ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Indals socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 758 Bebyggelsenamn : 317 Naturnamn : 1709
Indal sn /Se Abborrtjärnen tjärn Indals sn sn Abborrmyren myr
Indal sn o. tg Abborrtjärnsmyran myr Indal socken Abborrtjärnsmyren myr
Indal sn Abborrtjärnsåsen ås Indal socken Abrahamsdalen dal
Indal sn Abrahamsdalen dal Indals-harar inbyggarbeteckning Almäckladan lada
Indal sn *Algalstjärnen tjärn Abelsro, se 5 Kårsta Saknas Anders-Anderssonsbacken backe
Indal sn Algalzkiern, se Bäcktjärnen tjärn Arklo bebyggelse Anders-Olofsgärdan åker
Indal sn Arklo(holms)bäcken) bäck Arklo by Antesdalen dal
Indal sn Arklo(holms)bäcken bäck Arklo by Arklinsnacken nock
Indal gd o. sn Arklobäcken bäck Arklo by Arklins nacken nock
Indal sn Arkloholmen holme Arklo by Arkloberget berg
Indal sn Arklotjärnen tjärn Arklo by Arkloberget, Lillkårstaberget, Kårstaberget, Kävst berg
Indal sn Backberget berg o. triangelpunkt Arklo by Arkloberget berg
Indal sn Backlundsberget berg Backen bebyggelse Arklobäcken bäck
Indal sn Backmansdalen dal Backen bebyggelse Arklobäcken bäck
Indal sn Badstuholmen holme Backen bebyggelse Arklobäcken bäck
Indal sn Bastomsberget berg Backen bebyggelse Arklofärjan förr färjställe
Indal sn Bastumyran myr Backen by Arklogropen vik
Indal sn /Se Bergvältan virkesavlägg Backen by Arklogropen vik
Indal sn Biönsiön, se Bjässjön sjö Backen by Arkloholmen holme
Indal sn Bjurtjärn, Östra eller Västra sjöar Backen by Arkloholmen, Färjkarlsholmen holme
Indal sn *Bjurtjärnen tjärn Baggböle by Arkloholmen holme
Indal sn Bjurtjärnen, Övre o. Nedre tjärnar Baggböle by Arklotjärn tjärn
Indal sn Bjurtjärnen, Nedre tjärn Berghem, se 13 Östanskär Saknas Arkloviken vik
Indal socken Bjurtjärnen, Övre tjärn Bjurtjärnsbodarna förr bovall Backberget berg
Indal sn Bjurtjärnskilarna skogsområde Bjurtjärnsbodarna förr bovall Backebäcken bäck
Indal sn Bjällstaberget berg Bjällsta by Backmansdalen dal
Indal sn /Se Bjässjön sjö Bjällsta by Backmans lägdan åker
Indal socken /Se Bjässjön sjö Bjällsta by Backmans slåtten åker
Indal sn /Se Bjässjön sjö Bjällstabodarna fäbodar Backslåtten förr slått
Indal sn /Se Bjässjön sjö Bjällstabodarna fäbodar Badastället badställe
Indal sn /Se Bjässjön sjö Bjällsta fäbodar = Bjällstabodarna Saknas Bankto åker
Indal sn Bjässjön sjö Bottnarna torp Barfotbacken backe
Indal sn Bjässjön sjö Bottnarna utgods Bastebacken backsluttning
Indal sn Bjässjön sjö Bottnarna torpställe Bastomsberget berg
Indal sn /Se Bjässjön sjö /Se Bottnarna bebyggelse Bastugnsberget berg
Indal sn /Se Bjässjön sjö Bruns torp Bastugärdan beteshage
Indal sn /Se Bjässjöåmyran myr Brusdalen torp Bastugärdan ägomark
Indal sn /Se Bjässjöån å Bräntbacken gårdar Bastuåkern åker
Indal sn /Se Bjässjöån (Kvarnån) vattendrag Burtjärnsbodarna förr fäbodar Belsen notvarp
Indal sn /Se Bjässjöån, se Kvarnån å Burtjärnsbodarna förr fäbodar Belsen notvarp
Indal sn /Se Bjässjöån vattendrag Burtjärnsbodarna förr fäbodar Bergladan lada
Indal sn /Se Bjässjöåsen ås Burtjärnsbodarna förr fäbodar Bergtjärn, Lilla tjärn
Indal sn /Se Björndalen dal Burtjärnsbodarna förr fäbodar Bergtjärn, Stora tjärn
Indal sn /Se Björndalen dal Burtjärnsbodarna förr fäbodar Bergvägen väg
Indal sn /Se Björnmyran myr Burtjärnsbodarna förr fäbodar Bergvägen väg
Indal sn /Se *Björnsjön, se Bjässjön sjö /Se Burtjärnsbodarna förr fäbodar Bergvägen väg
Indal sn /Se Björtjärn, se Bjurtjärn sjö Byxsvedjan torpställe Bergvägen väg
Indal sn /Se Bladmyran myr Bäck by Bergvägen väg
Indal sn /Se Bladtjärnen tjärn Bäck by Bjursjön, Norra tjärn
Indal sn /Se Bladåsen del av Indals-Oxåsen Bäckebrus, se 4 Sodalen Saknas Bjursjön, Stora tjärn
Indal sn /Se Bodberget berg Bäcksbodarna fäbodar Bjurtjärnen, Västra tjärn
Indal sn /Se Bodbäcken bäck Bäcksbodarna fäbodar Bjurtjärnen, Östra tjärn
indalsbo inbyggarbeteckning Bodmyran myr Bäcks fäbodar Saknas Bjurtjärnarna tjärnar
Arklo by Borkholm, se Börkelsjön sjö Bäcksfäbodarna fäbodar Bjälkrännan timmerränna
Arklo by Borkholn, se Börkelsjön sjö Böle by Bjälkrännan timmerränna
Arklo by Borkholn, se Börkelsjön sjö Böle by Bjällstaberget berg
Arklo by Botestjärnen, Norra tjärn Bölesbodarna fäb. Bjällstabygget fiskebyggnad
Arklo by Botestjärnen, Södra tjärn Dales torp Bjässjön sjö
Arklo by Brattfallet skogsmark Deklotorpet, se Loktorpen Saknas Bjässjön sjö
Arklo by Brattåsen berg Erikslund, se 7 Arklo Saknas Bjässjön sjö
Arklo by Brattåsmyran myr Fiskartorpet torp Bjässjöåmyran myra
Arklo by Bredbäcken bäck Fogeltuvan fäbodar Bjässjöån å
Arklo by Bredbäcken bäck Fridhem, se 14 Östanskär Saknas Bjässjöån, Bjässjöbäcken, Bjässån, Kvarnån å
Arklo by Bredbäcksvältan virkesavlägg Fågeltuvan fäbodar Bjässjöån, Bjässjöbäcken, Bjässån, Kvarnån å
Arklo by Bredmyran myr Fågeltuvan förr fäbodar Björnbölestenen råsten
Arklo by /Se Bredtjärnen tjärn Gammalbodarna fäbodar Björndalen dal
Arklo by /Se Breesiön, se Bjässjön sjö Gammelbodarna förr fäbodar Björndalen dalsänka
Arklo by /Se Bresiön, se Bjässjön sjö Gammelbodarna förr fäbodar Björndalen dal
Backen by Bresiön, se Bjässjön sjö Gammelbodarna förr fäbodar Björndalen dalgång
Backen by Brosvedmyran myr Gammelbodarna förr fäbodar Björndalen dalgång
Backen by Brukstjärnen tjärn Gammelbodarna förr fäbodar Björnmyren myr
Backen by Brundinsmyran myr Gammelbodarna förr fäbodar Björnmyren myr
Backen by Brännbackmyran myr Gammelbodarna förr fäbodar Björnpicken bäck
?Backen by Brännmyran myr Gammelbodarna förr fäbodar Björnpiken udde
Backen by /Se Brännåsen ås Gammelbodarna, se Gammelbodtorpet Saknas Björnpiken udde
Backen by Brännåsmyran myr Gammelbodtorpet torp Björnrå skogsmark
Backen by Brännåsmyran myr Gammelbodtorpet torp Björnsvedjan förr rågsvedja
Backen by /Se Bräntberget berg Gammalgården gård Björnsvedjan förr rågsvedja
Baggböle by /Se Burehälla, se Bärkelsjön sjö Gammelgården förr gård Bladtjärn tjärn
Baggböle by Burekullasjön, se Börkelsjön sjö Gammelsågen förr såg Bladåsen del av oxåsen
Baggböle by Burkullasjön, se Börkelsjön sjö Gammelsågen såg Boallmänningen, se Norrsjöallmänningen Saknas
Baggböle by Burckull Lacus, se Börkelsjön sjö Glömsta bebyggelse Boberget berg
Baggböle by /Se Bjurtjärnarna natn. /Se Glömsta Saknas Bocken skogsdunge
Baggböle by /Se Båthusmyran myr Glömsta prästbord Bocken skogsdunge
Baggböle by /Se Bäcksmidrodden holme Glömstret Saknas Bocken holme
Baggböle by /Se Bäcksmyran myr Glömstret Saknas Bockholmen holme
*Bivrsätter utjord /Se Bäckstjärnen tjärn Glömstret Saknas Bockholmen holme
*Bjursäter Saknas /Se Bäckstjärnen tjärn Gravanäset torpställe Bockholmen holme
Bjursäter gd Bäckstjärnsholmen holme Gravanäskvarnen förr vattenkvarn Bockholmen holme
*Bjursätter utjord Bäcksviken vik Gräsdalen torp Bockholmen holme
*Bjursätter utjord Bäcksåsen ås Gräsdalstorpen torp Bodbäcken, se Fäbodbäcken Saknas
*Bjursätter Saknas /Se Bölesbäcken bäck Gudmundstjärn gård Bodistjärn, Lilla och Stora = Botistjärnarna Saknas
Bjurtjärn fäbodställe /Se Bölesmyran myr Gyttermyran förr torp Bodskiftet ägomark
Bjurtjärnsbodarna fäbodställe Bölesmyran myr Gyttermyran förr torp Bodtjärnen tjärn
Bjällsta by /Se *Bölestjärnen tjärn Gärdet, se 15 Östanskär Saknas Bodvägen stig
Bjällsta by Bölesåsen berg Hallsta by Bolandsberget berg
Bjällsta by Börkelsjön sjö Hallsta by Bolandsberget del av Oxåsen
Bjällsta by /Se Börkelsjön sjö Hallsta by /Se Bolandssvedjan skogsmark
Bjällsta by /Se Börkelsjön sjö Hallstabodarna fäbodar Bombäcken bäck
Bjällsta by /Se Börkelsjön sjö Hallstabodarna fäb. Bombäcken bäck
Björntjärn ödesböle Börkelsjön sjö Hallsta fäbodar Saknas Bombäcken bäck
»byersstad», se Bjällsta by Börkelsjön sjö Hallstafäbodarna fäbodar Bomstugenacken vattenfåra
Bäck by Börkelsjön sjö Harvom bebyggelse Bomstugenacken vattenfåra
Bäck by Börkelsjön sjö Harvom by Bomstugenacken vattenfåra
Bäck by Börkelsjön sjö /Se Harvom by Bort i skogarna skogstrakter
Bäck by Börkelån å Harvom by Botistjärnarna tjärnar
Bäck by Dalkviststorpet ägomark Harvom by Bovallen, se Väst på vallen Saknas
Bäck by Dansvältan virkesavlägg Hemmet, se 16 Östanskär Saknas Brandbacken, se Bräntbacken Saknas
Bäck by Djupsjöberget berg Henrik Anders boden stuga Brandbackslägdan, se Bräntbackslägdan Saknas
Bäck by Djupsjöbäcken bäck Henrik Anders boden stuga Brantsgärdan åker och skogsmark
?Bäck by Djupsjöbäcken bäck Hult, se 5 Sodalen Saknas Brantåsen berg
Bäck by? Djupsjön sjö Hängsta by Bredbäckdalen dal
Bäck by Djupsjön sjö Hängsta gårdar Bredbäcken bäck
Bäck by Djupsjön sjö Hängsta, se Lillhängsta, Norrhängsta, Österhängsta Saknas Bredbäcken bäck
Bäck by Djupsjön sjö Hängsta, N. Ö. bebyggelse Bredbäcken bäck
Bäck by Djupsjön sjö Häre by Bredbäcksdalen dalgång
Bäck by /Se Djupsjön sjö Häre gård Bredmyran myra
Bäck by /Se Djupsjön sjö Häre by Bredtjärnen surhål
*Böle förr by Djupsjön sjö /Se Häre by Bredtjärnsslåtten betesmark
*Böle by /Se Djupsjön sjö Högalund gård Bredtjärnsviken vik
*Bölet utjord Djupsjön sjö Höge by Bredåkern åker
*Bölet förr by Djupsjöåsen ås Höge gård Bortaberget berg
*Bölet by /Se Egeltjärnsmyran myr Höge by Brotaberget berg
Dicklostorpet förr torp Ekorrmyran myr Höge by Brudviken vik
*Fyrmanå f. by Elvan terräng Höge by Brudviken vik
Glemsta Saknas /Se Erik-Segersmyran myr Högsjö by Brudviken vik
Glemsta bebn. /Se Fagermon skogsområde Högsjö by Brudviken vik
Fågeltuvan förr fäb. Falåsmyran myr Högsjö by Bruksberget berg
Glömsta gård Faterberget berg Högsjösågen förr såg Brukstjärn tjärn
Glömsta gd Femstenaråmyran myr Högsjösågen förr såg Brunnsdalen dal
Glömsta prästbord Finnhålsmyran myr Indalssågen såganläggning Brunnsdalen dal
Glömsta prästbord Finnhålsmyran myr Jann-Ols torp Brunnsdalen dal
Glömsta prästbord /Se Flaggberget berg Jon-Anders gd Brädladan lada
Glömsta prästbord /Se Flakaberget berg Jon-Anderstorpet torp Brädtjärn tjärn
Glömsta beb /Se Flakamomyran myr Jonasbo, se 6 Sodalen Saknas Brännbacken sluttning
Glömsta by /Se Flakamon skogsmark Jon-Bertils torp Brännåsen skogås
Glömsta prästbol /Se Flaskhällmyran myr Jon-Bertils torp Brännåsmyran myra
Hallinstorpet förr torp Flomyran myr Jon-Jons f.d. gd Bräntbackberget berg
Hallsta by Flurberget berg Jonstorp, se 5, 6 Tomming Saknas Bräntbacken backsluttning
Hallsta by Fransissundet sund Kalbergstorpet, se Jon-Bertilstorpet Saknas Bräntbackslägdan åker
Hallsta by Fransisudden udde Kronstugan stuga Bräntbacksmyren myr
Hallsta by Fransmyran myr Kråkhällan torp Bräntberget berg
Hallsta by /Se Fågeltuvberget berg Krånge by Bräntholmen holme
Hallsta by Fågeltuvberget berg Krånge gård Brättfallet fall
Hallsta by Fårmyran myr Krånge by Brättfallsslåtten torp och åker
Hallsta by Fårmyrholmen myrholme Krånge by Bärttfallsvägen bäg
Hallsta by /Se Fäbodholmen holme Kullen, se 7 Sodalen Saknas Brättåkern (Brantåkern) åker
Hallsta by /Se Fäbodmyran myr Kvarndalssågen såganläggning Brättåsen skogsås
Hallsta by /Se Fäbodmyran myr Kårsta bebyggelse Brättåsmyran myra
Hallsta by /Se Fäbodtjärnen tjärn Kårsta bebyggelse Buföringsdalen dal
Hallsta by /Se Fävallen terräng Kårsta by Buföringsdalen dal
Hardstad Saknas Fävallsbäcken bäck Kårsta by Burtjärn, Norra och Södra, se Bjursjön tjärn
»hardstdom», se Hallsta by Gammelbodbäcken bäck Kårsta by Burtjärnen Västra, se Bjurtjärnen Västra Saknas
Harfförn Saknas /Se Gammelfäbodvallen terräng Kårsta by Burtjärnen Östra, se Bjurtjärnen Östra Saknas
»harsstad», se Hallsta by Gammelfäbodvallen terräng Kårstavattnet, se 6, 7 Kårsta Saknas Bustjärnsbäcken bäck
»harstada», se Hallsta by Geningsmyran myr Käfsta by Burtjärnsgrinden grind
Harvom by Getberget berg Kävsta by Burtjärnsmyran myra
Harvom by Getryggen höjd Kävsta by Burtjärnsmyran, se Gorbhålet Saknas
Harvom by Getåsen berg Kävsta by Burtjärnsvägen boväg
Harvom by Gigeltjärnen tjärn Kävsta fäbodar förr fäbodar Burtjärnsvägen väg
Harvom by /Se Gillermyran myr Lagmansön bebyggelse Byströmsgärdan förr åker
Harvom by /Se Gillermyrberget berg Lagmansön bebyggelse Byvägen väg
Harvom by /Se Glömsta kyrkojord /Se Lagmansön bebyggelse Byxan åker
Hångsta by Gravberget berg? Lagmansören torp? Byxlägdan åker
Hångsta, V. och Ö. byar Gregoriusberget berg o. triangelpunkt Lagmansören torp Båthusbäcken bäck
Hängsta by Grovmyrberget berg Lagmansören, se Lagmansön bebyggelse Båthusmyran myra
Hängsta by Gruvberget berg Lillhallsta gård Båthusviken vik
Hängsta by /Se Gråberget berg Lillhängsta gård Båtsmansbäcken bäck
*Hära äldre namn på Kvarnån /Se Gråbergsmyran myr Lillhängsta by Båtsmanstorpet ägomark
Häre by Gräsdalsberget berg Lillhängsta bydel Bäckarbackarna backsluttning
Häre by Gudmundstjärnen tjärn Lillkårsta del av by Bäckarladorna hölador
Häre by Gudmundtjärnen tjärn Lillkårsta by Bäckesvedjan åker
Häre by /Se Gudmundtjärnen o. Töreltjärnen tjärnar Lillkårsta by Bäcksbäcken bäck
Häre gård Gudmundtjärnsviken vik Lillkårsta by Bäckslåtten myra
Häre by Gullåsberget berg Lillkårsta gård Bäcksmirodden holme
Häre by /Se Gullåsmyran myr Lillängesladan lada Bäcksmyran myr
Häre by /Se +Gussiöholm holme? Loken torp Bäcks notstranden strandområde
Häre by /Se Gårmyråsen berg /Se Loken torp Bäcksstrandvarpet notvarp
Häre by /Se Gäddviken vik Loken, se Loktorpen Saknas Bäckssvedjorna område
Häre by /Se Hallstaberget berg Loktorpen torp Bäckstjärn tjärn
Höge gård Hallstaberget berg Loktorpen torp Bäcktjärnsbäcken bäck
Höge by Hallstaåsen ås Loning by(ar) Bäckstjärnsholmen holme
Höge by /Se Hallsvedjan skogsområde Loningsbodarna fäbodar Bäcksvarpet notvarp
Höge by /Se Halsmyran myr Loningsbodarna fäbodar Bäcksvedjan åker
Högsjö by Hamremyran myr Matboden, Häbbret byggnad Bäcksviken vik
Högsjö by Harstadsberget berg Matboden, Häbbret byggnad Bäcksåsen ås
Högsjö by /Se Harvomsberget berg o. triangelpunkt Matboden, Häbbret byggnad Bärlägdan åkermark
[Iætnara] Saknas Harvomsbäcken bäck Mellansvedjan torpställe Bölesgrundet grund
Jonssonstorpet förr torp Harvomsdalen dal Micksäter by Bölesmyren myr
Kepstadhe, se Kävsta by Harvomsholmen holme Micksäter by Bölesåsen berg
*Knefsta utjord Hemtjärnen tjärn Micksäter by Böhleåkern åker
»kolsstad», ?(Öster)kårsta by Herrskapsholmen holme Micksäter by Börkeln sjö
*Krofsta Saknas Himmelsjömyrorna myrområde Mikaelsgärdan, se Rysstorpet Saknas Börkelsjön sjö
*Krofsta Saknas Himmelsjön sjö Mosjöholm gård Börkelsjöån å
Krånge by Himmelsjön sjö Mosjöholm gård Börkel(s)sjön sjö
Krånge by Himmelsjön sjö Mosjölund gård Börkelsån, Kvarnån å
Krånge by Himmelssjön sjö /Se Myckelsjö by Börkelsån, Kvarnån å
Krånge by Himmelsjön sjö Myckelsjö Saknas Börkel(s)ån å
Krånge by Himmelsjötjärnen tjärn Myckelsjö by Dalasvedbäcken bäck
Krånge by /Se Holmmyran myr Myckelsjö by /Se Dalasvedjan skog
Krånge by /Se Holmmyrbäcken bäck Månses torp Dalbergsbäcken bäck
Kårsta by Holmmyråsen berg Nilsbo, se 6 Backen Saknas Dalbergsbäcken bäck
Kårsta by Holmsjön sjö Nolby gård Dhlbergs torpet åker
Kårsta by Holmsjöändan del av Holmsjön Nordins torpet, se Per Efra Saknas Dalinsvreten åker
Kårsta by Horsdalsbäcken bäck Norrbodarna fäbodar Dalsladan lada
Kårsta by /Se Hunddalen dalgång Norrhängsta gård Dalslada lada
Kårsta by /Se Hundtjärnarna tjärnar Norrhängsta by Dalstensholmen holme
Kälarna bebyggelse /Se Hållbackberget berg Norrhängsta bydel Dansen slåtter
Käfsta by Hålberget berg Norrsjöbodarna förr fäbodar Dansvälten virkesavlägg
»kæpstadom», se Kävsta by Hålholmarna holmar Nyland bebyggelse Dansvälten virkesavlägg
Kävsta by Hålmyran myr Nyland bebyggelse Davestomten skogsudde
Kävsta by Häggebäcken bäck Nyland by Djupdalen dal
Kävsta by Häktberget berg Nylands såg, se 3 Nyland Saknas Djupdalen dal
Kävsta by Hällbacken höjd Nylandstorpet, se 4 Nyland Saknas Djupsjöberget berg
Kävsta by Hängstaberget berg Nysäter gård Djupsjöberget berg
?Kävsta by *Hæra vattendrag /Se Nässjöbodarna fäbodar Djupsjöbäcken bäck
Kapstad Saknas *Hära å /Se Ol-Erstorpet torp Djupsjön sjö
Kävsta by Häran, se Kvarnån vattendrag Ol-Nilstorpet torp Djupsjön sjö
Kävsta by Härebodmyran myr Per-Efra torp Djupsjöslåttarna förr slåttland
Kävsta by Härebodviken vik Per-Efra torp Djävulsön ägomark
Kävsta by Härebomyran myr Prästbolet Saknas Djävulsön ägomark
Käfsta by *Härnäset näs Prästbordet Saknas Dompmon mo
Kävsta by Härnäset näs /Se Pål-Hans, se Pål-Jons Saknas Dälderlägdan åker
Kävsta by /Se Härnäset ställe /Se Pål-Jons torp Egeltjärnen surhål
Loken förr torp Härnäset näs /Se Pål-Jons torp Egeltjärnsmyran myra
Loning by Hässjemyran myr Pålles, se Pål-Jons Saknas Egeltjärnsmyran myra
Loning by Hästbäcken bäck Ryssgärdan, se Rysstorpet Saknas Egeltjärnsmyran myra
Loning Saknas Hästholmen holme Ryssmikael, se Rysstorpet Saknas Ekorrmyran myra
Loning by Hästmyran myr Rysstorpet torp Erik-Jonsmjölan skog
Loning by Hästmyran myr Rysstorpet torp Erik-Sammelsdalen dal
Loning by /Se Hästmyrberget berg Rysstorpet torp Erik-Sammelsdalen dal
Loning by /Se Hästskobrännmyran myr Sarasbacken backstuga Erik-Segersmyren myr
Loning by /Se Hästtjärnen tjärn Seffres torpet, se Sigfrids torpet Saknas Erik-Segersmyran myra
Loning (Väst- o. Öst-) byar /Se Hättberget berg Sigfridstorpet, Siffrestorpet torp Evasberget berg
Loning by(ar) /Se Högeallmänningen skogsmark Sittorpet, se 8 Sodalen Saknas Extrabacken backsluttning
Lonäng gd /Se *Höge allmänning markområde /Se Sjöändan lht Ekstrabacken backsluttning
Lundstedtstorpet förr torp Högeallmänningen skogsmark Skogsgläntan, se 7 Backen Saknas Extrabacken backsluttning
Micksäter by /Se Högsjödammen damm Skällsta by Extrabacken backsluttning
Micksäter by Högsjön sjö Skällsta by Extrabacken backsluttning
Micksäter by Högsjön sjö (delvis utdikad) Skällsta by Extraladan lada
Micksäter by Högsjön sjö Sodalen bebyggelse Fagermo utmark
Micksäter by /Se ?Högsttjärnen tjärn Sodalen bebyggelse Fagermon tallmo
Micksäter by /Se ?Högsttjärnen tjärn Sodalen bebyggelse Falldalen dal
Miksäter by /Se Högsttjärnen tjärn Sodalen bebyggelse Falåsmyren berg
*Miicillsgård utjord /Se Högsttjärnen tjärn Sodalen bebyggelse Farmormyran myra
*Mikillsgård utjord Högsåsen berg o. triangelpunkt Sodalen bebyggelse Farsfaränget myra
*Mikilsgård utjord Högåsmyran myr Sodalen by Fatberget berg
*Mor utjord Högsåstjärnen tjärn Sodalens såg, se 9 Sodalen Saknas Filbyttstenen sten
*Mor utjord /Se Indals-Oxåsen ås Solbacken, se 8 Backen Saknas Filbyttstenen sten
Myckelsjö by Indalsälven älv /Se Solbacken = Gammelbodtorpet Saknas Finnhålsskiftet jordområde
Myckelsjö by Jamt-Saraberget berg Solgläntan torp Finnlägden äng
Myckelsjö ödesböle /Se Jon-Andersdalen dal Solhem, se 9 Backen Saknas Finnlägdan åker
Myckelsjö by /Se Jon-Persbäcken bäck Solhem, se 5 Harvom Saknas Fiskhusberget berg
Myckelsjö by /Se Kallkälldalen dal Staves torp Flaggberget berg
Nolby by Kallkällmyran myr Stavtorpet torp Flakaberget berg
»norhal» beb.-namn? Kallkälltjärnen tjärn Stige by Flakaberget bergområde
Petter Söderbergstorpet ödetorp Kallmyran myr Stige by Flakaholmen holme
*Sameby utjord Kallviken vik Stige by Flakaholmen holme
»sil» beb. Kalvmyran myr Stige by Flakamomyren myr
Sjöbergstorpet förr torp Kapellåkern åker Sulå bruk Flaskhällmyran myra
Skällsta by Karimyran myr Sunnanå by Flatan åker
Skällsta by /Se Karl-Olofsberget berg Sunnanå Saknas Flateåkern åker
Skälsta by Kattfotmyran myr Sunnås by Flodiket dike
?Sodalen by /Se Klingerberget berg Sunnås by Flodvattnet, se Vågsjön Saknas
*Soldalen Saknas /Se Klingeråsen berg Sunnås by Flurberget berg
-sta ortnamnselement /Se Klingeråsen höjd Sunnåsfäbodarna fäb. Flärkmyren myr
Stavtorpet ödetorp Klingeråsen ås Sunnåsmoarna del av by Fruforsen fors
Stige by Klingeråsen ås Svedjorna bebyggelse Fruforsen fors
Stige by /Se Klingeråsen berg /Se Svenstorpet torp Fruforskrången åker
Stige by /Se Klofstjärnen tjärn Säter by Fuldalsbacken backsluttning
Stige by /Se Klommingsmyran myr Säter by Fuldalsbacken vägbacke
Sulå gårdar /Se Knylmyran myr Säter by Furdalsbacken backe
Sunnanå by Knyltjärnen tjärn Säter by Fågeltuvberget Saknas
Sunnanå by Knyltjärnsberget berg o. triangelpunkt Säter by Fålldalen, se Falldalen Saknas
Sunnanå by Koftberget berg Säter by Fårmyren myr
?Sunnanå by /Se Kroksjöbäcken bäck Säterska torpet torp Fårmyran myra
?Sunnås ödesböle, nu by Kroksjöbäcken bäck Säters torpet, se Säterska torpet Saknas Fårmyrhammarn skog
Svedinstorpet förr torp Kroksjömyran myr Sönnanå bebyggelse Fårmyrholmen fast land
?Säter by Kroksjön sjö Sönnomberget torpställe Fäbodberget berg
Säter by Kroksjön tjärn Sörbodarna fäbodar Fäbodberget berg
Säter by /Se ?Kroksjön sjö Sörbodarna fäbodar Fäbodberget berg
Tomming by Kroksjön sjö Sörsjöbodarna förr bostugor Fäbodberget berg
Tomming by Kroksjön sjö Timmermon torpställen Fäbodbäcken, Bodbäcken bäck
Tomming by /Se ?Krångbäcken bäck Tjälarna gårdar Fäbodholmen holme
Tomming by Krångbäcken bäck Tjärnbodarna torp? Fäbodkrången åker
Tomming by Krångekilen skogsområde Tjärnbodarn fäbodar Fäbodmyran myra
Tomming by /Se Krångholmen holme Tjärnbodarna förr fäbodar Fäbodmyran myra
Tomming by /Se Krångholmen holme Tomming bebyggelse Fäbodtjärn tjärn
Tomming by /Se Kusbäcken bäck Tomming by Fäbodtjärn, se Micksäterstjärnen Saknas
Tomäng gd /Se Kvarnbäcken bäck Tomming by Fäbodtjärnen tjärn
Västloning by Kvarndalen dalgång /Se Tomning by Fäbodtjärnen tjärn
Ytterböle förr by /Se *Kvarndalsbäcken bäck /Se Torpet, se 4 Åse Saknas Fäbodvallen förr fäbodvall
Ytterböle förr by /Se Kvarnråbäcken bäck Väst i gårdarna by Fäbodvallen förr fäbodar
Ytterböle förr by /Se Kvarntjärnen tjärn Väst i gårdarna by Fäbodvallen skog
Åse by Kvarnån å Västloning by Fäbodåsen, Fäbodberget bergås
?Åse by Kvarnån vattendrag /Se Yst i gårdarna by Fägatan boskapsväg
Åse by Kvarnån älv /Se Yst i gårdarna by Färjkarlsholmen holme
Åse by /Se Kvarnån å /Se Åse bebyggelse Färjkarlsholmen, se Arkloholmen Saknas
Åse by Kvarnån å /Se Åse by Färjlänningen färjplats
Åse by *Kyrkstrand annat namn på *Präststranden /Se Åse by Färjläningen färjplats
Åse by /Se Kånkåsbäcken bäck Åse by Färjstabackarna vägbackar
Återvänningen by /Se Kånkåsen ås Ön Saknas Färjstället f.d. färjställe
Östanskär by Kånkåsen höjd /Se Ön gård Fävallen sluttning
Östanskär by Kånkåstjärnen tjärn Östanskär bebyggelse Fävallsbäcken bäck
Östanskär by Kårstaberget berg Östanskär bebyggelse Gammelbodallmänningen skogstrakt
Östanskär by Källaråsen ås Östanskär bebyggelse Gammalboberget berg
Östanskär by Källeråsberget berg Östanskär bebyggelse Gammelbodberget berg
Östanskär by *Käringsberg berg Östanskär by Gammelbodberget berg
Östanskär by *Käringsberget berg Östanskär by Gammalbobäcken Saknas
Östanskär by /Se Labisholmen holme Östanskär by Gammelbodbäcken del av Surängsbäcken
*Österkolsta utjord Labisholmen holme Östanskär by Gammelfäbodmyran myra
*Österkolsta utjord Ladholmen holme Östanskär by Gammelfäbodvallen vik
?*Österkolsta utjord /Se Ladmyran myr Öserhängsta by Gammelfäbodvallen skogstrakt
?(Öster)kårsta by Ladmyrbäcken bäck Österhängsta by Gammelfäbodvallen skogstrakt
Östloning by Lagmansören f. notvarp Österhängsta bydel Gamm(el)fäbodvallen förr fäbodvall
Östloning o. Västloning byar /Se Lagmansören f. notvarp Öster i gårdarna, se Yst i gårdarna Saknas Gammelfäbodvallen förr fäbodar
  Lantmätartjärnen tjärn Östloning by Gammelbodvägen väg
  Lappkojmyran myr   Gammelbodänget förr slåttland
  Lappmoberget berg   Gammelbodänget åker
  Lappmon skogsområde   Gammelgården åker
  Lappskomyran myr   Gammelgården åkrar
  Lars-Jonsslåtten slåtter   Gammelgården åker och betesmark
  Lars-Olofstjärn tjärn   Gammelgårdsgrinden förr grind
  Laxtjärnen tjärn   Gammelgårdsåkern åker
  Ledinsberget berg   Gammelkojviken vik
  Lerlavarberget berg   Gammelläningen f.d. båtläning
  Lillberget berg   Gammalåkern åkerteg
  Lill-Bergtjärnen tjärn   Gammelåkrarna åkrar
  Lilldalen dal   Geningsmyran myra
  Lillholmen holme   Getberget berg
  Lillinget terräng   Getryggen ås
  Lill-Järptjärnen tjärn   Getryggen skogsrygg
  Lillmosiön, se Mosjön, Lilla sjö   Getryggen ås
  Lill-Mosjön sjö   Getryggen sandås
  Lill-Mosjöån å   Getåsen berg
  Lill-Myckelsjön sjö   Gillermyren myr
  Lill-Myckelsjön sjö   Glysvägen väg
  Lillmyran myr   Glömsta beteshage
  Lillmyran myr   Goorsbäcken bäck
  Lillmyran myr   Goorssvedjan förr svedja
  Lillnotvat..., se Mosjön, Lilla sjö   Gorhålsmyren myr
  Lill-Rödmyran myr   Gorkhålet myra
  Lillsiön, se Myckelsjön, Lilla sjö   Gorkhålet myra
  Lillsjöberget berg   Gorkhålsmyran myra
  Lillsjön vik   Gorkhålsmyran myra
  Lillsjön sjö   Gorkhålstjärnen tjärnhål
  Lillsjön o. Storsjön sjöar   Grandalen dal
  Lillsjön o. Storsjön sjöar   Granholmen holme
  Lill-Skållberget berg   Gravmyren myr
  Lillsnägden (?) sjö   Gravtjärn tjärn
  Lill-Snägden sjö   Gregoriusberget berg
  Lill-Stenbiten sjö   Grento bergspass
  Lill-Sundberget berg   Grento dal
  Lill-Öratjärnen tjärn   Grentoberget berg
  Lill-Öratjärnen tjärn   Grentomyren myr
  Lilsiön, se Lill-Myckelsjön sjö   Grinddalen dal
  Lindalsberget berg   Grindåkern åker
  Lindvarpe utmark /Se   Grindsvedbacken backsluttning
  Linvarpet strandområde   Grindsvedbacken backsluttning
  Ljusmorberget berg   Grindåkern åker
  Lokarna vattensamling   Gropen svacka
  Lokbäcken bäck   Gropen virkesavlägg
  Loken vattensamling   Gropen virkesavlägg
  Lokmyran myr   Gropsladan lada
  Lokåsen ås   Grovmyran myra
  Lomholmen holme   Grovmyrberget berg
  Lomholmen holme   Grunddalsbäcken bäck
  Lomholmen holme   Grunddalsbäcken bäck
  Lomlärken vattensamling   Gruddalsbäcken bäck
  Lomlärkhammaren höjd   Grunddalsbäcken bäck
  *Lonings allmänning markområde   Grutvarpet notvarp
  *Lonings allmänning markområde /Se   Gruvberget berg
  Loningsknylen höjd   Gruvberget berg
  Loningzsiögan, se Storsjön o. Lillsjön sjöar   Gruvberget berg
  Långmyran myr   Gråberget berg
  Långmyran myr   Gråberget berg
  Långmyran myr   Gråbergsmyren myr
  Långmyran myr   Gråbergsmyran myra
  Långmyran myr   Gräsdalen dalsänka
  Långmyran myr   Gröntegen slåttland
  Långmyran myr   Gröntuvan holme
  Långmyrberget triangelpunkt   Gudmundstjärn tjärn
  Långmyrberget, Norra berg   Gullermyran myra
  Långmyrtjärnen tjärn   Gullåsberget berg
  Långsvedberget berg   Gullåsen berg
  Långtjärn tjärn   Gullåsen skogås
  ?Långtjärnen tjärn   Gullåsmyran myra
  Långtjärnen tjärn   Gyttermyran myra
  Långtjärnen tjärn   Gyttermyran myra
  Långtjärnen tjärn   Gårdsgärdan åker
  Långtjärnsbäcken bäck   Gåsen grusbank
  Långänget terräng   Gäddviken vik
  *Lönbroberget berg   Gäddviken vikar
  Lövholmen holme   Gäddåkern åker
  Lövåsen berg   Gärdåkern åker
  Lövåstjärnen tjärn   Hallinstorpet betesmark
  Malinhålet sank mark   Hallstaberget berg
  Mats-Olsberget berg   Hallstaberget berg
  Mellanstrandsbäcken bäck   Hallstafäbodholmen holme
  Mellantjärnen tjärn   Hallstamirodden holme
  Mickelsudden udde   Halvarsbacken backsluttning
  Mickling Siön, se Stor-Myckelsjön sjö   Halvarsgrinden förr grind
  Micksjöbäcken bäck   Halvarskälen skogsmark
  Micksjön sjö   Halvarskällan kallkälla
  Micksätersberget berg   Halvarsåkern åker
  Micksättjärnen tjärn   Halvvägastockarna stockar
  Moaknylen berg   Hammarn, se Stenhammarn Saknas
  Mobergsberget berg   Hammarn, se Stenhammarn Saknas
  Moshällan hälla   Hammarn kulle
  Mosjömyran myr   Hammarbergskrången åker
  Mosjömyran myr   Hammelmyran myra
  Mosjön, Lilla sjö   Hamremyran myra
  Mosjön, Lilla sjö   Hamplandsåkern åker
  Mosjön, Lilla sjö   Haralägden åker
  Mosjön, Lilla sjö   Harvomsberget berg
  Mosjön, Stora sjö   Harvomsberget berg
  Mosjön, Stora sjö   Harvomsberget berg
  Mosjön, Stora sjö   Heromsbäcken bäck
  Mosjön, Stora sjö   Harvomsbäcken bäck
  Mosjön, Stora sjö   Harvomsdalen dalsänka
  Mosjön, Stora sjö   Harvomsdalen dal
  Motjärnen tjärn   Harvomsholmen holme
  Motjärnsberget berg o. triangelpunkt   Harvomrholmen holme
  Muffelberget berg   Harvomshällan berghäll
  Myckelsjön, Lilla Saknas   Harvomshällan berghäll
  Myckelsjön, Lilla sjö   Harvomsvarpet notvarp
  Myckelsjön, Lilla sjö   Herrskapsholmen holme
  Myckelsjön, Lilla sjö   Herrskapsholmen holme
  Myckelsjön, Stora Saknas   Himmelsjön sjö
  Myckelsjön, Stora sjö   Himmelsjöbäcken bäck
  Myckelsjön, Stora sjö   Hinkesdalen dalgång
  Myckelsjön, Stora sjö   Hinrik-Ols skogsmark
  Myckelsjön, Stora sjö   Hinrik-Staffansgärdan åker
  Myckelsjön sjö /Se   Hokstra skog
  Myckelsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Hokstra skog
  Mycklinghsiön, se Myckelsjön, Stora sjö   Hokstra skog
  Mycklingsiön, se Myckelsjön, Stora sjö   Hokstra skog
  Myrrådalsbäcken bäck   Holmen äng
  Mörtdalen dal   Holmen åker
  Nafwaren Lacus, se Navarn sjö   Holmladan lada
  Nafwarn, se Navarn sjö   Holmladan lador
  Nafwarn, se Navarn sjö   Holmmyren myr
  Navarn sjö   Holmmyran myra
  Navarn sjö   Holmmyrberget berg
  Navarn sjö   Holmmyrbäcken bäck
  Navarn sjö   Holmmyrholmen holme
  Navarn sjö   Holmmyråsen berg
  Navarn sjö   Holmmyråsen bergås
  Navarn sjö   Hopvälten virkesavlägg
  Navarn sjö   Horsdalen dal
  Navarn sjö   Hosttjärn tjärn
  Navarn sjö   Huggstran, se Hokstra Saknas
  Navarn sjö   Hugstret ägomark
  Navarn sjö   Hukbäcken bäck
  Navarn sjö   Hukbäcken bäck
  Navarn sjö /Se   Humlegården förr åker
  Navarn sjö /Se   Humlegården åker
  Navartjärnen tjärn   Humlegården betesmark
  Nefvarn sjö   Humlegården åker
  Nilsbölebäcken bäck   Humlegårdsbacken åker
  Nils-Olsmyran ägomark?   Humlegårdsdalen dalgång
  Nipdalsbäcken bäck   Humlegärdan åker
  Nolbyåsen ås   Hunddalen skärning
  Noresmyran myr   Hunddalen skärning
  Noresmyrbäcken bäck   Hunddalen skärning
  »norhal» naturnamn?   Hunddalen dal
  Normansmyran myr   Hunddalsladan lada
  Norrbrännåsen ås   Hundtjärnarna tjärnar
  Norribäckarna skogsområde?   Hålberget berg
  Norrsjöallmänningen skogsområde   Hålberget berg
  Norrsjöbergen berg   Hålberget bergparti
  Norrsjöbäcken bäck   Hålholmarna holmar
  Norrsjön sjö   Hålholmen holme
  Norrsjön sjö   Hålmyrberget berg
  Norrsjön sjö   Hålsdalen dalgång
  Norrsjön sjö   Häbbret, se Matboden Saknas
  Norrsjön o. Södersjön sjöar   Häggebacken backsluttning
  Norrsjön o. Södersjön sjöar   Häggebacken backsluttning
  Norrån å   Häggebäcken bäck
  Norråns laxfiske Saknas   Häggebäcken bäck
  Norsktjärnen tjärn   Häggemyran myra
  Norvatn, se Kroksjön sjö   Häktberget berg
  Norwatn, se Kroksjön tjärn   Hällan berghälla
  Notbäcken bäck   Hällorna stenhällor
  *Notesvattnet sjö   Hällorna berg
  Nybyggaråsen ås   Hällsvedjan berg och skog
  Nylanderstjärnen tjärn   Hällsvedjan berg och skog
  Nylandsbergen berg   Hängstaberget berg
  Nylandssjön sjö   Hängstaberget berg
  Nyårsberget berg   Hängstabäcken bäck
  Nyårsmyran myr   Hängstabäcken bäck
  Näfuarn, se Navarn sjö   Hängstabäcken bäck
  Nässjöberget berg   Hängstadalen dal
  Nässjöbäcken bäck   Hängstagrundet grund
  Nässjömyran myr   Hängstagrundet grund
  Nässjön sjö   Hängstagrundet grund
  Nässjön sjö   Hängstamon ägomark
  Nässjön sjö /Se   Hängstavarpet notvarp
  Näverskomyran myr   Häreboviken vik
  Odlingsmyran myr   Härenssvedjan beteshage
  Ol-Pålsberget berg   Härensåkern åker
  Oppsjö rå gränsmärke /Se   Hässjegärdan ägomark
  Orrberget berg   Hässjegärdan ängsmark
  Orrmyran myr   Hässjegärdan åker
  Oxbrobacken sluttning   Hässjegärdan beteshage
  Per-Larsbäcken bäck   Hässjegärdan hässja
  Porstjärnen tjärn   Hässjegärdan storhässja
  *Prästgårdsån å /Se   Hässjegärdan storhässja
  *Präststranden äga /Se   Hässjmyran myra
  *Präststranden äga /Se   Hästbäcken bäck
  *Präststranden inäga /Se   Hästmyran myra
  *Präststranden äga /Se   Hästmyran myra
  *Präststranden äga /Se   Hästmyrberget berg
  Pållesberget berg   Hästplatsen plats
  Rammdalen dal   Hästberget berg
  Rentjärnen tjärn   Hättberget berg
  Renåsen ås   Högeallmänningen skog
  Romyran myr   Högeallmänningen skog
  Råberget berg   Högeallmänningen skog
  Råberget berg   Högeallmänningen skog
  Rödmyran myr   Högegrundet sandgrund
  Rödmyran myr   Höglinsslåtten slåtter
  Rödmyrhamrarna skogsområde   Högmyran betesmark
  Rönnsjöbäcken bäck   Högsjöberget berg
  Rönnsjön sjö   Högsjöbäcken bäck
  Rönnsjön sjö   Högsjöbäcken, se Norrsjöbäcken Saknas
  Rönnsjön sjö   Högsjön sjö
  Rönnsjön sjö   Högsjön sjö
  Rönnsjöudden udde   Högsjön sjö
  Rönnsjöviken vik   Högsttjärnen tjärn
  Rönnsjöåsen ås   Högsttjärn tjärn
  Rönnspömyran myr   Igeltjärnen, se Egeltjärnen Saknas
  Sammelsberget berg   Igeltjärnsmyren myr
  Sanddalen dal   Igeltjärnsmyran, se Egeltjärnsmyran Saknas
  Sankrå myr   Indals Oxåsen ås
  Saratjärnen tjärn   Indals Oxåsen, se Oxåsen Saknas
  Sjödinsholmen udde (holme?)   Indalsån älv
  Sjömyran myr   Indalsån älv
  Sjömyran myr   Indalsälven älv
  Sjöåsen ås   Inget slåtter, f.d. älv
  Sjöändberget berg   Intaget åker
  Skarpåsen höjd   Intget åker och betesmark
  Skorvtjärn tjärn   Intaget skogsmark
  Skrammeltjärnen tjärn   Intaget åker
  Skållbergshålet förr ägomark   Intaget, se Stengärdan Saknas
  Skålmyran myr   Isalamptjärn tjärn
  Sleven ägomark   Ise-Larsdalen dal
  Smalsjön del av Norrsjön   Ise-Larsdalen dal
  Småtjärnsmyran myr   Jamsaraberget berg
  Snägden, Stor- o. Lill- Saknas /Se   Jamt-Saraberget berg
  Snägdån å /Se   Jamt-Saraberget berg
  Solsiön, se Sulsjön sjö   Jamt-Saraberget berg
  Sonnanå Ån, se *Sunnanå-ån å   Jamt-Sarahålet sänka
  Soolsiön, se Sulsjön sjö   Jannesgropen vik
  Sothammaren höjd   Jann-Olsdalen dal
  Sothammaren berg   JanOlovsdalen dal
  Sothammarmyran myr   Jon Andersdalen skärning
  Spånhyveln skogsmark   Jon-Andersdalen dal
  Spångmyran myr   Jon-Andersladan lada
  Spångmyrtjärnen tjärn   Jon-Jacksberget berg
  Spångmyrtoppen berg   Jon-Jacksgärdan Saknas
  Spångmyrtoppen berg /Se   Jon-Jonsdalen dal
  Starrmyran myr   Jon-Jonsgärdan skogsmark
  Starrmyrtjärnen tjärn   Jon-Karlsvreten åker
  Stenberget berg   Jon-Karlsåkern åker
  Stenbitbäcken bäck   Jon-Persbäcken bäck (och dal)
  Stenbitsiön, se Stenbittjärnarna tjärnar   Jon-Perssvedjan åker, bete och skogsmark
  Stenbitsjön, se Lillsnägden sjö   Jonke Petterssons godset, Nässjögodset förr åker
  Stenbittjärnarna sjöar   Jordbrobacken backsluttning
  Stenbittjärnarna tjärnar   Jönsslåtten ägomark
  Stenbittjärnarna tjärnar   Jönsslåtten ägomark
  Stendrolet terräng   Kallbäcken bäck
  Stenkarsholmen holme   Kallkälldalen dal
  *Stensjö holme gränsholme /Se   Kallkällmyran myra
  Stigeåsen ås   Kallkällslåtten åker
  Stoo Mosiön, se Mosjön, Stora sjö   Kallkälltjärn tjärn
  Stoor Siön, se Holmsjön sjö   Kallmyren myr
  Stoor Sundsiön, se Sundsjön, Stora sjö   Kallsvedjebacken åker
  Storbacken höjd   Kallviken vik
  Storberget berg   Kallvikudden udde
  Storberget berg   Kalsgärdan, se Stengärdan Saknas
  Storberget berg   Kalvgärdan åker
  Storbergsrå, se Råberget berg   Kalvgärdan betesmark
  Stor-Bergtjärnen tjärn   Kalvgärdan beteshage
  Stordalsbäcken bäck   Kalvmyren myr
  Storfågeltuvberget berg   Kapellåkern, Kyrkåkern åker
  Storholmen udde (holme?)   Karihålet fiskeplats
  Stormon skogsmark   Karihålet fiskeplats
  Stormosiön, se Mosjön, Stora sjö   Karl-Olofsberget, se Svartstorberget Saknas
  Stormosiön, se Mosjön, Stora sjö   Karl-Nilsmyren myr
  Stormosjön, se Mosjön, Stora sjö   Kattfotmyren myr
  Stor-Mosjön sjö   Kattformyran myra
  Stor-Mosjön sjö   Kavelbron träbro
  Stor-Myckelsjön sjö   Kilåkern åker
  *Stormyckelsjön sjö   Klingerberget berg
  Stor-Myckelsjön sjö   Klingerladorna lador
  Stormyran myr   Klingeråsbäcken bäck
  Stormyran myr   Klingeråsen ås
  Stormyran myr   Klingeråsen ås
  Stormyran myr   Klingeråsen ås
  Stormyran myr   Klingeråsen ås
  Stormyran myr   Klingeråsen bergåsar
  Stormyråsen ås   Klingeråsen berg
  Stornäset näs   Klingeråsmyran myr
  *Storrote allmänning markområde /Se   Klofstjärn tjärn
  Storsjön sjö   Klofstjärnsberget berg
  Storsjön sjö /Se   Knivtjärn = Knyltjärn Saknas
  Storsjön o. Lillsjön sjöar   Knyllarna, se Knölarna Saknas
  Storsjön o. Lillsjön sjöar   Knyltjärn tjärn
  Storsjöåsen ås   Knyltjärnsberget berg
  Stor-Skållberget berg   Knölarna, Knölberget berg
  Stor-Stenbiten sjö   Knölarna bergtoppar
  Stor-Sundberget berg   Knösladan lada
  Stor-Sundsjön sjö   Koftan ås
  Stor-Öratjärnen tjärn   Kohöladan lada
  Strandarna ägomark   Kohöladan lada
  Strandbäcken bäck   Kolabottlägdan åker
  Stranddalen dal   Koladan, se Kohöladan Saknas
  Strandstjärnen torrlagd tjärn   Kolberget berg
  Strupen åker   Kolbottlägdan åker
  Stugnäset näs   Kolhokstra, se Hokstra Saknas
  Sulsjöberget berg o. triangelpunkt   Kolhuggstren, se Kolhokstra Saknas
  Sulsjön sjö   Korpkrången åker
  Sulsjön sjö   Korshällan kulle
  Sulsjön sjö   Korshällan kulle
  Sulsjön sjö   Krokdalsbacken backsluttning
  Sulsjön sjö   Krokdalsladan lada
  Sulsjön sjö   Krokdalslägdan åker
  Sulsjön sjö   Kroksjöberget berg
  Sulsjön sjö   Kroksjöbäcken bäck
  Sulsjön sjö /Se   Kroksjön sjö
  Sulsjönäset landtunga   Kroksjön sjö
  Sulån å   Kroksjön sjö
  Sulån å   Kroksjön sjö
  Sulån å   Kroksvedjan åker
  Sulåån å   Kroksvedjan ägomark
  Sulåån å /Se   Kroksvedjebacken backsluttning
  Sunanasiögan, se Norrsjön o. Södersjön sjöar   Kroppsta åkrar och ängar
  Sunanasiögan, se Södersjön o. Norrsjön sjöar   Kroppsta åkrar och ängar
  ?Sundberget berg   Kroppsta åkrar och ängar
  Sundsjön, Stora sjö   Kroppsta åkerjord
  Sundsjön, Stora sjö   Kroppstaören grusbank
  Sundsjön, Stora sjö   Kryddgården trädgård
  Sundsjön, Stora sjö   Kryddgården köksträdgård
  Sundvarpet laxvarp   Kråkhällan berghälla
  *Sundåsberget, se ?Sundberget berg   Krångbäcken bäck
  Sunnansiö, se Sörsjön sjö   Krångbäcken bäck
  *Sunnanåssjön sjö /Se   Krång(e)holmen holme
  *Sunnåsån å /Se   Krången slåtter
  *Sunnanå-ån å   Krången åker
  Surdalen dal   Krången åker
  Surdalsmyran myr   Krången slänt
  Suringesbäcken bäck   Krången åker
  Surtjärnen tjärn   Krången åker
  Svart-Andersberget berg   Krångholmen holme
  Svarthålet dalgång?   Krångholmen holme
  Svartsvedjorna strandområde?   Krångkilen skog och berg
  Svarttjärn sjö   Krångklubben grusbank
  Svarttjärnen tjärn   Krångladan lada
  Svarttjärnen tjärn   Krångmyran myra
  Svarttjärnen tjärn   Krångvarpet notvarp
  Svarttjärnen tjärn   Krångvägen, se Bergvägen Saknas
  Svarttjärnen tjärn   Krångåkern åker
  Svarttjärnen tjärn   Kullen kulle
  Svarttjärnen tjärn   Kullerkrången åker
  Svarttjärnsberget berg   Kulstabackarna backar
  Svarttjärnsberget berg   Kuntmyren myr
  Svarttjärnsbäcken bäck   Kuntmyren myr
  Svarttjärnsbäcken bäck   Kurstabackarna avsats
  Svarttjärnsbäcken bäck   Kurstebackarna backsluttning
  Svarttjärnsbäcken bäck   Kurstebackarna backsluttningar
  Svarttjärnsmyran myr   Kusbäcken bäck
  Svingärdan terräng   Kusbäcken bäck
  Sågbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Sågbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Sågmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Sågtjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Södersjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Södersjön sjö   Kvarndalen dal
  Södersjön o. Norrsjön sjöar   Kvarndalen dal
  Södersjön o. Norrsjön sjöar   Kvarndalsvarpet notvarp
  Söhlsiön, se Sulsjön sjö   Kvarndammet damm
  Söh...siön, se Sulsjön sjö   Kvarndammet damm
  Sölsjön, se Sulsjön sjö   Kvarnhammarn åker
  Sö...låhn, se Sulåån å   Kvarnhammarn sluttning
  Sölån, se Sulån å   Kvarnladan lada
  Sör-Brännåsen ås   Kvarnrå slått
  Sörsjöberget berg   Kvarnrå slått
  Sörsjöbäcken bäck   Kvarnråbäcken bäck
  Sörsjöholmen holme   Kvarnråbäcken bäck
  Sörsjön sjö   Kvarntjärn tjärn
  Sörsjön sjö   Kvarnvallen åker
  Sörsjön sjö   Kvarnån å
  Sörvikstjärnen tjärn   Kvarnån å
  Sörviken vik   Kvarnån, se Bjässjöån Saknas
  Tattarmyran myr   Kvarnån, se Börkelsån Saknas
  Timråsudden udde   Kyrkdalen dalgång
  Tingörn holme   Kyrkvägen väg
  Tjärebläckmon skogsområde   Kyråkern, se Kapellåkern Saknas
  Tjärnberget berg   Kålvalls åkrar
  Tjärnberget berg   Kånkhålet strand
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Kånkhålet slåtter
  Tjärnåsen ås   Kånkåsbäcken bäck
  Toberget berg   Kånkåstjärn tjärn
  Toberget berg   Kårstaberget berg
  Tomvattnet tjärn   Kårstaberget berg
  *Tornsjön sjö   Kårstaberget, se Arkloberget Saknas
  Torvströmyran myr   Kårstaberget berg
  Trappberget, Nedre berg   Kårstamyran myra
  Trappberget, Övre berg   Kälen, se Sör i Kälen Saknas
  Trappberget berg /Se   Källaråsen, Källaråsberget ås
  Trapprå myr   Källaråsbäcken bäck
  Trappråberget berg   Kärkela betesmark
  Tretallholmen holme   Kärkelaladan lada
  Tuxelt, se Töreltjärn sjö   Kärska, se Kärkelar Saknas
  Tyrilkiern, se Högsttjärnen tjärn   Kärskladan, se kärkelaladan Saknas
  *Tyrilltjärnen tjärn   Kävstabacken backsluttning
  *Tyrilltjärnen tjärn   Kävstaberget kulle
  Täljkniven stenar?   Kävstaberget, se Arkloberget Saknas
  Täppberget berg   Kävstabron landsvägsbro
  Tärntjärnen tjärn   Kävstabron landsvägsbro
  Töreltjärn sjö   Kävstabron landsvägsbro
  Töreltjärn sjö   Kävstanacken udde
  Töreltjärnen tjärn   Kävstanacken notvarp
  Töreltjärnen tjärn   Kävstanacken udde
  Töreltjärnen o. Gudmundtjärnen tjärnar   Kävstanacken udde
  Töreltjärnsberget berg   Ladan sör med Kärkela, se Kärkelaladan Saknas
  Töreltjärnsbäcken bäck   Lagmansögrundet grund
  Vargåsen ås   Lagmansögrundet grund
  Vargåsmyran myr   Lagmansönacken udde
  Vinterbackarna skogsområde   Lagmansönacken udde
  Vitmossamyran myr   Lagmansö notfiske notvarp
  Vitmossamyran myr   Lagmansören del av by
  Vitstensberget berg   Lagmansören del av by
  Vivstavarvsmyran myr   Lamyran myra
  Vågsjön sjö   Lamyran myra
  Vålbräntmyran myr   Lamyrbäcken bäck
  Västlonings fäbodvall terräng   Lamyrslåtten förr slåtter
  wäst Tyrilkiernane, se Gudmund- o. Töreltjärnen tjärnar   Lantmätartjärn tjärn
  Wästtyrillkiärnane, se Gudmundstjärnen tjärn   Lantmätaråsen ås
  Vätaberget berg /Se   Lappgubbladan lada
  Yttertjärnen tjärn   Lappgubblägdan åker
  Åltjärna sjö   Lappkojmyren myr
  Åltjärnen tjärn   Lappkojmyran myra
  Åltjärnsbäcken bäck   Lappkojmyran myra
  Åltjärnsdalen terräng   Lapplägdan åker
  Åmon skogsmark   Lappmoberget berg
  Åsebergen berg   Lappmoberget berg
  Åsetjärnen torrlagd tjärn   Lappmoberget berg
  Älghällan häll   Lars-Olofstjärn tjärn
  Älghällviken vik   Laxtjärn tjärn
  Ännesnacken udde /Se   Ledinsberget bergparti
  Ännesnacken strand   Lelavaberget berg
  Öratjärn sjö   Lelavamyren myr
  Öratjärnen tjärn   Lillberget berg
  Öratjärnsbäcken bäck   Lillberget berg
  Ören f. laxfiske   Lillbäcken bäck
  Örjanstjärnen tjärn   Lillbäcken del av Lokbäcken
      Lilldalen dal
      Lillgärdan förr åker
      Lillholmen holme
      Lillholmen holmar
      Lillhögsjö åkrar
      Lillkårstaberget, se Arkloberget Saknas
      Lillkårstamyran myra
      Lillkårstaåkern åker
      Lillmyran myra
      Lillnön f.d. holme
      Lillrödmyran myra
      Lillsjön sjö
      Lillsnägdberget berg
      Lillsnägdberget berg
      Lillsnägden sjö
      Lillsnägden sjö
      Lillsnägden tjärn
      Lillsnägden sjö
      Lillstenbiten sjö
      Lill-Sundberget berg
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnsmyran myra
      Lillänget ängsmark
      Lillänget förr utslått
      Lillänget myra
      Lillöratjärn tjärn
      Lillöratjärnen tjärn
      Lindströmsberget, se Svartstorberget Saknas
      Linsänket område
      Linsänket område
      Linsänket strand
      Linsänket strand
      Linsänklägdan åker
      Linvarpet fiskeplats
      Linvarpet åkrar, backar och skog
      Linvarpet notvarp
      Linvarpet notvarp
      Linvarpet notvarp
      Linvarpberget berg
      Linön strand
      Linön f.d. holme
      Linönotvarpet notvarp
      Linören f.d. holme
      Ljusmorberget berg
      Ljusmorberget berg
      Lodinsklubben grund
      Lodinsudden udde
      Lokarna öppet vatten
      Lokarna öppet vatten
      Lokarna tjärnhål
      Lokbäcken bäck
      Lokbäcken bäck
      Loken tjärn
      Loken tjärn
      Lokmyran myra
      Lokmyran myra
      Loksvedjan ägomark
      Loksvedjan ägomark
      Lokvägen, Norra väg
      Lokvägen, Södra väg
      Lomholmen holme
      Lomholmen holme
      Lomlarken myr
      Lomlärken myror
      Lomlärkhammarn kulle
      Lomtjärn tjärn
      Loningsknylen höjd
      Lonings Långtjärn tjärn
      Lonings notstranden strandområde
      Loningsåstranden strandområde
      Lyckedalen sänka
      Lyslägden åker
      Långbacken backsluttning
      Långbacken gångstig
      Långbrosvedjan åker
      Långdansen strand
      Långlottåkern åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan, se Långåkern Saknas
      Långmyran myra
      Långmyran myra
      Långmyran myra
      Långmyran myra
      Långmyrberget berg
      Långmyrberget berg
      Långmyrberget, Norra berg
      Långmyrberget, Södra berg
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyrtjärn tjärn
      Långmyrtjärnen tjärn
      Långrå vinterväg
      Långrännan skogstrakt
      Långrännberget berg
      Långrännmyrorna myror
      Långännslåtten förr slåttland
      Långsveden backe
      Långsvedjan landsvägsbacke
      Långsvedjan åker
      Långsvedjorna ägomark
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnsbäcken bäck
      Långtjärnsbäcken bäck
      Långtjärnsmyran myra
      Långtå landsväg
      Långåkern åker
      Långåkern, Långlägdan åker
      Läje åkrar
      Läningsvarpet laxnotvarp
      Länsmansholmen holme
      Länsmansholmen holme
      Löten skogsmark
      Löten skog
      Lötgärdan åkrar
      Lötgärdan ägomark
      Lövholmen holme
      Lövholmen holme
      Lövto dal
      Lövåsberget berg
      Lövåsen berg
      Lövåsen, se Lövåsberget Saknas
      Lövåsmyren myr
      Lövåsmyran myra
      Lövåstjärn tjärn
      Majkullen jordhöjd
      Malinshålet tjärn
      Mararygglägden, se Märrygglägden Saknas
      Marschdammet damm
      Marschdammet damm
      Marschdammet damm
      Marslägdan åkermark
      Martastenen, se Märtastenen Saknas
      Maschåkern åker
      Mats-Olovsberget berg
      Melinsvälten virkesavlägg
      Mellanbackarna backar
      Mellanbacken åker
      Mellanstrandbäcken bäck
      Mellanstranden strandområde
      Mellanstranden strandområde
      Mellanstrandudden udde
      Mellanstrandudden udde
      Mellansättningen åkrar
      Mellantjärn tjärn
      Mellantjärn tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellanåkern åker
      Mellersttjärn = Mellantjärn Saknas
      Merudden udde
      Micksjöbäcken bäck
      Micksjön sjö
      Micksjön sjö
      Micksjön sjö
      Micksjörået myrtag
      Micksjöslåtten åker
      Micksättnabben udde
      Micksättstrandarna strandområde
      Micksätt-tjärn tjärn
      Micksättjärnen tjärn
      Micksättjärnen tjärn
      Middagsberget berg
      Mjölaladorna lador
      Mjölan sluttning
      Mjösjön = Micksjön Saknas
      Mjösjön, se Micksjön Saknas
      Moaknylen berg
      Moarna ägomark
      Moarna åkerteg
      Mobergsberget berg
      Moladan lada
      Moliåkern åker
      Mon ägomark
      Mon mo
      Mon skogskulle
      Mon åkrar
      Mon åker
      Morgonvardstoppen sluttning
      Morgonvardstoppen åker
      Mormorsgärdan, se Per Persgärdan Saknas
      Morsmorsbacken åker
      Mosjön, Lilla sjö
      Mosjön, Stora sjö
      Motjärn tjärn
      Motjärnsberget berg
      Moån å
      Muffelberget berg
      Muffelbergsslåtten äng
      Muschlassbacken backsluttning
      Myckelsjön sjö
      Myckelsjön sjö /Se
      Myckelsjön, Lilla sjö
      Myckelsjön, Lilla sjö
      Myckelsjön, Stora sjö
      Myckelsjön, Stora sjö
      Myckelsjöåsen bergås
      Myran myra
      Myran norr om berget myra
      Myrladan lada
      Myrorna åkrar
      Myrskiftet åker
      Myrtaget myrtag
      Måns-Ersbacken (?) sluttning
      Måns-Ersbacken (?) sluttning
      Måshällan hälla
      Märarygglägdan åker
      Märtastenen sten
      Märtastenen sten
      Märtastenen sten
      Märtastenen sten
      Märtastenen sten
      Mörtdalen dal
      Mörtladan lada
      Nabben stenar
      Nacken, se Stennacken Saknas
      Nacken åker
      Nacken udde
      Navarn sjö
      Navartjärn tjärn
      Nerholmen terräng
      Nerholmen terräng
      Nere i backarna åkrar
      Ner i backarna, Söderåkern åker
      Nere i bergningen strandområde
      Nerpåkrången slåtter
      Ner på mjölan åker
      Nerpåstranden slåtter
      Nervarpet notvarp
      Nilsbölebäcken bäck
      Nils Jons torpet åkrar
      Nils-Matsgärdan åker
      Nils-Åslinsvälten virkesavlägg
      Nils-Åslinsvälten virkesavlägg
      Nipdalen dal
      Nipdalsbäcken bäck
      Nipdalsvarpet notvarp
      Nordalsåkern åker
      Nordesmyrbäcken bäck
      Nordesmyran, Noresmyran myra
      Noresmyren myr
      Noresmyrbäcken bäck
      Norrberget berg
      Norrbrännåsen skogås
      Norr i Bäckarna skogstrakt
      Norr i gärdorna åkrar
      Norr i ladan lada
      Norr med Ljustorpslinjen skogstrakt
      Norr om Holmmyrberget skogsmark
      Norr om landsvägen åkrar
      Norr om Långmyran skogstrakt
      Norr på mjölan åker
      Norrladan lada
      Norrmon ägomark
      Norrnacken udde
      Norrsjöberget berg
      Norrsjöallmänningen allmänning
      Norrsjöallmänningen allmänning
      Norrsjöbergen berg
      Norrsjöbäcken bäck
      Norrsjöbäcken bäck
      Norrsjöbäcken bäck
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norsktjärn tjärn
      Norsktjärnsåsen berg
      Notbäcken bäck
      Notdalen dal
      Noten älvstrand
      Notstranden strandområde
      Notvallen notvarp
      Notvallhällan (Notvallhällorna) strandparti
      Notvallhällan (Notvallhällorna) strandparti
      Notvägen väg
      Nybergsdalen dal
      Nybergsvälten virkesavlägg
      Nybruket beteshage
      Nybyggartjärn tjärn
      Nybyggarvägen, se Nysäters kyrkvägen Saknas
      Nyladan, se Rödladan Saknas
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nylandsberget berg
      Nylandsgrinden grind
      Nylandssjön sjö
      Nylandsvägen genväg
      Nylandsvägen väg
      Nylandsvägen väg
      Nylandsvägen väg
      Nylandsvägen väg
      Nyristan åkerteg
      Nysvedberget bergkulle
      Nysäters kyrkvägen gångstig
      Nysäters kyrkvägen gångstig
      Nysäters kyrkvägen gångstig
      Nysätersvägen, se Nysäters kyrkvägen Saknas
      Nyårsberget berg
      Nyårsberget berg
      Nyårsmyren myr
      Nyårsmyran myra
      Nyårssvedjan skog
      Nyåsen berg
      Nyåsen bergås
      Näsen slättland
      Näsen åkrar
      Näset udde
      Näset dalgång
      Nässjöbovallen slät vall
      Nässjöbäcken bäck
      Nässjöbäcken bäck
      Nässjögodset, se Jonke Petterssons godset Saknas
      Nässjöholmen holme
      Nässjömyran myra
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Näverskomyran myra
      Näverskoänget åker
      Ol-Larsgrundet grund
      Ol-Persslåtten skogsmark
      Ol-Pålsberget bergparti
      Ol Påls bäcken, se Stordalsbäcken Saknas
      Ol Pålsdalen, se Stordalen Saknas
      Ol-Tomsbacken slätt och backsluttning
      Ol-Tomsdalen del av Västerdalen
      Ol-Tomsgärdan åker
      Ol-Tomslägdan åker
      Olov-Larssonsbäcken bäck
      Olov-Larssonsdalen dal
      Olov-Pålsberget berg
      Opp på tomten backsluttning
      Orrberget berg
      Orrbergsslåtten förr slått
      Orrmyren myr
      Orrmyran myra
      Oxbrobacken backsluttning
      Oxbroslåtten förr åker
      Oxholmen udde
      Oxholmen udde
      Oxholmladan lada
      Oxholmen holme
      Oxåsen ås
      Oxåsen skogs- och bergås
      Pelle-Pers beteshage
      Pelle-Persladan lada
      Penten slåttland
      Penten slåttland
      Pentladan förr lada
      Per-Halvarsdalen dal
      Per-Halvarsänget åker
      Per-Nilsberget berg
      Per-Persbäcken bäck
      Per-Persdalen dal
      Per-Persgärdan, Mormors gärdan beteshage
      Per-Persgärdan ägomark
      Persiljelägdan åker
      Petterssonshöljan vik
      Etterssonshöljan vik
      Petter-Åslinsvältan virkesavlägg
      Petter-Åslinsvälten virkesavlägg
      Pipslägdan åker
      Pipslägdan åker
      Porstjärnen tjärn
      Porstjärn tjärn
      Porstjärnen tjärn
      Prästtjärn tjärn
      Prästtjärnen, Svarttjärnen tjärn
      Prästänget åker
      Pål-Jonsbygget grund
      Pål-Jonsbygget grund
      Påtan ägomark
      Påtan ägomark
      Pänten slåttermark
      Raffmyran myra
      Rammdalen dal
      Renkamladan lada
      Renkamlägdan åker
      Rentjärn tjärn
      Renåsmyren myr
      Ribacken åker
      Ri(g)backen backsluttning
      Ri(g)backen backsluttning
      Rimpan, se Slåttrimpan Saknas
      Ringmyren myr
      Risvedjan åker
      Rossmyran myra
      Rossberget berg
      Råberget berg
      Rået slått
      Råna myra
      Råsberget berg
      Råsmyren myr
      Rändalen dal
      Rödladan, Nyladan lada
      Rödladan lada
      Rödladan förr lada
      Rödladan lada
      Rödladan lada
      Rödmyren myr
      Rödmyran myra
      Rödmyrhamrarna skogstrakt
      Rönnmyran myra
      Rönnsjöbäcken bäck
      Rönnsjöbäcken bäck
      Rönnsjön sjö
      Rönnsjön sjö
      Rönnsjön sjö
      Rönnsjöviken vik
      Rönnsjöåsen skogås
      Rönnspörmyran myra
      Sammelsberget berg
      Sammelsberget berg
      Samuelsberget berg
      Sandbacken backsluttning
      Sanddalen dal
      Sanddalen dal
      Sandgärdan åkerteg
      Sandskiftet ägomark
      Sarasbacken backe
      Sarastjärn tjärn
      Segersstenen sten
      Segersstenen sten
      Segersåkern åker
      Sigridsslåtten äng
      Silerssvedjan förr svedja
      Sjöbergen Saknas
      Sjöbergen berg
      Sjöbergen, se Norrsjöbergen Saknas
      Sjödinsedgården bakvatten
      Sjödinsholmen holme
      Sjömyran myra
      Sjömyran myra
      Sjömyran myra
      Skarpgärdan åker
      Skiftesmyrberget berg
      Skiftesmyren myr
      Skinnkjortelviken vik
      Skitmyran myra
      Skollberget berg
      Skollbergsmyren myr
      Skottlerbacken, Skottlerknölen åker
      Skrypan dalsänka
      Skräddarberget berg
      Skållberget berg
      Skållbergshålet ägomark
      Skålmyran surhål
      Skäftesmyran myra
      Skälastenarna udde
      Skällstaberget berg
      Skällstagropen vik
      Skällstahällan klipphäll
      Skärsandgrundet grund
      Slekan grund
      Slekan älvparti
      Slekegrundet grund
      Slekön holme
      Slekören holme
      Slekören holme
      Slekören holme
      Sleven betesmark
      Slikan vik
      Sluntbacken backsluttning
      Slåttermyrtjärn tjärn
      Slåttgrubban Saknas
      Slåttrimpan, Rimpan åker
      Slåttrå skog och myr
      Slåttråbäcken namn på Surängesbäcken
      Slåttsvedjan förr åker
      Slättlägdan slätt
      Smalsjön kanal
      Smedjegärdan plats
      Smedsladan lada
      Smedstorpet åkrar
      Snedlägdan åker
      Snorgärdsgropen grop
      Snorgärsgropen vik
      Snorgärsgropen vik
      Snotterkamrarna myra
      Snotterkamrarna myra
      Snägden sjö
      Snägdtorpet betesmark
      Sodals kyrkvägen väg
      Sodals kyrkvägen väg
      Sodals kyrkvägen väg
      Sodals kyrkvägen väg
      Sodalsviken vik
      Sodalsvägen, se Sodals kyrkvägen Saknas
      Sothammarn berg
      Sothammarmyren myr
      Spanska hålet tjärn
      Spjället åkrar
      Springvattenkällan källa
      Springvattenkällan källa
      Sprängskitudden udde
      Spångmyran myra
      Spångmyrbäcken bäck
      Spångmyrtorppen berg
      Spångmyrtoppen bergtopp
      Spångmyrtoppen bergtopp
      Spångmyrtoppmyren myr
      Stakaslätten slätt
      Stakaslätten, Stakalägdan åker
      Stalladan lada
      Stavudden udde
      Stekpannan holme
      Stekpannan stensluttning
      Stenbitarna tjärnar
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbiten, se Storstenbiten och Lillstenbiten Saknas
      Stenbittjärnarna tjärnar
      Stenbittjärnarna = Stenbitarna tjärnar
      Stenbittjärnarna, Stenbitsjöarna, se Storstenbiten Saknas
      Stendalen dalgångar
      Stendalen dal
      Stendalsvarpet notvarp
      Stendrolet mark
      Stengärdan beteshage
      Stengärdan beteshage
      Stenhammarn, Hammarn åker
      Stenhammarn, Hammarn åker
      Stenhammarn backe
      Stenhammarn, Hammarn kulle
      Stenhammarn, Hammarn kulle
      Stenkaret stenbyggnad
      Stenkarsholmen holme
      Stenkarsholmen holme
      Stenkarsholmen holme
      Stenkolsholmen holme
      Stenkorsholmen holme
      Stenmuren stenbyggnad
      Stenmursvarpet notvarp
      Stennacken, se Tattarholmen stenklubb
      Stennacken, se Tattarholmen stenklubb
      Stensvedjan förr slåttland
      Stentuvan stengrund
      Stentuvan holme
      Stenåkern åker
      Sticksandbäcken bäck
      Sticksandbäcken bäck
      Stigenotvarpet notvarp
      Storbacken berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Stordalen, Ol-Pålsdalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalsbacken åkersluttning
      Stordalsbacken vägbacke
      Stordalsbäcken, Ol Påls bäcken bäck
      Stordalsvarpet notvarp
      Stordalsvälten virkesavlägg
      Storfågeltuvberget berg
      Storfågeltuvberget berg
      Storflataåkern åker
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storkrången åker
      Storladan lada
      Storlundberget berg
      Storlägdan åker
      Stormon mo
      Stormyckelsjödammet damm
      Stormyran myra
      Stormyran myra
      Stormyran myra
      Stormyrberget berg
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrtjärn tjärn
      Stornäset udde
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Storrödmyran myra
      Storsjön sjö
      Storsjöåsen ås
      Storsten stenblock
      Storstenbiten sjö
      Storstenen sten
      Storstycket åker
      Stor-Sundberget berg
      Storsvedjan betesmark
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storöratjärnen, se Öratjärnen Saknas
      Strandarna strandområde
      Strandbäcken bäck
      Strandbäcken bäck
      Stranddalen dal
      Stranddalen dal
      Stranden strandremsa
      Stranden ägomark
      Stranden odlad avsats
      Stranden odlad avsats
      Stranden allmänning
      Stranden allmänning
      Stranden allmänning
      Strandladan lada
      Strandladan hölador
      Strandlägdan åker
      Strandlägdorna, se Strandåkrarna Saknas
      Strandskiftet strandområde
      Strandstjärnen surmyra
      Strandvarpet norvarp
      Strandåkrarna, Strandlägdorna åkrar och lägdor
      Strannarna åker och äng
      Stenraningarna dalar, slätter och åkrar
      Stranningarna ägomark
      Stranningsbäcken bäck
      Strupen, se Strupslägdan Saknas
      Struplägdan åker
      Struplägdan åker
      Strykmyren myr
      Stugnäsudden udde
      Stålhammarsgärdan åkrar
      Sulsjöberget berg
      Sulsjön sjö
      Sulågrinden grind
      Sulån å
      Sulåvägen väg
      Sundalsto dalränna
      Sundberget berg
      Sunnberget berg
      Sundhällan klipphäll
      Sundvarpet laxvarp
      Sunnermyran skogstrakt
      Sunnåslänningen båtlänning
      Surdalen dal
      Surdalen dal
      Surdalsmyren myr
      Surtjärn tjärn
      Surtjärnen myr- och tjärnmark
      Suränge ängsmark
      Surängesbäcken bäck
      Surängesbäcken bäck
      Surängesbäcken bäck
      Suränget myra
      Svart-Andersberget berg
      Svart-Andersberget berg
      Svartdalstoberget berg
      Svarthålet dalgång
      Svarthålsbacken lutning
      Svarthålsbäcken bäck
      Svarthålsbäcken bäck
      Svarthålsmyran myra
      Svarthålsto plats
      Svartråmyren myr
      Svartstorberget berg
      Svartstorberget berg
      Svartsvedjan åkrar
      Svartsvedjan ägomark
      Svartsvedjeladan lada
      Svartsvedjorna skogsmark
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen, se Prästtjärn Saknas
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsholmen holme
      Svarttjärnsmyren myr
      Svarttjärnsmyran myra
      Svarttjärnsmyran myra
      Svartön holme
      Svartön ö
      Svartören ö
      Svartören ö
      Svartövarpet notvarp
      Svedjesvarpet notvarp
      Svedjevarpet notvarp
      Svedjorna ägomark
      Svinsvedjan åker
      Svinsvedjan ägomark
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken, Sågsvedbäcken, se Surängesbäcken Saknas
      Sågbäcken bäck
      Sågdammet förr uppdämning
      Såggrundet grund, lax- och sikvarp
      Sågplatsen såg
      Sågplatsen såg
      Sågställargärdan åker
      Sågsvedbäcken, Sågbäcken, se Surängesbäcken Saknas
      Sågsvedjan åkrar och sluttning
      Sågtjärn tjärn
      Sågtjärn tjärn
      Sångkråmyren myr
      Sånkråmyran myra
      Säterbäcken å
      Sätterlundsbäcken bäck
      Sättningsdalen dal
      Sättningsdalen dal
      Söderåkern, se Ner i backarna Saknas
      Sönna ån betesmark
      Sönnanåslåtten slåtter
      Sör i backen skog
      Sör i kälen beteshage
      Sör i kälen beteshage
      Sörmon ägomark
      Sörnacken udde
      Sör om myran, se Sinnermyran Saknas
      Sör på myrorna åkrar
      Sörholmen = Holmen åker
      Sörsjöberget berg
      Sörsjöbergen berg
      Sörsjöbäcken bäck
      Sörsjöbäcken bäck
      Sörsjöholmen holme
      Sörsjöholmen holme
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörsjövägen boväg
      Sörvikbäcken bäck
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviksbäcken bäck
      Sörvikstjärn tjärn
      Sörvikstjärnen tjärn
      Sörvikstjärnen tjärn
      Söråsen skogås
      Söråsvägen vinterväg
      Tallholmen stenar
      Tallholmsstenarna, se Tallholmen Saknas
      Tallholmen holme
      Tallholmsstenarna holme
      Tattarberget berg
      Tattarholmen förr holme
      Tattarmyran myra
      Tattarmyran myra
      Tillbergsdalen dal
      Timmermon skogsmark
      Timråsudden udde
      Tjärdalen dalsänka
      Tjärdalen dalsänka
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärebläckmon skog
      Tjäredalslägdan åker
      Tjärnbacken ägomark
      Tjärnbacken ägomark
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbodtorpet åkrar
      Tjärnbäcken, se Surängesbäcken Saknas
      Tjärnen förr tjärn
      Tjärnholmen holme
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myra
      Tjärnåsen berg
      To dalgång
      To dalgång
      To förr slått
      Toberget bergkulle
      Toberget berg
      Tomasdalarna dalterräng
      Tomasdalen del av Ränndalen
      Tomasdalsvedjan ägomark
      Tomningsbäcken bäck
      Tomningsdalen dal
      Tomningsnotvarpet notvarp
      Tomtåkern, Tomtlägdan åker
      Tomvattnen tjärnar
      Tomvattnet tjärn
      Tosvedjan, se To Saknas
      Tovägen stig
      Trappberget berg
      Trappberget, Nedre bergås
      Trappberget, Övre berg
      Trapprå berg
      Trapprå åker
      Trappråberget berg
      Trappvägen boväg
      Trehörningen förr åker
      Trettonstegsbacken backe
      Trollstenen sten
      Tunnbindarladan lada
      Tunnbindarladan lada
      Tuvan stenhammar
      Tuvbäcken bäck
      Tuvdalen dal
      Tvåladbäcken bäck
      Tvåladgrinden förr grind
      Tvåladladorna förr lador
      Tvåladorna lador
      Tvåladorna förr lador
      Tvåladskiftet åker
      Tvärdalen förr lieslått
      Tvärskiftet åker
      Täppberget, se Sågberget Saknas
      Töreltjärn tjärn
      Töreltjärnen tjärn
      Törnbergsholmen holme
      Udden udde
      Uppströms slåtten del av Storsvedjan
      Uttergården, se Yttre gården? Saknas
      Vackermyran myra
      Vallgrinden grindar
      Vickbergsgodset myra
      Viken norr om Udden vik
      Vilarhällan vilplats
      Vilstenarna stenar
      Vilstenarna stenar
      Vilstenen vilosten
      Vinterbackarna skogstrakt
      Visensberget berg
      Vitmossamyran myra
      Vitstensberget berg
      Vitstensberget berg
      Vågsjön sjö
      Vågsjön sjö
      Vågsjön, Flodvattnet sjö
      Vålbrandberget berg
      Vålbräntberget berg
      Vålbräntberget berg
      Vålbräntlandet skog
      Vålbrandmyren myr
      Vålbräntmyran myra
      Vårhöladan lada
      Vårladan lada
      Vältbäcken bäck
      Vältbäcken bäck
      Vältdalen dal
      Vältdalen dal
      Välten ägomark
      Välten avläggningsplats
      Vältvarpet notvarp
      Uppe på vätan del av Hallstaberget
      Väst i ladan lada
      Väst i åkrarna åkrar
      Väst genom Råna vinterväg
      Västpåinget slåtter
      Väst på Änget, Änget åkrar
      Väst på vallen åkrar
      Väst på vallen åkrar
      Västerlägdorna åkrar
      Västerdalen dalsänka
      Västerdalen dalsänka
      Västerstrand strand
      Västerstrand strand
      Västertjärnen, se Öratjärnen Saknas
      Västeråkrarna, se Väst i åkrarna Saknas
      Västgårdsbäcken lopp av Lillbäcken
      Västgårdsvägen väg
      Vätaberget berg
      Vätaberget berg
      Vättarberget berg
      Vättarberget berg
      Vätteberget berg
      Yst i ladan lada
      Ysterviken vik
      Ystrael-Larsdalen dal
      Yttersttjärnen tjärn
      Yttertjärn tjärn
      Ytteränget åker
      Yttre gården, Uttergården? åker
      Yttre gården, Uttergården? åker
      Åbackarna backar
      Åkerbergs svedjan skogsmark
      Åkergärdan, se Gärdåkern Saknas
      Åltjärndalen sluttning
      Åltjärnen tjärn
      Åltjärn tjärn
      Åltjärnen tjärn
      Åltjärnsbäcken bäck
      Åmans åkrar
      Åmarken ägomark och virkesavlägg
      Åmarken avsats
      Åmarken ägomark
      Åsebäcken bäck
      Åsedalen dal
      Åsetjärn tjärn
      Åslinsdalen dal
      Åstranden strandområde
      Åsveden slänt
      Åsvedjan slåtter- och betesmark
      Älghällan stenhälla och udde
      Älghällviken vik
      Älglöga sumphåla och -mark
      Ängarna ängsmark
      Ängena åkrar
      Ängena åkrar
      Ängena förr åkrar
      Ängesbacken backsluttning
      Ängesbacken backsluttning
      Ängesladan lada
      Änget åkrar
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget, se Väst på Änget Saknas
      Änget åkrar
      Änget åker
      Ännesbölberget berg
      Ännesnacken strand
      Ännesnacken strand
      Ännesnacken udde
      Ännesnacken udde
      Ännesnacken udde
      Ännesnacken udde
      Ännesnacken udde
      Ö åker
      Ödsåkern åkrar
      Ökryggen backe
      Öratjärn tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnsbäcken bäck
      Öratjärnsåsen ås
      Örjanstjärn tjärn
      Örsfiskebäcken lopp av Norrsjöbäcken
      Örsfiskeslåtten betesmark
      Ösdalen dalgång
      Östanskär(s)slåttarna slåttermark
      Österdalen dalsänka
      Östersmåbäckarna, (Fävallsbäcken) åkrar
      Österstrand sluttning
      Österstrand sluttning
      Östlundsmaschen loge
      Överbergsslåtten förr slåtter
      Överdalen del av Hunddalen
      Överholmen terräng
      Överholmen terräng
      Övervarpet notvarp

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.