ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Los socken : Västra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 1680 Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 1952
Los sn /Se Abborrberget terräng Los Saknas Abborrtjärn tjärn
Hamra kapellag /Se Abborrhålet sund Los socken Abborrtjärn tjärn
Los socken /Se Abborrlugnet lugnvatten Los sn Abborrtjärn tjärn
Los socken /Se Abborrsjöbäcken bäck Los sn Abborrtjärn tjärn
Finska ord Saknas /Se Abborrsjöheden terräng Los sn Abborrtjärn tjärn
Los Saknas /Se Abborrsjön sjö Los sn Abborrtjärn tjärn
Los Saknas Abborrtjärn tjärn Los sn Abborrtjärn tjärn
Los Kapells-Församling Abborrtjärnen, Lilla tjärn Los sn Abborrtjärn tjärn
Los sn Abborrtjärnen tjärn Los sn Abborrtjärn tjärn
Los socken /Se Abborrtjärnen tjärn lus, lusissa sn Abborrtjärn tjärn
Los socken /Se Abborrtjärnen tjärn Abborrtjärn gård Abborrtjärn tj.
Los socken /Se Abborrtjärnen tjärn Anders Ers bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Los socken /Se Abborrtjärnen tjärn Anders Ers gård Abborrtjärn tjärn
Los sn Abborrtjärnen tjärn Anderses gård Abborrtjärn tjärn
Loos sn /Se Abborrtjärnen tjärn Anders-Jans gård Abborrtjärn tjärn
Los sn /Se Abborrtjärnen tjärn Björns förfallet »nybygge» Abborrtjärn tjärn
Abborrtjärnskojan koja Abborrtjärnen tjärn Borrsjö gård Abborrtjärn tjärn
Acksjöbergskojan koja Abborrtjärnen tjärn Borrsjö by Abborrtjärn tjärn
Acksjöbergsvallen fäbod Abborrtjärnen tjärn Brattbergs skola Abborrtjärn tjärn
Björkberg by Abborrtjärnen tjärn Brynsågen »brynfabrik» Abborrtjärn tjärn
Bjröngropen koja Abborrtjärnen tjärn Bränna gårdar (by) Abborrtjärn tjärn
Blackbo koja Abborrtjärnen tjärn Brännmyra hemman Abborrtjärn tjärn
Borrsjö by /Se Abborrtjärnen tjärn Brännmyra gård Abborrtjärnarna tjärnar
Borrsjö by /Se Abborrtjärnen tjärn Brännnäset grund efter gård Abborrtjärnarna tjärnar
Bäckstugan stuga Abborrtjärnen, Lilla tjärn Bullers gård Abborrtjärnsberget berg
Bänkmyrstugan stuga Abborrtjärnen, Stora tjärn Bullers gård Abborrtjärnsbäcken bäck
Djupdalen stuga Abborrtjärnsbäcken bäck Bygget nybygge Abborrtjärnsdammen damm
Dundranskojan hus Abborrtjärnsåsen höjd Bygget by Abborrviken vik
Englas gårdsnamn /Se Abborrudden udde Bäckebo koja Abborrån del av å
Fallnäs gård /Se Abborrviken vik Daniels bebyggelse Abramsmyren myr
Finnberget gård /Se Abborrviken vik Danils gård Abramssvea tallhed
Flarkkojan koja Abborrviksmyran myr Dunderhyddan f.d. gård Acksjöbäcken bäck
Fridhem koja Abborrån å Där sör gård Acksjön sjö
Fågelsjö by /Se Ackjalamm sjö Emelias koja koja Acksjön sjö
Fågelsjö by Ackjalammsberget berg Erik-Hans gård Acksjötjärn, Lilla tjärn
Gammeltorpet Saknas /Se Acksjöberget, Stora berg Erik Jonsas bebyggelse Acksjötjärn tjärnar
*Gruvlindan Saknas /Se Acksjöberget berg Erik Lars bebyggelse Acksjötjärn, Stora tjärn
*Gruvlindan Saknas /Se Acksjöberget, Stora berg Erik-Lars gård Aftonvardingen tjärn
Gryssjökojan koja Acksjöberget, Stora skogsomr. Erik-Lars gård Ahamäki berg
Gutå gårdsnamn /Se Acksjöberget höjd Fallet by Aitaso myr med holme
Hammerfest koja Acksjöbäcken bäck Faxen by Alderberget berg
Hamra förs. Acksjömyrorna myr Faxen by Alderberget berg
Hamra kapellby Acksjön sjö Faxen, Nedre gård Aludden udde
Hamra by Acksjön sjö Faxen, Övre gård Anderses-tjärn tjärn
Hamra kapellförs /Se Acksjön sjö Fetingsberg by Andersgubbsviken vik
Hamra förs. /Se Acksjön sjö Fetingsberg by Anders-Mass´ sten sten
Hamravallarna, Öv. och Ned. fäb. Acksjön sjö Fläckeråsen gård Andersslåttern myr
Hedkojan hus Acksjön sjö Frostberget lht Anderstäkten åker
Hemmyrbergskojan stuga Acksjön sjö Gammelgården nu jaktstuga Andervalspuro bäck
Hudiesenlahti gård /Se Acksjön sjö Gammeltorpet gård Annanitaslugna lugnvatten
Hälsingborg flottningsstation /Se Acksjön sjö Gammeltorp gård Annanitasströmmen ström
Härmäggskojan hus Acksjön sjö Gruvbyn by Arderbergskullen berg
Högalund koja Acksjötäkten ägomark Gruvbyn by Aspudden udde
Jonaskojan koja *Acksjöåsen ås eller berg Gruvlasses bebyggelse Aspuddviken vik
Jägarro hus *Acksjöåsen ås Gruv-Lasses gårdstomt Aspviken vik
Kapiskojan koja Aftavardingen tjärn Grästjärn, Norra hemman Axsjön sjö
Karsvall by /Se Ahkiolampi tjärn /Se Grästjärn, Södra hemman Back-Karis tjärn tjärn
Karsvall by /Se Ahomägg berg Gulbergsrönningen nybygge Bastuåkern åker
Karsvall by /Se Ahomäki berg Gökbacken gård Bergmyran myr
Keskojan koja Ajtaso myr Hagen bebyggelse Bergmyrberget berg
Knoppen = Abborrsjöknoppen gårdar Ajtolamm tjärn Hagen bebyggelse Bergslåttern myr
Knoppen gårdar /Se Ajtolammsbäcken bäck Hagen gård Bergåkern åker
Kontoret hus Ajtomyran myr Halvars gård Bergåkern åker
Kroksjöborg hus Ajtomägg, Lilla berg Handskens bebyggelse Bertilsmyran äga
Kronstugan stuga Ajtomägg, Stora berg Hanses bebyggelse Björkholmsmyran myr
Kulvallen hus Akkjetjärn, se Akhiolampi Saknas Hedbäcken by Björkholmsmyren myr
?Kvarnberg by /Se Aksjöberget berg Hedbäcken gård Björnhålet myr
?Kvarnberg by /Se Stora Aksjöberget berg Hembacken höjd och gård Björnhålet myr
Kvarnbäckskojan hus Aksjön sjö Hiviåsen by Björnhålet myr
*Kvarntorpet beb. Aksjön sjö Hiviåsen by Björnhålsbäcken bäck
Kyrkbyn by Aksjöåsen ås eller berg Hjärpberget gård Björnsten sten
Kyrkbyn khbost. /Se Aksjö Åsen ås Holmtäkten gård Björnsvea svedjeland
Köl gårdsnamn /Se Alajokimyran myr /Se Hornberg by Blanktjärn tjärn
Kölvallen gård /Se Alderberget triangelpunkt Hornberget, Nedre gård Blanktjärn tjärn
Lekattkojan stuga Allajocksbäcken bäck Hornberget, Övre gård Blanktjärn tjärn
Lekåskojan koja Allajocksmyran myr Hurtigs bebyggelse Blanktjärn tjärn
Los by Allajocksmyran myr Hyttan förfallen kvarn Blanktjärn tjärn
Los Saknas Alsjön sjö Hyttkvarnen förfallen kvarn Blasvistjärn tjärn
Los Saknas Ammasoheden terräng Hässjaberg by Blistermyren myr
Los Saknas Ammasomyran myr Hässjaberg by Blistermyren myr
Los, Norra by Ammasuo myr /Se Hästskovallen fäbodvall Blistertjärn tjärn
  Ammasuoheden skogsmark /Se Hästskovallen fäbod Blötmyran myr
  Andersgubbviken vik Högbergs bebyggelse Blötmyren myr
  Anders-Mattsströmmen fors Hörnet gård Blötmyrtjärn tjärn
  Andersslåtterna terräng Hörnet gård Blötmyrtjärn tjärn
  Andtjärnarna tjärnar Jan-Jans gårdstomt Blötänget myr
  Annanahomyran myr Johanneslund nybygge Bokhållarholmen myrholme
  Asptjärnen tjärn Johanneslund gård Bomflärken tjärn
  Aspudden udde Johannisberg by Bomflarken lugnvatten
  Aspuddviken vik Johannisberg gård Bomflarken grunt vatten
  Aspåsen höjd Johan-Ors apotek Borrknallen berg
  Autiomäki berg Jon Ols bebyggelse Borrsjön, Östra och Västra sjöar
  Avamägg berg Jon Olsas g. Borrsjön, Västra sjö
  Axjöberget berg Järpberget nybygge Borrsjön, Östra sjö
  Axsiön sjö Järps bebyggelse Borrån å
  Stora Axsjöberget berg Järps gård Bottenlösbäcken bäck
  Axsjön sjö Karlsberg by Brattbackstjärn tjärn
  Ax-Sjön sjö Karlsberg by Brattbergs backe
  Axsjöåsen ås Karlsberg by Brattbäckstjärn tjärn
  Back-Erkersmoren terräng Karlsfors del av by Broktjärn tjärn
  Backtäckten ägomark Karlsfors by Bromyren myr
  Backtäkten ägomark Karlsmyr nybygge Bruksslogen slåttermyr
  Barkheden terräng Karlsmyr gård Brunn lugnvatten
  Barkhällan udde Karsvall by Brynsveden tallhed
  Barknäset näs Karsvall by Brända holm udde
  Barknäsheden hed Karsvalls kronopark Brännberget berg
  Barknäsudden udde Klitta gård Brännberget berg
  Bartelsten stenblock /Se Klittas stuga Brännbäcken bäck
  Bastusjön del av sjö Kolsvea gård Brännholmen holme
  Bastusjön del av St. Hamrasjön /Se Kolsveden g. Brännmyran myr
  Bastutjärnen tjärn Kronstugan koja Brännmyran myr
  Bastuviken vik Kronstugan barack Brännmyrbäcken bäck
  Bengtatjärnen tjärn Kulvallen övergiven fäbodvall Brännmyrbäcken bäck
  Bergmyran myr Kulvallen övergiven fäbodvall Brännmyren myr
  Bergmyran myr Kulvallen fäbodvall Brännmyren myr
  Bergmyran myr Kvarnberg by Brännmyrtjärnarna tjärnar
  Bergmyran myr Kvarnberg by Brännmyrtjärnarna tjärnar
  Bergmyran myr Kvarnberg by Brännäsdammen damm
  Bergmyran myr Kvarnbergstorp del av by Brännvinshålet myr
  Bergmyran myr Kvarnbergstorp by Brättingsmyran myr
  Bergmyran myr Kvarnen kvarn Brättningsmyren myr
  Bergmyran myr Kvista gård Brötningsdammen damm
  Bergmyran myr Kyrkbyn by Brötningsmyren myr
  Bergmyrbäcken bäck Kyrkbyn by Bullerbacken höjd
  Bergslåtterna myr? Käcks bebyggelse Bullertjärn tjärn
  Bergslottorna ägomark Käcks gård Bullertjärn tjärn
  Bergtallstjärnarna tjärnar Kämpbergsvallen fäbodvall Bullholmen holme
  Bergtallstjärnen tjärn Kämpebergsvallen fäbod Byggesholmarna holmar
  Bergtjärnen tjärn Lars-Olovs gård Byggesholmarna holmar
  Bergtäkten ägomark Lars Lars bebyggelse Byggesholmen, Nedre holme
  Bertilsberget berg Lars Pers bebyggelse Byggesholmen, Övre holme
  Bertilsmyran myr Lekstrand hemman Byggesmyrarna myrar
  *Betesbacken Saknas Lillbyn del av by Byggesudden udde
  *Betesbäcken bäck Lillbyn by Byxmyren + myr
  *Betesmyren myr Lillhaga avs. g. Båthusgolvet myr
  *Betesmyren myr Lillhaga by Båthusholmen holme
  *Bilstiaernar bergh gränsmärke Linkhed bebyggelse Båthusviken vik
  Bjurdammen förträngning av å Ljungby avs. g. Bäckebodammen damm
  Bjärnåflarken, Norra o. Södra åutvidgning /Se Ljungby gårdar Bäckrönningen »rönning»
  Björkholmsmyran myr Lomsjöhed by Bänkmyrtjärn tjärn
  Björkmyran ägomark Lomsjöhed, Nedre by Bänkmyrtjärn tjärn
  Björktjärnen tjärn Lomsjöhed, Övre by Bästa åkern åker
  Björktjärnen tjärn Lomsjön, Nedre by Dalkarlsbäcken biflöde
  Björnbokojan hus Lomsjön, Övre by Dalkarlsmyren myr
  Björnbäcken bäck Lortavik barack Dammbacken höjd
  Björnbäckskojan koja Losberget gård Dammtjärn tjärn
  Björnhålet terräng Los, Norra + by Dammtjärn tjärn
  Björnhålet myr Lunds + gård Dammudden, Västra udde
  Björnloken tjärn Lusasken kojplats Dammudden, Östra udde
  Björnlopmyran myr Lustes bebyggelse Dammviken vik
  Björnoset vik Lustes gård Dammviken, Västra vik
  Björnsjöbäcken bäck Lustgården fäbod Danilstjärn tjärn
  Björnsjöbäcken källarm /Se Långvattnet kronopark kronopark Dansmyren myr
  Björnsjöknopparna berg Mansjöhed by Dansmyrflarken lugnvatten
  Björnsjön sjö Mansjöhed gård Dansmyrsjön sjö
  Björnsjön sjö Mansjön hemman Dansmyrsjön sjö
  Björnsjövallen terräng Mansjön gård Dansmyrsjön sjö
  Björnsjövallmyran myr Matteses bebyggelse Dikestjärn tjärn
  Björnskalleholmen holme Mickels bebyggelse Dikestjärn tjärn
  Björnskalleholmen holme Mickels bebyggelse Dikestäkten myrtäkt
  Björnstenen sten? Mickels bebyggelse Diskibacke backhöjd
  Björnsvedjan terräng Mickels gård Diskibacken backe
  Björntallen tall Munters bebyggelse Diskimyran myr
  Björntjärnen tjärn Munters + gård Diskitjärn tjärn
  Björntorraken terräng? Neri-gården gård Djupholmen holme
  Björnådammen fördämning Nils Jons bebyggelse Djuptjärn tjärn
  Björnådaddslugnen utvidgning av å Noppasvea by Djuptjärn tjärn
  Björnåflarken, Nedra utvidgning av å Norrbyn by Djupviken vik
  Björnåflarken, Övra utvidgning av Björnån Norrbyn by Doasån å
  Björnån å /Se Norrbyvallen fäbod Drocksjön, Lilla sjö
  Björnån å Norrgården gård Drocksjön, Stora sjö
  Bladtjärnen tjärn Norrgården gård Dråcksjön, Lilla sjö
  Blanktjärnen tjärn Nybacka gård Dråcksjön, Stora sjö
  Blind-Ollesrönningen terräng Nyby by Dråcksjösundet sund
  Blistermyran myr Nybyn by Dunderhyddsbacken höjd
  Blistermyran myr Nyfäkset gård Dunderhyttsbacken backhöjd
  Blistertjärnen tjärn Nyfäxet bebyggelse Dunderhyttmyren myr
  Blocktjärnen tjärn Nygården gård Dundranstjärnarna tjärnar
  *Blottsjöarna sjöar Nylandet gård Dundranstjärnarna tjärnar
  Blåbärsberget berg Nätsjöberg nybygge Dåasberget berg
  Blästerbäcken bäck /Se Nätsjöberg gård Dåasberget berg
  Blästerbäcken bäck Nävertaget = Nybyn by Dåasbygget ödetomt
  Blästerbäcken bäck Nävertaget by Dåasdammen damm
  Blästerheden skogsomr. Nöungsstuga koja Dåasdammen damm
  Bästerheden terräng Ol Ers bebyggelse Dåasen sjö
  Blästerheden terräng Ol-Ers gård Dåasen sjö
  Blästermyran myr Ol Jans bebyggelse Dåasån å
  Blästertjärnen tjärn Ol-Kals gård Ekorråsen bergås
  Blästertjärnen vik Ol Lars bebyggelse Ekorråsen berg
  Blötmyran myr Olovstorp nybygge Ekorråsen ås
  Blötmyran myr Oppi-gården gård Elaktjärn tjärn
  Blötmyran myr Pelles bebyggelse Elaktjärn tjärn
  Blötmyrtjärnen tjärn Pelles gård Enbusktjärn tjärn
  Bockholmarna holmar Pell Pers bebyggelse Enbusktjärn tjärn
  Bockholmarna holmar /Se Pell-Pers gård Erik-Jons-holmen holme
  Bockholmen, Lilla holme Per Ers bebyggelse Erik-Jons-viken vik
  Bockholmen, Stora holme Per-Ers gård Eriksslåtten myr
  Bockviken vik Per Jons bebyggelse Eriks-slåttern myrslåtter
  Bokhållarholmen terräng Per Jonsas bebyggelse Fabriksviken vik
  Bolagstäkten ägomark Per-Jonsas + nu ålderdomshem Fagerkölen berg
  Bomflarken utvidgning av Jättån Per-Mass gård Fagerkölen berg
  Bonnäsheden terräng Per Micks bebyggelse Faxberget, Lilla berg
  Bonnäsmyran myr Per Ols bebyggelse Faxberget, Stora, se Storfaxberget berg
  Bonnäsudden udde Per Ols bebyggelse Fax-Göstas hålet slåttermyr
  Borrberget berg /Se Per-Ors gård Faxviken vik
  Borrsjöarna sjöar /Se Per-Ors gård Faxvägen väg
  Borrån å Pers bebyggelse Fetingen sjö
  Bortom ån ägomark Pers-Pelles gård Fetingen sjö
  Bottenlösbäcken bäck Petters bebyggelse Fetingsberget berg
  Brattbacken terräng Pissingbo koja Fetingsberget berg
  Brattbäckstjärnen tjärn Prästgården bebyggelse Fetingsbäcken bäck
  Bredmyran myr Riberget hemman Fetingsbäckslåttern myr
  Broktjärnen tjärn Riberget gård Fetingsklacken berg
  Brosvedjan ägomark Rigberget gård Fetingsklacken berg
  Brunnstjärnen tjärn Risåsen fäbodvall Fetingsviken vik
  Brunnstjärnsmyran myr Romberg by Finnberget berg
  Brynholmen terräng Romberg by Finnbergsknoppen höjd
  Brynstensgruvan terräng Rullbo by Finndammen damm
  Brynsvedjan terräng Rullbo by Flatmyren myr
  Brändsjödammen damm Rygga by Flatmyren myrtäkt
  Brändsjön sjö Rygga by Flåmhalsen slåttermyr
  Brännan ägomark Ryggskog by Flärken tjärn
  Brännberget berg Ryggskog by Flärken lugnvatten
  Brännberget höjd Samuelsfallet by Flärkmyren myr
  Brännholmen holme Samuelsfallet by Frostberget berg
  Brännholmen holme Skog Karsvall gård Frukostberget berg
  Brännholmen holme Skog-Karsvall f.d. g. Frukostberget berg
  Brännholmslugnen utvidgning av å Skomakers gårdstomt Frysbäcken bäck
  Brännkojholmen terräng Sköngården gård Frysbäcken bäck
  Brännmyran myr Slinkins gård Frysbäcktjärn tjärn
  Brännmyran myrmark Sluga gård Frysbäckstjärn tjärn
  Brännmyrbäcken bäck Smens g. Frysbäcksudden udde
  Brännmyrbäcken bäck Smens gård Frysbäcksviken vik
  Brännmyrheden terräng Stenåsen hemman Fräkendammen damm
  Brännmyrslåttan terräng Stenåsen gård Fräkendammen tjärn och damm
  Brännmyrtjärnen tjärn Stenåsen gd Fräkengolvet myr
  Brännslåttbäcken bäck Storbränna nybygge Fräkenmyren + myr
  Brännslåtthedarna terräng Storbränna gårdar Fräkentjärn tjärn
  Brännslåttmyrorna myr Stor Olles bebyggelse Fräkentjärn tjärn
  Brännvinshålet terräng Storsjö hemman Fräkentjärn tjärn
  Brännås terräng Storsjö gård Fräkentjärn tjärn
  Brännäsdammen åutvidgning Strömsviken hemman Fräkentjärnsberget berg
  Brännnäset terräng Strömviken gård Fräkentjärnsbäcken bäck
  Brättingsmyran myr Sunds f.d. soldattorp Furuberget berg
  Buberget berg Sunnegården gård Fyndkällan källa
  Bullertjärnen tjärn Svea gård Fyndkällan källa
  Bullholmen holme Svedgårdens bebyggelse Fyndkällan källa
  Busholmen koja   Fyndkällan källa
  Busholmsbakedan utvidgning av älv   Fäbodmyren myr
  Butjärnen tjärn   Fäbodtjärn tjärn
  Butjärnsmyran myr   Fäbodtjärn tjärn
  Byggesholmen, Nedra holme   Förmörkelsetjärn tjärn
  Byggesholmen, Övra holme   Gammelbrunnsåkern åker
  Byxmyrtjärnen tjärn   Gammelkvarnsrönningen »rönning»
  Byxviken vik   Gammelladkullen äng
  *?Båsjöholm holme /Se   Gammelmorsberget berg
  Båthusmyran myr?   Gammelmossberget berg
  Båthusudden udde   Gammelnygården gårdstomt
  Båthusviken, Gamla vik   Gammelrönningen »rönning»
  Bålsjön sjö   Gammeltorpberg berg
  Båtsjörönningen terräng   Gammeltorpberget berg
  Bäckslåttarna terräng   Garpbrännan tallhed
  Bäckslåtten terräng   Garpkölen berg
  Bäckvallsdammen utvidgning av å   Garpkölen berg
  Bäckvallskojan hus   Garpmyran myr
  Bältarholmen holme   Garpmyren myr
  Bänkmyran myr   Genvägssvea gammalt svedjeland
  Bänkmyran myr   Gillemyren myr
  Bänkmyrtjärnen tjärn   Gillermyrtjärn tjärn
  Bänkmyråsen ås   Gillemyrtjärn tjärn
  Bärholmen holme   Gilleråsen berg
  Bäverbäcken bäck   Giskibacken backe
  Bäverdammstjärnarna tjärnar   Giskitjärn tjärn
  Bäverflarken utvidgning av å   Godberget berg
  Bäverflarken åutvidgning /Se   Godberget berg
  Bävertjärnen tjärn   Godbergsmyren myr
  Bävertjärnen tjärn   Godbergstjärn tjärn
  Bävertjärnen tjärn   Godbergstjärn tjärn
  Bävervålen terräng   Godbergstjärnsbäcken bäck
  Bäveråbakedan utvidgning av älv   Granbarkstjärnarna tjärnar
  Börningsberget berg   Granberget berg
  Böringsbergskojan stuga   Granbergsberget berg
  Bössmyran myr   Gretas holmen udde
  Bössmyrdammen damm   Grismyren myr
  Bössmyrtjärnen tjärn   Gristjärn tjärn
  Bössmyrån å   Grundtjärn tjärn
  Bössmyråsen ås   Grundtjärn tjärn
  Dalbotäkten terräng   Grundtjärnsbäcken bäck
  Dalkarlsbäcken bäck   Grundtjärnssneddarna ås-sluttningar
  Dalkarlsbäcken bäck   Gruvbackarna höjder
  Dalkarlsbäcken bäck   Gruvberget berg
  Dalkarlsbäcken bäck   Gruvbybäcken bäck
  *Dalkarls dikan myr   Gruvkvarndammen damm
  Dalkarlsmyran myr   Grysjöån å
  Dallkallsbäcken bäck   Gräsberget berg
  Dammtjärnen tjärn   Gräsberget berg
  Dammtjärnen tjärn   Gräsberget berg
  Dammtjärnsbäcken bäck   Gräsbergstjärn tjärn
  Dammudden udde   Gräsbäcken bäck
  Danjelstjärnen tjärn   Grästjärn tjärn
  Dansmyran myr   Gräsvattnet sjö
  Dansmyrsjön vik   Gräsvattnet sjö
  Dicken terräng   Grönloken vattensamling
  Digerberget triangelpunkt   Grönmyren myr
  Digerberget, Lilla berg   Gröntjärn tjärn
  Digerberget, Stora besparingsskog   Grötmyran myr
  Digerbergsmyran myr   Gubbensbäcken bäck
  Digerbergstjärnarna tjärnar   Gubbtjärnarna tjärnar
  Digerbergstjärnen tjärn   Gubbtjärnarna tjärnar
  Digerbergsvallen terräng   Guldmyran myr
  Digertjärnen tjärn   Guldmyrberget kronopark
  Digertjärnberget skogsomr.   Guldmyrberget berg
  Digertjärnsbackarna skogsomr.   Gullmyrberget berg
  Digertjärnsbäcken bäck   Gullmyrbäcken bäck
  Digertjärnsmyran myr   Gullmyren myr
  Dikestjärnen tjärn   Gullmyrtjärn tjärn
  Diskitjärnen tjärn   Gunnarstjärn tjärn
  *Djupaste viken vik   Gunnärsviken vik
  Djupbäcken bäck   Gustavstjärn tjärn
  Djupdalen terräng   Gåstjärn tjärn
  Djupdalen terräng   Gåstjärn tjärn
  Djupdals bäcken bäck   Gäddtjärn tjärn
  Djupholmen holme   Gäddtjärn tjärn
  Djupholmen holme   Gäddtjärn tjärn
  Djuptjärnen tjärn   Gäddtjärn tjärn
  Djuptjärnen tjärn   Gäddtjärn tjärn
  Djuptjärnen tjärn   Gäddtjärn tjärn
  Djuptjärnen tjärn   Gäddtjärn tjärn
  Djuptjärnsmyran myr   Gäddtjärn tjärn
  Djup-Tyckeln sjö /Se   Gäddtjärn tjärn
  Duasen sjö   Gäddtjärn tjärn
  Dvasen sjö   Gäddtjärn tjärn
  Duasen, se Dåasen sjö   Gäddtjärnsbäcken bäck
  Duasen sjö   Gäddtjärnsbäcken bäck
  Duasiön sjö   Gäddån å
  Dumtjärnen tjärn   Gällsjön sjö
  Dumtjärnsbäcken bäck   Gällsjön sjö
  Dunderhyttan terräng   Gällsjöån å
  Dundranstjärnen tjärn   Gällsjöån å
  Dundranstjärnen, Norra tjärn   Gällsjöån å
  Dundranstjärnen, Södra tjärn   Gässmyren myr
  *Dvaltjärnen tjärn   Gässmyrtjärn, Övre och Nedre tjärnar
  Dyasjön sjö   Gässmyrtjärn, Nedre tjärn
  Dytjärnen tjärn   Gässmyrtjärn, Övre tjärn
  Dåasberget berg   Gässmyrtjärnsdammen damm
  Dåasbygget terräng   Halvvägesholmen holme
  Dåasdammen hus   Hammarsvedjorna tallhed
  Dåasen sjö   Hammerfest Saknas
  Dåasen sjö   Hamrarna bergåsar
  Dåasen sjö   Handsjödammen damm
  Dåasen sjö   Handsjöflarken lugnvatten
  dåasen sjö   Handsjön sjö
  Dåasen sjö   Handsjön sjö
  Dåasen sjö   Handsjön sjö
  Dåasen sjö   Handsjösundet sund
  Dåasen sjö   Handsjötjärn tjärn
  Dåasen sjö   Handsjötjärnen tjärn
  Dåasen sjö /Se   Handsjöån å
  *Dåasån, se Loån å /Se   Handsjöån å
  Dåasån å /Se   Hattera odlad myr
  Dåasån å   Hattjärn tjärn
  Edlings skärning terräng   Hattjärn tjärn
  Ekorrberget berg   Hatt-tjärnsbacken höjd
  Ekorråsen höjd   Hedbäcken bäck
  Elaktjärnen tjärn   Hedbäcken bäck
  Eliashålet del av sjö   Hedbäcken bäck
  Ellaholmen holme   Hedbäcken bäck
  Ellenmyran myr   Hedbäcksviken vik
  Ellentjärnen tjärn   Hedslogen odlad myr
  Enbuskbäcken bäck   Hedslogen odlad myr
  Enbusktjärnen tjärn   Hedtjärn tjärn
  Erik-Jonsholmen holme   Hemberget berg
  Erik-Persflarken utvidgning av Björnån   Hemberget berg
  Erik-Persflarken åutvidgning /Se   Hembäcken bäck
  Eriksslåtten sankmark   Hemholmen holme
  Fagerkölen höjd /Se   Hemmyrberget kronopark
  Fagertjärnen tjärn   Hemmyrberget berg
  Fagertjärnen tjärn   Hemmyrbäcken bäck
  Fallbärsmyran myr   Hemmyren odlad myr
  Fallbärsåsen terräng   Hemmyren myr
  Fallnäsudden udde   Hemmyrhålet myr
  Farfarstäkten ägomark   Hemtjärn tjärn
  Farfarsudden udde   Hemtjärn tjärn
  Farmorssveden terräng   Hemtjärn tjärn
  Fastermyran myr   Hemtjärn tjärn
  Fastersmyrkojan hus   Hemtjärn tjärn
  Fax-Annashålet myrmark   Hemtäkten åker
  Femmatjärnen, Västra tjärn   Hivibäcken bäck
  Femmatjärnen, Östra tjärn   Hivibäcken bäck
  Femmatjärnsbäcken bäck   Hjortronsmyren myr
  Fetingen sjö   Hjärp-berget,-tjärn, se Järp-berget,-tjärn Saknas
  Fetingen sjö   Hjärpberget berg
  Fetingen sjö   Hjärpbergssveden »tallsved»
  Fetingen sjö   Hjärptjärn tjärn
  Fetingen sjö   Hjärptjärnsmyren myr
  Fetingsberget berg   Hockelmyrarna myrar
  Fetingsbäcken bäck   Hockla, Väster-, se Väster Håckla Saknas
  Fetingsklacken höjd   Hoparönningen rönning
  Fetingsklacken triangelpunkt   Hornberget berg
  Fetingsudden holme   Hornberget berg
  Fetingsviken vik   Hornbergsmyrbäcken bäck
  Fettingen sjö   Hornbergsmyren myr
  Fillingen sjö   Hornbergstjärn tjärn
  Finnberget berg   Horpolamp tj.
  Finnberget berg   Horpolampsmyren myr
  Finnberget berg   Hosaso myr
  Finnbergsbron bro   Hosasotjärn tj.
  Finnbergsknopparna berg   Hosasoviken vik
  Finnbergsknoppen berg /Se   Huldaslugna lugnvatten
  Finnbergsmyren myr   Hummeltjärn tjärn
  Finnbergsmyran myr   Hummeltjärn tjärn
  Finndammen förträngning av Jättån   Hundsjöbäcken bäck
  Finndammsmon skogsomr.   Hundsjölugna lugnvatten
  Finnmyra, se Finnbergsmyren myr   Hundsjön sjö
  *Finnmyren myr   Hundsjön sjö
  Fioltjärnen tjärn   Hundsjöviken vik
  Fiskebo koja   Hundskär stenskär
  Fisktjärnen tjärn   Hundtjärn tjärn
  *Fiskvägen stig   Hundtjärn tjärn
  Flaggströmmen fors   Hungermyren+ myr
  Flarken utvidgning av Dåasån   Hussjödammen damm
  Flarkmyran myr   Hussjön sjö
  Flarksjöberget berg   Hussjön sjö
  Flasksjön sjö   Hussjöån å
  Flarksjön jfr Flärksjön Saknas /Se   Huvudstupaberget berg
  Flarksjöån å   Huvudstupaberget berg
  Flasktjärnen tjärn   Hyttbron bro
  Flasktjärnsbäcken bäck   Hyttbrännan återbeväxt »bränna»
  Flasktjärnsknoppen berg   Hyttmyren myr
  Flasktjärnskojan koja   Hyttmyrtjärn tjärn
  Flasktjärnslugnet lugnvatten   Hyttån å
  Flasktjärnsmyran myr   Håckla åar
  Flatmyran myr?   Håcklaberget berg
  Flatmyrtäkten hus   Håcklaberget berg
  Flottsundet sund   Håcklaberget berg
  Flyet udde   Håcklaån å
  Flyna biflöde till Vassjöån   Håcklaån å
  Flåmen höjd   Håkamyrarna myr
  Flåmen koja   Håvån å
  Flåmen myrmark   Häcklaberget berg
  Flåmhalsen myrmark   Hällberget berg
  Flärken sjönamn   Hällberget berg
  Flärksjöberget berg   Hällbergstjärn tjärn
  Flärksjödammen Nedra damm   Hällbergstjärn tjärn
  Flärksjödammen Övra damm   Hällbergsviken vik
  Flärksjön Saknas /Se   Hällåsen höjd
  Flärksjön Nedra tjärn   Härbacken äga
  Flärksjön Övra tjärn   Härbacken myrtäkt
  Flärksjöån å   Härbackmyren myr
  Flöta myr /Se   Härbackmyren myr
  Flötmyra myr /Se   Härbärgsudden udde
  Flötmyran myr   Härnsandstjärnarna tjärnar
  Flötmyran myr   Härnsandsudden udde
  Flötviken myr   Härnsandsviken vik
  Flötviken utvidgning av Voxnan   Härnsmyren odlad myr
  Flötviksbacken höjd   Härnösands-udden,-viken,-tjärnarna Saknas
  *Folesjösten gränsmärke   Härnösandsudden udde
  Follersiön sjö   Hässjaberget berg
  Frostberget berg   Hässjaberget berg
  Frysbäcken bäck   Hässjabergstjärn, Lilla tjärn
  Frysbäckstjärnen tjärn   Hässjabergstjärn, Stora tjärn
  Frysbäcksviken vik   Hässjabergstjärn tjärn
  Fräkendammen fördämning   Hässjabergstjärnarna, Stora och Lilla tjärnar
  Fräkenmyran myr   Hässjabergsviken vik
  Fräkenmyran myr   Hässjatjärn tjärn
  Fräkentjärnen, Nedre tjärn   Hässjatjärnsbäcken bäck
  Fräkentjärnen tjärn   Hästberget berg
  Tureberget berg   Hästberget berg
  Furuberget berg?   Hästberget berg
  Fågelmyran myr   Hästkölen berg
  ?Fågelsjön sjö   Hästkölen berg
  Fågelsjön sjö   Hästkölsmyran myr
  Fågelsjön sjö   Hästkölsmyren myr
  Fågelsjön sjö   Häströnningen rönning
  Fågelsjön sjö   Hästskomyran myr
  *Fågelsjösten gränsmärke?   Hästskomyren myr
  Fågelsjöån å   Hästskon sjö
  Fålaloken tjärn   Hästskosjön sjö
  Fålatjärnen tjärn   Hästskosjön§ sjö
  *Fåra sjön sjö   Hästtjärn tjärn
  Fäbodmyran ägomark   Hästtjärn tjärn
  Fäbodmyrorna myr   Hästtjärn tjärn
  Fäbodnäset udde   Hästtjärn tjärn
  Fäbodmyrtjärnen tjärn   Hästtjärn tjärn
  Fäbodtjärnen, Lilla tjärn   Hästtjärnsbäcken bäck
  Fäbodtjärnen, Stora tjärn   Höbacken höjd
  Fämyran myr   Högbacken höjd
  Fämyrtjärnen tjärn   Högbacken ås
  Fännesbackåsen höjd   Högbacken höjd
  Fännesbäcken bäck /Se   Högforsen fall
  Fännesflarken lugnvatten   Idvattnet sjö
  Fännestjärnen tjärn   Idvattnet sjö
  Förmörkelsetjärnen tjärn   Idvattnet sjö
  Gakisotjärnen tjärn   Idvattensmyren myr
  Gammellekåsen höjd   Idvattenstjärn tjärn
  Gammelmorsberget berg   Idvattstjärn tjärn
  Gammelmyran myr   Igeltjärn tjärn
  Gammelvallen terräng   Igeltjärn tjärn
  Gammelvallstjärnen tjärn   Igeltjärn tjärn
  Garpkölen berg /Se   Igeltjärn tjärn
  Garpkölen berg /Se   Intagsdammen damm
  Garpkölen skogsomr.   Intagsholmen holme
  Garpkölen högland /Se   Jan-Andersbäcken bäck
  Garpmyran myr   Jan-Anders-slåttern slåttermyr
  Garpmyrbäcken bäck   Jan-Anderstjärn tjärn
  Gethelvetet myrmark   Jan-Eriksmyren myr
  Gethelvetet terräng /Se   Jan-Massas myrtäkten odlad myr
  Getholmen holme   Jokkara tjnar
  Getholmen holme   Jon-Andersbäcken bäck
  Getholmssundet sund   Jon-Jans-berget berg
  Getingmyran myr   Järnmyrbäcken bäck
  Getkåltjärnen tjärn   Järnmyren myr
  Getnäsudden udde   Järnmyren odlad myr
  Getryggen ås   Järnmyren myr
  Gierdesiöbergh berg   Järpberget berg
  Wäster Gierdesiöberget, se Gällsjöberget, V berg   Järpbergsrönningen rönning
  Gillermyran myrmark   Järprönningen »rönning»
  Gillermyran myr   Järptjärn tjärn
  Gillermyrtjärnen tjärn   Järptjärnsbäcken bäck
  Gillermyråsen höjd   Jättan å
  *Gillsagen sjö   Jättsjödammen damm
  Gjälsjöberget berg   Jättsjön- sjö
  Godberget berg   Jättån å
  Godberget höjd, triangelpunkt   Jättån å
  Godbergsbäcken bäck   Jättån å
  Godbergstjärnen tjärn   Jättran å
  Godmyran myr   Kallbäckbrännan bränna
  Goffalikknopparna bergshöjden   Kallbäcken bäck
  *Gollersjön sjö   Kallbäckmyren myr
  yttersta Grofsjösundet sund   Kallbäcksviken vik
  Granbarkarna terräng   Kallmorbäcken bäck
  Granbarksbäcken bäck   Kallmortjärn tjärn
  Granbarkstjärnarna tjärnar   Kallmortjärn tjärn
  Granbotjärnen tjärn   Kallvattensdammen damm
  Granholmen holme /Se   Kallvattensån å
  Granholmen terräng   Kallvattnet sjö
  Gresjöarne sjöar   Kallvattnet tjärn
  Gresjöarne sjöar   Kallvattnet sjö
  Gresjö elf å   Kalvskallmyren myr
  Gresjöhällan berg   Kalvskallrönningen »rönning»
  Gresjö älf å   Kalvskalltjärn tjärn
  Grismyran myr   Kalvviken vik
  Gristjärnen tjärn   Kampheden tallhed
  Grossiön sjöar   Kampmäki, Stora o. Lilla berg
  Grossjön sjö   Kamptjärn tjärn
  Grottan terräng   Kamptjärn tjärn
  Grovhålet terräng   Kanalen kanal eller upprensad sidogren av Voxna-älven
  Grubban terräng   Karl-gubbens myren myr
  Grundtjärnen tjärn   Karlsberget berg
  Grundtjärnsbäcken bäck   Karlsbergstäkten äng
  Grundtjärnssnedden terräng   Karlsbergsviken vik
  Gruvbackarna terräng   Karlsbobäcken bäck
  Gruvbäcken bäck   Karlssvedberget berg
  yttersta Gryfssjö sund   Karsbo backsluttning
  Gryfs-sjön sjö   Karsbobäcken bäck
  Gryggssiön, se Grössjön, Övre, Mellersta, Nedre sjö   Karsjöberget berg
  Gryssjö sjö   Karsjön sjö
  Gryssjöarne sjöar   Karslandsmyren odlad myr
  Gryssjödammen damm   Karsvallbäcken bäck
  Gryssjöhållan terräng   Karsvallsbäcken bäck
  Gryssjö håll kjölen berg   Karsvallssjön sjö
  *Gryssjöhållkölen myr   Karsvallsjön sjö
  Gryssjöhållsbäcken bäck   Karsvallssvedjan bergshöjd
  Gryssjöhållsbäcken bäck   Karsvallsvedjan tallhed
  Gryssjömyran myr   Karsvallsviken vik
  Gryssjömyran myr   Karsvallsviken vik
  Gryssjön, Mellan del av Gryssjön   Kasveberget berg
  Gryssjön, Nedra sjö   Kasvehällarna hällstup
  Nedra Gryssjön sjö   Katt-tjärn tjärn
  Gryssjön Nedra sjö   Kattvattnet tjärn
  Gryssjöån å   Kattvattnet sjö
  Gryssjöån å   Kavelbromyran myr
  Gryssjöån å   Kavelbromyren myr
  Gryssjöån å   Killingholmen holme
  Gryssjöån å   Klacken berg
  Grytudden udde   Klacken berg
  Gräfsjö sjö   Klacken berg
  Gräfsjöarne sjöar   Klackmyren myr
  yttersta Gräfsjösund sund   Klackmyrtjärn tjärn
  Gräfsjöälf å   Klackmyrtjärn tjärn
  Gräfsjö älf å   Klacktjärn tjärn
  Gräsmyran myr   Klingermyren myr
  Grästjärnarna tjärnar   Klingertjärn tjärn
  Grästjärnen tjärn   Klipholmen holme
  Grästjärnen, Övra tjärn   Klosstjärn tjärn
  Grästjärnsbäcken bäck   Klosstjärn tjärn
  Gräsvattensmyran myr   Klosstjärn tjärn
  Gräsvattensviken vik   Klosstjärn tjärn
  Gräsvattnet sjö   Klosstjärn tjärn
  Grönfläcken terräng   Klosstjärnsberget berg
  Grönkullen höjd   Klosstjärnsmyren myr
  Grönkullsmyran myr   Klövhäll berghällar
  Grönkälltjärnen tjärn   Knalltjärn tjärn
  Grönlokberget berg   Knalltjärn tjärn
  Grönloken tjärn   Kniptjärn tjärn
  Grönlokmyran myr   Knätten, Lilla berg
  Grönmyran myrmark   Knätten, Stora, se Storknätten berg
  Grönmyrsvedjan terräng   Koffelbäcken bäck
  Gröntjärnen tjärn   Koffelsbrännan »bränna»
  Grössjöhållan, Stora berg   Koffeltjärn tjärn
  Grössjön sjö   Kojmyren myr
  Grössjön, Nedre, M., Övre sjöar   Kojmyrtjärn tjärn
  Grössjön, Översta, Mellersta, Yttersta sjöar   Kojmyrtjärn tjärn
  Grössjön, Övre, Mellersta o Nedre sjöar   Kojmyrtjärn tjärn
  Grössjön, Översta, Mellersta o. Yttersta sjöar   Kojtjärn tjärn
  Grössjön, Övre M. o. Nedre sjöar   Kojudden udde
  Grössjön, Övre, Mellersta o. Nedre sjöar   Kola-bränna »bränna»
  Grössjön, Övre, Mellersta, Nedre sjö   Kolarsjöbäcken bäck
  Grössjön, Övre, Mellersta, Nedre sjöar   Kolarsjödammen damm
  *Grössjösundet, Yttersta sund   Kolarsjön sjö
  Grötheden skogsomr.   Kolarsjön sjö
  Grötmyran myrmark   Kolarsjön sjö
  Grötmyrholmen holme   Kolkojtjärn tjärn
  Grötmyrån å   Kolmilloken tjärn
  Gubbholmen holme   Kommelandsmyran myr
  Gubbtjärnarna tjärnar   Kommelandsmyren myr
  »Guds berg berg /Se   Komyren myr
  Gullmyren myr   Komyren myr
  Gullmyran ägomark   Komyrtjärn tjärn
  Gullmyran myr   Komyrtjärn tjärn
  Gullmyran myr   Konsolam tjärn
  Gullmyrberget triangelpunkt   Konsolampi tjärn
  Gullmyrbäcken bäck   Kopparbacken höjd
  Gullmyrstugan hus   Kopparbackstäkten äng
  Gullmyrtjärnen tjärn   Korarsikroken krok av Norrhåcklan
  Gullmyråsen terräng   Korpbergsmyran myr
  Gumsholmen holme   Korsmyran myr
  Gåsberget terräng   Korsmyren myr
  Gåsloken tjärn   Kotjärn tjärn
  Gåstjärnen tjärn   Kotjärn tjärn
  Gåstjärnen tjärn   Kotjärn tjärn
  Gåstjärnen tjärn   Kotjärn tjärn
  Gäddholmen holme   Kotjärnsbäcken bäck
  Gäddtjärnarna tjärnar   Kringelholmsbäcken bäck
  Gäddtjärnsbäcken bäck   Kringelholmsmyren myr
  Gäddtjärnen tjärn   Kringelmyran myr
  Gäddtjärnen tjärn   Kringeltjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kringeltjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kristatjärn tjärn
  ?Gällsjöberget berg   Krokflugen tjärn
  *Gällsjöberget berg   Krokflugen tjärn
  Gällsjöberget berg   Krokströmmen ström
  Gällsjöberget berg   Krokströmslugna lugnvatten
  Gällsjön sjö   Kroktjärn tjärn
  Gällsjön sjö   Kroktjärn tjärn
  Gälltjärnen, Lilla tjärn   Kroktjärn tjärn
  Gälltjärnen, Stora tjärn   Kroktjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kroktjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kroktjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kroktjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kroktjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kroktjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Kroktjärnsviken vik
  Gäddtjärnen tjärn   Krokvattensbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn   Krokvattnet sjö
  Gäddtjärnen tjärn   Krokvattnet sjö
  Gäddtjärnsbrännan skogsmark   Kronnäset näs
  Gäddtjärnsbäcken bäck   Kronnäset udde
  Gäddtjärnsbäcken bäck   Kräsholmen holme
  Gäddtjärnsknallen berg   Kullarna bergkullar
  Gäddtjärnsknoppen berg   Kullarna berg
  Gäddtjärnåsen höjd   Kullarna höjder
  Gällsjöberget berg   Kullarna, se Storkullen och Lillkullen berg
  Gällsjöberget berg   Kullerbacken höjd
  Gällsjödammen dammbyggnad   Kullerhällen hällstup
  Gällsjön sjö   Kulltjärn tjärn
  Gällsjön sjö   Kulltjärn tjärn
  Gällsjön sjö   Kullvallen öde fäbodvall
  Gällsjön sjö   Kullvallsholmen holme
  Gällsjön sjö   Kulvallstjärn tjärn
  Gällsjöån å   Kulvallsviken vik
  »Gärdsjön, Väster o. Öster» sjöar   Kummelamsmyren myr
  Gässmyran myr   Kuntmyren myr
  Gässmyran myrmark   Kuntrönningen »rönning»
  Gässmyrtjärnen, Nedra tjärn   Kustjärn tjärn
  Gässmyrtjärnen, Övra tjärn   Kuttermakskullen bergtopp
  Gässtjärnen tjärn   Kuttermäki, se kuttermakskullen Saknas
  Gönan å   Kuttermäki berg
  Gönhammaren berg   Kuttermäks kulle berg
  Gönsjöarna sjöar /Se   Kvarnbergslugna lugnvatten
  Gönsjöberget berg   Kvarnbrännan »bränna»
  Gönsjöberget berg   Kvarnbäcken bäck
  Gönsjöknopparna berg   Kvarnhedarna tallhedar
  Gönsjökojan koja   Kvarnkilen område
  Gönsjön sjö   Kvarnmyren myr
  Gönsjön, Stora sjö   Kvarnsjömyra myr
  Leonarsio = St. Gönsjön sjö /Se   Kvarnsjön sjö
  Görån å /Se   Kvarnsjön sjö
  Hagaborg hus   Kvarntjärn tjärn
  Hakomägg berg   Kvarntjärn tjärn
  Hakomäki berg   Kvarnålugna lugnvatten
  Halmholmen holme   Kvarnån å
  Halvarslugnet lugnvatten   Kvarnån å
  *Halvartjärnen tjärn   Kvarnån å
  Halvtunntjärnarna tjärnar   Kvasttjärn tjärn
  Halvvägesholmen holme   Kvasttjärn tjärn
  Halvvägsholmen holme   Kvasttjärnsbäcken bäck
  Halvvägsvallen terräng   Kylantivägen väg
  Hammarberget berg   Kyrkbybäcken bäck
  Hammarberget triangelpunkt   Kyrkbytjärn tjärn
  Hammarkesen berg   Kyrkbytjärn tjärn
  Hammarkesmyran myr   Kyrkogårdstjärn tjärn
  Hammarkestjärnen tjärn   Kyrkogårdstjärn tjärn
  Hammarkesviken vik   Kyrkvägen väg
  Hammarsvedjan terräng   Kållesåa bäck
  *Hammarån vattendrag   Käjslat vik
  Hammerfestudden udde   Källmyran myr
  Hammerfestviken vik   Källmyrarna myrar
  Hampnäset näs   Källmyrarna myrar
  Hamptjärnen tjärn   Källmyren myr
  Hamraheden höjd   Källmyren myr
  Hamra Likholmarna holmar   Källmyren myr
  Hamramyran myr   Källmyren odlad myr
  Hamrarna terräng   Källröna slåtter
  Hamrasjödammen damm   Källrörsbäcken bäck
  Hamrasjöhötjärnen tjärn   Kämpberget berg
  Hamrasjön, Lilla sjö   Kämpeberget berg
  Hamrasjön-sjöarna Saknas /Se   Kämpmyrtjärn tjärn
  Hamrasvederna terräng   Kämpmyrtjärn tjärn
  Hamrasvederna terräng   Kängalam tjärn
  Hamrvallen, Nedra hus   Kängalampi tjärn
  Hamravallen, Övra hus   Kängalamsbäcken bäck
  Handsjöflarken å-utvidgning   Käringstjärn tjärn
  Handsjön sjö   Käringstjärnsmyran myr
  Handsjöströmmen strömm   Käringtjärn tjärn
  Handsjösundet sund   Käringtjärnsmyren myr
  Handsjötjärnarna tjärnar   Kärjaholmen holme
  Handsjötjärnen, Stora tjärn   Kärjanäset udde
  Handsjötjärnsbäcken bäck   Kölbergsvägen väg
  Hangaslamm tjärn   Kölbäcken bäck
  Hangaslammsbäcken bäck   Kölbäcken bäck
  Hauksamyran myr   Kölen område
  Haramyran myr   Kölen höjd
  Haret terräng   Körkmyren myr
  Hargaso myr   Labacktjärn tjärn
  Harjahänamyran myr   Ladlandsbackarna bergbackar
  Harjamägg berg   Ladlandsrönningen »rönning»
  Harjamäggsbäcken bäck   Ladmyran myr
  Harjamäggsmyran myr   Ladmyrbäcken bäck
  Harjamäki berg /Se   Ladmyren myr
  Harpumbäcken bäck   Ladmyrtjärn tjärn
  Hassukamäki berg /Se   Ladmyrtjärn tjärn
  Hattera ägomark   Lakersbäcken bäck
  Hattjärnen tjärn   Lakersmyren myr
  Havaåsrönningen terräng   Lakisberget berg
  Havresäcksholmen holme   Lakisberget berg
  Hebbusotjärnen tjärn   Lakisbäcken bäck
  Hedbäcken å   Lampbäcken bäck
  Hedbäcken bäck   Lampen, Nedre tjärn
  Hedbäcksviken vik   Lampen, Övre tjärn
  Hedslogarna ägomark   Lampen, Övre och Nedre tjärnar
  Hedtjärnen tjärn   Landboviken vik
  Hedvallstjärnen tjärn   Landbon tjärn
  Heinälampi tjärn /Se   Landsvägstjärn tjärn
  Hejolatt vik   Landsvägstjärn tjärn
  Hejonlattsåsen ås   Lappmyran myr
  Hekaso ägomark   Lappmyrbäcken bäck
  »helsiö Åhn» vattendrag   Lappmyrbäcken bäck
  Hembacken ägomark   Lappmyren myr
  Hembackstjärnen tjärn   Lappmyrtjärn tjärn
  Hembergsarselet tjärn   Lappmyrtjärn tjärn
  Hemberget berg   Lappmyråsen bergås
  Hemberget berg   Lappmyråsen berg
  Hemberget berg   Lappstrejken ström
  Hemberget berg   Lars-Olovs-dammen damm
  Hemberget höjd   Laxberget berg
  Hem-Hällsjön sjö   Laxberget berg
  Hemholmen holme   Laxtjärn tjärn
  Hemmyran myrmark   Lekbäcken bäck
  Hemmyrberget berg   Lektjärn tjärn
  Hemmyrbäcken bäck   Lektjärn tjärn
  Hemmyrtjärnen tjärn   Lermyran myr
  Hemsjön sjö   Lermyren myr
  Hemsjön sjö   Lerviken vik
  Hemsjön del av sjö   Likholmen holme
  Hemsjön sjö /Se   Likholmen holme
  Hemsjön sjö /Se   Likholmen Saknas
  Hemströmmen terräng   Likholmen holme
  Hemtjärnen tjärn   Likholmen holme
  Hemtjärnen tjärn   Likholmen holme
  Hemtjärnen tjärn   Lillbäcken bäck
  Henrichs Svedjeberget berg   Lilldammen damm
  Henriks Svedje berget berg   Lillfaxberget berg
  Henri Svedjeberget berg   Lillfaxberget berg
  Heponoppi berg   Lillhelvetet tjärn
  Heroso myr   Lillhemtjärnarna tjärnar
  Herosonoppi berg   Lillholmen holme
  Herostjärnen tjärn   Lillholmen holme
  Herranlatt vik   Lillholmen vid Ursholmen holme
  Heruulampiviken vik /Se   Lill-Hässjatjärn tjärn
  Hevoslahti vik /Se   Lillknätten berg
  Hillkaso myr   Lillkullen höjd
  Himmelsblåtjärnen tjärn   Lillkullen berg
  Hinsio = Hundsjön gränsmärke /Se   Lillkölen höjd
  *Himsjön gammalt gränsmärke   Lillkölen berg
  Hinri Svedjeberget berg   Lillkölen berg
  Hivibäcken bäck   Lillmyrtäkten myrtäkt
  Hivikilen terräng   Lillsillret sjö
  Hinåsen höjd, triangelpunkt   Lillsjöberget berg
  Hjortronmyran myr   Lillsjöberget berg
  Hjällsjöbäcken bäck   Lillsjön sjö
  Hjällsjöknopparna berg   Lillsjön sjö
  Hjällsjön, Övra sjö   Lillströmmen ström
  Hockalamm sjö   Lillsvea + svedjeland
  Hockalammsbäcken bäck   Lilltjärn tjärn
  Hockalammsbäcken bäck   Lilltjärn tjärn
  Hockalammsmyran myr   Lilltjärn tjärn
  Hockalammsmyran myr   Lilltjärn tjärn
  Hockamägg berg   Lilltjärn tjärn
  Hockelberget höjd, triangelpunkt   Lindbäckstjärn tjärn
  Hockelberget berg   Lindbäckstjärn tjärn
  Hockelmyran myr   Lindbäckstjärn tjärn
  Hofwa Högst berg   Lingalikkus myr
  Hojbertosmyran myr   Lintjärn tjärn
  Hojbertosmyran myr   Lintjärnsmyren myr
  Hojbertostjärnarna tjärnar   Lisshelvete tjärn
  Hojbertosåsen ås   Lisslyckan åker
  Hojbertosåsen terräng   Ljungby myrtäkt odlad myr
  Hokankalie bergshöjd   Ljustjärn tjärn
  Hokkalampi sjö   Ljustjärn tjärn
  Hollmyran myr   Ljustjärn tjärn
  Holmdammen damm   Ljustjärn tjärn
  Holmfallet skogsomr.   Ljustjärnsbäcken bäck
  Holmfallsmyran myr   Lomfors fors
  Holmsjön sjö   Lomholmarna holmar
  Holtmyran myr   Lomsjön sjö
  Holtmyren myr /Se   Lomsjön sjö
  Homsanso terräng   Lomsjön, Lilla sjö
  Hornberg, Nedra ägomark   Lomsjötjärn tjärn
  Hornberget berg   Lomtjärn tjärn
  Hornberget berg   Lomtjärn tjärn
  Hornberget berg   Lomtjärn tjärn
  Hornbergsmyran myr   Lomtjärn tjärn
  Hornbergsmyran myr   Lomtjärn tjärn
  Hornbergsmyran myr   Lortviken vik
  Hornbergstjärnen tjärn   Losberget berg
  Hornbergstjärnen tjärn   Losberget berg
  Hornsjöbäcken bäck   Losbergsland strandsträcka
  Hornsjödammen damm   Losholmen holme
  Hornsjömyran myr   Lossjödammen damm
  Hornsjön sjö   Lossjön Saknas
  Horpolammsmyran myr   Lossjön sjö
  Horsonsundet sund   Lossjön sjö
  Hosaso myr   Losudden udde
  Hoskasesmyran myr   Losvallsudden udde
  Hoskasessveden tallhed   Losvallsviken vik
  Hudiesenlahti vik /Se   Losviken vik
  Hudisenlatt vik   Losviken vik
  *Huimon sjö?   Loån å
  Hujmon sjö   Loån å
  *Hulbergstjärn tjärn   Lusasken tjärn
  Hummeltjärnen tjärn   Lustgårdsviken vik
  Hundsjöbäcken å   Lyckeåkern åker
  Hundsjön sjö   Långberget berg
  Hundsjön sjö   Långberget berg
  Hundsjön tjärn   Långberget berg
  Hundsjön sjö   Lången, Nedra sjö
  Hundsjöåsen terräng   Lången, Norra sjö
  Hundtjärnen tjärn   Lången, Norra och Södra sjöar
  Hundtjärnen tjärn   Lången, Södra sjö
  Hundtjärnsbäcken bäck   Lången, Övra sjö
  Husknoppen berg   Långflugen tjärn
  Hussjön sjö   Långgatan väg
  Hussjön sjö   Långholmen holme
  Hussjöån å   Långholmen holme
  Hussjöån å   Långmyren myr
  Huvalahti vik /Se   Långmyren myr
  Huvalatt vik   Långmyren myr
  Huvudstupaberget berg   Långmyren odlad myr
  Hylen terräng   Långmyren odlad myr
  Hyttmyrtjärnen tjärn   Långmyrtjärn tjärn
  Hyttån å   Långtjärn tjärn
  Håkamyran myr   Långtjärn tjärn
  Håkastjärnen tjärn   Långtjärn tjärn
  Håkatjärnarna tjärnar   Långtjärn tjärn
  Håkatjärnsbäcken bäck   Långtjärn tjärn
  Hållberget berg   Långtjärn tj.
  Hållbäcken bäck   Långtjärn tjärn
  Hållmyran myr   Långtjärn tjärn
  Hållskaftet myr   Långtjärn tjärn
  Hållstenstjärnen tjärn   Långtjärn tjärn
  Hångeko terräng   Långtjärn tjärn
  Håsiöhella berg   Långtjärn tjärn
  *Håsjöhällen berg   Långtjärn tjärn
  Håsjöhätta berg   Långtjärnen tjärn
  Håvahöget berg /Se   Långtjärnsbäcken bäck
  Håvahögst berg   Långtjärnssundet vik
  Håvahögst berg   Långtjärnsviken vik
  Håvahögst berg   Långviken vik
  Håvahögsten berg   Långviken vik
  Håvahögsten berg   Långviken vik
  Håvahögst berg /Se   Långviksudden udde
  Håvahögsten berg   Löjtnantstäkten äng
  Håvahögsten berg   Lördagsån bäck
  Håvahögsten triangelpunkt   Lövbergsmyren myr
  Håvaån å   Lövholmen holme
  Håvån å /Se   Lövholmen holme
  Håvsjöströmmen fors   Lövhulten myrholme
  Hägenlammsmyran myr   Lövknölen backe
  Hägenlammstjärnarna tjärnar   Lövnäsudden udde
  Hällalamm tjärn   Magasinet del av sjö
  Hällbergstjärnen tjärn   Majas tjärn tjärn
  Hällbergstjärnen tjärn   Malungen sjö
  Hällbrottsmyran myr   Malungen sjö
  Hälltjärnen tjärn   Malungsberget berg
  Hälltjärnskojan koja   Mansjöberget berg
  Hänalamm Övre tjärn   Mansjöbergsmyrarna myrar
  Hänalammsåsen höjd   Mansjöbergstjärn tjärn
  Hänamyran myr   Mansjöbäcken bäck
  Härbacken myrmark   Mansjökäringen sten
  Härbacken ägomark   Mansjön sjö
  Härbackmyran myr   Mansjön sjö
  Härbresudden halvö   Mansjötjärn Saknas
  Härdalsbacken terräng   Mansjötjärn tjärn
  Härmägg berg   Mansjötjärn tjärn
  Härnsmyran myr   Mansjötjärn tjärn
  Härnösandstjärnen, Stora tjärn   Marstranmyren myr
  Härnösandsudden udde   Matteses sten sten
  Härnösandsviken vik   Mattesesviken vik
  Hässjaberget berg   Mellandammen tjärn och damm
  Hässjaberget berg   Mellandammen damm
  Hässjaberget berg   Mellandammen damm
  Hässjaberget berg   Mellanmon tallhed
  Hässjabergstjärnen, Stora o. Lilla tjärnar   Mellanmyran myr
  Hässjabergstjärnen, Lilla tjärn   Mellanmyren myr
  Hässjabergstjärnen, Stora tjärn   Mellanmyren myr
  Hässjabergsviken vik   Mellanmyren myr
  Hässjatjärnsbäcken bäck   Mellanmyren myr
  Hässjebäcken bäck   Mellanmyren odlad myr
  Hässjemyran myr   Mellanmyren odlad myr
  Hästberget berg   Mellanmyrtjärn tjärn
  Hästbäcken bäck   Mellanmyrtjärn tjärn
  Hästbäckänget terräng   Mellansjöberget berg
  Hästknopparna berg   Mellantjärn tjärn
  Hästknopparna berg /Se   Mellanån å
  Hästkölen höjd   Mellanån å
  Hästkölen högland /Se   Mickel-Ors-rönningen »rönning»
  Hästkölsmyran myr   Middagsberget berg
  Hästmyran myr   Middagsberget berg
  Hästmyran myrmark   Mikkalam bäck
  Hästmyrbäcken bäck   Misterhålet myr
  Häströnningen terräng   Misströstans dy myr
  Hästskobäcken bäck   Mockelmyran myr
  Hästskomyran myr   Mockelmyren myr
  Hästskosjön sjö   Mosstjärn tjärn
  Hästskotjärnen tjärn   Mosstjärn tjärn
  Hästtjärnarna tjärnar   Mosstjärnsberget berg
  Hästtjärnarna tjärnar   Mostersrönningen »rönning»
  Hästtjärnen, Norra tjärn   Mosterstäkten åker
  Hästtjärnen tjärn   Myrhagen äng
  Hästtjärnsbäcken bäck   Myrtäktflarken lugnvatten
  Häståsen höjd   Myrtäktflarken grunt vatten
  Häståsen höjd   Myrtäktflärken sjö
  Hättaranrönningen terräng   Myrtäktsbäcken bäck
  Höganästjärnen tjärn   Myrtäktsrönningen »rönning»
  Högbacken höjd   Myrtäktströmmen ström
  Högbacken skogsomr.   Myrtäkttjärn tjärn
  Högforsen fors   Myrtäkttjärn tjärn
  Högforsen fors   Myrtäkttjärn tjärn
  Högholmen terräng   Myrtäkttjärnarna tjärnar
  Högholmstjärnen tjärn   Myrtäktviken vik
  Högjommasbacken udde   Mytingsbäcken bäck
  Högsta Jönssjöknätten berg   Målsjöbäcken bäck
  Högstubbsvedjan terräng   Målsjön sjö
  Hökholmarna holmar   Målsjön sjö
  Hötjärnen tjärn   Måns-Anderstjärn tjärn
  Hötjärnen, Lilla tjärn   Mårdsjöbackarna bergbackar
  Hötjärnsbäcken bäck   Mårdsjöbäcken bäck
  Hötjärnsslåtten terräng   Mårdsjöbäckslåttern myr
  Idvattensmyran myr   Mårdslättdalen dalgång
  Idvattenstjärnarna tjärnar   Mårdslåttern myr
  Idvattnet sjö   Mårdslättjärn, Yttre tjärn
  Igeltjärnen tjärn   Mårdslättjärn, Yttre tjärn
  Igeltjärnen tjärn   Mårdslättjärn, Övre tjärn
  Igeltjärnen tjärn   Mårdslättåsen ås
  Isakstjärnen tjärn   Mårdsmyran myr
  Jakobsmyran myr   Mårdsmyrberget berg
  Jals trädgård trädgårdsanläggning /Se   Mårsmyrberget berg
  Jan-Andersbäcken bäck   Mårsmyrtäkten myrtäkt
  Jan-Anderstjärnarna tjärnar   Måsmyrbackarna bergbackar
  Jokkhaara slogm. /Se   Måsmyren myr
  Jokosarholmarna holmar   Måsmyrsveden tallhed
  Jommasbacken fäbod   Måsmyrtjärnarna tjärnar
  Jommasbackkojan koja   Måsudden udde
  Jommasviken vik   Mälgången sjö
  Jonankådda myr   Mälgången sjö
  Jon-Jansåsen höjd   Mälgångsbäcken bäck
  Jonkasar myr?   Mälsundstjärn tjärn
  Jonstsobäcken bäck   Mässingstjärn tjärn
  Jonstsomyran myr   Mörtholmen holme
  Jordalsberget berg   Mörtsjön tjärn
  Jordalsvallen terräng   Mörtsjöåsen berg
  Jordalsvalltjärnen tjärn   Mörttjärn tjärn
  Juckaslamm, Nedre tjärn   Mörttjärn tjärn
  Juckaslamm, Övre tjärn   Mörttjärn tjärn
  Jurgabackaudden udde   Mörttjärn tjärn
  Jäminämyran myr /Se   Mörttjärn tjärn
  Jämnänmyran myr   Mörttjärn tjärn
  Jänisholmen holme   Mörttjärn tjärn
  Jänismäki berg /Se   Mörttjärn tjärn
  Jännismägg berg   Mörttjärn tjärn
  Järnmyran myr   Mörttjärn tjärn
  Järpberget berg   Mörttjärn tjärn
  Järpberget berg   Mörttjärn tjärn
  Järpberget triangelpunkt   Mörttjärnarna tjärnar
  Järptjärnen tjärn   Mörttjärn, Lilla tjärn
  Järptjärnsbäcken bäck   Mörttjärn, Stora och Lilla tjärnar
  Järptjärnsmyran myr   Mörttjärn, Stora tjärn
  Jättån å   Mörttjärnsbäcken bäck
  Jättån å   Mörttjärnsbrännan »bränna»
  Jönssjo knätten berg   Mörttjärnsbäcken bäck
  Jönssjön sjö   Mörttjärnsbäcken bäck
  Jöns Sjön sjö   Mörttjärnsbäcken bäck
  Jöns Sjön sjö   Nedersjömyren myr
  Kackametrång myr   Nedersjötjärnarna tjnar
  Kackwallsiön sjö   Nedersjöviken vik
  Kaglesar terräng   Nedre Lampen tjärn
  Kaivoslampi källvatten /Se   Neungen sjö
  Kajvoslamm tjärn   Nolalindan åker
  Kajvuso höjd   Noppilam tjärn
  Kakolamm tjärn   Noppilampi tjärn
  Kakolammsmyrorna myrar   Noppilamsbäcken bäck
  Kallbäckbrännan terräng   Noppilamskullen bergknalle
  Kallbäcken bäck   Nordslåttbäcken bäck
  Kallbäckmyran myr   Nordslåttmyran myr
  Kalleåsen berg   Nordslåttmyren myr
  Kalleåsen höjd   Nordslått-tjärn tjärn
  Kalleåsen höjd   Normyren myr
  Kalliolamm tjärn   Normyrtjärnarna tjärnar
  Kallmortjärnen tjärn   Norrbyslåttarna ängs- och myrtrakt
  Kallmyran myr   Norrbyslåttarna myrslåtter
  Kallmyrbäcken bäck   Norrbytjärn tjärn
  Kallvattensdammen lugnvatten   Norrbytjärn tjärn
  Kallvattnet sjö   Norrflugen tjärn
  Kallvattnet sjö   Norrflugen tjärn
  Kalvmyrorna myrar   Norrhåcklan å
  Kalvskalltjärnen tjärn   Norrhåcklan å
  Kalvtjärnen tjärn   Norr i berget berg
  Kalvtjärnen tjärn   Norrlången sjö
  Kalvtjärnsmyran myr   Nothusholmen holme
  Kalvviken vik   Notryggen sjö
  Kampheden terräng   Notryggen sjö
  Kampholmen holme   Notryggtjärn tjärn
  Kampholmen holme /Se   Notryggstjärn tjärn
  Kamplammsbäcken bäck   Nybrandsbäcken bäck
  Kamplammstjärnarna tjärnar   Nybromyren myr
  Kamploken tjärn   Nybruket åker
  Kampmyran myr   Nybrännsbäcken bäck
  Kammägg, Lilla terräng   Nylandet åker
  Kampmägg, Lilla terräng   Nylandshagen äng
  Kampmägg, Stora höjd   Nymyren myr
  Kampmäggtjärnarna tjärnar   Nymyren odlad myr
  Kamptjärnarna tjärnar   Nymyrtjärn tjärn
  Kamptjärnen tjärn   Nyrönningen »rönning»
  Kanalberget berg   Nyslåttlandet myr
  Kanalberget berg   Nyslåttlandet myr
  Kanalholmen holme   Nätsjöbäcken å
  Kanallugnet utvidgning av Voxnan   Nätsjön sjö
  Kanarvamäki Saknas /Se   Nätsjön sjö
  Kanervabäcken bäck   Nätsjövallen fäbodvall
  Kanervamyran myr   Nävertjärn tjärn
  Kangasmägg berg   Nävertjärn tjärn
  Kangasporrobäcken bäck   Nävertjärn, Nedre tjärn
  Kangastorp ägomark   Nävertjärnskullen berg
  Kangastorpsbäcken bäck   Nöungen sjö
  Kapisberget berg   Nöungen sjö
  Kapisberget höjd /Se   Odlingsbäcken bäck
  Kapismyran myr   Ondtjärn Saknas
  Karassvedjan terräng   Ondtjärn tjärn
  Karhumäke berg   Onsdagstjärn tjärn
  Karrigasholmen holme   Oreborg f.d. skogsstation
  Karlbergstäkten ägomark   Ormbacken höjd
  Karlsberget berg?   Ormåkern åker
  Karlsbergsviken vik   Orrkullen bergshöjd
  Karlsbobäcken bäck   Orrkullen berg
  Karomägg berg /Se   Orrkullen bergstopp
  Karssjön sjö   Orrkullen, Lilla berg
  Karssjön sjö   Orrmyran myr
  Karssjön sjö   Orrmyra myr
  ?Karssjön sjö   Orrmyren myr
  Karomägg berg   Orrtjärn tjärn
  Karsjöberget berg   Orrtjärn tjärn
  Karsjön sjö   Orrtjärnsbäcken bäck
  Karsjön sjö   Orrtjärnsdammen damm
  Karslandsmyran ägomark   Orrtjärnsklinten berg
  Karslandssvedjan terräng   Orrtjärnsklinten berg
  Karssjön sjö   Orrtjärnsmyran myr
  Karsvallsjön sjö   Orrtjärnsmyren myr
  Karsvallssjön sjö   Orrudden udde
  Karsvallssvedjan skogsområde   Oxbrunn tjärn
  Karsvallssvedjan triangelpunkt   Oxholmen myrholme
  Kaslandet backsluttning   Oxmyren myr
  Kassikako bergsbacke   Pajkölen berg
  Katthällan holme   Pajkölen berg
  Kattjärnen tjärn   Pajkölsmyren myr
  Kattkullen terräng   Pakkonejmi Saknas
  Kattmyrtjärnen tjärn   Paskalam tjärn
  Kavelbromyran myrmark   Paskalam tjärn
  Kavenkorp terräng   Per-Jonsholmen holme
  Kaxvallsiön sjö   Per-Orsas-holmen holme
  Kaxwallsiön sjö   Pertelbäcken bäck
  Kejslatt vik   Pertelmyren myr
  Kejslattmyran myr   Petterstäkten åker
  Keslatttjärnen tjärn   Pilliko koja
  Kerosmägg berg   Pillerviken vik
  Keskilamm tjärn   Pispannitu myrslog
  Kettusmäki Saknas /Se   Pispanrönningen graderad sloge
  Kimniemi udde /Se   Pissingbobäcken bäck
  Kistmyran myr   Pissingen tjärn
  Kiststenen udde   Pockamyran myr
  Kiststensflarken utvidgning av Fågelsjöån   Pollosnitu Saknas
  Kivanhoberget berg   Porrohara myr
  Kivanhoberget berg /Se   Porsmyran myr
  Kivnemstjärnen, Nedra tjärn   Porsmyren myr
  Kivnemstjärnen, Norra tjärn   Prästmyren odlad myr
  Kivnemstjärnen, Övra tjärn   Prästslåttern slåttermyr
  Kivnemsudden udde   Punchtjärnarna tjärnar
  Kivnemsudden udde   Punstjärnarna tjärnar
  Kivnemsviken vik   Pussen tjärn
  Kivnemsviken vik   Påkmyren myr
  Kjällar myråsen ås   Påkmyrtjärn tjärn
  Klackmyran myr   Pålsmyrtjärn tjärn
  Klackmyran myr   Pårraso äga
  Klackmyrtjärnen tjärn   Radvattnet sjö
  *Klacksjön sjö   Radvattnet sjö
  Klacktjärnen tjärn   Radvattnet sjö
  Klappmyran myr   Rajasmyren myr
  Klasmyran ägomark   Rajastjärn tjärn
  Klipan åförgrening   Rajastjärn tjärn
  Klippholmen holme   Raskberget berg
  Klockarbäcken bäck   Raskmyran myr
  Klockarbäcken bäck   Rembromyran myr
  Klockarmyran myr   Rensbillingen tjärn
  Klosstjärnen tjärn   Rensbillingen tjärn
  Klosstjärnen tjärn   Riberget berg
  Klosstjärnen tjärn   Riberget berg
  Klosstjärnsberget berg   Ribergsviken vik
  ?Klucken berg   Ribergsvägen sommarväg
  Klucken berg   Riddarbäcken bäck
  Klacken berg   Ripudden udde
  Klucken berg   Risberget berg
  Klucken berg   Risberget berg
  Klucken berg   Risbergstjärnarna tjärnar
  Klucken berg   Risbergstjärnarna tjärnar
  Klucken berg   Rismyrberget berg
  Klucken berg   Risåsberget berg
  Klucken berg   Risåsen bergås
  Klucken berg   Risåsen berg
  Klucken berg   Risåsmyran myr
  Klucksjön sjö   Risåsmyrbäcken bäck
  Klucksjön sjö   Risåsmyren myr
  Klacksjön sjö   Risåsskaftet del av Risåsberget
  Klucksjön sjö   Risåstjärn tjärn
  *Kluckskäfran slåtteräng   Rolugna lugnvatten
  *Klucksslåtten slått   Rombergsvägen väg
  Klucksåsen skogsomr.   Rombergsvallen fäbodvall
  Klövhäll berghällar   Ropnäset udde
  Klövhäll terräng   Ropudden udde
  Klövhäll terräng   Rotsjölugna lugnvatten
  Knalltjärnen tjärn   Rotsjön sjö
  Knalltjärnsbäcken bäck   Rotsjön sjö
  Knivtjärnen tjärn   Rotsjöslåttern myr
  Knutmyran myr   Rottjärn tjärn
  Kobron bro   Rottjärn tjärn
  Kockobo hällstup   Rullbokölen höjd
  Kockobusken terräng   Rullbokölen berg
  Kockolamm tjärn   Rullbokölen berg
  Kockomägg berg   Rullbokölen berg
  Kockorasar sund   Rullbosjön sjö
  Koddasobäcken bäck   Rullbosjön sjö
  Koddasotjärnen tjärn   Rumptjärn tjärn
  Koffelbrännan terräng   Rumptjärn tjärn
  Koffeltjärnen tjärn   Rundeln myr
  Koffeltjärnsbäcken bäck   Ryggaholmen holme
  Koivikkoberget berg /Se   Ryggmyrarna myrar
  Kojmyran myrmark   Ryttarklitten, se Ryttarkullen Saknas
  Kojmyrtjärnen tjärn   Ryttarklitten berg
  Kojmyrtjärnen tjärn   Ryttarkullen bergtopp
  Kojtjärnen tjärn   Råbergstjärn tjärn
  Kojvickomägg höjd   Råbäcken bäck
  Kojvickoso myr   Rådikalamsbäcken bäck
  Kokudden udde   Rådikalamsviken vik
  Kolarsjöbäcken bäck   Rågsvea + svedjeland
  Kolarsjön sjö   Råkalltjärn tjärn
  Kolialamm tjärn   Råtjärn tjärn
  Koljomägg berg   Råtjärn tjärn
  Koljomäki berg /Se   Råtjärnsberget berg
  Kolkojtjärnen tjärn   Råtjärnsbäcken bäck
  Komyran myr   Rännstupet slutet av en timmerränna
  Komyran myr   Rävkullbackarna bergbackar
  Komyrtjärnen tjärn   Rödjet äga
  Kondia myr   Rödkällorna källor
  Konradsbäcken bäck   Rönningen »rönning»
  Konsolamm tjärn   Rönningsbäcken bäck
  Kontorslugnet, Nedre utvidgning av Voxnan   Rönnlövshulten backsluttning
  Kontorslugnet, Övre utvidgning av Voxnan   Rörmyren myr
  Kontorstäkten ägomark   Rörmyråsen bergås
  Kontusmyren myr /Se   Rörtjärn tjärn
  Kopparbacken höjd   Salmet sund
  Kopparbackstäkten hus   Salmilam tjärn
  Kopparhålan myrmark   Sammakolam äga
  Korindenaho terräng   Sammakolam myrtäkt
  Korjamänniko terräng   Sandgrundet grund
  Korphällsslåtten myr   Sandryggen sandås
  Korpibäcken bäck /Se   Sandudden udde
  Korpibäcken bäck   Sandudden udde
  Korpimäki berg /Se   Sandviken vik
  Korpismyran myr   Sangisberget berg
  Korpkölen höjd /Se   Sannalampi tj.
  Korplamm tjärn   Selmas bäcken bäck
  Korplammsmyran myr   Sillermyran myr
  Kropmyran myr   Sillermyren myr
  Kropmägg, Lilla Saknas   Sillersjön sjö
  Korpmägg, Stora berg   Sillersjön, Lilla sjö
  Kropmäggstjärnen tjärn   Sillersjön, Stora sjö
  Korprönningen terräng   Sillerån å
  Korrisberget berg   Silleråsarna bergåsar
  Korrisbäcken bäck   Silleråsarna berg
  Korriskallia topp   Sjuerbacken höjd
  Korrislamm tjärn   Sjuertjärn tjärn
  Korrismyran myr   Sjuertäkten odlad mark
  Korrissjön sjö   Sjutjärn tjärn
  Korrisvallen terräng   Sjuvertjärn tjärn
  Korsibergt berg   Sjuvertjärn tjärn
  Korsiberget berg /Se   Sjöberget berg
  Korsiklipet terräng   Sjötjärnarna tjärnar
  Korsilamm, Lilla Saknas   Skallaberget berg
  Korsilamm, Stora sjö   Skallaberget berg
  Korsilammsbäcken bäck   Skallberget berg
  Korsilammsmyran myr   Skallåberget berg
  Korsmyran myr   Skansmyran myr
  Korsmyrbäcken bäck   Skarpabborrtjärn tjärn
  Korstjärnen tjärn   Skarpabborrtjärn tjärn
  Korstjärnen tjärn   Skarpabborrtjärn, Nedre tjärn
  Korsunity terräng   Skarpabborrtjärn, Övre tjärn
  Korsunitybäcken bäck   Skarpabbortjärnarna, Övre och Nedre tjärnar
  Korsunitytjärnen tjärn   Skarparna tjärnar
  Koskuso myr   Skarpen, Nedre tjärn
  Kotjärnen tjärn   Skarpen, Övre tjärn
  Kotjärnen tjärn   Skarptjärn tjärn
  Kotjärnen tjärn   Skarptjärn tjärn
  Kottlamm tjärn   Skarptjärn tjärn
  Kottlatt vik   Skarptjärn tjärn
  Kovaslamm tjärn   Skarptjärnarna tjärnar
  Kovaslammsmyran myr   Skarptjärnarna tjärnar
  Kovaslampi tjärn /Se   Skarptjärnsbäcken bäck
  Kringelholmsbäcken bäck   Skarptjärnsmyren myr
  Kringelholmsmyran myr   Skettviken vik
  Kringellugnan utvidgning av Voxnan   Skibordet dammanordning
  Kringelmyran myr   Skinnströmsrönningen rönning
  Kringelmyran myrmark   Skolhusmyren myr
  Kringelströmmen fors   Skomakarmyren slåttermyr
  Kringeltjärnen tjärn   Skomakartjärn tjärn
  Kringeltjärnen tjärn   Skomakartjärn tjärn
  Krokarna terräng   Skrabbrönningen »rönning»
  Kroksjöberget triangelpunkt   Skrebb berg
  Kroksjödammen damm /Se   Skrebbknallen berg
  Kroksjön sjö   Skrullvägen sommarväg
  Kroksjöslogen terräng   Skräbbknallen berg
  Kroksjöån å   Skräbbknallen berg
  Kroksjöån å /Se   Skålbäcken bäck
  Krokströmmen fors   Sköntäkten åker
  Krokströmslugnan utvidgning av Voxnan   Slevtjärnsbäcken bäck
  Kroktjärnen vik   Slåttersvea svedjeland
  Kroktjärnen tjärn   Slåttjärn tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Slåttmyrtjärn tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Slåttmyrviken vik
  Kroktjärnen tjärn   Smalmyrbäcken bäck
  Kroktjärnsbäcken bäck   Smalmyren myr
  Krokvattensbäcken bäck   Smaltjärn tjärn
  Krokvattentjärnen tjärn   Smaltjärn tjärn
  Krokvattnet sjö   Smaltjärn tjärn
  Kronholmen holme   Smaltjärn tjärn
  Kronjägargruvan magnetkisgruva /Se   Smaltjärn tjärn
  Kronstugan, Lilla fiskarstuga   Smata myr
  Kronudden udde   Smatra myr
  Kruggens hus   Smultersvea gammalt svedjeland
  Kruggfjäll berg   Smålokarna tjärnar
  Kruggfjällstjärnen tjärn   Småmyrarna odlade myrar
  Kråkholmen holme   Småtjärnarna tjärnar
  Kråkviken myr   Småtjärnarna tjärnar
  Krösholmen holme   Småtjärnarna tjärnar
  Kukumäki höjd   Småtjärnarna tjärnar
  Kuljulampi tjärn   Småtjärnsbäckarna bäckar
  Kulltjärnen f.d. tjärn?   Snok bränna
  Kullviken vik   Sommargåstjärn tjärn
  Kulvallsholmen holme   Sote-Olles-berget berg
  Kulvallstjärnen tjärn   Sot-Olles-myren myr
  Kulvallsviken vik   Spraggtjärn tjärn
  Kummelammsbäcken bäck   Staret myr
  Kummelammsmyren myr   Stark-Mickelskroken krok på vägen
  Kummelammstjärnen tjärn   Stark-Mickelstjärn tjärn
  Kuntmyrtjärnen tjärn   Stark-Mickelstjärn tjärn
  Kusmyran myrmark   Starmyren myr
  Kusmyrberget höjd   Startjärnarna tjärnar
  Kusmyrbäcken bäck   Stenbittjärn tjärn
  Kuttermäki berg   Stenbittjärn tjärn
  Kuttmyran myr   Stenbittjärn tjärn
  Kvarnbacken skogsomr.   Stenboströmmen strömt parti av å
  Kvarnberget berg   Stenbrännan odlad mark
  Kvarnberget berg   Stenhacklet myrtäkt
  *Kvarnberget berg   Stenhakelsberget berg
  Kvarnberget berg   Stenhakersberget berg
  *Kvarnberget, Lilla berg   Stenhaklet äga
  Kvarnberget berg   Stenlugnet lugnvatten
  Kvarnberget berg   Stenmyran myr
  Kvarnberget berg   Stenmyrbäcken bäck
  Kvarnbergslugnet lugnvatten i Voxnan   Stenmyren myr
  Kvarnbergsmyran myr   Stenmyren myr
  Kvarnbergsmyrorna myrar   Stenmyren myr
  Kvarbergsmyrorna myrar   Stensjöbäcken bäck
  Kvarnbergsmyrtjärnen tjärn   Stensjöbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Stensjödammen damm
  Kvarnbäcken bäck   Stensjöbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Stensjön sjö
  Kvarndammen damm   Stensjön sjö
  Kvarndammen terräng   Stensjön sjö
  Kvarngrenen åmöte /Se   Stensjön, Norra sjö
  Kvarnholmen holme   Stensjön, Norra sjö
  Kvarnmyran myr   Stensjön, Södra sjö
  Kvarnsjöhålan terräng   Stensjön, Södra sjö
  Kvarnsjön del av Storhamrasjön   Stensjöudden udde
  Kvarnsjön sjö   Stensjöåsen berg
  Kvarnströmmen å   Stenslåberget berg
  Kvarntjärnen tjärn   Stenslåttern myr
  Kvarntjärnen tjärn   Stentagsströmmarna strömar
  Kvarntjärnen tjärn   Stenvikstjärn tjärn eller vik
  Kvarnviken vik   Stenvikstjärn tjärn
  Kvarnågrenen plats vid å   Stenåsen bergås
  Kvarnån å   Stenåsen ås
  Kvarnån å   Storabborrviken vik
  Kvarnån å   Storberget berg
  Kvarnån å   Storberget berg
  Kvastholmen holme /Se   Storberget berg
  Kvistmyrtäkten terräng   Storbergsrönningen »rönning»
  Kÿggesiön sjö   Storbergstjärn tjärn
  Kyrkbybäcken bäck   Storbergstjärnen tjärn
  Kyrkbytjärnen tjärn   Storbergstjärnsbäcken bäck
  Kyrkmyran myr   Storbrännkullen berg
  Kyrkmyran ägomark   Storfaxberget berg
  Kyrkogårdstjärnen tjärn   Storfaxberget berg
  *Kyrkvreten vret   Storfaxmyren myr
  Kållmenso myr   Storholmen holme
  Kållmenso terräng   Storholmen holme
  Källarholmen holme   Storholmen holme
  *Källarmyren myr   Stor-Jättdammen damm
  Källaråsen ås   Stor-Jätten sjö
  Källaråsen skogsomr.   Stor-Jättsjön sjö
  Källbäcken bäck   Stor-Jättsjön sjö
  Källbäcken bäck   Storknätten berg
  Källmyran myr   Storkullen berg
  Källmyran myr   Storkullen berg
  Källmyran myr   Storkvarnberget berg
  Källmyran myr   Storkvarnberget berg
  Källmyran myr   Storkölen höjd
  Källmyran myr   Storknölen berg
  Källmyran myr   Storlugna lugnvatten
  Källmyran myr   Storlugna lugnvatten
  Källmyran myr   Stormossmyren myr
  Källmyran myr   Stormyran myr
  Källmyran myr   Stormyren myr
  Källmyran myr   Stormyran myr
  Källmyrbäcken bäck   Stormyran myr
  Källmyrbäcken bäck   Stormyran myr
  Källmyrorna myr   Stormyran myr
  Källmyrsvedjan terräng   Stormyrbäcken bäck
  Källtjärnen tjärn   Stormyrdammen damm
  Kämpberget terräng   Stormyren myr
  Kämpbergsvallen terräng   Stormyren myr
  Kämpmyran myr   Stormyren myr
  Kämpmyrtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Kängalamm tjärn   Stormyren myr
  Kängalammsbäcken bäck   Stormyren myr
  Käringbackarna terräng   Stormyrsvea svedjeland
  Käringbrännan skogsomr.   Stormyrtjärn tjärn
  Käringbrännmyran myr   Stormyrtjärn tjärn
  Käringtjärnen tjärn   Stormyrtjärn tjärn
  Käringtjärnsbäcken bäck   Stormyrtjärn tjärn
  Kärrbäcken bäck   Stormyrtjärn tjärn
  *Kärringnålmyran mosse   Stormyrtäkten myrtäkt
  Kärringnålmyran myr   Stormyråsen berg
  Kölbäcken bäck   Storryggen sjö
  Kölbäcken bäck   Storryggen sjö
  Kölbäcksviken vik   Storryggsån å
  Kölen höjd   Storrönningstjärn tjärn
  Kölmyran myr   Storrösta bergbackar
  Kölmyran myr   Storröstbackarna åsar
  Kölsjöarna källsjöar   Storsillret sjö
  Kölsjöheden hed   Storsjöbäcken bäck
  Kölsjöhållan berg   Storsjöbäcken bäck
  Kölsjöhållan terräng   Storsjön sjö
  Kölsjön Nedra sjö   Storsjön sjö
  Kölsjön Övra sjö   Storslätten myr
  Kölsjöån å   Storstensmyren myr
  Kölsjöån å   Storstranden slåttermyr
  Kölvallen terräng   Storsvea + svedjeland
  Köttholmen holme   Stortjärn tjärn
  Kövermyrorna myrmark   Stortjärn tjärn
  Laakarenlahti vik /Se   Stortjärn tjärn
  Ladbacktjärnen vik   Stortjärn tjärn
  Ladmyrbäcken bäck   Stortjärn tjärn
  Ladmyrorna myr   Stortjärn tjärn
  Ladmyrtjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Ladmyråsen skogsområde   Stortjärn tjärn
  Ladobomyran myr   Stortjärn tjärn
  Laduberget berg   Stortjärn tjärn
  Ladubergstjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Lagarenlatt vik   Stortjärn tjärn
  Lagarenlattsmyrorna myrar   Stortjärn tjärn
  Lakalax vik   Stortjärnbäcken bäck
  Lakbäcken bäck   Stortjärnsbäcken bäck
  Lakisberget berg   Stortjärnsbäcken bäck
  Lakisbäcken bäck   Stortjärnsmyren myr
  Lakismyran ägomark   Stortjärnsviken vik
  Laknäsudden udde   Storudden udde
  Lampbäcken bäck   Storviken vik
  Lampen, Nedra tjärn   Stor-Össjön sjö
  Lampen, Övra tjärn   Strandströmmen ström
  Landbon tjärn   Strömsviken vik
  Landboviken vik   Strömviken vik
  Landbroplågan terräng   Strömviksudden, Norra udde
  Landsvägstjärnen tjärn   Strömviksudden, Södra udde
  Lappberget bergshöjd   Styggberget berg
  Lappenmägg terräng   Styggbäcken bäck
  Lappmyran myr /Se   Styggbäcken bäck
  Lappmyran myr   Styggåsen bergås
  Lappmyran myrmark   Stånkabacken backe
  Lappmyran myr   Stånkmansbäcken bäck
  Lappmyrbäcken bäck   Ställstensberget berg
  Lappmyrbäcken bäck   Störshalsen slåttermyr
  Lappmyrbäcken bäck   Sullingen tjärn
  Lappmyråsarna terräng   Sultingen tjärnar
  Lappmyråsen höjd   Sultingen tjärnar
  Lappstaden koja   Sultingen tjärnar
  Larsmyran myr   Svallmyrbäcken bäck
  Latohomäki berg /Se   Svallmyren myr
  Lattorimamägg berg   Svalmyren myr
  Laxberget berg?   Svantjärn tjärn
  Laxmortjärnen tjärn   Svantjärn tjärn
  Laxtjärnarna tjärnar   Svantjärn, Lilla tjärn
  Laxtjärnen tjärn   Svantjärn, Nedre tjärn
  Laxtjärnskontoret hus   Svantjärnarna tjärnar
  Laxöringstjärnen tjärn   Svantjärnarna tjärnar
  Laxöringstjärnen tjärn   Svantjärnsmyren myr
  Lehtolampi tjärn /Se   Svantjärnsåsen bergås
  Leickestig f.d. gränsmärke   Svartberget berg
  *Leikestig f.d. gränsmärke   Svartbäcken bäck
  *Leikestig f.d. gränsmärke   Svarttjärn tjärn
  Lekberget berg   Svarttjärn tjärn
  *Lekestig f.d. gränsmärke   Svarttjärn tjärn
  *Lekestig f.d. gränsmärke   Svarttjärn tjärn
  Lektjärnen tjärn   Svarttjärn tj.
  Lektjärnen sjö /Se   Svarttjärn tjärn
  Lekåsbäcken bäck   Svarttjärn tjärn
  Lekåsen terräng   Svarttjärn tjärn
  *Leonarseo sjö /Se   Svarttjärn tjärn
  Lerlaven holme   Svarttjärn tjärn
  Lermyran myr   Svarttjärn tjärn
  Lerviken vik   Svarttjärnsbäcken bäck
  Lerviken vik   Svarttjärnssvea svedjeland
  Leskimäki berg /Se   Svartviken vik
  Lettolamm tjärn   Svemyren odlad myr
  Lettolamms berget berg   Sågbäcken bäck
  Lettolammsbäcken bäck   Sågbäcken bäck
  Lettolammsknoppen höjd   Sågbäcken bäck
  Lerhusmyran myr   Sågmyren myr
  Libanon terräng   Sågmyren myr
  Libbingsbergen berg   Sättnässjön sjö
  Libbingsberget, Norra berg   Sättnässjön sjö
  Libbingsberget, Södra berg   Sättnäsån å
  Libbingsbergsmyran myr   Sättnäsån å
  Libbingstjärnen, Lilla tjärn   Sönnalindan åker
  Libbingstjärnen, Stora tjärn   Lönnasvea gammalt svedjeland
  Lickaso myr   Sörflugen tjärn
  Lickolamm tjärn   Sörflugen tjärn
  Lickolammsmyran myr   Sörlången sjö
  Liegolvsbackarna terräng   Tabbustjärn tjärn
  Likholmen holme   Tabo holme
  Likholmen holme   Tackåsberget berg
  Likholmen holme   Takmyrtjärn tjärn
  Likholmen holme   Takmyrtjärn tjärn
  Likholmen holme /Se   Tallabborrmyren myr
  Lill-Acksjötjärnen tjärn   Tallabborrtjärn tjärn
  Lillhamrasjön sjö   Tallberget berg
  Lilla Hamrasjön sjö /Se   Tallberget berg
  Lillappmyrsveden terräng   Tallberget, Lilla berg
  Lillbacksmyran ägomark   Tallbergsbäcken bäck
  Lillbäcken bäck   Tallbergshålet myr
  Lillbäcken bäck   Tallbergsmyren myr
  Lillbäcken bäck   Tallbergstjärn tjärn
  Lillbäckslogen myr   Tallbergstjärn tjärn
  Lill-Dråcksjön sjö   Talltjärn tjärn
  Lilleponoppi berg   Talltjärn tjärn
  Lillfaxberget berg   Talltjärnsbäcken bäck
  Lill-Hamrasjön sjö /Se   Tappurtjärn tjärn
  Lillhelvetet tjärn   Tavelsvea tallhed
  Lillhemmanstjärnen tjärn   Tensberget berg
  Lill-Hockalamm tjärn   Tensberget berg
  Lill-Hockelberget höjd   Tensjön sjö
  Lillholmen holme   Tensjön sjö
  Lillkullen höjd   Tensvallen fäbodvall
  Lillkölen höjd   Tensågen vattensåg
  Lillkölen höjd /Se   Tensån å
  Lillmyran myr?   Tevåsen bergås
  Lillmyrtäkten ägomark   Tenåsen berg
  Lillsillret sjö   Tevåsmyran myr
  Lillsillret sjö   Tevåsmyren myr
  Lillsjöberget höjd   Tevåsmyrtjärnarna tjärnar
  Lillsjöbäcken bäck   Tickalam tjärn
  Lillsjön sjö   Tiggarmyren odlad myr
  Lillskogsslåtterna terräng   Tikkalampi tjärn
  Lillslätthälltjärnen tjärn   Tikkalamsberget berg
  Lillstupet fors   Timmerkullen höjd
  Lillstämmyrflyet tjärn   Timmermyran myr
  Lilltallbergsmyran myr   Timmermyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Timmermyrtjärn tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Tistelmyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Tisteln äga
  Lilltjärnen tjärn   Tjusarholmen holme
  Lilltjärnslogen myr   Tjädermyran myr
  Lill Tyckeln sjö   Tjädermyren myr
  Lillugnan utvidgning av bäck   Tjärdalstjärn tjärn
  Lill-Vassberget berg   Tjärn på Laxberget tjärn
  Lillån å   Tjärnsvea »svedja»
  Lillåsen skogsomr.   Tjärnudden udde
  Lillåsen skogsomr.   Tjärn under berget tjärn
  Lillöjungen sjö   Tjärutjärn tjärn
  Lindbäcken bäck   Tjärutjärnsmyren myr
  Lindbäckstjärnen tjärn   Tobaksmyren odlad myr
  Lindbäckstjärnstugan hus   Tornmyren myr
  Lingalickus myr   Tornmyrtjärn tjärn
  Linrötnäset näs   Tosksjöbäcken bäck
  Linsänkesudden udde   Trekanten tjärn
  Lintjärnen tjärn   Trekanttjärnarna tjärnar
  Lintjärnsmyran myr   Trekanttjärnarna tjärnar
  Lisbetsmyran myr   Tretjärnarna tjärnar
  Lissjöberget berg   Tretjärnarna tjärnar
  Lissjön sjö   Treveckorsbäcken bäck
  Liss-Mollika ägomark   Trollbergsviken vik
  Liss-Rävberget terräng   Trolldalen dal
  Lissrönningen terräng   Trollkällan tjärn
  Lisstjärnen tjärn   Trolltjärn tjärn
  Lissudden udde   Trollviken vik
  Liss-Uttertjärnen tjärn   Trubbingsdammen damm
  Ljustjärnen tjärn   Trumslagarbäcken bäck
  Ljustjärnen tjärn   Trumslagartjärn tjärn
  Ljustjärnen tjärn   Trumtjärn tjärn
  Ljustjärnsbäcken bäck   Trumtjärn tjärn
  Loalen Lacus?, se Lomsjön, Övre? Saknas   Tryggviken vik
  Loberget berg   Tunnbindarmyren myr
  Loenmägg terräng   Turken tjärn
  Lohilampi tjärn   Turken tjärn
  Lohomägg höjd   Turktjärn tjärn
  Lohomäki berg   Tusendalen bäckdal
  Loken myr?   Tusendalstjärnarna tjärnar
  Lombäcksflarken vik   Tusendalstjärn, Lilla tjärn
  Lombäcksnäset udde   Tusendalstjärn, Stora tjärn
  Lomenlampsknoppen höjd /Se   Tvärtförstjärn tjärn
  Lomholmen holme   Tvärtförtjärn tjärn
  Lomma terräng   Ursholmen holme
  Lommelamm vik   Ursholmsbäcken bäck
  Lommelammsknoppen terräng   Ursviken vik
  Lommenlamm tjärn   Utitäkten åker
  Lommenlammsknoppen höjd   Uttertjärn tjärn
  Lomsjön sjö   Uttertjärn tjärn
  Lomsjön sjö   Uttertjärnsbäcken bäck
  Lomsjön sjö   Uttertjärnsmyren myr
  Lomsjön sjö   Uttertjärnsrönningen »rönning»
  Lomsjön, Nedre sjö   Uvberget berg
  Lomsjön, Nedre sjö   Uvbergskullen berg
  Lomsjön, Nedre sjö   Uvbergskullen, Södra berg
  Lomsjön, Övre sjö   Uvbergsvallen fäbodvall
  Lomsjön, Övre sjö   Uvkullen bergbacke
  Lomsjön, Övre sjö   Uvtjärn tjärn
  Lomsjön,Övre sjö   Uvtjärn tjärn
  Lomstenen holme   Vackermyren myr
  Lomtjärnbäcken bäck   Vackermyrstjärn tjärn
  Lomtjärnbäcken bäck   Vadet vadställe
  Lomtjärnen tjärn   Vadholmen holme
  Lomtjärnen tjärn   Vadrönningen »rönning»
  Lomtjärnen tjärn   Vedhuggsterbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Vedhuggstermyren myr
  Lomtjärnen tjärn   Vedhuggstersvea tallhed
  Londonmyran myr   Vedhuggstret bergbacke
  Loo----Lacus, se Lomsjön, Nedre sjö   Vilbacktjärn tjärn
  Loosiön sjö   Vilbacktjärn tjärn
  Loppholmen holme   Vintervägsmyran myr
  Lortavikslugnet lugnvatten   Vintervägsmyren myr
  Lortslogen myr   Vintervägsmyren myr
  Lort-Tyckeln sjö /Se   Vintervägsmyren myr
  Lort-Tyckeln sjö   Vintervägsströmmen fors
  Lort-Tyckelkojan koja   Vintervägsströmmen ström
  Lort-Tyckeltjärnen tjärn   Vitmossmyran myr
  Lortviken vik   Vitmossmyren myr
  Losberget höjd   Vommen myr
  *Loshuset ålehus   Voxholmen holme
  Lossjön sjö   Voxmyran myr
  Lossjön sjö   Voxmyrarna myrar
  Lossjön sjö   Voxmyrarna myrar
  Lossjön sjö   Voxmyrbäcken bäck
  Lossjön sjö   Voxmyren myr
  Lossjön sjö   Voxmyrtjärn tjärn
  Lossjön sjö /Se   Voxmyrtjärn tjärn
  Lossjön sjö   Voxna-älven älv
  Lossjön sjö   Voxna-älven älv
  Losudden udde   Vågen vik
  Loån å /Se   Vågen vik
  Loån biå /Se   Våmmen myr
  Loån å   Västerborrsjön sjö
  Loån å   Väster-Håckla å
  Luckoviken, Lill- vik   Västerhåckla å
  Luckosviken, Stor vik   Västermyran myr
  Lusasken tjärn   Västermyren myr
  Lusasken tjärn /Se   Västermyren odlad myr
  Lyckatavikholmen holme   Västersjön sjö
  Lådilamm tjärn   Västersjön sjö
  Lågbuslåttan myr   Västersjöån å
  Låhilamm, Lilla tjärn   Västervik, Nedre vik
  Låhilalamm, Stora tjärn   Västervik, Övre vik
  Låhilammsbäcken bäck   Västerviken vik
  Låhilammsknoppen berg   Västerviksudden udde
  Låhilammsmyran myr   Yttermyren odlad myr
  Låhilax tjärn   Yxkällbäcken bäck
  Långberget berg   Yxkällsmyran myr
  Långberget triangelpunkt   Yxkällsmyren myr
  Långberget berg   Yxtjärn tjärn
  Långberget triangelpunkt   Yxtjärn tjärn
  Långberget berg   Yxtjärnsberget berg
  Långberget berg   Yxtjärnsmyren myr
  Långbergstjärnen tjärn   Ålkarsflugen tjärn
  Lången, Norra o Södra sjöar /Se   Ålkarsflugen tjärn
  Lången, Övra o. Nedra sjö   Ålkarsmyren myr
  Lången, Nedra sjö   Ålkarsmyren myr
  Lången, Övra sjö   Ålkarsströmmen ström
  Långgranmoren del av Hemberget   Åsen bergås
  Långholmen terräng   Åtjärn lugnvatten
  Långholmen holme   Åtlingen tjärn
  Långholmen holme   Äggholmen myrholme
  Långholmen holme   Älggropshålan älggropar
  Långholmen terräng   Älgmyren myr
  Långholmen holme   Älgsjöberget berg
  Långholmen holme /Se   Älgsjöberget berg
  Långholmstjärnen tjärn   Älgsjöbäcken bäck
  Långläskmyran myr   Älgsjön sjö
  Långmyran myr   Älgsjön sjö
  Långmyran myr   Älgtjärn tjärn
  Långmyran myr   Öjungen, Lilla sjö
  Långmyran myr   Öjungen, Lilla sjö
  Långmyran ägomark   Öjungsån å
  Långmyran myr   Ön udde
  Långmyran myr   Öradtjärn, se Öratjärn Saknas
  Långmyran myr   Öradtjärn tjärn
  Långmyran myr   Öratjärn tjärn
  Långmyran myr   Öratjärn tjärn
  Långmyran myr   Öratjärn tjärn
  Långmyran myr   Öratjärn tjärn
  Långmyran myr   Öratjärnarna tjärnar
  Långmyran myr   Öratjärnsbackarna bergbackar
  Långmyran myr   Öratjärnsbäcken bäck
  Långmyran ägomark   Öratjärnsbäcken bäck
  Långmyran myrmark   Öratjärnåsen bergås
  Långmyran myr   Öringstjärn tjärn
  Långmyran myr   Öringstjärn tjärn
  Långmyrbäcken bäck   Öringstjärnåsen bergås
  Långmyrtjärnen tjärn   Öringtjärnåsen berg
  Långmyrtjärnen tjärn   Örnberget berg
  Långmyråsen höjd   Örnberget berg
  Långnäsudden udde   Örnberget berg
  Långsjöberget berg   Örnbomyren myr
  Långsjön sjö   Örnbotjärn tjärn
  Långskrovelbäcken bäck   Ösjön sjö
  Långslåtten myr   Ösjöslåttern myr
  Långsvedjan ägomark   Össjöberget berg
  Långsvedjan skogsomr.   Össjön sjö
  Långtallarna terräng   Össjön sjö
  Långtallbacken höjd   Össjöslåttern slåttermyr
  Långtallholmen terräng   Össjöviken vik
  Långtjärnen tjärn   Österborrsjön sjö
  Långtjärnen tjärn   Östergårdskullen berg
  Långtjärnen tjärn   Östergårdskullen ås
      Östergårdsviken vik
      Österhåckla å
      Östervik vik
      Öst i täkten åker
      Övre Lampen tjärn
      Abborrbäcken bäck
      Abborrbäcken bäck
      Abborrhålet vik
      Abborrlugnet lugnvatten
      Abborrsjöknoppen berg
      Abborrsjöknoppen berg
      Abborrsjön sjö
      Abborrsjön sjö
      Abborrsten sten
      Abborrtjärn tjärn
      Abborrtjärn tjärn
      Abborrtjärn tjärn
      Abborrtjärn tjärn
      Abborrtjärn tjärn
      Abborrtjärn tjärn
      Abborrtjärn tjärn
      Abborrtjärnbäcken bäck
      Abborrviken vik
      Ackjalam tjärn
      Akjalam tjärn
      Ackjalamsberget berg
      Ackjalamsberget berg
      Ackjalamsbäcken bäck
      Acksjöberget berg
      Acksjöberget, Stora berg
      Acksjöbergsvägen sommarväg
      Acksjön sjö
      Acksjön sjö
      Ahkiolampi tjärn
      Akkiolampi, se Ackjalam tjärn
      Akkiolampiberget, se Ackjalmsberget berg
      Ahomägg berg
      Akomägg berg
      Aitolåilampi, se Ajtolamm och Ajtolåilamm tjärn
      Ajtaso myr
      Ajtolamm, se Ajtolåilamm tjärn
      Ajtolåilam tjärn
      Ajtolåilamm tjärn
      Ajtomägg berg
      Ajtomägg, Lilla berg
      Ajtomägg, Stora, se Autiomäki Stora berg
      Alajokimyren, se Allajoksmyran myr
      Alajoksmyren myr
      Allajoksmyran myr
      Allekmyran myr
      Amasmyren myr
      Ammasoheden tallhed
      Ammasuoheden tallhed
      Anders-Gubb-viken vik
      Andevallsbäcken del av bäck
      Annas-åkern åker
      Aspholmen holme
      Asptjärn tjärn
      Aspetjärn tjärn
      Aspåkern åker
      Aspåsen ås
      Autiomäki berg
      Autiomäki Lilla berg
      Autiomäki, Stora berg
      Bakomtallsmyran myr
      Barkheden ljunghed
      Barkhällen sten
      Barknäset näs
      Barknäset näs
      Barknäsudden udde
      Backtäkten äng
      Backåkern åker
      Bartelsåsen ås
      Basknävaåsen bergås
      Bastusjön sjö
      Bastusjön del av Storsjön
      Bastustranden udde
      Bastusundet sund
      Bastutjärn liten tjärn
      Bastutjärn tjärn
      Bastutjärnmyren myr
      Bergmyran myr
      Bergmyren myr
      Bergmyren myr
      Bergmyren myr
      Bergmyren myr
      Bergsvehagen myrtäkt
      Bergsåkern åker
      Bertilsberget berg
      Bertilsmyran myr
      Betesmarken holme
      Biskopsmyren myr
      Bjurns gammal tomtplats
      Björkbergsbåthusen båthus
      Björndammen damm
      Björndammen smalare ställe
      Björnloken tjärn
      Björnlugnet lugnvatten
      Björnsjöbäcken bäck
      Björnsjöbäcken bäck
      Björnsjöknopparna bergstrakt
      Björnsjöknopparna berg
      Björnsjön sjö
      Björnsjön sjö
      Björnsjön sjö
      Björnsjön sjö
      Björnsjövallmyren myr
      Björnskalleholmen holme
      Björnskalleholmen holme
      Björnskallenäset vik
      Björnskallholmen holme
      Björnskäret stenskär
      Björnstensheden tallhed
      Björnviken äng
      Björnådammen damm
      Björnåflarkarna lugnvatten
      Björnå-Flarken sjö
      Björnå-Flarken, Nedre lugnvatten
      Björnå-Flarken, Övre lugnvatten
      Björnån å
      Björnån å
      Björnånäset näs
      Björnåoset utflöde
      Blanktjärn tjärn
      Blixterheden tallhed
      Blomtjärn tjärn
      Blåbärsberget berg
      Blästerbacken åker
      Blästerbäcken bäck
      Blästerbäcken bäck
      Blästerbäcken bäck
      Blästerheden tallhed
      Blästertjärn tjärn
      Blästertjärn tjärn
      Blästertjärn lugnvatten
      Blästertjärn tjärn
      Blötmyrtjärn tjärn
      Bockholmarna två holmar
      Bockholmarna holmar
      Bockholmen holme
      Bockholmen holme
      Bockviken vik
      Bodberget berg
      Bokoslam tjärn
      Bolagstäkten åker
      Bonnäsheden tallhed
      Bonnäsmyren myr
      Bonnäsudden udde
      Bonäsudden udde
      Bratthällen fors
      Brunnsten sten
      Brunnstjärn tjärn
      Brunnstjärn tjärn
      Brändsjön sjö
      Brändsjön sjö
      Brännberget berg
      Brännholmen holme
      Brännsjödammen damm
      Brännslåttbäcken bäck
      Brännslåttern myrslåtter
      Brännslåttmyrarna myrar
      Brännslåttmyrarna myrar
      Brännsten sten
      Brännviken vik
      Brännåkern åker
      Brännäset sved
      Brännnäset näs
      Buberget berg
      Busholmen holme
      Buskhögen höjd
      Butjärn tjärn
      Butjärn tjärn
      Byxviken vik
      Byxviken vik
      Båthusmyren myr
      Båthusviken vik
      Båtkasudden udde
      Båtsjön sjö
      Båtsjön sjö
      Bäckkroken myr
      Bäckslåtten myr
      Bäckslåttern slåttermyrar
      Bäcksveden skogstrakt
      Bäckertjärn tjärn
      Bältarholmen holme
      Bältarholmen holme
      Bäverbäcken bäck
      Bäverbäcken bäck
      Bäver-Flarken lugnvatten
      Bäver-Flärken tjärn
      Bävertjärn tjärn
      Bävertjärn tjärn
      Bävertjärn tjärn
      Bävertjärn tjärn
      Bävertjärn, Lilla tjärn
      Bävertjärnbäcken bäck
      Börningsberget berg
      Börningsberget berg
      Dalbotäkten åker
      Dalkulsbron landsvägstrumma
      Dalkarlsbäcken bäck
      Dalkarlsbäcken bäck
      Dammtjärn tjärn
      Dammtjärnbäcken bäck
      Dammtjärnsbäcken bäck
      Digerberget berg
      Digerbergstjärn tjärn
      Digertjärn tjärn
      Digertjärn tjärn
      Digertjärnbackarna backar
      Digertjärnberget berg
      Djupdalsbäcken bäck
      Djupdalsbäcken bäck
      Djupholmen holme
      Djupsundet sund
      Djupsyret metställe
      Dynderso myr
      Ekorrberget berg
      Ekorrberget berg
      Elddonsmyren myr
      Ellaholmen holme
      Ellaholmen holme
      Ellentjärn tjärn
      Ellentjärn tjärn
      Enmyren äng
      Erik-Pers-flarken lugnvatten
      Erk Karlsas golvet högolv
      Fallnäset näs
      Fallnäsudden udde
      Fastersmyran myr
      Fastersmyren myr
      Fejsåkern åker
      Femmatjärn tjärn
      Finnberget berg
      Finnberget berg
      Finnbergsknopparna berg
      Finnbergsknoppen höjd
      Finnvägen skogsstig
      Fiskarvägen skogsväg
      Fiskebäcken bäck
      Fiskhustjärnbäcken bäck
      Flarkdammen damm
      Flarksjöarna, se Flärksjöarna sjöar
      Flarkändan vik
      Flasktjärn tjärn
      Flasktjärn tjärn
      Flasktjärnsknoppen berg
      Flåmen myr
      Flåmen myr
      Flärksjöarna sjöar
      Flärksjöberget berg
      Fläsksjöberget berg
      Flärksjön sjö
      Fläsksjön sjö
      Flärksjön, Nedre sjö
      Flärksjön, Övre och Nedre sjöar
      Flärksjön, Övre sjö
      Flärksjöån å
      Flärksjöån å
      Flöten myr
      Flötmyran myr
      Flötmyren myr
      Flötviksbacken backe
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyren myr
      Fräkenmyren myr
      Fågelsjön sjö
      Fågelsjön sjö
      Fågelsjöån å
      Fålaloken tjärn
      Fålatjärnarna tjärnar
      Fålatjärnmyren myr

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.