ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jättendals socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 255 Naturnamn : 764 Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 673
Jättendal sn Abborrdåvarna tjärn Jättendal sn Abborrdåvarna tjärn
Jättendal sn Abborrviken vik Jättendal sn Aborrdåvan tjärn
Jättendal sn Aborrdåven tjärn /Se Jättendal sn Abborrviken vik
Jättendal sn Anders-Hans-myran terräng Jättendal sn Backlyckan täkt
Jättendal socken Backrå terräng /Se Jättendal socken Backrå terräng?
Jättendal sn *Ballingsgrundet grund Jättendalingar inbyggarbeteckning Bastbacken terräng?
Jättendal sn Balingsiön sjö Jättendalingarna inbyggarbeteckning Berghallet utäga
Jättendal sn Bastbacken terräng? /Se Jättendalingarna inbyggarbeteckning Bergmyrarna uttäkt
Jättendal sn Berghallet utäga /Se Jättendalsfjärdingar inbyggarbeteckning Bergsjövarpet vik
Jättendal sn Berghallet utäga /Se Jättendals-fjärdingarna inbyggarbeteckning Bjemmesmyren myr
Jättendal socken /Se Bergmyrarna uttäkt /Se Jättendals-strömmingarna inbyggarbeteckning Bjennmyren myr
Jättendal socken Bjåsmyran terräng Bälingarna inbyggarbeteckningar Bjennmyren täkt
Jättendal sn Bjåsmyren myr /Se Bölarna inbyggarbeteckningar Bjåsmyren myr
Jättendal sn Bjällmyren myr /Se Djurstarna inbyggarbeteckning Bjåsmyren myr
Jättendal sn Bjämmesmyran terräng Dvästrarna inbyggarbeteckning Bjällmyren myr
Jättendal sn Bjännmyran terräng Fröstrarna inbyggarbeteckning Bjällmyren myr
Jättendal socken /Se Blecksvedjan strandmark Gärdarna inbyggarbeteckning Blindsundet landtunga
Jättendal socken /Se Blindsundet tjärn Håckstrarna inbyggarbeteckning Bodberget berg
Jättendal socken /Se Bodberget terräng Hällrorna inbyggarbeteckning Bodmyrarna myrar?
Jättendal socken /Se Bodmyran myr Kungsgårdarna inbyggarbeteckning Bodmyren myr
Jättendal socken /Se Bodmyran, Nedre myr Lindstrarna inbyggarbeteckning Bodmyren myr
Jättendal socken /Se Bodmyran, Övre myr Lundarna inbyggarbeteckning Bodmyren myr
Jättendal socken /Se Bodmyrarna myrar? /Se Lönnångrarna inbyggarbeteckning Bodmyren, Västra myr
Jättendal socken /Se Bodrå täkt /Se Nybrarna inbyggarbeteckning Bodmyren, Östra myr
Jättendal socken /Se Bodskatan udde Tennsätarna inbyggarbeteckning Bodrå täkt
Jättendal socken /Se Bomansbacken backe /Se Vikrarna inbyggarbeteckning Bodskatan udde
Jättendal socken /Se Bordet holme Åarna inbyggarbeteckning Bomansbacken backe
Jättendal socken /Se Bordudden udde Älvstrarna inbyggarbeteckning Bordet sten
Jättendal sn Brattsvedbacken terräng /Se Abrahams gård Bordudden udde
Jättendal socken Bredstrand strandparti Annexhemmanet gård Brattsvedbacken terräng?
Jättendal sn Bredstrand strandparti /Se Berget gd Bredstrand strandparti
Jättendal socken /Se Bredstrand stranparti Berggården gård Bredstrand strandparti
Jättendal socken /Se Bredstrand strandparti Berggården gd Bredstrandsharet grund
Jättendal socken /Se Bredstrand strandparti /Se Brottan gårdar Bredstrandstjärnen tjärn
Jättendal socken /Se Bredstrand strandparti /Se Brånans gård Bredvik vik
Jättendal socken Bredstrand kustparti Brånen gårdsnamn Bredviksberget berg
Jättendal sn /Se Bredstrand strandparti /Se Bygget gård Brudbacken terräng?
Jättendal sn /Se Bredstrandsharet udde Båtströmmingsfisket Saknas EJREG EJREG
Jättendal sn /Se Bredstrandstjärnen tjärn Bäling by Brårönningsbäcken bäck
Jättendal sn /Se Bredstrandsviken, Norra vik Bälinge by Brånskaten udde?
Jättendal sn /Se Bredstrandsviken, Södra vik Bälingvallen förr fäbodvall Brändbergen berg?
Jättendal sn /Se Brudbacken terräng? /Se Böle by Brönollesskälfiske strandparti
Jättendal sn /Se Brånrönningsberget berg? /Se Böle gård Brösthällan klippa
Jättendal socken /Se Brårönningsbäcken bäck? /Se Böle gård Brösthällsanden vik
Jättendal sn /Se Brånskaten udde? /Se Böle gård Bylöten ängsmark
Jättendal sn /Se Brändbergen berg? /Se Böle gd Byttsten stenblock
*Alvsta by Brösthällan kustparti Djursta by Båthällan vik
*An by Byttsten stenblock /Se Dvästa by Bälingbodbäcken bäck
Annexhemmanet gd /Se Bålen sjö Dvästabackarna del av by Bälinghällan hälla
*Ava by Bålång äng /Se Engbergs gård Bälinghällorna hällar
*Backa bebyggelse Båläng äng /Se Erskjans gård Bälingsjön sjö
Berget gd /Se Båthällan udde Ersknils gård Bälingsjön sjö
Berggården gd /Se Bälingbodarna terräng Finland lht Bärlinghällan hälla
Bäling by Bälingbodmyran terräng Fiskläge Saknas Bälingåsen höjd?
Bäling by /Se Bälinggrundet grund Fjärden gd Bölsberget berg
Bäling by /Se Bälinghällorna hällar /Se Fläcka t. Bölshammaren terräng?
Bäling by /Se Bälingsjön sjö Fläcka gd Dikesstenarna stenar
Bäling by Bälingsjön sjö Frösten by Djupvarpet notvarp
Bäling by /Se Bälingsjön sjö Fuskarmyren t. Djurstaviken vik
Bäling by Bälingsjön sjö /Se Fuskmyren t. Dungrundet grund
Bäling by Bälingsjön sjö Gammalhamnen fiskehamn Dvästalandet strandparti?
Djursta by Bälingsjön sjö /Se Gillermyren lht Dvästanäset udde
Djursta by Bälingsjön sjö Gillermyren lht Dvästviken vik
Djursta by Bälingssjön sjö Gärde by Dåntgrundet grund
Djursta by /Se Bälingssjön sjö /Se Gärde by Dåntviken vik
Djursta by /Se Bälingsjön sjö Görans gård Dödmansskär udde
Djursta by /Se Bälingsjön sjö /Se Halvväges lht Dömansskäret skär
Djursta by Bälingåsen höjd /Se Hamlyckan gård Dödmansviken vik
Djursta by /Se Bölshammaren terräng? /Se Hammarberget gård Edsmyren täkt
Djursta by /Se Dikesstenarna småholmar Hammarberget gd Edsmyren täkt
*Djurstabodarna fäbodvall /Se Djursand strandmark Hammars gård Edsmyrån å
*Djursta sköllen sköllen Djurstavallen terräng Hansgård gård Eldbodviken vik
Dvästa by Djurstaviken vik Hansgård gård Eldbodviken vik
Dvästa by Dvästalandet strandparti /Se Hansgård gård Elfstabäcken bäck
Dvästa by Dvästanäset udde Haret t. Enarviken vik
Dvästa by /Se Dvästaviken vik Homo fäbodar Fagerängen äng
Dvästa by /Se Dåntviken vik Homovallen fäbodar Fandershålet skogsdunge
Dvästa by Dödmansskär udde Håcksta by Farmorsstenarna terräng
Dvästa by /Se Dömansskäret skär /Se Hårte telefonstation Finnberget höjd
*Edsmon fäbodar /Se Edsfors fors /Se Hårte bebyggelse Finnberget höjd
Edsmyra tp Edsmyran ägomark Hårtevallen fäbodvall Finngrundet grund
*Edsmyra försv. beb. Edsmyran ägomark /Se Hällan by Finngrundet grund
*Edsmyra fäbodar /Se Edsmyren täkt /Se Hällan by Finnhunden skötfiskeställe
Edsmyra bebyggelse /Se Edsmyrån å Hög(en) f.d. gd Finnmyren myr
*Edsmyra torp /Se Edsmyrån å /Se Högdals gård Finnmyren myr
Fjädern fiskeläge Edsmyrån å Inigården gård Fjuset täkt
Fläcka gd /Se Eldboviken vik Inigården gård Fjusnäset udde
Fläcka t. /Se Eldbodviken vik /Se Jonpers gård Fjålmyrberget berg
Frösten by Fagerängen äng? /Se Jonsgård gård Fjålmyren täkt
Frösten by Fandershålet skogsdunge /Se Jorbroarna (?) t. Fjålmyren täkt
Frösten by Farmors stenar terräng Jättendal järnvägsstation Fjärdsgrundet grund
Frösten by Finnberget höjd /Se Jättholmarna öar Fjärdstensharen skär
Frösten by /Se Finnmyran myr Jättsholmarna öar Flaskmyren myr
Frösten by /Se Finnmyren myr /Se Karantänanstalt Saknas Flatbotten grund
Frösten by *Finnviken vik Knallen gd Flatbotten grund
Frösten by /Se Fiskehamnen vik Krokbron gård Flyn tjärn
Frösten by /Se Fjuset terräng Kronovattnet Saknas Flytjärnen tjärn
Frösten by /Se Fjusnäset udde Kråkfläck gd Flytjärnsberget berg?
Frösten by /Se Fjålmyran ägomark Kråkfläck gård Fläckmyren myr
Frösten by /Se Fjålmyrberget berg /Se Kråkfläcken gård Fläcksjön tjärn
Frösten by /Se Fjålmyrberget terräng Kumlans gård Fläcktjärnen tjärn
Frösten by /Se Fjålmyren täkt /Se Kungsgården by Foskemyren myr?
*Gälsta by Fjälmyrberg se Fjålmyrberget berg Kungsgårdsvallen fäbodvall Fröstenbacken terräng?
Gärde by *Fjärden ängsmark Kungsgårdsvallen fäbodvall Fröstenbäcken bäck?
Gärde by *Fjärden ängsmark Kvarnmon gård Fröstenmon mo?
Gärde by Fjärden äng /Se Källbergs gård Fröstenmyren myr?
Gärde by Fjärdgrundet holme Källmyren gård Fuskarmyren myr
Gärde by /Se Fjärdstenarna holmar Källmyren gd? Gammalhamnen vik
Gärde by Fjärd-Stensharen udde Larstäkten gård Gammalhamnsharet udde
Gärde by /Se Flaskmyran terräng Lathamnen fiskehamn Gammalhamnssanden vik
Gärde by /Se Flatbotten grund /Se Lertegarna gd Gammalkyrkvägen gammal byväg
Hammarberget gd /Se Flyckjemyran terräng Lindsta by Gammelgårdsbacken terräng?
Homo fäbodar /Se Flytjärnen tjärn Lingsta by Gammelhamnen vik
Homo fäbodar /Se Flytjärnen tjärn /Se Locket gård Gemarsmyrberget berg?
Husaby kungsgård Fläcksjön sjö Lunde by Gemarsmyren myr?
Husaby by /Se Fläcksjön tjärn och myr Lunde by Getbågan skär
Husaby, se Kungsgården förr kungsgård, nu by /Se Fläcksjön tjärn och myr Lönnånger by Getbågsundet sund
Husaby gd /Se Fläcksjön tjärn och myr /Se Lönnångersbodarna förr fäbodar Gethällan hälla
Håcksta by Fläcksjön tjärn och myr /Se Lönånger by Getsvedbäcken bäck?
Håcksta by /Se Fläcksjön tjärn och myr /Se Löten gård Getsvedhöljan del av vattendrag?
Håcksta by /Se Fläcksjön tjärn Löten t. Gettängen äng?
Håcksta by Fläcktjärn se Fläcksjön tjärn Löten gd Gillermyren täkt
Håcksta by /Se Fläcktjärnen tjärn /Se Mallångnet t. Gillermyren täkt?
Håcksta by /Se Foskemyren myr? /Se Mellanberg gård Glädjen skötfiskeställe
Håckstavallen fäbodar? Fröstenbacken terräng? /Se Mellanfjärden fiskeläge Gnarphögsten höjd?
Hårte fiskläge /Se Fröstenbäcken bäck /Se Mellanfjärden fiskeläge Gnarpskatan udde
Hårtevallen fäbodvall /Se Fröstenmon mo? /Se Midgården gård Granbacken terräng?
Hårtevallen fäbodvall /Se Fröstenmyren myr? /Se Mon gård Granbacksmon mo?
Hårtevallen fäbodvall /Se Fuskarmyran ägomark Mon gd Granskär skogsparti
Hårtevallen fäb. Fågelharen halvö Moren gård Gravmyrberget berg
Hällan by Fällberget terräng Moren gd Gravmyrberget berg
Hällan by /Se Fälleberget terräng Mossan gd Gravmyren myr
Hällan by /Se Gammelhamnen vik Mugg t. Gravmyren myr
Hällan by Gammelhamnen vik /Se Myren lht Gråmalen strandparti
Hällan by Gammelhamnsharet udde Myren gd Gråmalen terräng
Hällan by /Se Gammellathamnen tjärn Mårtens gård Gråmalshällan hälla
Hällan by /Se Getstenen sten Mårtsböle gård Gråmalshällen häll
Hög = Kungsgården? Saknas /Se Getsvedhöljan del av vattendrag? /Se Norrigården gård Gråmalsåsen, Norra skötfiskeställe
*Högher a Nordhstigi by /Se Gnarpshögsten höjd? /Se Norrigården gård Gråmalsåsen, Södra skötfiskeställe
Hög på Norrstigen kungsgård Gottängen äng? /Se Norristugan gård Gråmarshällan hälla
Högher Saknas Granskär terräng Norristugan t. Gräsmyrbacken terräng
Saknas kungsgård /Se Gravmyran terräng Norrisvedjan gård Gräsmyren myr
Hög på Norrstigen = Kungsgården by Gravmyren myr /Se Norrombergen gdr Gräsmyren myr
*Höle fäbodar /Se Gravmyrberget berg /Se Norromfjärden gård Grönfläcken del av sjö?
Knallen gd /Se Gravmyrberget berg /Se Norromvägen gård Grönviken vik
*Kråkbäck fäbodar /Se Gravmyrberget berg Norrpåbacken gård Grönviken vik
Kråkfläck gård Gråmalen terräng Norrpåbacken gård Grönviksbäcken bäck
Kråkfläck gd /Se Gråmalen terräng /Se Norrpåbacken gård Gubbklacken skötfiskeställe
Kungsgården by Gråmalshällan holme Norrpåbacken gd Gubbölsviken vik
?Kungsgården by Gråmalshällen häll /Se Norrpåsveden gård Gullgrundet, Norra grund
Kungsgården by Gräsmyran terräng Nybo fäbodar Gunnarsgärde förr täkt
Kungsgården by Grässjeviken vik Nybodvallen fäbodar Gällstaviken vik
Kungsgården by /Se Grönviksbäcken bäck Nybodvallen fäbodar Gärdberget höjd
Kungsgården by Gubbstenarna småholmar Nybyn by Gärdberget höjd
Kungsgården by /Se *Gunnarsgärde förr täkt Nygården gård Gärdkällan källa?
Kungsgården by /Se Gåsholmarna holmar Nygården gård Gärdmyren terräng
Kungsgården by Gärdberget berg /Se Nygården förr gård EJVER EJVER
Kungsgården förr kungsgård, nu by /Se Gärdbränningarna terräng Nyland gård Göranspussen vattensamling
Kungsgården by /Se Gärdkällan källa? /Se Nyland t. Hagberget berg
Kungsgården by /Se Gärdmyran terräng Nylands gd Hagbäcken bäck
Kungsgården by /Se Gärdmyren terräng /Se Nyänget gård Halvvägesbacken terräng?
Kungsgården by /Se Gässholmarna öar Nyänget gd EJVER EJVER
Kungsgården by /Se Gässholmarna öar Nästet förr fäbodvall Hanberget berg
Kungsgården by /Se *Hagen äng Nästvallen förr fäbodvall Hansesdalen sänka
Kungsgården by /Se Hagmyran terräng Nästvallen f.d. fäbodar Hans Mickelsgrund grund
Kungsgårdsvallen fäbodar? Halvvägesbacken terräng? /Se Olas gård Haret udde
*Kyrkebyn by Hanberget terräng Olas gård Harningsbacken terräng
Lindsta by Hanberget berg /Se Olers gård Harskaten udde?
Lindsta by Hansesdalen sänka /Se Olnils gård Harskatharet grund?
Lindsta by *Harskatan udde? Olpers gård Hatten skär
Lindsta by Harskaten udde? /Se Oppåbackan lht Hatten halvö
Lindsta by /Se Harskatharet grund? /Se Perers gård Hattskäret skär
Lindsta by /Se Hatten halvö /Se Perjans gård Hattvikarna vikar
Lindsta by /Se Hatten terräng Perjonsgård gård Hattviken vik?
*Lindsta sköllen sköllen /Se Hattskäret skär /Se Permårts gård Holmbergsklack skötfiskeställe
Lingsta by /Se Hattudden, Västra udde Perols gård Holmhällan udde
Lunde by Hattudden, Östra udde Prästgården gård Holmhällviken vik
Lunde by Hattvikarna vikar Påls gård Homobäcken bäck
Lunde by /Se Hattviken vik? /Se Raglet gd Homobäcken bäck
Lunde by /Se Hjällstaviken vik Romhans gård Homofallet vattenfall?
Lunde by /Se Hjällstaviken, Södra vik Rotnäs lht Homomyren myr
Lunde by /Se Holmhällan udde Rotnäs gd Homon skogstrakt
Lunde by /Se Holmsundet sund Rännsjöägan frälse Homon skogstrakt
Lunde by /Se *Holsfjärden fjärd Rödsandarna förr t. Homoskogen skogstrakt
Lönnånger by *Holskär ö Rönningen fäbodar Homovägen landsväg
Lönnånger by Homobäcken bäck Sandarna gård Horkrogen strandparti
Lönnånger by Homobäcken bäck /Se Sandarna gd Hummelgården skogsparti
?Lönnånger by Homon skogstrakt /Se Sandbäcken t. Hummelgårdsgrundet grund
Lönnånger by /Se Homon terräng Sandsvedjan gård Hundgrundet grund?
Lönnånger by /Se Homon terräng Sandsvedjorna gd Håckstabrinken terräng?
Lönnånger by /Se Homon skogstrakt /Se Sandviken förr såg Håckstabäcken bäck
Lönnånger by /Se Homovallen terräng Sjömyren gård Håckstatjärnen tjärn
Lönnånger by /Se Horkrogen strandmark Sjöströms gård EJVER EJVER
Lönnånger by /Se Huitöra skär Skeva gård Hårtbäcken bäck
Lönnånger by /Se Hummelgården terräng Skrivars gård Hårtbäcken bäck
Mellanfjärden fiskeläge /Se Hummelgårdsgrundet grund Skräddars gård Hårtefjärden fjärd
Moren gd /Se Hwitöra, se Vitörarna skär Skåve gård Hårtfjärden fjärd
Nordanstig Saknas Håckstabrinken terräng? /Se Slarran gård Hårteskär ö
Nordanstig bygd /Se Håckstatjärnen tjärn Smeds gård Hårtharet udde
Norrombergen gårdar /Se Håckstatjärnen tjärn Staffans gård Hårtskäret ö
Nybodvallen fäbodar? Håckstatjärnen tjärn /Se Starren(?) gård Häggviken vik
Nybyn by Håckstatjärnen tjärn Starrgården gård Häggviken vik
Nybyn by Håckstatjärnen tjärn Stormsesgården gård Häggviken vik
Nybyn by /Se Håckstaviken vik Storsveden t. Häggviksberget berg
Raglet gd /Se Håhlsfierden fjärd Storsveden gd Häggviksberget berg
Rotnäs lht Hål-kiäre skär Storsvedja t. Häggviksjön sjö
Rotnäs lht Hålsfjärden fjärd Storsvedjan t. Häggvikssjön sjö
Rotnäs lht *Hålsfjärden, se Hårtefjärden fjärd Sundet gd Hällan skär
Rotnäs lht Hålsf-ärde-, se Hårtefjärden fjärd Sundsbodvallen fäbodvall Hällen grund
Rotnäs lht /Se Hålskäret,se Hårteskäret skär Sunds fäbodar Saknas Hällansberget berg
Rotnäs lht /Se Hålsfjärden, se Hårtefjärden vik Sundsvallen fäbodvall? Hällgrundet skär
Rotnäs lht Hånickssjön sjö Sunnantill gård Hällkrok vik
Rotnäs lht Hånickssjön, se Storsjön sjö Svalarna gård Hällorna udde
Rotnäs lht /Se Hårtbäcken bäck /Se Svalarnas gd Hälludden udde
Rotnäs lht /Se Hårtefjärden fjärd Svarvars gård Hästholmen holme?
Sandarna gd /Se Hårtefjärden fjärd Svens gård Högarnasbacken terräng?
Skåve gård Hårtefjärden vik Svensgård gård Höljan vik
Sundsbodvallen fäbodvall /Se Hårtefjärden fjärd Svensgård gård Igeltjärnen tjärn
Sunds fäbodar Saknas Hårtefjärden fjärd Sågbacken såg Igeltjärnen tjärn
Svalarnas gd /Se Hårtefjärden fjärd Sågen förr såg Innermyran grund
Tennsäter by /Se Hårtetjärden fjärd Sörigården gård Jonklasberg(?) berg
Unes gd /Se Hårtefjärden fjärd /Se Sörpåbacken gård Jordbrobacken backe
Vik by Hårtefjärden fjärd Sörpåbacken gd Jättberget berg
Vik by Hårtefjärden fjärd Sörpåtomterna gård Jättbogan skär
Vik by Hårtfjärden fjärd /Se Sörpååkern gård Jätteholmarna öar
Vik by /Se Hårteskäret skär Sörpååkern gård Jättendalsfjärden fjärd
Vik by Hårteskäret skär Tennsäter by Jättendalsgullgrundet grund
Vik by /Se Hårteskäret skär Tennsätter by Jättendalsnygrundet grund
Å by Hårteskäret ö Timmermyren gård Jättendalssjön sjö
Å by /Se Hårteskäret skär Tjärnen gård Jättholmarna signalpunkt
Å by /Se Hårteskäret holme Tjärnen gd Jättholmarna öar
Å by Hårtharet udde /Se Tomten gård Jättingsberget berg
Å by /Se *Hårtskatan udde? Tomten gård Jättingsberget berg
Ålsjön fäbodar /Se Hårtskatviken vik Trösten by Kalkhällan udde
*Ålsjön fäbodar /Se Hårtskäret ö Unnes gård Kalkhällorna hällor
Älfsta by Hårtskäret ö Unes gd Kalkhällviken vik
Älvsta by Hårteskäret ö /Se Utibacken t. Kalkviken vik
Älvsta by Häggviken vik Utigården gård Kalkugnsharen stenar
Elfsta by Häggviken vik Utigården gård Kallsten stenblock?
Älvsta by Häggviken vik Utigården gård Karlsmyren myr?
Älvsta by Häggviksberget berg Utirå gård Karlsmyrråna terräng?
Älvsta by Hällansberget höjd Utirå gd Kattosten grund
Älvsta by Hällkrok udde Vallen bebyggelse Kavelbromyren myr
Älvsta by Hällorna udde Vallen by Kjolsäcken vik
Älvsta by Hällskiäre ö Vallgården gård Kjolsäckharet skär
Älvsta by Hällskäret skär Vik by Klacken skär
Älvsta by /Se *Hällskäret skär Vik by Klasberget udde
Älvsta by /Se Hälludden udde Vikarvallen fäbodvall Klockarmyren myr?
Älvsta by /Se Hästholmen holme? /Se Västansjön del av by Klubben skär
Älvsta by /Se Högarnasbacken terräng? /Se Västbacken gård Klubben skär
Älvsta by /Se Höghällan strandmark Västernystugan gård Klubberg berg
Älvsta by /Se Jett--dahl, se Mellanfjärden fjärd Västi gård Klubbklacken grund
*Älvsta sköllen sköllen Igeltjärnen tjärn Västigården gård Klubbsundet sund
Ödesängen gd /Se Igeltjärnen tjärn /Se Västigården gård Kluvberg berg?
Östiängen gd /Se *Jässholmarna öar Västigården gård Kluvbergsdåven tjärn?
  *Jättberget berg Västigården gård Klövarsberget berg
  Jättberget berg /Se Västiols gård Klövarsstenen sten
  Jättbågan holme Västirönningen gård Knappmyrarna myrmark
  Jättbågsundet sund Västistugan gård Knökshäll udde och grynna
  Jätteberget berg Västiänget gård Knökshäll grund
  Jättendahlsfierden vik Västiänget gd Koffsand vik
  Jättendalsfjärden, se Mellanfjärden vik Västpåbacken gård Kofsand vik
  Jättendalsfjärden fjärd Västpåbacken del av by koharet udde
  Jättendalsfjärden fjärd Västpåskansen del av sn Koharet udde
  *Jättendalsfjärden fjärd Västpåsveden gård Koholmen holme?
  Jättendalsfjärden fjärd /Se Västpåtomten gård Kolbäcken bäck
  Jättendalssjön sjö /Se Ytterhalvväges lht Kolbäcken bäck
  Jättendalssjön sjö /Se Å by Kolbäcksrönningen odling
  Jättendalssjön sjö /Se Å by Kolhamnen vik?
  Jättendalssjön sjö Ådals gård Kolhamnsudden udde
  Jättendalssjön sjö Älvsta by Kolhamnsudden udde
  Jättendalssjön sjö Ödesängen gd Kolhamnsviken vik
  Jättendals ådal ådal /Se Ödesänget gård Kolholmen holme?
  *Jättesjön, se Jättendalssjön sjö /Se Östbackan gård Kolmyren myr?
  Jättholmarna öar Östibacken gd Koltjärnen tjärn
  Jättholmarna öar Östigården gård Koltjärnen tjärn
  Jättholmarna öar Östigården gård Koltjärnsbäcken bäck
  Jättholmarna öar Östigården gård Koltjärnsmossarna myr
  Jättholmarna holmar Östigården gård Kornberget berg
  Jättholmarna öar Östigården gård Kornberget berg
  Jättholmarna öar § fiskläge Korsbacken terräng?
  Jättholmarna öar /Se Östistugan gård Korvgrund, Norra skär
  Jättholmarna holmar Östiåkern gård Krokbrobacken terräng?
  Jättholmarna holmar Östiängen gd Krokmyren myr
  Jättholmarna öar /Se Östiänget gårdar Kråkfläcksberget berg
  Jättholmarna öar Östpåbackan gård Kuriös stengrund
  Jättholmarna öar /Se Östpåbacken gård Kvarnbacken backe
  Jättholmarna öar Östpåbacken t. Kvarnfallet vattenfall
  Jättholmarna öar Östpåbacken gd Kyrkberget berg
  Jättholmarna, Västra triangelpunkt Östpåsvedjan gård Kyrkberget berg
  Jättholmarna, Östra triangelpunkt Östpååkern gård Kyrksjön sjö
  Jättholmarna öar /Se   Kåtarna vik
  Jättholmarna öar /Se   Kåtsundet sund?
  Jättholmarna öar /Se   Käckbacken terräng?
  Jättholmarna holmar /Se   Källmyrberget berg
  Jättingsberget berg /Se   Källmyren ägomark?
  Jättingsberget berg   Källmyrrån myr och ägor
  Jättingsberget berg   Källmyrråna myr och ägor?
  Jättingsberget berg /Se   Källrå uttäkt
  Kalkhällan udde /Se   Källviken vik
  Kalkhällan udde   Källviken vik
  Kalkhällorna hällor /Se   Källviksudden udde
  Kalkhällviken vik   Ladmyren myr
  Kalkugnsharen holmar   Lapphällorna hällar?
  Kalkugnsharen grund /Se   Lappmyren myr
  Kalkviken vik /Se   Lappviken vik
  Kavelbromyran terräng   Lathamnen vik
  Kavelbromyren myr /Se   Lathamnen vik
  Kjolsäcken vik   Lathamnsudden, Norra udde
  Kjolsäckharet holme   Lathamnsudden, Södra udde
  Klacken holme   Laxboviken vik
  Klasan udde   Laxnätudden udde
  *Klasang skär   Laxnätviken vik
  Klockarmyren myr? /Se   Leran lertag
  Klubben skär   Lergrundet grund
  Klubben holme   Lergröpparna gropar?
  Klubbsundet sund   Lerviken vik
  Kluvberg berg? /Se   Lillberget berg
  Kluvbergsdåven tjärn? /Se   Lillgertrudsgrund grund
  *Klåvberg berg   Lillgertrudsgrundet grund
  Klövarsberget berg   Lillgrundet grund
  Knappmyrorna terräng   Lillhällan grund
  *Knyxhella udde och grynna   Lillkällan källa?
  *Knäckfelsudd udde   Lillmyren myr?
  Knökshäll udde och grynna   Lilltjärnen tjärn
  Knökshäll udde   Lilltjärnen tjärn
  Knökshäll grund /Se   Lilltjärnsberget berg
  Koffsan vik   Lindarå myr?
  Koffsan vik   Lindarådåven tjärn
  Kofsan vik /Se   Lindmansdåven tjärn?
  Kofsan vik /Se   Lingstahusviken vik
  Kofsand vik /Se   Lintjärnen tjärn
  Koharet udde   Lintjärnen tjärn
  Koharet udde   Lintjärnsberget berg
  Koharet udde /Se   Lintjärnsmyren myr
  Koharet udde /Se   Lisbetshålet vik
  Kolbäcken bäck   Lisbetshålshällan udde
  Kolbäcksrönningen terräng   Ljungmyrarna myrar?
  Kolhamnsudden udde   Ljungmyrbäcken bäck?
  Kolhamnsudden udde /Se   Loppberget berg
  Kolhamnsviken vik   Lugnsjön sjö
  Kolhamnsviken vik   Lugnsjön sjö
  *Kolholmsudd udde   Lunddåvarna tjärn
  Kolholmsudden udde   Lunden strandparti
  Kolsmyran ägomark   Lundhammaren terräng?
  Koltjärnen tjärn   Lundmororna terräng?
  Koltjärnen tjärn   Lusgrundet grund
  Kornberget berg   Långlandet strandparti
  Kornberget berg   Långmyren terräng
  Kornberget berg   Långrå myr
  Kornberget berg /Se   Långudden udde
  Korvgrund, Norra skär   Lägden utäga
  Korvgrund, Norra skär   Lönnsjön sjö
  Krokbrobacken terräng? /Se   Lönnångersbäcken bäck
  Krokmyran terräng   Lönnångersfjärden fjärd
  Krokmyran terräng   Lönångersfjärden fjärd
  *Kronoskäret, se Jättholmarna öar /Se   Lönnångersfjärden fjärd
  Kuriös udde   Lönnångersfjärden fjärd
  Kvarnbacken backe /Se   Lövsten sten?
  Kvarntäkterna ägomark   Lövstensvägen väg?
  Kyrkberget berg   Malen strandparti
  Kyrkberget höjd   Marafors skogssluttning
  Kyrkberget berg /Se   Martjärnen tjärn
  Kyrksjön sjö   Martjärnen sjö
  *Kyrksjön, se Jättendalssjön sjö /Se   Martjärnsberget berg?
  *Kyrksjön= Jättendalssjön sjö   Medskogen skogstrakt?
  *Kyrksjön sjö   Medskogsberget berg
  *Kåholmsviken= Kolhamnsviken vik   Medskogsbäcken bäck
  *Kåholmsviken vik   Mellanbäcken bäck
  Kåtarna vik   Mellanbäcksberget berg
  Kåvsandsviken, se Koffsan vik   Mellanbäcksberget berg
  Käckbacken terräng /Se   Mellanfjärden fjärd
  Källmyran ägomark   Mellanfjärden fjärd
  Källmyran ägomark   Midskogsberget berg
  Källviken vik   Mobäcken bäck?
  Källviksudden udde   Mor backe
  Ladmyran terräng   Mororna uttäkt
  Lapphällorna hällar? /Se   Morskatssten sten
  Lappmyran terräng   Morskatsudden udde
  Lappviken vik   Morskatsviken vik
  Lathamnen vik   Moskatberget halvö
  Lathamnsudden, Norra udde   Moskaten udde?
  Lathamnsudden, Södra udde   Moskatsudden udde
  Laxboviken vik   Moskatudden udde
  Laxnätviken vik   Muggberget berg
  LenångsFiärd--, se Lönnångersfjärden fjärd   Muggberget berg
  Lenångsfjärden, se Lönnångersfjärden vik   Mullerbackarna vägbackar
  Lenångsfjärden, se Lönnångersfjärden fjärd   Myckelmyrberget berg
  *Lenångsfjärden= Lönnångersfjärden fjärd   Myckelmyren odling
  *Lenångsfjärden fjärd   Myckelmyren odling
  Lergröpperna gropar? /Se   Månarna berg
  Lillhällen holme   Månberget berg
  Lilltjärnen tjärn   Månberget berg
  Lilltjärnsberget berg   Månen berg
  Lindarå myr? /Se   Månsvik vik
  Lindarådåvan tjärn /Se   Mörstockmyren ? myr
  Lindmansdåven tjärn? /Se   Nedresjön sjö
  *Lindtjärnen tjärn   Nilsmickelsgrund grund
  Linnarådövan tjärn   Norrfjärden fjärd
  Lintjärnen tjärn   Norrimyren myr
  Lintjärnen tjärn   Norriråna myrmark
  Lintjärnen tjärn   Norriråna myrmark
  Lintjärnsberget terräng   Norrpåsand sandmark
  Lintjärnsmyran terräng   Norrpåsanden strandparti
  Lisbetshällan udde   Norrskvalp udde
  Loppberget terräng   Norrskavalp udde
  Lunddåvarna tjärnar   Norrskär ö
  Lunden strandparti   Norrudden udde
  Lundhammaren terräng? /Se   Norråsen grund
  Lundmororna terräng? /Se   Notholmen holme
  Lunnsjön sjö   Notholmen ö
  Lunnsjön (äv. Lugnsjön) sjö   Notsanden vik
  Lunnsjön sjö   Nybodberget berg
  Lunnsjön sjö   Nybynsberget berg
  Lunnsjön sjö   Nybysberget höjd
  Lunnsjön sjö   Nygrundet grund
  Lunnsjön sjö   Nymanssten grund
  *Lymyran myr   Nymyran grund
  Långlandet strandremsa   Nyvarpet vik
  Långmyran terräng   Näset näs?
  Långmyran terräng   Näshammaren bergshöjd
  Långudden udde   Näsåkern uttäkt
  Långuddshamn vik   Nätgrundet grund
  Lägden utäga /Se   Olhindriksåsen grund
  Lönnsjön sjö   Opptjärnen tjärn
  Lönnsjön sjö   Opptjärnen tjärn
  Lööångersdalen dal /Se   Opptjärnsberget berg
  Lönnångersfjärden fjärd   Oppvattensklacken övervattensgrund
  Lönnångersfjärden fjärd   Ormviken vik
  Lönnångersfjärden fjärd   Orrsjön sjö
  Lönnångersfjärden vik   Otterdåven tjärn
  Lönnångersfjärden fjärd   Paddgropen grop?
  Lönnångersfjärden fjärd /Se   Palmensvarvet strandparti
  Lönnångersfjärden fjärd /Se   Pellebälingsklacken grund
  Lönnångersfjärden fjärd /Se   Pergöran grund
  Lönnångersfjärden fjärd   Pissmorshammaren höjd
  Lönnångersfjärden fjärd /Se   Pissmårtshammarn höjd
  Lönsiön sjö   Prackhålet vik
  Lönsiön sjö   Prästhagarna odlingar
  Lönsiö- sjö   Prästviken vik
  Lönsjön se Lunnsjön sjö   Pumpudden udde
  Malen strandmark   Ragelbackarna landsvägsbacke
  Malen terräng   Ragelbacken terräng?
  Marafors skogssluttning /Se   Rahmdåven tjärn?
  *Maratjärn tjärn /Se   Rammelsand sandvall
  Martjärnen sjö   Ramsgärdsmon mo?
  Martjärnen sjö /Se   Ramsmyren myr
  Martjärnstäkten terräng   Ramsviken vik
  Medskogsberget berg /Se   Ramsviken vik
  Medskogsbäcken bäck /Se   Ravelsberget berg
  Mellanbäcken bäck /Se   Renen grund vik
  Mellanbäcksberget berg /Se   Repargröpperna gropar?
  Mellanbäcksberget berg   Rotnäslandet udde
  Mellanbäcksberget berg med triangelpunkt   Ryssdåven terräng
  Mellanfjärden fjärd   Råbacken terräng?
  Mellanfjärden vik   Råmskärsmon sandtag
  ?Mellanfjärden fjärd   Råna uttäkt
  Mellanfjärden vik   Råttholmen udde
  Mellanfjärden fjärd   Rävgrundet grund
  Mellanfjärden fjärd   Rävstenarna skär
  Mellanfjärden fjärd /Se   Rödberget strandparti
  Mellanfjärden fjärd /Se   Rödberget strandparti
  Mellanfjärden fjärd   Rödkullen terräng
  Mellanfjärden fjärd /Se   Rödkullsudden udde
  Mororna uttäkt /Se   Rödkullsudden udde
  Morskatberget halvö   Rödkullsviken vik
  Morskatsstenen terräng   Rödmyren ägomark
  Morskatsudden udde /Se   Saltspannviken vik
  Morskatudden udde   Saltspannviken vik
  Morskatviken vik   Sandbacken terräng?
  Morskatsviken vik   Sandbäcken bäck
  Morsviksdåvan tjärn   Sandbäcken bäck
  Moskaten udde? /Se   Sandmon mo?
  Muggberget berg   Sandslå strandparti?
  Muggberget berg /Se   EJVER EJVER
  Mullerbackarna terräng   Sankrå myr?
  Munktäkten ägomark   Schäsen udde
  Myckelmyren odling   Sillbyttan udde
  Myckelmyran ägomark   Sillbyttudden udde
  Myckelmyren odling /Se   Sillbyttudden udde
  Myckelmyrberget berg   Simpgrundet, Gamla grund
  Månberget berg   Simpgrundet, Nya grund
  Månberget berg /Se   Simpgrundet grund
  Månen berg /Se   Simphålet vik
  Månsvik vik   Simphålet vik
  *Norra graststrands Bäck bäck   Sjödinsvarvet strandparti
  Norrfjärden inre delen av Hårtefjärden   Sjömyren täkt
  Norrfjärden del av Mellanfjärden   Sjömyren täkt
  Norr på sanden strandmark   Skallarberget höjd
  Norrpåsand sandmark /Se   Skallarmyren myr
  Norrskvalp udde   Skaret grund
  Norrtäkten ägomark   Skarpbackarna täkt
  Norrudden udde   Skarpbacken terräng?
  Notholmen ö   Skarpudden udde
  Notholmen holme   Skarpudden udde
  Notholmen ö   Skarpuddsviken vik
  Notholmen ö   Skaten udde?
  Notholmen holme   Skateudden udde
  Notholmen holme   Skatgrundet grund
  Notholmen ö /Se   Skevlandet strandparti?
  Notholmen ö   Skevhällan stenhäll
  Notholmen ö /Se   Skevhällan stenhäll
  Notsanden kustremsa   Skevsmyren myr
  Nybodberget berg   Skogharet skär
  Nyvarpharet udde   Skolbacken backe
  Näshammaren terräng? /Se   Skomarharet skär
  *Nästeskogen skog   Skomarvikarna vikar
  *Nästeskogen skog   Skovlandet strandparti?
  Nästet udde   Skraveludden udde
  Nästvallen f.d. fäbodvall /Se   Skräddarbacken terräng?
  Nätgrundet holmar   Skräppmyrberget berg
  Nätgrundet holme   Skräppmyren myr
  Opptjärnen tjärn   Skäret skär?
  Opptjärnen tjärn /Se   Slussan sten
  Opptjärnen tjärn   Slättmyren myr?
  Opptjärnen tjärn /Se   Smedbacken backe
  Opptjärnsberget terräng   Snedkullsberget berg?
  Orkullsrå gränsmärke   Småmyrarna myrar
  Ormviken vik   Småmyrarna myrar
  *Orrhällsrå råmärke   Snedhällsbackarna berg
  *Orrkullsrå råmärke   Snedkullen berg
  Orrsjön sjö   Snedstenen strandparti
  Orrsjön sjö   Solskensbackan strandparti
  Orrsjön sjö   Sorgen skötfiskeställe
  Orrsjön sjö   Spetarna grund
  Orrsjön sjö /Se   Spångdåven terräng
  Orrsjön sjö   Spångmyren myr
  Orrsjön sjö   Spännkäppsgrundet grund
  Orrsjön sjö   Starrberget berg
  Orrsjöån å /Se   Starrå täkter
  Otterdåven tjärn? /Se   Stengrundet grund
  Pikesten udde   Stenharet skär
  Pissmorshammaren höjd /Se   Stenmyren myr
  Prackhålet vik   Stenmyren myr
  Prästhagarna ägomark   Stenmyren myr
  Ragelbacken terräng? /Se   Storgrundet grund
  Rahmdåven tjärn? /Se   Storgrundet grund
  Rammelsand sandvall /Se   Storhällsviken vik
  Ramsgärdsmon mo? /Se   Storsjön sjö
  Ramsviken vik   Storsjön sjö
  Ramsviken vik /Se   Storsjön sjö
  *Ravellsberg berg /Se   Storsten sten
  *Ravellsberg berg   Storstensmyren myr?
  Ravelsberget terräng   Storstensvarpet notvarp
  Ravelsberget berg /Se   Storsvedberget berg
  Renen udde   Storsvedberget berg
  Renen udde   Storsveden täkt
  Repargröpparna gropar? /Se   Storsvedsudden udde
  Rotnäs jordäga /Se   Stortjärnen tjärn
  Rotnässkogen skog   Stortjärnen tjärn
  Rotnäs udde   Strömmingsgrundet grund
  Rotnäsviken vik   Stupskatan strandparti
  Rundamyran terräng   Styggberget berg
  *Runesund sund?   Styggharet skär
  *Ryssdovan sidländ plats   Styrbergsudden udde
  Ryssdåven terräng /Se   Stånggrundet grund
  ägomark   Stäbacken sluttning
  Råbacken terräng /Se   Stötsten stenblock
  Råmskärsmon terräng   Sundet sund
  Råna uttäkt /Se   Sundet vik
  Råttholmen udde   Sundsand vik
  Rävstenarna holmar   Sundsberget berg?
  Rävudden udde   Sundsmun sund
  Rödberget terräng   Sundsmunnen sund
  Rödberget strandparti /Se   Sundsvedjorna täkt
  Rödkullsudden udde   Sundsvedjorna skogssluttning
  Rödkullsviken vik   Svalviken vik
  Rödmyran ägomark   Svalviken vik
  Rödmyran ägomark /Se   Svartskatan udde
  Rönningen ägomark   Svartskatviken vik
  Rönningen ägomark   Svartstenen sten
  Rövskåran udde   Sånkrå myr
  Saltspannviken vik   Sörfjärden fjärd
  Saltspannviken vik /Se   Sörskvalp udde
  Sandbäcken bäck   Sörskvalp udde
  Sandslå strandparti? /Se   Sörskär ö
  Sandsvedbäcken bäck   Sörudden udde
  Sandviken terräng   Sörudden udde
  Sankrå myr? /Se   Söråsen grund
  Schäsen udde   Tegelugnslöten betesmark?
  Sillbyttan strandparti   Timmermyren täkt
  Sillbyttudden udde /Se   Timmermyren täkt
  Simphålet vik   Timmermyrsbäcken bäck
  Simphålet vik /Se   Timmerslätten strandparti
  Själharet udde   Tjuvholmen halvö
  Själharet udde /Se   Tjuvgrottan grotta
  Skarpbacken terräng? /Se   Tjuvudden udde
  Skarpudden udde /Se   Tjuvudden udde
  Skarpudden udde   Tjuvön halvö
  Skarpudden udde /Se   Tjuvön halvö
  Skarpuddshällan strandmark   Tjärnberget berg
  Skarpuddsviken vik   Tjärnrå myr
  Skeven terräng   Tjärnrönningen röjning?
  Skevenstorpet terräng   Torkgrottan grotta
  Skevshällan holme   Torrakersmyren myr?
  Skevshällan stenhäll /Se   Trollet grund
  Skevsmyran terräng   Trollklacken grund
  Skinnarmyran myr   Tvärhamsmyren(?) myr
  Skolbacken backe /Se   Tvärhansmyren myr
  Skommarharet strandparti   Tärnskär udde
  Skommarharet skär /Se   Tärnskärsudden udde
  Skovlandet strandparti? /Se   Tärnskärsviken fiskehamn
  Skräddarbacken terräng? /Se   Törnskäret udde
  Skräppmyran terräng   Ulvberget berg
  Skräppmyrberget terräng   Ulvberget berg
  Skötlyckan äga   Unesbacken backe
  Smedbacken backe /Se   Unesdalen sänka
  Småmyrarna terräng   Utigårdsdalen dal
  Snedkullen höjd   Uvensstugan grotta
  Snedstenen udde   Vallbacken terräng?
  Solskensbacken strandparti   Vallån å?
  Son terräng   Vallängen äng?
  Sonberget berg   Valpen skötfiskeställe
  Spångdåven terräng /Se   Varghällan klippa
  Spångmyran terräng   Varghällen klippa
  Spännkäppsgrundet grund   Vassmyren myr
  Starrberget terräng   Vattgröpperna gropar?
  Stenmyran terräng   Vattingen, Norra udde
  Stenmyran myr   Vattingsudden udde
  Stenmyran myr   Vedrå myr?
  Stenmyrbäcken bäck   Vettberget höjdområde
  Storhålet sund   Vikarbrinken terräng?
  Storhällen holme   Vikartjärnen tjärn
  Storhällsklacken sten   Vikarängen äng?
  Storhällsviken vik   Vikarängsbacken terräng?
  Storsjön sjö /Se   Vitmossmyrberget berg
  Storsjön sjö   Vitmossmyren myr
  Storsjön sjö   Vitskaten udde?
  Storsten sten /Se   Vitskatudden udde
  Storsvedberget berg   Vitskatudden udde
  Storsvedberget berg /Se   Vitöran öar
  Stortjärnen tjärn   Vitörarna öar
  Stortjärnsbäcken bäck   Vitörarna signalpunkt
  Stupskatan strandmark   Vrångmyrbacken terräng?
  Styggberget terräng   Vrångberget berg
  Styggharet holme   Vrångmyrberget berg
  Styggharet grund /Se   Vrångmyrberget berg
  Styrbergsudden udde   Vrångmyren ägor
  Stångskyttstenen sten   Vrångmyren ägor
  Stäbacken sluttning /Se   Vålberget berg?
  Stötsten stenblock /Se   Vålmyren, Norra myr
  Sundet vik   Vålmyren, Södra myr
  Sundet vik   Vålmyrknallen berg
  Sundet terräng   Vårdberget berg?
  Sundsand vik   Vårdbergsknallen terräng?
  Sundsanden kustremsa   Vårdmyren myr
  Sundsberget berg?   Vårdmyrknallen terräng?
  Sundsbovallen fäbodvall?   Värstebacken terräng?
  Sundsmunnen sund   Västansjöskogen skogstrakt?
  Sundsmun sund /Se   Västboklacken grund
  Sundsvedberget terräng   Västerön ö
  Sundsvedjorna ägomark   Västihålenuttäkt EJREG
  Svalviken vik   Västiudden udde
  Svalviken vik   Västpåsvedarnasbäcken bäck?
  Svalviken vik   Västradånten udde
  Svalviken vik /Se   Vättberget berg
  Svartskatan udde   Yttermyran grund
  Svartskatviken bukt   Åbäcken bäck
  Svartstenen sten   Åbäcken bäck
  Sågharet udde   Ådahlslandet strandparti?
  Sånkrå terräng   Åfallet vattenfall?
  Sörfjärden del av Mellanfjärden   Åkerbybacken terräng?
  Söirönningen terräng   Åmynnet åmynning?
  Sörskvalp udde /Se   Åmyrarna myrar?
  Sörskvalp udde   Älvstabäcken bäck
  Sörskär ö   Älvstabäcken bäck
  Sörudden udde   Örarna öar
  Sörudden udde   Örarna ögrupp
  Tegelugnslöten betesmark? /Se   Örhamnen fiskarhamn
  Timmermyran ägomark   Örslån del av bäck
  Timmerslätten kustremsa   Österön ö
  Tjuvgrottan grotta? /Se   Östradånten udde
  Tjuvudden udde   Övresjön sjö
  ?Tjuvudden udde    
  Tjuvudden udde /Se    
  Tjuvudden udde /Se    
  Tjuvön halvö    
  Tjärnberget terräng    
  Tjärntäkterna ägomark    
  Torkgrottan grotta /Se    
  Torrakersmyren myr? /Se    
  Tvärhansmyra myr /Se    
  Tärnskär udde /Se    
  Törnskäret udde    
  Törnskäret udde /Se    
  Ulvberget berg /Se    
  Ulvberget terräng    
  Unesbacken backe /Se    
  Unesdalen sänka /Se    
  *Upptjärn, se Opptjärnen tjärn    
  Utigårdsdalen dal /Se    
  Utstenen holme    
  Uvensstugan grotta /Se    
  Vallbacken terräng? /Se    
  Vassmyran myr    
  Vattingen, Norra udde, förr skär    
  Vattingen, Norra udde    
  Vattingen, Norra udde /Se    
  Vattingen, Norra udde    
  Vettberg, Jättendals topp    
  Vettberg, Jättendals berg /Se    
  Vettberget höjdområde    
  Vettberget höjdområde /Se    
  Wijkatien, se Håckstatjärnen tjärn    
  Vikarberget terräng    
  Vikarbrinken terräng? /Se    
  Vikartjärnen tjärn    
  Vikarängen äng? /Se    
  Vikatjärnen, se Håckstatjärnen tjärn    
  *Viskattudden udde    
  Vitmossmyran terräng    
  Vitmossmyrberget terräng    
  Vitskatudden udde    
  Vitskatudden udde    
  Vitskatudden udde /Se    
  Vitskatudden udde    
  Vitörarna öar    
  Vitörarna öar    
  Vitörarna skär    
  Vitörarna skär    
  Vitörarna skär    
  Vitörarna öar    
  Vitörarna öar /Se    
  Vitörarna öar    
  Vitörarna öar /Se    
  Vitörarna öar /Se    
  Vitörarna öar    
  *Vitöre öar    
  *Vrångberget berg /Se    
  *Vrångberget berg /Se    
  Vrångberget berg /Se    
  Vrångmyran terräng    
  Vrångmyrberget terräng    
  Vrångmyrberget berg /Se    
  *Vålbergknallen berg    
  *Vålbergsknallen berg /Se    
  Vålmyran myr    
  Vålmyrknallen, Norra terräng    
  Vålmyrknallen, Södra terräng    
  Vårdberget berg? /Se    
  Vårdbergsknallen terräng? /Se    
  Vårdmyrknallen terräng? /Se    
  Västansjö terräng    
  Västerön ö    
  Västihålen uttäkt    
  Västpåskansen sockendel /Se    
  Västpåsvedarnasbäcken bäck? /Se    
  Västradånten udde    
  Vättberget berg /Se    
  Vättberget berg /Se    
  Vättberget berg /Se    
  Vettaberget berg /Se    
  Åbäcken bäck /Se    
  Åbäcken bäck /Se    
  Ådahlslandet strandparti? /Se    
  Åmyran ägomark    
  Åmyrarna myrar? /Se    
  Örarna ögrupp /Se    
  *Örslåbäcken bäck /Se    
  Örslån sandbank? /Se    
  Örsundet sund    
  *Ösjön sjö    
  Österön ö    
  Östradånten udde    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.