ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västernorrlands län : Allmänt

Tingslag        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 830 Naturnamn : 549 Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 14
Västernorrland del av Norrland, nu län /Se *Altarsten gränsmärke /Se Medelpad landskap Ljungan älv
Västernorrland län Altarstenen gränsmärke /Se Medelpad landskap Rödmossamyren myr /Se
Västernorrland län Angermannicus, fluvius, se Ångermanälven Saknas Medelpad landskap Rödmyren myr /Se
Västernorrlands län län *Asketuna-Bergen Saknas Medelpad landskap Römyren, se Rödmyren myr
Västernorrland län Bergören Saknas Medelpad landskap Storån = Ljungan älv
Västernorrland län *Bilar tiarn gränsmärke /Se Medelpad landskap Storån älv
*Västernorrland Saknas /Se *Bilatiæern gränsmärke Medelpad landskap Vitmossamyren myr /Se
Västernorrland län *Bilatjärnen tjärn Medelpad landskap Vitmyren myr /Se
Västernorrlands län län *Bilatiæern gränsmärke Medelpad landskap Ångermanån, se Ångermanälven älv
Norrland del av Sverige »bilatiærn» gränsmärke Medelpad landskap Ångermanån älv
Västernorrlands län län *Biørsædø gränsmärke Medelpad landskap Ångermanån, Ångermanälven älv
Västernorrland del av Norrland, nu län Bjenntjärn tjärn /Se Medelpad landskap Ångermanälven älv
Västernorrland län /Se *Bjänlands Bäcks Rå råmärke Medelpad landskap Ångermanälven, Ångermanån älv
Västernorrland län /Se *Björnön ö Medelpad landskap Ångermanälven älv
Västernorrlands län län /Se *Blafinnu(n)gstiorn (Blafinztiorn) gränsmärke Medelpad landskap  
Västernorrlands län län /Se Blåfinntjärnen tjärn och gränsmärke Medelpad landskap  
Västernorrlands län län *Blåfinntjärnen tjärn, gränsmärke Medelpad landskap  
Västernorrlands län län /Se Blåfinkiernan gränsmärke /Se Medelpad landskap /Se  
Västernorrland län /Se Bottenhavet hav Medelpad landskap  
Västernorrland län /Se Bottenhavet hav Ångermanland landskap  
medelpader inbyggarbeteckning /Se Bottenhavet hav (del därav) Ångermanland landskap  
Angurmanland, se Ångermanland landskap /Se Bottenhavet hav Ångermanland landskap  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Härnösand församling  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Kråkor inbyggarbeteckning  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Medelpading inbyggarbeteckning  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Medelpading inbyggarbeteckning  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Melprar inbyggarbeteckning  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Nolaskogsare inbyggarbeteckning  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Nordanskogsare inbyggarbeteckning  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Västernorrland båtnamn  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Ångermanland landskap  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Ångermanland landskap  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Ångerman inbyggarbeteckning  
Medelpad landskap Bottenhavet hav Bodum Saknas  
Medelpad landskap Bottenhavet hav    
Medelpad landskap Bottenhavet hav    
Medelpad landskap *Bräcka gränsmärke    
Medelpad landskap *Bräcko gränsmärke    
Medelpad landskap *Brækku gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Bullerforsen råmärke    
Medelpad landskap *Bækk þorusgæ gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Bæk thoriske gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Bæk Thoriske gränsmärke    
Medelpad landskap *Bækkæ thorusgæ gränsmärke    
Medelpad landskap »bækkæ þorusgæ» bäck /Se    
Medelpad landskap *Bräcka gränsmärke    
Medelpad landskap /Se »dalsaa», se Indalsån Saknas    
Medelpad landskap Degersjön sjönamn /Se    
Medelpad landskap Djup-Horten (el. Horten) gränssjö /Se    
Medelpad landskap *Dumbæ fiskevatten    
Medelpad landskap Dyrsjön gränsmärke    
Medelpad landskap *Edefors fors /Se    
Medelpad landskap Elins grund grund /Se    
Medelpad landskap Fagarflo källa källa /Se    
Medelpad landskap Faxälven älv    
Medelpad landskap Faxälven älv /Se    
Medelpad landskap Faxälven älv /Se    
Medelpad landskap Faxälven älv /Se    
Medelpad landskap Faxälven älv /Se    
Medelpad landskap *Feningz kull (= Fæningæ skallæ) gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Firi ass gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Firi as gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Firi ass gränsmärke    
Medelpad landskap *Fiskabua Saknas /Se    
Medelpad landskap Fjällsjöälven biflöde till Ångermanälven    
Medelpad landskap Fjällsjöälven älv /Se    
Medelpad landskap /Se Fjällsjöälven älv    
Medelpad landskap Fjärdingsstolpen, Gamla råmärke    
Medelpad landskap Flata ägonamn /Se    
Medelpad landskap Flata ägonamn /Se    
Medelpad landskap Flatån del av Ångermanälven /Se    
Medelpad landskap fluvius, se Ångermanälven älv    
Medelpad landskap Fluvius Angermannicus, se Ångermanälven älv    
Medelpad landskap Fluvius Angermannicus, se Ångermanälven älv    
Medelpad landskap Fluvius Angermannicus, se Ångermanälven älv    
Medelpad landskap Flåsjön sjö    
Medelpad landskap /Se Flåsjön sjö    
Medelpad landskap *Fors laxfiske    
Medelpad landskap Frammanskula land /Se    
Medelpad landskap /Se Frammanskula gränsskog /Se    
Medelpad landskap Frätt-tjärn, Frättbotten, Frättmyra myr, tjärn /Se    
Medelpad landskap *Fyryas gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Fyryas gränsmärke    
Medelpad landskap *Fyrynge skolle gränsmärke /Se    
Medelpad landskap Fæningæ skallæ (= Feningzkull) gränsmärke /Se    
Medelpad landskap Fölsingen sjö /Se    
Medelpad landskap Gideån å /Se    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap /Se Gideälven älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap Gide älv älv    
Medelpad landskap Gide älv älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad Saknas Gide älv älv    
Medelpad landskap Gide älv älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap /Se Gideälven älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap Gideälven älv    
Medelpad landskap /Se Gideälven älv    
Medelpad landskap Gide älv Saknas /Se    
Medelpad landskap Gideälv skogsälv /Se    
Medelpad landskap Gide älv älv /Se    
Medelpad landskap *Gidön ö    
Medelpad landskap Gigån, se Gideån å /Se    
Medelpad landskap Gimån å    
Medelpad landskap Gimån å    
Medelpad landskap Gimån älv    
Medelpad landskap Gimån biflod    
Medelpad landskap /Se Gimån biflod    
Medelpad landskap Gimån biflod /Se    
Medelpad landskap Gimån å /Se    
Medelpad landskap *Glaumshofda gränsmärke    
Medelpad landskap Gullabor ställe på gräns /Se    
Medelpad landskap *Gålekläpp gränsmärke /Se    
Medelpad landskap haffra, se Havern sjö    
Medelpad landskap HafSiön, se Bottenhavet hav    
Medelpad landskap hafssiön, se Bottenhavet hav    
Medelpad landskap Hafsta ägonamn /Se    
Medelpad landskap Hammarroten sjö /Se    
Medelpad landskap /Se Hamplandet åkern. /Se    
Medelpad landskap Hamptjärnen tjärnn. /Se    
Medelpad landskap Harphagaberget berg /Se    
Medelpad landskap *Hellusio gränsmärke    
Medelpad landskap *Hersand gränsmärke    
Medelpad landskap *Hiornwikil gränsmärke    
Medelpad landskap *Hiornwikil gränsmärke    
Medelpad landskap »hiornwikil» (gränsmärke)    
Medelpad landskap »hiornwikil» gränsmärke    
Medelpad landskap Holm(s)ören Saknas    
Medelpad landskap *Holsior gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Holsior gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Hulsior gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Honnoberg gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Honnobiergh gränsmärke    
Medelpad landskap *Honorhøgen gränsmärke    
Medelpad landskap Honnberg gränsmärke    
Medelpad landskap *Hornoges helli gränsmärke    
Medelpad landskap *Honnobiergh gränsmärke    
Medelpad landskap Horten (el. Djup-Horten) gränssjö /Se    
Medelpad landskap Hottingsjön Saknas    
Medelpad landskap *Hottængs sio gränsmärke    
Medelpad landskap Hulsjör Saknas    
Medelpad landskap *Husön ö    
Medelpad landskap *Hwitæ holmæ gränsmärke    
Medelpad landskap hællusio sjö    
Medelpad landskap Höga Kusten natn. /Se    
Medelpad landskap *Hössjöklubben råmärke    
Medelpad landskap ignar sand (ingar sandh) gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Imiþo namn på Indalsälven? /Se    
Medelpad landskap *Imþ, se Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalen dalgång /Se    
Medelpad landskap Indalen dalgång /Se    
Medelpad landskap Indalsån, (Indalsälven) älv    
Medelpad landskap Indalsån, (Indalsälven) älv    
Medelpad landskap /Se Indalsån, se Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven, se Indalsån älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven flod    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalselfven Saknas    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv /Se    
Medelpad Saknas Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven flod /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven flod /Se    
Medelpad landskap /Se Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap *Ingar sandh gränsmärke    
Medelpad landskap *Ingar sandh gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Ingar sandh Saknas /Se    
Medelpad landskap ingar sandh (el. ignar sand) gränsmärke /Se    
Medelpad landskap Inn, se Indalsälven älv    
Medelpad landskap *Inn = Indalsälven Saknas /Se    
Medelpad landskap *Inna = Indalsälven Saknas /Se    
Medelpad landskap *Inna namn på Indalsälven /Se    
Medelpad landskap Jeanuo älv /Se    
Medelpad landskap Jeanuo älv /Se    
Medelpad landskap Jeänuo, se Jeanuo älv    
Medelpad landskap *Ivemsjön (el. Wemsjön) sjö    
Medelpad landskap Jonga fl:, se Ljungan älv    
Medelpad landskap *jsmæ gränsmärke /Se    
Medelpad landskap Jämtskogen skogsområde    
Medelpad landskap Jämtskogen skog    
Medelpad landskap Jämtskogen skogsområde /Se    
Medelpad landskap Jämtskogen skogsområde /Se    
Medelpad landskap Jämtån älv    
Medelpad landskap *Killingholmen holme    
Medelpad landskap *Kiodsior gränsmärke /Se    
Medelpad landskap Kjöðsjór Saknas    
Medelpad landskap Klingerfjärden fjärd    
Medelpad landskap *Klocksten råmärke    
Medelpad landskap Höga Kusten kuststräcka /Se    
Medelpad landskap Köljan biflod /Se    
Medelpad landskap Lagmansören fiske /Se    
Medelpad landskap *Ledemansiön sjö /Se    
Medelpad landskap *Lids laxfiske laxfiske    
Medelpad landskap *Lidefors laxfiske    
Medelpad landskap *Litsälven, se Indalsälven älv /Se    
Medelpad landskap Litsälven, se Indalsälven älv    
Medelpad landskap Liångna flod /Se    
Medelpad landskap Ljungadalen ådal /Se    
Medelpad landskap Ljungadalen ådal /Se    
Medelpad landskap Ljungadalen ådal /Se    
Medelpad landskap Ljungadalen ådal /Se    
Medelpad landskap Ljungadalen ådal /Se    
Medelpad landskap Ljungadalen ådal /Se    
Medelpad landskap Ljungadalen ådal /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan, se Njurundaån älv    
Medelpad landskap Ljungan flod    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap /Se Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan älv    
Medelpad landskap Ljungan flod    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad Saknas Ljungan flod /Se    
Medelpad Saknas Ljungan flod /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan flod /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap Lunga F:, se Ljungan älv    
Medelpad landskap *Ljunglavan hamn?    
Medelpad landskap Långseleån biflod    
Medelpad landskap /Se *Lösmön ö    
Medelpad landskap /Se Manen kustremsa /Se    
Medelpad landskap ?Marbäcken bäck /Se    
Medelpad landskap /Se *Marubäck bäck, gränsmärke    
Medelpad landskap /Se *Maru bæk gränsmärke /Se    
Medelpad landskap /Se *Marubäck gränsmärke    
Medelpad landskap /Se *Maru bäck gränsmärke /Se    
Medelpad landskap *Marubäck gränsmärke /Se    
Medelpad landskap +Maru bæk = Altarsten gränsmärke /Se    
Medelpad landskap Marviken vik? /Se    
Medelpad landskap /Se Mjällån å    
Medelpad landskap /Se Mjösjön sjönamn /Se    
Medelpad landskap /Se *Morbek = Marbäcken Saknas /Se    
Medelpad landskap /Se *Morbäck gränsmärke    
Medelpad landskap /Se *Morbäck, se *Marubäck bäck, gränsmärke    
Medelpad landskap /Se Murubek bäck, biflöde /Se    
Medelpad landskap /Se *Murubäck gränsmärke    
Medelpad landskap /Se *Murubäck, se *Marubäck bäck, gränsmärke    
Medelpad landskap /Se Negasjön Saknas    
Medelpad landskap /Se *Naygar sio gränsmärke    
Medelpad landskap /Se naygar sio, se Nagasjön Saknas    
Medelpad landskap /Se Negasjön sjö /Se    
Medelpad landskap /Se Niurensälfven, se Ljungan älv    
Medelpad landskap /Se Njurundaån, (numera Ljungan) älv    
Medelpad landskap /Se Njurundaälven, se Ljungan älv    
Medelpad landskap /Se Njurundaelfven Saknas    
Medelpad landskap /Se Njurundaälven del av Ljungan    
Medelpad landskap /Se Njurunda älv, se Ljungan älv /Se    
Medelpad Saknas /Se Njurundaälven, se Ljungan älv    
Medelpad landskap /Se Njurån, se Ljungan älv    
Medelpad landskap /Se Nordanskog del av Ångermanland /Se    
Medelpad landskap /Se Nordanskog del av Ångermanland    
Medelpad landskap /Se Nordanskula gränsskog    
Medelpad landskap /Se Nordanskula gränsskog    
Medelpad landskap /Se Nordanskula land /Se    
Medelpad landskap /Se Nordanskula gränsskog /Se    
Medelpad landskap /Se *Nore fjärdingen sn    
Medelpad landskap /Se *Nore fjärdingen sn    
Medelpad landskap /Se Noreth Saknas    
Medelpad landskap /Se »norhal» naturnamn?    
Medelpad landskap /Se *Norra älven del av Ångermanälven /Se    
Medelpad landskap /Se *Norrberget berg    
Medelpad landskap /Se Norrsjön sjö    
Medelpad landskap /Se +Nymyra eller Bilatjärnen tjärn, gränspunkt /Se    
Medelpad landskap /Se Nätraån älv    
Medelpad landskap /Se »Nörra åån», = Indalsälven älv    
Medelpad landskap /Se *Oghn älv /Se    
Medelpad landskap /Se Oghn älvnamn /Se    
Medelpad landskap /Se *Oghn = Ljungan Saknas /Se    
Medelpad landskap /Se *Oghn, nuv. Ljungan älv /Se    
Medelpad landskap /Se *Oghna-a, [»Ogn-ån, Ugnan»] äldre namn på Ljungan /Se    
Medelpad landskap /Se *Ogna = Ljungan Saknas /Se    
Medelpad landskap /Se *Ogna namn på Ljungan /Se    
Medelpad landskap /Se Ogn-ån, (Ugnan) namn på Ljungan /Se    
Medelpad landskap /Se Olstende(?) Saknas    
medelpad(e) inbyggarbeteckning *Opsio gränsmärke    
medelpading inbyggarbeteckning Ovanskogen, se Nordanskog del av Ångermanland /Se    
medelpading inbyggarbeteckning *Pengsjön sjö    
Ångermanland landskap /Se *Prästhällen häll /Se    
Ångermanland landskap *Ragnholmsundh, se Raholmen Saknas    
Ångermanland landskap *Ransjön sjö    
Ångermanland landskap Randaberg gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Randasjön Saknas    
Ångermanland landskap *Randsio gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Randasio sjö, gränspunkt    
Ångermanland landskap *Reseleälven del av Ångermanälven /Se    
Ångermanland landskap slåtter /Se    
Ångermanland landskap *Räfveltläggr Rå råmärke    
Ångermanland landskap Rödmossamyren myr /Se    
Ångermanland landskap Rödmyren myr /Se    
Ångermanland landskap Römyren, se Rödmyren myr    
Ångermanland landskap Sinus Botnicus, se Bottenhavet hav    
Ångermanland landskap Sinus Botnicvs, se Bottenhavet hav    
Ångermanland landskap *Själevadfjällen berg /Se    
Ångermanland landskap *Skatæ kielde gränsmärke    
Ångermanland landskap *Skata kælda gränsmärke    
Ångermanland landskap Skulaskogen, se Nordanskula gränsskog /Se    
Ångermanland landskap Skuluskogen, se Nordanskula gränsskog /Se    
Ångermanland landskap *Skvalpsjöhällen råmärke    
Ångermanland landskap +Skyttfuren gränsmärke    
Ångermanland landskap *Sotnoret Saknas    
Ångermanland landskap Stefnik Stefnir Saknas    
Ångermanland landskap Steinberget gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Stjor, se Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Stoore Hafssiön, se Bottenhavet hav    
Ångermanland landskap Stoore Älfuen, se Indalsälven älv    
Ångermanland landskap Storån å    
Ångermanland landskap Storån (Ån), = Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap *Strintungx eþe gränsmärke    
Ångermanland landskap *Strintungx eþ gränspunkt    
Ångermanland landskap *Strömsälven, se Faxälven och Fjällsjöälven älvar /Se    
Ångermanland landskap *Stutungx hed gränsområde    
Ångermanland landskap *Stwtungis hed gränsmärke    
Ångermanland landskap *Styr, se Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap *Styra namn på Ångermanälven? /Se    
Ångermanland landskap *Styra, se Ångermanälven Saknas /Se    
Ångermanland landskap *Styra = Ångermanälven Saknas /Se    
Ångermanland landskap *Styra Saknas /Se    
Ångermanland landskap *Styra = Ångermanälven Saknas /Se    
Ångermanland landskap Styresholm fäste /Se    
Ångermanland landskap *Stångå å Saknas    
Ångermanland landskap *Lycksfdø gränsmärke    
Ångermanland landskap *Syrynge skalle gränsmärke    
Ångermanland landskap *Söderfors Saknas    
Ångermanland landskap Södra älfuen, se Ljungan älv    
Ångermanland landskap Södra älven el. Tunaån, se Ljungan älv    
Ångermanland landskap *Talgslät Saknas    
Ångermanland landskap Talleråsberget (Talleråsen) gränspunkt /Se    
Ångermanland landskap Talleråsberget (Talleråsen) gränspunkt /Se    
Ångermanland landskap Talleråsen (Talleråsberget) gränspunkt /Se    
Ångermanland landskap Talleråsen (Talleråsberget gränspunkt /Se    
Ångermanland landskap Tallåsen, Talleråsen Saknas    
Ångermanland landskap Talleråsen gränspunkt /Se    
Ångermanland landskap +thelliasen gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap þelliasen gränsmärke    
Ångermanland landskap Tingörn holme /Se    
Ångermanland landskap *Tiorsioar holm gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Tiorsioar holm gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Thiornsioar holm gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Thiornsioar holm gränsmärke    
Ångermanland landskap *Thiornsioar holm gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Tiernsiöholm gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Toffuesiötresk sjönamn /Se    
Ångermanland landskap *Toralds eijde gränspunkt    
Ångermanland landskap *Torhags ed, se Badstugunäset gränsmärke    
Ångermanland landskap *bæk Thoriske gränsmärke    
Ångermanland landskap *Toralds eydæ Saknas    
Ångermanland landskap *Toralds eydæ Saknas    
Ångermanland landskap +Torolgs ed gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Torolgs æide gränspunkt /Se    
Ångermanland landskap *Toralds eydæ, se Bastunäset Saknas    
Ångermanland landskap *þorþungæ graþ gränsmärke    
Ångermanland landskap Tuna-ån, se Ljungan älv    
Ångermanland landskap Tunaälven, se Ljungan älv    
Ångermanland landskap *Tundrasen gränsmärke    
Ångermanland landskap *Tunder asen gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Tunder as gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Tunderasen gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap tundr asen gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap tundr asen gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Twrwngx gardh gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Tåsjön insjö /Se    
Ångermanland Saknas *Tælli asen gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Tælliasen gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Taelli asenum Saknas /Se    
Ångermanland landskap Ugnan, (Ogn-ån) namn på Ljungan /Se    
Ångermanland landskap Uma(n) namn för Umeälv /Se    
Ångermanland landskap Umeälv älv /Se    
Ångermanland landskap Vannusjö Saknas    
Ångermanland landskap *Wannusio gränsmärke    
Ångermanland landskap *Wemsjön (el. Ivemsjön?) sjö    
Ångermanland landskap *Vigmanbek gränspunkt    
Ångermanland landskap +Vigmanbek gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Vigmansbäck gränsmärke    
Ångermanland landskap *Vigmansbäck gränsmärke    
Ångermanland landskap *Wikmarubæk gränspunkt /Se    
Ångermanland landskap *Vikmarobäck gränsmärke    
Ångermanland landskap *Vikmarobäck gränsmärke    
Angermanne landh = Ångermanland landskap »Wiikmarobæk» gränsmärke    
Ångermanland Saknas *Vikmarubäck gränsmärke    
Ångermanland landskap *Vikmarubäck gränsmärke    
Ångermanland landskap *Vikmarubäck gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap *Wikmara baek Saknas /Se    
Ångermanland landskap *Vilforbacken backe    
Ångermanland landskap *Vitberget berg    
Ångermanland landskap *Hwitholmenæff gränsmärke    
Ångermanland landskap *Vit Marubäcksrå gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Vitmossamyren myr /Se    
Ångermanland landskap Vitmyren myr /Se    
Ångermanland landskap *Hwitostiern gränsmärke    
Ångermanland Saknas *Vitsten råmärke    
Ångermanland landskap Våmmen sjönamn /Se    
Ångermanland landskap *Ysmæ gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Ysinæ (Ysmæ) gränsmärke    
Ångermanland landskap Ådalen Saknas    
Ångermanland landskap ?Ådalen dalgång    
Ångermanland landskap ?Ådalen dalgång /Se    
Ångermanland landskap Ådalen Saknas /Se    
Ångermanland landskap Ådalen Saknas /Se    
Ångermanland landskap Ådals Elfven, se Faxälven älv    
Ångermanland landskap Ådalsvägen landsvägar /Se    
Ångermanland landskap *Ådalsvägen, Norra landsväg /Se    
Ångermanland landskap *Ådalsvägen, Södra landsväg /Se    
Ångermanland landskap Ålhustjärnen Saknas /Se    
Ångermanland landskap Ån (Storån), = Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ån, (Storån) älv /Se    
Ångermanland landskap Ångan å /Se    
Ångermanland landskap /Se Ångermanån, (Ångermanälven) älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven, se Ångermanån älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanelfven Saknas    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermannaland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap *Åseleälven, se Ångermanälven älv /Se    
Ångermanland landskap *Öffuerstafiske laxfiske    
Ångermanland landskap Öre älv Saknas /Se    
Ångermanland landskap *Øsme gränsmärke /Se    
Ångermanland landskap Ösine (Ösme) gränsmärke    
Ångermanland landskap *Österån Saknas    
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland Saknas      
Ångermanland landskap      
Ångermanneland landskap      
Ångermanland Saknas      
Ångermanland Saknas      
Ångermanland Saknas      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanlands lappmark Saknas /Se      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
Ångermanland landskap /Se      
ångerman inbyggarbeteckning      
ångerman inbyggarbeteckning /Se      
ångerman, ångermän inbyggarbeteckning /Se      
ångermanlänningar Saknas      
ångermanlänningar Saknas      
»allön», se Alnö Saknas      
Alnö ortnamn /Se      
»Amstorp ssoghnn», se Ljustorp Saknas      
»Anu» gård      
Berg ortnamn /Se      
*Berga gd      
Berge ortnamn /Se      
»Biuresæter» gård      
Boda ortnamn /Se      
*Bodsio Saknas      
Bodum ortnamn /Se      
*Borten Saknas      
?*Borten Saknas /Se      
»Brynnø» ort      
*Bubdu Saknas      
By ortnamn /Se      
Byn ortnamn /Se      
-böle eled i bebn /Se      
Böle ortnamn /Se      
Dal ortnamn /Se      
*Dalkum = Dacke by      
Degersjö, se Degerselet byar /Se      
ed ortn. elem. /Se      
»eresilde», se Ensillre by      
»exlydhen Sokne», se Liden Saknas      
*Fastiom Saknas      
*Fastia Saknas      
Finn- ortn.-fled /Se      
Flodhe Saknas      
Frammanskog, se Sunnanskog del av Ångermanland /Se      
Frammanskula del av Ångermanland /Se      
Frammanskula land      
*Fresta Saknas      
*Froghi Saknas      
Fröland ortnamn /Se      
Frölland ortnamn /Se      
Gasabäck ortn. /Se      
Gep(e)- ortnamnsförled /Se      
»geranna gardh», se Västanå by      
Gåsnäs ortn. /Se      
Gåsnäs ortn. /Se      
Gässjö ortn. /Se      
haffra wallir, se Vallen by      
Hamre ortnamn /Se      
Hjälta ortnamn /Se      
*Holø Saknas      
Hov ortnamn /Se      
*Huum sn      
Höga Kusten bebn. /Se      
»Hønes» gård      
Hålla ortnamn /Se      
*Indals skeppslag förr skeppslag /Se      
*Indals skeppslag förr skeppslag /Se      
Indal förr skg      
Indal förr skeppslag      
Indal skeppslag      
Indal förr skeppslag      
Indal förr skeppslag      
*Jærnguertslo? Saknas      
Järved by /Se      
*Kanoos Saknas      
Krankbo fiskeläge      
krång ortn.el. /Se      
Krånge by /Se      
*Kuta kronogods /Se      
*Kutaby kungsgård /Se      
Kutuby Saknas /Se      
Lapp- ortn.-fled /Se      
Lapplanden områden /Se      
Ljunga kontrakt Saknas /Se      
*Ljustorps skeppslag förr skeppslag /Se      
*Ljustorps skeppslag förr skeppslag /Se      
Ljustorps tingslag förr tg      
Ljustorp förr skeppslag      
»Iwnda» by      
*Lydhasio Saknas /Se      
-mark eled i ortn /Se      
Medelpads prosteri f. prosteri      
Mo by      
Mo by      
Mäland ortnamn /Se      
*Nidraby Saknas      
*Njurunda skeppslag förr skeppslag /Se      
*Njurunda skeppslag förr skeppslag /Se      
Njurunda förr skeppslag      
Njurunda förr skeppslag      
Njurunda förr skeppslag      
Njurunda förr skeppslag      
Nordanskula land      
Nordanskula del av Ångermanland /Se      
»norhal» beb.-namn?      
Norra prosteriet Saknas      
Norra prosteriet Saknas      
»Nydall ssoghnn», se Indal Saknas      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland byar /Se      
?Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs ortnamn /Se      
*Næsen Saknas      
*Quærnsetra = Kvarnsätra by      
*Ramfritzby Saknas      
*Ramfritzby Saknas /Se      
»rannø» beb.      
Ranuhö Saknas      
Raunahö Saknas      
Rogsta ortnamn /Se      
*Ronne Saknas /Se      
*Russiöö by      
Salana Saknas      
Salim gd? /Se      
»sil» gd el. by      
*Sil Saknas      
*Skeppsvall Saknas      
*Skomareby Saknas /Se      
*Skomareby Saknas /Se      
Skärve bebyggelse? /Se      
Skön förr skeppslag /Se      
socken ortnamnselement (bebn.) /Se      
Solim gd? /Se      
Solum ortnamn /Se      
Solum ortn. /Se      
Sta ortn. element /Se      
*Strömmings torpet lokalitet      
*Sudherby Saknas      
*Sund Saknas      
Sund by      
Sund by      
Sund ortnamn /Se      
*Sunde Saknas      
Sunnanskog del av Ångermanland /Se      
Sunne ortnamn /Se      
*Svartrå Saknas /Se      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
*Sættoberge Saknas      
*Söderby Saknas      
Södra prosteriet Saknas      
Södra prosteriet Saknas      
Södra prosteriet Saknas /Se      
Södra prosteriet Saknas      
*thorogs æidh, se Bastunäset gd      
*torolgs æid, se Bastunäset gd      
*Torings gård eller Grafvans gränsmärke      
*Torps skeppslag förr skeppslag /Se      
Torp förr skeppslag      
Torp förr skeppslag      
*Torps skeppslag förr skeppslag /Se      
Torp förr skeppslag      
Torp förr skeppslag      
Torp förr skeppslag      
Torp skeppslag      
Torp förr skeppslag      
Torp förr skeppslag      
Tuna medeltida skeppslag      
Tuna skeppslag      
*Tuna skeppslag förr skeppslag /Se      
*Tuna skeppslag förr skeppslag /Se      
Tuna förr skeppslag      
Tuna skeppslag      
Tuna förr skeppslag      
Tuna förr skeppslag      
twrwngis gardh, se Ytterturingen och Överturingen byar      
»Underas» gård      
*Wamum Saknas      
*Vik Saknas      
Vik Saknas /Se      
-vin eled i bebn /Se      
Votrå ortn. /Se      
Västansjö by      
Ådalen del av Ångermanland /Se      
-ånger eled i bebn /Se      
Ångermanlands lappmark del av Ångermanland      
Ångermanne lappmark del av Ångermanland      
*Ångermanlands lappmark Saknas /Se      
Östby ortnamn /Se      
*(i) Öydestadh Saknas /Se      

  ^  

Västernorrlands läns tingslag m.m.