hallbo fäb. /Se *Kyrkoberget se Helsätersberget berg /Se Grindbacken t Frolandsmyran åker
Hallbovallen fäbodar /Se Kärringbacken terräng Grinden bebyggelse Frolandsrönningen gärde
Hallbovallen fäbodar /Se *Lia äng äng /Se Grinden se Grindbacken t Frolandstäkten gärde
Hallbovallen fäbodar Lillgurkan tjärn Grinna t Fron åker
Hallbovallen ( = Hallbo) fäb. /Se Lintjärnen tjärn Gåcksäter by Fröllandsgatan väg
Hallsta by Lintjärnen tjärn /Se Gåcksäter by Fågelsång skogsparti
Hallsta by /Se Lintjärnen tjärn /Se Gåcksätter by Fågelsång åkerbit
Hallsta by Lockmo ägomark Gåcksätter by Fägatan väg
Hallsta by /Se Lockmoberget bergsområde Haggården förr gård Gerstamyrarna myrmark
*Helstad se Hallsta by /Se Lockmotjärnen tjärn Hallbo fäbodar Gestamyran myr
*Helstad by /Se Långråsberget berg Hallbo fäb. Getryggen stenhäll
*Helstad nu Hallsta by /Se Långråsmyrorna myrar Hallbo se Norra Hallbovallen fäb. Getryggsgadden stig
Hjorsta by Mellanvallen ägomark Hallbovallen fäbodar Giabackarna landsvägsbackar
Hjorsta by Mororna ägomark Hallbovallen, Norra fäb. Gia-backarna backar
Hjorsta by *Naggekalleberget berg /Se Hallbovallen, Norra se Norrvall fäb. Giabäcken se Norromåsån bäck
Hjorsta by /Se *Noggekälleberg berg /Se Hallbovallen, Norra se Norrvall fäb. Giahöljan utvidgning av Dalkvarnsbäcken
Hjorsta by *Norromåsängen äng /Se Hallsta by Giasågen se Labbibacken såg
Hjortsta by /Se Norrtjärnen se Lintjärnen tjärn /Se Hallsta by Giatäkterna gärden
*Hjorsta sköllen sköllen Norrvallen ägomark Hallstas rivet t Glimstamyran myr
Hjortsta by /Se *Romstadstenen råmärke /Se Hallstas rivet t Glimstamyrarna myrmark
Hjorstavallen fäbodar /Se *Romstadstenen råmärke /Se Hjorsta by Grannäs holme
Hjorstavallen fäbodar /Se Rossbäcken bäck Hjorsta by Granåsbäcken bäck
Hjorstavallen fäbodar /Se Rossrönningen ägomark Hjorstavallen fäbodar Granåsbäcken bäck
?Hjorstavallen fäbodar /Se *Rumstastenen råmärke /Se Hjorstavallen fäb. Granåsbäcken bäck
?Holm by *Rumstastenen råmärke /Se Hjortgården förr gård Granåsen berg
Holm by Rödhällsberget berg Hjortsta se Hjorsta by Granåskullarna berg
Holm by /Se Rövarklitten bergkulle /Se Holm by Granåskullarna berg
Holm by /Se Rövarklitten berg med fornborg Holm by Granåsvägen väg
Holm by /Se Skålsjöbäcken bäck Hägnan gd Grindberget berg
Holm by /Se Skålsjömyrorna myrmark Hästhagen lhtr Gruvan se Gruvbacken sandås
Holm by /Se Skålsjön sjö /Se Hästås fäbodar Gruvbacken sandås
Holm by /Se Skålsjön sjö Hög poststn Gungmyran myr
*Holms sköllen sköllen Skålsjötjärnen sjö Högarna På Högarna gd Gåcksäterbacken vägbacke
Hästås fäbodar /Se Slåttmyran myr Högsgård gård Gåcksättertjärnen tjärn
Hästås fäbodar /Se Släthagarna ägomark Högsgård gd Gåcksättjärnen tjärn
Hög (i Sunded) kungsgård Slätmyran myr Hönåker gd Gåcksättjärnen tjärn
Hög gård Snöskbäcken bäck Inigården gd Gängse se Gängseverket riven kvarn
Hög, nu Kungsgården by /Se Storhällorna berg Jon-Johans gd Gängse skogsbit
Hög, nu Kungsgården gd /Se Stormyran myr Jonsgård gd Gängseverket riven kvarn
Hög i Sunded se Kungsgården by /Se Styggbäcken bäck Jon-Svens gd Haggården gärde
Högen by Söderberget berg Jon-Svensas t Hallboberget berg
Högen se Högs kyrka Saknas /Se Sörvallen ägomark? Jörmgården gd Hallboberget berg
*Höghen i Sundhede se Kungsgården nu by /Se Tannabäcken bäck Jörmstugan stuga Halldalarna dalsänka
Saknas kungsgård /Se Tannaklitten berg /Se Kalles lht Halldalarna dalgång
Idstad se Edsta by /Se Tannaklitten se Rövarklitten bergskulle /Se Kilen gd Halldalsrönningen se Halldalarna igenvuxet gärde
*Idstad nu Edsta by /Se Tannaklitten berg Klockargården gd Hallstahögen gravhög
Kungsgården by *Tannakorset »backsida» Klockarjorden se Kyrkojorden obebyggd jr-enhet Hallstaåsen ås
Kungsgården nu by /Se Tannavallen terräng Klockars gård Hallståsen ås
Kungsgården by Tott terräng Klockars se Klockargården gd Halstaåsen ås
Kungsgården by /Se *Trampet äng /Se Klöven se Torpet t Havretäkten gärde
Kungsgården by /Se *Trampet äng /Se Klövgården se Torpet t Havretäktsladan lada
Kungsgården by /Se *Trolltå håla /Se Kolmo rivet t Heden se Tannaheden skog
Kungsgården by /Se *Trolltå håla /Se Kungsgården by Hedmyran = Vedmyran myr och åker
Kungsgården by /Se Trålltå håla /Se Kungsgården by Hedstaberg berg
Kungsgården by Ulvberget berg Kungsgården by Hedstaberget berg
Kungsgården nu by /Se *Ulvbäcken bäck(?) /Se Kvarnarna fäbodvall Hedstaberget berg
Kungsgården nu by /Se Utegården ägomark? Kvarnvallen se Kvarnarna fäbodar Hemberg berg
Kungsgården nu by /Se Vadpusten tjärn Kyrkojorden obebyggd jr-enhet Hemberg berg
Kungsgården by /Se Vallbymyran myr Labbed såg Hemberg berg
Kungsgården by /Se *Vallbäcken bäck /Se Labben lhtr Hembergsmyrarna myrmark
Lia by *Vallbäcken bäck(?) /Se Labbiet lhtr Hembergsmyrorna myrar
Lia by /Se Vargstulöten el. -leten odlad sluttning Lagrönningen obebyggd jr-enhet Hembygdsvägen väg
Lia by /Se Vreten ägomark Lars-Pers gd Hemskiftet skogsskifte
Lia by Örarna terräng Lasses gd Himmelriksberget berg
*Niordstad, nu Hjorsta by /Se Överbobäcken bäck Lasses gd Hjorstagatan väg
*Njordstad se Hjorsta by /Se Överbosjön sjö /Se Lia by Hjorstamyran myr
*Norr om vägen del av Högs sn /Se Överbodsjön sjö /Se Lia by Hjorstavallsmyran se Hjorstamyran myr
*Osahögen se Åsak by /Se Överbosjön sjö Lias t Hjorstavallinan rågång
Siggsta (Sigsta) by /Se   Lias-Annas lht Hjorstavallsbäcken bäck
Sigsta by   Lill-Mårtens lht Hjorstavallvägen väg
Sigsta by /Se   Lill-Olles gd Hjortgården åkrar
Sigsta by /Se   Lispes gd Hon se Oppihon skogsområde
Sigsta by /Se   Lokrönningen obebyggd jr-enhet Hornån å
Sigsta (Siggsta) by /Se   Lortlöp t Hornån å
Sunded förr namn på bygd /Se   Lund t Hundåkersmyren myr
*Sunnan om vägen del av sn /Se   Marias rivet t Hästhagen skogsdunge
Tanna fäbodar /Se   Matsbo t Hästhagsladan lada
Tanna fäbodar /Se   Mellanvallen fäbodstugor Hästhagssvalen åker
Tanna fäbodar /Se   Mor-Antes se Persbo t Hästskomyren myr
Tanna fäbodar /Se   Mororna gård Högbro bro
*Tarstad, se Tåsta by /Se   Morönningen t Högbrobäcken se Norrbäcken bäck
Tåsta by   Månses gd Högen vid Prästgården se Kungshögen gravhög
Tåsta by /Se   Månsesstugan stuga Högklitt berg
Tåsta by /Se   Månsgård gd Högklitt berg
Tåsta by /Se   Mårtens gd Högklitt berg
Tåsta by /Se   Nilses gd Högsgårdsänget gärden
Tåsta by /Se   Nilsgård gd Hökberg berg
Tåsta by /Se   Nockas lht Hökberg berg
Tåsta by /Se   Norri gd Hönåkersmyran myr
Tåsta by /Se   Norrigården gd Janas gärde
Tåsta by /Se   Norrimyran gd Jerstamyran myr
*Vålsta sköllen sköllen   Norritomten lht Jon-Svens täkten gärde
Västanåker by   Norrsidan bebyggelse Jörmverket riven såg och kvarn
Västanåker by /Se   Norrvall fäb. Kalkberget berg
Västanåker by /Se   Norrvall fäb. Kallesgadden stig
Västanåker by /Se   Norrvallen fäbodstugor Kavelbro skogsområde
Västanåker by /Se   Nyböle t. Kavelbrobäcken bäck
Åsak by   Nybble bebyggd jr-enhet Kavelbrobäcken bäck
Åsak by   Nygården gd Kavelbromyran myr
Åsak by   Nygården gd Kavelbromyran myr
Åsak by /Se   Nygården riven gd Kavelbromyren myr
Åsak by /Se   Ol-Anders gd Kavelbrovägen släpväg
Åsak by /Se   Ol-Ers gd Kilen berg
Åsak by /Se   Ol-Ers gd Kiltäkten gärde
Åsak by /Se   Ol-Lars gd Klaråsarna bergssträckning
Åsak by /Se   Olles gd Klaråsarna berg
Åsak by /Se   Ol-Nils gd Klaråsmyran myr
Åsak by /Se   Ol-Olsas se Östiåkern gd Klaråsmyrbäcken bäck
Åsak by /Se   Ol-Olsas se Sveden t Klaråsmyrbäcken bäck
Överbovallen fäbodar /Se   Ol-Stafs brunnen gd Klaråsmyren myr
Överbovallen fäbodar /Se   Oppegården gd Klaråsskiftena skogsskiften
    Oppigården gd Klingen åker
    Oppistugan t Klingermyran, se Kringelmyran myr
    Oppistugan riven stuga Klinten berg
    Oppmedgrinden se Grindbacken t Klinten berg
    Palmens gd Klitten berg
    Per-Andersas lht Klitten, se Tannaklitten berg
    Per-Lars gd Klitten: se Klinten berg
    Per-Mårtsas gd Klitten, se Högklitt berg
    Per-Nilsas lht Klittås, se Klittåsberget berg
    Pers gd Klittås, se Bromsvallsverget berg
    Persbo t Klittåsberget berg
    Petters gd Klockarberget berg
    Prästbordet se Annexhemmanet gård Klockarberget berg
    Prästgården se Annexhemmanet prästgård Klockarberget berg
    På Högarna gd Klockarjorden åkrar
    Påls gård Klockaränget åkrar
    Påls gd Klöva stenig plats
    Rönningen obebyggd jr-enhet Klövbron bro
    Sakris gd Klöven vägbacke
    Sandåker t Klöven, Nedre vägbacke
    Sigsta by Klöven, Övre vägbacke
    Sigsta gård Kojorna skogsskifte
    Sigsta by Koksbo trädgård
    Skräddars stuga Kolmo tallmo
    Skräddars riven lht Kompänget jord
    Släthagen obebyggd jr-enhet Kongsbo gärde
    Smedens se Norritomten lht Korparna odlingar
    Snipen lht Korpbäcken bäck
    Staffas riven lht Korpkvarn kvarn
    Sveden torpställen Korporna gärden
    Sveden se Östistugan t Korpröjningarna odlingar
    Svens gd Korptäkterna, se Korporna gärden
    Söribygden bebyggelse Korpån bäck
    Sörigården gd Korpån bäck
    Sörsidan bebyggelse Korsbacken landsvägsbacke
    Sörvallen fäbodstugor Korsmyren myr
    Tanna fäbodar Korsmyran myr
    Tanna se Tannavallen fäb. Krankmyran myr
    Tannavallen fäbodar Kringelmyran myr
    Tannavallen fäb. Kringelmyran myr
    Tannavallen obebyggd jr-enhet Kringeln åker
    Tegelbacken bebyggelse Kringla, se Kringelmyran myr
    Tegelbacken t Kullern åker
    Tomten gård Kullersvalen, se Kullern åker
    Tomten gd Kungsgårdsberget, se Söderberget berg
    Torpet t Kungsgårdsmyren myr
    Tåsta by Kungshögen gravhög
    Tåsta by Kunsbo odling
    Ungers t Kusmor myrmark
    Ungers obebyggd jr-enhet Kvarnmyrbackarna landsvägsbackar
    Utegården gd Kyrkjorden gärde
    Utigården gd Källadan lada
    Utistugan gd Källan sör om bäcken, se Trefaldighetskälla källa
    Utisågen lht Källsvalen åker
    Vatthagen t Käringbacken landsvägsbacke
    Västanåker by Kärringbacken landsvägsbacke
    Västanåker by Labbedbäcken bäck
    Västers gd Labben, se Labbet markområde
    Västigården gd Labbibacken vägbacke
    Västigården gd Labbiet markområde
    Västigården gd Labbisågen, se Giasågen såg
    Västisocknen del av huvudbygd Ladsveden åker
    Åkmans t Ladsvedladan lada
    Åsak by Ladsvålen åker
    Åsak by Ladsvålsladan lada
    Åsak by Landsvägsladan nedbrunnen lada
    Åsbo t Lappberget berg
    Åsbo obebyggd jr-enhet Lappkällan källa
    Åsmans t Lappled gångstig
    Äval t Lars-Jöns obebyggd tomt
    Östigården gd Lars-Jönstomten obebyggd tomt
    Östigården gd Lasses-Östimyran åkrar
    Östigården gd Liaberget berg
    Östigården gd Liaklöven väg
    Östigårdsstugan stuga Lias-Annastorpet åker
    Östisocknen del av huvudbygd Liasmyran myr
    Östistugan se Sveden t Lidéns gärde
    Östiåkern gd Lilladan lada
    Östiåkern gd Lillbrobäcken bäck
    Östpååkern gd Lillbäcken bäck
    Öståkern gård Lillbäcksladan lada
    Överbo se Överbovallen fäb. Lillgurkan tjärn
    Överbovallen fäbodar Lillgurkan göl
    Överbovallen fäb. Lillmyran myr
    Överhästås fäbodar Lillmyren myr
    Övervallen stugor Lillrönningen gärde
      Lillsveden gärde
      Lilltäkten oppi skogen gärde
      Lillåkern åker
      Limansänget gärde
      Lingstadalen dalgång
      Lingstadalen dalsänka
      Linsvalen åker
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lissvål åkrar
      Lissvålsgatan väg
      Lissvålsmyran myr
      Lockmo gärden
      Lockmoberget berg
      Lockmofly myrmark
      Lockmotjärnen tjärn
      Lokabäcken bäck
      Lokagatan väg
      Lokamyran myr
      Lokan gärden
      Lokmo tallmo
      Lokmoberget berg
      Lokmobäcken bäck
      Lokmotjärnen tjärn
      Lopptjärnen tjärn
      Lortlöp område med skog och gärde
      Lortlöpsbäcken bäck
      Lortlöpssågen riven såg
      Lortlöpstäkten gärde
      Lunddalen dalsänka
      Lyckan gärde
      Lyckeby åker
      Lyngemyran myr
      Långgatan väg
      Långgatsbron bro
      Lång-Lasse betesplats
      Långråsberget berg
      Långråsberget berg
      Långråsberget berg
      Långråsmyran myrdrag
      Långråsmyrorna myrdrag
      Långsvalarna åkrar
      Långsvalen åker
      Mariasbacken vägbacke
      Mariasrönningen gärde
      Marsa gärden
      Marsa myr
      Marsan odling
      Marsasmyran myr
      Marsatäkterna gärden
      Marsesmyran se Marsa myr
      Marskrosmyren myr
      Marsrossmyran myr
      Marstäkterna gärden
      Masås berg
      Masås berg
      Masås berg
      Masåsberget berg
      Masåsberget berg
      Mellan sjöarna skogsskiften
      Messmörsstenen sten
      Mjölkanbäck bäck
      Mjölkanbäck bäck
      Mjölkanbäck bäck
      Morbacken vägbacke
      Morbäcken bäck
      Morfarskällaren källare
      Morfarsvägen släpväg
      Mororna gärden
      Morönningen åkrar
      Nils-Persas röjet gärde
      Norrbäcken bäck
      Norrgårds-Östimyran åkrar
      Norriberget berg
      Norrimyran åkrar
      Norritäkten gärden
      Norromberget åkrar
      Norromberget gärden
      Norrombäcken åkrar
      Norromgården gärde
      Norromåsen åkrar
      Norromåsån bäck
      Norromåsängena åkrar
      Norrpuss göl
      Norrtäkten gärden
      Norråker åker
      Norrås ås
      Norråsberget ås
      Norråsbrinken brinkar
      Nybble åkrar
      Nybblebacken vägbacke
      Nybblebäcken bäck
      Nybbletäkten åkrar
      Nygatan väg
      Nygårds gärde
      Nygårdskällan källa
      Nygårdsladan lada
      Nygårds Nybble åker
      Nykvarnsbron bro
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyvallsbäcken bäck
      Nyvallsbäcken bäck
      Nyvallsgadden stig
      Nyvallsskiftet skogsskifte
      Ogräset skogsskiften
      Ogrässved gärde
      Ol-Andersgatan väg
      Ol-Anders´ kalvtäkten gärde
      Ol-Ersbacken vägbacke
      Ol-Ersbastun riven sädtorkningsbastu
      Ol-Ers´ Nybble åker
      Ol-Ersänget åker
      Ol-Lars´ Fjällmyran gärde
      Ol-Lars´ Nybble åker
      Ol-Stafsbacken vägbacke
      Oppihon skogsområde
      Oppirönningen gärden
      Oppårönningen gärden
      Pettersladan lada
      Pickbacken vägbacke
      Pickbron bro
      Pickbäcken bäck
      Pickgatan väg
      Prinseråmyren myr
      Prinsråmyra gärde
      Prästhögen gravhög
      Prästjorden åkrar
      Pålsbacken vägbacke
      Pålsberget berg
      Pålshöljan utvidgning av Rossbäcken
      Pålssågen såg
      Pålssågen riven såg
      Pålsvåmmen åker
      Renen väg
      Rigan lada
      Ringmyran myr
      Rossbäcken bäck
      Rossmyran myr
      Rossrönningen gärden
      Rumstatäkten gärde
      Rumstatäkten gärde
      Råbobäcken bäck
      Rårösberget berg
      Rävåsberget berg
      Rävåsberget berg
      Rödhällsberget berg
      Rödlorten myr
      Rödmyren myr
      Röhällsberget berg
      Röjet åker
      Rönningen gärde
      Rönningsbäcken bäck
      Rönningsbäcken bäck
      Rönningsladorna lador
      Rövarklitt berg
      Rövarklitten berg
      Rövarklitten berg
      Sackmorå gärde
      Sakrisbacken vägbacke
      Saktmorå gärde
      Sandbacken vägbacke
      Sandbacken åker
      Sandbäcken bäck
      Sandåker gärden
      Sarasladan lada
      Silverskålen åker
      Skarpsveden gärde
      Skolberget berg
      Skomakerskan åkrar
      Skratthål betesplats
      Skräddargatan väg
      Skvatterbäck bäck
      Skålsjöbäcken bäck
      Skålsjömyrarna myrmark
      Skålsjömyrorna myrar
      Skålsjön sjö
      Skålsjön sjö
      Skålsjötjärnen tjärn
      Skålsjötjärnen tjärn
      Skåltjärnen tjärn
      Slåttmyran myr
      Slåttmyren slåttermark
      Släthagaberget berg
      Släthagarna odling
      Släthagarna åkrar
      Släthaggatan väg
      Slätmyran myr
      Småhällorna stenhällar
      Sniparna åkrar
      Snipbäcken bäck
      Snipladan riven lada
      Snyttebärsmyran myr
      Snytterbärsmyren myr
      Snåren skogstrakt
      Snöskberget berg
      Snöskbäcken bäck
      Spörtäkten gärde
      Stenbacken landsvägsbacke
      Stenbacken åker
      Stenbacken landsvägsbacke
      Stenbacken landsvägsbacke
      Stenbrottet potatisland
      Stenknappeln bergsknalle
      Stenknappeln berg
      Stensvalen åker
      Stinasbacken vägbacke
      Stockåkersbäcken bäck
      Stollgången rågång
      Storberget berg
      Storbäcken bäck
      Storhällorna berg
      Storhällorna bergshällar
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Storrönningen gärde
      Storstenen bortsprängd sten
      Stor-Stinasbacken vägbacke
      Storstrut berg
      Styggbäck bäck
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Stållgången rågång
      Stöveln åker
      Surbrunnen källa
      Sveden gärde
      Sveden, Nedre gärde
      Sveden, Övre gärden
      Svedladan riven lada
      Svedvägen igenväxt väg
      Syltan gärden
      Sågbäcken bäck
      Söderberget berg
      Söders gärde
      Sörbäcken bäck
      Söribacken åker
      Söriberget berg
      Sörimarken skogsområde
      Sörirönningen gärde
      Sörom gärde
      Sörombäcken åker
      Söromgården gärde
      Sörpåskogen skog
      Sörvalltäkten gärde
      Söränget åker
      Sörängsladan lada
      Tannaberget berg
      Tannaberget berg
      Tannaberget berg
      Tannabäcken bäck
      Tannabäcken bäck
      Tannabäcken bäck
      Tannaheden skog
      Tannaklitten berg
      Tannaklitten kulle
      Tannaklitten berg
      Tannamyrarna myrmark
      Tannaskiftet skogsskifte
      Tannkorsbacken vägbacke
      Tannkorset vägkorsning
      Titt gärden
      Tittäkterna gärden
      Tjärnsmyren myr
      Tolavaberget berg
      Tokällan källa
      Tomtens Kongsbo gärde
      Tott bergknöl
      Tott bergsknalle
      Tottberget berg
      Trefaldighetskälla källa
      Trollkyrkan sten
      Trollkyrkan grotta
      Trolltrapporna stig
      Uddlandet dunge
      Ulvberget berg
      Ulvberget berg
      Ulvberget berg
      Utibysgatan väg
      Utidalen sänka
      Utistugarnas Nybble åker
      Vad gärde
      Vadbacken backe
      Vadbäcken bäck
      Vadmyren myr
      Vadpussen göl
      Vadpusten tjärn
      Vadpusten göl
      Vadtäkten gärde
      Vallbergsmyran, se Vallbärsmyran myr
      Vallbomyran myr
      Vallbomyran jfr Vallbymyran myr
      Vallbymyran myr
      Vallbymyran se Vallbomyran myr
      Vallbärsmyran myr
      Vallskogen skog
      Vallöten äng
      Vatthagtäkten gärde
      Vedmyran myr och åker
      Vedmyrberget berg
      Vedmyrbäcken bäck
      Vedmyren myr
      Vilstenen sten
      Vitåsen berg
      Vitåsen berg
      Vreten odling
      Vreten gärde
      Vålstabacken landsvägsbacke
      Vålstabacken landsvägsbacke
      Vålstabovägen fäbodväg
      Vålstabovägen brukningsväg
      Våmmen gärde
      Vägladan lada
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västibäcken bäck
      Västibäcken bäck
      Västiladan lada
      Västirönningen gärde
      Västitäkten gärden
      Västomgården gärde
      Åkerladan lada
      Åkerladan lada
      Åkerskogen skog
      Åkerskogen skog
      Åsakbacken landsvägsbacke
      Åsakbäcken bäck
      Åsakgatan väg
      Åsakssågen riven såg
      Åsen ås
      Åsmans åker
      Åsmansrönningen igenvuxet gärde
      Ängesladan brunnen lada
      Änget åkrar
      Änget gärde
      Ängsbacken åker
      Ängsladorna rivna lador
      Ölberg berg
      Örantjärnen tjärn
      Örarna stenig mark
      Öratjärnen tjärn
      Örmyran myr
      Örskiftet skogsskifte
      Östiberget berg
      Östimyran åkrar
      Östimyrsgatan väg
      Östomgården gärde
      Östpåskogen skog
      Överbobäcken bäck
      Överbosjön sjö
      Överbosjön sjö
      Överbotäkterna gärden
      Överbovägen väg

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.