ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Indals-Lidens socken : Medelpads östra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 248 Naturnamn : 1516 Bebyggelsenamn : 352 Naturnamn : 1878
Indals-Liden, se Liden sn Abborrholmen holme Lidens sn sn Abborrtjärn tjärn
Indals-Liden sn Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn
Indals-Liden sn /Se Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Liden sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn, Lilla tjärn
Liden sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn, Stora tjärn
Liden sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrviken vik
?Liden sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Adamsbacken backe
?Liden sn Abborrtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Adamsbacken landsvägsbacke
?Liden sn Abborrviken vik Nummerförteckning förteckning Aftonberget berg
Liden sn /Se Aftonsberget berg Nummerförteckning förteckning Aftonberget berg
Liden sn Albertsslåtten slåtter Nummerförteckning förteckning Aftonsberget berg
Liden sn Anderbergsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Albertsslåtten slåtter
Liden sn Anderbergsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Almickmyran myr
Liden sn Anderbergshöjden höjd Nummerförteckning förteckning Anderbergsbäcken bäck
Liden sn /Se Anderbergs-Storflon sankmark Nummerförteckning förteckning Anderbergshöjden bergås
Indals-Liden sn /Se Anderbergstjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Anderbergstjärn tjärn
Liden sn Anderbergsåsen ås Nummerförteckning förteckning Anders-Jansören ör
Indals-Liden socken Andersjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Andersjön sjö
Liden sn Andersjöknulen höjd Nummerförteckning förteckning Annarsön ö
Liden sn Andersjön sjö Nummerförteckning förteckning Annarsåren grund
Liden sn *Annarsåren grusbank(?) Nummerförteckning förteckning Annarsövarpet notvarp
Liden sn Antonsmyran myr Nummerförteckning förteckning Antonsmyran förr myrslåtta, nu betesmark
Liden sn Arsingsklippen (Klippen) berg Nummerförteckning förteckning Apoteket betesmark
Liden sn Arsingsklippen el. Klippen (gränsmärke), berg Nummerförteckning förteckning Arsingen grusbank
Liden sn Aspvarpet vik Nummerförteckning förteckning Arsingen grusbank
Liden sn Axsiön, se Oxsjön sjö Nummerförteckning förteckning Arsingsören grusbank
Indals-Liden socken /Se Axsiön, se Oxsjön sjö Nummerförteckning förteckning Arsängshällan hälla
Liden sn Axsjön, se Oxsjön sjö Nummerförteckning förteckning Arsängsklippan berg
Liden sn Backbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Arsängsören ör
Liden sn /Se Backfäbodtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Arsängsörskvisslan kvissla
Liden sn Backfäbodtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Backberget berg
Liden sn Backviken vik Nummerförteckning förteckning Backgrundet holme
Liden sn /Se Backviken vik Nummerförteckning förteckning Backgrundet grund
Liden sn /Se Backviken vik Nummerförteckning förteckning Backholmen holme
Liden sn /Se Badstunäset Saknas Nummerförteckning förteckning Backhällan stenhäll
Liden sn /Se Ballflon sankmark Nummerförteckning förteckning Backtjärnen strandtjärn
Indals-Liden, numera Liden sn /Se Barabacksberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Backviken vik
Liden sn /Se Bastuberget berg Nummerförteckning förteckning Backviken vik
Liden sn /Se Bastuudden udde Nummerförteckning förteckning Backviktjärnarna tjärnar
Liden sn /Se Bastuviken vik Nummerförteckning förteckning Backviktjärn, Lilla tjärn
Liden sn /Se Bastuviken vik Nummerförteckning förteckning Backviktjärn, Stora tjärn
Liden sn /Se Bastuviken vik Nummerförteckning förteckning Backåkern slåtter
Liden sn /Se Bastuviken vik Nummerförteckning förteckning Backängena slåtter
Liden sn /Se Bastuviksholmarna ö Nummerförteckning förteckning Backören holme
Indals-Liden sn /Se Bastuviksholmen holme Indals-Liden socken Backören grusbank
Liden sn /Se Bastuviksmyran myr Liden socken Ballflon flo
Liden sn /Se Bastuviktjärnen tjärn Liden sn Bastuberget berg
Liden sn /Se *Bengtören grusbank(?) Libo-vargar inbyggarbeteckning Bastuviken vik
Liden sn Bengtörn, se *Bengtören grusbank(?) Amerika t. Bastuviken vik
Indals-Liden sn /Se Berghällmyran myr Anderberget by Bastuviken vik
libofinnan inbyggarbeteckning Bergtjärnen tjärn Anderberget gård Bastuvikholmarna holmar
libovargan inbyggarbeteckning Bergviken vik Backbodarna fäbodar Bastuvikmyran myr
Backen by Bergändtjärnen tjärn Backbodarna fäb. Bastuviknäset holmar
Backen by Betmyran myr Backen bebyggelse Bastuviktjärn tjärn
Backen by Betmyrhällan sankmark Backen by Bergebacken åker
Backen by Biertn, se Bjärten, Västra o. Östra sjöar Backen by Bergesvedjan f.d. slåtter
Backen by Bjärtberget berg Backen gd Bergåkern åker
*Backa gd Bjärtbergsbäcken bäck Backlunds gd Betmyran myr
Backen by Bjärtbergsslåtten myrområde Bakom örat torp Betmyrbreget berg
Backen by Bjärtbäcken bäck Bakom örat stuga Billströmsdalen dal
Backen by Bjärten, Västra o. Östra sjöar Berg, se 14 Järkvissle Saknas Bjärtarna sjöar
Backen by Bjärten, Västra o. Östra tjärnar Berget gård Bjärtarna sjöar
Backen by /Se Bjärten, Östra o. Västra sjöar Björnsjöberget hemman Bjärtarna sjöar
Boda gårdar Bjärten, Västra o. Östra sjöar Boda bebyggelse Bjärtberget berg
Boda by Bjässtjärnen tjärn Boda by Bjärtbergsbäcken bäck
Boda by Bjässtjärnmyran myr Boda by Bjärtbergsbäckslåttern slåtter
Boda by Bjässtjärnåsen ås Bodackbodarna fäbodar Bjärtån å
Boda by Björkholmen holme Bodacke by Bjässtjärn tjärn
Boda by Björkhålsholmen holme Bodacke by Bjässtjärnmyran myr
Boda by Björkhålstjärnen tjärn Boda-sågen nu nedriven såg Bjässtjärnåsen skogsås
Boda by Björktjärnen tjärn Bodasågen f.d. såganläggning Björnbäcken bäck
Boda by Björnbaljen sjö Bodfäbodarna fäb. Björndalen dal och betesmark
Boda by Björnbaljen sjö Brattfallet torp (o. terräng) Björndalen dal
Boda by Björnberget berg Bruket gårdar Björnhålet förr slåtter
Boda by Björnbäcken bäck Brutorp, se 6 Dacke Saknas Björkhålet vik
Boda by Björnbäcken bäck Brännbacken torp Björkhålsnäset udde
Boda by Björnhålet skogsområde Bränntorpet torp Björktjärn tjärn
Boda by Björnhålet sankmark Bärttfallet torp Björktjärnberget berg
Boda by /Se Björnknölen höjd Burléns gd Björnbaljen vik
Boda by Björnskallholmen holme Byn by Björnberget berg
Boda by Björntjärndalen skogsmark Byn by Björnberget berg
Boda gårdar /Se Björntjärnen tjärn Bäckbo, se 10 Åsen Saknas Björnhålet f.d. slåtter
Boda by /Se Blinkan udde Bärmon hemman Björnhålet f.d. slåtter
Boda by /Se Blinkholmarna holmar Böle by Björnhålet fördjupning i berg
Boda by /Se Bocktorget skogsterräng Dacke bebyggelse Björnhålet flo
Bodacke by Bocktorgsbäcken bäck Dacke bebyggelse *Björnhålsberget ägomark
Bodacke by Bodackberget berg Dacke bebyggelse *Björnhålsmon ägomark
Bodacke by *Bodackebäcken bäck Dacke bebyggelse Björnskallholmen holme
Bodacke by /Se Bodackbäcken bäck Dacke by Björntjärn tjärn
Bodacke by /Se Bodack-Stormyran myr Dacke by Björntjärnberget berg
Byn by Bodacktjärnen tjärn Dacke by Björntjärnen tjärn
Byn by Bodahöljan sjö Dacke by Björntjärnmyran myr
Byn by? Bodaskog skogsmark Dackebodarna fäbodar Björnbäckmyran myr
?Byn by Bodmyrhöjdtjärnen tjärn Dackebrännorna t. Björnviken vik
Byn by /Se Bolandsmyran myr Dackebrännorna bebyggelse Blinkan udde
Byn by Bomyran myr Dackebrännorna bebyggelse Blinkholmarna holmar
Byn by *Borgen del av sjö Dackebrännorna bebyggelse Blötslåttern slåtter
Byn by /Se Boviken vik Dackefäbodvallen fäb. Bockholmen holme
»Bärk», se Liden prästbordet Saknas Brattfallet vattendrag Dackekrångarna bebyggelse Bockholmen holme
Dacke by Brattlandsåsen ås Dackekrångarna bebyggelse Bocktorget skogstrakt
Dacke by Brattåsen ås Dackekrångarna bebyggelse Bocktorgsbäcken bäck
Dacke by Brotjärnarna tjärnområde Dacke kvarnplats, se 7 Dacke Saknas Bodackberget berg
Dacke by Brotjärnarna tjärnar Dammgården gård Bodackbäcken bäck
Dacke by Brotjärnsbäcken bäck Fjäll, se 1 Krokmyran Saknas Bodackebäcken bäck
Dacke by Brudsjön sjö Fjäll by Bodackeedet vik
Dacke by /Se Brudsjön sjö Flygge by Bodackedgården ede
Dacke by /Se Brudsjön sjö Flygge by Bodackeedgården vik
Dacke by /Se Brudsjön sjö Flyggebodarna fäb. Bodackeedgården vik
Dacke by /Se *Brudsjöån å Framgården gård Bodackegrundet grund och notvarp
Dacke by /Se Brusiön, se Brudsjön sjö Framme i gården gård Bodacke-Gåsmyran myr
*David Olofssons torp klockarboställe /Se Brusjön sjö Framåt gård Bodackenacken udde
*David Olofssons torp klockarboställe /Se Brusjön sjö Gammelbodarna fäbodar Bodackstormyren myr
*David Olofssons torp klockarboställe /Se Brusjön sjö Gammelbodarna förr fäbodar Bodacktjärn tjärn
*David Olofstorpet klockarboställe /Se Brusjön sjö Gammelgården hemman Bodackeänget slåtter
*Fiskabua gårdar Brusjön sjö /Se Gammelgården hemman Bodackören grund
Fiskabua förr by Brusjön sjö Gammelhemmet torp Bodackeören grusbank
Flygge by *Bråsjön, se Brusjön sjö /Se Glimån gårdar och slåtter Bodalänningen notvarp
Flygge by Brädmyran myr Gropen gård Bod(a)stranden vältplats för timmer
Flygge by Brädviken vik Gräftum hemman Vodaviken vik
Flygge by Brännbackbäcken bäck Gräfte gd Bodänget slåttermark
Flygge by Brännsjötjärnen tjärn Gussjöhöjden by Bodaänget slåttermark
Flygge by Bränthöjden höjd Gussjöhöjden gd Bodaörarna ö
Flygge by Bräntmyran myr Gussjönäset kronjägartorp Bodförningshällan hälla
Flygge by /Se Bröllopsmyran myr Göteborg gårdar Bodmyran myr
Flygge, V. by Bröllopsmyrknulen höjd Göteborg gd Bodmyrhöjden höjdsträckning
Flygge, Ö. by Bröllopsmyrtjärnen tjärn Hammarn hemman Bodvall slåtter
Flygge by Burmanshålet sankmark Hammarn gård Bodvallsberget backe
Flygge by /Se Burtjärnen tjärn Hammarn hemman Bodvallsbäcken bäck
Flygge by /Se Burtjärnen tjärn Hammarn gård Bodvallsedgården vik
Flygge by /Se Bybäcken bäck Hammarn hemman Bodvallsedgården vik
Gamla skansen Saknas /Se Byxmyran myr Hemmanet gård Bolandsmyran myr
Gräftom hemman Båtläningen sankmark Holmen, se 14 Backen Saknas Bolundsörarna örar
Gräftom hemmansdel /Se Bäckemyran myr Husören t. Boludnsören grusbank
Gräftom gd /Se Bäckemyran myrmark Hällan torp Boludnsören grusbank
*Hålafors by? Bäckemyrbäcken bäck Hällan torp Bommen slåtterland
»ierppaqwislom», se Järkvissle by Bäckemyrbäcken bäck Hällan gård Bommen del av älv
Indals-Liden kyrkby Bäckeskalet höjd Hällsjön torp Bommen tjärn
*Jägsand Saknas Bäckesvedtjärnen tjärn Högland gårdar Bommen tjärn
Jerppaqvitle = Järkvissle by /Se Bänkmyran myr Högland bebyggelse Boviken vik
Jerquitsle = Järkvitsle by /Se Bäverslåtten sankmark Höglandet gårdar Brackan (?) strandområde
Järkvitsle by Dackefäbodarna ägomark Högtorp, se 15 Järkvissle Saknas Bramstertjärn tjärn
Jerqvitsle by? Dackefäbodtjärnen tjärn Jon-Lars gård Brattfallet vattenfall
?Jerqvitsle by Dacke-Stormyran myr Jon-Nilskvarnen f.d. kvarn Brattlandsåsen skogås
Järkvissle by Dacke-Stormyran myr Järkvissle bebyggelse Brobäcken slåtter
Järkvissle by Dacksjön sjö Järkvissle bebyggelse Brudsjön sjö
Järkvissle by Dacksjön sjö Järkvissle bebyggelse Bruket slåtter
Järkvissle by Dacksjön sjö Järkvissle bebyggelse Brukroken Saknas /Se
Järkvitsle by Dacksjötjärnen tjärn Järkvitsle by Bruksdalen dal
Järkvissle by Dacksjöåsen ås Järkvitsle by Brunnsberget backe
Järkvissle by Dagsiön, se Dacksjön sjö Järkvissle by Brunnsdalen dal
Järkvissle by /Se *Dagum terräng? Järkvitslebodarna fäbodar Brunnsåkern slåtter
?Järkvitsle by Dalaberget berg Järlvotsöebod., se Nybodarna fäb. Brushålet jordområde
Järkvissle by Dammsjön sjö Jöns Olovstorpet torp Brushålet slåtter
Järkvissle by Dammsjön sjö Kallbäcken torp Brushålet odlad mark
Järkvitsle by Dansarmyran myr Klacken hemman Brushålgrundet grund
Järkvitsle by Djupmossamyran myr Klacken gd Brushålsbäcken bäck
Järkvissle by Djupsjöbäcken bäck Klinten gård Brusjön sjö
Järkvissle by Djupsjöholmen holme Klippan t. Brusjön sjö
Järkvitsle by *Djupsjön sjö Klippen torp Bräckan(?) strandområde
Järkvitsle by Djupsundbrännan skogsmark Klärke by Brädviken vik
Järkvissle = Järkvitsle by /Se Djupsundet sund Klärke by Brädvikmyran myr
Järkvitsle by /Se Djupsundet sund Klärkebodarna fäbodar Brädviksudden udde
Järkvissle by /Se Djupsundholmen holme Kontåsen t. Brännan betesmark
Järkvissle by /Se Djupviken vik Krokmyran bebyggelse Brännbackbäcken bäck
Järkvissle by /Se Dovamyran myr /Se Krokmyran by Brännbackbäcken bäck
Järkvissle by /Se Djupsundet sund Kråktorpet torp Brännbacken bergsträckning
Järkvissle by /Se Dragarflon sankmark Krångan ödetorp Brännbacken skogsområde
Järkvissle by /Se Dåvamyran myr Krången lht Brännbacken skogsområde
Järkvissle by /Se Dåvamyran myr Krången t. Brännsjötjärn nu delvis utgrävd tjärn
Järkvissle by /Se Dåvamyrbäcken bäck Krången bebyggelse Brännsvedjan strandområde
Klärke by Ejörsberget berg Krångstorpet torp Brännsvedjan strandområde
Klärke by Ejörsvältorna terräng Kvarnbacken tomt Brännsvedjelandet strandområde
Klärke by /Se Ekorrholmen holme Kvarnån hemman Brännvinsdalen dalgång
Klärke by Elberås-sjön sjö Kväcklingen by Brännvinsdalen dal
Klärke by Eldfisket sjö Kväcklingen by Brättfallet terräng
Klärke by ?Eldfisket vik Kväcklingssågen såg Brättfallet del av Kvarnån
Klärke by ?Eldfisket vik Kväcklingsåsen torp Bröllopsmyran myr
Klärke by Eldfisket sjö Ladbacken gårdar Bröllopstjärn tjärn
Klärke by Eldfisket sjö Ladsvedjan gårdar Burmanshålet tjärnar
Klärke by /Se Eldfisket vik Lidens färja förr färjställe Byrådalshällan berg
»krekle», se Klärke by Eldfisketjärnen tjärn Lidkyrkan kyrka Butjärn tjärn
Kräkle, se Klärke by Eldsjön sjö Lidåsen by Burtjärn tjärn
Kräkle by /Se Elfiskvatne, se Eldfisket sjö Lindes gd Bybäcken del av bäck
Liden prästbordet boställe /Se Eländesbäcken bäck Lugnet, se 14 Sillre Saknas Bygrundet grund
Liden prästbordet Saknas /Se Eländestjärnarna tjärnar Lundkvistgården f.d. gd By-Gåsmyran myr
*Muffle by Engmansviken vik Långbrorået torp Byxmyran myr
Liden prästbordet Saknas /Se Fagerhammarsmon mo Långliden del av by Båthusholmen holme
Märrgård by Farfarsmyran myr Långliden bebyggelse Båthusholmen holme
Märrgård by Fasterhålet terräng Långliden utgods Båthusholmen holme
Märrgård by Fastertjärnen tjärn Långnäset gård Båthusholmen holme
Märrgård by Fialsjön, se Storskälsjön sjö Lötbackssvedjan torp Båthuskvisseln älvarm
Märrgård by Finnbrännan terräng Löten gård Båthusmyran myr
Märrgård by Finnbäcken bäck Löten gårdar Båthusnacken udde
Märrgård by Finnkälken myr Löten torp Båthussvedjan strandområde
Märrgård by Finnkälkmyran myr Lövudden torp Båtudden udde
Märrgård by Finnkäringkälen sluttning /Se Matsgården jordtrakt Bäckemyran myr
Märrgård by Finnmyran myr Micksätbodarna förr fäbodar Bäckemyrbäcken bäck
Märrgård by Fiskgjusholmen ö Micksätvallen förr fäbodar Bäckeskalet berg
Märrgård by /Se Fiskhusbäcken bäck Mon hemman Bäckeskalet terräng
Nilsböle by Fisklössjöberget berg Mon gd Bäckeskalstjärn tjärn
Nilsböle by /Se Fisklössjöflon sankmark Mon gård Bäckesvedjetjärn tjärn
Nilsböle by /Se Fisklössjön sjö Mussjöbodarna fäbodar Bäckesvedtjärn tjärn
Nilsböle by /Se Fisklöstjärnen tjärn Myckelede torp Bäckevarpet inäga
*Näcksjön bebyggelse /Se Fiskwijken, se ?Eldfisket vik Måckeledet torpställe Bäverslåttern, Lilla slåtter
Näcksjön by *Fiskörarna grusbankar(?) Märrgård by Bäverslåttern, Stora slåtter
Paljacka gd /Se Fjällmyran myr Märrgård by Bävertjärn tjärn
Paljacka gd /Se Flakaberget berg Nerbackeshemmanet hemman Bölesgrundet grund
Räbbkälen torp /Se Flakaholmen ö Nilsböle by Bölesholmen holme
»sil» beb. Flakaholmen natn. /Se Nilsböle by Bölesläningen båtlänning
Sillersågen f.d. såganläggning Flakamyran myr Nilsböle by Dackebodtjärn tjärn
Sillre by Flakamyran myr Nilsbölefäbodarna fäb. Dackebåtläningen båtlänning
Sillre by Flakamyran myr Nils-Daniels gård Dackeedgården bakvatten
Sillre by Flakamyran myr Nils-Jorskvarnen f.d. kvarn Dackefäbodtj., se Fäbodtjärnen tjärn
Sillre by Flakamyran myr Nordansjö by Dackefäbodtjärn tjärn
Sillre by Flakamyran myrn. /Se Norrbodarna fäbodar Dackekölen strandområde
Sillre by Flakamyrberget berg Norrnäs by Dackekölen strandområde
Sillre by Flakamyrberget berg Nybergs torp Dackesjön sjö
Sillre by? Flakamyrbäcken bäck Nybodarna fäbodvall Dacksjön sjö
?Sillre by Flakan strandområde Nybodarna fäb. Dacksjötjärn tjärn
Sillre by Flakanäset näs Nybodarna fäbodar Dackesjötjärnen tjärn
Sillre by /Se Flakatjärnen tjärn Nybodarna fäbodar Dacksjöåsen skogsås
Sillre by Flatavikholmen holme Nygården gård Dackeskäret udde
Sillre by Flyggeberget berg o. triangelpunkt Nygården hemman Dackesnaren sandudde
Sillre by ?Flyggegrundet grund och notvarp Nygården hemman Dackeänget strandområde
Sillre by Flyggeslåtten slåtter Nygården hemman Dalarna område
Sillre by Flyn tjärn Nygården hemmansdel Dalarna jordtrakt
Sillre by ?Flyn tjärn Nygården gård Dammsjön del av sjö
Unåsen by Forsstrandsörarna holme /Se Nynäs torp Dammyran myr
Sillre by /Se Fredriksdammet fördämning Nyåkern hemman Dammyran myr
Sillre by /Se Fröåsen ås Näcksjön by Dansarmyran myr
Sillre by /Se Funnelsjöhöjden höjd Näcksjön by Degelstenen sten
Sillre by /Se Funnelsjöhöjden höjd Näset gård Djupsjöbäcken bäck
Sillre by /Se Funnelsjöhöjden höjd Näsåsen fäbodar Djupsjöbäckholmen holme
Sillre by /Se ?Funnelsjön sjö Orrbacken torp Djupsjöbäckmyran myr
Unåsen by Funnelsjön sjö Ol-Ers ödegd Djupsundet sund
Unåsen by Fågellekmyran myr Oxsjö torp Djupsundholmen holme
Unåsen by Fågelmyran myr Oxsjö samfällighet Djupudden udde
Unåsen by /Se Fågelmyran myr Oxsjösågen sågverk Djupviken vik
Västanå by Fågelvinberget berg Paljacka by Djupviken vik
Västanå by Fågelvinberget berg Palmrots gd Drolet jordtrakt
?Åsen by Fågelvingberget bergsn. /Se Pesegården gård Dragaflobäcken avlopp
?Åsen by Fångsiön, se Ångsjön sjö Pettersbäck odlingsområde Dragaflon flo
Åsen by /Se Fångsjön, se Ångsjön sjö Pålberget gård Dåvamyran myr
Åsen by Fäbodberget berg Remmen gård Dåvamyrbäcken bäck
Åsen by Fäbodbäcken bäck Rigåsen by Därpå smederna slåttermark
Åsen by /Se Fäbodbäcken bäck Riset gd (och mark) Edvallsbäcken bäck
Återvänningen by /Se Fäbodbäcken bäck Ropnäset gård Ejörarna örar
Österflygge by /Se Fäbodbäcken bäck Räbbtjälen torp Ejörarna grusbank (holmar)
  Fäbodbäcken bäck Rännbergsbodarna fäbodar Ejörsberget berg
  Fäbodbäcken bäck Rännbergsbodarna fäbodar Ejörsholmarna grusbank
  Fäbodmon mo Rännbergsbodarna fäbodar Ejörskvisseln älvarm
  Fäbodmyran myr Rötbacken gård Ejörskvisseln älvarm
  Fäbodmyran myr Sandris gd Ejörskvisseln älvarm
  Fäbodmyran myr Sillre bebyggelse Ejörsvälten upplagsplats för timmer
  Fäbodmyran myr Sillre by Ekorrholmen holme
  Fäbodsjön sjö Sillre by *Eldbenbacken ägomark
  Fäbodsjön sjö Sillre by Eldbenstenarna stenar
  Fäbodtjärnarna tjärn Sillre by Eldfisket tjärn
  Fäbodtjärnberget berg Sillre by Eldfisketjärn tjärn
  Fäbodtjärnen tjärn Sillre by Eländesbäcken bäck
  Fäbodåsen ås Sillre såg Eländestjärnarna tjärnar
  Fällbäcken bäck Skansen gård Enåsbäcken bäck
  Gammelfäbodberget berg Skogen gd Enåsen skogås
  Gammelstaden skogsterräng Skopan gårdar Enåsmyran myr
  Getarjäntmyran myr Skäldammet gård Erik-Olsnäset udde
  Getholmen holme Skälgården gård Fagerhammarsmon skogstrakt
  Gethällorna hällor Skälsjön by Fallbacken åker
  Getingkallmyran myr Slättberget gård Fallerahöjden skogsås
  Getklövberget berg Slottet hemman Farbrorsgärdan slåtter
  Getklöven ägomark Stampbacken torp Farfarssvedjan slåtter
  Gillermyran myr Starrslätt torp Fasterhålet vik
  Gillermyran myrn. /Se Starrslätt torp Finnbäcken bäck
  Gladbonäset näs Starrslätt torp Finnbäckbackarna skogstrakt
  Gladnäset näs Stensjö by Finnkäringtjälen skogstrakt
  Gladnäset näs Stockholm torp Finnkäringtjälen skogstrakt
  Gladnäsholmarna holmar Stockholm gd Finnspången vik
  Glimårännan terräng Stordalen torp Fisen strandområde
  Goviken Saknas Stordalen bebyggelse Fishällan strandområde
  Granholmen ö Stranden gårdar Fiskhusbäcken bäck
  Granmyran myr Stranden bebyggelse Fisklösjön sjö
  Granåsbäcken bäck Strömbacken torp Fisklöstjärn sjö
  Granåsbäcken bäck Surkälbodarn fäbodar Fisklöstjärn tjärn
  Granåsen bergås Surröjningen torp Fisklöstjärn tjärn
  Granåsen ås Surtjärlsbodarna fäbodar Fisklöstjärn tjärn
  Granåstjärnen tjärn Svartåbodarn fäbodar *Fiskörarna grusbankar
  Gravmyran myr Svedjebörd hemman Fjällmyran myr
  Gravåsen ås Svedjebörden hemman Fjällmyrbäcken bäck
  Gravåsen ås Svedjorna gård Flakaberget berg
  Gravåsen ås Svenssons gd Flakaholmen holme
  Gravåstjärnen tjärn Svensåsen torp Flakaholmen holme
  Grenbäcken bäck Sågbacken gård Flakamyran myr
  Grenbäcken bäck Sågdalen, se 8 Dacke Saknas Flakamyran myr
  Grodloken vattensamling Sågen f.d. såganläggning Flakamyran myr
  Grodtjärnen tjärn Såghålet torp Flakamyran myr
  Grundsjön, se Storgrundsundtjärnen sjö Sörbodarna fäbodar Flakamyran myr
  Grundsiön, se Storgrundsundtjärnen tjärn Sörklacken gd Flakamyrberget berg
  Grundsundet sund Sörklacken gd Flakamyrbäcken bäck
  Grundsundholmen holme Tjäredalen torp Flakamyrtjärn tjärn
  Grundsundnäset näs Tomtebo, se 12 Boda Saknas Flakan strandområde
  Grundsundviken vik Tomtsvedjan torp Flakanäset näs
  Grytan vik Trotten byggnad Flottastaden notvarp
  Grytholmen holme Uneåsen by Flottastaden strömdrag
  Gråberget berg Unåsen by Flottavikmyran myr
  Gräftesmyran myr Unåsen by Flottplatsen strandområde
  Gräftesmyran myrslåtter /Se Unåsbodarna fäbodar Fly tjärn
  Gräsberget berg Unåsen bebyggelse Flyggeallmänningen strandområde
  Gräsbergsmyran myr Uppe i gården gård Flyggeberget berg
  Gräshöjden höjd Uppe i gården hemman Flyggeberget berg
  Grönaäng slåttermyr Uppe i stugan gård Flyggeberget, se Sandöerget berg
  Grönviken vik Urmakares f.d. gd Flyggegrundet grund och notvarp
  Grönviksdalen dal Vallarna torp Flyggegrundet grund
  Grönudden udde Vassvedjan gård Flyggeholmen holme
  Grönvallsholmen holme Vitbergsbodarna fäbodar Flyggeholmen holme
  Grötudden udde Vithöjdbodarna fäbodar Flyggeklubbarna holmar
  Grötudden udde Vithöjden fäbodar Flyggeklubbarna holmar
  Gudsjöbäcken bäck Våle gårdar Flyggeängena slåtter
  Stora Gudsjön, se Gussjön sjö Vålåsen gård Flyggeören holme
  Guldknölen fornlämning? Vältan gård Forshuvudet del av Sillerforsen
  Gummelberget berg Västanbäcken hemman Forsstranden strandparti
  Gussjöbäcken bäck Västanbäcken gd Forsstrandören ör
  Gussjöflon myr Västanå by Fransholmen holme
  Gussjöhöjden berg Västanå by Fredriksdammet fördämning
  Gussjöhöjden höjd Västanåker hemman Fröåsberget berg
  Gussjöhöjden höjd Västanåker gd Fröåsen berg
  Gussjöhöjden berg Västerbodarna fäbodar Fröåsen skogsås
  Gussjöhöjd-Storflon myr Västerbodarna fäbodar Fuldalen dal
  Gussjöhöjd-Storflon sankmark Västerbodarna fäbodar Funnelsjöhöjden berg
  Gussjön sjö Västerbodarna fäbodar Funnelsjön sjö
  Gussjön sjö Västgårdarna gårdar Funnelsjöån å
  Gussjön sjö Västhammarn gård Fågellekmyran myr
  Gussjön sjö Väst i stugan hemman Fågellekmyran myr
  Gussjön sjö Väst i torpet torp Fågelmyran myr
  Gussjön sjö Ysterbodarna fäbodar Fågelmyran myr
  Gussjön sjö Ysterbodarn fäbodar Fågelvingberget berg
  Gussjön sjö Ystgårdarna gårdar Fångbacken backe
  Gussjön sjö Ysthammarn gård Fäbodberget berg
  Gussjön sjö Yst i stugan hemman Fäbodberget berg
  Gussjön sjö /Se Åsen bebyggelse Fäbodberget sluttningar
  Gussjön sjö Åsen by Fäbodbäcken bäck
  Gussjö sjö /Se Åsen by Fäbodbäcken bäck
  Gussjötjärnen tjärn Åsen by Fäbodbäcken bäck
  Gustavsbrännan skogsterräng Åstrmskvarnen f.d. kvarn Fäbodbäcken bäck
  »Gutzsiöholm» gränsmärke /Se Återvänningen by Fäbodbäcken bäck
  Gys...iön, se Gussjön sjö Ängena gårdar Fäbodlänningen båtlänning
  Gålkläpp gränsmärke /Se Ängena bebyggelse Fäbodmon skogstrakt
  Gårdsnäset näs Ängom gårdar Fäbodmyran myr
  Gårdsmyran myr Ängum gårdar Fäbodmyran myr
  Gårdstjärnen tjärn Ängum, se Ängena bebyggelse Fäbodmyran myr
  Gårdsviken vik Österbodarna fäbodar Fäbodsjön sjö
  Gårdtjärnen tjärn Österflygge by Fäbodsjön sjö
  Gårklöven höjd Österflygge by Fäbodsjön, Västra sjö
  Gårklövtjärnarna tjärnar Östhammar, se 9 Dacke Saknas Fäbodsvedjorna skogsmark
  Gåsmyran myr   Fäbodtjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Fäbodtjärn tjärn
  Gästgivarbäcken bäck   Fäbodtjärn tjärn
  Hajisomyrorne, se *Hajsomyrarna myrar?   Fäbodtjärn tjärn
  Hajsoberget berg   Fäbodtjärn tjärn
  *Hajsomyrarna myrar?   Fäbodtjärnarna tjärnar
  Hajsosjön sjö   Fäbodtjärnen tjärn
  Hajsosjön sjö   Fäbodtjärnen tjärn
  Hajsosjön sjö   Fäbodtjärnen tjärn
  Hajsotjärnarna tjärnar   Fäbodtjärn, Lilla tjärn
  Halvmilbäcken bäck   Fäbodtjärn, Norra tjärn
  Halvmilbäcken bäck   Fäbodtjärn, Stora tjärn
  Halvmilmyran myr   Fäbodtjärnsbäcken avlopp från tjärn
  Halvmilmyran myr   Fäbodåsen skogsås
  Halvmilmyrberget berg   Fäbodåsen skogsås
  Halvmiltjärnarna tjärn   Fällbäckedgården eda
  Hampesmyran myr   Fällbäcken bäck
  Hattberget berg   Fällbäcken bäck
  Helvetesströmmen strömdrag   Fälänningen färjställe
  *Hemmansören grusbank(?)   Fäläningen strandområde
  Hemmatjärnen tjärn   Fäläningen landningsplats
  Henningören udde   Fäläningen landningsplats
  *Hiljesand strandområde   Fängsbacken sluttning
  Himmel terräng   Fängsbacken sluttning
  Himmelsjön sjö   Färjläningen landningsplats
  Himmelsjön sjö   Färjläningen landningsplats
  Himmelsjön sjö   Fästmanflon flo
  Himmelsjön sjö /Se   Fästmanflon flo
  Himmelsjön sjö   Galtrumpan ör
  Holmarna strandområde   Galtrumpan holme
  *Holmsjön sjö /Se   Gammalfäboberget berg
  Hopsvedjan ägomark   Gammeldalen slåtter
  Hosjöbacken höjd   Gammeledet vik
  Hosjöback-Storflon sankmark   Gammelfäbodberget berg
  Hosjöbacktjärnen tjärn   Gammelfäbodmyrtjärnen tjärnar
  Hosjön sjö   Gammelhemmansslåtterna, se Hemmansholmarna Saknas
  Hov jord /Se   Gammelstaden strandområde
  Husören höjd   Gammelvägen byväg
  Hyllan höjd   Gammelån kvissla
  Hyttholmen holme   Getarjäntmyran myr
  Hyttholmen holme /Se   Getberget berg
  Hålberget berg   Gethällan strandområde
  Hålldammsberget berg   Gethällorna berg(parti)
  Hålldammsberget berg   Getklövberget berg
  Hålldammsmyran myr   Getsemane virkesavlägg
  Västra Hållmyran myr   Getsemane virkesavlägg
  Hållmyran, Västra myr   Getutsikten berg
  Hållmyran, Östra myr   Gillemyran myr
  Hålrötet skogsområde   Gillermyran myr
  Hålrötkälen skogtrakt /Se   Gladnäset udde
  Häbbersholmen holme   Gladnäsholmen holme
  Häbberåsbäcken bäck   Glimnabben udde
  Häbberåsflon sankmark   Glimån å
  Häbberåsflon sankmark   Glimån å
  Häbberåshöjden höjd   Glimån å
  Häbberåsknulen berg   Glimårännan timmerränna
  Häbberåssjön sjö   Glimårännan f.d. timmerränna
  Hällkälen skog /Se   Godffarssten sten
  Hällkälen berg /Se   Granholmen holme
  Hällmyran myr   Granmyrslåttern slåttermyr
  Hällsjömyran myr   Granåsbäcken bäck
  Hällsjön sjö   Granåsen bergås
  Hällsjön sjö   Granåstjärn tjärn
  Hällsjön sjö   Gravmyran myr
  Hällsjön sjö   Gravåsen berg
  Hällsjön sjö   Gravåsen skogås och bergås
  Hällsjön sjö   Gravåsen ås
  Hällsjösundet sund   Gravåsen ås
  Hällsjöåsen ås   Gravåstjärn tjärn
  Hälludden udde   Grenbäcken bäck
  Hängstaberget berg   Grenbäckmyran myr
  »Hærninga Øren» notvarp   Grodtjärn tjärn
  *Här(n)ing(a) ören ör (ö) /Se   Gropvarpe ställe
  ?Härängsören ör   Grubban sänka
  Hästbäcken bäck   Grundsundet sund
  Hästbäcken bäck   Grundsundtjärn, Lilla tjärn
  Hästbäckmyran myr   Grundsundtjärn, Stora tjärn
  Hästbäckrå å   Grundsundviken vik
  Hästbäcktjärnberget berg   Grytan notvarp
  Hästbäcktjärnen tjärn   Grytan vik
  Hästfoderslåtten sankmark   Gräftbäcken bäck
  Hästfoderslåtthöjden höjd   Gräftesmyran myrslåtter
  Hästmyran myr   Gräftgrundet grund
  Hästskon terräng   Grönaäng slåttermyr
  Högholmen holme   Gröntranden notvarp
  Högholmen ö   Grönstranden grund
  Höglandsberget berg   Grönvallsholmen holme
  Höglunda skogsmark   Grönviken vik
  Igeltjärnen tjärn   Grönviken vik
  *Ignarsand gränsmärke   Grönviksdalen dalgång
  *Ignarsand gränsmärke   Grötforsen fors
  +Ignarsands fisklun gränsmärke   Gröthällan hälla
  *Ignarsand (*Ingarsand) gränsmärke   Grötudden udde
  *Ignarsand gränsmärke   Gubben dal
  *Ignarsand gränsmärke   Gudmorberget (?) berg
  Ignarsand fiskeplats /Se   Godmorberget berg
  Ignarsand (Jäg(er)sand) gränsmärke /Se   Gulklövberget berg
  Ignar sand (el. ingar sand) gränsmärke /Se   Gulklövtjärn tjärn
  Indalsälven älv   Gullholmen holme
  Indalsälven älv   Gullänget inäga
  Indalsälven älv   Gummåsberget (?) berg
  Indalsälven älv   Gussjöbäcken bäck
  *ingar sandh gränsmärke   Gussjöhöjden höjd
  *ingarsand (*Ignarsand) gränsmärke   Gussjöhöjden berg
  Ignarsand gränsmärke /Se   Gussjöhöjd-Storflon myr
  ingar sand (el. ignar sand) gränsmärke   Gussjön sjö
  Ingborgsmyran myr   Gussjön sjö
  Ingensand fiskeplats?   Gusjötjärnarna tjärnar
  Inpåmyran myr   Gussjötjärnbäcken bäck
  Isaksmyran myr   Gångdalen dal
  Isaksmyrberget berg   Gångklepbacken backe
  Jan-Jansbäcken bäck   Gårdsnäsudden udde
  Jan-Jansbäcken bäck   Gårdtjärn tjärn
  Jenåsbäcken bäck   Gårdtjärnsberget berg
  Jenåsen ås   Gårdtjärnsbäcken bäck
  Jerikoberget berg   Gårdsmyran myr
  Jerikomyran myr   Gårdsviken vik
  Jerikotjärnen tjärn   Gåsmyran myr
  Jerikoåsen ås   Gåsmyran myr
  Johannedalsholmen ö   Gåsmyrberget berg
  Jungfrumyran myr   Gåsmyrberget berg
  Jäg(er)sand gränsmärke   Gäddbäcken bäck
  *Jägesand strandområde o. gränspunkt   Gästgivarbäcken bäck
  *Jägesand strandområde, gränspunkt /Se   Gästgivarlänningen vik
  *Jägesand råmärke   Hagludnsgärdan slåtter
  *Jägesand råmärke   Hajberget sluttning
  Jägesand gränsmärke /Se   Hajserberget berg
  Jäg(er)sand (Ignarsand) gränsmärke /Se   Hajserknippen berg
  Järkvissleberget berg   Hajserlänningen avstjälpningsplats för timmer
  Järkvisslebäcken bäck   Hajsosjön sjö
  Järkvissle-Flakamyran myr   Hajsosjön sjö
  Järkvisslemyren myr   Halvinget slåtter
  Järkvissle-Stormyran myr   Halvmilbäcken bäck
  Kalkmyran myr   Halvmilbäcken bäck
  Kallbäcken bäck   Halvmilknulen berg
  Kallbäckmyran myr   Halvmilmyran myr
  Kallkällbäcken bäck   Halvmilmyran myr
  Kallkällmyran myr   Halvmilmyrberget berg
  Kallkällmyran myr   Halvmiltjärn Saknas
  Kallkällmyran myr   Halvmiltjärnarna tjärnar
  Kallkällmyrorna myrområde   Hammaren grund
  Kalvtjärnen tjärn   Hammarsåkern åker
  Kalvtjärnflon sankmark   Hanssonsberget berg
  Kapellåkern åker   Harrören grusbank
  *Kareke f. notvarp   Harrörskvisseln älvarm
  Kastbottnarna näs   Hattberget berg
  Katiksenholmen holme   Hattberget berg
  Katisholmen holme   Hemmansgrundet grund
  Katissundet sund   Hemmansholmarna holmar
  Kattygelhalsarna myr   Hemmansholmen holme
  Killingholmen ö   Hemmatjärn tjärn
  Killingholmen ö   Hemmatjärnsbäcken bäck
  Killingholmen ö   Henningholmen holme
  Kilmoarna skogsmark   Henningholmen holme
  Kilströmmen vik   Himmel(n) markområde
  Klacken ängsmark   Himmelsjöberg berg
  Klasbäcken bäck   Himmelsjön sjö
  Klingermyran myr   Himmelsjötjärn tjärn
  Klingermyran myr   Hjältesbacken backe
  Klingermyran myr   Holmen slåtterängar
  Klingermyrhöjden höjd   Holmen notvarp
  Klingertjärnen tjärn   Holmen strandområde
  Klintarna skogsterräng   Holmen holme
  Klippberget berg   Holmsberget slåtterängar
  Klippen (Arsingsklippen) berg   *Hopstranden ägomark
  Klippen el. Arsingsklippen (gränsmärke), berg   Hosjöbacken skogstrakt
  Klippen bergås och gränsmärke /Se   Hosjön sjö
  Klippmyran myr   Hosjötjärn tjärn
  Klippmyrberget berg   Husåsen jordtrakt
  Klockmyran myr   Husåsgrinden grind
  Klärkebäcken bäck   Husören, Väst i strandområde
  Klärkebäcken bäck   Husören, Väst i strandområde
  Klärkefäbodarna ägomark   Husörgrundet grund
  Klärkefäbodtjärnen tjärn   Husörgrundet grund
  Klärkeknylen berg   Hvithällberget, se Vithällorna berg
  Klärkeåsen ås   Hyttholmen holme
  Klärkänget skogsmark   Hålberget berg
  Klövertjärnen tjärn   Hålldammsberget berg
  Klövingesmyran myr   Hålldammslåtterna slåtter
  Klövingsmyran myr   Hållen stigning
  Klövingsmyran myr   Hållkroken vägkrok
  Klövstensholmen ö   Hållmyran myr
  Knektmyrhöjden höjd   Hålrötet skogsmark
  Knektmyrhöjden höjd   Hålrötsmyran myr
  Knektmyrtjärnarna tjärnar   Hålröttjälen skogstrakt
  Knivnäset näs   Häbbersholmen holme
  Knivtjärnen tjärn   Häbbersjöknölen höjd
  Knylen triangelpunkt   Häbbersören grusbank
  Knylen berg   Häbbersören ö
  Knylmyran myr   Häbbersörskvisseln älvarm
  Knylmyran myr   Häbbersörsvarpet notvarp
  Kodalen skogsmark   Häbberåsknulen höjd
  Kolebäcken bäck   Häbberåshöjden skogås
  Kolemyran myr   Häbberåssjön sjö
  Kolemyrhöjden höjd   Häbbersören ör
  Koletjärnen tjärn   Häggdalsberget berg
  Kontberget berg   Häggsjön sjö
  Kontmyran myr   Häggsjön, Lilla sjö
  Kontåsen ås   Hällbacken landsvägsbacke
  Krokmyran myr, ägomark   Hällmyran myr
  Krokmyran myr   Hällmyrbackarna skogstrakt
  Krokmyrberget berg   Hällmyrslåttan slåtter
  Krokmyrberget berg   Hällsjöberget berg
  Krokmyrbäcken bäck   Hällsjömyran myr
  Krokmyrdammet fördämning   Hällsjön sjö
  Krokmyrsjön sjö   Hälltjälen skog och berg
  Kroksjöberget berg   Hälludden udde
  Kroksjön sjö   Hängstaberget berg
  Kroksjön tjärn   Häringören grusbank
  ?Kroksjön sjö   Häringörsklubben udde
  Kroksjön sjö   Härängören ör
  Kroktjärnen tjärn   Härängörskvisslan kvissla
  Kroktjärnsberget berg   Hässvedjan slåtter
  Kroktjärnsbäcken bäck   Hästbäcken bäck
  Kronkilmyran myr   Hästbäcken bäck
  Kråkholmen ö   Hästbäckmyran myr
  Kråkstenssjön sjö   Hästbäckrået myr
  Kråkstensjön sjö /Se   Hästbäcktjärn tjärn
  Kråkstensjön sjö   Hästbäcktjärnberget berg
  *Kråkstranden el. Svedjestranden notvarp   Hästbäcktjärnen tjärn
  Kråktjärnen tjärn   Hästoderslåttern slåtter
  Krångdalen dal   Hästfoderslåttjärn tjärn
  Krången ägomark   Hästmyran myr
  Krächlebäcken, se Klärkebäcken bäck   Hästryggen slåtter
  Kullerstensrå terräng   Hästtjärnen tjärn
  Kulleråsen ås   Högberget berg
  Kusteberget berg   Högholmen holme
  Kvarnbaljen sjö   Höglandsberget berg
  Kvarnberget berg   Höglandsänget ägomark
  Kvarnstaddalen dalgång   Höglundsänget ägomark
  Kvarnmyran myr   Höglundsänget ägomark
  Kvarnåmyran myr   Högudden udde el. holme
  Kvarnåmyran myr   Igeltjärn tjärn
  Kvarnån å   Igeltjärn tjärn
  Kvarnån å   Igeltjärn tjärn
  Kvarnån å /Se   Igeltjärnsmyran myr
  *Kvarnån å   Indalsälven älv
  ?Kvarnån å   Ingesvarpet notvarp
  Kvarnån å   Intaget förr slåtter, nu skogsmark
  Kvarnån å   Jan-Jansstenen sten
  Kvarnån å   Jerikoberget berg
  Kvarnån å /Se   Jerikoberget berg
  Kvislan, se Kvisseln älvförgrening   Jerikomyran myr
  Kvisseln älvförgrening   Jerikotjärn tjärn
  Kvisslarna ström /Se   Jerikotjärnen tjärn
  Kvisslen slåtter /Se   Jerikoåsen skogsås
  *Kväcklingen, Västra förr sjö   Jerkvitsleflon flo
  Kväcklingesjön sjö   Jon-Bengtsudden udde
  Kväcklingesjön sjö   *Jon-Bengtsänget ägomark
  Kväcklingesjön sjö   Jon-Svensbäcken bäck
  Kväcklingesjön sjö /Se   Jordbromyran myr
  Kväcklingsbäcken bäck   Jordbron slåtter
  Kväcklingsmyran myr   Julbullen holme
  Kväcklingssjön sjö   Jägesand strandområde, gränspunkt
  Kväcklingsåsen ås   Jägesand strandområde, gränspunkt
  Kyrkholmarna öar   Jäkelberget berg
  Kyrkstenen minnessten   Jäkelberget berg
  »Kyrkie Engen» laxfiske /Se   Jämtgärdan slåtter
  Kyrkvålmen ö /Se   Järkvisslebäcken bäck
  Kånkålärå myrmark   Järkvitslebäcken bäck
  Kälhöjden höjd   Järkvitsleflakamyran myr
  Källmyran myr   Järkvissle-Kvarnån å
  Källmyran myr   Kalkmyran myr
  Källmyran myr   Kallbäckmyran myr
  Källmyrberget berg   Kallkällmyran myr
  Källmyrbäcken bäck   Kallsbäckmyran myr
  Källmyrbäcken bäck   Kalvsanden strandområde
  *Kälstrandsholmen holme   Kalvtjärnflon flo
  Kämpamyran myr   Kammen ägomark
  Kämpstenen sten   Kapellåkern inäga
  »Kærcke» notvarp   Karl-Eriksgrundet grund
  *Kärenge fiskeplats   Karl-Eriksgrundet grund
  Käringberget berg   Karlsbäcken bäck
  Kölbovallen skogsmark   Karlsdalen dalgång
  Ladholmen holme   Karlsvedjan slåtter
  Ladmyran myr   Kalvtjärn tjärn
  Ladmyran myr   Kastbottenmyran myr
  Ladmyran myr   Kastbottentjärn tjärn
  Ladmyran myr   Katiksenholmen holme
  Ladmyrbäcken bäck   Katisholmen holme
  Ladmyrtjärnen tjärn   Katissundet sund
  Ladmyrtjärnen tjärn   Kattdalen dal
  Lammviken vik   Kattdalsbacken landsvägsbacke
  Landmärviken vik   Kilen jordtrakt
  Lapphagaviken vik   Killingholmen holme
  Lapphagaviken vik   Killingholmen holme
  Lappudden udde   Kilströmmen å
  Lappåsen ås   Kilsttrömsmyrorna myrar
  Lappåsmyran myr   Kilån å
  Lappön ö /Se   Kilån å
  Ledtjärnen tjärn   Kittelskrången strandområde
  ?*Lersvåg laxfiske   Kittelskrången backe
  ?*Lersvåg laxfiske   Klacken notvarp
  ?*Lersvåg laxfiske   Klacken strandområde
  *Lersvåg laxfiske   Klacken udde
  ?*Lersvåg laxfiske   Klackhällan berghäll
  *Lesvåga notvarp   Klackhällan udde
  ?*Lersvåg laxfiske   Klacklandet slåtterängar
  ?*Lersvåg laxfiske   Klacklandet strandområde
  ?*Lersvåg laxfiske   Klackudden udde
  ?*Lersvåg laxfiske   Klackvarpet notvarp
  ?*Lersvåg laxfiske   Klasberget berg
  ?*Lersvåg laxfiske   Klasbäcken bäck
  *Lidbo plats   Klassvedjan skogstrakt
  *Lidens allmänning markområde   Klingermyran myr
  *Lidens allmänning markområde /Se   Klingermyran myr
  Lidsvad fiske /Se   Klingermyran myr
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Klingertjärn tjärn
  Lill-Backviktjärnen tjärn   Klingeråkern inäga
  Lill-Burmanshålet tjärn   Klingeråkern åker
  Lillbäverslåtten slåttermark /Se   Klippen bergtopp
  Lilldammbäcken å   Klippen berg
  Lilleberget berg   Klippmyrbäcken berg
  Lill-Finnbäcken bäck   Klockmyran myr
  Lill-Fågelmyran myr   Klocksvedjan skogsmark
  Lillfästmanflon sankmark   Klubbarna holmar
  Lill-Grundsundtjärnen tjärn   Klubben holme
  Lill-Häggsjöberget berg   Klubben stenholme
  Lill-Häggsjöbäcken bäck   Kläkerbrännan skogsområde
  Lill-Häggsjön sjö   Kläkerbäcken bäck
  Lill-Häggsjön sjö   Kläkeredgården bakvatten
  Lill-Kustjärnen tjärn   Kläkerhackan grund
  Lill-Laxsjöberget berg   Kläkerknylen berg
  Lill-Lomtjärnen tjärn   Kläkerkölen strandområde
  Lillmyran myr   Kläkerklölen strandområde
  Lill-Oxsjöberget berg   Kläkerlänningen båtplats
  Lillsiählsiön, se Lillskälen sjö   Kläkertjärnen tjärn
  Lill-Skorvtjärnen Saknas   Klärkebäcken bäck
  Lillskälen sjö   Klärkefäbodtjärn tjärn
  Lillskälen sjö   Klärkeholmarna holmar
  Lillskälsjön, se Skälsjön sjö   Kläckeknylen berg
  Lillskälsjön sjö   Klärketjärnarna tjärnar
  Lill-Skälsjön sjö   Klärketjärn, Lilla tjärn
  Lill Sundsiön, se Sundsjön, Lilla sjö   Klärketjärn, Stora tjärn
  Lill-Sundsjömyran myr   Klärkeåsen berg
  Lill-Sundsjön sjö   Klövstensholmen holme
  Lill-Sundsjötjärnen tjärn   Knektmyrhöjden höjd
  Lill-Svensmyran myr   Knektmyrhöjden berg
  Lill-Svensmyran myr   Knektmyrtjärnarna tjärnar
  Lill-Tjäresjön sjö   Knivnäset udde
  Lilltjärnen tjärn   Knylberget berg
  Lillvallsjön, se Vallsjön, Lilla sjö   Knylberget berg
  Lillvallsjön sjö   Knylen berg
  Lill-Vallsjön sjö   Knylen berg
  Lill-Vallsjön sjö   Knylen berg
  Lill-Vitberget berg   Knylen berg
  Lill-Älgetjärnen tjärn   Knylen berg
  Lill-Öratjärnen tjärn   Kobacken landsvägsbacke
  Lill-Öratjärnen tjärn   Kodalen dal
  Lilnecksiön, se ?Funnelsjön sjö   Kodalen dal
  Lilsunsion, se Sundsjön, Lilla sjö   Kole myrmark
  Lil Wåhlsiön, se Vallsjön, Lilla sjö   Kolebäcken bäck
  Lilwålsiön, se Vallsjön, Lilla sjö   Kolemyran myr
  Ljusbromyran myr   Kolemyrhöjden skogås
  Ljustorpviken vik   Koletjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Koli myrmark
  Lomtjärnen tjärn   Kolimyran myrmark
  Lomtjärnsbrännan skogsområde   Kolitjärn tjärn
  Lomtjärnsmon höjd   Kontmyran myr
  Loningsdalen dalgång   Koppan jordtrakt
  Lortviken vik   Koppdalen dalgång
  Lugnet sank mark   Koppedgården bakvatten
  Lungefall gränsmärke   Krokigtjärnbäcken bäck
  +Lungefall gränsmärke   Krokmyran myr
  Lungfallet fall   Krokmyrsjön sjö
  Lungfallet fall /Se   Krokrenarna sluttning
  Lungfallet vattenfall och gränsmärke /Se   Kroksjöbrännorna skogstrakt
  Lusviken vik   Krokmyrsjön, Lilla sjö
  +Lygnefall gränsmärke   Kroksjön sjö
  +Lyngefall gränsmärke   Kroktjärn, Lilla sjö
  Långbäcken bäck   Kroktjärn, Stora sjö
  Långkrången ås   Kråkholmen holme
  Långmyran myr   Kråkstensjön sjö
  Långmyran myr   Krången ägomark
  Långmyran myr   Krången odlad jord
  Långmyran myr   Krånglägdan åker
  Långmyran myr   Kullbacken backe
  Långmyran myr   Kullbacken backe
  Långmyran myr   Kullerbort ställe på skogås
  Långmyran myr   Kullersten(s)rået terräng
  Långmyran myr   Kullersten(s)rået terräng
  Långmyran myr   Kustaberget berg
  Långmyran myrmark   Kusteberget berg
  Långmyran myr   Kustebergsvägen väg
  Långmyrbäcken bäck   Kustjärn, Lilla tjärn
  Långmyrbäcken bäck   Kustjärn, Stora tjärn
  *Långnoret del av Indalsälven   Kvarnbackarna jordtrakt och höjder
  Långnäset näs   Kvarnbaljen del av sjö
  Långnäset näs   Kvarnbäcken bäck
  Långnäset udde   Kvarnbäcken bäck
  Långrännan slåtter?   Kvarndalen dal
  Långrännbäcken bäck   Kvarndalen dal
  Långsmalmyran myr   Kvarnforsen fors
  Långsmalmyran myr   Kvarnhoholmen grusbank
  Långstrandskrången skogsmark   Kvarnhoholmen grusbank (holme)
  Långsvedjan svedjemark   Kvarnmyran myr
  Långtarmen myr   Kvarnmyran myr
  Långtjärnbäcken bäck   Kvarnstaddalen dalgång
  Långtjärnen tjärn   Kvarnstadalen dalgång
  Långtjärnen tjärn   Kvarnstadalen dal
  Långtjärnen tjärn   Kvarnstadalen dal
  Långtjärnsbäcken å   Kvarnstadalen dal
  Långvikberget berg   Kvarnstaden notvarp
  Långvikmyran myr   Kvarnstaden plats
  Lövholmen holme   Kvarnstaden plats
  Lövsjöbäcken bäck   Kvarnstaden plats
  Lövsjön sjö   Kvarnstaden plats
  Lövsjöslåtten slåttermyr   Kvarnstadlägdan åker
  Lövsjösvedjan höjd   Kvarnstavarpet notvarp
  Lövåshöjden berg   Kvarnstavälten virkesavlägg
  Lövåsmyran myr   Kvarnstavälten virkesavlägg
  Lövåstjärnarna tjärnar   Kvarnådalen dal
  Magran myrmark   Kvarnån del av Glimån
  Maket skogsterräng   Kvarnån å
  Makmyran myr   Kvarnån å
  Malmsjön sjö /Se   Kvarnån å
  Malmsjön sjö   Kvarnån å
  Malmsjön sjö   Kvarnån å
  Malmsjön sjö   Kvarnåören ör
  Malmsjön sjö   Kvarnåören grusbank
  Malmsjön sjö   Kvarnåörskvisslan kvissla
  Malmsjön sjö   Kvisseln älvförgrening
  Malmsjön sjö   Kvisslan slåtter
  Malmsjön sjö   Kvissleforsen fors
  Malmsjön sjö   Kvissleforsen fors
  Malstrandsbäcken bäck   Kvissleklinten nipa
  Malstrandsbäcken bäck   Kvissleklubben holme
  Malstrandstjärnen tjärn   Kvisslorna ström
  *Marabäcken bäck   Kväcklingsjön sjö
  *Marabäcken bäck   Kyrkberget sluttning
  Margå..., se Kvarnån å   Kyrkbolshammarn stigning
  Marsmyran myr   Kyrkholmarna holmar
  Marsmyran myr   Kyrkholmarna holmar
  Mattisåsen ås   Kyrktaket platå
  »medel pada» ortnamn (?) /Se   Kyrkåkern åker
  Medskogsbäcken bäck   Kålholmarna holmar
  Melinsmyran myr   Kånkålärået myrrå
  Mellanhöjdmyran myr   Källmyran myr
  Mellanhöjdmyran myr   Källmyran myr
  Mellanmyran myr   Källmyran myr
  Mellansjön del av Stor-Sundsjön   Källmyrberget berg
  Mellan-Tjäresjön sjö   Källmyrbäcken bäck
  Mellan-Tjäresjön sjö   Kälstrandholmen holme
  Metvikudden udde   Kämpsten råstensmärke
  Meån å   Käringberget berg
  Mickelmässmyran myr   Käringberget berg
  Middagsberget berg   Käringberget berg
  Middagsberget berg   Käringberget backe
  Middagsberget berg   Käringberget berg
  Middagsberget berg   Käringholmen holme
  Middagsberget berg   Kölbovallen grusbank
  Middagsberget berg   Kölen strandområde
  Middagsmyran myr   Kölen strandområde
  Middagsmyran myr   Kölen strandområde
  Middagsmyran myr   Kölören grusbank
  Midsommarsholmen holme   Ladholmen holme
  Midsommarsmyran myr   Ladmyran myr
  Moran skogsmark   Ladmyran myr
  Mossarottjärnen tjärn   Ladmyrtjärn tjärn
  Mossarotviken vik   Lammbrännorna skogsområde
  Musasand deltabildning   Lammviken vik
  »Musasand» Saknas /Se   Lapp-Anna å
  Musklippen berg /Se   Lapp-Ann(a)-ån å
  Musklippen höjd   Lapp-Annaån bäck
  Musklippen berg   Lappdalen dal
  Musklippen berg /Se   Lapphagaviken vik
  Mussjöbäcken bäck   Lapphagaviken vik
  Mussjöhöjden skogsmark   Lappudden udde
  Mussjömyran myr   Lappåsbäcken bäck
  Mussjön sjö   Lappåsen skogås
  Mussjön sjö   Lars-Åströmsdalen dal
  Mussjön sjö   Lassbackarna landsvägsbacke
  Mussjön sjö   Lassvedjan ägomark
  Mussjön sjö   Lassvedjeedgården vik
  Mussjön sjö /Se   Ledtjärn tjärn
  Mussjöån å /Se   Lidbron bro
  Mustjärnen tjärn   Liden bergsträckning
  Mustjärnen tjärn   Lillabborrtjärn tjärn
  Mustjärnen tjärn /Se   Lillbackviktjärn tjärn
  Mustjärnån å /Se   Lillbäverslåttern slåtter
  Musån å /Se   Lillfinnbäcken slåtter
  Myckeedet ägomark   Lillgrytan vik
  Myrdalstjärnen, Västra myr   Lillfågelmyran myr
  Myrdalstjärnen, Östra tjärn   Lillfäbodtjärn tjärn
  Mytan sjö   Lillgrundsundtjärn tjärn
  Mytan sjö /Se   Lillhäggsjömyran myr
  Mythålet sankmark   Lillhäggsjön sjö
  Mythålet sank mark /Se   Lillklärketjärn tjärn
  Mårdstockdalen dal   Lillkustjärn tjärn
  Måsiön, se Mussjön sjö   Lillkrokmyrsjön sjö
  *Måsklippan, se Musklippen berg /Se   Lillmyran myr
  Märaholmen holme   Lillommen tjärn
  Mörholmarna öar   Lillomtjärn tjärn
  Mörthålen sankmark   Lillottern sjö
  Mörthålet tjärn   Lilloxsjöberget berg
  Mörtuvslåtten sankmark   Lillskorvtjärn tjärn
  Möråsen ås   Lill-Skorvtjärnen tjärn
  Nackberget berg   Lillskälen sjö
  *Nackholmen holme   Lillskälsjöbäcken bäck
  Nacksvedjan svedja   Lillskälsjötjärn tjärn
  Namnlösflon sankmark   Lillsundsjöbäcken bäck
  Namnlöstjärnen tjärn   Lillsundsjön sjö
  Nattvardstjärnen tjärn   Lill-Sundsjön sjö
  Nilsbölebäcken bäck   Lillsvensmyran myr
  Nils-Hansberget berg   Lilltjäresjön sjö
  Nils-Hanstjärnen tjärn   Lilltjärn tjärn
  Norberget berg   Lilltjärn tjärn
  Nordalshöjden höjd   Lillvallsjöbäcken bäck
  Nordansjöhöjden höjd   Lillvallsjön sjö
  ?Nordansjön sjö   Lill-Vallsjön sjö
  Nordansjön sjö   Lillvitberget berg
  Nordansjötjärnen tjärn   Lillälgetjärn tjärn
  Nordinsbäcken bäck   Lillängesgropen slåtter
  Noret sund   Lillöratjärn tjärn
  Normansmyran myr   Lindbergshällan virkesavlägg
  Norrbodmyran myr   Lindsholmen holme
  Norrestbäcken å   Linsholmen holme
  *Norrholmen holme   Linsänket notvarp
  ?Norrholmsudden udde   Linsänket kallkälla
  Norrholmsudden udde   Linsänket strandområde
  Norrmyran myr   Linsänket strandområde
  Norr-Nysjöberget berg   Lisa(s)svedjan strandområde
  Norr-Nysjöberget berg   Lisa(s)svedjeudden udde
  Norr-Nysjön sjö   Ljustorpviken vik
  Norr-Nysjön sjö   Loken strandtjärn
  Norrnäshöljan sjö   Lokmyran myr
  Norrnäsåsen ås   Lomholmen holme
  Norrnäsåsen ås   Lomtjärn tjärn
  Norrsjön del av Stor-Sundsjön   Lomtjärn, Lilla tjärn
  Norr-Snårmyran myr   Lomtjärn, Stora tjärn
  Norrån å   Lomtjärn tjärn
  Norvatn, se Kroksjön sjö   Loningsdalen dal
  Norwatn, se Kroksjön tjärn   Loningsdalen dal
  *Notesvattnet sjö   Loningdalen dal
  Nya skansen Saknas /Se   Lortviken vik
  Nybergsslåtten slåtter?   Lunden strandområde
  Nybodhöjden höjd   Lusviken vik
  Nybodhöjden höjd   Långbacken backe
  Nybyggarsmyran myr   Långbromyran myr
  Nybyggarmyran myr   Långdalen slåtter och dal
  Nybyggarstjärnen tjärn   Långdalen dal
  Nyåsvallen myrmark   Långdalen dal
  Nyåsvallen sankmark   Långdalen dal
  *Näcksjön sjö /Se   Långjonke grund
  Näckån å   Lång-Jonke grusbank
  Näckån å   Långjonkekvisslan kvissla
  Näsåsbäcken bäck   Långkrången ås
  Nätegistholmen holme   Långlidbackarna backar
  Näveråbäcken bäck   Långmarkberget berg
  Ol-Nilsbäcken bäck   Långmarken skogstrakt
  Ol-Nilstjärnen f.d. tjärn   Långmyran myr
  Ormholmen holme   Långmyran myr
  Ormholmen ö   Långmyran myr
  Orrholmen holme   Långmyran myr
  Orrholmen holme   Långmyran myr
  Orråsen ås   Långmyran myr
  Oterberget berg   Långmyran myr
  Oterberget berg   Långnäset näs
  Otteren, se Fäbodsjön sjö   Långnäset näs
  Ottern, se ?Åsbosjön sjö   Långnäset udde
  Oxmyran myr   Långnäset näs
  Oxsjön sjö   Långnäset udde
  Oxsjön sjö   Långrännan slåtter
  Oxsjön sjö   Långsjönäsån å
  Oxsjön sjö   Långstrandkrången backe
  Oxsjön sjö   Långstrandskrången sluttning
  Oxsjön sjö   Långstrandskrången sluttning
  Oxsjön sjö   Långstrandskrången sluttning
  Oxsjön sjö   Långsvedjan odling
  Oxsjön sjö /Se   Långtjärn tjärn
  Oxsjön sjö   Långtjärn tjärn
  Oxsjön sjö   Långviken vik
  Oxsjön sjö   Långvikhöjden skogås
  Oxsjötjärnen tjärn   Långåkern åker
  Oxsjöån å /Se   Länningen notvarp
  Oxsjöån å   Länningen båtlänning
  Paljackhöjden höjd   Länsmansören ör
  Paljackhöjden berg /Se   Länsmansören grusbank
  Paljackhöjden berg /Se   Länsmansören ö
  Paljacktjärnbäcken bäck   Länsmansören ö
  Paljacktjärnen tjärn   Länsmanörskvisslan kvissla
  Pappamyran myr   Lötbacken sluttning
  Per-Larsmyran myr   Lötbackgärdan slåtter
  Per-Larstjärnen tjärn   Lövholmen holme
  Per-Larsåsen ås   Lövsjöbäcken bäck
  Pesedgården vik   Lövsjön sjö
  Petterbäcken bäck   Lövsjöslåttern myrslåtter
  Petterbäcken bäck   Lövsjösvedjan svedja
  Pettersbäck bäck   Lövsjöåsen skogsås
  Pettersbäck bäck   Maket skogsås
  *Pilholmen, se Pitholmen holme   Makmyran myr
  *Pitholmen holme   Makmyrbäcken bäck
  Plåtviken vik   Malmsjön sjö
  Plåtviktjärnen tjärn   Malmsjön sjö
  Polacksberget berg   Malstransbäcken bäck
  Polacksbäcken bäck   Malstrandstjärn tjärn
  Pålberget berg   Maltjärn tjärn
  Pål-Jönsbäcken bäck   Mangstenen sten
  Pålmyran myr   Marabäcken, Yttre bäck
  Pålmyran myr   Marabäcken, Yttre bäck
  Pålmyrbäcken bäck   Marabäcken, Övre bäck
  Pålmyrbäcken bäck   Marabäcken, Övre bäck
  Rallåsbäcke bäck   Marabäcken, Övre bäck
  Rallåstjärnen tjärn   Margitmyran myr
  Ratikmyran myr   Markgräftsten sten
  Remkilen sankmark   Marsen lada
  Remkilskojan ägomark   Maskin loge
  Renmyran myr   Maskindammet fördämning
  Renmyrbrännan skogsterräng   Mathålet myr
  Rigaviken vik   Mattisåsarna ås
  Rigåsen ås   Meddalen dal
  Ripmyrflon sankmark   Meddalsbäcken bäck
  Rismyran myr   Meddalsdalen dal
  Rismyran myr   Melinsänget slåttermark
  Roparuddarna uddar   Mellandalen slåtter
  Ropnäsholmarna öar   Mellandalen dal
  Ropnäshöjden höjd   Mellankvisslan kvissla
  Ropnästjärnen tjärn   Mellansjön del av sjö
  Ropnäsudden udde   Mellantjärnsjön sjö
  Rotstranden strandområde   Mellanvarpet notvarp
  Rumpan sankmark   Metviken vik
  Rundmyran myr   Metvikudden udde
  *Runfurun träd /Se   Mickelsholmen holme
  Råberget berg   Mickelsholmen holme
  Rågsvedjeberget berg   Mickelsmässbäcken bäck
  Räbbkälen skogtrakt /Se   Mickelsmässmyran myr
  Rännberget berg   Mickelsviken vik
  Rännbergsbäcken bäck   Middagsberget berg
  Rännbergsbäcken bäck   Middagsberget berg
  Rännbergssjön sjö   Middagsberget berg
  Rännbergstjärnen tjärn   Middagsberget berg
  *Rännstensören grusbank (?)   Middagsberget berg
  Rödbärsmyran myr   Middagsberget berg
  Rödflon sankmark   Middagsberget berg
  Rödflon myr   Middagsberget berg
  Rödmossaflon sankmark   Midsommarsholmarna holmar
  Rödmyran myr   Midsommarsholmarna holmar
  Rödmyran myr   Midsommarsholmen holme
  Rödmyran myr   Midsommarsmyran myr
  Rödmyran myr   Mjölan notvarp
  Rödmyran myr   Mjölan vik
  Rödmyrberget berg   Mjölan strandområde
  Rödmyrbäcken bäck   Moarna åkermark
  Rönängsbäcken bäck   Mobergsdammet fördämning
  Rönängsmon mo   Mobergsrännan timmerränna
  Rörvasstjärnarna tjärnområde   Modinsvarpet notvarp
  Sanden (= »Musasand»?) strandområde /Se   Molnberget dal
  Sandremsholmarna öar   Mon slåtter
  Sandremsholmarna holmar   Mon slåttermark slåttermark
  Sandris ägomark   Mon slåttermark
  Sandrisberget berg   Morsåkern inäga
  Sandsviken vik   Mossarottjärn tjärn
  Sandtomman skogsmark   Mossarotviken vik
  Sandörberget berg   Mostjärnen tjärn
  Sandören sjö   Mosvedjan notvarp
  Sandören sjö   Mosvedjan strandområde
  Sandören sjö /Se   Musklippen berg
  Sandören sjö   Musklippen berg
  Sandören sjö   Mussjöån å
  Sandörmyran myr   Mussjån å
  Sandörn sjö?   Mussjöbäcken bäck
  Sanön, se Sandören sjö   Mussjön sjö
  Sanön, se Sandörn sjö?   Mussjön sjö
  Sarastenarna stenar   Mustjärn tjärn
  Segersmyran myr   Mustjärnen tjärn
  Segersmyran myr /Se   Mustjärnbäcken vattendrag
  Sidlandsmon skogsmark   Mustjärnrännan timmerränna
  *Siell ören notvarp   Mustjärnsån avlopp
  Sikhålsdalen dal   Myckeledbäcken bäck
  Sillanstjärnbäcken bäck   Mynnet sund
  Sillanstjärnen tjärn   Myredalen dalgång
  Sillarsundet sund   Myredalsbäcken bäck
  *Sillreforsen fors   Myredalshällan berg
  *Sillreforsen fors /Se   Myrådalen dalgång
  Sillre-Stormyran myr   Myrholmarna holmar
  *Sillreån, se Kvarnån å /Se   Myrmyran myr
  *Sillreån äldre namn på Kvarnån   Myrådalshällan berg
  Siählsiö-, se Storskälen sjö   Myråsen skogstrakt
  Siählsiön, se Storskälen sjö   Mytan tjärn
  Siälen Lacus, se Storskälen sjö   Måckeledet strandområde
  Siälkiern, se Flyn tjärn   Mårt-Erssvedjan jordtrakt
  Siälkiärn, se ?Flyn tjärn   Märrabäckbacken backe
  Siällen Lacus, se Storskälen sjö   Märraholmen holme
  Själsjön, se Storskälsjön sjö   Märrgårdsgrundet grund
  Själören fiske /Se   Märrgårdsvarpet notvarp
  Själören fiske /Se   Märrgårdsängena slåtterängar
  Sjö-Stormyran myr   Mörthålen tjärnhål
  Sjöändan vik   Mörthällan sten
  Skaberget berg   Mörtviken vik
  Skaberget berg   Nackberget berg
  Skalbäcken bäck   Nacken udde
  Skallberget berg   Nacken udde
  Skamfläcken terräng   Nackholmen holme
  Skansen ägomark   Nackholmen holme
  Skansmyran myr   Nacksvedjan betesmark
  Skansmyrbäcken bäck   Nacksvedjan betesmark
  Skansmyrmon skogsområde   Nacksvedjevarpet notvarp
  Skarpmyran myr   Nacksvedjeören grusbank
  Skarpmyrtjärnen tjärn   Nacksvedjorna slåtter
  Skarpudden udde   Namnlösflon flo
  Skarpudden udde   Nattvardstjärn tjärn
  Skiälsjön, se Storskälen sjö   Nederodlingen slåtter
  Skogebäcken bäck   Nerkrången åker
  Skogsbäcken bäck   Nerkrången åker
  Skogören ör   Nerkrången åkermark
  Skogören ör   Nervarpet notvarp
  Skorstensmyran myr   Nifelhem vik
  Skrapakorven berg   Nilsbölebäcken bäck
  Skrapamyrtjärnen tjärn   Nilsböleholmen holme
  Skrytmyran myr   Nils-Hanstjärn tjärn
  Skälaberget berg   Nils-Janstjärn tjärn
  Skälaberget berg   Nilssonsdalen dal
  Skälaberget berg   Niprännan kvissla
  Skälsjömyran myr   Nipören ör
  Skälsjön, Lill- o. Stor- sjöar /Se   Nipören grusbank
  Skälsjön sjö   Nipörskvisslan kvissla
  Skälsjön, Stor- o. Lill- sjöar /Se   Nisse Normanssvedjan förr beteshage, nu skog
  Skälsjötjärnen tjärn   Nisse-Normansvälten virkesavlägg
  Skälsundet sund   Nisse-Normansvälten virkesavlägg
  Skälviken vik   Nordalshöjden höjd
  Skälån å   Nordalshöjden höjd
  Slåttjärnen tjärn   Nordansjöflon flo
  Slåttjärnen tjärn   Nordansjön sjö
  Slåttmyran myr   Nordansjötjärn tjärn
  Slåttmyrbäcken bäck   Nordanåängena slåtter
  Slåttmyrbäcken bäck   Nordinsbäcken bäck
  Slåttmyrorna myrar   Nordinsholmen holme
  Slåttmyrtjärnarna tjärnar   Nordsjön sjö
  Slättbackberget berg   Noret vik
  Slättbacken backe   Noret sund
  Småbergen berg   Normanshöljan åparti
  Småmyrorna myrområde   Norrfäbodtjärn tjärn
  Småmyrorna myr   Norrholmsudden udde
  Småmyrorna myr   Norrholmsudden udde
  Småtjärnarna tjärnar   Norrklacken notvarp
  Småtjärnarna tjärnar   Norrklacken grusbank
  Småtjärnarna tjärnar   Norrnysjöhöjden höjd
  Småtjärnarna tjärnområde   Norrnysjön sjö
  Småtjärnberget berg   Norrnäsholmarna holmar
  Småtjärnsmyrorna myrar   Norrnäshöljan utvidgning
  *Smörnävholmen holme   Norrnäsåsen skogsparti
  Snotterhålet sankmark   Norrsjön del av sjö
  Snotterhålet sankmark /Se   Norrhandören ör
  Snårhöjden höjd   Norrstrandören grusbank
  Snårmyran myr   Norrstrandören grusbank
  Snårmyrhöjden höjd   Norrstrandsören grusbank
  Spångmyran myr   Norrstrandörsvarpet notvarp
  Spångmyran myr   Norrvargetjärnhöjden berg
  Spångmyran myr   Norån å
  Spångmyran myr   Nybergsslåttern slåtter
  Stacksvedbäcken bäck   *Nybruket ägomark
  Stacksvedbäcken bäck   Nybyggarsmyran myr
  Staffansberget berg   Nybyggartjärn tjärn
  Stamsjö ägomark   Nyland virkesavlägg
  Stamsjö ängsområde /Se   Nylandsbäcken bäck
  Stamsjöbäcken bäck /Se   Nylandsnacken udde
  Stamsjödalen dal   Nymansvarpet notvarp
  Stamsjödalen dal /Se   Nysjön, Västra sjö
  *Stamsjömon ägomark /Se   Nysjön, Östra sjö
  Stamsjösvedjan skogsområde /Se   Nyslåtten slåtter
  Stamsjöänget ängsområde /Se   Nyslåttern slåtter
  Stamsjöören grusbank /Se   Nyvarpet notvarp
  Starrandberget berg   Nyåkern inäga
  Starranden myr   Näcksjön sjö
  Starrmyran myr   Näckån å
  Stavermansudden udde   Näset näs
  »stendsjøholm» = Stensjöhällan häll o. gränspunkt /Se   Nätegistholmen holme
  Stensiön,se Kråkstenssjön sjö   Näveråtjärnarna tjärnar
  Stensjöholmen, se Stensjöhällan gränspunkt   Näveråtjärnarna tjärnar
  *Stensjöholmen holme o. gränspunkt   Näveråtjärnarna tjärnar
  Stensjöholmen udde   Obotmyran myr
  Stensjöhällan häll och gränspunkt /Se   Ol-Ersdalen dal
  Stensjöhällan häll o. gränspunkt   Ollesslåtten slåtter
  Stensjöhällan gränspunkt   Ormudden udde
  Stensjöhällan häll   Orrholmarna holmar
  *Stensjön, se Kråkstensjön sjö /Se   Orrholmen holme
  Stockåsberget berg   Orrholmen holme
  Stockåsen ås   Orråsberget berg
  Stockåsen ås   Orråsen berg
  Stockåsmyran myr   Oxsjödalen dalgång
  Stoor Sundsiön, se Sundsjön, Stora sjö   Oxsjöfjället skogsområde
  Stoorwåålsiön, se Storvallsjön sjö   Oxsjömyran myr
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Oxsjön sjö
  Storbacken höjd   Oxsjön sjö
  Storbacken höjd   Oxsjöån å
  Storbacken höjd   Paljackhöjden höjd
  Storbacken höjd   Paljacktjärn tjärn
  Storbacken höjd   Paljacktjärn tjärn
  Stor-Backviktjärnen tjärn   Paljacktjärnbäcken bäck
  Storberget berg   Pajacktjärnen tjärn
  Storberget berg och triangelpunkt   Pellanävet holme
  Storberget berg   Pell-Persdalen dal
  Storberget berg   Per-Ivarstjärnarna tjärnar
  Storberget berg   Per-Larstjärn tjärn
  Storbäverslåtten slåttermark /Se   Per-Larsåsen skogås
  Stordalen sankmark   Persholmen holme
  Stordalsberget berg /Se   Per-Nilssvedjan skogstrakt
  Stordalsberget berg   Pesbäcken bäck
  Stordalsbäcken bäck   Pesedgården vik
  Stordalsbäcken bäck   Pesedgården vik
  Stordalshällan skogsmark   Pettersbäck bäck
  Stordalsmyran myr   Petterssonsbäcken bäck
  Stor-Finnbäcken myrområde   Petterssonsbäcken bäck
  Stor-Finnmyran myr   Pipstensbacken landsvägsbacke
  Storflon sankmark   Platsholmen holme
  Storflon sankmark   Plåtviken vik
  Storfloåsen ås   Plåtvikmyran myr
  Stor-Fågelmyran myr   Plåtvik(s)tjärn tjärn
  Stor-Fäbodtjärnen tjärn   Polacksbacken sluttning
  Stor-Fästmansflon myr   Polacksberget berg
  Storgrundsundtjärnen sjö   Polacksdalen dalgång
  Storgrundsundtjärnen tjärn   Prästdalen ägomark
  Storgrundsundtjärnen tjärn   Prästdalen ägomark
  Stor-Grundsundtjärnen tjärn   Prästgården vik
  Stor-Grundsundtjärnen tjärn   Prästtjärnarna tjärnar
  Stor-Gussjön sjö   Prästtjärnarna tjärnar
  Stor-Gussjön sjö   Prästören grusbank
  Stor-Gussjön sjö   Prästören grusbank
  Stor-Gussjön sjö   Pålaksbäcken bäck
  Storholmen holme   Pålaksdalen dalgång
  Storholmen holme   Pålberget berg
  Storholmen ö   Pålberget berg
  Storhällan berg   Pållekvisseln älvgren
  Storhällan berg   Pålmyran myr
  Storhöjden terräng   Pålmyran myr
  Stor-Kontmyran myr   Pålmyrbäcken bäck
  Stor-Kustjärnen tjärn   Pållesbäcken bäck
  Stormyran myr   Pålsberget berg
  Stormyran myr   Rallåsbäcken bäck
  Stormyran myr   Rallåsmyran myr
  Stormyran myr   Rallåstjärn tjärn
  Stormyran myr   Ropänget slåtter
  Stormyran myr   Rapänget strandområde
  Stormyrknylen höjd   Rapängsbäcken bäck
  Stornecksiön, se ?Nordansjön sjö   Rapängsbäcken bäck
  Stor-Skorvtjärnen tjärn   Rapängsedgården bakvatten
  Storskälen sjö   Ratikmyran myr
  Storskälen sjö   Regndalen dal
  Storskälen sjö   Remsmyran myr
  Storskälen sjö   Remtjärn vik
  Storskälen sjö   Renmyran myr
  Storskälen sjö   Renmyrtjärn tjärn
  Storskälen sjö   Repkäksten sten
  Storskälsjön, se Skälsjön sjö   Repkäktbäcken bäck
  Storskälsjön sjö   Riddarviken vik
  Stor-Skälsjön sjö   Rigåsen skogsås
  Stor-Skälsjön sjö   Rocket slåtter och åker
  Storstenmyran myr   Romodalen dal
  Stor-Sundberget berg   Romon ägomark
  Storsundsiön, se Sundsjön, Stora sjö   Ropnäsholmarna holmar
  Stor-Sundsjön sjö   Ropnäshöjden skogås
  Storsvedjeberget berg   Ropnästjärn tjärn
  Storsvedmyran myr   Rosendalen dal
  Stor-Svensmyran myr   Rosendalen dal
  Storvallsjön sjö   Rotstranden notvarp
  Storvallsjön sjö   Rotstranden strandområde
  Storvallsjön sjö   Rotstrandvarpet notvarp
  Storvallsjön sjö   Runbäcken bäck
  Storvallsjön sjö   Ryttarbacken landsvägsbacke
  Storvallsjön sjö   Råberget berg
  Storvallsjön sjö   Rågsvedjeberget berg
  Storvallsjön sjö   Råstensviken vik
  Stor-Vallsjön sjö   Räbbtjälen skogsmark
  Stor-Vallsjön sjö   Rännberget slåtter
  Stor-Vallsjön sjö   Rännberget berg
  Stor-Vitberget berg o. triangelpunkt   Rännberget berg
  Stor-Vitberget berg   Rännbergstjärn tjärn
  Stor Wåhlsiön, se Storvallsjön sjö   Rännbergstjärnen tjärn
  Storwåålsiön, se Storvallsjön sjö   Rännflon myr
  Stor-Älgetjärnen tjärn   *Rännstenholmen holme
  Stor-Öratjärnen tjärn   Rännstinsören grusbank
  Stor-Öratjärnen tjärn   Rävakrången höjd
  Strupflon sankmark   Rödbron riven bro
  Strysjön tjärn   Rödbäcken bäck
  Stödehöljan sjö   Rödhåriglägdan slåtter
  Stövelmossen mosse   Rödhällan klipphäll
  Sulsjön sjö   Rödmossaflon flo
  Sulsjönäset landtunga   Rödmyran myr
  Sundmyrbäcken bäck   Rödmyran myr
  Sundsjön, Lilla sjö   Rödmyran myr
  Sundsjön, Lilla sjö   Rödmyran myr
  Sundsjön, Lilla sjö   Rödmyran allmänning
  Sundsjön, Lilla sjö   Rödmyrberget berg
  Sundsjön, Stora sjö   Rödmyrbäcken bäck
  Sundsjön, Stora sjö   Rödmyrtjärn tjärn
  Sundsjön, Stora sjö   Röjningsmon skogstrakt
  Sundsjön, Stora sjö   Römyran myr
  Sundsjön, Stora sjö   Röningsbäcken bäck
  Sundsjön, Stora sjö   Röningsmon skogsområde
  Sundsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se   Rönänget slåtter
  Sundsjönäset näs   Rönänget odling
  Sundsjöåsen skogsområde   Rönänget odling
  Sundsjöåsen ås /Se   Rönnängsbäcken bäck
  *Sundtjärn sjö   Rönängsmon skogstrakt
  Sundtjärnsbäcken bäck   Rörvasstjärn tjärn
  Surkälen bäck   Sammtetsvedjemon åker
  Surkälen skogtrakt /Se   Sand notvarp
  Surkälen skogstrakt /Se   Sandarna åker
  Svanasto höjd   Sandarna strandområde
  Svanasto ö   Sanden udde
  Svanasto holme /Se   Sanden strandområde
  Svanastomyran myr   Sanden strandområde, bebyggelse
  Svanastoviken vik   Sanden strandområde
  Svanastoviken vik   Sanden strandområde
  Svartbäcken bäck   Sanden strandområde
  Svartbäcken bäck   Sandkrången brant
  Svartbäcksmyran myr   Sandkrången virkesavlägg
  Svartbäcksmyran myr   Sandkrången virkesavlägg
  Svartdalsberget berg   Sandremmen holme
  Svartsjön sjö   Sandremmen udde
  ?Svarttjärn tjärn   Sandremsudden udde
  Svarttjärnen tjärn   Sandris odling
  Svarttjärnen tjärn   Sandris slåtter
  Svarttjärnen tjärn   Sandrisberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Sandrisberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Sandsbackarna ägomark
  Svarttjärnen tjärn   Sandsviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandvarpet notvarp
  Svarttjärnen tjärn   Sandvarpet notvarp
  Svarttjärnmyran myr   Sandviken vik
  Svarttjärnsberget berg   Sandöberget berg
  Svarttjärnsbäcken bäck   Sandörberget berg
  Svarttjärnsbäcken bäck   Sandöberget berg
  Svarttjärnsbäcken bäck   Sandön sjö
  Svarttjärnsbäcken bäck   Sandören sjö
  Svarttjärnshöjden höjd   Sandörberget berg
  Svarttjärnsmyran myr   Sandörbäcken bäck
  Svarttjärnsmyran myr   Sarastenarna stenar
  Svarttjärnsmyrorna myrområde   Sarastenarna stenar
  Svarttjärnåsen ås   Sarasviken vik
  Svartviken vik   Segermyran myr
  Svartviken vik   Selet stenhölja
  Svartån å   Selsbacken vägbacke
  Svartåsen ås   Selsjötjärn tjärn
  Svartåsen ås   Selsviken vik
  Svartåsen ås   Sidlandsbäcken bäck
  Svartåsflotjärnarna tjärn   Sidlandsmyran myr
  Svartåstjärnen tjärn   Sidlandsmyrbäcken bäck
  Svartåtjärnen tjärn   Sidlandsmyrtjärn tjärn
  Svedjan terräng   Sidlandstjärn tjärn
  *Svedjestranden el. Kråkstranden notvarp   Sidlandstj., se Sillanstjärnen tjärn
  *Svedjestranden el. Kråkstranden notvarp   Sillanstjärnen tjärn
  Svensmyrbäcken bäck   Sillerforsen fors
  Svensmyrbäcken bäck   Sillersågen f.d. såganläggning
  Svensåsberget berg   Sillerån å
  Svensåsen ägomark   *Sillreforsen fors
  Sågberget berg   Sillrestormyran myr
  Sågbäcken bäck   Skälsjödammet damm
  Sågbäcken bäck   Sjöstormyran myr
  Sågkrången terräng   Sjötjärn tjärn
  Sågmyran myr   Skansbacken Saknas
  Sågmyran myr   Skansbacken backe
  Södermalmsiön, se Malmsjön sjö   Skansbacken landsvägsbacke
  Södermalmsiön, se Malmsjön sjö   Skansbacken höjd? /Se
  Södermalmsiön, se Malmsjön sjö   Skansbäcken bäck
  Söhlsiön, se Sulsjön sjö   Skansen jordkulle
  Söndersmyran myr   Skansmyran myr
  Sörmyran myr   Skansmyrbäcken bäck
  Sör-Nysjön sjö   Skarpmyran myr
  Sör-Nysjön sjö   Skarpmyran myr
  Sörsjön del av Stor-Sundsjön   Skarpmyrtjärn tjärn
  Sörtjärnen tjärn   Skarpmyrtjärnen tjärn
  Sörtjärnmyran myr   Skarpudden udde
  Sörviken vik   Skarpudden udde
  Talleråsen, se *Tunderåsen berg   Skarpudden udde
  Talleråsen berg   Skeppet sandhöjd och gårdar
  Talleråsen höjd   Skettören grusbank
  Talleråsen berg   Skettören grusbank
  Talleråsen berg   Skitören sten- och sanggrund
  Talleråsen berg   Skitråsvedjan skogstrakt
  Talleråsen berg /Se   Skogebäcken bäck
  Talleråsen berg och gränsmärke /Se   Skogsbäcken bäck
  *Talleråsrå råmärke   Skogörbäcken bäck
  Tallåsen bergås och gränsmärke /Se   Skogören ör
  Tallhammaren skogsterräng   Skogören grusbank
  Tallmyran myr   Skogåren holme
  Tattarhålen skogsterräng   Skogörskvisseln älvarm
  Tattarhällan skogsmark   Skollberget berg
  Tattarudden udde   Skopan strandområde
  Tjuvmyran myr   Skopedgården vik
  Tjäderberget berg   Skorrkvisselholmen holme
  Tjäderlekhöjden höjd   Skorrkvisselholmen holme
  Tjäderlektjärnen tjärn   Skorrkvisseln älvarm
  Tjäresjöbacken höjd   Skorrkvisseln älvarm
  Tjäresjöån å   Skorvtjärn tjärn
  Tjäresjön, Lilla o. Stora sjöar /Se   Skorvtjärnen tjärn
  Tjärnberget berg   Skrabbsvedjan slåtter
  Tjärnmyran myr   Skrapakorvan Saknas
  Tobakströmmen vattendrag   Skrapakorvvägen väg
  Tobidalen dal   Skrapamyran myr
  Tolvmansudden udde   Skäftesmyran myr
  Tomttjärnbäcken bäck   Skälaberget berg
  *Tomtån å   Skäldammet damm
  Torberget berg   Skäldammet damm
  Tormyran myr   Skälen sjö
  Tormyran myr   Skälen sjö
  Torraskhöjden höjd   Skälsjöberg berg
  Torraskhöjden höjd   Skälsjömyran myr
  Trattmyran myr   Skälsjön sjö
  Trattmyran myr   Skälsjön sjö
  Trattmyran myr   Skälsjötjärn tjärn
  Trattmyran myr   Skäludden udde
  Trattmyrtjärnen tjärn   Skälviken vik
  Trebärsmyran myr   Skälån å
  Trollhålsberget berg o. triangelpunkt   Skäret udde
  Trångsjön sjö   Skärmansstenkaret stenkista
  Trångsjön del av Stor-Gussjön   Skärmansstenkaret stenkista
  Trångsjön del av Stor-Gussjön   Slanten notvarp
  Träsmyran myr   Slussen å
  Träsmyrtjärnen tjärn   Slåttstranden strandparti
  Tullberget berg   Slåttberget slåtter och krång
  *Tunderåsen (gränsmärke), berg   Slåttmyran myr
  *Tunderåsen (gränsmärke), berg   Slåttstrandsten sten
  Tunneråsen gränspunkt /Se   Släppen strandområde
  Tunneråsen berg och gränsmärke /Se   Slättbacken backe
  Tuvinget sank mark   Slätterna jordtrakt
  Tvärsförmyran myr   Slättåkern inäga
  Täljebacken höjd   Slättänget slåtter
  »tælli asenum» = Arsingsklippen (Klippen) berg   Smederna slåttermark
  Tättbacken höjd   Smedarna slåttermark
  »þælli asen» = Klippen el. Arsingsklippen (gränsmärke), berg   Smedberget berg
  Unåsbodarna ägomark   Smeden slåttermark
  Unåsfäbod-Stormyran myr   Smedsgärdan slåtter
  Unåsfäbod-Stormyran myr   Smedstrannan slåttermark
  Unåsfäbod-Stormyran myr   Smidbäcken bäck
  Utgräventjärnen tjärn   Småbergen betesmark
  Vackerhöjden höjd   Smådalarna område
  Vackerhöjden berg   Småholmarna strandområde
  Vackerlandsåsen ås   Smålägdorna slåtter
  Vackerlandån å   Småtjärnarna tjärnar
  Vackerlandån bäck   Småtjärnarna tjärnar
  Vackerlandån å   Småtjärnarna tjärnar
  Vallsjödammet fördämning   Småtjärnberget berg
  Vallsjöhöljan skogsmark   Småtjärnsmyran myr
  Vallsjömoarna skogshöjder   Småtjärnsmyrorna myrar
  Vallsjön, Lilla sjö   Smörknulen sten
  Vallsjön, Lilla sjö   Smörnävet strandområde
  Vallsjön, Lilla sjö   Smörnävet strandområde
  Vallsjön, Lilla sjö   Smörnävet strandområde
  Vallsjön, Lilla sjö   Smörnävet strandområde
  Vallsjön, Lill- o. Stor- sjöar /Se   Smörnävsholmen strandområde
  Vallsjöån å   Snar notvarp
  Vallsjöåsen berg o. triangelpunkt   Snaren notvarp
  Vargetjärnbäcken bäck   Snar(en) sandudde
  Vargetjärnen tjärn   Snar(en) sandudde
  Vargetjärnhöjden höjd   Snotterhålet tjärn
  Varggropen ägomark   Snålgärdan slåtter
  »Vargstugubecken» Saknas /Se   Soppmokrången krång
  waster Quacklingen, se *Kväcklingen, Västra förr sjö   Soppmomjölorna krång
  Westr Qvicklingn, se Kväcklingesjön sjö   Sotladdalen dal och väg
  Vialampåsen ås   Stacksvedbäcken bäck
  Vildberget berg   Staffansberget berg
  Vildbergsviken vik   Staffansvedberget berg
  Vildbergsviken vik   Stamsjö ör
  Vildmossamyran myr   Stamsjö ägomark
  Vildmossatjärnarna tjärn   Stamsjöbäcken bäck
  Vilstensbrännsvedjan skogsterräng   Stamsjödalen dalgång
  Vinnrotbäcken bäck   Stamsjökvisslan kvissla
  Vinnrotbäcken bäck   *Stamsjömon ägomark
  Vinnrothöjden höjd   Stamsjösvedjan skog och slåtter
  Vinnrottjärnen tjärn   Stamsjösvedjan skogsmark
  Vintertjärnen tjärn   Stamsjöören ör
  Vitberget, Lill- o. Stor- berg /Se   Stamsjöören grusbank
  Vitbergsbodarna skogsmark   Starslätthöljan åpark
  Vitbergsbrännan skogsmark   Starrslättån å
  Vithällberget berg   Starslättån å
  Vithöjdbodarna terräng   Stavermansudden udde
  Vithöjden höjd   Stenarmen stenbyggnad
  Vithöjdflon myr   Stensjöhällan häll, gränspunkt
  Vitmossamyran myr   Stenskravelbäcken bäck
  Vitmossamyran myr   Stentjärnsmyran myr
  Vitmossamyran myr   Stenvarpet notvarp
  Vitmossamyran myr   Stockholm slåtter
  Vitterknulen höjd   Stockåsberget berg
  Vålberget berg   Stockåsbäcken bäck
  Vålåsbäcken bäck   Stockåsmyran myr
  Vålåsen ås   Storabborrtjärn tjärn
  Vålåsen ås   Storabbortjärn tjärn
  Vålåsen ås   Storbacken skogstrakt
  Vålåsen ås   Storbacken backsluttning med gård
  Vålåstjärnen tjärn   Storbackviktjärn tjärn
  Vålåsviken vik   Storbergen betesmark
  Våthällan skogsmark   Storberget berg
  Väckesjöberget berg   Storberget berg
  Väckesjön sjö   Storberget berg
  Väckesjön sjö   Storberget berg
  Värdshusbacken backe   Storberget berg
  Värdshusberget berg   Storberget berg
  *Västanå allmänning markområde   Storberget berg
  Väster-Bjärten sjö   Storberget berg
  Västerbodarna sank mark   Storbergsberget berg
  Västerfäbodarna skogsmark   *Storbrogärdan ägomark
  Väster-Krokmyrsjöberget berg   Storbäverslåttern slåtter
  Väster-Krokmyrsjön sjö   Stordalen dalgång
  Västeråsen ås   Stordalen dal
  Västhällberget berg   Stordalen dal
  Västviken vik   Stordalsberget berg
  Vättaberget berg   Stordalsberget berg
  Ygeltjärnen tjärn   Stordalsmyran myr
  Ysterbäcka myr   Stor-Erikslåtten slåtter
  Ytterbomsbäcken bäck   Storfinnbäcken slåtter
  Ådalsån å   Storfinnmyran myr
  Åltjärnarna tjärnar   Storflobäcken avlopp
  Åmynnet sund   Storflon myr
  Ångermandalen dalsänka   Storflon flo
  Ångsjöbäcken bäck   Storflon flo
  Ångsjön sjö   Storfurumon skogstrakt
  Ångsjön sjö   Storfågelmyran myr
  Ångsjön sjö   Storfäbodtjärn tjärn
  Ångsjön sjö /Se   Storgrundsundtjärn tjärn
  Ångsjön sjö   Storgrundsundtjärnen tjärn
  Ångsjötjärnen tjärn   Storgrundsundtjärnbäcken bäck
  Åsbodbäcken bäck   Storholmen holme
  Åsbodsjön sjö   Storholmen holme
  ?Åsbosjön sjö   Storholmen holme
  Åsmyran myr   Storhällan berg
  Åsrå f.d. slåtter   Storhällberget berg
  Åsto berg   Storhällsvedjan skogstrakt
  Återvänningsdammet fördämning   Storkläcketjärn tjärn
  Återvänningsläningen strandområde   Storkustjärn tjärn
  Återvänningssjön sjö   Storlommen tjärn
  Återvänningssjön sjö   Storlomtjärn tjärn
  Återvänningssjön sjö   Stormessvedjan skogsbacke
  Återvänningssjön sjö   Stormjölamon åker
  Återvänningsån å   Stormjölan myra
  Älgeklippen höjd   Stormyran myr
  Älgetjärnen tjärn   Stormyran myr
  Älgsmyran myr   Stormyran myr
  Älgsmyrberget berg   Stormyran myr
  *Ändholmen ö   Stormyran myr
  *Ändholmen ö   Stormyran myr
  Ängesmyran myr   Stormyran myr
  Ängesriset skogsterräng   Storskorvtjärn tjärn
  Änget ägomark   Stor-Skorvtjärnen tjärn
  Ögonmyran myr   Storskälen sjö
  Öketjärnen tjärn   Storskälsjön sjö
  Örabäcken bäck   Storstenmyran myr
  Örasjöbäcken bäck   Storstensmyran myr
  Örasjön sjö   Storstensudden udde
  Örasjöåsen ås   Stor-Sundberget berg
  Öratjärnbäcken bäck   Storsundsjön sjö
  Öratjärnsbrännan skogsterräng   Storsvedjan slåtter
  Öster-Bjärten sjö   Storsvedjan ägomark
  Österfäbodarna skogsmark   Storsvedjemyran myr
  Österfäbodtjärnen tjärn   Storsvedjemyran slåttermyr
  Öster-Mickelmässmyran myr   Storsvensmyran myr
  Österq...ngen, se Kväcklingesjön sjö   Stortjäresjömyran myr
  Österqvicklingen, se Kväcklingesjön sjö   Stortjäresjön sjö
  Österåsen ås   Stortjäresjöån å
  Österåsen ås   Stor-Vallsjön sjö
  Östr Qvicklingn, se ?Svarttjärn tjärn   Storvallsjön sjö
  Överfisket laxfiske   Storvitberget berg
  Överfisket laxfiske   Storåkern inäga
  Överfisket laxfiske   Storån Saknas
  Överfisket laxfiske   Storån avlopp från myr
  Överfisket, se Översta Fisket laxfiske   Storån kvissla
  Översjön sjö   Storån älv
  Översta fisket, (senare Överfisket) laxfiske   Storälgetjärn tjärn
  Översta fisket, (senare Överfisket) laxfiske   Storänget slåtter
  *Översta fisket Saknas   Storöratjärn tjärn
  Översta fisket, (senare Överfisket) laxfiske   Strysjön tjärn
  Översta fisket, (senare Överfisket) laxfiske   Strömmingshällan slåtterkrång
  Översta fisket, (senare Överfisket) laxfiske   Stängerna laxnotvarp
      Suget notvarp
      Suget grund
      Sugrumpan strandområde
      Sund del av älv
      Sund del av Indalsälven
      Sundberget berg
      Sundbäcken bäck
      Sundbäcken bäck
      Sunden del av bäck
      Sunden tjärn
      Sundet vik
      Sundet vik
      Sundkvisseln älvgren
      Sundkvisseln älvgren
      Sundlandet skogstrakt, förr delvis slåtter
      Sundsjönäset näs
      Sundsjön, Lilla sjö
      Sundsjön Stora sjö
      Sundsjötjärn tjärn
      Sundsjöåsen skogstrakt
      Sundsvedjan slåtter
      Sundsvedjan slåtter
      Sunneråsmyran myr
      Suppmon ägomark
      Surbrunnet källa
      Surbrunnet källa
      Surbrunnsdalen dal
      Surhålet notvarp
      Surråna myrhalsar
      Surtjälen skogstrakt
      Surtjälen skogstrakt
      Svanasto holme
      Svanastolen grund
      Svanastolen udde
      Svanastolensviken vik
      Svanastolviken vik
      Svanastonäset udde
      Svartdalen dal
      Svartdalsbäcken bäck
      Svartmyran myr
      Svartmyrbäcken bäck
      Svartsjön sjö
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnarna tjärn
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsbrännan skogstrakt
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnmyran myr
      Svarttjärnsmyran myr
      Svarttjärnssvedjan skogstrakt
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartåbäcken bäck
      Svartån å
      Svartåsberget berg
      Svartåsen skogås
      Svartåsflon flo
      Svartåsflotjärnarna tjärnar
      Svartåstjärn tjärn
      Svartåstjärnarna tjärnar
      Svartåtjärn tjärn
      Svedjan ägomark
      Sved(je)bolsbacken landsvägsbacke
      Sved(je)bolsbacken landsvägsbacke
      Svedjebolsdalen dal
      Svedjebärlandsbacken skogstrakt
      Svedjebördsbacken backe
      Svedjorna ägomark
      Svedudden udde
      Svedudden udde
      Svensmyran, Lilla myr
      Svensmyran, Stora myr
      Svensmyrbäcken bäck
      Svensåsberget berg
      Sågberget berg
      Sågholmen holme
      Sågholmen holme
      Såghålet strandområde
      Såghålet vik
      Sågkrången sluttning
      Sågkvisseln älvarm
      Sågmyran myr
      Sågnacken udde
      Sågrännan timmerränna
      Särkeåsen skogås
      Sönnanöjoden åkermark
      Sö på ingjan strandområde
      Sö på ingjan strandområde
      Sörklacken notvarp
      Sörnysjöhöjden höjd
      Sörnysjön sjö
      Sörsjön del av sjö
      Sörslätthällan hälla
      Sörtjärn tjärn
      Sörtjärnmyran myr
      Sörvargetjärnhöjden berg
      Talleråsslåttern slåttermyr
      Tallhammarn skogstrakt
      Tattarbacken landsvägsbacke
      Tjingstenarna stenar
      Tjusarholmen holme
      Tjäderlekhöjden höjd
      Tjäderlektjärn tjärn
      Tjäredalen dal och slåtter
      Tjäredalen dal
      Tjäredalsladan lada
      Tjäresjöbrännan skogstrakt
      Tjäresjön L. sjö
      Tjäresjön, Lilla sjö
      Tjäresjön, St. sjö
      Tjäresjön, Stora sjö
      Tjärn tjärn eller åutvidgning
      Tjärnberget berg
      Tjärstranden notvarp
      Tjärnberget berg
      Tjärnsjön, Lilla sjö
      Tjärnsjön, Stora sjö
      Tobakshålet vik
      Tobidalen dalgång
      Tolvmansudden udde
      Tomttjärnsbäcken bäck
      Torberget berg
      Torberget berg
      Tormyran myr
      Trattmyran myr
      Trattmyrtjärn tjärn
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten strandområde
      Trollberget berg
      Trollberget, se Trollhålsberget berg
      Trollhålet dalgång
      Trollhålet dalgång
      Trollhålsberget berg
      Trollhålsberget berg
      Trollhålssvedjan skogstrakt
      Trollhålsvägen väg
      Trångsjön del av sjö
      Trångsjön del av sjö
      Träskmyrtjärn tjärn
      Träskmyrtjärn, se Trässtjärnen tjärn
      Träsmyran myr
      Träsmyrtjärn tjärn
      Trässtjärnen tjärn
      Trässtjärnmyran myr
      Tullberget skogsmark, förr odling
      Tumtjärnbäcken bäck
      Tuvan notvarp
      Tuvan udde
      Tuvmon holme
      Tuvänget slåtter
      Tuvänget förr sjöslåtter
      Tuvänget förr slåttermyrar, nu myrmark
      Tvärsförmyran myr
      Tätbacken höjd
      Udden notvarp
      Udden udde
      Unåsmoarna odlad mark
      Uppodlingen slåtter och gård
      Uppåsnaren sandudde
      Utgräventjärn tjärn
      Utisunden tjärn
      Utpåsnaren sandudde
      Utsikten platå
      Utsiktkrången sluttning
      Utsiktkrången sluttning
      Utterhålet myr
      *Vackerhällberget berg
      Vackerlandån å
      Vackerlandån å
      Vaktstugbacken udde
      Vaktstugubäcken bäck
      Vallsjödammet fördämning
      Vallsjöhöljan åparti
      Vallsjömoarna skogås
      Vallsjön sjö
      Vallsjön sjö
      Vallsjön, Lilla sjö
      Vallsjön, L. sjö
      Vallsjön, Stora sjö
      Vallsjörännan timmerränna
      Vallsjöån å
      Vallsjöån å
      Vargegården plats i skog
      Vargetjärn tjärn
      Vargetjärnhögden berg
      Vargetjärnhöjden, Norra berg
      Vargetjärnhöjden, Södra berg
      Vargtjärnbäcken bäck
      Veckesjön sjö
      Vecksjön sjö
      Vettaberget berg
      Vettaberget berg
      Vialampåsen skogsås (björkås)
      Vildberget berg
      Vildmossamyran myr
      Vildmossatjärnarna tjärnar
      Villberget berg
      Villberget berg
      Villberget berg
      Villbergsviken vik
      Villbergsviken vik
      Vinnrotmyran myr
      Vinnrottjärn tjärn
      Vintertjärn tjärn
      Vitberget berg
      Vitberget, Lilla berg
      Vitberget, Stora berg
      Vithällberget berg
      Vithällorna berg
      Vithöjden höjd
      Vitmyran myr
      Vitterknulen berg
      Vretrenen åker
      Vretåkern åker
      *Vågänget ägomark
      *Vålarna ägomark
      Vålberget berg
      Våle land
      *Vålhålen ägomark
      Vålkvisslan kvissla
      Vålås Björnberget berg
      Vålåsen berg
      Vålåstjärn tjärn
      Vålåsviken vik
      Vålören ör
      Vålören grusbank
      Vålören grusbank
      Vålörskvisslan kvissla
      Vårfågeln bäck
      Vårfågeln bäck
      Väckesjöberget berg
      Väckesjöbäcken bäck
      Väckesjön sjö
      Väckesjön, se Veckesjön sjö
      Väckesjösundet vik
      Värdshusberget berg
      Västanåbergen sluttningar
      Västanåflakamyran myr
      Västerbergsgropen virkesavlägg
      Västerbjärten sjö
      Västerdalen dal
      Västerfäbodmyrtjärn tjärn
      Västerfäbodtjärn tjärn
      Västerfäbodtjärn tjärn
      Västerkrokmyrsjön sjö
      Västerkrången ägomark
      Västermyran myr
      Västermyran myr
      Västersanden jordtrakt
      Västerstdalen slåtter och dal
      Västeråsen skogås
      Västgårdsstranden strandområde
      Västhällorna berg
      Västidalarna område
      Västidalarna område
      Västikrången sluttning
      Västikvisseln slåtter
      Väst i slätterna jordtrakt
      Västkväcklingsjöbäcken bäck
      Västkväcklingssjön utgrävd sjö
      Vätaberget berg
      Vät(t)aberget berg
      Vät(t)aberget berg
      Vättaberget berg
      Ysterbjärten sjö
      Ysterfäbodbäcken bäck
      Ysterfäbodmyrtjärn tjärn
      Ysterfäbodtjärn tjärn
      Ysterkrokmyrsjön sjö
      Ysterkväcklingssjöbäcken bäck
      Yst(er)kväcklingssjön sjö
      Ystermickelsnässmyran myr
      Ystermyran myr
      Ystersanden jordtrakt
      Ysteråsen skogås
      Ystgårdsstranden strandområde
      Ystgårdsängena slåtter
      Ytterbomsbäcken bäck
      Ytterbomsdalen dal
      Ytterstängsdalen dal
      Åberget f.d. slåtter
      Åbergsdalen dalsluttning
      Ådalen dal
      Ådalen dal
      Ådalsbergen sluttning
      Ådalsberget berg
      Ådalsudden udde
      Ågatan vägparti
      Åkerhagasten gränsten
      Åltjärn tjärn
      Åltjärnarna tjärn
      Åmynnet sund
      Ån älv
      Ån avlopp
      Ån = Indalsälven Saknas
      Ångsjön sjö
      Ångsjötjärn tjärn
      Åsarna bergområde
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsboberget berg
      Åsbobäcken bäck
      Åsbosjön sjö
      Åsmyran myr
      Åsrå f.d. slåtter
      Åkervändslänningen utfartsställe
      Återvänningsdammet fördämning
      Återvänningsjön sjö
      Återvänningsån avlopp från sjö
      Älgeklippen berg
      Älgklippen berg
      Älgetjärn tjärn
      Älgetjärn, Lilla tjärn
      Älgetjärn, Stora tjärn
      Älgsmyran myr
      Älgsmyrberget berg
      Älgängesören skär
      Ängeslandet notvarp
      Änget slåtter
      Änget slåtter
      Änget strandområde
      Änget ägomark
      Änget slåtter
      Öjorsqvisslan älvarm
      Öjörsholmen holme
      Ökemyran slåtter
      Ökemyrdalssvedjan skogstrakt
      Öketjärn tjärn
      Örabäckarna bäckar
      Örasjön sjö
      Örasjön sjö
      Öratjärn tjärn
      Öratjärnarna tjärnar
      Öratjärn, Lilla tjärn
      Öratjärn, Stora tjärn
      Ören notvarp
      Ören grusbank
      Örvarpet notvarp
      Österdalen dal
      Österkrången odlad mark
      Österkrången odlad mark
      Österåsberget berg
      Ötetjärn tjärn
      Ötjärn tjärn
      Överkrången odlad mark
      Överkrången åker
      Överkrången åker
      Överodlingen slåtter
      Översjön sjö
      Översvedjebäcken bäck
      Övervarpet notvarp

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.