ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hudiksvalls stad : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 166 Naturnamn : 734 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 177
Hudiksvall stad Agön ö /Se Hudiksvall stad Agön ö
?Hudiksvall stad ?Agön ö Hudiksvall stad Aspskär ö
Hudiksvall stad ?Agön ö Hudiksvall stad Avfallsdiket dike
Hudiksvall stad Agön ö Hudiksvall stad Bilgrund grund
Hudiksvall stad Agön ö Hudiksvall stad Blindlanten täkt och skogsparti
Hudiksvall stad Agö ö Hudiksvall stad Blindsundet sund
Hudiksvall stad Agön ö Hudiksvall stad Blinlanten f.d. skog
Hudiksvall stad Agön ö Hudiksvall stad Blötänge täkt
Hudiksvall stad Agön ö Hudiksvall stad Bondviken vik
Hudiksvall stad Agön ö Hudik stad Bådarna skär
Hudiksvall stad Agön ö Lusvall stad Bålsön ö
Hudiksvall stad Agö ö Agö fyr fyr Bålsösundet sund
Hudiksvall stad Agöarne Saknas /Se Agön telefonstation Bäcken å
Hudiksvall stad Agön ö Agön sommarfiskarebebyggelse Djuphamnen hamn
Hudiksvall stad Agön ö Bläckhornet f.d. lht Drakön ö
Hudiksvall stad Agön ö Bränslet stadsdel Edberget berg
Hudiksvall stad Agön ö /Se Bålsö fyr fyr Edet, Östra udde
Hudiksvall stad Agön ö /Se Bålsön sommarfiskarebebyggelse Edviken vik
Hudiksvall stad Agön ö /Se Charlottenberg lht Eriklarsberget berg
Hudiksvall stad Agön ö Dårön numera riven lht Fagermalsudden udde
Hudiksvall stad Agön ö Framnäs bebyggelse Fagermalsviken vik
Hudiksvall stad Agö ö Fridhem stadsdel Finnfloån å
Hudiksvall stad Agö ö Fridhem bebyggelse Finngrundet grund
Hudiksvall stad Agön ö /Se Gropen lastageplats Fågelhalsen udde
Hudiksvall stad /Se Agön ö /Se Hammarsberg numera riven bebyggelse Galgberget berg
Hudiksvall stad Agön ö /Se Helenedal bebyggelse Gammalhamnen fiskehamn
Hudiksvall stad Agö ö /Se Håstasveden kvarter Getberget berg
Hudiksvall stad Agö udde udde Jakobsdal gård Glåmberget berg
Hudiksvall stad Alicenborg kvarter /Se Kristineberg stadsdel Glåmudden udde
Hudiksvall stad *Arnön ö Kristineberg lht Granskär ö
Hudiksvall stad Aspskär skär Kråkskär fyr Gretas klackar skötgrund
Hudiksvall stad Aspskär holme Kråkö fyr fyr Grovsand vik
Hudiksvall stad Aspskär skär /Se Kråkön sommarfiskarebebyggelse Grundudden udde
Hudiksvall stad Aspskärshällan hälla /Se Kullen folkpark Grönhamnen vik
Hudiksvall stad Aspskärsviken vik Lillsanna bebyggelse Grönhamnsharet skär
Hudiksvall stad Axlundsstenen skär Manhem hmd Gunnarshällorna två skär
Hudiksvall stad *Backen backe /Se Manhems lht Gårdviken vik
Hudiksvall stad *Backen backe /Se Persbo gd Gårdvikstjärn tjärn
Hudiksvall stad Backmansharet skär Skeppsdal bebyggelse Gåshällan udde
Hudiksvall stad Backmansharet skär /Se Skvallertorget torg Gälbohamnsmyren myr
Hudiksvall stad Backmansudden udde Sofiedal stadsdel Gävlebohamn vik
Hudiksvall stad Badgatan gata /Se Strand bebyggelse Halsviken vik
Hudiksvall stad Badgatan gata /Se Tunbacka kvarter Hamnen, Nya hamn
Hudiksvall stad /Se Badgatan gata /Se Varvet bebyggelse Hamnklacken grund
Hudiksvall stad Badgatan gata /Se Vismarrå bebyggelse Handsken grund
Hudiksvall stad Badgatan gata /Se Visvall bebyggelse Haren udde
Hudiksvall stad Badstenarne stenar /Se Västberga gård Hellbergsudden udde
Hudiksvall stad Bagaregatan gata /Se Västberga lht Hornån å
Hudiksvall stad /Se Bakvarpsviken vik /Se Åvik stadsdel Hornån å
Hudiksvall stad /Se Bankgränd gata /Se Åvik stadsdel Hudiksvallsfjärden fjärd
Hudiksvall stad /Se Basthamnsharet vik Överås bebyggelse Hudiksvallsfjärden vik
Hudiksvall stad /Se Bastukällan källa /Se   Håstabäcken bäck
Hudiksvall stad /Se Benrangelsberget berg /Se   Håstaholmarna holmar
Hudiksvall stad /Se Bergmansesplanaden öppen plats /Se   Hälludden udde
Hudiksvall stad /Se *Bergtäkten äng /Se   Hästviken vik
Hudiksvall stad /Se Besvärsgatan gata /Se   Hättberget berg
Hudiksvall stad Bjälkgränd gata /Se   Hättbergsgrundet grund
Hudiksvall stad Björkskär skär /Se   Hätthamnen vik
Hudiksvall stad Björnbergsudd udde /Se   Högberget berg
Hudiksvall stad *Björnbergsviken vik /Se   Inbundensviken vik
Hudiksvall stad *Björnerskällan kallkälla   Johannesberg berg och udde
Hudiksvall stad Björsbergsudden udde   Johannesviken vik
Hudiksvall stad /Se Blekeshällarna terräng   Kalles gärde
Hudiksvall stad /Se Blindsundet sund   Kallesladan riven lada
Hudiksvall stad Blindsundet sund /Se   Kapellgrundet grund
Hudiksvall stad *blingrund skär?   Karet övervattensgrund
Hudiksvall stad *Blomkällan källa /Se   Karlen övervattensgrund
Hudiksvall stad /Se *Blomtäkten äng /Se   Kastellholmen holme
Hudiksvall stad /Se Blötviken vik /Se   Korsan nätställe
Hudiksvall stad /Se Bocken ö /Se   Korsviken vik
Hudiksvall stad /Se *Boli i ö = (?) Bålsön ö /Se   Kråksundet sund
Hudiksvall stad /Se Bondeslottet kvarter /Se   Kråköhamnen hamn
Hudiksvall stad /Se Bondviken vik   Kråkön ö
Hudiksvall stad /Se Brunnsgatan gata /Se   Kullbäcken bäck
Hudiksvall stad /Se Brännskärsudden udde /Se   Kummelberget berg
Hudiksvall stad /Se Brödlösa äng /Se   Kutgrundet grund
Hudiksvall stad /Se Bådastenarna skär   Kyrkviken vik
Hudiksvall stad /Se Bådastenarna skär   Köpmanberget berg
Hudiksvall stad /Se Bådastenarna stenar /Se   Laxviken vik
Hudiksvall stad /Se Bådstenarna skär   Lillfjärden sjö
Hudiksvall stad /Se Bålsön ö /Se   Lillgrundet hälla
Hudiksvall stad /Se Bålsön ö   Lillhamn vik
Hudiksvall stad /Se Bålsön ö   Lillharet skär
Hudiksvall stad /Se Bålsön ö /Se   Lillhättan vik
Hudiksvall stad /Se Bålsön ö   Lilltihällan ö
Backen inkorp by /Se Bålsön ö   Ljusbergs åkerbit
*Berge korp by /Se Bålsön ö   Lortgatan väg
Bondslottet hus /Se Bålsön ö /Se   Lortudden udde
Bränslet stadsdel /Se Bålsön ö /Se   Långharet skär
Fiskarstyvern krog /Se Bålsön ö   Långharet skär
Framnäs gd /Se Bålsön ö /Se   Matbottensviken vik
Fridens Kulle gd /Se Bålsön ö   Maltäkten f.d. odling
Fridhem stadsdel /Se Bålsön ö   Mjölkhamn vik
*Gamla staden stad /Se Bålsön ö   Modermagen vik
*Gamla staden stad /Se Bålsön ö   Motgången landsvägsbacke
Granebo gd /Se Bålsön ö /Se   Möljen upplagsplats
Hede inkorp by /Se Bålsön ö /Se   Notholmen vik
Helenedal stadsdel /Se Bålsösundet sund   Notholmsharet skär
Helenedal villa /Se Båtviken vik   Nötterna grund
*Hudik förr by Båtviken vik   Olovsgrundet grund
Hudik förr by /Se *Bäcken (litzla), se Sundskanalen Saknas   Ormsundet sund
*Hudik by Bäverns backe backe /Se   Ormsundsdånten skär
*Hudik förr by Bödelsgränd gata /Se   Oxsand vik
Hudik förr by *Bödelstäkten äng /Se   Perukmakaren udde
Hudik förr hemman Dalgatan gata /Se   Pumsen nätställe
*Hudik förr by /Se *Delånger fjärd /Se   Ravelgrund skär
Hudik f. hemman *Diket Saknas /Se   Ravelgrund ö
Hudik f. hemman *Djupdalen dal /Se   Rebbersudden udde
*Hudik förr by /Se Djupegatan gata /Se   Reffelmansviken vik
*Hudik förr by /Se *Djuphamnen vik   Reffelmansviken vik
*Hudik förr by /Se Djuphamn hamn /Se   Revelgrund skär
*Hudik by /Se Domaregatan gata /Se   Rummelkullen höjd
*Hudik förr by /Se Drakens Rödning äng /Se   Rutenstjärn tjärn
Hudik by /Se *Drakens rödning äng /Se   Ryssgraven begravningsplats?
Hyddan gd /Se Drakstenarna stenar /Se   Räffelmansviken vik
Håsta inkorp by /Se Drakön ö   Rödviken vik
Jakobsberg gd /Se Drakön ö   Rönningen jord
Jakobsdal gd /Se Drakön ö   Sandskatan vik
*Johannesdal villa /Se Drakön ö   Sandskatgrundet grund
Kristineberg stadsdel /Se Drakön ö   Sandskatudden udde
Kristinelund stadsdel /Se Drakön ö   Sandviken vik
Kråkslottet gd /Se Drakön ö   Sandviken vik
Kullen gd /Se Drakön ö /Se   Sanktolovshamn vik
Manhem villa /Se Drakön ö /Se   Sjön vik
Motgången stadsdel /Se Drakön ö /Se   Skräddarharet skär
Norr om ån stadsdel /Se Drakötjärnen tjärn   Skvalpen skär
Norrvall fäbod /Se Drottninggatan gata /Se   Skärläglarna grund
*Nya staden del av stad /Se Edberget höjd   Skötviken vik
*Nya staden del av stad Edviken vik   Skötvikspusten tjärn
*Ryssgården gård /Se Enhammarsfjärden vik   Småtihällan ö
*Ryssgården gård /Se E vik /Se   Småtihällbåden grund
Skinnpälsen krog /Se Erik-Larsberget berg   Stadsfjärden del av fjärd
Sofiedal gd /Se Erik-Lars-berget berg /Se   Stadsfjärden vik
*Stenberg Saknas /Se Erlands sten sten /Se   Stenrönningen jord
Strand stadsdel /Se Eviken vik /Se   Storbådan skötgrund
Svalarne stadsdel /Se Fabriksgatan gata /Se   Storfjärden vik
Svarta Mamsellen krog /Se Fagermalsudden udde   Storgrund grund
Söder om ån stadsdel /Se Fagermalsudden udde   Storgrundet grund
Sörvall fäbod /Se Fagermalsviken vik   Storhamn vik
*Trönnefred villa /Se Fagermalsviken vik   Storhamnsbergen bergstrakt
Tunbacka stadsdel /Se Fingrundet grund /Se   Stormalen myr
*Udden Saknas /Se Finskan skär   Storsundet sund
Ulfsta inkorp by /Se Fiskaregatan gata /Se   Sundet kanal och båthamn
Ullsäter inkorp by /Se Fiskarhamnen hamn /Se   Sundskanalen kanal
*Vallen förr by Fiskehamn vik   Surviksharen strandparti
*Vallen förr by /Se Fläskvik vik   Svartsten grund
*Vallen förr by Fläskvik vik /Se   Svedjan vik
Vallen f. by Fyrudden udde   Sydvästgrundet grund
*Vallen förr by Fågelhalsen udde   Sågspånsvägen numera försvunnen väg
*Vallen förr by /Se Fågelhalsen udde /Se   Sömbacka stigning
*Vallen, Norra förr stadsdel Fågelhalsviken vik   Sörudd udde
*Vallen förr by /Se Fårskär skär   Söruddsgrynnan grund
Vallen by, stadsdel /Se Fårskär skär /Se   Söruddsviken, Västra vik
Varvet stadsdel /Se Fäbodaviken vik /Se   Söruddsviken, Östra vik
Vi inkorp by /Se Fängelsegränd gata /Se   Tackan grund
Visvall inkorp by /Se Fästmön skär   Talludden udde
Västberga gd /Se *Förbadhällan hälla /Se   Talluddsviken vik
Väster i byn stadsdel /Se Förskärsviken vik /Se   Tihällan ö
Åkre inkorp by /Se Gabrielsberg udde   Tihällhalsen udde
Åvik stadsdel /Se Gackersundet förr sund   Tihällsten skär
Änkehemmet hus /Se Gackerön halvö   Trappgrundet skötgrund
Öster i byn stadsdel /Se Gackerön ö   Tunahällan udde
Öster-i-staden del av stadsdel /Se Gackerön ö   Tunavägen väg
Öster-i-staden del av stadsdel Gackerön ö   Täktvägen väg
Överberge inkorp by /Se Gackeröen ö   Tärnön ö
Överås stadsdel /Se Gackerön ö   Ullsättervägen väg
  Gackerön ö   Utfallet dike
  Gackerön ö   Utfallsdiket dike
  Gackerön ö /Se   Vallströms gärde
  Galgberget triangelpunkt   Vallströmsboningarna raststuga
  Galgberget berg /Se   Vanten grund
  Gallhällan hälla /Se   Vågen vik
  Gallkon udde /Se   Vågmyrarna myrmark
  Gammelhamn sjö   Västitäkten gärde
  Gammelhamn sjö   Ytterklacken skötgrynna
  Gammelhamn vik   Östitäkten gärde
  Geflebohamnen hamnplats   Överåsbacken landsvägsbacke
  Getberget berg /Se    
  Geten ö /Se    
  Gjutaregränd gata /Se    
  Glåman, Inre vik    
  Glåman, Yttre vik    
  Glåmudden udde    
  Glåmudden udde /Se    
  Granskär skär    
  Granskär skär /Se    
  Granskärsharet skär /Se    
  Gretas klackar grund /Se    
  Grinnön ö    
  *Gropen plats /Se    
  *Gropen förr kvarter /Se    
  Gropgränd gata /Se    
  Grovsand vik    
  Grovsand höjd /Se    
  Grundudden udde    
  Grundudden udde /Se    
  Gråhällan udde    
  Gråmal terräng    
  Grönhammaren vik    
  Grönhamnsharet skär    
  Grönhamnsharet skär /Se    
  Gubbtäkten äng /Se    
  Gubbudden strandområde    
  Gunnarshällorna skär    
  Gunnarshällorna holmar    
  Gunnarshällarna hällar /Se    
  Gårdsvikstjärnen tjärn    
  Gårdviken vik    
  Gårdviken vik /Se    
  Gåshällan udde    
  Gåshällan udde    
  Gåshällan hälla /Se    
  Gävlebohamn vik    
  Gävlebohamn vik    
  Gävlebohamn hamn /Se    
  Halsviken vik    
  Hamngatan gata /Se    
  Hamngrund, Inre skär    
  Hamngrund, Yttre skär    
  Handskarna grund /Se    
  Handskudden udde    
  Harpussen tjärn    
  *Hattmakaregatan gata /Se    
  *Hofslagaregränd gata /Se    
  Holmen holme    
  Hornån å    
  Hornån å /Se    
  Hudiksbacke backe /Se    
  Hudikstäkterna äng /Se    
  *Hudiksvallsbäcken ?bäck    
  Hudiksvallsfjärden vik    
  Hudiksvallsfjärden fjärd    
  Hudiksvallsfjärden fjärd    
  Hudiksvallsfjärden havsvik    
  ?Hudiksvallsfjärden fjärd    
  Hudiksvallsfjärden fjärd    
  Hudiksvallsfjärden fjärd    
  Hudiksvallsfjärden havsvik    
  Hudiksvallsfjärden fjärd /Se    
  Hudiksvägen gata /Se    
  *Hudviken insjö    
  Humlegatan gata /Se    
  Håstaborgsgatan gata /Se    
  Håstagatan gata /Se    
  Håstaholmarna holmar    
  Håstaholmarna holmar    
  Håstaholmarna holmar /Se    
  Håstasveden äng /Se    
  *Håstaudden udde    
  Håstaänget äng    
  Håstaänget äng /Se    
  Häbberskåskan vik    
  *Häbberskällan källa /Se    
  Häbberslandet terräng    
  Hällbergssand vik    
  Hällbergsudden udde    
  Hällsundsviken vik    
  *Hästskatan udde    
  Hästviken vik    
  Hästviken vik /Se    
  Hättberget berg    
  Hättberget berg /Se    
  Hättbergsgrundet skär    
  Hättbergsgrundet skär    
  Hättbergsgrundet grund /Se    
  Hättbergskroken vik    
  Hätthamn vik    
  Hätthamn, Lilla vik    
  Högberget triangelpunkt    
  Hölicksskär skär    
  Hövdingegatan gata /Se    
  Igeltjärnen tjärn    
  Inbundsviken vik /Se    
  Innerstöhamn hamn /Se    
  Innerstön ö    
  Innerstön ö    
  Innerstön ö    
  Innerstön ö    
  Innerstön ö /Se    
  In på sand strandområde    
  Janssons hällar terräng    
  Johan III:s gata gata /Se    
  Johannesberg berg    
  Johannesberg berg    
  Johannesviken vik    
  Saknas backe /Se    
  Johannesberg berg /Se    
  Johannesviken vik /Se    
  Järnvägsgatan gata /Se    
  *Kafvelgrundet grund /Se    
  Kakämnet udde?    
  Kakämnet sten /Se    
  *Kalven ö    
  Kalvön ö    
  Kampushällan terräng    
  Kapellgatan gata /Se    
  Kapelludden udde    
  Karet grund /Se    
  Karlhällan skär    
  Kastellholmen holme    
  Kastellholmen holme    
  Kastellholmen holme    
  Kastellholmen holme /Se    
  Kattviken vik    
  Kattviken förr vik /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kavelbrogatan gata /Se    
  Kjolen tjärn    
  Klacken skär    
  Klacken sten /Se    
  Klamparegatan gata /Se    
  Klara stjärna kvarter /Se    
  Klyvstensharet skär    
  Klyvstensharet grund /Se    
  Kobacken backe /Se    
  Kokhålet vik    
  *Kopparslagaregatan gata /Se    
  Korsen udde    
  Korset terräng    
  Korsviken vik    
  Kotorget torg /Se    
  Krankhällan skär    
  Kronobodgatan gata /Se    
  Kronobodgatan gata /Se    
  Kronobodgatan gata /Se    
  Kronobodgatan gata /Se    
  Kronobodgatan gata /Se    
  Kronobodgatan gata /Se    
  Kronobodgatan gata /Se    
  Kråkhamn hamn /Se    
  Kråkskatan udde /Se    
  Kråkskär skär    
  Kråkskär skär    
  Kråkskär udde    
  Kråkskär skär /Se    
  Kråksundet sund    
  Kråksundet sund /Se    
  Kråkö hamn vik    
  Kråkön ö    
  Kråkön ö    
  Kråkön ö    
  Kråkön ö    
  Kråkön ö    
  Kråkön ö    
  Kråkön ö    
  Kråkön ö /Se    
  Kråköskatan udde    
  Kråköskatan udde    
  Kummelviken vik /Se    
  Kummelviken vik    
  Kungsgatan gata /Se    
  *Kutgrundet grund /Se    
  Kuthar holme    
  Kuthar holme /Se    
  Kvastenshålet tjärn    
  Kyrkesplanaden öppen plats /Se    
  *Kyrkogatan, Norra förr gata /Se    
  *Kyrkogatan, Norra förr gata /Se    
  *Kyrkogatan, Norra förr gata /Se    
  *Kyrkogatan, Norra förr gata /Se    
  Kyrkogatan, Södra gata /Se    
  Kyrkogatan, Södra gata /Se    
  Kyrkogatan, Södra gata /Se    
  Kyrkviken vik    
  Kyrkviksharen skär    
  Kyrkvikspussen tjärn    
  Kålhagarna terräng    
  Kålhagsgatan gata /Se    
  Kålholmen holme /Se    
  *Kålsänget äng /Se    
  Källargränd gata /Se    
  Känningen grund /Se    
  Käppuddsgatan gata /Se    
  Köpmanberget berg    
  Köpmanberget berg /Se    
  Köpmanberget höjd /Se    
  Köpmangatan gata /Se    
  *Köpmanstorget torg /Se    
  Lagmansgatan gata /Se    
  Lastagegatan gata /Se    
  Laxviken vik    
  Laxviken vik    
  Laxviken vik    
  Laxviken vik    
  Laxviken vik    
  Laxviken vik    
  Laxviken vik /Se    
  Lerviken vik    
  Lillfjärden insjö    
  Lillfjärden sjö /Se    
  Lillfjärden insjö    
  Lillfjärden sjö    
  Lillfjärden sjö /Se    
  Lillfjärden fjärd /Se    
  Lillfjärden sjö /Se    
  Lillgatan gata /Se    
  Lill-Granskär skär    
  Lillgrund grund    
  Lillgrundet grund /Se    
  Lillgrundsten sten /Se    
  Lillhamn vik    
  Lillhamn hamn /Se    
  Lillhamnsudden udde    
  Lillharet skär    
  Lillharet skär /Se    
  Lillsand vik    
  Lindbergs hällar berg    
  Lindmansudden udde    
  Lortudden udde    
  Lortudden udde /Se    
  Lotsgatan gata /Se    
  Lotshällan skär    
  Lotsviken vik    
  Lusholmen ö /Se    
  Lustholmsgrundet grund /Se    
  Lustholmsviken vik /Se    
  Lustigs backe backe /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långgatan gata /Se    
  Långharet skär    
  Långharet skär    
  Långharet holme    
  Långharet skär    
  Långharet skär /Se    
  Långstrand strand /Se    
  Långudden udde    
  *Magasinsgatan gata /Se    
  Malen terräng    
  Maltäkten äng /Se    
  Mangelgränd gata /Se    
  Marknadsgatan gata /Se    
  Masvägen gata /Se    
  Matbottensviken vik    
  Mellanön, se Kråkön ö    
  *Mellanön ö    
  *Mellanön ö    
  *Midsommarstrand strand /Se    
  Millanöhn ö    
  Mjölkhamn vik    
  Mjölkhamn hamn /Se    
  Modermagen vik    
  Modermagen vik    
  Modermagen hamn /Se    
  *Mormagan ö    
  *Mormagen vik    
  Mormagen fiskehamn /Se    
  Mossberget berg /Se    
  Möljen öppen plats /Se    
  Nolapåstrand strandområde    
  Nordanvärsthålet vik    
  Norra vallen stadsdelshamn /Se    
  Norrehällan Saknas    
  Norön ö    
  Notharet ö /Se    
  Notholmen udde    
  Notholmen holme /Se    
  Notholmsharet skär    
  Notholmsharet skär    
  Nya hamnen hamn /Se    
  Nybyggaregatan gata /Se    
  *Oggesöarna ö    
  Olmen ö /Se    
  Olmö ö    
  Ormsand vik    
  Ormsundsberget berg    
  Ormsundsdonten skär    
  Ormsundsdonten skär    
  Oxsand vik    
  Oxsand vik /Se    
  *Packartorget torg /Se    
  Perukmakaren udde /Se    
  Pinan udde    
  Pinan vik    
  Piparsberget berg    
  Postgränd gata /Se    
  *Prästängen äng    
  *Prästängstäkterna ängar /Se    
  Pålviken vik /Se    
  Ravelgrund holme    
  Rebbersudden udde    
  Reffelmansviken vik    
  Reffelmansviken vik /Se    
  Repslagaregatan gata /Se    
  Ridhusgatan gata /Se    
  Ringaregränd gata /Se    
  Rodmalskåskan vik    
  Roslagstorg del av Bottenhavet    
  Roslagstorg sund /Se    
  Rummelkullen höjd    
  Rummelkullen kulle /Se    
  Rutenstjärnen tjärn    
  Ryssand, Inre vik    
  Ryssand, Yttre vik    
  Ryssandsberget berg    
  Rysshamn hamn /Se    
  Råmsviken vik /Se    
  Rävelberget berg /Se    
  Rävelgrund skär    
  Rävelgrundet grund /Se    
  Rävelsudden udde /Se    
  Rödmal fyr    
  Rödviken vik /Se    
  Rödviksudden udde    
  *Römalswiken vik    
  Römyran myr    
  *Sabeltäkten äng /Se    
  Salsänget ägomark    
  *Saltpetter gränd gata /Se    
  Salutorget torg /Se    
  Sandarna strandparti    
  Sandskatan vik    
  Sandskatan vik    
  Sandskatsudden udde    
  Sandskataudden udde /Se    
  Sandviken vik    
  Sandviken, Inre vik    
  Sandviken, Yttre vik    
  Sandviken vik /Se    
  Sankt Olle klippblock /Se    
  Sankt Olovs hamn vik    
  S:t Olovshamnen hamn /Se    
  Sankt Olofs hamn dalsänka /Se    
  Sannatäkterna äng /Se    
  Sannavägen väg /Se    
  Schillingsgränd gata /Se    
  *Siö-tulls-gränden gata /Se    
  Själstenarna skär    
  Själstenarna skär    
  Skaffaretäckten äng /Se    
  Skatviken vik    
  Skepparegatan gata /Se    
  Skeppsdalen dal /Se    
  *Skepsleeden, Stoora sund    
  Skimanshålet vik    
  *Skirpleden, Stora Saknas    
  *Skolegatan, Gamla förr gata /Se    
  Skolegatan, Gamla förr gata /Se    
  »Skolegatan, Nya förr gata /Se    
  *Skolegatan, Nya förr gata /Se    
  »Skolegatan, Nya förr gata /Se    
  *Skolegatan, Nya förr gata /Se    
  Skolgatan gata /Se    
  Skräddarharet skär    
  Skräddarharet skär /Se    
  Skräddarharet skär /Se    
  Skvallertorget torg /Se    
  Skvalpen skär    
  Skvalpen skär    
  Skvalpen skär    
  Skvalpen skär /Se    
  Skvalpen grund /Se    
  Skötviken vik    
  Skötviken vik /Se    
  Skötvikstjärnen, Nedre tjärn    
  Skötvikstjärnen, Övre tjärn    
  *Slätten Saknas /Se    
  *Slättgatan gata /Se    
  Slätthällan strandområde    
  Små-Tihällan skär    
  Små-Tihällan holme    
  Småtihällan hälla /Se    
  Snedvarpet udde    
  Spargullsberget höjd?    
  *Springkällan källa /Se    
  Sprutgränd gata /Se    
  *Spruttäkten äng /Se    
  Stadshusesplanaden öppen plats /Se    
  *Staketesplanaden öppen plats /Se    
  *Staketet Saknas /Se    
  *Staketet Saknas /Se    
  Stavs backe backe /Se    
  Stengatan gata /Se    
  Stenudden udde    
  Storfjärden havsvik /Se    
  Storfjärden fjärd /Se    
  Storfjärden (Hudiksvallsfjärden) fjärd /Se    
  Storgatan gata /Se    
  Storgatan gata /Se    
  Storgatan gata /Se    
  Storgatan gata /Se    
  Stor-Granskär skär    
  Stor-Granskär udde    
  Stor- Granskörviken vik    
  Storhamn vik    
  Storhamn vik    
  Storhamn vik    
  Storhamn hamn /Se    
  Storhamnsberget berg    
  Storhamnsgrundet grund /Se    
  Storhamnsratet skär    
  Storhamnsudden, Västra udde    
  Storhamnsudden, Östra udde    
  Storharet skär    
  Stormarsmyran myr    
  Storsandsudden udde /Se    
  Storstenarna skär    
  Storsundet sund    
  Storsundet sund    
  Storsundet sund /Se    
  Stortihällan hälla /Se    
  Storviksholmen holme /Se    
  Storviksudden udde /Se    
  *Strandgatan gata /Se    
  *Strandgatan förr gata /Se    
  *Strandgatan förr gata /Se    
  Strandgatan gata /Se    
  Strömgatan gata    
  Sundet kanal och båthamn /Se    
  Sundet kanal och båthamn /Se    
  *Sundgatan gata /Se    
  *Sundsgatan, Norra gata /Se    
  *Sundsgatan, Norra gata    
  *Sundsgatan, Norra gata /Se    
  *Sundsgatan, Norra gata /Se    
  *Sundsgatan, Södra gata /Se    
  *Sundsgatan, Södra gata /Se    
  *Sundsgatan, Södra gata /Se    
  Sundskanalen kanal /Se    
  Sundskanalen kanal /Se    
  Sundskanalen kanal /Se    
  Sundskanalen å /Se    
  Surbrunnsgatan gata /Se    
  Surviken vik    
  Surviken vik /Se    
  Surviksharen udde    
  Svarthamnsudden udde    
  Svartharet grund /Se    
  Svartmansudden udde /Se    
  Svartskatan udde    
  Svartsten sten /Se    
  Svartudden udde o. triangelpunkt    
  Svartvik vik /Se    
  Sveden vik    
  Svedsviken vik /Se    
  *Syltholmarna holmar /Se    
  Såskär skär /Se    
  *Säterstäkten äng /Se    
  Söderhällan Saknas    
  *Söderudden udde?    
  Södra vägen gata /Se    
  Sörfly kvarter /Se    
  Sörudd udde /Se    
  Sörudden udde    
  Söruddsgrynnan skär    
  Söruddskroken vik    
  Söruddsviken, Västra vik    
  Söruddsviken, Östra vik    
  Sötvattenpussen tjärn    
  Tackan grund /Se    
  Tallmon terräng    
  Talludden udde    
  Talluddsviken vik    
  Tihällan skär    
  Tihällan ö    
  Tihällan holme    
  Tihällan triangelpunkt    
  Tihällan ö    
  Tihällan hälla /Se    
  Tihällhalsen udde    
  Tihällsten skär    
  Tihällsten skär    
  Tihällsten sten /Se    
  Tjyvholmsudden udde    
  Tjäderholmsudde udde /Se    
  Tjärnen tjärn    
  Tomholmarna holmar /Se    
  Tomviken vik /Se    
  *Torget förr torg /Se    
  »Torget förr torg /Se    
  *Torget förr torg /Se    
  *Torget förr torg /Se    
  *Torget förr torg /Se    
  *Torget förr torg    
  *Torget förr torg /Se    
  Trappgrundet grund /Se    
  *Träckgatan gata /Se    
  Trädgårdsgatan gata /Se    
  Träskgatan gata /Se    
  Tullgatan, Västra gata /Se    
  Tullgatan, Östra gata /Se    
  Tullgatan, Östra gata /Se    
  *Tulltäkten äng /Se    
  Tunahällan hälla /Se    
  Tunaolmen ö    
  Tunaån å /Se    
  Tutaregatan gata /Se    
  Tångviken vik    
  Tångviken vik /Se    
  Tärnviken vik /Se    
  Tärnö ö    
  Tärnön ö    
  Tärnön holme    
  Tärnön ö /Se    
  Tärnösundet sund    
  Tövalidsbacken backe /Se    
  Varvsbacken backe /Se    
  Varvsgatan gata /Se    
  Vattasudden udde    
  Vattengatan gata /Se    
  Viggön ö /Se    
  Vilgränd gata /Se    
  *Vindbron förr bro /Se    
  *Vindbron förr bro /Se    
  *Vindbron förr bro /Se    
  *Vindbron förr bro /Se    
  *Vindbron förr bro /Se    
  Vinkelgatan gata /Se    
  *Vintergatan förr gata /Se    
  *Vintergatan förr gata    
  Vismarå kvarter /Se    
  Vitmal terräng    
  Vitsand strandparti    
  Vågen vik    
  *Väderkvarnsbacken backe /Se    
  Yxudden udde    
  *Åkarejorden äng /Se    
  Återvändsgränd gata /Se    
  Öregrundsstenarna stenar /Se    
  Österskaten udde /Se    
  Österudden udde    
  Österviken del av sjö    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.