ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljustorps socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 214 Naturnamn : 927 Bebyggelsenamn : 481 Naturnamn : 2098
Ljustorp sn /Se Abborrtjärnen tjärn Ljustorp socken Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Abborrtjärnen tjärn Ljustorp sn Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Abborrtjärnen tjärn Ljustorp sn Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Abborrtjärnsbäcken bäck lerbroarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Alderbackberget berg mellangårdarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjöbrännan terräng västansjöarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aldersjöhålen sank mark Abborrtjärnsbodarna fäbodar Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjöhöjden triangelpunkt Aldertorpet torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjömyran myr Aldrarna torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjön sjö Alphyddan, se 12 Björkom Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjön sjö Ander del av by Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjön sjö Andernäset torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp socken Aldersjön sjö Anders Nilssons torpet, se 17 Lagfors Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjörissvedjan skogsmark Arins förr torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjötjärnen tjärn Aspen, se 20 Frötuna Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjöviken vik Avundsbodarna fäbodar Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjövikholmen holme Backlunds förr torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Aldersjöån å Backlundsgärdan förr torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Ald-Sjön, se Aldersjön sjö Backlägenheten, se 21 Frötuna Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Allmänningsmyran myr Backtorpet torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Allmänningsmyran myr Barsbacken torp Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn Almeckesbäcken bäck Berge gård Nummerförteckning förteckning
Ljustorp socken /Se Andersmyrberget berg Berget gård Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Anderssjöbacken höjd Beteshagen, se 5 Edsta Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Anderssjöbäcken bäck Beteshagen, se 10 Lövberg Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Anderssjön sjö Betet, se 6 Edsta Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aronspasset älgpass Bjässbacken gård Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Arvdalsbäcken bäck Björkbacken, se 10 Högland Saknas Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Asmensto dalgång Björkom bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aspen sjö Björkom bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aspen sjö Björkom bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aspen sjö Björkom bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aspen sjö Björkom bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aspen sjö Björkom by Nummerförteckning förteckning
Ljustorp sn /Se Aspen sjö Björkom by Nummerförteckning förteckning
?»berge» utjord Aspsiön, se Aspen sjö Björkom by Nummerförteckning förteckning
?Berge = 3 Jällvik Saknas Aspån å Björkomsbodarna förr fäbodar Nummerförteckning förteckning
?Bergom by Aspån å Björnbacken förr torp Nummerförteckning förteckning
Björkom by Aspån å /Se Björnjälsvedjan torp Nummerförteckning förteckning
Björkom by Aspån å /Se Björnhjällsvedjan torp Nummerförteckning förteckning
Björkom by Backlundshugstret skogsmark Bladviksudden torp Nummerförteckning förteckning
Björkom by Badarhöljan fördjupning i Laxsjöån Bladviksudden torp Nummerförteckning förteckning
Björkom by Banarotknippen höjd Blomstergård, se 7, 8 Öppom Saknas Abborrgrundet grund
Björkom by /Se Banarotmyran myr Blomsteråsbodarna gårdar Abborrhällan klipphälla
Björkom by /Se Banarottjärnen tjärn Blomsteråsen del av by Abborrtjärn tjärn
Björkom by /Se Banarottjärnen tjärn /Se Brakaskitbacken förr torp Abborrtjärn tjärn
Björkom by /Se Bankobäcken bäck Bredsjön bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Björkom by /Se Bankobäcken bäck Bredsjön bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Edsta by Barnafjätmyran myr Bredsjön bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Edsta by Barsbacken terräng Bredsjön by Abborrtjärnsmyrorna myrar
Edsta by Bastuudden udde Bredsjön by Abborrtjärnssvedjan skogstrakt
Edsta by /Se Bastuviken vik Bredsjön by Abborrvägaskälet vägskäl
Edsta by /Se Bergmyran myr Brännan torp Alderbackberget berg
Edsta by /Se Bergslåtten slåttermark Bruket del av by Alderbacken slåtter
Edsta by /Se Bergtjärnen tjärn Bybäckstorpet torp Alderbacken höjd
Edsta by /Se Bergtjärnen tjärn Byn del av by Aldersjömyran myr
Edsta by /Se Bergtjärnen tjärn Byströms förr torp Aldersjön sjö
Edsåker by Bergtjärnen tjärn Byströmsgärdan förr torp Aldersjön sjö
Edsåker by Berguvhällorna skogsmark Båtsmans förr torp Aldersjön sjö
Edsåker by Berguvhällorna natn. /Se Båtsmanstorpet, se 4 Hamre Saknas Aldersjöviken vik
Edsåker by Betesmyran myr Båtsmanstorpet, se 22 Frötuna Saknas Aldersjöviken vik
Edsåker by /Se *Billberget berg Bäckarna gårdar Aldersjövikholmen holme
Edsåker by /Se *Billberget berg Bäcken torp Aldersjövikholmen holme
Edsåker by /Se *Billberget berg Dalbergstorpet torp Aldersjöån å
Fangården gd /Se Bjälkmyran myr Danielskvarnställe kvarn Alderslåttern slåtter
Fanngården gd /Se Björkbackmyran myr Davidsgärdan förr torp Aldersvedberget berg
Finntorpet förr torp Björkholmen holme Draviken gård Allmänningsslåtterna slåtter
Flärktorpet förr torp Björkoms-Gluptjärnen tjärn Draviken torp Anders-Andersbacken backe
Frötuna by Björkoms-Långmyran myr Edsta bebyggelse Anders-Andersbacken backe
Frötuna by Björnbacksmyran myr Edsta bebyggelse Anders-Erslägdan lägda
Frötuna by Björnhidloken sjö Edsta bebyggelse Anders-Ersstenarna slåtter
Frötuna by Björnhidmyran myr Edsta bebyggelse Anders-Larsmyran myr
Frötuna by /Se Björnhidsvedjan skogsmark Edsta bebyggelse Andersmyrberget höjd
Frötuna by /Se Björnhidsvedjan skogsmark Edsta bebyggelse Anders-Nilsforsen fors
Frötuna by /Se Björnhiknulen natn. /Se Edsta bebyggelse Anderssjöbacken backe
Frötuna byar /Se Björnhjällmyran myrn. /Se Edsta by Andersjöbacken höjd
Frötuna by /Se Björnhålsmyran myr Edsta by Andersjöbrännan skogstrakt
Frötuna by /Se Björnmyran myr Edsta by Andersjöbäcken bäck
Frötuna, V. o. Ö. byar /Se Björnmyran myr Edstabo, se 7 Edsta Saknas Anderssjöbäcken bäck
Frötuna by /Se Björnmyran terräng Edstafors såg, se 8 Edsta Saknas Andersjön sjö
Frötuna by /Se Björnåsbäcken bäck Edstafäbodarna fäbodar Andersjön sjö
Frötuna by /Se Björnåsdammet sankmark Edstakvarn, se 9 Edsta Saknas Andersjön sjö
Frötuna V. o. Ö. byar /Se Björnåsen ås Edsåker bebyggelse Andersjöstormyran myr
Frötuna, V:a o. Ö:a byar /Se Bladtjärnen tjärn Edsåker by Anderssjöstormyren myr
Fuske by Bladviken vik Edsåker by Andriettasporkarviken slåtter
Fuske by Bladviken vik Erk-Janstorpet torp Anstutudden udde
Fuske by Bladviksberget berg Erk-Olsgärdan förr torp Anikasgärdan lägda
Fuske by /Se Bladviksudden udde Erk-Persladan lada Antonsstenarna stenar
Fuske by /Se Bläkamyran myr Fanngården gård Antonsviken vik
Fuske by /Se Bodkälen grankäl /Se Finntorpet torp Antonsviken vik
Glupen förr torp? Bolandet skogstrakt /Se Fredriks torp Aspen sjö
Gästgivargården f.d. timmerkoja Bolandssvedjan skogstrakt (en numera igenvuxen rågsvedja) /Se Fridhem, se 13 Björkom Saknas Aspen sjö
Hampesboningen förr koja? Braskusberget berg Fridhem, se 5, 6 Tunbodarna Saknas Aspsjön sjö
Hamre by Braskusberget berg Frötuna bebyggelse Aspån å
Hamre by Brattbacken höjd Frötuna bebyggelse Avundslägdan inäga
Hamre by Brattfallsberget berg Frötuna bebyggelse Backåkern åker
Hamre by /Se Bratthällan hälla Frötuna bebyggelse Backlunds beteshage
Hamre by /Se Bredingena terräng Frötuna bebyggelse Backlägdan lägda
Häre by Bredsjön sjö Frötuna bebyggelse Backslåtterna slåtter
Häre by Bredsjön sjö Frötuna bebyggelse Badarhöljan göl
Häre by /Se Bredsjön sjö Frötuna bebyggelse Badarviken vik
Häre by /Se Bredsjön sjö Frötuna bebyggelse Badarviken vik
Häre by /Se Bredsjön sjö Frötuna bebyggelse Banarotknipen berg
Häre by /Se Bredsjön sjö /Se Frötuna by Banarotknippen höjd
Häre by /Se Bredsjön sjö Frötuna, Ö och V by Banarottjärn tjärn
Härnäset Saknas /Se Bredsjön sjö Frötuna bebyggelse Banarottjärn tjärn
Höge by Bredsjön sjö Frötuna myren, se 23 Frötuna Saknas Banko slåtter
*Höghöm Saknas /Se Bredsjön sjö /Se Frötunamyren, se 24 Frötuna Saknas Bankobäcken bäck
Högland by Bredsjöslåtten slåttermyr Fuske by Bankobäcken bäck
Högland by Bredsjö-Stormyran myr Fuske by Bankobäcken bäck
Högland by Bredsjöån å Fuske by Bankoslåttern slåtter
Högland by Bredsjöån å Fuskbodarna fäbodar Bankosvedjan skogstrakt
Högland by /Se Bresiön, se Bredsjön sjö Fuske fäb. Saknas Barktallmon skogstrakt
Högland by /Se Brälleberget berg Fysiksvedjan gård Barnafjälsmyran myr
Jällvik by Brännan terräng Fäbodvallen förr fäbodar Bastubacken backe
Jällvik by Brännberget berg Fären torp Bastubacken backe
Jällvik by Bräntberget berg Fären torp Bastubacklägdan lägda
Jällvik by Bräntberget berg Gammelbodarna torp Bastuholmen holme
Jällvik by /Se Bräntbergsmyran myr Gammelbodarna förr fäbodar Bastulägdan lägda
Jällvik by /Se Burberget berg Gammeldalstorpet torp Bastulägdan lägda
Jällvik by /Se Burtjärnen tjärn Gammelfäbodarna fäbodar Bastuudden udde
Lagfors by *Buruberget berg /Se Gammelfäbodvallen förr fäbodar Bastuviken vik
Lagfors by Bybäcknäset område Gammelfäbodåsen förr torp Bastuviken vik
Lagfors Saknas Byströmsudden udde Gammelgärdan torp Beckdalstjärnarna tjärnar
Lagfors by Bäckarna skogsmark Gammeltomten (gammal) tomtplats Beckhatten slåtter
Lagfors bruk Bäckdalstjärnarna tjärnar Glupen torp Benvednäset näs
Lagfors by /Se Bäcketaken bäck Glupen gårdar Benvednäset slåtter
Lagfors samhälle /Se Dalagubberget berg Glupen gårdar Bergforsen fors
Lagfors samhälle /Se Dalberget berg Glupen torp Bergmyran myr
*Liberg, se Lövberg by Dalbergsmyran myr Godsen gårdar Bergmyrmon skogstrakt
*Lisle Tune utjord /Se Dammknulen höjd Gubbåsen gårdar Bergslåttern slåtter
Ljustorp sn och by /Se Djupdalen dalgång Gyttjebrännan förr torp Bergtjärn tjärn
Ljustorp by /Se Dragmyrflärkarna vattensamlingar Gårdarna del av by Bergtjärn tjärn
*Locke, se Björkom by Draviken vik Gästgivargården timmerkoja /Se Bergtjärnbäcken bäck
Lövberg by Draviks-Stormyran myr Hagen, se 25 Frötuna Saknas Bergtjärnen tjärn
Lövberg by Dravikstjärnen tjärn Hammarn gård Bergtjärn tjärn
Lövberg by Dödmyran myr Hammerdalen, se 26 Frötuna Saknas Bergtjärn tjärn
Lövberg by /Se Edstabäcken bäck Hampesboningarna timmerkojor Bergtjärn tjärn
Lövberg by /Se Edsta-Stormyran myr Hamre bebyggelse Bergtjärn tjärn
Lövberg by /Se Edsåkerbäcken bäck Hamre by Bergtjärnbäcken bäck
Mellberg by Eksjödammet dammbyggnad Hamre by Berguvhällan hälla
Mellberg by Eksjön sjö Hamrebodarna fäbodar Berguvhällorna höjd
Mellberg by Eksjön sjö Hamredalen gårdar Betesmyran myr
Mellberg by /Se Eksjöån å Hamredalen torp Billbergsslåttern förr slåtter
Mellberg by /Se Eksjöån å Hanningens gård Bjälkmyra myr
Mjölsätt by Eliasslåtten slåtter Hans-Olsgärdan (förr) torp Bjälkviken vik
Mjölsätt by /Se Fageråsen ås Hocksta torp Björkbackmyren myr
Mjölsätt by /Se Filiön ö Hockstra by Björkbäcken bäck
Mjölsätt by /Se Fingerborgmyran myr Hockstra torp Björkhammarlägdan lägda
Nyland gd Finnkäringhålen skogsmark Hogstren torp Björkomsberget berg
Nyland by /Se Finnkäringkälen sluttning /Se Hogstren gårdar Björkomsbäcken bäck
*Roge utjord Fiskgårdsmyran myr Hogstren gårdar Björkomsgluptjärn tjärn
*Roge utjord /Se Flakamyran myr Hogstret gård Björkomsmyran myr
Rogge, se Rödje gård Flakamyran myr Hogstret torp Björnabacken backe
Rogsta prästbordet /Se Flakaåsen natn. /Se Huggstra, se 11 Lövberg Saknas Björnabackgrinden grind
Rogsta prästbordet Flakaåsen höjd Hummelgården gård Björndraget myr
Rogsta prästbordet /Se Flaten skogsområde Hålbrändtorpet, se 11 Högland Saknas Björnhidknulen kulle
Rogsta gd /Se Flokbäcken bäck Hålbrännan torp Björnhidloken vattensamling
?Rogsta gd l. by /Se Flokbäcken bäck Hällan förr torp Björnhidmyran myr
Rödje gård Flokbäcken bäck /Se Hällgärdan förr torp Björnhidsvedjan skogstrakt
Sanna by Flurtallbäcken bäck Hälltorpet förr torp Björnhjällmyran myr
Sanna by Flurtallbäcken bäck Häre by Björnhålet myr
Sanna by /Se Flurtalludden udde Häre gård Björnidloken tjärn
Sanna by /Se Flärken tjärn Häre by Björnidsvedjan svedja
Sanna by /Se Flärkmyran myr Hästskobodarna förr fäbodar Björnlägdan inäga
Skäljom by Flärkmyran myr Hästskovallen fäbodvall Björnmyran myr
Skäljom by Flärkmyran myr Högbacken, se 12 Högland Saknas Björnskallen grund
Skäljom by /Se Flärkmyran myr Högbo, se 13 Högland Saknas Björnskallholmen holme
Skäljom by /Se Flärkmyran myr Högland bebyggelse Björnslåttern slåtter
Skäljom by /Se Friarstensfältet skogsterräng Högland bebyggelse Björnstranden slåtter
Slätt by Frötunakullen kulle Högland bebyggelse Björnviken vik
Slätt by Fuldalen dal Högland bebyggelse Björnåsbäcken bäck
Slätt by Fuskberget berg Högland bebyggelse Björnåsdammet damm
Slätt by /Se *Fuskbergs Rå gränsmärke Högland bebyggelse Björnåsen höjd
Slätt by /Se Fuskbergtjärnsbäcken bäck Högland by Björnåshällorna höjd
Stavre by Fuskbäcken bäck Högland by Björnåssvedjan skogstrakt
Stavre by Fuskingesån å Högland by Bladtjärn tjärn
Stavre Saknas /Se Fuskingesån å Höglandsbodarna gårdar Bladviken vik
Stavre, Övre by Fusktjärnen tjärn Höglandsbodarna gårdar Bladviken vik
Stavre by /Se Fågelmyran myr Höglandsbodarna gård? Bladviksudden udde
Stavre, Övre by /Se Fäbodberget berg Högps fäbodar Saknas Blomsteråsen ås
Svartrå torp /Se Fäbodberget berg Högåsbodarna fäbodar Blomsteråsen höjd
Tuna by Fäbodbäcken bäck Högåsfäbodarna fäbodar Blåbärssvedjan skogstrakt
Tuna by Fäbodbäcken bäck Immarsgärdan förr gård Bläkamyran myr
Tuna by Fäbodbäcken bäck Intagan, se 6 Bredsjön Saknas Boberget berg
Tuna by Fäbodholmen udde Intaget torp Bockbackhällan hälla
Tuna by /Se Fäbodmyran myr Isak-Nilstorpet torp Bodtjälen skogsmark
Tuna by /Se Fäbodmyran myr Jan-Matskvarnställe kvarn Bolandet skogstrakt
Tuna by /Se Fäbodmyran myr Janssonskojan timmerkoja Bolandsslåttern slåtter
Tuna by /Se Fäbodmyrorna myrar Jon-Mårtsgärda torp Bolandssvedjan skogstrakt
Tuna by /Se Fäbodsjön sjö Jällvik by Bolandssvedjan skogstrakt
*Tuna, Lilla by Fäkallsberget berg Jällvik by Bomfallet slåtter
+Tone Lisle Saknas /Se Fängsbackåsen höjd Jällvik by Bondbron bro
Tone, Store, se Tuna by Fängsmon udde Jällviksbacken gårdar Borrberget berg
Vargmyran lägenheter /Se Fängsmyran myr Jällviksbodarna gårdar Borrberget höjd
Värmyra = Vargmyran lht /Se Fängsudden udde Jällviksbodarna torp Borrtjärn tjärn
Ådalen, Nedre förr gård? Färbäcken bäck Jällviksbodarna torp? Borrtjärn tjärn
Ås by Fären sjö Kajsa-Lisas tomten byggnadstomt Bottnarna beteshage
Ås by Fären sjö Kalkkojan timmerkoja Bottnarna skogsområde
Ås by Fären sjö Kallmyrboningarna timmerkojor Brannbärhogstret skogstrakt
Ås by /Se Fären sjö Kammaråslägenheten, se 10 Edsta Saknas Brannbärnäset slåtter
Ås by /Se Färmyran myr Karlsro, se 6 Mellberg Saknas Brantbacken höjd
Åsäng by Födslodammet damm Karlsro, se 7 Tunbodarna Saknas Brantbackhöjden höjd
Åsäng by /Se Födsloåsen höjd Karlstets förr torp Brantbackvägen skogsväg
Åsäng by /Se Gammeldalen terräng Kilen gårdar Branthällan hälla
Öppjom, se Öppom by Gammelfäbodberget berg Kilen torp Branthällan Lilla klipphäll
Öppom by Gammelfäbodknippen berg Kilen beteshage Branthällan Stora klipphäll
Öppom by Gammelfäbodmyran myr Klingersvedjan torp Brantåkern åker
Öppom by Gammelfäbodtjärnen tjärn Klockartorpet torp Braskusberget berg
Öppom by /Se Gammelfäbodåsen höjd Kolningen gårdar Braskusberget höjd
Öppom by /Se Getberget berg Kommunaltomten, se 14 Björkom Saknas Brattfallsberget berg
Öppom by /Se Gethällan höjd Korsmyrbrännan torp Bratthällan hälla
Öppom by /Se Getmyran myr Kronhem, se 11 Edsåker Saknas Brattrenen lägda
Öppom by /Se Getutsikten berg Krången hemman Bredinsgärdan inäga
  Gillermyran myr Krången torp Bredmansslåttern slåtter
  Glupbäcken bäck Krångsladan lada Bredrenen slåtter
  Glupen berg Kvarnen torp Bredsjön sjö
  Gorkhålet vattensamling Kvarnsvedjan, se 9 Oppom Saknas Bredsjön sjö
  Gorkmyrorna myrar Källbergstorpet torp Bredsjön sjö
  Gorkmyråsen höjd Lagerströmstorpet torp Bredsjöstormyran myr
  Gorkviken vik Lagfors bebyggelse Bredsjössvedjan skogstrakt
  Gravamoberget berg Lagfors by Bredsjöån å
  Gravamobäcken bäck Lafors by Bredsjöån å
  Gravamon skogsmark Lagfors by Bredängena ängar
  Grismyran myr Lagfors by Bredängsbommen timmerbom
  Grodtjärnsbäcken bäck Lagfors by Bredängsbron bro
  Gropnäset strandområde Lagforsbodarna gårdar Brottet inäga
  Grundtjärnen vik Lagforsbodarna torp Bruksbergstona berg
  Grytan tjärn Lagforsbodarna torp? Brunnsbacken backe
  Grytmon skogsområde Lagforsbodarna gårdar Brunte sten
  Gryttjärnen tjärn Lagfors fäb. Saknas Brushornet del av Pockaråsen
  Gryttjärnsbäcken bäck Laxsjöholmen gårdar Bryteslägdan inäga
  Gryttjärnsbäcken bäck Laxsjöholmen by Brädlappen lägda
  Gräsmyran myr Laxsjömon gård Brälleberget höjd
  Gräsmyran myr Laxsjömon torp Brälleberget berg
  Gröndyn sank mark Laxsjön by Brända heden skogstrakt
  Gubbeslåtten myr Laxsjön gård Brännan skogstrakt
  Gubbslåttbäcken bäck Laxsjön by Brännan slåtter
  Gubbslåtten ägomark Laxsjön, Västra gårdar Brännan beteshage
  Gubbsvedmyran myr Laxsjö västra kronopark skogstrakt Brännenäset slåtter
  Gudmundtjärnsbodarna triangelpunkt Laxsjö västra kronopark Saknas Brännerilägdan inäga
  Guldnäsbäcken bäck Laxsjö östra kronopark skogstrakt Bräntberget berg
  Gäddbäcksdammet fördämning Laxsjö östra kronopark Saknas Bräntberget höjd
  Göransmyran myr Lerbran del av by Bräntberget berg
  Göransmyran myr Lillroten hemman Bräntberget höjd
  Göransmyråsen höjd Lillroten gård Bräntberget höjd
  Göransmyråsen ås Lodénstorpet torp Bräntberget berg
  Hallstaåsen ås Lugnet förr torp Bräntet skogstrakt
  Hallsta-Finnhålsmyran myr Lycke gård Bräntknulen höjd
  Halvväganeshugstret skogsområde Lycke gård Bräntkullen slåtter
  Halvväganesmyran myr Lycke gård Bräntåsen höjd
  Hammarsiön, se Öppoms-Fäbodtjärnen tjärn Lyckegården gård Brötarna förr beteshage
  *Hammarsjön sjö Lyckohem, se 7 Bredsjön Saknas Buskänget slåtter
  Hampesdalen dal Långbackbodarna förr fäbodar Bybäcken bäck
  Hamrebäcken bäck Långbroladan lada Bybäcken bäck
  Hamremyran myr Långkrången torp Bybäcknäset slåtter
  Hamremyran myr Långkrången torp Bybäcknäset näs
  Hedvigskällan källa Långnäset torp Bybäcksåsen berg
  Helvetessvedjan skogsmark Långnäsmon torp Byströmsudden udde
  Helvetessvedjan skogsmark Långnäsmon torp Båthusmyran myr
  Hemåsmyran myr Läbberg by Båtmansgärdan skogstrakt
  Herrgårdsberget berg Lövberg bebyggelse Båtviken vik
  Herrgårdsberget berg Lövberg bebyggelse Bäckdalsbäcken bäck
  Hinriksmyran myr Lövberg bebyggelse Bäckdalstjärnarna tjärnar
  Hinriksuddarna strandområde Lövberg bebyggelse Bäckebacken lägdor
  Hinriksåsen höjd Lövberg by Bäckedalen slåtterdal
  Hittamyran myr Lövberg by Bäckemynnlägdan lägda
  Hittamyrtomman terräng Lövberg by Bäckeslåttern förr slåtter
  Hjällmyran myr Lövbergshogstren gårdar Bäckeslåttern slåtter
  Hjällmyrråna terräng Lövbergsåsen gårdar Bäcketabäcken bäck
  Holmmyrbäcken bäck Lövbergsåsen torp Bäcketakbäcken bäck
  Holmsberget berg Lövenmarkstorpet förr torp Bäcketaken myrar
  Holmssundet sund Magnusbo, se 8 Tunbodarna Saknas Bäcketakfältet skogstrakt
  Holmsudden udde Melins förr torp Bäcketakmyrorna myrar
  Honkasosvedjan skogsterräng Mellangårdarna del av by Bäcksåsen ås
  Hålansberget berg /Se Mellangårdarna gårdar Bäcksåsen höjd
  Hålberget berg Mellberg bebyggelse Bävertjärn tjärn
  Hålesudden udde Mellberg by Daladalen slåtter
  Häggebergsknippen höjd Mellberg by Dalarna dalsänkor
  *Häggenäsån å /Se Mellberg by Dalagubberget höjd
  Hägnaso skogsområde Mellbergsbodarna fäbodar Dalgubbsberget berg
  Hägnasomyrorna myrar Middagsladan lada Dalagubbgärdan slåtter
  Hägnasotjärnen tjärn Mjällåsen torp Dalagubbvältan timmervälta
  Hällbäcken bäck Mjölsäter, se 1 Mjölsätt Saknas Dalakarlssvedjan skogstrakt
  Hällmyran myr Mjölsätt bebyggelse Dalbergshällan höjd
  Hällmyran myr Mjölsätt gård Dalbergsviken vik
  Hällmyrströmmen å Mjölsätt by Dalbergsvältan timmervälta
  Häreberget berg Mjölsätt gårdar Dalen dalsänka
  Härehögåsen berg /Se Mjösjöbodarna förr fäbodar Dallägdan lägda
  Häre-Högåsen höjd Mogodset gård Dammbron bro
  Häringet skogsäng /Se Mogosse el. Påmon gård Dammbäcken bäck
  Härnäset näs /Se Mon gård Dammbäcken slåtter
  Hästknulen höjd Mon torp Dammgrubban grubba
  Hästmyrbäcken bäck Mon gård Dammet damm
  Hästmyrslåtten slåtter Moriladan lada Dammrå myrar
  Högberget berg Mungen torp Dammsvedjan skogstrakt
  Högbroberget berg Navarvredboningarna timmerkojor Dammudden myrar
  Höglandsberget berg Nils-Pers stuga Dammvattenbäcken bäck
  Höglandsberget berg Nils-Pers förr torp Dammvattnet tjärn
  Höglands-Stormyran myr Nils-Perstorpet torp Dammviken vik
  ?Högsttjärnen tjärn Norromberget Saknas Dansarbacken skogstrakt
  Högsttjärnen tjärn Nybacken, se 14 Högland Saknas Davidstegen inäga
  ?Högsttjärnen tjärn Nybodarna fäbodar Dikmyran slåtter
  Högsttjärnen tjärn Nybodarna förr fäbodar Dikmyrsvedjan beteshage
  Högåsbäcken bäck Nyfäbodarna fäbodar Dikttjärn tjärn
  Högåsen, se Härehögåsen berg /Se Nyhem, se 27 Frötuna Saknas Djupdalen dalgång
  Högåsmyrorna myrar Nyland gård Djupdalsbäcken bäck
  Igeltjärnen tjärn Nyland by Djupdalsbäcken bäck
  Jan-Larsmyran myr Nyland by Djupnäset näs
  Jenmyran myr Näset torp Djupnäset slåtter
  Jenmyrhällan höjd Odlingen, se 11 Edsta Saknas Djupnäset slåtter
  Jon-Jansberget berg Ol-Andersgärdan förr torp Djupnäset slåtter
  Josefskistberget berg Ol-Janstorpet torp Djupnäslägdan lägda
  Jungfruviken vik Ol-Olsbodarna (förr) fäbodar Dompmon skogstrakt
  Jällvikforsen fors Olovsbo fäb. Draviken vik
  Jällviksberget berg Orråsen torp Draviken Saknas
  Jällviksberget berg Per-Karlsgärdan (förr) torp Draviken vik
  Järpbackberget berg Persbo torp Dravikshålet tjärn
  Jössviken vik Persbo förr torp Dravikshällan klipphäll
  Jössvikhällan häll Pikigkojan timmerkoja Dravikstjärn tjärn
  Jössvikmyran myr Prästbodarna förr fäbodar Dravikstjärn tjärn
  Kalkmyran myr Prästbolet prästbol Dravikstormyren myr
  Kalkmyrberget berg Prästbordet Saknas Drevia inäga
  Kallkällbäcken bäck Pålgården gård Drevia lägda
  Kallkällkälen grankäl /Se Rakaso gård Drevilägdan inäga
  Kallkällmyran myr Renåsen torp Dyllan slåtter
  Kallkällmyran myr Ribodarna, se 28 Frötuna Saknas Dyllbommen bom
  Kallkällmyran myr Rogge torp Dyllbommen bom
  Kallkällmyran myr Rogsta bebyggelse Dyllsten sten
  Kallmyran myr Rogsta prästbordet Dödmyran myr
  Kalmarbäcken bäck Rogsta Prästbord, se 1 Rogsta Saknas Dömyren myr
  Kalvåsen höjd Rom torp Dödmyrbäcken bäck
  Kamsåsen berg Roten gård Edlundskojan timmerkoja
  Karl-Persabäcken bäck Roten, Lilla hemman Edstabäcken bäck
  Kattskären skär Roten, stora hemman Edstafäbodsjön sjö
  Kattskäret skär Roten, västra bebyggelse Edstaspängren bro
  Kattudden udde Roten Westra by Edstastormyran myr
  Kattygelhalsarna myr Rotjsön, lilla hemman Edstaån å
  Killinghalsmyran myr Rotsjön Stora, se 1 Storroten Saknas Ekrumsdyn ställe
  Killingholmen holme Rotsjön, stora hemman Eksjödammet damm
  Kiludden udde Rundbackbodarna fäbodar Eksjön sjö
  Kjukberget berg Rundbackbodarna fäbodar Eksjön sjö
  Kjukbäcken bäck Rundbacken gårdar Eksjön sjö
  Kjukbäcken bäck Rundbacken torp Eksjön sjö
  Kjuke terräng Rundbacken torp Eliasslåttern slåtter
  Klingermyran myr Räbbnäset torp Englandsslåttern slåtter
  Klingermyran myr Rödje torp Englandsslåttern förr slåtter
  Klingermyran myr Rödjesjötorpet, se 15 Björkom Saknas Engströmsbäcken bäck
  Klingermyrbäcken bäck Rödmyrdalen förr torp Enmyran myr
  Klinger-Mårtensmyran myr Rödmyrdalen torp Enmyrhällan höjd
  Klingerslåtten slåtter Röje torp? Erik-Hansslåttern slåtter
  Klockarforsen fors Röje gårdar Erkes slåtter
  Klockarsvedmyran myr Römyrdal, se 5 Tuna Saknas Erk-Jansfisket strand
  Klockartoberget berg Römyrdalen, se 12 Lövberg Saknas Erk-Nilsforsen fors
  Klövermyran myr Römyrdalsslåtten, se 6 Tuna Saknas Erk-Olbäcken bäck
  Klövingsmyrråna myrar Sandmon torp Evenssensdalen slåtterdal
  Klövmyran myr Sanna gårdar Evenssenslägdan lägda
  Klövmyrkälen grankäl /Se Sanna by Faddergåvan förr slåtter
  Klövingsmyrkälen grankäl /Se Simonsgärdan förr torp Fagerrenen lägda
  Knippen höjd Ljunnstavre gård Fageråsbrännan skogstrakt
  Kodalskälen grankäl /Se Sjödinstorpet torp Fageråsen höjd
  Kodrölet grubba /Se Skinntjärn(s)bodarna förr fäbodar Fageråsmyran myr
  Kohällan klipphäll Sjölandersboningarna timmerkojor Fallet slåtter
  Kojholmen holme Skäljom bebyggelse Farmortegen inäga
  Kolningsbäcken bäck Skälljom by Farmorspärlandet lägda
  Koppargruvmyran myr Skäljom gård Fatberget höjd
  Korshällberget berg Skälljom by Fatet lägda
  Korsmyran myr Skälljomsbodarna fäbodar Fatet gärde
  Korsmyrlokarna tjärnar Slåttsvedjan, se 16 Björkom Saknas Fatet slåtter
  Korsmyrbrännan skogsområde Slätt gård Fatet slåtter
  Korsmyrbäcken bäck Slätt by Feghalsberget berg
  Korstjärnsmyran myr Slättbodarna fäb. Filhällan klipphäll
  Korstjärnsviken vik Slättmon del av by Filiön ö
  Korvsundet del av Mjällån Slättmon gård Filiön ö
  Krokmyran myr Slättmon torp Filön ö
  Krokmyrmon terräng Slättmostaden del av by Fingerborgsmyran myr
  Kroksjöbäcken bäck Slättåker, se 9 Tunbodarna Saknas Finnkäringstjärn tjärn
  Kroksjöbäcken bäck Snittorpet torp Finnkäringtjälen skogstrakt
  Kroksjödammet dammbyggnad Snittorpet förr torp Finnkäringtjärlen skogstrakt
  Kroksjöloken tjärn Snuskammarladan lada Fiskgårdsberget berg
  Kroksjöloken tjärn Stavre by Fiskgårdsmyren myr
  Kroksjön sjö Stavre by Fiskgårdsnäset slåtter
  Kroksjöåsen höjd Stavrebodarna torp Fisktjärn tjärn
  Kronudden udde Stavrebodarna torp Fiskusberget höjd
  Kråksand vik Staverbodarna torpställen Flakamyran myr
  Kudalen dal Stenmans förr torp Flakamyran myr
  Kulleråsberget berg Storbacken gårdar Flakamyran myr
  Kulleråsmyran myr Stormon torp Flakamyrslåttern slåtter
  Kustobackan, se ?Stavrehögåsen höjd Stornäsmon torp Flakaåsen berg
  Kvarndammet sjö Storroten bebyggelse Flakaåsen höjd
  Kvarnhusholmen holme Storroten hemman Flakmyren myr
  Kvarnmyran myr Storroten gård Flaten skogstrakt
  Kvarnuddarna uddar Storsnägden kronostuga Flokbäckbron bro
  Kvällsberget berg Storsvedjan torp Flokbäcken bäck
  Kvällsbergstjärnen tjärn Storvålen, se 13 Lövberg Saknas Flokbäcken bäck
  Kälafällan slåtter /Se Storvålen gård Flokbäcken slåtter
  Kälarna skogtrakt /Se Strandells´ hus Flurtallbäcken bäck
  Kälhålet myr Svartbäcken torp? Flurtalludden udde
  Kämpamyran myr Svartrå torp Flutalbäcken bäck
  Kämpstenen sten Svartrå gårdar Flyktberget berg
  Ladberget berg Svedjan torp Flärken tjärn
  Ladmyrorna myrar Svedjorna torp Flärken myrslåtter
  Lagfors fors /Se Svensgärdan förr torp Flärkmyren myr
  Lagforsdammet damm Svärdbodarna fäbodar Flärkmyran myr
  *Lagforshammar Saknas Svärdtorpet torp Forsströmsslåtterna slåtter
  Lagforsån å Sönnan berget torp Fottegen lägda
  Lappberget berg Söromberget, se 29 Frötuna Saknas Friarsten sten
  Lappkojberget berg Talleråsbodarna fäbodar Friarsten sten
  Lappkojmon terräng Talleråsboden fäbodar Friarstensfältet skogstrakt
  Lappkojmyran myr Tarmsbodarna färr fäbodar Frötunakullen kulle
  Lappkojmyran myr Tjärntorpet förr torp Frötunamyren myr
  Lappmarkslåtten slåtter Tolvmansbodarna fäb. Fuldalarna slåtter
  Lapp-Pellesknippen höjd Tolvmansbodarna fäbodar Funderatre lägdor
  Lapp-Pellesknippen berg Tolvmansbodarna fäbodar Fuskberget berg
  Lapptjärnen tjärn Tolvmansbodarna fäbodar Fuskberget höjd
  Lars-Olovsflacket sank mark Tuna by Fuskberglövskogen skogstrakt
  Lassbänkmyran myr Tuna by Fuskbergstjärn tjärn
  Laxsjöholmen holme Tuna by Fuskbergstjärn tjärn
  Laxsjön sjö Tunbodarna torp? Fuskbergtjärn Lilla tjärn
  Laxsjön, L. sjö Tunbodarna gårdar Fuskbergtjärn, Stora tjärn
  Laxsjön, Lilla sjö Tuna fäbodar torp Fuskbäcken bäck
  Laxsjön, Lilla sjö Torpsgärdan torp Fuskebäcken bäck
  Laxsjön, St. sjö Tuna bebyggelse Fuskfäbodvägen väg
  Laxsjön, Stora sjö Tuna bebyggelse Fusktjärn tjärn
  Laxsjön, Stora sjö Tuna Fäbodar, se 4 Tunabodarna Saknas Fusketjärn tjärn
  Laxsjön, Stora sjö Tuna Fäbodar, se 2, 3 Tunabodarna Saknas Fuskingesån å
  Laxsjön, Stora sjö Tunbodarna bebyggelse Fusktjärnen tjärn
  Laxsjön, Stora sjö Tunbodarna bebyggelse Fuskvältan, Lilla timmervälta
  Laxsjön, Stora sjö Tunbodarna bebyggelse Fuskvältan, Stora timmervälta
  Laxsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Tunbodarna bebyggelse Fuskåsberget berg
  Laxsjön sjö Tunbodarna bebyggelse Fuskängesbacken backe
  Laxsjötjärnen vik Tunbodarna bebyggelse Fuskängesmyran myr
  Laxsjöån å Tunbodarna bebyggelse Fuskängesvägaskälet vägskäl
  Laxsjöån å Uddefors del av by Fuskängesån å
  Laxsjöån å Uddefors gårdar Fuskängsån å
  Laxsjöån å Uddefors torp Fågelmyren myr
  Laxsjöåsen höjd Uddefors nedlagt sågverk Fågelmyran myr
  Lerviken vik Vargmyren torp Fågelmyran myr
  Lidbackberget berg Vargmyra torp Fågelmyran myr
  Lidbomyran myr Vargudden (förr) torp Fågelmyran myr
  Lill-Eksjön vik Vårladan lada Fårhällmyran myr
  Lill-Fageråsmyran myr Västansjön torp Fäbodberget höjd
  Lill-Fuskberget berg Västansjön del av by Fäbodberget höjd
  Lill-Fuskbergsbäcken bäck Västansjön gårdar Fäbodberget berg
  Lill-Fuskbergstjärnen tjärn Västeränget, se 30 Frötuna Saknas Fäbodbron bro
  Lill-Laxsjöberget berg Västra-Laxsjön gårdar Fäbodbäcken bäck
  Lill-Laxsjödammet fördämning Ytterådalen gårdar Fäbodbäcken bäck
  Lill-Laxsjön sjö Åbrotorpet torp Fäbodhällorna hällar
  Lill-Laxsjön sjö Ådalen gårdar Fäbodknipen berg
  Lill-Laxsjön Saknas Ådalen gårdar Fäbodknippen höjd
  Lill-Laxsjön sjö Ådalen torp Fäbodknippen höjd
  Lill-Laxsjöslåttarna slåttermark Ådalen torp? Fäbodmyren myr
  Lill-Laxsjötjärnen tjärn Ådalen torp Fäbodmyran myr
  Lill-Laxsjöåsen höjd Ådalen torp Fäbodsjön sjö
  Lill-Lomtjärnen tjärn Ås gård Fäbodsjön sjö
  Lill-Långmyran myr Ås by Fäbodsjön sjö
  Lill-Myckelsjön sjö Ås by Fäbodtjärn tjärn
  Lill-Myckelsjön sjö Åsbacken gårdar Fäbodsvedjan lägda
  Lill-Månsesmyran myr Åsbodarna fäbodar Fäbodtjärn tjärn
  Lillnechsiön, se *Näcksjön, Lilla sjö Åsfäbodarna fäbodar Fäbron bro
  Lill-Roten sjö Ås fäb. Saknas Fällskinnbäcken bäck
  Lill-Roten sjö Åsäng by Fängsbackåsen höjd
  Lill-Roten sjö Åsäng gård Fängsdalen slåtterdal
  Lill-Roten sjö Åsängsbodarna fäbodar Fängslägdan lägda
  Lillsiön, se Myckelsjön, Lilla sjö Åsängstorpet torp Fängslägdan lägda
  Lillsjön sjö Älgåsfäbodarna färr fäbodar Fängsmon udde
  Lilsiön, se Lill-Myckelsjön sjö Ästa by Fängsmon udde
  Lindbergsbäcken bäck Öppom by Fängsudden udde
  Ljustorpsån å Öppom by Färbäcken bäck
  Ljustorpsån å Öppom by Färbäcken bäck
  Ljustorpsån å Öppom bebyggelse Fären sjö
  Ljustorpsån å /Se Öppom bebyggelse Fären sjö
  Ljustorpsån å Öppomsfäbodarna Saknas Färsjön sjö
  Loberget berg Öppomsbodarna fäbodar Farstormyren myr
  Lomtjärnen tjärn Örasjöbodarna torp? Födslodalen dalgång
  Lomtjärnen tjärn Örasjöbodarna fäb. Födslodammet, Stora damm
  Lomtjärnen tjärn Örasjöbodarn fäbodar Födsloforsen fors
  Lomtjärnsberget berg Örasjögodset, se 8 Bredsjön Saknas Förstoberget berg
  Lomtjärnsmyran myr Överstavre del av Stavre Förslodammen damm
  Lomviken vik Överstsvedja, se 15 Högland Saknas Födslomyran myr
  Lushällan stenhäll? Överådalen gårdar Födsloåsen höjd
  Lyckemyran myr   Galtgärdan inäga
  Lyckemyråsen höjd   Gammalfäboåsberget berg
  Lyckeslåtten slåtter   Gammelbacken slåtter
  Lyckeslåtten slåtter   Gammelbodskiftet skogsskifte
  Lyckeåsen höjd   Gammelbodberget höjd
  Långbacken höjd   Gammeldalen dal
  Långbackmyran myr   Gammeldalsbäcken bäck
  Långberget berg   Gammeldalsslåtten äng
  Långhalshälldalen skogsmark   Gammeldammet damm
  Långkrångberget berg   Gammelfäbodberget berg
  Långlidbäcken bäck   Gammelfäbodberget höjd
  Långmon terräng   Gammelfäbodknippen höjd
  Långmyran myr   Gammelfäbomyren myr
  Långmyran myr   Gammalfäbodtjärn tjärn
  Långmyrberget, Norra berg   Gammelfäbodtjärn tjärn
  Lång-Mårtensmyran myr   Gammelfäbodåsberget höjd
  Långremsbäcken bäck   Gammelgården lägda
  Långremsorna myrar   Gammelgården lägda
  Långsvedberget berg   Gammelgäddbäckdammet damm
  Långsvedberget berg   Gammelgärdan slåtter
  Långsvedmyran myr   Gammelholmmyrsvedjan skogstrakt
  Långviken vik   Gammelskjutbanan skogstrakt
  Löran tjärn   Gammelstugelägdan lägda
  Löran tjärn /Se   Gammelsmidjebacken backe
  Lördagsmyran myr   Gammelsvedjan beteshage
  Lövbergskyrkan fornlämning   Gaphyttmyren myr
  Lövbergsåsen höjd   Garverilägdan lägda
  Lövenmarksbäcken bäck   Getberget höjd
  Lövlidbäcken bäck   Getberget berg
  Lövliddalen dal   Getbockmon skogstrakt
  Lövlidåsen höjd   Gethällan klipphäll
  Lövmyran myr   Getinghålet slåtter
  *Mal (ortanmn?), gränstrakt /Se   Getingnäset slåtter
  Markusmyran skogsmark   Getryggen näs
  Mattisvedberget berg   Getutsikten höjd
  Medelpadmyran myr   Gillermyran myr
  Medelpadmyråsen höjd   Gillersvedjemyran myr
  Mellan-Snägden tjärn   Glupbäcken bäck
  Mellbergsbäcken bäck   Glupen höjd
  Mellbergs-Fäbodtjärnen tjärn   Glupen berg
  Messmyran myr   Glupen berg
  Middagsberget berg   Glupstjärn tjärn
  Mjällån å   Gluptjärnsmyran myr
  Mjällån å   Godbacken skogstrakt
  Mjällån å   Godgodset lägda
  Mjällån å   Gorkmyren myr
  Mjällån å   Gorkviken vik
  Mjällån biå /Se   Graberget berg
  Mjällån å   Grantalleråsen del av Fageråsen
  Mjällån å   Granåsvägen skogsväg
  Mjällån älv /Se   Gravamobäcken bäck
  Mjösjöberget berg   Gravamomyren myr
  Mjösjöbäcken bäck   Gretasgrubban grubba
  Mjösjön sjö   Gravenvägen skogsväg
  Mjösjön sjö   Grismyran myr
  ?Mjösjön sjö   Groplägdan lägda
  Mjösjön sjö   Grundtjärn vik
  Mjösjön sjö   Grytan tjärn
  Mjösjön sjö   Grytan tjärn
  Mjösjön sjö /Se   Gryttjärn tjärn
  Mjösjön Saknas /Se   Gryttjärn tjärn
  Moaån å   Gryttjärnen tjärn
  Moaån å   Gryttjärnsberget berg
  Moforsen fors   Gryttjärnsbäcken bäck
  Mogodsåsen höjd o. triangelpunkt   Gryttjärnsbäcken bäck
  Moosiön, se Mjösjön sjö   Gryttjärnbäckslåttern slåtter
  Mosiön, se ?Mjösjön sjö   Gråberget berg
  *Mosjön sjö   Gråberget höjd
  Motjärnarna tjärnområde   Gråberget del av höjd
  Myckelsjöberget berg   Gråbergsmyran myr
  Myckelsjön, Lilla Saknas   Gråtarslåtten slåtter
  Myckelsjön, Lilla sjö   Gråtdalsslåttern slåtter
  Myckelsjön, Lilla sjö   Gråtsvedjan slåtter
  Myckelsjön, Lilla sjö   Gräshålen myrar
  Myrrådalsbäcken bäck   Gröndyn myr
  Myrrådalsbäcken bäck   Gröpplen skogstrakt
  Myrviken vik   Gubbaholmen holme
  Måsholmen holme   Gubbeslåttern förr slåtter
  Mörtbäcken bäck   Gubbsvedjan lägda
  Namnlöstjärnen tjärn   Gubbsvedjeåsen höjd
  Namnlöstjärnen tjärn   Gubbåsen höjd
  Nersvängsbackarna skogsterräng   Gubbåkern åker
  Nilstjärnen tjärn   Gulliklägdan lägda
  Noriersiön, se Aldersjön sjö   Gurkmyran myr
  Norr-Aspberget berg   Gurkmyran, Lilla myr
  *Notersjön sjö   Gurkmyran, Stora myr
  *Notersjön sjö   Gyttjebrännan förr slåtter
  Nyfunnenmyran myr   Gårdbergsbacken backe
  Nyfäbodåsen höjd   Gårdskiftet lägdor
  Nylandsforsen fors   Gårdslägdan lägda
  Nymyran myr   Gårdslägdan lägda
  Nymyrberget berg   Gäddbäckdammet damm
  Nymyrbäcken bäck   Gäddbäckdammet, Lilla damm
  Nymyråsen höjd   Gäddbäckdammet, Stora damm
  Nyslåtten slåtter   Gäddbäcken bäck
  Nysvedberget berg   Gärdbäcken bäck
  Näcksjön sjö /Se   Göransmyran myr
  *Näcksjön, Lilla sjö   Göransmyran myr
  *Näcksjön, Lilla sjö   Göransmyren myr
  *Näcksjön, Stora sjö   Göransmyråsen ås
  *Näcksjön, Stora sjö   Göransmyråsen höjd
  Nässlaråsen höjd   Gössviken myr
  Nätholmen udde (holme?)   Gössviken vik
  Nötkallmyran myr   Gössvikhällan klipphäll
  Nötkallmyran myr /Se   Halleran beteshage
  Olaåsen höjd   Halvväganeshogstret skogstrakt
  Olaåsmyran myr   Halvvägenesmyran myr
  Ol-Olstjärnen tjärn   Hammarverket plats
  Ol-Persmyran myr   Hamplandet lägdor
  Ormhälltjärnen tjärn   Hamplandet lägda
  Ormingesbäcken bäck   Hamptjärn tjärn
  Orrasiön, se Örasjön sjö   Hamptjärn tjärn
  Orrasjön, se Örasjön sjö   Hamre berg
  Orrberget berg   Hamrebäcken bäck
  Orrsjöbäcken bäck   Hamremyren myr
  Orrsjön sjö   Hamremyran myr
  Orrsjön sjö   Harabräntbäcken bäck
  Orruddarna uddar   Harabräntbäcken bäck
  Orråsbergen berg   Haraldsslåttern slåtter
  Orråsbäcken bäck   Harasten sten
  Orråsen terräng   Harasvedjemyran myr
  Orråsmyran myr   Hatarisbäcken bäck
  Otterbäcken bäck   Hatariset skog
  Pajsomyran myr   Hatariset skogstrakt
  Pannerberget berg   Hatarisfältet skogstrakt
  Pannermyran myr   Hatarismyrorna myrar
  Pell-Persinget myr   Hegnasomyrorna myrar
  Pell-Perskolningen terräng   Hegnasoslåttern slåtter
  Per-Ersmyran myr   Hegnasosvedjan skogstrakt
  Per-Ersmyran myr   Hegnasotjärn tjärn
  Per-Ersslåtten slåtter   Helvetessvedjan Saknas
  Per-Erstjärnen tjärn   Helvetessvedjan skogstrakt
  Per-Larsmyran myr   Hemmatjärn tjärn
  Pinndalsbäcken bäck   Hemsberget berg
  Porkarberget berg   Hemsberget höjd
  Porkaråsen höjd   Hemåsen höjd
  Predikstolsberget berg   Hemåsmyran myr
  Prästtjärnen tjärn   Henrikshällan hälla
  Prästviken vik   Henrikshällan klipphäll
  Rajska skogsmark   Henriksmyran myr
  Rajskabäcken bäck   Henriksuddarna slåtter
  Rakasomyran myr   Herrgårdsberget höjd
  Rakasoåsen höjd   Herr-Jakobssvedjan skogstrakt
  Ratviken vik   Hinkesberget höjd
  Renåsmyran myr   Hinke-Pettersslåttern slåtter
  Rimyran myr   Hiternäset förr slåtter
  Ristjärnbäcken bäck   Hittamyran myr
  Roghsiön, se Röjesjön sjö   Hittamyrbrännan skogstrakt
  Rogsiön, se Röjesjön sjö   Hittamyrtomman tomma
  *Rogstaängen äng /Se   Hittamyrvägen skogsväg
  Roparudden udde   Hjällmyran myr
  Roten, L. sjö   Hjällmyrråna rån
  Roten, St. sjö   Hjällbäcken bäck
  Roten, Stora sjö   Hjällmyråsen höjd
  Roten, Stora sjö   Hogsterlägdan lägda
  Roten, Stora sjö   Hogstren skogstrakt
  Roten, Stora sjö   Hogstret slåtter
  Roten, Stora o. Lilla sjöar /Se   Hogstret slåtter
  Roten, Stora sjö /Se   Holmen slåtter
  Rotesjön, Stora sjö   Holmen holme
  Rotmyran myr   Holmen holme
  Rotmyran myr   Holmen holme
  Rotmyrkälen skogsmark   Holmlägdan lägda
  Rotmyrkälen grankäl /Se   Holmmyran myr
  Lilla Rot-Sjön, se Lill-Roten sjö   Holmmyrbron kavelbro
  Rundback-Stormyran myr   Holmsberget höjd
  Råbackåsen höjd   Holmssundet sund
  *Rågge klipp berg   Holmtjärn vik
  *Råggeklippstjärn tjärn   Honkasosvedjan skogstrakt
  *Råggsjön, se Röjesjön sjö /Se   Hopslåttern slåtter
  Råggesjön sjö /Se   Hopslåttern slåtter
  Rågsvedjeknippen höjd   Håkanssvedberget berg
  Rödmyran myr   Hålberget höjd
  Rödmyran myr   Hålldammet damm
  Rödmyran myr   Hålldammet vik
  Rödmyran myr   Hålldammsstenarna stenar
  Rödmyran myr   Hålmyren myr
  Rödmyrdalen dal   Hålmyran myr
  Rödmyråsen höjd   Hålslåtterna utslått
  Röjeknipen berg /Se   Håltjärnsmyran myr
  ?Rödjeknipen berg   Hårdleråkern åker
  Röjeknipen = Röjeknippen berg /Se   Häcklägdan inäga
  Röjeknippen höjd   Häggeholmen holme
  Röjeknippen berg /Se   Hällmyran myr
  Röjesjön sjö   Hällmyran myr
  Röjesjön sjö   Hängnasåtjärn tjärn
  Röjesjön sjö   Hänkasåsvedjan Saknas
  Röjesjön sjö   Härbacken slåtter
  Röjesjön sjö /Se   Härberget höjd
  Röjesjön sjö   Härbresviken vik
  Sandviken vik   Häreberget berg
  Sanna-Stormyran myr   Hörehögåsen berg
  Sarasdammet dammbyggnad   Härehögåsen höjd
  Sebermors källa källa   Häränget lägda
  Sjötjärnarna tjärnområde   Hästemon skogstrakt
  Sjötjärnarna tjärnområde   Hästgärdbacken backe
  Skansbacken landsvägsbacke?   Hästgärdbäcken bäck
  Skansbäcken bäck   Hästgärddalen dalsänka
  Skarpåsbäcken bäck   Hästhällan klipphäll
  Skarpåsen höjd   Hästjalbäcken bäck
  Skarpåsen ås   Hästknulen höjd
  Skijnn Lacus, se Skinnen sjö   Hästtomman tomma
  Skinnan sjö   Hästladbacken backe
  Skinnbäcken bäck   Hästryggen sten
  Skinnen sjö   Hästskolägdan lägda
  Skinnen sjö   Hästskomyran myr
  Skinnen sjö   Högarna lägdor
  Skinnfällbäcken bäck   Högberget höjd
  Skinnmyran myr   Högberget berg
  Skinx Lacus, se Skinnan sjö   Högberget höjd
  Skrammeldalsviken vik   Högbergsberget höjd
  Skravelberget berg   Höglandsberget höjd
  Skrålåsen höjd   Höglandsberget berg
  Skrävelsudden udde   Höglandsbron bro
  Skynn Lacus, se Skinnen sjö   Höglandsstormyren Saknas
  Skäljomsmyran myr   Höglandsängen äng
  Skäljomsån å   Högstjärn tjärn
  Slåttbrännåsen höjd   Högstjärn tjärn
  *Slåttjärnen tjärn   Högstjärnsbäcken bäck
  Slåttmyran myr   Högstjärnsåsen berg
  Slåttmyråsen höjd   Högvältan timmervälta
  Slädviken vik   Högåsbäcken bäck
  Slätkiern, se Stavretjärnen tjärn   Högåsen höjd
  Slättberget berg   Högåsen berg
  Slättkiärn, se Stavretjärnen tjärn   Högåsen berg
  Slätt-Stormyran myr   Högåsflärken myr
  Smidjeharen har /Se   Hökberget berg
  Småholmarna holmar   Igeltjärn tjärn
  Små-Korstjärnarna tjärnar   Igeltjärn tjärn
  Småmyrorna myrar   Igeltjärnsmyren myr
  Småtjärnarna tjärnar   Illgärdshålet myr
  Småtjärnsmyrorna myrar   Imbersudden slåtter
  Snedmyran myr   Intaget slåtter
  Snittjärnarna tjärnar   Intaget intag
  Snittåsen höjd   Intaget slåtter
  Snägdbäcken bäck   Intaget slåtter
  Sommarkoppen slåtter   Intagsberget höjd
  Sommarkälarna sluttning /Se   Intagsbäcken bäck
  Sorgensmyran myr   Intagsmyran myr
  Sotarknulen berg   Isakshogstret skogstrakt
  Sotarmyran myr   Isaksmyran myr
  Spel-Hinkesmyran myr   Isaksmyrberget höjd
  Spel-Hinkesviken vik   Jankeslägdan inäga
  Spängermyran myr   Jan-Larsmyran myr
  Stackmyran myr   Janssonsberget höjd
  Stackmyråsen höjd   Janssonsgärdan förr gård
  Staffansmyrorna myrar   Jon-Andersslåttern slåtter
  Staffansmyrbrännan skogsområde   Jon-Jans lägda
  Staffansmyrbrännan skogsmark   Jon-Jonsbacken backe
  Staffansmyrorna sankmark   Jon-Jansberget höjd
  Staffansvältan strandområde   Jon-Matsslåttern slåtter
  Starrmyran myr   Jon-Tomsgärdan slåtter
  Stavrebäcken bäck   Jon-Tomsgärdan gärde
  ?Stavrehögåsen höjd   Jsoefskistan sten
  Stavre-Högåsen höjd o. triangelpunkt   Josefskistberget berg
  Stavretjärnen tjärn   Junfruviken vik
  Stavretjärnen tjärn   Jungfruviken vik
  ?Stavretjärnen tjärn   Jällmyran myr
  Stavretjärnen tjärn   Jällvikbron bro
  Stenbitberget berg   Jällvikholmen beteshage
  Stenbitbäcken bäck   Jällviksforsen fors
  Stenbitbäcken bäck   Järnbodlägdan lägda
  Stenbitmyrorna myrar   Jönslägdan lägda
  Stenbittjärnarna tjärnar   Jössviken vik
  Stentjärnarna tjärnar   Jössvikberget berg
  Stentjärnsbäcken bäck   Kajsa-Lisasbacken backe
  Stentjärnsbäcken bäck   Kajsa-Lisassvedjan skogstrakt
  Stentjärnsmyrorna myrmark   Kakemyran myr
  Stoor Roten, se Roten, Stora sjö   Kalkkojan berg
  Stor-Roten sjö   Kalkmyran myr
  Storbackbäcken bäck   Kalkmyran slåtter
  Storbacken höjd   Kalkmyrbackarna backar
  Storberget berg   Kalkmyrberget berg
  Storbergstjärnen tjärn   Kalkmyrberget berg
  Storegan utvidning av Eksjöån   Kalkmyrberget höjd
  Stor-Fageråsmyran myr   Kalkmyrbrännan skogstrakt
  Stor-Fuskberget berg   Kalkmyren myr
  Stor-Fuskbergstjärnen tjärn   Kalkmyråsen höjd
  Storholmen holme   Kalkugn plats
  Storholmen holme   Kallkällbacken höjd
  Stor-Korstjärnen tjärn   Kallkällbäcken bäck
  Stor-Laxsjön sjö   Kallkällmyran myr
  Stor-Laxsjön sjö   Kallkällmyran myr
  Stor-Lomtjärnen tjärn   Kallkällmyran myr
  Stor-Långmyran myr   Kallkällmyran myr
  Stor-Långmyran myr   Kallkällmyran myr
  Stor-Långmyran myr   Kallkällmyran myr
  Stormossamyran myr   Kallkälltjälen skogsmark
  Stormyran myr   Kallkällägdan lägda
  Stormyran myr   Kallkällslåttern slåtter
  Stormyran myr   Kallmyran myr
  Stormyrberget berg   Kallmyrbäcken bäck
  Stormyrholmen myrholme   Kallnässlåttern slåtter
  Stormyrlokarna myrterräng   Kalltjällmon Saknas
  Stormyrtjärnen tjärn   Kalltjällmyren myr
  Stor-Månsesmyran myr   Kalltjällmyren myr
  Stornechsiön, se *Näcksjön, Stora sjö   Kalmarbäcken bäck
  Stor-Rotberget berg   Kalmarbäcken bäck
  *Stor Rote allmänning markområde   Kalnäsbacken backe
  Stor-Roten sjö   Kalnäset näs
  Stor-Roten sjö   Kalvgärdan beteshage
  Stor-Roten sjö   Kalvgärdan beteshage
  Stor-Roten sjö   Kalvgärdesviken vik
  Storrotsjön, se Roten, Stora sjö /Se   Kalvåsen höjd
  Storråberget berg   Kammarbovägen väg
  Storråbergsmyran myr   Kammaråsen berg
  Storsand strandområde   Kamsåsen berg
  Storsand strandområde   Kamsåsberget berg
  Stor-Snottermyran myr   Kanaans land myrtrakt
  ?Stor-Snägden sjö   Kaptenforsen fors
  Stor-Snägden tjärn   Kari-fastershogstret skogstrakt
  Storsvedjan skogsområde   Kari-fastersslåttern slåtter
  Storsvedjeforsen fors   Karisvedjan skogstrakt
  Storsvedjemyran myr   Karl-Jonasslåttern slåtter
  Stortalludden udde   Karolinasslåttern slåtter
  Stor-Tunberget berg   Karpy slåtter
  Stor-Tunnäset område   Karusällen vinodling
  Stor-Vällingmyran myr   Kattskallen lägda
  Stor-Öratjärnen tjärn   Kattudden udde
  Stubb-Lisamon skogsområde   Kattuggelhalsarna myrar
  Sundstrandsdalen dal   Kattuggleberget berg
  Svartbäcken bäck   Kavelbromyran myr
  Svartbäcken bäck   Kavelbromyran myr
  Svartrå terräng   Kavelbron kavelbro
  Svarttjärnen tjärn   Kavelbron kavelbro
  Svartviken vik   Kavelbroslåttern slåtter
  Svartviken vik   Kersti-Mellbergsdyn sumpig trakt
  Svartviksbergen berg   Kilhagen beteshage
  Svartviksdalen dal   Killingshalsmyranm myr
  Svartåsen höjd   Killinghalsmyrarna myrar
  Sågberget berg   Killingholmen åker
  Sälgen tjärn   Killägdan lägda
  Sälgåsbäcken bäck   Kilslägdan lägda
  Sälgåsen höjd   Kilsudden udde
  Sälgåsmyran myr   Kiludden udde
  Sör-Aspberget berg   Kilåkern åker
  *Sörholmen ö   Klappställbacken stig
  Sör-Medelpadmyran myr   Klingerlägdan lägda
  Sör-Stenbittjärnen tjärn   Klingermyran slåtter
  Söråsen ås   Klingermyran myr
  Talleråsbäcken bäck   Klingermyrhöljan göl
  Talleråsbäcken bäck   Klingerslåtten äng
  Talleråsbäcken bäck   Klingerslåttern slåtter
  Talleråsen höjd   Klingeråsen höjd
  Talleråsen ås   Klingran lägda
  Talleråsen ås   Klippen kulle
  Tallmyran myr   Klippen sandås
  Tjukkälen grankäl /Se   Klockarsvedmyren myr
  Tjuvholmen holme   Klockartoberget berg
  Tjäredalsmyran myr   Klofsbacken backe
  Tjäredalsudden udde   Klofsgärdan slåtter
  Tjärnmyran myr   Klövermyran myr
  Tjärnmyrberget berg   Klövermyran, Lilla myr
  Tjärnåsberget berg   Klövermyran, Stora myr
  Tolvmansbodarna ägomark   Klövingbäcken bäck
  Tolvmansmyran myr   Klövingsmyrråna myrar
  Trappberget berg   Klövingsmyrtjärnen skogsmark
  Trefaldighetskälla terräng   Klövmyran myr
  Trollkyrkan fornlämning   Klövmyrtjälen skogstrakt
  Trångselholmen holme   Knipen berg
  Trångsundet sund   Knippbäcken bäck
  Trångsundsholmarna holmar   Knippen höjd
  Tunberget berg   Knippen höjd
  Tunberget berg   Knipskiftet skogskifte
  Tyrilkjern, se Högsttjärnen tjärn   Knularna slåtter
  *Tyrilltjärnen tjärn   Knöllägdan lägda
  *Tyrilltjärnen tjärn   Kodalstjälen skogsmark
  Vackerlandsmyran myr   Kodrölet grubba
  Vackerviken vik   Kohällan klipphäll
  Vackerviksudden udde   Kojberget berg
  Valpsjöarna sjöar   Kojholmen holme
  Valpsjöarna sjöar   Kokstaviken vik
  Vapelsjöarne, södra o. norra, se Valpsjöarna sjöar   Kokstavikudden udde
  Vargudden strandområde   Kolabottlägdan lägda
  Varguddmyran myr   Kolarslåttern slåtter
  Varrviken vik   Kolarslåttern slåtter
  Varrviken sjö   Klolhusdalen dalgång
  Varrvikholmen holme   Kolningen skogstrakt
  Varrvikmyran myr   Kolningsberget berg
  Vattenmyran myr   Kolningsbäcken bäck
  Vattenåsen höjd   Kolningsbäcken bäck
  Vialampbäcken bäck   Kolningsbrännan skogstrakt
  Vialamptjärnen tjärn   Kolningsmyran myr
  Vialampåsen ås   Kolningsslåttern slåtter
  Viksjömyran myr   Kolningssvedjan skogstrakt
  Vinkelmyran myr   Koltå skogstrakt
  Vinkeltjärnen tjärn   Kolvedhogstren skogstrakt
  Vitberget berg   Kolvedloken vattensamling
  Vitbergsbäcken bäck   Kompamerkbacken backe
  Vitbergsbäcken bäck   Kompomäckitjärn tjärn
  Vitbergsmyran myr   Koppargruvmyran myr
  Vitmossamyran myr   Koppargruvmyren myr
  Vitmossamyran myr   Koppen slåtter
  Vitterknularna kullar   Koppen gärde
  Wixsiö Åhn, se Mjällån å   Korshällberget berg
  Wixsiö åån, se Mjällån å   Korsmyran myr
  Wixsiö åån, se Mjällån å   Korsmyran myr
  Volmtjärnen del av sjö   Korsmyrbrännan skogsområde
  Volmtjärnen tjärn   Korsmyrbrännan skogstrakt
  Volmtjärnsåsen höjd   Korsmyren myr
  Vålmyran myr   Korsmyrhalsarna utlöpare av Korsmyran
  Vålmyrbäcken bäck   Korsmyrlokarna vattensamlingar
  Vålmyråsen höjd   Korsmyrtjärn tjärn
  Väpplingsåsen höjd   Korstjärnen tjärn
  Väpplingsåsmyran myr   Korstjärn tjärn
  Väster-Högåsen höjd   Korstjärn tjärn
  Ytter-Snägden tjärn   Korstjärn tjärn
  Åbrodammet fördämning   Korstjärnsviken vik
  Ådalsån å   Korvsundet del av Mjällån
  Ådalsån å   Korvsundet slåtter
  Ågrenen åmöten /Se   Korvsundsstranden slåtter
  Ålbäcken bäck   Krokforsen fors
  Ålhusforsen fors   Krokforsen fors
  Ålidberget berg o. triangelpunkt   Krokiglägdan lägda
  Åmynnberget berg   Krokmyran myr
  Årsjön, se Orrsjön sjö   Krokmyrbäcken bäck
  Åsberget berg   Krokmyrmon skogstrakt
  Åsberget berg   Krokmyrslåttern slåtter
  Åsfäbodknippen höjd   Kroksjöbäcken bäck
  Åsinget terräng   Kroksjödammet damm
  Ås-Rödmyran myr   Kroksjön sjö
  Åsängsberget berg   Kroksjön sjö
  Åsängsmyran myr   Kroksjön sjö
  Åsängsviken vik   Kroktjärnarna tjärnar
  Återvänningsån å   Kronan kronopark
  Återvänningsån å   Kronkilen egendom
  Älgviken vik   Kronudden udde
  Älgviksudden udde   Krugershogstret skogstrakt
  Älgåsbäcken bäck   Kråksand vik
  Älgåsen höjd   Kråksvedjan skogstrakt
  Älgåsmyran myr   Krången sandås
  Älgåstjärnen tjärn   Krången lägda
  Öppoms-Fäbodtjärnen tjärn   Krången lägdor
  Öppoms-Fäbodtjärnen tjärn   Krången slåtter
  ?Öppoms-Fäbodtjärnen tjärn   Krånglägdan lägda
  Öppoms-Fäbodtjärnen tjärn   Krångsladlägdan inäga
  Örasjöbäcken bäck   Kubäckberget berg
  Örasjöhöjden höjd   Kudalsberget berg
  Örasjön sjö   Kudalsberget berg
  Örasjön sjö   Kullen lägda
  Örasjön sjö   Kullerbacken slåtter
  Örasjön sjö /Se   Kullerbacken lägda
  Örasjön sjö   Kulleråsberget höjd
  Örasjön sjö /Se   Kulleråsberget berg
  Örmyran myr   Kulleråsmyren myr
  Östervattnet sjö   Kulleråsmyran myr
      Kullägdan inäga
      Kungspotten kork i Laxån
      Kungspotten udde
      Kurragömma dalgång
      Kuslägdan lägda
      Kvarnbacken lägdor
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndammen sjö
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnhogsterbäcken bäck
      Kvarnhogstren skogstrakt
      Kvarnhogstret skogstrakt
      Kvarnholmen holme
      Kvarnhällan klipphäll
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnslåttern slåtter
      Kvarnsvedjan lägda
      Kvarnsvedjorna skogstrakt
      Kvarnuddarna uddar
      Kvarnudden udde
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvällsberget berg
      Kvällsberget berg
      Kvällsbergsbäcken bäck
      Kvällsbergsslåttern slåtter
      Kvällsbergsslåttern slåtter
      Kvällsbergstjärn tjärn
      Kvällsbergstjärn tjärn
      Kvällsrå slåttermyr
      Kyrkberget höjd
      Kyrkgrindbacken backe
      Kyrkvägen väg
      Kångset lägda
      Kälafället äng
      Källmansstenarna stenar
      Källmyran myr
      Kämpan skogstrakt
      Kämpsten rös
      Kämpsten råsten
      Kämpvägen skogsväg
      Käringgrubban vattensamling
      Käringhålet slåtter
      Köttviken vik
      Köttviken vik
      Ladberget berg
      Ladmyrbäcken bäck
      Ladmyren myr
      Lagforsdammet damm
      Lalampbäcken bäck
      Lalamptjärnarna tjärnar
      Lappberget berg
      Lappberget höjd
      Lappgungan skogstrakt
      Lappkojberget höjd
      Lappkojmon skogstrakt
      Lappkojmyran myr
      Lappmarksslåtten äng
      Lappnäset slåtter
      Lappmarkmyrorna myrar
      Lapp-Pellesknippen höjd
      Lappviken vik
      Lars-Andershogstret slåtter
      Lars-Erssvedjan skogstrakt
      Lars-Larsbacken backe
      Lars-Larsstenarna stenar
      Lars-Larsmyran myr
      Lassesgrubban grubba
      Lassesgrubban grubba
      Lass-Rolandsbacken lägda
      Lastbänkmyran myr
      Lastbänkmyran myr
      Laxgårdsnäset slåtter
      Laxsjödammet damm
      Laxsjödammet, Lilla damm
      Laxsjödammet, Stora damm
      Laxsjöholmen holme
      Laxsjöholmen holme
      Laxsjöholmen holme
      Laxsjömon skogstrakt
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön, Lilla sjö
      Laxsjön, Lilla sjö
      Laxsjön, stora sjö
      Laxsjön, Stora sjö
      Laxsjötjärn vik
      Laxsjötjärn, Lilla tjärn
      Laxsjöån å
      Laxsjöån å
      Laxsjöån å
      Laxån Saknas
      Laxån å
      Laxsjöåsen höjd
      Lenasmyran myr
      Lerbrobacken backe
      Lerbrolandet strand
      Lerbron område
      Lerbråkbacken backe
      Lerbäckbacken backe
      Lerbäcken bäck
      Lerbäcken slåtter
      Levalamptjärn tjärn
      Lidbackberget höjd
      Lidbackberget berg
      Lidbacken höjd
      Lidbovägen skogsväg
      Lillaxsjön sjö
      Lillbranthällan klipphäll
      Lill-Eksjön vik
      Lillfuskbergstjärn tjärn
      Lillfuskbergstjärn tjärn
      Lillfuskvältan timmervälta
      Lill-Godset slåtter
      Lill-Gurkmyran myr
      Lillgäddbäckdammet damm
      Lillgärdan inäga
      Lillhelvetet äng
      Lillhelvetet skogstrakt
      Lillholmen holme
      Lillklövermyran myr
      Lill-Laxsjöberget höjd
      Lill-Laxsjödammet damm
      Lill-Laxsjön sjö
      Lill-Laxsjötjärn tjärn
      Lill-Laxsjötjärnsholmen holme
      Lill-Lerbäckstranden slåtter
      Lill-Lerbäcken slåtter
      Lillmyran myr
      Lill-Tunnäset slåtter
      Lill-Tunnäsmon skogstrakt
      Lillångmyran myr
      Lillångmyran myr
      Lill-Månsesmyran myr
      Lill-Mårtensmyran slåtter
      Lillsnägden sjö
      Lillsnägden tjärn
      Lillvitberget höjd
      Lillådalsmyran myr
      Lillängesdalen dalgång
      Lillängesviken vik
      Lillänget inäga
      Lill-Öratjärnsbäcken bäck
      Lindbergsbron (förr) bro
      Lindbergsbäcken bäck
      Lindbergshöljan göl
      Lindbergskroken krökning av Fruskängesån
      Lindbergssvedjan skogstrakt
      Lindholmstomten lägda
      Lindströmsslåttern slåtter
      Linlandslägdan lägda
      Linsönket vattensamling
      Lisategen lägda
      Ljustorpsån å
      Ljustorpsån å
      Loberget berg
      Loberget höjd
      Lokarna inäga
      Lokbacken backe
      Loken myr
      Lokvägen bäck
      Lokvägen skogsväg
      Lomboden jaktstuga
      Lombrännan skogstrakt
      Lommarna tjärnar
      Lommen, Stora tjärn
      Lommtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn, lilla tjärn
      Lomtjärn, stora tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnsberget berg
      Lomtjärnsberget höjd
      Lomtjärnsbrännan skogstrakt
      Lomtjärnsmyren myr
      Lomviken vik
      Lomviken vik
      Loppiken slåttter
      Lukestolparna slåtter
      Lukestolpslåtterna slåtter
      Lyckebron landsvägsbro
      Lyckebrännan skogstrakt
      Lyckekvarnforsen fors
      Lyckekilen skogstrakt
      Lyckemyran myr
      Lyckemyråsen höjd
      Lyckestorslåttern slåtter
      Långbacken slåtter
      Långbacken höjd
      Långbackmyran myr
      Långberget berg
      Långbrobacken backe
      Långbron bro
      Långdyn gungfly
      Långhalshälldalen dalgång
      Långhalshällorna höjd
      Långhalshällvägen skogsväg
      Långkavelbron kavelbro
      Långkrångsberget höjd
      Långlidbäcken bäck
      Långlidbäcken bäck
      Långlidbäcken slåtter
      Långlidbäcksbrännan Saknas
      Långlidbäckbrännan skogstrakt
      Långlidbäckdalen dalgång
      Långlidbäckslåttern slåtter
      Långlidbäckviken vik
      Långlägdan inäga
      Långlägdan lägda
      Långlägdan lägda
      Långlägdan lägda
      Långlägdorna lägdor
      Långmyran myr
      Långmyran näs
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyren myr
      Lång-Mårtensmyran myr
      Långnäsberget berg
      Långnäsmon slåtter
      Långremsbäcken bäck
      Långrensmyrorna myrar
      Långremsorna myrar
      Långskiftet skogsskifte
      Långslåttbäcken bäck
      Långslåttern slåtter
      Långslåttern slåtter
      Långsvedjan skogstrakt
      Långstranden slåtter
      Långsvedjan skogstrakt
      Långviken vik
      Långvikudden udde
      Långtjärn tjärn
      Långviken vik
      Lökslåttern slåtter
      Lördagsmyren myr
      Lövbergsberget berg
      Lövbergsberget höjd
      Lövbergsåsen höjd
      Lövenbergsvägen väg
      Lövenbergsvägen skogsväg
      Lövhässjan skogstrakt
      Lövlunden skogstrakt
      Lövlunden skogstrakt
      Majashålet vattenkälla
      Majva plats
      Malisten sten
      Malisten sten
      Markusmyran slåtter
      Maschlägdan lägda
      Maschåkern åker
      Mattissvedberget berg
      Melkersbrännan skogstrakt
      Mellanforsen fors
      Mellanhatarismyran myr
      Mellansnägden tjärn
      Mellan-Snägden tjärn
      Mellansnägden sjö
      Mellbergsfäbodtjärn tjärn
      Mellbergsgluptjärn tjärn
      Mellbergsgammalfäbodtjärn tjärn
      Mellbergsgammelfäbodtjärn tjärn
      Mellpamyran myr
      Mellpamyråsen höjd
      Messmyran myr
      Messmyren myr
      Metstenarna stenar
      Mickelshöljan göl
      Mickelsslåtterna slåtter
      Middagsberget berg
      Middagsknippen höjd
      Mjälla å
      Mjällan å
      Mjällhalsen utlopp
      Mjällån å
      Mjölabacken backe
      Mjölabacken slåtter
      Mjölalägdan lägda
      Mjölkudden udde
      Mjölsättbäcken bäck
      Mjölsättfläcken myr
      Mjölsättharen stenanhopning
      Mjösjöberget berg
      Mjösjöberget höjd
      Mjösjöbäcken bäck
      Mjösjöbäcken bäck
      Mjösjöbäcken bäck
      Mjösjöhålet slåtter
      Mjösjömyrarna myrar
      Mjösjön sjö
      Mjösjön sjö
      Mjösjön sjö
      Mjösjövägen väg
      Moaknylen höjd
      Moaån å
      Moaängena slåtter
      Moaänget slåtter
      Moaänget slåtter
      Moforsen fors
      Moforsen fors
      Mogosåsen ås
      Mogodsåsen höjd
      Molägdan lägda
      Mon lägda
      Mon ägor
      Mon ägor
      Mon skogstrakt
      Morfarslägdan lägda
      Moria slätt
      Moridalen slåtter
      Mormorslägdan inäga
      Morändammet damm
      Mosjöån å
      Mosjöån å
      Moslåttern slåtter
      Motjärnarna tjärnar
      Mottagaren skogstrakt
      Moåkern åker
      Moängesåsen höjd
      Myran lägda
      Myrgärdan slåtter
      Myrgärdan slåtter
      Myrgärdorna slått
      Myrbron bro
      Myrsvedjehammarn skogstrakt
      Myrådalsslåttern slåtter
      Månsesmyran, Lilla myr
      Månsesmyran, Stora myr
      Månsesmyrorna myrar
      Måsholmen holme
      Mälpamyren myr
      Märrahålet kallkälla
      Mörtbäcken bäck
      Mörtladan (förr) lada
      Mörtstenarna stenar
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Möseflaskhällan klipphäll
      Namnlöstjärnarna tjärnar
      Navarvredhogstret skogstrakt
      Nerssvenskan backar
      Nickeshogstret slåtter
      Nils-Jans lägdor
      Nils-Jonsslåttern förr slåtter
      Nils-Larsholmen lägdor
      Nilssonshålet slåtter
      Nilstjärn tjärn
      Nilstjärn tjärn
      Nilstjärnsbäcken bäck
      Nilstjärnshålen slåtter
      Nilstjärnsslåttern slåtter
      Norrhatarismyran myr
      Norrlokarna slåtter
      Norrlägdan lägda
      Norrstaffansmyran myr
      Norrstaffansmyrhalsarna del av myr
      Norråkern åker
      Notholmen holme
      Nybo slåtter
      Nybodberget höjd
      Nybergsslåttern myr
      Nybrännan skogstrakt
      Nygärdan slåtter
      Nyfäbodåsen höjd
      Nyhemmanet slåtter
      Nymyran myr
      Nymyrberget berg
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyren myr
      Nymyråsen berg
      Nyslåtterbacken backe
      Nyslåtterna ängar
      Nyslåtterna slåtter
      Nysvedberget berg
      Nybvältan timmervälta
      Nyåkern åker
      Näset lägdor
      Näset slåtter
      Näslundsbommen timmerbom
      Näslägdan inäga
      Näslägdan lägda
      Nässlaråsen höjd
      Nötkallmyren myr
      Nötkallmyran myr
      Odlingen beteshage
      Ol-Andersspången spång
      Ol-Andersudden udde
      Olasmyran myr
      Olaåsen höjd
      Olaåsmyren myr
      Ol-Hansstenarna stenar
      Olle-Viklandersslåttern slåtter
      Ol-Månshogstret slåtter
      Ol-Olslägdan lägda
      Ol-Olsmyran myr
      Ol-Olssvedjan skogstrakt
      Ol-Svensnäset udde
      Ormbacklägdan inäga
      Ormhällbrännan skogstrakt
      Ormholmen lägda
      Ormhälltjärn tjärn
      Ormhälltjärn tjärn
      Ormudden udde
      Ormängesbäcken bäck
      Ormdalen slåtterdal
      Orrberget berg
      Orrholmen holme
      Orrsjön sjö
      Orrsjön sjö
      Orruddarna uddar
      Orrudden udde
      Orråsen berg
      Orråsen berg
      Orråsmyren myr
      Osmundsberget berg
      Ottoslägdan lägda
      Oxgärdan slåtter
      Oxmyren myr
      Paisomyran myr
      Paisomyrbränna skogstrakt
      Pannerberget höjd
      Pannermyran myr
      Panran skogstrakt
      Patriksslåtterna slåtter
      Paulus-gärdan inäga
      Pellesvedjebrännan skogstrakt
      Pell-Persbacken backe
      Pell-Persbron bro
      Pell-Persbäcken bäck
      Pell-Persharen stenanhopning
      Pell-Perskolningen skogstrakt
      Pell-Perskroken åkrökning
      Pell-Persladan lada
      Pell-Perslägdan lägda
      Pell-Persriset skogstrakt
      Pell-Persänget inäga
      Pell-Persänget slåtter
      Per-Erslägdan lägda
      Per-Erikstjärnåsen ås
      Per-Ersslåtten äng
      Per-Erstjärn tjärn
      Per-Erstjärn tjärn
      Per-Erstjärnarna tjärnar
      Pers-Erstjärnmyran myr
      Per-Gustavsviken vik
      Per-Jonsberget berg
      Per-Jonslägdan lägda
      Per-Jönsberget höjd
      Per-Karlsgärdan gärde
      Per-Lars beteshage
      Per-Larsbacken slåtter
      Persgrubban slåtter
      Perssonslägdan lägda
      Pettersslåttern slåtter
      Porkaberget berg
      Porkarberget höjd
      Porkarmyran myr
      Porkarsvedjan skogstrakt
      Porkaviken vik
      Porkarviken slåtter
      Porkarviken slåtter
      Porkarviken vik
      Porkaåsen berg
      Porkaråsen höjd
      Predikstolen kulle
      Prästfrittmon lägdor
      Prästfäbodtjärn tjärn
      Prästglupen plats vid bro
      Prästglupen Saknas
      Prästmyran myr
      Präststormyren myr
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtjärn tjärn
      Prästtjärn tjärn
      Prästviken vik
      Prästvretmon lägdor
      Påslåttern slåtter
      Raiska skog
      Raiska skogstrakt
      Raiska bäck
      Raiskabron bro
      Raiskabäcken bäck
      Raiskabäcken bäck
      Raiskabäcken bäck
      Rakaso skogstrakt
      Rakastohöjden berg
      Rakasohöjden höjd
      Rakasomyran myr
      Rakasosvedjan skogstrakt
      Rakastomyren myr
      Rallvagnsbacken stig
      Rallvagnslägdan inäga
      Ramstetsflärken myr
      Ratviken vik
      Remmadalen dalsänka
      Remmadalslägdan inäga
      Renen backe
      Renåsbäcken bäck
      Renåsbäcken bäck
      Renåsen ås
      Rigåsslåttern slåtter
      Rimyrslåttern slåtter
      Rimyrsvedjan skogstrakt
      Rimyrtjärn tjärn
      Rimyrtjärn tjärn
      Ringmyrslåttern slåtter
      Ringmyrtjärn tjärn
      Rislaviken vik
      Ristjärnsviken vik
      Roggesjön sjö
      Rokste lägda
      Rolandsdalen slåtterdal
      Rolandsdalen slåtter
      Rom dalsänka
      Rombäcken bäck
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Rotbreget berg
      Roten, lilla sjö
      Roten, stora sjö
      Roten, Västra del av skogsområde
      Rotesjön, stora sjö
      Rotkrogen bäck
      Rotmyran myr
      Rotmyrbäcken bäck
      Rotmyrtjälen skogstrakt
      Rotmyrtjälen skogsmark
      Rovnäset näs
      Rumpmyren myr
      Rumpmyran myr
      Rundbackberget höjd
      Rundbackberget berg
      Rundbackharen stenanhopning
      Rundbacksslåtterna slåtter
      Rylanders lägdor
      myr
      Råbacken skogstrakt
      Råbacken höjd
      Råbacken höjd
      Råbackmyran myr
      Råbackslåttern slåtter
      Råbackåsen höjd
      Råbackåsen kulle
      Rågsvedjan svedja
      Rågsvedjeknippen höjd
      Råliningssvedjan skogstrakt
      Rävakulan kulle
      Rödgrinden grind
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyrbäcken bäck
      Rödmyrdalsbäcken bäck
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyrmon skogstrakt
      Rödmyråsen höjd
      Röjeknippen höjd
      Röjeknippen berg
      Rödjeknipen berg
      Rödjesjön sjö
      Röjesjön sjö
      Röjesjön sjö
      Rödjesjöåsen berg
      Röjesjöåsen höjd
      Röjningen beteshage
      Saltnäset slåtter
      Sandgärdan slåtter
      Sandgärdet vik
      Sandstormyren myr
      Sandviken vik
      Sannaberget berg
      Sannatjärn tjärn
      Sarasdammet damm
      Segersmyran myr
      Sidmon mo
      Simonshogstren skogstrakt
      Sjolmyren myr
      Sjolmyrmon mor
      Själbråbacken backe
      Sjöbron kavelbro
      Sjödinsmyrarna myrar
      Sjödinsporkarviken slåtter
      Sjömanslägdan inäga
      Sjömanssten sten
      Sjömansudden udde
      Sjömyran myr
      Sjörenen inäga
      Sjötjärnarna tjärnar
      Sjöåkern åker
      Skansbacken backe
      Skansbacken backe
      Skansbäcken bäck
      Skansforsen fors
      Skansgrinden grind
      Skantmyran myr
      Skarpan lägda
      Skarpgärdesbäcken bäck
      Skarphålet slåtter
      Skarplägdan lägda
      Skarplägden äng
      Skarplägdan lägda
      Skarpnäset slåtter
      Skarpskyttlägret lägdor
      Skarpskyttlägret slåtter
      Skarpåsbäcken bäck
      Skarpåsbäcken bäck
      Skarpåsen berg
      Skarpåsen höjd
      Skarpåsen höjd
      Skinnen sjö
      Skinnen lägda
      Skinnen sjö
      Skinnen sjö
      Skinnfjället lägdor
      Skinnsjön Saknas
      Skinntjärn tjärn
      Skinntjärn tjärn
      Skinnån å
      Skinnån å
      Skinnån å
      Skitbäcken bäck
      Skithusdalen dalgång
      Skjutbanan skjutbana
      Skogeldtjärn tjärn
      Skomakarbäcken bäck
      Skomakarbäcken bäck
      Skomakarlägdan lägda
      Skravelberget höjd
      Skravelberget berg
      Skravelbäcken bäck
      Skravelforsen fors
      Skravlingsbäcken bäck
      Skrevberget berg
      Skrivarlågbrännan skogstrakt
      Skrålåsen berg
      Skrålåsen höjd
      Skrädbergsudden udde
      Skräddargärdan lägda
      Skräddarlägdan lägda
      Skrävelsudden udde
      Skrävelsudden udde
      Skåpslåttberget höjd
      Skåpslåttbäcken bäck
      Skåpslåttern slåtter
      Skäftesmyran slåttermyr
      Skäljomsån å
      Skällbrobacken backe
      Skällbrobrädan backe
      Skälljomsmyran myr
      Skälljomsån bäck
      Skärpen lägda
      Skärsläberget stigning
      Skölmyran myr
      Sköna hamnen strand
      Slaggelägdan lägda
      Slamret slåtter
      Slantbäcken bäck
      Slåttbrandåsen ås
      Slåttbäcken slåtter
      Slåtterbrännberget höjd
      Slåtterbrännbäcken bäck
      Slåttermyran myr
      Slåttermyrbäcken bäck
      Slåttmyran myr
      Slåttmyrbäcken bäck
      Slåttmyråsen höjd
      Slädvikudden udde
      Slädviken vik
      Slämmagrinden grind
      Slättberget berg
      Slttstormyren myr
      Smedjebron bro
      Smedlägdan lägda
      Smedlägdan lägda
      Smedjemon slätt
      Smedsbacken slåtter
      Smidjeharen stenanhopning
      Småmyrarna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnsmyrorna myrar
      Smäckan slåtter
      Snearsvedjan slåtter
      Snearsvedjan slåtter
      Snedkavelbron kavelbro
      Snedmyran myr
      Snedsvedjan skogstrakt
      Snedåkarbacken höjd
      Snitthöljan göl
      Snittledet led
      Snittslåttern slåtter
      Snittjärn tjärn
      Snittjärnarna tjärnar
      Snittåsen höjd
      Snittåsen ås
      Snägdberget höjd
      Snägdarna sjöar
      Snägden, Mellan tjärn
      Snägden, Stora tjärn
      Snägden, Yttre tjärn
      Snägderna tjärnar
      Snäggtjärn, Stora tjärn
      Snäggtjärn, stora tjärn
      Solberget berg
      Sommarfängslägdan inäga
      Sommarfängslägdan lägda
      Sommarfängslägdan lägda
      Sommarkoppen beteshage
      Sommarkoppen slåtter
      Sommartjälarna myr
      Soplövsvedjan skogstrakt
      Sotarlägdan lägda
      Sottå väg
      Sottå del av skogsväg
      Spakån del av Laxsjöån
      Sparvlägdan förr slåtter
      Sparomyran förr slåtter
      Spel-Hinkesviken vik
      Spikhammarberget berg
      Sprakasvedjan skogstrakt
      Spånklyvlägdan lägda
      Spängerlägdan lägda
      Spängermyran myr
      Spängermyran myr
      Stackmyran myr
      Stackmyrberget höjd
      Staffansmyrbrännan skogstrakt
      Staffansmyren myr
      Staffansmyrhalsarna utlöpare
      Staffansmyrorna myrar
      Staffanstuvan gungfly
      Starrmyrab myr
      Starrmyrbäcken bäck
      Stavrebäcken bäck
      Stavrehögåsen berg
      Stavrehögåsen berg
      Stavretjärn tjärn
      Stavertjärnen tjärn
      Stavrenäset näs
      Stenbacken beteshage
      Stenbitbacken backe
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbithålet tjärn
      Stenbithålen myr
      Stenbitmyran myr
      Stenbittjärnarna tjärnar
      Stenbittjärnarna tjärnar
      Stenbittjärnarna tjärnar
      Stendammet damm
      Stenholmen holme
      Stenlägdan lägda
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärnbäcken bäck
      Stentjärnsmyren myr
      Stentjärnsmyren myr
      Stentjärnsmyrorna myrar
      Stenuddarna uddar
      Stendalen slåtter
      Stintbacken slåtter
      Stjälpladlägdan lägda
      Stockmyran myr
      Stockudden slåtter
      Storbacken höjd
      Storbacken höjd
      Storbacken höjd
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storbergtjärn tjärn
      Storbeten skogstrakt
      Storbranthällan klipphäll
      Stordrölet trakt
      Storfallet slåtter
      Stor-Fuskbergtjärn tjärn
      Storfuskvältan timmervälta
      Storfödslodammet damm
      Stor-Gurkmyran myr
      Storgäddbäckdammet damm
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storklövermyran myr
      Storknipen berg
      Storkyrkan kulle
      Storkyrkan lägda
      Stor-Laxsjödammet damm
      Stor-Laxsjön sjö
      Stor-Lommen tjärn
      Storlomtjärnsmyren myr
      Storlångmyren myr
      Storlångmyran myr
      Storlägdan inäga
      Storlägdan lägda
      Storlägdan lägda
      Storlägdan lägda
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrberget berg
      Stormyran myr
      Stormyrbron bro
      Stormyrbränna skogstrakt
      Stormyrbrännan skogstrakt
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrholmen tuva
      Stormyrholmen holme
      Stormyrlokarna vattensamlingar
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrvägen skogsväg
      Stor-Månsesmyran myr
      Storåberget berg
      Storsand vik
      Storsand slåtter
      Storsand strand
      Storsandslåttern slåtter
      Storslåttern slåtter
      Storsnägden sjö
      Storsnägden tjärn
      Stor-Snägden tjärn
      Storskarphålet slåtter
      Storstenlägdan lägda
      Storstenåkern åker
      Storstranden näs
      Storsvedjan skogstrakt
      Storsvedjan beteshage
      Storsvedjeforsen fors
      Storsvedjemyran myr
      Stortalludden udde
      Stortunberget berg
      Stor-Tunberget höjd
      Stortunberget berg
      Stor-Tunnäset slåtter
      Stor-Tunnäsmon skogstrakt
      Storudden udde
      Storudden slåtter
      Storudden udde
      Storviken vik
      Stor-Vitberget höjd
      Storvålen lägdor
      Storådalsmyran myr
      Storänget äng
      Stor-Öratjärn tjärn
      Stor-Öratjärnsbäcken bäck
      Strandellsgärdan slåtter
      Strandellsmyrorna myrar
      Strömbergsbäcken bäck
      Stubbisamon mo
      Stubbisamon skogstrakt
      Stubblisatallen tall
      Surströmmingshöljan göl
      Surån dal av å
      Surån sidofåra till å
      Svagden skogstrakt
      Svallet dalgång
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartdalen dalgång
      Svartdalen dalgång
      Svartdalen dalsänka
      Svartdalsberget berg
      Svartdalsberget höjd
      Svartdalstjärn tjärn
      Svartladängen äng
      Svartladänget inäga
      Svarttjärn tjärn
      Svartvikberget höjd
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartåsen berg?
      Svartåsen höjd
      Svartåsen berg
      Svedjan lägdor
      Svedjelägdan lägda
      Svedjorna lägdor
      Svedjorna lägdor
      Svelandersviken vik
      Svelandersåkern åker
      Svensbacken backe
      Svinryggen lägda
      Svinögat äng
      Svinögaslåttern slåtter
      Sågfallet fall
      Såglägdan lägda
      Sågslåttern slåtter
      Sälgen tjärn
      Sälgåsen ås
      Sönket (förr) linsönke
      Sörbackarna skogstrakt
      Sörhatarismyran myr
      Sörjensomyran myr
      Sörlägdan lägda
      Sörstaffansmyran myr
      Sörstaffansmyrhalsarna utlöpare
      Takvedbacken skogstrakt
      Tallarmobacken backe
      Tallermon sandmo
      Talleråsbäcken bäck
      Talleråsbäcken bäck
      Talleråsdammet damm
      Talleråsen berg
      Talleråsen höjd
      Talleråsmyrorna myrar
      Talleråsvägen skogsväg
      Tammasnäset slåtter
      Tammasnäset slåtter
      Tarmsmyran myr
      Tjukberget berg
      Tjuktjärlen skogtrakt
      Tjurbetet skogstrakt
      Tjuvholmen holme
      Tjuvsvedjan skogstrakt
      Tjuvudden udde
      Tjälafällen slåtter
      Tjälarna skogstrakt
      Tjälhålet slåtter
      Tjärdalssvedjan utslått
      Tjäredalsbacken backe
      Tjäredalsudden udde
      Tjäredalsviken vik
      Tjärn del av St. Laxsjön
      Tjärnloken vattensamling
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrberget höjd
      Tjärnrå slåtter
      Tjärnslåttbäcken bäck
      Tjärnslåttern slåtter
      Tjärnslåttrå slåtter
      Tjärnslåttsvedjan skogstrakt
      Tjärnåsberget höjd
      Tjärnäng urfjäll
      Tolvmansmyran myr
      Tolvmanssvedjan skogstrakt
      Tomtåkrarna åkrar
      Tomthammarn slåtter
      Tomtlägdan lägda
      Torget lägda
      Tovgärdeslägdan lägda
      Trappberget höjd
      Trappberget berg
      Trastänget slåtter
      Trollbrännan skogstrakt
      Trollkyrkan stenar
      Trollkyrkan stenanhopning
      Trånghällan klipphäll
      Trånghällan klipphäll
      Trånghällberget höjd
      Trånghällberget berg
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trångsundholmarna holmar
      Trångsundholmen holme
      Trångsundvålen sund
      Trädesåkrarna lägdor
      Tunberget höjd
      Tunberget berg
      Tunberget, Stora höjd
      Tunbron bro
      Tunnlandssvedjan skogstrakt
      Tunnäset, Lilla slåtter
      Tunnäset, Stora slåtter
      Tunnäsmon, Lilla skogstrakt
      Tunnäsmon, Stora skogstrakt
      Turatjärn tjärn
      Turntjärn tjärn
      Turntj. tjärn
      Tusenkronerslägdan inäga
      Tvättnäset slåtter
      Tyskbacken backe
      Tyskslätten slätt
      Uddeforsberget höjd
      Uddeforsberget berg
      Uddeforsdammet damm
      Udden utslått
      Uddladan (förr) lada
      Unossvedjan skogstrakt
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Vackerviken vik
      Vallägdan inäga
      Valparna sjöar
      Valpsjöarna sjöar
      Valpsjöarna sjöar
      Valpsjöarna sjöar
      Valpsjöåsen ås
      Varggärdsbacken kulle
      Vargknösen udde
      Vargsvedalsberget berg
      Varguddbron bro
      Varguddhöljan göl
      Varguddsmyren myr
      Varguddmyran myr
      Varrviken vik
      Varrvikholmen holme
      Vattenmyra myr
      Vattenstället plats
      Vattenåsen berg
      Vattenåsen höjd
      Verviken vik
      Vervikholmen holme
      Vervikmyran myr
      Vialampbäcken bäck
      Vialamptjärn tjärn
      Vialamptjärn tjärn
      Vialampåsen höjd
      Viggdammet damm
      Vigghogstret skogstrakt
      Viggslåttern slåtter
      Villasoberget höjd
      Villasomyran myr
      Vinkeltjärnen tjärn
      Vinkeltjärn tjärn
      Vinkeltjärn tjärn
      Vintervägviken vik
      Violamptjärnen tjärn
      Vitberget berg
      Vitberget höjd
      Vitberget höjd
      Vitberget, Lilla höjd
      Vitberget, Stora höjd
      Vitbergsbrännan skogstrakt
      Vitbergsbäcken bäck
      Vitbergsvägen skogsväg
      Vitbergsåsen höjd
      Villadängesviken vik
      Vitladängen äng
      Vitladänget inäga
      Vitmossamyran myr
      Vitmossamyran myr
      Vitterknularna kullar
      Volmtjärn vik
      Vreten lägda
      Vågorna vindling i Ljustorpsån
      Vålmmyran myr
      Vålmyren myr
      Vålmmyrberget höjd
      Vålmmyrbäcken bäck
      Vålmmyråsen höjd
      Vålmtjärnen vik
      Väplingsåsen ås
      Väpplingsåsen höjd
      Väpplingsåsmyran myr
      Västerhögåsen berg
      Västerhögåsen berg
      Västerintaget slåtter
      Västernäset förr slåtter
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärnshogstret skogstrakt
      Västeråkern åker
      Ytter-Snägden tjärn
      Yttersnägden sjö
      Ytterstsjön del av Valpsjöarna
      Åbrodammet damm
      Åbron bro
      Ådalen beteshage
      Ådalsberget berg
      Ådalsberget höjd
      Ådalsmyran, Lilla myr
      Ådalsmyran, Stora myr
      Ådalsnäset slåtter
      Ådalsskiftet skogsskifte
      Ådalsslåtterna slåtter
      Ådalsån å
      Ådalsån å
      Ådalsån å
      Ådalsån å
      Ågrenen inflöde i Laxsjöån
      Ågrenen inflöde
      Ågrenen inflöde i Laxsjöån
      Ålandersslåttern förr slåtter
      Ålanderssvedjan skogstrakt
      Ålbäcken bäck
      Ålbäcken bäck
      Ålhusforsen fors
      Ålhusforsen fors
      Ålhusholmen holme
      Ålidberget berg
      Ålidberget höjd
      Åliden slåtter
      Ålidforsen fors
      Ålinsmon ägor
      Åmynnberget berg
      Åmynnberget höjd
      Åmynnesstenarna stenar
      Åmynnet vik
      Åmynnet vik
      Åsbacken höjd
      Åsberget berg
      Åsberget höjd
      Åsberget höjd
      Åsensmon ägor
      Åsfäbodbäcken bäck
      Åsfäbodbäcken bäck
      Åsfäbodknippen höjd
      Åsfäbodvägen väg
      Åskbrännan skogstrakt
      Åsmyran myr
      Åsänget äng
      Åsängsbron bro
      Åsängsforsen fors
      Åsängsmyren myr
      Åsängsnäset slåtter
      Åsängsviken vik
      Återvändningen å
      Återvändningen område
      Åttan lägda
      Älgloken vattensamling
      Älgviken vik
      Älgåsen berg
      Älgåsen höjd
      Älgåsmyran myr
      Älgåstjärn tjärn
      Ängarna, östra ängar
      Ängeshammarn lägdor
      Änget lägdor
      Änget slåtter
      Änget lägda
      Öden slåtter
      Öppomsfäbodtjärn tjärn
      Örasjöbäcken bäck
      Örasjöbäcken bäck
      Örasjöhöjden höjd
      Örasjön sjö
      Örasjön sjö
      Örasjön sjö
      Örasjöåsen höjd
      Öratjärn tjärn
      Öratjärn tjärn
      Öratjärnsbäcken bäck
      Öratjärnsbäcken, Lilla bäck
      Öratjärnsbäcken, Stora bäck
      Öratjärnsmyrorna myrar
      Örmyren myr
      Öset plats
      Österlägdorna lägdor
      Östertjärn tjärn
      Östervattenmyren myr
      Östervattnet sjö
      Östervattnet sjö
      Östervattnet sjö
      Österåkerslägdan lägda
      Överåkersnäset näs

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.