ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tuna socken : Medelpads västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 514 Naturnamn : 561 Bebyggelsenamn : 270 Naturnamn : 499
Tuna sn /Se Abborrtjärnen tjärn Tuna sn sn Abborsten sten
Tuna sn Ahlsta Forssen, se Allstaforsen fors Tuna socken Abborstenarna stenar
Tuna sn Alderå ägomark Tuna sn Abborrtjärn tjärn
Tuna sn Allmänningsmyran myr Staka-Sara inbyggarbeteckning Abborudden udde
Tuna sn Allstaforsen fors Staka-Sara inbyggarbeteckning Adamsbäcken tillflöde
Tuna sn Allstaforsen fors Albo, se 3 Värsta Saknas Aldergärdan (delvis) beteshage
Tuna sn Allstaåsen höjd Alfredshem, se 10 Allsta Saknas Alderrå avs.
Tuna sn Als...a Kiernan, se Östtjärnen tjärn Allsta bebyggelse Allmantå väg
Tuna sn o. tg Alsta Kiärnan, se Östtjärnen tjärn Allsta bebyggelse Allstaforsen fors
Tuna sn /Se Aludden udde Allsta bebyggelse Allstakullen berg
Tuna sn Andersrå slåtter? Allsta by Allstaön holme
Tuna sn Bergebäcken bäck Aludden, se 3 Bergom Saknas Allstatjärn Saknas
Tuna sn Bergomsbäcken bäck Andelstomten, se 27 Sköle Saknas Ansers-Pers-lägda slåtter
Tuna sn Bergsområna slåtterområde /Se Andersbo, se 7 Lunde Saknas Andersrå slåtter
Tuna sn Bergstjärnen tjärn Andershem, se 4, 5 Värsta Saknas Befallningsgärdan åker
Tuna sn Billen udde Annebo, se 8 Rännö Saknas Befallningssvedjan Saknas
Tuna sn Björndalen dal Arvidshem, se 9 Bällsta Saknas Bergomsbacken Saknas
Tuna sn Björnåsen berg Backmon torp Bergomsbäcken bäck
Tuna sn.? Björnåsmyran myr Berg by Bergomsbäcken bäck
Tuna sn Bladtjärnen tjärn Berge by Bergomsholmen holme
Tuna sn Bladtjärnsberget berg Bergom bebyggelse Bergomsråna trakt
Tuna sn Bladtjärnsbäcken bäck Bergom by Bergsbackarna backar
Tuna sn Bleckersbäcken bäck Beteshagen lht Bergssvedjan slåtter
Tuna sn Bocken höjd Bjäshammarn gårdar och torp Bergstjärn tjärn
Tuna sn Bocken berg Björkebo, se 7 Ängom Saknas Billen udde
Tuna sn Bocktjärnen tjärn Björklunda, se 19 Rännö Saknas Billhällan häll
Tuna sn Bodbäcken bäck Björnåsen fäbodar Biludden udde
Tuna sn Bodbäcken bäck Björnåsskogen, se 6 Hällsjö Saknas Bladtjärn tjärn
Tuna sn Bodbäcken bäck Blåbärsrå lht Blickörsbäcken bäck
Tuna sn Bodmyran myr Borgen bebyggelse Bocktjärn tjärn
Tuna sn Bodmyran myr Borgen by Bodberget berg
Tuna sn Bodmyran myr Borghem, se 10 Bällsta Saknas Bodberget berg
Tuna sn Bodtjärnen tjärn Botstorp kyrkobokföringsenhet Bodhällorna berg
Tuna sn Bodåsen höjd Brobackssvedjan lht Bodloken tjärn
Tuna sn Bolandsmyran myr Båtsmanstorpet, se 4 Ön Saknas Bodtjärn tjärn
Tuna sn Borgarbäcken bäck Båtsmanstorpet, se 3 Borgen Saknas Bodåsen berg
Tuna sn Borgarviken vik Båtsmanstorp kyrkobokföringsenhet Borgarviken vik
Tuna sn Bosjön, se Rännöbodsjön, Västra sjö Bränslan torp Brattmyrbacken berg eller bergig trakt
Tuna sn Bosiön, se Rännbodsjön, Västra sjö Bällsta bebyggelse Bränningarna slåtter
Tuna sn *Bosjön sjö Bällsta bebyggelse Brännsberget berg
Tuna sn Brännsberget berg Bällsta bebyggelse Brännsvedjeedet bakvatten
Tuna sn Bränningen slåtter? Bällsta bebyggelse Bäcksvedjan åker
Tuna sn Brännåsen berg Bällsta bebyggelse Bäcksvedjan slåtter
Tuna sn Bursvedjan ägomark Bällsta bebyggelse Bällstanoten bakvatten
Tuna sn Bällstamon mo Bällsta by Bölesjön sjö
Tuna sn Bölesbäcken bäck Böle torp Bölesåsen bergås
Tuna socken Bölessjön sjö Bölestorp torp Bösbackarna backar
Tuna sn Bölesjön sjö Bölsvedjan torp Bössvedjan samfällighet
Tuna sn Bölessjön sjö Bösgärdan torp Daglösbäcken bäck
Tuna sn Bölessjön sjö Böstorpet torp Dalamyrarna myrar
Tuna sn Daglös åkermark /Se Daglös åkermark även gårdar Dammyran myr
Tuna sn *Daglös skog skog Dalasvedjan torp Dingsjöbäcken bäck
Tuna sn Dahlen område Dalen del av sn Djupdalsbergen berg
Tuna sn /Se Dalen dal /Se Danielsberg, se 11 Bällsta Saknas Djupdalsbäcken bäck
Tuna sn *Dim (förr) laxfiske Dansarbackarna torp Djupdalstjärn tjärn
Tuna sn Dimdalen område /Se Djupdal lht Durkulstjärn tjärn
Tuna sn »Dimbdals träsk» tjärn /Se Dälje hp Dysvedjorna slåtter
Tuna sn /Se *Dimdals träsk sjö Edstorp, se 5 Ön Saknas Dånafusken berg
Tuna sn /Se *Dimbdals träsk sjö /Se Falktorpet torp Däljestjärn tjärn
Tuna socken /Se »Dijmdals Elff» del av Ljungan /Se Fors bebyggelse Dödkullsberget berg
Tuna sn /Se *Dimdals älv förr namn på Ljungan Fors bebyggelse Edsdalen strand
Tuna sn /Se *Dimdals elff älv /Se Fors by Edstaden strand
Tuna sn *Djupdals allmänning markområde /Se Forsbacka, se 11-14 Fors Saknas Edstadsbacken backe
Tuna sn Djupdalsbergen berg Forsbacken gård Edstadsberget berg
Tuna sn /Se Djupdalsbäcken bäck Furubäcksmyran, se 7 Hällsjö Saknas Erik-Pers slåtter
Tuna sn /Se Djupdalstjärnen tjärn Gammelbodarna fäbodar Farfarsgärdan åker
Tuna sn /Se Dumbæ fiskevatten Gammelrået, se 6 Målsta Saknas Farsmorsslätten åker
Tuna sn /Se »dumbæ», se *Dim laxfiske Gammalrå förr torp, nu slåtter Femstenarå stenröse
Tuna sn /Se Dyrkullsberget berg Granberg, se 11 Vattjom Saknas Femstenarå stenröse
Tuna sn /Se Dyrkulltjärnen tjärn Granedal, se 8 Lunde Saknas Flaggberget del av Hällsjöberget
Tuna by och sn /Se Dånafusken berg Groforsen Norra, se 9 Hällsjö Saknas Flaskan slåtter
Tuna sn /Se Fageråsmyran myr Gärdan gård Floran inäga
Tuna sn /Se Flaggberget berg Gärdorna gård Flösesberget berg
Tuna sn /Se Flaskan ägomark Hannabo, se 9 Tunbyn Saknas Forsholmen holme
Tuna sn /Se Forsholmen holme Hellmyran, se 12 Vattjom Saknas Forskilen skogstrakt
Tuna Saknas /Se *Forsmo grind grind Hällsjö bebyggelse Forsnacken slåtter
Tuna sn /Se Forsmo grind grind? Hällsjö bebyggelse Forsnackudden udde
Tuna sn /Se Fulberget berg Hällsjö bebyggelse Forsviken vik
Tuna sn /Se Furubäcken bäck Hällsjö bebyggelse Fulberget berg
Tuna sn /Se Gammelbodberget berg Hällsjö bebyggelse Fågelvindberget berg
Tuna sn /Se Gammelbodmyran myr Hällsjö bebyggelse Fälafoten utjord
Saknas Saknas Gammelbodmyran myr Hällsjö bebyggelse Färjgärdan Saknas
Allsta by Gammelrå skogsmark Hällsjö bebyggelse Gammelbodberget berg
Allsta by Gammelråberget berg Hällsjö bebyggelse Gammelbodmon jordtrakt
Allsta by Getberget berg Hällsjö bebyggelse Gammelbodmyran myr
Allsta by Gillermyran myr Hällsjö bebyggelse Getberget berg
Allsta by Gillertjärn tjärn Hällsjö bebyggelse Gillertjärn tjärn
Allsta by Gillertjärnen tjärn Hällsjö by Grenforsen fors
Allsta by Gillertjärnen tjärn Högberga kyrkobokföringsenhet Grenholmarna holmar
Allsta by Gillertjärnen tjärn Hörnet lht Grevrå slåtter
Allsta by Gillertjärnen tjärn Jacobsbo, se 6 Ön Saknas Gricks-Persberget berg
Allsta by Gissiön, se Lill-Gissjön sjö Jon-Ols-torpet torp Gruvberget berg
Allsta by Gissjön, se Lill-Gissjön Saknas Karlsberg avs Gråhällan berg
Allsta by Gissjön, Lilla Saknas Karlsbo lht Grundet notvarp
Allsta by Gissjön, Lilla sjö Kilen lht Grönstaden notvarp
Allsta by Gissjön, Lilla sjö Kilen lht Gubbdalsbäcken bäck
Allsta by ?Grenforsen fors Klingsta bebyggelse Gubbgärdan slåtter
Allsta by Grenforsen fors Klingsta bebyggelse Gubbgärdan slåtter
Allsta by Grevtå ägomark Klingsta by Gubbrå åker
Allsta by *Grisholmen holme /Se Klingsta pst Gudmunds änget åker
Allsta by /Se Grissiön, se Gissjön, Lilla sjö Krokforsen, se 10 Tunbyn Saknas Gåsön ö
Allsta by /Se *Groforsen fors Krånkråtorpet hemman Gästgivaren stenar
Allsta by /Se Gråhällorna berg Kvarndalen, se 13 Vattjom Saknas Hagaberget berg
Allsta by /Se Gullskensmyrorna sankmark Kvarnsvedjan, se 20 Rännö Saknas Halvvägamyran myr
Allsta by /Se Hagaberget berg Kvarntorpet avs Hammarbacken höjd
*Backa = ?Backe by Halvvägasmyran myr Kvällsjömyran kyrkobokföringsenhet Hamptjärn tjärn
*Backa = ?Backe by Hammarbacken backe Kyrkbron torp Haraböle slåtter
Backa by /Se Hamptjärnen tjärn Källrå torp Haraböle slåtter
Berg by Helsiö, se Hällsjön, Lilla o. Stora sjöar Landsvägsmyran, se 8 Hällsjö Saknas Heden jordtrakt
Berg by Herråsberget berg Lilldälje by Herråsberget berg
Berg by Holgen Lacus, se Huljesjön sjö Lillhem, se 14 Vattjom Saknas Holmen udde
Berg by Holgen, se Huljesjön sjö Lillhem lht Holmen udde
Berg by /Se Holgn, se Huljesjön sjö Lilltomta kyrkobokföringsenhet Holmtjärnarna tjärnar
Berg by /Se Holmtjärnarna tjärnar Lindom lht Holmtjärnarna tjärn
Berge by Horsdalsbäcken bäck Lunde bebyggelse Horsråmyran slåtter
Berge by Horsmyran myr Lunde bebyggelse Huljeån å
Berge by Hovsvedmyrorna myrområde Lunde bebyggelse Hålet notvarp
Berge by Huljebäcken bäck Lunde bebyggelse Håltjärn tjärn
Berge by Huljebäcken bäck Lunde bebyggelse Håltjärnen tjärn
Berge by Huljesjön sjö Lunde by Håltjärnsbäcken bäck
Berge by Huljesjön sjö Lunds förr båtsmanstorp, nu slåtter Häcktegarna beteshage
Berge by Huljesjön sjö Lurbo torp Hällorna berg
Berge by Huljesjön sjö /Se Lyckan, se 15 Vattjom Saknas Hällsjöberget berg
Berge by Huljesjön sjö Lyngstern torp Hästelasbacken stenbacke
Berge by /Se Huljeån å Lyngsterrå, se 7 Ön Saknas Hästmyran myr
Berge by /Se *Humlebäcken bäck /Se Långsjö torp Högberget berg
Berge by /Se *Humlebäcken bäck /Se Lägd-Martin Saknas Högbergsklinten berg
Berge by /Se Håltjärnen tjärn Lövgården, se 16 Vattjom Saknas Högeråna berg
?Bergom by Håltjärnen tjärn Margretelund lht Högerånaberget berg
Bergom by Hällsjöbodarna sankmark Mariero lht Högerååsen berg
Bergom by Hällsjön, se Lill-Hällsjön sjö Matfors pappersbruk och fabrikssamhälle Högåsen Saknas
Bergom by Hällsjön, se Stor-Hällsjön sjö Mon gårdar Höken notvarp
Bergom by /Se Hällsjön, Lilla sjö Mon, se Skjölemon Saknas Immarsbacken beteshage
Bergom by /Se Hällsjön, Lilla sjö Morgonsol, se 15 Fors Saknas Ingersmyran myr
Bro by /Se Hällsjön, Stora o. Lilla sjöar Myssjön bebyggelse Jonsbodtjärn tjärn
*Byen utjord /Se Hällsjön, St. sjö Myssjön by Jon-Ols-gärdan åker
*Byn utjord Hällsjön, Stora sjö Målsta bebyggelse Jon-Ols-näset udde
Bällsta by Hällsjön, Lilla o. Stora sjöar Målsta by Jon-Ols-viken vik
Bällsta by Hällsjön, Stora sjö Målsta by Jältmon åker
Bällsta by Hällsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se Nacksvedjan lht Kajsa-Lisas-grundet grund
Bällsta by /Se Hästmyran myr Nissebo, se 11 Allsta Saknas Kallbäckssvedjan slåtter
Bällsta by /Se Hästmyran myr Norberga lht Kallmyran myr
?*Böle beb. Högbergsklinten berg o. triangelpunkt Norrbackstaden torp och hmd Kalvbacken backe
*Böle förr gårdar Högeråsen höjd Norrombacken Saknas Kanalbacken backe
*Böle by /Se Högeråsmyran myr Nyhem bokföringsenhet Kattjärn tjärn
Daglös gårdar o. utmark Högåsen berg o. triangelpunkt Nyrå avs Kattjärn tjärn
Daglös utjord Jan-Eriksberget berg Nyänget, se 12 Bällsta Saknas Kattjärn tjärn
Daglös gårdar och åkermark Jonsbodbäcken bäck Oxögemyran, se 10 Hällsjö Saknas Kattjärnsgärdan åker
Daglös gd o. åkermark /Se Jonsbodtjärnen tjärn Persbo, se 6 Värsta Saknas Kavelbrobäcken bäck
Daglös gårdar Jubelåsen höjd Petterbo, se 11 Runsvik Saknas Kavelbromyran myr
Daglos utjord Järnsättsberget berg /Se Ringholdstomten, se 4 Vi Saknas Kilen skogstrakt
*Daglös utjord /Se Kalberget berg Rise gårdar Klevarna berg
Dalen del av socken Karlängsbodbäcken bäck Rosenlund lht Klevedet bakvatten
Dalen del av socken Kattjärn tjärnnamn /Se Rude Saknas Klingstabäcken bäck
»dalge», se Dälje by Kilen berg Rude by Klingstatjärn tjärn
*Dall, Väster utjord Killingholmen holme Runsvik bebyggelse Klockarrå åker
Danielsberg gd *Klackrå gränsmärke Runsvik by Knallergärdan slåtter
Delje by /Se *Klackrå gränsmärke Rännö bebyggelse Knappåsberget berg
Delje gård /Se *Klappmyr terräng? Rännö bebyggelse Knappåsen berg
*Dimdalen del av sn Klevbäcken bäck Rännö bebyggelse Knuppelmoberget berg
*Dimdalen Saknas Klevporten Saknas Rännö bebyggelse Knuppelmon jordtrakt
*Dimdalen del av sn /Se Klingstabäcken bäck Rännö bebyggelse Kontrå åker
Dälje by [Wij eller] Klingsta Forssen, se Viforsen fors Rännö by Kopparbacken slåtter
Dälje by /Se *Klingstaforsen fors Rännöbodarna fäbodar Korpberget berg
Dälje banvaktstuga /Se Klingstatjärn tjärn Rännölegan, se 21 Rännö Saknas Krogen plats
Dälje, se Delje och Lilldälje Saknas /Se Klingstatjärnen tjärn Rönningsböle gårdar Krokforsen fors
*Dälje förr by /Se *Kläppmyrrå gränsmärke (?) Samfälligheten, se 11 Hällsjö Saknas Krokforsvarpet notvarp
Dälje, se Lilldälje by *Kläppmyrrå råmärke(?) Samfälligheten, se 17 Vattjom Saknas Kullarna berg
Dälje, se Lilldälje by Knapphällan berg Samfälligheten, se 22 Rännö Saknas Kullberget berg
»eluane» beb. Knappåsen höjd Sandgården, se 18 Vattjom Saknas Kullmyran myr
Finnflo Saknas Knoppelmoberget berg Sandåsen, se 19-21 Vattjom Saknas Kvarnbillen udde
Fors by Kompatjärnsbäcken bäck Schäshusbacken, se 12 Hällsjö Saknas Kvarnbäcken bäck
Fors by Korpberget berg Sjömyran, se 13 Hällsjö Saknas Kvarnmyran myr
Fors by Korpåsen gränsmärke Skallböle by Kvarnmyran myr
Fors by Korsrå gränsmärke Skalltorpet kyrkobokföringsenhet Kvarnmyrsberget berg
Fors by /Se Krokforsen fors Skattetorp torp Kvarnmyrsbäcken bäck
Fors by /Se Krokforsen fors Skräddargärdan torp Kvällsjörå slåtter
Fors by Krokforsen fors Skjöle by Kyrksvedjan inäga
Fors by *Kungsådran del av Ljungan /Se Skjölemon bebyggelse Kålgärdan åker
Fors by Kvarnbäcken bäck Sköle, se Rude traktnamn Kålgärdsberget gårdstomt
Fors by Kvarnmyran myr Sköle bebyggelse Källbergs tjärn tjärn
Fors by Kvarntjärnen tjärn Sköle bebyggelse Källsvedjan samfällighet
Fors by /Se Kvällsjörå ägomark Slottsvedjan lht Käringbäcken bäck
Fors by Kyrkbrobäcken bäck Slottsvedjan lht Lappmyran myr
Fors by Kyrklägden ägomark Solbacka kyrkobokföringsenhet Lillberget berg
Fors by /Se Källmyrråna sankmark Solhem, se 13, 14 Bällsta Saknas Lillberget berg
Fors by /Se Kämpatjärnsbäcken bäck Stakars torp Lillbergsrå slåtter
Fors by /Se Kärleksön ö Stensvedjan lht Lillgärdan åker
*Forsmo ortn. Laduråbäcken bäck Stentorpet torp(?) Lillhorsdalsbäcken bäck
*Hallesta by Lappkullmyran myr Storråtorpet, se 11 Tunbyn Saknas Lill-Huljesjön sjö
Heliga trefaldighets gille gille /Se Lappmyran myr Storsvedjan lht Lill-Hällsjön sjö
Hällsjö by Lappstenen sten? Storsvedjetomten, se 11 Klingsta Saknas Lillkullberget berg
Hällsjö by Lillberget berg Strandremsan, se 14 Hällsjö Saknas Lillkullberget berg
Hällsjö by Lillberget berg Strandremsan, se 22 Vattjom Saknas Lill-Kvällsjön sjö
Hällsjö by Lill-Gissjön sjö Strandtomten, se 15 Hällsjö Saknas Lillrå slåtter
Hällsjö by Lill-Gissjön sjö Strömsborg, se 7 Värsta Saknas Lilltjärn tjärn
Hällsjö by Lill-Gissjön sjö Svanäng by Lilltjärn tjärn
Hällsjö by /Se Lill-Huljesjön sjö Sveden hemman Lillvitberget berg
Hällsjö by /Se Lill-Huljesjön sjö Sörböle torp Lindalen slåtter
*Högen utjord Lillhälsiön, se Hällsjön, Lilla sjö Sördälje Saknas Logbacken backe
*Högen utjord Lill-Hällsjön sjö Tjärntorpet lht Logbacken backe
*Högen utjord /Se Lill-Kvällsjön sjö Tjärntorpet lht Lomtjärn tjärn
*Klep utjord Lill-Vitberget berg Tjärnänget, se 16 Hällsjö Saknas Lortsvedjan åker
Klingsta by Lillån å Tomta, se 28, 29 Sköle Saknas Losvedjan slåtter
Klingsta by Lingsten, se Lyngsten sjö Tunaby by Lundeberget berg
Klingsta by Lingstren, se Lyngstern Saknas Tunbyn bebyggelse Lundesvedjan svedja
Klingsta by Ljungan älv Tunbyn bebyggelse Lundänget åker
Klingsta by Ljungan älv Tunbyn bebyggelse Lutenbacken backe
Klingsta by Ljungan älv Tunbyn bebyggelse Lyngsterberget berg
Klingsta by Ljungan älv Tunbyn bebyggelse Lyngsterbäcken å
Klingsta by Lomtjärnen tjärn Tunbyn bebyggelse Lyngstern sjö
Klingsta by /Se Longsiön, se Långsjön Saknas Tunom, se Tunaby Saknas Lyngsterån å
Klingsta by Luciabäcken bäck Tunströmsgärdan, se 9 Lunde Saknas Lyngsteråsen berg
Klingsta by »Lundlegdo[m?] markområde? Tångsta gårdar Långbacken slåtter
Klingsta by Lyngsterberget berg Tåsvedjan kyrkobokföringsenhet Långbrickan slåtter
Klingsta by Lyngster K:, se Tasktjärnen tjärn Ut i marken gårdar Långbrå slåtter
Klingsta by /Se Lyngstern sjö Vallen, se 17 Hällsjö Saknas Lången notvarp
*Köfstasböle utjord Lyngstern sjö Vassvedjetorpet kyrkobokföringsenhet Långmora skogstrakt
*Köpstasböle utjord Lyngsten sjö Vattjom bebyggelse Långmorbacken backe
*Kopstasbole utjord Lyngstern sjö Vattjom bebyggelse Långmyran myr
*Kopstasbole utjord /Se Lyngstern sjö Vattjom bebyggelse Långmyran slåtter och myr
*Köpstaböle utjord /Se Lyngstern sjö /Se Vattjom bebyggelse Långmyran slåtter
*Köpstad Saknas /Se Lyngstern sjö Vattjom bebyggelse Långnäsudden udde
Lilldälje e. Österdälje gård resp. by Lyngstertjärnen tjärn Vattjom bebyggelse Långsjön sjö
Lilldälje by Långesten fornlämning Vattjom bebyggelse Långsjöråna trakt
Lilldälje by Långmyran slåtter? Vattjom bebyggelse Långsjövägen väg
Lilldälje el Österdälje by /Se Långmyran myr Vattjom bebyggelse Långtjärn tjärn
Lilldälje gårdar /Se Långmyran myr Vattjom bebyggelse Långtjärn tjärn
Lilldälje by /Se Långmyran myr Vattjom bebyggelse Långtjärn tjärn
Lilldälje gårdar /Se Långmyran myr Vattjom by Långtjärnsbäcken bäck
Lunde by Långsjön sjö Vattjoms bandel, se 23 Vattjom Saknas Långvallsgärdan slåtter
Lunde by Långsjön sjö Vi bebyggelse Långvarpet notvarp
Lunde by Långsjön sjö Vii by Lägddalen dalgång
Lunde by Långsjön sjö Viklunda, se 10 Lunde Saknas Lägden slåtter
Lunde by Långsjön sjö Vintertjärn, se 12 Klingsta Saknas Länsmansviken vik
Lunde by Långsjön sjö Vivsta by Löten (delvis) odlad trakt
Lunde by Långsjön sjö /Se Värsta bebyggelse Lötja notvarp
Lunde by Långsjön sjö /Se Värsta bebyggelse Malisvedjan åker
Lunde by Långsjön sjö Värsta bebyggelse Marmen sjö
Lunde by Långsjön sjö Värsta bebyggelse Masjöholmarna holmar
Lunde by /Se Långsjön sjö Värsta bebyggelse Masjön sjö
Lunde by Långsjöån å /Se Värsta bebyggelse Matforsen fors
?Lunde by Långsmalmyran myr Värsta bebyggelse Matlösmarken betesmark
Lunde by /Se Långtjärn sjö Värsta by Medskogen skogsområde
Lunde by Långtjärn tjärn Västerlundska gårdstomten, se 12 Tunbyn Saknas Medskogsbäcken bäck
Lunde by /Se Långtjärn tjärn Västervik, se 12 Allsta Saknas Medskogsbäcken bäck
Lunde by /Se Långtjärnen tjärn Västra Hällsjö del av by Medskogstjärnen tjärn
»mardastadum» = Målsta by Långtjärnen tjärn Västra Ängjom del av by Medskogstjärnen tjärn
Matfors samhälle /Se Långtjärnen tjärn Åbrinken, se 13 Tunbyn Saknas Mellanmyran skogstrakt, förr slåtter
Matfors samhälle /Se Långtjärnen tjärn Ådalarna torp Mellantjärn tjärn
Matfors samhälle /Se Långtjärnen tjärn Åsmyran, se 8 Värsta Saknas Midskogsbacken backe
Matfors samhälle /Se Långtjärnsbäcken bäck Åsmyretomten, se 11 Lunde Saknas Midskogsberget berg
Matfors samhälle /Se *Långören nat.namn Åsmyränget, se 9 Värsta Saknas Midskogsbäcken bäck
Matfors samhälle /Se Lövbladsgrundet grund Åsmyränget, se 15, 16 Bällsta Saknas Midskogstjärn tjärn
Matfors pappersbruk /Se Lövåsmyran myr Åsta by Milstenskiftet åker
Matfors samhälle /Se Mafforssen, se Matforsen fors Åstabodarna fäbodar Mjällerviken vik
Målsta by Majberget berg Ängom bebyggelse Mjösund, se Myssjön Saknas
Målsta by Marmen sjö Ängjom by Mossarottjärn tjärn
Målsta by Marmen sjö /Se Ön bebyggelse Munksbäcken bäck
Målsta by Marmen sjö Ön bebyggelse Myngsbäcken bäck
Målsta by Marmen sjö Ön bebyggelse Mynningsbäcken bäck
Målsta by Marmen sjö Ön bebyggelse Myrsvedjan åker och beteshage
Målsta by Marmen sjö Ön by Myrsvedjan åker
Målsta by Marmen sjö Österdälje by Myrsvedjan slåtter
Målsta by Marmen sjö /Se Östigårdarna stamgårdar Myssjön sjö
Målsta by /Se Marmen sjö Öst i lägdorna torp Myssjöån å
Målsta by Marmen sjö /Se Öst i åsen torp Målstabodtjärnarna tjärnar
Målsta by Marmen sjö /Se Östra Hällsjö del av by Målstarå skogstrakt, förr odlad
Målsta by /Se Marsiöhåm Rå, se *Marsjöholmsrå gränsmärke Östra Ängjom del av by Målstatjärnarna tjärnar
Målsta by /Se Marsiön, se Masjön sjö Övallen, se 10, 11 Värsta Saknas Målstaudden udde
Målsta by *Marsjöholmsrå gränsmärke   Mörttjärn tjärn
Målsta by /Se *Marsjöholmsrå gränsmärke   Nacken fors
Målsta by /Se *Marsjöholmsrå gränsmärke   Nackudden udde
Målsta by /Se Marssiön, se Masjön sjö   Nedansjötjärn tjärn
Målsta by /Se *Masjöholmsrå gränsmärke   Nolasvedjan åker
*Mår utjord Masjökullarna höjd   Norrå slåtter
*Mår utjord Masjön sjö   Notedet bakvatten
*Mår utjord /Se ?Masjön sjö   Nybruket åker
*Norrbölet utjord Masjön sjö   Nyrå åker
*Norrbölet utjord /Se Masjön sjö   Nyrå slåtter
*Norrbölet utjord /Se Masjön sjö   Nyråna åkerjord
*Ramvik, se Runsvik by Masjön sjö   Nyvarpet notvarp
»ranye», se Rännö by Masjön sjö   Nyängsviken vik
Rude by Masjön sjö /Se   Nyänget slåtter
Rude by /Se Masjön sjö   Näsahålet slåtter och skogstrakt
Rude by Matforsen, se Tunafors fors   Näsbergsudden udde
Rude by Matfors fors   Näsbäckedet bakvatten
Rude by /Se Matfors fors   Näset udde
Rude by /Se Matforsen fors   Näset udde
Runsvik by Matfors fors   Nötbron bro
Runsvik by Matforsen fors   Nötbroviken vik
Runsvik by Matforsen fors   Olasvedjan slåtter
Runsvik by Matforsen fors   Olavsvedjeberget berg
Runsvik by /Se Matforsen fors /Se   Omsberget berg
Runsvik by Matfors fors   Oseberget berg
Runsvik by Matfors fors   Oset del av Tunbybäcken
Runsvik by /Se Matfors fors   Osrå slåtter
Runsvik by /Se Matforsen fors /Se   Oxmyran myr
Rå, V. o. S. byar /Se Matforsen fors   Oxögat tjärn
Rännö by Matfors fors /Se   Pallviken vik
Rännö by Matforsen fors /Se   Persboda slåtter
Rännö by Matforsen fors /Se   Pettersbacken backe
Rännö by Matforsen fors /Se   Prästholmen holme
Rännö by /Se *Medskogsbron bro?   Prästhus slåtter
Rännö by *Medskogsbäcken bäck   Prästhusberget berg
Rännö by ?Mellantjärnen tjärn   Prästmarken prästskogen
Rännö by /Se Mellantjärnen tjärn   Prästänget åker
Rännö by /Se Mellantjärnen tjärn   Pungen notvarp
Rönnbergsbodarna förr fäbodar Midskogsberget berg o. triangelpunkt   Pungmyran slåtter
Rönningsböle gårdar Midskogsbäcken bäck   Pålsmyra myr
?Rönningsböle gårdar Midskogstjärn gränssjö   Remmen holme
Rönningsböle gårdar Midskogstjärnen sjö   Risrå slåtter
Rönningsböle gårdar /Se Midskogstjärnen tjärn   Rotön del av by
*Rönnisböle utjord /Se Midskogstjärnen o. Öratjärnen tjärnar   Rudeberget berg
Silja by /Se ?Midskogstjärnen o. Öratjärnen tjärnar   Rudeholmen holme
?(Skall)böle beb. Moloken vattensamling   Rudetjärn tjärn
Skallböle by Mossarottjärnen tjärn   Rydslena förr slåtter, nu betesmark
Skallböle by Myrsiön, se Myssjön sjö   Rydslgärdan åker
Skallböle by Myssjön sjö   Råberget berg
Skallböle by /Se Myssjön sjö   Råberget berg
Skallböle by /Se Myssjön sjö   Råbergsmyran myr
Skallböle by /Se Myssjöån å   Råbäcken bäck
*Skedvik Saknas Måle Jättes grav fornlämning   Råmyran myr
*Skomarsuidie (*Suidie) by /Se Målstatjärnarna tjärnar   Råna trakt
*Skomarsvidje förr by Mörttjärnen tjärn   Råna trakt
Sköle by Nacken ström   Råna åker
Sköle by Nackudden udde   Råna slåtter
Sköle by Nedansjötjärnen tjärn   Råna slåtter
Sköle by Nedansjötjärnen tjärn   Rännöklevarna berg
Sköle by Nedansjötjärnen tjärn   Rännöån å
Sköle by Nedansjötjärnen tjärn   Rödbergsrå slåtter
Sköle by Njurunda Elf, se Ljungan älv   Rödmyran slåtter
Sköle by *Norrforsen fors   Rödmyran myr
Sköle by /Se *Norrforsen fors   Sandbacken backe
Skjöle by Nortjärnsberget berg   Sandhällan backe
Sköle by Nybodmyran myr   Sillerån del av tillflöde
Sköle by *Nyforssen fors   Silleråsen bergås
Sköle by /Se Nyrå sankmark   Sillre jordtrakt
Sköle by /Se Nyrå ägomark   Simonsgärdan slåtter
Sköle by /Se Nyängesbäcken bäck   Sjöstadsberget berg
Sköle by /Se Nyängesbäcken bäck   Sjösvedjeberget berg
Sköle by /Se Nyängesviken vik   Sjösvedjorna åker och beteshage
Sköle by /Se Nyänget ägomark   Skalberget berg
Sköleklevan fäbodar /Se *Ochren sjö   Skallbölsedet bakvatten
Svanäng by *Ochren sjö   Skallbölsforsen fors
Svanäng by *Ochren sjö   Skallbölsgrundet grund
Svanäng by Omsberget berg   Skallbölsholmen holme
Svanäng by Orrahålet tjärn   Skalmyran myr
Svanäng by Orrberget berg   Skalrå slåtter
Svanäng by Orrhällmyran myr   Skatten åker
Svanäng by /Se Oxmyran myr   Skottars jordtrakt
Svanäng by Oxmyran myr   Skottarsbacken backe
Svanäng by Oxögat tjärn   Skottarspelle Saknas
Svanäng by /Se Porsmyran myr   Skottarssvedjan slåtter
Svanäng by /Se Predikstolsmyran myr   Skräddarberget berg
Svanäng by /Se Prästholmen ö   Skvalahällorna berg
Sveden hmn /Se Prästhus slåtter /Se   Skäftestjärn tjärn
*Svidie (*Skomarsuidie) by /Se Prästhusberget berg med fornborg   Skäftestjärnsbäcken bäck
*Svidje gård Rodungsjättens grav, se Rudejättens grav Saknas /Se   Skälesklevarna berg
*Svidje förr by Rolung slätt /Se   Slinna slåtter
»swinenge» = Svanäng by Rudeberget berg   Slåttholmen holme
*Söderbölet utjord Rudeholmen holme   Slåttsvedjan slåtter
*Söderbölet utjord /Se Rudejättens grav grav   Slättberget berg
Sördälje, se Österdälje by /Se Rudejättens grav grav /Se   Smalsjön vik
Tuna, (numera Tunbyn) by Rudetjärnen tjärn   Smedsgärdan åker
Tuna, (numera Tunbyn) by Rudetjärnen tjärn   Småklevarna berg
Tuna, (numera Tunbyn) by Råberget berg   Småmyrarna myrar
Tuna, (numera Tunbyn) by Råbergsmyrorna myrområde   Småmyrarna myrar
Tuna, (numera Tunbyn) by Råna ägomark   Småmyrarna åker
Tuna, (numera Tunbyn) by *Råsjön sjö   Småsvedjorna slåtter
Tuna, (numera Tunbyn) by Rååsiön, se ?Rännöbodsjön, Västra sjö   Snottermyran myr
Tuna, (numera Tunbyn) by /Se Rännbodsjön, Västra sjö   Snus-Marias tjärn tjärn
Tuna kyrkby Rännöbosjön sjö   Sommarsvedjorna slåtter
Tuna by ?Rännöbodsjön, V. sjö   Sommartjärn tjärn
Tuna by /Se Rännöbodsjön, Västra sjö   Spångmyran myr
Tunaby by ?Rännöbodsjön, Västra sjö   Stakabacken backe
Tunaby by Rännöbodsjön, Västra sjö   Stallokarna myr
Tunaby by Rännöbodsjön, Västra o. Östra sjöar /Se   Stekpannsberget berg
Tunaby by Rännöklevarna berg   Stekpannsvedjan förr beteshage, nu skogstrakt
Tunaby by /Se Rännö-ån å /Se   Stoppen slåtter
Tunaby by /Se Rännöån, se *Ytterån å   Storbackssvedjan slåtter
Tunaby by /Se Rännöån å   Storedet bakvatten
*Tuna fors brukssamhälle Rännöån å   Storgärdan åker
Tunbyn, se även Tuna by Rödungspiltens grav forngrav /Se   Storhorsdalsbäcken bäck
Tunbyn by /Se Rödklippsbäcken bäck   Stor-Huljesjön sjö
Tunbyn by /Se Rödmyran myr   Stor-Hällsjön sjö
Tuna prästbord Saknas /Se Rödmyråsen ås   Storjorden slåtter
*Tune grend del av sn /Se Rölungspiltens grav, se Rudejättens grav Saknas /Se   Storkullberget berg
*Tunmor gd /Se Sankt Olofs källa fornlämning   Stor-Kvällsjön sjö
Tångsta gårdar Sankt Olovs källa källa /Se   Stormyran myr
Tångsta, (numera Danielsberg i Matfors) gd Sillerån å   Stormyran slåtter
Tångsta gd /Se Sillret sankmark   Stormyrrå slåtter
Tångsta gd /Se Sjöstadsberget berg   Storrå slåtter
Vattjom by /Se Skalberget berg   Storrå slåtter
Vattjom by Skalberget berg   Storråberget berg
Vattjom by Skallbölesforsen fors   Storråmyran myr
Vattjom by Skallbölsforsen fors   Storröjningen åker
Vattjom by Skallbölesforsen fors   Storsvedjan åker
Vattjom by Skalmyran myr   Storsvedjan slåtter
Vattjom by /Se Skalsberget berg   Storsvedjeberget berg
Vattjom by Skalslåtten slåtter   Storsvedjerå slåtter
Vattjom by Skarpåsen berg   Stortjärn tjärn
Vattjom by /Se *Skiftedalstjärnen tjärn   Storvitberget berg
Vattjom by /Se Skiftesdahlstierna tjärn   Storåsen berg
Vattjom samhälle /Se Skiftesdalstjärn, se Skäftestjärn tjärn   Storängsbacken backe
Vattjom samhälle /Se Skiftesdaltierna, se Skäftestjärnen tjärn   Svale backe
Vattjom samhälle /Se Skiftesrå, se Skäftesrå gränsmärke   Svaledbacken backe
Vattjom samhälle /Se Skiftes Rå, se *Skäftesrå gränsmärke   Svartedet bakvatten
Vattjom by /Se *Skiftesrå gränsmärke   Svartmyran myr
Vattjom by /Se *Skifresrå gränsmärke   Svarttjärn tjärn
Vattjom samhälle /Se Skiftestjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
»wederstada», se ?Värsta by *Skockdalen dal?   Svartåsen bergås
*Vertune by *Skockdalen dal? /Se   Svedberget berg
*Vertune förr by /Se Skräddarberget berg   Svedåkern åker
Vi by Skäckdalen, se Vivsta dal?   Svedåkersberget berg
Vi by Skäckdalen dal   Såberget berg
Vi by *Skäftesrå gränsmärke   Såbergssvedjan slåtter
Vi by *Skäftesrå gränsmärke   Sågbacken beteshage
Vi by Skäftestjärn tjärn   Sågbäcken bäck
Vi by Skäftestjärn tjärn   Sågbäcken bäck
Vi by Skäftestjärnen tjärn   Södersbacken Saknas
Vi by Skäftestjärnen tjärn   Sör på Bås åker
Vi by Skölesklevarna berg   Tallåstjärn tjärn
Vi by /Se Slåttholmen holme   Tasktjärn tjärn
Vi by Slåttsvedjan ägomark   Tasstjärn, se Tasktjärn Saknas
Vi by Slättberget berg   Torberget berg
Vi by Slätthällan berg   Tor-Karls åker
Vi by Slätthällan höjd   Tor-Karlsgärdan Saknas
Vi by Smalsjön vik   Tovåsen del av Hällsjöberget
Vi by Smittmyran myr   Trampåsen berg
Vii by Snus-Mariastjärnen tjärn   Tranabäcken bäck
Vi by /Se Sommartjärn tjärn   Trestensrå skiljemärke
Vi gd /Se Sommartjärnen tjärn   Trångtåsberget berg
Vi by /Se Sommartjärnen tjärn   Trångtåsmyrarna myrar
Vi gd /Se Sommartjärnen tjärn   Tunbacken backe
Vi by /Se *Spelsjön sjö   Tunbybäcken bäck
Vi by /Se Stakamyran myr   Tunmora prästskogen
Vii gd /Se Starkotters grav, se Rödungspiltens grav Saknas /Se   Tunomsberget berg
Vi gd /Se Starkotters grav, se Rudejättens grav Saknas /Se   Tunomsbäcken bäck
Vi gd /Se Starkotters grav fornlämning   Tuntjärn tjärn
Vivsta gård Starkotters grav stenkummel /Se   Tuvängsberget berg
Vivsta by Stoor Hälsiön, se Hällsjön, Stora sjö   Tångstaberget berg
Vivsta by Stor Halsiön, se Hällsjön, Stora sjö   Tåsbacken backe
Vivsta by Stor-Hällsjön sjö   Tåsttjärn, se Tasktjärn Saknas
Vivsta by Stor-Kvällsjön sjö   Tåsvedjan slåtter
Vivsta by *Stormyrahalsen Saknas   Täljesyran slåtter
Vivsta by Stormyran myr   Tärnaån del av Värstaån
Vivsta by Stormyran myr   Vallandet slåtter
Vivsta by /Se Storrå slåtter?   Vallholmen holme eller udde
Vivsta by Storråberget berg   Vallviken vik
Vifsta by Storråmyran myr   Vamyran myr
Vivsta by /Se Stortjärnen tjärn   Vasstenarenen åkerren
Vivsta by /Se Storåsen ås   Vassvedjan slåtter
Vivsta by Storåsen berg   Vattjomsholmen holme
Vivsta by /Se Storåsmyran myr   Viforsen fors
Vivsta by Svanengkiern, se Vintertjärn tjärn   Viholmen udde
Vivsta by /Se Svanengs Kiern, se Midskogstjärnen o. Öratjärnen tjärnar   Vihällorna berg
Vifsta by /Se *Svanängstjärnen tjärn   Vikullarna höjder
Vivsta by /Se Svanängsåsen höjd o. triangelpunkt   Vinbergsbacken backe
Värsta by Svartbäcken bäck   Vindgärdan åker
Värsta by Svartdalen skogsmark   Vintersvedjan slåtter
Värsta by Svartdalsmyran myr   Vintertjärn tjärn
Värsta by Svartedet vik   Vitberget berg
?Värsta by Svarttjärnen tjärn   Vivången strandäng
Värsta by Svarttjärnen tjärn   Vrångtjärn tjärn
Värsta by Sågberget berg   Vålberget berg
Värsta by /Se Sågbäcken bäck   Vången strandäng
Värsta by /Se Talludden udde   Vångsviken vik
Värsta by /Se Tallåsmyran myr   Värsta-ån å
*Väster dälje utjord Tallåstjärnen tjärn   Västerrå slåtter
Åkersta kvarn /Se Tasktjärnen tjärn   Västersvedjan slåtter
Åsta by Tasktjärnen tjärn   Väster-Hällsjön sjö
Åsta by »tiernåstiern», se Midskogstjärnen sjö   Väster-Rännöbodsjön sjö
Åsta by Tjärnberget berg   Vätaberget berg
Åsta, jfr Överåsta by Tjärnbäcken bäck   Åkerstadsviken vik
Åsta by /Se Tjärnåstjärn, se Midskogstjärn sjö   Åsgärdan inäga
Åsta by /Se Torberget berg   Åsrå slåtter
*Åsztad, Öster utjord /Se Tor-Karlsberget berg   Åstaviken vik
Ängom by Trampåsen berg   Åssvedjorna slåtter
?Ängom by Trångtåsberget berg   Ängeslandet slåtter
Ängom by Trångtåsmyrorna myrar   Änget åker
Ängom by Tuna fors, (Matforsen) fors   Änget slåtter
Ängom by *Tuna fors förr namn på Matfors   Ängmon slåtter
Ängom by *Tuna Forss (= Matforsen) fors /Se   Ängmotjärn tjärn
Ängom by *Tuna grenn Saknas   Ängomsåsen berg
Ängjom by *Tuna grenn fiske   Ö slåtter
Ängom by *Tuna grenn fiske /Se   Ödvallarna slåtter
Ängom by *Tuna hed Saknas   Ödvallberget berg
Ängjom by /Se *Tuna älven älv   Öratjärnen tjärn
Ängom by /Se Tuna älv del av Ljugan /Se   Öster-Hällsjön sjö
Ängjom by /Se Tunomsberget berg   Öster-Rännöbodsjön sjö
Ängom by /Se Tunomsbäcken bäck   Östtjärn tjärn
Ängom by /Se Tunorena Forssen fors   Östtjärnsberget berg
Ön by Tuntjärnen tjärn   Östtjärnsrå slåtter
?Ön by Uvberget berg   Ötjärnarna tjärnar
Ön by /Se Vallholmen holme   Övermyran myr
Ön by Vattjonsmon mo /Se   Översttjärn tjärn
Ön bebyggelse Vias grav Saknas /Se   Översttjärn tjärn
Ön ö Vias grav fornlämning   Öviken vik
Ön by /Se Viforsen fors    
Ön by /Se Viforsen fors    
Lilldälje el. Österdälje gård resp. by Viforsen fors    
Österdälje by Viforsen fors /Se    
Österdälje, se Lilldälje gård Wifsta Kiärnan, se ?Midskogstjärnen o. Öratjärnen tjärnar    
Österdälje by /Se Vihällorna berg    
Österdälje by /Se Wij eller Klingsta Forssen, se Viforsen fors    
*Övertuna Saknas Vintertjärn tjärn    
*Övertuna Saknas Vintertjärn tjärn    
*Övertuna Saknas ?Vintertjärnen tjärn    
*Övertuna Saknas /Se ?Vintertjärnen tjärn    
*Övertuna Saknas Vintertjärnen tjärn    
*Övertuna hmn /Se Vintertjärnen tjärn    
+Öffuertuna Saknas /Se Vintertjärnen tjärn    
Överåsta del av by Vintertjärnen tjärn    
  Vintertjärnsberget berg    
  Wistakiernan, se *Vivstatjärnen tjärn    
  Vitberget berg    
  Vitberget berg    
  Vitberget berg    
  Vivstaberget berg    
  *Vivstatjärnarna tjärnar    
  *Vivstatjärnen tjärn    
  Vålberget berg    
  Värstaloken vattensamling    
  Wästbynacken, se Nacken ström o./el. utmark    
  Väster-Rännöbodsjön sjö    
  Vätaberget berg /Se    
  Vätaberget berg med fornlämning    
  Vätaberget berg    
  Vätaberget berg /Se    
  *Ytterån utlopp i Ljungan?    
  Åkerbergsberget berg    
  Åsmyran ägomark    
  *Åsmyrsrå gränsmärke    
  *Åsmyrs Rå gränsmärke    
  Åstabodarna sankmark    
  Älggropsliden terräng    
  Älgmyran myr    
  Ängesberget berg    
  Ängomstjärnen tjärn    
  Ängomsåsen ås o. triangelpunkt    
  Ängomsåsen ås    
  Örahålen vattensamling    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen o. Midskogstjärnen tjärnar    
  ?Öratjärnen o. Midskogstjärnen tjärnar    
  Öster-Rännöbodsjön sjö    
  Öster-Rännöbodsjön sjö    
  Östertiern, se Östtjärnen tjärn    
  Östtjärn tjärn    
  Östtjärnen tjärn    
  Östtjärnen tjärn    
  Östtjärnen tjärn    
  Östtjärnen tjärn    
  Östtjärnen tjärn    
  Östtjärnsberget berg    
  Översttjärnen tjärn    
  Översttjärnen tjärn    
  *Öffuertuna änge? /Se    
  *Öffuertuna berg? /Se    
  Öviken vik    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.