ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sköns socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 180 Naturnamn : 97
Skön sn Alnösundet sund Skön sn sn Alderholmen udde
Skön sn Alnösundet sund /Se Skön sn Allmänningsberget berg
Skön sn Birstaberget berg Sköns-hökar inbyggarbeteckning Balders hage hage
Skön sn Bosvedjebäcken bäck Albäcken, se 7 Gudmundsbyn Saknas Balders hage f.d. nöjesplats
Skön sn Byholmen, se Killingholmen holme Andersboda, se 13 Birsta Saknas Bastubacken backe
Skön sn Finstaberget berg Berge gård Bastubacken backe
Skön sn Granmyrberget berg Berghem, se 16, 17 Västland Saknas Birstaberget berg
Skön sn Gubben udde Birsta bebyggelse Birstaren väg
Skön sn Gångviksbacken ?gravhög /Se Birsta bebyggelse Brovikstrand strandremsa
Skön sn Gärdetjärn tjärn /Se Birsta bebyggelse Bräntberget berg
Skön sn Hammalbäcken bäck Birsta bebyggelse Bräntmon område
Skön sn Hammalåsen höjd Birsta bebyggelse Bybäcken bäck
Skön sn Högsåsen ås /Se Birsta bebyggelse Bydalen dal
Skön sn Kattberget berg /Se Birsta bebyggelse Bydalsbron bro
Skön sn Killingholmen holme Birsta bebyggelse Bydalsbäcken bäck
Skön sn Klingerfjärden fjärd Birsta bebyggelse Börs(?)berget berg
Skön sn Klingerfjärden fjärd Birsta bebyggelse Englundsbacken backe
Skön sn Kullsåsen höjd Birsta bebyggelse Faxénsbacken backe
Skön sn Ljustabäcken bäck Birsta bebyggelse Fettutbäcken bäck
Skön sn Ljustabäcken bäck /Se Birsta bebyggelse Fillandsgrundet grund
Skön sn Målåsberget berg Birsta bebyggelse Fillansvägen väg
Skön sn Märlobäcken bäck Birsta bebyggelse Finstaberget berg
Skön sn /Se Näsbäcken bäck /Se Birsta bebyggelse Flodbergsudden udde
Skön sn /Se Ottsjöbäcken bäck Birsta bebyggelse Fläsjan sandstrand och badort
Skön sn /Se Ottsjön sjö Birsta bebyggelse Fläsjaholmen holme
Skön sn Porsmyran myr Birsta by Färjvägen, gamla väg
Skön sn Rödmyran myr Björkebo, se 8 Gudmundsbyn Saknas Gammalkyrkvägen väg
Skön sn Slåttmyrbäcken bäck Blåsåsen torp Gamla färjvägen väg
Skön sn Slåttsvedjan ägomark Bolagstomten, se 7, 8 Härsta Saknas Getfoten teg
Skön sn Stadsfjärden, se Alnösundet sund /Se Bosveden torp Godset utg.
Skön sn Tjuvholmen holme /Se Brasilien lht Grästomyren myr
Skön sn Torrsvedberget berg Byn by Gångviken vik
Skön sn Tullbacken backe Byn spårvägsanhalt Gärdeberget berg
Skön sn Vapelskog skog Elim, se 18 Västland Saknas Gärdetjärn tjärn
Skön sn Vapelskogen skog /Se Elinsro, se 14 Birsta Saknas Hammalbäcken bäck
Skön sn Vinmyran myr Eriksberg lägenheter Harsved(?)berget berg
Skön förs. Åsängsberget berg Filla bebyggelse Högomsbacken backe
Skön sn Öråkerstjärnen tjärn Filla bebyggelse Högomsbäcken bäck
Skön sn   Filla bebyggelse Kabberget berg
Skön sn   Filla bebyggelse Kabbmyren myr
Skön sn   Filla bebyggelse Kallesbacken backe
Skön sn   Filland by Kaptensudden udde
Skön sn   Filland spårvägsanhalt Kattberget berg
Skön sn   Fillan pst Killingholmen holme
Skön sn   Filland färjställe Korstaberget berg
Skön socken   Filla skolhustomt, se 14 Filla Saknas Korstabäcken bäck
Skön köping   Filltorpet, se 15 Filla Saknas Korstaudden udde
Skön sn   Finsta gård Kullsåsen berg
Skön sn   Finstaberget bebyggelse Kustabacken backe
Skön sn   Finstaberget bebyggelse Kvarntå väg
Skön socken   Fläsjan sommarhotell Kyrkbacken väg
Skön köping   Fredriksro, se 19 Västland Saknas Kyrkberget höjd
Skön f. sn, nu köping   Fredsdal, se 16 Filla Saknas Kyrkvägen, gamla väg
Skön sn   Fridhem, se 15 Birsta Saknas Lapphällan stenhälla
Skön sn   Fridhem, se 9 Gudmundsbyn Saknas Lappsten sten
Skön sn   Fågelsången torp Lappstugntomten område
Skön sn /Se   Färsta by Ljustabäcken bäck
Skön socken /Se   Gammalgårdarna lht Malabacken backe
Skön socken /Se   Gistplatsen, se 17 Filla Saknas Målåsberget berg
Skön sn /Se   Gran prästbord Norrstavre mark
Skön sn /Se   Gråköping lägenheter Ortsjön sjö
Skön sn /Se   Grönhagen, se 16 Birsta Saknas Ortviksberget berg
Skön sn /Se   Gudmundsbyn bebyggelse Ottsjön sjö
Skön sn /Se   Gudmundsbyn bebyggelse Prästtå väg
Skön fs /Se   Gudmundsbyn bebyggelse Ryssbacken backe
Skön sn /Se   Gudmundsbyn bebyggelse Råstabacken backe
Skön sn /Se   Gudmundsbyn bebyggelse Råssvedjan utslått
Skön sn /Se   Gudmundsbyn bebyggelse Rödmyrberget berg
Skön sn /Se   Gudmundsbyn bebyggelse Rödmyren myr
Skön sn /Se   Gudmundsbyn by Sankt-Olovs-backen backe
Skön köping /Se   Gudmundstorp, se 10 Gudmundsbyn Saknas Sjöängen äng
Skön sn /Se   Gångviken municipalsamhälle Skavängsbackarna backar
Skön köping /Se   Gärde by Skavängen utjord
Skön sn /Se   Haga gård Skrammelbacken backe
Skön köping /Se   Hammal by Skravlingsbackarna backar
Skön köping /Se   Hebrom, se 1 Skyttberg Saknas Snarberget berg
Skön sn /Se   Heffners sågverk Staloken tjärn
Berge by   Hellbergsgatan, se Rågsvedjan spårvägshållplats Staloksten sten
Berge by   Hillsta by Stavre mark
Berge by   Huggsta by Stavre, norra mark
Berge gård   Hållnäs lht Storsvedjan inäga
Berge gd   Härsta bebyggelse Svartbäckberget berg
Berge gd /Se   Härsta by Svartbäcken bäck
Berge by   Högalund, se 17 Birsta Saknas Tegelbacken backe
?Berge by   Högom by Tjuvholmen holme
Berge by /Se   Johannedal lastplats Torsvedberget berg
Berge by /Se   Johannedal sågverk Trollgärdet äng
bergeman inbyggarbeteckning   Johannedal spårvägsanhalt Tullbacken backe
bergeman inbyggarbeteckning   Johannedal poststation Täppan inäga
Birsta by   Karlshem, se 18 Birsta Saknas Vapelskogen skog
Birsta by   Katrineberg lht Vindmyren myr
Birsta by   Katrinehill, se 11, 12 Gudmundsbyn Saknas Vätarberget berg
Birsta by   Kattberget spårvägsanhalt Åsängsbacken backe
Birsta by   Kilen, se 19 Birsta Saknas Åsängsberget berg
Birsta by /Se   Klökan gård Öråkerstjärn tjärn
Birsta by /Se   Knölsta by Örnsbacken backe
Birsta by /Se   Knölsta spårvägsanhalt Östbygdsvägen väg
Buresholm förr slott /Se   Kommunaltomten, se 20, 21 Birsta Saknas  
*Buresholm förr slott /Se   Korsta by  
Buresholm förr slott /Se   Korsta spårvägsanhalt  
*Burestad, se Buresholm förr slott /Se   Kristinehill, se 6 Målås Saknas  
»byersstad», se Birsta by   Kroken, se 20 Västland Saknas  
Byn by   Kkubikenborg sågverk  
Byn by   Kumo lht  
Byn by   Kummelsvedjan torp  
*Byn by   Kustabacken torp  
Byn by /Se   Kålgärdan, se 22 Birsta Saknas  
*Fakke Saknas   Ljusta by  
»ffarresstad», se Färsta by   Lövbacken, se 23 Birsta Saknas  
Filland by   Maland gård  
Fillan by   Mattiashem, se 24 Birsta Saknas  
Fillan by   Mattsgärdan, se 25 Birsta Saknas  
Filland by   Målås bebyggelse  
Filland by   Målås bebyggelse  
Fillan by /Se   Målås bebyggelse  
Fillan gårdar /Se   Målås by  
Fillan gårdar /Se   Märtahus, se 26 Birsta Saknas  
Finsta by   Noragatan spårvägshållplats  
Finsta by   Norrbacka lht  
Finsta by /Se   Näs by  
Finsta by /Se   Olovsberg, se 27 Birsta Saknas  
*Fjärd Saknas   Olovshem, se 21 Västland Saknas  
*Fröst Saknas   Ortviken fabrik  
Färsta by   Oskarsro, se 22 Västland Saknas  
Färsta by   Paradiset, se 23 Västland Saknas  
Färsta by   Pettersvik gård  
Färsta by /Se   Rosenludn villa  
Färsta by /Se   Råsta by  
»gellee», se Gärde by   Råsvedjan spårvägshållplats  
Getfoten del av hmn /Se   Råsvedjan spårvägsanhalt  
Gran och Stavre prästbord /Se   Römsta by  
Gran prästbord   Rönnbacken, se 28 Birsta Saknas  
Gran prästbol   Sandtorpet torp  
Gran och Stavre prästbord /Se   Skogstorpet, se 18 Filla Saknas  
Gran och Stavre prästbord /Se   Skyttberg bebyggelse  
Gran och Stavre prästbord /Se   Skyttberg bebyggelse  
Gran och Stavre prästbord /Se   Skönsberg municipalsamhälle  
*Gren by /Se   Skönsberg spårvägsanhalt  
Gren, se 1 Gran och Stavre prästbord   Skönsmon kapellförsamling  
*Gren prästbol   Skönsmon lastplats  
Grän prästbol /Se   Skönvik sågverk  
(Gudmunds)byn by   Skönvik järnvägsstation  
Gudmundsbyn by   Skönvik spårvägsanhalt  
Gudmundsbyn by   Snipen, se 29 Birsta Saknas  
Gudmundsbyn by /Se   Solbacken, se 30, 31 Birsta Saknas  
Gudmundsbyn by /Se   Stavre prästbord  
Gudmundsbyn by /Se   Sund by  
Gångviken municipalsamhälle /Se   Sund sågverk  
Gäle by   Sundquisttomten, se 5 Skyttberg Saknas  
Gäle by   Sundsbruk järnvägsstation  
Gärde by   Sveaborg, se 7 Målås Saknas  
Gärde by   Sörgården, se 8, 9 Målås Saknas  
Gärde by   Timmerbacken, se 13 Gudmundsbyn Saknas  
Gärde by /Se   Tomtebo, se 32 Birsta Saknas  
Hammal by   Tomtebo lht  
Hammal by   Tomten, se 24 Västland Saknas  
Hammal by   Trekanten, se 14 Gudmundsbyn Saknas  
Hammal by /Se   Tunaby by  
Hammal by /Se   Tunaby spårvägsanhalt  
Hillsta by   Tunabäck gård  
Hillsta by   Tunabäck spårvägsanhalt  
Hillsta by   Tunadal sågverk  
Hillsta by /Se   Tunadal spårvägsanhalt  
Hillsta by /Se   Tunadalsverken poststation  
Hugsta by   Valknytt by  
Hugsta by   Valknytt spårvägsanhalt  
Hugsta by   Vindskärsvarv f.d. varv  
Hugsta by /Se   Västland bebyggelse  
Härsta by   Västland bebyggelse  
Härsta by   Västland bebyggelse  
Härsta by   Västland bebyggelse  
Härsta by   Västland bebyggelse  
Härsta by   Västland bebyggelse  
Härsta by /Se   Västland bebyggelse  
Härsta by /Se   Västland bebyggelse  
Härsta by /Se   Västland bebyggelse  
Högom by   Västland by  
Högom by   Västlandsstrand, se 25 Västland Saknas  
Högom by   Öråker by  
Högom by   Överkorsta by  
Högom samhälle /Se      
Högom by /Se      
Kattberget samhälle /Se      
?Klökan by      
Klökan gård      
Klökan gård      
Klökan gd /Se      
Knölsta by      
Knölsta by      
Knölsta by      
?Korsta by      
Korsta by      
Korsta by      
Korsta by /Se      
Korsta by /Se      
Korsta by /Se      
*Korsta, Lilla utjord      
»(k)ottsstad», se ?Korsta by      
*Lisle Korsta utjord      
*Krellesta by      
Ljusta by      
Ljusta by      
Ljusta by      
Ljusta by      
Lunde by /Se      
*Lägdhem utjord      
*Lägdhem utjord /Se      
Maland by      
Maland by      
Maland by      
Malan by /Se      
Maland by /Se      
Maland by /Se      
Målås by      
Målås by      
Målås by      
Målås by /Se      
Målås by /Se      
Näs by      
?Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by /Se      
Ortviken del av köping /Se      
Råsta by      
Råsta by      
Römsta by      
Römsta by      
Römsta by      
Römsta by      
Römsta by      
Römsta by /Se      
*Silla by      
Silla by /Se      
Skönsmon förs. /Se      
*Smedzgårdhen Saknas      
*Staffra utjord      
*Staffra utjord /Se      
Stavre prästbol      
Sund bruk      
?Sund by      
?Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
*Sund utjord /Se      
*Tumberg Saknas      
Tuna(by) by      
Tunaby by      
Tunaby by      
Tunaby by /Se      
Tundby by /Se      
Tunaby by /Se      
Tunabäck gård      
Tunabäck gd /Se      
Tunabäck by /Se      
Tunabäck by /Se      
Tunabäck by /Se      
Tunadal by /Se      
Tunadal samhälle /Se      
Uddeborg komm.-bost. /Se      
Valknytt by      
Valknytt by      
Valknytt by      
Valknytt by /Se      
Valknytt by /Se      
Västland by      
Västland by      
Västland by      
Västland by /Se      
Västland by /Se      
Västland by /Se      
*Öffuerby utjord /Se      
Öråker by      
Öråker by      
Öråker by      
Öråker by /Se      
*Överby utjord      

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.