ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hemsö socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 325 Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 334
Hemsö sn /Se Aftonmyran myr Hemsön socken Adelsberget höjd
Hemsö(n) ö och sn /Se Aldersvedjan terräng Hemsön socken och ö Adelsberget höjd
Hemsö sn /Se Bakskuruudden udde Bakskuru torp Adelsberget höjd
Hemsö sn /Se Bastuberget berg Byn torp Alderssvedjan skogsområde
Bakskuru gd /Se Bogrundet grund Dalom by Anna Britas svedjan skogstrakt
Dalom by *Bolnviken vik Dalom by Bakskuruudden udde
Dalom by /Se Bonskiär, se Bönskäret skär Dalom by Bakskuruviken vik
Dravle herrgård /Se Bonskiär, se Bönskäret holme Dravle herrgård Ballhamnviken inbuktning
Hammarkullen förr torp? Bonskäret, se Bönskäret holme Dravle herrgård Berggårdsstycket åker
Hemsö sn Boteskatan udde Dravle herrgård Blåbärto dalgång
Hemsö by /Se Boteviken vik Erik Hans torpet torp Bockstycket åker
Hultom by Bredmyran myr Godset torp Botenabben udde
Hultom by /Se Bredmyran myr Gottland torp Boteviken del av strand
Hultom komm.bost. /Se Bredmyran myr Granudden udde och brygga Botskatan bergudde
Hultom by /Se Brottet terräng Gökgärdan torp Bredmyren myr
Hultom by /Se Bräntberget berg Hammerkullen torp Brottet åker
Hultom by /Se Bälgviken vik Hultom by Bruksta område
Nordanö by Bälgviken vik Hultom by Brukstabacken backe
Nordanö by Bälgviken vik Intaget torp Bundins boden sjöbodplats
Nordanön by /Se Bönsandsberget berg Kapellsbygden skattehemman Brännan område
Prästhus by Bönskäret holme Kapellsbygden skattehemman Bybacken område
Sanna gård Bönskäret ö Kapellsbygden skattehemman Bystets berget bergshöjd
Sanna by Bönskäret holme Karlsholmen herrgård Byxasehelet åker
Sanna laxfiske Bönskäret holme Klippen torp Byxtegen åker
Sanna gd Bönskäret skär Klockars hemmanslägenhet Bäckstycket åker
Sanna by /Se Bönskäret holme Knösen torp Bäcksvedjan åker
Snättsundtorpet förr torp? Bönskäret skär Kojbacken torpställen Bälgviken vik
Utanö by Bönskäret holme Korvhamn torp Bälgviken vik
Utanön by /Se Bönskäret skärgårdsholme Korvhamnen torpställen Bölen åker
  Carlsiön, se Kallsjön sjö Lägenheten, se 18 Utanö Saknas Bönskäret holme
  Causiön, se Kallsjön sjö Nere på stranden Saknas Dalaristan åker
  Causiön, se Kallsjön sjö Nordanö by Dalmyren myr
  *Dalnäsudd udde Nordanö by Dalmyren odlat område
  Dalomsberget berg Nordanö by Dalomsviken vik
  Dalomsbäcken bäck Nordanö by Dalomvägen landsväg
  Dalomsviken vik Nordanösjöbodarna sjöbodar Dalsbäcken bäck
  Dalomsviken vik Pommen torpställen Dalstycket åker
  »dalsvjkan», se Dalomsviken vik Prästhus torpställen Dalvistan backe
  *Dalsnäsudden udde Prästhushamnen fiskläge Djuparviken vik
  Djuparviken vik Ramvikstorpet torp Dravleholmen holme
  Dravleberget berg Renlundstorpet torp Dravleholmen holme
  Dravleholmen holme Rävargärdan bondgård Erik Hans intaget åker
  Dravleholmen skärgårdsholme Räveln torp Falviken vik
  Erik-Larsmyran myr Sandviken Saknas Falvikto dalgång
  Falviken vik Sanna herrgård Flaviksvägen väg
  Flasen ö Sanna by och herrgård Fiolen åker
  Flasen holme Skackertorpet torp Fiolen åker
  Flasen skär Snättsunden, Uppe i... torp Flasan ställe
  ?Flasen förr skär, nu udde Snättsundholmarna bebyggelse Flasen udde
  Flasen skär Snättsundtorpet torp Flasen klippholme
  Flasen udde Stationen telegrafverkets station Flasesundet sund
  Flasesundet sund Storrå torpställen Flärkberget bergshöjd
  »flasun», se Flasen skär Storrå torpställen Flärken myrpuss
  Flögberget berg Strandtorpet torp Flögberget berg
  Flögberget berg Telegrafhemmanet hemman Forsmyran, se Porsmyren Saknas
  *Gennåsudden udde Tolvörsten gårdar Framskuru vik
  Gennäsudden, se Grannäsudden udde Udden torp Framskuru backslått
  Glansensbäcken bäck Utanö bebyggelse Gamkyrkvägen ställe
  Glehällan del av udde Utanö by Gammalnyåkern åker
  Grannäshällan udde Utanö by Gampärlandet åker
  Granäshällan udde Utanö by Gamsjöbodudden udde
  Greseljastoet terräng Varglund herrgård Geidmyren? myr
  Grottberget berg Väst på hammaren hemman Glehällan del av udde
  Grubban vik   Grannäshäållan udde
  Grundvarpet strandområde   Grenigtstycket åker
  Gråberget berg   Grubban vik
  »gråbergflasun», se ?Flasen förr skär nu udde   Grubbtegen åker
  *Gråbergflasund strandområde(?)   Grubbåsen bergsparti
  Grönmyrberget berg   Grundvarpet område
  Gubbmyran myr   Gråberget berg
  Gåsberget berg   Gråberget bergparti
  Giövikhamnen, se Juviken vik   Gubbmyren myr
  Hammerkullberget bergshöjd /Se   Gårdmyren åker
  Hammarkullberget berg   Gårdskiftet åker
  Hamnberget berg   Gårdsskiftet åker
  Hamnbergsudden udde   Gåsberget bergshöjd
  Hamnsand strandområde?   Göksanden Saknas
  Hanssvedjan terräng   Gölarna vattenpussar
  Hansesflärken sank mark   Hagastycket åker
  Hafstaudd udde /Se   Hagberget bergshöjd
  Havsto udde /Se   Hagmyren myr
  Havstohamnen vik   Hammaren område
  Havstohamnen vik /Se   Hammarskiftet åker
  Havstohamnen vik   Hammarstycket åker
  Havstomyran myr   Hammerkullberget bergshöjd
  Hemsön ö   Hamnberget bergshöjd
  Hemsön ö   Hamnberget bergshöjd
  Hemsön ö o. sn   Hamnbergsudden del av Hamnberget
  Hemsön ö   Hamnvägen väg
  Hemsön ö   Hanses flärken myrpuss
  Hemsön ö   Hanssons huggstet skogstrakt
  Hemsön ö   Hanssvedjan skogsområde
  Hemsön ö   Hanssvedjeberget udde
  Hemsön ö   Harn strand
  Hemsön ö   Havsta? fiskeplats
  Hemsön ö /Se   Hafsto dalgång
  Hemsö ö /Se   Havsto dalgång
  Hemsön ö /Se   Havstoberget bergudde
  Hemsön ö   Havstohamnen vik
  Hemsön ö   Havstoklubben bergklack
  Hemsön ö   Havstoklubben bergklack
  Hemsön ö   Havstomyren myr
  Hemsön ö   Havstovägen, Gamla väg
  Hemsön ö   Heden platå
  Hemsön ö   Hemsö ö
  Hemsö(n) sn och ö /Se   Hemsö klack, se Hammerkullberget Saknas
  Hemsö hatt triangelpunkt   Hemsön ö
  Hultomsberget berg   Herrsko parti
  Hultomsberget bergshöjd /Se   Hoffsåkern åker
  Hultomsbäcken bäck   Hovsåkern Saknas
  Hultomstjärnen tjärn   Hultgärdan åker
  Hunskerflasun, se Valpen holme   Hultomsberget bergshöjd
  Hunskiäre, se Hyndan ö   Hultomsbäcken bäck
  Hyndan ö   Hultomstjärnen tjärn
  Hyndan holme   Hultomsviken del av vik
  Hällsanden vik   Hultudden udde
  Hälludden udde   Hultviken vik
  Hälludden udde   Hundsanden vik
  Hässko strandområde   Hyndan holme
  Högkullarna höjder   Hyndskär, se Hyndan Saknas
  Högmyrberget berg   Hållarasta backe
  Högsvedjeberget berg   Hållrastabacken Saknas
  Hökberget berg   Hällsanden del av strand
  Immaren udde   Hälludden udde
  Johannesmyran myr   Härastycklägdorna åkrar
  Jonshällan häll   Härstycket åker
  Juvikberget berg   Högbyda? åker
  Juviken vik   Högkullarna bergshöjd
  Juviken vik   Igeltjärnen tjärn
  Juviken vik   Immaren udde
  Juviken vik   Inget inäga
  Järnbågarviken vik   Johannesmyren myr
  Kallsjöberget berg   Jons hålet vik
  Kallsjöbäcken bäck   Juvikberget bergudde
  Kallsjön sjö   Juviken vik
  Kallsjön sjö   Kajberget bergshöjd
  Kallsjön sjö   Kajen udde
  Kallsjön sjö   Kajsanden Saknas
  Kallsjön sjö   Kakelugnen berghäll
  Kallsjön sjö   Kallsjön sjö
  Kallsjön sjö   Kalmyren myrslått
  Kallsjön sjö   Kapellstegen åker
  Kassemyrorna myrar   Karlsholmen udde
  Kattskiere, se *Kattskäret skär   Karpen vik
  *Kattskäret skär   Kassemyrarna myrar
  Kinnarsudden udde   Kattdalsmyren myr
  Kiselberget berg   Kattrumpan åker
  Klaffsön halvö   Kinnarsudden udde
  Klippberget berg   Kinnarsviken inbuktning
  Klubben udde   Klippberget bergshöjd
  Kläfsöhalsen del av Kläffsön   Klippen bergshöjd
  Kläffsöhamnen vik   Klunsen bergparti
  Kläffsön halvö   Kläffsöhamnen vik
  Kläffsön halvö   Kläfsön (Kläppsön?) udde
  Kläffsön halvö   Kläffsön holme
  Kläffsön halvö   Kolhusbäcken avlopp
  Kläffsön halvö   Kolhusudden udde
  Kläffsön holme /Se   Kolhusviken vik
  Kläffsöviken vik   Kolhusviksbäcken avlopp
  Kläppsö ö   Kompassgrundet grund
  Kläppsö halvö   Kopparnageln udde
  Kläppsö halvö   Korsvägen plats
  Kolhusudden udde   Korvhamnen vik
  Kolhusviken vik   Kraftmyren myr
  Kolhusviken vik   Krokighällan berghäll
  Kompassgrundet grund   Kvarnbäcken bäck
  Kopparnageln skär?   Kvarnhusstycket åker
  Korptoet terräng   Kvarnlägdorna åkrar
  Korvhamnsviken vik   Kålsängstycket åker
  Kraftmyrberget berg   Kälen ställe
  Kraftmyrmon terräng   Käringskatan bergudde
  Krepsöhn halvö   Ladtegen åker
  Krepsön, se Kläffsön halvö   Ladulägdan åker
  Krokighällan häll   Latgärdan åker
  Kropsön, se Klaffsön halvö   Laxbacken backe
  Kräpsö, se Kläpsön halvö   Laxboden laxbod
  Kräpsöhal-, se Kläffsöhamnen vik   Lillbönsand del av strand
  Kräpsön, se Kläppsö halvö   Lillgrubban vik
  Kräpsön, se Kläffsön halvö   Lillholmen del av Snättsundholmarna
  Kvarnbäcken bäck   Lillhögmyren myr
  Kvartarsmyran myr   Lillkålsängen åker
  *Kållesviken vik   Lillägdan åker
  Kållesvijken, se Kolhusviken vik   Lillviken vik
  Kålleswjkan, se *Kållesviken vik   Lillvikudden udde
  Kälen »ställe» /Se   Lillknösen åker
  *Källeviken vik   Lungösundet sund
  Könäsudden, se Rödnäsudden udde   Lungösundet sund
  Ladmyran myr   Lustagården del av Tjäreto
  Laxbodviken vik   Långlägdan åker
  Lill-Bönsanden strandområde   Långrenen del av väg
  Lillholmen skärgårdsholme   Långskatan område
  Lillhällan häll   Långstycket åker
  Lillmyran myr   Långviken vik
  Lill-Snättsundet sund   Långvikssvedjorna område
  Lillviken vik   Lögnmyren myr
  Longösundet, se Lungösundet sund   Mala bergshöjd
  Lungösundet sund   Mala vik
  Lungösundet sund   Maltegen åker
  Lungösundet sund   Margit sten
  Lustagården del av Tjäretoet   Mellankullen åker
  Långskatan udde   Mellantegen åker
  Långskatan udde   Mellanudden del av Kläffsön
  Långskatan udde   Myrrumpan åker
  Långskatan udde   Nabben udde
  Långskatan strandområde   Nordanöbäcken bäck
  Långviken skärgårdsvik   Nordanöviken del av vik
  Lögnmyran myr   Norrskogen skogstrakter
  Lögnmyrbäcken bäck   Nyåkern del av Utanö
  Lönskiär, se Bönskäret holme   Nyåkern åker
  Malen terräng   Näsberget bergshöjd
  »myra», se Bredmyran myr   Näsudden udde
  Nordanöviken vik   Olsmyrbäcken avlopp
  Näsberget berg   Olsmyren myr
  Näsudden udde   Ottahejta del av Snättsundholmarna
  Näsudden udde   Porsmyren myr
  Näsudden udde   Predikstolen bergsparti
  Olsmyran myr   Predikstolen område
  Olsmyrbäcken bäck   Prässjärnet åker
  Ottahejta skärgårdsholme   Prästhusbacken område
  Porsmyran myr   Prästhushamnen vik
  Porsmyrberget berg   Prästhusskiftet åker
  Prästhusberget berg   Reven område
  Prästhushamnen vik /Se   Roddskiftesstenen sten
  Prästhusviken vik   Rudtjärnen tjärn
  Prästhusviken vik   Rundtegen åker
  Refsalls vjken, se *Räfsarviken vik   Räfsarmala parti
  Refsalsiön, se Räfsarsjön sjö   Räfsarmon skogstrakt
  Refsal Siön, se Räfsarsjön sjö   Räfsarmyren myr
  Renmyrberget berg   Räfsarsjön sjö
  Rudtjärn sjö   Rävagärdan åker
  Rudtjärnen tjärn   Räveln odlat område
  Rudtjärnen tjärn   Rödnäsberget bergshöjd
  Rudtjärnen tjärn   Rödnäset udde
  *Runnäsudden udde   Rönnmyrberget bergshöjd
  Rutierna, se Rudtjärnen tjärn   Rönnmyren myr
  Räfsarmalen strandområde   Rönnäset Saknas
  Räfsarmyran myr   Rönnäsmala område
  Räfsarsjön sjö   Rönnäsudden Saknas
  Räfsarsjön sjö   Rönnäsviken vik
  Räfsarsjön sjö   Rörmyrberget Saknas
  *Räfsarviken vik   Rörmyren myr
  *Räfsarviken vik   Salen vik
  Rävakullmon skogsmark   Sandviken vik
  Rödnäsberget berg o. triangelpunkt   Sannasundet sund
  Rödnäsmalen strandområde   Sedinshällan berghäll
  Rödnäsudden udde   Silltegen åker
  Rödnäsudden udde   Sjögrinden grind
  Rödnäsudden udde   Skarpgärdan åker
  Rödnäsudden udde   Skavto skogsto
  Rödnäsudden udde   Skomakarstenen sten
  Rödnäsviken skärgårdsvik   Skravelberget bergshöjd
  Rönäsudd, se Glehällan Saknas   Skuruberget bergshöjd
  Rönäsudden, se Rödnäsudden udde   Skyltberget bergudde
  Rönäsudden, se Rödnäsudden udde   Slätmon skogstrakt
  Rörmyran myr   Smålägdorna åkrar
  Rörmyrberget berg   Småbackstycket åker
  Sannasundet sund   Snättsundet sund
  Själahällan häll   Snättsundet sund
  Skatan, se Långskatan udde   Snättsundholmarna Saknas
  Skatan, se Långskatan udde   Soppmyren myr
  Skatan, se Långskatan udde   Stakagården fiskeplats
  *Skaten skär(?)   Stallen vik
  Skaten, se Långskatan udde   Stenkistudden udde
  Skavtoet terräng   Storbacktegen åker
  Sketholmen holme   Storbönsanden vik
  Skomakarstenen sten   Storgrubban vik
  Skuruberget berg o. triangelpunkt   Storholmen del av Snättsundholmarna
  Skurustenarna stenar   Storhällan bergudde
  *Skuruviken vik   Storhögmyren myr
  Skyltberget berg   Storlägdan åker
  Snättsundet sund /Se   Stormon skogsområde
  Snättsundudden udde   Storrå vik
  Soppmyran myr   Storsvedjan åker
  Stakagården strandområde?   Stortegen åker
  Stenkistudden udde   Stortegen åker
  Storbrännan terräng   Stortegen åker
  Stor-Bönsanden strandområde   Storviken inbuktning
  Storfjärden havsvik   Strandbacken backslått
  Storgrubban vik   Strandstycket åker
  Storholmen skärgårdsholme   Strömhällan udde
  Storhällan häll   Strömhällan berghäll
  Stor-Högmyran myr   Strömsvedjan skogsområde
  Stormomyran myr   Stubbladutegarna åkrar
  Stormon terräng   Stugulandet åker
  Stor-Nilsudden udde   Stången område
  Storråberget berg   Svarta dalen dalgång
  Storråhamn skärgårdsvik   Svartberget vik
  Stor-Snättsundet sund   Svartberget sluttning
  Storviken vik   Svartdalen dalgång
  Storviksnabben udde   Svartdalsberget bergshöjd
  ?Strömhällan berghäll   Svartdalsbäcken bäck
  Strömhällan häll   Svartstenarna hällar
  Strömsvedjan terräng   Svedjan inäga
  Stången strandområde   Svedjestycket åker
  Svartasberget berg   Svikten inbuktning
  Svartdalsberget berg   Svinviken Saknas
  Svartdalsbäcken bäck   Sågsanden vik
  Svartstenarna hällar   Söthålet betesmark
  Svikten vik   Tackstenen sten
  Svinviken vik   Taskstensudden bergudde
  Sågsand strandområde?   Tegelugnsviken vik
  Tjälmyran utmark /Se   Tjockudden del av udde
  Tjäretoberget berg   Tjälmyran åker
  Tjäretoet dal   Tjäreto dal
  Tolvöresstenen sten   Tjäringe odlat område
  Torvströmyran myr   Tolvöresstenen del av strand
  Tommerhällan häll   Trehörningen åker
  Trefaldighetskällan källa   Trädgårdslägdan åker
  Tvärmyrberget berg   Tvärmyrberget bergshöjd
  *Tåsksten skär?   Tvärmyren åker
  *Tåsksten skär(?)   Tvärmyren Saknas
  Udden udde   Udden del av Kläffsön
  Utanöbäcken bäck   Utanöbäcken bäck
  Utanöfjärden havsvik   Utanötjärnen tjärn
  Utanötjärnen tjärn   Valakdalen dalgång
  Valaksanden strandområde   Valakdalsberget bergshöjd
  Valakdalen dal   Valakdalsbäcken bäck
  Valakdalsberget berg   Valakdalsudden udde
  Valakdalsbäcken bäck   Valaksanden del av strand
  Valpen holme   Valpen holme
  Valpen holme   Varglund vik
  Varglundsbäcken bäck   Varglundsudden udde
  Varglundsudden udde   Varglundsvägen landsväg
  Varglundsviken vik   Vitbrännan skogsområde
  Vitbrännan skogsmark   Vitbrännmyren myr
      Volmen åker
      Västanvädersviken vik
      Västerimmaren del av Immaren
      Västerkullen åker
      Ängesskiftet åker
      Änget område
      Ängslägdan åker
      Österimmaren del av Immaren
      Överåkern åker

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.