ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nora socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 230 Naturnamn : 848 Bebyggelsenamn : 502 Naturnamn : 2647
Nora sn Abborrgrundet grund Nora sn sn Aftonsto dalgång och väg
Nora sn Alderräveln strandområde Nora sn sn Aftonsto väg
Nora sn /Se *Alffsteenn sälfiske Nora sn sn Alderräveln sandstrand
Nora sn o. tg Allstaberget berg Nora sn sn Alderräveln sandstrand
Nora sn Allstabäcken bäck Sagesmän förteckning Allstabäcken bäck
Nora sn Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Allstahaget gräns
Nora sn Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Allstaholmarna holmar
Nora socken Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Allstalägdorna åkrar
Nora sn Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Allstatjärnen tjärn
Nora socken Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Altinsberget bergshöjd
Nora sn Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Anders Anders backen backe
Nora sn Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Anders nyåkern åker
Nora sn »alstaholmarne», se Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Anders Ers berget udde
Nora sn Allstatjärnen tjärn Sagesmän förteckning Anders Ers viken vik
Nora sn Alstadholma, se Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Ankarberget bergshöjd
Nora sn Alstadholma, se Allstaholmarna holmar Sagesmän förteckning Ankarudden udde
Nora sn Anders-Ersviken vik Sagesmän förteckning Ankarudden udde
Nora sn Ankarberget berg Sagesmän förteckning Ankarviken vik
Nora sn Ankarberget berg Sagesmän förteckning Annerdalen dalgång
Nora sn Ankarudden udde Sagesmän förteckning Annikamyren myr
Nora sn Ankarudden udde Sagesmän förteckning Annikas svedjan inäga
Nora sn Arnikamyran myr Sagesmän förteckning Aschelet slått
Nora socken /Se Asphammaren udde? Sagesmän förteckning Aschel-lägdan Saknas
Nora socken /Se *Backladden gränsmärke Sagesmän förteckning Aschelviken vik
Nora socken Bergdalsberget berg Sagesmän förteckning Asphammaren stenbacke
Nora sn /Se Bergdalsudden udde Sagesmän förteckning Backedalen skogsmark
Nora sn /Se *Berget berg Sagesmän förteckning Backedalssvedjan svedjeland
Nora sn /Se Berghamnen fiskeläge /Se Sagesmän förteckning Backen åker
Nora sn /Se Bergkvistviken vik Sagesmän förteckning Backen åker
Nora sn /Se Björkudden udde Sagesmän förteckning Backen slått
Nora sn /Se Björnbacken backe Förklaringar förteckning Backen, Norr i åker
Noreå sn /Se Björntoberget berg Nora socken Backen, Sör på åker
Nora sn /Se Blisterviken vik Nora socken Backen eller Backsta åker
Nora sn /Se Blistret ö Nora socken Backinget åker
Nora sn /Se Blistret del av holme Nora socken Backsta åker
Nora sn /Se Bodlandet strandområde Nora socken Backstycket åker
Nora sn /Se Bodlandsbäcken bäck Nora sn Backstycket åker
Nora sn /Se Bolandet inäga, åker /Se Nora sn Backsvedjan åker
Nora sn /Se Bolandet strandparti /Se Nora sn sn Backsvedjorna utslåtter
Nora sn /Se Bolandssvedjan slått /Se Nora socken Backåkern åker
*Norrå sn /Se Bolandssvedjan åker /Se Nora socken Badarhällan hälla
Allsta by Bort-i-kälen utmark /Se Nora socken Badstugustycket åker
Allsta by /Se Brandberget berg Nora socken Badstugustycket åker
Berg by Brattberget berg Nora socken Badstustycket åker
Berg by Brattberget berg Nora socken Badstustycket åker
Berg by Brattberget berg /Se Allstakattorna inbyggarbeteckning Badstustycket åker
Berge by Brattbergsudden udde Edsarna inbyggarbeteckning Badstustycket åker
Berghamnen fiskeläge Brattbergsudden udde Grötomsarna inbyggarbeteckning Badstustycket åker
Berghamn by, fiskeläge Brattbergsudden udde Lidskräken inbyggarbeteckning Badstugärdan inäga
Bærghem by Brattbergsudden udde Lideskväk inbyggarbeteckning Badstygärdan inäga
Björås by Brattbergsudden udde Lideskväk inbyggarbeteckning Badstuhällarna berghällar
Björås by /Se Bredmomyran myr Lideskväk inbyggarbeteckning Badstuhällorna berghällar
Björås by /Se Bredmon terräng nordanskogs inbyggarbeteckning Badstuhälludden udde
Björås by /Se Broberget berg Ramstaherrarna inbyggarbeteckning Badstuhälludden udde
Björås by /Se Brudberget berg Uppgårdsarna inbyggarbeteckning Badstuhällviken vik
*Borgen Saknas Brudhällan berghäll upplands bo inbyggarbeteckning Badstulägdan åker
?Bredsätter by Brudmoberget berg *Salomsarna inbyggarbeteckning Badstuåkern åker
Bredsäter by Bråtan höjd? Östanösparven inbyggarbeteckning Badviken badplats
Bredsäter by Bråtaudden udde Östgårdsarna inbyggarbeteckning Bagartegen åker
Bro förr sätesgård, nu by /Se Bråtaudden udde Alderräveln torp Bak i gärdan inäga
Bölen by Bråtaudden udde Allsta by Bak på näset skogstrakt
Bölesta by Bråttbergsudden, se Bråtaudden udde Allsta by Bergdalen dalgång
Eden by Brännlandet terräng Allsta by Bergdalsudden udde
Eden by /Se Brännlandet terräng Allsta by Bergsbacken backe
Eden by /Se Brännmyran myr Amerika utflyttad gård Bergebacken backe
Folkja by Brännskäret ö Amerika hemman Bergen, Norr om myr
Folkja by /Se Brännskäret holme Anders Ers torpställe Berget åker
Folkja by /Se Bynäset näs Berg by Berghamnen vik
Folkja by /Se Bynäset näs Berg by Berghamnrodden strand och vatten
Folkja by /Se Bynäsudden udde Berg by Bergkvistviken del av vik
Folkja by /Se *Bådahällen udde? Berg by Berglandet del av by
Fraltorpet förr torp? Bågahällorna hällar Berge by Bergssjön sjö
Froghi, se Frök by (förr egen sn) Bällesmyran myr Berge by Beteshagen inhägnad
?Frök by Bänkberget berg Berget lägenheter Beteshagen område
?Frök by (förr egen sn?) /Se Bäratoberget berg Berghamn by, fiskläge Bjällmyren myr
?Frök by *Bärgzholman sälfiske Berghamnen fiskeläge Björnbacken backe
Frök by Bölen ägomark Björkänge torpställe Björkholmen holme
?Frök by Bölesmyran myr Björås by Björkstycket åker
?Frök by /Se Bölesnäset näs Björås by Björn område
Frök by /Se Bölestaviken vik Borgen torp och del av hemman Björn formation i berg
Frök by /Se Bölestaviken vik Bredsätter by Björnbacken backe
Gavik, N. bydel Bölestjärnen tjärn Bredsätter by Björneto skogssänka
Gavik, S. bydel Bölestjärnen tjärn Bredsätter by Björnhålet åker och skrabbslått
Gavik by /Se Bölestjärnen tjärn Brita Kajsas stället torp Björnhålet slått
Gavik by /Se Bölestjärnen tjärn Bräntnordlanders krog Björnidet plats
Grubbe by Bölesviken vik Bräntnordlanderstorpet torpställe Björnsvedjan svedjeland
Grubbe by *Daijsten sälfiske Båtsman Allstas torp, se Allstalägdorna Saknas Björnsvedjemyren myr
Gräta by *Daijsten skär /Se Båtsmanstorpet båtsmanstorp Björnto dalgång
Gräta by Dalsbacken höjd Bölen gård Björntoberget bergshöjd
Gräta by Dalsbäcken bäck Bölen by Björntolägdorna åkrar
Gräta by Dalsmyran myr Bölen torpställen Bladmyren myr
Gräta by Dalssvedjan terräng Bölen torpställe Blindhällan klippgrund
Gräta by /Se Degermyran myr Bölesta by Blindhällan stengrund
Gräta by /Se Djuptjärnen tjärn Bölesta by Blindhällan hälla
Gräta by /Se Djuptjärnsberget berg Bölesta by Blindhällan hälla
Gräta by /Se Dumsemyran myr Bölestorpet torpställe Blistret holme
Gräta by /Se Dyön ö Dal sågverk Blistret holme
Grönsvik by Dyön ö Dalen, Norr i fiskelägen Blåshålet del av utägor
Grönsvik by /Se Dyön ö Dalsbacken lägenheter Bockgärdan bete
Grötom by Ed dalsänka /Se Dalskojen ångbåtsbrygga Bodarna, Ute i Saknas
Grätom by /Se Edsberget berg Dals sågverk, se Nyadal Saknas Bolandet strandparti
Grötom by /Se Edsviken vik Eden by Bolandet inäga
Grötom by /Se Engesvijken, se Ingesviken vik Eden by Bolandsbäcken bäck
Grötom by /Se Enskildsmyran myr Eden by Bolandssvedjan slått
Grötom by /Se Ersemalen strandområde Edssågen såg Bolandssvedjan svedja?
Gålsjö torp Fagerliden bergssluttning Edsvikens såg, se Edssågen Saknas Bolandssvedjan åker
Hafsta gård Faraviken vik Erik Hans gård Bondkajen ångbåtsbrygga
Hambergs förr gård? Faxholmen holme Fiskläge, se Hålmala Saknas Bort-i-Tjälen utmark
Hanan (Hanen) = Härnan gårdar /Se Felviken vik Fiskläge, se Hamnen Saknas Brandberget del av Vitansberget
Hol by Finnhamnen vik Folkja bebyggelse Brandberget parti
Hol by /Se Fiell Botn, se Norafjärden fjärd Folkja by Brandberget skogsmark
Hornön by Fiordbotnvijken, se Fjärdbotten vik Folkja by Brattbacken backe
Hornön by Fiählbotn, se Fjärdbotten vik Folkja by Brattbacken backe
Hornön by Fiählbotn, se Norafjärden fjärd Folkja by Brattbackledet gärdsgårdsled
Hornön by Fiähl Bottn, se Norafjärden fjärd Folkja by Brattberget bergshöjd
Hornön by /Se Fiählbottn, se Fjärdbotten vik Folkjansbodarna Saknas Brattberget berg
Hornön by /Se Fjärdbottberget berg Frök by Brattberget berg
Hårsång gd /Se Fjärdbotten vik Frök by Brattbergsudden del av Storön
Hårsång gd /Se Fjärdbotten vik /Se Frök by Brattåkern åker
Härnan gårdar /Se Fjärdbotten vik Frök by Brattåkern åker
Härnatorpet förr torp? Fjärdbotten vik Frök by Brattåkern åker
Höven äldre namn på Klockartorpet /Se Fjärdbotten vik Frök by Brattåkerskiftet åker
Höven äldre namn på Klockartorpet /Se Fjärdbottentjärnen tjärn Frök by Brattänget slått
Höven äldre namn på Klockartorpet /Se Flarcken, se Fyrfisktjärnen tjärn Frök by Bredlandet åker
Höven Saknas /Se Flärken sank mark Fäb. Saknas Bredlandet åker
Höven prästbord /Se Folkja by /Se Fäbodplatsen fäbodar Bredlandet åker
*Höffuan(n) prästbol /Se Fröksberget berg o. triangelpunkt Fäbodplatsen, se Grötansbodarna Saknas Bredmobergen bergshöjd
Kallsta by Folkjaberget berg /Se Färjtomten, se 6 Hornön Saknas Bredmomyren myr
?Kallsta by Folkjansberget berg o. triangelpunkt Församlingstomten, se 13 Salteå Saknas Bredmon skogstrakt
Kallsta by /Se Folkjansbäcken bäck Gamfäbodarna fäbodar Bredmon skogstrakt
Klappsta, se Slipsta gd Friarviken skärgårdsvik Gamfäbodbacken fäbodplats Bredsättbacken backe
Klockartorpet torpställe /Se Fröksmyran myr Gammelgården gård Bredsättviken vik
Klocke by Fröstviken vik Gammelgården gård Bredsättvägen väg
Klocke utjord *Fuskud jord /Se Gavik by Bredåkern åker
Klocke by *Fuskud jord /Se Gavik by Bro åker, slått och bete
Klocke by Fyrfisktjärnen tjärn Gavik by Bro åker, slått och bete
*Kölsviick förr by Fyrholmen holme Glommen hmn Broberget bergshöjd
*Kölswiick f. by Fyrholmen holme Glummen Saknas Brolandet åker
Nyland by Fågelmyran myr Granholmen bebyggelse Bromyren odling, åker
Lappes förr hus? Fågelmyren myr Granholmens stakagård, se 1 Granholmen Saknas Bromyren myr
Lide by Fågelängsmyran myr Grubban torpställe Brostycket åker
?Lide by Fålkjansberget, se Folkjaberget berg /Se Grubbe by Brossvedjorna inhägnat och odlat område
Lövvik by Fårholmen udde Grubbe by Brudberget bergshöjd
Lövvik by Fäbodberget berg Grubbesten bebyggelse Brudbergsknixen backe
Myrsta förr gård? Fäbodberget berg Grubbestens stakagård, se 1 Grubbesten Saknas Brudhällan berghäll
Månbacken område o. gd /Se Fäbodmyran myr Gräta bebyggelse Brudhällan berghäll
Nordvik by Gafvelfjärden, se Gaviksfjärden havsfjärd Gräta by Brudhällan berghäll
Nordvik by Galtryggen berg Gräta by Brudmoberget bergshöjd
Nordvik by Galtryggen berg /Se Gräta by Brudmon skogstrakt
Nordvik by Galtryggen berg /Se Grätansbodarna fäbodar Brunnshusskiftet åker
Nordvik by Gammhamnen sjö Grönsvedjan torpställe Brunnslägdan åker
Nyland by Gammhamnen sjö Grönsvik by Brunnsstycket åker
Nyland by Gammpighällan berghäll Grönsvik by Bryggan berg
Nyland by Gaviken vik Grönsvik by Bryggan plats
Nyland by Gaviken vik Grönsvik by Bryggstugan, Nedom åker
Prästbordet khbost. /Se Gaviken vik Grönviksgrund, se 1 Grönviksgrundet Saknas Bryte åker
Prästbordet khbost. /Se Gaviksbäcken bäck Grönviksgrundet bebyggelse Bryte åker
Prästbordet khbost. /Se Gaviksfjärden vik Grötom by Brytet, Väst i åker
Ramsta by Gaviksfjärden havsfjärd Grötom by Bråtamala strandparti
Ramsta by Gaviksfjärden havsvik Grötom by Bråtan berg
Rossvik by Gaviksskatan udde Gålsjön torpställen Bråtan berg
Rossvik by Glomstjärnen tjärn Gården, Framme i gård Bråtan berg
Rossvik by Granholmen holme Gården, Norr i gård Bråtan berg
Rossvik by Granholmen holme Hafsta (by) gård Bråtan udde
Rossvik by Grinolle berghäll? Hafsta utjord Bråtan berg
Rossvik by Grubbeberget berg Hakaredsuddens stakagård, se 1 Hakarödsudden Saknas Bråtaudden berg
Rossvik by Grubbeklippen berg Hakarödsudden bebyggelse Bräcke åker
Rossvik by /Se Grubbesjön sjö /Se Hammaren, Väst på Saknas Bräcken backe
Rossvik by /Se Grubbesjön sjö Hammarn hemman och handelsbod Brännlandet bete
Ry by *Grubbetresk sjö Hammars gård Brännlandet skogsskifte
Ry by Grubbviken vik Hamnen, Inne i fiskehamn Brännmyren myr
Ry by /Se Grundet holme? Hamnholmen fiskeläge Brännmyren myr
Salum by Gränsviks Fierden, se Grönsviksfjärden fjärd Hamnholms udde, se 13 Lövvik Saknas Brännmyren åker
Salom by Grätabäcken bäck Hanaberget och Taskhällan bebyggelse Brännmyrskiftet åker och äng
Salom by /Se Grönberget berg Hanabergets och Taskhällans flottnät Saknas Brännorna skogstrakt
Salom by /Se *Grönsviksberget = ?Röåsen bergshöjd /Se Havsta bebyggelse Brännskäret del av Brännskärudden
Salom by /Se Grönsviksfjärden fjärd Havsta utgods, se 1 Havsta Saknas Brännskäret holme
Salom by /Se Grönsviksfjärden fjärd Hellgrenstomten, se 16 Ry Saknas Brännskärudden udde
Salom by /Se Grönsviksfjärden fjärd Hol by Bränntorsberget berg
Salom by /Se Grönsviksfjärden havsvik Hol by Brännvinsto dalgång
Salom by /Se Grönsviksfjärden vik /Se Hol by Buten åker
Salomssvedjan förr gård? Grönsviksfjärden fjärd Holsbodarna fäbodar Buten udde
Salteå, N. bydel Grönsviksfjärden fjärd Hombergs torp Buten udde
Salteå, S. bydel Grönsviksfjärden havsvik Hornsvedjan torpställe Butledet gärdesgårdsled
Salteå by Grönsviksfjärden vik Hornöbacken lägenheter Bynäsberget bergshöjd
Salteå by /Se Grönsviksflasen holme Hornöholmarna bebyggelse Bynäset näs
Salteå by /Se Grönsviksflasen holme Hornöholmens flottnät, se 2 Hornöholmarna Saknas Bynäset udde
Skallsta by Grönsvijksgrunne, se Grönsviksflasen holme Hornön bebyggelse Bynäslandet strand
Skallsta by Grönviksfjärden vik Hornön bebyggelse Bynästo dalgång
Skallsta by Grönviksflasen holme Hornön by och ångfärjeställe Bynäsudden udde
Skullersta by Grönviksgrunne, se Grönviksflasen holme Håkans gård Byxhösen inägor
Skullersta by Gröthamn skärgårdsvik Hålmala fiskeläge Byön, se Dyön Saknas
Skullersta by Grötomsberget berg Hålmala fiskeläge Bågahällarna berghällar
Skärsäter by Grötomsinget ägomark Hålsång torp Bånggärdan inhägnad
Skärsäter by Gubbstenen sten Hålsång utmark Båtbacken stenbacke
Skärsäter by Gullön ö Hålsång utmark Båtlänningen del av strand
Skärsätt by /Se Gullön halvö Hålsång utmark Båtlänningen del av strand
Slipsta gd /Se Gullöudden udde Hårsang förr torp, nu sommarbebyggelse Båtlänningssvedjan inäga
Slipsta gd /Se Gullöviken, Inre vik Hårsang förr torp Båtsmansbetan åker
Slipsta gd /Se Gullöviken, Yttre vik Häggnäset fäbodar Båtsmansnyåkern Saknas
Slipsta gd /Se Gumsmyran myr Härnan gårdar Båtsvedjan slått
Slipsta gd /Se Gumåsen ås Hörsång, se Hålsång Saknas Båtsvedjeberget bergshöjd
Smörlösa gd Gunönn se Gullön ö Höven Saknas Bäckinget åker
Svartnora by Gusterberget berg Inge båtsmanstorp Bäckstycket åker
Svartnora by Gusterviken vik Jan Jans torpet torp Bäckstycket åker
Svartnora by Gålsjöbäcken bäck Jan Pers torpställe Bäckstycket åker
Svartnora Saknas Gålsjön sjö Jons gård Bäckstycket åker
Svegsta by Gålsjön sjö Jons gårdsnamn Bäcksvedjan åker
*Svidie Saknas Gålsjön sjö Jons gårdsnamn Bäcksvedjan åker
Tjärne by Gålsjön sjö Kallsta by Bäcksvedjan åker
?Tjärne by Gålsjön sjö Kallsta by Bäckåkern åker
Torrom by Gålsjön sjö Kallsta by Bäckänget slått
(?)Torrom by Gålsjösjön sjö /Se Kallsta by Bällesmyren myr
Torrom by /Se Gålåberget, Södra berg /Se Kallsta by Bänkarna avsatser
Torrom by /Se Gånswijks Fiärden, se Gaviksfjärden vik Kardells båtsmanstorp Bänkberget bergshöjd
Torrom by /Se Gårdsiön, se Norrsjön sjö Kardells torpet båtsmanstorp Bänkberget bergshöjd
Torrom by /Se Gårdsiön, se Norrsjön sjö Katrinas backen båtsmanstorp Bänkbergsmyren myr
Torrom by /Se Gåsberget berg Kattersmyren torp Bänken avsats
Torrom by /Se Gåwijken, se Gaviken vik Kattersmyren torp Bäratoberget bergshöjd
Utvik by Hagelettan terräng Kistberget, se 1 Svensudden Saknas Bäraton dalgång
Utvik by /Se Hakarydsberget berg Klockartorpet torpställe Bäraton dalgång
Valshuvudet torp /Se *Hakarydsudden udde Klocke bebyggelse Bölen odlat område
Vårholma gd /Se *Hakaröd fiske Klocke by Bölen inägor
Ärsta by *Hakaröd fiske /Se Klocke by Bölesbacken backe
Östanö by Halmstubberget berg Klockestrand by Bölesberget bergshöjd
Övergård by Halsen strandområde Klockestrand del av by Bölesberget bergshöjd
?Övergård by Halsviken skärgårdsvik Klockestrand villor och smålägenheter Bölesbetet betesmark
?Övergård by Halvmarkberget berg Knösen gårdsplats Bölesmyren myr
Övergård by /Se Hamnberget berg Kraftstationen kraftstation Bölesmyren slåttesmyr
Övergård by /Se Hamnen vik Kroksvedjan torp Bölesmyren utslått
  Hamnholmen ö Kroksvedjan torpställe Bölestafjärden del av Norafjärden
  Hamnholmen ö Landsvedjan torpställe Bölestaholmen Saknas
  Hamnholmen holme Landsvedjan torpställe Bölestahaget skogsgräns
  ?Hamnholmen holme Lantbruksskolan lantbruksskola Bölestaholmen, se Brännskäret Saknas
  Hamnholmen holme Lide bebyggelse Böleste åker
  Hamntjärnen tjärn Lide by Bölestjärnen tjärn
  Hamntoberget berg Lide by Bölestjärnen tjärn
  Hamptjärnen tjärn Lide by Bölesviken vik
  Hamptjärnen tjärn Lide by Dalbacken del av inägor
  Hamptjärnen tjärn Lide by Dalen del av inägor
  Hamptjärnen tjärn Lide by Dalen gångstig
  Hamptjärnsberget berg Lide by Dalen Saknas
  Hamptjärnsbäcken bäck Lide utgods, se 3 Lide Saknas Dalen betesmark
  Hamskata, se Granholmen holme Lillholmsudden bebyggelse Dalen slått
  Hanat...rgudden, se Härnasudden udde Lillholmsuddens stakagård, se 1 Lillholmsudden Saknas Dalen, Nere på åker
  Hangholmen, se Hamnholmen holme Linsänkningsplatsen, se 14 Salteå Saknas Dalen, Ute i slått
  Hangholmen, se Hamnholmen ö Lisa torp Dalsbacken backe
  *Hangholmen holme Långsvedjan torpställe Dalsbacken skogstrakt
  Haralunden terräng Långänget torpställen Dalsbergen berg
  Harselmyran myr Långänget torpställen Dalsbäcken svedjeland
  Hatten höjd Långängsbruket, se 13 Rossvik Saknas Dalsladan lada
  Havviksberget berg Långängsskiftet, se 14 Rossvik Saknas Dalssvedjan åker
  Helvetesberget berghöjd /Se Lövvik bebyggelse Dalssvedjan betesmark
  Hernöholmen, se Hornöholmarna holme Lövvik bebyggelse Dalssvedjan svedjeland
  Herrgårdsberget berg Lövvik by Dalssvedjan skogstrakt
  Hiternäset udde Lövvik by Dalssvedjan svedjeland
  Holmberget berg Lövvik by Dalstegen åker
  Holsandviken vik Lövvik by Dammet, Ned på dammbyggnad
  Holsklippen berg /Se Lövvik by Dankes svedjan svedjeland
  Holsklippen höjd Manels torpet torpställe Dansarhällorna berghällar
  Holsklippen sjömärke /Se Milstabbarna torpställe Degermyren myr
  *Holsströmmen vattendrag /Se Milstabbarna torpställe Dikesstycket åker
  Hommelvijken, se Hummelviken vik Munters torpet båtsmanstorp Djupdalen dalgång
  Hornöberget bergmassiv /Se Myskelinget hemman Djupdalen ställe
  Hornöberget berg Myllstabbarna torpställe Djupdalsviken del av Korssjön
  ?Hornöberget berg Myrarna gård Djuphällmon strandparti
  Hornöholmarna holmar Myrsta torp Djupsvedjan skogstrakt
  Hornöholmen, se Fyrholmen holme Myrsta torpställe Djuptjärnen tjärn
  Hornökrången bergshöjd Myrsta by Djuptjärnsberget bergshöjd
  Hornökrången udde Myrsta torpställe Djupvarpet notvarp
  Hornö-krången bergshöjd /Se Målartorpet torpställe Draged del av landrygg
  Hornön, se Vargön ö Månbacken område Draged del av landrygg
  Hornön, se Vargön ö Mörkret, se 1 Svensudden Saknas Dragedet del av näs
  Hornön halvö Nere vid bron område Dragedet väg
  Hornön halvö Nils Jans torpställe Draget plats
  Hornön halvö Nils Nils torp Drävja inäga
  Hornön halvö /Se Nisjgården gård Drävjsvedjan svedjeland
  Hornön udde Norafjärdesn sågv., se Noraström Saknas Dumsigmyren myr
  Hornön halvö Noraström ångsåg Dyön holme
  Hornön ö Noraström poststation Ed dalsänka
  Hornön halvö /Se Noraströms sågen, se Noraström ångsåg Edins backen backe
  Hornön ö /Se Nordvik by Edins täppan betesland
  Hornöviken, Norra och Södra vik /Se Nordvik by Edsberget bergshöjd
  Hornöviken vik Norrbyn del av by Edsviken vik
  Hummelviken vik Norrbyn, se Norrsalteå Saknas Edsviken vik
  Hummelviken vik Norrbyn Saknas Ekerbacken inäga
  Hundberget berg Norrgovik gårdar Eldsviken inäga, åker
  Hundhålet vik Norrlövvik gårdar Eldsviksbacken inäga
  Hundhögen åkerbacke? Norrsalteå del av by Eldsvikshammaren inäga
  Håkansmyran myr Nya Dal sågverk Elgtro åker
  Hålmalen strandområde Nyadal sågverk Elias berget bergudde
  Hålsångbäcken bäck Nyland bebyggelse Enskiltsmyrberget bergshöjd
  Hålsångviken skärgårdsvik Nyland bebyggelse Enskiltsmyren myr
  Häggnäset näs Nyland by Enskiltägan åker
  Hällbrinken backe /Se Nyland by Erik Anders åker
  Häringet ägomark Nylandsstranden torpställen och lägenheter Erik Ers myren myrslått
  Härnasberget berg Nyåkern båtsmanstorp Erik Jacks mala strandparti
  Härnasudden udde Nyåkersgärdan torpställe Esjemala strandparti och vik
  Härnasudden udde Näset torpställen Esjemalsklippen bergshöjd
  Härnasviken vik Nästorpet torpställe Estmans viken namn på Torpviken
  Hässjemyran myr Nästorpet torp Fagerliden bergssluttning
  Hästberget berg Näsudden torpställe Fagerliden bergssluttning
  *Höffuan jord /Se Ol Ers torpet torpställe Falkberget bergshöjd
  Högbacken terräng Ol Larstorpet torp Faraviken inbuktning
  Högberget berg Oppgårds bebyggelse Farfars inget inäga
  Högberget berg Oppigården bebyggelse Farfarsstycket åker
  Högmyran myr Oxhålet torpställe Farfarsstycket åker
  Högmyrberget berg Oxhålstorpet torpställe Farfarsstycket åker
  Högmyrtoet terräng Per Anders gårdstomt Farfarsstycket åker
  Hönsättberget berg Per Jons gård Farsmors nybygget åker
  Ingesberget berg Per Janes gård Farsmosnybygget åker
  Ingesviken vik Per Ers gården gård Fastersstycket åker
  Ingesviken vik Per Nils torpet torpställe Farmorsstycket åker
  In-i-kälen utmark /Se Per Ols backen gård Farmorsstycket åker
  Innerholmen del av Allstaholmarna Petters gård Farmorsstycket åker
  Jon-Nilsberget berg Petters bebyggelse Farmorstegen åker
  Jungfruberget berg Pettes gårdsnamn Faxholmen holme
  Jungfruskäret holme Prästbordet jord Faxholmssundet sund
  Kallkällbäcken bäck Ramsta by Felviken vik
  Kallstaudden udde Ramsta by Felviken vik?
  Kallstavolmen område Ramsta by Felviken vik
  Kalmanto sänka? Ramsta by Filbyttberget del av Långberget
  *Kalffuandzholman sälfiske Ramsta by Finnhamnen vik
  *Kalffuandzholman holmar /Se Ramsta by Fjället bete och inägor
  Kalfhufvud, se Vålshuvudet udde Ramsta by Fjällskiftet åker
  Kalvholmen holme Ramsta by Fjällåkern Saknas
  Kalvholmen holme Ramsta by Fjärdbottberget berg
  Kalvholmen del av holme Ramstalide hmd Fjärdbotten vik
  *Kapelbergzråd råmärke? Ramstasågen bäcksåg Fjärdbotten vik
  Kapellberget berg /Se Rossvik bebyggelse Fjärdbottentjärnen tjärn
  *Kappelbergsrå råmärke Rossvik by Fjärdbottentjärn tjärn
  Karnaviken skärgårdsvik Rossvik by Fjärdbott-tjärnen tjärn
  Kassjön sjö Rossvik by Fjärdbottviken del av Norafjärden
  Kattisan ägomark Rossvik by Flarlandet strand
  Kattismyran myr Rumpen torpställen Flarlandet strand
  Killingberget berg Rumpskiftet, se 14 Lövvik Saknas Flarlandet strand
  Killingholmen ö Ry bebyggelse Flarlandet plats
  Killingholmen del av holme Ry bebyggelse Flasan skär
  Killingholmen ö /Se Ry by Flasen grund
  Killingklacken berg Ry by Flasen grund
  Killingklacken berg Ry by Flaten åker
  Killingklacken höjd Rösätt torpställe Flaten åker
  *Kistbergudden udde Salom by Flatlägdan åker
  *Kistbergudden udde Salom by Flintbruket hässjegärda
  Kistberget berg Salom by Flintbruket hässjegärda
  Kistberget parti av kuststräcka /Se Salteå bebyggelse Flärkarna bete
  *Kistbergudden udde Salteå bebyggelse Flärken tjärnpuss
  Klackberget berg Salteå bebyggelse Flärken tjärn
  Klammersudden udde Salteå bebyggelse Flärken tjärn
  Klimpen skär Salteå bebyggelse Flärken myrpuss
  Klockarviken vik Salteå by Flärken myrpuss
  Klockeliden skogsmark Salteå by Flärken myr
  Klockesjön sjö Salteå by Flärken åker
  Klockesjön sjö Salteå by Flärkgärdan äga
  Klockesjön sjö /Se Salteå pst Folkansberget bergshöjd
  Klockesjön sjö Salteå Åns kvarn o. Kraftlägenhet, se 16 Salteå Saknas Folkjabacken backe
  Klockesjön sjö Sandsvedjan by Folkjaberget, se Tjärtunnberget Saknas
  Klockesjön sjö Sandsvedjan del av by Folkjaberget berg
  Klockesjön sjö Sandöudden bebyggelse Folkjansbäcken avlopp
  Klocketjärnen tjärn Sandöuddens stakagård, se 1 Sandöudden Saknas Folkjansmyrarna myrar
  Klockeviken vik Sjöbodarna sjöbodar Folkansskogen byskog
  Klubben udde Sjöbodhällan bebyggelse Fram i inget odlat område
  Klubbudden udde Sjöbodhällans stakagård, 1 Sjöbodhällan Saknas Fram om gården åker
  Klunsen sten? Sjöbogärdan, se 4 Nyland Saknas Framåekrn åker
  Kläppen höjd Sjöbäcken villaplats Frimodgärdan inäga
  Kolbotten Saknas Skallsta by Främmerhålet to
  Kolhuslandet strandområde Skallsta by Främmerängsstycket åker
  Kopparberget annat namn på Södra Gålåberget /Se Skallsta by Fröks storberget bergshöjd
  Korssjön sjö Skallsta by Fröschtviken del av Klockesjön
  Korssjön sjö Skallsta by Fyrfotatjärnen namn på Tybett-tjärnen
  Korssjön sjö /Se Skallsta by Fyrfotatjärnen tjärn
  Korssjön sjö Skalmansgärdan torp Fyrfottjärn tjärn
  Korssjön sjö Skoltomten, se 17 Salteå Saknas Fyrkanten åker
  Kotrångberget berg Skoltomten, se 12 Östanå Saknas Fyrkanthålet öppning
  Kråkan holme Skoltomten, se 13 Östanå Saknas Fågelingesmyren myr
  Krångberget berg Skullersta bebyggelse Fågelmyren myr
  Kulberget berg Skullersta by Fågelmyren myr
  Kulerstads Siön, se Skullerstasjön sjö Skullersta by Fålägdorna åkrar
  Kull...rstadsiön, se Skullerstasjön sjö Skullersta by Fårmärket område
  Kullholmen ö Skullersta by Fäbodberget bergshöjd
  Kullholmen holme Skullerstaböle by Fäbodberget bergshöjd
  Kullmyrberget berg o. triangelpunkt Skullerstabölen torpställen Fäbodmarka del av skog
  Kuseträsk sjö Skärsäter by Fäbodmyren myr
  Kusiön, se Korssjön sjö Skärsätter by Fäbodskogen del av skog
  Kusiön, se Korssjön sjö Skärsätter by Fölsingen klippgrund
  Kussiön, se Korssjön sjö Slipsta (torp) by Fölsingen plats
  KusSiön, se Korssjön sjö Slipsta torpställen Föttstenen berghäll
  Kvarnhusberget berg Slipsta torpställen Galtryggberget Saknas
  Kvarnhushammaren område Slåttholmen bebyggelse Galtryggen bergshöjd
  Kväviken vik Slåttholmsudden bebyggelse Galtryggen bergudde
  Kvävikudden udde Slåttsvedjan torpställe Galtryggen bergudde
  Kyrksundet del av Norasundet Smörlös torpställe Galtryggsanden sandstrand
  Kyrksvedjan strandområde Spelmanstorp torp Gamberget del av Kullmyrberget
  Kysstierna, se Bölestjärnarna tjärn Stationen, se Kraftstationen Saknas Gambäcken slått
  Kälsvedjan svedjeland /Se Storön bebyggelse Gamfäboddalen dalgång
  Käringberget berg Storö, se Storön och Storöhamnen Saknas Gamhamnen insjö
  Kärsviken vik Storåhamnen fiskeläge Gammelfäbodbacken backe
  Lagskogen terräng Storöhamnen fiskeläge Gammelgården gårdsplats
  Lappnäset näs Strand, se 17 Ry Saknas Gammelgården kulle
  Lappnäsmyran myr Strand, se 18 Ry Saknas Gammelgården kulle
  Lappudden udde Strand, se 19 Ry Saknas Gammelgården stenbacke
  *Lekter holmen laxfiske Strand, se 7 Hornön Saknas Gammelgården stenbacke
  Lidbäcken bäck Strand, se 10 Gräta Saknas Gammelgården åker och trädgård
  Lidbäcken bäck Strandrätten, se 11 Skullersta Saknas Gammelgården backe
  Lidmyran myr Strösmkvarnen kvarn Gammelgårdsgärdan inäga
  Lidnipan berg Strömsågen såg Gammelgårdsgrindan grinda
  Lill-Grönberget berg Sundins torpställe Gammelgårdsskiftet åker
  Lillholmen ö Svanbergs Saknas Gammelgårdsskiftet åker
  Lillholmen holme Svartnora bebyggelse Gammelmärren sten
  Lillholmen holme Svartnora by Gammelottsvedjan svedjeland
  Lillholmen holme Svartnora by Gammeltomten backe
  Lillholmen holme Svartnora by Gammeltomten plats
  Lillholmen holme Svartnora by Gammelåkern åker
  Lillholmsflasen holme Svartnora by Gammelåkern åker
  Lill-Hålsångberget berg Svartnoranäset torp- och färjställe Gammelåkern åker
  Lillmalen strandområde Svedjan torpställen Gampighällan berghäll
  Lillmoberget berg Svedjeåker hemman Gamskogbovägen kärrväg
  Lillmyran myr Svegsta gård Gamvägen skogs- och kärrväg
  Lillmyran myr Svegsta gård Garvargärdan åker
  Lill-Rödåsen höjd Svens hemman Garvarnyåkern åker
  Lillsjön del av Korssjön Svensudden bebyggelse Gaviken vik
  Lill-Velberget berg Sågen Saknas Gaviksbäcken bäck
  Ljusterviken vik Sågplatsen, se 7 Folkja Saknas Gaviksfjärden vik
  Ljustervikshällan udde Sälje fäbodställe Gaviksklubben udde
  Lågvela terräng Sälje fäbodar Gaviksmyren myr
  Långengskier, se Långängesholmarna Saknas Sörbyn Saknas Gaviksskatan udde
  Långhällberget berg Sörbyn, se Sörsalteå Saknas Gethålet bete
  Långmyran myr Sörgavik by Gistgärdan inäga
  Långmyran myr Sörlövvik gårdar Gistgärdan område
  Långmyran myr Sörsalteå del av Salteå Gistlägdan åker
  Långnäset udde Taskhällan, se 1 Hanaberget Saknas Gistplatsen plats
  Långnäset udde Tegelbruket tegelbruk Gistplatsen plats
  Långnäsuden, se Långnäset udde Tegelbruket tegelbruk Gjutberget bergshöjd
  Långnäsudden udde Tegelbruket tegelbruk Gjuthällan berghäll
  Långnäsudden udde Tegelbruket tegelbruk Goddagamålsviken inbuktning vid strand
  Långnäsudden udde Tjärned by Godpärlandet åker
  Långnäsudden udde Tjärned by Glommen åker
  Långnäsudden udde Tolvmans namn på Ramsta Glummen, In i åker
  Långudden udde Tolvmans gårdsnamn Glumstjärnen tjärn
  Långängesholmarna holmar Torpet, se 5 Svartnora Saknas Glöden inäga
  Långängesholmarna holmar Torrom by Gradins åker
  Låset skär Torrom by Granholmen holme
  Lönntoet terräng Torrom by Grantågsstycket åker
  *Lövviken vik Torrom by Grinden, Framom åker
  *Lövviken vik Torrom poststation Grinden, Hitom åker
  Lövviksberget, se Valkallen bergshöjd /Se Tullsvedjan båtsmanstorp Grindstycket åker
  *Lövviksholmen holme /Se Tvistefröet, se 6 Klocke Saknas Grindstycket åker
  Majorsviken skärgårdsvik Ungersvens torpet torp Grindstycket åker
  Malbäcken bäck Uppbygden byar Grindstycket åker
  Malen strandområde Uppgårds namn på Ramsta Grindstycket åker
  Mellanberget berg Utan-fjärden byar Grindstycket åker
  Mellanklippen skär Utan fjärden byar Grinolle berghäll
  Middagsholmarna holmar Utom fjärden byar Grinolle berghäll
  Middagsholmarna holmar Ut på torpet torpställe Grin-Olle sten
  Middagsholmarna skärgårdsholmar Utvik by Grubban plats
  ?Morgonvardsberget berg Utvik by Grubb-bäcken bäck
  Morgonvardsberget berg Utviknäset torpställen Grubbeklippen bergshöjd
  Muntaschberget berg Vallen kyrkplats Grubbesjön sjö
  Myrsvedjorna strandområde Valshuvudet torp Grubbviken vik
  Månbacken område o. gd /Se Valshuvudet torp Grubbåkern åker
  Mångdalarna terräng ?Valshuvud torp Grundan, Inne på del av Gaviken
  Mångdalsviken vik Valshuvudtorpet torpställe Grundet holme
  Mörkret fiske /Se Valshuvudtorpet torpställe Grundet holme
  Mörkret fiskeplats /Se Varvet varv Grundet grund
  Mörttjärnen tjärn Viken, Norr i gårdar Grundstycket åker
  Mörtviken vik Viken torp Grundvarp fiskeställe?
  Mörtviken vik Vålmyren torpställe Gråberget bergsluttning
  Mörtviken vik Vålshuvudet bebyggelse Gråberget Saknas
  Nallmyran myr Vålshuvudet, se Valshuvudet Saknas Gråtlägdan åker
  Nallmyrbäcken bäck Vädersjötorpet torpställe Gråtmyrskiftet åker
  Nattstudalen dal Västanbäck torp Gräsbergsmon skogstrakt
  Nattstuviken vik Väst i byn gårdar Gräslösmyren myr
  Nensiöholma, se Granholmen holme Väst i gården gård Grätabäcken avlopp
  Norafjärden fjärd Ytterdalssnöja, se 5 Nyland Saknas Grätansrenen väg
  Norafjärden fjärd Åkerbacken, se 18 Salteå Saknas Grätanssundet del av Norasundet
  Norafjärden fjärd /Se Åkerskiftet, se 19 Salteå Saknas Gräta tået fägata
  Norafjärden fjärd Åkertorp torpställe Grätansverken del av sund
  Norafjärden havsvik Ålgärdan båtsmanstorp Gröna gången väg
  Norafjärden fjärd Åsen, Ut på Saknas Grönberget bergshöjd
  *Noralandet land Åtebyn by Gröndals åker
  Noraströmmen del av Norafjärden Ärsta by Gröndals gärdan inäga
  Noraström utlopp /Se Ärsta by Gröningen udde
  ?Nora sundet sund Ärsta by Gröningen udde
  Norasundet förr sund, nu insjö /Se Östane by Grönpussen slått
  Norasundet sund Östaned by Grönslätten område
  Norasundet sund /Se Östaned by Grönsvedjeberget bergshöjd
  Norasundet sund /Se Östaned by Grönsviksfjärden vik
  Nordsiön, se Östersjön sjö Östanå bebyggelse Grönsviksgrundet, se Grundet Saknas
  Nordviksnäset näs Östanö by Grönsvikgrundet skär
  Nordviksudden udde Östanö by Grönsvikshaget rågång
  Nordviksudden udde Östbygden byar Grönsviksvägen kärrväg
  Norrdalen dal Östgårds namn på Ramsta Gröthamnen vik
  Norrdalsbäcken bäck Östgårds gårdsnamn Grötomsberget bergshöjd
  Norrflärken tjärn Öst i byn gårdar Grötomsgrundet del av Norasundet
  Norrholmen udde Öst i byn gårdar Grötomsgrundet grund?
  Norrklippen udde Öst i gården gård Grötomsinget slått
  Norrsjön sjö Östigården gårdsnamn Grötomsinget odlat område
  Norrsjön sjö Övergård hemman Grötomsnäset udde
  Norrsjön sjö Övergårds gård Grötomsänget backe
  Norrskatan udde Övergård by Grötomsänget ägor
  Norrskatan udde Övergård by Gubbmyrbacken backe
  Norrskataudden, se Norrskatan udde Övergård by Gubbmyren myr
  Norrvarp strandområde   Gubbnyåkern del av Nyåkern
  Norsiön, se Östersjön sjö   Gubbsvedjan skogsområde
  Norsjöberget berg   Guldringen inäga
  Nyckeln skär   Guldstycket åker
  Nylandsberget berg o. triangelpunkt   Gulle Saknas
  Nylandsholmen ö   Gullöberget bergklack
  *Nylandz rörett laxfiske   Gullöskogen skogstrakt
  Nylandsjön sjö   Gullöhalsen landområde
  Nylandssjön sjö   Gullön åker
  Nylandssjön sjö   Gullön udde
  Nylandssjön sjö /Se   Gullöslättan område
  Nylandssjön sjö   Gullöudden udde
  Nylandssjön sjö   Gullöudden udde
  Nylandssjön sjö   Gullöudden udde
  Nylandssjön sjö   Gullöviken vikar
  *Nylandz skiphus fiske   Gumsmyren myr
  Nylandstjärnen tjärn   Gumåsen bergsområde
  Nylundsiön, se Nylandssjön sjö   Gumåsen berg
  Nysättningen strandområde   Gumåsen, Berg del av Gumåsen
  Näsberget berg   Gumåsen, Ramsta del av Gumåsen
  Näset näs   Gumåsen, Norra del av Gumåsen
  *Nästloven ?udde   Gumåsen, Södra del av bergshöjd
  Nördomstjärnen tjärn   Gusterberget bergshöjd och udde
  Orrbäcken bäck   Gusterviken inäga
  Orrvarp udde?   Gusterviken vik
  Oskarmyran myr   Gålsjöberget bergshöjd
  Oskarsmyran myr   Gålsjöbäcken bäck
  Oxgrundet holme   Gålsjöbäcken avlopp
  Oxslåtten strandområde   Gålsjösjön sjö
  Oxviken vik   Gålsjövägen skogsstig
  Paradisholmen holme   Gålsjövägen kärrväg
  Per-Nilsberget berg   Gångrensstycket åker
  *Pinsön laxfiske   Gårdmålen åker
  Porsmyran myr   Gårdmålsgärdan område
  Porsviken vik   Gårdmålsstycket åker
  Raskgrundet grund   Gårdsgärdan inäga
  Ramstafjärden del av Gaviksfjärden   Gårdsgärdan område
  Ramstaviken vik   Gårdsgärdan åker
  Rathällan berghäll   Gårdsgärdan, Västra åker
  Relling klacken, se Killingklacken berg   Gårdsgärdan, Östra åker
  Revet skär   Gårdsskiftet åker
  Rismyran myr   Gårdskiftet åker
  Rockstaviken vik   Gårdsskiftet åker
  *Rossviksfjärden fjärd /Se   Gårdstycket åker
  Rossön ö   Gåsberget bergshöjd
  Rossön ö /Se   Gåskiftet åker
  Rossön ö /Se   Gäddviken vik
  *Rosuikz åå å   Gärdan inhägnad
  Rumpviken vik   Gärdan bete
  Ryberget berg o. triangelpunkt   Gärdan åker
  Rysstierna, se Bölestjärnen tjärn   Gärdan inäga
  Råstångberget berg   Gärdan, Nere i inäga
  Råsön, se Rossön ö   Gärdesåkern åker
  Räbberget Saknas   Gärdlägdåkern åker
  Rävelsudden udde   Gärdesstycket åker
  Rödhällmalen strandområde   Gärdåkern åker
  Rödhällorna berghällar   Hackan åker
  Rödviken vik   Hackmyren åker
  Rödviken vik   Hackmyran »ställe»
  Rödviksdalen dal   Hackspettsberget berg
  Rödåsen höjd   Upp över Hafsta backe
  Rörgrundet holme   Hafstabäcken bäck
  Rösetvijken, se Rösättviken vik   Hagamånbacken åker
  Rösättberget berg   Hagategen åker
  Rösättberget berg   Hagelettan odlat område
  Rösättudden udde   Hageletta område
  Rösättviken vik   Hagelettan samfällighet
  Rösättviken vik   Hageletta inäga
  ?Röåsen bergshöjd /Se   Hagermyren äga
  Röö...ijken, se Rödviken vik   Haaget gräns
  Salomsholmen holme   Haggropen del av utlopp
  *Salsåå å   Hagsvedjan område
  Salteån avlopp /Se   Hagsvedjan område
  Salteåsen höjd o. triangelpunkt   Hagsvedjan svedjeland
  *Sandskär sälfiske   Hagviken vik
  Sandsnäpparen udde   Hakarösudden udde
  Sandsvedjan skogsområde   Halla område
  Sandsvedjeviken vik   Halla äga
  Sandvarp strandområde   Halmstubb-berget bergshöjd
  Sandvarpberget berg   Halsen landremsa
  Sandvarpen strandområde   Halsen vik
  Sandvarpsviken, Norra vik   Halsen plats
  *Sandviken vik   Halsen åker
  *Sandviken vik   Halsen åker
  *Sandviken vik   Halsen åker
  Sandviken vik   Halssättningen fiskeplats
  Sandviksberget berg   Halvmarkberget bergshöjd
  Sandviksudden udde   Hambergs backen område
  Sillviken vik   Hammarbacken slåttesbacke
  Simakläppen höjd   Hammarbacken backe
  Själabuten udde   Där på hammaren åker
  Själaudden udde   Hammaren stenbacke
  Själhällan klippholme   Hammaren stenbacke
  Själstensberget berg   Hammaren backe
  Själstensudden udde   Hammaren område
  ?Själstensudden udde   Hammaren, Öst i åker
  Själstensudden udde   Hammaren delvis odlat område
  Själstensudden udde   Hammaren, Östmans område
  Själstensviken skärgårdsvik   Hammaren backe
  Sjöbodviken vik   Hammaren stenbacke
  Sjöviken vik   Hammarladan lada
  Sjöviken vik   Hammarskiftet Saknas
  Skallerbacken höjd   Hammarstegen åker
  Skalmyran myr   Hammarstycket åker
  Skalmyrberget berg   Hammarstycket åker
  Skarffstensgrunna, se Skarvstenarna holmar   Hammarstycket åker
  Skarsmalen terräng   Hamnberget bergudde
  Skarvstenarna holmar   Hamnbäcken bäck
  Skarvstenarna holmar   Hamnen spets av vik
  Skataviken vik   Hamnholmen holme
  Skerstenudden, se Själstensudden udde   Hamntjärnen tjärn
  Skevijken, se Sjöviken vik   Hamntoberget bergshöjd
  *Skiefteudd halvö   Hamntomyren åker
  Skiringen sjö   Hampgärdan åker
  Skiringen sjö   Hamplandet åker
  Skiringen sjö /Se   Hamplandet åker
  Skiringeträsk sjö /Se   Hamplandet åker
  *Skiringetresk sjö /Se   Hamplandet åker
  Skiringsberget berg   Hamplandstegen åker
  Skiringsbäcken bäck   Hampsänket linsänkningsplats
  Skiärstensudden, se Själstensudden udde   Hamptjärnen tjärn
  Skog Siön, se Storsjön sjö   Hamptjärnen tjärn
  Skogsiön, se Storsjön sjö   Hamptjärnsberget bergshöjd
  Skoosiöö, se Storsjön Saknas   Hamptjärnsbäcken avlopp
  *Skraffuelstengrund sälfiske   Hamptjärnsmyren myr
  Sk...ugz Siön sjö   Hampvalen odling
  Skullerstabäcken bäck   Hampåkern åker
  Skullerstabölen ägomark?   Hampåkern åker
  Skullerstasjön sjö   Hans Pers åker
  Skullerstasjön sjö   Hans Persgärdan åker
  Skullerstasjön sjö   Hans Persgärdan åker
  Skullerstasjön sjö /Se   Haralunden lövdunge
  Skullerstasjön sjö   Haren klippgrund
  Skullerstasjön sjö   Haren plats
  Skullerstasjön sjö   Harnabacken backe
  Skutnäset näs /Se   Harnan åker
  Skutnäset näs /Se   Harnan udde
  Skäggmon terräng   Harnan åker
  Skäret skär   Harnan åker
  *Skärsäter grundh sälfiske   Harselmyren myr
  Skärsättviken vik   Hatten badställe
  *Slipsta äng Saknas /Se   Hattviken vik
  Slottholmen, se Slåttholmen holme   Hattviksskiftet åker
  Slåttholmen holme   Hattviksstycket åker
  Slåttholmen holme   Haviken vik
  Slåttholmen del av holme   Havviken inbuktning
  Slåttsvedjan ägomark   Havviksberget bergshöjd
  Småholmarna holmar   Hedlunds åker
  Småholmarna holmar   Helvetesberget bergshöjd
  Smörlös ö /Se   Hemskiftet åker
  Smörlös ö /Se   Hemskiftet skogskifte
  Smörlös ö /Se   Hemskogen skog
  Smörlös ö /Se   Hemåkern åker
  *Smörlösa grund sälfiske /Se   Herrgården del av Ulandsberget
  Smörlösa-grund fiske /Se   Herrgården bergshöjd
  Smörlösaholmarna holmar   Herrgårdslandet strand
  Smörlösholmarna holmar   Herrgårdsudden del av Bynäset
  Smörlösholmarna skärgårdsholmar   Herrskogtået gränslinje?
  Snottermyran myr   Hinkes stycket åker
  Spjute förr ägomark?   Hiterhålet Saknas
  Starrmyran myr   Hitermyren Saknas
  Stenbitbäcken bäck   Hitermyren myrodling
  Stoorön, se Storön ö   Hiternäset udde
  Storbacken backe   Holmberget bergshöjd
  Storberget berg   Holmen Saknas
  Storbrännan skogsmark   Holmen holme
  Storfjärden havsvik   Holmen holme
  Storholmen ö   Holmen Saknas
  Storholmen ö   Holmen halvö
  Storholmen ö   Holmen halvö
  Storholmen ö   Holmen kulle
  Storholmen holme   Holsanden del av odling
  Storholmen ö   Holsandviken vik
  Storholmen holme   Holsandåkern åker
  Storholmen holme   Holsbäcken bäck
  Storholmen holme   Holsholmen holme
  Storholmen holme   Holshögen kulle
  Storholmen holme   Holshögen kulle
  Stor-Hålsångberget berg   Holsklippen bergshöjd
  *Storkalle odling /Se   Holsklippen berg
  Stormalen strandområde   Horngärdan inäga
  Stormon terräng   Hornstycket åker
  Stormyran myr   Hornöberget bergmassiv
  Stormyran myr   Hornöholmarna holmar
  Stormyran myr   Hornökrången bergshöjd
  Stormyran myr   Hornökrången udde
  Stormyran myr   Hornökrången vik
  *Stormyrrå råmärke?   Hornön halvö
  Storröset stenröse   Hornöviken, Norra vik
  Storsandviken vik   Hornöviken, Södra vik
  Storsjön sjö   Hornöviken vik
  Storsjön sjö   Horsmyren skogstrakt
  Storsjön sjö   Hosvedjan(?) bete
  Storsjön sjö /Se   Huken klippa
  Storsjön sjö   Huken udde
  Storsjön sjö   Humlegårdsbacken backe
  Storsjön sjö   Humlegårdsstycket åker
  Storsvedjan ägomark   Hummelgårdslägdorna åkrar
  Stortegudden del av Norrholmen   Hummelviken vik
  Stortoberget berg   Hundberget bergudde
  Storöhamn, se Gammhamnen sjö   Hundhålet vik
  ?Storön ö   Hundhålet vik
  Storön ö   Hundhögen åker
  Storön ö   Hundrännan åker
  Storön ö   Hundrännan dalsänka
  Storön ö   Hvalshuvud, se Valshuvud Saknas
  Storön ö   Håkabacken backe
  Storön ö /Se   Håkato dalgång
  Storön ö   Hålet kanal
  Storön ö   Hålet, se Främmer- och Överhålet Saknas
  Storön ö   Hållansknösen ställe
  Storön ö   Hållen?, se Halla och Lidhållen område
  Storön ö   Hållfast skogsområde
  Storön ö   Hållrasten plats
  Storön ö   Hålmalen? plats (strandremsa?)
  Storön ö   Hålsångbäcken avlopp
  Stooröön, se Storön ö   Hålsångdalen dalgång
  Strandberget berg   Hålsångliden skogssluttning
  *Strömsholman strömmingsfiske   Hålsångmyren myr
  *Sualaholmann laxfiske   Hårdtegsstycket åker
  *Sualuholmann holme /Se   Hårsangfjärden havsvik
  *Suarte mörkrett sälfiske   Häggfallet åker
  *Suartnoragrund sälfiske   Häggnäset udde
  Sursundet del av Norasundet   Häggtoberget bergshöjd
  Survattnet vik   Hägmyrberget bergshöjd
  Svanaholmen holme   Hägnen beteshägn
  Svanaholmen holme   Hägnen beteshägn
  Svanön, se Svanaholmen holme   Hägnen beteshägn
  Svartdalen dal   Hägne åker
  Svartdalsbäcken bäck   Hällan berghäll
  Svartkälsviken vik   Hällarna berghällar
  Svartmarkberget berg   Hällarna bergshöjd
  *Svartnor terräng(?)   Hällberget område
  Svartnoranäset näs   Hällorna plats
  Svarttjärnen tjärn   Hällbergen åker
  Svarttoberget berg   Hällbergen åker
  Svarttoberget berg   Hällbergen ägor
  Svartudden udde   Hällbrinken åker
  Svartviken vik   Hällmyren lägda
  Svartviken vik   Hällorna åker
  Svartviken vik   Hällskiftet åker
  Svartviken vik   Hällstycket åker
  Svartviksudden udde   Hällåkern åker
  Säljdalen ägomark?   Hällåkern åker
  Säljinget strandområde   Hällåkern åker
  Säljviken vik   Hällåkern del av inägor
  Sönnerstklippen skär   Hällåsen berghäll
  Sörberget berg   Härbresstycket åker
  Sörberget berg   Härbresstycket åker
  Sörfallet skogsområde   Härbresstycket åker
  Sörflärken tjärn   Härbrestegarna åkrar
  Sörholmen bergshöjd   Härbresstycket åker
  Sörskatan udde   Härbresåkern åker
  Sörskatan udde   Härbresåkern åker
  Sörskataudden, se Sörskatan udde   Häringet härslått
  Sörvarp strandområde   Häringet inäga
  Taskhällan udde   Härnan Se Harnan Saknas
  Tegelbruksviken vik   Härnasbacken backe
  Timmerberget berg   Härnasberget udde
  Timmerbergsmyran myr   Härsviken vik
  Tjärnberget berg   ?Härsviken vik
  Tjärnbäcken bäck   Härsvikvägen skogsstig
  Tjärnedet ägomark   Hässjebacken backe
  Tjärnedsberget berg   Hässjebacken stenskrabb
  Tjärnviken vik   Hässjebacken område
  *Torsundet vik /Se   Hässjegärdan skrabbslått
  Torvströmyran myr   Hässjemyrbacken skogstrakt
  Trappberget berg   Hässjemyren myr
  *Trapphällen berg el. hälla   Hässjeny åker
  Trapphällorna berghällar?   Hässjesvedjan slåttesland
  Trollbergsberget berg   Hästberget bergshöjd
  Trollhembergen berg   Hästberget berg
  Trollskäret holme   Hästberget berg
  Trångtoberget berg   Hästen klippgrund
  Trångtomyran myr   Hästen plats
  Trädesmalen strandområde   Hästen sten
  Trätmyra myr /Se   Hästhagen inhägnad
  Trätobacken backe   Hästhagen inhägnad
  Tybettjärnen tjärn   Höckers backen inäga
  TybyttKiärnen, se Tybettjärnen tjärn   Högarna åker
  Tvärhaget berg   Högarna åker
  Tybettjärnen tjärn   Högarna åker
  Ulandet strandområde   Högbacken inägor
  Ulandsberget bergshöjd /Se   Högbacksmyren myr
  Ulandsberget berg   Högberget bergshöjd
  Utvikfjärden del av Norafjärden /Se   Högberget bergshöjd
  Utviksfjärden del av Norafjärden   Högberget berg
  Utviksudden udde   Högbergsgärdan inäga, åker
  Utviksviken vik   Högbergs udden udde
  *Vaghin äng   Höggranen? del av inägor
  Valkallen bergshöjd /Se   Höghällan klippa
  Valkallen berg o. triangelpunkt   Högmyrberget bergshöjd
  Valkallsberget berg /Se   Högmyren myr
  Valkallsmyran myr   Högmyrto dalgång
  *Vallmyren myr   Högrenen åker
  Valseudden udde   Högrenen åker
  Walshufvud, se Vålshuvudberget berg   Högrenskiftet åker
  *Valshuvud berg?   Högrenstycket åker
  Vargön ö   Högstycket åker
  Vargön ö   Högstycket åker
  Vargön ö   Högsättningen fiskegrund
  Varptjärnen tjärn   Högsättningen fiskegrund
  Velberget berg   Högsättningen plats vid strand
  Velberget berg   Högtallmon område
  Vikmunsberget berg o. triangelpunkt   Högtoberget bergshöjd
  Viknersudden udde   Högvela Saknas
  Viksberget berg   Högvälan del av Välberget
  Vilarviken skärgårdsvik   Högåkern åker
  Vitansberget berg   Högåkern åker
  ?Vålshuvudberget berg   Högåkersberget bergkulle
  Vålshuvudberget berg   Höjden bergshöjd
  Vålshuvudberget berg   Hönstvara åker
  Vålshuvudberget berg o. triangelpunkt   Hönsätt utäga
  Vålshuvudet udde   Hösättberget bergshöjd
  Vägnön ö   Hönsättbäcken bäck
  Värsön halvö   Hörnstycket åker
  Värsön halvö   Hörnsätt område
  Värsön halvö   Hörsmyran Saknas
  Värsöviken vik   Höstsprången grund
  Värsöviken vik   Höstsprången grund
  *Västerbäcken bäck   Igelmyren myr
  Västertjärnen tjärn   Igeltjärnen tjärn
  Ytterholmen del av Allstaholmarna   Ingelsbacken slått
  Ytternäset näs   Ingesberget bergshöjd
  Yttertjärnen tjärn   Ingesbrottet inäga, slått
  Ågrundet ö   Ingeshammaren inäga
  Ågrundet holme   Ingesskiftet äng
  Åkerdalen dal   Ingesviken vik
  *Ålanshavsberget, se Ulandsberget bergshöjd /Se   Ingesviken vik
  *Ålder Räffuelen laxfiske   Inget odlat land
  *Ålder Räffuelen laxfiske /Se   Inget åker
  Ålgrästo sank mark   Inget åker
  Ärstaberget berg   Inget odlad mark
  Ärstaholmen holme   Inget, Ute i åker
  Äspsätt strandområde   Inget odlat område
  Ässjemalen parti av kuststräcka /Se   Inget åker
  Ögeltjärnen tjärn   Inget inägor
  Ögeltjärnsmyran myr   Inget bete
  Öregrund udde   Inget åker
  Ören holme   Inget, Väst i åker
  Örsjön sjö   In-i-Tjälen utmark
  Österhällan berghäll   Innan på ön strand och vatten
  Östersjön sjö   Innerholmen del av Allstaholmarna
  Östersjön sjö   Innersundet del av Norasundet
  Östersjön sjö   Israelsgärdan inäga
  Östersundet del av Norasundet   Jan Jans åkern åker
      Jan Jönsbacken område
      Jan Persbacken backe
      Jan Persbacken område
      Jan Persberget bergshöjd
      Jan Pers ledet gärdesgårdsled
      Jan Petters åkern åker
      Jannes svedjan namn på Dankes svedjan
      Jol Måns äga
      Jol Måns grubban vik
      Jon Ers lägdoran åkrar
      Jon Nils berget bergshöjd
      Jon Pers åkern åker
      Jonshålet plats
      Jons Övergård åker
      Jons Övergård åker
      Jordbärmyren myr
      Jungfruskäret holme
      Jungfrustycket åker
      Jöntesbäcken bäck
      Kaffestycket åker
      Kalkbodhällan berghäll
      Kallbäcken bäck
      Kalles stycket åker
      Kallgården inägor
      Kallgärdan område
      Kallkällbacken backe
      Kallkällbacken stenbacke
      Kallkällbacken stenbacke
      Kallkällbacken plats
      Kallkällstycket åker
      Kallkällstycket åker
      Kallkällstycket åker
      Kallkällstycket åker
      Kallmantoberget bergshöjd
      Kallstahällorna del av by
      Kallstaklippen bergshöjd
      Kallstalandet benämning på strand
      Kallstavålmen ö, holme
      Kallstasundet del av Norasundet
      Kallstaudden udde
      Kallstycket åker
      Kalvgärdan inhägnad
      Kalvgärdan inäga
      Kalvgärdan inäga
      Kalvgärdstegen åker
      Kalvgärdstycket inäga
      Kalvsvedjan betesland
      Kanglägdorna åkrar
      Kankböle åker
      Kankböle åker
      Kankbölen åker
      Kankstycket åker
      Kanviken vik
      Kardellskällan källa
      Karinsstycket åker
      Karnaviken vik
      Karnaviksudden udde
      Kattersmyren myr
      Kattissan sten
      Kattissan sten
      Kattissan åker
      Kattissan åker
      Kattissan åker
      Kattischa? ställe
      Kattissmyran myrjord
      Kattischmyren myr
      Kattuggletomyren myr
      Kelkebacken åker
      Kelkebacken åker
      Kelkekällan källa
      Kelkisslåtten slått
      Kilen åker
      Kilen åker
      Killingberget bergshöjd
      Killingberget berg
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingklacken bergshöjd
      Kilsvedjan utäga
      Kilstycket åker
      Kinalandet Saknas
      Kinastranden strand
      Kislägdan lägda
      Kistberget bergparti
      Kistberget berg
      Kistberget berg
      Klackberget bergshöjd
      Klammaren slätt
      Klammarsviken inbuktning
      Klappertegen åker
      Klen åker
      Klevberget bergshöjd
      Klevberget bergshöjd
      Klickerbacken stenbacke
      Klingerstycket åker
      Klippan klippa eller berg?
      Klippen klippa
      Klippen, Nedom skogstrakt
      Klockargärdan inäga
      Klockarivken vik
      Klockdalen dalgång
      Klockesjön sjö
      Klocketjärnen tjärn
      Klockliden skogstrakt
      Klockmyrarna myr
      Klockmyrarna myr
      Klockviken vik
      Klubben bergudde
      Klubbudden del av Hamnholmen
      Klubbudden del av Hamnholmen
      Klubbviken vik
      Klunsen stenstycke
      Kläppen bergkulle
      Kläppen bergknalle
      Kläppen berg
      Kläppen bergknalle
      Knapret backe
      Knarr åker
      Kanrr odlat område
      Knarr åker
      Knarrstycket åker
      Knekaren utslått
      Knekaren utslått
      Knekaren utslått
      Knästycket åker
      Knösen kulle
      Knösen kulle /Se
      Knösen backe
      Knösen åker
      Knösen bergbacke
      Knösen backe
      Knösnyåkern åker
      Knösstycket åker
      Knösstycket åker
      Kogårdsmyren skogsmark
      Koksillskrevan? plats
      Kolbacken plats
      Kolbacken kolningsplats
      Kolbacken område
      Kolbackåkern åker
      Kolbotten kolningsplats
      Kolbotten lägda
      Koldalsåkern åker
      Kolhuslandet strandområde
      Kolhus, Väst i, se Kolhuslandet Saknas
      Kolkojdalen skogsområde
      Kolsvedjan svedjeland
      Komma sig för inäga
      Kompassviken del av strand
      Kopparberget berg
      Korsijön sjö
      Korsängsskiftet äga
      Kotrångberget bergshöjd
      Kransberget bergshöjd
      Krokbrännan betesmark
      Krokdalen dalgång
      Krokskiftet åker
      Kroksvedjan åker
      Kroktegen åker
      Krokyxan åker
      Kryddgårdsstycket, Västra åker
      Kryddgårdsstycket, Östra åker
      Krynarbacken namn på Sionsbacken
      Kråkan Saknas
      Kråkan (Kråkskäret) holme
      Kråkbron bro
      Kråkbroskiftet inäga
      Kråknyåkern åker
      Kråknäset äga
      Kråkskäret, se Kråkan Saknas
      Kråkskäret skär
      Kråktegarna åkrar
      Krångberget bergshöjd
      Krångbäcken Saknas
      Krångbäcken ångbåtskaj
      Krångbäcken bäck
      Krången vik
      Krången, se Hornökrången Saknas
      Krångmyren myr
      Kulberget bergshöjd
      Kullen åker
      Kullen åker
      Kullholmen holme
      Kullholmflasen klippholme
      Kullmyrberget bergshöjd
      Kullmyren myr
      Kullägdan åker
      Kurran åker
      Kvarnbacken slåttesbacke
      Kvarnfallet fall
      Kvarnhagen beteshage
      Kvarnhusberget bergshöjd
      Kvarnhusdalen bäckdal
      Kvarnhushalsen inäga
      Kvarnhushammaren stenbacke
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhustäppan åker
      Kvarnhusåkern åker
      Kvarnhusåkern del av inägor
      Kvarnhusåkern åker
      Kvastnyåkern åker
      Kvävviken äng
      Kvävviken vik
      Kvävviksskiftet skogstrakt
      Kvävvikudden udde
      Kyrkbron landsvägsbro
      Kyrkhärbärgsstycket åker
      Kyrkhärbergsstycket åker
      Kyrkhärbergsstycket åker
      Kyrkhärbergsstycket åker
      Kyrkhärbergstomten plats
      Kyrkrenstycket åker
      Kyrksundet del av Norasundet
      Kyrksvedjan utäga
      Kyrkviken vik
      Kyrkvägen väg
      Kålgården inägor
      Kålgården inäga
      Kålgärdan område
      Kålsvedjan åker
      Kålsängbacken backe
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsångsgärdet inhägnad
      Kålsängstycket åker
      Kålsängstycket åker
      Kålsängsstycket åker
      Kåltäppan åker
      Kåsvedjan bukt
      Kåsätt utslått
      Källarbacken område
      Källarbacktegen åker
      Källarbodåkern åker
      Källarbrostycket åker
      Källarlandet plats
      Källarlägdan åker
      Källarsbacken kulle
      Källarsgården bete
      Källarsgården bete
      Källarsgården kulle
      Källfaret åker
      Källfårmyren åker
      Källfårorna åker
      Källfårslåtten slått
      Källskogen område
      Källskogslägdan åker
      Källarlandet strandparti
      ?Kälsviken vik
      Käramorstäppan odling
      Käringberget berg
      Käringhällan del av Hamnberget
      Käringstycket åker
      Käringsvedjan slåttsvedja
      Kärrsviken vik
      Kärrsvikmyren myr
      Kärrsviksberget bergshöjd
      Ladan, Nedom åker
      Ladtygstycket åker
      Ladugårdsstycket åker
      Ladulägdan åker
      Ladusvedjan åker
      Ladusvedjeto dalgång
      Ladustycket åker
      Ladustycket åker
      Ladustycket åker
      Ladusvedjan svedja
      Ladusvedjan inäga
      Ladutegen åker
      Lagskogen skogshals
      Lampåkern åker
      Landboåkern åker
      Landsvägsmyren myr
      Landsvägsstycket åker
      Landsvägsstycket åker
      Lappbäcken bäck
      Lappgärdan odlat område
      Lappkojberget Saknas
      Lappkojberget bergshöjd
      Lappkällan källa
      Lappmyren myr
      Lappnäset näs
      Lappnäsmyren myr
      Lappnäsmyren slåttesmyr
      Lapp-platsen backe
      Lappto dalsänka
      Lapptobacken backe
      Lapptoberget bergshöjd
      Lapptrapporna berg
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lars Jons backen åker
      Laxboden laxbod
      Laxboden Saknas
      Lektoberget bergshöjd
      Lergrubban åker
      Lergrubban åker
      Lidbacken backe
      Liddalen dalgång
      Liddalen skogsområde
      Liddalsbäcken bäck
      Lidebron bro
      Lidemarka skogsmark
      Lidesidan åkerjord
      Lidhållen område
      Lidhållen del av by
      Lidnipan berg
      Lidnipan bergshöjd
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillblister, se Killingholmen Saknas
      Lillbäcken inäga
      Lillbäcken slått
      Lilldrängstycket åker
      Lillgrubban vik
      Lillgrubban vik
      Lillgrönberget del av Grönberget
      Lillgärdan inäga
      Lillgärdan inäga
      Lillhalla åker
      Lillhammarsåkern åker
      Lillhamnberget del av Hamnberget
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmflasen klippholme
      Lillholmgrundet grund
      Lillhålsångberget bergshöjd
      Lillhällan inäga
      Lillhällan klippa
      Lillhällan berghäll
      Lillingesledet inäga
      Lillingesmyren myrslått
      Lillinget åker
      Lillinget inäga
      Lillinget odlat område
      Lillinget åker
      Lillinget del av Långåkern
      Lillinget åker
      Lillkryddgårdsstycket åker
      Lillmala strandparti
      Lillmalsgrubban plats
      Lillmalsudden udde
      Lillmalsåsen bergås
      Lillmalsåsen plats
      Lillmarka skogsområde
      Lillmarka skog
      Lillmarka, Nedom inägor
      Lillmarka svedja
      Lillmarka område
      Lillmoberget bergshöjd
      Lillmon skogstrakt
      Lillmyran lägda
      Lillmyren åker
      Lillmyren myr
      Lillmyrhammaren inäga
      Lillnyåkern åker
      Lillnyåkern åker
      Lillpussen tjärnpuss
      Lillrödberget bergshöjd
      Lillröåsen del av Röåsen
      Lillsanden åker
      Lillsandstycket åker
      Lillsandviken vik
      Lillsandviken vik
      Lillsjön del av Korssjön
      Lillsjön sjö
      Lillskarpgärdan, se Skarpgärdan Saknas
      Lillskrevan inskärning
      Lillskäret holme
      Lillskärsten del av Skären
      Lillstycket åker
      Lillstycket åker
      Lillsundet plats
      Lillsvedjan slåttessvedja
      Lilltjärdalen inäga
      Lillvalsvedjan inäga
      Lillviken vik
      Lillväåkern åker
      Lillåkermyren inäga
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkerstycket åker
      Lillinget inäga
      Lillänget del av inägor
      Lindbergsberget bergshöjd
      Lindbergs berget bergshöjd
      Linflatan åker
      Lingärdan åker
      Linnyåkerskiftet åker
      Linsvedjan svedjeland
      Linsänket linsänkesplats
      Linsänket vik
      Linsänkvägen kärrväg
      Linsäkplatsen plats
      Lisa inägor
      Lisagrinden grind
      Ljungströms udden udde
      Ljuskråpan sänka
      Ljuskråpan sänka
      Ljusmorgärdan inäga
      Ljusmorgärdan inäga
      Ljusmorå slått
      Ljusmorå slått
      Ljusterviken vik
      Ljustervikudden udde
      Logbryggestycket åker
      Lortstycket åker
      Lotsgärdan område
      Lottvala(rna) åker
      Lottvala(rna) åker
      Lunden skogstrakt
      Lågvela Saknas
      Lågvälan del av Välberget
      Långberget berg
      Långberget bergshöjd
      Långbron träbro
      Långbrovägen väg
      Långfåran åker
      Långrenen odlat område
      Långgärdan inäga
      Långgärdan åker
      Långhalsen betesmark
      Långhammaren stenbacke
      Långhällberget Saknas
      Långhällorna bergsparti
      Långingesskäret Saknas
      Långinessvedjan svedjeland
      Långingesviken vik
      Långingesvägen skogstig
      Långinget utägor
      Långinget inäga
      Långlägdan åker
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren del av område
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren inäga
      Långnyåkern åker
      Långnäset udde
      Långrimpåkern åker
      Långsanden åker
      Långstycket åker
      Långsvedjan skogstrakt
      Långsvedjan åker
      Långsvedjan vik
      Långsvedjan inäga
      Långsvedjetoet skogsto
      Långtegen åker
      Långudden udde
      Långuddviken vik
      Långåkerbäcken bäck
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkershammaren slått
      Långåkersmyren slått
      Långåkerskiftet åker
      Långåkerskiftet åker
      Långåkerssnipen slått
      Låset skär
      Låset holme
      Lägdorna, Ut på åkrar
      Lägdorna åkrar
      Lägdorna lägdor
      Lägdorna åkrar
      Lägdskiftet åker
      Lägdstycket åker
      Lägdtegarna åkrar
      Lägdåkern åker
      Lönnton område
      Lövlingshammaren slåttesbacke
      Lövlingskullen kulle
      Lövvikholmarna holmar
      Lövviksberget, se Valhallen Saknas
      Majkullen bergshöjd
      Malbäcken bäck
      Majorsviken del av Hornöviken
      Mala strand
      Mala vik
      Mala strandområde
      Malgården laxgård
      Malgården laxgård /Se
      Malgården laxgård
      Malgården laxgård
      Malto to
      Malto bråtan
      Margrubban område
      Margrubban område
      Margrubban? ställe
      Marka, Norr i skogsområde
      Marka, Väst i skogsområde
      Masslabacken backe
      Mattisberget bergshöjd
      Mellanbro inäga
      Mellanflatan åker
      Mellangärdan åker
      Mellanklippen skär
      Mellanklippen plats
      Mellanmyren del av område
      Mellanmyren myrar
      Mellanraden åker
      Mellanrodden del av strand
      Mellanskiftena inägor
      Mellanskiftet åker
      Mellanstycket åker
      Mellanorrvarp åker
      Mellanänget inäga
      Metarhällan udde
      Metarhällarna berghällar
      Metkroken del av Norafjärden
      Mickel åker
      Middagsholmarna holmar
      Middagsholmarna holmar
      Middagsholmssvedjan slåttesvedja
      Middagskullen bergshöjd
      Midsommarsvedjan slåttsvedja
      Mjulnan åker
      Moknösen bergshöjd
      Mon väg
      Morgonvardsberget bergshöjd
      Mor Lisas tomten gårdstomt
      Mortens pussen myrpuss
      Murugrubban, se Margrubban Saknas
      Mustaschberget bergshöjd
      Myggviken vik
      Myggviken (plats), vik
      Myrarna myrar
      Myren inäga
      Myren myr
      Myren utslått
      Myren åker
      Myren, Inne i odlat område
      Myren, Nere i åker
      Myrens viken vik
      Myrgärdan åker
      Myrgärdorna utägor
      Myrhamnen del av Härsviken
      Myrkällan källa
      Myrkällan källa
      Myrkällbacken backe
      Myrskiftet slåttesmyr
      Myrskiftet åker
      Myrskiftet åker
      Myrstabergen bergkullar
      Myrstaladan lada
      Myrstamyren myr
      Myrstycket namn på Myren
      Myrstycket åker
      Myrsvedjan odling
      Myrsvedjan odling
      Myrsvedjan Saknas
      Myrsvedjan inäga
      Myrsvedjebacken backe
      Myrsvedjorna slåttesland
      Myrtegen åker
      Månbacken åker
      Mångdalarna slåttesland
      Mångdalssvedjan, se Mångdalarna Saknas
      Mångdalsviken vik
      Månnäset inäga
      Månslägdmyren inäga
      Månslägdorna åkrar
      Måns Ols bete
      Måns Persgärdan inhägnad
      Mårtes gärdan åker
      Måshällarna berghällar
      Mödan åker
      Möllra vik
      Möllra vik
      Möllran plats på Berglandet
      Mörkret bergparti
      Mörkret plats
      Mörttjärnhöjden bergshöjd
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnsberget bergshöjd
      Mörttjärnsbäcken avlopp
      Mörtviken vik
      Nollmyren myr
      Nastedalen dalgång
      Nastedalen odlat område
      Nasteviken vik
      Nastenviksskiftet äng
      Nedom berget åker
      Nedom ladan åker
      Nerdalssvedjan inäga
      Nere på myren åker
      Nerlångåkern åker
      Nils Pers gärdan torp, nu utlagt till bete
      Nisses gärdan inäga
      Nolåkern åker
      Norafjärden fjärd
      Noraström utlopp
      Noraströmskajen ångbåtsbrygga
      Norasundet sund
      Noravallen område
      Norbacken backe
      Nordandalsstycket åker
      Nordanunder namn på ett laxnotvarp
      Nordingsgärdan åker
      Nordlövs backen backe
      Nordomstjärn tjärn
      Nordviksnäset udde
      Noret inäga
      Norlings källan Saknas
      Norrangårdsskiftet åker
      Norrbrattåkern åkerjord
      Norrdalen dalgång
      Norrdalen dalgång
      Norrdalen inägor
      Norrdalsberget bergshöjd
      Norrdalsberget bergshöjd
      Norrdalsskiftet Saknas
      Norrdalsstycket åker
      Norrfallet skogsskifte
      Norrgrundet del av Grönviksgrundet
      Norrhamnudden udde
      Norrholmen udde
      Norrholmen namn på Holmberget och trakten
      Norr i åkern åker
      Norringet inägor
      Norrklippen udde
      Norrklippen klippa
      Norrklippudden plats
      Norrkullen topp
      Norrlångåkern åker
      Norrlägdan åker
      Norrlägdorna åker
      Norrmyren myrodling
      Norromtjärnen, se Nölomstjärnen Saknas
      Norrsandvarpet vik
      Norrskatan udde
      Norrsigshalsen inäga
      Norrstigsmyren myr
      Norrstycket åker
      Norrsönnlandet strand
      Norrvarp notvarp
      Norrverke sund
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkersmyren åker
      Norsjöberget bergsås
      Nothusbacken udde
      Nothuskällan källa
      Nothuslägdan åker
      Nothusstycket åker
      Nothusviken vik
      Nybrottet åker
      Nybrytet åker
      Nybygget inäga
      Nybygget nyåker
      Nybygget område
      Nybygget område
      Nyböle inäga
      Nybölslägdorna åkrar
      Nygrundet grund
      Nyckeln skär
      Nyckeln holme
      Nyfunnensvedjan svedjeland
      Nygårdsberget bergshöjd
      Nygärdan inäga
      Nyingesskiftet åker
      Nyinget inäga
      Nyingsudden udde
      Nylandet odlat område
      Nylandet åker
      Nylandsberget bergshöjd
      Nylandssjön sjö
      Nylandsstycket åker
      Nymyren Saknas
      Nysvedjorna, Ute vid slåttar
      Nysättningen plats
      Nysättningen plats
      Nysättningen fiskeplats
      Nysättningen plats
      Nysättningshällen undervattensgrund
      Nytegarne åkrar
      Nyåkerbackskiftet åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern mark
      Nyåkern mark
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern odlat område
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern inäga
      Nyåkern inäga
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern inäga
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern, Främre åker
      Nyåkern, Övre åker
      Nyåkersbacken backe
      Nyåkersbacken backe
      Nyåkersberget bergkulle
      Nyåkersbäcken avlopp
      Nyåkersbäcken avlopp
      Nyåkersmyren inäga
      Nyåkersmyren åker
      Nyåkerskiftet åkerskifte
      Nyåkerskiftet åkerskifte
      Nyåkerstycket åker
      Nålmyrbäcken avlopp
      Nålmyren myr
      Näsbacken område
      Näsen slåttar
      Näsen Saknas
      Näset udde
      Näset näs
      Näset udde
      Näset udde
      Näset udde
      Näset inägor
      Näset inäga
      Näset näs
      Näshällan berghäll
      Näslägdan åker
      Nässlåtten slått
      Näsudden del av Lappnäset
      Näsuddviken namn på Klockviken
      Näsviken vik
      Näsviken Saknas
      Nättstyckena åkrar
      Nölestholmen holme
      Nölomstjärnen tjärn
      Nördumstjärnen tjärn
      Nördestklippen plats
      Nöreståkern åker
      Ol Ers backen backe
      Ol Janes berget bergshöjd
      Ol Jans berget bergshöjd
      Olmånsgrubban plats
      Ol Ols åker
      Orrbäcken bäck
      Orrbäcken bäck
      Orren del av Skälstensberget
      Orrsjön, se Örsjön Saknas
      Orrvarp del av inägor
      Orrvarp, Norr i åker
      Oskarmyren myr
      Oxgrundet holme
      Oxhålet(?) Saknas
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten samfälldhet
      Oxviken vik
      Paradisholmen, se Lillholmen Saknas
      Pelikan(en) plats
      Pellikanen berg
      Per Anders backen åker
      Per Andersgärdan inäga
      Per Hans udden udde
      Per Jons backen backe
      Per Jons boden område
      Per Nils äga
      Per Nils backen backe
      Per Nils berget bergshöjd
      Per Ols gärdan åker
      Per Pers gärdan inhägnad
      Pinan åker
      Pinkens myren myr
      Pinnäset skogstrakt
      Pinnäset skog
      Plågan slått och åker
      Porsmyren myr
      Porsviken vik
      Portstycket åker
      Portstycket åker
      Portåkern åker
      Portåkern åker
      Prästjärnet slått
      Pålbackstycket åker
      Pärgrubborna område
      Pärgrubborna område
      Pärlandbacken åker
      Pärlandet åker
      Ramansstycket åker
      Ramstafjärden vik
      Ramstafjärden vik
      Ramstasanden sandstrand
      Ramstaviken del av Ramstafjärden
      Raskgrundet grund
      Raskgrundet grund
      Rathällan berghäll
      Rathällan berghäll
      Ravabosen myr
      Ravelberget bergshöjd
      Renhornberget topp
      Revet vik
      Revet plats vid strand
      Riddaren slått och bete
      Rimpan åker
      Rimpan åker
      Ripto Saknas
      Rismyren myr
      Rissvedjan bete
      Rissvedjan bete
      Rockstaviken vik
      Rocksto dalgång
      Rockstogrubban blötmyr
      Rossviksbron bro
      Rossön holme
      Rotslått slått
      Rotslåtten slått
      Rumpberget bergshöjd
      Rumpen åker
      Rumpen åker
      Rumpen åker
      Rumpen åker
      Rumpen åker
      Rumphammaren förut stenbacke, nu odlad åker
      Rumpingesskiftet åker
      Rumpmyren myr
      Rumpviken vik
      Rundseln inäga
      Rynssvedjan inäga
      Ryssbäcken bäck
      Ryssgärdan inäga
      Ryssgärdan inäga
      Ryssgärdstycket åker
      Rysinget betesland
      Rysskrånge Saknas
      Ryttarhålet ställe
      Råmarkdalen dalgång
      Råningen slåttesland
      Råssön, se Rössön Saknas
      Råstycket åker
      Råstångberget bergshöjd
      Råstångberget bergshöjd
      Råstångberget bergshöjd
      Råstångsberget bergshöjd
      Räknehällan upplagsplats
      Rännbacken slåtterbacke
      Rännto to
      Räveln del av inägor
      Räveln slått
      Räveln inägor
      Räveln åker
      Räveln åker
      Rävelstranden strandparti
      Rävelstycket åker
      Rävelsudden udde
      Rävelsudden udde
      Rävlarna åker
      Rävlarna åker
      ?Rävlarna el. Räveln ägor
      Röberget udde
      Rödberget bergshöjd
      Rödhällarna bergsparti
      Rödhällarna bergshöjd
      Rödhällmala strand
      Rödladuskiftet åker
      Rödlandsåkern åker
      Rödlägdorna åkrar
      Rödsätt inäga
      Rödsättägan inäga
      Rödvikbackåkern åker
      Rödviken vik
      Rödviken åker
      Rödviksåkern åker
      Rödåkern åker
      Rönnbergs gärdan inhägnad, nu åker
      Rönnbergs hammaren inäga
      Rönnbergs svedjan område
      Rönnbotten åker
      Rönnlunds udden udde
      Rönnstycket åker
      Rönnstycket åker
      Rörgrundet holme
      Rörstycket åker
      Röslägdorna åkrar
      Rössåkern åker
      Röstegarna åkrar
      Rösåkern åker
      Rösättberget bergshöjd
      Rösättskiftet skogstrakt
      Rösättudden bergudde
      Rösättviken vik
      Röviken vik
      Röviksdalen dalsänka
      Röviksdalsbäcken bäck
      Röåsen berg
      Röåsen bergshöjd
      Röåsen bergshöjd
      Röåsen berg
      Röåstoppen topp
      Salomsholmen holme
      Salteån avlopp
      Salteån, Inne i vik
      Salteåsen bergshöjd
      Salthaget rågång
      Samuelsgärdan åker
      Sand åker
      Sandarna åker
      Sandbäcksvedjan utäga
      Sandgrubbstycket åker
      Sandknösen slåttesbacke
      Sandräveln åker
      Sandshögberget bergshöjd
      Sandsnäpparen udde
      Sandsrå rågång
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandsvedjan svedjeland
      Sandsvedjeviken vik
      Sandtegen åker
      Sandtegen åker
      Sandvarp strand
      Sandvarp strand
      Sandvarp strandparti
      Sandvarpviken vik
      Sandvarpsviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken slått
      Sandviksberget bergshöjd
      Sandvikudden udde
      Sandviksudden udde
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkerslägdan åker
      Sankargrundet grund
      Sanna åker
      Sanna åker
      Schollen åker
      Sillviken Saknas
      Simmaklippen bergshöjd
      Sionsbacken backe
      Själabuten Saknas
      Sjålbuten udde
      Själaudden del av Storön
      Själaviken vik
      Själhällan berghäll
      Själhäll-lägdan åker
      Själhällan klippholme
      Själhällan klippholme
      Själmala vik
      Själsten ställe
      Själstenen område
      Själstensberget bergshöjd
      Själstensudden del av udde
      Själstensviken vik
      Själstensviken ställe
      Själudden udde
      Själviken vik
      Sjöbacken skogsbacke
      Sjöbodbacken åker
      Sjöbodbacken område, åker
      Sjöbodsbacken slåttesbacke
      Sjöbodgärdan inhägnad
      Sjöbodgärdan inhägnad
      Sjöbodhalsen inäga
      Sjöbodhammaren stenbacke
      Sjöbodinget åker
      Sjöbodinget inäga
      Sjöbodinget inäga
      Sjöbodkroken åker
      Sjöbodlandet åker
      Sjöbodlägdan åker
      Sjöbodlägdorna åkrar
      Sjöbodskiftet äng
      Sjöbodstycket åker
      Sjöbodstycket åker
      Sjöbodstycket åker
      Sjöbodviken vik
      Sjöbodviken vik
      Sjöbodåkern åker
      Sjömyrberget bergshöjd
      Sjön, Nere vid åker
      Sjöstets brytet område
      Sjöstycket åker
      Sjösvedjan åker
      Sjöviken vik
      Sjövikvägen inägor och väg
      Sjövikänget utäga
      Sjöänden del av Klockesjön
      Sjöändstycket åker
      Skackeltrummorna område
      Skackeltrummorna skog
      Skackeltrummorna område
      Skackeltrummorna område
      Skackersvedjan område
      Skakeltrummen väg
      Skalberget skogsmark
      Skalet plats vid Gaviksvägen
      Skallerbacken sandmo
      Skallerbacken sandmobacke
      Skallerbackmyren myr
      Skallerbackmyren myr
      Skallerbackmyren myr
      Skallerbackmyren myr
      Skalmans gärdan betesmark
      Skalmansgärdan åker
      Skalmyren myr
      Skalmyrberget bergshöjd
      Skalsmala Saknas
      Skalsmalen strandremsa
      Skarpgärdan åker
      Skarpgärdan åker
      Skarpängesskiftet åker
      Skarplägdan åker
      Skarpänget slått
      Skarpänget åker och äng
      Skarsmala vik
      Skarvstenarna holmar
      Skataberget bergshöjd
      Skatan udde
      Skatan udde
      Skataudden del av Näset
      Skataudden del av Skatan
      Skataviken vik
      Skedbacken område
      Sketnabäck slåttar
      Skethammaren åker
      Skiren, se Skiringen Saknas
      Skirhögen, se Holshögen inägor
      Skiringen sjö
      Skiringen sjö
      Skiringsbacken backe
      Skiringsbäcken avlopp
      Skirings-åkern åker
      Skogboinget inäga
      Skogboinget prästbolet
      Skogbovägen väg
      Skogen, Väst på del av skog
      Skoldalen dal
      Skoludden namn på Brannskärudden
      Skomakargärdan odlat område
      Skrabbhammaren inhägnat område
      Skrabbhammaren inhägnat område
      Skrabbinget inäga
      Skrabbskiftet nyåker
      Skravelberget berg
      Skravelberget ställe, berg?
      Skravelbergsviken vik
      Skravelbäcken bäck
      Skravelto dalgång
      Skraveltovägen skogsstig
      Skullerstabäcken bäck
      Skullerstanäsen udde
      Skullerstosjön sjö
      Skutudden udde
      Skutuddstycket åker
      Skvalphällan berghäll
      Skyltbacken backe och väg
      Skyltbacken backe och väg
      Skyssellägdorna åkrar
      Skysslorna hage
      Skårehålet väg
      Skårhålet dalgång
      Skälsten udde
      Skälstensberget, se Själstensberget Saknas
      Skärdins gärdan inäga
      Skären holmar
      Skäret holme
      Skärstensberget berg
      Skärsätterbacken backe
      Skärsätternäset näs
      Skölan passage
      Skötgärdslägdan åker
      Slagörberget bergshöjd
      Slipstasundet del av Norasundet
      Slipstovägen kärrväg
      Slåttholmen holme
      Slåttholmen holme
      Slåttholmen holme
      Slåttholmen holme
      Slåttsvedjan slått
      Slåttsvedjan slåttsvedja
      Slätgärdan åker
      Släthälludden udde
      Släthällviken vik
      Smakhällan hälla
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken backe
      Smedjegärdan odlat område
      Smedjelägdan åker
      Smedjestycket åker
      Smedjestycket åker
      Smedjetegen åker
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Smålanden åker
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småstyckena åker
      Smögelhammaren stenbacke
      Smöglet väg
      Smögelvägen, se Smöglet Saknas
      Smördalen åker
      Smörlösholmarna holmar
      Smörlösvägen väg
      Smröstenen berghäll
      Snedbacken åker
      Snedstycket åker
      Snipen åker
      Snipen åker
      Snipstycket åker
      Sniplägdan åker
      Snålägdorna åkrar
      Snöparstycket åker
      Snöttermyren myr
      Solomssvedjan åker
      Sotänget inäga
      ?Spann bergklint
      Spannen sten
      Spjute inäga
      Stobbstycket åker
      Stabbstycket åker
      Stamparskiftet åker
      Stampfallet fall
      Stampfallet fall
      Stampfallet fall
      Stamplandet åker
      Starrholmen holme
      Starrmyren myr
      Starrmyren myr
      Starrmyren myr
      Starrtegen åker
      Starrtegen åker
      Staverbäcken bäck
      Staverskiftet skogstrakt
      Stenbacken slåttsbacke
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbrytet åker
      Stenen? plats
      Stenen sten
      Stengärdan beteshägn
      Stengärdan inäga
      Stengärdsstycket åker
      Stenhagastycket åker
      Stenlägdorna åkrar
      Stensmala strandparti
      Stensmalen plats (strandremsa?)
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stockingesbacken slått
      Storbacken åker
      Storbacken åker
      Storbackvägen skogsstig
      Storberget bergshöjd
      Storberget bergshöjd
      Storblister, se Blistret Saknas
      Storbrännan skogstrakt
      Stordrängstycket åker
      Stordrängstycket åker
      Storfallet odling
      Storfallet åker
      Storfallsåkern åker
      Storflaket åker
      Storgrubban vik
      Storgrubban vik
      Storgärdan åker
      Storgärdan bete
      Storgärdan inäga
      Storgärdan inäga
      Storhalla åker
      Storhammaren område
      Storhammarsåkern åker
      Storholmen Saknas
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhålsångberget bergshöjd
      Storhögsteberget Saknas
      Storhögsteberget skog
      Storkappstycket åker
      Storkappstycket Saknas
      Storkällan källa
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdorna inägor
      Storlägdstycket åker
      Storlägdåkern åker
      Stormala vik
      Stormalen plats (strandremsa?)
      Stormalskroken plats
      Stormalsudden udde
      Stormon platå
      Stormon skogstrakt
      Stormoskiftet benämning på Stormon
      Stormyrbäcken vik
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myrodling
      Stormyren myr
      Stormyråkern åker
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Storoxen inäga
      Storsandberget bergshöjd
      Storsanden åker
      Storsandstycket åker
      Storsandvarp vik
      Storsandviken vik
      Storsandviken vik
      Storsandviken vik
      Storsandviken vik
      Storsjön sjö
      Storsjön åker
      Storsjöstranden strandremsa
      Storskarpgärdan Saknas
      Storskrevan inskärning
      Storskärsten del av Skären
      Storslåttsvedjan åker
      Storslåttsvedjan slått
      Storslåttsvedjan »svedja»
      Storstenen sten
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storsundet sund?
      Storsvedjan svedja
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan betesmark
      Storsvedjan utslåtter
      Storsvedjan odling
      Storsvedjan skogsområde
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegudden udde
      Storto del av to
      Stortoberget bergshöjd
      Storton sänka
      Stortvära lägda
      Storvidebusken stenröse
      Storviken del av strand
      Storvörenyåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkerstycket åker
      Storänget slått
      Storängstegarna åkrar
      Storögrundet klippgrund
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Strandberget bergshöjd
      Stranden åker
      Stranden, Norr på Saknas
      Strandgärdan inäga
      Strandsvedjan område
      Strandsvedjan odlat område
      Strumpgrindan grind
      Strumplägdan åker
      Stryklodlägdan åker
      Strömmen del av utlopp
      Strömmen ström
      Strömmen utlopp
      Strömsbacken backe
      Strömsåkern åker
      Strömsåkern åker
      Strömsåkern åker
      Stubbmurre inäga
      Stugustycket åker
      Stygglägdan åker
      Stängerna, Där vid laxfiskeplats
      Stängslen bete
      Suggudden udde
      Sundet sund
      Sundskiftet åker
      Sundåkern åker
      Sunnanbäcken åker
      Sunnandal inäga
      Sunnandalsstycket åker
      Sunnangrindsskiftet åker
      Sunnanängsstycket åker
      Sunnerstklippen plats
      Sursundet del av Norasundet
      Surtegen åker
      Survattnet vik
      Sva slåttesland
      Svadåkern åker
      Svalaåkern åker
      Svanaholmen holme
      Svartdalen dalgång
      Svartdalen dal?
      Svarthällan berghäll
      Svartlandet udde
      Svartamarka del av skog
      Svartmarkberget bergshöjd
      Svartnoratjärnen, se Yttertjärnen Saknas
      Svartnorbäcken avlopp
      Svartnortjärnen tjärn
      Svartnoråkern åker
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsbäcken avlopp
      Svartudden udde
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken del av vik
      Svartvikudden udde
      Svedjan berg
      Svedjan inäga
      Svedjan svedjeland
      Svedjan bete
      Svedjan, Norr i svedjeland
      Svedjeåkerbacken lutning
      Svedjeåkern område
      Svedjorna skogstrakt
      Svens udden utbuktning
      Svensudden udde
      Svingården samfälldhet
      Svinnäsviken vik
      Svinvallen område
      Svinvallen område
      Svinvallen område
      Svinvallen skogsmark
      Svinvallen skogsmark
      Sågbacken sågplats
      Sågbacken, Gamla sågplats
      Sågmyren myr
      Sågsvedjan svedjeland
      Säljdalen utslåtter
      Säljeviken del av Ramstafjärden
      Säljinget slåttar
      Säljladan lada
      Säljänge utslåtter
      Sälsten udde
      Södern åker
      Södermans lägdan åker
      Sönenrstklippen skär
      Sönnerståkern åker
      Sörbacken område
      Sörberget bergshöjd
      Sörberget bergshöjd
      Sörbrattåkern åkerjord
      Sörbro del av bro
      Sörfallet skogsskifte
      Sörgrundet del av Grönviksgrundet
      Sörhamnudden udde
      Sörholmen bergshöjd
      Sörholmsberget, se Sörholmen Saknas
      Söringet åker
      Söringesviken vik
      Sörklippen klippa
      Sörkullen topp
      Sörlidskiftet åker
      Sörmarka barrskogsdunge
      Sörmyren slåttesmyr
      Sörmyren myr
      Sörmyrhalsen dle av Sörmyren
      Sörmyrholmen holme
      Sör på myren åker
      Sör på åkern åker
      Sörrodden del av strand och vatten
      Sörskatalandet strand
      Sörskatan udde
      Sörvarpviken inbuktning på strand
      Sörverke kanal
      Sörverke skog
      Söråkern åker
      Söråkerskiftet äng
      Tambärbacken åker
      Taskhällan udde och berghäll
      Taskhällan udde och berghäll
      Tattargärdan slått
      Tegelbruksviken vik
      Tegelugnsstycket åker
      Tegen område
      Tegen plats
      Tegskiftet åker
      Timmerberget bergshöjd
      Timmerbergsmyren myr
      Tiselåkern åker
      Tjockholmen Saknas
      Tjuvbacken åker
      Tjälen skogstrakt
      Tjälsvedjan del av område
      Tjälsvedjan svedjeland
      Tjärdalen inäga
      Tjärdalen dalgång
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnedet utslått
      Tjärnedsberget bergshöjd
      Tjärnedstjärnen namn på Glomstjärnen
      Tjärnen Saknas
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnlandet odlat område
      Tjärns gärdan plats
      Tjärnsvedjan inäga
      Tjärnsvedjan inäga
      Tjärnsvedjan inäga
      Tjärnsvedjevägen väg
      Tjärnviken vik
      Tjärnåkern åker
      Tjärnåkersmyren åker
      Tjärtunnberget bergshöjd
      Tobakslandet betesmark
      Tobakslandet betesmark
      Tobaksstycket Saknas
      Tobaksvreten Saknas
      Toberget bergshöjd
      Tolvmansgärdan åker
      Tomtbacken backe
      Tomterna område
      Tomtskiftet slåttesland
      Tomtstycket åker
      Tomtåkern åker
      Torgärdan skogsområde
      Torpet åker
      Torromsbacken backe
      Torpviken vik
      Torvströmyren myr
      Trappberget bergshöjd
      Trapphällarna skogsstig
      Trapphällarna bergshöjd
      Trapporna ställe
      Trekantstycket åker
      Trollbergsberget bergshöjd
      Trollbergssvedjan utäga
      Trollhem åker
      Trollhem jordskifte
      Trollhembergen berg
      Trollskäret holme
      Trångto dalsänka
      Trångto(n) dalgång
      Trångtobacken väg
      Trångtoberget bergshöjd
      Trångtomyren myr
      Träda, Trädet plats
      Trädan Saknas
      Trädesmala vik
      Trädesmala vik
      Trätobacken skogstrakt
      Trätobacken skogstrakt
      Trättmyren åker
      Trättmyren odlat område
      Trättmyren utslått
      Trätåkern åker
      Trättåkern åker
      Tullgärdan odlat område
      Tuvsätter namn på Bredsätter
      Tvara åker
      Tvara åker
      Tvara åker
      Tvara åker
      Tvaren åker
      Tvaren åkerstycke
      Tvarhammaren inäga
      Tvära slåttesland
      Tvären åker
      Tvären åker
      Tvären åker
      Tväret åker
      Tvärhagberget bergshöjd
      Tvärhaget rågång
      Tvärhammaren stenbacke
      Tvärlägdorna åkrar
      Tvärnipan åker
      Tvärskiftet åker
      Tvärstycket åker
      Tvärstycket åker
      Tvärtegen åker
      Tväråkrarna åkrar
      Tybett-tjärnen tjärn
      Tybett-tjärnen tjärn
      Tybett-tjärnen tjärn
      Tybett-tjärnen tjärn
      Tybett-tjärnen tjärn
      Tybett-tjärnen tjärn
      Tåkällan källa
      Tålägdan åker
      Tåstycket åker
      Tåsvedjehammaren stenbacke
      Tåsvedjan inäga
      Tåsvedjan inäga
      Tåsvedjan område
      Tåsvedjebacken backe
      Täppan åker
      Täpphägnen åker
      Törnsgärdan äga
      Törveto to
      Udden Saknas
      Udden odlat område
      Ulandet strand
      Ulandet strandparti
      Ulandet skogar
      Ulandet skogar
      Ulandet strand
      Ulandsberget bergshöjd
      Ulandsberget skog
      Ulandsberget skog
      Ulandsberget berg
      Ulandsbäcken bäck
      Ulandsgrinden grind
      Ulandsvägen väg
      Ulinders klinten del av Storbråtan
      Underbacken åker
      Ungersvens gärdan inäga
      Upparn inäga
      Uppe i myren inägor
      Upp sönn berget strand
      Uppåkern åker
      Utprickningslandet äga
      Ut på Svens skiftet skogskifte
      Utterbärbacken åker
      Utteråkern åker
      Utteråkersbacken backslått
      Utvikbäcken vik
      Utvikfjärden Saknas
      Utvikudden udde
      Valberget, se Valbergsbergen Saknas
      Valbergsbergen Saknas
      Valbergsmyren myr
      Valen betesland
      Valgriden grinda
      Valkallen del av bergmassiv
      Valkallen del av bergmassiv
      Valshuvudberget? berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      ?Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valshuvudberget berg
      Valsvedjeberget berg
      Valsjöberget bergshöjd
      Valsjöslätten slått
      Valsjöudden udde
      Valsjöudden udde
      Valsvedjan slått
      Valvstycket åker
      Vargön holme
      Varpberget bergshöjd
      Varptjärnen tjärnpuss
      Varptjärnsmyren myr
      Vaxänget slått
      Vela skog och berg
      Velberget bergshöjd
      Velhällan berghäll
      Velmyren myr
      Verken Saknas
      Verken Saknas
      Verken skog
      Verken Saknas
      Vigrens åkern åker
      Vika åker
      Viken utslåtter
      Viken del av Ramstafjärden
      Viken odlat område
      Viken, se Där på viken Saknas
      Viken vik
      Viken, Där på åker
      Viken, Ute i åker
      Viken, Ut på åker
      Viken del av Ramstafjärden
      Viksberget bergshöjd
      Viksdalen dalgång
      Viksdalen utslått
      Viksdalen slåtter
      Viksdalen dalgång
      Viksgrinden grind
      Vikskiftet åker
      Viksto dalgång
      Vikston berg
      Viksudden åker
      Viksudden udde
      Viksvarp del av strand
      Viktegen åker
      Vikåkern åker
      Vilarstenarna stenar
      Vilarviken vik
      Vilstenarna berghällar
      Vitansberget bergshöjd
      Vithällan berghäll
      Vithällan plats, hälla?
      Volmen odlat område
      Volmen, se där på Volmen Saknas
      Volmen åker
      Volmen, Där på åker
      Vålmen holme
      Volmgärdan inäga
      Vothällorna berghällar
      Vretbacken åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vretåkern åker
      Vålmyren inäga
      Vålshuvud, se Valshuvudet Saknas
      ?Vårdkasberget berg
      Vårholmarna namn på Slåttholmen
      Våthällorna berghällar
      Vädersjön halvö
      Vädersjösvedjan åker
      Vädersjöviken, Inre vik
      Vädersjöviken, Yttre vik
      slått
      Vägamyren myr
      Vägvisarstycket åker
      Välan sträcka
      Välberget berg
      Välsön halvö eller ö
      ?Välsön »ställe» (halvö eller ö?)
      Västanbäcken inäga
      Västanbäckängen slått
      Västerberget bergshöjd
      Västergärdan inäga
      Västerhällan berghäll
      Västeringet åker
      Västerlägdan åker
      Västermarka skogstrakt
      Västermarka namn på Jan Pers torpet
      Västermarka del av Östanö skog
      Västermyren åker
      Västernyåkern åker
      Västerrottegstycket åker
      Västerrutstycket åker
      Västerrössåkern åker
      Västertjärnen tjärn
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västerövergård åker
      Väst i backen åker
      Väst i inget åker
      Väst i källan källa
      Väst på hällarna skogstrakt
      Väst på åkern åker
      Väststycket åker
      Ystabäcken åker
      Ytteredsåkern åker
      Ytterholmen Saknas
      Ytternäset Saknas
      Yttertjärnen tjärn
      Ågrundet holme
      Ågrundet holme
      Ågärdan åker
      Åholmen inägor
      Åkerbacken inäga
      Åkerberget bergshöjd
      Åkerdalen dal
      Åkerdalen åker
      Åkerbärsvedjan svedjeland
      Åkergrinden grinda
      Åkergärdan inäga
      Åkergärdan inäga
      Åkermyren åker
      Åkermyren inäga
      Åkermyren myr
      Åkermyran myrslått
      Åkermyran slått
      Åkermyren myrslått
      Åkern åker
      Åkern, Där på del av landsväg
      Åkern, Nedom åker
      Åkern, Väst i åker
      Åkersmyren inäga
      Åkerstengärdstycket åker
      Åkerstensgärdstycket åker
      Åkerstranden strandparti
      Åkerviken vik
      Åkrarna åkrar
      Ålansaberget bergshöjd
      Åles pussarna inäga
      Ålgrätomyren myr
      Ålgrästomyren myr
      Ålgrästomyren myr
      Ålöpet äga
      Åmans gärdan åker
      Åmans myren myr
      Åmynnet utlopp
      Ån benämning på Ångermanälven
      Ån, se Salteån Saknas
      Ån älv
      Ångermanälven, se Ån älv
      Ånäset udde
      Åsbrännorna dalgång
      Åsåkerstycket åker
      Återinget inäga
      Återåkern åker
      Äckerbacken åker
      Äkra slått
      Änge åker
      Ängesmyran myrslått
      Ängesmyrskiftet åker
      Ängesmyrstycket åker
      Änget åker
      Änget åker
      Ängna, Nere på åker
      Ärstaholmen holme
      Ärstaviken vik
      Äsjemalen plats (stradremsa?)
      Äsjemalsklippen plats
      Äsjemalskroken platss
      Äspsäter plats
      Äspsätt Saknas
      Ödsingbrännan område
      Ödsinget åker
      Ödsättmyren nyåker
      Ögeltjärnen tjärnpuss
      Ögeltjärnen myrpuss
      Ögeltjärnen tjärnpuss
      Ön område
      Örn del av Ramstaholmarna
      Ören holme
      Ören område
      Örgrund udde
      Örlägdorna åkrar
      Örsjöberget bergshöjd
      Örsjöbäcken avlopp
      Örsjön sjö
      Örvarp laxnotvarp
      Örvarpudden udde
      Öråkern åker
      Östmans hammaren stenbacke
      Östanbäcksgärdan inhägnad
      Östanedmyrarna område
      Östan i inget område
      Östantill åker
      Östanövägen väg
      Österberget bergshöjd
      Österhällan berghäll
      Österinget åker
      Österlångåkern åker
      Östermyren myrar
      Östermyren inäga
      Östernyåkern åker
      Öster om landet strandremsa
      Österrössåkern åker
      Östersjöbäcken avlopp
      Östersjön insjö
      Östersjön berg
      Österskiftet åkerjord
      Österslättan lägda
      Österstycket åker
      Östersundet del av Norasundet
      Östertegstycket åker
      Österåkern åker
      Österänget åker
      Öst i åkern åker
      Överdalssvedjan inäga
      Övergård åker
      Övergårdsinget åker
      Överhålet to
      Överhällan berghäll
      Överhällarna berghällar
      Överlångåkern åker
      Överlägdan åker
      Övernyåkern åker
      Översundet utlopp
      Överåkern åker
      Övre bäcken bäck

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.