ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hälsingtuna socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 357 Naturnamn : 536 Bebyggelsenamn : 581 Naturnamn : 1539
»Thuna», se Hälsingtuna sn Abborrhålet vik /Se Hälsingtuna sn Abborrgrundet holme
Tuna, se Hälsingtuna sn Aftonmyran myr Hälsingtuna socken Abborhålet vik
»Thuna helsingie» sn *Alderholmarne holmar? Hälsingtuna sn Abborrhålet vik
Tuna sn /Se Allmarmyran myr Tuna socken Aftonmyran myr
Hälsingtuna sn Allmarmyrberget terräng Tuna se Hälsingtuna sn Alderskär udde
Hälsingtuna sn Allmänningsberget berg Hälsingtuna sn Allderskär udde
Hälsingtuna sn Antonsberget berg Hälsingtuna sn Allmarmyran myr
Hälsingtuna sn »Aspaskogen» skog? Tunabo inbyggarbeteckning. Allmarmyrberget berg
Hälsingtuna sn Backerö, se Gackerön ö tunabo inbyggarbeteckning Allmänningen markområde
Hälsingtuna sn Badtjärn tjärn /Se Tunaborna inbyggarbeteckning Allmänningsberget berg
Hälsingtuna sn Badtjärnen sjö tunbo inbyggarbeteckning Allmänningsberget berg
Hälsingtuna sn Bakvarpet vik Tunbor inbyggarbeteckning Almanmyran, se Allmarmyran myr
(Hälsing)tuna sn Bastsjöberget berg Tunakajor inbyggarbeteckning Anderssonsrönningen f.d. åker
Hälsingtuna sn Bastsjön sjö Tunakajor inbyggarbeteckning Annexhemmanet markområde
Tuna sn Benrangelsberget berg Tunakajor inbyggarbeteckning Annrå jord
Hälsingtuna sn Bergmyran myr Tunakajor inbyggarbeteckning Antonsberget berg
Hälsingtuna sn /Se Bergsmyran ägomark? Tuna-kamsarna inbyggarbeteckning Antorn notvarp
Tuna sn Bjällmyran myr Björkaborna inbyggarbeteckning Anderbacken dunge
Hälsingtuna sn *Biörkskiär skär? Djupedborna inbyggarbeteckning Arvesbacken småbackar
Hälsingtuna sn *Björnerskällan kallkälla Djuprar inbyggarbeteckning Aspbacken dunge
?Hälsingtuna sn Björnmyran ägomark Finnfloborna inbyggarbeteckning Avfallsdiket, se Utfallsdiket dike
?Hälsingtuna sn Björnänget terräng Fiskebyborna inbyggarbeteckning Backen markbit
Hälsingtuna sn Blötan terräng Fiskebymygg inbyggarbeteckning Backen skogsbacke
Hälsingtuna sn Blötkilen myr Fläsbroborna inbyggarbeteckning Backgården skogsbit
Hälsingtuna sn Blötmoån å Forsborna inbyggarbeteckning Badstället udde
Tuna sn Blötmoängena strandmark Gryttjarna inbyggarbeteckning Badtjärnen tjärn
Hälsingtuna sn Bodbackarna ägomark Halstarna inbyggarbeteckning Badtjärn tjärn
Hälsingtuna sn Bodbackstjärnen tjärn Hamrarna inbyggarbeteckning Badtjärnsflyn sankmark
?Hälsingtuna sn Bocken holme Hedeborna inbyggarbeteckning Badtjärnsbäcken bäck
(Hälsing-)tuna sn /Se Bocken udde Hållstaborna inbyggarbeteckning Badtjärnsrå myrar
Hälsingtuna socken Bockskär holme Håstaborna inbyggarbeteckning Bakvarp vik
Hälsingtuna socken /Se Bodbrget berg Hällbyborna inbyggarbeteckning Bakvarpet vik
Hälsingtuna sn Bodberget berg Hällsättrarna inbyggarbeteckning Bartjärnen, se Badtjärnen tjärn
(Hälsing)tuna sn »Bodeskathan» udde? Knöstarna inbyggarbeteckning Bartjärnsrå, se Badtjärnsrå myrar
Hälsingtuna sn »Bodeuallen» ägomark? Kringsjöarna inbyggarbeteckning Bastbacken, jfr Bastladan kulle
Hälsingtuna socken /Se Bodmyran myr Kropparn inbyggarbeteckning Bastladan lada
(Hälsing)tuna sn Bodmyran myr Lingaröströmmingar inbyggarbeteckning Bastladan lada
Hälsingtuna sn Bodmyrsbäcken bäck Lingrarna inbyggarbeteckning Baströnningen åker
Hälsingtuna socken Bodmyrstjärnen tjärn Lingrarna inbyggarbeteckning Bastsjöberget berg
Hälsingtuna sn *Borgberg berg Lundarna inbyggarbeteckning Bastsjöberget berg
Hälsingtuna sn Bergholmen holme Lövängrarna inbyggarbeteckning Bastsjön sjö
Hälsingtuna socken Bovallarna, se Vallarna strandparti? Lövängrarna inbyggarbeteckning Bastsjön sjö
Hälsingtuna socken /Se Bredänge gd o. jord Moborna inbyggarbeteckning Baststycket jord
Hälsingtuna sn Bredänge gd o. jord Måstarna inbyggarbeteckning Benrangelsberget berg
Hälsingtuna socken *Broklös harn holme Narstarna inbyggarbeteckning Bergbacken stigning
Hälsingtuna sn *Broklös harn holme /Se Oppigårdarna inbyggarbeteckning Berget berg
(Hälsing)tuna sn »Bronsätters källa» källa? Risbergarna inbyggarbeteckning Berghamnen, Lilla vik
Hälsingtuna socken /Se Brudpigorna terräng Råborna inbyggarbeteckning Berghamnen, Stora vik
Hälsingtuna sn *Brunberg = Brånberg? berg Sannaborna inbyggarbeteckning Berghamnsberget berg
Hälsingtuna socken /Se Brunnbergsmyran myr Sellbor inbyggarbeteckning Berghamnsberget berg
?Hälsingtuna sn Brusbotten del av hav Siljborna inbyggarbeteckning Bergmyran myr
(Hälsing)tuna sn Brusen ö Skogstaborna inbyggarbeteckning Bergsjöbanan f.d. järnväg
Hälsingtuna socken /Se Brusen ö /Se Slastrarna inbyggarbeteckning Bergsmyran skogsplanterad f.d. åker
Hälsingtuna socken /Se Brusen ö Smälskrarna inbyggarbeteckning Bergsmyren myr
Hälsingtuna socken /Se Brusen ö Sörbyggrar, jfr Sörbygden inbyggarbeteckning Betlehem åkrar och skogsmark
Hälsingtuna socken /Se Brusen ö Tolstaknott inbyggarbeteckning Billinggatan, se Kogatan väg
Hälsingtuna socken /Se Brusen ö Tolstarna inbyggarbeteckning Bjurströmsberget berg
Hälsingtuna socken /Se Brusen ö Tunbyggrarna inbyggarbeteckning Bjurströmsmyran åker
Hälsingtuna socken /Se Brusen ö /Se Ullsättrarna inbyggarbeteckning Bjällmyran myr
Hälsingtuna socken /Se Brushararna skär Ulfstarna inbyggarbeteckning Bjällmyren myr
Hälsingtuna socken /Se Brusknappeln udde Utbyggrar, jfr Utibygden inbyggarbeteckning Björhösen utvidgning av vattendrag
Hälsingtuna socken /Se Brusrumpan udde Viborna inbyggarbeteckning Björkmansmyran, se Björkmans myr
Hälsingtuna socken /Se Brånberg berg /Se Vibovargar inbyggarbeteckning Björkskär fiskeläge
Hälsingtuna socken /Se Brännberget, Norra berg Västbyggrar, jfr Västibygden inbyggarbeteckning Björnhåsen skogstrakt
Hälsingtuna socken /Se Brännberget, Södra berg Västerråarna inbyggarbeteckning Bjrökmyran odling
Hälsingtuna socken /Se Bålberg berg Östanbräckrarna inbyggarbeteckning Björnmyran myr
Hälsingtuna sn Bårberg berg /Se Östanbräcksfelar inbyggarbeteckning Björnänget slåttermyr
Hälsingtuna socken Böllan terräng Adams gd Björnänget sankmark
Hälsingtuna sn ?Daglö ägomark Albäcken t Björsänget åker
Hälsingtuna sn /Se ?Daglö ägomark Alderskär bebyggelse Blombergsudden udde
Hälsingtuna socken /Se Daglö ägomark Allderskär villa Bläckholnsladan lada
Hälsingtuna socken /Se *Dagö(n) ängsmark Allmänningen lhtr Blötan vik
Hälsingtuna socken /Se *Dagö(n) ängsmark Anders-Jonsas lht Blötan sankmark
Hälsingtuna socken /Se Dalråsberget, Södra berg Antes t Blötan vik
Hälsingtuna socken /Se Degelmyran myr Arves numera försvunnen gd Blötkilen myr
Hälsingtuna socken /Se Degelmyrberget berg Arves, se Högsved riven gård Blötmo skogsområde
Hälsingtuna socken /Se *Delångersån å Backen stuga Blötmoberget berg
Hälsingtuna sn /Se *Djupadal dal? Backens t Blötmobron bro
Hälsingtuna sn /Se Djupdal terräng Backsved se Båtsmanstorp obebyggd jr-enhet Blötmokvarnen f.d. kvarn
Hälsing-Tuna sn /Se Djupdalsberget berg Backsveden se Backsved obebyggd jr-enhet Blötmosågen f.d. såg
Hälsingtuna sn /Se Djupedsudden, se Jämtudden udde Betlehem numera borttagen bebyggelse Blötmovägen väg
(Hälsing)Tuna sn /Se Drakens Rödning äng /Se Biggas, Se Mon lht Blötmoån å
Hälsingtuna sn /Se Drevis odling /Se Biggens lht Blötmoån å
Hälsingtuna sn /Se Drevisfjärden sjö Björka by Blötmoängena myrmarker
Hälsingtuna sn /Se Drevisfjärden insjö, förr fjärd Björka by Blötmoängena ängsmark
Hälsingtuna sn /Se Drevisfjärden insjö /Se Björkberg gård Blötänge, jfr Blötänge gärden
Hälsingtuna sn /Se ?Drevisfjärden fjärd Björkberg lhtr Bobackarna gärde
Tuna (nu Hälsingtuna) sn /Se Drevisfjärden sjö /Se Björklunda lht Bobacksbäcken bäck
Tuna sn /Se Drevisfjärden insjö Björkmans t Bobackstjärnen tjärn
Tuna kyrka kyrka /Se Drevisfjärden sjö Björkskär f.d. fiskeläge Boberget berg
Hälsingtuna kyrka Saknas /Se *Drevisströmmen å Björnänget f.d. gårdar Boberget berg
»Tuna prästgård» Saknas /Se Fannsmyran myr Blästas numera rivet t Boberget berg
Björka by Fannsmyran ägomark Blötmo cirkelsågverk, förr kvarn och såg Boberget berg
Björka by /Se Fingersmyran myr Blötänge, se Prinses lht och t Bocken holme
Björka by /Se Finnfloklinten berg /Se Bohjortens t Bocken f.d. holme
Björka by /Se *Finnflosjön sjö Bondses gd Bodbackarna jordäga
»Brattenbe(r)gh» beb. *Fiskbäcken bäck? Borgses lht Bodbackstjärnen tjärn
Bredänge jordomr. o. gd Fjällmyran ägomark Boskaten f.d. fiskeläge Bodberget berg
?Bredänge gd Fjällmyran myr Bovallarna se Vallarna bebyggelse Bodberget berg
»Bronsätters» beb.? Fjällmyran terräng Brantens f.d. kommunalhus Bodmyran myr
?Bäckaränge gd Fjälltäkten ägomark Bredänge gård Bodmyran myr
Djuped by /Se Fläsbrovallen terräng Bredänge gd Bodmyrsbäcken, se Kvarnfallsbäcken bäck
Finflo by Forsberget berg /Se Brödlös gd Bodmyrstjärnen, jfr Bodmyran tjärn
Finflo by Forsberget berg Buskgrinden f.d. t Bodtjärn se Badtjärn tjärn
Finflo by Forskvarnsvägen väg /Se Båtsmansjorden lhtr Bomyran, se Bodmyran myr
*Finflo sköllen sköllen Fugelmyran myr Båtsmansjorden lht Bomyren myr
Finnflo by ?Fåskär holme Båtsmansjorden bebyggd jr-enhet Bomyren myr
Finnflo by Fåskär halvö Båtsmanstorp obebyggd jr-enhet Bomyrsbäcken bäck
Finflo by Fåskärsfjärden fjärd Båtsmanstorp obebyggd jr-enhet Bomyrstjärnen tjärn
Finflo by /Se Fåskärsfjärden vik Båtsmanstorp lht Borgholm se Skålboholmen bebyggd holme
Finflo by /Se Fäbodviken, se Sörvallsviken vik Bäckared se Bäckaränge gård Borgholm holme
Finnflo by /Se »Gackaresundit» sund? Bäckaränge gård Borgmästargrynnan undervattensgrund
Finnflo by /Se Gackerö triangelpunkt Bäckaränge gd Borgmästarns gärden
Finflo by /Se Gackerön förr ö, nu halvö Daglö numera rivet fiskartorp Bortre åkern åker
Finflo by /Se Gackerön förr ö, nu halvö Daniels, se Östigården brunnen gd Botäkten åker
Finflo by /Se Gackerön f. ö, nu halvö Djuped bebyggelse Brantensmyran, jfr Brantens skogsparti
Finnflo by Gackerön ö Djuped bebyggt område Bratta åker
Finflo by /Se Gackerön ö Djuped gård gd Brattsätt åkrar
Fiskeby by Gackerön halvö /Se Djuped, Nedre bebyggelse Bredänge jord
Fiskeby by Gackerön förr ö, nu halvö Djuped, Övre bebyggelse Brinkladan lada
Fiskeby by Gackerön förr ö, nu halvö Eriksberg lht Brinktäkten åker
Fiskeby by Gackerön f. ö, nu halvö Erk-Anders gd Broknäsharet udde
Fiskeby by /Se Gackerön förr ö, nu halvö Erkes gd Brudpigorna skogsområde
Fiskeby by /Se Gackerön halvö Erk-Jons gd Bruket jord
Fiskeby by Gackerön halvö, förr ö Erk-Mats gd Bruket åker
Fiskeby by /Se Gackerön halvö Erk-Olsas lht Bruket f.d. åker
*Fiskeby sköllen sköllen /Se Gackerön halvö Ers-Mårs gd Bruksberget berg
Fläsbro by Gackerön halvö Erk-Nils gd Bruksladan lada
Fläsbro by /Se Gackerön halvö Erk-Pers gd Brunnbergsmyran myr
Fläsbro by /Se Gackerön halvö /Se Faktorns gd Brusbotten vattenparti
Fläsbro by Gackerön ö Farbrors gd Brusen ö
Fors by Gackerön nu halvö Farshemmet lht Brusen ö
Fors by Gackerön halvö Finflo se Finnflo by Brushararna två skär
Fors by Gackerön halvö /Se Finnflo by Brusknappeln udde
Fors by Gackerön halvö Finnflo, se Kringsjöarna by Brusknappeln udde
Fors by /Se Gackerön halvö /Se Finntorpet bebyggelse Brusrumpan udde
Fors by /Se Gackerön ö /Se Finntorpet bebyggelse Brusrumpan udde
Ganse fäbodvall /Se Gackerösundet landtunga /Se Fiskeby by Brusudden udde
Hallsta by Gackerösundet landtunga Fiskeby se Sisselbo fäbodar Brusviken vik
Halsta by /Se »Gaddewijken» havsvik? Fiskeby by Bråmberg berg
Halsta by Gallkon udde Fiskens f.d. lht Bråmbergsbacken landsvägsbacke
Halsta by /Se Gallkoviken vik Fjällmyran f.d. fäb. Bråmbergsbäcken bäck
Hallsta by /Se Gammelbomyren myr Fjällmyrarna fäbodar Bråmbergsmyrarna myrmark
*Hallsta sköllen sköllen Gammelmyran myr Fjällmyren fäbodar Bråtan, jfr Forsabråtan hage
Halstavallen föbodvall /Se Gammelån å Fjärdingsmans lht Bränna berg
Halstavallen fäbodvall /Se Gansesjön sjö Fläsbro by Brännberget, Norra berg
Halstavallen fäbodvall /Se Gansesjön sjö Fläsbro by Brännberget, Södra berg
Hamre by /Se Gansesjön sjö /Se Fläsbrovallen fäbodvall Bränsla område
Hede by Gansesjön sjö /Se Fläsbrovallen f.d. fäb. Brätting åker
Hede by Gansesjön sjö Flöjtses t Brödlösbacken vägbacke
Hede by Gansesjön sjö /Se Fors by Bröllopsbacken landsvägsbacke
Hede by /Se Gansesjön sjö Fors by Bröllopsbacken se Brödlösbacken vägbacke
Hede by /Se Gansesjön sjö Friskens, se Farshemmet lht Buddhålstjärnen tjärn
Hede by Ganseån å Fyrkanten lht Bygrinden riven grind
Hede by /Se Ganseås terräng Fäbackens gd Bårberg berg
*Helstad by /Se *Gansjökällan källa /Se Gackerö fyr Bäcken bäck
*Hlastad = Slasta by Geten holme Gallkon fiskarställe Bäcken bäck
*Hudiks sköllen sköllen Gillermyran myr Gammel-Annas stuga stuga Bäcken bäck
*Hudicks sköllen sköllen Gillermyran myr Gammelbyggningen hus Bäcken å
Hållsta by *Gill- eller Taveltäkten täkt Gammelgården f.d. gd Bäckladan lada
Hållsta by Granön ö Ganse fäbodvall Bäskan myr
Hållsta by /Se Granön ö Gansevallen se Ganse fäbodar Böggärdet åker
Hållsta by /Se *Grinnesten terräng? Gansevallen fäb. Bölladan lada
Hållsta by /Se Grin-Olle udde Garveriet f.d. garveri Böllan myr
Håsta by Gryttjaberget berg Gnarpen numera riven stuga Böllan åker
Håsta by Gräsmalen strandområde? Grananners f.d. lht Böllan myr
Håsta by Gunnarsskatudden udde Granebo gård Collindersvallen f.d. fäb.
Håsta by Gunnarsskatudden udde Granebo gd Dagföladan riven lada
Håsta by /Se Gunnarsskatviken vik Grindsveden t Daglö odling
Håsta by /Se Gustavs terräng Gropen lht Dalrå dalgång
Hällby by *Gårdssänket myr /Se Gryttja gård Dalråsberget, jfr Södra Dalråsberget berg
Hällby by Gäddviken vik Gryttja gd Dalråsberget, Södra, jfr Dalrå berg
Hällby by Gäddviken havsvik Gräfterna gd Dalråsmyran, se Långmyran myr
Hällby by /Se Gäddviken vik Gräsmalen bebyggelse Degelmyran myr
Hällby by /Se Gäddviken vik Gustavs rivet t Degelmyrberget berg
Hällby by /Se Gäddvikssundet, Inre sund Gäddviken gård Deljene vattensamling
Hällsäter by Gäddvikssundet, Yttre sund Gäddviken t Djupdal dalsänka
Hällsäter by /Se Hagmyrorna terräng Görans gd Djupdal dalsänka
Hällsäter by Hallmyran myr Hagmyrarna fäbodvall Djupdalsberget berg
Hällsäter by Halsne notvarp /Se Hagmyrsvallen f.d. fäb. Djupdalsberget berg
Hällsäter by /Se Halsneberget berg Hallsta se Halsta by Djupedviken vik
Hällsäter by /Se Halsneberget berg /Se Hallsta, se Halsta by Djupmyran myr
Hällsätter by Halsneharet skär Halsta by Drevis odling
Hällsätter by Halsneharet holme /Se Halsta by Drevis sjö
Hällsäter by /Se Halsenlandet terräng /Se Halstavallen fäbodvall Drevis, se Drevistäkterna odling
Knösta by Halsneudden udde /Se Halstavallen f.d. fäb. Drevisbacken landsvägsbacke
Knösta by /Se Halsneviken vik Hammarbackarna gård Drevisfjärden insjö
Knösta by /Se Halsneviken vik Hammarbackarna gd Drevisfjärden sjö
Knösta by Halsneviken vik /Se Hamre by Drevisladan lada
Knösta by /Se Halstaån å /Se Hamre by Drevistäkterna odling
*Lasstad = Slasta Saknas Halstaån å Hannes f.d. gd Drevistäkterna, se Drevis odling
»Lingarve = Lingarö by Halstaån å Hans-Ers f.d. gd Dubbelladan lada
Lingarö by Halstaåsen ås Hanses gd Dövan vattensamling
Lingarö by Hallstaåsen rullstensås /Se Hanses riven gd Fallet markbit
Lingarö by Hammarbackarna terräng Hanses gd Fannsmyran gärden
Lingarö by Hamnskatan udde Hede by Fannsmyran myr
Lingarö by Hamnskaten udde Hede by Fannsmyren myr
Lingarö by Handskmyran myr Helenedal, Lilla lht Fingersmyran myr
Lingarö by Hedeberget berg Helgars, se Vessel f.d. gd Finnfloklinten berg
Lingarö by Hedetjärnen, Stora tjärn Herrgården gd Finnflosjön, se Tunasjön f.d. sjö
Lingarö by Herrösberget berg Holmen bebyggelse Finnfloån, se Hornån å
Lingarö by /Se Herrösviken vik Humlas gd Fiskarfjärden fjärd
Lingarö by /Se Herrötjärnen tjärn Humlas lht Fiskebyrönningen jord
Lingarö by Holmen ägomark Humlastorpet, jfr Humlas lht Fiskebystormyren myr
Lingarö by Holmsjöberget berg Hummers numera riven banvaktsstuga Fisksand strandparti
Lingarö by /Se Holmsjöbäcken bäck Hållsta by Fjällberget berg
Lingarö by /Se Holmsjön sjö Hållsta by Fjällbäcken bäck
*Lonkerbo fäbod /Se Holmskäret skär Hållstavallen f.d. fäb. Fjällmyran odlingar
Mo by Hornån å /Se Håsta by Fjällmyran, se Torvströmyran myr
Mo by /Se Hornån å Håsta by Fjällmyran myr
Måsta by Hornån å Håstahöjden bostadsområde Fjällmyrbäcken bäck
Måsta by /Se Hudiksvallsfjärden fjärd Hällbacka bebyggelse Fjällmyrbäcken bäck
Måsta by Hudiksvallsfjärden fjärd Hällby by Fjällmyren myr
Måsta by /Se Hudiksvallsfjärden havsvik Hällby by Fjällmyrvägen väg
Narsta by Hållstavallen terräng Hällens lht Fjälltäkten gärde
Narsta by /Se Håstatjärnen tjärn Hällsäter se Hällsätter by Flodmansmyran odling
Narsta by /Se Hällorna terräng Hällsätter by Flyna jord
Narsta by Hästaberget berg Hällsätter by Fläsbrovallmyren myr
Narsta by /Se Hästholmen holme Hälsan se Fördärvet lht Fläsbroån å
*Nordanskog beb.-omr? Hästholmen udde /Se Högan lht Flöjtesbacken landsvägsbacke
»Osmans» beb? Hästholmsudden udde Högbloms t Forsabråtan, jfr Siljabråtan hage
Prästgården khbost. /Se Hästholmsudden, jfr Hästholmen udde /Se Högstedts gd Forsberget berg
»Rattmars» beb.? »Höga berg» berg? Högsved gård Forsberget berg
Risberg by Högberget berg Högsved, se Arves riven gd Forsmyren myr
Risberg by /Se Högberget berg Högsäter, se Högsätter gd Forsvägen byväg
Risberg by /Se Hökberget berg Högsätter gd Främre åkern åker
Risberg by /Se Hölick fiskeläge /Se Högtomt lht Fugelmyran myr
Risberg by Igeltjärnsberget berg Högtomten lht Fyrfannersbackarna backar
Risberg by /Se Joon-Pålsviken vik Hölick fiskeläge Fågelsund åker
by Igeltjärnspusten tjärn Ingas gd Fågelsång skogsparti
by Igeltjärnen tjärn Inigården gd Fågelsång, se Fågelsången gärde och skogsbacke
Rå, Norra = Västerrå by *Inbunswiken vik Inigården gd Fågelsången gärde och skogsbacke
*Råbobyn = Söderrå by Jungfrulundsberget triangelpunkt Innegården gd Fårhagen, se Hammarn dunge
Råbovallen fäbodar /Se Jämtudden udde Isidors gd Fårskär se Fåskär holme
Råbovallen fäbodvall /Se Jämtudden udde Jakobs, se Jakobshällan ödegård Fåskär holme
Sanna by Jäntholmen holme Jan-Ers gd Fåskär skär
?Sanna by Kallesmyran myr Jan-Ols gd Fåskärsfjärden fjärd
Sanna by /Se Kallmyrberget berg Jonases gd Fägatan väg
Sanna by /Se Kallmyrorna terräng Jon-Ers gd Fägatan väg
Sanna by /Se Karlen skär Jon-Jonsas gd Föcka skog
Sanna by Karlen skär Jonkes lht Fördärvet område
Sanna by Kavelbrobäcken bäck Jonnes lht Gackerö triangelpunkt
Sanna by Killingen skär Jon-Persas lht Gackerön halvö
Sanna by /Se *Klacknäsberget berg Jottes riven lht Gackerön halvö
*Sanna sköllen sköllen *Klacknäsberget berg /Se Jönses gd Gackerösundet landtunga
*Selja = Silja by Klacknäsberget berg Jönses gd Gackeröudden udde
Silja by Klistren terräng Jönses gd Gallkon udde
Silja by *Klockarhagen äga /Se Jönses gd Gallkosundet näset
Silja by *Klockarhagen hage /Se Kalles gd Gallkoviken vik
Silja by /Se Klubben bergknalle Karl-olsas gd Gallkoviken vik
Silja by Klubben udde Kerstis numera riven stuga Gammalån å
Silja by /Se Klubbudden udde Kilabruk lht Gammelbanan väg
Silja by /Se Klubbviken vik Kilars lht Gammelbo gärden
Silja by /Se Klubbviken vik Knösens, se Mon riven lht Gammelbomyran, jfr Gammelmopussen myr
Silja by /Se Knappelberget berg Knösta by Gammelladan lada
Silja by /Se Koholmen skär Knösta by Gammellogen loge
Silja by Koholmsviken vik Kolerabaracken lht Gammel-Medskogsvägen skogsväg
Silja by Kolboberget triangelpunkt Koleragården lht Gammelmomyran, se Gammelbomyran myr
Silja by /Se Kringelbäcken bäck Kringlan t Gammelmopussen vattensamling
*Silja sköllen sköllen Kringlan tjärn Kringlas t Gammelmyran myr
Skogsta by Kusmyran myr Kropparns lht Gammelrönningen odling
Skogsta by /Se *Kyrksjön, se Tunsjön sjö /Se Kroppe gård Gammelvägen väg
Skogsta by Kyrkstensberget berg Kroppe gd Gammelåkern åker
Skogsta by /Se Käringen skär Kött-Maggas lht Gammelån bäck
Skogstavallen fäbodar /Se Lappkojmyran myr Landbons gd Gansebron bro
Skogstavallen fäbodar /Se Lillviken vik Landbons gd Ganseholmen holme
Slasta by Lill-Yan sjö Larses gd Ganseknölen bergknalle
Slasta by Lillänget ägomark Lars-Janses f.d. gd Gansekällan källa
Slasta by /Se Lingarö ö /Se Lars-Pers gd Gansesjön sjö
Slasta by Lingarö ö Lasse-Nylandets lht Gansesjön sjö
Slasta by /Se Lingaröbergen berg Lass-Lars gd Ganseskogen skog
*Slasta sköllen sköllen Lingaröviken vik /Se Lass-Lars gd Gansestormyran myr
Slätte Saknas Lingaröviken vik Lass-Nils gd Gansevägen väg
Slätte gård /Se Linsänkena myr Lilltäkten obebyggd jr-enhet Ganseån å
Smälsk by Ljusviken vik Lingarns stuga Ganseån å
Smälsk by /Se »Longelöpio» nat.-n.? Lingarö by Ganseån å
Smälsk by Lorttjärnen tjärn Lingarö by Ganseås berg
Smälsk by /Se Lundrå terräng Lingarösidan bebyggelse Ganseänget ängsmark
Storgårdarna bebyggelse /Se Lundråsberget berg Locket t. avs. Geten holme
Storgårdarna bebyggelse Lundråsmyran myr Lund, se Lundarna gd Geten undervattensgrund
*Sunbo sköllen sköllen *Lundsholm holme Lund gd Geten holme
Sunded Saknas /Se Lusholmen holme Lundrå fäbodvall Getingen se Geten undervattensgrund
Sunnanå bebyggelse /Se Lusholmen udde Lundrå f.d. fäb. Giabäcken se Norromåsån bäck
Söderrå by Lushomsharet udde Lundses lht Gillermyrabäcken bäck
Söderå by /Se Lusholmsviken vik Lusolmsvallen fäbodvall Gillermyran myr
Söderrå by Lusholmsviken vik Lustigs numera riven stuga Gillermyran myr
Söderrå by /Se Långfredagstäkten Saknas /Se Lustigs numera riven lht Gillermyrarna myrmark
*Sönanbäcke Saknas *Långfredagstäkten täkt Långsjön bebyggelse Gillermyren myr
Tolsta by *Långfredagstäkten täkt Långsjön se Fördärvet lägenheter Gillermyrskiftet skogsskifte
Tolsta by Långgärdsberget berg Lökses brunnen gd Gillra myr
Tolsta by /Se Långmyran myr Löten t Gillran myr
Tolsta by /Se Långmyran myr Lövänge by Granön ö
Tolsta by Långmyrberget, Norra berg Lövänge, se Lövängrarna gd Grinolle strandparti
Tolsta by /Se Långmyrberget, Södra berg Magnuses gd Grin-Olle sten
Tolsta by /Se Långmyrorna myrmark Malenbaden badplats, sommarstugeområde Grinollesmyren myr
Tolsta by /Se Långrå slåttermark Maln badplats, sommarstugeområde Groänget odling
Tomterna gård Långråsmyran myr Malnbaden se Malenbaden badplats, sommarstugeområde Grustaget se Fördärvet område
Tomterna gård Långsjöberget triangelpunkt Mannes gd Gryttjaberget berg
Tuna, ä. namn på Tunbyn by Långsjöberget berg Mannes t Gryttjaberget berg
Tuna, äldre namn på Tunbyn by /Se Långsjön sjöar Masbo bebyggelse Gråtnäs f.d. åker
Tuna, se Hälsingtuna sn Långsjön sjö Masbo bebyggelse Gräftebacken vägbacke
Tuna poststation /Se Långsjön tjärn Medskogsvägen lht Gräfterna område
Tunaby poststation /Se *Löpia ö? Mickels gd Gräftesbacken se Gräftebacken vägbacke
*Tunbo = Tunbyn sn *Löpia ö? Mo by Grönslätten strandparti
Tunbyn by Majberget berg Mo by Gubberget berg
Tunbyn by Malen strandparti Mon lhtr Gubbhålen, se Gubbhålsberget hål
Tunbyn by /Se Malenbaden badplats Mon förr lhtr Gubbhålet myr
Tunbyn by /Se Malgrynnan grunt område Mosslägenheten obebyggd jr-enhet Gubbhålsberget berg
Tunbyn by Malheden terräng /Se Motgången bebyggelse Guldmyran myr
Tunbyn by Malskär skär Myran lht Gullmyren myr
Tunbyn by Malskär skär Myranes lht Gunnarsskatan udde
Tunbyn by Malskär skär Månses försvunnen gård Gunnarsskaten se Gunnarsskatudden udde
Tunbyn by /Se Malskär skär Månses gd Gunnarsskaten udde
Tunbyn by /Se Malskärsklacken skär Mårtens, se Månses gd Gunnarsskatudden udde
Tunbyn by /Se Maludden udde Mårtens gd Gunnarsskatudden udde
*Tunstad = Tunbyn by Maludden udde Mårtens-Olles gd Gunnarsskatviken vik
Tunstad förr by Malviken vik Måsta by Gunnarsudden udde
Ulvsta by Malviken vik Måsta by Gunnarsviken vik
Ulvsta by /Se Maren myr Måstavallen fäbodvall Gytterströmshålet tjärn
Ulfsta by /Se Maren myr /Se Måstavallen f.d. fäb. Gårdsstycket åker
Ullsäter by Marsker, se Malskär Saknas Mölle badplats, sommarstugeområde Gårdssänket sänka
Ullsätter by /Se Medskogtjärnen tjärn Narsta by Gäddtjärnen tjärn
Ullsätter by /Se Medskogtjärnsbäcken bäck Narsta by Gäddviken vik
*Utanhede sköllen sköllen Midsommarstranden strandområde Nerpåtäkten gd Gäddviken sjö
Vi by Mossberget berg Nickes lht Gäddvikssundet se Inre Gäddvikssundet sund
Vi by *Norra-Rå råmärke /Se Niffelhem gd Gäddvikssundet, Inre sund
Vi by Norra Storviken se Storviken, Inre vik Nikolauses lht Gäddvikssundet, Inre sund
Vi by Norrtjärnen sjö Nils-Hans gd Gäddvikssundet, Yttre sund
Vi by /Se Norrtjärnsberget höjd Nilslund lht Gäddvikssundet, Yttre sund
Vi by /Se Notholmen holme Nils-Olovs gd Gärdbäck dike
Vi by /Se Nyängena ägomark Nils-Ors gd Gärdbäcksbacken landsvägsbacke
Vi by *Olman, se Tunaolmen ö Nisses gd Gärdena odling
Vi by /Se Olmen se Tunaolmen ö Nordenholm bebyggelse Gärdsberget berg
Vi by /Se Olmen, se Tunaolmen ö Norrgården gd Gärdsåker åker
*Vi, Norra = Vi by Oppigård terräng Norrgården gd Gölla f.d. jordäga
Vibo sköllen sköllen Otterskär udde Norrhamnen fiskeläge Görskan jordägor
Visvall samh. /Se Patmyran myr Norrhamnen bebyggelse Görskerna jordägor
Vågen lg /Se Porsan terräng Norrigården, se Karl-Olsas gd Hacksen jord
Västerrå by Porsbäcken bäck Norrigården gd Hacksenslätten lågland
Västerrå by /Se Prinsrå ägomark Norrigården f.d. gd Hagmyran gärde
Västerrå by /Se Pråmviken vik Norristugan t Hagmyrarna myrmark
Västerrå by /Se Påludden udde Norritomten lht Hagmyren, se Hagmyrens travbana travbana
Västerrå by /Se Pålviken vik Norrvall fäbodar Hagmyrens travbana, jfr Hagmyrorna och Hagmyran travbana
*Västersanna del av by /Se Ramtjärnen tjärn Norrvall f.d. fäb. Hagmyrorna, jfr Hagmyran (=Hagmyrstäkten) f.d. myrmark
*Västersilja = Västsel gårdar Risbergsberget berg Nybygget gd Hagmyrsbäcken bäck
Västsel gårdar Rosslamyran terräng Nygården gård Hagmyrsbäcken bäck
Västsel gårdar /Se Råboberget berg Nygården numera riven gd Hagmyrstäkten, se Hagmyran gärde
Östanbräck by Råbodsjön sjö /Se Nygården gd Hagrå jord
Östanbräck by Råbodsjön sjö Nygården gd Hallmyrberget berg
Östanbräck by Råbovallen terräng Nygården f.d. gd Hallmyren myr
Östanbräck by /Se Råbovallen terräng Nygården gd Hallmyran myr
Östanbräck by *Råboängarna ängsmark /Se Nygården gd Hallstaåsen, se Halstaåsen ås
Östanbräck by /Se Råtan holme Nylandet bebyggelse Hallstaån, se Halstaån å
Österby Saknas Råtan skär Nylandet, se Faktorns gd Halsne? notvarp
Österby bebyggelse /Se Råtan holme Nylandet bebyggelse Halsne utäga
Österby bebyggelse Rönningen ägomark Ol-Ers gd Halsneberget berg
*Östersanna del av by /Se Rönningen ägomark? Ol-Ers, se Nygården gd Halsneberget berg
  Rönnskär holme Olles, se Per-Lars gd Halsneharet holme
  *Salttalgen, se Drevisfjärden insjö (förr fjärd) Olles riven gd Halsneviken vik
  *Saltviksskär skär Olmen fiskeläge Halstabacken vägbacke
  Saltvikssundet sund Olmhamnen bebyggelse Halstakolningen område
  *Sandasjön sjö /Se Ol-Nils gd Halstaverket f.d. linskäkt
  Sandgrund se Sandreveln övervattensgrund Ol-Ols gd Halstaån å
  Sandreveln övervattensgrund Ol-Pers gd Halstaån å
  Sandreveln skär Ol-Svens f.d. gd Halstaåsen sandås
  Sannaheden terräng Ol-Svensvallen f.d. fäb Halstaåsen ås
  Sannaheden terräng /Se Oppegården gd Halstaåsen ås
  Sannasjön sjö /Se Oppigård, se Oppigårdarna gd Hammarladan lada
  *Segors Täiten strandområde? Oppigården gd Hammarn dunge
  *Silja äldre namn på Sunnanån? /Se Oppigården gd Hammarskogen dunge
  *Siljasjön se Sunnanåsjön sjö Oppigården gd Hamnskaten udde
  Siljaån å Oppigården gd Hamnudden udde
  Sisselbo fäbodar Oppitorpet lht Handska myr
  Sisselboberget berg Oskarsberg lhtr Handskaberget berg
  Sjulnäs udde Pelles gd Handskmyren myr
  Sjulnäs udde Pelles lht Haret holme
  *Siöbo wiken vik Pelle-Tegelugnens lht Haränget gärden
  Skjutnäs se Sjulnäs udde Perdals, se Tjärntorpet t Harängsbäcken bäck
  Skogstatäkten ägomark? Per-Hans gd Hedeberget berg
  Skogstavallen terräng Per-Hans numera riven stuga Hedeberget berg
  Skumpmo offerplats /Se Per-Hans brunnen gård Heden tallmo
  Skålbotjärnen tjärn Per-Johans brunnen gd Heden skogsås
  Skålboviken vik Per-Lars, se Olles gd Heden skogsås
  Skålboviken vik Per-Lars lht Heden väg
  Skäftesmyran myr Per-Larsas t Hederönningen röjd mark
  Skäret skär Per-Sakris, se Solbacka lht Hedestugan, se Skidstugan skidstuga
  Skärsjön, Lilla tjärn Per-Svens gd Hedetjärnarna tjärnar
  Slastavallen terräng Petters gd Hedetjärnen tjärn
  Småmyrorna myrar Prinses, se Blötänge t Hedetjärnen, Stora tjärn
  Smälskåsen höjd Prästgården gård Hemskiftet åkerjord
  Snarmyran myr Prästgården prästgård Hemskogen skog
  *Spjutenäs udde? På Mon t Hemtäkten åker
  Stadsmyran myr Påsveden, se Erk-Pers gd Hemåkern åker
  Starmyran myr Risberg by Herrös tjärn
  Stenkyrkan terräng Risberg by Herrösberget berg
  Stenviken vik Rut-Antes lht Herrösberget berg
  Stockåkersberget berg Rut-Jonkes gd Herröstjärnen se Herrötjärnen tjärn
  Stockåkersbäcken bäck Rut-Nisses gd Herrösudden udde
  Stolpen holme Rut-Olles gd Herrösviken tjärn
  Stolpen skär Rysstugan lht Herrösviken vik
  Stolpen skär Rå se Västerrå by Herrötjärn tjärn
  Storfjärden havsvik Rå, se Västerrå by Herrötjärnen tjärn
  Storgrundet skär Råbovallen fäbodar Holmen område
  Storgrundet skär Råbovallen f.d. fäbodvall Holmen holme
  Stor-Görskan ägomark Råbovallen fäbodvall Holmsjöberget berg
  Stormyran myr Råbovallen f.d. fäb. Holmsjöbäcken bäck
  Stormyran myr Rönningen t Holmsjöbäcken bäck
  Stormyran myr Rörstrand båtsmanstorp Holmsjön sjö
  Stormyran myr Sakris gd Holmsjön sjö
  Stormyrberget berg Sandvalla f.d. gd Holmskäret holme
  Storviken, Inre vik Sanna by Holmtäkten åker
  Storviken, Inre vik Sanna by Holmtäkterna odlad jord
  Storviken, Södra vik Sanna fäbodar se Fläsbrovallen Saknas Holmtäktsladan lada
  Storviken, Yttre vik Sannaliden markbitar Horntjärnen tjärn
  Storviken, Yttre vik Sannavalla gård Hornån å
  Storviken vik Sannavalla, se Sandvalla f.d. gd Hornån å
  Storviksharet skär Silja by Hornån å
  Storviksholmen holme Silja by Hudiksvallsfjärden fjärd
  Storivksudden udde Siljastugan stuga Hudiksvallsfjärden vik
  Stor-Yan sjö Sillers gd Hummelgården hage
  Strömmen del av Lingaröviken Sisselbo fäbodar Hummelgården åker
  Sunnanån å Sisselbo f.d. fäb. Hunnelgården gärde
  Sunnanån å /Se Sjötorp lhtr Hummelgårdsladan lada
  Sunnanån vattendrag /Se Skeppsdal bebyggelse Hummelsvålarna åkrar
  Sunnanåsjön sjö Skeppsdal bebyggelse Hummersberget, jfr Hummers berg
  Sunnanåsjön (?) sjö Skettarmyran t Huset strandbit
  Sunnanåsjön sjö Skogshyddan lht Husklacken sten
  Svartmyran myr Skogsta by Hutet fiskegrynna
  Svartsjöberget berg Skogsta by Hållstaberget berg
  Svartsjön förr sjö /Se Skogsta lht Hållstabäcken bäck
  Svartsjön förr sjö /Se Skogsta lht Hållstabörn landsvägsbacke
  Svartsjö myr? Skogstavallen fäbodar Håsen vik
  Svartskaten udde Skogstavallen f.d. fäb. Håstabacken vägbacke
  Svartskaten udde Skolhuset, jfr Skoltomten skolhus Håstabäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn Skoltomten lht Håstabäcken bäck
  Svarttjärnsbäcken bäck Skoltomten lht Håstaskogen skog
  Svedlock terräng Skoltomten lht Håstatjärnen tjärn
  Svedlocksudden udde Skoltomten, jfr Skolhuset lht Håstatjärnen tjärn
  Svedsviken se Fåskärsfjärden vik Skomakars brunnen lht Håstatäkten gärde
  Svessan tjärn Skomakars lht Hällan stenhällar
  Sånkråsmyran myr Skravel-Erskes numera riven stuga Hällan holme
  Såskär skär Skräddars lht Hällbacken backe
  Såskär holme Skräddars lht Hällberget berg
  Såskärshålet vik Skyttners gd Hällberget berg
  Södra Storviken se Storviken, Yttre vik Skålbo bebyggelse Hällbyladan lada
  Sörgårdsberget berg Skålbo bebyggelse, förr fiskeläge Hällingsjorden odling
  Sörvallstjärnen tjärn Slasta by Hällorna berghällar
  Sörvallsviken vik Slasta by Hällorna stenhäll
  Sörvallsviken vik Slasta fäbodar se Hagmyrarna Saknas Hällorna område med hällar
  Tallmyran terräng Slastavallen f.d. fäb. Hällrona berg
  *Taveltäkten se *Gill- eller Taveltäkten täkt /Se Slätte gård Hällorna hällar
  *Taveltäkten täkt /Se Slätte gd Hällsättersbacken landsvägsbacke
  *Taveltäkten täkt /Se Smälsk by Hällvägen väg
  *Taveltäkten täkt /Se Smälsk by Hällvägen väg
  Tjurmyran myr? Snoa lht Hälsingrönningen, se Tjärnrönningarna numera igenskogad odling
  Tjuvkistan tjärn Snoänget, Snoa t Hästaberget berg
  Tjärnmyran myr Sofiedal bebyggelse Hästhagen dunge
  Tjärnrönningarna terräng Solbacka lht Hästhagsberget berg
  Tjärnsberget berg Solbacka lht Hästhagsberget, jfr Hästhagen berg
  *Tolstaberget berg /Se Stadshamnen bebyggelse Hästholmen numera udde
  Tolstaön skogsparti /Se Statargården riven lht Hästholmen udde
  Tolstaön skogsparti Stenhammar lht Hästholmsudden udde
  Tomashålet vik Stockåker gård Hästholmsudden udde
  Tomashålet vik Stockåker gd Hästholmsviken vik
  Tomtaberget berg Storgårdarna bebyggelse Högberget berg
  Tomviken terräng Storgården gårdar Högberget berg
  Tomviksholmarna holmar Stömne gd Högberget, jfr Ganseås berg
  Tranbärsmyran myr Sundells f.d. lht Högberget berg
  Tronsänget åker Sunnanå bebyggelse Högberget berg
  Tunaberg fornborg Sunnanå gårdar Högberget, Västra berg
  Tunaberget berg Svedgården riven gd Högberget, Östra berg
  *Tunaborg fornborg /Se Svedjan gård Högbergssand sandstrand
  Tuna borg fornborg /Se Svenses gd Högspångbron bro
  Tuna borg fornlborg /Se Svålbackan t Hökberget berg
  Tunaborg fornborg /Se Söderrå by Hösen utvidgning av vattendrag
  Tunaolmen ö Söderrå, se Sörrå by Igeltjärn tjärn
  Tunaolmen ö Sömnens lht Igeltjärn tjärn
  Tunaolmen ö Sörbygden del av Hälsingtuna Igeltjärnen f.d. gärde
  Tunaolmen ö Sörgården gd Igeltjärnen f.d. gärde
  Tunaholmen ö /Se Sörgården f.d. gd Igeltjärnsberget berg
  Tunaolmen ö Sörgården gd Igeltjärnsberget berg
  Tuna-Olmen ö /Se Sörigården gd Igeltjärnsbäcken bäck
  Tunaolmen ö Sörigården gd Igeltjärnsbäcken bäck
  Tunaolmen ö Sörilöke t Igeltjärnen tjärn
  Tuna Olmen ö /Se Söristugorna se Betlehem numera borttagen bebyggelse Igeltjärnspusten tjärn
  Tunasjön terräng Sörpååkern numera riven gd Igeltjärnspusten tjärn
  ?Tunaån å Sörrå se Söderrå by Inre loppet inlopp
  *Tunabyån å /Se Sörrå by Inrättningen f.d. tvättinrättning
  *Tunbyån å /Se Sörtomten lhtr Jakobshällan stenhäll
  Tunsjön sjö /Se Sörvall fäbodar Janasbacken vägbacke
  Tunsjön sjö /Se Sörvall f.d. fäb. Johannesmyren myr
  Tunsjön sjö /Se Tegelugnarna bebyggelse Jon-Ersbacken landsvägsbacke
  Täpptjärnen terräng Tildas lht Jon-Pålsa vik
  Tärnharet skär Tjärntorpet, se Perdals t Jon-Pålsviken vik
  Tärnharssundet sund Tolsta by Julkarls udde
  *Tövalitestjärnen tjärn /Se Tolsta by Julkarlsudden udde
  Ullsättberget berg Tolvmans gd Jungfrulund markområde
  Ullsättjärnen tjärn Tomta gd Jungfrulundsberget berg
  Ulvstavallen ägomark Tomterna gård Jungfrulundsberget berg
  Ulvberget berg Tomviken fiskarställe Jungfrulundspussen vattensamling
  Vallarna strandparti? Tre Bröder lht Jämtudden udde
  Vallaviken vik Tunaberg, se Tunaborg fornborg Jäntholmen holme
  Vallbäcken bäck Tunaborg, se Tunaberg fornborg Jäntholmen holme
  Vallbäcken bäck Tunbygård gård Järpmyren myr
  Vallbäcken bäck Tunby gård gd Jättefoten urgröpning i Änglundsberget
  Varghålsberget berg Tunbyn by Jöberget berg
  Vargstulöten el. -leten odlad sluttning Tunbyn by Jönsudd smärgeltag
  »Wedeönn» nat.-n.(?) Tun-Fors by Jönsesudde f.d. märgeltag
  Westmansvägen väg /Se Tyttrene, se Täkten gd Jönsudd se Jönsudden skogsområde
  Vibosjön sjö /Se Täkten gård Jönsuddberget berg
  Vibosjön sjö Täkten, se Tyttrene gd Jönsudden skogsområde
  Vibosjön sjö Uffas lht Kallesmyran myr
  Viggön ö Ulfsta by Kallmyrarna myrmark
  Viggön ö Ullsäter se Ullsätter by Kallmyrberget berg
  Viggösundet sund Ullsätter by Kallmyrberget berg
  Vithällan ägomark Ullsätter by Kallmyrorna myrområde
  »Witöne» nat.-n.? Ulvbacka gd Kalvtäkten gärde
  Vågen ägomark Ulvsta by Kammen undervattensgrund
  Vårmyran myr Ulvstavallen f.d. fäb. Kanalen å /Se
  Våtstock myr Utibygden östra delen av Hälsingtuna Kavelbrobäcken bäck
  Våtstock myr Utibygget gd Karlen skär
  Vässingmyran myr Utigården gd Karlen skär
  Yan, Lill- sjö Utigården gd Katthöljan göl
  Yan, Stor- sjö /Se Utigården gd Kilen berg
  Yarna sjöar /Se Utigården gd Killingen holme
  Yarna sjöar Vallarna bebyggelse Kilnäbb åker
  åskere se Såskär skär Vallarna bebyggelse Kittelbacken skogsbacke
  Änglundsberget berg Vessel, se Jönses gd Kitteln jordäga
  *Öjan = Yarna sjöar Vi by Klacknäs udde
  Östanbräckssjön sjö /Se Vi by Klacknäsberget berg
  Östanbräckssjön sjö /Se Vibergs = Hanses? f.d. gd Klapparbäck bäck
  Östanbräckssjön sjö Vickbo riven gd Klapparbäcksbacken landsvägsbacke
  Östanbräckssjön tjärn Visvall bebyggelse Klingerspårpussen myr
  Österbyberget berg Visvall bebyggelse Klingetäkten åker
  Österbytjärnen tjärn Visvall lhtr Klingran tjärn
  *Östra Klubbwiken vik Vågen bebyggelse Klingtjärn tjärn
    Vågmyran se Vågen bebyggelse Klinten berg
    Västergård gd Klistran myr
    Västergård gd Klistren myr
    Västergården gd Klockarberget berg
    Västergården gd Klockarberget berg
    Västerrå by Klockarjorden odlad mark
    Västerrå, se Rå by Klubban bergknalle
    Västibygden del av Hälsingtuna Klubberget bergknalle
    Västibyn bebyggelse Klubberget berg
    Västigården gd Klubben bergudde
    Västigården f.d. gd Klubbudden udde
    Västigården gd Klubbudden udde
    Västigården numera riven gd Klubbviken vik
    Västigården, se Larses gd Klubbviken vik
    Västigården gd Klövberget berg
    Västigården f.d. gd Knallen gärde
    Västigården gd Knappelberget berg
    Västigården gd Knapplet berg
    Västigården gd Knippan landsvägsbacke
    Västigården, jfr Västergård f.d. gd Knöstakällan källa
    Västsel gårdar Kobacken stigning
    Återgården numera riven gd Kogatan väg
    Åvik by Koholmen holme
    Änglunds f.d. gd Koholmsviken vik
    Östanbräck by Kojviken vik
    Östanbräck by Kolboberget berg
    Österby bebyggelse Kolboberget berg
    Österby, jfr Västibyn bebyggelse Kolbotten område
    Östergården gd Kolbäcken myr
    Östersanna gd Kolbäcken bäck
    Östigården gd Kolbäcken del av Norrtjärnsbäcken
    Östigården gd Kolmoberget berg
    Östigården gd Kolmon tallmo
    Östigården gd Kolningen markbit
    Östigården gd Kopparsprickan myrpuss
    Östigården f.d. gd Kosimmet vik
    Östigården gd Kottholmen holme
    Östigården brunnen gd Krankbo myr
    Östigården gd Kringelbäcken bäck
    Östigården, se Daniels brunnen gd Kringlan tjärn
    Östigårdsvallen f.d. fäb. Kringlan tjärn
    Östistugan numera riven stuga Kroktäkten åker
    Östiåkern, se Östpååkern gd Kronbyttan lada
    Östpååkern, se Östiåkern gd Krongrundet grund
    Överås bebyggelse Krutkällaren källare
      Kullen kulle
      Kusmyran gärde
      Kusmyran myr
      Kusmyrberget berg
      Kusmyren myr
      Kusrönningen odling
      Kvarnberget berg
      Kvarnmyrberget berg
      Kvarnfallsbäcken bäckstump
      Kvarnfallssveden myrmark
      Kvarnmyrorna myrar
      Kyrkmyran myr
      Kyrkogården kyrkogård
      Kyrkstensberget berg
      Kyrkvägen väg
      Kåtholmen holme
      Kåtholmen holme
      Källbackarna odling
      Källbacksmyren myr
      Källadan lada
      Källbacken sluttning
      Källbacksmyran myr
      Källbäcken bäck
      Källbäcksladan lada
      Källmyrorna myrområde
      Källslätten sumpmark
      Källsvalen åker
      Källtäkten jord
      Källtäkten gärde
      Källyckan åker
      Källänget igenvuxet gärde
      Käringen skär
      Käringen skär
      Käringudden udde
      Köllmyrberget se Kallmyrberget berg
      Köllmyrorna se Kallmyrorna myrområde
      Körrmyrberget se Kallmyrberget berg
      Körrmyrorna se Kallmyrorna myrområde
      Lappkojmyran myr
      Lappkällan källa
      Lappmyran myr
      Lappslätten myr
      Lapptomten mark
      Lappviken vik
      Lars-Eriks åker
      Lass-Larstomten betesmark
      Lass-Olsas markbit
      Ledstångbacken backe
      Ledstångbacken vägbacke
      Likstenen sten
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lill-Brunnberg stigning
      Lillbråmberg berg
      Lill-Görskan jordäga
      Lillmyran gärde
      Lillmyran myr
      Lillnäset åker
      Lillskorv notvarp
      Lillskörv udde
      Lillsundet sund
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen f.d. tjärn
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillyan sjö
      Lill-Yan sjö
      Lill-Yan sjö
      Lillåker åker
      Lillåkern åker
      Lillåkersladan lada
      Lillänget igenvuxet gärde
      Lingabergen bergsträckning
      Lingaröbergen höjder
      Lingarösundet område
      Lingaröviken vik
      Lingaröviken vik
      Linsänkena myr
      Linsänket linsänkningsplats
      Ljusviken vik
      Ljusviken vik
      Ljusviksgrundet grund
      Locktäkterna gärde
      Lokrönningen åker
      Lortaspussen vattensamling
      Lortgatan väg
      Lorttjärn tjärn
      Lorttjärnen tjärn
      Lott-Karis stuga grotta
      Lundbacken landsvägsbacke
      Lundgården gärde
      Lundholmstäkten röjd mark
      Lundkullen utjämnad kulle
      Lundråsallmänningen allmänning
      Lundråsberget berg
      Lundråsberget berg
      Lundråsmyran myr
      Lunkabo område
      Lunkarbo odling
      Lusholmen udde
      Lusholmsgrundet sandgrund
      Lusholmsharet udde
      Lusholmsstenen sten
      Lusholmsviken vik
      Lusolmen, se Lusholmen udde
      Lusolmen udde
      Lusolmsgrundet sandgrund
      Lusolmsharet se Lusholmsharet udde
      Lusolmsstenen se Lusholmsstenen sten
      Lusolmsviken vik
      Lusolmsviken se Lusholmsviken vik
      Lustigstomten tomt
      Lyckan åker
      Lyckan åkrar
      Lyckekällan källa
      Lyckeladan lada
      Långgärdesberget berg
      Långgärdet odling
      Långgärdet odling
      Långgärdesbacken landsvägsbacke
      Långgärdesberget berg
      Långlöpja sankmark
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrberget, Södra berg
      Långmyrberget, Norra berg
      Långmyrorna myrar
      Långrå slåttermark
      Långrå åker
      Långgrå gärden
      Långråsmyran myr
      Långråsmyren myr
      Långröjningen odling
      Långgråvägen skogsväg
      Långrönningen f.d. jordäga
      Långsjöberget berg
      Långsjöberget berg
      Långsjöbäcken bäck
      Långsjömyren myr
      Långsjön sjö
      Långsjön sjöar
      Långsjön sjö
      Långsjötäkterna gärden
      Långslarum åker
      Långslarumsvalen åker
      Långsved odling
      Långtjärnen tjärn
      Långänget jord
      Långörsmyren myr
      Lägdan täkt
      Länsmansjorden jord
      Löka jord
      Löka gärde
      Löke gärden
      Löke jord
      Löke jord
      Löke gärde
      Lökhammarn hästhage
      Löksmyran myr
      Löpja sankmark
      Magmyran myr
      Magnushammarn skogskulle
      Majberget berg
      Majberget berg
      Malbäcken bäck
      Malen udde och strandparti
      Malenbaden sommarstugeområde
      Malgrynnan undervattensgrund
      Malheden tallskog
      Malheden skogsås
      Malhögberget berg
      Maln sommarstugeområde
      Malnbaden sommarstugeområde
      Malskär skär
      Malskär holme
      Malskärsklacken stenar
      Maltjärnen f.d. tjärn
      Maltäkten odling
      Maludden udde
      Maludden udde
      Maludden, Lilla udde
      Maludden, Stora udde
      Malverket f.d. kvarn, linskäkt
      Malviken vik
      Malviken vik
      Mannestjärnen tjärn
      Mannestjärnen tjärn
      Maren f.d. tjärn
      Marn odling
      Martjärn myrmark
      Masa f.d. odling
      Masan odling
      Masbotjärnen tjärn
      Masbovägen väg
      Matts-Steffanstäkt f.d. odling
      Medskog skog
      Medskog skog
      Medskogbäcken bäck
      Medskogstjärnen tjärn
      Medskogtjärnsbäcken bäck
      Medskogsvägen väg
      Medskogtjärnen tjärn
      Medskogtjärnen tjärn
      Medskogtjärnsbäcken bäck
      Mellanholmen holme
      Midgård undervattensgrund
      Midgårdsgrundet undervattensgrund
      Midskog skogstrakt
      Midskogtjärnen tjärn
      Midsommarstranden strandparti
      Midsommarstranden strandbit
      Milhällarn väg
      Mobacken landsvägsbacke
      Mon åker
      Morfarskullen åker
      Mossberget berg
      Mossberget berg
      Mossmyran myr
      Motgången landsvägsbacke
      Motäkten gärde
      Myran jordbitar
      Myran jord
      Myrberget berg
      Myrladan lada
      Myrladan lada
      Myrskiftet åker
      Myrtaget myrtag
      Myrtäkten gärde
      Mårtenshamn vik
      Mårtenshamn ryssjeplats
      Måstaröjningen slåttermark
      Måstaåkern åker
      Mölle sommarstugeområde
      Narstabacken sluttning
      Nedre åkern åker
      Nerpååkern jord
      Nerpåänget jord
      Nils-Mårtsänget jord
      Nissestomten åker
      Nolingstomten f.d. tomt
      Nordenholmsberget berg
      Nordenholmsskäret skär
      Nordenholmsskäret holme
      Norrhamnen hamn
      Norrigryttja åkrar
      Norrimaren åkrar
      Norritäkten jord
      Norritäkterna odlingar
      Norrlöpja sankmark
      Norromberget gärden
      Norromåsån bäck
      Norrtjärn tjärn
      Norrtjärnen tjärn
      Norrtjärnen tjärn
      Norrtjärnsberget berg
      Norrtjärnsberget berg
      Norrtjärnsbäcken bäck
      Norrtjärnsbäcken bäck
      Norrås fiskegrynna
      Norränget jord
      Notholmen holme
      Notholmen holme
      Nybanan järnväg
      Nybrobäcken bäck
      Nybron bro
      Nybrosmyran odling
      Nybruket slåttermark
      Nybruket åker
      Nygärd åkrar
      Nygärdsknippan landsvägsbacke
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nylandet gärde
      Nyrönningen odling
      Nyängena odlingar
      Nyängena gärden
      Näsberget berg
      Näset område
      Näset åker
      Näsgatan väg
      Näslogen loge
      Nöjet gärde
      Ol-Ersbacken landsvägsbacke
      Ol-Jönses tomt
      Olles storstenarna stenar
      Olmen ö
      Olmhamnen hamn
      Olmklubben bergudde
      Olmsundet sund
      Ol-Olsbacken landsvägsbacke
      Ol-Pers tomt
      Oppiberget berg
      Oppiberget berg
      Oppigårdsbacken vägbacke
      Oppigärdena odling
      Oppikorset vägskäl
      Orrberg berg
      Ormhålet vik
      Otterskär udde
      Otterskär igenvuxen jordäga
      Otterskärsviken vik
      Pargrundet undervattensgrund
      Patan myr
      Patbäcken bäck
      Patbäcken bäck
      Patmyran myr
      Patmyren myr
      Pellarstäkten åker
      Pellesbredänge jord
      Per-Hansbacken vägbacke
      Per-Olsashammarn dunge
      Per-Olsmyran jordbit
      Per-Svensmyran jordbit
      Persvensviken vik
      Pipan sund
      Pissmyrsudden udde
      Plågan odling
      Porsan myr
      Porsan myr
      Porsbäcken bäck
      Porsbäcken bäck
      Porsmyran myr
      Prackviken vik
      Prinsrå gärden
      Pråmviken vik
      Prästhöljan betesmark
      Prästjorden åker och äng
      Prästmyran myr
      Prästskogen skog
      Pungen jord
      Påludden udde
      Pålviken vik
      Pålviken vik
      Pånäset gärden
      Påsladan riven lada
      Pärsmansviken vik
      Påsen åker
      Rabbet betesmark
      Rabbåsen åker
      Ramtjärnen tjärn
      Ramtjärnen tjärn
      Renarna bit av byväg
      Revlarna grund
      Ribbkajen strandbit
      Ringmyran myr
      Risbergsberget berg
      Risbergsberget bergsknalle
      Rislycka odlad mark
      Rislycketäkten odlad mark
      Rissvålarna åkrar
      Rissvålsladan lada
      Rosenholms tomt
      Rosselmyran gärden
      Rosselsvalarna åkerbitar
      Rossla åkerbitar
      Rosslamyran myr
      Rosslamyran skogbevuxna gärden
      Rosslorna skogbevuxna gärden
      Rotmyran odlad jord
      Rovgärdesberget berg
      Rumpen åker
      Rumplandet åker
      Råboberget berg
      Råbobäcken bäck
      Råbobäcken bäck
      Råbodsjön sjö
      Råbosjön sjö
      Råbosjön sjö
      Råtan skär
      Råtäkten jord
      Rävberget berg
      Rödbergsgrinden grind
      Rödhälludden udde
      Rödmyran myr
      Rödmyrsberget berg
      Rödtjärnen myr
      Röjena gärden
      Röjet jord
      Röjet åker
      Röjet odling
      Röjningen täkt
      Röjningsmyren myr
      Rönnholmen holme
      Rönnholmen holme
      Rönningen åker
      Rönningen jord
      Rönningen åker
      Rönningen jord
      Rönningen gärde
      Rönningen åkerjord
      Rönningen odlad mark
      Rönningen ägor
      Rönningen jord
      Rönningen f.d. gärde
      Rönningen odlad mark
      Rönningen jordäga
      Rönningen åker
      Rönningen odling
      Rönningen röjd mark
      Rönningsladan lada
      Rönnskär holme
      Rönsta berg
      Röppje gärde
      Röppjevägen väg
      Rörstrand(en) odling
      Röränget åker
      Rörängsbäcken bäck
      Rörängskällan källa
      Salstenarna stenar
      Salsudden udde
      Saltvikssundet sund
      Saltvikssundet sund
      Sandarna strandparti
      Sandarna, Inre sandstrand
      Sandarna, Inre vik
      Sandarna, Yttre sandstrand
      Sandarna, Yttre vik
      Sandbacken stigning
      Sandbukten, Östra vik
      Sandellstäppan potatisland
      Sandinsbredänge jord
      Sandlandet jordäga
      Sandreveln övervattensgrund
      Sandreveln grund
      Sandreveln undervattensgrund
      Sandrevlarna grund
      Sandtäkten gärde
      Sannabacken sluttning
      Sannaheden sandås
      Sannaheden skogsås
      Sannaåbron bro
      Sannaån å
      Sannaån å
      Sebberstäkten gärde, enklav
      Selbrobäcken bäck
      Sellbrobacken vägbacke
      Sellbron bro
      Siljabråtan hage
      Siljabrötarna skogstrakt
      Siljabäcken bäck
      Siljaån bäck
      Sisselboberget berg
      Sjulnäs skogsområde
      Sjöberget berg
      Sjöbodviken vik
      Sjöbotten åkerbitar
      Sjöbottnarna åkerbitar
      Sjön gärde
      Sjön vik
      Sjöskiftet gärde
      Sjöslätten plan terräng
      Skansaberget berg
      Skarpåkern åker
      Skatfyren fyr
      Skatudden udde
      Skatudden udde
      Skatuddsfyren fyr
      Skatviken vik
      Skidstugan skidstuga
      Skjutnäs skogsområde
      Skogstaberget berg
      Skogstabron numera borttagen bro
      Skogstasäkten odlad mark
      Skogstatäkten odlad mark
      Skolbacken landsvägsbacke
      Skolbacken vägbacke
      Skolberget berg
      Skolhusberget berg
      Skomakarverket f.d. linskäkt
      Skrevberget berg
      Skrindlidersbotten rivet uthus
      Skromtbacken vägbacke
      Skräddaränget gärde
      Skräddarängsladan lada
      Skuffans nu riven lada
      Skumpmon mo
      Skutklacken undervattensgrund
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcksviken vik
      Skvallern vik
      Skvaltkvarnen försvunnen kvarn
      Skålboberget berg
      Skålbobäcken bäck
      Skålboholmen holme
      Skålbotjärnen tjärn
      Skålboviken vik
      Skålboviken vik
      Skäftesmyran myr
      Skäret holme
      Skäret åker
      Skärsberget berg
      Skärsjön, Lilla sjö
      Skärsjön, Lilla sjö
      Skärsmyren myr
      Skörv fiskeplats
      Skörvudden udde
      Slanan sandgrund
      Slanorna grundbankar
      Slastabacken vägbacke
      Slastaåsen höjdsträckning
      Slastaåsen ås
      Slätmon sandmo
      Slättberget berg
      Slätterönningen jord
      Slätön sandstrand
      Slätön sandstrand
      Slätören sandstrand
      Smedbacken landsvägsbacke
      Smedensberget berg
      Smedenstjärnen tjärn
      Smedrönningen åker
      Smedtomten åker
      Smensberget berg
      Smenstjärnen f.d. tjärn
      Småmyrarna myrslåtter
      Småmyrorna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småmyrorna myrar
      Smälskdiket dike
      Smälskskäret skär
      Smälstäkten gärde
      Smälskåsen berg
      Snarmyran myr
      Snarmyran myr
      Snoa jord
      Snoken odling
      Snyttertjärn tjärn
      Snyttertjärnen tjärn
      Solkebo åkrar
      Solkeboberget berg
      Solpbo slåttermark
      Solpboån å
      Sporrklingran myrmark
      Stadsfjärden havsvik
      Stadsfjärden del av Hudiksvallsfjärden
      Stadsfjärden vik
      Stadshamnen hamn
      Stadsmyran myr
      Stadsmyren myr
      Starmyran myr
      Starmyran myr
      Stekpannan jord
      Stenbäcksmyran myr
      Stenkyrkan skogstrakt
      Stenkyrkan sten
      Stensrå gärde
      Stenstycket åker
      Stensvedberget berg
      Stensveden markområde
      Stensveden åker
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stocken åker
      Stockåkersberget berg
      Stockåkersbäcken bäck
      Stockåkerskvarnen f.d. kvarn
      Stockåkersvägen väg
      Stolpen holme
      Stolpen skär
      Stolpen skär
      Stolpen stenhäll
      Storberget berg
      Storberget berg
      Stor-Brunnberg berg
      Storfjärden havsvik
      Storfjärden vik
      Storflatan åker
      Storgrund övervattensgrund
      Storgrundet holme
      Storgärdet igenvuxen odling
      Stor-Görskan jordäga
      Storhöljan utvidgning av Blötmoån
      Storkällmyran myr
      Storladan lada
      Stormyran f.d. odlad jord
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrberget berg
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrhalsen förträngning av myr
      Stornäset åker
      Storskiftet åker
      Storskorv notvarp
      Storskörv fiskeplats
      Storstensberget berg
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Storvidden åkrar
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken, Inre vik
      Storviken, Inre vik
      Storviken, Yttre vik
      Storviken, Yttre vik
      Storviken, Södra vik
      Storviksharet skär
      Storviksharet holme
      Storviksholmen holme
      Storviksholmen holme
      Storviksudden udde
      Storviksudden udde
      Storyan sjö
      Stor-Yan sjö
      Stor-Yan sjö
      Strömmen jordbit
      Strömmen vattendrag
      Stäjan brink
      Sumparna vattentäkt
      Sumpen vattentag
      Sundellsbäcken bäck
      Sundet område
      Sundsbron bro
      Sundsströmmen vattendrag
      Sunnanån å
      Sunnanån bäck
      Sunnanåsjön sjö
      Sunnanåsjön sjö
      Sunnanåtjärnen tjärn
      Suränget jord
      Svartmyran myr
      Svartmyren myr
      Svartnäcken vattensamling
      Svartsjöberget berg
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjön förr sjö
      Svartsjön myr
      Svartsjön sjö
      Svartskaten udde
      Svartskaten udde
      Svartskaten udde
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svartmyrberget berg
      Svarttjärnen tjärn
      Svedbacken stigning
      Sveden markbit
      Sveden skogsområde
      Sveden igenväxt hästhage
      Sveden gärden
      Svederna jord
      Svederna odlad mark
      Svedgrinden grind
      Svedlock gärde
      Svedlocksudden udde
      Svedlok slåttermark
      Svedloksudden udde
      Svedmansudden udde
      Svedsan tjärn
      Svessan tjärn
      Svessatjärnen tjärn
      Svetsa myr
      Svetseharet holme
      Svålarna gärden
      Svålarna åkrar
      Svålarna, Nedre åkrar
      Svålarna, Övre åkrar
      Svålbacken sluttning
      Svålladan lada
      Sågspånsvägen numera försvunnen väg
      Sånkrå myr
      Sånkråsmyran myr
      Sånkråsmyren myr
      Såskär holme
      Såskär skär
      Såskärshålet sund
      Söka f.d. odling
      Sörgårdsberget berg
      Sörgårdsberget berg
      Sörgårdstomten tomt
      Sörgårdsänget jord
      Söridär åker
      Sörigryttja åkrar
      Sörilyckan jord
      Sörirönningen åker
      Sörirönningen jord
      Sörisjön betesmark
      Söritäkten gärde
      Söritäkten åker
      Söriåkern åker
      Sörlöpja sankmark
      Söromån åker
      Söromån gärde
      Sörpåtäkten åker
      Sörpååkern åker
      Sörråbäcken bäck
      Sörsberget berg
      Sörtäkten gärde
      Sörtäktladan lada
      Sörvallskällan källa
      Sörvallstjärnen tjärn
      Sörvallstjärnen tjärn
      Sörvallsviken vik
      Sörvallsviken vik
      Sörås fiskegrynna
      Tallmyren myr
      Taskan vik
      Taveltäkten f.d. gärde
      Tavlan udde
      Tegelbrukskajen kaj
      Tegelugnen gärde
      Tegelugnsmyran myr
      Tiggargrund grund
      Timmermyren myr
      Tjura höjd
      Tjuran myr
      Tjurmyran myr
      Tjurmyren myr
      Tjuvkistan tjärn
      Tjuvkistan tjärn
      Tjuvskär skogsområde
      Tjärdalen notvarp
      Tjärdalen f.d. gärde
      Tjärdalsviken vik
      Tjärnbacken landsvägsbacke
      Tjärnberget berg
      Tjärnen myr
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen sjö
      Tjärngadden stig
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnröjningarna slåttermark
      Tjärnrönningarna igenskogade odlingar
      Tjärnrönningen jord
      Tjärnrönningen igenskogade odlingar
      Tjärnsberget berg
      Tjärntäkten jord
      Tjörnsberget berg
      Toberg berg
      Toberg berg
      Tobergsmyran myr
      Tobergsmyrarna myrmark
      Tolstaberget berg
      Tolstaböllan myr
      Tolstamyran jord
      Tolstaön skogsparti
      Tomaseshålet vik
      Tomashålet sund
      Tomholmarna holme
      Tomholmen holme
      Tomtaberget berg
      Tomtaberget berg
      Tomtamyran jord
      Tomtaänget jord
      Tomtmyran gärde
      Tomtvikarna vikar
      Tomviken vik
      Tomviken vik
      Tomviksholmarna holmar
      Tomviksholmen holme
      Tona f.d. gärde
      Tonviken vik
      Tonviksholmen holme
      Tornan? notvarp
      Torvströmyran myr
      Tranbärsmyran myr
      Trekanten allmänning
      Trekanten skiften
      Trollberget berg
      Trolltjärnen tjärn
      Trongsängsberget berg
      Tronsängsberget berg
      Tronsängsbäcken bäck
      Tronsängsmyran myr
      Trulleberget berg
      Tunaberget berg
      Tunaberget berg
      Tunabråtan rågång
      Tunaolmen ö
      Tunaolmen ö
      Tunasjön f.d, sjö
      Tunavägen väg
      Tunsjön sjö
      Tunsjön sankmark
      Tunänget åker
      Tuvhagen åker
      Tvärlinjen stenmur
      Tvättinrättningen f.d. tvättinrättning
      Tångbräck jordäga
      Täktvägen väg
      Täppbacken stigning
      Täppbäcken bäck
      Täpptjärnen f.d. tjärn
      Tärnharet skär
      Tärnharssundet sund
      Tövalidsbacken stigning
      Tövalidstjärnen f.d. tjärn
      Ulfstabäcken bäck
      Ullsättermyran myr
      Ullsättervägen väg
      Ullsättjärnen tjärn
      Ullsättjärnen tjärn
      Ullsättberget berg
      Ullsättberget berg
      Ullsätterberget berg
      Ulvabackabron bro
      Ulvberget berg
      Ulvberget berg
      Ulvberget berg
      Ulvstaberget berg
      Ulvstatomten mark
      Ulvstaverket f.d. linskäkt
      Urfjäll gärde
      Utbölingsgropen grop
      Utfallet dike
      Utfallet dike
      Utfallet dike
      Utfallsdiket dike
      Utfallsdiket dike
      Utimyran åker
      Utitäkten gärde
      Utiåkern åker
      Utskiftet skifte
      Vadbron bro
      Vallaviken vik
      Vallaviken vik
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallbergsmyran myr
      Vallbomyran myr
      Vallbomyran myr
      Vallbymyran myr
      Vallbymyran myr
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbärsmyran myr
      Vallmyran myr
      Vargbacken sluttning
      Varggropen fångstgrop
      Varggropen fångstgrop
      Varghålsberget berg
      Vesselbacken vägbacke
      Wibergsstenen minnessten
      Vibergstomten tomt
      Vibergsåkrarna åkrar
      Vibobäcken å
      Vibosjön sjö
      Vibosjön sjö
      Vibovägen väg
      Viggön ö
      Viggön ö
      Viggörsudden udde
      Viggösudden udde
      Viggösundet sund
      Viggösundet sund
      Viggötjärnen tjärn
      Vilstenen sten
      Vilstenen minnessten
      Visvallsvägen väg
      Vithällan odlad mark
      Vithällsmyran odlad mark
      Vitklipporna berg
      Vitmossamyren myr
      Vitmossmyran myr
      Vågen f.d. fäb.
      Vårmyran f.d. odlad mark
      Vågmyren myr
      Våtstock slåttermark
      Våtstock sankmark
      Våtstock, Lilla sankmark
      Vänströmsmyran jord
      Vässingsmyran myr
      Vässingmyren odling
      Västersandarna vik
      Västersandarna sandstrand
      Västeränget jord
      Västitäkten åker
      Västitäkten gärde
      Västitäkten gärde
      Västitäkten gärde
      Västiåkern åker
      Västpåbacken vägbacke
      Västpåharänget gärde
      Västpåheden skogshed
      Västpåhäran åkrar
      Västpåtäkten åker
      Västpåänget åker
      Yan, Lilla och Stora sjöar
      Yarna sjöar
      Yarna sjöar
      Yarna sjö
      Yarna, Lilla sjö
      Yansberget berg
      Yttre loppet inlopp
      Åbron bro
      Åkerladan riven lada
      Åkerladan lada
      Åkern åker
      Åkertäkten jord
      Åkertäktsbacken landsvägsbacke
      Ån å
      Ån bäck
      Årskogen skogsbit
      Årskogen skog
      Åsa gärde
      Åsen skog
      Åsen ås
      Åsen ås
      Åsvägen väg
      Änget åkerbitar
      Änget åker
      Änglundsberget berg
      Ängsladan lada
      Ängsladan lada
      Ökskatten jord
      Ön skogsparti
      Ön sydändan av Drevisfjärden
      Örtäkten gärde
      Östamyran gärden
      Östanbräcksheden väg
      Östanbräcksheden skogsås
      Östanbräckssjön sjö
      Östanbräckssjön sjö
      Östanbräcksstormyren myr
      Östbergstäkten jord
      Österbyberget berg
      Österbyberget berg
      Österbyberget berg
      Österbyberget skog
      Österbytjärnen tjärn
      Österbytjärnen tjärn
      Östersandarna vik
      Östersandarna sandstrand
      Österskiftet åker
      Österön sydändan av Drevisfjärden
      Östiberget berg
      Östigårdstäkterna åkrar
      Östiåkern åker
      Östiänget åkrar
      Östomgrundet odling
      Östpåheden skogsås
      Östpåhäran åkrar
      Östpåtäkten åker
      Överåsbacken landsvägsbacke
      Övre kvarnen numera riven kvarn
      Övre åkern åker

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.