ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stigsjö socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 616 Bebyggelsenamn : 354 Naturnamn : 663
Stigsjö sn Abborkiärnbäcken, se Per-Jansbäcken bäck Stigsjö sn sn Abborrflarken tjärn
Stigsjö sn »aldersiöhällan», se Aldersjöhöjden berg Stigsjö sn sn Aldersjöbrännan skogstrakt
Stigsjö socken Aldersjöbrännan skogsmark Stigsjö socken Aldersjöhöjden berg
Stigsjö sn Aldersjöhöjden berg Stigsjö socken Aldersjömyrarna myrmark
Stigsjö sn Aldersjöhöjden höjd Bodarna inbyggarbeteckning Aldersjön sjö
Stigsjö sn Aldersjön sjö Bölesarna inbyggarbeteckning Aldersjön sjö
Stigsjö sn Aldersjön sjö Bölesborna inbyggarbeteckning Aldersjöslåttern slåtter
Stigsjö sn Aldersjön sjö Hamreborna inbyggarbeteckning Aldersjöån å
Stigsjö socken /Se Aldersjön sjö Kullarmarkborna inbyggarbeteckning Aldersjöån å
Stigsjö sn /Se Aldersjönäset näs Kullamarkarna inbyggarbeteckning Allmanmoberget höjd
Stigsjö sn /Se Aldersjöån å /Se Nygårdarna inbyggarbeteckning Allmanmon skogstrakt
Stigsjö sn /Se Aldersjöån å Näggärdarna inbyggarbeteckning Andersnilsbäcken bäck
Stigsjö sn /Se *Andersiön fiskevatten Näggärdsborna inbyggarbeteckning Backberget höjd
Stigsjö sn /Se *Andersiön fiskevatten Skjållstaborna inbyggarbeteckning Backudden udde
Stigsjö sn /Se *Andersiön sjö /Se Spillbölarna inbyggarbeteckning Backviken vik
Stigsjö sn /Se Antoniusbäcken bäck Stigsjöborna inbyggarbeteckning Backån å
Stigsjö sn /Se Bakom månen terräng Ultråsarna inbyggarbeteckning Baggsvedbacken landsvägsbacke
*Aldersjö by? Ballblötan vik? Öjeborna inbyggarbeteckning Ballblötan vik
Anders-Nilstorpet ödetorp Bergmyran myr Aldersjönäset lht Bergmyrarna myrmark
Boda by Bergtjärnen tjärn Antonstorpet torp Bergsvedjorna slåttermark
Boda by Biörk Siön, se Björkhulthsjön sjö Backe backudde Bergtjärn tjärn
Boda by /Se Biörk Siön, se Björkhultsjön sjö Backsveden torp Bergtjärnen tjärn
Brunne by *Biörkåtresk fiskevatten Backsvedjan torp Bimansdalen nejd
Brunne by *Biörkåtresk sjö /Se Baggsvedjan torp Björkhultsjöberget berg
Brunne by Bjäsmyrkälen skogsmark Baggsvedjan torp Björkhultsjöbäcken bäck
Brunne by Björkhultsjöberget berg Bakommånen torp Björkhultsjön sjö
Brunne by /Se Björkhultsjöbäcken bäck Bergtorpet torp Björnaberget berg
Brunne by /Se Björkhultsjön sjö Beteshagen, se 16 Brunne Saknas Björnberget höjd
Brunne by /Se Björkhultsjön sjö Blötdalen torp Björndalen dalgång
?Byn by Björkhultsjön sjö Boda bebyggelse Björnmyren myr
By by Björnaberget berg Boda bebyggelse Blåstarrmyren myr
Byn by Björndalen dalgång Boda by Blötmyrarna myrmark
Byn by Blåsåsen höjd Boda by Bodabacken vägbacke
Byn by Blötmyran myr Boda by Bodabäcken bäck eller å
Byn by Blötmyrbäcken bäck Bodasågen såg Bodaskolmyren myr
Bölen by Bodabäcken bäck Bodum by Bodaån å
Bölen by Boda-Skolmyran myr Brattsvedjan torp Bosvedjan skogstrakt
?Böle by Bodaån å Bredåker torp Bosvedmyrarna myrmark
Böle by Bosvedjan terräng Brittebo torp Botjärnen tjärn
Dalen torp Botjärnen sjö Brodalen torp Botjärnen tjärn
*Finnmarken, se *Viksjö fjäll- och finnmark Saknas /Se Botjärnen tjärn Broänget lht Botjärnsberget berg
*Gammalgården förr gård Botjärnen tjärn Brundindska torpet, se 5 Ultrå Saknas Botjärnsmyren myr
Gammalgården förr gård /Se Botjärnsberget berg Brunne bebyggelse Botjärnsslåttern odling
*Gudsjö förr by Botjärnsmyran myr Brunne bebyggelse Bottenlös täkt
Gussjö by Brackan terräng Brunne bebyggelse Brattberget berg
Gussjö byar /Se Brackmyran myr Brunne bebyggelse Brattmyren myr
Hamre by Brattfallsbäcken Saknas Brunne by Bredto dalsänka
Hamre by Brattsvedberget berg Brunne by Bredtoberget berg
Hamre by Bredtoberget berg Brunnekvarnen kvarn Bredvikberget höjd
Hamre by /Se Bredtoberget berg Brunnskog torp Bredviken vik
Hamre by /Se Bredtoberget berg Byn bebyggelse Bredvikudden udde
Hanaberg by Bredviken vik Byn by Bredåkersbäcken bäck
Hanaberg by Bredåkersviken vik Byn by Bredåkersviken vik
Hanaberg by Brenkiernan, se Nedre-Bränntjärnen tjärn Byn by Brodalsbäcken bäck
Hanaberg by Brenkierns bergen, se Bränntjärnberget, V. o. Ö. berg Bynäset by Brodalsmyren myr
Hanaberg by /Se Breto berg, se Bredtoberget berg Bynäset torp Brudkläddmyren myr
Hönerstorpet ödetorp Bromsingberget berg Bysmedstorpet torp Brunnesjön sjö
Kullarmark by Brudkläddmyran myr Bysågen såg Brunneån å
Kullarmark by Brunnesjön sjö Byåker lht Brån å
Kullarmark by Brunnesjön sjö Båtsmanstorpet torp Brånsmyren myr
Landtjärn by Brunnesjön sjö /Se Bäckdalssvedjan torp Brånsån å
Landtjärn by Brunnesjön sjö /Se Böle by Brånsån å
Landtjärn by Brunnsjön sjö /Se Böle by Bråmsberget berg
Landtjärn by /Se Brunneån å /Se Bölen by Bråmsingberget berg
Motorpet förr torp Brunneån å Bölesmon bebyggelse Brännberget höjd
Myrorna förr torp Brånsmyran myr Dalen torp Brännberget berg
Nygård by Brånsån å Dalkvisttorpet torp Brännlandet höjd
Nygård by Brännberget berg Dalsvedjan torp Bränntjärnen tjärn
Näggärd by Bränntjärnberget, Västra o. Östra berg Ed torp Bränntjärnen, Östra och Norra tjärnar
Näggärd by Bränntjärnberget, Västra berg Ed torp Brännåshöjden höjd
Näggärd by /Se Bränntjärnberget, Östra berg Edet, Lilla trakt Bynäset udde
Prästbolet khbost. /Se Bränntjärnen, Nedre- tjärn Fabriksplanen lht Byttlockmyren myr
Prästbolet khbost. /Se Bränntjärnen, Övre tjärn Fjällskogen bebyggelse Byxmyrarna myrmark
Prästgården gård /Se Brännåshöjden höjd Flurgärdena torp Byån å
Risnäs by /Se Bräntberget berg Flurtorpet torp Båthusviken vik
Risnäs by Bräntberget berg Flurtorpet torp Bäckdalssvedjan odling
Skjållsta by Bybäcken bäck Fäbodbacken bebyggelse Bölesholmen holme
Skjållsta by Bynäset näs Fäbodbacken torp Böleskolmyren myr
Skjållsta by Byxmyrorna myrar Fäbodsgärdan torp Bölesliden skogstrakt
Skjollsta by /Se Byviken vik Fäbodtorpet torp Bölesviken vik
Smöråker by Båthusviken vik Fällmyren torp Dalsvedjan odling
Smöråker by Bölesholmen holme Gammalfäbodarna förr fäbodar Darktjärnen tjärn
Smöråker by /Se Bölesliden skogsmark Gammalgården förr gård Degernäset udde
Solberg by Böles-Skolmyran myr Gammalåsen torp Degernäsmyren myr
?Solberg by /Se Bölesviken vik Gesällhammaren(?) torp Degernäsviken vik
*Solby by? Degernäset näs Getgodset torp Djupdalen dalsänka
Spelböle by Degernäsmyran myr Getingdralet, se 12 Byn Saknas Djupdalsmyren myr
Spelböle by Degernäsviken vik Gistplatsen, se 4 Hanaberg Saknas Djuptjärnen tjärn
Starred by Djupdalen dalsänka Gottorp torp Djuptjärnsberget berg
*Stig gård /Se Djuptjärnen sjö Granön torp Dunderön ö
*Stigsjö finnmark del av sn Djuptjärnsberget berg Grindgärdena torp Dunderön ö
*Stigsjö finnmark, se *Viksjö fjäll- och finnmark Saknas /Se Dunderön ö Grindägan torp Dunderöviken vik
Sunne by Dunderöviken vik Gussjö bebyggelse Ed höjd
Sunne by Edet landområde Gussjöbygden bebyggelse Edstjärnen tjärn
?Sunne by Edstjärnen tjärn Hammertorpet torp Edtjärnsbacken backe
Sunne by Elgsiö, se Älgtjärnen tjärn Hamre bebyggelse Edstjärnsberget höjd
Sunne by Elgsiön, se Älgsjötjärn Saknas Hamre bebyggelse Edstjärnsbäcken bäck
Sunne by /Se Erik-Ersmyran myr Hamre by Enhögbäcken bäck
Södergården by Evighetsbäcken bäck Hamre by Enhögen höjd
Sörgård by Fagertoberget berg Hanaberg bebyggelse Eriklarsgärdena odlingar
Sörgård by Felemala berg Hanaberg by Erkolsmyren myr
Sörigården by Felemala berg Hanaberg by Felemala berg
Uland by Felemala berg Hanabergsbodarna fäbodar Finnsundbron bro
Uland by Felemala berg Hansero gård Finnsvedhällarna berghällar
Uland by /Se Felemala berg Hansjans förr torp Felemala berg
Uland by /Se Felemala berg o. triangelpunkt Häggedalen torp Finnsvedjan odlingar och skogsmark
Uland by /Se Femstenaröset röse Häggsvedjan torp Finnvägen väg
Uland by /Se Filemala berg /Se Hästhagarna torp Fittjeviken vik
Uland by /Se Filemala berg /Se Hästhagen, se 5 Södergård Saknas Flaggberget berg
Uland by /Se Filemalen, se Felemala berg Högalund torp Flarkarna tjärnar
*Ulevik by? File M...l..., se Felemala berg Högen torp Flarkberget berg
Ultrå by Fittjeviken vik Högmyrbacken bebyggelse Flarkberget berg
Ultrå by Fittjeviken vik /Se Högmyrbacken torp Flarken tjärn
Ultrå by *Flarckasiön sjö Högsvedjan torp Flarken myr
Ultrå by /Se *Flarkasjön sjö /Se Högsvedjan torp Flarken tjärn
Vike by Flarkberget berg Högvalla torp Flarken slåtter
Vike by Flarkberget berg Högvalla torp Flarken tjärn
Vike by Flarken tjärn Hölös torp Flarken utvidgning av Bodaån
Vike by Flarken myr Hönerstorpet torp Flarken tjärn
*Viksjö Saknas Flarken tjärn Intaget torp Flarken tjärn
*Viksjö fjäll- och finnmark del av sn /Se Flarken sjö /Se Jansmyren torp Flarkmyren myr
*Viksjö fjäll- och finnmark del av sn Flarkmyran myr Jettsellshammaren torp Flarkmyren myr
Älgsjö gd Flarkmyran myr Joelsbo torp Flarkmyren myr
?Älgsjö by? Flarkmyran myr Jonabramstorpet torp Flomyren myr
Älgsjö by Flerken, se Stenbitflarken tjärn Järnbomyren torp Flurslåttern odling
Älgsjö by »flerken», se Flarken tjärn Jöns Olofssons torp, se 6 Södergård Saknas Fongsberget berg
Älgsjö by »flerken», se Stenbitflarken tjärn Jönsperstorpet torp Fågelmyren myr
Älgsjö by Flomyran myr Kallsvedjan torp Fågelmyren myr
Älgsjö by Flärkmyran myr Kalvgärdan, se 7 Södergård Saknas Fäbodberget berg
Älgsjö by Flärkmyran myr Kullamark, se Kullamarkarna by Fäbodberget höjd
Älgsjö by Fågelmyran myr Kullamark by Fäbodbäcken bäck
Älgsjö by /Se Fågelmyran myr Kullarmark by Fäboddalen dalsänka
Älgsjö by /Se Fångsberget berg Kullarmark by Fäbodkullen berg
*Älvsjö by? Fäbodberget berg Kullen lht Fäbodmyren myr
Öje by Fäbodbäcken bäck Kvarnen, se 4 Hamre Saknas Fäbodplatsen plats
Öje by Fäbodhöjden höjd Kvarnstället, se 6 Ultrå Saknas Fäbodsjöbäcken bäck
Öje by Fäbodmyran myr Kvillinge bebyggelse Fäbodsjön sjö
Je by /Se Fäbodmyran myr Kyrkoherdeboställe gård Fäbodsjön sjö
Öje by /Se Fäbodmyran myr Kyrkojord, 1 Prästbolet Saknas Fällbodtjärnen tjärn
Östanvik by Fäbodmyran myr Kyrkojord Saknas Fällbosjön tjärn
Östanvik by Fäbodsjön sjö Kälen torp Fällmyrberget berg
Östanvik by Fäbodsjön sjö Kärrmyran torp Förvälmyren slåttermyr
Östanvik by /Se Fäbodsjön sjö Landinska torpet, se 17 Brunne Saknas Gammalgårdsbacken förr landsvägsbacke
  Fäbokiern, se Fällbodtjärnen tjärn Landtjärn by Gammallandsviken vik
  »fäbo kiern», se Fällbodtjärnen tjärn Larsgrelstorpet torp Gammalstarrarna odling
  Fällbodtjärnen tjärn Lidbrotå torp Gammalåsberget berg
  Fällbodtjärnen tjärn Lilla Intaget, se 18 Brunne Saknas Gammalänget odling
  Fällbodtjärnen tjärn Lillroten bebyggelse Getingbacken backe
  Fällbodtjärnsbäcken bäck Lindalstorpet bebyggelse Gillermyrarna myrmark
  »fällmalen», se Felemala berg Lindalstorpet torp Gillersberget Saknas
  Fällmalen, se Filemala berg Lyckan torp Gillersberget berg
  Fällmyrberget berg Långbrosvedjan torp Gillersberget slåtter
  *Garisåsen Saknas Långbrosvedjan torp Gorumsberget berg
  Genhögbäcken bäck Långslätten lht Grandalen dalsänka
  Gillermyrorna myrar Långsvedjan torp Grandalsberget berg
  Gillersberget berg Långsvedjorna torp Grandalsledet led
  Gillersberget berg o. triangelpunkt Lägdan, se 7 Ultrå Saknas Granudden udde
  Gisterholmen holme Löfsta torp Granön ö
  Gorkdalsbergen berg Löten torp Granön ö
  Gorumsberget berg Meandertorpet torp Grannäset udde
  Grandalsberget berg Medskogsdalen torp Grindgärdsviken vik
  Grannäset näs Midskogsdalen torp Grodtjärnberget berg
  Granudden udde Mjösjötorpet förr torp Grodtjärnberget berg
  *Granåsen berg Mon torp Grofällsberget berg
  Granön ö Mossmyren torp Grofällsundet sund
  Grodtjärnsbäcken bäck Myrarna torp Gropberget berg
  Grofällsberget berg Märtakajsasgärdena torp Grundtjärnen tjärn
  Gropberget berg Nabbtorpet torp Grundtjärnsberget berg
  Grundtjärnen tjärn Nilssvedbacken torp Grundtjärnsbäcken bäck
  Grundtjärnen tjärn Nipan, se 8 Södergård Saknas Grundtjärnsmon skogstrakt
  Grundtjärnen tjärn Nordkap torp Gubben tjärn
  Grundtjärnsberget berg Nordsvedjetorpet torp Gubberget berg
  Gubbmyran myr Noret by Gubberget berg
  Gubbmyran myr Noret torp Gubbmyren myr
  Gullmoberget berg Nortorpet torp Gubbmyren myr
  »gusiön», se Gussjön sjö Nygård by Gubbslåttern förr slåtter
  Gusjön sjö Nygård torp Gubbäcken bäck
  Gussjön sjö Nykvarnen kvarn Gullboberget berg
  Gussjön sjö Nynäset torp Gullboberget berg
  Gussjön sjö Nyåker torp Gunnarhällan udde
  Gussjön sjö /Se Näggärd by Gussjön sjö
  Gussjön sjö Näggärde by Gussjön sjö
  Gussjön sjö Näggärd by Gussjön sjö
  Gussjön sjö /Se Näggärd by Gåltjärnslångmyren myr
  Gussjön sjö /Se Näggärdsbyn bebyggelse Gårdbacken vägbacke
  Gåhlkiernhögden, se Gåltjärnkullen berg Näset torp Gåsflarken tjärn
  »gåhlkiern högden», se Gåltjärnkullen berg Näset torp Gåsflarkmyren myr
  Gåltjärnkullen berg Näslundska torpet torp Gåssasvedjorna odling
  Gåltjärnkullen berg Näslundstorpet torp Gåstjärnen tjärn
  Gåltjärnkullen höjd Odinsborg torp Gäddtjärnen tjärn
  Gåltjärnkullen höjd Odlingen, se 19 Brunne Saknas Gäddtjärnsbäcken bäck
  Gåltjärns-Långmyran myr Ollarstorpet torp Gökdalen dalsänka
  Gåsflarkbäcken bäck Olof Lars-gården torp Gökdalsbäcken bäck
  Gåsflarkbäcken bäck Olofstorp torp Gökdalsmyren myr
  Gåsflarken tjärn Olsboda torp Halvväganesberget höjd
  Gåsholmen förr holme, nu udde Perjanstorpet förr torp Hammerhällan udde
  Gåsholmen del av Näsudden Per Johanssons torpet torp Hammermyren myr
  Gåstjärnen tjärn Perlarssonstorpet torp Hammervägen landsväg
  Gåstjärnsbäcken bäck Perlarstorpet torp Hamran skogstrakt
  ?Gäddtjärnen tjärn Persboda torp Hamrebäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn Prästbolet bebyggelse Hamrefäbodsjön sjö
  Gäddtjärnen tjärn Prästbolet kyrkojord Hamrinsbacken backe
  Gökdalsbäcken bäck Prästgården gård Hamptjärnen tjärn
  Göransberget berg Pökgodset torp Hanabergsbäcken bäck
  Hagemyran myr Raklet bebyggelse Hanabergsfäbodbäcken bäck
  Halvväganesberget berg Risnäs by Hansjans slåtter
  Hammarroten sjö Risnäs by Harasveddalen dalsänka
  Hammarroten sjö /Se Risnäs by Harasvedslåttern förr slåtter
  Hamptjärnen tjärn Risnäsbod fäbod Hunddynghammaren höjd
  *Hamre äng ?äng Risnäset torp Håkanmyren myr
  ?Hanabergs bäcken bäck Risnäsbodarna fäbodar Hålandsberget berg
  ?Hanabergs bäcken bäck Roten by Hålandsklippen berg
  *Hanabäcksån å /Se Roten bebyggelse Hålmyrberget berg
  Harasveddalen terräng Rotslåttern torp Hålmyren myr
  Håkabacken höjd Rotslätten by Häggedalen dalsänka
  Håkamyran myr Rotslätten bebyggelse Häggedalen dalsänka
  Hålandsklippen berg Råbackstå torp Hällebackberget berg
  Hålmyran myr Sjöbo torp Hällebackslåttern slåtter
  Hålmyrberget berg Sjöboda torp Härnäset udde
  *Häbbandztresk sjö Sjövik torp Högbergstoberget berg
  Häggedalen dalgång Skiftet, se 4 Solberg Saknas Högen höjd
  Häggedalsviken vik Skjollsta bebyggelse Högholmen holme
  Hällebacken landsvägsbacke? Skjollsta bebyggelse Höghällan berghäll
  Hästhuvudmyran myr Skjollsta by Höghällarna bergknallar
  Högbergstoberget berg Skjållsta by Högklippen berg
  Högholmen holme Skjållsta by Högmyren myr
  Höghällorna bergknallar Skjållsta by Högmyren odlingar
  Högklippen höjd o. triangelpunkt Skjållstabodarna fäbodar Högsvedjan skogshöjd
  Högmyrbacksbäcken bäck Skogen torp Högto dalsänka
  Högsvedberget berg Skogstorpet torp Högåkern täkt
  Igeltjärnen tjärn Skolhustomten, se 20 Brunne Saknas Igeltjärnen tjärn
  Igeltjärnen tjärn Skolhustomten, se 21 Brunne Saknas Iggbäcken bäck
  Iggbäcken bäck Slottdalen torp Iggen tjärn
  Iggen sjö Slåttdalen torp Iggen tjärn
  Iggen tjärn Slåttdalen torp Ingesberget berg
  Iggen tjärn Smedstorp torp Ingesviken vik
  Iggen tjärn Smöråker bebyggelse Ingesviken vik
  Iggen sjö Smöråker by Inget odling
  Iggen sjö /Se Smöråker by Inget odling
  IggSjö, se Iggen tjärn Smöråkersbodarna fäbodar Inget slåtter
  Ilmyrån å Solberg bebyggelse Intagen slåttermark
  *Jemstena-Röse gränsröse Solberg by Intagsbäcken bäck
  Jensmyrdammet område Solberg by Janjansgärdena odling
  Järnmyrbacken höjd Solbergsbodarna fäbodar Kallbacken höjd
  Kallbacken höjd Solliden torp Kallmyren slåttermyr
  Kallbäcksmyran myr Spelböle by Kallvikberget berg
  Kallvikberget berg Spelböle by Kamsto dalsänka
  Kattinget terräng Spillböle by Kamstoberget berg
  Kattmyran myr Spillbölsfäbodarna bebyggelse Karlssonsviken vik
  Kattskäret skär Spillbölssågen förr såg Kattingesbäcken bäck
  Kattskäret skär Starred by Kattinget odling
  Killingholmen holme Starred by Kattskäret skär
  Killingholmen holme Starred by Kattskäret skär
  Killingholmen holme Storholmen lht Kattskäret skär
  Knyllhöjden höjd Storlunden torp Kerstinmyren myr
  Kobackbäcken bäck Storslåtterna torp Kerstinmyren myr
  Kojberget berg Storsvedjan torp Kerstinmyrberget berg
  Kojmyran myr Styvgärdena båtmanstorp Killingholmen holme
  *Korshuggenstenen råmärke Sunnanå torp Killingholmen holme
  Korstjärnen tjärn Sunne by Killingholmen holme
  Kroktjärn sjö Surdalen torp Klangviken vik
  Kroktjärnen tjärn Svartsvedberget torp Klingermyren slåtter
  Kroktjärnen tjärn Svarttjärnen torp Knekabacken odling
  Kroktjärnen tjärn Svartviksudden lht Knekaviken vik
  Kroktjärnen tjärn Svedjan torp Kobacksveden odling
  Kroktjärnsbäcken bäck Svedjorna torp Kobackbäcken bäck
  Krokviken vik Sventtjärnstorpet torp Kolbacken backe
  Kråkviken vik Sågbacken torp Korstjärn tjärn
  Kråkviksudden udde Södergård bebyggelse Korstjärnsberget berg
  Kullarmarksbäcken bäck Södergård bebyggelse Kossehålet odling
  Kullarmarktjärnen tjärn Södergård bebyggelse Kroktjärnen tjärn
  Kvarnhusberget berg Södergård by Kroktjärnsbäcken bäck
  Kälen slåtter- o. skogtrakt /Se Södergården by Krokviken vik
  Källberget berg Södergård by Kullarmarkbäcken bäck
  Käringudden udde Söderkviststorpet ödetorp Kullarmarktjärnen tjärn
  »landkiernkiern», se Landtjärnen tjärn Sönnaån bebyggelse Kullägdan odling
  Landtjärnen tjärn Sönnomån torp Kvarnhusbäcken bäck
  Landtjärnen tjärn Sörigården by Kvarnhusslåtterna odling
  Landtjärnen tjärn Tjärndalen torp Kyrksanden vik
  Lappmyran myr Torpargränden bebyggelse Kyrkvägen väg
  Lappmyran myr Torpet, se 22 Brunne Saknas Kråkslåttern slåttermark
  Lappudden udde Torrmyran torp Kälen skogstrakt
  Leonsholmen holme Tullkvarnen kvarn Käringsten berg
  Lerbacksmyran myr Udden torp Käringudden udde
  Lidberget berg Udden torp Ladsvedbäcken bäck
  Lill-Djuptjärnen tjärn Udden torp Ladsvedjan odling
  Lill-Djuptjärnsberget berg Uddslåttern, se 23 Brunne Saknas Landtjärnsbäcken bäck
  Lillflarken tjärn Uland by Landtjärnstjärnen tjärn
  Lill-Fäbodberget berg Uland by Lappkällmyran myr
  Lillholmen holme Ulandsfäbodarna fäbodar Lappmyren myr
  Lill-Långmyran myr Ulandsnäset torp Lappudden udde
  Lillmyran myr Ultrå bebyggelse Leonsholmen holme
  Lillmyran myr Ultrå bebyggelse Lerbacken landsvägsbacke
  Lillmyran myr Ultrå bebyggelse Lerbacksmyren myr
  Lill-Roten sjö Ultrå by Lidberget berg
  Lill-Roten sjö Ultrå by Lidberget berg
  Lillroten sjö /Se Ultrå by Lidbäcken bäck
  Lill-Roten sjö Ultrå by Liden skogssluttning
  Lill-Roten sjö Ultråbodarna fäbodar Lidslåtterna slåttermark
  Lillsjön sjö Unesvedjan lht Lillbränntjärnen tjärn
  Lillsjön sjö Utiberget gård Lillbränntjärnsberget berg
  *Lillsiötresk sjö Vestbo lht Lilldjuptjärnen tjärn
  Lill-Svarttjärnen tjärn Vike bebyggelse Lillflarken tjärn
  Lill-Svarttjärnen tjärn Vike by Lillgillersbergsmyren myr
  Lilltjärnen tjärn Vike by Lillholmen holme
  Lillviken vik Vikefäbodarna bebyggelse Lillholmen holme
  Lillåbroberget berg Vikeroten bebyggelse Lillkallvikberget berg
  Lillåtjärnen tjärn Vikeroten torp Lillroten sjö
  Lomskäret skär Vikesvedjan torp Lillrödmyren myr
  Långbrobäcken bäck Vilan, se 24 Brunne Saknas Lillsjön sjö
  Långmyran myr Vilan lht Lillsjön sjö
  Långmyran myr Vintervägen torp Lillspakan spakvatten
  Långmyran myr Vreten lht Lillstaden dalsänka
  Långmyran myr Vänglundstorpet torp Lillsvarttjärnen tjärn
  Långmyran myr Västansjöbygden bygd Lillsvarttjärnen tjärn
  Långmyran myr Västat bebyggelse Lillsvarttjärnen tjärn
  Långmyrberget berg Västeräng torp Lillsvarttjärnsberget berg
  Långmyrberget berg Västibacken torp Lilltjärnen tjärn
  Långnäsudden udde Västibodarna bebyggelse Lillviken vik
  Långsjön sjö Västifäbodarna bebyggelse Lillåbroberget berg
  Långsjön sjö Västiliden torp Lillåbron bro
  Långsjön sjö Västinget torp Lillåtjärnen tjärn
  Långsjön sjö /Se Västiåsen torp Lokmyren myr
  Långsjön sjö Ytterhem torp Lomskäret skär
  Långsjön sjö /Se Åkerlundstorpet, se 7 Smöråker Saknas Lyngmyren myr
  Långtjärnen tjärn Åkerlundstorpet torp Långbrotå dalsänka
  Långtjärnen, se Skettjärnen tjärn Åkroken torp Långmyrberget berg
  Långvitberget berg Ålundstorpet torp Långmyren myr
  Lägdmyrberget berg Åmot lht Långmyren myr
  Lösenbäcken bäck Åratalstorp torp Långmyren myr
  *Mal gränstrakt /Se Åsen torp Långmyren myr
  Marabutierna, se Mörabotjärnen tjärn Ägan, se 10 Skjullsta Saknas Långmyren, Norra myr
  Matesmyran myr Äkre gård Långmyren, Södra myr
  »merkkiernan», se Botjärnen sjö Älgarå torp Långmyren myr
  Merkkiernan, se Botjärnen tjärn Älgarås torp Långmyren myr
  Midskogsmyran myr Älgen torp Långmyren myr
  Miösiön, se Fäbodsjön sjö Älggårdsviken torp Långnäsudden udde
  »miösiön», se Fäbodsjön sjö Älgsjö by Långsjön sjö
  Mjösjöberget berg Älgsjö by Långsvedjan område
  Mjösjön sjö Älgsjö Saknas Långtjärn tjärn
  Mjöviken vik Öbergska torpet, se 7 Östanvik Saknas Långtjärnen tjärn
  Morfarsmyran myr Ödesänget förr torp Långvitberget berg
  Morgonvardsberget berg Öhrlingska torpet torp Låsmyren slåttermyr
  Mossatuvorna myrmark Öijetorp torp Lägdmyrarna slåttermyrar
  Märaboberget berg Öje by Lägdmyrberget berg
  Märabotjärnen tjärn Öje by Lösen backe
  Mörttjärnen tjärn Öjesågen vattensåg Lösenbäcken bäck
  Mörttjärnen tjärn Östanbäck torp Mangmansvedbäcken bäck
  Mörttjärnen tjärn Östanvike, se 9 Vike Saknas Matteviklundsberget berg
  Mörttjärnen tjärn Östanvik bebyggelse Mattismyren myr
  Mörttjärnen tjärn Östanvik by Mellansjön sjö
  Mösslandsberget berg Östanvik by Mjösjöberget berg
  Nabben udde Östanvik by Moberget berg
  Nedre-Bränntjärnen tjärn Österbergstorpet, se 5 Hamre Saknas Momyren myr
  Nokret, se Noret halvö   Mon höjdsluttning
  Noret udde   Mon skogstrakt
  Noret halvö   Morfarsmyren myr
  Norrdalt Tiernan, se (?)Stenbitflarken tjärn   Morgonvardsberget berg
  Norr-Fäbodmyran myr   Morgonvardsslåttern förr slåtter
  Norrstugudalen dal o. odling   Mossatuvorna myrmark
  Norviken vik   Mossmyren odling
  Nybrobäcken bäck   Måddbäcken bäck
  Nybruksviken vik   Mådden täkt
  Nybyggetjärnen tjärn   Måtjärn tjärn
  Nybyggetjärnen tjärn   Märaboberget berg
  Nybyggetjärnen tjärn   Märabobäcken bäck
  Nyfunnenmyran myr   Märabotjärnen tjärn
  Nygårdsberget berg   Märrbotjärnen tjärn
  Nyhemmansdalen dalsänka   Mörttjärnbäcken bäck
  Näggärdsbergen berg   Mörttjärnen tjärn
  Näggärdstjärnen tjärn   Mörttjärnen tjärn
  »näset», se Starredsnäset halvö   Mörttjärnen tjärn
  Näsudden udde   Mörttjärnmyren myr
  Nöttjärnen tjärn   Mörttjärnsberget berg
  *Ogardstjärn sjö   Mörttjärnsmyren myr
  Ormudden udde   Nabben udde
  Oxtjärnen tjärn   Nerslåttmyren slåttermyr
  Paddtjärnberget berg   Norbron bro
  Paddtjärnen tjärn   Norbron landsvägsbro
  Penåsbäcken bäck   Norrfäbodmyren myr
  Penåsslåtten terräng   Norrstugudalen dal och odling
  Penåstjärnen tjärn   Norudden udde
  Per-Jansbäcken bäck   Norviken vik
  Per-Jansbäcken bäck   Nybyggeslåttern slåtter
  Per-Jansflarken tjärn   Nybyggetjärnen tjärn
  *Porsmyrberget berg   Nybyggetjärnen tjärn
  Prästmyran myr   Nygårdsberget berg
  Raspbergsudden udde   Nygårdsbäcken bäck
  Risholmen holme   Nyhemmansdalen dalsänka
  Risholmen holme   Nyösjön sjö
  Risnäsbäcken bäck   Näggärdsbergen bergsträckning
  Risnäsudden udde   Näggärdstjärnen tjärn
  Ristholmen, se Risholmen holme   Näsberget berg
  Ristjärnarna tjärnar   Näset udde
  Ristjärnbäcken bäck   Näset udde
  Rosendalen dalsänka   Näset udde
  Rosendalsbäcken bäck   Näset udde
  Roteberget berg   Näsviken vik
  Roteberget berg   Nöttjärnen tjärn
  *Rothen, Mellersta sjö   Nöttjärnen tjärn
  *Rothen, Mellersta sjö   Oljansviken vik
  Roten, L. sjö   Ollarsgärdena odling
  *Rote ånn å   Ololsgärdena odling
  Rotingsberget berg   Olperskvarndammet åparti
  Lilla Rot-Sjön, se Lill-Roten sjö   Ormudden udde
  Rotsjöån å   Oxtjärnen tjärn
  Rotslåttarna strandområde   Paddtjärnen tjärn
  *Rottan, Yttersta fiskevatten   Paddtjärnslåttern slåtter
  Rumpardalen dalsänka   Penåsbäcken bäck
  Rumparmon terräng   Penåstjärnen tjärn
  Rågsvedberget berg   Perjansflarken tjärn
  Rågsvedjan terräng   Perjonsbacken backe
  Råholmen holme   Pinndalen dalsänka
  Råstensberget berg   Pinndalsflarken tjärn
  Råstensmyran myr   Pinndalshöjden höjd
  Räbbastomyran myr   Prästmyren myr
  Rödmossamyran myr   Pusten tjärn
  Rödmyran myr?   Pustmyren myr
  Rödmyran myr   Pölsan slåtter
  Rödmyrberget berg   Raspbergsudden udde
  Rökierna, se Röttjärnen tjärn   Rebastomyren myr
  Rökiernan, se Röttjärnen tjärn   Risholmen holme
  Rörtjärnen tjärn   Risholmssundet sund
  Rörtjärnsbäcken bäck   Rismyren myr
  Röttjärnen tjärn   Risnäsbäcken bäck
  Röttjärnen tjärn   Risnäsudden udde
  Röttjärnen tjärn   Ristjärnarna tjärnar
  Röttjärn-Långmyran myr   Ristjärnen, Mindre tjärn
  Röttjärnmon terräng   Ristjärnen, Större tjärn
  Sandviken vik   Rompardalen dalsänka
  Sandviken vik   Romparmon tallmo
  Sibbekiernan, se Sipptjärnen tjärn   Rosendal slåtter
  Sibbekiernan, se Sipptjärnen tjärn   Rosendalen dalsänka
  Simohöjderna berg   Rosendalsmyren myr
  Simohöjderna höjder   Roten, Lilla sjö
  Sipptjärnen tjärn   Rotesjön, Lilla sjö
  Sipptjärnen tjärn   Rottjärnen tjärn
  Sipptjärnen tjärn   Rotänget odling
  Sissel-Kojmyran myr   Rotängsmyren myr
  Sjödinsmyran myr   Rågsvedberget berg
  Skettjärnen tjärn   Råholmen holme
  Skorvmyran myr   Råstensberget berg
  Slåttlandsbäcken bäck   Rödmossamyren myr
  Smörasken holme   Rödmyren myr
  Smöråkerspussen göl   Rödmyren myr
  Snedmyrslåtten sank mark   Rödsandbrobäcken bäck
  Snedsvedbäcken bäck   Römmetoberget berg
  *Spillbölesrå råmärke   Römmetomyren, Nedre myr
  Spillbölestjärnen tjärn   Römmetomyren, Övre myr
  Spångmyran myr   Rörtjärnen tjärn
  Starredsbäcken bäck   Rörtjärnen tjärn
  Starredsnäset halvö   Rörtjärnkullen höjd
  Starredsnäset näs   Rörtjärnsberget berg
  Starrmyran myr   Rörtjärnsbäcken bäck
  Starrmyran myr   Rörtjärnsmyren myr
  Starrmyrkullen höjd   Röttjärnen? Saknas
  Stenbitflarken tjärn   Röttjärnen tjärn
  Stenbitflarken tjärn   Röttjärnen tjärn
  (?)Stenbitflarken tjärn   Röttjärnen tjärn
  Stenbitflarken tjärn   Sandviken vik
  Stensmyran myr   Sarasgärdena odling
  Stensmyran myr   Selandersmyren myr
  Stenstjärnen tjärn   Sepptjärnen tjärn
  Stenstjärnsmyran myr   Simoarna skogstrakt
  Stentoberget berg   Simoberget berg
  Stigsjö fjällen fjäll   Simomyren myr
  Stigsjöfjällen fjäll   Simon berg
  Stigsjöfjällen fjäll   Sipptjärnen tjärn
  *Stigsjön sjö /Se   Sjötegarna odling
  Stolphäbbershöjden höjd   Skansbacken backe
  Storbacken höjd   Skettjärnen tjärn
  Storbackhålet dalsänka   Skettjärnsbäcken bäck
  Storberget berg   Skjållstafäbodlillmyren myr
  Storbäcken bäck   Skjållstafäbodmyrarna myrar
  Stordalen dal   Skjållstafäbodstormyren myr
  Stordalsberget berg   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Stordalsberget berg   Skvalahällorna berghällor
  Stordalsberget berg   Slåttdalen täkt
  Stordalsbäcken bäck   Slåttdalsbacken landsvägsbacke
  Stordalsmon skogsmark   Slåttdalsberget berg
  Stor-Djuptjärnen tjärn   Slåttdalsbäcken bäck
  Storholmen holme   Slåttdalsbäcken bäck
  Stormyran myr   Slåttmyren, Övre myrslåtter
  Stormyran myr   Smedgärdena odlingar
  Stormyran myr   Småmyrarna myrar
  Stormyran myr   Småmyrarna odlingar
  Stormyran myr   Smörasken skär
  Stormyran myr   Smöråkbacken sluttning
  Stormyran myr   Smöråkersviken vik
  *Stormyrberget berg   Snedsvedbäcken bäck
  Stormyrberget berg   Snedsveden förr odling
  Stormyrberget berg   Snöttermyren myr
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Solbergsbacken landsvägsbacke
  Storsvarttjärnen sjö   Spelböletjärn tjärn
  Stor-Svarttjärnen Saknas   Spelböletjärnen tjärn
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Spillbölstjärnen tjärn
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Spillbölsån å
  Storsvedberget berg   Stacksvedjan odling
  Storvagen se Vegsjön, Stora sjö   Starredsbäcken bäck
  Storvegen, se Stor-Vegsjön sjö   Starredsnäset näs
  Stor-Vegsjön sjö   Starredsnäset udde
  Storvegsjön sjö   Starrmyren myr
  Stor-Vegsjön sjö   Starrmyrkullen höjd
  Storvegsjön sjö   Stegedalen dalsänka
  Stor-Vegsjön sjö   Stegedalsbron vägbro
  Stor vägen, se Storvegsjön sjö   Stegedalsbäcken bäck
  Storåsmyran myr   Stegedalsmyren myr
  Storåtjärnen tjärn   Stekpannbacken backe
  Surbromyran myr   Stekpannberget berg
  Svarkiernan, se Stor-Svarttjärnen tjärn   Stenbitbäcken bäck
  Svarkiernan, se Stor-Svarttjärnen tjärn   Stensmyren myr
  Svartberget berg   Stenstjärnen tjärn
  Svartdalen dalsänka   Stenstjärnen tjärn
  Svartsjöbacken skogsbacke   Stenstjärnsberget berg
  Svartsvedberget berg   Stensvedbacken landsvägsbacke
  Svarttjärnberget berg   Stentoberget berg
  Svarttjärnberget berg   Stentoberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Stenåtjärnen tjärn
  Svarttjärnsbäcken bäck   Stolphäbbershöjden berg
  *Svartvattnet tjärn   Stolphäbbersmyrarna myrmark
  Svinberget berg   Storbackhålet dalsänka
  Söderdaltkiernan, se Nybyggetjärnen tjärn   Storbackhålsbäcken bäck
  Söderdalt kiernan, se Nybyggetjärnen tjärn   Storbränntjärnen tjärn
  Sör-Fäbodmyran myr   Storbränntjärnsberget berg
  Sörgårdstjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Sörgårdstjärnen tjärn   Stordalen dalsänka
  Sörgårdstjärnen tjärn   Stordalen, Nedre odling
  Sörgårdsån, se Aldersjöån å /Se   Stordalen, Övre slåtter
  Sörgårdsån å   Stordalsberget berg
  Timmerhugstermyran myr   Stordalsbäcken bäck
  Tjuvhålsbäcken bäck   Stordraget fjärd
  Tjuvtjärnsbäcken bäck   Storgrillersbergsmyren myr
  Tjärnberget berg   Storholmen ö
  Tjärnsberget berg   Storlunden slåttermark
  Tjärnsberget berg   Stormon skogstrakt
  Torråsberget berg   Stormyrberget berg
  Torråsberget berg   Stormyrberget berg
  Torråsen, se Torråsberget berg   Stormyrberget berg
  Torråsmyran myr   Stormyren myr
  Tranmyran myr   Stormyren myr
  Trebladslåtten slåtter   Stormyren myr
  Trångtoberget berg   Stormyren myr
  Tröskarmyran myr   Stormyren myr
  Tämudden udde   Stormyren myr
  Ulandsbrännan berg   Stormyren myr
  Ulandsbrännan terräng   Storrödmyren myr
  Ulandshögden, se Ulandsbrännan berg   Storspakan spakvatten
  Ulandsnäset landområde   Storsvarttjärnen tjärn
  Ultråviken vik /Se   Storsvarttjärnen tjärn
  Ultråviken vik   Storsvarttjärnsmyren myr
  Ultråån å   Storsvedberget berg
  Ultråån å   Storsvedjan slåtter
  Vattenviken vik   Storsvedriset odling och skog
  Wegsiön, se Storvegsjön Saknas   Storåkern odling
  Vegsjön, Stora sjö   Storåshöjden höjdsträckning
  Vegsjön, Lilla sjö /Se   Storåsmyren myr
  Vegsjön, Stora sjö /Se   Storåtjärnen tjärn
  Vigsjön, Stora, se Vegsjön, Stora sjö   Storåtjärnen tjärn
  Vikebäcken bäck   Storön ö
  Vikersten sjö   Storön ö
  Vikeroten sjö /Se   Strandlundsmyren myr
  Vikeroten sjö   Stubbsvedjan odling
  Viketjärnen tjärn   Sunden sund
  Visarberget berg   Sundet, Ut i sund
  Vitberget berg   Sunnebäcken bäck
  Vitberget berg   Suneslåttern slåttermark
  Vålmyran myr   Sunneviken vik
  Vålmyran myr   Surbromyren myr
  Vålmyrflarken tjärn   Surdalen dalsänka
  Vålmyråsen höjd   Surdalen täkter
  Vålsvedjebäcken bäck   Surdalsbäcken bäck
  Vårdsjöberget berg   Svartberget berg
  Västersjön sjö   Svartdalen dalsänka
  Yterkiernan, se Sörgårdstjärnen tjärn   Svartdalen dalsänka
  »yterkiernan», se Sörgårdstjärnen tjärn   Svartdalsmyren myr
  Ytterflärkbäcken, se Gåsflarkbäcken bäck   Svartdalsmyren myr
  *Yttersta tresk fiskevatten   Svartebacken skogsbacke
  Åkerhagaberget berg   Svartsvedberget berg
  Ålesiö tresk sjö   Svarttjärnen, Lilla och Stora tjärnar
  Åltjärnen tjärn   Svarttjärnsberget berg
  Åltjärnsberget berg   Svarttjärnsmyren myr
  Åltjärnsbäcken bäck   Svartviken vik
  Åsberget berg   Svartviksudden udde
  Åsbäcken bäck   Svinberget berg
  Åtjärnsberget berg   Sågsvedjan slåtter
  Åtjärnsbäcken bäck   Särkmyren myr
  Älggårdsviken vik   Södergårdstjärnen tjärn
  Älgmyran myr   Södersbacken vägbacke
  Älgmyrbäcken bäck   Sörfäbodmyren myr
  ?Älgsjön sjö   Sörigårdskyrkan sten
  ?Älgsjön sjö   Sörslåttmyren myrslåtter
  Älgsjön sjö /Se   Tjälen skogstrakt
  Älgsjötjärn tjärn   Tjärdalsmyren myr
  Älgsjötjärn tjärn   Tjärnen tjärn
  Älgsjötjärnen tjärn   Tjärnsberget berg
  Älgsjöån å   Torråsberget berg
  Älgsjöån å /Se   Torråsmyren myr
  Älgtjärnen tjärn   Tranmyren myr
  Älgtjärnen tjärn   Trebladmyren myr
  Älgtjärnsberget berg   Trianget slåtter
  Älgviken vik   Trångtoberget berg
  Älgviksberget berg   Tämudden udde
  *Älvsjöån, se Älgsjöån å /Se   Tämviken vik
  Öjesjön sjö   Tätdammet odlingar
  Öjesjön sjö /Se   Uddarna, Ut på udde
  Öjetjärnen tjärn   Udden udde
  Öjeån å   Ulandsbacken vägbacke
  Ökflarkarna tjärnar   Ulandsbäcken bäck
  Ökflarkmyran myr   Ulandsnäset höjd
  Ökflarkmyran myr   Ultråviken vik
  Ökmyran myr   Ultråån å
  Öfwerstkiernan, se Övarstjärnen tjärn   Vattenmyren myr
  »öfverstkiernan», se Överstetjärnen tjärn   Vegsjön sjö
  Överstetjärnen tjärn   Vikebäcken bäck
  Överstetjärnen tjärn   Vikeroten sjö
  Överstetjärnen tjärn   Vikeroten sjö
      Vikerotsberget berg
      Vikesjön sjö
      Visarberget berg
      Vitberget berg
      Vålmyren myr
      Vålmyren myr
      Vålmyrflarken tjärn
      Vålmyråsen berg
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västeråkern odling
      Västeråkern odling
      Åbron bro
      Åkerlundsgärdena odling
      Åkertjärnen tjärn
      Åltjärnen tjärn
      Åltjärn tjärn
      Åltjärnsberget bergsträckning
      Åltjärnsbäcken bäck
      Åsberget berg
      Åsbäcken bäck
      Åsmyren myr
      Åsvedjan odling
      Åtjärnsberget berg
      Åtjärnsbäcken bäck
      Åtjärnsdalen dalsänka
      Äkerberget berg
      Älggårdsviken vik
      Älgmyren myr
      Älgsjötjärn sjö
      Älgsjötjärnen tjärn
      Älgsjöån å
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärn tjärn
      Älgviken vik
      Ängesbacken skogsbacke
      Öjesjön sjö
      Öjesjön sjö
      Öjetjärnen tjärn
      Öjeån å
      Ökflarkarna tjärnar
      Ökflarkbäcken bäck
      Ökflarkmon skogstrakt
      Östiåkern odlingar
      Östmansviken vik
      Övarsnäset slåtter
      Övarstjärnen tjärn

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.