ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergsjö socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 850 Bebyggelsenamn : 566 Naturnamn : 613
Bergsjö sn Abborrtäkten ägomark Bergsjö sn sn Andersbackan backe
Bergsjö sn Amsion sjö Bergsjö sn Annsjön sjö
Bergsjö socken Annsjön sjö Bergsjö sn Annsjön sjö
Bergsjö sn Annsjön sjö Bergsjö socken Annsjön sjö
Bergsjö sn Annsjön sjö Bergsjö sn Backtäkten ställe
Bergsjö socken /Se Annsjön sjö Bergsjö sn Balktjärn tjärn
Bärgsjö sn Annsjön sjö Bergsjö socken Baltjärn tjärn
Bergsjö sn Annsjön sjö Bergsjö socken sn Barrtjärn tjärn
Bärgsjö sn Annsjön sjö /Se Bergsjö sn ?Barrtjärn tjärn
Bergsjö socken Annsjön sjö /Se Bergarna inbyggarbeteckning Barrtjärnsrönningen odling
Bergsjö socken Annsjön sjö Bergebor inbyggarbeteckning Baströnningen odling
Bergsjö sn Annsjön sjö Bergsjöarna inbyggarbeteckning Baströnningsudden udde
Bergsjö socken Annsjön sjö Bergsjöbo inbyggarbeteckning Bastudden udde
Bergsjö sn Axeltäkten ägoamrk Bergsjöbor inbyggarbeteckning Baståsberget berg
Bergsjö socken Barrtjärn tjärn Bergsjökvigor inbyggarbeteckning Baståsen berg
Bergsjö sn Barrtjärn tjärn Bergsjökviga inbyggarbeteckning Baståsen berg
Bergsjö socken /Se Barrtjärn tjärn Bergsjökvigor inbyggarbeteckning Baståstjärnen tjärn
Bergsjö sn Barrtjärn tjärn /Se Bergsjökvigor inbyggarbeteckning Baståsåsen berg
Bergsjö socken Barrtjärnen tjärn Bergsjökvigor inbyggarbeteckning Bergbackarna landsvägsbacke
Bergsjö sn sn Barrtjärn tjärn Bergsjökvigor inbyggarbeteckning Bergbodåsen berg
Bergsjö socken /Se Barrtjärnen sjö Bergsjö-kvigorna inbyggarbeteckning Berge-bron bro
Bergsjö socken /Se Bartierna tjärn Bergsjökvigor inbyggarbeteckning Bergemyren myr
Bergsjö socken /Se Baströnningsudden udde Bjåstarna inbyggarbeteckning Bergesågen såg
Bergsjö socken /Se Baståsberget berg Bredåkersbor inbyggarbeteckning Bergeån å
Bergsjö socken /Se Baståsen berg Bruksarna inbyggarbeteckning Bergsjöbanan f.d. järnväg
Bergsjö socken /Se Baståsen berg /Se Bållarna inbyggarbeteckning Bergsjöparken kulle
Bergsjö socken /Se Baståsen berg Bålleborna inbyggarbeteckning Binntjärn(?) tjärn
Bergsjö socken /Se Baståstjärnen tjärn Edarna inbyggarbeteckning Bjåstalomman tjärn
Bergsjö socken /Se Baståsån å /Se Fiskvikarna inbyggarbeteckning Björnhällviken Saknas
Bergsjö socken /Se Baståsån å Gamsätrarna inbyggarbeteckning Björnmyrberget berg
Bergsjö socken /Se Bergbodåsen höjd gamaättarna inbyggarbeteckning Björnmyren myr
Bergsjö socken /Se Bergbodåsen terräng Hammerbor inbyggarbeteckning Björnviken vik
Bergsjö socken /Se *Bergebron bro Hamrarna inbyggarbeteckning Björnåsen berg
Bergsjö socken /Se Bergemyran myr Hans-stensarna inbyggarbeteckning Björnåsmyren myr
Bergsjö socken Bergeån å /Se Högsarna inbyggarbeteckning Blästbäcken bäck
Bergsjö sn *Bergsjösjön sjö /Se Ingesarvarna inbyggarbeteckning Blötmyren strandparti
Bergsjö socken /Se Bergudden terräng Jönsarna inbyggarbeteckning Bodberget berg
Bergsjö socken /Se *Bergåsen berg Kittarna inbyggarbeteckning Bodmyrarna täkt
Bergsjö socken /Se Binntjärnen tjärn Kyrkbyggrarna inbyggarbeteckning Bodmyren ängsmark
Bergsjö socken /Se *Bjåstaberget berg /Se Skrämstabor inbyggarbeteckning Bodmyrudden udde
Bergsjö socken /Se *Bjåstaberget berg /Se Slättersborna inbyggarbeteckning Bodrönningen täkt
Bergsjö socken /Se Bjästaån å Söråsarna inbyggarbeteckning Bodrönningsmyren myr
Bergsjö socken Bjästaån å Tröstensborna inbyggarbeteckning Bodsjön sjö
Bergsjö sn o. tg. Björnholmen holme Ungersbor inbyggarbeteckning Bodåsen berg
Bergsjö sn /Se Björnmyran myr Utigårdsarna inbyggarbeteckning Bodåsen berg
Bergsjö sn Björnåsen berg /Se Vadsbor inbyggarbeteckning Bodängsmyrarna myrmark
Bergsjö sn /Se Björnåsen berg /Se Yttrarna inbyggarbeteckning Bodängstjärnen tjärn
Bergsjö sn /Se Björnåsen höjd Åkrarna inbyggarbeteckning Bodängstjärnen förr tjärn
Bergsjö sn /Se Björnåsmyran myr Älgeredarna inbyggarbeteckning Bogrundet grund
Bergsjö sn /Se Blästbäcken bäck Abbes gård Bolleberget berg
Andersfors by /Se Bodbergen terräng Andersanders gård Boåsen berg
Ansjön bebyggelse /Se Bodmyran terräng Andersfors by Bredhällsberget berg
»Backen del av Kyrkbyn /Se Bodmyrudden udde Andersfors förr bruk Bredvik vik
Baståsen fabrik /Se Bodrönningen terräng Andersjons gård Bredviksberget berg
Bergbacka gård /Se Bodrönningsmyran terräng Ansjön bebyggelse Bredåkersviken vik
Bergbovallen fäbodar /Se Bodsjön(?) sjö Anuns gård Brickan ?backe
Bergbodvallen fäbodar /Se Bodsjön sjö Anun(d)s gd Brickbacken förr landsvägsbacke
Berge by Bodsjön sjö Backen gård Bråhälla bergklint
?Bergje by Bodsjön sjö Backolles t. Bråhällan bergklint
Berge by Bodsjön sjö Backolles gård Bråhällsudden udde
Berge by /Se Bodsjön sjö Backtäkten, Västra gård Brännudden udde
Berge by Bodsjön sjö Backtäkten, Östra gård Brännudden udde
Bergevallen fäbodar Bodtäkten ägomark Barstugan gård Brännudden udde
Berge by Bodåsen höjd Baståsen gård Brännuddsviken, Västra vik
Bergsjö by Bodängsmyrorna terräng Benkts gård Brännuddsviken, Östra vik
Bergvik by Bodängstjärnen tjärn Beng(t)s gd Brännåsbäcken bäck
Bjästa by Bogarsrönningen ägomark Bergbacka gård Brännåsen berg
Bjåsta by /Se Bohlss-ö-, se Bodsjön sjö Bergbodvallen fäbodar Brännåsen höjd
Bjåsta by Bolleberget, se Bålberget, Västra o. Östra berg /Se Bergbrovallen fäbodar Brännåsen berg
Bjåsta by /Se Bottensvedsnåret terräng Berge by Brännåsen berg
Bjästa by /Se Bredhällsberget terräng Berge by Brännåslomman tjärn
Bjästa by /Se Bredvik vik Berglövstäkten gård Buthål Saknas
Bjåstavallen fäbodvall? Bredviksberget terräng Bergsjö järnvägsstation Bålleberget, Västra berg
Bredåker by Brickbacken terräng Bergvik by Bålleberget, Östra berg
Bredåker by /Se Brinktjärnen tjärn Bjåsta by Bålleberget berg
Bredåker by Brånällsudden udde Bjåsta by Bållsholmen holme
Bredåker by Brännudden udde Bjåsta by Bållsudden udde
*Bredåkersbodarna fäbodar /Se Brännudden holme Bjåstabodarna bebyggelse Bärbovallen Saknas
Bricka gård /Se Brännåsen berg /Se Bjåstavallen fäbodar Bäringsbacken landsvägsbacke
*Brwnarffuit gd /Se Brännåsen höjd /Se Bjåstavallen fäbodar ?Bäränges lyckan Saknas
Bålle by Brännåsen höjd /Se Blecksveden landbogård Böle täkt
Bålle by Brännåsen höjdområde med triangelpunkt Bogars lht Bölsåsberget berg
Bålle by /Se Brännåsen höjd Bolle by Bölsåsen berg
Bålle by /Se Buskmyran terräng Bollevallen gård Dalängsberget berg
Böle by Bålberget, Västra o. Östra berg /Se ?Bonnans gd Dalängsmoren täkter
Bölsås fäbodar /Se Bålen sjö Boänget lht Dammdalsbäcken bäck
Djuped gård /Se Bålleberget, V. och Ö. berg /Se Brattåkern gård Djupdalsberget berg
Ede by /Se Bålleberget, Östra berg Bredåker by Djupdalsviken vik
Ede by /Se Bålleberget berg /Se Bricka gård Djupedsudden udde
Ede by /Se Bålleberget berg /Se Bromsarhögdvallen fäbodar Djupedsviken vik
Ede by /Se Bålleberget berg /Se Bryggars gård Dolkviken vik
Ede by Bålleberget bergstopp Bullergården gd Dyrvallsbäcken bäck
Ede by /Se Bålleberget, Västra terräng Bygget gård Edeströmmen ström
Edsvallen fäbodar? Bålleberget, Östra terräng Bygget gård Edshällorna bergparti
*Ellfar ställe /Se Bålleholmen holme Bygget gård Edströmmen ström
Fiskvik by Bålleudden udde Bygget lht Edsundet sund
Fiskvik by Bålleviken vik Bygget gdar Edsängsbäcken bäck
Fiskvik by /Se Bålsviken vik Byåkern gård Edsängsgrundet grund
Fiskvik by /Se Bäckrosbäcken bäck Bållarna gård Fagernäsbäcken bäck
Fiskvik by Bäcktäkten terräng Bålle by Fagernäsmyrarna myrmark
Fiskvik by /Se Bärserå gräns /Se Bålle by Fagerås berg
Gammalbodarna bebyggelse /Se Bölesberg berg Bållsvallen gård Fagerängsan myr
Gammalbodarna bebyggelse /Se Bölesiön sjö Böle gård Farfarsgrundet Saknas
Gammalbodarna bebyggelse Bölesjön sjö Böle gård Finnmyrarna myrmark
Gammalbodvallen förr fäbodar /Se Bölesjön sjö Böle gd Finntorpberget berg
Gamsäter by *Bölesjön Saknas Bölsås fäbodar Flaarna täkt
Gamsäter by *Bölesjön Saknas Daniels gård Flakåsen höjd
Gamsäter by /Se Bölsås terräng Daniels gård Flentjärn tjärnar
Gamsäter by /Se Bölsåsen berg /Se Daniels gård Flentjärn tjärn(ar)
Gamsäter by /Se Bölsåsen triangelpunkt Degeränget gård Flentjärnarna tjärnar
Gamsäter by /Se Dalsveden ägomark Djupdalen t. Flentjärnarna tjärnar
Gamsäter by Dalsvedjan terräng Djupdalen t Flocksudden udde
Gamsäter by /Se Dellen, Södra sjö /Se Djuped gård Flockviken vik
Gima by /Se Dellen, Södra sjö /Se Djuped gd Flykten berg
Gima by /Se Dellen, Södra sjö /Se Ede by Flärkberget berg
Gima by Dellen, Södra sjö /Se Ede by Flärken täkt
Gima by /Se Dellan, Södra sjö /Se Edeström pst Flärkströmmen ström
Gima by /Se Dellen, Södra sjö /Se Edströms gård Flärktjärnen åparti
Gisslarbo by /Se Dellem, Södra sjö /Se Edsvallen fäb. Frankrikbäcken bäck
Haddungsnäs by /Se Dellen, Södra sjö /Se Edsvallen förr fäbodvall Friarmyren myr
Haddungsnäs by /Se Djupdalen terräng Edsäng gård Frostmyren myrodling
Haddungsnäs by /Se Djupdalsberget terräng Eks gård Fyrfannersbackarna backar
Hadungsnäs by /Se Dolkviken vik Eleonorelund by Försängsberget(?) berg
Hadungsnäs by /Se Dyrvallsbäcken bäck Elias gård Gammalbodberget berg
Hadungsnäs by /Se Edesån å Erikols gård Gammalbodrönningen täkt
Hadungsnäs by /Se Edeån å Erskdaniels gård Gammalbodtjärnarna tjärnar
Haddungsnäs by /Se Edshällorna terräng Ersklars förr gård Gammalbodtjärnen tjärn
»Hagen del av Älgered /Se Edströmmen ström Erskolssons gård Gammalbodtjärnen, Norra tjärn
Hagvallen bebyggelse *Edsåsen Saknas Esbjörs förr gård Gammalbodtjärnen, Södra tjärn
Hagvallen fäbodar? Ellfors ägomark Esbjör(n)s gd Gammalbodåsen berg
Hamre by Fagernäsbäcken bäck Fermtorpet t. Gammelboviken vik
Hamre by /Se Fagernäsmyrorna myr Fiskeri Saknas Gammelrönningarna myr
Hamre by Fagerås terräng Fiskvik by Getberget höjd
Hamre by /Se Fagerängsmyran terräng Flentjärn gård Getingmyren myr
Hamrevallen by Falktäkten ägomark Forsbo Saknas Gimsjön sjö
Hulte by Finnmyrorna myrmark Frankrike t. Gimsjön sjö
Hulte by Finntorpberget berg Frids lht Gokstjärn tjärn
Hulte by /Se Fisktäkten ägomark Fåfängan gård Goxtjärn tjärn
Hulte by /Se Fjärdingstaberget berg ?Fänriks gd Grejsmyren myr
Hulte by Flakåsen berg Gammalbodarna bebyggelse Grillberget berg
Hulte by /Se Flentjärn tjärnar Gammelbodarna beb. Grillviken vik
Hulte by /Se Flentjärn tjärnar /Se Gammalbodtäkten gård Gråtnäs vik
Högen by Flentjärn tjärnar Gammalbodvallen förr fäbodar Grängsjön sjö
Högen by Flentjärnen tjärn Gammalbodvallen förr fäbodar Grännsjön sjö
Högen by Flentjärn tjärnar Gamsäter by Grännsjöråholmen holme
Högen by /Se Flentjärn(arna) tjärnar Gamsätter by Grönmyrarna myrmark
Högköl Saknas /Se Flentjärnarna tjärnar Gamsäter by Gröntuvan udde
Högköl bebyggelse /Se Flentjärnarna tjärnar Gans gård Gröntuvudden udde
*Högs sköllen sköllen Flykten terräng Gima by Gubbrönningen odling
Högsvallen fäbodvall? Flärken terräng Gima by Gullbackmoran ängsmark
Ingersarven by /Se Flärkströmmen ström Gisslarbo by Gåsmyren myr
Ingesarven by /Se Flärktjärnen tjärn Grans t. Gäddhålet ?tjärn
Ingesarven by Frankrikebäcken bäck Grills förr t. Hadungsnäsudden udde
Ingesarven by /Se Friarmyran terräng Grilltorpet förr t. Hagarna Saknas
Isiön sjö Fågelmyran myr Gropen gård Haghällorna berg
Kitte by Försängsberget terräng Grängsjörå t. Haghällorna berg
Kitte by /Se Gammelbodarna terräng Grännsjörå t. Haghällsrönningen täkt
Kitte by /Se Gammelbodarna terräng Gränses t. Hagmyren, Mindre myr
Kitte by *Gammelbodberget berg /Se Gränsfors växelstation Hagmyren, Större myr
Kitte by /Se »Gammelbodberget berg /Se Gröntuvan gård Hagsvedudden udde
Kitte by /Se Gammelbodberget terräng Gröntuvan gd Hagudden udde
Kitte, Norra lägenhet /Se Gammelbodmyran terräng Haddungsnäs by Hagvallsbäcken bäck
Kittevallen förr fäbodar /Se Gammelbodtjärnarna tjärnar Hadungsnäs by Hammerbackarna bergssluttning och bodvägsbackar
Knoppe bebyggelse /Se Gammelbodtjärnen tjärn /Se Hadungsnäs by Hammerberget berg
Kråkbäcksvallen, Yttre fäbodar /Se Gammelbodtjärnen tjärn Haga gård Hammerviken vik
Kråkbäcksvallen, Yttre fäbodar /Se Gammelbodvallen terräng Haglocket gård Hannberget berg
Kråkbäcksvallen, Yttre fäbodar /Se Gammelbodviken vik Hagvallen bebyggelse Hannåsen berg
Kråkbäcksvallen, Övre fäbodar /Se Gammelbodåsen terräng Hamberget gård Hannåsen berg
Kråkbäcksvallen, Övre fäbodar Gammelbodåsmyran, Norra terräng Hamberget gd Hannåstjärnen tjärn
Kyrkbyn by Gammelbodåsmyran, Södra terräng Hammarn gård Harstaåsen höjd
Kyrkbyn by /Se Gammelsättertjärnen tjärn Hamre by Haråkersudden udde
Kyrkbyn by *Gamsätersmyrorne myrar /Se Hamre by Hasselsjön sjö
Kyrkbyn by /Se *Gamsäterssten råmärke /Se Hamre by Hasselasjön sjö
Lanskojorna kojor Getberget terräng Hamrevallen by Hasselasjön sjö
*Lungen del av Kyrkbyn /Se Getholmen holme Hansch gård Hasselviken vik
*Långbodarne fäbodar /Se »Gimmaån å /Se Hansols lht Hasselviken vik
»Långbodarne fäbodar /Se Gimmaån å Hansstens gård Hemtjärn tjärn
*Långbodarne fäbodar /Se *Gimmesjön sjö Hans-Stens gd Holan Saknas
Långsbodarne by *Gimmeskogen skog Hansstigs gård Holmberget höjd
Långsbo by Gimsjön sjö Hans-Stigs gd Holmen holme
*Långsbo fäbodar /Se Gimsjön sjö /Se Herrgården gård Holmen holme
Långsjövallen fäbodar /Se Gimsjön sjö /Se Hultabbes gård Hossa myr
Långsterbovallen fäb. Gimsjön sjö Hulte by Hulteberget berg
*Långsterbovallen fäb. /Se Gimskogsvägen väg /Se Hulte by Hultebron bro
*Löngsell(?) fäbodvall /Se Gimån å Hulte by Hundskinnet kulle
*Löngsell [?] fäbodvall /Se Gimån å Håvens gård Hundskinnsbackarna höjder
Lövkojan hus Gimån å /Se Håvens gård Hundåsmyrarna myrar
Malingen by Gimån å /Se Hängtäkten gård Hundsåstjärnen tjärn
Målgården gd /Se Gimån å /Se Hästhagarna gård Hålberget berg
Narråsen by Glaudden udde Högen by Hålmyrberget berg
Nipvallen fäbodar /Se Gokstjärnen tjärn Högen järnvägsstation Hålmyren myr
Nipvallen fäbodar /Se Govik vik Högen by Hårsåsen(?) berg
Nipvallen fäbodvall? Gransiö-, se Grännsjön sjö Högkäl bebyggelse Håssan myr
Nordanstig Saknas /Se Gransiö-, se Grännsjön sjö Högsvallen fäbodar Hästkällan källa
*Norelund förr hemman Gransjön sjö Hökars gård Hästkällmyren myr
Norrbodvallen by /Se Gransjön sjö Ingelsarven by Högberget berg
Norrbodvallen by /Se »Gransjön = Grännsjön sjö Ingesarven by Högensskogen skog
Norrbovallen fäbodar? Grejsmyran terräng Ingesarven by Högflykällan källa
Norrgima by Grensiön?, se Grännsjön Saknas Inigården gård Högflykällan källa
*Norr om Ån, se Norra Ålgered by Grillberget terräng Inigården gård Högflymyren myr
Norråsen by Grillviken vik Inigården gård Högkäl skogs- och bergstrakt
Norråsen by /Se »Gräningså å /Se Inigården gård Högköl skogtrakt
Norråsen by /Se Grännsjön sjö Inigården gård Högmyren myr
Norråsen by /Se Grännsjön sjö Inigården gård Högsstormyren myr
Norråsen by Grännsjön sjö Israels lht Högsviken vik
*Nybodarna bebyggelse /Se Grännsjön sjö Jantes gård Hökberget berg
Nysand hmd /Se Grännsjön sjö ?Jomm-Pers gd Hökåsen berg
Nyvallen, Västra fäbodar? Grännsjön sjö /Se Joners gård Igeltjärn tjärn
Nyvallen, Östra fäbod? Grännsjön sjö Jonmattstorpet gård Igeltjärnen tjärn
*Närmareboda förr fäbodvall /Se Grännsjön sjö Jonsch gård Igeltjärnen tjärn
Näsvallen by /Se Grännsjön sjö /Se Jonsch gård Igeltjärnen tjärn
Näsvallen by Grännsjön sjö Jungs gård Igeltjärnsmyren myr
Näsvallen by /Se Grännsjön sjö Jungs gård Igeltjärnsmyren myr
*Ognrik by Grännsjön sjö /Se Jöns gård Jägarviken vik
Olbjörsnäs gård Grännsjöråholmen holme Jöns gård Jäntholmen holme
*Olovhanstorp bebyggelse Grävsvinsberget berg Jöns gd Järnblästen berg
Prästvallen fäbodar Grönmyrorna terräng Kalbygget förr stuga Kalen berg
*Pæthe arffweno gd /Se Gröntuvan terräng Kallt gård Kalen skog
Skrämsta by Gullbackarna terräng Kanttorpet t. Kalvkällan källa
Skrämsta by Gullbackmoren terräng Karps gd Kantbäcken bäck
Skrämsta by /Se Gullbacksmorbäcken bäck Kitte by Kapellstjärn tjärn
Skrämsta by /Se Gullbacksrönningen terräng Kitte, Norra lht Katthavet vik
Svartvik by Gyltåsen terräng Kitte by Kilen skogstrakt
Svartvik bebyggelse Gåsmyran ägomark Kittevallen förr fäbodar Kilskiftet skogstrakt
Svedbovallen by /Se Hagberget berg Knallen gd Kittesjön sjö
Svedsbodvallen by Haghällorna berg Knoppe bebyggelse Kittesjön sjö
Svedsvallen by Haghällorna berg Knoppe beb. Kittsjöholmen holme
*Söder om Ån, se Södra Älgered by Haghällorna terräng Knåps gård Klingermyren myr
Söderåsen by /Se Haghällsrönningen terräng Knåps gd Klossmyren myr
Söderåsen by /Se Hagsvedudden udde Kolmyren förr t. Klövberget berg
Söderåsen by /Se Hagudden udde Koppars gård Klövberget berg
Söderåsvallen fäbodar /Se Hagvallsbäcken bäck Koppars gd Klövet lugnvatten
Söråsen by Hallgrensrönningen ägomark? Krankhålet gård Klövstenen sten
*Tanna sköllen sköllen Hamreudden udde Kristoffers gård Klövstensviken vik
Tanne by /Se Hamreviken vik Krons gård Klövstensviken vik
Tanne, se Väster- och Östertanne byar Hannåsbäcken bäck Krus gd Knoppberget berg
Tanne byar /Se Hannåsen berg /Se Kråkbäcksvallen, Yttre fäbodar Knoppbäcken bäck
Tanne byar /Se Hannåsen berg Kråkbäcksvallen, Övre fäbodar Kokseskogen skogsparti
Tanne byar Hannåsen höjd Kullen gård Kolbron Saknas
Tanne byar Hannåsmyren terräng Kullen gd Kolmyrarna myrmark
Tannebygden byar Hannåstjärnen tjärn Kullgården gård Kolmyrorna myrar
Trosten område /Se Harmyrorna terräng Kus gd Koltjärn tjärn
*Trottesten, se Trösten by Hasselasjön sjö Kvarnåkern gård Kopparviken vik
*Trottesten sköllen sköllen Hasselasjön sjö Kyrkbyn by Kransarna berg
Trösten by Hasselaån å /Se Källbackan t. Kransmyren myr
Trösten by /Se Hasselaån å Källsveden gård Krokmyren myr
Trösten by Hasselsjön sjö Källsveden gd Kråkbäcken förr slåttermark
Trösten by /Se Hasselsjön sjö Lans gård Kråkbäcken bäck
Tälje by /Se Hasselasjön sjö /Se Lantmätars gård Kråkbäcken fäbodvall
Ungrik by Hemtjärn tjärn Lappstugan ställe Kråkbäcksbäcken bäck
Ungrik by /Se Hemtjärn tjärn /Se Lappänget gård Kråkbäcksmyren myr
Ungrik by /Se Hemtjärn tjärn /Se Lappänget gd Kråkbäckssjön sjö
Ungrik by /Se Hemtjärnen tjärn Larsanders gård Kullberget berg
Ungrik by /Se Holmen ö Larsdaniels gård Kvarnåkersströmmen ström
Ungrik by Holmån å Lassjons gård Kviströnningen odling
Ungrik by /Se Horsåsen höjd Lasspers gård Kyrkbyberget berg
Ungrik by /Se Hossan myr Lasspers gård Kyrkbysberget berg
Vade by Hossbäcken bäck Lassveden gård Kyrkbyssjön sjö
Vade by Hovrönningen ägomark Lillbodarna by Kyrkbyån å
Vade by /Se Hulteberget terräng Lillböle gård Kyrksjön sjö
Vade by /Se Hultebäcken bäck Lillrå gård Kyrksjön sjö
Vade by Hultevallen terräng Los gård Kyrksjön sjö
Vade by /Se Hulteån å Los gd Kyrksjön sjö
Vade by /Se Hålberget berg Lund gård Kyrksjön sjö
Vade by /Se Hålmyran myr Långsjövallen fäbodar Källbackberget berg
*Vads sköllen Saknas Hålmyrberget berg Lägdorna gård Källbackhällorna berg
Vadsvallen by /Se Hånickssjön sjö /Se Längsterbodarna bebyggelse Källbäcken bäck
Vadsvallen by Hånickssjön sjö Lövens gård Källfly lugnvatten
Vippersvallen fäbodar /Se Hälleråsbäcken bäck Marschens gård Källrönningen täkt
Vitbergsvallen fäbodar? Högbackarna höjdområde *Marsjät ställe Källsvedbäcken bäck
*Västanbäcken del av by /Se Högberget berg Meje lht Ladmyren myr
*Västerbodarne förr fäbodar /Se Högbergsmyran myr Mickels förr gård Lafshöjden berg
Västertanne by /Se Högflymyran myr Mickels gård Lasshöjden berg
Västertanne by /Se Högskäl terräng Morsvedrönningen lht Lasshöjden berg
Västertanne o Östertanne byar Högkälsbergen höjdområde Morödningen lht Lekattåsen berg
Väster- och Östertanne byar Högkäl högland /Se Myren t. Lerviken vik
Yttre by Högköl skogstrakt /Se Målars gård Liljemyren myr
Yttre by /Se Högmyran terräng Målgården gård Lillberget berg
Yttre by /Se Högmyran ägomark Målgården gd Lillholmen holme
Yttre by Högskullen terräng Nils-Jöns gd Lillholmen holme
Yttre by Högsvallen terräng Nipvallen fäbodar Lillkolmyren myr
Yttre by /Se Högsveden terräng Nolamon bebyggelse Lillmalningen sjö
Yttre by /Se Hökberget berg Norlings gård Lillmalungen sjö
Yttrevallen fäbodar? Hökåsen berg /Se Normanstorpet lht Lillrånningen ställe
Åkern by Hökåsen terräng Norrbodarna förr fäbodar, nu by Lillsjön sjöparti
Åkern by /Se Igeltjärnen tjärn Norrbodvallen by Lillskogen skogsparti
Åkern by /Se Igeltjärnen tjärn /Se Norrgima by Lillskålmyren myr
*Åkern del av Kyrkbyn /Se Igeltjärnen tjärn Norrgima by Lillsvarven tjärn
Åkern by Igeltjärnen tjärn Norrgården gård Lilludden udde
Åkersvallen by Igeltjärnen tjärn Norrigården gård Lillån bäck
*Ås = ? Söderåsen by Igeltjärnsmyran myr Norrigården gård Lillås, Lillåsen berg
Åsvallen fäbodar /Se Igeltjärnsmyran myr Norrigården gård Lillåsen höjd
Åsvallen fäbodvall? Ingas grav ägomark? Norrigården gård Lillåsmyrarna myrmark
Åsvallen fäbod? Jägarmon terräng Norrigården gdar Livtäkten odling
*Älgered sköllen sköllen Jägarmyran terräng Norrkitte lht Ljusås berg
Älgered by Jägarviken vik Norråsen by Lombäcken bäck
Älgered by Järnblästen berg Norränget gård Lomman tjärn
Älgered byar /Se Jönsarstäkten ägomark Norstäkten gård Lomman tjärn
Älgered byar /Se Katthavet sund Norstäkten gd Lomman tjärn
Älgered byar /Se Kavelbromyran terräng Nybodarna bebyggelse Lomman tjärn
Älgered byar /Se Kilen terräng Nybodarna förr fäbodar Lommyrarna myrmark
Älgered byar Kitte, Norra ägomark ?Nybodarna beb. Lommyrarna myrmark
Älgered byar Kittebäcken bäck Nybodvallen förr fäbodar Lomtjärn tjärn
Älgered, Norra by /Se Kittesjön sjö Nybruket förr bruk Lomtjärn tjärn
Älgered, Norra by Kittesjön sjö /Se Nygården gård Lomtjärn tjärn
Älgered, N. by /Se Kittesjön sjö Nygården gård Lomtjärnen tjärn
Älgered, Södra by /Se Kittesjön sjö Nygården gård Lomtjärnen tjärn
Älgered, Södra by /Se Kittesjön sjö /Se Nygården gård Lungsudden udde
Älgered, N. och S. byar Kittevallen terräng Nysund hmd Lungsudden udde
Älvsund by Klingermyran terräng Nysund hmd Lurås berg
Älvåsvallen fäbodar Klovberget berg Nytäkten gård Långbodåsen skogshöjd
»Östanbäcken del av by /Se Klovberget terräng Nytäkten gård Långmyrarna myrmark
Östertanne o Västertanne byar Klovbäcken bäck Nyvallarna, Västra och Östra fäbodar Långmyrbäcken bäck
Öster- och Västertanne byar Klovet del av Älgeredsån Nyvallen förr fäbodar Långmyren myr
Östertanne by /Se Klovet lugn vatten /Se Nyvallen fäbodvall Långnäset näs
Östertanne by Klovstensviken vik Nyvallen, Västra fäbodar Långnäsudden udde
  Klovstensviken vik Nyvallen, Östra fäbodar Långråna myrmark
  Klovstensviken vik Näsvallen by Långråna myrmark
  Knoppberget berg Olas gård Långsjön sjö
  Knoppbäcken bäck Olas gd Långsjön sjö
  Kokseskogen skogsområde Olbjörnsnäs gård Långsjön små sjöar och sankmark
  Koltjärnen tjärn Olbjörnsnäs gd Långvackran myr
  Kopparviken vik Olhans lht Långviken vik
  Korotsmyran terräng Oljons förr gård Långviksflyna myrmark
  Korphålet terräng Oljonsch gård Långviksudden udde
  Kotjärnen tjärn Ol-Lars gård Långön ö
  Krammyran terräng Olnils gård Långösundet sund
  Kransarna terräng Olstaffs förr gård Lägre ställe
  Kransmyran terräng Oltorgs gård Längsterbodsjön sjö
  Kringelmyran myr Ol-torgs gd Längsterbodsjön sjö
  Krokmyran myr Oppigården gård Lönåsen höjd
  Krokrönningen ägomark Oppisveden t. Lönåsmyren myr
  Kråkbäcken bäck Pavels gård Lövråbäcken bäck
  Kråkbäcksmyran myr Pelles gård Lövåsen berg
  Kråkbäckssjön sjö Peranders gård Magviken vik
  Kråkbäckssjön sjö Perbo lht Malingen sjö
  Kråkbäckssjön sjö Perers förr gård Malnabackarna landsvägsbacke
  Kråkbäckssjön sjö Perers gård *Malnarbackarna backar
  Kråkbäckssjön sjö Perjons förr gård Malningen sjö
  Kråkbäckssjön sjö Perlars t. Malningssjön sjö
  Kråkbäckssjön sjö Permatts gård Malningssjön sjö
  Kråkbäckssjön sjö Perols gård Malungen sjö
  Kråkbäckssjön sjö Pers gård Malungen sjö
  Kråkbäcksvallen, Yttre terräng Pers gård Marsbäcken bäck
  Kråkbäcksvallen, Övre terräng Pers gård Marskullen berg
  Kråkholmen terräng Persbosved lht Martjärn tjärn
  Kullberget terräng Persvensas gård Mattisesudden udde
  Kullen terräng Prästbodvallen fäbodar Moarna skogstrakt
  Kyrkberget berg Prästgården gård Moran täkt
  Kyrkbyberget berg /Se Prästvallen fäbodar Morviken vik
  Kyrkbyberget berg Påls gård Mossroten myrmark
  Kyrkbyberget berg Påls gd Målviken vik
  Kyrkbyån å /Se Påttmyren gård Målön ö
  Kyrkbyån å Ravik bebyggelse Målösudden udde
  Kyrkkällan källa? Ravik beb. Mårtensgrundet grund
  Kyrksjön sjö Rexfors lht Mörkåsen berg
  Kyrksjön sjö Riks gård Nipgalten höjd
  Kyrksjön sjö Ringtorpet t. Niporna berg
  Kyrksjön sjö /Se Rislyckan gård Nipskogen höjd
  Kyrksjön sjö /Se Rislyckan gd Nipåsen berg
  Kyrksjön sjö /Se Rotprick t. Norrgimsjön sjö
  Kyrksjön sjö Rotprick t. ?Norribackarna ?ställe
  Kyrksnåret terräng Rulle gård Norrviken vik
  Kålbovallen terräng gård Norråsen berg
  Källbackberget berg Räksfors lht och kraftstation Norrängsberget berg
  Källsvedbäcken bäck Rännsjö gård Norsan vik
  Lacus Malingen sjö Rännsjöbacken gård Norsudden udde
  Ladmyran myr Rävsta t. Norsviken vik
  Lappänget terräng Rönnebo gård Nybodberget berg
  Lasshöjden berg /Se Rönnebo gd Nyboddalen dalsänka
  Lasshöjden berg /Se Rönningen gård Nybodrönningen täkt
  Lasshöjden berg med triangelpunkt Sagaliden lht Nybodtjärnen tjärn
  Lassåsen bergshöjd Sanden gård Nybotjärnen tjärn
  Lekattåsen, Norra terräng Sandgården gård Nygrundet grund
  Lekattåsen, Södra terräng Silversveden landbogård Nyrönningen täkt
  Lerviken vik Sjols(?) gård Nyrönningsudden udde
  Liljemyran myr ?Sjuls gd Nyrönningsviken vik
  Lillberget triangelpunkt Sjöbacken gård Nytäkten täkt
  Lillhelvetesåsen terräng Sjös gård Nytäkthöljan lugnvatten
  Lillholmen holme Skalbergs gård Nyvallsåsarna höjder
  Lillholmen ö Skalle gård Nämmanbodsjön sjö
  Lillholmen holme Skeppars gård Närmanbosjön sjö
  Lill-Kolmyran terräng Skolars t. Närmanbosjön, se Nämmanbodsjön Saknas
  Lillmalningen sjö Skrypgården gd Näsberget höjd
  Lill-Malungen sjö Skrypgården försvunnen? gård Näsvallsudden udde
  Lill-Malungen sjö Skräddars t. Olnilsnäset udde
  Lill-Malungen sjö Skräddars gård Olslättåsen(?) berg
  Lillmyran terräng Skrämsta by Opp-i-näsen Saknas
  Lillsand strandparti Skrämsta by Orrantjärnen tjärn
  Lillsjön del av Älgeredssjön Slätterna bebyggelse Orrantjärnsberget berg
  Lillsjön vik Slätterna bebygg. Orrsjöberget berg
  Lillsjön del av Fagernäsviken Slätterne-Andersfors bebyggelse Orrsjön sjö
  Lill-Skålmyran myr Slätterne-Skrämsta bebyggelse Perhansmyren myr
  Lill-Svarven tjärn Smedens gård Perhanstjärn tjärn
  Lillåsen höjd Smedens gård Persnäset täkt
  Lillåsen terräng Smedens gård Persudden udde
  Livtäkten ägomark Smedens t. Pipsveden ängsmark
  Ljusås höjd Smeds ?gd Prästholmen Saknas
  Lombäcken bäck Snabbtorpet t. Pållesberget berg
  Lomman sjö Snåret gård Rallsögo täkt
  Lomman tjärn Snåret t. Rallsögudden udde
  Lomman tjärn Spets gård Ramsås berg
  *Lomtjärn tjärn /Se Sporrbacken lht Regnsjön sjö
  Lomtjärnen tjärn Sporrhasses lht Rexforsen fors
  Lomtjärnsbäcken bäck Sporrs lht Rigsvedbäcken bäck
  Lurås berg /Se Sporrs lht Rigsvedåsen berg
  Lurås berg /Se Stadsvik lht Risvedbäcken bäck
  Lurås berg Staffas gård Risvedsåsen berg
  Lurås berg Staffas gd Risvedåsen berg
  Luråsen berg /Se Starre lht Ropudden udde
  Långbodåsen skogshöjd /Se Starre lht Rotbricksbackarna backar
  Långbodåsen skogshöjd /Se Stens gård Rudtäkten odling
  Långmyran ägomark Stens gård Rudtäktudden udde
  Långmyran myr Stens gd Rulle täkt
  Långmyran myr Stigs gd ?Rustmästartäkten Saknas
  Långmyrorna myrmark Stocks gård Räksforsstruman fall
  Långmyrorna terräng Storbodåvan gård Räksforsån å
  Långnäset halvö Storbäcken t. Rännsjöberget berg
  Långnäsudden udde Storsveden gård Rännsjön sjö
  Långnäsudden udde Storsveden ?gd Rännsjön sjö
  Långrå terräng Storsvedjan lht Rännsjön sjö
  Långråna myr? Storänget gård Rävstabäcken bäck
  *Långsjöberg berg Ströms gård Rödmyren myr
  Långsjöbäcken bäck Ståltjärn t. Rödmyren myr
  Långsjön sjö Sundet gård Rödmyren myr
  Långsjön sjö Sundet gd Rörmyren myr
  Långsjön sjö Svans gård Sagmyren myr
  Långsjön sjö Svartvik bebyggelse Sandbäcken bäck
  Långsjön sjö Svedsbodvallen by Sandviken vik
  Långsjön sjö /Se Svedtäkten gård Sandviken vik
  Långsjön sjö /Se Svens gård Sinnra ?tjärn
  Långsjön sjö Söderåsen by Sjossan tjärn
  Långsjön sjöar Söderåsen by Sjötäkterna täkter
  Långsjön sjö Söderåsvallen fäbodar Skabbåsbäcken bäck
  Långstadsion sjö Sönnamon bebyggelse Skalbergsholmen holme
  *Långsterbodbergen berg Söribyggningen gård Skallerbäcken bäck
  Långsterbosiön sjö Sörigården förr gård Skinnfällstjärnen tjärn
  Långsterbosjön sjö Sörimyren förr gård Skinnfällsan tjärn
  Långsterbosjön sjö Söristugan gård Skruvtjärnen tjärn
  Långsvedstäkten ägomark Sörmyren förr gård Skyttbäcken bäck
  Långviken vik Sörpånäset förr gård Skålberget höjd
  Långviksflyna myrmark Tanne byar Skålberget höjd
  Långviksudden udde Tanne, Västra by Skålberget berg
  Långön ö Tjärnells gård Skålbergsudden udde
  Långösundet sund Tjärnrönningen lht Skårberget berg
  Längsterboberg berg Tjärnänget gård Skäcktjärnen tjärn
  Längsterbodarna terräng Tolvmans gård Sköldbackarna ställe
  Längsterbodsjön sjö Tores gård Slavattenberget berg
  Längsterbodsjön sjö Toresnäs gård Slavattentjärnen åparti
  Längsterbodsjön sjö Torgs gård Slavattnen åparti
  Längsterbodsjön sjö Torgs gd Slavattnen ?tjärnar
  ?Längsterbodsjön sjö Trösten by Slåttrå myr
  Längsterbodsjön sjö Trösten by Slåttsveden täkt
  Längsterbodsjön sjö Trösten by Slåttsveden ställe
  Längsterbodsjön sjö Tröstensvallen förr fäbodar Slätterån å
  Längsterbodsjön sjö Turs gård Småtjärnarna tjärnar
  Längsterbodsjön sjö /Se Täppan gård Snyttebärshällan stenigt område
  Längsterbodsjön sjö /Se Udden t. Snårberget höjd
  Längsterbodsjön sjö Udds gård Snårmyren myr
  »Längsterån å Ulvens lht Sotsveden täkt
  Lögdudden udde Ungjorden lht Sotsvedudden udde
  Lönnåsen terräng Ungrik by Stadsviksviken vik
  Lövåsen berg Ungvik by Starreviken vik
  Lövåsen berg /Se Upp-i-näset ?gd Starrmyrarna myrmark
  Lövåsen berg /Se Uråkorn gård Stassviksviken vik
  Lövåsen höjd Uråkern gd Stavberget berg
  Malings Siön sjö Uråkern gd Stekpannbäcken bäck
  Malningen sjö /Se Utibackan t. Stekpanntjärnen tjärn
  Malningen sjö Utigården gård Stekpannåsen höjd
  Malningen sjö Utigården gård Stenhåckeln bergknalle
  Malningen sjö Utigården gård Stenhören kullerstensås
  Malningen sjö Utigården t. Stenudden ö
  Malungen sjö Utpåheden gårdar Stenören klapperstensfält?
  Malungen sjö Vade by Storbäcken bäck
  Malungen sjö Vade by Storbäcksviken vik
  Malungen sjö Vade by Storgrundet grund
  Malungen sjö Vade by Storgrundet Saknas
  Malungen sjö Vadevallen by Storholmen holme
  Malungen sjö Vadsvallen by Storholmen holme
  Malungen sjö Vallarna bebyggelse Storhällorna höjd
  Malungen sjö /Se Vallarna beb. Storkolmyren myr
  Malungen sjö Valls gård Stormyrarna täkter
  Malungen, Lilla sjö Valmans gård Stormyrberget berg
  Malungen sjö Vasstorpet t. Stormyren myr
  Malungen sjö Viken gård Stormyren myr
  »Malungssjöns råsten råmärke /Se Vikrönningen lht Stormyren myr
  Marskullen berg Vippersvallen fäbodar Stormyren myr
  Marskullen berg Vänlas gård Stormyren myr
  Marskullen berg Västertanne by Stormyren myr
  Marskullen höjd Västibackan gård Stormyren myr
  Marskullmyran terräng Västibackan gård Stormyren myr
  Martjärnen tjärn Västigården gård Stormyren myr
  Medskogsbäcken bäck Västigården gård Stormyrtjärnen tjärn
  Mickelsrönningen ägomark Västigården gård Storsand strand
  Mickelsvallen terräng Västigården gård Storsandrönningen täkt
  Middagsmyran terräng Västigården gård Storsjön sjö
  Mogarna skog /Se Västigården gård Storsjön sjö
  Momyran terräng Västigården gård Storsjön sjö
  Moren terräng Västigården gård Storskålmyren myr
  Moren ägomark Västigården gård Storsvarven tjärn
  Morsvedsrönningen terräng Västigården gård Storudden udde
  Morönningen ägomark Västigården gård Storviken vik
  Mossrotmyran terräng Västistugan lht Storåsen berg
  Målingen sjö Västitäkten gård Storåsen berg
  Målingn sjö Västiänget gård Storöviken Saknas
  Målviken vik Västpåbackan gård Strandviken vik
  Målviken vik /Se Västpåbackan gård Strängrönningsmyren myr
  Målön holme Västpåtomten gård Ståltjärn tjärn
  Mörkåsen berg Västpååkern gård Ståltjärnsmyren myr
  *Mörkåsen berg Västpåänget gård Styrsberget berg
  Mörkåsen höjd Västänget gård Sundet sund
  Mörkåsen terräng Ysjön lht Sundsjön sjö
  Nipbäcken bäck Ytterkråkbäcken fäbodar Surbrunnskällan Saknas
  Nipgalten, se Nipåsen berg /Se Yttersvallen fäbodar Svanviken vik
  *Nipgalten råmärke Yttre by Svart-marken höjd
  *Nipskogen skog Yttre by Svartmarken berg
  Nipåsen(?) berg Yttrevallen fäb. Svartströmmen ström
  Nipåsen berg /Se Yttrevallen fäbodar Svarttjärn tjärn
  Nipåsen berg /Se Yxfabriken fabrik Svartviken vik
  Nipåsen berg Åkars gd Svartviken vik
  Nipåsen berg Åkern by Svartviken vik
  Nipåsen berg Åkern gård Svarvarna tjärnar
  Nipåsen berg Åkern by Svarvtjärnsbergen berg
  Nipåsen triangelpunkt Åkersvallen by Svarvtjärnsbäcken bäck
  Normanstäkten ägomark Åkra t. Sånkråsmyren myr
  Norrgimsjön sjö Åkroken gård Sörhålsmyrarna myrmark
  Norrgimsjön sjö Åkroken gd Sörimyren odling
  Norrgimsjön sjö Åsen Saknas Sör-på-moarna höjder
  Norrgimsjön sjö Åsvallen fäbodar Sörpånäsudden udde
  Norrgimsjön sjö Åsvallen fäbodar Sörpånäsviken vik
  Norrgimsjön sjö Åvik gård Sörpånäsviken vik
  Norrviken vik Älgered byar Sörsjön sjö
  Norrängsberget terräng Älgered by Sörviken vik
  Norsviken vik Älgered by Söråstjärnen tjärn
  Nybodarna terräng Älgered, Norra by Tallmyren myr
  Nybodberget berg Älgered, Södra by Tannetjärn tjärn
  Nybodberget berg Ällvik bebyggelse Tannetjärn tjärn
  Nyboddalen terräng Älvsund by Tannetjärnen tjärn
  Nybodränningen ägomark Älvsund by Tanntjärnsbäcken bäck
  Nybodtjärnen tjärn Älvåsen fäbodar Tellmyrarna myrar
  Nybodvallen terräng Ängbodarna förr t. Timmermyrberget berg
  Nybodån å Ängs gård Timmermyren myr
  Nyrönningsudden udde Ängs lht Tomtberget höjd
  Nysvedåsen terräng Önnes gård Toresudden udde
  Nyvallen terräng Önnes gd Torvansmyren myr
  Nyvallsåsen terräng Östens gård Tretalludden udde
  *Nämmanbosjön sjö /Se Östens gd Trollmyren myr
  Nämmarbosjön sjö Östertanne by Trångfors ström
  Närmanbosjön sjö Öst-i-backarna ?gd Trångforsen fors
  Närmanbosjön sjö Östigården gård Trångforssågen såg
  Näsvallsudden udde Östigården gård Trånghällorna bergsparti
  Nävängsröret råmärke /Se Östigården gård Tröstensholmen holme
  Orrantjärnen tjärn Östigården gård Tröstens-sten Saknas
  Orrantjärnsberget terräng Östigården gård Tröstenstjärnen tjärn
  Orrsjöberget berg Östigården gård Tröstenstjärn tjärn
  Orrsjöberget berg /Se Östigården gård Ulvans (bro) bro
  Orrsjöberget berg Östigården gård Ungriksberget berg
  Orrsjön sjö Öst-i-gården gd Vad lugnvatten
  Orrsjön sjö Östigården gård Vades-ån å
  Orrsjön sjö Östpåbackan t. Vadesåsen höjd
  Orrsjön sjö Östpåbacken gård Vadströmmen ström
  Orrsjön sjö Östpålöten gård Vallberget bergknalle
  Orrsjön sjö Öst-på-löten ?gd Vallen täkt
  Orrsjön sjö Östpåvallen bebyggelse Vallviken vik
  Orrsjön sjö /Se Östpååkern gård Vargstugudden udde
  Orrsjön sjö /Se Överkråkbäcken fäbodar Vasshålet myr
  Orrsjön sjö   Vassåsen berg
  Oslättåsen höjd med triangelpunkt   Vesåsen berg
  Per-Hanstjärnen tjärn   Vesåsen berg
  Persudden udde   Vikrånningen ställe
  Pipsveden terräng   Vilbacksmyren myr
  Porsudden udde   Vintervägsviken vik
  Prästbodvallen terräng   Vippberget berg
  Prästholmen holme   Vippersberget berg
  Prästudden udde   Vitforsen fors
  Påtrönningen terräng   Vänlasviken vik
  Pärlandsudden udde   Väsbron Saknas
  Rallsögudden udde   Västerängstjärnen tjärn
  Ramshöjden berg   Västvallsmyren myr
  Ramsås berg   Västängstjärnen(?) tjärn
  Ramsås berg   Västängstjärnsberget berg
  Ramsås höjd   Ysjöbäcken bäck
  Ramsåsmyran terräng   Ysjölomman tjärn
  Rembäcken bäck   Ysjön sjö
  Remrönningen terräng   Ysjön sjö
  Remåsen terräng   Yttersvallslomman tjärn
  Rexforsån å   Yttersviken vik
  Risvedbäcken bäck   Åkroken ?ställe
  Risvedåsen höjd med triangelpunkt   Ånäset näs
  Rockbecksjön sjö   Åsbergs täkt
  *Rockbergssjön = Kråkbäckssjön sjö   Åsmyrarna täkter
  Rockbäckssjön, se Kråkbäckssjön sjö   Åsmyrbäcken bäck
  Ropudden udde   Åsmyren myr
  Ropudden udde   Åsvallsbäcken bäck
  Ropuddsmyran myr   Åvikshöljan lugnvatten
  Roxviken vik   Älgeredsheden skogsparti
  Roxviksudden udde   Älgeredsheden hed
  Rudtjärnen tjärn   Älgeredssjön sjö
  Rudtäktudden udde   Älgeredssjön sjö
  *Runesund sund?   Älvsjön sjö
  Rännsjöbäcken bäck /Se   Älvåsen berg
  Rännsjön sjö   Älvåsen höjd
  Rännsjön sjö   Ängbodtjärnen tjärn
  Rännsjön sjö   Äskinnsmyren myr
  Rännsjön terräng   Ängbotjärn tjärn
  Rävstabäcken bäck   Öfttjärnen tjärn
  Rödje terräng   Öfttjärnsbäcken bäck
  Rödmyran terräng   Öfttjärnsmyren myr
  Rödmyran terräng   Örslobäcken Saknas
  Rödmyran myr   Örslon Saknas
  Rödmyran terräng   Östpåuddarna uddar
  Rödmyran myr   Öststugsudden udde
  Römyran terräng   Öviken vik
  Rönningsbäcken bäck    
  Rönningsmyran terräng    
  Sagmyran terräng    
  Sandbacksberget berg    
  Sandviken vik    
  Saxtäkten ägomark    
  Sebbkällberget terräng    
  Skabbåsbäcken bäck    
  Skabbåsen höjd    
  Skalbergsholmen holme    
  Skinnfällsberget terräng    
  Skinnfällstjärnen tjärn    
  Skinnfälltjärnen tjärn    
  Skrassla terräng    
  Skuggmyran terräng    
  Skuvtjärnen tjärn    
  Skvalen ägomark    
  Skvalkullarna terräng    
  Skålberget terräng    
  Skårberget berg    
  Skårberget berg    
  Skäcktjärn tjärn    
  Skäcktjärnen tjärn    
  Skäcktjärnen sjö    
  Skäcktjärnen tjärn    
  Skäcktjärnen tjärn /Se    
  Slavattenberget berg /Se    
  Slavattenberget berg    
  Slavattenberget berg    
  Slavattenberget berg med triangelpunkt    
  Slavattnen tjärn    
  Slätterna ägomarksområde    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Snabbudden udde    
  Snårberget berg    
  Snårsbäcken bäck    
  Sotsvedsudden udde    
  Sotudden udde    
  Spårmyran ägomark?    
  Staffansrönningen terräng    
  Starrmyran myr    
  Stavberget berg    
  Stekpannbäcken bäck    
  Stekpanntjärnen, Nedre tjärn    
  Stekpanntjärnen, Övre tjärn    
  Stekpannåsen terräng    
  Stenhockeln berg    
  Stenti----, se Flentjärnen tjärn    
  Stentjärn tjärn    
  *Stentjärna tjärnar    
  Stentjärnarna tjärnar    
  Stenudden terräng    
  Stocksmyran terräng    
  Storbäcken bäck    
  Storhagmyran terräng    
  Storholmen holme    
  Storholmen ö    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storknottet ägomark    
  Stor-Kolmyran terräng    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran terräng    
  Stormyran terräng    
  Stormyran terräng    
  Stormyran myr    
  Stormyran terräng    
  Stormyran terräng    
  Stormyran terräng    
  Stormyrberget terräng    
  Stormyrorna ägomark    
  Stornipen terräng    
  Storrönningen terräng    
  Storsand strandparti    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö /Se    
  Storsjön sjö /Se    
  Storsjön sjö /Se    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö /Se    
  Storsjön sjö /Se    
  Storsjön sjö /Se    
  Storsjön sjö    
  Stor-Skålmyran myr    
  Storstensgrund grund    
  Stor-Svarven tjärn    
  Stortallen terräng    
  Stortalludden udde    
  Storviken vik    
  Storvikssten udde    
  Storängen ägomark    
  Strandbäcken bäck    
  Strandviken vik    
  Stråltäkten ägomark    
  Strängrönningsmyran myr    
  Styrsberget terräng    
  Ståltjärnen tjärn    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Surängsviken vik    
  Svartströmmen passage    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svarvtjärnsbergen bergsområde    
  Svarvtjärnsbäcken bäck    
  Svedjorna ägomark    
  Svedsvallen terräng    
  Sågviken vik    
  Sånkråsmyran myr    
  Sänningstjärn tjärn    
  Sönningstjärn tjärn    
  Sörimyren ägomark    
  Sörpånäset udde    
  Sörpånäsudden udde    
  Sörpånäsviken vik    
  Sörsjöberget terräng    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Sörtäkten ägomark    
  Sörviken vik    
  Söråstjärnen tjärn    
  Talludden udde    
  Talludden udde    
  Tanne tjärn /Se    
  Tannetjärn tjärn    
  Tannetjärnen tjärn    
  Tannetjärnen tjärn    
  Tannetjärn tjärn /Se    
  Tannmon terräng    
  Tannänget ägomark    
  Tantjärnen tjärn    
  Tettierna, se Skäcktjärn tjärn    
  Tettjärn tjärn    
  Timmerberget terräng    
  Timmermon terräng    
  Tjädermyran myr    
  Tjärdalsberget terräng    
  Tjärnrönningen terräng    
  »Toltjärnen = (?) Skäcktjärnen tjärn    
  Torvansmyran terräng    
  Tretalludden udde    
  Trollmyran myr    
  Trollmyran terräng    
  *Trostån å    
  Trångforsen fors    
  Trånghällsberget berg    
  Trånghällsmyran terräng    
  Tröstenstjärnen tjärn    
  Tröstenstjärnen sjö    
  Udden udde    
  *Uppsalahögen kulle    
  Vadesån å    
  Vadesån å    
  Vadesån å    
  Vallberget berg    
  Vallmyran terräng    
  Vallmyran myr    
  Vargstuudden udde    
  Vasshålet myr?    
  Vassmyran ägomark    
  Vattlångsån vattendrag /Se    
  Vesåsen berg    
  Vesåsen berg /Se    
  Vesåsen höjd    
  Vikrönningen ägomark    
  Vilbacken höjd    
  Vippberget berg    
  Vitberget berg    
  Vitberget berg    
  *Vitberget berg /Se    
  Vitberget berg    
  *Vitbergsmalen berg    
  *Vitbergsmalen berg    
  *Vitbergsrå gränsmärke    
  »Vitbergsrå råmärke    
  *Vitbergsmalen berg    
  Vithällarna höjd    
  Vitmossmyran terräng    
  Väst i backen terräng    
  Västängstjärnen tjärn    
  Västängstjärnsberget terräng    
  Ysjöbäcken bäck    
  Ysjön sjö    
  Ysjön sjö    
  Ysjön sjö /Se    
  Ysjön sjö    
  Ysjön sjö    
  Ysjön sjö    
  Ysjön sjö    
  Ysjötorpet ägomark    
  *Yttresjön sjö    
  *Yttresjön sjö    
  Yttretjärnen tjärn /Se    
  Yttreån å /Se    
  ?*Ålfvansbron bro    
  Åsbergs ägomark    
  Åsen skogsbacke    
  Åsmyran ägomark    
  Åsmyrarna täkter /Se    
  Åsvallsbäcken bäck    
  *Älgered, Västra skifte    
  *Älgered, Östra skifte /Se    
  Älgeredssjön sjö    
  Älgeredssjön sjö /Se    
  Älgeredssjön sjö    
  Älgeredssjön sjö    
  Älgeredssjön sjö /Se    
  Älgeredssjön sjö /Se    
  Älgeredssjön sjö /Se    
  Älgeredssjön sjö    
  Älgeredsån å /Se    
  Älgeredsån å    
  Älgskinnsmyran terräng    
  Älveråsen berg    
  Älvsjön sjö    
  Älvåsen berg    
  Älvåsen berg    
  Älvåsen berg /Se    
  Älvåsen berg /Se    
  Ängbodberget terräng    
  Ängbodtjärnen tjärn    
  Ängbodtjärnen tjärn    
  Ängbodtjärnen sjö    
  Ässjösjön sjö /Se    
  Öfttjärnen tjärn    
  Öfttjärnsbäcken bäck    
  Öfttjärnsmyran terräng    
  Östpåudden udde    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.