ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holms socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 723 Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 558
Holm sn /Se Abborrudden udde Holms sn sn Anundgårds-Lillsjön sjö
Holm sn /Se Anundgårds-Lillsjön sjö Holm socken Anundgårdsmyran myr
Holm sn Anundgårdsmyran myr Holm socken Anundgårdsåkern åker
Holm sn Anundgårdsudden udde Holm-mesar inbyggarbeteckning Avelångtjärn tjärn
Holm sn Anundgårdsåsen berg Anders-Pers torp Avelångtjärnen tjärn
Holm sn Avelångtjärnen tjärn Anundgård bebyggelse Bankoberget höjd
Holm sn Badholmen holme Anundgård bebyggelse Bastuudden udde
Holm socken Barnförlamningsmyran myr Anundgård by Bastudden udde
Holm sn Bastuudden udde Backen torp Bergåkerudden udde
Holm sn /Se Becksömsvedjan terräng Backen gård Bjurhällan häll
Holm sn /Se Bergemyran myr Backen gård Bjurnäsberget berg
Holm sn /Se Bergtjärnen tjärn Bodarna torp Bjursberget berg
Holm sn /Se Bergåkerudden udde Bruket hemman Bjursbergsnäset udde
Holm sn /Se Bjursberget berg Brännan gård Bjälkmyran myr
Holm sn /Se Bjursbergsholmen holme Brännbacken torp Bjässjösbron bro
Holm sn /Se Bjursbergstjärnen tjärn Böle gårdar Bjässjösvedjan svedja
Holm sn /Se Bjälkrået sankmark Böle hemman Björkmyran myr
Holm sn /Se Bjässarmyran myr Dammtorpet torp Björkmyrberget berg
Anundgård by Björkmyran myr Djupviken gård Björnbäcken bäck
Anundgård by Björkmyran myr Draget torp Björnbäckviken vik
Anundgård by Björkmyrberget berg Draget gd Björndalsbäcken bäck
Anundgård by /Se *Björkviken vik Dragsbodarna fäbodar Björndalshöjderna berg
Anundgård by /Se Björnbäckviken vik Drevberget gårdar Björnmyran myr
Anundgård by /Se Björndalen skogsterräng Drevberget bebyggelse Björnudden udde
*By Saknas Björndalsbäcken bäck Eckeråsen fäbodar Bladtjärn tjärn
*Fagerviken Fintorp torp Björndalshöjden höjd Fagervik by /Se Bladviken vik
Holm prästbordet Saknas /Se Björndalshöjden höjd Fagerviken by Bladvikholmen holme
Rankåsen gd Björnflon sankmark Finnbrotorpet torp Blatjärn tjärn
Sunnansjö by Björnmyran, Lilla o. Stora myrar Fåfänget gårdar Bleckåsen skogs- och bergsparti
Sunnansjö by Björnmyran myr Gammelgården gård Blåbergsberget berg
Sunnansjö by Bladtjärnen tjärn Gammelgården gård Bodlandet strandparti
Sunnansjö by Bladviken vik Glanässvedjan torp Bodviken vik
Sunnansjö by /Se Bladviken vik Goränget förr slåtter, nu hemman Bodvikholmen holme
Svartkälen fäbod /Se Blanken berg Hassjöbacken torp Boholmen holme
?Vike by Bleckåsen bergås /Se Hassjösvedjan torp Boholmen holme
Vike by Bleckåsen ås o triangelpunkt Hellingen gårdar Bottenmyran myr
Vike by /Se Blåbärsberget berg Hellingsbodarna fäbodar Bottenmyrtjärn tjärn
(Väst)byn by Bockmyran myr Hissjön by Bruket samfällighet
Västbyn by Bodviken vik Hissjösågen såg Bruksbäcken bäck
Västbyn by Boholmen holme Holms prästbol bebyggelse Brännbäcken del av bäck
Västbyn by /Se Boholmen holme Hullsjön bebyggelse Bunursberget berg
Västbyn by /Se Bolandet terräng Hullsjön by Bunursudden udde
Västbyn by /Se Bottenmyran myr Hullsjön, Lilla by Bunursviken vik
*Åsgåll utjord Bottenmyrtjärnen tjärn Hyssmon lht Byt om sten
*Åsgåll utjord Bratthällsviken vik Hällan torp Båthusholmen holme
*Åsgård utjord /Se Bruksbäcken bäck Hästudden torp Bäckmyran myr
(Öst)byn by Brusbäcken bäck Jon-Simsastugan fäbodstuga Bänkemyran myr
(Öst)byn by Brännan terräng Kalamark f.d. fäb. Bänkemyran myr
(Öst)byn by Brännmyran myr Kappellet torp Bänkemyråsen ås
(Öst)byn by Bunäsberget berg o triangelpunkt Korsnäset torp Bäverbäcken bäck
Östbyn by Bunäsviken vik Kvarnsvedjan hmd Bölesudden udde
Östbyn by /Se Burås Rå råmärke Kyrkbergsforsen bebyggelse Dammet slåtter
Östbyn by /Se Båtviken vik Källrå, se 9 Östbyn Saknas Dansarmyran myr
Östby by /Se Bäckemyrbäcken bäck Körbergsfors ålhus, se 1 Kyrkbergsforsen Saknas Dansikmyran myr
  Bänkemyran myr Lillhullsjön by Degelmyran myr
  Bäverbäcken bäck Loviken gårdar Degelmyrbäcken bäck
  Böle ägomark Loviksbodarna fäbodar Djupviken vik
  Cuicklingen, se Kväcklingesjön sjö Lyckan, se 4 Anundgård Saknas Draget sund
  Dansarmyran myr Långåsen fäbodar Dragsberget berg
  Dansarmyrtjärnen tjärn Lövåsbodarna fäbodar Dragsholmen holme
  Dansikmyran myr Lövåsen fäbodar Dragsholmen ö
  Degelmyran myr Mastnäset torp Dragsjöberget berg
  Degelmyrbäcken bäck Mon gård Drakaberget berg
  Degelmyråsen ås Mon gd Drakaberget berg
  Djupviken vik Mosvedjan torp Drevberget berg
  Dragsberget berg Noret fäbodar Drevberget berg
  Dragsholmen holme Norvallen fäbodar Drevbergshöjden höjdsträckning
  Dragshålet sund Norvallen bebyggelse Drevbergsudden udde
  Drakaberget berg Nygården gård Drevbergsudden udde
  Drevberget berg Näset torp Drolsviken vik
  Drevbergshöjden höjd Näverudden torp Drolskogvägen gångstig
  Drevbergsudden udde Olsgård gård Eckeråsmyran myr
  Drolsviken vik Per-Anderstorpet torp Eldflotjärn tjärn
  Dyngwijken eller Fagerwijks Siön, se Fagervikssjön sjö Ruttorpet torp Eldförbäcken bäck
  *Dyngwijken vik /Se Råbäcken hmd Eldfördalen dalgång
  Dyngviken, se Fagervikssjön Saknas Rälsbanan, se 10 Östbyn Saknas Eldförtjärn tjärn
  Eckeråsen berg Rävsvedjan torp Eldförtjärnen tjärn
  Eldförbäcken bäck Rörkroken, se 11 Östbyn Saknas Eldföråsen bergås
  Eldförmyran myr Sandnäset gårdar Engmans-berget berg
  Eldförmyran myr Sandnäset gårdar Enmyränget förr slåtter
  Eldförtjärnen tjärn Sandris torp Erik-Gustav-berget berg
  Eldförtjärnen tjärn Sandriset torp Erikmyran, Lilla och Stora myrar
  Eldföråsen ås Sandviken torp Erik-Påls-viken vik
  Engmansberget berg Stensjöbodarna fäbodar Eriksmyran myr
  Erik-Jansmyran myr Stoltsgård, se 5 Anundgård Saknas Fagervikssjön sjö
  Erikmyrorna myr Storstensjöbodarna fäbodar Fagervikssjön sjö
  Erik-Pålsviken vik Strömmingsstaden torp Fandershålet förr slåtter
  Fagerviksforsen å /Se Sudnet hemman Femstenarå gränsmärke
  Fagervikssjön sjö Sundsjöskogen, se 12 Östbyn Saknas Finnsvedjorna skogstrakt
  Fagervikssjön del av Holmsjön Sundsjöstaden förr gård Finnsvedåsen bergås
  Fagervikssjön sjö Sunnansjö by Flakamyran myr
  Fagervikssjön sjö Svartkälbodarna f.d. fäb. Flosjöbäcken bäck
  Fagervikssjön sjö Svarttjälbodarna fäbodar Flosjön sjö
  Fagervikssjön sjö /Se Svarttjärnsbodarna fäbodar Framme-Lövåsen berg
  Fandershålet sankmark Svartviken torp Frans´-hålet sund
  Fielen, se Fagervikssjön sjö Svartviken torp Frusten sten
  Fielen, se Fagervikssjön del av Holmsjön Svedbergs torp Fudviken vik
  Flakamyran myr Svedjan torp Fugvikberget berg
  Flosjöbäcken bäck Svedjan hemman Fugviken vik
  Flosjön sjö Svedjorna torp Fugviknäset näs
  Flosjöåsen ås Sågsvedjan torp Fåfänget ägomark
  Franshålet sund Söderbergsstugan fäbodstuga Fågelholmarna holmar
  Fugvikberget berg Tomas gård Fågelholmen holme
  Fugviken vik Trollsvedjan hmd Fårtjärnberget berg
  Fugviknäset näs Tvisten, se 2 Hullsjön Saknas Fäbodbäcken bäck
  Fyllningsholmen holme Udden hemman Fäboddalen dalgång
  Fågelholmarna holmar Udden bebyggelse Fäbodhöjden berg
  Fågelmyran myr Upp-i-gården gård Fäbodhöjden berg
  Fäbodbäcken bäck Utgården gård Fäbodtjärn tjärn
  Fäbodhöjden höjd Vike by Fäbodtjärnberget berg
  Fäbodmyran myr Vike by Fäbodtjärnsbäcken bäck
  Fäbodmyran, Västra myr Vikesund poststation Fäbodåsen berg
  Östra Fäbodmyran myr Vikholmsstugan fäbodstuga Gammelfäbodtjärn tjärn
  Fäbodtjärnen sankmark Västbybodarna fäbodar Gammelfäbodvallen förr fäbodvall
  Fäbodtjärnsberget berg Västbybodarna fäbodar Gammelgnerå myr
  Fänriksmyran myr Västbyn by Gammelgnetjärn tjärn
  Gammelfäbodtjärnen tjärn Väst-i-gården gård Gimån å
  Gammelgnetjärnen tjärn Västmansstugan fäbodstuga Gladbonäset udde
  Gimån å Åsen torp Gladboviken vik
  Gimån å Åte hemman Gladnäset näs
  Gimån å Ängena gård Gladnäsviken vik
  Gossmyran myr Östanbäck by Gluggen slåtter
  Graberget berg Östan tjärn torp Granmyran myr
  Granmyran myr Östbyn bebyggelse Gravberget berg
  Grevnäset näs Östbyn bebyggelse Grevnäset näs
  Grundmyran myr Östbyn bebyggelse Grevnäsholmen holme
  Grönvikberget berg Östbyn bebyggelse Grubban myrslåtter
  Grönviken vik Östbyn by Grubbholmen holme
  Hagbergsnäset näs Österström samhälle Grubbtegarna myrslåtter
  Hallsjön, se Hassjön sjö   Grundmyran myr
  Halskierven, se Hällskrevesjön sjö   Grundsundet vik och sund
  Hampåkern skogsmark   Grundsundholmen holme
  *Hanatjärnen tjärn   Grönviken vik
  Hassjöberget berg   Grönvikberget berg
  Hassjöberget berg   Gårdviken vik
  Hassjöberget berg   Gårdviknäset udde
  Hassjöberget berg   Hagbergsnäset udde
  Hassjömyran myrslåtter   Hallsjön sjö
  Hassjön sjö   Hallsjön, se Hassjön sjö
  Hassjön sjö   Hampåkern skogstrakt
  Hassjön sjö   Hampåkersbacken skogås
  Hassjöån å   Hassjöberget berg
  Hemnäset näs   Hassjödammet fördämning
  Hijsiön, se Hissjön sjö   Hassjömyran slåtter
  Hissjöberget berg   Hassjön sjö
  Hissjöbergsmyran myr   Hassjön sjö
  Hissjöbergsmyråsen ås   Hassjöån å
  Hissjömyran, se Lill-resp. Stor-Hissjömyran myr   Hemnäset näs
  Hissjömyran myr   Hemnäset udde
  Hissjön sjö   Hemnäsudden udde
  Hissjön sjö   Hissjåsbäcken bäck
  Hissjön sjö   Hissjåsen bergås
  Hissjön sjö   Hissjöberget berg
  Hissjön sjö   Hissjöbergsåsen bergås
  Hissjön sjö   Hissjömyran myr
  Hissjön sjö   Hissjön sjö
  Hissjön sjö   Hissjön sjö
  Hissjön sjö   Hissjönäset näs
  Hissjön sjö /Se   Hissjösand strandparti
  Hissjön sjö   Hissjötjärn tjärn
  Hissjön sjö   Hissjöån å
  Hissjönäset näs   Hissjöån, se Hiån å
  Hjsiön, se Hissjön sjö   Hissjöåsen bergås
  Hissjösand strandparti   Hissjöänget slåtter
  Hissjötjärnen tjärn   Hiån å
  Hissjöänget, se Stor-Hissjöänget slåttermark   Holmen holme
  *Hiåminne mynning?   Holmmyrarna myrar
  Hiån å   Holmsjön sjö
  Holmmyran, se Väster-resp. Öster-Holmmyran myr   Holmsvedåsen bergås
  Holmsjön sjö   Hopslåttern slåtter
  Holmsjön, Holmen sjö   Hullsjön, Lilla sjö
  Holmsjön sjö   Hullsjöviken, Stora vik
  Holmsjön sjö   Hyttsvedberget berg
  Holmsjön sjö   Hålldammet slåtter
  Holmsjön sjö   Hålldammsmyran myr
  Holmsjön sjö   Hålldammsmyran myr
  Holmsjön sjö   Häbbersholmen holme
  Holmsjön sjö   Häbbersholmen holme
  Holmsjön sjö   Hällarna berghällar
  Holmsjön sjö   Hällingsberget berg
  Holmsjön sjö   Hällsvedjorna skogstrakt
  Holmsjön sjö   Hästtjärn tjärn
  Holmsjön sjö   Hästtjärnen tjärn
  Holmsjön sjö   Hästudden udde
  Holmsjön sjö   Hästudden udde
  Holmsjön sjö /Se   Höglandsåsen bergås
  Holmsjön sjö /Se   Jankes förr gård, nu inäga
  Holmsjön sjö   Jankesudden udde
  Holmsjön sjö   Jan-Pers-myran myr
  Holmsjön sjö   Järpudden udde
  Holmsjön sjö   Järpviken vik
  Holmsjön sjö   Kalkmyran myr
  Holmsjön sjö /Se   Kalles-viken vik
  Holmsjöändan del av Holmsjön   Kallkummen holme
  Holmstedtmyran myr   Kallkummen gränsholme
  Hullsjön, L. sjö   Kammarviken vik
  Hullsjön, Lilla sjö   Kammarviknäset udde
  Hullsjön, Lilla Saknas   Karasviken vik
  Hullsjön, Lilla sjö   Kattesholmen holme
  Hullsjön, Lilla sjö   Killingholmen holme
  Hullsjön, Lilla sjö   Kistnäset näs
  Hullsjön, Lilla sjö   Kistnäset näs
  Hullsjön, Lilla sjö /Se   Kistnäsudden udde
  Hullsjöviken, se Stor-Hullsjöviken vik   Klintarna bergparti
  Hullsjövikudden, se Stor-Hullsjövikudden udde   Klockarängestegarna tegar
  Hysiön, se Hissjön sjö   Klunneråsen berg
  Hyttsvedberget berg /Se   Klunneråsen ås
  Hyåhn, se Hiån å   Klövingråholmen holme
  Hyåminne, se *Hiåminne mynning?   Kofforten vik
  Hålldammsmyran myr   Komyran myr
  Häbbersholmen holme   Komyran myr
  Hällskefwen Tiern, se Hällskrevesjön sjö   Komyran myr
  Hällskrevemyran myr   Komyrberget berg
  Hällskrevesjön sjö   Komyråsen berg
  Hällskrevesjön sjö   Kopparholmen holme
  Hälludden udde   Kopparholmen, se Kopparskiten holme
  Hästtjärnen tjärn   Kopparskiten holme
  Hästtjärnåsen ås   Kopparskiten holme
  Hästuddviken vik   Korsfuran udde
  Höglandsåsen ås   Krokbäcken bäck
  Högsvedmyran, Västra o. Östra sankmark   Krokbäckudden udde
  Ingrids grav fornlämning /Se   Krokbäckviken vik
  Jan-Pershålet sankmark   Kroketjärnen tjärn
  Jansmyran, se Erik-Jansmyran myr   Kroktjärn tjärn
  Jenmyran myr   Kroktjärn tjärn
  Jonasmyran myr   Kroktjärnbäcken bäck
  Järpberget berg   Kroktjärndalen dalgång
  Järpberget berg   Kråkmyran myr
  Järpudden udde   Kråkmyran myr
  Kalamark terräng   Kråkstensjön sjö
  Kalkemyran myr   Krången sandnipa
  *Kalkumer rå gränsmärke /Se   Kujmyran myr
  Kalkumren, se Kallkummen holme   Kullerberget berg
  Kallesholmen holme   Kullerholmen holme
  Kallkummen holme   Kusänget slåtter
  Kallkummen holme o. gränsmärke   Kvarnberget berg
  Kallkummen holme   Kvarnberget berg
  Kallkummen ö   Kvarnbäcken bäck
  Kallkummen holme   Kvarnbäckeslåttern slåtter
  Kallkummen holme   Kvarnmyran myr
  Kallkummen holme   Kväcklingesjön sjö
  Kallkummen holme och gränsmärke /Se   Kväcklingbäcken bäck
  Kallkumren, nu Kalkummen holme   Kväcklingsmyran myr
  Kalkummern Rå, se Kallkummenrå råmärke   Kväcklingssjöholmen holme
  *Kallkummenrå gränsmärke   Kyrkvägen väg
  *Kallkummernrå gränsmärke   Källmyran myr
  Kallkummenrå råmärke   Kärrmyran myr
  *Kallkummenrå gränsmärke   Ladmyran myr
  Kammarviken vik   Ladmyrberget berg
  Kammarviknäset näs   Lammerslockberget berg
  Kaninholmen holme   Lappen udde
  Karassvedjan terräng   Lappnäset udde och inägor
  Karasviken vik   Lapprumpan slåtter
  Kattisholmen holme   Lerbacksbrännan skogsområde
  Kavelbromyran myr   Leringsråknallen berg
  Killingholmen holme   Lillberget berg
  Killingholmen holme   Lill-Erikmyran myr
  Kistnäset näs   Lillfågelholmen holme
  Kistnäsudden udde   Lillholmen udde
  Klunneråsen ås   Lillholmen holme
  Klunneråsen berg   Lill-Hullsjön sjö
  Klövingråholmen holme   Lillhullsjöån å
  Knylen skogsmark   Lilljärptjärn tjärn
  Kojudden udde   Lill-Ottern sjö
  Komyran myr   Lillsjön sjö
  Komyran myr   Lillsjönäset näs
  Komyrberget berg   Lilltjärn tjärn
  Komyrberget berg   Lilltjärn tjärn
  Komyrbäcken bäck   Lilltjärn tjärn
  Komyråsen berg   Lilltjärn tjärn
  Kopparholmen holme   Lilltjärn tjärn
  Korsfuran näs   Lilltjärnmyran myr
  Krokbäcken bäck   Lindblad-holmen holme
  Krokbäckudden udde   Linsänkviken vik
  Kroketjärnbäcken bäck   Listensmyran myr
  Kroketjärnen tjärn   Lokarna tjärnhål
  Kroketjärnåsen ås   Lomholmen holme
  Kroktjärnen tjärn   Lovikberget berg
  Kroktjärnmyran myr   Lovikbotten del av sjö
  Kroktjärnåsen berg   Lovikbäcken bäck
  Kråkmyran myr   Lovikhålet vik
  Kråkstenssjön sjö   Loviksbottnarna vik
  Kråkstensjön sjö /Se   Loviks storflon flo
  Kråkstensjön sjö   Loviks-Storflon myr
  Kråkstensjön sjö   Lusbockholmen holme
  Kråkänget sankmark   Långbacken uppförsbacke
  Kullerholmen holme   Långbromyran myr
  Kvarnberget berg   Långbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Långbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Långmyran myr
  Kvarnmyran myr   Långmyråsen bergås
  *Kväcklingen, Västra förr sjö   Långmyråsmyran myr
  Kväcklingesjön sjö   Långnäset udde
  Kväcklingesjön sjö   Långudden udde
  Kväcklingesjön sjö   Långudden udde
  Kväcklingesjön sjö   Långåsen berg
  Kväcklingesjön sjö   Långåsmyran myr
  Kväcklingesjön sjö /Se   Löjtnantsbäcken bäck
  Kväcklingsbäcken bäck   Lövlandsmyran myr
  Kväcklingsmyran myr   Lövlandsmyran myr
  Kväcklingsmyran myr   Lövlandsmyrbäcken bäck
  Kväcklingssjöholmen ö   Lövlandssvedjan svedja
  Kväcklingssjön sjö   Lövlandsåsen bergås
  Kyrkviken vik   Lövåsberget, Främre, se Framme-Lövåsen berg
  Källdalsmyran myr   Lövåsen bergås
  Källmyran myr   Lövåsen, se Framme-Lövåsen berg
  Källmyran myr   Lövåstjärn tjärn
  Kärrmyran myr   Mastnäsudden udde
  Kärrmyran, se Lill-Kärrmyran myr   Mellerstmyran myr
  Ladmyran myr   Momyran myr
  Ladmyran myr   Momyrbäcken bäck
  Ladmyran myr   Monäset näs
  Lapphällan berghäll   Moshällan holme
  Lappnäset näs   Märabacken skogsbacke
  Lappnäsholmen holme   Märabacktjärn tjärn
  Lassemyran myr   Märabäcken bäck
  Lassemyrbäcken bäck   Märabäcktjärn tjärn
  Leringsråknallen höjd   Navarn sjö
  Lilkälsiön, se Lilla Hullsjön Saknas   Navarn sjö
  Lillberget berg   Navarsmyran myr
  Lillbäcken bäck   Navarsåsen skogsås
  Lill-Erikmyran myr   Navarån å
  Lill-Hissjömyran myr   Nils-Lars-udden udde
  Lillholmen holme   Nipan sandrevel
  Lillholmen holme   Norhällarna stenhällar
  Lillhullsiön, se Hullsjön, Lilla sjö   Norrastmyran myr
  Lillhullsiön, se Hullsjön, Lilla sjö   Norrastmyran myr
  Lillhullsjön sjö   Norrfäbodmyran myr
  Lillhullsjön sjö /Se   Norrgrenen del av sjö
  Lillhullsjöån å   Norstångnäset udde
  Lillhulsiö, se Hullsjön, Lilla o. Stora sjö   Norsundet sund
  Lill-Järptjärnen tjärn   Nortjärn tjärn
  Lill-Karimyran myr   Nortjärnen tjärn
  Lill-Kärrmyran myr   Notstångholmen holme
  *Lillmyren myr   Nybäcken bäck och slåtter
  Lill-Otern sjö   Nybäckslåttern slåtter
  Lillotteren, se Ottern, Lilla sjö   Nygårdsnäset näs
  Lillottrn, se Ottern, Lilla sjö   Näset näs
  ?Lillsjön sjö   Näteholmen holme
  Lillsjön sjö   Näverudden udde
  Lillsjön sjö   Näveråbacken sluttning
  Lill-Sundsjömyran myr   Näveråbrännorna skogstrakt
  Lill-Sundsjömyran myr   Näveråbrännorna skogsområde
  Lill-Sundsjön sjö   Näverån å
  Lillsvedudden udde   Näverån å
  Lilltjärnbäcken bäck   Näveråviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Näveråsbrännan skogstrakt
  Lilltjärnen tjärn   Näveråängena slåtter
  Lilltjärnen tjärn   Nötviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Nötvikholmen holme
  Lilltjärnen tjärn   Nötvikmyran myr
  Lilltjärnen tjärn   Nötvikstjärn tjärn
  Lill-Vonmyran myr   Nötåsen bergås
  Linsänkviken vik   Nötåsen berg
  Listensmyran myr   Oflomyran myr
  Listensmyran myr   Oflotjärn tjärn
  Ljungåviken vik   Oflotjärnen tjärn
  Loken terräng   Ol-Lars-sten sten
  Lokmyran myr   Ollesvedjan skogstrakt
  Lomholmen holme   Olles-änget slåtter
  Lomsiön, se Nortjärn tjärn   Ol-Mats-myran myr
  Lovikbäcken bäck   Oppsjön sjö
  *Lowiken sjö   Oterbäcken bäck
  Loviken vik   Oteredet skogstrakt
  Lovik-Storflon myr   Ottern, Lilla och Stora sjöar
  Lovik-Storflon sankmark   Oxbäcken bäck
  Lusbockholmen holme   Paskemyran myr
  Långbäcken bäck   Pellemyran myr
  Långmyran myr   Per-Andersholmen holme
  Långmyran myr   Pipnäset näs
  Långmyråsen ås   Pipnäset udde
  Långmyråsmyran myr   Pontabäcken bäck
  Långnäset näs   Prästudden udde
  Långtjärnbäcken bäck   Radhällorna hällor
  Långtjärnbäcken bäck   Radhällorna hällar
  Långudden udde   Rajskeberget berg
  Långudden udde   Rammelholmen holme
  Långåsbäcken bäck   Rammelsholmen holme
  Långåsbäcken bäck   Ratikgärdan inäga
  Långåsen berg   Renströms-berget berg
  Långåsmyran myr   Renströms-viken vik
  *Långås Rå råmärke   Ro mer sten
  Löflandsmyr Rå, se *Lövlandsmyr Rå råmärke   Romerarna stenar
  Löflandtmyran, se Lövlandsmyren myr   Rotnäset näs
  Löjtnantsbäcken bäck   Rusan stengrund
  Lövlandsmyran myr   Råbäcken bäck
  Lövlandsmyren myr   Råstensudden udde
  *Lövlandsmyr Rå råmärke   Räbban udde
  Lövåsberget Främre berg   Räbbnäset udde
  Lövåsen ås   Rödflon flo
  Lövåshöjden berg   Rödmossamyran myr
  Lövåsmyran Främre myr   Rödmossamyran myr
  Lövåstjärnen tjärn   Rödmyran myr
  Mastnäsviken vik   Rönnmyran inäga
  Matsmyran, se Ol-Matsmyran myr   Rörnsäet näs
  *Meholman holme   Rörnäset udde
  *Meholmen ö   Sandnäsholmen holme
  ?Mellansjön sjö   Sandnäsmoarna sandmoar
  Momyran myr   Sandnässundet sund
  Momyrbäcken bäck   Sandrisudden udde
  Monäset näs   Sandsudden udde
  Moshällan hälla   Sandsviken vik
  Märabacktjärnen tjärn   Sandsvikudden udde
  Märabäcken bäck   Sandvik inäga
  Nafwaren Lacus, se Navarn sjö   Simmamyrberget berg
  Nafwarn, se Navarn sjö   Simmamyran myr
  Nafwarn, se Navarn sjö   Sjömyran myr
  Navarn sjö   Sjömyrtjärn tjärn
  Navarn sjö   Sjöändsberget berg
  Navarn sjö   Skarpholmen holme
  Navarn sjö   Skarpåsen berg
  Navarn sjö   Skarpåsen berg
  Navarn sjö   Skarpåstjärn tjärn
  Navarn sjö   Skogeldberget berg
  Navarn sjö   Skogeldberget berg
  Navarn sjö   Skorvmyran myr
  Navarn sjö   Skorvmyrberget berg
  Navarn sjö   Skravelbäcken del av bäck
  Navarn sjö   Skravelbäcksberget berg
  Navarn sjö   Skravelån bäck
  Navarn sjö /Se   Skräddarholmen holme
  Navarn sjö   Skållviken vik
  Navarn sjö   Skållvikslandet strandparti
  Navarn sjö   Skållvikudden udde
  Navarn sjö /Se   Skällviken vik
  Navarsmyran myr   Slåttbäcken bäck
  Navarån å   Slåttbäckviken vik
  Nefvarn, se Navarn sjö   Slåttmyran myr
  Nilsbrännorna skogsterräng   Slätmyran myr
  Nils-Pettersslåttarna skogsterräng   Slätmyrtjärn tjärn
  *Nordannässjöarna sjö   Slättänget slåtter
  Norrestmyran myr   Smalviken vik
  Norr-Fäbodmyran myr   Småholmarna holmar
  Norrgrenen del av sjö   Småholmarna holmar
  Norrhällsundet sund   Småmyrarna myrar
  Norrsjön sjö   Peludden udde
  Norrudden udde   Staden förr arbetarbostäder, nu inägor
  Norsundet sund   Stenbäckmon höjd
  Nortjärn tjärn   Stensjöhällan häll, gränspunkt
  Nortjärnen tjärn   Stensjön, Stora sjö
  Nortjärnen tjärn   Stensvedjorna myr
  Nys-Persmyran myr   Stenängesberget berg
  Näfuarn, se Navern sjö   Stenänget utjord
  Näverudden udde   Storbackberget berg
  Näveråbäcken bäck   Storbackberget berg
  Näveråviken vik   Storbacken berg
  Nötviken vik   Storberget berg
  Nötvikholmen holme   Storberget berg
  Nötvikmyran myr   Storberget berg
  Nötvikmyran myr   Stor-Erikmyran myr
  Nötviknäset näs   Storflon flo
  Nötviktjärnen tjärn   Storfågelholmen holme
  Nötåsen ås   Storfäbodmyran myr
  Oflomyran myr   Storholmen holme
  Oflotjärnen tjärn   Storholmen holme
  Oflotjärnen sjö /Se   Storhullsjöviken vik
  Oflotjärnsbäcken bäck   Storhullsjöviknäset näs
  Ollesviken vik   Storhällan hälla
  Ol-Matsmyran myr   Storjärptjärn tjärn
  Oppsjöbäcken bäck   Stormyran myr
  Oppsjön sjö   Stormyrtjärn tjärn
  ?Oppsjön sjö /Se   Stormyränget förr slåtter
  Oppsjön sjö   Stor-Ottern sjö
  Oppsjön sjö   Storsand strandparti
  Oppsjön sjö och gränsmärke /Se   Storsand strandområde
  *Oppsjörå gränsmärke   Storsjön sjö
  *Oppsjörå gränsmärke   Storstensjöberget berg
  Opsior = Oppsjön sjö   Storstensjön sjö
  Oterberget berg   Stor-Stensjön sjö
  Oterbäcken bäck   Storstensmyran myr
  Otermyran myr   Stor-Sundsjön sjö
  Otteren, Lilla sjö   Stortjärn tjärn
  Ottern, Lilla sjö   Stortjärn tjärn
  Ottern, Lilla sjö   Stortjärn tjärn
  Ottern, Stora sjö   Storvikbäcken bäck
  Ottern, Stora sjö   Storviken vik
  Ottern, Stora sjö   Sulsjön sjö
  Oxbäcken bäck   Sulsjöänget förr slåtter
  Paskemyran myr   Sundsjön, Stora sjö
  Pellemyran myr   Sundån å
  Pellemyråsen ås   Sunnarstmyran myr
  Penningmyran myr   Surbäcken bäck
  Pipnäset näs   Surbäckmyrarna myrar
  Pipnäsviken vik   Surröjningssvedjorna skogstrakt
  Plantskolan terräng   Svalmyran myr
  Pontadalen dal   Svanatjärn tjärn
  Pontaåsen berg   Svanatjärnmyran myr
  Prästdrängmyran myr   Svarshällan berghälla
  Prästholmen holme   Svarthyttmyran myr
  Prästmyran myr   Svartlandet strandparti
  Prästänget slåttermark   Svarttjälen skogtrakt
  Pålsviken, se Erik-Pålsviken vik   Svarttjärn tjärn
  Rajskeberget berg   Svarttjärn tjärn
  Rajskeberget berg   Svarttjärnberget berg
  Rajsket terräng   Svarttjärnbäcken bäck
  Rallbacken backe   Svartudden udde
  Rammelsholmen holme   Svartviken vik
  Rammelsholmen holme   Svartviken vik
  Renströmsberget berg   Svartviken vik
  Revaberget berg   Svartviksberget berg
  Romyran myr   Svedjeberget berg
  Rusan ö   Svedjorna slåtter och skogstrakt
  Rågsvedkälen berg   Svensåshöjden berg
  Räbbnäset näs   Sågstaden förr arbetarbostäder, nu inägor
  Rävsvedjan terräng   Säljesbrobäcken bäck
  Rödbäcken bäck   Sörgrenen del av sjö
  Rödflon myr   Sörskiftet slåtter
  Rödflon sankmark   Takmyran myr
  Rödflon sankmark   Tattarbacken skogstrakt
  Rödfloåsen ås   Timmermon skogstrakt
  Rödmossamyran myr   Tjurberget berg
  Rödmyran myr   Tjurbergsforsen fors
  Rörmyran myr   Tjäderbacken inäga
  Rörnäset näs   Tjäretjärn tjärn
  Sandnäsholmen holme   Tjäretjärnmyran myr
  Sandnässundet sund   Tjärnberget berg
  Sandsudden udde   Tomasmyran slåtter och myr
  Sandsviken vik   Tomasmyrbäcken bäck
  Sarabergsåsen berg   Torrmyran myr
  Sicklingen, se Kväcklingesjön Saknas   Trollberget berg
  Simmamyran myr   Tärnmyrbäcken bäck
  Simmamyrberget berg   Tärnviken vik
  Sjömyran myr   Tärnvikudden udde
  Sjömyran myr   Vackerbackarna skogstrakt
  Sjöängena sankmark   Vackerbackshöjden berg
  Skarpholmen holme   Vackerbackmyran myr
  Skarpåsen ås   Vaksten sten
  Skarpåstjärnen tjärn   Vakstensgrundet grund
  Skorvmyran myr   Vaktnäset udde
  Skorvmyrberget berg   Vaktnäset udde
  Skravelbäckberget berg   Vaktnäset udde
  Skravelbäckmyran myr   Vallen inäga
  Skravelån å   Vargbäcken bäck
  Skräddarholmen holme   Vikarna vikar
  Skållviken vik   Vikarna del av Holmsjön
  Slåttmyran myr   Vikebotten del av sjö
  Slättmyran myr   Vilsten sten
  Slättänget slåttermark   Vilstensberget berg
  Smalviken vik   Vitberget berg
  Småholmarna holmar   Vitbergsänget vik
  Småholmarna holmar   Vitmossamyran myr
  Småmyrorna myrområde   Vitmossamyrbäcken bäck
  Småmyrorna sankmark   Vitmossamyran myr
  Småmyrorna sankmark   Vonmyran myr
  Småmyrsvedjan terräng   Vonmyran myr
  Snålmyran myr   Vågen vik
  Soolsiön, se Sulsjön sjö   Vändalsviken vik
  Soolsiön, se Sulsjön sjö   Västbysundet del av Holmsjön
  Solsiön, se Sulsjön sjö   Västerholmmyran myr
  Spångmyran myr   Västgårdstjärn tjärn
  Stenbackberget berg   Åsbosjön sjö
  Stenbäcken bäck   Ängselstorpet inäga
  Stenbäckmon höjd   Öratjärn tjärn
  »stendsjøholm», = Stensjöhällan häll o. gränspunkt   Öratjärnmyrarna myrar
  Stensiön, se Kråkstenssjön sjö   Östbyån å
  Stensjöholmen, se Stensjöhällan gränspunkt   Österholmmyran myr
  *Stensjöholmen holme o. gränspunkt   Österströmsån å
  +Stensjöholm holme?   Öst-Kväcklingssjön sjö
  »Steensiöholm» gränsmärke /Se    
  Stensjöhällan häll och gränspunkt    
  Stensjöhällan häll o. gränspunkt    
  Stensjöhällan gränspunkt    
  Stensjöhällan häll, gränspunkt    
  Stensjöhällan hälla och gränsmärke /Se    
  Stensjön sjö    
  Stensjön, (St.) sjö    
  Stensjön, Stora sjö    
  Stensjön, Stora sjö    
  Stensjön, Stora sjö    
  *Stensjön, se Kråkstensjön sjö /Se    
  Stenskraveldalen dalgång    
  Stensvedmyran myr    
  Stockviken vik    
  Stora Holmsiön, se Holmsjön sjö    
  Stoor Siön, se Holmsjön sjö    
  Stoor Sundsiön, se Sundsjön, Stora sjö    
  Storbackberget berg    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Storbäcken bäck    
  Storhernsiön, se Holmsjön sjö    
  Stor-Hissjömyran myr    
  Stor-Hissjöänget slåttermark    
  ?Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  [Storsiön eller] Storholmen, se Holmsjön sjö    
  Stor-Hullsjöviken vik    
  Stor-Hullsjöviknäset näs    
  Stor-Hullsjövikudden udde    
  Stor-Järptjärnen tjärn    
  Stor-Järptjärnen tjärn    
  Stor-Karimyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stor-Otern sjö    
  Storsand vik    
  Storsiön, se Holmsjön sjö    
  Storsiön, se Holmsjön sjö    
  Storsiön, se Holmsjön sjö    
  Storsiön, se Holmsjön sjö    
  Storsiön eller Storholmen, se Holmsjön sjö    
  *Storsjön sjö    
  Stor-Stensjön sjö    
  Storstensmyran myr    
  Storsundsiön, se Sundsjön, Stora sjö    
  Stor-Sundsjön sjö    
  Stortjärnberget berg    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Storvikberget berg    
  Storvikbäcken bäck    
  Storviken vik    
  Stor-Öratjärnsmyran myr    
  Stugmyran myr    
  Sulsjömyran myr    
  Sulsjön sjö    
  Sulsjön sjö    
  Sulsjön sjö    
  Sulsjön sjö    
  Sulsjön sjö    
  Sulsjön sjö    
  Sulsjön sjö    
  Sulsjönäset landtunga    
  Sundsjömyran myr    
  Sundsjön, Stora sjö    
  Sundsjön, Stora sjö    
  Sundsjön, Stora sjö    
  Sundsjön, Stora sjö    
  Sundsjön, Stora sjö    
  Sundsjönäset näs    
  Sundån å    
  Sundån å    
  Sundåviken vik    
  *Sunnansjöälven å /Se    
  Sunnerstmyran myr    
  Surbäcken bäck    
  Svalmyran myr    
  *Svaltjärn sjö    
  Svanatjärn sjö    
  Svanatjärnen tjärn    
  Svanatjärnen tjärn    
  Svanatjärnmyran myr    
  Svarshällan hälla    
  Svartberget berg    
  Svartdalen sankmark    
  Svarthyttmyran sankmark    
  Svartkälen skogstrakt /Se    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviksberget berg    
  Svedbergstorpet terräng    
  Svedjan skogsmark    
  Svedjan skogsmark    
  Svedmyran myr    
  Svindrolet sankmark /Se    
  Söderudden udde    
  Söh-Siön, se Sulsjön sjö    
  Sölsjön, se Sulsjön sjö    
  Sör-Fäbodmyran myr    
  Sörgrenen del av Hissjön    
  Sörsjön del av Stor-Sundsjön    
  Takmyran myr    
  Tattarbacken backe    
  Tingörn holme    
  Tjädermyran myr    
  Tjädernäset näs    
  Tjäretjärnen tjärn    
  Tjäretjärnmyran myr    
  Tjäretjärnsbäcken bäck    
  Tjärnflon sankmark    
  Tomasmyran myr    
  Tomasmyrbäcken bäck    
  *Tornsjön sjö    
  Torrmyran myr    
  Torvströmyran myr    
  Tranaflon myr    
  Trollberget berg    
  Tåsvedberget berg    
  Tärnemyran myr    
  Tärnemyrbäcken bäck    
  Tärnviken vik    
  Tärnvikudden udde    
  Udden udde    
  Vackerbacken höjd    
  Vackerbackhöjden berg    
  Vackerbackmyran myr    
  Vackerbackmyran myr    
  Vaktnäset näs    
  Waster Quacklingen, se *Kväcklingen, Västra förr sjö    
  Westr Qvicklingen, se Kväcklingesjön sjö    
  Vigmundarsand gränsmärke /Se    
  *Vike allmänning markområde    
  *Vike allmänning markområde /Se    
  Vikebotten del av Holmsjön    
  Vilstensberget berg    
  Vitberget berg    
  Vitmossamyran myr    
  Vitmossamyran myr    
  Vitmossamyrbäcken bäck    
  Vonmyran myr    
  Vonmyran myr    
  Vonmyran myr    
  Vändalsviken vik    
  Västbysundet sund    
  Väster-Holmmyran myr    
  Wäster Qvacklingen, se ?Lillsjön sjö    
  Västerviken vik    
  Västgårdstjärnen tjärn    
  Öratjärn sjö    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnsmyran, se Stor-Öratjärnsmyran myr    
  Österbyån å /Se    
  Öster-Holmmyran myr    
  Öster Q...ngen, se Kväcklingesjön sjö    
  Österqvicklingen, se Kväcklingesjön sjö    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.