ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tynderö socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 291 Bebyggelsenamn : 262 Naturnamn : 749
Tynderö sn /Se Affarshällan skär Tynderö socken socken Abramsåkern åker
Tynderö sn Aldermyran myr Tynderö sn Amelinsbacken backe
Tynderö socken Astöön, se Åstholmen holme Tynderö sn Amerika betesmark
Tynderö sn Avabådan holme Tynderö sn Aspudden udde
Tynderö sn Backmyran myr Tynderö sn Avabådan skär
Tynderö sn Banskäret skär Tynderö sn Avabodarna sjöbodar
Tynderö sn Banskäret holme Tynderö sn Avabådan holme
Tynderö sn Banskäret skär Tynderö sn Avabäcken bäck
Tynderö sn Beekholman, se Bäcksundsskäret udde Algotstorp, se 8 Myckling Saknas Avalandet del av strand
Tynderö sn Beekholmen, se Bäcksundskäret udde Algotstorp torp Avanäset udde
Tynderö sn /Se Bernsieret, se Banskäret holme Algotstorp avs. Banken holmar
Tynderö sn /Se Bladråna terräng Algotstorp torp Banken fiskegrund
Tynderö sn /Se Blekberget berg Apelängen avs. Banskärhålet sund
Tynderö sn /Se Blåbärsmyran förr ägomark? Apelängen avs. Banskäret holme
Tynderö sn /Se Bodviken vik Ava bebyggelse Banskärssundet sund
Tynderö sn /Se Bodviken vik Ava by /Se Barnskär skär
Tynderö sn /Se Bodvikskatan udde Ava by Bastuhällan udde
Tynderö sn /Se Bollskoberget berg Ava by Berglägdan åker
Tynderö sn /Se Boskäret udde Ava by Bergstensmyran förr slått, nu betesmark
Tynderö sn /Se Boviken, se Bodviken vik Ava by Björkbacken skogsparti
Tynderö sn /Se Brännmyrberget berg Avagården, se 5 Ava Saknas Björkberget berg
Tynderö sn /Se Bräntlandrå ägomark Avagården torp Björken notvarp
Tynnerö, se Tynderö sn Bräntlandråberget berg Avagården avs. Björken krokställe
Åstholmsudde, se Tynderö Saknas Bådasundet sund Avan by Björken fiskeplats
Åstön, se Tynderö sn Bålviken havsvik Berge bebyggelse Björkloken område
Ava by Bålviksloken tjärn Berge bebyggelse Björkmyran myr
Ava by Bäcksundsbäcken bäck Berge by Björkudden udde
Ava by Bäcksundskäret udde Berge by Björkåsen grund, fiskeplats
Ava by Bäcksundsskatan, se Bäcksundsskäret udde Berge by Björn udde
Ava by Bäcksundsskäret udde Bergebo, se 8 Berge Saknas Björn spets av Klubbhamn
Ava by /Se Bäcksundsskäret udde Bergebo avs. Björnbölerået rågång
Ava by /Se Bäcksundsskäret udde Bergsåker, se 12 Åkerö Saknas Björnmyran myr
Ava by /Se Bänglingen berg Bergsåker torp Björnmyran myr
Ava by /Se Börnsiäret, se Banskäret skär Bergsåker avs. Björnmyrvägen kärrväg
Ava by /Se *Bärnskäret skär Bitarna avs. Bladråen odling
Berge by Bärängstjärnen tjärn Björkebo, se 9 Myckling Saknas Bleckbergsröset rågångsrös
Berge by Böle sank mark Björkebo torp Blekberget berg
Berge by Degelmyran myr Björkebo avs. Blåbärsmyran myr
Berge by /Se Djupvarpet vik Björknäs avs. Bodskäret Saknas
»blotthemoren», se Bryttmor by Fagersandsberget berg Blåbergsmyran avs. Bodskäret bergklack, förr holme
Bryttmor by Fiskhällan stenhäll? Bolinstorpet torp Bodskärudden udde
Bryttmor by Flatskäret skär Bryttmor by Bodviken vik
Bryttmor by Flatskäret o. Högskäret öar Bryttmor by Bodviken vik
Bryttmor by /Se Flatskäret skär Bryttmor by Bodviken vik
Bäräng by Flatskäret holme Brännmyran torp Bodvikmyran myr
Bäräng by Flottsundsberget udde Brännmyran torpställe Bodvikreveln skär
Bäräng by Fläskmyran myr Båtsmanstorpet betesmark Bodviksskaten udde
Bäräng by Flögstången del av Småskären Bäcksand, se 6 Stångrid Saknas Bodviksskatan udde
Bäräng by Frukosthällan berg Bäcksand avs. Bodviksudden, Norra udde
Bäräng by /Se Fyllbytten udde Bäcksand lht Bodviksudden, Södra udde
Bäräng by /Se Fårberget berg Bäcksundsviken fiskeläge Bollskoberget berg
Holme by Fårberget udde Bäräng by Bollskoberget berg
Holmö by Fårviken havsvik Bäräng by Bondvarpet notvarpställe
Holmö by Fårviksudden udde Böle Saknas Bondvarpet notvarp
Holmö by /Se Fäbodmyran myr Centralen avs Bottniska viken hav
Jämtböle ödesgods Getberget berg Degelmyran avs. Britahällsrännan formation i berg
Lyckan förr hus? Getryggen strandområde Erikslund avs. Brita-Kajsalägdan åker
Myckeläng by Godaråsmyran myr Eriksudde, se 10 Myckling Saknas Brittas hällan notvarp
Mällby by Granön ö Eriksudde lht Bryttmålslandet del av strand
Mellby by Granön ö Eriksudde avs Bråtan strandparti
Mellby by Granön ö Esbjörnsgård avs. Bråtan strandparti
Mellby by /Se Granön ö Fagerdal avs. Brännan åker
Mellby by /Se Granön ö Fagerdal avs. Brännmyrberget berg
Myckeläng by Granön ö Fagervik avs. Brännmyrvägen väg
Myckeläng by Granön ö Fyrkanten avs. Brännsand notvarp
Myckeläng by Granön ö Gistplatsen avs. Brännsanden vik
Myckeläng by Granön ö Granebo, se 11 Myckling Saknas Brännvinsvarpet notställe
Myckeläng by /Se Granön ö /Se Granebo torp Bränslandrå odling
Myckeläng by /Se Granön ö Granebo avs. Bränslandråberget berg
Myckling by /Se Granöskären skär Granlo avs. Bränslandråen område
Prästbordet Saknas /Se Granösundet sund Granön bebodd ö Bräntberget berg
Rosböle by Grytudden udde Grindsvedjan torpställe Bräntsvedjan skogsmark
Rosböle by Gråberget berg Grönängen, se 13 Åkerö Saknas Bröttovi (?) lokalitet
Rosböle by /Se Gäddviken vik Grönängen torpställe Bullergrundet fiskeplats
Skeppshamn fiskeläge /Se Gäddvikudden udde Grönängen avs. Bådan Saknas
Skilsåker by Hammaren terräng Grönängen avs. Bådan, Västani fiskeställe
Skilsåker by Holmensbäcken bäck Gustavshall, se 12 Myckling Saknas Bådan, Väst- och norrani del av Avabådan
Skilsåker by Holmhällan grund Gustavshall avs. Bådan, Östannordani fiskeplats
Skilsåker by /Se Högklippen höjd Gyllebo avs. Bådarna skär
Skäggsta by Högskäret holme Gångspången avs. Bålviken vik
Skäggsta by Högskäret o. Flatskäret öar Haga avs. Bålvikmon skogsområde
Skäggesta by /Se Högskärssundet sund Haga avs Bålviksberget berg
Skäggsta by /Se Kallbäckhällan höjd Holmö by Bäckebodarna sjöbodar
Skäggsta by /Se Kalvhällberget berg Holmö by Bäcken bäck
Skäggsta by /Se Kammarhällorna klipphällar Hälletorp torpställe Bäcken, Inne i del av Tynderösundet
Smedsböle by Kammarskäret udde Hälletorp torpställen Bäcksundsanden sandstrand
Smedsböle by Kanalen, Västra sund Hälletorp avs. Bäcksundsskär udde
Smedsböle by /Se Kapellsudden udde Intaget avs. Bäcksundskäret udde
Smedsböle by /Se Karihålet vik Kallbäcken torp Bäcksundsågen såg
Stångrid by Kjolsäckudden udde Kallbäcken hemman och torpställe Bäcksundviken, Södra vik
Stångrid by Klacken höjd Kapellgården avs. Bäcksundviken vik
Stångrid by Klingerfjärden fjärd Kinnekulle förr torp, nu sommarställe Bäcksundvägen stig
Stångrid by /Se Klingerfjärden fjärd Kinnekulle avs Bäcksundåsen strömmingsfiskeställe
Svedje by Klingerfjärden fjärd Klubbhamnen fiskehamn Bänglingen notvarp
Svedje by Klingerfjärden fjärd Klubbhamn fiskehamn Bänglingen berg
Svedje by /Se Klingerfjärden havsvik Kolonien avs. Bänglingsberget Saknas
Våle by Klingermyran myr Leander avs. Bäringsberget berg
Våle by /Se Klippen skär Lilla Edet avs. Bäringshällan berghäll
Våle by /Se Klubben skär Lillmyran avs. Bäringsnäset Saknas
Våle by /Se Klubben ö Lillsvedjan avs. Bäringslandet del av strand
Åkerö by Klubben holme Lillsvedjebacken avs. Bäringstjärn tjärn
Åkerö by Klubben ö Lillåker avs. Bäringstjärnen tjärn
Åkerö by Klubben ö Lillåkerö torpställe Bäringstjärnen tjärnpuss
Åkerö, L. o. St. byar /Se Klubben holme Lingsvedjan avs. Bäringsudden del av Bäringsnäset
Åstön by Klubben skär Ljusbergstorpet torp Böle område
Åstön by Klubben skär Lycka avs. Bölesvägen, Ovanför del av skogar
Åstön by Klubbsundet sund Långtorpet avs. Degelmyran myr
Åstön by /Se Kohällan klipphäll Lämmeltorp torp Djupdalen dalgång
Åstön by /Se Koppberget berg Lövhammaren avs. Djupdalsbäcken bäck
Ängesland by Koviken vik Lövhyddan avs. Djupdalsten fiskeställe
Ängesland by Kringel Fjärden, se Klingerfjärden fjärd Maggemyran avs. Djupvarpet notvarpställe
Ängesland by /Se *Kronhamnen vik Mobilbäck avs Djupvarpet notvarp
Öde by Kånkås höjd o, triangelpunkt Molibäck, Västra avs. Djupvarpet vik
Öde by Kåttergrundshällan skär Molibäck, Östra avs. Djupvarpsudden notvarp
Öde by /Se Käringbacksberget berg Morfarstorpet torp Djupvarpsudden udde
  Lappsundet sund Myckeläng by Däckersgrundet fiskeplats
  Lars-Larsudden udde Myckeläng by Edlundsbacken backe
  Lassvedmyran terräng Myckling bebyggelse Erik-Olskällan källa
  Laxbodsand strandområde Myckling bebyggelse Erk-Ersklacken skötplats
  Laxbodudden udde Myckling bebyggelse Fagersand notvarp
  Lerdalen vik Myckling bebyggelse Fagersand vik
  Leskäret skär Myckling bebyggelse Fagersandberget berg
  Leskäret skär Myckling bebyggelse Farmorshällan bergklack
  Leskäret holme Myckling bebyggelse Farmorslägdan åker
  Leskäret skär Myckling bebyggelse Farmorslägdan åker
  Lill-Affarsviken havsvik Myckling bebyggelse Farsmorstegen åker
  Lill-Kattskäret skär Myckling bebyggelse Fasterböle område
  Lillsand strandområde Myckling bebyggelse Filbyttbacken jordbank
  Lill-Sandviken vik Myckling by Fiskhällan grundhälla
  Lillåkersbäcken bäck Myckling by Fiskhällberget berg
  Lillåkersstrand strandområde Myrklingsro avs. Fjärdgrunden grund
  Linberget berg Myrsänket, se 7 Stångrid Saknas Fjärdgrundet grund
  Ljusstugusand strandområde Myrsänket torp Flatan åker
  Ljusstugusandshällan stenhäll? Myrsänket avs Flatskär skär
  Lortviken havsvik Myrå avs. Flatskäret holme
  Lortviken vik Mållebäck bondgård Flatskärsundet sund
  Lundloken vattensamling Mälbacken avs. Floddiket avflödesdike
  Långskatan udde Mällby by Flottsundberget berg
  Långviksudden udde Mällby by Flottsundet sund
  Löten strandområde Mälpiken avs. Flottsundsberget udde
  Malnudden udde Märrgård bebyggelse Flundreskåran bergskreva
  Mellanskäret del av Oxviksskären Märrgård by Flunnerskåran Saknas
  Märrgårdsudden udde Märrgård by Flärken myrpuss
  Mörkret vik Nybruket avs. Flärkmyran myr
  Norrbådan skär Nyhagen, se 13 Myckling Saknas Flögstången del av Småskären
  Norr-Bäcksundsviken vik Nyhagen avs. Frukosthällan berg
  Norrestskäret del av Oxviksskären Nyhem, se 14 Myckling Saknas Frånbergsberget berg
  Norrhällan skär Nyhem avs. Fågelmyran myr
  Norråkerviken vik Nyhem avs Fårberget udde
  Nybruket terräng Nyhem avs. Fårberget berg
  Ormhällan skär Nyhem avs. Fårbergsviken vik
  Osthällan klipphäll Nyhem avs Fäbodmyran myr
  Ostviken vik Nysvedjan avs. Fäbodmyran myr
  Oxviken vik Nyåker avs. Fäbodvallen område
  Oxviksbäcken bäck Nyås, se 5 Skäggsta Saknas Fäbodvallen fäbodvall
  Oxviksskären skär Nyås avs. Fätå Saknas
  Per-Hansmyran förr ägomark? Näset torpställe Födorådet grund, fiskeplats
  Pikmyran förr åker? Olovmickelssvedjan, se 9 Berge Saknas Gammelgården område
  Pikudden udde Olovmickelssvedjan avs. Gammelgården inägoområde
  Pärlgropen vik Pettershov avs. Gammelladtomten lgt.
  Ravansbölesberget berg Pettersåker avs Gammelskutan vrak
  Rothålet vik Prästbolet hemman Gammelsvedjan betesmark
  Rukgropen vik Raklet torp Gasabäcken bäck
  Rysshamnhalsen strandområde Ravansböle torp Getberget berg
  Rännan vik Ravansböle by Getbergsmyran område
  Rännskäret del av Småskäret Ravansböle by Getbergsudden udde
  Rödmyran myr Ravanstorpet avs. Getryggen bergparti
  Rödmyran myr Riptorpet torp Gnidfittan vik
  Rödskäret skär Ripåsen torp Granökajen ångbåtskaj
  Rödstenarna strandområde Rismon torp Granön ö
  Rödviken vik Rismon torp Granön ö
  Rödviken havsvik Rosböle by Granöskären skär
  Rödviken vik Rosböle by Granöskären skär
  *Rödviken förr fiskeläge /Se Rödvikskapell kapell Granön holme
  Rödviken havsvik Signero avs. Granösundet sund
  Rödviksudden udde Sjömarken avs. Gretalägdan åker
  Salshällan udde Sjömarken torp Gropen fiskeplats
  Saltspannviken vik Sjövik avs. Gropen kroklägge
  Sandmosvedjan terräng Sjöänget avs. Gropen, Ute i vik
  Sandviksudden udde Sjötorpet avs. Grundet, Västani grund
  Sigersberget berg Skansen avs. Grundet, Väst på del av Högskärsgrundet
  Sigersberget berg /Se Skeppshamn fiskeläge Grundgrundet del av Fjärdgrundet
  Själahällan skär Skilsåker by Grytan notvarpställe
  Sjöbodlänningen vik Skilsåker by Grytan notvarp
  Sjömyrberget berg Skilsåker by Grytudden notvarp
  Skallanskäret skär Skogsbrynet, se 15 Myckling Saknas Grytudden fiskeställe
  Skarpfjärden fjärd Skogsbrynet avs. Gråberget berg
  *Skarpfjärden fjärd Skogsbrynet torp Gråberget berg
  *Skarpfjärden vik Skogshyddan, se 16 Myckling Saknas Gråthem fiskarstuga och »sjöhem»
  *Skarpfjärden fjärd Skogshyddan avs Gröthålet notvarp
  *Skarpfjärden fjärd Skolhemmanet hemman Gröthålet fiskeställe
  *Skarpfjärden fjärd Skäggsta bebyggelse Gubbgärdan åker
  *Skarpfjärden vik Skäggsta by Gubbgärdan del av Bränslandråna
  Skataudden udde Skäggsta by Gångspången del av väg
  *Skeppshamnen hamn /Se Smedsböle by Gårdsberget berg
  Skilsåkersbäcken bäck Smedsböle by Gåslokhällan berghäll
  Skilsåkersviken vik Snedvinkeln avs. Gäddviken vik
  Skogsskäret del av Oxviksskären Snottermyran avs. Gäddviken vik
  Skräddarsand strandområde Sofiebo avs. Gäddvikudden udde
  Skvalpen skär Solgården, se 17 Myckling Saknas Göteborgslägdan åker
  Skäggstabäcken bäck Solgården folkskolebyggnad Hajet förr hästbete, nu skogsmark
  Skäggstahällan udde Solgården avs. Hammarberget berg
  Småskären skär Solvallen avs. Hammaren område
  Stakaviken havsvik Stacked by Hammaren berg och beteshage
  Stor-Affarsviken havsvik Stacke by Hamnbodbacken strandparti
  *Stora fjärden havsfjärd Stenarna torp Hamnbodmyran myr
  Stordalsbäcken bäck Stenbo avs. Haraladan lada
  Storhamnen fiskeläge /Se Stenås avs. Harelägdan åker
  Stor-Kattskäret skär Stenås torp Hemmanet, Över stig
  Stormudden udde Storhamnen fiskläge Hemåkern åker
  Storrå ägomark Storrå avs. Hoggstret hallonställe, hygge
  Storsand strandområde Storåkerö by Holmensbäcken bäck
  Stor-Sandviken vik Stångrid bebyggelse Holmhällan notvarp
  Storskäret holme Stångrid bebyggelse Holmhällan grund
  Sundshällan udde Stångrid bebyggelse Holmrevet uppgrund
  Sundsudden udde Stångrid by Holmudden del av Åstholmen
  Sundsvallsbukten havsvik Stångrid by Holmöbäcken bäck
  Sundsvallsbukten havsvik Stångridsmon hemman Holmökajen ångbåtskaj
  Svartbergen berg Sundbyberg avs. Honolulu grund
  Svartberget berg Sundsta avs. Hummelgården skrabbslått
  Svartbergsloken tjärn Svedje by Håkabergsloken myrpuss
  Svartbådan skär Svedje by Håkahällan fiskeplats
  Sågberget berg Svedjemyran torp Näbbret Saknas
  Sågbäcken bäck Sörhemmanet del av Holmö Hägglundsgärdan odlat område
  Sågsand strandområde Tallås, se 8 Stångrid Saknas Hällan skär
  Sörbådan skär Tallås avs. Hällan, Norrani del av Åkerhällan
  Sör-Bäcksundsviken vik Tempelgården avs. Hällan, Sönnani del av Åkerhällan
  Sörhällan skär Tjärnrå hemman Hällan, Östani del av Åkerhällan
  Söråkersviken vik Tomten avs. Högklippen berg
  Tolvösanden udde Udden avs. Högskär skär
  Toppgransberget berg o, triangelpunkt Villebo, se 18 Myckling Saknas Högskäret holme
  Torparknallen höjd Villebo avs. Högskärsgrundet grund
  Tynderå färjställe fiskehamn /Se Våle by Högskärgrundet grund
  Tynderösundet sund Våle by Ingeslandsbacken backe
  Tynderösundet sund /Se Våle by Inget åkerområde
  Tynderösundet, Inre del av sund Våle by Inloppet, Södra inlopp
  Tynderösundet, Yttre del av sund Våle by Intaget inäga
  Tynderösund fiskläge /Se Våle by John-Lars-stugan notvarp
  Tynderösundet sund /Se Våle by Jon-Lars-stugan vik
  Typploken vattensamling Våle by Jon Ols-backen åker
  Unnviken havsvik Våle by Julstugesanden vik
  Vålskataberget berg Våletorpet avs. Julstugesandshällan grund
  Vålskatabukten vik Värnet avs Justertaskan fiskeställe
  Vålskataudden udde Västergärde avs. Jätteröset vårdkase
  Västerbjörn udde Västergärde avs Kalkåsbacken bergklack
  Västerskatan udde Åkerö bebyggelse Kallbäckhällan bergshöjd
  Västertaskan vik Åkerö bebyggelse Kallbäcksmyran område
  Yttergropen fiskeställe /Se Åkerö by Kalvhällberget berg
  Yttergropen vik Åkerö by Kalvhälludden udde
  *Yttergropudden, se Yttergropen fiskeställe /Se Åkerö, se Storåkerö Saknas Kalvrå betesmark
  Åkeröberget berg Åkerö, Lilla torp Kammarhällan notvarp
  Åkeröhällan klipphäll Ålundstorpet torp Kammarhällorna notvarpställe
  Åstholman, se Åstholmsudde udde Åstön by Kammarskär skär (udde)
  Åstholmen fyrplats Åstön by Kammarskäret udde
  Åstholmen ö Ängesland by Kammarskärssundet landförbindelse
  Åstholmen ö Ängesland by Kamrarna bergklackar
  Åstholmen lotsplats Öde by Kanalen, Norra sund
  Åstholmen ö Öde by Kanalen, Södra sund
  Åstholmen holme Östbyn bebyggelse Karlsmarna strand
  Åstholmen ö Östby by Karlsviksmarna Saknas
  Åstholmen nu halvö Östbyn gårdar Karinhålet vik
  Åstholmen holme Östervik avs. Kattskären skär
  Åstholmen holme   Kattskären Saknas
  Åstholmen ö   Kilen åker
  Åstholmen ö   Kjolsäcken notvarpställe
  Åstholmen ö /Se   Kjolsäcken notvarp
  Åstholmen fyrplats /Se   Kjolsäckudden notvarp
  Åstholmen udde   Kjolsäckudden udde
  Åstholmen, Norra triangelpunkt   Klingerfjärden havsvik
  Åstholmsudde udde   Klingermyran myr
  Åstholmsudde halvö   Klinten del av Nygrundet
  Åstholmsudden udde   Klinten, Norrani grund
  Åston, se Åstholmen holme   Klippen skär
  Åstöhn, se Åstholmen ö   Klockarjorden åker
  Åstön ö   Klubben skär
  Åstön ö   Klubben skär
  Åstöön, se Åstholmen ö   Klubben holme
  åstöön, se Åstholmen holme   Klubben, Sönnani del av Klubbskäret
  Åvikebukten havsvik   Klubben, Västani fiskeplats
  Åvikebukten havsvik   Klubbhamn vik och fiskeläge
  Ödsudden udde   Klubbhålet ställe
  Ödsviken vik   Klubbhålet inlopp
  Ökemyran myr   Klubbrevet grund
  Ösklubbn, se Klubben holme   Klubbskär skär
  Österbjörn udde   Kläppen skär
  Österskatan udde   Kläppsanden sandstrand
  Östertaskan vik   Kohällan klipphäll
  *Östholmen, se Åstholmen ö /Se   Koppberget berg
  Östra kanalen sund   Koppen odling
  Öösklubben, se Klubben ö   Kohällan fiskeplats
  Öösklubben, se Klubben ö   Koviken vik
      Kreditbanken grund
      Krediten fiskegrund
      Kråkhamnen fiskeplats
      Kuttergrenshällan fiskeplats
      Kvarndammet dammbyggnad
      Kvarnsand notvarp
      Kyrkvägen väg
      Kånken krokställe
      Kånkås berg
      Kånkås Saknas
      Kånkåsberget berg
      Kånkåsberget berg
      Källarbacken backe
      Käringbacken backe
      Käringbacksberget berg
      Landsgatorna notvarpställe
      Landskaten notvarp
      Landskatan udde
      Landskatan udde
      Landåsen skötplats
      Lappmyran myr
      Lappsundet fiskeläge
      Lappturbergssten rågångssten
      Lars-Larsudden udde
      Laxbodsanden strandparti
      Laxbodudden Saknas
      Laxudden udde
      Lerbråksanden del av Yttersundet
      Lerbråkshällan skär
      Lerdalen vik
      Leskär skär
      Leskäret holme
      Leskäret holme
      Lillaffarsviken vik
      Lillaffarsviksberget berg
      Lillaffarsvikshällan skär
      Lillberget berghäll
      Lillbådan del av Skilåkersbådarna
      Lillgrundet grund
      Lillgrundet grund
      Lillgrundet grund
      Lillgrundet grund
      Lillkattskäret del av Kattskären
      Lillkånkberget berg
      Lillmyran myr
      Lillsandviken vik
      Lillsandviken vik
      Lillsandviksudden udde
      Lillskäret holme
      Lillsvedjan område
      Lillåkersberget bergås
      Lillåkerslänningen vik
      Lillåkersbäcken bäck
      Lillåsen grund
      Linberget berg
      Lisagärdan inäga
      Ljustertaskan Saknas
      Lokarna försumpning
      Loken Saknas
      Lortviken vik
      Lortviken vik
      Långråsandsbäcken bäck
      Långskaten udde
      Långskatan berg
      Långstranden strand
      Långudden udde
      Långviksudden udde
      Länsmanshällan fiskeställe
      Löten allmänning
      Malarna strandparti
      Malinssvedjerå område
      Markböle jordlägenhet
      Markbölesråna område
      Markbölessten rågångssten
      Marnudden strandparti
      Maselbacken betesmark
      Matkroken fiskeställe
      Mellanskäret del av Oxvikskären
      Mellanskärshällan skär
      Mellanskärssundet sund
      Mellantrakten åker
      Mokällan källa
      Morfarsberget berg
      Myckelängskajen ångbåtskaj
      Mycklingssågen husbehovssåg
      Myran Saknas
      Myran slåttar
      Myran, Uppe i myrjord
      Måshällan skär
      Måshällan fiskeplats
      Mäla, Uppe på åkerområde
      Mälbacken Saknas
      Mälen jordområde
      Mälhällorna berg
      Mällbykajen ångbåtskaj
      Mällbylandet strandparti
      Mälpiken berg
      Mälvägen landsväg
      Märrgårdsudden udde
      Märrlägdorna åkrar
      Mörkret vik
      Norbergsloken tjärnpass
      Nordan-om-skäret notvarpställe
      Nordostudden krokställe
      Norrbacken åker
      Norrbådan ö
      Norrbänglingen strandparti
      Norrestskäret del av Oxviksskären
      Norrestskärsloken vattenpuss
      Norrklinten grund
      Norrsanden sandstrand
      Norrviken vik
      Norråkerviken vik
      Nybruket åker
      Nybruket utslått
      Nybruket åker
      Nybruket förr slått, nu skogsmark
      Nygrundet fiskegrund
      Näset Saknas
      Näterhällen fiskeplats
      Osthällan udde
      Ostkusten grundbank
      Ostviken vik
      Ormhällan holme
      Oxviksberget berg
      Ormhällstenen rågångssten
      Osthälludden notvarp
      Oxvikbäcken bäck
      Oxviken vik
      Oxviken vik
      Oxvikshamnen fiskehamn
      Oxvikshamnen fiskehamn
      Oxviksskären skär
      Oxvikskären skär
      Oxviksudden udde
      Oxviksvägen kärrväg
      Pallen bergparti
      Pallgropen grop
      Per-Hansmyran myr
      Per-Hansmyrvägen kärrväg
      Per-Hansviken vik
      Per-Hans-vikhällan del av strand
      Petrusgrundet grund
      Piken, Uppe i del av Märrgårdsskogen
      Pikmyran åker
      Pikmyrmon skogstrakt
      Pikuddsanden vik el. sandigt strandparti
      Pikudden udde
      Prasksten skötplats
      Prästholmen utägor
      Pärlgropen fiskeplats
      Ravansbölesvägen byväg
      Ravansbölesberget bergparti
      Rosbölebrännan skogsområde
      Rosbölemyran myr
      Rosböleshällan backe
      Rothålet notvarp
      Rothålet vik
      Rothålsmarna strand
      Rothålsudden udde
      Rukan strandparti
      Rukberget bergklint
      Rukgropen krokställe
      Rukudden udde
      Rysshamn vik
      Rysshamn, Västra notvarp
      Rysshamn, Östra notvarp
      Rysshamnen vik
      Rysshamnhalsen landremsa
      slått
      Råen utslått
      Råggärdan åker
      Rännan notvarpställe
      Rännan notvarp
      Rännan vik
      Rännskäret skär
      Rännsundet sund
      Rödhällan hälla
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyråsen bergås, skogsås
      Rödskär skär
      Rödskäret skär
      Rödstenarna del av strand
      Rödstenarna fiskeställe
      Rödudden novarp
      Rödviken vik
      Rödviken vik
      Rödviken vik
      Rödviksberget berg
      Rödviksskatan udde
      Rödviksrevet grund
      Rödviksudden udde
      Rödviksvägen väg
      Salshällan kroklägge
      Saltspannviken vik
      Saltspannviken vik
      Samuelsgropen fiskeställe
      Samuelsgropen notvarp
      Sandarna ängeslått
      Sandviken, Lilla vik
      Sandviken, Stora vik
      Sandviksudden udde
      Sigersberget berg
      Sibirien förr ängsslått, nu bete
      Sjulshällan undervattenshälla
      Sjöbodlänningen vik
      Sjölundsgrundet fiskeplats
      Sjömarken skog
      Sjömarken beteshagar
      Sjömarken åkrar
      Sjömarksberget Saknas
      Sjömyran åkerområde
      Sjömyrberget berg
      Skallanskär skär
      Skallanskäret skär
      Skallanskärsgrundet grund
      Skallanskärsrevet del av Skallanskäret
      Skarpen åker
      Skarploken vattensamling
      Skatan Saknas
      Skatarevet udde
      Skatarevet, Inre del av Skatarevet
      Skatarevet, Yttre del av Skatarevet
      Skatarevhällan grund
      Skatasanden vik
      Skatastenen Saknas
      Skataudden udde
      Skenalbacken ägor
      Skenalberget berg
      Skenalen åekrjord, skrabbslått
      Skeppshamnen hamn
      Skeppshamn vik och fiskeläge
      Skethällan udde
      Skillingen badplats
      Skilsåkerbådarna skär
      Skilsåkerbäcken bäck
      Skilsåkerholmarna bergområde
      Skilsåkerholmarna bergområde
      Skilsåkermala strandparti
      Skilsåkermalan strandområde
      Skilsåkersbådarna skär
      Skilsåkerviken vik
      Skilsåkerviken vik
      Skithällan notvarp
      Skithällan notvarpställe
      Skogsskäret del av Oxviksskären
      Skorvberget krokställe
      Skrevstenen sten
      Skräddarsanden strandparti
      Skvalpen skär
      Skvalpen skär
      Skäggstabäcken bäck
      Skäggstahällan notvarp
      Skälahällan skär
      Skälrevet fiskeställe
      Skäret notvarpställe
      Smedsbölesvägen landsväg
      Smågrindarna gångstig
      Småhällorna udde
      Småhällorna fiskeställe
      Småskär skär
      Småskären skär
      Småskärsundet sund
      Snabben holmar
      Snehällan notvarp
      Snusgubbarsboden plats vid strand
      Snåfläcken del av Fjärdgrundet
      Snålfläcken, se Snåfläcken del av Fjärdgrundet
      Snålfläcken del av Grundet, Väst på
      Snålfläcken skogsområde
      Sprängtberget småholmar
      Stackedhällan berghäll
      Stakastället fiskeställe
      Stakaviken vik
      Stavgattet grund
      Stenarna del av Högskäret
      Stenen undervattensskär
      Stenhagalägdorna åkrar
      Stenvarpet fiskeplats
      Storaffarsviken vik
      Storaffarsviksberget berg
      Storflatan åker
      Storbådan del av Skilsåkersbådarna
      Storgrundet grund
      Storhamn vik
      Storhamnen fiskläge
      Storhamnen vik
      Storhällan udde
      Storkattskäret del av Kattskären
      Stormudden del av Storskäret
      Storsandviken vik
      Storsandudden udde
      Storsandviken vik
      Storsandvikudden udde
      Storskäret holme
      Storsten fiskeplats
      Storstensvarpet notvarp
      Storsvedjan odlat område och betesmark
      Storvägen körväg
      Stubbacken skogsbacke
      Stubbarna stubbrik mark
      Stubbgrundet grund
      Stångridsbacken backe
      Stångridsbäcken bäck
      Stångridsmon landsväg
      Sundet, Nere vid åker
      Sundgrundet grund
      Sundsbacken åker
      Sundsbacken betesmark och åkrar
      Sundsgrundet grund
      Sundshällan klippudde
      Sundshällan udde och skär
      Sundstrakten åker
      Sundsudden udde
      Sundsudden udde
      Sundsudden Saknas
      Sunnan-om-skäret notvarpställe
      Surdrolet nere vid Rödviken myr el. försumpning
      Svartberget berg
      Svartberget Saknas
      Svartbergsloken tjärnpuss
      Svartbådan skär
      Svartbådan skär el. holme
      Sveasanden sandstrand
      Svedjan förr hackslått, nu betesmark
      Svedjan betesmark
      Svinhon kroklägge
      Sågallmänningen allmänning
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck
      Sågsanden sandstrand
      Sönnaviken delvis område och sumpmark
      Sörbådan del av Skilsåkersbådarna
      Sörbådaudden del av Sörbådan
      Sörbäcksundviken Saknas
      Sörgrundet del av Fjärdgrundet
      Sörhällan udde
      Sörkanalen förbindelse
      Sörmarna fiskeplats-sköt- och krokplats
      Sörmarnåsen utmark
      Sörsanden sandstrand
      Sörviken Saknas
      Söråkern åker
      Söråkersviken vik
      Söråkerviken vik
      Taskan notvarp
      Taskan udde
      Taskberget, Södra berg
      Tegelugnen område
      Tillfället notvarp
      Tira fiskeställe
      Tiran notvarp
      Tjockklinten notvarp
      Tjockklinten berg
      Tjockudden varpställe
      Tjockudden notvarp
      Tjockudden udde
      Tjärnen tjärn
      Tjärnrå område
      Tjärnråintaget utjord
      Tjärnskrevan bergsskreva
      Tobaksjonke sten
      Tobaksjonke sten
      Tolostenarå rågång
      Tolvösanden inägoområde och udde
      Tolvösandsudden Saknas
      Tomterna, Över stig
      Toppgransberget berg
      Torgskärskaten udde
      Torskhamnen Saknas
      Trestenarna fiskeplats
      Trollvarpet notvarp
      Tuvan åker
      Tvärsförlägdorna åkrar
      Tynderösundet sund
      Tynderösundet sund
      Typploken myrpuss
      inägor
      Udden, Norrani krokställe
      Undviken vik
      Undviksberget berg
      Undviksudden udde
      Unnviken vik
      Utterbärsmarna strandparti
      Vedlastarhålet vik
      Verka strand
      Verkansviken vik
      Viklundskajen ångbåtskaj
      *Vitsjola notvarp
      Vitskölan bergparti
      Vitsten fiskeplats
      Vreten område
      Vålesbukten vik
      Våleskaten udde
      Vålskataberget berg
      Vålskatabukten vik
      Vålskatan udde /Se
      Vålskatan udde
      Vålskataudden udde
      Värkan = Ödesviken Saknas
      Västanin del av Norrklinten
      Västerbjörnarna del av Björn
      Västerbänglingen vik
      Västerflottsundet vik
      Västerhällan udde
      Västerskatan udde
      Västertaskan fiskeplats
      Västerudden fiskeplats
      Västhällan notvarp
      Västskaten udde
      Västvarpet notvarp
      Yttergropen fiskeställe
      Ytterskatan del av Skataudden
      Yttersundet vik
      Åkerhällan undervattensrev
      Åkern åker
      Åkerviksmarna del av strand
      Åkeröhällan skär
      Åkeröhällan klipphäll
      Åkeröviken vik
      Åkeröviken, Norra vik
      Åkeröviken, Södra vik
      Ålviken vik
      Åsen, Östra grund
      Åsen del av Fjärdgrundet
      Åstholmen ö
      Åstholmen ö
      Åstholmsudden udde
      Åsthoolmsudden, se Holmudden Saknas
      Åströmsmyran myr
      Åstökajen ångbåtskaj
      Åstölandet strand
      Åvikebukten Saknas
      Ängesstranden område
      Ängesvägen kärrväg
      Änget betesmark och odlad jord
      Ödesviken vik
      Ödsbäcken bäck
      Ödsböle betesmark
      Ödsholmarna skogsområde
      Ödsudden udde
      Ödsviken vik
      Ökemyran myr
      Östanin del av Norrklinten
      Östbyloken tjärnpuss
      Österbjörnarna del av Björn
      Österbänglingen strandparti
      Österflottsundet vik
      Österhällan berg
      Österklubbhålet vik
      Östertaskan fiskeplats
      Österudden fiskeplats
      Österudden udde
      Österåsen krokställe
      Östskaten udde
      Östvarpet notvarp
      Östviken vik

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.