ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torps socken : Medelpads västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 530 Naturnamn : 2636 Bebyggelsenamn : 533 Naturnamn : 1198
Torp sn /Se Abborberg, se Abborrsjöberget berg Torps landskommun, se Ånge kommun Abborrsjöberget berg
Torp sn Abborberg, se Abborrsjöberget berg Torp sn Abborrsjöbäcken bäck
Torp sn Abborrberget berg /Se Torp sn Abborrsjön sjö
Torp sn Abborrsjöberget berg Torp sn /Se Abbortjärn tjärn
Torp sn Abborrsjöberget berg Finstaborna inbyggarbeteckning /Se Abborrtjärn tjärn
Torp sn Abborrsjöberget berg Fränstaborna inbyggarbeteckning Abborrtjärnbäcken bäck
Torp sn Abborrsjöberget berg Hångstabo inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Torp sn Abborrsjöberget berg och f.d. gränsmärke /Se Mörtsjöbo inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Torp sn Abborsjöbäcken bäck Abraham på svedjan gård Abborrtjärnsteven skogsområde
Torp sn Abborrsjöhalsen sund Alabacken hemman Alajoksängarna slåtter
Torp sn Abborrsjöhalsen del av Abborrsjön /Se Alahot gård Aldertjärn tjärn
Torp sn Abborrsjöhuvudet vik Annedal, se 5 Ö Saknas Alderåviken vik
Torp sn Abborrsjöhuvudet utvidgning av Abborrsjön /Se Annmyrarna utjord och torp Alderängarna slåttrar
Torp sn Abborrsjömyran myr Backbodarna fäbodar Alderängsbäcken, se Arderängsbäcken bäck
Torp sn Abborrsjön sjö Backebo, se 10 Backen Saknas Alderängsån å
Torp sn Abborrsjön sjö Backen by Andalstjärn tjärn
Torp sn Abborrtjärn tjärn Backen by /Se Anders-Göransbäcken bäck
Torp sn Abborrtjärn tjärn Backen bebyggelse Anders-slåtten slåtter
Torp sn Abborrtjärn tjärn Backen bebyggelse Andersänget slåtter
Torp sn Abborrtjärnen tjärn Backen bebyggelse Andreasviken vik
Torp sn Abborrtjärn tjärn Backtorpet, se 44 Västerhångsta Saknas Andreas-Änge myr
Torp sn Abborrtjärn tjärn /Se Berge by Annmyrarna utjord och torp
Torp sn Abborrtjärnbäcken bäck Berge bebyggelse ArderängsBäcken bäck
Torp sn Aborrtjärnbäcken bäck Berge bebyggelse Baggröjningen slåtter
Torp sn Abborrtjärnen tjärn Berge bebyggelse Bastuviken vik
Torp sn /Se Aborrtjärnen tjärn Berge bebyggelse Benbrottjärn tjärn
Torp sn Abborrtjärnmyran myr Berge bebyggelse Bergmyran myr
Torp sn Aborrtjärnmyran myr Bergebo, se 12 Berge Saknas Bergåsen bergås
Torp sn Aborrtjärnteven sluttning Berget torp Bergåstjärn tjärn
Torp sn Abborrtjärnåsen berg Berget gård Billen slåtter och udde
Torp sn Abborrtjärnåsen ås Berget gård Bjursjöberget berg
Torp sn /Se Abborrtjärnen tjärn Bergsbacka, se 13 Klöstre Saknas Bjursjöbäcken bäck
Torp sn Abortiäfsiön, se Abborrsjön sjö Bergsvedjan torp Bjursjön sjö
Torp sn Abrahamsmyran myr Bjursjön gårdar Bjursjön sjö
Torp sn Abramsberget, se Skrabb-Abramsberget berg Bjusjön gårdar Bjursjöåsen höjdsträckning
Torp sn Aga gränsmärke /Se Björkbacken, se 14 Klöstre Saknas Bjälkmyran myr
Torp sn Alahåtsbäcken bäck Björkbacken, se 45 Västerhångsta Saknas Bjärmsjön sjö
Torp sn Alasomyran myr Björkebo, se 15 Klöstre Saknas Bjärmsjön sjö
Torp sn Alden, se Ålstatjärnen tjärn Björkebo, se 6 Ö Saknas Bjärmtjärn tjärn
Torp sn Alden, se Ålstatjärnen tjärn Björkebo, se 7 Ö Saknas Bjärmtjärn tjärn
Torp sn Aldertjärn sjö Björket, se 16 Klöstre Saknas Björnbacken berg
Torp sn Alderängesberget berg Björklunda, se 17 Klöstre Saknas Björnbacksmyran myr
Torp sn Alderängesån å Björnbergsänget torp Björnberget berg
Torp sn Alderängesån å Björnede by Björndalen dalgång
Torp sn Alderängsån(?) å Björnede bebyggelse Björnedesberget berg
Torp socken *Almentjärnen tjärn Björnåsen fäbodar Björnhålet vik
Torp sn ?Alttjärnen tjärn Björnåsen fäbodar Björnhålet tjärn
Torp sn Altjärnen tjärn Boda by Björntjärnarna tjärnar
Torp sn Andalsmyran myr Boda bebyggelse Blindsillret del av tjärn
Torp sn Andalstjärnen tjärn Boda bebyggelse Blindsillret lugnvatten
Torp sn Anders-Göransbäcken bäck Boda bebyggelse Blomsterbackänget slåtter
Torp sn Anders-Göransåsen ås Bogården, se 10 Tirsta Saknas Blåbärsholmen holme
Torp sn Anders-Olsmyran myr Bollnäs hemman Blåbär(s)holmen holme
Torp socken /Se Anderstjärnsbäcken bäck Brattbacken fäbodar Bockbäcken vattendrag
Torp socken /Se Andersåsen berg Brickan båtsmanstorp /Se Bockbäcken bäck
Torp socken /Se Aspåsen terräng Brorå torp Bocksvedjan skogstrakt
Torp sn /Se Axsion, se Oxsjön, Stora sjö Brännberget fäbodar Bodberget berg
Torp sn Lilla Axsion, se Oxsjön, Lilla eller Östra sjö Brännbo fäbodar Bodbergsbäcken bäck
Torp socken /Se »axsiön», se Oxsjön, Stora sjö Bybotorpet, se 19 Gullgård Saknas Bodbergstjärn tjärn
Torp socken *Axsjön sjö Byforsen hållplats Bodbergstjärnbäcken bäck
Torp socken Axsjön, se Oxsjön, Stora sjö Bygget gård Bodmyran myr
Torp sn /Se Backberget berg Byn by Bodtjärn tjärn
Torp sn /Se Backbodbäcken bäck Båtsmanstorpet, se 7 Boda Saknas Bodåsen bergås
Torp sn /Se Backbodbäcken bäck Båtsmanstorpet, se 7 Rogsta Saknas Bollby backe
Torp sn /Se Backetjärn tjärn Båtsmanstorpet, se 11 Tirsta Saknas Boningarna f.d. gårdsplats
Torp sn /Se Backänget terräng Bäckarna torp Bordsten sten
Torp sn /Se Basmyran myr Dalabäcken torp Borgåsen vik
Torp sn /Se Bastubacksmon skogsterräng Degelberget, se 2 Munkbyn Saknas Borråsen berg
Torp sn /Se Bastubacksmyran myr Diger gård Bosjön sjö
Backen by Bastuviken vik Djupdalen torp Bottenberget berg
Backen by Benbrottjärnen tjärn Djupröra gårdar Bottenlöstjärn tjärn
Backen by Beniken, se Lill-Beniken vattensamling Djupröra bebyggelse Brandbärsåsen berg
Backen by Beniken tjärn Djupröra poststn Brattfallet stup
Backen by Bergemyran myr Finnsjö by Bratthällviken vik
Backen by Bergmyran myr Finnsjön bebyggelse Broröjningen slåtter
Backen by Bergsvedjan åker Finnsta bebyggelse Bruksbron landsvägsbro
Backen by Bergåsbäcken bäck Finnsta bebyggelse Bråkvikberget berg
Backen by Bergåsen berg Finnsta bebyggelse Bråkviken vik
Backen by Bergåstjärnen tjärn Finnsta bebyggelse Bråkvikudden udde
Backen by Bergänget sankmark Finnsta bebyggelse Brännbergsån å
Backen by Bierm Siön, se Bjärmsjön sjö Finnsta bebyggelse Brännmyran myr
Backen by Biörnåsen, se Björnbacken berg Finnsta bebyggelse Brännmyran myr
Backen by Biörnåsen, se Björnåsen ås Finnsta bebyggelse Brännskallen inäga
Backen by Biörnås Feb., se Björnåsen fäbodar Finnsta bebyggelse Brännskalldammet fördämning
Backen by Bjursjöbäcken bäck Finnängarna torp Brännsmyran slåtter
Backen by /Se Bjursjön sjö Finsjö, se 1 Finnsjön Saknas Brännäsudden udde
Backen by /Se Bjursjöåsen ås Finsta, se 1-16 Finnsta Saknas Buskmyran myr
*Backensa by /Se Bjurtjärn tjärn /Se Finsta by Bybacken höjd
Berge by Bjärmsjöbäcken Saknas Finsta by /Se Byforsen fors /Se
Berge by Bjärmsjön sjö Finstatorp, se 17 Finnsta Saknas Byggmyran myr
Berge by Bjärmsjön sjö Flata by Byggmyråsen berg
Berge by Bjärmsjön sjö Flata by /Se Byåsen berg
Berge by Bjärmsjön sjö Flata bebyggelse Båthusberget berg
Berge by /Se Bjärmsjön sjö /Se Flatens gård Båthusmyran myr
Berge by /Se Bjärmsjön sjö Flottningskanalen, se 3 Åse Saknas Båtsmansängarna slåtter
Bergsvedjan torp /Se Bjärmsjön sjö /Se Flytorp, se 46 Västerhångsta Saknas Bäckröjningen slåtter
Bjursjön gårdar /Se Bjärmsjön sjö /Se Foten hemman Bärganstaden inäga
Björnede by Bjärmtjärn tjärn /Se Fredriksdal, se 47-48 Västerhångsta Saknas Bärröjningen skogstrakt
Björnede by Bjärnsjön sjö Fredriksdal, se 49-51 Västerhångsta Saknas Bäråsbäcken vattendrag
Björnede by /Se Bjärnsjön sjö Fredriksgård, se 18 Finnsta Saknas Bäråsen berg
Björnede by /Se Björkbäcken Saknas Fridhem, se 18 Klöstre Saknas Bäråsängarna slåtter
Björnede by /Se Björkmyran myr Fridhem, se 8 Ö Saknas Bäveränget slåtter
Björnåsen fäbodar /Se Björkmyran myr Främre Nordanede by Dagelösen tjärn
?Boda by Björkmyrberget berg Fränsta by Dansarhällan hälla
Boda by Björnbacken berg Fränsta by /Se Degelbäcken bäck
Boda by Björnbacken backe Fränsta bebyggelse Degelmyran myr
Boda by Björnbackmyran, se Lill-Björnbackmyran myr Fränsta-grubban fäbodar Degeltjärn tjärn
Boda by Björnbackmyran, se Stor-Björnbackmyran myr Furugård, se 9 Ö Saknas Degeltjärn tjärn
Boda by Björnberget berg Furulund, se 19 Klöstre Saknas Degeltjärnsberget berg
Boda by Björnbergsmyrorna, se Torpar-Björnbergsmyrorna sankmark Fårnäset torp Degeltjärnsbäcken bäck
Boda by Björnbergsänget odling Färjstaden by Djuprå slåtter
Boda by Björnbäcken bäck Färjmon hemman Dotteränget slåtter
Boda by /Se Björnede terrängområde Färjmon torp Drickesbäcken bäck
Boda by /Se Björnedesberget berg Gammelbodarna gårdar Ekorrtjärn tjärn
Boda by /Se Björndraget terräng Gammelbodarna torp Erik-Larsbrännan bränna
Boda by /Se Björnhålet sankmark Gerhardsberg, se 11 Hammar Saknas Erik-Larsbäcken bäck
*Bodum förr by Björnhålet vattensamling Gim by Ettermyrberget berg
*Bodum by /Se Björnmyran, se Väster-Björnmyran myr Gimeå, se 1 Gimå Saknas Fankvists-gärdan inäga
Brorå torp /Se Björnmyran, se Öster-Björnmyran myr Gimå bebyggelse Farbrorsberget berg
Bybodarna fäbod /Se Björnmyran myr Gimå tullmjölkvarn, se 20 Klöstre Saknas Farfarsbacken skogsbacke och svedja
Byn by Björnmyran myr Gissjö bebyggelse Felebodbäcken bäck
Byn by Björnmyran myr Gissjö bebyggelse Felebotjärn tjärn
Byn by /Se Björnmyran myr Gissjö bebyggelse Finnsanden strandparti
Byn by /Se Björnmyran, Södra myr Gissjöbodarna fäbodar Finnsjöbäcken bäck
Byn by /Se Björnmyrberget berg Gissjön by Finnsjön sjö
*Ed, Östre Saknas Björnriset skog Gissjöskolan, se 11 Ålsta Saknas Finnåsberget berg
?*Facke beb. Björnriset terrängområde Gissjötorpet, se 4 Gissjö Saknas Finnåsen bergås
Finnsjön by /Se Björnstenen sten Gjösund by Finnåstjärn tjärn
Finsta by Björntjärnarna tjärnar Glappsjön gårdar Finstaåsen del av berg
Finsta by Björntjärnarna tjärnar /Se Granåsängarna fäbodar Fisklösmyran myr
Finsta by Björntjärnen, se Lill-Björntjärnen tjärn Grönsta torp Fisklöstjärn tjärn
Finsta by Björntjärnen tjärn Gubbåsen torp Fisklöstjärn tjärn
Finsta by Björntjärnmyran myr Gullbacken hemman Flataklackarna berg
Finsta by Björntjärnån å Gullbacken, se 20 Gullgård Saknas Flatströmmen del av å
Finsta by Björntjärnåsen berg Gullgård by Flatströmmen del av Tivsjöån
Finsta by Björntjärnåsen berg Gullgård by /Se Flattjärn tjärn
Finsta by Björnåsbäcken bäck Gullgård bebyggelse Flottatjärn tjärn
Finsta by /Se Björnåsen ås Gullgård bebyggelse Flängen inäga
Finsta by /Se Björnåsen fäbodar Gullgård bebyggelse Främre-Nordanedes-sjön sjö
Finsta by /Se Björnåsen ås Gullsta, se Byforsen hållplats Främmersjön sjö
Finsta by /Se Björnängesberget berg Gulåsen torp Frändins-berget berg
Finsta by /Se Bleckåsen berg Gunnarsborg, se 21 Klöstre Saknas Frändins-udden udde
Flata by Blindsillret tjärn Gustavstorp, se 8 Boda Saknas Fröåsen skogstrakt
Flata by Blomsterbäcken bäck Gäddtjärnåsen gårdar Furulandet skogstrakt
Flata by Blåbärsholmen holme Gäddviken hemman Fårnäsudden udde
Flata by Blåsås berg Gäle bebyggelse Fårtjärn tjärn
Flata by /Se Boberget berg /Se Gäle bebyggelse Fårtjärnbäcken bäck
Flata by /Se Bobergstjärn tjärn /Se Gärde by Fårjtärnberget berg
Flata by /Se Bockbäcken bäck Gösta torp Färdmyran myr
Flaten gård /Se Bockbäcken bäck Gösunda bebyggelse Färdmyråsen ås
Fränsta by Bockbäcksmyran myr Gösundabodarna fäbodar Färdänget slåtter
Fränsta by Bodberget berg Gösunda by /Se Färntjärn tjärn
Fränsta by Bodberget berg Haga, se 10 Ö Saknas Färnviken vik
Fränsta gästg. /Se Bodbergstjärnbäcken Saknas Hagen torp Förvillandeberget berg
Fränsta samh. /Se Bodbergstjärnen tjärn Hagen, se 22 Klöstre Saknas Gabrielsgrubban dalgång
Fränsta by /Se Bodbodarna terräng Hammar by Gammelbodarna utslåtter
Fränsta by /Se Bodmyran myr Hammar by /Se Gammelbodmyran myr
Fränsta by /Se Bodsjön tjärn Hammar bebyggelse Gammelbodtjärn tjärn
Fränsta by /Se Bodsjön sjö Hammar bebyggelse Gammelbodängarna slåttrar
Fränsta by /Se Bodtjärnen tjärn Hampsänke by Gammelgården utjord
Fränstagrubban fäbodar /Se Bodtjärnen tjärn Henriksboda, se 13 Berge Saknas Gerturdsmyran myr
*Fröäng Saknas Bodåsen berg Hjältan by Getberget berg
Färjestaden binamn för Gösunda /Se Bodåsen berg Hjältan bebyggelse Getberget berg
Färjmon hemman /Se Bodåsen berg Hjältan bebyggelse Getingtjärn tjärn
Getrå kvarn /Se Bodåsen berg Hjältans skola, se 7 Hjältan Saknas Getterån å
»gherdhen», se Gäle by Bolagsmyran myr Hjältanstorp by Getåsen berg
Gim by Borgåsen berg Holmarna torp Gillertjärn tjärn
Gim by Borråsen berg Hundberget gårdar Gimån å /Se
Gim by Borsttjärnen, Lilla tjärn Håkans torp Gimån å
Gim by Borsttjärnen, Stora tjärn Hångsta by /Se Gissjön-sjön sjö
Gim by Bosiön, se Bodsjön sjö Hångstafors, se 52 Västerhångsta Saknas Gissjösvedjan skogstrakt
Gim by Bosjön sjö Hångstaörn gård Glappsjöbäcken bäck
Gim by Bostonmyran myr Hångstaörnstorpet, se 53 Västerhångsta Saknas Glappsjön sjö
Gim by Botierna, se Bodtjärnen tjärn Hällbacken gårdar Glappängarn slåttrar
Gim by Bottenberget berg Hässelåsen fäbodar Grannäsviken vik
Gim by /Se Bottenbergsmyran myr Hästnäset gårdar Gransjöberget berg
Gim gårdar /Se Bottenlöstjärnen tjärn Hättbacken, se 3 Gäle Saknas Gransjöberget berg
Gim gårdar /Se Bottenlöstjärn tjärn Igeltjärnänget torp Gransjön sjö
Gissjö by *Bottenlös tierna tjärn? /Se Ingemarsboda gårdar Gransjön sjö
Gissjö by Bottenlöstjärn tjärn /Se Joboden fäbodar Gransjön sjö
Gissjön by Bottenlöstjärnen tjärn Johannisbergsbryggeri, se 12 Österhångsta Saknas Gransjötjärnen tjärn
Gissjö by *Bottentjärnarna tjärnar Johannisbergsforsen, se 13 Österhångsta Saknas Gransjöviken vik
Gissjön by /Se ?Bottentjärnen tjärn Johannisbergsforsen, se 14 Österhångsta Saknas Granån å
Gissjö by /Se Brandbärsmyran, se Lill-Brandbärsmyran myr Jon-Lars hemman Granån å
Gissjö by /Se Brandbärsmyran myr Jonketorpet ödetorp Granåsbäcken del av bäck
Gissjö by /Se Brandbärsåsen berg Jons hemman Granåsmyran myr
Gissjö by /Se Brandtjärnen tjärn Jältan by /Se Gravamoarna fäbodar
Gullgård, se Ovanede by *Brattberget berg Jättensjö hmn Gripmyran myr
Gullgård by Bredängesmyran myr Jättensjögodset, se 54 Västerhångsta Saknas Grundsjövägen väg
Gullgård by Brusjöberget berg Jättensjön gårdar Gruvsvedjan skogstrakt
Gullgård by /Se Brännbergsån å Kalamarken torp Grytan del av Kassjöån
Gullgård by /Se Brännbergsån bäck Kallbäcken torp Gråsjöbäcken bäck
Gullgård by /Se Brännbo terräng? Kanalen, se 55-58 Västerhångsta Saknas Gråsjön sjö
Gullgård by /Se Brännmyran, se Stor-Brännmyran myr Karlsro egnahem Gubbgärdan slåtter
Gullgård by /Se Brännmyran myr Karlsro, se 19 Finnsta Saknas Gullemyran myr
Gullsta station /Se Brännmyran myr Karrsjön by Gullemyrsillret lugnvatten
Gäle by Brännmyran myr Karrsjön, se 1 Kassjön Saknas Gullesillret, se Gullemyrsillret lugnvatten
Gäle by Brännmyran myr Kassjön bebyggelse Gulåstjärn tjärn
Gäle by Brännskalldammet damm Karrsjön, se Kassjön gd Gumsmyran myrmark
Gäle by /Se Brännskallen berg Karrsjön, se Skallarna bebyggelse Gumsmyrriset skogsområde
Gäle by /Se Brännskallen berg Kassjön gd Gumstjärn tjärn
Gäle by /Se Brännskallmyran, Norra myr Kattrolet hemman Gumstjärnen tjärn
Gärde by Brännskallmyran, Södra myr Kilen by Gårdatjärn tjärn
Gösund by Bränntjärnen tjärn Kilen bebyggelse Gårdsberget berg
Gösunda by /Se Bränntjärnsberget berg Kilen bebyggelse Gäddsillerdammet fördämning
Gösunda by /Se Brännäset näs Kilen gårdar Gäddsillret lugnvatten
Gösunda by /Se Brännäsmyran myr Klacken fäbodar Gäddsillret lugnvatten
Gösunda färjeställe /Se Bränntjärnen tjärn Kleven fäbodar Gäddtjärn tjärn
Hammar by Burås Rå råmärke Kleven fäbodställe /Se Gäddtjärn tjärn
Hammar by Buskrånet berg Klinten by Gäddtjärnbäcken bäck
Hammar by Buskänget äng Klinten by Gäddtjärnmyran myr
Hammar by Byforsen fors Klinten by Gällsjödammen, Lilla damm
Hammar by /Se Byforsen fors Klinten by Gällsjön sjö
Hammar by /Se Bygdmyra, se Byggmyran myr Klockskogstorpet, se 4 Gäle Saknas Gärdan inäga
Hammar by /Se Byggmyran myr Klösan torp Gärdebäcken bäck
Hampsänke by /Se Byggmyran myr Klöstre by Gärdesjön sjö
Hampsänke by /Se Byggmyråsen ås Klöstre by /Se Gäståsen ås
Hjältan by Byåsen ås Klöstre bebyggelse Gäståsänget slåtter
Hjältan by Byåsen berg Klöstre bebyggelse Gölesjön sjö
Hjältan by Båthusberget berg Klöstre bebyggelse Gölesjöänget slåtter
Hjältan by /Se Båthusviken vik Klöstre bebyggelse Görstjärn tjärn
Hjältan by /Se Båtsmansberget, se Norr-Båtsmansberget berg Klöstre bebyggelse Görstjärnarna tjärnar
Gältan Saknas /Se Båtsmansberget, se Sör-Båtsmansberget berg Klöstre bebyggelse Görstjärnbäcken bäck
Hjältan by /Se Bäckemyran myr Klöstre bebyggelse Görsviken vik
Hjältan by /Se Bäckrönningen terräng Klöstre bebyggelse Görsviken vik
Hjältan by /Se Bärmsjön sjö Klöstre bebyggelse Gösundaberget berg
Hjältan by /Se Bärrönningen terräng Klöstre bebyggelse Gösundahedarna grusås
Hjältan by /Se Bäråsbäcken bäck Klöstre bebyggelse Hackstaholmarna holmar
Hjältan by /Se Bäråsen berg Klöstre bebyggelse Hagaloken tjärn
Hjältanstorp by Bäråsmyran myr Klöstre bebyggelse Hagatjärn tjärn
Hjältanstorp by /Se Bäråsslöjet sankmark Klöstre bebyggelse Hakkalam slåtter
Hjältan(storp) bebyggelse /Se Bävermyran, se Lill-Bävermyran myr Klöstre bebyggelse Halvvägasmyran myr
Hyttena utjord /Se Bävermyran, se Stor-Bävermyran myr Klöstre bebyggelse Halvvägasriset skogsområde
Hångsta by Daglösberget berg Klöstre bebyggelse Hammarn höjd
Hångsta by Daglösen sjö Klöstre bebyggelse Hangasänget slåtter
Hångsta by Daglösen sjö /Se Klöstre bebyggelse Harahemmet skogsområde
Hångsta by Dalabäcken bäck Klöstre bebyggelse Harahemsåsen skogshöjd
Hångsta by Dalabäcken bäck Klöstre bebyggelse Havelsberget berg
Hångsta by Dalmyrviken vik Klöstre bebyggelse Hedarna grusås
Hångsta by Dammyran myr Klöstre bebyggelse Hemiviken vik
Hångsta by Dammyrbäcken bäck Klöstrebo, se 23 Klöstre Saknas Hemtjärn tjärn
Hångsta by Danielsmyran myr Klöstrebodarna torp Hemviken vik
Hångsta by /Se Danielsviken vik Klöstrekvarn, se 24 Klöstre Saknas Herråsen ås
Hångsta by /Se Dansarhällan berghäll Knutnäset gårdar Hinkes-vallen slåtter
Hångsta bebn. /Se Degelbäcken bäck Koldalen torp Hinrikesmyran myr
Hångsta Saknas /Se Degelmyran myr Kommuntomten, se 8 Fränsta Saknas Hissjöån å
Hässelåsen fäbodar /Se Degeltjärnen tjärn Komsta by /Se Hittermyran myr
?Ingemarsboda by Degeltjärnsriset skogshöjd Kornsvedjan torp Hittermyrbäcken bäck
Ingemarsboda by /Se Deger Tiern, se Degeltjärnen tjärn Korpberget gård Hittermyrtjärn tjärn
Ingemarsboda by /Se Degeltjärnen tjärn Korpnäset torp Hiaåtjärn tjärn
Ingemarsboda by /Se Degertjärn tjärn /Se Kraftstationen, se 7 Österkomsta Saknas Hiåviken vik
Johannisberg stn /Se Diupfly, se Djupflyet djup eller äng Kräppa by /Se Hjältans-Matte-änget slåtter
Jon-Lars hemman /Se Djupflyet djup eller äng Kullbodarna f.d. fäbod Holmmyran myr
Jons hemman /Se Dottorpet terräng Kullen gård Holmänget slåtter
Jättensjön gårdar /Se Dragmyran myr Kullen fäbodar Holänningen båtlänning
Kleven fäbodar /Se Drickesbäcken bäck Kullen gård Hotanäim udde
Klösorna torp /Se Dräng-Pellesmyran myr Kullen, se Kullbodarna fäbod Hullaråsen berg
Klöstre by Dyngwijken eller Fagerwijks Siön, se Fagervikssjön sjö Kullvallen, se Kullbodarna f.d. fäbod Hundberget berg
Klöstre by /Se Dyngängsbron förr bro Kvarnmyran torp Hundbergsänget uteslåtter
Klöstre by *Dyngängsbron förr bro Kvarnslätten torp Hundmyran myr
Klöstre by Dånabackarna backar Kvarntjärn torp Hundnäset udde
Klöstre by Dånabäcken bäck Kvinta gård Hundnäsudden udde
Klöstre by *Dånahälla berg Kälen by Hundstranden del av strand
(?)Klöstre by Edsjöberget berg Laduåsen torp Hurttjärn tjärn
Klöstre by Ekorrtjärn tjärn Larsbo, se 20 Finnsta Saknas Hurttjärnbron bro
Klöstre by *Elgrafsfäbodar fäbodar Larsborg gård Husbodtjärn tjärn
Klöstre by /Se Enmyran myr Lars-Ols gård Hyttena utjord
Klöstre komm.bost. /Se Enmyrorna myr Latmanssvedjan gård Hytterå förr slåtter, nu skogshöjd
Klöstre by /Se Erik-Larsbrännan ås Laxens torp Hångstaklacken berg
Klöstre by /Se Erik-Larsbäcken bäck Leknäset torp Hångstaörn sjö
Klöstre by /Se Eriksberget, se Jan-Eriksberget berg Leringen by Hångstaörn sjö
Klöstre by /Se Eriksmyran myr Leringshuvudet torp Hångstaörn sjö
Klöstre by /Se Eriksmyrbäcken bäck Lillboda by Häkkena skogstrakt
Komsta by Eriksvedberget, Västra berg Lillhem, se 25 Klöstre Saknas Hällsjömyran myr
Komsta by Eriksvedberget, Östra berg Lillmörtsjön by Hällsjömyråsen berg
Komsta by Eriksvedmyran myr Lillmörtsjön by Hällsjön sjö
Komsta by Ersbacken, se Per-Ersbacken backe Lillmörtsjön by Hällsjöån å
Komsta by Fagerbergskolningen skog Lillmörtsjön by Hällsjöåsen berg
Komsta by /Se Fagervikssjön sjö Lillnaggen by Hälltjärnen tjärn
Komsta, V. o. Ö byar /Se Fagervikssjön del av Holmsjön Lillnaggen by Hällänget myr
Komsta, Ö o. V. byar /Se Fannbergsänget sankmark Lilltivsjön gårdar Härkampadalarna skogstrakt
Komsta by /Se Farbrorsberget berg Lisabacken torp Härsklampariset skogsområde
Kornsvedjan torp /Se Felebodbäcken bäck Ljungaskog, se 59-60 Västerhångsta Saknas Hässelsillret strömdrag
Korpberget gård /Se Felebodtjärnen tjärn Ljungaverk telegrafadress Hästarna stenar
Korpnäset torp /Se Felebodåsen berg Ljungaverk industrisamhälle Hästnäsudden udde
Kräppa by /Se Fielen, se Fagervikssjön del av Holmsjön Ljungaverk hållplats Hästskorännan flottningsränna
Kvarnmyren torp /Se *Finnacken berg Ljungaverks lastplats godsstn Hästskotjärn tjärn
Kvarnslätten torp /Se Finnsjöbäcken bäck Loksvedjan del av by Häståsen berg
*Kvarnsäter gd Finnsjömyran myr Lund, se 13 Flata Saknas Högbocken plats
Kvarntjärn torp /Se Finnsjön sjö Långberget torp Högebergs uteslåtter
?Kälen by Finnsjön sjö Långmarken fäbodar Högelnäset näs
?Kälen by /Se Finnsjön sjö Långmarken fäbodställe /Se Högelån vattendrag
?Kälen by Finnsjön sjö Långmattestorpet torp Högen inäga
?Kälen by Finnsjön sjö /Se Långviken gårdar Höghammaren höjd
Kälen by Finnstaåsen bergås Långviken torp Högsvedjan förr slåtter, nu skogstrakt
Kälen by /Se Finnåsberget berg Långåsen fäbodar Högtjärn tjärn
Kälen by /Se Finnåstjärnen tjärn Långåsen fäbodar Högtjärnberget berg
*Kölen utjord Finnåsänget slåttermark Löke gård /Se Hökback slåtter
Lars-Ols hemman /Se Finsiön, se Finnsjön sjö Lövgrubban fäbodar Hökåsberget berg
Latmanssvedjan gård /Se Finsiön, se Finnsjön sjö Lövåsen torp och fäbodar Hökåsen bergås
Leknäset torp /Se *Finsjön sjö Marktjärn by Hökåsen slåtter
Ljungaverk industrisamhälle /Se *Finsjön sjö Marktjärn bebyggelse Hösjön sjö
Loksvedjan del av by /Se *Fintorp Klinten höjd? Marsjöviken, se Marsviken ödetorp Hösjön sjö /Se
Långmarken fäbod /Se Fisklöstjärn tjärn Marsviken ödetorp Hösjöänget slåtter
Långmattestorpet torp /Se Fisklösatjärn tjärn /Se Mats-Ers torp Hötjärn tjärn
Löke gård /Se Fisklösbäcken bäck Mattsboda, se 26 Klöstre Saknas Igeltjärn tjärn
Lövgrubban fäbodar /Se Fisklösbäcken bäck Mellanleringen by Igeltjärn tjärn
Lövåsen torp o. fäbodar /Se Fisklösmyran myr Mellan-änget torp Imbersåsen berg
»magnvs» Saknas Fisklöstjärnen tjärn Minneslust, se 21 Finnsta Saknas Ingridsmyran myr
Mats-Ers torp /Se Fisklöstjärnen tjärn Mjölan hemman Isakstjärn tjärn
Mjölan hemman /Se Fisklöstjärnen tjärn /Se Mon gård Jan-Eriks-berget berg
?Munkbyn by Flaatsiöarna, se Munkbysjön o. Gälesjön sjöar Morisena fäbodar Jankes backen backe
Munkbyn by Flasktjärnen förr tjärn Mossamyran torp Johannesänget slåtter
Munkbyn by Flataklackarna berg Munkbyn by Johans berget berg
Munkbyn by Flataklacken gränsberg Munkbyn med Degelberget, se 2 Munkbyn Saknas Johanstjärnen tjärn
Munkbyn by /Se ?Flataklacken berg Munkbyn bebyggelse Jokkela skogstrakt
Munkbyn by /Se Flataklacken berg /Se Munkbysjön poststation Jon-Larsbäcken bäck
Munkbyn by /Se Flataklocken berg Munktorp by Jon-Olsvallberget berg
Munkbyn by /Se *Flatsjöarna sjöar Myran, se 12 Östervallsta Saknas Jonsvallmyran myr
Munkbyn by /Se Flatströmmen ström Myrhem, se 61 Västerhångsta Saknas Josimsa myr
Munktorp by /Se Flattjärnen tjärn Myrsta, se 62 Västerhångsta Saknas Julkvällen skogstrakt
Mångses hemman /Se Flattjärnmyran myr Myråsen gård Julkvällsberget berg
Naggen by /Se Flattjärnån å Mångses hemman Julkvällsmyran myr
Nederede Saknas /Se Flottatjärn tjärn(ar?) Mångses hemman Järvtjärn tjärn
Nordanede by Flottatjärn tjärn(ar?) Mörtsjön by? /Se Järvtjärnmyran myr
Nordanede, Främre by Flottatjärn tjärn(ar?) Naggen by Järvåsen bergås
Nordanede by Flottatjärnen tjärn Naggen by Järvåsmyran myr
Nordanede, N. by Fotberget berg Naggen pst Jättensjöberget berg
Hordanede by /Se Främståsen berg Naggen, se Klinten by Jättensjön sjö
Nordanede by /Se Främståstjärnen tjärn Naggnäset gård Jättensjöåsen ås
Nordanede by /Se Fränstamyran myr Nifelhem, se 8 Rogsta Saknas Kadderå tjärn
Nordanede by /Se Fränstamyran myr Nordanberg, se 12 Ålsta Saknas Kakkelshalsarna myrmark
Nordanede by /Se Fröåsen ås Nordanede by Kaftröjningen åker
*Ovaned, se Övergård by Furumyran myr Nordanede pst Kallbäcken bäck
Ovanede byar Fågelberget berg Norrleringen bebyggelse Kallbäckmyran myr
Ovanede by Fågelmyrrönningen sankmark Norr-Nordanede by Kallkummen holme
Ovanede byar Fårberget berg Norr-Saxen del av by Kallkummen gränsholme
Ovanede byar Fårhusbacken backe Norrviken torp Kallmyrråna slåtter
Ovanede by Fårsand strand Nybodarna torp Kalvmyran myr
Ovanede by Fårtjärnbäcken bäck Nybygget by Kalvmyran myr
Ovanede by Fårtjärnen tjärn Nybygget, se 22 Finnsta Saknas Kangansrave myr
Ovanede by Färntjärnen tjärn Nyhem fäbodar Karrsjöån, se Kassjöån å
Ovanede byar /Se Färntjärn tjärn /Se Nyhem, se 27-28 Klöstre Saknas Kassjödammet fördämning
*Ovanedh by /Se Färnviken vik Nyröjningen fäbodar Kassjödammet fördämning
Ovaned by /Se Färnviksholmen holme Nystad torp Kassjön sjö
Ovanede by /Se Fölmyrmon skogsområde Nyvall hemman Kassjön sjö
Ovanede by /Se Förvillandeberget berg Nyåkern förr torp Kassjöviken vik
Ovanede by /Se Gallsiön, se Mellansjön sjö Nyåsen fäbodar Kassjöån å
Pellesgärdan hemman /Se *Gallsjön sjö Odlingstorpet, se 29 Klöstre Saknas Kassjöån å
Pottens torp /Se Galtåsen berg Olofstorp, se 30 Klöstre Saknas Kassjöån å
Prästebordet Saknas /Se Gamlebotjärn tjärn /Se Olov-Jakobstorpet ödetorp Katesviken vik
*Ramfridsbyn by Gammelbodberget berg Ovanede byar Kattholmen holme
Rogsta by Gammelbodtjärnen tjärn Ovaned (nu Gullgård) by /Se Kattholmen holme
Rogsta by Gammelbodtjärn sjö /Se Oxsjön by Kattrolena inäga
Rogsta by *Gammelbotjärnen tjärn Pershage, se 63 Västerhångsta Saknas Katrumpan vik
Rogsta by /Se Gammelbodtjärnen tjärn Portberget torp Kavalam förr svedja, nu bergbacke
Rogsta by Gammelbodtjärnen tjärn Portberget torp Kerkenpalli svedja
Rogsta by Gammelmyran myr Pottens torp Kikka myr
Rogsta by Gammelån å Prinstorp, se 9 Boda Saknas Kilbäcken bäck
Rogsta by Gammelåsen berg Pålles-gärdan hemman Kilen skogstrakt
Rogsta by Gammelåsen berg Pålsboda, se 11 Backen Saknas Killingholmen holme
Rogsta by Gammelänget slåttermark Påstockes torp Killingholmen holme
Rogsta by *Gardsviken Saknas Päronkullen torp Kilsillret, Yttre lugnvatten
Rogsta by Gellsiön, se Gällsjön sjö Ritakask torp Kilsillret, Övre lugnvatten
Rogsta by Gellsiön, se Gällsjön sjö Rogsta by Kiltjärnen, Yttre tjärn
Rogsta by Gerdinsmyran myr Rogsta by /Se Kiltjärnen, Övre tjärn
Rogsta by Gertrudsmyran myr Rogsta bebyggelse Kissalamp tjärn
Rogsta by Gertrudsriset skog Rogsta bebyggelse Kissalamp tjärn
Rogsta by Getberget berg Roltahåt gårdar Kissalamsberget berg
Rogsta by Getberget berg /Se Rombäck bebyggelse Klevberget berg
Rogsta by Getberget berg Rotena gårdar Klingerberget berg
Rogsta by Getberget berg Rotenaho torp Klingermyran myr
Rogsta by Getbäcken bäck Rombäck by Klingermyråsen berg
Rogsta by /Se Geteråh Bron, se Getterå bron bro Rundholmen gård Klingertjärnen tjärn
Rogsta by /Se Geteråhn Fluvius, se Getterån å Rundholmen, se 7 Rombäck Saknas Klintaråsarna åsar
Rogsta by /Se ?Geterån å Råggå lht Klintaviken vik
Rogsta by /Se Getingsjön, se Jättensjön sjö Rågtjärndalen, se 64-65 Västerhångsta Saknas Klintberget berg
Rogsta by /Se Getingtjärnen tjärn Rönningen gårdar Klosstjärn tjärn
Rogsta by /Se Getryggen berg Samfälligheten, se 31 Klöstre Saknas Klosstjärnberget berg
Rogsta by /Se Getteråbron bro Saxen by Klosstjärnmyran myr
Rogsta by /Se Getteråbron bro Sillre, se 66 Västerhångsta Saknas Klunneråsen höjdsträckning
Rogsta by /Se Getterå bron bro Sillre, se 67 Västerhångsta Saknas Kläpptjärn tjärn
Rogsta by /Se Getterån å Skallan gårdar Klöstorpet utjord
Rogsta by /Se Getterån å Skallarna bebyggelse Klöstrebäcken bäck
Rogsta by /Se Getterån å Skallskogen, se 3 Marktjärn Saknas Klöstretjärn tjärn
Rombäck by Getterån å Skarpudden torp Klövviken vik
Rombäck by Getterån å /Se Skarpudden gd Klövviken vik
Rombäck by Getterån å Skogsbrynet, se 68 Västerhångsta Saknas Knaggänget slåtter
Rombäck by /Se Getterån å Skogshyddan, se 23 Finnsta Saknas Knösberget berg
Rombäck by /Se Getterån å /Se Skolhuset, se 8 Hjältan Saknas Kockerabacken del av berg
Rombäck by /Se Getterån å /Se Skärve bebyggelse Kockstenarna stenar
»Sill(ie)kæl», se ?Kälen by Getterån å /Se Skärve by /Se Kockstensberget berg
Skarpudden torp /Se Getterån å /Se Slättberget fäbodar Kockstensmon momark
*Skattmansö gd? /Se Getterån å /Se Slöjan gårdar Kockstensmyran myr
*Skomakara bøle f.d. gd Gettingsjön, se Jättensjön sjö Smedstorpet, se 29 Vissland Saknas Kockstenstjärarna tjärnar
*Skomakarböle gd Getåsen ås Småbodarna torp Kokkerabacken backe
*Skomareby utjord Getåsen berg /Se Sneä hemman Kokkerabacken skogstrakt
*Skomareby utjord /Se Getåsen berg Socken-Hjältan by Kokkeramyran myr
*Skärve utjord Gierde Siön, se Gälesjön sjö Solbacken, se 32 Klöstre Saknas Koldalsberget berg
Skärved by *Gietråbron Saknas /Se Solgläntan, se 33 Klöstre Saknas Korpberget berg
Skärved by Gillertjärnen tjärn Solhem bebyggelse Korptjärn tjärn
Skärved by /Se Gillertjärnen tjärn Spången fäbodar Korsmyrriset skogsområde
Skärved by /Se Gillertjärnåsen berg Spångkojan skogskoja Kosamyran myr
Skärved by /Se Gima fluvig, se Gimån å Spälen gård /Se Koskenisk svedja
Skärved by /Se Girna Fluvius, se Gimån å Stigsbo, se 34 Klöstre Saknas Kotalamsbäcken bäck
Skärved by /Se Gimberget berg Stockåsbodarna fäbodar Kotalamsänget slåtter
Spången fäbod /Se *Gimbron bro Storboda by Koåsbäcken bäck
Storboda hemman /Se *Gimbron bro Storboda hp Koåsen berg
Stormörtsjön by *Gimbron bro Stormörtsjön by Krapern tjärn
*Suede utjord /Se *Gimbron bro Stor-Tivsjögårdarna bebyggelse Kraperänget slåtter
*Suede utjord /Se *Gimbron bro Storulvsjön by Krigsmans inäga
*Svede utjord Gimmån, se Gimån å Stranden hemman Krigsmansmyran slåtter
*Svede utjord *Gimsjön sjö Stranden, se 69 Västerhångsta Saknas Kroksjöbäcken bäck
Svedjan gård /Se *Gimsjön sjö Stubbröjningen fäbodar Kroksjöhällarna hällar
Svedjan gård /Se *Gimsjön sjö Styrmanstorpet, se 70 Västerhångsta Saknas Kroksjön sjö
*Svedje utjord Gimåfisket fiske Sunnan berget fäbodar Kroksjönäset näs
Svälten torp /Se Gimån å Sunnanåskiftet, se 14 Berge Saknas Kroksjön sjö
Sylen lägenheter /Se Gimån å Svanbo torp Kroksjönäset näs
»Thomaskæl», se ?Kälen by Gimån å Svartviken torp Kroksjöåsen bergås
Tirsta by Gimån å Svartåsen fäbodar Krollena slåtter
Tirsta by Gimån å Svedjan gård Kropp slåtter
Tirsta by Gimån å Svälten torp Kråkbäckdalen dalgång
Tirsta by Gimån å /Se Sylen lägenheter Kråkbäcken bäck
Tirsta by Gimån å /Se Sågbacken, se 2 Björnede Saknas Kråkbäckänget slåtter
Tirsta by Gimån å Sörgården gård Kräppa jordtrakt
Tirsta by Gimån å Sörgården, se 21 Gullgård Saknas Kullatoppen skogshöjd
Tirsta by Gimån å Sörleringen bebyggelse Kullberget berg
Tirsta by /Se Gimån å Sör-Saxen del av by Kullberget berg
Tirsta by /Se Gimån å Taket fäbodar Kullerhällan hälla
Torpshammar by /Se Gimån å Tennbäcksstrand, se 5 Gissjö Saknas Kulltjärnen, Nedre tjärn
Ulvsjön by /Se Gijm, nu Gimån å /Se Tirsta by Kulltjärnen, Övre tjärn
Utan åkern hemman /Se Gimån å /Se Tirsta bebyggelse Kulltjärnsmyran myr
Vallsta by Gimån å /Se Tirsta bebyggelse Kvarnbacken skogsbacke
Vallsta by Gimån å /Se Tivsjön by Kvarnberget berg
Vallsta by Gimån å /Se Tjälen by Kvarnberget berg
?Vallsta by /Se Gissiö Fäb., se Gissjöbodarna fäbodar Tjärntorpet, se 35 Klöstre Saknas Kvarnholmarna holmar
Vallsta by /Se Gissiö Fäbod., se Gissjöbodarna fäbodar Tomtebo, se 15 Berge Saknas Kvarnholmen holme
Vallsta by /Se Gissiön, se Gissjön sjö Tomten, se 11 Ö Saknas Kvarntj., se Leringstjärnen tjärn
Viken by Gissiö Rödningar, se *Gissjö Rönningar skogsparti Tomten, se 12 Ö Saknas Kvarntjärn tjärn
Viken by Gissjöbodarna fäbodar Torpet torp Kvarntjärn tjärn
Viken by Gissjöbodarna fäbodar Torpshammar brukssamhälle Kvarntjärnarna tjärnar
Viken by Gissjön sjö Trappberget gård Kvarntjärnberget berg
Viken by /Se Gissjön sjö Tubbe gård /Se Kvarnån å
Viken by /Se Gissjön sjö Ulvsjön by /Se Kvittelam slåtter
Viken by /Se Gissjön sjö Utan åkern hemman Kvälltrötten backe
Vissland by Gissjön sjö Vallbergsviken, se 71 Västerhångsta Saknas Kyrkmyrarna myrar
Vissland by Gissjön sjö Vallsta by /Se Kyrkvägen gångstig
Vissland by Gissjön sjö Vamma gårdar /Se Kåtalamp tjärn
Vissland by Gissjön sjö Vikatorp, se 72 Västerhångsta Saknas Kåtalampstjärn tjärn
Vissland by Gissjön sjö Viken by Kåtelaksmyran myr
Vissland by Gissjön sjö Viken by /Se Kåtelaksviken vik
Vissland by Gissjön sjö Vimmerbodarna fäbodar Kåtlampsmyran myr
Vissland by Gissjön sjö Vindhem, se 12 Backen Saknas Källmyran myr
Vissland by Gissjön sjö /Se Vinteränget torp Källmyran myr
Vissland by Gissjön sjö Vinteränget, se 24 Finnsta Saknas Källmyran myr
Vissland by /Se Gissjön sjö /Se Vissland by Källmyran myr
Vissland by /Se Gissjön sjö /Se Vissland bebyggelse Källmyran myr
Vissland by /Se *Gissjö Rönningar skogsparti Vissland bebyggelse Källmyran myr
Vissland by /Se Gissjö-Rönningsmyran myr Visslands-grubban fäbodar Källmyrberget berg
Vissland by /Se Gissjön-sjön sjö Visslnadstaden hemman Källmyrberget berg
Vissland by /Se Gissjösvedjan terräng Visslandstorpet, se Vissland Saknas Källmyråsen berg
Vissland by /Se Gissjösvedmyran myr Vålan gård /Se Källmyråsen ås
Vissland by /Se Giölesiön, se Gölesjön sjö Vålena torp och egnahem Källrå åkermark
Vissland by /Se Giölesiön, se Gölesjön sjö Västanbäcken gårdar Källråbäcken vattendrag
Vissland by /Se Giösundt berge, se Gösundaberget berg Västan tjärn torp Källsvedjebacken backe
Vissland by /Se Giösundt Febodar, se Gösundabodarna fäbodar Västergrubban fäbodar Käringmyran myr
Visslandsgrubban fäbodar /Se Glamyran myr Västerhångsta by Käringmyran förr slåtter, nu myr
Visslandsstaden Saknas /Se Glamyråsen berg Västerhångsta bebyggelse Käringmyran myr
Vålan gårdar /Se Glappsjöberget berg Västerhångsta bebyggelse Kärkamyran myr
Vålarne (Vålan) torp o. egnahem /Se Glappsjögodset terräng Västerhångsta bebyggelse Kärkariset svedja
Västan bäcken gårdar /Se Glappsjön sjö Västerhångsta bebyggelse Kärledsholmen holme
Västan tjärnen torp /Se Glappsjön sjö Västerhångsta bebyggelse Ködertjärn tjärn
Västergrubban fäbodar /Se Glappsjön sjö Västerhångsta bebyggelse Köretjärn tjärn
Västerhångsta o. (el.) Österhångsta by(ar) Glappsjön sjö Västerhångsta bebyggelse Köretjärnsmyran myr
Västerhångsta och Österhångsta byar Glappsjön sjö Västerhångsta bebyggelse Körtjärn tjärn
Västerkomsta och Österkomsta byar Glappsjön sjö /Se Västerhångsta bebyggelse Körtjärnsmyran myrmark
Ålsta by Glapptiern, se Gammelbodtjärnen tjärn Västerhångsta bebyggelse Ladumyran myr
Ålsta by Glappån bäck /Se Västerhångsta bebyggelse Ladumyrberget berg
Ålsta by Glymyran myr Västerhångsta bebyggelse Laduåsen bergås
Ålsta by Gottjärnen tjärn Västerhångsta bebyggelse Lakaberget berg
Ålsta by Granmyråsen, Norra berg Västerhångsta bebyggelse Lampa tjärn
Ålsta by Granmyråsen, Södra berg Västerhångsta bebyggelse Lantmätarmyran myr
Ålsta by Grannäset näs Västerhångsta bebyggelse Lampmyran myr
Ålsta by Gransjöberget berg Västerhångsta bebyggelse Lappmyran myr
Ålsta by Gransjöberget berg Västerhångsta bebyggelse Lars-Ers-myran myr
Ålsta by Gransjömyran myr Västerhångsta bebyggelse Lars-Nils´-ören grund
Ålsta by /Se Gransjön sjö Västerhångsta bebyggelse Lekmyran myr
Ålsta by /Se Gransjön sjö Västerhångsta bebyggelse Lekmyrbäcken bäck
Ålsta by /Se Gransjön sjö Västerkomsta by Leknäset udde
Ålsta by /Se Gransjön sjö Västerkomsta bebyggelse Lekåsen ås
Ålslta by /Se Gransjön, Lilla sjö Västerkomsta tullmjölkvarn, se 12 Hammar Saknas Lerbäckstjärn tjärn
Ålsta by /Se Gransjön sjö Väster-Myckelåsen fäbodar Lerbäckstjärnåsen berg
Ålsta prästbord Saknas /Se Gransjön sjö Västerulvsjön by Leringen sjö
Ålsta prästbord Saknas /Se Gransjön sjö /Se Västervallsta by Leringshuvudströmmen fors
Ålsta prästbord Saknas /Se Gransjön sjö Västervallsta bebyggelse Leringstjärn tjärn
Åse by Gransjön sjö /Se Västeråsen fäbodar Leringstjärnen tjärn
Åse by Gransjötjärnen, Nedre tjärn Ytterhångsta by Leringsåsen bergås
Åse by Gransjötjärnen, Övre tjärn Ålders hemman Lervallen allmänning
Åse by Gransjöviken vik Ålsta by /Se Likkaso berg
Åse by Granån å Ålsta by Likkasomyran myr
Åse by Granån å Ålsta bebyggelse Likkolak slåtter
Åse by Granån å Ålsta bebyggelse Liktansrånet slåtter
Åse by /Se Granån å Ålsta prästbord bebyggelse Lillamyran myr
Åse by /Se Granån å Ångekranken inbyggarbeteckning /Se Lillberget berg
Ö by /Se Granån å Åse by Lill-Björnbacken berg
*Öddestade Saknas Granån å /Se Åse by /Se Lillbodklippen berg
*Öddestade by Granåsmyrorna myrar Åse bebyggelse Lillgransjön sjö
*Ödstatt förr by Granåsängena slåttermark Åsen gårdar Lill-Gäddtjärn tjärn
Önsta by Gravmoarna skogsområde Älvdalen, se 36 Klöstre Saknas Lillgöstaänget (förr) slåtter
Önsta by Gripmyran myr Ö Saknas Lill-Hanklank tjärn
Önsta förr by /Se Grotängesbäcken bäck Ö Saknas Lill-Hanklamptjärnen, se Lill-Hanslank. tjärn
*Önstadh by Grytan del av Kassjöån Ö Saknas Lillholmen holme
Önsta gd /Se Gråsjöbäcken bäck Ö Saknas Lillklacken berg
*Önstadh f.d. by /Se Gråsjön sjö Ö Saknas Lillkorsmyran myrmark
Österhångsta och Västerhångsta byar Gråsjön sjö Ö Saknas Lillkrapern slåtter
Österkomsta och Västerkomsta byar Gråtåsbäcken bäck Ö Saknas Lillmörtsjön sjö
Östervallsta by Gråtåsdammet damm Ö Saknas Lillmörtsjön sjö
*Östre edh förr by Gråtåsen berg Östan-bäcken gårdar Lillmörtsjön sjö
*Östre edh bebyggelse /Se Gräsberget berg Östbyggarvattnet, se 16 Berge Saknas Lillnaggen sjö
Övergård, se Ovanede by Gräsberget berg Östergrubban fäbodar Lillnaggen sjö
Övergård by Gräsbergsmyran myr Österhångsta by Lillnaggån å
Övergård by Gräsbergsmyran myr Österhångsta bebyggelse Lillnaggån å
Övergård by *Gräsholman holme Österhångsta bebyggelse Lill-Oxsjön sjö
Övergård by *Grönås fäbodar fäbodar Österhångsta bebyggelse Lillpotberget berg
Övergård by Gubbdalsbäcken bäck Österhångsta, se Ljungaverk hållplats Lillportberget berg
Övergård by /Se Gubbåsen berg Österkomsta by Lillsand strandparti
Övergård by /Se Gudmundstjärn tjärn /Se Österkomsta bebyggelse Lillskallen berg
Övergård by /Se Gullemyran myr Österkomsta bebyggelse Lillskallen berg
Övergård by /Se Gullholmen holme? Öster-Myckelåsen fäbodar Lill-Tivsjöviken vik
Övergård by /Se Gullsillret utvidgning av Tivsjöån Öster-Saxen del av by Lill-Tivsjöviken, se Andreasviken vik
  Gulåsberget berg Östervallsta by Lilltjärn tjärn
  Gulåsberget berg Östervallsta bebyggelse Lilltjärn tjärn
  Gulåsbäcken bäck Övergård by Lilltjärn tjärn
  Gulåsmyran myr   Lilltjärn tjärn
  *Gulås Rå råmärke   Lilltjärn tjärn
  Gulåstjärnen tjärn   Lilltjärn tjärn
  Gumsmyran myr   Lilltjärn tjärn
  Gumstjärn tjärn /Se   Lilltjärn tjärn
  Gumstjärnen tjärn   Lilltjärnberget berg
  Gunnaviken vik   Lilltjärnmyran myr
  Gyttjeänget myr   Lillån del av flod
  Gårdtjärn tjärn   Lillån å
  Gåsbacksdammen sjö   Lillåsen del av berg
  Gäddsillret lugnvatten   Lill-Örasjön sjö
  Gäddtjärn tjärn   Lisbetmyran myr
  Gäddtjärn tjärn /Se   Ljudåsberget berg
  Gäddtjärnberget berg   Ljungan å
  Gäddtjärnbäcken bäck   Lobacken åker
  Gäddtjärnbäcken bäck   Lokarna tjärnar
  Gäddtjärnbäcken bäck   Lokmyran myr
  Gäddtjärnen tjärn   Lokmyrtjärnen tjärn
  Gäddtjärnen sjö   Loksillret lugnvatten
  Gäddtjärnen tjärn   Loktjärnen, se Lokmyrtjärnen tjärn
  Gäddtjärnen, se Lill-Gäddtjärnen tjärn   Lomsjön sjö
  Gäddtjärnmyran myr   Lomsjön sjö
  Gäddtjärnmyran myr   Lomsjötjärn tjärn
  Gäddtjärnsbäcken bäck   Lomsjöån å
  Gäddtjärnsedet del av Gimån   Lomsjöåsen berg
  Gäddtjärnsänget sankmark   Lomtjärn tjärn
  Gäddtjärnåsen berg   Lomtjärnåsen skogstrakt
  Gälebäcken bäck   Lomåsen berg
  Gälesjön o. Munkbysjön sjöar   Lorttjärnberget berg
  Gälesjön o. Munkbysjön sjöar   Lundellsrännan flottled
  Gälesjön sjö   Lure slåtter
  Gälesjön sjö   Luremyran myr
  Gällsjödammet fördämning   Lureråna jordtrakt
  Gällsjön sjö   Lutenbacken skogsbacke
  Gällsjön sjö   Långholmen udde
  Gällsjön sjö   Långmattesudden udde
  Gällsjön sjö   Långmon mo
  Gärdesjön sjö /Se   Långmyran slåtter
  Gölesjön sjö   Långmyran myr
  Gölesjön sjö   Långmyran myr
  Gölesjön sjö   Långmyran myr
  Gölesjön sjö   Långmyrtjärnen tjärn
  Gölesjön sjö   Långröjningen utjord
  Gölesjön sjö   Långsillret lugnvatten
  Gölesjöån å   Långsvedjan slåtter
  Gölesjöåsen berg   Långtjärn tjärn
  Göransmyran myr   Långtjärn tjärn
  Görstjärnarna tjärnar   Långtjärnbäcken bäck
  Görstjärnsmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Görsänget slåttermark   Långtjärnviken del av sjö
  Göstaåsen berg   Långudden udde
  Gösundaberget berg   Långudden udde
  Gösundaberget berg /Se   Långuddsholmen holme
  Gösundaberget berg   Långviken vik
  Gösundabodarna fäbodar   Långviken vik
  Götamack berg   Långviken vik
  Götamackstjärnen tjärn   Långviknäset udde
  Hackstaholmarna holmar   Långåsberget berg
  *Ha...dsäcken vik   Långåsen berg
  »hafwelberge», se Havelsberget berg   Långänget inäga
  Hagatjärnen tjärn   Långänget inäga
  Hallsiön, se Hällsjön sjö   Långängesriset skogstrakt
  Halsmyrråna myr   Lövlandsåsen berg
  Halvvägasmyran myr   Lövåsbäcken bäck
  Halvvägasmyran myr   Lövåsen skogshöjd
  Halvvägasmyran myr   Lövåsen berg
  Halvvägsmyran myr   Lövåstjärn myr
  Halvvägamyran myr   Makkahåberget berg
  Halvvägsmyran myr   Malistranden stranddel
  *Hammarmyrbäcken bäck   Marktjärn tjärn
  Hammarsmon terräng   Marktjärnbäcken bäck
  Hammarströmsänget åker   Marktjärnsillret lugnvatten
  *Hampstake terräng?   Marsjöviken vik
  Hanklampsbäcken bäck   Marsjöviken vik
  Hanklampsholmen, se Lill-Hanklampsholmen myrholme   Marsjöviken, se Marsviken vik
  Hanklampstjärnen, se Lill-Hanklampstjärnen tjärn   Marsviken vik
  Hanklampstjärnen, se Stor-Hanklampstjärnen tjärn   Matsäckbacken backe
  Hanssons änge sankmark   Matsäckbacken backe
  Hansviken, se Pål-Hansviken vik   Mattebackarna skogstrakt
  Harabacken berg   Mattebäcken bäck
  Harahemsråna myr   Mattesstengrundet grund
  Hatiern, se Hötjärnen tjärn   Mattestjärn tjärn
  *Hatsjö sjö   Mattestjärnen tjärn
  *Hatsjön sjö   Mattesvedjan svedja
  *Hattsjön sjö   Matteängarna slåtter
  Havelsberget berg   Matte-änget slåtter
  Havelsberget berg /Se   Mattistjärnen tjärn
  Havelsberget berg   Mellansjön sjö
  Hegelån å   Mellerstbodtjärn tjärn
  Helsiön, se Hällsjön sjö   Mellersttjärn tjärn
  Hemingtjärn sjö   Metholmen holme
  *Hemingtjärn tjärn   Metholmen holme
  *Henningtjärna tjärn   Mettholmen holme
  Hemviken vik   Mickelsmyran myr
  Hemviken vik   Middagskullen berg
  Henriksvallen terräng   Mittnäsudden udde
  Herråsbäcken bäck   Mjölasvedjan slåtter
  Herråsen berg   Mjölasvedjeviken vik
  Herråsmyran myr   Mobränningen skogstrakt
  Herråsmyran myr   Mon momark
  Hesiön, se Hissjön sjö   Morrforsen fors
  Hillestjärnen tjärn   Morröjningen skogstrakt
  Hinkesbacke backe   Moröjningsbäcken bäck
  Hinrikesmyran myr   Mossaholmtjärn tjärn
  Hissjön sjö   Mossarotbäcken del av bäck
  Hissjön sjö   Mossarotmyran myr
  *Hissjöviken vik   Mossarottjärn tjärn
  Hittermyran myr   Mulkena skogshöjd
  Hittermyrbäcken bäck   Mullbackudden udde
  Hittermyrtjärnen tjärn   Munkslätten utjord
  *Hiåminne mynning? av Hiån   Munktorpsjön sjö
  Hiån å   Munkåsen bergås
  Hiån å   Murrforstjärn tjärn
  Hiån å   Myckelåsen berg
  Hiåtjärnen tjärn   Mycksjön sjö
  Hiåviken vik   Myrarna slåtter
  Hjältansbäcken bäck   Myrnäset udde
  Hjältansmyran myr   Myråsbäcken bäck
  Hjärtersmyran myr   Mångsersberget berg
  *Hogneberget berg   Mångsviksberget, se Mångsersberget berg
  Holjan tjärn   Mångsänget slåtter
  Holmarna myrholmar   Månsviken vik
  Holmarna myrholmar   Månsviksberget berg
  Holmbergsberget berg   Årtens inäga
  Holmbergsmyran myr   Möckelåsen berg /Se
  Holmen holme   Mörtnäset udde
  Holmmyran myr   Mörtsjöbäcken bäck
  Holmmyran myr   Mörtsjökullen berg
  Holmmyran myr   Mörttjärn tjärn
  Holmmyran myr   Mörttjärn tjärn
  Holmmyran myr   Mörttjärn tjärn
  Holmmyran myr   Mösskattmyran slåtter
  Holmsjön sjö   Mösskattmyrberget berg
  Holmsjön sjö   Naggen sjö /Se
  Holmsjön sjö   Naggnäset näs
  Holmsjön sjö   Naggnäset näs
  Holmsjön sjö   Naggröset sockenröse
  Holmsjön sjö   Nersillret lugnvatten
  Holmsjön sjö   Noksmyran myr
  Holänningen båtlänning   Nolestjärn tjärn
  Hopmarksmyran myr   Noresjön sjö
  Hopänget myr   Noresjöstjärn tjärn
  Hornberget berg   Norrbåtsmansberget berg
  Hornmyran myr   Norr-Nordanedes-sjön sjö
  Hotanim terräng   Norrsjön sjö
  Hugstret terräng   Nothusbäcken bäck
  Hullaråsen berg   Nothusholmen holme
  Hundberget berg   Nothusviken vik
  Hundberget berg   Nothusviken vik
  Hundberget berg   Nottjärn tjärn
  Hundbergsmyran myr   Nottjärnbäcken bäck
  Hundbergsänget slåttermark   Nottjärnbäcken vattendrag
  *Hundbäcken bäck   Nottjärnmyran myr
  Hundmyran myr   Nottjärnviken vik
  Hundnäset näs   Nybodarna slåtter
  Hundnäsudden udde   Nybodmyran myr
  Hundsviken vik   Nybodtjärn tjärn
  Hundtjärnen tjärn   Nybodöratjärn tjärn
  Husmansmyran myr   Nyröjningen slåtter
  Hussbodmon skogsterräng   Nyröjningen slåtter
  Hussbodtjärnen tjärn   Nystugeänget slåtter
  »hwilansten», se *Vilanstenen vilsten?   Nyvallsängarna slåtter
  Hysiö Wijken, se *Hissjöviken vik   Nyåsberget berg
  Hyttena terräng?   Nyåsen berg
  Hyåhn, se Hiån å   Nyängarna slåtter
  Hyåminne, se *Hiåminne mynning? av Hiån   Nyänget slåtter
  Hållsjön, se Hällsjön sjö   Näset udde
  Hålåsvedjan terräng   Näset näs
  Hångstaforsarna forsar   Näsudden udde
  Hångstaforsarna forsar   Nätvikudden udde
  Hångsta Klacken berg   Nötviken vik
  Hångstaklacken berg /Se   Oilis slåtter
  [Stor Öhrn eller] Hångsta Örhn, se Hångstaörn sjö   Ol-Ersänget myr
  Hångstaörn sjö   Ol-Nils-gärdan (förr) slåtter
  Hångstaörn sjö   Ols-Samuels inäga
  Hångstaörn sjö   Orasålampa tjärn
  Hångstaörn sjö   Ormholmen holme
  Hångstaörn sjö   Orrhällan hälla
  Hångstaörn sjö   Orstaviken vik
  Hångstaörn sjö   Orstjärn tjärn
  Hångstaörn sjö   Otenkavle slåtter
  Hångstaörn sjö /Se   Otbäcken bäck
  ?Hångstaörn sjö   Otbäckviken vik
  Hångstaörn sjö   Ottela slåtter
  Hångstaörn sjö   Ottersjöbäcken bäck
  Hångstaörn sjö /Se   Ottersjön sjö
  Hångstaörsån å   Ottersjön sjö
  Häggloken vattensamling   Ottersjön sjö
  Hälkiern, se ?Hällsjötjärn tjärn   Ottertjärn tjärn
  *Hälleflygg (gränsmärke), berg   Ottertjärn tjärn
  Hälleflygg berg och gränsmärke /Se   Ottertjärnsberget berg
  Hällkiern, se Hällsjötjärnen tjärn   Ottertjärnsberget berg
  Hällkiärn, se ?Hällsjöntjärn tjärn   Ottertjärnsbäcken bäck
  Hällmyran myr   Oxhällan hälla
  Hällsjömyran myr   Oxhällan gränsholme
  Hällsjömyråsen bergås   Oxsjödammet fördämning
  Hällsjön, se Sax-Hällsjön sjö   Oxsjön sjö
  Hällsjön sjö   Oxsjön sjö
  Hällsjön sjö   Oxsjön sjö
  Hällsjön sjö   Oxsjön, L., se Sörsjön sjö
  Hällsjön sjö   Oxsjö-Storåsen ås
  Hällsjön sjö   Oxsjöån å
  Hällsjön sjö   Oxögat tjärn
  Hällsjön sjö   Per-Israels-holmen holme
  Hällsjön sjö   Per-Måns-änget inäga
  Hällsjöån å   Per-Ols-änget slåtter
  Hällsjön sjö   Per-Påls-dammet fördämning
  ?Hällsjötjärn tjärn   Pilko skogstrakt
  ?Hällsjötjärn tjärn   Pilsängarna slåtter
  Hällsjötjärnen tjärn   Pipan del av Kassjöån
  Hällsjötjärnen tjärn   Pjaskalamp tjärn
  Hällsjöåsen ås   Polka skogshöjd
  Hällsjöåsmyran myr   Porsohalsen myrhals
  Hällskrevemyran myr   Porsomyran myr
  Hällsjötjärnmyran myr   Portlamp tjärn
  Hälltjärnen tjärn   Potlamsberget berg
  Hälsingbäcken bäck   Pottelampstjärn tjärn
  Hässeleåsen, se Hässelåsen ås   Prästdammet fördämning
  *Hässelsillren lugnvatten   Prästeröjningen skogstrakt
  *Hässelåsen ås   Prästholmen holme
  Hässelåsen ås   Prästholmen holme
  Hässelåsen berg   Prästholmen holme
  Hästhovmyran myr   Prästkropp slåtter
  Hästmyran myr   Prästmyran myr
  Hästmyrbäcken bäck   Prästmyrberget berg
  Hästnäset udde   Pullermuska myr
  Hästnäsudden udde   Punta skogås
  Häståsen ås   Pyttjärn tjärn
  Häståsen berg   Pyttjärnberget berg
  Häståsen berg   Pärstensberget berg
  *Hästås Rå råmärke   Pärstensmyran myr
  Häståsrönningen förr odling   Raitahå skogstrakt
  Häälsiön, se Hällsjön sjö   Rasse svedja
  Höganäs berg   Rasserå myrrå
  Högback berg   Ratelaksviken vik
  Högbackmyran myr   Ribergsbäcken bäck
  Högberget berg   Rigberget berg
  Högbergs sankmark   Rigmyran myr
  Högforsdammen terräng   Rikkalam slåtter
  Högforsen fors   Rimyran myr
  Högkullen bergsparti   Ringtjärnbacken backe
  *Högsjön sjö /Se   Risberget berg
  Högsvedjan skogstrakt   Riset skogstrakt
  Högåsen berg   Ritahot svedja
  Högåsen ås   Ritamack berg
  Högåsen berg   Ritamark skogstrakt
  Högåsmyran myr   Ritamärk skogstrakt
  Höjderna skogsområde   Ritanberg berg
  Höjderna berg   Ritanbergsriset skogsområde
  Hökås ås /Se   Rittasomyran myr
  Hökåsberget berg   Roggsjön sjö
  Hökåsberget berg   Roggsjöråna myr och skogstrakt
  Hökåsen, se Hökåsberget berg   Roggån å
  Hökåsen ås   Rogstaholmen holme
  Hökåsen berg /Se   Rokkapodesbäcken bäck
  Hökåshälla, se Hökåsen ås   Rokkaso myr
  Hökåstjärn tjärn /Se   Rombäcken bäck
  Hökåstjärnen tjärn   Ronkasvedjan skogstrakt
  Hökåstjärnen tjärn   Rophällan hälla
  *Hösjön sjö   Rosendalsberget berg
  *Hösjön sjö   Rosendalsmyran myr
  *Hösjön sjö   Rosendalsströmmen fors
  Hösjön sjö   Rotvikudden udde
  Hösjön sjö   Ryggarna berg
  ?Hötjärn tjärn   Rysstjärn tjärn
  Hötjärnberget berg   Rysstorpet jordtrakt
  Hötjärnen tjärn   slåtter
  Hötjärnen tjärn   Råbäcken bäck
  Hötjärnen tjärn   Råna utslåtter
  Höttjärnen tjärn   Råna slåtter
  *Igeltjärnen tjärn   Rångtjärnarna tjärnar
  Igeltjärnen tjärn   Rävbacken skogsbacke
  ?Imbersåsen berg   Rävtjärn tjärn
  Imbersåsen berg   Rävtjärnåsen berg
  Isakstjärnen tjärn   Rävåsbäcken bäck
  Issiön, se Gissjön sjö   Rävåsen inäga
  Jakobsberget berg   Rödhälldalen dalgång
  Jakobsänget sankmark   Rödhälldalsbäcken bäck
  Jobbholmarna höjder   Rödmossamyran myr
  Jobomyran myr   Rödmyran myr
  Jockelamyran myr   Rödtjärn tjärn
  Jockelaåsen berg   Rödtjärn tjärn
  Johannisbergsforsen fors   Rödtjärnberget berg
  Johansberget berg   Röjningen slåtter
  Johansmyran myr   Röjningen inäga
  Johanstjärnen tjärn   Röjnäset näs
  Jonkesbäcken bäck   Sakalithålet myr
  Jonkesmyran, se Rävås-Jonkesmyran myr   Sakalithålet tjärn
  Jonkesmyran, se Lill-Jonkesmyran myr   Sakarättshålet tjärn
  Jonkesriset skog   Sakenit slåtter
  Jon-Olsvallen skogsområde   Sandbäcken bäck
  Jon-Olsvallsberget berg   Sandsjönäset udde
  Jon-Olsvallsmyran myr   Sandudden, se Sandvikudden udde
  Juliusbäcken bäck   Sandviken vik
  Juliusåsen berg   Sandviken vik
  Julkvällen berg   Saraberget berg
  Julkvällsmyran, Norra myr   Sandviken vik
  Julkvällsmyran, Södra myr   Sandvikudden udde
  Julån, se Alderängsån å   Saxberget berg
  Julån, se Granån å   Sax-Hällsjön sjö
  Jussampariset skog   Saxtjärn tjärn
  Järvtjärnen tjärn   Saxån å
  Järvtjärnmyran myr   Sillerudden udde
  Järvtjärnmyran myr   Sivonsebäcken vattendrag
  Järvtjärnriset skog   Sjulsmyran myr
  Järvås ås /Se   Sjöberget berg
  Järvåsen, se Lill-Järvåsen berg   Sjöbergs-änget slåtter
  Järvåsen berg   Sjöbäcken bäck
  Järvåsmyran myr   Sjögaråsdalen dalgång
  Järvåstjärn tjärn /Se   Sjögaråsen berg
  Jättensjöberget berg   Sjömon, se Mon momark
  Jättensjöbäcken bäck   Skalldammet fördämning
  Jättensjön sjö   Skallsjön sjö
  Jättensjön sjö   Skallsjön sjö
  Jättensjön sjö   Skallån å
  Jättensjön sjö /Se   Skallvägen väg
  Jättensjötjärnen tjärn   Skarpholmen holme
  Jättensjöåsen ås   Skarpudden udde
  Jättensjöåsen berg   Skaskällan berg
  Kafsiön, se Kassjön sjö   Skaskällberget berg
  Kalamarkåsen berg   Skattberget berg
  Kalfsåh Tierna, se *Kalvsåtjärnen tjärn   Skinnsjöbron bro
  Kalkbacken backe   Skinnsjöhammaren bergstrakt
  Kalkbackmyran myr   Skinnsjönäset näs
  Kalkummern Rå, se Kallkummenrå råmärke   Skinnsjötjärn tjärn
  Kalkumren, se Kallkummen holme   Skogsmyran myr
  Kalkåsen bergås   Skorvmyran myr
  Kalkåsen ås   Skorvmyrberget berg
  Kalkåstjärnen tjärn   Skoveltjärn tjärn
  Kallbäcken bäck   Skoveltjärnbäcken bäck
  Kallkummen holme   Skoveltjärnmyran myr
  Kallkummen holme o. gränsmärke   Skrabbabraham berg
  Kallkummen holme   Skrapamyran myr
  Kallkummen ö   Skrattabborrtjärn tjärn
  Kallkummen holme   Skräddardalen skogstrakt
  Kallkummen holme   Skräddarsvedjeberget berg
  Kallkummen holme   Skärvetjärn tjärn
  Kallkummen holme och gränsmärke /Se   Skärveån å
  *Kallkummernrå gränsmärke   Skärvingen sjö
  Kallkummenrå råmärke   Slåttmyran myr
  *Kallkummenrå gränsmärke   Slåttjärn tjärn
  *Kallkummenrå gränsmärke   Slåttjärnen tjärn
  Kallsjöbäcken bäck   Slåttjärnloken tjärn
  Kalvmyran myr   Slåttsvedjeberget berg
  Kalvmyran myr   Slättmon skogstrakt
  Kalvmyran myr   Slöje slåtter
  Kalvmyrhalsen myr   Slöje slåtter
  Kalvmyrmon terräng   Smalmyran myrmark
  *Kalvsjön sjö /Se   Smedbacken skogstrakt
  *Kalvsåtjärnen tjärn   Småbodröjningarna slåttrar
  Kanalen kanal   Småmyrorna myrar
  Kangansrave terrängområde   Småtjärnarna tjärnar
  Kapellstegen åker /Se   Småtjärnarna tjärnar
  Kapellstegen teg /Se   Småtjärnarna tjärnar
  *Karpnas udden udde   Småtjärnberget berg
  Karpun, se Krapern sjö   Småtjärnmyrarna myr
  Karrsjön sjö   Snurren inäga
  Karrsjön sjö /Se   Snurren holme
  Karrsjöån å /Se   Sockenvägen väg
  Kassjöbäcken bäck   Sotburn skogstrakt
  Kassjöbäcken bäck   Sottjärn tjärn
  Kassjödammet dammbyggnad   Sotåsen ås
  Kassjömyran, se Stor-Kassjömyran myr   Speltjärnarna tjärnar
  Kassjön sjö   Spångmyran myr
  Kassjön sjö   Spångmyran myr
  Kassjön sjö   Spångtjärn tjärn
  Kassjön sjö   Spångänget jordtrakt
  Kassjön sjö   Spälabacken backe /Se
  Kassjön sjö   Stadberget berg
  Kassjön sjö   Stannsvedjan skogstrakt
  Kassjöviken vik   Staslätt båtlänningsplats
  Kassjöån å   Stavamyran myr
  Kassjöån å   Stavaänget (förr) slåtter
  Kastlamp förr tjärn   Stekpannan inäga
  Kastlampsberget berg   Stekpannsvedjan förr slåtter, nu skogstrakt
  Kastlampsviken vik   Stenbacksvedjan skogstrakt
  Katthavet sankmark   Stenrolet berg
  Kattholmen holme   Stentjärn tjärn
  Kattjärnen tjärn   Stentjärn tjärn
  Kattjärnen tjärn   Steresmyrorna myr
  Kattåskullen höjd   Stersmyran myrmark
  Kattåskullen berg   Stersmyrbäcken bäck
  *Kennastjärnen tjärn   Stinasbacken backe
  Kilbäcken bäck   Stockåsbäcken bäck
  Kil-Kalleholmen holme   Stockåsmyran myr
  Killingholmen holme   Stockåsudden udde
  Killingholmen holme   Storbackmyran myr
  Kilskogen skog   Storberget berg
  Kiltjärnen, Yttre tjärn   Storberget berg
  Kiltjärnen, Övre tjärn   Stor-Björnbacken berg
  *Kioll ?ödesjord   Storbolandet skogstrakt
  Kissalamp förr tjärn   Storbolandsbäcken bäck
  Kissalamp tjärn /Se   Storbostaden udde
  Kissalamp tjärn /Se   Stor-Gransjön sjö
  Klampholmen holme   Stor-Gransjön sjö
  Klampmyran myr   Stor-Hanklank tjärn
  Klevberget berg   Stor-Hanklamptjärnen, se Stor-Handlank. tjärn
  Klevbodmyran myr   Storholmen holme
  Klingerberget berg   Storholmen holme
  Klingermyran myr   Storholmen holme
  Klingertjärnen tjärn   Storholmen holme
  Klingeråsen berg   Storholmen holme
  Klingeråsen berg   Storholmen holme
  Klintberget berg   Storholmen holme
  Klintmyran myr   Storhällan stup
  Klintsvedjan terräng   Storklacken berg
  Klockberget berg   Storklevdalen dalgång
  Klockbäcken bäck   Storkorsmyran myrmark
  Klockbäcken bäck   Stormyran myr
  Klockmyran myr   Stormyran myr
  Klockmyran myr   Stormyran myr
  Klocktjärnen tjärn   Stormyran myrmark
  Klosstjärnberget berg   Stormyrbäcken bäck
  Klosstjärnbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Klosstjärnen tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Klosstjärnen tjärn   Stormyrtjärn tjärn
  Klosstjärnmyran myr   Stormyrtjärn tjärn
  Klosstjärnmyran myr   Stormyrtjärnen tjärn
  Klosstjärnsmyran myr   Stormyråsen berg
  Klunneråsen ås   Stormörtsjökullen berg
  *Klåfwa sten gränsmärke   Stormörtsjösjön sjö
  Kläpptjärnen tjärn   Stornaggen sjö
  Kläpptjärnmyran myr   Stornaggen sjö
  Klöster tierna, se Klöstretjärnen tjärn   Stor-Norsjön sjö
  Klöstorpet utjord /Se   Stornäsdammen damm
  Klöstretjärnen tjärn   Storpotberget berg
  Klöstreån å   Storportberget berg
  Klösänge odling /Se   Storrå sankmark
  Klösänget slåttermark   Storråbäcken vattendrag
  Klövermyran myr   Storrånet slåtter
  Klövingsloken tjärn   Storrönningsberget berg
  Klövjeviken vik   Storrönningsbäcken bäck
  Knutnäset näs   Storsand strandparti
  Knösen berg   Storsillerdammet fördämning
  Knösen berg   Storsillerdammet fördämning
  Kobäcksriset skogsområde   Storsillerströmmen strömdrag
  Kockera berg   Storsillret lugnvatten
  Kockeramyran myr   Storsillret lugnvatten
  Kockeramyran myr   Storsillret lugnvatten
  Kockstensberget berg   Storskallen berg
  Kockstensmyran myr   Storskallen berg
  Kockstenstjärnarna tjärnar   Stor-Tivsjön sjö
  Kolbodrönningen terräng   Stor-Tivsjön sjö
  Kolholmen skogsområde   Storudden udde
  Kolmyran myr   Storskallen berg
  Kolmyran myr   Storsvedjan slåtter
  Kolmyrbäcken bäck   Stor-Tivsjön sjö
  *Kon.näset näs   Stortjärn tjärn
  Kontmyran myr   Stortjärnen, se Storåstjärnen tjärn
  Kontsvedjan skogstrakt   Storulvsjötjärn tjärn
  Korpberget berg   Storvålen slåtter
  Korpberget berg   Storån å
  Korpbergsmyran myr   Storåsen ås
  Korpmyran myr   Storåsen ås
  Korpnäset näs   Storåstjärnen tjärn
  Korpråberget berg   Storåstjärnen tjärn
  Korptjärnbäcken bäck   Storänget slåtter
  Korptjärnen tjärn   Storänget slåtter
  Korpåsen, se Synhällan berg   Stråtjärn inäga
  Korpåsen, se Synhällan berg   Stumåberget berg
  Korpåsen, se Synhällan berg   Stumådammet fördämning
  Korpåsen berg   Stumån å
  Korpåsen berg   Stöten bergås
  Korpåsen berg   Sumpen ställe
  Korpåsen berg   Sundet förbindelse mellan sjöar
  Korpåsen berg /Se   Sundsholmarna holmar
  Korpåsrör gränsmärke   Sunnermyran myr
  Korsbäckänget sankmark   Surfallet ängsslåtter
  Korsmyran myr   Surmyran myr
  Korsmyran myr   Surmyrråna slåtter
  Korsmyrberget berg   Surmyråsen berg
  *Korsrå, se Naggrå gränsmärke   Suränget slåtter
  *Korsrå gränsmärke   Svalubacken backe
  *Korssån å   Svanastodtjärn tjärn
  Koskeniskåsen berg   Svartberget berg
  Koskeniskängena myr   Svartberget berg
  Kosoberget berg   Svartbäcken del av bäck
  Kosomyran myr   Svarttjärn tjärn
  Krankmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Krapern tjärn   Svarttjärn tjärn
  Krapern sjö   Svarttjärn tjärn
  Krapern tjärn   Svarttjärnmyran myr
  Krapern tjärn   Svarttjärnåsen bergås
  Krapern tjärn   Svartviken vik
  Krapun, se Krapern tjärn   Svartviken vik
  *Krickbäcks rå gränspunkt   Svartviken vik
  *Krickbäcks Rå gränspunkt   Svartviken vik
  *Krickbäcks Rå gränspunkt /Se   Svartviken vik
  Kroksjöbäcken bäck   Svartåsen skogstrakt
  Kroksjömyrorna myr   Svartåsmyran myr
  Kroksjön sjö   Svartåsmyrarna myrar
  Kroksjön sjö /Se   Svartåstjärn tjärn
  Kroksjönäset udde   Svarvartorpet inäga
  Kroktjärnen tjärn   Svedjan slåtter
  Krokänget slåttermark   Svenskmyran myr
  Kråkbäcken bäck   Svenskmyrarna myrar
  Kråkbäckänget sankmark   Svindalsstenarna stenar
  Kullatoppen berg   Svinsvedjebäcken vattendrag
  Kullberget berg   Synhällan berg
  Kullbäcken bäck   Sågbacken skogstrakt
  Kullen berg   Sågholmen holme
  Kullerhällan häll   Sågmyran åker
  Kullmyran myr   Sågmyrröjningen åker
  Kullmyran myr   Sätersberget berg
  Kullmyran myr   Sätersviken vik
  Kullmyran myr   Söndagsberget berg
  Kulltjärnbäcken bäck   Söndagsdalen utslåtter
  Kulltjärnen, Nedre tjärn   Sörbåtsmansberget berg
  Kulltjärnen, Övre tjärn   Sörleringsåsen bergås
  Kulltjärnmyran myr   Sörmyran myr
  Kvarnberget berg   Sörsjödammet fördämning
  Kvarnberget berg   Sörsjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Sörsjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Sörsjörännan flottled
  Kvarnbäcken bäck   Sörtjärnänget slåtter
  Kvarnholmarna holmar   Söränget slåtter
  Kvarnmon terräng   Tallsvedjan terräng
  Kvarnmyran myr   Tattarberget berg
  Kvarnmyran myr   Tattarberget berg
  Kvarnsvedberget berg   Timmerviken vik
  Kvarntjärn tjärn /Se   Timmervikudden udde
  Kvarntjärnarna tjärnar   Timåstjärn tjärn
  ?Kvarntjärnen tjärn   Tirsta-backen backe
  Kvarntjärnen tjärn   Tirstanäset udde
  Kvarntjärnen tjärn   Tirstatjärn vik
  Kvarntjärnmyran myr   Tivsjöberget berg
  Kvarntjärnåsen berg   Tivsjödammet fördämning
  Kvigmyran myr   Tivsjödammet fördämning
  Kyrkmyran myr   Tivsjön sjö
  Kyrkmyran myr   Tivsjön sjö
  Kåtalammstjärnen tjärn   Tivsjön, se Stor-Tivsjön sjö
  Kåtalamp tjärn /Se   Tivsjöån å
  Kälatjärnarna tjärnar /Se   Tivsjöån å
  Kälaviken vik   Tivsjöån å
  Källmyran myr   Tjockmjölkssvedjan skogstrakt
  Källmyran myr   Tjusarudden udde
  Källmyran myr   Tjuvhålet myr
  Källmyran myr   Tjälabo slåtter
  Källmyran myr   Tjälatjärnarna tjärnar
  Källmyran myr   Tjärnbergstjärn tjärn
  Källmyran myr   Tjärnbotten tjärn
  Källmyran myr   Tjärnestjärn tjärn
  Källmyrberget berg   Tjärnmyran myr
  Källmyrbäcken bäck   Tjärnmyrarna slåtter och myr
  Källmyråsen ås   Tjärnmyrtjärnbäcken bäck
  Källmyråsen berg   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Källmyråsen ås   Tomastjärn tjärn
  Käringmyran myr   Tobaksmyran myr
  Käringmyran myr   Tomsansänget slåtter
  Körtjärnen tjärn   Torpsjön sjö
  Körtjärnsmyran myr   Torrmyran myr
  Körtjärnsmyran myr   Torrmyrberget berg
  Körtjärnsåsen berg   Torrmyrhällarna berg
  Ladberget, se Lill-Ladberget berg   Tovrånen, Tovrånet fäbodar
  Ladmyran myr   Tranabacken backe
  Ladmyran, se Lill-Ladmyran myr   Trollsjön sjö
  Ladåsen berg   Trångsundet sund
  Lampbäcken bäck   Trätmyran del av myr
  Lamptjärnen tjärn   Trätmyrtjärnarna tjärnar
  Lampåsen berg   Tubbegatan gata? /Se
  Lantalampsmyran myr   Tuvänget slåtter
  Lantalampstjärnarna tjärnar   Tuvänget slåtter
  Lappgärdet odling   Tvagemyrmon bergbacke
  Lappmyran myr   Tvagemyränget slåtter
  *Laxsjön, Lill- sjö /Se   Tvålberget berg
  Lekmyran myr   Tvålbergssvedjan skogstrakt
  Lekmyran myr   Tvåjtärnarna förr fäbodar
  Lekmyran myr   Tvärhällan hälla
  Lekåsen bergås   Ulvsjötjärn tjärn
  Lekåsen bergsås   Ulvsjötjärnberget berg
  Lekåsmyran myr   Ulvsjöänget slåtter
  Lerbäcken bäck /Se   Utteränget slåtter
  Lerbäckstjärnbäcken bäck   Vallen sandmo
  Lerbäckstjärnen tjärn   Vallsta-Öratjärn tjärn
  Lerbäckstjärnen tjärn   Valso berg
  Lerbäckstjärn tjärn /Se   Valsomyran myr
  Lerbäckstjärnåsen berg   Vanntjärn tjärn
  Leringen sjö   Vattutjärnarna tjärnar
  Leringen sjö   Videbäcken bäck
  Leringen sjö   Videmyran myr
  Leringen sjö   Videtjärn tjärn
  Leringen sjö   Videänget slåtter
  Leringen sjö   Vidkullen berg
  Leringen sjö   Vidmyrarna myrar
  Leringen sjö   Vikaren sjö
  Leringen sjö   Vikarmyran myr
  Leringen sjö   Vikarmyran myr
  Leringen sjö   Viknäset udde
  Leringen sjö   Vikröjningen slåttrar
  Leringen sjö   Vikröjningsbäcken bäck
  Leringen sjö /Se   Vikåsen bergås
  Leringen sjö   Vikön sjö
  Leringen sjö   Vikörn sjö
  Leringen sjö /Se   Vikörsmyran myr
  Leringen sjö /Se   Vilstensbacken sluttning
  Leringen sjö   Vinternäset udde
  Leringen sjö /Se   Vinternäsviken vik
  Leringen sjö /Se   Vintervägsviken vik
  Leringsberget, se Sör-Leringsberget berg   Visslandsstaden inäga
  Leringsberget, se Sör-Leringsberget berg   Vitmossamyran myr
  Leringsberget berg   Vontjärnen tjärn
  Leringshuvudet fors   Vålmarna slåtter
  Leringsiön, se Leringen sjö   Våmmarna slåtter
  Leringssiön, se Leringen sjö   Våtänget inäga
  Leringssundet sund   Väster-Finnåstjärn tjärn
  Leringstjärnen tjärn   Väster-Sandsjön sjö
  Leringsåsen berg   Västersandviken vik
  Leringsåsen bergås   Väster-Saxsjön sjö
  Lermyran myr   Väster-Skinnsjön sjö
  Lermyran myr   Västertjärn tjärn
  Lerviken vik   Väster-Trätmyrtjärn tjärn
  Lesingen Lacus, se Leringen sjö   Väster-Örasjön sjö
  Lickaso sankmark   Väståstjärn tjärn
  Lickasomyran myr   Väståtjärn tjärn
  Lilaxsiön, se Oxsjön, Lilla sjö   Yttersillret, se Kilsillret, Yttre lugnvatten
  Lilfinsiön, se Finnsjön sjö   Ytter-Stensjön sjö
  *Lilla alden tjärn   Yttertjärn tjärn
  Lillaxsiön, se Oxsjön, Lilla sjö   Yttertjärnen tjärn
  lillAxsiön, se Oxsjön, Lilla sjö   Åbrobacken backe
  Lillaxsiön, se Lilla Oxsjön Saknas   Åktjärnarna tjärnar
  Lillaxsiön, se Oxsjön, Lilla sjö   Ålundsbacken backe
  Lillaxsiön, se ?Ottersjön sjö   Åsanvägen väg
  Lillaxjön, se Oxsjön, Lilla sjö   Åsarna, se Ritamakk berg
  Lill-Beniken vattensamling   Åsekullen berg
  Lillberget berg   Åsetjärn tjärn
  Lillberget berg   Åsmanssjön sjö
  Lill-Björnbacken backe   Älgtjärn tjärn
  Lill-Björnbacksmyran myr   Älgtjärn tjärn
  Lill-Björntjärnen tjärn   Älgtjärnsmyran myr
  Lill-Björnåsmyran myr   Änge myrmark
  Lillbodklippen berg   Ämnäset udde
  Lillbodklippen berg   Ängesudden udde
  Lill-Brandbärsmyran myr   Äskelaängarna slåtter
  Lill-Brännmyran myr   Ökmyran myr
  Lillbäckmyran myr   Ön ö
  Lill-Bävermyran myr   Örahålen tjärnar
  *Lill-Finsjön sjö   Öratjärn tjärn
  Lill-Gäddtjärnen tjärn   Öratjärn tjärn
  Lill-Hanklampsholmen myrholme   Öratjärn tjärn
  Lill-Hanklampstjärnen tjärn   Öratjärnbäcken bäck
  Lillholmen holme   Öratjärnsbäcken bäck
  Lill-Jonkesmyran myr   Öratjärnsbäcken bäck
  Lill-Järvåsen berg   Öratjärnmyran myr
  Lillklocken berg   Öratjärnsåsen berg
  Lill-Korsmyran myr   Örsmyran myrmark
  Lillkrapern tjärn   Örstjärn tjärn
  Lill-Ladberget berg   Örstjärnen tjärn
  Lill-Ladmyran myr   Örs-ån å
  Lill-Långåsmyran myr   Örsån å
  Lillmossamyran myr   Örviken vik
  Lillmyran myr   Örvikudden udde
  Lillmyran myr   Östan sjön utjord
  Lillmyran myr   Öster-Finnåstjärn tjärn
  *Lillmyren myr   Öster-Sandsjön sjö
  Lillmörtsjön sjö   Öster-Skinnsjön sjö
  Lillmörtsjön sjö   Östertjärn tjärn
  Lillmörtsjön sjö   Öster-Trätmyrtjärn tjärn
  Lillmörtsjön sjö   Öster-Örasjön sjö
  Lillmörtsjön sjö   Översillret lugnvatten
  *Lillmörtsjön sjö   Översillret, se Kilsillret, Övre lugnvatten
  Lillmörtsjön sjö   Över-Stensjön sjö
  Lillmörtsjön sjö   Övertjärn tjärn
  Lillmörtsjön sjö   Övertjärnen tjärn
  Lillmörtsjön sjö /Se   Överån å
  Lillmörttjärn tjärn   Över-Öratjärn tjärn
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggen sjö    
  Lillnaggån å    
  Lilloken vattensamling    
  Lill-Olkahottsmyran myr    
  Lill-Oxsjöbäcken bäck    
  Lilloxsjön sjö    
  Lill-Oxsjön sjö    
  Lill-Oxsjön sjö    
  Lill-Oxsjön sjö och gränsmärke /Se    
  Lilloxsjön, se Skallsjön sjö    
  Lill-Potberget berg    
  Lill-Röd-mossamyran myr    
  lillsaxen, se Saxtjärnen tjärn    
  Lillsiön, se Lill Skärvingen sjö    
  *Lillskallen berg    
  Lillskallen höjd    
  Lillskallen berg och gränsmärke /Se    
  Lill Skärvingen sjö    
  Lill-Skärvingen sjö    
  Lill-Tivsjöviken vik    
  Lilltjärn tjärn /Se    
  Lilltjärnberget berg    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnåsen ås    
  Lillån å    
  Lillåsen berg    
  Lillåsen berg    
  Lillåstjärnen tjärn    
  Lillåstjärnen tjärn    
  Lill Öhrn eller Wijk Öhrn, se Vikörn sjö    
  Lill Öijsiön, se Oxsjön, Lilla sjö    
  Lillön, se Vikörn sjö    
  Lillörn, se Vikörn sjö    
  Lillöhrn, se Vikörn sjö    
  Lillörn, se Vikörn sjö    
  Liloxsiöskalle, se *Lillskallen Saknas    
  Lindbergbacken backe    
  Lisbetmyran myr    
  Ljungan älv    
  Lokansbäcken bäck    
  Lokarna vattensaml.    
  Lokarna tjärnar    
  *Lokarne tjärnar?    
  Loken tjärn    
  Loken vattensamling    
  Loken sankmark    
  Loken tjärn    
  Loken sjö    
  Lokmyran myr    
  Loksillret, Nedre lugnvatten    
  Loksillret, Övre lugnvatten    
  Loksvedjemyran myr    
  Loktjärnen tjärn    
  Lokåsen ås    
  Lokåsmyran myr    
  Lomsjödammet damm    
  Lomsjömyran myr    
  Lommsjön sjö    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lomsjötjärnen tjärn    
  Lomsjöån å    
  Lomsjöån å    
  Lomsjöån å /Se    
  Lomsjöåsen berg    
  Lomtjärnbäcken bäck    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärn tjärn /Se    
  Lomtjärnåsen berg    
  Lomåsen berg    
  Lomåsen berg    
  Lorttjärnberget berg    
  Lorttjärnmyran myr    
  Luremyran, Nedre o. Övre myrar    
  Lureråna sankmark    
  Lutenbacken backe    
  Långberget berg    
  Långberget berg    
  Långberget ås    
  Långberget berg    
  *Långbron bro?    
  Långmarkåsen berg    
  Långmoberget berg    
  Långmotjärnen tjärn    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyrbäcken bäck    
  Långmyrtjärnen tjärn    
  Långrå myr    
  Långrånsberget berg    
  Långrånsberget berg    
  Långrånsdalen dal    
  Långrännan fors    
  Långtjärn tjärn /Se    
  Långtjärnberget berg    
  Långtjärnberget berg    
  Långtjärnberget berg    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnsbäcken bäck    
  Långudden udde    
  Långuddsholmen holme    
  *Långviken vik    
  Långviken vik    
  Långåsberget berg    
  Långåsen ås    
  Långåsen berg /Se    
  Långåsen berg    
  Långåsen berg    
  Långåsen berg    
  Långåsmyran, se Lill-Långåsmyran myr    
  *Långås Rå råmärke    
  Långängesriset skogsområde    
  Löflandsmyr Rå, se *Lövlandsmyr Rå råmärke    
  Löflandtmyran, se Lövlandsmyren myr    
  Löfås Rå, se *Lövås Rå råmärke    
  Lövgrubbäcken bäck    
  Lövlandsmyran myr    
  Lövlandsmyrbäcken bäck    
  Lövlandsmyren myr    
  *Lövlandsmyr Rå råmärke    
  Lövmyran myr    
  Lövnäset näs    
  Lövnäsudden udde    
  Lövåsberget berg    
  Lövåsen berg /Se    
  Lövåsen ås    
  Lövåsmyran myr    
  *Lövås Rå råmärke    
  Mackahåberget berg    
  Magistermyran myr    
  Magnus rönning sankmark    
  Majkullen berg    
  Marktjärn tjärn /Se    
  Marktjärnberget berg    
  Marktjärnbäcken bäck    
  Marktjärnen tjärn    
  Marktjärnen, se Norr-Marktjärnen tjärn    
  *Marktjärnsallmänning markområde    
  *Marktjärns allmänning markområde /Se    
  Marktjärnsbäcken, se Norr-Marktjärnsbäcken bäck    
  Marktjärnssillret utvidgning av Kassjöån    
  Marsjöviken vik    
  Matsäckbacken backe    
  Mattebäcken bäck    
  Mattestjärnen tjärn    
  Mattesudden udde    
  Mattismyran myr    
  *Meleringsholmen holme    
  *Melerings Sand sandstrand    
  Mellanbäcksänget slåttermark    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö /Se    
  Mellansjön sjö    
  Mellansänket grustag    
  Mellanänget slåttermark    
  Mellerstbodtjärnen tjärn    
  Melsbodbäcken bäck    
  Melsbodbäcken bäck    
  Mesbergstjärnen tjärn    
  Metholmen holme    
  Metnäsudden udde    
  Mickelsmyran myr    
  Middagskullen berg    
  Midsommarmyran myr    
  Midsommaråsen berg    
  Mikaelstjärnen tjärn    
  Millerst Siön, se Mellansjön sjö    
  *Milsbobäcken bäck    
  Milsmobäcken, se Melsbodbäcken bäck    
  *Miölanberget berg    
  Miösiöarne, se Mycksjön sjö    
  Miösiösundet, se *Mycksjösundet parti av Mycksjön    
  Mjösjön sjö /Se    
  Morfarstjärn tjärn /Se    
  Morrforstjärnen tjärn    
  Morsmyran myr    
  Morsmyråsen ås    
  Mortsiön, se Stormörtsjösjön sjö    
  Morttierna, se Mörttjärn tjärn    
  Morönningsbäcken bäck    
  Mossarismyran myr    
  Mossarotmyran myr    
  Mossarottjärnen tjärn    
  Muckelmyran utdikad myr?    
  Muckelåsen, se Myckelåsen, Västra, Östra ås    
  Muckelåsen berg /Se    
  Muckelåsen berg /Se    
  Muckelåsen berg /Se    
  Mulkena berg    
  *Mullbacken backe    
  Mullirniskbäcken bäck    
  Munkbysjön sjö    
  Munkbysjön sjö    
  Munkbysjön sjö /Se    
  Munkbysjön sjö /Se    
  Munkbysjön o. Gälesjön sjöar    
  Munkbysjön o. Gälesjön sjöar    
  *Munkeby Klåck Rå råmärke    
  *Munkeby Myran myr    
  Munkeby Siön, se Mundbysjön sjö    
  Munktorpssjön sjö    
  Munktorpsjön sjö /Se    
  Munkåsen ås    
  *Murrforsen fors    
  Muru Fossen, se *Murrforsen fors    
  ?Myckelåsen ås    
  Myckelåsen, Västra o./el. Östra ås    
  Mycksjön sjö    
  Mycksjön Saknas /Se    
  Mycksjön sjö    
  *Mycksjösundet del av Mycksjön    
  *Myrhalsen del av Byggmyran    
  Myrnäset näs    
  Myrnäset udde    
  Myrnäsviken vik    
  *Myrsund Rå råmärke    
  Myråsbäcken bäck    
  Myråsbäcken bäck    
  *Myråsen ås    
  Myråskullen höjd    
  Mångsviken vik    
  Mångsviksberget berg    
  Månsmyran, se Per-Månsmyran myr    
  »Mäl siön» Saknas /Se    
  Märaänget sankmark    
  Möckelåsen = Muckelåsen Saknas /Se    
  Möckelåsen, se Muckelåsen berg /Se    
  Möckelåsen berg /Se    
  Mörberget berg    
  Mörberget berg    
  Mörbergsmyran myr    
  Mörtsiön, se Lillmörtsjön sjö    
  Mörtsiön, se Stormörtsjösjön sjö    
  Mörtsjöbäcken bäck    
  Mörtsjön, Stor- sjö /Se    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärn tjärn    
  Mörttjärnbäcken bäck    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  *Naggan, se Stornaggen sjö    
  Naggen, se Stornaggen sjö    
  Naggen, se Stornaggen sjö    
  Naggen sjö    
  Naggen, St. sjö    
  Naggerör gränsmärke    
  Naggnäset näs    
  Naggnäsmon terräng    
  Naggnäsmon skog    
  *Naggrå gränsmärke    
  *Naggrå gränsmärke    
  Naggrå råmärke    
  Naggrå gränsmärke    
  Naggrå gränsmärke    
  Naggrå gränsmärke    
  *Naggrå gränsmärke    
  Naggrå gränsmärke /Se    
  Naggskogen skog /Se    
  Naraberget berg    
  Narabergsmyran myr    
  *Nickels åsen ås    
  Nils-Ersmyran myr    
  Nils-Persviken vik    
  Nissesbrännan skogstrakt    
  Nohlåssiön, se Noresjön sjö    
  Noksmyran myr    
  Noksmyrloken myr    
  Noksmyråsen ås    
  Nolesjön sjö    
  Nolesjön sjö    
  Nolestjärn tjärn /Se    
  Nolåssiön, se Nolesjön sjö    
  Nordanedessjön, Främre o. Norra, se Mellansjön sjö /Se    
  *Nordanedetjärnarna tjärnar    
  Noresjön sjö    
  Noresjön sjö    
  Noresjön sjö    
  Noressjön sjö    
  Noressjöån å    
  Norestjärnen tjärn    
  Norestjärnen tjärn    
  Norr-Båtsmansberget berg    
  Norr-Marktjärnen tjärn    
  Norr-Marktjärnsbäcken bäck    
  Norr-Marktjärnsbäcken bäck    
  Norr-Nordanedes-sjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norr-Tallåsen berg    
  Notholmen holme    
  Nothusbäcken bäck    
  Nottjärnbäcken bäck    
  Nottjärnen tjärn    
  Nottjärnsmyran myr    
  Nottjärnviken vik    
  Nottjärnåsen berg    
  Nybodbäcken bäck    
  Nybodsvedjan terräng    
  Nybodtjärnen tjärn    
  Nyhugget sankmark    
  Nysvedjan terräng    
  Nyåsen berg /Se    
  Nyåsen berg    
  Nyåsen skogsterräng    
  Nyängena sankmark    
  Nyängesmyran myr    
  Nyänget slåttermark    
  Nålåsjön, se Noresjön sjö    
  Nårlåssiön, se Noresjön sjö    
  Näset näs    
  *Nässjöarna sjöar?    
  Nätterbäcken bäck    
  Nätterbäcksmyran myr    
  Nätterbäckstjärnen tjärn    
  Nätvikudden udde    
  Näversberget berg    
  Näveråsbäcken bäck    
  Näveråsen berg    
  Nötviken vik    
  Odlingsströmmen fors    
  Offerholmen holme m. fornlämn.    
  Ol-Ersänget myr    
  Olkahottsberget, se Stor-Olkahottsberget berg    
  Olkahottsmyran myr    
  Ollemyran myr    
  Ollesmyran myr    
  Ollestjärnen tjärn    
  Ol-Olsmyran myr    
  Ol-Olstjärnen tjärn    
  Ol-Olsvallen terräng    
  Olov-Pettersmyran myr    
  Olsmyran, se Per-Olsmyran sankmark    
  Olsmyran, se Ol-Olsmyran myr    
  Olstjärnen, se Ol-Olstjärnen tjärn    
  Olsvallen, se Ol-Olsvallen terräng    
  Omakalösan, se Munkbysjön sjö    
  Orsariset skogsområde    
  Orstjärn tjärn    
  Osänget åker    
  Otbäcken bäck    
  Otbäcken bäck    
  Ottebäcken, se Otbäcken bäck    
  Ottersjöberget berg    
  Ottersjöbäcken bäck    
  ?Ottersjön sjö    
  Ottersjön sjö    
  Ottertjärn tjärn /Se    
  Ottertjärnen tjärn    
  Ottertjärnsberget berg    
  Ottertjärnsbäcken bäck    
  Otviken vik    
  Oxbacken berg    
  Oxberget berg    
  Oxhällan ö    
  Oxsjödammet dammbyggnad    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön, Lilla sjö    
  Oxsjön, Lilla sjö    
  Oxsjön, Lilla sjö    
  Oxsjön, Lilla sjö    
  Oxsjön, Lilla sjö    
  Oxsjön, Lilla sjö    
  Oxsjön, Lilla eller Östra sjö    
  Oxsjön, Lilla sjö    
  Oxsjön, Lilla o. Östra sjöar /Se    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Stora sjö    
  Oxsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  Oxsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Oxsjöskalle, se Storskallen berg    
  *Oxsjöskallen, Lill- berg /Se    
  *Oxsjöskallen, Stor-, se Storskallen berg /Se    
  Oxsjö-Storåsen berg    
  Oxsjöviken vik    
  Oxsjöån å    
  Oxsjöån å    
  OxSkalle, se Storskallen gränsberg    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat, Lilla o. Stora vattensamlingar    
  Paradismyran myr    
  Paradisåsen berg    
  Pell-Persvallen plats    
  Per-Ersbacken backe    
  Per-Månsmyran myr    
  Per-Olsmyran sankmark    
  Pettersmyran, se Olov-Pettersmyran myr    
  Pettersviken vik    
  Pilko berg?    
  Pilslättåsen berg    
  Pingelhugstret terräng    
  Pipan vik    
  Pipåsmyran myr    
  Pjaskalamp sankmark    
  Polka berg    
  Porsohalsen myr    
  Porsomyran myr    
  Portberget berg    
  Potberget, se Lill-Potberget berg    
  Potberget, se Stor-Potberget berg    
  Potlampsberget berg    
  Potlampstjärnen tjärn    
  Potthålsmyran myr    
  Prästholmarna holmar    
  Prästholmarna holmar    
  *Prästholmarna holmar /Se    
  Prästholmen holme /Se    
  Prästholmen holme /Se    
  Prästkropp sankmark    
  Prästkropp slåtter /Se    
  Prästkropp slåtter /Se    
  Prästmyran myr    
  Prästmyran myr    
  Prästmyrberget berg    
  Präströnningsmyran myr    
  Prästtjärnen tjärn    
  *Präståkern ?åker /Se    
  Präståkern åker? /Se    
  Pyttberget berg    
  Pyttjärnbäcken bäck    
  Pyttjärnen tjärn    
  Pål-Hansviken vik    
  Pållesmyran myr    
  Pållesmyråsen berg    
  Päronkullen höjd    
  *Rafstensbro bro?    
  *Ragmansängen, se *Rommansänge Saknas    
  Rajamyran myr    
  Rajasmyran myr    
  Rajtahåmyran myr    
  Ramklöv Saknas /Se    
  *Ramundshögen ättehög /Se    
  Ramundshögen hög /Se    
  *Ramundsängen äng /Se    
  *Ramundsängen ?äng /Se    
  Ramundsängen äng? /Se    
  Rankmon terräng    
  Raskdalen dal    
  Raskmyran myr    
  Rasse skogsområde    
  Rasserå myr?    
  Ratelaks myr    
  Ratelaks sankmark    
  Ratelaksviken vik    
  Rigberget berg    
  Rigberget berg    
  Rigbergsbäcken bäck    
  Rigmyran myr    
  Rigåsen bergås    
  Rigåsen bergsås    
  Ringtjärnmyran myr    
  Ritamärk berg    
  Rockaso höjd    
  Rocksiön, se Roggsjön sjö    
  Roggan (Roggån) å /Se    
  Roggen sjö    
  Roggen sjö /Se    
  Roggeån å    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö /Se    
  Roggsjön sjö    
  Roggsjön sjö /Se    
  Roggsjöråna terrängområde    
  Roggån å    
  Roggån å    
  Roggån å    
  Roggån å    
  Roggån å /Se    
  Roggån å    
  Roggån å    
  Roggån (Roggan) å /Se    
  Rogstaberget berg    
  Rogstaberget berg /Se    
  *Rombäckbron bro    
  Rombäcken bäck    
  *Rommansänge utäga /Se    
  Romtjärnarna tjärnar    
  Romtjärnarna tjärnar    
  Romtjärnåsen berg    
  Rona Fl., se Roggån å    
  Ronkamyran myr    
  Ronkasvedjan svedja    
  *Rosendalsberget berg    
  Rosendalsberget berg    
  Rosendalsmyran myr    
  Rosendalssundet sund    
  Rostensåmyran myr    
  Roxa Fluvius, se Roggån å    
  Roxaån, se Roggån å    
  Roxaån, se Roggeån ö    
  Roxen, se Roggen sjö    
  Roxen, se Roggsjön sjö    
  Roxen, se Roggsjön sjö    
  Roxen, se Roggsjön sjö    
  Roxen Lacus, se Roggsjön sjö    
  Roxen la-us, se Roggsjön sjö    
  Roxna..., se Roggån å    
  Rugsiön, se Roggsjön sjö    
  Rysstjärnen tjärn    
  Ryteho sankmark    
  Råbäcken bäck    
  Råbäcken bäck    
  Råggan, se Roggån å    
  RåggSiön, se Roggsjön sjö    
  Rågsiön, se Roggsjön Saknas    
  Råna skogsområde    
  Rångmyr tierner, se Romtjärnarna tjärnar    
  Räftierna, se Rävtjärnen tjärn    
  Rävbacken backe    
  Rävtjärn tjärn /Se    
  Rävtjärnen tjärn    
  Rävtjärnen tjärn    
  Rävtjärnåsen berg    
  Rävåsberget berg    
  Rävåsbäcken bäck    
  Rävås-Jonkesmyran myr    
  Rödhällberget berg    
  Rödhälldalsberget berg    
  Rödhälldalsbäcken bäck    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran, se Stor-Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödmyran myr    
  Rödslättmyran, Norra o. Södra myrar    
  Rödtjärn(?) sjö    
  Rödtjärnberget berg    
  Rödtjärnberget berg    
  Rödtjärnbäcken bäck    
  Rödtjärnen tjärn    
  Rödtjärnen tjärn    
  Röjmyran myr    
  Röjmyran myr    
  Röjmyråsen berg    
  Röjmyråsen berg    
  Röjtjärnen tjärn    
  Röjtjärnsbäcken bäck    
  Röjtjärnsmyran myr    
  Rönningarna terräng    
  Rönningen åkrar    
  Rönningsmyran, se Gissjö-Rönningsmyran myr    
  Rönnåsen berg    
  Rörholmmyran myr    
  Rörmyran myr    
  Rörmyran myr    
  *Rörmyrspången spång?    
  Rörmyrstenen sten    
  Rötierna, se Rödtjärnen tjärn    
  Rötiernberge, se Rödtjärnberget berg    
  Sakalithålet tjärn    
  Sakenitt myr    
  Sandbäcken bäck    
  Sandbäcken bäck    
  Sandmon terräng    
  Sandsjöberget berg    
  Sandsjöberget berg    
  Sandsjöbäcken bäck    
  Sandsjömyran myr    
  Sandsjön, Västra sjö /Se    
  Sandsjön, Östra sjö /Se    
  Sandtomtjärnen tjärn    
  Sandudden udde    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviksmyran myr    
  *Saxen sjö    
  Saxen, se Öster-Saxen terräng    
  *Saxen sjö    
  Saxen, V. sjö    
  Saxen, Västra sjö    
  Saxen, se ?Saxtjärnen tjärn    
  Saxen, se ?Saxtjärnen tjärn    
  Saxen, Västra sjö    
  Sax-Hällsjön sjö    
  Saxknallen berg    
  Saxsjön, Västra sjö    
  Saxtjärnen tjärn    
  Saxen, Västra sjö    
  Saxen, Västra sjö    
  Saxen, Västra sjö    
  *Saxmans Stormyrtjärn tjärn    
  Saxsjön sjö /Se    
  ?Saxtjärnen tjärn    
  ?Saxtjärnen tjärn    
  Saxtjärnen tjärn    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxänget slåttermark    
  Sesselmyran myr    
  Sickelberget berg    
  Sisselbäcken bäck    
  Sjulsmyran myr    
  *Själatjärnarna tjärnar    
  Själstjärnarna, se Flottatjärn sjöar    
  Sjöberget berg    
  Sjöberget berg    
  Sjölindersleken skogsterräng    
  Sjömon terräng    
  Sjömyran myr    
  Skallberget berg    
  Skallsjön(?) sjö    
  Skallsjön sjö    
  ?Skallsjön sjö    
  Skalsberget berg    
  Skalsberget berg    
  Skalshällan berghäll    
  Skalshällberget berg    
  Skalshällsvedjan terräng    
  *Skarpflaten utäga /Se    
  Skarpmyran myr    
  Skarpudden udde    
  Skarpuddmyran myr    
  Skattlägden terrängområde    
  Skavåsmyran myr    
  Skenviksströmmen fors    
  »skerfwingen», se Skärvingen sjö    
  Skierfwihgs-tierna tjärn    
  Skierfwingen, se Skärvingen sjö    
  Skierfåhn, se Skärvån å    
  *Skiftesgropa myr?    
  Skinnsjön sjö    
  Skinnsjön Saknas    
  Skinnsjön sjö    
  Skinnsjön sjö    
  Skinnsjön, Västra sjö    
  Skinnsjön, Östra sjö    
  Skinnsjön, Västra o. Östra sjöar    
  Skinnsjön, se Väster-Skinnsjön sjö    
  Skinnsjön, se Öster-Skinnsjön sjö    
  Skinnsjön, Västra o. Östra sjöar /Se    
  Skinnsjön sjö /Se    
  Skinnsjötjärnen tjärn    
  Skinnsjötjärnen tjärn    
  Skinnsjöåsen berg    
  Skinsiö Tiern, se Skinnsjötjärnen tjärn    
  Skiälatier..., se Flottatjärn tjärn(-ar?)    
  Skiärftierna, se Skärvtjärnen tjärn    
  Skofweltiern, se Skoveltjärnen tjärn    
  Skogeldänget slåttermark    
  Skogsmyran Saknas    
  Skolviken vik    
  Skorvmyran myr    
  Skorvmyran myr    
  Skoveltjärnberget berg    
  Skoveltjärnbäcken bäck    
  Skoveltjärnen tjärn    
  Skoveltjärnen tjärn    
  Skoveltjärnmyran myr    
  Skrabb-Abramsberget berg    
  Skrabbmyran myr    
  Skrampan terrängområde    
  Skrattabborrtjärnen tjärn    
  Skräddardalen dal    
  Skräddarmyran myr    
  Skräddarmyran myr    
  Skräddarsvedberget berg    
  *Skumsjöarna sjöar /Se    
  Skvallermon terräng    
  Skårntjärnen tjärn    
  Skårntjärnmyran myr    
  Skårntjärnåsen berg    
  Skåpmyran myr    
  Skärva bäck /Se    
  Skärvingen sjö    
  Skärvingen sjö    
  Skärvingen sjö    
  Skärvingen sjö    
  Skärvingen sjö    
  Skärvingen sjö    
  Skärvingen, se Lill-Skärvingen sjö    
  Skärvingen sjö    
  Skärvingen sjö /Se    
  Skärvingen sjö /Se    
  Skärvingen sjö /Se    
  *Skärvingstjärnen tjärn    
  Skärvtjärnen tjärn    
  Skärvån å    
  Skärvån å    
  Skärvån å    
  Skärvtjärnen tjärn    
  Skärvingsåsen berg    
  Slånmyran myr    
  Slåttjärnen tjärn    
  Slåttjärnen förr tjärn    
  Slåttmyran myr    
  Slättberget berg    
  Slättmon skogstrakt?    
  Slöjebrännan terräng    
  Smalmyran myr    
  Smalmyran myr    
  Smedjebackarna berg    
  Smedjebacken backe    
  Smedsberget berg    
  Smedsmyran myr    
  Smedsmyrorna myrar    
  Småkvarnmyran myr    
  Småmyrorna myr    
  Småmyrorna myrar    
  Småmyrorna myrar    
  Småsvedjorna skogsområde    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärn    
  Småtjärnberget berg    
  Småtjärnbäcken bäck    
  Småtjärnmyrorna myrar    
  Snaramyran myr    
  Snedholmen holme    
  Snorrboklippen, se Lillbodklippen berg    
  Snotterhålet myr    
  Snurrhöljan del av Kassjöån    
  Sotborren berg    
  Sotbäcken bäck    
  Sotbäcksrået skogsområde    
  Sottjärnen tjärn    
  Sotåsen ås    
  Spelbäcken bäck    
  Spelmyran myr    
  Spelmyran myr    
  Speltjärnarna tjärnar    
  Spiutåsen, se Spjutåsen ås    
  Spjutåsen ås    
  Spjutåsen berg    
  Spjutåsmyran myr    
  Spångbäcken bäck    
  Spången plats    
  Spångmyran myr    
  Spångmyran myr    
  Spåraflon myr    
  Spåramyran myr    
  Staberget berg    
  Stabergsmyran utdikad myr?    
  Stabäcken bäck    
  Stafholmarne, se Stavholmarna kullar?    
  Starrholmen holme    
  Staslätt grustag    
  *Stavholmarna kullar?    
  Stekpannan inäga    
  Stekpannriset plats    
  Stenmyran myr    
  Stenmyran, Norra o. Södra myrar    
  Stensiöarne, se Ytter- o. Över-Stensjön sjöar    
  Stensiöarne, se Över- o. Ytter-Stensjön sjöar    
  Stensjöarna sjöar    
  Stensjöarna sjöar    
  Stensjön, Övre och Yttre sjöar    
  Stensjön, Yttre o. Övre sjöar    
  Stensjön, Yttre o. Övre sjöar    
  Stensjön, Yttre o. Övre sjöar /Se    
  Stensjön sjö /Se    
  Stensjön, se Ytter-Stensjön och Över-Stensjön Saknas    
  Stensjöån å    
  Stensjöån å    
  Stensjöån å /Se    
  Stentjärnbacken backe    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stenudden udde    
  *Stenåsen ås    
  Stenänget slåttermark    
  *Stenängs Rå råmärke    
  Steresmyrorna myrar    
  Stersmyran myr    
  Stersmyran myr    
  Stersmyrbäcken bäck    
  Stersmyrbäcken bäck    
  Stockbäcken bäck    
  Stockåsbäcken bäck    
  Stockåsen berg    
  Stockåsmyran myr    
  Stockåsudden udde    
  Stooraxsiön, se Oxsjön, Stora sjö    
  StoorSiön, se Holmsjön sjö    
  Stoortiifsiön, se Tivsjön sjö    
  Stoorön, se Hångstaörn sjö    
  Stoorön, se Hångstaörn sjö    
  Storaxsion, se Oxsjön, Stora sjö    
  Storaxsiön, se Oxsjön, Stora sjö    
  [S]toraxsiön, se Stora Oxsjön Saknas    
  Storaxsiön, se Oxsjön, Stora sjö    
  *Stora älden tjärn    
  Storbackmyran myr    
  Storberget berg    
  Stor-Björnbacken backe    
  Stor-Björnbackmyran myr    
  Storbjörnåsmyran myr    
  Storbolandsbäcken bäck    
  Storbolandsriset skog    
  Storbrännan terräng    
  Stor-Brännmyran myr    
  Storbäckmyran myr    
  Stor-Bävermyran myr    
  Stor-Hanklampstjärnen tjärn    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Stor-Kassjömyran myr    
  Stor-Kassjömyran myr    
  Stor-Korsmyran myr    
  Storloken vattensamling    
  Storlokensmyran myr    
  Stormossamyran myr    
  Stormossamyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrbackarna höjder    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  *Stormyrholmen holme?    
  Stormyrholmen holme    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrviken vik    
  Stormörtsjöbäcken bäck    
  Stormörtsjökullen berg    
  Stor Mörtsiön, se Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjön sjö    
  Stormörtsjön sjö    
  Stormörtsjön sjö    
  Stormörtsjön sjö    
  Stormörtsjön sjö    
  Stormörtsjön sjö /Se    
  Stormörtsjön sjö /Se    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stormörtsjösjön sjö    
  Stornaggen, se Naggen sjö    
  ?Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stornaggen sjö    
  Stor-Naggen sjö /Se    
  Stornaggen sjö /Se    
  Stor-Olkahottsberget berg    
  Stor-Olkahottsmyran myr    
  Storoxsiöskalle, se Storskallen gränsberg    
  Stor-Oxsjön sjö    
  Stor-Oxsjön sjö och gränsmärke /Se    
  Stor-Potberget berg    
  Storrå myr    
  Storrånbäcken bäck    
  Storrånet terräng    
  Stor-Rödmossamyran myr    
  Storrönningsberget berg    
  Storrönningsberget berg    
  Storrönningsbäcken bäck    
  Storsand strandparti    
  Storsillerdammet dammbyggnad    
  Storsillret vattendrag    
  Storsiön, se Holmsjön sjö    
  Storsiön eller Storholmen, se Holmsjön sjö    
  [Storsiön eller]Storholmen, se Holmsjön sjö    
  *Storsjön sjö    
  Storskallen, se *Hälleflygg berg    
  Storskallen gränsberg    
  Storskallen gränsberg    
  Storskallen berg    
  Storskallen berg /Se    
  Storskallen berg och gränsmärke /Se    
  Storsvedjan terräng    
  Storsvedjan åker    
  Storsvedjan skogsterräng    
  Storsvedjan åker /Se    
  Storsvedriset skog    
  Stor Tiufsiön, se Tivsjön sjö    
  Stortius(!)siön, se Tivsjön sjö    
  Stortjuvsjön, se Tivsjön sjö    
  Stortjuvsjön, se Tifsjön sjö    
  Stortjärnbäcken bäck    
  Stortjärnen tjärn    
  *Storudden udde    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö /Se    
  Storulvsjön sjö    
  Storulvsjön sjö /Se    
  Storulvsjötjärnen tjärn    
  Storvålen berg    
  Storåsbäcken bäck    
  Storåsbäcken bäck    
  Storåsen berg    
  Storåsen berg    
  Storåsen berg    
  Storåstjärnen tjärn    
  Storåstjärnen tjärn    
  Stor Öhrn eller Hångsta Örhn, se Hångstaörn sjö    
  Stor Öijsiön, se Oxsjön sjö    
  Storön, se Hångstaörn sjö?    
  Storön, se Hångstaörn sjö    
  Storön ö    
  Storörn, se Hångstaörn sjö    
  Strandmyran myr    
  Stumåberget berg    
  Stumån å    
  Stumån å    
  Störmörtsiön, se Stormörtsjösjön Saknas    
  Stöten berg    
  Stöten berg    
  Sultabborrtjärnen tjärn    
  Sundbron bro    
  Sundsmyran myr    
  Sundsmyrorna myrar    
  Sundsuddarna uddar?    
  Sunnansjön, se Rödtjärn sjö    
  Sunnansjö, se Orstjärn tjärn    
  *Sunnansjön sjö    
  *Sunnansjön sjö    
  *Sunnansjön sjö    
  *Sunnansjön sjö /Se    
  Sunnberget berg    
  Sunnermyran myr    
  Sunnermyråsen berg    
  *Sunnerstsjön sjö    
  Surfallet slåtter    
  Surfallet terräng    
  Surmyråsen berg    
  Sutänget sankmark    
  Swahltierna, se Svarttjärn tjärn    
  Svaltjärnen, se Svarttjärnen tjärn    
  Svanasto holme    
  Svanastotjärnen tjärnn. /Se    
  Svanastotjärnen tjärn    
  Svanastotjärnen tjärn /Se    
  Svarshällan hälla    
  ?Svartberget berg    
  Svartberget berg    
  Svartberget berg    
  Svartbergsmyran myr    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcksåsen berg    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn /Se    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnmyran myr    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttjärnåsen berg    
  Svartvallen terräng    
  *Svartviken Saknas    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  *Svartviksbäcken bäck    
  Svartviksmyran myr    
  Svartviksmyran myr    
  Svartån å    
  Svartåsen ås    
  Svartåsen berg    
  Svartåsen berg    
  Svartåsen ås    
  Svartåsmyran myr    
  Svartåsmyran myr    
  Svartåsen berg    
  Svartåsmyran myr    
  Svartåstjärnen tjärn    
  Svartåstjärnen tjärn    
  Svartåstjärnen tjärn    
  Svenskmyran myr    
  Svenskmyrorna myr    
  Svinsvedbäcken bäck    
  Sydalsberget berg    
  Synhällan berg    
  Synhällan berg    
  Synhällan berg    
  Synhällan berg    
  Synåsen berg    
  Sågberget berg    
  Sågberget berg    
  Sågberget berg    
  Sågmyran myr    
  ?Sågåstjärnen tjärn    
  Sågåstjärnen tjärn    
  Sågänget slåttermark    
  *Sååhshälla berg    
  Sätersberget berg /Se    
  Sätersberget berg    
  *Sätersbergs Rå råmärke    
  Sätersmyran myr    
  Sättersbergs Rå, se Sätersbergs Rå råmärke    
  Söndagsberget berg    
  Sönnersjön sjö    
  Sörbodberget berg    
  Sörbodmyran myr    
  Sörbodtjärnen tjärn    
  Sör-Båtsmansberget berg    
  Sörkullen berg    
  Sörkullmyran myr    
  Sör-Leringsberget berg    
  Sör-Leringsberget berg    
  Sörmyran myr    
  Sörremyran myr    
  Sörsjön sjö    
  Sör-Tallåsen berg    
  Sör-Tallåsmyran myr    
  Takåsen ås    
  Takåsvallen terräng    
  Tallsvedjan terräng    
  Tallåsen, se Norr-, resp. Sör-Tallåsen berg    
  Tallåsmyran myr    
  Tallåsmyran, se Sör-Tallåsmyran myr    
  Tattarberget berg    
  Tattarbergsmyran myr    
  ?Tennbäckstjärnen tjärn    
  Tennbäckstjärnen tjärn    
  Tiernbergstiern, se Tjärnbergstjärnen tjärn    
  Tifsiön, se Tivsjön sjö    
  Tifsjön sjö    
  Tillerberget, se Tivsjöberget berg    
  Tillerberget, se ?Tivsjöberget berg    
  *Tillerberget berg    
  *Tillerberget berg    
  Tillersion, se Tivsjön sjö    
  Tillersiön, se Tivsjön sjö    
  Tillersiön, se ?Tivsjön sjö    
  Timmerbergen berg    
  Timmerbergen berg    
  Timmerviken vik    
  Timmerviksbäcken bäck    
  Timmerviksudden udde    
  Timmerviksänget slåttermark    
  Timåsbäcken bäck    
  Timåstjärnen tjärn    
  Tingasiön, se Tingtjärnen tjärn    
  Tingasiön, se ?Tingtjärn tjärn    
  Tinga Siön, se ?Tingtjärn tjärn    
  Tingatjärn gränstjärn    
  ?Tingtjärn tjärn    
  ?Tingtjärn tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnen tjärn    
  Tingtjärnsbäcken bäck    
  Tingån å    
  Tivfsiön, se Tivsjön sjö    
  ?Tivsjöberget berg    
  ?Tivsjöberget berg    
  ?Tivsjöberget berg    
  Tivsjöberget berg    
  Tivsjödammet dammbyggnad    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  ?Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tifsjön sjö    
  Tivsjön sjö    
  Tivsjön sjö /Se    
  Tivsjön sjö och gränsmärke /Se    
  Tivsjöån å    
  Tivsjöån å    
  Tjusarudden udde    
  Tjäderhålet sankmark    
  Tjädermyran myr    
  Tjädermyran myr    
  Tjälen berg /Se    
  Tjärdalsmyran myr    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnbergstjärnen tjärn    
  Tjärnbergstjärnen tjärn    
  Tjärnbotten tjärn    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnen tjärn    
  ?Tjärnestjärnen tjärn    
  Tjärnestjärnen tjärn    
  Tjärnkullen kulle    
  Tjärnkullen berg    
  Tjärnkullen berg    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnmyran Saknas    
  Tjärnnäset näs    
  Tobaksmyran myr    
  Tomasmyrbäcken bäck    
  ?Tomastjärnen tjärn    
  Tomastjärnen tjärn    
  Tomastjärn tjärn /Se    
  Toringhåån, se Getterån å    
  Tornet berg    
  Torpar-Björnbergsmyrorna sankmark    
  Torpet terräng    
  Torpet öppen plats    
  Torpsjön sjö    
  Torpsjön sjö    
  Torpsjön sjö /Se    
  Torpsjön sjö    
  Torpsjön sjö    
  Torpsjön sjö /Se    
  Torrakamon terräng    
  Torrmyran myr    
  Torrmyrberget berg    
  *Torsåker ställe    
  *Torsåker plats /Se    
  Torsåker plats /Se    
  *Torsåker plats /Se    
  Torvströmyran myr    
  Tovåsen berg    
  Tranmyran myr    
  Tranmyrtjärnen tjärn    
  Trappberget berg    
  Trappbäcken bäck    
  Trebäckarna skogsområde    
  Trefaldighetskälla källa    
  Treladrönningsberget berg    
  Trollsjön sjö    
  Trollsjön sjö    
  Trollsjörönningen terräng    
  Trollåsen berg    
  Trånget myr    
  Trångsundet sund    
  Trätmyran myr    
  Trätmyrtjärnen tjärn    
  Tubbobäcken bäck    
  Tuvmyran myr    
  Tvagemyran myr    
  Tvålberget berg    
  Tvåtjärnarna tjärnar    
  Tvärhällan häll    
  Tvärströmmen fors    
  Tyrasmyran myr    
  *Tyykia Sand sandstrand?    
  *Töringsån Saknas /Se    
  *Töringsån Saknas /Se    
  Ulvsjön, V. sjö    
  Ulvsjön, se Storulvsjön sjö /Se    
  Ulvsjöänget slåttermark    
  Vallarna terräng    
  Vallberget berg    
  Vallbäcken bäck    
  Vallmyran myr    
  Valso berg    
  Valsomyran myr    
  Vammen terräng    
  Vamtjärn tjärn /Se    
  Vanntjärnberget berg    
  Vanntjärnen tjärn    
  Vanntjärnen tjärn    
  Wanttierna, se Vanntjärnen tjärn    
  Vargtjärnen tjärn    
  Vargtjärnsberget berg    
  Waster Ulfsiö, se Storulvsjön sjö    
  Vattutjärnarna tjärnar    
  Vattutjärnsbäcken bäck    
  *Wehlåhs Rå råmärke    
  Velåsen bergås    
  Velåsen berg    
  Wester Ulfsiön, se Storulvsjön sjö    
  Vidkullen berg    
  Wijkåsen, se Vikåsen ås    
  Wijkåsen, se Vikåsen bergås    
  [Lill Öhrn eller] Wijk Öhrn, se vikårn sjö    
  Vikarbäcken bäck    
  Vikaren sjö    
  Vikaren sjö /Se    
  Vikarmyran myr    
  Viknäset näs    
  Vikrönningsbäcken bäck    
  Vikåsen bergås    
  *Vikåsen ås    
  Vikåsen bergås    
  Vikörn, se *Hösjön sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö /Se    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö    
  Vikörn sjö /Se    
  Vikörsdammet damm    
  Vikörsmyran myr    
  Vikörsmyran myr    
  Vikörsån å    
  *Vilanstenen vilsten?    
  Villkällberget berg /Se    
  Vilstensbacken höjdsträcka    
  Vilstensberget berg    
  Vilstensänget myr    
  *Vimmerspången spång    
  Vimyrorna myr    
  Vimyrorna myrar    
  Wimyrspång, se *Vimmerspången spång    
  Vimyråsen bergås    
  *Vinnåsen ås    
  Vinternäsviken vik    
  *Vintervägen väg?    
  Vitmossamyran myr    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnsbackarna backar    
  Vittjärnsmyran myr    
  Vontjärnen tjärn    
  Vågbrytaren grund    
  Vålabergen berg    
  Vålåsen ås    
  Vålåsmyran myr    
  Väster-Björnmyran myr    
  Västermyran myr    
  Väster-Sandsjön sjö    
  Västersaxen, se Saxsjön, Västra sjö    
  Wäster Saxen, se Saxen, Västra sjö    
  Väster-Saxsjön sjö    
  *Västersjöberget berg    
  Wäster Skinsiön, se Skinnsjön, Västra sjö    
  Väster-Skinnsjön sjö    
  Väster-Skogsmyran myr    
  ?Västertjärn tjärn /Se    
  Västertjärnen tjärn    
  Wäster Ulfsiön, se Storulvsjön sjö    
  Wäster Ulfsiön, se Storulvsjön sjö    
  Västerulvsjön, se Storulvsjön sjö    
  Västerulvsjön, se Storulvsjön sjö    
  Wäster Öhratierna, se Öratjärnen tjärn    
  Västisjön del av Hångstaörn    
  Väståstjärnen tjärn    
  Yttersillret vattendrag    
  Ytter-Stensjön o. Över-Stensjön sjöar    
  Ytter-Stensjön sjö    
  »åhsberge», se Åsberget berg    
  Åhsberge, se Åseberget berg    
  Åhstierna, se Åsetjärnen tjärn    
  Åktjärnarna tjärnar /Se    
  Åktjärnen tjärn    
  Åktjärnen, Lilla tjärn    
  Åktjärnen, Stora tjärn    
  Åktjärnen, Södra tjärn    
  Ålstatjärnen tjärn    
  Ålstatjärnen tjärn    
  Ålstatjärnen tjärn    
  Ålstatjärn tjärn /Se    
  Åmyran myr    
  Åsa Feb., se *Åsafäbodar fäbodar    
  *Åsafäbodar fäbodar    
  Åsarna berg    
  *Åsberget berg    
  Åseberget berg    
  Åseberget berg    
  Åsetjärnen tjärn    
  Åsetjärnen tjärn    
  Åsmansberget berg    
  Åsmansmyran, Bortre myr    
  Åsmansmyran, Främre myr    
  Åsmanssjön sjö    
  Älggårdsmyran myr    
  Älgmyran myr    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärn tjärn    
  Älgtjärnsbäcken bäck    
  Ängeshålet myr    
  Öbergsmyran myr    
  Örasjön, Västra o. Östra sjöar    
  Örasjön sjö /Se    
  Öratjärnarna tjärnar    
  Öratjärn tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärn tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärn tjärn /Se    
  Öratjärnmyran myr    
  Öratjärnsbäcken bäck    
  Öratjärnsbäcken bäck    
  Öratjärnsåsen berg    
  Öratjärnåsen berg    
  Öraån å    
  Örn, Stora sjö    
  *Örn sjö /Se    
  Ör(n) sjö /Se    
  Örn lacus, se Hångstaörn sjö    
  Örshällan berg    
  Örsmyran myr    
  *Örsporten mynning    
  Örstjärnen tjärn    
  Örstjärnen tjärn    
  Örstjärn tjärn /Se    
  Örsån å /Se    
  Örsån bäck    
  Ösiön, se Oxsjön sjö    
  Ösiön, se Oxsjön sjö    
  Ösjön, se Oxsjön sjö    
  Ösjön, se Oxsjön sjö    
  Öster-Björnmyran myr    
  Öster-Sandsjön sjö    
  Öster-Saxen terräng    
  Öster Skinsiön, se Skinnsjön, Östra sjö    
  Öster-Skinnsjön sjö    
  Öster-Skogsmyran myr    
  Östertjärnen tjärn    
  *Österå Saxen tjärn    
  *Öster Öratjärn fäbodar fäbodar    
  Översillret vattendrag    
  Över- o. Ytter-Stensjön sjöar    
  Över-Stensjön sjö    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.