ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrbo socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 305 Bebyggelsenamn : 833 Naturnamn : 1453
Norrbo sn /Se Aldersnårsrönningen terräng Nummerförteckning förteckning Aldersnårsrönningen äga
Norrbo sn Aldringen, Stora sjö Nummerförteckning förteckning Aldersnårsrönningen se Ardersnårsrönningen skogsmark
Norrbo sn Backmo ägomarksområde Nummerförteckning förteckning Anren landningsplats
Norrbo sn sn Baströnningen terräng Nummerförteckning förteckning Antonsrönningen skogsmark
Norrbo sn Bastvallen fäbodvall /Se Nummerförteckning förteckning Ardersnårsrönningen skogsmark
Norrbo sn Bastvallen terräng Nummerförteckning förteckning Aro äga
Norrbo sn Bastvallsmyran myr Nummerförteckning förteckning Arvladan loge
Norrbo socken /Se Bastvalls-Stormyran myr Nummerförteckning förteckning Arvs åker
Norrbo sn Bergrönningen terräng Nummerförteckning förteckning Arvsvalarna se Arvs åker
Norrbo socken /Se Bergtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aspens obebyggd tomt
Norrbo socken /Se Bergtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Backarnsgården åker
Norrbo sn Björnön ö Nummerförteckning förteckning Backbron äga
Norrbo sn Björsbobäcken bäck /Se Nummerförteckning förteckning Backensgården åker
Norrbo socken /Se Björsbobäcken Bäck Nummerförteckning förteckning Backgatan väg
Norrbo sn Björsboholmarna öar Nummerförteckning förteckning Backladan lada
Norrbo sn Blodmyren myr Nummerförteckning förteckning Backmogatorna landsväg
Norrbo sn Blodmyren myr /Se Norrbo sn Backmorönningen se Kojrönningen skogbit
Norrbo sn Blodmyren myr /Se Norrbo socken Back-Rå åker
Norrbo sn Blodmyren myr /Se Norrbo socken Backröjningen äga
Norrbo socken /Se Blodsmyran myr /Se Norrbo sn Backrönningen åker
Norrbo sn Blodsmyran myr /Se Norrbo annexförsamling Backåkern åker
Norrbo sn *Blängjören råmärke Norrbo sn Bastgrinden grind
Norrbo socken /Se Blästbäcken bäck Norrbo sn Bastladan lada
Norrbo socken /Se Boholm ö Norrbo sn Baströjningen avs.
Norrbo sn Boholmsviken vik Norrbo sn Baströjningen äga
Norrbo sn Bondberget berg Norrbo inbyggarbeteckning Baströnningen skogsmark
Norrbo sn Bruksbacken udde Norrbor inbyggarbeteckning Bastvallen fäbodvall
Norrbo socken Brusen ö Norrbor inbyggarbeteckning Bastvallmyran myr
Norrbo sn /Se Brusen ö Norrbogrisar inbyggarbeteckning Bastvallmyren mosse
Norrbo socken /Se Brusen ö Norrbogrisar inbyggarbeteckning Bastvallspången rester av spång
Norrbo socken /Se Brusgrundet skär Norrbo-gö inbyggarbeteckning Bastvalls-Stormyran myr
Norrbo socken /Se Bursjöbäcken bäck Norrbolakar inbyggarbeteckning Bastvallsstormyran mosse
Norrbo socken /Se Bursjön sjö Norrbosvin inbyggarbeteckning Bastvalls-Storåsen berg
Norrbo socken /Se Bygget ägomark Norrbosvinen inbyggarbeteckning Bastvallsåsen berg
Norrbo socken /Se Byviken vik Backmoarna inbyggarbeteckning Baståkern åker
Norrbo socken /Se Båthusviken vik Bästdalingarna inbyggarbeteckning Bergbacken landsvägsbacke
?Norrbo sn Båtlänningen strandområde Dundern inbyggarbeteckning Bergen landsväg
Norrbo socken *Bäkerklöf borg? Föneboarna inbyggarbeteckning Bergsrönningen skogsmark
Norrbo socken /Se Bälgbomyran myr Gammelsträngarna inbyggarbeteckning Bergerönningsbäcken bäck
Norrbo socken /Se Dalmyrorna myrmark Hålsjöarna inbyggarbeteckning Bergerönningsvägen väg
Norrbo socken /Se Dal-Ollesrönningen terräng Hängen inbyggarbeteckning Bergmansänget se Sömsesänget åker
Norrbo socken /Se Danskvik vik Hängen inbyggarbeteckning Bergmyran äga
Norrbo socken /Se Dellarna sjöar /Se Knåpen inbyggarbeteckning Bergrönningen se Bergerönningen skogsmark
Norrbo sn /Se Dellen sjöar /Se Lockarn inbyggarbeteckning Bergsbruket se Gränsbruket åker
Norrbo sn /Se Dellen, Norra sjö Nersockningarna inbyggarbeteckning Bergtjärnen tjärn
Norrbo sn /Se Dellen, Norra sjö Norrbobyarna inbyggarbeteckning Bergtjärnen tjärn
Norrbo sn /Se Dellen, Norra sjö Norrbobybo inbyggarbeteckning Bergtjärnsbäcken bäck
Norrbo sn /Se Dellen, Norra sjö Norrgarna inbyggarbeteckning Bergtjärnsbäcken bäck
Norrbo sn /Se Dellen, Norra sjö Norrigårdarna inbyggarbeteckning Bergvägen stig
?BackensSaknas bebyggelse Dellen, Norra sjö Nygårdarna inbyggarbeteckning Berlinsviken vik
Backens hemman Dellen, Norra sjö Ormbergarna inbyggarbeteckning Björnbruket avs. äga
*Badstugavallen fäb. Dellen, Norra sjö /Se Ovanrostarna inbyggarbeteckning Björnön ö
*Bastvallen fäbodar /Se Dellen, Norra sjö /Se Ovanrostingarna inbyggarbeteckningar Björnön ö
*Bastvallen fäbodar /Se Dellen, Norra sjö /Se Sandåkrarna inbyggarbeteckning Björnön holme
!Bastvallen fäb. Dellen, Norra sjö /Se Sjuja inbyggarbeteckning Björsbobäcken bäck
Brunkäng torp /Se Dellen, Norra sjö /Se Skogbergarna inbyggarbeteckning Björsbobäcken bäck
Brunkäng t. /Se Dellen, Norra sjö /Se Utigårdarna inbyggarbeteckning Björsbobäcken bäck
Brunkäng gd /Se Dellen, Norra sjö /Se Utisockningar inbyggarbeteckning Björsbobäcken triangelpunkt
Brännåsen fäb Dellen, Norra sjö /Se Ängebon inbyggarbeteckning Björsboholmarna öar
Bästdal by Norrdell sjö Andersas gd Björsboholmarna holmar
Bästdal by Dellen, Norra sjö /Se Anders hmd Björsboholmarna holmar
Bästdal by Dellen, Norra sjö /Se Anderses gd Bladmyren myr
Bästdal by /Se Dellen, Södra sjö Arv t. Blodmyren trakt
Bästdal by /Se Dellen, Södra sjö Arvs el. Arvses t. Blom-Margets åker
*Bästdal sköllen sköllen Dellen, Södra sjö Arvs rivet t. Blästbäcken bäck
Dyrvallen fäbodar Dellen, Södra sjö Aspens försvunnet t Blästlilltäkten åker
Dyrvallen fäbodar? Dellen, Södra sjö /Se Backarnsgården försvunnet t. Blästmyren mosse
*Frösebo fäbodar Dellen, Södra sjö /Se Backens gd Bläst-Storåsen berg
?Tunnervallen fäbodar /Se Dellen, Södra sjö /Se Backen gd Blästtäkten se Blästlilltäkten åker
Fönebo by Dellen, Södra sjö /Se Backen gd Bobacka skogbacke
Fönebo by /Se Dellen, Södra sjö /Se Backensgården försvunnet t. Bobackstäktladan lada
Fönebo by /Se Dellen, Södra sjö /Se Backlyckan g. Bobacktäkten åker
Gammelsträng by Dellen, Södra sjö Backlyckan bs Bockåsarna bergåsar
Gammelsträng by /Se Sördell sjö Backlyckan lht Bockåsarna bergknallar
Gammelsträng by Dellen, Södra sjö /Se Backmo del av by Bockåsmyrorna myrar
Halla fäb. /Se Dellen, Södra sjö /Se Backmo by Boförsgadden stig
Hallavallen fäbodar /Se Dellenbaden badplats Backmo del av by Bogatan väg
Hallavallen fäbodar Disan holme Backströms gd Boholm holme
Hallavallen fäbodar Dragmyran myr Backvallen fäb. Boholm holme
Hallavallen fäb. /Se Dubblan myr Bagars lht Boholmen holme
*Helsö by /Se Duvrönningsbäcken bäck Bagars lht Boholmsviken vik
Hålsjö by Dyrhammaren skogsbacke Baltsars gd Boholmsviken vik
Holsjö by Dyrvallsbäcken bäck Baltsars gd Bondberget berg
Holsjö by Dyrvallsrönningen terräng Balzars gd Bondgrund, Inre grund
Hålsjö by Dyrvalls-Stormyran myr Balzars gd Bondgrund, Yttre grund
Hålsjö by Dyrvallstjärnen tjärn Bastvallen fäb. Bondhästhagen hage
Hålsjö by Dyrvallsåsen berg Bastvallen försvunnen fäb. Bottnen åker
Hålsjö by /Se Fagermyran myr Bengts lht Boås berg
Hålsjö by /Se Fellsjötjärnen tjärn Bergmans gd Boås el. Boåsen berg
Hålsjö by Finnberg terräng Bergmans gd Braskgatan vägbit
Hålsjöbyn by Finnbergsrönningen terräng Bergs t. Braskkvarnen riven kvarn
*Hålsjö sköllen sköllen Finnbergsån å /Se Bergsbucket lht Brask Olles äga
*Kyrkbyn Saknas Finnklack terräng Bergsbruket t. Brasktäkten väg
*Kyrkeby sköllen sköllen Finnsjön å Björsbo lht Brattbo skog
*Lillvallen fäbodar /Se Fjällgatsbäcken bäck Björsbo fäbodar Brattsbo se Brattbo skog
*Modeka förr hmn *Fjärsten råmärke /Se Björsbo fäbodar Bruken äga
*Modika »sköll» Flaggberget berg? Björsbo fäb. Bruket åker
Mogarna gd /Se Flatstenen skär Blåbärstorpet t. Bruket åker
Norrbobyn by Frösön ö Blästen brunnet t? Bruket åker
Norrbobyn by Funnervallen terräng Blästen brunnen gd Brukningen åker
Norrbobyn by /Se Funnervallstjärnen tjärn Bobacka gd Bruksbacken höglänt udde
Norrbobyn by Fusmyran myr Bobacka gd Bruksudden höglänt udde
Norrbo kyrka k:a Fyrmoren ägomark Bobacka gd Brunkängsgrundet grund
Prästgården Saknas /Se Fännsmyran myr Bolins försvunnet t. Brunkängstäkten se Präst-Ora åker
*Sandåker del av by /Se Fönebo terräng Bonds arrendeg. Brunkängsudden udde
Stensveden avs.g. Fönebobäcken, Västa o. Östra bäckar /Se Bonds arrendegd Brunkängsudden udde
Talsgodset Saknas /Se Fönebobäcken bäck Borkens gd Brunkängsviken vik
Tjärnvallen fäbodar /Se Fönebobäcken bäck Borkens jordbrukslht Brusen ö
Undervallen fäbodar /Se Gammelbacka ägomark Borkens ödetorp? Brusen holme
Vedmyra by /Se Gammelsjöbäcken bäck Brasks gd Brusen holme
Vedmyra by /Se Gammelsjön sjö Brask gd Brusgrundet grund
*Vålåsvallen fäb. Gammelån bäck Brasks arrendeg. Brusgrundet grund
*Västerbyn del av by /Se Gimsjön sjö Braskses gd Brännsvedbacken avs
*Åkern del av by /Se *Granäskälla Saknas Bromsens g. Bränntomt odling
*Österbyn del av by /Se Gråssa myr /Se Brunkestrand pensionat Bränntomt åker
  Gräfterna äga /Se Brunkäng g. Brännåsvalltjärnen, Västra tjärn
  Gubbruket ägomark Brunkänge telefonstation Brännåsvalltjärnen, Östra tjärn
  Gubbruksviken vik Brunkänge gd Bränslen åker
  Gullho terräng Brunkänge bebyggd jr-enhet Bygget äga
  Gullåsen berg Brunkänget hmd Bygget åker
  Gulåsen höjd Bryggeriet lht Bygget åkrar
  Gäddsjön sjö Brännåsen fäbodar Byggeviken vik
  Gäddtjärnen tjärn Brännåsen fäbodar Bylöten tallbeväxt hed
  Hag-Ollesrönning terräng Bygget arredeg. Byröjningen avs
  Halla åker /Se Bylöten bs Byviken se Byggeviken vik
  Harpan ägomark Bylöten bs Båthusviken vik
  Hastigsrönningen terräng Båthusbruket g. Båthusviken vik
  Hastigsrönningen terräng Båthusbruket bs Båthusviken vik
  Hundhålsbäcken bäck Båtlänningen sommarstugeområde Båtlänningen strandparti
  Hålsjöholmen ö Bäck Antes arrendeg. Båtlänningen strandäga
  Hålsjöholmen ö Bäck-Antes lht Båtlänningen landningsplats
  Hälludden udde Bäck Jonkes arrendeg. Båtlänningen båtplats
  Hällåsen berg Bängs g. Båtlänningsbackarna backar i landsvägen
  Hästmyrorna myrmark Bästdal by Båtlänningsbacken backe
  Hög-Flasken berg Bästdal by Båtlänningsbacken landsvägsbacke
  Josefberget berg Bästdal by Bäckbron bro
  Josefs källa källa Daniels gd Bäckladan lada
  Järnblästen bergstrakt Daniels obebodd byggnad Bälgbo se Bälgbomyran myr
  Järnblästen skogstrakt /Se Daniels gd Bälgbomyran myr
  Järnblästhöjden berg Daniels gd Bälggrop dike
  Kalbäcken bäck Dragmyran försvunnet t Bärmyr äga
  Kalen terräng Dunders lht Bärmyran myrmark
  Kalvåsmyran myr Dunners g. Bärmyren äga
  Karmansbotjärnen tjärn Duvrönningen g. Bästdalsbåthusen båthusplats
  Karmansboviken vik Duvsvedjan lht Bästdalsbäcken dike
  Kilberget berg Dyrvallen fäbodar Bästdalsvägen byväg
  Klacken terräng Dyrvallen fäbodar Dalmyrorna se Dalsmyran myrar
  Klackberget höjd Dyrvallen fäb. Dal-Ollesrönningen skogsmark
  Klingermyran myr Ellas försvunnen stuga Dalsmyran el. Dalsmyrorna myrar
  Kojudden udde Erik Anders gd Dammyran myr
  Korssandsudden udde Erik Ers t. Daniels se Danielstäkten åker
  Korssandsviken vik Eriks hmd Danielsgatan väg
  Krokmyran myr Eriks hem lht Danielslogen lada
  *Kråkeholm, se Kråkholm holme Erikshem lht Danielstäkten åker
  Kråkholm holme Erk-Anders gd Danielsåkern åker
  Kråkholmen gränsholme Erk Anders änga lht Danskvik vik
  Kråkholmen holme Erkas gd Danskvik vik
  Kungssnåret terräng Erk Ers gd Danskvik vik
  Kvarnholmen holme Erk-Ers gd Davids rönningarna myrar
  Kyrktomtningen ägomark Erk-Ers gd Dellarna sjöar
  Källrönningen terräng Erk Ers arrendeg. Dellarna sjöar
  Lacus Nordilln sjö Erk-Ers arrendegd Dellarna sjöar
  Lacus Söderdilln sjö Erk-Ersas gd Dellen sjöar
  Lagmyran myr Erkes-Pelles stuga Dellen se Södra Dellen sjö
  Lagrönningen ägomark Erk-Olsas lht Dellen, Norra och Södra, se Sördell och Norrdell sjöar
  Lagrönningsmyran myr Ersas gd Dellen, Norra sjö
  Lagrönningsviken vik Ersas gd Dellen, Norra sjö
  Lappkulltjärnen tjärn Falkses t. Dellen, Norra se Norrdellen sjö
  Lars-Henriks rönning terräng Falktorpet t. Dellen, Södra sjö
  *Lenåshälla berg(?) /Se Falktorpet t. Dellen, Södra sjö
  Lillrönningen terräng Falltorpet t. Dellen, Södra sjö
  Lillsand vik Fanjunkars lht Dellen, Södra se Sördellen sjö
  Lillsandsholmen udde Finnbergsstugan sommarstuga Dellenbaden badplats
  Lilltackan holme Finn Ingrids gd Den norra brukningsväg och stig
  Lillvallbäcken bäck Finn Ingrids gd Disan ö
  Lillvallsbäcken bäck Finn-Ingrids gd Disan holme
  Lillvallen terräng Finnmyran fäb. Disan holme
  Lillåsen terräng Finn Olles gd Djupdal östligaste delen av Gammelsträng
  Lillåsmyran myr Finn Olles gd Djupdal åkrar
  Lillåstjärnen tjärn Finn-Olles gd Djupharet grund
  Lingerängsbäcken bäck Finnvallen fäb. Djupharet sten
  Lingerängsviken vik Flinks t. Djävulsön holme
  Lingån bäck Flinks försvunnet t. Dragmyran myrmark
  Lundsrönningen terräng Flodins g. Dragmyren myr
  Lyckevallen terräng Flodins lht Dragmyren mosse
  Lyckevallsmyran myr Forslins gd Dragmyrkorset trevägskorsning
  Lyckeåsen terräng Fribergs g. Dragmyrsbäcken bäckbit
  Lyckmyran ägomark Fribergssveden lht Dragmyrvägen väg
  Långmyran myr Frids hmd Dubbelladorna lador
  Långgrå terräng Frids g. Dubbla odling
  Långrönningen terräng Froms g. Dubblan myrar
  Löpåsen terräng Froms t Dunders åker
  Mattsbosjön sjö Funnern fäb. Dunsängsberget berg
  Matsbosjön sjö Funnervallen fäbodar Dunsängsberget berg
  Matsbosjön tjärn Funnervallen fäbodar Dunsängsmyran myr
  Morbergen berg Funnervallen fäb. Dusängsmyran se Dunsängsmyran myr
  Moren terräng Fyr-Ingrids gd Duvröjningen äga
  Myrviken vik Fönebo by Duvröjningsbäcken bäck
  Myrviksuddarna uddar Fönebo gd Duvrönningen åker
  Nipåsen berg /Se Fönebo by Duvrönningsbäcken bäck
  Nipåsen berg /Se Fönebo by Duvsvedjan äga
  Norrbobron bro /Se Gamlen lht Dyrhammarn skogsbacke
  Norrbobron bro Gammelbacka Saknas Dyrhammarn skogsdunge
  Norrbonäset näs Gammelbackslund Saknas Dyrvallsbäcken bäck
  Norrboån å Gammel-Borkens ödetorp? Dyrvallsmyran se Dalsmyran myrar
  Norrboån å Gammelgods hmd Dyrvallsrönningen skogsmark
  Norrboån å /Se Gammel Hjortens gd Dyrvallsstormyran myr
  Norrboån å Gammel Jakobs gd Dyrvalls-Stormyran myr
  Norrboån å /Se Gammel-Jakobs riven jordbrukslht Dyrvallsstormyren mosse
  *Norra Dillen sjö Gammelsjön gd Dyrvallstjärn tjärn
  Norrdiln Lacus sjö Gammelsjön gd Dyrvallstjärnen tjärn
  Nybrorönningen terräng Gammelsjös gd Dyrvallstjärnen tjärn
  Nyckelviken vik Gammelsträng by Dyrvallstjärnmyren mosse
  Nyckelviksudden udde Gammelsträng by Dyrvallsåsen berg
  Nyvägsrönningen terräng Gammelsträng by Dyrvallsåsen se Jörmås bergssträckning
  Näsmyran myr? Gammelsträng by Däljorna se Sjudal förr åker
  Näsudden udde Givars gd Ellas svalen åker
  Oppisvedjan ägomark Glugg g. Elsas hålet myrmark
  Oppå Halla åker /Se Glugg lht:er Enrismyran myr
  Orabäcken bäck Gluggs riven gd Erk-Anders´ brunnen brunn
  Orabäcken bäck Godbygget hmd Erk-Andersvägen åkerväg
  Orrmyran myr? God-Erkes lht Fagermyren myr
  Orrön ö Gods gd Fagermyran el. Fagermyrorna myr
  Orrön ö Gods hmd Fagermyrbäcken bäck
  Orrönningen terräng Gods gd Fagermyren mosse
  Pinrönningen terräng Godtomten hmd Falkens tomten äga
  Porsmyran myr Grip Anna bs Fallet äga
  Porsmyran myr Gripgården rivet t Fallet beteshage
  Prästmyran myr? Grip-Margret bs Farsorskyrkan sten
  *Präståkern jordäga Grips g. Farstallen stall
  Rosten strand /Se Grym-Jonkes t Foten notvarp
  Rosten strand /Se Gryms g. Foten sten
  Rosten naturnamn /Se Gryms t. Finland åker
  Rusarv ägomark Gråbo försvunnen gd Finnbacken vägbacke
  Räveln udde Gråsandåkern gård Finnberg trakt
  Rävnäs udde Grå-Sandåkern försvunnen gd Finnberg skogsmark
  Rödmyran terräng Gullsgården bs Finnberget berg
  Rödmyran myr Gunstgården lht Finnberget berg
  Sandåkersrönningen terräng Gunstgården riven gd Finnbergsbron bro
  Sjudal ägomark Gästgivargården gd Finnbergsbäcken bäck
  Sjuvallen strandmark Gästgivars gd Finnbergsrönningen skogsmark
  Skrottsand strandparti Gästgivars gd Finnbergssågen sågverk
  Slamrorna terräng Hagans gd Finnbergssågen nu försvunnen såg
  Slätrå terräng Hagans hmd Finnbergsån å
  Smedsrönningen terräng Hagans gd Finnbergsån bäck
  Snåret ägomark Hagsveden el. Hagsvederna jordbrukslht Finnbergsån se Finnbergsbäcken bäck
  Snällsrönningen terräng Hagsvedjan avs. Finngatan se Östgenomvägen byväg
  Spångeränget ägomark Halla fäb. Finn-Ingrids Bygget åker
  Spångerängsviken vik Halla fäb. Finn-Ingrids renen inkörsväg
  Stenbrosmyran myr Hallavallen fäbodar Finnklack berg
  Stensjön sjö Hallavallen fäbodar Finnklack berg
  Stintbacken terräng Hallavallen fäb. Finnladan lada
  Storfinskan myr Halt Pelles gd Finnladan se Finn-Rå lada
  Stormyran terräng Halt Pelles gd Finnmyr mosse
  Stormyran myr Halt-Pelles gd Finnmyren myr
  Stortackan holme Hamobruket t. Finn-Olles sand strandbit
  Storåsen höjd Hans gd Finn-Rå åker
  Storåsbäcken bäck Hansabacken riven jordbrukslht Finnsjöån se Finnbergsån bäck
  Storängen ägomarksområde Hanses gd Finnsjöån se Finnbergsbäcken bäck
  Stubba terräng Hanses lht Finskorna myrar
  Stubbrönningen terräng Hanses ödegd? Finnån å
  Sturkrönningen terräng Harpan avs. Fjäl se Fjälgatan strandbit
  Stövelmyran myr Harpens gd Fjälgatan strandbit
  Sumåssjön sjö Harpens gd Fjälgatsbäcken bäck
  Sumåssjön sjö Harpens gd Fjällgatan trakt
  Svartån å Hastes gd Fjällgatan se Fjälgatan strandbit
  Svensåsen terräng Hastigs t Fjällgatsbäcken bäck
  Svensåsmyran myr Hasts gd Fjällgatsbäcken se Fjälgatsbäcken bäck
  Svingmyran myr Hindriks t. Fjällgatsvägen väg
  Svingtorpet terräng Hindriks t. Fjärden vik
  Syltan ägomark Hjortens försvunnen gd? Fjärden del av Norrdellen
  Syltaudden udde Hjort Pelles bs Flaggberget berg
  Syltaviken vik Hjort-Pelles försvunnen stuga Flaskberget berg
  *Sörbosand råmärke /Se Hjälmses lht Flaskberget berg
  Tackan ö Holmgården t. Flasken berg?
  *Talkgodset jordäga /Se Holms lht Flatstenen sten
  Talkgodset jordäga /Se Holms lht Flinks hästhage
  *Talsgodset ägor Holms gd Forslins hällan sten
  *Talsgodset ägor Holms gd Frankarskogen skog
  *Talsgodset ägor Holms g. Frankarstenen sten
  Tiljorna terräng Holms t Franktäkten åker
  Tjärdalen terräng Holmstrands jordbrukslht Fröjdlogen tröskloge
  Tjärnvallen terräng Holmtorpet t Frösöharet grund
  *Toflåshälla berg? /Se Holmtorpet t Frösön ö
  Tomten ägomark Hommo gd Frösön holme
  Toppmyran myr Hommo t Frösön holme
  Ulriksdal terräng Homo gd Funnermoren se Moren skogsmark
  Undervallen terräng Homotorpet gd Funnerplocket skogsterräng?
  Undervallsbäcken bäck Homovallen försvunnen fäb. Funner-Porsa myr
  Vackerbäcken bäck Hålsjö by Funner-Stormyran myr
  Vallmyrorna myrmark Hålsjö by Funnerstormyren mosse
  Vinterbruket ägomark med lada Hålsjö by Funnertjärnen tjärn
  *Vipsten råmärke /Se Hålsjö, Västra del av by Funnertjärnen se Funnervallstjärnen tjärn
  Vitåsmyran myr Hålsjö, Östra del av by Funnervallsbäcken se Stensjöbäcken bäck
  Vreten ägomark Hålsjösågen lht Funnervalls-Stormyran se Funner-Stormyran myr
  Västbäcken bäck Hällarna avs Funnervallstjärnen tjärn
  Väststråk vik Hälltomten bs Fusmyran myr
  Ytter-Långnäs udde Hälltomten bs Fusmyren äga
  Åkerhammaren skogsbacke Hängens lht Fusmyrvägen väg
  Åsmyran myr Hängs hmd Fyr-Ingrids Bygget se Finn-Ingrids Bygget åker
  *Älgsjönjupen råmärke /Se Hängses gd Fyrmoren äga
  Älgås bergås Häståsen fäbodar Fyrmoren åker
  Älgås terräng Högs sold.t. Fyrmoren åkrar
  Östbäcken bäck Hägsved gd Fältrönningen skogsparti
  Över-Långnäs udde Högsved lht Fännsa se Fännsmyran myr
    Högsved gdr, lhtr och t Fännsmyran myr
    Högsved jordbrukslht Fänsmyran myr
    Högsveden avs. Fänsmyren mosse
    Högsvedgården jordbrukslht Färdstallen se Farstallen stall
    Hökarns gd Fönebobäcken bäck
    Ingared avs. lht Fönebobäcken Västra bäck
    Ingared lht Fönebobäcken Östra bäck
    In i gården gd Föneboviken vik
    Inigården brunnen gd Föneboviken vik
    Innigården gd Galten sten
    Isakstomten bs Gamlensjorden åker
    Isarv gd Gammelbacka trädbevuxen höjd
    Israels gd Gammelbacka backe
    Israels gd Gammelbacksladan nu till sportstuga ombyggd lada
    Israels gd Gammelbackslund trädbevuxen höjd
    Jakobs lht Gammellogen garage
    Jakobs gd Gammelsjöbäcken bäck
    Jakobs gd Gammelsjöbäcken bäck
    Jans gd Gammelsjön sjö
    Jans hmd Gammelsjön sjö
    Jans gd Gammelsjön sjö
    Japan t Gammelsjösmyrarna mossar
    Japan ödetorp Gammelsjövägen väg
    Johannes hmd Gammelsjöängena sankmark
    Johanneses gd Gammelsträngsgatorna byväg
    Johanneses gd Gammelsträngemyren mosse
    Jon Jons gd Gengaddsvägen gångstig
    Jonkes jordbrukslht Gengaddsvägen se Järngaddsvägen brukningsväg
    Jon Lars hmd Gengatsvägen brukningsväg och stig
    Jon Lars gd Gensnåret vägstycke
    Jon Lars gd Germundsåsen berg
    Jon-Lars lht, förr gd Getfittan klyfta
    Jon-Lars gd Gladarns åker
    Jons förr namn på gård Gluggbruket åker
    Jons gd Gluggkroken vägkrök
    Jonsans el. Jonsarns försvunnen gd Godbruket äga
    Jonshem lht Godgatan väg
    Järnblåsten gård God-Gustavs västra se Godmyran myr
    Järnblästen brunnen gd God-Gustavs östra myr
    Järnblästen brunnet t Godmyran myr
    Järvsens gd Godtäkten äga
    Järvsö-Olles gd Granås berg
    Kalbygget försvunnen bebyggelse Gripkällan källa
    Kammars gd Gropomdal berg
    Kammars bs Gropomdal klyfta
    Kammars riven gd Gropomdäld dal
    Karls gd Grossa myr
    Keckas lht Gråladan lada
    Kerstisgården lht Gräfterna äga
    Kilarna gd Gräfterna åkrar
    Kilmyr g. Gräftesgatan vägbit
    Kina t Gräftesladan numera riven lada
    Klacken g Gränsbruket åker
    Klacken bs Gubbens bruket odling
    Klacken ödegd Gubbruket äga
    Klares lht Gubbruket åkrar
    Klargården t Gubbruksbacken se Bruksbacken udde
    Klar-Jonkes gd Gubbruksudden udde
    Klarröjningen bs Gubbruksviken vik
    Klars lht Gubbstenen sten
    Klarses arrendeg Gubbtäkten äga
    Klases gd Gullho kulle
    Klockars hmd Gullho kulle
    Klockars gd Gullho jordkulle
    Klockars gd Gullgårdenstäkten äga
    Knåpans gd Gullåsen berg
    Knåpans gd Gullåsen berg
    Knåpans el. Knåpens gd Gulås berg
    Knåpens gd Gulås el. Gulåsen berg
    Knåpvallen fäb. Gulåsen berg
    Knöl Annas g. Gulåsen berg
    Knölen lht Gummstenen sten
    Knölens avs. Gumpstenen se Gumstenen sten
    Knölns t Gumstenen sten
    Kranses försvunnet t Gångstenen se Gumstenen sten
    Kringlet lht Gäddsjöbäcken bäck
    Krings gd Gäddsjön f.d. sjö
    Krings t Gäddsjön sjö
    Kroken hmd Gäddsjön sjö
    Krokens gd Gökberget se Göket bergknalle
    Krokens hmd Göket bergknalle
    Krokens jordbrukslht Gökås berg
    Krokstubban f.d. gård Hagbruket äga
    Krons bs Hagbruket åker
    Kvarnbacken lht Hagen skogstrakt
    Käcks g. Hagen skogsområde
    Källmans gd Hagen på berget beteshage
    Lagerlund lht Hag-Olles rönningen skogsmark
    Landbonds gd Hag-Olles täkten åker
    Landsmans gd Hagsveden ägor
    Landsmans, Västra boningshus, uthus Hagsveden hage
    Landsmans, Östra boningshus, uthus Hagåkern åker
    Lars-Jacks försvunnen gd Halladan numera riven lada
    Lars-Jens gd Hallen åker
    Lars Ols gd Halmtaksladan lada
    Lars Svens gd Halmtaksladan lada
    Larsängs gd Halt-Pelleshammarn dunge
    Laskens hmd Hammarn se Åkerhammarn träddunge
    Lass Ols gd Hammarn stenig dunge
    Lass-Ols gd Hammarn stenkummel
    Lekens gd Hammaråkern åker
    Lill Jakobs g. Hamrénsskogen delvis bebyggd skogbit
    Lillvallen fäbodar Hansesbacken landsvägsbacke
    Lillvallen försvunnen fäb. Hanseskroken nu försvunnen vägkrök
    Lind-Jon-Eriks gd Hansesmoren åker
    Ljusbergs gd Hansesudden udde
    Lockarns boningshus Harpan äga
    Locket hmd Harpan åker
    Locket jordbrukslht Harpan se Kockharpan åker
    Lund Saknas Hastigs gatan väg
    Lyckebodarna fäbodar Hastigskroken krok
    Lyckens försvunnen gd Hastigs Ora åker
    Lyckevallen fäbodar Hastigsrönningen skogsmark
    Lyckevallen fäbodar Hastigs sveden se Tomtsveden åker
    Lyckevallen försvunnen fäb. Hattrönningen äga
    Långgärdstorpet t. Hemtäkten åker
    Lyckobruket avstyckning Herrgårdsstycket åker
    Låsens jordbrukslht Hindriksgatan väg
    Låses lht Hjortens obebyggd tomt
    Länsmans gd Hjälmgatan vägbit
    Länsmans gd Hjälmlogen loge
    Länsmanstomten lht Hojen åker
    Länsmanstomten lht Hojen åker
    Lönns gd Hojladan lada
    Löns g. Holmbruket åker
    Lötas gd Holmsvängen vägkrök
    Lötas gd Holmåkern åker
    Lötas gd Homo åkrar och skog
    Löten gd Homobacken vägbacke
    Löten gdr Homobacken vägbacke
    Löten gd Homobacken skogsområde
    Lötens gd Homostenen sten
    Lötmyran g. Homovallen idrottsplats
    Lötmyran jordbrukslht Huggstången notvarp
    Lötmyren t. Hummelåkern åker
    Lövarvet gårdsplats Hundhålet vägbit
    Lövarvet gd Hundhålsbäcken se Stensjöbäcken bäck
    Magnuses gd Hyvelhuset hyvelhus
    Magnuses g Hålsjöbåthusen båthusplats
    Magnuses lht Hålsjöbåthuset vik
    Matsbo lht Hålsjögatorna landsväg
    Matsbo gdr Hålsjöholmen ö
    Övre Matsbo g. Hålsjöholmen holme
    Matses gd Hålsjöholmen se Hålsjöön ö
    Mattsbo jr-enhet Hålsjöviken vik
    Mejeriet lht Hålsjöviken vik
    Mickels t. Hålsjöviken vik
    Mickels lht Hålsjöängena ängsmark
    Mickels jordbrukslht Hålsjöön ö
    Mickelstorpet avs lht Häfthål el. Häfthålet dunge
    Mogabacken skogsbacke Hägnaden se Johannes» hägnaden åker
    Mogan g. Hägnaden åker
    Mogan gdr Hällarna hällar
    Mogården gd Hällorna stenhällar
    Mojens gd Hälludden udde
    Moränget gd Hälludden udde
    Moränget hmd Hälludden udde
    Moränget gd Hällåsen berg
    Mosgård lht Hällåsen berg
    Mosgården gd Hällåsen berg
    Mossgården gd Hängmoren åker
    Munkens g. Hängskogen skog
    Myran fäb. Hästhagen skogsparti
    Myrres försvunnen gd Hästhagen hästhage
    Mågens hmd Hästhagen avs.
    Mågens el. Måjens brunnen gd Hästhagen häst- och kohage
    Mågens Jonkes hmd Hästhagsladan lada
    Måjens brunnen gd Hästhagsladan lada
    Mårtens gd Hästhagstäkten el. Hästhagtäkten åker
    Mårtens gd Hästmyran myr
    Mörkbacka lht Hästmyrarna mossar
    Mörkbo lht Hästmyrbäcken bäck
    Ner i Norrbo Saknas Hästmyren myr
    Nerpåsocknen Saknas Hästmyren ägor
    Nilsas gd Hästmyrorna myrar
    Nilsbo lht Hög-Flasken se Stor-Flasken berg
    Nilses gd Högflymyren mosse
    Nilses g. Högheden brant
    Nilses g Höglundsjorden åker
    Nilses gd Högvallen avs.
    Nilses jordbrukslht Ingared åker
    Nilsåker jordbrukslht Inre holmen se Norrön holme
    Nipars g Isakstomten äga
    Nisans hmd Isarv äga
    Niskens bs Isarv åker
    Niskens t Isarvstäkten se Isarv åker
    Nockas gd Isänget äga
    Nockas gd Jakobs röjningen äga
    Nockas t Jakobsrönningen åker
    Nord Jonkes g Janbruket åker
    Nordkvists g Jankarsvägen se Järngaddsvägen brukningsväg
    Nordkvists lht Jans Oppboningen åker
    Nords g. Jansveden se Jans Oppboningen åker
    Nordströms gd Jantesmyren mosse
    Norells g Jennicken el. Jännicken sten
    Norins gd Johannes» hägnaden åker
    Norinsvallen fäb. Jonsansbruket åker
    Normans hmd Jons rönningen skogbit
    Norrbacka g. Josefsbacken se Bergbacken landsvägsbacke
    Norrbacka lht Josefsberg berg
    Norrbobyn by Josefsbergen bergsås
    Norrbobyn by Josefsberget el. Josefsbergen se Josefs källa bergknallar
    Norrbobyn by Josefsberget berg
    Norrgården bebyggelse Josefs källa källa
    Norrgårds gd Jännicken se Jennicken sten
    Norrgårds hmd Järnblåsten bergstrakt
    Norr i gården gd Järnblåsthöjden berg
    Norrigården gd Järnblästhöjden berg
    Norrigården gd Järnblästhöjden triangelpunkt
    Norrmans gd Järnblästhöjden se Bläst-Storåsen berg
    Norrpåsveden t och lhtr Järngaddsvägen el. Järngatsvägen brukningsväg och stig
    Norrsidan del av socken Järngatsvägen se Järngaddsvägen brukningsväg och stig
    Norströms hmd Jättestenen sten
    Nygrens g Jörmås bergssträckning
    Nygården gd Jörmås Västra berg
    Nygården gd Jörmås, Västra berg
    Nygården gd Jörmås, Östra berg
    Nygården gd Jörmås, Östra berg
    Nygårds hmd Jörmåsberget se Jörmås bergssträckning
    Nygårds gd Jörmåsmyren mosse
    Nygårds gd Jörmåsvägen väg
    Nygårds hmd Kaffeladan lada
    Nygårds gd Kalbäcken bäck
    Nygårdsbygget lht Kalbäcken bäck
    Nygårds Pelles Stinas g Kalen skog
    Nyhem borttagna stugor Kalen plats
    Nylands avs. g. Kalen äga
    Nylands lht Kalvås berg
    Nylands jordbrukslht Kalvåsen berg
    Nylands Eriks avs g Kalvåsmyran myr
    Nytäkten lht Kammarbruket äga
    Nytäkten lht Kammarbruket åker
    Nyvall fäb Kammars äga
    Nyänga gd Kaptenssvederna avläggningsplats
    Nyängena lht Kaptensviken vik
    Nyänget lht Karlbäcken bäck
    Ny Öbergs g Karl hålen tre små tjärnar
    Nöjds bs Kavelbromyran myr
    Nöjds rivet t Kitarna äga
    Ol Anders gd Kilarna åkrar
    Ol Anders gd Kilberget berg
    Ol-Anders gd Kilberget berg
    Ol Hans gd Kilbogatan se Bogatan väg
    Ol Hans gd Kilbrogatan gata
    Ol-Hans gd Kilbrogatan se Bogatan väg
    Ol Hans Pelles hmd Kilen avs.
    Ol Jacks gd Killadan lada
    Ol-Jacks gd Killingmyran se Ulriksdalsmyran myr
    Ol Jons gd Killingmyren myr
    Ol-Jons jordbrukslht Kilmyr mosse
    Ol-Jons ödetorp? Kilmyr myrtag
    Ol-Jons t Kilvarpet notvarp
    Ol-Jons lht Klacken berg
    Olles gd Klacken berg
    Olles lht Klacksberget berg
    Olles gd Klacksberget berg
    Ol Mårtens sold.t. Klacksbäcken bäck
    Olofsgården lht Klacksbäcken del av Björsbobäcken
    Ol Pers gd Klackstäkten numera säkert igenväxt åker
    Ol Pers gd Klacksänget myrmark
    Ol-Pers lht Klar-Jonkes kolningen skogsmark
    Olsbacka t Klingermyran se Klingra myr
    Olsbacka hmd Klingla se Klingra myr
    Ol Svens gd Klingra myr
    Ol Svens gd Klingra se Månen myr
    Ol Svens gd Klockarbacken backe
    Ol-Svens gd Klockarbacken åker
    Oppiglugg riven gd Klockharpan äga
    Oppigården gd Knapladan lada
    Oppigården gd Knapparna två stenar
    Oppigården riven gd Knippan åker
    Oppistugorna förr boningshus Knåpberget se Morberget berg
    Oppiängena gd Knåplogen lada
    Ora fäb. Knåpmoren åker
    Ormberg gd Knåptäkten åker
    Ormberg gd Knöllogen nu brunnen loge
    Orrens gd Kockharet grund
    Orrens gd Kockharpan åker
    Orrens gd Kojrönningen skogbit
    Ovanrosten Saknas Kojrönningsbäcken bäck
    Palms t Kojudden udde
    Pelles gd Kojudden udde
    Pelles gd Kojudden udde
    Pelles riven jordbrukslht Kolningarna el. Kolningen betesmark
    Pell Pers gd Kolningen beteshage
    Pell Pers gd Kolvägen väg
    Pell-Pers gd Korssand vik
    Pell-Pers lht Korssand sandstrand
    Pell-Pers riven gd el. t Korssandsgrundet grund
    Per Jacks gd Korssandsudden udde
    Per Jacks gd Korssandsudden udde
    Per-Jacks gd Korssandsudden udde
    Per Jacks Anders» lht Korssandsviken vik
    Per-Jacksvallen fäb. Korssandsviken vik
    Per Lars gd Kosvalen åker
    Per Lars gd Kranses åker
    Per-Lars gd Kringla myr
    Per Mats tomten g Kringla myr
    Persbo g Kringla se Klingra myr
    Persbo lht Kringlet avs.
    Persbo jordbrukslht Kringmyran myr
    Perslund g Krokmyran el. Krokmyrorna myrdrag
    Perslund lht Krokmyrorna myrar
    Petters försvunnen gd Krokpasset älgpass
    Pipars gd Krokstubba äga
    Pipars gd Krokstubba äga
    Pipars gd Krokstubban strandremsa
    Pixens jordbrukslht Kråkholm holme
    Port Daniels gd Kråkholm holme
    Port-Daniels gd Kråkholmen holme
    Portens el. Portses gd Kråkholmsudden udde
    Portses el. Portens lht, förr torp Kråkholmsudden udde
    Prins» hmd Kråkholmsvägen brukningsväg
    Prinses gd Kullen åker
    Prinses t Kullerladan numera riven lada
    Prinstomten avs. Kullerladan lada
    Prosts gd Kullern dunge
    Prost gd Kullersvalen åker
    Prosts gd Kullstaden notplats
    Prästgården gd Kullstaden jordkulle
    Prästgården gd och lhtr Kungen höjd
    Präst Jonkes gd Kungssnåret skogbacke
    Präst Jonkes hmd Kungsnåret trakt
    Präst-Jonkes gd Kungssnåret skogbit
    Präststugan stuga Kungssnårsvägen väg
    Pussen hmd Kungsnårsvägen väg
    Pussens g Kusmyran äga
    Pållas gd Kvarnbacken vägbacke
    Påsens gd Kvarnbacken avs.
    Påsens hmd Kvarnholmen ö
    Påsens lht Kvarnholmen holme
    Repars g Kvarnholmen holme
    Repars lht Kyrkgadden se Järngaddsvägen brukningsväg
    Rollbergsgården försvunnen gd Kyrktomtningen fornlämning
    Rosten gd Kyrkvägen se Järngaddsvägen brukningsväg och stig
    Rusarv lht Kålsängen åker
    Ryssens gd Käckbacken vägbacke
    Ryssens t Käckbruket åker
    Ryssgården jordbrukslht Kägelbacken skogsbacke
    Rysstorpet t Källrönningen se Rårönningen myrmark
    Rysstorpet t Ladsvedjan avs
    gd och t Ladsvedtomten avs.
    Rålbergsgården försvunnen gd Lagmyran myr
    Samuelsgården bs Lagmyren myr
    Samuels stugan stuga Lagmyren mosse
    Sandmyran lht Lagrönningen skogsområde
    Sandmyran el. Sandmyrorna jordbrukslht Lagskiftet skogsskifte
    Sandmyren lht Landsmans gatan väg
    Sandmyren enstaka g. Landsmansrönningen se Hagen på berget beteshage
    Sandåker gd Landsmanstomten bebyggd tomt
    Sandåkern gd Landsmansåkern åker
    Sandåkerns gd Lappfläcken plats
    Schavons bs Lappfläcken kalmark
    Sibirien skogskoja Lappkulltjärnen tjärn
    Sjudars el. Sjujas gd Lappkulltjärnen tjärn
    Sjujas gd Lappkyrkan äga
    Sjujas gd Lapplyckan åker
    Sjuvallen fäb Larsbo åker
    Sjötorp bs Larsetäkten se Hastigs Ora åker
    Skanses gd Lars-Henriks rönningarna el Lars-Henriks rönningen skogsmark
    Skanses jordbrukslht Lars-Hindriks rönningen se Lars-Henriksrönningarna skogsmark
    Skanses gd Lars-Jensbruket se Gubbruket åkrar
    Skarplyckan gd Lars-Jensviken se Gubbruksviken vik
    Skarplyckan gd Larstäkten se Hastigs Ora åker
    Skarplyckens gd Lata plats
    Skivars gd Lata strandbit
    Skivars t Lerbruket se Tegelbruksgropen lertag
    Skogberg t Likbro båtbrygga
    Skogbergs gd Lilladan lada
    Skogbergs t Lilladan lada
    Skogsbacken jr-enhet Lilladan nu försvunnen lada
    Skomakars jordbrukslht Lillberget berg
    Skrotten gd Lillbergstomten äga
    Skrotten hmd Lillbruket åker
    Skrotten gd Lill-Finskan myr
    Skräddars lht Lillflasken berg
    Skålarns gd Lill-Flasken berg
    Slugtorpet t Lillmyran liten myr
    Smedens gd Lill-Ora strandbit
    Smedens gd Lill-Orudden udde
    Smedjebacken g Lill-Rå åker
    Smedjebacken lht Lill-Råsladan lada
    Smed Pelles gd Lillrönningen skogsmark
    Smed-Pelles lht Lillsand vik
    Snåret g Lillsand vik
    Snåret riven arrendegd Lillsandsholmen udde
    Snälls t Lillsandsudden se Lillsandsholmen udde
    Snällsbruket t Lillsandsvägen mindre väg
    Snällsbruket lht Lilltackan holme
    Snälltorpet försvunnet t Lilltackan grund
    Sojels gd Lilltäkten åker
    Sojels gd Lilltäkten åker
    Sojerns hmd Lillvallbäcken bäck
    Sojers gd Lillvallmyran myr
    Spikens g Lillvallsberget berg
    Spikens lht Lillås berg
    Spjutet lht Lillås el. Lillåsen berg
    Spjutet lht Lillåsmyran myr
    Spjuttorpet t Lillåstjärnen tjärn
    Stadins g Lillåstjärnen tjärn
    Staffans gd Lillåstjärnmyren mosse
    Staffans gd Lingeräng äng
    Staffas gd Lingeränget badstrand
    Stenkors förr namn Lingerängsbäcken bäck
    Stensgårds gd Lingerängsbäcken bäck
    Stensgärde by Lingerängsbäcken bäck
    Stensgärde gd Lingerängsgatan bit av landsväg
    Stensgärde gd Lingerängsviken vik
    Stensgärde gd Lockarladan se Lockar-Rå lada
    Stenstorpet lht Lockar-Rå åker
    Stenstorpet t Locken åker
    Stensveden avs Lockensvalarna se Locken åker
    Stensveden lht Locket äga
    Stensvedjan hmd Locket äga
    Stinas g Locket åker
    Stinas gd Locket åker
    Stobben försvunnen stuga Locket avs. äga
    Stons t Locksgatan gata
    Stons t Locksgatorna se Västigatorna vägbit
    Stonsars gd Locksladan lada
    Stonstorpet t Lomberget berg
    Stormyran försvunna gdr Lomtjärn tjärn
    Storsveden gd Lomtjärnen tjärn
    Storsvedgården gd Lortgatan kostig
    Strand lht Lorthålet beteshage
    Strid-Jonkes gd Lortänget åker
    Strid Pellas gd Lortängsladan lada
    Strids gd Losvedjan avs.
    Strids förr t Luffarbänken nu försvunnen bänk
    Strids gd Luffarstenen sten
    Stridshem lht Lund se Gammelbacka trädbevuxen höjd
    Ströms g Lundbruket äga
    Ströms t Lundsrönningen skogsmark
    Stubba sommarstugeområde Lyckan gräsplätt
    Sval Anderses gd Lycketomten åker
    Svalarns t Lyckevallsmyran myr
    Svantes gd Lyckeås el. Lyckeåsen berg
    Svantorpet t Lyckeåsen berg
    Sved t Lyckmyr äga
    Sveden t Lyckmyr äga
    Sveden t, lhtr Lyckmyr åkrar
    Sveden gd Lyckeåsen berg
    Svedens gd Lyckorna ägor
    Svedens g Lyckorna se Hålsjöängena ängsmark
    Svedjan lht Långharpan badstrand
    Sveds soldatt. Långharpudden udde
    Sven-Eriks t Långharpvägen väg
    Svingens gd Långmyran myr
    Svingens försvunnet t Långnäs näs
    Svingtorpet försvunnet t Långrå ängar
    Såggårdstäkten t Långrå äga
    Såjers stamhemman Långrå skog
    Söms g Långrönningen skogsmark
    Söms rivet t Långsvalarna åkrar
    Sörbacka g Långsvalen åker
    Sörbacka lht Långsvalen åker
    Sörom el. Söroms gd Låstomten åker
    Söroms gd Lägerstäkten äga
    Tjärnvallen fäbodar Löpa stig
    Tjärnvallen fäbodar Löpomkring berg
    Tjärnvallen fäb. Löpåsen berg
    Tomten gd Löpåsen berg
    Tomten g Lötmyran skogsparti
    Tomten bs Lötrönningen äga
    Tomten gd Lötsvalen åker
    Tomters gd Löt-Svensås se Svensås berg
    Tomtes gd Lövråbäcken se Dyrvallsbäcken bäck
    Tomttomten riven jordbrukslht Lövrån el. Lövråna sur skogsmark
    Tranberg lht Majas myran myr
    Tranberg t Magran grund
    Traneberg g Matsbosjön sjö
    Troskret jordbrukslht Matsbosjön sjö
    Tröskret gd Matsbotjärnen tjärn
    Tungströms g Matsbotjärnen tjärn
    Töngården försvunnen gd Mellanladan lada
    Törngården f.d. g Mellanskiftet åker
    Törngården försvunnen gd el t Messmörsstenen sten
    Ugglas lhtr Messmörsstenen se Präststenen sten
    Ugglefors lht Messmörsstenen sten
    Undern fäb. Messmörsstenen sten
    Undervallen fäbodar Messmörsstenen se Tobaksstenen sten
    Undervallen fäbodar Mickels rönningen myrlänt skogsmark
    Undervallen fäb. Mistersmyran äga
    Upp i gården gd Mogasvalen åker
    Upp på änget gd Morbergen berg
    Utiglugg jordbrukslht Morberget berg
    Ut i gården gd Moren äga
    Utigården gd Moren åkrar
    Utisocknen Saknas Moren skogsmark
    Vedmyra by Morfarsladan lada
    Vedmyra gård Morfarsladan lada
    Vedmyra by Mormorsstycket åker
    Vedmyra by Morängsbacken backe
    Vikses jordbrukslht Mossberget bergknalle
    Vilhelms gd Mossgården trakt
    Vilhelms hmd Myran åker
    Villas lht Myran åker
    Villas jordbrukslht Myran se Lyckmyr åkrar
    Västergården i Glugg bebyggelse Myratiljan skogstrakt
    Västibyn del av by Myren avs.
    Västiby del av by Myrres åker
    Västigården hmd Myruddarna två uddar
    Västigården ödegård? Myrviken vik
    Västigården försvunnen gd Myrviken vik
    Åbro lht Myrviksuddarna se Myruddarna två uddar
    Åkerslund lht Myrviksudden udde
    Ån lhtr Myrviksudden, Norra udde
    Ädels ev. gd el. t Myrviksudden, Södra udde
    Änga hmd Myrvägen se Syltvägen väg
    Ängamas hmd Mystersmyran åker
    Ängars lht, förr torp Månen myr
    Ängebo gd Mårtensbruket äga
    Ängebo gård Mörtänget betesmark
    Ängebo gd Mösehänget äga
    Ängena gd Nedre sågen skogsmark
    Ängena gd Neriasparna aspdunge
    Änget g Ner på Sojel se Sojel åker
    Ängmans försvunnet t Nilses bruket åker
    Ängmansgården försvunnet t Nilses kolningen skogsmark
    Östbergs stuga Niparudden udde
    Östbänns riven jordbrukslht Niskensbacken vägbacke
    Östergården i Glugg gd Nissestäkten åker
    Östibyn del av by Nissestäkten åker
    Östibyn del av by Nissåker äga
    Öst i gården gd Nissåkersvarpet notvarp
    Östigården gd Nockasbenet åker
    Östigården riven gd Nollan myr
    Öst i Sandåkern försvunnen gd Nordströmsbruket åker
      Norlings åker
      Normanskroken nu försvunnen krok på stor landsväg
      Normanstäkten åker
      Norrbobron bro
      Norrbo Skans vallgravar
      Norrbo Skans vallgravar
      Norrbo skans se Skyttegravarna skogsparti
      Norrboån å
      Norrboån å
      Norrboån å
      Norrdell sjö
      Norrdellen sjö
      Norrgårdsröjningen äga
      Norrholmen se Norrö holme
      Norr i bruken ägor
      Norribruken åkrar
      Norrigårdsrönningen åker
      Norrigårdssveden skog
      Norrigårdssveden skogsområde
      Norrigårdsåkern åker
      Norrilyckan åker
      Norrpåbacken skog
      Norrsjön se Norrdellen sjö
      Norrtäkten åker
      Norrtäkten åker
      Norråkern åker
      Norrön holme
      Norströmsbruket odling
      Notlyckan äga
      Notlyckan vik
      Nybadstället vik
      Nybromsmyrorna se Nybronsmyran myr
      Nybromsmyrorna se Pilmyran myr
      Nybronsmyran el. Nybronsmyrorna myr
      Nybrorönningen el. Nybrosrönningen myr
      Nybruket åker
      Nybruket åker
      Nybrukningen åker
      Nybrunnsmyran se Nybronsmyran myr
      Nyckelvik vik
      Nyckelviken vik
      Nyckelvik vik
      Nyckelviksgrundet grund
      Nyckelvikstäkten äga
      Nyckelvikstäkten, Västra se Normanstäkten åker
      Nyckelvikstäkten, Östra se Nygårdstäkten åker
      Nyckelviksudden udde
      Nyckelviksudden udde
      Nyckelviksudden, Västra udde
      Nyckelviksudden, Östra se Nyckelviksudden udde
      Nyckelviksviken se Nyckelvik vik
      Nyckelviksvägen väg
      Nygårdsbacken vägbacke
      Nygårdsgatan väg
      Nygårdstäkten åker
      Nyhemsudden udde
      Nyjorden åker
      Nyladan numera försvunnen lada
      Nyladan nu riven lada
      Nylandet åker
      Nytäkten äga
      Nyvarpet notvarp
      Nyvägen väg
      Nyvägsrönningen skogsmark
      Nyänget avs.
      Nyänget ängsmark
      Nyängsviken vik
      Näsen udde
      Näsen udde
      Näsmyran myr
      Näsmyren mosse
      Nästäkten äga
      Nästäkten åker
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Nättbackarna se Bockåsarna bergknallar
      Offerstenen nu borttagen sten
      Offerstensbacken vägbacke
      Ol-Anders» båthuset båthus
      Ol-Anders» ladan se Ol-Anderstäkten lada
      Ol-Anders» rönningen skogsbit
      Ol-Anderstäkten åker
      Ol Hans bygget äga
      Ol-Hans» Bygget åker
      Ol-Hans» gatan vägbit
      Ol-Jacks numera obebyggd tomt
      Ol-Jons gatan se Raskgatan väg
      Ol-Jonstomten bebyggd tomt
      Ol-Jons» tomterna gårdstomt
      Olles brännet skogsmark
      Olssonsudden udde
      Ol-Svensbruket åker
      Ol Svens lort hålet tjärn
      Oppboningen Jans Oppboningen åker
      Oppifjärden se Fjärden del av Norrdellen
      Oppi Mickels åker
      Oppisvedjan se Blästlilltäkten åker
      Oppå Hallen se Hallen åker
      Orabäcken bäck
      Orabäcken se Orbäcken bäck
      Orastrand avs.
      Orbäcken bäck
      Orbäcken bäck
      Oren strandremsa
      Orgrinden numera försvunnen grind
      Orgrundet grund
      Orharet stenar
      Orhästhagen se Prästskogen skogsområde
      Ormbergsrönningen åker
      Orrmyran myr
      Orrön ö
      Orrön ö
      Orrön ö
      Orrönningen skogsmark
      Orsand sandstrand
      Orsågen samfällt skogsområde
      Orudden udde
      Palmvägen vägbit
      Papelstenen sten
      Papelsvalen äga
      Pelles brunnen brunn
      Pelles gadden gångstig
      Pellesladan nu riven lada
      Pellesladan lada
      Pelles änget äga
      Pell Pers bruket äga
      Pell-Persbruket åker
      Pell-Persbrunnarna två brunnar
      Pell-Persgranen gran
      Pell-Perstomten obebyggd tomt
      Penningbacken backe
      Per-Jacks-Antes åker
      Per-Jacksarns källan källa
      Per-Jacksbruket åkrar
      Per-Jacks renen inkörsväg
      Per Massas gadden stig
      Per-Matslogen loge
      Per Stabbe en tall
      Per Stabbe en tall
      Per Stabbe tall
      Per Stabbe tall
      Per Stabbe tall
      Per Stabbe gamal tall
      Per Sto tall
      Per Sto tall
      Per Stad tall
      Petsamo se Ulriksdal skogsområde
      Petters åker
      Petterssvalen se Petters åker
      Pilmyran se Nybronsmyran myr
      Pilmyran myr
      Pinan skogsmark
      Pinrönningen skogsmark
      Pinvägen brukningsväg
      Piparudden udde
      Plåten kölna
      Pojksveden hage
      Porsa se Funner-Porsa myr
      Porsa se Tjärnvalls-Porsa myr
      Porsbäcken bäck
      Porsmyran se Funner-Porsa myr
      Porsmyran se Tjärnvalls-Porsa myr
      Portbacka backe
      Portjoden äga
      Portjorden åker
      Portladan nu försvunnen lada
      Prinsbruket åker
      Prinsviken vik
      Prostmyrorna se Prostses myrorna åker
      Proströnningen se Sturkrönningen skogsmark
      Prostses myrorna åker
      Prosttomten avs.
      Prästgrundet grund
      Prästmyran myr
      Prästmyren äga
      Prästmyren äga
      Präst-Ora åker
      Prästskiftet åker
      Prästskogen skogsområde
      Präststenen sten
      Prästviken vik
      Präståkern se Sandåkern åker
      Pussen åker
      Pusten äga
      Pålmyran, se Krokmyran myrdrag
      Pålningen stenpir
      Påsbrunnen brunn
      Påstäkten åker
      Påtet se Svedpåtet liten åker
      Påtet åker
      Raskgatan väg
      Raskmoren åker och beteshage
      Renen se Finn-Ingrids renen inkörsväg
      Renarna inkörsvägen
      Renarna landsväg
      Reveln udde
      Rimsberget berg
      Rimsberget berg
      Rollbergsgården åker
      Rolvsbergsänget äga
      Ronänget el. Ronängena åkrar
      Ronängsharet undervattensgrund
      Rossgatan el. Rossgatorna se Råsgatan vägbit
      Rosslaskiftet äga
      Rostbäck bäck
      Rosta strand
      Rosten strand
      Rosten skog
      Roten slåtteräng
      Rotmar avs.
      Rotmor lövskogsdunge
      Rumpås berg
      Rundsvalen åker
      Rusaro äga
      Rusarv el. Rusarvs åker
      Rusarvsladan, Nedre lada
      Rusarvsladan, Övre lada
      Rusarvstäkten se Rusarv åker
      Rymsberget berg
      Ryssbacken vägbacke
      äga
      åkrar
      Rålogen lada
      Råglogen loge
      Råglogen se Knåplogen lada
      Rågrigan myrmark
      Rålbergsgården se Rollbergsgården åker
      Rårönningen myrmark
      Råsgatan el. Råsgatorna se Östgenomvägen vägbit
      Rännhällsåsen berg
      Rännvägen brukningsväg
      Räveln näs
      Räveln udde
      Rävelsvägen väg
      Rävkullbackarna backar
      Rävkullbackarna backar
      Rävkullbacken se Rävkullen kulle
      Rävkullen kulle
      Rävmyran äga
      Rävmyran åker
      Rävmyrbacken skogsbacke
      Rävmyrtäkten se Rävmyran åker
      Rävnäs äga
      Rävnäs näs
      Rävnäs udde
      Rävnäs se Skarpnäs udde
      Rävnäsudden se Skarpnäs udde
      Rödladan lada
      Rödmyran myr
      Rödmyren äga
      Rönningen åker
      Rönningstäkten se Rönningen åker
      Röstbäck äga
      Rösten trakt
      Samuelsgården äga
      Samuelssveden åker
      Samuelstäkten åker
      Sandmyrarna mossar
      Sandmyren myr
      Sandåkern åker
      Sandåkersbacken landsvägsbacke
      Sandåkershammarn se Åkerhammarn träddunge
      Sandåkersrönningen skogsmark
      Saras svalen se Bäck-Antes åker
      Schavons bygget äga
      Sessasåsen berg
      Sessasåsen berg
      Sexskillingen se Dal-Ollesrönningen skogsmark
      Sjudal ägor
      Sjudal förr åker
      Sjudarssvarta el. Sjujassvarta skog
      Sjujassvarta se Sjudarssvarta skog
      Sjögatan väg
      Sjöladan lada
      Sjön se Norrdellen sjö
      Sjösvalen åker
      Sjösvägen brukningsväg
      Skakelmyran myr
      Skansbygget åker
      Skanstäkten se Vinterbruket åker
      Skarplyckan äga
      Skarplyckan åkrar
      Skarpnäs udde
      Skarpnäsudden se Skarpnäs udde
      Skarpnäsviken vik
      Skettbacka brant backe
      Skettbacka knalle
      Skivarbacken vägbacke
      Skivarbenet åker
      Skivarberget bergknalle
      Skivartomten åker
      Skogmyren äga
      Skolbacken landsvägsbacke
      Skolkroken vägkrök
      Skolsvängen krök
      Skovelmyran myr
      Skrottharet grund
      Skrottsand sandstrand
      Skrottsand badplats
      Skrottviken vik
      Skrottvägen väg
      Skyttegravarna skogsparti
      Skägget åker
      Skäret grund
      Skötgrundet grund
      Slammerberget berg
      Slammerberget berg
      Slammerberget berg
      Slamran, Nedre se Slamrorna vägbacke
      Slamran, Övre vägbacke
      Slamrorna bergbackar
      Slamrorna stenig skogsmark
      Slokhatten lada
      Slåttsveden äga
      Slåttsveden åker
      Slåttsvedharet grund
      Slätrå äga
      Slätrå nu igenväxt åker el. slåtteräng
      Smedladan lada
      Smedrönningen skogsbit
      Smedrönningen se Hastigs Ora åker
      Smedsrönningen skogsmark
      Smedtomten åker
      Smedtäkten åker
      Smedåkern åker
      Smotan äga
      Småmyrorna myrar
      Snällsrönningen myr
      Snälltorpet åker
      Sojel åker
      Sojern äga
      Sojers gatan väg
      Sojers rönningen se Orrönningen skogsmark
      Spansk äga
      Spanskgatan gata
      Spela se Spelmyran myr
      Spelan mosse
      Spelmyran myr
      Spikens äga
      Spjutet avs.
      Spången mosse
      Spången spång
      Spångerviken vik
      Spångerängesudden udde
      Spångerängsviken se Spångerviken vik
      Spångeränget äng
      Spångeränget åker
      Spångmyrviken vik
      Spångmyränget äng
      Spårmansbruket odling
      Stegen grisstia
      Stekpannåsen bergås
      Stenbrosmyran se Grossa myr
      Stenbårn stenig stig
      Stenbårsrönningen skogbit
      Stensgårdesröjningen äga
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensveden skog
      Stenvik avs.
      Stintbacka liten höjd
      Stintbacka berg
      Stintbacka berg
      Stintbackarna kullar
      Storboholm holme
      Stor-Finskan myr
      Stor-Flasken berg
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Stormyran myr
      Stormyran se Funner-Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyrskiftet avs.
      Storrå äga
      Storrönningen skogsbit
      Storrönningsmyran myr
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen se Homostenen sten
      Storsveden se Storsvedgården åkrar
      Stortackan holme
      Stortackan grund
      Storåkern åker
      Storåsbäcken bäck
      Storåsen berg
      Storåsen berg
      Storåsen berg
      Storåsen se Bastvalls-Storåsen berg
      Storåsen se Bläst-Storåsen berg
      Storäng änge
      Storängerna ängar
      Storängen äng
      Storängena åkrar
      Storängsbäcken bäck
      Storängsvägen väg
      Strandbacken vägbacke
      Stridgatan avtagsväg
      Stridjorden åker
      Stråtäkten avs. äga
      Stubbrönningen skogsmark
      Stubbudden udde
      Sturkrönningen skogsmark
      Stövelmyran se Stövla myr
      Stövla myr
      Suggänget åker
      Sumås avs. skog
      Svantomten avs.
      Svanudden udde
      Svanuddsviken vik
      Svanviken se Svanuddsviken vik
      Svarta skogsområde
      Svartgatan gata
      Svartgatan väg
      Svartån å
      Svartån bäck
      Svartån å
      Svartån å
      Sveden åker
      Sveden hage
      Sveden åker
      Svederna åkrar
      Svedjorden åker
      Svedjorna hagar
      Svedpåtet åker och skogbit
      Sven-Eriks åker
      Svensås berg
      Svensås berg
      Svensås berg
      Svensås berg
      Svensåsen berg
      Svensåsmyran myr
      Svingmyran myr
      Svingrönningen åker
      Svingtäkten åker
      Syltan äga
      Syltan vik
      Syltan åkrar
      Syltaudden se Syltudden udde
      Syltaviken se Syltviken vik
      Syltgrinden grind
      Syltudden udde
      Syltviken vik
      Syltvägen väg
      Sågknippan vägbacke
      Södra änget åker
      Sömlogen loge
      Sömsesänget åker
      Söndagssveden granskog
      Sörberget se Bondberget berg
      Sördell sjö
      Sördellen sjö
      Sörholmen se Sörön holme
      Söribacken åker
      Söritäkten åker
      Söritäkten åker
      Sörom åker
      Söromshagarna hagar
      Sörsjön se Sördellen sjö
      Söråkern åker
      Sörön holme
      Tackan ö
      Tackan två grund
      Tantilloladan lada
      Tavelåsen se Bläst-Storåsen berg
      Tegelbruket strandparti
      Tegelbruket åker
      Tegelbruksgropen lertag
      Tiljorna avs. skog
      Tiljeskiftena se Tiljorna skogskiften
      Tiljorna skogskiften
      Timmerberget berg
      Tingbergs två åkrar
      Tingbergstäkterna se Tingbergs två åkrar
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjärdalen äga
      Tjärdalen skogsbacke
      Tjärdalen skogsmark
      Tjärnen två åkrar
      Tjärnmyran myr
      Tjärnvallbäcken bäck
      Tjärnvallsladan lada
      Tjärnvalls-Porsa myr
      Tjärnvalls-Stormyran myr
      Tjärnvallstjärnen tjärn
      Tjärnvalltjärnen tjärn
      Tobaksstenen sten
      Tobaksstenen sten
      Tomtbruket åker
      Tomten ett par radhus och bit av skogsdunge
      Tomtmorsberget se Morberget berg
      Tomtsvalarna åkrar
      Tomtsveden åker
      Tomttomten dunge
      Toppmyran myr
      Torpsjön sjö
      Torpsjön sjö
      Torrakmyran myr
      Trastmyran se Trostmyran myr
      Trohällan stenhäll
      Troskret änge
      Trostmyran liten myr
      Träthål äga
      Träthål åker
      Tvärberget se Tårshällsåsen berg
      Tvärsförsmyran se Långmyran myr
      Tårshällsåsen berg
      Täppan äga
      Töngården el. Törngården åker
      Törngården äga
      Törngården äga
      Törngården se Töngården åker
      Ugglastäkten åker
      Ulriksdal skogsområde
      Ulriksdalsmyran myr
      Underpuss myrpöl
      Undervallsbäcken bäck
      Utigårdsbacken vägbacke
      Utilyckan åkrar
      Utom Pelles åker
      Utsikten bergknalle
      Vackerbäck bäck
      Vackerbäck bäck
      Vallmyran myr
      Vallmyran el. Vallmyrorna myr
      Vallvägen väg
      Vargladan lada
      Vattskrotten åker
      Vikmyr äga
      Vinterbruket avs.
      Vinterbruket äga
      Vinterbruket åker
      Vintermyran el. Vintermyrorna myr
      Vitås berg
      Vitås berg
      Vitåsen berg
      Vitåsen berg
      Vitåsen berg
      Vitåsmyran myr
      Vretberget berg
      Vretberget berg
      Vreten odling
      Vreten åker
      Vreten avs.
      Västbäcken bäck
      Västbäcken bäck
      Västibyvägen väg
      Västifjärden se Oppifjärden del av Norrdellen
      Västigatorna vägbit
      Västitäkten åker
      Västitäkten se Gluggbruket åker
      Väst på Sojel se Sojel åker
      Västpåtäkten åker
      Västra basvägen väg
      Västråk vik
      Väststråk vik
      Väststråk sund
      Ysänget åker
      Ysängsladan lada
      Ytterlångnäs udde
      Ytter-Långnäs udde
      Ytter-Långnäsgrundet grund
      Ytterlångnäsudden udde
      Ytterlångnäsviken vik
      Ytter-Långnäsviken vik
      Yttre holmen se Sörön holme
      Åbron bro
      Åkerhammarn skogsbacke
      Åkerhammarn träddunge
      Åkerladan lada
      Åkerlyckan åker
      Åkerlyckeladan lada
      Ån se Norrboån å
      Ånäset näs
      Åsmyran el. Åsmyrorna myrdrag
      Åsmyrbäcken bäck
      Åsmyrvägen väg
      Ädels åker
      Älgsnäs udde
      Älgsnäsrönningen förr åker
      Älgsnäsudden se Älgsnäs udde
      Älgås bergås
      Älgås berg
      Älgås el. Älgåsen berg
      Älgåsmyran myr
      Ängarrönningen se Påtet åker
      Ängarsrönningen se Antonsrönningen skogsmark
      Ängeborönningen myrmark
      Ängena åkrar
      Ängena se Hålsjöängena ängsmark
      Ängesvägen väg
      Ängmans åkrar och buskage
      Ängmansgården se Ängmans åkrar och buskage
      Ängmans ladan lada
      Ön se Hålsjöön ö
      Örantjärnsbäcken se Vackerbäck bäck
      Örtjärnsbäcken se Vackerbäck bäck
      Östbergs äga
      Östbergsbygget åker
      Östbergsgatan se Godgatan väg
      Östbäcken bäck
      Östbäcken bäck
      Östbännskroken se Holmsvängen vägkrök
      Östgenomvägen del av byväg
      Östigatorna se Västigatorna vägbit
      Östra basvägen väg
      Överlångnäs udde
      Över-Långnäs udde
      Överlångnäs äga
      Över-Långnäsladorna lador
      Över-Långnäsmyran myr
      Över-Långnästäkten åker
      Överlångnäsviken vik
      Över-Långnäsviken vik
      Övre sågen skogsmark

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.