ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stöde socken : Medelpads västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 387 Naturnamn : 1716 Bebyggelsenamn : 661 Naturnamn : 1094
Stöde sn Abbabäcken bäck Stöde sn sn Abbabacken backe
Stöde sn /Se Abbamyran myr Stöde sn Abbabäcken bäck
Stöde sn Abbaåsen berg Stöde sn Abbamyran myr
Stöde sn Abborrtjärnen tjärn Stöde sn Abborrtjärn tjärn
Stöde sn Abborrtjärnen tjärn Bjässargubben inbyggarbeteckning Abborrvarpet vik
Stöde sn Abrahamsberget berg Matsa-Pelle inbyggarbeteckning Abrahams slåtter, förr torpställe
Stöde sn Abrahamsmyran myr Ulvsjögarna inbyggarbeteckning Alderrå myr
Stöde sn Anderna berg Agustinstorpet torp Andenabacken backe
Stöde sn Andersmyran myr Alderbacken jordbrukslägenhet Andenamyran myr
Stöde sn Aspvarpet vik Aldermora jordbruksfastighet Anders-Henriks-myran myr
Stöde sn Avbränningsberget berg Andersbo, se 3 Österlo Saknas Ante-Petters-tjärnen tjärn
Stöde sn Backmyran myr Anders-Ols hemman Antes-myran myr
Stöde sn Backsvedjorna terräng Antes gård Aspvarpet vik
Stöde sn Backänget terräng Aronstorpet torp Backsvedjorna del av fäbodväg
Stöde sn Badstutjärn tjärn Aspstranden sommarstuga Backtjärn tjärn
Stöde sn Badstutjärnen tjärn Backbo, se 25 Nedansjö Saknas Backängarna slåtter
Stöde sn Badstutjärnen tjärn Backbo stuga Baggnäset näs
Stöde sn Baggnäset näs Backen gård Barktjärn tjärn
Stöde sn Baggnäset näs Backen hemman Bastuberget berg
Stöde sn Baggnäset näs /Se Backgård, se 26 Nedansjö Saknas Bastugärdan betesmark
Stöde sn Baggnäset åker Backgård gård Bastugärdan gärde
Stöde sn Baggnäset näs /Se Backgården hemman Bastumyran myr
Stöde sn Baggnäset näs Backstugan gård Bastutjärn tjärn
Stöde sn Baggnäset näs /Se Backänget jordbrukslägenhet Bastutjärn tjärn
Stöde sn Baggnäset näs /Se Baggnäsgården, se 8 Kälsta Saknas Bastutjärnsbäcken bäck
Stöde sn Baggnäset näs /Se Baggnäsgården gård Bastutjärnsån sträcka av Hemgravsån
Stöde sn Barktjärn tjärn Baklänges-Olles förr stuga och tomt, nu skogstrakt Befallningsmansbacken backe
Stöde sn Barktjärn tjärn Barktjärnsvedjan småbruk Bergdalen dalgång
Stöde sn Bastuberget berg Bergbacken, se 32 Fannbyn Saknas Bergdalsbäcken bäck
Stöde sn Bastumyran myr Bergbacken jordbruksfastighet Bergsand vik
Stöde sn Bastutjärn tjärn Bergdalen hemman Bergsvedjan skogstrakt
Stöde sn Bastutjärnen tjärn Berget hemman Bergsvedjebacken berg
Stöde sn Bastutjärnen tjärn Berggården hemman Bergsvedvägen väg
Stöde sn Bastutjärnsbäcken bäck Berghem, se 27 Nedansjö Saknas Bergtjärnen tjärn
Stöde sn Bastutjärnsbäcken bäck Berghem torp Billarna slåtter
Stöde sn /Se Bastutjärnsmyran myr Bergsvedbacken torpställen Bjässarängarna slåtter
Stöde sn Bastutjärnsmogarna terrängområde Bergtorp, se 33 Fannbyn Saknas Björkbäck ängs- och skogsmark
Stöde socken Bastutjärnsån å Bergtorpet torp Björkbäcken bäck
Stöde sn Bastutjärnsåsen berg Bjässan torp Björkbäcksmyran myr
Stöde sn Bengtmyran myr Bjässarn, se 9 Kälsta Saknas Björkmyrviken vik
Stöde sn Bergdalsbäcken bäck Björkbacken gård Björndalen dalgång
Stöde socken Bergdalsmyrorna sankmark Björkgården gård Björndalen skogstrakt
Stöde sn Bergmyrorna myrar Björnmyran torp Björnhusberget berg
Stöde sn Bergsand sandbank? Blymyrtorpet jordbruksfastighet Björnhusbäcken bäck
Stöde sn Bergsvedbacken bergssluttning Blåkulla stuga Björnmyran myr
Stöde socken /Se Bergsvedbergen berg Blåshammar jordbrukslägenhet Björnrå slåtter
Stöde sn Bergsvedmyran myr Blåstorpet Saknas Björntjärn tjärn
Stöde sn Berlinsviken vik Boallmänningsskiftet, se 32 Ede Saknas Björnåsdalen dal
Stöde socken Bjälkmyran myr Bodvallen förr fäbodvall, nu tomter Björnänget betesmark
Stöde socken /Se Bjälkmyran myr Bolagstomten, se 28 Nedansjö Saknas Bladtjärn tjärn
Stöde socken Bjässarmyran myr Bosjöjorden, se 33 Ede Saknas Bladtjärn tjärn
Stöde sn /Se Bjässarängena slåttermark Brattfors förr torp, nu »änge» Bladtjärnen tjärn
Stöde socken Bjässarängesbäcken bäck Brattvall hemman Blekhällan berg
Stöde sn /Se Bjässarängesåsen berg Brattås by Blymyrarna myrar
Stöde sn /Se Björkbäcksmyran myr Brattåsgården hemman Blötmyran myr
Stöde sn /Se Björkholmen holme Brickan torp Bodmyran myr
Stöde sn /Se Björkviken, Södra vik Bricktorpet, se 15 Kärvsta Saknas Bodsvedjan, Fäbodsvedjan skogstrakt
Stöde sn /Se Björndalen terrängområde Brittebo gård Bodså skogstrakt
Stöde sn /Se Björndalen dal Bricktorpet torp Bodsjön sjö
Stöde sn /Se Björndalsbäcken bäck Bromstäkten torp Bodsjön sjö och fäbodvall
Stöde sn /Se Björnhusberget berg Brändslan gårdar Bodtjärn tjärn
Stöde sn /Se Björnhusbäcken bäck Bränntorpet torp Bodtjärn tjärn
Stöde sn /Se Björnhällan berg Bua hmd Bolandsriset skogstrakt
Stöde sn /Se Björnmyran odlingar Bystugan nöjeslokal Bolandsvedjan skogstrakt
Stöde sn /Se Bladtjärnarna tjärnar Båtsmanstorpet förr torp Bollåsen höjdsträckning
Stöde sn /Se Björntjärnen tjärn Båtsmanstorpet torp Bondkvarnen kvarnplats
Stöde kommun /Se Björnåsdalen dalsänka Båtsmanstorpet f.d. torp Bondsvedåsen skogsås
*Brattas by /Se Bladtjärn tjärn Bäckåkern, se 10 Kälsta Saknas Borgberget berg
*Bratthuall Saknas /Se Bladtjärnen tjärn Bäckänget torp Borgbergsmyran myr
Brattvall gd Bladtjärn tjärn Bäckänget småbruk Bottentjärn tjärn
Brattvall by Bladtjärn tjärn Böle, se 1 Ängelsberg Saknas Bottentjärnbäcken bäck
Brattvall hemman *Bladtjärn gränsmärke Böle by Bottentjärnmyran myr
Brattvall hemman /Se Bladtjärnen tjärn Bölesbodarna fäbodar Bottentjärnänget äng
Brattås gd Bladtjärnen tjärn Bönhusbacken gård Bottnarna skogsskiften
?Brattås by Blatierna, se Bladtjärn tjärn Dalatorpet torp Brandberget berg
Brattås by Blatierna, se Bladtjärnen tjärn Dalen, se 29 Nedansjö Saknas Brandbergsmyran myr
Brattås by Blekahällsmyran myr Dalen tomt Brandbergsåsen berg
Brattås by Blekhällan berg Djupdalen hemmansdel Bransellgärdan gärde
Brattås by Blekhällmyran myr Ede by Brattsvedjan skogstrakt, förr sved
Brattås by Blymyrorna myr Ede bebyggelse Brattvallsbacken backe
Brattås by Blymyrudden berg Ede bebyggelse Brattvallsmyran myr
Brattås by /Se Blåbärshällan berg Ede bebyggelse Brattvalltjärn tjärn
Brattås by /Se Blåstmyran myr Ede bebyggelse Brattåsberget berg
Böle by Blötmyran myr Ede bebyggelse Brattåsån å
Böle by Blötmyrberget berg Ede bebyggelse Bredviken vik
Böle by Bodbackarna backar Ede bebyggelse Brickan berg
Böle by Bodberget berg Ede bebyggelse Brickberget bergås
Böle by Bodbäcken bäck Ede bebyggelse Brombärhålet skogstrakt
Böle by Bodbäcken bäck Ede bebyggelse Bromsmyran bovall
Böle by /Se Bodbäcken bäck Ede bebyggelse Bromsängsbäcken bäck
Böle by /Se Bodknölen berg Ede bebyggelse Brubäcken bäck
Ede by Bodmyran myr Ede bebyggelse Brurbäcken bäck
Ede by Bodmyran myr Ede bebyggelse Brännmyran myr
Ede by Bodmyran, Norra myr Ede bebyggelse Bulérsänget utslått
Ede by Bodmyran, Södra myr Ede bebyggelse Burbacken slåtter
Ede by Bodmyrknallen berg Edsta bebyggelse Burbäcken bäck
Ede by Bodmyrån bäck Edsta bebyggelse Burbäcken bäck
Ede by Bodrå skogsområde Edsta bebyggelse Burbäcksmyran myr
Ede by Bodråbäcken bäck Edsta bebyggelse Burbäcksänget f.d. slåtter
Ede by ?Bodsjön sjö Edsta bebyggelse Burå slåtter
Ede by Bodsjön sjö Edsta bebyggelse Buskbävern slåtter
Ede by Bodsjön(?) sjö Edsta bebyggelse Buåsen berg
Ede by Bodsjön sjö Edsta by By bäcken bäck
Ede by Bodsjön sjö Edstabacken stuga Byggvattensjön sjö
Ede by Bodsjön sjö Edsta nybodarna förr fäbodställe, ligger nu för fäfot Byxmyran myr
Ede by ?Bodsjön sjö Edstasand gårdar Byxtjärnen tjärn
Ede by /Se Bodsjön sjö Edstasmedjan smedja Båthustäkten gärde
Ede, Nedre o. Övre byar /Se Bodsjön sjö Edstaviken, se 16 Edsta bebyggelse Båtmyran myr
Ede by /Se Bodsjön sjö Engbergstorpet, se 30 Nedansjö Saknas Båtmyränget äng
Ede by /Se Bodsjön sjö Erik-Ers hemman Bäcksvedjan skogstrakter
Edefors kv /Se Bodtjärnen tjärn Erik Pärs Saknas Bäcksvedjan ängar
Edsta by Bodtjärnen tjärn Eriksberg gård Bäckåkern gärde
Edsta by Bodåsen bergsås Eriksbo, se 34 Ede Saknas Bäckänget »änge»
Edsta by Bodåsen berg Eriksbo, se 34 Fannbyn Saknas Bänkbackänget skogstrakt
Edsta by Bolandsmyran myr Eriksbo torp Bölesbodberget berg
Edsta by Bolandsriset skog Erikstorpet jordbrukslägenhet Böveln skogstrakt, förr slåtter
Edsta by Bondsvedåsen berg Erstorp avsöndrat område Dalsvägen vinterbasväg
Edsta by Borberget berg /Se Fanmybodarna fäbodar Dammänget slåtter
Edsta by Borgberget berg Fanbyn by Dammänget slåtter
Edsta by Borgberget berg Fannbyn bebyggelse Djupdalen dalgång
Edsta by Bottentjärn tjärn Fannbyn bebyggelse Djupdalsbäcken bäck
Edsta by /Se Bottentjärn tjärn Fannbyn bebyggelse Dyrkulltjärnen tjärn
Edsta by Bottentjärnbäcken bäck Fannbyn bebyggelse Dödensmyran myr
Edsta by Bottentjärnen tjärn Fannbyn bebyggelse Dödmyran myr
Edsta by /Se Bottentjärn tjärn Fannbyn bebyggelse Edetotjärnen tjärn
Edsta by /Se Bottentjärnen tjärn Fannbyn bebyggelse Edesforsen fors
Edsta by /Se Bottentjärnmyran myr Fannbyn bebyggelse Edstabäcken bäck
Edsta by /Se Brandbergsbäcken bäck Fannbyn bebyggelse Edstaviken vik
Edsta by /Se Brandbergsmyran myr Fannbyn bebyggelse Ekebergssvedjan skogstrakt
Fannbyn Saknas Brandbergsåsen berg Fannbyn bebyggelse Ekebergsänget ängsmark
Fanbyn by Brandmarken terräng Fannbyn bebyggelse Ekströmsgärdan gärde
Fanbyn by Brattvallsmyran f.d. myr? Fannbyn bebyggelse Ekströmskällan källa
Fanbyn by Brattvallstjärnen tjärn Fannbyn bebyggelse Ettaberget berg
Fanbyn by Brattåsberget berg Fanbyn by Ettenberget berg
Fanbyn by ?Brattåsberget berg Farsvedtorpet torp Ettenbergsmyran myr
Fanbyn by Brattåsberget berg /Se Feldttäkten torp Fanbyklacken berg
Fanbyn by Brattåsberget berg Flyggsvedjan torp Fanbyån å
Fanbyn by Brattåsen berg Forsa jordbrukslägenhet Farfarsgärdan Saknas
Fanbyn by /Se Brattåsmyran myr Frambodarna fäbodar Farfarsmyran myr
Fanbyn by Brattåsån å Frambodtorpet torp Farmorsgärdan slåtter
Fanbyn by Bredviken vik Fridhem, se 31 Nedansjö Saknas Femstenarå stenröse
Fanbyn by Bredviken vik Fridhem, se 35 Ede Saknas Femstenarå eller Femstenaröse röse
Fanbyn by Brickberget berg Fridhem, se 11-12 Kälsta Saknas Femstenarrå stenröse
Fanbyn by /Se Brickänget sankmark Fridhem, se 36 Ede Saknas Finnbäcken bäck
Fanbyn by Brombärhålet skogsterräng Fridhem fastighet Finnbäckviken vik
Fanbyn by /Se Bromshålet sankmark Fridhem fastighet Finndalarna skogstrakt
Fanbyn by *Brotegen kyrkojord /Se Fridkulle sommarställe Finnhällan vattenfall
Fanbyn by Brudbäcken bäck Friskänget jordbrukslägenhet Finnhällsvedjan skogstrakt
Fanbyn by *Brän berget berg Gammel-Antes torp Finnvägen väg eller gångstig
Fanbyn by /Se *Bränneberget berg /Se Gammelbodröjningen torp Finnvägen väg
Fannby by /Se Bränningen skogshöjd Gammelgästgivargården gård Fiskhusriset skogstrakt
Fannbyn by /Se Bränningen skog Gammelkullen förr fäbodar, nu skogsmark Flintgärdan gärde
Fanbyn by /Se Bränningsberget berg Get-Olles torpställe Flinthällan berg
Fanbyn by /Se Bränningsberget berg Gettorpet område Flintänget förr äng
Fanbyn by /Se Brännmyran myr Gläbacken hemman Flottastasvedjan skogstrakt
Fanbyn by /Se Bräntberget berg Gläntan sommarstuga Flyggberget berg
»Fornaby», se Fanbyn by Bubacken terrängområde Granbacken, se 37 Ede Saknas Flåmyran myr
*Fornebyn se Fanbyn by Burbäcken bäck Granbacken jordbruksfastighet Flötbyttan förr slåtteräng
Gransjön by /Se Burbäcksmyran myr Grane torp Forssvedjan vall, »lägde»
Gransjön by Burtjärnen, se Lill-Burtjärnen tjärn Grane skogstrakt, förr torpställe Frambodtjärn tjärn
Gransjön by /Se Burtjärnen, se Stor-Burtjärnen tjärn Granliden gård Friarspången spång
Gransjön by /Se Burtjärnsberget berg Granlundstorpet torp Friarspångänget slåtter
»greffsstad», se Gräfte by Burtjärnsåsen, se Lill-Burtjärnsåsen berg Granmodal område Främse-Örasjön sjö
Gräfte by Buåsen bergsås Granntjärn bebyggelse Fröåsen skogsås
Gräfte by Byggvattensjöbäcken bäck Gransjön by Fröåsänget slåtter
Gräfte by Byggvattensjön sjö Gransjösvedjan torp Fullermyran myr
Gräfte by Byxbergen berg Gransjösvedjan torpställe Fullermyråsen skogsås
Gräfte by Byxtjärnen tjärn Grindsvedjan torp Fåfängsvedjan skogstrakt
Gräfte by Båtmyran myr Gräfte bebyggelse Fågelmyran förr myr
Gräfte by /Se Båtsmanstorpet skogsområde Gräfte bebyggelse Fålamyran skogstrakt
Gräfte by /Se Bäckänget ägomark Gräfte bebyggelse +Färjstan förr färjställe
Gräfte by /Se Bölesbodberget berg Gräfte bebyggelse Födorådsänget äng
Gräftom hmn /Se *Capels backen backe Gräfte by Gammelboddalen dalgång
Gräfte by /Se Dalänget slåttermark Gräftekullen jordbruksfastighet Gammelboddalen dal
Gräfte by /Se Dammyran myr Gräfteåkern torpställe Gammelboddalssvedjan skogstrakt
Gräfte by /Se Dammängesbäcken bäck Gräsmon jordbruksfastighet Gammelbodröjningsbäcken bäck
Gudmunds gård Dammänget terrängområde Grönåsskiftet, se 38 Ede Saknas Gammelbodsvedjan skogstrakt
Gudmundsgården gd /Se Djupdalen åker Gudmunds gård Gammelgårdarna slåtterängar och åkrar
Gålvik gårdar *Djupdals allmänning markområde Gunnan hemman Gammelrön(n)ingen skogstrakt
Gålvik gårdar Djuphällan udde Gåltorp jordbruksfastighet Gammelsvedjan slåtter
Gålvik gårdar /Se *Dyngängsbron förr bro Gålvik gårdar Gammelsågen förr såg, nu skogstrakt
Gålvik gårdar /Se *Dyngängs Bron bro /Se Gålviken by Grvarhuljan hulja (fördjupning)
*Gårdsfjärdingen bebyggelse /Se Dyrkulltjärn tjärn Gässåsen gårdar Gastbacken backe
Hemgraven gårdar Dyrkulltjärnen tjärn Hammarn gårdar Getmyrströmmen strömdrag
Hjältan by? /Se Dödensmyran myr Hans-Ols-kvarnen f.d. kvarn Getryggen berg
*Huimz bodhom utjord Dödmyran myr Hans-Ols-torpet torp Gillermyran myr
*Huimz bodhom utjord /Se *Edefäboställe fäbodar Harasvedjan torpställe Gillermyran myr
Hullsjön by Edesforsen fors Helenlund torp Gillermyrberget berg
Hullsjön by Edesforsen fors Hellmanstorpet torp Gillermyränget förr slåtter
Hullsjön by /Se *Edes sjöarna sjöar Hemgraven kraftstation Gillertjärnen tjärn
Hullsjön by /Se *Edes älf vattendrag Hemgravsstrand, se 34 Nedansjö Saknas Gilleråsen berg
Högen by Edsiö-, se Bodsjön sjö Hemgården fastighet Gimsjöbäcken bäck
*Högen Saknas Edsiön, se Bodsjön sjö Henrikshem gård Gimsjön sjö
*Höghen by /Se Edsjön, se Bodsjön sjö Henrik-Svens hemman Gnarpvägen väg
Järnsätt gård *Edsjön sjö Hildingshem gård Granliden skogsbacke
Järnsätt gård *Edsjön sjö /Se Hillevik gård Gransjöbäcken bäck
Järnsätt gd /Se Eds Siön, se Bodsjön sjö Hjältemo, se 13 Kälsta Saknas Gransjön Saknas
Järnsätt gård /Se *Edssjön sjö Holgers jordbruksfastighet Gransjön sjö
*Jönsätt, se Järnsätt gård Edstabäcken bäck Holmberga, se 16 Kärvsta Saknas Gransjöudden udde
Järnsätt by /Se Edstabäcken bäck Holmberga gård Grantjärn tjärn
»kor...», =?Kärvsta by Edstabäcken bäck Holmen, se 35 Fannbyn Saknas Granåbron bro
*Kyrkfjärdingen bebyggelse /Se *Edstatjärnen tjärn Holmen torpställe Granån å
Kyrkfjärdingen bebyggelse /Se *Edstatjärnen tjärn Holmsvedjan lägenhet Granåängena skogstrakt, förr ängar
Källsta by *Edstatjärnen tjärn Hoppet gård Granängsmyran myr
Källsta by Edstaviken vik Horsvik torp Gravbergsänget slåtter
Källsta by Edstaåsen berg Huberget, se 14 Kälsta Saknas Gravbergsänget förr slåtter
Källsta by Edsån å /Se Hullsjön bebyggelse Grensvedjan ängs- och skogsmark
Kälsta by Ekebergsänget skogsområde Hullsjön bebyggelse Gretasvedjan skogstrakt
Källsta by /Se Eriksberg berg Hullsjön by Grundet näs
Källsta by Ersberget, se Per-Ersberget berg Hullsjötorpet, se 17 Edsta Saknas Grundet udde
Kjälsta by *Esta grind ?grind Hårsvik, se 35 Nedansjö Saknas Grytan dal
Källsta by Ettenberget berg Hägglundstorpet torp Gräsberget berg
Källsta by /Se Ettenbergsmyran myr Hällegård, se 13 Gräfte Saknas Gräsmosvedjan skogstrakt
Källsta by Ettenbergsmyran myr Hällegård jordbruksfastighet Grässjöbergen berg
Källsta by Falltäkten terräng Hällemo, se 15 Kälsta Saknas Grässjön sjö
Kjälsta by *Fals ån biflöde Hällmanstomten, se 36 Nedansjö Saknas Grönberget berg
Källsta by /Se Fanbyklacken berg Hällnäset hemman Grönbergsmyran myr
Källsta by /Se Fanbyklacken berg /Se Hällsvedjetorpet torp Grönåsen berg
Källsta by /Se Fanbyklacken berg Hästhoven, se 37 Nedansjö Saknas Grönåsen skogshöjd
Källsta by /Se Fanbyklacken berg Högbacka jordbruksfastighet Gubbgärdan skogstrakt
Källsta by /Se Fanbyån å Högsvedjan, se 3 Hullsjön Saknas Gubbmyran myr
Kärvsta by Fanbyån å /Se Högsvedjan torp Gubbmyrberget berg
Kärvsta by Fanbyån å Högänget torp Gunnaberget berg
?Kärvsta by Fanbyån å /Se Högänget torp Gunnaviken vik
Kärvsta by Farfarsbrännet skogsområde Hörnet gård Gurkmyran myr
Kärvsta by Farfarsmyran myr Immars bebyggelse Gålvikbäcken del av Sandbäcken
Kärvsta by Finalund terräng Intaget torp Gårdviken vik
Kärvsta by Finnbacken backe Ittaho torp Gåsmyran myr
Kärvsta by Finnbäcken bäck Jan-Pärs hemman Gåsmyrbacken backe
Kärvsta by /Se Finnbäckmyran myr Jans hemman Gäddtjärn tjärn
Kärvsta by Finnbäckviken vik Jansgården hemman Gäddtjärnsbäcken bäck
Kärvsta by Finndalarna dal Jansänget jordbruksfastighet Gäddtjärnsbäcken bäck
Kärfsta by Finndalsberget berg Johannesnäs jordbruksfastighet Gäddtjärnsrönningen förr äng
Kärvsta by /Se Finnåsen bergås Jonkes hemman Gäddtjärnåsen höjdsträckning
Kärvsta by Finnängesmon terräng Jon-Ols förr torp, nu skogbeväxt Gässtjärn tjärn
Kärvsta by Finnängesmyran myr Jonsbo gård Gässtjärnen tjärn
Kärvsta by Fiskamyran myr Jonstorpet torp Gässåsen berg
Kärvsta by /Se Flaggstångsberget berg Jonsäter gård Haglötgärdan förr gärde, nu tomter
Kärvsta by /Se Flinthällan berg Jäntsvedjan torp Hajsomyran myr
*Kärvsta Påls fjärding bebyggelse /Se Flurholmen holme Järnboäng torp Halvaln förr utskifte, nu åker och äng
Lillström by Flyggberget berg Järnsätt gård Halvavägasvedjan sved
Lillström by /Se Flyggberget berg Järnsättdalen gård Hammarbergssvedjan skogstrakt
Lo by Flyn sankmark Kajsastorpet torp Hammarrå gränsröse
Lo by Forsåsen berg Kalle Snickers förr hemman Hammarsjöberget berg
Lo, se Väster- och Österlo byar Frambodtjärn, se *Myggsjön tjärn Kalmakars torp Hammarsjökuttan Saknas
Lo by /Se Frambodtjärnarna tjärnar Kalmakars torpställe Hammarsjökuttan tjärn
Lo by /Se ?Frambodtjärnen tjärn Kamels hemman Hammarsjön sjö
Lo, Väster- o. Öster byar /Se Frambodtjärnen tjärn Kapelltomten Saknas Hammarsjötjärnen tjärn
Österlo by /Se Frambodvallarna terräng Karl-Nils torp Hammermyran myr
Lo, Öster- o. Väster byar /Se Frambovatn, se Yttre Örasjön Saknas Karl-Olovs hemman Hampsvedjan slåtter
Västerlo by /Se Framöravatn, se Örasjön, Yttre sjö Karl-Ols hemman Hampviken vik
Lo, V:a o. Ö:a byar /Se FremmerSiön, se Bodsjön sjö Kerstasbacken stuga Hampviksgärdan åkerskifte och äng
Lo, Ö. o. V. byar /Se *fremr siön sjö Kjellbergstorpet torpställe Hamrarna sträcka av fäbodväg
Lo, V. o. Ö. byar /Se Fröåsen berg Kjälsta by Hamsvedjan slåtter
Lo by /Se Fullermyran myr Klippan jordbrukslägenhet Hangansoberget berg
Loböle by Fullermyrbäcken bäck Klippan sommarstuga Hangansomyran myr
Loböle by /Se Fullermyråsen berg Klockar-Immar hemman Harahålet förr slåtter, nu skogbeväxt
Loböle by /Se Fåfängsvedmyran myr Klockars hemman Harapäle slåtter
Loböle by /Se Fålamyran myr Knektjonstorpet torp Helvetet förr slåtteräng
Loböle Saknas /Se Fålamyrberget berg Knuts gård +Hemgravsforsen förr fors
Loböle by /Se Fålamyrberget berg Knuts gård Hemgravsån å
*Matte-böle gård Gammelbodarna terräng Knuttebo bebyggelse Hemviken vik
*Matte-böle gård Gammelboddalen dal Knösen jordbruksfastighet Henriksbäcken bäck
+Matteböle gd /Se Gammelboddalen dalgång Kockahå förr torp, nu skogstrakt Himmelsmyran skogstrakt
*Matte-böle gd /Se Gammelbodrönningen skogsmark Kristinehill gård Hittegodset förr slåtteräng
*Melestebyn, se *Prästbyn förr by Gammelbodrönningen terräng Kroken förr torp, nu ängsmark Hoggstret skogstrakt
*Mellesteby förr by Gammelgårdsberget berg Kråkslottet gårdstomt Holmen holme
*Moslätt förr by? /Se Gammelkullen berg Kullas torp Holmmyran myr
Nedansjö by Gammelsågen sågplats Kullbäcken förr torp Holmmyran myr
Nedansjö by Gammelvallen skogsterräng Kullen fäbodar Holmmyrberget berg
Nedansjö by Gammelängena slåttermark Kullen jordbruksfastighet Hongansoberget berg
Nedansjö by Gammelängena sankmark Kullheden tomt Hongansomyran myr
Nedansjö by Gammelängsbäcken bäck Kusen torp Honkamämyran myr
Nedansjö by Gertrudsholmen holme Kusgärdan torp Honkamämyran myr
Nedansjö by /Se Getberget berg Kvarndalen bebyggd dalgång Hoppop slåtter, förr nöjesplats
Nedansjö by Getryggsmyran myr Kvarngården gård Hornänget utslåtter
Nedansjö by Gethällan hälla Kvarnsvedjan, se 18 Edsta Saknas Horsviken vik
Nedansjö by Gillermyran myr Kvarntorpet, se 38 Nedansjö Saknas Huberget berg
Nedansjöby by Gillermyran myr Kvarntorpet, se 4 Hullsjön Saknas Huberget berg
Nedansjö by /Se Gillermyran myr Kvarntorpet torp Hummelpåsan sten
Nedansjö by /Se Gillermyran myr Kvarntorpet torp Hundmyran myr, förr slåtter
Nedansjö by Gillermyrberget berg Kyrkplatsen, se 19 Edsta Saknas Hyssbacken backar
Nedansjö by Gillertjärn tjärn Kåpan, se 39 Nedansjö Saknas Hyssbacksvedjan skogstrakt
Nedansjö by /Se Gillertjärnen tjärn Kåpan förr järnbruk och nöjesplats Hytterå myr, förr slåtter
Nedansjö by /Se Gillertjärnen tjärn Kåskå torp Hyxsveåsbäcken bäck
Nedansjö by /Se Gillertjärnen tjärn Kåtamyrbodarna fäbodar Hyxsveåsmyran myr
Nedansjö by /Se Gillertjärnen tjärn Kåtamyrbodarna förr fäbodar, nu skogsmark Hyxåsen berg
Nedansjö by /Se *Gimbron ?bro Käckbacken gård Håldalen dalgång
Nordesteby förr by Gimsjöbäcken bäck Källsvedjan torp Hålmyran myr
»nænsyø», se Nedansjö by Gimsjöbäcksmyran myr Källsvedjan torp Håltjärnen tjärn
Närsjö by /Se Gimsjön sjö Källtorp, se Edsta 20 Saknas Håltjärnsberget berg
?Näsbyn by Gimsjön sjö Källtorp torp Håsjön sjö
Näsbyn förr by, nu hemman Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Häbbersjön sjö
*Nästbyn förr by /Se Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Häbbersåsen bergås
Nästbyn by /Se Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Häggeloken slåtter
*Palböle bebyggelse Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Häggkvisttjärnen Saknas
*Palböle gård Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Häkkäna skogstrakt
+Palböle bebyggelse /Se Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Hällarna berg
Prästbordet Saknas /Se Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Hällnäset näs
Prästbordet khbost. /Se Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Hällsjön sjö
*Prästbyn (*Österbyn) förr by /Se Gissjön, Lilla sjö Kälsta bebyggelse Hällsjön sjö
*Prästbyn förr by /Se Gimsjön sjö Kälsta bebyggelse Hällsjön sjö
*Prästbyn förr by /Se Gimsjön sjö Kärvsta bebyggelse Hällsjöån å
Prästhus plats /Se Gimsjön sjö /Se Kärvsta bebyggelse Hällsjöån å
Sjulsta by Gimsjön sjö Kärvsta bebyggelse Hällsjöåsen skogsås
Skjulsta = 5 Kärvsta Saknas Gimsjön sjö Kärvsta by Hällskrevebäcken bäck
Skjulsta gd /Se Gissiö myra, se Gässmyran myr Kärvsta-Frambodarna fäbodar Hällskrevegaveln gränslinje
Stormyra by Gissiömyra, se Gässmyran myr Kärvstaframbodarna Saknas /Se Hällskrevemyran myr
Stormyra gd /Se Gissiön, se Lill-Gissjön sjö Kärvsta-Nybodarna fäbodar Hällskrevesjön sjö
Stormyre gård /Se Gis Siön, se Häbberssjön sjö Lars-Anders gård Hällsvedjan slåtter
*Stöde prästbol Saknas /Se Gissiön, se Häbberssjön sjö Lars-Olstorpet torp Hällsvedjegärdan slåtter
Tjärnsjön by Gissjön, Lilla sjö Lars-Påls torp Härpäle slåtter
Tjärnsjön by /Se Gissjön, se Lill-Gissjön sjö Larsro gård Hässjegärdan »lägde»
*Towe-böle gård Gissjön, Lilla sjö Lassebo jordbruksfastighet Hästhoven ängs- och skogsmark
*Tove-böle gård Gissjön, Lilla sjö Lass-höjen lht Hästhällan del av Stackberget
+Towe-böle gd /Se Gissjön, Lilla sjö Liljebo, se 39 Ede Saknas Hästmyran myr
Ulvsjön by Lill-Gissjön sjö Liljendalstorpet lägenhet Hästsveddalen slåtter
Ulvsjön by Gissjön, Stora sjö Lilla Hemmet gård Högmyran myr
Ulvsjön by /Se Gissjön, se Stor-Gissjön Saknas Lillgård gård Högmyran myr
Usland by Gissjön, Stora sjö Lillhem stuga Högmyråsen berg
Usland by Stor-Gissjön sjö Lillhem gård Högmyråsen skogshöjd
Usland by /Se Gissjön, Stora sjö Lillhem stuga Högåsberget berg
Usland by Stor-Gissiön sjö Lillström by Högåsen bergås
Usland by Gissjön, Stora sjö Lindberga, se 40 Ede Saknas Högåsen berg
Usland by Gissjön, Stora sjö Loböle by Högåsen skogsås
Usland by Gissjön, Stora sjö Lodinstorpet torp Högåsmyran myr
Usland by Gissjön, Stora sjö Logården ålderdomshem Högåsrå myrtag
Usland by /Se Gissjön, Lilla o. Stora Saknas /Se Lokåsen fäbodar Hömyran myr
Usland by /Se *Gissjöröret gränsmärke Lokåsen fäbodvall Höstackmyran slåtter
Usland by /Se *Gissjöröret gränsmärke Lokåsskiftet, se 41 Ede Saknas Hötjärnen tjärn
Vibodarna fäbod /Se Gissjöröret gränsmärke Lomarken bebyggelse Hötjärnsmyran skogstrakt
Vigge by *Gissjöröret gränsmärke /Se Lomarken Saknas /Se Igeltjärn tjärn
Vigge by Gissjötjärn tjärn Lomsjömyran lht Intaget förr utslått, nu gårdar
Vigge by *Gissjötjärnen tjärn Lotjärn gårdar Itanit slåtter
Vigge by /Se *Gissjötjärnsrå gränsmärke Lugnet, se 40 Nedansjö Saknas Jakobsänget förr äng, nu skogbeväxt
Vigge by *Gissjötjärns rå gränsmärke Lugnet gård Jankes-backen skogstrakt
Vigge by Gissjö tjärn rået gränsmärke Lugnet gård Jankeskvarnen kvarnplats
Vigge by *Gissjötjärnsrået gränsmärke /Se Lugnet gård Jankes-myran myr
Vigge by /Se Gisjötjärnsrå gränsmärke Lugnet jordbrukslägenhet Jankesåsen skogsås
Vigge by *Gissjötjärnsröret gränsmärke Lund torp Jan-Olovs-gärdan skogstrakt
Vigge by Gorkmyran myr Lyckebo gård Jobbahuljan hulja
Vigge by /Se Gradinsänget sankmark Långsvedjan hemman Jokla skogstrakt
Vigge by /Se Grane terräng Långsvedjan hemman Joklasten röse
Vigge by /Se Grane-Stormyran myr Långsvedjan jordbruksfastighet Jonkes-holmen holme
*Viggesfjärdingen bebyggelse /Se Granlovallen terräng Lövbacken, se 42 Ede Saknas Jon-Olovs-tjärn tjärn
Viskan samhälle /Se Gransjömyran myr Lövåsen gård Julkvällen berg
Viskan by /Se Gransjön sjö Lövåsen förr fäbodställe, nu torp Jältsten slåtter
*Västanbyn förr by Gransjön sjö Malbäcken jordbruksfastighet Jältstenudden udde
Västanbyn by /Se Gransjön sjö Matshögen hemman Jänthage myslått
Västanbäck by Gransjön sjö Mellangård, se 21 Edsta Saknas Järnbodviken vik
Västanbäck gård /Se Gransjön sjö Mellangården torp Järnslåttbäcken bäck
*Wästans byn förr by Gransjön sjö Mellangården gård Järnsättgärdan förr hackslått, nu åkerstycken
Västerlo by Gransjön sjö Milhällbacken torp Järnslåttåsen berg
Västerlo o. Österlo byar Gransjön sjö Minnet gård Järnängarna slåtter
Västerlo o. Österlo byar Gransjön sjö Missnöje torp Kaffeholmen holme
Västerlo och Österlo byar Gransjön sjö Modinstorpet torpställe Kakelbergen berg
Västerlo och Österlo byar Gransjön sjö Mohem gård Kakelbäcken bäck
Västerlo och Österlo byar Gransjön sjö Molbäcken torp Kakkelamstjärnarna tjärnar
Västerlo och Österlo byar Gransjön sjö Mon del av by Kallbäcken bäck
Västerlo by /Se Gransjön sjö Myrbäck torp Kallbäcken bäck
Västerlo by /Se Gransjön sjö Målbäcksvedjan, se 16 Kälsta Saknas Kallbäckmyran myr
Ängelsberg eller Böle komm.bost. /Se Gransjön sjö Måns-Jons jordbrukslägenhet Kallbäckåsen berg
Ökne by Gransjön sjö Mårtens hemman Kallbäckänget slåtter
Ökne by Gransjön sjö /Se Märtas-Olivias-torpet torp Kallesmyran Saknas
Öckne by Gransjön sjö Nedansjö bebyggelse Kallkällkurvan järnvägskurva
Ökne by Gransjön sjö Nedansjö bebyggelse Kalltjärnbäcken bäck
Ökne by /Se Gr...sjön sjö Nedansjö bebyggelse Kamelsslåtten myr
Ökne by /Se ?Grantjärnen tjärn Nedansjö bebyggelse Kanalholmen udde eller holme
Ökne by /Se Grantjärn tjärn /Se Nedansjö bebyggelse Kapellbacken backe
Ökne by /Se Grantjärnen tjärn Nedansjö bebyggelse Kares änget slåtter
Ökne by /Se Grantjärns skog skog Nedansjö bebyggelse Karls-hällan hälla
Ön område Granån å Nedansjö bebyggelse Kattjärn tjärn
Östanå by Gravamon terräng Nedansjö bebyggelse Kattjärnudden dalgång
Östanå by Gravbergsänget myrmark Nedansjö bebyggelse Kattjärnen tjärn
Östanå by Gretasvedjan terräng Nedansjö bebyggelse Kattrumpan myr
Östanå by Grindsvedjan terräng Nedansjö bebyggelse Kavelbromyran myr
Östanå by /Se Grindsvedjan berg Nedansjö bebyggelse Kerstasänget förr äng, nu buskage
Östanå by /Se Grisiön, se Gissjön, Stora sjö Nedansjö bebyggelse Kilen skogstrakt
Östanå by /Se Grissiön, se Gissjön, Lilla sjö Nedansjö bebyggelse Killingholmen holme
*Österbyn, se *Prästbyn förr by Grÿse-, se Grössjön sjö Nedansjö bebyggelse Killingholmen holme
Österlo by Grysiön, se Grössjön sjö Nedansjö bebyggelse Killingholmen holme
Österlo och Västerlo byar Grysiön, se Grössjön sjö Nedansjö bebyggelse Kilsvedjan skogstrakt
Österlo by /Se Gryssjön, se Grössjön sjö Nedansjö bebyggelse Kisalamstjärn tjärn
Österlo by /Se Gryssjön, se Grössjön sjö /Se Nedansjö bebyggelse Kittelmyran myr
Överbyn förr by Grytan dal Nedansjö bebyggelse Kisalamsängarna slåtter
Överbyn förr by, nu hemman Gråssberget berg Nedansjö bebyggelse Kittelsberget berg
Överbyn by /Se Gråssbergsmyran myr Nedansjö bebyggelse Kittelsmyran skogstrakt
  Gråssbergsänget slåttermark Nedansjö bebyggelse Kjälstaviken vikar
  *Gräfte ström strömdrag? Nedansjö by Klackpiken berg
  Grönberget berg Nedansjö skola, se 41 Nedansjö Saknas Klinga Saknas
  Grönbergsmyran myr Nedansjöstrand, se 42-44 Nedansjö Saknas Klingersvedjan sved
  Grönåsen berg Neder-Ede del av by Klunsmyran slåtter
  *Grönås fäbodar fäbodar Nederede hpl Knutsängena ängar
  Grössjöbergen berg Nicklas hemman Koberget berg
  Grössjön sjö Nilsgården hemman Kokkaho slåtter
  Grössjön sjö Nils-Karls hemman Kokkerabacken backe
  Grössjön sjö Nils-Petters skogstrakt, förr torp Kokkerabäcken bäck
  Grössjön sjö Norrbäcksvedjan jordbrukslägenhet Kokkmo myr
  Grössjön sjö /Se Norrgården gård Kokkmomyran myr
  Grössjön sjö Norrhedansjö bebyggelse Kolarmyran myr
  *Gröåsen ås Norr om ängena del av byar Kolarmyran skogstrakt
  Gubbensåsen berg Norrsjösvedjan torp Kolbottenberget berg
  Gubbmyran myr Norrsjösvedjan torpställe Komparberget berg
  Gubbmyran myr Nybodarna förr fäbodar Komparbergsmyran skogstrakt
  Gubbmyrberget berg Nybodarna fäbodar Komparänget slåtter
  Guds-namns-gärdan jordområde /Se Nybosvedjan torp Komparänget skogstrakt
  Gulleshällan hälla Nybruket torpställe Kampatjärn tjärn
  Gunnaberget berg Nygården hemman Kamyran myr
  Gålvikbäcken bäck Nygården hemman Komyrrå skogstrakt
  Gålviken vik Nygården gård Kontmyran skogsmark
  *Gårdwiks holme ?holme Nygården hemman Kontmyran myr
  *Gårdviksudden udde /Se Nygården hemman Kornsvedjan slåtter
  Gåsmyran myr Nygärdan gård Korpepelä förr slåtter, nu skogstrakt
  Gåsmyrbacken bergssluttning Nyhem gård Korpängarna slåtter
  Gäddtjärnbäcken bäck Nyhem gård Korsbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn Nyhem tomt Korsbäckänget skogstrakt
  Gäddtjärnsbäcken bäck Nyhem torp Kringelmyran myr
  Gässmyran myr Nyhem torpställe Krokebygget lämningar
  Gässmyran myr Nyhemmet, se 45 Nedansjö Saknas Kråksvedberget berg
  Gässtjärnen tjärn Nylandet fäbodar Kråkänget skogsmark
  Gässåsen berg Nyrå hemman Kullbäcken bäck
  Götesmyrorna myrar Nyvallen fäbodar Kullmoarna skogsås
  Hajsomyran myr Nyåsen fäbodar Kulloken tjärn
  Hal-kierwen, se Hällskrevesjön sjö Nyänget småbruk Kulloksvedjorna skogsskifte
  Halsiön, se Hällsjön sjö Nyängsbacken torpställe Kulltjärn tjärn
  »halskierfn», se Hällskrevesjön sjö Näsberga, se 43 Ede Saknas Kullvallberget berg
  Halskierven, se Hällskrevesjön sjö Näsbo, se 44 Ede Saknas Kurbits slåtter
  Hammarbergssvedjan terräng Näsby, se 45 Ede Saknas Kurslemark backe
  Hammarsjöberget berg Näsbyn hemman Kvarnbacken skogstrakt
  Hammarsjöbäcken bäck Näsbyn förr utslått, nu småbruk Kvarnberget berg
  ?Hammarsjökultan tjärn Näset gårdar Kvarnberget berg
  ?Hammarsjökuttan tjärn Näset torp Kvarngärdan gärde
  ?Hammarsjökuttan tjärn Näset jordbruksfastighet Kvarngärden gärde
  Hammarsjökuttan sjö Näset torpställe Kvarnmyran myr
  Hammarsjömyran myr Näsgärdan, se 17 Kärvsta Saknas Kvarnröningen skogstrakt
  Hammarsjömyran myr Okkovida torp Kvarnsvedjan sved
  Hammarsjön sjö Okkovia torp Kvarnsvedjan trakt
  Hammarsjön sjö Ol-Karls hemman Kvarnudden udde
  Hammarsjön sjö Ol-Karls hemman Kvarnviken vik
  Hammarsjön sjö Olovshem gård Kvarnänget slåtter
  Hammarsjön sjö Ol-Pålssvedjan jordbruksfastighet Kvarnänget äng
  Hammarsjön sjö Olsboda, se 46 Nedansjö Saknas Kvarnänget skogtrakt, förr slåtter
  Hammarsjön sjö Olsboda gård Kvarnänget slåtter
  Hammarsjön sjö Ols-änget hemman Kvarnänget, Nedre ängsmark
  Hammarsjön sjö Paradiset gård Kvarnängsviken vik
  Hammarsjön sjö /Se Per-Ers-gården hemman Kvarnängsviken vik
  Hammarsjön sjö /Se Per-Jons torpställe Kyrksten sten
  Hammarsjön sjö Per-Kalls-Kalles hemman Kyrktjärn tjärn
  Hammermyran myr Per-Mats-torpet torp Kyrktjärnsmyran myr
  Hampviken vik Per-Måns hemman Kyrkviken vik
  Hangansoberget berg Per Månsgärdan hemmansdel Kånkbacken höjd
  Hangansomyran myr Pers bebyggelse Kåtagärdsbäcken bäck
  Helsiön, se Hällsjön Saknas Persbo, se 36 Fannbyn Saknas Kåtamyran myr
  »helsiön», se Hällsjön sjö Persbo, se 17 Kälsta Saknas Käckskiftet Saknas
  Helvetet skogsmark Persbo torpställe Källarbacken backe
  Hemgraven å /Se Pillatorpet förr torp, nu betesmark Källmyran myr
  Hemgravsforsen fors Posens gård Källmyran myr
  Hemgravsforsen förr fors Påklämmes gård Källsvedjan betesmark
  *Hemgrafs nacke råmärke Påls gård Källsvedriset skogstrakt
  Hemgravs strömfall ström /Se Påls hemman Källänget äng
  Hemgravsån å /Se Rakelsstugan förr stuga och tomt, nu skogsskifte Kämpatjärn tjärn
  Hemgravsån å /Se Rigars gård Käringänget äng
  Hemgravsån å Rigåsen förr torp Kärleksholmen holme
  Hemgravsån å /Se Risåsen, se 14 Gräfte Saknas Labbloken vattenpöl
  Hemgravsån å Risåsen, se 37 Fannbyn Saknas Ladisoänget slåtter
  Hemgravsån å Risåsen gårdar Ladisoänget förr slåtter
  Hemviken vik Risåsen gårdar Ladumyran myr
  *Herbergs sjö rået råmärke Rutmans slåtter, förr torpställe Ladumyran myr
  Herrbergssjön sjö Ryssens hemman Ladumyran slåtter
  Himmelsmyran myr Rysslasses gård Lakatjärn tjärn
  Hinkestjärnen tjärn Ryssmon hemman Lamsomyran myr
  *Hjeltans rå råmärke Råvelkvarn kvarn Lamsotjärn tjärn
  *Hjelt-sten stenör Råvlan hemman och kvarn Lappgärdan gärde
  Hjältansmyran myr Rävelsbovallen förr fäbodar, nu torpställe Kapphällan bergknalle
  *Hjältestenen hälla /Se Rävsvedjan förr torp, nu del av stamhemman Lappkällan källa
  *Hjältesten sten /Se Rönningen jordbruksfastighet Lappnäset näs
  +»hjelt-sten» stenår /Se Rön(n)ingsvik hemman Lars-Andersbäcken bäck
  Hjältholmen ö /Se Sand torp Lasshögen nu tomter
  *Hjältholmen ö /Se Sandåsen gårdar Lattarave slåtter
  Hjältstenudden udde Sigridstorpet torp Laxtjärnen tjärn
  *Hollskrefwan gränsmärke Sjuls hemman Laxjärnsbäcken bäck
  Hollskrevsjön sjö Skarsbodarna f.d. fäbodar Laxtjärnsmyran myr
  *Hollskruvan råmärke /Se Skiftesbäcken torp Laxtjärnsåsen skogsås
  Holmmyran myr Skiftesbäckstorpet, se 47 Nedansjö Saknas Lekmyran myr
  Holmsvedjan terräng Skjulsta bebyggelse Lerviken vik
  Holskerven, se Hällskrevesjön Saknas Skojar-Petterssons förr torp, nu skogstrakt Lerängarna slåtter
  Honkamämyran myr Skommars gård Leränget slåtter
  Hubbersiön, se Häbbersjön sjö Skramptorpet torp Lerängsbäcken bäck
  Hubbersiön, se Häbberssjön sjö Slottet hemman Lerängsbäcken bäck
  Hubbersiön, se Häbberssjön sjö Slumpars hemman Liggakorpsänget slåtter
  Hubbersiön, se Häbbersjön sjö Slättbacken, se 38 Fannbyn Saknas Liggaso myr
  Hubbersjön, se Herrbergssjön sjö Slättbacken gårdstomt Liggokorpsänget förr slåtter, nu skogsmark
  *Hubbersjön, se Häbberssjön sjö /Se Slättån gårdar Likandersänget äng
  Hubbessiön, se Häbberssjön sjö Slättån område Likkarave slåtter
  Huberget berg Slättåtorpet, se 39 Fannbyn Saknas Likkasomyran myrslåtter
  Hugstret skogsterräng Slättåtorpet gårdstomt Lillbacken backe
  *Huims bodhom utjord /Se Smedjetomten tomt Lillbacksbräntet skogstrakt
  Hullsjön, se Stor-Hullsjön sjö Smeds hemman Lillberget berg
  Hullsjön sjö Smedsgården hemman Lillberget berg
  Hullsjön, L. sjö Småängarna gårdar Lill-Burtjärn tjärn
  Hullsjön, Lilla sjö Snickars hemman Lillbävern slåtter
  Hullsjön, Lilla Saknas Snyggens hemman Lillgravberget berg
  Hullsjön, Lilla sjö Snyggåkern lägenhet Lillgravberget berg
  Hullsjön, Lilla Saknas Solbacken jordbrukslägenhet Lillgrundet grund
  Hullsjön, Lilla sjö Specksjön gårdar Lillgärdan gärde
  Hullsjön, Lilla sjö Stenbäcken torp Lillhammermyran del av Hammermyran
  Hullsjön, Lilla sjö Stenbäcken förr dagsverkstorp Lillhampviken göl
  Hullsjön, Lilla sjö Stenebo gård Lillholmen holme
  Hullsjön, Lilla sjö Stensvedjan hemman Lillhögmyran myr
  Hullsjön, Lilla sjö /Se Stensvedtorpet skogs- och ängsmark, förr torp Lillintaget Saknas
  Lillhullsjön sjö /Se Stensvedtorpet torp Lillkällmyran myr
  Hullsjön, St. sjö Stinastorpet torp Lillomsjön (Lill-Lomsjön) sjö
  Hullsjön, Stora sjö Storhullsjöbodarna skogstrakt, förr fäbodar Lillrå utslått
  Hullsjön, Stora sjö Storhällan gårdstomt Lillsvedja skogstrakt
  Hullsjön, Stora sjö Stomyra by Lillån Saknas
  Hullsjön, Stora sjö Stormyra jordbruksfastighet Lillån skogstrakt
  Hullsjön, Stora sjö Storrönningen gård Linsänket linsänkeplats
  Hullsjön, Stora sjö Storsvedjan hemmansdel Lippabron bro
  Stora Hullsjön sjö Strömgården jordbrukslägenhet Littarave förr slåtter
  Hullsjön, Stora sjö Strömmen gårdar Livensänget slåtter
  Hullsjön, Stora sjö Strömmen område Ljunglövskolningen skogstrakt
  Hullsjön, Stora sjö Strömsvedjan gård Labron bro
  Hullsjön, Stora sjö /Se Stugan gård Lobäcken bäck
  Hullsjön, Stora sjö Stugugärdan jordbruksfastighet Lokan tjärn
  Hullsjön, Stora sjö /Se Sunnansjön bebyggelse Lokarna tjärnar
  Storhullsjön sjö /Se Svartbäcken, se 40 Fannbyn Saknas Lokarna tjärnar
  Hullsjön sjö /Se Svartedet torp Lokåsgaveln gränslinje
  Hullsjöån, se Stor-Hullsjöån å Svartede torp Lokåsmyran myr
  Hundmyran myr Sveaborg jordbrukslägenhet Lokänget slåtter
  *Hwithällorne berg /Se Svebo, se 48-49 Nedansjö Saknas Lokänget förr slåtter, nu skogbeväxt
  Hyssbacken berg Svebo torp Lomansgärdan gärde
  Hyssbacksvedjan skogsområde Svedgårdarna jordbruksfastigheter Lommalamstjärnen tjärn
  Hytterå myr /Se Svedje, se 50 Nedansjö Saknas Lommelamstjärn tjärn
  Hyttsvedberget berg Svedje-Jons hemman Lomsjöbäcken bäck
  Håldalen dal Svedjetorpet torp Lomsjömyran myr
  Hålmyran myr Svedjorna del av by Lomsjöåsen berg
  Hålskrefwen, se Hällskrevesjön sjö Svenbo, se 41 Fannbyn Saknas Lortspången spång
  Håltjärnen tjärn Sven-Ols hemman Lortspångsbäcken bäck
  Håltjärnsberget berg Svens gård Lotjärn tjärn
  Håsjön sjö Synåsen gårdar Lotjärnbäcken bäck
  Håsjön sjö Synåsen torp Loänger slåtter
  Håsjön sjö Syskonhemmet gård Loänget äng
  Håsjön sjö Sågen gårdar Luciabäcken bäck
  Håsjön sjö Sågsvedjan gårdar Lycksjön sjö
  Håsjön sjö Söderbacken hemman Lycksjöån å
  Håsjön sjö Söderstorpet jordbrukslägenhet Långblå berg
  Håsjön sjö Sörgården gård Långmarken skogstrakt
  Håsjön sjö /Se Sör-i-bygget f.d. fäbodvall Långmyren myr- och skogsmark
  Håsjön sjö /Se Sörnedansjö del av by Långnäset näs
  Håsjön sjö Tallbacken jordbrukslägenhet Långnäset udde
  Håsjön sjö /Se Tallmon, se 46 Ede Saknas Långrå skogstrakt
  Håsjömyran myr Tjärnarna område Långråbäcken bäck
  Häbberssjöbacken backe Tjärnberget gårdar Långrännan timmerränna
  Häbbersjön sjö Tjärngården förr torp, nu utslått Långrännsdammet uppdämning
  Häbbersjön sjö Tjärnsjön by Långsand strandremsa
  Häbberssjön sjö Tjärntorpet, se 15 Gräfte Saknas Långsvedjan gärden
  Häbberssjön sjö Tok-Olles-svedjan skogstrakt Långsvedjan slåtter
  Häbberssjön sjö Tolvmansgården hemman Långsvedjan slåtter
  Häbberssjön sjö Tomas gård Långsvedkällan källa
  Häbberssjön sjö Tomasbo, se 18 Kälsta Saknas Långtjärn tjärn
  Häbbersjön sjö /Se Tomtebo, se 16 Gräfte Saknas Långtjärn tjärn
  Häbbersjön sjö Tomtebo stuga Långtjärnbäcken bäck
  Häbberssjön sjö /Se Tomtebo torpställe Långtjärnen tjärn
  Häbberssjön sjö Tornbacken torpställe Långtjärnåsen berg
  Häbbersån å Torssvedjan jordbruksfastighet Långtjärnåsen skogshöjd
  Häbbersåsen berg Tullkvarnen, se 42 Fannbyn Saknas Långtå väg
  Häggeloken slåtter Udden gård Långåstjärn tjärn
  Häggkvistberget berg Ulinstomten jordbrukslägenhet Långänget äng
  Hällmyrorna myr Ulvsjö by Lättemansudden udde
  Hällorna berg Ulvsjön by Lättemansviken vik
  Hällsjömyran myr Usland by Madiso myr
  Hällsjön sjö Utergården hemman Majasbacken backe
  Hällsjön sjö Ut sönnär sjön bebyggelse Malbäcken bäck
  Hällsjön sjö Vallbergssmedjan torp Maldalen slåtteräng
  Hällsjön sjö Vidmarka, se 22 Edsta Saknas Margetabacken backe
  Hällsjön sjö Vigge bebyggelse Masjöbäcken bäck
  Hällsjön sjö Vigge by Matjärn tjärn
  Hällsjön sjö Viggenäset, se 4 Vigge Saknas Mats-Anders-myran myr
  Hällsjön sjö Vikingbo lägenhet Matsäckstjärn tjärn
  Hällsjön sjö Viskans kvarn, se 47 Ede Saknas Matte skogstrakt
  Hällsjön sjö Vålbäcksvedjan torp Mattebacken berg
  Hällsjön sjö Vårbäckssvedjan, se 51 Nedansjö Saknas Mattebäcken bäck
  Hällsjön sjö Värnbergstorpet, se Kullbäcken Saknas Mattesbackarna berg
  Hällsjön sjö Västanbäck hemman Medelpadssnåret skogstrakt
  Hällsjön sjö /Se Västanbäck, se 5 Västerlo Saknas Medelpa-Smalmyran myr, skogstrakt
  ?Hällsjön sjö /Se Västbygden byar Mejersmyran starrmyr
  Hällsjön sjö /Se Västerbacken hemman Melandersgärdan gärde
  Hällsjön sjö Västerbo, se 52 Nedansjö Saknas Mellansjön del av sjö
  Hällsjön sjö Västerbo torp Mellansvedjan slåtter
  Hällsjöån å Västergården gård Mellansvedjan ängs- och åkermark
  Hällsjöån å Västerlo bebyggelse Mellåstjärn tjärn
  Hällsjöåsen berg Västerlo by Mesens slåtter
  Hällskefwen Tiern, se Hällskrevesjön sjö Västerlo hp Messmörsbacken backe
  Hällskrevebäcken bäck Västerstöde hp Mickelsgärdan gärde
  Hällskrevesjön sjö Väst i bodarna torp Mickelskroken vägkrök
  Hällskrevesjön sjö Väst i bodarna del av Norrnedansjö Midfjället slåtter
  Hällskrevesjön sjö Ållåsbodarna fäbodar Missnöjet betesmark
  Hällskrevesjön sjö Åslunda, se 43 Fannbyn Saknas Mixbacken f.d. tomt
  Hällskrevesjön sjö Åslunda torp Morbäcken bäck
  Hällskrevesjön sjö Åtorpet torp Morbäcken bäck
  Hällskrevesjön sjö /Se Ängelsberg bebyggelse Morbäcksvedjan åker och äng
  Hällskrevesjön sjö Ängelsberg komministerboställe Mormorsgärdan gärde
  Hällskrevesjön sjö Ängesbacken hemman Moratsbäcken bäck
  Hällsmyran myr Öckne by Morängena slåtterängar
  Hällsvedjan höjd Östanå by Morängesbron bro
  Hällsvedtorpet terrängområde Östergården gård Moshällan gränsmärke
  *Härbergsjö rå råmärke Österlo bebyggelse Mossabackänget skogstrakt
  Hästmyran myr Österlo by Mosvedjan mo
  Höggrundet ö Österåsen torp Mosvedvägen gångstig
  Högmyran myr Österåsen hemman Motebacken backe
  Högmyråsen ås Öst i bodarna torp och fäbodar Mullbacksgärdan gärde
  Högnacken bergshöjd Öst i bodarna del av Norrnedansjö Mulliniska slåtter
  Högsvedjan odling Överbyn hemman Mycksjön sjö
  Högåsberget berg Överbyn hemman Myggänget förr äng, nu skogbeväxt
  Högåsen berg Över-Ede del av by Myrbackstjärn tjärn
  Högåsen ås Överede hp Myrbacktjärnen tjärn
  Högåsen berg Övergården hemman Myrhålet förr mrytag
  Högåsen berg Saknas Saknas Myrtaget myrtäkt
  Högåsen ås Aftonsol gård Målartjärnen tjärn
  Högåsmyran myr Andersvik jordbrukslägenhet Mäjansomyran myr och slåtter
  Högänget slåttermark? Bergtorp torp Mäjansoänget slåtter
  Hömyran myr Emhult gård Mäjansvänget slåtter och myr
  Hötjärnen tjärn Engholmsbacken gård Mäjsasgärdan gärde
  Hötjärnsmyran myr Eriksdal torp Mäjsasvedjan slåtter
  *Höåsen ås Erikshov gård Märrabacken backe
  Igeltjärnen tjärn Fredenskulle fastighet Naramyran myr
  Jankesbacken berg Granbo gård Nedansjöstrand strandremsa
  Jankesmyran myr Grandungen stuga Nedansjötjärnen tjärn
  Jansmyran, se Per-Jansmyran myr Höjden jordbruksfastighet Nilsberget berg
  Jobbahöljan vidgning av Åsån Hörlunda torp Nils-Karlsmyran myr
  Jon-Ols f.d. bebyggelse Karlsberg hemmansdel Nismobäcken bäck
  Jonsabäcken bäck Kullen gård Nordpolen höjdpunkt
  Jonsamyran myr Liljebo torp Norrkakkelamstjärnen tjärn
  Jonsänget, se Per-Jonsänget slåttermark Lindberga torp Norrjsön del av sjö
  Jältsten slåtter /Se Lindesnäs gård Norrsjön sjö
  *Jänsätt berget berg /Se Lövbacken hemman Norrsjöån å
  Järnbodbäcken bäck Lövbacken fastighet Norrsvedjan slåtter
  Järnbodviken vik Margaretero jordbrukslägenhet Norrviken vik
  Järnkällan myr Mattisboda torp Norrön(n)ingen skogstrakt
  Järnsättbäcken bäck Nilsbo tomt Norr-Örasjön sjö
  Järnsättbäcken bäck Odinslund torp Norstaänget skogsskifte, förr slåtter
  Järnsättdalen dalgång Olovslund gård +Notgrundet grund
  Järpenpersmyran myr Olovsvik äng Notnäset näs
  Jättholmen, se Hjältholmen ö /Se Olsbo lägenhet Notviken vik
  *Jättholmen, se *Hjältholmen ö Oskarsro gård Notviken vik
  Kackelammstjärnen tjärnar Persbo torp Nybruket slåtter
  Kaffeholmen holme Pershem gård Nygärdan gärde
  Kakelberget berg Perstorp gård Nyhemmanet skogsskifte
  Kakelbäcken bäck Prästhusgärdan gärde Nysvedjan skogstrakt
  Kakelbäcken bäck Selinaborg gård Nyåsbäcken bäck
  Kallasamyran myr Soltorp jordbrukslägenhet Nyåsen förr fäbodar, nu ängar och skogsmark
  Kallbäcken bäck Svedje torp Nyåsen berg
  Kallbäcken bäck Svenbo torp Nyängesvallen förr slåtter
  Kallbäcksmyran myr Södervik jordbrukslägenhet Nyängssvedjan skogstrakt
  Kallbäckåsen berg Tillökningen tomtdel Nyängsåsen höjdsträckning
  Kallesmyran myr Tomtebo lägenhet Näset näs
  Kapellbacken backe Tureberg gård Nästjärn tjärn
  Kapellbacken backe /Se Undantaget åkerstycke Olles-svedjan skogstrakt
  Kapellsbron förr bro /Se Vike jordbruksfastighet Ol-Olssvedjan skogstrakt
  Karlsmyran, se Nils-Karlsmyran myr Villan gård Ol-Pers-tjärn tjärn
  Kattjärndalen dal Vängåvan gård Ormgärdan skogstrakt
  Kattjärnen tjärn   Ormtjärnen tjärn
  Kattjärnen tjärn   Oset vik
  Kattrumpan myr   Oset slåtter
  Kattrumpan sankmark   Osterlötmyran myr
  Kavelbromyran myr   Oxmyran myr
  Kavelbromyran myr   Oxmyran myr
  Kavelbromyran myr   Oxåsen bergsträckning
  Kavelbromyran myr   Oxögat tjärn
  Kiernåskiernan, se Tjärnåstjärnarna tjärnar   Oxögat tjärn
  Kilen skogsområde   Oxögat tjärn
  Killingholmen holme   Oxögat tjärn
  Killingholmen holme /Se   Oxögeberget berg
  Killingholmen holme /Se   Oxögemyran myr
  Killingholmen ö   Oxögetjärnen tjärn
  Kissalammbackarna berg   Oxögeåsen skogsås
  Kittelmyran myr   Pallamtjärn tjärn
  Kittelsberget berg   Palsjön sjö
  Kittelsberget berg   Palsjöån Saknas
  Klacken berg   Pelkbron bro
  *Klacken, se Fanbyklacken berg /Se   Pelkdalen dalgång
  Klackpiken berg   Pelko berg
  Klingermyran myr   Pelkvägen väg
  Klunsmyran myr   Pelkvägen väg
  *Klåfwasten gränsmärke   Pelles-svedjan skogstrakt
  *Klåfwa sten gränsmärke   Pelles-svedjan skogstrakt
  *Knektänget äng   Pelles-svedjan skogstrakt, förr rågsved
  Koberget berg   Per-Anders gärde
  Kockaho skogsområde   Per-Anders-näset udde
  Kockera terräng   Per-Ers-berget berg
  Kockerabäcken bäck   Per-Jansmyran myr
  Kockmomossen mosse   Perkalamsmyran myr
  Kohålsmyran myr   Perkalamstjärn tjärn
  Kolarmyran myr   Per-Måns-änget slåtter
  Kolarmyran myr   Per-Ols-änget äng
  Kolarmyran myr   Petter Lindbergsbränningen skogstrakt
  Kolarmyrberget berg   Pikit-hällan häll
  Kolbottenberget berg   Pilktjärn tjärn
  Kollradsbäcken bäck   Pilktjärnsmyran myr
  Kollradsåsen berg   Pilmoberget berg
  Komparberget berg   Pinan vägsträcka
  Komparbergsmyran myr   Pintorpet slåtteräng
  Komparbäcken bäck   Pitesvedjan skogstrakt
  Kompatjärnen tjärn   Pitevägen vägsträcka
  Kompatjärnsbäcken bäck   Poromsomyran myrslåtter
  Komyran myr   Poskvarnen ställe
  Kontmyran myr   Potifartjärnen göl
  Korpipele sankmark   Prästhuljan »hulja»
  Korpråberget berg   Prästhällan berghäll
  Korpåsen berg   Puttaviken vik
  Korpåsen berg   Pålsmyran myr
  Korpåsen berg   Pålssvedjan skogstrakt
  Korpåsen berg   Pärlaksudden udde
  Korpåsen berg   Pärälaks skogstrakt, förr myr
  Korpåsen berg /Se   Radiso myr
  Korpåsrör gränsmärke   Radiso myr
  Korpängena slåttermark   Rajabacken backe
  Korpängena terrängområde   Rajariset skogstrakt
  Korpängeshällan berg   Raskåsen skogshöjd
  Korsbäcken bäck   Raskåsmyran myr
  Korsbäcksänget slåttermark   Ravelrön(n)ingen förr skrabbslåtter, nu skogsmark
  Krabbhålet tjärn   Rigmyran myr
  Kringelmyran myr   Rigtjärn tjärn
  *Kråkhäll bergen berg   Rigtjärnsmyran myr
  Kråkänget sankmark   Rigåsen berg
  Kullbäcken bäck   Rikbonde-udden udde
  Kullbäcksänget öppen plats   Ringtjärn tjärn
  Kullmoarna terräng   Ringtjärnåsen skogshöjd
  Kulloken tjärn   Rismyränget skogstrakt
  Kullokssvedjorna skog   Risåsen fäbodvall
  Kullteriset skog   Risåshallen »knä»
  Kulltjärnen tjärn   Rittahosåna skogstrakt
  Kultimark berg   Rockvikdalen åker
  Kurbits slåtter   Rockvikudden udde
  Kvarnbacken backe   Roddgård åkrar
  Kvarnberget berg   Roddgårdsbäcken bäck
  Kvarnberget berg   Roddgårdstjärn tjärn
  Kvarnberget berg   Roddgårdsänget utslått
  Kvarnberget berg   Rosendalshålet skogstrakt
  Kvarnbäcken bäck   Rudtjärn tjärn
  Kvarnmyran myr   Rysslabacken backe
  Kvarnmyran myr   slåtter
  Kvarnmon terräng   slåtter
  Kvarnsvedjan ägomark   Råbacken bergås
  Kvarnudden ö   Rågåsbackarna skogsslänt
  Kvarnviken vik   Råna slåttrar
  Kvarnänget slåttermark   Räbbåsen höjdsträckning
  Kvarnänget, Nedre slåttermark   Rävbackmyran myr
  Kvickensmyran myr   Räveln slåtter
  Kvickensmyråsen ås   Rävelsudden udde
  *Kyrkslätten Saknas /Se   Rävgärdan gärde
  Kyrksvedjan svedja   Rödiso myr, förr slåtter
  Kyrktjärnen tjärn   Rödiso myr
  Kyrktjärnen tjärn   Rödmyran myr
  Kyrktjärnsmyran myr   Rödmyran myr
  Kångeråbäcken bäck   Röjningen slåtter
  Käckbacken åker   Röjningsviken vik
  Källmans terräng   Röllemyran myr
  Källmyran myr   Römyrberget berg
  Källmyran myr   Rön(n)ingsbäcken Saknas
  Källmyran myr   Rössåmyran slåtter
  Källmyran myr   Röttbäcken bäck
  Källmyråsen berg   Salamsmyran myr
  Källråänget odling   Salamstjärnen tjärn
  Källsvedjan ägomark   Sandbäcken bäck
  Kälstaviken, Nedre Saknas   Sandbäcksänget skogstrakt
  Kälstaviken, Övre vik   Sandgrundet grund
  Kämpatjärnen tjärn   Sandsvedjan skogstrakt
  Kämpatjärnsbäcken bäck   Sarabäcken bäck
  Kämpatjärnsbäcken bäck   Satmoberget berg
  Käringänget slåttermark   Saxänget äng
  *Karfsta högåsen berg /Se   Schaso slåtter
  *Kärvsta högåsen berg /Se   Seselöta förr rågsved, nu skogsmark
  *Kärfstads älf vattendrag /Se   Sillaporänget slåtter
  Kärvstaån å /Se   Sillmansmyran myr
  Ladmyran myr   Sillmansåsen skogstrakt
  Ladmyran myr   Silltjärn tjärn
  Ladmyran myr   Silltjärnberget berg
  Lakatjärnen tjärn   Sjögarheden motbacke
  Lakatjärnen tjärn   Sjögaråsen berg
  Lakatjärnsbäcken bäck   Sjögaråsen skogsås
  Lamso terräng   Skansberget berg
  Lamsomyran myr   Skansbergsmyran myr
  Lamsotjärnen tjärn   Skarpnäsudden udde
  Landsråmyran myr   Skarpudden udde
  Lapphällan bergknalle   Skarsberget berg
  Lapphällsmyran myr   Skarsbodberget berg
  Lappnäset näs   Skavåsmyran myr
  Lars-Andersbäcken bäck   Skiftesbäcken bäck
  Lars-Larsberget berg   Skiljeviken vik
  Lars-Pålsåsen berg   Skjulstagrundet grund
  Lassesmyran myr   Skoghem skogsskifte
  Laxtjärnen tjärn   Skomakaremyran myr
  Laxtjärnsbäcken bäck   Skoveltjärnen tjärn
  Laxtjärnsmyran myr   Skrabbgärdan hackslått
  Laxtjärnsåsen berg   Skrampan skogstrakt, förr sved
  Lekbacken höjd   Skrampberget berg
  Lekmyran myr   Skrampänget skogstrakt
  Lekmyran myr   Skrankmyran myr
  Lekmyrrisen skog   Skravelängsmyran myr
  Lerviken vik   Skräpgärdan hackslått
  Lerängesbäcken bäck   Skyltsvedjan äng
  Lerängesmyran myr   Skyttaberget berg
  Lidvallsberget berg   Skyttamyran myr
  Lieksion, se Lycksjön sjö   Skyttamyrröningen äng- och skogsmark
  Liggasomyran myr   Skäret eller Loböleskäret udde
  Lilkälsiön, se Lilla Hullsjön Saknas   Slaggänget slåtter
  Lillberget berg   Slagänget slåtter
  Lillburtjärn tjärn /Se   Sliphusbron bro
  Lill-Burtjärnen tjärn   Slumpabäcken bäck
  Lill-Burtjärnsåsen berg   Slumparvägen avtagsväg
  Lill-Gissjön sjö   Sluxkaskällan källa
  Lill-Gissjön sjö   Slångsåsen berg
  Lill-Gravberget berg   Slåttjonsmyran myr
  Lillhammarsiön, se ?Hammarsjökuttan tjärn   Slåttmyran myr
  *Lillhammarsjön sjö   Slåttmyran myr
  Lillholmen holme   Slättbolandsmyren myr
  Lillholmen ö   Slättgärdan åker- och ängsmark
  Lill Hullsiön, se Hullsjön, Lilla sjö   Slättmon sandtäkt
  Lillhullsiön, se Hullsjön, Lilla sjö   Slöjorna slåtter
  Lillhullsjön sjö   Smalmyran utlagd slåtter
  Lill-Hundmyran myr   Smedsholmen holme
  Lill-Lomsjömyran myr   Smedsmyran myr
  Lill-Lomsjön sjö   Smedsån å
  Lill-Lomsjöåsen berg   Smidbacken Saknas
  Lillmyran myr   Småängarna skogstrakt
  Lill-Mörttjärnen tjärn   Smröbrunnet Saknas
  Lill-Oxögeberget berg   Snickarmyran myr
  Lill-Rödmyran myr   Snårkullen berg
  Lillån å   Snåpan udde
  Lillån å   Snösvedjorna skogstrakt
  Lillåsen berg   Soldalsmyran förr myr, nu slåtter
  Lillåsen ås   Songansoänget slåtter
  Lillåsen berg   Orjänsomyran myrslåtter
  Ljungan älv   Sotsvedjan slåtteräng
  Lobäcken bäck   Specksjsöberget berg
  Lodinshällan hälla   Specksjön sjö
  Loken myr   Spångmyran myr
  Loklippan berg   Spännaränget skogstrakt
  Lokåsen berg   Stackberget berg
  Lokåsmyran myr   Starsnäset näs
  Lokänget slåttermark   Starsnäsviken vik
  Lomholmen holme   Stekpannberget berg
  Lommelammstjärnen tjärn   Stenbäcken bäck
  Lomsjöbäcken, se Stor-Lomsjöbäcken bäck   Stenmoarna skogstrakt
  Lomsjömyran, se Lill-Lomsjömyran myr   Stenmyran myr
  Lomsjömyran, se Stor-Lomsjömyran myr   Stensvedjan skogstrakt
  Lomsjön se Lill-Lomsjön sjö   Stensvedjeberget berg
  Lomsjön, se Stor-Lomsjön sjö   Stentanntjärnssvedjan skogstrakt
  Lomsiön, se Stor-Lomsjön sjö   Stersbacken backe
  Lomsjön sjö   Stersbacken gärde
  Lomsjön sjö   Stersbacken gärde
  Lomsjön sjö   Stersbacken gärde
  Lomsjön sjö /Se   Sticksmyran slåtter
  Lomsjöåsen, se Lill-Lomsjöåsen berg   Storberget berg
  Lomsjöåsen berg   Stor-Burtjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Storbävern slåtter
  Lotjärnen tjärn   Storgravberget berg
  Lotjärnsriset skogsområde   Storhammermyran del av Hammermyran
  Lottasåsen berg   Storholmen holme
  Loängena terrängområde   Stor-Hullsjön sjö
  Loänget slåttermark   Storkullssjön sjö
  Luciabäcken bäck   Storhullsjöviken vik
  *Luciæ-böle förr bebyggelse /Se   Storhällan berghäll
  Lundströmstjärn tjärn   Storhögmyran myr
  Luussiön, se Lycksjön Saknas   Storkällmyran myr
  Lycksjömyran myr   Storkvarnen ställe
  Lycksjön sjö   Storlomsjön sjö
  Lycksjön sjö   Stormon skogsskifte
  Lycksjön sjö   Stormossen myr
  Lycksjön sjö   Stormyran myr
  Lycksjön sjö   Stormyran myr
  Lycksjön sjö   Stormyran myr
  Lycksjön sjö   Stormyran myr
  Lycksjön sjö   Stormyran myr
  Lycksjön sjö   Stormyran myr
  Lycksjön sjö   Stormyran myr
  Lycksjön sjö /Se   Stormyrbäcken bäck
  Lycksjön sjö   Storrå skogsskifte
  Lycksjöviken vik   Storrågssvedjan skogstrakt
  Lycksjöån å   Storstensmyran myr
  Lycksjöån å   Storsvedjan slåtter
  Lycksjöåsen berg   Stortjärn tjärn
  Långblå terräng   Storåsen berg
  Långlandsudden udde   Storåsen berg
  Långmyran myr   Strandbergs slåtter, förr torp
  Långmyran myr   Strömmingsbacken backe
  Långmyran myr   Strömänget gärde
  Långmyrbäcken bäck   Stubbsvedjan åker
  Långmyrbäcken bäck   Styggbäcken bäck
  Långnäset sankmark   Stödesjön sjö
  Långrå terräng   Sundet förbindelse mellan sjöar
  Långråbäcken bäck   Sundet sund
  Långråbäcken bäck   Sunnansjösbergen berg
  Långrännan timmerränna   Sunnansjöänget slåtter
  Långsand strandremsa   Surfallsberget berg
  Långsvedjan skogsområde   Svanamyran myr
  Långtjärn sjö   Svanaviken vik
  Långtjärn tjärn   Svantjärn tjärn
  Långtjärn tjärn   Svartbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Svartdalen dalgång
  Långtjärnen tjärn   Svartedet del av Huljeån
  Långtjärnen tjärn   Svartede trakt
  Långtjärnen tjärn   Svartsvedjan skogstrakt
  Långtjärnåsen ås   Svarttjärnen tjärn
  Långåsen berg   Svarttjärnen tjärn
  Långåstjärnen tjärn   Svarttjärnsberget berg
  Lättemansviken vik   Svartviken vik
  Mackabacken höjd   Svartåbron bro
  Mackabäcken bäck   Svartån å
  Mackamyran myr   Svartåsen berg
  Mackasvedjan svedja   Svartåsen berg
  Madisomyran myr   Svartåstjärnen tjärn
  Malbäcken bäck   Svedjan gärde
  Maldalen skogsområde   Svedjegärdan slåtter
  *Malsjö bäck bäck   Svedjegärdorna jordtrakt
  Marsiöhåm Rå, se *Marsjöholmsrå gränsmärke   Sven-Påls-beret berg
  *Marsjöholmsrå gränsmärke   Svenses gärde
  *Marsjöholmsrå gränsmärke   Svenses äng, förr gård
  *Marsjöholmsrå gränsmärke   Svibodvägen väg
  Marsjöbäcken bäck   Svinsvedjan skogstrakt
  Marsjöbäcken bäck   Svisvedåsen skogsås
  Masjökullarna höjd   Synhällan del av berg
  Masjön sjö   Sågberget bergshöjd
  Matjärnen tjärn   Sågbäcken bäck
  Mats-Andersmyran myr   Sågbäcken bäck
  Matsäckstjärnen tjärn   Sågfallet fors
  Mattebackarna berg?   Sågmyran myr
  Mattemyran myr   Sågmyran myr
  Mattesbackmyran myr   Sågriset skogstrakt
  Mattikulliberget berg   Sågviken vik
  Medelpad-Smalmyran myr   Sågängarna slåttrar
  Mellansjön del av Gimsjön   Sårmyran myr
  Mellanåsen berg   Sårmyråsen höjdsträckning
  *Mellersttjärnen tjärn   Säliåsen skogsås
  Mesens slåtter   Sänkabäcken bäck
  Mesudden udde   Sänkamyran myr
  Midsommaråsen höjd   Sörkakkelamstjärnen tjärn
  Millerst Tiern, se *Mellersttjärnen tjärn   Sörsjön del av sjö
  Millesttjärnen tjärn   Sötduppsvedjan skogstrakt
  Millesttjärnsåsen berg   Tallmyran my
  Mixabacken höjd   Tallåstjärnen tjärn
  Morbäcken bäck   Tanntjärn tjärn
  Morotsbäcken bäck   Tanntjärnröningen nyodling
  *Moshällan gränsmärke /Se   Tanntjärnsmyran myr
  Moshällan hälla   Tanntjärn(s)riset skogsskifte
  *Moslätts ängsteg Saknas /Se   Tanntjärnssvedjan sved
  Mossabackänget sankmark   Tanntjärnsänget äng
  Mosvedjan svedja   Tillebäcken bäck
  Mycksjöbäcken bäck   Tillebärsänget äng
  Mycksjöbäcken bäck   Tillebärsänget Saknas
  Mycksjön sjö   Timmola slåtter
  Mycksjön sjö   Tingtjärn tjärn
  Mycksjön sjö   Tingtjärn tjärn
  Mycksjön sjö   Tingtjärnsänget slåtter
  Mycksjön Saknas   Tingån å
  Myggsiön, se Mycksjön sjö   Tjuvberget berg
  Mygsiön, se Mycksjön sjö   Tjädermyran myr
  Målarberget berg   Tjärnaråsen berg
  Målartjärnen tjärn   Tjärnarna tjärnar
  Mäjansomyran myr   Tjärnberget berg
  Mörbackstjärnen tjärn   Tjärnen tjärn
  Mörttjärnen, se Lill-Mörttjärnen tjärn   Tjärnhålet tjärn
  Mörttjärnen, se Stor-Mörttjärnen tjärn   Tjärnsjöbäcken bäck
  Nafwaren Lacus, se Navarn sjö   Tjärnsvedjan utskifte
  Nafwarn, se Navarn sjö   Tjärnsvedjeåsen berg
  Navarn sjö   Tjärnåsen bergås
  Navarn sjö   Tjärnåsen bergås
  Navarn sjö   Tjärnåstjärnarna tjärnar
  Navarn sjö   Tjärnängarna ängar
  Navarn sjö   Tjärnänget slåtter
  Navarn sjö   Tjärnängsklippan höjd
  Navarn sjö   Tjärnängsmyran myr
  Navarn sjö   Tjärnängsrå skogstrakt
  Navarn sjö   Tjärrotsvedjan skogstrakt
  Navarn sjö /Se   Tabaksnöden skogstrakt
  Navarn sjö /Se   Trobränne skogstrakt
  Navarn sjö   Torrvedsåsen skogshöjd
  Navarn sjö /Se   Torssvedmickels flottled tjärn
  Nedansjötjärn tjärn /Se   Torvansoänget slåtter
  Nedansjötjärnen tjärn   Tralgmyran skogstrakt, förr myr
  Nedansjötjärnen tjärn   Trappen, Trappberget berg
  Nedansjötjärnen tjärn   Trånghällan pass på fäbodväg
  Nedansjötjärnen tjärn   Tullnäset näs
  Nefvarn, se Navarn sjö   Tunnäset näs
  Nefvarn, se Navarn sjö   Tunnäset näs
  Nils-Karlsmyran myr   Tupphällan berghäll
  Nissmobäcken bäck   Tuvänget slåtter
  Noorsiön, se Norrsjön sjö   Tvagmyran myr
  Nordvallsberget berg   Tvärberget berg
  Norr-Kackelammstjärnen tjärn   Ulvjsön sjö
  Norrloken sjö   Ulvsjöviken vik
  Norrsjöbäcken bäck   Ulvån by
  Norrsjön sjö   Uslandskilen skogstrakt
  Norrsjön sjö   Vackerbackarna backe
  Norrsjön sjö   Vackerbacksmyran myr
  Norrsjön sjö   Vackersvedjan ängsmark
  Norrsjön sjö   Vaktstu(gu)viken vik
  Norrsjön sjö   Vallarna betes- och skogsmark
  Norrsjön del av Gimsjön   Valsämarkänget myrslåtter
  Norstaänget slåttermark   Vasvedjemyran myr
  Noråravatn, se Örasjön, Övre sjö   Velduppen höjd
  Notholmen holme   Velsvedjorna skogstrakt
  Notnäset näs   Vibodtjärnarna tjärnar
  Notviken vik   Vidjetjärn tjärn
  Notviken vik   Vidjetjärnsberget berg
  Nybodabackarna backar   Vidjetjärnsbäcken bäck
  Nybodmyran myr   Vidjetjärnsmyran myr
  Nysna terrängområde   Vidmarken förr betesmark och utslåtter
  Nyvallen skogsterräng   Viggesjön sjö
  Nyvallsåsen berg   Vilstensmon stuga och slåtter
  Nyåsbäcken bäck   Vilstensänget slåtter
  Nyåsen berg   Vilåsen berg
  Nyåsen ås   Vintervägängarna slåtter
  Nyåsen ås   Viskansbäcken bäck
  Nyåsen berg   Vitstensänget slåtter
  Nyåsmyran myr   Vitstensänget slåtter
  Nyängesbäcken bäck   Volmen udde
  Nyänget slåttermark   Vålbacken höjd
  Näfuarn, se Navarn sjö   Vålbacken backe
  Nällekmyran myr   Vålbäcken bäck
  Näsberget berg   Vålbäcken bäck
  Näsbyn hemman /Se   Vålena skogstrakt
  Näset näs   Vålänget äng
  Näset näs   Vången udde
  Nästbyn hemman   Vårbacken nöjesställe
  Nästjärn sjö   Våtänget slåtter
  Nästjärn tjärn   Vändåtbäcken bäck
  Nästjärnen tjärn   Vändåtmyran myr
  Nästjärnen tjärn   Vännabäcken bäck
  Näsudden udde   Västanbäcksbränningen skogsområde, nu delvis uppodlat
  Näsviken vik   Västansjöänget slåtter
  Näverbäcken bäck   Västansjöänget, se Stormyran Saknas
  Okalitt terräng   Västbyåsberget berg
  Ollemyran myr   Västerbo-Öratjärn del av Öratjärnarna
  Ollenamyran myr   Västersvarttjärnen tjärn
  Olofshöjden, Sankt Saknas   Västersvedgärdan åkerskifte
  Ol-Olssvedjan svedja   Västertjärn tjärn
  Olssvedjan, se Ol-Olssvedjan svedja   Västertjärnen tjärn
  Oravatn, se Örasjön, Yttre o. Örasjön, Övre sjöar   Västerulvsjöån å
  Oravatn, se Örasjön, Yttre sjö   Västerviken vik
  Orawatn, se Örasjön, Yttre tjärn   Vättansberget berg
  Orawatn, se Örasjön, Övre tjärn   Ttre Örasjön sjö
  Ormtjärnen tjärn   Ågrenen slåtter
  Orrhällan berg   Åkersvedjan skogstrakt
  Orrhällmyran myr   Ålhusgärdan gärde
  *Oseberget gränsmärke   Ålhusströmmen strömdrag
  Oset vik   Ånäset näs (utgärde)
  *Ost backen råmärke /Se   Åsberget berg
  Oxvassen sankmark   Åsebackarna backar
  Oxåsen berg   Åsråberget berg
  Oxögat tjärn   Åsråbäcken bäck
  Oxögat tjärn   Åsråna slåtter
  Oxögat tjärn   Åstjärn del av Fanbyån
  Oxögat tjärn   Åsängsmyran myr
  Oxögat tjärn   Älgmyran myr
  Oxögat tjärn   Ängarna slåtter
  Oxögeberget berg   Ängesudden udde
  Oxögebäcken bäck   Änget utslått
  Oxögebäcken bäck   Öhlanskolningen kolbotten
  Oxögemyran myr   Ökmyran myr
  Palamstjärnen tjärn   Ön ö
  Palsjön sjö   Örakullen berg
  Palsjön sjö   Örasjöarna sjöar
  Palsjön sjö   Örasjöbränningen skogstrakt
  Palsjön sjö   Örasjöbäcken bäck
  Palsjön sjö   Öratjärn tjärn
  Palsjön sjö /Se   Öratjärn tjärn
  Palsjön sjö   Öratjärnarna tjärnar
  Palsjön sjö /Se   Öratjärnarna tjärnar
  Palsjöån å   Öratjärnsmyran myr
  Palsjöån å   Öravattensjön, Norra sjö
  Palsjöån å   Öravattensjön, Södra sjö
  Parkalammsmyran myr   Örtonsvedjan skogstrakt
  Parkalammsmyran myr   Östanbäck utslåtter
  Parkalammstjärnen tjärn   Östansjöänget slåtter
  Paskalampa sjö   Östanåstjärn tjärn
  Paskalampatjärnsbäcken bäck   Östanåtjärnen tjärn
  Pavelsmyran myr   Österbo-Öratjärn del av Öratjärnarna
  Pelkbacken Saknas /Se   Öster-Svarttjärnen tjärn
  Pelkdalen dal   Östertjärn tjärn
  Pellesvedåsen berg   Östertjärnen tjärn
  Per-Ersberget berg   Österviken vik
  Per-Jansmyran myr   Österviken vik
  Per-Jonsänget slåttermark   Östervikmyran myr
  Per-Olsänget åker   Österåsberget berg
  Per-Månsbäcken bäck   Österåsbäcken Saknas
  Per-Månsänget myr   Österåsen berg
  Phalsiön, se Palsjön sjö   Österåsmyran myr
  Pikestensmyrorna myrar   Österåstjärn tjärn
  Pikestensåsen berg   Österåsvallen skogstrakt
  Pilkbäcken bäck   Överängsån del av Fanbyån
  Pilkmyran, se Stor-Pilkmyran myr   Över-Örasjön sjö
  Pilktjärnen tjärn   Övre Kvarnänget ängsmark
  Pilkåsen berg    
  Pilmoberget berg    
  Pilmon terräng    
  Pitebäcken bäck    
  Porensomyran myr    
  Postäkten terräng    
  Predikstolen berg    
  *Präst hus plats /Se    
  *Prästöckne äng /Se    
  *Prästöckne äng /Se    
  *Prästöckne äng /Se    
  *Prästöckne kyrkojord /Se    
  *Prästökne slott gods    
  Puttaviken vik    
  Pållesmyran myr    
  Pålsmyran myr    
  Pålsmyran myr    
  Pålssvedjan terräng    
  Pärlaksudden udde    
  Radisobäcken bäck    
  Radisomyran myr    
  Raggnäset näs /Se    
  Rajabacken backe    
  Raskåsen berg    
  Raskåsmyran myr    
  Rigmyran myr    
  *Rig swedjan råmärke    
  Rigtjärnen sankmark    
  Rigtjärnsmyran myr    
  Rigåsen berg    
  Riset skogsområde    
  Rismyran myr    
  Rismyrvränget skogsområde    
  ?Risåsen ås    
  Risåshallen råknä    
  Ritahottsåsen berg    
  Rittasotjärnen tjärn    
  Rittasoåsen berg    
  Rittasoåsmyran myr    
  Rockvikdalen dal    
  Rockvikudden udde    
  Roddgårdsbäcken bäck    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnåsen ås    
  Rudtjärnåsen bergås    
  Rumpmyrdalen dal    
  Rågåsbackarna berg    
  Rån terräng    
  Råna terräng    
  R...åsen, ?Risåsen ås    
  Råvlandsberget berg    
  Rävbacken höjd    
  Rävbackmyran myr    
  Rävelsudden udde    
  Rödiso sankmark    
  Rödmyran, se Lill-Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyrberget berg    
  Rödmyrberget berg    
  Rödmyrberget berg    
  Rönndalen skogsområde    
  Rönningen skogsområde    
  Rönningsviken vik    
  Rönnåsen berg    
  Rössemyran myr    
  Rössemyrängena sankmark    
  Sakrisbacken backe    
  Salamsberget berg    
  Salamstjärnen tjärn    
  Sandbäcken bäck    
  Sandbäcksänget skogsmark    
  Sandgrundet sandbank    
  Sandsvedjan terräng    
  Sarabacksbäcken bäck    
  Sarasmyran myr    
  Sarasänget slåttermark    
  Satmoberget berg    
  Saxen, se ?Saxtjärnen tjärn    
  ?Saxtjärnen tjärn    
  *Selg-åsen ås    
  Sesselöten terrängområde    
  *Signilds hög gravhög /Se    
  Signilds hög gravhög /Se    
  Sijlsiön, se Silltjärnen tjärn    
  Sijlsiön, se Silltjärn tjärn    
  Sillmansmyran myr    
  Sillmansmyran myr    
  Sillmansåsen bergås    
  Sillmansåsen berg    
  Sillmansåsen berg    
  Silltjärn tjärn    
  Silltjärn tjärn    
  Silltjärnberget berg    
  Silltjärnen tjärn    
  Silltjärnen tjärn    
  Silltjärnen, Norra tjärn    
  Silltjärnen, Södra tjärn    
  *Siltjärn tjärn    
  *Sjulshögen gravhög    
  Sjulshögen hög /Se    
  *Sjulshögen gravhög    
  *Sjulshögen gravhög    
  Sjulshögen gravhög /Se    
  Sjulshögen gravhög /Se    
  Sjulshögen höjd /Se    
  Sjuls o. Signils högar gravhögar /Se    
  *Sjulsta åker åker /Se    
  *Sjulsta åker åker /Se    
  *Sjulsta åker åker /Se    
  Sjulsta åker åker /Se    
  Sjögaråsen berg    
  Sjöänget slåttermark    
  Sjöängsmyran myr    
  *Skallsberget, se Fanbyklacken berg /Se    
  *Skalsberget berg /Se    
  Skalsberget berg    
  Skalsbodberget berg    
  Skansberget berg /Se    
  Skansberget berg    
  Skansberget berg /Se    
  Skansberget fornborg    
  Skansberget skans /Se    
  Skansberget berg /Se    
  Skarpnäsudden udde    
  Skarpudden udde    
  Skavbackarna backar    
  Skavbackmyran myr    
  Skavåsen berg    
  Skavåsmyran myr    
  *Skifresrå gränsmärke    
  Skiftesbäcken bäck    
  Skiftesbäcken bäck    
  Skiftes Rå, se Skäftesrå gränsmärke    
  *Skiftesrå gränsmärke    
  Skiftestjärnen tjärn    
  Skiftestjärnen tjärn    
  Skiljeviken vik    
  Skofweltiern, se Skoveltjärnen tjärn    
  Skommarmyran myr    
  Skommarmyran myr    
  Skoveltjärnen tjärn    
  Skoveltjärns åminne råmärke    
  Skoveltjärnåsen berg    
  Skrampberget berg    
  Skrampberget berg    
  Skrampänget sankmark    
  Skrankmyran myr    
  Skraveldalen dal    
  Skraveldalen dal    
  Skraveldalsbäcken bäck    
  Skravelängesbäcken bäck    
  Skravelängesbäcken bäck    
  Skravelängesmyran myr    
  Skrubben skogsområde    
  Skyttaberget berg    
  Skyttamyran myr    
  Skäftesbäcken bäck    
  *Skäftesrå gränsmärke    
  Slumparbäcken bäck    
  Slångsåsen berg    
  Slångsåsen skogshöjd    
  Slångsåsmyran, Västra myr    
  Slångsåsmyran, Östra myr    
  Slångsåsmyran, Östra myr    
  Slåttlandsån å    
  Slåttmyran myr    
  Slåttmyrorna myrmark    
  Slåttbolandsmyran myr    
  Slättmyran myr    
  Slöjdänget sankmark    
  Slöjorna sankmark    
  Smalmyran, se Medelpad-Smalmyran myr    
  Smalmyran myr    
  Smalmyran myr    
  Smalmyran myr    
  Smalsjön vik    
  Smedsholmen holme    
  Smedsmyran myr    
  Smålokarna vattensamlingar    
  Småmyrorna myr    
  Småmyrorna sankmark    
  Småängena terrängområde    
  Snottermyran myr    
  Snytterbärshålet skogsterräng    
  Snårkullen berg    
  Snårkullen höjd    
  Sodalsmyran odling    
  Sorjänsomyran myr    
  Specksjöberget berg    
  Specksjöberget berg    
  Specksjöberget berg    
  Specksjön sjö    
  *Speck sjöån biflöde /Se    
  Speelsiöberget, se Späcksjöberget berg    
  Speelsiön, se Späcksjön sjö    
  Spelsiön, se Späcksjön sjö    
  Spelsiön, se Späcksjön Saknas    
  Sprängskitdalen dal    
  *Spångbron bro    
  *Spångbron bro    
  Spångbron bro    
  *Spångbron ?bro    
  Spångmyran myr    
  Späcksjöberget berg    
  *Späcksjöbergs rå gränsmärke /Se    
  ?Späcksjön sjö    
  Späcksjön sjö    
  Späcksjön sjö    
  Späcksjön sjö    
  Späcksjön sjö    
  Spännaränget slåttermark    
  Stackberget berg o. gränsmärke?    
  Stackberget berg o. gränsmärke    
  *Stackberget gränsberg    
  *Stackberget gränsberg    
  Stackberget berg    
  Stackberget berg    
  *Stackberget berg /Se    
  Stackberget berg    
  Stackbergsrå gränsmärke    
  *Stackmyran myr /Se    
  Stackmyran myr /Se    
  *Stafvaholmen gränsmärke    
  Stakaberget, se Stackberget berg o. gränsmärke    
  Stakaberget, se Stackberget berg    
  Starsnäset näs /Se    
  Stavabacksmyran myr    
  Stekpannberget berg    
  Stenbäcken bäck    
  Stenmogarna terräng    
  Stensvedberget berg    
  Stigsmyran skogsområde    
  *Stockmyrrå gränsmärke    
  *Stockmyrrå gränsmärke    
  Stoor Grisiön, se Gissjön, Stora sjö    
  Stoorhammarsiön, se Hammarsjön sjö    
  Stoor Hullsiön, se Hullsjön, Stora sjö    
  Stoor Siön, se Stödesjön sjö    
  Storbackänget öppenplats    
  Storberget berg    
  Storberget berg o. triangelpunkt    
  Stor-Burtjärnen tjärn    
  Stor-Gissjön sjö    
  Stor-Gissjön sjö    
  Stor Grission, se Gissjön, Stora sjö    
  Stor-Gravberget berg    
  Storhamarsiön, se Hammarsjön sjö    
  Storhammarsion, se Hammarsjön sjö    
  Storholmen holme    
  Storhullsiön, se Hullsjön, Stora sjö    
  Storhullsiön, se Hullsjön, Stora sjö    
  Stor Hullsiön, se Stora Hullsjön sjö    
  Stor-Hullsjön sjö    
  Stor-Hullsjön sjö    
  Stor-Hullsjöån å    
  Storhulsiö, se Hullsjön, Stora sjö    
  Storhulsiön, se Hullsjön, Stora sjö    
  Storhällan hälla    
  Storkällänget slåttermark    
  Storkälsiön, se Stora Hullsjön Saknas    
  Stor-Lomsjöbäcken bäck    
  Stor-Lomsjömyran myr    
  Stor-Lomsjön sjö    
  Stor-Lomsjön sjö    
  Stormon berg    
  Stormon höjd    
  Stormyran, se Grane-Stormyran myr    
  *Stor myran gränsmärke    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyra ås berg    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrhålet vattensamling    
  Stor-Mörttjärnen tjärn    
  Stor-Oxögeberget berg    
  Stor-Pilkmyran myr    
  Stor-Pilkmyran myr    
  Storrå terräng    
  Storrågsvedjan terräng    
  Storrönningsbäcken bäck    
  Storrönningsänget myr    
  Storsiön, se Stödesjön sjö    
  Storsiön, se Stödesjön sjö    
  Storsjön Saknas /Se    
  Storsvedjan skogsområde    
  Stor-Sätmyran myr    
  Stortjärnbäcken bäck    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Storåsen berg    
  Storåsen berg    
  Stor-Öratjärnsmyran myr    
  Strandmyran myr    
  Strömmen terrängområde?    
  Strömmingsbacken backe    
  Styggbäcken bäck    
  Styggmyrdalen dal    
  Styggrå skogsområde    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö /Se    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö    
  Stödesjön sjö /Se    
  Stödesjön sjö /Se    
  Stödesjön sjö /Se    
  Stödesjön sjö /Se    
  Stöde Storsiön, se Stödesjön sjö    
  Sundbergsberget berg    
  Sundet sund    
  Sundsmyran myr    
  Sundsudden udde    
  *Sunnanhögen kyrkjord /Se    
  Sunnansjöänget slåttermark    
  Surfallsberget berg    
  Svanaloken tjärn    
  Svanamyran myr    
  Svanaviken vik    
  Svartbäcken Saknas    
  Svartdalen dal    
  Svartmyran myr    
  Swarttierna, se Svarttjärnen, Övre tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn /Se    
  *Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen, se Väster-Svarttjärnen tjärn    
  *Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen, Övre tjärn    
  Svarttjärnsberget, se Väster-Svarttjärnsberget berg    
  Svarttjärnsberget, Öster-Svarttjärnsberget berg    
  Svartviken vik    
  Svartån å    
  Svartåsbäcken bäck    
  Svartåsen berg /Se    
  Svartåsen berg    
  Svartåsen berg    
  Svartåsen berg    
  Svartåsen berg    
  Svartåstjärnen tjärn    
  Svedudden udde    
  Sven-Pålsberget berg    
  Svensesmyran myr    
  Svenskmyran myr    
  Sveängesbäcken bäck    
  *Sywlsta aker Saknas    
  *Sywlsta aker åker? /Se    
  Sågberget berg    
  Sågberget berg    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågmyran myr    
  Sågriset skog    
  Sågströmmen fors    
  Säliåsbäcken bäck    
  Säliåsbäcken bäck    
  Säliåsen berg    
  Säliåsen berg    
  Sänkamyran myr    
  Sätmyran, se Stor-Sätmyran myr    
  Sönnasjöbergen berg    
  Sönnansjöbergen berg    
  Sör-Kackelammstjärnen tjärn    
  Sörloken sjö    
  Sörmyran myr    
  Sörsjön del av Gimsjön    
  Söråsen ås    
  Tallmyran myr    
  Tallåsmyran myr    
  Tallåsmyran myr    
  Tallåstjärn tjärn    
  Tallåstjärnen tjärn    
  Tankiärn, se Tanntjärnen tjärn    
  Tanntjärnbäcken bäck    
  Tanntjärnen tjärn    
  Tanntjärnen tjärn    
  Tanntjärnen tjärn    
  Tanntjärnsmyran myr    
  Tanntjärnsriset skog    
  Taskensobäcken bäck    
  Tiern Åhsen, se Tjärnåsen ås    
  Timåsbäcken bäck    
  Tingasiön, se Tingtjärnen tjärn    
  Tingasiön, se ?Tingtjärn tjärn    
  Tinga Siön, se ?Tingtjärn tjärn    
  Tingtjärn sjö    
  ?Tingtjärn tjärn    
  ?Tingtjärn tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärn tjärn    
  *Tingtjärnarna tjärnar    
  *Tingtjärnarna tjärnar    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnsbäcken bäck    
  Tingån å    
  Tingörn holme    
  Tjuvberget berg    
  Tjäderleken skog    
  Tjädermyran myr    
  Tjärnaråsen berg    
  Tjärnatjärnen tjärn    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnmyran, Västra myr    
  Tjärnmyran, Östra myr    
  Tjärnsjöbäcken bäck    
  *Tjärnsjön tjärn    
  Tjärnsvedjan terräng    
  Tjärnsvedåsen berg    
  Tjärnåsarna berg    
  Tjärnåsarna berg    
  *Tjärnåsen ås    
  Tjärnåstjärnarna tjärnar    
  Tjärnåstjärnen, Västra tjärn    
  Tjärnåstjärnen, Östra tjärn    
  Tjärnängena ägomark    
  Tjärnängesklippan berg    
  Tjärnänget terräng    
  Tjärrotsvedjan svedja    
  Tobaksmyran myr    
  Torrvedsåsen berg    
  Tralgmyran myr    
  Trånghällan berg    
  Trögåsen bergsås    
  Trappberget berg    
  Trappbergsmyran myr    
  Tupphällan terräng    
  Tvärberget berg    
  Tågmyran myr    
  Tåtjärnen tjärn    
  Ufssiö, se Ulvsjön sjö    
  Ulfsiön, se Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulfsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö /Se    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö /Se    
  Ulvsjön, Ö. sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjöviken vik    
  Ulvsjöån å    
  Ulvsjöån å    
  Ulvsjöån å    
  Umberget berg    
  Uslandskilen skogsområde    
  Vackerbacken berg    
  Vackerbacksmyran myr    
  Vaktstugudden udde    
  Vaktstugviken vik    
  Vallberget berg    
  Vasvedmyran myr    
  Velduppen terräng    
  Vibodbergen berg    
  Vibodmyran myr    
  Vibodtjärnarna tjärnar    
  Vibodåsen berg    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö /Se    
  Viggesjön sjö /Se    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Viggesjön sjö    
  Vigges skog skog    
  Viggesänget slåttermark    
  Viggetjärnen tjärn    
  *Vigge tresk sjö /Se    
  Viklundsmyran myr    
  *Willåsen ås    
  Vilåsen ås    
  Vindfällsmyran myr    
  Vinkelmyran myr    
  Vinkelmyran myr    
  Vintervägsänget sankmark    
  Vintervägsänget myr?    
  Viskansberget berg    
  Viskansbäcken bäck    
  *Wiskans äng äng    
  Vitjärnen tjärn    
  Vitjärnsberget berg    
  Vitjärnsbäcken bäck    
  Vitjärnsmyran myr    
  Vitmossamyran myr    
  Vitmossehällan skogshöjd    
  Vitstensängena sankmark    
  Vålarna skogsområde    
  Vålbäcken bäck    
  Vålbäcken bäck    
  Vårbacken backe    
  Västansjöänget slåttermark    
  Västbyåsen berg    
  Västerbjässan sankmark    
  Västerlo-Öratjärnen tjärn    
  Väster-Svarttjärnen tjärn    
  Väster-Svarttjärnsberget berg    
  Våtänget åker    
  Vändåtbäcken bäck    
  Vändåtmyran myr    
  Västerlobodarna skogsområde    
  *Västersjöberget berg    
  Vättansberget berg    
  Ågrenen slåtter    
  Ågrenen slåtter /Se    
  Åkersvedjan terräng    
  Ålhusmyran myr    
  Åsberget berg    
  Åsbäcken bäck    
  Åsbäcken bäck    
  Åsbäcken bäck    
  Åsriset skog    
  Åsråberget berg    
  Åsråbäcken bäck    
  Åsråmyran f.d. myr    
  Åstjärnen tjärn    
  Åsån å    
  Åviken vik    
  Älgmyran myr    
  Ällaringsmyran myr    
  Ängesudden udde    
  Änglagraven fornminne?    
  *Öfra Ulfsjö åminne gränsmärke    
  Ökmyran terrängområde    
  Ökne bro bro /Se    
  Ön ö    
  Ön ö /Se    
  Ön ö /Se    
  Örakullen kulle    
  Örasjön, Nedre sjö    
  Örasjön, Yttre tjärn    
  Örasjön, Yttre sjö    
  Örasjön, Yttre sjö    
  Örasjön, Yttre sjö    
  Örasjön, Yttre sjö    
  Örasjön, Yttre o. Övre sjöar /Se    
  Örasjön, Övre sjö    
  Örasjön, Övre sjö    
  Örasjön, Övre sjö    
  Örasjön, Övre tjärn    
  Örasjön, Övre sjö    
  Örasjöån å    
  Örasjöån, Nedre å    
  Öratjärn tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärn sjö    
  Öratjärnarna tjärnar    
  Öratjärnarna tjärnar    
  Öratjärnen, se Västerlo-Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnsbäcken bäck    
  Öratjärnsbäcken bäck    
  Öratjärnsmyran myr    
  Öratjärnsmyran, se Stor-Öratjärnsmyran myr    
  Öratjärnåsen berg    
  Össjömyran myr    
  Östanåstjärnen sjö    
  Östanåstjärnen tjärn    
  Östanåtjärnen sjö    
  Östanåstjärnen tjärn    
  Östanåtjärnen tjärn    
  Östanåtjärnsbäcken bäck    
  Österbjässan sankmark    
  Österlobodarna skogsområde    
  Österlo-Öratjärnen tjärn    
  *Östersjöberget berg    
  Öster-Svarttjärnsberget berg    
  Östervikberget berg    
  Österviken vik    
  Östervikmyran myr    
  Österåsberget berg    
  Österåsberget berg    
  Österåsbäcken bäck    
  Österåsbäcken bäck    
  Österåsen berg    
  Österåskyrkan berg    
  Österåsmyran myr    
  Österåstjärnen tjärn    
  Österåsvallen terräng    
  Övergårdsmyran myr    
  Överängesån å    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.