ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häggdångers socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 465 Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 473
Häggdånger sn Abborrhällan grund Häggdånger socken Abborrhällan grund och fiskeställe
Häggdånger sn Abborrtjärnen tjärn Häggdånger socken Abborrtjärnen tjärn
Häggdånger sn Aftonshamnen vik Häggdångers sn sn Abborrtjärnsbäcken bäck
Häggdånger sn Ansåsberget berg Häggdånger sn Abborrton sänka
Häggdånger sn Ansåsmyran myr Antjärnsborna inbyggarbeteckning Aftonshamnen fiskeställe
Häggdånger sn Antjärnstjärnen tjärn Byborna inbyggarbeteckning Alderdalssvedjan odling
Häggdånger sn /Se Appelmyran myr Dalsborna inbyggarbeteckning Aludden fiskeställe och udde
Häggdånger sn Aspholmen holme Gåsnäsborna inbyggarbeteckning Ansåsbackarna landsvägsbackar
Häggdånger sn Badargrubban vik Häggsjöborna inbyggarbeteckning Ansåsberget berg
Häggdånger sn Barsviken skärgårdsvik Höknäsborna inbyggarbeteckning Ansåsliden landsvägsbackar
Häggdånger sn Barsviken vik Lindomarna inbyggarbeteckning Ansåsmyren myr
Häggdånger sn Balsviken, se Barsviken vik /Se Lindomsborna inbyggarbeteckning Antjärnstjärnen tjärn
Häggdånger socken Barsviken vik /Se Rogstarna inbyggarbeteckning Aspfallet aspskog
Häggdånger sn Barsviken fiskläge Sjöarna inbyggarbeteckning Aspholmen holme
Häggdånger sn Bastehällan grund Sjöborna inbyggarbeteckning Augustinshajet beteshage
Häggdånger sn Bastutjärnen tjärn Skedomarna inbyggarbeteckning Badargrubban vik
Häggdånger sn Bergmansudden udde Skedomsborna inbyggarbeteckning Banken grund
Häggdånger sn Bergmyrorna myrar Skällomarna inbyggarbeteckning Barsviksberget berg
Häggdånger socken /Se Bertilsudden skärgårdsudde Tjärnsjöborna inbyggarbeteckning Bastutjärnen tjärn
Häggdånger sn /Se Björnmyran myr Torromarna inbyggarbeteckning Bergmyrarna myrmark
Häggdånger sn /Se Björntjärnen tjärn Abrahamstorpet förr torp Bergvarpet vik och notvarp
Häggdånger sn /Se Björntjärnsberget berg Antjärn bebyggelse Bertilsudden udde
Häggdånger sn /Se Björntjärnsmyran myr Antjärn by Björnmyren myr
Häggdånger sn /Se Bladmyran myr Antjärn by Björnen notvarp
Häggdånger sn /Se Blåsåsen höjd Barsviken fiskläge Björntjärnberget berg
Häggdånger sn /Se Bocknäsudden udde Barsviken fiskläge Björntjärnen tjärn
Häggdånger sn /Se Brodalsberget berg Blanksvedjan torp Björntjärnton myr och dalsänka
Häggdånger sn /Se Brodalsbäcken bäck Brukstomten, se 13 Torrom Saknas Bladmyrton sänka
Häggdånger sn /Se Brodalsviken vik By by Bocknäsudden udde
Häggdånger sn /Se Brudviken vik Bybyn by Bockudden udde och fiskeställe
Häggdånger sn /Se Brunnbergsmyran myr Byns torp Bondgrundet fiskeställe
Häggdånger sn /Se Brusböle åmynne gränspunkt Böle gård Bostevad hälla och fiskeställe
Häggdånger sn /Se Bränntorvmyran myr Dal bebyggelse Brodalen odlingar
Häggdånger sn /Se Bräntberget berg o. triangelpunkt Dal by Brodalen dalsänka
Häggdånger sn /Se Bräntberget berg Dalom gård Brodalsberget berg
Häggdånger sn /Se Brättmyran myr Dalsbyn by Brodalsbron landsvägsbro
Häggdånger sn /Se Brödlösaviken vik Dalum by Brodalsbäcken bäck
Häggdånger sn /Se Bybådarna skär Dalund by Brodalsviken vik
Häggdånger socken /Se Bytjärnen tjärn Dalund gård Brudviken vik
Häggdånger sn /Se Byviken vik Dammen, se 13 Sjö Saknas Brunnbergsmyren myr
Häggdånger sn /Se Byviken vik Eriksdal torp Bränntorvmyren myr
Häggdånger sn /Se Byviken vik Glon fiskläge Bräntberget berg
Häggdånger sn /Se Byviken skärgårdsvik Glon fiskläge Byboara holmar
Häggdånger sn /Se Byviksberget berg o. triangelpunkt Glovik fiskläge Bybådarna skär
Antjärn, N. bydel Byån å Gnistring by Bygropudden Saknas
Antjärn, S. bydel Byån å Gnistring bebyggelse Bygrundet grund
By by Bäcksveddalsberget berg Gnistring järnvägsstation Bytjärnen tjärn
By by Bäcksveddalsmyran myr Granliden lht Byviken vik
Dal by Dalasjön sjö Gåsnäs by Byviken vik
Dal by Dalasjön sjö Gäddtorpet torp Byån å
Dalum by Dalstjärnen tjärn Hov by Byån å
?Dalum by Dalsudden udde Håf by Bådarna skär
Dalund gård /Se Davidsfisket skärgårdsvik Häggsjö by Båtberget strandparti
Gammelgården förr gård Degermyran myr Häggtorpet torp Båthamnstenen fiskeställe
Glon fiskeläge Degermyrtjärnen tjärn Hällenyland järnvägsstation Bäcksveddalen dalsänka
*Grimsznäsz utäng Dikesmyran myr Högsnäs bebyggelse Bäcksveddalsberget berg
Gåsnäs by Djupdalabäcken bäck Högsnäs by Bäcksveddalsmyren myr
?Gåsnäs by Djuptjärnen tjärn Högsnäs by Dalasjön sjö
Gåsnäs by Djuptjärnsmyran myr Högsnäs by Dalstjärnen tjärn
Gäddtorpet förr torp Djupvarpet vik Inpåbacken gård Dalsudden udde
Hellenyland by /Se Djupvarpsudden udde Jan Jaxons torpet torp Degermyren myr
?Hov by *Dållängen äng Kammarböle hemman Degermyrtjärnen tjärn
?Hov by Espaviken vik Kammarböl bebyggelse Djupdalabäcken bäck
?Hov gd Falkbäcken bäck Klappnäs by Djupdalbäcken ?bäck?
Hov gd /Se Farsbölesviken vik Klappnäs by Djupdalarna dalsänkor
Hov gd /Se Fjället höjd Klappnäs by Djupsvallvarpet notvarp
Hov by /Se Flatberget berg Klipporna, se 9 Rogsta Saknas Djuptjärnen tjärn
Hov by /Se Flärkberget berg Knivsjötorpen torp Djuptjärnsmyren myr
Hov by /Se Flögberget berg Kyrkoherdeboställe gård Djupvarpet vik och notvarp
Hov gd /Se Fågelmyran myr Kyrkskolan skola Djupvarpsudden udde
Häggsjö by Fölsingen sjö Lappbacken torp Dvärgberget berg
Häggsjö by Fölsingen sjö Lerviken fiskläge Dyn vik
Häggsjö by /Se Fölsingen sjö /Se Lillåkern, se 10 Rogsta Saknas Dyngbron bro
Häggsjö by /Se Galtbäcken bäck Lindom by Enhörningshåckstret skogstrakt
Hällenyland by /Se Galten sjö Lindom by Erikolsberget berg
Hällenyland hlp /Se Galten sjö /Se Lindomsböle gård Fiskarvägen stig
Högsnäs by Galten sjö /Se Loksvedjan torp Flatan odling
Högsnäs by /Se Galten sjö /Se Långrå torp Flatvarpet notvarp
*Kensjö ödesby *Galtryggen bergshöjd Långrå torp Flärkmyrarna myrmarker
Klappnäs by *Galtryggen bergshöjd Långsvedjan torp Flöberget höjd
Klappnäs by /Se *Gedemansiönn, se *Ledemansiön sjö Långsvedjan torp Flögberget höjd
*Kläpås Saknas /Se Getmyran myr Malviken fiskläge Flömyren myr
Korpokalan Saknas Gettrappberget berg Medelmåttestorpet förr torp Frätomyrarna myrmark
Kyrkebordet benämn. på Hov /Se Glohamn, se Gloviken vik Molinstorpet förr torp Fölsingen sjö
Lindom by Glohamn fiskläge /Se Momansgärdena torp Fölsingen sjö
Lindom by /Se Gloma, se Glon vik Muggärde by Galten sjö
Lindom by Glon vik Muggärd by Galtsjön sjö
Lindom by /Se Glon vik Muggärd gård Galtängena odlingar
Lindom by /Se Glosanden strandområde Muggärd bebyggelse Galtängsbacken landsvägsbacke
Lindom by /Se Gloviken vik Myran torp Gammalnarred notvarp
*Martensbölet ödesby Gloviken skärgårdsvik Norrantjärn bebyggelse Gammalåkern odling
Molinstorpet ödetorp Gnistringstjärnen tjärn Nya vägen, se 11 Rogsta Saknas Gamnarredhällan grund och fiskeställe
Muggärd by Gnistringstjärnen tjärn /Se Nynäs hemman Getmyren myr
Muggärd by Gnistringstjärnen sjö Nynäs torp Glehällan udde
Muggärd khbost. /Se Gnistringstjärnen tjärn Oppiberget torp Glogrund grund
Muggärd khbost. /Se Gravströmsholmen holme Otteböle by Glon vik
Muggärd khbost. /Se Grelskroken vik Otteböle by Glosanden strandparti
Nils-Olstorpet förr torp Gropberget berg Otteböle by Gnistringstjärnen tjärn
Ottböle gård Gropudden udde Otteböle (Järnvägsstationen) järnvägsstation Godnattviken vik
Otteböle by /Se Gropudden skärgårdsudde Prästbordet gård Gravströmsholmen holme
Otteböle gd /Se Grubban vik? Prästgården gård Grelskroken fiskeställe
Per-Erstorpet ödetorp Grubbhällan udde Ristorpet torp Gropberget berg
Ristorpet förr torp *Grundet grund Ristorpet torp Gropen vik
Rogsta by Grundtjärnen tjärn Rogsta bebyggelse Gropen vik
?Rogsta by Grundtjärnsmyran myr Rogsta bebyggelse Gropudden udde
Rogsta by Gråbådaudden skärgårdsudde Rogsta by Gropudden udde
Rogsta by Grönborg område Rogsta by Grubban fiskeställe
Rogsta by /Se Grönemyren ägomark Rotmyran torp Grubban notvarp
Rogsta by /Se Grössjön sjö Sjö bebyggelse Grubbsvedjan täkt
Rogsta by /Se Grössjön sjö /Se Sjö bebyggelse Grubbsvedviken vik
Sjö by Grötsjön sjö Sjö by Grundsvallvarpet notvarp
Sjö by Grötsjön sjö Skedom by Grundtjärnen tjärn
Sjö by Grötsjön sjö /Se Skedom by Grundtjärnsmyren myr
Sjö by /Se Gubbmyran myr Skedom by Gråbådaudden udde
Skedom by Gårdmyran myr Skedom by Gråtnäsudden udde
Skedom by Gårdtjärnen tjärn Skoltomten, se 9 Högsnäs Saknas Grässjön sjö
Skedom by *Giöde träsk fiskevatten Skällom by Grönemyren odling
Skedom by /Se Göviken vik Sofiero gård Grössjön sjö
Skedom by /Se *Hafsviken vik Stordalabäcksskiftet, se 14 Sjö Saknas Grössjön sjö
Skedom by /Se Halsmyran myr Sundsvedjan torp Grötsjöbäcken bäck
Skedom by /Se *Haluard siönn, se *Holuardz tresk sjö Svenskär fiskläge Grötsjön sjö
Skällom by Harudden udde Sörantjärn bebyggelse Gubbmyren myr
Skällom by /Se *Havsjön hav /Se Tegelbruk Saknas Gårdmyren myr
Skällom by /Se Holmen halvö Tjärnsjö by Gårdmyren myr
Tjärnsjö by Holmsudden udde Tjärnsjö by Gårdtjärnen tjärn
Tjärnsjö by /Se *Holnardz tresk fiskevatten Torpet, se 12 Rogsta Saknas Gåsnäsviken vik
Tjärnsjö by /Se *Holnardz tresk, *Holnard siönn sjö /Se Torrom bebyggelse Göviken vik
Torrom by Horndal terräng Torrom bebyggelse Hacksudden fiskeställe och udde
Torrom by Hålmyran myr Torrom by Hagelsvedmyren slåtter
Torrom by Häggberget berg Torrom by Halsmyren myr
Torrom by /Se Häggsjöbäcken bäck Torromstjärns sänkningsföretag Saknas Hellsjön sjö
Torrom by /Se Häggsjön sjö Trampet, se 13 Rogsta Saknas Holmen halvö
Torrom by /Se Häggsjön sjö Trux?! båtsmansställe Holmen udde
Torrom by /Se Häggsjön sjö Tryggs torp Holmsudden udde
Torrom by /Se Häggsjön sjö /Se Träsksjön lht Hålldammbacken landsvägsbacke
  Häggsjön sjö /Se Utfartsvägen, se 14 Torrom Saknas Hålldammstjärnen tjärn
  Häggsjön sjö /Se Varguddstorpet torp Hålmyren myr
  Häggsjön sjö /Se Vres torp Häggberget berg
  Häggsjön sjö /Se Väktartorpet torp Häggsjön sjö
  Häggsjön sjö /Se Ålhusdalen torp Häggsjösjöbäcken bäck
  Häggsjöviken vik Åtomten, se 13 Antjärn Saknas Häggsjösjön sjö
  *Hæghdh(a) ånamn? /Se Ängesskiftet, se 4 Dal Saknas Häggsjösjön sjö
  Hällsjöbacken sluttning Änget torp Häggsjösjöviken vik
  Hällsjön sjö   Hällan fiskeställe
  Hällsjön sjö   Hällsjöbacken backslänt
  Hästmyran myr   Hällsjön sjö
  Hästsjöberget berg   Hällsjön sjö
  Hästsjön sjö   Härregärdena odling
  Hästsjön sjö   Hästsjön sjö
  Hästsjön sjö /Se   Hästsjön sjö
  Högberget berg   Hästvikbäcken bäck
  Högberget berg   Hästviksskatamalen strandremsa
  Högberget berg   Högberget berg
  Högberget berg   Högberget berg
  Högberget berg   Högberget berg
  Högbergsmyran myr   Högberget berg
  Högfallet vattenfall   Högfallet vattenfall
  Högtomyran myr   Höglandsmyrarna odling
  Justtjärnen tjärn   Högåkern teg
  Jyntelamalen strandområde   Högåkersbacken odling
  Järnsvedjan terräng   Inlägget slåtter
  Kallbak Tjern, se Kallbäckstjärnen sjö   Innanslåttsvedjan slåtter
  Kallbäcken bäck   Isaksgrundet grund
  Kallbäcken bäck /Se   Johnsmalan strandparti
  Kallbäcken bäck   Justtjärnen tjärn
  Kallbäcken bäck   Jyckmyren odling
  Kallbäcken bäck   Jyntela vik
  Kallbäckstjärnen tjärn   Kabrotjärnen tjärn
  Kallbäckstjärnen sjö /Se   Kallbäcken bäck
  Kallbäckstjärnen sjö   Kallbäcken bäck
  Kallbäckstjärnen tjärn   Kallbäckstjärnen tjärn
  Kalldalsbäcken bäck   Kalldalen dalgång
  Kalldalsmyran myr   Kalldalsmyren myr
  Kalltjärnen tjärn   Kalldalsvägen byväg
  Kammaren strandområde   Kallhajet odling
  Kammartjärnen tjärn   Kallmyren myr
  Kattskäret skär   Kalltjärnen tjärn
  *Kavelbrosvedjan Saknas /Se   Kammarn fiskeställe
  *Kavelbrosvedjan Saknas /Se   Kammartjärnen sjö
  Kavelbrotjärnen tjärn   Kammartjärnen tjärn
  Kaveludden udde   Kammartjärnsbäcken bäck
  Klappberget höjd   Kammartjärnsbäcken bäck
  Klappnäsbäcken bäck   Kanaludden fiskeställe och udde
  Klappnässjön sjö   Kappdalen dalsänka
  Klappnässjön sjö   Karinhålet notvarp
  *Klåvitssten gränsmärke /Se   Klappberget höjd
  *Klåvitssten gränsmärke /Se   Klappnäsbäcken bäck
  Klåvitssten gränsmärke   Klappnässjön sjö
  Knivsjömalen strandområde   Klinten grund
  Knivsjön sjö   Klippet udde och fiskeställe
  Knivsjön sjö   Klunnen vik
  Knäsjön, se Kruvsjön sjö   Klunsen udde
  Kojberget berg   Knivsjöbäcken bäck
  Kojsvedjan ägomark   Knivsjömalan stenstrand
  Koldalsberget berg   Knivsjömalen strandremsa
  Korpskolet röse   Knivsjön sjö
  Korsudden udde   Kojsvedjan täkt
  Kringelberget berg   Kojsvedtjärnen tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Koldalsberget berg
  Kruvsjön sjö   Korpskolet höjd
  Kråkberget berg   Korsudden udde
  Kyrkesjön sjö   Kroktjärnen tjärn
  Kyrksjön sjö   Kronovattnet hav
  Kälen ägomark   Kråkberget höjd
  Källberget berg   Kvarnbäcken bäck
  Käringbäcken bäck   Kvarngärdena täkt
  *Lansjön sjö   Kvarngärdshammaren backsluttning
  Lappmyran myr   Kvarnhusbäcken bäck
  Lappmyran myr   Kyrkbordsviken vik
  *Ledemansiön fiskevatten   Kyrksjön sjö
  *Ledemansiön (*Gedemansiönn) sjö /Se   Kyrksjön sjö
  Leerudd, se Lerviksudden udde   Kyrksjön sjö
  Leerudd, se Lerviksudden udde   Kälen slåtter
  Lerudden, se Lerviksudden udde   Käringbäcken bäck
  Lerviksudden udde   Körkan fiskeställe
  Lerviksudden udde   Lappbacklägdan odling
  Lerviksudden udde   Lappmyren myr
  Lerviksudden udde   Lapptorpet beteshage
  Lerudden, se Lerviksudden udde och fiskeställe /Se   Lerviken vik
  Lerviken skärgårdsvik   Lerviken vik
  Lerviken vik   Lerviksgrundet grund
  Lerviksudden udde   Lerviksudden udde och fiskeställe
  Lerviksudden udde   Lillebacken landsvägsbacke
  Lerviksudden udde och fiskeställe /Se   Lilleviken vik
  Lerviksudden skärgårdsudde   Lillflärken tjärn
  Lerviksudden udde   Lillgrundet grund
  Lilleviken vik   Lillholmen holme
  Lillflärken tjärn   Lillholmen holme
  Lillholmen holme   Lillholmviken vik
  Lillholmen holme   Lillskäret skär
  Lillholmen holme   Lillskäret skär
  Lillmyran myr   Lillskärssundet sund
  Lill-Rödmyran myr   Lillsundet vik
  Lillskäret skär /Se   Lilltjärnen tjärn
  Lillskäret skär /Se   Lillvägsjöbäcken bäck
  Lillskäret skär   Lillvägsjöknularna höjder
  Lillskäret skär   Lillvägsjömyren myr
  Lillsundet skärgårdsvik   Lillvägsjön sjö
  Lillvarpet skärgårdsvik   Lindsbäcken bäck
  Lillvägsjön sjö   Lindomsbergen bergsträckning
  Lillvägsjön sjö   Lindomsberget berg
  Lill-Vägsjön sjö   Lindomssjön sjö
  Lindomsberget berg   Linds odling
  ?Lindomssjön sjö   Lokmyren myr
  Lindomstjärnen tjärn   Lundtjärnen tjärn
  Lindsbäcken bäck   Lundtjärnen tjärn
  Lokmyran myr   Långdyngbromyren myr
  Lokmyran myr   Långmalskroken notvarp
  Lundtjärnen tjärn   Långmyren myr
  Lundtåmyran myr   Långsvedjan odling
  Långmalskroken vik   Långtoberget berg
  Långmyran myr   Långton dalsänka
  Långmyran myr   Malan strandparti
  Långtoberget berg   Mangstomyren myr
  Mangstomyran myr   Marviken vik
  Midskogsmyran myr   Mathamnsudden fiskeställe
  Midskäret skär   Matkroken fiskeställe
  Moggjärdsviken, se Muggärdsviken vik   Medelmåtteskroken vägkrök
  Muggjärds-Wiken, se Muggärdsviken vik   Mellanvarpet notvarp
  Muggärdsviken vik   Midskogsbacken landsvägsbacke
  Muggärdsviken skärgårdsvik   Midskogsmyren myr
  *Myresjö tresk sjö   Molinsviken vik
  Nabben spets av Svenskäret   Muggärdsviken vik
  Nabbhällan stenhäll?   Muggärdsvikudden udde
  Narrön halvö   Mullbron landsvägsbro
  Narröviken vik   Myggärdsviken vik
  *Neröönn ö   Måshällan grund och fiskeställe
  Nils-Jansbäcken bäck   Märtasuddviken fiskeställe
  Nordviken skärgårdsvik   Möcklingsbacken landsvägsbacke
  Norrbådan skär   Mörtskataudden notvarp och udde
  Norrhällan grund   Nabben udde och notvarp
  Norr-Hästviken skärgårdsvik   Nabbhällan undervattenshälla
  Norrån å   Nabbudden udde och notvarp
  Nybruksberget berg o. triangelpunkt   Narred notvarp
  Nybruksviken vik   Narredhällan grund och fiskeställe
  Omstugumyran myr   Nolviken vik
  Orrskäret skär   Norrbådan skär
  Ottbölesjön sjö   Norrhällan grund
  Ottebölesjön sjö   Norrhästviken vik
  Porsmyran myr   Norrskvalpen notvarp
  Potthålsudden udde   Nybruket odling
  Povanslandet strandområde   Nybruksviken vik
  Predikstolsberget berg   Nygrundet grund
  Pälsmalen strandområde   Näset udde
  Rismyran myr   Näset landtunga
  Råholmen holme   Näsviken, Hitre vik
  Råholmen holme   Näsviken, Yttre vik
  *Råhällan höjd?   Olersgärdena täkt
  Rödberget berg   Ollarshålet vik
  Rödhalsudden skärgårdsudde   Omstugumyren myr
  Rödhalsviken skärgårdsvik   Ormuddarna udde
  Rödmyran myr   Orrskäret skär
  Rödmyran myr   Ottebölesjön sjö
  Saltholmen udde   Ottebölesjön sjö
  Sandbäcksviken vik   Otteböletjärnen sjö
  Sandstensfjärden vik   Porsmyrbäcken bäck
  Sandstenshällorna grund   Porsmyren myr
  Sandstensmyran myr   Påthålsudden udde och fiskeställe
  Sandstensudden udde   Pälsmalen strandremsa
  Sandviken vik   Pälsmalan strandparti
  Savberget berg   Pälsmaludden udde
  Simonsmyran myr   Riberget höjd
  Simpviken vik   Ristorpsvägen stig
  Själhällan grund   Rotmyren täkt
  Själhällan grund   Rudtjärnen tjärn
  ?Sjösjön sjö   Rundkalhällan fiskeställe
  Sjösjön sjö   Ryssjestenen fiskeställe
  Sjösjön sjö /Se   Råggärdena odlingar
  Sjösjön sjö   Råholmen holme
  Skallberget höjd   Rödberget berg
  Skarpfjärden fjärd   Rödberget strandparti
  *Skarpfjärden fjärd   Rödhålsmalan vik
  *Skarpfjärden vik   Rödhålsudden udde
  *Skarpfjärden fjärd   Rödmyren myr
  *Skarpfjärden fjärd   Rödmyren myr
  *Skarpfjärden fjärd   Rödmyren myr
  *Skarpfjärden vik   Sagberget berg
  Skarpudden udde   Salmonshammaren backe
  Skarpudden udde   Saltholmen udde och fiskeställe
  Skarpudden udde   Sanddalen dalsänka
  Skarpudden udde   Sandgärdena odling
  Skarpudden udde   Sandskiftet utslåtter
  Skarpudden udde   Sandsten vik
  Skarpudden udde   Sandstensfjärden vik
  Skarpudden udde   Sandstensmyren myr
  Skarpudden udde   Sandstensudden udde
  Skarpudden udde   Sandviken vik
  Skarpudden udde /Se   Simonsmyren myr
  Skarpudden udde /Se   Själbäcken ?bäck
  Skarpudden udde   Själhällan grund och fiskeställe
  Skatan skärgårdsudde   Själhällan grund
  *Skensiö tresk, se *Skinsiö tresk sjö   Sjösjön sjö
  Skeppersmyran myr   Sjösjön sjö
  Skeppersmyrberget berg   Sjöviken vik
  Skiljesjön sjö   Sjöviken vik
  *Skinnsiönn, se *Skinsiö tresk sjö   Sjövikmyren myr
  *Skinsiö tresk sjö   Skallberget höjd
  *Skinsiö tresk sjö /Se   Skallberget höjd
  *Skinsiö tresk sjö /Se   Skallbergshammaren höjd
  *Skinsiö tresk sjö /Se   Skarpudden udde
  Skogskäret holme   Skarpudden udde
  Skorvhättan myr   Skatan grund
  Skraveludden udde   Skataudden udde
  Skriksundet sund   Skettsjön? sjö
  Skrikudden udde   Skiljesjön sjö
  Skummarskroken skärgårdsvik   Skiljesjön sjö
  Skvalpudden udde   Skitsjön sjö
  Skälebäcken bäck   Skogskäret holme
  Slåttmyran ägomark   Skogskärssundet sund
  Slättmyran myr   Skorvhättan myr
  Småtjärnarna tjärnar   Skravelbacken vägbacke
  Smörgåsarna grund   Skrikan notvarp
  Spjutåsberget berg o. triangelpunkt   Skriksundet sund
  Storbackberget berg   Skvalpan notvarp
  Storflärken tjärn   Skälebäcken bäck
  Storholmen holme   Skälet skogstrakt
  Storholmen holme   Skällomsberget berg
  Stormkappan höjd   Skälsvedjan slåtter
  Stormyran myr   Slåttmyrarna odlingar
  Stormyran myr   Slättmyren myr
  Stormyran myr   Småtjärnarna tjärnar
  Stormyrberget berg   Smörgåsarna fiskeställe
  Storsjödammet utvidgning av Norrån   Snusvarpet notvarp
  Storsjön sjö   Soppmyren myr
  Storsjön sjö   Spjutåsberget berg?
  Storsjön sjö   Spjutåsberget berg
  Storsjön sjö   Spjutåsberget berg
  Storsjön sjö /Se   Spjällskiftet beteshage
  Storsjön sjö   Spångmyren myr
  Storsjön sjö   Stacksvedjan odling
  Storskäret skär   Stenstegen teg
  Storskäret holme   Storflärken tjärn
  Storviken vik   Storholmen holme
  Storviken vik   Storholmen holme
  Storvädersjön, se Vägsjön sjö   Stormyrberget höjd
  Stor-Vägsjön sjö   Stormyren myr
  Strömhällorna stenhällar   Stormyren myr
  Stugusjömyran myr   Stormyren myr
  Stugusjön sjö   Storsjön sjö
  Stugusjön sjö   Storskäret skär
  Stugusjön sjö   Storskäret holme
  *Stugusjön sjö   Storstenen sten (»jättekast»)
  Stugusjön sjö   Storstensmalan strandparti
  Sundsanden strandområde   Storviken vik och fiskeställe
  Sundtjärnen tjärn   Storviken vik
  Surhalsbukten vik   Storvikudden udde och fiskeställe
  Svanskäret, se Svenskär skär   Strömhällarna fiskeställe
  *Svartberget berg   Stug-sjöberget höjd
  Svartbäcken bäck   Stugusjömyren myr
  Svartflärken tjärn   Stugusjön sjö
  Svartkroken skärgårdsvik   Stugusjön sjö
  Svarttjärnen tjärn   Sund sund
  Svartviken vik   Sundsanden vik
  Svenskskieret, se Svenskär holme   Surhalsbukten vik
  Svenskär holme   Surhalsen fiskeställe
  Svenskäret skär   Svartbäcken bäck
  Svenskär skär   Svartflärken tjärn
  Svenskär skär   Svartkroken vik
  Svenskär skär   Svarttjärnen tjärn
  Svenskäret holme   Svarttjärnsmyren myr
  Svenskäret skär /Se   Svartviken vik
  Svenskäret ö   Svedjorna odlingar
  Svenskärssundet sund   Svenskäret skär
  Svällskäret skär   Svältan slåtter
  Svältberget berg   Svältbäcken bäck
  Svältbäcken bäck   Såggärdena täkt
  *Sällesiö tresk fiskevatten   Sönkmyrarna odling
  Sÿsiön, se Storsjön sjö   Sörbådan skär
  Södra sundet sund   Sörhällan grund
  Sörbådan skär   Sörhästviken vik
  Sörhällan grund   Sörskvalpen notvarp
  Sör-Hästviken skärgårdsvik   Tallholmen holme
  Tallholmen holme   Talludden udde och fiskeställe
  Talludden udde   Timmermalan strandparti
  Tjissan tjärn   Tjissan tjärn
  Tjärnberget berg   Tjärnberget höjd
  Tjärnsjösjön sjö   Tjärnsjön sjö
  Tjärnsjösjön sjö /Se   Tjärnsjösjön sjö
  Torromsberget berg   Torromsberget berg
  Torromstjärnen tjärn   Torromsbäcken bäck
  Torvströmyran myr   Torromstjärnen tjärn
  Tranboberget berg   Tranboberget berg
  Trastmyran myr   Trastmyrarna myrmark
  Trollputten tjärn   Tritumsmalen strandvall
  Truggsberget berg   Tritonmalan strandparti
  Trångberget berg   Trollpytten tjärn
  Träsksjön sjö   Truxberget berg
  Tutarberget berg   Tryggsberget berg
  *Tänsiö tresk sjö   Trångberget bergsparti
  Tärnskäret skär   Trångberget vägparti
  Uggöl, se Grötsjön sjö   Träsksjön sjö
  Ut-i-kälen slåttermark /Se   Tutarberget bergsparti
  Vargsvedberget berg   Tärnskäret skär
  Viksjöberget berg o. triangelpunkt   Tärnskärssundet sund
  Viksjön sjö   Udden udde
  Vinkelmyran myr   Utmalskroken notvarp
  Vintertoet dalsänka   Vargsvedberget berg
  Visarberget berg   Vargsvedjan slåtter
  Vitmyran myr   Vargudden udde
  Vitmyrsjön sjö   Vendelsberg höjd
  Vitmyrtjärnen tjärn   Vibergsmalan strandparti
  Vitsanden strandområde   Viken sjö
  Vitsandsbäcken bäck   Viksjöberget berg
  Vittjärnen tjärn   Vinterto dalsänka
  Vrån skärgårdsvik   Vitmyren myr
  Vårdkasberget berg   Vitmyren myr
  Vädersjön, L. o. St. sjöar   Vitmyrsjön sjö
  Vädersjön sjö /Se   Vitmyrtjärnen tjärn
  Vägsjöknösen höjd   Vitsanden vik och strandparti
  Vägsjön sjö   Vittjärnen tjärn
  Vägsjön sjö   Vågsjön sjö
  Vägsjön sjö   Vårdkasberget berg
  Vägsjön sjö /Se   Vårdkasen berg
  Vägsjön sjö /Se   Vädersjön, Lilla och Stora sjöar
  Värptjärnen tjärn   Vägsjöarna sjöar
  Yttergropudden, se Gropudden udde   Vägsjöknösen bergknalle
  Yxskaftmyran myr   Vägsjön sjö
  Åkergrindsberget berg   Vägsjön sjö
  Åtteböle träsk sjö   Vägsjön sjö
  Älgtjärnen tjärn   Vänta litet grund
  Älgtjärnsbäcken bäck   Västerudden udde och fiskeställe
  Ängesviken vik   Åkergrindsberget berg
  Öjesjön sjö   Åmärgen åparti
  Öjesjön sjö /Se   Ånäsen täkter
  Övertjärnen tjärn   Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnsberget berg
      Älgtjärnsbäcken bäck
      Ängesviken vik
      Ödsbackarna odling
      Öjesjön sjö
      Ön täkt
      Övertjärnen tjärn
      Övertjärnsberget berg

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.