ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rogsta socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 362 Naturnamn : 1344 Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 711
Rogsta sn /Se Abborrsjön sjö Rogsta sn Abborrhålsjöarna sjöar
Rogsta sn Abborrtjärnen tjärn Rogsta sn Abborrtjärnen tjärn
Rogsta sn Abborrvarpet tjärn Rogsta sn Abrahamsgrundet grund
Rogsta sn Aftonbäcken bäck Rogsta bullar inbyggarbeteckning Aftonbäcken bäck
Rogsta sn Aftonmyran myr Rogstasjälar inbyggarbeteckning Aftonmyren myr
Rogsta sn Aftonsjön tjärn Rogstasjälarna inbyggarbeteckning Aftonsjön sjö
Rogsta sn Aftonslätten ägomark Rogstasjälar inbyggarbeteckning Agtjärn tjärn
Rogsta socken Aggtjärnen tjärn Rogstasjälar inbyggarbeteckning Agtjärnsberget berg
Rogsta sn Aggtjärnsbäcken bäck Broborna inbyggarbeteckning Agtjärnsbäcken bäck
Rogsta sn Alberts åker /Se Dalbor inbyggarbeteckning Alderviken vik
Rogsta sn *Alder skiäret skär? Fröllabor inbyggarbeteckning Alderviksberget berg
Rogsta socken Alderviken vik Garluöbor inbyggarbeteckning Allmänningsberget berg
Rogsta socken Alderviksberget triangelpunkt Ingstabor inbyggarbeteckning Angbofallet (?) täkt
Rogsta sn Alderviksbäcken bäck Lönnångrar inbyggarbeteckning Angbofallsberget berg
Rogsta socken Alme rå terräng Malstar inbyggarbeteckning Arderviksberget berg
Rogsta sn Alsmyran myr Nordenholmar inbyggarbeteckning Arnösundet vik
Rogsta sn Amerika gårdstomt och hagmark /Se Rogstabor inbyggarbeteckning Arnöviken vik
Rogsta sn Anders Wiks rönningar båtsmansjord /Se Stamnäsarna inbyggarbeteckning Asphamn vik
Rogsta sn /Se Anders Wiks täkt(en) båtsmansjord /Se Svedsbor inbyggarbeteckning Asphamnspusten tjärn
Rogsta sn Angbofallet myr Syltabor inbyggarbeteckning Backaån å
Rogsta sn Arnöledet förr väggrind, nu ängsmark /Se Sördalingar inbyggarbeteckning Backmanssten udde
Rogsta socken Arnölångmyran myr Viabor inbyggarbeteckning Bakom dörren vik
Rogsta socken /Se Arnönorsta åker /Se Välstar inbyggarbeteckning Bakugnsviken vik
Rogsta sn Arnösundet vik Västbäckrar inbyggarbeteckning Balsten klippa
Rogsta sn Arnösundet vik Åkersbor inbyggarbeteckning Benjaminsholmen holme
Rogsta sn Arnösundet vik /Se Aftonslätten fäbodar Bergenshällan nätställe
Rogsta socken Arnötäkterna åker /Se Arnön by Bergensvarpet vik
Rogsta socken Arnöviken vik Arpe by Bergsjöbanan f.d. järnväg
Rosta socken /Se Arnöviken vik Backen by Bergsundet fjärd
Rogsta socken /Se Arnöviken vik Backmyren t. Bergöhamnarna hamnar
Rogsta socken /Se Arnöviken vik Bergön fiskeribebyggelse Bergön halvö
Rogsta socken /Se »Aspaskogen» skog? Bergövallen föbodar Bergön, inre förr ö
Rogsta socken Asphamn vik Blåmyrarna gårdar Bergön, Yttre förr ö
Rogsta socken /Se Astronomberget berg Blästa by Bilgrund skötgrynna
Rogsta socken /Se Bakom dörren vik Blästa by Biskopen ö
Rogsta socken /Se Bakugnsviken vik Bockmyren t. Bjällmyren myr
Rogsta socken /Se Balsten klippa Bolika t. Bjällmyran myr
Rogsta socken /Se Balsten klippa Bredsandsvallen fäbodvall Björnbäcken bäck
Rogsta socken /Se Balsten klippa /Se Bro by Björnslättberget berg
Rogsta socken /Se Balsten klippa /Se Bromanstorpet t. Björnsundet havsvik
Rogsta socken /Se Balsten klippa /Se Brytte by Björnsundsfjärden havsvik
Rogsta socken Balsten klippa Brännsholmen lht Björnsundsharen grund
Rogsta sn Balsten klippa /Se Bursmyren gd Björnviken vik
Rogsta socken Balasten sten /Se Bursmyren gård Björnängena betesmark
Rogsta socken /Se *Balänget änge /Se Byn by Bladdåvarna myr
Rogsta socken /Se Bastfjärden fjärd Bästdal by Blindpellestjärnarna tjärnar
Rogsta socken /Se Bastsjön sjö Dalbokällan vaktstuga Blästatjärnarn tjärnar
Rogsta socken *Bast skatan udde Dalen bebyggelse Blötmo tjärn
Rogsta sn /Se *Bast skiär skär? Dalsmyren lht Blötmossarna myrmark
Rogsta sn /Se Bastutäkt(en) åker /Se Dragåsvallen fäb. Blötmomyren myr
Rogsta sn /Se *Belänget = *Balänget änge Dragåsvallen fäbodar Blötmoån å
Rogsta sn /Se Benmyran ägomark? Dräsviken fiskläge Bodmyran myr
Rogsta sn /Se Berga udde Duvgärde gård Bodsjöberget berg
Rogsta sn /Se Bergharet holme Edsviken fäbodar Bodsjöbäcken bäck
Rogsta sn /Se *Bergströmstomten tomt Edsviksvallen fäbodvall /Se Bodsjömyren myr
Rogsta sn /Se Bergsundet fjärd Fagerstrand gård Bodsjön sjö
Rogsta sn /Se Bergsundet fjärd Fallnäs t. Bodtjärnen sjö
Amerika förr gård /Se Bergsundet vik Flatänget gård Bokhållarmyren myr
*Angedal Saknas Bergön halvö Fläcklandsvallen föbodar Bordet nätställe
(?)Arnö by Bergön halvö Fläskland fäbodar Bosjön sjöar
Arnö by Bergön halvö Frölland by Botjärn sjö
Arnö by Bergön halvö Fänsjö by Botjärn tjärn
Arnö gd Bergön halvö Färdsjö by /Se Boviken tjärn
Arnö by Bergön fiskeläge Färsjö by Bovikstjärnen tjärn
Arnön by /Se Bergön fiskeläge Gammalhamn fiskehamn Boviksbäcken bäck
Arnö gd Bergön, Inre halvö Gammelbodvallen fäbodvall Brakmyren myr
Arnön by /Se Bergön, Inre halvö Gannbacka ? lht Brattsval odling
Arnön by Bergön, Yttre halvö Garlnö by Bredsand vik
Arnön by /Se Bergön, Yttre halvö Garluö by Bredsandsjön sjö
Arnön by /Se Bergön, Yttre udde Godänget lht Broarna vik
Arnön by /Se Bergön, Yttre ö Gräfterna gård Brobräckan landsvägsbacke
Arnö gd /Se Bergön, Yttre halvö Gränsmyren lht Bromyren myr
Arnö by /Se Bergövallen terräng Hansböl gård Bromyren myr
*Arnö sköllen Saknas Berlinsmyran ägomark Hofsätter by Bromyråsen höjd
Aspe by Biskopen ö Hornslandet kronopark Broströmsstenarna grund
Aspe by Biskopen ö Hovsäter by Brotjärnen tjärn
Aspe by /Se Biskopen skär Hovsätter by Bräckbacken landsvägsbacke
Aspe by Biskopen ö Håcksta by Brännsholmsudden udde
Backa by Biskopen skär Håcktjärnsvallen föbodvall Buddhålet tjärn
Backen by Biskopen ö Hällänge t. Bure täkt
*Berge del av by *Biskopsön ö Hässåker by Bureberget berg
*Berge del av by Bjällmyran myr Hölick fiskeläge Bursmyren myr
*Berge del av by /Se Björbos ägomark Hölicksskär fiskeläge Bursmyren myr
Bergövallen fäbodar /Se Björkskär udde Hölicksskär fiskeläge Byberget berg
Blästa by *Björksundsfjärden havsvik Ingebre föbodar Bålsjön sjö
Blästa by /Se Björnberget berg Ingsta by Bäcksanden vik
Blästa by /Se Björnbäcken bäck Johansgärde t. Bästdalbacken backe
Blästa by Björnmalen terräng Kallråvallen föbodvall Bästdalmyren myr
Blästa by /Se Björnslätt terräng Klinten t. Dalbobäcken bäck
Brasktorpet bebn. /Se Björnslättberget berg Klostret gård Dalboviken tjärn
*Bratte by Björnsundet havsvik Kolartorpet stuga Dammyren myr
»Brattenbe(r)gh» beb. Björnsundet vik Kolarvikstorpet stuga Davidstäkten (?) täkt
Bredsandsvallen fäbodvall Björnsundet havsvik Korsbacka bebyggelse Djupdal myr
Bro by Björnsundet havsvik Krankå förr fäbodvall Djupdalsberget berg
Bro by Björnsundet havsvik /Se Kuggörarna fiskläge Djupdalsmyren myr
Bro by /Se Björnsundsfjärden fjärd Kuggörn fiskläge Djupdalstäkterna odlingar
Bro by /Se Björnviken vik Kyrkgränden bebyggelse Djupsjön sjö
Bro by /Se *Björsund vik Kyrkgränden kyrkbyn Dostudden udde
Bro by Bladrå ägomark Källtäkten t. Dostudden udde
»Bronsätters» beb.-n.? Blind-Pellestjärnarna tjärnar Kölsund gård Drevis sjö
Brytte by Blålandsberget berg Kölsund gård Drevisfjärden sjö
Brytte gd Blästabäcken bäck Kölsund gd Dräsviken vik
Brytte gård /Se Blästaharen holme Lakbäck fiskläge Dånorna täkter
Brytte gård Blästatjärnerna tjärnar /Se Lillsand fiskarställen Dånten bergknalle
Brytte gård /Se Blästatjärnen sjö Lilltjärn t. Dältmon skogstrakt
Brytte gård /Se Blästatjärnen, Södra Saknas Lönnånger by Dönsan myr
Brytte by Blästaänget åker /Se Malnabäck lht Dövlorna myr
Brytte by Blötmomyran strandmark Malsgård gård Edsmyren myr
Brytte gd:ar /Se Blötmotjärnen tjärn Malsta by Edsmyrsberget berg
bränn(e) element i bebn. /Se Blötänget änge /Se Morsvedjorna t. Ekorred udde
Brännsholmen bebn. /Se »Bodeskathan» udde? Moränget gård Elofsmyren myr
Byn by »Bodeuallen» ägomark? Myckelmyra t. Enskärsfjärden vik
?Byn by Bodmyran myr Mycklan t. Enstensudden udde
Byn by /Se Bodmyran myr Mörtnor fäbodar Falkberg berg
Byn by Bodmyran myr Mörtnäs fäb., se Mörtnor Saknas Falkrå odling
?Bästdal by Bodsjöberget berg Nattlös fäbodar Finnsvedberget berg
Bästdal by Bodsjöhällorna höjd Nordenholm by Finskan vik
Bästdal by /Se Bodsjön sjö Nordenholm by Fisklös vik
Bästdal by /Se Bomyran myr Nordnor gård Fisksjön sjö /Se
Bästdal by /Se Bordet udde Norrdalen bebyggelse Fiskvarpsharet skär
Bästdal by /Se *Borghon grund Norrdalsgränden bebyggelse Fjällmyran myr
Bästdal by *Bosand udde? Norrsteg förr fäbodar Fjärden, Nedre insjö
Bästdal by Botjärnen tjärn Norråkre by Fjärden, Yttre fjärd
Bästdal by /Se Boviken tjärn Norsta bebyggelse Fjärden, Övre insjö
Bölet sköllen Brakmyran myr Oppby by Fjärdändan vik
Delins gd Bredsandsbäcken bäck Otterbäck fäbodar Flatbottnen skötgrund
*Edsboda fäbodar Brasktorpet förr åkrar /Se Riset t. Flatsjön sjön
Edsviken fäbodar /Se Braskägan åker /Se Risgården gård Flygarbacken höjd
Edsviken fäbodar Bredsandsmyran myr Risänge bebyggelse Fläcksjön sjön
Edsviken fäbodar /Se Bredsandssjön sjö /Se Runsta beb.? Fläckåker odling
Edsviken fäbodar Bredsandsvallen terräng Russlena (?) t. Fläckåkersbacken landsvägsbacke
»Eghsniga» f.beb? Bredsandsviken vik t. Flötviken vik
Exing försv. beb. nu ägomark Bredsandsviken vik Sanden t. Flötvikshällan udde
Fläskland fäbodar /Se Bredsandsäng terräng Sandgrund fäbodvall Frotäktmyren myr
Frankgården riven gård /Se Bredstrand(en) äng /Se Semmenvik bebyggelse Fröllandstjärnen tjärn
Franks riven gård /Se Brickmyran terräng Semvik bebyggelse Fugelmyren myr
Frölland by Bromyran myr Sennvik bebyggelse Fugelmyrsberget berg
Frölland by »Bronsätters källa» källa? Skallnäs lht Fårskär udde
Frölland by Broskiftet ägonamn /Se Skottsjö gård Fäbodudden udde
Frölland by /Se Brotjärnen tjärn Skyttholmen avs. Fäbodudden udde
Frölland by /Se bränn(e) element i ägon. /Se Slaggbacken t. Fänmyren slåttermyr
Frölland by /Se Brännsholmen äng /Se Snoken fäbodar Färdsjötjärn tjärn
Frölland by Bränsholmen kulle /Se Solkebo gård Färsjöstormyren myr
Frölland by Brännsholmsskiftet äng /Se Spjutnäsvallen fäbodar Färsjötjärnen tjärn
Frölland by Brännsholmstäkt(en) åker /Se Stamnäs by Gackerön halvö
Frölland by /Se Brännholmsudden udde och hagmark /Se Steg bebyggelse Gallkon udde
*Frölland sköllen Saknas Buddhålet tjärn Stegsundet gård Gallkoviken vik
Färdsjö by Bulsarviken, se Pulsarvsviken vik Stensjö fäbodar Gannbacken (?) landsvägsbacke
Färdsjö by Bure terräng Stenön fäbodar Gannmyren myr
Färsjö Saknas /Se Bure förr åker /Se Storviken fiskehamn Gannmyren myr
Färsjö by Bureberget berg Stranden gård Ganseknölen berg
Färsjö by Bursmyran myr? Strutbacken gård Ganseknölen bergknalle
Färsjö by /Se Byberget terräng Stålsta rå gård Gammalhamnsudden, Inre udde
Färsjö by Byströmsudden udde Stölåker (?) gård Gammalhamnsudden, Yttre udde
Färsjö by Bålsjöbäcken bäck Sundsveden t. Gammalsten skär
Fär(d)sjö by /Se Bålsjömyran myr Sunnån bebyggelse Gammelbodmyren myr
Garluö by Bålsjön sjö Sved by Gammelmyrbäcken bäck
Garluö by Bålsjön sjö Sydbovallen fäbodvall Getlandet strandparti
Garluö by Bålsjön sjö Sylta by Gillermyran myr
Garluö by /Se Bålsön ö Sågtäkten bebyggelse Gillermyren myr
*Gropen del av by /Se Bålsön ö Sördalsgränden bebyggelse Gillermyrsberget berg
Gräfterna bin. på gd. /Se Bålsön ö Sörik gård Gillra myr
Hansböl gård Bålösund triangelpunkt Sörsteg förr fäbodar Glorå tjärn
Hansböl gård /Se Bålösundet sund Söråkre by Godåkerssvedjan beteshage
Hansböl gård Bäckrå ägomark Tallholmen lht Gollsmyren myr
*Hansät by Bäcktäkten äng? /Se Tallnäs t. Gollsmyrtjärnen tjärn
Hasses gd /Se Bästdal terräng Tegarne lht Granögrynnorna övervattensgrund
Hovsäter by Bästdalsmyran terräng Tjärnvallen fäbodar Granön ö
Hovsäter by *Börsjön sjö /Se Tomten gård Granön ö
Hovsäter by /Se *Dagö(n) ängsmark Udden gård Granöviken vik
Hovsäter by *Dagö(n) ängsmark Vestanbäck by Grevtäkten täkt
*Hugarne sköllen Saknas Dalboviken tjärn /Se Via by Grisselskär skär
Hugarna sköllen sköll /Se Dalboviken sjö Våldåvarna t. Grisselskärsgrynnan nätplats
Håckse gd /Se Dalboviken sjö Välsta by Gropgrunden skötgrund
Håcksta by Dalsmyran ägomark Välsta by Grubbesberget berg
Håcksta by *Dalsmyrekällan kallkälla Västanbäck by Grundstenarna grund
Håcksta by /Se Davidstäkten åker /Se Västsund gård Gräfteberget höjd
Håcksta by /Se Delins backen förr vägbacke, nu ägor /Se Åkern by Gräsmyren myr
Håcksta by Delins udden ägomark o. udde /Se Åkre byar Grönrå skogsparti
*Håksätt by *Djupadal dal? Åkre by Grötvik vik
*Håsätter by Djupdalsmyran myr Änga gd Grötviksharet skär
*Hägger dalen by /Se Djupråmyran myr Ängena gård Gullkistan täkt
Hässåker by *Djuptalgen sjö Äxing gårdar Gullkistberget berg
Hässåker by /Se *Djuptalgtjärn, se Talgen tjärn Äxing förr gård Gullklack myr
Hölick fiskeläge /Se Dostudden udde Östantjärn gård Gulsjön sjö
Hölick by /Se Dostudden udde Östby by Gårdviken sjö
Hölick fiskl. /Se *Dragån å Ösvedjan gård Gåssjön sjö
Hölicksskär fiskeläge /Se Dragåsvallen terräng   Gåsviken, L., St. vikar
Hölicksskär fiskeläge /Se Drak(ans) strand äng /Se   Gåsviksskär udde
Hölicksskär fiskeläge Drakans täkt äng /Se   Gäddtjärnen tjärn
?Ingebred fäbodar /Se Drakans täkt åker /Se   Gäddtjärnen tjärn
Ingsta by drake ägonamnselement /Se   Gäddtjärnsberget berg
Ingsta by /Se Drakstranden strand /Se   Gästgivaren sten
Ingsta by /Se *Drevesån å /Se   Hafsberg berg
Ingsta by /Se Drevisfjärden sjö   Hagafjärden havsvik
Ingsta by /Se Drevisfjärden sjö   Halvarsskär holme
Kallråvallen fäbodvall /Se Drevisfjärden sjö /Se   Hammaren lund
*Karlogen, *Karlö by Drässviken vik   Hamnen, Yttre fiskarhamn
»Kattskär fäbodar /Se Dräsviken vik   Hamnskäret, Norra ö
*Kyrkofjärdingen by dån ägonamnselement /Se   Hamnskäret, Södra ö
Kölsund gård /Se Dånan åker? /Se   Hanstermyren slåttermyr
Kölsund gd /Se Dårådsmyran terräng   Haren vik
Lindbergsgorpet förr torp /Se Dältmon ägomark   Hattgrund övervattensgrund
»Lindholms» beb? Dönsan terräng   Havberget berg
Lönnånger by Dövlorna terräng   Havgrund holme
Lönnånger by »Eghsniga», se Exing ägomark   Hedvikssjön sjö
?Lönnånger by Ekorred terräng   Himmelskatan udde
Lönnånger by /Se Emmas täkten äng /Se   Holmbackarna höjd
Lönnånger by /Se Engebergsvägen väg /Se   Holmsjöbäcken bäck
Lönnånger by /Se Engvalls täkterna förr åkrar /Se   Holmskär skär
Lönnånger by Enskäret, Lilla, se Enskärsharet skär   Holmsundet sund
Lönnånger by /Se Enskäret, Stora skär   Hornslandsudden udde
Lönnånger by /Se Enskäret, Stora udde   Hornslandsudden udde
Lönnånger by /Se Enskärsharet skär   Hornsudde udde
Lönnånger by /Se Enskärsharet holme   Hornslandsuddsberget berg
Malna(r)bäck lht /Se Ensten holme   Hundsvedtjärnen tjärn
malnare element i bebn. /Se Exing ägomark   Håckstabacka landsvägsbacke
Malsgård gård Fagerpatamyran myr   Håckstaberget berg
Malsgård gård /Se Falkberget berg   Håcktjärnen tjärn
Malsta by Falkrå terräng   Håcktjärnsmyrarna myrmark
Malsta by Filippussarna tjärnar   Håckstatäkterna odlingar
Malsta by /Se *Finnhamn vik   Håckstaviken numera insjö
Malsta by *Finnhamn vik   Häggviken sjö
Malsta by /Se Finnhamn vik   Häljön skog
Malsta by /Se Finnhamn vik   Hälldånten skär
Malsta by Finskan tjärn   Hällgrund skär
Malsta by Fiskehamn vik   Hällkrok vik
»Malsta gästgivargård Saknas Fiskehamnen vik   Hällkroksbäcken bäck
Mörtnor fäbodar /Se Fisklösviken vik   Hällkroksklippan bergknalle
*Nordanskog beb.-omr.? Fisksjön sjö   Hällkroksviken vik
*Nordanå gård Fiskvarpsharet skär /Se   Hällorna berg
Nordenholm by *Fladesjösundet sund /Se   Hällsjöarna sjöar
Nordenholm by /Se Flatbiten åker /Se   Hällsjöberget berg
Nordenholm by Flatsjön sjö   Hällsjöbäcken bäck
Nordnor gård Flosjön sjö /Se   Hällsjön sjöar
Nordnor gård /Se Flotäktsmyran terräng   Hälltjärn tjärn
Nordnor gård Fläcksjön sjö   Hällängsberg berg
Norells gd /Se Frankrutan åker /Se   Hällängsviken vik
Norrdalen bebyggelse Frostmyran myr   Häränget fäbodar
Norrsteg förr fäbodar /Se Fräkenmyran myr   Häsströmstjärnen tjärn
Norr- och Söråkre byar Fröllandssjön tjärn   Hästholmen holme
Norsta bebyggelse Fröllandstjärnen tjärn /Se   Hästsjön sjö
Norsta by /Se Fröllandstjärnen tjärn /Se   Hästviken vik
Norsta bebyggelse /Se Fröllandstjärnen tjärn /Se   Högarna bergshöjd
Norsta by /Se Fröllandstjärnen sjö   Högberg berg
Norsta bebyggelse /Se *Fugelswiks skatan udde?   Högberget berg
Oppby by /Se Furskatsharet holme   Högbergsmyren myr
Oppby by /Se *Furskär udde   Höghällan berg
»Osmans» beb? *Furskär udde   Högsätet nätställe
Petters förr torp /Se Fågelmyran myr   Hölicksskär halvö
»Rattmars» beb? *Fågelviken havsvik   Hölicksviken vik
Rogells förr torp /Se *Fågelviken havsvik   Höljan nätställe
Rogells torp förr torp /Se *Fågelviken havsvik   Höljeharet skär
Rogsta by Fårhusviken vik   Hönseberget berg
»Rogsta prästbord» Saknas /Se Fårskär udde   Hönsharet skär
*Runsta Saknas Fårtäkten ägomark   Hörneudden udde
*Runsta Saknas /Se Fäboudden udde   Hörneviken vik
*Runsta ?gd /Se Fäbodudden udde   Ickerö udde
Semvik by /Se Fähustomten åker /Se   Idtjärn tjärn
*Skridsvik fäbodar /Se Fähustäkten åker /Se   Idtjärnsmyren myr
*Skridsvik föbodar /Se Färdsjötjärnen tjärn   Igeltjärn tjärn
*Skridsvik fäbodar /Se »Gackaresundit» sund?   Igeltjränen tjärn
*Skridsvik föbodar /Se Gackerön halvö /Se   Igeltjärnen tjärn
Spjutnäsvallen fäbodar /Se Gallkon holme   Ingebrettjärnen tjärn
Spjutnäsvallen fäbodar /Se Gallkoviken vik   Isberg berg
Stamnäs by Gamla fiskehamnen vik   Isbergmyrarna myrmark
Stamnäs by /Se Gammelbodmyran myr   Isbäcken bäck
Stamnäs by Gammelbodvallen terräng   Isbäcksmyren myr
Stamnäs by /Se Gammelhamnspussen tjärn   Itjärnsmyren myr
Steg by /Se Gammellötsmyran myr   Jettnerviken vik
Stensön fäbodar Gammelsten holme   Jönsesmyren täkt
Stensön fäbodar /Se *Gammelstensören holme   Kalholmen holme
Stensön gd:ar Gammeltomten gårdstomt och äng /Se   Kallråbergen berg
*Sund by Ganseknölen berg   Kallråbäcken bäck
Sunded bebyggelse /Se Ganseknölen berg   Kallråfjärden vik
Sved by Gansesjön sjö   Kapellsjön sjö
Sved by Garlebäcken bäck   Kapellstenen udde
Sved by Garluöstranden strandområde o. ängsmark /Se   Karskär grund
Sved by /Se Gattäkten åker /Se   Karskär udde
Sved by Gemenemansviken myr?   Karstensjöbäcken bäck
Sved by /Se Getrännan sund   Karstensjömyren myr
Svålarna gård /Se Getviken vik   Karstensjön sjö
Sydbodvallen fäbodvall /Se Gillermyran myr   Kassingbäcken bäxk
Sylta by Gillermyrberget berg   Kastellbäcken bäck
Sylta by *Glysbergen berg /Se   Kastellsjön sjö
Sylta by /Se Glöggan ägomark   Kastellsjön sjö
Sylta by /Se Godänget ägomark   Kastena udde
Sylta by granmor(or) »sumpig granskog» /Se   Kastensjön sjö
Sylta by /Se Granmyran myr?   Kattskärspusten tjärn
*Söderby del av by Granskär?, se Granön ö   Killingsjöbäcken bäck
*Söderby del av by /Se *Granskär ö   Killingsjön sjö
*Söderby del av by *Granskär ö   Kilrå odling
*Söderdalen by *Granskäret, se Granön ö   Kilsten udde
Sörby by /Se Granön ö   Kimfjärden fjärd
Sör- och Norråkre byar Granön ö   Kimklacken grund
Söråkre by /Se Granön ö   Kimsundet sund
Tisteltäkten gd /Se Granön ö   Klackharen skär
Tryborg plats för fornborg /Se Granön ö   Klackviken vik
Tryborg plats för fornborg /Se Granön ö   Klimparna (?)
*Tåsäter bebyggelse Granön ö /Se   Klingran skär
*Utbyn del av by /Se Granön ö   Klistran myr
*Utomskogen by Grisselskär skär   Kolarviken vik
*Valesheim, *Valestad by Grisselskär holme   Kolberg berg
*Varpsätter by Gropgrunden skär   Kolbottnen skogsparti
Westins torp /Se Grubbesberget berg   Kolholmen holme
Via by Grundstenarna grund   Kolmyran myr
Via by /Se Gråssorna åker /Se   Koludden udde
Via by /Se Gräfteberget höjd /Se   Kolviken vik
Via by /Se Gränsberget berg   Komministern sten
Via by ?Grönrå(myran) skogsparti   Korpen ö
Via by /Se Grönråmyran myr   Korsbacktjärnen tjärn
Via by /Se Grönviken vik   Korshällan strandklippa
Wibergs gd /Se Grönvikssjön sjö   Kortfjärden vik
*Vitsjön Saknas /Se Guldkistberget berg /Se   Korvgrund skär
Välsta by /Se Guldkistberget berg   Krokskär nu halvö
Välsta by Guldkistberget berg   Krokskärsbäcken bäck
Välsta by Gullkistan täkt /Se   Kryddholmsberget höjd
Välsta by Gullkistberget berg /Se   Kuggörarna ö
Välsta by /Se Gullkistberget berg /Se   Kuggörn ö
Välsta by Gullkistberget berg /Se   Kuggörsudde udde
Välsta by /Se Gulsjön sjö   Kvarnån å
Välsta by /Se Gulsjön sjö   Kyrkmyran myr
Välsta by /Se Gulsjön sjö   Kåvatjärnen tjärn
Välsta by /Se Gulsjön sjö   Käringsten udde
Välsta by /Se Gulsjön sjö   Kärrdalsberget berg
Välsta by Gymmerberget berg   Kärrängena täkter
Välsta by /Se Gymrarna myr   Kölsundet, Nedre täkt
Välsta sköllen Saknas Gållsmyran myr   Kölsundet, Övre täkt
Västanbäck by Gållsmyrtjärnen tjärn   Könsberg berg
Västanbäck by /Se Gålsjön, se Gulsjön sjö   Labba stenhällar
*Västanfjär Saknas Gålsiön, se Gulsjön sjö   Labban bergknalle
Västsund bebyggelse Gårdstäkten åker, äng o. gårdstomt /Se   Lakbäcksfjärden havsvik
Västsund gård Gårdstäkten åker /Se   Lakbäcksgrundet skär
Västsund gård Gårdsvalarna äng /Se   Lappmo sandmo
Åkern by Gåsmyran myr   Lappmoberget berg
Åkern by /Se *Gåssjön sjö   Lappmyren myr
Åkern by Gåsskiäre, se Gåsviksskär udde   Laskär skär
?Åkre by *Gåsskär skär   Latbäcksbäcken bäck
?Åkre by Gåsskäret skär   Latbäcksfjärden havsvik
Åkre by *Gåsskäret skär   Laxnätet nätställe
Åkre byar Gåsviken vik   Laxörtjärn tjärn
Åkre by Gåsviken vik   Lillabraham grund
Åkre byar Gåsviksskär udde   Lillfjärden fjärd
Åkre byar Gåsviksskär udde   Lillgloan vik
Åkre byar /Se Gåsviksskäret skär   Lillgrundet grund
Åkre by /Se Gåsviksskäret skär   Lillgåsviken vik
*Åkre sköllen Saknas Gåsviksskär udde   Lillhamn vik
Östantjärn gård /Se Gåsviksskär halvö   Lillhamnsharet skär
Östanåker beb Gäddtjärnen tjärn   Lillharet skär
Östanåker beb. Gäddtjärnsberget terräng   Lillhelvetet tjärn
*Östanåker by Hagafjärden havsvik   Lillhällsjön sjö
Östby by Hagafjärden havsvik   Lillmalen myr
Östby by Hagafjärden fjärd   Lillmyran grund
Östby by Hagafjärden havsvik   Lillmyren myr
Östby by Hagafjärden havsvik /Se   Lillmyren myr
Östby by Hagafjärden havsvik /Se   Lillskottsjö sjö
Östby by Hagafjärden havsvik   Lilltjärnsmyren myr
Östby by /Se »Hagan» havsvik   Lindsfjärdarna sjöar
Östby by /Se Hagafjärden havsvik   Lindsvikarna sjöar
Östby by /Se Hagbomsviken vik   Lindsviksbäcken bäck
*Östby sköllen Saknas Haggrund holme   Ljusmyrarna myrmark
Östlins torp /Se Halstaån å   Ljusviken vik
  Halvarskär holme   Ljusören skär
  Halvarskär holme   Lortfjärden fjärd
  Halvarskär holme   Lortfjärden vik
  Halvarskär holme   Lossmyren myr
  Halvarskär holme   Lundholmssten hälla
  Halvarskär holme /Se   Lundsesskäret skär
  Hammaren skogsbacke och hagmark /Se   Lunkarboberget berg
  Hammarvallen åker /Se   Långmyren myr
  Hammarmyran myr   Långmyren slåttermyr
  *Hamnskatan udde?   Långmyrsberget berg
  Hamnskäret, Norra ö   Långråsberget berg
  Hamnskäret, Norra skär   Långråsmyran myr
  Hamnskäret, Södra skär   Långsjöarna sjöar
  Hamnskäret, Norra halvö   Långsjöberget berg
  Hamnskäret, Södra ö   Långsjömyren myr
  *Hamnön ö   Långsjön sjö
  Hanstermyran myr   Långsjön sjö
  Haren vik   Långsjön sjöar
  *Harikmåset mosse?   Långudden udde
  Harptjärnen tjärn   Långviken vik
  Harsvalen åker /Se   Lägransmyren myr
  Harvikspussen tjärn   Lönngrund hälla
  Hasses backen förr vägbacke, nu ägor /Se   Lönnångerstjärnen tjärn
  Hattgrund skär   Maghög ättehög
  Havberg berg /Se   Malberget berg
  Havberg berg   Malen dalsänka
  Havgrund holme   Malen myr
  Havgrund holme   Malnabäck bäck
  Helgö udde /Se   Malnabäck täkt
  Helgön skog /Se   Malskär skär
  Helgön åker, delvis äng /Se   Malstamossarna myrmark
  Helgörönningen ängsmark /Se   Malvägen (!) vik
  Helgöskogen skogsområde   Marresberget berghäll
  Helgöudden udde /Se   Marresklacken grund
  Hermansmyran terräng   Masksjöberget berg
  Herrmansvägen väg   Masksjöbäcken bäck
  Herrmansvägen väg /Se   Masksjön sjö
  Holmarnas hamnar Saknas   Mellanharet skär
  Holmboudden udde   Mellanlårsviken vik
  Holmsjöbäcken bäck   Mossmyran myr
  Holmskär skär   Mossmyren myr
  Holmskär udde   Myckelberget berg
  Holmskär udde   Myckelmyratjärn tjärn
  Holmsundet sund   Myckeltjärn tjärn
  Hoosl - - dsudd, se Hornslandsudden udde   Mycklan myr
  Hornolansudd, se Hornslandet Saknas   Myragrundet grund
  Hornslandet halvö   Myran grund
  Hornslandet halvö   Mälbosjön sjö
  Hornslandet halvö   Mörtnorsfjärden sjö
  Hornslandet halvö   Mörtnorsänget myrmark
  Hornslandet halvö   Mörtnorstjärnen tjärn
  Hornslandet halvö   Mörtnäsfjärden sjö
  Hornslandet halvö   Mörtsjön sjö
  Hornslandet kronopark   Mörttjärn sjö
  Hornslandet kronopark /Se   Mörttjärn tjärn
  Hornslandet kronopark   Nordanmyren myr
  Hornslandet kronopark /Se   Nordenholmsbäcken bäck
  Hornslandet kronopark /Se   Nordenholmsån å
  Hornslandet halvö   Nordostklacken grund(uv)
  Hornslandet halvö   Norraborrshålet vik
  Hornslandet halvö   Norramyran grund
  Hornslandet halvö /Se   Norretjärnen tjärn
  Hornslandet halvö /Se   Norrev undervattensgrund
  Hornslandet halvö /Se   Norrstegshamnen höjd
  Hornslandsudden udde   Norrsundet förr sund
  Hornslandsudden udde   Norstafjärden fjärd
  Hornlandsudden udde   Nybosjön sjö
  Hornlandsudden udde /Se   Nygrundet skötgrynna
  Hornslandsudden udde   Nygrundet grund
  Hornslandsudden udde   Nygrundet grund
  Hornlandsudden udde   Nyvarpet vik
  Hornslandsuddsberget berg   Oppbystormyren myr
  *Horneudden?, *Hornsudden? udde   Orrmyren myr
  Hornsudde udde   Orrsjön sjö
  Hornsudde triangelpunkt   Osten sten
  *Hornudd udde   Otterbäcken täkt
  Hoslandet halvö   Otterbäckstjärnen tjärn
  *Hoslandet halvö   Patbäcken bäck
  Hoslandet halvö   Pinan udde
  Hoslandet halvö   Pousarsudden udde
  Hoslandsudd udde   Predikstolen nätställe
  *Hugguskatan udde   Präststormyren myr
  *Hugguskatan udde   Pulsarv, Lilla tjärn
  Hundsvedstjärnarna tjärnar   Pulsarv, Stora tjärn
  Håckseberget terräng   Pumsabäcken bäck
  Håcksetäkten åker /Se   Pumsavik vik
  Håcksta gränd inäga   Putte täkt
  Håckstaviken sjö   Putteviken vik
  Håckstaviken insjö   Påludden udde
  Håckstaviken vik /Se   Rabben skötgrynna
  Håckstaviken sjö /Se   Remmarharet skär
  Håckstaviken sjö   Reshögarna högar
  Håckstaviken sjö   Revudden udde
  Håcksåck åkrar /Se   Revviken vik
  Håcktjärnsmyran myr   Rotan ö
  *Håleskär ö   Rotrå myr
  Hålskär skär   Rovgärdet täkt
  Häggviken, Nedra sjö   Rovtäktsberget höje
  Häggviken, Övra sjö   Rovtäkten täkt
  Häljön skog /Se   Rovtäktmyrarna myrmark
  Häljön skog /Se   Rudsjön sjö
  Hälldunten holme   Rullsängsmyren myr
  Hällgrund stenar   Runsta terräng (?)
  Hällkrok vik   Runstensbacken backe
  Hällkrok udde   Råtan skär
  Hällkrok udde?   Rävelharet udde
  Hällkrok udde   Rävgrundet skötgrynna
  Hällkroksbäcken bäck   Rävskatviken vik
  Hällkroksklippan terräng   Rävstenarna grund
  Hällkdoksmyran myr   Rödmyren myr
  Hällkroksviken vik   Rödtjärn tjärn
  Hällsjöberget triangelpunkt   Rödviken vik
  Hällsjöbäcken bäck   Rödön ö
  Hällsjön, Lilla o. Stora sjöar   Röjningen täkt
  Hälltjärnen tjärn   Rönnholmen udde
  Hällängsverget berg   Rönnholmsviken vik
  Hällängsviken vik   Rönnskär halvö
  Hällängsviken vik   Rönnskärsgrundet grund
  Häränget åker, förr äng /Se   Rönnskärsharet skär
  Härängstäkterna åker, förr äng /Se   Rönnskärsudden udde
  Häsströmstjärnen tjärn   Rönnskärsviken sjö
  Hästhagen ägonamn /Se   Rönsta berg
  Hästholmen holme   Rönsta berg
  Hästholmen holme   Rönstaberget berg
  Hästholmen holme   Rönstaberget berg
  Hästholmen ö   Rötarna tjärnar
  Hästholmen holme   Rötjärn tjärn
  Hästholmen holme   Rötviken vik
  Hästholmen triangelpunkt   Saltpannan ägor
  Hästholmen ö   Saltpannfjärden vik
  Hästsjön sjö   Saltpannviken vik
  *Hästskär skär   Sandgrundsberget höjd
  *Hästskär skär   Sandviken vik
  *Hästskär skär   Semmensjön sjö
  »Höga berg» berg?   Semviksbäcken bäck
  Högarna terräng   Simpviken vik
  Högberg berg   Simpviksharet skär
  Höghällan berg   Sjulnäs skogsområde
  Hölicksmyran myr   Skambacka täkt
  *Hölick(s)näs näs   Skambacksberget berg
  Hölicksskär skär   Skatberget höjd
  ?Hölicksskär halvö, förr ö   Skathällan skär
  Hölicksskär udde   Skatmyren myr
  Hölicksskär terräng   Skatnätet vik
  Hölicksudden udde   Skatudden udde
  Hölicksviken vik   Skatudden udde
  Hörnebukten vik   Skatviken vik
  Hörnepussen tjärn   Skatviken vik
  Hörneudden udde   Skatviksmalen myr
  Hörneudden udde   Skatvikstjärnen tjärn
  Hörneudden udde   Skatåsen höjd
  Igeltjärnarna tjärnar   Skeppbacka landsvägsbacke
  Igeltjärnen tjärn   Skithällen vik
  Igeltjärnen tjärn   Skjutnäs skogsområde
  Ingebre förr fäbodvall (äng) /Se   Skjutnäsudde udde
  Ingebretjärnen sjö   Skjutviken vik
  Ingsta inneränget åker /Se   Skogörarna del av ö
  Ingstaänget åker /Se   Skomakarskäret skär
  *Innerskatan udde?   Skorvhällorna bergsträckning
  Inneränget äng /Se   Skotthällsviken vik
  Inre fjärden del av Stensöfjärden   Skottsjöberget berg
  Inre änget äng /Se   Skottsjömyren myr
  Invid Lars Rålund åker /Se   Skottsjön sjö
  Isberget berg   Skottstenarna skär
  Isberget berg   Skrasslan tjärn
  Isberget berg /Se   Skravelsundet landtunga
  Isbergsgrottan terräng   Skredvikssjön sjö
  Isbergsmyrorna terräng   Skutviken vik
  Isbäcken bäck   Skutviken vik
  Isbäcksmyran myr   Skutvraket skär
  Jakobs täkten åker /Se   Skälhällarna hällor
  Jantes åker /Se   Slihällan hälla
  *Jättakulin grotta /Se   Släthällan nätställe
  Kallrasfjärden, se Kallråfjärden vik   Slätmyrarna myrmark
  Kallråbergen terräng   Slätmyren myr
  Kallråbäcken bäck   Småmyrarna myrmark
  Kallråfjärden vik   Småmyrarna myrar
  Kallråfjärden vik /Se   Småtjärnarna tjärnar
  Kallråtjärnen sjö   Snedhällan nätställe
  Kallråvallen terräng   Snokviken vik
  Kalsas täkten åker /Se   Snokviken, Yttre vik
  *Kalvaskär holme   Solbergstjärn tjärn
  Kapellsjön sjö   Spjutnäsfjärden fjärd
  Kapelludden udde   Spjutnäsudden udde
  Karskär skär   Späckviken vik
  Karskär ö   Späckviksudden udde
  Kastellsjön sjö   Stadsmyren myr
  Karstensjön sjö   Stakarna laxfiskeställe
  Kassingbäcken bäck   Stamnäsbacken landsvägsbacke
  Kasten tjärn   Stamnäsberget höjd
  Kastensjön sjö   Stapelberget höjd
  Kastensjön sjö   Stegsbäcken bäck
  *Kastsjön sjö   Stegstjärn, N., S., tjärnar
  *Kattskärsfjärden fjärd /Se   Stegsundet sund
  Kattskärspusten tjärn   Stegsundet kanal
  Kattskärsvallen terräng   Stenen grund
  Killingsjöbäcken bäck   Stenrev undervattensgrund
  Killingsjön sjö   Stensamyren myr
  Killingsjön tjärn   Stensan tjärn
  Killrå terräng   Stensjöfjärden havsvik
  Kilrå åker /Se   Stenstjärnen tjärn
  Kimfjärden fjärd   Stensöfjärden havsvik
  Kimfjärden sjö /Se   Stensölortfjärden fjärd
  Kimfjärden fjärd   Storabraham grund
  Kimfjärden, Nedra del av vik   Storgrundet grund
  Kinfjärden, Övra del av vik   Storgåsviken vik
  Kimmesund Fierden fjärd   Storhamnen fiskarhamn
  Kimmo Sundet sund   Storhällsjön sjö
  Kimsundet sund   Stormalen myr
  Kimsundet sund   Stormyran grund
  Kimsundet sund   Stormyran f.d. odlad jord
  Kimsundet sund   Stormyren myr
  Kimsundet vik   Stormyren myr
  Kimsundsviken vik   Storpusten tjärn
  Kimtjärnen tjärn   Storsand vik
  Klabbsjön sjö   Storsand vik
  Klackharen holme   Storsand vik
  Klackharen holmar /Se   Storsand vik
  Klackviken vik   Storsandsfjärden fjärd
  Klingerharen holme   Storsandsudden udde
  Klingerharen grund /Se   Storsandsudden udde
  Klingerharsviken vik   Stortjärn tjärn
  Klingermyran myr   Storviken vik
  Klongran terräng   Stråsjö sjö
  Klövsjöarna sjöar   Strömbäcksudden udde
  Knokarna ängar /Se   Stubbarna odling
  Knokarna, Norra o. Södra ängar /Se   Stugskär udde
  *Knoken berg /Se   Stugskärsbågarna strandparti
  Knokrå åker /Se   Styggstenarna grund
  Knoksvalarna åker /Se   Stålstarå täkt
  Kolarviken vik   Stålsta rå gärden
  Kolberget berg   Stämningsberget berg
  Kolbotten åker /Se   Suggan sund
  Kolbottensvalarna åker /Se   Sunnåfjärden fjärd
  Kolbottentäkt äng och åker /Se   Surudden udde
  Koldemo ägomark   Svartsjöberget höjd
  Kolholmen ö   Svartsjön sjö
  Kolhuspussen tjärn   Svartsjön i Kimsundet sjö
  Kolmyran myr   Svartskogen strandparti
  Kolningsberget berg   Svartstenarna grund
  Koludden udde   Svarttjärn tjärn
  *Korggrundshällan skär   Svarttjärnen tjärn
  Korpen skär   Svarttjärnsbäcken bäck
  Korpen ö   Svartudden udde
  Korpharen holme   Svartudden udde
  Korsbackstjärnen sjö   Svartuddsberget berg
  Korshällan terräng   Svarvtjärnen tjärn
  Korshällarna berg   Svarvtjärn tjärn
  Korsmyran myr   Svarvtjärnen tjärn
  *Korssholmen holme?   Svarvtjärnsbäcken bäck
  Korvgrund skär   Svynsvedjorna skogshöjd
  Korvgrund skär   Svålesmyrarna myrmark
  Korvgrund skär   Sydbodsjön sjö
  Korvgrund skär   Syltasjön förr sjö
  Korvgrund skär /Se   Syltgrundet grund
  Korvgrund holme   Syltvarpet varp
  Korvgrundshällan udde   Synsundet sund
  Krankrå terräng   Såged landtunga
  Kransholm terräng   Sågån å
  Kringelmyran myr   Sänkesmyren myr
  *Kråkst. halvö?   Södersundet sund
  Kuggörarna ö   Södertjärnen tjärn
  Kuggörn ö   Södramyran grund
  Kuggören ö   Södretjärnen tjärn
  Kuggören skär   Sörbyviken sjö
  Kuggören ö   Sörrev undervattensgrund
  Kuggören ö /Se   Talgen sjö
  Kuggörsmyran myr   Talgsviken insjö
  Kuggörstjärnen tjärn   Tallharet udde
  Kuggörsudden udde   Tallharsviken vik
  *Kuggörswiken vik   Tallnäsudden udde
  Kvarnmorabäcken bäck   Talludden udde
  Kvarnsveden ägomark?   Tallön holme
  Kvarnänget terräng   Tallören holme
  *Kyvishällorna berg /Se   Tallören holme
  Kåran vik   Tallören holme
  Kåraviken vik   Tersviken sjö
  Kåvatjärnen tjärn   Tersviksberget berg
  Källarsmyran ägomark   Tjärnarna tjärnar
  Källarängen terräng   Tjärnarna sankmarksområde
  Källmyran myr   Tjärnberget berg
  Källsjön sjö /Se   Tjärnmyren myr
  Käringstenen udde   Tjärntjärnarna tjärnar
  Kölpan sjö   Tjärstubben udde
  Kölpviken sjö   Tjölpan tjärn
  Könsberg berg   Tjölpviken vik
  Laduvallarna åker /Se   Tolvskillingstenen nätställe
  Laduvallen åker /Se   Tomashamn vik
  Laduvallslogen logbyggnad /Se   Torvströmyran myr
  *Lakbergsgrundet skär   Tranmyrarna myrmak
  ?Lakbäcksfjärden havsvik   Transkärsudden udde
  Lakbäcksfjärden fjärd   Transjön sjö
  Lakbäcksfjärden havsvik   Trollberget bergknalle
  Lakbäcksfjärden havsvik /Se   Trollmyren myr
  Lakbäcksfjärden vik   Tronsänget åker
  Lakbäcksgrundet skär   Trutsjön sjö
  Lakbäcksgrundet skär   Tryborg plats för fornborg
  Lakbäcksgrundet holme   Trångbergsviken vik
  Laskär terräng   Tunatorpet skötgrynna
  Laxören skär   Tångviken vik
  Laxöringstjärnen tjärn   Vallbäcken bäck
  Laxörtjärn tjärn   Vallsjön sjö
  Lennsmyran myr   Vannöberget höjd
  Lerviken ängsmark   Vannön täkter
  Lerviken ängs- och åkermark /Se   Vassmyren myr
  Lerviksgrinden förr väggrind, nu ägor /Se   Vasstjärnen tjärn
  Lerviksudden udde /Se   Vattensköljdhällan nätfiskeställe
  Lerviksängar ängar /Se   Vattgrund grund
  Lillburet slåtteräng /Se   Vattrå tjärn
  Lillfjärden fjärd   Vattråsbäcken bäck
  Lillgrundet stenar   Velarna slåttermarker
  Lillhelvetet tjärn   Viagatorna landsvägsparti
  Lillhelvetet tjärn /Se   Viatjärnen tjärn
  Lillholmen holme   Viaån å
  Lill-Hällsjön tjärn   Viken sjö
  Lillrämyran myr   Viken tjärn
  Lillsand strandområde   Vintermyren slåttermyr
  Lillsandstjärnen tjärn   Vitbärsmyren myr
  Lillsandviken, se Sandviken vik   Vitskär skär
  Lill-Skutviken tjärn   Vittrösken sjö
  Lillveland myr   Vitudden udde
  Lindbergstorpet åker /Se   Vågen tjärn
  »Lindholms Talgan» nat.-n.?   Våglasset (?) vik
  Lindsvikarna sjöar /Se   Vårdkasberget höjd
  Lindsvikarna sjöar   Välstabäcken bäck
  Linsänkestället natn. /Se   Värsundsfjärdarna insjö
  *Ljusbergen = Glysbergen berg   Värsundsfjärden sjö
  Ljusmyran myr   Västanbäcksbäcken bäck
  Ljusören, Inre skär   Västanbäckstormyren myr
  Ljusören, Inre skär   Västbäcksberget berg
  Ljusören, Yttre skär   Västerfjärden vik
  Ljusören, Yttre skär   Västerhöljan undervattensgrund
  »Longelöpio» nat.-n.?   Västermalen myr
  Lortfjärden fjärd   Västramyran grund
  Lortfjärden vik   Yttre kvarnen kvarn
  Lortå förr nybruk, nu åker   Åsen höjd
  Lundholmsstenen skär   Åslundshålet skötgrynna
  Lyckehästhagen äng /Se   Älgemyren myr
  Långmaren terräng   Äxingmyren myr
  Långmyran myr   Ön täkter
  Långmyran myr   Örarna holmar
  Långmyran myr   Ören varp
  Långmyren förr åker, nu myrmark /Se   Örgrundet grund
  Långoddan åker /Se   Örharet skär
  Långråmyran myr   Öromsternarna udde
  Långråsmyran myr   Östaneudden udde
  Långrävelsberget berg   Östanöudden udde
  Långsjöberget berg   Österberget berg
  Långsjömyran myr   Östermalen myr
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjöar    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön tjärn    
  Långsjörå terräng    
  Långsvalen åker /Se    
  Långtjärnen tjärn    
  Långudden udde    
  Långudden udde    
  Låstmyran myr    
  Lägransmyran myr    
  Lönntäkten åker o. äng /Se    
  Lönnångersbergen skogsområde /Se    
  Lönnångersstranden säv- och vasstäkt /Se    
  Lönnångersstranden, Yttra säv- och vasstäkt /Se    
  Lönnångerstegen ägomark /Se    
  Lönnångerstjärnen tjärn /Se    
  Lönnångerstäkten äng /Se    
  Lönnångersvretarna (Lönnångersvreten) åkrar /Se    
  Lönnångers ängar äng /Se    
  Maghög terräng    
  Malna(r)bäck åkrar /Se    
  malnare element i natn. /Se    
  Malsgård ägomark?    
  Malskär skär /Se    
  Malskär skär    
  Malskär halvö    
  Malstastenen runsten /Se    
  Malstastranden äng /Se    
  Malstrand äng /Se    
  Malsänge änge /Se    
  Malsänge änge /Se    
  Manängen ägomark    
  Mar(e)n äng /Se    
  Mar(e)n äng /Se    
  Marresberget berg?    
  Magskiftet ägomark /Se    
  Marstrand äng /Se    
  Marstrandsmaren äng /Se    
  Marstrand(s)rönning(en) nybruk och odlingsland /Se    
  Marstrandstäkt(en) åker /Se    
  Marstrands udde udde /Se    
  Maske ägomark    
  Masksjöberget terräng    
  Masksjöbäcken bäck    
  Masksjön sjö    
  Masksjön sjö    
  Masksjön sjö    
  Masksjön sjö /Se    
  Masksjön sjö    
  Masksjön sjö    
  Masön kulle    
  Mellanharen holme    
  Mellanharen grund /Se    
  Mellanlårsudden udde    
  Mellanlårsviken vik    
  Metgrundet fiskeplats /Se    
  Mororna skogsområde /Se    
  Morsveden ägomark    
  Myckelberget berg    
  Myckelmyran myr    
  Myckeltjärnen tjärn    
  Myckelvallen terräng    
  Mälbosjön tjärn    
  Mäsksjön sjö    
  Mörkbäcken bäck    
  Mörtnorsfjärden fjärd    
  Mörtnorsfjärden sjö /Se    
  Mörtnorsfjärden sjö    
  Mörtnorstjärnen tjärn    
  Mörtnorsvallen terräng    
  Mörtnorsänget terräng    
  Mörtsjön sjö /Se    
  Mörtsjön tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Möängena förr åker /Se    
  Nattlös terräng    
  Nedan Lönnångersåkern äng /Se    
  Nedan Strandtäkt äng /Se    
  Nedangårdarna åker /Se    
  Nils-Pettersberget berg    
  Nordanbergsäng myr    
  Nordanhustäkten åker /Se    
  Nordanhusänget äng /Se    
  Nordanmyren myr /Se    
  Nordbergs rönningen åker /Se    
  Nordvalls åker /Se    
  Norells stranden strandparti /Se    
  Norra Dalen dal /Se    
  Norr(a) stranden änge /Se    
  Norrgrinden förr väggrind, nu ägomark /Se    
  Norr om bäcken äng /Se    
  Norr om Drakans täkt äng /Se    
  Norrstegshammaren skogsområde    
  Norrstrand åker /Se    
  Norrvallen strandmark    
  Norsta ängsmark /Se    
  Norstafjärden fjärd    
  Norstafjärden fjärd    
  Norstafjärden fjärd    
  Norstafjärden fjärd    
  Norstafjärden vik    
  Norstafjärden sjö    
  Norstafjärden fjärd    
  Norstafjärden fjärd /Se    
  Norstafjärden fjärd    
  Norstafjärden sjö /Se    
  Norstafjärden fjärd /Se    
  Norstafjärden fjärd    
  Norsta norra skiftet ängesland? /Se    
  Norstamoran åkrar /Se    
  Norstarönningen nybruk o. odlingsland /Se    
  Norstarönningsskiftet nybruk o. odlingsland /Se    
  Norstatäkterna åker /Se    
  *Norstaängen utmarker /Se    
  Norstaängen åker /Se    
  Norstaänget ägoområde /Se    
  Nostra Fierden, se Norstafjärden fjärd    
  *Notwiken vik    
  Nybosjön tjärn    
  Nybruksägan båtsmansjord /Se    
  Nygrundskaret holme    
  Nyrönningen ägomark    
  Nytäkten äga /Se    
  Näbba udde    
  odde element i ägonamn /Se    
  Ol-Ersas pärlandet potatisåker /Se    
  *ol Håks Udden udde    
  Ol-Olsas åker /Se    
  Ormtäkt åker /Se    
  Orrmyran myrar    
  Orrsjön tjärn    
  Orrtjärnen tjärn    
  Otterbäckstjärnen tjärn    
  Otterbäcksvallen ägomark    
  Oxhällsholmen holme    
  Pallmanshällarna skär    
  Pelle på bergen ängsmark o. odling /Se    
  Petters åker /Se    
  Prackskär halvö    
  Präst-Malnabäck åker /Se    
  Prästänget åker /Se    
  Pulsarv, Stora tjärn    
  Pulsarvsbäcken bäck    
  Pulsarvsviken vik    
  Pulsarvsviken vik    
  Putteviken vik    
  På bergen ängsmark o. odling /Se    
  (På) stranden ängs- o. betesmark /Se    
  Päronbiten åker /Se    
  Remmarharet holme    
  Remmarharet skär    
  Reshögarna högar /Se    
  Reshögarna högar    
  Reshögarna högar vid Lönnånger /Se    
  Resehögarna ättehögar    
  Revet strandmark    
  Rikstensberget berg    
  Rikstensberget berg    
  Rogells förr åker, nu ängsmark /Se    
  Rogells torp förr åker, nu ängsmark /Se    
  Rogstadalen ådal    
  Rogstadalen ådel /Se    
  Rogstaskogen Saknas /Se    
  Rossla ägomark    
  Rossmyran ägomark    
  Rotrå terräng    
  Rovtäktsberget terräng    
  Rovtäkten åker /Se    
  Rullan terräng    
  Rullänget åker /Se    
  Rumpharen holme    
  Rumpharen grund /Se    
  *Runfurun gränsmärke?    
  Runstatjärn tjärn /Se    
  Runstensåkern åker    
  ägomark    
  Råberget berg    
  Råtan holme    
  Råtan holme    
  Råtan holme    
  *Råttan holme    
  Rävelharet udde /Se    
  Rävskatsjön del av Rävskatviken    
  Rävskatviken vik    
  Rävudden udde    
  Rävudden udde    
  Rävviken vik    
  Rävviken vik    
  Rödmyran terräng    
  Rödmyran terräng    
  Rödtjärnen tjärn    
  Rödviken vik    
  Rödviken vik    
  Rödviksharet holme    
  Rödvikssjön sjö    
  Rönnholmen udde    
  Rönnholmsviken vik    
  Rönningen åker /Se    
  Rönningen åker /Se    
  Rönningen åker /Se    
  Rönningsstället åker, delvis äng /Se    
  Rönnskär halvö    
  Rönnskär halvö, förr ö    
  Rönnskär halvö    
  Rönnskärsharen holme    
  Rönnskärsudden udde    
  Rönnskärsviken vik    
  Rönnskärsviken sjö    
  Rörfjärden tjärn    
  Rörmyran myr    
  Rörmyran myr    
  Rötjärnen tjärn    
  Rötjärnen tjärn    
  Saltdåvan sjö    
  Saltharet holme    
  Saltpannfjärden fjärd    
  Saltpannfjärden vik    
  Saltpanntjärnen tjärn    
  Saltpanntäkten ägomark    
  Saltpannviken vik    
  Saltpannviken vik    
  *Saltspannviken vik    
  Saltpannviken vik    
  Saltpannviken vik    
  Saltpannviken vik    
  Saltpannviken vik    
  Saltpannviken vik    
  Saltpannviken, Inre vik    
  Sandberget terräng    
  Sandgrund strandmark    
  *Sandviken vik?    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  *Sandwiks bäck bäck?    
  Sandviksmyran myr    
  Sarpanviken vik    
  Semmensjön sjö    
  Semmensjön sjö    
  Siljaänget åker /Se    
  *Simensvik vik?    
  Simpviken vik    
  Simpviken vik    
  Simpviken vik    
  Simpviken vik    
  Simpviken vik    
  Simpviksharet holme    
  Själhällorna udde    
  Sjöbloms täkten åker /Se    
  Skallnäs terräng    
  *Skallnäskälla kallkälla    
  Skambacksberget berg    
  Skatberget berg    
  Skatmaren tjärn    
  Skatudden udde    
  Skatudden udde    
  Skatudden udde    
  Skatudden udde    
  Skatviken vik    
  Skatviken vik    
  Skatviken vik    
  Skatviken vik    
  Skatviken vik    
  Skatörarna skär    
  *Skedviken havsvik    
  Skeppbacka backsluttning /Se    
  Skeppsbacka backsluttning    
  Skeppsholmen holme    
  Skeppsholmen halvö    
  Skogråberget berg    
  Skomakaren holme    
  Skomarkarskäret holme    
  Skorrudden udde    
  Skorvberget berg    
  Skotthällssjön sjö    
  Skotthällsviken vik    
  Skotthällsviken vik    
  Skottsjöberget berg    
  Skottsjömyran terräng    
  Skottsjön sjö    
  Skottsjön sjö    
  Skottsjön sjö    
  Skottsjön sjö    
  Skottsjön sjö    
  Skottstenarna holme o. grund    
  Skrasslen tjärn    
  Skredsvik ägomark    
  Skredsviksbäcken bäck    
  Skredsvikssjön sjö    
  Skredsvikssjön sjö    
  Skredsvikssjön sjö    
  Skredsvikssjön myr    
  Skredsvikstorp, Nedre ägomark    
  Skredsvikstorp, Övre ägomark    
  *Skrikviksjön sjö    
  Skutviken vik    
  Skutviksudden udde    
  Skutvraket udde    
  Skvalbäcken bäck    
  Slihällan udde    
  *Slotte ängskulle /Se    
  Slåttsvedjan äng o. åker /Se    
  slåttsvedjorna äng o. åker /Se    
  Slätmyran myr    
  Slätmyran myr    
  Småmyran myr    
  Småmyrorna myrmark    
  Småtegarna äng /Se    
  Småtjärnarna sjöar    
  Smörbäck nybruk o. odlingsland /Se    
  Smörbäcksrönningen nybruk o. odlingsland /Se    
  Snoken terräng    
  Snokviken vik    
  Snömyran myr    
  Sockenskrivarjorden åker /Se    
  Sockenskrivartäkten åker /Se    
  Solbergstjärn tjärn /Se    
  Solbergsäng myr    
  Spiutfierden fjärd    
  Spjutfjärden fjärd    
  *Spjutenäs udde?    
  Spjutnäsfjärden fjärd    
  *Spjutfjärden fjärd    
  Spjutnäsfjärden fjärd    
  Spjutnäsfjärden fjärd    
  Spjutnäsfjärden fjärd    
  Spjutnäsfjärden vik    
  Spjutnäsfjärden fjärd    
  Spjutnäsfjärden fjärd    
  Spjutnäsudden udde    
  Spjutnäsvallen terräng    
  Spångtjärnen tjärn    
  Spångäng myr    
  Spårmyran myr    
  Späckviken vik    
  *Sqwol? strandparti?    
  Stadsmyran myr    
  Stamnäsberget terräng    
  Stegsbäcken bäck    
  Stegstjärn, L., S. tjärnar    
  Stegstjärn, Norra o. Södra tjärnar /Se    
  Stegstjärn, Norra o. Södra tjärnar    
  Stegstjärn N. och S. tjärnar /Se    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund /Se    
  Stekpannan betesmark /Se    
  Stensan tjärn    
  *Stensgrundet skär?    
  Stensmyran myr    
  Stensmyran myr    
  Stensmyran ägomark    
  Stensjöfjärden vik    
  Stensöfjärden havsvik    
  Stensjöfjärden fjärd    
  Stensöfjärden vik    
  Stensöfjärden fjärd    
  Stensöfjärden fjärd    
  Stensöfjärden havsvik    
  Stensöfjärden fjärd    
  Stenvalds åker /Se    
  Stenwijken, se Lakbäcksfjärden fjärd    
  Stenviken vik    
  *Stonviken havsvik    
  *Stonviksudden udde    
  *Stigsskogen skog    
  *Stora furskär skär?    
  Storgrundet stenar    
  Storholmen holme    
  Storhällsjön sjö    
  Storholmen holme    
  Stor-Hällsjön sjö    
  Storkvarnviken, se Skotthällsviken vik    
  Storladuvallen äng /Se    
  Stormaden terräng    
  Stormaren terräng    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Storrömyran myr    
  Storsand strandområde    
  Storsand strandmark    
  Storsand terräng    
  Storsand vik    
  Storsand strandområde    
  Storsandsfjärden vik    
  Storsandviksmyren myr    
  Stortegarna äng /Se    
  Stortjärn tjärn /Se    
  Stortjärnen sjö    
  Stortäkten åker /Se    
  Stortäkten åker /Se    
  Stortäkten åker /Se    
  Stortäkten, Östra äng /Se    
  Stortäktshagen åker /Se    
  Storveland myr    
  Storviken vik    
  strand element i ägonamn /Se    
  Strandarna ängar /Se    
  Stranden ängs- och betesmark /Se    
  Strandlandet potatisåker /Se    
  Strandpärlandet potatisåker /Se    
  Strandskiftet betesmark? /Se    
  Strandtäkten åker /Se    
  Strandtäkthagen betesmark? /Se    
  Stråsjöbäcken bäck    
  Stråsjön tjärn    
  Stråsjön tjärn    
  Stränderna ängar /Se    
  Stubbrönningen åker /Se    
  Stubbskär, se Stugskär udde    
  Stugskär(?) udde    
  Stugskär udde    
  Stugskär halvö    
  Stugskärsbågarna strandparti    
  Stugskärsbågarna strandparti    
  Styggstenarna skär    
  Stålsta rå ägomark    
  *Stölsjön sjö    
  Sunnanån å    
  Sunnåbäcken bäck    
  Sunnåfjärden fjärd    
  Sunnåfjärden fjärd    
  Sunnåfjärden sjö    
  Sunnåfjärden fjärd    
  Sunnå kvarndamm Saknas /Se    
  Sunnån å    
  Sunnanån vattendrag /Se    
  *Sunnåsfjärden fjärd    
  Sunnåstenen runsten /Se    
  Surudden udde    
  sval element i ägonamn /Se    
  Svalarna åkrar /Se    
  Svalarna, Västra åkrar /Se    
  Svalbäcken bäck /Se    
  Svalägorna båtsmansjord /Se    
  Svartbäcken bäck    
  Svarthamn vik    
  Svartpåla terräng    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön sjö    
  Svartstenarna skär    
  Svartudden udde    
  Svartudden udde    
  Svartudden udde    
  Svartudden udde    
  Svartudden udde    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svartudden udde    
  Svartudden triangelpunkt    
  Svartudden udde    
  Svartuddsberget berg    
  Svartuddsviken vik    
  Svartvarpet del av Grönviken    
  Svarvtjärnen sjö    
  Svarvtjärnen tjärn    
  Svarvtjärnen tjärn    
  Sveatäkten åker /Se    
  Sveden ägomark    
  Sydbodbäcken bäck    
  Sydbodsjön Saknas    
  Sydbodvallen terräng    
  Syltasjön förr sjö /Se    
  Syltasjön förr sjö    
  Synsundet sund    
  Sänkesmyran myr    
  Sö(de)r om bäcken äng /Se    
  Södertjärnen tjärn    
  *Sörbyviken sjö /Se    
  Sörgrinden förr väggrind, nu ägor /Se    
  Sörstrand ängesmark /Se    
  Sörsundet sund    
  Sörsundsbäcken bäck    
  Sörtäkten åker /Se    
  Sör-Ören, Ören skär    
  Sör-Ören ö    
  ?Talgen sjö    
  Talgen sjö    
  Talgen tjärn    
  Talgen sjö    
  Tallharet holme    
  Tallharet holme    
  Tallharsviken + Klackviken vikar    
  Tallharsviken vik    
  Tallholmen terräng    
  Tallnäsudden udde    
  Tallören skär    
  Tallören holme    
  *Talswik vik    
  Tegarna åkrar /Se    
  Tegberg berg /Se    
  Tegen åkrar /Se    
  Tegänget åkrar /Se    
  Tisteltäkten åker /Se    
  *Tjuvviken vik    
  *Tjuvviken vik    
  *Tjuvviken vik    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnvallen terräng    
  Tjärstubben udde    
  Tolvan udde    
  Tomashamn vik    
  Tomashamn vik    
  Tomashamn vik    
  Tomashamnsbäcken bäck    
  Tomashamnsmyran myr    
  *Tomsk:wiken? vik?    
  Transjöarna sjöar    
  Transkärsudden udde    
  Transkärsviken vik    
  Trollberget terräng    
  Tronsänget åker    
  Trutsjön sjö    
  Tungsmyran myr    
  Tungsmyran myr?    
  *Turskatan udde    
  *Tymblingshamn vik    
  Tymblugshamn vik    
  *Tymlingshamn vik?    
  ?Tångvikssand strandparti    
  Tångvikssand strandområde    
  Tärnharet udde    
  Tärsviken tjärn    
  Udden udde    
  Ullmyran myr    
  Ullmyrberget bergø    
  Uppe i Lönnånger förr åkrar /Se    
  Ute vid bäckänden strandäng /Se    
  Uti berget ängsmark och odling /Se    
  Uti Strandarna ängar /Se    
  Uti Änga ängesland, förr åkrar /Se    
  *Utskär skär    
  *Utskär skär    
  *Utskär skär    
  *Utskär skär    
  Wahlströms åker /Se    
  Vallbäcken bäck    
  Vallsjön sjö /Se    
  Vallsjön tjärn    
  Vannöberget höjd    
  Vasstjärnen sjö    
  Vattrå tjärn    
  *Wattrås hälla berg    
  »Wedeönn» nat.-n.?.    
  *Vemskatan udde    
  *Vemskatan udde    
  Westlins täkterna åkrar /Se    
  Viatjärnen tjärn    
  Viaån å    
  Wibergs täkterna förr åkrar /Se    
  *Vibokvarnen kvarn /Se    
  Viken sjö /Se    
  Viken sjö    
  *Wimmelskatan udde?    
  Vintermyran myr    
  »Witöne» nat.-n.?.    
  Vitskär skär    
  Vitskär skär    
  ?Vitskär skär    
  Vitskär skär    
  Vitskär ö    
  Vitskärssundet sund    
  Vittrösken tjärn    
  Vitudden udde    
  Vitudden udde    
  Vretarna eller Vreten åkrar /Se    
  Vreten eller Vretarna åkrar /Se    
  Vreten, Västra åkrar /Se    
  Vreten, Östra åkrar /Se    
  Vretå nybruk och odlingsland /Se    
  Vågen tjärn    
  Vågen tjärn /Se    
  *Vågeskäret skär    
  Vågmalarna tjärnar    
  Våmmen potatisåker /Se    
  *Vårsundet sund    
  Vårsundsfjärden sjö    
  Vädersundsfjärd, se Värsundsfjärdarna insjö /Se    
  Värsundsfjärdarna insjön /Se    
  Värsundsfjärdarna sjö    
  Västanbäckssvalarna åkrar /Se    
  Västbäcksbergen berg /Se    
  Västbäckstäkterma åkrar /Se    
  Västerrönningen åker /Se    
  Västertäkten förr åker /Se    
  Västertäkten åker /Se    
  Västeråker förr åker /Se    
  *Vödön ö    
  *Ytterhamnen vik?    
  *Ytter skatan udde?    
  Ytterängena eller Ytteränget ägoområde /Se    
  Ytteränget eller Ytterängena ägoområde /Se    
  Ågrena ägomark    
  Åkerlunds stortäkt åker /Se    
  Åkern, Västra förr åker /Se    
  Åkern, Östra åker /Se    
  änge appellativ i ägonamn /Se    
  Ängebergsvägen väg /Se    
  Änget åker /Se    
  Änget åker /Se    
  Änkans åker /Se    
  Ödänge åker /Se    
  Örarna holmar    
  Ören ö    
  *Örhamn skär    
  *Örhamn skär    
  Örhamnsstenarna skär    
  Örhamnsstenarna skär    
  Örharet skär /Se    
  Östan Brännsholmen äng /Se    
  Östanö terräng?    
  *Östby näset näs?    
  *Östbyviken numera insjö    
  Österberget berg    
  Österåker(n) åker /Se    
  Östlins hammaren åker /Se    
  Ötäkten åkrar /Se    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.