ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Selångers socken : Medelpads västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 369 Naturnamn : 285 Bebyggelsenamn : 362 Naturnamn : 637
Selånger sn Abborrtjärnen tjärn Selånger sn sn Abborrtjärn tjärn
Selånger förs. Arresten terräng Selånger socken Afrika fd. slåttar
Selånger sn Backtjärnen tjärn Selånger sn Alderholmen holme
Selånger sn Backtjärnsberget berg Selånger sn Amerika äng och vret
Selånger sn Bergsåkerstjärnen tjärn Selånger sn Arresten betesmark
Selånger förs. Björnmyran myr Selångers-glopar inbyggarbeteckning Backgärdan gärde
Selånger förs. Bladmyran ägomark Alderbacken, Albacken tomt Backlundsgärdan Saknas
Selånger förs. Blåberget berg Anneberg lägenhet Backtjärn tjärn
Selånger sn Bodberget berg Aspeboda stuga Backtjärnsberget berg
Selånger sn Bodbäcken bäck Backen, se 38 Bergsåker Saknas Backtjärnsbäcken bäck
Selånger sn Bodtjärnen tjärn Backen torp Backtjärnsslåttern inägoområde
Selånger sn Brännbäcken bäck Backen lägenhet Bastugärdan gärde
Selånger sn Bykullen berg Backtjärnsbodarna nedlagt fäbodställe Bastulägden odlingsområde
Selånger sn Byxnäset strandområde Berggärdan lht Beata odlingsområde
Selånger sn Byxnäset näs Berggärdan torp Beataänget äng
Selånger förs. Bäckegrenen område /Se Berghem, se 9 Västerkolsta Saknas Bergkvists kolningen kolningsplats
Selånger sn Bäckegrensslåtten sankmark Berghem, se 9 Silje Saknas Bergkvistskilen åker
Selånger sn Bölesbäcken bäck Berghem gård Bertilsmyran myr
Selånger sn /Se Bölessjön sjö Berghem gård Betlehem beteshage
Selånger förs. Bölessjön sjö Bergsåker bebyggelse Björndalen dal
Selånger förs. Bölessjön sjö Bergsåker bebyggelse Björnhålet Saknas
Selånger förs. Bölesjön sjö Bergsåker bebyggelse Björnmyren Saknas
Selånger förs. Bölesjön sjö Bergsåker bebyggelse Bladmyran inägoområde
Selånger sn Dalsmyran myr Bergsåker bebyggelse Bladtjärn, se (Nedre) Svarttjärn Saknas
Selånger sn Dammbäcken bäck Bergsåker bebyggelse Bladtjärnen tjärn
Selånger förs. Degelberget berg Bergsåker bebyggelse Bladängebäcken Saknas
Selånger sn Degelberget berg Bergsåker bebyggelse Blåberget berg
Selånger förs. Dövgubbensmyran myr Bergsåker bebyggelse Blåsåsen berg
Selånger förs. Fagermon skogsmark Bergsåker bebyggelse Boberget Saknas
Selånger förs. Fagermon skogsmark Bergsåker bebyggelse Bobäcken bäck
Selånger förs. Fittisiön, se Fittjesjön sjö Bergsåker by Bockholmen holme
Selånger socken Fittjesjön sjö Bergsåker by Bolandsberget berg
Selånger sn Fittjesjön sjö Bergsåkers travbana Saknas Bolandsnäset näs
Selånger sn Fittjesjön sjö Billberga lägenhet Bolltorget f.d. fotbollsplan
Selånger sn Fittjesjön sjö Birgittelund stuga Bomyren Saknas
Selånger sn /Se Fittjesjön sjö /Se Bjäsänget torp Bomyrorna namn på Lillbomyran och Storbomyran
Selånger sn /Se Fittjesjöråna inägoområde /Se Björkhagen, se 10 Västerkolsta Saknas Boskogen skogsområde
Selånger socken /Se Fittjesjöslåttern inägoområde /Se Björklunda torp Bosvedjan beteshage
Selånger sn Fittje tjärn sjö /Se Björklunden, se 7 Söderåsen Saknas Botjärn tjärn
Selånger socken /Se Fjärden sjö /Se Bladänget torp Botjärnen tjärn
Selånger sn /Se Gammelbodberget berg Bladänget torp Bovalln inägoområde
Selånger sn /Se Gillerbäcken bäck Blomstorpet Saknas Bovallsbräntet kolningsplats
Selånger sn /Se Gillermyran myr Bodarna lht Bovägen väg
Selånger sn /Se Gillermyrbergen berg Bomanska torpet torp Brandberget Saknas
Selånger sn /Se Gillermyrorna myrar Borgmästargården sommarstuga Brattsvebacken Saknas
Selånger sn /Se Gisselänget slåttermark Botomta lägenhet Bronäset Saknas
Selånger fs /Se *Granlög, Lille utjord /Se Bovallen f.d. fäbodar Brosvedjan beteshage
Selånger sn /Se Hammalåsen höjd Bruket tegelbruk Brunnsdalen inägoområde
Selånger sn /Se Hammarkyrkan sten? Brunnshuset lokalitet Brunnshuset åker
Selånger sn /Se Himmelsmyran myr Brunnshuset lokalitet Brusnäset näs
Selånger sn /Se Holgen L, se Huljesjön sjö Bränningen jordbrukslägenhet Bräningsbacken åker o. äng
Selånger sn /Se Holgen Lacus, se Huljesjön sjö Brännorna del av by Brännbäcken bäck
Selånger sn /Se Holgn, se Huljesjön sjö Båtsmanstorpet, se 7 Nävsta Saknas Brännorna skogsområde
Selånger sn /Se Hovsåsen höjd Båtsmanstorpet Saknas Brännskiftena skogsskiften
Selånger sn /Se Hulitjärnen tjärn Båtsmanstorpet Saknas Bräntet svedjeområde
Selånger sn /Se Huljesjön sjö Bäckabo, se 39 Bergsåker Saknas Brödrabackarna Saknas
Selånger sn /Se Huljesjön sjö Bäckabo gårdar Bykullen berg
Selånger sn /Se Huljesjön sjö Bäckegren del av by Bystry berg
Selånger sn Huljesjön sjö /Se Bäckegrenstorpet fäbodar Byxnäset skogsområde
Selånger sn Huljesjön sjö Böle lht Byxnäset näs
Selånger sn /Se Huljesjön sjö Böle fäbodställe Båtsmansgärdan gärde
Selånger sn /Se Huljeån å Bölestorpet torp Båtsmanstorpet skogsmark
Selånger sn /Se Huljeåsen berg Böletorpet torp Båtsmanstorpet vall och äng
Selånger sn /Se Huljeåsen ås Dalbomstorpet skogsmark Bäckaränget äng
Selånger socken /Se Hundfjället höjd /Se Dalsvedjan torp Bäckegren område
Selånger socken /Se Hällomsberget berg Dalsvedjan f.d. dagsverkstorp, nu sommarställe Bäckegrensslåttern inägoområde
Selånger sn /Se Hässjemyran myr Davids stad område Bäckegrensslåttarna slåttrar
Sil(l)ånger sn /Se Hätteloken sankmark Davids stad område Bäcksvedjan inägoområde
Selånger sn /Se Högen kulle Dubbeltorpet torp Böle slåtter
Selånger sn /Se Högmyran myr Engberga sommarstuga Bölesbäcken bäck
Selånger sn Högmyrbäcken bäck Eriksfors kvarn, se 11 Hov Saknas Bölesbäcken vattendrag
Selånger sn /Se ?Högomsbäcken bäck /Se Erikforskvarnen kvarn Bölesjön sjö
Selånger sn Hömyran myr Eriksbo jordbrukslägenhet Bölesjön Saknas
Selånger sn *Jarlaborg ?fornborg /Se Eriksro torp Dalbacken backe
Selånger sn Jarlaborg stensättning /Se Fallbacken torp Dalberget berg
Selånger sn Jarlaborg fornminne /Se Falltorpet torp Dalsmyran myr
Selånger sn /Se Jungfrukammaren myr Fiskartorpet sommarstuga Dalsmyren sank skogsmark
Selånger sn /Se Järpåsslåtten slåtter Folkparken, se 40 Bergsåker Saknas Dalsvedjevägen skogsväg
Selånger sn /Se Kallkällberget berg Forsgården torp Dalsvedjorna skogsområde
Selånger sn /Se Kalmarksberget berg Fredrikshage gård Dammbäcken bäck
Selånger sn /Se Kalvtrappan terräng Gammelbodarna fäbodar Dammbäcken bäck
Selånger sn /Se Kavelmyran myr Gisselåsen delar av byar Dansarbackarna vägbackar
Selånger sn /Se Kaptensberget berg Gisselåsen by Degerberget berg
Sillånger, se Selånger sn /Se Karisbäcken bäck Gisselänget torp Degerberget berg
»akolsuik» = Åkersvik by Killingholmen holme /Se Godset, se 41 Bergsåker Saknas Djupdalsmyrorna myrar
*Armstad förr by Kilmansberget berg Godset f.d. torp Eligärdan gärde
Berglundsbodarna förr fäbodar Klissberget berg o. triangelpunkt Granlo bebyggelse Engärdan gärde
Bergsåker by Klockråberget berg Granlo by Erik Jans åkern odlingsområde
Bergsåker by Knäråbäcken bäck Granlo by Erikolsgärdan Saknas
Bergsåker by Kolamon mo Granloholm del av by Erik Pers höljan ställe
Bergsåker by Kolstabäcken bäck Granloholm del av by Erikpershuljan hulja
Bergsåker by Krokberget berg Granloholm gård Fagermon skogsområde
Bergsåker by Kullberget berg Granlohög villor Fagermon skogsområde
Bergsåker by Kvarnberget berg Granlomarken del av by Fagermoskiftena skogsskiften
Bergsåker by /Se Kvarnberget berg Granlunda ålderdomshem Fageråsen ås
Bergsåker by /Se Kvarnbäcken bäck Gropen torp Fageråssten råsten
*Bolet förr by Kvarntjärnen tjärn Grundsund del av by Farfarsgärdan gärde
*Bolet by /Se Kvarsättbäcken bäck Grundsund förr by Finnvägen väg
*By, Lille utjord /Se Kvisslarna skogsområde /Se Grustaget, se 8 Huli Saknas Fittjesjön sjö
Bäckegrenen del av by /Se Källmyran myr Grönängen område Fittjesjöråna inägoområde
Böle by Käringrå slåtter Grönängen järnvägsanhalt Fittjesjöslåttern inägoområde
*Böle utjord Ladmyran myr Gubben lägenhet Fittjesjöslåttern inägoområde
*Böle utjord Lill-Bodmyran myr Gubbsvedjan lht Folkparken park
*Dokstade by Lill-Högmyran myr Gubbänget torp Fällskinnböle åker
*Esbjörsbölet utjord Lillslåtten slåttermark Gustavsro, se 42 Bergsåker Saknas Gammelboberget berg
Gisselåsen by /Se Lillsvedjeberget berg Gärdaborg, se Jarlaborg Saknas Gammelbodalen dalgång
Gisselåsen by /Se Ljusåsen, Västra berg Hagtomta lägenhet Gammelbodvallen f.d. fäbodvall, nu skogsmark
Gisselåsen by Ljusåsen, Östra berg Hammarbotorpet torp Gammelfisket fors
*Granbo Saknas /Se Ljusåsen, Östra höjd Hemtomta gård Gammelhuljemyran myr
Granlo by Ljusåsmyran myr Hemvärnsgården Saknas Gammelhuljen inägoområde
Granlo by Ljusåsmyran myr Herrgården Saknas Gammelåkrarna Saknas
Granlo by Lokmyran myr Hjässberget del av by Gammelån serpentindal
Granlo by Lusbäcken bäck Hjässberget del av by Gammelån sträcka
Granlo by Långmyran myrmark Holmarna by Gammelån Saknas
Granlo by Långmyran myr Holmbroudden gård Getryggen ås
Granlo by /Se Långmyran myr Holmen område Gillerbäcken bäck
Granlo by /Se Långmyrberget berg Hov bebyggelse Gillermyran myr
Granlo by /Se Långslåttbäcken bäck Hov bebyggelse Granlomon område
Granlo by /Se Långslåtten sankmark Hov by Granlomon område
Granloholm, se *Regnholmssund residens Långsvedjan ägomark Hovsbodarna fäbodar Gruvberget berg
Granloholm gd /Se Lönnåsen höjd Hovsgården lägenhet Grytan dal
Granloholm domarsäte /Se Lövåsen ås Hovs kvarn kvarn Gråberget Saknas
*Grenläg utjord Lövåsen höjd Hovsmarken del av by Gubben opp i Stormon del av Stormon
*Grenläg utjord Lövåsen ås Huli bebyggelse Gubbgärdan gärde
*Helle, se Hällom by Medskogen skogsområde /Se Huli bebyggelse Gustavsgärdan gärde
*Halsinge bygd /Se Medskogsbäcken bäck Huli bebyggelse Gårdmyran inägoområde
»hormasstad», se Härmsta by Midskogsbäcken bäck Huli by Gärdan inägoområde
?Hov by Midskogstjärn gränssjö Huli by Gärdsvedjorna inägoområde
Hov by Midskogstjärnen sjö Huljen bebyggelse Gärdsvedjorna inägoområde
Hov by Midskogstjärnen tjärn Huljen bebyggelse Halvtunnmon skogsområde
Hov by ?Midskogstjärnen o. Öratjärnen tjärnar Huljen bebyggelse Hammarbacken backe
Hov by Minkelsberget berg Huljen by Hammarn stenbacke
Hov by Minkelsmyran myr Huljen by Hammelåsen höjd
Hov by *Mjölesjön sjö Håkanstå villaområde Hampsänket område
Hov by Mosjöberget berg Håvensgärdan f.d. båtsmanstorp Hemfallet inägoområde
Hov by Mosjöberget berg Hällom bebyggelse Hemåkern inägoområde
Hov by Mosjön sjö Hällom by Hjässbergsnäset näs
Hov by Mosjön sjö Härmsta by Holmbron landsvägsbro
Hov by Mosjön sjö Härmstabodarna fäbodställe Holmbron bro
Hov by Mosjön sjö Härmstabodarna torp Holmen slåtter
Hov by /Se Mosjön sjö Högom bebyggelse Holmtjärn tjärn
Hov by /Se Mosjön sjö Högom by Holmudden Saknas
Hov by /Se Mosjön sjö Högom by Hoprå inägoområde
Hov by /Se Myran terräng Högomsparken torpställe Hovsbäcken bäck
Hov by /Se Myrtagsmyran myr Hörnet, se 43 Bergsåker Saknas Hovsbäcken Saknas
Hov by /Se Norrfjärden vik Hörnet villa och affärslokaler Hovsbölesjön Saknas
Hov by /Se Norrsjön sjö Igeltjärn lägenheter Hovsgärdan gärde
Hov by Norrsjön sjö Jannestorpet torp Huginvägen Saknas
Hov by /Se Nykvarnen område Jarlaborg lokal Hulibäcken bäck
Hov by /Se Ottsjön sjö Johansstugan lägenhet Hulindersbacken backe
?Huli by Oxmyran myr Johanstorp, se 9, 10 Huli Saknas Hulitjärn tjärn
?Huli by Oxstaberget berg Johanstorpet torp Hulitå väg
Huli by Oxstabäcken bäck Jonolshemmanet Saknas Huliåkern Saknas
Huli by Oxstatjärnen tjärn Jonstorp lägenhet Huljan hulja
Huli by Oxögat myr Kallestorpet torp Huljesjön sjö
Huli by Porsmyran myr Kamelstorpet torp Gamla huljevägen väg
Huli by /Se Prästholmarna uddar? Kanten, se Ringbomstorpet Saknas Huljeån å
Huli by /Se Prästtjärnen tjärn Karlshem gårdar Huljeåsen berg
Huli, Norra gårdar /Se Prästviken vik Karlänge del av by Hullingsgärdan gärde
Huli by /Se Pålängsberget berg Katrinedal gård Hundfjället höjd
Husaby = Kungsgården by Pålängsmyran myr Katrinehill, se 3 Hällom Saknas Hundfjället backe
*Husaby, se Kungsnäs by Ragnholmsund Saknas /Se Katrinehill gårdar Håltjärnen tjärn
Hällom by *Ragnholmsund Saknas Kilgropen, se 44 Bergsåker Saknas Hällomsberget Saknas
Hällom by Roberget berg o. triangelpunkt Knävland by Hällomskroken kurva
Hällom by Robergsberget berg Kolsta = Väster- och Österkolsta byar Härmstaboslåttern inägoområde
Hällom by Robäcken bäck Kolstabodarna fäbodställe Hässjegärdan område
Hällom by /Se Robäcken bäck Kommunalhuset Saknas Hässjemyran myr
Hällom by /Se Robäcken bäck Korssvedjan torp Hästtäcket kolningsplats
Hällom by /Se Rågsvedjan ägomark Korssvedjan torp Häståsen höjd
Härmsta by Råna sank mark Krången, se 12 Hov Saknas Häståsen ås
Härmsta by Rödmyran myr Krången lht Häståsmyran myr
Härmsta by Rödmyran myr Kullarna lht Hödalen dalgång
Härmsta by Sandbergsbäcken bäck Kungsgården by Högen moränkulle
Härmsta by /Se Sanddalsbäcken bäck Kungsnäs by Högmyren myr
Härmsta by /Se Sankt Olovs hamn hamn Kvarndalen torp Högomsbäcken bäck
Högom by Sankt Olovs hamn strandområde Kvarsätt by Högomsbäcken delvis gräns
Högom by Sankt Olofs hamn plats Kvarsätt by Högomstå byväg
Högom by Sankt Olovs hamn hamn /Se Kvarsättbodarna fäbodar Högomstå vägsträcka
Högom gård Sankt Olofs hamn hamn /Se Kvarsättmarken del av by Igeltjärn tjärn
Högom by Sarabacksbäcken bäck Kåkstan stugor Intaget inägoområde
Högom by Segelsiön, se Stigsjön sjö Lagmansnäset, se 10 Silje Saknas Intaget inägoområde
Högom by /Se Segelsiön, se Sticksjön sjö Lagmansnäset torp Jan-Ers Backen odlingsområde
Högom by /Se Segersjön sjö Larspålstorpet torp Jenhammarbacken backe
Högom by /Se Segersjön sjö Lertaget lht Jenhammarbacken landsvägsbacke
Högom by /Se Segersjön sjö Lertaget jordbruksfastighet Jenhammarn backsluttning
Högom by /Se Segersjön sjö Lillbacken gård Jonolsgärdan gärde
Kalmarkstorpet ödetorp Segersjön sjö /Se Lillgranlo del av Granlo Jungfrukammaren myr
»kleke» = ?Klökan beb. Segersjön sjö /Se Lillgård gård Järntorget lokalitet
Knävland by Sellefors fors /Se Lillhem gård Järntorget f.d. tomt
Knävland by *Sellefors fors /Se Lillhällom del av by Järpslåttern inägoområde
Knävland by Selångersfjärden sjö Lillhärmsta by Jösbron (?) landsvägsbro
Knävland by Selångersfjärden sjö Lillhärmsta by Kallkällberget berg
Knävland by Selångersfjärden fjärd /Se Lillro by Kallkällänget inägoområde
Knävland by /Se Selångersfjärden vik /Se Lillåsbodarna fäbodar Kalmarksberget Saknas
Knävland by /Se Selångersån å Lillåsbodarna f.d. fäbodar Kalvdalen dal
Kolsta by ?Selångersån å /Se Lillåsen = Gisselåsen bebyggelse Kalvtrappan bergknalle
Kolsta by Selångersån vattendrag /Se Lillåsgodset, se Per Eriksgården Saknas Kalänget åker och äng
Kolsta by Selångersån å /Se Lillänget torp Kamelssvedjan skogsområde
Kolsta by Selångersån å /Se Lillänget lht Kampåkern åker
Kolsta by ?Siljekullen höjd Ljusåsbodarna fäbodställe Karl Pers gärdan inägoområde
Kolsta by /Se Siljekullen höjd Lugnet gård Katthavet åker och äng(»lägde»)
Kolsta by /Se *Siljeån, se Selångersån å /Se Lundbo lht Kavelbron bro
Kolsta by /Se Skarpåsbäcken, Norra bäck Lundbo jordbruksfastighet Kilen inägoområde
Kolsta stadsdel /Se Skarpåsbäcken, Norra bäck Lurbo hemmansdel Kilen skogsområde
Kolsta by /Se Skarpåsbäcken, Södra bäck Lusmarken del av by Kilen »lägde»
*Kopstasböle utjord Skarpåsbäcken, Södra bäck Långsvedjan torp Kilgropen Saknas
*Kopstasböle utjord Skarpåsen berg Lövåsen del av by Killingholmen Saknas
*Kopstaböle utjord /Se Skarpåsen höjd Lövåstorpet torp Kilmansberget berg
»korstha», se Kolsta by Skarpåsen ås Majbo sommarstuga Klissberget berg
Kungsgården by /Se Skarpåsslåtten sankmark Mariebo lägenhet Klissberget berg
Kungsgården gd Skäggmyran myr Matlösmarken torp Klockrå inägoområde
Kungsgården beb. Skäggmyrtjärnen tjärn Mellantomta lägenhet Klockråberget berg
Kungsgården beb. Slåttmyran myr Minnesota, se 20 Granlo Saknas Klockråberget Saknas
Kungsgården by Slåttmyrberget berg Minnesota villaområde Klockråmyren Saknas
Kungsgården (Kungsnäs), se Husaby by Slåttmyrbäcken bäck Mon del av by Klubbgärdan f.d. gärde
Kungsgården by /Se Slåttråna ägomark Mosjön torp Klubbkällan källa
Kungsgården by /Se Smalmyran myr Mosjötorpet torp Knullbacken backe
Kungsgården by /Se Smådalsbäcken bäck Mostället lht Knutsgärdan inägoområde
Kungsnäs by Sogelsiön, se Segersjön sjö Myran lht Knyllberget Saknas
Kungsnäs by Sogtsion, se Segersjön sjö Myrtomta lägenhet Knärå rågång
Kungsnäs (Kungsgården), se Husaby by Specksjöberget berg Nacksta by Kolbotten backe
Kungsnäs, se Näs kungsgård Speelsiöberget, se Späcksjöberget berg Norrhuli del av by Kolmon skogsområde
Kungsnäs gd Späcksjöberget berg Norrhuljen del av by Kolstabäcken bäck
Kungsnäs by Spjällsvedjan skogsområde Norro by Korngärdsbacken backe
Kungsnäs by Spjällsvedjeberget berg Norrskansen del av Skansen Korngärdesbacken åker
Kungsnäs by Spångmyran myr Norråsbodarna fäbodar Krokiga lägdan odlingsområde
Kungsnäs by Stenbäcken bäck Norråsen by Krångarna strandbrinkar
Kungsnäs by Stenbäcken bäck Nybo fäbod Krången inägoområde
Kungsnäs by Stenbäcksberget berg Nybodarna fäbodställe Kungsgårdsbackarna backar
Kungsnäs by /Se Sticksjön sjö Nybruket, se 45 Bergsåker Saknas Kvarnbacken backe
Kungsnäs by /Se Sticksjön sjö Nybruket gård Kvarnbacken backe
Kungsnäs by /Se Sticksjön sjö Nygård gård Kvarnberget berg
Kungsnäs by /Se Sticksjön sjö Nygården jordbruksfastighet Kvarnberget berg
Kungsnäs by /Se Storbacken höjd Nyhem gård Kvarnberget Saknas
Kungsnäs by /Se Stor-Bodmyran myr Nyhem lägenhet Kvarnberget Saknas
Kvarsätt by Stormobäcken bäck Nyslåtten lägenhet Kvarnbron bro
?Kvarsätt by Stormon skogsområde Nytaget byggnad Kvarnbäcken bäck
Kvarsätt by Storslåtten sankmark Nytomta lägenhet Kvarnbäcken bäck
Kvarsätt by Storslåttmyran myr Nytorp jordbrukslägenhet Kvarndalen inägoområde
Kvarsätt by Storsvedberget berg Näfsta by Kvarndalen dalgång
Kvarsätt by Stryberget berg Nävsta bebyggelse Kvarndalen dalgång
Kvarsätt by Sundet del av å Nävstaborg bondgård Kvarngården område
Kvarsätt by /Se Sundet del av å Näset del av prästbolet Kvarnholmen holme
Kvarsätt by /Se Svartbäcken bäck Ol-Nilstorpet fäbodar Kvarnsvedjan Saknas
Kvarsätt by /Se Svartbäcken bäck Olov Nilssons gärdan lht Kvarntjärn tjärn
Kvarsätt by /Se Svartbäcken bäck Olov Nilssons torpet f.d. torp Kvarnvägen väg
Köpstaden by Svartdalen dal Olovsberg jordbrukslägenhet Kvarsättsbackarna backar
*Lille by utjord Swarttierna, se Svarttjärnen, Övre tjärn Olsbacken gård Kvarsättbäcken bäck
*Lilleby utjord /Se Svarttjärn, Nedre och Övre sjöar Olsgården lägenhet Kvisslorna skogsområde
*Lilleby utjord /Se Svarttjärn tjärn Oxsta by Källarlägden odlingsområde
Lillhällom prästbordet khbost. /Se Svarttjärn tjärn Oxsta torp Källaråkern odlingsområde
Lillhällom prästbordet khbost. /Se Svarttjärnen, se Öster-Svarttjärnen tjärn Oxstabodarna fäbodar Källsvedbäcken Saknas
Lillhällom prästbordet khbost. /Se Svarttjärnen tjärn Oxstamarken del av by Källsvedjan skogsområde
Lillhällom prästbordet khbost. /Se Svarttjärnen, Nedre tjärn Pensionärshemmet Saknas Käringgropskullen Saknas
Lillro by /Se Svarttjärnen, Övre tjärn Perbo, se 11 Huli Saknas Käringrå inägoområde
Nacksta by Svarttjärnsberget berg Perbo jordbrukslägenhet Käringrå slåtter
Nacksta by Svarttjärnsbäcken bäck Perbo lägenhet Ladmyran myr
Nacksta by Sågnäsbäcken bäck Pettersberg, se 18 Huljen Saknas Ladmyråsen höjd
Nacksta by /Se Söderlundsintaget f.d. ägomark Pålleshemmanet Saknas Lappbacken backe
Nacksta stadsdel /Se Terrassen bergsparti Påläng by Lappgärdan gärde
Norrhuli del av by »tiernåstiern», se Midskogstjärnen sjö Pålängssågen såg Lappkällan källa
Näs, (numera Kungsnäs) kungsgård Tingshögen fornlämning Pär Eriksgården f.d. hemman Larsdalsrå slåtter
Näs i Selånger, se Kungsnäs by /Se Tjädermyran myr Rasbergs gärdan torp Lars Erssons backen backe
*Näs Saknas Tjärnto terräng Rasåsen by Larslarsrå f.d. slotter, nu skogbeväxt
*Næs Saknas /Se Tjärnåstjärn, se Midskogstjärn sjö Resten gård Lenasgärdan gärde
Näs i Silangri, se Kungsgården Saknas Trånghällan ställe Ringbomstorpet f.d. torp Lillbomyran myr
Nävsta by Trånghällan ställe /Se Ritsenstorpet torp Lillfallet fors
Nävsta by Trånghällorna terräng Ro byar Lillgammelhuljen inägoområde
Nävsta by Tövabäcken bäck Robodarna fäbodar Lillgärdan inägoområde
Nävsta by Uvberget berg Rodalen bebyggelseområde Lillgärdan inägoområde
Nävsta by Vapelskogen skogsområde Rosendalen skogsmark Lillgärdsbacken backe
Näfsta by Wifsta Kiärnan, se ?Midskogstjärnen o. Öratjärnen tjärnar Rosågen vattensåg Lillmyran myr
Nävsta by Vinstermyran myr Ryssland tegelbruk Lillmyren myr
Nävsta by Vinstermyran myr Ryssland del av tegelbruk Lillmyren myr
Nävsta by Vinstermyran myr Salemskapell, se 46 Bergsåker Saknas Lillsvedjan förr beteshage, nu skogsområde
Nävsta by Åkerbärsberget berg Sandströmstorpet, se Båtmanstorpet Saknas Lillån bifurkation
Nävsta by Åkerbärsberget berg Sankt Olovsgården församlingshem Lillåsbäcken bäck
Nävsta by Åsen höjd Sekterstorpet lht Lillåsbäcken Saknas
Näfsta by *Åsmyrsrå gränsmärke Sekterstorpet torp Lillåsen, se Gisselåsen Saknas
Näfsta by *Åsmyrs Rå gränsmärke Selléns bodarna fäbodställe Lillåsvallen fäbodvall
Nävsta by /Se Älgdalsmoberget berg Selånger pst Lindbäcks tå väg
Oggesta utjord /Se Älgdalsmomyran myr Silje bebyggelse Lingärdsbacken backe
»okkelssuyck», se Åkersvik by ?Öratjärnen o. Midskogstjärnen tjärnar Silje bebyggelse Linsänket linrötningsställe
Oxsta by Örbomsbäcken bäck Silje bebyggelse Ljusåsen berg
Oxsta by Öster-Svarttjärnen tjärn Silje by Ljusåsholmen höjd
Oxsta by /Se   Silje by Ljusåshuggstret avverkningsplats
Oxsta by /Se   Silje kvarn kvarn Ljusåshällorna hällor
Oxsta by /Se   Siljemon lht Ljusåsmyran myr
Påläng by   Siljesmedjan lht Ljusåsslåttern inägoområde
Påläng by   Siljeåsen del av by Lokarna äng
Påläng by /Se   Skansen, se 47-51 Bergsåker Saknas Loken lokalitet
*Ragnholmssund = ?Granloholm Saknas   Skansen del av by Lokevägen väg
*Ragnholmsundh = Rasholmen fiskläge   Skarpåsbodarna fäbodställe Lokmyran myr
Ragnholmssund domarsäte /Se   Skarpåssågen nedlagd såg Lokmyrberget Saknas
Rasåsen by   Skarpåstorpet, se 19 Huljen Saknas Lundbovägen väg
Rasåsen by   Skogsbacken, se 11 Silje Saknas Lurbovägen byväg
Rasåsen by /Se   Skogsbacken tomt Lusbäcken bäck
Rasåsen by /Se   Skräddaregärdan, se 11 Västerkolsta Saknas Lusbäcken Saknas
Ro (=? Österro) by   Skräddargärdan lht Luttenbacken backe
Ro byar /Se   Skräddargärdan lägenhet Långgärdan odlingsområde
Ro byar   Skräddargärdan lägenhet Långmarken skogsområde
Roo, V. o. Ö. byar /Se   Skräddarsvedjan lägenhet Långmyrberget Saknas
*Sellefors Saknas   Skräddartorpet, se Skräddargärdan Saknas Långmyren myrmark
Sidsjö by   Solbacken, se 52 Bergsåker Saknas Långmyren myr
Sidsjö by /Se   Solbacken torp Långslåttrarna inägoområden
Sidsjö by /Se   Solbacken hemman Långslåttsbäcken bäck
Silje by   Solhem gård Långsvedberget berg
Silje by   Stenbäcken hemman Långsvedjorna inägoområde
Silje by   Stenbäcken sommarstugubebyggelse Långsvedjorna inägoområde
Silje by   Storänget hemmansdel Länsmansbacken backe
Silje by   Strandberga lägenhet Lönnåsen ås
Silje by /Se   Strandskiftet torp Lönnåsmon skogsområde
Silje by /Se   Svedjorna del av by Lövbladdalen dalgång
Silje by /Se   Sågsvedjan, se 20 Huljen Saknas Lövladskiftet skogsskifte
Silje by /Se   Sågsvedjan torp Lövåsdalen Saknas
Silje by /Se   Sågsvedjan lht Lövåsen berg
Silje by /Se   Sågsvedjan torp Majas gärdan inägoområde
Skarpåstorpet förr torp   Sågtorpet torp Medskogen skogsområde
Slåttrå inägoområde /Se   Söderåsbodarna fäbodar Medskogsbäcken bäck
*Storrå Saknas   Söderåsen bebyggelse Medskogsbäcken bäck
Sund by   Söderåsen by Medskogstjärnen tjärn
Sund by   Söndagsgärdan avs Medskogstjärnen tjärn
Sund by   Sörhuli del av by Mellanbergsmyren myr
Sund by   Sörhuljen del av by Mellantå f.d. byväg, nu del av riksväg
Sund by /Se   Sörknävland del av by Mellerstberget Saknas
Söderåsen by   Sörnacksta del av by Meskogsbron bro
Söderåsen by   Sörnacksta bebyggelse Meskogsbäcken bäck
Söderåsen, se Åsen by   Sörnacksta by Meskogstjärn tjärn
?Söderåsen by /Se   Sörskansen del av Skansen Mjölnervägen väg
Söderåsen by /Se   Sörvallen torp Mogärdan gärde
Söderåsen by   Söråsbodarna fäbodar Mon inägoområde
Töva järnvägsstation /Se   Tranatorpet torp Mon odlingsområde
Valla by   Tväggersta jordbrukslägenhet Mon mo
Valla by   Töva järnvägsstation Morminsgärdan gärde
Valla by   Töva del av by Mosjökällan källa
Valla by   Uvbergssvedjorna torp Mosjön sjö
Valla by /Se   Valla bebyggelse Mosjöskiftet skogsskifte
Vårsätt beb. /Se   Valla by Mostället mo
Kolsta, Öster- och Väster byar   Valltorpet f.d. båtsmanstorp Mynnet utlopp
Västerkolsta och Österkolsta byar   Vårsätt del av by Myran inägoområde
Kolsta, Väster-, Öster- byar   Vårsätt beb. Myrorna inägoområde
Västerro by   Väg- och vattenbyggnadstomten, se 5 Högom Saknas Märrbacken backe
Västerro by /Se   Väg- och vattenbyggnadstomten, se 3 Valla Saknas Nackstabäcken bäck
Västerro by /Se   Väg- och vattenbyggnadstomten Saknas Nedervägen byväg
Västeråsen by   Vältan avlastningsplats Nils Nils åkern gärde
Västeråsen by   Vårröjningen torp Norra Huljesjön del av Huljesjön
Västeråsen, se Åsen by   Västerkolsta bebyggelse Norra Skarpåsbäcken bäck
Västeråsen by /Se   Västerkolsta bebyggelse Norra Skarpåsbäcken Saknas
Västeråsen by /Se   Västerkolsta bebyggelse Norrfallet inägoområde
Ytterhälle, se Lillhällom prästbordet Saknas   Västerkolsta bebyggelse Norrfjärden vik
Åkersvik by   Västerkolsta by Norrtjärnen Saknas
Åkersvik by   Västerkolsta by Norrudden udde
Åkersvik by   Västerro by Norråkern åker
Åsen, (numera Söder- och Västeråsen) byar   Västersåen by Nybacken backe
Åsen, (numera Söder- o. Västeråsen) byar   Västeråsen by Nybrottet inägoområde
Åsen, (numera Söder- o. Västeråsen) byar   Väst i marken Saknas Nybruket inägoområde
Åsen, se Söderåsen by   Västmarka del av by Nybruket inägoområde
*Ås Saknas   Västmarka, se Sörnacksta Saknas Nyhemsbacken Saknas
Äkrom by   Äkrom by Nyhemskullarna gravhögar
Äkrom by   Äkromsbodarna fäbodar Nykvarnen område
Äkrom by /Se   Österkolsta by Nykvarnsgärdan inägoområde
Österkolsta by   Österro by Nyrå inägoområde
Österkolsta by     Nyråmyran myr
Österkolsta och Västerkolsta byar     Nyslåttern f.d.inägoområde
Österro, se Ro by     Nyslåttern inägoområde
Österro by     Näfstahällan höjd
Österro by /Se     Näset beteshage
Över Näfsta utjord     Näset inägoområde
*Övernävesta utjord     Näset udde
      Näsgärdan gärde
      Ol Ers backen backe
      Orrvinberget berg
      Otrevlig inägoområde
      Otrevlig brink
      Ottsjön sjö
      Oxstabråtarna stängsel
      Oxstabäcken bäck
      Oxstatjärn tjärn
      Oxögat tjärn
      Per Magnus kolningen kolningsplats
      Petter Ols svedjan skogsområde
      Porsmyran myr
      Predikstolen avsats
      Prästholmen holme
      Prästlägdorna inägoområde
      Prästtjärn tjärn
      Prästtjärnen tjärn
      Pålängsberget berg
      Pålängskroken landsvägskurva
      Pålängskroken vägkrök
      Pålängsmyren myr
      Påtan inägoområde
      Rakelsbrunn »hälsobrunn»
      Rassbergs intaga bislåtter
      Rasåsberget Saknas
      Rasåshällan bergknalle
      Rasåstå byväg
      Risåkersgärdan gärde
      Risåkersmyren myrmark
      Roberget Saknas
      Robäcken Saknas
      Robäcken bäck
      Robäcken bäck
      Rodalen dalgång
      Rosendalen beteshage
      Runhällorna inägoområde
      Runhällorna inägoområde
      Runhällbron bro
      Runstensvägen Saknas
      Ryssladan skjul
      inägoområde
      inägoområde
      Rågsvedjan gärden och beteshage
      Råna försvunnet inägoområde
      Råsaslåttern inägoområde
      Råslåtten, se Larsdalsrå Saknas
      Rävnäset näs
      Röjningarna inägoområden
      Römyran myr
      Rönnbergsgärdan(?) inägoområde
      Sandkrången inägoområde
      Sankt Olovs hamn plats
      Sanna odlingsområde
      Segersjömyran myr
      Segersjön sjö
      Selångersfjärden sjö
      Selångerssjön Saknas
      Selångersån å
      Siljeberget berg
      Siljekullen höjd
      Siverts skogsområde
      Sjöslåttern inägoområde
      Skansbackarna backar?
      Skansbackarna backar
      Skansbäcken bäck
      Skansen inägoområde
      Skansen del av inägoområde
      Skansen inägoområde
      Skarpåsbäcken bäck
      Skarpåsen höjd
      Skarpåsen skogsområde
      Skarpåshuggstret avverkningsplats
      Skarpåsslåttern inägoområde
      Skarpänget äng
      Skäggmyran myr
      Skäggmyren myr
      Slåttermyran myr
      Slåttermyran myr
      Slåttermyrberget berg
      Slåttermyrbäcken bäck
      Slåttermyrbäcken bäck
      Slåttermyrhammarn höjd
      Slåttermyrskiftet skogsskifte
      Slåtterrå inägoområde
      Slåttersvedjan inägoområde
      Slåttersvedjorna inägoområde
      Slåttersvedjorna inägoområde
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttnäset slåtter
      Slåttråna slåtter
      Slätten område
      Smalmyren myr
      Smedsbacken backe
      Smibacken odlingsområde
      Smådalbäcken bäck
      Småmyrorna myrar
      Småmyrarna myrmarker
      Snotterhålet myr
      Snottermyren myr
      Snottersumpen Saknas
      Sparrs hagen inägoområde
      Spjällsvedjan skogsområde
      Spjällsvedjebacken backe
      Spånglägdan inägoområde
      Spångmyran myr
      Spångmyren myr
      Stenbacken backe
      Stenbäckberget berg
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken inägoområde
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcksberget Saknas
      Stenbäcksgärdan f.d. gärde, nu skogbeväxt
      Stigsjöbäcken bäck
      Stigsjöbäcken bäck
      Stigsjön sjö
      Stigsjörå inägoområde
      Storbacken höjd
      Storbacken bergshöjd
      Storbomyran myr
      Stordiket dike
      Storjorden inägoområde
      Storlägdan odlingsområde
      Stormobäcken bäck
      Stormon skogsområde
      Stormon skogsområde
      Stormon mo
      Stornäset inägoområde
      Storsva Saknas
      Storsvadet (?) skogsområde
      Storsvedberget berg
      Storsvedberget Saknas
      Storsvedjan förr beteshage, nu skogsområde
      Storåkern inägoområde
      Storåkrarna jordområde
      Stry = Stryberget Saknas
      Stryberget berg
      Stränderna inägoområde
      Stränderna ängs- och åkerskiften
      Stultgärdan inägoområde
      Stultgärdan inägoområde
      Stuvargärdan gärde
      Sundet del av Selångersån
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken, se Dammbäcken Saknas
      Svartbäcken vattendrag
      Svartbäcksbron landsvägsbro
      Svartdalen dal
      Svartdalen dalgång
      Svartdalsberget Saknas
      Svartnäset beteshage
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen Saknas
      Svarttjärnen, Övre och Nedre Saknas
      Svarttjärnsberget Saknas
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsbäcken Saknas
      Svedjan beteshage
      Svedjorna inägoområde
      Svedjorna inägoområde
      Svedjorna inägoområde
      Svedjorna inägoområde
      Sågmon Saknas
      Sågmyren Saknas
      Sågnäsbäcken tillflöde
      Sågnäset näs
      Sågnäset inägoområde
      Sågtå väg
      Sågvallen område
      Sättnaån å
      Söder på mon Saknas
      Södra Skarpåsbäcken bäck
      Södra Skarpåsbäcken myrar
      Söndagsgärdan f.d. gärde, nu skogbeväxt
      Sörudden udde
      Söråsbomyren Saknas
      Söräng äng
      Tallberget berg
      Tallmon skogsområde
      Tavelbacken vägomläggning
      Tegelbacken betesmark
      Tingsholmen ö
      Tingsholmen holme
      Tjädermyren myr
      Tjärnarna skogstjärnar
      Tjärnberget berg
      Tjärnlägdan odlingsområde
      Tjärnmyran inägoområde
      Tjärnmyran vattensjukt område
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnsvedjorna inägoområde
      Tjärnsvedjorna inägoområde
      Tjärnto lokalitet
      Tjärnto tjärn
      Tjärnänget inägoområde
      Tomten inägoområde
      Tomten ängsområde
      Torpsvedjan beteshage
      Trehörningen punkt på Brandberget
      Triangeln äng
      Trånghällorna pass
      Trånghällsskiftena skogsskiften
      Trånghällvägen väg
      Tunviken vik
      Tunviksholmen ö
      Tvåbron landsvägsbro
      Tvåbron landsvägsbro
      Tvärtå väg
      väg
      Tövabäcken vattendrag
      Uvberget berg
      Norra Uvberget berg
      Södra Uvberget berg
      Vallbomsgärdan gärde
      Vargbäcken bäck
      Vattvällingsbackarna inägoområde
      Vattvällingsbackarna inägoområde
      Vestbergs tå väg
      Vikingavägen Saknas
      Vindnäsmon(?) näs
      Vinstermyran myr
      Vintervägen inägoområde
      Vreten f.d. gärde
      Vreten äng
      Vreten, se Näset Saknas
      Vågsbron landsvägsbro
      Vågsbron landsvägsbro
      Vågsbron landsvägsbro
      Vågsbäcken vattendrag
      Vårsättvägen väg
      Västerbacken odlingsområde
      Västermosjön del av Mosjön
      Västeränget utslått
      Vörmansmyren f.d. slåtter, nu myrtag
      Åkerbergsberget Saknas
      Åkromsbackarna backar
      Åmynnet inägoområde
      Åsen skogsområde
      Åsmyran område
      Äkromsbackarna backar
      Älgdalsmoberget berg
      Älgdalsmomyren myr
      Älgdalsmon skogsområde
      Älgdalsmyren myr
      Ängena inägoområde
      Ängena inägoområde
      Ängena inägoområde
      Änget inägoområde
      Änget inägoområde
      Ättehögsvägen Saknas
      Öratjärnen skogstjärn
      Örboms inägoområde
      Örboms bäcken bäck
      Österfallet inägoområde
      Österfallet äng
      Östermosjön del av Mosjön
      Österslåttarna f.d. skogsslåttrar, nu igenväxta
      Österänget äng
      Öst på backen beteshage
      Övre Bovägen skogsväg
      Övervägen byväg

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.