ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högsjö socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 871 Bebyggelsenamn : 302 Naturnamn : 1271
Högsjö sn /Se Abborkierna, se ?Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Högsjö sn /Se Abborrtjärn sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Högsjö sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Högsjö sn Abborrtjärnen sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Högsjö socken Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnsberget bergshöjd
Högsjö sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnsbäcken avlopp
Högsjö sn ?Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnsbäcken avlopp
Högsjö sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Aftonsmyren myr
Högsjö sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Agnesmyren myr
Högsjö socken /Se Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Aldernäset småbrukarlott
Högsjö socken /Se Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Allén väg
Högsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Anders Israels backen backe
Högsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Anders Israels viken vik
Högsjö sn /Se Abborrtjärnsberget berg Sagesmän förteckning Anders Israels viken del av Lillselssjön
Högsjö sn /Se Aftonsmyran myr Sagesmän förteckning Anders Lars backen bete
Högsjö sn /Se Agnesmyran myr Sagesmän förteckning Angersmyren myr
Högsjö sn /Se Aldersjön, se Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Anna Lisas holmen holme
Högsjö sn /Se Angersmyran myr Sagesmän förteckning Anna Stinas gärdan odling
Högsjö sn /Se Baggskäret ö Sagesmän förteckning Askgärdan bete
Högsjö sn /Se Baggskäret ö Sagesmän förteckning Aspudden udde
*Barkbölet ödesby Bakviken vik Sagesmän förteckning Augustas slåtten slått
Boda Saknas Biesholm...n, se Bjässholmen udde Sagesmän förteckning Backdalen dalgång
By by Bjuktemyran myr Sagesmän förteckning Backlägdan åker
*Bijen ödesby Bjuktemyrberget berg Sagesmän förteckning Basktegarna åkrar
Byn by /Se Bjuktemyrflarken tjärn Sagesmän förteckning Backtegen åker
Bäckland by Bjässholmen udde Högsjö sn sn Badstugubacken område
Bäckland by Bjässholmen strandområde Högsjö sn sn Badstutegen åker
Bäcklandsbodarna förr fäbodar? Bjässholmsberget berg o. triangelpunkt Högsjö socken Baggböle utslått
Bölen by Björnlandbäcken bäck Högsjö socken Baggskäret holme
Dal by Björnlandhöjden höjd Högsjö socken Bakviksbacken backe
Dalom by Björnlandmyran myr Högsjö socken Bakviken vik
*Fjuse ?försv. hmn /Se Blåsväderspussen tjärn Högsjö socken Banken järnvägsbank
Flattom by *Blåsvädersvedjan terräng Högsjö socken Barhuvudlägdan åker
Flattom by /Se Blötmyran, se Högbergs-Blötmyran, Näs-Blötmyran myr Högsjö socken Barkböle åker
Flattom by /Se Blötmyran myr Högsjö socken Barkbölesdalen dalgång
Flattom by /Se Bockstubbmyrorna myrar Högsjö sn Bastuberget bergshöjd
Flattoms stomjord hmn /Se Bockstubbäcken bäck Högsjö sn Bastubäcken avlopp
Flattoms stomjord hmn /Se Bodtjärnen torrlagd tjärn Flödebor inbyggarbeteckning Bastugärdan åker
Flattoms stomjord hmn /Se Bolandet område /Se Asktorpet torp Bastuhammaren område
Flattoms stomjord hmn /Se Bolstermyrberget berg Avloppet, se 6 Kärrby Saknas Bastutegen åker
Flattoms stomjord hmn /Se Boströmsmyran myr Baggskärsdepôten, se 12 Vålånger Saknas Bastutegen åker
Flöde by *Bothillsten skär /Se Berget torp Bengt, Nedre åker
Flöde by Bratthällmon terräng Björnsvedjan torp Bengt, Övre åker
?Flöde by Brattmyran myr Bladmyren torp Bergmyren myr
?Flöde gd Brattmyran myr Boda gård Bettehemsviken del av Storselssjön
Flöde by Bredmossen mosse Bodaberg folkets hus Billen åker
Flöde by /Se *Bredmyran myr Bodakullen, se Bodaberg Saknas Billströms backen område
Gamla Vallen, se 1 Prästbordet område *Bredmyran myr Bommen, se 6 Västansjö Saknas Bjuktemyren myr
Grubbe ödetorp? Bremyran, se *Bredmyran myr Brännmyren torpställen Bjässholmen odlat område
Hundsjö by Brenmyr hellan, se Brännmyrberget berg By by Bjässholmsberget bergshöjd
Hundsjö by /Se Brudstenarna grund? Bybodarna fäbodar Björkhammaren område
Hundsjön by /Se Brudstenarna grund /Se Båtsmanstorpet område Björnberget bergshöjd
Hundsjö by /Se Brudstenarna stenar /Se Båtsmanstorpet torp Björnlandberget berg
Hundsjö by /Se Bråddödfallet stup? Båtsmanstorpet torp Björnlandberget, se Björnlandhöjden Saknas
Hundsjö by /Se Brännberget berg Bäckland by Björnlandbäcken bäck
Hundsjö by /Se Brännbäcken bäck Bäcklandsbodarna fäbodar Björnlanddalen bäckdal
Hundsjö stomjord hmn /Se Brännbäcken bäck Bölen by Björnlandshöjden berg
Hundsjö stomjord hmn /Se Brännbäcken bäck Bölesbodarna fäbodar Björnlandhöjden bergshöjd
Hundsjö stomjord hmn /Se Brännmyran myr Böleskilen torpställe Björnlandmyren myr
Hundsjö stomjord hmn /Se Brännmyran myr Cellulosafabr., se Fabriken Saknas Björnmossagrubban område
Hundsjö stomjord hmn /Se Brännmyrberget berg Dal by Björnmyren myr
Huse, se 1 Hundsjö stomjord hmn Bräntbergen berg Dalins båtsmanstorp Björnriventallen tall
Hårdstorpet förr torp? Buberget, se Skottjärnsberget berg Djuped torp Blankberget bergshöjd
*Högsjö, se Hundsjön by /Se Buberget berg Draviken torpställen Blomsteringet slått
Höse, se Hundsjön by /Se Bysjön sjö Dumpen, se Stor- och Lilldumpen Saknas Blåsväderspussen tjärn
*Hössjö, se Hundsjön by /Se Bysjön sjö Erik Hans torpet torp Blötmyren myr
Jordmåns förr hus? Bysjön sjö Erik Måns torpet torp Blötmyren myr
Jude by Bytjärnen tjärn Fabriken cellulosafabrik Bockholmen holme
Jude by *Bäckelandz tresk sjö Flattom bebyggelse Bockstubbäcken avlopp
Jude by /Se Bäcklands-Norsjön o. Fäbod-Nosjön sjöar Flattom by Bockstubbmyrarna myr
Jude by /Se Bäcklands-Norsjön sjö Flattom by Bodabacken backe
Jude by /Se Bäcklandssjön sjö Flattom by Bodlandet område
Kvissle by /Se Bäcklandssjön sjö Flattom by Bodlägdan åker
Kärrby by Bäcknäset näs Flattomsbodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn
Kärrby by Bölens-Långmyran myr Flattoms stomjord, se 5 Flattom Saknas Boggliåkern(?) åker
Lillsela by /Se Bölesbäcken bäck Flattum, se Flattom gård Borta i slåtten slått
Magristorpet förr torp? Bölesklippen berg Flöde gård Bratthällmon skogstrakt
Mörtsal by *Böthellsteenn Saknas /Se Flöde by Brattlandet åker
Mörtsal by Dalamyran myr Flödebodarna fäbodar Brattmyren myr
Mörtsal by Dalsfäbodberget berg Forsbergs torpet torp Bredmossen myr
Mörtsal by Dalsmyran myr Forsbergstorpet torp Bredmossen myr
Mörtsal by /Se *Dalznäs näs /Se Fyren fyr Brita Lisas backen bete
Nordansjö gård Dansarmyran myr Fårhällan bebyggelse Brita Lisas Näset udde
Nordansjö khbost. /Se Djupsjöberget berg Fårhällans laxstakagård, se 1 Fårhällan Saknas Brolandet åker
Nordansjö khbost. /Se Djupsjön sjö Gamfäbodarna fäbodar Brotegen åker
Näs by Djupsjön sjö Gamherrgården herrgård Brotegs snipen åker
Näsbodarna förr fäbodar? Djupsjön sjö Gamkyrkan fornkyrka Bruden Saknas
Pinåsen förr torp? Djupsjön sjö Gamkyrkan fornkyrka Brudhammaren område
Prästbordet hmn /Se Djupsjön sjö Gamkyrka fornkyrka Brudskiftet åker
Prästbordet hmn /Se Djupsjön sjö Gamkyrkan fornkyrka Brudstenarna grund
Prästbordet hmn /Se Djupsjön sjö Gammalvallen prästbord Brådöfallet fall i bäck
Prästbordet hmn Djupsjön sjö Gammelvallen område Brådön Saknas
Prästbordet hmn /Se *Djupsiö tresk sjö Gamnordkvista tomten lägenhet Brännan skogstrakt
Prästbordet hmn /Se Dolkmyran myr Gamroberts torp Brännberget berg
Ramsjö by /Se *Draffuelskatann, Södre sälfiske Gamskolan skola Brännbäcken avlopp
Ramsjö by /Se Draffvijken, se Draviken vik Grubban torp Brännmyrberget bergshöjd
Ramvik by Draviken vik Grubbe torpställe Brännmyren slått
Ramvik by Draviken vik Grubbetorpet, se Grubbe Saknas Brännmyren myr
Ramvik samhälle /Se Draviksbäcken bäck Grundsjön skogshemman Brännmyren myr
Ramön by Dravleholm ö /Se Hansjön skogshemman Brännmyrsvedjan område
by Ekmansmyran myr Hans Nils torp Bräntberget bergshöjd
by Enmyran myr Hassellundstomten Saknas Bräntland väg
?Rö by *Enön ö Herrgården herrgård Brättlandet åker
by Erik-Matshöjden höjd Herrgården, Gamla herrgård Brättmyren myr
by /Se Erik-Matsmyran myr Hosjön torpställen Buktigmyren myr
Sela by /Se Fesebacken ägomark Hundsjö by Busten åker
Skog by Finnbacken backe Hundsjö bebyggelse Byberget bergshöjd
Skog by Finningesmyran myr Hundsjöbodarna fäbodar Byberget bergshöjd
Skog by /Se ?Fisklöstjärnen tjärn Hundsjön by Bylunds gärdan område
*Skuru ödesby Fisklöstjärnen tjärn Hundsjön by Bysjön sjö
Solögat förr torp Fjunmyrorna myrar Hundsjön by Byskogen skog
Utansjö by »flaka berget», se Flakatoberget berg Hundsjö stomjord, se 4 Hundsjö Saknas Bäckbacken område
Utansjö by Flakatoberget berg Häktet herrgård Bäcklandssjön sjö
*Utansjö öby Flakatoberget berg Hälledal torp Bäcklandsskogen skog
Utansjö samhälle Flarcka, se Flärkorna tjärn(ar) Hällegrubban torpställe Bäcklandsåkern namn på Risinget
Utansjö samhälle Flarkarna sjö(ar?) Höckers gård Bäcklandsån avlopp
Utansjö samhälle FlarKemon, se ?Flärkmyren ?myr Högafors torpställe Bäcklandsån inägor
Utansjö samhälle Flaskmyran myr Höga nöjet torpställe Bäcknäset utbuktning på strand
Utansjö samhälle /Se Flaskmyrbacken höjd Högberg by Bäcksvedjan område
Vallangerstorpet ödetorp? *Flasun udde Högbergsbodarna fäbodar Bäcksvedjan slått
Veda by *Flasun udde Höse by Bäcksvedjebäcken bäck
Veda by Flercka, se Storflärken tjärn Höse by Bölesbäcken bäck
?Veda by *Flerkmon terräng Höse by Böleskilen del av inägor
?Veda by Flärkarna tjärnar Höse by Böleskilen fjällskog
Veda by /Se Flärkberget berg Höse by Bölesklippen bergstopp
Veda by /Se Flärkbäcken bäck Israels torp Bölesklippen bergshöjd
Veda Saknas /Se Flärken myr Jackedal gård Bölesskogen skog
Veda by /Se Flärkmyran, Västra myr Jan Ers torp Bölesmyren myr
Veda samhälle /Se Flärkmyran, Östra myr Jol Måns (?) torp Bölesån Saknas
Vålånger by Flärkmyran myr Jordbruket jordbruk Dalins lägdan åker
Vålånger by ?Flärkmyren myr Jude by Dalins slåtter Saknas
Vålånger by Flödeberget bergshöjd Jude bebyggelse Dalsbacken backe
Vålånger by /Se Flödeberget berg Jude bebyggelse Dalsfäbodberget bergshöjd
Vålånger by /Se Flödesjön sjö /Se Jude by Dalsfäbodmyren myr
Vålånger by /Se *Flödesiötresk sjö Jude by Dalskullarna bergshöjd
Västansjö by Flödetoppen udde Karlberg by Dalsmyren myr
Västby by ?Forön sydspets på Åbordsön Kina kaj Dalsskogen skog
Västby by Forön udde Kinakajen Saknas Dalsviken vik
Västby by /Se Forön udde Knallkajen kaj Dammbron landsvägsbro
Västby by /Se Foröviken, Västra vik Kullen, se 6 Överskog Saknas Daniels slåtten slått
Västbybodarna förr föbodar? Foröviken, Västra vik Kungens torpet torpställe Dansarmyren myr
Åbord by Foröviken, Östra vik Kvarnbyggningen kvarnbyggnad Dansarmyrkullarna bergkullar
Åbord by Frusenmyran myr Kvarnplatsen, se 7 Jude Saknas Djupdalen område
Åbord by Frättentjärnen tjärn Kvistle by Djuped dalsänka
Åbord by /Se Furusjömyran myr Kvissle by Djupmyren myr
Åbord by /Se Furusjön sjö Kvissle by Djupsjöberget bergshöjd
Åbord by /Se Furusjön sjö Kvissle by Djupsjöberget bergshöjd
Ås by Furusjön sjö Kvisslebacken torpställen Djupsjömyren Saknas
?Ås by Furusjön sjö Källsand ställe Djupsjön sjö
Östby by Fårberget berg Kärrby bebyggelse Djupsjöto dalgång
?Östby by Fårhälen, se Fårhällorna strandhäll Kärrby by Djupåkern åker
?Östby by Fårhällorna strandhällar Lappbacken torp Dolkmyren myr
?Östby by Fårhällorna berghällar Lilldumpen torp Dragråberget bergshöjd
?Östby by Fåröhalsen, se Forön udde Lillsela by Draviken vik
Östbybodarna förr fäbodar? Fäbodbergen berg Lillsela by Draviksbäcken bäck
?Överskog by Fäbodberget, Västra berg Lillselsfäbodplatsen fäbodar Draviksvägen väg
  Fäbodberget, Östra berg Lindforsgården torp Dräjsvedjan äng, back, strandslått
  Fäbodberget berg Lundenäs torp Där i gärdan bete
  Fäbodberget berg Långsvedjan båtsmanstorp Ekmansmyren myr
  Fäbodklinten höjd Lås torpställen Erik Jons åkern åker
  Fäbodmyran myr Magritstorpet torpställe Ersmässflatan åker
  Fäbodmyran myr Mörtsal by Falmyren myr
  Fäbodnorsjön sjö Mörtsal by Farfarstegen åker
  Fäbod-Norsjön sjö Mörtsalbodarna fäbodar Farmorsgärdan åker
  Fäbodnorsjön sjö Nils Ers backen gård Farmorssvedjan äng
  Fäbod-Norsjön sjö Mellangården, se 7 Överskog Saknas Femfingrarna åker
  Fämyran myr Mellangården, se 8 Överskog Saknas Femyrberget bergshöjd
  Fämyrberget berg Myran, se 9 Överskog Saknas Femyra myr
  *Färjesundet sund /Se Mörtsal by Fesebacken slått
  Gammellandet strandområde? Nordansjö bebyggelse Finnbacken Saknas
  Gammfäbodberget berg Nordansjö by Finnbacken område
  Getnäset näs Nordansjö flottnät, se 3 Nordansjö Saknas Finningesmyren myr
  Gillermyran myr Nordsjön bebyggelse Finninget myrslått
  Gillermyrtjärnen tjärn Nordsjön hemman Finninget öppen plats
  Gran Siön, se Grundsjön sjö Nordsjön, se Norsjön skogshemman Finntegen åker
  »gransiön», se Grundsjön sjö Norrbyggden bygd Finsmyran myr
  Gravamyran myr Norr i backen torp Fiskebacken namn på Fesebacken
  *Gravamyrberget berg Norrutansjö inägor Fisklöstjärnen tjärn
  Gravamyrbäcken bäck Norsjön skogshemman Fjunmyrarna myrar
  Grenigtberget berg Nydalstorpet Saknas Fjusebacken åker
  Grenigtmyran myr Nyhem torpställe Flakaberget bergshöjd
  Gretasmyran myr Näs by Flakaberget bergshöjd
  Grodpussen göl Näsbodarna fäbodar Flakatoberget Saknas
  Grodpusslåtten terräng Näsen torp Flaskmyrbacken bergshöjd
  Grundsjöklippen höjd Näsen torpställen Flaskmyrdalen dalgång
  Grundsjön sjö Näset torpställen Flaskmyren myr
  Grundsjön sjö Nässetorpet torp Flaten åker
  Grundsjön sjö Olov Ols torp Flaten åker
  Grundsjön sjö Paralellogrammen, se 10 Överskog Saknas Flattoms fäbodmyren myr
  Grundsjön sjö Per Pers torp Flattomsskogen skog
  Grundsjön sjö Pilbacken gård Flinthällorna bergshöjd
  Grundsjön sjö Pinåsen torpställe Flärkarna Saknas
  Grundsjön sjö Qvittsle eller Qvistleå, se 1-2 Kvissle by Flärkbacken backe
  Grundsjön sjö Ramsjö by Flärkberget bergshöjd
  Grundstaviken vik Ramsjöbodarna fäbodar Flärkbäcken avlopp
  Grunsiön, se Grundsjön sjö Ransjöbodarna fäbodar Flärken myrpuss
  Grussiön, se Grundsjön Saknas Ramstets torpet Saknas Flärkmyrarna myrar
  Gråberget berg Ramstets torpet torp Flärkmyren myr
  Gräftlandet omr. /Se Ramsås by Flärkmyren myr
  Gräsbacktjärnen tjärn Ramvik by Flärkmyren myr
  Gräsråbäcken bäck Ramvik by Flärkmyren myr
  Grönlund terräng Ramvikssågen såg Flärkmyren myr
  Grönlundsklippen höjd Ramvikssågen såg Flärkmyren myr
  Gudmundråsmyran myr Ramviksvallen torpställe Flödeberget bergshöjd
  Gudmundråstjärnen tjärn Ringkasernen kasern Flöeskogen skog
  Gåltjärnsbäcken bäck Rocke plats Flöde(s)markerna skogsmark
  Gårdberget berg Råbergs torpet båtsmanstorp Flödetoppen udde
  Gåsviken tjärn by och f.d. sågverk Forön udde
  Gäddtjärnsbäcken bäck by Foröviken, Västra vik
  Hafröudden, se Havstoudden udde by (sågverk) Foröviken, Östra vik
  Hagelmyran myr by Frättensvedjan område
  Hanellsiöarne, se Mellan,- Väster-, Ytterhansjön sjöar Röda raden kaserner Frättentjärnen tjärn
  Hanellsiögarne, se Ytter-, Mellan-, Väster-Hansjön sjöar Salongen kasern Frättentjärnen tjärn
  Hannelsiögarna, se Väster-, Mellan-, Ytter-Hansjön sjöar Saltins torpet torp Frättentjärnen Saknas
  »hansiöarne», se Mellan-, Väster-, Ytter-Hansjön sjöar Sandbacken lägenhet Frättenviken vik
  Hansjöberget berg Sela, se 1 Storsela Saknas Furusjön sjö
  Mellan-Hansjön, Ytter-Hansjön o. Väster-Hansjön sjöar Sehla by Fyrknttegen åker
  Hansjön, V. Mell. o. Ö. sjöar Sela by Fångsvedjan område
  Hansjönäset näs? Sibirien kasern Fårberget bergshöjd
  Hansjöån å Själandssjön torpställen Fårdansarberget avsats av Västansjöberget
  Harsiön, se Hosjön sjö Sjölundska torpet torpställe Fårhällorna hällar
  Harsiön, se Hosjön sjö Skog, se 1 Överskog Saknas Fäbodbacken område
  Hasjön sjö Skog, se 2 Överskog Saknas Fäbodbergen bergshöjd
  Havsto udde Skog, se 3 Överskog Saknas Fäbodberget bergshöjd
  Havsto udde /Se Skog, se 4 Överskog Saknas Fäbodberget bergshöjd
  Havstoudden udde Skog, se 5 Överskog Saknas Fäbodberget bergshöjd
  Havstoudden udde Skog by Fäbodberget, Västra bergshöjd
  Havstoudden udde /Se Skogs bandel, se 11 Överskog Saknas Fäbodberget, Östra bergshöjd
  Havstoviken, Norra vik Slåttsvedjan torp Fäbodklinten bergshöjd
  Havstoviken, Östra vik Slätstrandstorpet torpställe Fäbodmyren myr
  Hin Siön, se Hösesjön Saknas Smörbrunnet torp Fäbodnorsjön sjö
  »hinsiön», se Bäcklandssjön o. Hösesjön sjö Solögat torpställe Fäbodsjömyren myr
  Holmmyran myr Station järnvägsstation Fäbodsjön, se Fäbodnorsjön Saknas
  Hornön halvö Stinadal dal Fäbodslåtten slått
  Horsion, se Hosjön sjö Stordumpen torp Fägten sidvallsäng
  »horsiön», se Hosjön tjärn Stornäset torp Färjan tilläggsplats
  Horsiön, se Hosjön sjö Storsela bebyggelse Gamdraviksvägen väg
  Hosjöberget berg Storsela skogsby Gamfäbodberget bergshöjd
  Hosjöbäcken bäck Sundströms torpet torpställe Gamfärjstället färjställe
  Hosjön sjö Sågverkstomten, se 8 Jude Saknas Gamgårdstegen åker
  Hosjön sjö Sönna sjön torp Gamlandsvägen landsväg
  Hosjön tjärn Sörutansjö jordbruk Gamlandsvägen landsväg
  Hosjön sjö Tappen gård Gamlandsvägen väg
  Hosjön sjö Tegelbruket tegelbruk Gammellandet strand
  Hosjön sjö Tegelbruket tegelbruk Gammelstenbittjärnen tjärn
  Hosjön sjö Tegelbruket tegelbruk Gammelvallen område
  ?Hosjöån avlopp /Se Torparstan torpställen Gammelviken vik
  Hoxsion, se Hosjön sjö Torsvik plats Gammelänget äga
  Huitkiernan, se Vitvattnet tjärn Torsviks brädgården brädgård Gamnäsfäbodhöjden bergshöjd
  »hvitkiernan», se Vitvattnet tjärn Torsvikssågen såg Gamramsjöbacksvägen landsvägen
  Hundsjön sjö /Se Utansjö by, cellulosafabrik Gamriventallmon område
  *Huseån å /Se Utansjö by Gamråningen kulle
  Hvitvatne, se Vitvattnet sjö Utansjöbodarna fäbodar Gamråstjärnen tjärn
  Håkatjärnen tjärn Utefter landet torpställen och lägenheter Gamselsvägen väg
  Håltjärnen tjärn Ut på Kajen Saknas Gamskalet väg
  Håltjärnsberget berg Vallen Saknas Gamstenbittjärnen tjärn
  Håltjärnsbäcken bäck Veda bebyggelse Gamtomten plats
  *Håmyrberget berg Veda by Genmyrarna myrar
  *Häbbesiötresk fiskevatten Veda by Genmyrberget bergshöjd
  Häggdalsberget berg Veda by Genmyren myr
  Hälledalsviken vik Veda fäbodarna fäbodar Getnäset udde
  Hästholmen skärgårdsholme Veda färgbryggas stakagård, se 8 Veda Saknas Getpetters odling
  *Hästehuffuut laxfiske Veda station, se Station Saknas Geviken namn på Råbergsviken
  *Hästehuffuut laxfiske /Se Vestins torpet torp Gillermyren myr
  *Hästhuvud laxfiske o/el. udde Vikarna torpställen Gillermyrtjärnen tjärn
  Hästhuvudberget berg Våltjärnsedet hemman Glaplandet område
  Häststomyren myr /Se Vålånger bebyggelse Granholmen holme
  Högberget berg o. triangelpunkt Vålånger by Granludnslägdan åker
  Högbergs-Blötmyran myr Västansjö by Granslåtten Saknas
  Högbergsliden skogsmark Västbackarna Saknas Gravamyren myr
  Högeråskullberget berg Vålånger by Grenigtberget bergshöjd
  *Högsjön sjö /Se Vålånger by Greta Kajsas myren myr
  Hörnäsbäcken bäck Vålånger by Gretas myren myr
  Höseberget berg Vålång by Grindbackstycket åker
  Höseberget berg o. triangelpunkt Vålånger by Grindlägdan åker
  Hösebäcken bäck Värmlänningsboningen timmerkoja Grindstycket åker
  Hösesjön sjö Västansjö bebyggelse Grindstycket åker
  Hösesjön sjö Västby by Grodpussberget Saknas
  Hösesjön sjö Västby bodarna fäbodar Grodpussbäcken avlopp
  ?Hösesjön sjö /Se Västbysågen såg Grodpussen myrpuss
  Inbundenvattnet tjärn Ytterhansjön Saknas Grodpusslåtten slått
  Inbundenvattnet tjärn Åbord by Grodpussmyren myr
  Inbundenvattnet tjärn Åbord by Grubban åker
  Jenmyran myr Åbord by Grubbe slått
  Jenmyrberget berg Åbord by Grubbäcken bäck
  Jonshålet vik Åbordskajen ångbåtskaj Grundsjöbacken backe
  Judeliden terräng Åbordsnäset bebyggelse Grundsjöklippen bergshöjd
  Judeliden skogsmark Åbordsnäsets stakagård, se 1 Åbordsnäset Saknas Grundsjön sjö
  Jude-Långmyran myr Åbordsudden bebyggelse Grundsjön sjö
  Judenäsen ägomark? Ångbåtskajen brygga Grundsjöskogen skog
  Judesjön sjö Årsta gård Grundsta åker
  Judesjön sjö Ås by Grundstabäcken bäck
  Judesjön sjö Åsbodarna fäbodar Grundstaviken vik
  Judesjön sjö Östby by Grundvadbron bro
  Judestuguberget berg Östby by Grundvadsvedjan område
  Judeån å Östbybodarna fäbodar Grundvadtegen åker
  Judeån å /Se Överskog bebyggelse Gruvbacken backe
  Judeån å /Se Överskog bebyggelse Gråberget bergshöjd
  Jueljen, se Judeliden terräng Överskog bebyggelse Gråtardalen sidvallsäng, strandslått, betesmark
  Juesiön, se Judesjön sjö Överskog bebyggelse Gräftlandet odlat område
  Juesiön, se Judesjön sjö Över-Skog by Gräsbacktjärnen tjärn
  Julkvällstoet dalsänka? Överskog, se Skog postadress Gräsbacktjärnsbäcken avlopp
  Jönskullen höjd   Gräsrået område
  Kaggen skärgårdsholme   Grävarmyrbäcken bäck
  Kallråbäcken bäck   Grävarmyrdalen dalgång
  Kallkällmyran myr   Grönlund område
  Kalfvansön, se Kalvarsön halvö   Grönlundsklippen berg
  Kalvarsholmen ö   Grönlundsklippen bergshöjd
  Kalvarsön halvö   Grönsnibben udde
  Kalvarsön halvö   Gubbyåkern åker
  Kalvarsön ö   Gudmundråsmyren myr
  Kappelsbacken backe /Se   Gudmundråstjärnen tjärn
  Kapellsbacken Saknas /Se   Gudmundråstjärnen tjärn
  Kapellslägdan åker   Gudmundråvägen väg
  Kappelslägdan lägda /Se   Gumåkern åker
  Karsjön sjö   Gårdberget bergshöjd
  Kattan del av Åbordsön   Gårdsfärisberget (?) bergshöjd
  Kattberget berg   Gårdsskiftet åker
  Kattnäset näs   Gårdsstycket åker
  Kattrumpan udde   Gårdstegen åker
  Kattrumpan udde   Gårdstegen åker
  Kattsk...re, se Kattrumpan f.d. holme, nu udde   Gåsviken tjärn
  Kattskiere, se *Kattskäret skär   Gärdbacken område
  *Kattskäret skär   Gärdbackmyran myr
  Kattviken, Norra vik   Hagelmyren myr
  Kattviken, Södra vik   Haggrinden grind
  Kavelbromyran myr   Hagslåtten slått
  Kilberget berg   Halmmyrarna myrar
  Klingermyran myr   Halla Saknas
  Klingermyran myr   Hallslåtten slått
  Klingermyrberget berg   Hallvägen väg
  Klingermyrpusten tjärn   Hamplandet åker
  Klippan klippa?   Hampåkern åker
  Knallkajen strandområde   Hammaren område
  Knarrberget berg   Hammaren område
  Kojmyrorna myrar   Hammartegen åker
  Kompasshällan berghäll   Handskmyren myr
  Kopparnageln stenar?   Hansjöberget bergshöjd
  Korpberget berg   Hansjöbäcken Saknas
  Korpbergstoet dalsänka?   Hansjön sjö
  Krokigmyran myr   Hansjöbron bro
  Kråkberget berg   Hansån avlopp
  Kullarna höjder   Haratjärnen tjärnpuss
  Kullmyrbäcken bäck   Haratjärnsmon område
  Kvarnberget berg   Haraviken vik
  Kvarnberget berg   Hassirtegen (?) åker
  *Kvarn...hällan höjd?   Havstoudden udde
  Kvissle-Långmyran myr   Havstoviken, Norra vik
  Kyrknäset näs   Havstoviken, Östra vik
  Källmanstjärnen tjärn   Hemskogen skog
  Kälsbäcken bäck /Se   Hemåkern åker
  Kälsflärken tjärn   Henrik Jans backen backe
  Kälsvedjetjärnen tjärn   Holmen udde
  Kälssvedjetjärnen tjärn /Se   Holmen mark
  Kälsvedjeberget berg   Holmmyren myr
  Kärrbyliden skogsmark   Hosjöberget bergshöjd
  Kärrbytjärnen tjärn   Hosjön sjö
  Kökarberget berg   Hosjön sjö
  Kökarberget höjd /Se   Hosjöån avlopp
  *Lagnätsten sälfiske   Hummelgårdstegen åker
  Lappkojmon höjd   Hundsjöskogen skog
  Lappkojmyran myr   Håkanstjärnen tjärn
  Laxbodviken vik   Håkantjärnen, se Håkatjärnen Saknas
  *Små Laxsjöarna sjöar   Håkaslåtten åker
  Lerviken vik   Håkatjärnen tjärn
  Lidberget berg   Håkatjärnsbäcken avlopp
  Lidsvedjan ägomark   Hålmyrberget bergshöjd
  Lillberget berg   Hålmyren myr
  Lill-Blötmyran myr   Håltjärnen tjärn
  Lill-Byxmyran myr   Hårdnacken åker
  Lill-Dansarmyran myr   Håltjärnsbäcken avlopp
  Lillflärken tjärn   Häbbresberget bergkulle
  Lillflärken tjärn   Häbbresmyren myr
  Lillflärken tjärn   Häggdalsberget bergshöjd
  Lillgårdsudden udde   Hällorna bete
  Lill-Hällsjöbäcken bäck   Hällsjöbäcken avlopp
  Lill-Hällsjön tjärn   Hällsjövägarna vägar
  Lill-Hällsjön sjö   Hällstycket åker
  Lill-Hällsjön sjö   Härudden slått
  Lill-Hällsjön sjö   Hässjemyren åker
  Lill-Klockarmyran myr   Hässjestycket åker
  *Lillmyrmon terräng   Hässjetegen åker
  Lillmyran myr   Hästhagabacken backe
  Lill-Roslundmyran myr   Hästhagaberget bergshöjd
  Lillselssjön sjö   Hästhagamyren myr
  Lillselssjön sjö   Hästholmarna holme
  Lillselssjön sjö   Hästhuvudberget bergshöjd
  Lillselsån å   Hästtomyren myr
  Lillshela, se Lillselssjön sjö   Häståsen bergshöjd
  Lillshele, se Lillselssjön sjö   Högberget bergshöjd
  Lill-Vackermyran myr   Högbergs blötmyrbäcken avlopp
  Lindforsviken vik   Högbergs blötmyren myr
  Ljungbergsberget berg   Högbergsgrottan grotta
  Lomtjärnen tjärn   Högbergsliden sluttning
  Lomtjärnåsen höjd   Högbergsskogen skog
  Lortmyran myr   Höggärdan äga
  Lutmyr-Pålmyran myr   Höglägdorna åkrar
  Lutmyrån å   Högmorisbäcken avlopp
  Lång-Hagelmyran myr   Högråskullberget (?) bergshöjd
  Långmyran, se Näs-Långmyran myr   Hörnäsbäcken avlopp
  Långmyran, se Bölens-Långmyran myr   Hörnäsvägen landsväg
  Långmyran myr   Hösebacken höjning
  Långmyran myr   Hösebäcken bäck
  Långmyran myr   Hösejsön sjö
  Långmyran, se Bölens-Långmyran myr   Igeltjärnen tjärn
  Långmyrberget berg   Igeltjärnen tjärn
  Långmyrberget berg   Igeltjärnen tjärn
  Långsmalmyran myr   Igeltjärnsbäcken avlopp
  Långviken vik   Igeltjärnsmyren myr
  Låsbäcken bäck   Inbundenvattensmyren myr
  Magrisbäcken bäck   Inbundenvattnet tjärn
  Manhöjden höjd   Ingesbacken sluttning
  Man-Pålmyran myr   Ingestegen åker
  Mellanflärken tjärn   Ingesberget bergshöjd
  Mellan-, Ytter- o. Väster-Hansjön sjöar   Inget mark
  Mellanhansjön sjö   Inget område
  Mellan-Hansjöån å   Inom åkern åker
  Mellanhöjden höjd   Intaget slått
  Mellanmyran myr   Intaget äng o. häradslått
  Middagsberget berg   Jan Ols gärdan område
  Middagsmyran myr   Johans tegen åker
  MiöSiön, se Mjösjön sjö   Judeliden Saknas
  Miösiön, se Mjösjön sjö   Judins backen backe
  Mjösjöberget berg   Judelångmyren myr
  Mjösjöberget berg   Judemon landsväg
  Mjösjöberget berg   Judenäsen område
  Mjösjöbäcken bäck   Judesjön sjö
  Mjösjön sjö   Judeskogen skog
  Mjösjön sjö   Judestugeberget (?) bergshöjd
  Mjösjön sjö   Judevägen väg
  Mjösjön sjö   Julkvällsto myr
  Mjösjön sjö   Jäckelmyren åker
  Mjösjön sjö   Jöns pussen Saknas
  Mjösjön sjö   Jönskullen bergshöjd
  Mjösjön sjö   Jörnberget, se Björnberget Saknas
  Myckelsiön, se Möckelsjön sjö   Jörneskulle(n)? berg
  »myckellsiön», se Möckelsjön sjö   Kaggen holme
  Märtsiön, se Mörtsjön sjö   Kalberget bergshöjd
  Möckelsjöberget berg o. triangelpunkt   Kalfvarsholmen, se Kalvarsön Saknas
  Möckelsjömon terräng   Kallkällbacken backe
  Möckelsjön sjö   Kallkällmyren myr
  Möckelsjön sjö   Kalvarsön holme
  Möckelsjön sjö   Kallråbäcken bäck
  Mörtsalviken vik   Kapellslägdan backe?
  *Mörtsale åånn å   Kapellskiftet Saknas
  Mörtsjön sjö   Karlbergsskogen Saknas
  Mörtsjön sjö   Kattgriffeln(?) åker
  Mörtsjön sjö   Katthammaren område
  Mörtsjön sjö   Kattlandet del av strand
  Mörtsjön sjö   Kattnäset udde
  Mörtsjön sjö   Kattnäsudden udde
  Mörtsjön sjö /Se   Kattrumpan del av Kattlandet
  Mörtsjön sjö   Kattviken, Norra vik
  Mörtsjön sjö   Kattviken, Södra vik
  Mörtsjön sjö   Kilberget bergshöjd
  Mörtsjön sjö /Se   Kilberget berg
  Mörttjärnen tjärn   Kilen skogstrakt
  Mörttjärnen tjärn   Kilen åker
  Mörttjärnen tjärn   Kilen åker
  »mösiöberg», se Höseberget berg   Kilmyren myr
  Namnlösmyran myr   Kiselstenberget bergshöjd
  »neder vallkiernan», se Neder-Våltjärnen sjö   Klingermyren myr
  Neder-Våltjärnen tjärn   Klingermyren myr
  Neder-Våltjärnen sjö   Klingermyren myr
  Neder-Våltjärnen tjärn   Klingermyren myr
  Neder-Våltjärnen tjärn   Klingermyren myr
  Neder-Våltjärnen tjärn   Klingermyrbron bro
  Nils-Hansbäcken bäck   Klingermyrberget bergshöjd
  Nootberget, se Notberget berg   Klingermyrpussen myrpuss
  Nordsiön, se Nörd-Norsjön sjö   Klingerstycket åker
  Nordsjön sjö   Klippen berg
  Nordsiön, se Norsjön sjö   Klockarmyren myr
  Nordsiön, se Norsjön sjö   Knarrberget bergshöjd
  Norsiön, se Fäbodnorsjön sjö   Kodjupet udde
  »norsiön», se Bäcklands-Norsjön o. Fäbod-Norsjön sjö   Kojkullen kulle
  »norsiön», se Nörd-Norsjön sjö   Kojmyrarna myrar
  Norsjöbäcken bäck   Kotjärnen tjärn
  Norsjökälen utmark /Se   Kojtjärnmyren myr
  Norsjön, se Fäbod-Norsjön, Bäcklands-Norsjön sjö   Kolabacken område
  Norsjön, se Fäbodnorsjön sjö   Kolasvedjeberget(?) bergshöjd
  Norsjön sjö   Kolbacken backe
  Norsjön sjö   Kolbotten åker
  Norsjön sjö   Kombergs gärdan område
  Norsjön sjö   Kopparbacken, se Kapellslägdan Saknas
  Nortjärnen tjärn   Korpberget bergshöjd
  Notberget berg   Korpbergsto dalgång
  Notberget berg o. triangelpunkt   Korpbergstoberget bergshöjd
  Näs-Blötmyran myr   Korsvägabacken bergssluttning
  Näsudden udde   Korsvägabackvägen väg
  Näsån å   Korvkitteln grop
  Nörd-Norsjön sjö   Krambacken backe
  Nörd-Norsjön sjö   Kroken åker
  Nörd-Norsjön sjö   Krokigmyren myr
  *Nörredraffuelskatann sälfiske   Krokigmyren myr
  *Nörredraffuelskatann skär /Se   Kronholmen holme
  Obelsö-, se Åbordsön ö   Krusgrindbacken backe
  Obolsöhn, se Åbordsön ö   Kryddgårdsbacken kulle
  Obohlsöhn, se Åbordsön ö   Kråkberget bergshöjd
  Obohlsön, se Åbordsön ö   Kråkberget bergshöjd
  Obohlsöön, se Åbordsön ö   Kullarna bergshöjd
  Obohlsöön, se Åbordsön ö   Kullarna berg
  »obols ön», se Åbordsön ö   Kull-lägdan åker
  Obolsöön, se Åbordsön Saknas   Kuragehålet åker
  Obolsön, se Åbordsön ö   Kvarnberget bergshöjd
  *Obolsön, se Åbordsön ö /Se   Kvarnbäcken avlopp
  Olabackshöjden höjd   Kvarnbäcken bäck
  Ombergsberget berg   Kvarnhustegen åker
  Oringen bergstrakt /Se   Kvarnhusåkern åker
  *Oringsrå gränsmärke   Kvarnhusåkern åker
  *Oringsrå råmärke   Kvarnplatsen kvarnplats
  Orrmyran myr   Kvarnsvedjan område
  Orrmyrbäcken bäck   Kvarnviken vik
  Orrmyrbäcken bäck   Kvarnviken vik
  Orrmyrmon skogsmark   Kvarnån avlopp
  Oxholmen holme   Kvarnån del av Hansån
  Pestbacken ägomark   Kvastberget bergstopp
  Plogmyran myr   Kvastberget bergshöjd
  Prästberget berg   Kvisslebackarna backar
  Prästholmen holme   Kvissle långmyren myr
  Pungarmyran myr   Kvissleskogen skog
  *Pussberget berg   Kyrkbacken backe
  Pålmyran myr   Kyrkberget bergshöjd
  »quarn...hallan», se *Kvarn...hällan höjd?   Kyrkbordsmyren myr
  Rammbodåsen ås   Kyrkladan lada
  Ramsiön, se Ramsjösjön sjö   Kyrkladuhammaren Saknas
  Ramsiön, se Ramsjösjön sjö   Kyrkmyran slått
  *Ramsjöhällan höjd   Kyrknäset bergudde
  ?Ramsjön sjö   Kyrkporsmyren myr
  Ramsjösjön sjö   Kyrkvägsbron, Norr om åker
  Ramsjösjön sjö   Kåkarberget bergshöjd
  Ramsjösjön sjö   Kålsängbacken område
  *Ramsiötresk sjö /Se   Kålsängsdalen dal
  Ramsås-Långmyran myr   Kålsängsstycket åker
  Ramsåsmyran myr   Kålsängtegen åker
  Ramviks-Stormyran myr   Källarbacken åker
  *Ramösundet sund /Se   Källarbacken område
  Ramöudden udde   Källartegen åker
  Ramöudden udde   Källmanstjärnbäcken avlopp
  Rislandsån å   Källmans tjärnen myrpuss
  Ritjärnbäcken bäck   Kämparhöjden bergshöjd
  Ritjärnen tjärn   Kämparmyren myr
  Ritjärnkullen höjd   Käringrissvedjan skogstrakt
  Rockeviken vik   Kärrbyinget odling
  Roslundmyran myr   Kärrbyliden sluttning
  Rossön ö   Kärrbynäset utskjutande land
  *Rothan, Lille laxfiske   Kärrbyskogen skog
  *Rotann, Store laxfiske   Kärrbytjärnen tjärn
  Rudtjärnen tjärn   Ladufallet åker
  Rudtjärnen tjärn   Ladunäset, Gamla slått
  Rudtjärnen tjärn   Lagtegen åker
  Rudtjärnsbäcken bäck   Landsvedjebacken skogskifte
  Råbergsberget berg   Lappdalen dalgång
  Råbergsudden udde   Lappkojmon bergshöjd
  Råbergsviken vik   Lappkojmyren myr
  *Räbbesand laxfiske   Lappviken vik
  *Räbbesand laxfiske /Se   Larsons kolbotten kolbotten
  *Rödenäs sälfiske   Laxbodviken vik
  *Rödenäs sälfiske   Lena Britas tegarna åkrar
  Rödmyran myr   Lerviken vik
  Rödmyran myr   Lidbergen bergshöjd
  Rödmyran myr   Lidberget bergshöjd
  Rödmyrberget berg   Liden skogstrakt
  Rödtjärnen tjärn   Lidersvedjan skogstrakt
  Rödtjärnsbäcken bäck   Lidsvedjan område vid å
  Römyran, se Rödmyran myr   Lidsvedjan slått
  Römyrberget, se Mjösjöberget berg   Lidsvedjan åker
  Römyr berget, se Mjösjöberget berg   Lillblötmyren myr
  Rönmyran myr   Lill-Lindfors udde
  Rönnmyran myr   Lillbyberget bergshöjd
  Rörmyran myr   Lillberget bergkulle
  Rörmyrberget berg   Lillberget bergshöjd
  *Saltneudden udde   Lillbrännmyren myr
  Sandbacken backe   Lillbyxmyren myr
  Sandbäcken bäck   Lilldansarmyren myr
  Sandudden udde   Lillflärken myrpuss
  Sandudden udde   Lillgräsbacktjärnen tjärnpuss
  Sannäsudden, se Sandudden udde   Lillgårdsudden udde
  Selabäcken bäck   Lillgärdan område
  Selasjön sjö   Lillhägnen inhägnad
  Seljemyran myr   Lillhällsjöbäcken avlopp
  Seljeån å   Lillmyren myr
  Sels-Långmyran myr   Lillritjärnbäcken avlopp
  Sexpussmyran myr   Lillrosenlunds myren myr
  Sielandssiön, se Skälansjön sjö   Lillselajsön sjö
  Sielandzsiön, se Skälansjön sjö   Lillselsskogen skog
  Silandssiön, se Skälansjön sjö   Lillselsån avlopp
  Simoberget berg   Lilltäppan område
  Simodalen dal   Lilludden Saknas
  Siälandssiön, se Skälansjön sjö   Lillvackermyren myr
  Siäland Siön, se Skälansjön sjö   Lillviken vik
  Sjupussmyran myr   Lindfors betesvall
  Sjölandssjön sjö   Lindforsbäcken avlopp
  Skälandssjön sjö /Se   Lindforsviken vik
  Skalberget berg   Lingärdan åker
  Skalberget berg   Linsänkvägen kärrväg
  Skalet terräng   Lisa Kajsas gärdan område
  Skalgrind, se Skalberget berg   Lisas gärdan torp
  Skarpmyran myr   Ljungbergsberget del av Västerlångmyrberget
  Skarpmyrberget berg   Ljungbergs berget Saknas
  Skebodviken vik   Ljungbergshöjden bergshöjd
  Skitierna, se Skittjärnen tjärn   Logtegen åker
  Skitjärn sjö   Lomtjärnen tjärn
  Skitjärnen tjärn   Lomtjärnsåsen bergshöjd
  Skitjärnen tjärn   Lortmyren myr
  Skitjärnen tjärn   Lortmyren, Övre myr
  Skitjärnen tjärn   Luskokeiet tvättställe
  Skitjärnen tjärn   Lutmyrhöjden bergshöjd
  Skitjärnsberget berg   Lutmyrvägen väg
  Skitjärnsbäcken bäck   Lutmyrsstormyren myr
  Skogssjön sjö   Lutmyrån å
  *Skogztresk träsk   Lyberget bergshöjd
  Skorrtierna, se Skottjärnen tjärn   Lyckan område
  Skorrtierna, se Skottjärnen tjärn   Långbrännan område
  Skorsviken vik   Långholmen holme
  Skorsviken vik   Långsmalmyren myr
  Skorsviken vik   Långmyrbacken backe
  Skorsviken skärgårdsvik   Långmyrberget bergshöjd
  Skorsvikberget berg   Långmyrberget bergshöjd
  Skottjärnen tjärn   Långmyren myr
  Skottjärnen tjärn   Långmyren myr
  Skottjärnen tjärn   Långmyren myr
  Skottjärnen tjärn   Långmyren myr
  Skottjärnen tjärn   Långmyren myr
  Skottjärnsberget berg   Långmyren myr
  Skottjärnsberget berg   Långmyren myr
  Skottjärnsbäcken bäck   Långskiftet slått
  Skridmyran myr   Långslätten område
  Skuruberget, se Skåreberget bergshöjd /Se   Långsvedjan slått
  Skuruberget, se Skåreberget bergshöjd   Långsvedjehöjden bergshöjd
  Skuruberget berg /Se   Långsvedjeviken vik
  Skytierna, se Skitjärnen tjärn   Långtegen åker
  Skåreberget berg   Långtjärnen tjärn
  Skåreberget bergshöjd /Se   Långudden udde
  Skåreberget bergshöjd   Långviken del av Möckelsjön
  Skåreberget bergshöjd   Långåkern åker
  Skåreberget bergshöjd   Lägdan åker
  *Skårebergskällan källa   Magrisbacken backe
  Skårebergsviken vik   Magrisbäcken bäck
  Skåttkiernan, se Skottjärnen tjärn   Maled område
  Skälandssjön sjö   Maled område
  Skälansjön sjö   Maled område
  Skälansjön sjö   Maled område
  Skälansjön sjö   Maled område /Se
  Skälansjön sjö   Maled område
  Skälansjön sjö   Manhöjden bergshöjd
  Skälansjön sjö   Marstranden backe
  Skälansjön sjö   Mellanflärken puss
  Slamyran myr   Mellanhöjden bergshöjd
  Slätstrandsudden udde   Mellannorsjön del av Norsjön
  Smaltjärnen tjärn   Mellan sjöarna skogstrakt
  Smaltjärnsberget berg   Middagsberget namn på Åberget
  Småhällorna berghällar   Middagsberget bergshöjd
  Smedjebacken terräng   Middagsmyren myr
  Snareberget berg   Mjösjöberget bergshöjd
  Snecksunne, se Stor-Snättsundet sund   Mjösjön sjö
  Snedberget berg   Mjösjön sjö
  Snedbergsmyran myr   Mockesjöberget, se Möckelsjöberget Saknas
  Spångmyran myr   Mossaedet åkrar
  Starrviken vik   Mossaedet, Mindre ägor
  Stekpannberget berg   Mossaedet, Större ägor
  Stenbitbäcken bäck   Muckelsjön, se Möckelsjön Saknas
  Stenbitkiernerna sjöar   Mulbacken område
  ?Stenbittjärnen tjärn   Myrbacken backe
  ?Stenbittjärnen tjärn   Myrkasmyren myr
  Stenbittjärnen tjärn   Myrsvedjan slått
  Stenbittjärnen tjärn   Märrfittmyren myr
  Stenbittjärnen tjärn   Möckelsjöberget bergshöjd
  Stenbittjärnen tjärn   Möckelsjömon skogstrakt
  Stenbittjärnen tjärn   Möckelsjön sjö
  Stenbytiernarna, se Stenbittjärnen tjärn   Möckelsjösanden vik
  Stenbÿttierna tjärn   Mörtsalfärjstället färjställe
  *Stennäsudden udde   Mörtsalsskogen skog
  *Stigsjöfjället skogsområde   Mörtsalviken vik
  Storberget berg   Mörtsjön sjö
  Stor-Blötmyran myr   Mörtsjön sjö
  Stor-Byberget berg   Mörtsjön sjö
  Stor-Byberget berg o. triangelpunkt   Mörttjärnen tjärn
  Stor-Byxmyran myr   Mörttjärnsbacken bergshöjd
  Stor-Djupmyran myr   Mörttjärnsberget bergshöjd
  Storfjärden havsvik   Mörttjärnsbäcken avlopp
  Storflärken tjärn   Mörtudden del av strand
  Storflärken tjärn   Namnlösmyren myr
  Storflärken tjärn   Nedom backen åkrar
  Storflärken tjärn   Nedom vägen Saknas
  Storgårdsviken vik   Nedpå änget åker
  Storholmen holme   Nergårdstjärnen tjärn
  Stor-Hulsiön, se Stor-Hällsjön Saknas   Nertjärnen Saknas
  Stor-Hällsjön sjö   Nere i dalen åker
  Stor-Hällsjön sjö   Nere i åkern åker
  Stor-Hällsjön Saknas   Nervåltjärnen Saknas
  Storhällsjön sjö   Nils Daniels backen område
  Storhällsjön sjö   Nils gärdan område
  Storhällsjön sjö   Nils gärdbacken åker
  Stor-Hällsjön sjö   Nils Hans bäcken bäck
  Storklippen höjd   Norbergs gärdan område
  Stor-Klockarmyran myr   Norbäcken avlopp
  Stormon terräng   Nordansjöberget bergshöjd
  Stormyran myr   Nordansjöskogen skog
  Stormyran myr   Nordansjöviken vik
  Stornäset näs   Nordsjön, se Norsjön Saknas
  Storselsjön sjö   Noret Saknas
  Stor-Snättsundet sund   Noret sund
  Stor-Snättsundet sund   Norrbäcksstycket åker
  Storstenmyran myr   Norrnorsjön del av Norsjön
  Svartsjön sjö   Norr på backen område
  Storvattenkullen höjd   Norrsjön del av Norsjön
  Storviddarmyran myr   Norsjöhöjden bergshöjd
  Storåsmyran myr   Norsjön sjö
  Stridabborren tjärn   Norsjön sjö
  *Strömshell Saknas   Norsjötjälen skogsskifte
  Surpussberget berg   Norsjötjälen bergkulle
  Surpussbäcken bäck   Norsjöviken vik
  Surpussen tjärn   Nortjärnen myrpuss
  Svanabäcken bäck   Norudden udde
  Svanamyran myr   Notberget bergshöjd
  Svanasjön sjö   Notisttegen åker
  Svardzskatan, se Ramöudden udde   Nybergs bron bro
  Svartberget berg   Nyboms backen backe
  Svartsjöklippen höjd   Nybruket åker
  Svartsjön sjö   Nydalskullen bergkulle
  Svartsjön sjö   Nyfärjställe tilläggsplats
  Svartsjön tjärn   Nyinget åker
  Svartsjön tjärn   Nyintaget åker
  Svartsjön sjö   Nyskalet väg
  Svartsjön sjö   Nylandsvägen landsväg
  Svartsjön sjö   Nyströms lillholmen holme
  Svartsjön sjö   Nyströms slåtten slått
  Svartsjöån å   Nyåkern åker
  Svartvattenbäcken bäck   Nyåkern åker
  Svartvattenkullen höjd   Nyåkern åker
  Svartvattenmyran myr   Nyåkern åker
  Svartvattna, se Abborrtjärn sjö   Nyåkerstegen åker
  Svartvattnet tjärn   Nyåkerstegen åker
  Svartvattnet tjärn   Näs blötmyren myr
  Svartvattnet tjärn   Näsdrevsudden udde
  Svartvattnet tjärn   Näsen Saknas
  Syrhusberget berg   Näsens område
  Såghöjden höjd   Näset deltaland
  Sågmon ägomark?   Näset bergudde
  *Södre draffuelskatann skär /Se   Näset udde
  Sör-Norsjön sjö   Näset strand
  Sötåsberget berg   Näset slått
  Tallmyran myr   Näset näs, nu brädgård
  Tallmyrorna myrar   Näsfäbodmyren myr
  Tappberget berg   Näshöjden bergshöjd
  Tegelbruksudden udde   Näslångmyren myr
  Tjärnvallen idrottsplats   Näsudden udde
  Tjärtoberget berg   Näsån avlopp
  Tolvpussmyran myr   Nässkogen skog
  Tranepussen tjärn   Nätingsudden udde
  Trappberget berg   Odalägorna äng
  Trappberget berg   Ol Jons myren åker
  Trappberget berg   Olabackhöjden bergshöjd
  *Trappbergspussen tjärn   Ol Jons torpet åker
  Trehörningen sjö   Ollesmyrarna myrar
  Trehörningen sjö   Ombergs berget bergshöjd
  Trehörningen sjö   Ombrgs gärdan område
  Trehörningssjön sjö   Oringsberget bergshöjd
  Trollhem skogsmark   Oringsslåtten slått
  Trollhemsberget berg   Oringsslåttsvedjan äga
  Trollkäringberget berg   Orrkullsbacken Saknas
  Trångtomyran, Nedre myr   Orrmyrarna myrar
  Tullersvedjeberget berg   Orrmyren myr
  Tunnan strandområde   Orrmyren myr
  Tvåbäckarna skogsområde   Orrmyren myr
  Törberget berg   Orrmyrmon skogstrakt
  Tövalitet myr   Ovan vägen Saknas
  Upp-i-kälen utmark /Se   Oxslåtten slått
  *Utansjö åå å   Oxtomyren myr
  Utansjöån å   Partegen åker
  Utansjöån avlopp /Se   Pellesberget(?) bergshöjd
  *Utö Saknas /Se   Per Anders myrbacken bergshöjd
  Vackermyran myr   Per Anders myren myr
  Walangs öhn, se Vålön ö   Per i Pik åker
  »walangs ön», se Vålön ö   Pestbacken område
  Valgrensmyran myr   Pilbacken backe
  Vallangersberget berg   Pingstabäcken del av Rudtjärnsbäcken
  Vallkälen utmark /Se   Pjuke område
  Vallån å   Pjukmon område
  Vattevården holme?   Politiska hörnan del av väg
  Vedaviken vik   Postgärdan åker
  Vedudden udde   Postmyren myr
  Viklandersmyran myr   Prostvägen väg
  Vitmossamyran myr   Prästberget bergshöjd
  Vitstenhöjden höjd   Prästberget bergklack
  Vitstenmyran myr   Prästgrinden övergång
  Vitvattnet tjärn   Prästholmen holme
  Vitvattnet tjärn   Pungarmyran myr
  Vitvattnet sjö   Pussbäcken avlopp
  Vitvattnet tjärn   Pussen tjärn
  Vitvattnet sjö   Pussen hårdvallsäng
  Vålmyran myr   Pusslåtten slått
  Våltjärnberget berg   Pussmyren myr
  Vålångersbäcken bäck   Pålmyren myr
  Vålångersviken havsvik   Ralsäng åker
  Vålångsudden udde   Rambodbäcken bäck
  Vålön ö   Rambodmyrarna myrar
  Vålön ö   Rambodslåtten slått
  Vålön ö   Rambodåsen bergshöjd
  Vålön ö   Ramsjösjön sjö
  Vålön ö   Ramsjöskogen skog
  Vålön ö   Ramstets gärdan beteshage
  Wålångsöön, se Vålön ö   Ramsåsskogen skog
  Västansjöberget berg   Ramsåsmyren myr
  Västansjöbäcken bäck   Ramviksskogen skog
  Västansjöpussen tjärn   Ramviks stormyren myr
  Västbybäcken bäck   Ramvikvallbacken backe
  Västbyviken vik   Ramviksön holme
  Västerflärken tjärn   Ramöudden udde
  Väster-, Mellan-, o. Ytter-Hansjön sjöar   Regnsvedjan skogstrakt
  Väster-, Mellan- o. Ytter-Hansjön sjöar   Remmaren åker
  Västerhansjön sjö   Risinget åker
  Västersthöjden höjd   Rislandsåbron bro
  Ytervåhltierna, se Neder-Våltjärnen tjärn   Rislandsån å
  Yteråtierna, se Neder-Våltjärnen tjärn   Ritjärnbäcken avlopp
  Ytterflärken tjärn   Ritjärnen tjärn
  Ytter-, Mellan- o. Väster-Hansjön sjöar   Ritjärnkullen bergshöjd
  Ytter-, Väster- o. Mellan-Hansjön sjöar   Rockeviken vik
  Ytter-Hansjön sjö   Rudtjärnberget bergshöjd
  Ytterhansjön sjö   Rudtjärnen tjärn
  Ytter-Hansjön sjö   Rudtjärnsbäcken avlopp
  *Ytterstsvedjen terräng   Rumpsvedjan område
  *Yttervaltjärn sjö   Rumptegen åker
  Åbordz fårehäll del av Åbordsön   Rumptegen åker
  *Åbordz nesset näs   Rundtegen åker
  Åbordssundet sund   Rundtegen åker
  Åbordsviken vik   Råbergs berget bergshöjd
  Åbordsön ö   Råbergsgärdan område
  Åbordsön ö   Råbergsviken vik
  Åbordsön ö   Råbergsviksudden, Södra udde
  Åbordsön ö   Råbergs vägen väg
  Åbordsön ö   Roberts bron bro
  Åbordsön ö   Råggärdan åker
  Åbordsön ö   Råginget åker
  Åbordsö ö   Rågänget äga
  Åbordsön ö /Se   Röjningen äng
  Åbordsön ö /Se   Rödklippen bergshöjd
  Åbordsön ö   Rödmyrberget bergshöjd
  Åbordsön ö   Rödmyren myr
  Åbordsön ö   Rödmyren myr
  Åbordsön ö   Rödmyren myr
  Åbordsön ö   Rödtjärnen tjärn
  Åbordsön ö   Rödtjärnsberget bergshöjd
  Åbordsön ö /Se   Rödtjärnsbäcken avlopp
  Åbordsön ö /Se   Rödtjärnsmyrarna myrar
  Åbordsön ö /Se   Röjarbacken backe
  Årstaberget berg   Rönnlandet åker
  Åsberget berg   Rönnmyren myr
  Åsberget berg   Rönnmyren myr
  Åsbergmyran myr   Rönstorpet åker
  Älgbrunnet tjärn   Rörmyrberget bergshöjd
  Älgbrunnsbäcken bäck   Rörmyren myr
  Öfverråtierna, se Över-Våltjärnen tjärn   Rörmyren myr
  »öfvervall kiern», se Över-Våltjärnen tjärn   Röskogen skog
  Ögeltjärnen tjärn   Samuelsmyren småmyrar
  Ögeltjärnsberget berg   Sand samfälldhet
  Ögeltjärnsbäcken bäck   Sandbacken backe
  *Önskargrundet grund?   Sandbacknäset, se Sandbacksvedjan Saknas
  Önskarudden udde   Sandbacksvedjan område
  *Örskärsgrundet skär   Sandbäckarna slått
  Östbybodberget berg   Sandbäcken bäck
  Östbybäcken bäck   Sandfallet område
  Östbytjärnen tjärn   Sandgrubban område
  Östbytjärnen tjärn   Sandgrubbstycket åker
  Östersthöjden höjd   Sandkullen åker
  Övergårdstjärnen sjö   Sandsvedjan åker
  Över-Våltjärnen tjärn   Sandtegen åker
  Över-Våltjärnen tjärn   Sandudden udde
  Över-Våltjärnen tjärn   Sandviken vik
  Över-Våltjärnen tjärn   Schakten sandtag
  Över-Våltjärnen tjärn   Segtegen åker
      Segtegen, Norra åker
      Selagårdsberget, se Gårdberget Saknas
      Selasjön se Storselssjön Saknas
      Selaån avlopp
      Selandsgärdan område
      Selavägen se Gammelsvägen Saknas
      Selasjön, se Storselssjön Saknas
      Selins backen backe
      Seljebacken sluttning
      Seljemyren myr
      Seljeslåttarna slåttar
      Seljorna avlopp
      Selsberget bergshöjd
      Selsmyren myr
      Sexpussmyren myr
      Sexlitremyren myr
      Sigridgärdan område
      Simoberget bergshöjd
      Simoberget bergshöjd
      Simodalen myr
      Simodalen dalgång
      Simomyren myr
      Simtegen åker
      Sjupussmyren myr
      Själanssjön sjö
      Själandssjön sjö
      Själandssjön sjö
      Sjöarna sjöar
      Sjölanders berget bergkulle
      Sjötegen åker
      Sjöänden del av Sjölandssjön
      Skalberget bergshöjd
      Skalet bergshöjd
      Skalet dalgång
      Skalmyren myr
      Skalslåtten område
      Skalvägen väg
      Skalvägen väg
      Skambrännorna område
      Skarpmyrberget bergshöjd
      Skarpmyrdalen dalgång
      Skarpmyren myr
      Skarpänget slått
      Skarrmyrarna myrar
      Skarrmyrberget bergshöjd
      Skebodviken vik
      Skitjärnbäcken avlopp
      Skitjärnen tjärn
      Skitjärnsbacken område
      Skitjärnsberget bergshöjd
      Skitjärnsmyren myr
      Skoglunds udden udde
      Skogssjön sjö
      Skogstjärnen Saknas
      Skolbacken backe
      Skorsvikberget bergshöjd
      Skorsviken vik
      Skottjärnen tjärn
      Skottjärnsberget bergshöjd
      Skottjärnsbäcken bäck
      Skridmyren myr
      Skåreberget bergshöjd
      Skårebergsviken vik
      Skäktströmmen del av Vallån
      Skällåmyren(?) myr
      Slåtten slått
      Slåttersvedjan, Övre slått
      Slåttnäset udde
      Slåttsvedjan åker
      Slåttsvedjan område
      Slåttsvedjan bete, skogsmark
      Slåttsvedjorna slåttrar och betesmark
      Slätstranden område
      Slätstrandsudden udde
      Smalsjöhällan berghälla
      Smalsjön del av Själandssjön
      Smaltjärnen tjärn
      Smaltjärnsberget bergshöjd
      Smedjebacken område
      Smedjestycket åker
      Småhällorna backe
      Snareberget höjd
      Snareberget berg
      Snedberget bergshöjd
      Snedbergshöjden bergshöjd
      Snedbergsmyren myr
      Snibben udde
      Snättsundet sund
      Snödskallmyran myr
      Snödskallmyren myr
      Sorteringsstället skiljeställe
      Spirberget del av Möckelsjöberget
      Springarhuggstet skogsområde
      Spångmyrarna myrar
      Spångmyrbäcken bäck
      Spångtegen åker
      Stalltegen åker
      Starrviken vik
      Stekpannan skrabbslått
      Stekpannan slått
      Stekpannberget bergshöjd
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnsmyren myr
      Stendalen dalgång
      Stenmyren myr
      Stenmyrhöjden bergshöjd
      Stenmyrkullen skogsområde
      Stenstycket åker
      Stora klippen bergshöjd
      Storberget bergshöjd
      Storblötmyren myr
      Storbrännmyren myr
      Storbyberget bergshöjd
      Storbyxmyren myr
      Stordalen dalgång
      Storfallet åker
      Storflärken puss
      Storgumåsmyren myr
      Storgårdsviken vik
      Storhammartegen åker
      Storhällsjön sjö
      Storladberget bergshöjd
      Storlaget skogstrakt
      Storlagklippen bergshöjd
      Storlägdan åker
      Stormon område
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stornäset udde
      Stornässlåtten slått
      Storrosenlunds myren myr
      Storröset röse
      Storrösmyren myr
      Storsand åker
      Storseladammet dammbyggnad
      Storselsbron bro
      Storselssjön sjö
      Storselsskogen skog
      Storslåttsvedjan område
      Storstycket åker
      Stortegen åker
      Storto dalgång
      Storviddarbäcken avlopp
      Storviddarmyren myr
      Storåsmyren myr
      Strandsvedjan område
      Strandsvedjan område
      Striabbarn tjärn
      Strupen område
      Strömnyåkern åker
      Ströms slått
      Strömffallsholmen Saknas
      Stubblandgrubban vik
      Stubbsvedjan område
      Stubbsvedjan skogstrakt
      Sundströms backen bergshöjd
      Sundströms bäcken slått
      Sunnansjöänget äga
      Surpussen myrpuss
      Svalslått-tegen åker
      Svanabäcken bäck
      Svanabäcken slått
      Svanakullen Saknas
      Svanamyren myr
      Svanasjökullarna bergshöjder
      Svanasjömyren myr
      Svanasjön sjö
      Svanaslåtten slått
      Svanaslåtten slått
      Svartberget höjd
      Svartpussen myrpuss
      Svartsjödammet dammbyggnad
      Svartsjöklippen bergshöjd
      Svartsjön sjö
      Svartsjöån del av Utansjöån
      Svarttingsvedjan slått
      Svartsvedjan område
      Svartvattenbäcken avlopp
      Svartvattenkullen bergshöjd
      Svartvattenmyren myr
      Svartvattenmyren myr
      Svartvattnet tjärn
      Svartvattnet tjärn
      Svartvattnet puss
      Svarvarberget bergshöjd
      Svavelkisgruvan svavelfyndighet
      Svedjebacken skogstrakt
      Svedjorna skog
      Svedjorna område
      Svinlöten område
      Svinskinnet åker
      Syrhusberget bergshöjd
      Sytegen, Södra åker
      Sågen Saknas
      Såghöjden bergshöjd
      Sågmon allmänning
      Sågån å
      Söderdalsstycket åker
      Södra ägor
      Sörbacken område
      Sörbyggden bygden
      Sörnorsjön del av Norsjön
      Sörsjön del av Norsjön
      Sörtjärninge odlat område
      Sötåsberget bergshöjd
      Tallflaten åker
      Tallmon tallmo
      Tallmyrarna myrar
      Tallmyrarna myrar
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tappberget äldre namn för nuvarande Kolberget
      Tegelbruksviken namn på Foröviken, Västra
      Tjäderflärken tjärnpuss
      Tjälen skogskifte
      Tjälen skogstrakt
      Tjällarsvedjan område
      Tjälsbäcken bäck
      Tjälstegen åker
      Tjälssvedjan åker
      Tjälsvedjeberget bergshöjd
      Tjälsvedjetjärnen tjärn
      Tjäretoberget bergshöjd
      Tjäretoberget bergshöjd
      Tjärflärken, se Tjäderflärken Saknas
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnen ägor
      Tjärningesbacken backe
      Tjärningesån flöde
      Tjärnmyran åker
      Tjärnsberget bergshöjd
      Tjärnsbäcken bäck
      Tjärnsvedjan odlat område
      Tolvpussmyren myr
      Torpet slått
      Torvströmyren myr
      Torrberget bergshöjd
      Tranmyrberget bergshöjd
      Tranmyren myr
      Tranpussbäcken avlopp
      Tranepussen myrpuss
      Tranåmyren myr
      Trappasjöbacken sluttning
      Trappberget bergshöjd
      Trappbergsklinten bergshöjd
      Trapporna bergshöjd
      Trehörningen sjö
      Trehörningssjön, se Trehörningen Saknas
      Tremanssvedjan åker
      Trepussmyren myr
      Trepussmyren myr
      Trollhem skogstrakt
      Trollhemsberget bergshöjd
      Trollkäringberget bergshöjd
      Trångtomyran myr
      Trångtomyren, Nedre myr
      Trädgårdsflatan område
      Träsk ägonamn
      Träsket odlat område
      Träsktjärnen tjärnpuss
      Trättriset slått
      Tullersvedjan område
      Tullersvedjeberget bergshöjd
      Tunnan slått
      Tunnbäcken bäck
      Tuvtegen åker
      Tvåbäckarna område
      Tvättudden udde
      Tyska lägdor och dalgång
      Tyska lägdor och dalgång
      Tämgårdssvedjan (?) område
      Tövalitet myr
      Tövalitmyren myr
      Uppe i hägnen beteshage
      Uppe på berget bergshöjd
      Uppe i Ramviksvågen skogstrakt
      Uppe i svedjan bete
      Uppe-i-Tjälen, se Tjälen skogskifte
      Uppstomyren(?), se Oxtomyren Saknas
      Upp sönner ån bete
      Upp över nygården Saknas
      Utansjöån avlopp
      Ut på liden skogstrakt
      Utansjöån avlopp
      Ute i noret änden av Fäbodsjön
      Ut-i-kälen, se Tjälen äga
      Vackermyren myr
      Vagnberget bergshöjd
      Valgrens myren myr
      Valsvedjan skogstrakt
      Vallhamnen vik
      Vallskogen del av skog
      Valltjälen skogskifte
      Vallån avlopp
      Valtjärnsedet åker
      Valtodinneltegen åker
      Vargmyren myr
      Vargmyren myr
      Varsnibben udde
      Varsnibben udde
      Vattenkullen bergshöjd
      Vattenvården metarplats
      Vedaskogen skog
      Vedaslåtten slått
      Vedaviken vik
      Vidje ägor
      Viken åker
      Viklanders myren myr
      Viklunds myren myr
      Viksvedjan område
      Vilhällan sten
      Vintermyran myr
      Vitgärdsknösen område
      Vitgärdsskiftet åker
      Vitmossamyren myr
      Vitvattenbäcken avlopp
      Vitvattnet tjärn
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vålmyren myr
      Vålsingsudden udde
      Vålångsbäcken bäck
      Vålångsskogen skog
      Vålångsviken vik
      Vålön ö
      Vålön ö
      Vålön ö
      Vålön ö
      Västansjöberget bergshöjd
      Västansjöbäcken bäck
      Västansjölillberget Saknas
      Västansjöskogen skog
      Västbybäcken bäck
      Västbyskogen skog
      Västbyviken vik
      Västeråkern åker
      Väst i hammaren område
      Väst i hägnen bete
      Väst i myren slått
      Väst på Noret område
      Västerflärken myrpuss
      Västerkullarna del av kullarna
      Västerlångmyrberget bergshöjd
      Västerlångåkern åker
      Västersjön del av Själandssjön
      Västersmaltegen åker
      Västersthöjden bergshöjd
      Västerägan åker
      Västersttjärnen tjärn
      Väst sönner ån åker
      Ysta ån åker
      Ytterflärken myrpuss
      Ytteråkern åker
      Åberget, se Middagsberget Saknas
      Åbacken betesmark
      Åbord ö
      Åbordsviken vik
      Åbordsön ö
      Åbordsön ö
      Åkrarne åkrar
      Åkersvedjan beteshage
      Åkersvedjorna åker
      Åkrarna åkrar
      Ån älv
      Ånäset åker
      Årstaberget bergshöjd
      Årstabäcken bäck
      Årstagruvan malmfyndighet
      Årstaskogen skog
      Ås sågplatsen vattensåg
      Åsberget bergshöjd
      Åsbergmyren myr
      Åslunds gärdan gärda
      Åsmyren myr
      Åspussen puss
      Åsskogen skog
      Åsåkern åkrar
      Åsviken vik
      Återtjärninge odlat område
      Älgbrunnet myrpuss
      Älgbrunnsbäcken bäck
      Ödsberget berg
      Ön se Ramviksön Saknas
      Östbyberget bergshöjd
      Östbybodberget bergkulle
      Östbybodbäcken bäck
      Östbybäcken bäck
      Östbygärdan område
      Östbyskogen skogsområde
      Östbytjärnen tjärn
      Östersthöjden bergshöjd
      Österkullarna del av Kullarna
      Österlångmyrberget bergshöjd
      Österåkern åker
      Öst i åkern åker
      Östra smaltegen åker
      Östersjön del av Själandssjön
      Övergårdstjärnen tjärn
      Övervåltjärnen, se Övergårdstjärnen Saknas

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.