ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härnösands stad : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 181 Naturnamn : 429 Bebyggelsenamn : 699 Naturnamn : 642
Härnösand stad Abborrkammarn vik /Se Lokaliseringssiffror förteckning Nummerförteckning förteckning
Härnösand stad /Se *Alderskärshamnen vik Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Härnösand stad Alderskärssundet f.d. sund Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Härnösand stad Alderskärssundet f.d. sund Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Härnösand stad Alderskärssundet f.d. sund /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Härnösand stad Badställhamnen hamn /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Härnösand stad Bastubacken höjd Förkortningar förteckning Abborrkammaren vik
Härnösand stad Bastuberget berg /Se Förkortningar förteckning Alderlund strandparti
Härnösand stad Bastuhamn vik Förkortningar förteckning Alderlund fiskeställe
Härnösand stad »Bispehöjden» Saknas Härnösand stad Alderskär holme
Härnösand stad Björnpasset sänka Härnösand stad Aldorskässundet f.d. sund, numera landförbindelse
?Härnösand stad Blåbärmyran myr /Se Härnösand stad Aldervarpet fiskeställe
Härnösand stad Bockberget berg Härnösand stad Arnellsbacken backe
Härnösand stad Bondsjön sjö Härnösand församling Arnells bäcken bäck
Härnösand stad Bondsjön sjö Abborren kvarter Asplägdan åker
Härnösand stad Bondtorget torg Adjunkten kvarter Asptegen åker
Härnösand stad Borstmalen strandområde Advokaten kvarter Aspto sänka
Härnösand stad Brattåsmyran myr Alen kvarter Aspvägen väg
Härnösand stad Brunshusgatan gata Alfredshem gård Backlunds to sänka
Härnösand stad Brånamyran myr /Se Alfredshem gårdstomt Badhusudden udde
Härnösand stad Brännan avrättningsplats /Se Almen kvarter Ballblötan fiskeplats
?Härnösand stad Bränneriviken vik Almgränd gränd Bastubacken vägstycke
Härnösand stad Bräntberget berg Alnäs gård Bastuberget berg
Härnösand stad Bräntberget berg /Se Alphyddan gård Bastuberget berg
Härnösand stad Byxen uddar? Alvägen gata Bastuhamnen vik
Härnösand stad Båthålet vik Amyborg gård Bastuhamnen vik
Härnösand stad Båthålet, se Putterhålet vik Ankan kvarter Bastuhamnsberget berg
Härnösand stad *Bönberget berg /Se Annero gård Bastumyran myr
Härnösand stad Dalmansmyran myr Antilopen kvarter Bastutegen åker
Härnösand stad Dalsberget berg Apeln kvarter Berget bergshöjd
Härnösand stad Dammen väg /Se Arlund gård Björkåstenen klippa
Härnösand stad Djuphamnen hamn Arneberg tomt, gård Bjönpasset sänka
Härnösand stad Djuphamnskajen strandområde Arnäs tomt o. gård Blåbärmyran myr
Härnösand stad *Djäknehögarna ättehögar /Se Artillerigränd gränd Blåsåsen höjd
Härnösand stad Finntorget torg Asken kvarter Bockberget berg
Härnösand stad +Fiskargatan gata Aspen kvarter Bockberget berg
Härnösand stad *Fjåderholmen del av Härnön /Se Asperssons f.d. krog Bockholmen holme, udde /Se
Härnösand stad Flögberget berg Asplund beb, tomt Bockholmviken vik /Se
Härnösand stad Flakatoet dalsänka /Se Assessorn kvarter Bomyren myr
Härnösand stad Flarken terrängparti /Se Backgatan gata Bondsjön sjö
Härnösand stad Flasehällan sydspetsen på Tjärskär Backgränd gränd Bondsjösjön sjö
Härnösand stad Flottklubben udde Bagaregränd gränd Bondsjöviken vik
Härnösand stad Flögberget berg /Se Bagaregränd gränd Borstmalen strandparti
Härnösand stad Framnäsbacken = Arnellsbacken Saknas Baldersgatan gata Borstmalen strandparti
Härnösand stad Furuholmen f.d. holme Baldersnäs ägoomr. Bort med kroken åker
Härnösand stad Furuholmen del av Härnön Banan gata Brottet åker
Härnösand stad Furuholmen halvö Banken kvarter Brottet fiskeställe
Härnösand stad Furuholmen f.d. holme /Se Barkassen kvarter Bruket strandområde
Härnösand stad Furuholmen udde Barken kvarter Bruksbäcken bäck
Härnösand stad Furuholmsloken vattensamling Barktorp gård Brånamyran myr
Härnösand stad Furuholmsmalen strandområde Batterigränd gränd Brånamyren myr
Härnösand stad Fördärvet sank mark Beckhuset byggnad Bränneriet vik
Härnösand stad Fördärvet myr /Se Beckhuset kvarter Bränneriplan mark
Härnösand stad Gamboudden udde /Se Beck-kokaren hus Bränneritjärnen f.d. vattensamling
Härnösand stad Gerestabäcken bäck /Se Beck-kokar-gården förr ghs Bränneriviken, se Bränneritjärnen Saknas
Härnösand stad Geresta-bäcken bäck Berg gård o. ägoomr. Bränneriviken vik
Härnösand stad Gerestabäcken bäck /Se Berglunda gård Bränntjärnen f.d. tjärn
Härnösand stad Geresta-bäcken bäck /Se Bergsgatan gatunamn Bräntberget bergshöjd
Härnösand stad Godmyran myr Bergsgränd gränd Bräntberget, Nedre del av bergshöjd
Härnösand stad Godstjärnen tjärn Bergsstigen gata Bräntberget, Övre del av bergshöjd
Härnösand stad Gonsviken, se Gånsviken vik Besvärsgränd gränd Bräntbergsmalen rullstenssträcka
Härnösand stad Granaudden udde Betet åker Bräntbergsudden udde
Härnösand stad o. stift Grottberget berg Bildhuggaren kvarter Bräntet skogsparti
Härnösand stad Grunnan vik /Se Billero beb. tomt Bräntet bergshöjd
Härnösand stiftsstad /Se Gråbergsmalen strandområde Björken kvarter Bräntsveden svedjeland
Hernösand stad /Se Gråhällan udde Björnen kvarter Brättbacken höjd
Härnösand stad /Se Guns...jkshambnen, se Gånsvikshamnen vik Björntorp torp Burmans hatten fiskeställe
Härnösand stad /Se Guns Vjken, se gånsviken vik Blankens mälthus magasinbyggnad(?) Bygrundet grund
Hernesant = Härnösand stad »guns vjken», se Gånsviken vik Bockholmen del av Kronholmen Bylunds torpet äng
Härnösand stad /Se Gunsvikshambnen, se Gånsvikshamnen vik Bofinken kvarter Båthålet vik
Härnösand stad /Se *Gunsvikshamnen hamn? Bokbindaregränd gränd Båthällan bergshäll
Härnösand stad /Se Gådabäcken bäck Bokbindaren kvarter Bäckmynnet (Bäckmynnen) Saknas
Härnösand stad /Se Gånsviken vik Boken kvarter Bäckvreten åker
Härnösand stad /Se Gånsviken vik Bollen kvarter Cederlunds hemmanet f.d. åker
Härnösand stapel,- residens- o. stiftsstad /Se Gånsviken vik Bommen kvarter Dalagubben åker
Härnösand stad /Se Gånsviken vik Bondsjögatan gata Dalen åker
Härnösand stad /Se Gånsviken vik /Se Bondsjöstaden stadsdel Dallägdan åker
Härnösand stad /Se Gånsvikshamnen vik Bondsjöstaden del av stad Dalmans myran myr
Härnösand stad /Se Gånsvikshamnen vik Borgmästaren kvarter Dalsberget berg
Härnösand stad /Se Hernöön, se Härnön Saknas Brambergs torpet torp Dalsvreten åker
Härnösand stad /Se Hofsjorden markområde /Se Brandsoldaten kvarter Dammet del av höjd
Härnösand stad /Se Halen undervattensgrund /Se Brattås by Djuphamnsvägen väg
Härnösand stad Halvväganes sten /Se Brattås by Djupvarpet fiskeställe
Härnösand stad /Se Halvvägen väg /Se Bredgränd gränd Dunsen vik
Härnösand stad Hamnfjärden bukt Briggen kvarter Dyn del av Klubbsjön
Härnösand stad /Se Hamnparken park Brobänken, Norra lokal Edmansvreten åker
*Hernodia, se Härnösand stad /Se Hanön ö /Se Brunnet f.d. brunn Ekmans gärdet åker
*Hernosandia, se Härnösand stad /Se Harrhalen udde /Se Brunnsgränd f.d. gränd Erik-Larshålet vik
*Hornesand, se Härnösand stad /Se »hernöklubben», se Härnöklubb halvö Bryggarebacken vägbacke Esbergsvreten åker
*Hornesund, se Härnösand stad /Se Hernön ö Bryggaregatan gata Fallet åker
Aspuransen Saknas Himmelsberget berg Bryggaregränden gata Finntäppan f.d. åker
Backen område Hjärtmyran myr Bryggeriet bryggeri Flakatot sänka
*Beckeland utjord Holmbergsmyran myr Bråbänkskajen del av kaj Flarken terrängparti
Brambergstorpet torp /Se Holmviken vik Brännan stadsdel Flasuhällan hälla, skär
Brattås by Hombergs mössa siknätställe /Se Brännan stadsdel Flasuhällan del av Tjäröskäret
Brattås by /Se *Hornsanda bro bro /Se Brännan stadsdel Flasusundet sund
Brattås by *Hornsunda bro? bro /Se Brännan del av stad Flasusundet vatten
Brattås by /Se Hovsgatan gata Brännan, Norra del av stad Flaten åker
Brattås by /Se Hovsgatan gata /Se Brännan, Södra del av stad Flottklubben stenudde
Brunnshuset byggnad Hovsgatan gata /Se Brännerigatan gata Flottklubben stenudde
Brännan stadsdel Hovsgatan Saknas /Se Brännerigatan gata Flottklubben udde
Brännan stadsdel /Se Hovsjorden ägor /Se Buntmakaren kvarter Flottklubbstigen stig
Finnarna torp /Se *Hära namn på Gerestabäcken Bågen kvarter Flögberget berg
*Fogelsta förr by Härbärgsberget berg /Se Båtmanstorpet f.d. torp Flögberget berg
Framnäsgårdarna gårdar Härnöklubb berg Båtsmanstorpet torp Flögberget berg
»Fugelstadh» = Fågelsta by Härnöklubb halvö Bäckaskog område Flögberget berg
Fågelsta förr by Härnöklubb berg Bäckgränd f.d. gränd Framnäsbacken backe
Fågelsta förr by /Se Härnöklubb udde Bäckingen gård Franzéngatan väg
Fågelsta by Härnöklubb berg /Se Bäckladan lada Fröbergsvreten äng
Färgekarlsgården Saknas Härnöklubb berg Bävern kvarter Furuholmen bergsträcka
*Färgholmen, se Kronholmen stadsdel /Se Härnöklubb berg Bölins (gården) hus Furuholmen f.d. holme
Gelfuestadhe engh, se Geresta hg o. by Härnöklubb udde /Se Börsen kvarter Furuholmshällan fiskeställe
Gäresta gård Härnön ö, marknadsplats Cedern kvarter Fyrkantstenen sten
Geresta hg o. by Härnön ö Cykeln kvarter Fördärvet myra
Geresta by /Se Härnön ö Cypressen kvarter Fördärvsmyran myr
Geresta by Härnön ö Diskusen kvarter Gambodudden udde
»Gerffuestadh» = Geresta by Härnön ö Djuphamnen djuphamn Gambodudden udde
*Gronvick utjord Härnön ö Djupkajen kaj Gam-åkern åker
Grönsvik by /Se Härnön ö Djurgården ägoomr. Gerestabäcken bäck
Grönsvik by /Se Härnön ö Docenten kvarter Gerestabäcken bäck
Gånsvik by Härnön ö Domherren kvarter Gerestavägen väg
Gånsvik by Härnön ö /Se Duvan fängelse Godinska myran myr
Gånsvik by /Se Härnön ö /Se Duvan kvarter Godmyran myr
Gånsvik by o. fiskl. /Se Härnön ö Duvan, Vita skämtnamn på Centralfängelset Godmyrberget berg
Hamntorget stadsdel Härnön ö Däcket kvarter Godmyrhalsen del av myr
»Hermesund» = Härnösand? stad /Se Härnön ö Edbergsgården hus Godsbäcken bäck
»Hoff» = Hov by Härnön ö /Se Edmansvretladan lada Goldenroad tomt
?Hov försv. beb. Hernön ö /Se Ekells gården f.d. hus Granaudden udde
Håv förr by Härnön ö /Se Eken kvarter Gratisberget bergknalle
Hov förr gård Härnön ö /Se Ekmans på Långsand gård Grubban vik
Hov försv. gd Härnön ö /Se Ekorren kvarter Grubban vik
Hov förr by /Se Härnön ö /Se Elefanten kvarter Grubban vik, fiskeställe
Hov by Härnön ö /Se Enans gård Grubban åker
Hov område /Se Härnö ö /Se Enen kvarter Grubbstenen fiskeplats
*Hoff by /Se *Härnösund hamn(?) England kaj Grundan del av Gånsviken
Hov förr by /Se Härnösund hamn /Se Englandskajen kaj Grundet grundsten
Hov f.d. by /Se Härnösund hamn? /Se Eriksberg ägoomr., gård Gråberget bergsparti
Hovsjorden område Härplåten äng /Se Eriksdal hemman Gråberget strandklippa
Härnö sn Högbackberget berg Erikslund gård Gråbergsmalen strandparti
Härnö förr sn /Se Högsta-mon, se Långremmen höjd Fagerås gård Gråhällorna hällor
Härnön förr sn Höjden höjd Falken kvarter Gråhällorna fiskeställe
Hörnön förr sn Innerhamna del av fiskeläge /Se Fallet kvarter Gräftlandet åker
Härnö sn Innerhällan berghäll? Fattighusgränd = Bokbindaregränd gränd Grönbacken stadsdel
Härnö förr sn, ingår nu i stad *Jungfruhögarna ättehögar /Se Filen kvarter Grötfatsten sten
Härnö sn Kallkällberget berg Finnarna torp Grötfatstenen stenhäll, fiskeställe
Hörnö förr sn Kanaludden udde Finntorpet f.d. öppen plats Gubben Höglunds åker
Härnö sn Kanaludden udde /Se Fiskalen kvarter Gubbsvedjeberget berg
Härnön ö Kapellsberget berg /Se Fiskaren kvarter Gubbsvedtoet sänka
Härnön ö Kapellsberg berg Fiskargatan gata Gubbsvedtoberget berg
Härnön ö Kapellsbergsvägen väg Flögen f.d. krog Gubbtoet sänka
Härnö sn /Se Kattan udde(?) /Se Folkparken parkområde Gustavsbergsvägen väg
Härnön ö /Se Kattastranden udde (?) /Se Folkskolan skola Gådabäcken bäck
Härnösands kistan fängelse Kattaudden udde /Se Framnäs hmn. Gådadalen dal
Káppelsberg plats /Se Katthavet vattensamling /Se Framnäsvägen gata Gådeåvägen, Gamla väg
Kapellsberg gård /Se Kattrackarbacken gränd Fregatten kvarter Gånsviken vik
Konungsboden förrådshus Key-west sten /Se Fridhem villa Gånsviksbäcken bäck
Konungsboden förrådshus Kiernski...re, se Tjärskär holme Fridhem gård Gånsviksvägen väg
Kronboden Saknas Kiväst, se Key-West sten Fridhem gård Halen »undervattsås»
Kronholmen stadsdel Klingersten siknätsställe /Se Furan kvarter Halvväganes-sten punkt (sten) på stig
Kronholmen stadsdel /Se Klubben bergsudde Fyren kvarter Halvvägen punkt på väg
Kråkslottet, se Katthavet stuga Klubben, se Klöva berg /Se Fyrvaktaren kvarter Hamnberget berg
Kälva by Klubben bergsudde /Se Fågelsta gård Hamnberget berg
Kälva by /Se Klubbgraven vik Färgaregränd gränd Hamnberget berg
Kälva (Kölva) by /Se Klubbnäsan klipparti Färgaregränd gränd Hamnfjärden bukt
Kölva by /Se Klubbsjömyran myr /Se Färgaren kvarter Hamnvägen stig
Kölva by /Se Klubbsjön sjö /Se Fören kvarter Harrhalen udde
Långenstorpet torp /Se Klubbsjön sjö Förgyllaren kvarter Himmelsberget berg
Solum by Klubbsjön sjö /Se Förvärvet gård Hjärtmyran myr
Solum by Klubbviken vik Galeasen kvarter Hofsjorden markområde
Solum by /Se Klåvasten sten Gamlasarettet nu bostadshus Hofsängen markområde
Solum by /Se Klåvasten sten /Se Gam(mel)häkttomten tomt Holmbergsmyran myr
Solum by /Se Klösan vik Gamvindbron bro Hombergs mössa stenhäll
Specksta by Knipholman Saknas Garvar Baggströms gård f.d. ghs. Holmviken vik
Specksta by /Se *Knipholmen holme /Se Garvaregatan gata Hultmanskojan timmerkoja
Specksta by +Kongzholmerna Saknas Garvaren kvarter Hålet vik
Tattarslottet, se Katthavet boningshus (nu rivet) Konungsholmen, se Kronholmen Saknas Gasten kvarter Hålet f.d. sund
Vangsta by Korparna vik Gelbgjutare Edbergs hus Hällorna undervattensgrund
Vangsta by Korpskolan plats Geresta herrgård Hälltegen åker
Vangsta by /Se Korpskolan fiskeställe /Se Geresta by Härbärgsberget berg
Vangsta by Korpskolet landröse /Se Geresta by Härbärgslägdan åker
*Ålbåssås Saknas Korsmässa förr marknad /Se Gertrudshem gård Härhålet äng
  Korsmässan förr marknad /Se Giraffen kvarter Härnäset äng
  Korsmässudden udde /Se Godberg gård Härnöklubb berg
  Korsmässudden udde Godsbäcksgatan gata Härnö Vårdkasberg, se Vårdkasen berg
  Korsmässudden udde /Se Godset utslott /Se Härplåten äng
  Korsmässudden udde /Se Glasmästaren kvarter Hässjegärdan gärde
  Kronholmen udde Granen kvarter Högbacka strandparti
  Kronholmen Saknas Granliden ägoomr. Högbacken bergsluttning
  ?Kronholmen Saknas Granvåg gård Högbackberget berg
  Kurgrindsbacken backe Grindstugan stuga Höglundsboden del av strand
  Kvarndalen dal Grottan f.d. lokal Högsta mon terrängparti
  Kvarnån å Gröna gången gatunamn Höjden berg
  Kyrkbacken väg /Se Grönbacksgränd gränd Hörnet udde
  Kyrkogatan gata Grönsvik by Ingerhällan undervattensklippa
  *Kyroskär å /Se Grönsvik by Inloppet, Norra inlopp
  Käften vik Guldsmeden kvarter Innerhamnen fiskeläge
  Käftudden udde Gullbergs hus Innerhamnen del av Solumshamnen
  Källberget berg Gullbergsbacken gatubacke Innerstturen punkt för skötsättning
  Kälvaberget berg /Se Gumman i skogen f.d. kafé, torp Kallkällberget bergshöjd
  Käringsten grund Gustavberg villa Kammardörren fiskeplats
  Kärrskär holme Gustafsberg villa Kanalbanken strand
  ?Kärrskärr holme /Se Gustavsudden namn på Lövudden Kanalberget berg
  Kölvabergen berg Gymnasiigatan gatunamn Kanaludden udde
  Köpmangatan gata /Se Gymnasiigränd gatunamn Kapellsberg(et) berg
  Lapptjärnen tjärn Gådabacken stadsdel Kapellsbergsvägen väg
  *Larudden udde Gådabacken del av stad Kastellberget höjd
  Lillgrundet grund Gådahage område Kastellberget höjd
  Lillmalen strandområde Gådastaden del av stad Kattaudden udde
  Lillmyran myr Gådeåstaden del av stad Katthavet vattensamling
  Lill-Revbergsmalen strandområde Gådeåtorget öppen plats Kempens brygga brygga
  Lilltorget f.d. torgplats /Se Gådeåvägen gata Key-West (Kiväst) vik
  Lilltorget torg Gånsvik by Kilen åker
  Lusthusudden udde Gånsvik by Klingerstenen sten
  Låghällan berghäll? Gånsvikshamnen fiskehamn Klinten varpnamn
  Långberget berg Gåsen kvarter Klubben udde
  Långgatan gata Gäddan kvarter Klubben berg
  Långgatan gata Gärdan gård Klubben halvö
  Långmalen strandparti Gärdan omr. Klubben fyrplats
  Långmalen strandparti Gärdesvägen gata Klubberget berg
  Långmalen strandområde Gärdet omr. Klubbnäsan varpnamn
  Långremberget berg Göken kvarter Klubbsjön sjö
  Långremma gångstig Haga tomt (beb.) Klubbsjön sjö
  Långremmen stig /Se Hagagatan gata Klubbsjömyran myr
  Långrimpan åker /Se Hambergs-myran hemman Klubbudden udde
  Långsanden strandparti Hambergsmyran eller Myran gård Klubbviken vik
  Långsanden strandparti Hammaren kvarter Klåvarsten? grund
  Långsanden strandparti /Se Hamntorget bebämning på Grönbacken Klåvarsten sten
  Långseberget berg Hamntorgsparken beb, omr. Klåvastenen sten
  *Långviken vik /Se Hannesro gård Klåvastenen sten
  Ländstaden strandremsa /Se Haren kvarter Klösan vik
  Lövhällan hälla Hasseln kvarter Klösan vik
  Lövhällan berghäll Hemfrid gård Kojabacken ängsbacke
  Medgrundshälla, se Midgrundshällorna holm(ar) Hemmet ålderdoms- och vårdhem Korparna avsats i klippvägg
  Medgrundshällorna, se Midgrundshällorna holmar /Se Hemmet gård och ägoomr. Korpberget del av Härnöklubb
  Megrundet grund Henkows huset stenhus Korpskolan avsats i klippvägg
  Megrundshällorna grund Herrgårdsvägen gata Korpskolan avsats i klippvägg
  Mellanholmen holme Hjorten kvarter Korsmedsudden udde
  Mellanholmen Saknas Hofsgata gata Korsmässudden udde
  Mickelskammaren vik Holmen del av stad Korsmässudden udde
  Mickelskammaren vik /Se Holmgatan gata Korsmässvägen väg
  Midgrundet grunt vatten /Se Hommerbergsbacken del av Backgränd Krokhällan fiskeställe
  Midgrundshällorna holmar Hospitalsgården namn på gårdsplan Krokviken vik
  Midgrundshällorna holmar /Se Hov plats Kronberget berg
  Mjöviken vik Hov område Kronholmstjärnen f.d. tjärn
  Mjöviken vik /Se Häcken kvarter Kryddgårdstegen åker
  Murberget berg Häckvägen gata Kråkmyran åker
  Murbergsudden udde Hälletorpsvägen gata Kurberget del av »Kapellsberget»
  Murbergsviken vik Härbärgena namn på magasinbodar Kvarnbäcken bäck
  Myggviken vik Härnö Bryggeri bryggeri Kvarndalsberget berg
  Myrberget, se Murberget berg Härnö lokstation, se Lotsstugan Saknas Kvarndalsbäcken bäck
  Månekroken vik Härnösands ångsåg f.d. »såg» Kyrkbacken vägparti
  Månekroken vik Höganäs gård Kålsängbacken vägparti
  *Måns källa källa /Se Hökebo gård Kårudden udde
  *Månäskroken udde Höken kvarter Käften vik
  Mårtensmyran myr Idrottsvägen gata Käftudden udde
  Måsberget berghäll Idungatan gata Käftviken vik
  Måskroken vik o. fiskeställe /Se Immanuelskyrkan kyrkobyggnad Källargropen vik
  Måssten grund? Inspektorn kvarter Källargropberget berg
  Nabbudden udde Institutsgatan gata Källargrophålet vik
  Nattviken vik Jakten kvarter Kälvaberget bergsmassiv
  Nattviken vik Johannesberg område Kälvakroken fiskeställe
  Norra sundet inlopp Johanneslund beb. tomt Kälvalandet terräng
  Norra sundet inlopp Johannisgränd gränd Käringberget bergshöjd
  Norra sundet sund Jullen kvarter Käringgärdan åker
  Norra sundet inlopp /Se Jungfrun kvarter Käringsten sten
  Norrhålet inlopp Jupiter kvarter Käringstenen grund
  Norrhålet inlopp /Se Juristen kvarter Kärrskär holme
  Norr- Megsundet udde Järnvägsgatan gata Köjabryggan brygga
  Norrudden udde Järven kvarter Ladabacken ängsbacke
  Norrudden udde Kackola bebyggelse Ladlägdan åker
  Norrudden udde Kackola bebyggelse Ladugårdsskiftet åker
  Norwijkudd, se Norrudden udde Kafé Astra f.d. kafé Landsvägen, Nya väg
  Notsand strandområde? Kaijsers hus och tomt Landsvägen, Södra väg
  Notsandsmalen strandområde Kaijserska området beb. omr. Lapptjärnen tjärn
  Notsandsviken vik Kajan kvarter Laxöringsvarpet varpställe
  Norra Nygränd gata Kanalen kanal Likkiststenen fiskeställe
  Södra Nygränd gata Kanalen, Nya kanal Lillberget berg
  *Nörre holman sälfiske Kanalgatan gata Lillberget bergknalle
  Otterberget berg Kanalgatan gata Lillbeteshagen äng
  Otterbergsviken vik Kanalgatan gata Lillgrubban fiskeplats
  Packarlaven kajplats Kanalgatan, Västra gata Lillgrundet grund
  Pettersberget berg Kanalgatan, Östra gata Lillholmen holme
  Prästängen vret /Se Kanaltorget f.d. torg Lillklösan vik, fiskeställe
  Prästänget jordområde /Se Kandidaten kvarter Lillmalen fiskeställe
  Pumpbacksgatan gata Kanoten kvarter Lillmyran myr
  Putterhålet vik /Se Kapellet kvarter Lillrevbergsmalen strandparti
  Putterhålshällan stenhäll Kapellgatan gata Lilltoet sänka
  Påsjöhällan stenhäll Kapellsberg herrgård Lilludden udde
  Revberget berg Kapten Sällströms hus Loken vattensamling
  Rosten sten /Se Kaptensgatan gata Lotsstuguberget berg
  Rotudden udde Karl Gyllenskepps hus Lotsvägen väg
  Rumpan åker /Se Karlsborg gård, tomt Lusthusudden udde
  Ryssgravarna område Karlsborg gård Lådan punkt vi strand
  Råmärkesgrinden f.d. grind /Se Karlsro hus Låghällan fiskeplats
  Rännan igengrundad vattenpassage /Se Kastanjen kvarter Låghällorna fiskeställe
  Rävmon skogsmark Kastellgatan gata Låghällsmalen strandparti
  Rödberget berg Kastellholmen namn på Mellanholmen Långberget berg
  Rönningen åker /Se Kastello slangbenämning för Centralfängelset Långberget berg
  Sandbäcken bäck Katrinedal gård Långlägdan åker
  Sanden udde Katrinelund torp Långmalen strandparti
  Sandslån vik Kattan bebyggt område Långmalsmyran myr
  *Selamshamn vik Kattan strandremsa med lägenheter Långmalsvägen stig
  Själsviken vik Kattgränd gränd Långmyran myr
  Själsviken vik Kattrakarbacken gränd Långmyrbacken skogsbacke
  Själsviken vik /Se Kiörningsgatan gata Långremmen väg
  Sjögatan gata Klagomuren mur med gatutrappa Långremmen (-an?) Saknas
  Sjöviken vik Klubban kvarter Långrimpan åker
  Sjöviken vik Klykan kvarter Långsanden strandparti
  Sjöviken vik /Se Koparken öppen plats Långsvedberget berg
  Sjöviken vik Koplatsen öppen plats Långsvedberget berg
  Skakelbäcken bäck Kopparslagaren kvarter Lägret terrängparti
  Skataberget berg Korpralsvägen gata Ländstaden punkt på strand
  Skatamalen skötsättningsplats /Se Kotorget öppen plats Lännstan ställe
  Skeppar Karls gränd gränd Kronholmen del av stad Löten skogsbacke
  Skiärwijka, se Själsviken vik Kronholmen stadsdel Lövhällan hälla
  Skravelberget berg Krukmakaregatan gata Lövhällan udde
  Skravlet udde? Krukmakaregränden gata Lövudden udde
  Skärsviken, se Själsviken vik Kråkan kvarter Majorsviken vik
  Skärsviken vik Kräftan kvarter Malen strandparti
  Skärsviksklippet skär /Se Kulan kvarter Malen strandparti
  Skärsviksklippet holme Kullen ägoomr. Medgrundet, Midgrundet grund
  Skärsviksklippet skär /Se Kullen gård Mellanturen punkt för skötsättning
  Smitingen strandområde Kullen kvarter Mickelsbacken vägparti
  Smitingen vik /Se Kungsholmen del av stad Mickelskammaren vik
  Smitingshällan stenhäll Kvarndalen gård Midgrundet vatten
  Smitingsviken vik Kvartersman Lundbergs hus Midgrundshällan, Norra holme
  Smitingsviken vik Kvartersman Ygberg(s) hus Midgrundshällan, Södra holme
  Smitingsviken vik Kyrkogatan, Norra gata Midgrundshällorna holmar
  Småholmarna udde Kyrkogatan, Nya, se Norra Kyrkogatan Saknas Midsommartoet sänka
  Småholmarna f.d. holmar, nu halvö /Se Kyrkogatan, Västra gata Midsommartoberget del av Hernö
  Småholmarna holme Källaren Norden f.d. krog Mikaelskammarn vik
  Småholmarna halvö /Se Kälva by Mjöviken vik
  Smålaberget berg /Se Kälva by Mjöviken vik
  Smålaviken vik Kjälva by Mjövikudden udde
  Smålaviken vik /Se Kärleksgrottan del av Stadsparken Mor Edlunds hälla fiskeställe
  Solumsbäcken bäck Kölen kvarter Mormorsskrevan klyfta
  Solumshamn fiskeläge /Se Kölhalningskajen f.d. kajplats Murberget vik
  Solumssjön sjö Köpmangatan gata Murberget bergshöjd
  Speckstaberget berg Köpmannen kvarter Murbergsskogen skog
  Speckstatjärnen tjärn /Se Labyrinten gata Murbergsviken vik
  *Stadssundet sund /Se Landinska torpet f.d. torp Murbergsviken, Inre del av Murbergsviken
  Storgrubban vik Landgrensgatan gata Murbergsviken, Yttre vik
  Storholmarna, se Storholmen holme /Se Landinska brunnen f.d. brunn Murbergsvägen väg
  Storholmen holme Landsvägen namn på Viktoriagatan Murbergsviken vik
  Storholmen halvö Lapptorpet torp Myggviken vik
  Storholmen holme Lasarettsgatan gata Myggviken vik
  Storholmen holme Laxen kvarter Myggvikhällan fiskeställe
  Storholmen holme /Se Lejonet kvarter Myran åker
  Storholmen udde Lektorn kvarter Myran äng
  Storholmen holme Leoparden kvarter Myrlägdan åker
  Storholmen holme Lerudden förut utäga, lht t. Månekroken vik
  Storholmen holme Licen tiaten kvarter Månekroken vik
  Storklippet holme Lidborgs f.d. krog Månekroksmyran myr
  Stor-Revbergsmalen strandområde Lilla Edet omr. Månekrokviken vik
  Storön ö Lillkatekesen f.d. stuga Månskroken vik
  Strindlundsberget berg Lillmyran f.d. åker, nu beb. Mårtensmyran myr
  Stugudden udde Lillmyrladan lada Mårtensvägen väg
  Stugudden udde Lillskogen parkområde Måsberget berg
  Stuguviken vik /Se Lilltorget f.d. torgplats Måsberget berghälla
  Stängerna strandområde Linden kvarter Måssten grund
  Stängren varp /Se Lodjuret kvarter Mördarstigen väg
  ?Sundet f.d. sund Lommen kvarter Mördarvägen väg
  Sundet vik Lotsstugan = Härnö lotstation Saknas Nabben udde
  Svartberget berg Lotsstugan lotsstation Nabben fiskeställe
  *Suarte mörkrett sälfiske /Se Lugnet ägoomr. Nattevattnet namn på Nattviken
  Svartkroken vik Lugnet gård o. tomt Nattviken vik
  Svartkroken vik Lungsotsbacken del av Backgränd Nattviken vik
  Svedstigen väg /Se Lurbo gård Nattviksstranden strand
  Svikten vik Lyckebo gård Nattviksvreten f.d. åker
  Svälta hmn /Se Lyckebo gård Saknas Navigationshöjden navigationsskolans plats
  Syltan svämområde /Se Långbron bro Navigationshöjden höjd
  Syltan svämområde /Se Långenstorpet torp Norbergs hälla stenhäll
  Sälsten strandremsa Långgatan gata Norra sundet inlopp
  Sälsten strandparti /Se Lägret f.d. artilleriläger Norra Sundet sund
  *Söderholman sälfiske Lägret, gamla f.d. artilleriläger Norrhålet inlopp
  Södra havsfjärden, se Södra sundet inlopp /Se Lärkan kvarter Norrklösan vik
  ?Södra sundet inlopp Lärkträdet kvarter Norrudden udde
  ?Södra sundet inlopp Lärkvägen gata Norrudden udde
  Södra sundet inlopp /Se Lönnen kvarter Norrön del av Härnön
  Södra sundet sund Lövens gården hus Nothällan fiskeplats
  Södra sundet sund Lövhyddan gård Notsand vik
  Sörhålet inlopp Magasinet kvarter Notsanden strandremsa
  Sörhålet inlopp /Se Magasingränd gränd Notsandsberget berg
  Sör-Megrundet sydspetsen av Megrundet Magistern kvarter Notsandsbäcken bäck
  Söruddberget berg Margaretero gård Notsandsmalen strandparti
  Sörudden udde Mariedal gård Notsandsviken vik
  Söruddviken vik Marienäs gård Nyodlingen f.d. åker
  Sörövägen väg /Se Mariero gård o. tomt Olleshålet vik, fiskeställe
  Tammashålet vik /Se Mars kvarter Olskroken fiskeställe
  Tjärskär holme Massebo tomt Otterberget berg
  Tjärskär skärgårdsholme Masten kvarter Otterbergsviken vik
  *Trulsklippan skär /Se Matrosen kvarter Packarlaven kajsträcka
  *Trutklippen holme Merkurius kvarter Persberget berg
  *Turotklippen holme Mickelstorpet torp Persberget stenhöjd
  Tärnemyran myr Monopolet tobaksfabrik Persbergsmalen strandparti
  Utkiksberget berg Mor i arslet f.d. kafé. ölhandel Pettersberget bergsdel
  Vangstaberget berg Mor i hörnet f.d. kafé o. ölhandel Pikesten fiskeställe
  *Vangstatjärnen tjärn /Se Morkullan kvarter Pikesten fiskeställe
  Vålkalberget, se Vårdkasen berg /Se Motorn kvarter Pingstdagberget berg
  Vårdkasen berg o. triangelpunkt Muraren kvarter Plutarbacken backe
  *Vårdkullsberget = Vårdkasberget? Saknas Murberget friluftsmuseum Plutargärdan åker
  Vårdkasberget berg /Se Myran hemman Predikstolen stenparti
  Vårdkasen berg Målaren kvarter Prästjorden jordområde
  Vårdkasen berg /Se Månen kvarter Prästänget jordområde
  Vänta-litet-grundet grund /Se Mården kvarter Putterhålet vik
  Wäntalitets grund grund /Se Mårtenstorpet f.d. torp Putterhålshällorna fiskeställe
  Väntalitets grund skär /Se Måsen kvarter Pålsjöhällan hälla?
  *Väster på holmen del av Härnön /Se Mördargrinden grind Påls-sjöhällan? klipphäll
  Västerudden udde Nattvikskajen f.d. lastkaj Pärken tjärn
  Västra kanalen kanal Nickebo villa Revberget berg
  Årbräckan vik Niten kvarter Revberget bergformation
  Åsen ås Norra kajen del av stadens kaj Rosten bäck
  Älandsfjärden fjärd Norrbrännan del av stad Rosten vik
  Ängesviken vik Norrlandsgatan gata Rostviken vik
  Ängevallen idrottsplats Norrmalmsgatan gränd Rotudden stadsdel
  Öd utäng /Se Notarien kvarter Rumpan åker
  Öhrsiön, se Örsjön sjö Nya Kyrkogatan gatunamn Rundsvedjan åker
  Örsjöberget berg o. triangelpunkt Nya Varvet f.d. skeppsvarv Ryssjemalen strandparti
  Örsjöbäcken bäck Nybacka ägoomr. Ryssjestenen fiskeplats
  Örsjön sjö Nybergska stiftelsen donationshus Råmarksgrinden grind
  Örsjön sjö Nybo gård Råmarkstjärnen tjärn
  Örsjön sjö /Se Nybrogatan huvudgata Rännan f.d. sund
  Örsjön sjö Nybron bro Rännskärhällan strandklippa, fiskeställe
  Örsjön sjö Nygatan, Lilla gata Rävmon terrängparti
  Örsjön sjö Nygatan, Stora gata Rödberget bergformation
  Örsjön sjö Nygränd gränd Rödsten sten
  Örsjön sjö /Se Nygränd, Norra tvärgata Rödstenen fiskeställe
  Östanbäcksgatan gata Nygränd, Södra tvärgata Rönningen åker
  Östra kanalen kanal Nygården gård Rönnänget äng
    Nyhem gård Sandbäckdalen dal
    Nylandskajen kaj Sandbäcken bäck
    Nylandstorpet öppen plats Sandbäcklägdan åker
    Nyvindbron bro Sandflatan (-en) åker
    Nöden f.d. krog Sandmon mo
    Odengatan gränd Sandslån? näs
    Olofshem gård Sandslån vik
    Orion kvarter Sandudden udde
    Orren kvarter Sehlstedtshage ängsområde
    Oskarsborg gårdar Sehlstedtsvägen väg
    Oxeln kvarter Själstenen strandparti
    Packarlaven kaj Själsviken havsvik
    Packarlaven kaj o. torgplats Själsviksklippet holme
    Packhusgränd f.d. gränd Själsviksloken vattensamling
    Palmen kvarter Själsviksvägen stig
    Parken kvarter Sjöviken vik
    Parkhem ägoomr. Sjövikvägen gångstig
    Pilen kvarter Sjövikvägen gångstig
    Pistolen kvarter Sjöviks sörudden udde
    Plinten beb.omr. Skakolbäcken bäck
    Plinten kvarter Skataberget berg
    Plutarladan lada Skataberget stenhöjd
    Polka-Pelle f.d. ångkvarn Skataloken vattensamling
    Polka-Pelles kvarn f.d. kvarn Skatamalen strandparti
    Poppeln kvarter Skatastenen fiskeställe
    Prästgränd gränd Skjutbanevägen väg
    Prästgården kvarter Skojarviken varpställe, vik
    Pumpbackgatan gata Skravelviken vik
    Pumpbackgränden gata Skravlet udde
    Ralltorget plats Skravlet vik?
    Rektorn kvarter Skrevan fiskeställe
    Repet kvarter Skyttevägen väg
    Repis f.d. repslagarebana Skäret holme
    Repslagarbanan f.d. repslagarplan Skötstensmalen strandparti
    Repslagareban gata Slåttan åker
    Residenset kvarter Smedbacken skogsbacke
    Residensgatan gata Smitingen vik
    Ribban kvarter Smitingsanden, Smitingen strandremsa och vik
    Riddaren kvarter Smitingsberget berg
    Ringen kvarter Smitingshällan bergklint
    Ringbloms krogen f.d. krog Smitingsmon terrängparti
    Ringvägen gata Smitingssand strandparti
    Ripan kvarter Smitingsviken vik
    Roddaren kvarter Smulaviken vik
    Roddartrappan f.d. strandtrappor Småholmarna f.d. holmar
    Rodret kvarter Småholmsloken vattensamling
    Rosehill Saknas Småholmsviken vik
    Rosehill gård Smålaberget bergshöjd
    Rosenbäck plats Smålavikberget höjd
    Rosendal gård Smålaviken vik
    Rosengård trädgårdsomr. Snedhällan fiskeställe
    Roslingska beteshagen Saknas Snedvarpet fiskeställe
    Rotudden del av stad, udde Snedvarpshällan fiskeplats
    Rumpsvedjan delvis odlat skogsområde Solhemslägdan åker
    Runebo gård Solums bruket Saknas
    Rysstugan f.d. hus Solumsbruket tegelbruk
    Rådhuset kvarter Solumsbäcken bäck
    Rådhusgränd gränd Solumshamn fiskläge
    Rådmannen kvarter Sloum(s)sjön sjö
    Rödstensgränd gränd Solums tegelbruk strandområde
    Rönnen kvarter Solumsvägen väg
    Sadelgatan gata Speckstabacken del av höjd
    Sadelmakaren kvarter Speckstaberget berg
    Sadeln kvarter Speckstadammet vägparti
    Saturnus kvarter Speckstatjärn tjärn
    Saxen kvarter Spruckenstenen fiskeställe
    Scholtz´skans gården ghs Speckstaåsen höjd
    Seglaren kvarter Spektorsflaten åker
    Seglet kvarter Stadsskogen skog
    Sehlstedts hemman Stadsön = Härnön Saknas
    Sehlstedtska hemmanet hmn. Stenen fiskeställe
    Seminariegatan gata Stenen sten
    Siken kvarter Stenhammarslandet strandparti
    Sirius kvarter Stenhammarsvägen väg
    Sista Styvern krog Stenlägdan f.d. åker
    Sjunde kvarteret f.d. stadsdel Stenstigen stig
    Sjögatan gata Stigsjövägen väg
    Sjöladan lada Storberget berg
    Sjömannen kvarter Storbeteshagen vret
    Sjöviken fiskeläge Storgrubban fiskeplats
    Skarpskyttegatan gata Storgrundet grund
    Skatan kvarter Storholmen holme
    Skeppar Karls gränd gränd Storholmen holme
    Skepparen kvarter Storhögen jordhöjd
    Skeppet kvarter Storklippet holme
    Skeppsbron gata Storklippen, södra och norra hälla?
    Skidan kvarter Storlägdan åker
    Skogsstigen gata Stormyran myra
    Skolbrunnen f.d. brunn Stormyran myr
    Skoltomten plats Stormyran f.d. åker
    Skomakaregränd gränd Stormyrberget berg
    Skomakaregränd gränd Storrevbergsmalen strandparti
    Skonaren kvarter Storstenbacken skogsdel
    Skorpionen kvarter Storstenen fiskeställe
    Skrot-Kalles kåken hus Storstenen sten
    Skutan kvarter Storstenslägdan åker
    Skytten kvarter Storsundet f.d. sund, nu vik
    Skälstensgränd gränd Storsundhålet f.d. sund, nu vik
    Skärsviken fiskeläge Storsvikten vik
    Skönhem gård Stortjärnen myr
    Slottet f.d. hus Stortoet passage
    Slupen kvarter Storvreten åker
    Släggan kvarter Strindlundsberget berg
    Smala gränden f.d. gränd Stubbtoet sänka
    Smeden kvarter Stuguberget berg
    Smedjebacken gård Stuguudden udde
    Smed-Karlssons hus Stugun grotta
    Smedsgatan gatuled Stuguudden udde
    Smedsgatan gata Stuguviken vik
    Smedsgränden = Smedsgatan gata Stångvarpen fiskeställe
    Solbacken beb.omr., gård Stängerna fiskeställe
    Soldatvägen gata Stöveln åker
    Solen kvarter Stöveln åker
    Solhem tomt Sundet f.d. sund
    Soltorp torp Sundet Södra mark
    Solum by Sundloken vattensamling
    Solumshamnen fiskehamn Sundsvallsvägen väg
    Spantlaven f.d. plan för skeppsbyggeri Sundtallflögen tall
    Sparven kvarter Suptallen tall
    Specksta by Svartberget fiskeställe
    Specksta by Svartberget berg
    Spetsen kvarter Svartkrokberget berg
    Spiken kvarter Svartkroken vik
    Spjute gästgivaregård Svartkroken vik
    Spjutet kvarter Svartstenarna fiskeställe
    Spjutgatan gata Sveden(Svejan) odling
    Spruthusbrunnet f.d. brunn Svedstigen stig
    Spruthuset f.d. brunn Svikten udde?
    Stadion kvarter Svikten vik
    Stationsgatan gata Svältabacken gångstig
    Stadsboden strandbod Svältabäcken bäck
    Stadskällaren f.d. krog Svältaland punkt vid Örsjön
    Staget kvarter Säbråvägen väg
    Staren kvarter Sällströmsbacken bergssluttning
    Staven kvarter Sälsten strandremsa
    Stenbocken kvarter Sälstenen strandparti
    Stenbron bro Södra inloppet inlopp
    Stenhammar by Södra sundet inlopp
    Stenkajen del av kaj Södra Sundet sund
    Stensberg gård Södra vägen väg
    Stenörn gård Sörhålet inlopp
    Storgatan gata Sörklösan vik
    Stormyrladan lada Sörklösan vik
    Stortorget torg Söruddberget bergshöjd
    Storvretladan lada Söruddberget berg
    Strandgatan gata Sörudden udde
    Strandgatan gata Sörudden udde
    Strömsborgsgatan gata Sörudden udde
    Studenten kvarter Söruddto sänka
    Styrmannen kvarter Söruddviken vik
    Städet kvarter Söråker åkrar
    Sundet fiskeläge Söråkern åker
    Sundholms hus Sörövägen väg
    Sundsgatan gata Tallvägen väg
    Sundvallska tomten tomtnamn Tammashålet fiskeställe
    Sundvallska vreten tomtnamn Tegelbruket område
    Svalan kvarter Tjockberget fiskeställe
    Svanen kvarter Tjäröskäret ö
    Svarvaren kvarter Tjäröskäret holme
    Svarven kvarter Trekanten tomt
    Svenningsgatan gata Trolltjärnen tjärn
    Sventorp gård Trädgårdsskiftet åker
    Svältan hemman Tårlägdan åker
    Syrenen kvarter Tärnemyran myr
    Sågen f.d. ångsåg Töva-litet vik
    Sågen kvarter Töva-litet-viken vik
    Sälgen kvarter Udden äng
    Sälstensgränd, se Skälstensgränd gränd Ulanders änge åker
    Sörbrännan del av stad Utkiken berg
    Sörön Saknas Utkiksberget berg
    Tallen kvarter Utterbergsviken vik
    Tattarslottet f.d. hus Vagnborgsbäcken bäck
    Teknologen kvarter Vangstaberget berg
    Telegrafen kvarter Varpet fiskeställe
    Telegrafgränd gränd Varvsallén väg(allé)
    Teologen kvarter Viken vik, fiskeställe
    Timmermannen kvarter Vinterled vägstycke
    Tingshuset kvarter Vinterledgrinden grind
    Tjädern kvarter Vitberget varpställe
    Tok-Norbergs torp Vithällorna stenhäll
    Torget kvarter Vitmossen utslått
    Torget salutorg Vårdkasberget berg
    Torget, Lilla f.d. torg Vårdkasen berg
    Torngatan gatunamn Vårdkasen berg
    Torpet torp Väderkvarnsberget höjdsträckning
    Torsken kvarter Vänta-litet grund
    Torsgatan gränd Västerbacken skogsdel
    Tranan kvarter Västerkäften vik
    Tryckerigränd gränd Västerudden udde
    Tryckerigränd gränd Västerudden udde
    Trädgårdsgatan gata Yttertturen punkt för skötsättning
    Trädgårdsgränd del av Pumpbacksgatan Zigenárlägdan åker
    Träpalatset hus Åkerbärslägdan åker
    Tulegatan gata Ålandshav åker
    Tullen kvarter Årbräckan vattenpassage
    Tullgränd f.d. grändnamn Åsen »grundås»
    Tullhaln f.d. tullkaj Åttkanttegen åker
    Tullholmen f.d. del av Kronholmen Ängesviken vik
    Tullhusgränd gränd Änget gärde
    Tullportsgatan gata Öd äng
    Tulltrappan trappa Ödladan lada
    Tunnbindaren kvarter Ödsberget berg
    Tuppen kvarter Ödsgrinden grind
    Tuppens gård hus Ödshällan bergshäll
    Tvillingarna kvarter Ödsjorden utäng
    Tången kvarter Ödsskogen skogsparti
    Tärnan kvarter Ödsvägen vägparti
    Urmakaren kvarter Örsjöbacken stig
    Utkiken kvarter Örsjöbäcken bäck
    Valnäs hus Örsjödalen dalsänka
    Vangsta by Örsjön insjö
    Varvet f.d. skeppsvarv Östanbäcken stadsdel
    Varvsbacken gata Över Åsen stig
    Varvsgatan gata  
    Vattudalen omr.  
    Vattugränd gränd  
    Vattumannen kvarter  
    Venus kvarter  
    Verksgatan gata  
    Verkstaden verkstad  
    Vesterströms gården hus  
    Westins hemman f.d. privat ägoomr. nu beb.omr.  
    Viborgs brädgården f.d. brädgård  
    Viborgs kajen lastkaj  
    Videgränd gränd  
    Vikingagatan gata  
    Viktoriagatan gata  
    Vilan villa  
    Villa Nybo hus  
    Villavägen gata  
    Villebo ägoomr.  
    Vimpeln kvarter  
    Vindbron, Östra bro  
    Vinstocken kvarter  
    Vreten ägoomr.  
    Vretgränd gränd  
    Vretgränd gränd  
    Vågen kvarter  
    Våghuset namn på strandbod  
    Vågmannen kvarter  
    Vårdhemmet ålderdoms- och vårdhem  
    Väduren kvarter  
    Vändkretsen kvarter  
    Yst-om-bäcken del av stad  
    Yxan kvarter  
    Ådalsvägen gata  
    Åkerbloms torpet f.d. åker, nu beb.  
    Åkerdalstorpet torp  
    Åkervägen gata  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ångbåtsgränd gränd  
    Åran kvarter  
    Ädelhem kvarter  
    Ädelstenen kvarter  
    Älandsfjärden namn på Norra Sundet  
    Ängesberg gård  
    Ängeshemmanet f.d. hemman  
    Änget hemman  
    Änget gård  
    Änget f.d. hemman  
    Ängsplan öppen plan  
    Ängsvägen gata  
    Ärlan kvarter  
    Öbergs gården hus  
    Örnen kvarter  
    Örsjön by  
    Östanbäcken del av stad  
    Östanbäcksgatan gata  
    Östanbäcksstranden Saknas  
    Öst-om-bäcken del av stad  

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.