ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjuråkers socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 280 Naturnamn : 1257 Bebyggelsenamn : 1079 Naturnamn : 1328
Bjuråker sn Abbarvet ägomark Nummerförteckning förteckning Abbarvet äga
Bjuråker sn Abbarvsmyran myr Nummerförteckning förteckning Abbarvsberget berg
Bjuråker sn Abborrkusarna tjärnar Nummerförteckning förteckning Abbarvsbergstäkten äga
Bjuråker sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrstenen sten
Bjuråker socken Abborrtjärnen, Norra tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Bjuråker socken Abborrtjärnen, Södra tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Bjuråker socken Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Bjuråker sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnarna tjärnar
Bjuråker socken Abborrtjärnsberget berg Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Bjuråker sn Abborrtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Bjuråker sn Aggtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Bjuråker sn Aggtjärnsviken vik Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen, Norra tjärn
Bjuråker socken Alderåsberget berg Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen, Södra tjärn
Bjuråker socken Aldringen, Lilla sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnsberget berg
?Bjuråker sn Aldringen, Stora sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Bjuråker sn Aldringen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Bjuråker sn Aldringsmyran myr Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Bjuråker sn Alsjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Aggtjärn tjärn
Bjuråker socken /Se *Alsjönjup berg Nummerförteckning förteckning Aggtjärn tjärn
Bjuråker socken /Se Alsjösjön sjö Nummerförteckning förteckning Agtjärnen tjärn
Bjuråker socken /Se Alsjösjön sjö Nummerförteckning förteckning Agtjärnsberget berg
Bjuråker socken /Se *Alsnypen berg Nummerförteckning förteckning Alderåkan mosse
Bjuråker socken /Se Alsnupen berg Nummerförteckning förteckning Alderåsberget berg
Bjuråker socken /Se Alsnypen berg Nummerförteckning förteckning Aldringan, Lilla och Stora sjöar
Bjuråker socken /Se Anderbo ägomark Nummerförteckning förteckning Aldringen, Lilla sjö
Bjuråker socken /Se Anderbobäcken bäck Nummerförteckning förteckning Aldringen, Stora sjö
Bjuråker socken /Se Anderbonäset udde Nummerförteckning förteckning Alsjöbäcken bäck
Bjuråker socken /Se Anderboskrubben holme Nummerförteckning förteckning Alsjösjön sjö
Bjuråker sn Andersmyran myr? Nummerförteckning förteckning Alsjösjön sjö
Bjuråker socken Aspåsen berg Nummerförteckning förteckning Alsmyran äga
Bjuråker sn /Se Aspåspussen myr? Nummerförteckning förteckning Ameriksberget berg
Bjuråker socken Aven ägomark Nummerförteckning förteckning Anderbobäcken bäck
Bjuråker socken /Se Avholmsberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Anderbonäset udde
Bjuråker socken /Se Avholmsberget berg Nummerförteckning förteckning Anderboröjningen äga
Bjuråker socken /Se Backrönningen ägomark Nummerförteckning förteckning Andersboskrubben holme
Bjuråker socken /Se Bandmyran terräng Nummerförteckning förteckning Annes äga
Bjuråker socken /Se Bastuholmen holme Nummerförteckning förteckning Ante Eriks kolbotten kolbotten
Bjuråker sn Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Arboga äga
Bjuråker sn Bergtjärnsberget berg Nummerförteckning förteckning Arbåga äga
Bjuråker sn /Se Bergtäkten ägomark Nummerförteckning förteckning Asplyckan äga
Bjuråker sn /Se Bergtäkten ägomark Bjuråker socken Aspåsen berg
Bjuråker sn /Se Bergtäkten ägomark Bjuråker socken Aven äga
Bjuråker sn /Se Besatta terräng Bjuråker socken Avholmsberget berg
*Aldersfors bruk Bevakningsbäcken bäck Bjuråker socken Avholmsberget berg
Alsjö by /Se Bjamsberget berg Bjuråker sn Backröjningen odling
Alsjö by /Se Bjassbäcken bäck Bjuråker sn Backtäkten äga
Amerikahuset gård /Se Bjurbäck terräng Bjuråker sn Bastuholmen holme
Avholm by Björkhammar ägomark Bjuråker sn Bergtjärnen tjärn
Avholm by /Se Björnsjöfallet ägomark Bjuråker sn Bergtjärnen tjärn
Avholm by /Se Björnsjön tjärn Bjuråker sn Bergtäkten äga
Avholm by /Se Björsarvsbron bro Bjuråker sn Bjamsen äga
Avholm by Björsarvsbäcken bäck Bjuråker socken Bjaskbäck bäck
Avholmsstugan hus Björviken vik bjuråker inbyggarbeteckning Bjurtjärn utdikad tjärn
Berge by Bladpuss terräng Bjuråkerslakar inbyggarbeteckning Bjurtjärnen tjärn
Berge by Blekmyran myr Bjuråkersbo inbyggarbeteckning Björkfallet hygge
Berge by /Se Blistertjärnen tjärn Bjuråkrar inbyggarbeteckning Björksjöbäcken bäck
Berge by Blistmyran myr Bjuråkrar inbyggarbeteckning Björksjön sjö
Björsarv by /Se Blistmyrberget berg Bjuråkrarna inbyggarbeteckning Björn äga
Björsarv by Blistmyrtjärnen tjärn Bjuråkrarna inbyggarbeteckning Björnsjön sjö
Bricka by /Se Blodmyran ägomark björåkrarna inbyggarbeteckning Björnsjösjön se Björksjön sjö
Bricka by Blodmyrviken vik Bjuråkers-jö inbyggarbeteckning Björnviken vik
*Brocka fäbocar /Se Blyberget terräng Bjuråkerslakar inbyggarbeteckning Björnviksbäcken bäck
Brånan hus Blåsåsen höjd Bjuråkerslättingar inbyggarbeteckning Björsarvsbron bro
Brånvallen fäbodar /Se Bläckmyran myr Bjuråkersströmmingar inbyggarbeteckning Björsarvsbäcken bäck
Brånvallen fäbodar /Se Bläckmyrbäcken bäck Aggtjärn by Bladpuss tjärn
Brånvallskojan hus Bockholmen holme Aggtjärn t. Blodmyren mosse
Brånvikskojan hus Bockåsen terräng Ahalla g. Blodmyrtäkten äga
Brännås by Bockåsen triangelpunkt Ahalla gård Blodmyrviken vik
Brännås by Bockåsen terräng Aldersfors = Hedvigsfors bruk Blodmyrviken vik
Brännåsen fäbodvall /Se Bolandsåsen berg Alsjö by Blyberget berg
Burvasskojan, Nedre hus Bolandsåsen bergås /Se Alsjö by Blyberget berg
Burvasskojan, Övre hus Bolins ägomark Anderbo del av Movikens by Blystertjärnen tjärn
Byn by Bolinsberget terräng Anderbo t. Blystmyrberget berg
Byn by Borgses ägomark Anders» bebyggelse Blystmyren mosse
Byn by Born terräng Andersas Anders gård Blystmyrtjärnen tjärn
Byn by Born näs /Se Andersas Lasses gård Blåmyren mosse
*Dala by /Se Born udde /Se Anders Eriks gård Blåsåsen bergås
*Dala by /Se Borrhagen terräng Anders Ers gård Blåsåsen berg
*Dala by /Se Borrån å Anders Lasses gård Bockhålet grop
*Dala by /Se Borån å Anders Mats gård Bockåsen bergås
*Dala by /Se Borån å /Se Anders Mats gård Bockåsen berg
*Dalen, se Norr och Sördala byar Brants ägomark Anders Mats gård Bolandsvägen skogsväg
*Esketorp by Brassberg berg Annelund lht Bolandsåsen bergås
Eskilstorp nu försvunnet finntorp /Se Brassberg berg Annelund avs. Born udde
Fagerfall by Bratingsberget berg Antes hmd Born landtunga
Friggesund samh. /Se Brattemon terräng Antes hmd Born näs
Frisbo by Bratthallmyran terräng Avholm by Borån å
Frisbo by /Se Bratthallås berg Avholm by Branten äga
Frisbo by /Se Brattingberget berg Avholm by Branten äga
Frisbo by /Se Brattklippan berg Backans g. Brassberg berg
Frisbo by Brickabäcken bäck Backen gård Brattsberg berg
Furuberg by /Se *Brickaheden Saknas /Se Backens gård Bratthallmyren mosse
Furuberg by /Se *Brickaheden Saknas /Se Backens gård Bratthallås berg
Furuberg by /Se Bricktäkten ägomark Backens gård Breckån å
*Fänsmyra bebyggelse Bruksberget berg Backens gård Brickabäcken bäck
*Fänsmyran gård Bruksmyrorna myr? Backgården lht Brickbacken backe
*Fänsmyran gård Bruksudden udde Back jons» stuga Bricktäkten äga
Geholm gd Brånan terräng Backjäntorna bs Bricktäkten äga
*Grasgard by Brånbäcken bäck Back Lasses bs Broddbacken backe
Gårdsmyra by /Se Bråntäkten ägomark Backs gård Bruddbacken höjd
Gårdsmyra by /Se Bråntäkten ägomark Backs g. Bruken ägor
Gårdsmyra by Brånvallen terräng Backs t Bruken odlingar
Gärde by Brånvallsbäcken bäck Backs sockentorp Bruksberget berg
Gärde by Brånvallsmyran myr Bagar Per lht Brukssjön = Rödjarbosjön sjö
Gärde by Brånviken vik Bageriet bagar lht Brukssjön sjö
Gärde by /Se Brånåsen höjd Bengtssons hmd Brukte äga
Havra by Brändboberget berg Berge by Brånan skogbacke
*Havraboda Saknas Brändboberget berg Berge by Brånan äga
Hedvigsfors bruk /Se Brändbobäcken bäck Berget g. Brånan, Norra äga
Hedvigsfors bruk /Se Brändbovallen terräng Berg Pelles gård Brånan äga
Hojars hus Brännsmyran myr? Berg Pelles gård Brånan skogsskifte
*Hällåsen fäbodar /Se Brännsmyren myr? /Se Bergsmans gård Brånan sved
Höstnäs gd /Se Brännåsen terräng Bergströms gård Brånan tallhed
Kronvallen fäb. /Se Brännåskilen terräng Bergströms gård Brånan, Södra äga
Kronvallen fäb. /Se Brännåstjärnen, Östra tjärn Bjams t. Brånbäcken = Nyvallsbäcken bäck
Kyrkbyn by Brättingberget berg Bjams gård Brånbäcken bäck
Kyrkbyn by /Se Brättingberget triangelpunkt Bjams avs. Brånbäcksviken vik
»Kyrkeby sköllen sköllen Brättingen berg Bjams gård Brånbäcksviken = Brånviken vik
Lia gemensamt namn på Norr- och Sörila byar Brättingsströmmen fors Björkhammar gård Bråntäkten äga
*Lida sköllen sköllen Bröllopskroken vägkrök Björkhammar g. Brånvallen Saknas
Lillövallen fäbod? Brömsen terräng Björsarv by Brånviken vall och timmerhuggningsplats
*Linastorp bebyggelse *Bugholmsstenen råmärke Björsarv by Brånviken vik
*Locket förr gård *Bugholmsstenen råmärke Björsarv by Brånåsen bergås
*Locket förr gård *Bursjön tjärn Blank gård Brånåsen berg
Långviken hus Bursjön sjö Blanks gård Brändboberget berg
Länse by Bursjön sjö Blixbo by Brändbobäcken bäck
Länse by Burtjärnen tjärn Blixbo gård Brännåsen berg
Länse by Burvassjöbäcken bäck Blixbo gård Brättingberget berg
*Länsjö by Burvassjön sjö Blixtens g. Brättingbron bro
»Mellanbyn förr by /Se Burvassåsen berg Blixts sockentorp Brättingen berg
Mon by /Se Bäckrönningarna terräng Blom gård Bursjön sjö
Moviken by ?Bössesjön sjö Bloms gård Bursjön sjö
Moviken by o f.d. järnbruk /Se Dalaberget berg Blomstertomten lht Bursjön sjö
Moviken by och f.d. järnbruk /Se Dalaberget triangelpunkt Blomtomten lht Bursjön sjö
Moviken by och f.d. järnbruk Dalakroken vägkrök Blystra g. Burvassjöbäcken bäck
Moviken by /Se Dalatjärnen tjärn Blystra bs Burvassjön sjö
Norr- och Sördala två byar Dalaån å Bondtorpet t. Burvassjön sjö
Norrdala by Dalkarlsdiket bäck Brants gård Burvassåsen berg
Norr- och Sörlia byar Dalänget myr? Brick gård Bynkällan källa
Norrlia by /Se Dammyran myr Brick gård Bäckesvedjorna vall
Norrlia by /Se Dammyrberget berg Bricka by Bäckhuvudet ställe
Nyvallen fäbod? Dammyrorna terräng Bricka by Bäcksvedjorna odlingar
?Nyvallen fäbodar /Se Dammån vik Bricka by Bäschtestjärnen tjärn
?Nyvallen fäbodar /Se Danielsmyran terräng Brickens bebyggelse Börse trakt
Nyvallen hus *Degernäs udde Brinks bebyggelse Börsesjön sjö
Näppänget Saknas Dellarna sjöar Brinktomten avs. Dalaberget berg
Näppänge by /Se Dellbosveden ägomark Brogården lht Dalatjärn tjärn
Näppänge by /Se Dellen sjöar /Se Bruns gård Dalatjärnen tjärn
Näppänge by /Se Dellen, Norra sjö Brånvallen fäbodvall Dala ån å
*Näset = Näppänget Saknas Dellen, Norra sjö Brånvallen fäb. Dalaån å
*Oxevallen fäb. Dellen, Norra sjö Brändbo by Dalberget berg
Oxåsen by /Se Dellen, Norra sjö Brändbo by Dalberget berg
Puttens hus Dellen, Norra sjö Brändbovallen fäb. Dalkarsdiket kanal
Ramsjö by Dellen, Norra sjö Brännås by Dalkarlsdiket bäck
Ramsjö by /Se Dellen, Norra sjö Brännås lht Dalsbacken äga
?Ramsjö by /Se Dellen, Norra sjö Brättingberg bg Dalsbotäkten äga
Ramsjö by Dellen, Norra sjö /Se Brättingberg by Dalsbron äga
Rossåsen fäbodvall /Se Dellen, Norra sjö /Se Bröms gård Dalsbron bro
Rödkullen g. o fäbodvall /Se Dellen, Södra sjö Bröms gård Dalängen äng
Rödkullen gård och fäbodvall Dellen, Södra sjö Burmans gård Dalänget ägor
Rödkullen by /Se Dellen, Södra sjö Burmans bebyggelse Dalängsbäcken bäck
Sebbern fäbod Digerön terräng Byan by Dammen damm
Skallmyrvallen fäbodar /Se Digerösheden terräng Byn gård Dammyrarna mosse
Skanses hus Djupdal ägomark Byn gård Dammyrberget berg
Skinnars gd /Se Djupdalsberget berg Bäcken avs. Dammån å
Skäftesvallen hus Djupdalsmyran myr Bäcksvedjorna f.d. gård Dammån å
Skärås by Djupmyran myr? Dala by Daniels bruket odling
Skärås by /Se Djupsjön sjö Dala gemensamt namn för Norrdala och Sördala Dellarna namn
*Slängåsen fäbodar /Se Djupsnåret ägomark Dalbergs Eriks gård Dellarna gemensamt namn
*Slängåsen fäbodar /Se Dragmyran terräng Dalgården lht Dellarna gemensamt namn
Snipen by Dragmyran myr Dals gård Dellen sjöar
Sniptjärn gård Dragtjärnen tjärn Dalänge gård Dellen sjö
Sniptorp by /Se Dragåsbäcken bäck Dalänget lht Dellen, Norra sjö
Sniptorp by /Se Dubblamyrorna myr Dalängstorpet lht Dellen, Norra sjö
Spångmyra by Dyngedalsbäcken bäck Daniels hmd Dellen, Norra sjö
Spångmyra by Dyrmyran myr? Delbons t. Dellen, Södra sjö
Spångmyra by /Se Dyrmyrberget berg Dellbons t. Dellen, Södra sjö
Spångmyra by /Se Enmyran myr Dragsved by Dellen, Södra sjö
Spångmyra by /Se Enås terräng Dragsved by Delltomten äga
Spångmyra by Enåslyckan terräng Dragås enstaka g. Digerön udde
Spångmyra by /Se Fagerfallstjärnen tjärn Dragås gård Digerösheden hed
*Spångmyre sköllen sköllen Fagerås triangelpunkt Dubblars gård Djupsnäset äga
Spögubbstorp hus Farstänget ägomark Döpargården gård Djupsjön sjö
Stavervallen fäb. Fellsjöbäcken bäck Döpars gård Djupsjön sjö
Stavervallen fäbod? Fellsjötjärnen tjärn Elds soldattorp Djävulsbacken backe
*Stensvallen fäb. Fellsjöåsen berg? Eliassons gård Dragtjärn tjärn
Stråsjö, V. o Ö. byar Fellsjöåsen berg? Ellströms bebyggelse Dragås berg
Stråsjö byar /Se Finnmarken skogar /Se Elvings Antes gård Dubbelmyran myr
Stråsjö byar /Se Finnströms ägomark Erik Ols gård Dubblabackarna bergknallar
Stråsjö byar /Se Finntäkten ägomark Erik Pers gård Dubblamyrarna mossar
Stråsjö byar /Se Finnåsen terräng Erik Pers gård Dunnerbacken backhöjd
Stråsjö byar /Se Firsbosiö- sjö Eriks gård Dyngebron bro
Stråsjö byar /Se Firsbosiön sjö Eriks gård Dyngedalsbäcken bäck
Strösjö byar /Se Firs osiön /Se Erkas gård Dyrmyran myr
Stråsjö, Väster by /Se Fiskemyran myr Erk Jacks t. Dyrmyrberget berg
Stråsjö, Öster by /Se Fiskemyrbäcken bäck Erk Ols gård Dyrmyrberget berg
Stråsjö byar Fjället berg? Erk Pers gård Dyrmyren mosse
Stråsjö, Väster- och Öster två byar *Fjärasten, Kall råmärke Fagerfall by Enåsbäcken bäck
Strömbacka poststation och bruk Flarsen berg? /Se Fagerfall by Fagerås bergås
Strömbacka bruk Flasken sjö Fagerfall by Fagerås berg
Strömbacka by Flasnosiön sjöar Finn gård Farfarstäkten äga
Stängningen hus Flosmosiön, se Fläsmasjön, Övre o. Nedre sjöar Finn gård Farfarstäkten äga
*Suggbo by Flotthöljan del av å Finn stuga Farsto äga
Sumås fäb. Fly myr Finn gård Farsto skogsäga
Sumås fäbodvall /Se Flyktan terräng Finn Jonas» gård Farstun äga
Sumås fäb. /Se Flyktknölen berg Finn Jonkes gård Farstun äga
*Sunnås fäb. *Flåssmasjön sjöar Finn Larsas gård Fellsjön tjärn
Svedjebo by Flåtthöljan däld /Se Finn Pellas gård Fellsjöåsen bergås
Svedjebo by /Se Fläsman sjöar Finns gård Felsetjärnen tjärn
Svedjebo by Fläsman sjöar Fintorp g. Felseåsen berg
Svedjebo by /Se Fläsmasjön, Övre o. Nedre sjöar Fjälls gård Finnsvedan hage
*Söderhavra by /Se Fläsmasjön, Övre o. Nedre sjöar Flums t. Finnsveden hage
*Södervallen fäbodar /Se Fläsmasjön, Övre och Nedre sjöar Fläsma t. Finntäkten äga
Sör- och Norrala byar Fläsmarsjön, Nedre sjö Forsvik gård Finnås bergås
Sördala by Fläsmasjön, Övre sjö Forsviks gård Finnåsen berg
Sör- och Norrlia byar Fläsmasjön, Övre sjö Forsviks bebyggelse Fiskavan utbuktning
Sörlia by /Se Forslinsviken vik Franks hmd Fisklösen tjärn
Sörlia by /Se Fredagstjärnen tjärn Frans gård Fiskmyrarna mossar
Tjerna by Friggesundsnäset udde Frans» gård Fiskmyrbäcken bäck
Tjärna by Frisboheden terräng Frans» gård Flasken sjö
Tjärna by Frisbosjön sjö Fransas gård Flasken sjö
Tjärna by Frisbosjön sjö Fredins gård Flatstenen sten
Tjärna by Frisbosjön sjö Fridebo lht Flatstenen sten
Tjärna by Frisbosjön sjö Fridhem lht Flatås berg
Tjärna by Frisbosjön sjö Fridhem lht Flotthöljan däld
Tjärna by /Se Frisbosjön sjö Friggesund by Flotthöljan däld
*Tjärne sköllen sköllen Frisbosjön sjö Friggesund bruk Flyktan skogsparti
Tomasjorden försvunnen beb. /Se Frisbosjön sjö Friggesund by Flygarbruket avs.
Tomsjö by /Se Frisbosjön sjö Friggesund pst Flysildret utvidgning i å
Tomsjö by /Se Fröjdberget berg Frisbo by Fläsman sjöar
Tomsjö by /Se Furubergsänget terräng Frisbo by Fläsman, Nedre sjö
Tomsjö by Fångnäset näs Frisbo by Fläsman, Övre sjö
Trossnarven nedlagd by /Se Fångån å Fröjdablick lht Forslinsviken vik
Trossnarven nedlagd by /Se Fångån å Fröjdbacka lht Fredagstjärn tjärn
Trossnarven nedlagd by Fårholmen terräng Fröjdbo lht Fredagstjärnen tjärn
Trossnarven nedlagd by Fältholmen holme Fröjds gård Fregdtäkten äga
Trossnarven nu försvunnen by /Se Fännsmyrbäcken bäck Fröjds gård Friggesundsbron landsvägsbro
Trossnarven försvunnen by /Se Fännsmyrmyran myr? Fröjds bebyggelse Friggesundsnäset näs
Tunavallen fäb. /Se Gammal-Lillövallstjärnen tjärn Furuberg by Frisback äga
Tunavallen fäb. /Se Gammelhusåsen höjd Furuberg by Frisbosjön sjö
by /Se Gammelnäset ägomark Furuberg by Frosttäkten äga
by /Se Gammeltorpet ägomark Färdig bs Fröjdberget berg
by /Se Gammelvallen fäbod? Gabriels bs Fröstoppbäcken bäck
*Utbige sköllen sköllen Gammelvallsbäcken bäck Gagners gård Furubergsängarna ängar
Vedmyra by Gammelvallsmyran myr Gammelmunkens bs Fåfängan äga
Vedmyra by Gammelån terräng Gammelvallen fäb. Fångnäset näs
Vedmyra by Gammelån bäck Gammelvallen fäbodvall Fångån å
Vedmyra by /Se Gearna sjöar Geholm by Fångån å
Vedmyra by /Se Gearna sjöar Geholm by Fännmyrtäkten äga
Vedmyra by /Se Geasjön, Västra sjö Geholm by Fänsmyran utdikad myr
Västansjö by Geasjön, Västra sjö Glad bs Fänsmyrberget berg
Västansjö by /Se Geasjön, Västra sjö Gladbäckslund gård Fänsmyrbäcken bäck
Västansjö by Geasjön, Västra sjö Gladbäckslund gård Gackstensberget berg
Västansjö by /Se Geasjön, Västra sjö Gladens gård Galata berg
Västanå by Geasjön, Östra sjö Glads bs Galata berg
*Västeränge by Geasjön, Östra sjö Godans bebyggelse Galataberget berg
*Vöråsvallen fäbodar /Se Geasjön, Östra sjö Goåsen fäb. Gammeldammen försvunnen damm
Ytterhavra by /Se Geasjön, Östra sjö Granåsvallen fäb. Gammelgårdssvalen äga
Ytterhavra by Geatjärnen tjärn Gravarna gård Gammelhusåsen berg
Åfla by Getryggen skär Gravströms gård Gammelnäset udde
*Åkern förr by /Se Getryggen terräng Gretastorpet t. Gammelstugan äga
Älgebo gd /Se *Getwassjön sjö Grovens Saknas Gammelvallsbäcken bäck
Älve by *Getwassjön, se Geasjön, Västra sjö Grovens gård Gammelvallsbäcken bäck
Änga by Gillermyran myr Grovens gård Gammelvallstjärnen tjärn
Änga by Gillerås berg Grovens gård Gammelån vattenpuss
Änga by Gimkällberget berg Grubb Lassas gård Gearna sjöar
Änga by /Se Gimmaån å Grubbs gård Geasjön, Västra sjö
Änga by Gimskogen skog Grubbs gård Geasjön, Östra sjö
Änga khbost. /Se Gimskogsvägen väg Grubbtorpet t. Geatjärn tjärn
Änga khbost. /Se Gimsveden ägomark Gröndal by Geatjärnen tjärn
Änga by /Se Gimån å /Se Gröndal gård Geavallmyren mosse
*Änga sköllen sköllen Gladbäcken bäck Gröndal gård Getryggen stengrund
Ängebo by /Se Gladbäcken bäck Gröpbacken sockentorp Gillermyren mosse
Ängebo by /Se Gladåsen terräng Grötbacken t. Gimskogen skog
Ängebo by Glasögonen tjärnar Grötens gård Gimskogsvägen väg
Ängebo by /Se Gnagmyran myr Grötvallen fäb. Gimsveden äga
*Ässjetorp bebyggelse Godgrop terräng Gudmunds gård Gladbacken backe
*Östanå by Godgropsberget berg Gudmunds bebyggelse Gladbäcken bäck
*Österänge by Godgropsmyran terräng Gunnars hmd Gladbäcken bäck
Överälve by Godåsbäcken bäck Guringens bs Glasögonen tjärn
  Godåsen terräng Gustavs bebyggelse Gockstensberget berg
  Granholmen udde Gårdsmyra gård Godåsen nedlagd vall
  Granudden udde Gårdstäkten avs Gogrop mosse
  Granås terräng Gärdet by Gogropsberget berg
  Granås triangelpunkt Gästgivargården gård Gommorssvalen äga
  Granås berg Gästgivars gård Goåbäcken bäck
  Granåsbäcken bäck Gölins t. Granås berg
  Granåsmyran myr Hagalund lht Granås berg
  Granåsvallen terräng Hagans g Granåsröjningen äga
  Gravmyran, Västra myr? Haggatan enstaka gård Grova kanal
  Gravmyran, Östra myr? Haggatan gård Grubbgatan del av landsväg
  Gravmyrberget berg Haglunds g. Grubbhöljan äga
  Grundmyran myr Halt Ollas gård Grubbtäkt äga
  Grundsjön sjö Halt Olles gård Grundmyren mosse
  Grundsjön sjö Halt Olles gård Grundssjön sjö
  Grundsjön sjö Hammaren stuga Grundsjön sjö
  Grundsjön sjö Hammarströms hmd Gruvberget berg
  Grundsjön sjö Hammarströms sockentorp Gruvberget berg
  Gruvan terräng Hans t. Gruvberget berg
  Gråsjöbacken terräng Havra by Gruvberget, Lilla berg
  Gråsjöberget berg Heden tallbeväxt sandhed Gruvberget, Södra berg
  Gråsjöbäcken bäck Heden lht Gråsjöbäcken bäck
  Gråsjön sjö Hedvigsfors bruk Gråssjön sjö
  Gråsjön sjö Hedvigsfors by Gråsjön sjö
  Gråsjön sjö Hjältens gård Gråsjötjärn tjärn
  Gråsjön sjö Hjältens gård Gråsjötjärnen tjärn
  Gråsjötjärnen vik Hjältens gård Gråten plats
  Gråsundet sund Hodins gård Gräsmyren mosse
  Gråsmyran myr Hojars gård Grönmyren mosse
  Gräsmyran myr Hojars bebyggelse Gubbtäkten äga
  Gräsmyran myr Hojars gård Gubbtäkten äga
  Grönloken terräng Holmberg by Gudfarssvalen äga
  Grönmyran myr Holmberg by Guffarsbacken backe
  Grönmyran myr Holmbergs gård Guffarsröjningen äga
  Grötmyran myr Holmbergs gård Guffarssvalen åker
  Gubbmyran terräng Holms hmd Gåcktjärsberget berg
  Gubbsnåret terräng Hundsjö kronopark kronopark Gåcktjärsgruvan gruva
  Gåcktjärsberget berg Hundsjö kronopark Gårdberget berg
  Gåcktjärsberget berg Husas gård Gårdberget berg
  Gårdberget berg Hybblet gård Gårdsbergstjärnen tjärn
  Gårdbergstjärnen tjärn Hådens gård Gårdsmyrbacken backe
  Gårdsviken vik Hådens gård Gårdsmyråsen berg
  Gäddtjärnen tjärn Hådens gård Gårdstäkten äga
  Gäddtjärnsbäcken bäck Häggs gård Gäddtjärnen tjärn
  *Gälberget berg Häggs gård Gäddtjärnen tjärn
  *Gävlungen sjö Hästnäs gård Gökstenberget berg
  Gökstenberget berg Hästnäs gård Hagsveden äga
  Halldammsberget berg Hästnäs Jonkes gård Hagåsen bergås
  Hallkärr myr? Högmyren t. Halla brant bergsluttning
  Halltjärnen tjärn Högs gård Hallamsberget berg
  Halltjärnsmyran myr Höjen hmd Hallförbacken backe
  Halsas ägomark Höks gård Halltjärnsmyren mosse
  Halsduksmyran myr Höksved bs Halltjärnsåsen bergås
  Hammarviken vik Höktorpet t. Hammarbacken höjd
  Harmyrorna terräng Höns s.t. Hammaren äga
  Harungarna sjö Idavallen avs. Hammaren äga
  Harungarna sjöar /Se Idens t. Hammarslyckan äga
  Harungsmyran terräng Id Pellas gård Hanån å
  Harvsänget ägomark Id Pelles gård Harmyrarna mossar
  Haverbäcken bäck Ingalunda lht Harskmor äga
  Haversjön utdikad ? sjö Ingbergs gård Harsved skogsområde
  Haveråsen berg In i gården gård Harungarna sjö
  Havrafyrkanten terräng In i gårds gård Harungarna sjö
  Hedåsbäcken bäck In i vallen g. Harvsängen äng
  Hedåsbäcken bäck Innantills gård Haverbäcken bäck
  Hedåsen berg Innerters gård Haversjön sjö
  Hemudden udde Innigårds gård Havrabäcken bäck
  Hilltjärnen tjärn Isbo tomt gård Hedinstomten äga
  Hjällmyran myr Jankens gård Hedlunds myren mosse
  Hjällmyrberget, Norra berg Jans gård Hedåsbäcken bäck
  Hjällmyrberget, Södra berg Jans gård Hedåsen berg
  Hofling Siön sjöar Jans gård Hedåssjöberget berg
  Hoflingsiön, se Hävlungen, Västra o Östra sjöar Jans gård Hemberget = Klangberget berg
  Hojarrönningarna terräng Jansas gård Hilltjärnen tjärn
  Holmarna ägomark Jens Ols gård Hindrikmyren mosse
  Holmrönningsbäcken bäck Jens Ols gård Hittmyran myr
  Hornberget berg Jens Ols gård Hocktjärnen tjärn
  Hornberget berg Jens Ols Erkers gård Hocktjärnsberget berg
  Hornberget berg Joachim gård Hojarbacken backe
  Hornberget berg Johannelund avs. Hojarröjningen odling
  Hornberget berg Johannesas gård Hojen äga
  Hornberget berg Johans gård Holmarna ägor
  Hornberget berg Johans gård Holmen skogbacke
  Huckuren udde Johannes gård Holmen holme
  Huggsterbäcken bäck Jonas» hmd Hommo björkdunge
  Hundbacksberget berg Jon Hans hmd Hornberget berg
  Hundsjöberget berg Jonkens hmd Hornberget berg
  Hundsjöbäcken bäck Jon Lars bebyggelse Horrgodset udde
  Hundsjön, Lilla sjö Jon Ols gård Hugsterbäcken bäck
  Hundsjön, Stora sjö Jon Ols gård Hukurn udde
  Hundsjötjärnen tjärn Jon-Ols Saknas Humleåkern åker
  Hundsnäset udde Jon Ols gård Hummelåsbäcken bäck
  Hundsnäsmyran myr Jon Olssons gård Hundsjön, Lilla sjö
  Hundsnästjärnen tjärn Jons gård Hundsjön, Stora sjö
  Hundsnäsviken vik Jons gård Hundsjön, Stora och Lilla sjöar
  Hundsviken vik Jonsbo lht Hundsjöbäcken bäck
  Hundsås berg Jonslund lht Hundsjöbäckmyren mosse
  Hundsåsmyrorna myr Jonslund avs. Hundsnäs näs
  Hybbholmen holme Jubba t. Hundsnäs näs
  Hyttmyran myr Jubba gård Hundsnästjärn tjärn
  Håktjärnen tjärn Jukoms gård Hundsnästjärnen tjärn
  Häålleråsbäcken bäck Junkars gård Hundsnäsviken vik
  Hällsveden terräng Junkars gård Hundstjärnen tjärn
  Hällåsbäcken bäck Juttes gård Hundtjärnen tjärn
  Hällåsen, Norra höjd Jälls gård Hundsås berg
  Hällåsen, Södra berg Jältes gård Hundsåsmyrarna mossar
  Hällåsvallen terräng Järns hmd Huvudkullen udde
  Hänsmyran myr? Järvs t. Hybblan S delen av Nicklasåsen
  Hänsmyrberget berg Järvs gård Hybbholmen holme
  Härnåsen berg Järvåsvallen fäb. Hålsmyren mosse
  Hästmyran myr? Jöbba Saknas Hälsingbocken = Stornipen berg
  Hästmyran ägomark Jöns Ols gård Hällsveden skogsområde
  Hästmyrberget triangelpunkt Jöns Ols gård Hällsvedbäcken bäck
  Hästnäsharet holmar Jöns Ols gård Hällåsbäcken bäck
  Hästnäsharet skär /Se Jöns Ols Ersker gård Hällåshällarna berghällar
  Hästnäsudden udde Jörans hmd Hällåsen, Norra berg
  Hästskon holme omfluten av å Kacks s.t. Hällåsen Södra berg
  Hästås terräng Kalmansbo t. Hänsmyrberget berg
  Häståspussen terräng Kalängs bebyggelse Hänsmyren mosse
  Hävelungarna sjöar Kamelens gård Härnäs äga
  Hävlungen, V. o. Östra sjöar Kamjäntorna bs Hässjemosen ägor
  Hävlungen, Västra o. Östra sjöar Kammen gård Hästmyren mosse
  Hävlungen, Västra sjö Kammen gård Hästmyren äga
  Hävlungen, Västra sjö Kam Ollas gård Hästmyrberget berg
  Hävlungen, Östra sjö Karl Lasses gård Hästnäsharet stengrund
  Hävlungen, Östra sjö Karl Olsas gård Hästnässkrubben stengrund
  Hävlungsbäcken bäck Karl Olssons gård Hästnäsudden udde
  Hävlungsåsen berg Karl Pelles bebyggelse Hästås berg
  Högbron terräng Karls gård Hästänget äga
  Högås höjd Karls gård Hävelungarna sjöar
  Höktorpet ägomark Karls gård Hävlungen, Västra sjö
  Hötjärnen tjärn Karls gård Hävlungen, Östra sjö
  Hötjärnen tjärn Karls gård Hävlungsberget berg
  Hötjärnen tjärn Karmansbo g. Hävelungsbäcken bäck
  Hötjärnsbäcken bäck Karpen t. Hävlungsbäcken bäck
  Idens ägomark Kaskan gård Hääng änge
  Imbergstäkten ägomark Kaskens gård Högmyran myr
  Innervallen ägomark Kaskes hmd Högmyren mosse
  Insyningen terräng Kasks gård Högsvalen äga
  Iskällarberget terräng Kilgrens gård Högsöroms äga
  Jakobs ägomark Klangs gård Högåsen bergås
  Jamlan terräng Klippan lht Hökberget berg
  Johannesbruktet terräng Klockars gård Höks äga
  Jonkens kolning terräng Klockars gård Högsvalarna ägor
  Jonkensåsen berg Klockars gård Höksöderom äga
  Jostjärnen tjärn Klockars gård Hötjärn tjärn
  Jubba ägomark Klockars gård Hötjärnen tjärn
  Jubbsnåret terräng Klockars gård Hötjärn tjärn
  Jutmyran myr Klovan by Hötjärnen tjärn
  Juvasasen terräng Klovan by Hötjärnsbäcken bäck
  Järnhatt terräng Klovan by Hötjärnsbäcken bäck
  Järvåsberget berg? Klovan bebyggelse Hötjärnsbäcken bäck
  Järvåsbäcken bäck Klovbäcken g. Hötjärnsmyren mosse
  Järvåssjön, Nedre utdikad sjö Klöse fäb. Idberget berg
  Järvåssjön, Övre sjö Klöv Pellas t. Ingemars trakt
  Järvåsvallen terräng Knalen gård Isbovägen skogsstig
  Kallbäcken bäck Knallbo lht Iskällarberget berg
  Kallkällmyran myr Knallbo lht Isåsen skogsås
  Kammen terräng Knallen gård Isänget äng
  Kammen terräng Knallens bebyggelse Jamla fors
  Karpen terräng Knappens bs Jantes hålet trakt
  Kasksnåren terräng Kolars gård Jillerås berg
  Kattsvältan skär Kolars gård Joachimsbacken backe
  Kilbäcken bäck Kolars t. Johannesbruket äga
  Kilmyran myr? Kolars avs. Johannesröjningen äga
  Kiåsberget berg Kolhustomten avs. Jokumsbacken backe
  Klacken berg Kopparbo lht Jon Mårtenssnåret äga
  Klangberget berg? Korpens soldatgård Jonsbruket äga
  Klappbäcken bäck Krafts gård Josefs täkten äga
  Klingermyran myr? Krafts gård Josefssved äga
  Klingermyran myr Krigtorpet g. Juansassen nipa i en krök av Svågan
  Klingersjöbäcken bäck Kriken bs Jubbabron bro
  Klingersjön sjö /Se Kristinedal lht Jubbabasen byarå
  Klingersjön sjö Kronvallen fäbodvall Junkers äga
  Klingersjön sjö Kuggen gård Juvasåsen äga
  Klossberget berg? Kull Lassas Alfred gård Jällmyran myr
  Klosstjärnen tjärn Kull Lassas Lasse gårdar Jällmyrberget berg
  Klosstjärnsbäcken bäck Kull Lassas Olle gård Jällmyrberget berg
  Klovberget berg Kull Lasses hmd Jällmyrbäcken bäck
  Klovbäcken bäck Kus gård Jälltäkten äga
  Klovrönningen terräng Kus g. Järnhatt plats efter Svåga älv
  Klyvstenen sten? Kus gård Järnhatt bergshöjd
  Klöse tjärn /Se Kus gård Järnhatt jordhöjd
  Klöse tjärn /Se Kus gård Järnhatt jordhöjd
  Klöse ägor /Se Kus gård Järnhatt jordhöjd
  Klösetjärnen tjärn Kus sockentorp Järnlyckan äga
  Klösmyran myr Kus gård Järvåsberget berg
  Knektrönningen terräng Kus gård Järvåsen berg
  Knivsmyran, Lilla myr Kus Antes hemman Järvåssjöarna gemensamt namn för Järvåssjön och Järvåstjärnen
  Knivmyran, Stora myr Kusens gård Järvåssjön sjö
  Knäbäcken bäck Kusens gård Järvåssjön sjö
  Kockela terräng Kusgården gård Järvåstjärn tjärn
  Kockelahan sten? Kus Jonkes gård Järvåstjärnen tjärn
  Kockelamyran myr? Kus Jons gård Jörmåsvägen väg
  Kohagsmyran myr Kvarnen gård Karkstomten tomtplats
  Kojbäcken bäck Kvarntorpet lht Kajen lastplats
  Kolheden terräng Kvistbergs gård Kalmansbotjärnen tjärn
  Konnsick terräng Kyrkbyn by Kammen sandås
  Konnsick terräng Kyrkbyn by Kammen äga
  Korsmyrbäcken bäck Kyrkbyn by Kanalen del av Liabäcken
  Korsmyrrönningen terräng Käll bs Kanalsbruket äga
  *Korsrå gränsmärke Källen avs. Kapellsvalen äga
  Krankpunsen terräng Källsjö nybygge Kapellsvalen äga
  Kransberget berg Källsjöbygget hmd Karlgubbens täkten äga
  Kriken ägomark Kämpes soldatt. Karlsbrånan skogsområde
  Kronholmen holme Kämpens gård Karolinabacken backe
  Kronviken vik Köro stuga Kasksnåren skogsområde
  Kronviken vik Larm s.t. Kattfjärden äga
  Kråkan holme Larmgården soldatt. Kattfjärden äga
  Kullarna berg Larms gård Kattrumpan äga
  Kullberget triangelpunkt Larsbo lht Kattsvältan holme
  Kullen terräng Larsbo lht Kilarne äga
  Kullmyran myr Lars Jons gård Kilbäcken bäck
  Kullmyran myr Lars Jönsas gård Kilån å
  Kullrönningen terräng LarsLarssons gård Klacken berg
  Kulltjärnen tjärn Lars Ols gård Klacken berg
  Kumpberget terräng Lars Olssons gård Klangberget berg
  Kumptjärnen tjärn Lars Pers gård Klangberget berg
  Kungbacken del av väg Lassas gård Klingermyren mosse
  Kunghagen terräng Lasses gård Klingersjön sjö
  Kunghagsbäcken bäck Lasses gård Klingersjöar sjö
  Kusmyran myr Lass. Jons gård Klingersjön sjö
  Kvarnbäcken bäck LassLars gård Klingersjöåsen berg
  Kvarnbäcken bäck Lass Ols gård Klockarmoren äga
  Kvarnmyran myr Lass Pålsas gård Klossberget berg
  Kvarnmyran myr Lekbygget gård Klosstjärn tjärn
  Kvarnrönningen ägomark Lia gemensamt namn för Norrlia och Sörlia Klosstjärnen tjärn
  Kvarnudden udde Lidströms g. Klotjärnen tjärn
  Kvarnviken vik Lillbergs gård Klovberget berg
  Kånkan terräng Lillbergens gård Klovbäcken bäck
  Källmyran myr Lillbergens gård Klåbacken backe
  Källmyran myr? Lill-Ramsjö gård Klämberget berg
  Källsjöbäcken bäck Lillsved t. Klämberget berg
  Källsjöbäcken bäck Lillön by Klämdalen dalgång
  Källsjön sjö Lillön by Klöse tjärn
  Lällsjösjön sjö Lillön by Klöse äga
  Källsjösjön sjö Lindbo förr fäbodvall nu by Klöse äga
  Källsjösjön sjö Lindbo fäb. Klösetjärnen tjärn
  Källsjösjön sjö Linderos gård Knapptäkten äga
  Källsvedssnåret terräng Lindholms hmd Knektsveden hage
  Källvallsmyran myr? Lindkvist gård Knäbäcken bäck
  Källvallsmyrbäcken bäck Lindkvists bebyggelse Knäbäcken bäck
  Källvattsrå gränsmärke Lingås g. Knäckstenen sten
  ?»Käll--å gränsmärke(?) Lingås bs Kokkela berg
  Käringberget berg Livs gård Kokkelahan sten
  Käringberget triangelpunkt Lugnet lht Kokkelamyren mosse
  Käringberget berg /Se Lusts hmd Kokkulabacken höjd
  Käringbergsmyran myr Lång Nisses gård Koppen äga
  Käringbergstorpet terräng Långviken g. Korberget berg
  Käringpåten ägomark Ländsjö by Korpaslätten skogsslätter
  *Kölån å Länse by Korpen äga
  Körtäkten ägomark Länse fäb. Korpralstäkten äga
  Lacus Nordilln sjö Länsmans gård Korsmyran myr
  Lacus Söderdilln sjö Länsmans gård Korsmyran myr
  Ladmyran myr Länsmans Pelle stuga Korsmyrbäcken bäck
  Lappheden terräng Lönn Olles gård Korsmyren mosse
  Lappholmen holme Lönns s.t. Korstallen tall
  Lappkullen terräng Malbo avs. Kolarmyren mosse
  Lappkullen triangelpunkt Margits bs Konken äga
  Lappkullen berg Masars avs.g. Konsik skogsområde
  Lappmyran myr Masugnen by Konsik skogsområde
  Lappmyran myr Mattis på hagen hmd Kraftbackarna backar
  Larsbo ägomark Matts gård Kransberget berg
  Lejströmsholmen udde Matts gård Kransberget berg
  Leken berg Matts gård Kriktäkten äga
  Leken terräng Mats gård Kringeltjärnen tjärn
  Lekmyran myr Mats gård Kronholmen holme
  Lennsjösjön sjö Mats gård Kronviken vik
  Lennsjösjön sjö Mats gård Kronvikstjärnen tjärn
  Lensjön sjö Matts Ols gård Krullbacken backe
  Lensjön sjö Mats Ols gård Kråkan äga
  Lensiön sjö Mellanbyn by Kråkan grund
  Lensjön sjö Mickels gård Kråkan äga
  *Lensjön sjö Mickels bs Kullarna bergås
  *Lentjärnen tjärn Mickels gård Kullarna berg
  Lentjärnsberget berg Mickels Antes gård Kullberget berg
  Lenåsen terräng Mjölnarns gård Kullberget berg
  Lenåstjärnen tjärn Modds gård Kullen bergås
  Lerbäcken bäck Modds gård Kullen äga
  Lerviken vik Modigs g Kullbäcken bäck
  Lerviken vik Modigsbo lht Kullmyren mosse
  Lerviksnäset holme Modds gård Kullmyren mosse
  Liabäcken bäck Mojens hmd Kullslida äga
  Liljemyran myr Moräng t. Kullröjningen äga
  Lill-Dragäsen berg Moräng gård Kulltjärnen tjärn
  Lillhagen terräng Mossas gård Kumpberget berg
  Lillhagen terräng Moviken by och f.d. järnbruk Kumpberget berg
  Lillholmen holme Moviken gård Kumpen tjärn
  Lillkråkan ö Moviken by Kumptjärn tjärn
  Lillmånsan terräng Målars lht Kungbacken höjd
  Lillnipen terräng Mårtens gård Kunghagen mosse
  Lillomman myr Mårtens gård Kunghagsbäcken bäck
  Lillrosslen terräng Mårtens gård Kure äga
  Lillrymmer terräng Mårtens gård Kusbruket odling
  Lillsvedberget berg Mårtenshusen bs Kusbrånan skogsområde
  Lillsvedberget bergsområde Nedre Törs Saknas Kusmyren äga
  Lilluven tjärn Ner i Brick gård Kvarnbäcken bäck
  Lillåsbäcken bäck Nerjens gård Kvarnmoran äga
  Lillåsen berg Nicklases g. Kvarnmoren dal
  Lillåsen berg Nils» gård Kvarnmyran äga
  Lillåsen terräng Nils» gård Kvarnmyra äga
  Lillåsen terräng Nils gård Kvarnmyren mosse
  Lillåsmyran myr Nilsans gård Kvarnsveden äga
  Lillöbrännan terräng Nils Anders sockentorp Kvarnsveden äga
  Lillön ö Nilsas g. Kvarnsvedjan äga
  Linderåsberget terräng Nilsbo lht Kvarntäkten äga
  Linderåsmyran myr Nils där i Råka gård Kyrkbacken backe
  Lingån bäck Nils Erkers gård Kyrkbron bro
  Lingåsen berg Nils Lasses gård Kyåsberget berg
  Lingåsmyran myr Nils Pelles bebyggelse Kyåsängarna ängar
  Linsjön tjärn Nirjens gård Kånka äga
  Linsjön tjärn Nissarbacken g. Källorket äga
  Lisselsandet udde Njuparne by Källsjöbäcken bäck
  Ljusdal myr? Norbergs gård Källsjösjön sjö
  Lockjärv sjö Nordins gård Källsvedsnåret skogsområde
  Lockjärv sjö Nordströms g. Källvallsmyren mosse
  Lockjärv sjö /Se Norins hmd Källängen äga
  Lockjärv sjö Norins gård Källängen äga
  Lockjärv sjö Normans hmd Kämpbacken landsvägsbacke
  Lockjärv sjö Norrberg by Kämpbruket åker
  Lockjärvsmyran myr Norrberg by Kämptäkten äga
  Locksjön sjö Norrberg by Käringberget berg
  Locksmyran myr? Norrberget t. Käringberget berg
  Lokasjön sjö Norrdala by Käringbergsmyren mosse
  Lokasjön, se Rångsjön sjö Norrdala by Käringpåtan äga
  Lokmyran myr Norrgårds Saknas Kölaråsen berg
  Lommyrhalsarna terräng Norrgårds gård Lagmyran myr
  Lomtjärnen tjärn Norrgårds gård Lagröjningen odling
  Lomtjärnsbäcken bäck Norrgårds gård Lagröjningsviken vik
  Lortmyran myr Norrgårds gård Lapaposka dalgång
  Lubbänget ägomark Norrhavra by Lappholmen holme
  Luddmyrbäcken bäck Norrhavra by Lappkullen berg
  Luddmyrorna myr Norrhavra by Lappkullen berg
  Luffbruktet ägomark Norr i backen gård Lappkullen berg
  Lungtjärnen tjärn Norr i husets gård Lappkullen berg
  Lusseås berg Norrlia by Latås bergås
  Långbrosviken vik Norrlia by Latåsmyran myr
  Långharen myr? Norrlia by Leken berg
  Långhartjärnarna tjärnar Norr Nils gård Lentjärnen tjärn
  Långmyran myr Norrstug lht Lentjärnsberget berg
  Långmyran myr Norrstugan avs.g. Lenåsen berg
  Långmyran myr Norrters gård Lenåstjärn tjärn
  Långmyran terräng Norrtills gård Lenåstjärnen tjärn
  Långmyran myr Norrås t. Lerbäcken bäck
  Långmyran myr Norrströms hmd Lerbäcksberget berg
  Långmyran, Östra myr Norströms gård Lerbäcksröjningen odling
  Långmyrhalsen terräng Nupan gårdar Lia-Middagsberget berg
  Långmyrsjön sjö Nuparna by Liavägen väg
  Långmyråsen höjd Nygårdens gård Liaberget berg
  Långmyråsen terräng Nygårdens gård Liabron bro
  Långmyråsen höjd Nykvists gård Liabäcken bäck
  Långrå terräng Nytorp lht Likvallen backe
  Långråberget berg Nyvallen fäbodvall Lillbergenstäkten äga
  Långråbäcken bäck Nyvallen gård Lillholmen holme
  Långsand strandparti Nyvallen fäb. Lillholmen holme
  Långsjömyran myr Nyåker by Lillkråkan holme
  Långsjön sjö Nyåker by Lillkvarnen äga
  Långsjön sjö Nyåker by Lillmånsan mosse
  Långsjön sjö Näppänget gård Lillnipen berg
  Långsjön sjö Näppänget gård Lillnäset udde
  Långsjön sjö Näppänge gård Lillrosslan mosse
  Långsjön sjö Ol Ers gård Lillrönningen äga
  Långtjärnen tjärn Ol Hans gård Lillsveden äga
  Långtjärnen, Norra tjärn Ol Hans gård Lillsvedberget berg
  Långtjärnen, Södra tjärn Ollars gård Lillsvedlyckan äga
  Långtjärnsbäcken bäck Ol Petters gård Lilltjärnen tjärn
  Långudden udde Olsbacka lht Lilltäkten äga
  Långvattnet sjö Olsbo lht Lillrevan sjö
  Långvattnet sjö Olsbo lht Lillås berg
  Långvattnet sjö Ond s.t. Lillåsen bergås
  Långviken vik Ondsas gård Lillåsen berg
  Långviken vik Orrbygget lht Lillön holme
  Långviksholmen holme Orrens gård Lillön ö
  Långviksmyran myr Orrs gård Lindbomsbron bro
  Långviksudden udde Ostuns gård Lingån å
  Långön ö Oxåsen by Lingån å
  Långön ö Oxåsen gård Lingåsen bergås
  Långön ö Oxåsen avs. Lingåsen berg
  Långön ö Palmbo lht Linsjön sjö
  Långön ö Palmgården lht Linsjön sjö
  Långösharet holme Palmtorp lht Linsjön sjö
  Lårtäkten hus Pelkens gård Linsänksmyren mosse
  Ländsjösjön sjö Pelkens gård Linsänksudden udde
  Länsesjön sjö Pellas gård Locken ägor
  Länsesjön sjö Pellas gård Locket äga
  Länsesjön sjö Pellas gård Lockjärv sjö
  Lördagsmyran myr? Pelles gård Lockjärv sjö
  Lövbrännan terräng Pelles gård Lomma tjärn
  Lövholmen holme Pelles gård Lomma tjärn
  Lövholmen holme Pelles gård Lomsjöån å
  Lövåsen berg Pelles Eriks gård Lomsjöån å
  Lövåshålorna terräng Pellas Jonkes gård Lortbron äga
  Lövåsmyran myr? Per Anders gård Lortmyren mosse
  Lövön ö Per Hans gård Lubbängen äga
  Malismyran, Stora myr Per Hans gård Lungberget berg
  Maratjärnen tjärn Per Hans bebyggelse Luråsen berg
  Maratjärnsberget berg Per Hans Pellas gård Lusknäppen backe
  Maratjärnsmyran myr Per Hans Pelles gård Luvens röjningen äga
  Margitsmyran myr? Per Jons gård Lyckan äga
  Markmyran myr? Per Jons gård Låket äga
  Masarrönningen ägomark Per Lars» gård Låket äga
  Masugnsbäcken bäck Per Larssons torp t. Långdalen dal
  Masugnsåsen berg Per Mårtens gård Långharstjärnarna tjärnar
  Matsas terräng Per Mårts gård Långmyran myr
  Matsbosjön sjö Per Ols gård Långmyren mosse
  Matsbosjön sjö Per Ols gård Långmyren mosse
  Matsäcksmyran myr Per Ols gård Långmyren mosse
  Mattismyran myr Per Ols gård Långmyren mosse
  Mellanbensmyran myr? Per Ols gård Långmyren mosse
  Mellanmyran myr Per Ols gård Långmyrsjön sjö
  Mellanmyran myr Per Ols gård Långmyrsjön sjö
  Metnäset udde Per Ols Antes hmd Långrumpröjningen odling
  Middagsberget berg Per Påls gård Långrå trakt
  Middagsberget berg Pers Saknas Långgråberget berg
  Middagsberget triangelpunkt Persbo lht Långrås berg
  Midsommarmyran myr Persbo lht Långråsbäcken bäck
  Mjusjöbäcken bäck Perstorp lht Långröjningen äga
  Mjusjön sjö Pipars gård Långrönningen äga
  Mjusåsen terräng Pipars gård Långsand vik
  Mon terräng Polskens gård Långsjön sjö
  Morarna terräng Potebo del av Movikens by Långsjön sjö
  Morarna terräng Prästbords gård Långtjärn tjärn
  Moren ägomark Prästbols gård Långtjärn tjärn
  Mormyran myr Prästgården gård Långtjärnen tjärn
  Mormyran myr? Prästgården gård Långtjärnen tjärn
  Morotsänget terräng Pål Ers gård Långtjärnen, Norra tjärn
  Mortäkten terräng Pål Ers gård Långtjärnen, Södra tjärn
  Morängsviken vik Pål Ers hmd Långudden udde
  Mossmyran ägomark Pål Ers bebyggelse Långudden udde
  Motäkten ägomark Pål Ers gård Långvattnet sjö
  Moviksskrubben holme Pål Ers gård Långvattnet sjö
  Mullbacken ägomark Pål Ers torp lht Långviken vik
  Murtjärnen tjärn Pål Lars gård Långviken vik
  Månsåsknallen berg Pål Lars gård Långviken vik
  Månsåsmyran myr Pål-Larstorpet hmd Långviksberget berg
  Mårtensrönningen terräng Pålans gård Långviksholmen holme
  *Mälingen berg? Pållas gård Långön ö
  Mäskamyran myr Pållas gård Långön ö
  Mörttjärnen tjärn Pållas gård Långön ö
  Mörttjärnen tjärn Pållas gård Långön ö
  Naggerör gränsmärke Pållas t. Långösharet stengrund
  Naggrå råmärke Pållas Pellas gård Lårtäkten odling
  Naggrå gränsmärke Pål Pers bebyggelse Länsemattis trakt
  Naggvältströmmen fors Påls Saknas Länsesjön sjö
  Naggvältströmmen fors På tomten gård Länsesjön sjö
  Nifelhemsmyran myr På ängarna gård Löten äga
  Niklasåsen triangelpunkt Rams gård Lövön ö
  Nipen berg Rams gård Lövåsen berg
  Nipen berg Rams gård Lövön ö
  Nipen berg /Se Rams gård Lövön holme
  Nipparinta terräng Rams gård Mantakka mosse
  Nipsbäcken bäck Ramsgården hmd Maratjärn tjärn
  Nipsnåren höjd Ramsjö by Maratjärnen tjärn
  Nipåsen berg Ramsjö by Maratjärnsberget berg
  Nipåsen(?) Saknas Ramsjö by Margitsmyran myr
  Nipåsen berg /Se Rappes lht Margitsmyren mosse
  Nipåsen berg /Se Rasks gård Markmyren mosse
  Nipåsen berg /Se Rassel Ollas gård Marsa trakt
  Norra bäcken bäck Rigbacken gård Marsebacken backe
  Norrdiln Lacus sjö Riss Anders gård Maskan äga
  Norrhavrasjön sjö Rissens gård Massjöbacken backhöjd
  Norrmarken skog? /Se Riss-Olles gård Masugnsberget berg
  Norrnupen berg Riss Pelles gård Masugnskolningen kolbotten
  Norrsjön sjö Robertstomt bebyggelse Masugnsåsen berg
  Norrsjön sjö Rossel-Olles hmd Matsbosjön sjö
  Norrås höjd Rossåsen fäbodvall Matsbosjön sjö
  Notviken vik Rossåsen fäb. Matsbosjön sjö
  Nupen berg Ryssens gård Metnäset holme
  Nupen berg Ryss Ollas gård Middagsberget berg
  Nupen berg gård Middagsberget berg
  Nupen berg Råka gård Middagsberget berg
  Nupfatbäcken bäck Råka del av Björsarvs by Midsommarsbacken backe
  Nupfatet tjärn Råssel Ollas gård Mjalen äga
  Nybroberget triangelpunkt Rödkullen g. Mjalsved ägor
  Nybrännmyran myr Rödkullen gård Mjusjön sjö
  Nybrännmyran myr Röjningen avs. Mjusjön sjö
  Nyhjällsberget berg Rönn gård Mjusås berg
  Nylandet ägomark Rönnebo gård Mjusåsen berg
  Nylandet ägomark Rönnön t. Moddtäkten äga
  Nylandet ägomark Sakris gård Mojens hallan äga
  Nylandstjärnen tjärn Salro gård Mon skogsparti
  Nytorp ägomark Salro gård Moran äga
  Nyvallsbäcken bäck Sares t. Moren äga
  Nyvallsmyran myr Sebbern fäbodvall Mornängen äga
  Nyvallsrönningen terräng Sebbern fäb. Morot myr
  Nyåkersbäcken bäck Sebbervallen fäb. Mossen tjärn
  Nyåkersbäcken, Södra Saknas Segrens gård Mossmyren mosse
  Näkterön ö Segrens Andersas gård Moviken vik
  Näset ägomark Segrens Antes gård Moviksskrubben holme
  Nältereön ö Segrens Erkas gård Movikskråkan grund
  Nätterön triangelpunkt Sigrins gård Moviksröjningen äga
  Näverbromyran myr Sjöbergs gård Mullbacken backe
  Näverbrotjärnen tjärn Sjögrens hmd Munkens säteri odling
  Olastenen sten? Skallmyrvallen fäbodvall Murtäkten äga
  Olles ägomark Skallmyrvallen fäb. Månsaknallen berg
  Opptjärnen tjärn Skarpens hmd Mårtensbruket äga
  Ormtjärnen tjärn Skans» t. Mörttjärn tjärn
  Ormtjärnen tjärn Skeråsans gård Mörttjärnen tjärn
  Orrens ägomark Skinnars gård Möråsen bergås
  Otetjärnarna tjärnar Skinnars gård Möråsen berg
  Otetjärnsbäcken bäck Skinnars gård Naggröset gränsmärke
  Otetjärnsmyran myr Skinnars gård Naggröset socken röse
  Oxåsen berg Skog s.t. Naggslåtten skogsslätter
  Oxåsen berg Skogsbo lht Naggån å
  Oxåsen triangelpunkt Skogstorp lht Nesebricka äga
  Oxåsrå gränsmärke Skogvaktars lht Nicklasbacken backe
  Oxåsvallen terräng Skojarbygget bs Nicklasåsen bergås
  Palakangamyran myr Skommarbo g. Nicklasåsen berg
  Pappelås terräng Skräddarbo lht Nilses farsto äga
  Pappelåsmyran terräng Skräddars gård Nipparinta berg
  Paskomyran myr Skräddars gård Nipsbäcken bäck
  Paskotjärnen tjärn Skräddars gård Nipsbäcken bäck
  Per-Olsudden udde Skräddars bebyggelse Nipåsen bergås
  Per Paulstomten Saknas /Se Skräddars gård Nipåsen berg
  Per Paulstomten Saknas /Se Skräddars gård Norrberget berg
  Piparudden udde Skräddars gård Norrdellen sjö
  Pipstegsbäcken bäck Skräddars gård Norrhavrasjön sjö
  Pjältbäcken bäck Skräddars gård Norrhavrasjön sjö
  Pjältmyran myr Skräddars gård Norriberget berg
  Pollmyran myr Skrämmars gård Norrnup berg
  Prästmoren terräng Skrämmars gård Norrombro äga
  Prästviken vik Skumpa gård Norrsjön sjö
  Pussan terräng Skumpa bebyggelse Norrsjön sjö
  Puttjärnen tjärn Skumpars gård Norrsjön sjö
  Pylbacken terräng Skålsvedjan gård Norrsveden äga
  Pål-Andersberget berg Skålsvedja gård Norrtäkten äga
  Pålen höjd Skäftesvallen nedlagd by Norrtäkten äga
  Pållasmyran terräng Skäftesvallen by Norrås berg
  Pållasviken vik Skäktens bebyggelse Norråsen bergås
  Pålmyran myr Skänkgården gård Nupen berg
  Pörsa Saknas /Se Skänks gård Nupen berg
  Ragellsjön sjö Skänks gård Nupfatet tjärn
  Ragelsiön sjö Skänks gård Nupfatet sjö
  Ragelsjön sjö Skärås by Nybroberget berg
  Rammberget berg Skärås by Nybron bro
  Ramsjösjön sjö Skäråsans gård Nyjältbäcken bäck
  Ramsjösjön sjö Skäråsans hmd Nylandet ägor
  Rassmyran myr Slugens gård Nylandstjärnen tjärn
  Rissberget berg Slugers gård Nyvallsbäcken bäck
  Risstjärnen tjärn Slugs gård Nyvallsbäcken bäck
  Rolighetsmyran myr Slängsås fäb. Nyärslan bergknallar
  Rossgubben ägomark Slättjärn t. Näckterön ö
  Ross-Ollastjärnen tjärn Slättjärn t. Näkterön ö
  Rossåsbäcken bäck Snars gård Näppängesudden udde
  Rossåsen fäbodvall Snars gård Nätterön ö
  Rossåsen berg Snipen by Nätterön ö
  Rotvadsmyran myr Snipen gård Näverbrostjärn tjärn
  Rudtjärnen tjärn Sniptorp by Näverbrotjärnen tjärn
  Rumpnäset ägomark Sniptorp by Olkahotkilen hörn
  Rundtjärnen tjärn Sniptjärn g. Ol Svensbruket odling
  Runnsbäcken bäck Sniptjärn gård Oppran backe
  Råggärdsbosjön sjö Snyggs gård Opran äga
  Råmyran myr Snårbacken gård Opptjärnen tjärn
  Rångsjön sjö Snåret del av Våtmor by Ormtjärn tjärn
  Rångsjön sjö Snåret smågårdar Ormtjärnen tjärn
  Rånka terräng Solkem lht Orrbruket äga
  Råsiösiön sjö Sporks stuga Ottetjärnen tjärn
  Råsiösiön sjö Spångmyra by Pakkasomyrarna myrar
  *Råsjösjön sjö Spångmyra by Palakanga myr
  Råsjösjön sjö Spångmyra by Palakanga mosse
  Råströmmen fors Spångs soldatt. Palakangamyren mosse
  Räsjösjön sjö Spångs soldattorp Palmtäkten äga
  Rävkullarna terräng Spårs gård Papelås bergås
  Rödbågamyran myr Spårs gård Pappelåsen berg
  Rödjarbosjön sjö Spögubbs-Lasses hmd Pasko tjärn
  Rödjarbosjön sjö Spögubbs-Pelles gård Pasko tjärn
  Rödkullsbäcken bäck Spögubbstorp gård Paskotjärnen tjärn
  Rödkullsåsen berg Stavern fäbodvall Per Olstomten äga
  Rödmyran myr Stavervallen fäb. Per Olsudden udde
  Röjarbo ägomark Stavs g. Petters trakten
  Röjarbosjön sjö Stenbo lht Piparlyckan äga
  Röjarbosjön sjö Stensmyren avs. Piparudden udde
  Röjarbosjön sjö Stock s.t. Pipsteget stig
  Röjarbosjön sjö Stolts bebyggelse Pipstegsbäcken bäck
  Rönningen ägomark Stoltses gård Pjassbäcken bäck
  Rövassmyran myr Stormor = Moräng t. Pjältbäcken bäck
  Saggan tjärn Stor-Ramsjö gård Pjältmyren mosse
  Saggberget berg? Stormyran by Planbacken backe
  Salaporsmyran myr Stor Svens gård Plogsnåret skogsparti
  Sanes terräng Stor Svens hmd Pojkens gubben äga
  Sankrå myr? Storsvens bebyggelse Porsmyren mosse
  Saxmyran terräng Storåsen by Prästviken vik
  Sebberknallen berg Stranden lht Punttjärnen tjärn
  Sebbersberget triangelpunkt Strandtorpet t. Pusstäkten äga
  Sebberstjärnen tjärn Stråsjö by Puttjärn tjärn
  Sebbervallsmyran myr Stråsjö by Pylbacken backhöjd
  Sebberåsen berg Stråsjö, Väster by Pålen plats
  Sebberåsen triangelpunkt Stråsjö, Öster by Pål-Lars backen backe
  Sebberåsmyran myr Strömbacka bruk Pål-Larskolningen kolbotten
  Sijksiön sjö Strömbacka järnbruk Pål-Larsmyren mosse
  Siksjödammen fördämning Strömbacka by Påtan äga
  Siksjödammen damm Strömsholm lht Påten äga
  Siksjöhöljorna utvidgningar i Siksjöån Strömtorpet t. Päkkela äga
  Siksjöhöljorna utvidgningar av Siksjöån Strömtäkten t. Päkela äga
  Siksjön sjö Stugans gård Ramberget berg
  Siksjön sjö Stuggars g. Ramma å
  Siksjön sjö Stuss t. Ramman bäck
  Siksjön sjö Styvs gård Rammberget berg
  Siksjön sjö Styvs hmd Rammbäcken bäck
  Siksjön sjö Styvs gård Ramsand äga
  Siksjön sjö Stål Jonke hmd Ramsjösjön sjö
  Siksjön sjö Ståläng by Ramsjösjön sjö
  Siksjön sjö Ståläng g. Ramsjövägen väg
  Siksjötjärnarna tjärnar Ståläng avs. Rangsjön sjö
  Siksjöån å Ståläng avs. Ras äga
  Siksjöån å Står Saknas Rassel trakt
  Sjulaberget terräng Stängningens bebyggelse Rassel-Olles myren mosse
  Sjulaudden udde Subback g. Ribacken höjd
  Sjulaviken vik Subback t. Ribacken backe
  Sjusjön, Västra sjö Sumås fäbodvall Rissan ägor
  Sjusjön, Östra(?) sjö Summås fäb. Rissbacken backe
  Sjusjön, Östra sjö Sund gård Rissberget berg
  Sjösmyrsjön tjärn Sundbergs gård Risstjärnen tjärn
  Sjövik vik Sunngården t. Råssel Ollas sjön sjö
  Skabbåsbäcken bäck Svala sockentorp Rossel-Ollestjärnen tjärn
  Skabbåsbäcken bäck Svedans gård Råsseltäkt äga
  Skabbåsen berg Svedens gård Rosslan äga
  Skallberget, Norra triangelpunkt Svedjan gård Rosseltäkten äga
  Skallberget, Södra berg? Svedjebo by Rossåsen bergås
  Skallmyran myr Svedjebo by Rossåsen berg
  Skallmyran myr Svedjebo by Rovasmyren mosse
  Skallmyrbäcken bäck Svedjenäs sockentorp Rumpen strandremsa
  Skallmyrvallen terräng Svedjorna gård Rumpen äga
  Skarpänget terräng Svedjorna gård Rumpnäset äga
  Skiftesbäcken bäck Svedjorna gård Rumpnäset udde
  Skinnfällbäcken bäck Svens gård Run ägor
  Skinnfällmyran myr Svens gård Runsbäcken bäck
  Skinnfälltjärnen tjärn Svens gård äga
  Skinnås terräng Svens gård Råkällan källa
  Skommarås höjd Svens Pelles gård Råkällkolningen kolbotten
  Skorvbergstjärnarna tjärnar Svensks gård Råkällåsen berg
  Skrotbacken ägomark Svensks gård Rånka berg
  Skräddarberget berg Svings gård Rånka berg
  Skräddarnäset terräng Svings gård Rånkaberget berg
  Skrämmarudden terräng Syl gård Rånkabäcken bäck
  Skålmyran myr Sylkvarn kvarn Rångsjön sjö
  Skålsvedsrönningen ägomark Sylkvarn g. och f.d. kvarn Rångsjötäkten äga
  Skåptjärnen tjärn Syls gård Råttholmen holme
  Skårberget berg Syls gård Rävkullarna berg
  Skåråssjön sjö Syls gård Rävkullarna berg
  Skäftesheden terräng Syls gård Rävnäs udde
  Skäftesmyran myr Systres gård Rödjarbo näs
  Skäftesåsen terräng Sågtorpet t. Rödjarbosjön sjö
  Skäråssjön sjö Söderbergs gård Rödjarbosjön sjö
  Skäråssjön sjö Söderbergs gård Rödjarbotjärn tjärn
  Skäråssjön sjö Sördala gård Rödjarbotjärnen tjärn
  Skäråssjön sjö Sörgimma fäb. Rödkull berg
  *Slengsåssjön f.d. ? sjö Sörgårds gård Rödmyren mosse
  Slutta berg Sörgårds Saknas Rödmyrsveden äga
  Slåttermyran terräng Sörgårds hmd Rönnkull berg
  Slåttermyran myr Sör i gården hemman Saggan mosse
  Slängan del av å Söderlia by Salaporsmyren mosse
  Slängsås terräng Sörlia by Salaporsåsen bergås
  Slängsåsbäcken bäck Sörlia by Salaporta myr
  Slängsåsbäcken bäck Tallbacken by Sammelatupp berg
  Slängsåsmyran myr Tallbacken avs. Sandböle ägor
  Slängsåstjärn tjärn Tallbacken avs. Sandmyran myr ?
  Slängåstjärnen tjärn Ters gård Sanes äga
  Slängåstjärnen tjärn Ters gård Sanis äga
  Slängsåstjärnen, Västra tjärn Ters gård Sankrå mosse
  Slättjärnen tjärn Ters gård Sankråsberget berg
  Slättsås berg Tigerstorpet g. Sarsens pajas sten
  Slätåsmyran ägomark Tigerstorpet t. Saxmyren mosse
  Smedrönning myr? Timans gård Sebbarsberget berg
  Småmyrorna myr Timans gård Sebberknallen bergknall
  Småsvedjorna ägomark Timanstorpet hmd Sebbersberget berg
  Småtjärnarna tjärnar Tjärmans gård Sebbersbäcken bäck
  Småtjärnarna tjärn Tjärna by Sebbersnåren skogsområde
  Smörbackberget berg Tjärna by Sebberstjärnen tjärn
  Snasbäcken bäck Tjärnmans gård Sebbersåsen Norra berg
  Snasen ägomark Tomassons gård Sebbervallsbäcken bäck
  Snipmyran myr Tomsens gård Sebbervallsmyren mosse
  Sniptjärnen tjärn Tomsjö by Sebberåsen berg
  Snipåsen höjd Tomsjö by Seljeåsen bergås
  Snyggrönningen terräng Tomsjö by Seta brink
  Sockenbäcken bäck Tomta gård Sigga-mors-tomten äga
  Sockertoppen ägomark Tomtas Jonkes gård Siksjön sjö
  Sorgimsiöga sjö Tomten gård Siksjön sjö
  Sorgimsjön sjö Tomtens hmd Siksjön sjö
  Sotholmen holme Tomtens bebyggelse Siksjöån å
  Spitrönningen terräng Tormyra t. Siksjöåsen berg
  Spittjärnen tjärn Tormyren t. Siksjötjärnarna tjärnar
  Spjuttjärnen tjärn Tors gård Silmyren mosse
  Spångs ägomark Torslunda lht Silverskålen udde
  Spångsa terräng Tranbergs gård Sjubacken höjd
  Spångtäkten ägomark Trossnarven nedlagd by Sjulaberget berg
  Stackensved terräng Trossnarfven by Sjusjöarna sjöar
  Stackensvedberget berg Tuna by Sjusjöberget berg
  Stackensvik vik Tuna fäbodvall och nedlagd by Sjusjöbäcken bäck
  Stackrummet terräng Tunavallen fäb. Sjusjön, Västra sjö
  Staverbäcken bäck Tyrs t. Sjusjön, Östra sjö
  Staverbäcken bäck by Sjöberget berg
  Stavermyran myr by Sjön sjö
  Stavertjärnen tjärn Tås gård Sjöbäcken bäck
  Stenberget berg Tås gård Slängåsen nedlagd fäbodvall?
  Stenbottensmyran myr Tås gård Slängsåsbäcken bäck
  Stenkällan källa? Tås stuga Slängåstjärn tjärn
  Stenmyran myr Tås gård Slängsåstjärnen, Västra tjärn
  Stenmyran myr Täppan avs. Slängåstjärnen tjärn
  Stenmyran myr Törs Saknas Slängåsviken åklovet
  Stensjöbäcken bäck Ulars gård Slässås berg
  Stensjömyran myr Unars gård Slätåsmyran äga
  Stensjön sjö Unas gård Smedbacken backe
  Stockberget terräng Unos gård Smedröjning äga
  Stor-Dragåsen berg Upp i back bs Smedtomten äga
  Storflaken terräng Upp i gården gård Småtjärnarna tjärnar
  Storhagen terräng Upp i gården Lasses hmd Småtjärnarna tjärnar
  Storhagen terräng Uppi-Törs Saknas Smörbacksberget berg
  Storholmen holme Upptills hmd Snasen äga
  Storklöse myr Utigården gård Snipbackarna berg
  Storkråkan ö Utigården gård Snipbäcken bäck
  Storkällan tjärn Vakåsen g. Snipen berg
  Storkälludden udde Vakåsen gård Sniptjärn tjärn
  Storlomman myr Valls gård Sniptjärnen tjärn
  Stormyran myr Valls gård Snipåsen bergås
  Stormyran myr Vallstenstorp lht Snipåsen berg
  Stormyran myr Valsjö g. Snoland äga
  Stormyran myr? Valsjö gård Sotbacken äga
  Stormyran myr Vargsnåret t. Snyggensröjningen äga
  Stormyran terräng Vargsnåret t. Snårtäkta äga
  Stormyran myr Vedmyra by Sockertoppen höjd
  Stormyran myr? Vedmyra by Sockenbäcken bäck
  Stormyrbäcken bäck Vedmyra by Sotsveden äga
  Stormyrbäcken bäck Vedmyra by Spittjärnen tjärn
  Stormyrbäcken bäck Vedmyra by Spjuttjärnen tjärn
  Stormyrtjärnen tjärn Vemers gård Spjuttjärnsberget berg
  Stornäsudden udde Vildsnåret gård Spångsa mosse
  Storrosslen terräng Vintermyren avs. Spångtäkten äga
  Storrymmer myr? Vitnäs t. Stackensved vik
  Storrömyran myr? Våtmor by Stackensvedberget berg
  Storstenen skär Våtmor by Stavatjärnen tjärn
  Stor-Valsjön sjö Västansjö by Stavarbäcken bäck
  Stor-Valsjön sjö Västansjö by Staverbäcken bäck
  Storuven tjärn Västansjö by Stenberget berg
  Storåsbäcken bäck Västbobacken gård Stensjöbäcken bäck
  Storåsbäcken bäck Västerbergs lht Stensjön sjö
  Storåsbäcken bäck Västergårds gård Stensveden äga
  Storåsen höjd Västerstråsjö by Stenås berg
  Storåsen berg Västigården gård Stenås berg
  Storåsen berg Väst i gården gård Stigröjningen äga
  Storåsen triangelpunkt Västigården gård Stinas hålet äga
  Storåsen triangelpunkt Västigården gård Sjömyrsjön sjö
  Storåsmyran myr Väst i gårds Saknas Sjösmyran myr
  Storåstjärnen tjärn Västigårds gård Sjösmyrsjön sjö
  Storön ö Väst i mora gård Sjövik vik
  Strandberget berg Väst i Per Anders gård Skabbåsbäcken bäck
  Strand-Ollesmyran myr Väst i rå gård Skabbåsen berg
  Stråsjösjön sjö Väst om ån Saknas Skakbäcken bäck
  Stråsjösjön sjö Väst på back gård Skaken fors
  Stråtjärnsmyran myr Väst på backs Lassas gård Skallberget berg
  Sträckåsen höjd Väst på heds gård Skallberget berg
  Strömhällan del av å Väst på täkt gård Skallmyran myr
  Strömåsen terräng Västra Run gård Skallmyren mosse
  Stubben holme Ytterhavra by Skalmen nedlagd vall
  Styggsjöbäcken bäck Ytterhavra by Skallmen mosse
  Styggsjön sjö Ytterhafra by Skallmyren mosse
  Styggtjärnen tjärn Ås bs Skarpabborrtjärnen tjärn
  Stålsrönningen terräng Åsars försvunnen gård Skarpen äga
  Stålsrönningsbäcken bäck Åstun gård Skarpskiftet äga
  Ställningskammen terräng Älgebo g. Skinnås berg
  Stängningen terräng Elgebo by Skojarbygget hygge
  Stängningsbäcken bäck Älgebo gård Skrapen bäck
  Stängningsbäcken bäck Älgens gård Skrotbacken äga
  Stöpgropen terräng Älgens gård Skroten äga
  Sumåsen berg Älgs hmd Skrotten äga
  Svartberget berg Älgs bebyggelse Skrotten äga
  Svartberget berg Älgåsen fäb. Skruttlyrkan äga
  Svartbergsklöva bergspass? Älve by Skräddarnäset udde
  Svartbäcken bäck Älve by Skräddarröjningen äga
  Svartbäcken bäck Änga by Skåpet berg
  Svartbäcksviken vik Änga by Skårberget berg
  Svarten tjärn Änga by Skäftesheden tallhed
  Svartsvedåsen berg Ängstorpet lht Skäftesmyren mosse
  Svarttjärn tjärn Ängeboden? by Skäftesvallen nedlagd vall
  Svarttjärnen tjärn Ängebo by Skäftesåsen berg
  Svarttjärnen tjärn Ängebo by Skänktäkten äga
  Svarttjärnen tjärn Ängebons hmd Skäråslångviken vik
  Svarttjärnen tjärn Ängesholm avs. Skäråssjön sjö
  Svarttjärnen tjärn Änglunda lht Skäråssjön sjö
  Svarttjärnen tjärn Ängmans gård Slamsen äga
  Svarttjärnen tjärn Änkebo lht Slängan krök
  Svarttjärnen tjärn Österbo by Slängbron bro
  Svarttjärnen tjärn Österbo by Slängsåsbäcken bäck
  Svarttjärnsbäcken bäck Österbo by Stockberget berg
  Svartviken vik Öster Ollars gård Storberget berg
  Svartån å Österstråsjö by Storhagen näs
  Svartån å Österstråsjö by Storhagen äga
  Svartåsen höjd Österstråsjö by Storholmen holme
  Svartåstjärnen tjärn Östi gård Storholmen holme
  Sveden, Norra ägomark Öst i Backen Saknas Storklöse mosse
  Svedjetäkterna ägomark Öst i backens gård Storkråkan holme
  Svedjorna ägomark Öst i Backen gård Stormyren mosse
  Svedmyran myr Öst i gården gård Stormyren mosse
  Svågadalen floddal /Se Östigården hmd Stormyrbäcken bäck
  Svågan älv Östigården gård Stormånsan mosse
  Svågan älv /Se Öst i Per Anders bebyggelse Stornipen berg
  Svågan å Öst i stugan bs Stornäset näs
  Svågan älv Öst på tomt gård Stornäsudden udde
  Svågan å Östra Run gård Storrosslan mosse
  Svågavallen fotbollsplan   Storåbäcken bäck
  Svåga älv älv   Storrödmyren mosse
  Svåga älv älv   Storstenen sten
  Svåga älv älv /Se   Stortäkten äga
  Svåga älv älv /Se   Storuvan sjö
  Svåga älv älv   Stor-Valsjön sjö
  Svåga älv älv /Se   Storås berg
  Svåga älv älv /Se   Storåsen bergås
  Svåga älv älv /Se   Storåsen bergås
  Svåga älv älv /Se   Storåsen berg
  Syksiön sjö   Storåsen berg
  Sylensberget berg   Storåsen berg
  Sylkvarn terräng   Storåsen berg
  Syltjärnen, Västra tjärn   Storåstjärnen tjärn
  Syltjärnen, Östra tjärn   Storön ö
  Syltjärnsberget berg   Strandberget berg
  Syltjärnsbäcken bäck   Stranden äga
  Sylån bäck   Strannan sumpig trakt
  Såbäcken bäck   Stråsjösjön sjö
  Såbäcktjärnen tjärn   Stråsjösjön sjö
  Sågbäcken bäck   Stråtjärnsmyren mosse
  Sågbäcken bäck   Sträckåsen bergås
  Sågen terräng   Sträckåsen bergås
  Sångsön ö   Stränderna ägor
  Sälgåsen berg   Strömberget berg
  Södersjön sjö   Strömhälla fors
  Södra bäcken bäck   Stubben holme
  Södra myran myr   Styggsjöbäcken bäck
  Söndagsmyran myr   Styggsjön sjö
  Söndagsmyrberget berg   Styggsjön sjö
  Sörgimmsjön sjö   Styggtjärn tjärn
  Sörgimsjön sjö   Styggtjärnen tjärn
  Sörgimsjön sjö   Styvbrånan skogsområde
  Sörgimsjön sjö   Stången plats vid väg
  Sumåssjön sjö   Ställningskammen sandås
  Sumåssjön sjö   Stängningarna ägor
  Sumåssjön sjö   Stängningsbäcken bäck
  Sumåssjön sjö   Störrissvalen äga
  Sumåssjön sjö   Subbackarna backar
  Sundberget terräng   Subbackbro bro
  Sundsön ö   Sundberget berg
  Sunnanåsjön sjö   Sundsön ö
  *Sunnanåssjön sjö   Sundsön ö
  Surbrunnskällan ägomark   Surmyran myr
  Surmyran myr   Surmyren äga
  Sörgimsjön sjö   Surmyrbäcken bäck
  Sörgimssjön sjö   Svartberget berg
  Sörnupen triangelpunkt   Svartberget berg
  Söromsberget berg   Svartbäcken bäck
  Sörsjön sjö   Svartbäcken bäck
  Sörtrossnervsjön sjö   Svarten tjärn
  Tallbacksströmmen fors   Svarttjärn tjärn
  Tallmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Tallåsen höjd   Svarttjärn tjärn
  Tallåsmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Thomastjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Timansmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Timmerheden terräng   Svarttjärnen tjärn
  Timmermyran myr   Svarttjärnsbäcken bäck
  Tjädermyran terräng   Svarttjärnsknallen berg
  Tjärnatjärnen tjärn   Svartån å
  Tjärnberget berg   Svartån å
  Tjärnmyran myr   Svartås berg
  Tjärnåsen terräng   Svartåsen bergås
  Tjärnåsen terräng   Sveden äga
  Tomsjötjärnen tjärn   Svedjetäkterna ägor
  Tomsjötjärnen tjärn   Svedjorna ägor
  Tomten ägomark   Svedjorna avs.
  Torberget terräng   Svedmyren mosse
  Tormyran ägomark   Sved Pelles äga
  Torpsjön sjö   Svensängen äng
  Torråsen berg   Sverans äga
  Torråsmyran myr   Svåga älv
  Totjärnen tjärn   Svågan älv
  Tranberget berg   Sylarna gemensamt namn för Ö. och V. Syltjärnen
  Tranhalsmyran myr   Sylensberget berg
  Trastmyran myr   Sylensberget berg
  Trekanten terräng   Sylkvarnsberget berg
  Trollsberget berg   Syltjärnen Västra tjärn
  Trolltjärnen tjärn   Syltjärnen, Östra tjärn
  Trolltjärnen tjärn   Syltjärnsberget berg
  Trossnarvsbäcken bäck   Syltjärnsbäcken bäck
  Trossnarvsjöarna sjöar   Sylån å
  Trossnarvsvallen fäbod?   Såbäcktjärn tjärn
  Tunavallen hus   Såbäckstjärnen tjärn
  Tvärforsen fors   Sågbruket äga
  Tvärstupet fors   Sågbäcken bäck
  Tyrbäcken bäck   Sågbäcken del av Snipbäcken
  Tyrrönningarna terräng   Sågsvedjan äga
  Tyrs terräng   Sälgesåsmyran myr
  Tåviken vik   Säteri äga
  Unasbäcken bäck   Söderomsberget berg
  Utterströmmen fors   Södersjön sjö
  Utterströmmen fors   Söndagsmyren mosse
  Uvberget berg   Söndagsmyrberget berg
  Uvberget berg   Sördalabron bro
  Uvbäcken bäck   Sördellen sjö
  Uvtjärnen tjärn   Sörgimsjön sjö
  Valbomässberget berg   Sörgimsjön sjö
  Vallsjön, se Stor-Valsjön sjö   Sörgimtallen jättetall
  Vallåsen berg?   Sörgimån å
  Vallåsmyran myr   Sör i hagen beteshage
  Valsjön sjö   Sör i sveden äga
  Valsjön sjö   Sör i ån vik
  Valsjön sjö   Sörnup berg
  Vantåsen, Norra berg   Söromsberget berg
  Vantåsen, Södra höjd   Söromsjön äga
  Vargrönningen terräng   Sörsjön sjö
  Vargsnåret hus   Sörsjön sjö
  Vargtjärnen tjärn   Sörsvedjan hage
  Vargtjärnsbäcken bäck   Tallbacksströmen fors
  Vargtjärnsbäcken bäck   Tallåsen bergås
  Vargtjärnsviken vik   Tallåsen berg
  Vassbäcken bäck   Tallåsmyran myr
  Vassmyran myr   Timansmyren mosse
  Vasstjärnen tjärn   Timmerheden skogsområde
  Vatjärnen tjärn   Tjeåsberget berg
  Vibergstjärnen tjärn   Tjärn tjärn
  Vibergstjärnsbäcken bäck   Tjärnatjärnen tjärn
  Vildbäcken bäck   Tjärnatjärn tjärn
  Vilhällsberget berg   Tjärnberget berg
  Villsnåret ägomark   Tjärnberget berg
  Vimans ägomark   Tjärnmyren mosse
  Vintermyran myr?   Tjärnmyren mosse
  Vintersundet sund   Tjärnåsen berg
  Vissmyren äga /Se   Tomas» äga
  Vissmyran ägomark   Tomassons äga
  Vitvattnet se Lockjärv sjö   Tomastjärnen tjärn
  Vitvattnet se Lockjärv sjö   Tomsjösjön sjö
  Vitvattnet se Lockjärv sjö   Tomsjötjärnen tjärn
  *Vitvattnet, se Lockjärv sjö /Se   Tomtens äga
  Vårdbacken terräng   Tomtgrinden grind
  Västergean se Geasjön, Västra sjö   Tomtgrinden grind
  Västerrå ägomark   Tongtomten äga
  Västertäkten ägomark   Torberget berg
  Västnupen berg   Tormyran myr
  Västra sundet sund   Tormyren mosse
  Åkermyran myr?   Torråsen bergås
  Åsbackarna terräng   Torråsen berg
  Åsbobäcken bäck   Totjärnen tjärn
  Åsksvedjan terräng   Totjärnsbäcken bäck
  Åsmyran myr   Tovåsen bergås
  Älgebohygget terräng   Tranberget berg
  Älgemyran myr   Tranberget berg
  ?Älgesjön sjö /Se   Tranhalsen äga
  Älgesjön sjö   Tranhalsmyren mosse
  Älgetjärnen tjärn   Tranmyren mosse
  Älgetjärnsberget berg   Trollholmen udde
  Älgmyran myr   Trollberget berg
  Älgåsvallen terräng   Trollsberget berg
  Älpbäcken bäck   Trolltjärnen tjärn
  Älvessjön sjö   Trossnarvsjöarna sjöar
  Älvessjön sjö   Tvärforsen fors
  Älvessjön sjö   Tyrbäcken bäck
  Älvessjön sjö /Se   Tåsbacken backe
  Älvessjön sjö   Unos bäcken bäck
  Älvessjön sjö   Utfallet bäck
  *Älvnäshar ?gränsholme /Se   Uvan, Lilla sjö
  Älvsvallen terräng   Uvan, Stora sjö
  Älvsvallsmyran myr?   Uvberget berg
  Ängeboberget berg   Uvberget berg
  Ängebruktet ägomark   Uvberget berg
  Ängesarven ägomark   Uvbäcken bäck
  *Ängestjärn tjärn   Uven sjöar
  Änget terräng   Uvtjärnen tjärn
  Ässjan tjärn   Vabacken höjd
  Öbergstjärnen tjärn   Vakåsen bergås
  Öratjärnarna tjärn   Vakåsen berg
  Öratjärnen tjärn   Valborgsmässberget berg
  Öratjärnsbäcken bäck   Vallnersmyran myr
  Öratjärnsmyran myr   Vallsvedjorna hagar
  Örvallsbäcken bäck   Valltjärnsmyren mosse
  Örvallssjömyran myr   Vallåsen berg
  Örvallssjön sjö   Valsjön sjö
  Östergean se Geasjön, Östra sjö   Valsjön sjö
  Österstråsjö torparskog terräng   Vantås bergås
  Östra Sundet sund   Vantås berg
  Östra täkten ägomark   Vargstugbacken höjd
      Vargtjärnen tjärn
      Vargtjärnsbäcken bäck
      Vasstjärnen tjärn
      Vatjärnen tjärn
      Vildsnåret äga
      Vilhällsberget berg
      Vinterberget berg
      Vintermyran äga
      Vissmyren äga
      Vissmyrängen äng
      Vitnäs holme
      Vitnäsberget berg
      Vitvattnet sjö
      Väsla vik
      Västansjöberget berg
      Västigårdsbruket odling
      Västigårdsmyren äng
      Västihagen äga
      Väst i rå äga
      Väst i ån vik
      Västernäs äga
      Västertäkten äga
      Västerå utäga
      Väst på täkten äga
      Ytteråsbacken backhöjd
      Ytteråsbacken backe
      Åsboberget berg
      Åsboberget berg
      Åsbobäcken bäck
      Åsbobäcken bäck
      Åmyrarna myrar
      Åsen äga
      Åsmyren mosse
      Åsmyrdammen tjärn
      Älgemyren mosse
      Älgens äga
      Älgesjön sjö
      Älgetjärnen tjärn
      Älgetjärnsberget berg
      Älgstäkten äga
      Älgtjärn tjärn
      Älpa bergsluttning
      Älpbäcken bäck
      Älvessjön sjö
      Älvessjön sjö
      Ängarna ägor
      Ängarna ängar
      Ängebobron bro
      Ängen äng
      Ängesarv äga
      Ängesarven äga
      Ängmansbrånan skogsområde
      Ässjan tjärn
      Ässjan sjö
      Öberget berg
      Öbergshagen hage
      Öbergstjärn tjärn
      Öbergstjärnen tjärn
      Öbergstäkten äga
      Ögonstenarna grund
      Öratjärnarna tjärnar
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnsbäcken tjärn
      Örvallsbäcken bäck
      Örvallssjön sjö
      Örvallssjön sjö
      Östanbäcktäkten äga
      Öst i berget berg
      Öst i svedjorna äga
      Öst på Kullen äga
      Öst på udden äga

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.