ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Delsbo socken : Norra Hälsinglands domsagas tingslag : Gävleborgs län


– Arkiv –
Uppteckningskartor
Nr Kartblad Nummerförklaringar
 1 15G Bollnäs 7j Källsjö #15G7j
 2 15G Bollnäs 8i Prättingvallen #15G8i
 3 15G Bollnäs 8j Rossjön #15G8j
 4 15G Bollnäs 9i Glombo #15G9i
 5 15G Bollnäs 9j Källeräng #15G9j

Gå till sidan Gävleborgs läns socknar m.m.