ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Timrå socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 426 Bebyggelsenamn : 321 Naturnamn : 1124
Timrå sn Alderholmen holme /Se Timrå sn Abborrgrundet grund
Timrå sn Aspåbron bro Timrå socken Ahlmansgärdan åker och betesmark
Timrå sn /Se Aspån å Timrå socken Alderbron landsvägsbro
Timrå sn Aspån å Timrå-herrar inbyggarbeteckning Alderbron bro
Timrå socken Aspån å /Se Ahlmansgärdan hemmansdel Alderholmen förr holme
Timrå sn Aspån å Ahlmanstorpet förr båtsmanstorp Aldrarna åker och beteshage
Timrå nu köping Aspån å Allmängärdan förr slåtter, nu gård Almansgärdan förr båtsmanstorp
Timrå sn Aspån å /Se Alsterlunds torpet, (= Matildelund) torp Anders´- tö dalgång
Timrå sn Backmyran myr Annelund, se 4 Östrand Saknas Andersto sänka
Timrå sn /Se Badviken badplats /Se Annero, se 17 Mellerstbyn Saknas Aspån å
Timrå sn S...Ballsiön, se Bandsjön, Stora sjö Augustinelund, se 18 Fröland Saknas Aspån å
Timrå köping Bandsjöarna, St. o. L. sjöar Backlunds gd Backmyran myr
Timrå f. sn, nu köping Bandsjön, Lilla tjärn Berge by Badhällan hälla
Timrå sn Bandsjön, Stora sjö Bergeforsen järnvägsstation Badviken badplats
Timrå socken /Se Bandsjön, Stora sjö Berglunda samhälle Bandsjöarna sjöar
Timrå socken /Se Bandsjön, Stora sjö Bergmans gd Bandsjöbäcken bäck
Timrå sn /Se Bandsjöberget berg Boda, se 17 Vivsta Saknas Bandsjöbäcken bäck
Timrå köping Bandsjöbäcken bäck Brattland by Bandsjöhällan hälla
Timrå sn Bandsjön, Stora sjö Brattland by Bandsjön, Lilla sjö
Timrå sn /Se Bandsjön, Lilla sjö Rännorna torp Bandsjön, Stora sjö
Timrå köping /Se Bandsjön, Stora o. Lilla Saknas /Se Brännorna torp Bandsjön, Stora sjö
Timrå sn /Se Barnberget berg Brännorna torp Bandsjömyran myra
Timrå köping /Se Barnbergsbäcken bäck Bybodarna fäbodar Bandsjöudden udde
Timrå sn /Se Barnbergstjärnen tjärn Bybodarna fäbodar Bandsjöviken vik
Timrå sn /Se Bastuåkern åker /Se Bybodarna förr fäbodar Barnberget berg
Timrå köping /Se Bergebommen förr timmerbom /Se Byn by Barnberget berg
Timrå sn /Se Bergeforsen vattenfall /Se Byn by Barnberget berg
Timrå sn /Se Bergeforsen fors Byströms gd Barnberget berg
Timrå köping /Se Bergeforsen fors Bäckabyggningen, se Rödbyggningen Saknas Barnberget berg
Timrå köping /Se Bergeforsen fors /Se Böle lastningsplats Barnberget berg
Timrå sn /Se Bergeforsparken park Böle del av by Barnberget berg
*Berge, se Laggarberg by Bergetjärn tjärn /Se Böle utgods Barnbergsbäcken bäck
*Berge, se Skyttberg by Bergmansberget berg /Se Böle utgods Barnbergstjärn tjärn
Berge by *Bergnäset udde Böle utgods Barnbergstjärn tjärn
Berge, (numera Norr- och Sörberge) by *Bergnäset udde Bölestrand kustområde Bastulägdan åker
Berge by Björnidsberget berg /Se Djupängen lht Bastumyran myra
Berge by Björnstranden strandparti /Se Djupängen torpargårdar Bastuåkern åker
Berge by /Se Björnstrandsgrundet grund Edsgården by Benlösbacken sluttning
Berge, N. o. S byar? /Se Björnstrandsgrunden uppgrundning /Se Edsgården by Bergebommen timmerbom?
»bergh», se (Laggar)berg by Björnsvedjan åker /Se Edsgården by Bergebommen förr bom
»bergh», se (Skytt)berg by Blekberget kulle /Se Egna hemmen samhälle Bergeforsen fors
berghöm Saknas /Se Blisterbacken backe /Se Elinsro, se 19 Fröland Saknas Bergeforsen fors
»berghöm», se (Sör)berge o. (Norrberge) byar Blåsåsen bergsparti /Se Fagervik fabrikssamhälle Bergeforsen fors
Berglunda samhälle /Se Bockbacken sluttning /Se Fagervik by och fabrikssamhälle Bergeforsen fors och kraftverk
Brattland by Bodberget berg Fagervik sulfitfabrik Bergetjärn tjärn
Brattland by Bodberget berg Forsmon samhälle Bergetjärn tjärn
Brattland by /Se Bogrundet grund /Se Framnäs förr skeppsvarv Berglundsklubben stenhäll
Brattland by /Se Bolins rännan vattendrag /Se Fredriksdals fabrik förr snickerifabrik Bergmansberget berg
Brattland by /Se Borgberget berg med fornborg Frimans torpet förr båtsmanstorp Bergmansberg berg
*Brödlös Saknas Brandskataudden strandparti /Se Fröland bebyggelse Bergolle råsten
*Brödlös utjord /Se Brattfallet skogsmark Fröland bebyggelse Bergströmsgrundet, se Mogravsgrundet, Lilla Saknas
»by», se (Risgärnds)byn by Brattlandsbäcken bäck Fröland by Bergängen slott
Bybodarna fäb. Saknas /Se Brudberget kulle /Se Fröland by Bjässen förr sten
Byn by Bräntberget berg Frölandsbodarna förr fäbodar Bjässholjan, Holjan inbuktning i stranden
Byn by Bybodbäcken bäck Frölandsbodarna fäb. (f.d.) Bjässrännan ränna
Byn by /Se Bykvistberget berg Frölings torpet torp Björken sten
Byn by Böle utj. /Se Frölingstorpet torp Björnbacken backsluttning
Böle by böleholmarna, se Vivstavarvsholmarna holmar Gat(u)roten bebyggelse Björnhiberget, Björnidsberget berg
Böle samhälle Bölesholmarna, se ?Vivstavarvsholmarna öar Glöden samhälle Björnstranden strandparti
Böle del av by Bööles Holmarn, se Vivstavarvsholmarna holmar Grovåkern lht Björnstrandsgrundet grund
Böle by /Se Dalmarks rännan el. Lastlavarännan vattendrag /Se Grönudden torp? Björnstrandsgrunden uppgrundningar
Böle by /Se Dammyran myr Gärde by Norr i Björnsvedjan åker
*Böle by /Se Djupängsbäcken bäck Gäle by Björntodalen dalgång
Bölet utjord /Se Djupängesbäcken bäck Haga, se 11 Näs Saknas Björntomyran myr
Edsgården by /Se Edsgårdsberget berg o. triangelpunkt Hallgrensgården arbetarbostad Björnåkern åker
Fagervik samhälle /Se *Faxsund notvarp Hammaren samhälle Blekberget kulle
Forsmon samhälle /Se Faxören fiskeplats Hammarhästhagen, Hammarn samhälle Blisterbacken backe
Fröland by Finngadden berg Hammarn, se Hammarhästhagen Saknas Blåsåsen höjdsträckning
Fröland by Flaggberget berg o. triangelpunkt Hammarroten arbetarsmåbruk Brobacken, Andra sluttning
Fröland by /Se Flata åker /Se Hammarroten arbetarsmåbruk Bobacken, Första sluttning
Fröland by /Se Forstrakten område /Se Hammarroten arbetarsmåbruk Bobäcken bäck
Fröland by /Se Fummelråberget berg Hammarroten arbetarsmåbruk Bockbacken sluttning
Fröland by /Se *Fuska, se Ljustorpsån vattendrag Hammarroten arbetarsmåbruk Bodarna slåtter
Fröland by /Se Fäbodholmen del av Skeppsholmen Hamsta by Bodarna åkrar
Fröland by /Se Fäbodholmen del av Skeppsholmen /Se Hamsta by Bogrundet grund
Fröland by /Se Färjeholmen holme Hamsta by /Se Bogrundet holme
Fröland by /Se Färjeholmen holme /Se Hamstaänget lht Bogärdan åker
Fröland by /Se Färjholmen holme Hans-Jons-Torpet hemman Bogärdan åker
Fröland by /Se Färjholmen holme Horsilje, se Orsill gd Boldtallberget berg
»gerdhe», se Gäle by Färjholmen holme /Se Horsta by Bolinsrännan ränna
Glöden gårdar /Se Färjkarlsholmen, se Färjholmen holme Horsta by Borgberget berg
Gäle by Gabrielsgärdan åker /Se Horsta bodarna förr fäbodar Borgberget berg
Gärde by /Se Gamla pumpstationen plats /Se Hällan, se 18 Mellerstbyn Saknas Borgberget berg
Gärde by Gammelboden terräng Högbo, se 18 Vivsta Saknas Borgberget berg
Gärde by /Se Gammeldammen fördämning? Högen by Borgmästaren udde
Gärde by /Se Gammeldammsberget berg Högen by Borgmästaren grund
Hamsta by Gapåsberget berg Högen by Borgmästaren grund
Hamsta by /Se Gillerdalsvägen väg /Se Indalsälven, se Bergeforsen järnvägsstation Borgmästaren ö
Hamsta by Glingelsielen, se Klingerfjärden Saknas Jansgården, se Edsgården by Boskogen skog
Hamsta by /Se Gregoriigrundet grund /Se Jeriko gårdar Bossmyran myr
Hamsta by /Se »gretaholm», = ?Grötholmen havsfiske Jerusalem gårdar Bossmyran myra
Hamsta by /Se Grodlokarna vattensamling Jöns-Ers hemman Bovallen åkrar
*Hamsta, Lilla utjord /Se Grosshandlarerännan vattendrag /Se Karlsro, se 12 Näs Saknas Brandbacken sluttning
Hamsta by /Se Grosshandlarn ö /Se Katrineborg, se 19 Mellerstbyn Saknas Brandsbackskällan källa
Horsel by /Se Grunna holmar /Se Kilnäs, se 13 Näs Saknas Brandskataudden förr udde
Horsel by /Se Gruvberget berg Knipan Saknas Brattlandsbergen Saknas
Horsel by /Se Grymyran myr Knipan gårdar Brattlandsbäcken bäck
Horsilje gd, senare domarsäte Grymyrberget berg Knipan torpställe Brattlandstjärn tjärn
Horsilje by Grymyrbäcken bäck Knipan torpställe Brattlandstjärnen, Rokstjärnen tjärn
Horsilje by Gräsdalarna ägomark Knipan bebyggelse Brattänget inäga
Horsilje by Gräsdalsberget berg Knubben arbetarbostad Brottet åker
Horsilje by Gröna gången väg /Se Kojvola hemman Broviksstranden strand
Horsilje by /Se Grönudden ö /Se Kolerabaracken förr sjukstuga Brudberget berg
Horsilje by /Se Grönvallen notvarp(?) Korpåsen höjdsträckning med gårdar Brudberget kulle
Horsilje gd /Se Grötholmen, se även »gretaholm» havsfiske Korpåsen bebyggelse Brudkroken förr krok
Horsilje gd /Se Grötholmen havsfiske Krokgärdan samhälle Bruksgatan, se Gatan Saknas
Horsta by Grötholmen havsfiske Kråkstan samhälle Brunnsbacken backe
Horsta by /Se Gubbholmen del av Skeppsholmen /Se Kråkåsen arbetarbostad Brunnsgärdan slåtter
Horsta by /Se Gumstabacken förr backe /Se Kvarnsvedjan hemman Brunnsgärdan slåtter
Horsta by /Se Gumstabäcken förr bäck /Se Kvickensgrinden grind Brunnsgärdan åker
Horsta by /Se Gumstasand förr strandområde /Se Kångtyrilen (Kontörn) bondgårdar Brunnsgärdan åker
Horsta by /Se Hagavrån åker /Se Köpenhamn förmans- och arbetarbostäder Brunnsgärdan åker
Högen by Hamrinsmyran myr Laggarberg by Brännbacken skog och beteshage
Högen by Hamstasjön sjö Laggarberg by Brännbäcken bäck
Högen gd /Se Hamstasjön sjö Laggarberg by Bräntberget berg
Högen by /Se Hamstasjön sjö /Se Laggarberg by Bräntberget berg
Högen by /Se *Hembovallen strandområde Laggarberg by Bräntberget, se Lagerlundsberget Saknas
Kojvola förr hemman Henrikssvedjan svedjeland /Se Lilland, se 20 Mellerstbyn Saknas Bräntberget berg
Kråkstan samhälle /Se *Herrbosvedjan åker /Se Lill-Bandsjön gårdar Bräntmon skog
Kångtyrilen gårdar /Se Holmsbäcken bäck Lillberget, se 21 Mellerstbyn Saknas Burmans åkern åker
Köpenhamn gårdar /Se *Hordalsbäcken bäck Lillhamsta by Butes gärdan, Butnisses gärdan åker
(Laggar)berg by Horstamyrorna ägomark Logementet arbetarbostad Bybobäcken bäck
Laggarberg by *Hugskällan kallkälla Loksvedjan tomt Bydalen skog
Laggarberg by /Se Hålmyran myr Lunde by Bångberget, se Barnberget Saknas
Laggarberg by /Se Hålmyran myr Lunde by Bölesholmarna, se Vivstavarvsholmarna Saknas
Laggarberg by /Se Hålmyran myr /Se Lunde by Balvagens backe sluttning
?Lunde by Hålmyrbäcken bäck Lundevallen del av by Dalinsholmen holme
Lunde by Hålmyrbäcken bäck Lusasken förr gård Dallägdan åker
Lunde by Hålmyrbäcken bäck /Se Lusasken förr gård Dalmarks rännan, se Lastlevarännan Saknas
Lunde by /Se Hälludden bergås /Se Lyckan förr dansbana Djupdalen dal
Lunde by /Se Hästen sten /Se Lögdösjön hållplats Djupängens gruva förr gruva
Lunde by /Se Hästsvedberget berg Lövbladstorpet förr båtsmanstorp, nu slåtter Djupängens gruva förr gruva
Lunde by /Se Hästudden udde Lövudden gårdar Djupängens gruva förr gruva
Lunde by /Se Hästudden udde /Se Lövudden topp? Djupängsbäcken bäck
»Marlöö», se Märlo by Höljan vattenränna /Se Mariedal gårdar Djupängsbäcken, Orrtjärnsbäcken bäck
Mellangård by /Se Kallkällmyran myr Mariedal förr bryggeri Dophällan hälla
Mellerstbyn by /Se Kams el. Kantmon del av bergås /Se Marielund, se 5 Östrand Saknas Drickstunnan strömdrag
Midlanda flygplats /Se Kamsmon terräng Masugnen förr masugn Drickstunnan inbuktning av älv
Midlanda flygplats /Se Kantmon del av bergås /Se Masugnsroten område Drickstunnan slåtter (och vik)
Märlo by Kaptensbommen förr timmerbom /Se Matildebo, se 22 Mellerstbyn Saknas Dunderbacken slänt
Märlo gd /Se Kaptensholmen holme Matildelund, se Alsterlunds torpet torp Edsgårdsberget, Jansgårdsberget berg
Märlo by Kaptensholmen udde? Matshage, se 23 Mellerstbyn Saknas Edsgårdsfisket notvarp
Märlo gd /Se Kaptensholmen holme /Se Mellangård by Eldgärdan slåtter
Merlo gd /Se Kattbäcken bäck Mellangård by Eldgärdan åker
Märlo by /Se Kettilsmyran myr Mellerstbyn bebyggelse Englunds holmen, se Lappsåggrundet Saknas
Märlo by /Se Killingsund tidigare sund ? Mellerstbyn bebyggelse Erik Jans myran, se Rödtjärnen Saknas
Märlobodarna förr fäbodar Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn bebyggelse Erik Karlssons torpet eller gärdan åker
(Norr)berge by Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn bebyggelse Erik Lars torpet åker
Norrberge by /Se Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn bebyggelse Erik Påls svedjan åker
Norrberge by /Se Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn bebyggelse Fagermoråsmyran myr
Norrberget by Klingerfjärden havsfjärd Mellerstbyn bebyggelse Fagerviksvägen landsväg
Nya Zeeland gårdar /Se Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn bebyggelse Falarberget, se Fotfalarberget Saknas
Nyhem hmn /Se Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn bebyggelse Farmorgärdan jordtrakt
Näs by Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn bebyggelse Faxen fiskegrund
?Näs by Klingerfjärden havsfjärd Mellerstbyn bebyggelse Faxen fiskeplats
?Näs by Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn by Faxören, Faxen fiskeplats
Näs by Klingerfjärden fjärd Mellerstbyn by Femstenarå gränssten
Näs by Klingerfjärden havsvik Mograven bebyggelse Femstenarå sten
Näs by Klingerfjärden fjärd Myran, se 7,8 Vävland Saknas Finnmyran myr
Näs by /Se Klingerfjärden fjärd Märlo by Finnmyran myra
Näs by /Se Knipberget berg Märlo by Filbotten slåtter
*Orshälla = (?) Orsil gård *Knipbäcken bäck Märtabo, se 24 Mellerstbyn Saknas Fiolbotten åkrar
Orsill gd, senare domarsäte Knipmyran myr Nordins gd Flaggberget berg
Orsil gård /Se Kogrundet holme Norrberge by Flaggberget berg
Orsill, se Horsilje Saknas Kogrundet holmar /Se Norrberge by Flata åker
Orsill, se Horsilje by /Se Koludden udde Norrberget by Florakullen, se Kärlekskullen kulle
Orsill, se Horsilje by Korpåsen höjdsträckning /Se Norrbäck torp Florakullen, se Kärlekskullen kulle
Prästbordet Saknas /Se Korsmyran myr Norrbäck torp Flötbyttbacken backe
Ri by Kringel Fjärden, se Klingerfjärden fjärd Norr i backen bondgårdar Flötbyttbacken backsluttning
Ri by Kråkberget berg Nya Zeeland samhälle Forstrakten område
?Ri by Krången område /Se Nyhem gård Fotfalarberget, Falarberget berg
Ri by /Se *Kubäcken bäck /Se Nyhem arbetarbostad Fotfalarberget, Falarberget berg
Ri by Kullmössan berg Nänsudd, se 6 Östrand Saknas Fotfalarberget, Falarberget berg
Ri by /Se Kvarndammet sjö Näs bebyggelse Fredrikssons berget bergknallen
Ri by /Se Kvickberget berg o. triangelpunkt Näs bebyggelse Fremlingstorpet åkrar
Ri by Kvickbrännan skogsområde Näs bebyggelse Främstmyran åker
Ri by Kvickensberget berg Näs bebyggelse Frölandsgrundet grund
Ri by Käringtrappmyran myr Näs bebyggelse Frölandsholmen holme
Ri by Kärleksholmen holme /Se Näs by Frölandsslåtten slåtter
Ri by /Se Laggarbergsberget berg Näs by Frölandstå del av landsväg
Ri by /Se Lappbäcken bäck Orsill gd Frölandsvägen väg
Ri by /Se Lappmon skogsområde Horsilje by Fuldalen dal
Ri by /Se Lappsåggrundet el. Englundsholmen del av Såggrundet /Se Orsil by Fuldalsbäcken, se Torsdalsbäcken Saknas
Ribodarna fäbodar /Se Lapptorget öppen plats /Se Orsilsbodarna förr fäbodar Fuldalsängen åker
Ribonäset avs /Se Lastlavaberget berg Pettershon, se Stockdrolet Saknas Fulmyrråberget berg
*Ridzgränd byar /Se Lastlavaberget berg /Se Pålle-Fröbergs gård Fummeråberget berg
Rii by /Se *Lastlavan förr hamn /Se Ri by Fyrkanten åker
(Risgränds)byn by Lastlavarännan el. Dalmarks rännan vattendrag /Se Ri by Fyrkanten skogsskifte
Risgrändsbyn by Lastlavarännan vattenränna /Se Rii by Fågelto dalgång
Risgrändsbyn by /Se Lastlavaviken lastageplats /Se Ribodarna torpställen Fågelto sänka
Risgrändsbyn by /Se lilbansiön, se Lill-Bandsjön sjö Ribodarna gårdar Fågelvinterberget berg
Risgrändsbyn fäb. = Bybodarna fäb. Saknas /Se Lillban...iön, se Bandsjön, Lilla sjö Ribodarna förr fäbodar Fågelvinberget berg
Risgrändsbyn by /Se Lill-Bandsjön sjö Risgrändsbyn bebyggelse Fågelvinberget berg
Risgrändsbyn by /Se Lill-Bandsjön sjö Risgrändsbyn by Fäbodberget berg
Risgrändsbyn by /Se Lillberget berg Risgränsbyn by Fäboddalen dal
Risgrändsbyn by /Se Lillmyran myr Risgrändsbyn by Fäboddalen dal
Roken by *Lillsjälaören grusbank(?) Risgrändsbyn by Fäboddalsbäcken bäck
Roken by /Se Lill Själa Örn, se *Lillsjälaören grusbank(?) Rista torp Fäboddalsbäcken bäck
Roken by /Se Lill-Stenbiten sjö Roken by Fäbodholmen del av Skeppsholmen
Roken by /Se Lillån älvarm Roken by Fäbodrå råsten
Roken by /Se Lillån älvgren /Se Rotmyran torp Fälaön ö
Själaörn by /Se Lindskolningen terräng Rydboholm hemman Fälaön kaj
*Skeppegard, se Skottgård by Ljustorpsån å torp Färdaberget berg
Skeppsholmen holme /Se Ljustorpsån vattendrag /Se Rågsvedjan förr betesmark, nu egnahemstomt Färjholmen holme
Skottgård by Lodénsberget berg Rödbyggningen, Bäckabyggningen förmansbostad Färjholmen holme
Skottgård by /Se Lokmyran myr Rödbyggningen, Bäckabyggningen förmansbostad Färjholmen holme
Skottgård by Loksvedjan åker /Se Sandarna gårdar Gabrielsgärdan åker
Skottgård by /Se Lundebäcken bäck Sandarna torp? Gamla pumpstationen förr pumpstation
Skottgård by Lundebäcken bäck /Se Sandarna samhälle Gammelbodarna slåtter
Skottgård by /Se Lunderåsberget berg Saraborg arbetarbostad Gammelbodarna åker
*Skyppersbacken backe Lundetjärnen tjärn Sellmantorp, se 14 Näs Saknas Gammelbodbäcken bäck
(Skytt)berg by Lundetjärnen tjärn Sexan, se 7 Östrand Saknas Gammeldammet fall
Skyttberg by Lundevallen, Norra strandområde Sidéns gd Gammeldammsberget berg
Skyttberg by /Se ?Lundevallen, Södra strandområde Sjösvedjan torp m.m. Gammelgården slåtter
Skyttberg by /Se Lusholmen förr holme Sjösvedjan torp? Gammelgården åkrar
Skyttberg by /Se Lusholmen holme /Se Sjösvedjan gårdar Gammelgårdsladan lada
»Sköppegardh», se Skottgård by Långmyran myr Sjösvedjan gårdar Gammelåkern åker
Slåttrå jordtrakt /Se Långpålningen pålning? Skogshyddan arbetarbostad Gammelåkern åker
Solbacken egnahemsområde /Se Långsvedjan skogsmark Skottgård by Gammelåkern åker
Sponbackrå torp /Se Långören grusbank Skottgård by Gapåsberget berg
*Snidieböle utjord /Se Lögdefjärden, numera Lögden sjö Skyttsberg by Gapåsbäcken bäck
Svedje by /Se Lögdeholmen lastageplats Skyttberg by Gapåsmyran myr
*Svedjeböle utjord /Se Lögden sjö Skälaön gårdar Gapåsmyran myra
(Sör)berge by Lögden sjö /Se Skönvik sågverk Gatan, Bruksgatan väg
Sörberge by Lögdöfjärden sjö Slåttänget, se 3 Öden Saknas Gillerdalsvägen förr stig
Sörberge by /Se Lögdösjön sjö Solbacka järnvägsstation Godset åker
Sörberge by /Se Lögdösjön sjö Solbacka samhälle Godset åker
Timrå Skottsgård Saknas Lögdösjön sjö Solbacken, se 25 Mellerstbyn Saknas Gorkgropen förr farligt, vattenrikt ställe
Tjärntorpet ödetorp *Lögdö Sund sund Solbacken samhälle Gorkmyran myra
*Täfsta utjord *Lörkören grusbank(?) Solingsgärdan stuga Orkmyran myra
*Töffta utjord /Se Lövudden udde Solingsgärdan stuga Gorkmyran myra
»weffesstad», se Vivsta by Lövudden udde /Se Sopnbackrå torp Gorkmyran myra
Vivsta gård Lövuddsrännan älvarm Stenhammarn samhälle Gorkmyran myra
Vivsta by Malansten sten /Se Stenhuset arbetarbostad Gregorigrundet grund
Vivsta by Martinsgärdan åker /Se Stockdrolet jordbruk Gregoriigrundet Saknas
Vifsta by Masugnsbäcken bäck Stockdrolet jordbruk Gregorigrundet holme
Vivsta by /Se Masugnsbäcken bäck Stor-Bandsjön gårdar Grodlokarna tjärnar
Vivsta by /Se Masugnsgrundet område Storberget gårdar Grodlokarna källa
Vivsta by /Se Masugnsrännan ränna Storberget bebyggelse Grodmyran myr
Vivsta samhälle /Se Melltjärnen tjärn Stordalen torp Grodmyrberget berg
Vivsta-Näs minicipalsamhälle /Se ?Mograven utbuktning Stordalen gårdar Grosshandlarn (Grosshandlareholmen) holme
Vänna by Mogravsgrundet grund Stordalen gårdar Grosshandlarerännan ränna
Vänna by *Mogravsrännan utbuktning Stordalen bebyggelse Grovåkern, Groven åker
Vänna by Morfarsgärdan åker /Se Strandgården, se 8 Östrand Saknas Grunden grund
Vänna by /Se Mormorslägdan åker /Se Stubbhem torp Grunden holmar
Vänna by /Se Måsgrunden grund Stubbhem torpgårdar Grundet grund
Vänna by /Se Måsgrundsholmen holme Sunnan-tjärn gårdar Gruvan åker
Vävland by /Se Märlobäcken bäck Susanvind gårdar Gruvberget berg
Vävland by /Se Märloån bäck /Se Susenvind torp Gruvberget berg
Vävland by Nordansjöbäcken bäck Svarttjärn gårdar Grymyran myr
Väfland by Norrbergetjärnen tjärn Svarttjärn bebyggelse Grymyran åker och betesmark
Vävland khbost. /Se Norrbäcken bäck Svarttjärn bebyggelse Grymyrberget berg
Vävlan by /Se Norrån älvarm Svedins gd Grymyrberget berg
Vävland by /Se Nybräntberget berg Svedjan, se 26 Mellerstbyn Saknas Grymyrbäcken, se Nybranddalsbäcken bäck
Vävland by /Se Orrbäcken bäck Svedje by Gräsdalarna slåtter
Vävland by /Se Orrbäcken bäck Svedje by Gräsdalarna dalgång
Vävland by /Se Orrtjärnen tjärn Svedje by Gräsdalsbacken backe
*Vävlandsbodarna fäbodar? /Se Orrtjärnsberget berg Svedje by Gräsdalsberget berg
»wöffellen», se Vävland by Orrvinberget bergsn. /Se Svedjesågen f.d. såganläggning Gräsmyran myra
Ådalstorpen ödetorp Orsillberget berg Sven Jons torpet förr torp Gräsmyran myra
Åkerby by Patriksvedjan svedjeland /Se Sörberge telegrafadress Gröna gången förr liten väg
Åkerby by Patronssvedjan ägomark Sörberge by Grönudden holme
Åkerby by /Se Patronsvedberget berg Sörberge by Grönudden holme
Åkerby by /Se Postgärdan gärda /Se Sörberge by Yttre Grönudden del av Grönudden
Åkerby by /Se Riberget berg Sörberge poststn Övre Grönudden del av Grönudden
?Öden by Riberget berg /Se Sörberge hållplats Grönvallen notvarp (?)
?Öden by Ribobäcken bäck Tegelbruket förr tegelbruk Gubbgärdan slåtter
Öden by Ribonäset näs Tillfället, Glöden samhälle Gubbgärdan åker
Öden by /Se Ritjärn tjärn Timrå postexp. Gubbholmen del av Skeppsholmen
Öden by Riitjärn tjärn /Se Timrådalen poststation Gumstabacken förr backe
Öden by /Se Ringåsdalen terräng Tjärntorpet torp Gumstabäcken förr bäck
Öden by /Se Risgränden område /Se Turkiet gård Gumstasand strand
Öden by /Se Rocka kulle? Undersgärdan, Västra gårdar Gåsmyran myra
»ønne» = ?Öden by Rocka folkpark /Se Undersgärdan, Östra gårdar Gälebäcken, se Horstabäcken Saknas
  Rockabacken strandparti /Se Vitörn, (Vitön?) gårdar Gärdorna åkrar
  Rocksberget berg Vivansborg lokal Haga inäga
  Rokstjärnen tjärn Vivsta bebyggelse Hagabacken backe
  Rotmyran ägomark Vivsta bebyggelse Hagabacken sluttning
  Rotmyrbäcken bäck Vivsta bebyggelse Hagaberget berg
  Rudtjärnen tjärn Vivsta by Hagaberget berg
  Rudtjärnsberget berg Vivsta by Hagavrån åker
  Räbberget berg Vivsta, se Vivstavarv järnvägsstation Hammaren åker o beteshage
  Rätmon åkrar /Se Vivsta folkskola, se 19 Vivsta Saknas Hammaren stensluttning
  Rättan åkrar /Se Vivstavarv, se Solbacka Saknas Hammarhästhagen betesmark
  Rävanäset näs Vivstavarv (tidigare benämnt Vivsta) järnvägsstation Hammarn, se Hammarhästhagen Saknas
  Rödmyran myr Vivstavarv, Nedre samhälle Hammarladan lada
  Rödmyran myr Vivstavarv, Nedre samhälle Hamstaberget berg
  Sandarna område /Se Vivstavarv, Nedre samhälle Hamstaberget berg
  Sanddalsbäcken bäck Vivstavarv, Övre samhälle Hamstaberget, se Åkerbyberget Saknas
  Sandgrundet förr holme /Se Vredenbergs lägenhet, se 15 Näs Saknas Hamstabygget fiskebyggnad
  Sandholmen holme Vänna by Hamstafisket fiskeplats
  Sandholmen holme Vänna by Hamsta-grundet laxfiske
  Sandholmen holme /Se Västergärdet hemman Hamstagrundet grund
  Sandsvedjan svedjeland /Se Vävland bebyggelse Hamstasjön sjö
  Sandåkern (åker) Vävland bebyggelse Hamstasjön sjö
  Sandåkern åker /Se Vävland by Hamstavälten virkesavlägg
  Sannan grund /Se Vävland by Hamstaängen åker
  Sigfridsdalsbäcken bäck /Se Vörding, se 27 Mellerstbyn Saknas Hans Jons åker
  Själaöhamn hamn Åkerby by Hararna ström
  Själaön förr ö Åkerby by Hararna ström
  Själa Örn, se Själaön förr ö Änkehuset gård Hartmansgärdan åker
  Skeppsholmen holme Änkehuset gård Helenakullen höjd
  Skeppsholmen holme Öbergs gd Hemskogen skog
  Skeppsholmen ö /Se Öden bebyggelse Hemåkern åker
  Skeppsholmsudden del av Skeppsholmen Öden by Hemåkern åker
  Skomakarholmen udde (holme?) Öden by Henrikssvedjan åker
  Skrivarholmen holme /Se Östrand bebyggelse Herrbosvedjan, Herrbovallsvägen, Herrbodevalls Tor trakt
  *Skyppersbacken backe /Se Östrand bebyggelse Herrbosvedjan, Herrbovallsvägen, Herrbodevalls Tor trakt
  Skäftesholmen holme Östrand bebyggelse Herrbyn åkrar
  Skäftesholmen holme Östrand bebyggelse Herrbyn åkrar
  Skäftesholmen holme /Se Östrand bebyggelse Herrbyn åkrar
  Skäftesholmen holme /Se Östrand bebyggelse Hillberget berg
  Skälarön strandparti /Se Östrand bebyggelse Hinriks-svedjan slåtter
  Slåttmyran myr Östrand bebyggelse Hjulänget, Hjulgården, se Julänget, Julgården Saknas
  Slåttrå ägomark Östrand industrisamhälle Hogsterberget berg
  Slåttsvedjan utslåtter /Se Östrand sulfatfabrik och samhälle Holjan, se Bjässholjan inbuktning i stranden
  ?Smackgrundet holme Östrand pxp Horsilberget berg
  Smackgrundet holme Östrand, se Timrå postexp. Horstabäcken, Skottgårdsbäcken, Gälebäcken bäck
  Smackgrundet holme Östrands egnahemsområde, se 9 Östrand Saknas Horstabäcken, Skottgårdsbäcken, Gälebäcken bäck
  Småholmarna laxfiskeplats /Se Östrands egnahemsområde, se 10-12 Östrand Saknas Horstamyrarna myrar
  Småholmspasset förr sund /Se Östrands egnahemsområde, se 13-18 Östrand Saknas Horstamyrorna åkrar
  Småmyran myrar /Se   Horstaslåtten åkrar
  Smed-Håkansberget berg   Humlegårdsgärdan åker
  Sned Håkans berget berg /Se   Humlegårdshörnet råsten
  Snegdeån å /Se   Hålmyran myr
  Snejden, se Storsnägden sjö   Hålmyran kärr
  Sneiden, se Storsnägden sjö   Hålmyran myra
  Snurra laxfiske /Se   Hålmyrbäcken bäck
  Snägdberget berg   Hålmyrbäcken bäck
  Snägdbäcken bäck   Hålmyrbäcken bäck
  Snägden, Lill- o. Stor- Saknas /Se   Hålsvedjan slåtter
  Snägdeåbron bro   Hålsvedjan åker
  Snägdådammen damm   Hägnaden beteshage
  Snägdeån å   Hällan berghäll
  Snägdån å /Se   Hälludden udde
  Snägdåsen höjd   Hälludden udde
  Sprängudden udde   Härskiftet åker och badställe
  Sprängudden udde /Se   Hässjegärdan gärda
  Stenbitberget berg /Se   Hästen sten
  Stenbitbäcken bäck   Hästmalmomyran myra
  Stenbitbäcken bäck /Se   Hästsvedberget berg
  Stenbittjärnarna sjöar /Se   Hästsvedjan beteshage
  Stenbittjärnarna sjöar /Se   Hästsvedjeberget berg
  Stenhammaren dal /Se   Hästudden udde
  Stoorbansiön, se Bandsjön, Stora sjö   Hästänget åker
  Stor-Bandsjön sjö   Högen inäga
  Stor-Bandsjön sjö   Högen inäga
  Storbansiön, se Bandsjön, Stora sjö   Högen högar
  Storberget berg   Högsbacken backe
  Storberget berg   Höljan förr badställe
  Stordalen dal /Se   Intaget slåtter
  Stordalsbäcken bäck   Intaget åker
  Storedan vik   Intaget åker
  Storeda bukt /Se   Intaget åkrar
  Storfågeltuvberget berg   Ivar Hans torpet åker
  *Storgrundet holmar   Jans fiske, se Långören Saknas
  Storgrundet holme   Jansgodset åker
  Storgrundet grund /Se   Jansgårdsberget, se Edsgårdsberget Saknas
  Storgrundspasset vattenled /Se   Jansgårdstjärnen vattenpöl
  Storhöljan vattenränna /Se   Johannedalsmyran skog
  Stormyran myr   Jon-Erskällan källa
  Storsnägden sjö   Jon-Ers-torpet förr båtsmanstorp, nu slåtter
  Storsnägden sjö   Jon-Erstorpet åker
  Stor-Snägden sjö   Julänget, Julgården åker
  Storsnägden sjö /Se   Jänsberget berg
  Storån älvgren /Se   Jöns-Ers-myran myr
  Storrännan plats /Se   Kallgården åkrar
  Strandbergsrännan älvarm   Kallkällberget berg
  Strandbergsrännan vattendrag /Se   Kallkällmyran myr
  Strömrännan älvarm   Kallkällmyran myra
  Strömrännan plats /Se   Kallkällmyrbäcken bäck
  Stubbmyran myr   Kalvsvedjan beteshage
  Stubbpasset förr vattendrag /Se   Kalvsvedjan beteshage
  Svedjan åkrar /Se   Kammartoberget berg
  Svartberget berg   Kamsmon del av bergås
  Svartmyran myr   Kamsmon del av bergås
  Svedjeholmen holme   Kanalen kanal
  Svedjemoarna skogsmark   Kantmon, se Kamsmon Saknas
  Såggrundet holme?   Kaptensbommen timmerbom?
  Såggrundet ö /Se   Kaptensbommen förr bom
  Såggrundsrännan vattendrag /Se   Kaptensholmen holme
  Sörbergegrunden holmar   Kaptensholmen holme
  Sörbergegrunden holmar /Se   Kattbäcken bäck
  Sörån älvarm   Kattbäcken bäck
  Sörån älvarm   Kilbäcken, se Nordansjöbäcken Saknas
  Sörån älvarm /Se   Kilen slåtter
  Timråmoarna skogsmark /Se   Kilen kil
  Timråviken vik /Se   Kittelsmyran bete
  Tjädervinberget berg /Se   Klockargärdan åker
  Tjädervinsberget berg   Kläppen åker
  Tjärdalsberget berg   Kläppen kulle
  Tjärnberget berg   Knipberget berg
  Tjärnhällan berghäll   Knipberget berg
  Tjärnmyran myr   Knipmyran myra
  Tomasberget berg   Knipvägen väg
  *Tomasberget berg   Kogrundet grund
  Tomasberget berg   Kogrundet holme
  Tornen berg   Kogrundet holmar
  Torsdalsbäcken bäck   Nedre Kogrundet holme
  Tvättarhällsten sten /Se   Övre Kogrundet holme
  Viktjärnen tjärn   Kolbacken idrottsplats
  Viktjärn tjärn /Se   Koliventberget berg
  Viktjärnssvedjan åker /Se   Kolivente åker
  Vimpelnsbommen förr timmerbom /Se   Kollmyra myr
  Vinkelmyran myr   Kontörn, se Kångtyrilen Saknas
  Vitmyran myr   Koppargruvan skogstrakt
  Vivstavarvsholmarna holmar   Korsmyran myr
  ?Vivstavarvsholmarna öar   Korpshällan strandområde
  Vivstavarvsholmarna holmar   Korsmyran myra
  Vivstavarvsmon skogsmark   Krokdansen berg och myrar
  Vivstavarvsmyran myr   Krummelrå slåtter
  Vivstavarvstjärnen tjärn   Kryddgården förr trädgårdsland
  Volmmyran myr   Kråkberget berg
  Vätaberget berg /Se   Kråkberget berg
  Ådalen terräng   Kråkbergsgärdan åker
  Ådalen område /Se   Krången område
  Åkersvedsrå åker /Se   Krången åker
  Åtrakten område /Se   Kullen ås
  Älggårdsmyran myr   Kullen kulle
  Älgsand ö /Se   Kullmössa berg
  Älgsandsrännan älvarm   Kullmössberget berg
  Älgåsen höjd   Kullmössorna berg
  Änge åkrar /Se   Kusdalen dal
  Öbergsholmen holme   Kusdalen del av Fäboddalen
  Öringsbäcken bäck   Kusdalen strandområde
  Öråkerstjärnen tjärn   Kvarnberget berg
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndalen dal
      Kvarndalsbäcken Saknas
      Kvarndammet damm
      Kvarndammet se Märlodammet damm
      Kvarnsvedjan slåtter
      Kvarnsvedjan åker
      Kvarnvägen väg
      Kvarnån del av bäck
      Kvickbrännan plats i skogen
      Kvickbrännan plats i skogen
      Kvickens-berget berg
      Kvickensberget berg
      Kvickens-gärdan slåtter
      Kvickensgärdan åker
      Kvickensgärdan åker
      Kvickensgärdan åker
      Kvickensladan lada
      Kvisseln älvförgrening
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken sluttning
      Kyrkvägen väg
      Kålhagen åker
      Kållandet, Kålsängen trädgårdsland
      Kålsängen, se Kållandet Saknas
      Källgärdan förr åker
      Källstet åkrar och ängar
      Källtoberget del av Svartberget
      Källtobäcken, se Lustigbäcken Saknas
      Källåkern åker
      Kärleksholmen holme
      Kärleksholmen holme
      Kärlekskullen, se Florakullen Saknas
      Lagerlundsbacken, Olssonsbacken, Rackarbacken backsluttning
      Lagerlundsbacken, Olssonsbacken, Rackarbacken backsluttning
      Lagerlundsbacken, Olssonsbacken, Rackarbacken backsluttning
      Lagerlundsberget, Olssons berget, Bräntberget berg
      Laggarbergsbackrna, Åsbackarna, Ynglingagatan landsväg
      Laggarbergsbackrna, Åsbackarna, Ynglingagatan landsväg
      Laggarbergsbackrna, Åsbackarna, Ynglingagatan landsväg
      Laggarbergsbackrna, Åsbackarna, Ynglingagatan landsväg
      Laggarbergsmyran, se Rödtjärnen Saknas
      Lagmanssvedjan slåtter
      Lagmanssvedjan åker
      Lapphemsmyran myra
      Lappkojtona bergkullar
      Lapploken ställe
      Lappmoberget berg
      Lappmoberget berg
      Lappmoberget berg
      Lappmon skogsmark
      Lappsåggrundet (Englunds holmen) del av Såggrundet
      Lapptorget plats
      Lastlavaberget berg
      Lastlavaberget berg
      Lastlavarännan, Dalmarks rännan ränna
      Lastlavaviken förr vik
      Lill-Bandsjön sjö
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillgärdan åker
      Lillmyran myr
      Lillmyran myra
      Lillmyran myra
      Lillprästbolet åkrar
      Lillskiftet skog
      Lillslåtten beteshage
      Lillslåtten åker
      Lillsvedjan beteshage
      Lillån älvarm
      Lillön halvö
      Linda ängsmark
      Lisagärdan åker
      Lokarna tjärnar
      Loken vattenlok
      Loksvedjan åker
      Loksvedjan plats
      Lundebäcken bäck
      Lundefåa bäck
      Lundebäcken, se Kattbäcken Saknas
      Lunderå sänka
      Lunderåsberget berg
      Lunderåsbäcken del av Hålmyrbäcken
      Lundetjärnen tjärn
      Lundetjärn tjärn
      Lundetjärnen, Riitjärnen tjärn
      Lundetjärnen tjärn
      Lundvallen förr färjställe
      Lundvallen förr färjställe
      Lundevallen, Södra strandområde
      Lundevallen, Norra stradområde
      Lundvallsmon skog
      Lusholmen holme
      Lusholmen förr holme
      Lustigbron bro
      Lustigbäcken bäck
      Lustigbäcken, Lustigdalsbäcken, Källtobäcken bäck
      Lustigbäcken, Lustigdalsbäcken, Källtobäcken bäck
      Lustigbäcken, Lustigdalsbäcken, Källtobäcken bäck
      Lustigdalen dal
      Lustiggärdan förr åker
      Lustiggärdan förr åker
      Lustiggärdan förr åker
      Långbandmyran myr
      Långbandsmyran myra
      Långbromyran myr
      Långgärdan slåtter
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långmyran myr
      Långmyran myra
      Långmyran, Västra åker
      Långmyran, Östra åker
      Långmyrberget, Norra berg
      Långmyrberget, Södra berg
      Långremmen åkrar
      Långråsmyra myra
      Långrösmyran myr
      Långstycket äng
      Långsvedbäcken bäck
      Långsvedjebäcken bäck
      Långsvedjan skogsområde
      Långören fiskegrund
      Långören, Jans fiske fiskeplats
      Långö(re)n grusbank
      Långörsstenarna stenar
      Långörsstenarna stenar
      Långörsstenarna stenar
      Långörstenarna stenar
      Lögden sjö
      Lögdösjön sjö
      Lögdösjön sjö
      Löten väg
      Löten förr fägata
      Lötskogen skog
      Lövblads Slåttsvedjan åker
      Lövblads torpet åkrar
      Lövudden förr udde
      Maja Britas bäcken, se Vävlandsbäcken Saknas
      Malansten sten
      Malstenen stenar
      Martinsgärdan åker
      Masugnsbäcken bäck
      Masugnsbäcken bäck
      Masugnsdammet förr damm
      Masugnsgrundet grund
      Masugnsrännan ränna
      Mats-Matsberget berg
      Mattias Olofssonsmyran betesmark
      Mejers-gärdan slåtter
      Meijers gärdan förr båtsmanstorp
      Meijers gärdan förr båtsmanstorp
      Meijers gärdan förr båtsmanstorp
      Meijers gärdan förr båtsmanstorp
      Melins gärdan, Melins ängen åker
      Mellanrännan ränna
      Mellanrännan älvparti
      Mellanåkern åker
      Melltjärn tjärn
      Middagssvedberget berg
      Missnöjet slåtter
      Missnöjet, Väst på betet beteshage
      Mjölnarvreten åker
      Mograven utbuktning i Indalsälven
      Mograven vik
      Mogravsgrundet grund
      Mogravsgrundet grund
      Mogravsgrundet, Lilla holme
      Mogravsgrundet, Stora holme
      Mogravsviken vik
      Mon, se Vivstavarvsmon Saknas
      Mor Sigrids gärdan åker
      Morfarsgärdan åker
      Mormorslägdan åker
      Mosvedjan alskog
      Motjärn tjärn
      Motjärn, se Vivstavarvstjärn Saknas
      Myran åkrar
      Myran åker
      Myrhammaren förr åker
      Myrorna åkrar
      Myrorna väster om tjärnen myror
      Myrsvedjan betesmark
      Närlobäcken bäck
      Märlobäcken, Märloån bäck
      Märlodammet, Kvarndammet damm
      Märlomyran myr
      Märlo tå avtagsväg
      Märloåsen bergås
      Märloåsen berg
      Nacken udde
      Nedansjöbäcken, se Nordansjöbäcken Saknas
      Nedansjödalen, se Nordansjödalen Saknas
      Nordansjöbäcken bäck
      Nordansjöbäcken, Nedansjöbäcken, Kilbäcken bäck
      Nordansjöbäcken, Nedansjöbäcken, Kilbäcken bäck
      Nordansjöbäcken, Nedansjöbäcken, Kilbäcken bäck
      Nordansjödalen, Nedansjödalen dalgång
      Norrbrädgården förr brädgård
      Norrbäcken bäck
      Norr i Slåttsvedjan åker
      Norrstugugärdan jordtrakt
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern, Västra åker
      Norråkern, Östra åker
      Norrån älvarm
      Norränget åker
      Notvallen plats
      Nybranddalen dal
      Nybranddalsberget berg
      Nybranddalsbäcken, Grymyrbäcken bäck
      Nybrottet åker
      Nybruket åker
      Nybruket betesland
      Nyhem skogstrakt
      Nyhemsmyran beteshage
      Nylandet förr åker
      Nysvedjan beteshage
      Nysvedjan betesland
      Nyåkern inäga
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Näsabentdalen dalgång
      Näsabentdalen dalar
      Näsberget berg
      Näsberget berg
      Näset slåtter
      Näset näs
      Näset åker
      Näsgrundet fiskeplats
      Näsgrundet fiskeplats
      Näsgrundet fiskeplats
      Näslunds gärdan åker
      Nässjöbäcken bäck
      Näsudden udde
      Näsängen förr utslåtter
      Ocean åker
      Ocean åker
      Ol-Pålsbäcken, se Stordalsbäcken Saknas
      Ol-Pålsdalen, se Stordalen Saknas
      Olssons backen, se Lagerlundsbacken Saknas
      Olssons berget, se Lagerlunds berget Saknas
      Orrbäcken bäck
      Orrbäcken, Sågbäcken bäck
      Orrbäcken, Sågbäcken bäck
      Orrtjärn tjärn
      Orrtjärnen tjärn
      Orrtjärnen tjärn
      Orrtjärnsberget berg
      Orrtjärnsberget berg
      Orrtjärnsbäcken, Djupängsbäcken bäck
      Orrvinberget berg
      Orsilsberget berg
      Orsilsbäcken bäck
      Orsilskällan källa
      Orsilmyran bete
      Oterbacken backe
      Otergärdan slåtter
      Otterbacken, se Utterbacken Saknas
      Patrikssvedjan åker
      Patronsgärdan slåtter
      Patronsvedberget berg
      Patronssvedjan slåtter
      Patronsvedjan åker
      Patron(s)svedjan ägomark
      Pikmyran myr och slåtter
      Pikmyran åker
      Plåtterbron bro
      Plättgrundet grund
      Plätt-Pellesholmen holme
      Plätt-Pellesrännan älvparti
      Postgärdan åker
      Postkurbacken sluttning
      Postkuren förr kur
      Prästbolet åkrar
      Prästbäcken, se Torsdalsbäcken Saknas
      Rackarbacken, se Lagerlunds backen Saknas
      Ramla undervattensgrund
      Rian åker
      Rian åker
      Riberget berg
      Riberget berg
      Ribobäcken bäck
      Ribodhålmyran myr
      Ribonäset näs
      Ribonäset näs
      Riitjärn, se Lundetjärn Saknas
      Rimon tallmo
      Ringåsdalen skogstrakt
      Ringåsdalen åker
      Ringåsdalen åker
      Rocka, Rockabacken strand
      Rodins berget berg
      Roksberget berg
      Roksberget, se Stormyrberget berg
      Roksbäcken bäck
      Roksbäcken bäck
      Rokstjärn tjärn
      Rokstjärnen se Brattlandstjärnen Saknas
      Rokta del av strand
      Rotmyran åkrar
      Rudtjärn tjärn
      Rudtjärn tjärn
      Rudtjärnberget berg
      Rudtjärnsberget berg
      Rudtjärnsberget berg
      Rumpbacken slåtter
      Rumpan åker
      Rumpladan lada
      Rumpladbacken sluttning
      Rundgärdan åker
      Ryssbacken förr torp, nu slåtter
      Rysstorpet åkrar
      Rysstorpet åkrar
      Rysstorpet åkrar
      Räbberget berg
      Rännan undervattensgrund
      Rännloken vattensamling
      Rännloken vattensamling
      Rätmon slättland
      Rättan åkrar
      Rävanäset näs
      Rävberget berg
      Rödladan lada
      Rödmossaberget berg
      Rödmossaberget berg
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myra
      Rödmyran myra
      Rödmyrberget berg
      Rödmyrberget berg
      Rödtjärn slåtter
      Rödtjärnen, Laggarbergsmyran, Erik Jans myran myra
      Rödtjärnen, Laggarbergsmyran, Erik Jans myran myra
      Rödtjärnen, Laggarbergsmyran, Erik Jans myran myra
      Rödtjärnen, Laggarbergsmyran, Erik Jans myran myra
      Rödtjärnen, Laggarbergsmyran, Erik Jans myran myra
      Rödtjärnshammaren höjd
      Rökanshammaren, Rötjärnshammaren, Rödtjärnshammare kulle
      Rökanshammaren, Rötjärnshammaren, Rödtjärnshammare kulle
      Rökanshammaren, Rötjärnshammaren, Rödtjärnshammare kulle
      Rökanshammaren, Rötjärnshammaren, Rödtjärnshammare kulle
      Rötjan, Rökan åker
      Rötjansgärdan, Rökansgärdan, se Rötjan, Rökan Saknas
      Sabels basta förr finnbastu
      Sandarna strandparti
      Sandbergs gärdan åkrar och ängar
      Sanddalen dalgång
      Sanddalsbäcken bäck
      Sandgrundet förr holme
      Sandgärdan slåtter
      Sandgärdan åker
      Sandholmen holme
      Sandmon sandområde
      Sandsvedjan åker
      Sandtaget förr sandtag
      Sandåkern åker
      Själaön ö
      Själaön kaj
      Sjöbodvallen allmänning
      Sjöbovallen åker
      Skeppsholmen holme
      Skeppsholmen holme
      Skeppsholmen holme
      Skogbergstorpet förr båtsmanstorp, nu slåtter
      Skogsbergs torpet åkrar
      Skolhammaren, Se Rökanshammaren Saknas
      Skottgårdsbäcken bäck
      Skottgårdsbäcken, se Horstabäcken Saknas
      Skrivaren (=Skrivarholmen) förr holme
      Skräddarslåtten betesmark
      Skyttbergs-berget berg
      Skyttbergsberget berg
      Skyttbergsbäcken, se Torsdalsbäcken Saknas
      Skyttbergshammaren höjd
      Skyttbergs torpet, se Slåttsvedjan Saknas
      Skäftesholmen holme
      Skäftesholmen holme
      Skäftesholmen holme
      Skörden dal
      Skörden dal
      Slåttbacken inäga
      Slåttholmarna förr holmar
      Slåttmyrbacken backe
      Slåttmyrloken myr
      Slåttmyrloken myr
      Slåttrå jordtrakt
      Slåttrå slått
      Slåttrå åker
      Slåttråhammaren beteshage
      Slåttråmyran myr
      Slåttråmyran skogsmark
      Slåttsvedjan slåtter
      Slåttsvedjan slåtter
      Slåttsvedjan slåtter
      Slåttsvedjan äng
      Slåttsvedjan åker
      Slåttsvedjan, Skyttbergs torpet åkrar
      Slåttsvedjan åker
      Slåttsvedjeberget berg
      Slättmoberget berg
      Slättmoberget berg
      Slättmon skogstrakt och mo
      Slättmon tallmo
      Smedjebacken backe
      Smågärdorna åkrar
      Småholmarna fiskeställe
      Småholmarna holmar
      Småholmarna förr holmar
      Småholmspasset förr ränna
      Småmyrarna myror
      Smörbrunnet åker
      Sned Håkans berget, se Tjädervinberget Saknas
      Snurra plats
      Snägdarna sjöar
      Snägdberget, Norra berg
      Snägdberget, Södra berg
      Södra Snägdberget berg
      Östra Snägdberget berg
      Snägdbäcken bäck
      Snegdeån å
      Snägdsjön sjö
      Solboden bod
      Solbodhagen åker
      Solumsberget berg
      Sotsvedjan skog
      Spikhammarbäcken Saknas
      Spikhammardammet damm
      Spikhammardammet damm
      Sprängudden udde
      Spånbackrå skog, åkrar, samhälle
      Spånbackrå skog, åkrar, samhälle
      Spånhyvelbäcken bäck
      Spånhyvelbäcken bäck
      Stackänget slåtter
      Stekpannan slåtter
      Stekpannan småskog
      Stekpannan åker
      Stekpannan åker
      Stekpannan åker
      Stekpannbacken backe
      Stenbitberget berg
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken bäck
      Stenmarkberget berg
      Stensvedberget berg
      Stensvedjan skogsland
      Stenön (Stenören) strandområde
      Stenören fiskegrund
      Stenören holme
      Stenören grusbank
      Stockdrolet slåtter
      Stockrolet slåtter
      Stockänget slåtter
      Stockänget åker
      Stockänget åker
      Stockängsbron bro
      Stockängsbron förr bro
      Stor-Bandsjöberget berg
      Storbandsjöholmen holme
      Stor-Bandsjöholmen holme
      Stor-Bandsjön sjö
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbergsbäcken bäck
      Storbergsbäcken bäck
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen, Ol-Pålsdalen dalsänka och åkrar
      Stordalsbäcken, Ol-Pålsbäcken bäck
      Stored(a) vik
      Storgrundet holme
      Storgrundet holme
      Storgrundspasset Saknas
      Storgärdan slåtter
      Storgärdan åker
      Storholmen holme
      Storhällan hälla
      Storhöljan förr badställe
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Stormoberget berg
      Stormon sandmo
      Stormon slättmo
      Stormyran myr
      Stormyran myra
      Stormyran myra
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Storrännan eller Strömrännan ränna
      Storsnägden sjö
      Storsnägden sjö
      Storsnägden sjö
      Storstenen åker
      Storstenarna stenar
      Storstenen sten
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storån fåra
      Storänget slåtter
      Strandbergs-rännan strömdrag
      Strandbergsrännan ränna
      Stranden slåtter
      Strömrännan eller Storrännan ränna
      Strömån del av Indalsälven
      Stubbgärdan slåtter
      Stubbgärdan slåtter
      Stubbgärdan åker
      Stubbgärdan betesmark
      Stubbpasset igenväxt ränna
      Stuglägdan åker
      Sunnan tjärn åkrar
      Susantopp festplats
      Susanvind, se Susantopp Saknas
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartbäcken bäck
      Svartdalen dal
      Svartdalsberget berg
      Svartgrinden förr grind
      Svarthålet notvarp
      Svarthålet vik
      Svartmyran myr
      Svartmyran myra, källa
      Svartmyrmon sandmo
      Svarttjärn vik
      Svarttjärn vik
      Svarttjärn bakvatten
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen vik
      Norr i Svedjan åker
      Svedjan, se Myrsvedjan Saknas
      Svedjebacken sluttning
      Svedjebommen timmerbom?
      Svedjebommen timmerbom
      Svedjeholmen holme
      Svedjeholmen, se Mogravsgrundet, Stora Saknas
      Svedjeholmen holme
      Svedjemoarna skog
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken, se Orrbäcken Saknas
      Såggrundet grund
      Såggrundet holme
      Såggrundet holme
      Såggrundsrännan förr ränna
      Sättnavägen väg
      Södermyran åker
      Söder om ... åkrar
      Söderströms torpet åker
      Södra intagslägdan åker
      Sörbergegrunden grund
      Sörbergegrunden holmar
      Sörbergegrunden holmar
      Sör i Råna åker
      Söråkern åker
      Sörån älvarm
      Tengboms gärdan åker
      Timråmoarna skogsmark
      Timråviken vik
      Timråviken vik
      Tjusarklacken utsiktsplats
      Tjuvkilen skogsdunge
      Tjädervinsberget berg
      Tjärdalen dal
      Tjäredalsbäcken bäck
      Tjärdalsbäcken bäck
      Tjärn, se Vivstavarvstjärn, Motjärn Saknas
      Tjärnberget, Norra berg
      Tjärnberget, Södra Saknas
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnhällan hälla
      Tjärnmyran slåtter och myr
      Tjärnmyran åker
      Tjärnmyran förr myra
      Tjärnslåtten slåtter
      Tjärnslåtten åker
      Tomas åkrar
      Tomlingstenen sten
      Tomlingstenen sten
      Tomlingstenen sten
      Tommegärdan slåtter
      Tommegärdan åker
      Tomtbacken sluttning
      Tomtbacken sluttning
      Tomtbacken sluttning
      Torpet åkrar
      Torpet åker
      Torplägdan åker
      Torpviken vik
      Torsdagsbron bro
      Torsdagsbäcken bäck
      Torsdalsbäcken, Fuldalsbäcken, Vävlandsbäcken, Sky bäck
      Torsdalsbäcken, Fuldalsbäcken, Vävlandsbäcken, Sky bäck
      Torsdalsbäcken, Fuldalsbäcken, Vävlandsbäcken, Sky bäck
      Torsdalsbäcken, Fuldalsbäcken, Vävlandsbäcken, Sky bäck
      Torskullen kulle
      Trestenaråt råstenar
      Trångbäste sänka
      Trångbäste pass
      Trångbästebacken backe
      Trätsvedjerå Saknas
      Trättarsvedjan åker
      Tutomyran myra
      Tvättarhällsten strandsluttning
      väg
      fägata
      Täppbron bro
      Täppmon tallmo
      Udden äng
      Ulvtjärn, se Orrtjärn Saknas
      Utterbacken (Otterbacken) förr backsluttning
      Varvsholmarna, se Vivstavarvsholmarna Saknas
      Viktjärnen tjärn
      Viktjärnen tjärn
      Viktjärn tjärn
      Viktjärn tjärn
      Viktjärnssvedjan åker
      Vilstenen sten
      Vimpelnsbommen timmerbom?
      Vimpels holme
      Vimpelsbommen förr bom
      Vitmyran beteshage
      Vitmyran myr
      Vitmyran myra
      Vitmyrrå beteshage
      Vitstenen sten
      Vitstenen sten
      Vivstavarvsholmarna, Bölesholmarna holmar
      Vivstavarvsmon, Mon skogsområde
      Vivstavarvstjärn, Motjärn tjärn
      Vivstavarvstjärn, Motjärn tjärn
      Vivstavarvstjärnen tjärn
      Volmmyran myr
      Vännabäcken bäck
      Vännabäcken bäck
      Vännas hammarn bergkulle
      Västeråkern åker
      Väst på betet, se Missnöjet Saknas
      Vätaberget del av ås
      Vävlandsbäcken, se Torsdalsbäcken Saknas
      Vävlandsbäcken bäck
      Vävlandsbäcken, Öringsbäcken, Maja Britas bäcken bäck
      Vävlandsbäcken, Öringsbäcken, Maja Britas bäcken bäck
      Vävlandsbäcken, Öringsbäcken, Maja Britas bäcken bäck
      Vävlandstå väg
      Ynglingagatan, se Laggarbergsbackarna Saknas
      Åbergs gärdan åker
      Åbergs ladan lada
      Åbron bro
      Åbron landsvägsbro
      Ådalen trakt
      Åhléns backen åkersluttning
      Åhléns hammarn beteshage
      Åkerbyberget, Hamstaberget berg
      Åkerbyberget, Hamstaberget berg
      Åkerbymyran myra
      Åkersvedbacken beteshage
      Åkersvedjan beteshage
      Åkersvedmyran åker
      Åkersvedsrå åker
      Åsbackarna, se Laggarbergsbackarna Saknas
      Åtrakten strand
      Älggraven vattensamling
      Älggravstenen råsten
      Älggårdsberget, Älggårdsbacken grusås
      Älggårdsberget, Älggårdsbacken grusås
      Älggårdsberget, Älggårdsbacken grusås
      Älggårdsmyran myr
      Älggårdsmyran myra
      Älgsand holme
      Älgåsen berg
      Änge åkrar
      Ängesbacken backe
      Ängesbacken åker
      Änget åker
      Änget åker
      Ärtmyran myra
      Ödensbäcken bäck
      Ödensmyran myra
      Ödensvägen landsväg
      Ödesbergen berg
      Ödesbäcken bäck
      Ödesåkern inäga
      Öringsbäcken bäck
      Öringsbäcken, se Vävlandsbäcken Saknas
      Öråkerstjärnen tjärn
      Öråkerstjärnbäcken bäck
      Öråkstjärn tjärn
      Öslätten slåtter
      Östrandsvägen, Gamla väg

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.