ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säbrå socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 298 Naturnamn : 1227 Bebyggelsenamn : 340 Naturnamn : 1616
Säbrå sn Aldersjöberget berg Säbrå sn sn Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aldersjön sjö Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aldersjön sjö Säbrå socken Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Aldersjön sjö Säbrå sn Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aldersjön sjö Säbrå socken Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aldersjön sjö Säbrå socken Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aldersjön sjö Säbrå socken Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aldersjön sjö Säbrå sn Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aldersjön sjö Andelstomten, se 13 Kragom Saknas Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Alderviken vik Annelund avs. Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Alters...iön, se Aldersjön sjö Aspnäs by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Altersiön, se Aldersjön sjö Aspnäs by Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken Andholmsberget berg Aspnäs by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Andholmsmyran myr Aspnäs, se Vägom by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Andholmsskatan udde Avtaget, se 31 Gådeå Saknas Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken Andholmsviken, Yttre skärgårdsvik Berge by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Andholmsviken, Övre skärgårdsvik Berge by Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken Ante-Ömanmyran myr Beteshagen, se 10 Locke Saknas Nummerförteckning förteckning
Säbberådh sn Antoni bänna terräng Betlehem avs Nummerförteckning förteckning
Sebrådh sn Antoniusbäcken bäck Billsta by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aspgrubban vik Billsta by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Asphammarn äng /Se Billtorpet lht Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Aspkullen äng /Se Bondsjö by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Avan, se Avaviken vik Bondsjö by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Avaviken vik Bragelund avs Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Avaviken skärgårdsvik Brandsvedjedalen avs Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Avaviken vik /Se Brunmanstorpet lht Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Backen äng /Se Brunnstomten, se 22 Östersjäland Saknas Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken /Se Backskiftet skift /Se Brunnäs by Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken /Se Backskiftet åker /Se Brunnäs by Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken /Se Baggmyran utslått /Se Brunnäs by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Bagrund, se Bogrundet grund Brån Västra bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken Bakstycket åker /Se Brån byar Nummerförteckning förteckning
Säbrå socken Bastubacken äng /Se Brån by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Bastuberget berg Brån byar Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Bastugärdan åker /Se Brån byar /Se Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn Bastulägdan åker /Se Brånåverken, se 8 Brån Västra Saknas Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Bastustycket åker /Se Byåkern komministerboställe Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Bastutegen åker /Se Byåker by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Bastutegen, se Nedum bastun åker /Se Bötsle by Nummerförteckning förteckning
Säbrå sn /Se Bastutegen åker /Se Bötsle by Abborrstenen grund
Säbrå sn /Se Bastutjärnen tjärn Bötsle by Abraham Israelsmyran slåtter
Säbrå sn /Se Bastutjärnen tjärn Bötsle by A Gunnel åker
Säbrå sn /Se Bastutjärnen tjärn Dala by Aldersjön sjö
Säbrå sn /Se Bastutjärnen tjärn Dala by Aldersjöberget berg
Säbrå sn /Se Bastutjärnen tjärn Dalsvedjan lht Aldersjödalen Saknas
Säbrå sn /Se Benstampen terräng Dammläget, se 9 Brån Västra Saknas Aldersjön sjö
Säbrå sn /Se Bergeberget berg Daniel-Jonstorpet bebyggelse Aldersjön sjö
Säbrå sn /Se Bergmyrorna myrar Daniel Jonstorpet lht Alderviken vik
Säbrå sn /Se Bergtegen åker /Se Djupdalen lht Alderviken vik
Säbrå sn /Se Berkskinnssvedjan åker /Se Dunderkläpp by A Margret udde
Säbrå sn /Se Betlehem åker /Se Ed by Amsjön sjö
Säbrå sn /Se Billen åker /Se Egna hemmet, se 32 Gådeå Saknas Anders Jons torpet ägoskifte
»Sioboradh» = Säbrå sn Saknas Billstaberget berg o. triangelpunkt Eriksberg lht Andholmsberget berg
Berge by Billstasundet sund Eskilstuna lht Andholmsmyran myr
Billsta by Bjurån å Finsvik bebyggelse Andholmsskaten udde
Bondsjö by Bjurån å /Se Finsvik bebyggelse Yttre Andholmsviken vik
Bondsjö by Björkrismyran myr Finnsvik by Andra Sandlägdberget Saknas
Bondsjö by Björnhålet terräng Finsvik by Anholmen halvö
Bondsjö by /Se Björnmyran myr Finnsvik by Anholmsviken, övre och yttre vikar
Bondsjö by /Se Björnmyran myr Flygartorpet lht Anna-Britas tomten åker
Bondsjö by /Se Björnmyrberget berg Fröland by Antonsmyran slåttermark
Bondsjö by /Se Björnåshöjden höjd Fröland by Aspkullen äng
Brunnäs by Bladmyran utslått /Se Fröland by Avan näs
Brunnäs by Bladmyrberget berg Fröland by Avan landtunga
Brån, V. o. Ö. byar Bladmyrberget berg Fröland by /Se Avan vik?
Brån byar /Se Blaraberget berg Furuhulte, se Hulte by Avaviken vik
*By hemman /Se Blaramyran myr Furuhulte by Avaviken vik
?Byåker khbost. /Se Blomstänget äng /Se Fäbodelöten, se 23 Östersjäland Saknas Avlundsvedjan åker
Byåker prästbord /Se Blötmyran myr Fäbodevallen, se 24 Östersjäland Saknas Backesgärdan åker
Byåker khbost. /Se Bobacken, se Bodbacken åker /Se Fäbodsvedjan lht Backskiftet åkerskifte
Byåker khbost. /Se Bockskinnet åker /Se Fälle by Backtegen åker
Byåker khbost. /Se Bockskinnslägdan åker /Se Gammelhemmet Saknas Baggmyran slåtter
Byåker khbost. /Se Bodbacken, se Bobacken åker /Se Gam» Skabäcken del av by Bak i myran äng
Byåker khbost. /Se Bodsvedjeberget berg Grofäll bebyggelse Bakstycket åker
Byåker khbost. /Se Bodåkern, se Boåkern åker /Se Grofäll bebyggelse Bastubacken äng
Byåker komm.-bost. /Se Bogrundet grund Grofäll bebyggelse Bastubacken äng
Byåker komm.-bost. /Se Bogrundet grund Grofäll by Bastubacken åker
Byåker komm.-bost. /Se Bogrundet skär Grofäll by Bastuberget berg
Byåker komm.-bost. /Se Bogrundet skär Grofhäll by Bastuberget åker
Byåker komm.-bost. /Se Bogrundet grund Grovhäll by Bastufallet äng
Byåker klockarebost. /Se Bogrundet grund Grubbslätt lht Bastuhammarn äng
Bötsle by Bogrundet grund Gryttjom by Bastukammarn äng
Bötsle by /Se Bonsiösiön, se Bondsjön sjö Gryttjom by Bastulägdan åker
Bötsle by /Se Bondsjön sjö Gryttjom by Bastulägdan åker
Dala by Bondsjön sjö Gryttjom by Bastusten sten
Dala by Bondsjön sjö Gräshamn fiskeläge Bastustycket åker
Dala by /Se Bondsjön sjö /Se Grönslätt avs Bastutegen åker
Ed by Bondsjön sjö Gustavsudde hemman? Bastutegen åker
Finnsvik by Bondsjön sjö Gådeå bebyggelse Bastutjärn sjö
Finsvik by Bondsjön sjö Gådeå bebyggelse Bastutjärn sjö
Finsvik by Bondsjön sjö Gådeå bebyggelse Bastutjärnen tjärn
Finsvik by Bondsjösjön sjö /Se Gådeå bebyggelse Benstampbäcken bäck
Finsvik by Bondsiön, se Bondsjön sjö Gådeå bebyggelse Benstampvägen skogsväg
Finsvik by Bonsiö Siön, se Bondsjön sjö Gådeå bebyggelse Bergeberget berg
Finsvik by Bonsiö Siön, se Bondsjön sjö Gådeå by Bergmans backen landsvägsbacke
Finsvik by Boogrunne, se Bogrundet grund Gådeå by Bergmyran myr
Finsvik by Borggårdsskiftet åker /Se Gådeå by Bergmyrorna myr
Finsvik by Borgstycket åker /Se Gådeå by Bergsvedjan åker
Finsvik by Bort i tå äng /Se Gådeå by Bergtegen åker
Fröland by Bort i änget äng /Se Gådeå by /Se Billberget berg
Fröland by Boviken skärgårdsvik Gärdan, se 4 Grofäll Saknas Billen åker
Fröland by Boviksberget berg Hadde torpgårdar Billen åker
Fröland by /Se Boviksudden udde Hadde del av byar Billstasundet Saknas
Fröland by /Se Boåkern, se Bodåkern åker /Se Hamnplatsen, se 10 Ulvvik Saknas Billstorpet ägoskifte
Fröland by /Se Brattbackamyran myr Helgum bebyggelse Biskopsskogen skog
Fröland by /Se Brattmyran myr Helgum by Björkhammarn äng
Fröland by /Se Brattsvedberget berg Helgum by Björndalen skogsskifte
Fälle byar Brattsvedjan terräng Hellgum by Björnhustegen åker
Fälle byar Brattåkern åker /Se Helgum by Björnhålsbäcken bäck
?Fälle by Bredmyran myr Helgumsån bebyggelse Björnhålsviken vik
Fälle by Bredsätt, se Bresätter äng /Se Helvetesnyland by Björnlunden skogsskifte
Grovhäll by Bresätter, se Bredsätt äng /Se Hofsberget bebyggelse Björnlägdan åker
Gryttjom by Brofallet skifte /Se Huggning by Björnmyran myr
Gryttjom by /Se Brotegen åker /Se Huggning by Björnmyrberget berg
Gryttjom by /Se Brudskriften, se Brudskriftslägdan åker /Se Huggning by Björnstigen skogsstig
Gådeå by Brudskriftslägdan, se Brudskriften åker /Se Huggning by Björnåshöjden berg
Gådeå by Brunnässjön sjö Hulte by Bladmyran myr
Gådeå by Brunnässjön sjö /Se Hållänge by Bladmyran slåtter
Gådeå by Brunnässjön sjö Hållänge by Bladmyran slåtter
Gådeå by Brådåkern, se Brååkern åker /Se Hållänge ångsåg Bladmyran slåtter
Gådeå by /Se Brånmyrorna myrar Hårsta by Bladmyrberget berg
Gådeå by /Se Brånsmyran myr Hårsta by Bladmyrberget berg
Gådeå by /Se Brånsviken vik Hårsta by Bladmyrberget berg
Gådeå by /Se Brånsån å Hälle by Blandmomyren myr
Gådeå by /Se Brååkern, se Brådåkern åker /Se Hällenyland by Blaraberget berg
Gådeå by /Se Brännåsmyran myr Hällenyland by Blaraberget Saknas
Gådeå by /Se Bräntberget berg Hälle-Nyland by Blaramyran myr
Hadde gårdar /Se Bräntberget berg Hälletorp lht Blaramyran myr
Hellenyland gd /Se Bräntberget berg Högmanstorpet bebyggelse Blomstänget äng
Hellgum by Bräntberget berg Högmanstorpet lht Blåsåsen åker
Helgum by Bussbäcken bäck Högsvedjan lht Bläkten slåtter
Helgum by Byåkern åker /Se Innerbrån bebyggelse Bläktå bäck
Helgum by Båtdalsberget berg Innerbrån by Blötberget berg
?Helgum by Båtdalsmyran myr Innerbrån by /Se Blöthåkamyran myr
Helgum by Båtsmansåkern åker /Se Innerfälle bebyggelse Bockskinnet åker
Helgum by Båtviken sjö Innerfälle by Bocksundet bäck
Helgum by Bäckbroviken vik Johannelund lht Bocksundsgärdan åker
Helgum by Bäckdalen äng /Se Järsta bebyggelse Bogghällan klippa
Helgum by /Se Bäckhammarn äng /Se Järsta by Bogrundet grund
Helgum by /Se Bäckstycket åker /Se Järsta by Bolandssvedjan äng
Helgum by /Se Bäcksvedjan äng /Se Järsta by Bolandssvedjan åker
Helgum by /Se Bäckvarpet havsvik Järsta by Bolandsvedbacken skogsskifte
Helgum by /Se Bötslemyran myr Karlsro lht Bondsjöhalsen näs
Helgum by /Se Bötsletjärnen tjärn Karlsvik avs Bondsjön sjö
Helgum by /Se Dalatjärnen tjärn Kilen lht Bondsjösjön sjö
Helgum by /Se *Dalatresk sjö Kittjärn by Bondsjösjön sjö
Huggning by Dalsmyran äng /Se Kittjärn by Bortdalen dalsänka
Huggning by Dalsvedjan äng /Se Kittjärn by Bortdalsberget berg
Huggning by /Se Dalsåkern åker /Se Kitt-tjärn by Bort i tå äng
Huggning by /Se Daniel Olofs gärdan äng /Se Krafttorpet avs Bort i änget äng
Hult om by /Se Degermyran myr Kraga, se 14 Kragom Saknas Boviken vik
Hårsta by Djupdalsbäcken bäck Kragom bebyggelse Boviksberget berg
Hårsta by Djupkroken skärgårdsvik Kragom bebyggelse Boviksudden udde
Hällenyland by Djupmyran myr Kragom bebyggelse Brambärbacken backsluttning
Hällenyland by /Se Djupmyran förr ägomark? Kragom bebyggelse Brambärmyran myr
Innerbrån by /Se *Djäkentjärnen sjö? Kragom by Brandbergsgärdan åker
Innerbrån by Dyttjeslotten, se Dyttjom äng /Se Kragom by Brandsvedjedalsbacken vägbacke
Innerbrån by /Se Dyttjom, se Dyttjeslotten äng /Se Kragom by Brandsvedjedalsviken vik
Innerbrån by /Se Dyttjomsmyran myr Kristinehill lht Brattbacken myr
Innerfälle och Ytterfälle byar Däggstenarna grund Krok by Brattberget berg
Innerfälle by Däldtjärnen tjärn Krok by Bratthällorna stenar
Innerfälle by Däldtjärnen tjärn Krok by Brattlandet åker
Järsta by Däldtjärnen tjärn Kullen lht Brattlandet åker
Järsta by Edsberget berg Kvarntomten, se 33 Gådeå Saknas Brattrenen äng
Järsta by Eg...siön, se Ässjön sjö Källan fiskeläge Brattstycket åker
Järsta by /Se Egypten åker /Se Köpmanhällan villa Brattsvedjan äng
Järsta by /Se Elgsion, se Älgsjön sjö Lenånger by Braxviken vik
Kittjärn by Elgzsiön, se Älgsjön sjö Lenånger by Bredlandsvedjan åker
Kläppen förr by, nu äng Femstenaröset röse Libben lht Bredsand strandremsa
Kragom by Fimpen äng /Se Lillbäcksvedjan lht Bredsandsviken havsvik
Kragom by *Finnsviksälven å Locke bebyggelse Bredsätt äng
Kragom by /Se Finsviken sjö Locke bebyggelse Bredsätt »ställe»
Krok by Finsvik vik /Se Locke by Britahällan klippa
Käckelbäcken by /Se *Finswijk Fierden fiskevatten Locke by Brodalen äng
*Kälssvedjan bebyggelse /Se Finsviksavan landtunga /Se Lugnet lht Brodalsgrinden landsvägsgrind
Lapptorpet torp /Se Finsviksberget berg Lungön ö, by Bromssvedjan åker
Lenånger by Finsviksberget berg Lungön bebyggelse Brostycket äng
Lenånger by Flakamyrorna myrar Lungön fiskar- och villabebyggelse Brotegen åker
Lenånger gård /Se *Flanderviken vik Långmyran avs Brotegen åker
Lenånger by /Se Flarkberget berg Långslätt avs Brotegen åker
Lungön by Flarken tjärn Långslättan torp Brottet åker
Locke by Flasåsen udde Lägdom by Brottet åker
Locke by /Se Flatan äng /Se Lägdom by Brudskriften åker
?Långlöt förr by, nu åker Flatan äng /Se Lögdom by Brunbergsgärdan åker
Lägdom by /Se Flatberget berg Lövudden sågverk Brunmansgärdan åker
Lägdom by Flomyran myr Lövudden sågverk Brunnkällsstigen skogsstig
Lägdom by Flygarberget berg Lövudden sågverk Brunnskällan kallkälla
Lägdom by /Se Flygarberget berg Lövvik sågverk Brunnässjön sjö
Lägdom by /Se Flygaregärdan åker /Se Lövvik sågverk Brunnässjön sjö
Lägdom by /Se Fläckemyran myr Mark by Brunnäsån del av Nässlandsån
Mark, N. by Flärkberget berg Mark by Brånsviken vik
Norrmark by /Se Flärken utslått /Se Missionstomten, se 5 Grofäll Saknas Brånsån å
Norrstig kungsgård Flärken äng /Se Motståndet, se 34 Gådeå Saknas Brånsån å
Norrstig gd Flögberget berg o. triangelpunkt Norrstig by Brännamoskiftet skogsskifte
Norrstig by *Focksten sten? Norrstig by Brännberget berg
Norrstig by /Se Forten äng /Se Norrstig by Brännlandberget berg
Norrstig by Franzéns kulle kulle Norrstig by Brännmon ås
Norrstig by Frölandsberget berg Norrstig by Brännmyran slåtter
Norrstig by /Se Frölandssanden strandområde Nyland by Brännåsen höjd
Norrstig by /Se Furuhultsån å Nyland by Bräntberget berg
Norrstig by Furusjöbäcken bäck Nyland lht Bräntberget berg
Norrstig i Säbrå, se Norrstig by Furusjön sjö Nystugan avs Bräntberget Saknas
Norrstig by /Se Furusjön sjö Nytorp lht Bussen äng
Norrstig by /Se Furusjön sjö Näs bebyggelse Bussbäcken Saknas
Nyland by Furusjön sjö Näs bebyggelse Bymansdalen dal
*Nÿland ödesby Fyrkanten åker /Se Näs bebyggelse Bymansdalen dal
Näs by Fyrudden udde Näs bebyggelse Byåker? prästboställe
Näs by Fyrudden udde Näs by Båthusån bäck
Näs by Fyrudden udde Näs by Båtsmansgärdan åker
Nässland by Fågelmyran myr Nässland by Bäckbackarna backsluttning
Nässland by Fårbrustycket, se Förborgsstycket åker Nässland by Bäckbroviken vik
Nässland by Fäbodberget berg Nässland by Bäckhägnen bete
Oringeskog skog /Se Fäbodberget berg Nässland by Bäckladan lada
Plutatorp förr torp? Fäbodberget berg Nässlandssund lht Bäckladkullen äng
Ramsås by Fäbodbäcken bäck Olatorp Saknas Bäcksvedjan äng
Ramsås, Ö. bydel Fäbodmyran myr Olof Pehrsgården, se 11 Locke Saknas Bäcksvedjan äng
Ramsås by /Se Fäbodmyran myr Oringen järnvägsstation Bäcksvedjebäcken bäck
Rössla förr by, nu äng Fäbodudden udde Oringen järnvägsstation Bäcksvedjehatten berg
Saltvik by Fäbodudden udde Orrbacken lht Bäckvarpet varpställe
Saltvik by Fäbodviken havsvik Pumpstationen, se 6 Näs Saknas Bötsletjärn sjö
Saltvik by /Se Fäbodviken vik Ramsås bebyggelse Bötslebäcken å
Själand, V. by Fäbodviken skärgårdsvik Ramsås bebyggelse Bötsleåkern landsvägsbacke
Själand, Ö. by Fäbodviken vik Ramsås by Dalabäcken bäck
?Själand by Fähusgärdan åker /Se Ramsås by Dalarna slåtter
Själand by /Se Fähusåkern åker /Se Ramsås skoltomt, se 14 Ramsås Saknas Dalamyran myr
*Sjögärd gård Fälleberget berg Reveln avs Dalaslåtten slåtter
Skabäcken del av by /Se Fällebäcken bäck Riset Saknas Dalatjärn sjö
Skog by /Se *Fälleskatan sälfiske Saltvik bebyggelse Dalins gärdan åker
Solum by Fälleviken vik /Se Saltvik by Dalsmyran äng
Solum by /Se Fällön halvö Saltvik by Dalsvedjemyran skogsskifte
Solum by /Se Fällöviken vik Saltvik by Dalsåkern åker
Stig by Fällöviken, Södra havsvik Sandbacken lht Daniel Ols gärdan äng
Stig by /Se Fölsingslägdan åker /Se Santa Rosa, se 15 Ramsås Saknas Degermyren myr
Stig by /Se Förborgsstycket åker /Se Santa Rosa, se 16 Ramsås Saknas Degermyran äng
Stig by /Se Förborgsstycket åker /Se Sankta Rosa lht Degstenarna skär
Stig by /Se Förborgsstycket åker /Se Schermanstorpet bebyggelse Djupdalen slåtter
*Stormbölet ödesby Galgberget berg Själand, Öster-, se Östersjäland Saknas Djupdalen dal
Svartvik by Galten sjö Själand byar Djupdalsbäcken å
Svedje by Galten sjö /Se Själand, Väster-, se Västersjäland Saknas Djupmyrberget berg
Sörmark by Gammelnyåkern åker /Se Själand byar Djupmyrmon skogsskifte
Sörmark by /Se Gamm-Skabäcksberget berg Skabäcken del av by Djupmyrtå äng
Sörmark by /Se Garvargärdan åker /Se Skog by Djupsanden strandremsa
*Tjärnås ödesby Garvaresvedjan åker /Se Skogsbo lht Djupsanden strandremsa
Tuvan gård Gertresmyran myr Skälbo lht Djupsundet bäck
*Uberg ödesby Gertresmyrudden udde Solum by Djupsvedjan åker
Uland by /Se Gertresmyrviken vik Solum by Djupsvedjan åker
Ulvvik by Getingbotegen åker /Se Solåker lht Djupvarpet varpställe
Ulvvik samhälle Getingsvedjan äng /Se Stavgården Saknas Dunderkläpp ställe
Ulvvik by Gillerberget berg Stensklyftstomten stuga Dyttjom äng
Ulvvik by Gillermyran myr Stensviken del av by Däggstenarna grund
Ulvvik samhälle Giovijka, se Juviken vik Stensviken del av by Däldtjärn tjärn
Ulvvik samhälle Gistplatsen äng /Se Stenåsen lht Därktjärn sjö
Ulvvik samhälle Gistudden skärgårdsudde Stig by Därktjärnsberget berg
Ulvvik samhälle Gneten skärgårdsholme Stig by Därktjärnsbäcken bäck
Ulvvik samhälle Gnällen skärgårdsholme Strandrätten, se 15 Kragom Saknas Ed näs
?Ulvvik samhälle Gnällviken skärgårdsvik Strandrätten, se 5 Saltvik Saknas Edinsknixen landsvägsbacke
?Ulvvik samhälle Godmansbäcken bäck Strandtomten, se 9 Innerfälle Saknas Edinskullägdan åker
?Ulvvik samhälle Godmansbäcken bäck Strinningen torp Edinstomtlägdan åker
Ulvvik samhälle Godsbäcken bäck Strinningen bebyggelse och strandremsa Edlundsgrinden landsvägsgrind
?Ulvvik samhälle Godstjärnen tjärn Svartvik sågverk Edsberget berg
Ulvvik samhälle Godstjärnen tjärn Svartvik torp Edsberget berg
Ulfvik by /Se Godstjärnen tjärn Svedje by Egypten åker
Vasstorpet förr torp? Gotekierna, se Godstjärnen tjärn Svedje by Eliassvedjan åker
Vegom by /Se Gotztiernen, se Godstjärnen tjärn Svedje by Erik Anders lilltegen åker
Vegom by /Se Gran kiällan, se Grantjärnen o. Grankälltegen åker /Se Svedjedalen avs Erik Ers» gärdan åker
Vegom by /Se Grankäl(l)hammaren utmark /Se Svärdnäs bebyggelse Erik Jansberget berg
Vegom by /Se Grankällhammaren, se Grantjälhammaren åker /Se Svärdnäs lht Erik Lars gärdan åker
Vincentstorpet avs. /Se Grankäl(l)tegen utmark /Se Sågbacken, se 6 Åm Saknas Erik Larstorpet åker
Vincentstorpet avs. /Se Grankälltegen, se Grantjältegen o. Grankiällan åker /Se Sågplatsen, se 17 Äland Saknas Erik Olstomten åker
Vägnön by Grannäset skärgårdsudde Söla gård Erik Ols viken vik
Vägnön by Grantjälhammarn, se Grankällhammaren åker /Se Sörmark by Fagermyran äng
Vägnön by Grantjältegen, se Grankälltegen o. Grankkiällan åker /Se Sörmark by Farsfars myran slåtter
Vägnön by /Se *Granåsen berg Tillöket, se 7 Näs Saknas Farsfarstegen åker
Västerbrån by /Se Grofällsberget berg /Se Tjälssveden torp Farsmorsladan lada
Västerbrån by /Se Grofällsberget berg Tomten, se 35 Gådeå Saknas Faster Dalbergs lägdan åker
Västersjäland by /Se Grofällssundet sund Tomten, se 5 Järsta Saknas Femstenarå stenrös
Ytterfälle och Innerfälle byar Grubbnyåkern åker /Se Topplents-båtsmanstorp, se 13 Finsvik Saknas Femstenaråberget berg
Ytterfälle by Grundela, se Gunnelategen o. Grunnelåkern åker /Se Toppslänten lht Filstenen sten
Ytterfälle, se Fälle by /Se Grundet grund Torningska torpet, se 18 Äland Saknas Fimpen äng
?Ytterskog by Grundet udde Transformatorn, se 8 Näs Saknas Finnsviavan näs
Åm by Grunnelåkern, se Gunnelategen o. Grundela åker /Se Tuvan by Finnsviken vik
Åm by /Se Grundtegen åker /Se Tuvan by Finsviken sjö
Åm by /Se Gruskullen äng /Se Tuvdalen lht Finnsviksavan näs
Äland by Gruvhammarn äng /Se Uddhamnen fiskeläge Finsviksberget Saknas
Äland by Gråmalen strandområde Uddhamn fiskeläge Fiskodlingsbacken landsvägsbacke
Äland by Grååsbäcken bäck Ulvvik by Flakamyrorna myr
Äland by /Se Grååsen berg Ulvvik by Flakato skogsskifte
Äland by /Se Grååsmyran myr Ulvvik by Flasen udde
Äland by /Se Gräftan åker /Se Ulvvik by Flatan äng
Älandsbro samhälle /Se Gräftlandet åker /Se Ulvvik by Flatberget berg
Österbrån by /Se Gräftlandet åker /Se Ulvvikssågen sågverk Flaten åker
Österbrån by /Se Gräftlandet åker /Se Vallen avs Floddiket bäck
Östersjäland by /Se Gräftsberget berg /Se Vallins tomt, se 36 Gådeå Saknas Flodins gärdan åker
Överdal by Gräsberget berg Valnäs bebyggelse Flygarberget Saknas
Överdal by Gräshamnen skärgårdsvik Vegom by Flygarbacken landsvägsbacke
Överdal by /Se Gräshamnsharen udde Vegom by Flygargärdan åker
Överdal by /Se Gräshamnstjärnen tjärn Vegom by Flärken slåtter
  Grötfatet skärgårdsvik Vikströmska torpet, se 14 Finsvik Saknas Flärken äng
  Gubbmyran myr Villan, se 17 Ramsås Saknas Flärken äng
  Gunnelategen, se Gunnelåkern o. Grundela åker /Se Villan, se 16 Kragom Saknas Flärkberget berg
  Gurkviken vik Vincentstorpet avs Flärkberget berg
  Gyltmyran åker /Se Vägnön by Flärksvedjan äng
  Gådeåberget berg Vägnön by Flärktjärn sjö
  Gådeån å Vägnön by Flögberget berg
  Gådeån å Ägnön by Flöransanden, Frölandsanden strandremsa
  Gådeån å /Se Vägom by Forten äng
  Gådeån å Västersjäland by Forsbrohällan sten
  Gådeån å Västerås Saknas Franzéns kulle kulle
  Gådeån å /Se Västeräng bebyggelse Frimodigsgärdan åker
  Gådeån å /Se Ytterfälle by Frölandssanden strandremsa
  Gåda-ån å /Se Ytterfälle by Frölandsänget äng
  *Gådeåudden Saknas Ytter-Skog by Furukullen äng
  Gårdberget berg Åkermans tomt, se 9 Näs Saknas Furusjön sjö
  Gårdmyran myr Åldersro lht Furusjöskiftet skogsskifte
  Gårdmyran myr Åm bebyggelse Fyrkanten åker
  Gårdmyrberget berg Åm by Fågelberget berg
  Gårdsgärdan åker /Se Åm by Fågelmyrbacken skogsstig
  Gåstierna, se Stor-Gåstjärnen o. Lill-Gåstjärnen tjärnar Åm by Västra Fågelmyrberget berg
  Gåstjärnberget berg Ångsågstomten, se 6 Grofäll Saknas Yttre Fågelmyrberget berg
  Gåstjärnberget berg Ånäset lht Fäbodberget berg
  Görkviken vik Ånäset lht Fäbodbäcken bäck
  Haggrindgärdan äng /Se Åsvedjan lht Fäbodbäcken bäck
  Hagsvedjan äng /Se Åtomten, se 5 Innerbrån Saknas Fäbodmyran äng
  Halvmålet skifte /Se Äland bebyggelse Fäbodmyran myr
  Hammarn äng /Se Äland bebyggelse Fäbodpusten sjö
  Hammartegen åker /Se Äland by Fäbodslåtten äng
  Hampsvedjan, se Hampåkern åker /Se Äland by Fäbodudden udde
  Hampåkern, se Hampsvedjan åker /Se Äland by Fäbodviken havsvik
  Haverön ö Äland by Fäbodviken vik
  Havern ö /Se Äland by Fäbodviken vik
  Havsfjärden, se Älandsfjärden fjärd /Se Äland by Fällebacken landsvägsbacke
  Helgumstjärnen tjärn Älandsbro järnvägsstation Fälleberget Saknas
  Helgeumsån å Älandshemmet sjukhem Fälleberget berg
  Helgumsån å /Se Öd? torp? Fällebäcken bäck
  Helgumsån å Östersjäland bebyggelse Fällegrundet grund
  Helgumsån å Östersjäland bebyggelse Fällerenen del av landsväg
  Hemskiftet åker /Se Östersjäland by Fällereveln strandremsa
  Hemåkern åker /Se Överdal by Fälleviken vik
  Hermans nyåkern åker /Se Överdal by Fällskataberget berg
  Herrgårdstegen åker /Se   Fälltegen åker
  Hornmyran myr   Fällön halvö
  Hov förr kultplats /Se   Fällöviken vik
  Hovsberget berg?   Fällöviken vik
  Hultberget berg   Fällöviken, se Norrfälleviken Saknas
  Hultet terräng   Fölsinglägdan åker
  Hultslåtten terräng   Förborgstycket åker
  Humlegården åker /Se   Galgberget avrättningsplats
  Humlegårdsåkern åker /Se   Galgbergbacken landsvägsbacke
  Hundtorget åker /Se   Galgbergbacken vägbacke
  Hundängesudden udde   Galtåsbacken landsvägsbacke
  Hundängesviken vik   Galtåsbacken backe
  Husryggen bergsrygg   Galtåsen bergsrygg
  Husryggmyran myr   Gam» Brunnäs näs
  Håkamyran myr   Gam» gärdan äng
  Håkamyrberget berg   Gam» haggrindbacken landsvägsbacke
  Hållandet åker /Se   Gamla Bergebacken landsvägsbacke
  Hållgärdan äng /Se   Gam» ladgårdslägdan åker
  Håltegen åker /Se   Gammelgården åker
  Håltjärnen tjärn   Gammelgården äng
  Håltjärnsberget berg   Gammelgårdsbacken backsluttning
  Hårstaberget berg   Gammelhem åkerskifte
  Hårstaviken vik   Gammelnyåkern åker
  Hårstaänget ägomark   Gammeltomten åker
  Häktåsen ås   Gam» slåtten bete
  Hälgumsån å   Gam» vreten åker
  Hälgumsån å /Se   Gam» tomten åker
  Hällenylandstjärnen tjärn   Garvargärdan åker
  *Hällesand vik   Gemmyran myr
  Hälletorpsberget berg   Genmyrberget berg
  Härbärgstegen åker /Se   Getingbrännan slåtter
  Härvelåkern äng /Se   Gillerberget berg
  Härvskaftet åker /Se   Gillerberget Saknas
  Hässjebacken äng /Se   Gillermyran myr
  Hässjegärdan åker /Se   Gistplatsen äng
  Hässje gärdan äng /Se   Gneten holme
  Hässjelägdan åker /Se   Gneten ö
  Hässjetegen åker /Se   Gnällbågaviken vik
  Hästhagen äng /Se   Gnällen grund
  Hättudden skärgårdsudde   Godinsmyran slåtter
  Höga höjd?   Godset slåtter
  Högklacken berg /Se   Godsmyran myr
  Högklacken berg   Godstjärnen tjärn (sjö)
  *Högmalen udde?   Godstjärnen sjö
  *Högmalen strandområde(?)   Godstjärn sjö
  Högmyran myr   Gommanbäcken bäck
  Högmyran myr   Granbolsudden udde
  Högmyran myr   Grankällhammaren, se Pelle-Pershammaren åker
  Högstenstegen åker /Se   Grankäll-lägdan äga
  Högåkern åker /Se   Grantjälhammarn åker
  Inner-Skalludden udde   Grantjältegen åker
  Israels gärdan äng /Se   Grenlägdan åker
  Jakobsslåtten slåttermark   Grofällsberget berg
  Jon Olofs lägdan åker /Se   Grofällshällan udde
  Jonsgärdan äng /Se   Grofällssundet sund
  Julkvällsberget berg   Grotgärdan åker
  Jungfallet åker /Se   Groven åker
  Justerdalen åker /Se   Grubban slåtter
  Juviken vik   Grubban slåtter
  Juviken skärgårdsvik   Grubbasvedjan åker
  Järstabäcken bäck   Grubberget berg
  Kabbsvedjan, se Kappsvedjan åker /Se   Grubberget berg
  Kakefjärdingen åker /Se   Grubbgrinden landsvägsgrind
  Kalfön, se Kalven halvö   Grubbslåtten äng
  Kalldalsmyran myr   Gruskullen äng
  Kallgärdan åker /Se   Gruvhammarn äng
  Kallkällmyran myr   Gruvskiftet åker
  Kallkällmyran myr   Gryttjomsbacken landsvägsbacke
  Kallmyrdalen dal   Gryttjomssjön sjö
  Kallsgärdan åker /Se   Gryttjomsänget äng
  Kallsvedberget berg o.triangelpunkt   Grååsen bergsrygg
  Kallsvedjan utslått /Se   Grååsmyran myr
  Kalvberget berg   Gräftan åker
  Kalven udde   Gräftlandet åker
  Kalven halvö   Gräftlandet åker
  Kalven udde   Gräftsberget berg
  Kalven halvö   Gräshamnen vik
  Kalven halvö   Gräshamnskaten udde
  Kalven halvö   Gröna udden udde
  Kalven udde /Se   Grönviken vik
  Kalven udde   Gubbgärdan åker
  Kalven halvö   Gullåsen backsluttning
  Kalven udde   Gunnelsgärdan åker
  Kalven udde /Se   Gurkmyrorna myrslåtter
  Kalvhushammarn äng /Se   Gurkviken vik
  Kappelsbron (sten)bro, gränsmärke /Se   Gådaberget Saknas
  Kapellslåtten ängs- (myr-?)mark /Se   Gådaberget berg
  Kapelltjärn tjärn /Se   Gådabron bro
  Kapell-to dal /Se   Gådeån å
  Kappsvedjan, se Kabbsvedjan åker /Se   Gårdbacken slåtter
  Katisholmen udde (holme?)   Gårdbacken åker
  Kattan udde   Gårdberget berg
  Kattan udde   Gårdberget berg
  Kattan förr skär, nu udde   Gårdberget berg
  Kattan udde   Gårdberget kulle
  Kattan udde   Gårdlandet åker
  Kattkällberget berg   Gårdmyran myr
  Kattviken skärgårdsvik   Gårdmyrberget berg
  Kilen äng /Se   Gåstjärnbäcken bäck
  Killingholmen holme   Gåstjärnsbacken skogsväg
  Kittjärnen tjärn   Gärdorna utäga
  Kiäringflasun, se Loppan ö   Gärdtegen åker
  Klingermyran myr   Haddbacken backe
  Klingermyrberget berg   Haddtegen åker
  Klingertegen åker /Se   Hagategen åker
  Klingran åker /Se   Hagelitsberget berg
  Klippen höjd   Haggrinden landsvägsgrind
  Klippmyran myr   Haggrindgärdan äng
  Klockargärdan åker /Se   Haglätta åker
  Klockarklippan berghäll   Hagsvedjan äng
  *Klockarkällan källa /Se   Halbacken landsvägsbacke
  Klockstenarna stenar   Halsmyran slåtter
  Klunsen berg   Halt Jons gärdan åker
  Klämmetberget berg   Hammarn äng
  Kläppen, se Kläpptegen äng /Se   Hammarbacken äng
  Kläpptegen, se Kläppen äng /Se   Hammarlandet åker
  Knaverburet del av Yttre Andholmsviken   Hamplandet åker
  Knopptegen åker /Se   Hamplandet åker
  Knutsvedberget berg   Hampsvedjan åker
  Knösen, se Knöstegen åker /Se   Hans gärdan åker
  Knöstegen, se Knösen åker /Se   Hansgärdberget berg
  Kolbacken udde?   Hansgärdsvedjan slåtter
  Korpskolet röse   Hans Pers lägdan åker
  Korsvägarna äng /Se   Harahem åker
  Kragomsviken vik   Harpan äng
  Kroksberget berg   Haverön ö
  Kroktjärnberget berg   Helgumstjärnen tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Hellgumstjärn sjö
  Krustegen åker /Se   Hellgumsån Saknas
  Kuddberget berg   Hemskiftena utmark
  Kullarmarksbäcken bäck   Hemskiftet åker
  Kullarmarksbäcken bäck   Hemskiftet åker
  Kvarnberget berg   Hemåkern åker
  Kvarnbäcken bäck   Hemåkern åker
  Kvarngärdan åker /Se   Hemåkern åker
  Kvarnhammarn äng /Se   Hemåkern åker
  Kvarnhusdalen äng /Se   Hermans nyåkern åker
  Kvarnhusåkern åker /Se   Herrgårdstegen åker
  Kvarnlägdan åker /Se   Herrstensudden? udde
  Kvarnskiftet skifte /Se   Hin Pelles berget kulle
  Kyrkrenen äng /Se   Hitermyran slåtter
  Kåldalen åker /Se   Hofsberget berg
  Kälen sank mark?   Hokstegrubban åker
  Källan skärgårdsvik   Holmens tegen åker
  Källarnäsudden udde   Holmens torpet ägoskifte
  Källsand vik   Holmströms gärdan äng
  Källsand strandområde?   Hornmyran myr
  Källtegen åker /Se   Hulteån å
  Källtegen, se Tjälltegen åker /Se   Hultslåtten dal
  Källåkern åker /Se   Humlegården åker
  Källägdan åker /Se   Hundtorget åker
  Kälssvedjan område   Hundänget äng
  Kälsvedjeberget berg /Se   Husryggen bergsrygg
  Kälsvedjemyren myr /Se   Husryggmyran myr
  Kälssvedjerået plats /Se   Husryggsskiftet skogsskifte
  Kärdalsåkern, se Tjärdalen åker   Huvudgossen åker
  Käringknösen äng /Se   Huvudlängesbacken äng
  Köpmanhällan udde   Håga skogsskifte
  Köpmanhällan udde   Håga skogsskifte
  Köpmanhällan berg   Håkamyran myr
  Köpmanhällan häll   Håkamyrbacken skogsstig
  Köpmanhällan berg /Se   Håkamyrberget skogsskifte
  Köpmanhällsviken skärgårdsvik   Håkamyrmon skogsskifte
  Ladubacken äng /Se   Håkarna grund
  Ladustycket åker /Se   Hålberget berg
  Landsvägstjärnen tjärn   Hållgärdan äng
  Lappberget berg   Hållandet åker
  Lappes åker /Se   Håltegen åker
  Lappgärdan åker /Se   Håltjärn sjö
  Lappkojmon terräng   Håltjärn tjärn
  Lappkojmyran myr   Håltjärnsberget berg
  Lappkåtaberget berg   Håltjärnsslätten äng
  Lappmyran myr   Hårstabacken landsvägsbacke
  Lappmyran myr   Hårstaviken vik
  Lappmyrbäcken bäck   Hårstaänget äng
  Lappmyrbäcken bäck   Håstaängsberget Saknas
  Lars Daniels tomten åker /Se   Häggtegen åker
  Lekaråkern åker /Se   Hägnbacken landsvägsbacke
  Lidmyran myr   Hägnen slåtter
  Lilgåstierna, se Lillgåstjärnen tjärn   Hägnen bete
  Lillberget berg   Hägnen slåtter
  Lillberget berg   Häktåsen bergsrygg
  Lillberget berg   Häktåsmyran myr
  Lill-Dalaberget berg   Hällan berg
  Lill-Fågelmyran myr   Hällebacken landsvägsbacke
  Lill-Gåstjärnen tjärn   Hällenylandsberget berg
  Lillgåstjärnen sjö   Hällenylandstjärnen sjö
  Lill-Gåstjärnen o. Stor-Gåstjärnen tjärnar   Hälletorp(s)backen bergsluttning
  Lillgåstjärnen tjärn   Hälletorpsbacken vägbacke
  Lillgåstjärnen tjärn   Hällorna höjd
  Lill-Gåstjärnen tjärn   Hälludden udde
  Lillgärdan åker /Se   Hällägdan åker
  Lillholm, se Lustholmen holme   Hälludden udde
  Lillholmen, se Lustholmen ö   Hälstenen udde
  Lillmyran äng /Se   Härbärgsbacken landsvägsbacke
  Lillnyåkern åker /Se   Härbärgsstycket åker
  Lillslåtten utslått /Se   Härbärgstegen åker
  Lill-Storhögen höjd   Härvskaftet åker
  Lilltegen åker /Se   Härvelåkern äng
  Lilltjärnen tjärn   Hässjelägdan åker
  Lilltjärnen tjärn   Hässjetegen åker
  Lilltjärnsberget berg   Häxnäs ägoskifte
  Lill-Vegsjön sjö   Högberget berg
  Lillvegsjön sjö   Hägen ägoskifte
  Lill-Vegsjön sjö   Hägkarkbacken skogsväg
  Lill-Vegsjön sjö   Högklacken berg
  Lillviksudden udde   Högklackgrinden grind
  Lillvreten åker /Se   Höglundsviken vik
  »lillvägen», se Lill-Vegsjön sjö   Högmyran myr
  Lillåkern åker /Se   Högmyran myr
  Lillänget äng /Se   Högmon äng
  Lindsbäcken bäck   Högmyrberget berg
  Lintjärnberget berg   Högmyren »ställe»
  Lintjärnbäcken bäck   Högneåkern åker
  Lintjärnen tjärn   Högrenen äng
  Ljungtegarna åker /Se   Högstedts hammarn äng
  Logtegen åker /Se   Högåkern åker
  Logtegen, se Lotegen åker /Se   Högåkern åker
  Lomtjärnberget berg   Högåkern åker
  Lomtjärnen tjärn   Höjdberget berg
  Lomtjärnen tjärn   Höjebacken äng
  Lomtjärnen tjärn   Hörnstycket äng
  Lomtjärnriset terräng   Hövlingstorpet äng
  Longön, se Lungö ö   Innangrinden åker
  Longösundet, se Lungösundet sund   Innerskaten udde
  Longöön, se Lungö Saknas   Inre Andholmsviken havsvik
  Loppan ö   Intagan bete
  Loppan skärgårdsholme   Isaksberget Saknas
  Lotegen, se Logtegen åker /Se   Isaks slåtten äng
  Lundtåmyran myr   Israels gärdan äng
  *Lundlavan Saknas   Jan Ers udden udde
  Lungön ö   Jan Hans grundet grund
  Lungön ö   Jan Jans torpet åker
  Lungön ö   Jan Lars tomten åker
  Lungön ö   Jan Pers backen åker
  Lungö ö   Jan Pers hålet grop
  Lungön ö   Jan Pers lägdan åker
  Lungö ö   Johannas udden kulle
  Lungön ö   Jon Ers gärdan äng
  Lungön ö   Jon-jonsberget berg
  Lungön ö   Jon Jonsberget Saknas
  Lungön ö   Jonkesbacken landsvägsbacke
  Lungön ö   Jon Lars grundet ö
  Lungön ö   Jon Ols gärdan äng
  Lungön ö /Se   Jon Ols lägdan åker
  Lungö ö   Jon Ols källan kallkälla
  Lungö ö   Jon Ols torpet äng
  Lungö ö   Jon Pers hammarn slåtter
  Lungö ö   Jonsgärdan äng
  Lungön ö   Julkvällsberget berg
  Lungön ö /Se   Justerdalen dalsänka
  Lungösundet sund   Justerdalsbacken landsvägsbacke
  Lungösundet sund   Juviken vik
  Lungösundet sund /Se   Jämnänget äng
  Lungösundet sund   Jämnänget äng
  Lustholmen ö   Järstabäcken Saknas
  Lustholmen holme   Järstaskogen skogsskifte
  Lustholmen skärgårdsholme   Jöviken vik
  Lüngön, se Lungön ö   Kabbacksgrinden landsvägsgrind
  Långbromyran myr   Kabb-backslägdan åker
  Långbromyran utslått /Se   Kakbacken slåtter
  Långmyran myr   Kakeberget berg
  Långmyran myr   Kakefjärdingen äng
  Långmyran myr   Kalldalen dal
  Långmyran myr   Kalldalsbäcken bäck
  Långmyran myr   Kallgärdan åker
  Långmyran myr   Kallkällägdan åker
  Långmyran myr   Kallkällmyran myr
  Långmyrberget berg   Kallsgärdan åker
  Långnäset näs   Kallsvedjan slåtter
  Långnäsviken vik   Kallsvedberget berg
  Långsjön sjö   Kalmyrdalen skogsskifte
  Långsjön sjö   Kalvberget berg
  Långsjön sjö /Se   Kalven halvö
  Långsjön sjö   Kalven udde
  Långsvedjan äng /Se   Kalvgärdsbacken äng
  Långtegen åker /Se   Kalvgärdshammarn äng
  Långvallen äng /Se   Kalvhushammarn äng
  Långvallsskiftet äng /Se   Kalvskinnstegen åker
  Långåkern åker /Se   Kamsbacken landsvägsbacke
  Långåkern, Norra åker /Se   Kappsvedjan åker
  Långåkern, Södra åker /Se   Kappsvedjebäcken Saknas
  Långänget åker /Se   Karl Henriks hässjan höhällja
  Låsgodset terräng   Karl Henriks Tuvdalen slåtter
  *Lägdomsåkern åker /Se   Katisholmen ö
  Löten äng /Se   Katjeberget berg
  Lötskiftet äng /Se   Katjebergsmyran myr
  Lövudden udde   Kattan udde
  Magdalen äng /Se   Katthalsen näs
  Malarna bergområde   Katthammarn åker
  Marabotierna, se Märabotjärnen tjärn   Kattkroken vik
  Marabutierna, se Märabotjärnen tjärn   Kattrumpan bäck
  Marbotjärn, se Märabotjärnen sjö   Kattstenen grund
  *Margit sten /Se   Kavaänget äng
  Markflärken tjärn   Kilen åker
  Melesthella, se Mellangrundshällan klippa   Kilen äng
  Melesthällan, se Mellangrundshällan skär   Kilen åker
  »melesthällan», se Mellangrundshällan klippa   Kilen äng
  Mellangrundshällan klippa   Killingholmen ö
  Mellangrundshällan(?) grund   Kil Pers lägdan åker
  Mellangrundshällan klippa   Kittjärnsbäcken bäck
  (?)Mellangrundshällan skär   Kittjärnsmyran myr
  Mellangrundsudden udde   Kittjärnstjärnen sjö
  Mellangrundsviken skärgårdsvik   Klampenborg äng
  Mellanskiftet äng /Se   Klingran åker
  Mellanåkern åker /Se   Klingermyran myr
  Mellanåkersrenen äng /Se   Klingermyrtjärn sjö
  Mellanänget äng /Se   Klingertegen åker
  Mellerståkern åker /Se   Klingertegen åker
  Middagsberget berg   Klingran åker
  Midskogsmyran myr   Klingertegen åker
  Midsommarberget berg   Klippen bergstopp
  Midsommarberget berg   Klippmyran myr
  Mjälategen åker /Se   Klockarbäcken bäck
  Mjösjöberget berg   Klockargården ägoskifte
  Mjösjöbäcken bäck   Klockargärdan åker
  ?Mjösjön sjö   Klockarklinten berg
  Mjösjön sjö   Klockastenarna grund
  Mjösjön sjö   Klubben grund
  Mjösjön sjö /Se   Klunsen berg
  Mjösjön sjö   Klämmitberget kulle
  Mjösjön sjö   Kläppen äng
  Morategarna åker /Se   Kläppudden udde
  Morisberget berg   Klövhällan sten
  Morismyran myr   Knavelburet del av Yttre Andholmsviken
  Morsfars gärdan åker /Se   Knutsvedjeberget berg
  Murberget berg   Knösen åker
  »myckellsiön», se Möckelsjön sjö   Knösen åker
  Myran utslått /Se   Kojhammarn äng
  Myran åker /Se   Kolamiltegen åker
  Myrbacken åker /Se   Kolarbotten skogsskifte
  Myrhalsen äng /Se   Kolarbottenssvedjan äng
  Myrlägdan åker /Se   Kolerakyrkogården gravplats
  Myrlägdorna åker /Se   Kopinan bete
  Myrskiftet utslått /Se   Koppelbacken landsvägsbacke
  Myrtegen åker /Se   Korpskolet vik
  Myrtorpet utslått /Se   Korpskolet stenrös
  Mårtensholmen udde?   Korssvedjan åker
  Måsön ö   Korsvägarna äng
  Märabobäcken bäck   Korsvägaskiftet skogsskifte
  Märabotjärn sjö   Korsvägasvedjan åker
  Märabotjärnen tjärn   Korssvedjeberget kulle
  Märabotjärnen tjärn   Kragomssjön sjö
  Märabotjärnen tjärn   Kragomsviken sjö
  Märrbotjärn tjärn /Se   Kragomsviken sjö
  Möckelsjön sjö   Kristoffersgärdan åker
  Möckelsjön sjö   Krokigladan lada
  Mörtsjön sjö   Krokigladlägdan åker
  Mörtsjön sjö   Krokmyran äng
  Nacksvedjan åker /Se   Kroksberget berg
  Nacksvedjeskiftet åker /Se   Kroksbäcken bäck
  Nacksvedjetegarna åker /Se   Kroksviken sjö
  Nedan bastun, se Bastutegen åker /Se   Kroktjärn sjö
  Nere i åkern åker /Se   Kuddberget berg
  Nere på myran utslått /Se   Kullarmarksbäcken å
  Nickeberget berg   Kvarnberget kulle
  Nipan, se Snedbacken äng /Se   Kvarnberget kulle
  Norbergs gärdan åker /Se   Kvarnbäcken bäck
  *Noreström å   Kvarndalen dalsänka
  Normans myran utslått /Se   Kvarndalen åker
  Norrdalt.kiernan, se Däldtjärnen tjärn   Kvarndalsgrinden grind
  »norrdalt kiernan», se Däldtjärnen tjärn   Kvarnen vägskäl
  Norr-Fällöviken vik   Kvarngrubban äng
  Norrlandsvägen landsväg /Se   Kvarngärdan åker
  Norrmyran åker /Se   Kvarnhusbacken landsvägsbacke
  Norr om bäcken äng /Se   Kvarnhusåkern åker
  Norr om dalen äng /Se   Kvarnhusåkern åker
  *Norrstigsskogen skog /Se   Kvarnlägdan åker
  ?Norråkern åker /Se   Kvarnskiftet ägoskifte
  Norråkern åker /Se   Kvarnsvedjan äng
  Norränget äng /Se   Kvickens berget berg
  Nybrosundet sund   Kyrkbacken skogsväg
  Nymyran äng /Se   Kyrkrenen äng
  Nyristan äng /Se   Kåldalen åker
  Nysvedjan äng /Se   Kålgärdstegen åker
  Nyåkern åker /Se   Kålsäng ägoskifte
  Nyåkern utslått /Se   Kålsänglägdan åker
  Nyåkern åker /Se   Källan vik
  Nyåkern äng /Se   Källarnäsudden udde
  Nyåkersviken vik   Källartegen åker
  Näsberget berg   Källmyran myr
  Näset näs   Källsand vik
  Näset näs   Källsvedjan dal
  Näset näs   Källtegen åker
  Näslandsån å   Källtegen åker
  Nässjön sjö   Käringlägdan åker
  Nässjön sjö   Käringsknösen äng
  Nässjön sjö   Käringsvedjan äng
  Nässjön sjö /Se   Kärnhusbacken landsvägsbacke
  Nässjön sjö   Kättberget berg
  Nässlandsmyran myr   Köpmanhällan udde
  Nässlandsån å /Se   Köpmanhällsviken vik
  Nördedet landtunga   Labben åker
  Olof Olofs» gärdan åker /Se   Ladgårdslägdan åker
  Ol-Olsberget berg   Ladmyran myr
  Ol-Olsmon terräng   Ladstycket åker
  Ol-Olsmyran myr   Ladtegen åker
  Olsmyran myr   Landsvägstjärn del av Skogstjärn
  Olsmyrbäcken bäck   Lappberget berg
  Oringebackarna backar /Se   Lappes åker
  Oringen bergstrakt /Se   Lappgärdan åker
  Oringen bergstrakt /Se   Lappgärdan åker
  Oringen bergstrakt, jvgstn /Se   Lappkojmyran myr
  Oringsberget berg   Lars Daniels tomten åker
  *Oringsrå gränsmärke   Lars Lars myran äng
  *Oringsrå råmärke   Lars Lars tegen åker
  Oringstjärnen tjärn   Ledtå fägata
  Ormhällan berghäll   Lekaråkern åker
  Orrbacken äng /Se   Lenångersberget berg
  Oxplatsen äng /Se   Lenångersåkergrinden landsvägsgrind
  Oxslåtten äng /Se   Lenångersån bäck
  Pelle-Sjödinsmyran myr   Liden skogsstig
  Per-Andersviken vik   Lidmyran myr
  Per-Olsmyran myr   Lidsvedberget berg
  Pikesten åker /Se   Lidslåtten slåtter
  Pikestensfallet åker /Se   Lidsvedto dalsänka
  Pikestenstegen åker /Se   Lilladan äng
  Pinan äng /Se   Lill» Bergebacken landsvägsbacke
  Pingstkojberget berg   Lillberget Saknas
  Ploglandet åker /Se   Lillbacken landsvägsbacke
  Plutargärdan åker /Se   Lill»gammalåkerstegen åker
  Prästkammardalen dal   Lill» godbiten åker
  Pussen göl   Lillgrundet ö
  Pusten tjärn   Lillgåstjärn sjö
  Pålmyran myr   Lillgåstjärnen tjärn
  Pålviken vik   Lillharen udde
  Ramsåsmyran myr   Lillhägnen bete
  Ramsåsån å   Lillmyran äng
  Ramtjärnberget berg   Lillmyran myr
  Ramtjärnen tjärn   Lillmyran äng
  Ramtjärnen tjärn   Lillnyåkern åker
  Rens gärdan åker /Se   Lillnyåkern åker
  Rensmyran myr   Lillnyåkern åker
  Reveln utslått /Se   Lillnyåkern åker
  Reveln äng /Se   Lillnyåkern »ställe»
  Ripriset åker /Se   Lillsand strandremsa
  Risholmen holme   Lill» skårberget berg
  Rismyran myr   Lillslåtten slåtter
  Rissvedjan äng /Se   Lill» storhögen berg
  Rosendalstjärnen tjärn   Lillsvartpusten sjö
  Rudtjärnen tjärn   Lilltjärn sjö
  Rudtjärnen tjärn   Lilltjärn sjö
  Rumpen, se Rumpskiftet åker /Se   Lilltjärn tjärn
  Rumpskiftet, se Rumpen åker /Se   Lilltjärnsberget berg
  Rundeln åker /Se   Lilltjärnsbäcken bäck
  Rusekull åker /Se   Lilludden udde
  Rusekullåkern åker /Se   Lill» Vegsjön sjö
  Russikull åker /Se   Lill» Åberget berg
  Rutierna, se Rutjärn sjö   Lillåkern åker
  Rutierna, se Rudtjärnen tjärn   Lillänget äng
  Rutjärn sjö   Lindholms kullen kulle
  Rutjärn sjö   Lingens grinden landsvägsgrind
  Rypriset åker /Se   Lingonhammarn slåtter
  Rypristegen åker /Se   Linlandåkern åker
  Rysstoberget berg   Linsvedgärdan åker
  Rågdalsberget berg   Linsönkhammarn äng
  Råhagan utslått /Se   Lintjärn sjö
  *Råhällan höjd?   Lintjärnbäcken bäck
  Rödmyran myr   Lisbetssvedjan åker
  Rödmyran, Lilla myr   Lisbetssvedjan äng
  Rödmyran, Stora myr   Lis» Pers tegen åker
  Rödmyran myr   Lockesbäcken bäck
  Rödmyran myr   Logtegen åker
  Rödmyran myr   Lomtjärn sjö
  Rödmyran myr   Lomtjärn sjö
  Rönnhammarn äng /Se   Lomtjärn sjö
  Rönntegen åker /Se   Lomtjärnsberget höjd
  Rösa ägomark?   Lomtjärnsmyran myr
  Saltsjö träsk sjö   Loppan holme
  Saberget berg   Loppan ö
  Saltviken vik   Lunden skogsskifte
  Saltviksberget berg   Lundtåmyran skogsskifte
  Saltvikshöjden höjd   Lungö källa källa
  Sandbacken, se Sanden äng /Se   Lungön ö
  Sanden, se Sandtega skifte äng /Se   Lungösundet sund
  Sanden, se Sandbacken äng /Se   Lungösundet sund
  Sandgärdan åker /Se   Lusen holme
  Sandnyåkern åker /Se   Lusen ö
  Sandslån strandområde   Lusholmen holme
  Sandslåtten ägomark   Lusholmen holme
  Sandsnyåkern åker /Se   Lustholmen ö
  Sandstorpet utslått /Se   Lustholmen udde
  Sandtega skifte, se Sanden äng /Se   Lus(t)holmarna holmar
  Sandtegen åker /Se   ?Lyckseloxmyren myr
  Sandtjärnen tjärn   Långbolet åkerskifte
  Sandtjärnen tjärn   Långbrokällan kallkälla
  Sandtjärnsberget berg   Långbromyran myrslåtter
  Sandudden udde   Långbroåkern åker
  Sannasundet sund   Långlägdan åker
  Segersmyran myr   Långlött åker
  Segersmyran äng /Se   Långmyran myr
  Segersmyran äng /Se   Långmyran myr
  Segersmyrbäcken bäck /Se   Långmyran myr
  Seljemyran myr   Långmyran slåtter
  Seljeån å   Långmyran myr
  Själahällan häll   Långmyran myr
  *Själlandsälven å   Långmyrberget berg
  Sjöbodstycket åker /Se   Långmyran myr
  Sjöbodtega skifte, se Sjöbodtegen åker /Se   Långmyran myr
  Sjöbodtegen, se Sjöbodtega skifte åker /Se   Långmålet åker
  Skabäcken bäck /Se   Långnäset udde
  Skallhällan klippa   Långnäset äng
  Skallhällan skär   Långnäsviken vik
  Skallhällan klippa   Långs gärdan åker
  Skallhällan skär   Långsjön sjö
  Skallhällan klippa   Långsjöskiftena utmark
  Skalludden udde   Långsvedjan äng
  Skalludden udde   Långsvedjan äng
  Skalludden udde   Långsvedjan åker
  Skalludden udde   Långsvedjeknixen backe
  Skallviken skärgårdsvik   Långtegen åker
  Skarvikshamn, se Skarvviken vik   Långtegen åker
  Skarvviken vik   Långtegen åker
  Skarvviken skärgårdsvik   Långto skogsskifte
  Skarvviksberget berg   Långvallen äng
  Skataberget berg   Långvallen ställe
  Skatan udde?   Långåkern åker
  Skathällan, se Skallhällan skär   Långåkern åker
  Skattfälle åker /Se   Långåkern åker
  Skattefälle, se Skattfälle åker /Se   Långåkern åker
  Skattfälle, se Skattefälle åker /Se   Långåkern åker
  Skattfälle beteshage /Se   Långåkern åker
  Skatthällan, se Skallhällan skär   Långänget åker
  Skogeldsdalen dal   Lägdsvedjan åker
  Skogsdalsberget berg   Lägdsvedjebacken åker
  Skogsmyran förr ägomark?   Lördagstegen åker
  Skogzsiön, se Skogstjärn Saknas   Löten äng
  Skogstjärn tjärn   Löten äng
  Skogstjärnen tjärn   Lötskiftet ägoskifte
  Skogsudden udde   Maggdalen äng
  Skolberget berg   Maksabacken landsvägsbacke
  Skravelbäcken bäck   Malarna bergområde
  Skval, se Skvalen äng /Se   Malarna strandremsa
  Skvalen, se Skval äng /Se   Malskiftet skogsskifte
  Skvalpen strandområde   Malvägen skogsväg
  Skåpamyran myr   Mangelbodberget berg
  Skårberget berg   Margit udde
  Skårsviken vik   Margret sjömärke
  Slaghöktoet terräng   Mellanbacken vägbacke
  Slumpbackberget berg   Mellan-Brunnäs Saknas
  Slåttergrubban äng /Se   Mellangrundet grund
  Slåtterhammarn äng /Se   Mellangrundshällan klippa
  Slåttsvedjan ägomark   Mellangrundsudden Saknas
  Slåttsvedjan äng /Se   Mellangrundsviken vik
  Slätberget berg   Mellanskiftet åker
  Smedjelägdan, se Smedjetomten äng /Se   Mellanåkersrenen äng
  Smedjetegen åker /Se   Mellerståkern åker
  Smedjetomten, se Smedjelägdan äng /Se   Mellerståkern åker
  Smedsgärdan, se Smedjetomten åker /Se   Middagsberget berg
  Smålaberget berg   Middagsberget berg
  Småtjärnarna tjärnar   Midskogsdalen dalgång?
  Snedbacken, se Nipan äng /Se   Midsommarberget berg
  Snedberget berg   Mjäletegen åker
  Snipberget berg o. triangelpunkt   Mjölkberget berg
  Solum by /Se   Mjösjöbacken backsluttning
  Sparvudden udde   Mjösjöbäcken å
  Spjällen skifte /Se   Mjösjön sjö
  Springaregärdan äng /Se   Mjösjön sjö
  *Stadssundet sund /Se   Mjösjöslåtten slåtter
  Stallslägdan, se Fähusåkern åker /Se   Morategarna åker
  Stampdalsbäcken bäck   Morsfarsgärdan åker
  Stampen, se Stampgärdan åker /Se   Mosevarpet varpställe
  Stampgärdan, se Stampen åker /Se   Murberget berg
  Stamsvedjan utslått /Se   Murbergsudden udde
  Starrmyrkullen höjd   Murbergsviken vik
  Staversåkern åker /Se   Myran slåtter
  Stekpannan åker /Se   Myran slåtter
  Stenborgshägnen åker /Se   Myrbacken äng
  Stenborgsskiftet åker /Se   Myrhalsen äng
  Stenhammarn äng /Se   Myrhammarn äng
  Stenmursnyåkern åker /Se   Myrlägdan åker
  Stenmurstegen åker /Se   Myrorna slåtter
  Stenmyran myr   Myrskiftet åker
  Stennyåkern åker /Se   Myrtegarna åker
  Stensjöberget berg   Myrtorpet slåtter
  Stensprängarberget berg   Myrviken vik
  Stenstegen åker /Se   Måsten (Måssten)? sten
  Stenstjärnen tjärn   Måsstenagrundet grund
  Stenstycket åker /Se   Märabotjärn sjö
  Stentegen åker /Se   Märrbotjärnen tjärn
  Stenåkrarna åker /Se   Märagärdan åker
  *Stigsjöfjället skogsområde   Möckelsjön sjö
  *Stigsjövägen väg /Se   Mörkgården åker
  Stigstjärnen tjärn   Mörbergsviken (Murbergsviken) Saknas
  Stockelsgärdan äng /Se   Nabben udde
  Stockholmsgärdan äng /Se   Nacksvedjetegarna åker
  Stor-Dalaberget berg   Nasafjället åker
  Stordalsmyran myr   Nedan bastun åker
  *Storwågetresk sjö   Nedan hägngrinden åker
  *Storewågetresk sjö   Ned i åkern åker
  *Storewågeträsk sjö /Se   Ned på haren holme
  Storfallet åker /Se   Ned på myran slåtter
  Stor-Fågelmyran myr   Nerhägnen bete
  Storgranberget berg   Neråva åker
  Stor-Gråmyran myr   Nils Anders gärdan äng
  Storgåstiarna, se Storgåstjärnen tjärn   Nils Ols tomten åker
  Stor-Gåstjärnen tjärn   Nils Persviken vik
  Storgåstjärnen sjö   Nisse Viks hällan udde
  Stor-Gåstjärnen o. Lill-Gåstjärnen tjärnar   Nisvedjan äng
  Storgåstjärnen tjärn   Norbergs gärdan åker
  Storgåstjärnen tjärn   Nordlunds berget berg
  Stor-Gåstjärnen tjärn   Normans myran slåtter
  Storhällan ö   Norra kyrkbacken landsvägsbacke
  Storhällan häll   Norrbolandsvedberget berg
  Storhögen höjd   Norrdalsbäcken bäck
  Storhögsmyran myr   Norrdalshägnen bete
  Stormjölafallet skifte /Se   Norrfälleviken havsvik
  Stornyåkern åker /Se   Norr i backen åker
  Storsjöberget berg   Norrnäset udde
  Stor-Spånmyran myr   Norsjöberget berg
  Storstensskiftet åker /Se   Norrstigsbacken landsvägsbacke
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Norrviken Saknas
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Norråkern åker
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Nydalsbacken landsvägsbacke
  Storsvedjan åker /Se   Nygården åkerskifte
  Storsvedjeberget berg   Nygårdsbacken åker
  Stortegen åker /Se   Nyhemmanet åker
  Stortegen, se Storåkersskiftet åker /Se   Nyhemmanssanden äng
  Stortjärnberget berg   Nylandsberget berg
  Stortjärnen tjärn   Nylandsdalen vägskäl
  Stortjärnen tjärn   Nylandsgrinden landsvägsgrind
  Stortjärnen tjärn   Nylandsliden landsvägsbacke
  Stortjärnen tjärn   Nymyran äng
  Storvagen, se Vegsjön, Stora sjö   Nysvedeberget Saknas
  Stor-Vegasjön sjö   Nyåkern åker
  Storvegen, se Storvegsjön sjö   Nyåkern åker
  Storvegen, se Stor-Vegsjön sjö   Nyåkern äng
  Storvegsjön sjö   Nyåkern åker
  Stor-Vegsjön sjö   Nyåkern åker
  Storvegsjön sjö   Nyåkern åker
  Stor-Vegsjön sjö   Nyåkern åker
  Storvegsjön sjö   Nyåkern slåtter
  Storvegsjön sjö   Nyåkern åker
  Stor-Vegsjön sjö   Nyåkern åker
  Storvegsjön sjö   Nyåkern äng
  Stor-Vegsjön sjö   Nyåkern åker
  Stor-ägen, se Storvegsjön sjö   Nyåkern åker
  Storvreten åker /Se   Nyåkern åker
  Stor vägen, se Storvegsjön sjö   Nyåkern åker
  Storvägen Lacus, se Stor-Vegsjön sjö   Nyåkern slåtter
  Storåkern åker /Se   Nyåkern åker
  Storåkersskiftet, se Stortegen åker /Se   Nyåkersgrinden landsvägsgrind
  Storänget äng /Se   Nyåkerslägdan åker
  Strandtegarna, se Åstrandstegen åker /Se   Näsbacken landsvägsbacke
  Strenningzudden, se Strinningsudden udde   Näsberget berg
  Stridabborren tjärn   Näset åker
  Strinningsudden udde   Näset udde
  Strinningsudden udde   Näset udde
  Strinningsviken skärgårdsvik   Nässjön sjö
  *Strängön sälfiske   Nässjön sjö
  Strömskatan udde   Nässjön sjö
  Strömskatan del av Lungön   Nässlandssvedjan åker
  Strömskaten udde /Se   Nässlandsån å
  Strömskateberget berg   Ol Anders gärdan åker
  Stålhandsberget berg   Ol» Ers gärdan åker
  Stäbäcken bäck   Ol Mattstegen åker
  Sundet sund   Ol» Nils grinden landsvägsgrind
  Sundins myran utslått /Se   Ol Ols gärdan åker
  Sundskar udd del av Lungön   Ol Pers gärdan åker
  *Sundskärhamn vik(?)   Ol Pers tegen åker
  *Sundskärudd udde   Olsmyran myr
  *Sundskärsudden del av Lungön   Olsmyran myr
  Sunsiärs Udd, se Fyrudden udde   Ol Svens åker
  Sunsiärsudd, se Fyrudden halvö   Opp i myran slåtter
  Svabergssvedjan åker /Se   Opp i to myr
  Svanäs, se Svärdnäs åker   Oringsberget berg
  Svarkiernan, se Stor-Svarttjärnen tjärn   Oringstjärn sjö
  Svarkiernan, se Stor-Svarttjärnen tjärn   Orka litt»en åker
  Svartberget berg   Ormbo ägoskifte
  Svartbergssvedjan, se Svartperssvedjan åker /Se   Ormbåset åker
  Svartdalsberget berg   Ortberget berg
  Svartdalsbäcken bäck   Oxmon skogsskifte
  Svartdalspusten tjärn   Oxplatsen äng
  Svartnäset näs   Oxslåtten äng
  Svartperssvedjan, se Svartbergssvedjan åker /Se   Oxtovägen skogsväg
  Svartpusten tjärn   Pell» Persberget berg
  Svartpusten tjärn   Pell» Pershammarn äng
  Svartsvedjan utslått /Se   Pelle-Pershammaren åker
  Svarttjärn, se Vittjärn sjö   Pell» Pers myran myr
  Svarttjärnen tjärn   Pepparland åker
  Svarttjärnen tjärn   Per Andersviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Per Daniels myran myr
  Svarttjärnsdalen dal   Per Ers backen landsvägsbacke
  Svartviken havsvik   Per Ers hammarn äng
  Svartviken havsvik   Per Ers lägdan åker
  Svartviken vik   Per Jansbacken landsvägsbacke
  Svartviksberget berg   Per Janstorept åker
  Svedjan, se Svedjorna äng /Se   Per Jons lägdan åker
  Svedjeberget berg   Per Kristoffersrenen äng
  Svedjelägdorna åker /Se   Per Mikaelsgärdan åker
  Svedjetegen åker /Se   Per Ols myran myr
  Svedjorna, se Svedjan äng /Se   Persberget berg
  Svärdnäs, se Svanäs åker /Se   Pinan äng
  Svärdnäsberget berg   Pingstkojberget kulle
  Sågmyran myr   Plutargärdan åker
  Sågån å   Plutartorpet åker
  Sångan skär   Porsmyran myr
  Sångaren grund /Se   Prästmyran myr
  Sälgesvedberget berg   Ramsåkerskullen äng
  Sälhällan hälla   Ramsåsån bäck
  Säterskiftet åker /Se   Ramtjärn sjö
  Södra sundet sund   Ramtjärnen tjärn
  Södra sundet sund   Ramtjärnsberget berg
  Sölaberget berg   Rensberget berg
  Sönnabäckslägdan åker /Se   Rensgärdan åker
  Sörbysviken vik   Rens gärdan åker
  Söredet landtunga   Reveln äng
  Sörudden udde   Reveln äng
  Söråkern åker /Se   Reveln äng
  Takmyran myr   Ringlägdan åker
  Tallmyrbacken äng /Se   Risholmen ö
  Tavelåkern åker /Se   Rishåkamyran myr
  Tegelugnsbacken äng /Se   Rosendalstjärn sjö
  Thåsvedjan äng /Se   Rumpen åker
  Tiaberget berg   Rumpsvedjan åker
  Timmermyran myr   Rundeln åker
  Tjockberget berg   Rundsvedjan åker
  Tjälen utslått /Se   Rusekull åker
  Tjälltegen, se Källtegen åker /Se   Rutjärn sjö
  Tjärdalen, se Kärdalsåkern åker /Se   Rysstoberget berg
  Tjärgrubbmyran myr   Ryttartegen åker
  Tjärnmyran myr   Rågdalen dal
  Tjärnmyran myr   Rågdalsberget berg
  Tjärnnäset utslått /Se   Räbbhi åker
  Tjärnsvedjorna åker /Se   Räbbskurebacken landsvägsbacke
  Tjärsvedjeberget berg   Rännsmyrorna slåtter
  Toppmyran myr   Rävliden skogsstig
  Torrmyrslåtten utslått /Se   Rödmyran myrslåtter
  Torviggsgärdan åker /Se   Rödmyran myr
  Torviggslägdan åker /Se   Rödmyran myr
  Torvströmyran myr   Rödmyran sjö
  Tovgärdan åker /Se   Rödudden udde
  Traneudden udde   Röudden udde
  Trapbergzåssen, se Trappberget berg   Rönnhammarn äng
  Trappberget berg   Rönnmyra del av myr
  Trappberget berg   Rönntegen åker
  Trappberget berg   Rönntegen åker
  Trappberget berg   Rönntegen åker
  *Trappbergspussen tjärn   Rörmyrbacken äng
  Trekanten åker /Se   Rörsbergstomyran myr
  Trekanten äng /Se   Rösklockarklimparna bergstoppar
  *Träningznäs laxfiske   Rössla äng
  Trättestegen åker /Se   Rösslan del av äng
  Tuvdalsbäcken bäck   Saberget Saknas
  Tuvängen äng /Se   Saltviken vik
  Tvära, se Tvären åker   Saltviksberget berg
  Tvären, se Tvära åker /Se   Saltviksbäcken bäck
  Tvären äng /Se   Saltvikshöjden bergssträckning
  Tvärn, se Tväråkern åker   Saltvikshöjden berg
  Tvärspjällen skifte /Se   Sandbacken åker
  Tväråkern, se Tvärn åker /Se   Sandbacken landsvägsbacke
  Typptegen åker /Se   Sandbacken vägbacke
  Tålgen äng /Se   Sandbergbacken landsvägsbacke
  Tålgåkern åker /Se   Sanden åker
  Tånyåkern åker /Se   Sanden äng
  Tåtegen åker /Se   Sanden äng
  Täckelviken vik   Sandlägdan sjö
  Täljyxan utslått /Se   Sandlägdan åker
  Täljyxan äng /Se   Sandlägdberget Saknas
  Uberget berg /Se   Sandslån udde
  *Uddbodarna skär   Sandslån udde, grund
  Udden udde /Se   Sandsnyåkern åker
  ulfviks Fierd, se Älandsfjärden fjärd   Sandstorpet slåtter
  Ulfviks Fierden, se Ulvviken vik   Sandstycket åker
  Ullfvijkz fierden, se Ulvviken vik   Sandsvedbacken landsvägsbacke
  *Ulvviksfjärden del av Älandsfjärden   Sandsvedjan väg
  Ulvvik Saknas   Sandsvedjebäcken bäck
  Ulvvik triangelpunkt   Sandtjärn sjö
  Ulvviken vik   Sandtjärnen sjö
  Ulvviken vik   Sandtjärn sjö
  Ulvviken vik   Sandtjärnsberget berg
  Upp-i-kälen utmark /Se   Sandåkern åker
  Utsiktsberget berg   Saras hammarn äng
  Uvberget berg   Saras lägdan åker
  Varggropen utslått /Se   Segersmyran äng
  Vargledsberget berg   Segersmyrbäcken bäck
  Vargledsmyran myr   Sidden backsluttning
  Vargstohammaren kulle /Se   Siljemyran myr
  Vattelokmyran myr   Siljeån å
  Vaxholmen skogsormåde /Se   Sjuan åker
  Vaxholmen skogsområde /Se   Själandsfäbodberget berg
  Vaxholmsviken vik /Se   Sjöbodtegen åker
  *Vegdalen dal /Se   Sjögrinden landsvägsgrind
  Vegomsjön, se Vegsjön, Stora sjö /Se   Sjölundsudden udde
  Wegsiön, se Storvegsjön Saknas   Sjöstycket åker
  Vegsjön, Stora sjö   Sjötegen åker
  Vegsjön, Stora sjö /Se   Sjöåkern åker
  Vegsjön sjöar /Se   Skabäcksberget berg
  Vegsjön, Stora sjö /Se   Skallhällan klippa
  Vegsjön St:a sjö /Se   Skalludden udde
  Vegsjön, Stora (Vigsjön, Stora) sjö /Se   Skalsmyran myr
  Vigsjön, St. sjö   Skalsviken vik
  Vigsjön, St. sjö   Skalsviksstranden slåtter
  Vigsjön, St. sjö   Skarpnäsudden udde
  Vigsjön, Stora, se Vegsjön, Stora sjö   Skarvviken vik
  Vilarberget berg   Skarvviken vik
  Visarberget berg   Skarvviksstranden strandremsa
  Vitberget berg   Skattfälle åker
  Vittalltoberget berg   Skogeldsdalen dal
  Vittjärn sjö   Skogsbacken landsvägsbacke
  Vittjärnen tjärn   Skogsdalsberget berg
  Vittjärnskullen höjd   Skogsdalsberget berg
  Vålmyrberget berg o. triangelpunkt   Skogstjärnen tjärn
  Vårdkasberget berg /Se   Skogstjärn sjö
  Vägnöberget berg   Skolberget berg
  Vägnön halvö   Skomakarhällan hälla
  Vägnön halvö   Skravelbäcken bäck
  Vägnön halvö   Skulberget berg
  Vägnön halvö /Se   Skutelägdan åker
  *Vägnöströmskatan udde   Skvalen äng
  *Vägnöudden del av Vägnön   Skvalberget Saknas
  »wägnöudden», se Sörudden udde   Skvalp skötställe
  Vägnöviken vik   Skvalpen varpställe
  Vägsjön sjö /Se   Skåpamyran myr
  Värptjärn sjö   Skällsvedjan äng
  Värptjärnen tjärn   Skärven åker
  Värptjärnsberget berg   Slahögto dalsänka
  Väst i hemmanet äng /Se   Slumpbacken landsvägsbacke
  Västanundertegen åker /Se   Slumpbackberget Saknas
  Ytterfällsviken, se Fällöviken vik   Slåtten slåtter
  Ytterskatan udde   Slåttdalsberget berg
  Åbacken äng /Se   Slåttsvedjan åker
  Åberget berg /Se   Slåttsvedjan äng
  Åberget berg   Slåttsvedjan åker
  Åberget berg o. triangelpunkt   Slåttsvedjan äng
  Åbergsmyran myr   Slåttsvedjan åker
  Åbrohammarn äng /Se   Slåttsvedjebacken landsvägsbacke
  Åbroskiftet äng /Se   Smedjeberget kulle
  Åbrotegen åker /Se   Smedjelägdan åker
  Ågärdan åker /Se   Smedjetegen åker
  Åkroken strandområde   Smedjetegen åker
  *Ålandzån å   Smedsgärdan åker
  Åmsjön sjö   Smedslägdan åker
  Ånäset åker /Se   Småmyran åker
  Åsen ås   Småmyrberget berg
  Åslåtten äng /Se   Småmyrskiftet ägoskifte
  Åstrandstegen, se Strandtegarna åker /Se   Småmyrorna myr
  Åsvedjan åker /Se   Småtjärnarna sjöar
  Åsvedjan äng /Se   Smälltegen åker
  Åvalln, se Åvallstegen åker   Smölaberget berg
  Åvallstegen åker /Se   Smörmyran myr
  Älandsfjärden fjärd   Snedbacken vägbacke
  Älandsfjärden fjärd   Snedberget berg
  Älandsfjärden fjärd /Se   Snedmyran myr
  Älandsfjärden fjärd   Snedslåtten slåtter
  Älandsfjärden fjärd   Snibben åker
  Älandsfjärden fjärd   Snibben åker
  Älandsviken, se Älandsfjärden fjärd /Se   Snipberget berg
  *Älandsån å /Se   Snipen åker
  Älandsån å   Snollen åker
  Älandsån å /Se   Snusberget berg
  Älgsjön sjö   Snöplogen åker
  Älgmyran myr   Solumssjön del av Åmsjön
  Älgsjöberget berg   Sparvgrundet grund
  Älgsjön, se Ässjön sjö   Sparvudden udde
  Älgsjön sjö   Springaslått-backen landsvägsbacke
  Älgsjön sjö /Se   Springargärdan äng
  Älgsjön sjö   Springtegen åker
  Älgsto skogstrakt /Se   Spånmyran myr
  *Älja ånamn /Se   Spånmyrbäcken bäck
  Ängeskläppen äng /Se   Stadalen dal
  Ängesåkern åker /Se   Stallslägdan åker
  Änget äng /Se   Stamböleåkern åker
  Ässjön sjö   Stampen åker
  Ässjön sjö   Stampsvedjan åker
  Ässjön sjö /Se   Stamsvedjan slåtter
  Ögeltjärnarna tjärnar   Starrharen udde
  Ögeltjärnsberget berg   Stekpannan åker
  Önsiärs Udd, se Örnskärsudden udde   Stenbacken åker
  Önskanskällan skärgårdsvik   Stenbacken vägbacke
  »önsiärs udd», se Örnskärsudden udde   Stenborgshägnen åker
  Önskierudden, se Örnskärsudden udde   Stenborgsskiftet åker
  Örnskärsudden udde   Stendalen dal
  Örfallet skifte /Se   Stengärdan åker
  Örnskärsmyrorna myrar   Steningsudden udde
  Örnskärsudden udde   Stenlaven dalsänka
  Örnskärsudden udde   Stennyåkern åker
  Örnskärsudden udde   Stenröstegen åker
  Örnskärsudden skärgårdsudde   Stensandbacken vägbacke
  Örtegen åker /Se   Stensgärdan äng
  Öster i backen åker /Se   Stensjöberget berg
  Östhammar, se Östhammarn åker   Stensprängarberget berg
  Östhammarfallet, se Östhammarn åker   Stensvedberget berg
  Östhammarn åker /Se   Stensvedto dalsänka
  Östhammaråkern, se Östhammarn åker   Stenstegen åker
  Överdalsån å   Stenstycket åker
  Överåkern åker /Se   Stensvedjan äng
      Stenssvedjan åker
      Stensviken vik?
      Stentegen åker
      Stentegen åker
      Stentegen åker
      Stentjärnsberget berg
      Stentjärnsmyran myr
      Stigsbacken landsvägsbacke
      Stigsbäcken bäck
      Stigstjärn sjö
      Stigsåkern landsväg, stig
      Stockbergsbacken vägbacke
      Stockbergsgärdan åker
      Stockensgärdan åker
      Stombäckbacken backsluttning
      Stombäcken bäck
      Storbacken landsvägsbacke
      Stordalen dal
      Stordalsberget berg
      Stordalsmyran myr
      Storgåstjärnen tjärn
      Storgåstjärn sjö
      Storgärdan åkersluttning
      Storgärdbacken landsvägsbacke
      Storhammarn äng
      Storhamn fiskläge
      Storhällan ö
      Storhällan sten
      Storhögen berg
      Storhögsmyran myr
      Storladan lada
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Stormobacken vägbacke
      Stormon dalsänka
      Stormon dal
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Storrågsvedjebacken skogsskifte
      Storsandbacken vägbacke
      Storsandbacken landsvägsbacke
      Storskårberget berg
      Storslåtten äng
      Storslåtten äng
      Storslåtthokstet bete, mark
      Storstenen sten
      Storstensbacken landsvägsbacke
      Storstensskiftet åker
      Storsvarttjärn sjö
      Storsvarttjärnarna och Lillsvarttjärnarna tjärnar
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan ägoskifte
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan åker
      Storsvedberget berg
      Storsvedjebäcken bäck
      Storsvedjemyran myr
      Storsvedjemyran äng
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärn sjö
      Stortjärn sjö
      Stortjärn sjö
      Stortjärnbäcken bäck
      Stor-Vegsjön sjö
      Storvålen skogsskifte
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storänget äng
      Strandsvedjan åker
      Strandtegarna åker
      Stridabborren sjö
      Strinningen udde
      Strinningsudden udde
      Strinningsviken vik
      Strinningsviken vik
      Strömskatan udde
      Strömskateberget berg
      Strömskatefyren fyr
      Strömskaten udde
      Stubbsvedjan åker
      Stålhandsmyran slåtter
      Stä åker
      Stä slåtter
      Stäbäcken bäck
      Sundhamn vik
      Sundhamnen fiskeläge
      Sundhamns flögberget, se Flögberget Saknas
      Sundins myran slåtter
      Sundinssvedjan åker
      Sunnarsvarpet notdragningsställe
      Suptallen plats
      Susannas stycket åker
      Sva skogsstig
      Svaberget Saknas
      Svabergssvedjan äng
      Svartberget berg
      Svartdalen Saknas
      Svartdalen skogsskifte
      Svartdalsbäcken bäck
      Svartdalspusten sjö
      Svartdalstjärn sjö
      Svartgrubban djupt ställe
      Svartkroken vik
      Svartkroken varpställe
      Svartperssvedjan åker
      Svartpersberget berg
      Svartpusten sjö
      Svartpusten sjö
      Svartpusten sjö
      Svartstenen sten
      Svartsvedjan slåtter
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsdalen dal
      Svartto skogsskifte
      Svarttoberget berg
      Svartviken havsvik
      Svartviksberget berg
      Svedjan? »ställe»
      Svedjeberget berg
      Svedjedalen ägoskifte
      Svedjemyran myrslåtter
      Svedjorna äng
      Svedjorna äng
      Svens backen äng
      Svenslägdan åker
      Svinhusgärdlägdan åker
      Svärdnäsberget berg
      Syraksknixen backkrön
      Såghulte äng
      Sångan grund
      Sälgesvedbacken skogsväg
      Sälgesvedberget berg
      Sälhällan hälla
      Sämsta lägdan åker
      Säterskällan kallkälla
      Sölaberget Saknas
      Söndagsvarpet varpställe
      Sönnabäcken åker
      Sönnabäckslägdan åker
      Sönna tjärnen skogsskifte
      Sönna åkern vägskäl
      Sörbolandsvedberget berg
      Sörgärdan åker
      Sörnäset udde
      Sörviken Saknas
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Söråkersbacken landsvägsbacke
      Takmyran slåtter
      Tallholmen ö
      Tallmyrbacken äng
      Tallmyrdalen skogsskifte
      Tampen åker
      Tampen åker
      Tattarudden udde
      Tegelbruksudden udde
      Tegelbruksudden udde
      Tegelugnsbacken äng
      Timmermyran äng
      Timotejsvedjan åker
      Tjockberget berg
      Tjurnäset udde
      Tjurnäsharen aborrgrund
      Tjäckelviken vik
      Tjäckelviksgrinden landsvägsgrind
      Tjäckelvikslåtten slåtter
      Tjälen slåtter
      Tjälen utmark
      Tjälskiftena, se Tjälen utmark
      Tjälsvedjeberget Saknas
      Tjälsvedjemyran myr
      Tjälsvedjerå rågång
      Tjälsvedjeslåtten slåtter
      Tjältoberget berg
      Tjältoberget berg
      Tjärebläckmyren myr
      Tjärdalen åker
      Tjärdalsbäcken bäck
      Tjärdalsto skogsskifte
      Tjärgropmyran skogsskifte
      Tjärgrubbmyran myr
      Tjärnbacken landsvägsbacke
      Tjärnberget Saknas
      Tjärebacken åker
      Tjärnberget berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran slåtter
      Tjärnnäset slåtter
      Tjärnsvedjan äng
      Tjärnsvedjebacken äng
      Tjärnsvedjorna äng
      Tjärnsvedjorna åker
      Tjärnåsgrinden landsvägsgrind
      Tjärnänden vik
      Tobaksgärdan åker
      Tobaksgärdan åker
      Torparslåtten åker
      Torpet äng
      Torrmyrslåtten slåtter
      Torviggsgärdan åker
      Torviggslägdan åker
      Torviggstorpet ägoskifte
      Tovgärdan åker
      Trappberget berg
      Trappberget berg
      Trehörningen åker
      Trehörningshammarn äng
      Trekanten åker
      Trekanten äng
      Trollbacksgrinden landsvägsgrind
      Trollmyran myr
      Trollmyrberget berg
      Trånanabb udde
      Trångsundet bäck
      Tråntomyran myr
      Träffestegen åker
      Tuvdalen ägoskifte
      Tvaren äng
      Tvärbäcken bäck
      Tvärbäckdalen skogsskifte
      Tvären åker
      Tvären åker
      Tvärhaget grind
      Tväråkern åker
      Tvätthällan Saknas
      Tålgen äng
      Tålgen äng
      Tålgåkern åker
      Tångåkern åker
      Tåsvedjan åker
      Tåtegen åker
      Täljyxan slåtter
      Täljyxan äng
      Töva lite landsvägsbacke
      Uberget berg
      Uddbacken åker
      Udden eller Fyrudden Saknas
      Udden skogsbryn
      Uddersjön, se Aldersjön sjö
      Uddersjön, se Aldersjön Saknas
      Uddgrinden landsvägsgrind
      Uddhammarn äng
      Uddhägnen bete
      Ulins gärdan åker
      Ulvviken vik
      Ulvviken vik
      Ulvvikhällan klippa
      Ulvviksnäset udde
      Ulvviksören udde
      Upp-i-Kälen, se Tjälen utmark
      Utsiktsberget berg
      Utterberget berg
      Uttergärdan åker
      Utterholmen åker
      Uttersgärdan åker
      Uvbergssjön sjö
      Vagndersviken vik
      Vangstaviken vik
      Varggropen slåtter
      Vargledsberget berg
      Vargledsmyren myr
      Vargstodhammarn kulle
      Vargssvedjan åker
      ?Vargsvedjan »ställe»
      Varptjärnen tjärn
      Vassgärdan åker
      Vasstorpet äng
      Vattenlokmyran myr
      Vedliderstegen åker
      Vegomsfjället utmarker
      Vegomshöjden berg
      Vegsjön sjö
      Vibergsgärdan slåtter
      Vikemyran myr
      Vikemyrbäcken bäck
      Vilarberget höjd
      Vincentsgrinden landsvägsgrind
      Visarberget berg
      Vindfjölet åker
      Vitterberget kulle
      Vittjärn sjö
      Vittjärnsberget berg
      Vittjärnskullen höjd
      Vreten »ställe»
      Vålmyran myr
      Vålmyran myr
      Vålmyrberget berg
      Vårsvedjeto dal
      Vägnöberget berg
      Vägnön halvö
      Vägnöviken vik
      Vägnöviken vik
      Vängmansviken vik
      Västaundertegen åker
      Västermyran myr
      Värptjärnsberget Saknas
      Värptjärn sjö
      Väst i hemmanet äng
      Väst i svedjan åker
      Väst vid myran bete
      Yttered udde
      Ytterskaten udde
      Åbacken åker
      Åbacken skogsbacke
      Åbacken äng
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åbergsbäcken bäck
      Åbergsmyran myr
      Åbrohammarn äng
      Åbroskiftet äng
      Ågärdan åker
      Åkergrinden landsvägsgrind
      Åkermans tomten äng
      Åkernäset udde
      Åkroken äng
      Ålandshav äng
      Ålhusbackarna landsvägsbackar
      Ålhuslägdan åker
      Åmsjön sjö
      Ånäset åker
      Ånäsrenen äng
      Åsen åker
      Åsen bergsrydd
      Åshällorna klippor
      Åskalsbäcken bäck
      Åskalskällan kallkälla
      Åskalsto dal
      Åslåtten äng
      Åsmyran myr
      Åsvedjan äng
      Åsvedjan äng
      Återsttegen åker
      Åtre åkern åker
      Åvallstegen åker
      Ålandsfjärden Saknas
      Älgsjöberget berg
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älgstod skogsskifte
      Ängesbacken äng
      Ängesbacken landsvägsbacke
      Ängesberget berg
      Ängeslägdan åker
      Ängesvägen byväg
      Änget ägoskifte
      Änget äng
      Änget utägor
      ?Ässjön sjö
      Äventyrstegen åker
      Öd »ställe»
      Öd eller Öden näs
      Ögeltjärn sjö
      Ögeltjärnsberget berg
      Ögeltjärnsslåtten äng
      Öhrlingstomten äng
      Önskanskällan kallkälla
      Örnskärsgrundet grund
      Örnskärsmyrorna myr
      Örnkärsudden udde
      Österbrånsudden udde
      Östermyran slåtter
      Österåkern åker
      Östhammarn åker
      Öst om myran äng
      Överdalsån bäck
      Övernässlandstegen åker
      Överåkern åker
      Överån åker
      Övre hägnen bete
      Övre Stortjärn sjö

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.