ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Idenors socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 381 Bebyggelsenamn : 226 Naturnamn : 800
Idenor sn /Se Alderholmen holme Idenor sn Alderholmen holme
Idenor socken Alderholmen udde Idenor sn Alderholmen udde
Idenor socken Alsterdam holme Idenor sn Alderholmen udde
Idenor sn *Alderänget äng? Idenor fd sn Alsterdam holme
Idenor sn Alsterdam skär Idenor socken Alsterdam holme
Idenor socken Amsterdam skär Idenor socken Alsterdamsholmarna holmar
Idenor socken Andtjärnen tjärn Idenor sn Andtjärn tjärn
Idenor socken /Se Andtjärnsberget berg Idenor sn Andtjärnen tjärn
Idenor socken /Se Andtjärnsmyran myr Idenor sn Andtjärnsberget berg
Idenor socken /Se Annas holme holme Idenor sn Andtjärnsberget berg
Idenor socken /Se Berghamn, Lilla vik Idenorsbor inbyggarbeteckning Andtjärnsmyren myr
Idenor socken /Se Berghamn, Stora vik Idenors-idarna inbyggarbeteckning Andtjärnsmyran myr
Idenor socken /Se Berghamnsberget berg idnorare inbyggarbeteckning Andtjärnsrån rågång
Idenor socken Björsänget terräng Idenorsskorpor inbyggarbeteckning Annas holme holme
Idenor fd sn Blodberget triangelpunkt Idenorsskorpor inbyggarbeteckning Asperåkern åker
Idenor socken Bodsjömyran myr? Idenorsskorpor inbyggarbeteckning Asptäkten gärde
Idenor socken /Se Bodsjön sjö Backaborna inbyggarbeteckning Backagatan väg
Idenor sn /Se Boviken vik Delångersborna inbyggarbeteckning Backen höjd
Idenor sn Brandskärsholmen udde Delångrar inbyggarbeteckning Barkaviksudden udde
Idenor sn Bålsön ö Hallarborna inbyggarbeteckning Barkviken vik
Idenor sn /Se Bålsö ö och hamn Hallabor inbyggarbeteckning Barkviksudden udde
Idenor sn /Se Bås terräng Hamreborna inbyggarbeteckning Baststycket åker
Idenor sn /Se Båsberget berg Holmsborna inbyggarbeteckning Batterirännan farled
Idenor sn /Se Båsbodarna terräng Nybyborna inbyggarbeteckning Batteriudden udde
Backen by Båsfjärden havsvik Ovanskograrna inbyggarbeteckning Batteriudden udde
Backen by /Se Båsfjärden hafsvik /Se Saltvikrarna inbyggarbeteckning Bergebacken vägbacke
Backen by Båsfjärden fjärd Sundsbor inbyggarbeteckning Berghamn, Lilla vik
Berge byar Båsfjärden havsvik Sundborna inbyggarbeteckning Berghamn, Stora vik
Delånger bebyggelse /Se Båsfjärden vik Sunnanåborna inbyggarbeteckning Berghamnsberget berg
Delånger bebyggelse /Se Båsviksudden udde Suråkarn personnamn Bergsängena gärden
Delånger bebyggelse *Båtsfjärden havsvik Svedsborna inbyggarbeteckning Bergtäkten åker
Delånger bebyggelse /Se Dalarö skär Ulfstaborna inbyggarbeteckning Björsänget igenvuxet gärde
Delånger bebyggelse /Se *Delangersån å Vibobor inbyggarbeteckning Blötvarpet notvarp
Delånger sockendel /Se Delån del av å /Se Viborna inbyggarbeteckning Boberget berg
Delånger bygrupp /Se Delångersån å Vikarbor inbyggarbeteckning Boberget berg
Hallen by /Se Delångersån å /Se Vikrarna inbyggarbeteckning Bodberget berg
Hallen by /Se Delångersån å Ågaskogsborna inbyggarbeteckning Bodsjöbacken vägbacke
Hallen by Delångersån å Annas holme obebyggd jr-enhet Bodsjöberget berg
Hallen by /Se Delångersån å /Se Anunds gd Bodsjöbäcken bäck
Hallen by Delångersån å /Se Arves gd Bodsjömyran gärden
Hallen by /Se Delångersån å /Se Backen by Bodsjön sjö
*Hamar sköllen Saknas /Se Delångersån å /Se Backen by Bolga åker
Hamre by /Se Delångersån å /Se Berge by Bolgamyre åker
Hamre by /Se Delångersån å /Se Berge by Boljaberget berg
Hamre by /Se Delångersån å Berge by Boljamyren myr
Hamre by /Se Delångersån å /Se Brita-Lenas lht Boljamyrsberget berg
?Holm by Delångersån å /Se Bruänget lhtr Bomyran myr
Holm by Delångersån å Bygget lht Bondhällan udde
Holm by /Se Delångersån vattendrag /Se Bylöten bebyggd jr-enhet Bondhällan udde
Holm by /Se Delångersån å /Se Båtsmans t Bondhällan stenhällar
Holm by *Dilån å Båtsmansgården obebyggd jr-enhet Bosjön sjö
Hudik beb /Se *Diupeswiken vik? Bäcklunda lht Botäkten gärden
?Kålsänget lht /Se Drevtjärnen tjärn Dalarö bebyggd jr-enhet Boviken vik
Mellanbyn by /Se Ed udde Dammsveden med lhtr bebyggd jr-enhet Boviken vik
Mellanbyn by Edsundet sund Daniel-Ers gd Brandskärsholmen udde
Nederberge by /Se Enbärsskär skär Delånger bebyggelse Brattåkern åker
Nederberge by /Se Enbärsskär skär Delånger del av socken Brusbotten vattenparti
Nederberge by /Se Enbärsskär skär Dyng-Pelles lht Bruänget gärden
Nederberge by Enbärsskär skär Emanuelstorp obebyggd jr-enhet Bråhällan bergsstup
Nybyn by /Se Enbärsskär holme Enocksnäs bebyggelse Bråhällsberget berg
Nybyn by Enbärsskär holme Enoksnäs lhtr Brädgården fd utskeppningshamn
Nybyn by /Se Entallskär skär Erk-Jöns gd Buränget gärde
Nybyn by Entallskär skär Erk-Jönsas gd Bånggatan vägbit
Ovanskogen bebyggelse Finnudden udde Erk-Nilsas gd Bångtäkten igenskogat gärde
Prästbordet Saknas /Se Fisklösberget berg Erk-Ols gd Bångtäkten gärde
Skälön bebyggelse Fisklösholmen skär Erk-Olsas gd Bås förr trävaruupplag
*Snebackan del av Nederberge /Se Fisklösholmen holme Erk-Pers gd Bås vik
Solberg by /Se Fisklöstjärnen tjärn Erk-Svens numera riven gd Bås fd utskeppningshamn
Solberg by /Se *Flatgrund grund Finas gd Båsberget berg
Solberg by /Se Fläckmyrberget berg Flottkasernen lht Båsberget berg
Solberg by /Se *Flötgrund grund Fyrkanten obebyggd jr-enhet Båsbodarna sjöbodar
Solberg by Fågelharet skär Fågelvik bebyggelse Båsfjärden havsvik
Storbyn by /Se Fågelharet skär Fågelvik lhtr Båsfjärden vik
Storbyn by /Se Fågelharet skär Gammelbo fd fäb Båssjöbodarna sjöbodar
Storbyn by Fågelvik vik /Se Gammelbo fd fäb Båstäkten gärde
*Strand bebyggelse Fågelviken vik Gammelbovallen fd fäb Båsviken del av fjärd
*Sunbo sköllen Saknas /Se Fågelviken vik Hallen by Båsviksudden udde
Sund by /Se Fågelvikstjärnen tjärn Hallen by Bäckegrinden numera borttagen grind
Sund by /Se Fågelviksudden udde Hamre by Bäckladan lada
Sund by Fäskär udde Hamre by Dalarö ö
Sund by Fäskärsudden udde Harrestäkten obebyggd jr-enhet Dalarö holme
Sund by /Se Fäskärsviken del av Hudiksvallsfjärden Herrgården lht Dammholmen holme
Sunnanå by /Se Gammalhamn vik Herrnstäkten obebyggd jr-enhet Delkvarsmyren myr
Sunnanån by /Se Gammelbo terräng Holm by Delåkvarn kvarn
*Svan bebyggelse Goviken vik Holm by Delåkvarn kvarn
?Sveden by Granholmen holme Hotellet lht Delå-kvarn kvarn
?Sveden by Granskär ö Hällan lht Delåkvarnstäkten gärde
Sveden by /Se Granskär ö Hällbergstäkten bebyggd jr-enhet Delångersskogen skog
Sveden by Granskärstaskan skär Höjen gd Delångersån å
*Torby by Grillskär skär Jankens gd Delångersån å
*Torp, se Nybyn Saknas Grinnöbottnen del av Bottenhavet Jannes gd Djuprå åker
Ulvsta by /Se Grinnöharen holme Kajuts numera rivet båtsmanstorp Djupvrå åker
Ulfsta by /Se Grinnön ö Kasernerna lhtr Drefstjärn tjärn
Ulvsta by /Se Grinnön ö Kilen lht Drevstjärnen tjärn
Utanskogen = Delånger bebyggelse Grinnön ö Klockars gård Ed halvö
Vi by /Se Grinnön ö Klockartäkten obebyggd jr-enhet Ede udde
Vi by /Se Grinnön ö /Se Korsbräckan lht Edlandet halvö
Vi vy /Se Grinnön ö /Se Korsgårdsbräckan lht Edsundet sund
Vi by /Se Grinnön ö Krutens lht Edsundet sund
Vi by Grinnön ö Kyrkogården jr-enhet, kyrkogård Edsängesbacken vägbacke
Vi by Grinnön ö Kålsänget lht Edsänget gärde
Vi by /Se Grinnön ö Lars-Eriks gd Edsängsbron bro
*Vi, Södra by Grinnön ö Lars-Ers gd Edtjärn sjö
Vik by /Se Grinnön ö Lars-Olovs lht Eklundsbrinken gärde
Vik by /Se Grisselskär skär Lass-Lars gd Eklundstäkten gärde
Vik by Grisselskär holme Lotsstugan stuga Eldboallmänningen strandbit
Vik by /Se Grisselskärsbukten vik Lyckan obebyggd jr-enhet Enbärsskär skär
*Vikar sköllen Saknas /Se Gräsholmen holme Långede sågverk Enbärsskär skär
Vintergatsbodarna fäbodar? Gräsholmen holme Malen gård Enbärsskär skär
Visvall samh /Se *Grässkär=Käringholmen holme Malen gd Entallskär skär
Ågaskogen bebyggelse /Se Gräsöharet skär Mannes t Entallskär skär
*Åkre by Gräsön ö Mellanbyn by Erk-Månsskiftet gärde
?Åkre by /Se Gräsön holme Mellanbyn by Erk-Olsashammaren skogsdunge
Åkre by /Se Gräsö sten skär Myrhemmanet gd Fans träde trädlös sankmark
Åkre by /Se Gräsösundet sund Nederberge by Farfarstäkten gärde
Överberge by /Se Gräsöviken vik Nederberge by Finn-Lenas täkten åker
Överberge by /Se Grötviken vik Nibo obebyggd jr-enhet Finnudden udde
Överberge by Gubbviken vik Nils-Daniels numera riven gd Fisklösa holme
  Gäddviken vik Nils-Jonas gd Fisklösberget berg
  Hallaberget berg Nils-Jonases numera riven gd Fisklösberget berg
  Hallaskär skär Nisses lht Fisklösholmen holme
  Hallaskär skär Nordhammar lht Fisklöstjärn tjärn
  Hansåkersgrundet grund Norrhamnen bebyggelse Fisklöstjärnen tjärn
  Hudiksvallsfjärden fjärd Nybyn by Fittjeskogen skog
  Hudiksvallsfjärden fjärd Nybyn by Fjällmyren myr
  Hudiksvallsfjärden fjärd Nygården gd Fjärdingsmanstäkten gärde
  Hudiksvallsfjärden fjärd Nästäkten gård Flatmoberget berg
  Hudiksvallsfjärden havsvik Nästäkten gd Flugas gärde
  Hudiksvallsfjärden havsvik Nätvik gård Fläckberget berg
  Hälla ö Nätvik lhtr Fläcken gärde
  Hällskär skär Ol-Anders gd Fläckmyran myr
  Hällskär holme Ol-Jans gd Fläckmyrberget berg
  Hällskärssundet sund Ol-Olsas gd Fläckvägen igenvuxen släpväg
  Hälludden udde Olmen fiskeläge Forsbron bro
  Hölicksskär ö Olmhamnen bebyggelse Fyren uddar
  *Hölikskär ö Olsbo obebyggd jr-enhet Fyrudden udde
  Idenors-Olmen ö Ovanskogen del av socken Fågelharet skär
  Idenorsolmen ö /Se Pell-Pers gd Fågelharet skär
  Idenorsolmen ö /Se Per-Jans gd Fågelharet skär
  Idenorsolmen ö Per-Larsas gd Fågelviken vik
  Idenorsolmen ö Per-Nils gd Fågelvikstjärnen tjärn
  Idenorsolmen ö Per-Nils gd Fågelvikstäkterna gärden
  Idenorsolmen ö Per-Olsas gd Fågelviksudden udde
  Idenors Olmen ö Perses gd Fägatan väg
  Idenorsolmen ö Petters lht Fägatstycket åker
  Idenorsolmen triangelpunkt Prästbordet bebyggd jr-enhet Fäksladan lada
  Idenorsolmen ö Prästbostället bebyggd jr-enhet Färskosten igenskogat gärde
  Idinors Olmen ö /Se Rönningen obebyggd jr-enhet Fäskär udde
  Idsjön sjö Rönningsgården gd Fäskär halvö
  Iggsjön sjö Saltvik sågverk och bebyggelse Fäskärsudden udde
  Jordbärsskär skär Saltvik lhtr Fäskärsviken inbuktning av fjärd
  Jossmyran myr Saltviks fyr fyr Gallkoudden udde
  *Kalkbo Näbben näs? Skogshyddan lht Gammalhamn vik
  Kattjärn tjärn /Se Skogsliden lht Gammalhamn vik
  Kavelbromyran myr? Skälön bebyggelse Gammelbo ängsmark
  Killingholmen udde Snedbacken gd Gammelbo gärden
  Klingermyran myr Sofieberg lht Gammelbo gärde
  Knösen skär Solberg by Gistvallen torkplats
  Knösen skär Solberg by Godtemplarberget bergsknalle
  Kojviken vik Stadshamnen bebyggelse Godvik vik
  Kolnäsudden udde Stenberg bebyggelse Goviken vik
  Kolnäsviken vik Stenberg gdr och lhtr Granholmen holme
  Korggrundet skär Stenstorp gd Granskär ö
  *Korsshollmen holme Storbyggningen riven herrgård Granskär ö
  Kringelholmen holme Storbyn by Granskärstaskan skär
  Kråkbäcksmyran myr Storbyn by Grindberget berg
  Kråklyckan ägomark Stugan lht Grindbergsbacken vägbacke
  Kråksl. skär? Sund by Grinnöbottnen farvatten
  Kvarnberget berg Sund by Grinnöbottnen fjärd
  *Kvinön ö Sundbergsgården obebyggd jr-enhet Grinnöharen holmar
  Kyrkmyrarna odlingar /Se Sundbobyn by Grinnöholmarna holmar
  Kyrkmyrarna odlingar Sundbovallen fd fäb Grinnön ö
  Kyrkmyrarna odlingar Sundbyberg obebyggd jr-enhet Grinnön ö
  *Kyrksjön odlingar Sundet bebyggelse Grinnöudden udde
  *Käijskatan udde Sunnanån by Grisselskär udde
  Källviken vik Sunnanå by Grisselskär holme
  Källänget terräng Suråker t Grisselskärsbukten vik
  Käringen skär Suråker gd Gropen sänka
  Käringholmen holme Suråkers gd Gropmanstäkten gärde
  *Käringsund sund Sveden by Grunta vik
  Käringsundet tjärn Sveden by Gråladan lada
  Kärrsmyrtjärnen tjärn Sveden t Gräsholmen holme
  Laxpålarna vik Sveden t Gräsöharet stenar
  Lillharen udde Svedmanstomten obebyggd jr-enhet Gräsön ö
  Lillharen udde Svenses försvunnen gd Gräsön ö
  Lill-Rasselmyran ägomark Svenses gd Gräsö sten sten
  Ljusgrundet holme Sörens gd Gräsören ö
  Ljusgrundet holme Tjuvholmen bebyggd jr-enhet Gräsörsudden udde
  Ljusgrundet, Norra holme Tjärnmyran bebyggd jr-enhet Gräsösundet sund
  Ljusgrundet, Norra skär Tolvmans gd Gräsötjärnen tjärn
  Ljusgrundet, Södra holme Tväbo obebyggd jr-enhet Gräsöudden udde
  Ljusgrundet, Södra skär gård Gräsöviken vik
  Ljusgrundet, Norra holme gd Grötviken vik
  Ljusgrundet, Södra holme Ulfsta by Gubbviken vik
  Lomtjärnen tjärn Ulvsta by Gulled gärdesgårdsled
  *Lundholm holme? Vallen fd fäb Gäddasåkern åker
  *Lunsholmsudden udde Vasstjärn t Gäddviken vik
  Långarmen ö Vasstjärnsskogen obebyggd jr-enhet Gärdsänget gärden
  *Långholm holme? Vasstjärnsveden t Hallabacken vägbacke
  Långmyran myr Vi by Hallaberget berg
  Långormen ö Vi by Hallarberget berg
  *Långormen ö Vi by Hallarbo strandparti
  Långsjöbäcken bäck Vibobyn by Hallarboberget berg
  Långsjön sjö Vibovallen fäbodvall Hallarskär skär
  Långsjön sjöar Vik by Hallarskär holme
  Långsjön sjöar Vik by Hallaskär holme
  *Långskatan udde? Vikarbolöten fd fäb Hammaren stenig dunge
  Långslätten ägomark Vikarbyn by Hamreforsen fors
  Långsundet sund Vikarfallet obebyggd jr-enhet Hansåkersgrundet grund
  Långsundet sund Vikarlöt fd fäb Hansåkersgrundet grund
  Långön halvö Viklunda gd Hansåkersgrynnan grund
  Långören ö Viströmstomt lht Harrestäkten gärde
  Långören skär Visvall bebyggelse Herrnstäkten gärde
  Långören ö Visvall lhtr Holmsberget berg
  Långören ö /Se Visvallstomten obebyggd jr-enhet Holmstjärnen myr
  Långörn ö /Se Västigården gd Hudiksgrundet grund
  Långörn ö Västigården fd gd Hudiksvallsfjärden havsvik
  Långören ö Åbovallen fd fäb Hudiksvallsfjärden fjärd
  Långören ö Ågaskogen bebyggelse Hudiksvallsfjärden vik
  Långörsharet skär Åkre by Hyckersberg berg
  Lövudden udde Åkre by Håfsjöfjärden havsvik
  Malludden udde Östigården delvis riven gd Hällbergsberget bergsknalle
  Malmudden udde Östigården gd Hällbergstäkten gärde
  Munkholmen holme Öströnningen obebyggd jr-enhet Hällen stenhällar
  Munkholmen holme Överberge by Häll-Ljusgrund skär
  Munkholmsviken vik Överberge by Hällskär holme
  Mörttjärnen tjärn   Hällskär holme
  *Norbakvik vik   Hällskärssundet sund
  *Nordös wik vik   Hälludden udde
  Norman ö   Hällvarpet notvarp
  Norön ö   Hässjebacken trädbevuxen stenbacke
  Norön ö   Hästhagen hästhage
  Norön ö   Höddvik gärde
  Norön ö   Höggvik skog och gärden
  Norön ö   Höggviksberget berg
  Norön ö   Högsved gärde
  Norön ö /Se   Idenorsolmen ö
  Norön ö   Idenorsolmen ö
  Näbben udde   Idenorsolmen ö
  Näbben udde   Idenorsskogen skog
  Olman ö   Idsjöberget berg
  Olmen ö   Idsjöflyn sankmark
  Olmen, se Tuna olmen ö   Idsjöhällorna berg
  Olmen terräng   Idsjömyran myr
  Olmlandsharet skär   Idsjömyren myr
  Olmsundet sund   Idsjön sjö
  Olmö, se Idenorsolmen ö /Se   Idsjön sjö
  Osten terräng   Jankensåkern åker
  Pallsberget berg   Jordbärskär holme
  Paresberget berg   Jordbärsskär skär
  Parismyran ägomark?   Jordlandet öppning i skog
  Pråmskär, Stora skär   Jossmyr myr
  Pråmskär, Lilla holme   Jossmyran myr
  Pråmskär, Stora holme   Jossmyrberget berg
  Ramtjärnen tjärn   Jossmyrsberget berg
  Rasselmyrorna ägomark   Jossmyrsbäcken bäck
  Rasselviken vik   Jönsesodlingen gärde
  Reffelmansviken vik   Kannlöck åker
  Renberget berg   Kannstycket åker
  Rovgärdsberget berg   Karsänget åkrar
  Rovgärdsudden udde   Kavelbroberget berg
  Saltviken vik   Kavelbromyran myr
  Saltviken vik /Se   Kavelbromyrarna myrmark
  Saltviken vik   Kavelbrotäkten gärde
  Saltviken vik   Kejskatudden udde
  Saltvikssundet sund   Kejskatudden udde
  Saltvikstäkten ägomark   Kilen åker
  Saltviksudden, Lilla udde   Kilen åker
  Sandgrundet = Ågrynnan grund   Killingholmen udde
  *Sandnäs udde   Klingermyran myr
  Sebbersberget berg   Klockartäkten gärde
  Själhällarna skär   Knösen övervattensgrund
  Själstenarna skär   Knösen stenar
  Själstenarna skär   Kojviken vik
  Skumberget triangelpunkt   Kolningen strandbit
  Skumbergstjärnen tjärn   Kolnäsholmen holme
  Skälviken vik   Kolnästäkten gärde
  Skälölandet halvö   Kolnäsudden udde
  Skärsjön, Lilla tjärn   Kolnäsudden udde
  Skärsjön, Stora sjö   Kolnäsviken vik
  Slinkmickel skär   Korggrundet skär
  Slåttgrund skär   Korsbrickan gärde
  Smalsjön del av sjö   Korsbricksbacken vägbacke
  Stavholmen holme   Korsgårdsmyren myr
  Stavstjärnen tjärn   Korsholmen udde
  Stavsöharet(?) udde   Korsholmsudden udde
  Stavsöharet udde   Kosimmet del av sund
  Stavsöharet udde   Krankrå täkter
  Stavsön ö   Krankråskulle bergknalle
  Stavsön udde   Kringelholmen holme
  Stenhar, se Dalarö skär   Krutkällan källa
  *Stockskäret skär   Krutladorna rivna lador
  Stolpes kanal sund   Krutåkern åker
  Storgrund holme   Kråkbäcken bäck
  Storgrundet skär   Kråkbäcken bäck
  Storholmen holme   Kråkbäcksmyren myr
  Storholmen holme   Kråkbäcksmyran myr
  Stormyran terräng   Kråklyckan odling
  *Storstenshar ö(?)   Kråklyckan gärde
  Storstensören skär   Kråkskär udde
  Storstensören skär   Kråktäkten igenvuxet gärde
  Storviksudden udde   Kvarnberget berg
  Storviksudden udde   Kvarnängen täkt
  Strandberget berg   Kvarnängsudden udde
  Strandviken vik   Kyrkmyrarna odlingar
  Sundboberget berg   Kyrkmyrorna gärden
  Sundbosjön sjö   Kyrkrenen gammal väg
  Sundbovallen terräng?   Kyrkstallarna förrådsbyggnad
  Svarttjärnen tjärn   Kåtan åker
  Svartudden udde   Källartäkterna gärden
  Svartudden udde   Källgatan väg
  *Sältwiks Klubben skär   Källrå skogsmark
  Tallvarpet vik   Källviken vik
  Tjuvskär udde   Käringen holme
  Tjuvskär udde   Käringholmen holme
  *Tornöra(?) holme   Käringsundet delvis igenvuxet sund
  Truthällarna stenbank   Kärrsmyrtjärnen tjärn
  Truthällorna skär   Laxpålarna vik
  Truthällorna skär   Laxpålarna inbuktning på Idenorsolmen
  Tunaolmen ö   Laxpålsberget berg
  Tunaolmen ö   Lergropsåkern åker
  Tunaolmen ö   Leveränget gärde
  Tärnhavet holme   Lilladan lada
  Tärnharssundet sund   Lillharen udde
  Urö terräng   Lillmyran gärde
  Uröudden udde   Lillmyran grund
  Uröudden udde   Lillpråmskär skär
  Uröviken del av Hudiksvallsfjärden   Lill-Rasselmyran gärde
  Vadet gärden /Se   Lill-Rasslan gärde
  *Vallfjärden vik /Se   Lillsundet sund
  Vanavägen (blivande?)vägnamn /Se   Lilltäkten gärde
  Vanbäcken bäck /Se   Lilltäkten gärde
  Vanen ägomark   Lillåkern åker
  Vanen gärden /Se   Ljusgrundet, Norra holme
  Vansfläck gärde /Se   Ljusgrundet, Norra skär
  Vanvägen (blivande?) vägnamn /Se   Ljusgrundet, Södra holme
  Vasmyrorna myrar /Se   Ljusgrundet, Södra skär
  Vasstjärnen myr   Ljusgrundsbanken undervattensgrund
  Vasstjärnen tjärn /Se   Lokberget berg
  Vedbacksudden udde   Loken ängsmark
  Vibod-Långsjön sjö   Lomtjärn tjärn
  Vibolångsjön sjö /Se   Lomtjärnen tjärn
  Vibolångsjön sjö   Lotsbryggan brygga
  Vibolångsjön sjö   Lotskällan källa
  Vikarlångsjön sjö   Lundenbergssvalen åker
  Vikarlångsjön sjö   Långfall berg
  Vikar-Långsjön sjö   Långhammaren stendunge
  Vikarsjön sjö   Långlyckan gärde
  Vikarsjön sjö   Långlyckeladan lada
  Vikarsjön sjö   Långmyran myr
  Vikarsjön sjö   Långplågan gärde
  Vikarsjön sjö   Långråberget berg
  *Vintergatan udde?   Långsbotjärnbäcken bäck
  Vintergatsfjärden vik   Långsjöberget berg
  Vintergatsfjärden vik   Långsjöbäcken bäck
  Vintergatsfjärden fjärd   Långsjön sjöar
  Vintergatsfjärden vik   Långsjön sjö
  Vintergatsfjärden fjärd   Långsjön sjö
  Vintergatsfjärden havsvik   Långskaten udde
  Vintergatsfjärden havsvik /Se   Långslätten gärde
  Vintergatsfjärden havsvik   Långsundet sund
  Vintergatsviken vik   Långsundet sund
  Vågmyran myr   Långsvalen åker
  Vågtjärnen tjärn   Långtäkten gärde
  *Wäster udden udde?   Långön udde
  Åberget berg   Långön halvö
  Åbovallen terräng   Långön ö
  Ådskär skär /Se   Långören ö
  Ådskär skär   Långören ö
  Ådskär skär   Långörn ö
  Ågrynnan grund /Se   Långörsharet skär
  Ågrynnan grund /Se   Löka gärden
  Ågrynnan grund /Se   Löten öppen plan
  Åkerlundsmyran myr   Lövudden udde
  Åskär skär   Malen gärde
  Åskär skär   Malludden udde
  Åskär skär   Malmudden udde
  *Åskäret skär   Malmudden udde
  Ägget skär   Maltäkten gärde
  Örtäkten ägomark   Maludden udde
  Örviken vik   Maludden udde
      Malängesbäcken bäck
      Malänget odling
      Malänget gärde
      Malängsbäcken bäck
      Medskogbäcken bäck
      Medskogtjärnsbäcken bäck
      Mellan vikarna udde
      Mellanviken vik
      Milhällorna milstolpar
      Milhällsbacken vägbacke
      Morgonpunsen myrpöl
      Munkholmen holme
      Munkholmen ö
      Munkholmen ö
      Munkholmsharet skär
      Munkholmshålet sund
      Munkholmsviken vik
      Myckelåkern åker
      Myckelänget gärde
      Myran gärden
      Myran gärden
      Myran gärde
      Myrorna gärden
      Myrorna gärde
      Myrorna gärden
      Myrtäkten gärde
      Märgelvarpet notvarp
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Norrhamnen hamn
      Norrimyran gärde
      Norritäkten gärde
      Norrsidan gärde
      Norrsidan åkrar
      Norrtäkten gärde
      Norrtäkten gärde
      Norråkern åker
      Norråkern åkrar
      Norränget gärde
      Noröberget berg
      Noröbottnen vik
      Norön ö
      Norön ö
      Notberg slänt
      Notharet ö
      Notstenarna stenar
      Notstenen sten
      Nya Sverige vik
      Nya Sverige vik
      Nya-Sverigesudden udde
      Nybanan järnväg
      Nyhem åker
      Nyvägen väg
      Näbban udde
      Näbben udde
      Ol-Anders åker
      Ol-Andershöljan utvidgning av å
      Ollesundshålet grotta
      Olmen ö
      Olmhamnen hamn
      Olmlandsharet stenar
      Olmsundet sund
      Orrudden udde
      Oppågärdet gärde
      Oppänget gärde
      Oppängevägen släpväg
      Osten igenskogat gärde
      Oxskärssund sund
      Pallsberget berg
      Pallsberget berg
      Pallsmyran gärde
      Parismyran gärde
      Per-Jons åkerbit
      Portstycket åker
      Pråmskär skär
      Pråmskär, Lilla skär
      Pråmskär, Stora skär
      Pråmskärshålet sund
      Prästgårdstomten tomt
      Prästhäbbret härbre
      Prästjorden gärden
      Prästmyran gärden
      Prästtäkterna gärden
      Ragnarsgrinden borttagen grind
      Ragnarstäkten gärde
      Ramtjärn tjärn
      Ramtjärnen tjärn
      Ramtjärnen tjärn
      Ramtjärnsbacken vägbacke
      Ramtjärnsbäcken bäck
      Rasselberget berg
      Rasselbäcken bäck
      Rasselmyrarna täkter
      Rasselmyrberget berg
      Rasselmyrberget berg
      Rasselmyrorna gärden
      Rasseln gärde
      Rasseltäkterna täkter
      Rasselviken vik
      Rasselviken vik
      Rasslorna täkter
      Rasslorna gärden
      Reffelmansviken vik
      Reffelmansviken vik
      Renberget berg
      Renängeshammaren åker
      Rosslamyran myr
      Rosslamyran skogbevuxna gärden
      Rosslorna skogbevuxna gärden
      Rovgärdet potatisland
      Rovgärdsberget berg
      Rovgärdsudden udde
      Rudtjärn tjärn
      Rumtjärn tjärn
      Rundhammaren stenig dunge
      Rysstäkten gärde
      Räva gärde
      Rävbacken vägbacke
      Rävslätten strandbit
      Rävstranden strandbit
      Rödgrinden borttagen grind
      Rödladan lada
      Röjningen gärde
      Römyran myr
      Rönningen gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärden
      Rönningen gärde
      Rönningen igenvuxet gärde
      Rönningen gärde
      Rönningen gärden
      Rönningen, Bortre gärden
      Rönningen, Hitre gärden
      Salsäng gärde
      Salsänget gärden
      Saltviken vik
      Saltviken vik
      Saltviksholmen udde
      Saltviksslätten strandbit
      Saltvikssundet sund
      Saltvikssundet sund
      Saltvikstäkten gärde
      Saltviksuddarna uddar
      Saltviksudde udde
      Saltviksudde udde
      Saltviksudden udde
      Saltviksudden, Lilla udde
      Saltviksviken vik
      Sandgrundet undervattensgrund
      Sandudden udde
      Sandvarpet notvarp
      Sandviken vik
      Sebbersberget berg
      Sjuan gärde
      Sjulstäkten gärde
      Själstenarna stenar
      Sjöbodbacken strandbit
      Sjön vik
      Skalinsudden udde
      Skogen skog
      Skog-Ljusgrund skär
      Skogljusgrundet holme
      Skoglundshällan sten
      Skoglundshällan stenhäll
      Skoglundsviken vik
      Skogänget gärde
      Skumberget berg
      Skumberget berg
      Skumbergsmyran gärde
      Skumbergstjärn tjärn
      Skumbergstjärnen tjärn
      Skumbergstäkten gärde
      Skyltmyran gärde
      Skyltmyren odling
      Skyltmyrsladan lada
      Skålviken vik
      Skälviken vik
      Skälöbottnen farvatten
      Skälöjorden gärden
      Skälölandet halvö
      Skälön gärden
      Skälön halvö
      Skärsjöberget berg
      Skärsjöbäcken bäck
      Skärsjön, Lilla sjö
      Skärsjön, Lilla sjö
      Skärsjön, Lilla sjö
      Skärsjön, Stora sjö
      Skärsjön, Stora sjö
      Skärsjön, St., L. sjö
      Slinkmickel skär
      Slättberget berg
      Smalsjön igenväxt vik
      Smalsvalen åker
      Smedbacken vägbacke
      Småmyrorna myrar
      Snedbacken vägbacke
      Snedtäkten gärde
      Snytterbärsmyren myr
      Sockensmagasinet förrådsbyggnad
      Sockenstugkällan källa
      Sockenvägen väg
      Spets-Annas gärde
      Spets-Lasses gärde
      Spånbacken strandbit
      Spångmyran myr
      Stadsfjärden del av Hudiksvallsfjärden
      Stadsfjärden vik
      Stadshamnen hamn
      Stapeltomten tomt
      Starmyran myr
      Starmyran myr
      Staverholmen holme
      Staverholmsharet skär
      Stavholmen holme
      Stavholmen holme
      Stavstjärnen tjärn
      Stavsudden udde
      Stavsöharet udde
      Stavsön udde
      Stavsön ö
      Stavsöudden udde
      Stenbäcken bäck
      Stenharet skär
      Stenharet udde
      Stenharet stenar
      Stensmyran myr
      Stockbergsgrundet grund
      Stockvarpet, Inre notvarp
      Stockvarpet, Yttre notvarp
      Stolpes kanal sund
      Storbacken bergsknalle
      Storbacken vägbacke
      Storbacksskiftet åker
      Storbyåkern åker
      Storfjärden vik
      Storgrund övervattensgrund
      Storgrundet holme
      Storgärdet gärde
      Storholmen holme
      Storladan lada
      Storladsvalen åker
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran gärde
      Storpussen sankmark
      Storstensön holme
      Storstensören holme
      Storstensören holme
      Storstycket åker
      Storstörstmyren myrmark
      Storsundet sund
      Storsvalen åker
      Storsvalen åker
      Stortäkten gärde
      Stortäkten gärde
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviksudden udde
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storänget åkrar
      Strandberget berg
      Stranderna vassar
      Strandtäkten gärde
      Strandviken vik
      Strandviken vik
      Sundboberget berg
      Sundboberget berg
      Sundbobäcken bäck
      Sundbobäcken bäck
      Sundbosjön sjö
      Sundsbäcken bäck
      Sundströmsberget berg
      Sunnanåbron bro
      Suråker odling
      Suråker gärden
      Svantes-Annasberget bergsknalle
      Svartbåden övervattensgrund
      Svarttjärnen tjärn
      Svartudden udde
      Svartudden udde
      Sveden notvarp
      Sveden gärden
      Sveden beteshage
      Svedstäkten gärde
      Svedsäng gärde
      Svålarna åkrar
      Syltan myrmark
      Sågbron bro
      Söritäkten gärde
      Sörpåskogen skogsområde
      Sörsidan gärde
      Sörsidan åkrar
      Sörtäkten gärden
      Tallvarpet udde
      Tallvarpet vik
      Tallvarpudden udde
      Tavlan grynna
      Tiggargrund grund
      Tjejskatudden udde
      Tjuvskär udde
      Tjuvskär udde
      Tjuvskärsgrinden grind
      Tjuvskärsslätten ängsmark
      Tjuvskärsvägen väg
      Tjärnmyran gärde
      Tjärnsmyren myr
      Tjärnsmyran tjärn
      Tjärnäs skog
      Tjärnässkogen skog
      Tolvmansstenarna stenar
      Tolvmansudden udde
      Tolvmansåkern åker
      Tomten gårdstomter
      Torbäck bäck
      Trebackarna vägbackar
      Trollbo f.d. servering och dansbana
      Trollsvalen åker
      Truthällarna stenbank
      Truthällorna skär
      Trädgårdssvalen åker
      Tunaolmen ö
      Tväbo åker
      Tåstäkten igenvuxet gärde
      Täppan f.d. potatisland
      Tärnharet holme
      Tärnharssundet sund
      Töttrerna åkrar
      Ulvstaberget berg
      Urö gärden och skog
      Uröbergen ås
      Uröhästen sten
      Urötäkterna gärden
      Uröudden udde
      Uröudden udde
      Uröviken inbuktning av Hudiksvallsfjärden
      Utmålet åker
      Vad gärden
      Vadberget berg
      Vadtjärnen tjärn
      Vallsjön sjö
      Valltäkterna gärden
      Vanbäcken bäck
      Vanen slåttermark
      Vanen gärden
      Vansfläck gärde
      Varggropen stenig dunge
      Varggropsåkern åker
      Vasmyrarna myrmark
      Vasstjärnen tjärn
      Vedbacksudden udde
      Vibobacken landsvägsbacke
      Vibobacken vägbacke
      Vibobäcken bäck
      Vibod-Långsjön sjö
      Vibodsjön sjö
      Vibolångsjön sjö
      Vikargatan väg
      Vikarkvarn kvarn
      Vikarkvarn kvarn
      Vikarlångsjön sjö
      Vikar-Långsjön sjö
      Vikarsjön sjö
      Vikarsjön sjö
      Vikmanstäkten åker
      Viks kvarn kvarn
      Vintergatan havsvik
      Vintergatan fjärd
      Vintergatsbodarna sjöbodar
      Vintergatsfjärden havsvik
      Vintergatsfjärden fjärd
      Vintergatssjöbodarna sjöbodar
      Vintergatsviken vik
      Vintergatsviken vik
      Visvallsbäcken bäck
      Visvallsvägen väg
      Vågerna åker
      Vågmyran myr
      Vågmyren myr
      Vågmyrstjärnen tjärn
      Vågmyrtjärn tjärn
      Vågtjärn tjärn
      Vågtjärnen tjärn
      Vågtäkten åker
      Våmmen åker
      Västapåolmen strandsträcka
      Västerdalshöljan utvidgning av Delångersån
      Västiängena gärden
      Väst på Grinnön vik
      Västpåtäkterna gärden
      Åberget berg
      Åberget berg
      Ådskär skär
      Ågrynnan grund
      Åkerhammaren bergsknalle
      Åkerlundsmyran myr
      Åkersvalen åker
      Åkregatan väg
      Ålands hav gärde
      Årskogen skogbit
      Årskogen skog
      Årtjärn tjärn
      Åskär skär
      Ägget holme
      Ängena gärde
      Öberget berg
      Ödesänget odling
      Örarna strandbit
      Örtäkten odling
      Örtäkten gärde
      Örviken vik
      Örviken vik
      Össänget gärde
      Östan-på-Idenorsolmen östra sidan av Idenorsolmen
      Östansjön gärden
      Östihagen hage
      Östitäkten gärde
      Östiåkern, se Sörsidan åkrar

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.