ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramsjö socken : Västra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 1993 Bebyggelsenamn : 748 Naturnamn : 2665
?Ramsjö sn Abborrtjärnarna tjärnar Ramsjö socken Nummerförteckning förteckning
Ramsjö sn Abborrtjärnen tjärn Ramsjö socken Nummerförteckning förteckning
Ramsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn /Se Ramsjö socken Nummerförteckning förteckning
Ramsjö kommun /Se Abborråsen höjd Ramsjö socken Nummerförteckning förteckning
Ramsjö sn /Se Abborråsen ås /Se Ramsjö socken Nummerförteckning förteckning
*Brokotmyran lht Anders-Göransmyran, Norra myr Ramsjö socken Nummerförteckning förteckning
Dalbystugan hus Anders-Göransmyran, Norra myr Ramsjö sn Nummerförteckning förteckning
Getkölen by /Se Anders-Göransmyran, Södra myr Ramsjö sn Nummerförteckning förteckning
*Grubbaägan klockarebost. /Se Anders-Göransmyran, Södra myr Albäckstorp t. Nummerförteckning förteckning
*Grubbaägan klockareboställe /Se Aronsmyran myr Anders bebyggelse Nummerförteckning förteckning
*Guda Berg Saknas /Se Aronsmyrkojan hus Anders-Olsas hemman Nummerförteckning förteckning
Gåda by /Se Aspmyrdalen dal Anders-Olsas hm Nummerförteckning förteckning
Gåda by /Se Aspmyrdalen dal Anders-Sigfrids hemman Nummerförteckning förteckning
Gåda by Backströmsviken vik Andtorp bv Nummerförteckning förteckning
Gåda by /Se -berg ortnamnselement /Se Annelund lht Nummerförteckning förteckning /Se
?Gådavallen fäbodar Bergamyran myr Antorp vaktstuga Nummerförteckning förteckning
*Halvardstorpet torp /Se Bergasen sjö Arnes hemman Nummerförteckning förteckning
Hjärtnäs gd /Se Bergasen tjärn Arnes hm Nummerförteckning förteckning
Huskanäs by /Se Bergshockeln höjd Arnesvallen fäbod Nummerförteckning förteckning
Klockarebostället, se *Grubbaägan Saknas Bergashockeln berg /Se Axel Svenssons gd Nummerförteckning förteckning
*Kvickenstorpet förr torp /Se Bergasmyran myr Backastugan hemman Nummerförteckning förteckning
*Kvickenstorpet lht, avs. /Se Bergasån bäck Backströms gård Nummerförteckning förteckning
Naggen by /Se Bergedammen fördämning Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Naggen by Bergmyran myr Backens gd Nummerförteckning förteckning
Naggen by /Se Bergmyran myr Bagarns t. Abborrbäcken bäck
*Norrmyran lht /Se Bergamyran myr Bakstugan gård Abborrtjärn tjärn
Nybo by /Se Bergmyrtjärnen tjärn Bakstugan gd Abborrtjärn tjärn
*Olof Aronssonstorpet torp /Se Bergrönningen terräng Bastuberget gård Abborrtjärnarna tjärnar
*Olof Pålsnäset lht /Se Bergsrönningen terräng Berget = Sörpåberget Saknas Abborrtjärnen tjärn
Ramsjö by Bergtjärnen tjärn Bergs bebyggelse Abborråsen berg
Ramsjö by /Se Bergtjärnen tjärn Bergströms gård Abborråsen ås
Ramsjö by /Se Bergtjärnen tjärn Bergströms gd Ahlgrens kolning
Ramsjö by Bergtjärnen tjärn Betlehem bebyggelse Alfta-Pelles kolning
Ramsjö by Bergåsen ås Betlehem gård Anders-Görans myrarna myrar
Ramsjö khbost. /Se Bergåsen berg Bjurmans lht Anderssons plats i skogen
Ramsjö khbost. Bergåsen ås /Se Björkbacka skogvaktarlht Aronsmyran myr
Storköl gård /Se *Bergåsensjön sjö Björkhyddan bebyggelse Aronsmyran myr
Sund by Bergåsrå myr Blekinge koja Aspmyrarna myrar
Svartkölen avhyst gård /Se Bergåsrå myr Blistermyran hemman Aspmyrdalen dalgång
Tigers gårdsnamn /Se Betlehem terräng Blygs hemman Axelstjärnen tjärn
*Täkten finntorp /Se Biursiö tjärns Rå gränsmärke Blygs hmd Backnäset udde
Viken by? Biursiötierns rå gränsmärke Bodells t. Backströmsviken vik
Vås by /Se Biursiötiärn rå gränsmärke Bodtomten avs. Bastunäset näs
?Vås hemman /Se *Bjursjötjärns rå gränsmärke Boijes hmd Bastunäset udde
  Bjälkviken vik Bolagsgården bebyggelse Bergadammen damm
  Bjällermyran terräng Bomans bs. Bergasen sjö
  Björnberget, Lilla berg, sund /Se Bomans hmd Bergasen sjö
  Björnloken tjärn Borgs gård Bergasen sjö
  Björnmyran myr Bortom ån hemman Bergashockeln berg
  Björnmyran myr Brassbergsvallen fäbodvall Bergashockeln berg
  Björnmyran myr Brassbergsvallen fäbodvall Bergasmyran myr
  Björnmyran myr Brassbergsvallen fäbodvall Bergastenen sten
  Björnmyran terräng Brassbergsvallen fäbodvall Bergasån å
  Björnmyran terräng Bravabygget t Bergasån å
  Björnmyrtjärnarna tjärnar Bravabygget torp Bergedammen damm
  Björnrönningen sankmark Bravamon t. Bergmyran myr
  Björn sax myran myr Bravamon gd Bergmyran myr
  Björnskallen höjd Brav-Anderses bygget = Bjurmans Saknas Bergmyran myr
  Björnskallen berg Brinasstallet stall Bergmyran myr
  Björnskallen berg /Se Brinasstugan timmerkoja Bergmyran myrmark
  Björnskallen berg /Se Bro lht Bergmyrslåtten slåttermyr
  Björntjärn tjärn Broströms hmd Bergrönningen nedlagd slåttermyr
  Björntjärnen tjärn Brovillan lht Bergsrönningen röjning
  Björntjärnen tjärn Bränna bebyggelse Bergtjärn tjärn
  Björntjärnen tjärn /Se Brännan hemman Bergtjärnen tjärn
  Björntjärnsberget berg Brännan hemman Bergtjärnen tjärn
  Björntjärnsberget berg /Se Brännan hmn Bergtjärnsmyran myr
  Björntjärnsbäcken bäck Brännbergsbaracken hus Bergåsen ås
  Björnån å Brännvinsviken hemman Bergåsrå myr
  Bladtjärnen tjärn Brännvinsviken hmd Betlehem, Gamla plats vid Valltjärn
  Blanktjärnarna tjärnar Buan = Viken by Bissmarks plats i skogen
  Blanktjärnsbäcken bäck Buan by Bjälkviken vik
  Blekinge terräng med hus Buan by Björnberget, (Lilla) berg
  Blekmyran myr Burmans hmd Björnberget berg
  Blekmyran myr Bäckströms bebyggelse Björnmossen myr
  Blekmyran myr /Se Bäckströms gård Björnmyran myr
  Blekmyrberget berg Bäckängestorp bebyggelse Björnmyran myr
  Blekmyrberget berg Bävertjärn bebyggelse Björnmyran myr
  Blekmyrberget berg Bävertjärn hemman Björnmyran myrmark
  Blekmyrberget berg /Se Börs-Pelles hemman Björnmyran myrmark
  Bliberget bergsområde Dal-Annas stuga Björnmyran myrmark
  Bliberget berg /Se Dala Pelles bebyggelse Björnrönningen äga
  Blibäcken bäck /Se Dala-Pelles hemman Björnrönningen slåttermyr
  Blimyran myr Dalbykojan timmerkoja Björnrönningen myr
  Blimyran sankmark /Se Dalbystugan timmerstuga Björnrönningen uttäkt
  Blisterberget berg Dals bebyggelse Björnrönningsbäcken vattendrag
  Blisterberget berg Dalstugan bostadshus Björnsaxmyran myr
  Blisterberget berg Dalstugan gd Björnsaxmyran myrmark
  Blisterberget bergnamn /Se Daniels t Björnsjöbäcken bäck
  Blisterhulttjärnen tjärn Dellbons bebyggelse Björnskallen berg
  Blisterhulttjärnen slåttjärn /Se Dellbons stuga Björnskallen bergtopp
  Blistermyran terräng Enåsen by Björnskallen = Björnberget berg
  Blistermyran myr Enåsen skogsby Björnskallen berg
  Blistermyran myr Enåsen hemman Björnskallmyran myr
  Blistermyran sankmark Enåsen by Björntassloken myr
  Blistermyran myr /Se Erik-Görans t Björntjärn tjärn
  Blistermyrbackarna bergbackar /Se Erik-Görans hmd Björntjärn tjärn
  Blistermyrtjärnarna tjärnar Erik-Larsas hm Björntjärnen tjärn
  Blåberget berg Erik-Larsas vallen fäbod Björntjärnen tjärn
  Blåberget berg /Se Erik-Nilsas = Stor Johans Saknas Björntjärnen tjärn
  Blåtjärnen tjärn Eriksberg = Grundins Saknas Björntjärnsberget berg
  Boaberget berg Erikses hemman Björntjärnberget berg
  Boaberget berg /Se Estbergs = Tallbacken Saknas Björnån å
  Bocklokarna tjärnar Evas bebyggelse Björnån bifurkation
  Bocklokarna vattensamlingar Evas hemman Björnån å
  Bodaknallen höjd /Se Fattiggården hm Bladtjärn tjärn
  Bodalänningen terräng Finneby by Blanktjärnarna tjärnar
  Borrmanstjärnen tjärn Finneby by Blanktjärnarna tjärnar
  Borrmanstjärnsmyran myr Finneby by Blanktjärnsbäcken bäck
  Brassberget, Stora berg Fiskabygget t. Blanktjärnsbäcken bäck
  Brassberget triangelpunkt Fiskarbygget torp Blekmyran myr
  Brassberget berg /Se Fjärdingsmans hemman Blekmyran myr
  Brassberget, Lilla berg Flodmyran gård Blekmyrberget berg
  Brassberget, Stora berg Flodmyran gård Blekmyrberget berg
  Brassbergshockeln berg Flodmyran hemman Bliberget berg
  Brassbergshockeln höjd Flomyra by Bliberget berg
  Brassbergshockeln del av Brassberget /Se Flurs hemman Bliberget, Lilla berg
  Brassbergsmyran myr Flurs hemman Blidberget berg
  Brassbergsmyran myr Forsbergs t Blimyran myr
  Brassbergsvallen fäbodar? Forsbergs stuga Blimyran myrmark
  Brassbergsänget myr? Forsbergs hmd Blisterberget berg
  Bratthällan häll Forslunds bebyggelse Blisterberget berg
  Bratthällan bergparti /Se Forslunds hmd Blisterberget berg
  Bratthällbäcken bäck Forslunds riset hemman Blisterberget berg
  Bratthällmyran myr Frankens hemman Blisterbergsmyren myr
  Brattmyran myr Frankens riven gård Blisterholmen = Gräningsholmen Saknas
  Brattmyrberget berg Frankens hmn Blisterholmen holme
  Brattmyrberget berg /Se Franks hmd Blisterhulttjärn tjärn
  Brattmyrorna sankmark Franks hm Blisterhulttjärn tjärn
  Brattmyrtjärnen, Nedre Saknas Fridhem Saknas Blistermyrar myr
  Brattmyrtjärnen, Övre Saknas Furuhöjd hemman Blistermyran myr
  Bravadäljan dal? Furuhöjd gård Blistermyran myr
  Brinnasberget höjd Furuhöjd gård Blistermyran myr
  Brinnasberget berg /Se Furuhöjd gd Blistermyran slåttermyr
  Brinnasbäcken bäck Furuhöjd gårdar Blistermyran myr
  Brinnasen tjärn Futten försvunnen stuga Blistermyran igenväxt odling
  Brinnasknippen berg /Se Fäjset, se Klockar-Johans Saknas Blistermyran myr
  Brinnasmyran myr Gammelsveden bebyggelse Blistermyrbackarna bergbackar
  Brunnsberget berg Gammelsvedjan gård Blistermyrloken slåttermyr
  Brunnsberget berg Gammelvallen nedlagd fäbodvall Blistermyrtjärnarna tjärnar
  Brunnsbergstjärnen tjärn Gammelvallen nedlagd fäbodvall Blistertjärn tjärn
  Bränn- ortnamnsförled /Se Gammelvallen=Gamla Betlehem Saknas Blitjärn, Lilla tjärn
  Brännan höjd Gammelvallen nedlagd fäbovall Blåberget berg
  Brännan höjdområde /Se Getkölen by Blåberget del av berg
  Brännaåsen höjd /Se Getkölen by Blåberget berg
  Brännberget berg Gladvik = Skruvarbacken Saknas Blåtjärnen tjärn
  Brännberget berg Granbergsvallen fäbodvall Blåtjärnen tjärn
  Brännberget berg /Se Granbergsvallen fäbodvall Blåtjärnsmyran myr
  Brännbergsbaracken terräng Granbergsvallen fäbodvall Boaberget, se Bodaberget Saknas
  Brännbergsbäcken bäck Granbergsvallen f.d. fäbodvall Boaberget berg
  Brännbergsbäcken bäck Grannäset t Boaberget berg
  Brännbergsknippen berg Grevens t. Bockaramsmyran myr
  Brännbergsknippen berg /Se Grevens hmd Bockhällsveden skog
  Brännbergsmyran myr Gropen = Sjövik Saknas Bocktjärn tjärn
  Brännbergsrönningen slåttermyr Grubbs bebyggelse Bodaberget berg
  Brännmyran myr Grubbs hemman Bodabäcken bäck
  Buaknallen höjd /Se Grundins t. Bodaknallen berg
  Buaviken vik Grusgropen = Sjövik Saknas Bodatjärn tjärn
  Bullermyran myr Gråbron bebyggelse Bodaviken vik
  Bullermyrriset terräng Grälls hmd Borrmanstjärn tjärn
  Bulletjärnen sankmark Gräningsvallen fäbodvall Borrmanstjärnen tjärn
  Burseberget berg /Se Gräningsvallen kronopark Borrmanstjärnsmyran myrmark
  Burseklacken del av Burseberget /Se Gräningsvallen fäbodvall, nu gårdar Brambärshålet slåttermyr
  Bursen sjö Gräningsvallen kronopark Brassberget berg
  Bursen sjö Gräningsvallen kronopark Brassberg berg
  Bursen sjö Gräningsvallen f.d. fäbodvall Brassbergshockeln brant berg
  Bursen sjö Grönsinka koja Brassbergshockeln berg
  Bursen sjö /Se Grötsjökvarnen nedlagd och försvunnen kvarn Brassbergsmyran myr
  Bursetjärnen tjärn /Se Guldknoppen t. Brassbergstjärnen tjärn
  Burseån å Gummehäll, se Hällås Saknas Brassbergsvalltjärnen tjärn
  Burseån å /Se Gumnehäll hemman Brattbacken backe
  Bursjöån å Gummehäll hemman Brattbacken backe
  Båthusholmen holme Gussjö Saknas Brattbacken backe
  Båthusviken vik Gussjö t. Bratthällan brant
  Båthusviken vik Gussjö t. Brattmyran myr
  Båthusviken vik Gussjövallen, Gamla f.d. fäbodvall Brattmyran myr
  Bäckaklovet kil Gustav-Andersas t. Brattmyran myr
  Bäckaklovsmyrorna sankmark Gustav-Olsas gd Brattmyran, Nedre myrmark
  Bäckaklovstjärnen tjärn Gustavsberg lht Brattmyrarna myrar
  Bäckatjärnen tjärn Gåda by Brattmyrberget berg
  Bäckeklovet sammanflöde mellan bäckar Gåda by Brattmyrberget berg
  Bäckeklovet myr /Se Gåda by Brattmyren, Övre myrmark
  Bäckeklovet kil mellan bäckar /Se Gådavallen fäbodvall Brattmyrorna myrmark
  Bäverbäcken bäck Gådavallen fäbodvall Brattmyrtjärnen, Nedre tjärn
  Bävermyran myr Gådavallen fäbodvall Brattmyrtjärnen, Nedre tjärn
  Bävermyran myr Gåssjö gård Brattmyrtjärnen, Övre tjärn
  Bäverslåtten, Lilla terräng Gäddsjö kronopark Brattmyrtjärnen, Övre tjärn
  Bäverslåtten, Stora terräng Gäddsjö kronopark Brinasberget berg
  Bävertjärnen tjärn Gäddsjöb. fäb. fäb. Brinasbäcken bäck
  Bävertjärnen tjärn Gäddsjötorp nedlagda fäbodar Brinasen sjö
  Bävertjärnsmyran myr Gäddsjövallen fäb. Brinasen sjö
  *Bävertjärns rå gränsmärke Haga lht Brinasknippen bergknalle
  *Bävertjärns rå gränsmärke Hagermans hemman Brinasmyran myr
  *Bävertjärns rå gränsmärke Hanses torp Brinasrisan skogstrakt
  Bävertjärns rå gammalt gränsmärke Havermans hemman Brinnasberget berg
  Centralmyran myr Havermans del av Gräningsvallen Brinnasbäcken bäck
  Dalbymyran myr Hedbergsvallen Saknas Brinnasen sjö
  Dammtjärnen tjärn Hedsjö by Brinnasmyran myr
  Dammtjärnsbäcken bäck Hedsjö by Brinnasriset terräng
  Degermyran myr Hedsjö, Västra, se Väster-Hedsjö Saknas Brunnsberget berg
  Dellen tjärn Hedsjö by Brunnsberget berg
  Djupbäcken bäck Hedsjövallen fäbodvall Brunnsbergstjärn tjärn
  Djupbäcksberget berg Hedsjövallen fäbodvall Brånnan myrsträckning
  Djupbäcksmyran myr Hedsjövallen fäbod Bråtesviken vik
  Djupdalsbäcken bäck Helmas hmd Bråttemyran nedlagd täkt
  Djupdalstjärnen tjärn Hem i gården bebyggelse Brännan täkt
  Djupsundet sund Hemigården gård Brännan skogsmark
  Djuptjärn tjärn Hemmet hm, f.d. ålderdomshem Brännaåsen bergås
  Djuptjärnen tjärn Henrik-Ers stuga Brännberget berg
  Djuptjärnsbäcken bäck Henrikssons hmd Brännberget bergstrakt
  Djuptjärnsmyran myr Herrgården skogsvaktarbostad Brännberget berg
  Dyngtjärnen myr? Herrgården f.d. hemman Brännbergsbäcken bäck
  Döveln damm Hjärtnäs hemman Brännbergsknippen brant berg
  Döveln tjärn Hjärtnäs gård Brännbergsknippen bergstopp
  Döveln tjärn /Se Hjärtvallen fäbodvall Brännbergsrönningen slåttermyr
  Ekorrbacken terräng Hockeln t. Brännbergsrönningen skogsområde
  Ekorrknippen berg Holmgrens hemman Brännbergsmyran myrmark
  Ekorrknippen berg /Se Holmgrens hm Brännmyran myr
  Elgbocken berg /Se Holmsveden hemman Brännmyran myrmark
  Enan å Holmsveden by Brännvinsviken äga och vik
  Enan å Hosvallen fäbodvall Brännvinsviken vik
  Ensiöåsen åmynning o. gränsmärke Hosvallen f.d. fäbod Buaknallen berg
  Ensjöbäcken bäck Huskasnäs by Buaknallen berg
  Ensjödammen fördämning Huskasnäs by Bualänningen landningsplats
  Ensjökrusen berg Huskasnäs by Buahällarna stenhällar
  Ensjökrusen berg /Se Huskasnäs by Buaviken vik
  *Ensjökrösse berg Huskasnäs by Buaviken vik
  Ensjökrusen höjd Huskasnäs by Bullemyran myr
  Ensjökuten berg Huskasnäs by Bullemyran del av myr
  Ensjökuten berg Huskasnäs by Bullermyran myr
  Ensjökuten berg /Se Häckelasvallen fäbodvall Bullertjärn tjärn
  Ensjölokan, Lilla tjärn Hällås by Bullertjärnarna tjärnar
  Ensjölokan, Stora tjärn Hällås nedlagd gård Bulletjärn tjärn
  Ensjön sjö Hällås gård Bulletjärnen myrhål
  Ensjön sjö Hälsinge-Nybo station och poststation Bullran, Lilla tjärn
  Ensjön, Norra sjö /Se Häströnningen hemman Bullran, Stora tjärn
  *Ensjöoset åmynning o. gränsmärke Höganäs stuga Burseberget berg
  *Ensjöoset åmynning o. gränsmärke Höganäs koja Burseklacken del av berg
  Ensiöåsen berg Högtomt t. Burseklacken del av berg
  *Ensjöåsen åmynning o./el. gränsmärke Högtomt lht Bursen sjö
  Enån å /Se In i gården bebyggelse Bursen sjö
  Enåsberget berg Innegården hmd Bursen sjö
  Enåsberget berg /Se Innigården hemman Burseån å
  Enåsen ås Isaks lht Bursjöberget berg
  Enåsen ås /Se Isbergs = Mubbens Saknas Bursjöklacken berg
  Enåsen by /Se Isbergsvallen del av Granbergsvallen Bursjöån å
  Ettadammen damm Janssons hmd Bursjöån å
  Ettamyran myr Jenses = Jönsa-Jonases Saknas Busa rönning
  Ettamyran myr Jenses t. Byatjärn tjärn
  Fandehl sjö Johan Janssons hmd Byatj. tjärn
  Fandelln Lacus sjö Johan-Larsas torp Byxan, Lilla tjärn
  *Fandellsjön sjö Johannesberg lht Byxan, Stora tjärn
  Fandeln sjö Johannesro = Bravabygget Saknas Byxtjärnarna tjärnar
  Fandeln sjö Jonases stuga Byxtorget vägkors
  Fandel Siön sjö Jonkens gård Båthusholmen holme
  Fandelåsen gränsmärke o. berg Jon-Larsas = Evas Saknas Båthusholmen holme
  Fandelåsen berg Jon-Ols t. Båthusviken vik
  Fandelåsen berg Jon-Ols-Olles gård Båthusviken vik
  Felberget berg Jon-Persas gd Båthusviken vik
  Felberget berg /Se Jonsbacken hmd Bäckeklovet slåtteräng
  Femmadammen fördämning Jonsbo = Svenskens Saknas Bäckeklovet bäckmöte
  Finnebysjön sjö Jontes hemman Bäckeklåvet slåttermyr
  Finnebysjön sjö Jontes hmd Bäckeklåvet kil
  Finnebysjön sjö Jontesvallen fäbod Bäckeklåvsmyrarna myrar
  Finnebysjön sjö Jönsa-Jonases t. Bäckeklovstjärn tjärn
  Finnmyran myr Jönses hemman Bäckeklåvstjärn tjärn
  Finntjärnen tjärn Jönssons hmn Bäcken del av bäck
  Finntjärnen utvidgning av Juvalsån Kanders lht Bäckensmyran myr
  Finntjärnsmon skogsmark Karlbergs bebyggelse Bäckeslottstjärn tjärn
  Finntjärnsmon höjd Karlbergs hemman Bäckesslåtten myr
  Fiskbosiön sjö Karlbergs hmd Bäckeslåttsbäcken bäck
  Fiskbosiön sjö Karlses = Bjurmans Saknas Bäckslåttjärn tjärn
  *Fiskbosjön sjö Kasern bostadshus Bäverbäcken bäck
  Fiskbosjön sjö Kasern bostadshus Bäverriset berg
  Fiskbosjön sjö Kasern gd Bäverskogen skogsområde
  *Fiskbosjön sjö Klabbens lht Bävertjärn tjärn
  Fiskdammen damm Klaratorpet gård Bävertjärn tjärn
  Fiskdammen damm Klaratorpet gård Bävertjärn tjärn
  Fiskdammen damm Klases lht Bävertjärn, se Bäverskogen Saknas
  F iskebos /Se Klockar-Johans gård Bävertjärn, Lilla tjärn
  Fiskebosiön sjö Klykens f.d. gård Bävertjärnen tjärn
  Fiskhusberget berg Knektbygget t. Bävertjärnen tjärn
  Fiskhusberget berg /Se Knektbygget torp Centralmyran myr
  Fiskhustjärnen tjärn Knoppen t. Dalahusmyran myr
  Fisklösen tjärn Knoppen t. Dalbydammen damm
  Fisklösen tjärn Kolarstugan =Henrik-Ers Saknas Dalbydammskojan koja
  Fisklösen sjö Komyrriset = Riset Saknas Dalbymyran myr
  Fisklösen sjö Komyrriset hmd Dalbymyran myr
  Fisktjärnen tjärn Konsum gd, f.d. affär Dalbymyran myr
  Fjällbacken bergsluttning /Se Krankmyran bebyggelse Dammtjärn tjärn
  Fjället berg Krankmyran Saknas Dammtjärnen tjärn
  Fjället berg /Se Kristians bebyggelse Dammtjärnsberget berg
  Flakaberget berg Kristians hemman Dammtjärnsbäcken bäck
  Flakaberget berg /Se Kristians hm Dansbanan dansbana
  Flakabergsmyran terräng Kroknäs by Davids täkt
  Flakabergstjärnen tjärn Kroknäs by Davids kolning kolning
  Flarkberget berg Kroknäsvallen nedlagd fäbodvall Degermyran myr
  Flarkberget berg /Se Kroknäsvallen f.d. fäbodvall Dellboröjet täkt
  Flarkdammen flottdamm Kronstugan stuga Dellen sjö
  Flarken slåttermyr Krusvallen bebyggelse Dellen sjö
  Flarken vattensamling /Se Kusens bebyggelse Dellmyran myr
  Flarkmyrorna myr Kusens hemman Dellmyran täkter
  Flaten höjd Kusens hm Delmyran myr
  Flaten berg /Se Kusrödjet t. Djupbäcken bäck
  Flodmanstäkten terräng Kusvallen Saknas Djupdalsbäcken bäck
  ?Flodmyran myr Kusvallen f.d. fäbodvall Djupdalsbäcken bäck
  Flomyrbäcken bäck Kvarnen kvarn och t. Djupdalstjärnen tjärn
  Flurslåtten terräng Kvarnrönningen rönning Djupdalstjärnen tjärn
  Flysillertjärnen tjärn Kvarnsjön bebyggelse Djupdäljan dalgång
  Flysillerån å Kvarnsjön hemman Djupsundet sund
  Flysillren tjärn Kvarnsjön bebyggelse Djupsundet sund
  Flytjärn tjärn /Se Kvarnsveden bebyggelse Djuptjärn tjärn
  Flytjärnen tjärn Kvarnsveden hemman Djuptjärnarna tjärnar
  Flytjärnsberget berg Kvickavall by Djuptjärn tjärn
  Flytjärnsberget berg /Se Kvickevall+ förr fäbodar Djuptjärnen tjärn
  Flötberget berg Kvistabygget flottstuga Djuptjärnen tjärn
  Flötberget berg /Se Kvistalyckan gd Djuptjärnsbäcken bäck
  Flötbäcken bäck Kyrkbyn by Djuptjärnsbäcken bäck
  Flöten tjärn Kyttens t Djuptjärnsmyran myrmark
  Flöten tjärn /Se Källbrunnsänge torp Dylagsloken myr
  Flötmyran myr Källbrunnsänget t. Dyngetjärn tjärn
  Flötmyran myr Landbonns gård Dyngtjärnen myr
  Flöttjärnen tjärn Lappstan kojor Döveldammen flottdamm
  Forslundsbäcken bäck Lappstan kojor Döveln damm
  Forslundsbäcken bäck Larsbo t. Döveln hölja
  Forslundsknölarna höjd Lars-Jons = Uppigården Saknas Döveln hölja
  Forslundsknölarna höjder Lars Mårs bebyggelse Döveln bäckhölja
  Forslundsknölarna berg /Se Lars-Mårs hemman Ekorrbacken backe
  Forslundstjärnen tjärn Lars-Mårsas del av Gräningsvallen Ekorrknippen berg
  Frankabackarna bergsluttningar /Se Lars-Petters = Uppigården Saknas Ekorrknippen berg
  Frankatäkten ägomark Lars-Pärsas v. Ekorrknippen berg
  Fredensbergs tall botaniskt naturminne Lerbäcken t. Elgborken, se Älgknippen Saknas
  Frysihjälmyran myr Lerbäcken bebyggelse Eliases brännan skogshygge
  Frysihjälmyran myr Lillemans = Bodells Saknas Enbuskmyran myr
  Fräkenkällmyran myr Lill-Perses hemman Engströms brännan kolning
  Fräkenkällmyran myr Lindbergs gård Enmyrarna myrar
  Fräkenskagen terräng Lindmans hmd Ensjöbäcken bäck
  Fräkentjärnberget berg Ljusbergs hmd Ensjödammen damm
  Furberget berg Lugna stugor Ensjöfettjen myr
  Furberget berg /Se Lugna f.d. gård Ensjökrusen berg
  *Furuberg berg Lugna f.d. gård Ensjökrusen berg
  Furuhöjd berg Lundins t. Ensjökrusen berg
  Furuhöjd berg Lundinstorpet torp Ensjökuten berg
  Furuhöjd berg Lyckan t. Ensjön sjö
  Furuhöjd berg Lycke Erikes hemman Ensjön Norra sjö
  Furuhöjd triangelpunkt Lyckestugan fäbodstuga Ensjön, Norra sjö
  Furuhöjd berg Lycketorpet g. Ensjösund råmärke
  Furuhöjd del av Gåssjöberget /Se Lycketorpsstugan fäbodstuga Enån å
  Fyrkanttjärnen tjärn Lystedts hemman Enån å
  Fågelleksmyran terräng Långasveden t. Enån å
  Fågelleksmyran myr Långses hmd Enån, Norra å
  Fågelleksmyran sankmark /Se Lövbackkojan timmerkoja Enåsberget bergsträckning
  Fårmyran myr Lövbacksstugan koja Enåsberget berg
  Fäholmen holme Martins gård Enåsen bergås
  Förtvivlans dal dal Masens hm Enåsen ås
  Galataberget triangelpunkt Matfors vaktstuga Enåslokarna myr
  Gammeltorpsviken vik Matfors by Enåsmyrarna myrområde
  Gammeltorpsviken vik Mattes-Ersas t. Erik-Görans rövhålet täkt
  Gammelvall berget berg Mattes-Larsas t. Erik-Görans rövhålet myrhål
  Gammelvallberget berg /Se Mattis-Ersas gd Erik-Larsas brännan skogshygge
  Gammelvallberget berg /Se Mattises gd Erik-Larsbrännan bränna
  Gammelvallberget berg /Se Mattis-Olsas hmd Erikstjärn tjärn
  Gammelvallsberget berg Mattis-Pers hmd Erikstjärnen tjärn
  Gammelvallsberget berg Mellansjö järnvägs-, post- och telefonstation Erkesmyran myr
  Gammelvallsbäcken bäck Millbacken gd Ettan flottdamm
  Gammelvallsmyran myr Moasen t. Fasalandet täkt
  Gammelvallstjärnen tjärn Moasen bebyggelse Felberget berg
  Gammelvallsänget slåttermyr Mobergs hmd Felberget berg
  Gammelvalltjärnen tjärn Mobergsvallen fäbod Felberget berg
  Gammelvalltjärnen tjärn Mon = Bravamon Saknas Femman flottdamm
  Gersen sjö Mubbens hemman Finnebysjön sjö
  Gersen sjö Mårtens bebyggelse Finnebysjön sjö
  Gersen Lacus sjö Mårtens bebyggelse Finnebysjön sjö
  Gersen Lacus sjö Mårtens = Börs-Pelles Saknas Finnmyran myr
  Getkuten backe /Se Mårtens hmd Finnmyran myr
  Getkuten berg /Se Naggen by Finntjärn tjärn
  Getkutten berg /Se Naggen by Finntjärnarna tjärnar
  Getkölen terräng Naggen by Finntjärnen tjärn
  Getkölen by /Se Naggen banvaktstuga Finntjärnsmon momark
  Getkölen höjd /Se Naggen hmd Fiskarsveden äga
  Getkölsberget berg /Se Nagg-Jons = Uppigården Saknas Fiskhusberget berg
  Getkölsdammen damm? Naggsjö kronopark Fiskhusberget berg
  Getryggarna höjd Naggsjö kronopark Fiskhusberget berg
  Getryggarna berg Neribygget = Bjurmans Saknas Fiskhusdammen damm
  Getryggarna ås /Se Nordins bebyggelse Fiskhusdammsmyran myr
  Getskutten berg /Se Norrberg by Fiskhustjärnen tjärn
  Gettjärnen tjärn Norrberg by Fiskhustjärnen tjärn
  Gezsn sjö Norrberg by Fisklösen tjärn
  *Giodefallet vattenfall? Norrberg by Fisklösen tjärn
  Girsbäcken bäck Norrbergs vaktstuga banvaktstuga Fisklöstjärnen tjärn
  Girsbäcken bäck Norrgården bebyggelse Fiskodlingen damm
  Girsbäcken bäck Norrgården bebyggelse Fiskodlingsdammen damm
  Girsen sjö Norrgården gd Fisktjärn tjärn
  Girsen sjö Norrhög = Norrberg Saknas Fisktjärnen tjärn
  Girsen sjö Norrhög järnvägsstn Fjällbacken bergsluttning
  Girsen sjö Norr i backen t. Fjället berg
  Girsen sjö Norrigården hemman Flakaberget berg
  ?Girsen sjö Norribacken gård Flakabergstjärnen tjärn
  Girsen sjö Norrigården hemman Flakabergstjärnen tjärn
  Girsen sjö Norrings gd Flarkberget berg
  Girsen sjö /Se Norr i svedjorna fäbodar Flarkberget berg
  Girshammaren höjd Norr om berget bebyggelse Flarkdammen flottdamm
  Girshammaren terräng Norromberget hemman Flarken tjärn
  Girshammaren berg /Se Norromryggen bebyggelse Flarken slåttermyr
  Girshålet vik Nybo by Flarken del av Tväringsån, Norrberg och Gräningsvallen
  Girsmyran myr Nybo by Flaten berg
  Giösiön sjö Nybo by Flaten berg
  Giösiön sjö Nyborödjningen gård Flodmansläkten terräng
  Giösiön sjö Nybrolaken avs. Flodmyrbäcken bäck
  Giösiön sjö Nybruket = Jan-Ols Saknas Flomyrbäcken bäck
  Gjösjön, se Juvatssjön sjö Nyhem = Bjurmans Saknas Flodmyränget slåttermyr
  Gladviken vik Nyhem gård Flurmyran täkt
  Godmyran myr Nyken bebyggelse Flurslåtten slåttermyr
  Godmyran terräng Nylandet lht Flurslåtten fd slåttermark
  Godmyr mossen mosse Nylandet = Stortorget Saknas Fly myr
  Godmyrmossen mosse Nylandet hemman Fly myr
  Godmyrtjärnen tjärn Nylandet skogsvaktarbsotad Flysillertjärnen tjärn
  Godmyrtjärnen tjärn Nylandet skogvaktarbostad Flysillran, Lilla utbuktning på Siksjöån
  Gossasvedberget terräng Nylandet hemman Flysillran, Stora utbuktning på Siksjöån
  Gossasvedberget berg /Se Nylandet hm Flysillret myrmark och lugnvallen
  Granberget berg Nylandet gd Flytjärn tjärn
  Granberget berg /Se Nylandet bebyggelse Flytjärn tjärn
  Granbergsvallen fäbodvall /Se Nylandet hmd Flytjärnarna gemensamt namn på tjärnar
  Grevens ägomark Nymurstugan timmerstuga Flytjärnen tjärn
  Groningen sjö Nytäkten stuga Flytjärnsberget berg
  Gropen slåttermyr? Nytäkten hmd Flytjärnsberget berg
  Grubbmyrberget berg Nyvik lht Flytjärnsberget berg
  Grubbmyrberget berg /Se Näsamyran t. Flötberget berg
  Grundvattsberget berg /Se Näset hemman Flötberget berg
  Grundvattsjöarna sjöar Näset hemman Flötberget berg
  Grundvattssjöarna sjöar /Se Näset t. Flötbäcken bäck
  Grundvattssjön, Norra Saknas Näset hmd Flötbäcken bäck
  Grundvattssjön, Södra Saknas Näslunds hm Flöten tjärn
  Grundvattstjärnen tjärn Nästorpet, se Näset Saknas Flöten tjärn
  Gråtbäcken bäck Ol Antes hemman Flötmyran myr
  Gräningen sjö /Se Ol-Antes hm Flöttjärnen tjärn
  Gräningen sjö Ol Halvars bebyggelse Flöttjärnen tjärn
  Gräningen sjö Ol-Halvars hemman Forslundsbäcken bäck
  Gräningen sjö Ol-Johans hemman Forslundsbäcken bäck
  Gräningen sjö Ol Johannesas bebyggelse Forslunds knölarna bergstrakt
  Gräningen sjö Ol-Johansas del av Gräningsvallen Forslundsknölarna höjder
  Gräningen sjö Ol-Jons hemman Forslunds storbacken backe
  Gräningen sjö Ol-Jonsas del av Gräningsvallen Forslunds tjärnen tjärn
  Gräningen sjö /Se Ol-Jonsas hmd Forslundstjärnen tjärn
  Gräningen sjö Ol-Jonsas hm Forslunds utgräventjärnen tjärn
  Gräningen sjö Ol-Larsas torp Forslundsutgräventjärn utgräven tjärn
  Gräningsberget berg /Se Oljonsas vallen del av Granbergsvallen Fotbollsplan fotbollsplan
  Gräningen sjö Olkens gd Frankabacken bergsluttning
  Gräningsholmen holme Ol-Mattsas hemman Frankastorbacken backe
  Gräningsiön sjö Olof Jons tomt t. Frankatäkten åker
  Gräningsknätten höjd Ol Persas bebyggelse Frankens täkt
  Gräningsknätten berg Ol-Persas hemman Fredenbergstall tall
  Gräningsån å /Se Ol-Persas hmn Friskens myran myr
  Gräningsån å Oppigården, se Uppigården Saknas Fromhävden kolning
  Gräningsån å Opp i gården bebyggelse Froms kolning
  Gräningsåsen ås Opp i gården bebyggelse Frysihjälmyran myr
  Gräningsåsen ås /Se Opp i gården bebyggelse Frysihjälmyran myr
  Gräsberget berg Opp i gården bebyggelse Fräkenkällmyran myr
  Gräsberget berg /Se Opp i gården bebyggelse Fräkenkällmyran myr
  Grävelmyran myr Oppigården hmd Fräkenkällmyran myrmark
  Grävelmyrbäcken bäck Oppigården hmd Fräkenskagen slåttermyr
  Gröningsiön sjö Oppigården hmd Fräkentjärnberget berg
  Gröningsiön sjö Oppigården hm Fräkentjärnberget berg
  Grönloken tjärn Oppigården hm Furuhöjd triangelpunkt
  Grönsinkan koja Oppigårdens stuga vallstuga Futten strandområde
  Gröntjärnarna tjärnar Opp i lyckan g. Fyran flottdamm
  Grötsjöbäcken bäck Opp med ån bebyggelse Fyrkanten täkt
  Grötsjöbäcken bäck Oppmedån hm Fyrkanttjärnen tjärn
  Grötsjön, N. sjö /Se Oppmedånsvallen fäbod Fågelleksmyran myr
  Grötsjötjärnen tjärn Orrbacken bebyggelse Fågelleksmyran, Lilla myr
  Grövjan terräng Orrnäset t. Fågelleksmyran, Stora myr
  Grövjan berg Orrnässtugan vaktstuga Fågelleksmyran myr
  Gubbamyran terräng Palms stuga Fågelleksmyran myr
  Gubbastenen sten Pell Pers bebyggelse Fårbogen täkt
  Gubbatjärnen tjärn Per Andersas bebyggelse Fårmyran myr
  Gubbatjärnsbrännan höjd Per-Grunds hemman Fårmyran myr
  Gubbatjärnsbäcken bäck Per Grunds hmn Fårmyrbäcken bäck
  Gubbatjärnsmyrorna sankmark Per-Nilsas = Bortomån Saknas Fäholmen holme
  Gudfarsbackarna höjd Per-Nilsas hmn Fälthävden kolning
  Gudfarslokarna tjärnar Per-Nilsas vallen fäbodstuga Förtvivlans dal dalgång
  *Gudsjön sjö Per-Olsens = Uppigården Saknas Förtvivlans dal dalgång
  Guffarsbackarna berg /Se Perses = Lill-Perses Saknas Gammelbuberget berg
  Guffarslokarna tjärnar Per-Sigfrids hemman Gammelbåtstaviken vik
  Guffarstjärnarna tjärnar Per-Sigfridsas del av Gräningsvallen Gammelramsjövägen väg
  Gullasand vik Per Sköns t Gammeltorpviken vik
  Gullasandsbackarna terräng Pervikserkers bebyggelse Gammeltorpviken vik
  Gullasandsudden udde Pilaks t. Gammelvallberget berg
  Gummahällan del av Gummahällberget /Se Pilaks undantagsgård Gammelvallberget berg
  Gummahällberget berg Pompa-Lasses = Storkölen Saknas Gammelvallmyran myr
  Gummahällberget berg /Se Prästgården bebyggelse Gammelvallmyran, Lilla myr
  Gummahällmyran myr Prästgården flottstuga Gammelvallsberget berg
  Gussjöberget berg /Se Psalmboken mangårdsbyggn. Gammelvallsberget del av ås
  Gussjömyran myr Pålles gd Gammelvallsbäcken bäck
  Gussjövallsberget berg Pålssons hmd Gammelvallstjärn tjärn
  Gussjövallsberget berg /Se På trean hemman Gammelvallsänget slåttermyr
  Gustavssveden skogsmark Ramsjö tätortsnamn Gammelvalltjärn tjärn
  Gustavssvedmyren sankmark Ramsjö by Gammelvalltjärn tjärn
  Gustavssvedstjärnarna tjärnar Ramsjö by Gammelvalltjärnen tjärn
  Gåda by /Se Ramsjö kyrkby tätortsnamn Gammelvallvägen väg
  Gådaberget berg Ramsjö station tätortsnamn Gersbäcken bäck
  Gådaberget berg Rappatorpet g. Gersen sjö
  Gådaberget berg /Se Rappes t. Getbacken täkt
  Gådakölen utmark /Se Rinaldos bebyggelse Getkuten kulle
  Gådakölen Saknas /Se Risa-Jonases hemman Getkuten dal
  Gådamyran myr Riset bebyggelse Getkuten dal
  Gådamyran myr Riset by Getkutten backar
  Gådamyran slåttermyr /Se Riset by Getkölen berg
  Gådamyrberget berg Riset hmd Getkölsdammen flottdamm
  Gådamyrberget berg Rosells gd Getkölsberget berg
  Gådamyrberget berg /Se Rottjärnskojan skogsstuga Getryggarna del av ås
  Gådavallen höjd? /Se Rådmans hmd Getskutten backar
  Gådaviken vik Rödkojan skogsstuga Gettjärn tjärn
  Gådaviken vik /Se Salm-Olles t. Gillerberget berg
  Gådaån å Sandbäcken bebyggelse Gillermyrloken myr
  Gådaån å /Se Schöns gd Girsbäcken bäck
  Gåssjöberget terräng Sillerbo bebyggelse Girsbäcken bäck
  Gåssjöberget berg /Se Sillerbo hemman Girsen sjö
  Gåssjösvedjan terräng Sillerbo by Girsen sjö
  Gåstjärnen tjärn Sjöbloms bebyggelse Girshammaren bergsträckning
  Gäddkröket spetsen på Lugnaudden Sjöbloms gd Girshammarn berg
  Gäddsjö by /Se Sjövik lht Girshålet vik
  Gäddsjöberget berg Skolan, Gamla gd Girsmyran myr
  Gäddsjöberget berg /Se Skolan, Nya skolhus Girstjärn tjärn
  Gäddsjön sjö Skomakar-Olles gård Godmyran myrmark
  Gäddsjön sjö Skomakars t Godmyran myrmark
  Gäddsjön sjö Skruvarbacken t. Godmyrmossen myrmark
  Gäddsjön sjö /Se Skruvarbacken torp Godmyrtjärn tjärn
  Gäddsjövallen fäbodar? Skruvars = Änkans Saknas Godmyrtjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Skräddartorpet hemman Goffarsloken tjärn
  Gäddtjärnsmyran myr Skräddartorpet t Gommomyrarna myrar
  Gäddviken vik Skön-Olles t Gomyran myr
  *Göfallet vattenfall? Slottens = Brännvinsviken Saknas Gomyran myr
  Göhällsbäcken bäck Smittavallen del av by Gomyrmossen myr
  Göhällsbäcken bäck Snars bebyggelse Gomyrtjärn tjärn
  Görstjärnen tjärn Snars hemman Gossasvedberget berg
  Görstjärnsmyran myr Snuttrödjningen avs. Gossasvedsberget berg
  Göstaskolningen terräng Solbacka bebyggelse Granberget berg
  ?Hackelassjön sjö Solhem lht Granberget berg
  Halljan tjärn Solhem gård Granberget berg
  Halljansbäcken bäck Solidas gård stuga Granbergsknallen berg
  Halljansdammen damm? Spel-Eriks t. Grevaberget berg
  Halljansmyran myr Speltorpet torp Grevaviken vik
  Halvarsmyran myr Spongs gård Gropen slåttermyr
  Halvfarrönningen terräng Språngs gd Gropen tjärn
  Halvrönningsmyran myr Stagelås by Grubbmyran myr
  Halvrönningsudden udde Stagelåsen by Grubbmyrberget bergås
  Halvrönningsviken vik Starkens t. Grubbmyrbäcken bäck
  Halvvägstjärnen tjärn Sterners t. Grubbvägen stig
  Hedsjöbäcken bäck Stjärnlövs t. Grundet grund
  Hedsjön sjö Stockholm lht Grundsjövägen väg
  Hedsjön sjö Stor-Johans hemman Grundsjövägen väg
  Hedsjön sjö Stor-Johans hmd Grundsundet sund
  Hedsjön sjö Stor-Johans hmd Grundsundet sund
  Hedsjön sjö Storköl bebyggelse Grundsundsholmen holme
  Hedsjön sjö Storköl torp Grundvattsberget berg
  Hedsjön sjö Storkölen hemman Grundvattsberget berg
  *Hedsjön, V sjö /Se Stormyrvallen = kroknäsvallen Saknas Grundvattsjöarna sjöar
  Hedsjön sjö /Se Stortorpet bebyggelse Grundvattsjöarna sjöar
  Hedsjön sjö Stortorpet hemman Grundvattsjön, Norra sjö
  Hedsjön sjö Stugutjärn by Grundvattssjön, Norra sjö
  Hedsjövallen terräng Stugutjärn by Grundvattsjön, Södra sjö
  Hedsjöviken vik Stugutjärn by Grundvattssjön, Södra sjö
  Hedsjöviken vik Stumpens = Kusrödjet Saknas Grundvattssjön, Lilla och Stora sjöar
  Hemberget berg /Se Stumpens torp Grundvattstjärnen tjärn
  Hemisjön del av sjö Sund by Grundvattstjärnen tjärn
  Hemmansmyran myr Sund by Grusspåret stickspår
  Hennadalen dal /Se Sund by Gruvmyran = Grubbmyran Saknas
  Hennadalen dal /Se Sundbergs t. Gruvmyran myr
  Hennadalen dal /Se Sundbergs hm Gruvmyrberget berg
  Hennadalen dal /Se Sundbergsvallen fäbod Grytan täkt
  Henna lacus sjö Sundells torp Gråbergs plats i skog
  Hennan sjö Sundmarks lht Gråtbäcken bäck
  Hennan sjö Sundsstugan banvaktsstuga Gråtbäcken bäck
  Hennan sjö Sundströms torp Gråtmyran myr
  Hennan sjö Sundsvallen fäbodvall Gråvelmyran myr
  Hennan sjö Sundsvallen fäbodvall Gråvelmyrbacken bergbacke
  Hennan sjö /Se Sundsvallen fäbodvall Grälmyran myr
  Hennan sjö /Se Sunnvidses bebyggelse Grälmyran myr
  Hennan sjö /Se Sunvissons hemman Gräningen sjö
  Hennan sjö /Se Sunvissons f.d. affär Gräningen sjö
  Hennan sjö Sunvissons hmd Gräningen sjö
  Hennan sjö Svartsveden t. Gräningsberget = Gräningsknätten Saknas
  Hennan sjö Sveden t. Gräningsdammen flottdamm
  Hennan sjö Svedjetorpet t. Gräningsholmen holme
  Hennan sjö /Se Svedjevallen fäbodvall Gräningsknätten berg
  Henrikstjärnen tjärn Sven-Nilsas hmd Gräningsknätten berg
  Hjältmyran terräng Svenskens lht Gräningsmyran myr
  Hjältmyran myr,sund /Se Svensks hmd Gräningsån å
  Hjältmyrberget berg Svenssons hemman Gräningsån å
  Hjältmyrberget berg /Se Svenssons lht Gräningsån å
  Hjärtnäs gd /Se Svenssons hmd Gräningsåsen berg
  Hjärtnäsberget berg Svenssons vall fäbodvall Gräningsåsen bergås
  Hjärtnäsberget berg /Se Svärdses = Anders-Olsas Saknas Gräningsåsen ås
  Hjärtnäsvallen ägomark Svärds bebyggelse Gräningsåsmyran myr
  Hjärtvallen fäbovall /Se Sågen husbehovssåg Gräsberget berg
  Hjärtvallen höjd? /Se Sågen hmd Gräsberget berg
  Hockelholmen höjd Sågstugan stuga Gräsberget berg
  Hockelmyran myr Sälgens bebyggelse Grävelmyran myr
  Hockelmyrbäcken bäck Sälgens hmd Grävelmyrbäcken bäck
  Hockeln berg /Se Säljens hemman Grönland täkt
  -hockeln ortnamnselement /Se Söderbergs hemman Grönloken tjärn
  Hockelsten terräng /Se Söderlunds = Spel-Eriks Saknas Gröntjärnarna tjärnar
  Hockeltjärnen tjärn Sörgården bebyggelse Gröntjärnarna tjärnar
  Hoggstermyran terräng Sörgården gd Gröntjärnarna tjärnar
  Hojen berg Sörigården hemman Grötsjöbäcken bäck
  Hojen berg /Se Sörigården hemman Grötsjöbäcken bäck
  Holmtjärn tjärn Sörigården Saknas Grötsjön Norra sjö
  Hoprönningen slåttermyr Sörnaggen by Grötsjön, Norra och Södra sjöar
  Hoprönningen slåttermyr Sörnaggen bebyggelse Grötsjön, Södra sjö
  Hornberget terräng Sörnaggen bebyggelse Grötsjötjärnen tjärn
  Hornberget berg /Se Söromryggen hemman Grötsjötjärnen, Norra tjärn
  Hornbergsmyren myr Söromryggen hmn Grötsjö-Utgräventjärn=Utgräventjärn Saknas
  Hosberget berg Söromsjön bebyggelse Grövjan skogstrakt
  Hosberget berg /Se Söromsjön bebyggelse Gubbamyran myr
  Hosen berg /Se Sörpåberget t. Gubbasten sten
  Hosrönningen terräng Sör på brännan hemman Gubbastenen grund
  Hotanim udde Sörsidan hmn Gubbastjärn tjärn
  Hudlokarna tjärnar Söräng hemman Gubbatjärn tjärn
  Huggsterbäcken bäck Söränge torp Gubbatjärnen tjärn
  Hundmyran terräng Tallbacka bebyggelse Gubbatjärnsbrännan skogsområde
  Hundmyran myr /Se Tallbacken kronjägarboställe Gubbatjärnsbäcken bäck
  Hundmyrkölen terräng Tallberget nedlagd gård Gubbatjärnsbäcken bäck
  Hundmyrkölen höjd /Se Tallhed t. Gudfarsbackarna bergbackar
  Hundnäset näs Tallnäs by Gudfarslokarna tjärnar
  Huskarswiken vik /Se Tallnäs by Guffarsbackarna berg
  Huskas vik /Se Tallnäs by Guffarslokarna tjärnar
  Huskasberget berg Tegelströms t. Guffarsmyran myr
  Huskasberget berg /Se Telegrafen hmd Guffarssvalen täkt
  Huskasnäs näs Tevansjö hemman Guffarstjärnarna = Guffarslokarna Saknas
  Huskasnäs by /Se Tevansjö skogsby Guldgruvan Saknas
  Huskasnäsberget berg /Se Tevansjö by Gullasand vik
  Huskasviken vik Tevansjösågen riven såg Gullasand strand
  Huskasviken vik /Se Thyrs hmd Gullasandsudden udde
  Huskasviken vik Tigers bebyggelse Gullasandsudden udde
  Huskasviken vik /Se Tigers hemman Gulspiktjärn = Stornaggtjärn Saknas
  Huskasviken vik /Se Tigers del av Gräningsvallen Gummahällberget berg
  Huskasviken vik /Se Timmerbrännan bebyggelse Gummahällberget berg
  Huskasviken vik Timmerbrännan hemman Gummehällen berg
  Huvudskallevik vik /Se Tobaksbacken bebyggelse Gursjöberget Saknas
  *Huvudskalleviken, se Huskasviken vik Tobaksbacken hemman Gursjöberget berg
  Håkasmyran sankmark Tobaksmyran hemman Gussjömyran myrmark
  Håkasmyran myr Tomastorp Saknas Gursjövall, Gamla nedlagd och försvunnen fäbodvall
  Håkastjärnen tjärn Torpars bebyggelse Gursjövallsberget berg
  Håkastjärnen tjärn Trean hemman Gussjövallsberget berg
  Hålet vik Trolins gård Gussjövallsmyren myr
  Hångelån å Trolltjärn hemman Gustavssveden täkt
  Hångelån å Trolltjärn gård Gursjövallsmyran myr
  Häbbarsberget berg Trolltjärn bebyggelse Gustavstjärn tjärn
  Häbborsberget berg /Se Tunbergs bebyggelse Gustavstjärn tjärn
  Häbbarsmyran slåttermark /Se Tväringsstugan banvaktstuga Gustavstjärn tjärn
  Häbbarsmyran, Nedre myr Udden gård Gustavstjärnarna tjärnar
  Häbbarsmyren, Övre myr Udden gd Gåamyrberget, se Gådamyrberget Saknas
  Häbbarsnäset holme Uhlins gård Gåamyrberget berg
  Häckelasbäcken bäck Uppifäjset lht Gådaberget berg
  Häckelasen sjö Uppigården hemman Gådaberget berg
  Häckelasen sjö Uppigården hemman Gådaberget berg
  Häckelasmyran myr Uppigården hemman Gådakölen utmark
  Häckelasjön sjö Uppigården hemman Gådamyran myr
  -hälla ortnamnselement /Se Uppigården hemman Gådamyran myr
  Hälltjärnen tjärn Uppigården hemman Gådamyran myr
  Hälltjärnsviken vik Uppigården hemman Gådamyran myr
  Hännasiön sjö Uppigården, se Oppigården Saknas Gådamyrberget berg
  Häsbäcken bäck Uppigårds del av vall Gådamyrberget berg
  Häsbäcktjärnen tjärn Uppilyckan t. Gådavallvägen väg
  Hästberget berg Uppmedån hemman Gådaviken vik
  Hästberget berg /Se Uppåbacken hemman Gådaviken vik
  Hästmyran, Lilla terräng Utigården hemman Gådaån bäck
  Hästskoknippen berg Ut i gården bebyggelse Gådaån å
  Hästskoknippen berg /Se Utigården hemman Gådaån å
  Hästskomyran myr Ut i gården bebyggelse Gårspiken tjärn
  Hästskotjärn tjärn Utigården hemman Gåssjöberget berg
  Hästskotjärnen tjärn Ut i gården bebyggelse Gåssjöberget berg
  Hästskotjärnen tjärn Utigården hemman Gåssjöberget berg
  Hästskotjärnen tjärn /Se Utigården hmn Gåssjösvedjan åker
  Häxtjärn tjärn Utigården hmd Gåssjövägen väg
  Häxtjärnen tjärn Utigården hm Gåssjövägen, Gamla gångstig
  Häxtjärnsbäcken bäck Utigården hmn Gåstjärn tjärn
  Häxtjärnsflon sankmark Utigårdsstugan vallstuga Gåstjärnen tjärn
  Häckelassjön sjö Utigårdsvallen fäbod Gäddkröket udde
  Höganäs terräng Utivallen lht Gäddsjöberget berg
  Högbacken höjd Utomån hmd Gäddsjöberget berg
  Högbacken höjd Vallavallen stuga Gäddsjöberget berg
  Högbacken berg /Se Vallins lht Gäddsjön sjö
  Högbrännan höjd Vallins gd Gäddsjön sjö
  Högbränntjärnen tjärn Valsjö bebyggelse Gäddsjöparken kronoskog
  Högknölen berg /Se Valsjön bebyggelse Gäddsjöskogen skogsområde
  Högmyran myr Vandelstugan skogsstuga Gäddtjärn tjärn
  Högmyrlokarna tjärnar Vards gård Gäddtjärn tjärn
  Hökmyran myr Verkstaden bostadshus Gäddtjärnarna tjärnar
  Hökmyran myr Vibergs stugan fäbodstuga Gäddtjärnsmyran myr
  Hökmyran myr Vidlunds hm Gäddtjärnsosen märke för sockerån
  Hökmyrbäcken bäck Vigers bebyggelse Gäddviken vik
  Hökmyrbäcken bäck Vigers hemman Gäddänget slåttermyr
  Hökmyrriset skogsterräng Viken tätortsnamn Görstjärn tjärn
  Hökmyrriset skog Viken by Görstjärn tjärn
  Hömyran sankmark Viken by Görstjärnsmyren myr
  *Hösjön sjö Viken by Hackbäcken = Örjansbäcken Saknas
  Igeltjärnen tjärn Viken by Hackelassjön sjö
  Ingridsberget berg Viken hmd Haghörnet terräng
  Ingridsberget berg /Se Viklunds = Skräddartorpet Saknas Halljan liten tjärn
  Jon-Jensaslåtten del av Burseån Vinters gd Halljan tjärn
  Jonsriset skog Vålbergs lht Halljansbäcken bäck
  Judefall sjö Vås hemman Halljansmyran myr
  *Judefallet sjö? Vås by Halvfarrönningen slåttermyr
  *Judefall Saknas Våsan bebyggelse Halvfarrönningen myr, f.d. slåttermark
  *Judefallet fall Våsan hmn Halvrönningsmyran slåttermyr
  *Juvatsfallet vattenfall? Våsen by Halvrönningsmyran myrmark
  *Juvatsfallet vattenfall? Våsvallen fäbovall Halvrönningsudden udde
  *Juvatsfallet ?vattenfall Västbergs hmd Halvrönningsviken vik
  *Juvatsfallet vattenfall? Väster-Hedsjö by Halvvägesmyran myr
  *Juvatsfallet vattenfall? Väster-Hedsjö by Halvvägesmyran myrmark
  Juvatsjön sjö Väster Hedsjö by Halvvägesmyran myr
  ?Juvatssjön sjö Västerlunds f.d. soldattorp Halvvägessten sten
  Juvatssjön sjö Västersjöstugan flottstuga Halvvägessten sten
  Juvatssjön sjö Västibacken hemman Halvvägestjärnen tjärn
  Juvatssjön sjö Västibacken lht Halvvägsbäcken bäck
  Juvatssjön sjö Västibygget t. Halvvägssnåret litet skogsområde
  Juvatssjön sjö Västigården hemman Hammarfästmyran myr
  Juvatssjön sjö Västigården hemman Hansmyran, Lilla täkt
  Juvatssjön sjö Väst i täkten = Kristians Saknas Hansmyran, Stora täkt
  Jyvatssjön sjö Västitäkten hmd Hanssons bränna bränna
  Juvatssjön sjö Västomån t. Harmyran myr
  Juvatssjön sjö Västomån hemman Hedbergsvallen, se Hedsjövallen Saknas
  Juvatssjön sjö Västpåberget lht Hedsjöbäcken bäck
  Juvatsån å Zetterdahls gård Hedsjöbäcken bäck
  Juvatsån å Zetterlunds bostadshus Hedsjövallberget berg
  Juån å Åléns bebyggelse Hedsjön sjö
  Järvshockeln höjd Åhléns hemman Hedsjön = Storhedsjön Saknas
  Järvshockeln berg /Se Åkroken vaktstuga Hedsjöviken vik
  *Jödavattnet sjö Ålbäcken t. Hedsjö-Vilbacken backe
  Kallkällberget terräng Änget =Källbrunnsänget Saknas Hemberget = Naggberget Saknas
  Kallkällberget berg /Se Änkans hemman Hemmansmyran myr
  Kallmyran terräng Ömans gd Hemsjön del av Våssjön
  Kallmyran myr Örasjön by Hemisjön vik
  Kalimyran, Övre myr Östansjö riven gård Hennan sjö
  Kamphalsen smalt parti av myr? Östigården hemman Hennan sjö
  Kamptjärn tjärnnamn /Se Östigården hemman Henrikstjärn tjärn
  Karlbergsudden udde Öst i gården bebyggelse Henrikstjärn tjärn
  Karlsesmyran terräng Östigården hemman Hjältmyran myr
  Kasberget bergnamn /Se Östigården hmd Hjältmyran myr
  Kastrullmyran myr Östigården hm Hjältmyrberget berg
  Kattjärn tjärnnamn /Se Öst-i-Nybruket gd Hjältmyrberget berg
  Kattjärn tjärnnamn /Se Östivallen Saknas Hjärtnäsberget bergsträckning
  Kattjärnen tjärn Östlunds hm Hjärtnäsberget berg
  Kattjärnen tjärn /Se Östlundsvallen fäbod Hjärtnäsholmen holme
  Kattjärnsberget berg /Se Östomån t Hjärtnäsviken vik
  Kattmyran myr Östomån torp Hockeln = Brassbergshockeln Saknas
  Kattögat tjärn Östpåbyn del av by Hockeln liten brant bergkulle
  Kavelbromyran terräng   Hockeln, se Håckeln Saknas
  Killingholmen udde   Hockeltjärn tjärn
  Killingholmen holme   Hockeltjärnen tjärn
  Killingholmen holme   Hocksterbäcken bäck
  Kimkölen höjd /Se   Hocksterrönningen äga
  Kimkölen höjd /Se   Hogdalsrån gräns
  Kimma tjärn /Se   Hoggsterbäcken bäck
  Kimman tjärn   Hoggstermyran myr
  Klabbviken vik   Hojen höjd
  Klabbviken vik   Holmarna små backar, åsar
  Klingersjöåsen ås   Holmarna små »holmar»
  Klingersjöåsen berg   Holmen ö
  Klingertjärnen, Lilla tjärn   Holmmyran myr
  Klingertjärnen, Lilla o. Stora tjärnar   Holmtjärn tjärn
  Klingertjärnen, Stora tjärn   Holmtjärn tjärn
  Klintasand udde   Holmåkern täkt
  Klinten berg /Se   Hoprönningen slåttermyr
  Klinten höjd   Hopslåtten slåttermyr
  Klofisktjärnen tjärn   Hopänget täkt
  Klossmyran terräng   Hornberget berg
  Klovtjärnen, Nedre tjärn   Hornberget berg
  Klovtjärnen, Övre tjärn   Hornbergsmyran myr
  Klovtjärnen, Övre tjärn   Hosberget berg
  Klovtjärnsbäcken bäck   Hosberget berg
  -knalle ortnamnselement /Se   Hosberget berg
  Knallen berg   Hosen berg
  Knallen berg /Se   Hosrönningen myr, f.d, slåttermark
  Knallran höjder /Se   Hotanim udde
  -knippe ortnamnselement /Se   Hotanäim udde
  -knöl ortnamnselement /Se   Hoxa rönning
  Kojtjärnen tjärn   Hoxbäcken bäck
  Kojtjärnen utvidgning av Juvatsån   Hoxtret täkt
  *Kolhustäkten täkt   Hudlokarna = Älghudarna Saknas
  *Kolhustäkten täkt   Huggsterbäcken bäck
  Kopparslagarberget berg   Hundmyran liten myr
  Kopparslagarberget berg   Hundmyrkölen granskog
  Kopparslagarberget berg /Se   Hundnäset udde
  Korpåsen ås /Se   Huskasberget berg
  Korpåsknippen berg /Se   Huskasberget berg
  Korpåsknippen höjd   Huskasberget berg
  Korpåsknippen berg   Huskastjärnen tjärn
  Korsmyran myr   Huskasviken vik
  *Korsrå gränsmärke   Huskasviken vik
  Korsså gränsmärke   Håckelholmen liten höjd
  Kotjärnen tjärn   Håckelholmsmyran myr
  Kotjärnen tjärn /Se   Håckelholmsmyran myr
  Kotjärnsberget berg   Håckelholmtjärnen nu utdikad tjärn
  Kotjärnsberget berg /Se   Håckelmyran = Håckelholmsmyran Saknas
  Kotjärnsbäcken bäck   Håckelmyrbäcken bäck
  Krankmyran myr   Håckeln = Järvshåckeln Saknas
  Krankmyran myr /Se   Håckeln, se Hockeln Saknas
  Krankmyrberget berg   Håckeln berg
  Krankmyrberget berg /Se   Håckeltjärn tjärn
  Kransågberget berg   Håkansmyran myr
  Kransågberget berg /Se   Håkasmyran myrmark
  Krokmyran myr   Håkastjärnen tjärn
  Kroknäsknallen höjd   Hålet åkermark
  Kroknäsknallen bergshöjd /Se   Hålet vik
  Kroknäsmyran terräng   Hålljan tjärn
  Kroknäsudden udde   Hålljan tjärn
  Kroknäsvallen terräng   Hångelån å
  Krokodilmyran, Mellan myr   Häbbarsberget berg
  Krokodilmyran, Norra myr   Häbbarsberget berg
  Krokodilmyran, Norra myr   Häbbarsmyran myr
  Krokodilmyran, Södra myr   Häbbarsmyran myr
  Krokodilmyran, Södra myr   Häbbarsnäset udde
  Kroktjärnen tjärn   Häbbarsnäset näs
  Kroktjärnsmyran myr   Häckelasbäcken bäck
  Krus ortnamnselement /Se   Häckelasbäcken bäck
  -krus ortnamnselement /Se   Häckelasbäcken bäck
  Krusen berg /Se   Häckelasen sjö
  Krusmyran myr   Häckelasen sjö
  -kut ortnamnselement /Se   Häckelasen sjö
  Kumberget berg   Häckelashöjden berg
  Kumbergsvallen hus   Häckelasmyran stor myr
  Kusröjet ägomark   Hällholmarna holmar
  Kvarnbacken ägomark   Hällholmarna holmar
  Kvarnberget berg   Hällmyran myr
  Kvarnberget berg /Se   Hälsingmyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Håsbäcken bäck
  Kvarnbäcksrönningen terräng   Häsbäcktjärn tjärn
  Kvarnmyran myr   Hässjebäcktjärn tjärn
  Kvarnmyran myr   Hästberget berg
  Kvarnmyran myr /Se   Hästberget berg
  Kvarnmyrberget berg   Hästberget berg
  Kvarnmyrberget berg /Se   Hästmyran myr, f.d. slåtter
  Kvarnsjöberget berg   Hästskoknippen berg
  Kvarnsjöberget berg /Se   Hästskoknippen berg
  Kvarnsjön sjö   Hästskomyran myr
  Kvarnsjön sjö   Hästskomyran myr
  Kvarnsjön sjö   Hästskotj. tjärn
  Kvarnsjön sjö   Hästskotjärn tjärn
  Kvarnsjön sjö   Hästskotjärn tjärn
  Kvarnsjön sjö /Se   Hästskotjärn tjärn
  Kvarnsvedberget berg /Se   Hästskotjärnen tjärn
  Kvarnsveden gd /Se   Hästänget myr
  Kvarntjärnen, Norra tjärn   Häxtjärn tjärn
  Kvarntjärnen, Södra tjärn   Häxtjärnen tjärn
  Kvarntjärnen tjärn   Häxtjärnen tjärn
  Kvarnån å   Häxtjärnsberget berg
  Kvarnån å   Häxtjärnsbäcken Häxtjärns utlopp
  Kvistaberget terräng   Häxtjärnsbäcken bäck
  Kvistaberget berg /Se   Häxtjärnsflon myr
  Kvistabäcken bäck   Häxtjärnsmyran myr
  Kvistalyckan hemmansdel /Se   Häxtjärnsmyran myr
  Kåsen täkt /Se   Häxtjärnsstenen sten
  Kälka ägomark   Häxtjärnsån + Saknas
  Kälka uttäkt /Se   Högbrunnstj. tjärn
  Kälkaberget berg   Högbacken berg
  Kälkaberget berg /Se   Högbrännan bergsluttning
  Källberget berg /Se   Högbränntjärnen tjärn
  Källbrunnsviken vik   Högknölen högsta toppen på Grundvattsberget
  Källmyran sankmark   Högkvistses terräng, möjl. f.d. kolning
  Källmyran myr   Högmyran myr
  Källmyran myr   Högmyran myrmark
  Källmyran myr /Se   Högmyrberget berg
  Källmyran terräng   Högmyrlokarna tjärnar
  Källmyran terräng   Högsveden odling
  Källmyran ägomark   Höjdmyran myr
  Källmyrberget berg   Höjdmyrbron kavelbro
  Källmyrberget berg   Hökmyran myr
  Källmyrberget bergnamn /Se   Hökmyran myr
  Källmyrbäcken bäck   Hökmyran slåttermyr
  Källmyrkojan hus   Hökmyran myr
  Källrönningen slåttermyr   Hökmyrbackarna berg
  Källrönningen rönning   Hökmyrbäcken bäck
  Källslåtten terräng   Hökmyrhalsen del av Hökmyran
  Källslåttmyran terräng   Hökmyrriset skogstrakt
  Kärleksudden udde   Hökmyrtäkten täkt
  -köl ortnamnselement /Se   Hömyran myr
  Kölabäcken bäck   Hömyran myr, f.d. slåttermark
  Kölatjärnen tjärn   Hökmyrriset terräng
  Kölatjärnsbäcken bäck   Igeltjärn tjärn
  Kölatjärnsmyran myr   Igeltjärn = Rudtjärn tjärn
  Ladmyran myr   Ingridsberget berg
  Lammåsen höjd   Ingridsberget berg
  Lammåsen ås   Ingridsberget berg
  Lammåsen ås /Se   Isbergsviken vik
  Landsråberget berg   Jananäset udde
  Landsråberget berg   Jockes gammal kolning
  Landsråberget berg   Jonases tjärnarna Saknas
  Landsråberget berg /Se   Jon-Jansasslåtten f.d. slåtter
  Landsråmyran myr   Jon-Jansasslåtten sjö
  Landsråmyran myr   Juvatssjön sjö
  Lapplandsloken vattensamling   Juvatssjön sjö
  Lappnäset udde   Juvatsjön sjö
  Lappnäsudden udde   Juvatssjösundet sund
  Lappåsbäcken bäck   Juvatsån å
  Lappåsen höjd   Juvatån å
  Lappåsen ås /Se   Juån = Juvatsån Saknas
  Laxåsbäcken bäck   Juån å
  Laxåsbäcken bäck   Juån å
  Laxåsen ås   Järvshåckeln berg
  Laxåsen berg   Järvshockeln berg
  Laxåsrönningen skogsmark   Järvshåckeln berg
  Laxåsrönningen terräng   Järvspunsen pölar
  Laxåstjärnen, Lilla tjärn   Jönsasveden odling
  Laxåstjärnen, Lilla tjärn   Jönsatäkten täkt
  Laxåstjärnen, Stora tjärn   Jönsatäkten odling
  Lekmyran myr   Kallkällberget berg
  Lekmyran myr   Kallmyran myr
  Lekåsen åsar   Kallmyran myr
  Lekåsen åsar /Se   Kallmyran myr
  Lermyran myr?   Kallmyran myr
  Lerviken vik   Kallmyran myr
  Lesattberget berg   Kallmyrbäcken bäck
  Lesattberget berg /Se   Kallmyrbäcken bäck
  Lesattbäcken bäck   Kallmyrdammen flottdamm
  Lesatten sjö   Kallmyrån å
  Lesatten sjö   Kampbacken backe
  Lesatten sjö /Se   Karlbergsudden udde
  Lesattmyran myr   Karlbergsudden udde
  Liksomyran myr   Karlbergs rönningen rönning
  Liksomyran myr   Karlsesmyran myrmark
  Lillberget terräng   Kasstensmyran myr
  Lillberget berg   Kaststensmyran myrmark
  Lillberget berg   Kattis sund
  Lillberget terräng   Kattstensmyran myrmark
  Lillberget berg /Se   Kattjärn tjärn
  Lill-Blitjärnen tjärn   Kattjärn, Lilla tjärn
  Lillblitjärnen tjärn /Se   Kattjärn, Stenbit- tjärn
  Lill-Bullran tjärn   Kattjärn, Stora tjärn
  Lill-Byxtjärnen tjärn   Kattjärnarna tjärnar
  Lill-Bävertjärnen tjärn   Kattkölsberget berg
  Lill-Flysillren vik   Kattmyran myr
  Lillköl höjd /Se   Kattmyrbäcken bäck
  Lillköl berg /Se   Kattjärnen liten tjärn
  Lillkölen höjd /Se   Kattjärnsberget berg
  Lillkölsberget berg   Kattögat liten tjärn
  Lillkölsberget berg /Se   Kavelbromyran myr, f.d. myrslåtter
  Lill-Lesatten tjärn   Kilen skogshöjd
  Lillmyran terräng   Kilen berg
  Lillmyran myr   Killingholmen holme
  Lill-Olatjärnen tjärn   Killingholmen holme
  Lill-Olatjärnsbäcken bäck   Kimberget skogsberg
  Lilla-Perstabbe tjärn   Kimkölen litet skogsberg
  Lill-Porstjärnen tjärn   Kimma tjärn
  Lill-Skruckmyran myr   Kimma tjärn, sund
  Lill-Stickeln tjärn   Kimman tjärn
  Lill-Svarttjärnen tjärn   Kimkölen höjd
  Lill-Svenskmyrtjärnen tjärn   Klabbtorpet odling
  Lill-Tillammsbäcken bäck   Klabbviken vik
  Lill-Tillammsbäcken bäck   Klabbviken vik
  Lill-Tillammsbäcken bäck   Klaravägen väg
  Lill-Tillammstjärnen tjärn   Klensmedsrönningen slåttermyr
  Lill-Tillammstjärnen tjärn   Klimparna branta klippor
  Lilltjärnen tjärn   Klingersjöåsen ås
  Lilltjärnen tjärn   Klingertjärnen, Lilla tjärn
  Lill-Trolltjärnen tjärn   Klingertjärnen, Stora tjärn
  Lill-Utgräventjärnen tjärn   Klintasand udde
  Lillvallmyran myr   Klintasand sandstrand
  Lillvallmyran myr   Klinten berg
  Lillvalsjökojan hus   Klinten berg
  Lill-Valsjön sjö   Klintmyran myr
  Lillån å   Klossen slåtterrönning
  Lillön holme   Klassmyran myr
  Linastäkten ägomark   Klossmyran myr
  *Lindefall gränspunkt   Klovtjärn Nedre tjärn
  Lindefall vattenfall   Klovtjärn Övre tjärn
  Liudefall vattenfall   Klåvtjärnarna tjärnar
  Ljudesiön sjö   Klovtjärnsbäcken bäck
  Liudewatns siön sjö   Knallarna bergkullar
  Ljustjärn tjärn /Se   Knallen berg
  Ljustjärnen tjärn   Knallen berg
  Ljustjärnen tjärn   Knallergato väg
  Ljustjärnen tjärn   Knallran berg
  Ljustjärnsberget berg   Knippen bergparti
  Ljustjärnsberget berg /Se   Kojtjärn tjärn
  Lokmyran myr   Kojtjärnen tjärn
  Loknippen terräng   Komyran myr
  Loknippen berg /Se   Komyran myrmark
  Lomsjöån å   Kopparslagsberget berg
  Lomsjöån å   Korpo täkt
  Lomsjöån å   Korpåsknippen berg
  Lomtjärnen tjärn   Korpåsknippen höjd
  Lugnaudden udde   Korshävden kolning
  Lyckberget berg   Korsmyran myr
  Lyckberget berg /Se   Korsmyran myr, sund
  Långberget berg   Korsmyrarna myrar
  Långberget berg /Se   Kotjärn tjärn
  Långmyran myr   Kotjärnen tjärn
  Långmyran terräng   Kotjärnsberget berg
  Långmyran myr   Kotjärnsberget berg
  Långmyran myr   Krankhålet myr
  Långmyran myr   Krankmyran myr
  Långmyran myr   Kransågberget berg
  Långmyran terräng   Kransågberget berg
  Långmyran myr   Kringelmyran myr
  Långmyren myr /Se   Kristoffersberget berg
  Långmyrtjärnen tjärn   Kristoffersdammen damm
  Långmyrtjärnen tjärn   Kristoffersmyran myr
  Långmyråsen ås   Krokmyran myr
  Långmyråsen ås /Se   Kroknäs udde
  Långseberget berg /Se   Kroknäsberget berg
  Långsjöbäcken bäck   Kroknäsmyran myr
  Långsjöbäcken bäck   Kroknäsknallen berg
  Långsjöbäcksmyren myr   Kroknäsmyran myr
  Långsjökölen höjd   Kroknäsmyrknallen berg
  Långsjökölen berg   Kroknäsudden udde
  Långsjökölen högland /Se   Kroknäsudden udde
  Långsjökölen höjd /Se   Kroktjärn tjärn
  Långsjön sjö   Kroktjärn tjärn
  Långsjön sjö   Kroktjärnen tjärn
  Långsjön sjö /Se   Kroktjärnsmyran myrmark
  Långsveberget berg   Kronmyran myr
  Långsveberget berg /Se   Kronskogen kronopark
  Långsvebäcken bäck   Krusen = Ensjökrusen Saknas
  Långsvebäcken bäck   Krusen = Porstjärnskrusen Saknas
  Långsvemyran myr   Krusen berg
  Långsveskeppet sten?   Krusmyran myr
  *Långtjärn tjärn   Kullarna skogstrakt
  Långtjärnarna tjärnar   Kullran berg
  *Långtjärnen tjärn   Kum-Persbackarna backar
  Långtjärnen tjärn   Kumtjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Kusmyran myr
  Långsvetjärnen tjärn   Kusrödjet täkt
  Långtjärnen tjärn   Kusröjet f.d. odling
  Långtjärnen tjärn   Kuttgrundet grund
  Långtjärnen tjärn   Kuttgrundet grund
  Långtjärnen tjärn   Kvarnbackarna backar
  Långtjärnen tjärn   Kvarnbacken backe
  Långtjärnen tjärn   Kvarnbacken backe
  Långtjärnen tjärn   Kvarnbacksudden udde
  Långtjärnsmyran myr   Kvarnberget berg
  Långtjärnsmyran sankmark   Kvarnberget berg
  Långudden sandås   Kvarnberget berg
  Långudden ås /Se   Kvarnbäcken bäck
  Långuddsbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Långuddslokarna sankmark   Kvarnbäckrönningen slåttermyr
  Läckmyran terräng   Kvarnmyran myr
  Länsråberget berg /Se   Kvarnmyran myr
  Lövbacksstugan hus   Kvarnmyran myr
  Lövberget berg /Se   Kvarnmyran myr
  Lövholmen holme   Kvarnmyran myr
  Lövnäsudden udde   Kvarnmyrrönningen täkt
  Lövsberget berg   Kvarnmyrrönningen slåttermyr
  Lövsmyran, Norra terräng   Kvarnnylandet täkt
  Lövsmyran, Södra terräng   Kvarnnylandet äng
  Magasinet vik   Kvarnrönningen rönning, f.d. slåtter
  Magasinsudden udde   Kvarnrönningen skogsmark
  Magerabborrtjärnen tjärn   Kvarnsjöberget berg
  Malesviken vatten   Kvarnsjön sjö
  Margretsmyran myr?   Kvarnsjön sjö
  Marklammsberget berg   Kvarnsjön sjö
  Marklammsberget berg /Se   Kvarnsjön sjö
  Marklammstjärnen tjärn   Kvarnsvedberget berg
  Marklammstjärnen tjärn /Se   Kvarntjärn = Stortjärnen Saknas
  Matsäckstjärnarna tjärnar   Kvarntjärnarna tjärnar
  Mattesesmyran myr   Kvarntjärnen, Nedre tjärn
  Mattesesmyran myr   Kvarntjärnen, Övre tjärn
  Mattesesviken vik   Kvarntjärnsbäcken bäck
  Mellan-Krokodilmyran myr   Kvarntäkten täkt
  Mellansjön sjö   Kvarnviken vik
  Mellansjön sjö   Kvarnviken vik
  Mellansjön sjö   Kvarnån å
  Mellansjön sjö   Kvarnån å
  Mellansjön sjö   Kvarnån å
  Mellansjön sjö   Kvistaberget berg
  Mellansjön sjö   Kvistabäcken bäck
  Mellansjön sjö   Kvistabäcken bäck
  Mellansjön sjö   Kvistabäcken bäck
  Millestbäcken bäck   Kvistabäcken bäck
  Millestbäcktjärnen tjärn   Kvistabäcksvägen väg
  Moasberget berg   Kvällflaxslåtten myrslått
  Moasberget berg   Kyrksjön sjö
  Moasberget berg   Kåsen täkt i skogen
  Moasberget berg /Se   Kälka täkt
  Moasdammen damm?   Kälka äga
  Moasen sjö   Kälkaberget berg
  Moasen sjö   Källarhoppen rullstensåsen
  Moasen sjö   Källberget del av berg
  Moasen sjö   Källbrunnsviken vik
  Moasen sjö   Källbrunnsviken vik
  Moasen sjö   Källbrunnsänge uttäkt
  Moasen sjö /Se   Källbäcken bäck
  Moasmoarna terräng   Källbäcken = Sandbäcken Saknas
  Moasmoarna terräng   Källbäcken bäck
  Moasmoarna momarker /Se   Källkölarna bergbackar
  Moasslåtterna terräng   Källmyran myr
  Moastjärnen, Norra tjärn   Källmyran täkt
  Moastjärnen, Södra tjärn   Källmyran myr
  Mogasjön, se Moasen sjö   Källmyran myr
  Moglen sjö   Källmyran myr
  Morstuberget berg   Källmyran myr
  Morstoberget berg /Se   Källmyran myr
  Morstobäcken bäck   Källmyran myrmark
  Morstobäcken bäck   Källmyran myrmark
  Morstobäcken bäck /Se   Källmyran myr
  Morstodalen dal   Källmyrberget berg
  Morstomyran myr   Källmyrberget berg
  Mossmyran terräng   Källmyrberget berg
  Mossåsen ås   Källmyrberget berg
  Mossåsen ås /Se   Källmyrberget berg
  Mostika backarna höjd   Källmyrberget berg
  Mostikabackarna bergbackar /Se   Källmyrbäcken bäck
  Motochmedberget berg   Källmyrbäcken bäck
  Motochmedbackarna berg /Se   Källrönningen slåtterrönningen
  Motochmedberget berg /Se   Källrönningsbäcken bäck
  Mubbaviken vik   Källslotten täkt
  Musmyrbäcken bäck   Källslåtten f.d. odling, myr
  Musmyrbäcken bäck   Källslåttmyran myr
  Musmyrdalen dal   Källslåttmyran myr
  Musmyrdalen dal   Käringmyran myr
  Mustikka-berget berg /Se   Kärleksudden = Jananäset Saknas
  Myrtjärnen tjärn   Kärrhusvägen stig
  Mågamyran myr   Kölabäcken bäck
  Målberget berg   Kölabäcken bäck
  Målberget berg /Se   Kölatjärn tjärn
  Målbäcken bäck   Kölatjärn tjärn
  Måldäljan terräng   Kölatjärnen tjärn
  Månsaberget berg   Kölatjärnsbäcken bäck
  Månsaberget berg /Se   Kölatjärnsbäcken bäck
  Mårdhusmyran myr   Kölatjärnsmyran myr
  Mårdhusmyran myr   Kölatjärnsmyran myr
  Mårdhusmyran sankmark /Se   Ladmyran myr
  Mårtensudden udde   Ladmyran myr
  Mårtensviken vik   Lammåsen ås
  Mörkasberget berg   Lammåsen bergås
  Mörkasberget berg /Se   Landsråberget berg
  Mörttjärn, St tjärn   Landsråberget berg
  Mörttjärn tjärn   Landsråmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Lapplandsloken myrhål
  *Mörttjärnen tjärn   Lappnäsbäcken bäck
  Mörttjärnen, Övre tjärn   Lappnäset udde
  *Naggan sjö   Lappnäsudden udde
  Naggaviken vik   Lappåsbäcken bäck
  Naggberget berg   Lappåsbäcken bäck
  Naggberget berg   Lappåsen berg
  Naggberget berg /Se   Lappåsen ås
  Naggbäcken bäck   Lars-Eriks kolningen gammal kolning
  Naggbäcken bäck   Lars-Jons änget slåttermyr
  Naggen sjö   Laxtjärn tjärn
  Naggen sjö   Laxåsbäcken bäck
  Naggen sjö   Laxåsen berg
  Naggen, Stor sjö   Laxåsrönningen slåttermyr
  Naggmyrorna myrmark   Laxåstjärnen, Lilla tjärn
  Naggrå råmärke   Laxåstjärnen, Stora tjärn
  Naggrå gammalt gränsmärke   Ledsveden gammal- nu igenvuxen- rågsvedja
  Naggrå gränsmärke   Lekattrönningen myr, f.d. slåttermark
  *Naggrå gammalt gränsmärke   Lekmyran myr
  Naggrå gränsmärke   Lekåsen berg
  Naggsågen såg?   Lekåsen bergås
  Naggtjärnen tjärn   Lekåsen ås
  Naggtjärnen tjärn   Lermyran täkt
  Naggvältströmmen fors   Lermyran myr
  Naggån å   Lerviken vik
  Naggån å   Lerviken vik
  Nordanbergsmyran myr   Lesattberget berg
  Nordanbergsmyran myr   Lesattberget berg
  Nordanbergstjärnen tjärn   Lesattbäcken bäck
  Nordanbergstjärnen tjärn   Lesatten sjö
  Norrberget berg /Se   Lesatten sjö
  Norrbäcken bäck   Lesatten sjö
  Norrbäcktjärnen tjärn   Lesatten, Lilla liten tjärn
  Norrdalen dal   Lesattmyran myr
  Norrdalsmyran myr   Liksomyran myr
  Norr-Enan å   Liksomyran myr
  Norr-Ensjön sjö   Liljegrens plats i skogen
  Norr-Entjärnen, Nedra tjärn   Lillaperstabbe tjärn
  Norr-Entjärnen, Övra tjärn   Lilla-Perstabbe tjärn
  Norr-Grötsjön sjö   Lillberget litet berg
  Norrhällorna höjd   Lillberget del av Gådaberget
  Norrhällorna berg   Lillberget berg
  Norrhällorna bergparti /Se   Lillberget berg
  Norrhällsmyran sankmark   Lillberget berg
  Norrisvedjorna skogsterräng   Lillbergstjärnen tjärn
  Norrlövbackarna höjd   Lill-Blitjärnen tjärn
  Norrlövsbackarna berg /Se   Lillbrännan skogsområde
  Norrmyrdammen fördämning   Lill-Klingran tjärn
  Norrtjärnen tjärn   Lillköl berg
  Norrtjärnsberget berg   Lillkölen höjd
  Norrtjärnsbäcken bäck   Lillkölen berg
  Norrtjärnsbäcken bäck   Lillkölsberget berg
  Nyboägan ägomark   Lillkölsberget berg
  Nyhuggstret skogsterräng   Lillkölsbäcken bäck
  Nyhuggstret myr   Lillkölsmyran myr
  Nyland, Nedra terräng   Lill-lyckan uttäkt
  Nyland, Övra ägomark   Lillmyran täkt
  Nylandet ägomark   Lillmyran myr
  Nylandsbäcken bäck   Lillmyran myr
  Nylandsmyran myr   Lillmyran myrmark
  Nylandsudden udde   Lillnagghällarna berghällar
  Nylandsviken vik   Lillnylandet uttäkt
  Nylandsviken vik   Lillrönningen täkt
  Nymyran myr   Lillslåtten myr, f.d. myrslåtter
  Nymyran myr   Lill-Stickeln tjärn
  Nymyran odling   Lill-Svarttjärnen tjärn
  Nymyran myr   Lillsveden uttäkt
  Nymyrdalen dal   Lill-Tillamm tjärn
  Nymyrdalen dal   Lilltjärn tjärn
  Nyskogsberget berg   Lilltjärn tjärn
  Nyskogsslåtten slåttermyr   Lilltjärn = Ramsjötjärnen Saknas
  Nyslåttbäcken bäck   Lilltjärn liten, nästan igenvuxen tjärn
  Nyslottjärn tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Nyslåttjärnarna tjärnar   Lilltrolltjärn tjärn
  Nyslåttmyran myr   Lilltrolltjärn tjärn
  Nyslögsbäcken bäck   Lill-Trolltjärnen tjärn
  Nyslögsmyran myr   Lill-Trolltjärnsberget berg
  Nyslögstjärnen tjärn   Lilltån slåtterrönning
  *Nytäkten täkt   Lilltäkten myr, f.d. slåtter
  Näckrostjärnen tjärn   Lillutgräven tjärnen tjärn
  Näcktjärnen tjärn   Lillvallmyran Saknas
  Näsberget berg   Lill-Valsjön sjö
  Näsberget berg   Lillvalsjötäkten täkt
  Näsberget berg /Se   Lillåbron bro
  Näsmyran myr   Lillån å
  Näsmyran odling   Lillån å
  Näsmyran myr   Lillåstjärn tjärn
  Näsmyran odling   Lillön ö
  Näsudden udde   Linas täkten täkt
  Näthusholmen holme   Linastäkten åkermark
  Näverhosen berg /Se   Linsänka strandkant
  Nötatjärnen tjärn   Linsänkesudden udde
  Nötatjärnsbäcken bäck   Ljusbackssveden rågsvedja
  Nötatjärnsmyran terräng   Ljustjärn tjärn
  Odlingsmyran terräng   Ljustjärn tjärn
  Odlingstjärnen tjärn   Ljustjärn tjärn
  Olatjärn tjärn   Ljustjärnen tjärn
  Olatjärn tjärn   Lokarna tjärnar
  Olatjärn tjärn   Loken myrhål
  Olatjärn tjärn /Se   Lokmyran myr
  Olatjärnen tjärn   Loknippen berg
  Olatjärnsberget, Norra berg   Loknippen bergknippe
  Olatjärnsberget, Norra o. Södra berg /Se   Lommyran myr
  Olatjärnsberget, Södra berg   Lomsjöån å
  Olatjärnsbäcken bäck   Lomtjärn tjärn
  Ol-Gummessjön vatten   Lomtjärnen tjärn
  Ollesmyran myr?   Lortmyränget, Nedre slåttermyr
  Olsmyran myr   Lortmyränget, Övre slåttermyr
  Orasjön sjö   Lortrå sumpig täkt
  Orasjön sjö   Lorttjärnen tjärn
  Orrflon sankmark   Lorttjärnen = Prästtjärn Saknas
  Orrholmen holme   Lorttjärnsbäcken bäck
  Orrmyran myr   Lugna udde
  Orrmyran myr   Lugnaudden udde
  Orrmyran myr   Lugnudden lång udde- rullstensås
  Orrmyran terräng   Lugnudden udde
  Orrnäset näs   Lundgrens skogstrakt
  Orrnäset näs   Lyckan täkt
  Orrsiöga, se Ursjön, Norra sjö   Lyckan täkt
  Orsjön sjö /Se   Lyckan uttäkt
  Osberget berg /Se   Lyckan liten täkt
  Oskarsryggen ås /Se   Lyckberget berg
  Oskarsmyran myr   Lyckhävden kolbotten
  Oxbäcken bäck   Långberget långsträckt berg
  Oxbäcken bäck   Långberget berg
  Oxdiket bäck   Långkölen höjdmark
  Oxmyran, Norra myr   Långloken lång myrsträckning
  Oxmyran, Södra myr   Långmyran lång myr
  Oxmyran, Norra o. Södra myrar   Långmyran lång myr
  Oxråbackarna höjd   Långmyran myr
  Oxråbackarna moränbackar /Se   Långmyran myr
  Oxögat tjärn   Långmyran myr
  Palmamyran myr   Långmyran myr
  Palmamyran odling   Långmyran myr
  Pankhällholmen holme   Långmyran myr
  Pankhällholmen holme   Långmyran myr
  Paskalammsberget berg   Långmyran myr
  Paskalammsberget berg /Se   Långmyran myr
  Paskalammsmyran myr   Långmyran myrmark
  Paskalammstjärnen tjärn   Långmyrtjärn tjärn
  Paskalammstjärnen tjärn /Se   Långmyråsen skogsås
  Per-Olsmyran myr   Långseberget berg
  Per-Olsmyran myr   Långseberget berg
  Pilaks terräng   Långsebäcken bäck
  Pilaksberget berg   Långsebäcken bäck
  Pilaksberget berg /Se   Långsemyran myr
  Pilaksviken vik   Långsemyran myr
  Pissingbacken terräng   Långsetjärnen tjärn
  Plomptjärnen tjärn   Långsetjärnen tjärn
  Poppelamm tjärn   Långsjöb. berg
  Poppelammsberget berg   Långsjöberget = Långsjökölen Saknas
  Poppelammsbäcken bäck   Långsjöberget berg
  Porsmyran myr   Långsjöberget berg
  Porstjärnen tjärn   Långsjöbäcken bäck
  Porstjärnen tjärn /Se   Långsjöbäcken bäck
  Porstjärnsdammen fördämning   Långsjöbäcken bäck
  Porstjärnskrusen höjd   Långsjöbäckrönningarna slåttermyrar
  Porstjärnskrusen berg /Se   Långsjöbäcksmyran myrmark
  Portbäcken bäck   Långsjöbäcksrönningen skogsområde
  Portbäcken bäck   Långsjökölen berg
  Punsmyran myr   Långsjökölen berg
  Pål-Hans blecka skoglöst område   Långsjökölen höjdmark
  Pärlandsudden udde   Långsjön sjö
  Pörstjärnskrusen berg /Se   Långsjön sjö
  Rallarkällan källa?   Långsjön sjö
  *Ramsjösjön sjö   Långsjötjärn tjärn
  Ramsjötjärnarna tjärnar   Långsjötjärn tjärn
  Remma-Pellesmyran myr   Långsvalarna åkrar
  Riberget berg   Långsveberget berg
  Riberget berg /Se   Långsvebäcken bäck
  Ribergsdalen dal   Långsvemyran myr
  Ribergstjärnen tjärn   Långsvetjärnen tjärn
  Ribergstjärnsmyrorna sankmark   Långtjärn långsträckt tjärn
  Rigmyran myr   Långtjärn tjärn
  Rigmyran myr /Se   Långtjärn tjärn
  Rigmyrbäcken bäck   Långtjärn långsträckt tjärn
  Rigmyrkölen skogsterräng   Långtjärn tjärn
  Ri(g)myrkölen skogstrakt /Se   Långtjärn tjärn
  Rigmyrkölen berg /Se   Långtjärn tjärn
  Rimsobäcken bäck   Långtjärn tjärn
  Rimsolokarna tjärnar   Långtjärnarna tjärnar
  Risamyran myr   Långtjärnen tjärn
  Rismyran terräng   Långtjärnen tjärn
  Rismyrviken vik   Långtjärnen tjärn
  Risåsen ås   Långtjärnen tjärn
  Risåsen höjd   Långtjärnen tjärn
  Risåsen berg   Långtjärnsmyran myr
  Risåsen ås /Se   Långudden sandås
  Rotfallsberget berg   Långuddsbäcken bäck
  Rotfallsberget berg /Se   Långuddslokarna myrar
  Rottjärn tjärn /Se   Långåkern åker
  Rottjärnen tjärn   Läckmyran myr
  Rottjärnsberget berg /Se   Länsråberget berg
  Rottjärnsbäcken bäck   Länsråmyran myrmark
  Rottjärnsknippen höjd   Lövbackarna bergbackar
  Rottjärnsknippen berg /Se   Lövbackarna, Norra berg
  Rottjärnsmyran myr   Lövbackarna, Södra berg
  Rudtjärnen tjärn   Lövbacken backsluttning
  Rudtjärnsbäcken bäck   Lövnäset udde
  Rundtjärnen tjärn   Lövnäsholmen holme
  -rygg ortnamnselement /Se   Lövnäsudden udde
  Ryggarna rullstensås   Lövsberget berg
  Ryggen ås /Se   Lövsrönningen slåttermyr
  Ryggen ås /Se   Magasinet vik
  Råbäcken bäck   Magerabborrtjärnen tjärn
  Rådmansmyran myr   Magerabborrtjärnen tjärn
  Rådmansmyran sankmark   Malesviken vik
  Råholmen holme   Malinsviken vik
  Råmyran myr   Malinsviken vik
  Råtjärnen tjärn   Margetsmyran myr
  Rödtjärn tjärn /Se   Margits myran täkt
  Rödtjärnen tjärn   Marklamsberget berg
  Rödtjärnsberget berg   Marklammsberget berg
  Rödtjärnsbäcken bäck   Marklamstjärnen tjärn
  Rödtjärnsflon sankmark   Marklammstjärnen tjärn
  Rödtjärnsmyran sankmark   Maskloken slåtterrönning
  Rövhålet sankmark   Matforslänningen båtstad
  Salandersudden udde   Matsäckstjärnarna tjärnar
  Salmaholmen holme   Matsäckstjärnen tjärn
  Saltviksbackarna höjd   Mattesesmyran myr
  Saltviksdammen fördämning   Mattesesviken vik
  Saltviksmyran myr   Mattis-Olsas viken vik
  Sandbäcken bäck   Mattis-Olsas myran myrslåtter
  Sandelln Lacus sjö   Mattis-Olsas rönning rönning
  Sandellåsen ås   Medelpadriset skog
  Rödtjärnsberget berg /Se   Mellansjömyran myr
  *Sandåsen berg?   Mellansjön sjö
  Sandåsen ås /Se   Mellansjön sjö
  Sankmyran sankmark   Mellansjön sjö
  Sarvtjärnen tjärn   Mellansjöviken vik
  Sexadammen fördämning   Mellantjärn tjärn
  Sijksiön sjö   Mellantjärnen tjärn
  Sikgrundet holme   Midsommarsmyran myr
  Siksjödammen fördämning   Midsommarstjärn tjärn
  Siksjöhöljorna utvidgningar i å   Midsommarstjärn tjärn
  Siksjön sjö   Millesbäck bäck
  Siksjön sjö   Millesbäcken bäck
  Siksjön sjö   Millesbäcktjärn tjärn
  Siksjötjärnarna tjärnar   Millesbäcktjärn tjärn
  Siksjötjärnarna tjärnar   Millestbäcken bäck
  Siksjötjärnarna tjärnar   Millestbäcktjärnen tjärn
  Siksjöån å   Mistersmyren myr
  Siksjöån å   Moarna sandmoar
  Siksjöån å   Moasberget berg
  Sjudarberget berg   Moasberget berg
  Sjudarberget berg   Moasen sjö
  Sjudarberget berg /Se   Moasen sjö
  Sjudarbäcken bäck   Moasen sjö
  Sjudarbäcken bäck   Moasmoarna = Moarna Saknas
  Sjudartjärnen tjärn   Moasmoarna momark
  Sjudartjärnen tjärn   Moasslåttarna slåttermyrar
  Sjudaråsen ås   Moasslåttarna myrer, f.d. slåttermarker
  Sjudaråsen berg   Moastjärn, Norra och Södra tjärnar
  Sjudaråsen ås /Se   Moastjärnarna tjärnar
  Sjulsmyran sankmark   Moastjärnen, Norra tjärn
  Sjömyran myr   Moastjärnen, Södra tjärn
  Sjömyran myr   Momyran myr
  Sjömyran myr   Morsto, Västra del av Morstomyran
  Sjömyran myr   Morsto, Östra del av Morstomyran
  Sjömyrviken vik   Morstoberget berg
  -skalle ortnamnselement /Se   Morstobäcken bäck
  Skalltjärnen, Norra tjärn   Morstobäcken bäck
  Skalltjärnen, Norra tjärn   Morstodalen dalgång
  Skalltjärnen, Södra tjärn   Morstomyran myr
  Skalltjärnsmyran myr   Morstomyran myr
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Morstotjärnen tjärn
  Skarpön holme   Mossamyran myrmark
  Skolhusmyran myr   Mossen myrmark
  Skonbarge berg   Mossmyran högmosse
  Skornberget berg   Mossåsen berg
  Skrattabborrtjärnen sankmark   Mossåsen ås
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Mostikabackarna berg
  Skruckmyrbäcken bäck   Mostikabackarna berg
  Skruvarbrännan terräng   Mostikasveden skogstrakt
  Skruvarmyran myr   Motochmedbackarna berg
  Skruvarstugån bäck   Mot och medberget berg
  Skruvtjärnarna tjärnar   Mot och medberget berg
  Skruvtjärnarna tjärnar /Se   Motochmedberget berg
  Skruvtjärnsbäcken bäck   Mottemeberget berg
  Skruvtjärnsknippen höjd   Mubbaviken vik
  Skruvtjärnsknippen berg /Se   Mullbacken jordbergsluttning
  Skräddar-Jonsriset skogsterräng   Mullberget, Lilla berg
  Skräddar-Jonsriset skog   Mullbergsbäcken bäck
  Skräddarmyran terräng   Mullbergsstenen stor sten
  Skålmyran myr   Musmyrbäcken bäck
  Skålmyrudden udde   Musmyrbäcken bäck
  Skålmyrviken vik   Musmyran myr
  Skålrönningarna terräng   Musmyran myr
  Skålrönningen slåttermyr   Musmyrdalen lång dal
  Skålrönningen slåttermyr   Myran slåtterrönning
  Skålsveden terräng   Myran täkt
  Skåltjärnen tjärn   Myran slåttermyr
  Skåltjärnsbäcken bäck   Myran myr
  Skåltjärnsmyran myr   Myrslagstj. tjärn
  Skånberget berg   Myrslogstjärn tjärn
  Skånberget berg   Myrtagsmyran myr
  Skånberget berg   Myrtäkten utslått
  Skånberget triangelpunkt   Målberget berg
  Skånberget berg /Se   Målberget, se Mårdberget Saknas
  Skånberget berg /Se   Målberget berg
  Skånbäcken bäck   Målbäcken bäck
  Skåntjärnarna tjärnar   Målbäcken bäck
  Skäftesmyran, Lilla terräng   Mångsaberget berg
  Skäftesmyran, Stora terräng   Mångsaudden udde
  Skägglokarna tjärnar   Mårdberget berg
  Skägglokarna sjöar   Mårdhusmyran myr
  Slomyran, Lilla myr   Mårtensviken vik
  Slomyran,Stora myr   Mårtensviken vik
  Slåtjärnen tjärn   Mörttjärn, Stora tjärn
  Slåtjärnen tjärn   Naggberget berg
  Slått tjärn tjärn   Naggberget berg
  Slåttjärn tjärn /Se   Naggbäcken Naggtjärnens avlopp
  Slåttjärnen tjärn   Naggbäcken bäck
  Slåttjärnsberget berg   Naggen sjö
  Slåttjärnsberget berg /Se   Naggkullen höjd
  Slåttjärnsbäcken bäck   Naggmyrarna myrar
  Slåttjärnsmyran myr   Naggmyrorna myrmark
  Smittatäkten ägomark   Naggröset stenröse
  Smittavallen äga   Naggröset sockenröse
  Småbjörntjärnarna tjärnar   Naggtjärn tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Naggtjärnen tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Naggtjärnen tjärn
  Småtjärnsmyran myr   Naggviken vik
  Smällhällrået terräng   Naggån å
  Snemyran ängsmyr   Naggån å
  Snemyran myr /Se   Naggån å
  Snemyrviken vik   Nerimyran täkter
  Snemyråsbäcken bäck   Nian flottdamm
  Snemyråsen ås   Nils-Olovs pärlandet uttäkt
  Snemyråsen ås /Se   Nordanbergsmyran myr
  Snemyråslokarna sankmark   Nordanbergstjärnen tjärn
  Snemyråstjärnen tjärn   Nordandalen dalgång
  Sotbrännan berg?   Nordandalsmyra myr
  Spångmyran terräng   Norra Ensjön, se Ensjön Saknas
  Spångmyran myr   Norra Grötsjön, se Grötsjön, Norra och Södra Saknas
  Stacktjärnsrå gammalt gränsmärke   Norrbackarna bergbackar
  *Stacktjärns rå gränsmärke   Norrbergsskogen skogsområde
  *Stacktjärns rå gammalt gränsmärke   Norrbergsviken vik
  *Stacktjärns rå gränsmärke   Norrbottenstjärnarna tjärnar
  Stagelsjöbäcken bäck   Norrbottenstjärnarna tjärnar
  Stagelsjömyran, Norra myr   Norrbydammen damm
  Stagelsjömyran, Södra sankmark   Norrbäcken bäck
  Stagelsjön sjö   Norrdalen dalgång
  Stagelsjötjärnen tjärn   Norrdalsbäcken bäck
  Stagelås by /Se   Norrdalsmyran myr
  Stagelåsflaten berg /Se   Norrenan å
  Stagelåsknippen höjd   Norr-Enan å
  Stagelåsknippen berg /Se   Norr-Ensjön sjö
  Stagelåssjön sjö /Se   Norrentjärn tjärn
  Stagelåstjärnen tjärn   Norrentjärn, Nedre tjärn
  Starkaland terräng   Norrentjärn Övre tjärn
  Steksjön vatten   Norr-Entjärnarna tjärnar
  Stenberget berg   Norresbäck = Skruvtjärnsbäcken Saknas
  Stenberget berg /Se   Norresjön = Norra Grundvattsjön Saknas
  Stenbergsholmen holme   Norretjärnen = Grundvattstjärnen Saknas
  Stenbergsmyran myr   Norr-Grötsjön sjö
  Stenbergsudden udde   Norrhällarna hällar
  Stenbittjärnen tjärn   Norrhällorna berghällor
  Stenbittjärnen tjärn   Norrhällsbäcken bäck
  Stenbäcken bäck   Norrhällsmyran myrmark
  Stenbäcken bäck   Norribäcken del av Flodmyrbäcken
  Stenmyran terräng   Norrimyran myr
  Stenmyran myr   Norriåmyran myr
  Stenmyran myr /Se   Norriån = Häxtjärnsbäcken Saknas
  Stenmyrberget berg /Se   Norrlövsbackarna bergbackar
  Stenmyrknallen höjd   Norrmyran slåttermyr
  Stenmyrknallen berg /Se   Norrmyran = Norriåmyran Saknas
  Stensvedberget berg   Norrmyrdammen flottdamm
  Stensvedberget berg /Se   Norromtjärnen täkt
  Stentjärnen tjärn   Norrzsvedjan f.d. odling
  Stentjärnsmyran myr   Norrtjärn tjärn
  Stickelsbrännan terräng   Norrtjärn tjärn
  Stickelsbäcken bäck   Norrtjärnberget berg
  Stickelsmyran myr   Norrtjärnsberget berg
  Stickelssundet sund   Norrtäkten täkt
  Stickelstjärnen tjärn   Notesudden udde
  Stickelstjärnen tjärn   Notesviken vik
  Stjärnlövskolningen terräng   Nothusrönningen äga
  Storbjörnmyran myr   Nyboön ö
  Storblitjärnen tjärn /Se   Nyboön stor ö
  Storbrännan berg?   Nyboön ö
  Storbränntjärnen tjärn   Nybåthusviken vik
  Stor-Bullran tjärn   Nyhuxtret myr
  Stor-Byxtjärnen tjärn   Nylandet täkt
  Stordäljan terräng   Nylandet täkt
  Stordäljan dal   Nylandet täkt
  *Storfloholm gammalt gränsmärke?   Nylandet täkt
  *Storfloholmen gammalt gränsmärke o. myrholme   Nylandet täkt
  *Storfloholm holme   Nylandet täkt
  *Stor(flo)holmen gränsmärke?   Nylandet täkt
  *Storflomyran myr   Nylandet, Nedra odling
  Storflon myr   Nylandet, Övra odling
  Storflon myr   Nylandsbäcken bäck
  Storhedsjön sjö   Nylandsmyran myr
  *Storholmen gammalt gränsmärke   Nylandsmyran myrmark
  *Storholmen gränsmärke   Nylandstäkten täkt
  Storkällmyran myr   Nylandsviken vik
  Storkällmyran odling   Nylandsviken vik
  Storköl höjd /Se   Nymyran myr
  Storköl berg /Se   Nymyran myr
  Storkölen höjd /Se   Nymyran myr
  Storkölsberget berg   Nymyran myr
  Storkölsberget berg /Se   Nymyran myr
  Stormossmyran myr   Nymyran myr
  Stormossmyrberget berg   Nymyran myr
  Stormossmyrberget berg /Se   Nymyrbäcken bäck
  Stormossmyren myr /Se   Nymyrdammen damm
  Stormyran myr   Nymyrtjärnarna tjärnar
  Stormyran myr   Nyskogsberget berg
  Stormyran sankmark   Nyslåttbäcken bäck
  Stormyran odling   Nyslåtttjärn tjärn
  Stormyran myr   Nyslåttjärnarna tjärnar
  Stormyran myr   Nyslögsbäcken bäck
  Stormyran sankmark   Nyslögsbäcken bäck
  Stormyran myr   Nyslögsmyran myr
  Stormyran myr   Nyslögstjärn. se Myrslagstjärn Saknas
  Stormyran myr   Nyslögstjärnen tjärn
  Stormyran myr   Nyslögstjärnen tjärn
  Stormyran myr   Näcktjärn tjärn
  Stormyran terräng   Näcktjärnen tjärn
  Stormyran myr   Näsberget berg
  Stormyran myrnamn /Se   Näsberget berg
  Stormyrberget berg   Näset näs
  Stormyrberget terräng   Näsholmen holme
  Stormyrberget terräng   Näsmyran myr
  Stormyrberget berg   Näsmyran myrmark
  Stormyrberget bergnamn /Se   Näsudden udde
  Stormyrbäcken bäck   Näsviken vik
  Stormyrtjärnen tjärn   Näthusholmen holme
  ?Stornaggen sjö   Näthusholmen holme
  Stornaggen sjö   Näthusholmen holme
  Stornaggen sjö   Näver-Hosen berg
  Stornaggen sjö   Näverhosen berg
  Stornaggen sjö   Nötatjärn tjärn
  Stornaggen sjö   Nötatjärn tjärn
  Stornaggen sjö   Nötatjärn tjärn
  Stornaggen sjö   Nötatjärnsbäcken bäck
  Stornaggen sjö   Nötatjärnsbäcken bäck
  Stornaggen sjö   Nötatjärnsmyran myr
  Stornaggen sjö   Nötatjärnsmyran myr
  Stornaggen sjö   Odlingsmyran myr
  Stornaggen sjö   Odlingsmyran myr
  Stornaggen sjö   Odlingstjärnen tjärn
  Stornaggen sjö /Se   Olastjärn tjärn
  Stornaggmon skogsmark   Olastjärn tjärn
  Stornaggmon terräng   Olatjärn tjärn
  Stornaggtjärnen tjärn   Olatjärn, Lilla tjärn
  Stornaggtjärnen tjärn   Olatjärn, Stora tjärn
  Stornaggtjärnen tjärn   Olatjärnen tjärn
  Stornäset udde   Olatjärnsberget berg
  Storrönningen terräng   Olatjärnsberget, Norra berg
  Storrönningen slåttermyr   Olatjärnsberget, Södra berg
  Storrönningen terräng   Olatjärnsbäcken Stora Olatjärns avlopp
  Stor-Stickeln tjärn   Olatjärnsbäcken bäck
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Olgummessjön vik
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Ol Gummunssjön del av sjö
  Stor-Tillammsbäcken bäck   Ol-Gummesjön del av sjö
  Stor-Tillammsbäcken bäck   Ol-Jons halsen slåttermyr
  Stor-Tillammsbäcken bäck   Ol-Jons myran myr
  Stor-Tillammstjärnen tjärn   Ormtjärn tjärn
  Stor-Tillammstjärnen tjärn   Ormtjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Ormtjärnsslåtten slåtter, f.d, nu myr
  Stortjärnen tjärn   Orrbacken backe
  Stortjärnen tjärn   Orrholmen holme
  Stortjärnen tjärn   Orrholmen, Västra holme
  Stortjärnen tjärn   Orrholmen, Östra holme
  Stortjärnen tjärn   Orrholmen holme
  Stor tjärnen tjärn   Orrmyran myr
  Stortjärnen tjärn /Se   Orrmyran myr
  Stortjärnsberget berg   Orrmyran myr
  Stortjärnsberget berg   Orrmyran myrmark
  Stortjärnsberget berg /Se   Orrnäsudden udde
  Stortjärnsbäcken bäck   Orrnäsviken vik
  Stortjärnsmyran myr   Orrtjärnen tjärn
  Stor- Utgräventjärnen tjärn   Osberget berg
  Storvallmyran myr   Osberget, se Hosberget och Näverhosen Saknas
  Storvallmyran myr   Osberget berg
  Stor-Valsjön sjö   Oskarsmyran uttäkt
  Stor-Valsjön sjö   Oskarsryggen ås
  Storvik vik   Oxarselet = Stickelstjärnen Saknas
  Storviksåsen höjd   Oxarselet tjärn
  Storön ö   Oxarselet tjärn
  ?Stugutjärn tjärn   Oxarselet myrhål
  Stugutjärnsbäcken bäck   Oxbäcken bäck
  Stuguviken vik   Oxbäcken bäck
  Stumpens ägomark   Oxmyran myr
  Stålberget berg   Oxrå = Oxråbackarna Saknas
  Stålberget berg   Oxråbackarna backe
  Suggmyran terräng   Oxögat tjärn
  Sundet sund   Palmamyran myr
  Sundshockeln triangelpunkt   Palmens park + naturpark
  Sundshockeln berg /Se   Paradisb. berg
  Sundsmyran myr   Paradisberget berg
  Sundstjärnbäcken bäck   Paradisberget berg
  Sunnanbergsrönningen terräng   Paradistjärn tjärn
  Sunnansjö del av sjö /Se   Parisberget berg
  Sunnansjöberget berg /Se   Parisbäcken bäck
  Sunnansjösberget berg   Parisviken vik
  Sunnansjösmyran myr   Paskalampi tjärn
  Sunnansjösviken vik   Paskalamsbäcken bäck
  *Suntjärna tjärn   Paskalammsberget berg
  Svallmyran myr   Paskalampsmyren myr
  Svallmyran myr?   Paskalams-Stormyran myr
  Svartberget berg   Paskalammstjärnen tjärn
  Svartberget berg /Se   Paskalamstjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck   Pellesmyran myr, f.d. slåtter
  Svartbäcken bäck   Penninglanden täkter
  Svartbäcken bäck   Pilaksbergen berg
  Svartbäcksmyran myr   Pilaksklimparna brant berg
  Svartbäcksslåtten myr?   Pilaksrönningen myrslått
  Svartbäcksviken vik   Pilaksviken vik
  Svarthålet tjärn   Pilaksviken vik
  Svartkölen höjd   Pissingbacken bergshöjd
  Svartkölen höjd   Pissingbacken backhöjd
  Svartkölen höjd /Se   Pissingbacken berg
  Svartsveden terräng   Pitehålet tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Pitmyran myr
  Svarttjärnen tjärn   Plantskolan terräng
  Svarttjärnen tjärn   Plomptjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Plomptjärn tjärn
  Svarttjärnsbäcken bäck   Pollaslåtten slåttermyr
  Svarttjärnsmyran myr   Pollesviken vik
  Svarttjärnsmyran myr   Pommern myr
  Svarttjärnsmyran terräng   Poppelam tjärn
  Svarttjärnsmyran myr   Poppelansberget berg
  Svartviken vik   Poppelamsbäcken bäck
  Svartån bäck   Porstjärn tjärn
  Svartåsmyran terräng   Porstjärn tjärn
  Svartåsrönningen terräng   Porstjärn, Lilla tjärn
  Svedbergstjärnen tjärn   Porstjärnen tjärn
  Svedbergstjärnen tjärn   Porstjärnsbäcken = Porstjärnsån Saknas
  Svensmyrbäcken bäck   Porstjärnsdammen = Ettan Saknas
  Svenskmyrtjärnen tjärn   Porstjärnskrusen berg
  Sågbäcken bäck   Porstjärnskrusen berg
  Sågkölen höjd /Se   Porstjärnskrusen berg
  Sågkölen berg /Se   Porstjärnsmyran myr
  Söderberg berg   Porstjärnsån å
  Söderberg triangelpunkt /Se   Portbergsbleckan myr
  Söderhällorna bergparti /Se   Portbäcken bäck
  Söderhällsbäcken bäck   Portbäcken bäck
  Södertjärnarna tjärnar   Portbäcken bäck
  Södertjärnen myr   Portersbleckan slåttermyr
  Söndagsberget berg   Prästskogen skog
  Söndagsberget berg   Prästtallen metplats
  Söndagsberget berg /Se   Prästtjärn tjärn
  Söndagsberget berg /Se   Punsmyran myr
  Sör-Grötsjön sjö   Pupparloken myr
  Sörholmen holme   Puppaloken myrhål
  Sörhällorna höjd   Pål-Hans blecka öppning i skogen
  Sörhällorna berg   Pållesviken vik
  Sörpåberget berg   Pålsimsskallen brant berg
  Sörrönningstjärnen tjärn   Päralandsudden udde
  Tallberget berg   Päralyckan uttäckt
  Tallberget berg   Päralycksbacken backe
  Tallberget terräng   Pörstjärn, Porstjärn Saknas
  Tallberget berg /Se   Pörstjärn, se Porstjärn Saknas
  Tallberget berg /Se   Pörstjärnkrusen, se Porstjärnskrusen Saknas
  Tallbergsdammen damm   Pörstjärnkusen, se Porstjärnskrusen Saknas
  Tallnäskojan hus   Pörstjärnskrusen, se Porstjärnskrusen Saknas
  Tallnäsudden udde   Ramsjötjärn, Yttre tjärn
  Talltarmen terräng   Ramsjötjärn, Övre tjärn
  Taring---n sjö   Ramsjötjärnarna tjärnar
  Tevansjö by /Se   Ramsjötjärnarna tjärnar
  Tevansjöberget berg   Ramsjötjärnarna tjärnar
  Tevansjöberget berg /Se   Ramsjötjärnen tjärn
  Tevansjön sjö   Ramsjövägen väg
  Tevansjön sjö   Rappatäkten täkt
  Tevansjön sjö /Se   Rappatäkten ägomark
  Tevesjön sjö /Se   Remma-Pelles myran myr
  Tillammsbäcken bäck   Remma-Pellesmyran myr
  Tillammsbäcken bäck   Revnästäkten täkt
  Tillammsbäcken bäck   Revnäsudden = Klintarand Saknas
  Tillammsbäcken bäck   Revställnäset näs
  Tillammskojan terräng   Riberget berg
  Tillammsmyrorna sankmark   Riberget berg
  Tillammsmyrorna sankmark   Ribergsdalen dalgång
  Tillammstjärnen tjärn   Ribergstjärnen tjärn
  Timmerberget berg   Ridberget berg
  Timmerberget berg /Se   Rigberget berg
  Timmerbergsmyran myr   Rigbergsbäcken bäck
  Timmerbrännberget berg   Rigbergsbäcken bäck
  Timmerbrännan beb. /Se   Rigbergstjärn tjärn
  Timmerbrännberget berg /Se   Rigmyran myr
  Timmerbränntjärnen tjärn   Rigmyrkölen skog
  Tjuvatjärnsberget berg /Se   Rigmyrloken tjärn
  Tjuvatjärnsbäcken bäck   Rimsan myr
  Tjuvatjärnen tjärn   Rimsbäcken bäck
  Tjuvatjärnsberget berg   Rimsbäcken bäck
  Tjuvattjärnsbäcken bäck   Rimso myr
  Tjuvmyran myr   Rimsobäcken bäck
  Tjädersmyran myr   Rimsolokarna tjärnar
  Tjädersmyran myr   Risaloken tjärn
  Tjädersmyrbäcken bäck   Risamyran myrmark
  Tjädersmyrbäcken bäck   Rismyran myr
  Tjärdalstjärnen tjärn   Rismyran myr
  Tjärnryggen ås /Se   Rismyrviken vik
  Torringsion sjö   Risåsen berg
  Torringsiön sjö   Risåsen bergås
  Torringsjön sjö   Risåsen ås
  Torringsjön sjö /Se   Risåsen ås
  Tjärnryggen skogsterräng   Rotfallsberget berg
  Tjärnängesbäcken bäck   Rotfallsberget berg
  Tjärnängestjärnen tjärn   Rotfallsberget berg
  Tjärnänget myräng   Rotfallsberget berg
  Tobaksmyran myr   Rotfallsberget berg
  Tobaksmyrbäcken bäck   Rottjärn tjärn
  Tobaksmyrloken tjärn   Rottjärn tjärn
  Tornatjärnen tjärn   Rottjärnen tjärn
  Torpsudden udde   Rottjärnsbäcken bäck
  Toringsjön sjö   Rottjärnsbäcken bäck
  *Toringsjön sjö   Rottjärnsknippen bergknalle
  Trattmyran myr   Rottjärnsknippen högsta toppen på Tväringsberget
  Trattmyrbrännan skogsområde   Rottjärnsknippen höjd
  Treadammen damm   Rottjärnsmyran myrmark
  Treadammen fördämning   Rottjärnsmyren myr
  Treadammen fördämning   Rudtjärn tjärn
  Treadammsåsen ås   Rudtjärn, Västra tjärn
  Treadammsåsen berg   Rudtjärn, Östra tjärn
  Treamyran myr   Rudtjärnen tjärn
  Treslinten tjärn   Rudtjärnsbäcken bäck
  Treslinten triangelpunkt   Rudtjärnsbäcken bäck
  Trolltjärn tjärn   Rudtjärnsmyran myr
  Trolltjärn tjärn o fd beb /Se   Ryggarna rullstensås
  Trolltjärnen tjärn   Ryggen rullstensås
  Trolltjärnsberget berg   Ryggen ås
  Trolltjärnsberget berg /Se   Råbäcken bäck
  Trolltjärnsbäcken bäck   Råbäcken bäck
  Trolltjärnshockeln triangelpunkt   Råbäcken bäck
  Trolltjärnshockeln berg /Se   Rådmansmyran myrmark
  Trolltjärnsrönningen myr?   Rådmansmyran myrmark
  Trågaberget berg   Råholmen holme
  Trågaberget berg /Se   Råmyran myr
  Trätjärnen tjärn   Råmyran myr
  Trätjärnsberget berg   Rånkasbäcken bäck
  Trätjärnsbäcken bäck   Rödbron landsvägsbro
  Trätrönningen terräng   Rödtjärnen tjärn
  Tröjmyran myr   Rödtjärnen tjärn
  Tröjmyran myr   Rödtjärn tjärn
  Tröjmyrtjärnen tjärn   Rödtjärnsberget berg
  Tröjmyrtjärnen tjärn   Rödtjärnsberget berg
  Tröskbladhålet tjärn   Rödtjärnsberget berg
  Tuppberget berg   Rödtjärnsbäcken bäck
  Tuppberget berg /Se   Rödtjärnsbäcken bäck
  Tuppen berg /Se   Rödtjärnsflon myrområde
  Tuppmyran terräng   Rödtjärnsmyran myr
  Tuvatjärnsbäcken bäck   Rönningen utlagd slått
  Tuvtjärnen tjärn   Rönningen täkt
  Tväringen sjö   Rönningen f.d. slåtter
  Tväringen sjö   Rönningsbäcken bäck
  Tväringen sjö   Rönningsudden udde
  Tväringen sjö   Rövhålet myrhål
  Tväringen sjö   Rövhålet myrhål
  Tväringen sjö /Se   Salandersudden udde
  Tväringen sjö   Salmaholmen holme
  Tväringen sjö   Saltviksbackarna bergbackar
  Tväringen sjö   Saltviksdammen flottdamm
  Tväringen sjö /Se   Saltvikskojorna kojor
  Tväringsbackarna höjd   Saltviksmyran myr
  Tväringsberget berg   Saltviksmyran myr
  Tväringsberget berg /Se   Sand sandvik
  Tväringsberget berg /Se   Sand = Klabbviken Saknas
  Tväringsberget berg /Se   Sand strandområde
  Tväringsdammen damm   Sandbergstjärnen tjärn
  Tväringstjärnen tjärn   Sandbäcken bäck
  Tväringsån å   Sandbäcken bäck
  *Tväringsåsen berg /Se   Sandkullarna strand
  *Tväringsåsen berg /Se   Sandkullarna uddar
  Udden udde   Sandkvistmyran myr
  Ursjön, Norra sjö   Sandkviststjärnen Saknas
  Ursjön, Södra och Norra sjöar   Sarvtjärnen tjärn
  Ursjön, Norra sjö   Sexan flottdamm
  Ursjön, Norra tjärn   Sikgrundet grund
  Ursjöån å   Sikgrundet grund
  Utgräven tjärnen tjärn   Siksjön sjö
  Utgräventjärnen tjärn   Siksjötjärnarna tjärnar
  Utgräventjärnen tjärn   Siksjöån å
  Utgrävningstjärnarna tjärnar   Sjuaberget berg
  Utterströmmen fors   Sjuan flottdamm - nu riven
  Uttertjärnen tjärn   Sjudarberget berg
  Utterströmmen fors   Sjudarberget berg
  Uttertjärnsberget berg   Sjudarbergstjärn tjärn
  Vallberget berg   Sjudarbäcken bäck
  Vallberget berg   Sjudartjärn = Sjudabergstjärn Saknas
  Vallberget berg   Sjudartjärnen tjärn
  Vallberget berg /Se   Sjulsmyran myr
  Vallberget berg /Se   Sjulsmyran myrmark
  Vallbäcken bäck   Sjödins myran myr
  Vallbäcken bäck   Sjömyran myr
  Vallhockeln berg /Se   Sjömyran myr
  Vallknippen terräng   Sjömyran = Skolhusmyran Saknas
  Vallknippen berg /Se   Sjömyran myrmark
  Vallmyran myr   Sjömyrviken vik
  Vallrönningen terräng   Sjömyrviken vik
  Vallsjön sjö   Sjömyrviken vik
  Valltjärn tjärn   Sjöändan vik
  Valltjärnen tjärn   Sjöändan vik
  Valltjärnen tjärn   Skalltjärnarna tjärnar
  Valltjärnen tjärn   Skalltjärnen, Norra tjärn
  Valltjärnen tjärn   Skalltjärnen, Södra tjärn
  Valltjärnen tjärn   Skalltjärnsmyran myr
  Valltjärnen tjärn   Skalltjärnsmyran myr
  Valltjärnen tjärn   Skarpabborrtjärn tjärn
  Valltjärnsmyran myr   Skarpabborrtjärn tjärn
  Vallån bäck   Skarpön ö
  Valsjön, Stora sjö   Skatabbortjärn tjärn
  Valsjön sjö   Skarpen brant berg
  Valsjön, Stora o Lilla sjöar   Skarpen berg
  Valsjön sjö   Skarpön stenholme
  Valsjön sjö   Skarpön ö
  Valsjön Stor- o Lill- sjöar   Skjulsmyran myr
  Valsjön sjö   Skjutbanan skjutbana
  Valsjöviken vik   Skogeldbränna f.d. bränna
  Vandelbäcken bäck   Skogelden f.d. bränna
  Vandelbäcken bäck   Skolhusbäcken bäck
  Vandelmon skogsmark   Skolhusbäcken bäck
  Vandelmon skog   Skolhusmyran myr
  Vandeln sjö   Skolhusmyran myrmark
  Vandeln sjö   Skrattabborrtjärn tjärn
  Vandeln sjö   Skrattabborrtjärn tjärn
  Vandeln sjö   Skrattabborrtjärnen myrmark
  Vandeln sjö   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Vandeln sjö   Skruckmyran myr
  Vandeln sjö   Skruckmyran myr
  Vandeln sjö   Skruckmyrbäcken bäck
  Vandeln sjö   Skruckmyrbäcken bäck
  Vandeln tjärn   Skruckmyränget utlagd slåtteräng
  Vandeln sjö   Skruvarberget berg
  Vandeln sjö   Skruvarbrännan skogsområde
  Vandeln sjö /Se   Skruvarbrännan bränna
  Vandelsmyran myr   Skruvarmyran myr
  Vandelåsen ås?   Skruvarstugån å
  *Vandelåsen berg   Skruvtjärn tjärn
  Vandelåsen berg   Skruvtjärnarna tjärnar
  Vandelåsen terräng   Skruvtjärnen, Nedre tjärn
  Vandelåsen ås /Se   Skruvtjärnen Norra tjärn
  Vilbacksdammen terräng   Skruvtjärnsbäcken bäck
  Vilbacksmyran myr   Skruvtjärnsknippen berg
  Vilbacksmyran myr   Skräddar-Jons riset skog
  Vilbacksmyran ägomark   Skräddarmyren täkt
  Vinternäsudden udde   Skräddarsveden plats
  Vinternäsudden udde   Skvallerå = Smällhåbrå Saknas
  Vinterrönningen slåttermyr   Skålmyran myr
  Vinterrönningen slåttermyr   Skålmyran myr
  Vintervägsrönningen terräng   Skålmyrnäset udde
  Vitmossflon myr   Skålmyrtjärnen tjärn
  Vitmossmyran terräng   Skålmyrudden = Skålmyrnäset Saknas
  Wåhlkasberget bergnamn /Se   Skålmyrudden udde
  Vålarna terräng   Skålmyrviken vik
  Vålarna ås /Se   Skålmyrviken vik
  Vålmyran myr?   Skålriset lövskog
  *Wålsjön sjö   Skålrönningen slåttermyr
  Wålåsiön sjö   Skålsveden plats i skogen
  Vås by /Se   Skålsveden plats på sluttningen
  Våsa sjö   Skåltjärn tjärn
  Våsa sjö   Skåltjärn tjärn
  Wåsasiön sjö   Skåltjärnen tjärn
  Wåsasiön sjö   Skåltjärnsbäcken bäck
  Våsasjön sjö   Skåltjärnsbäcken bäck
  Våsberget berg   Skåltjärnsknippen berg
  Våsberget berg /Se   Skåltjärnsmyran myr
  Våsberget berg   Skåltjärnsmyran myr
  Våsberget berg /Se   Skånberget berg
  Våsbergsknippen terräng   Skånberget berg
  Våsbergsknippen berg /Se   Skånberget berg
  Våsdammen damm?   Skånbäcken bäck
  Wåsio- sjö   Skåntjärnarna tjärnar
  Wåsjön sjö   Skåntjärnarna tjärnar
  Våssjön sjö   Skäftesmyran täkter
  Våssjön sjö   Skäftesmyran, Lilla myr
  Våssjön sjö   Skäftesmyran, Stora myr
  Våssjön sjö   Slinkberget berg
  Våssjön sjö   Slinkberget berg
  Våsvallen terräng   Sliploken tjärn
  Våsån å   Slomyran, Stora myr, f.d. slåttermark
  Västerberget ägomark   Slomyran, Lilla myr
  Väster-Rudtjärnen tjärn   Slomyrrönningen myr, f.d, slåttermark
  Västersjön sjö   Slåttjärn tjärn
  Västersjön sjö   Slåttjärn tjärn
  Västersjön sjö   Slåttjärn tjärn
  Västersjön del av sjön Hennan   Slåttjärnsberget berg
  Västertjärnen tjärn   Slåttjärnsbäcken bäck
  Västertjärnen tjärn   Slåttjärnsmyran myr
  Västertjärnsbäcken bäck   Smedhammaren björkbacke
  Västertjärnsmyran myr   Smedjebacken backe
  Västervåsberget terräng   Smedjebäcken f.d. linodling
  Västervåsberget berg /Se   Smedjebäcken f.d. linodling
  Västervåsdammen damm?   Smedjebäcken åslinga
  Västervåsen sjö /Se   Smedtäkten täkt
  Västervåsen sjö   Smittarönningen täkt
  Västervåsmyran terräng   Smittatäkten täkt
  Västervåsån å   Smittatäkten f.d. odlad mark
  Västisjön del av sjön Öster-Våsen   Smittavallen äga
  Västiviken vik   Smittvallen åker
  Västskogstjärnarna tjärnar   Småbjörntjärnarna tjärnar
  Yssjöberget berg   Småmyrarna täkt
  Yssjöberget berg /Se   Småmyrarna myrar
  Yssjöbäcken bäck   Småtjärnarna tjärnar
  Yssjöholmen holme   Småtjärnarna tjärnar
  Yssjön sjö   Smällhäll rå myr
  Yssjön sjö   Snedbroberget berg
  Yssjön sjö   Snemyran myr
  Yssjön sjö /Se   Snemyran myr
  Åkernäset terräng   Snemyran myr
  Åkernäsviken vik   Snemyran utmark
  Åkernäsviken vik   Snemyrviken vik
  Åklovet åmöten /Se   Snemyrviken vik
  Åminnet del av sjön Öster-Våsen   Snemyråsen berg
  -Ås ortnamnselement /Se   Snemyråsen bergås
  Åsarna höjd   Snemyråsen ås
  Åsarna åsar /Se   Snemyråsbäcken bäck
  Åsbackarna terräng   Snemyråslokarna myrhål
  Åsen terräng   Snemyråstjärnen tjärn
  Åsen ås /Se   Snemyråsen ås
  Åsmyran myr   Snårmyran myr
  Åttadammen fördämning   Socknabäcken bäck
  Äggmyran myr   Sotbrännan berg
  Älgbocken berg   Sotbrännan berg
  Älgknippen berg /Se   Spikabrännan plats i skog
  Älgmyran terräng   Spångbacken spångad backe
  Älgtjärnen tjärn   Spångmyran myr
  Älgtjärnen tjärn   Spångmyran myrmark
  Älgtjärnen tjärn   Stagelsjön sjö
  Älgtjärnsbäcken bäck   Stagelsjön sjö
  Ängesholmen udde   Stagelsjötjärnen tjärn
  Ängesviken vik   Stagelåsen bergås
  Ängesviken vik   Stagelåsflaten = Flaten Saknas
  Änget myr?   Stagelåsknippen berg
  Ängsvattensmyran myr   Stagelåssjön sjö
  ölstierna tjärn   Stagelåssjön sjö
  Ölstjärn tjärn   Stagelåstjärnen tjärn
  Örabäcken bäck   Stakslåttsmyran myr
  Örasjön sjö   Stallavaberget berg
  Örasjön sjö   Starkalandet strandmark
  Örasjön sjö   Starkaviken vik
  Örasjön sjö   Stavasmon mo
  Örasjön sjö   Steknäset udde
  Örasjön sjö   Steksjön vik
  Örasjön sjö   Steksjön vik
  Örasjön sjö   Stekslåtten myr, f.d. slåtter
  Örasjön sjö   Stenberget udde
  Örasjön sjö   Stenbergsholmen holme
  Örasjön sjö   Stenbergsholmen holme
  Örasjön sjö   Stenbergsmyran myr
  Örasjön sjö   Stenbergsmyran myrmark
  Örasjön sjö   Stenbergsudden udde
  Öratjärn tjärn /Se   Stenbittjärn tjärn
  Öratjärnarna tjärnar   Stenbittjärn tjärn
  Öratjärnen tjärn   Stenbäcken bäck
  Öratjärnsberget berg   Stenbäcken bäck
  Öratjärnsberget berg /Se   Stenmyran myr
  Öratjärnsbäcken bäck   Stenmyran myr
  Örjansbäcken bäck   Stenmyran myr
  Örjansknippen berg   Stenmyran myr
  Örjansknippen höjd /Se   Stenmyrberget berg
  Örjanstjärnen tjärn   Stenmyrfliet = Hjältmyrberget Saknas
  Örjanstjärnsmyran myr   Stenmyrknallen berg
  Örsjöarna sjöar   Stenmyrknallen berg
  Örsjön sjö   Stenmyrknallen berg
  Öster-Rudtjärnen tjärn   Stensvedberget berg
  Öster-Våsen sjö   Stensvedberget berg
  Öster-Våsen sjö   Stentjärn tjärn
  Öster-Våsen sjö /Se   Stentjärnen tjärn
  Öst-i-Kölen utmark /Se   Stickeln, Lilla sjö
  Öst-i-kölen höjd /Se   Stickeln, Stora sjö
      Stickeln, Stora sjö
      Stickeln, Östra och Västra tjärnar
      Stickelsberget berg
      Stickelsbrännan skog
      Stickelsbäcken bäck
      Stickelsmyran myr
      Stickelsmyran myr
      Stickelstjärnen tjärn
      Stickelstjärnen tjärn
      Stickelsundet sund
      Stjärnlövskolningen f.d. kolning
      Storbacken = Forslunds storbacken Saknas
      Storbjörnmyran myr
      Storbrännan skogstrakt
      Storbrännan berg
      Storbrännan bränna
      Storbrännbäcken bäck
      Storbränntjärn tjärn
      Storbränntjärnen tjärn
      Stordiket utfallsdike
      Stordäljan dalgång
      Stordäljan dalgång
      Stordäljan dalgång
      Storflon myr
      Storflon myrområde
      Storflon myr
      Stor-Fågelleksmyran myr
      Storhedsjön sjö
      Storhedsjön sjö
      Stor-Johans myran myrslåtter
      Stor-Johans rönning rönning
      Stor-Johansudden udde
      Stor-Klingran tjärn
      Storkällsmyran myrmark
      Storköl berg
      Storkölen höjd
      Storkölen berg
      Storkölen berg
      Storkölsberget berg
      Storkölsberget berg
      Storlyckan täkt
      Stormorsmyran myr
      Stormorsmyran myr
      Stormorsmyrberget berg
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myrmark
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrbäckarna bäckar
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrloken slåttermyr
      Stormyrrönningen slåttermyr
      Stormyrrönningsbäcken = Halvvägsbäcken Saknas
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyråsen bergås
      Stornaggen sjö
      Stornaggen sjö
      Stornaggen sjö
      Stornaggmon momark
      Stornaggtjärn tjärn
      Stornaggtjärn tjärn
      Stornaggtjärnen tjärn
      Stornaggån å
      Stornäset täkt
      Stornäset näs
      Stornäsudden udde
      Storpoppelam tjärn
      Storrönningen myrslått
      Storrönningen åkerområde
      Storrönningen slåttermyr
      Storrönningen myrslått
      Storrönningen skogsområde
      Storrönningen f.d. odling, myr
      Storrönningsmyran myr
      Storsand sandvik
      Stor-Stickeln tjärn
      Stor-Svarttjärnen tjärn
      Stor-Tillamm tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnsberget berg
      Stortjärnsberget berg
      Stortjärnsbäcken bäck
      Stortjärnsbäcken bäck
      Stortjärnsbäcken bäck
      Stortjärnsknippen berg
      Stortån slåtterrönning
      Stor-Valsjön sjö
      Storvik vik
      Storviken vik
      Storviksåsen ås
      Storön skogklädd ö
      Storön ö
      Storön ö
      Stugeviken vik
      Stugutjärn tjärn
      Stugutjärnsbäcken bäck
      Stuguviken vik
      Stupet branta stup
      Stupmyrbäcken bäck
      Stupvägen stig
      Stålberget berg
      Stålberget berg
      Stålbergsrönningen slåttermyr
      Stålåvaberget berg
      Stäksjön del av Finnebysjön
      Suggloken tjärn
      Suggloken tjärn
      Suggmyran myr
      Sundbergsgrinden grind
      Sundellsviken vik
      Sundsbron bro
      Sundsbrosjön del av Finnebysjön
      Sundsbrännorna skogstrakt
      Sundshockeln = Hockeln Saknas
      Sundsholmen holme
      Sundshockeln berg
      Sundshåckeln berg
      Sundsloken myr
      Sundsmyran myr
      Sundsmyran myrmark
      Sundsnäset udde
      Sundsnäset näs
      Sundsnäset näs
      Sundsvallsvägen väg
      Sundsvallsvägen stig
      Sundsvallsvägen gångstig
      Sundsån å
      Sunnanbergsrönningen slåttermyr
      Sunnanbergssved myrmark
      Sunnansjöberget = Mattemeberget Saknas
      Sunnansjöberget berg
      Sunnansjösmyran myr
      Sunnansjösviken vik
      Sunnansjösviken vik
      Sunnesbosjön del av Finnebysjön
      Svallmyran myr
      Svallmyran myr
      Svallmyran myr
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartbäcken bäck
      Svartbergsmyran myr
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckmyran myr
      Svartbäcksviken vik
      Svarthålet tjärn
      Svarthålet tjärn
      Svartbäcksviken vik
      Svartkölen nu försvunnen gård
      Svartkölen höjdmark
      Svartkölsriset bergsluttning
      Svartkölsvägen väg
      Svartsveden plats i skogen
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn, Lilla tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsmyran myr
      Svarttjärnsmyran myr
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartån bäck
      Svartån = Sundsån Saknas
      Svartån = Vallbäcken Saknas
      Svartån å
      Svartån å
      Svartåsen ås
      Svartåsmyran myr
      Svartåsmyran myr
      Svartåsrönningen slåttermyr
      Svartåsrönningen myr, f.d, slåttermark
      Svedbergstjärnen tjärn
      Sveden täkt
      Sveden täkt
      Sven-Ollesviken vik
      Svenskmyrtjärnen tjärn
      Svensmyran myr
      Svensmyrberget berg
      Svensmyrbäcken bäck
      Svensmyrtjärnen tjärn
      Svenssons viken vik
      Svinabacken backe
      Svätthålet slåttermyr
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågdammen flottdamm
      Sågen samfälld såg
      Sågkölen skogsberg
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Söderbrännan berg
      Söder-Grötsjön sjö
      Södernybrännan kolplats
      Södersjömyran myr
      Södersjön = Södra Grundvattsjön Saknas
      Södertjärn tjärn
      Södertjärnen tjärn
      Södertjärnen tjärn
      Södra Grötsjön, se Grötsjön, Norra o Södra Saknas
      Söndagsberget berg
      Söndagsberget berg
      Söndagsberget bergsluttning
      Söndagsberget berg
      Söndagsberget berg
      Söndagsberget berg
      Söndagsrönningen betesmyr
      Söndagsrönningen rönning
      Sörholmen holme
      Sörhällarna berghällar
      Sörhällsbäcken bäck
      Sörhällorna berghällor
      Sörigårdstäkten täkt
      Sörisveden täkt
      Söritorpet täkt
      Söromryggsbäcken bäck
      Söromån täkt
      Sör på åsen berg
      Sörrönningstjärn tjärn
      Sörröningstjärnen tjärn
      Sörviken vik
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallbergsdammen flottdamm
      Tallnäsbäcken å
      Tallnäsgrundet grund
      Tallnäsudden udde
      Talltarmen del av slåttermyr
      Tattaråssveden plats i skogen, förr rågsved
      Tevansjöberget berg
      Tevansjöberget berg
      Tevansjön sjö
      Tevansjön sjö
      Tevansjön sjö
      Tevansjövägen, Gamla gångstig
      Tevansjöån å
      Tevansjöån å
      Tian flottdamm
      Tidelampi, N.S. tjärnar
      Tidilampi tjärn
      Tigersmyran myr
      Tillamsbäcken bäck
      Tillamstjärnarna tjärnar
      Tillammstjärnarna tjärnar
      Tillamstjärnen, Lilla tjärn
      Tillamstjärnen, Stora tjärn
      Timmerberget berg
      Timmerberget berg
      Timmerberget berg
      Timmerbergsmyran myrmark
      Timmerbrännan bergås
      Timmerbränntjärnen tjärn
      Tivolibackarna Ö delen av Våsberget
      Tjuvatjärn tjärn
      Tjuvattjärnen tjärn
      Tjuvatjärnsberget berg
      Tjuvaltjärnsberget berg
      Tjuvatjärnsbäcken bäck
      Tjuvattjärnsbäcken bäck
      Tjuvatjärnsfallen brant sluttning
      Tjyvattjärnsfallet berg
      Tjuvatjärnslokarna tjärnar
      Tjuvhålet täkt
      Tjuvmyran myr
      Tjuvtjärn tjärn
      Tjädermyran myr
      Tjädersmyran myr
      Tjädersmyrberget berg
      Tjärbrunnsviken vik
      Tjärdalstjärnarna tjärnar
      Tjärdalstjärnarna tjärnar
      Tjärnarna uppå Krusen tjärnar
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen = Huskastjärnen Saknas
      Tjärnen = Naggtjärnen Saknas
      Tjärnryggen ås
      Tjärntäkten täkt
      Tjärntäkten täkt
      Tjärntäkten åkermark
      Tjärnängestjärnen tjärn
      Tjärnänget slåttermyr
      Tobaksmyran myr
      Tobaksmyran myr
      Tobaksmyren myr
      Tolls täkt
      Tomterna täkt
      Tornaknallen kulle
      Tornamyran myr
      Tornatjärnen tjärn
      Tornatjärnen tjärn
      Tornatäkten täkt
      Torparrönningen slåttermyr
      Torpnäsudden udde
      Torpviken vik
      Trattmyran myr
      Trattmyran myr
      Trattmyrbrännan hygge
      Treadammen damm
      Treadammsåsen ås
      Trean nu riven flottdamm
      Trean flottdamm
      Treslintarna brännor
      Treslinten tjärn
      Treslinten tjärn
      Treslinten tjärn
      Trollsberget berg
      Trollsberget berg
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn, Lilla tjärn
      Trolltjärn, (Stora) tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnsberget berg
      Trolltjärnsberget berg
      Trolltjärnsbäcken bäck
      Trolltjärnshockeln brant berg
      Trolltjärnshockeln berg
      Trolltjärnshåckeln berg
      Trusken täkt
      Trågaberget berg
      Trågaberget berg
      Saknas tjärn
      Trädet täkt
      Trätjärn tjärn
      Trätjärn tjärn
      Trätjärnen tjärn
      Trätjärnsberget berg
      Trätjärnsbäcken bäck
      Trätrönningen slåttermyr
      Trätrönningen myr, f.d. slåttermark
      Tröjmyran myr
      Tröjmyrtjärn tjärn
      Tröskbladhålet tjärn
      Tröskbladänget myr
      Trösktäkten täkt
      Tuppen bergtoppar
      Tuppen bergtopp
      Tuppen berg
      Tuppmyran myrmark
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärnen tjärn
      Tvåadammen damm
      Tvåadammerisan skog
      Tvåan nu riven flottdamm
      Tvåan riven flottdamm
      Tväringen sjö
      Tväringen sjö
      Tväringen sjö
      Tväringsbackarna backar
      Tväringsberget berg
      Tväringsberget berg
      Tväringsberget berg
      Tväringsrännan timmeränna
      Tväringsån å
      Tväringsån å
      Tväringsån å
      Tvärån å
      Täkten, Norra täkt
      Täkten, Södra täkt
      Ursjöarna sjöar
      Ursjöbäcken bäck
      Ursjön, Norra sjö
      Ursjön sjö
      Ursjön sjö
      Ursjönäs näs
      Ursjönäset näs
      Utatjärn = Yttre Ramsjötjärn Saknas
      Utgräventjärn tjärnar
      Utgräventjärnen tjärn
      Utgräventjärn sänkt tjärn
      Utgräventjärnen, Lilla tjärn
      Utgrävningstjärnarna tjärnar
      Utgräv(nings)tjärnarna tjärnar
      Utterholmen holme
      Uttertjärnen tjärn
      Uttertjärnen tjärn
      Uttertjärnsberget berg
      Uttertjärnsberget berg
      Vallavallen täkt
      Vallbacken backe
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallberget = Kattkölsberget Saknas
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallbron, Första och Andra broar
      Vallbäcken berg
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken bäck
      Vallbäcken å
      Vallhockeln = Brassbergshockeln Saknas
      Vallhockeln berg
      Vallhockeln berg
      Vallhåckeln berg
      Vallintjärnen tjärn
      Vallknippen berg
      Vallmyran myr
      Vallmyran = Gammelvallmyran Saknas
      Vallmyran myr
      Vallmyran, Lilla myr
      Vallmyran, Stora myr
      Vallmyrknippen berg
      Vallrönningen slåttermyr
      Valltjärn tjärn
      Valltjärn tjärn
      Valltjärn tjärn
      Valltjärn = Brassbergsvalltjärn Saknas
      Valltjärn tjärn
      Valltjärn nu utdikad tjärn
      Valltjärn tjärn
      Valltjärnen tjärn
      Valltjärnen tjärn
      Valltjärnen tjärn
      Valltjärnen tjärn
      Valltjärnen tjärn
      Valltjärnsbäcken = Sundsån Saknas
      Valltjärnsmyran myr
      Valltjärnsmyran myr
      Vallån = Sundsån Saknas
      Vallån å
      Valsjön sjö
      Valsjön, Lilla sjö
      Valsjön, Stora sjö
      Valsjöviken vik
      Valsjöviken vik
      Valverhällan hällar
      Valverhällarna hällar
      Vandelbäcken bäck
      Vandelbäcken bäck
      Vandelkanalen åförbindelse
      Vandelmon momark
      Vandelmyran myr
      Vandeln sjö
      Vandeln sjö
      Vandeln sjö
      Vandeln</