ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sättna socken : Medelpads västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 461 Bebyggelsenamn : 182 Naturnamn : 501
Sättna sn /Se Abborrtjärnen, se Stor-Abborrtjärnen tjärn Sättna sn sn Abborrtallen tall
Sättna sn Barnbergsbäcken bäck Sättna sn Abborrtjärn, se Storabborrtjärn Saknas
?Sättna sn Bastomsberget berg Bjärmarna inbyggarbeteckning Abrahams-lillgärdan slåtter
Sättna sn Bastomsmyran myr Sättna-sopar inbyggarbeteckning Anders-Anders-backen backe
Sättna socken Bastutjärnarna tjärnar Almans-torpet torp Backgärdsbacken inäga
Sättna sn /Se Bergmyran myr Anders-Anders-torpet torp Basgärdan inäga
Sättna sn Bergmyran myr Anders-Jakobs-torpet (förr) torp Bastubacken backe
Sättna Saknas Bergsåkersallmänningen skogsmark Anders-Lars-torpet t. Bastugärdan inäga
Sättna sn Bergudden bergsparti Anders-Petters-torpet t. Bastutjärnarna tjärnar
Sättna socken /Se Bjärmeberget berg Anders-Svens (förr) torp Bengtmyran myr
Sättna sn /Se Bjärmesjön sjö Backen hemman Bengtmyran myr
Sättna sn /Se Bjärmtjärnen tjärn Bibergsgärdan, se 4 Strömås Saknas Bergmyran myr och slåtter
Sättna sn /Se Bladtjärnen tjärn Bjärme by Bergsåkersbodarna skogstrakt
Sättna sn Bladtjärnen tjärn Bjärme by Bergudden del av Strömåsberget
Sättna sn /Se Bladtjärnen tjärn Bjärme by Björnrå skogstrakt
Sättna sn /Se Blatierna, se Bladtjärnen tjärn Bockelbro lht Bibergs-gärdan slåtter
Sättna sn /Se Bodberget berg Bockhål gård Bjärmbäcken bäck
Sättna sn /Se Bodbäcken bäck Bolagstomten, se 10 Gåltjärn Saknas Bjärmesjön sjö
Sättna sn /Se Bodmyran myr Bruddalen, se 11 Gåltjärn Saknas Bjärmsjön sjö
Sättna sn /Se Bodslåttarna slåttermark Bruddalen, se 6 Överkovland Saknas Bjärmtjärn tjärn
Sättna sn /Se Bodtjärnen tjärn Bryggtjärn gårdar Björkmyran myr
Bjärme by Bodåsberget berg Brödlösa by Björnmyran myr
Bjärme by Bodåsberget berg Brödlös by Bodmyran myr
Bjärme by Brattfallet skogsmark Burkhål gård Bodtjärn tjärn
Bjärme by /Se Brudalen dal Burtjärnbodarna förr fäbodar, nu skogstrakt Bodåsberget berg
Bjärme by /Se Brudalen dal /Se Byn bebyggelse Bodslåtterna slåttrar
Bjärme by /Se Bryggtjärnen(?) sjö Byn bebyggelse Bogärdan inäga
Bjärme by /Se ?Bryggtjärnen tjärn Byn bebyggelse Bogärdan slåtter
Bjärme by /Se Bryggtjärn sjö /Se Byn bebyggelse Boänget slåtter
*Borkollen utjord Bryggtjärnen tjärn Byn by Borgmästarlotten inäga
*Borkollen utjord Bryggtjärnsberget berg Båtsmansgärdan t. Brattfallet skogstrakt
*Borkollen utjord /Se Bryggtjärnsån å Båtsmanstorpet, se 9 Byn Saknas Brudalen Saknas /Se
Brödlösa by /Se Bråtamyran myr Båtsmanstorpet, se 5 Rösåsen Saknas Brudalen skogsmark och slåtter
Brödlösa by /Se Bräntlandsberget berg Bäckegren by Brudalsbacken backe
Brödlösa by /Se Brödlösbäcken bäck Bäcktomta, se 10 Byn Saknas Brudalsbäcken bäck
Brödlösa by /Se Brödlösklippen berg Dahlkvist torpet, se 17 Östanå Saknas Bryggtjärn tjärn
Brödlösa by /Se Burtjärnen, se Lill-Burtjärnen tjärn Dalasvedjan förr torp Bryggtjärnsbäcken bäck
Brödlösa by /Se Burtjärnsvallen terräng Dansen hemman Bråtamyran myr
Brödlösa by /Se Buskmyran myr Dals torp Bräntlandsberget skogstrakt
Brödlösa by /Se Bybäcken bäck Dalstorpet torp Brödlösbäcken bäck
Brödlösa by Bykullen berg Dansmon torp Brödlösklippen bergparti
Brödlösa by /Se Dalasvedjan terräng Djupdalen by Buskmyran myr
Brödlösa by /Se Dalasvedjan terräng Djupnäset lht Bybäcken bäck
Byn by Dalbergsgärdan odling? Erik-Hinders(-torpet) förr torp Bygget fiskebyggnad
Byn by Djupdalsbäcken bäck Erik-Ols-(torpet) torp Bykolhåkstret skogstrakt
Byn by Dragmyran myr Flata bebyggelse Bykullen berg
Byn by *Ennesnacken strandområde(?) Flata bebyggelse Bäckslåtten slåtter
Byn by Erik-Ersmyran myr Flata bebyggelse Dalabacken inäga
Byn by Erik-Persrå slåtter? Flata by Dalaskiftet beteshage
Byn by Fagermon skogsområde Flata Prästbord, se 9 Flata Saknas Dalasvedjan slåtter
Byn by »fensiön», se Fängsjön sjö Flatabodarna fäbodar Dalsvedjan svedja
?Byn by /Se Fetuttjärnen tjärn Fyrkanten, se 18 Östanå Saknas Djupdalsbäcken bäck
Byn by /Se *Finnmarken terräng(?) Gammelbodvallen fäbodar Domarsätet stenar
Däldensbodarna förr fäbodar *Finnmarken terräng Gammelgården hemman Dargmyran myr
Flata by Flatabodbäcken bäck Godset boställe Enaks-gärdan slåtter
Flata by Fågelvinberget berg Gorputtan hmd Erik-Ers-gärdan slåtter
Flata by Fågelvinberget berg /Se Gravtjärn by Erik-Pers-rå slåtter
Flata by /Se Fågelvinberget berg /Se Grundviken (förr) torp Ettjärn tjärn
Flata prästbord prästboställe /Se Fågelvindberget, se Fågelvinberget berg /Se Grustaget, se 12 Gåltjärn Saknas Ettjärnåsen berg
Flata prästbord prästboställe /Se Fäboddalarna dalar Gubbgärdan torp Fagermobodarna fäbodar
»galttyern», se Gårdtjärn by Fäbodmyran myr Gubbgärdan torp Fagermon tallmo
»gortierna», se Gårdtjärn by Fängsjöbäcken bäck Gåltjärn bebyggelse Farfarsmyran förr slåtter, nu betesmark
Gårdtjärn by Fängsjöhugstren skogsområde Gåltjärn bebyggelse Femstenarå röse
Gårdtjärn by Fängsjön sjö Gåltjärn bebyggelse Femstenarå röse
Gårdtjärn by Fängsjön sjö Gåltjärn bebyggelse Filbyttsten sten
Gårdtjärn by Fängsjön sjö Gåltjärn bebyggelse Finnbackarna backar
Gåltjärn by Fängsjön sjö Gåltjärn bebyggelse Finnsvedberget berg
Gårdtjärn by? Fängsjön sjö /Se Gårdtjärn by Fiskhusbacken backe och inäga
Gårdtjärn by Fängsjön sjö Gåltjärn by Flataforsen fors
Gårdtjärn by Fänsiön, se Fängsjön sjö Gårdtjärnsbodarna gårdar och torp Flötbyttstenen sten
Gåltjärn by Gammelbodbäcken bäck Hallbergshästhage lht Foten slåtter
Gårdtjärn by Gammelbodvallen terräng Hammarn hemman Fredriken slåtter
Gårdtjärn by /Se Gammelgärdan förr slåtter? Hamptjärnsskiftet, se 10 Flata Saknas Fredriksfors fors
Gätar-Antes ödetorp? Gammelåkern ägomark Hemmings-torpet torp Fågelvindberget berg
Hallens förr torp? Gielkiern, se Gåltjärnen tjärn Hemsjön gårdar Fäboddalarna dalar
*Hermansbyn by Giälkiärn, se Gårdtjärn tjärn Hermanstorp, se 26 Nora Saknas Fäbodmyran myr
»lætna» Saknas Gillermyran myr Hällan hemman Fängsjöhogstrena skogstrakt
Kovland by Gillermyrberget berg Henrik-Hinders-gärdan inäga Fängsjömyran myr
Kovland gd Godsviken vik Intaget lht Fängsjön sjö
Kovland gård /Se Godsviken vik Intaget torp Gamlomslåtten slåtter
Kovland, se Ytter- o. Överkovland byar Golvmyran myr Isaks torp Gammelbodbäcken bäck
Kovlebodarna förr fäbodar Graftkiern, se Gravtjärnen tjärn Jan-Isaksgärdan torp Gammelgärdan slåtter
Krångebodarna förr fäbodar *Grassjön tjärn Jon-Lars-torpet (förr) torp Gammelkyrkogården jordtrakt
Lövsätt by Gravanäsberget berg Jon-Samuels torp Gammelsågen förr såg, nu vattenfall och samfällighet
Lövsätt by Gravtjärnen tjärn Klockars hemman Gammelåkern inäga
Löfsätt by ?Gravtjärnen tjärn Kolgården torp Getåsen berg
Löfsätt by Gravtjärnen tjärn Kovelmon bebyggelse Gillermyran myr
Lövsätt by /Se Gropsjön sjö Kovland by /Se Gillermyrberget berg
Lövsätt by /Se Grundviken vik Kovland by Godsviken vik
Lövsätt by /Se Gruvberget berg Kovlandbodarna fäbodar Granholmsgrundet grund
Nora by Gräsmyran myr Krången gårdar Gravtjärn, se Gravtjärnstjärn Saknas
Nora by Grässiön, se Rödsjön sjö Kusgården gård Gravtjärnsbäcken bäck
Nora by Grösjön, se Rödsjön sjö Kvarnen, se 6 Lövsätt Saknas Gravtjärnstjärn tjärn
Nora by /Se Grössiön, se Rödsjön sjö Kvarnsvedjan Saknas Grindstycket inäga
Nora by /Se Gubbgärdan terräng Laduänget förr torp, nu slåtter Groparna tjärn
Nora by /Se Gubbgärdsberget berg Lapptorget torp Gropen förr slåtter, nu skogstrakt
Rödsjögodset förr hus? Gubbmyran myr Lokarna torp Gropsjön sjö(tjärn)
Rösåsen by Gålsiö, se Norasjön sjö Lövbacken, se 11 Flata Saknas Gropsjön sjö
Rösåsen by Gåltjärnen tjärn Lövlund, se 7 Lövsätt Saknas Grubban betesmark
Rösåsen by /Se Gåltjärnen tjärn Lövsjön torp Gråtlägdan inäga
Solum by Gåltjärnsberget berg Lövsätt bebyggelse Gräsmyran myr
Solum by Gåltjärnsmyran myr Lövsätt bebyggelse Gröndals-gärdan slåtter
Solum by /Se Gålåån, se Sättnaån å Lövsätt bebyggelse Gubbgärdsberget berg
Solum by /Se Gårdsmyran myr Lövsätt by Gubbmyran myr
Solum by /Se Gårdtjärn tjärn Mellanbodarna torp Gurkorna slåtter
Solum by /Se Gårputtan ägomark Mor torp Gårdsmyran myr
Strömås by Gåålsiön, se Norasjön sjö Myran, se 13 Gåltjärn Saknas Gårdtjärnskrångarna backar
Strömås by Gåålåån, se Sättnaån å Nils-Hans hemman Gårdtjärnsmon sandås
Strömås by /Se Gäddtjärnen tjärn Nora bebyggelse Gårdtjärnssjön sjö
Tösta by Gäddtjärnsbäcken bäck Nora by Gäddtjärn tjärn
Tösta by /Se Gäddtjärnsmyran myr Nordansjö by Gäddtjärnsbäcken bäck
Tösta by /Se Gäddtjärnsmyran myr Nordansjö by Gärdena slåtter
Ytterkovland o. Överkovland byar Hamptjärnen tjärn Norrbäcken torp och hemman Hallbergs-gärdan jordtrakt
Ytterkovland by Hamptjärnsbäcken bäck Norrkofland by Hammelåsen skogsås
Ytterkovland by Hamptjärnsmyran myr Norrkovland by Hamptjärn tjärn
Ytterkovland by /Se Hartungsknölen höjd Nyhem, se 8 Lövsätt Saknas Hans´-gärdan slåtter
*Åsenge utjord Hasagärdsbäcken bäck Näsvattnet by Hasabäcken bäck
*Åsenge utjord Hattkullberget berg Olles-på-berget torp Hasagärdan beteshage
*Åsenge utjord /Se »hemsiö», se Norr-Hemsjön el. Sör-Hemsjön sjö Ol-Pers-hällan gårdar Hattkullberget berg
Östanå by Hemsjön, Norra o. Södra sjöar Paradiset torp Hemänget slåtter
Östanå by Hemsjön, (Norra eller) Södra tjärn Pecktorpet torp Hermansberget berg
Östanå by Hermansberget berg Pelle-Lövkvists-torpet torp Hermansgärdan slåtter
Östanå by Holmarna slåtter? Per-Anders hemman Herrgårdsknösen höjd
Östanå by /Se Holmmyran myr Per-Seger-stugan stuga Holmarna slåtter
Överkovland by Hundsjöberget berg Rigsvedbodarna fäbodar Holmmyran myr
Överkovland by Hundsjöbäcken bäck Rösås, se 1-3 Rösåsfisket Saknas Huljan siknotvarp
Överkovland by /Se Hundsjön sjö Rösåsen bebyggelse Humlegärdan slåtter
Överkovland by /Se Hundsjön sjö Rösåsen bebyggelse Hundsjöberget berg
Överkovland by /Se Hundsjön sjö Rösåsen by Hundsjön sjö
  Hundsjön sjö Rösåsen by Hundtjärn tjärn
  Häggebäcken bäck Rösåsen by Hyljan siknotvarp
  Hällmyråsen berg Rösåsfisket bebyggelse Håbban slåtter
  Hämsiön, se Hemsjön, Norra o. Södra sjöar Samuel-Pers torp Häggen slåtter
  Hämsiön, se Hemsjön, Södra (eller Norra) tjärn Sandbacken hemman Hällbacken backe
  Hästskon ägomark Sandsvedjan torp Hällmyran myr
  Hästsvedberget berg Selebodarna fäbodar Härtråsknösen höjd
  Häståsen berg Skanlinders-torpet torp Hästbäckdalen dal
  Högalidåsen höjd Skoltomten, se 11 Byn Saknas Hästbäcken bäck
  Höglidåsen höjd Skäftesmyran torp Hästhagen beteshage
  Högsjöberget berg Skänkåsen torp Hästhagen beteshage
  Högsjömyran myr Solum bebyggelse Hästhagen beteshage
  Högsjön, se Fängsjön sjö Solum by Hästskon slåtter
  Högsjön sjö Sotbodarna fäbodar Häståsen skogsås
  Högsjön sjö Spel-Lenas-stugan stuga Höglidåsen bergås
  Högsjön sjö Stampverket, se 14 Gåltjärn Saknas Högsjöberget berg
  Högsjön sjö Stenbacken, se 6 Rösåsen Saknas Högsjöberget berg
  Högsjöråna slåttermark Stenbacken torp Högsjömon skogstrakt
  Igeltjärnen tjärn Storbrännan torp Högsjön sjö
  Igeltjärnsberget berg Storbränna del av by Högsjöråna slåttrar
  Intaget ägomark Storbäcken gård Höjderna berg
  Jon-Persriset terräng Strömås bebyggelse Igeltjärn tjärn
  Jörgstenen sten Strömås by Igeltjärnsberget berg
  Kallkuttmyran myr Strömås by Indalsåkern slåtter
  Kallrå myr Strömås by Inget slåtter
  Kalvberget berg Strömåsbyn poststn Intaget slåtter
  Karlsmyran myr Sällgrens-gärdan lht Intaget inäga
  Kastvedtjärnen tjärn Söderlundsgärde, se 6 Solum Saknas Intaget slåtter
  Katolikhammaren åkerbacke Tampgården gård Intagsbacken väg
  Kaveltjärnen tjärn Tjocklunbodarna förr fäbodar, nu skogstrakt Isak-Lars-slåtten slåtter
  Kitteltjärnen tjärn Totorpet ödetorp Isak-Pers-gärdan slåtter
  Kitteltjärnsberget berg Triangeln, se 12 Byn Saknas Johannesfors fors
  Klingermyran myr Tunströms-torpet torp Jon-Ers-gärdan förr torp, nu beteshage
  Klockarstranden strandområde Täppe torp Jon-Jakobs-gärdan inäga
  Knipberget berg Tösta by Jon-Jakobs-holmen holme
  Kockerabäcken bäck Uppgårdarna gårdar Jon-Lars-gärdan slåtter
  Kojmyran myr Vallen del av by Jon-Pers-Riset skogstrakt
  Kojmyrhamrarna skogsområde Västan hammarn del av by Jämt-Sara-hålet slåtter
  Kolarslåtten slåtter Västansjö by Kallkutmyran myr
  Kollavänte terräng Väster-Gårdtjärn del av by Kallrå myr
  Kopparhatten ägomark Västgårdarna del av by Kallråsbäcken bäck
  Krokmyran myr Ytterkovland by Kalvberget berg
  Krokmyrsvedjorna skogsområde Östan hammarn del av by Kalvgärdan beteshage
  *Kräfttjärnen tjärn Östanå bebyggelse Kaveltjärn tjärn
  Kullberget berg Östanå bebyggelse Kingrens-gärdan slåttrar
  Kvarnsvedberget berg Östanå by Kitteltjärn tjärn
  Kvisselvattnet sjö /Se Östanåbodarna fäbodar Kitteltjärnsberget berg
  Kvisslavattberget berg Östan-ån byar Klingergärdan inäga
  Kvisslavattnet sjö Öster-Gårdtjärn del av by Klockargärdan inäga
  Kvisslavattnet sjö Östgårdarna del av by Klockarslåtten slåtter
  Kyrkbolet ägomark Övergärde, se 15 Gåltjärn Saknas Klockarstranden strandområde
  Kångeråbäcken bäck Överkovland bebyggelse Knipadalen dalgång
  Källmyran myr Överkovland by Kojmyran myr
  Ladmyran myr   Kojmyrhamrarna skogsbacke
  Ladmyran myr   Kolarslåtten slåtter
  Ladmyrberget berg   Kolberget berg
  Lappkojmyran myr   Kolbotten skogstrakt
  Lappsvedjorna terräng   Kollavänte skogstrakt
  Lars-Månskammaren sten?   Kovlandbodbacken backe
  Leringsvedåsen höjd   Kovlandbäcken bäck
  Lillbromyran myr   Kovlandforsen fors
  Lill-Burtjärnen tjärn   Krogen kallkälla
  Lill-Fängsjömyran myr   Krokmyrsvedjorna svedja
  Lill-Gapatjärnen tjärn   Kullkällan källa
  Lillgärdan terräng   Kumråbäcken bäck
  Lillklippen berg   Kungsänget slåtter
  Lillmyran myr   Kvarnbacken skogstrakt
  Lill-Öravattberget berg   Kvarnsvedberget berg
  Lill-Öravattbäcken bäck   Kvarnsvedjorna beteshage
  Lill-Öravattnet sjö   Kvisslavattnet sjö
  Ljusåsen, Västra berg   Kyrkbolet inäga
  Lokmyran myr   Kyrkbolsåkern slåtter
  Lokmyran myr   Kålgårdsbäcken bäck
  Lokmyran myr   Kålvallsbacken backe
  Lokmyran myr   Källmyran myr
  Lokslåtten slåtter   Ladurågrinden grind
  Lumbro ägomark?   Laduråslåtten slåtter
  Luvan ägomark   Laduängsslåtten slåtter
  Långbandmyran myr   Lappkojmon backe och mo
  Långdansen berg   Lappkoppmyran myr
  Långmyran myr   Lappnäset beteshage
  Långmyran myr   Lappsvedjorna skogstrakt
  Långmyran myr   Lars-Ols inäga
  Långrå odling   Lasses-slåtten inäga
  Långrå myr   Lillberget bergknalle
  Långsvedbacken terräng   Lillbromyran myr
  Långsvedberget berg   Lillgapatjärn tjärn
  Långsvedjan skogsområde   Lillgrundet grund
  Långtjärnen tjärn   Lillgärdan slåtter
  Löfsiön, se Västerlövsjön sjö   Lillgärdan inäga
  Lögdemyran myr   Lillgärdan slåtter
  *Lönbroberget berg   Lillhelvetet förr slåtter, nu beteshage
  Lövsjön, se Väster-Lövsjön sjö   Lillholmen holme
  Lövsjön, Väster- o. Öster- sjöar /Se   Lill-Karlsmyran myr
  Lövsättberget berg   Lill-klippen bergknalle
  Matsingesmyran myr   Lill-Lövsjön sjö
  Mellantjärnen tjärn   Lillmyran myr
  Melltjärnen tjärn   Lillnäset slåtter
  Messmörhällan hälla   Lillskräddargärdan slåtter
  Mommashålet vattensamling   Lillsvarttjärn tjärn
  Moshällan hälla   Lillsvedjan förr beteshage, nu skogstrakt
  Nafwaren Lacus, se Navarn sjö   Lillsvedjan slåtter
  Nafwarn, se Navarn sjö   Lillsvedåsen berg
  Nafwarn, se Navarn sjö   Lilltjärn tjärn
  Navarn sjö   Lilltjärn tjärn
  Navarn sjö   Lillån vattendrag
  Navarn sjö   Lillån älvgren
  Navarn sjö   Lill-Älgtjärn tjärn
  Navarn sjö   Lillänget slåtter
  Navarn sjö   Lillöravattnet sjö
  Navarn sjö   Ljusåsen bergås
  Navarn sjö   Lokarna tjärnhål
  Navarn sjö   Lokarna slåttrar
  Navarn sjö   Lokberget berg
  Navarn sjö /Se   Lokmyran myr
  Navarn sjö   Lokmyran myr
  Navarn sjö   Lokmyran myr
  Navarn sjö /Se   Lokmyrbackarna berg
  Nefvarn, se Navarn sjö   Lorensfors fors
  *Nora allmänning markområde /Se   Lumbro slåtter
  Norasjön sjö   Lumbroberget berg
  Norasjön sjö   Lumbrobäcken bäck
  Norasjön sjö   Lundkvists-berget berg
  Norasjön sjö   Lustiglägdan inäga
  Norasjön sjö   Luvan inäga
  Norasjön sjö /Se   Långbromyran myr
  Nordansjöberget berg   Långbron bro
  Nordansjöbäcken bäck   Långdansen berg
  Nordansjödalen dal   Långhalsmyran myr
  Nordansjösjön sjö   Långmoslåtten slåtter
  Nordansjösjön sjö   Långrå inäga
  *Nore allmänning markområde   Långrå myrtag och betesmark
  Norrbäcken bäck   Långslåtten förr slåtter
  Norr-Hemsjön el. Sör-Hemsjön sjö   Långsvedjan förr torp, nu skogstrakt
  Norr-Hemsjön sjö   Långsvedjan slåtter
  Norr-Karlsmyran myr   Länsmansholmen holme
  Norrombergsslåttarna terräng   Lötbacken samfällighet
  Nylandsbergen berg   Lövsjön sjö
  Nyslåttberget berg   Lövsopet beteshage
  Näfuarn, se Navarn sjö   Lövsättberget berg
  Näsryggen berg o. triangelpunkt   Lövsättbäcken bäck
  Näsvattnet sjö   Matsängesmyran myr
  Näsvattnet sjö   Mellanbackarna backe
  Näsvattnet sjö   Mellantjärn tjärn
  Näsvattnet sjö   Melltjärn tjärn
  Näverbäcken bäck   Messmörhällan hälla
  Offeraltaret fornlämning   Morsfarsmyran myr
  Ormtjärnen tjärn   Mosvedjan inäga
  Orrvinberget berg   Nerkojan notstuga
  Oxstaberget berg   Norasjön sjö
  Oxögat tjärn   Nordansjöberget berg
  Oxögat tjärn   Nordansjöbäcken bäck
  Oxögemyran myr   Nordansjön sjö
  Prästtjärnen tjärn   Nordansjön sjö
  Prästtjärnsbäcken bäck   Nordansjösjön sjö
  »qwillwatn...», se Kvisslavattnet sjö   Nordansjösjön sjö
  Qvislavattnet tjärn   Nordlunds-gärdan slåtter
  Righammaren höjd?   Norr-Hemsjön sjö
  Ringmyran myr   Norr-Karlsmyran myr
  Ringtjärnen tjärn   Norrkaveln berg
  Ringtjärnsåsen berg   Norrombergsslåtterna slåttrar
  Rumpmyran myr   Norrksiftet slåtter
  Råberget berg   Nygrundet grund
  Råberget berg   Nylands-berget berg
  Råberget berg   Nyslåttberget berg
  Räbbstranden strandområde   Näset udde
  Rännberget berg   Näsvattensjön sjö
  Rödberget berg   Ol-Hans-gärdan slåtter
  Rödmyran myr   Ol-Jans-holmen holme
  Rödmyran myr   Olovsfors fors
  Rödmyrberget berg   Ormtjärn tjärn
  Rödsjöbäcken bäck   Orrvind berg
  Rödsjön sjö   Orrvindberget berg
  Rödsjön sjö   Oxstaberget berg
  Rödsjön sjö   Oxögat tjärn
  Rödsjön sjö /Se   Oxögat tjärn
  Rödsjön sjö   Oxögemyran myr
  Rödsjöåsen bergås   Pampen slåtter
  Rönntodalen dal   Pelle-Lövkvist-myran myr
  Rönntodalsbäcken bäck   Per-Hinders-gärdan inäga
  Rösåsberget berg   Per-Mikaels-tjärn tjärn
  ?Rösåsnotvarpet notvarp   Prästtjärn tjärn
  *Rösåsvallen notvarp(?)   Prästtjärn tjärn
  Saxudden udde   Pärgärdan slåtter
  *Segerbergskällan källa   Pärgärdan slåtter
  *Segerkällan kallkälla   Pärgärdsberget berg
  *Segersjökullen berg   Renen väg
  Selebomyran myr   Ringtjärn tjärn
  Seleboåsen berg   Ringtjärnsåsen bergås
  Selångersån vattendrag /Se   Rovskårebacken backe
  Skansberget berg   Rumpmyran myr
  Skarpudden udde   skogstrakt
  Skarpåsbäcken, Norra bäck   uteslåtter
  Skrattabborrtjärnen tjärn   slåtter
  Skvalaberget berg   slåtter
  Skvalabäcken bäck   Råberget berg
  Skäftesmyran myr   Rået slåtter
  Slåttlandsån å   Råsvedjan slåtter
  Slåttlandsån å   Räbbstranden del av strand
  Slåttsvedberget berg   Rännan slåtter
  Småmyrorna myrar   Rödberget berg
  Solumsberget berg   Rödmyran myr
  Solumskällan hälsokälla   Rödmyran myr
  Solumskällan hälsokälla   Rödsjöbäcken bäck
  Solumsmyran myr   Rödsjön sjö
  Spesiön, se Spiggsjön sjö   Rödsjöåsen bergås
  Spiggsjömyran myr   Rönntodalen dalgång
  Spiggsjön sjö   Rösåsberget berg
  Spiggsjön sjö   Rösåsberget berg
  Spiggsjön sjö   Rösåsberget berg
  Spiggsjön sjö   Rösåsbäcken bäck
  Spiggsjön sjö   Rösåsfisket fiskeplats
  Spiggsjön sjö   Rösåsnotvarpet notvarp
  Spiggsjön sjö   Rösåsvarpet notvarp
  Spiggsjön sjö /Se   Salmon-Ers slåtter
  Spiggsjön sjö   Sanden strandområde
  Spissiön, se Spiggsjön sjö   Sandsdalen inäga
  Spissiön, se Spiggsjön sjö   Saxudden udde
  Spissiön, se Spiggsjön sjö   Silver-Eriks slåtter
  Spissi...n, se Spiggsjön sjö   Silverkannan inäga
  *Spissjön, se Spiggsjön sjö /Se   Simmasbacken backe
  Spånhyvelbäcken bäck   Skamfläcken inäga
  Stacksvedjan terräng   Skansberget berg
  *Staffanssvedjan svedja   Skansen, se Skansberget Saknas
  Stekepannmyran myr   Skarpudden udde
  Stekepannmyran myr   Skinnkjolviken vik
  Stenmarksberget berg   Skrattabborrtjärn tjärn
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Skrattabborrtjärnsbäcken bäck
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Skräddargärdan inäga
  Storberget berg   Skinnkjorteln slåtter
  Storberget berg o. triangelpunkt   Skräddarhålet vattenhål
  Storbergsrå, se Råberget berg   Skvalaberget berg
  Storbromyran myr   Skvalabäcken bäck
  Storbromyran myr   Skavalaslåtten slåtter
  Storbromyran myr   Slarvudden slåtter och buskmark
  Storbrännberget berg   Slekia grund
  Stordalen terräng   Slekjegrundet grund
  Stordalsbäcken bäck   Slåttlandsån å
  Stor-Fängsjömyran myr   Slåttsvedberget berg
  Stor-Gapatjärnen tjärn   Slåttsvedjan skogstrakt
  Storlunnberget berg   Slåttsvedjan slåtter
  Stormyran myr   Slättberget berg
  Stormyran myr   Smörjningshornet inäga
  Stormyran myr   Snedmyran myr
  Stormyran myr   Solumsberget berg
  Stormyran myr   Solumskällan hälsokälla
  Storslåtten sankmark   Solumsmyran myr
  Stor-Öravattberget berg   Spiggsjön sjö
  Stor-Öravattbäcken bäck   Stacksvedjan inäga
  Stor-Öravattnet sjö   Stampen kvarn
  Strandtjärnen tjärn   Stekepannmyran myr
  Strömåsberget berg   Stekpannan slåtter
  Sulån å   Stodalen skogstrakt
  Sulån å   Storabborrtjärn tjärn
  Sulåån å   Storabborrtjärnsåsen bergås
  Sulåån å /Se   Storberget berg
  Svartdalarna dalar   Storberget berg
  Svartdalsbäcken bäck   Storbromyran myr
  Svartråna terräng   Storbrännberget berg
  Swarttierna, se Svarttjärnen, Övre tjärn   Storgapatjärn tjärn
  Svarttjärn tjärn   Storholmen holme
  Svarttjärn tjärn   Stor-Karlsmyran myr
  Svarttjärnen, se Öster-Svarttjärnen tjärn   Storlövsjön sjö
  Svarttjärnen, Västra tjärn   Stormyran myr
  Svarttjärnen, Övre tjärn   Stormyran myr
  Svarttjärnen, Östra tjärn   Stormyran myr
  Svarttjärnsbäcken bäck   Stormyran myr
  Svarttjärnsåsen berg   Stormylandet slåtter
  Sågmyran myr   Stornäset näs
  Sättnaån å   Storån vattendrag
  Sättnaån å   Stor-Älgtjärn tjärn
  Sättnaån å   Storänget slåtter
  Sättnaån å /Se   Storöravattnet sjö
  Sättnaån å /Se   Strandarna slåtter
  Sö...låhn, se Sulåån å   Strandarna slåtter
  Sör-Hemsjön el. Norr-Hemsjön sjö   Strandmyran slåtter
  Sör-Hemsjön sjö   Strandtjärn tjärn
  Sör-Karlsmyran myr   Strandåsen berg
  Sörån å   Strömåsberget berg
  Tagelmyran myr   Strömåsgrundet grund
  Timråsudden udde   Strömåsholmen holme
  Tingörn holme   Strömåsklubben holme
  Tjuvberget berg   Strömåssjöarna Saknas
  Tjuvbergsmyran myr   Strömåssjön sjö
  Tjärdalsberget berg   Strömåsslåttrarna slåttrar
  Tjärnhålmyran myr   Strömåstj., se Gropsjön tjärn
  Tjärnlundsberget berg   Strömåstjärnen tjärn
  Trollkällan offerkälla   Strömåstjärn tjärn
  Tyskhålet terräng   Strömåstjärn tjärn
  Täppberget berg   Sulå-ån å
  Tärnmyran myr   Sundet del av Norrasjön
  Tärntjärnen tjärn   Sunnansjön slåtter
  Vallsbacken åkerbacke?   Svartdalarna skogstrakt
  Vitmossahällan berghäll   Svartdalsbäcken bäck
  Vreten terräng   Svartsvedjan svedja
  Vågskålen bergparti?   Svarttjärnsmyran myr
  Vålarna terräng   Svarttjärnåsen bergås
  Värptjärnen tjärn   Svartto dalgång
  Värptjärnsbäcken bäck   Svedjorna inäga
  Västansjön sjö   Sällbomsudden udde
  Västansjön sjö   Sättna-ån å
  Västansjön sjö   Söder-Hemsjön sjö
  Västansjösjön sjö   Söder-Karlsmyran myr
  Västansjösjön sjö   Söderlunds-gärdan jordtrakt
  Västansjösjön sjö /Se   Sörkaveln berg
  Västerlövsjön sjö   Sörråslåtten slåtter
  Västerlövsjön sjö   Sörskiftet slåtter
  Väster-Lövsjön sjö   Sörån å
  Väster-Lövsjön sjö   Tagelmyran myr
  Väster-Lövsjön sjö   Tallmyran myr
  Väster-Älgtjärnen tjärn   Tegen inäga
  »wästsiön», se Västansjösjön sjö   Timråsudden udde
  Wästsiön, se ?Bryggtjärnen tjärn   Tjuvberget berg
  Vätaberget berg /Se   Tjuvsedberget berg
  Yngmyran myr   Tjärnhålsmyran myr
  Yngmyrberget berg   Tjärnlunds-berget berg
  Ågrenen åsammanflöde /Se   Tjärnänget slåtter
  Älgtjärnen tjärn   Tomas-backen backe
  Ättjärnen tjärn   Traktgrinden grind
  Öhrlingsberget berg   Trefaldighetskällan hälsokälla
  Ökemyran myr   Tyskhålet inäga
  Ökemyrbäcken bäck   Täppberget berg
  Ökemyrbäcken bäck   Tjärnmyran myr
  Öratjärnen tjärn   Tärntjärn tjärn
  Öravattbäcken bäck   Törnfors fors
  Öravattnet sjö   Töstaberget berg
  Österlövsjöbäcken bäck   Valanäset näs
  Öster-Lövsjömyran myr   Vallins-gärdan slåtter
  Öster-Lövsjön sjö   Valls-backen slåtter
  Öster-Svarttjärnen tjärn   Vitmossahällan stenhälla
  Öster-Älgtjärnen tjärn   Vreten slåtter
  Övertjärnen tjärn   Vålena myrslåtter
      Vålena slåtter
      Vålfället slåtter
      Vålmmyran myr
      Värptjärn tjärn
      Västansjösvedjorna slåttrar
      Västansjösjön sjö
      Väster-Lövsjön sjö
      Väster-Svarttjärn tjärn
      Västersvarttjärn tjärn
      Väster-Älgtjärn tjärn
      Vätaberget Saknas
      Yngmyran myr
      Yttermyran slåtter
      Ågrenen sammanflöde
      Åströms-backen backe
      Åsänget inäga
      Älgtjärn tjärn
      Älgåsen berg
      Ängesnacken strömdrag
      Ängesnacken udde
      Ängesnacken udde
      Ödesänget slåtter
      Ödesängsbäcken bäck
      Ödesängstjärn tjärn
      Ökemyran myr
      Ökemyrberget berg
      Ökemyrbäcken bäck
      Öratjärn tjärn
      Öravattberget berg
      Öravattbäcken bäck
      Öravattnet sjö
      Östanåbodmyran myr
      Österbackarna backar
      Öster-Lövsjön sjö
      Öster-Svarttjärn tjärn
      Öster-Älgtjärn tjärn
      Överkojan notstuga
      Övermyran slåtter (och myr)
      Övertjärn tjärn
      Övre notkojan notstuga

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.