ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ilsbo socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 138 Bebyggelsenamn : 195 Naturnamn : 296
Ilsbo sn /Se Axelbäcken bäck Ilsbo sn Axelsbäcken bäck
Ilsbo socken /Se *Bergesjön sjö /Se Ilsbo sn Bergsveden berg
Ilsbo socken /Se Bergtjärn tjärn /Se Ilsbo sn Bergtjärn tjärn
Ilsbo sn Bergtjärnen tjärn Ilsbo socken Bergtjärnen tjärn
Ilsbo sn Bergtjärnsmyran myr Ilsbo socken sn Bergtjärnen myr
Ilsbo socken /Se Bjärtsjöberget berg /Se Ilsbo inbyggarbeteckning Bergtjärnsmyren myr
Ilsbo socken /Se Bjärtsjöberget berg Ilsbobor inbyggarbeteckning Besbacken backe
Ilsbo socken /Se Bjärtsjömyran myr Ilsboborna inbyggarbeteckning Besgato väg
Ilsbo socken /Se Bjärtsjön sjö Ilsborova inbyggarbeteckning Bjärtsjöberget berg
Ilsbo socken /Se Bjärtsjön sjö Ilsborovor inbyggarbeteckning Bjärtsjöberget berg
Ilsbo socken /Se Bjärtsjön sjö Ilsborovor inbyggarbeteckning Bjärtsjömyran myr
Ilsbo socken /Se Bjärtsjön sjö /Se Ilsborovor inbyggarbeteckning Bjärtsjön sjö
Ilsbo socken /Se Bjärtsjön sjö /Se Ilsborovor inbyggarbeteckning Bjärtsjön sjö
Ilsbo socken /Se Bjärtsjön sjö Ilsbo-rovorna inbyggarbeteckning Blästbäcken bäck
Ilsbo socken /Se Bjärtsjön sjö Ilsborovorna inbyggarbeteckning Bomyren myrmark
Ilsbo socken /Se *Björnbäcken bäck /Se Bergeborna inbyggarbeteckning Borgberget berg
Ilsbo socken /Se Blästbäcken bäck Holbor inbyggarbeteckning Bovallsmyrarna myrmark
Ilsbo socken /Se *Boreberg berg(?) /Se Sörbybor inbyggarbeteckning Brogene kavelbro
Ilsbo socken *Boreberg berg (?) och råmärke Västtjärnsbor inbyggarbeteckning Brogene kavelbro
Ilsbo sn *Boreberg, se Bålberg berg Annexhemmanet se Prästgården gård Brogene kavelbro
Ilsbo socken /Se *Borgberget berg /Se Annexhemmanet, se Prästgården Saknas Bromyran myr
Ilsbo socken /Se Bromyran myr Bergbovallen fäbodar Bromyren myr
Ilsbo sn /Se Bruksmyran terräng Bergbovallen fäb. Bruksmyran Jfr Bruket myr
Ilsbo sn /Se Brännåsberget berg Berge by Brännåsbackarna Saknas
Ilsbo sn /Se Bränslen ägomark Berge by Brännåsberget berg
Ilsbo sn /Se Burtsion se Bjärtsjön sjö Berge fäbodar se Bergbovallen fäb. Brännåsberget berg
Ilsbo sn /Se Bålberg berg Berge fäbodvall fäb. Bylöten öppen plats
Ilsbo sn /Se »Bäckeklovet råmärke Björkens gd Bäcken bäck
Annexhemmanet = Prästgården Saknas /Se *Bäckeklovet råmärke /Se Björkses f.d. soldattorp Bölebacken backe
Annexhemmet = Prästgården Saknas /Se Böleberget berg Blankses gd Böleberget berg
Bergbovallen fäbodar? Djuptjärn tjärn /Se Boijses gd Böleberget berg
Berge by Djuptjärnen sjö Bruket f.d. gd Böleviken vik
Berge by /Se Djuptjärnsberget berg Brännåsbackarna gård Djuptjärn tjärn
*Elisbo = Ilsbo socken Djuptjärnsmyran myr Brännåsbacken, se Brännåsen gd Djuptjärnen tjärn
*Elvavislor = Ilsbo socken *Ershällebäcken bäck och råmärke /Se Brännåsen se Brännåsbackarna gård Djuptjärnsberget berg
*Elvogen = Ilsbo socken Fagerbäcken bäck Brännåsen, se Brännåsbacken gd Djuptjärnsberget berg
*Fäbodarna fäbodar /Se Fagerbäcksmyran myr Bränslen gd Djuptjärnsbäcken bäck
Hogland by Fagerbäcksviken vik Bränslena gård Djuptjärnsmyran myr
Hogland by /Se Gammelbodberget berg Bäcken gård Djuptjärnsmyren myr
Hogland by /Se Gammelvallsmyran myr Bäcken gd Domarudden udde
Hogland by Ganseknölen terräng Böle gård Dovan f.d. lertag och linsänkningsplats
Hogland by /Se Ganseån å Böle gd Dymyran igenväxt åkermark
Hogland by /Se *Gansjöklinten berg /Se Dalbergs gd Erk-Matsbacken backe
Hogland by /Se Getberget berg Dal-Olles f.d. stuga Fagerbäcken bäck
*Ilsbo sköllen sköllen Gladhålsberget, se Glarsberget berg Daniel-Ols, se Franks gd Fagerbäcken bäck
*Jelvogen socken *Gladhålsberget, se Glarsberget berg /Se Daniels gd Fagerbäcksmyran myr
Lillhästås fäbodar /Se Glarsberget berg /Se Domaregården, se Domarns gd Fagerbäcksmyren myr
*Nolanå = (?) Hogland by Glarsberget berg /Se Domarns, se Domaregården gd Fagerbäcksviken vik
Näset gård /Se Granåsbäcken bäck Erikstorp, se Lorthålet t Fagerbäcksviken vik
Riset gård /Se Hoglandssjön se Hosjön sjö Erkes, se Jonkes gd Flintberget berg
Sörby by Hoglandssjön sjö /Se Erk-Mats gd Fredrikskroken sväng
Sörby by Hoglandssjön, se Holsjön sjö /Se Flintgården gård Friskbacken backe
Sörby by /Se Hoglandssjön sjö /Se Flintgården gd Friskviken vik
*Västanå = (?) Västtjärn by Holan se Holsjön sjö Franks, se Daniel-Ols gd Friskänget djup sänka
Västtjärn by Holbosand strandmark Fredriks förr gästgiveri Gammalbodberget berg
Västtjärn by /Se Holbovallen terräng Friskens, jfr Östigården gd Gammelbodberget berg
Västtjärn by Holbovallsmyran myr Friskens gd Gammelvallsbäcken bäck med utlopp
*Åkern del av by Holsjön sjö Friskses, se Friskens gd Gammelvallsmyran myr
Östanå by /Se Holsjön sjö Gammel-Britas f.d. stuga Gammalvallsmyren myr
  Holsjön sjö Gammalvallen fäbodar Ganseknölen berg?
  Holsjön sjö Gammelvallen fäb Ganseknölen bergknalle
  Holsjön sjö Hindriks gd Ganseån å
  Holsjön sjö /Se Hogland by Ganseån å
  Hosjön sjö /Se Hogland by Getberget berg
  Håcklerna ägomark Hoglandvallen se Holbovallen fäbodar Getberget berg
  Hålberget berg Holbovallen fäbodar Glarsberget berg
  Hällberget berg Holbovallen f.d. fäb. Glarsberget berg
  Idsjön odlingar /Se Holmses gd Glasberget berg
  Idsjön förr sjö, nu odlingar /Se Holänget gd Glavsberget se Glarsberget berg
  Idsjön myr Hosjön gd Granåsbäcken bäck
  Idsjöån å /Se Håckle gd Granåsbäcken bäck
  Igeltjärn tjärn /Se Hålsjörönningen lht Granåsbäcken bäck
  Igeltjärnen tjärn Häggbo, se Häggens avs Grindsvedberget se Hålberget berg
  Igeltjärnen tjärn Häggens, se Häggbo avs Grinnsvedberget berg
  Igeltjärnsberget berg Häggses se Häggbo avs Gärdet odlad mark
  *Ilsbo hällar berg(?) Hägnaden avs. Göranstäkten täkt
  Intaget terräng Hästbo, Lilla se Lillhästås fäbodar Hoglandssjön se Holsjön sjö
  *IIssjöån, se Idsjöån å /Se Idsjön gd Hoglandssjön sjö
  Järnblästen skogstrakt /Se Ilsbo pst Hoglandsstupet bergsstup
  Järnblästen skogstrakt Inigården gd Holbosand strandparti
  Klövberget terräng Inigården f.d. gd Holbosand sandstrand
  Knutberget berg Istorp se Dalbergs gd Holbovallsmyran myr
  Knåptjärnen tjärn Jackes sågen f.d. såg Holboviken vik
  Krabbtjärnen tjärn Janjonkes gd Holmsjörönningen odling
  Krutberget berg /Se Jankens gd Holsjön sjö
  Kungsvedsbäcken bäck Jansas gd Holsjön se Hoglandssjön sjö
  Kyrksjön sjö Jantes gd Holängsbacken backen
  Kyrktjärnen tjärn Jon-Anderses gd Horboskogen skogskifte
  Lappberget berg Jon-Arstens gd Hosjöbacken backe
  Lillberget åkerbacke Jon-Arstses gd Hosjön se Hoglandssjön sjö
  Lill-Häståsåsarna höjdområde Jonkes gd Hosjösand sandstrand
  Lillmon terräng Jonsbo se Holmses gd Hummelgårdslado riven lada
  *Lillängen jordäga /Se Kersti på Svedens gd Håckle täkter
  Lillänget terräng Kilgården el. Kilen gd Håcklebäcken bäck
  Långtjärn tjärn Klockars gård Håcklerna täkter
  Långtjärnen sjö Klockars gd Hålberget berg
  Långtjärnsmyrorna terräng Klockars ödegård Hålberget berg
  *Lönångsberget se Glarsberget berg /Se Krogen gård Häggbacken backe
  *Myran »laduäng» /Se Krogen gd Hägnarbacken backe
  Myrängsberget berg Kröjses t Hällberget berg
  *Norra-Rå råmärke /Se Kullen gd Hällberget berg
  Nyvallsbäcken bäck Kull-Pelles gd Hällorna område med hällar
  Näsparken ägomark Kyrkogården Saknas Hällsveden svedjat område med skiffer
  Prinstorpet ägomark Ladmyran gd Hällvägen landsväg
  *Remmon mo(?) och råmärke /Se Ladmyren t. Hällvägen väg
  Råarna ägomark Lammyren se Ladmyren t. Hällvägen väg
  Rävåsberget berg Lappa förr stuga Högbacken höjd
  »Siljabron råmärke /Se Lasshans nu riven gård Idsjön odlingar
  *Siljabron råmärke Lillhästås fäbodar Idsjön myr
  *Skogsråkälla källa och råmärke /Se Lill-Häståsvallen fäb. Igeltjärn tjärn
  Sniverberget berg /Se Linds gård Igeltjärn tjärn
  Sniverberg berg Linnses gd Igeltjärnen tjärn
  Stenbäcken bäck Linnsperseskvarnen f.d. kvarn Igeltjärnen tjärn
  Stenören terräng Locken gd Igeltjärnsberget berg
  Stormen terräng Lockena lht Igeltjärnsberget berg
  *Stormyrkällan källa /Se Lorthålet t Igeltjärnsmyran myr
  Stämselmyran myr Mejeriet lht Intaget myrområde
  Svartån å /Se Moran, Söder i t. Janjonkesbacken backe
  Svartån å Myran gd Jankenssand sandstrand
  Svartåsudden udde Möre numera riven backstuga Jonandersviken vik
  »Sågsten råmärke /Se Nisses t Kalvskinnsrå del av rå
  Sävsjön sjö /Se Norrigården gd Kilen berg
  Sävsjön sjö Norristugo gd Klövberget berg
  Sävsjön sjö Norränget gård Klövberget berg
  Sörbytjärn tjärn /Se Norränget se Östiänget gd Knallberget eller Knallen berg
  Sörbytjärnen tjärn Nygården gd Knutberget berg
  Sör i moren ägomark? Nyvallen fäbodar Knutberget berg
  Sörängsberget berg Nyvallen fäb. Knåpan tjärn
  *Toberget berg /Se Nyvallen fäb. Knåpbäcken bäck
  Tvistskogen skogsområde Näset gård Knåptjärnen tjärn
  Tårönningen ägomark Näset gd Knåptjärnen tjärn
  Uddtäkten ägomark Oppistugan t. Krabban se Krabbtjärnen tjärn
  Vadbäcken bäck Oppiänga se Ängena gd Krabbtjärn tjärn
  Västtjärsån å Palmens gd Krabbtjärnen tjärn
  *Åsbäcken bäck /Se Per-Ersas gd Kullen kulle
  *Östanåtjärn tjärn /Se Per-Olsas gd Kungjorden jord
  Östanåån å Prinses f.d. gd Kungsvedbäcken bäck
  Österbacken ägomark Prinstorpet f.d. gd Kungsänget täkter
    Prästgården gård Kyrksjön sjö
    Prästgården, se Annexhemmanet Saknas Kyrksjön sjö
    Rigan gård Kyrktjärnen tjärn
    Rigan gd Kyrktjärnen tjärn
    Riset gård Källmon skog
    Riset gd Käringvåmmen sumpmark
    Rättars gd Ladmyrbäcken bäck
    Rönningen gd Ladmyren odling
    Samuels gd Lappbacken täkt
    Sand gd Lappberget berg
    Skräddars lht Lappberget berg
    Skårböle lht Lappsnåret skogstrakt
    Smedens gård Lappsnåret snårigt ställe
    Smedens se Smedsgården gd Laxröjningen odling
    Smedgården gd Laxrönningen gärden
    Spetsens f.d. gd Lillberget berg
    Svantes gd Lillberget bergknalle
    Sveden gd Lill-Häståskullra höjder
    Sveden se Östisveden gd Lillhäståsåsarna bergsparti
    Svenerikskvarnen f.d. kvarn Lill-Häståskullra höjder
    Sven-Ers se Inigården gd Lillmon skogstrakt
    Sven-Ols gd Lillmon mo
    Sälls gd Lillänget markområde
    Sörby by Locksveden skogsparti
    Sörby by Lorthålet myrmark
    Sörgården gård Lyckan åkerjord
    Sörgården gd Lyngberget berg
    Sörigården gd Långmyren myr
    Sör i moren gd Långtjärn tjärn
    Söromtjärnen gårdar Långtjärnen tjärn
    Söränget gd Långtjärnsmyran myr
    Tagg-Karis gd Långtjärnsmyrarna myrmark
    Taggs gd Långtjärnsmyrorna myrmark
    Tjärnellskvarnen se Östanå tullmjölkvarn riven tullmjölkvarn Malänget djup sänka
    Uddens se Uddtorpet f.d. t Marsbäcken bäck
    Uddtorpet se Uddens f.d. t Matsäcksmyran myr
    Vikses t Matsäcksmyrarna myrar
    Västigården se Rättars gd Mejeribacken backe
    Västigården gd Mossmyran myr
    Västigården gd Myrberget berg
    Västimoren gd Myrängsberget berg
    Västomsjön gårdar Myrängsberget berg
    Västtjär by Myssmyran gärden
    Västtjärn by Myssmyrsbacken backe
    Ängena gård Mörhålet åker
    Ängena se Oppiänga gd Norriberget berg
    Ängena, Ute i bebyggelse Norrpåtäkten åkerbit
    Östanå by Nyvallsbäcken bäck
    Östanå by Nyvallsbäcken bäck
    Östanå tullmjölkvarn se Tjärnellskvarnen nu riven tullmjölkvarn Näset halvö
    Östigården gd Näsparken lövskogskulle
    Östigården se Friskens gd EJREG EJREG
    Östigården gd Oppiåsarna höjdsträckning
    Östisveden gd Rosselbäcken bäck
    Östisveden gd Rossla åkerbit
    Östiänget gd Råansbäcken bäck
    Ösppååkern gd Råansbäcken bäck
      Råarna odlingar
      Råarna täkter
      Råna åkrar
      Rävåsberget berg
      Rävåsberget berg
      Rösselbäcken bäck
      Samuelsrönningen jord
      Selbrobäcken bäck
      Sellbron bro
      Siljbrobäcken bäck
      Sjöbergsmyran myr
      Skogråsberget berg
      Skolbacken, Norra backe
      Skolbacken, Södra backe
      Skolberget berg
      Skrabban tjärn
      Skrabbtjärnen tjärn
      Skumpmon sandmo
      Skvalbäcken bäck
      Småmyrorna myrar
      Sniverberg berg
      Sniverberg berg
      Snyttebärshällan stenigt område
      Snytterbärsmyren myr
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenhören kullerstensås
      Stenhören klapperstensfält
      Stenören klapperstensfält
      Stenören klapperstensfält?
      Stenören, Lilla klapperstensfält
      Stolpmyran myr
      Stolpmyren myr
      Stormon skogstrakt
      Stormon mo
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Styggbäcken bäck
      Styggbäcken bäck
      Stämplet damm
      Stämplet skog
      Stämselmyran myr
      Stämselmyren myr
      Svartbackarna vägsträcka
      Svartbacken backe
      Svartån å
      Svartån å
      Svartån bäck
      Svartån å
      Svartåsen berg
      Svartåsen berg
      Svartåsmyran myr
      Svartåsudden udde
      Svartåsudden udde
      Svedjorna gärden
      Sävsjön sjö
      Sävsjön sjö
      Sörbysbacken backe
      Sörbytjärnen tjärn
      Sörbytjärnen tjärn
      Sörgårdsbäcken bäck
      Söromsbäcken bäck
      Sörsjön sjö
      Sörängsberget berg
      Tallbacken backe
      Tjärn tjärn
      Toberg berg
      Torvströmyran myr
      Tvisten skog
      Tvistmyrarna myrmark
      Tvistskogen skogstrakt
      Tvistskogen skog
      Tågato väg
      Tångröjningen åkrar
      Tårönningen täkter
      Uddberget berg
      Uddtäkten täkt
      Utfallet igenlagt dike
      Vadbäcken bäck
      Vadbäcken bäck
      Vassråberget del av Sörängsberget
      Västiråna åkrar
      Västiåkern åker
      Västtjärnsån å
      Västtjärsån å
      Ån å
      Åsänget täkter
      Åsängsmyran myr
      Åsängsmyren myr
      Åsängsmyrtaget avst, myrtag
      Änget djup sänka
      Ättehögen gravhög
      Östanåån å
      Österbacken gärden
      Östersjön sjö
      Östigårdsbacken backe
      Östigärdet åkerbit
      Östimyran myr
      Östiåkern åkermark
      Östiåsen ås

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.