ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skogs socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 236 Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 707
?Skog sn Abborrtjärnen tjärn Skog socken Abborrtjärnen tjärn
Skog sn /Se Abborrtjärnen tjärn Skog socken Abborrtjärnen tjärn
Skog sn Acktjärnen tjärn Skog sn Aktjärnen tjärn
Skog sn *Backladden gränsmärke Skogbosocken sn Acktjärnen tjärn
Skog socken Björnklippen del av Lidberget skogbo inbyggarbeteckning Acktjärnen tjärn
Skog sn Björnmyran myr Alderskog bebyggelse Acktjärnen tjärn
Skog sn Blåbärmyran myr Alderskog by Acktjärnsbäcken avlopp
Skog sn Bocknäset näs Alderskog by Alderskogbäcken bäck
Skog socken /Se Bockviken vik Bodgärdan torpställe Aldersvedjan skogsskifte
Skog socken /Se *Bringstaån å /Se Bringsta hemman Backen, Ute i åker
Skog sn /Se Bringstaån å Bringsta hemmansgårdar Backgärdan äga
Skog sn Bringstaån å Brån del av by Backtegarna äga
Skog sn /Se Brånsberget berg Brån torpställen Badstugustycket åker
Skog sn /Se Brånsbäcken bäck By by Badstugärdan äga
Skog sn /Se Brånsmyrorna myrar By by Badstugärdan äga
Skog sn /Se Brännlandtobäcken bäck By by Badstulägdan åker
Skog sn /Se Bräntberget berg Bygdegården bygdegård Badstulägdan åker
Alderskog by Byberget berg Byn, Väst i gårdar Badstustycket åker
Alderskog by /Se Bålsjön sjö Byn, Öst i gård Badstustycket åker
Alderskog by /Se Bålsjön sjö Dala bebyggelse Bergsvedjan äga
Alderskog by /Se Bålsjön sjö Dala by Björnklippen del av Lidberget
By by Bålsjön sjö Dala by Björnklippen del av Lidberget
Dala by Bålsjön sjö Dala by Björnmyren myr
Dala by Bölesviken vik Dalanälden, se 6 Dala Saknas Björnmyren myr
Dala by Dalabäcken bäck Dalainget torpställen Björnmyren äga
Dala by Dalatjärnen tjärn Ersonska torpet, se 4 Övered Saknas Björnto dalgång
Dala by /Se Dalberget berg Fantskog by Björnto dalgång
Fanskog, se Fantskog Saknas Djupdalen dal Fantskog hemman Björnto dalgång
Fanskog by Djupdalsbäcken bäck Fantskog hemman Blåbärmyren myr
Fantskog by /Se Edstjärn tjärn Fantskog hemman Blålandet åker
Fantskog by /Se *Edz åå å Gallsäter by Bocknäset udde
Fantskog by /Se Fantskogberget berg Gallsätter bebyggelse Borkviken vik
Gallsäter by /Se Fantskogdalen dal Gallsätter by Bodgärdan utäga
Gallsäter by Fantskogviken vik Gallsätter by Bodgärdsmyren myr
Gallsäter by /Se Flakamyran myr Gallsätter by Bogärdet utslåtter
*Gällsätt, se Gallsätter by /Se Flakamyrberget berg Gallsäter pst Brattsvedjan äga
Herrskog by Flärken tjärn Gallsäter by Brattåkern åker
Herrskog by Flärken tjärn Gallsätersbölen utslåtter Bredlägdan åker
Herrskog by /Se *Gallsättgrundet grund el. udde Gammelgården tomt Brofanstycket åker
Herrskog by /Se Gallsättjärnen tjärn Grubban torplägenhet Brudlandsåkern åker
Herrskog by /Se Gallsättviken vik Hans gärdan torp Bryte ägo
Kläpp by Gallsättån å Herrskog by Brännlandto dal
Kyrkbordet prästboställe /Se Galtryggtoberget berg Herrskog by Brännlandtoberget bergshöjd
Kyrkbordet prästboställe /Se Galtryggtoet dalgång Herrskog by Brännlångto, Norra dalgång
Kyrkbordet prästboställe /Se Gammbölen ägomark Herrskogen torp Brännlångto, Södra dalgång
Lande förr by, skogsområde *Gammelänget ?äng /Se Hägndalen torpställen Brännorna skogsområde
Marstrand ödegård? *Getvallsmon gränsmärke Karrby utäga Brännorna skogsområde
Mäland by Grifterna äga /Se Klockarsvedjan båtsmanstorp Bräntberget del av Dalberget
Nyland by Grubban förr ägomark? Klockarsvedjan båtsmanstorp Bräntmyren myr
Nyland by *Gråhällan gränsmärke Klockartorpet torpställe Byberget bergshöjd
Nyland by *Gråhällan terräng Kläpp by Byfara åker
Nyland by *Gråhällen råmärke? Kläpp by Byfärjstycket åker
Ro by *Gräfta åker /Se Kläpp by Bytjärnen tjärn
Ro by /Se Grästjärnen tjärn Kyrkbordet Saknas Bålsjön sjö
Ro by /Se *Grössjöhällan gränsmärke Kyrkbolet prästboställe Båltjälsvägen landsväg
Ry by Grössjön sjö Lande torp Böle slåttar
Sand by Gålberga, se Gårdberget berg o. gränsmärke Lanna bondgårdar Dalabäcken bäck
Sollös hemman /Se Gårdberget berg o. gränspunkt Lannbacken, se Lanne Saknas Dalatjärnen tjärn
Sollös hemman /Se Gårdberget berg Lannbacken Saknas Dalberget namn på Lidberget
Sollös hemman /Se Gårdberget berg Marka, Sör i Saknas Dalberget bergshöjd
Sollös hemman /Se Gårdbergsmyran myr Marka, Väst i torpställen Dalbomsgärdan åker
Träsk by Gälingsberget berg /Se Mäland by Dalbomsgärdan åker
Träsk by /Se Halsmyran myr Mäland by Dalen del av byägor
Yttered by Halsmyran myr Mäland by Dalen slått
Yttered by Halsmyrberget berg Mäland by Dalen åker
Ås by *Hegdsiötresk fiskevatten Nils Ers torpställe Dalsbacken backe
Älved by Horn ön ö /Se Nils-Nilsgården gård Dalsbacken område
Övered by Höcksjön tjärn /Se Noraström kommun Dalsbetet betesland
Övered by Högberget berg Nyland by Dalssvedjan äga
Övered by /Se »högknut», se Storrösberget berg Nyland by Dalsåkern, Västra åker
Övered by /Se *Högknuten gränsmärke Nyland by Dalsåkern, Östra åker
  Högkullberget berg Nylandsbodarna fäbodar Djupdalen odlat område
  Högsjön sjö Nylandsbrån del av by Djupdalen dalgång
  *Högsjön, se Höcksjön tjärn /Se Nylandsbrån Se Brån Saknas Djupdalsbäcken bäck
  Högsjön sjö Nyåkern torplägenhet Djupdalsvägen stig
  *Högsiötresk sjö Nyänget utjord Dyngskiftet slått
  Högsvedjemyran myr Nyänget torpställe Dökläpp inägor
  Jenbärsmyran myr Näset hemman Dövsetter utjord
  Jäpplingssjön sjö Näset gård Erik Nils åker
  Killingholmarna holmar Näslundska torpet, se 4 Alderskog Saknas Fantskogberget bergshöjd
  Killingholmarna holmar Nästorpet torpställe Fantskogbäcken bäck
  Klockarhällan häll? Ol-Persgärdet hemman Fantskogkullen bergshöjd
  Kläppstjärnen tjärn Prästbordet by Fantskogmyren myr
  Knösen höjd? Prästbolet prästboställe Fantskogviken vik
  *Kohltiernäse näs? Ro by Fattigstycket åker
  Kolbotten terräng Ro by Fattigstycket åker
  Koltjärnen tjärn Ro by Fjärdingsstabben åker
  Koltjärnsberget bergshöjd /Se Ro by Flatstycket åker
  Koltjärnsberget berg Ry by Flodiket bäck
  Koltjärnsbäcken bäck Ry hemmansgårdar Flodiket dike
  Kälanstamyren myr /Se Sand by Flärkberget höjd
  Kälen äga /Se Sand by Flärkberget bergshöjd
  Kälssvedjan äga /Se Storriset torpställe Flärkbäcken avlopp
  Landsjöbäcken bäck Timmerdalen torpställe Flärken tjärnpuss
  Landsjön sjö Träsk by Flärken tjärnpuss
  Landsjön sjö Träsk by Främmertjärnen tjärn
  Landsjön sjö Udden torpställe Fäbodmyren myr
  Landsjön sjö Uddestorpet torpställe Fäbodvägen skogsstig
  Landsjön sjö Utanåkers Saknas Fägatan, se Fätå Saknas
  Landtjärnen tjärn Vallströms sågen såg Fähusstycket åker
  Lappkojberget berg Västan i byn gårdar Fätå fägata
  Lappkojmon skogsmark Yttered by Gallsättskogen skogskifte
  Lappstugumon terräng Yttered by Gallsätt-tjärnen tjärn
  Lidberget berg o. triangelpunkt Ytterdskvarnen kvarn Gallsättviken vik
  Lidberget berg Ås by Gallsättån avlopp
  Lidflerken tjärn Ås by Galtryggto dal
  »lillflerken», se Lidflerken tjärn Ås by Galtryggen åker
  Lidflärken tjärn Åtebyn del av by Galtryggto dalgång
  Lidflärken tjärn Åtebyn del av by Galtryggtoberget berg
  Lidflärken tjärn Åtebyn del av by Galtryggtoberget bergshöjd
  *Lillflarken tjärn Åtebyn del av by Gambölen del av Böle
  Lillflarken, se Lidflärken tjärn Åtebyn del av by Gammelgården område
  Lillflerken, se Lidflärken tjärn Åtebyn del av by Gammelgården äga
  Lill-Gälingsberget berg Älved by Gammelgården åker
  Lill-Gälingsberget berg Älved by Gammelgårdsskiftet åker
  Lillholmen holme Älve by Gammelgårdsåkern åker
  Loffsiön, se Lövsjön sjö Älved by Gammelåker område
  *Longsiötresk sjö Älvö by Gelingen berg
  Lundströmsmyran myr Älvö by Getingsgärdan äga
  Långbrännberget berg Änget bebyggelse Getingsvedjan skogstrakt
  Långtobäcken bäck Östan i byn gård Graven äga
  Lövsjön sjö Övered bebyggelse Gravtegarna åker
  Lövsjön sjö Övered by Grifterna äga
  Lövsjön sjö Övered by Grindstycket åker
  Lövsjön sjö /Se Överedsbodarna fäbodar Grindstycket, Främre åker
  Lövsjön sjö Översvedjan torpställe Grindtegen åker
  Lövsjön sjö /Se   Grubban slått
  Mellanberget berg   Grubban äga
  Mellanmyran myr   Grubbåkern åker
  *Miödsiötresk sjö   Gräfta åker
  Miösiön, se Återsjön sjö   Grössjön sjö
  Morismyran myr   Grössjön sjö
  ?Måsjön sjö   Grössjöån avlopp
  Mälandstjärnen tjärn   Grästjärnen tjärn
  Nylandsfäbodmyran myr   Grästjärnån avlopp
  Nylandstjärnen tjärn   Gubbsvedjan inäga
  *Nylandsån å /Se   Gullsjöbacken skogsområde
  Näset näs   Gårdberget bergshöjd
  Nördestmyran myr   Gårdberget bergshöjd
  Nördtjärnen tjärn   Gårdberget bergshöjd
  Pottan utvidgning av å?   Gårdberget bergshöjd
  Prästberget berg   Gårdlägdan åker
  Purkällan källa   Gårdmyren myr
  Purkällberget berg   Gårdsgärdan äga
  Renhagaberget berg   Gårdsgärdan äga
  Roberget berg   Gårdsskiftet åker
  Roholmen udde   Gårdsskiftet åker
  Roklippen höjd   Gårdstycket åker
  Rotoet dalgång   Gårdsstycket åker
  Roviken vik   Gårdsåkern åker
  Ryssberget berg   Gårdsåkern åker
  Ryssberget berg   Gårdåkern åker
  Ryssberget berg   Gårdåkern åker
  Salinderstoberget berg   Gåsstycket åker
  Salinderstoet dalgång   Gäddviken vik
  Saltsjön sjö   Gäddviken vik
  Saltsjön sjö   Gälingsberget bergshöjd
  Saltsjön sjö   Gälingsberget bergshöjd
  Saltsjön sjö   Gälingsberget bergshöjd
  Saltsjön sjö   Gälingsberget bergshöjd
  Saltsjön sjö   Gälingsberget bergshöjd
  Saltsjön sjö   Gälingsskogen skogstrakt
  Saltsjön sjö /Se   Gärdan, Ute på åker
  *Sand gränsmärke   Gärdan äng
  Sandsberget berg   Gärdtegen äga
  Skalberget berg   Gärdåkern åker
  Skog Siön, se Storsjön sjö   Gödecke, se Herr Gödeckes tomt Saknas
  Skogsiön, se Storsjön sjö   Hagberget område
  *Skogssjön sjö /Se   Hagberget område
  Skoosiöö, se Storsjön Saknas   Haget område
  *Skogztiern sjö   Hagmyren myr
  Sk...ugz Siön, se Storsjön sjö   Halsen åker
  Skällsjön sjö   Halsen äng
  Slåttsvedjorna terräng   Halsmyrberget bergshöjd
  Spångmyran myr   Halsmyren myr
  Stenbitbäcken bäck   Halsstycket åker
  Stenbitbäcken bäck   Halt-Daniels gärdan slått
  Stor-Gälingsberget berg   Hammaren område
  Stormyran myr   Hammaren, Nere på äga
  Stormyran myr   Hammaren stenbacke
  Stormyran myr   Hammarstycket åker
  Stormyran myr   Hamplandet åker
  Stormyran myr   Hamplandet åker
  *Stormyrråd råmärke?   Hamplandet åker
  Storrösberget berg   Hamplandet äga
  Storrösberget berg   Hamplandsgärdan äga
  Storröset stenröse?   Hanses åker
  Storsjön sjö   Hansgärdan äga
  Storsjön sjö   Harn åker
  Storsjön sjö   Hedslättan äga
  Storsjön sjö   Hermanssvedjan äga
  Storsjön sjö /Se   Hermanssvedjebacken Saknas
  Storsjön sjö   Herr Gödeckes tomt äng
  Storsjön sjö   Herr Patron Wikners tomt äng
  Storsjön sjö   Herrskogviken vik
  Stortallmyran myr   Hiterhägnen del av Koltjärnshägnen
  Strinnholmsberget berg   Holmen äga
  Strykjärnet holme   Humlegårdslägdorna åker
  *Sussmyrkällan källa? o. gränsmärke   Hummelgården äng
  Sussmyran myr   Håcksjön? sjö
  Svartdalen dal   Hålandsbacken berg
  Svartdalsberget berg   Hålandsåkern åker
  Svartdalsberget berg   Hålandsåkern åker
  Svarttoberget berg   Hålandsbäcken bäck
  Svarttoberget berg   Hårdsvedjan åker
  Svarttoet dalgång   Häbbresstycket åker
  Sågdammen damm   Häbbresstycket åker
  Sågån avlopp /Se   Häbbresstycket åker
  Sörfattmyran myr   Häggsvedjan äga
  Talludden udde   Hägndalsbacken äga
  Timmerdalsbäcken bäck   Hägnen åker
  Torvströmyran myr   Hällan område
  Träsktjärnen tjärn   Hällan berghäll
  Träsktjärnen tjärn   Hällan berghäll
  *Träskån å /Se   Hära, Öst på åker
  *Trättmyren myr   Härainget åker
  *Tutmyråd gränsmärke   Härainget åker
  Vitberget berg   Härasvedjan äga
  Västerhalla bete /Se   Hässjegärdan äng
  Västermarkråmyran myr   Hässjestycket åker
  Åsmyran ägomark   Hässjeåkern åker
  Återsjön sjö   Hästbetet äga
  Återsjön sjö   Höcksjön tjärn
  Återstmyran myr   Högbergstegarna åker
  Älggravtoet dalgång?   Högkullberget berg
  Ängeskälen åker /Se   Högkullberget bergshöjd
  Ögeltjärnen tjärn   Högsvedjan svedjeland
  Ögeltjärnen tjärn   Högsvedjemyren myr
  Örhällan berghäll?   Högto dalgång
  Österhalla åker /Se   Högtoberget bergshöjd
  Östermarkråmyran myr   Högåkern åker
  Östermarkråmyran myr   Ingesberget bergshöjd
  Överedsfäbodmyran myr   Ingeshammaren äga
  Överedstjärnen tjärn   Ingeshammaren äga
  Översjön sjö   Ingesskiftet åker
  Översjön sjö   Ingestjälen åker
      Inget åker
      Inget äga
      Inget, Fram i äga
      Inget, Ute i äga
      Intaget åker
      Jakob Jons udden udde
      Jan Ers myren myr
      Jan Jons backen backe
      Jan Nils kvarnen skvaltkvarn
      Jan Ols gärdan åker
      Jan Ols backen äga
      Jons gärdan äga
      Jälingsberget, se Gälingsberget Saknas
      Jäpplingsjön sjö
      Jäpplingsjön sjö
      Jäpplingsslåtten odlat område
      Jäpplingsvägen skogsväg
      Kajsa Stinas svedjan skogstrakt
      Kallkällan kallkälla
      Kalvgärdan inhägnad
      Kalvgärdan inhägnad
      Kalvkläppen äga
      Kalvsvedjan äga
      Kalvsvedjehålet åker
      Karrby inäga
      Katthålet myr
      Katthålsbäcken avlopp
      Keckes svedjan äga
      Kilstycket åker
      Klaragärdan äga
      Klaragärdan äga
      Klingra åker
      Klingerstycket åker
      Klockarbacken äga
      Klockaren äga
      Klockargärdan äga
      Kilarna åkrar
      Klockargärdan äga
      Klockarhällan berghäll
      Klockarkläppen äga
      Klockars gälhällarna område
      Kläppen stenbacke
      Kläppbäcken avlopp
      Kläppesjön sjö
      Kläppstjärnen tjärn
      Kläppsåkern åker
      Knutsåkern åker
      Knösen äng
      Kolbotten område
      Kolbotten område
      Koltjärnen tjärn
      Koltjärnen tjärn
      Koltjärnsberget bergshöjd
      Koltjärnsbäcken avlopp
      Koltjärnshägnen inhägnad
      Krokstycket åker
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhusåkern åker
      Kvarnhusåkern åker
      Kvarnsvedjan åker
      Kvarnsvedjan äga
      Kvarnåkern åker
      Kväviken vik
      Kvävikholmen holme
      Kyrkbolshagen äga
      Kålgårdsåkern åker
      Kålsängarna åker
      Kålsängen äga
      Kålsängstycket åker
      Kålsängsåkern åker
      Kåltjärnen, se Koltjärnen Saknas
      Källartoberget bergshöjd
      Källmyren äga
      Källstycket åker
      Ladutegarna åker
      Laduåkern åker
      Lande skogsområde
      Landsjöbäcken avlopp
      Landsjön sjö
      Landsjön sjö
      Landtjärnen tjärn
      Lannsjöbäcken avlopp
      Lanntjärnen tjärn
      Lappkojberget bergshöjd
      Lappkojmon skogsområde
      Lappkojmyren myr
      Lappstugumon mo
      Lejonhålet äng
      Lerplatsen lertag
      Liberget berg
      Lidberget bergshöjd
      Liden, Norr i skogstrakt
      Lilladustycket åker
      Lillberget bergshöjd
      Lillbrattåkern åker
      Lillbrännan skogstrakt
      Lillgelingen berg
      Lillgälingsberget bergshöjd
      Lillgärdan äga
      Lillholandsåkern åker
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmåkern åker
      Lillingesberget bergshöjd
      Lillingesskiftet skogsskifte
      Lillinget slått
      Lillkuttan äga
      Lillkuttan backslått
      Lillmyrberget bergshöjd
      Lillmyren del av Rörmyren
      Lillmyren myr
      Lillnäset äga
      Lillrösåkern åker
      Lillslåttsvedjan äga
      Lillstycket åker
      Lillsvedjan äga
      Lillåkern åker
      Lindbäcksviken vik
      Lininget äga
      Lomviken vik
      Lukashålet kallkälla
      Lundströmsbacken backe
      Långbackstycket åker
      Långberget bergshöjd
      Långbrandberget berg
      Långbrannberget bergshöjd
      Långbrännorna svedjor
      Långhägnen slått
      Långinget åker
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långtarmen skogsväg och skogstrakt
      Långto dal
      Långto dalgång
      Långudden udde
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Lövsjömyren myr
      Lövsjön sjö
      Lövsjön sjö
      Lövsjöviken vik
      Marialägdan åker
      Melanders myren myr
      Mellanbenen äga
      Mellanmyren myr
      Mellanmyren myr
      Mellanstycket åker
      Mikaelssvedjan, Norr i grustag
      Mon gårdstomt
      Mon, Uppe på skogsområde
      Morismyren myr
      Myren äga
      Myren äga
      Mälandstjärnen tjärn
      Mälandstjärnen tjärn
      Nils Ers gärdan äga
      Nils Ers gärdan åker
      Nils Ers gärdan åker
      Nils Ers slåttsvedjan äga
      Nilsgärdan åker
      Nils tjärntegen åker
      Norrbadstuåkern åker
      Norrhammarsstycket åker
      Norrhägnen del av Kottjärnshägnen
      Norrkläppåkern åker
      Norrskiftena del av Gallsättskogen
      Norrskogen del av skog
      Norrtjärnen tjärn
      Norrådalsåkern åker
      Norråkern åker
      Norränget äga
      Nyböle del av Böle
      Nyinget Saknas
      Nyingeskläppen område
      Nyingeskläppen område
      Nylandet åker
      Nylandsbetet äga
      Nylandssågen benämning på Träskssågen
      Nylandstjärnen del av Jäpplingsjön
      Nyngsån avlopp
      Nynje åker
      Nysvedjan äga
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern, Övre åker
      Nyåkersmyren äga
      Nyåkersstycket åker
      Nyåkerstegarna åker
      Näsbacken backe
      Näsberget bergshöjd
      Näset bete
      Näset udde
      Nörestmyren myr
      Ol Danels kvarnen bäckkvarn
      Ol Pers åker
      Oxsvedjan beteshage
      Oxsvedjan beteshage
      Per Jans svedjan åker
      Pers slåtten äga
      Pers tjärntegen åker
      Pinnäset näs
      Pinnäset äga
      Porta tjärn
      Purkällan källa
      Pärlandet åker
      Rallfjället slått
      Rallfjället slått
      Rallfjället åker
      Rallfjället åker
      Rallfjället bete
      Rallfjället bete
      Rallfjället bete
      Rallvägen väg
      Ramstets åker
      Ramsåsmyren myr
      Ramsåssvedjan, Övre äga
      Ravallsvedjan Saknas
      Ravasvedjan område
      Renhagaberget bergshöjd
      Renhagaberget bergshöjd
      Renhagaberget bergshöjd
      Renhagalandet äga
      Renhagamyrarna myrar
      Rimpan åker
      Risnyåkern åker
      Ristycket åker
      Ristycket åker
      Roholmen udde
      Roklippen bergshöjd
      Roto dalgång
      Roviken vik
      Rudtjärnen tjärn
      Rumpen åker
      Rumpstycket åker
      Rundeln åker
      Rörmyrbacken skog
      Rörmyren myr
      Rösslebacken åker
      Rösslebetet betesland
      Rössletegen åker
      Rössleåkern åker
      Rösåkern åker
      Rösåkern åker
      Rösåkern åker
      Salinders dalen dalgång
      Salinders to dalgång
      Salinsgärdan äga
      Sallsta område
      Saltsjöbackarna sluttning
      Saltsjön sjö
      Samuelsstycket äga
      Sand åker
      Sandlägdan åker
      Sandsberget berg
      Segges tomten berghäll
      Segges tomten berghäll
      Setterlunds kulan jordkula
      Setterlunds kulan jordkula
      Setterlunds kulan jordkula
      Setterlunds kulan jordkula
      Sjömyran äga
      Skalberget bergshöjd
      Skallstavägen skogsväg
      Skamstycket åker
      Skarplägdan åker
      Skoga åker
      Skrattabborrtjärnen myrpuss
      Skrattabborrtjärnen myrpuss
      Skräddaråkern åker
      Skällsjöbäcken, se Säkksjöbäcken Saknas
      Skällsjön, se Sällsjön Saknas
      Slagörnto dal
      Slagörto dalgång
      Slagörtoberget bergshöjd
      Slagörtoberget bergshöjd
      Slagörtoberget bergshöjd
      Slåttinget höåker
      Slåttsvedjan äga
      Slåttsvedjemyren myr
      Slåttsvedjorna svedjeland
      Smitingen vik
      Smitingen vik
      Smitingen vik
      Småholmarna, Ås holmar
      Smöle bete
      Smöåsberget bergshöjd
      Snödåsberget bergshöjd
      Springarvägen väg
      Springarvägen väg
      Spångmyren myr
      Stekpannan äga
      Stenbitbäcken bäck
      Stendalen dalgång
      Stendalsstycket åker
      Stengärdan äng
      Stenristan åker
      Stockmyren slåttesmyr
      Storbacken skogssluttning
      Storberget bergshöjd
      Storberget bergshöjd
      Stordalen äga
      Storfallet åker
      Storgelingen berg
      Storgälingsberget bergshöjd
      Storlandet åker
      Storlångåkern åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Stormyrarna äga
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stornyåkerslägdan åker
      Storsjön sjö
      Storslåttsvedjan äga
      Storsnöto dalgång
      Storsjön sjö
      Storstenstycket åker
      Storstycket åker
      Storsvedjan slått
      Stortallmyren myr
      Stortäppan slått
      Strinnholmsbacken backe
      Strykjärnet hälla
      Stulbacken äga
      Stulvändbacken betesland
      Sundet vatten
      Sundet sund
      Sundet tjärnpuss
      Sussmyren myr
      Svartdalen dalgång
      Svartdalen dalgång
      Svartdalen dalgång
      Svartdalsberget berg
      Svartdalsberget bergshöjd
      Svartdalsberget bergshöjd
      Svartdalsbäcken bäck
      Svartdalsskiftet del av Gallsättskogen
      Svarttjärnen tjärn
      Svartto dalgång
      Svartto del av skog
      Svarttoberget bergshöjd
      Svarttoberget bergshöjd
      Svedjan åker
      Svedjan höåker
      Svedjeskiftet äga
      Svedjorna åker
      Svinvallen skogsområde
      Svinvallskiftet skogsområde
      Sågbacken backe
      Sågån avlopp
      Sällsjöbäcken avlopp
      Sällsjön sjö
      Särkto dalgång
      Sölfatmyren myr
      Sörbodstuåkern åker
      Sörskogen skog
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Tallberget bergshöjd
      Talludden udde
      Talludden udde
      Tegelbacken område
      Tegen åker
      Timmerdalen dalgång
      Timmerdalsbäcken bäck
      Tjälanstamyren myr
      Tjälen äga
      Tjälsvedjan äga
      Tjärbränneriet tjärbränneri
      Tjärnlägdan åker
      Tjärnskiftet åker
      Tjärnslåttsvedjan äga
      Tjärntegarna åker
      Tjärnåkern åker
      Tjärnåkerstycket åker
      Träskssågen såg
      Träsktjärnen tjärn
      Träsktjärnen namn på Norrtjärnen
      Trättebacken äga
      Trättebacken äga
      Tullbacken backe
      Tullbacken backe
      Tullbacken backe
      Tullbacken backe
      Tullbacken backe
      Tullen del av inägor
      Tullgrinden grinda
      Tvetmon mo
      äng
      Tåghöjden område
      Utabergsviken vik
      Valvlandet åker
      Valvlandet åker
      Vanlandet äga
      Vesterbrattåkern åker
      Vikmyren äga
      Viknersmyrarna myrar
      Viksättviken vik
      Vintervägen område
      Vintervägen område
      Vintervägen område
      Vitberget bergshöjd och bergudde
      Volmlandet Saknas
      Vomstycket åker
      Vreten åker
      Västerhalla bete
      Västerhalla bete
      Västermarkråmyren myr
      Västermarkråmyren myr
      Västerrösåkern åker
      Västertjärnen tjärn
      Ytteredsholmen holme
      Ytteredsviken vik
      Ytteredsvägen kärrväg
      Ytterstycket åker
      Åbron landsvägsbro
      Åker, se Hålandsåkern Saknas
      Åkerbäcken bäck och äga
      Åkeringet äga
      Åkern, Ute i Saknas
      Åkerskiftet åker
      Ålandsskiftet äng
      Åmansbacken backe
      Åmyren äga
      Åsen del av Sörskogen
      Åsmyren myr
      Åsmyren slått
      Åstycket åker
      Återbacken backe
      Återsjöbäcken avlopp
      Återsjön sjö
      Återsjön sjö
      Återstmyren myr
      Återstmyren del av Rörmyren
      Älggravto dalgång
      Älggropto grop
      Älgto Saknas
      Älgtoberget bergshöjd
      Älvestjärnen tjärn
      Älvesåkern landsväg och åker
      Ängeskälen, se Ingeskälen åker
      Änget, Västra äga
      Ögeltjärnen tjärn
      Ögeltjärnen tjärnpuss
      Ögeltjärnen tjärnpuss
      Ögeltjärnsbäcken avlopp
      Örhällan hälla
      Östanbäckstycket åker
      Österhalla åker
      Östermarkråmyren åker
      Östermarkråmyren myr
      Österrösåkern åker
      Östertjärnen tjärn
      Överedsskogen skogsmark
      Överedsberget bergshöjd
      Överedsflärken tjärn
      Överedstjärnen tjärn
      Övergrindstycket åker
      Överhärstycket åker
      Överknösen bergshöjd
      Överedstjärnen tjärn
      Överedstjärnen tjärn
      Översjön sjö
      Översjön sjö

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.