ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sundsvalls stad : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 90 Bebyggelsenamn : 978 Naturnamn : 66
Sundsvall stad Alnösundet sund Sundsvall kommun Badhusparken park
Sundsvall stad Baldershov idrottsplats Kvartersnamn förteckning Baldersvägen väg
Sundsvall stad Bodbäcken bäck Kvartersnamn förteckning Björnskinnsberget berg
Sundsvall stad /Se Bredsandbäcken bäck Kvartersnamn förteckning Bobäcken bäck
Sundsvall stad /Se Bydalsbäcken bäck Kvartersnamn förteckning Bränngropen avfallsgrop
Sundsvall stad /Se Byholmen, se Killingholmen ö Kvartersnamn förteckning Bränngropen avfallsgrop
Sundsvall stad /Se »byholmn», se Killingholmen holme Kvartersnamn förteckning Bränntorvsmyran myr
Sundsvall stad /Se Båtsmanskajen kaj Kvartersnamn förteckning Bünsowska tjärn tjärn
Sundsvall stad /Se Bäckparken park Kvartersnamn förteckning Femstenaråberget berg
Sundsvall stad /Se Djäknehögen o. Jungfruhögen gravhög /Se Kvartersnamn förteckning Finnkajen kaj
Sundsvall stad /Se Elinsmyran myr Kvartersnamn förteckning Gasverkstå Saknas
Sundsvall stad /Se Fagerdalsparken park Kvartersnamn förteckning Gettå Saknas
Sundsvall stad /Se Fillaberget berg Kvartersnamn förteckning Grevensbäcken bäck
Böle förr by Fillaviken vik Kvartersnamn förteckning Gubbgärdet jordlott
Böle by /Se Finnkajen kaj Kvartersnamn förteckning Gustav Adolvsvägen väg
*Esbiörsbölet, se Böle by Fridhemsparken park Kvartersnamn förteckning Himlabacken backsluttning
Gröntorpet förr torp Gaffelbyn plats Kvartersnamn förteckning Hulivägen väg
Jakobsdal gård /Se Getberget berg Kvartersnamn förteckning Hällan berghäll
Köpstaden Saknas Grevensbäcken bäck Kvartersnamn förteckning Hässjegärdan åker
Kopstaden Saknas Gärdeberget berg Kvartersnamn förteckning Hässjegärdan slåtter
Köpstaden Saknas Gärdetjärnen tjärn Kvartersnamn förteckning Höjerska myren myr
Köpstaden Saknas /Se Hillstamon terräng Kvartersnamn förteckning Igeltjärnsvägen väg
*Köpstadsböle utjord Häggen vret /Se Kvartersnamn förteckning Jan-Ersmyran slåttermark
*Köpstadzböle utjord /Se Järnvägsbassängen vik Kvartersnamn förteckning Janssonsbacken landsvägsbacke
Medskogsbron gårdar /Se Kaptensudden udde Kvartersnamn förteckning Jedelborgsmyran slåtter
Mon, se Skönsmon stadsdel Kass, se Känningen ö Kvartersnamn förteckning *Kolamoberget berg
Sidsjö förr by Killingholmen ö Kvartersnamn förteckning Kongsmyran myr
Sidsjö by Killingholmen holme Förkortningar förteckning Kongsmyren myr
Sidsjö by /Se Killingholmen holme Förkortningar förteckning Krönvägen väg
Skönsmon stadsdel *Klackrå råmärke Förkortningar förteckning Lapploken mosse
*Sund förr by Klingerfjärden havsfjärd Förkortningar förteckning Lillmyren jordlott
*Sund förr by Klingerfjärden havsfjärd Förkortningar förteckning Lindbergarnas backar backsluttningar
*Sund hemman /Se Korstaberget berg Förkortningar förteckning Lundbergska beteshagen markområde
Sund by? /Se Korstabäcken bäck Förkortningar förteckning Lundbergska hästhagen markområde
Sund f.d. bebn /Se Korstakajen kaj Sundsvall stad Lundbergska hästhagen markområde
Åkervik förr by Korstaudden udde Sundsvall stad Lundgrensbacken vägbacke
Åkersvik Saknas Långsvedjan ägomark Sundsvall stad Lundgrensbacken backe
Åkersvik förr by /Se *Medskogsbron bro? Sundsvall stad Medskogsbäcken bäck
Åkersvik Saknas /Se Mokajen kaj Sundsvall stad Medskogssten gränssten
  Mårtensbäcken bäck Sundsvall stad Myran åker
  Mårtensrå slåtter Sundsvall stad Mårtensbäcken bäck
  Norra kajen kaj Sundsvall stad Mårtens rå utslått
  Ortviken vik Sundsvall stad Mårtensråbäcken bäck
  Ortviksberget berg Sundsvall stad Mårtensråbäcken bäck
  Puckelbron bro Sundsvall stad Nybruket jordlott
  Raholmsudden udde Sundsvall stad Selångersån å
  Rysshögen fornlämning Sundsvall stad Selångersån å
  Rödön ö Aftonsol stiftelse Sidsjöbäcken bäck
  *Sankt Olovs hamn ?hamn Agnegatan gata Sidsjöbäcken bäck
  Selångersån å Albäcksgatan gata Sidsjön sjö
  Selångersån vattendrag /Se Allbergs kullar backar Sidsjöslättberget berg
  Sidsjöbäcken bäck Allbergs kullar backar Stadsbacken backe
  Sidsjön sjö Alliero kvarter Stadsberget, norra berg
  Sidsjön sjö Alphyddan villa Stadsberget, södra berg
  Sidsjön sjö Altinska kronolotterna markområde Stenkrossplan nöjesfält
  Sidsjön sjö Altinska ladan byggnad Stockholmskajen kaj
  Sidsjön sjö /Se Altinska slöjdskolan skola Stormyran myr
  Sisiön, se Sidsjön sjö Andersson i Svängen affärslokal Stormyren jordlott
  Sissiö, se Sidsjön sjö Andra ladan lada Styvska vreten vret
  *Sjöbergskällan kallkälla Annehill villa Svartråbacken backe
  Skolparken park Annehill, Lilla villa Vackra bäcken utlopp
  Skravlingsbacken vägbacke? Apelgränd gata Vargbacken backe
  *Spikarhamn vik Apoteksträdgården f.d. trädgård Vargbäcken bäck
  Stadsberget, Norra berg Arbetsglädjen f.d. koloniområde Vretarna ängar
  Stadsberget, Norra, Södra berg /Se Arbetsglädjen koloniträdgårdar Åsvedjan hmsd
  Stadsberget, Södra berg Arbetsinrättningen hus Älggropsmyren myr
  Stavsättbäcken bäck Arrhenius» gård gd  
  Stora torget torg Aspgränd gata  
  Storbron bro Aspgärdan åkermark  
  Sundsvallsfjärden fjärd Asplägdan åkermark  
  Sundsvallsfjärden fjärd Asplägdan åkermark  
  Sundsvallsfjärden havsvik Backarna torp  
  Tijfholman, se Tjuvholmen holme Backarna väg  
  Tivolibron bro Backarna avs.  
  Tivoliparken park Backarna bebyggelse  
  Tjuvholmen holme Backgränd gata  
  Tjuvholmen ö Backlundska hagen markområde  
  Tjuvholmen holme Backstigen gata  
  Tjuvholmen holme Backvreten villa  
  Tjuvholmen holme /Se Badhusallén gata  
  Torvströmyran myr Badhuset varmbadhus  
  Tyfholman, se Tjuvholmen ö Badhusgränd gata  
  »yfholmen», se Tjuvholmen holme Badhusparken park  
  Täffte förr urfjäll /Se Badstället badplats  
  Vackrabäcken bäck Baldersvägen väg  
  Vapelskogen skogsområde Baldersvägen väg  
  Vapelskogen skog /Se Bankgatan gata  
  Vindskärsudde udde Baptistkapellet gudstjänstlokal  
  Älggropsmyran myr Barackerna bebyggelse  
  Östra parken park Barnfabriken hus  
    Barnfabriken hus  
    Barnhemmet byggnad  
    Barthelska gården gård  
    Begravningsplatsen begravningsplats  
    Berggrenska spåret skidspår  
    Berghem f.d. (?) villa  
    Bergsgatan gata  
    Bergsgränd gata  
    Bergströms gård gd  
    Berns(ka) färgeri(et) färgeri  
    Berns(ka huset) hus  
    Besvärsgränd gata  
    Betlehemskyrkan gudstjänstlokal  
    Betlehemskyrkan, Gamla byggnad  
    Bifrost byggnad  
    Billströmska småskolan skola  
    Björkebo villa  
    Björkens vret vret  
    Björkgränd gata  
    Björkgården lht  
    Björkliden villa  
    Björkska gården gd  
    Björkska magasinen byggnader  
    Björngränd gata  
    Björnskinnsberget berg  
    Bladgränd gata  
    Bleckslagaregatan gata  
    Blombergs magasinen magasinsbyggnader  
    Blombergska gården byggnad  
    Blombergska huset hus  
    Blomdalska huset hus  
    Bodarna bebyggelse  
    Bodbäcken bäck  
    Borgarhemmet, Gamla byggnad  
    Borgarhemmet, Nya byggnad  
    Borggatan gata  
    Borgmästare Forsbergs gård gård  
    Borgmästaregatan gata  
    Borgmästaregränd gata  
    Botvid Johanssons hus  
    Brandstationen brandstation  
    Brantbacken gatbacke  
    Brattvretarna markområde  
    Bredgränden gata  
    Bredgränden gata  
    Breidablick villa  
    Brigittedal bebyggelse  
    Bryggaregatan gata  
    Bröderna Norbergs gård gd  
    Brömsens norråker åker  
    Bulérska gården gård  
    Burevägen väg  
    Bushagen område  
    Busscentralen busstation  
    Busstationen busscentral  
    Byggmästaregatan gata  
    Byggmästare Meschs» gård gd  
    Bylundsgården gård  
    Bylundska gården gård  
    Bünsowska tjärnen tjärn  
    Bünsowska tjärnen tjärn  
    Bäckaskog stuga  
    Bäckaskogsmyran myr  
    Bäckaskogsvägen stig  
    Bäckbron bro  
    Bäckeboda gård  
    Bäckgatan gata  
    Bäckparken område  
    Böle by  
    Böle bebyggelse  
    Bölesjön sjö  
    Böle såg såganläggning  
    Carlsro villa  
    Cavallinska hagen område  
    Centralgatan gata  
    Centralstationen järnvägsstation  
    Cirkushuset lokal  
    Cityhill villa  
    Dalen dal  
    Dalgatan gata  
    Dalhem avs.  
    Dalmans magasin byggnad  
    Dalmanska huset hus  
    Daniel Bertilssons väg väg  
    Davidsgränd gata  
    Den stora oredan hussamling  
    Den stora oredan hussamling  
    Doktor Salbergs gård f.d. gd.  
    Drömtjärnen tjärn  
    Edvallska kvarnen f.d. kvarn  
    Ekorrmyren torp  
    Ekorrmyran myr  
    Elimkapellet gudstjänstlokal  
    Elmhult villa  
    Emhult villa  
    Engmans gård gård  
    Enkvistens f.d. gård  
    Enkvistska berget berg  
    Enkvistska gästgivargården gård  
    Enkvistska myren myr  
    Enkvistska vägen väg  
    Enkvistska vägen väg  
    Epidemien sjukhus  
    Epidemivägen gata  
    Eriksbo lht  
    Ersta hus  
    Erstagatan gata  
    Esplanaden parkanläggning  
    Esplanaden, Västra gata  
    Esplanadgatan, Östra gata  
    Estbergsgården gård  
    Fabriksgatan gata  
    Fabriksgränd gata  
    Fabriksgränd gata  
    Fabrikör Olivemboms gård f.d. gd  
    Fagerdal lht  
    Fagerdal villa  
    Fagerdalsbron bro  
    Fagerdalsgatan gata  
    Fagerdalsparken område  
    Farmors byggning gårdshus  
    Femstenaråberget berg  
    Filadelfia hus  
    Finnamerika lht  
    Finn-Amerika bebyggelse  
    Finnkajen kaj  
    Fiskare Sundmans gård gård  
    Fisktorget plats  
    Fjärden vik  
    Flaggan plåtflagga  
    Floragatan gata  
    Folkparken nöjesfält  
    Folkskolan, (Gamla) förr folkskola  
    Fornhemmet museianläggning  
    Fornhemsvägen väg  
    Forsbergs gård gd  
    Framnäs gård  
    Fredriksberg villa  
    Fredrikshill gård  
    Fredriksro sjuk- o. vilohem  
    Fredriksrogränd gata  
    Fredsgatan gata  
    Fredsplan plats  
    Frejagatan gata  
    Fridhem f.d. villa  
    Fridhemsgatan gata  
    Fridhemsgatan gata  
    Fridhemsparken park  
    Fridlunda villa  
    Frimurarhuset byggnad  
    Frimurarlogen byggnad  
    Fru Daddes(?) småskola småskola  
    Furubo villa  
    Furunäs Saknas  
    Furunäs gård  
    Fågelgränd gata  
    Fånghusbrinken gata  
    Färjaren Bilts tomt Saknas  
    Förenade verkstäderna fabriksanläggning  
    Församlingshuset byggnad  
    Första ladan lada  
    Gaffelgränd f.d. gata  
    Gaffelgränd f.d. gata  
    Gaggehus villa  
    Gambrine bryggeri hus  
    Gamla landsvägen väg  
    Gamla varvet anläggning  
    Gammellandsvägen väg  
    Gamla stationen f.d. järnvägsstation  
    Garvaren Bomfälts tomt Saknas  
    Gasverksgatan gata  
    Gasverksgatan gata  
    Gasverkstå gata  
    Gasverkstå gata  
    Gernbergs vret område  
    Gesällhärberget byggnad  
    Gesällhärberget byggnad  
    Getatå f.d. stig  
    Gillbergshemmanet gård  
    Gillestugan serveringslokal  
    Glasmästare Petterssons gård gd  
    Godtemplarhuset byggnad  
    Granbo villa  
    Grangränd gata  
    Granlohög lht  
    Granlohög bebyggelse  
    Granlunda lht  
    Granmodal lht  
    Granmodal bebyggelse  
    Granmodalsgatan gata(väg)  
    Granmodalsvägen väg  
    Granmodalsvägen väg  
    Granmodalsvägen väg  
    Grans hus  
    Grantorpet gård  
    Grevegatan gata  
    Grevensbäcken bäck  
    Grevensbäcksgatan gata  
    Gropen strandparti  
    Gropgatan gata  
    Groten fängelse  
    Grundläggaregatan gata  
    Gränsgatan gata  
    Grönborgs bryggeri  
    Gubbgärdan f.d. inhägnad  
    Gullibo lht  
    Gustav Adolfs församling Saknas  
    Gustav-Adolfsskolan folkskola  
    Gustav-Adolfsvägen väg  
    Gångbron bro  
    Gångbron bro  
    Götgatan gata  
    Hagavägen gata  
    Hagmans gård f.d. gård  
    Halvtomta villa  
    Hamngatan gata  
    Hamnkajen, Stora kaj  
    Hamnplan öppen plats  
    Hamntorget öppen plats  
    Handelsskolan handelsgymnasium  
    Hantverkaregatan gata  
    Hantverksföreningens hus byggnad  
    Hasselbacken gård  
    Hasselgården gård  
    Hattmakare Sundbergs gård hus  
    Hattmakargränd gata  
    Hedbergska huset byggnad  
    Hedbergska huset byggnad  
    Hedbergska parken plantering  
    Hedbergska parken plantering  
    Hedbergska pumpen f.d. pump  
    Hedern plats  
    Hedvallsgården gård  
    Hedvigsberg villa  
    Heffnersvägen gata  
    Hejdenbergarnas hus hus  
    Hellbergska huset byggnad  
    Hellbergska huset gård  
    Hirschska huset hus  
    Hjortgatan gata  
    Hollnerska bokhandeln f.d. bokhandel, hus  
    Holmgatan gata  
    Holmgården f.d. »gård»  
    Holmgården f.d. »gård»  
    Hoppets här f.d. ångkök  
    Horneyska gården gård  
    Hornsgatan gata  
    Hotell Groth fängelse  
    Hotell Nord(en) hus, f.d. hotell  
    Hotell Norrland f.d. hotell  
    Hotell Norrland f.d. hotell  
    *Hovpredikant Västmans gårdar f.d. bebyggelse  
    Huggstret skogsområde  
    Humlegården villa  
    Hundratjugofemman hus  
    Hundratjugofemmans backe gatudel  
    Huss och Marlins(?) hus gd  
    Håkanstå lht  
    Håkanstå väg  
    Håkanstå väg  
    Håkanstå väg  
    Häktet fängelse  
    Hällgården lht  
    Härsveden åkermark  
    Härsveden åkermark  
    Häst-Sundbergs hus  
    Högalidsgatan gata  
    Högbergsgatan gata  
    Höglins gård gd  
    Höglunda villa  
    Höglunda, Lilla villa  
    Höglundaskolan skola  
    Hökargränd f.d. gata  
    Hörnstugan lht  
    Idrottsplanen idrottsplats  
    Igeltjärn torp  
    Igeltjärn torp  
    Igeltjärnstorpet torp  
    Igeltjärnstorpet torp  
    Ingebo lht  
    Inrättningen hus  
    Inrättningen hus  
    Jakobsberg villa  
    Jakobsberg villa  
    Jakobsdal lht  
    Jakobsdal gård  
    Jakobsdalsgatan gata  
    Jakobsdalsgatan gata  
    Jerusalem gård  
    Johannesberg Saknas  
    Johannesberg f.d. gård  
    Johannesgatan gata  
    Jon-Nils gd  
    Judegården gård  
    Judekyrkogården kyrkogård  
    Jurinspumpen f.d. pump  
    Järntorget öppen plats  
    Järnvågen byggnad  
    Järnvägens hamn Saknas  
    Järnvägsbassängen vik  
    Järnvägsgatan, Norra Saknas  
    Järnvägsgatan, Södra gata  
    Järnvägsgropen vik  
    Järnvägsparken park  
    Kallbadhuset badhus  
    Kamrer Fahnehjälms gård gård  
    Kapten Bakes gård gd  
    Kaptensgatan gata  
    Karinge villa  
    Karl-Vesterlundshemmanet gård  
    Karlshem villa  
    Kassinoplan öppen plats  
    Katrinebergs villa  
    Katrinehill gård  
    Katrinero villa  
    Kilen avs.?  
    Kilmanska huset hus  
    Klagomuren byggnad  
    Klinten bebyggelse, handelsträdgård  
    Klinten bebyggelse, handelsträdgård  
    Klintens handelsträdgård bebyggelse, handelsträdgård  
    Klintgatan gata  
    Klissbergsvägen väg  
    Klockaregränd(en) gata  
    Klockaregränd(en) gata  
    Klockgjutaregatan gata  
    *Klockgjutaregränd gata  
    *Klockgjutaregränd gata  
    Knaust och Larssons magasinen Saknas  
    Kolbryggan brygga  
    Kolerabaracken byggnad (?)  
    Kolonigatan gata  
    Koloniträdgårdsområde Saknas  
    *Komminister Husses gård f.d. gd  
    Konsul Vikbergs gård gd  
    Konsul Åslunds villa  
    Krokgatan gata  
    Krutkällaren sprängämnesförråd  
    Krutmejers gård gård  
    Kryddgårdstomten område?  
    Kråklunden förr skarpskyttebana  
    Kråkslottet gd  
    Krönvägen väg  
    Kummelgatan gata  
    Kungsgatan gata  
    Kungsgränd gata  
    Kungsvägen väg  
    Kvarnbackarna vägbackar  
    Kvarngatan gata  
    Kvarngården gård  
    Kvarnholjan metställe  
    Kyrkbrinken f.d. gata  
    Kyrkogatan gata  
    Kyrkogatan gata  
    Kyrkogatan, Gamla gata  
    Kyrkogatan, Gamla gata  
    Kyrkogatan, Nya gata  
    Kyrkogatan, Södra gata  
    Kyrkogatan, Västra gata  
    Kyrkogatan, Västra gata  
    Kyrkogränd gata  
    Kyrkogården kyrkogård  
    Kälkbacken kälkbacke  
    Källaren Thule f.d. krog  
    Källargränd gata  
    Köpmangatan gata  
    Köpmangatan gata  
    Köpmangatan gata  
    Köpmangatan, Västra gata  
    Köpmansgränden gata  
    Köpmansgränden gata  
    Landsfängelset f.d. byggnad  
    Landshövding Falkengrens gård gd  
    Landssekreterare Norleens gård f.d. gd  
    Landsvägen, Gamla väg  
    Landsvägsallén gata  
    Landsvägsallén, Övre gata  
    Lapploken terrängområde  
    Lapploken terrängområde  
    Lasarettet sjukhus  
    Laurehts såg såganläggning  
    Lejonsbacken vägbacke  
    Lejonsgården gård  
    Lergärdan gärde, nu bebyggt  
    Lidebergs hus gård  
    Lilla gränd gata  
    Lillebo Frälsningsarméns hem  
    Lillmyran myr  
    Lillstugan villa  
    Lillån Saknas  
    Lindbergsbron f.d. bro  
    Lindebergska gjuteriet verkstäder  
    Lindebergska klockgjuteriet f.d. gjuteri  
    Lindebergska verkstäderna verkstäder  
    Lindgrenska arbetsinrättningen hus  
    Lindgrenska arbetsinrättningen hus  
    Linnégatan gata  
    Lissebo villa  
    Lotsen Karlssons gård gd  
    Lotsen Lindbergs gård gd  
    Lotsen Sjöbergs gård gd  
    Lotsen Tjärnbergs gård gd  
    Lotsen Tollboms gård gd  
    Lotsen von Ahns gård gd  
    Lotsgatan gata  
    Ludvigsberg villa  
    Ludvigsbergsvägen gata  
    Ludvigsbergsvägen gata  
    Luffarhärberget byggnad  
    Luffarhärberget byggnad  
    Lyckebo villa  
    Lyckohem lht  
    Långgatan gata  
    Långholmen läroverk  
    Läroverket h.a. läroverk  
    Läroverksplanen Saknas  
    Lövs gård gård  
    Magasinen byggnader  
    Magasinsgatan gata  
    Magsinsgränd gata  
    Majorsgatan gata  
    Malmskillnadsgatan gata  
    Malmskillnadsgränd gata  
    Marieberg villa  
    Mariebergsgatan gata  
    Matforsmagasinen byggnader  
    Matssonska huset hus  
    Medelpads fornhem museianläggning  
    Medskogsbron vägbro  
    Medskogsbäcken bäck  
    Mellersta bron bro  
    Meschens gård  
    Metodistkyrkan gudstjärnstlokal  
    Mikaelssonska vägen väg  
    Mikaelssonska vägen väg  
    Mikaelsvägen väg  
    Mittbron bro  
    Mobergska kullen vret  
    Mobergska vretarna f.d. vretjord  
    Modinska beteshagen område  
    Mogatan gata  
    Mon Saknas  
    Mon bebyggelse  
    Morgonsol barnhem  
    Motorget öppen plats  
    Motået f.d. väg  
    Målaregatan gata  
    Mångatan gata  
    Mårtensro slåtter  
    Mårtensrå slåtter  
    Mälthusgatan gata  
    Mälthusgatan gata  
    Mälthusgränd gata  
    Möllerska gården f.d. gård  
    Nackstavretarna obebyggd amrk  
    Nackstavägen väg  
    Nallberget berg  
    Namnlösa gatan gata  
    Nanna Platsmans stiftelse Saknas  
    Nanny Hags bageri förr bageriinrättning  
    Nenzénska gården gård  
    Nenzénsråna utslåtter  
    Neptunigatan gata  
    Nisses på Klinten bebyggelse  
    Nitramonfabriken fabriksanläggning  
    Norbergsgården gård  
    Nordhem villa  
    Norra kajen kaj  
    Norra tullen tullpalts (?)  
    Norrboms hus gård  
    Norrlandsgatan gata  
    Norrlandsgränd gata  
    Norrmalm stadsdel  
    Norrmalmsgatan gata  
    norr på platserna sågverksområde  
    Nya gränden gata  
    Nybo villa  
    Nybrogatan gata  
    Nybruket åkermark  
    Nybyggargränd gata  
    Nygatan gata  
    Nygatan, Lilla gata  
    Nygatan, Stora gata  
    Nygränd gata  
    Nygränd, Norra gata  
    Nygården lht  
    Nyhem lht  
    Nymanska huset hus  
    Nymanska huset hus  
    Nymanska kommoden hus  
    Nymanska kommoden hus  
    Nytorget torg  
    Odd-Fellow byggnad  
    Olovsgatan gata  
    Oredan hussamling  
    Orrmyrberget berg  
    Oskarsgatan gata  
    Ostkaret hus  
    Ostkaret hus  
    Packaregränd gata  
    Packaregränd gata  
    Packhusgatan gata  
    Parkgatan gata  
    Parkgatan gata  
    Parktorget öppen plats  
    Pettersberg lht  
    Petterssons gård gd  
    Pilgränd gata  
    Plantskolan plantskola  
    Platsmanska stiftelsen hus  
    Poppelgränd gata  
    Port Artur villa  
    Port Artur villa  
    Privatgatan f.d. gatstump  
    Pråmhamnen hamnanläggning  
    Prästgården byggnad  
    Puckelbron bro  
    Pudrettfabriken fabriksanläggning  
    Pål-Jonstorpet torp  
    Ramska huset hus  
    Rebetskygatan gata  
    Rebetskys hage förr hagmark  
    Rektorsgatan gata  
    Repslagare Boströms gård gård  
    Repslagare Rönnholms gård gård  
    Repslagare Rönnholms gård gård  
    Repslagaregatan gata  
    Repslagarvägen gata  
    Restaurang W:6 byggnad  
    Reveras gård gård  
    Ridhuset f.d. byggnad  
    Riksbanken hus  
    Ringvägen gata  
    Rosenborg villa  
    Rosenborgsgatan gata  
    Rosenborgsgatan gata  
    Rosenborgskajen kaj  
    Rotmans gård gård  
    Rudas flaggen plåtflagga  
    Rudas flaggen plåtflagga  
    Rullan f.d. utvärdshus  
    Rullan f.d. utvärdshus  
    Runan hus  
    *Rutsbo villa  
    Rydströms gård gd  
    Rådhusgatan gata  
    Rådhusgatan gata  
    Rådman Björkkvists gård f.d. gård  
    Rådman Färstedts gård f.d. gd  
    Rådman Lidbergs gård gård  
    Rådman Modins gård f.d. gd  
    Rådman Smerlings gård gd  
    Rådman Sundbergs vret vretlott  
    Rådstuvugränd, Gamla gata  
    Rådstuvutorget f.d. torg  
    Råna torp  
    Råna torpställen  
    Rödladan lada  
    Rönnholms magasin byggnad  
    Rönnholms vret vretlott  
    Rörgatan gata  
    Röstska huset hus  
    Sadelmakargränd gata  
    Salanderska gården gård  
    Sallyhill lht  
    Sallyhill villa  
    Sallyhill villa  
    Sallyhill, Nedre bebyggelse  
    Sallyhill, Övre bebyggelse  
    Sallyhillsgatan gata  
    Sallyhillsvägen gata  
    Sallyhillstået f.d. fägata?  
    Sandgatan gata  
    Sandgropen f.d. sandgrop  
    Sandgropen f.d. sandgrop  
    Schärmanska (?) kronolotten markområde  
    Sidsjön by  
    Sidsjö bebyggelse  
    Sidsjö bebyggelse  
    Sidsjöbodarna f.d. fäbodar  
    Sidsjöbodarna bebyggelse  
    Sidsjödammen damm och fördämning  
    Sidsjö sjukhus sinnessjukhus  
    Sidsjö sjukhus sjukhus  
    Sidsjön sjö  
    Sidsjön sjö  
    Sidsjöparken område  
    Sidsjövägen väg  
    Sidsjöån bäck  
    Siewertzka holjan fördjupning i bäck  
    Signehill gård  
    Sigströms gård gd  
    Sinnessjukhuset sjukhus  
    Sista styvern f.d. krog  
    Sjukhemmet vårdhem  
    Sjögatan gata  
    Sjögatan gata  
    Sjögatan, Norra gata  
    Sjögatan, Södra gata  
    Sjöman Svedlunds hus gård  
    Sjömanshemmet byggnad  
    Sjömanskapellet gudstjärnstlokal  
    Sjömanskyrkan f.d. gudstjänstlokal  
    Sjömyran slåttermark (?)  
    Sjötullen tullplats?  
    Sjötullgränd gata  
    Skandalhuset hus  
    Skarpskyttelägret sandmo  
    Skepparegatan gata  
    Skeppsbrokällaren värdshus  
    Skidbacken skidbacke  
    Skogsbo avs.?, villa ?  
    Skogsgatan gata  
    Skogsparken, Södra område  
    Skogsvägen stig  
    Skolgatan gata  
    Skolhusallén gata  
    Skolhusallén gata  
    Skolparken område  
    Skoltået gata  
    Slaktaregatan gata  
    Slutgatan gata  
    Slättberget berg  
    Slöjdgatan gata  
    Smalgränd(en) gata  
    Smedsgränd gata  
    Snedgränd gata  
    Snickare Engmans gård gd  
    Snickaregatan gata  
    Snickaregatan gata  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken villa  
    Solgatan gata  
    Solgläntan villa  
    Solgränd gata  
    Solhem villa  
    Solhem villa  
    Solhällan villa  
    Solliden villa  
    Soltomta avs.  
    Soltomta villa  
    Sommarteatern teater  
    Sotkroken plats  
    Spruthusgränd gata  
    Spökroken plats  
    Stadsbacken väg  
    Stadsbacken väg  
    Stadsberget, Norra berg  
    Stadsberget, Norra berg  
    Stadsberget, Södra berg  
    Stadsberget, Södra berg  
    Stadsfjärden vik  
    Stadshuset byggnad(stadshus)  
    Stadshuspumpen f.d. pump  
    Stadsmon stadsdel  
    Stadsmon bebyggelse  
    Stadsmotået f.d. väg (?)  
    Stadsmyran myr  
    Staketgatan gata  
    Staketgatan gata  
    Stattinsgården gård  
    Stavsättbäcken bäck  
    Stavsättbäcken bäck  
    Stenbrottsgatan gata  
    Stengränd gata  
    Stenhammaren stadsdel  
    Stenhammaren stadsdel  
    Stenhammaren stadsdel  
    Stenhammaren, Västra område  
    Stenhammargatan gata  
    Stenhammargatan, Västra gata  
    Stenhammargatan, Östra gata  
    Stenhammartå(et) f.d. fägata  
    Stenkrossplan plats  
    Stenkrossplan plats  
    Stenkumla lht  
    Stenmarkensgård gd  
    Stenserud avs.  
    Stjärngatan gata  
    *Stjärngränd gata  
    Stockholmshusen hus  
    Stockholmskajen kaj  
    Stockholmsskjulen magasinshus  
    Stora allén gata  
    Stora torget torg  
    Stora torget torg  
    Storberget berg  
    Storbron bro  
    Storgatan gata  
    Storgatan gata  
    Storgatan gata  
    Strandgatan gata  
    Strandgatan gata  
    Strandgatan, Nya gata  
    Strömbergs hus gd  
    Strömgatan gata  
    Strömgatan gata  
    Stuggränd gata  
    Sundet del av å  
    Sundsberget berg  
    Sundsborg bebyggelse  
    Sundströms gård gd  
    Sundsvalls bryggeri bryggeri  
    Sundsvallsfjärden vik  
    Sundsvallsfjärden vik  
    Sundsvallsfjärden vik  
    Sundsvalls förenade verkstäder fabriksanläggning  
    Sundsvalls Gustav Adolfs församling Saknas  
    Sundsvalls skidbacke skidbacke  
    Sundsvalls sommarteater teater  
    Sundsvalls teater teaterbyggnad  
    Sundsvalls teater teaterbyggnad  
    Sundsvallstjärnen f.d. tjärn  
    Sundsvallsviken del av å  
    Svartrå åker  
    Svartråbacken slåtter  
    Svarvaregränd gata  
    Sveavägen gata  
    Svedlundsråna utslåtter  
    Svensk papp f.d. fabrik  
    Svängen Saknas  
    Söderbergsgården gård  
    Södermalm stadsdel  
    Södermalms torg öppen plats  
    Södermalmsgatan gata  
    Södermalmsskolan skola  
    Södra allén gata  
    Södra flaggen plåtflagga  
    Södra tullen tullplats?  
    Sö på backarna bebyggelse  
    Sö på backarna bebyggelse  
    Sörgatan gata  
    Sörgatan gata  
    Sörgården villa  
    Sörlid lht  
    Sörängesån å  
    Tallberga avs.  
    Tallebo lht  
    Tallgläntan lht  
    Tallgränd gata  
    Teatern, se Sundsvalls teater teaterbyggnad  
    Tegelbacken vägbacke  
    Tegelbacksgärdan åkermark  
    Telegrafhuset, Gamla Saknas  
    Tennishallen tennishall  
    Tivoli nöjesområde  
    Tivolibron bro  
    Tjärnen tjärn  
    Tjärngatan (Norra) gata  
    Tjärngatan, Södra gata  
    Tjärnparken parkanläggning  
    Tobaksfabriken f.d. hus  
    Tollbomska(?) gården gd  
    Tomtebo lht  
    Torget torg  
    Torggatan gata  
    Torggatan gata  
    Tornvillan hus  
    Torpet lht  
    Torpet gård  
    Torsgatan gata  
    Torvströmyran myr  
    Tredje ladan lada  
    Trillingarna hus  
    Tryckaren Modins tomt Saknas  
    Trädgårdsgatan gata  
    Trädgårdsgatan gata  
    Trädgårdsgatan, Västra gata  
    *Trädgårdsgränd (?) gata  
    Trädgårdsgränd gata  
    Thule f.d. krog  
    Thulegatan gata  
    Thulegatan gata  
    Thulegatan gata  
    Tullgatan gata  
    Tullgatan, Norra gata  
    Tullgatan, Södra gata  
    Tullgatan, Södra gata  
    *Tullgränd, Västra gata  
    Tullgränden, Norra gata  
    *Tullhusgränd, Gamla gata  
    Tullkammaren byggnad  
    Tullpackhuset byggnad  
    Tullpaviljongen byggnad  
    Tullportsgatan gata  
    Tungatan gata  
    Tvillingarna hus  
    Tvillingarna hus  
    Tvärgränd gata  
    Tåsvederna slåtter  
    Tåsvedmyran myr  
    Täfte ödesgods  
    Törnbergska huset byggnad  
    Urmakaregatan gata  
    Urvädersgränd gata  
    Uti oset bäckmynning  
    Vackra bäcken del av bäck  
    Valgrenska källaren f.d. krog  
    Valgrenskrogen f.d. krog  
    Vallgatan gata  
    Vallgatan gata  
    Vargbacken landsvägsbacke  
    Vargbäcken bäck  
    Varmbadhuset badhus  
    Varvsgränd gata  
    Vattenledningsborgen vattenreservoar  
    Vattenledningsverket vattenverk  
    Vattenverksgatan gata  
    Vattugatan gata  
    Vattugränd gata  
    Vattugränd gata  
    Vattugränd, Lilla gata  
    Verkmästaregränd gata  
    Verkstadsskolan skola  
    »Ve-sex» byggnad  
    Vessénska huset hus  
    Vessénska magasinen magasinsbyggnader  
    Vessénska magasinet f.d. magasinsbyggnad  
    Vessénska mansoléet gravbyggnad  
    Vidarbacken, Gamla skidbacke  
    Vidarbacken, Nya skidbacke  
    Vidarsgatan gata  
    Videgården, Nya gård  
    Videsbron bro  
    Vide(s)gården gård  
    Vides färgeri(et) f.d. färgeri  
    Viklanders gård gd  
    Viklundsbron bro  
    Viklunds färgeri(et) f.d. färgeri  
    Viklundska hagen markområde  
    Viklundska hagen markområde  
    Vikströmska huset gård  
    Villa Albäcken villa  
    Villa Ersta villa  
    Villagatan gata  
    Villagatan gata  
    Vinlövs gård gd  
    Vintergatan gata  
    Vita bandet byggnad  
    Vitkovskys hus byggnad  
    Vretgränd gata  
    Vårliden villa  
    Väderkvarnsbacken gata  
    Väderkvarnsgränd gata  
    Vägen, Nya väg  
    Vängåvan plantering  
    Väst på glöden stadsdel  
    Väst på stan stadsdel  
    Västbo lht  
    Västerlid villa  
    Västermalm stadsdel  
    Västhagen sinnessjukhus  
    Västmanska vreten område  
    Västra allén gata  
    Västra domsagan tingshus  
    Västra stationen järnvägsstation  
    Västra torget öppen plats  
    Västra vägen gata  
    Ågatan gata  
    Åkare Norrboms gård gård  
    Åkare Vibergs gård gd  
    Åkerlunds(ka) krogen f.d. krog  
    Åkesro lht  
    Ålderdomshemmet fattigvårdsinrättning  
    Ångermanland hus  
    Å(r)svederna slåtter  
    Ålundska gården gård  
    Åsvedjorna ormåde  
    *Älggravsmoberget berg  
    *Älggravsmyran myr  
    Älggropsmyran myr  
    Älggropsmyran myr  
    Älmhult lht  
    Ängbo lht  
    Ängesberget berg  
    Ängsgatan gata  
    Öbergshemmanet gård  
    Ömans gård  
    Ömans lergärdan gärde  
    Östermalm stadsdel  
    Östermalmsgatan gata  
    Östermalmsskolan skola  
    Östra allén gata  
    Östra domsagan tingshus  
    Östra parken öppen plats  
    Östra torget öppen plats  
    Övre gatan gata  

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.